Říjen 2010

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf ( 3,53 MB).

Uvnitř čísla
2 Výměna řidičáků stále vázne
4 Evropské dny handicapu
5 Vedení města hodnotí
7 Nabídka služeb pro seniory
8 Nová radnice má osmdesát
10 Nekandidujeme, ale jede se dál
12 Pes Hero je skutečný hrdina
13 Z historie železnice v Ostravě

Strana 1+3

Činnost Lékařské fakulty Ostravské univerzity byla slavnostně zahájena, zájem studentů je velký

První medici už usedli do lavic

Po padesáti letech snažení a pokusů se Ostravě letos konečně splnil jeden z jejích velkých snů. K četným humanitním i technickým studijním oborům na zdejších vysokých školách si dnem 1. září 2010 mohla přidat velmi prestižní studium medicíny. Působení nové Lékařské fakulty Ostravské univerzity slavnostně zahájili ve středu 22. září v Domě kultury města Ostravy rektor univerzity Jiří Močkoř, děkan lékařské fakulty Arnošt Martínek, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, primátor města Ostravy Petr Kajnar a řada dalších významných hostů včetně zástupců vedení ostatních lékařských fakult z České republiky.

Po úvodním slovu rektora univerzity Jiřího Močkoře vystoupil rovněž primátor Petr Kajnar, který poděkoval všem, kdo se o vznik fakulty zasloužili, a popřál skvělou budoucnost fakultě i studentům s dovětkem – „…ať se jim Ostrava stane osudem.“

Součástí slavnostního aktu byla imatrikulace studentů lékařské fakulty. O studium oboru všeobecného lékařství projevilo zájem 650 uchazečů, do prvního ročníku v polovině září nastoupili 102 medici. Sedmdesát procent z nich je z Moravskoslezského kraje, kolem patnácti procent ze Slovenska, zbytek pak z Jihomoravského kraje a z Čech. Předpokládá se, že generace budoucích všeobecných lékařů z ostravské fakulty bude novou krví především pro moravskoslezské zdravotnictví.

Lékařská fakulta má odborné zázemí ve Fakultní nemocnici Ostrava. Sídlí v budovách univerzity v areálu bývalé nemocnice v Zábřehu, který bude pro její potřeby dále rekonstruován. Lékařskou fakultu podporuje finančně kraj i město Ostrava, při dobudování jejích prostor se počítá i s evropskými penězi. Mediky bude vyučovat přes dvě stě odborníků. (vk)

Foto: Rektor univerzity Jiří Močkoř před studenty lékařské fakulty


Primátor města Petr Kajnar hodnotí končící funkční období, je patriot, optimista a nepřestává tvrdit:

Ostrava je skvělé město s budoucností

rozhovor

Vaší dlouhodobou profesní „parketou“ jsou investiční zóny, jaký představují přínos pro město?

„Této oblasti se věnuji od roku 2002. Výsledkem je, že v Hrabové dnes pracuje sedm a půl tisíce zaměstnanců, kteří mají zajištěnu obživu pro sebe i své rodiny. Státu šetříme 1,5 miliardy ročně, které by jinak vyplatil na podporách v nezaměstnanosti. Investice města představovala kolem tři čtvrtě miliardy korun, stát do toho vložil 150-200 milionů. Zpočátku nám to nijak neusnadnil. Přesto tam dnes působí řada firem. Jednoznačně úspěšný projekt. Nově tam přibude miliardová investice italské firmy Brembo, která vyrábí brzdové obložení. Zprvu nabídne 350 míst, cílově až 600. Když stát zjistil, že Hrabová funguje, spolupracoval s námi na zóně Mošnov. Tam město vložilo půl miliardy, ale získává peníze zpět prodejem pozemků. Dnes v zóně Mošnov pracuje tisícovka lidí, z toho třicet procent z Ostravy. Výhledově jich má být až pět tisíc. To je přece slušný přínos do zaměstnanosti…

Zónu v Hrušově čeká sjednocení vlastnictví pozemků. Většina patří Ostravě, část společnosti RPG. S ní se dohodneme na společném postupu. Asi 40 hektarů se tam musí sanovat z hlediska ochrany proti povodním. Terén se tak navýší o 3 metry z návozu haldy, která je poblíž. Lokalita je bezprostředně u dálnice, nedaleko centra, může sloužit jako rozvojová zóna pro lehký průmysl, logistiku apod. Nezatracoval bych ani myšlenku na velký zábavní park. Je to otázka investora. Zajímali jsme se o to v době, kdy nebyla hospodářská krize. Tato lokalita představuje centrum euroregionu se dvěma miliony lidí, kteří jsou schopni zábavní park uživit.“

Co dalšího považujete za úspěch posledních let?

„Možná se bude někdo divit, ale jsem rád, že se mimo jiné podařilo dát dohromady jednotný vizuální styl města, i když logo s třemi vykřičníky se mnohým zdá provokativní.

Nový design slouží ke komunikaci města s lidmi, ti musejí vědět, co k městu patří. Všichni by například měli při pohledu na úřad, divadlo, sportoviště, dopravní prostředek apod. podle loga vědět, že právě tuto instituci spravují zastupitelé, které volili. Druhou stranou mince je prezentace města navenek. Konkurujeme si s městy a regiony. Potřebujeme být čitelní pro investory, zbytek republiky, zahraničí, a to se podařilo. Logo s třemi vykřičníky se okamžitě zapíše do paměti každého.

Další pozitiva volebního období jsou v oblasti dopravy, bezpečnosti ve městě atd. Konečně jsme ‚zatlačili‘ na stát, i když dost tvrdou, legislativní formou, aby se začal účinněji starat o kvalitu ovzduší, z pozic, které si město dovolit nemůže. Je toho hodně, ale to se ostatně čtenáři Ostravské radnice dočítají každý měsíc.“

Jak podle vás krize poznamenala město?

„Zpomalením některých projektů, ale tak je to všude. Že krize odeznívá, vidíme na například na příchodu firmy Brembo, ale také na obnovení výstavby Nové Karoliny. Je to největší developerský projekt v ČR. Patrná je silná důvěra investorů v potenciál města a regionu.“

Ostrava je sice univerzitním městem, ale dlouhodobě tvrdíte, že školství potřebuje ještě více rozvinout.

„Vysoké školství bylo jedním ze zásadních bodů náplně mého funkčního období. První čtyři roky na radnici v pozici náměstka primátora jsem věnoval úsilí pro vytvoření podmínek pro sanování vysoké nezaměstnanosti. Vznikala pracovní místa s nižší úrovní kvalifikace zaměstnanců. Málokterý investor začne své podnikání tím, že vybuduje výzkumné a vývojové pracoviště. Většina začne s jednodušší výrobu a sonduje, jak schopní tu jsou lidé. Když si ověří kvalitu pracovní síly, pak sem přesune výzkum. A to už se týká vysokého školství. Nový průmysl sem nepřijde, pokud zde nebudou univerzity nastaveny na nový typ průmyslu – obory s vysokou přidanou hodnotou. Proto musí město pomáhat vysokým školám orientovat se na tyto obory. Vznikají nové firmy, nová pracovní místa.

Jen investice do VŠB-TU představují za uplynulé čtyři roky asi 70 milionů korun, desítky milionů tam ještě zamíří. Investice do vzdělání se městu mnohonásobně vrátí. Taky tohle ukazuje na postavení Ostravy, která i zde supluje roli státu. Jako v případě zóny Hrabová. VŠB byla úspěšná v programech věda a výzkum pro inovace, získala cca 3 miliardy korun i díky příspěvku města na tvorbu projektů. Veřejnost už ví, že se začíná stavět elektrofakulta, přibude superpočítač IT4 Innovations. Jsou to jedny ze základních impulzů pro rozvoj, mohou být podstatným tvůrcem hrubého domácího produktu v tomto regionu v příštích letech.“

Konečně se podařilo zřídit v Ostravě také lékařskou fakultu, i to mělo své důvody

„Desítky let jsme o to usilovali, odpor z mnoha míst republiky byl mimořádný. Existence lékařské fakulty mimo jiné znemožňuje privatizovat Fakultní nemocnici Ostrava, které stále hrozilo, že jí statut ´fakultní´ vezmou, když tu není medicína. V Ostravě byl vždy citelnější nedostatek lékařů než jinde, ale teď by tu po absolvování medicíny část mohla zůstat, což zkvalitní péči o pacienty. Byl tím položen základ pro výzkum v oblasti medicínských a biologických oborů. A to zase v souvislosti se silným potenciálem strojírenského výzkumu, rozvojem nanotechnologií, informačními technologiemi, které u nás jsou. O rozvoji těchto oborů by se nám v Ostravě bez existence medicíny ani nesnilo. Jsem přesvědčen, že to jeden z našich největších úspěchů.“

Byla i kandidatura Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 součástí rozvoje města?

 „Samozřejmě. Investoři přicházejí, teď je třeba zkvalitnit život v samotném městě. Ostrava musí být atraktivní, musí vonět, poskytovat dostatek příležitosti k seberealizaci nadaným a pracovitým lidem, jinak budou odcházet za lepším. Potřebujeme, aby u nás zůstali, aby byli na Ostravu hrdí, aby byla pro ně atraktivní. Důležitá je nabídka možností, jak smysluplně trávit volný čas. Také proto jsme tolik usilovali o titul EHMK 2015. Neúspěch patří mezi věci, které mě nejvíce mrzí. Nedělali jsme to pro titul samotný, ale proto, že město a jeho obyvatelé kulturu potřebují. V projektu musíme pokračovat, možná pomaleji s ohledem na finanční možnosti a prostředky, které možná nedostaneme, ale přesto o ně usilovat budeme. Rozvoj Ostravy není úkol na 3 až 4 roky, to je dlouhodobý proces. Když to nebude v roce 2015, tak to bude ve 2020, ale udělat to prostě musíme. Každý, kdo si přečte přihlášku města do soutěže, která je mimochodem vystavena i na webu města, pochopí, jak ambiciózní projekty město má. Jsou kvalitní, protože je dělali špičkoví odborníci. Vždycky tvrdím, že kvalita přitahuje kvalitu, a funguje to.“

Jak vy osobně hodnotíte finanční kondici města?

„Ostrava patří mezi nejméně zadlužená města ČR, je v otázkách finanční kondice dlouhodobě konzervativní, nezadlužuje se, své dluhy umí platit, půjčí si jen tolik, aby to mohla splácet, používá získané prostředky na financování rozvojových záležitostí. Takže se vracejí. Máme menší zadluženost než Praha nebo Brno. Zvládli jsme i období krize, i když to někdy bolelo, snížili jsme náklady tak, abychom mohli udržet vyrovnaný rozpočet. Nevydáváme víc na spotřebu, než jaké máme příjmy.“

Když jste nastupoval do funkce primátora, prohlásil jste – Ostrava je skvělé město, s velkou budoucností. Stojíte si za svým názorem i dnes?

