Prosinec 2017

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 


Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Na shledanou v roce 2067!


Přejeme ti, Ostravo! Těmito slovy se město loučilo s celoročními oslavami 750 let od první písemné zmínky o jeho existenci. Akce na Prokešově náměstí se konala symbolicky 29. listopadu, tedy v den, který je zaznamenán v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava. Zúčastnili se primátor Tomáš Macura, představitelé kulturního a společenského života, občané. Vyvrcholením se stalo zapečetění pamětní truhly se vzkazy Ostravanům, kteří budou v roce 2067 slavit 800. výročí města. Na shledanou za padesát let!

Po slavnostním ohňostroji se na náměstí rozzářila vánoční výzdoba. (r)

Ve veřejné soutěži zvítězila společnost BWM Architekten und Partner z Vídně

Muzeum MHD dostává konkrétní obrysy


Proměny města

V těsném sousedství hlavního nádraží v Přívoze vyroste na ploše téměř 25 tisíc metrů čtverečních Muzeum městské hromadné dopravy. Nevyužívaný areál ve Wattově ulici se stane turistickou atrakcí. 

„Ve veřejné zakázce na dodání návrhu zvítězila renomovaná rakouská společnost BWM Architekten und Partner z Vídně. Jedná se o ideový návrh, který ve vnitřní části pro výstavu dopravních prostředků využívá stávající trojhalí a ve venkovní části přináší atrakce pro návštěvníky jako je vyvýšená dráha s elektrickými vozíky nebo visutá dráha pro jednotlivce, tak zvaná zip line, na které se návštěvník doslova proletí nad celým areálem muzea,“ uvedl radní pro dopravu Lukáš Semerák. Muzeum bude interaktivní a mělo by patřit společně s Dolní oblastí Vítkovice a Zoo Ostrava k největším ostravským lákadlům.  Otevřeno by mohlo být během roku 2019. 

Dopravní podnik Ostrava má třetí největší sbírku historických vozidel MHD v ČR. Jedná se o tři desítky tramvají, trolejbusů, autobusů a další techniky, která je z velké části v provozuschopném stavu. (rs)

Vánoční pohoda i s kluzištěm


Letošní Vánoční trhy v centru Ostravy budou rozmanitější a bohatší. Nabídnou koncerty, divadlo, betlém se zvířaty, historický kolotoč, vánoční vláček, projížďky na velbloudovi, ukázky řemesel a zimní kluziště, které bude v provozu do 7. ledna denně od 10 do 20 h. Prodejní stánky budou otevřeny do 23. prosince, také od 10 do 20 h.

„Na letošní Vánoce a vánoční trhy v centru města jsme přispěli historicky nejvyšší částkou sedmi mi­lio­nů korun. Přejeme si, aby oslava těchto nejkrásnějších svátků, navíc v roce, ve kterém město slaví 750 let od první písemné zmínky, byla opravdu důstojná a atraktivní,“ řekl primátor Tomáš Macura. (hob)


Strana 2

Celková výše rozpočtu vzrostla z původních 7,9 miliardy na 8,6 miliardy korun

Město navýšilo rozpočtové příjmy


Poprvé od roku 2000, kdy došlo k reformě financování obcí přijetím zákona o rozpočtovém určení daní, navyšuje Ostrava v průběhu roku rozpočtové příjmy města, a to o 707 milionů korun. Tyto prostředky, které by jinak skončily v příštím roce v přebytku hospodaření, tak bude možné využít ještě letos, a ne ve druhé polovině příštího roku, jak tomu bývalo dosud. Celková výše rozpočtu tímto vzrostla oproti původně schválené výši přibližně 7,9 miliardy na 8,6 miliardy korun. Informovali o tom primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro finance a rozpočet Iveta Vozňáková.

„Zároveň jsme stanovili šest oblastí, do kterých finanční prostředky z navýšení předpokládaných příjmů města vložíme,“ upřesnila Vozňáková. Sto milionů korun bude vloženo do Fondu na výstavbu koncertní haly. O sedm milionů korun bude posílen Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, díky čemuž budou moci vycestovat za lepším vzduchem  všechny děti bez doplatků. O dalších sto milionů korun bude posílen Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, do kterého bylo od jeho zřízení vloženo již 570 milionů korun. Městské obvody, na jejichž území jsou herní automaty, dostanou ještě letos nad původní plán dalších 30 milionů korun. Vytvořena bude rezerva ve výši 250 milionů korun na výkupy nemovitého majetku pro strategická území, 212 milionů bude součástí rezervy pro strategické investice. V této rezervě, zřízené v roce 2016, je v současné době 445 milionů korun.

„Navýšení letošního rozpočtu dokládá, že Ostrava je ve skvělé ekonomické kondici. Nejenom, že dochází k lepšímu výběru daní, ale pokračujeme i v tlaku na snižování běžných výdajů,“ uvedl primátor Macura.

Peníze navíc tvoří příjmy ze sdílených daní, úspory běžných výdajů, příjmy z hazardu a dividendy z majetkových účastí města. „Podstatné je také kontinuální snižování dluhu Ostravy, který aktuálně představuje zhruba 8,8 tisíce korun na občana, což je nejméně ze všech velkých měst v ČR,“ dodal primátor. Správnost postupu města potvrzuje i získání nejvyššího možného ratingu A1/stabilní. (bk)

V soutěži Chytrá radnice Ostrava zabodovala hned se čtyřmi z pěti přihlášených projektů


Ostrava získala prvenství v kategorii e-úřad za projekt FajnOVA tvorba Strategického plánu rozvoje města a v kategorii Veřejná doprava za využití bezkontaktních bankovních karet v prostředcích MHD. Navíc si připsala druhá místa v kategoriích Životní prostředí a Energetika.

„V soutěži, kterou organizuje Úřad vlády, bojovalo celkem 64 přihlášených projektů z mnoha měst napříč Českou republikou a máme velkou radost, že se ty naše v tak silné konkurenci výrazně prosadily. Těší nás úspěch každého z nich. Ať už je to unikátní tvorba strategického plánu se zapojením více než 20 tisíc lidí anebo placení bankovní kartou v městské hromadné dopravě, kterou zavedl dopravní podnik. Porotu zaujala také aplikace SmogAlarm, kterou město finančně podpořilo, a energeticky úsporný projekt v obvodu Krásné Pole. V realizaci tzv. chytrých projektů, které budou přínosné pro veřejnost a podnětné pro další města v České republice, budeme v Ostravě samozřejmě pokračovat,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. (r)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Minutou ticha za Blaženu Przybylovou, tragicky zemřelou dlouholetou ředitelku Archivu města Ostravy, začalo 15. listopadu v Nové radnici 30. zasedání Zastupitelstva města Ostravy. V úvodu jednání složila slavnostní slib Žaneta Thomasová, nová členka zastupitelstva a jeho finančního výboru za hnutí ANO 2011, která nahradila v zastupitelském sboru svoji stranickou kolegyni Zuzanu Ožanovou.

Celkem zastupitelé projednali šest desítek programových bodů. Po diskusi schválili například záměr na sloučení městských společností Ostravské výstavy a Ostravský informační servis, akceptovali koncepci sociálního bydlení v Ostravě či návrh na poskytnutí dalších peněz Městské nemocnici Ostrava z fondu na její rozvoj.

Podpory se dočkalo memorandum o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který nahradí od příštího roku festivaly Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy, stejně jako návrh na zřízení zvláštního fondu na výstavbu koncertní haly, do kterého bude město vkládat ročně minimálně 100 milionů korun. Finanční podporu na léta 2018 až 2023 přislíbili zastupitelé Divadelní společnosti Petra Bezruče.

Další blok představovaly návrhy na prodej, koupi, směnu, darování či naopak přijetí darem nemovitých věcí na území města. Členové zastupitelstva odmítli odsouhlasit trojstrannou smlouvu mezi městem a společnostmi Red House Development a Smart Innovation Center, která by umožnila převést objekt známý jako „skelet“ na posledně jmenovanou firmu. Přes finanční zadostiučinění a možné smluvní postihy by město podpisem smlouvy ztratilo možnost převzít v případě nedodržení závazků společností Red House Development zpět zmiňovaný objekt i s pozemky, na nichž stojí.

Zastupitelstvo schválilo navýšení příjmů rozpočtu na rok 2017 o dalších 707 milionů korun. (bk)

Aktuálně

Novou zastupitelkou je Žaneta Thomasová


Novou zastupitelkou města Ostravy za hnutí ANO 2011 a členkou finanční komise zastupitelstva se stala třiačtyřicetiletá podnikatelka Žaneta Thomasová. Slavnostní slib složila 15. listopadu. V zastupitelském sboru nahradila svoji stranickou kolegyni Zuzanu Ožanovou, která odstoupila po zvolení poslankyní Parlamentu ČR.

Žaneta Thomasová je absolventkou Střední školy služeb a podnikání, v současné době studuje Vysokou školu sociálně správní v Havířově. Je zastupitelkou městského obvodu Slezská Ostrava. Jako podnikatelka provozuje devět let specializovanou prodejnu vín a destilátů. (r)

Zemřel kardiolog Jaroslav Šimíček


Dne 19. listopadu zemřel čestný občan města Ostravy doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., uznávaný český kardiolog, vysokoškolský pedagog, vědec a celoživotní propagátor běhu pro zdraví.

Jaroslav Šimíček se narodil v roce 1931, v Ostravě žil a pracoval od roku 1958. V polovině 60. let minulého století tu založil první spiroergometrickou laboratoř v ČR, v roce 1968 se stal průkopníkem implantací kardiostimulátorů. Byl prvním děkanem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (nyní Lékařská fakulta OU), členem řady vědeckých společností, přednášel a publikoval doma i v zahraničí.

Čestné občanství města mu jako zvláštní projev uznání za celoživotní úspěchy a přínos pro Ostravu udělilo ostravské městské zastupitelstvo 2. listopadu 2011. (r)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 31. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 13. prosince od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města.(r)


Strana 3

Pamětní truhlu na Prokešově náměstí zapečetili Tomáš Macura a Jaromír Nohavica

Ukončení oslav 750 let Ostravy


Celoroční oslavy ostravského jubilea skončily na Prokešově náměstí 29. listopadu – přesně v den, kdy před 750 roky sepsal svůj testament olo­moucký biskup Bruno ze Schauenburku, v němž vůbec poprvé zmínil osadu Ostrava.

„Akce k oslavě 750. výročí začaly loni touto dobou výstavou korunovačních klenotů v Ostravském muzeu, vydali jsme pamětní stříbrnou medaili, krásné knihy, podpořili jsme ve formě grantů spoustu spontánně vzniklých kulturních a společenských akcí, zažili jsme katalánskou fiestu s lidskými věžemi, historický víkend, mši pod širým nebem a vše zakončil ohňostroj, který se vrátil na Prokešovo náměstí po osmi letech,“ řekl primátor Tomáš Macura. Společně se zpěvákem Jaromírem Nohavicou na náměstí zapečetil truhlu se vzkazy Ostravanům do roku 2067, kdy město bude slavit 800. výročí. Jaromír Nohavica pak na náměstí zazpíval více než čtyřem tisícům diváků populární píseň Ostravo.

„Třešničkou oslav byl dvouhodinový koncert na Janáčkově konzervatoři Hudební rodný list města Ostravy, na kterém zazněl Song for Ostrava, který je darem partnerských Katovic k našemu výročí a který složil Paweł Toma­szewski,“ uvedl primátor Macura. (rs)

Obvody dostanou od města více peněz


O čem se mluví

Na základě nové metodiky pro sestavování rozpočtu na rok 2018 získají ostravské obvody z rozpočtu města výrazně vyšší částky, než jaké měly k dispozici v minulosti.

„Jedná se o největší skok v novodobé historii města. Navýšení je dvojnásobkem částky z roku 2013,“ řekl primátor Tomáš Macura. Vyšší příjem mohou obvody využít na opravy chodníků, škol nebo údržbu zeleně.

„Dotace pro obvody dosáhnou částky 1,342 miliardy korun s tím, že kromě investičních a neinvestičních dotací pro městské obvody obsahují i dotaci na žáka. Ta bude činit minimálně 12 tisíc korun na jednoho žáka. Kromě těchto částek obdrží obvody ještě neinvestiční účelové dotace, které jsou určeny mimo jiné na plavecký výcvik žáků základních škol, správu a údržbu centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě, na údržbu okolí přívozského a svinovského přednádražního prostoru nebo Stodolní ulice a jejího okolí,“ upřesnila náměstkyně primátora pro oblast financí a rozpočtu Iveta Vozňáková.

