Únor 2011

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (5,13 MB).
 

Uvnitř čísla:
 2 V březnu sčítání lidu
 5 Co nabízí živnostenský úřad
 6 Bezpečné nakupování a parkování
 9 Řeka Ostravice se změní
11 XXXVI. ročník Janáčkova máje
13 Dům pro paní Terezii
14 V zoo vládne napětí

 

Výstavba Nové Karoliny pokračuje, I. etapa zahrnující několik objektů má skončit v květnu 2012

Žádné změny, smlouvu je třeba dodržet

rozhovor

Nejen ostravská veřejnost pozorně sleduje výstavbu moderní městské čtvrti Nová Karolina v Ostravě, do které město vkládá už léta naději na oživení a zatraktivnění centra. Svým pojetím je Nová Karolina skutečně výjimečný projekt dokonce v celoevropském měřítku, má nabídnout bydlení, obchod, zábavu, vzdělání, kulturu i relaxační zóny. První etapa výstavby je o dva roky posunuta kvůli finanční krizi, měla by být ukončena příští rok. V tisku se objevují dohady o jakýchsi zásadních změnách původního projektu, proto jsme se zeptali ředitele investorsko-developerské společnosti Multi Development Luboše Kočího, zdali ke změnám, například z úsporných důvodů, dochází:

„Je užitečné se držet faktů. Během původní developerské soutěže se posuzovaly aspekty jednotlivých nabídek. Cena byla tehdy jednotná, hodnotily se tedy reference, stabilita, zkušenosti a zejména konkrétní urbanistické koncepty nabídek zúčastněných společností. Výsledná smlouva Multi Development s Ostravou tedy obsahuje zejména celkový urbanistický koncept, fázování, základní objemy a jejich funkce v etapách. Probíhající I. etapa má nabídnout obchodní, administrativní a obytné plochy, ulice a náměstí včetně podzemního parkoviště, rozsáhlou dopravní infrastrukturu a samozřejmě také lokality pro volný čas. Na tom se nic nemění a bez souhlasu města to ani není možné.“

z Píše se však o možných změnách původního architektonického návrhu lávky Evy Jiřičné. Údajně žádná z oslovených stavebních firem není schopna most postavit za méně než 150 až 200 milionů korun, váš plánovaný objem financí na lávku představoval však zhruba třetinu z této částky…

„To je pravda, ale držme se opět faktů. Spojovací prvek mezi Novou Karolinou a celou oblastí na západ přes trať je zafixován ve výše uvedeném urbanistickém plánu. Nikdy nebyl a není zpochybňován. Stará lávka bude zbourána a nahrazena novou. Spojení, jehož je lávka součástí, bude ústit do objektu obchodně zábavního centra, procházet na novou pěší ulici a pokračovat do centra města. Multi iniciativně oslovilo paní architektku Jiřičnou, její výsledný návrh lávky je jistě elegantní, ale po rozpracování projektu se ukázalo, že by její realizace stála 150-200 milionů korun. To podle nás představuje – a věřím, že většina rozumně smýšlejících lidí se mnou bude souhlasit – náklady neadekvátní účelu. Je nám líto, že se nepodařilo s paní arch. Jiřičnou dohodnout na jiném levnějším postupu s jejím autorstvím. Výstavba lávky je ale vázána na termín i na další složité aspekty, jakou je například stanovená výluka na železniční trati apod. Proto jsme byli nuceni lávku nechat upravit tak, aby bohatě splňovala urbanistický záměr i komfortně splnila účel – tedy přímé a komfortní pěší propojení centra města přes území Nové Karoliny na vlakové, autobusové nádraží a dále na oblast západně od Nové Karoliny. Prezentovat tento proces jako smluvní porušení slibů ze strany developera či jako nějaký zlý úmysl je nesmysl a je to nefér.“

z Bude lávka spojovací cestou z nádraží do centra po celých 24 hodin, když půjde přes objekt obchodního centra?

„Snažíme se, aby tomu tak bylo. Zatím můžeme potvrdit od 7 do 24 hodin, až se podaří skloubit i otázky bezpečnosti, úklidu a zásobování centra, pak snad i nonstop. Kdyby se to nepodařilo po celých 24 hodin, tak v místě napojení lávky na centrum je plánován výtah a schodiště, kterým se lze pohodlně dostat na úroveň terénu a pokračovat do města...“

z Hovoří se však i o možné změně budovaného obchodně-zábavního centra, jak to postupuje?

„Přiznám se, že tyto fámy nechápu vůbec. Základní architektonický koncept objektu založený na principu přesných pravidelných kostek o různých velikostech a výškách umístěných v prostoru, volně přecházejících z exteriéru do interiéru a sjednocených velkou zasklenou střechou, byl vytvořen v ateliéru OMA (Office for Metropolitan Architecture) Rema Koolhase a jeho partnerů. Koncept evokuje samotné město s bloky, ulicemi a volnými plochami... V dalších fázích projekčních prací se na rozpracování podíleli zejména architekti z nizozemské firmy T&T patřící do skupiny Multi Corporation ve spolupráci s českými projekčními firmami Helika z Prahy a K4 z Brna, včetně několika dalších specializovaných konzultantů. Takovýto pracovní ‚model‘ je při projekčních pracích na velkých projektech zcela běžný a obecně používaný.

Multi Corporation dlouhá léta spolupracuje s významnými architekty a její projekty získaly řadu odborných ocenění a cen v mnoha zemích. V případě Nové Karoliny je tak Multi spíše garantem dodržení základních prvků konceptu. Jestli se produkt někomu líbí či nikoli, je už otázkou osobního vkusu a zkušeností z oblasti architektury vůbec. Nikdo tady nic neporušuje, proto napadat v tomto ohledu Multi či dokonce město Ostravu není na místě a je to jen laciný postoj, který dost dobře nechápu.“

z Objekt tzv. Dvojhalí, chráněná industriální památka na území I. etapy výstavby, je svým způsobem historickým skvostem nové čtvrti, co s ním bude?

„Jak víte, Dvojhalí je součástí projektu, který naše společnost buduje. Během minulého roku proběhla řada zajímavých jednání souvisejících mimo jiné i s vývojem plánování přilehlé oblasti Dolních Vítkovic a představami města o budoucím využití objektů. Nakonec bylo dohodnuto, že se Multi vzdá za symbolickou částku vlastnictví objektu Dvojhalí ve prospěch města Ostrava a umožní mu flexibilní rozhodování o společné budoucnosti obou objektů ve spojitosti s plánováním rozvoje Dolních Vítkovic, což je z dlouhodobého pohledu jistě správné. Nadále platí, že Multi musí pro oba objekty zajistit vybudování veškeré vnější infrastruktury a dopravního napojení.“

z V jakém stadiu je plánovaná výstavba administrativního objektu hned u ulice 28. října, což je záležitostí další participující firmy PasserInvest? I to je součástí I. etapy výstavby…

„Tato součást I. etapy nám opravdu dělá velké starosti. Budování Nové Karoliny musí probíhat v souladu s celkovými plány a smluvními ujednáními s městem. Velmi nám na tom záleželo, což lze mimochodem demonstrovat i na tom, že pokud by došlo v tomto směru k porušení základních ujednání vůči městu, pak veškeré eventuální sankce postihnou vždy právě Multi. PasserInvest má s budováním kancelářských objektů bohaté zkušenosti a proto jsme si jej vybrali. Objekt plánovaný v rámci I. etapy představuje plochu asi 23 tisíc metrů čtverečních. Čelíme však velmi slabému trhu s kancelářskými plochami, poptávka je minimální. K výstavbě a k financování komplexu je třeba mít smluvně zajištěnu minimálně polovinu budoucích ploch nájemními smlouvami. Uplynulých šest měsíců probíhala intenzivní jednání s velmi nadějným zájemcem, ale nedopadla úspěšně. Musíme se tedy dále snažit projekt rozhýbat.“

z Dodržíte termín dokončení výstavby koncem prvního pololetí příštího roku?

„Jediným problémem zůstává zmíněný kancelářský objekt. Na ostatních součástech I. etapy se intenzivně pracuje, včetně například bytového bloku s přibližně 240 byty či podzemního parkoviště s budoucím novým náměstím. Přes citelnou ekonomickou a realitní krizi se na Karolině staví, nasazení a tempo je velmi vysoké. Práci tu našly a ještě najdou stovky firem a tisíce lidí nejen při stavbě, ale i při budoucím provozu nových objektů. Také časový harmonogram jako součást smlouvy s městem je pro nás závazný a my uděláme všechno pro to, abychom ho splnili a nedostali ani město ani naši společnost do špatného světla.“ (k)

K foto: Ze severní strany z ulice 28. října je zeď budoucího obchodního centra už zasklená, práce pokračují rychlým tempem. Vlevo od centra by měl v budoucnu stát administrativní objekt.

 

Nemocnice chystají krizový plán

V souvislosti s celostátní akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“ podalo v Městské nemocnici Ostrava (MNO) výpověď 96 lékařů z celkového počtu 226. Ke dni 1. 2. bylo deset výpovědí vzato zpět. Vedení nemocnice deklaruje přijetí všech lékařů zpátky do pracovního poměru podle jejich původního pracovního zařazení. Další informace nám před redakční uzávěrkou (2. 2.) poskytla náměstkyně primátora pro zdravotnictví Simona Piperková.

„Situace v MNO i v dalších nemocnicích v Moravskoslezském kraji se bude odvíjet od definitivního stanoviska Lékařského odborového klubu. Další posun lze očekávat nejdříve po 3. 2. Aktuální je příprava tzv. krizového plánu poskytování zdravotní péče pro občany kraje po 1. 3. 2011. V tomto plánu je MNO zařazena, spolu s nemocnicí ve Frýdku-Místku, jako jedna ze čtyř tzv. územních nemocnic, které by spolu s dalšími nemocnicemi v regionu v omezeném rozsahu zajišťovaly zdravotní péči pro občany kraje. O vývoji situace budeme občany informovat na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz a v regionálních médiích.“ (r)

 

Ostrava zve premiéra

Zastupitelé města na svém jednání 26. ledna mimo jiné schválili pozvání předsedy vlády České republiky Petra Nečase do Ostravy. Podle slov primátora Petra Kajnara by chtěli premiéra seznámit s nejzásadnějšími problémy města, které jsou větší než ve zbytku republiky. „Za socialismu se Ostrava vyvíjela nerovnoměrně, zůstaly jí velké ekologické zátěže jako je znečištění půdy a vzduchu. Měli bychom je řešit se spoluúčastí vlády. Restrukturalizace vyžaduje enormní úsilí celého regionu, což se bez podpory vlády rovněž neobejde,“ vysvětlil primátor. Očekává se rovněž, že po seznámení s problematikou města by premiér mohl podpořit také další projekty. Týkají se například vědeckotechnologického parku, výzkumné univerzity, jejíž existence je důležitá nejen pro Ostravu, ale pro celý region apod. (vk)


Strana 2

Město rozšiřuje nabídku rozvojových zón, ty stávající jsou téměř plné

Hrušov: zašlá sláva, dobrá budoucnost

Město Ostrava představuje projekt „Gravitační odvodnění Hrušova“ v rámci budování Rozvojové zóny Hrušov. Celkové náklady na realizaci představují více než 2,3 mld. Kč (vč. DPH). V červnu 2010 město požádalo o dotaci přes 1,5 mld. Kč, která byla schválena meziresortní komisí ministerstva průmyslu a obchodu. Dotace je určena na přípravu technické infrastruktury a především navýšení terénu o zhruba 3,5 metru.

