Prosinec 2014

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  3 Noví členové rady města

  4 Miloš Zeman v Ostravě

  5 Návštěva z daleké Číny

  6 V obchodech dávejte pozor

  7 Vyhlášení dobrovolníků roku

  8 Tříkrálová sbírka

10 Výstava v Ostravském muzeu

16 Kam o adventu?


Statutární město Ostravu vede koalice hnutí ANO 2011, sociální demokracie a strany lidové

Primátorem je Tomáš Macura

Hymna České republiky zahájila 6. listopadu v Nové radnici ustavující zasedání Zastupitelstva města Ostravy, o jehož složení rozhodli občané v říjnových komunálních volbách. Hnutí ANO 2011 obsadilo patnáct křesel, ČSSD dvanáct, hnutí Ostravak a KSČM po deseti, KDU-ČSL a ODS po čtyřech křeslech.

Na úvod jednání, které řídil nejstarší člen sboru Oldřich Jakubek (KSČM), zastupitelé v počtu 54 přítomných z celkového počtu 55 složili předepsaný slib. Po schválení programu zasedání došlo na volbu členů volební komise a stanovení počtu členů rady města. Na základě koaliční dohody mezi ANO, ČSSD a KDU-ČSL byl na post primátora statutárního města Ostravy navržen a následně zvolen Tomáš Macura z hnutí ANO 2011. Pro hlasovalo 31 zastupitelů, 23 se zdrželo, žádný nebyl proti.

Primátor Tomáš Macura ve svém prvním projevu před zastupiteli zdůraznil, že do funkce nastupuje jako politický nováček, s odhodláním věci změnit k lepšímu.

Připomněl, že motto hnutí ANO 2011, transparentnost a efektivita hospodaření s veřejnými prostředky, boj proti korupci a klientelismu, je také jeho cílem. Chce být pojítkem mezi koalicí a opozicí, vtáhnout do řešení problémů občany města, více otevřít radnici.

Prvním náměstkem primátora a jeho statutárním zástupcem byl zvolen Lumír Palyza (ČSSD). Dalšími náměstky primátora se stali Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), Radim Babinec (ANO 2011), Kateřina Šebestová (ANO 2011), Kamil Bednář (ČSSD) a Ivo Hařovský (ČSSD). Neuvolněnými členy 11členné Rady města Ostravy byli zvoleni Libor Folwarczny (ANO 2011), Libor Grygar (ČSSD), David Pfleger (ANO 2011) a Ilja Racek (KDU-ČSL).

V průběhu zastupitelstva jeho členové odsouhlasili také zřízení finančního výboru a kon­trolního výboru. Předsedkyní prvního z nich byla zvolena Simona Piperková (ČSSD), druhý povede Ivan Štefek (KSČM).

Zápis z jednání najdete na https://www.ostrava.cz v sekci Úřad-Město a jeho orgány-Zastupitelstvo města-Usnesení, ...Zápisy. (vi)

rozhovor

Na slovíčko s novým primátorem města

Chci, aby bylo v Ostravě lépe


● Pane primátore, s jakým krédem vstupujete do politiky?

„Snad nepřekvapí, že hodlám prosazovat programové cíle, se kterými jsme se s hnutím ANO 2011 účastnili podzimních komunálních voleb. Tedy boj proti korupci, klientelismu a nehospodárnosti při hospodaření s veřejnými penězi. Snížení nákladů na provoz radnice, její větší otevřenost směrem k občanům. Zlepšení ve všech důležitých oblastech ovlivňujících kvalitu života občanů Ostravy, jako jsou nezaměstnanost, životní prostředí, bezpečnost, sociální problémy a mnohé další. Na všech těchto hlavních bodech jsem spolu s mými kolegy začal od prvního dne intenzivně pracovat. Jsem přesvědčen, že Ostrava může být dobrou adresou, atraktivním místem pro život. A to je cíl, který stojí za námahu.”

● Co musí vedení města zvládnout do konce roku?

„Po ustavujícím zastupitelstvu a radě města jsme se já i každý z mých náměstků ujali svých resortů a začali řešit aktuální úkoly. Radnice a magistrát bez ohledu na nedávné volby fungovaly a fungují dál. Jedním z nejnáročnějších úkolů je v současné době projednání a schválení rozpočtu města na rok 2015. Termín je pokročilý a nechceme dopustit, aby město muselo hospodařit podle rozpočtového provizoria. Jak to bývá, požadavky na rozpočet přitom významně převyšují zdroje, které jsou k dispozici. Musíme proto uvést do souladu zdroje s potřebami tak, abychom jednak nerezignovali na své programové cíle, ale současně neohrozili chod města a jeho institucí, ani jej neúměrně nezadlužovali na úkor budoucnosti.“

● Hovoříte o úsporách. Kde je kromě radnice chcete hledat?

„Město hospodaří s rozpočtem zhruba sedmi miliard korun, náklady na vlastní chod radnice samozřejmě tvoří jen zlomek této částky. Potenciál pro úspory je možné hledat na celé výdajové straně rozpočtu, veřejné instituce nebývají obvykle nejlepšími hospodáři. Některé úspory jsou viditelné a odhalitelné snadno, některé vyžadují důkladnější analýzy a delší čas. Specifickou oblastí, na kterou se chceme zaměřit, je hospodaření společností a organizací zřizovaných městem. Provedeme důkladné rozbory jejich fungování a hospodaření, v některých případech podpořené i externími forenzními audity, které nám ukáží, jaké jsou rezervy v jejich hospodaření. Ty pak budou využity pro financování potřeb města. Může se i ukázat, že samostatná existence některých současných městských společností je dále neopodstatněná.”

● Ostravany trápí ovzduší, vylidněné centrum, bezpečnost a další témata. Co vám vadí nejvíce? Znáte recept, jak věci napravit?

„Těžko bych vybral z vámi zmíněných problémů ten, který mě v Ostravě vadí nejvíce. Všechny dohromady tvoří to, čemu se říká kvalita života. Všechny mají své historické kořeny, některé jsou důsledkem hospodářských, společenských a sociálních změn, demografického vývoje, mnohé negativně ovlivnila chybná rozhodnutí z více či méně vzdálené minulosti. Vedení města bude muset postupovat problém od problému, krok za krokem. Věci nezměníme mávnutím kouzelného proutku. Budeme samozřejmě potřebovat evropské i domácí investice, podporu kraje, státu, zapojíme zdroje získané z úspor zbytečných výdajů. Co se týká receptů na změny, některé máme samozřejmě připraveny. Chceme ale do řešení problémů města ve větší míře zainteresovat odborníky z různých profesí, podnikatele, vědce, umělce, studenty, seniory, členy občanských sdružení, zájmových organizací, zkrátka občany města a jeho patrioty. Tady vidím obrovský a nevyužitý potenciál.“

● Blíží se Vánoce a Nový rok. Můžete prozradit, jak budete trávit svátky?

„Mám od dětství moc rád tuto část roku. Jsem zastáncem tradičního pojetí adventu a vánočních svátků, které by podle mě měly zůstat hlavně časem pohody v kruhu rodiny, setkávání s přáteli, rozjímání a také obdarovávání potřebných. Neúčastním se předvánočního nákupního šílenství, ani žádných honosných večírků a rozhodně také nezdobím svůj dům tisíci pestrobarevných a blikajících žárovek ve stylu Santa Clause. Mám své rituály, které nikomu nevnucuji, ale také si je nikým nenechám vzít. Vánoční svátky pak zpravidla trávíme s nejbližší rodinou, mezi kterou pochopitelně počítám i její zvířecí příslušníky, na naší chalupě v Beskydech.

Rád využívám této příležitosti, abych ze srdce popřál všem Ostravanům a čtenářům Ostravské radnice krásný a pohodový adventní čas, šťastné Vánoce i závěr roku a úspěšný vstup do roku 2015. Chci vás ujistit, že spolu s mými kolegy uděláme vše pro to, aby v Ostravě bylo líp!“

Tomáše Macury se ptal Libor Vidlička

ING. TOMÁŠ MACURA, MBA. Rok a místo narození: 1964 v Karviné. Bydlí ve Slezské Ostravě, je ženatý, má dvě děti. Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze (1986), Prague International Business School (1998). Před nástupem do funkce primátora pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná v oborech ekonomika, finance, organizační činnost a cestovní ruch. Dosavadní praxe: v roce 1986 začínal jako úvěrový pracovník Státní banky československé, v letech 1989 až 1998 byl vedoucím finančního odboru v Moravských chemických závodech v Ostravě. Ve firmě Walmark, a. s., Třinec vykonával funkci finančního ředitele (1998–2004) a generálního ředitele (2004–2008).


Strana 2

Ostrava bude pořadatelem Kontinentálního poháru v atletice 2018

Mise do Monaka splnila účel

 

Ostrava korunovala rok 2014, v němž je Evropským městem sportu, mimořádným úspěchem. Stala se pořadatelem 3. ročníku Kontinentálního poháru v atletice v roce 2018! Soutěže výběrů mužů a žen všech světadílů.

Rada Mezinárodní atletické federace IAAF se 18. listopadu v Monte Carlu rozhodovala mezi moravskoslezskou metropolí a polskou Bydhoští. Kandidatura Českého atletického svazu, České republiky a Ostravy sázela na pořadatelskou tradici Zlaté tretry, zvládnuté mládežnické šampionáty v letech 2007 a 2011 i rekonstruovaný stadion.

První náměstek primátora Lumír Palyza členy rady ujistil, že přestavba městského stadionu zdárně probíhá. „Do rekonstrukce vložíme přes 20 milionů dolarů. Vyroste stadion s kapacitou 15 tisíc diváků,“ zdůraznil Palyza.

Přímo v Monaku podpořil ostravskou kandidaturu dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v běhu na 400 m překážek Felix Sanchez z Dominikánské republiky, pětinásobný účastník Tretry. „Ostrava má ideální podmínky pro atletiku. Hotel je hned vedle stadionu a tréninkových ploch. Odpadá zdlouhavá doprava,“ doplnil Sanchez.

Continental Cup, dříve Světový pohár, IAAF uspořádala od roku 1977 dvanáctkrát. Konal se již v Montrealu, Římě, Barceloně, Londýně, Madridu a dalších světových metropolích. Letos proběhl v marockém Marrákéši. Za čtyři roky zavítá do Ostravy.

