Říjen 2017

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Bývalý Národní dům, nejstarší kulturní stavba v Ostravě, se promění ve výstavní moderní kulturní stánek

Divadlo Jiřího Myrona brzy omládne


Investice města

Divadlo Jiřího Myrona (DJM) se promění ve výstavní kulturní stánek s moderním zázemím pro diváky i účinkující. Celkové náklady na jeho komplexní rekonstrukci jsou předpokládány ve výši 330 milionů korun. Spolu se zástupci Národního divadla moravskoslezského (NDM), jehož je DJM součástí, o tom informovali primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Zbyněk Pražák.

První etapa rekonstrukce zahrnuje mezi jinými vznik pasáže s novým předprodejním místem, kavárny, ubytovacích kapacit, nového společenského sálu, baletního sálu, zkušebny orchestru, komorní divadelní scény zvané pracovně Dvanáctka pro asi 60 diváků či Ateliéru pro děti a mládež, který působí při NDM již šestým rokem. První etapa začne ještě letos a ukončena by měla být v příštím roce na podzim. Objekty Divadla Jiřího Myrona se dočkají také výměny všech oken i nové fasády.

V následujících dvou letech budou v divadle v rámci druhé etapy rekonstrukce nainstalovány moderní jevištní technologie.

Práce na rekonstrukci a přestavbě prostor Divadla Jiřího Myrina naruší jeho provoz. Podle aktuálních předpokladů se v něm bude hrát do konce března příštího roku s tím, že v únoru a březnu už bez balkonu, to znamená při omezené kapacitě. Další tři měsíce bude divadlo pro veřejnost uzavřeno a plánovaná představení budou přenesena do Divadla Antonína Dvořáka a částečně do Divadla loutek.

Nedostačující kapacitu a často i zázemí Národního divadla moravskoslezského pomůže do budoucna vyřešit adaptace pro divadelní provoz bývalého výstavního pavilonu G na výstavišti Černá louka. Vznikne tu jednak nový hrací prostor pro všechny soubory NDM, jednak chybějící prostor pro zkušebnu, jejíž velikost by byla adekvátní velikosti obou stávajících jevišť NDM. Realizace investice v celkovém objemu zhruba 60 milionů korun by měla začít v příštím roce před prázdninami.

„Je ale možné, že některé práce, například bourací, začnou už letos,“ upozornil náměstek primátora pro oblast kultury Zbyněk Pražák. Jak podotkl, pavilon o rozloze 36 krát 42 metrů a výšce od 6 do 9 metrů stojí v Divadelní  ulici. „Takže se zdá, že naši předci podobný vývoj událostí předvídali,“ dodal s úsměvem. (bk)

Město už nebuduje zóny na zelené louce


Pozemky v místě hrušovské průmyslové zóny byly zceleny posledními výkupy v červnu letošního roku. Přestože stávající stav lokality v současné době neumožňuje výstavbu, město věří, že lokalita je svou polohou natolik lukrativní, že přiláká developery, kteří lokalitu připraví pro konečné investory.

Zastupitelé v září odsouhlasili výzvu k podání nabídek na využití této zóny. Podmínky této výzvy byly vyvěšeny na internetových stránkách hrusov.ostrava.cz, kde město zveřejnilo veškeré podmínky a informace týkající se lokality. Součástí stránek je i možná diskuze tak, aby všichni uchazeči o lokalitu měli transparentní informace. Lhůta pro podání nabídek je záměrně stanovena až do 30. dubna 2018 tak, aby všichni uchazeči měli dostatek času se s podklady podrobně seznámit.

Z hlediska vhodného investora bude město posuzovat celkové využití pozemků, plánovanou zaměstnanost v lokalitě nebo výši celkové investice. „Zóna se dá využít pro lehký průmysl a především pro logistiku, protože v těsné blízkosti je dálnice i železnice. Věřím, že díky této výzvě dojde k oživení lokality a jejímu vrácení zpět do organismu města,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (vp)


Strana 2

Stužky za 10 a 20 let služby a čestný odznak získalo osmdesát mužů a žen

Primátor ocenil věrnost strážníků


Osm desítek městských strážníků přijal ve středu 21. září primátor Ostravy Tomáš Macura. „Dnes vám předávám stužky za věrnost a cením si vašeho působení v řadách Městské policie Ostrava. Velice si vážím toho, že sloužíte tak dlouho a děkuji vám za kvalitní práci, kterou odvádíte,“ řekl primátor Tomáš Macura. Připomenul, že ostravská městská policie je v České republice hodnocena jako jedna z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší. „Pro zkušenosti a inspiraci týkající se městské policie jezdí k nám do Ostravy starostové a primátoři mnoha měst,“ dodal primátor Macura. Uvedl také, že město se snaží vytvářet strážníkům co nejlepší podmínky. Stužky za věrnost poté předal ženám a mužům, kteří slouží v Městské policii Ostrava již 10 nebo 20 let. Deset strážníků ocenil čestným odznakem za vynikající pracovní výsledky v roce 2017.  (rs)

Smyčka ustoupí univerzitě


Ostravská univerzita dostane od města pro stavbu Fakulty umění a Centra zdravého pohybu další pozemek. Zastupitelé s tímto krokem vyjádřili souhlas na svém zářijovém zasedání. „Slíbili jsme Ostravské univerzitě pozemky pro dvě stavby, ale ty se na ně nevejdou. Proto univerzita dostane od města pozemky v místě tramvajové smyčky za budovou Divadla Antonína Dvořáka,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Původní pozemky měly rozlohu 3,3 hektaru, i se smyčkou univerzita získá čtyři hektary, což dostačuje pro stavbu obou objektů. 

Obě stavby se otevřou veřejnosti a přispějí k oživené Černé louky i centra města. „Součástí Centra zdravého pohybu budou hala pro míčové sporty a venkovní sportoviště, která v odpoledních hodinách může využívat veřejnost. Na Fakultě umění vzniknou  komunitní prostory pro veřejnost,“ vysvětlil primátor. Jako součást fakulty bude postaven i menší hudební sál, v němž se budou konat koncerty.

Město již delší dobu zvažovalo, že pozemky pod tramvajovou smyčkou využije jiným způsobem. „Jedná se o lukrativní parcelu ve středu města a je škoda ji využívat pro technickou infrastrukturu. Smyčku zachováme, jen ji posuneme buď na druhý břeh Ostravice k Zárubku nebo na Hranečník,“ potvrdil primátor Macura. (rs)

Peníze na kulturu


Zastupitelé Ostravy na svém jednání 20. září schválili vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí prostředků z rozpočtu města na jednoleté projekty pro rok 2018 i víceleté projekty pro léta 2018–2020 v oblasti kultury. Lhůta pro  podání žádostí je stanovena od 23. 10. do 10. 11. 2017 do 13.00 hodin. O poskytnutí peněžních prostředků rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce dubna 2018. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků pro dotační oblast kultury vyčleněných z rozpočtu města Ostravy pro rok 2018 činí maximálně 15 mil. korun. (hob)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Před zahájením jednání 20. září dostali všichni zastupitelé i hosté z řad veřejnosti propagační materiál ke kandidatuře Ostravy na Zelené město 2020, který se týká spotřeby vody, hospodaření s odpady, ekologičnosti městské hromadné dopravy, kvality ovzduší a přírody ve městě. Dozvěděli se mj., že Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR.

Poté zastupitelé projednali 88 programových bodů. Schválili mj. dotaci na modernizaci pobočky Ostravského informačního servisu na nádraží v Přívoze a odsouhlasili poskytnutí peněžního daru ve výši 22 100 korun patronce ostravského týmu na letošním ročníku Handy cyklo maratonu, která má po nehodě zraněnou míchu a je upoutána na lůžko. Za darované finance si pořídí rehabilitační pomůcky. 

Zastupitelé odsouhlasili dotaci 4,5 milionu korun na 5. etapu revitalizace sídliště Šalamouna, která zahrnuje rekonstrukci části ulic Na Jízdárně, Zelená, Karolínská, Hornická a přiléhajícího vnitrobloku. Během rekonstrukce vznikne 107 parkovacích stání, budou vysazeny nové stromy a dodány nové lavičky a odpadkové koše. Částkou 199 tisíc korun podpořili společnost Bio Illusion, která bude natáčet na Ostravsku a Opavsku celovečerní film s příběhem tří farářů. 

Vyhověli také návrhu na poskytnutí stipendií v akademickém roce 2017/2018 v celkové výši 1,75 milionu korun 21 studentům.  Ostrava je jediným městem v ČR, které takovým způsobem podporuje vynikající studenty.

Dále zastupitelé odhlasovali poskytnutí částky 34 milionů korun z rozpočtu města do oblasti sportu. O finance se ucházelo celkem 146 sportovních projektů, finanční podporu ze strany města získalo 72 z nich. Stejným způsobem zastupitelé podpořili Program na podporu a vzdělávání talentmanagementu částkou 9,5 mil. korun. O dotaci se ucházelo 26 projektů, podporu získalo osmnáct. (rs)

Oslava vzniku Československa


U pomníku v Husově sadu se uskuteční 28. října od 10 hodin vzpomínkový akt u příležitosti 99. výročí vzniku Československa. K Památníku padlých hrdinů a účastníků vítězné bitvy u Zborova položí kytice a věnce primátor Ostravy Tomáš Macura, další představitelé města Ostravy, krajského úřadu, městských obvodů, polského a ruského konzulátu v Ostravě, vojenských velitelství, obce legionářské, konfederace politických vězňů a dalších organizací. (rs)

Historie zamíří do dalších obvodů


Putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti bude po celý měsíc říjen k vidění v Pustkovci a Nové Bělé v prostorách radnic městských obvodů. Expozice sestávají vždy z pěti velkoplošných panelů, z nichž jsou čtyři vyhrazeny historii města a jeden důležitým dějinným událostem na území dané městské části.

Výstava je součástí letošních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě a mapuje nejdůležitější milníky v dějinách města. Putovní výstavu postupně uvidí obyvatelé všech 23 městských obvodů. Výstavu připravil Archiv města Ostravy spolu s ostravským magistrátem. (hob)

Doprava o Dušičkách


Dopravní podnik Ostrava v době Památky zesnulých, tzv. Dušiček, posílí v týdnu od 28. října do 3. listopadu dopravu. Posilové spoje na lince 38 zajistí na trase náměstí Republiky – ústřední hřbitov – Hranečník nízkopodlažní trolejbusy. Na trolejbusové lince 107 budou jezdit velkokapacitní osmnáctimetrové vozy. Na tramvajových linkách 3 a 11 obsluhujících vítkovický hřbitov pojedou kloubové tramvaje nebo zapřažené soupravy. (r)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 29. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 18. října od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (r)


Strana 3

Vstup do města naváže na náměstí Msgre Šrámka, které čeká revitalizace

Nová tvář piazzetty u Nádražní ulice


Jeden z frekventovaných vstupů do historického centra Ostravy s podchodem mezi Komerční bankou a Palácem Prosperita poblíž tramvajové zastávky Elektra dostane ještě v letošním roce novou tvář. Projekt piazzetty u Nádražní ulice společně představili primátor Tomáš Macura a jeho autor, architekt Ondřej Vysloužil. Součástí úprav je položení nové žulové dlažby, instalace veřejného osvětlení, výsadba stromů a doplnění mobiliáře.

„Praktickými kroky dokazujeme, že nám záleží na kvalitě veřejného prostoru. Toto místo bezprostředně navazuje na Nádražní ulici a teď po její rekonstrukci o to více vystoupily jeho nedostatky na povrch,“ vysvětlil důvody renovace primátor Macura. „Chceme vytvořit jakousi vstupní bránu do centra, na kterou naváže náměstí Msgre Šrámka, které také projde revitalizací podle výsledků architektonické soutěže,“ dodal primátor.

