Prosinec 2007

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Dvacet tisíc Ostravanů se projelo autobusy po tolik očekávané nové komunikaci

Dálnice D47 dorazila do Ostravy

Konečně! Od 1. prosince začal sloužit sedmnáctikilometrový úsek dálnice D 47 mezi Ostravou a Bohumínem. V tuto chvíli ještě nefunguje propojení na páteřní dálnici České republiky D1, ale přesto slavnostní stříhání pásky na Rudné bylo mimořádnou událostí, na kterou dorazil i prezident Václav Klaus. Právě zdejší kilometry dálnice doplnily celkovou statistiku v České republice na prvních tisíc kilometrů dálnic a rychlostních komunikací. To připomněl i prezident a zároveň vyslovil přání mnohých motoristů: "Jsem stoprocentně přesvědčen, že ta druhá tisícovka bude vybudována za pětinu nebo čtvrtinu doby, než tomu bylo doposud."

Obyvatelé Ostravska na budování dálnice čekají od sedmdesátých let, v posledním desetiletí se dálnice stala existenční nutností pro další rozvoj regionu. Proto lidé využili možnosti a přišli na slavností zahájení. "Je to průlom, už jsem tomu nevěřil, že se ještě dožiji dálnice v Ostravě," řekl Jaroslav Malý, důchodce z Poruby. "Chodil jsem tu na procházku a díval se, jak stavbaři pokračují. Znám to tu dobře, přesto jsem ale dnes přišel se projet autobusem až do Bohumína a dovědět se něco víc," konstatoval pan Malý. Stejně jako on přišly tisíce dalších. Dopravní podnik, který převážel návštěvníky mezi záchytnými parkovišti a Rudnou, uvedl, že během soboty autobusy přepravily po dálnici kolem 20 tisíc cestujících. Už od jedenácti hodin dopoledne přijížděli první zájemci, ani déšť neodradil celé rodiny od této slavnosti. Někteří chtěli vidět prezidenta, jiní pestrý program, který vyvrcholil koncertem skupiny Buty a ohňostrojem, lákadlem byla ale hlavně projížďka po dálnici. "To počasí je příšerné, ale my jsme to vyřešili skvěle - nejdříve jsme se podívali na stříhání pásky, prohlédli si tady prezentace a exhibiční programy, projeli si dálnici autobusem, svezli se zpátky do Avionu, tam si "zašopovali" a teď navečer se vracíme na koncert a těšíme se hlavně na ohňostroj," libovala si devatenáctiletá Aneta Procházková, kterou v nevlídném počasí doprovázel přítel Pepa.

Nový úsek D 47 je soupisem technických unikátů. Přes město se na ni převezlo šest milionů kubíků druhotných surovin. V základech silnice zmizelo několik hald a hromady strusky. Šest kilometrů vede pouze po mostech kvůli poddolování. Bylo nutné zmenšit jeden rybník, postavit stožár pro čapí hnízdo a objevilo se zhruba asi pět kilometrů zábran pro usměrnění tahu obojživelníků. Na pouhých sedmnácti kilometrech je dvaačtyřicet mostů a jeden z nich visí na sto třiceti šesti kilometrech silných lan. Nejdelší most nového úseku dálnice vedený přes železniční trať a řeku Opavu je dlouhý 738 metrů, další přes Polaneckou, Rojek a železniční trať potom 587 metrů. Významná je také celková délka svodidel na novém úseku dálnice. Sto kilometrů tvoří ocelová svodidla, betonových je kolem třiceti kilometrů.

"Z Prahy do Ostravy se svezeme na konci roku 2009 s tím, že příští rok v dubnu otevřeme úsek mezi Bílovcem a Rudnou, v závěru stejného roku úsek mezi Bělotínem a Lipníkem a úsek mezi Bělotínem a Bílovcem v roce 2009. Na státní hranici s Polskem bude vše propojeno v roce 2010 ," uvedl Alfréd Brunclík z Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči ještě nepotřebují dálniční známku. Bude nutná zřejmě za dva roky, kdy se stále ještě rozestavěný zbytek dálnice napojí u Lipníku nad Bečvou na zbytek republikové dálniční sítě. Jak ale uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar, vedení města chce dosáhnout toho, aby dálnice v katastru Ostravy byla pro osobní automobily bezplatná i poté, co moravskoslezská část dálnice naváže na D 1. "Chceme, aby tato komunikace pomohla zlepšit dopravní situaci ve městě a nenutila řidiče kvůli poplatku se vrátit zpět do ulic Ostravy, když by bylo pro ně výhodnější využít pro průjezd městem dálnici," uvedl P. Kajnar.

Ředitelství silnic a dálnic očekává, že bude nový úsek dálnice D 47 velmi intenzivně využíván. Do roku 2015 se počítá s nárůstem intenzity dopravy v oblasti Ostravy až na 40 tisíc vozidel denně. (pb)

Foto:
Význam otevření nové dálnice potvrdila i návštěva prezidenta Václava Klause, kterého náš objektiv zachytil s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem
Ani nepříznivé počasí neodradilo Ostravany od velké události.
Důvod k úsměvu měli i prezident Václav Klaus, gene­rální ředitel ODS Tomáš Vítek, závodník Karel Loprais a náměstek primátora Vojtěch Mynář.

zpět na začátek stránky

Strana 2

Testy potvrdily možnost použití alternativního paliva

Laguny zřejmě zmizí v roce 2010

Pověstné laguny, nádrže s vyjetým motorovým olejem, trápí Ostravu už léta. O řešení této velké ekologické zátěže v bezprostřední blízkosti obydlené části Ostravy se začalo mluvit po roce 1989. V současnosti je lokalita středem pozornosti ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí. Ministr průmyslu Martin Říman spolu s náměstkem ostravského primátora Daliborem Madejem a představiteli dalších institucí si stav lagun prohlédli v pondělí 19. listopadu na kontrolním dni.

Od poslední návštěvy ministra Římana na kontrolním dni lagun v červenci se některé záležitosti posunuly dopředu. Například sdružení Čistá Ostrava získalo všechny podklady pro dopracování dokumentace EIA dle požadavků ministerstva životního prostředí. Od července do října byla provedena série dopravních a spalovacích zkoušek v cementárnách. Alternativní palivo, které vzniká přidáním vápna a uhelného prachu do vytěžených olejů, bude možné používat ke spalování v mnoha zařízeních. Všechny zkoušky tuto možnost potvrdily. V cementárnách se má celkem spálit 60 000 tun palivové směsi za rok. Dále byla zpracována dokumentace pro územní řízení pro stavební objekty a provozní soubory, které je možné realizovat před ukončením procesu EIA. Počátkem listopadu nabylo právní moci územní rozhodnutí na stavební objekty nepodléhající EIA, které vydal magistrát města Ostravy.

Správkyně konkurzní podstaty společnosti OSTRAMO Vlček požaduje, aby stát narovnal kupní cenu, za kterou v roce 1997 zpět odkoupil areál ostravských lagun. Pokud by stát na mimosoudní vyrovnání nepřistoupil, byla by likvidace ropných lagun znemožněna, protože by stát ztratil pozemek, na kterém se laguny nacházejí. V důsledku toho by nemohly pokračovat práce na likvidaci ropných kalů, které mají být dokončeny v roce 2010.

Ke zpětnému odkupu došlo poté, co se firma OSTRAMO Vlček, která areál lagun privatizovala a zavázala se odstranit ekologickou zátěž, dostala do ekonomických potíží. Stát tehdy prostřednictvím s. p. DIAMO areál lagun odkoupil za 1 Kč. Tuto cenu považuje věřitelský výbor za příliš nízkou a požaduje její narovnání do výše 27 milionů Kč. Podle ministra Martina Římana se však zahrnutí areálu ostravských lagun do konkurzní podstaty podaří zabránit a likvidace ropných odpadů tak ohrožena nebude. Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravuje návrh usnesení vlády, podle kterého má s. p. DIAMO na mimosoudní vyrovnání přistoupit a požadovanou sumu uhradit. (ok)

Foto:
Ministr Martin Říman si laguny prohlédl v doprovodu náměstka primátora Dalibora Madeje (vlevo)

Schválili rozpočet

Na svém letos posledním zasedání ve středu 12. prosince schválilo Zastupitelstvo města Ostravy rozpočet města na rok 2008. Návrh byl zveřejněn na úřední desce magistrátu a také na webových stránkách města. Podrobné, úplné znění návrhu rozpočtu bylo k nahlédnutí ve středisku informačních služeb i na odboru financí v budově magistrátu. "Písemné připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané podávat až do 11. prosince, neprojevili však valný zájem," řekl náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý. Na středečním zasedání zastupitelstva byl rozpočet schválen dvaačtyřiceti hlasy. (k)

Babybox bude

Rada města Ostravy odsouhlasila zřízení babyboxu v Městské nemocnici v Ostravě.

I přes řadu argumentů, které hovoří proti (odložení dítěte do babyboxu je dle platných právních předpisů možno kvalifikovat jako trestný čin opuštění dítěte, v rozporu s Úmluvou o právech dítěte je popřeno právo dítěte znát svůj genetický původ a své rodiče, je nemožné zjistit jeho rodinnou anamnézu), komise zdravotnictví s odkazem na argument, že záchrana života člověka je nadřazena všem právním normám, zřízení babyboxu doporučila a rada města jednomyslně schválila.