„Podepíšu se pod to i dnes. Řada projektů se podařila, byť razantně až drsně do toho vstoupila krize, která některé záměry přibrzdila. Ostrava má však velké ambice, až nám to často vyčítají. Ale bez patřičné ctižádosti se rozvíjet nic nedá, tak to prostě musí být. Jsem rád, že jsem mohl z pozice náměstka primátora a primátora spolupracovat při rozvoji Ostravy.“ (ok, vi)

Foto: „Rozvoj Ostravy je dlouhodobý proces,“ zdůrazňuje primátor Petr Kajnar


Strana 2

Zastupitelé schválili další postup rekonstrukce a využití chráněných objektů

Vzniklo Sdružení pro Trojhalí

Všechny tři historické haly (ústředny a elektrocentrály) na území Nové Karoliny jsou od počátku léta ve vlastnictví města Ostravy. Zářijové zastupitelstvo města schválilo návrh dalšího postupu jejich rekonstrukce a využití a zároveň založení zájmového sdružení právnických osob s názvem Trojhalí Karolina. Zakládajícími členy sdružení, které bude mít širší rozsah působnosti, mají být Vítkovice holding, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice, město Ostrava, počítá se i s Moravskoslezským krajem. K rekonstrukci obou památkově chráněných objektů budou využity prostředky Evropské unie. „V současné době v podstatě jednáme o redefinici využití Trojhalí a jeho darování nově vznikajícímu sdružení právnických osob,“ sdělil náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Studii rekonstrukce Trojhalí, které bude součástí komplexu zahrnujícího nejen Karolinu, ale také Dolní oblast Vítkovic a další související oblasti, již vypracoval architekt Josef Pleskot, autor rekonverze areálu Dolní oblast Vítkovice. Zajímavý je zejména jeho návrh průchozího „zastřešeného náměstí“, vytvořeného z objektu ústředny. Celé Trojhalí pak bude sloužit pro veřejné aktivity, jako jsou trhy a jarmarky, koncerty, debaty, přehlídky, výstavy, sportovní aktivity. Součástí budou gastronomické provozy, mobilní přepážky a poutače a podobně. V objektu ústředny vzniknou multifunkční tělocvičny se zázemím. Vše bude doplněno společným suterénem, který oba objekty propojí.

Historické budovy včetně pozemků pod nimi budou převedeny do vlastnictví sdružení formou daru. Tak bude mít město záruku, že neztratí nad nakládáním s historickými budovami kontrolu. (vk)

Foto: Tzv. Trojhalí na území Nové Karoliny patří k mnoha dalším chráněným industriálním památkám.

Dotace za miliardy

Ostrava od roku 2007 intenzivně podporuje projekty spolufinancované z externích zdrojů, zejména z EU. Od uvedeného data do konce července t. r. město získalo 6,5 mld. Kč hlavně na investiční projekty. Přitom celkové náklady těchto projektů jsou o 2,5 mld. Kč vyšší. Rozdíl částek je financován z rozpočtu města. Za každé 3 koruny investované městem se do pokladny vracejí 2 koruny z externích zdrojů. Předkladateli projektů ke spolufinancování jsou i městské obvody. Například z programu životní prostředí získala Ostrava 365 milionů korun. (av)


Ve městě se o hlasy voličů uchází osmnáct stran

Volby budou 15. a 16. října

Na území statutárního města Ostravy se ve dnech 15. a 16. října 2010 uskuteční volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Vzhledem k územnímu členění města Ostravy se ve všech volebních obvodech konají volby do zastupitelstev městských obvodů a rovněž volby do Zastupitelstva města Ostravy. Voleb do zastupitelstva se zúčastní osmnáct volebních stran. Současně proběhnou ve volebním obvodě č. 70 volby do Senátu. Týkají se voličů v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Lhotka, Petřkovice, Hošťálkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Nová Ves, Nová Bělá, Stará Bělá a Hrabová. Voliči budou vybírat mezi devíti kandidáty.

Volby proběhnou v pátek 15. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu by se konalo v pátek a sobotu následujícího týdne. Magistrát města Ostravy plní ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy a Senátu roli regi¬stračního úřadu se všemi souvisejícími úkoly.
Radek Drong

 

 Výměna řidičských průkazů nepočká!

Upozorňujeme majitele řidičských průkazů (ŘP) vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 na zákonnou povinnost výměny tohoto dokladu do 31. 12. t. r. Občané Ostravy se musí dostavit osobně na odbor dopravně-správních činností magistrátu na ul. 30. dubna 35 (býv. Union banka). S sebou si přinesou doklad totožnosti, ŘP a jednu fotografii 3,5x4,5 cm.

V závěru září tato povinnost čekala ještě na 16 755 majitelů řidičáků. Nevyměněný řidičský průkaz pozbývá od 1. 1. 2011 platnost! Na webových stránkách www.esmo.cz nebo na tel. č. 844 121 314 získáte informace, jak postupovat. Úřední dny jsou pondělí a středa 8-11.30, 12.30–17, úterý a čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–15.30, pátek 8–11 pouze pro objednané. Zda je váš ŘP hotov, můžete podle data vyřízení zjistit i na webu www.ostrava.cz na pravé straně hlavní stránky dole v rubrice Důležité odkazy. (liv)

 

Ozdravné pobyty pro ostravské děti

Město zřídilo Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který je určen dětem z mateřských a základních škol z nejvíce ohrožených obvodů města – Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky. „Fond neřeší příčiny znečištění, ale důsledky,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej a pokračuje: „Uvažujeme o částce 2 500 korun na dítě, za tyto peníze mohou školy sjednávat pobyty v přírodě v obdobích, kdy je nejhorší inverze ve městě. Jednáme s krajem i ministerstvem životního prostředí o navýšení peněz do fondu, ale to je dlouhodobá záležitost, výsledky mohou být až příští rok.“

Statut fondu a formulář žádosti o finance jsou na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci odboru životního prostředí. (r) 

Konečně hezčí

Hlavní nádraží v Ostravě-Přívoze se mění. Nedávno otevřené nové zastřešení přednádražního prostoru s novým osvětlením za celkem 19 milionů korun je součástí modernizace nádraží, která si během dvou let vyžádá 150 milionů korun. Přibude 90 nových parkovacích míst, chystá se úprava kašny i stavba ramp pro bezbariérový přístup. V bezprostřední blízkosti nádraží má vyrůst polyfunkční dům s věží a hodinami. Peníze chce obvod Moravská Ostrava a Přívoz získat z evropských fondů. (r) 

Dopis ministrovi

Primátor Petr Kajnar zaslal 16. 9. ministru dopravy Vítu Bártovi dopis schválený zastupitelstvem města. Vyjadřuje se v něm nesouhlas se zastavením rozestavěných a připravovaných dopravních staveb v Ostravě. Konkrétně jde o silnice I/11 prodloužená Rudná – hranice okresu Opava a I/56 prodloužená Místecká. Zastupitelé zdůrazňují, že jejich pokračování je klíčem k řešení neutěšené dopravní situace, příspěvkem ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu. Stanovisko vedení radnice a zastupitelů je podpořeno více než 12,5 tisícem podpisů, které jsou připojeny pod petici za znovuobnovení staveb. Dokument je umístěn na webových stranách města Ostravy. (vi)


Strana 4


střípky


REKORDNÍ DNY NATO.

Desáté Dny NATO v Ostravě přilákaly 18. a 19. září na Letiště Leoše Janáčka rekordních 185 tisíc diváků. Mezi řadou osobností od nás a ze zahraničí nechyběl primátor Petr Kajnar. Město Ostrava podpořilo a zaštítilo největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě. Diváci měli mimo jiné možnost sledovat ukázky pozemních a leteckých operací Armády ČR a dalších armád zemí NATO. Atrakcí byl strategický bombardovací letoun B-52, který do Mošnova přiletěl z USA. V programu se představily také složky integrovaného záchranného systému. (vi)

DAR NEJVZÁCNĚJŠÍ.

Osmdesáti dárcům krve předal primátor Petr Kajnar 20. září v Radnici města Ostravy zlatou medaili Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými byla i Zuzana Střílková z Poruby (na snímku L. Vidličky), která pracuje na právním oddělení Krajské hygienické stanice. S dárcovstvím začala před třemi a půl roku, na kontě má 43 odběrů. Kromě krve daruje krevní deriváty, takže na Janského medaili dosáhla poměrně brzy. Bude ráda, když její příklad, pomůže získat další dárce, hlavně z řad mladé generace. (vi)

FEDOTOV KONČÍ MISI V ČR. 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Alexej Fedotov (na snímku vpravo) končí svoji misi u nás. Při setkání v Praze mu náměstek primátora Vojtěch Mynář předal dopis primátora Ostravy Petra Kajnara, který v něm vyjádřil dík za dlouholetou úspěšnou spolupráci. „Potěšilo nás, že jste opakovaně navštívil naše město. Bylo pro nás ctí, když jste k nám přijel na návštěvu, a bude nás těšit, jestli si i Váš nástupce k nám najde obdobný vztah. Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v příští práci. Věříme, že si na pobyt v ČR i na naše město uchováte pěkné vzpomínky,“ píše mimo jiné v listu Petr Kajnar. (vk)

MODEL DOLNÍCH VÍTKOVIC.

Návštěvníci Obchodního centra Futurum na Novinářské ulici si mohou až do 13. října prohlédnout model Dolní oblasti Vítkovic. Výstavu, která představuje budoucí vzhled technické památky, otevřeli primátor Petr Kajnar a generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík. Autorem modelu je architekt Josef Pleskot. Na maketě v měřítku 1:100 nechybí dominanty vysokých pecí, multifunkční hala, která se staví z bývalého plynojemu. V areálu bude také technická naučná stezka, interaktivní muzeum a speciální laboratoře pro výuku technických oborů. (vi)


 Začínají Evropské dny handicapu

Už XVIII. ročník Evropských dnů handicapu se koná v Ostravě od 4. do 7. října. Akce je zaměřena na spolupráci a výměnu zkušeností našich i zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integraci postižených do společnosti. Účast na letošním ročníku přislíbily delegace z řady evropských zemí i z USA.
Evropské dny handicapu zahájí mezinárodní fotbalový turnaj mládeže a dospělých se znevýhodněním. Handicapovaní lidé budou mít příležitost prezentovat také své umělecké aktivity a kreativní dovednosti během společenských a kulturních akcí.