Město ze svého rozpočtu také uhradí nárůst mezd. „Pokrýváme tak bezprecedentní navýšení mzdových prostředků v oblasti kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, státní správy, o kterém rozhodla vláda, aniž nám na to dala peníze,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura. „Na zákonné navýšení platů předpokládáme výdaj 400 milionů korun,“ doplnila náměstkyně Iveta Vozňáková.

Město počítá také s vyššími dotacemi dopravnímu podniku na obnovu vozového parku tak, aby linky MHD byly vybaveny ekologickými nízkoemisními vozy. (rs)

Multiplatformní internetový přehled Sportuj v Ostravě se rozběhl


Město Ostrava spustilo v listopadu projekt Sportuj v Ostravě. Multiplatformní internetový přehled je určen pro obyvatele a návštěvníky města, jimž na jednom místě nabídne přehled všech sportovišť, klubů i sportovních událostí, které se konají na území města Ostravy.

„Projekt Sportuj v Ostravě přehledně informuje o sportovních areálech a klubech, působících na území města, včetně jejich popisu, kontaktu, otevírací doby i pořádaných tréninků a událostí. Je navíc jedinou stránkou svého druhu, kde obyvatelé najdou veškeré informace o sportu a sportovních událostech na jednom místě, bez nutnosti dohledávání dalších externích zdrojů,“ upřesnil náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek. 

Unikátní projekt zároveň řeší problémy menších klubů a sportovních skupin, které pořádají akce, ale nemají dostatek finančních prostředků na jejich propagaci. Díky aplikaci, profilu na sociálních sítích a oficiálním webovým stránkám www.sportujvostrave.cz se o těchto akcích dozví velké množství zainteresovaných obyvatel Ostravy i jejího okolí. Kluby také mohou zveřejňovat informace o náborech mladých sportovců. Do projektu se zapojilo již na 180 ostravských klubů. 

Facebooková stránka Sportuj v Ostravě nasbírala během prvních dvou měsíců zkušebního provozu téměř sedm set fanoušků. Projekt má k dispozici kromě oficiálních webových stránek také aplikaci pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. Uživatelé si ji mohou stáhnout v App Store a Google Play. (rs)

Počet žadatelů o výměnu kotlů neustále roste


Ostravští majitelé rodinných domů podali od spuštění druhé vlny kotlíkových dotací již 545 žádostí, přičemž v polovině září bylo zaevidováno 432 žádostí. Po prvotním náporu na začátku září tak roste každý týden počet žádostí s ostravskou adresou až o deset. Žádosti o výměnu starých kotlů za nové je možné podávat do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání alokovaných financí. K vyčerpání zbývá v celém Moravskoslezském kraji ještě 216 milionů korun pro zhruba 2000 žadatelů.

„Pro ostravské žadatele stále nabízíme dotaci v maximální výši deset tisíc korun a možnost půjčit si bezúročně od města peníze na výměnu kotle až ve výši sto procent z přiznané dotace. Těší mě zájem o kotlíkové dotace a věřím, že ostrav­ští majitelé rodinných domů budou ve výměnách starých kotlů za nové pokračovat a počet ostravských žádostí dále poroste,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Jedná se o mimořádně výhodnou nabídku, díky níž si mohou majitelé rodinných domků vyměnit starý kotel za nový s minimálním vynaložením vlastních finančních prostředků. Ti, kdo jej dosud nevyměnili, by měli mít na paměti, že od roku 2022 nebude možné provozovat kotle 1. a 2.  emisní třídy. Pokud nestihnou využít současné dotace, budou si muset v budoucnu pořídit nový kotel za vlastní.

Bližší informace týkající se kotlíkových dotací a výměny kotlů stále podává po telefonické domluvě Gabriela Babincová z odboru ochrany životního prostředí, kancelář číslo 327, telefonní číslo 599  443 328.

Vše o kotlíkových dotacích, včetně ostravské nabídky, je zveřejněno na webu města www.ostrava.cz a na specializovaném ekologickém webu www.dychamproostravu.cz. (av)


Strana 4

Navrhněte pedagogy k ocenění


Město Ostrava vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na udělení ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů 2018.

Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskými obvody a městem nebo v soukromých a církevních mateřských a základních školách na území Ostravy a kteří v době podání návrhu mají se školou nebo školským zařízením uzavřen pracovní poměr. Návrhy na předepsaných formulářích je třeba doručit písemně na odbor školství a sportu, oddělení školství Magistrátu města Ostravy nebo zaslat elektronicky na adresu mslovencikova@ostrava.cz do 5. ledna 2018.

Ocenění budou udělena ve třech kategoriích. Kategorie Výrazná pedagogická osobnost je určena pro mimořádně angažované a obětavé pedagogy, Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost mohou získat kantoři, kteří mají minimálně 30 let praxe. Čestný titul Učitel roku 2018 získá jeden z vítězů školních anket mezi žáky, pedagogy a rodiči o nejoblíbenějšího učitele.

Formulář a podrobnosti najdete na www.ostrava.cz. Ocenění pedagogů proběhne 27. března 2018 v Dolní oblasti Vítkovice. (bk)

Uspěje externí sdružení firem v zimní zkoušce?

Ostravští silničáři jsou na sníh připraveni


Zimní opatření

Společnost Ostravské komunikace bude během zimy udržovat v Ostravě přes 300 kilometrů silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Předzásobila se proto šesti tisíci tunami soli, 500 tunami drtě a 80 kubíky speciální solanky, která se dá účinně používat i v mrazu až do -23 stupňů Celsia.

 „V letošním roce ale vůbec poprvé nebudeme udržovat silnice I. třídy na území Ostravy. Jedná se o Místeckou, Rudnou, Opavskou, části Plzeňské, Sokolské a Fryštátské. Zakázku vypsanou ministerstvem dopravy na údržbu silnic I. třídy v celém kraji totiž vyhrálo sdružení firem Eurovia CS, AVE a SOÚS Bílovec. Tento tendr považujeme za chybný. Jeho vítěz bude pracovat na základě paušálu a ne podle skutečného výkonu. Spolu s krajem jsme na to upozorňovali již v létě. S dopisem adresovaným ministrovi dopravy i řediteli ŘSD, který podepsali primátor a hejtman, jsme ale nepochodili. Hledáme proto legislativní a ekonomické možnosti, jak bychom mohli v případě problémů se zimní údržbou zajistit odklízení sněhu prostřednictvím naší městské společnosti,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Připomenul, že za dobu, co se o silnice I. třídy v Ostravě starala městská společnost, nikdy nenastala kalamitní situace. Té se však nyní obává. „Paradoxně sdružení firem bude díky paušálu vydělávat tím více, čím méně bude jezdit. Naše technika v minulosti vyjížděla i preventivně. Když jsme například měli od meteorologů informaci o možné ledovce, dopředu jsme silnice solili. Oni mají nařízení vyjet do 30 minut až po vzniku problému,“ vyjádřil své obavy Lukáš Semerák.

Za problém považuje radní také to, že technika sdružených firem bude vyjíždět v některých případech až z Bílovce, sklady se solí jsou vzdálené a sdružení nemá ani účinnou solanku do mrazů. (rs)

Hospodařit s vodou umíme


Pět stovek účastníků, jednašedesát partnerů a vystavovatelů a pětatřicet odborných přednášek. Tak vypadala dvoudenní oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, která se uskutečnila 7. a 8. listopadu v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Cílem jedné z nejvýznamnějších akcí Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR bylo představit moderní technologie, které přispívají k zefektivnění práce vodohospodářů, snižování provozních nákladů a zvyšování úrovně služeb.

V úvodu jednání vystoupil primátor Tomáš Macura, který se mj. ohradil proti názorům, že vodohospodářské podniky by měly vlastnit pouze města a obce, případně komunální podniky. „Nevěřím tomu, že městská společnost může ve vodárenství fungovat efektivněji, než když se o provoz stará soukromá firma s odpovídajícími zkušenostmi a zázemím. Město Ostrava je příkladem toho, že spolupráce se soukromým provozovatelem, který má expertní know how, může fungovat velmi dobře,“ uvedl Tomáš Macura.

Česká republika zaujímá v oblasti vodovodů a kanalizací v Evropě přední místo. Veřejné vodovody zásobují 9,9 milionu občanů, tj. 94,4 procenta obyvatelstva, na kanalizační síť je připojeno 8,9 milionu obyvatel (85 % občanů). Celkem se v ČR vyrobí ročně 585 mil. m3 pitné vody a vyčistí 803,4 mil. m3 odpadních vod. Ztráty vody v trubní síti činí 15,4 procenta.

Ostrava patří z hlediska hospodaření s vodou k velmi úspěšným. Vodné a stočné tu činí v součtu necelých 77 korun za m3 a patří v segmentu velkých měst ČR k nejlevnějším. Ztráty v trubní síti Ostravských vodovodů a kanalizací dosahují 12,75 procenta, což je o 2,65 procenta méně než celostátní průměr. Ročně se v Ostravě vyrobí asi 6470 tisíc m3 pitné vody. (bk)

Akord bude mít nové stoly


Dvě stě nových stolů na sklopných podnožích a čtyři transportní vozíky pro převoz šesti stolů najednou zakoupí Dům kultury Akord v Zábřehu z mimořádné šestisettisícové dotace, kterou mu poskytne město. Dne 18. října o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Čerstvě rekonstruované a upravené prostory zábřežského kulturního stánku se tak dočkají i nového moderního vybavení, které je zároveň snadnější na uskladnění a přemísťování. Jedná se především o stoly určené do velkého sálu a přilehlého společenského salonku, tedy prostor nejvíce navštěvovaných a vyžadujících nejčastější přestavby. Dosud se v Akordu používalo devět rozdílných druhů stolů, které byly pořizovány a renovovány postupně. Většina z nich byla zakoupena v roce 1992. Vzhledem k vysoké návštěvnosti a častým přestavbám prostor podle požadavků klientů byly ve značně opotřebovaném stavu a neodpovídaly ani současným estetickým požadavkům. Protože jejich podnoží nebylo sklopné, měly navíc velké nároky na skladovací prostory. (bk)

Nová společnost by mohla být zapsána do obchodního rejstříku v červnu 2018

Ostravský informační servis se spojí s výstavištěm


Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 15. listopadu záměr na fúzi dalších dvou městských firem – Ostravských výstav (OV) a Ostravského informačního servisu (OIS). Cílem je jednak dosažení úspor odhadovaných na více než dva miliony korun ročně, jednak využití možností synergie obou subjektů, to znamená dosažení díky jejich vzájemné součinnosti lepšího výsledku, než činí součet jejich výsledků individuálních.

 „Není to nic, co by se nedalo očekávat. My chceme dlouhodobě fúzovat městské společnosti, které k sobě mají blízko, protože jich máme až příliš. V minulosti jsme sfúzovali IT společnosti OVA!!!CLOUD.net a OVANET, aktuálně probíhá fúze kulturních domů Akord a Poklad, které by se měly sloučit od nového roku. Nyní přišel na řadu návrh na fúzi dvou společností, které podnikají v oblasti turistiky a podpory destinačního managementu a cílí na podobný, i když ne zcela shodný segment,“ vysvětlil důvody plánovaného sloučení akciové společnosti Ostravské výstavy a společnosti s ručením omezeným OIS primátor Tomáš Macura.

Schválení záměru fúze umožní odstartovat legislativně právní proces, který by měl vyvrcholit 30. 6. 2018 zápisem nově vzniklé společnosti do obchodního rejstříku.

„Její název ani přesný obsah činnosti zatím není upřesněn. Tím se bude zabývat tým složený ze zástupců obou zainteresovaných společností, který bude pracovat na využití nabízejících se synergií. Schválení záměru fúze znamená pouze to, že jsme získali mandát se touto problematikou dále a dopodrobna zabývat,“ uvedl Tomáš Macura. (bk)


Strana 5

Do 24. prosince platí amnestie pro pasažéry přistižené při jízdě načerno, po novém roce se zvýší pokuty

Asistenty přepravy si cestující stačili oblíbit


Doprava ve městě

Dopravní podnik Ostrava (DPO) naplnil cílový počet asistentů přepravy. Od 1. listopadu jich působí v městské hromadné dopravě 30 – osmadvacet mužů a dvě ženy. Jejich úkolem je kontrola dodržování přepravních podmínek, zajištění bezpečnosti v dopravních prostředcích DPO a pomoc cestujícím. Mohou vyloučit z přepravy osobu bez platného jízdního dokladu, ale také lidi, kteří obtěžují ostatní cestující hlukem, špínou, zápachem.

