Říjen 2009

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (2 MB)

Strana 1

UVNITŘ ČÍSLA

2 Ostrava na Expo Real v Mnichově
3 S výměnou řidičáků neotálejte
4 Změna vyhlášky pro chataře
5 Jak jsme připraveni na zimu?
8 Navštivte výstavu OSTRAVA?
9 Festival Kamera OKO skončil
10 Divadlo loutek se rozroste
12 Ojedinělé vystoupení v adventu

Ostravská dopravní školička 2009 přivedla malé účastníky silničního provozu nejen před radnici

Děti se učí v praxi i se skvělou publikací

Okolo pěti set dětí z padesáti mateřských a základních škol z Ostravy včetně jedné z polských Gorzyczek se v pátek 25. září zúčastnilo před ostravskou radnicí zajímavé dopravní hry. Ta byla vyvrcholením letošní Ostravské dopravní školičky, druhého ročníku moderního dopravně-vzdělávacího projektu pro děti mateřských a základních škol z Ostravy, který je součástí projektu Centrum bezpečné jízdy. „Školička“ je společný projekt statutárního města Ostravy, mateřské školy Keramická – Ostrava a firmy Libor Václavík – LIBROS Ostrava, signatářů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Děti si vyzkoušely moderní dětské dopravní hřiště a zúčastnily se soutěží z dopravní problematiky. O den později se školička přemístila na plochu u Hlavní třídy v Porubě, třetí skvělou akcí bylo nedělní Setkání mistrů trialu v areálu Vřesinské strže.

Součástí her před radnicí byl také křest publikace, která je pro projekt klíčová. Více než 3000 těchto publikací bylo distribuováno zdarma dětem ostravských škol i významným institucím, ministerstvům a nadacím v České republice. Zároveň byly symbolicky dodány i partnerům v evropských zemích. Autorkou myšlenky publikace je ředitelka MŠ Keramická Jarmila Chlopková, ilustrace a grafiku dodala Lenka Susekárová.

Dopravní hry před radnicí zahájily projekt Ostrava je tady!!!, město žije motorismem a bezpečnou dopravou. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Ostravy pro dopravu Vojtěch Mynář. (vk)

Foto: Některé děti si se soutěžními úkoly dokázaly dobře poradit
Foto: Vlasta Krzyžanková

Společnosti šetří

Městské společnosti SAREZA a ČEZ Aréna snížily v uplynulých dvou letech čerpání provozních dotací z městského rozpočtu. Společně městské pokladně ušetřily necelých třicet milionů korun. Za zvýšením vlastních příjmů stojí zejména přehodnocování starých a méně výhodných smluv, a také navýšení počtu akcí a na to navazující růst tržeb. Například u ČEZ Arény se snížil počet nevyužitých dnů ze 101 v roce 2007 na 37 v roce 2008. V uplynulých dvou letech tak společnost ušetřila městské pokladně přibližně dvacet milionů korun. „Výsledky splnily očekávání. Po Sareze a ČEZ Aréně budeme vyvíjet tlak i na další městské společnosti,“ říká k výsledkům hospodaření obou firem primátor Petr Kajnar. (mb)

Nový koncept kultury schválen

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo Koncepci rozvoje kultury města Ostravy. Na tvorbě sedmdesátistránkového dokumentu, který stanoví základní strategické cíle města v oblasti kultury do roku 2020, se kromě úředníků ostravského magistrátu a členů odborných komisí podílela také osmdesátka zástupců veřejnoprávních i soukromých institucí a organizací působících v kulturní oblasti města. Zpracován je rovněž akční plán, který má v budoucnosti tuto vizi naplnit realizací konkrétních projektů. Dokument vznikl v návaznosti na kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. (mb)

Ocenění těm nejlepším

Setkání pracovníků z různých zemí EU z oblasti sociální, zdravotnictví a školství, kteří spolupracují s handicapovanými, se ve dnech 5. až 11. října uskutečnilo v Ostravě. Už XVII. ročník Evropských dnů handicapu, jak se setkání nazývá, přinesl řadu nových informací například v problematice vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra, ale také v dalších oblastech týkajících se mládeže se specifickými problémy. Součástí letošních dnů handicapu bylo rovněž udílení ocenění Křišťálový kamínek asociací Trigon, která setkání každoročně pořádá. Nositelem ocenění se stala Miroslava Jelínková, předsedkyně občanského sdružení Autistik Praha, za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení podmínek jejich života. Další křišťálový kamínek byl udělen Patricii Balážové, klientce Domova Barevný svět ze Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět. Také Armelle Thomasová z francouzské Asociace AFPE si odnesla cenu za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem. Poctěn oceněním byl rovněž Pavel Zvolánek, předseda Komise pro handicapované děti a mládež Rady města Ostravy za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea. Blahopřejeme. (g)

28. října: OSTRAVA DOKOŘÁN!!!

Znovu Den otevřených dveří v Radnici města Ostravy, prohlídky s průvodci.
Poprvé bude v radnici vystaven vzácný originál sošky Petřkovické venuše. Více na str. 16


Strana 2

 Město má Evropě co nabídnout

Ostrava se na letošním 12. ročníku veletrhu Expo Real v Mnichově představila už poosmé, letos jako místo s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry. Mezi nejvýznamnější nabízené projekty patří strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov s celkovou rozlohou více než 200 hektarů, ale také průmyslová zóna Hrabová či Vědecko-technologický park Ostrava. Zajímavými investorskými příležitostmi jsou pozemky typu brownfields v centru Ostravy a jeho okolí. Mezi hlavní lokality tohoto typu patří Karolina a Dolní oblast Vítkovic. Dalším významným brownfieldem připravovaným k novému využití je rozvojové území Ostrava-Hrušov, které předpokládá financování formou PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru). Město zde úzce spolupracuje se společností RPG RE Management s cílem dosáhnout asanaci celé plochy a nalézt optimální způsob využití. Na veletrhu byly rovněž prezentovány vybrané plochy vhodné pro investice do lehkého průmyslu, do oblasti bydlení, kancelářských prostor, retailu a dalších komerčních aktivit. Letošními partnery při prezentaci města na veletrhu byly společnosti CTP Invest, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava a RPG Real Estate Management.

Veletrh komerčních nemovitostí Expo Real se tradičně zaměřuje na propojování firem a lokalit při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování. Účastní se jej města a celé regiony, banky, investiční fondy, developeři, stavební firmy, architekti, projektanti i poradenské společnosti. Koná se tradičně v říjnu v areálu Nového výstaviště Mnichov. Letos veletrh představoval 64 tisíc m2 výstavní plochy v celkem 6 halách. Pro české vystavovatele zůstává Expo Real díky blízkosti České republiky a provenienci potenciálních obchodních partnerů efektivním nástrojem prezentace. Vedle Ostravy se jej zúčastňují Praha a Brno i zástupci některých krajů. (k)

Foto: Zájem návštěvníků o expozici města Ostravy na veletrhu v Mnichově byl obrovský.

Končí oprava mostů

Od středy 21. října dochází ke změnám v jízdních řádech Dopravního podniku Ostrava. Úpravy souvisejí s ukončením rekonstrukce tramvajových tzv. Frýdlantských mostů na ulici 28. října. Tramvajové linky č. 1 (Dubina Interspar – Hlavní nádraží), č. 2 (Výškovice – Hlavní nádraží), č. 4 (Martinov – Plynárny), č. 6 (Výškovice – Výstaviště), č. 11 (Zábřeh – Výstaviště) a č. 13 (Zábřeh – Hranečník) se vracejí na své původní trasy. Tramvaj č. 10 (Výstaviště – Dubina Interspar) znovu zahajuje provoz. U linky č. 99 (minibus) se po demontáži provizorních dřevěných tramvajových nástupišť zavádí zastávka „Nám. Republiky“ (u modeláře). Ruší se zastávky Dvory, Vratimovská (u ODS) a Pekařská. Linky č. 75 (autobus) a X (náhr. tramvajová doprava Vítkovice vysoké pece – Mírové nám.) se ruší. (r)

Ekologická nafta se osvědčila

Ekologický projekt Dopravního podniku Ostrava má za sebou úspěšný zkušební provoz, když u starších typů autobusů nahradilo klasickou naftu ekologičtější palivo. Použití emulzní nafty prokázalo nejen ekologické, ale také ekonomické výhody.

Třináct autobusů DPO jezdilo po několik týdnů zkušebně na emulzní naftu. Na stejných trasách byly pro srovnání nasazeny stejné typy vozidel s klasickou naftou. „O tom, že díky emulzní naftě naše staré autobusy splní přísnější ekologické normy a vyprodukují méně škodlivin, jsme věděli. Prozkoumání všech hodnot prokázalo také finanční úspory,“ uvedl ředitel DPO František Kořínek s tím, že zkušební provoz na emulzní naftu byl u vybraných autobusů ukončen v průběhu léta. „Po vyhodnocení všech údajů jsme se rozhodli v ekologickém projektu emulzní nafty pokračovat. Od srpna vypouští méně škodlivin do ovzduší bezmála jedna třetina našeho autobusového vozového parku,“ doplnil ředitel. Ekologičtější a ekonomičtější emulzní naftu nyní využívá 95 starších autobusů. V DPO do budoucna počítají s tím, že při obnově vozového parku budou pořizovat pouze ekologicky šetrné vozy. (jm)

Venuši pohlídají strážci

Petřkovická nebo také Landecká venuše, která byla v roce 1953 objevena na ostravském vrchu Landek, je 46 milimetrů velká krevelová soška, která se svou štíhlostí zcela odlišuje od jiných paleolitických evropských venuší podstatně korpulentnějších. Její stáří se odhaduje na 23 000 let, historická hodnota je nesmírná. Na 28. října, kdy bude poprvé vystavena v prostorách ostravské radnice, ji za přísných podmínek přiveze ozbrojená stráž, ohlídá při vystavení a stejně bezpečně odveze zpět do Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. (k)


z dopisů čtenářů

Pozornost našich čtenářů zaujal zářijový článek z Archivu města Ostravy o krizi a bídě v 1. polovině minulého století ve městě. Pan Miroslav Obst nám jako doklad této kruté doby poslal kopii tzv. žebračenky – poukázky na potraviny v hodnotě tehdejších 10 korun. Vyjádřil také pozoruhodné myšlenky o bezpráví, které stále na mnoha místech vládne světu. I za tento dopis děkujeme. (r)

Nový místostarosta

Zastupitelstvo městského obvodu Petřkovice na svém zasedání 24. září rozšířilo počet místostarostů na dva a zvolilo druhého místostarostu Pavla Kukučku podle zákona o obcích. Důvodem je dlouhodobá nepřítomnost starosty Jiřího Dřevjaného pro nemoc. Ve funkci zůstává také dosavadní místostarostka Hedvika Štecherová. (d)

Pro větší bezpečnost

Městská policie Ostrava uspořádala v rámci projektu Bezpečnější Ostrava už třetí kurz pro veřejnost. Jeho účastníci se seznámili s preventivními aktivitami městské policie, pak si vyslechli přednášku na téma nutná obrana a krajní nouze. Dozvěděli se, jaké je postavení oběti trestného činu v procesu vyšetřování a při soudním projednávání. Po přednášce se probíralo předcházení kriminalitě při shromáždění osob. Následovala výuka účinných technik obrany při napadení nožem nebo střelnou zbraní a použití běžných osobních věcí k sebeobraně. Další kurz se bude konat 9. prosince v budově ředitelství Městské policie Ostrava na Hlubinské ulici. (v)

Kdyby nebyl 17. listopad...

