Únor 2008

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF (3,31 MB).

Strana 1

Komunitní plánování umožňuje lidem v tíživé situaci najít východisko i služby

Odborníci ocenili město za péči o občany

V celostátní soutěži „O lidech s lidmi“, cena za podporu místní demokracie, bylo město Ostrava v kategorii Komunitní plánování sociálních služeb ohodnoceno 3. místem a čestným uznáním. Předmětem hodnocení byla spolupráce zaměstnanců statutárního města Ostravy s veřejností, uživateli a poskytovateli sociálních služeb.

Cenu v Praze 29. ledna převzali náměstek primátora Lubomír Pospíšil, vedoucí sociálního odboru Jaroslava Rovňáková a další pracovníci magistrátu, kteří se na tvorbě plánu podíleli.

Město Ostrava dlouhodobě vytváří síť sociálních služeb na svém území, usiluje o jejich udržení a rozvoj. Pomoci metody komunitního plánování zjišťuje potřeby občanů, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, navrhuje hledání východisek v podobě služeb a aktivit pro tyto osoby. Základem struktury komunitního plánování ve městě Ostrava je více než dvě stě osob v celkem jedenácti pracovních skupinách, které se podílely na tvorbě dokumentu s názvem „2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě do roku 2010“. Ten je součástí Strategického plánu rozvoje města. Na tvorbě dokumentu se finančně podíleli EU, Moravskoslezský kraj a město Ostrava. Výsledkem je vytvoření plánu sociálních služeb pro stanovené území, který posiluje sociální soudržnost, podporuje sociální začleňování a předchází sociálnímu vyloučení osob. Jedná se jak o služby pobytové, tak o služby terénní a ambulantní.     

Dobrým příkladem péče města o občany je nedávné otevření dalšího renovovaného domu pro seniory. Po roční rekonstrukci byl v úterý 5. února slavnostně znovuotevřen Dům s pečovatelskou službou na Gajdošově ul. v Moravské Ostravě.

V současnosti nabízí seniorům 98 bytů. Další pokoje jsou určeny pro tzv. odhlečovací služby, tj. pro dočasné umístění klientů, kteří vyžadují každodenní péči a o které se jejich příbuzní nemohou dočasně postarat (jsou služebně v zahraničí apod.). Zájem o jeho služby je velký. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který jej provozuje, investoval v minulém roce do jeho celkové rekonstrukce částku 70 miliónů korun. Nově přibyla klubovna a čtyři zimní zahrady. V budoucnosti by měly být samozřejmostí přednášky a kulturní vystoupení pro obyvatele domu. (k, mb)

 
Foto: Renovovaný dům pro seniory má dobře vybavené interiéry.
 
 

Ovzduší se má zlepšit do roku 2011

Už potřetí se 8. února na Radnici města Ostravy sešla pracovní skupina pro vytvoření integrovaného projektu zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu. Za účasti náměstka primátora Dalibora Madeje, náměstka hejtmana Pavola Lukši, Tomáše Kotyzy z Krajského úřadu MSK a Jiřího Bílka ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě na zasedání seznámili zástupci firem ArcelorMittal, Dalkia a Vítkovice holding  návrhy na konkrétní projekty pro snížení prašnosti a exhalátů v období let 2008 až 2011, včetně termínů kolaudací těchto investic a přínosu pro zlepšení stavu životního prostředí.

Ve spolupráci s krajem a statutárním městem se jedná o přistoupení k návrhu společné dobrovolné dohody mezi velkými znečišťovateli, a to nad rámec povinností vymezených zákonem tak, aby došlo k podstatnému snížení ekologické zátěže nejpozději do konce roku 2011. Na minulé pracovní schůzce v říjnu hovořila zástupkyně ministerstva životního prostředí Mgr. Hošťálková o pomoci ze strany ministerstva na získání peněz ze švýcarských fondů, které by byly určeny na montáž filtrů prachových částic do vozidel městské hromadné dopravy či technických služeb, protože doprava je také významným znečišťovatelem ovzduší.

Aktivně se do zlepšování ovzduší zapojuje zejména ocelářský gigant ArcelorMittal, který chystá odprášení aglomerací (jih a sever) výměnu koksovací baterie nebo odprášení uhelných kotlů, modernizaci plynového kotle K1 i modernizaci tandemových pecí. Odborná konference k problematice ovzduší se sejde v Ostravě v dubnu. (m, o)

 

» na stránkách najdete

2.        S potvrzením o hmotné nouzi nemusíte dát poplatek u lékaře
3.        Proč má obvod Mariánské Hory a Hulváky omezené právo hospodařit?
5.        Co všechno bude letos Ostrava řešit v dopravě?
6.        Chaty mají být na zimu řádně zabezpečené
7.        O projektech, které mohou změnit kvalitu života města
8.        Občané mohou pojmenovat nové ulice na Karolině
9.        Jak se rodí občanský průkaz?
12.      Život jako pohádku vidí ostravská rodačka Marie Šumová
13.      Archiv: Ostrava na počátku 1. světové války

 

 
 

zpět na začátek stránky


Strana 2

Zastupitelé rozdělovali dotace

Účelové dotace patří každoročně mezi nejsledovanější body jednání zastupitelstva. A není divu. Řada neziskových, kulturních i sportovních organizací má možnost si tímto způsobem požádat o podporu svých projektů a získat tak potřebné finanční prostředky na svou činnost a provoz.

V září loňského roku schválilo Zastupitelstvo města Ostravy Zásady pro poskytování účelových dotací, které umožňovaly žadatelům předložit do poloviny listopadu přihlášky pro rok 2008. Konkrétně byl vyhlášen program na podporu v oblastech: tělovýchovy a sportu, vrcholového sportu, volného času, handicapovaných včetně dětí a mládeže, prevence kriminality, protidrogové prevence, prevence a podpory zdraví, sociální péče a školství.

Zastupitelé schválili na svém jednání 30. ledna přidělení účelových dotací pro oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (16 400 tis. Kč), prevence a podpory zdraví (5 800 tis. Kč), oblast sociální péče (55 376 tis. Kč), oblast handicapovaných včetně dětí a mládeže (9 985 tis. Kč) a oblast podpory vrcholového sportu (51 000 tis. Kč). Celkem podpořili zastupitelé na tomto svém jednání 261 projektů. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Ostrava.             (mb)

 
 

Kostel slouží k plné spokojenosti

Koncem října byl slavnostně otevřen a vysvěcen nový kostel Ducha svatého v Ostravě-Výškovicích, jak jsme už naše čtenáře informovali.

Za první tři měsíce provozu se tu postupně začínají scházet lidé z širokého okolí. Jak nám řekl páter Vítězslav Řehulka, lidé si na nové místo setkání zvykají. „Nedělní mše v 8.30 a 10.30 hodin už mají své stálé návštěvníky, po mši se setkávají na popovídání u kávy nebo čaje v pastoračním sále. Zbývají některé dokončovací práce, ale po zprovoznění kůru bude mít náš kostel kapacitu 650 lidí. Snažíme se vyjít lidem vstříc, ať se tu při různých aktivitách ponejvíce setkávají, proto připravujeme výstavy, cvičení maminek s dětmi a další akce. Jsme otevření lidem všech vyznání…“, dodal farář. Dokončení čeká také vitráže v oknech, je to otázka peněz. Rozsáhlý objekt vystavěný za zhruba 50 miliónů korun by ještě finanční injekci potřeboval. Také město Ostrava se na jeho výstavbě podílelo 4,8 milióny korun. Postupně se tu začínají konat svatby, křty i pohřby. Starší lidé jsou konzervativnější a tak navštěvují hodně i starý kostel v Pískových Dolech.

Bohužel, i vandalové si už našli cestu. Zadní bělostnou zeď kostela záměrně ušpinili blátem a hlínou až do výše deseti metrů. Znamená to po zimě nechat zeď vyčistit, tedy další nečekané náklady. Při výstavbě kostela hodně pomohli dobrovolníci. I teď je jich potřeba, aby pastorační centrum mohlo připravovat co nejvíce akcí.         (o)
 
Foto: Kostel Ducha svatého se zařadil mezi architektonické pozoruhodnosti města
 
 

Ředitel odvolán

Rada města na svém zasedání 29. ledna rozhodla o odvolání předsedy představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. Františka Vaštíka.

Ředitel společnosti nesplňoval požadavky kladené vedením a radou města na způsob vedení dopravního podniku.      (av)

 

Vyměňte si jízdenky

Od 1. ledna v souvislosti se změnou tarifu platí na všech linkách Dopravního podniku Ostrava nové ceny jízdného. Nevyužité krátkodobé a 24hodinové jízdenky si mohou cestující do 29. února vyměnit ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava za nové. Rozdíl v ceně je nutné doplatit. (dp)

 

Milion do sbírky pro potřebné

Letošní tříkrálová sbírka vynesla na Ostravsku 1 082 694,50 korun. Štědré příspěvky mnoha domácností i jednotlivců tak pomohou dofinancování Hospice sv. Lukáše (65 procent z částky), další peníze pomohou lidem v kritické sociální situaci. Menší část peněz podpoří chráněné dílny a drobné aktivity Charity sv. Alexandra, která spolu s Charitou Ostrava tradičně sbírku organizuje. Mezi dárci byl i primátor Ostravy Petr Kajnar, hejtman Evžen Tošenovský, biskup F. V. Lobkowicz, ředitel ČT Ostrava Ilja Racek a další osobnosti.

Poděkování patří nejen donátorům. Bezmála tisíc dobrovolných koledníků se významně a obětavě podílelo na výši sbírky. Za odměnu se mohli podívat na představení Kráska a zvíře v ostravském divadle loutek.         (k)
 
 

Prof. Švejnar se stavil i na radnici

Kandidáta na prezidenta Jana Švejnara a jeho doprovod přijal v pondělí 4. února primátor Ostravy Petr Kajnar. Představil hostům Ostravu jako dynamické město se stoupající atraktivitou pro investory, kterým město nabízí zajištění stavební infrastruktury, dokumentace apod., hovořil rovněž o možnosti finančních zdrojů např. z evropských fondů. „To je rozumné,“ řekl Jan Švejnar a zajímal se také, zda ještě mladí lidé z regionu odcházejí. „Naopak, počet obyvatel se v poslední době stabilizuje,“ uvedl primátor.      (av)

   


 » Vy se ptáte, my odpovídáme

Dotaz: Kde dostanu potvrzení o hmotné nouzi, abych nemusela platit nové poplatky ve zdravotnictví?

Odpověď:

Příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi je Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení dávek a pomoci v hmotné nouzi, 30. dubna 3130/2d, Ostrava, a to pouze v případě, že máte trvalý pobyt v obci Šenov, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Klimkovice, Ol­bramice, Zbyslavice, Vřesina, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota nebo Velká Polom. Ve 23 obvodech města Ostravy je tímto orgánem jednotlivý úřad městského obvodu příslušný podle místa trvalého pobytu.

Regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních, tedy poplatek za návštěvu lékaře, výdej léku, pohotovost a den pobytu v nemocnici, neplatí osoby, které se prokáží: oznámením nebo rozhodnutím vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ve věci příspěvku na živobytí nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o tom, že se osoba nachází v hmotné nouzi a pobírá tedy příspěvek na živobytí.

Oznámení, rozhodnutí nebo potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vystavení a platí i pro společně posuzované osoby (např. manžel, manželka, nezaopatřené děti, zletilé děti).         (jr)

   

Janáčkův máj

Letos uplynulo osmdesát let od úmrtí Leoše Janáčka, tolik spojeného s naším krajem. Už XXXIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj pod záštitou primátora Ostravy Petra Kajnara má jako vždy pozoruhodný program s mnoha zahraničními interprety. Některé koncerty se uskuteční i v Opavě, Třinci, Fulneku a Karviné. Zahajovací koncert je tradičně v Domě kultury města Ostravy, v pondělí 19. května na něm zazní Janáčkova Sinfonietta a Chačaturjanův Koncert pro housle a orchestr. Program koncertů je na webové adrese www.janackuvmaj.cz , kde lze už dnes vstupenky objednávat. V přímém prodeji budou v pokladně Domu kultury města Ostravy a ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu od 21. dubna. K programu festivalu se budeme v novinách vracet.       (o)

   

zpět na začátek stránky


Strana 3
  

 Spravování obvodu Mariánské Hory a Hulváky statutárním městem Ostravou pokračuje

Vedení města vyžaduje dodržování zákonů

» Aktuálně

V posledních týdnech jsme měli možnost zaznamenat na stránkách denního tisku polemiku k rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy omezit městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky právo samostatně hospodařit se svěřeným majetkem města. Stalo se tak už na prosincovém zasedání zastupitelstva, rozhodnutí potvrdilo také zasedání Zastupitelstva města Ostravy 30. ledna letošního roku. Vedení města má zájem informovat veřejnost o daném problému věcně, proto přinášíme fakta a skutečnosti formulovaná v rozhovoru s primátorem města a jeho náměstkem pro finance.