„My chceme opravdu zvýšit komfort a bezpečí cestujících na palubách dopravních prostředků MHD a samozřejmě zvýšit také platební kázeň cestujících. Prostředky, které jsme dosud měli, to znamená revizory, k tomu nestačily,“ vysvětlil radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Projekt, který byl realizován jako pilotní v rámci ČR, se osvědčuje. Od dubna do začátku listopadu asistenti vyloučili z přepravy téměř 8,5 tisíce osob, dalším více než 21 tisícům lidí neumožnili nastoupit. „I díky tomu si cestující tuto službu již velice oblíbili a stále nám posílají pozitivní reakce,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys.

Kladný efekt má také to, že asistenty vždy doprovázejí strážníci městské policie. Roční náklady na fungování 30 asistentů přepravy vyčíslil dopravní podnik na 10 milionů korun. Většinu této částky uhradí město.

Až do 24. prosince platí v rámci DPO amnestie pro cestující, kteří byli přistiženi při jízdě bez platné jízdenky. Pokud si zakoupí v tomto termínu alespoň půlroční jízdenku a pokud už nejsou řešeni soudně nebo exekučně, budou jim dluhy z nezaplacených pokut odpuštěny. Aktuálně městský dopravní podnik eviduje více než půl milionu nezaplacených pokut u téměř 75 tisíc cestujících v celkové výši skoro 700 milionů korun. Po skončení amnestie předá dopravní podnik nedořešené případy firmě specializované na vymáhání pohledávek.

Od 1. ledna 2018 dojde v rámci MHD k ještě jedné změně – zvýší se snížená sazba tzv. tarifní přirážky, tj. pokuta za jízdu bez platné jízdenky placená přímo na místě, a to ze 700 na 1000 korun. (bk)

K přínosům patří i lepší kontrola nad vynakládáním veřejných prostředků

Systém sdružených nákupů funguje levněji


Elektronický systém sdružených nákupů po výměně provozovatele a 180denní lhůtě na implementaci nové soustavy opět funguje. Jeho současnou podobu odsouhlasila Rada města Ostravy 17. října. Výsledkem změny provozovatele je především úspora nákladů na provoz systému. Zatímco dřívějšímu dodavateli služby, společnosti eCentre, město zaplatilo za loňský rok okolo 17 milionů korun, nový provozovatel, pražská firma Tender systems, má nárok na roční paušál necelých 5,3 milionu korun. „Hlavními cíli využívání systému sdružených nákupů jsou vedle úspor také zjednodušení nákupního procesu, lepší evidence, efektivní řízení samosprávy a kontrola nad vynakládáním veřejných prostředků,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetkovou, bytovou, veřejných zakázek, sdružených nákupů a kapitálových účastí Radim Babinec. „Systém považuji také za nástroj prevence proti případné korupci,“ dodal Babinec.

Město Ostrava je jedním z průkopníků a propagátorů systému sdružených nákupů v oblasti veřejné správy v rámci celé České republiky. Aktivně jej využívá již od roku 2010. Jen za loňský rok město a téměř 180 městských organizací a firem ušetřilo díky e-aukcím oproti výchozím cenám 133 milionů korun, za rok 2015 to bylo 119 milionů korun. Celkem za dobu svého fungování přinesl systém sdružených nákupů úsporu bezmála 619 milionů korun. (bk)

Městská nemocnice má zrekonstruovaný rehabilitační bazén


Péče o zdraví

Po tříměsíční rekonstrukci za téměř 6 milionů korun byl 1. listopadu otevřen rehabilitační bazén v pavilonu F Městské nemocnice Ostrava (MNO). Bazén o ploše 11,67 krát 4,69 metru a hloubce od 120 do 150 centimetrů slouží pacientům rehabilitační a fyzikální medicíny a v odpoledních hodinách veřejnosti od roku 1998, to znamená téměř 20 let. Za tuto dobu byl už v havarijním stavu a zatékal. Po rekonstrukci, kterou hradilo město Ostrava, je vybaven novou nerez vložkou s přelivným žlábkem a čtyřmi masážními tryskami. Teplota vody v bazénu se pohybuje od 29 do 31 stupňů Celsia. V rámci modernizace byla v bazénové hale vyměněna svítidla, obklady, dlažby, okna a dveře. Demontovány a nahrazeny novými s termostatickými ventily byly staré radiátory. Hala získala novou výmalbu.

„Postupnými kroky měníme městskou nemocnici na moderní instituci evropského formátu. K nedávno zmodernizovaným prostorám pro praktické lékaře a IT specialisty teď přibývá zrekonstruovaný rehabilitační bazén. Další viditelné změny, například stavební úpravy pavilonů H1 a H2, jsou připraveny na příští rok. A obměňujeme také přístrojové vybavení. Do konce letošního roku to budou nové přístroje za 36 milionů korun,“ řekl při slavnostním otevření rekonstruovaného bazénu námětek primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek.

V městském fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava je aktuálně 365 milionů korun. (av)

Sami o Vánocích?


Trápí vás šediny, samota a osamělost? Kazí vám vánoční svátky? Zkuste si promluvit s někým, kdo je ochoten vám naslouchat a sdílet vaše pocity. Pokud nemáte nikoho blízkého, zavolejte na krizovou linku důvěry pro seniory 800 200 007. Ta je k dispozici bezplatně každý den včetně víkendů a svátků od 8 do 20 hodin. Na druhém konci drátu najdete člověka, který si s vámi rád popovídá a pomůže zbavit se stresu a deprese. Linku provozuje obecně prospěšná společnost Elpida. (bk)


Strana 6

Přichází svátky klidu a míru. Nekažme si je obavami, jestli tu radost pod stromečkem dokážeme zaplatit

Půjčit si, či nepůjčit na vánoční dárky?


Dluhová poradna

Blíží se Vánoce – část roku, kdy jsou naše rozpočty nejvíce napjaté. Ze všech stran slyšíme, že si přece zasloužíme odměnit se za celý ten rok krásnými dárky. Kde na ně ale vzít? Vyplatí se půjčit si na dárky?

„Nečekejte na peníze, odneste si zboží domů hned!“

Když stojíme v obchodě před plnými regály, okolo nás chodí lidé s velkými taškami a dětem před každou výlohou září oči jako vánoční světýlka, je snadné podlehnout pokušení a podepsat na místě smlouvu o koupi zboží na splátky. Ale i v tomto případě platí první pravidlo bezpečného zadlužování – v klidu a řádně přečíst všechny části smlouvy! Pokud něčemu nerozumíme, doptat se hned, nebo se jít poradit s odborníky v dluhové poradně. Vyplatí se odložit nákup a vzít si smlouvu před podepsáním domů, ale i prozkoumat další možnosti – jiné obchody, e-shopy, jiné nabídky.

Vrátit zboží nemusí být problém, mnohem hůř to ale může dopadnout se samotnou úvěrovou smlouvou. V našich (dluhových) poradnách se s tím často setkáváme.

„Splátky bez navýšení na 20 měsíců!“ „Zaplatíte jen 10 % z ceny a 10 měsíčních splátek!“

Druhé pravidlo zní – půjčit si jen na pořízení věci, která nám vydrží déle než samotný úvěr. Půjčovat si, abychom si udělali o vánocích pořádnou hostinu, jeli na Silvestra na hory nebo koupili oblečení, se nám prostě nevyplatí. Vánoce jsou dávno pryč a my pořád splácíme něco, co vůbec nemáme. Splácet 20 měsíců znamená, že budeme mít dluh ještě další Vánoce a skoro celý následující rok.

„Získáte výhodnou kartu zdarma!“

Na první pohled vypadá jako slevová zákaznická karta nebo bankovní karta, ale nenechme se zmást. Je to karta kouzelná – půjčuje nám peníze s kaž­dým naším nákupem. Na rozdíl od debetní karty (běžná platební karta) totiž kreditní kartou neutrácíme své vlastní peníze, ale peníze toho, kdo nám kartu vydal. Je to jen další druh úvěru.

Kreditní karta je stejně jako kontokorent riziková i ve způsobu splácení půjčených peněz – pokud je nestihneme včas vrátit na účet, jsou úroky vyšší než u běžných úvěrů (obvykle přes 20 %). Musíme pečlivě hlídat, kdy je čas peníze vrátit. Navíc platíme i za vedení účtu ke kartě.

Pokud jsme dostali kartu jako „dárek“, bonus ke spotřebitelskému úvěru, znamená to, že jsme si tímto jedním rozhodnutím pořídili úvěry hned dva.

„Pokud jsme v plusu, nic nás nestojí!“

Kdo? Další pokušitel – kontokorent k běžnému účtu. Dovolí nám nakupovat, i když nemáme na účtu své vlastní peníze. Půjčené peníze ale musíme včas vrátit, jinak se nám tahle finanční „rezerva“ moc nevyplatí.

Velmi rizikový je kontokorent v případě, že se na našem účtu objeví exekuce – exekutor vybere i tyto peníze, ale my nemáme šanci je včas na účet vrátit, protože každé další příchozí částky až do splacení exekuce náleží také exekutorovi.

Jak pokušení nepodlehnout a zvládnout vánoční nákupy bez rizika?

Pomůže nám odkládat si peníze na dárky už několik měsíců předem, nákup dárků důkladně naplánovat včetně toho, kolik peněz budeme potřebovat (i na cukroví, kapra, stromeček, štěpánskou kachnu, silvestrovské jednohubky, sekt a novoroční oběd). Také se vyplatí pořizovat dárky postupně i několik měsíců předem nebo je vlastnoručně vyrobit. Dohodnout se s dospělými členy rodiny na symbolických malých dárcích pro radost nebo přispět na pořízení dárku společného.

Pokud se přece jen rozhodneme pro půjčku, důkladně zvážit, od koho, za jakých podmínek a zda ji potřebujeme na věc, která bude mít delší životnost než náš úvěr.

Pečlivě hlídáme čerpání z kreditní karty nebo kontokorentu a hlavně období splatnosti. Nesmíme zapomenout ani na to, že další výplata přijde až v polovině ledna.

Přichází svátky klidu a radosti. Nekažme si vánoční pohodu obavami, jestli všechnu tu radost pod stromečkem dokážeme zaplatit.

Slovníček pojmů

● spotřebitelský úvěr – nákup zboží na splátky nebo půjčka na nákup zboží,

● kreditní karta – úvěr, který čerpáme placením zboží touto kartou,

● kontokorent – povolené přečerpání našeho bankovního účtu, takzvaně do mínusu. (bo)

Bezpečnější nakupování a parkování – Vánoce 2017


Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků vás čekají  v předvánoční době v obchodních centrech informační akce, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích.

BEZPEČNĚJŠÍ NAKUPOVÁNÍ

● Mějte své věci pod dohledem.

● Neodkládejte je (zejména kabelky, kufříky apod.) do nákupních vozíků.

● Peněženky, doklady a jiné cennosti noste ve vnitřních kapsách oděvu.

● Neztrácejte přehled o dění kolem Vás.

BEZPEČNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ

● Věnujte pozornost svému okolí.

● Je-li to možné, odemkněte jen kufr k uložení nákupu.

● Vždy uzamkněte vozidlo, i když jen vracíte nákupní vozík.

● Nenechávejte ve vozidle žádné věci.

Přijďte se informovat!!!

Termíny akcí

26. 11. – Obchodní centrum Futurum    10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30

29. 11. – Hypermarket Albert, Opavská   15:00 – 17:30

 2. 12. – Avion Shopping Park      10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30

 6. 12. – Galerie OC Třebovice      15:00 – 17:30

 9. 12. – Globus Ostrava    10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30

13. 12. – Hypermarket Albert, Opavská   15:00 – 17:30

16. 12. – Avion Shopping Park       10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30

20. 12. – Globus Ostrava    15:00 – 17:30


Strana 7

Po roce lze konstatovat, že klienti oceňují možnost získání stabilního bydlení

Sociální bydlení v Ostravě


Sociální věci

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém listopadovém zasedání Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Navazovat na ni bude tvorba Akčního plánu, který rozpracuje jednotlivá témata do podoby konkrétních opatření jako např. vymezení bytového fondu, nastavení formátu spolupráce se sociálními pracovníky a podobně. Vznikne tak ucelený systém sociálního bydlení, zaměřený na pomoc osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům a osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující.

V šesti městských obvodech Ostravy zároveň souběžně probíhá pilotní ověření koncepce v praxi. Postupně narůstá počet bytů, v nichž jsou zabydlovány domácnosti z cílové skupiny. Se všemi pracují sociální pracovníci na stabilizaci jejich situace a dalším výhledu.