V odborné části programu se uskuteční konference a mítink řešící problematiku zajištění výběru odborného personálu a financování veřejně prospěšných projektů, workshop pak bude reagovat na problémy týkající se pracovního uplatnění osob s handicapem. Odborníci z Česka i zahraničí budou u „kulatého stolu“ diskutovat na téma Současné trendy ve výchově dětí a mládeže s poruchou autistického spektra a speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyvrcholením XVIII. ročníku Evropských dnů handicapu bude slavnostní večer s názvem Křišťálový kamínek 2010. Na něm Asociace TRIGON udělí prestižní ocenění osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem, a také výjimečným lidem s handicapem. Držitelům Křišťálového kamínku poděkují mladí zpěváci a hudebníci z ČR a Itálie. Současně budou vyhodnoceny výsledky výtvarné soutěže pro děti a mládež se specifickými problémy s názvem „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Nejlepší kresby budou vydraženy v rámci internetové aukce. Výtěžek bude věnován vítězným autorům. Evropské dny handicapu významně finančně podporuje město Ostrava. (vk)


Na veletrh EXPO REAL

Moravskoslezská metropole se na veletrh EXPO REAL do Mnichova chystá již podeváté, tentokrát s rozšířenou novou expozicí na ploše větší než 90 m2. Jedním z prezentovaných témat bude Kulturní klastr Černá louka. Partnery prezentace města jsou již tradičně společnosti CTP, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava a RPG Real Estate. Nově se k nim připojí další dvě společnosti působící v Ostravě – PRK Partners a Global Networks. Akce pro potenciální investory se v expozici uskuteční v úterý 5. října v 16 hodin. (a) 

Nezaměstnanost se mírně zvýšila

úřad práce

Během srpna se celkový počet uchazečů o zaměstnání dále mírně zvýšil a ke konci měsíce jich bylo v regi¬stru Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) celkem 20 955. Počet uchazečů roste už druhý měsíc a odpovídá stavu z května 2010. Meziročně počet nezaměstnaných osob stoupl o 338. V srpnu se přišel zaevidovat třetí nejmenší počet uchazečů v průběhu letošního roku.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k nárůstu o 0,1 procentního bodu a na konci srpna tak dosáhla 11,8 %. Hodnota tohoto ukazatele roste od července a je stejná jako v dubnu 2010. V meziročním srovnání je o 0,3 procentního bodu vyšší. U žen, oproti minulému měsíci, míra nezaměstnanosti stoupla o 0,3 procentního bodu na 13,6 %; u mužů došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu a v závěru srpna tak činila 10,4 %.

Nově se v průběhu srpna ucházelo o zaměstnání 1 953 osob, což je o 80 méně než v červenci a o 75 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci uvolnění z pracovních pozic nevyžadujících kvalifikaci. Mezi kvalifikovanými uchazeči byly nejvíce zastoupeny profese – montážní dělníci montující mechanická zařízení, prodavači v obchodech, sekretářky, číšníci, servírky, obsluha zařízení na tváření kovů, nástrojaři, kovodělníci, zámečníci, úředníci ve skladech, kuchaři, řidiči nákladních automobilů a administrativní pracovníci.

V největším počtu se přišli během srpna paradoxně zaevidovat bývalí zaměstnanci agentur zprostředkujících zaměstnání, firem zabývajících se maloobchodem, bezpečnostní a pátrací činností a zaměstnanci z veřejné správy.

O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem srpna 2010 v okrese Ostrava teoreticky ucházet až 14,6 osob, což je o 1,5 méně než v předchozím měsíci, ale i před rokem. (mk)


Strana 5


 Zeptali jsme se za naše čtenáře, jak vedení města hodnotí vývoj Ostravy za poslední čtyři roky

Změny ve městě jsou patrné

anketa

Co považujete za uplynulé volební období v oblasti své působnosti za nejpodstatnější změnu, která přispěla ke zlepšení image Ostravy i ke zkvalitnění života ve městě?

Lukáš Ženatý, náměstek primátora pro finance a majetek

„Za svůj největší úspěch považuji to, že jsem město provedl úskalím dopadů finanční a hospodářské krize v roce 2009 i letos. Ostrava hospodaří rozumně, má přiměřené zadlužení a ani při dvoumiliardových škrtech v rozpočtu neomezila důležité služby občanům, jako je provoz MDH nebo činnost kulturních zařízení a sportovišť. Tento přístup ocenila i mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s, která v minulých dnech zvýšila rating města na A-1.

Další velkou změnu k lepšímu vidím v řízení městských organizací a obchodních společností. Chtěl jsem zastavit dřívější každoroční plošné zvyšování příspěvků z rozpočtu města na chod příspěvkových organizací a městských obchodních společností, a to se povedlo. Když jsem nastupoval do vedení Ostravy, říkal jsem, že do proluk v zástavbě je potřeba pustit soukromé investory, že město nemá a nebude mít peníze na to, aby samo suplovalo roli developerů. Dnes je Ostrava partnerem projektům, ale neutrácí za ně peníze daňových poplatníků. Řada nových budov vyrostla za peníze investorů, město získalo peníze z prodeje pozemků, vynaložilo je na investice. Proces přibrzdila až krize. Mým velkým tématem je díky původní profesi – ochraně životního prostředí v průmyslu – také vyčištění území Karoliny a nový účel využití této lokality. Oboje se postupně daří, Nová Karolina roste.“

Zdeněk Trejbal, náměstek primátora pro investice:

Ostrava si navzdory ekonomické krizi udržela slušné tempo investiční výstavby. Od roku 2007 do konce měsíce července tohoto roku město získalo zejména na investiční projekty dotace ve výši 6,5 miliardy korun. Ke spolufinancování byly schváleny projekty s celkovou výší nákladů téměř 9 miliard korun. Za každé městem investované 3 koruny se nám do městské pokladny vracejí 2 koruny z externích zdrojů. Základními programovými dokumenty umožňujícími rozvoj města v návaznosti na využití veřejné podpory z fondů Evropské unie se staly Integrované plány rozvoje města Ostravy – Magnet regionu a Pól rozvoje. Mezi nejvýznamnější projekty města v uplynulém období patřila infrastruktura v průmyslových zónách Mošnov, Hrabová, regenerace domů a veřejných prostranství ve Vítkovicích, rekonstrukce a výstavba nových pavilonů v zoo, zahájení Revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově, příprava rozvojové zóny v Hrušově, projektu dostavby plošné kanalizace aj. Mám radost z toho, že se nám podařilo přes dopady hospodářské krize přilákat do Ostravy nové investory, kteří rozšířili výrobní spektrum i nabídku na trhu práce. Město je hezčím a lepším místem k životu, což oceňují nejen jeho obyvatelé, ale také hosté a turisté, kteří k nám přijíždějí.

Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí:

Došlo k zásadnímu posunu v přístupu k problematice životního prostředí, zejména pak ovzduší v Ostravě. Nemám ve zvyku zametat problémy pod koberec, naopak o nich velmi otevřeně hovořím. Někdy i za cenu kontroverzních kauz typu žaloba na stát či mediální přestřelka o dílčích výsledcích průzkumu pana dr. Šráma. Přestože město za uplynulé čtyři roky výrazně zvýšilo investice např. do čištění komunikací či náhradní výsadby zeleně, v otevřené veřejné diskusi jasně zaznělo, že město samotné si s problémem ovzduší neporadí. Pro zásadní zlepšení ovzduší je zapotřebí desítek miliard korun a ty zkrátka město ve svém rozpočtu nemá. Můžeme připravovat projekty na ekologizaci dopravy a masivní výsadbu zeleně nebo iniciovat jednání s velkými znečišťovateli o jejich investicích do ekologizace provozu. A to všechno se intenzivně dělo! Zcela zásadní jsou dotace od státu či z evropských fondů, které musí profinancovat podstatnou část těchto projektů. A to se po mnoha letech nečinnosti státních orgánů začalo konečně hýbat letos. Na Ostravsko míří díky novému ministrovi životního prostředí Drobilovi první čtyři miliardy z Operačního programu životní prostředí a další nevyčerpané miliardy ještě na Státním fondu životního prostředí leží! Máme hotové projekty, takže jsme připraveni je čerpat! Kus práce už jsme odvedli, brzy se to projeví ve výrazném zkvalitnění života ve městě a tím i zlepšení image Ostravy.“

Lubomír Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a zdravotnictví:

 „Těší mě, že nabídka sociálních služeb pro Ostravany se stále zlepšuje, už třetí připravovaný komunitní plán stále rozšiřuje aktivity v této oblasti. Ostrava je z celostátního hlediska hodnocena v sociální sféře jako nejlepší. Stále početnější jsou terénní asistenční služby pro seniory, což má své výhody – senioři zůstávají doma, ale je o ně postaráno. Za čtyři roky jsme například jen do vybavení domovů důchodců investovali 120 milionů korun, miliony šly i do modernizace městské nemocnice, tam mají všechna oddělení kvalitní polohovací lůžka, v mnoha nemocnicích tomu tak není. Považuji za úspěch, že se otevřela lékařská fakulta Ostravské univerzity. Dva a půl roku jsem byl členem přípravného výboru. Stabilizovali jsme finanční podporu sportovních klubů, ale i extraligových klubů ve vrcholovém sportu. Ostatně – Ostrava je tím známá, že každoročně významně podporuje sportovce i akce mezinárodního charakteru. Tak je tomu i v kultuře. Díky projektu kandidatury města na titul EHMK 2015 se dokonce rozšířil repertoár festivalů a dalších událostí v kultuře. Už jsme odsouhlasili milionové dotace na rekonstrukci Divadla Petra Bezruče, je to už páté městské divadlo, které se bude modernizovat. Těší mě také, že každoroční Evropské dny handicapu, které probíhají v Ostravě zrovna v této době, dostaly postupně evropský rozměr.“

Vojtěch Mynář, náměstek primátora pro dopravu, komunální a bytovou oblast:

„Za velmi významný považuji 2. prosinec 2007, kdy byla na Ostravsku uvedena do provozu dálnice D1 v délce 17,2 km, o pár měsíců úsek do Bílovce v délce přes 11 km. Podařilo se prosadit výstavbu I. etapy tzv. Severního spoje, propojení ul. Mariánskohorské s dálnicí. Největším přínosem pro zlepšení dopravy ve městě byla výstavba severního mostu ul. Českobratrské. Město trvale prosazuje výstavbu dálničních přivaděčů, mají odlehčit zatížení ostatní komunikační sítě ve městě, a fakticky vytvářelo podmínky pro urychlení jejich výstavby. Jde zejména o stavbu Místecké v její II. a III. etapě a prodloužení ul. Rudné.

V oblasti dopravní výchovy se podařilo zrealizovat projekt Ostravská dopravní školička, pro ty starší pak Centrum bezpečné jízdy, které se otevírá 9. 10. t. r. Byla rovněž zahájena výstavba inteligentních dopravních sy¬stémů, tabule pro volná parkovací místa už slouží.