Zbývajících cca 772 mil. Kč bude hrazeno z rozpočtu města a určeno na výkupy pozemků, projektové dokumentace, vedlejší náklady a DPH. V současné době se čeká na stanovisko k EIA dokumentaci, je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, po jehož vydání bude město žádat o stavební povolení. S realizací projektu se počítá v letech 2012-2014.

Rozvojová zóna Hrušov nabídne po dokončení plochu o rozloze 40 hektarů. Při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách jde o významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí ve směru na Polsko a Slovensko. Nespornou výhodou je 51procentní majetkový podíl města Ostravy na pozemcích. Druhým významným vlastníkem pozemků je společnost RPG (21 procent).

Hrušov, patřící do městského obvodu Slezská Ostrava, má bohatou minulost. Jeho význam rostl v průběhu 19. století díky těžbě uhlí, továrně na sodu, stanici Severní dráhy Ferdinandovy aj. Od roku 1908 získal Hrušov statut městyse, teprve v roce 1941 se stal součástí Moravské Ostravy. Výstavná ostravská čtvrť s až sedmi tisíci obyvateli začala upadat po útlumu zdejší průmyslové výroby po roce 1989. Zkázu zástavby a definitivní vylidnění Hrušova uspíšila katastrofální povodeň v roce 1997. Území je postiženo také bývalou důlní činností, která způsobila jeho propad o zhruba 4 metry. (av)

K foto: Městská část Hrušov bývala výstavnou lokalitou i s mnoha měšťanskými domy. Kostel sv. Františka a Viktora (vysvěcen v roce 1893) z režného zdiva je jednou z mála zachovaných budov.

 Po deseti letech proběhne v České republice sčítání lidí, domů a bytů

Poprvé jako součást Unie

Po deseti letech se v České republice uskuteční Sčítání lidí, domů a bytů 2011 (SLDB). Poprvé v pozici členského státu Evropské unie, která bude premiérově sčítat v jednom termínu obyvatele ve všech 27 členských zemích. Přípravu a organizaci SLDB 2011 zajišťuje Český statistický úřad.

Data také elektronicky

Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Od 26. 2. do 6. 3. začnou sčítací komisaři, vesměs doručovatelé a pracovníci České pošty (v Ostravě jich bude přes 300), vhazovat do poštovních schránek základní informace o sčítání a s termíny návštěv v domácnostech. Od 7. 3. do 25. 3. proběhne distribuce dotazníků. Proti podpisu komisaři lidem předají sčítací formuláře s předtištěnými jmény členů domácností (1 sčítací list na osobu, 1 bytový list, 1 domovní list, který vyplňuje pouze vlastník nebo správce domu).

Budou se orientovat hlavně na podvečerní hodiny a víkendy, kdy jsou lidé nejčastěji doma. Vyplněné formuláře bude třeba odevzdat od 26. 3. do 14. 4. Buď osobně komisaři, v poštovní zásilce, přímo na poště nebo poprvé v historii elektronicky pomocí internetu.

Dvě národnosti? Možné

K novinkám SLDB patří možnost uvedení dvou národností (nebo také žádné), dotaz na registrované partnerství osob stejného pohlaví nebo sčítání lidí bez domova. Komisaři se sociálními a terénními pracovníky budou poskytovat maximum informací ve vyloučených lokalitách obývaných zejména Romy. ČSÚ nebude při sčítání zjišťovat vybavenost domácností, příjmy ani výdaje. Žádná z dotazů se netýká vlastnictví automobilu, chaty, elektroniky aj. Pro statistiku je důležitá jen otázka na osobní počítač a připojení k internetu. Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti sesbíraných dat je pro ČSÚ nejvyšší prioritou.

Vše, co chcete vědět

Další informace můžete získat na www.scitani.cz nebo www.czso.cz a od 26. 2. na bezplatné telefonní infolince 800 879 702. (vi)

 

odpovídáme na dotazy čtenářů

Jsme rádi, když nám čtenáři Ostravské radnice posílají dotazy, je z nich patrné, že je dění ve městě zajímá. Odpovídáme na otázku: Co se staví na křižovatce ulic Rudná a Místecká v katastru Vítkovic?
Na dosud nevyužitém, hlušinou zavezeném pozemku, tu vzniká další market pro kutily a zahrádkáře Hornbach na ploše 5 500 m2. Zaměstná asi 130 lidí, otevřen má být ve 2. čtvrtletí letošního roku. Náročné byly zemní práce, bylo nutné odvézt tuny hlušiny. Další část pozemku o rozloze 30 tisíc m2 bude sloužit doplňkovým službám včetně čerpací stanice apod. (r)

 

Akce SMOG podruhé

Pro nepříznivou imisní situaci u polétavého prachu byl 28. ledna vyhlášen signál smogové regulace. V prostředcích MHD v Ostravě v zónách 1-4 byla zavedena mimořádná bezplatná přeprava. Během této zimy se tak stalo podruhé (poprvé ve dnech 22.–26. 12.). Vzhledem k trvale překročeným zákonným limitům ve všech měřicích stanicích na území města Akce SMOG!!! pokračovala v městské hromadné přepravě i v době uzávěrky Ostravské radnice. (vi)

 

Třídíme také kov

OZO rozšířilo od ledna možnost třídění odpadu. Plechovky od potravin, nápojů a kovové obaly od kosmetiky mohou občané vhazovat do žlutých kontejnerů na plast. Jsou na nich umístěny samolepky, upřesňující typy separovaných kovových obalů. (liv)


Strana 3 - pokr. ze atr. 1- Žádné změny...

K foto: Vizualizace objektů I. etapy výstavby Nové Karoliny: 1. obchodně-zábavní centrum, 2. Dvojhalí, 3. plánovaný administrativní objekt, 4. obytné domy, 5. lávka, 6. náměstí.


Strana 4

střípky

OSTRAVA DO DRÁŽĎAN.

Primátor Petr Kajnar přijal 19. ledna generální konzulku ČR v Drážďanech Jarmilu Krejčíkovou (na snímku), která Ostravu navštívila během své pracovní návštěvy. Schůzka proběhla v rámci kontaktů regionu Ostravy a Drážďan, které se datují od uzavření družebních vztahů mezi oběma městy v roce 1971. Partnerská smlouva na nových základech byla obnovena v roce 1995. Primátor Kajnar a konzulka Krejčíková hovořili o přípravě Dnů české kultury mimo jiné v Sasku letos na podzim. Počítá se s vystoupením ostravských kulturních souborů, do Drážďan se chystá také delegace vedení města Ostravy. (vi)

ZA ŠEST LET 30 TISÍC.

Hasičské muzeum na Zákrejsově ulici v Přívoze přivítalo 25. ledna jubilejního třicetitisícího návštěvníka – studentku Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO Veroniku Tešnarovou (na snímku HZS), členku Sboru dobrovolných hasičů v Horní Lhotě. Letos v květnu oslaví muzeum 6 let činnosti, dosud jej navštívili lidé ze všech kontinentů, nejvíce cizinců přišlo při hasičské olympiádě v Ostravě v roce 2009. Veronice Tešnarové učarovaly miniatury hasičských vozidel a modelové situace událostí, u nichž hasiči a další složky záchranného systému zasahují. Obdivovala i lezeckou expozici (vyprošťování ze studny, ze stromu…) či hlášení pro výjezd záchranářských jednotek. (o)

MISS SESTRA Z FIFEJD.

Titul Miss sestra 2010 získala Aneta Rusinová (na snímku MNO), perioperační sestra chirurgie a úrazové chirurgie Městské nemocnice Ostrava. Po dvoukolovém finále v rámci plesu s příznačným názvem „Sestry na sál“ v pražském Obecním domě vybrala porota sestřičku z Fifejd v konkurenci devíti dalších sestřiček z celé ČR. Nesnadný úkol připadl lékařům, např. primátorovi Prahy Bohuslavu Svobodovi, plastickému chirurgovi Janu Měšťákovi, bývalé ministryni zdravotnictví a dnes předsedkyni České asociacie sester Daně Juráskové nebo herečce Mahuleně Bočanové. Mezi cenami pro vítězku přehlídky krásy zářila zbrusu nová červená Škoda Fabia. (vi)

SMUTEK I RADOST.

Zlatá slza LacrimAu, unikátní exponát českého pavilonu na loňské světové výstavě v Šanghaji, byla v Ostravě vystavena od 26. do 29. ledna ve vítkovickém zámečku. V Šanghaji ji zhlédly miliony lidí, přitahuje svou velikostí i magickým třpytem zlata. Je vysoká 80 cm a průměr má 50 cm. Autorem díla je Federico Diaz, který spolupracuje s pražskou Galerií Z. Sklenáře. Diaz chtěl objektem vyjádřit symbol, který představuje dvě polohy emocí – smutek i radost. Z Ostravy putuje slza do New Yorku, na jaře se má opět vrátit do Šanghaje, kde by měla být dražena za vyvolávací cenu 1,5 milionu dolarů, což je přibližně 30 milionů korun. (o)

 

Tieto Tower: šetrná k životnímu prostředí

Ve druhé polovině příštího roku se má zprovoznit nová, architektonicky pozoruhodná budova tzv. Tieto Tower (Tieto věž) na ostravském náměstí Republiky, na prostranství rohu ulic 28. října a Vítkovická, naproti obchodnímu centru Karolina (vizualizace dole). Pro společnost Tieto, nabízející IT služby a produktové inženýrství, objekt v hodnotě přes 1,2 miliardy korun postaví developerská společnost CTPark. Obě společnosti působí v Ostravě už řadu let, protože oceňují zdejší dobrou nabídku kvalitních pracovních sil, spolupráci s VŠB i vstřícný přístup města.

Společnosti Tieto, která dosud sídlí v pronajatých prostorách čtyř různých lokalit ve městě, nabídlo nové prostory, kde by mohlo pracovat všech 1 900 současných zaměstnanců, několik developerských společností. Včetně PasserInvestu, který má stavět administrativní budovu v budované části Nová Karolina. Ze všech nabídek byla ta nejvýhodnější z CTP. Celý objekt ze dvou propojených budov (devíti- a čtrnáctipodlažní) nabídne přes 22 000 m2 plochy, v tom 1 678 pracovních stanovišť. Nebudou chybět restaurace, kavárny, podzemní garáže, vyhlídková galerie, zeleň pokryje 5 000 m2. Budova bude mít parametry moderních objektů šetrných k životnímu prostředí, např. sníženou spotřebu elektrické energie díky certifikaci „breeam“, která objektu umožňuje využít co nejvíce přírodního světla, ale i další prvky. Společnost Tieto, která v Ostravě sídlí od roku 2004, počítá i do budoucna s růstem počtu zaměstnanců. Část ploch v nové Tieto Tower bude sloužit k pronájmu dalším, menším společnostem a aktivitám. (k)

 

Dobří lidé ještě žijí a přispívají

Charita Česká republika pořádala už tradičně od 1. do 14. ledna celorepublikovou Tříkrálovou sbírku. Štědří obyvatelé ostravských městských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček úctyhodnou částku 1 281 293 korun. Peníze budou mimo jiné použity na podporu sociálních služeb pro seniory, lidi bez přístřeší, hospicové služby a chráněné díly pro lidi se zdravotním postižením. Části vybraných peněz jdou také na humanitární pomoc v zahraničí, projekty charity a Diecézní charity ostravsko-opavské.

