Říjen 2014

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

    2  Smlouva o úvěrovém rámci

    3  Do Velkého světa techniky

    4  Podnikatelé, plníte povinnosti?

    5  Darujte potraviny potřebným

    7  Seriál o službách pro seniory

    8–9  Jak se změnila Ostrava?

  10  Divadelníci míří do Prahy

  15  Máme zlaté mažoretky


Čestným občanem Ostravy se stal Stanislav Kolíbal, cenu města převzal Hans Zdražila

Zastupitelé vyznamenali osobnosti

Mimořádné pocty odsouhlasili městští zastupitelé 10. září během své 34. schůze. Čestné občanství statutárního města Ostravy udělili akademickému sochaři a výtvarníkovi Stanislavu Kolíbalovi a Cenu statutárního města Ostravy olympijskému vítězi ve vzpírání Hansi Zdražilovi. Vyznamenání převzali z rukou náměstka primátora Dalibora Madeje.

Profesoru Stanislavu Kolíbalovi bylo čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a uznání za dosažení významných uměleckých úspěchů v domácím i světovém kontextu. Díla představitele českého konceptuálního umění jsou zastoupena v nejvýznamnějších galeriích moderního umění.

Hansi Zdražilovi byla cena města udělena za mimořádné výkony v oblasti sportu, jako projev úcty a uznání u příležitosti 50. výročí jeho historického sportovního úspěchu, zisku zlaté medaile ve vzpírání na letních olympijských hrách v Tokiu 1964. „Nejlepší český vzpěrač 20. století“ během své kariéry vybojoval také titul mistra světa a vytvořil dva světové rekordy.

Během slavnostního aktu převzetí čestného občanství a ceny města, po krátkých děkovných projevech laureátů, vyjádřili zastupitelé uznání oběma oceněným potleskem ve stoje. Hansi Zdražilovi, jako občanovi ostravského městského obvodu Nová Bělá, poblahopřál osobně starosta Vladimír Stuchlý.

Oba laureáti pak absolvovali neformální setkání se členy vedení města a zastupiteli v salonku Nové radnice. Více o osobnostech vyznamenaných se dočtete na straně 12. (vi)

Mimořádný zájem veřejnosti o nový In-line Park nepřekvapil

Eltona střídalo rodinné bruslení

Ostrava, Evropské město sportu 2014, má nový sportovní areál s mezinárodními parametry! In-line Park U Cementárny ve Vítkovicích je určen hlavně bruslařům, ale vyžití v něm najde sportumilovná veřejnost bez rozdílu věku. Slavnostně ho 6. září otevřeli náměstek primátora Martin Štěpánek, starosta Vítkovic Petr Dlabal, předseda Českého svazu kolečkové bruslení Michal Hrazdíra a další hosté.

Dvousetmetrový ovál „pokřtili“ ukázkami svého umění členové českého národního mužstva a elitní světový in-line bruslař Elton de Souza z Francie. To, jak doslova prosvištěl umělou dráhou, sledovaly husté špalíry diváků. Většina z nich netrpělivě přešlapovala na bruslích, aby mohla vystřídat mistry a vyzkoušet poprvé azurově modrý povrch rovinek i klopených zatáček.  

„Mám radost, že plníme, co jsme slíbili. Výrazně investovat do sportovní infrastruktury,“ konstatoval Martin Štěpánek a připomněl finišující přestavbu městského stadionu, modernizaci ČEZ Arény pro hokejový šampionát 2015 i stavbu kryté atletické haly. „Sportoviště jako je in-line park přispívají k omezení negativních společenských jevů hlavně u dětí a mládeže.“

Realizace projektu v rámci IPRM „Budoucnost Vítkovic“ stála město 42 milionů korun, 27 milionů pokryla do­tace Evropské unie. In-line dráhy U Cementárny, 200, 400 a 1200metrová splňují parametry pro mezinárodní závody, k dispozici jsou také veřejnosti. Návštěvníci si mohou na víceúčelovém hřišti a ploše s přírodní i umělou trávou zahrát také házenou, volejbal, nohejbal, streetball aj. Nejmenší děti se zabaví na prolézačkách.

Sportoviště v ulici U cementárny, které spravuje mětská společnost SAREZA, je otevřeno zdarma denně od 8 do 17, za příznivého počasí do 19 hodin. (v

K volbám 10. a 11. října

Ve dnech 10. a 11. října (v pátek 14–22 h, v sobotu 8–14 h) se konají volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Ve všech volebních okrscích budou občané volit do zastupitelstva svého městského obvodu a do Zastupitelstva města Ostravy. Současně proběhnou volby do Senátu ve volebním obvodu č. 72 se sídlem Ostrava-město. Týkají se voličů v obvodech Poruba, Plesná, Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice a 14 okolních obcích. Pří­padné druhé kolo senátních voleb se bude konat v pátek a sobotu následujícího týdne. (or)


Strana 2

Ostrava má s Evropskou investiční bankou smlouvu o úvěrovém rámci

Pro kofinancování evropských projektů

Ostrava bude mít na období do roku 2019 k dispozici miliardu korun z Evropské investiční banky (EIB) určených především pro kofinancování evropských projektů. Smlouvu o přijetí úvěrového rámce od EIB podepsali 12. září primátor Petr Kajnar a ředitelka odboru pro financování veřejných klientů v Čechách, na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku EIB Jitka Bureš. Přijetí úvěrového rámce schválilo zastupitelstvo města.

„Podpis smlouvy znamená, že v průběhu dalších let může město čerpat od EIB v jednotlivých tranžích úvěry, které jsou z pohledu finančních ukazatelů a parametrů vždy ty nejvýhodnější. Specifikou těchto úvěrů je skutečnost, že jednotlivé projekty schvaluje vedení banky. Centrála EIB tedy vždy zvažuje, zda jde o správný projekt pro financování touto formou,“ vysvětlil princip fungování úvěrového rámce EIB náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík. Jak dodal, jde o finanční možnosti připravené především pro nové vedení města vzešlé z říjnových komunálních voleb; současní zástupci radnice je už čerpat neplánují. (bk)

Kauza chátrajícího OD Ostravica: město nepochybilo

V  postupu orgánu památkové péče, útvaru hlavního architekta, magistrátu města ani stavebního úřadu obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nelze shledat pochybení. S takovým závěrem uzavřel šetření stavebně-technického stavu budov bývalého obchodního domu Ostravica zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

Po prohlídce objektu o svých poznatcích informoval dotčené subjekty. Upozornil na potřebu zajistit posun v oblasti náhradního výkonu rozhodnutí orgánů státní památkové péče v případech, kdy vlastníci nemovitých památek dlouhodobě neplní své povinnosti a navzdory opatřením a výzvám orgánů státní památkové péče nechávají objekty chátrat. O svých zjištěních bude Křeček informovat Ministerstvo kultury, které pracuje na znění nového zákona o památkovém fondu. (bk)

S tratí pomohli Švýcaři

Tramvajové spojení oblasti Dubiny, Bělského lesa a Hrabůvky se Zábřehem a Výškovicemi pomocí linky číslo 15 umožňuje od konce srpna kolejové propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy.

Ke slavnostnímu předání stavby dopravního podniku financované v rámci Programu švýcarsko-české  (náklady 23 mil. Kč, 85 % švýcarská dotace, zbytek hradilo město), došlo poslední zářijový pátek na nové zastávce Most mládeže v Rodinné ulici. Pamětní tabuli odhalili velvyslanec Švýcarska Markus-Alexander Antonietti a náměstek primátora Tomáš Sucharda, za přítomnosti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže, zástupců ministerstva financí, DPO a stavbařů.

Po měsíci provozu „patnáctky“ lze konstatovat, že její využití cestujícími předčilo očekávání dopravce. (vi)

Ze zasedání zastupitelstva města

Slavnostnější ráz než obvykle mělo 10. září 34. zasedání Zastupitelstva města Ostravy. V úvodu zastupitelé jednomyslně schválili udělení čestného občanství sochaři Stanislavu Kolíbalovi a ceny města Ostravy olympijskému vítězi, vzpěrači Hansi Zdražilovi.

Vcelku poklidné jednání významněji narušil pouze spor o podobu obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry. Neprošel návrh na úplný zákaz, ani návrh na jejich regulaci podle požadavků jednotlivých obvodů, a nakonec ani návrh, aby bylo řešení této problematiky ponecháno novému zastupitelstvu vzešlému z říjnových voleb. Z hlediska města jde o závažnou sociální, ale také ekonomickou otázku. Ostrava získává ročně z této sféry asi 280 milionů korun, které tvoří okolo 3,8 procenta příjmové stránky rozpočtu.

Naopak těsně prošel minule zamítnutý návrh na přijetí úvěrového rámce ve výši jedné miliardy korun od Evropské investiční banky na kofinancování projektů realizovaných především z prostředků EU v letech 2014–2019.

Rodiče předškoláků a školáků mohlo potěšit rozhodnutí o rozdělení více než 8 milionů korun z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Příspěvek na podzimní a zimní ozdravné pobyty dětí získá všech 33 přihlášených škol – čtyři mateřské a 29 základních – s tím, že vzhledem k možnostem fondu byly jejich požadavky na dotaci kráceny o 20 procent. Celkem by mělo s podporou fondu odjet na ozdravné pobyty téměř 1800 ostravských dětí.

Méně spokojeni byli zástupci městské nemocnice, jimž zastupitelé neschválili dotace pro další etapu zateplování a přípravu projektové dokumentace na Centrum chirurgických oborů a operačních sálů se zdůvodněním, že potřebují podrobnější podkladové materiály. (bk)

aktuálně

Oslava státního svátku 28. října

V úterý 28. října v 10 hodin zve statutární město Ostrava občany na pietní akt k 96.  výročí vzniku Československé republiky. Proběhne u Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu v Moravské Ostravě. Zazní projevy u příležitosti státního svátku spojeného s obnovením naší národní a státní svrchovanosti v roce 1918, představitelé kraje, města, ostravských obvodů, politických stran, společenských organizací, Armády ČR aj. uctí položením věnců a kytic památku hrdinů, kteří obětovali životy v boji za svobodu. (vi)

Dny hendikepu

Hledání odpovědí na otázku, jak zlepšit životní podmínky pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU, bylo náplní XXII. Evropských dnů hendikepu, kterých se zúčastnili odborníci z osmi států. S podporou města je od 29. září do 3. října pořádala Asociace Trigon. V programu byly vedle odborné části také výstava dětských kreseb Svět není černobílý, fotbalový turnaj s účastí mentálně postižených či vědomostní soutěž dětí Co víš o EU. Na galavečeru v Divadle A. Dvořáka byly uděleny ceny Křišťálový kamínek. (bk)

Dojde i na Nádražní

Na jaře příštího roku město zahájí očekávanou rekonstrukci Nádražní ulice. Podle primátora Petra Kajnara se první etapa dotkne úseku od ulice 30. dubna po zastávku Stodolní. Do listopadu 2015 mají být rekonstruovány tramvajová trať, silnice, chodníky, kanalizace, vodovod. Druhá etapa bude v roce 2016 zahrnovat trasu od Stodolní po ulici 28. října. Celkové náklady jsou odhadovány na téměř 308 milionů korun. (bk)

Říjnové zastupitelstvo

Zastupitelé města Ostravy uzavřou v Nové radnici 35. zasedáním volební období 2010–2014. Průběh jednání mohou občané sledovat ve středu 8. října od 9 hodin z galerie pro veřejnost. (r)


Strana 3

Ostrava ušetřila už 318 milionů korun, které pomohou v jiných oblastech

Systém sdružených nákupů se městu osvědčil

Na už páté konferenci na téma sdružených nákupů se 25. září v Nové radnici sešli zástupci městských organizací a řada hostů z mnoha měst ČR. Vedení Ostravy se s účastníky konference podělilo o zkušenosti z praxe, které konkrétně Ostravě přinesly úsporu už téměř 333 milionů korun.