Po roce fungování projektu lze na základě zkušeností konstatovat, že klienti oceňují možnost získání stabilního bydlení, zejména když předtím dlouhodobě žili v nevyhovujících podmínkách. Pozitivně také hodnotí podporu a pomoc ze strany sociálního pracovníka, která jím je poskytována od začátku spolupráce: „Sociální pracovnice mi byla oporou již při samotném stěhování, spolu jsme vyřizovaly složité připojení elektřiny, pomohla v kontaktu s úřady. Vím, že se na ni mohu vždycky obrátit o radu a pomoc v záležitostech, které bych sama zvládala s velkými problémy nebo bych si s nimi nevěděla rady,“ uvedla jedna z bydlících klientek, která je dle vlastního vyjádření spokojená se stávající úrovní bydlení, jež dává její rodině po dlouhé době pocit jistoty a bezpečí.

Z kapacitních důvodů byl příjem žádostí ve čtyřech městských obvodech zapojených do pilotáže pozastaven, pokračuje ještě pro městské obvody Vítkovice a Ostrava-Jih. Projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526) bude realizován do září 2019 a je spolufinancován prostředky z Evropského sociálního fondu. Více informací k tématu najdete na stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/bydleni/. (ja)

Šance pro nezaměstnané ženy


Na trhu práce řada žen běžně čelí mnohým překážkám – ať už z důvodu péče o rodinu, chybějící praxe či nedostatečného vzdělání. Na tento fakt reaguje projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, díky kterému mají znevýhodněné ženy možnost nalézt své uplatnění i přes všechny komplikace. Po dobu tří měsíců si mohou vyzkoušet práci u vybraných zaměstnavatelů formou tzv. tréninkových míst. Obě strany tak mají dostatek času, aby si ověřily, jestli jim vzájemná spolupráce vyhovuje, a budou v ní následně pokračovat prostřednictvím dlouhodobého zaměstnání.

Aktivitu hodnotí pozitivně jak zaměstnavatelé, tak zájemkyně o práci. „Jsem velmi ráda, že jsem se do projektu zapojila. Dostala jsem příležitost získat zkušenosti v oblasti práce s dětmi, kterou mám velmi ráda a mám k ní blízko. Paní ředitelka mne navíc doporučila do zařízení, kde mi po ukončení stáže nabídli trvalý pracovní úvazek,“ uvádí jedna z klientek, která momentálně dochází na tréninkové místo do spolupracující školky.

Do aktivity Ženy na trhu práce se zapojilo celkem 30 žen. Některé z nich prošly pouze aktivizačním kurzem, který jim pomohl uvědomit si svou hodnotu, posílit sebevědomí a získat dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. Úspěšným absolventkám kurzu, které se rozhodly pokračovat dál, byla po dohodě nabídnuta „práce na zkoušku“ formou neplacených stáží a tréninkových míst. Na leden až únor 2018 je v plánu ještě jeden běh – čtvrtý a zároveň poslední. Vzhledem k omezenému počtu míst se doporučuje brzká registrace, a to u Kateřiny Kneifel, tel. 727 950 828.

Vysoký zájem byl v rámci projektu zaznamenán i o individuální poradenství, které aktuálně využilo 44 klientů nejenom z řad žen. Jednalo se např. o služby finančního poradce, nutriční terapeutky, ale i právníka. Řešit lze dokonce i mimosoudní, sousedské či jiné spory za pomoci mediátora. Všechny zmíněné aktivity jsou pro klienty zdarma – projekt je spolufinancován prostředky z Evropského sociálního fondu. Běží do září 2018. (lp)

Město nenechá bezdomovce mrznout


Zimní program

S příchodem mrazů město Ostrava spouští tzv. Zimní program. Organizace, které poskytují sociální služby lidem bez domova, navyšují ve spolupráci s městem ubytovací kapacity. „V Ostravě máme v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech a jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a domova se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením zajišťujícím pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst. V rámci Zimního programu jsou uvedené kapacity v celkovém počtu 734 míst rozšířeny o 54 lůžek a 120 tak zvaných volných židlí. V současné době jsou kapacity zařízení dostačující vzhledem k tomu, že mnozí bezdomovci nemají o nabízené služby zájem,“ řekl náměstek primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Michal Mariánek.

Zájem o tuto službu se zvedá s poklesem teplot. Loni využívalo tuto možnost v březnu 70 osob, v únoru 96, v prosinci a lednu 128 lidí bez domova. „V průměru se v zimě jedná o 93 osob denně, avšak máme rezervu pro případ, že o Zimní program bude mít zájem více lidí. Takže můžeme říct, že kdo nechce, nemusí zůstat na ulici a neumrzne,“ dodal náměstek primátora Michal Mariánek.

Město vynaložilo v roce 2017 na Zimní program 250 tisíc korun, na rok 2018 plánuje částku 300 tisíc korun. 

V zimním období se také zvyšuje aktivita sociálních pracovníků. Ti vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců. Poskytují jim poradenství a odkazují je na organizace, kde mohou získat teplé jídlo, nápoje, deky či přenocovat. (rs)

Tříkrálová sbírka


S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou již poosmnácté přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané v době od 1. do 15. ledna 2018 Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. V předvečer svátku Tří králů 5. ledna 2018 bude od 14 hodin na Alšově náměstí v Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. O záměrech na využití výtěžku Tříkrálové sbírky se dozvíte na webu Charity Ostrava www.ostrava.charita.cz. (dk)

Dárek Jam na podporu lidí bez domova


Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na benefiční hudební akci Dárek Jam, aby podpořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci setkání mohou pro klienty sociálních služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek v podobě hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin a podobně. Akce se uskuteční 19. prosince od 19 h v klubu Modrá myš v Stodolní ulici. (dk)


Strana 8

Zásyp sklepů obsahuje například kusy podlah, patky podloubí, skleněné lahve

Archeologové pátrají v centru


Po stopách historie

V místě parkoviště za Ostravským muzeem bude postaven multifunkční dům Lauby. Město Ostrava si proto objednalo archeologický průzkum, který provádí Národní památkový ústav v Ostravě ve spolupráci s Ostravským muzeem. Parkoviště zaujímá plochu osmi městských parcel mezi Velkou, Muzejní a Pivovarskou ulicí. Protože parcely sousedily kdysi s bývalou radnicí a náměstím, patřily v Ostravě k těm nejvýznamnějším. Navíc Velká ulice spojovala náměstí s hrabovskou bránou. Majitelé domů na těchto parcelách patřili k „velkoměšťanům“ a měli právo vařit a prodávat pivo, což patřilo ve středověku i později k velmi výnosným činnostem. Blok domů prošel vývojem, průčelí domů doplnila charakteristická podloubí, čímž vzniklo označení Lauby. Zastaveny byly i zadní části parcel a vznikla uliční fronta podél Pivovarské ulice. Později vznikl ve městě nový bulvár – současná ulice 28. října. Význam domů v zadní části tak klesal. Ve 2. polovině 19. století se v Laubech proto začínají koncentrovat hospody, putyky, kabarety, šantány i vetešnictví.

„Po roce 1955 byly tyto domy postupně asanovány i přes nesouhlas památkové péče. Jednalo se o velkou ztrátu. Soubor staveb, které v moderní době neprošly žádnou radikální přestavbou, představovaly jedinečný doklad vývoje města před jeho proměnou v důsledku rozvoje těžby uhlí a industrializace,“ řekl ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Demolice nepostihly suterénní části těchto domů, proto památkáři zpracovali archivní rešerši. Ta ukázala, že část sklepů může pocházet z renesančního nebo barokního období. To současné archeologické práce potvrdily. Archeologové po odtěžení suti zatím prohledávají sklepy bývalých domů č. p. 54 a 56. Souběžně probíhá také stavebně-historický průzkum. „Zásyp sklepů obsahuje kusy podlah se secesními dlaždicemi, patky podloubí, skleněné lahve, ale také kostry kol a součásti výčepního zařízení,“ popsal první nálezy Michal Zezula. Archeologický průzkum bude probíhat do konce března. (rs)

Hlásiče požáru a detektory CO nakoupí levněji


Detektory oxidu uhelnatého a hlásiče požáru, kterými chce město vybavit byty ve vlastnictví městských obvodů, budou stát méně, než se původně přepokládalo. Nákup 4500 přístrojů měl podle odhadu stát tři miliony korun, městu se je podařilo vysoutěžit za necelých 2,2 milionu korun, tedy o 800 tisíc korun méně. Město detektory uhradí z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu. Detektory budou do domácností namontovány do konce února.

Velké množství bytů spravují obvody Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky, které v první vlně o hlásiče a detektory nepožádaly. „V příštím roce bychom chtěli obvodům nabídnout druhou šanci, aby si o tato zařízení požádaly. V Ostravě bychom rádi vybavili hlásiči a detektory všechny byty ve správě jednotlivých městských obvodů. Předběžný zájem už z Jihu a Mariánských Hor máme,“ potvrdil primátor Tomáš Macura. Ostrava by se tak stala prvním městem v České republice, které by plošně vybavilo byty ve svém vlastnictví hlásiči požárů a detektory oxidu uhelnatého.

Ostravské obvody v současné době spravují 12 872 byty v 1037 bytových domech. (rs)


Strana 9

Slavnostní akt v Komenského sadech se konal v den ukončení 1. světové války

Pocta válečným veteránům


Ostravané si v sobotu 11. listopadu připomněli Den válečných veteránů na vzpomínkové akci v Komenského sadech u Památníku obětí 2. světové války. Akt se konal v den, kdy v roce 1918 skončila 1. světová válka.

„Péče a úcta k válečným veteránům neznamená jen účast na těchto vzpomínkových akcích, ale především snahu o jejich návrat do života a vytvoření důstojných podmínek. V tom má naše společnost určitý dluh,“ řekl primátor Tomáš Macura. „Máme mezi sebou novodobé válečné veterány. Zaslouží si hold. Jsem rád, že jsem se dnes mohl setkat s Lukášem Hirkou, který se zotavuje z těžkého zranění,“ dodal primátor Macura.

Lukáš Hirka byl těžce zraněn při raketovém útoku v afghánské provincii Lógar. Střepinami a úlomky betonu byl zasažen na celém těle, nejvíce však v oblasti hlavy, kde má střepiny dodnes. Téměř tři měsíce zůstal v kómatu. Poté, co se probral, nebyl schopný pohybu a komunikoval pouze očima. Lékaři mu dávali minimální naději na přežití. Silou vůle a díky pomoci rodiny Lukáš Hirka dokázal nemožné. Po náročných rehabilitacích komunikuje, do rukou se mu navrátil cit a během Dne veteránů v Ostravě dokonce povstal z invalidního vozíku, a to při přebírání vyznamenání a při české hymně. „Jednou chci ten vozík vyměnit za pár běžeckých bot. Už jsem si je koupil,“ vyřkl své přání Lukáš Hirka. (rs)

Přijďte na polévku s vedením města


Již tradičně bude Armáda spásy spolu s vedením města nabízet Ostravanům na vánočních trzích na Masarykově náměstí vánoční polévku. Akce se koná ve čtvrtek 21. prosince od 15 hodin. (ms)

Rekonstrukce OIS na nádraží


Rekonstrukce pobočky Ostravského informačního servisu (OIS) na Hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze začala v polovině listopadu a potrvá do půlky prosince. Po rekonstrukci se v pobočce zlepší podmínky jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Interiér bude zařízen ve stejném stylu, jako letos zrekonstruovaná pobočka OIS u tramvajové zastávky Elektra v centru města.

Ačkoliv pobočky budou prezentovat jednotný vizuální styl, odlišovat je bude nosné téma, které souvisí s místem, v němž jsou umístěny. V případě pobočky na nádraží jím budou návrhy vídeňského architekta Camilla Sitteho, podle nichž vzniklo na konci 19. století městské centrum Přívozu. Letáky a propagační materiály budou umístěny na jednom místě a zájemci si vyberou, co je zajímá. V pultu s letáky bude umístěn také veřejný internet. Modernizace pobočky vyjde na 950 tisíc korun a částku uhradí město ze svého rozpočtu. Pobočka sídlí na hlavním nádraží od roku 2000.

Během příštího roku Ostravský informační servis zmodernizuje pobočku na svinovském nádraží. (rs)

Ekoinformace na jednom místě


Během roční přípravy přihlášky do soutěže Evropské zelené město se Ostrava rozhodla pro vytvoření nového webu k problematice životního prostředí. Jmenuje se ZdravaOVA a je dostupný na adrese www.zdravaova.cz. Ekoweb  nahradí pět stávajících webových prezentací – Dýchám pro Ostravu, Ovzduší bez hranic, Jitrocel, Zdravě po Ostravě a sekci životního prostředí na webu města – a zjednoduší komunikaci v oblasti životního prostředí. (ph)

Na své pěstouny čeká asi 260 dětí


Dejme dětem rodinu. Pod tímto názvem probíhá od roku 2011 kampaň, jejímž cílem je najít náhradní rodiny pro děti, které by jinak skončily v kojeneckých ústavech či dětských domovech. Celkem jde o zhruba 260 dětí. Za péči o ně přísluší pěstounům i finanční odměna. Od 1. ledna 2018 to bude u jednoho dítěte 12 tisíc korun, u dvou dětí 18 tisíc a u tří dětí 30 tisíc korun. Odměna podléhá zdanění stejně jako plat. Na každé dítě je navíc vyplácen příspěvek podle věku dítěte, tzv. příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Ten bude činit v příštím roce 4950 korun na dítě do 6 let, 6105 korun na dítě od 6 do 12 let a 6985 korun na dítě ve věku 12 až 18 let.