Vybralo se o 67 000 korun více než před rokem. Sbírka se konala už pojedenácté, tradičně ji ve městě pořádá Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Na Ostravsku se do sbírky zapojilo přes tisíc dobrovolných koledníků. Pro ně uspořádala charita 22. ledna den soutěží, her a hlavolamů. (r)

 

Cena za newsletter pro Ostravu

Na lednovém veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně se Ostravě dostalo ocenění. Město získalo v rámci Velké ceny cestovního ruchu 2. místo za Cestování Newsletter!!! v kategorii nejlepší elektronický newsletter. Tento elektronický „časopis“ každý měsíc představuje aktuality a zajímavé informace o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích, festivalech a novinkách realizovaných či připravovaných v Ostravě. K odběru se lze přihlásit na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Turista. (r)


Strana 5

 Krok za krokem po pracovištích Magistrátu města Ostravy: Živnostenský úřad

Vědí, jak usnadnit podnikatelům život

představujeme

Každý podnikatel nebo zájemce o živnostenské podnikání jistě ví, že se může obrátit na odbor živnostenský úřad (ŽÚ) Magistrátu města Ostravy. Když potřebuje ohlásit živnost, požádat o koncesi nebo oznámit změny údajů.

Při osobní návštěvě na ŽÚ nemusí vyplňovat žádné formuláře. Vše stačí nadiktovat úřednici na přepážce. Ta údaje zapíše, vytiskne a předá podnikateli k podpisu. Poté je zavede do informačního systému, ze kterého vytiskne, pokud se jedná o ohlášení živnosti, výpis z živnostenského rejstříku. Ten nahradil v minulosti vydávané živnostenské listy a koncesní listiny.

Desítky tisíc klientů

Na výpise jsou uvedeny údaje o podnikateli vedené živnostenským úřadem. O tom, kdo a v jaké živnosti je oprávněn podnikat, se může každý přesvědčit v živnostenském rejstříku ministerstva průmyslu a obchodu na internetových stránkách www.rzp.cz. Nahlédnutí do nich doporučujeme všem podnikatelům (v Ostravě jich je přes 65 tisíc) pro kontrolu svých údajů.

Šetříme váš čas i peníze

Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi musí ŽÚ zkoumat bezúhonnost podnikatele. Aby šetřil jeho peníze a čas, ŽÚ si sám opatří výpis z rejstříku trestů. Pouze podnikatelům se záznamem v rejstříku trestů doporučujeme předem s naším úřadem konzultovat, zda má šanci živnost získat, či nikoliv. V rámci ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi umožňujeme podnikatelům podat přihlášku k daňové registraci na finanční úřad, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k nemocenskému pojištění na okresní správu sociálního zabezpečení nebo podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění své zdravotní pojišťovně. Podnikatel tak nemusí tyto instituce navštěvovat.

Obíhá informace, ne občan

Další zjednodušení spočívá ve zrušení povinnosti podnikatele oznamovat ŽÚ změny osobních údajů a bydliště. Tyto údaje nám jsou dostupné z elektronických evidencí vedených státem. Jsme rádi, že se dostáváme do doby, ve které nebude úřady obíhat občan nebo podnikatel, ale informace. Výhodou pro vyřízení svých záležitostí je také možnost kontaktovat libovolný obecní živnostenský úřad. Prostě ten úřad, který má podnikatel nejblíže, nebo kde se mu nejlépe jedná.

Vyřízeno na počkání

A jak rychle vše na úřadě trvá? Pokud má podnikatel všechny doklady požadované zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a nenastane výpadek výpočetní techniky, vydáme výpis z živnostenského rejstříku nebo jiný zákonem stanovený doklad ve většině případů na počkání. Pokud si podnikatel není jistý, které doklady se v jakém případě dokládají, doporučujeme kontaktovat úřad např. telefonicky nebo e-mailem. Mnoho užitečných informací je také na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz

Otevřená Evropa

Zájemci o podnikání v některé členské zemi Evropské unie naleznou na ŽÚ magistrátu Jednotné kontaktní místo. Zde jim poskytneme informace k zahájení podnikatelské činnosti v rámci zemí EU, ochraně spotřebitele v těchto zemích, řešení problémů se zahraničními úřady či problémů v bezhotovostním styku se zahraniční bankou. Také poskytujeme informace zájemcům o zahájení podnikání mimo živnostenský zákon, např. agentur práce, činnost veterinárních lékařů nebo nestátních zdravotnických zařízení. Kvalitou a rychlostí poskytovaných informací patří naše Jednotné kontaktní místo mezi nejlepší v ČR.

Kontrola je nezbytná

Ne vždy je vše jednoduché a bezproblémové. Někteří podnikatelé totiž porušují živnostenský zákon. Například v případě špatně označené provozovny nebo při podnikání bez živnostenského oprávnění. V těchto případech musí ŽÚ uložit pokutu, jejíž výše může dosáhnout až 1 milion korun, nebo v závažných případech zrušit živnostenské oprávnění. Jen v roce 2010 náš živnostenský úřad rozhodoval o sankcích ve více než pěti stech případech.


Úřední hodiny živnostenského úřadu
Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice), Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

Po  8.00–11.30    12.30–17.00
Út   8.00–11.30    12.30–15.30
St   8.00–11.30    12.30– 17.00
Čt   8.00–11.30    12.30–16.00
Pá  8.00–11.00

Vaše dotazy k podnikání ochotně vyřídíme na e-mailové adrese zu@ostrava.cz nebo na telefonním čísle 844 12 13 14. Linka slouží i k objednání na příslušnou hodinu. Stačí jen zavolat a s operátorem dohodnout datum a čas schůzky. Mnoho užitečných informací pro začínající, ale i stávající podnikatele lze nalézt na
www.ostrava.cz.

„Tajný“ tip: pokud chcete být velmi rychle obslouženi, na¬vštivte ŽÚ v úterý. V tento den bývá před úřadovnami volněji. 

K foto: Referentka Marta Gernerová podává na pracovišti živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy informace Jiřímu Hradilovi, který podniká jako pojišťovací poradce.

K foto: Ing. Ivo Korduliak, vedoucí živnostenského úřadu


Strana 6

 Nedávejte pachatelům žádnou příležitost, aby vás mohli okrást

Bezpečné nakupování a parkování

Název z titulku patří preventivnímu projektu, který realizuje pracovní skupina Bezpečnější Ostrava. Policisté, strážníci Městské policie Ostrava, pracovníci Rádia Čas a studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku navštívili v listopadu, prosinci a lednu devět největších ostravských obchodních center. Při dvouhodinové preventivní akci nakupujícím vysvětlovali, jak se správně chovat při pobytu v obchodech, a obecně, jak se nestat obětí majetkového trestného činu. Studenti společně se strážníky křižovali parkoviště před nákupními centry a na vozidla umísťovali visačky s preventivními radami.

Součástí této „dvouhodinovky“ byla také prezentace pěti hraných příběhů s preventivní tematikou s názvem Nedávejme jim šanci…, návštěvníci měli možnost zhlédnout autentické záběry protiprávních jednání, která zachytily průmyslové kamery v nejrůznějších částech Ostravy. Tohoto preventivního počinu se aktivně zúčastňují i samotná nákupní centra. Projekt totiž provází soutěž pro návštěvníky preventivního stánku. Každý návštěvník je zařazen do slosování o hodnotné ceny, které věnovala obchodní centra.

Počet majetkových trestných činů neklesá, je proto nutné hledat jakoukoliv možnost boje s tímto protiprávním jednáním. Preventivní aktivity jsou jednou z účinných metod snížení kriminality. Zvyšují povědomí občanů o možnosti obrany před zloději, kapsáři a dalšími pachateli. Nejúčinnější, nejlevnější a nejjednodušší ochrana je nedávat pachatelům příležitost, aby nás mohli okrást. Akce navazuje na úspěšné projekty Městského ředitelství Policie ČR Společně proti kriminalitě a Vem si mě. (ps)

K foto: Nakupující v obchodních centrech byli často překvapeni záběry kamer, které zachytily rafinovanost i bezostyšnost zlodějů. Foto: PČR


Špičkové integrované bezpečnostní centrum je chloubou města i kraje

Záchrana z jednoho místa

V Ostravě bylo v prosinci otevřeno moderní středisko na nejvyšší evropské úrovni pro příjem tísňových linek: Integrované bezpečnostní centrum (IBC) Moravskoslezského kraje. Na jediném místě, v budově na rohu Cingrovy a Nemocniční ulice v Moravské Ostravě, jsou soustředěny všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasiči, policisté, zdravotníci i strážníci.

IBC umožňuje přijímat volání na tísňové linky 112, 150, 155, 156, 158. Ze třech desítek dispečerských postů koordinuje nasazení sil a prostředků při záchraně lidských životů a majetku nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji. Obsáhne region s více než milionem a čtvrt lidí. Významná je také možnost lepší vzájemné komunikace mezi složkami IZS, využití moderních informačních technologií apod.

V prostorách IBC najdeme rovněž ředitelství Městské policie Ostrava (MPO). Jak uvedla mluvčí MPO Vladimíra Zychová, změna sídla z budovy na Hlubinské ulici přinesla modernizaci pracovního zázemí, lepší sociální a technické vybavení. Platí to i pro špičkové pracoviště dispečinku městské policie, které je osazeno panely ke sledování výstupů z kamerového systému města a dalšími prvky. Strážníci mají na starosti vstupní režim do budovy, kde sídlí rovněž krizové štáby města Ostravy a kraje.

Původní objekt na Hlubinské čekají menší úpravy. Po nich bude sloužit přípravě budoucích strážníků a dalšímu vzdělávání. „To vše pod dohledem střediska vzdělávání a volnočasových aktivit MPO, který se jako jediný útvar ředitelství nestěhoval,“ dodala V. Zychová. (vi)

K foto: Jaromír Huňa má na dispečerském pracovišti městské policie pod kontrolou důležité křižovatky a komunikace v Ostravě.
Foto: Libor Vidlička

stalo se

Z PŘESTUPKU TRESTNÝ ČIN.

Strážníci městské policie přistihli v Ostravě-Hrabůvce řidiče osobního auta, který se při parkování dopustil přestupku – vozem bránil ve výjezdu z parkoviště. Muž za volantem však nebyl schopen předložit náležité doklady k vozidlu, strážníkům předal pouze anglicky sepsanou kupní smlouvu. Tvrdil, že vozidlo zakoupil, ale nedostal technický průkaz. Vyšlo najevo, že auto je evidováno jako odcizené, strážníci proto přivolali Policii ČR.

ZAMKL HO V AUTĚ.

Na linku 156 oznámil muž, že v Ostravě-Porubě zadržel zloděje, který se mu vloupal do auta a žádal o pomoc. Vyslaní strážníci zjistili, že oznamovatel přistihl dva mladíky ve svém vozidle ve chvíli, kdy se pokoušeli vyndat autorádio. Jeden z pachatelů se dal na útěk, druhého (17 let) se majiteli vozidla podařilo v autě zamknout. I ten se poté snažil utéct, ale byl předán přivolaným policistům.

OBVINIL TAXIKÁŘE Z KRÁDEŽE.

Na linku 156 oznámil muž, že v Ostravě-Porubě zapomněl v taxíku peněženku s větším finančním obnosem. 23letý muž požadoval nalezení auta a vrácení peněženky. Když strážníci dorazili na místo, zjistili, že oznamovatel je opilý. Trval na tom, že taxikář jej chtěl okrást a že mu zůstala v autě tři zavazadla s osobními věcmi. Strážníci přivolali Policii ČR, muž se však ještě před jejich příjezdem začal válet po zemi, cpal se trávou a z kapsy mu vypadla injekční stříkačka i s jehlou. Za použití donucovacích prostředků strážníci muže zpacifikovali a nasadili mu pouta. Přivolaný lékař rozhodl o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici. (z) 

Další kurz pro veřejnost

Oblíbené policejní kurzy pro veřejnost pokračují 23. února v budově bývalého ředitelství městské policie na Hlubinské ulici. Zdarma se mohou lidé naučit sebeobraně a probrat nejrůznější témata s odborníky. Info na 599 414 165 nebo 950 739 407-8. (p)


Strana 7

Městská nemocnice má špičkovou zobrazovací oční techniku

Metoda přesnější než ultrazvuk

Městská nemocnice Ostrava má nový přístroj - spektrální optickou koherentní tomografii (OCT). Bezkontaktní neinvazivní vyšetřovací metoda je založena na obdobném principu jako ultrazvukové vyšetření. Místo reflektivity akustické využívá reflektivitu optickou.