Bylo by to tak, jak bylo. V tomto „retro“ duchu připravuje Ostravský informační servis na 17. listopad výklad průvodců – jak by mohl znít, kdyby nebylo sametové revoluce. Na věž lze vyjet daný den každou půlhodinu od 9.00 do 18.30. Vyhlídková věž Nové radnice je otevřena v říjnu denně od 9.00 do 19.00 hodin, poslední vstup je v 18.30. (r)


Strana 3

Výměna řidičských průkazů zatím Ostravany příliš netlačí. Kdo si pospíší, vyhne se frontám příští rok

 Už znáte heslo ‚Nemyslíš – zaplatíš‘?

rozhovor

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy pro občany města a přidružených obcí spravuje mimo jiné agendu motorových vozidel a řidičských průkazů.

Na to, jak vypadá současná situace v této oblasti a na co se musí řidiči a vlastníci motorových vozidel připravit v následujících měsících a především v příštím roce, jsme se zeptali vedoucího odboru dopravně správních činností Dalibora Mozdřeně.

Co tedy řidiče a majitele vozů čeká ?

Všechny držitele řidičských průkazů (ŘP), které byly vydány v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, čeká jejich povinná výměna, která musí proběhnout do konce roku 2010. Další aktuální záležitostí je schválení tzv. šrotovného Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR a problematika s tímto rozhodnutím spojená.

Poslední výměna řidičských průkazů byla spojena se stresem a dlouhými frontami u přepážek. Udělali jste proti tomu nějaká opatření?

Jedna z etap povinné výměny řidičských průkazů se uskutečnila už v roce 2007. Kvůli prostorovému uspořádání budovy, ve které zajišťujeme popisované činnosti, však byla opravdu poznamenána zvláště v závěru roku mnohdy vypjatými situacemi kvůli velkému množství žadatelů. Proto jsme tentokrát kromě propagace a medializace povinné výměny ŘP připravili rozšíření počtu přepážek a v posledních měsících i rozšíření objednávkového systému na všechny činnosti, které odbor zabezpečuje po dobu všech úředních dnů v týdnu. Současně apelujeme na občany, aby si výměnu ŘP zajistili včas a vyhnuli se tak stresovým situacím, protože právě oni mohou svou aktivitou nejvíce napomoci hladkému a bezproblémovému průběhu zákonné výměny řidičských průkazů.

Jsou občané o výměně řidičských průkazů dostatečně informováni?

O další etapě povinné výměny ŘP, kterou musíme zvládnout do konce roku 2010, jsme občany informovali již několikrát ve sdělovacích prostředcích. Medializace výměny sice zvedla vlnu zájmu občanů, ti se na nás ale obracejí většinou jen kvůli získávání informací o době platnosti daného ŘP, nikoliv přímo kvůli jeho faktické výměně. K bezproblémovému průběhu zákonné výměny však napomohou právě tím, že si včas požádají o faktickou výměnu. Připomínáme, že zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti. Zákonná výměna ŘP je osvobozena od správních poplatků. Pokud ale chcete mít řidičský průkaz do pěti pracovních dnů, zaplatíte správní poplatek 500 korun.

Jak vypadá aktuální situace?

Ve zmiňované etapě je nutné v Ostravě vyměnit asi 32 000 řidičských průkazů, přičemž nelze říci, že by byl právě v této době o výměnu enormní zájem. Datum 31. prosince 2010 je pro mnohé řidiče skutečně ještě hodně vzdálené. Situaci dokumentuje pár čísel. Průměrný počet podaných žádostí o výměnu ŘP za měsíc se v současné době pohybuje mezi 1500–1600, přičemž ve srovnání s posledními měsíci roku 2007, kdy končila prvá etapa výměny průkazů, jsme vyřizovali v průměru 3000–3500 žádostí za měsíc. Ještě 31. prosince 2007 jsme vyřizovali požadavky 453 občanů.

Liší se zájem občanů v jednotlivých dnech pracovního týdne?

V současném období zaznamenáváme zvýšený zájem o činnosti zabezpečované naším odborem pouze v pondělí. V dalších dnech je propad zájmu řádově v desítkách. Pro občana to znamená, že to, co vyřídíme v pondělí s delší čekací dobou, vyřídíme v jiné dny v době podstatně kratší nebo dokonce bez čekání. Jedná se však o faktor, který nelze regulovat a rovnoměrné rozložení do celého týdne zůstává zatím jen naším přáním.

Nedá se pro popularizaci celé věci využít i kampaně ministerstva dopravy?

Ministerstvo dopravy zahájilo 1. prosince 2008 kampaň zaměřenou na bezpečnost silničního provozu, kterou řidiči znají pod názvem „Nemyslíš-zaplatíš“. Hlavní cílem této akce je snížit počet mrtvých na našich silnicích a zejména dlouhodobě působit na myšlení všech účastníků silničního provozu. Ministerstvo vedle medializace připravilo i pouzdra na řidičské průkazy, které obdrží rovněž žadatelé při výměně řidičských průkazů. Kromě podpory kampaně „Nemyslíš? Zaplatíš!“ bude těchto speciálních pouzder využito také jako stimulu v rámci kampaně k povinným výměnám řidičských průkazů „Nevyměníš – Nepojedeš“. Ministerstvo plánuje v této věci komunikovat s veřejností ve smyslu „kdo si přijde na úřad vyměnit řidičský průkaz včas, obdrží originální dárek“. Počet dárků je však limitován.

Jak jste připraveni na tzv. šrotovné?

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR schválila zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, jehož součástí je i změna zákona o odpadech, která zahrnuje státní příspěvek při vyřazení vozidla, tzv. šrotovné. Jedná se opět o další možnost, jak se vozový park v České republice může omladit. I my očekáváme, jaký bude mechanismus celého postupu, protože zákonem jsou sice stanoveny podmínky, za kterých lze o státní příspěvek požádat, ale náležitosti, které má obsahovat žádost a podrobnosti k poskytování, stanoví teprve vláda svým nařízením. Lze očekávat, že právě pracoviště evidence vozidel obcí s rozšířenou působností zde budou sehrávat rozhodující úlohu. (dp)

Foto: U přepážek odboru dopravně správních činností se vystřídají stovky klientů. Foto: Vlasta Krzyžanková

Nemocnice s novým ředitelem

Jan Zháněl (na snímku vpravo, uprostřed primátor P. Kajnar, vlevo náměstek L. Pospíšil), který se ujal řízení Městské nemocnice Ostrava 1. října, nahradil ve funkci dosavadního dlouholetého ředitele Františka Jurka, který odchází do důchodu. „Chci, aby nemocnice byla přátelská a dostupná pacientům, aby ji nemocní opouštěli s úsměvem,“ řekl po svém nástupu. Koncepci, se kterou uspěl při výběrovém řízení, chce důkladněji rozpracovat, počítá s přípravou projektů za pomoci peněz z evropských fondů. Absolvent Palackého univerzity v Olomouci měl dosud soukromou stomatologickou praxi ve FN Ostrava. Je členem představenstva oblastní stomatologické komory a členem zdravotnické komise při Radě města Ostravy. (mb)


Strana 4


Střípky

REKORDNÍ DNY NATO.

Devátý ročník Dnů NATO, největší armádní a bezpečnostní přehlídky ve střední Evropě, vyvrcholil 19. a 20. září leteckou show na Letišti Leoše Janáčka. Lákadlem pro rekordních více než 130 tisíc diváků bylo největší sériově vyráběné letadlo světa, americký vojenský dopravní letoun C-5 Galaxy (na snímku) nebo ukázky pilotáže stíhaček Eurofighter Typhoon F2 z letky britského RAF. K vidění byla vojenská, policejní, včetně Městské policie Ostrava, a záchranářská technika. Dnů NATO se zúčastnilo dvanáct zemí. Poprvé přijeli zástupci armád Belgie, Dánska, Itálie, Ruska a Řecka. Mezi čestnými hosty nechyběl primátor Ostravy Petr Kajnar. (vi)

INVESTICE & BYZNYS.

Mezinárodní konferenci Investment & Business Forum 2009 uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve dnech 22. a 23. září s podporou Ostravy a dalších institucí v Clarion Congress Hotelu. Na desátý ročník přijeli zástupci firem, ekonomové, představitelé státní správy a samosprávy, hosté ze zahraničí. V úvodu programu vystoupil primátor Ostravy Petr Kajnar, který hovořil o přeměně průmyslového centra v moderní metropoli a dalších možnostech rozvoje města i regionu. V sekcích se diskutovalo o udržitelném rozvoji, financování ze strukturálních fondů EU, výzkumu a inovacích, bezpečné energetice. (vi)

GALASHOW S LATINOU.

Desátý ročník soutěže Czech Dance Open Ostrava 2009 k nám o prvním říjnovém víkendu přilákal špičkové tanečníky z osmnácti zemí světa. Vrcholem programu se ve vítkovické ČEZ Aréně stalo sobotní finále IDSF International Open v latinskoamerických tancích, v němž exceloval současný nejlepší světový pár Alexej Silde, Anna Firstovová z Ruska. Vítězům a dalším úspěšným dvojicím ceny předal primátor Ostravy Petr Kajnar, který měl záštitu nad významnou mezinárodní akcí. Pořad Galashow s latinou přenášela na svém prvním programu přímým přenosem České televize. V neděli Czech Dance Open vyvrcholil soutěžemi juniorů a dospělých ve standardních tancích. (vi)

KONCERT V PLYNOJEMU.

Happening s ukázkou divadelní hry KS Aréna Brenpartija (na snímku) odstartoval 13. října realizaci projektu „Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice“. V plynojemu ho údery kladivy do iniciál počátečních písmen svých jmen stvrdili ministr kultury Václav Riedlbauch, ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, primátor Ostravy Petr Kajnar a krajský hejtman Jaroslav Palas. Během rekonstrukce se plynojem změní na koncertní sál, galerii ap. Vysoká pec číslo 1 se stane centrem prohlídkové trasy, energetická ústředna industriálním muzeem. Projekt dotovaný z prostředků EU a rozpočtu ČR částkou přes 500 milionů korun má být hotov do roku 2013. (vi)

 Hoteliéři a chataři, pozor: změny ve vyhlášce

Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, upozorňuje všechny podnikatele, kteří podnikají v ubytovacích službách a turistickém ruchu, ale i jejich zákazníky, že vedle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území, která mimo jiné upravuje i kategorie ubytovacích zařízení, je v účinnosti od 26. 8. 2009 i vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Podle tohoto nového právního předpisu se stavby ubytovacích zařízení zařazují podle požadavků na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami. Požadavky jsou stanoveny normovými hodnotami. Hotely se v současné době člení do pěti tříd. Kategorie hotelů garni, které mají vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimálně však snídaně, dále motely, penziony, kempy, skupiny chat a bungalovy se člení do čtyř tříd a turistické ubytovny se zařazují do dvou tříd. Prostory vstupní části do ubytovacího zařízení musí umožnit plynulý příjem a odbavení hostů.

Vyhláška č. 268/2009 S., o technických požadavcích na stavby, určuje minimální šířku chodeb, schodišť pro hosty i pro zaměstnance, výšku pokojů, velikosti předsíní, velikost pokojů, hygienických zařízení, základní vybavení pokojů, počty toalet a vybavení hygienických zařízení. Podle velikosti plochy pokoje se jednotlivé ubytovací jednotky člení do tříd. Pokud má budova více než tři nadzemní podlaží, musí být ubytovací zařízení vybaveno výtahem. Podmínkou pro všechny typy těchto zařízení je připojení na veřejnou telefonní síť, únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a vyznačený směr úniku, rozvody vzduchotechnických zařízení musí být z nehořlavých hmot.

Všechna ubytovací zařízení musejí být dle ustanovení § 17 odst. 8 písm. c) živnostenského zákona označena kategorií a třídou a kontrolu tohoto označení provádí příslušný živnostenský úřad. Pokud tak podnikatel neučiní, dopouští se správního deliktu dle § 62 odst. 1 písm. h) téhož zákona a může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 korun.
Tomáš Klouzal, vedoucí oddělení kontroly, ŽÚ

Dotace pro Slezskoostravský hrad

Statutární město Ostrava uspělo s žádostí o získání dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Na realizaci výstavby terasy a rozšíření Slezskoostravského hradu získá do konce letošního roku až 4 miliony korun. Dvoupodlažní terasa poskytne mimo jiné společenskou místnost pro 200 lidí nebo vyhlídkovou pavlačovou terasu v druhém podlaží. Jde o první projekt města v rámci integrovaného plánu rozvoje s názvem Ostrava – Magnet regionu. (v)

Co dál po základní škole?