V hromadné dopravě už máme první elektrobus, zkoušejí se autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn, pro pohodlí cestujících máme nízkopodlažní vozidla; rekonstruovaly se některé tramvajové zastávky a tramvajová trať na Frýdlantských mostech. Udrželi jsme bezplatné jízdné pro seniory starší sedmdesáti let.
Máme zpracovanou koncepci správy a údržby veřejné zeleně, zkvalitnilo se odpadové hospodářství, likvidují se i nepovolené skládky. To vše bez zvýšení cen pro občany. Radost mám z modernizace a rekonstrukce Zoo Ostrava, město do ní investuje miliony a vidíme to na návštěvnosti.“ (r)


Strana 6


Startuje mediální kampaň – nepodléhejte strachu, odborníci pomohou

Místo činu? Domov

V rámci domácího násilí dochází k dlouhodobému, opakovanému a stupňujícímu se týrání, bez přítomnosti svědků ze strany blízké, často milované osoby. Má různé podoby a formy, v důsledku kterých dochází k ohrožení zdraví či života. Jedná se o specifické chování, kdy blízká osoba vyžaduje naprostou moc a kontrolu nad tím, co dělá ten druhý. Osobou ohroženou či osobou násilnou může být muž, žena, dítě, senior. Domácí násilí nesouvisí s věkem, vzděláním, sociálním postavením, přítomností nezletilých dětí v rodině, nezaměstnaností. Osoby ohrožené potřebují včasnou pomoc a ochranu. Ať už jde o týrání osob žijících ve společném obydlí, týrání seniorů či ze strany seniorů nebo dokonce týrání dětí, vždy existují náznaky, že tyto činy existují – podlitiny, strach a jiné příznaky. Pokud je okolí všímavé, lze podobné skutky nahlásit a požádat odborníky o pomoc. Detailně si proto všímejte v sousedství některých možných faktů nasvědčujících například páchání násilí na seniorech. Zabráníte tak možná nevratným následkům. Pomoc naleznou ohrožené osoby v Ostravě nejen u policistů, ale také například v Intervenčním centru Ostrava.

V rámci kampaně ostravské policie „Místo činu? Domov!!!“ byly vyrobeny manuály pro osoby zúčastněné při incidentech domácího násilí. Jde o jednoduchý souhrn možností, práv, kontaktů, kam se může zúčastněná osoba obrátit pro radu, jak věc řešit.

V letošním roce zavedli ostravští specialisté novou službu – poradenskou pomoc zúčastněným osobám domácích incidentů. Ty se nyní mohou obrátit na Obvodní oddělení policie Ostrava-střed (ulice Masná 3) a Obvodní oddělení policie Ostrava-Poruba 1 (Dělnická 392). Zúčastněné osoby v případech domácího násilí mohou vyhledat radu i pomoc přímo policisty specializujícího se na toto nebezpečné násilí páchané tzv. za zavřenými dveřmi. A faktu, že existence týmu policistů-specialistů je odůvodněná, nasvědčují i případy, které policisté řešili i letos od počátku roku. Do 13. září 2010 vykázali ostravští policisté z obydlí již 32 osob (vloni za celý rok to bylo 28 vykázaných na Ostravsku). Neváhejte a snažte se pomoci sobě či blízkým, kteří žijí v nestandardních podmínkách týraného člověka a sami se bojí ozvat. (d)


Dopravní výchova pro předškoláky

V policejním sportovním areálu v Mariánských Horách se v polovině září uskutečnilo „Dopravní dopoledne s Hopsalínem“. Akce byla zaměřena na předškoláky z ostravských mateřských škol. Policejní kynologové předvedli řadu ukázek se psy, to děti vždy nadchne. S pracovníkem BESIP si děti zopakovaly zásady bezpečného chování na silnici. Klaun Hopsalín jim připravil písničky, také se soutěžilo, ale zaujalo i hledání zloděje v bludišti. Některé předškolní děti vědí opravdu hodně, je patrné, že i rodiče a školky se jim v problematice dopravy hodně věnují. Na závěr děti malovaly obrázky (viz foto) na téma, které je nejvíce zaujalo. Odměnou byla pexesa s dopravními značkami. (vp) 

Nedejte se, strážníci vás naučí bránit se

V polovině září se uskutečnil další, letos už čtvrtý letošní kurz pro veřejnost pořádaný Městskou policií Ostrava v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Téměř tři desítky mužů a žen dostaly zajímavé a užitečné informace z oblasti ochrany v mimořádných situacích. Naučili se také základním sebeobranným technikám a informovali se o všem, co je v souvislosti s činností městské policie zajímá nebo v čem jim mohou být strážníci nápomocni. Kurz nabízí také promítání DVD z oblasti ochrany člověka v krizových situacích. Dozvěděli se také, jak si počínat při vyhlášení chemického poplachu, kam se obrátit, jak se v počátcích chránit před kontaminací.

Velmi oblíbená je mezi účastníky kurzu sebeobrana. Po zahřívací rozcvičce následují ukázky obrany, účastníci kurzu se dozvěděli, jak se bránit, jsou¬ li napadeni zezadu, při škrcení nebo při sevření. Všechny techniky si zájemci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

Kurz uzavřela krátká diskuse s přítomnými, otázky a odpovědi, předány byly drobné odměny v podobě preventivních a informačních propagačních materiálů. Nejmladší účastnicí kurzu byla tentokráte asi 10letá dívenka, které se v průběhu kurzu věnovala strážnice ze skupiny prevence v dětském koutku.

Příští kurz, který se bude konat ve středu 10. listopadu od 16.00 hodin na ředitelství Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6, Moravská Ostrava, zve všechny zájemce. Účast v kurzu je zdarma. Bližší informace na tel. č. 599 414 156 nebo 599 414 165, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. (d)


stalo se

OPILÝ A ZA VOLANTEM.

Strážníci městské policie byli vysláni na místo dopravní nehody. Řidič osobního renaultu narazil do zdi budovy školy v Ostravě-Vítkovicích, strážníci jej zastihli, když od vozidla odcházel. Dokonce popřel, že řídil, a tvrdil, že vůbec neví, co se zde stalo. Protože vrávoral a jevil známky opilosti, předali ho policii k dalšímu šetření.

NAKUPOVALY „ZADARA“.

Ke krádeži v obchodě byli strážníci vysláni do Ostravy-Zábřehu.Tři dívky (12, 11 a 9 let) odcizily oblečení, oděvní doplňky a drogistické zboží v celkové hodnotě 11 845 Kč. V kabinkách odstranily cenovky a věci si schovaly do kabelek. Děvčata se přiznala ke krádeži ještě v jiné prodejně, odkud si odnesla bižuterii a oděvy v hodnotě 1 288 Kč. Převzala je Policie ČR.

KRADE DVAKRÁT DENNĚ.

Hlídka městské policie převzala v prodejně v centru Ostravy 66letého muže, který byl přistižen při krádeži potravin za 183 Kč. Jednání bylo kvalifikováno jako přestupek, zboží bylo vráceno zpět a věcí se bude zabývat správní orgán. Přibližně o hodinu později však tentýž muž kradl alkohol za 214 Kč v Ostravě-Přívoze. Za přestupek hrozí pokuta až 15 000 Kč.

POMOHLI I PEJSKOVI.

Zdravotníci jedné ostravské nemocnice požádali o pomoc strážníky – 56letý hospitalizovaný muž nechal v bytě samotného psa, a tak strážníci převzali klíče od bytu a za asistence Policie ČR psa vyzvedli, byt uzamkli a pejska předali do útulku v Ostravě-Třebovicích, kde zůstane do propuštění svého pána z nemocnice. Klíče vrátili majiteli.

„VÝTVARNIČIL“ V PODCHODU.

Strážníci městské policie zadrželi 15letého mladíka, který popsal stěny podchodu pod Frýdlantskými mosty. K jeho dopadení přispěl městský monitorovací kamerový systém městské policie. Mladý „výtvarník“ byl předán přivolaným policistům.

HLEDANÝ A JEŠTĚ V PYŽAMU.

Hlídka městské policie spatřila na tramvajové zastávce muže v pyžamu. Slavil ten den 27. narozeniny a tvrdil, že na to dostal propustku z nemocnice, kam se měl vrátit následujícího dne. Nelhal, ale proč šel v pyžamu, neprozradil. Při ověření však strážníci zjistili, že muž je osobou hledanou, a tak skončil na policii.


Strana 7

 Potřebujete informace? Najdete je v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Nabídka služeb pro seniory i další skupiny obyvatel je v Ostravě pestrá

vy se ptáte, my odpovídáme

Čtenář Ostravské radnice nám zaslal e-mail: Se zájmem jsem si přečetl články o projektech rozvoje několika ostravských částí – Svinov, Nová Karolina, Vítkovice apod. Je to obdivuhodné, ale při těchto finančně náročných projektech se podle mě poněkud zapomíná na závažné potřeby občanů – dlouhé čekací lhůty do domovů pro seniory, nedostatek zařízení pro sociální péči. Změní se to někdy?

O odpověď jsme požádali náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální služby a zdravotnictví Lubomíra Pospíšila:

„V Ostravě je vybudována rozsáhlá síť sociálních služeb s pestrou nabídkou pro uspokojení potřeb různých skupin občanů (senioři, občané s duševním onemocněním, občané se zrakovým postižením, děti a rodina a další). Ostrava se rozvojem a síťováním sociálních služeb zabývá již od roku 2003, kdy začala připravovat první komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava. Málokdo však ví, že na území města Ostrava působí cca 66 institucí, které poskytují 179 druhů sociálních služeb. Poskytovateli těchto služeb jsou město Ostrava, městské obvody, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.

K dispozici je 14 zařízení pro seniory. Město je zřizovatelem 8 z nich s celkovou kapacitou 1 652 míst. Dalších 6 provozují nestátní neziskové organizace a nabízejí kapacitu 314 míst. Průměrná doba čekání na umístění do domova pro seniory je zhruba půl roku. Tato doba je však velmi specifická a závisí především na celkovém zhodnocení potřeb a sociální situaci žadatele. Přesto Ostrava patří mezi města s nejrozsáhlejší sítí sociálních služeb, jejichž zaměření odpovídá příslušným zákonům.

Domovy pro seniory zřizované městem evidovaly ke konci roku 2009 celkem 2 179 žádostí (toto číslo je však zkreslené vzhledem k možné duplicitě žadatelů). Počet lidí, kteří akutně potřebují tuto pobytovou službu, je cca 700 osob. V těchto případech mohou být umístěni v zařízení pro důchodce v období zhruba šesti měsíců.
V roce 2012 se předpokládá rozšíření kapacit o 40 míst nového domova pro seniory, který bude provozovat nestátní nezisková organizace. Pro osoby se zdravotním postižením město provozuje 3 pobytová zařízení s celkovou kapacitou 252 uživatelů. V roce 2013 se předpokládá otevření nového Komunitního centra, které nabídne 12 pobytových míst pro osoby s těžkým zdravotním postižením.

Chci upozornit všechny Ostravany, že mají k dispozici tzv. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, lze ho vyžádat na sociálních odborech městských obvodů, informačních centrech nebo přímo odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, kde také vznikl.“ (k)

Foto: Folklorní festival patří k stovkám dalších akcí a klubů, které město finančními granty každoročně podporuje. Ilustrační foto


Strana 8


 Dominantou Ostravy je největší radniční budova s nejvyšší radniční vyhlídkovou věží u nás

Nové radnici je osmdesát

výročí

„Otevření nové radnice v Mor. Ostravě odbylo se jako málo významná slavnost. Snad to bylo v intencích správy obce, aby se nerozviřovala otázka obrovských nákladů na stavbu budovy a… dluhů. Širší veřejnost se o události vůbec nedozvěděla, tisk nebyl pozván…,“ psal na podzim 1930 posměšně Polední ostravský deník, kterému přizvukoval německý Ostrauer Zeitung i lidovecký Ostravský kraj. Chválil pouze levicový Duch času, zřejmě i kvůli starostovi města a sociál¬nímu demokratovi Janu Prokešovi. On byl „duchovním otcem“ Nové radnice, od jejíhož otevření uplyne ve čtvrtek 28. října osmdesát let.