OCT (optical coherence tomography) patří v oftalmologii k jedné z klíčových zobrazovacích metod předního i zadního segmentu. Umožňuje měřit struktury a vzdálenosti s 10krát větší přesností než ultrazvuk. Vyšetření výrazně zpřesní a doplní klinické oční vyšetření. Přístroj lze velmi dobře využít k vyšetření pacientů se sítnicovým onemocněním a zeleným zákalem. „Umožňuje nejen včasnou diagnostiku chorob, ale i sledování průběhu onemocnění v čase, usnadní rozhodnutí pro nasazení léčby nebo zvolení účinnější léčby v případě zhoršení nálezu. Vyšetření je nebolestivé, relativně krátké, příprava u většiny pacientů není nutná,“ zdůraznila primářka oftalmologie Věra Stanovská.

Vyšetření na moderním přístroji není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pacient jej platí sám. Na vyšetření může pacienty objednat oční lékař nebo se mohou objednat sami na recepci oddělení oftalmologie MNO nebo telefonicky na čísle 596 192 263. (r)

K foto: Vyšetření je nebolestivé, přesné, trvá relativně krátce. Foto: MNO

Bude pouze jedna univerzita?

Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř a rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák sdělili, že vedení obou škol spolu jedná o případném sloučení. Pokud by k tomu opravdu došlo, byla by nově vzniklá univerzita pravděpodobně třetí největší v zemi. Sloučení by však byl komplikovaný proces, protože jejich fakulty mají například jiné předpisy. Na druhé straně by tak vznikla silná univerzita, která by mohla získat statut výzkumné univerzity, kterou by tento region měl mít. Primátor města Ostravy Petr Kajnar považuje sloučení univerzit za výhodné. Zcela nezbytně pro region se však musí jednat o univerzitu výzkumnou. Na VŠB-TUO studuje téměř 24 000 studentů, Ostravská univerzita jich má přibližně 10 000. (vk)

Kariéra pro vysokoškoláky

Projekt Kariéra Plus pořádá VŠB-TUO letos už počtvrté v nové aule v Porubě. Na veletrhu pracovních příležitostí nabídne 8. března více než stovka firem z regionu práci studentům a absolventům vysokých škol. O den později se na stejném místě setkají na konferenci odborníci na personalistiku a trh práce. Od pondělí 7. do středy 9. března budou studenti čtyř vysokých škol VŠB-TU, Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Vysoké školy podnikání zápolit v soutěži Chyť svou kariéru. Nad projektem převzali záštitu mj. ministr školství Josef Dobeš nebo primátor Petr Kajnar. Více na www.karieraplus.cz. (liv)

Zateplení škol přináší úspory

Nové zateplení budov prověřuje letošní zima v devatenácti porubských základních školách a školkách. Školní zařízení loni prošla stavebními úpravami za téměř 300 milionů korun, které kromě zateplení zahrnovaly výměnu oken, regulaci topných soustav a nové fasády. Zatímco před rekonstrukcí se často muselo topit až na maximum, tedy na pátý stupeň termostatu, po stavebních úpravách může být teplota ve třídách snížena často na druhý až třetí stupeň, a to i v mrazech.

Projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby je 170 miliony korun spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. (d)

Goldoni v angličtině

Studenti English Drama Clubu z Wichterlova gymnázia z Poruby nastudovali v anglickém jazyce klasickou komedii Carla Goldoniho The Servant of Two Masters. Režie a dalších funkcí se ujaly angličtinářky školy Petra Mařádková, Hana Korbelová a Lucie Bednářová Suchancová. Po inscenacích Some Like It Hot a English History in 60 Minutes to byla třetí studentská divadelní premiéra „wichterlovců“. Goldoniho hru uvedli v několika reprízách pro gymnazisty, žáky ZŠ a rodiče v DK Poklad, pro veřejnost v Britském centru. (liv)

První šance

Téměř v závěru loňského roku se 25 žáků ze ZŠ Bohumínská zúčastnilo adaptačního pobytu v hotelu P. Bezruč v beskydských Malenovicích. Byl jedním z cílů projektu „První šance pro každého“, který je organizován pro žáky 6.–9. ročníků k osvojení preventivních znalostí pro další život. Prostřednictvím interaktivních programů žáci získávají základní informace a návyky zdravého životního stylu, učí se také využívat neverbální techniky – arteterapii, jógu, relaxaci, různé sporty i psychohry zaměřené na modelové situace. Součástí jsou i nejrůznější soutěže. (jp)

Čtyřlístek má v knihovně přátele

Vše začalo před několika lety ná¬vštěvou obyvatel Čtyřlístku – Centra pro osoby se zdravotním postižením – v Knihovně města Ostravy. Jejich nadšení a bezprostřední reakce nad možnostmi, které knihovna skýtá, si „vynutily“ další a další ná¬vštěvy. Tak, jak se měnila jejich kvalita i kvantita, měnily se také vztahy mezi oběma stranami. Z profesně i společensky korektních, avšak formálních vztahů vznikly časem těsné až přátelské vazby. Zaměstnanci přestali být pan a paní knihovníci, ale jsou už jen pan Jarda, paní Jindřiška, paní Blanka…
Dnes už jsou pro mnohé z našich handicapovaných přátel samozřejmostí návštěvy internetu, poslech hudby a zvukových knih, návštěvy koncertů i vernisáží nebo účast v drobných kvízech a soutěžích. Pravidelně jim pořádáme také výstavy výtvarných prací, takže o jejich šikovnosti a smyslu pro krásu se mohou přesvědčit všichni návštěvníci knihovny.

Každoročním završením této výjimečné spolupráce bývá předvánoční koncert spojený s nadílkou a posezením. Program, obvykle hudební, zajišťují naši přátelé z Čtyřlístku pan Láďa, pan Pavlík, paní Miluška a další a my s obdivem a někdy i úžasem sledujeme, co dokážou. V loňském roce jsme také připravili malý dáreček – pasování všech pravidelných návštěvníků na čtenáře knihovny. Radost byla veliká a oboustranná.
Většina z těchto setkání se odehrává v knihovně. Nemoci se ale nevyhýbají nikomu, a tak se někdy vydáme na návštěvu my do Čtyřlístku. Nedávno například navštívily naše pracovnice nemocného pana Láďu Kováře v jeho domově Na Liščině. Donesly mu jeho oblíbené zamilované romány, čokoládu a přání, aby byl opět brzy fit a do knihovny přišel osobně.

Čtyřlístek je symbolem osobního štěstí pro děti i pro dospělé. O tom ostravském s velkým Č, který přináší lidem s mentálním postižením, ale i tělesnými a smyslovými vadami, do života pocit bezpečí, důvěry a určité seberealizace, to platí dvojnásob. Miroslava Mikušková, Knihovna města Ostravy

K foto: Pasování na čtenáře sklidilo velký úspěch Foto: KMO


Strana 8

E-karta – nová služba Dopravního podniku Ostrava usnadní nákup dlouhodobých zónových jízdenek

Cestování s elektronickou kartou

Dopravní podnik Ostrava zavedl 1. února do zkušebního provozu novou službu „E-Karta Dopravního podniku Ostrava a.s.“. Plastová bezkontaktní čipová karta bude zatím platit pouze ve spojích této společnosti. Papírové průkazky zůstanou zachovány i nadále, elektronická karta je k nim praktickou alternativou, kterou si lidé mohou usnadnit nákup dokladu „z pohodlí domova“.

Čipová karta na šest let

V první fázi je pro cestující přes internet připraven nákup dlouhodobých zónových jízdních dokladů. Oba systémy budou nabízet shodné dlouhodobé zónové jízdenky, a to jak v sortimentu, tak v ceně. Držitelé e-karty mohou nakupovat elektronické kupony také v běžných prodejnách jízdních dokladů dopravního podniku. Čipová karta stojí 105 korun a její platnost je šest let. Její výroba trvá 2 až 3 týdny.

Pro novou službu rozšířil Dopravní podnik Ostrava své webové stránky www.dpo.cz o zvláštní sekci tzv. Zákaznického portálu e-karty (http://ekarta.dpo.cz/). Registrovaný a přihlášený uživatel tohoto portálu jej může využít k objednání nové e-karty, k nákupu dlouhodobé zónové jízdenky (elektronického kuponu), a k dalším úkonům. Najdete zde také všechny informace o e-kartě.

Pro tisíce pasažérů

K provádění nestandardních operací s e-kartou, např. odblokování nebo zrušení e-karty, řešení reklamací, převod kuponu na náhradní nebo novou e-kartu bude sloužit specializované pracoviště, které se nachází v hlavní prodejně jízdních dokladů na ulici Vojanově v centru Ostravy.

Dopravní podnik Ostrava očekává, že tuto novou službu využije v úvodu, resp. v průběhu následujícího období roku, minimálně 10 tisíc z celkového počtu zhruba 100 tisíc předplatitelů.

Technický základ a datová struktura e-karty byly navrženy Koordinátorem ODIS s.r.o., který na tento záměr získal v loňském roce dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši cca 1,8 mil. Kč. Celkové náklady na spuštění projektu dosáhnou výše cca 5 mil. Kč. Datová struktura je navržena jednotně pro všechny krajem objednávané dopravce. V průběhu následujících dvou let mají dopravci karty zavádět tak, aby mohla být využívána karta pořízená u jednoho dopravce rovněž pro přepravu u dopravce druhého. (vk)

Muglinov omládne

Ostravský městský obvod Slezská Ostrava připravuje komplexní regeneraci panelového sídliště Muglinov, které má 580 bytů a několik tisíc obyvatel. V hodnotě přes šedesát milionů korun budou rozšířeny parkovací plochy, cyklistické stezky, hřiště, relaxační prostory, také veřejné osvětlení se zmodernizuje. Práce by měly začít ve druhé polovině letošního roku. (s)

Při premiérové elektronické aukci ušetřili v OK téměř 3 miliony korun

Uspořené peníze půjdou na čištění silnic

Poslední lednovou středu proběhla v Ostravských komunikacích (OK) a. s. poprvé elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro síť veřejného osvětlení. Jejím výsledkem je úspora nákladů proti předešlým letům ve výši 2 960 268 Kč, včetně DPH. „S výsledkem jsme spokojeni, i když jsme předpokládali, že se přihlásí více zájemců. Služby a produkty, které naše společnost nakupuje, jsou velmi specifické. Nemůžeme aukce využít u všeho. Budeme ale hledat možnosti, kde ještě ušetřit náklady,“ uvedl ředitel OK Daniel Lyčka s tím, že téměř 3 miliony korun jsou přímou úsporou v rozpočtu města Ostravy.