Pěstounům na přechodnou dobu přísluší odměna 20 tisíc korun měsíčně. Tomuto druhu pěstounství se v Ostravě věnuje 20 rodin. Smyslem jejich činnosti je připravit zejména malinké děti, které by jinak skončily v kojeneckém ústavu, na jejich budoucí rodinu. Miminkům se věnují maximálně jeden rok. „I těchto pěstounů je bohužel málo,“ zhodnotil náměstek primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Michal Mariánek v průběhu historicky prvního Dne pěstounství, který se uskutečnil 18. listopadu v Dolní oblasti Vítkovice. „Uvítali bychom, kdyby se do této péče zapojilo ještě pět až šest rodin,“ upřesnil Mariánek. (r)

Město uctilo Den boje za svobodu a demokracii


Také letošní předvečer státního svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii – patřil slavnostnímu shromáždění ve vstupní hale Nové radnice, uspořádanému členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů ČR. Spolu s primátorem Tomášem Macurou, náměstky primátora Zbyňkem Pražákem a Vladimírem Cigánkem vzdali hold boji studentů a občanů za práva na důstojný život v letech 1939 a 1989 položením květů u pamětní desky obětem zla představitelé Junáka, Sokola, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, ostravských středních škol a další. Akci doprovodilo kulturní vystoupení smíšeného pěveckého souboru Chorus z ekonomické fakulty VŠB–TUO. (r)

Šaty s myšlenkou a dobrým pocitem


V obchůdcích humanitární organizace ADRA mají šaty hluboký nejen výstřih, ale i myšlenku. Taška s několika kousky oblečení za pár korun pro sebe a své blízké je naplněná vždy také příjemným pocitem, že jste přispěli na dobrou věc. Výtěžek z prodeje totiž putuje na podporu dobrovolnické činnosti v Ostravě.

Obchůdky organizace ADRA se nacházejí v Porubě nahoře na Hlavní třídě, v ulici Sokolská třída naproti Čapkárně, ve Vítkovicích u nemocnice a u hotelového domu Vítek v Hrabůvce. Otevřeno mají od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17, v pátek od 8.30 do 15.30 hod. (zk)


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. (výběr) Divadla: 14. 12. (19) Čtyři dohody; 15. 12. (19) Pátá dohoda; 18. 12. (19) Blbec k večeři (Divadlo Bez Zábradlí); 27. 12. (18) Miláček Anna; 31. 12. (16) Sluha dvou pánů. Cestopis: 14. 12. (19) Kamčatka – na konec světa do pekla i ráje; 9. 1. (18) Island. Koncerty: 16. 12. (19) Vánoční sen 2017 – koncert Radima Schwaba; 19. 12. (19) Swingové Vánoce 2017. Pro děti: 19. 12. (18); 26. 12. (10, 18) Louskáček. Přenosy : 25. 12. (15) G. Verdi Nabucco; 31. 12. (17) Silvestrovské Gala s Berlínskou filharmonií.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA. 13. 12. (18.30) Stříhali dohola Josefa Kainara; 17. 12. (10, 15) Štědrý den malého Jakuba; 17. 12. (10.30, 15.30) Jak šlo vejce na vandr; 18. 12. (19) Obyčejný život neboli Tělo a bitevní pole; 26. 12. (10) Broučci; 26. 12. (15) O víle menší než zrnko máku; 7. 1. (10) Broučci; 7. 1. (15) O víle menší než zrnko máku.

VÁNOCE NA VĚŽI. Odpočiňte si na chvíli od štědrovečerních příprav a připomeňte si na věži české vánoční tradice. Házení střevícem, pouštění lodiček či věštění z vosku si můžete vyzkoušet na pobočce OIS v 6. patře Nové radnice v neděli 24. prosince. Děti si mohou navíc vyrobit jednoduché vánoční dekorace. Akce bude probíhat od 9 do 14 hodin. Otevřená bude také radniční vyhlídková věž. Vstupné dospělí 60 Kč, děti studenti, senioři 40Kč.

HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. V úterý 19. prosince zavítá od 20 hodin do Hudebního klubu Parník Václav Neckář & Bacily s vánočním koncertem Příběhy, písně a balady. O den později, ve středu 20. prosince bude ve vánočním duchu pokračovat s francouzskými písněmi zpěvačka Sylvie Bee. Na programu jsou připraveny hudební speciality za klavírního doprovodu Evy Mitáčkové a dalších hudebních hostů. Sylvie Bee je vítězkou mezinárodní soutěže v interpretaci frankofonní písně.

FESTIVAL OST-RA-VAR. Přelom listopadu a prosince už tradičně patřil festivalu OST-RA-VAR, který již po 21. přivedl do Ostravy divadelní pedagogy, kritiky, teoretiky a divadelníky z celé ČR a Slovenska. Festival v několika dnech představil reprezentativní průřez činoherní tvorbou ostravských divadel za poslední rok. Účastníkům nabídl činohry z ostravských profesionálních divadel a řadu workshopů.

PREMIÉRA V NDM. Na měsíc prosinec si Národní divadlo moravskoslezské připravilo operu Ifigenie v Aulidě, která bude mít premiéru 14. prosince (18.30) v Divadle Antonína Dvořáka. Děj tragické opery o třech dějstvích z roku 1774 v hudební a textové úpravě Richarda Wagnera z roku 1847 se odehrává v době trójské války, kdy král Agamemnon zabil Artemidinu posvátnou laň a kvůli znovunabytí božské přízně ve vojenském tažení se chystá obětovat svou dceru Ifigenii. Otázka mužské cti, obrovská touha po moci a ukrutná ctižádost zde stojí v protikladu s ženským hrdinstvím.

AUTORSKÝ VÁNOČNÍ STROM. Galerie Plato od začátku svého působení (2014) připravuje každoročně prosincovou instalaci nazvanou Autorský vánoční strom. Letos se poprvé uskuteční v bývalém hobbymarketu Bauhaus, což se promítlo i do jejího názvu – Bauhaus Corner. Autorkami letošního projektu jsou studentky Ateliéru grafického designu Text Forma Funkce Fakulty umění Ostravské univerzity.

ZNÁME PRVNÍ JMÉNA. Na příští mezinárodní ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 18. do 21. července, potvrdili svoji účast první umělci. Vystoupí nejstarší syn legendárního hudebníka Boba Marleyho Ziggy, půjde o první koncert tohoto osminásobného držitele cen Grammy v České republice. Do programu dalšího ročníku přibyly norská zpěvačka Aurora, která se po nadšeném přijetí před dvěma roky vrátí do industriálního areálu Dolní oblasti Vítkovice s novou deskou, přijede také americká popová kapela Cigarettes After Sex.

POPELKA NA LEDĚ. Kouzelný muzikál na ledě Popelka se po letech vrací do Ostravy. Dvě představení v režii Jindřicha Šimka na hudbu Petra Maláska se uskuteční v Ostravar Aréně 22. a 23. prosince. Popelku nazpívala a namluvila Lucie Bílá, prince Ondřej Ruml. Kromě krasobruslařů se v muzikálu představí Dalibor Gondík, Tomáš Savka, Hana Buštíková, Hana Křížková, Vlastimil Harapes, Zuzana Dovalová nebo ostravský herec Pavel Handl. Vstupenky lze zakoupit na stránkách www.popelanalede.cz anebo v pobočkách Ostravského informačního servisu.  

ZIMNÍ VYCHÁZKA. Vydejte se na zimní přírodovědnou procházku industriální částí Moravské a Slezské Ostravy, od soutoku Ostravice s Lučinou lužním lesem na Hranečník. Sraz ve středu 27. prosince v 10 hod. před Ostravským muzeem.

VÁNOČNÍ POP UP STORE. Darujte svým blízkým na Vánoce originální dárek. Industrial Gallery v ulici Zahradní se promění na prodejní místo jedinečné autorské tvorby designérů a umělců. Zakoupíte zde obrazy, šperky, porcelán, sklo, doplňky, ozdoby, dekorace a mnoho dalšího. Prodej potrvá do 22. prosince, po–pá 10–18 hod.
FIDUCIA. V pondělí 18. prosince bude zahájena výstava laureáta Ceny kritiky za mladou malbu Tomáše Absolona za rok 2016 v galerii Dole v Antikvariátu a klubu Fiducia. Pro aktuální tvorbu Tomáše Absolona je charakteristické tematizování ambivalence mezi konkrétním a abstraktním. Nechává se inspirovat grafémy. Výstava potrvá do 24. ledna 2018.

OPOČENSKÉHO NUCLEUS. Až do 12. ledna potrvá ve Výstavní síni Sokolská 26 výstava nazvaná Nucleus. Velkoformátové kresby pastelkami uznávaného sochaře a šperkaře Pavla Opočenského je možné zhlédnout v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

UNIKÁTNÍ MOTORKY. Stálou expozici historických motocyklů si můžete prohlédnout na Výstavišti Černá louka v pavilonu C od úterý do neděle (10–17 hodin). Historické motocykly sbíral a restauroval akademický sochař Miroslav Rybička. Vystaveny jsou motocykly z 20. až 70. let minulého století od předních světových výrobců. V pavilonu na návštěvníky čeká nejen 42 strojů, ale také replika retro dílny z 30. let 20. století. Součástí expozice je sbírka příslušenství a doplňků.

CRYSTAL CUP. Předvánoční atmosféru zpestří 16. prosince taneční soutěž Crystal Cup, kterou pořádá Taneční klub Trend ve spolupráci s Tanečním klubem Jarky Calábkové v Domě kultury města Ostravy. Parket bude od 9 hodin patřit tanečním párům dětské, juniorské i hlavní věkové kategorie, které předvedou své umění ve standardních i latinskoamerických tancích. Od 19 hodin lze zhlédnout finále pohárové soutěže v latinskoamerických tancích dospělých. (hob, rs)

Zazní Rybova Česká mše vánoční i svátečně laděná hudba Hradišťanu

Vánoce Janáčkovy filharmonie


Janáčkova filharmonie Ostrava uvede v prosinci dva vánoční koncerty. První se koná 15. prosince v Domě kultury města Ostravy a zazní na ní oblíbená Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby a skladba Noe! Noe! Noe! Michala Janošíka nazvaná podle tradičního latinského zvolání, které se vkládalo do vánočních písní.

Druhý koncert se uskuteční v Gongu 21. prosince pod názvem Vánoční Hradišťan. Jak název napovídá, Hradišťan s Jiřím Pavlicou zahraje vánočně laděné písně. Vystoupí také Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Stanislava Vavřínka. (rs)

Dva hudební Janáčkovy festivaly se sloučily


Hudební festivaly Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy se sloučily. V příštím roce se budou hudební akce v Ostravě a na Hukvaldech konat pod názvem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Součástí festivalu budou i nadále koncerty ve vybraných městech a obcích Moravskoslezského kraje.

Festival zahájí v Ostravě 21. května Česká filharmonie a ukončí jej koncert árií z českých oper 30. dubna v hukvaldské oboře. MHF Leoše Janáčka se tak stane největším hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou a programem v Evropě.

Náklady na pořádání festivalu v příštím roce jsou odhadovány na 18,7 milionu korun, město Ostrava podpoří festival částkou šesti milionů korun.