„Jsem rád, že se nám podařilo získat tak významnou sportovní událost,“ podtrhl Lumír Palyza. „Uvidíme výkvět světové atletiky, přijede mnoho fanoušků královny sportu ze všech světadílů. Půjde o mimořádnou příležitost, jak propagovat Ostravu ve světě.“ (vi)

aktuálně

Připomínka 17. listopadu

Svoboda se těžko nabývá, ale snadno ztrácí. U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, k uctění výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989, na to upozornil primátor Tomáš Macura. Setkání konané pod záštitou města Ostravy uspořádala 18. listopadu v Nové radnici u pamětní desky obětem zla ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s o. s. PANT. Program obohatilo vystoupení pěveckého sboru Chorus působícího při Ekonomické fakultě VŠB-TUO. (bk)

Zastupitelé v prosinci

Zastupitelé města Ostravy uzavřou letošní rok ve středu 17. prosince od 9 hodin v Nové radnici svým druhým zasedáním ve volebním období 2014–2018. Jednání je veřejné, občané ho mohou sledovat z galerie pro veřejnost. (r)

Úřad na Silvestra

Ve středu 31. 12. na Silvestra, který je pracovním dnem, budou úřední hodiny pro občany na všech pracovištích Magistrátu města Ostravy končit v 11.00 hodin. V pátek 2. 1. 2015 bude magistrát uzavřen z důvodu čerpání hromadné dovolené zaměstnanců. (r)


Strana 3

Představujeme členy Rady města Ostravy

V průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 6. listopadu byli zvoleni členové jedenáctičlenné Rady města Ostravy. Zastupitelstvo radním svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti:

TOMÁŠ MACURA (ANO 2011), 50 let, primátor, bydlí ve Slezské Ostravě. Úseky zahraničních styků a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, krizového řízení, veřejného pořádku, požární ochrany, legislativně-právních činností, ekonomického rozvoje, financí a rozpočtu. 
Lumír Palyza (ČSSD), 49 let, první náměstek primátora a jeho statutární zástupce, bydlí v Ostravě-Porubě. Úseky sportu, kultury, volného času, majetku, bytový.
Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), 59 let, náměstek primátora, bydlí v Ostravě-Mariánských Horách. Úseky sociálních věcí, školství, vzdělávání, zdravotnictví, prevence kriminality.
Radim Babinec (ANO 2011), 40 let, náměstek primátora, bydlí ve Slezské Ostravě. Úseky sdružených nákupů, dotací, veřejných zakázek (pro všechny resorty), IT služeb a outsourcingu.
Kateřina Šebestová (ANO 2011), 35 let, náměstkyně primátora, bydlí v Moravské Ostravě. Úseky životního prostředí, živnostenského úřadu, majetkových účastí, vodního hospodářství a zemědělství, komunální.
Kamil Bednář (ČSSD), 50 let, náměstek primátora, bydlí v Ostravě-Vítkovicích. Úseky investic, útvaru hlavního architekta, stavebního řádu.
Ivo Hařovský (ČSSD), 61 let, náměstek primátora, bydlí v Ostravě-Jihu. Úseky dopravy, dopravně-správních činností.

Neuvolněnými členy rady města byli zastupitelstvem zvoleni:

Libor Folwarczny (ANO 2011), 45 let, Ostrava-Poruba.
Libor Grygar (ČSSD), 50 let, Moravská Ostrava.
David Pfleger (ANO 2011), 36 let, Moravská Ostrava.
Ilja Racek (KDU-ČSL), 64 let, Moravská Ostrava.

Rada města se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným akcionářem nebo společníkem, zřizování a rušení komisí, jmenování a odvolání z funkce jejich předsedů a členů, rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, na návrh tajemníka magistrátu jmenování a odvolávání vedoucích odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

Schůze rady města jsou neveřejné a konají se pravidelně podle radou města schválených termínů.(vi)

Starostové městských obvodů

Po říjnových komunálních volbách vybrala obvodní zastupitelstva do čela 23 ostravských městských obvodů tyto starosty a starostky:

Hošťálkovice – Jaroslav Klučka (SNK ED), Hrabová – Rostislav Naď (ODS), Krásné Pole – Tomáš Výtisk (KDU-ČSL), Lhotka – Josef Šrámek (ODS), Mariánské Hory a Hulváky – Liana Janáčková (NEZ), Martinov – Karel Civín (bez politické příslušnosti, NK), Michálkovice – Martin Juroška (KSČM), Moravská Ostrava a Přívoz – Petra Bernfeldová (Ostravak), Nová Bělá – Lumír Bahr (KSČM), Nová Ves –Tomáš Lefner (bez politické příslušnosti, SNK ED), Ostrava-Jih – Martin Bednář (bez politické příslušnosti, ANO), Petřkovice – Ivo Mikulica (ODS), Plesná – Pavel Hrbáč (ČSSD), Polanka n. O. – Pavel Bochnia (bez politické příslušnosti, NK), Poruba – Petr Mihálik (ČSSD), Proskovice – Marie Matějová (bez politické příslušnosti, NK), Pustkovec – Stanislav Pyš (ČSSD), Radvanice a Bartovice – Šárka Tekielová (bez politické příslušnosti, NK), Slezská Ostrava – Barbora Jelonková (ČSSD), Stará Bělá – Mojmír Krejčíček (bez politické příslušnosti, NK), Svinov – Lenka Hrušková (ČSSD), Třebovice – František Šichnárek (SNK ED), Vítkovice – Petr Dlabal (ČSSD). (bk)


Strana 4

Střípky

DĚKUJEME! Zaznělo na adresu 241 moravskoslezských dárců, kteří byli 3. listopadu v Nové radnici vyznamenáni Zlatými kříži druhé třídy za 120 odběrů krve a krevních derivátů. Na snímku P. Havránka ceny předává předsedkyně oblastního spolku Českého červeného kříže Milada Němčíková. Dalších osmdesát mužů a žen přišlo do obřadní síně radnice 24. listopadu pro Janského zlatou plaketu za 40 odběrů. Spolu se slovy uznání jim vysoce ceněnou medaili předal primátor Tomáš Macura. Obou slavnostních aktů se zúčastnili také zástupci Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, magistrátu, zdravotních pojišťoven a další hosté. (bk)

DEN VETERÁNŮ. Oběti všech válek uctili 11. listopadu v Den válečných veteránů primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (na snímku). Spolu s představiteli Kanceláře prezidenta republiky, kraje, ostravských obvodů, armády, diplomatického sboru, legionářských organizací, bojovníky za svobodu aj. položili věnec k Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Během pietního aktu byl přečten rozkaz ministra obrany ČR k svátku, který demokratický svět slaví od roku 1926. Z čestných míst ceremoniál sledovali veteráni druhé světové války brigádní generál Mikuláš Končický, plukovníci Václav Petras, Josef Křístek a další osobnosti. (vi)

PEDAGOGOVÉ SE LOUČILI. Město Ostrava si svých učitelů váží a vysoce oceňuje jejich práci. Na slavnostním setkání pedagogů, zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří letos končí svoji aktivní činnost a odcházejí do důchodu, to 24. listopadu v radnici řekl náměstek primátora pro školství a vzdělávání Zbyněk Pražák. Šestatřicet pozvaných hostů zhlédlo vystoupení mažoretek z oddílu TOM Krokodýl, převzalo květiny a pamětní listy (na snímku), které jim budou připomínat jejich dlouholetou práci, jež se pro ně stala životním posláním a mnohdy i koníčkem. (bk)

o čem se mluví

Jak zachránit Textilii?

V úsilí o záchranu bývalého módního domu Ostravica-Textilia došla městu trpělivost. Kvůli zhoršujícímu se stavu historicky cenného areálu sestávajícího ze tří domů v městské památkové zóně podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení z nedbalosti. Zároveň požádalo stavební úřad obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby v objektech nařídil udržovací práce.

„Máme povinnost zatlačit na majitele objektu, a to zejména v době, kdy se blíží zima,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že mrazy nebo výkyvy teplot by mohly způsobit devastaci svislých i vodorovných konstrukcí se všemi možnými důsledky. Důvodnost obav zástupců města potvrdila na základě šetření z 25. 11. 2014 specializovaná firma.

Areál Ostravica-Textilia převzala letos v březnu společnost RME Czech. Ta pozvala poslední listopadové úterý občany na jeho veřejnou prohlídku a debatu. Za město se zúčastnili radní David Pfleger a hlavní architekt Cyril Vltavský. (bk)

Miloš Zeman navštívil Ostravu a region

Setkání s prezidentem

Během třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje se prezident republiky Miloš Zeman setkal 10. listopadu s nově zvolenými primátory statutárních měst, mezi kterými byl ostravský Tomáš Macura.

Ve Vítkovickém zámečku si společně vyslechli informaci o stavu brownfieldů v regionu, které se zúčastnili představitelé společností Vítkovice, Dalkia, ArcelorMittal, OKK Koksovny, Diamo aj. Vlastníci brownfieldů o rozloze zhruba 1300 hektarů požádali prezidenta o podporu. Nejsou spokojeni s přístupem státu. Vláda v roce 2002 přislíbila na revitalizace po hornické a hutnické činnosti v kraji 20 miliard korun. Meziresortní komise schválila na tři stovky projektů. Do současnosti se jich ale podařilo dokončit jen 83 v hodnotě 7 mld jku0,. Kč, sedmdesát je v řešení. Přes stovku projektů stále čeká na vyhlášení výběrového řízení.

Závěrečný den návštěvy hlava státu besedovala se studenty VŠB-TU v Ostravě. (vi)

Pohodlněji během adventních víkendů

Informace z městské dopravy

Nový jízdní řád ODIS 2014/2015 pro oblast Ostravsko vstupuje v platnost 14. prosince. Je k dostání v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava.

Nejvýznamnější změnou bude posílení tramvajové linky č. 15 z Dubiny do Výškovic, na níž přepravní poptávka předčila očekávání. Pojede ve špičkách pracovních dnů každých 10 minut. V obou směrech budou doplněny brzké ranní spoje, zajištěna lepší koordinace s dalšími tramvajovými linkami v oblasti Výškovic a autobusy č. 27 a 41. Na minibusové lince 96 dojde ke zrušení zajíždění na zastávky Belikovova a Rodimcevova.

Tramvajová linka č. 5 bude provozována v intervalech 30 min. v pracovní dny od 4 do 20 hod. (mezi 14. a 15.30 častěji) a o víkendech od 7 do 20 hod. Po celý týden po 20. hod. a o víkendech do 7. hod. bude pětka jezdit v intervalech 60 minut. Sjednocení jízdního řádu v pracovní dny a o víkendech umožní snadnější zapamatování odjezdů tramvaje č. 5.

Dopravní podnik Ostrava upozorňuje občany na nasazení velkokapacitních vozů u většiny spojů v období předvánočních nákupů o víkendech 6. až 7., 12. až 14. a 20. až 21. prosince na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 106 a 108. Intervaly spojů zůstanou zachovány.

Na Štědrý den bude MHD v Ostravě jezdit jako v sobotu s omezením dopravy od 17 hod. První vánoční svátek 25. 12. a na Nový rok 1. 1. bude provoz jako v neděli s omezením dopravy do 8.00 h. Druhý vánoční svátek 26. 12. platí nedělní jízdní řády.

Ve vozech DPO je nově vyhrazen prostor až pro dva dětské kočárky, jízdní kola nebo kombinaci jednoho kočárku nebo jízdního kola s jedním invalidním vozíkem. Pro příští rok se zvažuje zavedení rezervačního systému pro cestující na invalidních vozících. (jd, ph)


Strana 5

Ruská ulice je delší o více než kilometr. Součástí stavby jsou chodníky, štěrkové a zelené plochy

Pohodlněji a snáze do Dolní oblasti

V Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu byla otevřena Prodloužená Ruská ulice protínající Dolní oblast Vítkovice. Investici města Ostravy podpořenou fondy Evropské unie slavnostně zprovoznili primátor Tomáš Macura, krajský hejtman Miroslav Novák, ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík a zástupci stavbařů.

Primátor uvedl, že otevření nové komunikace je pro Ostravu významnou událostí. Přináší komfortní dopravní spojení i přístup pro pěší do areálu národní kulturní památky. Vyjádřil svůj obdiv řediteli Světlíkovi, architektu Pleskotovi a týmu sdružení Dolní oblast Vítkovice, kteří dokázali naplnit odvážnou vizi proměny průmyslového areálu v centrum vědy, techniky, vzdělávání a zábavy. Tomáš Macura za dokončené dílo poděkoval stavbařům, zaměstnancům kraje, magistrátu, úřadu regionální rady a dalším aktérům.

Silnice v délce 1,18 km je nově průjezdná z Ruské ulice pod Místeckou, kolem Gongu, Malého a Velkého světa techniky, dolu Hlubina, na Místeckou a dále do centra. Doplnila od května tohoto roku otevřený vjezd z Místecké od Hrabůvky o výjezd zpět na Ruskou ulici. Zastavěná plocha přes 4 hektary, se silnicí evokující široké evropské bulváry, obsahuje také chodníky, štěrkové a zelené plochy. V trase Prodloužené Ruské je rezerva pro stavbu tramvajové tratě. Řešení zohledňuje budoucí napojení na plánovanou křižovatku ulic Místecké, Vítkovické a Železárenské.