úřad práce

Schůzka s výchovnými poradci základních škol okresu Ostrava, která se uskutečnila ve čtvrtek 15. října v budově Magistrátu města Ostravy, je již tradičně pomyslným startem několikaměsíčního procesu volby povolání žáků základních škol, kteří skončí v tomto školním roce povinnou školní docházku.

Schůzku svolal Úřad práce v Ostravě – Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) – ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Ostravy.

Výchovní poradci byli informováni o změnách v síti škol v Ostravě, o přijímacím řízení na střední školy, o publikacích, v nichž jsou obsaženy informace potřebné pro volbu povolání, a to o brožuře Kam po základní škole a Atlasu školství – Přehledu středních škol Moravskoslezského kaje. Zaměstnavatelé podali výchovným poradcům nejen informaci o potřebě kvalifikovaných pracovních sil ve svých podnicích, ale také o sponzorovaných oborech. Dále se hovořilo o připravované výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák, která se uskuteční na Černé louce v Ostravě 4. a 5. prosince, a také byli představeny výukové materiály pro volbu povolání a zvýšení finanční gramotnosti žáků základních a středních škol.

Informace potřebné pro volbu povolání můžete najít na internetu na stránce Úřadu práce v Ostravě na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/ips. (SB)


Strana 5

Společnost Ostravské komunikace zbrojí na zimní sezonu už od léta

 Lidé i technika jsou připraveni

Ostravské komunikace, a. s. (OK) se připravují na plnění jednoho ze svých stěžejních úkolů, na zimní údržbu komunikací. S prvními sněhovými vločkami a mrazivým počasím, které se dostavilo už v minulých dnech, všichni očekávají, jak si pracovníci OK s nástrahami přírody poradí.

 „Příprava na zimu u nás začíná už v létě. V této době nakupujeme sůl a postupně zaplňujeme sklady. Letos máme připraveno na pět tisíc tun posypové soli,“ řekl Daniel Lyčka, pověřený řízením společnosti Ostravské komunikace. „S prohlídkami a přípravou pluhů a techniky jsme začali koncem srpna. „V této době se začalo pracovat i na plánu zimní údržby a směrnici ředitele k organizačnímu a personálnímu zabezpečení zimní údržby komunikací.“

Pro plnění úkolů spojených se zimní údržbou komunikací je podobně jako loni připraveno čtrnáct programů. Z toho pět je pro silnice I. třídy, stejný počet pro silnice II. a III. třídy a čtyři pro ošetřování místních komunikací. Celkem budou OK udržovat bezmála 375 kilometrů silnic. Pro nasazení v terénu mají připraveno 35 vlastních mechanismů a 13 mechanismů sjednaných smluvně k nasazení v případě potřeby. Pro ochranu cest před navátým sněhem bude k dispozici 12 kilometrů zásněžek. V kalamitních situacích může být využito dalších šest vozidel Hasičského záchranného sboru s předními pluhy.

Mezi hlavní povinnosti OK patří i údržba chodníků na mostech a lávkách. K tomu je vyčleněn patřičný počet zaměstnanců i techniky. V případě velkého spadu sněhu jsou předem určena místa skládek sněhu. „Podobně jako v předcházejících letech budeme stavět na operativní spolupráci se starosty městských obvodů, Dopravním inspektorátem Policie ČR, městskou policií a v neposlední řadě i s dispečery a dalšími pracovníky ostravského dopravního podniku,“ uzavřel Daniel Lyčka.

Činnost silničářů bývá v zimě tradičně v centru pozornosti. Všichni řidiči, odborná i laická veřejnost proto jistě vítají, že budou o stavu silnic, které ošetřuje společnost Ostravské komunikace, informováni na internetových stránkách firmy www. okas.cz, kde bude pravidelně aktualizováno sněhové zpravodajství. (jm)

Foto: Nastávající zima nesmí žádným ze svých rozmarů silničáře z Ostravských komunikací překvapit. Foto: OK

Kolik přispívá Ostrava?

O tom, jak město Ostrava finančně podporuje městskou hromadnou dopravu, informuje od začátku října nový prvek obsažený ve sdělení: „Město Ostrava přispívá na tuto jízdenku částkou xx Kč“. Tato informace je uvedena v cenících jízdenkových automatů, na dlouhodobých kuponech a krátkodobých jízdenkách, které lze koupit v prodejnách DPO. U jiných prodejců budou jízdenky s doplňujícím sdělením o příspěvku města k dispozici po doprodání původních zásob. (vi)

Dopravní podnik získá miliony z fondů EU

Renovace vozového parku

Renovace vozového parku drážních vozidel je název projektu, na který Dopravní podnik Ostrava, a. s., (DPO) získá z fondů EU dotaci více než 230 mil. korun. Projekt je rozvržen na léta 2010 až 2013. „V tomto období zakoupíme sedm 12metrových a tři 18metrové trolejbusy a jednu vysokokapacitní tramvaj. Třiadvacet tramvajových vozů čeká renovace,“ upřesnil ředitel DPO František Kořínek s tím, že investice zlepší komfort cestování v městské hromadné dopravě, sníží ekologickou zátěž, obnoví zastarávající vozový park. „Všech 34 drážních vozidel, která budou díky projektu nově zakoupena nebo renovována, bude nízkopodlažních. Mimo jiné nám to umožní provozovat větší množství zaručených bezbariérových spojů,“ doplnil František Kořínek.

Více než 230 milionů korun z evropských fondů představuje 40 procent způsobilých výdajů projektu, tj. náklady spojené pouze s pořízením nebo renovací vozidel. Celkové výdaje dosáhnou částky 590 milionů korun. „Nechceme zůstat jen u drážních vozidel, tedy tramvají a trolejbusů. Očekáváme, že začátkem příštího roku bude Unií vyhlášen obdobný program týkající se autobusové dopravy. Už nyní se na projekt renovace autobusového parku intenzivě připravujeme,“ uzavřel ředitel Dopravního podniku Ostrava František Kořínek. (vi)

Ulice 1. máje má nový povrch

Místní komunikace 1. máje, v úseku mezi ulicemi Mostárenskou a Železárenskou ve Vítkovicích, dostala nový povrch. Oprava vozovky spočívala ve výměně krytu vozovky mezi obrubami a kolejištěm. V uvedeném úseku byly opraveny stávající poškozené obrubníky a na všech uličních vpustích byl sjednocen typ mříže na plastovou. Dále byla realizována částečná oprava autobusových zastávek. Investorem stavby v hodnotě necelých deseti milionů korun bylo statutární město Ostrava, konkrétně společnost Ostravské komunikace. (dp)

Dopravní tepny bezpečnější

Pracovníci Ostravských komunikací (OK) provádějí v říjnu sečení zeleně ve středových pásech frekventovaných dopravních tepen. Po ulici Mariánskohorské přišly na řadu Rudná a Místecká ulice. Kromě sečení křovinořezem a odvozu posečené hmoty na skládku zajišťují čištění uličních vpustí vysokotlakým čisticím vozem Helmers a také ruční sběr odpadků. Závěr kolony tvoří kropicí vůz a samosběr, který silnici dočišťuje. „Žádáme řidiče, projíždějící uvedenými silnicemi, o trpělivost, dodržování omezené rychlosti a dalších pokynů. I my máme obavu a starost o zdraví našich zaměstnanců, kteří práce provádějí. Děkujeme za pochopení a toleranci všem účastníkům silničního provozu,“ dodal výrobní náměstek OK Antonín Bína. Ve snaze zkrátit dopravní omezení na minimum práce probíhají také brzy ráno a o víkendech. (jm)

Foto: Středové pásy ostravských výpadovek procházejí očistou Foto: OK


Strana 6

Strážníci převzali odznaky specialistů

Patnáct strážníků-okrskářů Městské policie Ostrava (MPO) převzalo v pátek 2. října v Radnici města Ostravy z rukou primátora Petra Kajnara odznak a osvědčení „Specialista řešení romské problematiky a minorit“. Úspěšně zvládnutou seminární prací a závěrečnou zkouškou se stali v ČR prvními absolventy projektu, jehož garantem je nezisková organizace Iniciativa občanského bezpečí domova (IOBD).

Městští policisté začali v březnu získávat znalosti z oblasti emoční inteligence, psychologie, rétoriky, práva, první pomoci. Důkladně se připravovali na zvládání stresových situací, zdokonalovali se v umění vyjednávat. Během kurzů, přednášek a cvičení čerpali poznatky a dovednosti, které jim v budoucnu pomohou na profesionální úrovni řešit situace, s nimiž se při výkonu služby setkávají. Vše se zřetelem na pomoc při začleňování Romů do většinové společnosti.

„Kurz nás dobře připravil na situace, se kterými se v terénu můžeme setkat,“ hodnotil krátce po převzetí odznaku specialisty strážník Petr Štípek. U městské policie slouží jedenáct let. V současnosti je okrskářem v oblasti zadního Přívozu, který je obydlen převážně romskou komunitou. „Jako specialisté jsme na tuto problémovou lokalitu celkem tři. Věřím, že nabyté vědomosti uplatníme v praxi.“

Ojedinělý projekt organizace OIBD proběhl v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejicích aktivit v Ostravě do roku 2010. Jeho cílem je prolomit bariéry ve vzájemné komunikaci a odlišném životním stylu. Slavnostního ukončení kurzu byla přítomna prezidentka IOBD Irena Ščerbová, ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim a další hosté. (vi)

Foto: Jedinou ženou, která od primátora Petra Kajnara převzala odznak Specialista řešení romské problematiky a minorit, byla strážnice Městské policie Ostrava Jarmila Roščáková.

V obchodech se krade stále více

bezpečnější Ostrava

Přestupky proti majetku řeší strážníci městské policie nejčastěji v souvislosti s krádežemi kovů nebo krádežemi v prodejnách a nákupních centrech. Počty krádeží kovového materiálu se však snižují, zřejmě kvůli výraznému poklesu výkupních cen ve sběrnách druhotných surovin, ke kterému došlo v polovině loňského roku. U krádeží v prodejnách je od poloviny roku 2008 zaznamenán výrazný nárůst.

Pokud se osoba dopustí krádeže, strážník přivolaný na místo vždy zjišťuje, zda se u dotyčného nejedná o opakovaný skutek, tedy jestli za obdobnou majetkovou protiprávní činnost nebyl dotyčný v posledních třech letech potrestán. Pokud ano, bez ohledu na hodnotu odcizené věci je jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin krádeže. V opačném případě vše závisí na hodnotě odcizené věci. Pokud nepřesáhne hodnotu 5000 korun, je skutek posuzován jako přestupek. Za ten hrozí ve správním řízení pokuta do výše 15 000 korun.

Stále častěji jsou při těchto krádežích přistiženy nezletilé děti, mnohdy však za doprovodu dospělé osoby. Strážníci proto vždy informují příslušný orgán sociální péče. V řadě případů se však o krádežích spáchaných dětmi ani nedozvědí, protože v obchodech nad dětmi jen „mávnou rukou“, odeberou jim odcizené zboží a nechají malé zloděje běžet. Jenže v těchto případech se může jednat i o selhání rodičů, kteří se mohou takto dopouštět zanedbání povinné výchovy nebo dokonce ohrožování mravní výchovy mládeže, pokud by se zjistilo, že děti ke krádežím navádějí. Vždy je na místě, aby o těchto událostech byl informován příslušný orgán sociální péče, proto je nutné i v těchto případech volat na místo policii, ať už státní nebo městskou. (dp)

Počty krádeží zboží v prodejnách*)
rok počet krádeží osoby přistižené při krádeži
řešených MP přestupek trestný čin
2007 111 126 22
2008 1 158 1 097 113
2009**) 1 045 1 066 109
*)
pouze krádeže, u kterých zasahují strážníci městské policie, k řadě krádeží jsou voláni příslušníci Policie ČR
**) 1. pololetí 2009

 stalo se

NEPODAŘILO SE MU TO.