Ředitelem Mezinárodnho hudebního festivalu Leoše Janáčka bude Jaromír Javůrek. (rs)

Ostravská divadla získala na festivalu dvě ocenění


V Českém Těšíně se v listopadu uskutečnil již 17. ročník Festivalu divadel Moravy a Slezska. Hlavní cenu za nejlepší inscenaci uvedenou na festivalu získala inscenace Obraz ostravské Komorní scény Aréna v režii Vojtěcha Štěpánka. Cena za nejlepší mužský herecký výkon byla udělena Norbertu Lichému z Divadla Petra Bezruče za roli Romana Kopfrkingla v inscenaci Spalovač mrtvol. (rs)

Hudebníci vykouzlí magickou atmosféru


Klavírista Miroslav Beinhauer, violoncellista Jiří Hanousek a houslista Petr Macek rozezní 19. prosince na vánočním koncertu sál Vítkovického zámku. V jejich podání zazní skladby Gavina Bryarse, Johannese Brahmse a Dmitrije Šostakoviče. Zájemci si mohou koupit vstupenky v ceně 100 korun v Ostravském informačním servisu. (rs)

Přehlídka betlémů na Slezskoostravském hradě


Do 5. ledna probíhá na Slezskoostravském hradě 17. ročník Výstavy betlémů. Letošní výstavu bude prezentovat velké množství unikátních historických i současných betlémů z dílny profesionálních a amatérských autorů. K vidění budou betlémy vyrobené z nejrůznějších materiálů – ze dřeva, perníku, šustí, keramiky, papíru, pálené hlíny.  Vystaveny budou tzv. Třešťské betlémy autora Tomáše Pavlíka z Ivančic, část sbírkových betlémů z Muzea Jindřichohradecka a nebudou chybět ani  velkorozměrové keramické betlémy paní Brygity Simky z Polska. Pro velký zájem návštěvníků bude opět vystavena sbírka historických papírových betlémů Tomáše Faltyse z Prahy. Taktéž Střední škola řezbářská z Tovačova se bude prezentovat prací svých studentů – velkou dřevořezbou Svaté rodiny. (hob)

Ostravská divadla sklidila v Praze ovace


Divadla z Ostravy prezentovala v hlavním městě na festivalu Ostrava v Praze svá nejlepší představení. Zúčastnila se jej čtyři ostravská divadla – Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna a celkem 271 účinkujících. V Praze odehrála ostravská divadla osm představení – čtyři činoherní, dvě operní včetně dětské opery, loutkovou pohádku a muzikál. Všech osm představení zhlédlo 2200 diváků.

Festivalu se osobně zúčastnil také ostravský primátor Tomáš Macura. „V Praze jsme představili to nejlepší, co v Ostravě v divadelní tvorbě v současné době máme. Pražské publikum vidělo nejoceňovanější ostravské inscenace,“ uvedl Tomáš Macura po návratu z hlavního města.

Přehlídku nejlepších inscenací ostravských divadel na pražských jevištích zahájila opera Hamlet ve Stavovském divadle s rakouským pěvcem Thomasem Weinhappelem, který právě za roli Hamleta získal Divadelní cenu Thálie. Inscenace Komorní scény Aréna S nadějí, i bez ní byla rovněž v La Fabrice beznadějně vyprodaná, stejně jako úterní Spalovač mrtvol Divadla Petra Bezruče v Divadle v Celetné. Osmý ročník divadelního festivalu Ostrava v Praze ukončil vyprodaný muzikál Edith a Marlene, který sklidil 15minutový aplaus a ovace ve stoje. (hob)


Strana 11

Barbara Falender vystavuje v Ostravě své legendární erotické polštáře

Plastiky, obrazy a videa v Plato 


Galerie Plato připravila výstavu pod názvem Heroic vs. Holistic s podtitulem erotic eco-drama. Přestože se mezi vystavenými artefakty těžce hledá nějaký spojující prvek, dá se na výstavu poměrně dobře nahlížet jako na oddělené prezentace zajímavých zahraničních umělců. Uznávaná polská sochařka Barbara Falender vystavila své plastiky včetně známých Erotických polštářů, které v Polsku vyvolávaly v době svého vzniku v 70. letech kontroverze. Umělkyni inspirovaly otisky lidského těla v posteli. V Ostravě také vystavuje svůj autoportrét z loňského roku. Její manžel Grzegorz Kowalski se zase zaobírá zachycením nahoty.

Mladá korejská malířka Miyeon Lee vytvořila pro Plato nástěnnou malbu a zároveň vystavuje malby ze souboru Absence of Mountains. Výrazné tahy a stínování nezapřou asijské výtvarné tradice. Německý vizuální umělec Benny Wagner představuje svou filmovou esej We’re All Here anebo snímky z kamery zachycující muže pod vlivem drog, který si myslí, že je tygrem. Výstava v prostorách galerie Plato v Českobratrské ulici potrvá do 28. ledna.         (rs)

Poznejte historii Třebovic, Radvanic a Bartovic


Výstava nazvaná Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti připravená Archivem města Ostravy symbolizuje ve zkratce cestu, kterou naše město urazilo na své pouti od pravěku po současnost. Jako součást oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě putovala všemi ostravskými obvody, přičemž čtyři výstavní panely jsou věnovány Ostravě a jeden obvodu, v němž je výstava umístěna. Posledními ostravskými částmi, kde bude k vidění, jsou Třebovice a Radvanice a Bartovice.

Výstava v Třebovicích je umístěna na místní radnici a zájemci si ji mohou prohlédnout ve všední dny od 9 do 17 hodin do 29 prosince. Panel věnovaný Třebovicím připomíná rod Stonawských, z něhož pocházely spisovatelka Marie Stona a výtvarnice Helena Scholzová-Železná, dále historické objekty – kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo zaniklý třebovický zámek.

V obvodu Radvanice a Bartovice je výstava přístupná ve všední dny od 9 do 18 hodin až do 31. prosince v bartovickém Společenském domě. Panel věnovaný tomuto obvodu přináší průřez historií kdysi samostatných obcí Radvanic a Bartovic, a to od dob, kdy se ještě jednalo o malé zemědělské vesnice, až do nepříliš vzdálené minulosti, kdy v nich vznikly významné průmyslové podniky a netěžební báňské organizace. Připomínají také dějinné události z náboženského a společenského života. (rs)

Ostrava ve vzpomínkách


Bohuslav Žárský představil svou novou knihu Ostrava ve vzpomínkách v knihkupectví Artforum. „Je to moje již 22. kniha, ale třetí a poslední z trilogie o Ostravě,“ řekl Bohuslav Žárský, který pro knihu využil pohlednice největšího ostravského sběratele Zdeňka Wludyky. Knihu pokřtil vodou z řeky Ostravice náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Každá taková kniha obohacuje naše město,“ zdůraznil Zbyněk Pražák.

Kniha se zabývá historií ostravských církevních staveb, škol, pošt, sokoloven, jednotlivé kapitoly jsou věnované i ostravských haldám, dělnickým koloniím a významným osobnostem města. (rs)


Strana 12

Seniorem roku 2017 se stala Lenka Kocierzová, titul Klub roku 2017 získal Klub seniorů Plesná

Elán a životní energii jim můžeme závidět


Senior roku

Seniorem roku 2017 se stala sedmašedesátiletá malířka, grafička, ilustrátorka, designérka, učitelka, kronikářka a milovnice klobouků Lenka Kocierzová. Titulem Klub roku byl oceněn Klub seniorů Plesná. Slavnostní vyhlášení 11. ročníku tradiční městské ankety se uskutečnilo ve čtvrtek 9. listopadu v Nové radnici. Oceněným blahopřáli primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Zbyněk Pražák. K obohacení akce přispěly svým vystoupením také děti z magistrátní mateřské školy.

Seniora roku 2017 vybírala odborná komise z devatenácti mimořádně aktivních osobností starších 65 let, navržených seniorskými organizacemi, městskými společnostmi a jednotlivci. Vítěz ankety vzešel ze sedmi nominací. Krom Lenky Kocierzové je získali Miloslav Hořínek (70 let), Ladislav Vonzino (80), Antonín Blažek (89), Vlasta Maňásková (86), Marie Viková (82) a Miroslav Šmíd (90).

Letos počtvrté byl spolu se seniorem roku vyhlášen také Klub seniorů roku. Z osmi nominací se jím pro rok 2017 stal Klub seniorů Plesná. Organizace, která v tomto roce slaví 40 let nepřetržité činnosti a aktuálně sdružuje 74 členů, vydává mezi jinými časopis Pleso, připravuje besedy, organizuje exkurze, rekondiční pobyty doma i v zahraničí. Pořádá nebo spolupořádá četné kulturní akce jako Mikulášskou nadílku, MDŽ, Plesenský gulášfest, Májovou Plesnou či oslavy 28. října. Ocenění převzal předseda klubu Miroslav Wiederman.

Titul Senior roku v minulosti získali Blanka Malá (2007), Eva Teicherová (2008), Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Lubomír Pásek (2011), Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), Rajko Doleček (2015) a Milan Weber (2016).

Titulem Klub roku byly oceněny Městská organizace Ostrava Svazu důchodců ČR (2014), Společnost senior (2015) a Klub seniorů Nová Bělá (2016). (bk)

Hovoříme s držitelkou titulu Senior roku 2017, výtvarnicí a společenskou aktivistkou Lenkou Kocierzovou

Než zrezivět, je lepší se opotřebovat


O lidech s lidmi

Malířka, grafička, ilustrátorka, designérka, učitelka, kronikářka, průvodkyně po městě, pořadatelka akcí pro děti i seniory, spoluzakladatelka vítkovického Domu u šraněk… Zdroj energie, životní síly a neskonalého optimismu. Taková je seniorka roku 2017, sedmašedesátiletá výtvarnice Lenka Kocierzová. Co ji k takovému nasazení vede? „Jak říkal Denis Diderot, je lepší se opotřebovat, než zrezivět,“ přibližuje s úsměvem své životní krédo.

 Stala jste se ostravskou se­nior­kou roku. Co pro vás toto ocenění znamená?

Je to samozřejmě velká radost. Ono je to v podstatě taková olympijská medaile, i když si to málokdo uvědomí. Někam běžíme, někdo na tu pásku doběhne, někdo ne. Takže obrovská pocta.

 Váš záběr je opravdu neuvěřitelný. Kde na to berete energii a co vás k tomu motivuje?

Nějak ta energie ve mně ještě je, takže ji jenom využívám. Motivuje mě radost z toho, že nějakým způsobem obdarovávám lidi. Protože se mi to od nich vrací. Mnozí se mi smějí, ale já jim odpovídám, že bohatnu démanty lidských slz. A úsměvy lidí, kteří jsou rádi, když se setkají na nějaké akci. Myslím, že je to to nejdůležitější. Dělat pro lidi, dělat s lidmi – a samozřejmě také s dětmi. Tam zasévám semínka a uvidím, jestli z nich něco vyroste.

 Nemohu se nezeptat na vaše klobouky, jimiž jste pověstná. Kolik jich vlastně máte a jak jste přišla k tomuto koníčku?

Klobouků mám přes padesát a není to ani tak koníček. Tu zálibu jsem zdědila po babičce, která byla modistka. Takže já i maluji ženy v kloboucích, a když už je mám na obrazech, tak v nich i sama chodím. 

 Ostrava letos slaví 750 let. Co pro vás toto město znamená a jaký vzkaz byste chtěla zanechat lidem, kteří budou za 50 let slavit 800. výročí města?

Je to úžasné, že slavíme těch 750 let, protože to jsou velké dějiny a dějiny je vždy dobré připomínat. A co bych vzkázala příští generaci? Aby tady i za padesát let byly ulice plné českých nápisů a ne anglických, aby tady byly i české restaurace, a ne jen samé pizzerie, a aby naše děti uměly správně česky a znaly i české písně, ať už lidové, trampské či populární.

 A co pro vás znamená Ostrava?

Ostrava je moje srdíčko, tady ty kořeny už ve čtvrté generaci prostě jsou a nedaří se mi je a ani je nechci zpřetrhat. Takže si myslím, že mne Ostrava nepustí, i když bych někdy ráda frkla do Prahy. Ale kořeny jsou kořeny.

 Co považujete za svůj největší životní úspěch?

Špičkou mé výtvarné práce je spolupráce se sklárnou Moser, výrobcem luxusního českého skla. Ty vazby jsou ale vrtkavé a člověk nikdy neví, jak dlouho budou trvat. Takže momentálně mám největší radost z letošních ilustrací knihy Co víme o smrti?, kterou napsal už nežijící novinář, kronikář a můj kamarád Miroslav Sígl. Lidé se toho tématu bojí, ale já jsem to pojala jako knihu o životě. O životě, který když žijeme dobře a rozdáváme dobro, tak se toho konce bát nemusíme. A dala jsem do té knihy i spoustu ostravských staveb a ostravských motivů a z toho mám radost.

 Zkusme přece jen přeladit na jinou notu. Co vás třeba naposledy nejvíc potěšilo?

Ani nevím, jestli bych to měla říkat. Víte, letos na jaře jsem měla strašně krásný den. Asi po padesáti letech jsem se setkala se svým idolem z mládí, hokejistou Jiřím Holíkem. Bylo to zázračné setkání u příležitosti práce s dětmi z dětského domova. Legendární sportovec přijal šílený nápad, že nějaká jeho fanynka před padesáti lety by ho chtěla vidět, a opravdu přijel. A tak jsme těm dětem z dětského domova dali naději, že sny se plní. To je pro mě obrovská a nezapomenutelná věc.