Ředitel Městské nemocnice Ostrava obnoví jednání s občanským sdružením STATIM - Babybox pro odložené děti kvůli nákladům na zřízení babyboxu a následně zahájí práce na zřízení babyboxu a jeho provozování. (av)

Změna tel. linek

Od 1. ledna 2008 dojde k přečíslování telefonních linek oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy se sídlem na ul. Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava (naproti Hotelového domu Jindřich na ul. Nádražní).

Nové telefonní kontakty:

Linka 844 12 13 14 - kontaktní centrum (poskytování informací o vyřizování úředních věcí v jednotlivých agendách, např. úřední hodiny, potřebné doklady apod.), linka 599 446 060 - občanské průkazy, linka 599 446 061 - evidence obyvatel, linka 599 446 062 - cestovní doklady.

Občanům se omlouváme za případné nepříjemnosti způsobené přečíslováním telefonních linek, jehož cílem je především zkvalitnění úrovně služeb poskytovaných občanům. (mk)

zpět na začátek stránky

Strana 3

Tajemnice Magistrátu města Ostravy Alena Kartousková o kvalitách zaměstnanců úřadu

Vzděláváním úředníků zkvalitňujeme služby

Celá řada změn v zákonech, narůstání agendy a služeb samosprávy i státní správy občanům vyžaduje také větší znalosti a dovednosti úředníků. Je zvyšování nároků na jejich práci záležitostí přijímání nových úředníků, nebo spíše zdokonalování práce těch stávajících?

Je zapotřebí, aby se znalosti a dovednosti doplňovaly a prohlubovaly. Ostatně, úředníci patří určitě mezi řadu profesí vyžadujících celoživotní vzdělávání podobně jako lékaři, učitelé a další. Celý systém veřejné správy se neustále zdokonaluje a vzdělávání úředníků je důležitým prostředkem ke zvyšování kvality poskytovaných služeb občanům. Rovněž při výběrových řízeních je kladen důraz nejen na základní vědomosti z oblasti veřejné správy, znalostí z požadovaného oboru, ale i na schopnosti učit se novým věcem a umění jednat s lidmi, a to nejen v zátěžových situacích. Povinnost dále se vzdělávat dokonce ukládá úředníkům zákon o úřednících. Magistrát města Ostravy i samospráva města věnuje jejich vzdělávání značnou pozornost. Finanční prostředky na vzdělávání umí město získat z fondů EU, např. Evropského sociálního fondu.

Nejde jen o změnu právních norem, i jiné oblasti se mění a stávají náročnějšími...

Ano, dnes není kvalita úředníka posuzována podle jeho úzké odbornosti a znalosti právních norem, ale součástí hodnocení ze strany občana je také způsob, jak dovede úředník prezentovat sebe i úřad, jak umí s občanem komunikovat, jak zvládá zátěžové situace či aplikovat jiné dovednosti.

Na magistrátu probíhá v současné době cyklus školení s názvem Umíš poskytnout první pomoc? I to patří k dovednostem úředníka?

Tak jsme nazvali kurzy, ve kterých se magistrátní úředníci procvičí v základních dovednostech, jak poskytnout první pomoc. Mohou se totiž vyskytnout různé zátěžové situace, zdravotní problémy, kdy občan potřebuje i jinou pomoc než pomoc s vyřízením úředních záležitostí. Úředník i takovou situaci musí umět zvládnout.

Magistrát města Ostravy zabezpečuje služby pro zhruba 350 000 občanů tohoto města včetně občanů 12 obcí správního obvodu Ostrava. Frekvence návštěvníků na magistrátu je denně značně vysoká, připomeňme jen nejžádanější agendy, jakými jsou vyřizování řidičských a občanských průkazů, cestovních dokladů, dokladů na živnostenském úřadu, sociálních dávek a další. K možným teplotním výkyvům se přidá určitá nervozita při jednání a zdravotní problém je na světě. Nejednou musí úředník mimo svou odbornou práci zasahovat při nenadálých zdravotních potížích nebo vzniklých úrazech občanů. Přestože se snažíme takovýmto situacím předcházet, zvolili jsme i tyto kurzy. Zatím proběhla první, spíše teoretická část první pomoci, následovat budou kurzy praktického výcviku - jak reagovat a co dělat kupříkladu při běžné nevolnosti, ale také při zástavě srdce, epileptickém záchvatu apod.

Které další dovednosti získávají úředníci pro kvalitnější kontakt s občany?

Na magistrátu mimo jiné usilujeme o zlepšování služeb pro handicapované.Vybraní úředníci proto absolvovali také kurzy znakové řeči a dnes jsou natolik připraveni, že se s neslyšícími domluví znakovou řečí, a to například ve středisku informačních služeb při vstupu do budovy Radnice města Ostravy, na odboru sociálních věcí, odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit, ale i tam, kde občané vyřizují záležitosti s domovním odpadem.

Úředník proškolený ve znakové řeči umí nejen komunikovat s neslyšícím spoluobčanem, ale také používat webovou kameru, kterou zajistí odborné tlumočení do znakové řeči mimořádně náročného textu či jednání. Magistrát je tak schopen nabízet stále lepší podmínky jednání na úřadu.

Pracovní zátěž zvlášť některých úředníků je značná, například na odborech zmíněných výše. Přestože úředník je veřejností často prezentován jako člověk chybující, stává se, že i občan nepřichází vždy dobře naladěn, je nerudný až agresivní. Není přece tajemstvím, jak uvádějí sdělovací prostředky, že úředník může být i napaden. Je součástí vzdělávání také umění psychické odolnosti?

Samozřejmě, magistrátní úředníci se školí, jak zvládat stresové a zátěžové situace, školí se ve znalosti typologie člověka a základech psychologie tak, aby dovedli i komunikačně značně složité situace zvládat a řešit. Musím však podotknout, že k takto vyhroceným situacím nedochází často. Já vždycky věřím ve slušnost člověka.

Je, podle Vás, úsilí věnované zvyšování kvalifikace úředníků patrné?

Pozornost věnovaná dalšímu vzdělávání úředníků ze strany města i samotných úředníků přináší své ovoce. O tom svědčí viditelné změny v chování a jednání úředníků, vstřícnost jednání a odborná profesionalita, a koneckonců následně i množící se pozitivní reakce mnohdy kritických občanů, které jsou zveřejňovány na Intranetu v rubrice "Jak nás vnímá veřejnost". (k)

Foto:
Alena Kartousková, tajemnice Magistrátu města Ostravy
Šárka Molová při výuce znakové řeči s webovou kamerou vedle počítače.

Úřední hodiny 31. prosince

Poslední den v roce bude na Magistrátu města Ostravy úřední den upraven. Pokladny a s nimi spojená možnost plateb budou v činnosti jen do 10 hodin. Na odboru dopravně správních činností, úseku řidičských průkazů, bude rovněž do 10 hodin běžný provoz, do 14 hodin pokračuje běžné vyřizování agend kromě přijímání správních poplatků. Pokud bude občan trvat na přijetí poplatku, bude ho muset uhradit na platebním terminálu platební kartou, nebo uhradit poštovní poukázkou. Úkon bude proveden až po prokázání platby. V době od 14 do 17 hod. bude na tomto odboru zajištěn omezený provoz u přepážek. Občanům objednaným přes objednávkový systém eSMO na 31. prosince 2007 v době od 10 do 15.45 hodin budou nabídnuty možné náhradní termíny s objednáním nejpozději do 28. prosince 2007. U občanů, kteří na 31. prosince byli objednáni na výdej řidičského průkazu, bude určen náhradní termín.Vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů poběží do 17 hodin. (t)

zpět na začátek stránky

Strana 4

» střípky

KŘEST KNIHY.

Pozoruhodnou knihu fotografií pokřtili - uhlím - 23. listopadu v budově Magistrátu města Ostravy Eva Dvořáková z pražského památkového ústavu a náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

Kniha Technické památky Ostravy je zajímavým shrnutím a dokumentem staveb, které po dvě století vznikaly v Ostravě jako nezbytný doplněk rozvoje hornického, hutnického a chemického průmyslu. Mnohé z nich ještě čekají na smysluplné využití. O jejich využití na Ostravsku se vedou už roky diskuze. Snad nejznámější je Oblast dolních Vítkovic, kde si návštěvníci při příležitostných exkurzích uvědomují, jak velký průmyslový potenciál Ostrava měla. Některé bývalé doly slouží dnes jako muzea. Kniha bude v prodeji před vánocemi ve všech pobočkách ostravského informačního servisu. (k)

NÁVŠTĚVA Z CHORVATSKA.

Náměstek primátora Zdeněk Trejbal přijal v pondělí 26. listopadu chorvatského velvyslance Marijana Ramušćaka v doprovodu obchodního rady paní Stjepanky Nenadič.

Představil hostům město a vyjádřil potěšení nad vyřazením Anglie chorvatskými fotbalisty z bojů o evropský šampionát. "Plánujeme výstavbu Národního sportovního centra, atleticko-fotbalového stadionu pro skoro třicet tisíc diváků. Na Euru v roce 2020 bychom si tady s vámi mohli zahrát. Do Chorvatska jezdím každý rok, znám vaši samosprávu i loděnici v Rijece," řekl náměstek Z. Trejbal. Chorvatští hosté chtějí upevnit politické, kulturní a především hospodářské kontakty s Ostravou, chtějí rovněž navštívit hospodářské komory a další velká města. (av)

VZPOMÍNALI.

