Září 2011

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                              OR

 

 

 

 Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Strana 1

 

Uvnitř listu

V dnešním vydání Ostravské radnice dáváme obyvatelům města možnost nahlédnout do problematiky související s připravovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní. 

 

 

Město Ostrava má v případě změn v rozpočtovém určení daní přicházet ročně o téměř miliardu korun

Snížení příjmů může být ztrátou pro celý region

 

Ostrava je jedním ze čtyř velkých měst ČR, která v případě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní přijdou o významnou část příjmů svého rozpočtu. Změnu připravilo Ministerstvo financí České republiky, k prvnímu čtení by do parlamentu měla jít v září. Pokud návrh projde, ztratila by Ostrava od 1. 1. 2013 na svých příjmech zhruba 913 milionů korun ročně.

Město Ostrava nyní hospodaří s rozpočtem 6,5 miliardy korun, což je téměř o 2 miliardy méně než před krizí. Pokud by tedy přišlo o další téměř miliardu, bylo by to citelně znát na chodu města i jeho obvodů. Snížení příjmů by pocítilo nejen více než 300 tisíc obyvatel Ostravy, ale také přes sto tisíc dalších lidí, kteří do Ostravy denně dojíždějí za prací, kulturou, sportem, službami a dalšími aktivitami. Všude tam i do dalších oblastí směřují z rozpočtu peníze.

V letech 2008 až 2010 město vynaložilo na dopravu, kterou využívají ostravští i mimoměstští, v průměru přes 1,5 mld. ročně, a to včetně rekonstrukcí a oprav silnic. Pokud by tedy město přišlo o peníze a nemohlo Dopravní podnik Ostrava dotovat, mohlo by dojít ke zdražení jízdného - například 15minutové jízdenky na 42 korun. Nedotované divadlo by prodávalo vstupenku za 1 213 korun. Podobně likvidační by bylo odstřihnout od peněz zoologickou zahradu nebo muzeum a kdybychom se kvůli šetření rozhodli například zrušit dotace pro festivaly jako Colours of Ostrava, zisk by byl maximálně pár milionů. Ani škrt celé sumy vynakládané průměrně z rozpočtu na dotace na kulturu by na pokrytí ztráty ze sdílených daní nestačil – kultura na rok dostává zhruba 657 470 tisíc korun. Museli bychom přidat dotace téměř na celý sport se 346 126 tisíci ročně. Musela by být zrušena nejen Zlatá tretra, ale také peníze na bazény, sportovní kluby nebo městská sportoviště. Průměrná cena za plavání pro dospělou osobu by se bez dotace města vyšplhala z 90 Kč na 270 korun. Bez dotací by byl také ohrožen provoz hřišť u škol a školských zařízení, která jsou bezúplatně zpřístupněna pro veřejnost, bylo by nemožné zajistit údržbu sportovních zařízení.

Je doloženo, že nedostatek volnočasových aktivit přináší zvýšení kriminality. Ohrožena by byla zařízení pro handicapované, domovy pro seniory nebo malé děti a další sociální služby. Škrty v rozpočtu na zajištění bezpečnosti by vyhnaly z ulic strážníky, snížila by se úroveň školství (včetně vysokého), Městská nemocnice Ostrava by neměla na modernizaci a nové přístroje atd. Možná lze škrtnout částku na vydávání cestovních dokladů či řidičských oprávnění souvisejících s výkonem státní správy, kterým bylo město pověřeno státem. Do 913 milionů se vejde škrtů hodně.

Řešením, jež by pokrylo celou částku, o kterou se sníží prostředky z rozpočtového určení daní, je také například úplné zastavení investic. Znamenalo by to, že se nic v Ostravě nepostaví, nevzniknou nová pracovní místa v průmyslových zónách pro místní i dojíždějící, rozvoj města se zcela zastaví...

Přerozdělením sdílených daní by se peníze měly přesunout na menší města a obce. Ty to může potěšit – každý chce dostat do svých rozpočtů přidáno. Pokud se ale částka ukrojí z krajíce na úkor velkých měst, zhorší se nabídka nejen pro občany těchto metropolí, ale také pro okolí, které žije s centrem aglomerace v symbióze, tedy těm, kteří v Ostravě pracují, baví se, přijíždějí za péčí či léčbou. V průměru je těchto mimoostravských „uživatelů“ jednotlivých částí ostravského rozpočtu 25 procent.

Změnou rozpočtového určení daní tak ztratí nejen Ostrava, ale rovněž celý Moravskoslezský kraj. Podle prvních propočtů má přijít téměř o 530 milionů korun. Ostravě se miliarda vezme, menší obce v kraji peníze v takové míře nedostanou, protože půjdou do jiných částí České republiky.         (vk) 

 

 

Primátor Petr Kajnar věří, že občané své město ve složité situaci podpoří

Ostrava si nad poměry rozhodně nežije

rozhovor

 

z Pane primátore, od roku 2013 má Ostrava po změnách v rozpočtovém určení daní ročně přicházet o zhruba 913 milionů korun.

„Pro hospodaření a rozvoj města by to mělo devastující účinek. Už během krize přišel náš rozpočet o téměř dvě miliardy korun. Snížili jsme dotace všem organizacím. Téměř všechny stavební zakázky soutěžíme za nejnižší cenu. Díky elektronickým aukcím v systému sdružených nákupů dosahujeme úspor v řádu desítek milionů korun.  Ostrava vykazuje jako město jednu z nejnižších zadlužeností na jednoho obyvatele. Udržujeme ji na stejné výši, neotvíráme nové úvěry, hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Naše město téměř nemá rezervy, které by spočívaly v možnosti více uspořit nebo hospodařit efektivněji.“

z Co by přijetí novely zákona pro město a občany znamenalo?

„Výrazné omezení investičního rozpočtu, prakticky se to projeví ve snížené údržbě cest, škol, stadionů, nemocnice a dalších veřejných objektů. Město bude muset přistoupit ke zdražení a omezení služeb. Týkalo by se to všech oblastí: veřejné dopravy, vodného a stočného, údržby zeleně, bezpečnosti, vstupného do divadel a na koncerty, do zoo a na sportoviště. Bez finanční podpory města by se řada úspěšných akcí, které tvoří páteř kulturního a sportovního života Ostravy a moravskoslezského regionu, musela podstatně omezit, nebo úplně zrušit – třeba  Janáčkův máj, Zlatá tretra, Colours of Ostrava a další. Otázka dnes nestojí, kolik peněz by nám pro ně zůstalo, ale zda by vůbec nějaké zbyly.“

z Lze porovnat zajištění chodu velkoměsta s potřebami menších obcí?

„Praha, Brno, Plzeň i Ostrava plní metropolitní funkci. Naše město vydá více než miliardu korun ročně na služby spojené s pobytem lidí, kteří ve městě trvale nebydlí. Přijíždějí k nám lidé za prací – denně je to více než padesát tisíc, další za studiem, na úřady, do nemocnic včetně městské, za kulturou, sportem apod. Kromě toho stát přenáší řadu povinností souvisejících s výkonem státní správy na město, aniž by ji plně hradil. A tak město za stát doplácí ročně více než sto padesát milionů korun.“

z S kolegy primátory z Prahy, Brna a Plzně se jednoznačně stavíte proti návrhu z dílny ministra Miroslava Kalouska.

„Naše odmítavé stanovisko jsme naposledy vyjádřili 12. srpna při schůzce v Praze. Spolu s primátory Plzně, Brna a Prahy jsme upozornili na to, že novela nebere v úvahu význam našich měst pro rozvoj regionů a celé České republiky. Návrh ministerstva financí považujeme za účelový, postrádající odborné argumenty. Ve společném prohlášení uvádíme, že o zásadních skutečnostech, které mohou negativně ovlivnit život více než dvaadvaceti procent obyvatel ČR, budeme informovat premiéra Petra Nečase.“

z Dopadly by škrty v rozpočtech na všechna čtyři města stejně? 

„Z našeho 6,5miliardového rozpočtu představuje ztráta 913 milionů nějakých 14 procent. Pro Prahu s rozpočtovými příjmy kolem 40 miliard znamená ztráta 2,2 mld. asi 5 procent. Stát si na hlavní město prostě netroufá tolik, jako na Ostravu, Brno a Plzeň. Připouštím, že by se rozdíly v daňových příjmech obcí měly vyrovnávat. Ale ne na úkor měst, která vytvářejí 35 procent pracovních míst, produkují přes 40 procent hrubého domácího produktu.“

z Ozývají se hlasy, které změnu rozpočtových pravidel vítají. Podle nich si velká města žila nad poměry.

„Ostrava si rozhodně nad poměry nežila a nežije. Finanční zdroje, které máme k dispozici, využíváme ve prospěch regionu a republiky. Investovali jsme miliardy do průmyslových zón a vytvořili tak desetitisíce pracovních míst, která využívají lidé z celého kraje. Jen do vysokých škol v Ostravě jsme investovali stovky milionů korun, bez finančního přispění města by třeba lékařská fakulta nevznikla. A je třeba říci, že tři čtvrtiny studentů na univerzitách v Ostravě nejsou z našeho města. V mnoha obcích kraje jsou na tom s péčí o svou vlastní tvář lépe než my, kteří investujeme do aktivit sloužících všem.“

z Návrh novely má jít v září do parlamentu. Jak se k němu staví poslanci a senátoři zvolení za město a kraj?