Jednotné nákupy pro 180 subjektů, nastavení pravidel tak, aby se zamezilo korupci, a odměňování těch, kteří nakupují efektivně a šetří tak peníze. Informace o tom, jak řídit změny v samosprávách, ale hlavně jak změnit myšlení lidí, jsou velmi cenné poznatky, které chtějí v praxi použít i jiná města. Ostrava jako první v republice iniciativu sdružených nákupů na snížení nákladů dotáhla do praktické podoby.

„Zavedení systému sdružených nákupů znamenalo zásadní změnu v myšlení organizací, které se do té doby vnímaly jako samostatný subjekt s vlastním IČ. Prvním krokem proto bylo vysvětlit, že město má jednu pokladnu, ze které peníze na výdaje jdou, a že pokud nezačneme šetřit my sami, nikdo zvenčí nám nepomůže. Bylo to nové, zásadní a revoluční. Ale bylo to nutné. Spoléhat se na dotace z evropských fondů nebo efektivní fungování státních výdajů je sázka do loterie. To si nemůžeme dovolit,“ uvedl primátor města Petr Kajnar, který stál u zrodu myšlenky.

Systém sdružených nákupů se městu i jeho organizacím rozhodně osvědčil. Za první čtyři roky fungování projektu 2010–2013 dosáhly úspory 271 milionů korun. Stejně ohromující jsou také výsledky za první pololetí letošního roku, které dokazují stabilitu a efektivitu nákupů ze strany organizací města, vnímají systém jako samozřejmost a úspory jako zdroj prostředků pro další rozvoj. (r)

Nová radnice bude otevřena

V den státního svátku v úterý 28. října od 13 do 18 hodin se pro veřejnost otevřou prostory Nové radnice. Den otevřených dveří nabídne prohlídku sálu zastupitelstva, síně rady, obřadní síně a dalších místností budovy postavené v roce 1930. Volný vstup bude na plošinu vyhlídkové věže ve výšce 73 metrů. V obřadní sini bude Archivem města Ostravy připraven zábavný kvíz Ostrava (ne)známá. Začátky ve 13.30 a každou další hodinu do 17.30. (vi)

Velký svět techniky se otevřel návštěvníkům

Centrum zábavy i poznání

Svět zábavy, her, ale také vědy a poznání. Science and Technology Centre, Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice, je oficiálně otevřen. Jeho slavnostního uvedení do provozu se 25. září zúčastnili předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády, ministr pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, hejtman Miroslav Novák, primátor Petr Kajnar, náměstek primátora Martin Štěpánek a další. S pozdravy přijela Rosalia Vargas, předsedkyně Evropské sítě vědecko-technických center a muzeí Ecsite.

Výstavba Velkého světa techniky stála více než půl miliardy korun. Na ploše 10 tisíc metrů čtverečních nabízí čtyři stálé interaktivní expozice, prostory pro dočasné výstavy, divadelní koutek či kinosál pro dvě stovky diváků. Centrum navazuje na Malý svět techniky v pavilonu U6, na rozdíl od něj však není zahleděno do minulosti, ale do budoucnosti. Jeho cílem není jen bavit, ale také podněcovat zájem o vědu a techniku a motivovat ke studiu technických oborů.

Právě tuto skutečnost zdůraznil také primátor Petr Kajnar. „Je úžasné, že z kupy šrotu tady vzniká nový svět. Svět, který navazuje na to, co tady bylo, na technologie, které už zanikly, a současně otevírá budoucnost technologiím novým. Dětem v hlavách nasazuje myšlenku, že živit se v technických profesích možná nemusí být špatné. Přál bych si, aby tenhle účel cen­trum splnilo,“ řekl.(bk)

Vybrali jste vánoční výzdobu

O letošní podobě vánoční výzdoby Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí rozhodli tradičně formou elektronické ankety na webových stránkách města občané. Vybírali z devíti anonymně zveřejněných návrhů čtyř dodavatelů, vítězný návrh schválila rada města.

Nejvíce, celkem 909 hlasů, získal návrh společnosti S.O.S. – Dekorace, s. r. o., který měl v anketě pořadové číslo 8. Firma dodá vánoční a novoroční výzdobu Nové radnice a plochy náměstí za cenu 997 651 Kč bez DPH. Výzdoba bude provedena v úsporné LED technologii s barvami champagne bílá a studená bílá. Vánoční a novoroční dekorace bude nainstalována ve čtvrtek 27. listopadu a naposledy se rozzáří 6. ledna. (ph)

životní prostředí

OZO ví, co s odpady

Víme, co s odpady. Ústřední heslo společnosti OZO Ostrava by měla naplnit zvažovaná výstavba poloautomatické linky na dotřiďování odpadů pro využití dalších 28 procent celkové produkce odpadů ve městě. Realizace linky má stát zhruba 150 milionů korun a rozjet by se mohla do dvou let.

Produkovala by suroviny pro další využití a alternativní paliva. Spolu se zvýšením počtu nádob na tříděný odpad má podíl druhotně využívaných odpadů vzrůst díky zmíněné lince ze současných 37 na 70 procent. Dotřiďovací linka by současně nahradila regionální spalovnu, nad jejíž plánovanou výstavbou visí stále větší otazník.

„Konečné rozhodnutí záleží na vývoji zákona o odpadech, na podmínkách, jaké budou stanoveny pro nakládání s odpady, a vytyčených prioritách,“ konstatoval ředitel OZO Karel Belda. Návrh má už nyní podporu vedení města.

Jen za loňský rok jsme v Ostravě vyprodukovali více než 100 tisíc tun komunálního odpadu. (bk)


Strana 4

střípky

DÁRCI KRVE. Z okruhu dárců, kteří docházejí do porubského Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, dosáhlo letos na Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů 174 žen a mužů. Ocenění převzali při setkáních v radnici ve dnech 22. a 29. září. Za přítomnosti zástupců oblastního spolku ČČK, krevního centra a zdravotních pojišťoven jim vyslovil poděkování primátor Petr Kajnar. „Pro mě je obrovská čest, že vám mohu tento kříž předat. Jste lidé, kteří se rozhodli, že budou dávat víc, než kdykoliv dostanou,“ zdůraznil. Jedním z oceněných byl Pavel Borovička z Poruby (na snímku P. Havránka).

LIPOVÁ RATOLEST. Dvanáct čtyřčlenných družstev ze zahradnických škol od nás i ze zahraničí zápolilo v předposledním zářijovém týdnu o Lipovou ratolest 2014. Soutěž, jejíž sedmý ročník uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s městem, se konala v moravskoslezské metropoli poprvé. Její slavnostní zahájení proběhlo 23. září za účasti náměstka primátora Dalibora Madeje. Každé soutěžící družstvo (na snímku J. Urbana jsou děvčata z Mělníka) upravilo podle projektové dokumentace plochu o rozloze 48 m2. Vznikl tak nový prostor pro odpočinek obyvatel porubského městského obvodu.

BARVY DUHY. Více než sto padesát účinkujících, většinou z řad zdravotně postižených, se představilo 29. září na jevišti Divadla A. Dvořáka při 8. koncertu Všechny barvy duhy. Patronkou a hlavním hostem akce, mezi jejímiž partnery nechybělo město Ostrava, byla zpěvačka Ewa Farna (Foto: Yashica). Pořadatelskou organizací byl Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, jehož klienti spolu s žáky a pedagogy Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě vystupovali jako hlavní protagonisté nevšedního kulturního projektu věnovaného lidem, kteří chtějí překonávat zdravotní i mentální bariéry.

SPOLU DO ŠKOLKY. Bezprostřední pohled do předškolních klubů, tzv. předškolek, v nichž se děti z vyloučených lokalit připravují na inkluzivní vzdělávání ve školkách a školách hlavního vzdělávacího proudu, nabízí výstava fotografií pražské fotoreportérky Jany Baudyšové Společně do školky! Dvě předškolky vznikly v Ostravě vloni na základě zatím tříletého stejnojmenného projektu realizovaného nadací Romano Education Fund a městem. Výstava v Domě kultury města Ostravy je přístupná do 13. října; na její vernisáži jménem maminek dětí zařazených do projektu Společně do školky! promluvila Žaneta Terkelyová (na snímku B. Krzyžanka). (bk)

Známe Seniorku roku 2014

Osmý ročník ankety Senior roku města Ostravy vyhlásili první říjnový den v Nové radnici. Komise magistrátu složená z odborníků z oblasti sociální péče vybrala vítěze z pětice kandidátů. Seniorkou roku 2014 se stala Hana Papežová-Kolářová, galeristka Charitního střediska Gabriel ze Zábřehu. Spolu s ní byli oceněni Jiří Hrubý, Arnoštka Marcisová, Jiří Šimonovský a Miroslav Šmíd.

Poprvé se vyhlašovala seniorská organizace roku. Stal se jí Svaz důchodců Ostrava se sídlem v Porubě. Podrobnosti najdete v listopadové Ostravské radnici. (vi)

živnostenský úřad

Plníte povinnosti, podnikatelé?

K poslednímu srpnovému dni pracovníci oddělení kontroly Živnostenského úřadu provedli na území okresu Ostrava-město celkem 853 kontrol. Byly zaměřeny především na dodržování povinností stanovené živnostenským zákonem. Nejčastějším prohřeškem podnikatelů bylo nesprávné označení provozoven a neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Za porušení živnostenského zákona bylo do konce srpna uloženo celkem 131 blokových pokut v celkové výši 98 600 Kč. V 6 případech byla tato porušení řešena správním řízením, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 20 500 Kč. 

Z důvodu povinnosti podnikatelů vlastnit živnostenské oprávnění na koncesovanou živnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin k prodeji alkoholických nápojů bylo v letošním roce již provedeno 129 kontrol zaměřených na tuto skutečnost. Při kontrolách však nebylo zjištěno neoprávněné podnikání.  Neoprávněné podnikání se vyskytlo v jiných živnostech u 11 podnikatelů. Za toto nejzávažnější porušení živnostenského zákona byly uloženy pokuty v celkové výši 47 500 Kč.