Výběrové řízení na rekonstrukci tohoto prostoru vyhrála ostravská firma Jankostav.  Práce potrvají 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Podle architekta Ondřeje Vysloužila bylo záměrem vytvořit z místa zajímavý prostor k setkávání. Připomněl, že jde o vstupní bránu do centra města, a cílem tak bylo do něj vnést i duchovní rozměr. „Do prostoru jsme doplnili výtvarné prvky. V podchodu pod přístavbou banky to budou siluety andělů. Na speciálních stojanech dostanou prostor i díla studentů Ostravské univerzity, která se budou v čase obměňovat. Na betonové lavici bude umístěna báseň Jaromíra Šlosara. Snažili jsme se prostor takzvaně vyčistit, odstranili jsme z něho kolizní prvky, ať už pro chodce nebo vozíčkáře,“ řekl architekt Ondřej Vysloužil. Opravy počítají s novou žulovou dlažbou, která bude v souladu s pěšími zónami ve městě. Přibude i speciální osvětlení, které nasvítí koruny stromů i místa, kde není tolik světla. Současně s tímto projektem dojde i k úpravám přístavby Komerční banky. Modernizace frekventovaného místa by měla stát necelých šest milionů korun bez DPH. (hob)

Město investuje do péče o zdraví občanů


Městská nemocnice podstupuje velkou revitalizaci. Opravy budov a pořízení nového přístrojového vybavení přišlo od začátku roku již na 166 milionů korun. Do loni zřízeného fondu pro rozvoj nemocnice vložilo město Ostrava už 570 milionů korun. Aktuálně v něm zůstávají 403 miliony k dalšímu využití. „Podle pravidel fondu počítáme se 100 miliony korun, které se do fondu vloží při tvorbě rozpočtu na příští rok, přičemž dalšími zdroji bude přebytek hospodaření,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek.

Modernizace je rozdělena do tří etap. První proběhne v letech 2017 až 2022 a zahrnuje výstavbu centrálních operačních sálů, centrálního příjmu s pohotovostí, vstupu do nemocnice a parkovacího domu s lékárnou. Zatím byl vybudován nový vstupní prostor centrálního příjmu s emergency, rekonstruováno bylo kožní oddělení a ORL, dvanáct výtahů pro pacienty i personál, dokončena byla modernizace rehabilitačního bazénu.

„Další velkou přestavbou za zhruba 150 milionů korun bude rekonstrukce budov chirurgie. Ty zahrnují chirurgickou lůžkovou část, jednotky ARO a JIP,“ upřesnil Mariánek. Zakázka na zpracování projektové dokumentace byla vyhlášena  začátkem října.

„Nemocnice počítá také s vybudováním nového pavilonu X, tzv. centra chirurgických oborů, kde plánujeme oddělení centrálních laboratoří, tedy biochemie a hematologie, oddělení centrální sterilizace, devět centrálních operačních sálů, dospávací pooperační pokoje, oddělení JIP a ARO,“ řekl ředitel MNOF Petr Uhlig. (hob/ph)

Městská nemocnice otevřela moderní ordinace praktiků 


Ordinace praktických lékařů Městské nemocnice Ostrava (MNO) se přesunuly do nově zrekonstruovaných prostor Lékařské pohotovostní služby, kde byly v minulosti kanceláře. Upraveno bylo celkem 338 m² plochy za 3,7 milionu korun bez DPH. „Modernizací a proměnou prostor, které v minulém týdnu začaly sloužit všeobecnému praktickému lékařství, přinášíme pacientům vyšší komfort poskytovaných služeb a také zaměstnancům lepší podmínky pro práci,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig. Prostory mají výtah i bezbariérový přístup.

Rekonstrukcí rovněž prošly prostory bývalého archivu a knihovny. Nově v nich sídlí odbor informačních a komunikačních technologií. Město za rekonstrukci této části zaplatilo 3,17 milionu korun.  

„Ve fondu pro nemocnici jsou stovky milionů korun, které postupně změní Městskou nemocnici v moderní instituci evropského formátu. V tomto případě se jedná sice o proměnu malé části areálu, zefektivnila ale práci IT specialistů a nabízí větší komfort pacientům praktických lékařů. Tím ale změny teprve startují. Aktuálně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na stavební úpravy pavilonů H1 a H2, ve kterých najde po modernizaci své útočiště oddělení Následné intenzivní péče,“ uvedl náměstek primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek. (rs)

Českobratrskou od listopadu


Rekonstrukce ulice Českobratrské v úseku mezi ulicemi Sokolskou třídou a Nádražní se chýlí ke konci. V září se do jedné z nerušnějších komunikací vrátila městská hromadná doprava a od středy 1. listopadu se po novém asfaltu projedou i osobní auta. Ulice prošla rozsáhlými opravami vozovky, chodníků a inženýrských sítí, včetně vodovodu, kanalizace a plynovodu. Budou také zprovozněny nově vybudované zastávky MHD, které v době oprav v obou směrech nefungovaly. Zastávky jsou nově posunuty k Husově ulici a navazuje na ně přechod pro chodce se světelnou signalizací. V současné době práce v ulici pokračují podle harmonogramu. (hob)

Měření v Rudné


Do konce tohoto roku chce Policie ČR zřídit v Ostravě další lokalitu s úsekovým měřením rychlosti. Novým místem, kde bude rychlost vozidel pod zpřísněnou kontrolou, má být frekventovaná Rudná ulice. Měřit se bude ve zhruba kilometrovém úseku mezi ulicemi Plzeňskou a Závodní. „Jde o komunikaci, kde došlo opakovaně ke sražení chodců a dalším závažným dopravním nehodám,“ připomenul primátor Tomáš Macura. To je také důvod, proč vedení města se záměrem policie souhlasí. „Očekáváme, že úsekové měření přispěje v těchto problémových místech ke zklidnění dopravy a zlepšení bezpečnosti silničního provozu,“ vysvětlil primátor.

Úsekové měření rychlosti je zatím na území Ostravy pouze v Třebovicích. Za zhruba rok provozu tu radary zaznamenaly více než 9700 případů překročení rychlosti. V místech, kde je povolena čtyřicítka, bylo naměřeno i 90 km. (r)


Strana 4

Divadlo A. Dvořáka oslavilo významné narozeniny

Jubileum v 110 minutách


Své sto desáté narozeniny oslavilo Divadlo A. Dvořáka 28. září komponovaným večerem 110 let Divadla Antonína Dvořáka ve 110 minutách. Historii divadla přibližuje také výstava instalovaná v opuštěných výlohách v centru města. Ta připomíná na osmi informačních panelech jednak proměny divadelní budovy, jednak významné osobnosti, které se podílely na formování a rozvoji ostravské divadelní scény. A protože k jubileu patří neodmyslitelně i dárky, dočkala se budova Divadla A. Dvořáka několika vylepšení. Instalována zde byla například nová jevištní podlaha, dvě nová propadla, ve foyeru a některých dalších prostorách byly položeny nové koberce, renovací prošla polovina hledištních sedadel. Dokončeno bylo zapojení nového scénického osvětlení a do provozu uvedeno nové titulkovací zařízení, které umožní titulkování operních představení souběžně v češtině i angličtině.

Ke změně dojde i ve složení realizačního týmu. Od 1. ledna 2018 nahradí dosavadního šéfa činohry NDM Petera Gábora, jemuž končí smlouva, herec, režisér a bývalý ředitel pražského Divadla Komedie Vojtěch Štěpánek. (bk)

Přijďte na prohlídku interiérů Nové radnice


Dveře Nové radnice se opět otevřou návštěvníkům. Stane se tak v sobotu 28. října, v den výročí jejího slavnostního otevření. Prohlídky reprezentačních prostor s výkladem průvodce se budou konat od 13 do 18 hodin. Ve stejné době se budou účastníci dne otevřených dveří kochat vyhlídkou z radniční věže, která bude přístupná zdarma.

Doprovodný program na Prokešově náměstí bude věnován 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Jeho název Technika, průmysl a věda k Ostravě patří zdůrazňuje neoddělitelnost těchto oblastí lidské činnosti od historie města. Program nabídne podívanou nejenom zajímavou, ale také poučnou. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava předvede například živou ukázku výroby železa v historické peci a expozici parních strojů, robotiky a kybernetiky. Dolní oblast Vítkovice připraví demonstrační pokusy z oblasti fyziky, chemie a logiky. Bude také provozovat obří gyroskop, v němž si návštěvníci mohou vyzkoušet 3 G přetížení, jaké zažívají piloti stíhaček nebo kosmonauti. Český rozhlas Ostrava, který je mediálním partnerem akce, se bude prezentovat historickými exponáty spojenými se začátky vysílání. Ostravské muzeum nabídne k vidění historické předměty a makety z oblasti hornictví.

Celý program pak zpestří historická módní přehlídka, během níž diváci uvidí historické i současné uniformy a pracovní obleky profesí, které jsou nebo byly s Ostravou úzce spjaty a na které jsme možná už zapomněli. Zábavu pro děti připraví čtyři střediska volného času, občerstvení zajistí podniky zaměstnávající sociálně znevýhodněné občany Mental Café a Spirála.

V  improvizovaném studiu v radniční obřadní síni si zájemci budou moci v rámci projektu Pamětní truhla Ostrava 2067 natočit vzkaz budoucím generacím Ostravanů a vyvěsit ho na své sociální sítě nebo zaslat e-mailem. Vzkazy bude možné nahrát také ve studiu Českého rozhlasu Ostrava v budově v ulici Dr. Šmerala 2, a to v době od 10 do 16 hodin. (ep)

Jak moudře využít opuštěné prostory


Výměna zkušeností v oblasti dočasného užívání opuštěných prostor byla náplní mezinárodního setkání k projektu Refill, které se uskutečnilo 13. až 15. září v Ostravě.

Nevyužité a chátrající prostory jsou problémem mnoha světových sídel. Jedním z prvních českých měst, které se jím začalo zabývat na úrovni samosprávy, je Ostrava. Projekt Refill byl spuštěn v září 2015. V první fázi vzniklo partnerství šesti měst – Gentu, Amersfoortu, Brém, Atén, Poznaně a Rigy – které nástroj dočasného užívání používají delší dobu. Tito partneři stanovili kritéria pro zapojení dalších čtyř evropských měst – Helsinek, Kluže, Nantes a Ostravy. Vznikla tak inspirativní síť pro výměnu zkušeností, která dává šanci dobrým nápadům, lidem, budovám a městům.

Hlavním tématem ostravského setkání se stalo vytvoření tzv. platformy dočasného užívání v Ostravě, jejímž úkolem je celková koordinace aktivit dočasného užívání. (r)


Strana 5

Během dostavby sportoviště naproti Feroně bude v areálu vystavěna nejdelší dráha dlouhá 1500 metrů

Město dostaví sportovní areál U Cementárny


Investice města

Začala dostavba sportovního areálu U Cementárny určeného in-line bruslařům. Během dostavby sportoviště, které je naproti Feroně, doplní stávající dráhy pro in-line bruslení o délkách 200, 400 a 1200 metrů nová nejdelší dráha dlouhá 1500 metrů. „Dráha bude splňovat podmínky pro celoroční využívání,“ připomenul náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek. 

Dále budou v areálu vybudovány tenisové kurty s umělým povrchem, skatepark z monolitického železobetonu a objekt se zázemím, ve kterém budou šatny, bistro a prostory pro sportovní kluby i veřejnost. Vznikne tu vůbec první parkourové hřiště v Ostravě. Chodníky a komunikace čeká rekonstrukce, město nechá vybudovat také parkoviště s kapacitou 171 vozidel.

„Druhá etapa bude stát 87 milionů korun a město ji uhradí ze svého rozpočtu. Práce skončí v červenci příštího roku,“ uvedl Vladimír Cigánek.  Areál na ploše 140 tisíc metrů čtverečních, což je přibližně rozloha 20 fotbalových hřišť, bude otevřen celoročně a lidé jej mohou využívat zdarma. Zpoplatněny budou jen tenisové kurty a půjčování sportovního náčiní.

První část sportovního areálu město otevřelo v roce 2014. Tvoří jej dráhy pro in-line bruslaře, víceúčelové, dětské a travnaté hřiště. Investice tehdy dosáhla částky 42 milionů korun a byla hrazena z evropských prostředků a z rozpočtu města. (av)

O kotlíkové dotace je stále velký zájem


Příjem žádostí druhé vlny kotlíkových dotací stále pokračuje. Kdo si nestihne vyměnit kotel téměř zdarma nyní, bude jej muset za pět let hradit v plné výši ze svého. Od roku 2022 totiž začne platit zákon, podle kterého musí mít každý rodinný dům ekologický kotel. Staré kotle budou zakázány a jejich majitelům budou hrozit pokuty.