Bohuslav Krzyžanek


Strana 13

Ostrava má od roku 2000 svou planetku. Nese latinský název Ostravia a má v průměru asi 57 kilometrů

Ostrava pod hvězdnou oblohou – i na ní


Z archivu města

Počátky organizovaného zájmu o astronomii jsou spojeny s Přírodovědeckou společností v Moravské Ostravě vzniklé v roce 1907. V roce 1920 obnovila činnost a snažila se i mezi širokou veřejností popularizovat a šířit přírodovědné vzdělání a nejnovější vědecké poznatky pořádáním četných přednášek, publikováním článků v ostravském tisku nebo promítáním přírodovědných filmů. V listopadu 1922 se v kině Palace konalo první filmové představení o Einsteinově teorii relativity. V roce 1921 vznikla samostatná astronomická sekce Přírodovědné společnosti, od roku 1931 se rozšířila na matematicko-astronomickou. Po organizačních změnách dosáhla obnovená astronomická sekce od roku 1939 nebývalého rozmachu, její činnost se dělila dále do šesti odborů, z nich se každý věnoval určité oblasti astronomie. Hlavním organizátorem a propagátorem astronomické sekce byl v tomto období její jednatel Bedřich Čurda-Lipovský.

Sledovali misi Apollo

Po druhé světové válce bylo hlavním cílem astronomické sekce zřízení Lidové hvězdárny v Ostravě. Příslušné plány pro její výstavbu vypracoval dr. Ing. Jaroslav Klír, ale teprve v roce 1952 bylo rozhodnuto, že hvězdárna bude postavena na terase domu čp. 1887 v Českobratrské ulici, který na počátku 30. let 20. století nechala vystavět pojišťovna Fénix. Pro veřejnost byla hvězdárna slavnostně otevřena v červnu 1956, definitivně dokončena však byla až počátkem roku 1958. V období let 1963–1972 organizoval její činnost nadšený astronom-amatér Tomáš Pertile. Od roku 1969 promítal na hvězdárně s velkým úspěchem 16mm filmy z amerických výprav Apollo na Měsíc, což bylo tehdy považováno za nežádoucí. V druhé polovině 70. let 20. století hvězdárnu navštěvovaly exkurze škol, scházeli se zde členové astronomických kroužků, kteří také pomáhali při demonstracích pro veřejnost. V této době byl v kopuli k dispozici hlavní dalekohled zkonstruovaný vynikajícím astrooptikem Ing. Vilémem Gajduškem a mechanikem Františkem Kozelským. Jejich dalekohledy nejvyšších kvalit našly tehdy uplatnění na hvězdárnách po celém Československu. Kvůli rostoucí zchátralosti byla 1. 9. 1980 hvězdárna nejprve uzavřena pro veřejnost a v roce 1981 definitivně zrušena. Důvodem uzavření bylo také nově vzniklé planetárium a hvězdárna při Vysoké škole báňské (VŠB) v Ostravě-Porubě.

Zapojilo se i město

Druhá hvězdářská kopule v Ostravě vznikla na odborném učilišti Vítkovických železáren v Hrabůvce v Hasičské ulici. V roce 1964 ji vystavěli pracovníci Průmyslového podniku z Valašského Meziříčí a po jejím dokončení zde začal fungovat astronomický kroužek učňů.

Další ostravská hvězdárna s planetáriem byla zřízena jako pracoviště Báňské měřičské základny VŠB, samotná stavba byla započata na katastru obce Krásné Pole v roce 1979 a 15. 10. 1980 bylo planetárium slavnostně otevřeno. K plnému rozvoji činnosti planetária i hvězdárny došlo až na sklonku 80. let a v průběhu 90. let 20. století. V roce 1994 byla instituce Báňské měřičské základny zcela zrušena a od té doby patří hvězdárna a planetárium pod VŠB.

Od poloviny 90. let minulého století podporuje činnost hvězdárny a planetária statutární město Ostrava. V roce 2000 bylo pojmenováno po významném astronomovi a opavském rodákovi Johannu Palisovi. V listopadu 2014 bylo po tříleté rekonstrukci nově otevřeno pod názvem Planetárium Ostrava. Po rekonstrukci byly v sále planetária nově umístěny projekční kopule, instalována technologie tzv. optometrického planetária a sférické kino. Pozorování oblohy bylo zdokonaleno díky dalekohledu s průměrem 35 cm a ohniskové délce 4 metry, pro návštěvníky je připravena řada dalších zajímavých expozic.

Ostravia krouží vesmírem

Ostrava má podobně jako jiná města od roku 2000 svou planetku ve vesmíru. Objevena byla v roce 1996 astronomy Janou a Milošem Tichými z jihočeské observatoře Kleť na Šumavě. Planetka nese latinský název Ostravia a v průměru má asi 57 kilometrů, slavnostní pojmenování proběhlo v říjnu 2000 při oslavách 20. výročí založení Hvězdárny a planetária.

Tomáš Karkoszka


Strana 14

Přihláška našeho města do soutěže úspěšně prošla formálním hodnocením

Bojujeme o titul European Green Capital


Životní prostředí

Celkem třináct měst z dvanácti evropských zemí se přihlásilo do soutěže Evropské zelené město 2020, mezi nimi také zkušení matadoři z minulých let. Jedná se o belgický Ghent, finské Lahti, portugalský Lisabon a estonský Tallinn, kteří svou přihlášku do soutěže poslali opětovně. Dalšími kandidáty jsou portugalský Guimarães, italské Prato, islandský Reykjavík, španělská Sevilla, polská Vratislav (Wrocław), britský Aberdeen, maďarská Budapešť, turecká Bursa a za Českou republiku Ostrava.

Až do března 2018 budou projekty hodnoceny, v dubnu bude vyhlášen úzký výběr soutěžících a nejpozději v červnu bude v nizozemském Nejmegenu vyhlášen vítěz, kterému bude udělen titul European Green Capital 2020.

Porotci v současné době hodnotí města na základě dvanácti stanovených témat, kterými jsou zmírnění dopadů klimatické změny, adaptace města na klimatickou změnu, udržitelná městská mobilita, udržitelné využití krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzduší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, zelený růst a eko-inovace, využití energií a správa a řízení životního prostředí.

„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou, revitalizace průmyslových území nebo moderní městská doprava jsou oblasti, ve kterých můžeme jít jiným evropským městům příkladem,“ vyzdvihla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Tak obrovským vývojem, kterým Ostrava prošla za poslední dvě desítky let, žádné jiné kandidátské město neprošlo. Z průmyslového a zaprášeného centra se stala městem plným zeleně.

„Přihláška byla velmi náročná na zpracování, ale díky ní jsme shromáždili spoustu cenných dat a informací. Odborná porota bude totiž posuzovat dvanáct oblastí životního prostředí nejen z pohledu současného stavu, ale hlavně z pohledu dosavadního vývoje a budoucího plánovaného pokroku. Dosud se ještě žádnému městu nepovedlo uspět v soutěži napoprvé. Navíc přihlášku zaslala i města, která s celým procesem mají zkušenosti z předchozích ročníků. My to ale s kandidaturou myslíme naprosto seriózně a dáváme tím jasně najevo, že naše odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě je velmi silné. Účast v soutěži nám také umožní přenos příkladů tzv. dobré praxe od jiných evropských měst. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnou průmyslovou minulostí a stavem životního prostředí jako Ostrava,“ uvedla Kateřina Šebestová.

Přihláška do soutěže byla zaslána 18. října a již několik dnů poté Evropská komice oznámila, že úspěšně prošla formálním posouzením. V nejbližší době začne hodnocení odbornou porotou. (av)

Příběh Ostravy


Moravská Ostrava byla v roce 1763 malým středověkým městem s necelými dvěma tisíci obyvatel a 120 domy. Rok 1763 se stal milníkem v rozvoji města, byť si to tehdy lidé ve městě neuvědomovali. V údolí Burňa v Polské Ostravě se našlo uhlí. Zpočátku o objev nebyl zájem. Sklárny a malé železárny v okolí vlastnily šlechtické rody, kterým patřily i lesy, takže využívali dřevo, kterého měli dostatek. Uhlí se proto od roku 1782 těžilo výhradně v malých jamách, v nichž pracovali dva až čtyři horníci a horninu s uhlím vytahovali z jámy rumpálem. 

Rozmach přišel s průmyslovou revolucí a prvními hutěmi, které byly v Ostravě postaveny v roce 1828. Vznikly již velké šachty Jindřich, Trojice, Terezie, Michal, Hlubina, Karolína, Šalamoun a Anselm. Rozvoji průmyslu pomohla železnice, která sem byla přivedena v roce 1847. Ostrava tak může začít zásobovat železem celou rakousko-uherskou monarchii. 

Počet obyvatel na začátku 20. století činí 30 tisíc a v roce 1921 již 113 tisíc obyvatel. Za socialismu je Ostrava označena jako „ocelové srdce republiky“. Bohužel stav životního prostředí je tristní. Vzduch je plný exhalací a popílku, půda v průmyslových areálech je prosáklá olejem a dalšími nečistotami.

Těžba uhlí v Ostravě skončila v roce 1994, výroba oceli byla utlumena o 11 let později. Město prochází velkým přerodem. Z průmyslové aglomerace se mění v město plné zeleně a stává se příjemným místem k životu. (rs)

Odvoz odpadu o Vánocích


Doba předvánočního úklidu a potom rozbalování dárků je pro zaměstnance odpadové společnosti OZO Ostrava obdobím zvýšeného úsilí. Také letos budou odvážet odpad i o vánočních svátcích ve dnech 25. a 26. prosince jako kdykoliv jindy v pondělí a úterý. V některých oblastech bude svoz dokonce posílen. Mimořádný den volna budou mít svozoví pracovníci pouze na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018, což způsobí, že svozy odpadu budou v prvním lednovém týdnu posunuty o jeden den. Sběrné dvory budou naproti tomu ve dnech 25. a 26. prosince uzavřeny, stejně jako 1. ledna 2018.

Stromky patří k popelnicím

V rámci prvního svozu po svátku Tří králů, to znamená 8. ledna 2018, zahájí OZO svoz vánočních stromků. Ty je třeba odkládat vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1100 litrů. Svoz stromků bude pokračovat po čtyři týdny, takže na jednotlivá místa na sídlištích přijede svozové auto pro stromečky celkem čtyřikrát.

Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných domů a menších bytových domů v centru, kde stojí popelnice ve dvorech. Občané z těchto oblastí mohou stromky odkládat ve sběrných dvorech. (vk)

U zoo vyroste parkovací dům


U zoologické zahrady vyroste dvoupodlažní parkovací dům, který rozšíří současnou kapacitu 480 parkovacích míst o dalších 200 stání. Parkovací objekt, který bude stát v místě zdemolované vily, by měl zamezit situacím, kdy návštěvníci zahrady blokují parkovací místa lidem z domů v okolí.

„Deficit parkovacích míst před zoologickou zahradou registrujeme dlouhodobě. Projevuje se hlavně o víkendech a o svátcích. Město už před časem zadalo studii, jejímž výsledkem je záměr vybudovat nový parkovací dům mezi parkovišti jedna a dvě,“ upřesnil primátor Tomáš Macura.

Příprava stavby by měla být hotová v příštím roce, vlastní stavba by mohla začít v roce 2019. „Parkovací objekt bude v trase uvažované městské lanovky, proto bude dimenzován tak, aby mohl do budoucna sloužit i jako její cílová stanice,“ doplnil primátor.

Součástí stavby bude také pěší propojení parkovišť a parkovacího domu směrem ke vstupu do zoo. Náklady na stavbu by neměly být vyšší než 90 milionů korun.

Zoologická zahrada patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v regionu. Loni podruhé prolomila hranici půl milionu návštěvníků. Zavítalo do ní 509 336 lidí, což je zhruba o 19 tisíc více než o rok dříve. Ve špičce k zoo přijíždí denně až dva tisíce automobilů. (r)


Strana 15

Dvě ostravské karatistky přivezly ze šampionátu v Rumunsku tři medaile 

Máme mistryni a vicemistryni Evropy


Na 33. Mistrovství Evropy WTKF v tradičním karate se začátkem listopadu vydaly do rumunského města Cluj-Napolca také dvě ostravské závodnice Nikola Chybíková a Tereza Kleiblová.

Pro Nikolu Chybíkovou to byl úplně první start na takto velkém turnaji. Nenechala se však zaskočit a zcela dominovala. Domů si odvezla zlato a titul mistryně Evropy v kategorii Cadet Women’s Individual Kata.