V současné době je nejčastějším prohřeškem podnikatelů skutečnost, že neoznamují změnu sídel a na původně ohlášených adresách se již nenacházejí. Pokud to živnostenský úřad zjistí, žádá podnikatele o prokázání právního vztahu k novému sídlu. Jestliže podnikatel nereaguje na tuto žádost a neoznámí změnu sídla nebo nedoloží požadovaný doklad, živnostenský úřad mu zruší živnostenská oprávnění. V letošním roce byla z tohoto důvodu zahájena správní řízení již v 853 případech. Žádáme všechny podnikatele, aby si v živnostenském rejstříku na webových stránkách www.rzp.cz ověřili, zda jim nebyla sankčně zrušena živnostenská oprávnění a zda mají řádně ohlášeno sídlo, ke kterému mohou prokázat právní důvod (nájemní nebo podnájemní smlouva), případně souhlas vlastníka objektu.

Tomáš Klouzal, vedoucí oddělení kontroly ŽÚ úřad práce

Více volných pracovních míst

V průběhu srpna se počet uchazečů o zaměstnání proti minulému měsíci snížil. K 31. srpnu jich bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 25 591. Meziměsíční úbytek činil 279 uchazečů, meziročně celkový počet nezaměstnaných osob vzrostl o 217.

V porovnání s červencem ubylo nově evidovaných uchazečů. Nezaměstnanost se snížila o 0,1 procentního bodu a na konci srpna dosáhla 11,3 %. Nově se během srpna ucházelo o zaměstnání 1484 osob, což je o 484 méně než v červenci a o 136 uchazečů méně než před rokem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci, dále mezi kvalifikovanými uchazeči byli nejvíce zastoupeni prodavači, pracovníci ve službách, číšníci a servírky, obsluha strojů a zařízení, nástrojaři, úředníci, řidiči, kuchaři, administrativní pracovníci.  V největším počtu se přišli v srpnu zaevidovat bývalí zaměstnanci maloobchodu a velkoobchodu, z agentur zprostředkujících zaměstnání, z oblasti vzdělávání a veřejné správy, dále z výroby kovových konstrukcí, ze stavebnictví a hutní výroby. Služby KoP vyhledalo také 61 (meziměsíčně o 38 méně) bývalých živnostníků. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 23 osob po výkonu trestu odnětí svobody. V průběhu srpna byla ukončena evidence na KoP Ostrava 1763 uchazečům o zaměstnání, což je proti předchozímu měsíci o 128 méně.

Pozitivně lze hodnotit srpnové navýšení počtu volných pracovních míst (+326). Nejvíce volných míst je pro pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeče, zedníky, obsluhu strojů na výrobu potravin a svářeče. Z profesí se středním odborným vzděláním s výučním listem byla poptávka nejvíce po nástrojařích a pomocných pracovnících. (ju)


Strana 5

zdravotnictví

Městská nemocnice stále modernější

Nový moderní multidektorový CT přístroj, který zrychluje diagnostiku akutních cévních mozkových příhod, slouží pacientům v Městské nemocnici Ostrava.

Došlo k navýšení lůžkové kapacity jednotky intenzivní péče o dvě vybavená resuscitační lůžka včetně aktivních antidekubitálních matrací a odsávací a infuzní techniky pro každé lůžko. Jsou doplněna moderním monitorem vitálních funkcí včetně kontinuálního záznamu 4kanálového EEG. JIP má novou ventilační techniku a přístroj pro mírnou řízenou hypotermii, zkvalitnila se péče na oddělení.

Další novinou v nemocnici na Fifejdách je zprovoznění oddělení pro přípravu cytostatik, která se používají k léčbě nádorových onemocnění. Pracoviště je vybaveno pevným podtlakovým izolátorem s laminárním prouděním vzduchu a slouží pacientům oddělení klinické onkologie. Investice ve výši téměř 9,2 milionu korun hradila z vlastních prostředků nemocnice s přispěním Nadace ČEZ ve výši 200 tisíc Kč. Výstavba trvala pouhých 75 dnů.

Nový, moderní ultrazvukový přístroj dostalo také oddělení gynekologie a porodnictví. Má kvalitní zobrazovací schopnosti a významně zlepšuje a urychluje diagnostiku budoucích maminek i pacientek. (m)

Kuřátko mělo narozeniny

Předškolní klub Kuřátko oslavil v srpnu rok od svého založení. Vznikl díky spolupráci Sdružení sociálních asistentů v Ostravě a organizaci Člověk v tísni v rámci projektu OPVK „Pojďte do školky“ financovaného ESF.

Klub připravuje dítě na vstup do mateřské školy, popřípadě do základní školy, je určen rodinám s dětmi od 3 do 6 let, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí. V průběhu roku docházelo do klubu 23 dětí. Během prázdnin se věnovaly volnočasovým aktivitám. Klub lze navštěvovat zdarma, a to od pondělí do pátku od 8.30 do 12 hod. na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze. Více informací a aktuality o klubu jsou na http://predskolni-klub-kuratko-ostrava.webnode.cz/ nebo na http://socialniasistence.cz/pojdte_do_skolky.html nebo na tel. čísle 776 558 982. (lm)

výročí

Stodvacetiletá historie

Konfrontací historie a současnosti se staly oslavy 120 let městské hromadné dopravy v Ostravě. Zájem vzbudil slavnostní průjezd konvoje historických tramvají, který 11. září brázdil ostravské ulice (snímek je ze zastávky u hlavního nádraží v Přívoze).

„Lidé se zastavovali, starší vzpomínali, děti s údivem hleděly, když usedly na dřevěná sedadla,“ shrnul dojmy z cesty náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. „Je hezké, že si dopravní podnik kromě moderního vozového parku udržuje i tyto veterány. Chci poděkovat zaměstnancům DPO a členům Kroužku přátel MHD v Ostravě, kteří o ně pečují.“

Vrcholem oslav se 13. září stal den otevřených dveří v martinovských dílnách a v porubském areálu Dopravního podniku Ostrava. Ať už někoho oslovily více dějiny nebo současnost, jedno bylo zřejmé. Pro občany je veřejná doprava důležitou součástí jejich životů. (bk)

Přijďte se podívat!

Domov Čujkovova v Zábřehu v Čujkovově ulici zve na Den otevřených dveří v úterý 7. října od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin v rámci VI. ročníku Týdne sociálních služeb ČR. Návštěvy se mohou seznámit s prostředím, úrovní služeb i způsobem trávení volného času v domově. (d)

Málo dobrovolníků

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný čas osamělým seniorům v domácnostech a sociálních zařízeních v Ostravě. Udělat někomu radost je snadné, stačí se rozhodnout. Kontakt: 605 784 584. (d)

Den s Jekhetane

Společnost Společně-Jekhetane zve na den otevřených dveří 7. října od 14 hodin v ul. Palackého 49 do Přívozu. Při zahradní slavnosti si můžete prohlédnout hrací prvky pro děti, seznámit se s projektem Rovný start, navštívit prostory rodičovského centra a ochutnat tradiční romskou kuchyni. (bk)

Pomůže Mikasa

Denní stacionář Mikasa poskytuje služby lidem s autismem. Snaží se, aby osoby z celého spektra autistických poruch zažívaly příjemné a pozitivní chvíle, cílem je také umožnit pečujícím osobám odpočinek a vypomoci jim s péčí. Odborníci ve středisku se dokáží o autisty postarat, nastolit jim řád, ukázat smysl věcí. Stacionář cíleně vzdělává pracovníky v technikách práce s klienty s autismem a vysílá je na praxe. Máte-li dítě s autismem, obraťte se na stacionář e-mailem na mikasa.ds@mikasa-detem.cz či navštivte www.mikasa-detem.cz. (d)

výzva

Přispějte chudým potravinami

U příležitosti mezinárodního dne za vymýcení chudoby se od 13. do 17. října uskuteční sbírka trvanlivých potravin ve skladu potravinové banky v Ostravě-Hrabůvce, Hasičská 550/50, v době od 9 do 16 hodin, a ve středu 15. října na Masarykově náměstí v Ostravě při happeningu od 15 do 17 hodin.

Přispět mohou lidé jakýmkoliv potravinovým darem. Nejlépe v původním obalu a s etiketou, s nepřekročenou lhůtou trvanlivosti. Nejvíce žádanými jsou cukr, konzervy, paštiky, těstoviny, luštěniny, polévky čínské i v sáčku, rýže, olej, cukrovinky a džemy pro děti apod. Sbírka potravin bude také realizována v některých školách, organizacích, úřadech a církvích. Potraviny budou rozdány lidem v azylových zařízeních, bez přístřeší, osobám s různými zdravotními nebo sociálními hendikepy či lidem v sociální nouzi.

Potravinová banka v Ostravě je jednou ze sedmi v ČR s charitativním zaměřením. Významně bance finančně pomáhají město Ostrava a krajský úřad. Banka nedistribuuje potraviny přímo cílové skupině, ale prostřednictvím organizací, které s nimi pracují. V současnosti tvoří členskou základnu 41 organizací – např. Charita Ostrava, Armáda spásy, Slezská diakonie, Fond ohrožených dětí, Nová šance, Diakonie ČCE, Menssana atd. (m)


Strana 6

Jízdní oddíl městské policie vítězí na domácích i zahraničních kolbištích

Primátor vyznamenal strážníky

Právo nosit na uniformě stužku Čestný odznak za dlouhodobé výborné pracovní výsledky při zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti osob, ochrany majetku a prevenci kriminality mají od 9. září městští strážníci Jiří Samek, Tomáš Novák, Daniel Orsag a Libor Zedníček. Vyznamenání převzali z rukou primátora Petra Kajnara.

Zatímco Jiří Samek je zástupcem ředitele městské policie pro výkon služby, posledně jmenovaní strážníci, spolu s velitelem Miroslavem Holým, se jako členové skupiny hipologie zasloužili svými výsledky na domácích i zahraničních kolbištích o dobré jméno města Ostravy i městské policie. Jízdní oddíl MPO má v současné době 12 koní a 13 strážníků, mezi nimi dvě ženy. (vi)

Mistrovství zásahových jednotek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje uspořádalo v září mezinárodní policejní mistrovství ČR zásahových jednotek, ve kterém si porovnali služební schopnosti. Klání se zúčastnily týmy 7 krajů, nejúspěšnější  byl Útvar rychlého nasazení. (d)

o čem se mluví

Omezí se výkup kovů?

Zakáže Ostrava po vzoru Bohumína a Karviné přímý prodej kovů a dalších sběrných surovin do komerčních sběren? Návrh vyhlášky byl zaslán k připomínkování obvodům, které se k ní mají vyjádřit do 10. října. Vedení města se k problematice staví zdrženlivě.

„Situací se zabývají právníci. Čekáme, jaká bude reakce Ústavního soudu, pokud někdo napadne vyhlášky Bohumína a Karviné. Někteří právníci říkají, že jsou na hraně zákona, což může být vyloženo také tak, že jsou za hranou zákona,“ řekl primátor Petr Kajnar. Podle něj je určitá regulace nutná, ale o její konkrétní podobě rozhodne až nové zastupitelstvo vzešlé z voleb. O regulaci výkupu kovů v komerčních sběrnách uvažují také další města. (bk)

Nové občanky

Občané městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s bydlištěm hlášeným na ohlašovně úřadu městského obvodu si musejí vyměnit občanské průkazy. Důvodem je přestěhování úřadu městského obvodu do nových prostor, čímž se občanům přihlášeným na ohlašovně jako místo bydliště mění místo trvalého pobytu v dokladech. Novou uvedenou adresou bude náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava. K vyřízení stačí jen stará občanka. Žádost o občanský průkaz se podává v Ostravě na magistrátu, odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2 (naproti těžní věži dolu Jindřich). (ph)

bezpečnější ostrava

Hřiště škol jsou otevřená pro veřejnost

Projekt „Hřiště otevřená pro veřejnost“ umožňuje široké ostravské veřejnosti využívat sportoviště základních škol i některých mateřských škol a středisek volného času v odpoledních hodinách, dokonce i o víkendech, svátcích a prázdninách. Součástí je i bezplatné půjčování sportovních pomůcek. Z deseti městských obvodů, kde hřiště slouží, má nejvíce Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih. Hřiště jsou označena provozními řády, jejichž vyhotovení bylo realizováno v rámci projektu SMO Bezpečnější Ostrava.