„Se všemi budeme ještě mluvit, vysvětlovat jim naše stanovisko, apelovat na jejich sounáležitost s Ostravou a regionem. Napříč politickým spektrem cítíme jejich podporu. Samozřejmě až na zákonodárce strany  TOP 09. Není divu, když novela je dílem jejich místopředsedy Kalouska. Jako ministr financí už s tímto návrhem jednou přišel. Po demisi Topolánkova kabinetu premiér Fischer a ministr financí Janota s nadhledem státníků a národohospodářů Kalouskův návrh shodili ze stolu. Rozuměli úloze velkých měst v ekonomickém životě republiky.“

z Očekáváte, že se Ostravané postaví za své město jako při kandidatuře na evropské hlavní město kultury?

„Věřím, že si občané Ostravy uvědomí, co vše je v sázce. Apeluji na ně, aby v nelehké situaci podpořili svoje město. Podobně se obracím i na občany měst a obcí v regionu, kteří u nás pracují, k nám dojíždějí a budoucnost regionu jim není lhostejná.“   Otázky kladl Libor Vidlička

 

Aukce zlevnila služby o 87 procent

Město Ostrava v srpnu soutěžilo telekomunikační služby pro 112 svých organizací. Z původního objemu cca 23 milionů korun se podařilo cenu snížit o 19 776 512 korun vč. DPH, tzn. o 86,85 %. Úspory dosáhlo díky elektronické aukci přes Systém sdružených nákupů, které pro město soutěží společnost eCentre. Systém sdružených nákupů využívá SMO od roku 2010 a letos díky němu ušetří přes 82 milionů  korun. Město Ostrava přes něj nakupuje nejen energie, ale také potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, služby a poprvé také telekomunikační služby.  „S úsporou, která přesáhla 80 procent ze soutěžené částky cca 23 milionů korun, jsem nadmíru spokojený,“ říká primátor Petr Kajnar. „Je vidět, s jakými maržemi tyto firmy pracují. Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor, který jim nakupující dá. Zatímco soukromý sektor si výdaje hlídá už dlouho, veřejný se to zatím učí,“ dodává P. Kajnar.

Průměrné náklady na období 24 měsíců při stávajících cenách by činily 22 769 586 korun vč. DPH. Náklady po e-aukci se podařilo snížit na  2 993 074 korun vč. DPH.

„Je organizačně náročné zkoordinovat e-aukce pro téměř 200 městských organizací, ale šetřit potřebujeme a v případě, že projdou změny, které připravuje ministerstvo financí a Ostrava přijde o více než 900 milionů korun ze svého rozpočtu, budeme muset hledat úspory úplně všude,“ řekl primátor města Petr Kajnar.      (a,v)


 

Strana 2 

 

Návštěvnost v kraji roste, co bude dál?

Do roku 2010 mírně klesala návštěvnost Moravskoslezského kraje. Za druhé čtvrtletí letošního roku však výrazně vzrostla – o celých 9,5 procenta, což představuje dokonce větší růst, než vykazuje za srovnatelné období celá ČR – 8,9 %.

Už v letošním 1. čtvrtletí hovoří statistiky o nárůstu počtu přenocování o 10 % (srovnání s loňským 1. čtvrtletím).  Za 2. letošní čtvrtletí přibylo v kraji o 17,8 % zahraničních turistů a domácích o 7,3 %. Podle náměstka hejtmana Jiřího Vzientka je důvod v ustupující hospodářské krizi, ale také v masivní propagační kampani a aktivitách kraje na podporu cestovního ruchu.

I tato optimistická čísla by však v budoucnu mohla vzít za své, bude­‑li přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní. Jak vyplývá z mnoha textů a článků v dnešním vydání novin, město Ostrava jako regionální metropole vydává miliony korun ročně na služby (doprava, zdravotnictví, školství…), kulturu, sport a desítky dalších společenských akcí pro mimoostravské návštěvníky, kteří do krajského města za těmito cíli přijíždějí. Tyto výdaje pro přicházející do Ostravy z jiných obcí, měst či ze zahraničí představují plnou třetinu financí vložených do zmíněných oblastí. Přijde-li Ostrava o téměř jednu miliardu korun, jak předpokládá novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se bude zabývat parlament, pokles aktivit, omezení služeb a pomalejší rozvoj se bude týkat celého regionu.           (o)

K foto: Ostrava a její okolí má i turistům co nabídnout.

 

Letecká show v Mošnově 

Jedenáctý ročník Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády ČR v Ostravě vyvrcholí 24. a 25. září víkendovou show na letišti v Mošnově. Ozdobou programu bude přílet strategického bombardéru B-52 armády USA, letecká akrobacie v podání tureckých Turkish Stars a lotyšských Baltic Bees. Účast britských Red Arrows je po tragické srpnové nehodě jednoho z letců skupiny prakticky vyloučená.

K vidění budou bojové letouny typů F-16, Mig-29, Mirage, Gripen, Eurofighter Typhoon aj. Diváci se mohou těšit na ukázky armádní pozemní bojové techniky, připravenosti policie a složek záchranného systému. V rámci doprovodných akcí pořadatelé ze společností Jagello 2000 mj. zvou 21. 9. na akční odpoledne v Avion Shopping Parku v Zábřehu nebo 23. 9. na besedu s účastníky do DK Librex. Víkendový program s volným vstupem začíná po oba dny v 9 hod. a potrvá do 17 resp. 16 hod. Také letos můžete zvolit z různých druhů dopravy do Mošnova, mezi kterými nebudou chybět vlak nebo jízdní kolo.

Finanční podpora města Ostravy: 1 milion Kč.     (vi)

 

Město se představí na Expo Real 

V tradičním termínu od 4. do 6. října bude Nové výstaviště v Mnichově hostit již 14. ročník veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real. Vloni se na celkové výstavní ploše 64 000 mprezentovalo s vlastním stánkem 1 645  společností z 35 zemí. Celkem přijelo na veletrh téměř 37 000 účastníků (vystavovatelů i návštěvníků bez stánku) ze 71 zemí. Zhruba stejnou návštěvnost očekávají němečtí organizátoři i letos. 

Město Ostrava se veletrhu zúčastní již podesáté. Zkušenosti z globálních realitních veletrhů Expo Realu a francouzského MIPIM ukazují, že má­‑li být prezentace efektivní, musí mít dlouhodobou koncepci. Konkurenční prostředí panuje také na trhu měst, jejich nabídky pro potenciální investory musí být dobře vidět.

Na stánku Ostravy se tradičně prezentují spoluvystavovatelé – společnosti aktivní na zdejším developerském trhu – CTP, Multi Development Czech Republic, RPG Real Estate Management, OHL ŽS, PRK Partners, Global Networks či HB Reavis.  Vedle Ostravy míří na Expo Real také zástupci Prahy a krajů Moravskoslezského, Jihočeského či Plzeňského. Klíčovým tématem bude mimo jiné strategie financování a investic v postkrizovém období, udržitelnost rozvoje, revitalizace území s realitním potenciálem i modernizace existujících nemovitostí a nastavení procesů směrem k větší efektivitě.         (hp)

 

Dětská pohotovost plně funkční

Dětská lékařská služba první pomoci už od 3. srpna po rekonstrukci znovu plně funguje v budově dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava na ulici Janovského. Dětská pohotovost slouží vždy od 15.30 do 6.30 hod. v pracovní dny a ve dnech volna nepřetržitě.      (jm) 

 

Den architektury

Celostátní Den architektury se uskuteční 2. října ve více než dvaceti městech ČR, ale také v menších, architektonicky zajímavých obcích. V Ostravě bude zájemce o architekturu provázet historik Martin Strakoš. Sraz účastníků je ve 14 hodin před železničním nádražím Ostrava-Vítkovice, následovat bude procházka s výkladem po nedaleké Jubilejní kolonii jako architektonického skvostu města z 20. let minulého století. Součástí programu je rovněž návštěva a výklad na zmíněném nádraží a na vítkovickém hřbitově. Celostátní akce, kterou pořádá občanské sdružení Kruh, má představit mimořádné počiny v oblasti architektury, převážně z 20. a 21. století.         (d) 

 

O studium je zájem

Ostravská univerzita, která letos slaví 20 let od svého založení, se těší zájmu studentů. Do letošního prvního ročníku nastoupí 3 900 mladých, kapacita je však mnohem větší. V „přijímačkách“ splnilo podmínky jen 45 procent uchazečů. Největší zájem je o studium psychologie a sociálních věd, do oboru všeobecného lékařství se přihlásilo asi 800 studentů.  Celkem bude v nadcházejícím školním roce studovat na Ostravské univerzitě přes 9 000 lidí.     (d)

 