Na Frýdlantských mostech stál muž za zábradlím a chtěl skočit dolů. Hustě pršelo a tak hrozilo, že sebevrahovi sklouzne ruka po mokrém zábradlí, kterého se držel. Jeden ze strážníků se k nešťastníkovi při¬bližoval a snažil se s ním navázat hovor. Druhý strážník, kterého muž neviděl, se mezitím přibližoval z opačné strany. Komunikace s mužem se nedařila, neustále vykřikoval, že nemá proč žít a chce zemřít. Přece se však strážníkovi podařilo upoutat pozornost muže natolik, že jej druhý strážník dokázal uchopit, kolega mu pak také pomohl. Přivolaná hlídka Policie ČR a sanitka s lékařem rozhodli o převozu muže do nemocnice. Okolnosti události šetří Policie ČR.

NIČIL ZASTÁVKU.

Strážníci městské policie zadrželi 23letého muže, který na tramvajové zastávce v Porubě rozbil skleněnou výplň přístřešku. Při příjezdu policistů mladík nastoupil do tramvaje, nepodařilo se však zjistit, kde vystoupil. Podle popisu však strážníci o hodinu později zadrželi před nádražím ve Svinově muže, který si omýval zakrvácené ruce ve fontáně. Strážníci ho zadrželi a předali přivolaným policistům. Bude-li obviněn z trestného činu poškozování cizí věci, může strávit ve vězení až jeden rok.

KOVY POŘÁD LÁKAJÍ.

Na linku 156 oznámil majitel sběrny v Moravské Ostravě, že u něj muž prodává zřejmě odcizený kovový materiál. Při výkupu si všiml, že hliníkové profily pocházejí pravděpodobně z nedaleké firmy. Její majitel skutečně potvrdil, že kovový materiál pochází z jeho firmy. Prodávající 19letý mladík odmítal k události cokoli uvést. Zatím nebyl trestán, jednání bylo kvalifikováno pouze jako přestupek. Hrozí mu však pokuta až 15 tisíc korun.
CÍL: Městská doprava. Nejčastěji bývá v noci rušno na zastávkách městské dopravy. Na autobusové zastávce v Nové Vsi postávala a pokřikovala skupina mladíků, poškozovala však i popelnice, patníky a rozbila skleněnou výplň autobusové zastávky. Mladé vandaly (17–19 let) strážníci zadrželi a předali přivolaným policistům pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a poškozování cizí věci. (vz)


Strana 7

Začal akademický rok

Celostátní zahájení akademického roku 2009/2010 se uskutečnilo poslední zářijový den v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Porubě. Ceremoniál, který se každoročně odehrával v pražské Betlémské kapli, se po loňské zastávce v Brně ocitl poprvé v moravskoslezské metropoli. Vedle předsedy vlády ČR Jana Fischera, ministra vnitra Martina Peciny, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Vlastimila Růžičky a rektora VŠB-TU Tomáše Čermáka byli mezi čestnými hosty rektoři českých vysokých škol, osobnosti z oblastí akademické, hospodářské a společenské. Nechyběli představitelé města Ostravy v čele s primátorem Petrem Kajnarem a jeho náměstky Lukášem Ženatým a Lubomírem Pospíšilem. Program obohatil koncert Janáčkovy filharmonie a vernisáž dvou výstav. První je věnována 160. výročí VŠB-TU, výstavu „Zasaď s námi strom v poušti“ pořádá Židovský národní fond. (vi)

Foto: Rektoři českých VŠ a další hosté v aule VŠB-TU při zahájení akademického roku.

Evropské peníze i do škol

Částkou až sto milionů korun podpoří modernizaci výuky na základních a středních školách v kraji Regionální operační program Moravskoslezsko. Dotace mají sloužit k zajištění lepšího technického vybavení vzdělávacích zařízení, zavedení informačních technologií, multimediálního vybavení a e-learningu a podpořit rozvoj komunitní role škol. Dalších devadesát milionů korun je souběžně uvolněno na podporu vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro strategická a tradiční odvětví. Projekty lze Regionální radě Moravskoslezsko předkládat do 22. října. Nejedná se o první příspěvek na modernizaci výuky a oborová centra z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V minulosti bylo například rozděleno 133 milionů korun mezi 33 úspěšných žadatelů o dotace na modernizaci výuky. Se svým záměrem uspěla mimo jiné Základní škola Generála Píky v Ostravě, která získala 2,5 milionu korun na vznik multimediální jazykové učebny, kterou žáci užívají od začátku školního roku. (dp)

Polské dny v Ostravě

Druhý ročník kulturního festivalu Polské dny v Ostravě se uskuteční v týdnu od 2. do 8. listopadu. Akci pořádají Matiční gymnázium a Generální konzulát Polské republiky. Festival i tentokrát nabídne ostravskému divákovi to nejlepší, co za poslední léta vzniklo v polské kultuře. Například v rámci filmové sekce budou v příjemném prostředí Minikinokavárny promítnuty tři nové snímky: 4 noci s Annou, Třísky a 33 scén ze života. Vrcholem festivalu by se měl stát společný koncert Jarka Nohavici (CZ), T. Murackého (PL) a F. Viehwega (DE) v sobotu 7. listopadu od 19 hodin v aule VŠB-TU v Porubě. Lístky jsou k dispozici v předprodeji v Informačním servisu Ostrava, pobočce Elektra. Součástí Polských dnů v Ostravě budou také dvě výstavy. První, v klubu Fiducia, bude věnována výročí polského hnutí Solidarita, druhá, umístněná v divadle Aréna, bude věnována tvorbě polského divadelníka J. Grotowského. V Domě knihy Librex se uskuteční také setkání s polskými literáty. Více informací o akcích najdete na www.polskedny-ov.webnode.cz.


stručně

FESTIVAL UMĚLECKÝCH ŠKOL.

V říjnu a listopadu se v Ostravě uskuteční již VIII. ročník Festivalu základních uměleckých škol, jehož úkolem je představit veřejnosti kvalitní umělecké výkony talentované mládeže. Festival pořádá sdružení ředitelů ZUŠ v Ostravě za podpory města Ostravy. Nabízí šest koncertů umístěných do prestižních sálů Sanatoria Klimkovice (21. října), radnice ve Slezské Ostravě (4. listopadu), Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava (5. a 24. listopadu), dále Klubu Garage Ostrava-Martinov (10. listopadu) a v Altánu Třebovice (18. listopadu).

ZENGROVKA LETOS SLAVÍ.

Vítkovická strojní průmyslovka, tzv. Zengrovka, slaví letos 90 let od svého založení. K jubileu se koná mnoho odborných, kulturních, sportovních a společenských aktivit. Kulturním svátkem studentů se stává již 6. ročník akce Dny poezie na SPŠ. Tuto akci podpořilo účelovou dotací také město Ostrava. Motto letošního ročníku zní: „Virtuální svět“. Studenti průmyslovky a středních škol mj. soutěží v recitaci, vytvářejí návrhy filmových plakátů, malují, zhotovují animované a dokumentární filmy, fotografují, píší literární příspěvky. Vrcholem oslav bude Den otevřených dveří, který se koná 20. listopadu.

Odborná konference

Obchodní akademie a VOSŠ Ostrava-Mariánské Hory připravují na 10. listopad konferenci středních a vyšších odborných škol na téma „Paliativní péče a eutanazie“. Bude se konat v Nové aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Před konferencí bude uspořádána charitativní sbírka, jejíž výtěžek půjde do Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. (v)

Hladnovští navštívili Británii

Studenti Gymnázia Hladnov se již tradičně zúčastnili jazykového poznávacího zájezdu ve Velké Británii. Letos navštívili hlavní město Londýn a univerzitní Oxford. Nemohli proto nespatřit pověstný Big Ben, Houses of Parlament, Westminster Abbey, White Hall, Downing Street, Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Hyde Park, Trafalgar Square a další zajímavá místa v britské metropoli. Ubytováni byli v anglických rodinách, v dopoledních hodinách se jich pak ujali zkušení lektoři, kteří jim pomáhali zdokonalovat někdy již skoro perfektní angličtinu.

Mnohé zaujala návštěva slavného univerzitního Oxfordu. Pro jedny byl spojen s některými z dílů filmového Harryho Pottera, jiní si v něm slíbili, že se do něj v budoucnosti vrátí jako studenti. Na závěr zájezdu nechyběla ani plavba po Temži a návštěva nultého poledníku v Greenwichi. (dp)

Nové přírodovědné učebny

Základní škola Chrjukinova je známa spíše svou rozšířenou výukou jazyků. Od listopadu by už ovšem měla mít k dispozici také nové, moderní učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů. Zaplatí ji Evropská unie, konkrétně Regionální operační program Moravskoslezsko. „Hlavním cílem projektu je vybudování přírodovědných učeben, tím chceme přispět k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků, zlepšení podmínek pro jejich uplatnění na trhu práce i pro zkvalitnění životního prostředí jejich vlastního života,“ uvedla ředitelka školy Jana Mikošková a pokračovala: „Přírodovědná gramotnost je chápána jako schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a na základě důkazů vypracovat závěry vedoucí k porozumění. Dosud totiž ve vyučovacích metodách převažuje výklad, v uplatnění experimentálních metod ve výuce přetrvává převaha experimentální činnosti učitele nad vlastní činností žáků a to chceme projektem změnit,“ vysvětlila.

Jedna učebna pro integrované přírodovědné předměty je koncipována jako posluchárna s počítačovým zázemím a interaktivní tabulí. Jedná se o tabuli ovládanou počítačem, na které společně v hodině pracují žáci a vyučující. Druhá učebna bude laboratoř s kompletní výbavou pro dvanáct žáků, posluchárna bude pro třicet žáků. V případě zájmu mohou učebny na¬vštěvovat také žáci jiných ostravských základních škol. „Chceme podpořit upadající zájem žáků o přírodovědné předměty,“ dodala Mikošková. (dp)


Strana 8

 OSTRAVA? – vzpomínka i výzva

Vykřičníky i otazníky se to v Ostravě v poslední době jen hemží. Provokující interpunkční znaménka však jsou na místě. Vyvolávají zájem, přitahují. A to je účel. Mimořádná výstava pod názvem OSTRAVA? byla 18. září otevřena na výstavišti Černá louka v negalerijním prostoru pavilonu A. Na ploše 2400 m2 nabízí 220 děl od více než 160 autorů. Expozice mají nebývalý obsah – obrazy, kresby, grafiky, prostorové objekty, projekce, fotografie. Vytvořeny byly spoluprací mnoha galerií, muzeí, památkového ústavu a dalších institucí.

Všechna díla jsou spjata s Ostravou. Návštěvník tu nalezne obrazy Oskara Kokoschky vedle výtvorů studentů Ostravské univerzity, zapůjčené cenné obrazy ze společnosti Vítkovice zakoupené v aukcích po restituci Federerovy sbírky, které se do Ostravy vracejí zpátky poté, co je musela Galerie výtvarného umění v Ostravě před dvěma lety na základě soudního rozhodnutí vydat Federerovým dědicům do Kanady.

Pokaždé jinak

Výstava je rozdělena do několika částí podle témat – reprezentace/sběratelství, osobnosti a region, konstrukce/geometrie/koncept, akce/dokumenty/intervence, současné umění, kuriozity. Do oddílu kuriozit přispěli nadšenci z Ostravska a okolí na základě veřejných výzev, výrazně tak přispěli ke zvýšení atraktivnosti výstavy.

Proč?