Právo hospodařit

Co znamená omezení práva hospodařit s majetkem? Z čeho vychází? Jak se toto rozhodnutí projevuje v životě běžného občana?

Město Ostrava je ze zákona tzv. městem statutárním. V praxi to mimo jiné znamená, že je rozděleno na 23 městských obvodů. Aby bylo možné o důležitých věcech rozhodovat přímo v místech, kde se dějí, svěřuje město Ostrava část svých pravomocí jednotlivým městským obvodům, a to jak v samostatné tak v přenesené působnosti. V samostatné se jedná např. o prodej a správu bytového fondu, zajištění fungování mateřských a základních škol a řadu dalších činností.

Vztah mezi městem Ostravou a všemi obvody se řídí obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Ostravy. Ten zjednodušeně řečeno představuje jakousi „ostravskou ústavu“, která přesně vymezuje pravomoci a povinnosti orgánů města a městských obvodů.

Dodržování těchto pravidel kontrolují pravidelné audity. V případě, že kontrola zjistí nedostatky nebo chyby v činnosti a hospodaření obvodu, nařizuje město Ostrava jejich nápravu.

Pečlivě sledováno je zejména hospodaření městských obvodů. Je to pochopitelné, uvědomíme-li si, že město Ostrava každoročně poskytuje městským obvodům nemalé prostředky na správu obvodu, stavební a jiné práce (např. opravy škol, silnic, chodníků a dalších). Prostřednictvím města také proudí do městských obvodů dotace z vyšších rozpočtů (krajský rozpočet, státní rozpočet, dotace z fondů EU).

 

Petr Kajnar, primátor města Ostravy

■ Hodně se dnes hovoří o odebrání práva hospodaření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Co vedlo ostravské zastupitelstvo k tomuto kroku?
Kontrolní orgán statutárního města Ostrava opakovaně našel řadu pochybení a porušování zákonů v tomto obvodu. Jako příklad mohu uvést uzavírání smluv mimo radu městského obvodu. Podobná do očí bijící porušení zákona mohou mít podle mého názoru pouze dvě příčiny – neschopnost vedení městského obvodu anebo úmysl. Ani jedna z nich není dobrou vizitkou pro vedení obvodu.
■ Nejedná se o politické vyřizování účtů?
V žádném případě, tento výklad je podsouván paní starostkou Janáčkovou, protože chce odvrátit pozornost od skutečných příčin. To, že zastupitelstvo po právu odňalo obvodu právo hospodařit, se potvrdilo, když město Ostrava v lednu obdrželo platební příkaz na 40 miliónů korun jako vratku a penále za porušení pravidel čerpání státních dotací právě městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Ještě v listopadu jsme o této skutečnosti neměli ani ponětí.
 
■ Je pravda, že spravování obvodu orgány statutárního města nesmírně ztěžuje běžný život občanům?

Obyvatel obvodu při vyřizování svých záležitostí vůbec nepozná, že by se něco změnilo. Jiná situace nastane, nepodaří-li se městu dosáhnout odpuštění pokuty a návratu státních dotací, jak o to usilujeme. To by pro obvod znamenalo značný finanční závazek, který by obyvatelé obvodu určitě pocítili. Obvod by neměl peníze na potřebné investice.

 

Lukáš Ženatý, náměstek primátora

■ Na lednovém jednání zastupitelstva jste v diskusi k situaci v Mariánských Horách oznámil, že tento obvod porušil ve dvou případech rozpočtovou kázeň a finanční úřad vydal platební příkazy, podle kterých má nyní obvod vrátit v plné výši poskytnuté finanční prostředky a navíc penále z těchto částek. Můžete vysvětlit o co jde?
Jedná se o generální opravu Základní školy Generála Janka za 14 milionů korun a regeneraci panelového sídliště Fifejdy za 6 milionů korun, na které obvod dostal dotace ze státního rozpočtu. Pro použití těchto dotací platí přísná pravidla, jejichž plnění je důsledně sledováno, přesto obvod nedodržel stanovené podmínky. Má teď nejen vrátit poskytnuté dotace, ale i zaplatit pokutu ve výši sto procent z poskytnutých částek, což dohromady činí 40 milionů korun.
■ Starostka Liana Janáčková na zastupitelstvu prohlásila, že problémy s rozpočtovou kázní má kdekdo, a že je to vlastně normální…
To je přístup, který mne téměř šokoval. Jak může starostka a navíc senátorka veřejně obhajovat porušování platných pravidel a spoléhat na to, že finanční úřad promine nedostatky při využívání dotací? Pochopil bych, kdyby ve svém vystoupení vysvětlila, proč k nedostatkům došlo, ale ona vlastně obhajovala pochybení, kterých se obvod dopustil.
 
■ Jaký je další osud platebních příkazů?
Rada města na svém zasedání 5. února rozhodla o podání žádosti o prominutí odvodů i penále v obou uvedených případech a uložila mi v této věci jednat s příslušnými finančními úřady.
 
■ Předpokládáte, že podané žádosti dopadnou ve prospěch obvodu – tedy že se nebudou vracet dotace ani platit pokuty?
Věřím, že by se to mohlo povést v případě opravy školy. Tam došlo k pochybení jen v jedné podmínce, kdy nebyl dodržen termín kolaudace. Složitější situace je u regenerace sídliště Fifejdy. Tam finanční úřad vytýká několik závažných nedostatků – mj. úhradu dvou faktur za stavební práce, které podle stavebního deníku vůbec nebyly realizovány. Tady si netroufnu odhadnout, jak naše žádost dopadne.
 
■ Co se bude dít v případě, že penále a odvod do státního rozpočtu nebudou prominuty?

Jednoduše řečeno jsou dvě možnosti – buď platební příkazy zaplatí městský obvod (pokud takovou částkou nebude disponovat) nebo poskytne statutární město Ostrava obvodu návratnou finanční výpomoc. Do okamžiku, než Mariánské Hory a Hulváky vrátí peníze statutárnímu městu, nebudou obvodu poskytovány investiční dotace z rozpočtu města, nebudou součástí příjmů rozpočtu obvodu příjmy z majetku a majetkových práv a potrvají další omezení. Neznamená to ale, že by Mariánské Hory zůstaly bez příjmu, jak se snažila naznačit starostka Janáčková. Budeme postupovat důsledně podle Statutu města Ostravy.

■ Zhruba od poloviny prosince, kdy bylo obvodu Mariánské Hory a Hulváky odebráno právo hospodaření s majetkem města, je zapotřebí, aby všechna rozhodnutí obvodu spojená s finančními operacemi schvalovala rada a zastupitelstvo statutárního města. Jak tato spolupráce probíhá?

Jsem rád, že se nenaplnila slova představitelů obvodu Mariánské Hory a Hulváky o hrozícím kolapsu a nepříjemném dopadu na obyvatele tohoto obvodu. Zaměstnanci magistrátu i obvodní radnice novou situaci zvládli, i když se jedná o řadu materiálů pro jednání rady města a stovky schvalovacích kroků – jako je proplácení faktur, realizaci objednávek, převody prostředků mezi účty, podání platebních příkazů a další obdobné činnosti. S ohledem na informace z jednotlivých odborů magistrátu a z výsledků zjištění, které na úřadu městského obvodu probíhají, je zřejmé, že se stále nacházejí nedostatky, které nepříznivě ovlivňují chod městského obvodu. Za uplynulé dva měsíce je zatím předčasné hodnotit efekt realizovaných změn, jedná se o déle trvající proces. Další kontrola, na základě které bude možno zhodnotit úroveň plnění pravidel, bude následovat v průběhu tohoto měsíce. Naším cílem je dosáhnout nápravy a fungování městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podle pravidel. Ve chvíli, kdy tomu tak bude, rádi vrátíme všechny pravomoci tomuto městskému obvodu.             (mb, pb)

 
  zpět na začátek stránky

Strana 4
   

» Střípky

NÁVŠTĚVA Z DONĚCKA

Náměstek primátora Vojtěch Mynář se 18. ledna setkal v budově Magistrátu města Ostravy s předsedou Hospodářské komory Doněcké oblasti panem Genadijem Dmitrijevičem Čižikovem. Toho doprovodil viceprezident Pavel Bartoš z České hospodářské komory. Uskutečnění návštěvy předcházel dopis z ukrajinské strany. Během jednání, které probíhalo v přátelské a­t­mosféře, připomenul náměstek Mynář dlouhodobé pra­covní a družební vztahy s Ukrajinou, zej­ména v hornictví, plynárenství  a strojírenství a také dosavadní vědeckou spolupráci. Genadij Čižikov vidí velký potenciál spolupráce mezi Ostravou a  Doněckem díky proměně ostravské aglomerace a navázání nových podnikatelských kontaktů.       (av)

 

PŘIVÍTALI JSME LEGENDU

Primátor Petr Kajnar přijal 24. ledna legendu sjezdového lyžování italského závodníka Marca Girardelliho, který poprvé navštívil Ostravu. Girardelli patří k uznávaným lyžařským velikánům stejně jako jiná slavná jmé­na Killy, Schranz, Thöni, Zurbriggen, Maier či Stenmark, z nichž mnozí získali křišťálový globus. Pětinásobný držitel křišťálového glo­bu Girardelli jako jediný zvítězil ve světovém poháru pětkrát. Teď se těšil na návštěvu rodiště legendárního Ivana Lendla i na fanoušky lyžování, se kterými se na besedě setkal v Ostravě a Karviné.        (k)

 

MODELÁŘI ZÁVODILI

Druhý ročník mezinárodního závodu rádiově řízených modelů automobilů „O putovní pohár primátora města Ostravy – KYOSHO International Indoor Race“ se uskutečnil 26.–27. ledna v ostravské ČEZ Aréně. Záštitu nad víkendovým zá­vodem převzal primátor města Ostravy Petr Kajnar. Dvoudenního závodu, který byl určen pro modely aut 1:8 Buggy I. C. se zúčastnila více než stovka závodníků. Putovní pohár předal vítězi náměstek primátora Vojtěch Mynář. (o)

   

» Úřad práce

Loňská nezaměstnanost v Ostravě

Úřad práce v Ostravě evidoval k 31. prosinci 2007 celkem 17 853 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 175 méně než koncem listopadu. Jednalo se o největší, ale v pořadí teprve druhý prosincový úbytek evidovaných uchazečů o zaměstnání za posledních 12 let. Tomuto poklesu nezabránil tentokrát ani příchod zimy, která zpravidla ukončuje sezónní práce a „tlačí“ tak nezaměstnanost nahoru.

V meziročním srovnání jsme měli v Ostravě koncem prosince dokonce o 4 897 registrovaných uchazečů o zaměstnání méně, což byl největší meziroční úbytek v celé historii úřadu práce. V loňském roce kromě ledna počet nezaměstnaných osob nepřetržitě ve všech ostatních měsících roku klesal a za toto jedenáctiměsíční období jich ubylo 6 360. Takovýto souvislý úbytek uchazečů o zaměstnání nebyl v okrese Ostrava dosud zaznamenán. Míra nezaměstnanosti se během posledního měsíce loňského roku nezměnila a zůstala na úrovni listopadových 9,4 %. V meziročním srovnání ale došlo k jejímu poklesu o 3,9 procentního bodu!

Situace na trhu práce v okrese Ostrava se tedy v roce 2007 vyvíjela velice dobře, dokonce lépe, než analytici úřadu práce očekávali ve svých dosud velmi přesných prognózách. Podle jejich příznivější varianty měla být nezaměstnanost koncem loňského roku na 18 700 (míra nezaměstnanosti 10,1%) a při méně příznivém vývoji dokonce na 19 700 uchazečích o zaměstnání a míře nezaměstnanosti 10,7 %.

Hlavním důvodem takového příznivého vývoje byla trvale vysoká poptávka po pracovní síle. Počet volných pracovních míst v okrese Ostrava registrovaných úřadem práce byl ke konci roku 4 247, a to bylo v meziměsíčním srovnání o 362 a meziročně o 724 míst více. O jedno volné pracovní místo se koncem prosince 2007 v okrese Ostrava teoreticky ucházely jen zhruba čtyři osoby. Takový příznivý poměr mezi poptávkou a nabídkou byl v Ostravě naposled zaznamenán v říjnu 1996 a pak znovu až v říjnu 2007.    (TB)

   

» z dopisů čtenářů

Jak uctíme památku T. G. Masaryka?