Hlas metropolí je slyšet

Primátoři Prahy, Brna a Plzně Bohuslav Svoboda, Roman Onderka, Martin Baxa a náměstek primátora Dalibor Madej, statutární zástupce primátora Ostravy, jednali 25. srpna s předsedou vlády Petrem Nečasem o návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní a s tím souvisejícími škrty v rozpočtech. Předložili premiérovi analýzy dopadů novely zákona do všech oblastí života.         (r)


Strana 3

 

Je to poškozování celého regionu 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní připravená na jednání v parlamentu vzbuzuje rozhořčené emoce ve čtyřech městech, která podle této novely mají dostat z daní méně peněz než dosud. Týká se to Prahy, Brna, Plzně a samozřejmě Ostravy. Ta by měla přijít o téměř 913 milionů korun. Statutární město Ostrava už pro loňský rok v rámci šetření krátilo dotace organizacím zřízeným a financovaným městem o 5 procent, v době hospodářské recese se náš rozpočet na příjmové straně snížil o zhruba dvě miliardy korun na 6,5 miliardy, na elektronických aukcích systémem sdružených nákupů šetří Ostrava desítky milionů korun, a tak další krácení peněz v hodnotě téměř miliardy může být pro provoz městských institucí pohromou.

z K problému se vyjádřil náměstek primátora Ostravy Tomáš Petřík:

„Zdůrazňuji a stále opakuji,  že Ostrava má v posledních letech na investice k dispozici zhruba jednu miliardu sto milionů korun. Přijetím návrhu novely zákona by  se rozvoj města prakticky zastavil. Málokdo si také uvědomuje, že ta čtyři velká města vynakládají značné peníze i do služeb a institucí, kterých využívají i lidé přicházející z celé spádové oblasti či regionu a čerpají tak, v případě Ostravy, až třetinu vložených peněz. Příklad – Národní divadlo moravskoslezské či Divadlo loutek Ostrava navštěvují tisíce lidí z kraje. V tomto případě tedy město dotuje například cenu vstupenek či dopravu i pro ně, zdaleka se to netýká jenom Ostravanů.“

z Lze uvést jiné příklady v číslech?

„Městskou hromadnou dopravu z větší části  zajišťuje Dopravní podnik Ostrava, spolu s příměstskou dopravou je provozována v rámci integrovaného dopravního systému ODIS, který obsluhuje většinu území Ostravska, Opavska, Bruntálska a Krnovska. Ze statistik víme, že 30 procent pracovní síly dojíždí do Ostravy z okolních měst a obcí, další tisíce lidí z okolí jezdí denně na nákupy do Ostravy, ale také za jiným účelem – do úřadů, zdravotnických zařízení, k příbuzným aj. Výpočty ukazují, že kromě zhruba 300 000 občanů města tak dopravy využívá dalších 100 000 lidí z okolí, což znamená, že plné čtvrtině přespolních pasažérů Ostrava dotuje dopravu. Tak je tomu v mnoha dalších oblastech. Třeba v kultuře je to 33,5 procenta návštěvníků odjinud a tak bychom mohli pokračovat.“

z Ožehavá je rovněž sociální oblast, tam se přece soustředí značné množství peněz pro lidi vyloženě potřebné, jak je to může ohrozit?

„Ostrava má ve srovnání s jinými poměrně dobře fungující síť sociálních institucí financovaných městem, ale i neziskových organizací, které se významně podílejí na službách například přímo v domácnostech seniorů, nemocných či handicapovaných. Z výpočtů opět víme, že 16 procent uživatelů těchto služeb nepochází z Ostravy, průměrné roční výdaje na mimoostravské představují částku přes 53 milionů korun. Nelze vyčleňovat „domácí“ a „přespolní“, v žádné oblasti, proto považujeme krácení přísunu peněz z daní pro Ostravu i za poškozování celé spádové oblasti. Bude-li tomu tak, služby, vstupné či jízdenky by mohly výrazně podražit.“

z Jak by podle vás mohli lidé proti přijetí novely zákona protestovat?

„V zásadě nejde o protesty, ale o trpělivé vysvětlování občanům města, jaké by mělo přijetí této novely zákona, ve stávajícím znění, dopady na kvalitu jejich života. A to je teď před námi, vedením města. Proto chceme občany pravidelně informovat o všech krocích, které v této věci podnikáme.“       Připravila Olga Kubačáková 


 

Strana 4

 

Střípky

FOLKLOR V ULICÍCH.

Souborům z Estonska, Francie, Polska, Ruska, Slovenska a ČR patřily ve dnech 15.–18. 8. ulice a náměstí Ostravy. V rámci XIV. ročníku festivalu Folklor bez hranic se představily v Moravské Ostravě, Jihu, Mariánských Horách a Porubě. Potěšily také klienty penzionů Sluníčko, Korýtko a Slunečnice, Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Na úvod festivalu přijala jeho účastníky v Nové radnici náměstkyně primátora Simona Piperková. Folklor bez hranic podpořilo město více než 0,7 mil. Kč. Snímek je z vystoupení souboru Rodnyje napěvy z partnerského města Volgogradu.           (vi)

JDEME ZA VÁMI!

Tak se jmenovalo letošní společné zahájení divadelní sezony ostravských divadel v neděli 28. srpna na Masarykově náměstí. Třetí ročník tohoto úspěšného happeningu moderoval herec Národního divadla moravskoslezského Jiří Sedláček, v průběhu večera se představila tři ze čtyř ostravských divadel. Divadlo loutek Ostrava chybělo, v současné době připravuje zářijový mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse. Happening nabídl ukázky z činoherního, operního, operetně-muzikálového a baletního repertoáru, vystoupily hvězdy ze všech divadelních souborů. „Bezručovci“ si připravili skvělé skeče a písně, Komorní scéna Aréna pak program se zpívajícími herečkami.            (kb)

PŘIJELI TAKÉ ITALOVÉ.

Čtrnáctý ročník Mezinárodního setkání jízdních policií, pod záštitou primátora Petra Kajnara, uspořádala Městská policie Ostrava 27. srpna v Komenského sadech. Nadšení diváci se mohli pokochat skvělým uměním disciplinovaných koní policejních ekip z Česka, Polska a Itálie. Dominovali domácí jezdci. V parkurovém skákání vyhrál Daniel Orsag (MPO) s koněm Solo Romy, speciální policejní parkur ovládl Libor Zedníček (MPO) na koni Solo Macarena (na snímku). Pohár primátora Ostravy v zrcadlovém skákání si do Itálie odvezl Emiliano Scipioni s koněm Cezanne. Ceny nejlepším předal náměstek primátora Aleš Boháč.      (kb)

OSTRAVSKÉ DNY 2011.

Jediný český festival nové a experimentální hudby Ostravské dny začal 26. srpna zvukovou instalací a performancí na Dole Michal, zahájila ho Janáčkova filharmonie Ostrava 28. srpna v Domě kultury města Ostravy. Až do 3. září uvedl festival téměř 90 skladeb, z nich více než polovinu v české nebo světové premiéře. Celý letošní koncept festivalu byl zaměřen na hudbu posledních padesáti let. Zúčastnili se mnozí skladatelé, například Charles Ames, Carola Backholt, Petr Cígler, Petr Kotík, Gordon Monahan a další. Někteří z nich napsali skladby přímo pro tento festival.  Jeho součástí byl opět Minimaraton elektronické hudby v ostravské Galerii výtvarného umění.      (kb)

 

Ušetřit na dopravě? Ale kde?

Jednou z oblastí, kam směřuje velký objem financí z rozpočtu města Ostravy, je doprava. Průměrné roční výdaje převyšují jednu a půl miliardy korun. Dominantní jsou dotace pro Dopravní podnik města Ostravy ve výši téměř 997 milionů korun, které mají pomoci udržet ceny jízdného na úrovni finančních možností obyvatel.

Spolehlivá a občany využívaná městská hromadná doprava zabraňuje nadměrnému využívání individuální dopravy na území města, a tím zvýšenému znečišťování ovzduší. Ostravský dopravní podnik ročně přepraví po 455 kilometrech svých linek téměř 100 milionů cestujících. Výpadek příjmů v případě přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní ve výši přes 900 milionů korun by mohl způsobit citelné zdražení jízdného. Patnáctiminutová jízdenka aktuálně stojí 14 korun, což ani v nejmenším nepokrývá náklady na provoz. V případě výpadku příjmů Ostravy by tato jízdenka mohla cestující přijít až na 42 korun. Cena hodinové jízdenky by vzrostla z 22 na 67 korun, celodenní jízdné by podražilo z 65 na 197 korun.

Ostrava je významným dopravním uzlem. Se vzrůstající osobní automobilovou dopravou je nutno investovat i do efektivních automatizovaných systémů řízení a telematických aplikací, tyto investice by byly výpadkem financí ohroženy. Po území města se nedopravují pouze jeho obyvatelé. Podle informací Úřadu práce Ostrava tvoří až 30 % pracovní síly (cca 52 tis. osob z celkového počtu přes 17o tis.) v okrese Ostrava-město lidé dojíždějící za prací.