V současné druhé vlně kryjí dotace státu, města a kraje téměř 100 procent ceny nového kotle. Dotace je vyplácena zpětně po namontování kotle. Proto domácnostem, které nemají volné finanční prostředky, město Ostrava poskytne bezúročnou půjčku. Šance pořídit si nový ekologický kotel s minimem vlastních prostředků se v příštích letech nebude opakovat a byla by škoda, kdyby ji někdo nevyužil.

Žádosti lze podávat do prosince příštího roku nebo do vyčerpání alokovaných financí. Město bude žadatelům nadále přispívat k dotaci částkou 10 tisíc korun a poskytovat bezúročnou půjčku.

Na území statutárního města Ostravy se dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 nachází v rodinných domech 2429 kotlů na pevná paliva. V rámci tzv. kotlíkových dotací v letech 2012–2017 bylo a bude na území města, pokud vezmeme čísla z již ukončených výzev, vyměněných kotlů z první výzvy a doplňkových výzev a počet podaných žádostí z druhé výzvy, vyměněno více než 1050 kotlů. Toto číslo bude v čase růst, neboť první kolo kotlíkových dotací ještě není uzavřeno a v druhé výzvě jsou žádosti stále přijímány. Úspěšnost výměny je tedy více než 43 procent,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zatím je podle počtu žádostí vyčerpáno něco přes 60 procent financí určených na výměnu kotlů. Ostravané podali ze všech měst v Moravskoslezském kraji nejvíce žádostí o kotlíkové dotace – celkem 466. Ostrava je také nejúspěšnější obcí s rozšířenou působností s počtem 778 žádostí.

„Jsme rádi, že je mezi Ostravany o dotaci zájem. Snažili jsme se jim vyjít maximálně vstříc, ať už jde o informace, finanční podporu nebo bezúročnou zápůjčku. Svůj účel splnilo i speciální kontaktní místo v budově ostravské radnice, do kterého zamířily zejména v letních měsících a zkraje září desítky zájemců,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Infopoint byl sice v září uzavřen, informace však budou nadále podávat ve svých kancelářích po telefonické domluvě Gabriela Babincová (kancelář č. 327, tel. 599  443 328) a Hana Nadkanská (kancelář číslo 325, tel. 599 443 228). (av)

Tlapákovo jméno se vrací na nároží


Pamětní deska bývalému řediteli Matičního gymnázia Rudolfu Tlapákovi byla odhalena ve čtvrtek 28. září na budově gymnázia na rohu Matiční a Šmeralovy ulice. Místo dostalo symbolický název Tlapákovo nároží. Šmeralova ulice se totiž v minulosti jmenovala ulice Rudolfa Tlapáka.

Pamětní deska z ateliéru Jaroslava Koléška z Ostravské univerzity připomíná osvětového pracovníka, středoškolského učitele a ředitele Matičního gymnázia Rudolfa Tlapáka, který zahynul v roce 1940 v koncentračním táboře. Otevřené okno ředitelny na desce symbolizuje osud Rudolfa Tlapáka a jeho odchod. Město přispělo na pamětní desku částkou 135 tisíc korun.

„Před dvěma roky mne oslovil ředitel gymnázia a jeho nápad zřídit pamětní desku Rudolfu Tlapákovi mne nadchl. Těší mne, že se vše podařilo dovést do zdárného konce,“ řekl primátor Tomáš Macura. „Město slaví v letošním roce 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě a matiční gymnázium slaví 120 let do svého založení. I tato událost dokazuje, jak je historie Ostravy bohatá,“ dodal primátor Macura.

„Děkuji primátorovi, že jako velký patriot pomohl náš projekt dokončit. Podařilo se nám vrátit jméno bývalého ředitele do těchto míst a pojmenovat toto místo nárožím Rudolfa Tlapáka,“ uvedl ředitel Matičního gymnázia Ladislav Vasevič.(rs)

Schnoucí lípy ohrožují chodce


Usychající anebo již zcela uschlé lípy v Sokolské třídě budou během října pokáceny. Jedná se o 17 stromů, které jsou ve špatném stavu a mohly by ohrozit zdraví nebo majetek lidí. Na špatný stav lip upozorňovali občané i lékaři z Hornické polikliniky. Město situaci prověřilo a zjistilo, že stromy jsou suché, kmeny byly postiženy mrazovými prasklinami a jsou v nich velké dutiny. Většina kosterních větní uschla a kořenový systém není pevný.

Důležité je zjistit, v jakém stavu jsou zbývající stromy. Město proto zadalo dendrologický průzkum ostatních stromů v Sokolské třídě a také objednalo odborné posouzení náhradní výsadby za kácené stromy. Sokolská třída se tak dočká nové, kvalitní zeleně už příští rok.(rs)

Domov Korýtko má nového ředitele


Zábřežský Domov pro seniory Korýtko má nového ředitele. V pondělí 2. října jím rada města jmenovala Jana Seidlera, 46letého absolventa Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity,  který vedl  od roku 2010 Domov Vítkov. „Mým cílem je zahájit personální stabilizaci a přípravu objektu na plánovanou rekonstrukci,“ uvedl Seidler po svém jmenování.

V Domově Korýtko je v současné době 257 míst, z nichž je 225 určeno domovu pro seniory a 32 slouží jako domov se zvláštním režimem. Při chystané modernizaci by se měla zvýšit kapacita zařízení především v domově se zvláštním režimem. (r)


Strana 6

Poznejme příběh jedné ostravské rodiny, která se rozhodla zbavit dluhů a uzdravit své rodinné finance

Realizujeme projekt Nechceme žít na dluh


Prevence kriminality

Vlivem různých životních okolností se můžeme dostat do situace, kdy je náš domácí rozpočet natolik napjatý, až hrozí, že nebudeme moci dostát svým závazkům. Co dělat, když náš klidný spánek ruší myšlenky na to, jestli tento měsíc ještě zvládneme bance zaplatit, nebo už ne? Podívejme se, jak takovou situaci vyřešila rodina Sedláčkových za pomoci jedné z našich ­občanských poraden.

„Zkusím ve zkratce nastínit mou starost…“, napsala nám paní Sedláčková. „Jsme oba s manželem zaměstnaní, já mám příjem zhruba 19 000 Kč čistého, manžel 18 000 Kč. Manžel ještě na vedlejší činnost podnikal, ale bez auta to již není možné. Nedávno jsem musela řešit finanční situaci dvěma půjčkami v bankách. Manžel splácí dluh na kreditní kartě. Oba ještě hradíme stavební spořitelně za byt, chybí nám ještě asi čtyři roky. No a manžel si platí ještě asi čtyři měsíce sociální a zdravotní pojištění splátkovým kalendářem. Máme dospělé děti, které jsou ještě studenty a nevydělávají. Takže na domácnost nám moc nezbývá. Nevlastníme ani auto (v lednu jsem měla bouračku) a bydlíme v nájmu. Nechceme se vyhýbat závazkům, ale jak jsem již napsala, už to nezvládáme. Je jiná možnost než společné oddlužení manželů?“

Upřesněme si svoji situaci

Pokusme se zamyslet nad tím, co může rodina Sedláčkových pro zlepšení své finanční situace udělat. Prvním krokem je určitě udělat si podrobný přehled dluhů, výdajů a příjmů a zamyslet se nad tím, kde by se dalo něco ušetřit. V případě Sedláčkových vznikly tři jednoduché tabulky. Aby neztratili přehled, zapisují si do nich své výdaje a příjmy každý měsíc.

Přehled dluhů

Komu dlužíme

Zbývá doplatit (Kč)

Měsíční splátka (Kč)

Stavební spořitelna

 

100 000,-

 

2 100,-

Banka A

216 000,-

3 734,-

Banka B

165 000,-

3 339,-

Kreditní karta

70 000,-

4 000,-

Celkem

551 000,-

13 173,-

Přehled výdajů

Výdaje (měsíčně)

Můžeme ušetřit?

Nájem, energie, SIPO

11 700,-

ANO

Jídlo včetně obědů

8 500,-

ANO

Drogerie, domácnost, léky

750,-

NE

MHD

1 150,-

NE

Splátky

13 173,-

ANO

Sociální a zdravotní pojištění táta

1500,-

NE

Pojištění, spoření

0,-

NE

Telefony, internet

1 546,-

ANO

Škola

500,-

NE

Volný čas

500,-

ANO

Oblečení

300,-

NE

Úspory na nečekané výdaje

0,-

NE

Celkem

39 669,-

ANO

Přehled příjmů

Příjmy (měsíčně)

Lze je zvýšit?

Táta

18 000,-

NE

Máma

19 000,-

NE

Přivýdělek

0,-

ANO

Děti přivýdělek

0,-

ANO

Půjčka

2 700,-

NE

Celkem

39 700,-

ANO

 

Názor poradkyně: Mít přehled o svých skutečných výdajích je velmi důležité, často jsou totiž naše představy oproti skutečnosti zkreslené, drobnosti zapomínáme. Seznam výdajů a příjmů si můžeme vytvořit velmi jednoduše – stačí i rukou psaný. Můžeme si také udělat tabulku v počítači nebo stáhnout do telefonu bezplatnou aplikaci.

Na čem lze ušetřit?

Členové rodiny Sedláčkových přemýšleli, kde mohou ušetřit, nebo zda mohou zvýšit své příjmy. Nebylo to samozřejmě jednoduché, každý se musel v něčem uskromnit. Nakonec se rodina shodla na následujícím plánu:

Úspory ve výdajích:

 • oslovit dodavatele energií a telefonního operátora a sjednat nižší tarify,
 • začít nakupovat levněji potraviny – v akcích, úsporných baleních, porovnávat ceny
 • nekupovat svačiny v kantýně.

Snížení splátek půjček:

 • zjistit nabídku bank na bonusy pro klienty,
 • požádat o odklad nebo snížení splátek,
 • zjistit možnost převedení úvěru do jiné, levnější, banky.

Zvýšení příjmů rodiny:

 • děti – najít brigádu (výdaje na volný čas, telefonování a internet),
 • táta – najít přivýdělek.

Názor poradkyně: Pokud ještě stále splácíme řádně, máme velmi dobrou příležitost začít s věřitelem vyjednávat. Mnozí věřitelé nabízí jako bonus pro spolehlivé klienty odklad splátek bez vysvětlování důvodů, odpuštění splátek či snížení úroků za řádné splácení. Je důležité začít s věřiteli jednat a vysvětlit jim, v jaké situaci se nacházíme a co můžeme nabídnout, abychom závazkům dostáli. To je však nezbytné udělat dříve, než dojde k selhání ve splácení úvěrů. Pokud neuspějeme na pobočce, oslovíme věřitele doporučeným dopisem.

Další možností, kterou někteří dlužníci využívají, je tzv. konsolidace úvěrů. I v tomto případě je však nezbytné, aby dlužník ještě řádně splácel své závazky. Konsolidace znamená, že nám banka dá úvěr, ze kterého uhradí dluh vůči našim ostatním věřitelům. Peníze, které banka za nás uhradila, jí potom splácíme jako úvěr. Takto vyřešíme své starší závazky a snížíme částku, kterou musíme každý měsíc splácet. Konsolidace však má i rizika:

 • Zavazujeme se k novému úvěru – začínáme splácet opět od nuly.
 • Úvěr je velký a měsíční splátky dost vysoké. Je dlouhodobý, uhradíme proto peníze navíc na úrocích.
 • Ne vždy je takto možné uhradit všechny závazky. Nově tak máme vysoký úvěr a k tomu ještě další splátky.
 • Máme jeden velký dluh. Pokud se v budoucnu dostaneme do problémů, nemáme možnost vyjednávat řešení s různými věřiteli a jsme tak daleko více ohroženi. Nekončí jednotlivé splátky věřitelům, ale platíme stále stejně vysokou částku.

Je také třeba být velmi ostražití k různým společnostem nabízejícím půjčky lidem v tíživé životní situaci, protože nebývají výhodnější než úvěry v bance. Navíc se tak dlužník snadno dostane do problémů při hrazení různých skrytých poplatků nebo smluvních pokut. Řešit problémy se splácením jedné půjčky jinou půjčkou končí nejčastěji velkými potížemi. 