Už tradiční slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla ve foyer Radnice města Ostravy se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu ke Dni boje za svobodu a demokracii. Setkání uspořádala ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR pod záštitou statutárního města Ostravy ke Dni boje za svobodu a demokracii. Tato vzpomínková akce se už tradičně v radnici koná řadu let. Přicházejí tu především starší lidé, kteří byli v minulosti neprávem persekvováni.

Kytice k pamětní desce ve vstupní hale radnice za statutární město Ostravu položili náměstci primátora Lukáš Ženatý a Lubomír Pospíšil. (av)

Elektronika na živnostenském úřadu

Pro usnadnění obsluhy občanů byl na živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy uveden v listopadu do provozu elektronický vyvolávací systém. Vyvolávací systém organizuje přístup k jednotlivým přepážkám bez zbytečného stresu a neshod o pořadí. Ihned při příchodu provede klient svou registraci na pultu vyvolávacího systému, kde si zvolí požadovanou činnost a odebere vytištěný lístek. Ten mu zajišťuje pořadí, aniž by musel stát ve frontě. Občané, kteří se chystají k návštěvě živnostenského úřadu, se mohou také předem objednat na telefonním čísle call centra magistrátu 844 12 13 14 na konkrétní den a hodinu. Na tomto čísle získají mimo jiné také potřebné informace o vyřizování záležitostí v agendě živnostenského podnikání. Objednávkový systém funguje i na dalších pracovištích Magistrátu města Ostravy a úřadů ostravských městských obvodů. Občané, kteří mají uzavřenu dohodu o využívání Informačního systému eSMO, se mohou objednávat také prostřednictvím internetu. Více informací na www.esmo.cz. Projekt eSMO je spolufinancován Evropskou unií. (ht)

» úřad práce

Změny kolem rodičovského příspěvku

Počínaje 1. lednem 2008 se mění výše a také způsob čerpání rodičovského příspěvku, který je jednou z dávek státní sociální podpory. Pokud rodič, který v současné době pobírá rodičovský příspěvek, ho bude chtít pobírat i po 1. lednu příštího roku, musí si o něj znovu požádat, protože nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě zaniká ze zákona k 31. 12. 2007.

Zaměstnanci odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě, který má na starosti výplatu dávek státní sociální podpory, poslali v listopadu všem, kdo pobírají rodičovský příspěvek, dopis. "Zásilka obsahovala dopis Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí, v němž byly popsány všechny změny a možnosti čerpání rodičovského příspěvku, a dále čtyři formuláře: Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (tedy o peněžité pomoci v mateřství), Žádost o rodičovský příspěvek, Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek a Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku nebo základní školy speciální," uvedla Mgr. Alena Vajďáková, vedoucí odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě.

S vyplněnými formuláři se žadatelé dostaví na kontaktní místo státní sociální podpory, na kterém si už dříve vyřizovali rodičovský příspěvek.

"Znamená to, že v závěru roku může v Ostravě zamířit na tři kontaktní místa odboru státní sociální podpory zhruba 12 a půl tisíce občanů. Podle počtu pracovních dnů v prosinci to může být v průměru až tisícovka klientů denně, na jednom kontaktním místě zhruba 400," odhadla Alena Vajďáková, co čeká její téměř výlučně ženský tým ještě před Vánocemi.

Byla by ráda, kdyby lidé tuto situaci pochopili a byli trpěliví a samozřejmě se snažili vyplnit příslušné formuláře správně. Nemusí se bát, že přijdou o nějaké peníze. První dávku vypočtenou nově dostanou její příjemci až v únoru, v lednu obdrží rodičovský příspěvek za prosinec v původně vypočtené výměře.

Největší změna, pokud jde o rodičovský příspěvek, se týká toho, že rodič sám si může zvolit délku jeho čerpání a od té se odvíjí výše rodičovského příspěvku. Pouze ale rodič pečující o dítě, kterému bude k 1. lednu 2008 méně než 22 týdnů, se může rozhodnout pro rychlejší čerpání a obdržet tak rodičovský příspěvek v jeho maximální výši 11 400?Kč měsíčně do dvou let dítěte. Navíc u této formy čerpání platí podmínka, že o ni může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na peněžitou pomoc poskytovanou mužům alespoň ve výši 380 Kč denně.

Základní čerpání rodičovského příspěvku je rozvrženo do dosažení tří let dítěte a jeho výše činí 7 600?Kč měsíčně. O základní čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší narozené dítě dosáhne 21 měsíců.

Pokud rodiče nepožádají o rychlejší nebo základní variantu čerpání rodičovského příspěvku nebo nesplňují podmínky pro tuto volbu, je příspěvek po 21. měsíci věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, to znamená ve snížené výměře 3 800?Kč měsíčně až do jeho čtyř let. Více na http://www.mpsv.cz . (SB)

Kdy na úřad práce o svátcích

Úřad práce v Ostravě informuje občany, že v pondělí 31. prosince 2007 budou jeho úřední hodiny zkráceny do 13.00 hodin. Tato zkrácená úřední doba bude nahrazena ve čtvrtek 3. ledna, kdy místo do 13.00 hodin budou úřední hodiny až do 15.00 hodin. Ve středu 2. ledna budou úřední hodiny jako vždy ve středu, tedy do 17.00 hodin. (SB)

zpět na začátek stránky

Strana 5

Nová tramvaj je zatím světovým unikátem

Jsou dvě v republice a pyšní se jimi Ostrava. Nové nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje jsou dílem martinovských dílen Dopravního podniku Ostrava, kde vznikaly za spolupráce partnerských firem v čele se společností Pragoimex. Každá z nich má osm náprav, patery dvoukřídlové dveře, měří 31 metrů a 20 centimetrů, má 61 míst k sezení a 168 míst k stání a místo pro dva vozíky či kočárky. Za opravdové dopravní zácpy se do ní vejde více než 300 cestujících. Při výkonu 720 kW, údajně největším na světě, ji lze pořídit za 43 miliónů korun. Je jednosměrná (s jedním stanovištěm pro řidiče), levnější a výkonnější než nové pražské tramvajové soupravy Porsche Škoda, které dosahují ceny kolem 60 miliónů korun.

Zájem o tento typ tramvaje projevil Volgograd. Tady však chtějí obousměrný typ, tedy s pracovištěm řidiče vpředu i vzadu.

Maxitramvaj, jak jí přezdívají cestující, je skvělou vizitkou Ostravy a především práce Dopravního podniku Ostrava a jeho partnerů. Od roku 1894, kdy se v ostravských ulicích objevila první parní tramvaj, je maxitramvaj značně zdařilým příkladem technického pokroku. (k)

Foto:
Zatím jen Ostrava se může pyšnit unikátní tramvají. I proto, že se na ní podíleli samotní pracovníci Dopravního podniku Ostrava

Ceny jízdenek se v příštím roce zvýší

V tarifu ostravské městské hromadné dopravy, která je součástí ODIS, dochází každoročně v souvislosti s inflačními vlivy k nárůstu ceny jízdného. V souvislosti se zvýšením DPH a cenovým růstem nákladů na zajištění městské hromadné dopravy je navržen nárůst ceny téměř u všech druhů jízdenek i v roce 2008. Výjimku tvoří např. 15minutová jízdenka, u níž zůstává zachována dnešní cena, tj. 10 Kč. U dalších nejpoužívanějších krátkodobých jízdenek je pak navrhován nárůstu ceny o 1 až 2?Kč, např. u 45minutové jízdenky se cena zvedá ze 14?Kč na 15 Kč. U dlouhodobého jízdného pak dojde pro cesty v rámci města ke zvýšení ceny v průměru o cca 11 %. U jízdenky 30denní dvouzónové nezlevněné to znamená zvýšení ceny o 35?Kč, tj. z dnešních 314?Kč nově na 349 Kč. Ceny doplatků pro kombinace s cenami mimoostravského jízdného v rámci ODIS se zvyšují v průměru o 14%.

Změnou v sortimentu nabízených jízdenek je zrušení zlevněného jízdného pro nezaměstnané, zrušení rodinného jízdného u 24hodinových jízdenek a jeho nahrazení rozšířenou možností využívání občanského 24hodinového jízdného a dále změna ve struktuře jízdného za přepravu zavazadel (mimo přepravu psů).

Od 1. ledna 2008 se budou nezaměstnaní přepravovat za plné jízdné. Ke zrušení zlevněného jízdného pro tuto skupinu cestujících dochází v souvislosti se zlepšující se situací v zaměstnanosti na území města.

Součástí 24hodinových jízdenek, tj. jízdenek s platností 24 hod. od označení, jsou jízdenky občanské i rodinné, na které jsou spolu s dospělou osobou přepravovány i děti. Takto vymezené rodinné jízdenky byly poměrně málo využívány. Od 1. ledna 2008 se rodinné jízdenky ruší. V platnosti zůstávají 24 hodinové jízdenky občanské, na které se v nepracovních dnech, tj. od soboty do neděle, může přepravovat až 5 cestujících, z nichž nejvýše dva jsou starší 15 let. Dochází zde k cenovému zvýhodnění. Dnešní cena rodinné jízdenky pro 2 dospělé a 2 děti je 88?Kč a nově se bude moci mimo pracovní dny rodina přepravovat v zónách města za cenu 48 Kč.