V celkovém součtu cca 100 tis. osob s bydlištěm mimo Ostravu denně využívá dopravní infrastrukturu města za různým účelem, ať už jde o dojíždění za prací, studiem, nákupy a podobně. Výdaje z rozpočtu města jen na dopravu těchto osob dosahují 392 milionů z jedné a půl miliardy korun ročně. (ph)

 

AUTODAY 2011 pro motoristy

Centrum bezpečné jízdy (CBJ) Libros na Palackého ul. v Přívoze pořádá v sobotu 10. září 2011 od 10 hodin pod záštitou náměstka primátora Aleše Boháče a korespondenta Evropské charty bezpečnosti silničního provozu pro ČR Vojtěcha Mynáře AUTODAY 2011. U příležitosti prvního výročí otevření cvičného polygonu CBJ budou k vidění expozice prodejců aut a motocyklů s možností zkušebních jízd, prezentace autoškol, Ostravské dopravní školičky, ukázky a soutěže na smykové desce, jízdy na motokárách, soutěž policistů-regulovčíků apod. Podrobnosti na www.libros.cz.           (vi)

  

Co nového na linkách DPO? 

Od 28. srpna začaly na linkách Dopravního podniku Ostrava (DPO) opět platit bez omezení celoroční jízdní řády. K tomuto datu vyšel 2. dodatek jízdního řádu ODIS, který obsahuje jízdní řády všech linek v oblasti Ostravy. Koupit si ho můžete za 20 Kč v prodejnách jízdních dokladů DPO. Pokud vlastníte kupon č. 2, ušetříte při nákupu desetikorunu.

A ještě přehled některých změn, ke kterým došlo po prázdninách na linkách DPO: na autobusových linkách č. 28 v oblasti Šenova a Václavovic byl upraven jízdní řád, na linkách 39 a 49 jsou posíleny spoje v ranních hodinách pracovních dnů. Na lince 73 je celotýdenně zaveden nový spoj s odj. v 17.08 h ze zastávky Svinov mosty (dol. zast.) do průmyslové zóny v Hrabové. Autobusová a trolejbusová zastávka Konzervatoř ve směru k Husovu sadu byla po rekonstrukci chodníku a vozovky opět uvedena do provozu.     (vi)

 

Ministr dopravy hledá finance 

Poslední srpnový čtvrtek navštívil Ostravu ministr dopravy Pavel Dobeš. Během jednání se zástupci kraje, měst a obcí regionu dal naději na pokračování některých dopravních staveb.

Prioritně se má od příštího roku pracovat na úseku I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava a na silnici I/56 Prodloužená Místecká, po které se zatím jezdí ve zúženém profilu. Má to jeden háček. Ministr musí ve vládě prosadit pro rok 2012 navýšení financí pro Státní fond dopravní infrastruktury ze 37 na 49 miliard Kč.

Náměstek primátora Aleš Boháč potvrdil, že město hodlá dál vykupovat pozemky pro výstavbu Prodloužené Rudné, na kterou zatím stát nemá peníze. Se zrušením zpoplatnění dálnice přes Ostravu ministr Dobeš nepočítá. Naopak kladně se staví k posunutí zpoplatnění Místecké ulice za průmyslovou zónu v Hrabové. Mělo by k tomu dojít ještě letos.       (vi)


 

Strana 5

Banner doprava


 

Strana 6

 

S ředitelem městské policie Zdeňkem Harazimem o riziku škrtů v rozpočtu

Omezí se výkon služby strážníků? 

z Z nedávného průzkumu veřejnosti vyplynulo, že Ostravané vnímají přítomnost strážníků městské policie v ulicích města stále intenzivněji. Budou-li kráceny příjmy města v rámci rozpočtového určení daní, jak naznačuje chystaná novela zákona, projeví se to bohužel na omezení práce strážníků. Čeho všeho se to může dotknout?

„Městská policie zajišťuje veřejný pořádek komplexně především obchůzkovou a hlídkovou službou. Máme-li v současnosti zhruba 135 strážníků na jedné směně, mohl by se jejich počet snížit. Je jasné, že by se to odrazilo v činnosti městské policie, tedy při zákrocích k obnovení veřejného pořádku v případě jeho narušení a pravděpodobně i při událostech, při kterých by byla ohrožena bezpečnost občanů nebo by hrozila škoda na majetku.  Žádné město či obec by neměly dovolit takovou změnu. Ze zákona vyplývá, že obec je povinna zabezpečit ochranu veřejného pořádku a také pečovat o potřeby svých občanů, k nimž zcela jistě patří i bezpečnost a ochrana jejich majetku.“

z Co všechno to představuje přímo v ulicích?

„Kromě přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dodržování občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality a čistoty na veřejných prostranstvích plní strážníci doslova stovky jiných úkolů, které si lidé mnohdy ani neuvědomují. Například při zajišťování bezpečnosti u společenských či sportovních akcí. Jen loni jich bylo 1 183. Strážníci provádějí sběr použitých injekčních stříkaček z veřejných prostranství, zabezpečují provoz pultu centralizované ochrany, Senior linky, Zelené linky, městského kamerového sy­stému. Spolupracují s úřady městských obvodů a složkami integrovaného záchranného systému při problémech s průjezdností městem. Strážníci dokážou poskytnout první pomoc při nehodách a úrazech a podílejí se tak na záchraně mnoha lidských životů. Plní úkoly na úseku služební a záchranářské kynologie a hipologie, využívají při službě služební a záchranářské psy i koně. Městská policie provozuje také útulek pro nalezené psy.“

z Řadu činností však uskutečňují také v oblasti prevence, které například?

„Pořádáme besedy ve školách, dětských domovech, besedy se seniory. Zabezpečujeme provoz stacionárních center prevence a dětského dopravního hřiště, připravujeme kurzy pro veřejnost. Realizujeme také řadu aktivit, kterými se snažíme smysluplně vyplňovat volný čas dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, využíváme služeb asi­stentů prevence kriminality, pomáháme seniorům aktivně prožívat stáří a zvýšit jejich bezpečnost.“

z Dá se práce městských strážníků vyjádřit několika čísly?

„V součinnosti s hasiči, záchranáři, dopravci a dalšími institucemi jsme například loni zabezpečovali 6 359 asistencí (průměr 18 denně), měli jsme 1 445 výjezdů k narušení objektů, denně jsme v průměru řešili 124 událostí… I z těchto několika čísel je jasně patrné, že při poklesu financí, jak je plánuje vláda, a možném snižování stavu strážníků by byl omezen výkon služby a ohrozilo by to bezpečnost a pořádek ve městě.“             (k)

  

Odpad vedle popelnic nepatří! 

S kampaní Bezpečnější Ostrava si občané města navykli spojovat především aktivity směřující k prevenci trestné činnosti v prostředcích hromadné dopravy, v hypermarketech a na dalších veřejných místech. Bezpečnější Ostrava je však také město, kde dětem nehrozí zranění či hygienické ohrožení, když si hrají před domem. Okolí kontejnerových stanovišť, zvláště na sídlištích, si totiž řada obyvatel města plete s místem pro odkládání odpadů. Vznikají tak nevábné a nebezpečné hromady starého nábytku, vysloužilých elektrospotřebičů, sanitárního zařízení a jiných objemných odpadů, které vedle kontejneru odložili nezodpovědní lidé.

Místo vedle kontejnerů v žádném případě neslouží odpadům. Z těchto černých skládek v okolí kontejnerových stanovišť svezla společnost OZO Ostrava jen za první čtyři měsíce letošního 345 tun odpadu, představuje to nárůst proti stejnému období loňského roku o 77 %! Objemných odpadů přibývá ale i ve sběrných dvorech, kam z domácností patří. Za první čtvrtletí roku 2011 sem občané města přivezli 1 390 tun objemných odpadů (loni za stejné období 1 166 tun).

Domácnosti ve městě produkují objemných odpadů rok od roku více, patří však do sběrných dvorů, Ostrava jich má 17 (jejich rozmístění a provozní doba na www.ozoostrava.cz). Pokud je pro občana problém odpad do dvora odvézt, může ho odložit do velkoobjemových kontejnerů, které pro občany objednávají městské obvody minimálně dvakrát v roce, případně využít služby svozu objemného odpadu z místa bydliště, kterou za poplatek poskytuje svozová společnost OZO Ostrava. Lze ji objednat na bezplatné infolince 800 020 020 (Po–Pá: 7–14 hodin). Se svozovou společností spolupracují i strážníci městské policie, předávají hlášení o černých skládkách na dispečink OZO a snaží se najít viníky těchto znečištění.          (dp)

 

stalo se 

KRADOU SE I BRZDY.

V Ostravě-Přívoze strážníci městské policie přistihli u železniční tratě 30letého muže při krádeži kovové součásti brzdného systému železničního vagonu. O zhruba padesátikilovém zařízení muž tvrdil, že ho nalezl ležet na zemi v kolejích mezi vagony. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl předán přivolaným policistům.

STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI ŽIVOT.