Vedení města už rozhodlo, jak budou prostředky využity. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče bude 1,6 milionu využito na nadlimitní čištění silnic od prachu, především v hustě obydlených částech města, které tíží nejhorší ovzduší. „Zbytek peněz zůstane k dispozici Ostravským komunikacím na údržbu veřejného osvětlení,“ doplnil Boháč. Pracovníci vloni uklidili z místních komunikací více než dva tisíce tun smetků. Náklady, včetně DPH, přesáhly pět milionů korun. (jm)


LED technologie pro efektní osvětlení ulic

Blahoslavova ulice v centru Ostravy drží neobvyklý primát. Jako první v našem městě je osvětlena lampami se světelnými diodami (LED). Splňuje totiž nemálo technických podmínek, které jsou pro použití této technologie nezbytné.

„Paušální reklamní slogan, že díky využití LED technologie automaticky výrazně šetříme elektrickou energii, ale není zcela přesný,“ zdůrazňuje Daniel Lyčka, ředitel společnosti Ostravské komunikace (OK), která se o veřejné osvětlení ve městě stará. „Před každou úvahou o využití LED technologie je nezbytný posudek světelného technika. Musí zhodnotit požadavky na komunikaci a vhodnost světelné soustavy. Jednoduše řečeno, pokud bychom chtěli LED technologii využít v celém městě, museli bychom vyměnit kompletně osvětlovací soustavu. Při využití klasických vysokých stožárů s velkými roztečemi totiž LED diody neosvětlí komunikaci dostatečně zejména z hlediska rovnoměrnosti. Tím mizí úsporný efekt,“ doplňuje Lyčka.

Ulice Blahoslavova všechny podmínky splnila. Především proto, že zde jsou využity nižší stožáry s malými roztečemi. „Využitím nové technologie se povedlo snížit elektrický příkon až na polovinu. Úspoře napomohlo také to, že stávající svítidla již byla za hranicí své životnosti. Ráz ulice příjemně dotváří i nový design svítidel a skutečnost, že nesvítí žlutě, jako jinde ve městě, ale bíle,“ upřesnila vedoucí správy veřejného osvětlení OK Petra Zatloukalová.

Na území města Ostravy jsou už vytipovány další lokality, kde by využití současné LED technologie bylo přínosné. Nejen esteticky, ale především ekonomicky. „V prvním plánu máme komunikace, které navazují na Blahoslavovu ulici. V současné době tyto lokality mapuje projektová kancelář. Dá se říci, že výzkum a vývoj LED technologií jde rychle kupředu. Není proto vyloučeno, že se v blízké budoucnosti dočkáme LED technologie, která bude vyhovující a dostatečná i při využití na klasických vysokých stožárech veřejného osvětlení,“ uzavřela Zatloukalová. (jm)

K foto: Osvětlení Blahoslavovy ulice (vpravo je budova generálního konzulátu Polska) po instalaci pouličních lamp z LED diod.


Strana 9

 Na program revitalizace významného vodního toku a jeho okolí přispěje městu stát i Evropská unie

Řeka Ostravice se vrací lidem i přírodě

Odtěžováním nánosů v korytě by měla letos na jaře začít revitalizace řeky Ostravice. Oživení bude pokračovat další dva roky projekty, po jejichž dokončení se stane řeka místem, kde budou moci trávit lidé svůj volný čas, relaxovat, sportovat. Na březích budou vybudovány plochy na slunění, visuté galerie jako odpočinkové zóny, přístav pro vodáky nebo cyklostezka, která spojí město s Beskydami. Na Ostravici vzniknou jezy pro její splavnění, ale také například rybí přechody. Dalším z významných projektů bude odpadovod za téměř 224 mil. korun, na který bude vydáno stavební povolení letos v únoru. V současné době je zadán první požadavek programu revitalizace – tendrová dokumentace k odtěžení sedimentů z Ostravice.

„Chceme vrátit lidem řeku v centru města jako přirozenou tepnu určenou k rekreaci, relaxaci, oddychu,“ řekl k projektům náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej. Dodal, že voda v Ostravici sice je nyní nezávadná, ale je zkalená a proto je třeba odtěžit sedimenty a zbavit ji hnědého zbarvení tak, aby byla opět křišťálová a lákala lidi ke koupání.

Na programu revitalizace řeky se v Ostravě pracuje od roku 2007, kdy byly Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR předloženy a poté obhajovány projekty. Kromě zpracovávání dokumentů se v následujícím období vedla četná jednání s ochránci přírody a orgány životního prostředí, s nimiž byla dohodnuta řada kompenzačních opatření, aby měly úpravy řeky co nejmenší dopad na životní prostředí. Mezi tato opatření patří například umělé nory pro ledňáčky, budky pro ptáky i netopýry, kamenná stanoviště pro ještěrky a další pomocné projekty pro uchování přírody.

Celková hodnota projektu revitalizace Ostravice je 600 milionů korun. Město Ostrava bude hradit 42,5 milionu, 317 milionů korun tvoří dotace od ministerstva průmyslu a obchodu, 240 milionů korun získáme z Regionálního operačního programu. (vk)

Na zvedání vítkovického plynojemu byl zvědav i ministr kultury Jiří Besser

Mistrovské dílo ostravských montérů

Vítkovický plynojem, technická památka z roku 1921, na sebe v minulých dnech soustředil zájem odborníků i veřejnosti. Uvnitř budoucího kongresového a společenského centra v oblasti Dolních Vítkovic probíhalo zvedání 800tunového ocelového zvonu plynojemu.

Náročné technické operaci předcházely týdny a měsíce usilovných příprav. Probíhala pomocí speciálních hydraulických heverů, které obsluhovaly takřka nepřetržitě čtyři desítky pracovníků Hutních montáží. Během jedenácti dnů ho zvedly o 1492 cm, číslo symbolizující leto¬počet objevení Ameriky.

Na manipulaci s historickým plynojemem byl 18. ledna zvědav také ministr kultury Jiří Besser. Industriální památku evropského významu si prohlédl v doprovodu předsedy představenstva Vítkovice Holding Jana Světlíka, primátora města Ostravy Petra Kajnara, jeho náměstkyně Simony Piperkové a dalších osobností.
Do plynojemu proudil vysokopecní plyn naposledy před třinácti lety. Nyní se podle návrhu architekta Josefa Pleskota začíná přetvářet na aulu s kapacitou 1 500 diváků, prostory pro galerii a společenský život. Čtvrtina současného ocelového pláště zvonu bude odřezána a nahrazena sklem. S dokončením přestavby plynojemu se počítá v roce 2012. Kromě proměny plynojemu budou v rámci oživení a nového využití národní kulturní památky Dolní Vítkovice pokračovat budování prohlídkové trasy vysoké pece č. 1, rekonstrukce tzv. VI. kompresorovny na interaktivní muzeum a další projekty. (vi)

K foto: Zvon plynojemu byl do třicetimetrové výšky vyzdvižen o symbolických „kolumbovských“ 1492 centimetrů.

První projekt Budoucnosti Vítkovic

Celkem sedm projektů revitalizace veřejných prostranství a pět projektů regenerace bytových domů má připraveno město Ostrava spolu s městským obvodem Vítkovice v rámci programu „Budoucnost Vítkovic“, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IRPM). Program je zaměřen zejména na pilotní projekty směřující k řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. V současné době je zrealizován první z nich, a to projekt s názvem Parkovací plochy na ul. Mírové. Nová parkovací plocha má 26 kolmých stání (z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených), na parkovišti bylo osazeno nové dopravní značení a vybudováno veřejné osvětlení. Celkové náklady projektu představují finanční objem ve výši 1 955 950 Kč. Celkové výdaje dosahují 1 639 149 Kč. Dotace z fondů Evropské unie tvoří 1 393 276 Kč. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2010. Parkoviště bude bezplatné. IPRM „Budoucnost Vítkovic“ je základní koordinační rámec, který navazuje na celkovou vizi a strategii rozvoje města. (vk)


Strany 10-11


co, kdy, kde ve městě

Dům kultury města Ostravy

I v únoru nabízí tradičně zajímavý program. Například vystoupení Jarmily Šulákové 7. února, o den později přímý přenos baletu Caligula z Pařížské opery. Z Metropolitní opery v New Yorku v dalším živém přenosu zazní 12. února Adamsova opera Nixon v Číně (26. února pak Gluckova opera Ifigenie na Tauridě), 14. února tu uvede opavské divadlo hru Testosteron. Radůza vystoupí 22. února, den nato uvede v divadle Zbrožek Company zajímavé představení Milostný trojúhelník. Podrobný program na www.dkmoas.cz.

V Akordu se plesá

Kulturní dům Akord nabízí pestrý program každý měsíc. V plesové sezoně se tu tančí každý víkend, na 25. února na svůj ples pozval Akord už tradičně vítěze StarDance, letos Pavla Kříže s Alicí Stodůlkovou.

Sešli se, aby pomohli

Pod tímto názvem se 16. února v pavilonu C na ostravské Černé louce uskuteční benefiční koncert Charity Ostrava na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre – nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší. Poslouží k tomu výtěžek ze vstupenek v ceně 200-300 korun.

Moje Ostrava

Vztah k městu vyjadřuje fotograf Boris Renner v publikacích Ostravaci všem a Ostrava včera a dnes. Po celý únor jsou jeho pozoruhodné fotografie přístupné na výstavě ve foyer Nové radnice v Ostravě.

Zve na hrátky i pohádky

Klub Ámos, v rámci Centra pro rodinu a sociální péči, zve do pavilonu C výstaviště Černá louka na interaktivní výstavu pod názvem „Hlavolamy – v uličkách starého města“ ve dnech 5.–6. a 12.–13. února plnou labyrintů, hádanek, hlavolamů a příležitostí, jak si procvičit myšlení a kombinační schopnosti. Tamtéž se 8. února uskuteční představení plné humoru s názvem Robinson Crusoe, 12. února pak loutkové představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Hrají a zpívají studenti a absolventi

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě pořádá 9. února jazzový koncert studentů, 15. února absolventský koncert J. Mecy (kytara) a A. Paskudy (housle), 16. února koncert Dechové harmonie JKGO, 22. února absolventský koncert M. Hrubé (fagot) a J. Powiesnikové (flétna). Jednoaktová Mozartova opera Bastien a Bastienka zazní v podání studentů pěveckého oddělení 23. a 24. února. Všechny začátky v 18.30 hodin.

Irský festival i v Ostravě

Město Ostrava se zapojuje do Irského kulturního festivalu nejen jako sponzor, ale také jako hostitel. Mega koncert v rámci festivalu se uskuteční v ostravské Bonver Aréně 26. března v 18.30 hodin. Vstup zdarma, z bezpečnostních důvodů kapacita haly omezena na 2 500 návštěvníků. Více na http://www.irishculturalfestival.com/.

Hudba vždy potěší

Koncertní sezona Janáčkovy filharmonie Ostrava pokračuje pestrým programem. Z únorového nabízíme alespoň pozoruhodný koncert z děl Čajkovského a Stravinského s vynikajícím houslistou Jiřím Vodičkou 11. února v sále DKMO, z komorního cyklu pak 22. února Ditterse, Mozarta a Nováka s klavíristou Ivem Kahánkem či 24. února z cyklu Jeunesses musicales skladby a písně Paisiella, Borneho, Čajkovského a Bizeta se sólisty, diriguje Theodore Kuchar.

Přijedou Roxette!

Skupina Roxette se v rámci svého světového turné představí poprvé také v Ostravě, a to v ČEZ Aréně 27. června, a bude pro početnou skupinu českých fanoušků po již vyprodaném pražském koncertu druhou možností vidět velkolepý comeback této populární švédské dvojice. Vstupenky jsou již v prodeji. Z jarních koncertů v ČEZ Aréně je velký zájem také o vystoupení Karla Gotta 17. března.