Změna struktury za přepravu zavazadel znamená zavedení dvou druhů dovozného (mimo přepravu psů), a to bez ohledu na počet projetých zón, ale pouze s omezujícím faktorem času. Dovozné do 60 min. je v ceně 7?Kč a do 120 min. v ceně 13 Kč. V doplňkovém prodeji ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a. s. bude prodávána jízdenka za dovozné pouze v hodnotě 7?Kč navýšená o příplatek 2?Kč, tj. celkem 9 Kč. Doposud se cena za přepravu zavazadel určovala jako cena zlevněné jízdenky s 50% slevou. Např. do 45 min. 7 Kč. K této úpravě dochází v souvislosti s rozvojem ODIS a nutností reagovat tarifními podmínkami i na situaci v oblastech mimo území města. (av)

Vlaky už jen pro nekuřáky

Pravděpodobně bez nadšení vítají kuřáci novinku Českých drah - od 9. prosince je ve všech vlacích v České republice zakázáno kouřit. České dráhy se tak připojily k ostatním evropským železničním dopravcům.

Všechny vozy ČD jsou už označeny jako nekuřácké. Kuřácký oddíl ve vlaku ČD se může objevit pouze od některé ze zahraničních společností. Týká se to například maďarských vozů řazených do vlaku EuroCity Hungaria, který spojuje Budapešť s Prahou a Hamburkem. (ok)

Konference Transport po jedenácté

Už po jedenácté hostila Ostrava v listopadu mezinárodní konferenci Transport 2007, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Problematika konference se úzce týká dopravy z hlediska mezinárodního, ale také regionálního. Tím se zabýval druhý den konference. Jak se účastníci shodli, chybí zatím logistické zpracování co a kam po silnicích jezdí a kterým směrem se doprava do budoucnosti ubírá. Například zhoršování kvality ovzduší jde v úzké souvislosti s rozvojem dopravy a zvyšováním počtu aut na silnicích. "I když velké podniky zavedly ekologičtější provozy a mnoho z nich skončilo výrobu a mělo by se tak zlepšit i ovzduší v Ostravě, není tomu tak," poznamenal náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý.

Nové úseky silnic a obchvatů kolem měst sice průjezdnosti některých obcí ulehčí, počet vozidel na silnicích však stále stoupá. Je proto nutné koncipovat rozvoj dopravy tak, aby se občané vraceli k používání hromadné veřejné dopravy. Představuje to především větší tok financí do dopravy na komunální úrovni.

Často skloňovaným problémem na Ostravsku je doprava nákladní. Pozitivně by měl přispět nový úsek dálnice D 47, v době zahájení výroby automobilky Hyundai zahltí cesty další kamiony přepravující materiál i výrobky. Železnice sice silnicím odlehčí díky mošnovské veřejné logistické zóně, ale jen z patnácti procent. Logistické zpracování vývoje dopravy je proto prioritou, jak konstatovali účastníci konference. (č)

zpět na začátek stránky

Strana 6

Sníh ze střech sundají firmy

Stejně jako v předchozích dvou zimních sezonách i na začátku letošního zimního období má Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje seznam firem, které jsou ochotny shazovat sníh a led ze střech objektů za úplatu. Hasiči budou vyjíždět jen tam, kde hrozí bezprostřední nebezpečí, v ostatních případech budou žadatele o pomoc odkazovat na komerční služby.

Pravidelné shazování sněhových převisů a rampouchů ze střech je především povinností jednotlivých majitelů domů a objektů, ať už jsou v majetku či správě obce, kraje, státu nebo v soukromých rukách. Již ve stavební dokumentaci je uvedeno a schváleno, kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet.

Profesionální hasiči vyjíždějí k zásahům na střechách pouze v případě, kdy hrozí bezprostřední zranění chodců a zničení majetku pádem sněhového převisu či rampouchů. Žadatele o pomoc v případech, když bezprostřední nebezpečí nehrozí, zpravidla odkazujeme na komerční služby. Nabídku firem (i s kontakty) lze nalézt na adrese www.hzsmsk.cz, kontaktní e-mailová adresa na přihlášení dalších firem je petr.kudela@hzsmsk.cz.

Loňská teplá zima byla sice nízkým počtem výjezdů hasičů na likvidaci sněhu a ledu výjimečná, ale v předchozích zimách se daly výjezdy profesionálních hasičů na střechy počítat v Moravskoslezském kraji a Ostravě na stovky. Hasiči samozřejmě nejvíce směřovali s touto pomocí do centra krajského města a dalších velkých měst, kde se pohybuje nejvíce lidí, často zasahovali u škol, mateřských škol a zdravotnických zařízení.

Lepší možnost pomoci s větší dávkou sněhu a ledu na střechách mívají dobrovolní a podnikoví hasiči, kteří se mohou s vedením jednotlivých obcí dohodnout na odstranění sněhu a ledu ze střech objektů v jejich správě. (pk)

Za odtah auta zaplatíme více

Problémy s parkováním? Ty jsou všude. Problém je v tom, že špatně zaparkovaná vozidla často brání ve výjezdu jiným, při uklízení ulic nebo dokonce příjezdu sanitky. Známé nasazování botiček či odtah vozidla řidiče příliš neodrazují. Ostravská policie má nové, speciální odtahové vozidlo, které nesprávně zaparkované auto naloží za chvilku. Dlouhé zdvižné rameno umožňuje vytáhnout auto i ze špatně dostupného místa aniž by ho poškodilo. Starý způsob tažení auta "po svých" na nákladní plošinu odtahového auta je nahrazen novým systémem - rychlejším a technicky dokonalejším. Městská policie chce tímto způsobem řešit přednostně ty případy, kdy vozidlo tvoří překážku v silničním provozu a je tak ohrožena bezpečnost účastníků nebo znemožněn zásah složek integrovaného záchranného systému.

Odvezené osobní vozidlo najde majitel na odtahovém parkovišti na ulici Hlubinské v Moravské Ostravě hned vedle ředitelství Městské policie Ostrava. Ověřit si to může na telefonním čísle 974 723 042. Majitel či řidič vozidla se musí prokázat občanským průkazem nebo pasem, musí předložit i osvědčení o technickém průkazu. Maximální cena za nucený odtah se stanovuje vyhláškou č. 3/2007 ve výši 1500,- korun, připočítávají se však i maximálně dvě stovky za střežení za každý i započatý den po dni odtahu. Poplatky je nutné zaplatit na místě a v hotovosti. Nový způsob nakládání a odtahu vozidla zabrání vykonstruovaným stížnostem, že auto bylo při odtahu poškozeno. (o)

Foto:
Nová technika odtahované auto vyzvedne bez poškození.

Služby budou lepší

Na Martinovské ulici v Ostravě-Porubě vzniká rekonstrukcí v objektu staré hasičské stanice nové Integrované výjezdové centrum (IVC), kde bude sídlit jednotka hasičského záchranného sboru, služebna ostravské městské policie a stanoviště rychlé lékařské pomoci a rychlé záchranné pomoci. Moderní technika tu umožní lepší komunikaci mezi jednotlivými záchrannými složkami a tak i lepší urgentní služby obyvatelům této spádové oblasti. (o)

Policie má dost práce, kolem vánoc nejvíce

O projektu Bezpečnější Ostrava jsme na stránkách Ostravské radnice již psali. Dnes bychom rádi zodpověděli, co projektu přinesli policisté ostravského městského ředitelství.

V souvislosti s projektem vznikl tým "Kapsa" se specializací na odhalování kapsářů. V letošním roce se policejní tým intenzivně zaměřoval na odhalování krádeží v prodejnách a nákupních centrech a jejich parkovištích - zejména na krádeže věcí z nákupních vozíků, vloupání do vozidel na parkovištích a na vykrádání odemčených vozidel, do kterých jejich řidiči nakládali nákup. Za letošní rok tento tým díky spolupráci s nákupními centry zadržel celkem 28 pachatelů bezprostředně po spáchání trestných činů. Podařilo se snížit počet krádeží v hypermarketech a na parkovištích před nimi.

Po vánocích se nákupní centra plní kvůli vysokým povánočním slevám. Chceme upozornit návštěvníky nákupních center či hypermarketů, ať nenechávají své věci bez dozoru, neodkládají kabelky, tašky do nákupních vozíků. Celu dobu nákupu mají být osobní věci pod kontrolou. Také při nakládání nákupu do vozidla je vhodné mít vozidlo uzamčené a otevřené pouze dveře od zavazadlového prostoru - kapsáři jsou natolik drzí, že jsou schopni neuzamčené dveře vozidla otevřít a odcizit věci, které se v něm nacházejí. K mnoha krádežím přispívá i nevšímavost a lhostejnost občanů, kteří protiprávní jednání sledují, ale nijak nereagují. Přitom stačí věc oznámit na telefonní linku 158 nebo upozornit pracovníka bezpečnostní agentury nákupního centra.

Zatímco došlo k poklesu počtu kapesních krádeží v obchodech, v prostředcích městské hromadné dopravy policie zaznamenala mírný nárůst krádeží. Zde více než jinde platí pravidlo, že po celou dobu jízdy musíme hlídat své věci. Určitě se nevyplácí v přeplněném dopravním prostředku si nechat batoh na zádech.