Už před rokem 1914 začali ostravští konšelé nahlas mluvit o tom, že radnice (dnešní Ostravské muzeum) na Masarykově náměstí nestačí požadavkům doby. Po vzniku ČSR trvalo ještě hezkých pár let, než se vybral pozemek a projekt architekta Vladimíra Fischera, stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého. Stavba Nové radnice se rozběhla v dubnu 1925 severním křídlem. O rok později přišly na řadu zbývající dva trakty. V roce 1929 se začala stavět 86 metrů vysoká ocelová věž. Interiéry navrhl architekt Karel Kotas. Náklady na stavbu radnice dosáhly na tu dobu astronomické částky 52 milionů korun. Navzdory mnohým kritikům se blok budov rychle zaplnil úřady. Oživení náměstí zajistily obchody a provozovny živnostníků.

Během osmdesáti let prošla Nová radnice mnoha proměnami. V Prokešově pracovně se do dneška vystřídalo sedmnáct starostů, předsedů národních výborů a primátorů. Do pamětní knihy návštěv se zapsal např. první muž Sovětského svazu Nikita Chruščov, nositel Nobelovy ceny míru Lech Walesa, belgický král Albert II., kromě T. G. Masaryka všichni českoslovenští a čeští prezidenti.

Nová radnice, ctihodná osmdesátiletá dáma, jakoby nestárla. Sídlo správy města a jejího centrálního obvodu zůstává největší radniční budovou v České republice. Reprezentační místnosti hostí významné společenské a kulturní události. Díky vyhlídkové věži s ochozem ve výšce 72 metrů je vyhledávaným turistickým cílem. (vi)


Strana 9


Jak Ostrava čerpá evropské peníze

Město Ostrava spolu se svými organizacemi má na projekty v rámci dotačních zdrojů evropských (operační programy), Evropského hospodářského prostoru resp. Norských fondů, a z národních zdrojů nyní schváleno celkem 4,637 mld. Kč. Nejvýznamnějším zdrojem financování rozvojových projektů města Ostravy je Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP). V rámci ROPu byly schváleny projekty na budování dopravní infrastruktury – Přednádražní prostor Svinov, na podporu cestovního ruchu a kultury v rámci integrovaných plánů rozvoje města a na infrastrukturu pro vzdělávání – učebny a hřiště základních škol. Operační program Životní prostředí podpořil projekty zejména pro dosažení energetických úspor – zateplení budov, především škol, a regeneraci zeleně v rámci města.

Integrovaný operační program podpořil integrovaný plán rozvoje města a v jeho rámci projekty na regeneraci veřejných prostranství a bytových domů. Nelze pominout projekty na rozvoj komunikačních technologií ve veřejné správě. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly schváleny projekty na zvýšení efektivity veřejné správy – projektové řízení, bezpečné zacházení s daty a majetkem a řízení organizací města. Za zmínku stojí také projekty na nápravu škod způsobených hornickou činností, které podpořil národní program spravovaný meziresortní komisí pro nápravu důlních škol. (red)


Český Halloween

Základní škola Bohumínská ve Slezské Ostravě pořádá 26. října již 3. ročník „Svátku dýní a strašidel – český Halloween“ v době od 16 do 18 hod. Sraz účastníků je v 15.30 hod. před Slezskoostravskou radnicí. Lampionový průvod vyrazí přes most M. Sýkory na Slezskoostravský hrad. Účast v maskách vítána. Zábavným odpolednem bude provázet Hopsalín. Akce je opět spolufinancována účelovou dotací z rozpočtu SMO. (d)

 

Více míst pro děti

Rodiče nejmenších předškoláků z Bartovic mají k dispozici další oddělení mateřské školy v nově otevřeném pavilonu s dvaceti místy. Vzniklo rekonstrukcí staré budovy školky v ulici Za Ještěrkou v nákladu 7,15 milionu korun, z čehož město Ostrava poskytlo dotaci přes 5,5 milionu korun. Školka dostala novou střechu, fasádu, kuchyň byla rekonstruována podle současných hygienických předpisů. Bylo vytvořeno nové zázemí a velká dětská herna. (r) 

Schůdky od lidí k lidem přes předsudky

Občanské sdružení Schůdky ze Slezské Ostravy vzniklo letos na jaře. Zabývá se bouráním negativních předsudků a bariér mezi příslušníky majoritní společnosti a minoritami, hlavně Romy. Podle zakladatelky Natálie Bernard vše funguje na bázi osobních kontaktů a vazeb, bez nároku na finanční odměnu. „Přátelé“ sdružení pracují jako dobrovolníci - nadšenci.

V závěru srpna uspořádali ve Staré Aréně Gastronomický čtvrtek s přednáškou o Romech, jejich tradicích, symbolech, úspěšných projektech a tradičních romských pokrmech. Podávaly se šinga (sladký závin) a vánoční zelí. Atmosféra byla velmi přátelská, padla spousta dotazů a odpovědí.

Tým sdružení Schůdky pracuje i na dalších projektech. Ve spolupráci se Slovem 21 o. s. pomáhá romským středoškolákům s přípravou k přijímacímu řízení na VŠ, s agenturou Sestra.In chystá školení zdravotnického personálu na téma Romové, se společnostmi Envi A a RC Chaloupka chystá pilotní projekt apod. V rámci Akce 333 je v ostravských ulicích vidět auto s nápisem Podporují nás. Nálepkami na autě Schůdky takto děkují svým dárcům. Všichni se už těší na druhou Gastroakci na začátku listopadu. (vi)


Počítače do mateřských škol

Magistrát města Ostravy ve spolupráci se společností IBM připravuje projekt s názvem „IBM KidSmart Early Learning Programme“ pro děti z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Společnost IBM bezplatně vybavuje vybrané mateřské školy speciálně upravenými počítačovými jednotkami KidSmart se speciálním softwarem v českém jazyce, v jehož rámci děti předškolního věku rozvíjejí logické myšlení, procvičují čtení, prostorové a časové představy a jazykové vyjadřování. Město Ostrava ve spolupráci se společností Ovanet a. s. zajistí montáž a instalaci počítačových jednotek do těch mateřských škol zřízených městem, které o to požádají. Počítá se s instalací 55–56 počítačových jednotek. Prioritně je projekt zaměřen na děti postižené nebo sociálně slabé, není to však podmínkou. Počítače by měly být instalovány v říjnu nebo listopadu letošního roku. (vk) 

Nový komunitní plán města Ostravy schválen

V pořadí 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období let 2011 až 2014 schválili zastupitelé města Ostravy 15. září na svém zasedání. Komunitní plán vyjadřuje záměr města Ostravy zajistit na jeho území dostatek dostupných sociálních služeb a hospodárně do nich investovat veřejné finanční prostředky. Na jeho zpracování se podíleli členové 10 pracovních skupin, které jsou tvořeny zástupci statutárního města Ostrava (SMO), poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit a uživateli.

V novém komunitním plánu se v plánovaném období primárně jedná o udržení sítě stávajících sociálních služeb, souvisejících zejména s principy sociálního začleňování. Rozvoj těchto služeb bude doporučován podle skutečně zjištěné potřebnosti. V plánu jsou navrhována rovněž některá systémová opatření s přesahem do dalších cílových skupin a oblastí – zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, řešení bariér a podobně. Tematicky se zaměřuje tento plán na seniory, občany s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi, občany se zrakovým nebo sluchovým postižením, s postižením mentálním, tělesným a kombinovaným, občany s civilizačním onemocněním, na oblast děti a rodina, občany ohrožené sociálním vyloučením a již sociálně vyloučenými, dále na romské etnikum a na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci.

Podle komunitního plánu celkové předpokládané náklady do roku 2014 na zajištění všech sociálních služeb a aktivit na území města činí 5 705 518 245 Kč, z toho neinvestiční náklady tvoří 5 063 411 000 Kč a investiční náklady 642 107 245 Kč. Podle zkušeností z realizace předchozích komunitních plánů byly organizace schopny z více než dvou třetin hradit financování sociálních služeb z jiných zdrojů než z rozpočtu SMO.

Smyslem komunitního plánu je zajistit funkční dostupnou síť sociálních služeb a souvisejících aktivit a vyčíslit potřebné finanční náklady a kvalifikované odhady potřebných prostředků. Komunitní plán je strategickým dokumentem města, nezbytným pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, evropských strukturálních fondů a jiných zdrojů. (vk)


strana 10 

co, kdy, kde ve městě

Osmdesátka? Žádný věk

Ostravská Nová radnice, největší radniční objekt v zemi, slaví letos 80. výročí od svého otevření. Vernisáž výstavy, která stavbu radnice i mnoho z její historie mapuje, se uskuteční 4. října v 15 hodin. Otevřená bude až do konce října.

Planetárium slaví

Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě oslaví 15. října oslaví 30. narozeniny. Celý říjen nabízí bohaté dění, mimo jiné přivítá také příznivce festivalu outdoorových filmů vždy v 18 a 20 hodin ve dnech 21., 22., 25 a 26. října. Celý program planetária na http://planetarium.vsb.cz/aktualni-program.

Žena v množném čísle

Takový je název výstavy v kabinetu grafiky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Až do 17. října nabízí díla vynikajícího pražského malíře a kreslíře Rudolfa Kremličky – kolekce zachycuje ženské postavy robustních tvarů při každodenní práci. Kremlička vystavoval v Ostravě už v roce 1929.

Máte rádi Ivu Bittovou?

Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín zazpívá tato oblíbená a originální zpěvačka 5. listopadu v 19 hodin v evangelickém kostele na Českobratrské ulici v Ostravě. Zazní její autorské práce, ale i skladby připravované do nového sólového alba.

Informace o Jeseníkách

Informace o aktuální zimní nabídce Jeseníků a střední Moravy mohou Ostravané získat v InfoBUSu, který bude 8. října u obchodního centra Futurum otevřen od 12 do 20 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny také soutěže o atraktivní ceny – například i vyhlídkový let vrtulníkem.

U Bezručů zahájili

Divadlo P. Bezruče zahájilo sezonu 16. září představením Cyrano. Byla také vyhlášeny výsledky ankety divadla – jako nejoblíbenější herečku zvolili návštěvníci Sylvii Krupanskou, z herců pak Tomáše Dastlíka. Oba získali první hvězdy slávy před divadlem.Nejlepší inscenací zvolili diváci právě Cyrana.

Týden knihoven

Od 4. do 10. října je vyhlášen už 14. ročník celostátní akce Týden knihoven, letos pod heslem Knihovna pro všechny. Knihovna města Ostravy je jedna ze čtyř nominovaných na celostátní ocenění Knihovna roku. Nabízí pestrý program, v němž nechybí kurzy práce s PC pro seniory, workshopy angličtiny pro rodiče a prarodiče v Britském centru, ale také vernisáže, besedy apod. Součástí týdne je rovněž tzv. upomínková amnestie ve všech odděleních ústřední knihovny. Více na www.kmo.cz.