Ve sdělovacích prostředcích se letos mluví o osmičkách v našich dějinách. Je s ní spojena i osmička v datu vzniku naší první republiky. Byla to evropská událost revolučního charakteru. Není divu, že mnozí spisovatelé a životopisci nazývají T. G. Masaryka prvním Evropanem. I z nás se postupně stávají Evropané, Masaryk tento vývoj odhadoval na 50 let, protože předpokládal vývoj kontinuální, ne přerušený válkou nebo totalitou.

Vzpomínám, jak jsme v malé vesničce v pohraničí v první třídě místní školy 7. března 1938 uctívali památku T. G. M. Byl to zážitek na celý život. Později, kdy zmizely jeho spisy, jsem se začal ptát vzdělaných lidí na tohoto profesora a myslitele. Jeden z nich mi řekl: „Jo hochu, to je zakázaný velikán. Když budeš mlčet, tak ti něco půjčím, ale pamatuj, že jde nejmíň o kriminál…“

Během studií filosofie v Praze jsem už věděl své. Státnice jsem podcenil, a proto jsem na otázku „sociální problematika u T. G. M.“ znal až příliš mnoho, byl to neúspěch. Pan profesor se mi za pět let omluvil. Stal jsem se učitelem a poznal tak tíhu této profese, ale nikdy jsem nezapomněl na oslavu v první třídě. Kam bych nejraději položil kytičku? Tam, kde má hrob T. G. M. a jeho nejbližší. Ale kam jít tady v Ostravě? Poraďte, budu za to vděčný.

Vladimír Krejčí, Ostrava

zpět na začátek stránky  


Strana 5 

  Náměstek primátora Vojtěch Mynář k letošním ostravským prioritám

Musíme toho vyřešit a udělat hodně

» Rozhovor

■ Ve své kompetenci máte odbor dopravy, dopravně správních činností, komunální a bytový a živnostenský úřad, tedy oblasti, které obyvatele Ostravy velmi zajímají. Jak vidíte vývoj  dopravy v roce 2008?

Je třeba konstatovat, že každý rok je v našem městě náročný a zároveň úspěšný. V oblasti dopravy budeme dále postupovat podle Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2007–2013. Byl zprovozněn první úsek dálnice D47, která je pro život města velmi důležitá. Bude pokračovat, resp. bude zahájena výstavba jejich přivaděčů, prodloužené Rudné, Severního spoje a prodloužené Místecké I. a II. V dubnu otevřeme další úsek dálnice až do Bravantic. V červnu otevřeme novou Českobratrskou. Začne výstavba dopravních cest na Karolině a rekonstrukce důležité Porážkové ulice. Vše za plného provozu, což klade zvýšené nároky na všechny motoristy a občany. Zlepší se průjezdnost, zkvalitní systém řízení a bezpečnost provozu. Připravujeme generální řešení systému parkování a odstavování vozidel.

Dalším závazkem je naplnění členství Ostravy v Evropské chartě bezpečnosti v silniční dopravě. To znamená, že musíme zkvalitnit dopravní výchovu ve školách, na hřištích a zlepšit dopravní výchovu všech věkových skupin, zejména pak dospělých v nově budovaném Centru bezpečné jízdy.

■ To bude naše čtenáře určitě zajímat, můžete to rozvést podrobněji?
V Centru bezpečné jízdy se budou profesionálně vzdělávat a zdokonalovat řidiči motorových vozidel. Pomohou jim k tomu praktické zdokonalovací tréninky, vozidla budou ovládat na speciální kluzné, vodou zkrápěné ploše včetně moderní sofistikované smykové desky simulující náhlý a neočekávaný smyk vozidla. Rád bych dodal, že tento projekt je v Moravskoslezském regionu pilotní. Centrum bude situováno do sídla areálu společnosti LIBROS Ostrava, kde vhodně doplní již funkční terénní polygon určený pro komerční využití i pro výcvik vozidel v terénu. Vyhlášení dopravních soutěží dětí s BESIPEM k tomu také přispějí. Domnívám se, že to všichni řidiči uvítají. Projekt má podporu kraje, profesionálních řidičů, bezpečnostních a hasičských složek, včetně vojenských útvarů.
 
■ Co dalšího připravujete ve spolupráci s krajem?
Chceme zlepšovat služby ve středisku dopravně správních činností, v městské hromadné dopravě, v organizaci sběru komunálního odpadu, rozšiřování a údržbě zeleně, ve zkvalitnění oprav silnic a chodníků, zlepšení veřejného osvětlení přechodů a zastávek MHD.
Ve spolupráci s krajem budeme pokračovat na přípravě a realizaci projektu moravskoslezské karty pro sjednocení a vyšší využití všech druhů dopravy v rámci integrovaného dopravního systému.
 
■ Jak by měla karta konkrétně fungovat?
Tato čipová karta umožní jejím držitelům zaplatit jízdné, vstupné anebo třeba parkovné, dále se nabízí používat ji i jako nosiče statistických dat o využití dopravních prostředků a jako nosiče elektronického podpisu v celém Moravskoslezském kraji. Platit by měla za tři roky.
 
■ V loňském roce se hodně změnilo v oblasti nakládání s komunálním odpadem, jaká nová opatření přijdou letos?
Loni jsme zprovoznili už osmnáctý sběrný dvůr v městské části Ostrava-Polanka. Rozšířili jsme počet nádob na separovaný sběr odpadů, přibylo například 299 kontejnerů na papír, 63 kontejnerů na plast a 50 zvonů na sklo. Umístění nádob na separovaný sběr je zmapováno a je k dispozici na nových internetových stránkách města. Zavádí se plošný sběr nápojových kartónů. Tyto obaly je možné odložit do kontejnerů na plast. Nápojové obaly jsou tříděny na třídící lince společnosti OZO Ostrava a předávány dále ke zpracování.
Zavedli jsme rovněž bezplatné odkládání zeleně ze zahrad ve sběrných dvorech. V těch městských částech, kde sběrný dvůr není, bude tato služba zajištěna přistavením velkoobjemového kontejneru s pravidelným odvozem. Lidé si musejí zvyknout na stabilní místa odpadových kontejnerů, vždyť likvidace černých skládek ve spolupráci s městskými obvody představuje ročně zbytečné 3 milióny korun.
 
■ Na odbory, které máte v kompetenci, se občan může se svými požadavky, dotazy, připomínkami obrátit i elektronickou poštou?
Samozřejmě, v  této souvislosti bych zmínil nové internetové stránky města Ostravy (www.ostrava.cz ), kde může občan najít v hlavní sekci „Občan“ a v podsekci „Potřebuji si vyřídit“ nejrůznější podrobné odkazy nebo může v sekci „Občan“ přejít na podsekci „Magistrát“, dále na „Odbory magistrátu“ a vybere si již konkrétně, co potřebuje vyřešit. Z pohodlí svého domova tak může komunikovat s úřadem.
 
■ Uveďte konkrétní příklad z této komunikace…

Například v oddílu „Životní situace“ můžeme zjistit všechny náležitosti, které potřebujeme pro poskytnutí úvěru na opravu bytu či domu, nebo v oddíle ,žádost´ zjistí pokyny při pronájmu bytu zvláštního určení, pronájmu garáže, garážového stání, nebo zjistí informace o veřejné zeleni. V těchto jednotlivých odkazech se nabízí podrobný návod a postup řešení, včetně příslušných formulářů. Elektronické vyřizování agendy zrychluje práci úřadů.    (mt)

 

Magistrát je stále přístupnější občanům s handicapem

Lidé handicapovaní hluchotou to nemají lehké. Ostatně jako jiní postižení. Snadno komunikují s nejbližším okolím a tam také zpravidla jejich komunikace končí. „Teď už je situace mnohem lepší, pro handicapované se dělá více a více, integrují se do společnosti, ale ještě počátkem 90. let to nebylo tak příznivé jako dneska,“ hodnotí stav Pavlína Zárubová. Učí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity znakovou řeč, ale pomáhá i v administrativě různých volnočasových aktivit, mimo jiné je certifikovaným soudním odborníkem pro překlady do znakové řeči. Je to však právě ona, která učí úředníky ostravského magistrátu znakovou řeč, aby byl úřad a informace stejně přístupné i lidem s handicapem. „Musím dodat, že ostravský magistrát si v tomto směru počíná doslova průkopnicky. Ovládat znakovou řeč není módní záležitost, ale důležitá pomoc při integraci postižených lidí do všech běžných občanských a společenských záležitostí,“ doplňuje Pavlína Zárubová. „Poděkování za tuto aktivitu magistrátu vyjádřili i statutární zástupce ostravského spolku neslyšících Stanislav Vjačka a zástupce automotoklubu neslyšících Jaroslav Klimča. Ocenění přístupu k handicapovaným spoluobčanům rozhodně patří především pracovníkům kanceláře tajemnice magistrátu, protože to vzniklo z jejich iniciativy,“ dodává P. Zárubová.

Výuku znakové řeči už podstoupilo 21 úředníků. Především z odborů kultury, financí a rozpočtu, sociálního a také ze střediska informačních služeb magistrátu, kde je kontakt s postiženými nejčastější. Deset jich bylo vyškoleno a získali I. stupeň znalostí, ostatní již absolvovali II. stupeň výuky, složili zkoušky před odbornou komisí a obdrželi osvědčení.

Při výuce se zdaleka nejedná jen o přesné zvládnutí znaků. Absolventi se také naučí, jak k handicapovaným lidem přistupovat, dovědí se hodně o jejich psychice.

„V budoucnu chceme počet takto kvalifikovaných úředníků ještě rozšířit,“ poznamenává Hana Kuzníková, vedoucí kanceláře tajemnice magistrátu. „Neslyšící tvoří přibližně dvě procenta obyvatel, na Ostravsku je jich kolem 2 500. Když zjistí, že se na úřadu dobře domluví, přicházejí s větší důvěrou a jsou vděční za tuto vstřícnost. Doplňkem je také on-line centrum ve středisku informačních služeb, jehož prostřednictvím zajistí vyškolený úředník překlad adekvátních textů, jedná-li se o velmi náročný, odborný text,“ dodává.

Magistrát města Ostravy udělal v posledních letech velký krok v integraci handicapovaných občanů. Zajistil rovněž bezbariérové přístupy, znakovou řeč respektuje jako plnohodnotný komunikační prostředek, už zhruba před pěti lety získal ocenění za webové stránky přístupné nevidomým. V nové verzi webových stránek města se tato služba nevidomým připravuje.       (k)
  
  zpět na začátek stránky

Strana 6

Hasiči mají nová velitelská auta

Čtyři kvalitně vybavená terénní velitelská vozidla Mitsubishi L200 přebrali koncem ledna v Ostravě profesionální hasiči. Pátý velitelský automobil ještě letos přijde, budou sloužit celému kraji. Auta lze používat k závažnějším hasičským zásahům.

Tyto čtyřmístné vozy mají potřebné vybavení k řízení zásahů, ale i pro samotnou pomoc lidem, například spojovací techniku k domluvě s operačními středisky, přístroje na měření vzdálenosti a větru, elektrocentrálu, kompletní ochranný oděv s dýchacím přístrojem, základní sadu nástrojů k vyprošťování u dopravních nehod, vyprošťovací naviják, osvětlovací prostředky, několik přenosných (ručních) hasicích přístrojů, prostředky pro evakuaci, registr nebezpečných chemických látek, potřebnou dokumentaci, například seznam důležitých mobilních telefonů, mimo jiné kontakty na krizové štáby obcí a kraje.

Velitelský automobil je zcela nezávislý na technice a vybavení jiných zásahových hasičských vozidel, proto může řídící důstojník dávat z auta příkazy i u takových zásahů, kterých se hasičské jednotky zúčastňují se speciální technikou a společně s dobrovolnými nebo podnikovými hasiči. Jedno vozidlo stálo Moravskoslezský kraj necelé dva miliony korun. Poslední, šestý moravskoslezský okres Ostrava, používá již delší dobu tento velitelský vůz pořízený z prostředků statutárního města Ostravy.           (pk)

 

Kde studují záchranáři?