Na tísňové lince 156 bylo přijato oznámení o dezorientovaném muži v Ostravě-Hrabůvce. Strážníci potkali 49letého muže v potrhaném tričku, teplácích naruby, s jednou botou. Přivolání lékaře odmítal. Muž tvrdil, že se byl v nedaleké sázkové kanceláři napít vody, její pracovnice to však popřela. Přes protesty zmateného muže přivolali strážníci sanitku. Dodatečně zjistili, že muž dlouho nic nejedl a nepil. Lékaři v nemocnici zjistili mozkovou příhodu a včasným zákrokem mu zachránili život.

CYKLISTÉ, NEPIJTE!

Strážníci městské policie se setkávají i s opilými cyklisty, ale i ti jsou účastníky silničního provozu. 24letý muž upoutal pozornost strážníků nebezpečnou jízdou po chodníku, ohrožoval chodce. Když ho strážníci zastavili, dal se na útěk. Dopadli ho a skončil s pouty na rukou. Orientační dechová zkouška potvrdila podezření – hodnoty alkoholu dosahovaly rozmezí 1,68 – 1,8 promile. Za tento přestupek hrozí vysoká pokuta.            (mp) 

 

Kurz pro veřejnost

Další, v pořadí již devátý kurz pro veřejnost, jehož ústředním tématem je ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech, se uskuteční 29. září v 16 hodin. Strážníci představí občanům formou prezentace činnost složek integrovaného záchranného systému při krizových situacích a k dispozici je DVD typových situací s doporučeními a zásadami chování obyvatelstva, proto se kurz tentokrát koná v Integrovaném výjezdovém centru v ulici Martinovská 36/1622 v Ostravě-Porubě. Občané si budou moci prohlédnout typy individuálních prostředků chemické ochrany. Práci humanitární jednotky Českého červeného kříže Ostrava představí Miroslav Osmančík.             (r) 


 

Strana 7

Banner bezpečnost


 

Strana 8

 

Osobnosti Ostravy vyjadřují svůj názor k předpokládaným vládním škrtům v rozpočtu města

Damoklův meč visí nejen nad kulturou a sportem 

Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava:

 „S velkým znepokojením jsem přijala zprávu, že Ostrava má přijít o značnou část svého rozpočtu. Je mi jasné, že první na řadě budou kulturní akce, které by přicházely o své dotace. V této chvíli se velice obávám o osud festivalu Colours of Ostrava a vůbec o budoucnost celé ostravské kultury.“ 

Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru MS kraje:
„Ostrava, Praha, Plzeň i Brno zajišťují rozsáhlý okruh veřejných služeb pro své občany, ale i pro obyvatele okolních obcí.  Navrhované snížení představuje razantní úbytek financí i pro hasičské záchranné sbory krajů. Integrovaný záchranný systém je na Ostravsku velmi precizně nastavený a slouží ke spokojenosti všech obcí v regionu. Snížením dotací by zákonitě došlo k poklesu úrovně bezpečnosti na tomto území, nelze s ním souhlasit.“ 

Dan Zvolánek, ošetřovatel slonů ZOO Ostrava:

„V ostravské zoologické zahradě pracuji od roku 1997. Mohu tedy porovnávat. Od té doby se mnohé změnilo k lepšímu. Jsme první zoo v Česku i na Slovensku, které se povedlo rozmnožit slony. To je naše velká chlouba. Krmení pro jednoho dospělého slona stojí ročně 130 až 140 tisíc. Kdyby Ostrava nemohla finančně podporovat zoo, tak bychom asi o chov slonů přišli. Sloni totiž nejsou zadarmo.“ 

Václav Svěrkoš, fotbalista Baníku Ostrava:

 „Po návratu ze zahraničí byl mojí jedinou volbou Baník. Mám rád klub, město, lidi, typickou ostravskou mentalitu. I když jsme na tom teď v tabulce špatně, jsem doma spokojený. Bez podpory města by situace Baníku byla těžší. Jen míčů potřebujeme na sezonu asi 500, což klub stojí více než milion. Fotbal není zadarmo! Na dotacích jsou závislé i menší kluby, další sporty. Jenom na otevřených sportovištích mohou vyrůstat nové talenty.“ 

Barbora Haferníková, lékařka Městské nemocnice Ostrava:

 „Porody přinášejí obrovskou energii do života člověka. Není nic krásnějšího, než vidět zrození dítěte. Nastávající maminky se dopředu dívají, co porodnice nabízí, jaké má vybavení. To zázemí je pro ně důležité. Bez peněz to dnes nejde. Platí to nejen ve zdravotnictví. Moderní vybavení porodnice stálo naši nemocnici nemalé finanční prostředky. To, že dnes u nás mají rodičky špičkovou péči, je hlavně zásluhou města Ostravy.“ 

Norbert Lichý, herec Divadla Petra Bezruče:

 „Ostravská kultura je na tom určitě mnohem líp, než byla před mnoha lety, kdy jsem začínal na divadle. Mladí, kteří sem přicházejí, ji tak chtějí, že chtěním nutí vytvářet nové galerie, malá divadla. Zaplať pánbůh za to. Bez kultury se dá žít, ale je to krátkozraké. Když nezůstanou peníze na grant města na provoz Divadla Petra Bezruče, které z něho žije, tak to divadlo nebude. Lze jednoduše něco zrušit, ale pak vrátit zpátky…“   


 

Strana 9

 

Změny v neprospěch Ostravy a velkých měst v následujících letech 

Porovnání stávajícího systému rozpočtového určení daní (RUD) pro obce s nově navrhovaným systémem souvisejícím s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů obcí v ČR jsou daňové příjmy, jejichž významnou část tvoří sdílené daně. Podíl obcí na sdílených daních představuje stanovené procento z celostátního inkasa daní z příjmů a DPH. Při porovnání stávajícího systému RUD s novým navrhovaným systémem RUD (souvisí s přijetím novely zákona s navrhovanou účinností od 1. 1. 2013) dochází k řadě zásadních změn.

 

Změna procenta podílu obce na daňových příjmech

stávající systém RUD

nový systém RUD

21,40 %

22,96 %

Nově navrhovaný systém RUD předpokládá zvýšení stanoveného procenta z 21,4 % na 22,96 %. Je to důsledek posílení objemu sdílených daní na úkor národních dotačních titulů ve státním rozpočtu o 7,0 mld. Kč (doposud není specifikováno, o jaké dotační tituly se bude jednat) a dále o přesun 1,5 mld. korun ze státního rozpočtu do objemu sdílených daní pro obce, který představuje dosavadní příspěvek na školství v kapitole Všeobecné pokladní správy (pro město Ostravu to znamená výpadek 42 mil. Kč).

Změna ve výpočtu procenta, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního inkasa

Stávající systém RUD

Nový systém RUD

kritéria

váha v %

kritéria

váha v %

rozloha katastrálního území

3

rozloha katastrálního území

3

počet obyvatel obce

3

počet obyvatel obce

10

zvláštní přepočítací koeficienty

94

koeficienty postupných přechodů

80

-

-

počet dětí MŠ, žáků ZŠ

7

celkem

100

celkem

100

 

Stávající systém RUD

Nový systém RUD

koeficient

4,694395

koeficient

3,647566

 

 

Procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního inkasa, se stanoví výpočtem při zohlednění kritérií uvedených v tabulce. Ve stávajícím systému RUD se město Ostrava podílí na 21,4 % celostátního inkasa procentem ve výši 4,694395. V nově navrhovaném systému RUD by se Ostrava podílela na 22,96 % celostátního inkasa procentem ve výši 3,647566.

Porovnání objemu sdílených daní pro město Ostravu ve stávajícím a nově navrhovaném systému RUD

Město Ostrava

počet obyvatel

306 006

Stávající
systém
RUD

predikce celost. sdílených daní v mil. Kč

116 800

 

koeficient

4,694395

 

sdílené daně v mil. Kč

5 483,10

Nový
navrhovaný
systém

predikce celost. sdílených daní v mil. Kč

125 300

 

koeficient

3,647566

 

sdílené daně v mil. Kč

4 570,40

Rozdíl

 

-912,70

 

Propočet ve výše uvedené tabulce vychází z predikce celostátních sdílených daní v objemu 116,8 mld. Kč ve stávajícím systému RUD a v objemu 125,3 mld. Kč v nově navrhovaném systému RUD. Z toho vyplývá, že na základě navrhované změny propočtu dochází k významnému snížení objemu sdílených daní pro město Ostravu (-913 mil. Kč).

Navrhovaný model počítá s poskytnutím částečných kompenzací ze státního rozpočtu podle níže uvedené tabulky k pokrytí ztráty. V prvním roce účinnosti nového modelu by kompenzace pokryly většinu předpokládané ztráty, od dalšího roku by klesaly výrazněji. V roce 2017 by město Ostrava plně pocítilo výpadek sdílených daní ve výši 913 mil. Kč.

Město

Dopad modelu

Výše kompenzace v mil. Kč

 

 

2013

2014

2015

2016

Ostrava

-0,9

0,8

0,6

0,4

0,2

 

Zpracoval odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy na základě návrhu znění novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, důvodové zprávy a teoretického propočtu sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem Ministerstva financí ČR.