Projekt hřišť otevřených pro veřejnost (nízkoprahových sportovních zařízení) je financován z dotačního systému města Ostravy od r. 2009. Jen v loňském roce město na projekt poskytlo 1,97 mil. korun, pro letošní rok už je to 2,47 mil. korun.

Do projektu patří také nově zrekonstruovaný skatepark v Porubě, kde se sportuje pod dohledem správce, který rovněž zajišťuje základní údržbu překážek a půjčuje sportovní pomůcky veřejnosti. Také dopravní hřiště městské policie slouží veřejnosti, ale zejména dětem, které se tu seznamují s chováním v silničním provozu s využitím semaforů, křižovatek apod.

S cílem informovat občany Ostravy o veřejně přístupných školních sportovištích a motivovat je k jejich pravidelnému využívání proběhla v rámci projektu Bezpečnější Ostrava v roce 2013 soutěž o nejoblíbenější hřiště. Hlasováním široké veřejnosti bylo vybráno sportoviště u ZŠ Provaznická. Žákům a pedagogům škol zapojených v projektu byla letos určena Školní policejní akademie 2014. Družstva škol, jež provozují veřejně přístupná hřiště, soutěžila v disciplínách, které odpovídají vědomostním, zátěžovým a fyzickým testům pro uchazeče o práci v Městské policii Ostrava. Zpřístupnění školních hřišť tak přispívá k lepší fyzické kondici dětí a mládeže, ale také zvyšuje jejich znalosti o bezpečnosti ve městě.(mp)

Stalo se

VYHROŽOVAL I SMRTÍ. Hlídka městské policie se dostavila do Ostravy-Michálkovic, odkud bylo nahlášeno narušování občanského soužití. Žena tam poukazovala na svého bývalého přítele před domem, který vykopl dveře od jejího bytu, silou ho zase vytlačila ven. Následně jí mladík vyhrožoval. Žena uvedla, že to nebylo poprvé, údajně ji bývalý partner ohrožoval už mnohokrát.. Kvůli podezření z trestného činu zavolali strážníci policii, která si muže a celou událost převzala.

ÚTĚKÁŘ JEDEN... Volně pobíhající pes bez majitele ohrožoval bezpečnost silničního provozu v Ostravě-Zábřehu. Strážníky na místě kontaktoval svědek události, podle něhož pes pak vešel do jedné restaurace. Strážníci ho našli spícího u výherního automatu. Sny mu přerušili přivolaní pracovníci úseku odchytu městské policie, kteří psa předali kolegům z útulku. Tam ho dobře znají, nebylo to poprvé, je očipovaný. Majitele za opakované útěky jeho miláčka čeká dořešení přestupku u správního orgánu.

ZVYŠUJE SLEDOVANOST? Kolem třetí hodiny ranní vyrazila městská policie kvůli rušení nočního klidu. V bytě v Ostravě-Hrabůvce sousedy obtěžoval neustále štěkající pes. Když strážníci dorazili, byl klid. Hlídka kontaktovala majitelku bytu a ta psa omluvila. Vypnula mu totiž televizi, na kterou je zvyklý. Majitelka televizního psího maniaka přislíbila, že se situace nebude opakovat, jeho oblíbený pořad neuvedla.

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Uskuteční se v budově městské policie v ul. Hlubinské 6 v  Ostravě 29. října od 16 hodin. Nese název Nebuď snadnou obětí, proto se bude ovořit o prevenci trestné činnosti, jak se nestat obětí trestného činu, o zásadách bezpečného chování, ale i o dostupné pomoci. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek pro děti účastníků. Vhodné je sportovní oblečení pro výuku sebeobrany, popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.(mp)


Strana 7

co je dobré vědět

Sociální služby pro seniory poskytované na území statutárního města Ostravy (4)

Kdy žádat o přijetí do domova?

Paní Marii je 80 let a potřebuje denně pomoci s osobní hygienou, pravidelně připravit a naservírovat jídlo, podat léky, které užívá, a zajistit převazy. Samostatně se obléci bez pomoci nedokáže, potřebuje doprovod na toaletu. Nákupy a úklid delší dobu zajišťuje pečovatelka, příbuzní a známí. K lékaři ani na procházky si bez doprovodu v žádném případě netroufá. I když má smlouvu s pečovatelskou službou a využívá služeb osobní asistence, není již domluvená podpora a péče dostatečná. Nemůže se obrátit ani na svého manžela, který onemocněl syndromem Alzheimerovy demence a jenž má sice dostatek fyzických sil, ale v daný okamžik neví přesně, co udělat a jak si v daný den naplánovat běžné činnosti. Postupně ztratil schopnost se zorientovat, bezpečně se vrátit domů a poznat své blízké.

Pokud jste v příběhu nalezli některé shodné body s vaší životní situací, je pro vás nabídka služeb domova pro seniory či domova se zvláštním režimem, tzv. pobytových sociálních služeb, možným řešením.

● Kdo konkrétně na území města Ostravy pobytové služby nabízí? A jakým způsobem je můžete kontaktovat? 

Pobytové sociální služby zřizuje město Ostrava jako své příspěvkové organizace v oblasti sociální péče. Téměř každý větší ostravský obvod má na svém území domov pro seniory (DS) a domov se zvláštním režimem (DZR), celkem jde o 8 organizací s kapacitou cca 1650 míst pro obě služby. Dalšími významnými poskytovateli služeb pro seniory s kapacitou 370 míst jsou neziskové organizace Charita Ostrava, Agentura Slunce a menší soukromé domovy s registrací sociální služby Lada a Na Výminku.

Kontakty na tyto organizace lze samostatně vyhledat v katalogu sociálních služeb (www.kpostrava.cz – oddíl Dokumenty ke stažení) nebo na veřejném portálu o sociálních službách (http://socialnisluzby.ostrava.cz/). Pokud ale dáváte přednost osobnímu jednání, pak vám konkrétní kontakty sdělí sociální pracovníci všech 23 ostravských obvodů a zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.

 Kolik činí úhrada za tyto služby? Co dělat, když máte nižší příjem, než je stanovená úhrada, a službu potřebujete?

V praxi se měsíční úhrada nyní pohybuje v ostravských domovech asi od 7500 do 10 000 Kč za bydlení (podle typu ubytování v 1–3 lůžkových pokojích) a stravu dohromady. Denní částka přitom ze zákona může činit max. 360 Kč za 1 den. K této měsíční částce je nutné ještě přičíst a poskytovateli sociální služby převést v plné výši přiznaný příspěvek na péči (PNP) od 800 do 12 000 Kč za poskytnutou celodenní pomoc. Občané s nižším příjmem mohou domov požádat o snížení úhrady za bydlení a současně je jim podle zákona o sociálních službách zachován zůstatek ve výši 15 %  jejich příjmu.

O doplatek rozdílu může domov požádat osoby blízké, případně si uživatel služby doplácí rozdíl ze svých úspor. Pro přijetí je rozhodující potřeba celodenní pomoci. Případnou žádost o přijetí a konkrétní podmínky smlouvy s vámi projednávají přímo sociální pracovníci jednotlivých domovů.

Odbor sociálních věcí magistrátu

(Příště o méně známých sociálních službách, např. odlehčovací službě či tísňové péči a rozdílu mezi domovem pro seniory a domem s pečovatelskou službou.)


Strana 8-9

s podporou unie

Nejvýznamnější projekty statutárního města Ostravy realizované v letech 2010–2015

Investice a dotace mění tvář města

Statutární město Ostrava v uplynulém období rozhodně nezahálelo. Snaha o rozvoj města je dokumentována čísly, stavbami a výsledky, kterých bylo dosaženo. Celkem byly realizovány projekty ve výši 3,6 mld. korun. Dokončují se stavby v hodnotě 4,4 mld. Kč a další jsou připravovány k realizaci za významné finanční podpory Evropské unie či jiných dotačních zdrojů. Z externích zdrojů bylo od roku 2008 schváleno financování projektů města ve výši 8,5 mld. korun.

Ostrava se z vlastního rozpočtu podílí zhruba jednou třetinou na celkových nákladech projektů. Ty nejvýznamnější z nich najdete na této dvoustraně. Jen rámcově se jedná o rozvojové projekty v dopravě, včetně cyklostezek, stavby zlepšující kvalitu veřejných služeb, turismu a rekreace, projekty pro zlepšení kvality ovzduší formou výsadby zeleně, snižující energetickou náročnost veřejných budov, akce na podporu příchodu nových investorů a zvýšení zaměstnanosti.

Bližší informace o těchto i dalších projektech naleznete na stránkách www.ostrava.cz v sekci Podnikatel/Investor v záložce Strategické projekty, kde budou postupně zveřejňovány.

Dopravní stavby

Svinovské mosty. „Revita­lizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“: rekonstrukce Svinovských mostů, zastávek MHD a povrchů vozovek, výstavba nových zastávek pod mosty, včetně přístupů pro pěší, propojení nové komunikace ul. Peterkovy na ul. Bíloveckou. Náklady 372 907 tis, Kč, dotace EU 299 995 tis. Kč. Dokončení: 2012.

Porážková ulice. „Pro­dloužená a nová ulice Porážková“: rekonstrukce a prodloužení Porážkové ul., podchod na zastávku ČD Stodolní, vybudování nové komunikace v Nové Karolině.

Náklady: 259 570 tis. Kč, dotace EU 203 387 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Zastávka Karolina. „Tram­vajová zastávka Karolina“: rekonstrukce ul. 28. října v úseku Nádražní-Poděbradova, výstavba tramvajové zastávky a úpravy křižovatky s ul. Poděbradovou. Náklady: 85 808 tis. Kč, dotace EU 52 163 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Trolejbus na Karolinu. „Trolejbus Karolina, 1. etapa“: výstavba trolejbusové tratě mezi ul. Švabinského a Novou Karolinou. Náklady: 46 117 tis. Kč, dotace EU 39 042 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Rondel Těšínská. „Obvodová Františkov, 1. část“: přestavba křižovatky ulic Těšínské a Na Baranovci na okružní křižovatku a vybudování zastávek MHD. Náklady: 51 209 tis. Kč, dotace EU 33 723 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Prodloužená Ruská. „Pro­dloužená ul. Ruská“: výstavba páteřní komunikace k dopravní obsluze Dolní oblasti Vítkovice, zohledňující budoucí dopravní napojení na Novou Karolinu a na plánovanou okružní křižovatku Místecká–Vítkovická-Železárenská. Náklady: 212 601 tis. Kč, dotace EU 175 401 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Pavlovova-Plzeňská. „Propojení ul. Pavlovovy a Plzeňské“: Propojení „slepé“ ul. Pavlovovy s ul. Plzeňskou, nový podchod k tramvajové zastávce aj. pro zlepšení dopravního spojení oblasti Dubiny a Hrabůvky se Zábřehem a Výškovicemi. Náklady: 97 026 tis. Kč, dotace EU 82 349 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Průmyslové zóny

Mošnov. „Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov, Technická infrastruktura“: výstavba inženýrských sítí v lokalitě průmyslové zóny, příprava území pro příchod nových investorů (např. Hyundai Mobis). Náklady: 1 136 915 tis. Kč, dotace EU 787 021 tis. Kč. Dokončení: 2014.