Zlatá koruna královny

Jedinečná výstava v Ostravském muzeu o Janu Lucemburském a jeho době s názvem Král, který létal pokračuje druhou etapou. Od 7. února zde bude vystaven další unikát – zlatý český královský poklad, který byl nalezen ve Slezské Středě v Polsku. Jeho nejpřitažlivějším exponátem bude určitě koruna královny z konce 13. století. Spolu s dalšími exponáty, například relikviářem sv. Simona z Cách, evangeliem sv. Marka z Benátek a řadou dalších, bude lákat návštěvníky až do konce března.

Do divadla na eVstupenku

Národní divadlo moravskoslezské využívá všech moderních technologií – zprovoznilo novou službu pro své návštěvníky - eVstupenky. Rezervační systém on-line je tak doplněn i o možnost si vstupenku pomocí platební karty zakoupit a vytisknout doma. Lze tak učinit na webových stránkách divadla www.ndm.cz, kde jsou rovněž všechny informace o repertoáru.

Pozvánka do Arény

Divadlo Komorní scéna Aréna připravilo na 19. ledna premiéru hry Michala Langa „Dávníkové“. Už název napovídá, že vtáhne diváka do dávných časů. Hra plná mýtů a symboliky nadchne každého, kdo rád věří v mytologický původ dobra a zla a jejich vzájemný boj.

Z každodenního života

Helena Lukas, fotografka českého původu žijící v USA, vystavuje ve fotografické galerii Fiducia. Pod názvem výstavy Memento představuje působivě barevné snímky vyprávějící tušené příběhy dvou zabydlených domů – jednoho z italské Florencie, druhého z amerického Atlantis City. Půvabné detaily z funkčně uspořádaných prostorů vtahují návštěvníka do každodennosti života a vyprávějí tak příběhy.

Ostrava se měla stát Evropským hlavním městem kultury 2015

Co zbylo z boje o titul?

rozhovor

Září loňského roku se mnoha Ostravanům vrylo do paměti – titul EHMK 2015 získala Plzeň, i když si Ostrava velkými a zajímavými projekty naklonila tisíce příznivců. Snad nejvíce nadějí vkládalo město do projektu Klastr Černá louka, podle nějž by v dané lokalitě měly vyrůst objekty sloužící právě kultuře a vzdělání. Zeptali jsme se náměstkyně primátora pro kulturu Simony Piperkové, co z původních plánů zbylo a co se realizovat bude:
„Projekt Klastru Černá louka nabízel několik klíčových staveb. Koncertní síň město a region potřebuje, byla by využívána nejen Janáčkovou filharmonií, ale sloužila rovněž mnoha hudebním akcím a festivalům mezinárodního významu, což by Ostravu opět posunulo pozitivním směrem ke zvýšení její prestiže a jedinečnosti. V současnosti je stavba síně ve fázi příprav pro zadání architektonické soutěže, její samotná realizace je závislá zejména na finančních prostředcích, kterými bude město disponovat s využitím externích zdrojů v následujících letech.

z Co se dá realizovat z navržených nových kulturních akcí, které měly obohatit život města?

„V rámci kandidatury vznikla celá řada kulturních programů a projektů, které měly doplnit současné spektrum žánrů a institucí, které město pravidelně finančně podporuje. S ohledem na stanovený rozpočet pro rok 2011 bude nutné jejich možnou realizaci nejen odborně, ale i finančně vyhodnotit v rámci grantového řízení. Určitě bychom rádi zachovali prezentační akce typu Ostrava v Praze nebo Měsíc autorského čtení, které měly u kulturní veřejnosti velký ohlas. Pro letošní rok máme v plánu rovněž i spuštění kulturního webu s diskuzním fórem.“

z Měl také vzniknout nový obor managementu umění, na toto téma se loni v Ostravě uskutečnily i odborné konference s účastí zahraničních expertů. Jak se to bude dále vyvíjet?

„Již v počátku kandidatury byly všechny tři univerzity ve městě osloveny, aby zvážily možnost zavedení výuky tohoto oboru, který by mimo jiné využil také kreativní tvorby v oblasti industriálních památek. Souvisí to však se složitými akreditacemi nových oborů, případně jejich slučováním. Asi nejdál je v tomto směru fakulta umění OU, která s přípravou akreditace oboru Teorie a praxe kulturních průmyslů již s podporou ze strany města započala. VŠB-TU se výukou tohoto nového a perspektivního odvětví rovněž zabývá a jeho zavedení zvažuje.“

z Co se stane se Starou Arénou, která byla loni jakýmsi centrem dění kolem kandidatury i místem mnoha pozoruhodných akcí včetně Měsíce autorského čtení…

„Je v zájmu města klub Stará Aréna jako symbol kandidatury Ostravy na titul EHMK 2015 zachovat. V této chvíli město nabízí možnost využití daného prostoru některým ze subjektů působících v oblasti kultury jako místa pro volné shromažďování, diskuse, kulturní programy a podobné aktivity.“ (k)

Galerie: lákavá nabídka

Ostravská Galerie výtvarného umění nikdy nezklame. Obdivovatelé malby, kresby, architektury i další tu kdykoli naleznou potěšení pro oko i duši, mnohdy inspiraci. Galerie má několik sálů a kabinetů, takže současně může představovat více autorů či směrů.

Od 2. února do 27. března nabízí výstavu kreseb a grafik Valentina Držkovice (1888–1969), rodáka z nedaleké Velké Polomi, kterému učarovala „Paříž, sladká Paříž“, jak je výstava nazvána. Do 6. března také pokračuje přehlídka vybraných děl polského konstruktivismu plná geometrické abstrakce, do 20. března pak prezentace pozoruhodné přeměny polské postindustriální oblasti v moderní centrum pod názvem VRATISLAV 20/20. ARCHITEKTURA 1990–2010.

Nepřehlédnutelný autor Jaroslav Róna obohacuje galerii výstavou svých malířských děl na tradiční biblická témata či všeobecně obsažná témata – koupání, mořské horizonty, hvězdné nebe… Určitě stojí za zhlédnutí. Stálou expozicí galerie na Jurečkově ulici v Ostravě je výstava pod názvem „Skvosty evropského umění“.
Tato instituce však nabízí i doprovodné programy. V návaznosti na probíhající výstavu v Ostravském muzeu „Král, který létal“, pořádá knihovna galerie 8. února v 16 hodin přednášku „Jan Lucemburský ve vizuálních pramenech své doby“. Také výstavu Jaroslava Róny lze 15. února v 18 hodin doplnit poznatky z ukázek autora s názvem „Filmový expresionismus a Jaroslav Róna“. V rámci vzdělávacích programů pořádá galerie 90minutové prezentace pro žáky a studenty základních i středních škol, na obsahu a rezervaci míst se lze domluvit předem na tel. čísle 596 112 566. Informace též na www.gvuo.cz. (ok)

K foto: Jaroslav Róna: Osud Foto: GVU

 Vstupenky na festival už lze objednat, program je bohatý

Janáčkův máj je hodnotná tradice

Ostrava má vzdělané a náročné hudební publikum, zaznělo na tiskové konferenci k letošnímu už XXXVI. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Od zahajovacího koncertu 23. května nabídne celkem 20 koncertů, k dispozici je 8 200 vstupenek do nejrůznějších kulturních zařízení. Už v tyto dny lze vstupenky objednat přes objednávkový kupon podaný v některé z poboček Ostravského informačního servisu nebo přes internet na adrese www.janackuvmaj.cz. Návštěvníci pak mají vstupenky připravené přímo v pokladně Domu kultury města Ostravy nebo v informačních centrech. Přímý prodej v pokladnách začne 11. dubna. Festival opět podporuje i město Ostrava částkou 5,5 milionu korun.

Program je více než bohatý, každý si tu najde svůj žánr nebo hudební osobnost. V zahajovacím koncertu opakovaně v Ostravě vystoupí známý klavírista Bernard Oppitz, tradičně zazní Janáčkova Sinfonietta, ale také Beethovenův koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73. V ostravské Janáčkově konzervatoři vystoupí například mladá německá houslistka Isabelle Faust 31. května, o den později v rámci Slovanského večera v DKMO pak známý klavírista Fazil Say ve skvělém Musorgského díle Obrázky z výstavy, tamtéž zazní i Janáčkovy a Prokofjevovy skladby. Do Ostravy se opět vrací rovněž houslista Gidon Kremer, který 3. června vystoupí v koncertu pod jménem Legenda houslové hry se vrací.

Milovníky klasické hudby 9. června určitě přitáhne mimořádné scénické provedení oratoria Honnegerovy Jany z Arku na hranici, tentokrát v pavilonu A ostravského výstaviště Černá louka. Večer je skvěle připravený za účasti mnoha umělců z Ostravy i „přespolních“ včetně Pražského filharmonického sboru, dětského sboru Kantiléna z Brna, baletu z Brna či Janáčkovy filharmonie Ostrava a dalších. Opravdová festivalová lahůdka.

Dirigent, Mistr Zdeněk Mácal, od letošního roku čestný prezident festivalu, potěší náročné ostravské publikum na koncertu s názvem Svár romantismu a současnosti II. v DKMO 7. června, kde kromě Brahmsových a Dvořákových skladeb zazní i ostravský autor Milan Báchorek.

Určitě nadchne koncert 4. června poprvé v zámku Kunín, ale i koncert k 200. výročí narození Ference Liszta ve dvoraně zámku Hradec nad Moravicí 31. května, kam budou z Ostravy vypraveny autobusy, které dovezou posluchače ještě před koncertem na prohlídku zámku, kde pobýval Beethoven i Liszt. Vše podrobně na www.janacuvmaj.cz. (k)

K foto: Turecký klavírista Fazil Say Foto: JM

Divadelní premiéry

Převést knihu reportáží polského novináře a spisovatele Mariusze Szczygieła s názvem Gottland do divadelní řeči se v Ostravě rozhodli režisér Jan Mikulášek a dramaturg Marek Pivovar pro Národní divadlo moravskoslezské. Česká premiéra se uskutečnila 20. ledna v Divadle J. Myrona. Reportáže Gottlandu se zabývají osudy např. Tomáše Bati, Lídy Baarové, spisovatele Jana Procházky, Marty Kubišové a skupiny Golden Kids, ale i dalších osobností. Množství osudů postav a postaviček skládá pozoruhodný kaleidoskop: jsou Češi hrdinové, nebo zbabělci? Na to musí divák přijít sám. Další premiéra 27. ledna nabídla souboj manželů, manželek, milenců, přátel, kamarádek v komedii Williama Congreve pod názvem Velkolepost vyvolených v Divadle A. Dvořáka. Režisér Janusz Klimsza spolu s herci vytvořil zajímavý obraz společnosti plné hádek, kde si každý kráčí za svým cílem. Na 24. února chystá NDM premiéru známé operety J. Offenbacha Orfeus v podsvětí. Začátkem března obohatí repertoár muzikál G. Gershwina Pardon my English, posledního března pak premiéra činohry G. Preissové její pastorkyňa. Několik dnů před každou premiérou je vždy pro příznivce divadla připravena beseda s tvůrci představení v ostravském knihkupectví Librex. (o)

K foto: Inscenace Gottland má také zajímavě řešenou scénu a kostýmy Foto: NDM


Strana 12

Městský archiv by mohl vyprávět tisíce pozoruhodných příběhů, stále je co odkrývat

Hledání dávných kořenů města je zdlouhavá, ale napínavá práce

o lidech s lidmi

Snad není pro člověka nic tak poučného, jako historie. Kdo do ní nahlíží pravidelně, zjistí, že se dění častokrát opakuje, lidé se dopouštějí stejných osudových chyb, jako by se poučit ani nechtěli. Své o tom ví PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy. Vystudovala archivnictví v Brně, ale jako správná rodačka z Hulvák se po dvouletém intermezzu v okresním archivu v Blansku vrátila v roce 1977 na Ostravsko. Do roku 1992 jako pracovnice podnikového archivu tehdejších Železáren a drátoven Bohumín, Archiv města Ostravy ji jako odbornou archivářku přivítal 1. ledna 1993, o dva roky později se stala jeho ředitelkou.