 

Co je co? Průvodce základními pojmy

Návrh novely zákona

Ministr financí Miroslav Kalousek přichází s návrhem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), která se týká změny rozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce ČR. Novela zákona se dotkne negativně velkých statutárních měst – Brna, Plzně a Ostravy, mírně i Prahy. Na základě navrhované změny propočtu dochází k významnému snížení objemu sdílených daní konkrétně pro město Ostravu – zhruba o 913 milionů korun.

Sdílená daň

Celostátní hrubý výnos ze sdílených daní je tvořen z výnosu daně z přidané hodnoty (DPH), daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Část výnosu ze sdílených daní putuje do státního rozpočtu, ale i do pokladen obcí a krajů.

Rozdělování obcím

Podle zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) připadá v současné době obcím 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. V posledních letech se tyto daňové příjmy obcí pohybují na úrovni 150 miliard korun ročně. V průměru tvoří 53 % všech jejich příjmů, u řady obcí je to však 70 procent i více. Vyhláška ministerstva financí každoročně určuje u každé ze 6 245 obcí ČR procentní podíl na celostátním výnosu sdílených daní.

Současná kritéria dělení

Výnos daní je jednotlivým obcím rozdělován složitým systémem, ovšem podle přesně daných kritérií. Menší roli hrají kritéria rozloha katastrálního území a prostý počet obyvatel, rozhodující pak přepočítací koeficient počtu obyvatel v závislosti na velikostní kategorii obce. Podle připravované novely zákona by ke stávajícím přibylo další kritérium, týkající se počtu žáků ZŠ a MŠ. Výše podílu získaného jednotlivými obcemi není předem daná, ale je závislá na výši hrubého výnosu sdílených daní v daném roce.

O co by Ostrava přišla?

Podle připravované novely, která by měla být předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k prvnímu čtení na schůzi 19. září 2011, by město Ostrava přicházelo od 1. ledna 2013 o zhruba 913 milionů korun ročně. Kromě tohoto by posílením RUD pro ostatní obce přišla Ostrava rovněž o příspěvek na žáka v souhrnné výši 42 milionů korun a také o možnost podílet se na národních dotačních titulech, které budou v úhrnné výši 7 miliard Kč přesouvány z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev do rozpočtového určení daní.        (r) 


 

Strana 10

co, kdy, kde ve městě

Přijďte na Třebovický koláč!

Podzimní slavnosti pod názvem z titulku se letos už poosmé konají ve dnech 16.–18. září tradičně v areálu Třebovického parku. Nabídka folku a folkloru, country, bluegrass i trampských písniček bude doplněna tanci, dobrým pivem i jídlem. V pátek začíná program už v 17 hodin, sobotní a nedělní pak vždy od 14 hodin. ,Tahákem‘ je i vystoupení Marie Rottrové. I na tuto akci město přispívá částkou 180 tisíc korun. Více na www.trebovickykolac.com.

FAJN FEST v Akordu

Do soutěže pod tímto názvem se přihlásilo více než sto kapel, z nich 69 českých a 34 polských vyhovělo kritériím soutěže. V kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu se koncerty vítězných skupin uskuteční 10. září, vystoupí české Bandaband, Black Roll, Tracy Donowan a z polské strany Dash, Kurde a Pomau.

Život na zahradě

Výstaviště Černá louka nabízí všem nadšencům zahradničení 8. ročník výstavy Život na zahradě s podtématem ,zdravý životní styl‘, od 30. září do 2. října. V doprovodném programu jsou i farmářské trhy s bioprodukty, soutěže, cimbálová muzika, ochutnávky vín nebo čajů, poradny.

,Janáčkovci‘ zahajují

Ve společenském sále Domu kultury města Ostravy se 8.  a 9. září vždy v 19 hodin uskuteční zahajovací koncert nové sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zazní Dvořákovo Scherzo capriccioso op. 66, Čajkovského Symfonie č. 3 D dur  op. 29 „Polská“ a v Ginasterově Koncertu pro harfu vystoupí známá harfenistka Jana Boušková. Mimořádný koncert Symphonic Pink Floyd nabízí JFO 23. září, spojení rockového bandu a symfonického orchestru diriguje Miloš Machek.         

Sv. Florián dodnes chrání hasiče

Po polském Muzeu v nedaleké Ratiboři nabízí až do konce září také Ostravské muzeum výstavu s názvem Sv. Florián ze sbírek hornoslezských muzeí. Vyobrazení sv. Floriána jako patrona hasičů, kovářů či kominíků se objevuje na praporech a v dokumentech spojených s činností hasičů v celém Slezsku.

  

Také vstupné do zoo by se mohlo zvýšit o více než dvě stovky

Pošleme slony a hrochy do jejich domoviny? 

Zoo Ostrava patří mezi nejlepší a největší v celé republice. Má více než padesátiletou historii a patří k nejvyhledávanějším atrakcím města i pro návštěvníky z jiných měst regionu, ale také republiky.

V polovině srpna přivítala návštěvníka s pořadovým číslem 328 621, stal se jím pan Adrian Machon z polského města Ruda Śląska. Byť toto pořadové číslo není kulaté, je významné. Takový byl celoroční počet těch, kteří navštívili ostravskou zoo loni. Znamená to, že letošní návštěvnost bude na Silvestra opravdu rekordní.

Důvod je jasný – sloní „miminko“ Rashmi, dvě čerstvá tygřátka Elton a Eda, mladí plameňáci, ale i další novorozenci, o které není v ostravské zoo po celý rok nouze. Svědčí to o všestranné péči, kterou pracovníci zoo zvířatům věnují, přírůstky jsou potvrzením jejich dobrých životních podmínek.

Město každoročně investuje do zoo desítky milionů korun. Nejvýznamnějšími investicemi posledních let byl sloninec, nový pavilon pro hrochy, nová tropická expozice Papua, expozice Čitván pro medvědy, připravuje se nový prostor pro tučňáky a tuleně… Novinek včetně botanických je celá řada, změnu doznávají i prostory pro návštěvníky, zejména pro děti.

Jen za loňský rok vložilo město Ostrava do zoo 49,8 milionu korun investičních dotací a 32,2 milionu neinvestičních dotací. Díky tomu platí návštěvníci jen 100 korun, děti, studenti a důchodci jen 70 korun vstupného. V případě přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní a následném krácení příjmů ze státní kasy o 913 milionů korun pro Ostravu by se cena vstupného zvýšila pro dospělého o 216 korun. Nebo se zoo „v rámci úspor“ zmenší a pošle exotická zvířata do jejich domoviny?           (k) 

 

Hudební svátky

Ve dnech 28. září až 28. října už tradičně přivítají kostely devatenácti měst a obcí kraje prestižní soubory, sólisty a dirigenty, v jejichž podání zazní hudební skvosty všech slohových období. Město Ostrava Svatováclavský hudební festival podporuje částkou 2 miliony korun. Zahajovací koncert se koná v mariánskohorském kostele, kde pod taktovkou Tomáše Netopila Česká filharmonie spolu s Pražským filharmonickým sborem a chlapeckým sborem Pueri Gaudentes předvede Válečné requiem Benjamina Brittena. Vstupenky na koncerty 8. ročníku festivalu, o které je mimořádný zájem, jsou v prodeji Ostravského informačního servisu, podrobný program s daty a hostujícími umělci na www.shf.cz.          (k)

 

,Spectaculo‘ podeváté

Mezinárodní festival loutkových divadel Spectaculo Interesse se koná každý lichý rok, letos už podeváté. Znamená to osmnáctiletou pozoruhodnou historii pestrých přehlídek skvělých inscenací a projektů divadel z celého světa.

Letos vybíralo Divadlo loutek Ostrava soubory ze 24 zemí, přijedou loutkáři ze Slovenska, Polska, Běloruska, Litvy, Ukrajiny, Nizozemska, Izraele, Slovinska, Německa a ČR. Festival se letos propojuje s europrojektem Flying Festival – Family and Children in Today Europa, v němž jsou zapojena některá z hostujících divadel. Více na www.dlo.cz           (o) 

 

Kultura Ostravy je kulturou celé aglomerace 

Téměř každá větší kulturní událost, mezi které lze počítat festivaly, výstavy, divadelní představení, koncerty, hostování zahraničních umělců či těles a další aktivity, zdaleka neslouží jen Ostravanům.

Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že 39,3 % návštěvníků města odjinud přijíždí za účelem poznávání, do něhož se zahrnují právě kulturní aktivity, turistické atrakce, architektura, folklor aj. Samotné městské organizace této oblasti každoročně potvrzují více než 30 % mimoostravských příchozích. V průměru lze odvodit, že zhruba 35 % návštěvníků těchto akcí nepochází z Ostravy. Je to logické, jen velká města jsou schopna podporovat divadla, velké orchestry, mezinárodní festivaly a další aktivity, které zaplňují volný čas a přinášejí lidem poznání a nezapomenutelné zážitky.