VTP Ostrava. „Rozšíření Vědecko-technologického parku a výstavba nových budov“: výstavba budov pro provoz VTP v Pustkovci, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií, rozšíření lokality pro nové investory. Náklady: 660 014 tis. Kč, dotace EU 430 098 tis. Kč. Dokončení: 2016.

Revitalizace Ostravice

Komenského sady. „Revitalizace Komenského sadů“: revitalizace největšího parku na území Ostravy. Výstavba nových, rekonstrukce stávajících komunikací, zpevněných ploch, obnova mobiliáře. Náklady: 32 228 tis. Kč, dotace EU 27 394 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Visuté galerie. „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží“: stavba dvou visutých vyhlídkových galerií v ose ulice Matiční a před budovou krajského soudu. Náklady: 16 034 tis. Kč, dotace EU 13 629 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Objekty na řece. „Objekty na řece“: úprava břehů pro pohyb a rekreaci občanů, slunicí plochy, vodácké zastávky, přístav aj. umožňující volnočasové aktivity u řeky Ostravice v centru města. Náklady: 31 516 tis. Kč, dotace EU 27 755 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Cyklostezky. „Cyklostezky Ostravice“: výstavba cyklostezky od soutoku Ostravice s Odrou do Hrabové v pěti úsecích. 1. Slezskoostravský hrad – Hrabová, 2.  Hornické muzeum – Koblovský most, 3. Koblovský most – lávka na Kamenec, 4. Seidlerovo nábřeží – SO hrad, 5. Stavba v bermě, Kamenec, lávka k hradu (levý břeh). Náklady: 101 609 tis. Kč, dotace EU 86 368 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Zeleň ve městě

Izolační zeleň. „Izolační zeleň města Ostrava, realizace vybraných prvků územního systému ekologické stability“: výsadba a regenerace zeleně ve městě zejména podél liniových zdrojů znečištění s cílem snížení prašnosti z dopravy a průmyslu. Náklady: 120 551 tis. Kč, dotace EU 111 891 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Zoologická zahrada

Návštěvnické centrum. „Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava“: výstavba restaurace s celoročním provozem včetně střediska ekologické výchovy. Zahrnuje vyhlídku na zvířata, hrací prvky pro děti aj. Náklady: 63 026 tis. Kč, dotace EU 49 547 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Pavilon Evoluce. „Pavilon Evoluce“: přestavba nevyhovujícího pavilonu vodních ptáků na moderní expozici pro šimpanze a některé další druhy zvířat, včetně vybudování přírodního výběhu pro kočkodany a venkovní voliéry pro šimpanze. Náklady: 136 842 tis. Kč, dotace EU 126 579 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Safari. „Safari v Zoo Ostrava“: Vybudování výběhů v terénu s loukami ohraničenými lesními porosty pro chov zvířat, s cílem umožnění bližšího kontaktu návštěvníků se zvířaty. Náklady: 48 226 tis. Kč, dotace EU 40 922 tis. Kč. Dokončení: 2015.

Zateplování budov

Mateřské a základní školy. „Snížení energetických ztrát veřejných budov“: zateplení budov základních a mateřských škol, úřadů a jiných objektů na území města, s cílem dosažení energetických úspor. Náklady: 829 914 tis. Kč, dotace EU 515 601 tis. Kč. Dokončení: 2015.

Veřejné služby

Divadlo loutek. „Přístavba alternativní scény DLO“: přístavba nové divadelní scény včetně využití objektu pro práci s hendikepovanými dětmi. Náklady: 77 324 tis. Kč, dotace EU 66 741 tis. Kč. Dokončení: 2011.

Duhový dům. „Komunitní centrum Ostrava“: výstavba nového zařízení v Hulvákách, které poskytuje komplexní pobytové i ambulantní služby pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Náklady: 85 600 tis. Kč, dotace EU 47 626 tis. Kč. Dokončení: 2013.

Trojhalí Karolina. „Trojhalí Karolina“: rekonstrukce památkově chráněných industriálních objektů Elektrocentrály a Ústředny v Nové Karolině pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Náklady: 178 380 tis. Kč, dotace EU 151 623 tis. Kč. Dokončení: 2014.

In-line Park. „Sportovní areál U cementárny, 1. etapa“: revitalizace veřejného prostranství vybudováním víceúčelového sportovního areálu se závodními dráhami pro in line bruslení, hřišti a zázemím. Náklady: 42 000 tis. Kč, dotace EU 26 912 tis. Kč. Dokončení: 2014.

Odbor ekonomického rozvoje magistrátu


Strana  10-11

co, kdy, kde ve městě

ČTYŘI VÝSTAVY NAJEDNOU. Teplo domova se jmenuje výstava, která zve na ostravskou Černou louku ve dnech 10.–12. října. Seniorům a hendikepovaným je určena výstava Život bez bariér, tvůrčí osobnosti potěší výstava Kreativ Ostrava. Také výstava Sladké pečení je určena nadšencům novinek v kuchyni. Všechny tyto akce se konají ve stejném termínu.

VÝSTAVA MORAVSKÝCH VÍN. Pod záštitou primátora Petra Kajnara se od 10. do 12. 10. koná na Slezskoostravském hradě Výstava moravských vín. Akce je součástí Hradního hodokvasu (11.-12. 10.) a je otevřena denně od 12 do 18 h.

BAREVNÉ VANY. Do 8. října je v Trojhalí na Nové Karolině přístupná výstava originálně smaltovaných van s barevnými designy z mezinárodního sympozia Výtvarné skupiny In Signum. Vznikaly pod rukama 10 výtvarníků ze 4 zemí ve smaltovně Emalia v polském Olkuszu a doplněny jsou plochými smalty z dílny ve Frýdlantě nad Ostravicí.

HLASITÉ NEBE. Ostravský básník Karel Vůjtek vydal další knížku – Hlasité nebe, která je k dostání v knihkupectvích Academia a Artforum. Je rozdělena do tří částí – Deničky, Pod nohama kámen (verše o Praze) a Hlasité nebe. „Jeho nebe je spojeno s básnickým slovem, hlasem, zvukem, subjektivně laděným, reflektujícím dětství, milostný život, tělesnou blízkost, přírodní obrazy, které mu dovolí vymaňovat se z poklesnuté všednosti,“ hodnotí sbírku autorka doslovu profesorka Svatava Urbanová.

KAŽDÝ DEN NĚCO. Tak by se dal nazvat program městského domu kultury, který nabízí denně divadla, výstavy, filmy – prostě zábavu. V říjnu je to například Slet bubeníků 13. října, vystoupení Karla Plíhala 23. října, tentýž den se Ostravanům živě představí známá televizní Partička. Zábavná show H. Pawlowské se koná 27. října, slavnou one man show Beckerův Caveman (Jeskynní muž) poskytne pražské vystoupení 29. října. Více o programu na www.dkmoas.cz.

PTÁCI KOLEM NÁS. Interaktivní výstava s tímto názvem představuje zážitkovým způsobem svět ptáků, ale také objasňuje některé mýty nebo ptačí rekordy. Návštěvníkům napoví, jak mohou ptákům pomoci v zimě, co dělat se zraněným ptákem, seznámí je s některými záchrannými projekty. Výstava je otevřená v pavilonu C na výstavišti Černá louka každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin až do 2. listopadu.

VELETRH HRAČEK. Každoroční podzimní Veletrh hraček se uskuteční opět na ostravském výstavišti Černá louka od 25. do 28. října. Nabídne dětem všechno, co dnes trh hraček obsahuje, je však i dobrou příležitostí pro rodiče nakoupit už vánoční dárky.

PRO DÁMY I FOTOGRAFY. Dvorana haly Gong v Dolních Vítkovicích až do 23. listopadu nabízí skvělou výstavu – fotografie, texty i performance jedné z nejvýznamnějších návrhářek v ČR Denisy Nové pod názvem „Ruměná. Kůže z dechu“. V galerii haly Gong vystavuje fotografie Michal Kalhous, vedoucí katedry intermédií fakulty umění Ostravské univerzity. Kalhous patří k profilovým postavám 90. let, fotografii používá bez předsudků.

DO AKORDU NA HVĚZDY. Známí pražští umělci vystupují v Ostravě často. P. Nárožného, J. Šťastného a S. Postlerovou lze vidět v komedii V Paříži bych tě nečekala, tatínku, kterou kulturní dům Akord uvede 16. října. Klicperovo divadlo z Hradce Králové nabídne v Akordu hru Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 21. října a klasiku – hru Romeo a Julie 22. října, ale ve velmi aktuální a vtipné formě. Více o koncertech, akcích pro seniory a dalším programu na www.ak-akord.cz.

ROZHLÉDNI SE! Tak se nazývá ojedinělá akce pro děti, kterou kulturní dům Akord připravuje na 18. října. Má děti poučit, jak se chovat v silničním provozu. Součástí jsou soutěže, kvízy, zábava i prohlídka stanoviště integrovaných záchranných složek Ostravy.

PO ROCE OTEVŘELI. Po roční rekonstrukci se opět otevřel geologický pavilon prof. F. Pošepného VŠB-TU. Zateplení, klimatizace, bezbariérové přístupy a celkové vylepšení pavilonu stálo téměř 20 milionů korun. Pavilon je nyní zařazen mezi turisticky atraktivní místa. Dvakrát ročně se otevírá veřejnosti zdarma, příležitost bude už 18. října při mineralogickém setkání na univerzitě.

CENA I PRO OSTRAVU. Architekt Josef Pleskot 17. září převzal cenu Architekt roku za projekt Světa techniky, jehož pavilon je nově otevřený v ostravské Dolní oblasti Vítkovic. Ocenění hodnotí mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech a udílí se v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH. Podle hodnotící poroty cena zahrnuje i celou unikátní revitalizaci industriální památky ve Vítkovicích, takže je to mimořádná pochvala také pro Ostravu.

ATRAKCE I PRO ,NERYBÁŘE‘. Tradiční podzimní výlov rybníka Bezruč u Jistebníka se letos uskuteční ve dnech 7. – 9. listopadu. Milovníci rybího masa z kaprů, candátů či tolstolobiků i ti, co ryby nemusejí, si však přijdou na své v kouzelné podzimní atmosféře.