Co dělá archivář?

Laická veřejnost o tom ví málo. Podle doktorky Przybylové se musí člověk v tomto oboru vyzbrojit především nekonečnou trpělivostí a chutí do práce. A ta občas není nijak příjemná – archiválie jsou i přes všechnu péči přece jen zaprášené, ty starší psané kurentem se nečtou nejsnadněji. Vzhledem k historii Ostravska je nutné znát němčinu. Práce archiváře je v podstatě prací detektivní. Musí umět nově objevené archiválie zařadit do kontextu doby, stále tak vykrývá bílá místa v historii města. „Hledání kořenů města je nesmírně podrobná, ale úžasná práce. Pečlivý badatel nachází stále nové a nové navazující skutečnosti, dává je dohromady jako skládačku, z níž často vyroste pozoruhodný příběh. A pořád je co objevovat,“ říká paní ředitelka. Těch příběhů má Ostrava a okolí skutečně hodně – nikdy nekončící práce.

Zúročení

Archiv města Ostravy výsledky svých studií, zaměřených na různá témata, vydává ve sborníku OSTRAVA od roku 1963, letos vyjde už 25. svazek. Kromě toho koncem každého ledna vychází Ostravské kalendárium mapující nejvýznamnější události města uplynulého roku. Pracovníci archivu však přispívají i odbornými statěmi do Vlastivědných listů, ročenek České archivní společnosti i dalších odborných časopisů. K nápadům a tématům přímo z ostravského archivu jsou vydávány zajímavé publikace, mapují vytipované úseky historie města a jsou velmi čtené. Jako zajímavé pracoviště bývá ostravský archiv představován veřejnosti v rámci pořádaných dnů otevřených dveří pod názvem Ostrava dokořán i na mezinárodní den archivů. Kromě toho pořádá výstavy na různá témata vždy v září, tento měsíc v roce 1923 byl archiv založen.

Pomáhá občanům

Vstup do studovny má veřejnost zdarma, lidé tu přicházejí vyhledat některé dokumenty, zápisy, fotky… vyhledat informace k velmi různorodým tématům. V současné době je například jako o doklad pro důchod mimořádný zájem o školní vysvědčení, archivují se tu prakticky do roku 1960, ta mladší jsou většinou k dispozici na školách. Stálými klienty jsou studenti, kteří si tu získávají a doplňují fakta pro diplomové a jiné práce. Různé dokumenty tu hledají i lidé kdysi totálně nasazení, v archivu jsou i doklady zdravotních pojišťoven z předválečného období. Nelze tu však najít genealogická fakta, ta jsou v matrikách a ty více než sto let staré jsou v Zemském archivu v Opavě. Často do archivu přicházejí lidé pátrat po předcích židovských rodin, v Ostravě žila a působila od 19. století silná židovská komunita. „Archivujeme také noviny od 70. let 19. století, to je úžasné počtení,“ hodnotí Blažena Przybylová. „Regionální tisk hodně odráží tehdejší dobu a dobře mapuje dění ve městě. Docela mě fascinuje, že tehdejší reklamy jsou v podstatě stejné jako teď. Například nabízejí „zaručeně účinné“ gely na zpevnění poprsí… Lákají stejným způsobem, jako dnešní reklamy…“, dodává.

Základem je objevování

Historie nabízí tajemné příběhy. „Doslova detektivním způsobem jsme například pátrali po osudu jednoho židovského živnostníka, který byl zařazen do transportu do Niska. Měli jsme jen zlomek dat z jeho života. Pro svou firmu před válkou odebíral polotovary ze Švédska a odtamtud jsme na počátku 21. století díky dochované korespondenci mohli začít skládat jako mozaiku jeho pohnutý životní osud, jak díky neudělení švédského tranzitního víza byl uvězněn v gulagu. Z něho se sice potom dostal do Svobodovy armády, ale ještě v Buzuluku zemřel. Od zlomku korespondence jsme sestavili celý příběh. Takových jsou tisíce. Kdybychom seřadili všechny naše archiválie, dostali bychom šest kilometrů materiálů… Na takovou práci musí mít člověk opravdu chuť, zájem, není to povolání, spíše poslání,“ charakterizuje paní ředitelka.

Vztah k městu: více než patriotismus

Doktorku Przybylovou zajímá vše, co je s Ostravou spojené, tvrdí, že její život tady je bytostně svázaný s přáteli, kulturou, sportem. Sama nadšená pro plavání, tenis a cyklistiku si uvědomuje, že Ostrava nabízí každodenní pestré dění, řadu příležitostí k odbornému poznání i mnoho zážitků. Lidé, kteří využívají služeb archivu a pátrají z nějakých příčin v minulosti, často nad pestrostí historických dat a událostí vyjadřují údiv, netušili, kolik toho Ostrava už prožila. Podle paní ředitelky je tak naše město úžasným místem při život – bohatá minulost jakoby předurčovala i bohatou přítomnost, to si každý uvědomit neumí. A znovu jsme na začátku – znát historii a své kořeny by mělo být pro člověka povinné, možná by se poučili a opakování stejných chyb opravdu někdy vyhnuli. Olga Kubačáková

K foto: Řediteka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová


Strana 13

 Dům pro paní Terezii patřil k ozdobám města, jeho zkázu urychlilo také poddolování

z archivu města

Jen staré fotografie nyní připomínají dům s věžičkou, v dokumentaci označovaný jako Tereziin dům – Theresienhaus, který stál do roku 1928 u tehdejšího říšského mostu přes Ostravici, tedy v místě, kde se dnes nachází ústředí Knihovny města Ostravy.

V polovině 19. století však ještě tato nárožní parcela v těsné blízkosti řeky potenciální investory příliš nepřitahovala. Její nevýhodou byla minimální vzdálenost od říčního koryta a s tím související hrozba záplav, ale i poloha na samém okraji města Moravské Ostravy, v místech s poměrně silným provozem povozů kvílících pod tíhou uhlí, vytěženého štěrku z řeky či stavebního materiálu nutného pro „amerikánským tempem“ rostoucí město. Po dokončení řetězového mostu v roce 1851, který byl posunut na osu ulice směřující přímo k náměstí, se pozemek snad proměnil ve výhodnější investici, i když umístění případného objektu značně limitovalo kotvení mostu.

Na břehu řeky

Teprve počátkem 70. let 19. století zájem o parcelu projevil renomovaný moravskoostravský měšťan Johann Pfleger se svou ženou Terezií. Původně opavský soukenický mistr se v Moravské Ostravě poměrně rychle etabloval a obratně využil nabízených příležitostí v podnikání. Ve svém domě s hostincem poskytoval nejen občerstvení, ale nabízel i ubytování „cizincům“ (návštěvníkům města) a již v roce 1846 se stal jedním z prvních místních kavárníků. Své štěstí zkusil také jako výběrčí mýta u řetězového mostu, ale z důvodu velmi nízké výnosnosti se této funkce záhy vzdal. Své síly pak soustředil na zastavění zakoupené parcely. Do vydání stavebního povolení s ohledem na kotvení mostu výrazně zasahoval Okresní úřad v Těšíně. Proto teprve po ročním vyjednávání s „vyššími místy“ mohl v srpnu 1874 Johann Pfleger nastínit obecnímu výboru svou představu o proměně dosud málo vábného místa v těsné blízkosti řeky a o jeho důstojném napojení na stávající zástavbu.

Postavili ho za rok

Seriozní návrh movitého měšťana se setkal s pochopením a již koncem srpna 1874 J. Pfleger držel v ruce stavební povolení na jednopatrový dům. Ovšem během krátké doby svůj plán přehodnotil a v říjnu mohl začít stavět „na parcele na říšské silnici vedle říšského mostu z pevného materiálu a z ohni odolného materiálu použitého na střechu“ podle plánu A. Michla ne jedno, ale dvouposchoďový dům s nárožím ve tvaru osmihranu. V září 1875 byla stavba Tereziina domu dokončena a vydáno kolaudační rozhodnutí. Terezie Pflegrová, jejímž jménem byl dům pojmenován, bohužel už v době příprav projektu zemřela, a tak se můžeme domnívat, že označení mělo být připomínkou jejího významného podílu na rodinném podnikání.

Zájem fotografů

I tento dům nebyl určen jen k bydlení, ale také k podnikání. Z obchodů v parteru asi nejvíce zaujme fotografický salon otevřený v roce 1880. Prvním z fotografů, který zde začal pořizovat ateliérové rodinné fotografie, byl August Rotter. Dalším z nájemců se stal např. Anton Brand. S jeho jménem je spojeno i pohotové fotografické zachycení jednoho z dramat ve městě, kterým bylo zřícení řetězového mostu v roce 1886. To stihl, jak se uvádělo v novinové reklamě, zachytit již 10 minut po katastrofě. V roce 1902 se o fotoateliér začala zajímat asi největší předválečná veličina mezi fotografy – císařský dvorní fotograf Carl Pietzner. Ten v rámci střední Evropy budoval rozsáhlou síť poboček a v Moravské Ostravě ji umístil právě na tuto adresu.

Ital změnil, příroda ovlivnila

Po smrti Johanna Pflegra koncem roku 1881 se dům na konci tehdejší Mostní ulice dostal do majetku úspěšného obchodníka a majitele realit Luigiho Faciniho, pocházejícího z Itálie. Nový majitel částečně pozměnil vzhled domu a v rámci adaptačních prací rozšířil počet bytů a vystupující nároží zakončil podle projektu Franze G. Böhma ozdobnou věžičkou. Již na konci 19. století se začaly v domě stupňovat problémy. Vedle hygienických závad se objevily potíže se statikou nejen v důsledku důlních škod, ale i v důsledku prací při prohlubování koryta řeky. K zhoršujícímu se stavu objektu přispěly i některé aktivity města. Např. po vydláždění ulice dešťová voda neodtékala do kanalizace, ale vtékala do obchodů v parteru. A tak již v roce 1914 majitelé začali uvažovat o jeho demolici. Ale teprve v roce 1928, i přes značné protesty nájemníků, byl vydán demoliční výměr a dům byl zbourán.