Výtvarná díla z Polska

Nová síň Poruba, pobočka Galerie výtvarného umění, otevře 15. října výstavu obrazů, fotografií, instalací pod názvem Wymiary wolności, která vznikla v polské Łęczyci ve snaze využít prostor bývalého kláštera, později vězení.

Australan Pink Floyd zase přijede

Vracejí se do Evropy, turné skupiny z titulku začne v lednu, nový, technicky unikátní program nabídnou Ostravě 31. ledna od 19 hodin v ČEZ Aréně.

Na co do Librexu?

V největším ostravském knihkupectví se něco děje téměř denně. Připomeňme alespoň úvod do operní sezony NDM v podobě setkání s hudebním ředitelem Robertem Jindrou 7. října, beseda a autorské čtení Aleny Chládkové pod názvem Čokoláda chilli bude o den později. Významný cestoval Miloslav Stingl uskuteční besedu v rámci festivalu outdoorových filmů 16. října, 19. října pak pokračuje cyklus besed Moderní metody medicíny, tentokrát s přednostou onkologické kliniky FNO MUDr. Davidem, Feltlem. Také Librex pořádá Den otevřených dveří 28. října.

Tématem je Šumava

Ostravský Dům umění, kabinet grafiky, zve na výstavu litografií a textů Josefa Váchala a Alfreda Kubina, Šumava byla oběma tvůrcům blízká. Výstava bude zahájena 13. října a potrvá až do 26. prosince. Součástí expozice budou i knihy obou autorů.

Hrad se opět rozroste

Spodní nádvoří Slezskoostravského hradu se změní. Staví se nové, 140 čtverečních metrů velké jeviště s kvalitním zázemím pro herce a účinkující, přibudou šatny a sklady. Kulturních akcí na hradě přibývá, například letní Shakespearovské slavnosti bývají úplně vyprodány. V nových podmínkách může představení či koncerty sledovat až tisíc diváků. Slezskoostravský hrad patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve městě i kraji.

Ostrava z druhé strany

Slezskoostravská galerie, výtvarná skupina In Signum, UVU ČR a Silvie – občanské sdružení pro podporu umění zvou na soubornou výstavu výtvarníků Ostravská pod názvem z titulku. Výstava potrvá až do 21. listopadu.

Letos mezinárodně

V pondělí 25. října bude Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě patřit již IV. ročníku koncertu Všechny barvy duhy, pořádaného Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě, s podporou města Ostrava, ve spolupráci s Múzickou školou v Ostravě-Mariánských Horách a Národním divadlem moravskoslezským. Vedle hostů večera, jimiž budou finalisté loňské Česko Slovenské SuperStar Leona Šenková, Markéta Konvičková a absolutní vítěz Martin Chodúr, bude jeviště patřit sólistům a seskupením mládeže i dospělých lidé se zdravotním postižením. Vystoupí rovněž členové skupiny „Aparaty“ z Warsztatu Terapii Zajęnciowej z Drogomyśli v Polsku. 

 Nekandidujeme, ale pokračujeme

Takové je rozhodnutí téměř všech, kteří se účastnili tvorby projektu na kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, a to jsou stovky odborníků i nadšenců. Tisíce Ostravanů pak fandili hlavně proto, že jim kandidatura města nebyla lhostejná a patriotismus se posílil. Emoce opadly, odhodlání zůstalo. Lidé, kteří téměř dva roky na projektu pracovali, dostávali po vyhlášení výsledku soutěže e-maily i sms zprávy plné poděkování i povzbuzení, za všechny snad tato – „Je mi tak smutno, jak už dlouho ne, ale nás Ostraváky jen tak něco neporazí! Díky za kus skvělé práce, jedeme dál!“

V rámci projektu Ostrava 2015 vznikla celá řada periodických kulturních akcí, které budou pokračovat. Patří mezi i filmový festival Ostrava Kamera Oko. Zájem je zachovat i kulturně-společenský klub Stará Aréna. Vedení města a odborníci z přípravného týmu kandidatury v těchto dnech zvažují, které části projektu je nutné zařadit mezi priority města, protože na nich do značné míry budoucnost města stojí. Například návrh Klastru Černá louka podporovaný napříč politickým spektrem se má z velké části realizovat, novou koncertní síň i další objekty už Ostrava dlouho potřebuje. Vzhledem k finanční situaci v ČR bude možná snadnější získat podporu z EU, evropské fondy mají celou řadu specifických dotačních programů. Podle Adama Gebriana, který nápad přeměnit Černou louku na kulturní klastr vymyslel, by měly být stavby v jeho areálu finančně nenáročné, jde hlavně o vznik prostor, například výstavní síně, která bude svým účelem a umístěním blízko centra dobře sloužit svým účelům a umělcům. Podle zahraničních architektů má Ostrava hodně prázdného prostoru – mezi jednotlivými obvody a průmyslem zastavěnými lokalitami jsou tzv. „území nikoho“, což nepřispívá živému dění ve městě. Částečně by to v budoucnu mělo řešit propojení Klastru Černá louka se vznikající čtvrtí Nová Karolina a s Dolní oblastí Vítkovic, která se rovněž změní. Poznatky z kandidatury tedy rozhodně nezapadnou, město se své vize nemůže vzdát. (k) 

I dechovky mají své narozeniny

V letošním roce slaví Dechový orchestr Ostrava 65 let. Je to už solidní věk, přesto byla jeho činnost vždy spojena s mladými hudebníky. Orchestr navazuje na tradici vítkovických učňovských hudeb. V roce 1933 byla založena učňovská kapela s šéfdirigentem Rudolfem Kozlem. Po válce, na podzim roku 1945, začali znovu zkoušet. První doložené poválečné vystoupení se uskutečnilo 28. října 1945. A právě opětovné zahájení pravidelné a hlavně doložitelné činnosti považuje orchestr za rok svého založení. Oslavují hudbou. Galakoncert k 65. výročí orchestru se uskuteční 15. října v 18 hodin v DK Akord, vstupné dobrovolné. Amatérský orchestr vždy spolupracoval s profesionály, v jeho historii figurují jména Josefa Laštůvky, Jindřicha Pravečka, Jiřího Grossmanna, který jej dovedl mezi špičky v republice, ale i dalších. K spolupracovníkům a autorům patří rovněž Evžen Zámečník, Pavel Staněk, Karel Bria, Rudolf Sochor…, mnozí budou slavit s orchestrem. Dobré jméno české dechovky i Ostravy šíří kapela už léta v zahraničí, kde v soutěžích rovněž sklízí úspěchy. Polsko, Litva, Ukrajina, Slovensko, Řecko, Irsko, Maďarsko, Itálie – tam všude nadchli. (d)

Foto: V Maďarsku hostoval Dechový orchestr Ostrava už mnohokrát 

Rok naděje a beznaděje

Komorní scéna Aréna, nejmenší profesionální divadelní scéna v Ostravě, zahájila v září svou šestou sezonu v nově rekonstruovaných prostorách budovy Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. Sezona nese název Rok naděje bez naděje a připravené tituly jakoby potvrzovaly lidské moudro o tom, že naděje umírá poslední.
Prvním titulem nové sezony byla 18. září premiéra hry Georga Taboriho Jubileum v režii André Hübnera Ochodla z Polska. Hry Taboriho jsou ostravským divákům známy (již uváděné Goldbergovské variace), i André Hübner Ochodlo už tu režíroval (Kdo se bojí Virginie Woolfové? nebo Šťastné dny). Taboriho Jubileum je brilantně napsaná hra, v níž ožívají hrůzy holocaustu konfrontované s naší přítomností. V listopadu uvede divadlo Bílé manželství Tadeusze Róžewicze, režíruje mladá polská režisérka Joanna Zdrada. Začátkem roku 2011 se do Arény vrátí Michal Lang, a to nejen jako režisér, ale zároveň i autor hry Dávníkové. Umělecký šéf Komorní scény Aréna Ivan Krejčí připravuje na jaro hru Alexandra Suchovo-Kobylina Tarelkinova smrt. Pro adventní čas se chystá obnovená premiéra Vánoční hry, bývá o ni velký zájem. Připravuje se rovněž dramatizace Kafkova Procesu v úpravě Evalda Schorma. V repertoáru zůstávají inscenace Brenpartija (viz snímek), Hamlet, Penzion pro svobodné pány, Brýle Eltona Johna a mnoha dalších her. Podrobnosti a informace o předplatném na www.divadloarena.cz. (d) 

Pro talentované

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě-Zábřehu pořádá první ročník fotosoutěže pro mladé lidi ve věku od 15 do 21 let na téma „Architektura městského obvodu Ostrava-Jih“. Až do 15. listopadu lze soutěž zásobovat zdařilými fotografiemi. Bližší informace jsou na internetových stránkách školy www.stav-ova.cz, dále na internetových stránkách obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz a na internetových stránkách Asociace středoškolských klubů ČR www.askcr.cz. Pro vítěze jsou samozřejmě připraveny hodnotné ceny. (nh) 

Kamera Oko podruhé

Druhý ročník festivalu Ostrava Kamera Oko specializovaný na kameramanskou tvorbu nabídl více než deset programových sekcí, bohatě zastoupenou soutěž a projekce v industriálním prostředí, končí 3. října. Představil šest celovečerních filmů, většinu z nich v české premiéře nebo předpremiéře. Mimo soutěž byl uveden nový snímek Jana Švankmajera Přežít svůj život. Přehlídka láká na filmové projekce v jedinečném industriálním prostředí (Vítkovice, náplavka Sýkorova mostu a Důl Hlubina), nabízí i pohodlí kin Vesmír, Luna, Art, Minikino a klubu Stará Aréna. (d) 

Festival outdoorových filmů

Nejen v Ostravě proběhne od 14. do 26. října 8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Ve čtvrtek 14. října se v Domě knihy LIBREX bude konat setkání s osobnostmi z oblasti sportu a filmu, například horolezcem Liborem Uhrem. Slavnostní zahájení odstartuje v pátek 15. října v kině Vesmír od 18 hodin letošní čestný host festivalu, cestovatel, dobrodruh a spisovatel Miloslav Stingl a další hosté. Diváci zhlédnou v průběhu festivalu v kinu Vesmír, klubu Atlantik a Hvězdárně a planetáriu J. Palisy celkem 90 soutěžních filmů z 21 států světa a 3 nesoutěžní snímky z archivu Krátkého filmu. Vedle filmových projekcí budou probíhat také besedy. Festival podporuje město Ostrava. (vk)


Strana 12


 Kde si neporadí člověk, pomůže svými mimořádnými vlastnostmi a schopnostmi dobře vycvičený pes

Hero je živel a bojovník, ale poslouchá na slovo

o lidech s lidmi

Krasavec, postavu má jak Šebrle, mrštný je jako Jágr. A jmenuje se Hero – což znamená „hrdina“. Tím skutečně je. Cvičený policejní německý ovčák, černý s pálením, jak je toto plemeno podle barvy nazývané, byl k výcviku vybrán už od štěnětě, v jeho 2 letech, kdy dosáhl kategorie R, ho převzal psovod. Hero si svým způsobem dodnes zachoval svou hlavu. Poslouchá na povel, ale – „…je to živel, druhý takový magor mezi našimi policejními psy není,“ říká s neskrývanou láskou jeho „páníček“, psovod pprap. Jan Sommer, policista z oddělení základních kynologických činností Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Temperament a postřeh čiší z každého pohybu, který Hero udělá. „Cvičený policejní pes musí být stoprocentně ovladatelný,“ říká pprap. Sommer. Zatímco pán vysvětluje, čím vším musí psi projít, Hero s pětiměsíční fenkou Gala, jeho přítelkyní a nástupnicí, dovádějí jako štěňata, je vidět, že pohyb milují. Na jakýkoli povel však Hero okamžitě reaguje, skoro jako automat. Skvělá práce. Nelze si nevšimnout, že pravému uchu chybí špička. Za vadu na kráse to rozhodně nelze považovat, je to „trofej“ z lítého boje s jiným psem.