Jediná střední odborná škola a vyšší odborná škola požární ochrany v ČR vznikla před čtyřiceti lety ve Frýdku-Místku. Významně se podílí na přípravě a vzdělávání odborníků pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. Představuje dálkovou formu studia při zaměstnání, ale v posledních letech tu mohou pokračovat absolventi základních škol. Zřizovatelem školy je ministerstvo vnitra. Studenti se tu připravují na zásahovou činnost v jednotkách požární ochrany. Program vyšší odborné školy - Prevence rizik a záchranářství ukončily již tři ročníky studentů, absolventi získali titul diplomovaných specialistů. Škola žádá ministerstvo, aby tuto akreditaci prodloužilo. Za čtyřicet let existence školy ji navštěvovalo celkem 15 786 studentů.          (pk)

 

Pozor: nehodové místo

V rámci měsíčku Ostravská radnice budeme také informovat o rizikových (nehodových) místech na ostravských silnicích. Jedním z nich je křižovatka ulic 28. října a Plzeňské, kterou Ostravané znají jako křižovatku „u vodárny“. Patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům. Ze sčítání vozidel v roce 2006 vyplývá, že tímto uzlem projede za 16 hodin (5:00 – 21:00 hod.) kolem 40 000 vozidel.

V roce 2007 tu došlo ke 32 dopravním nehodám, při nich k jednomu těžkému a 11 lehkým poraněním. Mezi hlavní příčiny dopravních nehod zde patří nedání přednosti.

Bližší informace k tomuto nehodovému místu naleznete ve zpravodajství na internetových stránkách Policie České republiky, odboru dopravního inspektorátu Ostrava, na adrese www.policie.cz/ostrava/dopravka.

 

Důlní plyny bez problémů

V Ostravě nebyla během minulého roku zaznamenána žádná mimořádná událost, která by souvisela s výstupem důlních plynů na povrch. Pokračuje tak trend z minulých let, kdy se riziko nekontrolovaného úniku podařilo snížit řadou preventivních opatření. Ta jsou dlouhodobě realizována prostřednictvím projektu „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“.

Tento projekt, jehož úplné dokončení je plánováno na rok 2012, má za cíl chránit zdraví i majetek osob před plošnými samovolnými výstupy důlních plynů na povrch. Spočívá zejména v zajištění starých důlních děl a monitorování koncentrace vystupujících plynů. Souběžně dochází ke kontrolovanému odvětrávání těchto plynů do atmosféry prostřednictvím odvětrávacích komínů.

Stěžejní podíl na realizaci prováděných akcí mají DIAMO, státní podnik, o. z. ODRA, a dále společnosti OKD, DPB a. s., UNIGEO a. s. a DRILLING TRADE, s. r. o., a také Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Finančně jsou tyto práce podporovány Ministerstvem životního prostředí ČR.        (mb)
 
 

Nekupujte předražené hlásiče

V posledních dnech se množí případy, kdy jsou zejména starší spoluobčané navštěvováni pracovníky soukromých firem, kteří jim nabízejí protipožární hlásiče. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásiče nenabízeli za cenově velmi nevýhodných podmínek.

Pravděpodobně od července už vstou­pí v platnost vyhláška o používání protipožárních hlásičů. Podle ní by nově postavené domy, byty, ubytovny a zařízení sociální péče musely být těmito přístroji vybaveny povinně. Vyhláška se ovšem nebude týkat dříve postavených nemovitostí. Rozhodnete-li se pro koupi protipožárního hlásiče do svého domu či bytu, buďte při výběru firmy opatrní.    (mb)

  

 Máte dobře zajištěnou chatu?

 V zimním období bývají téměř všechny rekreační objekty či zahrádkářské chatky opuštěné. Majitelé je zazimují a opět je navštíví až s příchodem jara. Jsou proto lákadlem pro zloděje nebo bezdomovce, kteří je vyhledávají nejen kvůli lupu, ale chtějí se také v suchu a teple prospat.

Na území Ostravy došlo za loňský rok k několika takovým případům, častěji se však s touto problematikou ostravští občané setkávají v  rekreačních oblastech Beskyd nebo Jeseníků.

I přesto, že ostravští policisté cíleně kontrolují tato místa a používají i moderních technických prostředků (např. termovize), stále nacházejí nedostatečně zabezpečené objekty, což napomáhá pachatelům k jejich nekalé činnosti.

Zejména je v této souvislosti nutné poukázat na nezavřené nebo jen málo pevné okenice, vetché dveře nebo neuklizené pracovní nářadí, které se může stát nástrojem k vloupání apod. Za vhodné zabezpečení těchto objektů zodpovídá majitel. Policie ČR, ačkoliv se snaží páchání takové trestné činnosti aktivně předcházet, má spíše jen omezené možnosti.

Majitelé by proto měli u svých rekreačních objektů zvážit některá doporučení. I v období mimo rekreační sezonu pravidelně kontrolujte stav svého objektu, stejně tak se věnujte stavu objektů svých sousedů. Vždyť dobré sousedské vztahy mohou být jedním z nejúčinnějších preventivních opatření v rekreační oblasti. Všímejte si také pohybu neznámých osob nebo vozidel. Navštívíte-li svou chatu mimo rekreační sezonu, odhrňte sníh. Dáte tím jasně najevo, že objekt není opuštěný. Zabezpečte si objekt (zejména okna a dveře) především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (bezpečnostní zámkový systém, zpevněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).

Vhodné je také využití elektronické ochrany, která dnes za nízké finanční prostředky dokáže oznámit narušení objektu na Váš mobilní telefon. Případně můžete využít možnosti připojení objektu do centralizované ochrany bezpečnostní agentury.

Ani nejlepší zabezpečení nemusí Váš objekt před zloději ochránit, určitě jim však jejich situaci ztíží. V každém případě je dobré objekt vhodně pojistit a cennější věci nenechávat přes zimní období v objektu. Jestliže se přece jen rozhodnete v objektu ponechat cennější věci, pořiďte si fotodokumentaci těchto věcí a poznamenejte si typ a výrobní čísla elektrických přístrojů (spotřebičů). Policii to může pomoci při pátrání po odcizených věcech.

Při podezření na vloupání zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii. (ši)
 
  zpět na začátek stránky

Strana 7
 

 S náměstkem primátora Zdeňkem Trejbalem o strategii v budoucnosti města

Máme projekty, které změní kvalitu života

Statutární město Ostrava připravuje a realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další rozvoj.

■ Který odbor magistrátu města Ostravy se těmito projekty zabývá?
Odborem, který vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, podílí se na realizaci vybraných strategických projektů a řídí činnost pracovních týmů je odbor ekonomického rozvoje. V rámci svých tří oddělení se věnuje širokému spektru činností a aktivit. Tvoří jej tým šestnácti dynamických a aktivních lidí. Nově bylo zřízeno oddělení strategických projektů města, které navrhuje, rozvíjí projekty a strategické cíle města. Pracují zde projektoví manažeři, kteří koordinují pracovní týmy složené z odborníků jednotlivých odborů magistrátu včetně externích specialistů, podílejících se na realizaci daných projektů. Pro všech 23 městských obvodů, organizace založené či zřízené městem a ostatní odbory magistrátu zajišťujeme metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů oddělení externího financování. Toto oddělení je velmi významné z hlediska vyhledávání finančních prostředků z externích zdrojů, ať už se jedná o podporu z EU, kraje nebo ministerstev. Součástí odboru je rovněž oddělení marketingu investičních příležitostí a turismu, které propaguje realizované projekty významné pro investory, jako jsou například rozvojové zóny Mošnov a Hrabová či Vědeckotechnologický park. Jeho pracovníci rovněž podporují a stimulují rozvoj turistických cílů, volnočasových aktivit a doprovodných služeb ve městě.
■ Jaký projekt považuje město za prioritní?
Nejvýznamnějším projektem je strategická průmyslová zóna Mošnov, zahrnující téměř 200 ha pozemků připravených pro výstavbu. Technická infrastruktura se v současné době připravuje a bude k dispozici již ve druhé polovině roku 2008. V sousedství této zóny je připravován logistický areál a další rozvojové území pro malé a střední podnikatele. S krajem spolupracujeme na kolejovém napojení oblasti. V rámci rozvoje letiště se počítá s plochami vhodnými pro výstavbu administrativy a obchodu apod. Díky strategické poloze i v blízkosti letiště Leoše Janáčka Ostrava je tato průmyslová zóna jedinečným prostředím pro investory. Loni tu zahájili výrobu dva významní zahraniční investoři a další společnost započala stavbu svého závodu. Celkově toto území zajistí zaměstnaní pro tisíce pracovníků.
■ Ostrava patří k  městům s největší koncentrací brownfiledů – území po bývalé průmyslové činnosti. Jaká je jejich budoucnost?
Území nové Karoliny má ve spojení se společností Multi Development všechny předpoklady, aby se stala novým obchodním, obytným, administrativním a společenským centrem Ostravy. Město deklarovalo snahu vyvinout maximální úsilí při zapojení této lokality do širšího městského okolí zejména v oblasti dopravních a technických staveb navazujících na zástavbu daného území. Nyní pracujeme na projektu, ve kterém je zahrnuto přes 20 doprovodných staveb, rozdělených do 4 časových etap s realizací až do roku 2016.
K novému využití je připravováno rozvojové území Ostrava-Hrušov. Patří k nejzanedbanějším částem města Ostravy a tvoří silný sociální brownfield. Lokalita bude sloužit lehkému průmyslu od roku 2011.
■ Má své projekty i oblast životního prostředí?
Samozřejmě. Pracujeme na projektu Dostavby plošné kanalizace. Podle něj dojde k dobudování systematické plošné kanalizační sítě a převedení odpadních vod do stávající stokové sítě města a následné likvidaci produkovaného znečištění na UČOV Ostrava-Přívoz.
■ Ještě více se má změnit nádraží Ostrava-Svinov. Co přibude?
Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov – II. etapa je projekt, který navazuje na již hotovou rekonstrukci nádraží. Dojde k vytvoření kvalitního dopravního propojení Svinovských mostů a ulic Bílovecké a Peterkovy na budovu nádraží. Výstavbou vznikne nová komunikace s propojením na ul. Bíloveckou, budou zrekonstruovány zastávky MHD na Svinovských mostech a vystavěny nové zastávky pod mosty, včetně nového dopravního propojení pro pěší v tomto uzlu. Součástí projektu je i celková rekonstrukce objektu zmiňovaných Svinovských mostů. Smyslem je vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu. Předběžný termín dokončení je stanoven do konce roku 2011.
■ Připravuje město i projekty z hlediska cestovního ruchu?

Ano, je to už zmiňovaná revitalizace řeky Ostravice a s ní spojené odpočinkové aktivity. Je toho však tolik, že budeme muset doplnit naše projektové týmy o nové odborníky.

 

Ostravsko má přírodní bohatství, které těžko využije

„Asi málokdo ví, že do řeky Ostravice, v katastru Vítkovic, vytéká z potrubí bývalé šachty Jeremenko více než 200 litrů za sekundu slaných důlních vod,“ píše nám pan Jaromír Janšta.

„Po skončení těžby uhlí v ostravské části pánve bylo nutné zajistit regulaci výšky hladiny důlních vod ve vytěženém podzemí. Dříve se čerpaly vody na každé šachtě zvlášť. Aby nebyly ohrožené vodou důlní prostory karvinské části revíru, vybudovala se tzv. vodní jáma na Jeremenku, kam se svádějí vody z opuštěných ostravských šachet a odtud vypouštějí do Ostravice. Slané důlní vody jsou podobné, laicky řečeno, jako léčivé vody v lázních Darkov nebo Klimkovice. Tvoří je směs vod jodobromových, miocénních a ferritových, silně mineralizovaných, teplých, s rozpuštěným CO2. Pro velkou vydatnost, vysokou koncentraci a zvýšenou teplotu vhodné k využití. Toto bohatství odtéká denně do řeky bez užitku a pozornosti, bez zájmu odborné a podnikatelské veřejnosti…,“ píše dále pan Janšta.

Skutečnost je známá už léta. Jediné využití důlních slaných vod bylo kdysi na Dole František u Havířova. Rehabilitační bazén se solankou, jak vodu nazývají, býval hojně navštěvován. Důlní detritová voda je hustá, jakoby vazká, blahodárně působní na nemoci pohybové, kožní, gynekologické. Na stejném Dole František býval také solivar, který však pár let po revoluci díky zastaralému provozu rovněž dosloužil. Odtud pocházela balená darkovská sůl prodávaná v drogeriích, každý si mohl solnou koupel připravit doma.