Výstava, která je otevřená až do 25. října, vznikla jako další součást pestrých událostí a akcí, které dohromady tvoří dlouhodobý scénář náročné koncepce kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury – Ostrava 2015. Podle kurátorky Lenky Lindaurové má jít o nekunsthistorický postmoderní mix všech médií. Má diváka a návštěvníka pobavit, ukázat mu město z mnoha pohledů, připomenout historii i stát se výzvou pro budoucnost. Pokud Ostrava získá kýžený titul, měla by následovat výstava s názvem OSTRAVA! konfrontující současné výtvarné umění Ostravy s díly evropských kolegů a měla by přilákat i zahraniční návštěvníky. (k)

Foto: Instalace Párek v rohlíku vznikla v dílně výtvarnice Lenky Klodové. Absolventka VŠUP v Praze, žačka sochaře Kurta Gebauera, pochází z Ostravy-Petřkovic.

Foto: Alegorie Ostravy, pozoruhodné dílo Viléma Wünscheho z roku 1927, je největším plátnem výstavy. V minulosti patřilo do depozitáře hotelu Odra (dnes Brioni) na Stodolní ulici, pak bylo dlouhá léta skryto před zraky veřejnosti. Snímky: Libor Vidlička

Fotografický workshop

V rámci doprovodného programu výstavy OSTRAVA? se 10. října uskutečnil fotografický workshop určený amatérským i pokročilým fotografům pod vedením zkušených odborníků Martina Popeláře a Romana Poláška, zakladatelů fotografické galerie Fiducia. Fotografovanými objekty byly dva z exponátů výstavy – designérský skvost Tatra 87 „Tatraplán“ a lidové vozidlo Velorex, hlavní rekvizita jednoho z uměleckých vystoupení ostravských performerů Petra Lysáčka a Jiřího Surůvky.

„Většina lidí má doma digitální fotoaparát, ale umí používat jen zlomek jeho funkcí. My bychom lidem rádi ukázali, že člověk nemusí být hned profesionální fotograf, aby i na kapesním přístroji vykouzlil krásné fotky,“ říká Martin Popelář, jeden z lektorů workshopu, a dodává: „Vystavená tatra i velorex jsou pro tento účel ideální. Na motoru, na karoserii i na palubní desce lze najít spousty zajímavých detailů, s celky aut lze v prostoru vytvářet zajímavé kompozice a pokročilí mohou experimentovat s využitím odrazů a odlesků naleštěné karoserie.“
Přímo v prostorách výstavy tak vzniklo improvizované fotografické studio. Fotografické lampy, stativy i fotografická tiskárna posloužily účastníkům workshopu, nadšení bylo značné. Podobných akcí by mohlo být v Ostravě více. (f)

S jednou vstupenkou do dvou galerií

Hned čtyři zajímavé výstavy související s Ostravou se uskuteční v průběhu října a listopadu. Už toto je pro milovníky kultury dobrá zpráva. Dalším příjemným překvapením je, že jako projev vzájemné podpory ostravských kulturních institucí v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 mohou navštěvníci výstavy OSTRAVA? na Černé louce zhlédnout zdarma i jednu z výstav zpřístupněných v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta nabízí výstavu architektury Trojhlavý drak 2009 (do 31. října), výstavu A zase Ostrava…!!!, tentokrát v grafikách Helmuta Krommera, (do 29. listopadu) a díla Stanislava Kolíbala (do 22. listopadu). (gb)

Nejkrásnější jsou loutky

Loutky se líbí malým i velkým. Výstava OSTRAVA? nabízí mimo jiné expozici loutek a kulis z nejúspěšnějších inscenací Divadla loutek Ostrava. Kandidátský projekt, který by mohl městu přinést prestižní titul Evropské hlavní město kultury, je partnerem a byl součástí nedávného 8. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. (o)


Strana 9

ostrava 2015

DÁREK OD JAROMÍRA.

Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osude… Kdo by neznal působivou Nohavicovu píseň. Jen ryzí Ostravané dovedou ocenit, jak výstižně město charakterizuje. Jaromír Nohavica věnoval tuto píseň svému rodnému městu právě v rámci propagace kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury. Píseň se tedy bude objevovat vždy v souvislosti se všemi akcemi připravovanými v rámci kandidatury.

RODÁCI SE VRACEJÍ.

V rámci festivalu Kamera Oko Ostrava zavítali do města také režisér a ostravský rodák Radim Špaček a kameraman František Uldrich. Prezentovali připravovaný český film Pouta. Radim je synem bývalého mluvčího prezidenta Ladislava Špačka, rovněž rodáka z Ostravy, který zde také studoval.

I TVŮRCI JSOU ŠUMNÍ.

Režisér Radovan Lipus a architekt David Vávra patří mezi dlouholeté obdivovatele Ostravy a znovu do města zavítali. Mezi svými „šumnými městy“ připravili také film o Ostravě, který se spolu s jinými jejich filmy znovu promítal v rámci festivalu Kamera Oko Ostrava. Vávra s Lipusem se vrátili z New Yorku, kde uváděli svou výstavu fotek Šumná a bezbranná o památkách v českých městech. Chystají se do Japonska točit nový cyklus Šumné stopy o působení českých architektů v zahraničí. (k)


Děti se mohou poutavým výtvarným stylem dovědět více o historii města

Obří leporelo přitahuje

O dějinách a pověstech Ostravy se mohou teď dočíst děti po celé republice. Pozoruhodným projektem v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 je připravené leporelo Tajemná Ostrava, jehož zvětšenina je vystavena na ostravské Černé louce až do 25. října. Obří obrázky děti doslova přitahují. Leporelo je prostorové, na každé stránce se plasticky zobrazí nějaký objekt či děj, krátké texty odlehčenou formou vyprávějí o historii a pověstech města. Každý text navíc vždy doprovázejí figurky, které informaci ještě vtipně komentují.
„Podobnou knihu má zatím jen Praha a Ostrava. Každá je však úplně jiná,“ říká autorka Lucie Seifertová. „Ostrava je pyšná na svou docela nedávnou minulost a samozřejmě současnost. Tajemnou Ostravou jsem zvlášť nadšená, protože je o místě, o kterém si moc lidí nemyslí, že stojí za povšimnutí,“ dodává autorka.
A tak se čtenář „rozhlédne“ po Ostravě za pravěku, poutavým a hravým způsobem se podívá do hornického podzemí nebo se seznámí s ostravskou budovou nejznámější – radnicí.

Kniha je naprosto výjimečná a poutá pozornost i dospělých, kteří obdivují její pojetí a hravost, s jakou se fakta o městě dětem předávají.

Autorka Lucie Seifertová už vytvořila sedm leporel, jako výtvarnice spolupracuje s řadou časopisů pro děti, pro Český rozhlas vytváří dětské internetové stránky.

Ředitele projektu Ostrava2015 Čestmíra Kopeckého k tomuto nápadu inspirovalo postesknutí ředitelky Archivu města Ostravy Blaženy Przybylové – ostravské děti by mohly vědět více o historii města… Stalo se. U leporela se děti baví a to je nejlepší způsob, jakým si něco zapamatují. Tento skvělý literární počin určitě ocení i učitelé škol. (k)

Přišli i Řekové

V kině Art se v rámci mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko uskutečnila projekce filmu Nikdy v neděli s Melinou Mercouri v hlavní roli. Mezi diváky se sešli mnozí členové Řecké obce Ostrava. Snímek získal v roce 1961 Oscara za titulní píseň Never on Sunday a Melina Mercouri byla v roce 1960 za svůj výkon oceněna na MFF v Cannes. Vynikající herečka, která se v roce 1981 jako první žena v historii Řecka stala ministryní kultury, stála u zrodu projektu Evropské hlavní město kultury. (d)

 Festival Ostrava Kamera Oko skončil

V den zahájení filmového festivalu Kamera Oko, projektu v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, zaměřeného na kameramanskou tvorbu, byl 25. září na Masarykově náměstí v Ostravě odhalen památník připomínající, že v domě na ulici 28. října, kde dříve sídlilo Divadlo hudby, žil dnes už legendární režisér Karel Reisz. K jeho nejslavnějším filmům patří například Francouzova milenka s Meryl Streepovou a Jeremy Ironsem v hlavních rolích. Autorem zajímavého památníku je Marek Pražák. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil bratr režiséra Pavel Reisz z Londýna, přijela také režisérka Věra Chytilová a herec a režisér Jan Kačer, nechyběli představitelé města. Tyto osobnosti se zúčastnily rovněž pozdějšího zahájení festivalu v Minikině a kině Vesmír. Minikino představilo dva filmy – v režii K. Reisze Maminka to nedovolí a Ten sportovní život, který produkoval.

Ve Vesmíru byl naopak poprvé uveden nový film Tomáše Vorla s názvem Ulovit miliardáře s Tomášem Matonohou v hlavní roli, který od 1. října mohou diváci zhlédnout i na plátnech kin. Herec Matonoha a kameraman filmu Marek Jícha uvedli premiéru s humorem sobě vlastním. Pozoruhodná kamera, svižný spád děje, poněkud drsný humor i mluva – tak by se dal shrnout divácký dojem. Film s uměleckou nadsázkou a velmi otevřeně vypovídá o vztazích a propojeních současných českých podnikatelů, novinářů, policistů i politiků, romského a židovského etnika, toho všeho v kolotoči lobbingu, manipulace a korupce. U prvních diváků premiéry vyvolal mražení v zádech a úvahu, zda skutečnost není ještě drsnější, a tak byl závěrečný potlesk spíše rozpačitý. Každopádně stojí film za zhlédnutí.

Festival Ostrava Kamera Oko skončil 4. října. Cenu za nejlepší snímek Národní kameramanské soutěže získal student FAMU Adam Stretti za kameru filmu Michala Hogenauera Děti sledující noční vlaky. Porotu zaujal svou technickou čistotou a schopností vytvořit silnou atmosféru. Zvláštní cenu udělila porota Gašperu Šnuderlovi za film Charmers pro dobré propojení výtvarného pojetí obrazu s výpovědní hodnotou tématu. (ok)

Foto: Odhalení památníku režiséru Karlu Reiszovi se mimo jiné zúčastnila režisérka Věra Chytilová a jeho bratr Pavel Reisz z Londýna.


Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

Nemáte brýle?

Skvělý nápad realizuje Knihovna města Ostravy. Od začátku září nabízí k zapůjčení brýle těm, kteří své vlastní zapomněli doma a bez nich si ani nemohou vybrat knihu. Další novinkou je možné zapůjčení deštníku s logem KMO, aby knihy v dešti přečkaly cestu domů. Zapůjčení je zaznamenáno na výpůjční konto a do určité lhůty je nutné deštník vrátit. Obě služby jsou poskytovány bezplatně.

Legendární kapela v Sareze

ELO – Electric Light Orchestra – je kultovní britská skupina ze 70. a 80. let, která se stala experimentálně jakýmsi rockově-symfonickým orchestrem. Na svém předvánočním turné vystoupí 3. prosince v porubské hale Sareza. Vstupenky jsou v předprodeji sítí ticketpro, ticket-art a ticketportal.

Vánoce s Olympicem

Také legendární kapela Olympic společně s hosty zahraje a zazpívá vánoční koledy z CD Rockové Vánoce na scéně s betlémem a videoprojekcí v ostravské ČEZ Aréně. Kromě koled zahraje 12. prosince Olympic písničky z posledních alb a osvědčené hity. Vstupenky jsou v prodejní síti ticket-art.

Gospely opět v Ostravě

Už několik let se v katedrále Božského Spasitele v adventním čase konají gospelové koncerty. Letos vystoupí skupina Oscar Williams & Perfect Praise z USA na stejném místě 12. prosince, vstupenky jsou v předprodeji už od 1. října v Ostravském informačním servisu a dalších obvyklých předprodejích.

„Fotolovy“

Tak je nazvaná výstava fotografií Jaroslava Pešata, která je do 30. října otevřena v galerii Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Nabízí pozoruhodné snímky zvěře pořízené zejména na západním Slovensku, ale také fauny a flory na Aljašce.