Ihned však na nároží začala podle projektu vídeňské kanceláře architektů Franze Kayma a Alfonse Hetmanka vyrůstat nová dominanta dokončená v roce 1929. V moderním nájemním domě s luxusními byty byl parter protnutý jednou z mála ostravských pasáží a předurčený nejen pro obchodní činnost – ostravské firmy zde mohly také vystavovat své zboží. Po náročné rekonstrukci dokončené v roce 2005 jsou hlavními „obyvateli“ domu Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna.
Blažena Przybylová

K foto: Zadní strana fotografie s reklamou ateliéru


Strana 14

Budeme mít rozhlednu

Hošťálkovice leží na ideálním kopečku severozápadně od Ostravy, ze kterého je výhled na Ostravu opravdu úžasný. Vyhlídkovou věž by tu měla postavit společnost Ostravské městské lesy, stavba by neměla přesáhnout 400 000 korun nákladů. Zhruba 45 tisíc korun stojí pořízení dokumentace, zbytek jde na samotnou stavbu, která má být ze dřeva. Myšlenku podporuje i místní Klub českých turistů, Ostrava by tak mohla získat novou turistickou atrakci. Rozhodnutí postavit vyhlídkovou věž posvětilo jednání Zastupitelstva města Ostravy 26. ledna. Krásný výhled na město je rovněž z vrchu Landek, nápad postavit tam rozhlednu ještě nezazněl, vrch má historickou hodnotu a je navíc od roku 1992 národní přírodní památkou. (k)

Lidé dluží za odpad miliony

Platební morálka lidí se díky ekonomické krizi zhoršila. Je to patrné i v platbách za komunální odpad. I když se částka nemění, i letos občan zaplatí poplatek 498 korun za rok, dlužníků přibývá. Od roku 2002 tak celková dlužná částka za komunální odpad (platba každého občana za popelnici, odvoz, třídění a likvidace odpadu) představuje téměř 107 milionů korun. V některých případech může být dluh vymáhán i prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Roční saldo nezaplacených poplatků se pohybuje okolo 10 procent z celkové částky, která je vyměřená obyvatelům města k úhradě, což představuje zhruba 10 milionů korun. Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok činí asi 170 milionů korun. Při počtu obyvatel 311 tisíc jsou tyto náklady asi 550 korun na osobu, z čehož plyne, že město doplácí na jednoho obyvatele ročně asi 50 korun. Poplatek je splatný jednorázově do 30. června běžného kalendářního roku. (v)


Také ze života obcí…

Porubská radnice se rozhodla účinněji řešit nekonečné znečišťování prostranství psími výkaly. Když sejde sníh, je to celorepublikový problém – nevychovaní jsou majitelé psů, nikoli pejsci samotní. Jen loni po zimě v Porubě za jediný měsíc odklidily služby 334 kg exkrementů. Obvod se proto rozhodl koupit speciální vysavač za 120 tisíc korun, který se umístí do sacího přístroje na multikáře. Pojme až 120 litrů odpadu. K obsluze přístroje budou lidé provádějící veřejně prospěšné práce proškoleni. Obvod také nainstaluje nové stojany na sáčky, které mohou pejskaři pro své miláčky použít. Desítky košů na tento odpad existují už dávno, lidé se však uklidit do nich odpad příliš nehrnou. V současnosti probíhají intenzivní kontroly, městští strážníci jsou pozornější a neukáznění majitelé psů jsou sankcionováni. Pokuta za tento přestupek může dosáhnout až 1 000 korun. (jk)

 V ostravské zoo vládne napětí

Napětí je radostné. Už tři týdny mají ošetřovatelé a odborníci v Zoo Ostrava doslova ve dne v noci pohotovost. Dvě březí slonice najednou, to je velká zodpovědnost. O kvalitní oplodnění se před dvěma roky (tak dlouho trvá u slonic březost) postaral mimořádně plodný samec Kalvin, který takto obšťastnil už i jiné samice v evropských zoologických zahradách. Narození živého slůněte v podmínkách zoo by mohlo být v ČR poprvé. Porod může trvat chvilku, ale i několik dnů. I když se porod očekává v březnu, může přijít dříve. Sloní miminko obyčejně váží metrák.

Loňský rok byl pro Zoo Ostrava rovněž mimořádně plodný. Nejen co do chovatelských úspěchů. Areál se obohatil o nové objekty. Některé nové stavby jsou v chovatelském zázemí, např. výstavba pěstebních skleníků včetně vybudování zdroje na biomasu, většina se však týkala výstavby nových či rekonstrukce starých a nevyhovujících chovatelských zařízení v návštěvnické části areálu. Za všechny chovatelské úspěchy uveďme opětovné aktivní zapojení do projektů na záchranu ohrožených druhů naší, resp. evropské přírody. Podařilo se přirozeným způsobem odchovat 20 mláďat sov pálených, sedm sýčků obecných a jedno mládě orlosupa bradatého. Všechna tato mláďata zoo bezplatně poskytla pro vypuštění do volné přírody u nás i v zahraničí.
V loňském roce navštívilo ostravskou zoologickou zahradu 328 621 lidí, stále se řadí mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Moravskoslezském kraji. Zoo Ostrava letos oslaví 60. let od svého vzniku. (šk)

K foto: Nácvik starší samice Johti na odběr krve z ušního boltce Foto: I. Firla

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

DENY

– 6letý pejsek, kříženec malého vzrůstu. Byl nalezen v červnu minulého roku v Ostravě-Plesné, ležel otřesený u cesty. Dnes je v pořádku, přátelské povahy, snáší se s jinými pejsky. Může žít v rodině s většími dětmi, lépe v domě než bytě, neumí být v bytě sám. Je kastrovaný.

JEFF

– 2,5 roku starý pes, kříženec černého knírače středního vzrůstu. V útulku je od března 2010. Má kamarádskou povahu a je pohodář, má rád společnosi. Může žít i s většími dětmi, ale není vhodný do bytu. Bude šťastný u domku, aby měl lidi na dosah. Kastrovaný, může mít i psí kamarádku.

KARINA

– 2,5 roku stará fena, kříženec středního vzrůstu. V útulku od července, byla uvázána před věznicí v Ostravě na Havlíčkově nábřeží. Velmi temperamentní. Vhodná pro sportovně založenou rodinu, která jí to poskytne, ne však pro začátečníky. Nevhodná k malým dětem.

MÁRO

– přes rok starý pejsek, kříženec středního růstu. Je velmi kamarádské povahy, může žít v rodině s dětmi, ale zatím neumí být sám v bytě, musí se to naučit. Vhodný je i na zahrádku k rodinnému domku, měl by tam dostatek pohybu.


Strana 15

Přípravy na evropský šampionát atletů do 23 let jsou v plném proudu

Dobrovolníci se k nám jen hrnou

Dvě významné atletické akce čekají v tomto roce Ostravu. Vedle jubilejního 50. ročníku mítinku Zlatá tretra se na Městském stadionu ve Vítkovicích uskuteční ve dnech 14. až 17. července také osmé mistrovství Evropy v atletice do 23 let. Přípravy jsou již v plném proudu.

Na přelomu roku byl spuštěn předprodej vstupenek, který pořadatelé rozčlenili do tří částí. Nejatraktivnější ceny pochopitelně čekají na fanoušky, kteří si lístky pořídí v úvodní fázi do 14. června. „Máme připraveny vstupenky jednodenní, ale i permanentky na všechny čtyři závodní dny,“ potvrdila koordinátorka šampionátu Šárka Mokrá. Druhá fáze předprodeje přijde na řadu od 15. června do 13. července, za plnou cenu budou lístky k mání v době konání akce. „Prodej běží přes terminály a web společnosti Ticket Art,“ dodala Mokrá.

Jen co se na oficiálním webu šampionátu www.ostrava2011.com objevila informace o zahájení výběru dobrovolníků, kteří při ME v atletice do 23 let budou v Ostravě pomáhat, začaly chodit přihlášky nejen z domova, ale i ciziny. „Tohle jsme při světovém šampionátu do sedmnácti let, který Ostrava pořádala v roce 2007, nezaznamenali. A zdaleka se nehlásí jenom studenti. Zájem pomáhat projevil třeba i čtyřicetiletý lékař,“ podotkl člen organizačního výboru ostravského ME U 23 Valter Boček, který má dobrovolníky na starosti.

„Město Ostrava uvolnilo ze svého rozpočtu na podporu organizace šampionátu 8,5 mil. korun,“ konstatoval náměstek primátora Martin Štěpánek a dodal: „Jsem velmi rád, že Ostrava může hostit takto významnou akci, která propaguje dobré jméno našeho města i České republiky v zahraničí.“

Premiérovou ostrou pořadatelskou zkouškou byl pro organizátory ME výškařský mítink Ostravská laťka. Proběhl v hale u ČEZ Arény. Vítězem soutěže mužů se stal vítkovický odchovanec Jaroslav Bába, mezi ženami triumfovala Iva Straková. (bru)

K foto: Ostrava bude letos hostit dvě významné atletické události: ME do 23 let a 50. Zlatou tretru. Na tiskové konferenci k jubilejnímu mítinku se pozdravili náměstek primátora Martin Štěpánek (vlevo) a manažer Tretry Alfonz Juck.

Tip pro aktivní holky a kluky

Kulturní centrum Poruba upozorňuje školáky a jejich rodiče na příměstský tábor „Víme, jak na to“, který uspořádá v době jarních prázdnin od 7. do 11. března. Holky a kluci se dozvědí, co obnáší být spisovatelem, redaktorem, žurnalistou, ilustrátorem a třeba i to, jak se rodí knížka. Zážitkem pro ně bude návštěva rozhlasového studia nebo tiskárny. Program bude probíhat v budově Centra volného času na ulici O. Jeremiáše v Porubě denně od 7.30 do 16 hodin. Na tábor se lze přihlásit do 28. února. Bližší informace získáte na tel. č. 596 940 852, -3, -8 na www.kcporuba.cz nebo přímo v KC Poruba na Opavské ulici 1118. (dp)


Tretře je padesát

Zlatá tretra Ostrava se chystá na jubilejní 50. ročník. Slavný mítink, součást seriálu IAAF World Challenge, nabídne 31. května přehlídku hvězd světové atletiky. Pořadatelé oznámili start Kubánce Dayrona Roblese na 110 metrů překážek, Jamajčanky Veronicy Campbell-Brownové v nejkratším sprintu. Lahůdkou má být souboj oštěpařských velikánů Nora Thorkildsena a Fina Pitkamäkiho. Fandit budeme české atletické špičce v čele s Barborou Špotákovou. Pořadatelé a manažer Alfonz Juck slibují další zvučná jména. O účasti nejlepšího atleta světa Usaina Bolta jednají. (vi)


město podporuje

PŘED PLAY OFF.

Pro hokejisty HC Vítkovice Steel v únoru vyvrcholí boje v základní části Tipsport extraligy. V ČEZ Aréně přivítají Mladou Boleslav (16. 2., 17.30) a v posledním 52. kole v moravskoslezském derby Třinec (20. 2., 18.10). Pak už je bude čekat první soupeř v play off.

NA ÚVOD SPARTA!

Ostravské fanoušky čeká po dlouhé zimní přestávce hned na úvod fotbalové jara v Gambrinus lize soupeř jako zvon – obhájce titulu mistra Sparta Praha! Zápas je naplánován na pondělí 28. 2. (18) na Bazaly (termín zatím nebyl definitivně potvrzen).

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Volejbalisté DHL Ostrava pokračují v programu Uniqua extraligy na domácí palubovce v hale SAREZA na Hrušovské ul.: 10. 2. DHL-Brno, 19. 2. DHL v. Liberec (15.30), 3. 3. DHL–Č. Budějovice. Začátky v 17 h. Povzbudit potřebují také naděje ostravského volejbalu v extralize juniorů: 19. 2. (10 a 14) DHL–Dansport Praha.

MEZI ELITOU.

Basketbalisté NH Ostrava míří po roční odmlce znovu mezi elitu Mattoni NBL, která si to doplněná o Nymburk (hrál Jadranskou ligu) rozdá ve vyřazovací fázi ročníku 2010-11. Ostravští přivítají ve 22. posledním kole základní části soutěže Prostějov. Hraje se v Bonver Aréně 19. 2. od 17.30 hodin.

FLORBALOVÉ ŽNĚ.

Díky účasti dvou ostravských celků ve Fortuna extralize mají příznivci děravého míčku v únoru napilno. FBC Remedicum hostí 18. 2. (20) v hale na Hrušovské ul. Bohemians Praha. O den později (19. 2, 18.15) přivítají WOOW Vítkovice v Městské sportovní hale na Dubině Kladno. Vítkovičtí se tamtéž utkají (26. 2., 18.15) s Future Praha. (vi)


Strana 16

Inzerát Davis Cup