Výcvik je náročný

„Pes musí projít náročným výcvikem,“ pokračuje Jan Sommer. „Kategorie R znamená, že je to rozpracovaný pes, teprve se učí. Kategorie H1 už představuje hlídkového psa, ale také už může stopovat tam, kde pachatel zmizel před hodinou a méně. S policistou slouží třeba při fotbalových utkáních na Bazalech, chodí i na noční směny, procházejí objekty a jiné prostory. Následuje náročnější výcvik v kategorii H2, kde už hledá stopy i staré delší dobu. Hero však úspěšně složil maturitu i v kategorii P1, je oprávněný k výjezdům k pátrání po lidech, kteří spáchali kriminální čin. „Třeba i v noci. Například nám strážníci ukážou, kde z okna pachatel vyskočil a kterým směrem utíkal. Hero se vydá po stopě a jde tvrdě za svým cílem. Na jaře pátral v bývalém důlním objektu, kde podle pracovníka ostrahy vnikla podezřelá osoba. Hero vypátral dvě osoby ukryté v jedné místnosti, ale štěkat nepřestával a neomylně mě vedl dále. Objevil další dvě ukryté osoby. Hero také našel demontované ventily topení a další materiál a vlastně tak pomohl odhalit škodu v hodnotě asi 75 000 korun. Při vyšetřování se ukázalo, že obě dvojice o sobě navzájem nevěděly, ale obě kradly.“ Jindy při pátrání v okolí vykradeného obchodu našel Hero třeba i drobné věci – lízátko, tužidlo na vlasy…, prostě vše, co pachatelé při úprku ztratili, ale i ty dostihl. V Mariánských Horách vystopoval zloděje sudů piva, ukázalo se, že je to celostátně hledaný pachatel.

Láska z vojny

„Chytlo mě to na vojně,“ pokračuje pprap. Sommer. „Tam jsem měl psa, stal se z toho koníček…“ U policie slouží devět let, z toho u psovodů čtyři. Doma má erdelteriérku Holly, ta sklízela úspěchy ve sportovní kynologii, dnes je to, jak říká Jan Sommer, zahradní pes. Hero a Gala mají u svého pána také své „hotelové“ kóje. Až Hero za dva tři roky doslouží, Gala ho v práci vystřídá, ale Jan Sommer bude mít přednostně právo se „seniora“ ujmout. Psovod a pes jsou spjati nerozlučně.

Policejní psi musí mimo jiné projít tzv. socializací – to znamená zachovávat klid v davu lidí, mezi diváky na stadionu, v dopravních prostředcích, v technicky náročném terénu, v silně hlučném prostředí apod. Hero patří mezi ty, které to baví, je nadšený, když se něco děje, je stále ve střehu. „Pracuje i ve dnech svého služebního volna,“ směje se pprap. Sommer. „Já ho třeba pustím proběhnout se v lese a on mi donese něčí trenýrky. Tak se ptám – a kde máš toho chlapa?“

Stálý pohyb, trénink, fyzická kondice Hera je neuvěřitelná. Má obrovskou sílu, není radno ho dráždit třeba z legrace. Největší odměnou je pro něj kus masa. A možná i skromná „kosmetika“ – podobně jako jiná zvířata se nechá rád kartáčovat, v létě i okoupat s pomocí psího šamponu. Řeku miluje, to je povyražení!

Psi hodně pomáhají

Hero není samozřejmě jediný, kvalitních psovodů a cvičených psů má policie více, slouží k různým účelům. Ostravští policisté služební kynologie však kromě pracovních povinností připravují také četné prezentace práce se psy na setkáních se seniory, s dětmi, v rámci mezinárodních setkání jízdní policie, na Dnech policie a dalších akcích. Během léta pro děti a mládež pořádají tzv. kurzy zodpovědného majitele psa zvané KUZMA. Jsou velmi oblíbené. Děti se svými psími miláčky mají možnost se hodně dovědět o chování psů a hlavně způsobech, jak pejsky vést a učit.

Mimořádných vlastností psů dnes společnost využívá více než kdysi, stávají se nepostradatelnými pomocníky handicapovaných lidí, terapeuticky působí na mentálně postižené, jsou skvělými záchranáři, mají své sportovní disciplíny a mistrovství. Dlouhodobý výzkum ukazuje, že psi svým mimořádným čichem a vnímavostí dokážou vycítit, kdy jeho pána začíná sužovat zákeřná nemoc, o které on sám ani lékař ještě neví. Rčení „pes přítel člověka“ by se v některých případech mohlo povýšit na „pes partner člověka“, citová vazba pána a psa je tak těsná.
Olga Kubačáková


Strana 13 

 ‚Severní dráha oknem do světa‘

z archivu města

Moravská Ostrava téměř až do 1. poloviny 19. století ležela stranou důležitých dopravních tepen nadregionálního významu. Hlavní poštovní silnice z Vídně do Haliče se městu vyhýbala, obcházela Ostravu zdaleka přes Nový Jičín a Frýdek směrem na Těšín. Místní komunikace byly zpravidla ve velmi neutěšeném stavu a za špatného počasí prakticky nesjízdné. Nedalo se spoléhat ani na vodní dopravu, neboť zdejší řeky byly nesplavné a idea průplavního spojení Dunaje s Odrou nevykročila nikdy za rámec teorie. To vše silně podvazovalo jak zdejší obchod, tak i nesměle a zvolna se rodící průmysl. Pilíře, na nichž mělo vyrůst v budoucnu hlavní industriální centrum českých zemí – těžba uhlí a výroba železa – byly dosud velmi slabé a vratké, chyběl jim totiž základní kámen, kvalitní a levná doprava.

Železnice jako novinka

Této skutečnosti si byl vědom i muž, který stál již u zrodu Vítkovických železáren, rodák ze Štýrského Hradce a odborník v oboru dolování a hutnictví, František Xaver Riepl. Na základě studia zahraničních zkušeností dospěl v roce 1829 k závěru, že klíčem ke zpřístupnění odlehlých krajů, bohatých na suroviny, nebude budování kanálů, nýbrž stavba železnice. Přestože i tento způsob dopravy byl dosud nebývalou novotou (první parostrojní železnice byla dokončena v Anglii v roce 1825 a první železnice na kontinentě, ovšem koňská, se tehdy teprve budovala z Českých Budějovic do Lince), neváhal navrhnout přes 400 kilometrů dlouhou trasu z Vídně až k solným dolům v Haliči, protínající i Ostravsko. Měl štěstí, neboť pro svoji myšlenku dokázal získat bohatého vídeňského bankéře Salomona Meyera Rothschilda, přesto však trvalo dalších šest let, než rakouský panovník podepsal privilegium „…ke zřízení železnice mezi Vídní a Bochnií s vedlejšími dráhami do Brna, Olomouce, Opavy....“ Akciová společnost, která měla tento ambiciózní projekt realizovat, nesla proto i jeho jméno - C. k. výsadně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (SDF).

První nádraží

I když byla stavba zahájena hned v příštím roce, trvalo dlouhých deset let, než železnice dorazila až do Ostravy, přesněji řečeno do Přívozu. To, že nádraží bylo vybudováno v jiné obci, ve vzdálenosti zhruba 2,5 km od centra Moravské Ostravy, nebylo zřejmě zapříčiněno konzervatizmem ostravských měšťanů, kteří by železnici nepřáli, jak se někdy uvádí (naopak, město poskytlo zdarma pozemky a zahájilo okamžitě výstavbu nové spojovací komunikace, budoucí Nádražní ulice), zvolená trasa byla patrně nejvýhodnější z hlediska technické náročnosti. Další dvě stanice vznikly současně ve Svinově a v Hrušově.

První vlak

Když dojel 1. května 1847 do Ostravy první vlak, byl to okamžik skutečně historický; město získalo poprvé v dějinách rychlé a spolehlivé spojení se zbytkem země a po napojení na síť pruských drah i se světem – s Vratislaví a Berlínem. Dopad na rozvoj ostravského průmyslu se neprojevil okamžitě, ale o to dramatičtěji. Dráha umožnila snadný odbyt výrobků průmyslových podniků i dovoz surovin a dopravu pracovních sil ze značně odlehlých oblastí, čímž významně stimulovala růst zaměstnanosti. Bez nadsázky lze konstatovat, že teprve železnice byla rozhodujícím faktorem, který nastartoval bouřlivý rozvoj celého regionu.

Rostoucí poptávka po novém druhu transportu měla pak vliv na neméně intenzivní růst železniční sítě. V roce 1855 došlo k vybudování odbočky SDF ze Svinova do Opavy, ve stejném roce vzniklo i první přímé železniční spojení dráhy s průmyslovými podniky prostřednictvím tratě, vybudované Vítkovickými železárnami od vysokých pecí do Přívozu, zprvu koně¬spřežné, záhy však přebudované na parní trakci. Iniciativu v tomto směru převzala poté opět SDF, která v roce 1861 trať odkoupila a zahájila budování rozsáhlé sítě báňských (montánních) drah spojujících většinu uhelných dolů v revíru od Ostravy až do Orlové. Vznikaly samozřejmě i další tovární vlečky k průmyslovým závodům, takže celé Ostravsko bylo během dvou desetiletí pokryto hustou pavučinou železnic, kterou ještě v roce 1871 doplnila Ostravsko-frýdlantská dráha spojující Moravskou Ostravu s Pobeskydím. Tato dráha neměla tak strategický význam pro rozvoj průmyslu jako SDF, umožňovala však rychlé zásobování města zemědělskými produkty a v pozdějších letech nabídla Ostravanům i možnost dostupné rekreace v Beskydech. Kromě toho jejím prostřednictvím získala Moravská Ostrava konečně „vlastní“ železniční stanici (dnešní nádraží Ostrava-střed).