Stavba s náklady 155,9 mil. Kč (188,7 mil. Kč s DPH), součást Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje, byla v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podpořena až 85 procenty ze způsobilých nákladů akce z fondů Evropské unie. (vi)

Znevýhodnění dostanou šanci

V návaznosti na městský program Sociální inkluze Ostrava začal realizační tým projektu „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ ostravské pobočky Úřadu práce ČR ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování uskutečňovat program pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit zaměřený na zprostředkování zaměstnání. Zúčastní se ho na 60 nezaměstnaných z Ostravy a okolí. Zájem ze strany zaměstnavatelů podpoří mzdové příspěvky ve výši až 20 tisíc korun. (bk)

proměny města

Vysoká pec číslo 1 vyrostla o panelák

Vyhlídková věž Nové radnice dostala zdatného konkurenta. Stala se jím Vysoká pec číslo 1, jedna z dominant národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Díky speciální nástavbě z oceli a skla se počátkem listopadu „vytáhla“ z 60 na 78 metrů a je tak o pouhých 7,6 metru nižší než obdivovaná chlouba radnice.

„Pro větší ilustraci, pokud jste již na Vysoké peci číslo 1 byli, můžete si představit, že jsme na vrchol pece postavili věž o výšce paneláku,“ upřesnila mluvčí DOV Eva Kijonková. Nástavbu vyprojektoval tým „dvorního“ vítkovického architekta Josefa Pleskota. Do budoucna v ní vznikne klub a kavárna, jejím hlavním lákadlem ale bude lávka ve tvaru šroubovice, která povede ve výšce 71,5 metru a bude sloužit jako vyhlídková terasa. Mimochodem, ochoz na radniční věži je výš o pouhých 1,5 metru. Nová vítkovická atrakce bude zpřístupněna na jaře příštího roku. (bk)

my a svět

Šestimilionové Benátky východu patří mezi největší a nejrychleji se rozvíjející čínská sídla

Města Su-čou a Ostrava zvažují spolupráci

Delegace z města Su-čou v Čínské lidové republice zavítala 13. listopadu do Nové radnice, kde byla přijata primátorem Ostravy Tomášem Macurou a jeho náměstky Zbyňkem Pražákem a Radimem Babincem.

Pro hosty vedené náměstkem primátora Zhang Yuelinem není Ostrava žádnou neznámou. Vždyť 13milionová provincie Jiangsu, jejíž je šestimilionové Su-čou metropolí, rozvíjí od loňska partnerství s Moravskoslezským krajem. Rozhovory v radnici potvrdily, že nyní by mohla být na řadě obě města. Podle Tomáše Macury se nabízí spolupráce v oblastech vzdělávání, především mezi univerzitami, vědy a techniky, obchodní a podnikatelské, turistického ruchu. Primátor přijal pozvání k návštěvě Číny, která by se měla uskutečnit v první polovině příštího roku.

Zhang Yuelin představil Su-čou, město s 2,5tisíciletou historií nazývané Benátkami východu, jako jedno z nejrychleji se rozvíjejících čínských sídel. Má dobré dopravní napojení – blízkost řeky Jang-c´, vysokorychlostní vlak do Pekingu (5 hod.) a do Šanghaje (1 hod.). Jeho chloubou je obří průmyslová zóna Suzhou Industrial Park. Stěžejními obory pak elektrotechnika, strojírenství, nanotechnologie, služby apod. Mezi desítkami zahraničních zastoupení zde od června působí CzechTech China Center, který je platformou pro české i místní firmy a projekty. „Věřím, že spolupráce mezi městy Su-čou a Ostravou se bude rozvíjet a přinese užitek obě stranám,“ dodal viceprimátor Zhang Yuelin. (vi)


Strana 6

bezpečnější ostrava

Dávejte pozor v předvánočním shonu

Prosinec ve znamení nákupů, tak je to každý rok. Přestože policisté v rámci svých preventivních aktivit veřejnost neustále nabádají k opatrnosti, hlavně v místech se zvýšeným pohybem lidí, je nutné si opatrnost znovu připomenout.

Pozor na kapsáře, to platí hlavně v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy, zkrátka tam, kde se kupí davy lidí. Zloději jsou schopni využít každou příležitost, neusnadňujme jim proto svou neopatrností jejich „práci“. Policie doporučuje: nenechávat peněženku nahoře v otevřené kabelce nebo tašce, nenosit ji v průhledných taškách nebo síťovkách, muži by měli nosit peníze a doklady v náprsní kapse. V tlačenici v obchodě či dopravě buďte ještě více obezřetní, neukazujte obsah peněženky cizím osobám. Peníze noste raději odděleně od dokladů, nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem. Bezpečnostní kód k platebním kartám uchovávejte odděleně od karty, zvyšte opatrnost u bankomatů při výběru peněz. Pokud byla platební karta odcizena, ihned ji zablokujte. Kombinace odcizení osobních dokladů s klíči od bytu případně také auta může mít pak daleko závažnější následky v podobě „vybíleného“ bytu či domu.

Vozidlo není výkladní skříň

Krádeže věcí z vozidel patří mezi nejčastěji páchanou majetkovou trestnou činnost. Nenechávejte ve vozidlech viditelně žádné věci. Krádež je dílem okamžiku a i zdánlivá maličkost může přilákat nezvaného hosta. Při nakládání nákupu do vozidla neodkládejte kabelku či peněženku na střechu vozidla nebo na sedadlo neuzamčeného vozu. Zloději se neštítí ničeho a využijí i několikavteřinové nepozornosti.

Nakupování přes internet

Policisté doporučují při nakupování a objednávání zboží na internetu značnou obezřetnost. Zjistěte si o prodejci co nejvíce informací včetně zákaznických doporučení a dobře zvažte, komu své peníze svěříte. Na internetu lze nalézt katalog certifikovaných obchodů, které jsou označeny jako důvěryhodné. Nechte si zaslat zboží na dobírku (případně si zboží vyzvedněte v „kamenném“ obchodě, pokud je dostupný) a před úhradou si zásilku zkontrolujte. Dávejte si pozor také na padělané výrobky např. oblečení různých chráněných značek, kosmetiku, parfémy, mobilní telefony, fotoaparáty, hodinky a šperky. Na slevových portálech si před bezhotovostní platbou ověřte dostupnost a nabízené služby. Dejte pozor, pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod. Pachatelé mohou použít nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá. Zvyšte obezřetnost také u účtů vedených v zahraničí. Při takto dodržovaných pravidlech nákupů nedáte zlodějům šanci a advent bude pro vás bez zbytečného stresu. (p)

Znovu v provozu

Semafory na frekventované křižovatce ulic Opavské a Porubské opět svítí, kompletní rekonstrukce si vyžádala čtyři miliony korun a Ostravské komunikace ji zvládly ve zkrácené době. Poděkování patří policistům, kteří dočasně řídili v křižovatce provoz.(bk)

Zasedli u kulatého stolu

Pracovní setkání s názvem Kulatý stůl se uskutečnilo koncem října na Magistrátu města Ostravy. Dvacet odborníků jednalo o tématu kyberkriminality a nejnovějších trendů v oblasti komunikačních a informačních technologií, přednášeli zkušení odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Představili projekt E-Bezpečí, jehož jsou garanty, a seznámili přítomné s aktuálními informacemi z oblasti kyberprostoru. Akci významně podpořila společnost Ostravské vodárny a kanalizace a magistrát. (p)

stalo se

PĚSTÍ DO OBLIČEJE. Strážníci sloužili v noci v centru Ostravy ve Stodolní ulici. Poblíž jednoho z barů přistihli dva muže, z nichž jeden právě trefil druhého pěstí do obličeje, ten upadl na zem. Strážníci žádali vysvětlení, zraněnému nabízeli lékařské ošetření, ten to odmítl a dokonce nechtěl cokoliv řešit. Přestupek byl postoupen příslušnému správnímu úřadu.
ZNIČILI AUTOMAT. V noci byli strážníci vysláni na tramvajovou zastávku do Dubiny. Obsluha městského kamerového systému monitorovala tři mladíky, jak kopou do automatu na jízdenky. Strážníci se přiblížili k zastávce podchodem tak, aby je mladíci neviděli. Ti nastoupili do tramvaje, kterou však strážníci nenechali odjet. Pak už nebylo těžké mladíky dostihnout, vyvést a zkontrolovat automat. Měl promáčknutý kryt a poškozený display, signalizoval „mimo provoz“. Mladíci (18, 16, 15 let) skončili v rukou přivolaných policistů.
RADĚJI ZAPLATIL. Na zastávce ve Svinově si strážníci všimli muže, který odhodil nedopalek cigarety mimo odpadkový koš a žádali ho o prokázání totožnosti. Neměl žádné doklady, musel být tedy ke zjištění totožnosti předveden. Poté, co se strážníky opustil budovu policie, byl muž natolik rozhořčen, že hlídce uštědřil vulgární nadávky. Přestupek proti veřejnému pořádku byl přesto ochoten projednat na místě a domů odešel s pokutou.

Kampaň pokračuje

Jak jsme informovali v minulém vydání Ostravské radnice, Městská policie Ostrava ve spolupráci s dalšími institucemi spustila kampaň pro oběti trestných činů. Cílovými skupinami projektu jsou oběti a jejich okolí, potenciální oběti (především osaměle žijící senioři), ale také celá ostravská veřejnost. Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Informační kampaň je zaměřená především na práva obětí (v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb „o obětech“), která probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty apod.

V rámci projektu strážníci úseku prevence také v prosinci v obchodních centrech informují občany radou či pomocí. Hovořit se bude o prevenci trestné činnosti, o tom, jak se nestat obětí trestného činu, o zásadách bezpečného chování, ale i o dostupné pomoci apod.

Mimo tyto akce se občané mohou s dotazy obrátit na kteréhokoliv strážníka nebo navštívit Stacionární centrum prevence v ulici Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce, kde strážníci nabídnou informace a potřebnou pomoc. (g)

Chcete se stát strážníkem?

Městská policie Ostrava hledá zájemce o výkon povolání strážníka. Uchazeči musí splňovat některé zákonem stanovené podmínky – minimální věk 21 let, české občanství, spolehlivost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a alespoň střední vzdělání s maturitou. Zájemci, kteří splní tyto podmínky, projdou výběrovým řízením, v jehož rámci budou vybraní uchazeči zařazeni do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, Městská policie Ostrava má akreditaci Ministerstva školství. Vzdělávání je završeno zkouškou odborné způsobilosti, za úspěšné absolvování získává uchazeč osvědčení, které ho opravňuje vykonávat náročné povolání strážníka.
Bližší informace najdete na stránkách www.mpostrava.cz nebo na tel. č. 599 414 426.

www.bezpecnejsi.ostrava.cz


Strana 7

Čestnou cenu města Ostravy převzalo sedm dobrovolníků

Lidé, kteří nemyslí jen na sebe

Od roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolníků, oceňuje Ostrava činnost dobrovolníků z dobrovolnických organizací působících na území města. U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince, převzalo v úterý 2. prosince sedm z nich čestné plakety Dobrovolník roku 2014. V prostorách Nové radnice jim je předal náměstek primátora Zbyněk Pražák.

„Dobrovolnictví je staré jako lidstvo samo. Nezištně pomáhat je hodnota, která zasluhuje obrovské úcty,“ zdůraznil náměstek. „Jsem velice rád, že v Ostravě máme své dobrovolníky, bez kterých se dnes některé oblasti, jako například oblast sociální, zdravotnictví a některé další, jen stěží obejdou.“

Za obětavou a nezištnou činnost v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit byli cenou města oceněni: Zdenka Glogarová (Charita Ostrava, dobrovolnické hnutí, z. s.), Hana Kunovská (Slezská diakonie, dobrovolnické centrum Ostrava), Blanka Maluchová (Charita Ostrava, dobrovolnické hospicové hnutí), Jan Ručka (S.T.O.P., z. s.), Iveta Sivková (Společně – Jekhetane, o. p. s.), Pavla Vávrová (Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, o. p. s.) a Dagmar Zelená (HOST – Host Home-Start ČR). V zastoupení D. Zelené převzala cenu koordinátorka Magda Žabenská.