Podle nám dostupných údajů se ročně do Ostravice vypustí 5 500 000 m3 této vody v souladu s ustanovením § 107 zákona č. 254/2001 Sb. a § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., jak stanovil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z hlediska výkonu přenesené působnosti kraj stanovil právnické osobě DIAMO, státní podnik, způsob a podmínky vypouštění důlních vod z vodní jámy Jeremenko do Ostravice až do konce r. 2017. Důlní vody jsou vypouštěny tak, aby byly dodrženy průměrné koncentrace sledovaných parametrů (sírany a chloridy) v toku. Proto DIAMO sleduje hodnoty ve vodním toku v ukazateli sírany, chloridy, konduktivita a teplota.

Moravskoslezský kraj rovněž podpořil přípravu projektové dokumentace pro územní řízení „Využití odpadního tepla z čerpaných důlních vod vodní jámy Jeremenko pro vytápění” (příprava tepla a teplé užitkové vody v areálu DIAMO a v blízkých objektech), příjemcem dotace byla společnost Tepelná čerpadla IVT Ostrava.

Nápadů na využití důlních vod už bylo v minulosti mnoho. Snad nejznámější je návrh vybudovat zastřešené „tropy“ ing. Kublína, kdysi pracovníka OKD. Obrovský komplex plný bazénů, pláží, léčivých procedur, který by se provozoval celoročně, je podle názoru mnoha odborníků zlatým dolem. Doposud se však nenašel investor.           (ok)

  zpět na začátek stránky

Strana 8
 

 Máte rádi své město? Zapojte se do jednoho z největších projektů v jeho historii

Ostravané mohou pojmenovat ulice na Karolině

O výstavbě nového moderního centra Ostravy na kdysi průmyslovém území Karoliny vědí obyvatelé Ostravy hodně. Už v polovině letošního roku se začne stavět. Celý komplex nové městské části je zajímavou výzvou pro architekty, stavební firmy, obchodníky, kulturní a jiné instituce, které tu třeba naleznou své nové sídlo. Území Karoliny o rozloze zhruba 30 hektarů však bude potřebovat i nová pojmenování. Příležitost aktivně se podílet na vzniku něčeho nového dává dohromady lidi mnoha profesí. Pracovníci Archivu města Ostravy, náměstek primátora Lukáš Ženatý, hlavní městský architekt Jaroslav Sedlecký a představitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přicházejí s návrhem, aby se i občané mohli vyjádřit k tomu, co teprve vznikne.

„Úkol navrhnout pojmenování nově budovaných ulic, například s ohledem na historické souvislosti tohoto území, je téměř jako hra. Proč by se do ní nemohli zapojit i obyvatelé města?“ ptá se Lukáš Ženatý.

„Pojmenování by mohlo být odvozeno z názvů podniků a činností v minulosti v lokalitě existujících, z názvů technologických provozů či jmen majitelů, nájemců, významných zaměstnanců, kteří na území působili. Lokalita má velmi bohatou minulost. Zásady pro nové názvy ulic, náměstí, pěší lávky a mostu jsou: jedinečnost, nezaměnitelnost, úměrná délka a jméno po osobnosti nejméně 5 let po smrti. Oblast Nové Karoliny, která nás zajímá, zahrnuje 2 náměstí, 1 most, 1 lávku pro pěší, 4 hlavní ulice (komunikační tepny) a 9 dalších ulic, jak je zobrazeno v plánku. Pracovníci městského archivu na základě přesných historických dat již navrhli řadu variant názvů pro ulice, náměstí apod., které lze nalézt na webových stránkách města www.ostrava.cz , v pravé liště v rubrice Nová Karolina. Občané však mohou navrhnout jiné originální názvy a své návrhy podat na mailovou adresu ulice@ostrava.cz , nejpozději do poloviny března 2008,“ doplňuje náměstek Ženatý. Kdo nemá přístup na internet, může své návrhy poslat na korespondenčním lístku s označením KAROLINA na adresu Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.           (ok)
 
Foto: Tak by měla vypadat Nová Karolina
 
Foto: Náměstí v Nové Karolině
     zpět na začátek stránky

Strana 9

 Kolik energie, vědomostí, dovedností a lidské trpělivosti je třeba pro vystavení občanky?

„Občanský průkaz, prosím“ 

Při tomto oslovení člověk většinou znejistí. Mám ho vůbec u sebe? Často na něj zapomínáme; ale jak se vlastně rodí průkaz?

Občan podá žádost a čeká. Tak si to představuje veřejnost. Podání žádosti je však možná pouhá dvacetina z toho, co vše se musí zpracovat, než občan podpisem ztvrdí převzetí nového průkazu. Když jsou úřední dny v pondělí, středu a čtvrtek, většina lidí se domnívá, že v neúřední dny probírají úředníci rodinné problémy u kafe. Opak je pravdou. I přes pokročilou techniku je nutné k vystavení osobního dokladu zabezpečit celou řadu úkonů, bohužel ještě často i manuálně náročných. Údaje uvedené v žádosti o vydání občanského průkazu se zadávají do informačního systému evidence průkazů ministerstva vnitra a od září roku 2006 rovněž do databáze informačního systému statutárního města Ostrava, známé pod zkratkou eSMO. Protože se jedná o osobní data chráněná zákonem, funguje na těchto pracovištích celá řada bezpečnostních opatření.

Námaha duševní i fyzická

Zadává-li úředník za jeden pracovní den data stovek žádostí a opakuje-li tolikrát například deset kliknutí určitého úkonu na počítači, má na konci pracovní doby únavou doslova ,gumovou´ hlavu. Mozek při tom zdaleka neodpočívá. Zmýlit se znamená později požádat o zhotovení nového průkazu s opravenými daty a to představuje nové náklady. Pochybení úředníka tedy může znamenat i jeho finanční postih. „Lidé nejsou stroje,“ říká vedoucí oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů Magdalena Kozubová. „Při takovém psychickém zatížení jsou samozřejmě i lidé omylní, jenže v naší práci se to těžko odpouští, předpisy jsou předpisy,“ dodává. Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu se zasílají obchodními balíky na ministerstvo vnitra, kde se naskenují a poté je Státní tiskárna cenin vytiskne. Vyhotovené průkazy se zasílají zpět magistrátu k dalšímu zpracování. Speciální kurýrní poštou se pak 2x v týdnu rozvážejí na 17 matrik ve správním obvodu města. Zvlášť se pomocí poštovní přepravy doručují jako cenné psaní vyhotovené občanské průkazy, o které si občan Ostravy zažádal na kterémkoli místě v republice a tam si je hodlá vyzvednout. Ukládání údajů o nových občanských průkazech do evidencí obou výše zmíněných systémů je zdlouhavé, fyzické vkládání do plastových obálek, ve kterých putují na matriky, nepříjemné, ničí ruce. Nejinak je tomu při skartaci starých průkazů. Dlužno poznamenat, že některé staré vrácené občanky jsou v dezolátním stavu. Velmi náročné je vyhledávání ve velkém archivu. Žádosti o vydání průkazu se ze zákona musejí uchovávat 15 let, po úmrtí občana se fakta uchovávají 50 let. V archivu je nutné dodržovat přísná pravidla při zakládání, aby se v těch stovkách tisíců složek bylo možné vůbec orientovat a případně požadovanou žádost a data z ní vyhledat.

Na množství nehleďte…

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, musel z důvodu změny okresní příslušnosti (okres Ostrava-město) od začátku loňského roku do konce dubna vyměnit 24 000 občanských průkazů obyvatel dvanácti obcí spadajících do správního obvodu města Ostravy. Patří sem například Vratimov, Klimkovice, Václavovice a další. Město vyšlo vstříc dotčeným obcím a po domluvě s vedením radnic těchto obcí odpovědní zaměstnanci oddělení evidence obyvatel v dohodnutých termínech navštívili všech 12 obcí, kde od občanů přijímali žádosti o vydání občanky a po jejich vyhotovení je na úřadech proti podpisu občanům předávali. V závěru loňského roku přišly další návaly na vydání nové občanky z důvodu skončení jejich platnosti podle zákona. Letos končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelné zóny vydaných do roku 2003.

Zákony se mění často

V oddělení cestovních dokladů je situace podobná, i tady se situace často mění, letní návaly jsou pravidelné. Není to tak dávno, kdy děti musely být zapsány v pase rodičů, před několika lety pak zákon nařídil samostatné cestovní doklady i pro miminka. Fotky dospělých občanů a dětí od pěti let se pořizují přímo na místě podávání žádostí o nový pas. Nafotit požadovaný portrét neposedného či vystrašeného dítěte je občas dost kuriózní. „Cestovní doklady se vyřizují elektronicky, občan jen předloží potřebné doklady a uhradí správní poplatek, zbytek je v infosystému. Od 1. března budou opět děti zapisovány do cestovního dokladu rodičů. Dnešní doklady už mají biometrické prvky, to znamená, že na čipu dokladu jsou čtečkou přístupné údaje o osobě - barevné foto a všechna jeho osobní data,“ vysvětluje Naděžda Magerová z oddělení cestovních dokladů. V nedaleké budoucnosti kvůli bezpečnosti přibudou do čitelných biometrických prvků i otisky prstů v cestovních dokladech. O vydání nového pasu mohou žádat i Ostravané pobývající v zahraničí prostřednictvím českého zastupitelství, kterým je naše velvyslanectví nebo konzulát v dané zemi.

Bez kvalifikace to nejde

Podle zákona o úřednících č. 312/2002 Sb. musí každý úředník v této branži složit náročné zkoušky pro ověření zvláštní odborné způsobilosti. Představuje to ovládat problematiku a schopnost precizně odpovídat na zhruba 600 otázek, které zahrnují znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze, o správním řízení, o občanských průkazech, o cestovních dokladech, o evidenci obyvatel, atd. a schopnost aplikace těchto znalostí. Kdo neuspěje, bude si muset najít jinou práci. Míra odborných vědomostí, vyžadovaná preciznost, schopnost jednat s občany asertivně i určitá fyzická odolnost úředníků je při této práci považována za samozřejmost.

Někdy stres, někdy humor

Občanské průkazy jsou doručovány osobně například lidem pobývajícím v nemocnici, v domově důchodců, ve věznicích nebo těm, kteří jsou doma na lůžku. Při návštěvě jednoho starého pána doma chtěla úřednice jeho podpis na převzetí. Stará paní, jeho manželka, však stále opakovala, že musí manžela vzbudit. Jak úřednice v následujícím okamžiku zjistila, stařeček usnul navždy. Přivolaný lékař a policie potvrdili, že k úmrtí došlo už před dvěma dny. Od té doby jezdí úřednice v doprovodu strážníků.

Na pracovišti občanek a pasů občas zajiskří i humor. Existují tzv. „notoričtí“ žadatelé. Jeden z nich uvádí vždy jako důvod ztráty průkazu neuvěřitelné historky. Zcela nedávná žádost obsahuje tento písemný důvod ztráty: „Pas jsem ztratil při odchodu domů z restaurace v nočních hodinách. Přepadli mě úplně cizí lidi a všechno mi vzali. Na policii jsem to nehlásil, protože je neznám…“ (ok)

Foto: U přepážek je práce stále dost, jak to mohou potvrdit Michaela Barvíková a Petra Gavendová

Foto: Paní Krista Cigánová při třídění a balení nových občanských průkazů
 
   zpět na začátek stránky
Strany 10, 11

» Co, kdy, kde ve městě   

Máme se na co těšit

Jaromír Nohavica potěšil své ostravské příznivce řadou lednových koncertů. V klubu Parník koncem ledna zapěl i zlomek ze svých překladů libret k Mozartovým operám Cosí fan tutte a Giovanni a prozradil, že po dohodě s ředitelem divadla Luďkem Golatem texty další opery Figarova svatba už čekají na útok jeho básnického pera. Příznivci klasické opery v originále nejásají, ale ti, kteří jeho obdivné překlady znají, se mají na co těšit. Premiéra bude v příštím roce.

Únor v Atlantiku

Zájemci o válečnou historii mohou zajít 18. února na besedu Každodenní život v německých koncentračních táborech s pamětníkem Luďkem Eliášem, 21. února se můžete zúčastnit cestopisné přednášky Perly evropské přírody z cest Ivo Petra od Polárního kruhu po Balkán, 25. února nabídne Atlantik recesistně masopustní zábavu Proletáři všech zemí, třeste se!, vstup v dobovém oděvu vítán!
 

Colours of Ostrava má hvězdu

Sedmý ročník největší hudební akce, která se bude konat druhý červencový víkend, má potvrzenou účast kultovní kapely Happy Mondays. Kapela originálně propojuje kytary s hypnotickou chicagskou house music, hip hopem, psychedelií květinových dětí a elektronikou. Čtyřdenní vstupenky jsou již nyní k dostání v síti Ticketpro a Tiketportal, podrobné informace k festivalu na www.colours.cz.
 