Od září 2007 také probíhá preventivní projekt Policie České republiky městského ředitelství Ostrava nazvaný Společně proti kriminalitě. Občané se mohou setkat s policisty v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. v určené dny v nákupních centrech na území Ostravy. Při těchto setkáních jsou občané zváni k dialogu na téma práce Policie ČR a bezpečnostní situace v Ostravě, odpovědnost za vývoj kriminality a řešení aktuálních problémů v různých lokalitách Ostravy a spokojenost občanů s policejní službou.

V rámci těchto setkání jsou občané upozorňování na rizika spojená s krádežemi v marketech - nejčastěji odložených kabelek, tašek v nákupních vozících, vloupání do vozidel atd. Občané mohou rovněž shlédnout autentické záběry krádeží, kdy pachatelům postačí ke spáchání zločinu trochu drzosti, nevšímavost okolí nebo malá nepozornost poškozeného.

Nejbližší termín setkání s občany je 19. prosince 2007 dopoledne v Avion Shoping parku v Ostravě-Zábřehu. Další setkání budou 9. ledna 2008 v Kauflandu v Porubě, 30. ledna 2008 v Obchodním centru Laso v centru Ostravy a 20. února 2008 ve Futuru v Mariánských Horách. (v)

zpět na začátek stránky

Strana 7

Více práce, více kanceláří

V centru Ostravy vyrostou do konce roku 2010 administrativní budovy za několik miliard korun. S příchodem investorů a s ním spojeným snižováním nezaměstnanosti roste také počet kanceláří.

Příkladem může být objekt Nordica Ostrava, který má vyrůst na nároží Českobratrské a Soukenické ulice vedle Polského domu. Objekt má mít 11 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Prostory v přízemí budou sloužit obchodům, nebude chybět restaurace a parkování pro 132 aut. Budova je dílem švédských architektů ze studia Tengbomarkitekter. Stavba má být dokončena v roce 2009.

Na Hornopolní ulici se staví další administrativní centrum The Orchard, který bude zahrnovat i čtyřhvězdičkový hotel. Okolí bude upraveno jako park s vodními prvky. Hotel by měl začít sloužit už v příštích měsících, komplex má být zcela hotový ve druhém čtvrtletí 2008.

Náměstí republiky se bude honosit další novou stavbou. Devadesát metrů vysoká budova s 24 podlažími a vedle ní nižší jedenácti podlažní dvojče budou opět sloužit kancelářským účelům. Ani tady nebudou v přízemí chybět obchody a restaurace, dostavěno má být v září 2009.

Až do roku 2010 bude rušno v bezprostřední blízkosti staré těžní věže Jindřich. Na místě dosavadní rozsáhlé ubytovny, která již dosloužila, vznikne komplex Jindřich Plaza. Nejvyšší budova má mít osmadvacet pater. Součástí bude špičkový hotel se stovkou pokojů, ale i doplňkové služby jakými jsou relaxační centrum s bazénem, fitnesscentrum, restaurace, obchody a podzemní parkoviště.

O lokalitě Karolina v centru Ostravy se již hodně psalo a stále se mluví. Na místě po bývalé koksovně, dolu a dalších dílnách vyroste nové moderní centrum Ostravy. I tady mají být kancelářské prostory, ale také řada jiných objektů sloužících obyvatelům i městu. Podle nizozemského investora Multi Development mají práce skončit v roce 2016, kdy má být dokončena poslední etapa výstavby. (o)

Ve Vítkovicích a Porubě se budou stavět další byty

Ostravský obvod Vítkovice prodělal v minulém století řadu změn. Z rozšiřujícím se průmyslem se zalidňoval, při jeho restrukturalizaci a útlumu se počet obyvatel naopak zmenšoval, málo se tu stavělo. Z architektonického hlediska se však Vítkovice mohou pochlubit nejednou zajímavou stavbou. Objekt vítkovické radnice, kostel na náměstí, nedaleká dělnická kolonie, dnes po přestavbě, a další stavby vytvářejí Vítkovicím jedinečnou atmosféru.V blízké budoucnosti i tato městská část změní částečně podobu. V plánu je výstavba pětipodlažních bytových domů i s obchody v bezprostřední blízkosti Náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeden z těchto polyfunkčních domů má zasahovat až do náměstí. V jižní části náměstí má stavět další obytný blok italská firma. Rovněž Společnost Vítkovice bude stavět byty na vítkovické Ruské ulici nedaleko náměstí. Rozšíří se i parkovací a relaxační zóny.

Změny čekají i na prostranství mezi ulicemi Polskou, E. Trioletové, E. Rošického a střediskem Kaufland mezi Svinovem a Porubou. Pozoruhodný projekt nabízí 296 bytů, k tomu parkoviště, restaurace, banku, poštu, kluby, relaxační centrum a další služby, které mají sídlit v centrálním spojovacím objektu. S kvalitně upraveným okolím tak může vzniknout další přitažlivá lokalita k bydlení. (o)

V novém kabátě

Celá řada budov v Ostravě mění svou tvář, stavějí se nové, rekonstrukce zkrášluje staré.

Patří k nim i kancelářská budova na ulici Varenské, kterou Ostravané znají spíše jako sídlo Povodí Odry nebo též Dům vodohospodářů. Má patnáct nadzemních a dvě podzemní podlaží.

Dnes nese budova název Varenská Office Center a její fasáda patří k nejmodernějším proskleným fasádám ve městě. Novým nájemcem budovy je společnost TietoEnator Czech, budova mu bude předána v závěru roku. Objekt nabízí osm tisíc čtverečních metrů klimatizovaných kanceláří. Rekonstrukce stála 10 miliónů euro. (č)

Už jste vyzkoušeli novou stanici Stodolní v centru Ostravy?

Od 9. prosince je oficiálně v provozu nová vlaková zastávka Ostrava-Centrum ležící na konci známé Stodolní ulice. Název železniční zastávky Ostrava-Centrum je řadu let schválen a zaznačen v původních plánech, věhlas ulice Stodolní však za tu dobu daleko přesáhl rámec města i kraje, takže se název bude postupně měnit na Ostrava-Stodolní. Název by se měl oficiálně změnit k první změně jízdního řádu příští rok v březnu po schválení Drážním úřadem. Nová zastávka, nikoli nádraží, má vkusnou architekturu a značně opticky i esteticky změnila závěr ulice Stodolní proslulý neblahým starým podchodem. Na novou zastávku v centru města začnou zajíždět také nové zrychlené vlaky z Havířova (případně z Českého Těšína) směřující až na ostravské hlavní nádraží. Díky tomu se zkrátí jízda mezi Havířovem a centrem Ostravy na pouhých osmnáct minut. Zastávku budou moci využívat lidé jezdící po trase z ostravského hlavního nádraží do Frýdku-Místku a dále do Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm. Přímý vlak z Ostravy od doby platnosti nového jízdního řádu jezdí rovněž do sto kilometrů vzdálených Katovic a to s odjezdem z Ostravy těsně po šesté hodině ranní, zpět jede o půl páté odpoledne. Řada obchodníků i turistů tak najde dobré spojení do Katovic, jehož letiště využívají už delší dobu. (o)

zpět na začátek stránky

Strana 8

Další významný počin ke stoletému výročí Divadla Antonína Dvořáka

Macbeth: ojedinělé nastudování baletu

Představení vkusně doplňují kostýmy podle návrhu Kláry Vágnerové a scéna výtvarníka Jana Duška

Ostravský baletní soubor připravil divákům další pozoruhodné představení v sérii událostí oslavujících sté výročí otevření Divadla Antonína Dvořáka. Balet Macbeth skladatele Kirilla Molčanova (1922-1982) je poměrně málo známý, určitě však stojí za shlédnutí. Molčanov je u nás znám především jako autor filmové hudby. Světovou premiéru měl balet Macbeth v Ústí nad Labem v roce 1979, teprve o rok později se uskutečnila jeho premiéra v moskevském Velkém divadle. Autorem libreta a choreografie byl tehdy světově proslulý V. V. Vasiljev. Macbeth se dokonce dočkal filmového zpracování. Kirill Molčanov tuto verzi však neviděl - zemřel dva roky před tím v ředitelské lóži Velkého divadla právě při představení svého Macbetha.

Premiéra sklidila značné ovace diváků. Hostující mezinárodně známý choreograf Robert Balogh z Bratislavy, který připravil mnohá baletní představení i v Olomouci, Praze, Plzni a v zahraničí, se zhostil představení s originalitou sobě vlastní. Perfektní klasický balet s moderními dynamickými prvky skvěle ladí s dramatickou hudbou. Dirigent Václav Návrat hodnotí Molčanovovu hudbu jako impulzivní i melodickou. Představení nese opět pestrost i noblesu režijního nastudování Michaela Taranta. Současný ostravský baletní soubor má skvělé špičkové tanečníky. V titulní roli Macbetha se střídají Lukáš Leopold, držitel mnoha ocenění, s Uladzimirem Ivanovem, lady Macbeth ztvárnila Olga Borisová-Pračiková v alternaci s Barborou Kaufmannovou. Vtipný tanečně i režijně je každý vstup tria čarodějnic, které jakoby "shora" doprovázejí a doplňují děj. Představení každopádně osloví i ty, kteří ke klasickému baletu teprve hledají cestu. (č)

Peníze z dražby pomohou handicapovaným

Ředitelka ostravského centra Čtyřlístek Tamara Šeligová převzala začátkem prosince na Stodolní ulici v Ostravě symbolický dárkový šek v hodnotě 45 000,- korun. Právě za tuto částku vydražila paní Petra Pifková v jednom z klubů na ulici Stodolní nový obrazový kalendář Stodolní 2008. Výtěžek dražby věnovali její organizátoři ve prospěch klientů Čtyřlístku - centra pro osoby s postižením. Paní Pifková se rovněž zúčastnila předání a vyjádřila radost nad tím, že peníze pomohou zlepšit životní podmínky lidem se zdravotním handicapem. (br)

Loutkáři bodovali v Monterrey

Umělecký soubor Divadla loutek Ostrava odletěl koncem listopadu do mexického Monterrey, kde se ve dnech 1.-6. listopadu představil v programu Světového kulturního fóra MONTERREY 2007 (Forum Universal de las Culturales Monterrey 2007).