V současné době se v Ostravě věnuje rozvoji dobrovolnické činnosti sedm organizací. Angažuje se v nich více než 720 osob, které jen od ledna do října letošního roku věnovaly této činnosti 20 tisíc hodin. Město přispívá na tuto oblast ročně částkou 1360 tisíc korun. (bk)

Začít včas = začít dobře

Začít včas znamená začít dobře. Pod tímto názvem se konala ve dnech 6. a 7. listopadu v Ostravě republiková konference na téma včasné péče o sociálně znevýhodněné rodiny s předškolními dětmi a inkluzivního vzdělávání. Akci pořádala Nadace Open Society Fund (OSF) Praha spolu s Agenturou pro sociální začleňování a městem, které převzalo nad konferencí záštitu.

Nedostatek včasné péče představuje ve vztahu k vyloučeným lokalitám významný problém. Podle zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013 tvoří romské děti víc než 28 procent žáků praktických škol, určených pro děti s lehkým mentálním postižením. V Moravskoslezském kraji je to dokonce 36 procent. Jednou z příčin tohoto stavu je fakt, že až 40 procent sociálně znevýhodněných dětí zůstává mimo předškolní zařízení. Jako řešení se nabízí práce s dětmi přímo v rodinách nebo v rodičovských cen­trech. Praxe potvrzuje, že čím dříve se začne s rodinou pracovat, tím lépe se děti začleňují do hlavního vzdělávacího proudu. Výhodnější je to i finančně. Návratnost investic do výchovy a vzdělávání je nejvyšší u dětí do tří let.

Ostravská konference byla výjimečná zastoupením odborníků z místní samosprávy, vedení škol, neziskových organizací a rodičů.(bk)

sociální péče

Program města na zimní období je připraven

Problematika bezdomovectví se dotýká všech větších měst v ČR včetně Ostravy. S ohledem na tuto skutečnost již od roku 2003 město spolupracuje s různými organizacemi na vytvoření komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím metody komunitního plánování.

Každoročně začátkem zimy startuje tzv. Zimní program, který se zahajuje v případě nepříznivého počasí (noční teploty pod 0°) a vyčerpání kapacit nocleháren. Součástí programu je depistážní činnost sociálních pracovníků města a nestátních neziskových organizací. Celkový počet tzv. zjevných bezdomovců je v Ostravě odhadován na 900 osob. Asi polovina z nich se zdržuje v zařízeních poskytujících sociální služby, ostatní žijí na ulici. V zimním období se zájem o sociální služby pochopitelně zvedá.

V Ostravě je v současné době k dispozici 396 míst v azylových domech (158 pro muže a 238 pro ženy a ženy s dětmi), jejichž kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou využívat také nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a zařízení se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 44 míst a Domov Přístav II pro osoby se specifickými potřebami s kapacitou 29 míst. V rámci Zimního programu jsou tyto kapacity rozšířeny o 54 lůžek a 120 tzv. volných židlí. Finanční podpora města na realizaci programu je pro rok 2014 stanovena na 250 tisíc Kč. Do konce roku zbývá vyčerpat okolo 208 tisíc Kč.

Z analýzy a vyhodnocení předchozích období vyplývá, že navýšené kapacity zařízení sociálních služeb jsou dostačující. I přes aktivní motivaci však o ně mnozí bezdomovci neprojevují zájem. Intenzivnější je proto v zimě i terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují jim poradenství, ale také polévky, teplé nápoje či deky. Při realizaci pomoci a podpory bezdomovcům město mimo jiné vychází ze Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě, kterou lze najít na webových stránkách http://www.ostrava.cz v sekci Úřad, rubrika Studie a analýzy. (v)


Strana 8

Tři králové budou opět koledovat

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Sbírka 2015 bude probíhat ve dnech 1. až 14. ledna a Charita Ostrava se jí zúčastní spolu s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěvků dárců bude v Ostravě podpořena řada projektů. Patří mezi ně například podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa, pečovatelské služby Matky Terezy, podpora lidí bez domova zřízením pohotovostní služby v azylovém domě a noclehárně sv. Františka, podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie a matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy. Peníze půjdou také na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi, dofinancování rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, rozvoj chráněných dílen a chráněného bydlení Charity sv. Alexandra.

V letošní Tříkrálové sbírce se v Ostravě vykoledovalo 1 474 273 korun. Peníze byly využity na projekty na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném stadiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Více na webu: http://ostrava.caritas.cz v sekci Dobrovolnici.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, celý finanční výnos je uložen na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny. Využití a vyúčtování financí je předkládáno Diecézní charitě ostravsko-opavské. (k)

Charita motivuje k práci

Už přes tři roky podporuje Diecézní charita ostravsko-opavská sociální služby v projektu Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Kunčičkách, který realizuje městský obvod Slezská Ostrava. Tyto aktivity se snaží o proměnu lokality, která je dlouhodobě považována za sociálně vyloučenou, a mají lidem pomoci uplatnit se na trhu práce.

Letos byly organizovány přednášky, jednorázové akce i individuální poradenství v oblasti profesní nebo finanční problematiky. S lidmi, kteří měli zájem naučit se pracovat s počítačem nebo zlepšit své dosavadní schopnosti počítač ovládat, byla vedena skupinová i individuální práce. Výhodou charity jsou zkušení sociální pracovníci, kteří jsou schopni v případě zájmu řešit s uživateli jejich problémy v domácím prostředí formou terénní práce.

Od listopadu 2013 do září 2014 využilo nabídku poradenství k pracovním otázkám týkajících se nejen nezaměstnanosti, ale i problémů se stávajícími zaměstnavateli, už 73 obyvatel lokality. Finanční problémy se odhodlalo řešit zhruba 80 obyvatel, v práci s počítačem se zdokonalovalo kolem 40 osob. Skupinově byly zajišťovány kurzy šití nebo zdravotnické přednášky. Také v roce 2015 bude pokračovat spolupráce se zájemci o zlepšení jejich životní situace, pomáhají dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. (d)

Staňte se Ježíškem z domova

Společnost Ve spojení startuje druhý ročník projektu Staňte se Ježíškem z dětských domovů. Loni se podařilo splnit přání 439 dětem z 35 dětských domovů. Svá malovaná přání letos poslalo už 1200 dětí z 51 domovů v celé ČR.

Přání dětí jsou zveřejněna na adrese www.vespojenios.cz, kde si dárci některé vyberou, dárek koupí a doručí do domova. Už realizovaná přání jsou označena. Je zajímavé, že přání dospívajících dětí bývají velmi praktická. Objevuje se mezi nimi například ložní povlečení, ale také příbory či varná konvice. Projektu se účastní také Dětský domov ve Slezské Ostravě, jehož ředitelka Eva Chodurová potvrzuje, že děti jsou z každého dárku nadšené. (d)

co je dobré vědět

Sociální služby pro seniory poskytované na území města Ostravy (6 – dokončení)

Klubová činnost a nabídky pro volný čas

Máte chuť se pobavit a popovídat si, případně touhu dozvědět se nové informace či zvládnout obsluhu počítače? Chcete se setkat se zajímavými lidmi nebo se věnovat svým zálibám a koníčkům, na které jste neměli v době vašich pracovních povinností čas? Hledáte informace o turistických výletech nebo cvičení pro seniory?

I ve vašem obvodu

Vaše přání mohou uspokojit seniorské organizace a kluby pro seniory, jež působí v každém z 23 ostravských městských obvodů. Kontakty a nejdůležitější informace o programu, včetně adresy, kde se klub schází, získáte u sociálních pracovníků na úřadech městských obvodů. Mimo uvedené můžete využívat také programové nabídky tzv. sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (zpravidla bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek), například v Charitním středisku Gabriel – Komunitním centru pro seniory v ulici Gajdošově 40a v Ostravě-Zábřehu (737 610 758) nebo v Ostravě-Porubě v ul. Marie Majerové 1733/6 v Komunitním centru Armády spásy (596 915 345).

Důležité kontakty

V Ostravě působí cca 40 organizací, jejichž hlavní činností je vytváření programů pro volný čas a aktivizaci osob v seniorském věku. Mezi nejznámější patří Koordinační centrum seniorů Ostrava se sídlem Na Jízdárně 18 v Moravské Ostravě (596 634 699; 606 411 643; idp@volny.cz), kde na stejné adrese působí také Společnost Senior, o. s., vydávající oblíbený časopis Senior Tip (info@seniortip.cz). K jedné z největších organizací z hlediska počtu zájmových aktivit a šířky programu patří Svaz důchodců ČR, o. s., městská organizace Ostrava-Poruba, která má své zázemí v ul. Marie Majerové v Ostravě-Porubě (731 922 754, svazduchodcu.moostrava@seznam.cz). Věnuje se turistické činnosti, vede šachový kroužek, organizuje besedy o zdraví, vědomostní soutěže, zábavné a kreativní aktivity.

Z novějších seniorských sdružení můžeme uvést Ostravský debatní klub 50+ (ODEK 50+), o. s., jenž od roku 2012 připravuje besedy a setkání se zajímavými lidmi a odborníky v klubu Atlantik v centru Ostravy v ul. Čs. legií. Zájmovým aktivitám a poradenské činnosti s působností v rámci kraje se věnuje Rada seniorů ČR, o. s., Krajská rada seniorů MSK (599 445 532, 721 515 012, kr-rscr.msk@klikni.cz).

Stát se dobrovolníkem

Chtěli byste se stát dobrovolníkem nebo se sami s dobrovolníkem seznámit a trávit společně volný čas, hrát hry, číst si, povídat nebo chodit na procházky? V obou případech vám můžeme doporučit: obraťte se na dobrovolnické cen­trum ADRA Ostrava s novým sídlem na Jiráskově nám. 1439/4 v centru města (737 913 114, dcostrava@adra.cz). Rozhovorem zjistíte, zda a v jakém konkrétním programu nebo do které organizace, případně k jednotlivci byste mohli docházet. Budete proškoleni a dobrovolnická organizace za vás uhradí povinné pojištění.

Jako dobrovolníka vás ve svých řadách velmi rádi uvítají i další organizace s dobrovolnickým programem, například Charita Ostrava (733 676 692, 731 625 768) v rámci sociálních služeb pro seniory nebo občanské sdružení S.T.O.P., jež hledá dobrovolníky – kamarády pro děti (775 993 465). Kompletní nabídku získáte opět na webových portálech www.socialnisluzby.ostrava.cz a www.kpostrava.cz v rámci katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Odbor soc. věcí magistrátu

(Seriál o sociálních službách pro seniory připravovaný odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu je u konce. Od ledna vám nabídneme další díly, tentokrát s informacemi z oddělení sociální práce a metodiky k oblasti so­ciální práce ve městě Ostravě.)


Stana 9

my a evropa

Cesta do země helvétského kříže je inspirací k dalším projektům

Mladí „poslanci“ na zkušené

Na přelomu října a listopadu navštívila dvoučlenná delegace Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) podruhé zasedání celonárodního mládežnického parlamentu ve švýcarské Basileji. Jsme jedinými zástupci střední a východní Evropy, se kterými hostitelé spolupracují. Cesta do země helvétského kříže byla hrazena z dotace města Ostravy.