Stanislav Kolíbal: kresby

Pět cyklů kreseb vážících se k Ostravě obsahuje výstava v Galerii výtvarného umění. Autor profesor Stanislav Kolíbal představuje významnou uměleckou osobnost města. Kresby Ostravy z let 1943–1949 a kresby ke knihám obsahují i takové, které ještě nikdy nebyly vystaveny. Mimo jiné ilustroval knihy P. Bezruče, J. Ortena, A. P. Čechova, R. Rollanda, K. Čapka a dalších významných spisovatelů. Výstava potrvá do 22. listopadu.

Léčba uměním

Tak by se dala nazvat činnost, kterou nabízí Galerie výtvarného umění. Od října tu otevřeli arteterapeutickou skupinu pro všechny, kteří pracují ve stresovém prostředí. Kurz je zaměřen na relaxaci a přeladění do pozitivní roviny. Jednou týdně od října do června se zájemci budou setkávat při poznávání umění. Přihlášky a info na adrese www.gvuo.cz.

Polští umělci na konzervatoři

Janáčkova konzervatoř a gymnázium zve na koncert polských umělců, který se pod záštitou generálního konzula Polské republiky uskuteční 20. října v sále konzervatoře v rámci XIX. mezinárodního festivalu mladých laureátů hudebních soutěží. Pořádá IPIUM Silesia Katovice.

Svatováclavský hudební festival

Pokračuje i tento měsíc, do 28. října nabízí ještě celou řadu koncertů v mnoha kostelech a chrámech. Doprovodnou akcí je také výstava fotografií Ivana Korče z předchozích festivalů v galerii Divadla A. Dvořáka do 23. října a do 15. listopadu ve vstupní hale Radnice města Ostravy.

Přijďte na Suzi Quatro

Tato rocková legenda vystoupí v porubské hale Sareza 30. října. Působí už 59 let a tak je často nazývána „babkou“ na pódiu. O jejím současném turné po Austrálii tamní sdělovací prostředky píší, že řádí jako mladá holka. „Předskokanem“ v Porubě má být česká rocková kapela Turbo.

Knihovna s mezinárodním věhlasem

Málokdo ví, že Knihovna města Ostravy má mezinárodně uznávanou pobočku ve Vítkovicích, která se zaměřuje na práci se sociálně vyloučenými skupinami. Podle projektu Romaňi Kereka-Romský kruh má rovněž romským občanům sloužit knihovna a pořádané výstavy, Romové tak mají možnost účastňovat se kulturních akcí.

Dějiny Ostravy – 24. díl

Archiv města Ostravy vydal další pokračování Příspěvků k dějinám a současnosti města a Ostravska. Už 24. díl, který pravidelně připravuje nakladatelství Tilia, pokřtili zástupci města spolu s autory 12. října v sále hudebního oddělení městské knihovny.

Divadlo vede Šimák

Rada města Ostravy 5. října zrušila pověření Miloslavy Hercíkové zastupovat ředitele NDM a zároveň pověřila řízením divadla Pavla Šimáka, dosavadního uměleckého šéfa činohry do doby, než bude vybrán nový ředitel. Bývalý ředitel NDM Luděk Golat podal výpověď a ukončil pracovní poměr k 30. září. Druhé kolo výběrového řízení na ředitele se uskuteční 22. října

Odešli dobří lidé

Ve věku nedožitých 65 let se 4. září uzavřela životní cesta historika Ostravského muzea Jaromíra Dlouhého. Se jménem přívozského rodáka zůstane už navždy spjato Historické kalendárium znějící po léta každodenně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Napsal řadu knížek – mimo jiné Návštěvy slavných v Ostravě. V lednu náš měsíčník věnoval Jaromíru Dlouhému celou stránku, kde hovořil o plánech, které už bohužel nestihne dokončit.
V září také po dlouhé nemoci odešel kdysi dlouholetý spolupracovník naší redakce fotograf Alois Jedlička.


Město poskytlo peníze na moderní přístavbu, na jaře se začne stavět

 Divadlu přibude nová scéna

Divadlo loutek Ostrava slouží od roku 1999 v nové budově, která svým pojetím i technickým vybavením byla v době otevření jedinečnou v rámci celé Evropy. Dodnes nám hostující zahraniční loutkářské soubory leckdy závidí, jakou pozornost věnuje kultuře město. Čas běží a požadavky rostou. Divadlo nenabízí jen pozoruhodný a kvalitní repertoár pro děti, mládež i dospělé, ale své prostory propůjčuje dalším projektům a akcím. Každý rok na podzim se stává dějištěm mezinárodních festivalů a tak pracovní prostory nestačí.

Město rozhodlo o financování přístavby, která by zlepšila zázemí divadla a nabídla také alternativní scénu pro práci s malými dětmi, handicapovanými a dalšími skupinami. V hodnotě 70 milionů korun vznikl projekt, jehož autory jsou Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Gabriela Minářová a MgA. Bronislav Stratil. Jak je patrné z obrázků vizualizace, přístavba se bude už na první pohled lišit od oblých tvarů starší budovy, se kterou ji propojí spojovací chodba. Na relativně malé ploše 12x 12 metrů vznikne nová scéna, ale také technické zázemí, šatny, přibude prostor pro výstavní galerii loutek, občerstvení pro diváky, klubovna. Průčelí přístavby ozdobí pozoruhodný orloj, který podle autorů bude ukazovat nejen čas, ale také aktuální polohu hvězd na obloze. Zadní část objektu nabídne třetí scénu – ve svažitém terénu pod úroveň chodníku vznikne malý amfiteátr, kde lze za příznivého počasí hrát či uvádět jakékoli programy. Také okolí divadla bude upraveno pro hry dětí i odpočinek rodičů. Na jaře příštího roku by měly začít stavební práce. (o)

Festival skončil, ceny předány

Loutkový festival Spectaculo Interesse skončil 2. října. Mezinárodní odborná porota udělila Cenu primátora města Ostravy souboru Duda Paiva Company z Holandska za pozoruhodnou inscenaci Prokletí, Cenu výtvarného centra Chagall si odvezl kanadský soubor La Tortue Nore za inscenaci Kiwi a Cenu Františka Řezníčka prof. Josef Kroft a Divadlo Drak z Hradce Králové za inscenaci Zlatovlásky. (k)

Techné Ostrava už poosmé

Ve dnech 21. až 23. října se v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě uskuteční již poosmé mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch – TECHNÉ OSTRAVA 2009, jehož tématem je „Ochrana technického a industriálního dědictví a možnosti jeho nového využití“.

Odborníci i široká veřejnost tu mají pravidelně možnost zhlédnout řadu unikátních filmových dokumentů zapůjčených z Národního filmového archivu v Praze, ale také reportáže a dokumenty české a polské televize věnované industriálním památkám těchto zemí a mnoho dalších filmů a dokumentů z domova i ze zahraničí.
V letošním roce se můžeme těšit na některá nová témata, jako například lázeňství s projekcí jedinečného dokumentu o zanikající slávě lázní Kyselka u Karlových Varů. Ze zahraničí je pravidelně na festivalu zastoupeno filmovými dokumenty i odborníky zejména Slovensko, Polsko a Německo. Bohatě bude prezentována produkce České televize, která do festivalové soutěže nabídla mj. četné zajímavé dokumenty z cyklů „Rodinné stříbro“ nebo „Zašlapané projekty“ a další. Jeden z festivalových bloků je věnován problematice Dolní oblasti Vítkovic. Polská televize letos přispěla filmem „Wroclawská nádraží“, který potěší zejména milovníky železniční dopravy, v této souvislosti nepochybně zaujme i francouzský snímek „Parní stroje“. Speciálně pro ostravský festival vznikl v Katovicích ve Film-studiu snímek Marka Stańczyka „Made in Silesia“. Nejlepšímu soutěžnímu filmu bude udělena Ostravská venuše jako hlavní festivalová cena. I letos bude za individuální přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek udělena Cena Stanislava Vopaska, zakladatele Hornického muzea v Ostravě, a nově také Cena za mimořádný přínos k zachování industriálního dědictví. (jr)

Oslavy v Akordu vyvrcholily

Nejstarší dům kultury v Ostravě Akord v letošním roce slaví 50 let. V rámci oslav v letošním roce připravil téměř 50 akcí se vstupem zdarma. Záštitu nad projektem Kultura darem aneb 50 let žijeme kulturou převzal primátor města Petr Kajnar.

Oslavy vyvrcholily slavnostním večerem 25. září. Řada návštěvníků využila možnost prohlédnout si rekonstruované prostory a všichni byli příjemně překvapeni, jak se dům kultury za poslední roky změnil. Původně avizované večerní divadelní představení však bylo pro nemoc hlavního představitele změněno. „Naštěstí se podařilo zajistit koncert Marty Kubišové, což většina návštěvníků přivítala s pochopením,“ vysvětlila ředitelka Darina Daňková. Skvělý pěvecký výkon Marty Kubišové sklidil veliký aplaus.

Slavnostní večer zahájil náměstek primátora Lukáš Ženatý spolu se starostou obvodu Ostrava-Jih Karlem Sibinským. „Akord je pilířem kultury v Ostravě,“ řekl L. Ženatý. Oba popřáli domu kultury spoustu dalších dobrých nápadů a spokojených návštěvníků.

Oslavy však nekončí. Děti se mohou těšit na pohádkovou říši zvířat, senioři na Mikulášský večer a milovníci cizích zemí a cestování na cestopisnou přednášku. Více informací o akcích na www.dk-akord.cz. (dp)

Foto: Slavnostní večer zahájil náměstek primátora Lukáš Ženatý (uprostřed).

Přehlídka dobrodružství i adrenalinu

Milovníci extrémních sportů, dobrodružství a cestování mají letos od 16. do 24. října příležitost zhlédnout filmy s oblíbenou tematikou v rámci 7. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Festival se koná ve 22 českých městech, v Ostravě nad ním převzal záštitu primátor Petr Kajnar. Město Ostrava na jeho organizaci přispělo částkou 300 tisíc korun. Přehlídka filmů, ve které amatérští i profesionální tvůrci soutěží v kategoriích dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružný vodní sportovní film a cestopisný film, slavnostně zahájila 16. října v kině Vesmír. Promítání i doprovodný program budou pokračovat v dalších dnech na různých místech v Ostravě. V klubu Atlantik mohou diváci besedovat s významými čestnými hosty – o cestách do Himálaje s Ivanem Gálfym 17. října v 17 hodin, Leopold Sulovský při¬blíží své zážitky z výstupu na Cho You 21. října v 19 hodin, Martin Stiller 24. října v 17 hodin povypráví o letošním treku po Himálaji.
Diváci se ještě před zhlédnutím snímků mohou naladit na outdoorové téma při prohlídce výstavy fotografií Jiřího Kráčalíka s názvem Pozvání do krajiny, která bude zpřístuněna na Slezkoostravské radnici od 8. října do 31. prosince. Vstupné za představení je stanoveno na 50 korun. Zájemci si mohou zakoupit zvýhodněnou permanentku v hodnotě 250 korun na deset vstupů. Každý divák, který si zakoupí vstupenku na festival, obdrží od pořadatele dárek v podobě padesátiprocentní slevy na vstup do bazénů Sarezy Ostrava. (gb)

Nabídka je pestrá

Národní divadlo moravskoslezské nabídlo už v září dvě premiéry – Smetanova Dalibora a operetu Ztřeštěné námluvy. Další premiéru opery Vita italského režiséra Marca Tutina zhlédli diváci 10. října, Tutino byl v Ostravě osobně už při uvádění jeho opery Vlčice. Posledního října zve činoherní soubor na premiéru hry Lady z karavanu Alana Bennetta. Opera však nabídne i jiné novinky, například Rossiniho Italku v Alžíru v březnu, ve společném představení dvě jednoaktovky – Doňu Flor a Ariadnu. V činohře přibude Tylova inscenace Krvavé křtiny, Wildův Ideální manžel, Simonovo Apartmá v hotelu Plaza, Cooneyho Habaďůra, lidové divadlo Komedyje o čertovských osidlách a v nastudování všech souborů Shafferův Amadeus v červnu. Balet představí Adamovu Giselle a novinku pod titulem U2-You too… Ty taky? inspirovanou slavnou kapelou. Opereta doplní repertoár Straussovým Netopýrem, Vozněsenského Juno a Avos a v koprodukci s Brnem též Čarodějky z Eastwicku. (k)

 Pět roků v novém

Ano, už pátý rok sídlí Komorní scéna Aréna v nových rekonstruovaných prostorách v budově Městské knihovny Ostrava u Sýkorova mostu. Návštěvnost divadla se rok od roku zvyšuje i díky technickým kvalitám scény. V polovině září zahájila další divadelní sezonu premiérou Hry snů Augusta Strindberga. V režii Jiřího Nekvasila a s hudbou Aleše Březiny se představili členové souboru Arény.

