Listopad 2014

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Pocta generálu V. Stanovskému

  4 Nové stojany pro kola

  5 Silničáři jsou připraveni

  6 Pomoc obětem trestných činů

  8 Seriál rad seniorům – 5. část

  9 Místo hub našla poklad!

10 Rozhovor s galeristou

14 Návštěva v zoo: 500 000!


 

Lékařská fakulta má moderní centrum

Historická budova porodnice krajské nemocnice v Zábřehu se změnila k nepoznání! Po více než dva roky trvající rekonstrukci za zhruba 360 milionů korun, většinou z dotací Evropské unie, tady Ostravská univerzita 23. října otevřela centrum výuky a výzkumu. Hlavní objekt lékařské fakulty s více než 8 tisíci m2 ploch, laboratořemi, posluchárnami, učebnami a pracovnami začali využívat studenti a vyučující nejen medicíny, ale také fakult přírodovědecké a sociálních studií. Lékařská fakulta Ostravské univerzity letos úspěšně obhájila akreditaci z roku 2010 s platností do roku 2020.

Slavnostního otevření centra se zúčastnila řada čestných hostů, mezi kterými byla náměstkyně primátora Ostravy pro oblast zdravotnictví Simona Piperková.

Přestavba Porodnicko-gynekologického pavilonu zábřežské nemocnice z roku 1936 na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity proběhla podle návrhu ostravských architektonických ateliérů Projektstudia a Projekt2010. Autory jsou architekti David Kotek a Kateřina Holenková, technické řešení měl na starosti Tomáš Kuzník. (vi)

my a svět

Na EXPO REAL v Mnichově

Město, v němž se daří vyspělým technologiím, výzkumu, vývoji a vzdělávání. Tak se prezentovala Ostrava na 17. ročníku prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real ve dnech 6. až 8. října v Mnichově. Mezi téměř 1700 vystavovateli z 34 zemí město mělo expozici s Moravskoslezským krajem.

Ostrava je vedle Prahy jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu zachovává kontinuitu – svůj stánek o ploše zhruba 100 m2 otevřela potřinácté. Prezentovala v něm svoji vizi stát se nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky a dále zvýšit atraktivitu pro investory. Rozšíření vědecko-technologického parku, výstavba Superpočítačového centra IT4Innovations, Centra buněčné terapie a diagnostiky a další projekty dávají investorům jasný signál. „Právě podpora inovací je jedním z hlavních kritérií žebříčku, který každoročně sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF) a v němž si Česká republika i díky současnému rozvoji Ostravy polepšila proti loňsku o devět příček a mezi 144 porovnávanými zeměmi zaujala 37. místo,“ uvedl primátor Petr Kajnar.

Fakt, že inovace a progresivní technologie jsou tahounem ostravských investic, potvrdil Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice (AFI): „Městu se dlouhodobě daří transformace z pozice dřívějšího centra těžkého průmyslu k regionu, v němž se úspěšně etablovaly společnosti z oblasti automobilového průmyslu nebo informačních technologií. Sofistikované investice, které se zde rodí, posouvají Ostravu i celý Moravskoslezský kraj blíže ke znalostní ekonomice a investicím s vysokou přidanou hodnotou,“ konstatoval. (bk)

Primátora a radu zvolí ustavující zastupitelstvo

Volby do zastupitelstev města a obvodů

V konkurenci osmnácti stran, hnutí a koalic kandidujících v říjnových obecních volbách v Ostravě zvítězilo s 21,34 % hlasů hnutí ANO 2011, které se na ostravské komunální scéně poprvé ucházelo o přízeň voličů. V 55členném zastupitelstvu města jeho kandidáti obsadí 15 křesel.

Na druhém místě skončila s 16,21 % Česká strana sociálně demokratická, vítěz ostravských voleb v roce 2010. Výsledek straně zaručuje 12 zastupitelských míst. Třetí stupínek obsadilo, stejně jako v roce 2010, hnutí Ostravak s 13,75 %, čtvrtá byla Komunistická strana Čech a Moravy s 13,42 %. Pro obě seskupení to znamená zisk 10 křesel. V zastupitelstvu města zasednou také čtyři členové Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (6,18 %) a Občanské demokratické strany (5,78 %).

Pod hranicí pěti procent nutnou pro vstup do zastupitelstva města zůstali: Ostravské fórum (4,95 %), Nezávislí (3,77 %), koalice Jsme Ostrava – Strany zelených a Pirátů (3,04 %), TOP 09 (2,77 %), Toryové (1,81 %), Úsvit přímé demokracie (1,62 %), Změna pro Ostravu (1,34 %), Strana svobodných občanů (1,28 %), Dělnická strana sociální spravedlnosti (0,85 %), LEV 21-Národní socialisté (0,79 %), Romská demokratická strana (0,68 %), Strana Práv Občanů (0,38 %).