S železnicí přišel blahobyt

Z iniciativy města a dalších soukromých společností vyrostla pak do roku 1914 ještě síť lokálních železničních drah, zajišťujících především přepravu osob mezi obcemi uvnitř ostravské aglomerace.
Když ostravský archivář a historik profesor Alois Adamus hodnotil výsledky stoleté činnosti Severní dráhy Ferdinandovy, shrnul význam železnice pro Ostravu naprosto výstižně na několika řádcích: „... způsobila pokles dopravních výdajů, rychlejší výměnu surovin a výrobků na veliké vzdálenosti, s drahou slavil vjezd do kraje pokrok, osvěta a blahobyt. Pro ostravský kraj byla Severní dráha oknem do světa, přístavem umožňujícím kraji odbyt výrobků do celého světa. Jí děkuje ostravský kraj za svůj rozvoj i vzrůst svého významu“. Jozef Šerka


Foto: Jízdní řád SDF z roku 1850

Foto: Nádraží ve Svinově, přelom 19. a 20. století

Foto: Nádraží v Přívoze, přelom 19. a 20. stol.


Strana 14


Na Slezskoostravském hradě se polský řezbář pokusil o vytvoření nového českého rekordu

Třicetimetrový řetěz z jednoho kusu dřeva

Polský řezbář Janusz Czupryniak (na snímku) tvoří pro Ostravu už více než tři roky. Jedno z největších jeho děl – zdařilá a vtipná dvanáctimetrová dřevořezba z historie Ostravy – zdobí zeď nové přístavby slezskoostravského hradu už od loňského prosince a těší se mimořádné pozornosti.

Pokus o český rekord ve vyřezání nejdelšího dřevěného řetězu z jednoho kusu dřeva připravoval Janusz Czupryniak od 10. do 25. září na nádvoří hradu. Až 10 hodin denně vyřezával motorovou pilou dřevěný řetěz z hranatých článků (viz foto). Zástupci a porotci z agentury Dobrý den z Pelhřimova (správa databáze českých rekordů a kuriozit) přijeli potvrdit, že se rekord podařil. Díky vnitřní vadě ve dřevě článek na délce 25,17 metru praskl, takže práce na řetězu skončila, přesto je to uznaný rekord. Jeden článek má rozměr 20x30 cm, řetěz je nyní vystaven pod přístřeškem na nádvoří hradu. (k)


Pomozte zpestřit jídelníček

A to přímo jídelníček mnoha zvířat v ostravské zoo. V rámci soutěže lze přinést šípky, musejí pocházet pouze z divokých rostlin, ne z vyšlechtěných parkových odrůd. Soutěžit mohou jednotlivci a dětské kolektivy, plody musí být důkladně usušené a rozdělené podle druhů. První kategorie jsou šípky a jeřabiny, druhá jsou jen žaludy. Předání a slavnostní vážení plodů bude v zoo 30. října v rámci akce Halloween a lampionový průvod. Odměnou bude návštěva Horského lanového parku Tarzanie v Ráztoce i elektronický terč na šipky. (vk)


Hroší rodinka se schovává

Maminka Katka a tatínek Honza, jinak hroší pár, přivedli v ostravské zoo na svět hroší mládě. Katka už odchovala devět mláďat. Bohužel se návštěvníci z hrošíka příliš těšit nemohou, pavilon hrochů je uzavřen a prochází rekonstrukcí. Zvířata teď dočasně přebývají v prostorech po nosorožcích.Do opravených prostor se hroši vrátí až na jaře příštího roku. Jejich pavilon dostane novou střechu, zateplení, zlepší se odvětrávání. Součástí projektu je i zavedení nového způsobu vytápění a filtrace vody v bazénu. Při realizaci pomohly peníze z Finančního mechanismu Norsko (17,5 mil. Kč), město poskytlo 19 milionů korun. (d)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

GERT

– dvouletý kříženec, ale nevychovaný pes. Potřebuje výcvik a trpělivost zkušeného člověka. Byl uvázaný v červencových vedrech na přímém slunci, velmi vyhublý a dehydrovaný, prožil si své. Brzy se však zotavil. Potřebuje velkou zahradu, může hlídat i ve firmě, protože umí dát najevo svou přítomnost výrazným štěkotem.

PERLA

– pětiletá fenka, kříženec. Neměla dobré zkušenosti s lidmi, ale je hodná, poslušná a mazlivá, zatím jen tehdy, když laskavé ruce patří ošetřovateli z útulku. Pokud by se našel páníček, který by to s ní zkusil a uměl se vcítit do její duše, bude milující společnicí. Vhodná pro osamělého člověka, toho bude střežit věrně na každém kroku.

STRESÍK

– rok a půl starý kříženec, dostal jméno při prvním setkání s ošetřovateli útulku. Byl vyděšený, jakýkoli zvuk či pohyb jej uváděl až k třesu. Dnes je velmi přátelský, temperamentní a rád si s každým pohraje. Potřebuje hodnou rodinku, která nechce jen zahálet doma, ale vezme pejska na časté výlety do přírody.

BOBÍK

– 4,5 roku starý kříženec. Malý, temperamentní kamarád, vhodný k rodinnému domu, ostražitý hlídač, kterého v červnu někdo ponechal na dětském hřišti i s obojkem a vodítkem. Ke štěstí mu stačí pohlazení a volné běhání po zahrádce. Není to však pes na výcvik, ale na procházku do přírody půjde velmi rád.


Strana 15


Jednička za šampionáty

Ještě se nestalo, aby jako v uplynulém měsíci hostila vítkovická ČEZ Aréna tesně za sebou dvě vrcholné mezinárodní sportovní akce: 29. mistrovství Evropy ve stolním tenisu a 16. mistrovství světa v basketbalu žen. V obou případech pod záštitou města Ostravy.

Mistři i mistryně celuloidového míčku dokázali, jak rychle se tento olympijský sport vyvíjí. V silné konkurenci se neztratili reprezentanti ČR, byť jediná bronzová medaile za třetí místo družstva mužů byla asi méně, než se čekalo. Ženy skončily deváté. Mezi jednotlivci došel nejdál pár Štrbíková, Vacenovská, kterému unikla medaile jen o vlásek. O vrchol ME se postaral Němec Boll, který získal čtvrté zlato ve dvouhře a díky celkově 13 titulům mistra Evropy stanul v čele historických tabulek.

O tom, jakým fenoménem je dnes ve světě basketbal, jsme se mohli přesvědčit při zápasech skupin A a B při MS žen v Ostravě. Odměnou našim divákům, kteří nemohli fandit družstvu ČR (hrálo v Brně), byly zápasy obhájkyň titulu Australanek a týmu USA složeného z nejlepších hráček zámořské WNBA. Závěrečná fáze šampionátu se uskutečnila v Karlových Varech. Pořadatelé obou mistrovství, výtečné ostravské publikum i pohostinné město si zaslouží velkou podtrženou jedničku. (liv)

Foto: Tamika Catchingsová (10) uniká Lolitě Lymourové. Z utkání USA v. Řecko (99:73) při MS v basketbalu v Ostravě. 

město podporuje

OSTRAVSKÝ MARATON.

Už po 49. vyběhnou v sobotu 9. 10. vytrvalci na trať Ostravského maratonu. Start bude v 10 hodin na Masarykově náměstí, trasa povede z centra města do Komenského sadů, celkem šest sedmikilometrových okruhů. Pořadatelé z MK Seitl a SSK Vítkovice vypsali kromě hlavního závodu dalších 9 mužských a 7 ženských kategorií. Budeme s napětím čekat, zda konečně padne letitý rekord Ostravského maratonu z roku 1959 (2:19,06), který drží Pavel Kantorek.

JUNIORSKÁ GRAND PRIX.

Závěrečný sedmý díl Grand Prix ISU v krasobruslení juniorů proběhne ve dnech 14.-16. 10. v Ostravě. Nejlepší světoví junioři a juniorky si dají dostaveníčko v ČEZ Aréně, kde se rozhodne o postupujících do světového finále v Koreji. Česká bruslařská unie pověřila pořadatelstvím BK LR Cosmetic Ostrava.

FLORBALOVÉ DÍVČÍ EURO.

Česká florbalová unie (ČFbU) zvolila za pořadatelské město turnaje žen a juniorek v rámci Euro Floorball Tour 2010 Ostravu. V tradičním formátu turnaje. V obou kategoriích se utkají národní výběry silné evropské čtyřky Švýcarska, Švédska, Finska a ČR. Vzhledem k tenisové exhibici v ČEZ Aréně se akce uskuteční ve dnech 3.–7. 11. v hale SAREZA na Hrušovské ulici. ČFbU chce vykročit k pořadatelství světového šampionátu žen v ČR v roce 2013. Ostrava se jako hostitelské město osvědčila již při pořádání MS 2008 mužů. (vi)


Vánoční kluziště OSTRAVA!!!

Po roční odmlce se do centra Ostravy vrátí oblíbené vánoční kluziště, tentokrát na Masarykovo náměstí. Pořadatelé ze SAREZA, s.r.o. ho instalují od 27. 11. do 2. 1. Bruslit se bude denně od 10 do 20 hodin. Více v příštím vydání Ostravské radnice.


Přijedou borci z Kuby, Ruska a dalších zemí

Boxeři o Velkou cenu

Nejstarší a největší boxerský turnaj u nás napíše ve dnech 14.–16. října další stránku do své bohaté historie. Někdejší Memoriál Václava Procházky se uskuteční jako 39. ročník Velké ceny Ostravy na již tradičním místě v hale zimního stadionu SAREZA v Porubě. Akce se koná s finanční podporou města, pod záštitou náměstka primátora Vojtěcha Mynáře. Do moravskoslezské metropole se chystají přední rohovníci z Kuby, Ruska, Maďarska, Turecka, Skotska, Íránu a dalších zemí. Chybět nebudou ani borci pořádajícího Boxing Clubu Ostrava a domácí špička tohoto populárního olympijského sportu. Vyřazovací boje a semifinále se odehrají ve čtvrtek a pátek (14–21 hod.), finálové duely jsou na programu v sobotu od 14 hodin. Vstupné je 50 korun, pro ženy a děti zdarma. (vi)

 

ČEZ Aréna, 5. 11.: Ivan Lendl proti Björnu Borgovi!

Exhibice tenisových legend

Karel Nováček, Miloslav Mečíř, Mats Wilander, Björn Borg a hlavně Ivan Lendl! Tep fanoušků tenisu začíná stoupat. Právě slavný ostravský rodák Ivan Lendl a další hvězdy bílého sportu přijedou v pátek 5. listopadu do ČEZ Arény, aby sehráli třetí díl exhibice Advantage Tennis. Ve vítkovické hale se představí tři bývalé světové jedničky, olympijský vítěz (Mečíř), dohromady 26 grandslamových titulů ve dvouhrách. Pořadatelé z České sportovní, a. s., připravují s podporou města Ostravy vrchol letošní domácí tenisové sezony. Program zápasů zahájí v 15 hodin Mečíř s Wilanderem (na jeden set), po nich nastoupí na taraflexový dvorec Borg a Lendl (na dva sety s případným super tiebreakem). Závěr obstará zápas ve čtyřhře. Vstupenky na exhibici v cenách 590 a 790 Kč lze získat v Ostravském informačním centru nebo prostřednictvím sítě Ticket Portal. (vi)

Foto: Ivan Lendl, rodák z Ostravy, se letos po šestnácti letech vrátil na tenisové dvorce. Foto: Jiří Vojzola