Vytrvat ve svém odhodlání

Sedláčkovi se drží svého plánu – podařilo se jim vyjednat nižší platby za plyn, snížení splátek u banky, otec a děti mají přivýdělek, obědy a svačiny připravují doma. Díky zdravému úsudku se jim podařilo uzdravit rodinné finance. Jejich spánek je teď klidnější. Teď přemýšlejí, jak zajistit, aby se do podoné situace znovu nedostali. Společně s nimi si o tom povíme v dalším čísle. (bo)

Naučte se bránit


Městská policie Ostrava pod záštitou projektu Bezpečnější Ostrava zve na Kurz sebeobrany pro ženy a dívky starší 15 let. Lekce budou probíhat v době od 10. října do 12. prosince každé úterý od 16.30 do 18 h v objektu bývalého ředitelství MPO v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Podmínkou účasti je podpis závazné přihlášky. Kapacita kurzu je omezena na třicet osob. Bližší informace na tel. 720 735 125 nebo na ­e-mailu prevence@mpostrava.cz. (bo)

Poradna pro oběti trestných činů opět v provozu


Stali jste se obětí trestného činu a nevíte si rady, jak dále postupovat, na koho se obrátit a co v takové situaci dělat? Nerozumíte tomu, co se od vás očekává, jak probíhá trestní řízení, jaká jsou vaše práva?

Pro občany města Ostravy a blízkého okolí začala od září tohoto roku opět fungovat v rámci Probační a mediační služby ČR Poradna pro oběti trestného činu. Poradce vás vyslechne, zjistí, jaké jsou vaše potřeby, očekávání, jak vnímáte svou situaci. Úkolem poradce je vysvětlit vám, jaká jsou vaše práva, jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní řízení či jakým způsobem se můžete domoci náhrady škody. Pomoc se však nezaměřuje jen na právní oblast, neboť trestný čin poznamená často i psychiku člověka. Proto vám poradna nabízí i pomoc s vyrovnáním se s následky trestného činu na váš život.

Služba je pro zájemce poskytována anonymně a bezplatně v poradně v Poděbradově ulici 1223/61B (poblíž zastávky tramvají Důl Jindřich a trolejbusové zastávky Konzervatoř). Poradna je pro klienty otevřena v pondělí od 10 do 16 hodin, v úterý a ve středu od 9 do 12 hodin. Můžete volat také mimo poradenské hodiny na tel. 727 940 151 nebo napsat e-mail na adresu: pmsostrava@gmail.com.

Poradna pro oběti je zřízena a vykonává svou činnost v rámci projektu Proč zrovna Já? II, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. (pms)


Strana 7

Hlavní úloha asistentů prevence kriminality?
Osobním příkladem přimět druhé ke změně!


Přestože se nejčastěji pohybují v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách, místem jejich působení je území celé Ostravy. Asistenty prevence kriminality mohou občané v ulicích našeho města potkávat už od roku 2010.

Mezi jejich stěžejní úkoly patří zejména komunikace s obyvateli, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností, monitorování dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, předcházení sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití, prevence před útoky s extremistickým nebo rasovým motivem a další podpora nerepresivních metod práce městské policie, popřípadě Policie ČR. V rámci preventivních činností dále upozorňují rodiny s dětmi i mladistvé na nevhodné chování jako je nadměrný hluk, kouření, užívání drog, konzumace alkoholických nápojů nebo záškoláctví. Ačkoliv nejsou strážníky, jako zaměstnanci městské policie se v součinnosti s nimi aktivně podílejí na prevenci kriminality ve městě a přispívají k ochraně a bezpečnosti osob i majetku.

Asistentem nebo asistentkou prevence kriminality se může stát občan České republiky s dokončeným základním vzděláním, který splňuje zdravotní způsobilost a bezúhonnost a který nepobírá starobní důchod. Chcete-li pomoct zvýšit bezpečnost ve městě a přispět k eliminaci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, přihlaste se do výběrového řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

Pozice Asistenta prevence kriminality je do 30. 9. 2019 spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality v Ostravě a multidisciplinárního přístupu, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789. (so)

Statutární město Ostrava – Městská policie Ostrava


vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici

Asistent prevence kriminality

Informace k vyhlášenému ­výběrovému řízení, náležitostem přihlášky a požadavkům na ­pracovní místo naleznete na www.mpostrava.cz nebo volejte na tel. č. 599 414 151.

Termín pro podání přihlášky je do 16. 10. 2017 (do 12.00 hod.)

Koncepce sociálního bydlení


Vznikající koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále. Aktuálně probíhá zapracování posledních připomínek. Do procesu tvorby se zapojili kromě odborníků z řad magistrátu, jednotlivých městských obvodů, neziskových organizací, akademické sféry apod. i samotní zástupci cílové skupiny – osoby v bytové nouzi.

Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity bytového fondu, definování systému sociálního bydlení a možnosti jeho financování.  Jednotlivé části postupně řeší, jak podchytit rizikové situace, aby bylo možné zamezit ztrátě bydlení. Zabývají se také otázkou zajištění bytového fondu určeného pro tyto účely a možnostmi jeho financování, stejně jako spoluprací všech zapojených subjektů. Důležitý prostor je věnován nastavení podmínek pro vstup do systému sociálního bydlení a související sociální práci se zabydlenými domácnostmi, která sociální bydlení doprovází a je jeho nedílnou součástí. Na vytvořenou koncepci bude následně navazovat Akční plán, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření.

Město Ostrava si prostřednictvím koncepce klade za cíl vytvořit ucelený systém sociálního bydlení, který zajistí pomoc osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující.

Projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526) je realizován po dobu tří let (1. 10. 2016 – 30. 9. 2019) a je spolufinancován prostředky z Evropského sociálního fondu. (so)

Modrý kříž pomůže v boji se závislostí


Ostravskou poradnu Modrého kříže můžete najít už sedmým rokem na Havlíčkově nábřeží 687/21. Poradna patří mezi tzv. ambulantní drogové sociální služby. Specializuje se na závislost na legálních i ilegálních návykových látkách, jako jsou alkohol, léky nebo drogy, a také na závislost na hazardu – na sportovním sázení či hracích automatech. Pracovníci Poradny poskytují bezplatnou odbornou krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou podporu jak závislým, tak lidem z jejich okolí, kteří jim, popřípadě sobě chtějí pomoci.

Zájemci o služby Poradny Modrého kříže se mohou objednat předem, nejlépe telefonicky na tel. 733 535 487 nebo e-mailem na adrese ostrava@modrykriz.org. Více informací na www.modrykriz.org. (mk)

Hodina týdně udělá hromadu radosti


Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný čas osamělým seniorům v domácnostech a sociálních zařízeních v Ostravě. Uvítají vás také v nemocnicích na dětských odděleních a odděleních následné péče. V případě zájmu neváhejte a přijďte ve středu 11. října, 1. listopadu nebo 6. prosince mezi 13. a 17. hodinou do dobrovolnického centra ADRA Ostrava na Jiráskově náměstí 4, 3. patro. Kontakt: 605 784 584. (zk)

Projekt nabízí šanci rodičům bez práce


Jste rodiče dětí do 15 let? Zapojte se do projektu Dítě – Práce – Rodina a zlepšete díky pracovní diagnostice a školicím kurzům své šance na získání zaměstnání. Všechny projektové aktivity včetně hlídání dětí jsou zdarma. Kontakt: blahova@rekval.cz, holesova@rekval.cz, 553 871 113. (r)

Statutární město Ostrava


vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1829/ZM1418/28 ze dne 20. 9.2017

 výběrové řízení Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 včetně témat podpory a žádosti do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci Dotace, oblast Školství). Žadatelé se do výběrového řízení přihlašují podáním žádosti na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím aplikace EvAgend. Bližší informace k programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba               Telefon           E-mail
Ing. Roman Waluszczyk    599 443 195  rwaluszczyk@ostrava.cz
Ing. Marta Chylová            599 443 203 mchylova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 30. 10. do 12. 11. 2017.


Strana 8

V místě, kde krátce po válce vládlo bezpráví, bude jako gesto usmíření umístěna pamětní deska

Internační tábor pro německé obyvatelstvo Hanke


O čem se mluví

V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěna pamětní deska. Do přípravy textu se zapojili studenti Gymnázia Olgy Havlové z Poruby. Přibližme si okolnosti vzniku tábora a co se v něm událo.

Podobně jako v ostatních městech osvobozeného Československa vzniklo v roce 1945 v Ostravě více než dvacet internačních táborů, do nichž byli soustředěni obyvatelé německého původu z města a okolí. Povinností internovaných byly nucené práce. Jeden z táborů byl umístěn v Nádražní ulici 75 v komplexu budov někdejšího zasilatelství Hanke. Prošlo jím na 600 mužů a 100 žen. V době od poloviny května do 13. června v něm násilnou smrtí zahynulo nejméně 231 osob. Většina z nich se „provinila“ pouze tím, že byla německého původu. Pokud byli někteří členy SA či jiných nacistických organizací, měl míru jejich provinění posoudit soud. To se nestalo.

Smrt měla žně

Tábor Hanke byl střežen 12 členy výpomocné stráže Národní bezpečnosti (NB) pod velením horníka z Hrušova Emila Martínka. Ten stejně jako ostatní strážci využíval k mučení a popravám internovaných Heinricha Glosse, Čecha, který se před válkou hlásil k Němcům. Na základě rozkazů Martínka lámal „obviněným“ žebra, ruce a nohy, páčil zlaté zuby, mučil je elektrickým proudem. Internované popravoval pověšením na rouru od přívodu vody k WC, před popravou je nutil k hromadným souložím. Pokud nezemřeli dostatečně rychle, nutil ostatní vězně, aby je dobíjeli kameny a cihlami.

Těla obětí byla z velké části pohřbena v hromadných hrobech u ostravského městského hřbitova (dnes Sad Milady Horákové) nebo spálena v blízkém krematoriu.  Sám Martínek uvěznil a zastřelil Čecha Františka Šedinu, který bydlel v areálu zasilatelství, za to, že vynášel zprávy o poměrech v táboře. Po jeho smrti několikrát znásilnil a okradl jeho ženu. Aby zakryl pravou příčinu Šedinovy smrti a svévolné popravy, zosnoval 5. června fingovanou vzpouru internovaných a obvinil již několik dní mrtvého Šedinu z účasti na ní. Zpráva o vzpouře byla publikována v Nové svobodě a výrazně posílila protiněmecké nálady.

Zprávy o ukrutnostech v táboře se dostaly na veřejnost a byly dokonce publikovány v zahraničí. Dne 13. 6. 1945 bylo vedení tábora odvoláno a ostrahu převzaly jednotky SNB. Do podzimu tam pak zemřelo už jen pět lidí, zřejmě přirozenou smrtí. Martínek a ostatní bývalí strážci byli opakovaně zadrženi a propuštěni. Dne 3. listopadu 1947 přijela do Ostravy vyšetřit kauzu komise Ústavodárného národního shromáždění (ÚNV) z Prahy. Vyslechla řadu svědectví a sestavila závěrečný protokol. Na její výzvu byli čtyři hlavní viníci znovu uvězněni. Po 25. únoru 1948 však bylo obvinění „zameteno pod koberec“. Jediným trestem bývalých velitelů a strážců NB se tak stalo vyloučení z KSČ.

V Ostravě se veřejnost o zvěrstvech páchaných v táboře Hanke dozvěděla znovu až v 90. letech 20. století. Historik Mečislav Borák našel v Archivu bezpečnostních složek Brno-Kanice materiály ÚNV z roku 1947 včetně jmen popravených. Spolu s Tomášem Staňkem zveřejnil první zprávy o osudu českých Němců po válce. Jeho obsáhlá studie o poměrech v táboře Hanke pak vyšla v 18. čísle sborníku Ostrava, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Články a studie obou historiků vyvolaly zájem veřejnosti, ovšem jasného postoje ze strany ostravských úřadů a institucí se nedočkaly. Teprve letos připravuje Magistrát města Ostravy veřejnou připomínku obětí poválečného násilí na prostých obyvatelích Ostravska, vtesanou do kamene v místě, kde stál v roce 1945 tábor Hanke.

Studenti hledají text nápisu

Do přípravy textu na pamětní desku se zapojili studenti Gymnázia Olgy Havlové v Porubě. Ti se seznámili s historickými skutečnostmi, provedli anketu mezi občany města a následně navrhli několik variant:

– Žádný nesprávný lidský čin se nemá vracet stejným způsobem.

– Pamatujme, že nenávist plodí další nenávist.