Součástí setkání byly semináře Jak vyúčtovat projekt a nalákat sponzory, druhý o vztazích EU a Švýcarska. „Oba byly velmi přínosné,“ uvedl Jan Žabka, student Gymnázia P. Tigrida v Porubě. „Ověřili jsme si, jak jsou financovány projekty ve Švýcarsku. Překvapilo mě, že mladí Švýcaři si myslí, že jejich země bez vstupu do EU nemá budoucnost a jednou se to bude muset stát. Naším úkolem bylo ve francouzštině přesvědčit lektora, aby nám jako sponzor přispěl na projekt.“

V průběhu pobytu mladí Ostravané navštívili basilejskou zoo a antické město Augusta Raurica. Při závěrečném plénu švýcarských mládežnických parlamentů v radnici města Basileje vystoupili s prezentací PDMMO a města Ostravy se zaměřením na Evropské město sportu 2014.

„Mám z pobytu ve Švýcarsku pozitivní dojem. Bude pro mě motivací k práci v ostravském parlamentu, inspirací k novým projektům. Jen lituji, že jsme kvůli komplikacím při cestování nestihli setkání se švýcarským prezidentem. Tak snad příště,“ dodal Jan Žabka. (js)

Mezinárodně o dopravě

Více než 5,8 miliardy korun je určeno v příštím roce na stavby a modernizace silnic a železnic v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na konferenci TRANSPORT 2014 podpořené z rozpočtu města Ostravy. „Celkový objem finančních prostředků alokovaných pro Moravskoslezský kraj v roce 2015 činí 5 808 620 tisíc korun dohromady za všechny zdroje, tedy národní i z operačních programů EU,“ upřesnil Zbyněk Hořelica, náměstek ředitele SFDI. Dobrá zpráva pro Ostravu je, že pokračuje výstavba prodloužené Rudné, na kterou se počítá s částkou 1,7 miliardy korun. Ta vyřeší celý uzel kolem VŠB-TU Ostrava, odlehčí ulici 17. listopadu a výrazně zlepší životní prostředí v Porubě.

18. ročník mezinárodní konference TRANSPORT pořádané Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje se konal 4. listopadu v ostravském Clarion Congress Hotelu za účasti představitelů ministerstev Česka, Polska i Slovenska. Smyslem akce je koordinace regionálních priorit příhraničních regionů tří sousedících zemí v rámci Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) TRITIA. (bk)

Činnost RKO ještě nekončí

Regionální kontaktní organizace v Moravskoslezském kraji (RKO) poskytuje zdarma informační a poradenské služby v oblasti rámcových programů EU. Letos měl být projekt RKO v MS kraji ukončen.

Díky programu VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji činnost organizace nekončí a bude pokračovat minimálně do konce roku 2017. Partnery RKO v navazujícím projektu jsou také VŠB-TU a OU. Finanční podporu z rámcového programu Horizont 2020 lze čerpat v letech 2014–2020, první výzvy pro leta 2014 a 2015 byly vyhlášeny již koncem loňského roku. RKO ve spolupráci s Akademií věd ČR proto pořádala semináře v oblasti informatiky, bezpečnosti, energetiky, a mobility vědecko-výzkumných pracovníků. Na podporu mezinárodních partnerství pro projekty Horizontu 2020 zorganizovala spolu s Krajskou hospodářskou komorou a partnery Brokerage event Horizont 2020. Informace na www.rko-msk.cz. (d)

Ostrava zaujala v Barceloně

Potřetí se město Ostrava zúčastnilo mezinárodního veletrhu kongresové turistiky EIBTM, který se koncem listopadu konal ve španělské Barceloně.

Cílem bylo prezentovat Moravskoslezský kraj a jeho metropoli jako lokalitu ideální pro pořádání kongresů, veletrhů a zážitkových programů. Ostrava prezentovala svou nabídku v rámci expozice agentury CzechTourism a Czech Convention Bureau. Zástupci odboru ekonomického rozvoje magistrátu se zaměřili především na evropské nákupčí. Největší zájem o naši destinaci projevili Poláci, Rakušané a Němci. Nejvíce pozornosti poutaly Dolní oblast Vítkovice a multifunkční aula Gong. (ph)

s podporou unie

Profesní rozvoj zaměstnanců úřadů v oblasti ochrany dětí

Od srpna 2014 se zaměstnanci Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů, kteří pracují na úseku sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), účastní řady školicích akcí, které mají zajistit jejich další profesní rozvoj.

Formou akreditovaného vzdělávání a supervizí jsou prohlubovány jejich odborné znalosti a praktické dovednosti ve využití všech opatření se vztahem k ochraně práv dětí. Díky odborným workshopům dochází k rozvíjení komunikace mezi jednotlivými orgány SPOD působícími na území města Ostravy a k posilování spolupráce při práci s ohroženými dětmi s dalšími fyzickými a právnickými osobami i orgány veřejné moci. Za čtyři měsíce prošlo akreditovanými kurzy 187 zaměstnanců orgánů SPOD, uskutečnilo se 14 skupinových supervizních setkání a proběhlo první pracovní setkání zaměřené na tvorbu jednotných postupů a koordinaci výkonu SPOD v Ostravě.

Vzdělávání je realizováno v rámci projektu Systémová podpora zaměstnanců orgánů sociál­ně-právní ochrany dětí působících na území statutárního města Ostravy (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. (JS)


Strana 10

co, kdy, kde ve městě

MIKULÁŠSKÝ KONCERT DĚTEM. Úspěšná hudebně-dramatická představení v hudebním cyklu pro (pra)rodiče s dětmi pokračují v DKMO 7. prosince od 16 hodin programem nazvaným Janáčku, Janáčku, koleda aneb Filharmonické svátky vánoční. Na koncertu pro děti nebudou chybět koledy a další skladby, ale také taškařice oblíbené herecké dvojice Pavla Gajdošíková – Olinka a Michal Sedláček – Vládík.
NECHYBÍ ANI OLYMPIC. Dům kultury města Ostrava nabízí v prosinci opět bohatý program, hostující divadla, koncerty, výstavy i akce pro děti. Legenda českého bigbítu Olympic tu vystoupí 13. prosince, tentýž den se uskuteční přímý přenos z newyorské Metropolitní opery Wagnerovy opery Mistři pěvci norimberští. Podrobný program na www.dkmoas.cz.
MARTIN CHODÚR PRO SENIORY. Debatní klub MY 50+ potěší 16. prosince seniory z Ostravy předvánočním koncertem zpěváka Martina Chodúra. V programu se představí žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy. Akce začne v 15 hodin v sále Janáčkovy konzervatoře a vstup je volný.
PESTRÁ NABÍDKA. Ve středisku volného času v Ostrčilově ulici je pro děti v prosinci připraven program na téměř každý den. Nechybí mikulášská nadílka, dekorativní dílny, umělecká přehlídka či výstava. Vše podrobně na www.svcoo.cz.
NATÁČELI V OSTRAVĚ. Korejští filmaři natáčeli v ostravských industriálních lokacích v srpnu letošního roku. Mezi hlavní kulisy příběhu z 60. let patří Důl Anselm v Landek Parku, Důl Michal, Dolní Vítkovice a cvičná štola ve Staříči. Industriální lokace takového rozsahu nemají v ČR obdobu. Natáčení se podařilo v Ostravě uskutečnit díky cílené komunikaci a propagaci filmové kanceláře Ostrava a Czech Film Commission. Film s názvem International Market se má v příštím roce promítat i u nás.
ZNÁME PRVNÍ JMÉNA. Do příštího ročníku mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava od 16. do 19. července 2015 potvrdili účast první umělci. Při společném koncertu vystoupí několikanásobní držitelé Grammy Sly Dunbar a Robbie Shakespeare, zřejmě nejslavnější rytmika jamajského reggae a dubu, s vizionářským norským trumpetistou Nilsem Petterem Molvaerem.
NOVÝ DEPOZITÁŘ. Ostravské kino Máj v Přívoze už dávno neslouží svému účelu. Nově se po probíhajících úpravách stane depozitářem Ostravského muzea, nabízí dva velké sály. Rekonstrukce, která skončí v závěru roku, zahrnuje mj. zateplení i bezpečnostní prvky, vnitřek musí splňovat předepsané podmínky – správnou vlhkost a teplotu pro uchovávání historických exponátů. Rekonstrukce stála zhruba 120 milionů korun.
RÁDI FOTOGRAFUJETE? Na závěr roku si vyhlídková věž ostravské radnice připravila pro své návštěvníky fotografickou soutěž. Kdo Ostravu v barvách západu slunce či noční město vyfotí, může se zapojit do soutěže o 15 volných vstupů na věž. Fotografie lze přidat na sociální síť Facebook či zaslat fotografii na e-mail vez@ostravainfo.cz. Soutěž probíhá do 31. prosince 2014.
CRYSTAL CUP. V sobotu 20. prosince si můžete předvánoční atmosféru zpestřit návštěvou taneční soutěže CRYSTAL CUP, kterou pořádá Taneční klub Trend Ostrava ve spolupráci s Tanečním klubem Jarky Calábkové Ostrava. Parket Domu kultury města Ostravy bude od 9 hod. patřit tanečním párům dětské, juniorské i hlavní věkové kategorie, které předvedou své umění ve standardních i latinskoamerických tancích. Od 19 hod. lze zhlédnout finále pohárové soutěže v latinskoamerických tancích kategorie dospělých i vystoupení obou tanečních klubů.
DVAKRÁT O PORUBĚ. Městský obvod Poruba vydal dvě knihy – publikaci Porubské sochy a reliéfy autorky Marie Šťastné titul Adresa: Ostrava-Poruba aneb Patnáct portrétů porubských osobností, mezi něž patří řada zvučných jmen. Obě knihy jsou k dostání v Infocentru na Hlavní třídě.
MĚLI ÚSPĚCH. Ostravská banda uvedla na britském festivalu Huddersfield Contemporary Music Festival premiérové skladby Petra Cíglera, Petra Kotíka a Alexe Minceka komponované přímo pro tuto událost. Festival, který patří mezi nejprestižnější pro soudobou hudbu v Evropě, se konal poslední listopadový týden ve městě Huddersfield v kooperaci s BBC.
KNIHCENTRUM. V Domě knihy Knihcentrum (bývalý Librex) se 11. prosince v 16 hodin uskuteční beseda a autogramiáda Václava Klause k jeho knize Chtěli jsme více než supermarkety.
JANEK A SZIDI V AKORDU. Dvě výrazné osobnosti populární hudby se představí v Domě kultury Akord v Zábřehu. Zpěvák a skladatel Janek Ledecký vystoupí ve čtvrtek 11. prosince (19) s recitálem Všichni dobří andělé, ve vánočním, měkčím, akustičtějším podání za doprovodu smyčcového Nostitzova kvarteta a sboru Mrňousci z Ostravy-Jihu. Speciálními hosty budou Ivan Hlas a Bohouš Josef. V úterý 16. prosince (19) rozezní sál Akordu nezaměnitelný hlas slovenské šansoniérky Szidi Tobias. Při vystoupení věnovanému hlavně novému albu Jolanka zpěvačku doprovodí kapela Band.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. Místem, které tradičně nabízí kvalitní domácí i zahraniční hudební produkci, je Klub Parník v Sokolské ulici. Z prosincového programu: Calata, předvánoční koncert skupiny věnující se historickému folku (sobota 13. 12., 20), Martin Chodúr zpívá šanson – zazní písně Hany Hegerové a legend Scotta Walkera, Toma Waitse, Roda McKuena aj. (pondělí 15. 12., 19), Boris Band Combination, vánoční koncert vynikajících ostravských muzikantů kolem Borise Urbánka (pátek 19. 12., 20).

unikátní výstava

OD ALEXANDRA K TAMERLÁNOVI aneb Válečná tažení na Hedvábné cestě

Ostravské muzeum připravilo poslední z unikátních výstav v rámci pětileté udržitelnosti projektu Revitalizace výstavních prostor Ostravského muzea, který byl jako nadnárodní projekt realizován za finančního přispění EU. Fakty a historickými předměty nevyčíslitelné hodnoty bude naplněna výstava s názvem Od Alexandra k Tamerlánovi a podtitulem Válečná tažení na Hedvábné cestě. Autory koncepce a kurátory jsou David Majer a Petr Klučina. Vernisáž je ve čtvrtek 18. prosince v 17 hodin, výstava potrvá do 28. února příštího roku.