Do Monterrey byl soubor pozván mexickou stranou jako jediné divadlo z ČR. Soubor tu odehrál šest představení své úspěšné loutkářské fantazie na motivy pohádky A. S. Puškina O rybáři a rybce. Inscenaci v Ostravě nastudoval ruský režisér Jevgenij Ibragimov v roce 2002, ve výpravě Tomáše Volkmera, s hudbou Nikose Engonidise.

Inscenace byla oceněna na mezinárodním loutkářském festivalu Spectaculo Interesse 2003 (Cena za výpravu pro Tomáše Volkmera a Divácká cena dětské poroty) a od té doby ji zhlédli diváci nejen na českých festivalech ( Zlín, Plzeň, Liberec), ale i v zahraničí ( Polsko, Jižní Korea, Španělsko).

Světové fórum 2007 se konalo podruhé, poprvé se uskutečnilo v roce 2004 v Barceloně. Projekt fóra podporuje od roku 2004 UNESCO. Letošní fórum ve městě Monterrey trvalo od 20. září do 9. prosince. Jeho součástí byly semináře, přednášky, konference, výstavy a divadelní představení. Kulturní svět považuje tuto akci a možnost se jí zúčastnit za velmi prestižní. Základní ideou fóra je setkávání rozdílných kultur, rozvoj života, ochrana kulturního dědictví a ochrana kulturních práv příslušníků národnostních a etnických menšin. (ja)

» krátce z kultury

Tvrdohlaví po 20 letech

Tak se jmenuje výstava, kterou od 11. prosince nabízí Galerie výtvarného umění v Ostravě. Členové této slavné výtvarné skupiny zdůrazňující prvky hry a humoru získali řadu ocenění a vystavovali i v zahraničí. Patří k nim J. David, S. Diviš, M. Gabriel, Z. Lhotský, S. Milkov, J. Róna, F. Skála, Č. Suška a manažer Tvrdohlavých V. Marhoul. Výstava potrvá do 9. února.

Svět podle nás

Na Mezinárodní den zdravotně postižených 3. prosince ocenil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský autora nejlepšího veřejně publikovaného díla, které přispělo k poznání problémů občanů s handicapem. V Nové síni GVU v Ostravě-Porubě začala ten den výstava Svět podle nás z prací lidí s postižením.

Půjdete na "Colours"?

Další ročník už světoznámého festivalu Colours of Ostrava se příští rok uskuteční od 10. do 13. července. Už dnes se však prodávají vstupenky ve všech pobočkách sítě Ticketpro a Ticketportal, do konce prosince se slevou. Mohou se stát i dárkem pod stromeček.

Pro archeology

Do konce prosince trvá výstava Tvář středověké Ostravy v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí. Nabízí vzácné vykopávky a relikty zapůjčené Národním památkovým ústavem.

Pink Floyd budou v Ostravě

Úplně poprvé a pouze jednou vystoupí slavná australská skupina Pink Floyd 2. března v ostravské ČEZ Aréně. Vstupenky jsou již v prodeji sítě Ticket-Art a Ticketportal.

Vánoční koncert

Tradiční vánoční hudba Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby rozezní společenský sál Kulturního domu města Ostravy 20. prosince v 19 hodin. Už generální zkouška tohoto díla je veřejně přístupná tentýž den dopoledne v 10 hodin.

Čím víc, tím líp...

Až do 18. ledna potrvá výstava obrazů Romana Franty v galerii Beseda. Autor - malíř, fotograf a pedagog, ale také bubeník a špičkový tenista, tvoří obrazy dobře zapamatovatelné, protože velmi originální. Známé jsou jeho portréty V. Havla a V. Klause a dalších osobností. Výstavu doprovází barevný katalog.

Martina opět zazářila

Mladá sólistka koncertu Janáčkovy filharmonie 22. a 23. listopadu v ostravském domě kultury Martina Bačová z Ostravy opět nadchla diváky. V sólovém partu v Čajkovského houslovém koncertu D dur vnesla tato talentovaná houslistka nádech ruského romantismu. (o)

zpět na začátek stránky

Strana 9

Katánie se přátelí s Ostravou

Ředitel Divadla Massima Belliniho pan Antonio Fiumefreddo v italské Katánii uzavřel v listopadu s ředitelem ostravského Národního divadla moravskoslezského Luď­kem Golatem smlouvu o spolupráci. Jejím předmětem je řada společných námětů a projektů do budoucích let. Ředitel Fiumefreddo považuje tuto smlouvu za nadstandardní, protože se na ní podle něj podílejí prestižní instituce na vysoké úrovni. Ředitel ostravského divadla Luděk Golat je rovněž spokojen: "Můžeme společně recipročně připravit řadu věcí, protože obě instituce disponují kvalitními soubory i jednotlivci." Českou delegaci doprovázel v Itálii skladatel a šéf další katánské divadelní scény Matteo Musumeci, který se u nás těší velké oblibě. Spolupráce může přinést řadu špičkových představení, vždyť Itálie jako kolébka romantické opery oplývá kvalitními hlasy a proslulými operami.

Katánské divadlo Massima Belliniho chce ještě rozšířit další spolupráci v Evropě, severní Africe a na Středním východě, protože společné projekty zejména hudebních souborů mají šanci získat finanční podporu z Evropské unie. Tato spolupráce napříč kontinentem by mohla i Ostravě v budoucnu přivést na scénu atraktivní umělce i díla. (o)

Premiéra v Divadle Petra Bezruče

Do bohatého kulturního podzimu přispěl i soubor Divadla P. Bezruče. Listopadová premiéra dvojice mladých tvůrců Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského pod titulem "Should I Stay or Should I go?" v českém překladu "Mám zůstat nebo odejít?" přinesla zajímavou dynamickou inscenaci plnou metafor a poezie. Tématem hry je životní zlom, který prožívají všichni mladí lidé odchodem z domova za prací či studiem. Hra vznikala netradičním způsobem. Autoři viděli celou řadu představení v divadle P. B. a rozhovorem s herci se už předem snažili vytvořit tým, který se inscenace ujme. Představení je zajímavým experimentem, jehož oblíbenost se dá očekávat. Autorská dvojice Kukučka-Trpišovský už slavila úspěch v zahraničí a je nositelem Ceny Evalda Schorma a Ceny Josefa Hlávky. (č)

O ševci Dratvičkovi

Veselou veršovanou pohádku "Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu" přineslo v listopadovém repertoáru pro děti Divadlo loutek Ostrava. Text polské autorky Marie Kownacké přebásnil Kamil Bednář, dramaturgyní představení je Hermína Motýlová. Pohádku doprovází hudba Michala Górczynského v úpravě Vlastimila Ondrušky, hudba a vtipné texty písniček tvoří jednu ze zásadních součástí vytvářejících kouzelné představení.

Děj dává malým divákům možnost nahlédnout do způsobu přípravy loutkových představení - vidí, jak se loutky-marionety vodí, jak s nimi pracují herci. Loutky jsou pro děti pohádkově přitažlivé a v této inscenaci mají děti možnost práci kolem nich poznat a možná se i nadchnout pro loutkové divadlo do budoucna. (č)

 

Foto:
V galerii Thálie Divadla Antonína Dvořáka je až do 3. ledna instalovaná výstava, kterou pořádá ostravské centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Návštěvníci tu mohou obdivovat výtvarné práce Ilony Homolové, jejíž půvabné obrázky by svou pestrostí a námětem mohly ozdobit nejeden interiér ale i sloužit jako vzor pro tapiserie.

 

Betlémy letos na hradě

Na Slezskoostravském hradě se také letos koná výstava betlémů. Otevřena byla 6. prosince a Ostravané ji budou moci navštívit až do 6. ledna. K vidění jsou betlémy dřevěné, keramické, skleněné, perníkové, háčkované, ale také ze šustí, kůry nebo kamínků. Expozici doplňuje výstava Stolování našich babiček a soutěž o nejhezčí vánoční stromeček.

Opera Prostopášník "zabrala"

Když jsme minulý měsíc předpovídali, že nevšední nastudování a uvedení Mozartovy opery Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni v ostravském Divadle A. Dvořáka pravděpodobně získá nejednu divadelní cenu, nebyli jsme daleko od pravdy. Listopadové vydání Divadelních novin přineslo na první stránce zprávu, že ostravská premiéra této opery se stala tzv. Sukcesem měsíce, tedy nejúspěšnějším představením v celé republice.