– Nechť jsou oběti připomínkou toho, že pouze odpuštěním kolektivní viny a soudní spravedlností nalezneme mír. Nina Pavelčíková


Strana 9

Od vypravení čtyř transportů do Terezína uplynulo v září 75 let

Ostrava si připomněla utrpení Židů


Utrpení židovských obyvatel Ostravy za druhé světové války si v pondělí 18. září připomněli u památníku prvního transportu Židů u ostravského Hlavního nádraží pamětníci a přímí aktéři událostí ze září 1942, kdy byly z Ostravy vypraveny čtyři transporty do Terezína. Pietního setkání se za město Ostravu zúčastnili náměstkové primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák. Mezi pamětníky událostí patřila například i Věra Vaňková, která přečetla poslední dopis od svého otce, sama přitom musela nastoupit do jednoho z terezínských transportů. Z Ostravy byly v září roku 1942 do Terezína vypraveny celkem čtyři vlaky, v nichž bylo odvezeno dva a půl tisíce osob. Většina z nich byla z Terezína odvlečena do vyhlazovacích center na východě. Z 2582 lidí se osvobození dočkalo pouze 152. (ph)

V chodnících se objevilo dalších pět Kamenů zmizelých


V Ostravě přibyla pětice Stolpersteine. S těmito novými ve Velké ulici č. 12 je jich v našem městě již 60. Kameny zmizelých – dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu – položil opět autor nápadu Günter Demnig osobně. Kameny patří členům rodiny Kaufthalů – Herschovi, Heleně, Maxovi, Alžbětě a Alfredovi.

Německý umělec Demnig položil první kámen 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, první v současné podobě roku 1995. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice. Německé Stolperstein je dost obtížné výstižně a přitom krátce přeložit. Význam pojmu popisuje, že jde o „(dlažební) kameny, o které se zakopává / je možno zakopnout“, zde se však jedná o „kameny, o které se má zakopnout“. Většina jazyků přebírá německý výraz, který je od roku 2006 v Německu a od roku 2013 v Evropské unii patentován. Kámen zmizelých je malá čtverhranná dlaždice z betonu s hranou vždy 10 centimetrů, zakončená mosaznou destičkou, nesoucí text „Zde žil/a…“ s několika dalšími údaji o oběti; kameny umělec většinou sám zabuduje do dlažby před posledním bydlištěm oběti.            (ph)

Najít láhev Brauerei Strassmann by bylo mezi sběrateli pivních lahví něco jako u filatelistů modrý mauritius

Dělníci na Černé louce odkryli pozůstatky bývalého pivovaru


Zaujalo nás

Při rekonstrukci komunikace na výstavišti Černá louka dělníci upravovali i kanalizaci. Ve výkopu se objevily pozůstatky sklepů bývalého Strassman­nova pivovaru. Pivovarské sklepy připomínaly zbytky vykachlíkovaných stěn. Na průzkum místa se vydal ostravský spisovatel a patriot zabývající se historií Marek Pietoň.

„Sklepy byly za války vybombardované, ale později některé budovy sloužily jako stáčírna dnešního Ostravaru,“ uvedl Marek Pietoň. Ve vybagrované suti pátral také po starých pivních lahvích. V suti ležely lahve z 50. let minulého století. „Najít ale láhev s označením Brauerei Strassmann to by bylo mezi sběrateli pivních lahví něco jako u filatelistů modrý mauritius,“ zasmál se Pietoň. To se mu nepoštěstilo, avšak objevil lehce poničenou láhev Larischova pivovaru z Karviné a staré patentní keramické zátky.

Strassmannův pivovar byl druhým ostravským měšťanským pivovarem. Vznikl v Pivovarské ulici v první čtvrtině 18. století, v roce 1841 byl výrazně rozšířen. Židovský podnikatel z Lipníku nad Bečvou Markus Strassman jej získal do nájmu v roce 1857 a do roku 1874 jej přebudoval na moderní závod. Pivovar odkoupil v roce 1888 a poté pokračoval v jeho úpravách a rozšiřování. Pivovarské budovy zasahovaly až na dnešní výstaviště Černá louka a do pivovaru vedla železniční vlečka.

Strassmannovi potomci pivovar zadlužili, takže přešel do vlastnictví bank a za nacistické okupace byla jeho majitelem berlínská banka. Nálet v roce 1944 zničil třetinu skladovacích sklepů. Po osvobození ještě nějakou dobu fungoval jako ostravský pivovar, v 50. letech byla výroba piva zastavena. Pivovarské sklepy byly pronajímány jako sklady. V roce 1963 byl pivovarský areál zdemolován a na jeho místě vznikla část výstaviště Černá louka. (rs)

Přednášky

Historie Ostravy

Moje Ostrava – moje historie 2017 je název tradičního cyklu přednášek konaných v říjnu a listopadu, se začátky v 10 a 15 hod., připravených Archivem města Ostravy nejen pro seniory. Ve čtvrtek 19. října se v budově archivu ve Špálově ulici 19 v Přívoze uskuteční přednáška Obchodní domy v Moravské Ostravě, ve čtvrtek 9. listopadu bude další přednáška s názvem Ostravská divadla, ve čtvrtek 23. listopadu přiblíží přednášející okolnosti vzniku Velké Ostravy. Vstup zdarma.

Kostel v Gutech

Jedna z nejhodnotnějších staveb Moravskoslezského kraje, dřevěný kostel Božího Těla v Gutech, vyhořela v noci z 1. na 2 srpna.  Svatostánek postavený v roce 1563 se dochoval v téměř původním stavu s výjimečným mobiliářem. Historii kostela, jeho zařazení do kontextu ostatních dřevěných kostelů u nás i v Evropě a aktivity a odborné činnosti po požáru přiblíží ve své přednášce v pracovišti Národního památkového ústavu v ulici Odboje 1 památkářka Romana Rosová. Akce se uskuteční 18. října od 17 hodin, vstup je zdarma. (pb)


Strana 10

Co, kdy kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Koncerty: 11. 10. (19) Karel Plíhal; 16. 10. (19) Radůza; 27. 10. (19) The Tap Tap; 7. 11. (19) Petra Janů Tour 2017 – Léta bláznivá. Divadla: 17. 10. (17) Mimraj – pantomima; 18. 10. (20) Bláznivý Petříček (hrají T. Vilhelmová, V. Dyk); 28. 10. (19) Zabiják Joe (Divadlo Kalich, hrají I. Chmela, M. Taclík, I. Jirešová a další); 31. 10. (19) Rob Becker Caveman (Jeskynní muž) – one man show; 6. 11. (19) Hvězdy jak je neznáte (E. Holubová, B. Klepl). Pro děti: 22. 10. (10) O zlé královně (Slezské divadlo); 8. 11. (17) Miro Jaroš – koncert pro hodné děti. Přenosy: 14. 10. (18.45) W. A. Mozart: Kouzelná flétna – záznam z Metropolitní opery; 22. 10. (16.45) Adam/Ratmansky: Korzár (balet). Cestopisná přednáška: 19. 10. (19) Jiří Kráčalík: Obrázky z Říma.

DŮM KULTURY AKORD. Divadla (výběr): 11. 10. (19) Smolíkovi (Studio DVA divadlo, hrají B. Klepl, E. Holubová); 2. 11. (19) V Paříži bych tě nečekala, tatínku (Agentura Harlekýn, hrají P. Nárožný, S. Postlerová, J. Šťastný); 7. 11. (19) Urna na prázdném jevišti (Činoherní klub, hrají V. Žilková, L. Skopalová a další). Zábava: 16. 10. (19) One Knor Show – Než začnu; 23. 10. (19) Zdeněk Kačor – Štěstí je v nás; 1. 11. (17.30, 20) Partička. Pro děti: 5. 11. (16) Brouk Pytlík – Docela velké divadlo. Cestopisná přednáška: 12. 10. (17) Okavango – Svět očima pana Tomčíka. Pro seniory: 15. 10. (19) Tančírna.

DIVADLO LOUTEK. 15. 10. (10, 15) Čtyřlístek zasahuje; 15. 10. (10.30, 15.30) Perníková chaloupka; 22. 10. (10, 15) Kocourek Modroočko; 22. 10. (10.30, 15.30) O víle menší než zrnko máku; 23. 10. (18.30) Z Deniku Ostravaka; 29. 10. (10) Malá Mína zmlsaná; 29. 10. (15.30) O blýskavém zrcátku.

FIDUCIA. 11. 10. (18) Ann-Marie MacDonaldová: Padněte na kolena – čtenářský klub; 18. 10. (18) Simona Martínková-Racková a Adam Borzič – setkání s básníky a redaktory literárního obtýdeníku Tvar; 18. 10. (18) Jaromír Typlt; 19. 10. (18) Ondřej Hložek: Teď; 20. 10. (16) Zbigniew Machej – Jiří Třanovský jako mystický a apokalyptický básník; 20. 10. (18) Vladimír Mikeš: Čtveročas; 20. 10.  (20) Tarnovski remixuje Lišku (+ VJ Pavel Richtr); 23.10. v (18)  Šárka Koudelová: Spodní vody – vernisáž výstavy v galerii Dole; 26. 10. (18) Zazimování náměstí E. Beneše.

COOLTOUR. 10. 10. (19) Milostný trojúhelník; 14. 10. (20) Clarinet Factory & Grunik; 17. 10. (18.30) Swingová tančírna se Swing Ostrava a LAM Trio; 19. 10. (19) Kaffeeklatsch; 24. 10. (20) Salsa tančírna; 25. 10. (20) Voxel s Cimbálovkou; 3. 11. (19) Nick.

BESEDA. Střípky z ostravské historie, vzestupy a pády města Ostravy zachytí ve svém vyprávění historik, pedagog a patriot Tomáš Majliš. Beseda se koná ve středu 11. října v 16 hodin v knihovně na ulici Závodní v Hrabůvce.

KLUB PARNÍK. 11. 10. (19) Michael Mayo Group (USA); 12. 10. (20) Boris Band Combination; 16. 10. (19) Aga Derlak Trio (Polsko); 18. 10. (20) Tomáš Kočko & Orchestr; 20. 10. (20) Ivan Hlas Trio; 22. 10 (19) Earl Thomas & The Royal Guard (USA); 23. 10. (20) Libor Šmoldas Trio; 25. 10. (19) Gene Jackson Quartet (USA); 27. 10. (20) Cross Orchestra; 1. 11. (20) Folk Team; 7. 11. (19) Audrey Martells & Walter Fischbacher Trio (USA).

AKCE OIS. V neděli 22. října se s průvodci projděte po Vítkovicích, poznejte čtvrť z červených cihel a podívejte se, co všechno pro své zaměstnance nechaly postavit Vítkovické železárny. Začátek prohlídky bude na Mírovém náměstí (10, 14 hod.) před budovou radnice. Vstupné pro dospělé je 80 Kč, pro seniory, studenty, děti 50 Kč. Nutná rezervace na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.cz nebo na telefonním čísle 602 712 920.

KLUB ATLANTIK. Cestopis: 12. 10. (18) Robert Bazika: Moldavsko & Moldávie aneb Toulky Besarábií; 13. 10. (18) Martin Lipina: Strastiplná cesta kanadskými pobřežními horami aneb 500 kilometrů obojživelně kanadskými horami; 18. 10. (18) Ivo Petr: Aljaška. Zábava: 19. 10. (19) Klubový kvíz; 20. 10. (19) Na mikrofon: svižná jízda na vlně inteligentního humoru (stand-up comedy); 23. 10. (18) Postřehy odjinud očima televizního štábu; 24. 10. (18) K. H. Borovský: Král Lávra (divadlo); 26. 10. (19) Stará láska nehrdzavie aneb Československo v nás (beseda); 30. 10. (20) Mariusz Szczygiel: Gottland (divadlo); 31. 10. (17) Narovinu: překážky trvalého vztahu (beseda).

GALAVEČER HVĚZD. Karel Gott za doprovodu BOOM!BAND Jiřího Dvořáka a přátel Ilony Csákové, Petra Koláře, Moniky Absolonové a Dashy vystoupí 11. října v Ostravar Aréně v 19 hodin.

KNIHCENTRUM. Dům knihy Knihcentrum na Smetanově náměstí pořádá v říjnu řadu besed a autogramiád. Vybíráme z nich setkání se spisovatelkou Vendulou Špetlíkovou a její knihou Recepty na spokojený život (12. 10. v 16 hod.); zpověď o životě bez mříží nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka (16. 10. v 16 hod.); besedu se sestrami Lucií a Nicole Ehrenbergrovými o jejich A Cup of Style Motivačním diáři 2018 (17. 10. v 16 hod.); setkání se spisovatelkou, návrhářkou a šéfredaktorkou módního časopisu Barbarou Nesvadbovou, která seznámí návštěvníky s Diářem Báry Nesvadbové (23. 10. v 16 hod.).