Průměrné roční výdaje na kulturu z rozpočtu města Ostravy představují 657 470 000 korun. Z toho lze výpočtem zjistit, že oněch 35 % mimoměstských návštěvníků (z celého regionu i ze zahraničí) představuje z ročních městských výdajů na kulturu zhruba 230 114 000 korun. Více než třetinu dotací na kulturu tak využívají mimoostravští hosté. Z nejrůznějších institucí zaznívá poněkud sarkastický názor, že v případě snížení příjmů Ostravy o 913 milionů korun by se to mělo promítnout do cen vstupenek či jízdenek navýšením pro všechny mimoostravské návštěvníky města, i proto, že podle novely zákona o rozpočtovém určení daní mají menší města dostávat větší dotace než dosud.

Kromě investičních a neinvestičních dotací dává město každoročně tzv. účelové dotace – granty na základě výběrových řízení. Přihlašují se do nich stovky větších i menších institucí z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže, ale též z oblasti protidrogové prevence či pomoci handicapovaným. Granty města tak každý rok představují více než 100 milionů korun na činnosti a aktivity, které podporují volný čas a pomáhají lidem v nepříznivé situaci.    (g)


 

Strana 11
Banner kultura

 

Strana 12 

Město je pilířem sociální a zdravotní péče 

Schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní by znamenalo bolestné škrty také v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Město Ostrava vydalo v uplynulých třech letech na sociální služby v průměru 333 milionů korun ročně. Přes stovka zařízení poskytuje své služby hlavně obyvatelům města. Až 16 procent klientů je mimoostravských. Zřizovateli zařízení jsou město, jeho obvody, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.

V deseti příspěvkových organizacích města, jako jsou domovy pro seniory či zdravotně postižené apod., nachází pomoc téměř 25 tisíc lidí.  Služby pro další cílové skupiny např. matky s dětmi, občany po výkonu trestu aj. zajišťuje Centrum sociálních služeb Ostrava. Příspěvky těmto organizacím stojí městskou pokladnu ročně více než 200 milionů korun.

Město je zřizovatelem Městské nemocnice Ostrava, která je nově spojena s kdysi samostatnou městskou záchrannou službou. Na Fifejdách je ročně hospitalizováno na 30 tisíc pacientů, z nichž více než 30 procent bývá s bydlištěm mimo Ostravu.  Centrum Domeček v Zábřehu zajišťuje na více než 90 lůžkách péči o děti do 3 let, které zde byly umístěny ze zdravotních či sociálních důvodů. Na tyto organizace vydá město z rozpočtu více než 145 milionů korun.            (ph) 

 

Před Evropskými dny handicapu 

XIX. ročník Evropských dnů handicapu se uskuteční 3. – 7. října v Ostravě pod záštitou Evropského parlamentu a primátora Petra Kajnara. Program pořádaný Asociací Trigon je zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností našich i zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem. Město Ostrava podporuje akci 1 837 tis. korun. Konference se letos bude věnovat problematice a aktuálním otázkám péče o lidi po poranění mozku v evropských zemích, dobrovolnictví v sociální oblasti, vzdělávání a začleňování osob s handicapem do běžného života aj. V rámci slavnostního večera Křišťálový kamínek 2011  budou předána ocenění lidem, kteří s handicapovanými pracují, a také výjimečným handicapovaným osobnostem.          (r)

 

K foto: Seniorky z DpS Kamenec  se na olympiádě tělesně postižených ve Wodzislawi neztratily. Družstvo ve složení B. Kubečková, I. Nemeškalová, J. Hamplová, J. Drozdová, B. Štefková, H. Odstrčílková (na snímku při jedné z disciplín) si z Polska přivezlo dva poháry. 

 

Jistota pro seniory a handicapované 

Příspěvkové organizace města v oblasti sociálních služeb, to jsou domovy pro seniory Čujkovova, Korýtko a Sluníčko v Zábřehu, Slunečnice v Porubě, Magnolie ve Vítkovicích, Iris v Mariánských Horách, Slunovrat v Přívoze a Kamenec ve Slezské Ostravě. Významnou roli plní také centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a Centrum sociálních služeb Ostrava. Deset organizací si z rozpočtu města letos rozdělí neinvestiční příspěvek přes 209 milionů korun, jejich celkové náklady se vyšplhají na 695 mil. Kč.            (vi)

 

ANKETA SENIOR ROKU 2011

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy vyhlašuje V. ročník ankety Senior roku 2011. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může poslat do 15. října 2011 každý, kdo zná mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, který výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo na e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz

Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2011. 

 

Prevence má význam

Na program protidrogové prevence proudí z městského rozpočtu více než 5 mil. Kč, na prevenci kriminality 10 mil. Kč ročně. Krácení dotací by způsobilo snížení bezpečí občanů, zvýšení výskytu sociálně patologických jevů, podpořilo recidivy u dětí a mladistvých pachatelů apod. Mohlo by dojít k omezení, v některých případech i uzavření provozu jednotlivých center protidrogové prevence.           (ph)

 

Služby, které nahradit nelze 

V Ostravě působí přes šedesát nestátních neziskových organizací (NNO) poskytujících hodně přes sto druhů sociálních služeb. Jsou určeny zejména seniorům, tělesně, mentálně, smyslově či duševně nemocným, rodinám s dětmi, osobám v krizi, lidem sociálně vyloučeným.

Krácení příjmů městského rozpočtu by mohlo mít negativní dopad například na stacionáře pro seniory, komunitní centra pro zdravotně postižené, dobrovolnické služby pro seniory, odlehčovací služby, chráněné bydlení, stacionáře pro postižené děti a mládež, azylové domy a další zařízení.

V roce 2011 město schválilo NNO dotace ve výši 65 mil. Kč. Sociálních služeb a souvisejících aktivit využívají hlavně lidé, kteří nedokáží svou životní situaci řešit sami. Může se jednat o zprostředkování odborného poradenství, pomoc při péči o vlastní osobu, vyřizování a zajišťování osobních potřeb, řešení akutní krize, průvodcovské a tlumočnické služby, nácvik sociálních dovedností, aktivizaci lidí s handicapem apod. Jak by oblast sociální péče zasáhlo krácení městského rozpočtu? Sociální služby pro více než 30 tisíc občanů dnes zajišťují téměř 3 tisícovky zaměstnanců. Jejich počet by musely NNO snížit, což by negativně ovlivnilo kvalitu služeb. Někde by museli kapacity omezit nebo provoz ukončit. A to přece nikdo nemůže chtít.        (vi) 

 

Zdravý nemocnému nevěří 

Ne všechny činnosti, které zajišťuje Městská nemocnice Ostrava (MNO), jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Na Fifejdy jde letos z městského rozpočtu provozní příspěvek 65,5 mil. korun. Je určen zejména na provoz lékařské služby první pomoci, dětského rehabilitačního stacionáře, domu sociálních služeb, urgentní haly centrálního příjmu a linky důvěry.

Snížení příspěvku by znamenalo zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Některé činnosti by musely být omezeny nebo zrušeny.

Dětské centrum Domeček (DCD) v Zábřehu, poskytující zdravotní a sociální péči dětem ze společensky znevýhodněného prostředí, s těžkým zdravotním postižením, týraným a zneužívaným, může letos počítat s příspěvkem přes 66 mil. Kč. A ještě zmínka o účelových dotacích do zdravotnictví v objemu 1 680 tisíc korun.

Milion 200 tisíc si vyžaduje podpora hospicové péče a to jak lůžková v Hospici sv. Lukáše ve Výškovicích, tak mobilní péče o pacienty v domácím prostředí.          (vi)

  

Noví lékaři v městské nemocnici 

Městskou nemocnici Ostrava posílilo sedmnáct nových lékařů, jak absolventů, tak zkušených odborníků s praxí. Vedení dále hledá doktory především na oddělení onkologie, ortopedie a do hematologické ambulance.

 „Jsme rádi, že lékaři mají o práci v městské nemocnici zájem, že jim máme co nabídnout a že tak plníme svůj slib posilovat a zkvalitňovat odbornou péči o pacienty,“ řekl ředitel MNO Tomáš Nykel s tím, že lékaři nastupují na kardiologii, internu, chirurgii a úrazovou chirurgii, centrální příjem s emergency, ARO, neurologii, lékařskou službu první pomoci i do léčebny dlouhodobě nemocných. Ve fifejdské nemocnici chtějí v náboru lékařů pokračovat. Rozhodli se zaměřit také na lékaře ze Slovenska, zvažují oslovení polských odborníků.   (jm)Strana 14


 

Strana 13

Banner sociální péče a zdravotnictví


 Strana 14

 

Škrtat ve školství je nerozum 

Omezení dotací města do školství a na volnočasové aktivity dětí a mládeže by ohrozilo jejich všestranný rozvoj. Z částky 5,7 mil. korun jsou na školách podporovány zájmové kluby a kroužky, pořádány akce místního i mezinárodního formátu. Nemluvě o přístupnosti školních hřišť pro veřejnost odpoledne a o víkendech. Ztráta 2,66 mil. Kč by se dotkla aktivit pro děti ze sociálně slabších rodin, vystavila by je působení sociálně patologických vlivů.