Velmi pozitivně jsou hodnoceny především skvěle přebásněné libreto Jaromíra Nohavicy, mimořádná režijní práce Michaela Taranta a kvalitní výkony všech mladých sólistů. Blahopřejeme, věřme, že se představení dočká i dalších ocenění. (k)

Knihou pod stromeček rozhodně nic nezkazíte

Najít knihu pod stromečkem nemůže nikdy znamenat špatný dárek. Vybrali jsme jako tip ty, které se nějak dotýkají Ostravska.

  • "Dědictví je charakterizováno tím, že si je nevybíráme, že si naopak nekompromisně volí ono nás," tak zní motto knihy autorky Evy Tvrdé s názvem Dědictví. Velmi poutavý příběh mladé Agens a její rodiny za druhé světové války se odehrává na Hlučínsku. Strasti i slasti prožívá mladá Agens, právě vdaná. Kniha bourá tradiční povědomí o lidech z Hlučínska, odhaluje jejich mentalitu a přibližuje je tradiční české společnosti. Zároveň však vysvětluje problematiku všech pohraničních oblastí. Publikaci doplňují dobové fotografie.
  • Barevná reprezentativní publikace "Křižovatka tří moří, Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe", která se v těchto dnech objevila na pultech, pojednává o letitém záměru vybudovat vodní cestu, která by z hlediska hospodářského i ekonomického mohla být přínosem.
  • Historie Thálie v moravskoslezské Ostravě s podtitulem Souhrn významných historických dat a sto let budovy městského divadla v Ostravě - to je nová publikace Lumíra Václavíka. První kapitoly knihy pojednávají o divadelním vývoji v Ostravě, zachycují příchod prvních kočovných společností, ale také vznik ochotnických spolků a významnější období po postavení Národního domu. Od založení Národního divadla moravskoslezského v roce 1919 jsou již další kapitoly seřazeny tak, aby dokumentovaly jeho počáteční umělecký provoz. Texty doplňují portréty významných uměleckých osobností (C. M. Hrazdíra, Emanuel Bastl, Jaroslav Vogel, Ladislav Knotek, Jiří Myron aj.) nebo další zajímavosti, které s ostravským divadelním děním přímo souvisely. "... Svůj vztah k ostravskému divadlu jsem získal až poté, co jsem do něho nastoupil jako technik a začal vstřebávat jeho specifickou atmosféru," dodává ke knize autor. Kniha svým způsobem zaplňuje v historii města Ostravy místo týkající se divadelního dění od jeho prvopočátků do doby současné.
  • Pohnuté osudy osmi panských sídel, která se nacházejí či nacházela na území dnešní Ostravy, nabízí kniha Jakuba Ivánka "Ostravské zámky". Pojednává o památkách, které většinou doplatily na lidskou neúčast. Kniha je doplněna dobovými i současnými fotografiemi.
  • Podobným námětem se zabývá kniha "Zaniklé domy" kolektivu autorů z Archivu města Ostravy, který tak přidává další zajímavý titul k řadě publikací, jimiž obohacuje povědomí ostravských i přespolních čtenářů. Pracovníci archivu mají čtenářům stále co nabídnout. V poslední vydané publikaci sledují osudy domů, které měly stejný konec - demolici. Některé z nich musely ustoupit rozšiřujícím se komunikacím, jiné podlehly vlivům důlní činnosti nebo asanačním zásahům při budování města.
  • A ještě jednou o knihách. Zhruba stovka veřejných knihoven uspořádala 1. prosince "Den pro dětskou knihu". Knihovny tu nejen nabízely zajímavé tituly pro děti, připravily také autorská čtení a předvánoční nákup knížek. Akce vyhlášená Svazem knihovníků a informačních pracovníků jen potvrzuje, že čtenářská obec v naší zemi navzdory moderním technologiím zůstává početná. (o)
zpět na začátek stránky

Strana 10

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

1991
Založena Ostravská univerzita

Ostravská univerzita v Ostravě vznikla 28. září 1991. Nejednalo se však o zcela nově budovanou vysokou školu. Naopak univerzita mohla organicky navázat na již existující vysokoškolské pracoviště, zaměřené do té doby ovšem pouze na přípravu učitelů, a to na dřívější samostatnou Pedagogickou fakultu. Prvním rektorem byl ustaven vysokoškolský profesor Jaroslav Hubáček. Zahájení výuky prvního akademického roku 1991/1992 dne 3. října 1991 se neslo ve slavnostním duchu, který podtrhovala přítomnost řady vysokoškolských pedagogů z českých i zahraničních univerzit, zástupců státní správy i samosprávy v čele s primátorem Jiřím Smejkalem. Tuto důstojnou atmosféru v úvodu umocnily tóny barokní hudby Johanna Pezelia. Na ně pak navázala latinská píseň Gaudeamus igitur považovaná za studentskou hymnu. Ta končí slovy, která v českém překladu znamenají: "Ať žije akademie, ať žijí profesoři, ať žije každý student, ať žijí všichni studenti."

Tímto krokem byla v Ostravě konečně vyplněna značná mezera v nabídce vzdělávacích možností především v oblasti humanitně orientovaných oborů. Vedle Pedagogické fakulty bylo možné začít od října 1991 studovat na Filozofické fakultě a rovněž na Fakultě přírodovědecké.

1994
V Ostravě ukončena těžba uhlí

Těžba uhlí, se kterou byl život města neodmyslitelně spjat po více než dvě století, byla po roce 1989 postupně utlumována. Dne 30. června 1994 byl na dole František v Přívoze vytěžen poslední vozík uhlí a tím byla oficiálně ukončena kapitola aktivního důlního podnikání v Ostravě.

Uhlí - hutě - železnice - tyto tři atributy spolu velmi úzce souvisely a vzájemně se podmiňovaly. Výrazně ovlivnily proměnu Moravské Ostravy a jejího okolí v "amerikánské" město, v průmyslové centrum habsburské monarchie. Nostalgické ohlédnutí do doby před 30. červnem 1994 může možná vyznít až pateticky. Těžní věže, haldy, lanovky, jejichž prostřednictvím se dopravovalo uhlí, patřily k neopakovatelnému panoramatu města. Ne vždy byla halda jen nevyužitým prvkem v notně devastované krajině. Např. ve 30. letech 20. století vznikla v oblasti Černé louky horská dráha Tivoli, jejíž stavba byla realizována na jedné z hald.

Stejně tak dobovou atmosféru dokreslovalo osazenstvo dolů a jejich rodiny, žijící v havířských koloniích. Jen namátkou uveďme některé jejich názvy - Na Centrálce, Jaklovec, Františkov, Šalomounská, Michálka... Pestrá národnostní skladba se výrazně odrazila i v místním dialektu.

Haldy začaly částečně mizet od konce 60. let 20. století, kdy haldovina začala být využívána na výstavbu silnic. Masivní odstřel těžních věží proběhl především po ukončení těžby na přelomu 20. a 21. století. V současnosti hornickou minulost připomínají asi nejmarkantněji těžní věž dolu Jindřich na Nádražní ulici, areál dolu Hlubina, aspirující na zápis mezi památky UNESCO, nebo tzv. odfukové komínky (regulovaný výstup důlních plynů) v místech bývalých důlních děl, doplněné informační deskou jako např. před Divadlem Antonína Dvořáka, kde v minulosti byl důl Antonín.

1996
Vydáním buly papeže Jana Pavla II. zřízeno ostravsko-opavské biskupství se sídlem v Ostravě

Papežskou bulou Ad Christifidelium Spirituali vydanou Janem Pavlem II. dne 30. května 1996 se Ostrava stala sídelním městem ostravsko-opavské diecéze. Dosavadní bazilika Božského Spasitele byla tímto aktem povýšena na katedrálu.

Slavnostní inaugurace prvního diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze se v ní uskutečnila 31. srpna, kdy papežský nuncius Giovanni Coppa přečetl jmenovací papežskou bullu. Tímto aktem se nový sídelní biskup ujal řízení a správy ostravsko-opavské diecéze. Tu tvořilo 279 farností se 180 kněžími a 25 bohoslovci.