Výstava je unikátní v několika aspektech. Události, které v mnoha směrech ovlivnily historické dění nejen v Orientu, měly přímý dopad také na dějiny Evropy a tudíž i našich zemí. Byli to především římští legionáři, kteří na počátku našeho letopočtu střežili obchodní cesty nejen na Blízkém východě, ale též v jižní a střední Evropě. Také českých zemí se přímo dotkla další válečná tažení na Hedvábné cestě: boje s Avary, invaze maďarských kmenů přímo odpovědných za pád Velkomoravské říše, později vpád mongolských jezdců, kteří se v roce 1241 jako lavina prohnali Slezskem, Moravou, Uhrami a Balkánem, a v neposlední řadě události související s výboji osmanských Turků. Tento kulturní počin je tedy jedinečný – vůbec poprvé, a to dokonce v celoevropském kontextu, bude téma válečných tažení na Hedvábné cestě zpracováno formou výstavy a doprovodných publikací. Mezi tři sta vystavených předmětů patří např. unikátní mramorová podobizna Alexandra Velikého zobrazeného jako jeho mýtický prapředek Héraklés se lví kůží přes hlavu (Národní archeologické muzeum Athény). Výstavu doplňují jedinečné modely části Velké čínské zdi, hradeb Konstantinopole, opevněné karavanseráje z Jordánska, strážní věže z Ázerbájdžánu aj. z dílny Stanislava a Evy Vrškových, kteří tvořili modely přímo pro ostravskou výstavu.

Hedvábná cesta není tématem zaměřeným pouze na obchodní, hospodářské dějiny světa, je to také nezastupitelný katalyzátor kulturní, umělecké, etnografické, tedy každodenní, náboženské, vědecko-technické a v neposlední řadě také vojenské či válečné konfrontace. A půjdeme-li ještě dál, shledáme, že větve legendární tzv. Jantarové stezky procházející Evropou z jihu na sever nejsou ničím jiným, než protažením hlavních pozemních tahů Hedvábné cesty do střední a severní Evropy (do Skandinávie), Jantarová stezka dala vzniknout i Ostravě. Jedna z větví této cesty totiž už dávno přecházela na území pozdějšího města jako brod přes řeku Ostravici. Je to argument, že Ostrava do projektů, zaměřených na fenomén Hedvábné cesty, neodmyslitelně patří.

Unikátní vystavené předměty pocházejí ze sbírek mnoha institucí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Chorvatsku, Bulharsku, Dánsku či Ázerbájdžánu a mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu. (m)


Strana 11

nenechte si ujít

NDM nabízí mimořádné zimní předplatné, může být dárkem

Premiéry slibují skvělý zážitek

Do předvánoční nálady se určitě hodí i premiéra Donizettiho opery Maria Stuarda 18. a 20. prosince v Divadle A. Dvořáka. Dramatický duel dvou královen Alžběty I. a Marie Stuartovny je vděčným tématem a doplňuje triptych Donizettiho oper o anglických královnách, patří k operním skvostům. Titulní roli nastudovaly hned tři pěvkyně – Agnieszka Bochenek-Osiecka, Jana Šrejma Kačírková a hostující mladá nadějná sopranistka z Chorvatska Sonja Šarič, která je držitelkou Ceny opery NDM z mezinárodní soutěže A. Dvořáka roku 2012. V roli Alžběty pak budou alternovat Michaela Kapustová, Jana Kurucová a Hannah Esther Minutillo.

Začátkem prosince zazářila v Divadle Jiřího Myrona premiéra muzikálu Funny girl aneb Z ošklivého káčátka hvězdou hvězd. Režisérovi Lumíru Olšovskému se podařilo obsadit do titulní role Moniku Absolonovu, která alternuje s Martinou Šnytovou, což slibuje skvělý zážitek. Nejbližší reprízy se uskuteční 10. a 16. prosince.

Národní divadlo moravskoslezské nabízí tzv. zimní předplatné na několik vybraných představení, která se uskuteční od 4. ledna do konce března nastupujícího roku. Zahrnuje devět představení, v předprodeji NDM je možné toto předplatné zakoupit jako vánoční dárek. Závěr prosince během svátků a silvestra hraje divadlo pro dobrou pohodu, nechybí ani legendární vánoční příběh Louskáček. Více na www.ndm.cz. (g)

Opera Europa u nás

Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Národním divadlem Brno uspořádalo v Ostravě 20. – 23. listopadu mezinárodní konferenci Opera Europa Brno/Ostrava 2014 na téma Rok české hudby. „Je to pro nás velká čest i výzva, ostravská opera už dokázala, že patří mezi přední české a i evropské operní domy, k odkazu Janáčkovy tvorby se hrdě hlásíme uváděním jeho oper, dbáme o uvádění oper i ostatních českých skladatelů, proto nás pořádání konference v Ostravě velmi těší,“ uvedl ředitel NDM J. Nekvasil. Delegáti také zhlédli Smetanovu Čertovu stěnu a po návratu z rodiště L. Janáčka pak derniéru opery Káťa Kabanová. Na konferenci se diskutovalo na téma opera v post-industriálním regionu, zkušenosti předali mj. ředitel Opera Philadelphia David Devan a ředitel Birmingham Opera Graham Vick. (k)

Z Vídně do Ostravy

Ve Vídni se díky podpoře americké Sorel Organization uskutečnila 24. listopadu světová premiéra skladby Pure, Cool Water autorky Judith Lang Zaimont v nastudování Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením dánsko-amerického dirigenta Nielse Muuse.

Otec autorky byl chemickým expertem na kvalitu vody. A právě jemu skladatelka narozená v Memphisu svou 4. symfonii Čistá, studená voda (Pure, cool water) věnovala. Na vídeňském koncertě vystoupila také v New Yorku žijící ukrajinská klavíristka Anna Shelest s Prokofjevovým Koncertem pro klavír a orchestr č. 2. Program vídeňského koncertu i jeho aktéry měli možnost Ostravané slyšet 27. a 28. listopadu v Domě kultury města Ostravy. (d)

Prosinec v městské galerii

Ve spolupráci s městskou knihovnou organizuje v prosinci městská galerie v pobočce knihovny ve Výškovicích putovní cyklus pod názvem Karel je nemocný a předčítá. V suterénu Trojhalí Karolina se od 8. prosince budou promítat videa a filmy pod názvem PLATOvideo02: svátky a slavnosti, každý snímek pohlíží na svátky způsobem charakteristickým pro svou dobu.

Irina Korina je známá autorka prostorových instalací z běžných, důvěrně známých předmětů, nabídne je výstava pod názvem Měřítka touhy od 10. prosince ve dvoraně haly Gong. O den později se v Gongu v 18 hodin koná koncert významného evropského tria Mockūnas – Haug – Bruun na pomezí jazzu, vážné hudby i improvizace. Zájemcům o in-line bruslení připravila městská galerie od večera 11. prosince skvělou dráhu v Trojhalí Karolina, nebude chybět umělcem nazdobený stromek i bar jako umělecké dílo. Nové čtení z poezie Petra Bezruče pod názvem Kdo na moje místo mohou zájemci navštívit od 18. prosince až do 22.března ve výstavním prostoru haly Gong. Pro školy připravuje galerie PLATO pravidelné programy, podrobněji na www.plato-ostrava.cz. (g)


Strana 12

o lidech s lidmi

Otevřete svá srdce tříkrálovým koledníkům, apeluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák

Chudoba a osamění svátkům nepřejí

Výkladní skříně obchodů a obchodních domů rozzářily Vánoce. Na náměstích vyrostly vánoční stromy, veřejná prostranství ovládla blikající světélka a třpytivé dekorace. Atmosféra začíná být sváteční a povznášející. Bohužel, neužívají si jí všichni. Opojnému kouzlu nejkrásnějších svátků v roce nepřejí chudoba a bezdomovectví, stejně jako stáří a osamění.

Největším dárcem je město Ostrava

Vnést kapku naděje do života těch, kteří se ocitli na okraji společnosti, si klade v těchto dnech za cíl řada subjektů. Jedním z nich je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1991 za účelem poskytování pomoci všem, kteří ji potřebují. V současné době provozuje osmnáct sociálních a dvě zdravotnické služby hospicového typu, které doplňují dvě dobrovolnická centra. Denně tyto služby využívá více než 700 osob. Lidí, na které dolehl podzim života, stižených zdravotními nebo duševními obtížemi, opuštěných matek s dětmi a osob, které se ocitly bez přístřeší. Je mezi nimi také mládež vystavená svodům drog a trestné činnosti, na druhé straně senioři, kteří stanuli na sklonku své životní pouti. Zhruba 250 zaměstnanců charity a dalších šest desítek externistů z řad psychologů, lékařů, supervizorů se k nim snaží přistupovat s lidskostí a pochopením. „Naším posláním a cílem je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, postavení či barvu pleti. Pomoc poskytujeme na základě křesťanských hodnot, a k těm patří akceptování člověka jako neopakovatelné bytosti se svojí důstojností od narození až po závěr života,“ vysvětluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Rozsahu služeb poskytovaných Charitou Ostrava odpovídají i finanční náklady na jejich realizaci. Ty se za loňský rok vyšplhaly k částce 107 milionů korun. V asi 60 procentech je organizace uhradila z vlastních zdrojů, významně ale pomohli i veřejní dárci. Největším z nich bylo město Ostrava, jehož příspěvky pokryly okolo 20 procent rozpočtu. Další peníze poskytla ministerstva, kraj a evropské fondy. Prostředky od sponzorů a z veřejných sbírek představují asi 3 procenta celkové částky, nicméně právě ony jsou pro charitu obzvlášť důležité. Jsou důkazem podpory a sepětí s veřejností, a to je hodnota, která se pomocí finančních ukazatelů jen těžko vyjádří.

Caritas znamená milosrdná láska

Duch Vánoc, který si začíná podmaňovat město, je patrný už i v charitních zařízeních. Doba vánoční, pro většinu chvíle pokoje, klidu a míru, je tu ale pro některé klienty stižené osamělostí, chudobou a sociálním vyloučením spíše časem zvýšené frustrace. Charitní pracovníci se je proto snaží vytrhnout z každodenních starostí a dát jim možnost zasednout k vánočnímu stolu, zaposlouchat se do koled, zúčastnit se vánoční bohoslužby. „Název charita je odvozen z latinského slova caritas, které překládáme jako »milosrdná láska«. Právě takovouto lásku, pokoj a dobro bychom chtěli vnést do mysli našich uživatelů, aby i pro ně byly svátky opravdu radostné a pokojné,“ vyslovuje přání ředitel Pražák.

Díky tradičním vánočním sbírkám a dalším akcím k tomu mohou přispět i lidé, kteří nejsou s charitou svázáni. Vánoční cukroví, zimní oblečení, spotřební kosmetiku nebo dárky pro děti mohou přinést přímo do azylových domů nebo nízkoprahových zařízení pro lidi bez přístřeší. Mohou přispět do sbírky na podporu charitních hospiců, která se koná v prostorách obchodního centra Nová Karolina nebo mohou 9. prosince přinést do baru Modrá myš ve Stodolní ulici dárky pro děti z azylového domu pro matky s dětmi a zároveň se pobavit na hudebním večeru Dárek Jam, který pořádají známí ostrav­ští hudebníci a herci Národního divadla moravskoslezského.

Kdo otevře své srdce?