MISS PRINCESS V ČEZ ARÉNĚ. Světové finále soutěže krásy Miss Princess of the World 2014 se uskuteční v pátek 10. října v ostravské ČEZ Aréně.  Dívky ve věku 16 – 26 let musí zvládnout práci s moderními komunikačními prostředky i základy diplomacie. Celkem 50 finalistek se sjede z celého světa, o vítězce rozhodne padesátičlenná porota složená z velvyslanců, národních organizátorů soutěže, VIP osobností a do hlasování se on-line zapojí vybrané osobnosti ze všech kontinentů.

festival

Diváci se mohou těšit na jedinečné umělecké zážitky

Divadelníci míří popáté do Prahy

Tradičně v podzimních dnech se ostravská divadla popáté představí festivalem pražskému publiku. Nabídnou ze svého repertoáru skutečně to nejlepší, mnohdy představení ověnčená v minulosti cenami.

Na Nové scéně Národního divadla se 28. září představila hudebně-taneční performance k 50. výročí vystoupení M. Cunninghama v ČR pod názvem Pocta Cunninghamovi, které nastudovalo Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Ostravským centrem nové hudby a Národním divadlem. O měsíc později, 26. října, nabídne NDM Pražanům odpoledne v Divadle na Vinohradech hru S. Stephense a M. Haddona Podivný případ se psem, večer je ve stejném divadle připravena inscenace Davida Jařaba Za vodou.

Hned 1. listopadu odpoledne zve do Divadla v Dlouhé ostravské divadlo loutek děti na hru Kocourek Modroočko, večer se v Divadle Komedie představí Komorní scéna Aréna s oceněným představením Ruská zavařenina. Aréna má však pro Pražany připravenu i další inscenaci, 2. listopadu v suterénu Národního divadla odehraje Jerofejevovu hru Moskva-Petušky.

Baletním „majstrštykem“ je určitě skládanka tří choreografů P. Šmoka, N. Novotné a J. Kyliána a tří skladatelů Smetany, Martinů a Janáčka v půvabném představení Návraty domů. Balet NDM se takto představí na scéně Národního divadla 2. listopadu. Ve stejný den odehraje soubor Divadla P. Bezruče v divadle v Celetné Jacksonovu hru Můj romantický příběh.

Pražským dětem i dospělým určitě zpestří předvánoční období interaktivní výstava Pimprlárium, kterou obdivovatelům loutkářského umění nabídne ostravské divadlo loutek v pražské Galerii umění pro děti od 16. října do 21. prosince. (o)

Nejen muzeum

Ostravské muzeum na Masarykově náměstí nenabízí jen historické či přírodní skvosty, ale také některé služby. Až do konce října lze každé pondělí od 15 do 16.30 hodin navštívit mykologickou poradnu. Odborníci tu určí nasbírané houby či poradí. Září bylo na houby velmi bohaté. Houbařům je určen také cyklus přednášek v pondělky vždy v 17 hodin. Na téma Houby – dvojníky se bude hovořit 27. října, na nejčastější dotazy houbařů lze najít odpověď 3. listopadu. O týden později poslouží jako oblíbené téma Houby v kuchyni, 24. listopadu pak Houby bučin. Exotická přednáška s názvem Příroda a houby Jižní Koreje se uskuteční 1. prosince s předsedou České vědecké společnosti pro mykologii Vladimírem Antonínem. (g)

Začíná sedmá sezona

Už sedmý rok Dům kultury města Ostravy nabízí přímé přenosy z newyorské Metropolitní opery, ale i jiných velkých divadel. První přímý přenos začínající sezony se uskuteční 11. října a nabídne Verdiho Macbetha s Annou Netrebko v roli lady Macbeth. Pokračuje Mozartovou komickou operou Figarova svatba 18. října, orchestr bude řídit dirigentská legenda James Levine. Bizetova Carmen s Anitou Rachvelishvili v titulní roli zazní 1. listopadu, 22. listopadu bude v repertoáru živých přenosů Rossiniho Lazebník sevillský. Milovníkům tance je určen přímý přenos londýnského baletu Manon 16. října. Vstupenka je 320 korun, při zakoupení 5 a více vstupenek jen za 250 korun. (g)

Zářivý krystal Bohumil Kubišta

Výstava Bohumila Kubišty, jím inspirovaných současníků i následovníků, je vrcholem výstavního roku 2014 v Moravskoslezském kraji i celé České republice. Výstavu s názvem „Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české umění / 1905 až 2013“ nabízí od 3. října Galerie výtvarného umění v Ostravě. Potrvá až do 4. ledna 2015.

Velkorysý výstavní projekt, který má ambici důkladně zmapovat život, dílo a dějinný kontext tvorby slavného malíře Bohumila Kubišty i jeho inspirační odkaz, nabízí zrcadlení v dílech jeho současníků a pokračovatelů. Představí se tvorba dalších autorů, jakými jsou např. Emil Filla, Vincenc Beneš, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Josef Váchal, Josef Šíma, František Muzika, Jindřich Štyrský a dalších celkem padesát významných jmen. 

„Jedním z cílů výstavy je poukázat na Kubištovu vůdčí roli v rámci celého českého moderního umění 20. století, která byla vždy předpokládaná, ale nebyla nikdy výstavně prokázána,“ vysvětluje očekávané přínosy projektu Karel Srp, hlavní kurátor, který vedl tým historiků umění a kurátorů připravujících Kubištovu retrospektivu. Díky zevrubným archivním výzkumům odhalí výstava a doprovodná výpravná publikace i dosud neznámé peripetie dobrodružného života Bohumila Kubišty, který zemřel na španělskou chřipku. „Umělecká hodnota vystavených děl je nevyčíslitelná, teoretická vysoko překračuje částku 1 miliardy korun,“ vysvětluje ředitel krajské Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza. Architektem výstavy je Tomáš Svoboda. (g)

přijměte pozvání

8. ročník bienále festivalu divadelní tvorby byl nabitý

Divadlo bez bariér, ale i premiéry

Podzim je každoročně pro Divadlo loutek Ostrava doslova nabitý prací a událostmi. Od 29. září do 2. října nabídlo divadlo inscenace své i hostujících českých, maďarských a slovenských souborů na festivalu, který nemá v Evropě obdoby. Divadelní pouť bez bariér, jak se původně festival jmenoval, poukazoval na děti se zdravotním hendikepem a speciálními potřebami, nově na­z­vané pokračování festivalu Divadlo bez bariér navazuje přehlídkou překonávající veškeré bariéry a tabu mezi lidmi ve všech možných oblastech. Uvedené inscenace často hledají nové formy komunikace s divákem.

V letošní přehlídce byla například i autorská inscenace Šest miliard sluncí na téma Alzheimerovy choroby a jejího působení na lidskou paměť či představení o matce, která se snaží svého syna „vyléčit“ z homosexuality. Dramaturgické pojetí festivalu se stále vyvíjí, ale zároveň potvrzuje, že divadelní scéna může poutavě a srozumitelně představit a přiblížit jakékoli lidské problémy. Součástí festivalu byly také výstavy i knižní pohádky pro děti se sluchovým postižením. Ostravští loutkáři se na festivalu představili premiérou inscenace Oskar a růžová paní v režii uměleckého šéfa DLO Václava Klemense. Zpracovává knižní předlohu francouzského autora Erica-Emmanuela Schmitta o nevyléčitelně nemocném chlapci, jemuž se oporou a přítelkyní stává nemocniční ošetřovatelka a pomáhá mu vyměřený čas naplnit smysluplněji než jeho vlastní rodiče.

Září však přineslo další premiéru. Slovenský divadelník a hudebník Martin Geišberg z Banské Bystrice už v Ostravě inscenoval pohádku O víle menší než zrnko máku, letos na 19. září připravil premiéru pohádky Aika ze ztracené pohádky. Aiku už Geišberg vymyslel adresně pro DLO. Začal zkoušet bez scénáře, inscenace vznikala na základě hereckých improvizací a etud na pojmenovaná témata. Stejně se rodila i scénická hudba. Pohádkovými postavami jsou vyřazené loutky a přísný inspicient. Inscenace počítá s bezprostředním zapojením dětských diváků, kteří nesedí v běžně uspořádaném hledišti, ale přímo uprostřed pohádkových dějů. Je určena předškolním dětem od tří let. Kostýmy a loutky navrhla Geišbergova partnerka, výtvarnice Elisabeth Wittgruber, výtvarníkem scény je Juraj Poliak. (g)

Festival pro nadšence

Letošní 12. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů začíná 3. října v Domě kultury města Ostravy, nabídne celkem 95 snímků. Je určen milovníkům sportu a adrenalinu. Filmy míří také do dalších 36 měst u nás, na Slovensku i v Rusku. Až do 6. prosince budou soutěžit filmy cestopisné, sportovní či o extrémních sportech, vodě a horách. Z přihlášených filmů byly do soutěže vybrány zhruba dvě třetiny. Festival má také rozsáhlý doprovodný program v podobě sedmdesáti besed, výstav, vernisáží či autorských čtení.

Nejkratší přihlášený snímek má 126 vteřin a nejdelší 98 minut, jsou z 21 zemí světa. Filmy mezi sebou soutěží ve čtyřech kategoriích – A. dobrodružný a extrémní sportovní film – sporty v přírodě (mimo horolezectví a vodní sporty), lyžování, extrémní lyžování, horská kola, paragliding, speleologie atd., B. horolezecký a horský film – vč. expediční lezení, lezení v ledu, polární expedice, hory, člověk a hory, C. dobrodružný vodní film – rafting, vodácké sporty, kanoistika, jachting, potápění, surfing, dálkové plavání a podvodní speleologie atd., D. cestopisný film. Podrobnosti na www.outdoorfilms.cz. (d)

Ztráty a nálezy

Divadlo Petra Bezruče 9. září slavnostně zahájilo novou sezonu s podtitulem Ztráty a nálezy. Nabídne celkem pět premiér. Diváci se mohou těšit na světovou premiéru, literární bestseller i velké dramatické klasiky. Název 69. sezony se netýká pouze témat premiérových titulů, ale také proměny v hereckém souboru. Po několikaletém angažmá divadlo opustili Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, Přemysl Bureš a Josef Jelínek. Diváci se však s herci budou ještě setkávat v dohrávaných inscenacích. Novými posilami hereckého souboru DPB jsou Sarah Havačová a Vojtěch Říha, čerství absolventi Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Také v začínající sezoně budou Bezruči hosty prestižních divadelních přehlídek. Do Prahy zavítá Havlova Audience režiséra Štěpána Pácla k 25. výročí listopadových událostí. ,Bezruči‘ se objeví také na pražském Festivalu 13+ a na těšínském Festivalu divadel Moravy a Slezska zahraje soubor DPB Petrolejové lampy režiséra Martina Františáka. Groteska Můj romantický příběh potěší diváky v sedmi českých městech. (d)


Strana 12

o lidech s lidmi

Zastupitelé vyznamenali osobnosti

Prvním čestným občanem Ostravy se v roce 1935 stal prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Od té doby byl významným osobnostem, které se zapsaly do historie nebo mají vztah k městu, titul udělen 65krát. Cenou města Ostravy vyznamenali zastupitelé poprvé v roce 1996 kolektiv historiků, autorů knihy Dějiny Ostravy. Do dneška ocenění převzalo 23 jednotlivců nebo kolektivů. 