PROCHÁZKA PORUBOU. Komentovaná procházka s památkářem a historikem Martinem Strakošem. Mezi architekturou, urbanismem, prefabrikací a bydlením v zeleni. Akci pořádá Knihovna města Ostravy – pobočka Vietnamská. Sraz u knihovny 18. října v 16 hodin.

ČERNÁ LOUKA. Akce na výstavišti (výběr): 13. až 15. 10. Čokofest, 21. 10. (7–12) Bleší trhy; 22. 10. (8–12) Fauna trhy;  27.–29. 10. Festival pro děti, 5. 11. (8–12) Avízo Bazar.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 24. 10. Svátek dýní a strašidel; 11. 11. Svatomartinský festival.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ. Ve vestibulu Domu kultury se koná výstava cestovatelských fotografií Miloše Brunnera s názvem Z Vysočiny do celého světa. Fotografie budou vystaveny od 3. do 30. října. Vstup zdarma.

Slova tvoří obraz. Ve Výstavní síni Sokolská 26 je do 3. listopadu k vidění výstava Slova tvoří obraz, kterou převážně tvoří texty napsané černým písmem na bílých plátnech. Autorem textů je brněnský tvůrce Jiří Valoch, zhotovitelem ostravský výtvarník Jiří Šigut. Spolupráce na obrazech vznikla podle Šiguta zhruba před deseti lety. V letech 1972 až 2001 byl Valoch kurátorem brněnského Domu umění, jeho péčí se zde mohly uskutečňovat výstavy současného českého umění – Milana Knížáka, Vladimíra Boudníka nebo Adrieny Šimotové. Jiří Valoch se narodil v roce 1946 v Brně. (hob, rs)

Alexander Romanovský zahraje Musorgského skladbu Kartinky

Ostrava přivítá špičkové klavíristy


Janáčkova filharmonie Ostrava přišla v letošní sezoně s novým cyklem R, pod jehož označením se skrývají klavírní recitály. Ostravskému publiku se v rámci cyklu představí klavíristé – skuteční mistři svého oboru, často ověnčeni cenami z nejprestižnějších světových soutěží.

„Klavír je nejpopulárnějším sólovým nástrojem, protože jeho možnosti jsou nejkomplexnější, hudba pro tento nástroj se mnohdy prakticky rovná orchestrálním partiturám. Díky tomu se každý skladatel tvorby pro sólový klavír alespoň dotkne, mnohdy tvoří klavírní skladby podstatnou část jeho díla. Navíc je virtuózní hra na klavír velmi efektní, což je jistě jeden z důvodů jeho popularity u publika,“ uvedl ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemla.

Cyklus zahájí 16. října ukrajinský pianista, vítěz soutěže Ferrucia Busoniho a držitel nominace na cenu Grammy Alexander Romanovský, který v Domě kultury města Ostravy zahraje slavné Kartinky (Obrázky z výstavy) Modesta Petroviče Musorgského. Skladba významného ruského skladatele je sice známější v Ravelově orchestrální verzi, kterou často hrají filharmonie, avšak Musorgskij ji původně napsal pro sólový klavír. V této podobě si ji také vyslechnou Ostravané. (rs)

PLATO promění otáčecí dveře rektorátu v galerii


Galerie se stovkami návštěvníků denně? To není sen, ale skutečnost. Galerie současného umění PLATO promění v říjnu vstupní dveře rektorátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v tzv. karusel gallery.

Prvním autorem této proměny bude nejúspěšnější český umělec druhé poloviny 20. století Jiří Kovanda, který vystavoval i v londýnské Tate Modern. Umělcova intervence v proskleném karuselovém vstupu do budovy A bude zahájena 19. října v 11 hodin a potrvá do konce února příštího roku. „V posledních padesáti letech se galerií může stát jakýkoli prostor. Opuštěné skladiště, zrušená škola, plynojem či kaluž. Nám přišlo líto nevyužít podané ruky, a tak v galerii proměníme otáčecí dveře,“ řekl kurátor a ředitel PLATO Marek Pokorný. Současným uměním tak může doslova procházet přes 20 tisíc univerzitních studentů.    (hh)

Podzimní koncert zve posluchače do Studia 1


Koncertní cyklus klasické hudby Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase pokračuje
24. října od 19 hodin Podzimním koncertem. Uznávaní hudební hosté vystoupí po boku svých mladých kolegů, kteří získávají ocenění na mezinárodních interpretačních soutěžích.

Během večera zazní skladba Claude Debussyho Faunovo odpoledne pro flétnu a klavír, a dále skladby Sergeje Prokofjeva a Antonína Dvořáka. Na klavír zahrají Silvie Ježková a Michal Bárta, na flétnu Jan Ostrý. Zpívat budou Eva Dřízgová a Veronika Holbová. Koncert se koná ve Studiu 1 Českého rozhlasu ve Šmeralově ulici. Vstupné je dobrovolné, avšak kvůli omezené kapacitě je potřeba si vstup zarezervovat na tel. čísle 597 092 931 nebo e-mailem na adrese: vstupenky.fu@osu.cz. (r)

Mladí umělci na radnici


Jaká je úroveň mladých umělců na Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava? Přijďte se přesvědčit do foyer Nové radnice, kde v říjnu probíhá výstava žáků výtvarných oborů z ateliérů Pavly Titorové, Jany Smékalová a Jany Veselé. (rs)

Železnice na Moravě


Z Vídně na sever je název výstavy Národního památkového ústavu v ulici Odboje 1 v sousedství Městské nemocnice Ostrava. Mapuje vznik železnic na Moravě a ve Slezsku v polovině 19. století. Obrazový materiál na panelech doprovázejí trojrozměrné papírové modely železničních staveb včetně rekonstrukce železniční stanice Český Brod z roku 1845.

Výstava je přístupná od pondělí do pátku v době od 9 do 16 hodin. Vstupné činí 10 korun. (rs)

Předprodej na Colours již začal


V polovině září spustili organizátoři jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů Colours of Ostrava předprodej čtyřdenních vstupenek na další, již 17. ročník, který proběhne od středy 18. července do soboty 21. července v unikátním industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovice.

„V současné době usilovně pracujeme na tom, abychom příští rok nabídli zajímavý program jako letos. Ať už jde o světově známé hvězdy nebo naopak kapely, které se pro naše návštěvníky stanou velkými objevy. Zároveň již nebudeme navyšovat počet diváků v areálu s tím, že plánujeme nadále zlepšovat servis a zázemí pro ně, včetně technického vybavení všech scén,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Limitované množství 9000 kusů čtyřdenních vstupenek za zvýhodněnou cenu 2290 korun je k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu www.colours.cz. Zde si mohou zájemci také koupit ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.    (hob)


Strana 11

Ragbyový klub z Mariánských Hor slaví 70 let od svého založení

Na ragby do Ostravského muzea


Ostravské muzeum připravilo ve spolupráci s Národním muzeem v Praze pro ostravské návštěvníky putovní výstavu Ragby. Hra síly, odvahy a bojovnosti. Výstava se věnuje historii a pravidlům tohoto míčového sportu. Návštěvníci muzea mají možnost prohlédnout si jedinečné předměty ze sportovních sbírek Národního muzea – dobovou výstroj a výzbroj ragbisty, cenné klubové předměty, plakáty a historické fotografie. Dále se dozvědí, jak ragby vzniklo, a informace o zakladateli tohoto sportu, Angličanu Williamu Webbu Ellisovi. Část výstavy se věnuje spisovateli, kreslíři a autorovi figurky Ferdy Mravence Ondřeji Sekorovi. Tento propagátor českého ragby přeložil pravidla této hry z francouzštiny a vytvořil nové české termíny pro jednotlivé pozice v ragbyovém mužstvu, které se zachovaly dodnes. Originál těchto pravidel z roku 1926 je vystaven. 

Výstava připomíná i Ragbyový klub TJ Sokol Mariánské Hory, který letos slaví 70 let od svého založení. „Byli jsme hřiště v Mariánských Horách fotografovat, má úžasné fluidum. Ostravským ragbistům přeji co nejvíce diváků a ať hrají to nejlepší ragby,“ řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Výstava potrvá do 3. prosince. (hob)

Nadace Landek podpoří zajímavé projekty


Máte zajímavý projekt a nemáte peníze na jeho uskutečnění? Výběrové řízení na zařazení projektů do nadačního programu na rok 2018 vyhlásila Nadace Landek Ostrava. Termín pro podání přihlášek pro první kolo končí 15. října 2017, pro druhé kolo 31. března 2018.

Nadace Landek je nezisková organizace, která více než 20 let podporuje projekty spojené s hornickou historií regionu. Jedná se například o záchranu a údržbu hornických památek a dokumentů, vydávání publikací s hornickou tematikou, seznamování veřejnosti s historií hornictví či zachovávání hornických tradic a zvyků. Nadace ale podporuje také sport, kulturu či práci s dětmi. Za dobu své existence podpořila 492 projektů celkovou částkou 34 mil. korun. Podrobnosti na www.nadace-landek.cz. (jg)

Hofmanův návrat


Dům umění představuje na výstavě Pocta invenci tvorbu Vlastislava Hofmana. Umělce, který byl architektem, scénografem, malířem, designérem a grafikem. Jako představitel kubistické architektury navrhl krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým skvostům města, kdyby nebylo v roce 1979 srovnáno se zemí. „Název výstavy vzdává hold umělci, který byl velmi invenční a působil v mnoha uměleckých oborech. V Ostravě kromě krematoria zanechal i svou scénografickou stopu,“ řekl na zahájení primátor Tomáš Macura.

Jeden ze sálů je věnován ostravskému kubistickému krematoriu, v dalším sále je vystaven Hofmanem navržený nábytek, užité umění a grafiky, horní sál je věnován jeho malířské a scénografické tvorbě, kde nechybí ani návrhy „ostravské“ Valkýry z roku 1942. Výstava trvá do 7. ledna. (rs)

Spectaculo Interesse


Letošní mimořádný 12. ročník mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo Interesse konaný ve dnech od 1. do 6. října přispěl k letošním oslavám 750. výročí od první písemné zmínky o městě. Ostravanům se představily v rámci pestrého šestidenního programu také obří světelné loutky vyrobené z průhledných svítících vláken.


Strana 12

Požár Domova pro seniory Kamenec ohlásili hasičům pozorní občané. Pomohli také při evakuaci osob

Všímavost a rychlá reakce zabránily tragédii


Příkladný čin

Nerozvážně vypálená světlice zapálila 9. září střechu Domova pro seniory Kamenec v Bohumínské ulici. Hořící střechy si všimli Zdeněk Šelong a školačka Anežka Poláčková. Okamžitě zalarmovali hasiče. Díky jejich všímavosti a pohotovosti nikdo neutrpěl vážnější zranění.

Zdeňka Šelonga a Anežku Poláčkovou s rodiči přijal náměstek primátora Michal Mariánek a poděkoval jim. „Protože se díváte kolem sebe a nejste lhostejní, zabránili jste katastrofě. Nikdo neutrpěl vážnější zranění, dvě seniorky byly převezeny do nemocnice spíše z preventivních důvodů. Nedovedu si představit, jaké by byly následky, kdyby se požár rozhořel a oheň přeskočil do nižšího patra,“ řekl Michal Mariánek. „Věřím, že lidé, kteří požár způsobili, to neudělali schválně. Během oslavy stříleli světlice, bohužel jedna z nich dopadla na střechu domova pro seniory a zapálila ji,“ dodal Mariánek.

„Sledoval jsem z balkónu, jak létají světlice. Většina z nich měla padáčky. Jedna přistála na střeše a hořela. Čekal jsem, jestli dohoří, jenže rozhořela se a od ní chytla střecha. Manželka okamžitě volala hasiče a já běžel dolů za vrátným do domova pro seniory říct mu, co se stalo,“ líčil Zdeněk Šelong.