Vrcholem vánočních aktivit pak bude Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude určen na podporu tréninkového centra pro lidi ze startovacích bytů nebo na přímou humanitární pomoc lidem bez přístřeší. „Budeme opravdu rádi, pokud lidé, které navštíví koledníci Charity Ostrava, jim otevřou nejenom své dveře, ale také svá srdce,“ věří Ostravanům Martin Pražák. „Člověk by měl mít v sobě dostatek pokory a sebereflexe, aby si uvědomil, že do svízelné situace se může dostat každý. Proto v době, kdy na tom nejsme nejhůř, bychom měli umět podat pomocnou ruku. Svým blízkým, ale třeba i těm, kteří žijí v osamění či na ulici,“ apeluje. Bohuslav Krzyžanek

MARTIN PRAŽÁK je absolventem bakalářského studia se zaměřením na sociální a charitativní práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Charitě Ostrava pracuje od roku 1993. Přivedla ho do ní výchova s důrazem na humanitní a duchovní hodnoty, ale hlavně zkušenost se zdravotně postiženými při ročním pobytu v nemocnici a rehabilitačním ústavu po těžkém sportovním úrazu. Svého rozhodnutí nelituje. Práce v charitě mu dává pocit naplnění, pocit, že nežije nadarmo. „Nejsem vyznavačem dnešní konzumní totality, pro mne stále platí, že důležitější je být, než mít,“ říká.

Akce Charity Ostrava v období Vánoc

● Hudební večer Dárek Jam. 9. 12., 20 hod., bar Modrá myš, ul. Stodolní. Lze přinést dárky pro děti z azylového domu pro matky s dětmi a přispět na jeho provoz.
● Vánoční sbírka na podporu hospiců sv. Lukáše a sv. Kryštofa. Prosinec 2014, leden 2015, OC Forum Nová Karolina. Na stejný účel bude určen poplatek za zapůjčení bruslí a použití kluziště.
● Sbírka vánočního cukroví, zimního oblečení, kosmetiky. Průběžně. Charitní dům a noclehárna sv. Františka, Vítkovice, ul. Sirotčí 41 (tel. 599 527 496, 737 553 171); Charitní dům sv. Benedikta Labre, Vítkovice, ul. Lidická 54 (599 526 909, 731 625 788); Charitní dům pro matky s dětmi sv. Zdislavy, Zábřeh, ul. Kapitolní 14(599 527 494, 737 553 160). Podrobnosti: http://ostrava.caritas.cz/.
● Tříkrálová sbírka. Ostrava, leden 2015.


Strana 13

z archivu města

O šikovných rukou, laskavých a štědrých srdcích obyvatel Ostravy a okolí v minulosti

Na shledanou u Vánočního stromu republiky

„Až v neděli v podvečerním šeru rozhoří se na hlavním náměstí ostravském vánoční strom a zalesknou se na něm ozdoby, až sta očí zatknou se do zeleně, zahraje hudba, rozpěje se zpěváků sbor – v tom okamžiku sáhne nám něco k srdci, rozteskní je a v hlubokém dojmu zamží se oči všem. Toť nezvratný důkaz, že každý člověk má v nitru svém ukryto dobro…“ Takto poeticky v roce 1926 začala svou předvánoční úvahu Marie Pošíková, aktivní členka ostravského dobročinného spolku Ludmila, který byl založen na počátku 20. století za účelem pomoci sirotkům a chudým dětem.

V předvánočním a vánočním čase pořádaly ostravské spolky, jednoty a instituce mikulášské a vánoční nadílky a charitativní akce často spojené s kulturním vystoupením dětí. Tak například Ostravský kraj zval v roce 1926 do sálu Katolického domu v Moravské Ostravě (dnes Přívozská 8) na neděli 26. prosince na vánoční hru se zpěvy s názvem Za tatíčkem, o štědrém večeru roku 1918, kterou pro své příznivce a přátele připravili sirotci z útulny spolku Ludmila.

Jako v Kodani či Brně

Novodobou oblíbenou charitativní akci adventního času se staly v období první republiky sbírky ve prospěch Vánočního stromu republiky. Vzorem se stal podobný zvyk z dánské Kodaně a také příklad prvního brněnského Stromu republiky z roku 1924. Na Masarykově náměstí v Ostravě byl vztyčen Vánoční strom republiky poprvé v roce 1925. Jak taková slavnost, ze které se stala tradice, probíhala, popsal místní tisk o rok později takto: „V pátek o 8. hodině strom přivezen na náměstí Masarykovo a ozdoben věnci uvitými školní mládeží starobělskou. Namontování žárovek, které laskavě zapůjčil ředitel továrny Lux, obstará Moravskoostravská elektrářská společnost. V neděli přesně po odbití 4. hodiny odpoledne bude slavnost zahájena fanfárami. Pak zazpívány budou sbory Lumíra a Záboje, starosta města pan poslanec Prokeš přednese slavnostní projev a útulenský sirotek Ludmily báseň o stromu na náměstí. Hymnami a promenádním koncertem bude slavnost zakončena.“

Veselá za smutnou

V období hospodářské krize ve 30. letech 20. století obnovovala Okresní péče pro mládež v Moravské Ostravě po krátkém přerušení (v letech 1930–1933 se akce nekonala) postavení Vánočního stromu republiky s nadějí, že opět získá tolik potřebné finanční prostředky pro sociální činnost. V prosinci 1934 vymysleli pořadatelé následující realizaci akce: „Již od rána se scházeli na Masarykově náměstí Ostraváci a vysoký smrk budil u nich značnou pozornost. Prohlíželi si 30 smutných dětských hlaviček, které malovali chlapci v útulku pro nezaměstnanou mládež v Přívoze. Jakmile se vybere 1000 Kč, zmizí vždy jedna smutná hlavička a bude nahrazena veselou. V 11 hodin byla zahájena slavnost fanfárami z Libuše, kterou zahrála hudba ostravské policie, a v té době se shromáždilo kolem stromu asi 3000 lidí.“

Dílo se podařilo

Následovaly projevy, recitace, hymna československá a dánská, na památku místa, kde se tradice vánočního stromu zrodila. Za první den bylo vybráno 3800 Kč a místní tisk s potěšením oznamoval: „Ačkoliv bylo mnoho těch, kteří se v Ostravě dívali s nedůvěrou na ten letos obnovený vánoční strom republiky, dnes musí již každý uznati, že se dílo podařilo, a že dokonce předstižena byla očekávání. Slouží jen ke cti občanů moravskoostravských, že takovým přímo skvělým způsobem osvědčili, že i v té černé Ostravě nevymřela dosud dobrá srdce…“ Nakonec akce vynesla i s oceněním věcných darů částku přes 57 tisíc, které byly rozděleny nejkřiklavějším případům dětské bídy na Ostravsku.

Návrat ke tradicím

Během války byla tradice Stromů republiky přerušena a k její celostátní obnově došlo až v roce 1945 pod záštitou choti prezidenta republiky Hany Benešové. V osvobozené Ostravě se v prvních poválečných letech opět ozdobila některá veřejná prostranství včetně Masarykova náměstí vánočními stromy s kasičkami pod nimi. Česká sociální pomoc, okresní úřadovna v Ostravě mohla s upokojením oznamovat, že v roce 1946 bylo u dvanácti vánočních stromů republiky vybráno 856 tisíc Kčs, což byl nejlepší výsledek od zavedení této tradice. Výtěžek sbírky měla Okresní péče o mládež použít na stravovací a ošacovací akci školní mládeže. Jana Prchalová


Strana 14

aktivní senior

Trénujete paměť?

Občanské sdružení Senior servis pořádá další kurz trénování paměti pro seniory. Kurz začíná 6. ledna 2015 v Gajdošově ulici 39 v Moravské Ostravě. Kurz má osm lekcí v délce 1,5 h, probíhá kaž­­dé úterý v době od 9 do 10.30 h, cena je 250 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel. č. 776 763 519.

Přijďte zavzpomínat

Paměť Ostravy, tak se jmenuje projekt, který uspořádala Knihovna města Ostravy. Senioři přispívali do projektu vzpomínkami i nejrůznějšími materiály. Městská knihovna zve všechny zájemce na slavnostní ukončení projektu ve středu 10. prosince ve 14 hodin v sále ústřední budovy knihovny u Sýkorova mostu v Ostravě, v pasáži knihovny se uskuteční také vernisáž výstavy všeho, čím senioři do projektu přispěli. Mnozí z nich budou osobně interpretovat své vzpomínky, v programu vystoupí také děti. Vstup je zdarma, aktivitu finančně podpořilo město Ostrava. (g)

Vystavovali vzpomínky

V listopadu město uspořádalo výstavu Vzpomínky zmizelé v čase ve spolupráci s domovy seniorů Čujkovova, Iris, Korýtko, Slunovrat a Slunečnice, Charitou Ostrava a Slezskou diakonií, ale také Ostravským muzeem, které poskytlo expozici důstojné místo. Cílem bylo představit veřejnosti možnosti vzpomínkové terapie a současně odkrýt bohatost života lidí, kteří jsou dnes klienty ostravských příspěvkových nebo neziskových organizací z oblasti sociální péče. Expozice navázala na minulé dva ročníky reminiscenčních výstav. Foto: B. Krzyžanek

Rozsvíceno! Teď ještě sníh…

Prokešovo náměstí a radnice se po roce opět zahalily do svátečního hávu. O podobě vánoční a novoroční výzdoby už tradičně rozhodli formou ankety občané. Zvítězil projekt společnosti S.O.S. – Dekorace. Jeho centrálním bodem je deset a půl metru vysoký umělý vánoční strom zdobený světelnými řetězy a flash blesky. Fasádu radnice zkrášlují světelné závěsy, girlandy a krápníky, stromy na náměstí jsou vyzdobeny řetězy, stožáry veřejného osvětlení obepínají světelné kužely ve tvaru vánočního stromu. Veškerá výzdoba je provedena v úsporné LED technologii, dominujícími barvami jsou champagne bílá a studená bílá. Dekorace bude svítit do 6. ledna. Za její zapůjčení, instalaci a demontáž zaplatí město téměř milion korun. (bk)

Jsou ekologickou školou

Střední průmyslová škola a gymnázium akademika Heyrovského v Ostravě získala certifikát ekologická škola. Ocenění získala zejména za uspořádání celokrajské environmentálně zaměřené konference, jejímž cílem bylo podpořit vztah k přírodě a našemu regionu. Zařadila se tím do trojice krajských vítězů ze třech kategorií – mateřská, základní a střední ekologická škola. Vítězové obdrželi na podiu Janáčkovy konzervatoře certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a dárkové poukazy na nákup pracovních pomůcek, knih a experimentálního vybavení pro přírodovědné obory v hodnotě 25 tisíc korun. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 73 škol, které se systematicky věnují oblasti životního prostředí. Pořadatelé ohodnotili také nejúspěšnější žáky středních škol v regionu. (ph)

Zveme vás do vesmírného kina

Po tři roky trvající rekonstrukci je od začátku prosince otevřeno Planetárium Ostrava, které v Krásném Poli pod novým názvem provozuje VŠB-TU. Srdcem hvězdárny je „astronomické kino“ s napodobeninou hvězdné oblohy o průměru přes 13 metrů, umožňující sledování planet a dalších efektů ve 3D projekci z hlediště se stovkou polohovacích křesel. Divák spatří západy a východy nebeských těles, zažije simulovaný let vesmírem a další atrakce. Novinkou je také Experimentárium a venkovní amfi. Kopule hvězdárny je vybavena novým dalekohledem s možností pořízení vlastních digitálních fotografií. Planetárium je otevřeno denně. Základní vstupné činí 90 Kč. Více na www.planetariumostrava.cz. (vi)


Strana 15

Tribuny pro Zlatou tretru rostou

Pořadatel Zlaté tretry TK Plus, společnost Vítkovice Aréna a město Ostrava informovali o událostech, které moravskoslezskou metropoli čekají.