Stanislav Kolíbal: Ostrava, výchozí bod

Ostrava se svými důlními a hutními podniky se stala výchozím bodem umění akademického sochaře a výtvarníka Stanislava Kolíbala. „Fakt, že jsem nevyrůstal obklopen líbeznou krajinou, ale průmyslovými konstrukcemi, mě vedl v mém uměleckém vývoji ke geometrickým tvarům a geometrii, která se mi stala na celý život mojí uměleckou řečí,“ vyprávěl krátce poté, co mu bylo 10. září při jednání městského zastupitelstva uděleno Čestné občanství města Ostravy.

Přední český výtvarník profesor Stanislav Kolíbal je jedním z těch, kteří pomáhali přetvářet umělecké dějiny 20. století. Řadí se k nejvýznamnějším představitelům českého konceptuálního umění, jehož podstatou je myšlenka nebo koncept autora, nikoliv vzhled. Zastoupení jeho děl ve sbírkách nejprestižnějších galerií moderního umění dokládá, že jeho význam je celosvětový. Mezi jeho nejznámější díla patří reliéfní zeď československého velvyslanectví v Londýně či pankrácké předmostí Nuselského mostu v Praze.

Stanislav Kolíbal se narodil 11. prosince 1925 v Orlové, ale vyrůstal a dospíval v Ostravě. V ostravském Domě umění také v roce 1943 poprvé vystavoval své kresby, které mu přinesly hned první cenu. Úspěch ho motivoval k zahájení studia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kterou ukončil v roce 1951. V následujících čtyřech letech vystudoval také pražskou DAMU. V letech 1990–1993 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru socha – instalace. Za svoje životní dílo byl oceněn medailí Za zásluhy, kterou mu 28. října 2005 předal prezident republiky Václav Klaus.

Čestné občanství města Ostravy přijal Stanislav Kolíbal s pokorou a úctou. „Je těžké vyjádřit, co tento fakt pro mne znamená. Když jste vyznamenáni medailí Za zásluhy na Pražském hradě, i když je to z rukou prezidenta, jste jen jedním z dlouhé řady oceněných. Je to obecné a neosobní. Udělení Čestného občanství města Ostravy se mě naopak hluboce dotýká. Spojuje mě s dobou mého mládí, s logikou celého mého života, který začal právě tady,“ řekl devětaosmdesátiletý umělec, který žije a pracuje v Praze.

Hans Zdražila: Český vzpěrač století

Hans Zdražila nezapře vzpěrače: je rovný a přímý chlap. Cenu města Ostravy přijal od městských zastupitelů s upřímným poděkováním a jako ocenění toho, co ve svém sportu dokázal. S úsměvem ale při neformálním setkání v salonku radnice dodal, že třeba si na něj ještě vzpomenou na Pražském hradě s nějakou tou státní medailí…

V roce 1964 se pro tu nejvzácnější musel vydat jako člen československé výpravy až do japonské metropole Tokia, kde se konaly XVIII. letní olympijské hry. O rok dříve mu na evropském a světovém šampionátu pověsili na krk bronz, ale to by nebyl Hans, synek z černé Ostravy, aby nehleděl výše.

„Tehdy se ještě vzpíralo v trojboji. Po tahu, který jsem měl nejslabší, mi za 130 kg patřilo šesté místo. Přitom jsem vyrovnal národní rekord!“ zavzpomínal Zdražila. V trhu dostal nad hlavu nový olympijský rekord 137,5 kg a dostal se na druhé místo za domácího Ohučiho a před Rusa Kurencova. Rozhodnutí přinesl nadhoz. Když sovětský vzpěrač zvedl na třetí pokus 175 kg, zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto. Borec se lvíčkem na prsou si ale nechal naložit 177,5 kg. Hala Šibuja ztichla, aby po chvíli vybuchla nadšením: světový rekord! Hans Zdražila se stal výkonem 445 kg v trojboji olympijským vítězem! Navíc v den narozenin své manželky!

„Sověti se s tím moc nechtěli smířit a podali protest proti mému pokusu. Naštěstí neuspěli, ale omluvit se mi za to přišel jenom jejich lékař,“ připomněl Zdražila chvíle po dramatickém finále.

Nový držitel Ceny města Ostravy vybojoval během své závodní kariéry také titul mistra světa, překonal třikrát světový a osmkrát olympijský rekord. Na OH v Mexiku 68 skončil šestý, start na třetí olympiádě v Mnichově 72 mu překazily nemoc a zranění. Nikdo jiný než Hans Zdražila proto nemohl být vyhlášen českým vzpěračem století. V roce 2009 ho město Ostrava zařadilo mezi své sportovní legendy.

Hans Zdražila, ostravský rodák, ročník 1941, přes zdravotní problémy, které jsou nejen důsledkem navzpíraných tun, ale také úrazu na šachtě, neskládá ruce do klína. Je náruživým sportovním střelcem a jak potvrdila jeho dcera Pavlína, která ho na radnici doprovázela, dokáže se svou velkorážní puškou trefovat náramně.

Bohuslav Krzyžanek a Libor Vidlička


Strana 13

z archivu města

Vzestup a pád značky Langer

Prudký průmyslový rozvoj Ostravska v 19. století přinesl vznik mnoha firem menší a střední velikosti, které přetrvaly až do poloviny 20. století. Jednou z nich byla firma Johanna Langera a jeho potomků.

Mistři mědikovci

V roce 1862 založil v Moravské Ostravě mědikovec Jan Hauke (či Hanke) dílnu, kterou koupil roku 1871 mědikovecký mistr Johann Langer, rodák z Nové Pláně na Bruntálsku,  řemeslu vyučený v Opavě. Jméno Langer bylo s podnikem spojeno až do konce jeho samostatnosti. Kotle a další výrobky nacházely uplatnění v pivovarech, lihovarech, cukrovarech, chemičkách aj. V Moravské Ostravě si Johann Langer umem a kvalitou odvedené práce brzy získal řadu zakázek, což mu umožnilo rozvoj podnikání. Svou dílnu provozoval u domu č. p. 316 na rohu ulic Nádražní a Stodolní. Zapojil se i do místní samosprávy, nejprve byl šest let náhradníkem, od roku 1885 pak členem obecního výboru za německé liberály.

Firma se rozšiřuje

Úspěšný rozvoj podniku přerušila smrt Johanna Langera v roce 1886, vedení firmy se po něm ujal syn Anton. V roce 1892 podnik rozšířil, začal s výrobou armatur a postupně zaváděl moderní tovární provoz. Možnosti dalšího rozšiřování podniku v daném místě byly omezené, proto v roce 1898 vybudoval v blízkosti frýdlantské dráhy nový tovární komplex ohraničený dnešními ulicemi Soukenickou, Roháčovou a Porážkovou. V nové továrně se nacházely slévárna, výrobna armatur, strojírna, skladovací prostory, s růstem výroby docházelo k jejímu  rozšiřování. Součástí byla také obytná budova č. p. 1090, která se stala rodinným sídlem.

Čestný občan Přívozu

Anton Langer se výrazně účastnil veřejného, politického a spolkového života v Moravské Ostravě, od roku 1896 zasedal v obecním výboru za německé liberály. V místním střeleckém spolku Schützenverein se stal vrchním střeleckým mistrem, zastával rovněž funkci velitele moravskoostravského dobrovolného hasičského sboru, v obou případech se jednalo o vysoce prestižní posty. Byl mimo jiné místopředsedou kostelního konkurenčního výboru, ředitelem živnostenského spolku Gewerbeverein, účetní spolku Deutsche Haus, ředitelem Deutsche Bank v Mor. Ostravě, město Přívoz mu v roce 1905 udělilo čestné občanství. Po vzniku samostatného Československa byl jmenován do správní komise Moravské Ostravy jako zástupce německých stran, na funkci však rezignoval a z politického života se stáhl.

Konec továrníka

Firma „Johanna Langera syn Anton Langer, továrna na měděné i kovové zboží a strojírna, továrna na armatury a ústav pro výrobu strojů“ nadále prosperovala, v časech největšího rozmachu zaměstnávala 140 lidí. Anton Langer dosáhl řady úspěchů v profesním i veřejném životě, proto vzbudila údiv jeho sebevražda v roce 1927. Německý tisk uveřejnil řadu nekrologů, český, pokud se vůbec záležitosti věnoval, spekuloval, že důvodem byly milionové daňové nedoplatky, což továrník prý neunesl a zastřelil se. Později stejný deník svou původní zprávu odvolal. Důvodem byla pravděpodobně vážná nemoc, kterou Langer na konci života trpěl. Firma a další aktiva zemřelého přešla po dědickém řízení na syny Johanna, Leopolda a další příbuzné, nejstarší syn Josef byl vyděděn pro dluhy. Vedení firmy se ujal Johann Langer.

Konfiskací k zestátnění

Hospodářská krize ve třicátých letech 20. století a její důsledky patrně zapříčinily vstup dalšího společníka do firmy. Stal se jím Ing. Kurt Sliwka, původem z Petřvaldu ve Slezsku. V letech 1933–1934 vznikla společnost Langer & Sliwka vyrábějící speciální přístroje a zařízení pro pivovary, stroje pro čištění lahví a pasterizování piva, tradiční parní kotle a také bojlery pro ústřední topení.

Po nacistické okupaci se Johann Langer i Kurt Sliwka stali členy NSDAP, firmu zastupoval od roku 1942 pouze Kurt Sliwka. Po skončení války byla jako německý majetek zkonfiskována. Za národního správce byl počátkem roku 1946 dosazen Josef Klimša. Podnik byl v roce 1949 začleněn pod Instalační závody, národní podnik. Langerovu firmu dnes připomíná dům v Soukenické ulici čp. 1090, č. o. 19, a přilehlý areál bývalé továrny. Tomáš Karkoszka


Strana 14

aktivní senior

Vycházky a přednášky

V rámci projektu Moje Ostrava – moje historie 2014 zve seniory Archiv města Ostravy na čtvrteční říjnová setkání podle vybraného tématu do Ostravského muzea nebo archivu. S ohledem na kapacitu přednáškových sálů (30 osob) je nutná předchozí registrace zájemců; Ostravské muzeum, Masarykovo nám.: korenkova@ostrmuz.cz, andrea.weg@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (pokladna), 777 012 808; Archiv města Ostravy, Špálova 19: archiv@ostrava.cz, tel. 599 450 012.

Program – 9. 10.: Ostravské muzeum: 10–12 hod., 15–17 hod. – téma Za dřevinami na Černou louku s botaničkou Zdenkou Rozbrojovou. Za nepříznivého počasí přednáška s prezentací Dřeviny našich parků (vstupné 30 Kč).

Program Archivu města Ostravy: 10–12 hod., 15–17 hod. – Co najdete v archivu? „Znovuzrození“ archiválií v knihařské dílně, archivem provede Jaroslava Novotná.

Program – 23. 10.: Ostravské muzeum: 10–12 hod., 15–17 hod. – Ostravské obchodní domy (Textilia, Baťa, ASO, Brouk & Babka), přednáší Kateřina Barcuchová (vstupné 30 Kč).