Každá sezona divadla má nějaké motto, ta letošní nese název Rok bytí i nebytí inspirovaný pilotní inscenací Shakespearova Hamleta v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího. Nabízejí se však i další novinky.
Divadlo chystá inovaci propagačních vitrín KSA i všech tiskovin. Ve foyer se diváci budou setkávat s výstavami tematicky zaměřenými k inscenacím. První vernisáž se uskutečnila 23. září, nabídla fotografie Romana Poláška s názvem Bezdomní. V té době už režisér Janusz Klimsza připravoval hru Tomáše Vůjtka Brenpartija. Slezské divadlo z Katovic do Arény zavítalo 21. září s hrou Dobytí jižního pólu, Aréna na oplátku zahraje katovickému publiku Sen noci svatojánské. (d)


Strana 12

Královská španělská škola jezdeckých umění nabídne Ostravě unikátní a ojedinělé vystoupení

 ‚Snažím se připravit divákům něco svátečního, zanechat vzpomínku…‘

o lidech s lidmi

Usměvavá, dívčí. Tak působí na první pohled. V srpnový den Mezinárodního setkání jízdních policií v ostravských Komenského sadech lilo jako z konve a všichni se tetelili zimou. Ten úsměv a vstřícnost si však zachovala. Když se v hovoru objeví téma koně, je ještě vstřícnější. Mluví o nich s nadšením, až jakoby s úctou. Jak se hraběnka Julianne Weinberg Lessing z Rakouska ocitla na ostravském klání? „Mám v Ostravě přátele a už dávno, tak jako mnoho dalších odborníků, vím, že ostravská jízdní policie je nejlepší v Evropě…“ Pro mnohé z nás to byla šokující a tak trochu, přiznejme si, i zahanbující informace; ani nevíme, co tu máme. Najednou bylo jasné, proč paní Lessing před časem věnovala ostravské městské policii tři kladrubské vraníky. Krasavci. „Ostravský jízdní oddíl odvádí velmi kvalitní práci s koňmi a jak si svých zvířat cení, tak s nimi i zachází, jejich úspěchy v soutěžích jsou tedy logické. Dala jsem jim mladé hřebce, aby měli dorost a také abych je povzbudila, dala na srozuměnou, že okolní svět jejich práci sleduje a váží si jí.“

V roli scenáristky i režisérky

Královská španělská škola jezdeckých umění Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre je tím nejvyšším, čeho lidé a jejich čtyřnozí svěřenci v jezdecké drezuře mohou dosáhnout. Špičkoví odborníci tu povyšují toto umění na jedinečné „taneční“ zážitky andalu¬ských koní. Ostravané budou mít 5. a 6. prosince výjimečnou příležitost zhlédnout vystoupení s názvem Španělská vánoční škola v prostorách ČEZ Arény. Scenáristkou a autorkou celé mimořádné show je právě paní Lessing. „Zatím podobnou událost zažila z naší části Evropy jen Vídeň a to jen jednou. Mám v Ostravě přátele a také vedení města i konkrétně pan primátor Petr Kajnar se k možnosti představit městu něco tak unikátního postavili velmi vstřícně.“

Každé vystoupení je však znovu originální záležitostí, sestavuje se podle nového scénáře. Dostat příslib o účasti španělské královské školy také není jednoduché, špičková instituce podobné úrovně nevystupuje všude, vybírá si. Pro ostravské diváky je to tedy událost skutečně mimořádná. Náplň? Stoosmdesátiminutové představení, 42 koní s jezdci světového formátu. A unikátní lahůdka navíc – poprvé bude vystoupení provázeno živou hudbou – a to neméně kvalitní a skvělou Janáčkovou filharmonií Ostrava. To tu ještě nebylo.

Stále na cestách

Samotná paní Lessing jezdí drezuru se dvěma kladrubskými vranými hřebci. Oběma je teprve sedm let, jednoho z nich ale určitě v Ostravě představí. Od roku 2005 je žačkou rakouského mistra Arthura Kottase von Heldenberga, donedávna prvního jezdce Španělské dvorní jízdárny ve Vídni, a od prosince 2008 má trenéra Aloise Goldbergera, specialisty na závodní drezuru. „Jsem hrdá na naše nádherné koně. Ovládnout tuto úžasnou disciplínu bude pro mě splněním jednoho z mých snů, “ poznamenává.

Po studiu ekonomie v Ženevě pracuje paní Lessing v zahraničním obchodu, hovoří třemi jazyky. Je stále na cestách, plně vytížená prací i „koníčky“. V Praze studovala hudbu, je její milovnicí a velkou ctitelkou opery. Času už nezbývá na některé oblíbené sporty. V pracovním kontaktu je patrné, jak je pracovitá a vytížená. S humorem sobě vlastním říká: „Shledávám svět krásným, jen by v něm snad nemuselo být tolik radarů podél silnic…“, při svém povolání a vytížení nemůže jinak než vyznávat rychlá auta. A dobré přátele, jak potvrzuje, má po celé Evropě, život bez přátel si ani neumí představit.

Tvůrčí práce kolem příprav unikátních představení španělské jezdecké školy je velmi náročná, ale uspokojuje, výsledek je totiž jedinečné skloubení vystoupení nádherných koní, špičkových jezdců, světelných a jiných efektů i krásné hudby. Takový projekt ještě nikdy nikdo nerealizoval. Pro čas adventní jako stvořené. Není vyloučeno, že se ostravského vystoupení zúčastní i osobnosti španělské královské rodiny či další významní hosté. „Vždy se snažím připravit divákům něco velmi svátečního, krásného, zanechat vzpomínku. Což je asi touha po nesmrtelnosti. A možná i mého kréda – žít, jako kdyby každý den měl být mým dnem posledním,“ vyznává se paní hraběnka.
Olga Kubačáková

Foto: V Ostravě vystoupí také špičkový jezdec Lorenzo, který, podle hodnocení paní Lessing, svou akrobacií popírá všechny fyzikální zákony…

 

Vánoční španělská škola
5. a 6. prosince 2009
ČEZ Aréna Ostrava
Více na www.ostrava.cz


Strana 13

Konečná stanice Nisko nad Sanem – krok ostravských Židů do neznáma

z archivu města

Židovská komunita v Moravské Ostravě během první republiky představovala velmi pestrou společnost, diferenciovanou jak jazykově, tak ekonomicky. V tomto období se stala druhou největší a nejvýznamnější na Moravě a třetí – po Brně a Praze – v Československé republice. Při sčítání lidu v roce 1930 si ze 6865 vyznavačů izraelského náboženství 2267 obyvatel Moravské Ostravy zapsalo židovskou národnost.

Odejít nechtěli

Vyhrocující se situace na evropské politické scéně během třicátých let 20. století – především pak anšlus Rakouska a podepsání Mnichovské dohody v září 1938 – začala být důvodem alespoň pro některé skupiny židovského obyvatelstva, aby vážně přehodnotily své dosavadní životní postoje a začaly se zajímat o možnosti odchodu z okleštěné země. Přesto se většina „obyčejných” lidí z Moravské Ostravy a jejího okolí k tak razantnímu postupu neodhodlala. Navíc většina obyvatel židovského vyznání asi tajně doufala, že situace se snad přece jen nějak vyřeší. I když negativních zpráv ve formě nejrůznějších zákazů pro židovské obyvatelstvo v průběhu roku 1939 přibývalo možno říct geometrickou řadou. V září 1939 gestapo provedlo i soupis Židů zdržujících se v Ostravě.

Dne 9. října 1939 musela Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě sestavit během 24 hodin seznam mužů od 15 do 55 let „dobrovolně“ se hlásících k „přeškolení“. Deportace na východ byla veřejnosti prezentována jako dobrovolné přeškolení a měla vyvolávat dojem, že se jedná především o vlastní iniciativu židovských náboženských obcí. Ve skutečnosti ji koordinoval Adolf Eichmann a organizačně ji zajišťovalo gestapo.

Cíl přeškolení – Nisko nad Sanem – se tak stal smutným primátem, kterým se Ostrava zapsala do dějin holocaustu. Tento první pokus o deportaci židovského obyvatelstva v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky, který se uskutečnil již na podzim roku 1939 na „vzorku mužů“ z Moravské Ostravy a jejího okolí, nebyl naštěstí dotažen až do úplného konce. A tak zcela výjimečně měl alespoň pro ty, kteří v niském táboře přežili, na chvíli šťastný konec.

Odjížděli tajně

Již 17. října 1939 se v jízdárně na dnešní ulici Jízdárenské povinně shromáždili všichni takto evidovaní židovští muži s výstrojí, jejímž základem byl „kufr, velký batoh a menší chlebník, dostatek prádla a oblečení včetně věcí na zimu“. Odtud pak asi 900 mužů směřovalo za značného utajení na nádraží v Přívoze. Druhý den v 8 hodin ráno se transport vydal přes Bohumín, Krakow a Rzeszów do Niska nad Sanem. Odjezd měl zůstat v utajení, ale přesto se díky informacím železničářů alespoň některým příbuzným deportovaných podařilo zahlédnout své blízké. Vedle osobních vagonů byly do soupravy zařazeny i nákladní s potřebným stavebním materiálem pro postavení baráků v táboře, jejichž plány museli již počátkem října 1939 zhotovit židovští stavitelé. Transport musel být soběstačný i z pohledu stravování, a proto byly tři uzavřené vagony naloženy potřebnými potravinami, jejichž „dobrovolnými dodavateli“ byli židovští obchodníci.

Tábor nestačil

Dějiny tábora v Nisku se začaly psát 19. října 1939. I přes všechno plánování se ukázalo, že vytyčený blátivý prostor pro tábor není schopný tak vysoký počet osob pojmout, neboť v poměrně krátkém časovém sledu přijely další transporty se židovskými muži z Katovic a Vídně. Proto bylo přistoupeno k razantnímu snížení počtu deportovaných. V táboře jich nakonec bylo ponecháno jen kolem 500. Ostatní byli vyhnáni k tehdejší sovětské hranici. Někteří z nich byli na útěku zastřeleni.

Kdo přežil, jel na Sibiř

Ti, kteří útrapy mimo tábor přežili, byli později zajati a většinou se stali oběťmi stalinských deportací na Sibiř, část z nich se po letech dostala do Svobodovy armády v Buzuluku. Ti „šťastní“, kteří v táboře zůstali, se nakonec v dubnu 1940 vrátili zpět domů do Moravské Ostravy.

Blažena Przybylová

Foto: Takto se přivážely náklady pro tábor

Foto: Budování přístaviště

Foto: Budova jízdárny (dnes její existenci připomíná pouze název ulice Na Jízdárně).