Ve stejném okamžiku sledovala rovněž z balkónu létající světlice žákyně páté třídy ZŠ Matiční Anežka Poláčková. „Viděla jsem, jak něco hořícího dopadlo na střechu domova důchodců a hned jsem to pověděla rodičům,“ řekla Anežka. „Manžel je policista, a i když byl mimo službu, tak se aktivně podílel na evakuaci obyvatel ještě před příjezdem všech záchranných složek,“ uvedla maminka Anežky Jana Poláčková. Její manžel nejdříve pomáhal seniorům během evakuace nastupovat do výtahů a když byla vypnuta elektřina, snášel v náručí nechodící obyvatele penzionu do přízemí budovy, kde byli v bezpečí.

„Požární hlásiče máme uvnitř budovy, takže nereagovaly na oheň na střeše. Tím, že jste okamžitě volali hasiče, se oheň nerozhořel, byť situace zpočátku vypadala velmi dramaticky. Velice si toho vážím. Nikomu se nic vážnějšího nestalo. Nakonec jsme museli přestěhovat do jiných pokojů jen tři seniory z nejvyššího patra, ale brzy se vrátí zpátky,“ potvrdil vděčný ředitel Domova pro seniory Kamenec Juraj Chomič. (rs)

Statutární město Ostrava


vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1818/ZM1418/28 ze dne 20. 9. 2017

 výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků na rok 2018 na podporu aktivit v oblastech:

 volný čas                                 kód KVA/VČ
 podpora osob s handicapem   kód SVZ/H
 prevence kriminality                kód SVZ/PK
 protidrogová prevence             kód SVZ/PP
 rodinná politika                       kód SVZ/RP
 sociální péče                            kód SVZ/SP
 zdravotnictví                            kód SVZ/ZDRAV
 školství                                    kód ŠaS/ŠKOL

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 včetně témat podpory uvedených v podmínkách pro jednotlivé oblasti  a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících peněžní prostředky).

Bližší informace k tomuto programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, odbor kultury a volnočasových aktivit
oblast volného času
Šárka Böhmerová   599 443 083 sbohmerova@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oblast podpory osob s handicapem
Ing. Petra Teichmannová 599 443 819  pteichmannova@ostrava.cz

oblast prevence kriminality
Mgr. Štěpán Vozárik          599 443 860 svozarik@ostrava.cz

oblast protidrogové prevence
Mgr. Štěpán Vozárik          599 443 860 svozarik@ostrava.cz

oblast rodinné politiky
Bc. Michal Sněhota            599 443 867  msnehota@ostrava.cz

oblast sociální péče
Ing. Martin Petrášek          599 443 820 mpetrasek@ostrava.cz
Bc. Monika Ličková, DiS.  599 443 820 mlickova@ostrava.cz

oblast zdravotnictví
Bc. Michal Sněhota            599 443 867  msnehota@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
oblast školství
Ing. Martina Kuchyňková 599 444 264  mkuchynkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 23. 10. do 3. 11. 2017.

Statutární město Ostrava


vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1828/ZM1418/28 ze dne 20. 9. 2017

 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programů Tělovýchova a sport a Vrcholový sport

Témata podpory v rámci programu Tělovýchova a sport:

 Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež
 – registrovaní sportovci (ŠaS/TV1).                  

 Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež
 – neregistrovaní sportovci (ŠaS/TV2).

 Podpora akreditovaných sportovních center mládeže a sportovních základen ČOS
 (ŠaS/TV3).

 Podpora sportovních akcí významně reprezentujících statutární ­město Ostravu (ŠaS/TV4).

 Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované (ŠaS/TV5).

Témata podpory v rámci programu Vrcholový sport:

 Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže
 (ŠaS/VS1).

 Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících výsledků v nejvyšších domácích
 soutěžích a nejvyšších soutěžích s mezinárodní účastí, které významným způsobem
 reprezentují město Ostravu (ŠaS/VS2).

Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na stránkách odboru školství a sportu).

Bližší informace k programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, Odbor školství a sportu
kód               kontaktní osoba             telefon           e-mail
ŠaS/TV1,2     Mgr. Jaromír Navrátil      599 443 457  jnavratil@ostrava.cz
ŠaS/TV3        Petr Wroblowský             599 443 085 pwroblowsky@ostrava.cz
ŠaS/VS1,2
ŠaS/TV4,5     Bc. Dagmar Kolarčíková  599 442 191   dkolarcikova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017

V rámci vyhlášení dotačních programů na podporu tělovýchovy a sportu a vrcholového sportu se koná 11. 10. od 15 hod. v místnosti č. 306 Magistrátu města Ostravy pracovní seminář ke změnám a úpravám, které tyto programy nově přinášejí. Přihlášky e-mailem: jnavratil@ostrava.cz.


Strana 13

Podnik A. Perouta byl v celém prvorepublikovém období prosperující firmou v centru rostoucího velkoměsta

Knihkupec a vydavatel Adolf Perout


Z archivu města

Adolf Perout se narodil 1. ledna 1887 v malé obci Šebrov (dnes Šebrov-Kateřina) nedaleko Blanska v rodině hostinského Vincence Perouta. Ve svém rodišti vychodil obecnou školu a poté (patrně v letech 1898–1899) začal studovat na českém gymnáziu v Brně. Absolvoval však jen tři ročníky; pak – nevíme, zda z vlastního rozhodnutí, či z rozhodnutí otce – přestoupil na brněnskou kupeckou školu pokračovací při české obchodní akademii, kterou navštěvoval v letech 1903–1905. Již v té době byl současně zaměstnán jako praktikant v tehdy druhém českém knihkupectví v Brně u knihkupce a nakladatele Arnošta Píši.

Štěstí našel v Ostravě

Po ukončení kupecké školy pracoval dva roky jako knihkupecký účetní v knihkupectví Josefa Rašína v Praze a opět se vrátil do Píšova knihkupectví v Brně.

To se psal již rok 1912 a Adolf Perout, tehdy šestadvacetiletý, pomýšlel na založení vlastní živnosti. Příležitost se mu naskytla právě v Moravské Ostravě, kde v dubnu 1912 zemřel Karel Mareš, majitel knihkupectví, antikvariátu a obchodu s uměleckými výrobky na Zámecké ulici číslo 10. Vdova Aloisie Marešová hodlala koncesi dále provozovat a hledala člověka s odpovídajícím vzděláním, který by vedení obchodu převzal. Adolf Perout, který se o této události dozvěděl patrně z tisku, místo vedoucího získal, a protože se zjevně osvědčil, nabídla mu majitelka převzetí celé koncese. Stalo se tak ještě v prosinci roku 1912. Nově nabytá existenční jistota umožnila mladému knihkupci založit rovněž rodinu; v srpnu roku 1912 uzavřel sňatek s Annou Klimíčkovou z Frenštátu pod Radhoštěm a z tohoto svazku vzešel syn Adolf, který se stal později nástupcem v rodinném podniku, a dcery Jarmila a Soňa.

Mapa šla na dračku

Knihkupectví Adolfa Perouta bylo v celém prvorepublikovém období prosperující firmou přímo v centru rostoucího velkoměsta. Na konci 30. let byl podnik z původní adresy přesunut na Zámeckou č. 4, ještě blíž k Masarykovu náměstí. Adolf Perout nejenže nabízel v distribuci produkci jiných vydavatelů, nýbrž sám také knihy a hudebniny vydával. Dodnes se dochovalo několik desítek publikací nejrůznějších žánrů (literatura pro děti a mládež, naučná a vzdělávací, slovníky, učebnice, próza i poezie) a také několik dokumentů kartografických, z nichž asi k nejznámějším patří tzv. Peroutova mapa, orientační plán města se stručným průvodcem, vydaný při příležitosti rozsáhlého přejmenování a pojmenování ulic ve městě v letech 1931–1932.

Oběť znárodňování

Podniku, tehdy již transformovaném na veřejnou obchodní společnost, zasadila první těžkou ránu až druhá světová válka. Při leteckém bombardování v srpnu 1944 bylo sídlo firmy zcela zničeno. Ale už o měsíc později byl opět zahájen prodej v náhradních prostorách, nejprve na Poštovní ulici a po osvobození na Masarykově náměstí. V roce 1947 začal Adolf Perout pro své knihkupectví budovat na Zámecké ulici novostavbu, pětipatrový obytný dům se střešní terasou, vybavený v parteru a v prvním patře obchodními místnostmi; přízemí bylo rozděleno průjezdem ke garážím do dvorního traktu, přičemž vlevo byly vyhrazeny prostory pro papírnictví, vpravo pro knihkupectví a antikvariát. Nové sídlo však bylo dokončeno v prosinci 1949 již ve zcela jiných podmínkách. Komunisté, kteří se chopili moci v únoru 1948, hodlali postupně zlikvidovat veškeré soukromé podnikání a bylo jen otázkou času, kdy přijde na řadu také tato firma. Likvidována byla už v lednu roku 1950; papírnictví bylo začleněno do národního podniku Narpa, knihkupectví a antikvariát do národního podniku Orbis.

Likvidace zastihla v čele firmy již Adolfa Perouta mladšího, který ve svém někdejším podniku zůstal i v následujících letech jako zaměstnanec. Antikvariát na Zámecké, který si dosud pamatují stovky Ostravanů, byl prakticky až do konce 80. let 20. století jediný ve městě. Zakladatel podniku Adolf Perout starší se vzdal svého podílu už v březnu 1948 a oficiálně se na vedení společnosti nepodílel. Zemřel v Ostravě v roce 1959. Jozef Šerka


Strana 14

Dvě opuštěné průmyslové haly v Dolní oblasti Vítkovice najdou nové využití

Vznikne zemědělské muzeum


Už příští rok přibydou v Dolní oblasti Vítkovice další opravené budovy, které budou sloužit nově zřízené pobočce Národního zemědělského muzea. Trvalá expozice historické zemědělské techniky a interaktivní expozice potravinářství vznikne revitalizací dvou opuštěných a nevábných průmyslových hal v sousedství nedávno vybudovaného a zejména školáky a studenty obdivovaného Světa techniky. Pro pamětníky je možno zmínit, že se jedná o halu původní veronikárny vítkovických železáren a halu pro skladování žáruvzdorného materiálu.

Autory architektonického řešení, jehož součástí bude i nová vestavba studijního depozitáře do úzkého prostoru mezi původními halami, jsou architekti Josef Pleskot a Milan Šraml.

„Oba tito autoři se podepsali na dnes už celosvětově známé a úspěšné revitalizaci části území Dolní oblasti Vítkovice, jehož dominantami jsou především bývalá vysoká pec, přeměněná v krásně nasvícenou Bolt Tower, a také původní plynojem, který byl přebudován v hojně využívané kulturní a kongresové centrum Gong. To je také zárukou, že i podoba připravovaného muzea bude citlivě zakomponována mezi ostatní kdysi průmyslové objekty. Samotné muzeum pak svou náplní obohatí a rozšíří spektrum aktivit, které v tomto prostoru probíhají,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák, který podporoval myšlenku, aby pobočka Národního zemědělského muzea vznikla právě v Ostravě.

Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea má už své vedení. To zajišťuje zpracování projektové přípravy pro stavbu, která by měla proběhnout do konce příštího roku. Následné vybudování expozice by mělo být dokončeno nejpozději do konce roku 2019 a celkové náklady, které jsou pokryty z dotace na integrované regionální operační programy, se pohybují okolo 120 milionů korun.

„Přestože si možná někdo řekne, proč právě v Ostravě zemědělské muzeum, jsem naopak přesvědčen, že se jeho umístěním do Ostravy podařila skvělá věc. Jednak se zase o něco zkrášlí prostředí v Dolní oblasti, které dnes hyzdí dvě staré nevyužívané haly, a to navíc za prostředky, které nezatíží rozpočet města. Přibude zde také několik nových pracovních míst, ale zejména bude toto muzeum sloužit pro edukační činnost školáků, neboť mnozí z nich nikdy neviděli, jak ve skutečnosti vypadá traktor nebo kombajn a netuší, kolik času a práce je také zapotřebí k tomu, aby se například mohl upéct chleba,“ dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák. (r)

O kolejový absorbér je zájem


Doprava ve městě

Pilotní projekt zeleného kolejového absorbéru na Frýdlantských mostech sklízí kladné ohlasy. Přestože byl v srpnu předán do desetiměsíčního zkušebního provozu, již nyní je jasné, že snižuje hluk z tramvají. Na povrchu absorbéru je umístěna velmi odolná rostlina rozchodník, která umožňuje odpařování vody a snižuje prašnost.