Program Archivu města Ostravy: 10–12 hod., 15–17 hod. – téma Atmosféra 28. října 1918 v Ostravě. Přednáší Jozef Šerka.

Setkání s legendou

Svůj životní příběh bude vyprávět ostravská sportovní osobnost, olympijská legenda a gymnastka Adolfina Tačová na setkání, které se uskuteční 30. října i s autogramiádou v 10 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Průběžné ulici v Ostravě-Porubě. Senioři mají vstup zdarma.

Na co do Akordu

Každé první úterý v měsíci se mohou důchodci zabavit a zatančit si v odpoledním cyklu Senior klub. Kompletní nabídka akcí pro seniory, vč. lekcí na klavír, jsou na adrese www.dk-akor.cz.

Přijďte na Den seniorů

Dům kultury města Ostravy zve na Den seniorů, který se uskuteční 17. října od 9 do 13 hodin v mnoha prostorách kulturního domu. Nabídne prodejní výstavu zdravotnických pomůcek, bylinek, kosmetiky aj., po celý den budou také otevřená poradenská centra, kde se senioři mohou dovědět vše o sociálních službách. Nebude chybět měření tlaku a tuku, rady výživového odborníka ani krátké přednášky lékařů a besedy o bezpečnosti. (k)

sociální péče

Slunovrat má nové prostory

V Domově Slunovrat, příspěvkové organizaci města Ostravy, v ulici Na Mlýnici v Přívoze, otevřeli 18. září nově zrekonstruované prostory. Ředitel domova Vojtěch Curylo při této slavnostní příležitosti přivítal náměstka primátora Martina Štěpánka a vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Jaroslavu Rovňákovou.

V Domově Slunovrat, který poskytuje dvě pobytové sociální služby – domov pro seniory a unikátní službu domov se zvláštním režimem pro lidi s chronickým duševním onemocněním, během půl roku zrekonstruovali několik prostor. Vznikly bezbariérové vstupy, ale také unikátní fototerapeutická místnost. Fototerapie je vědecky uznávanou metodou, přispívá k léčbě nebo zmírnění účinků depresí, poruch spánku ap. Novinkou ve Slunovratu je moderní víceúčelový společenský sál pro zhruba 70 osob na promítání filmů, besedy či semináře. Náklady na rekonstrukci dosáhly 5,6 mil. korun. Finanční dotaci poskytlo v plné výši město Ostrava.

veřejná výzva

Dotisk a aktualizace propagačních materiálů – Ostrava

Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná místa destinace, poskytovatele ubytovacích kapacit, kulturní instituce, kavárny a restaurace ve Stodolní, které mají zájem o zahrnutí do letáků podle zaměření – Navštivte, Stodolní, Trhací mapa, Ubytování, Film Ostrava připravované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Aktualizace propagačních materiálů je jednou z aktivit projektu „Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“.

Jde o aktualizaci těchto letáků:

1. Navštivte: leták je nyní přeložen do 6 jazyků – čeština, angličtina, němčina, polština, ruština a francouzština, seznamuje návštěvníka destinace s nejvýznamnějšími turistickými atraktivitami.

2. Trhací mapa: obsahuje češtinu, angličtinu, polštinu, ruštinu a němčinu. Mapa slouží pro rychlou orientaci v destinaci a obsahuje základní informace.

3. Stodolní: leták je přeložen do polštiny, angličtiny a češtiny a přehledně zobrazuje populární ulici v Ostravě.

4. Ubytování: leták se zaměřením na ubytovací kapacity, restaurace a kavárny v Ostravě v 5 jazykových mutacích čeština, angličtina, polština, němčina, ruština.

5. Film Ostrava v češtině a angličtině.

Tato veřejná výzva se týká turistických atraktivit, včetně kulturních atraktivit, restaurací, barů, kaváren, poskytovatelů ubytovacích služeb, organizátorů akcí a dalších subjektů, které se podílejí nebo se chtějí podílet na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko a splňují níže uvedená povinná kritéria.

Povinná kritéria pro turistické atraktivity:

– pevně daná otevírací doba, otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou uzavření z důvodu údržby

– vlastní webová prezentace min. v ČJ

– u turistických atraktivit možnost průvodce (min. na objednání/po předchozí domluvě) v ČJ, AJ, PJ („živý“ průvodce může být nahrazen audio průvodcem)

Povinná kritéria pro restaurace, kavárny, bary, aj.:

– neprovozuje hrací nebo výherní automaty

– má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ

– je v provozu alespoň 1 rok, má otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou uzavření z důvodu údržby.

– je atraktivní pro návštěvníka cestovního ruchu svým jedinečným a ojedinělým stylem, či nabídkou regionálních produktů (místní nebo zahraniční speciality)

Povinná kritéria pro poskytovatele ubytovacích služeb:

– absolvování školení či jiné podobné vzdělávací aktivity se zaměřením na kvalitu služeb v cestovním ruchu

– certifikace ubytovacího zařízení

– doložení kopie certifikátu nebo dokladu o zahájení certifikace ubytovacího zařízení

– vlastní webová prezentace min. v ČJ a AJ

Povinnosti subjektu: Povinností subjektů, která vyplyne ze zapojení do aktivity, bude dodržení povinné publicity projektu a propagace aktivity v rámci jejích možností. Nebude-li objekt splňovat všechna požadovaná kritéria, bude automaticky vyřazen.

Pokud máte zájem být součástí této aktivity a splňujete uvedená kritéria, napište prosím na: lkajnarova@ostrava.cz nejpozději do pátku 31. 10. 2014.V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Lucii Kajnarovou tel. 599 443 079. (oer)


Strana 15

Eltona střídalo rodinné bruslení

Po slavnostním zahájení provozu In-line Parku pozval náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku) milovníky bruslení k projížďce na kvalitních profesionálních dráhách. Areál U Cementárny je ideálním místem pro rodinné sportování.

Ostrava bude pořadatelem ME v krasobruslení 2017

Na kongresu mezinárodní unie ISU se rozhodlo o pořadatelství mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 2017. Evropský šampionát uspořádá ve dnech 25.–29. ledna Ostrava! Jde o velký úspěch Českého krasobruslařského svazu a Ostravy, Evropského města sportu 2014.

Příznivci tohoto krásného, u nás historicky velmi úspěšného a populárního sportu, si mohou ve dnech 1. – 2. listopadu dát v multifunkční hale ČEZ Arény malý předkrm v podobě 33. ročníku Velké ceny Ostravy v krasobruslení, kterou uspořádá BK LR Cosmetic Ostrava. (vi)

evropské město sportu

FOTBAL: 1. liga Baník-Jihlava (18. 10.), Baník-Hr. Králové (1. 11.). Začátky v 15 hod.

HOKEJ: Liga mistrů Vítkovice vs. SaiPa Laaperanta ( 7. 10.). Extraliga Vítkovice-Ml. Boleslav (14. 10.), Vítkovice-Litvínov (21. 10.),Vítkovice-K. Vary (23. 10.), Vítkovice-Třinec (28. 10.). Začátky v 17 hod.

BASKETBAL: NBL muži NH vs. Ústí (8. 10.), NH-USK Praha (15. 10.), NH-Jindř. Hradec (1. 11.). Bonver Aréna v 17.30 hod. BL ženy SBŠ Ostrava-Valosun Brno (26. 10.), SBŠ-Hr. Králové (2. 11.). Hala SG Zábřeh v 15 hod.

VOLEJBAL: Extraliga muži VK Ostrava-Příbram (23. 10.), VK-Karlovarsko (1. 11.). Hala Hrušovská v 17 hod. Extraliga ženy TJ Ostrava-Brno (16. 10.), TJ-Prostějov (23. 10.). Hala Varenská v 18 hod.

HÁZENÁ: Čs. interliga Sokol Poruba-Partizánske (3. 10., 16.30 Bohumín), Poruba-Michalovce (22. 10.), Poruba-Bratislava (1. 11.). Hala Hrušovská v 18 hod.

FLORBAL: Extraliga muži Vítkovice-Liberec (11. 10., 18.15), FBC-Pardubice (18. 10., 19), Vítkovice-Chodov (19. 10., 17.15), Vítkovice-Sparta (25. 10., 18.15), FBC-Vinohrady (28. 10., 17). Extraliga ženy FBC-Bohemians (11. 10.), Vítkovice-Liberec (19. 10.,15), Vítkovice-Střešovice (25. 10.,15), FBC-Vítkovice (28. 10.,14). Vítkovice hrají v SC Dubina, FBC v ČPP Aréně v Muglinově.  (vi)

Ministr na cvičném polygonu

Centrum bezpečné jízdy (CBJ) Libros v Přívoze navštívil 12. září ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Humanitární mise doma i v zahraničí, speciální příprava a výcvik řidičů pro logistiku operací, to všechno byla témata, o kterých jednal s vedením centra a dalšími partnery.

Řidiči vozidel integrovaného záchranného systému absolvují v CBJ už několik let speciální přípravu, což má pozitivní vliv na jejich schopnosti reagovat ve složitých situacích. Tréninky dovedností řidičů v ovládání speciálních vozidel a těžké techniky na kluzném asfaltovém polygonu jsou pro ně nenahraditelné. Lubomír Zaorálek převzal od zástupců CBJ  a sdružení „Ostrava bezpečná doprava!!!“ návrh koncepce programu pro zajištění výcviku řidičů speciálních jednotek. Osobně si vyzkoušel podmínky připravovaného technicko-terénního polygonu pro výcvik řidičů složek IZS a Armády ČR. (df)

Mažoretky jsou zlaté!

S kolekcí pohárů a medailí z mistrovství světa v Praze se přišly do radnice pochlubit členky mažoretkového oddílu TOM Krokodýl. Za vzornou reprezentaci města jim poděkoval náměstek primátora Martin Štěpánek.

Největší úspěch zaznamenaly juniorky (12 – 15 let), které se staly mistryněmi světa v pochodovém defilé a pódiové sestavě. Kadetky (9 – 11 let) přivezly stříbro a seniorky (16 let a víc) bronz. Juniorky vedou trenérky Kristýna Hillová a Gabriela Křížová, minikadetky Olga Novotná, kadetky Lenka Kapsová a Jana Kozarová, seniorky Jana Petříková a Lucie Kempná. Na stupních vítězů Ostravanky stanuly šestnáctkrát, každá z 60 účastnic si odvezla minimálně dvě, ale také šest medailí. (bk)


Strana 16

fototéma

Dnům NATO vévodily létající stroje

Burácení stíhaček ustalo, vojenská technika se vrátila do základen, zásahové a záchranné jednotky přešly k plnění svých každodenních úkolů. Čtrnácté Dny NATO a páté Dny Vzdušných sil Armády ČR, konané 20. a 21. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, se staly minulostí. Pamatovat si je budeme jako další leteckou, vojenskou a bezpečnostní megashow, kterou poprvé v její historii navštívil prezident republiky – Miloš Zeman. Pod vlajkou NATO se jí zúčastnilo 16 států v čele s Polskem, které bylo vybráno k širšímu přestavení své armády. Zvláštním příspěvkem Američanů byla evropská premiéra unikátního hybridu mezi vrtulníkem a letadlem, konvertoplánu CV-22B Osprey. Přišlo 225 tisíc návštěvníků. (bk)