Charitativní galerie G zve

Od 5. února do 28. března trvá v prostorách galerie G v Charitativním středisku Gabriel na Čujkovově ul. v Ostravě-Zábřehu výstava fotografií z folklorních festivalů fotografa Arnošta Čapla. Fotografie zachycují účastníky festivalů z Venezuely, Tahiti, Španělska a Ukrajiny.
 

Přijedou YEALLOWJACKETS

V divadelním sále Domu kultury města Ostrava bude v pondělí 25. února zahájen další ročník průběžného festivalu Ostrava Jazz Night, který se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy. Koncert skupiny The Yellowjackets, která již přes 25 let hraje electric jazz a boří zdi mezi žánry, pořádá Klub Parník.
 

Pestrý program v Parníku

Poslední únorový týden nabídne klub 27. února koncert Stability, 28. února se těšte na swing Bombo Zbyňka Brzusky, koncem měsíce, 29. února, bude hostem Monika Načeva, Michal Pavlíček & DJ Five.
 

České výtvarné umění

Od 21. února do 28. března ve výstavní síni Sokolská 26 mohou návštěvníci poznat tvorbu malíře Vladimíra Skrepla (1953), který střídá meditativní polohy se „zdivočelou“ emocionalitou, reaguje na různé umělecké strategie a kulturní kontexty.
 

Gama uvádí pro děti

Haudujudu, kámo, je veselá angličtina pro nejmenší a koná se 21. února v kulturním zařízení Gama. Na zábavné hudební setkání malých flétnistů Barevné pískání můžete přijít 26.února.
 

OST-RA-VAR a absolventské koncerty

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě slavnostně zahajuje 21. února absolventskou koncertní sezónu, 22. a 27. února uvádí v rámci 12. ročníku Činoherního festivalu OST-RA-VAR Východočeské divadlo z Pardubic  Poprask na laguně, 26. a 28. února nabízí absolventské koncerty svých studentů, máte-li rádi violu, housle, klavír a zpěv, jste zváni.
 

Fragmenty ze života – malba

V Galerii 7 na Chelčického ul. máte možnost do 22. února zhlédnout výstavu Jany Kubiszové. Výstavu podpořilo statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a soukromí sponzoři.
 

Připomeneme si výročí

Ostravský odbor Zeměpisného sdružení v Brně pořádá krátkou vzpomínku ke stému výročí úmrtí spisovatele, básníka, prozaika, novináře a cestovatele Svatopluka Čecha, po němž je už od roku 1919 (s výjimkou let 1942 až 45) pojmenováno náměstí v Ostravě-Přívoze. Akce se uskuteční 23. února ve 14 hodin právě na tomto náměstí.
 

Země Visegrádské čtyřky vystavují

Až do 13. dubna lze zhlédnout v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí výstavu Nejen chlebem… na téma gastronomie a vše kolem jídla. Vystaveny jsou kuchařské knihy, stará kredenc, originální tradiční recepty apod. To vše z maďarského Miskolce, slovenských Trenčian, polského Sosnovce a sbírek Ostravského muzea.
 

DK Akord pro všechny

V tradičním pořadu Dámy, na kafíčko, který se koná 21. února v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu, uvidíte netradiční módní přehlídku mladých návrhářů a výtvarníků – SŠUŘ. Pro děti je připraven 24. února Pohádkový karneval a 27. února se představí Ivo Batouška a Dumping Drums.
 

Ostravský Strakáč opět v knihovně

Připomeňme si, co Ostravský Strakáč znamená? V knihovně města Ostravy, na ul. 28. října (u Sýkorova mostu), uvádějí od loňského roku cyklus besed se zajímavými lidmi, kteří svým vyprávěním, vzpomínkami či  znalostmi představují Ostravu a dokazují, že Ostrava nikdy nebyla a v žádném případě není jen černá či ocelová.  Besedy se konají pravidelně 1. úterý v měsíci.
 

Vražda v domě

Nejde o zločin, ale název výstavy obrazů Ivany Štenclové, která vystavuje v Galerii Beseda na Jurečkově ulici až do 29. února. Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze se ve své volné tvorbě zabývá především kresbou, malbou a digitální fotografí. Stěžejním prvkem jejich obrazů se stává práce s figurálními motivy, jenž často korespondují se vztahem k rodině a blízkým lidem.

  

O novinkách v Minikině s dramaturgem Vladimírem Šmehlíkem

Udržet si nového diváka je náročné 

Od jara 2007 jste na nové adrese na Kostelní ulici v blízkosti kostela sv. Václava, zaznamenali jste pokles návštěvnosti poté, co jste se přestěhovali?

Kvůli opožděné kolaudaci jsme v květnu 2007 zaznamenali mírný propad návštěvnosti, nyní si už noví a stálí návštěvníci i ze vzdálenějších částí Ostravy zvykli, dokonce k nám chodí více návštěvníků střední generace. Za velkou výhodu naší zavedené značky považuji program, přátelské prostředí a novinky, které pravidelně nabízíme. Snažíme se být nejlepším „domácím“ kinem v Ostravě.

Co zajímavého jste připravili v programové oblasti?

Prioritně se zaměřujeme na dramaturgickou vytříbenost Filmového klubu, kde uvádění art filmů a klubových filmů zaštiťuje lektorským úvodním slovem kritik Martin Jiroušek. Právě probíhá soutěž „Minikino Spot 2008“, kdy vybereme nejlepší filmovou znělku prezentující kino a pak ji budeme celou sezonu promítat před každým představením. Filmoví nadšenci, studenti, amatéři i profesionálové mohou ještě do 7. března zaslat svoje DVD a zúčastnit se.

Vyzkoušíme také „Divadlo v kině“, kdy si diváci sami vyberou filmové téma a herci z ostravských improskupin budou film bez přípravy improvizovaně dabovat.

Jak získáváte další návštěvníky?

Rozhodli jsme se vychovat si diváka už od dětského věku, hrajeme pro děti o víkendech odpoledne. Nově pak pro děti z družin a mateřských škol chystáme animované filmy s výtvarnou soutěží pod názvem „Bavíme se s filmem“. Pro seniory připravujeme „Kino senior“ se zlevněným vstupným a filmem podle jejich výběru ve stylu odpoledního čaje s filmem. Zapojujeme se do festivalů  a přehlídek, jako např. Colours of Ostrava, Jeden svět, Festival pro Tibet, Projekt 100, Dny frankofonie.

Myslíte také na pohodlí a komfort návštěvníků?

Dvacet kroků od Masarykova náměstí nabízíme dokonalý „úkryt“ v klidné uličce, moderní interiéry Minikina směle konkurují ostatním ostravským kinům. Klimatizovaný kinosál vybavený nejmodernější audiovizuální technikou, pohodlná křesla s držáky na nápoje, stylová kavárna, galerie kresby, terasa – to vše přístupné bez bariér. Vstupenky, nyní za jednotnou cenu 70Kč, si můžete rezervovat on-line přes www.minikino.cz , uvažujeme nad věrnostní členskou kartou.          (mt)

Foto: Sál nového minikina je opravdu pohodlný, útulné posezení nabízí i vedlejší kavárna

 

Kalendárium 2007 je na světě

Vždy začátkem roku vydává Archiv města Ostravy retrospektivní přehled událostí, které se staly v minulém roce v Ostravě.

Ani letošní rok nebyl výjimkou. V pátek 25. ledna bylo za účasti náměstka primátora Lubomíra Pospíšila veřejnosti představeno Ostravské kalendárium 2007. Tato publikace přináší opět hutný souhrn všeho důležitého, co se událo v politice, kultuře a sportu a mělo souvislost s Ostravou. Nebylo tak možné samozřejmě opomenout návštěvu prezidenta republiky V. Klause, setkání předsedů vlád Visegrádské čtyřky, udělení čestného občanství válečnému veteránovi Z. Škarvadovi, slavnostní otevření D47 nebo zprovoznění nové železniční zastávky Ostrava – Centrum (Ostrava – Stodolní). Publikace rovněž nemůže opomenout 100. výročí založení Divadla Antonína Dvořáka, 50. výročí výstaviště Černá Louka anebo 50. výročí od vzniku Lidové konzervatoře Ostrava. Stranou nezůstává pochopitelně ani kultura – vedle již tradičního Colours of Ostrava se v loňském roce uskutečnila i jeho zimní obdoba Zimní Colours of Ostrava. Konala se rovněž zajímavá divadelní představení, kupř. Brýle Eltona Johna, Evžen Oněgin anebo Don Giovanni, k němuž libreto přeložil známý ostravský bard Jaromír Nohavica. Nechybí pochopitelně zmínka o takových významných sportovních akcích, jakými bezesporu byly Zlatá tretra nebo juniorské mistrovství světa v atletice.

Událostí, které přinesl loňský rok, bylo nespočet. Na sto stranách si můžete připomenout to podstatné. Kalendárium lze zakoupit ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu, v Archivu města Ostravy a v ostravských knihkupectvích.            (av)

 

Divadlo Antonína Dvořáka má nové titulkovací zařízení

Experiment: opera česko-německy

Hostující režisér Achim Thorwald z německého Karlsruhe je impulsivní člověk. Když mluví o své práci, živě gestikuluje, předvádí, chrlí nápady… V ostravském Divadle A. Dvořáka nastudoval Straussovu operu Ariadne auf Naxos, premiéra byla pro mnohé překvapením právě pro dynamiku a herecké výkony, které režie upřednostnila.

Německé opery jsou považovány většinou za tzv. těžké, Ariadna je spíše opera komická, čehož režisér náležitě využil. Část textů česky, někdy i mírně zkomolená čeština, jak jí hovoří cizinci, hravost, herecké výkony zpěváků, zapojení hlediště do děje – to vše upoutává divákovu pozornost. Tato opera o opeře je koncipována jako střet moderní lehké komediality (především v prologu) s klasickou vážnou operou ve druhém dějství. Árie Zerbinetty ve druhém dějství – klasické opeře je v hudebním světě považována za nejnáročnější árii v operní literatuře. Dlužno poznamenat, že v této roli hostující Jana Kačírková při premiéře 26. ledna zmrazila diváky v sedadlech. Znalci dokonce se zaťatými palci čekali na výkon. Obrovský výbuch aplausu na otevřené scéně, slovní ovace a pískot po této árii jasně vyjadřovaly to, co si J. Kačírková jistě přála – bravurnost byla oceněna. V této roli alternují také hostující Jana Bernáthová a polská pěvkyně Agnieszka Bochenek-Osiecka. Tradičně skvělý výkon Evy Dřízgové-Jirušové v titulní roli Ariadny na premiéře sklidil rovněž zasloužený úspěch, vždyť mnozí milovníci opery chodí v Ostravě především „na Evu“. V roli Ariadny ji střídá Tatiana Teslia. Druhé obsazení se představilo na druhé premiéře 27. ledna.