„Z měření, které jsme nechali provést před realizací díla a při jeho předání, vyplývá, že položením kolejového absorbéru bylo dosaženo snížení hluku v rozmezí od 3,5 do 9 decibelů,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák. „Pokud se technologie osvědčí, máme vytipovaná další místa, kam chceme kolejový absorbér položit. Lidé z těchto lokalit o absorbér již nyní sami žádají. V obvodu Ostrava-Jih to je například tramvajový úsek v blízkosti kina Luna. Zvažujeme i další použití v místech se hustou bytovou zástavbou, například v Porubě,“ naznačil radní Semerák.

Technologii odhlučnění koleje, která zmírní vibrace a ozelení danou lokalitu, je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových dopravních staveb. Podmínkou je, aby přes tramvajovou trať nejezdily automobily, které by absorbéry poškodily. (rs)

Koncert v barvách duhy


Kdo má rád humor, hudbu, tanec i zpěv určitě neodejde zklamán ani z letošního 11. ročníku koncertu Všechny barvy duhy, který pořádá Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským 23. října od 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.  

Národní divadlo moravskoslezské propůjčuje již tradičně svou nejkrásnější scénu této přehlídce talentovaných lidí s různými typy zdravotního postižení jak z Ostravy, tak z jiných koutů České republiky nebo ze zahraničí, a jejich hostů. Tím letošním je známý zpěvák, textař a muzikant Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy.

Koncert se koná za finanční podpory města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Michala Mariánka. (hob)

Les bez odpadků


Do celostátní akce Ukliďme Česko! se v sobotu 23. září zapojili zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. Tým vedli primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Vytipovali jsme lesík v prostoru ulic Šeříkové a Lumírovy ve Výškovicích. Lesík by mohl být pěkným místem, kam si zajít vyčistit hlavu a utéct od ruchu všedních dní. Pro děti ideální cíl, kde se mohou pořádně vyřádit. Aby tomu tak skutečně bylo, je nezbytné lokalitu vyklidit od nepořádku a smetí,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zaměstnanci magistrátu během deštivé soboty nasbírali 800 kilogramů odpadků, kterými zaplnili přistavený kontejner. Kromě skleněných a plastových lahví či papírových obalů našli v porostu starou pračku, rozbitý stolek, pneumatiky, lyže, matrace a žehličku. (rs)

Charita Ostrava

Domácí péče o nemocného

Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 12. října od 14 h v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské 785/8 ve Výškovicích. Na školení se je třeba předem přihlásit u Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Výstava fotografií

Domov bez domova, tak zní název výstavy dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita, která bude instalována ve 2. patře obchodního centra Forum Nová Karolina. Vernisáž se koná 12. října v 17 h, expozice bude přístupná do konce října. (dk)

Na šampionátech dospělých a dorostu získali Ostravané 24 cenných kovů

Ostravští plavci patří k české špičce


Sportovní úspěchy

Historie Klubu plaveckých sportů Ostrava (KPS) se začala psát v roce 1945. V současné době patří již více než 15 let mezi plaveckou špičku v České republice. Klub čerpá ze široké mládežnické základny, která je každoročně doplňována novými členy v plaveckých kurzech pro děti. Příprava závodních plavců probíhá ve vynikajících podmínkách na krytém 50metrovém bazéně Sareza v Porubě.

Díky velkorysé finanční podpoře města Ostravy absolvují plavci nejen tréninky v krytém bazénu vedené zkušenými trenéry KPS Ostrava, ale také přípravu mimo bazén (tělocvična, fit centrum, regenerace, kompenzační cvičení), přípravná soustředění doma i v zahraničí a vysoký počet závodů, kterých se plavci zúčastňují v rámci přípravy na vrchol sezóny.

„Vše se pozitivně projevuje udržením vysoké úrovně ostravského plavání, zvýšením zájmu o plavecký sport v Ostravě, chutí našich plavců dále se věnovat tomuto sportu a navázat na úspěchy současné generace sportovců v čele s nejlepší plavkyní republiky Barborou Závadovou,“ uvedl předseda klubu a trenér Jan Pala.

Barbora Závadová, mnohonásobná vítězka ankety Ostravský sportovec roku se pravidelně účastní evropských a světových soutěží, absolvovala již dvě olympiády a na třetí se připravuje. Na červencovém MS v Budapešti překonala český rekord v disciplíně 400 metrů volný způsob. Družstvo žen KPS Ostrava zvítězilo již pětkrát v řadě v Plavecké lize ČR, v roce 2017, bohužel bez účasti Barbory Závadové, obsadilo 5. místo. Družstvo mužů obsadilo 7. příčku.

Mezi žáky patří mezi největší talenty Nikola Hořanská, která na letním Mistrovství ČR vybojovala dvě stříbra. Na červencovém Mistrovství ČR dorostu a seniorů získali ostravští plavci 24 medailí, z toho 8 zlatých. Závodnicemi s nejvyšším medailovým ziskem se staly sestry Závadovy, mezi dorostenci dominoval Matyáš Machalla.

V současné době probíhá příprava na zimní sezónu, která vyvrcholí v prosinci. Plavce čeká také sportovní příprava mimo bazén – odborně vedený funkční kondiční trénink a kondiční zimní soustředění na horách. (r)

Lukostřelci uspěli na mistrovství


Na mistrovství republiky lukostřelců vyrazili s velkými nadějemi členové klubu z Mariánských Hor. Na šampionátu dospělých v Novém Městě nad Metují nejpřesněji mířila Eliška Masná a po zásluze mohla slavit titul mistryně republiky. V seniorské kategorii zvítězila Dana Masárová a její kolegyně Jana Bednářová „brala“ stříbro. Titul vybojovalo i družstvo žen ve složení Kulhavá, Masná, Šindlerová.

Dorostenci se utkali o medaile v Praze a neuvěřitelné se stalo skutkem – všichni ostravští lukostřelci přivezli medaile.  V hodnocení tzv. tratí vyhrála Klára Grapová, stříbro mají Aneta Venhudová a Dominik Petr Orel, bronz patří Lucii Šindlerové. V eliminačních soubojích navíc získali Klára Grapová další zlato a Dominik Petr Orel bronz.

V družstvech se radovaly z titulu kadetky ve složení Hana Baková, Martina Bartošová, Klára Grapová a Aneta Venhudová. Kadeti Filip Cabák, Vojtěch Schneider, Dominik Petr Orel a Boris Vojnar skončili druzí. Juniorský tým byl třetí. Mix kadetů Klára Grapová a Dominik Petr Orel vybojoval rovněž mistrovský titul. (r)

Atletický souboj šampionů v Ostravě láká


Necelý rok do zahájení Kontinentálního poháru v atletice 2018 na Městském stadionu v Ostravě si organizátoři pochvalují zájem místních fanoušků. Zhruba měsíc po zahájení prodeje je prodána pětina vstupenek. „Ostrava bude žít atletikou celý rok. Organizační výbor se statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem připravuje rozsáhlý projekt pro žáky základních a středních škol s názvem Ostrava fandí kontinentům,” řekl předseda Českého atletického svazu a organizačního výboru Libor Varhaník.

Cíl projektu je jasný: přilákat děti a mládež k atletice dlouhodobě.  „Rádi bychom zapojili děti do pravidelné pohybové aktivity, protože atletika je základem všech sportů a v této souvislosti se propojení nabízí,” uvedl Varhaník. „Zároveň chceme využít, že se do Ostravy sjedou atleti ze všech světadílů. Patrony jednotlivých škol budou přední atletické hvězdy z jednotlivých kontinentů, které propojíme přímo se školami. Rádi bychom, aby se děti dozvěděly i něco o kultuře, zvycích či přímo životě atletů v různých částech světa a dalších aspektech právě ve spojení s našimi ambasadory.”

Kontinentální pohár je unikátní týmovou soutěží, která se koná jednou za čtyři roky. Proti sobě se postaví výběry kontinentů Evropy, Ameriky, Afriky a Asie-Oceánie. Na startu se objeví více než 300 atletů. „V atletice není vyšší soutěž, kterou bychom z pohledu kapacity stadionu či z pohledu finančního mohli uspořádat. Mezinárodní atletická federace klade na Kontinentální pohár velký důraz. Jen na prize money rozdělí IAAF přes tři miliony dolarů,” netajil se Varhaník.

Město na uskutečnění akce přispěje sumou 20 milionů korun, navíc investuje zhruba dalších deset milionů korun do potřebných úprav městského stadionu. „V atletické branži je to třetí nejvýznamnější akce po olympijských hrách a mistrovství světa. Je téměř zázrak, že se podařilo Kontinentální pohár dostat do Ostravy. Bude to jedna z akcí, která Ostravu proslaví celosvětově, protože sledovanost těchto atletických mítinků je srovnatelná se sledovaností mistrovství světa,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

Kontinentální pohár chce Ostrava navíc využít jako příležitost ukázat, že město žije jak sportem, tak kulturou. „Při té příležitosti budeme organizovat řadu doprovodných akcí, zóny pro fanoušky a mnohé další,“ dodal Tomáš Macura.

Vstupenky na akci, která se koná 8. a 9. září 2018, jsou v prodeji v síti Ticketportal. Pohybují se v cenových relacích od 150 do 500 Kč. (r)

Kam za sportem

HOKEJ. Extraliga: Vítkovice Ridera – Litvínov (13. 10., 17.30), Třinec (27. 10., 17.30), Chomutov (3. 11., 17.30) – Ostravar Aréna.

FOTBAL. 1. liga: Baník Ostrava v. Sigma Olomouc (21. 10.), Mladá Boleslav (4. 11.), FNL: MFK Vítkovice – Příbram (13. 10., 15.30), MFK Frýdek-Místek (27. 10., 18).

STOLNÍ TENIS. Extraliga muži: TTC Ostrava – Hradec Králové (13. 10., 18). Liga mistrů: TTC Ostrava – Stella Sport La Romagne FRA (25. 10., 18, Černá louka).

BASKETBAL. NBL muži: NH Ostrava – Brno (14. 10., 17. 30), Ústí nad Labem (28. 10., 17.30) – Bonver aréna. ŽBL ženy: SBŠ Ostrava – KP Brno (22. 10. 16) – Bonver Aréna. CEWL: SBŠ Ostrava v. BC Pharmaserv (18. 10., 17.30), Univ. Arad (4. 11., 15; 5. 11., 11.30).

FLORBAL. Superliga muži: FBC Ostrava – Otrokovice (28. 10.). Extraliga ženy: FBC Ostrava – Vítkovice (14. 10.), ČPP Aréna.

VOLEJBAL. Extraliga muži: VK Ostrava – České Budějovice (14. 10., 17), Ústí nad Labem (28. 10., 17), Sport. hala Přívoz). Extraliga ženy: TJ Ostrava – Šternberk (21. 10., 17, TJ Ostrava).

HÁZENÁ. MOL liga:  DHC Sokol Poruba – Prešov (21. 10., 18); Trenčín (4. 11., 18). (hob)

Ostravské jubileum oslavilo přes patnáct tisíc návštěvníků dvoudenních historických slavností

Ostravané slavili výročí města


Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě vyvrcholily o víkendu 8. a 9. září Historickým rejem v centru města a na Slezskoostravském hradě. Město se vrátilo do doby středověku. Rytíři soupeřili na turnajích i v pouličních bitkách, městem procházely průvody v historických kostýmech, všude zněla středověká hudba. Sváteční ráz oslav podtrhla slavnostní mše pod širým nebem na Masarykově náměstí, kterou sloužil biskup František Václav Lobkowicz. (r)

Cenu primátora města Ostravy získal slovenský pilot


Divácky nejvíce oceňovanou ukázku leteckých dovedností předvedl na 17. Dnech NATO & Dnech Vzdušných sil Armády ČR pilot Martin Kuterka ze Slovenska na stroji MiG 29 a získal tak cenu primátora města Ostravy. Přes deštivé počasí program největší bezpečnostní přehlídky v Evropě pořádané na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově zhlédlo na 90 tisíc osob. Viděli 80 letadel a vrtulníků. Největšími lákadly byly americké strategické bombardéry B-52 Stratofortress a B-1B Lancer.

Na Dnech NATO se rovněž letos představila Městská policie Ostrava, která si pro návštěvníky akce připravila nejen dynamické ukázky se služebními zvířaty, ale také je seznamovala s preventivní činností. Město Ostrava zřídilo na letišti relaxační zónu s fotokoutkem, projekční a biatlonovou laserovou střelnici. (hob)