Na provoz čtyř středisek volného času Ostrava ročně vynakládá  přes 5,5 mil. Kč, další milion sem míří prostřednictvím dotací a grantů. Díky nízkým cenám jsou dnes dostupné pro všechny. Při ztrátě dotací by se spektrum činností zúžilo, řada rodičů by vzhledem ke zvýšení poplatků své děti v kroužcích neudržela. Mnoho chlapců a dívek by nemohlo rozvíjet svůj talent.

Preferovaná výuka cizích jazyků přinese tzv. bilingvním školám jen letos dotaci 5,26 mil Kč. Její krácení by znamenalo odliv kvalifikovaných zahraničních pedagogů (rodilých mluvčích) a snížení kvality výuky. Ostrava patří mezi centra vysokého školství. Město tuto oblast dlouhodobě podporuje. Letos poskytne VŠB-TUO na vybavení učeben a laboratoří investiční dotaci ve výši 25 mil. Kč. Ostravské univerzitě darovalo v letech 2008 až 2010 nemovitý majetek v pořizovací ceně 55 mil. Kč. Bez ohledu na skutečnost, že více než tři čtvrtiny studentů nejsou občany města. Ostrava si váží vynikajících studentů. Na stipendiích jim letos vyplatí 1 milion korun.     (vk)

 

Město sportu? Na to zapomeňte! 

Ostrava se usadila mezi sportovními centry Evropy. Pořádá častěji než Praha světové a kontinentální šampionáty, Davisův pohár, pyšní se Zlatou tretrou, jedním z nejsledovanějších mítinků atletické sezony. Už brzy tomu může být jinak. Také nad sportem se vznáší hrozba přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní z dílny ministra Kalouska. V roce 2013 by Ostravu připravila o téměř 913 milionů Kč.

V letošním roce dostal vrcholový sport z rozpočtu města 86 mil. korun. ME mladých atletů 8,5 mil., Zlatá tretra 7 mil., Davisův pohár proti Kazachstánu 5 mil. Kč. Město dotuje 16 miliony finanční i herní krizí zmítaný FC Baník, stejnou částkou podporuje hokejové Vítkovice. Centrum individuálních sportů sdružující na čtyřicet talentovaných sportovců do 26 let ze 14 odvětví letos na svou činnost získalo 2,3 mil. korun. Pod jeho křídly působí nejlepší česká plavkyně Barbora Závadová nebo atletka Kateřina Cachová.

Bez dotací z městského rozpočtu se neobejde výkonnostní a mládežnický sport. Letos sem Ostrava posílá 18,3 mil. Kč. Pokrývají provozní náklady na sportoviště, nákup míčů, dresů, náčiní, jdou na odměny dobrovolným trenérům, udržují členské příspěvky na přijatelné úrovni.

Daňové příjmy by Ostravě chyběly pro společnost Vítkovice Aréna. Správce ČEZ Arény a městského stadionu čerpá z rozpočtu provozní náklady přes 69 mil., investice 25 mil. Podobné je to se Sarezou, které dotace z města vloni pokryly 66 procent nákladů nejvýznamnějších služeb, tj. plavání, bruslení a užívání sportovišť. V případě jejího zrušení by dnešní průměrná cena vstupenky na bazén 90 Kč pro dospělého vyskočila někam k 270 korunám.    (vi)

 

Veterán Benek přivezl dvě zlaté 

Na červencovém mistrovství světa atletických veteránů v Sacramentu ve Spojených státech se stal 80letý Zdeněk Benek (na archivním snímku L. Vidličky) dvojnásobným mistrem světa. Vybojoval dvě zlaté a tři stříbrné medaile.  Ostravský vrhač dominoval v kategorii M80 v hodu břemenem výkonem 16,25 m a v hodu diskem 29,80 m. Druhý za Finem Saarinenem (12,80) skončil ve vrhu koulí (11,52 m). V kladivu Benkovo náčiní dolétlo do vzdálenosti 38,98 m, což bylo o pouhých 29 cm za vítězným Američanem Lewellenem. Ve veteránské specialitě vrhačském pětiboji, kde navíc figuruje oštěp, zvítězil Saarinen výkonem 4 432 b. před Benkem 4 303 b. a Lewellenem. MS veteránů se zúčastnilo 4 800 atletů a atletek z 93 zemí. Výprava Česka si přivezla 7 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile.    (vi)

K foto: Vysoké školy se těší podpoře města. Desítky milionů korun na programy a projekty jsou výhodnou investicí do budoucnosti Ostravy a regionu.   Foto: VŠB-TU 

 

město podporuje 

BANÍK SE POSTAVÍ SPARTĚ.

Tradičního rivala Spartu hostí Baník Ostrava na Bazalech podle předběžné informace v pondělí 19. 9. (18.30). V sobotu 24. 9. (17) přijedou v rámci 8. kola Gambrinus ligy do Ostravy fotbalisté FC Slovácko.

VÍTKOVICE – PRVNÍ BULY.

Premiérové koly hokejové extraligy proti sobě svede v pátek 16. 9. (17.30) v ČEZ Aréně Vítkovice a Pardubice. Ostravský klub pak v rychlém sledu odehraje i další domácí zápasy: v úterý 20. 9. (17.30) proti Litvínovu, v neděli 25. 9. (17) proti Kladnu a v úterý 4. 10. (17.30) změří síly s Brnem.

VICEMISTŘI JSOU už VK.

Volejbalisté Ostravy, letošní vicemistři ČR, vstupují do nové sezony pod novým názvem Volejbalový klub (VK) Ostrava. O své síly chtějí diváky přesvědčit 5.–6. 9., kdy v hale Sareza na Hrušovské pořádají 9. ročník turnaje Ostrava Cup. První ligové utkání sehrají doma ve čtvrtek 29. 9. (17) proti ČZU Praha.

NOVÁ HUŤ ZBROJÍ.

Po přestupu Lukáše Palyzy do Nymburka a odchodu většiny cizinců z loňského kádru se tým pod vedením nového hlavního trenéra Dušana Medveckého chystá na start Mattoni NBL. Ostravský klub přivítá v sobotu 1. 10. (17.30), úvodním kole v Bonver Aréně mužstvo Děčína. O týden později 8. 10. sehraje NH v domácí hale zápas s nováčkem soutěže, slovenskými Levicemi.

ZLATO PRO DOMINIKA.

Mimořádného úspěchu dosáhl na 11. letním evropském festivalu mladých sportovců v Trabzonu atlet SSK Vítkovice Dominik Košař. Výkonem 56,04 m získal zlatou medaili v hodu diskem. Celkově si česká výprava z Turecka přivezla 2 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí.         (vi) 

 

Ostravský maraton se běží popadesáté 

Stejně jako Zlatá tretra letos slaví padesátiny Ostravský maraton. Když se běžel poprvé v roce 1954, vyhrál ho Jaroslav Šourek a kolem trati se tísnilo na čtvrt milionu diváků! Jubilejní ročník, který odstartuje v sobotu 24. září, takovou diváckou kulisu mít dozajista nebude. Přesto se pořadatelé z MK Seitl Ostrava chtějí opravdu vytáhnout.

Ambasadorkou maratonu bude legendární česká atletka Jarmila Kratochvílová, velice kvalitní má být startovní pole včetně startu afrických vytrvalců. Snad by letos mohl konečně padnout letitý traťový rekord z roku 1959, který patří časem 2:19,06 Pavlu Kantorkovi. Startovní výstřel padne v 10 hodin na Masarykově náměstí, trasa 42 195 metrů povede  ulicemi Ostravy a Komenského sady. Nad 50. Ostravským maratonem převzal záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek.   (vi)

 

Hvězdy světového tance do ČEZ Arény 

Dvanáctý ročník Czech Dance Open Ostrava 2011 se uskuteční v ostravské ČEZ Aréně. Přijedou nejlepší světové taneční páry i nadějní mladí tanečníci. V sobotu 1. října odpoledne bude na programu závod světového šampionátu juniorů, ve 20 hod. začne v přímém přenosu ČT Gala Show s latinou IV. O den později akce vyvrcholí soutěží Czech Dance Open v rámci světového poháru v latinskoamerických tancích. Město Ostrava přispívá na taneční svátek 1,8 mil. korun.          (g)


 

Strana 15
Banner sport

 

Strana 16 

 

,Rodinné stříbro‘

„Rodinné stříbro“ říkáme všemu, čeho si člověk dlouhodobě váží, co má pro něj tradiční hodnotu a nerad by o to přišel. Tak by se daly nazvat také početné aktivity a významné události, se kterými je Ostrava už  léta nerozlučně spjatá, o něž by diváci neradi přišli. Ať je to mezinárodní lehkoatletický mítink Zlatá tretra se světovými hvězdami, či hudební festivaly, Shakespearovské slavnosti a další divadelní představení, folklorní festival a jiné mnohé sportovní a kulturní svátky, vždycky je to událost, která zpestří život lidem i městu, přitáhne tisíce diváků a fanoušků odjinud a znamená nemalý finanční obrat pro dopravu, řadu institucí i různých firem nabízejících služby. Je to přesně to, čím každé město či lokalita udržuje své tempo – prostě žije. Ostrava o tyto poklady rozhodně přijít nechce, ale mohla by v případě zkrácení dotací od státu značně tyto aktivity omezit…