Strana 14


Společnost OZO Ostrava pokračuje v boji proti černým skládkám soutěží o zajímavé ceny

Odvezte odpad do sběrného dvora a vyhrajte v soutěži Rok zdarma

Obyvatelé Ostravy, kteří svůj objemný nebo nebezpečný odpad odvezou do sběrného dvora, se mohou od 5. října do 20. prosince zúčastnit soutěže společnosti OZO Ostrava pod názvem ROK ZDARMA. Mohou tak vyhrát zajímavé ceny, které věnovaly obchodní organizace zřizované městem Ostravou. Spolu se soutěží zahajuje OZO Ostrava třetí velkou kampaň na propagaci sběrných dvorů, aby tak zabránilo vzniku nových černých skládek.
„Kampaň na propagaci sběrných dvorů a osvěta obyvatel města se nám velmi osvědčila. V průběhu a po skončení kampaní se objem nelegálně odloženého odpadu snižuje. Nyní se navíc snažíme nalákat Ostravany do sběrných dvorů také soutěží,“ uvedl ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Po kampani v červnu 2008, která byla zaměřena na zviditelnění sběrných dvorů, poprvé po několika letech klesl trend každoročního nárůstu černých skládek o 22 procent. Za prvních osm měsíců roku 2009 už sběrné dvory vybraly více než 4400 tun odpadu. I přesto však pracovníci společnosti OZO Ostrava odstranili z černých skládek ve městě Ostrava dalších 450 tun nelegálně odloženého odpadu.

V rámci snahy přiblížit sběrné dvory co nejvíce lidem bude OZO Ostrava v nejbližších dnech do domácností distribuovat mapy sběrných dvorů s otvírací dobou. Do své schránky mapu dostane přes 100 tisíc domácností v oblastech, kde se černé skládky vykytují nejvíce. „Mapy tak dostanou především lidé na sídlištích v Ostravě-Porubě, v Pustkovci, Bělském Lese, Dubině, Hrabůvce, Výškovicích, Zábřehu, Mariánských Horách a Hulvákách, Nové Vsi, Moravské Ostravě a Přívozu a Slezské Ostravě. Ostatní obyvatelé Ostravy je mohou získat v ostravských informačních centrech, na úřadech městských obvodů nebo v provozovnách společnosti OZO Ostrava v Kunčicích a v Přívoze,“ vypočítala místa, kde mohou Ostravané získat mapu sběrných dvorů, Vladimíra Karasová, vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace společnosti OZO Ostrava.

Aby kampaň přilákala do ostravských sběrných dvorů ještě více lidí, spojila ji společnost OZO Ostrava se soutěží. Ceny do soutěže věnují městské společnosti Dopravní podnik Ostrava, SAREZA, Ostravské městské lesy, Ostravské výstavy a Zoo Ostrava, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Výherci tak mohou v Ostravě v roce 2010 získat roční jízdné v MHD Ostrava, roční poplatek pro 4 osoby za odvoz odpadů, roční vstupné do sportovních zařízení SAREZA, roční topení dřevem, roční vstupné pro 2 osoby na Slezskoostravský hrad, Miniuni a Pohádkový sklep strašidel nebo roční rodinné vstupné do Zoo Ostrava. „Soutěž by měla lidi nejen poučit o tom, jak mají správně nakládat s odpadem, ale také je motivovat, aby odpad do sběrného dvora opravdu odvezli a nenechávali ho u kontejnerů na sídlištích, kde takto vytvářejí černé skládky,“ podotkla Karasová.

Soutěže se mohou zúčastnit občané s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, kteří přivezou odpad z domácnosti do kteréhokoli ze sedmnácti sběrných dvorů nebo ně¬které ze dvou semimobilních sběren společnosti OZO Ostrava ve městě Ostravě – především starý nábytek, koberce, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad a zeleň. Sběrné dvory přijímají odpad z domácností zdarma až do objemu 4 m³ (přibližně jeden přívěsný vozík). Dvory naopak neodebírají stavební odpad. Zájemci o soutěž vyplní evidenční lístek, který podepsaný vloží do nádoby umístěné u obsluhy sběrného dvora.

Soutěž probíhá od 5. října do 20. prosince letošního roku ve třech kolech. Za každé kolo bude z evidenčních lístků vylosováno vždy 6 výherců. Občané mohou losování výherců sledovat v pořadu Magazín Ostrava v kabelové televizi UPC EXPRES. Více informací o soutěži, termínech vysílání losování a výhercích najdou také na webových stránkách www.ozoostrava.cz. (vka)

Foto: Odpad, který patří do sběrného dvora, tvoří na některých místech u kontejnerů černé skládky.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

NORA

– sedmiletá fena, plemene sibiřský husky, tmavě šedé barvy s bílými znaky. Odchycena v červnu v Zábřehu. Nora je velmi temperamentní a veselá fenka, vhodná pro znalce sibiřských plemen. Lépe jí bude na zahradě, u aktivních lidí.

ELVIS

– dvouletý pejsek, kříženec malého vzrůstu, černé barvy. V květnu letošního roku ho přivezli do třebovického útulku z Havířova. Je to pohodový a bezproblémový pes, vhodný do bytu i na zahradu. Snáší se bez problémů také s jinými psy.

MÁJA

– dvouletá fenka, kříženec menší až střední velkosti, bílá s hnědočernými znaky. V útulku je čtyři měsíce, dovezena byla ze Zábřehu. Je to milá fenka, vhodná do bytu i na zahradu k rodině s většími dětmi nebo jako společník starších lidí.

MAX

– dvouletý pes, kříženec středního vzrůstu, hnědočerný. V prosinci odchycen ve Vítkovicích. Byl zraněný, zřejmě pokousaný od psa. Dnes je v pořádku, ale moc mu chybí páneček. Je to veselý pes, vhodný i k větším dětem nebo aktivním lidem.


Strana 15

Statutární město Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení

na základě usnesení zastupitelstva města č. 2393/30 ze dne 23. září 2009 pro poskytování účelových dotací na rok 2010 na podporu aktivit v programech:

z tělovýchovy a sportu kód Kult/TV
z vrcholového sportu kód Kult/S
z volného času kód Kult/VČ
z handicapovaných včetně dětí a mládeže kód Kult/H
z prevence kriminalit kód Kult/PK
z protidrogové prevence kód Kult/PP
z zdravotnictví kód SVZ/ZDRAV
z sociální péče kód SVZ/SP
z školství kód SKOL

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ostravy na rok 2010 včetně témat uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé programy a přihlášky do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci dotace a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících dotace). Bližší informace k těmto zásadám podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy:

Odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
z program tělovýchovy a sportu, vrcholového sportu (kód Kult/TV a Kult/S)
Mgr. Jaromír Navrátil, tel.: 599 443 457, e-mail: jnavratil@ostrava.cz

PaedDr. Lenka Kavanová, tel.: 599 443 085, e-mail: lkavanova@ostrava.cz
z program volného času, handicapovaných včetně dětí a mládeže (kód Kult/VČ a Kult/H)

Šárka Böhmerová, tel.: 599 443 083, e-mail: sbohmerova@ostrava.cz
z program prevence kriminality (kód Kult/PK)

Mgr. Jana Charbuláková, tel.: 599 443 093, e-mail: jcharbulakova@ostrava.cz
z program protidrogové prevence (kód Kult/PP)

Mgr. Štěpán Vozárik, tel.: 599 445 906, e-mail: svozarik@ostrava.cz
z program školství (kód SKOL)

Ing. Petra Teichmannová, tel.: 599 444 264, e-mail: pteichmannova@ostrava.cz

Eva Janulková, tel.: 599 443 307, e-mail: ejanulkova@ostrava.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava
z program zdravotnictví (kód SVZ/ZDRAV)

Milada Matějová, tel.: 599 444 688, e-mail: mmatejova@ostrava.cz
z program sociální péče (kód SVZ/SP)

Mgr. Olga Hrdinová, tel.: 599 444 704, e-mail: ohrdinova@ostrava.cz

Bc. Jana Müllerová, tel.: 599 444 699, e-mail: jmullerova@ostrava.cz

Termín pro odevzdání přihlášek: 6. listopad 2009

 

Statutární město Ostrava
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací – grantů v oblasti kultury
z rozpočtu statutárního města pro rok 2010

TEMATICKÉ OKRUHY:
z    Hudební a scénické umění
z Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
z Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
z Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
z Ostatní kulturní aktivity

Uzávěrka pro podávání žádostí a projektů je 16. listopadu 2009

Zásady a formuláře na www.ostrava.cz
Kontaktní osoby: Ing. Hana Adamusová,
tel. 599 442 287, e-mail: adamusova@ostrava.cz
Oldřiška Krúpová, tel. 599 443 430, e-mail: okrupova@ostrava.cz

 

MULUGETA SERBESSA POPÁTÉ.

Vítězem 48. ročníku Ostravského maratonu se v sobotu 10. října stal rodák z Etiopie, lékař žijící v Česku, 38letý Mulugeta Serbessa (na snímku). Za deštivého a chladného počasí zdolal trať dlouhou 42 195 metrů za 2:27,16 hod. Závodu, který zaštítil náměstek primátora Lubomír Pospíšil, se zúčastnilo 134 běžců a běžkyň. Nejstarší, 81letý František Zikeš, trať zvládl za 5 hodin a 23 minut! (vi)

Ostrava má ME ve stolním tenisu!

Stejně jako letos bude Ostrava také v roce 2010 hostit sportovní akci nejvyšší mezinárodní úrovně. Stala se pořadatelem 29. mistrovství Evropy ve stolním tenisu. Dějištěm šampionátu starého kontinentu bude ve dnech 11.–19. září ČEZ Aréna. Původně se mělo hrát v Praze, ale vysočanská O2 Aréna nemohla nejlepším hráčům starého kontinentu poskytnout takové zázemí jako má vítkovická hala. Představitelé České asociace stolního tenisu a mezinárodní federace ETTU našli v Ostravě adekvátní podmínky. ČEZ Aréna, se dvěma hracími plochami a ideálním technickým zázemím je schopna pojmout 24 soutěžních a téměř dvě desítky tréninkových stolů. Česká republika se stane hostitelem ME vůbec poprvé. Naposledy hráli stolní tenisté u nás o nejvyšší evropské pocty v roce 1986, ještě za existence Československa. (vi)

krátce ze sportu

BENEK MISTREM SVĚTA!

Zdeněk Benek ze Svinova (1931) může letošní sezonu bilancovat s maximální spokojeností. Na letním MS veteránů ve finském Lahti vybojoval zlatou medaili za hod břemenem. Sedmiačtvrtkilogramové nářadí poslal do vzdálenosti 15,36 m. V hodu kladivem bral za 39,54 m bronz. Letošní trojnásobný evropský šampion (na snímku L. Vidličky) v disku, kladivu a břemenu z italské Ancony potvrdil, že patří mezi nejlepší atletické veterány světa.

AKCENT SBÍRAL MEDAILE.

Na zářijovém mistrovství světa a Evropy Discoworld v Bratislavě získaly dva tituly světových šampionů tanečnice TK Akcent ze Sokola Vítkovice. Zlato v kategorii Street Dance Show patří skupině juniorek do 15 let Fire Ladies a ostravské dvojici Claudia Huberová – Michaela Rotterová. Evropskými mistryněmi ve stylu Disco Dance se staly dívky ze skupiny Tik Tak a také dětské tanečnice ze skupiny Bonduell do 11 let. Další dvě bronzové medaile a řada umístění v první desítce potvrdily, že svěřenkyně vedoucí klubu a choreografky Lenky Buroňové i trenérky Hany Kovalančíkové jsou dnes absolutní špičkou v této disciplíně.

HÁZENKÁŘSKÁ PŘÍPRAVKA.

Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka zve školáky od 1. do 5. třídy do házenkářské přípravky. Děti trénují v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin v areálu na Plavecké ulici v Hrabůvce. Více na www.sokolhrabuvka.cz, dotazy na handball@email.cz nebo na tel. 777 733 947.

DÍVČÍ VOLEJBAL VE SVINOVĚ.

Volejbalový klub TJ Sokol Svinov hledá děvčata ročníky narození 1994-1999 se zájmem o volejbal. Tréninky probíhají v ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov. Zájemci se mohou hlásit na tel. 608 127 685, podrobnější informace také na webu www.svinovvolejbal.wz.cz (vi)