První náměstek primátora Lumír Palyza vyzvedl zisk pořadatelství Kontinentálního poháru v roce 2018, úspěch Ostravy a české atletiky na diplomatickém poli. Ocenil podíl všech, kteří kandidaturu dotáhli do úspěšného konce. „S podporou mítinku Zlatá tretra 2015 v rozpočtu města počítáme, diváci ho budou moci sledovat už z dokončených tribun stadionu,“ ujistil Palyza.

Podle Kamila Vrubla, šéfa Vítkovice Aréna a. s., rekonstrukce a dostavba stadionu pokračuje podle plánu. Na Tretru budou pro diváky k dispozici také severní a jižní tribuna. Multifunkční městský stadion s kapacitou 15 tisíc diváků má být kompletně hotov v září 2015.

To už bude mít za sebou Zlatou tretru 2015 (26. května). Pořadatelé představili první šampiony: ukrajinského výškaře Bondarenka, francouzského tyčkaře Lavillenieho a další. Bolt? „Trénuje a je zdravý. Na jeho případný start jsme připraveni,“ podtrhl manažer Tretry Alfonz Juck.

Fanoušci atletiky, pozor! Předprodej na Zlatou tretru začne již v průběhu prosince. Lístky na hlavní tribunu budou za 1500 korun, ostatní místa za 300 a 200 korun. (vi)

Vánoční kluziště!!!

Na Masarykově náměstí provozuje společnost SAREZA s podporou města Ostravy, centrálního obvodu a dalších sponzorů ledovou plochu. Pátý ročník akce Vánoční kluziště!!! přilákal během prvního týdne stovky milovníků bruslení na přírodním ledě.

Kluziště bylo otevřeno 29. 11. (foto na str. 16). Bruslí se denně do 10 do 20 hodin do neděle 4. ledna. Vloni se návštěvnost vyšplhala na 17 tisíc lidí, což dokazuje velkou oblibu této atrakce. Jako každý rok je bruslení zdarma. Zpoplatněny jsou půjčovna a brusírna bruslí, SAREZA tučňáci, jako pomůcka pro výuku bruslení, a šatna. V areálu kluziště je k dispozici občerstvení a sociální zařízení. Kromě bruslení veřejnosti dává SAREZA možnost také organizovaným školním třídám. Připravila program, soutěže, diskotéky na ledě, hokejové a krasobruslařské exhibice apod. Informace můžete sledovat na www.vanocnikluziste.cz i na facebooku SAREZAostrava. (hr)

kam za sportem

HOKEJ. ČEZ Aréna: Vítkovice v. Brno (pá 12. 12., 18.20), Vítkovice v. Zlín (pá 26. 12., 15.30), Vítkovice v. Liberec (út 30. 12., 17), Vítkovice v. Olomouc (ne 4. 1., 15.30).
BASKETBAL. Po utkání s Brnem (so 6. 12.) liga mužů v Bonver Aréně (Tatran): NH-Opava (st 17. 12.), NH-Kolín (út 30. 12.), NH v. Ústí n. L. (st 7. 1.). Vždy v 17.30 h. Liga žen v hale Tatran: SBŠ-USK Praha (ne 21. 12., 15).
VOLEJBAL. Extraliga mužů v hale na Hrušovské: VK-Liberec (so 13. 12., 17). Extraliga žen v hale na Varenské: TJ-Olomouc (so 13. 12., 17).
FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice-Bohemians (pá 19. 12., 18), Ostrava-Otrokovice (ne 21. 12., 17), Vítkovice-Ostrava (so 3. 1.). Extraliga žen: Ostrava v. Chodov (ne 7. 12., 15), Vítkovice v. Boheminas (so 13. 12), Ostrava v. Jičín (ne 21. 12., 14). Vítkovice hrají zápasy v SC na Dubině, FBC Ostrava v hale v Muglinově.
OCELÁŘSKÝ POHÁR. Basketbalový klub NH Ostrava pořádá ve dnech 27.-29. 12. 51. Ocelářský pohár pro hráče U 15, 17 a 19 s mezinárodní účastí. Hrát se bude v Bonver Aréně a na Varenské. (vi)

Běžci vyrazí na Štěpána

TJ Liga 100 ve spolupráci se Sarezou a TJ VOKD pořádají 37. ročník Štěpánského běhu. V pátek 26. prosince v 10 hodin startuje ze Sportovního areálu Sareza (bývalý stadion TJ VOKD) ve Skautské ulici v Porubě. Prezentace závodníků bude probíhat od 8.15 do 9.35 hod, startovné činí 100 Kč. Pořadatelé vypsali čtyři mužské kategorie (do 39, 49, 59 a nad 60 let) a tři ženské kategorie (do 34, 44 a nad 45 let). Běžci závodí na vlastní zodpovědnost. Trať závodu je dlouhá 15 kilometrů a vede ulicemi Poruby. (jh)

Kde se ještě bruslí?

V pracovní dny od 15 do 19 hodin, o víkendech od 12 do 19 hodin se bruslí na syntetickém ledě u Fora Nová Karolina. Vstupné je 20 Kč, nutné půjčení bruslí zdarma. Výtěžek poputuje do hospiců sv. Lukáše a sv. Kryštofa. V multifunkční hale ČEZ Arény je veřejné bruslení vždy o víkendech (16.30 až 18.30 h) za 40 Kč. Příznivci inline bruslí mohou využít kryté prostory Trojhalí nebo areál U Cementárny ve Vítkovicích. Více na www.trojhali.cz a www.sareza.cz. (ič)

Házenkářky Poruby v evropském osmifinále

Do třetice to děvčatům vyšlo v Challenge Cupu

Na třetí pokus postoupily házenkářky DHC Sokol Poruba do další fáze evropského poháru. Před dvěma lety nestačily v Poháru EHF na ruskou Astrachaň, vloni na švédský Höör a teprve letos vyřadily v Challenge Cupu tým Juve Lis z Portugalska.

Vzhledem k výkonnostnímu rozdílu mezi českou a portugalskou házenou se sice postup našich děvčat dal předpokládat, navíc po dohodě obou klubů se oba mače hrály v Ostravě, přesto Porubanky neponechaly nic náhodě a připsaly si cenná „evropská“ vítězství. V sobotu 35:19 (16:11) a o necelých 24 hodin později znovu v hale na Hrušovské 37:18 (17:10).

Nejvíce branek domácích vsítily Kostelná a Minarčíková po 11, Marčíková 10, Šviráková 9, Adámková 8, Bělohoubková 6, Revajová 5 atd. – Silvaová 10, Mendesová 7 atd.

V osmifinále Challenge Cupu los DHC Sokol Poruba přisoudil znovu portugalské soupeřky klub Colegio de Gaia z předměstí Porta. Hrát se bude 7. a 14. února 2015. (liv)


Strana 16

V centru voní led a jehličí

V předvečer první adventní neděle bylo na Masarykově náměstí slavnostně otevřeno Vánoční kluziště!!! S maskotem akce tučňákem Robertem bruslení zahájil první náměstek primátora Lumír Palyza s jednatelem společnosti SAREZA Jaroslavem Kovářem (horní snímek). O čtyřiadvacet hodin později se centrum zaplnilo stovkami lidí, především rodinami s dětmi. Přišli se podívat na rozsvícení vánočního stromu a první den vánočních trhů. Pohodový adventní čas a hezké svátky jim popřáli (na dolním záběru zleva) biskup František Lobkowicz, primátor Ostravy Tomáš Macura a starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová. (vi)

adventní tipy

Přijďte si společně zazpívat koledy, vyberte si program

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Na tradiční akci Česko zpívá koledy se v různých městech i místech ČR rozezní vánoční písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. V Ostravě posílí zpěváky Martin Chodúr, zpívat se bude v Trojhalí Karolina 10. prosince od 18 hodin, vstup zdarma.
BETLÉMY. Na Výstavišti Černá louka v Ostravě se až do 21. prosince v pavilonu C koná výstava betlémů ve spolupráci s polskými umělci, nabízí více než 400 dětských betlémů vytvořených v rámci projektu Betlémy bez hranic a vyřezávaná díla polského umělce Józefa Burszyka. Výstavu betlémů však nabízí až do 4. ledna také Slezskoostravský hrad, o Stříbrné sobotě a neděli 13. a 14. prosince také předvánoční jarmark s ukázkami řemesel a vánočních zvyků i prodejem vánočního zboží.
VÁNOČNÍ TRHY. Tradiční vánoční trhy na Masarykově náměstí začaly už 30. listopadu. Nechybí venkovní kluziště, betlém, Ježíškova pošta nebo projížďky na velbloudovi. Podrobný program na www.ostravskevanoce.cz. Od 9. prosince až do Vánoc se také na Hlavní třídě v Porubě konají vánoční trhy. Vánoční trhy se v hale ČEZ Arény uskuteční letos od 16. do 21. prosince vždy od 9 do 18 hodin.
PORUBA. Adventní koncerty na Hlavní třídě u kruhového objezdu se budou konat od 9. do 11. prosince vždy od 15 do 17 hodin. Hned v úterý 9. 12. si s dětmi ze ZŠ Bulharská zazpívá Petr Kotvald. Všechny tři dny zahrají a zazpívají děti z porubských MŠ a ZŠ, domu dětí a mládeže a ze ZUŠ J. Valčíka.
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA. Už pátou sezonu se vždy o adventním čase mohou velcí i malí diváci v Komorní scéně Aréna těšit na Vánoční hru aneb O tom slavném narození. Autorem Vánoční hry je dramaturg Arény Tomáš Vůjtek. Představení, které je vhodné především pro rodiny s většími dětmi, bude na repertoáru pouze v adventní neděle, tedy 7., 17. a 21. 12. 2014 vždy v 17 hodin.
LOUTKY KAŽDOU NEDĚLI. Každou prosincovou neděli nabízí Divadlo loutek Ostrava i několik představení pro děti. Hra Štědrý den malého Jakuba k nim přibude od 5. prosince.
GOSPELOVÉ VÁNOCE. V Clarion Congress Hotelu (bývalý hotel Atom) se 15. prosince od 19 hodin uskuteční koncert Gospelové Vánoce v podání skupiny černošských umělců, zazní gospely, spirituály, evergreeny, ale též vánoční koledy.
ADVENT DĚTEM. Dům kultury města Ostravy uvede 20. prosince v 15 hod. pohádku Vánoční hvězda hostujícího Divadla Scéna Zlín. O den později v 16 hod. pak přímý přenos představení Alenky v říši divů Královského baletu Londýn. Zábavný Silvestr na zkoušku se pro děti koná 31. prosince v 10 hod. tamtéž.
ZOO OSTRAVA. Po celou zimu až do konce března platí v ostravské zoo nižší zimní vstupné. Strojení stromečků se tu uskuteční 13. prosince.
BASIKOVÁ V KOSTELE. Tradiční předvánoční koncert pořádá 16. prosince od 19 hodin Kulturní centrum Poruba v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci. Duchovní a současné písně zazpívá Bára Basiková.
FILHARMONICI ADVENTU. Janáčkova filharmonie Ostrava připravuje na 17. prosince koncert společně s Čechomorem v multifunkční hale Gong, 18. a 19. prosince pak koncert v DKMO s dirigentem Jakubem Hrůšou, zahraje violoncellista Narek Hakhnazaryan. Vánoční koncert filharmoniků se uskuteční 22. prosince a v evangelickém, Kristově kostele v Ostravě, na programu jsou Hej vánoce, dlouhý noce a Rybova Česká mše vánoční.
SOUZNĚNÍ. V rámci každoročního adventního festivalu Souznění se v Domě kultury města Ostravy uskuteční 14. prosince galakoncert s Danem Bártou.