Premiéru měla toho dne technická novinka – ostravská opera má nové titulkovací zařízení. V lóžích na pravé i levé straně těsně u jeviště mohou sledovat přeložený text opery diváci z kteréhokoli sedadla. Ohlasy jsou různé. Pravda je, že v mnoha zemích je toto zařízení zcela běžné v mnoha operních domech. Opery jsou zpívány většinou v originále a diváci tak nepostřehnou jemné nuance děje. Kdo se nechce nechat rušit titulky, nemusí je sledovat, úzké tabule s probíhajícím textem jsou decentní, neruší. Ne každé město a opera má tak skvělého překladatele libret, jakým je Jarek Nohavica, který přebásnil Mozartovy opery Cosi fan tutte a Giovanniho. Přesto i v O­stravě budou operní díla v originále převládat.    (k)

  

Bohumil Hrabal – Bambini di Praga

V Národním divadle moravskoslezském na scéně Divadla Jiřího Myrona měla 19. ledna premiéru činohra BAMBINI DI PRAGA autora Bohumila Hrabala v dramatizaci Václava Nývlta. Dramaturgyně činohry Klára Špičková nám k představení řekla: „Dílo a zpracování pana Hrabala je všeobecně známé, ve svém pojetí dává postavám krutý, vtipný i poetický náboj. V dramatizaci Václava Nývlta se diváci mohou těšit na půvabný příběh čtyř vykutálených pojišťováků a jejich pochybné kariéry.“ Režie se ujal šéf činohry Janusz Klimsza, který dodal: „ Pro uvedený titul jsme se rozhodli z toho důvodu, protože si myslíme, že se doba pábitelů a podvodníčků opět vrátila. I když adaptace byla realizována původně pro Divadlo na Zábradlí, s minimalistickou výpravou, tak paradoxně ve velkém prostoru NDM se ještě více zdůrazní poetická krutost osudů jednotlivých rolí. Adaptaci jsem uvedl již před 12 lety v kladenském divadle a současnou značně změněnou úpravu musejí posoudit diváci, uvidíme, jak to dopadne… Hrabala ve světě považují ve vztahu ke svým postavám za surrealistu (stejně jako např. Salvatora Dalího), nezapomeňme však na jeho velké ovlivnění taoismem, kdy každý a vše je jednotou protikladů, proto dokáže Hrabal zachytit charakter lidí tak jako málokdo.“ Patříte-li mezi fanoušky Hrabalova díla, doporučujeme představení navštívit.    (mt)
 
 

Hudební příběh pro malé i velké

Hudební příběh s názvem Den hraček plný zábavy, humoru, napětí i poučení v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava si poslechli rodiče s dětmi 27. ledna v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. Autorem scénáře, moderátorem a dirigentem koncertu v jedné osobě se stal známý protagonista koncertů pro děti a mládež Miloš Machek a tak bylo jasné, že hudební odpoledne určené rodičům s dětmi bude stát zato. Miloš Machek při koncipování koncertů pro děti a mládež postupně navazuje na tvorbu I. Hurníka, L. Bernsteina a W. Marsalise, až dospěl k vlastnímu originálnímu pojetí. Jeho koncerty jsou posluchačům předkládány v podobě příběhů. Hlavní myšlenka scénáře je často znásobena využitím dalších aspektů (herecké dialogy, kostýmy, světla, zvukové efekty). Základem však přesto zůstává kvalitně interpretovaná hudba. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dětem zpřístupnit kvalitní hudbu a naučit je naslouchat jí.     (jk)
 
Foto: Miloš Machek neváhá při koncertech pro děti použít neobvyklý převlek
 
  zpět na začátek stránky

Strana 12
 
 

 Paní Marie Šumová by si přála sochu T. G. Masaryka na náměstí, osobně jej poznala

„Měla jsem bílé šatičky a boty o dvě čísla větší…“

» o lidech s lidmi   

Psal se rok 1920 a Marušce Gurné bylo sedm let. Tehdejší prezident T. G. Masaryk chystal cestu na Ostravsko a Hlučínsko. Jak hovoří historická data, Masaryk navštívil Ostravsko vícekrát.

Ve dvacátých letech chodila Maruška do školy, pocházela z hornické rodiny a hornické kolonie u jámy František v Ostravě-Přívoze, později nazývané Důl Vítězný únor. Otec horník s maminkou vychovávali sedm Mariiných bratrů, jen jeden byl mladší než ona, a vedli je – samozřejmě k hornictví, jako tomu bývalo v rodinách tradičně zvykem.

V šestnácti hospodyňkou

Marii bylo šestnáct, když je maminka opustila navždy. „Vstávala jsem ve čtyři, abych bratrům připravila jídlo a svačinu do práce, postarala se o chovaná zvířata. Bratři byli moc hodní. Postupně, jak začínali vydělávat, pomáhali rodině i sobě navzájem, jak jen mohli. Musela jsem vést domácnost sama…“, poznamenává paní Šumová. Její zkušenosti hospodyňky a schopnost postavit se k práci se určitě líbily i právníkovi, který si ji v roce 1935 vzal. Dostala se do trochu jiné společnosti a s chutí sobě vlastní přivykala novým podmínkám. „Já, holka z kolonie, jsem se dostala do lepší rodiny, a styděla jsem se například jet s tchyní na trh v kočáře…“, vypráví. Když se v roce 1947 rozvedli, dlouho sama nezůstala. O rok později se hezká mladá žena provdala za elektroinženýra Šumu, se kterým v padesátých letech odešla do Prahy. Tam pracovala v pekárnách. Po smrti manžela se v roce 1997 vrátila do Ostravy, dodnes bydlí u dcery paní Olgy Foldynové. Má však ještě jednu dceru a syna.

To se nedá nikdy zapomenout

Život se nikdy nedá popsat jen několika stručnými daty. Tvoří nekonečnou řadu příhod, událostí, zvratů, které dohromady by určitě u téměř každého člověka vydaly na knihu.

Tak jak to bylo s Masarykem? „Tehdejší pan prezident byl velká osobnost. Vztah lidí k němu byl jiný, než dnes. Byla to prostě persona grata pro všechny, vzhlíželi jsme k němu s úctou. Když nám ve škole řekli, že přijede, všichni se těšili. Měl jet z Ostravy na Hlučínsko, takže špalíry lidí stály všude kolem cest. Stála jsem s lidmi a dětmi plných očekávání kolem krátké přívozské ulice Koksovní, která ještě dnes vede k bývalému dolu a koksovně. Moc se mi líbilo, jak se lidé na tu slávu vyparádili – to byla opravdu sváteční atmosféra, jakou jsem dosud nepoznala. Měla jsem bílé šatičky a bílé boty, o dvě čísla větší, jak se tenkrát dětem kupovalo, aby vydržely dlouho. Masaryk vystoupil z auta asi v polovině ulice a zbytek došel až k závodu pěšky. Zdravil lidi, podával jim ruce a hladil dětem hlavy. No a najednou byl u mě, podal mi ruku a pohladil. Byla jsem dítě a k prezidentovi se chovala velká úcta, tak si dovedete představit, jak to bylo pro mě úžasné. A navíc to byl hezký muž. To se nikdy nezapomene, dodnes si toho vážím,“ vypráví paní Šumová a hlas se jí maličko zachvěje.

Život jako pohádka

Vitalita, s jakou paní Šumová gestikuluje při vyprávění, jak se umí rozčílit, když hovoří o dnešních politicích, je neuvěřitelná. V devadesáti pěti letech má absolutní přehled o tom, co se děje. „Švejnara bych nevolila, je to pro mě už cizinec, Klaus o nás ví více. A olympiádu bych v Praze nedovolila, ty peníze, které by to stálo, by se přece mohly využít jinde…“, komentuje cokoli, co dnes oslovuje veřejnost. „Socha Masaryka? No určitě by v Ostravě na náměstí měla stát,“ reaguje na náš dotaz.

Už jako mladé ženě jí publikovali koncem čtyřicátých let hezký článek v tehdejším „Ostravském úderníku“ o tatínkovi Petrovi Gurném a sedmi bratrech, kteří své životy zasvětili hornictví. Paní Šumová totiž umí rozeznávat životní hodnoty. Věří v poctivost řemesla, ve spravedlnost a především slušnost, což u lidí této generace bylo jakoby samozřejmostí. S prvním manželem hodně cestovala, protože byl mimo jiné také automobilový závodník a řídil tehdy známou „zetku“. S ním poznala Elišku Junkovou, v Itálii pak osobně italského krále i Mussoliniho. Setkala se též s rumunským králem Karolem a komorním princem Michalem při návštěvě tehdejší Jugoslávie, s podnikatelem Baťou a dalšími osobnostmi. Mohla by vyprávět hodiny. Výstřižky z novin, dopisy a půvabné staré fotografie vyprávějí o tom, jak bohatě se jí roky naplňují. I přes smutné zážitky za války a starosti, které má každý člověk, je pořád pozitivně naladěna. „Vždycky říkám, že můj život je jako pohádka, tolik jsem toho prožila,“ dodává s úsměvem. Ještě prožije, chce si totiž na svých stých narozeninách zatančit. Pevné zdraví, paní Šumová.          (ok)

Foto: Maruška Gurná přibližně v letech, kdy se setkala s Masarykem

Foto: Paní Marie jako mladá dáma

Foto: Paní Marie Šumová při návštěvě naší redakce

 

Pozvánka

Výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka je příležitostí k setkání veřejnosti, které se koná v pátek 7. března od 9.30 hodin v Ostravském muzeu (Stará radnice) na Masarykově náměstí. Účastníci setkání si připomenou význam TGM v československých dějinách a položí květiny k bustě této osobnosti.

Tentýž den od 11. hodin položí legionáři a další hosté věnce k památníku v Husových sadech. V březnu před 90 lety v Bachmači na Ukrajině a před 65 lety u Sokolova položily stovky československých vojáků své životy v bitvách první a druhé světové války.

 

  zpět na začátek stránky

Strana 13

 Ostrava na počátku 1. světové války

 » Archiv města Ostravy 

Události v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, k nimž došlo dne 28. června 1914 a při nichž byl zavražděn rakousko-uherský následník trůnu František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie, vévodkyně z Hohenbergu, znamenaly nejen zásadní zlom v dějinách Rakouska-Uherska, ale staly se také záminkou k rozpoutání do té doby nejstrašlivější války v dějinách lidstva, v níž přišlo o život téměř 9,5 miliónů vojáků. V měsíci od sarajevského atentátu, spáchaného srbskými nacionalisty, do 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko vypovědělo Srbsku válku, pokračovaly válečné přípravy a zesílily národnostní rozbroje mezi německým a slovanským obyvatelstvem říše. Ostré střety mezi Čechy a Němci, k nimž došlo v souvislosti s matiční slavností dne 12. července 1914 v Opavě, vyvolaly v dalších dnech demonstrace i pouliční boje v Ostravě. Z úst ostravských Němců při nich zaznívala na adresu Čechů nejčastěji nadávka „Königsmörder!“ („Královrazi!“).

Národnostní i sociální konflikty načas ustaly vyhlášením války, všeobecnou mobilizací a přípravou válečných opatření, jimž byl podřízen hospodářský a politický život monarchie a jež museli přijmout také jednotliví občané. Válka dolehla nejdříve na muže ve věku od 21 do 42 let povolané k vojsku. Ostravská nádraží se stala svědky jejich odjezdu na frontu a loučení s blízkými. V zázemí se dosavadní volné hospodářství změnilo na válečné a byla omezena základní občanská práva. Vzhledem k blízkosti východní fronty, která probíhala Haličí, patřilo Ostravsko k územím, v nichž císař František Josef I. převedl politickou správu pod pravomoc vrchního armádního velitelství a v nichž platil výjimečný stav. Daleko více než ve vnitrozemí se zde v projevech antimilitarismu, protirakouského smýšlení a rusofilství spatřovalo nebezpečí pro stát a jeho válečné operace.

Moravská Ostrava se stala prvním místem v českých zemích, kde byla dne 23. listopadu 1914 vykonána výstražná poprava příslušníka českého národa, pětadvacetiletého úředníka a člena Sokola z Přerova, Slavomíra Kratochvíla. Polní soud c. a k. vojenského velitelství v Krakově, jež se kvůli postupu ruských vojsk na západ přesunulo v listopadu 1914 do Moravské Ostravy, mu dal za vinu, že rozšiřoval protiválečnou báseň „Jsme Rakušany…“ a ruský manifest českému národu.
Za projev protirakouského postoje se považovalo také používání slovanské červeno-modro-bílé trikolóry, jež bylo zakázáno a v oblasti se stanným právem mohlo znamenat obvinění z demonstrace státu nepřátelského smýšlení. Na vyvěšení praporu v těchto barvách při příležitosti císařových narozenin dne 18. srpna 1915 málem doplatil starosta Nové Vsi František Darda, který se kvůli tomu ocitl před vojenským soudem v Moravské Ostravě. Protistátní úmysl mu však nebyl prokázán.

Informace o situaci na bojištích získávali obyvatelé Ostravy hlavně z denního tisku. Ten však podléhal válečné cenzuře a nesměl zveřejňovat zprávy, které by byly v rozporu se zájmem státu na vedení války nebo by mohly nepříznivě ovlivnit její úspěšné zakončení. Události jen reprodukoval a nekomentoval. Již 20. srpna 1914 otiskl zdejší sociálně demokratický „Duch času“ první listiny padlých a raněných rakouské armády. V září zastavily na nádraží v Přívoze první vlaky se zraněnými vojáky, jež automobily Červeného kříže rozvezly do ostravských nemocnic a lazaretů. Potřeba vojenských lazaretů stoupala měsíc od měsíce. Nejčastěji byly umisťovány ve školních budovách a tělocvičnách.

Část odvedených ostravských dělníků brzy nahradili váleční zajatci. Na konci roku 1915 pracovalo ve Vítkovických železárnách 550, na koksovně František v Přívoze 85 a na koksovně Karolině v Moravské Ostravě 45 válečných zajatců, většinou Rusů. Všichni pocházeli ze zajateckého tábora ve Wadowicích (Polsko). Vedle ruských válečných zajatců byli do ostravských závodů, hlavně do Vítkovických železáren, nasazováni nejčastěji Italové.