Tereza Kleiblová startovala jako už zkušená závodnice. Doplnila ostravskou sbírku o bronz z kategorie Senior Women’s Fuku-go a stříbro z týmové disciplíny Senior Women’s Kumite Team. Dívky doprovodili ostravští trenéři. Tým vedla Klára Kleiblová, trenér a předseda Akademie karate Ostrava Radek Kleibl se šampionátu zúčastnil jako rozhodčí.

„Tyto výsledky jsou podloženy tvrdou přípravou. Můžeme mít talent, ale bez poctivého přístupu to na takové úrovni nestačí,“ zdůraznil trenér Radek Kleibl. (r)

Pošlete svůj tip do ankety Sportovec roku 2017


Nejlepší sportovce za rok 2017 vyhlásí město Ostrava v rámci 11. ročníku ankety, která je vyhlašována pro jednotlivce, kolektivy, talenty, hendikepované a sportovní legendy a také pro nejlepší společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu.

Nominačními kritérii jsou u jednotlivců i družstev úspěchy v mezinárodních a domácích soutěžích. Navržení sportovci musí být členy tělovýchovné jednoty, oddílu nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu, za který jsou navrhováni. Nominace na odpovědnou firmu musí být doložena způsobem a rozsahem podpory sportu v Ostravě a seznamem sportovních klubů či jednotlivců, které firma letos podpořila jako sponzor. Sportovní výkon v roce 2017 musí být doložen odkazem na oficiální webové stránky, tiskovou zprávou nebo jiným průkazným způsobem.

Návrhy na ocenění sportovců podávají ostravské sportovní organizace a kluby, trenéři, činovníci a občané v elektronické podobě na adresu jnavratil@ostrava.cz (do předmětu uveďte Sportovec roku). Formulář je k dispozici na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Dotace, oblast Tělovýchova a sport/Vrcholový sport.

Návrh lze poslat také poštou na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (na obálku uveďte Sportovec roku). Návrhy na ostravského sportovce roku 2017 lze zasílat do 15. ledna 2018. Vítěze kategorií s přihlédnutím k nominacím vyhlásí komise rady města pro sport a volný čas na jaře 2018.

Vloni se ostravskou sportovkyní roku stala plavkyně Barbora Závadová, kolektivem roku byl vyhlášen ženský florbalový tým 1. SC Tempish Vítkovice. Mezi talenty uspěl sportovní střelec Lukáš Skoumal, u hendikepovaných lukostřelkyně Markéta Sidková. Do síně slávy byl uveden fotbalista František Valošek. (jn)

Projekt Ostrava fandí kontinentům podpoří atletické hvězdy


V kalendáři atletických akcí na území České republiky vévodí pro příští rok Kontinentální pohár v atletice, který se uskuteční 8. a 9. září 2018 v Ostravě. Atletikou však bude žít sever Moravy celý rok díky projektu Ostrava fandí kontinentům, který připravil Český atletický svaz společně s městem Ostravou a Moravskoslezským krajem.

Projekt je určen žákům základních a středních škol a slavnostně odstartoval 16. listopadu, kdy na radnici města Ostravy proběhlo rozlosování – rozdělení škol dle jednotlivých kontinentů. Celkem se do projektu přihlásilo třicet základních a 27 středních škol.

Jednotlivé školy budou mít své patrony z řad zahraničních i českých atletů. Ambasadorem Evropy je bývalý světový rekordman v běhu na 110 metrů překážek Colin Jackson, americké atlety bude povzbuzovat držitel nejdelšího dálkařského výkonu historie Mike Powell, výběr Austrálie a Oceánie povede bývalá mistryně světa Jana Pittmanová a ambasadorkou Afriky je další světová šampionka Nezha Bidouaneová. Ambasadoři jednotlivých týmů budou se soutěžícími školami propojeni na dálku, už nyní jim poslali motivační dopis ke vstupu do soutěže.

Českými patrony projektu Ostrava fandí kontinentům jsou dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák, stříbrný medailista z mistrovství Evropy ve skoku o tyči Jan Kudlička a juniorská mistryně světa ve výšce Michaela Hrubá.

„Mám radost z doprovodné akce Ostrava fandí kontinentům, která aktivně zapojí školáky do atletiky a sportování vůbec. A třeba se mezi nimi najde talent, který se za pár let poměří s nejlepšími atlety světa,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. 

Český projekt Ostrava fandí kontinentům se zamlouvá také představitelům Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Proto se  nejlepší sportovci z dlouhodobého projektu představí v předprogramu Kontinentálního poháru přímo na Městském stadionu v Ostravě a zástupci jednotlivých zúčastněných škol nebudou chybět v hledišti.

Prodej vstupenek na Kontinentální pohár 2018 probíhá v síti Ticketportal (www.ticketportal.cz). Ceny lístků začínají na 150 Kč/den, v nejvyšší kategorii pak stojí 500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory (65+), děti do 130 cm či vozíčkáře (jejich doprovod za symbolickou 1 Kč). (r)

Olympijský park zve dobrovolníky


Chcete být součástí výjimečné sportovní událostí? Máte chuť užít si zimní olympiádu v Pchjongčchangu 2018 jinak než před televizní obrazovkou? Hledáme právě vás!

Český olympijský výbor spouští v těchto dnech nábor dobrovolníků do Olympijského parku 2018 v Ostravě. Tři stovky zájemců se mezi 9. a 25. únorem zapojí do organizace této akce. Dobrovolníci budou pomáhat na sportovištích a s doprovodným programem, uplatnění naleznou i v dalších sekcích. „Zvládnout sedmnáctidenní akci probíhající na několika sportovištích není možné bez dobrovolníků. Věřím, že najdeme dostatečný počet lidí, kteří nám s Olympijským parkem pomůžou,“ uvedl místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník. Základní požadavek ze strany pořadatelů je odpracovat minimálně devět směn v průběhu konání parku, případně je možné se individuálně domluvit na zapojení přes víkendy.

Dobrovolníci budou mít čas a prostor i na svůj vlastní program. Mohou si dle libosti zasportovat, aktivně se zapojit do vybraných seminářů a dílčích částí programu či se setkat s českými sportovními hvězdami, které park navštíví. A opět je potěší speciální kolekce oblečení Alpine Pro. Minimální věk účastníků je 17 let.

Zájemci o pozice dobrovolníků se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře na adrese https://www.olympijskeparky.cz/dobrovolnici. (r)


Strana 16

Primátor Tomáš Macura byl oceněn medailí městského ředitelství Policie ČR

Spolupráce s městem si policie váží


Bezpečnost ve městě

Medailí ředitele Městského ředitelství policie Ostrava byl oceněn primátor Tomáš Macura. Vyznamenání za aktivní spolupráci v oblasti veřejného pořádku a boje s kriminalitou mu předal u příležitosti slavnostního vyhlášení policistů, občanských zaměstnanců, týmu a veterána Policie ČR ostravský policejní ředitel Rané Dočekal. K ocenění blahopřál primátorovi prezident Policie ČR Tomáš Tuhý.

Slavnostní vyhlášení policistů se konalo 24. listopadu v netradičních prostorách národní kulturní památky Důl Michal v Michálkovicích. Ocenění bylo uděleno celkem 17 policistům a občanským zaměstnancům Policie ČR. Medaili ředitele Městského ředitelství policie Ostrava převzalo devět vyznamenaných. (bk)

Plzeňská je opět plně průjezdná


Plzeňská ulice je od 30. listopadu opět plně průjezdná. Náklady na rekonstrukci dvou tramvajových mostů ve výši 89,3 milionu korun (včetně DPH) byly hrazeny z městského rozpočtu. Hodnota dodatečných prací je odhadována na 3,4 milionu korun. Celková délka upravovaného úseku obou mostů činí 218 metrů. „Chtěl bych poděkovat Dopravnímu podniku za maximální vstřícnost a okamžité řešení vzniklých problémů jak při výlukách tramvají, tak při zprovozňování nových tramvajových kolejí během celé výstavby. Poděkování patří také cestujícím a těm, kdo v lokalitě bydlí, a to nejen za jejich trpělivost. Jsme si vědomi, že jim v předchozích měsících opravy zkomplikovaly život,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger. (av)

Upečte si perník z historické formy


Tradiční vánoční dílny pořádá Ostravské muzeum. Letos se konají v neděli 17. prosince od 9 hodin v budově muzea na Masarykově náměstí. Zájemci si upečou perník podle původní receptury a v historických perníkových formách, které jsou ve vlastnictví muzea. Cena tohoto workshopu činí 50 korun.

Ostravské muzeum bude tento den pro veřejnost otevřeno od 9 do 17 hodin, takže návštěvníci si mohou výstavy prohlédnout až do pozdních odpoledních hodina návštěvu muzea spojit s vánočními trhy, které se konají na náměstí před muzeem. (rs)

Peníze na nemocnici pro zraněná zvířata


Dotaci více než 128 tisíc korun z fondu životního prostředí poskytne Ostrava Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti se záchranou volně žijících hendikepovaných živočichů v areálu záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. Rozhodlo o tom listopadové zastupitelstvo.

Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích slouží jako nemocnice pro divoká zvířata od roku 1983 a je vůbec prvním zařízením tohoto druhu ve střední Evropě. Ve stanici nacházejí pomoc také poraněná či jinak postižená volně žijící zvířata ze správního obvodu Ostrava. (bk)

Letošní vánoční jarmark v Cooltouru  nabídne stovky originálních dárků


Stovky originálních rukodělných dárků na jednom místě! To je Nekonvenční vánoční jarmark, který se letos již sedmým rokem koná v Cooltouru na Černé louce.

Desítky rukodělných tvůrců z Moravy, Čech a Slovenska zavítají v sobotu 16. prosince (10–18) do ostravského „cooltourního“ centra a budou prodávat jen to nejlepší ze svých dílen. Součástí jarmarku jsou tvůrčí dílny a program pro nejmenší návštěvníky včetně divadelního představení. Příchozí se na jarmarku také občerství a ochutnají dobroty, a to především od menších výrobců. (hob)

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce


Na kruhovém objezdu v Ostravě-Hrabůvce se v pondělí 1. ledna v 18 hodin rozzáří novoroční ohňostroj. Diváky čeká patnáctiminutová světelná a hudební show. Vypukne ve stylu baroka, přejde do klasiky, vyvrcholí dech beroucím finále s hudebním doprovodem. Od 17 hodin bude odkloněna doprava a rozmístěno dočasné dopravní značení. (hob)

Prostři pro tři…


Ve Forum Nová Karolina lze do 15. prosince zhlédnout výstavu exponátů souvisejících s projektem vzpomínkových aktivit poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Letošní ročník pod názvem Prostři pro tři… je zaměřen na smyslové vzpomínky a kulinářské dovednosti. Součástí expozice je možnost získat propagační materiály sociálních služeb. Akce probíhá pod záštitou náměstka primátora Michala Mariánka.

Do projektu, který se poprvé uskutečnil v roce 2012, je zapojeno 12 poskytovatelů sociálních služeb z neziskového sektoru a příspěvkových organizací města. Jsou to Slezská diakonie, Charita Ostrava, Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava, Armáda spásy, za pobytové služby pak domovy pro seniory Zlaté slunce, Kamenec, Iris, Slunečnice, Slunovrat, Korýtko a Čujkovova. (mp)

Ostravští tanečníci bojovali na mistrovství Evropy


My a svět

Českou republiku na listopadovém Mistrovství Evropy v disco dance a disco freestyle v běloruském Minsku reprezentovala výprava 11 tanečníků, z nichž osm bylo z  tanečního studia  DIDEDAnce Ostrava. V Minsku se sešla kompletní evropská špička, v níž převažuje severský gymnastický styl a především v ženské kategorii je účast v soutěži velkou loterií už od prvního kola. Jako první do soutěže zasáhla Daniela Čemová, která sice bojovala statečně, ale nakonec skrz síto předkol neprošla a obsadila 65. místo.

Jako další, tentokrát v kategorii mužů – chlapců, zasáhl do boje Adam Mrowiec. V silné konkurenci jako jeden z nejmladších ve své kategorii skončil na krásném šestém místě.

V druhém soutěžním dni byla na programu vystoupení dvojic a malých skupin. Juniorská dua Aneta Zajícová s Katkou Pohanovou a Adéla Mrowiecová s Natálií Sasynovou se popraly o svoji šanci, předvedly parádní výkon a jen těsně jim unikl postup do finále. Holky i s trenérkou Klárou Hejníkovou si vše vynahradily v malé skupině, když postoupily do semifinále a nakonec se umístily na výborném 8. místě. (rs)