Foto:
Odstřel těžních věží provázela mnohdy nostalgie nad starými časy
Poslední vozík uhlí z Ostravska

zpět na začátek stránky

Strana 11

Rada města zrušila fotbalový turnaj

Mohou za to fanoušci

Z obav možných výtržností a zranění diváků odvolala Rada města Ostravy turnaj "O pohár města Ostravy" plánovaný na 15. prosince v porubské hale Sareza. K velké lítosti hráčů Baníku, který městu pomáhal při organizaci turnaje, ale také hráčů dalších klubů, mimo jiné též z Polska, byla akce zrušena kvůli násilnostem při fotbalovém utkání Baník-Sparta začátkem listopadu na Bazalech. Porubský stadion nedává možnost oddělit od sebe fanoušky různých klubů a nedává ani prostor pro zásah policie. Na turnaj byli zváni i fandové s dětmi, což by se mohlo stát osudným. "Zrušení turnaje mě mrzí, chtěli jsme založit tradici a o jeho konání jsme s radními, předsedou představenstva FC Baník Jakubem Kahounem a plk. Rostislavem Pavliskou, ředitelem Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava, více než hodinu diskutovali. Není možné zajistit bezpečnost v hale tak, aby v případě řádění fanoušků nedošlo ke zraněním a škodám na majetku," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. Ostravský Baník chce od jara na Bazalech instalovat kamerový systém, který bude problémové prostory monitorovat. Baník uvažuje o realizaci dalších bezpečnostních opatření - například vstupů pro bezpečnostní složky a zpevnění oplocení kolem sektoru fanoušků. (o)

Obhájili titul Mistra ČR

Zápasníci TJ Sokol Vítkovice se stali po roce znovu Mistry ČR ve volném stylu. Celou sezónu zápasili bez zaváhání a vše směřovali k obhajobě titulu. Finálové kolo se uskutečnilo na domácích žíněnkách dne 1. prosince 2007 v tělocvičně SŠ Technické v Ostravě-Hrabůvce. K ligové soutěži nám předseda oddílu a trenér Milan Slončík řekl: "V letošní lize v zápase, volný styl, zápasilo šest družstev, která byla rozdělena do dvou skupin - české a moravské. Základní část proběhla ve třech kolech. Nám se již s předstihem podařilo základní část vyhrát a to znamenalo, že se finále bude zápasit v Ostravě. Celou základní část jsme zápasili s vlastními odchovanci Janko Stapajem, Sergejem Aksenovem, Martinem Hložankou, Pavlem Sztwiertniou, Tomášem Zezulákem, Vraťou Chotašem, Petrem Krejčím, bratry Kolaříkovými, Dušanem Dobiášem a Romanem Piskořem. Ale pokud jsme chtěli titul obhájit, museli jsme družstvo na finále posílit. Doplnili jsme Zahnáčem, Bačou, Irainem, Bystroněm a podařilo se nám družstvo složit tak dobře, že jsem věřil, že v domácím prostředí titul obhájíme. V příštím roce pořádá náš oddíl Mistrovství republiky mužů ve volném stylu a budeme chtít v domácím prostředí potvrdit naše postavení v České republice." (na)

I v zimě je v ostravské zoo rušno

Přes sychravé počasí se v ostravské zoo stále něco děje. Návštěvníci obdivují milostné tokání kachniček mandarínských, kterým chlad při těchto hrátkách evidentně nevadí. O mláďata se samice starají, ale ta se krmit musejí sama - drobnými vodními živočichy a rostlinami.

Před chladem a mrazem však musely do tepla teplomilné rostliny v kontejnerech. Jde zejména o citrusy, mezi nimi i cedráty, což je kříženec citronu s grapefruitem. Mnohé z nich jsou vhodné i pro pěstování v bytech.

Pro ptáky, kteří neodlétají do teplých krajů, je v zoo umístěno sedm krmítek. I návštěvníci jim mohou přilepšit, musí to však být krmení vhodné pro ptactvo. Jsou to především slunečnicová semena, obilí všeho druhu a třeba i lůj. Krmítka vyrobil a zoologické zahradě věnoval pan Kanich ze Studénky. Ve čtvrtek 6. prosince naděloval návštěvníkům zoo Mikuláš. (č)

"Naši" lezci byli nejlepší

Martin Gospoš z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje zvítězil v republikovém přeboru hasičů v lezení na obtížnost na umělé stěně, které se konalo v pátek 9. listopadu v ostravské hale Sareza jako neoficiální mistrovství ČR hasičů. Stříbrný skončil David Šťastný z HZS hlavního města Prahy a bronz patří dalšímu domácímu borci - Jaroslavu Juříkovi z HZS MSK. Přeboru se zúčastnilo 28 lezců z celé ČR, výhradně hasičů. Všichni původně přihlášení členové Horské služby a Speleologické záchranné služby na poslední chvíli účast telefonicky odřekli. Premiéra zástupců složek integrovaného záchranného systému se tak odkládá minimálně o rok. (pk)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. Buráček

čtyři roky starý pes, kříženec střední velikosti, hnědočerné barvy. Nalezen v srpnu tohoto roku v Ostravě-Výškovicích. Ležel na cestě ve velmi špatném zdravotním stavu. Dnes je zcela v pořádku a čeká na nového pána. Hodí se do bytu i na zahradu, ne však k malým dětem.

2. Lady

čtyřletá fena většího vzrůstu, kříženec sibiřského plemene, bílé, jemně narezavělé barvy. V červenci delší dobu volně běhala v Ostravě-Kunčicích. Je to velmi temperamentní a veselá psí dáma, hodí se k aktivním lidem, nejlépe na zahradu.

3. Bertík

sedmiletý hladkosrstý jezevčík rezavé barvy. V útulku je od dubna letošního roku. Byl odchycen ve Slezské Ostravě, kde zmateně pobíhal po silnici. Bertík je nenáročný, kamarádský a klidný pejsek, vhodný do bytu ke starším lidem, kterým bude dělat milou společnost.

zpět na začátek stránky

Strana 12 - 14

Vánoční a novoroční provoz na linkách DP Ostrava a.s.
(text vynechán)

zpět na začátek stránky

Strana 15

Informace ke stánkovému prodeji

Dosavadní neuspokojivé zkušenosti z kontrol stánkového prodeje, zejména v oblasti dodržování některých práv duševního vlastnictví, jsou důvodem k připomenutí základních povinností prodejců a poskytovatelů služeb touto formou.

Celní správa České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravila informační leták "Informace prodejcům ke stánkovému prodeji", který obsahuje základní údaje o specifických kontrolních a sankčních oprávněních celních úřadů a obecních živnostenských úřadů České republiky. Jde o přehled základních povinností podle zákona o ochraně spotřebitele týkající se práv duševního vlastnictví, zákona o spotřebních daních, jímž je upraven i prodej lihovin a tabákových výrobků ve stáncích a tržištích, a zákona o povinném značení lihu. Rovněž informuje o některých povinnostech stanovených živnostenským zákonem vztažených k provozovně včetně stánku, dále při nákupu použitého zboží a přijímání zboží do zástavy. Pro širší informovanost zmiňuje i zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

Informace mohou být užitečné nejen pro stánkaře samotné ale i pro zákazníky, a to zejména s blížícím se předvánočním obdobím, kdy je tento způsob prodeje častější, poučit se mohou i provozovatelé kamenných obchodů.

Leták samotný je k dispozici na pracovišti živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy a lze jej nalézt na internetových stránkách www.ostrava.cz (tituly stránek: magistrát>odbory>živnostenský úřad>aktuality) nebo na stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz (clo, daně, obchod se zbožím>informace a příručky). (kd)

Svoz odpadu v období svátků

V období vánočních svátků dochází každoročně ke zvýšení produkce odpadů v ostravských domácnostech. Společnost OZO Ostrava proto i v letošním roce chystá v tomto období mimořádný harmonogram svozu odpadů. U kontejnerů na sídlištích bude probíhat odvoz kontinuálně od 15. do 31. prosince 2007 s dalším posílením v době svátků. V tomto období budou provedeny nejméně tři mimořádné odvozy odpadu, které by měly zamezit přeplňování nádob.

U popelových nádob u rodinných domů nebude prováděn svoz na první svátek vánoční a Nový rok. To znamená, že dojde od 25. do 28. prosince 2007 a od 1. do 4. ledna 2008 k posunutí svozu o jeden den (místo v úterý ve středu, místo středy ve čtvrtek atd).

Mimořádný svoz odpadu o svátcích předpokládá samozřejmě náležitou součinnost občanů. Na sídlištích to znamená hlavně neparkovat před kontejnerovými stanovišti, aby byl umožněn přístup ke kontejnerům, u rodinných domů zase přistavení popelnice na přístupné místo v den svozu - tedy o den později než obvykle (pondělní svozy na Štědrý den i na Silvestra proběhnou v pravidelném termínu).

Ve druhém a třetím lednovém týdnu pak bude společnost OZO Ostrava svážet odstrojené vánoční stromky, které mohou v tomto období občané na ostravských sídlištích odkládat vedle kontejnerových stanovišť. Prožijte svátky v klidu a pohodě bez zbytečných starostí s odpady! Vladimíra Karasová, OZO Ostrava s. r. o.

zpět na začátek stránky

Strana 16

» fototéma

Záchranáři sklidili obdiv

Z Ostravska a Brněnska se sešli ve čtvrtek a pátek 29. a 30. listopadu letecké záchranářské týmy v centru Ostravy ke společnému cvičení s posádkou vojenského vrtulníku W3-A Sokol z Přerovska. Příroda si zřejmě chtěla vyzkoušet jejich odolnost, protože zrovna v tyto dny mrzlo a silný vítr znesnadňoval jakékoli práce venku. Vedoucí cvičení Stanislav Kostka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byl však s klimatickými podmínkami spokojen, opravdu záchranáře prověřily. Po oba dny hasiči slaňovali pomocí vrtulníku a vyprošťovali osoby na střeše 70 metrů vysoké správní budovy na Ostrčilově ulici a poté z ochozu radniční věže na Prokešově náměstí, která je ještě o pár metrů vyšší. Po slanění z vrtulníku museli záchranáři připoutat zraněného, kterého na ocelovém lanku palubního jeřábu vytáhli do vrtulníku. Pro pilota helikoptéry bylo za silného větru velmi nesnadné trefit se nad úzký ochoz radniční věže místy namrzlé. Záchranáři si však pochvalovali, že cvičení v ledové vodě Slezské Harty dva týdny předtím bylo daleko krušnější. (k)