Již na počátku války pocítili Ostravané na vlastní kůži její neblahé důsledky. Patřil k nim především nedostatek potravin, který zhoršoval jejich zdravotní stav. Lidé žili v ovzduší strachu z perzekuce, báli se o své blízké na frontách a čím dál více očekávali konec světového válečného konfliktu. Strádání podpořilo růst nespokojenosti s vídeňskou vládou.   Eva Rohlová   

Foto: Zvláštní vydání „Ducha času“ z 28. července 1914

Foto: Záběr z ostravského lazaretu   

zpět na začátek stránky  

Strana 14

Co letos nabídne ČEZ Aréna?

Jedna z největších víceúčelových hal v republice ostravská ČEZ Aréna stále častěji hostí světové či evropské sportovní šampionáty, ale zvykli si tu chodit i příznivci různých hudebních žánrů či velkých show.

Programová nabídka letošní sezóny je zase o něco pestřejší. Průběžně přicházejí návštěvníci na utkání hokejové extraligy. Začátkem února se tu konal Davis Cup, 16. února lze navštívit Valentýnský koncert pro zamilované, 19. února pak koncert Korn se vrací do České republiky. Velkou show předvede 2. března skupina The Australian Pink Floyd. Velkolepá show japonských bubeníků ze souboru Yamato 14. března znamená nejen muziku, ale také požitek z pohybu vypracovaných těl umělců. Kuriozitou je rovněž největší buben této skupiny, který má v průměru 1,7 metru a váží půl tuny.

Daniel Landa se na své koncertní šňůře představí v hale 22. dubna. Koncem dubna se v ČEZ Aréně koná motorshow ,Aréna on the road´ a měla by vystoupit skupina Team. O akcích budeme ještě informovat. Další podrobný program najdete na adrese  www.arena-vitkovice.cz.         (č)

   

Zkvalitňují výuku studentů

K dnes již samozřejmým požadavkům zaměstnavatelů na uchazeče o zaměstnání patří počítačová gramotnost. Na řadě středních a vysokých škol jsou proto realizovány vzdělávací projekty, které mají otestovat počítačovou gramotnost studentů a v rámci výuky je následně lépe připravit na zvládnutí tohoto dnes již samozřejmého požadavku.

Za příklad může sloužit projekt ATOS, který realizuje ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Ten má zlepšit přípravu budoucích absolventů VŠB-TU na vstup na trh práce. V rámci tohoto projektu, bylo už otestováno téměř 700 studentů, z nichž více než 83 procent bylo úspěšných. Absolventi získávají mezinárodně platný ECDL Certifikát, který potvrzuje, že splňují mezinárodně stanovené požadavky na počítačovou gramotnost.      (mb)

   

Jak trénovat paměť?

Mozek se chová jako sval a když se neprocvičuje, ochabuje. Dá se však trénovat bez ohledu na věk. V domově pro seniory Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích (areál bývalé krajské nemocnice) připravují tréninky paměti už od roku 2001. Mezi účastníky bývají i lidé starší 90 let. Vyzkoušet si to může každý. V rámci „Národního týdne trénování paměti“ se v úterý 11. března 2008 v domově pro seniory Sluníčko na Syllabově ul. 19 v Ostravě-Vítkovicích uskuteční další trénink pod názvem Veselé hrátky s pamětí. Na 15.00 hodinu jsou do společenského sálu zváni všichni, kteří se chtějí přesvědčit, že trénování paměti může být i zábava.        (p)

   

V zoo může být i smutno

Každá zoologická zahrada má své problémy a strasti. V Zoo Ostrava zemřel v lednu medvídek panda, kterému začátkem února začala zoo připravovat krásný nový výběh, prostředky jsou z rozpočtu města. Pandy červené jsou vzácné a v zoologických zahradách vždy oblíbené, protože dětem připomínají plyšovou hračku. Nový výběh však nezůstane prázdný. Dá se samozřejmě použít i pro jiná zvířata, ale pracovníci zoo budou usilovat o novou pandu, nejlépe mladý pár. Chovat pandy je dost náročné, ale ve všech zoologických zahradách představují atrakci.

Veselé není ani loučení se zvířaty, která se tu narodila. Odchovanci ostravské zoo, tygří samečci Claudius a Cornelius, se koncem ledna vydali na cestu do zoo v německém Straubingu, kde se v páru s tygřími slečnami určitě postarají o potomky.

Pravidelné besedy vždy první středu v měsíci doplní 5. března přednáška na téma „Najdeme rozdíly ve státním a soukromém sektoru?“ o odchovu volně žijících zvířat na jihu Afriky. Beseda se koná jako vždy v 16 hodin ve výukovém centru zoo.            (k)
 
 

Počet obyvatel Ostravy klesl

Na území statutárního města Ostrava bylo k 31. prosinci 2007 k trvalému pobytu úředně přihlášeno 308 104 občanů. Oproti předchozímu roku, kdy toto číslo činilo 310 284, to znamená pokles o 2 180 osob.

Úbytek zaznamenaly zejména tři největší ostravské městské obvody: Ostrava-Poruba, Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz. V Ostravě-Porubě klesl počet obyvatel ze 71 725 na 70 968, Ostrava-Jih zaznamenala úbytek ze 113 798 na 112 623 a Moravská Ostrava a Přívoz ze 41 956 na 41 267 obyvatel. Tyto obvody stojí za celkovým poklesem občanů. S výjimkou Svinova zaznamenaly ostatní městské části mírný nárůst. V číslech nejsou zahrnuti cizinci žijící na území města. K 31. prosinci 2007 jich bylo na území města Ostravy úředně evidováno 9 281. V nejvyšším počtu v městské části Ostrava-Jih, následují Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Poruba.  (mb)
 
 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. Gaston 

tříletý pes plemene labradorský retrívr černé barvy. Do útulku byl přivezen z Ostravy-Radvanic, kde se delší dobu toulal po ulicích. Je to velký a statný pes, potřebuje dostatek pohybu a aktivního majitele. Jednou už v pěstounské péči byl. Dobře mu bude v bytě.

2. Punťa

roční pejsek, kříženec menšího vzrůstu, bíločernohnědé barvy. V útulku je od prosince, kam ho dal nějaký „dobrák”. Je to moc milý a hodný pejsek. Hodí se do bytu nebo domku se zahrádkou, k rodině s většími dětmi nebo ke starším lidem.

3. Lilly

devítiměsíční fenka, kříženec střední velikosti, tmavě plavé barvy. V listopadu 2007 byla přivezena do útulku z Ostravy-Mariánských Hor. Lilly má stále dobrou náladu, je to veselá a nekonfliktní fenka. Hodí se do rodiny s dětmi, na zahradu či do bytu.

4. Lumpík 

jednoroční pejsek malého vzrůstu. Byl nalezen počátkem července loňského roku v Ostravě-Hrušově, kde obtěžoval občany. Pejsek je velice milý, přítulný a společenský. Může žít v rodině s dětmi, ale je vhodný na zahrádku k domku. Potřebuje trochu usměrnit ve výchově, je velice temperamentní. 

 
  zpět na začátek stránky

Strana 15  
 

První rok nového gymnázia 

Od září 2007 se rozšířila nabídka ostravských gymnázií o novou školu - EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava. Škola sídlí v Hrabůvce na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v jednom z pavilónů zdejší základní školy. Nabízí nový, moderní způsob výuky, jaký u nás zatím není příliš běžný, ale o to víc umožní studentům připravit se na studia na VŠ a na profesní život.

Škola preferuje e-learning a maximální využití moderních vyučovacích metod. Každý student dostává na začátku studia svůj notebook, který se stává jeho každodenní pomůckou ve škole i doma. Ve většině předmětů se využívají elektronické učebnice a výukové weby. Škola se zároveň snaží nabídnout vlídné rodinné prostředí. Studenti i rodiče mohou být ve stálém spojení s profesory, komunikovat osobně, prostřednictvím stránek či emailů, a to je vždy výhoda, pokud se má předcházet jakýmkoli negativním jevům, které každého mladého člověka mohou potkat. Notebook je i výborným pomocníkem např. pro dyslektiky a dysgrafiky, kteří i přes vysoké intelektuální schopnosti narážejí v běžné škole na problémy při dlouhých zápisech do sešitů. Gymnázium EDUCAnet dbá na osobnostní rozvoj studenta nad rámec běžné výuky - oblíbené jsou společné návštěvy divadel a dalších kulturních a vzdělávacích institucí. Ve dnech 20. a 23. února pořádá škola Den otevřených dveří, bližší informace na http://ostrava.educanet.cz/           (hk)

   

Dotace pomáhají romským dětem

V rámci projektu „ Předškolní příprava romských dětí v přípravných ročnících“ získala základní škola v Ostravě-Přívoze na Gebauerově ulici v loňském roce dotaci z ministerstva školství pro další vybavení přípravných tříd, herny pro přípravné ročníky a školní družiny.

Získané peníze využili k nákupu nových didaktických pomůcek pro výuku, nové hry a hračky obohatí prostředí herny pro přípravné ročníky a třídu školní družiny. Děti se tu seznamují s novými výtvarnými technikami a osvojují si základní pohybové dovednosti se zakoupenými pomůckami. Ve vánoční besídce pro rodiče a školní akademii už žáci hráli s novými hudebními nástroji. Děti ze znevýhodněného prostředí jsou tak před nástupem do prvních tříd vybaveny potřebnými dovednostmi, aby vstup do školy dobře zvládly.

Přínosem pro tuto školu bylo i získání financí z rozpočtu statutárního města Ostravy. Účelová dotace byla určena na zajištění chodu kroužku romských tanců.

Za získané peníze nechala škola ušít kroje pro děvčata z tanečního kroužku, dokoupily se doplňky ke krojům a hudební CD.       (Ivon)

 
 

Úspěch ostravských odborníků

Ve velké konkurenci nejlepších univerzit a vysokých škol České republiky slavila katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO dvojnásobný úspěch v soutěži o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd za rok 2007. Tuto cenu uděluje Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků. V roce 2007 hlavní cenu převzal ing. David Horák, PhD, a čestné uznání za třetí místo převzal ing. Petr Beremlijski, PhD.

David Horák ve své disertační práci „FETI Based Domain Decomposition Methods for Variational Inequalities“ vyvíjel efektivní algoritmy pro paralelní řešení okrajových eliptických variačních nerovnic. Aplikace se vyskytují ve strojírenství, hornictví, stavebnictví, biomechanice atd. Řada poznatků byla implementována do špičkového výzkumného software prof. Farhata ve Stanfordu, čímž se ostravské pracoviště zapojilo do řešení takových problémů, jako je počítačová simulace kompletního motoru Toyota ve Formuli 1.

Petr Beremlijski získal třetí místo v soutěži za svou disertační práci „Využití metod nehladké optimalizace v tvarové optimalizaci“. Práce se zabývá navrhováním optimálního tvaru dvourozměrných i třírozměrných těles v kontaktu s tuhou podložkou. Metodou tak lze navrhovat například optimální tvar umělého kloubu či protézy některé z končetin. Jedná se o další z řady úspěchů, které katedra získala.      (mt)

   

zpět na začátek stránky

Strana 16 
   

Česko je ve čtvrtfinále

» Fototéma

Rušné chvíle zažila ostravská ČEZ Aréna o víkendu od 8. do 10. února. České a belgické tenisové týmy se utkaly o postup do čtvrtfinále Davisova poháru. Podařilo se. Český tým byl sice považován za favorita, ale musel si postup „odpracovat“. Po celkem snadném pátečním vítězství T. Berdycha nad belgickým K. Vliegenem nastoupil karvinský rodák R. Štěpánek proti Stevu Darcisovi. Zejména třetí set byl skutečně bouřlivý, téměř plná hala (kapacita přes 9000 míst) vybuchovala nadšením, fandové se vyřvali z plných plic. Sobotní dvouhra Štěpánka a Berdycha proti Rochusovi s Vliegenem nebyla snadná. Obě strany prokázaly profesionalitu, dravost a tvrdé rozhodnutí zvítězit. Po nekonečných pěti setech opět vyhráli Češi. Neděle už příliš nevzrušovala, bylo vyhráno, poslední zápas Víznera s Bemelmansem byl skrečován.

Zahraniční sportovci si pochvalují dobré sportovní zázemí Ostravy, neméně se jim líbilo v blízkém hotelu Atom. „Ubytovaní hráči byli velmi ukáznění, neměli žádné zvláštní požadavky. Nejvíce si smlsli na valašských frgálech a tatarském bifteku,“ hodnotil pobyt sportovců ředitel Atomu Lubomír Bárta.                      (o)