Volební účast v obvodu Ostrava-město letos dosáhla 29,57 % (před čtyřmi roky to bylo 35,39 %) z 243 318 oprávněných voličů. Do uren vhodili celkem 71 868 obálek s volebními lístky s 3 468 820 platnými hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Pokračován í na str. 3


 

Strana 2

Letec a voják Vilém Stanovský má v Ostravě pamětní desku

Vím, kdo jste, generále…

Patří mezi slavné ostravské rodáky. Generál Vilém Stanovský, jehož pamětní deska byla 1. října odhalena u dolu Hlubina, který je součástí Národní kulturní památky Dolní Vítkovice.  

Hejtman Miroslav Novák, primátor Petr Kajnar a velitel Krajského vojenského velitelství Jaroslav Hrabec ve svých projevech vyzvedli osud člověka spjatého se zlomovými událostmi minulého století. Vilém Stanovský (1896) vyrůstal v hornické kolonii na Hlubině. Vyučil se truhlářem a odešel na zkušenou „do světa“. Jako dobrovolník bojoval za 1. světové války ve Francii v rotě Nazdar, po osudovém setkání s Milanem R. Štefánikem a leteckém výcviku se stal stíhačem. Patřil mezi zakladatele československého vojenského letectva, byl poradcem prezidenta Tomáše G. Masaryka. V letadle Aero Ab-11 urazil na dálkové etapové cestě Evropou, Afrikou a Asií 15 tisíc kilometrů.

Za německé okupace organizoval odboj v Obraně národa, za což ho nacisté deportovali do koncentračního tábora Dachau. Po roce 1948 byl pronásledován StB a vězněn. Plné rehabilitace se dočkal až v roce 1972, dva měsíce před svou smrtí. Při vojenské přehlídce v roce 1967 v Paříži pronesl prezident Charles de Gaulle na adresu Viléma Stanovského památnou větu: „Vím, kdo jste, generále, a vím, co jste vykonal.“

Zadostiučinění se dočkal čestný člen Rotary clubu Ostrava Bohuslav Bezecný. Jeho zásluhy o vznik památníku vyzvedla guvernérka Rotary International pro ČR a SR Jozefa Poláková. Finančně přispělo také město, jehož zastupitelé udělili v roce 2011 generálu Vilému Stanovskému in memoriam Cenu města Ostravy. Deska s pomníkem je dílem sochařky Evy Kučerové a výtvarnice Jaroslavy Rybové. (vi)

Audity: s čistým štítem

Ostrava čerpat prostředky z Evropské unie umí. Svědčí o tom i výsledky auditu tří projektů města v celkové hodnotě 430 milionů korun. Provedlo ho Ministerstvo financí ČR, které je z pozice auditního orgánu přímým partnerem Evropské komise pro revize vynaložených dotačních prostředků.

Audity projektů Prodloužená ulice Porážková (dotace 75 388 tis. Kč) a Komunitní centrum Ostrava (44 524 tis. Kč) proběhly bez jakéhokoliv nálezu. V případě auditu projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa (dotace 309 628 tis. Kč) shledal auditní orgán ve svém návrhu možná pochybení u víceprací a dopravních opatření, na které byly vynaloženy dotace ve výši 25 510 tis. Kč. Ve svém zjištění proto navrhnul krácení dotace v celé této výši. Město zareagovalo nesouhlasným stanoviskem. Doplnění, věcné vysvětlení a předložené argumenty auditní orgán přesvědčily a ve své závěrečné zprávě už žádné sankce nenavrhnul. (bk)

Svět techniky je stavbou roku

Science and Technology Center, Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice, postavený podle projektu arch. Josefa Pleskota, zvítězil v internetové anketě o Stavbu roku ČR 2014. V konkurenci 14 finalistů ho vybralo přes 22 tisíc lidí. Těsně druhé skončilo Centrum Pivovar v Děčíně. Jedinečná stavba STC získala také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR. (k)

Ze zasedání zastupitelstva města

O podobě nové vyhlášky regulující provozování loterijních a dalších podobných her na území Ostravy, popřípadě o jejich úplném zákazu, budou rozhodovat nově zvolení zastupitelé. Žhavé téma minulého funkčního období se 8. října na posledním 35. jednání končícího zastupitelstva města už neprojednávalo. Ve hře je téměř 300 milionů korun, které plynou z této oblasti do městského rozpočtu.

Zastupitelé v průběhu schůze schválili připravené návrhy včetně minule zamítnuté podpory pro městskou nemocnici na zateplení a přístrojové vybavení iktového centra. Vzali na vědomí stažení některých bodů v souvislosti se změnami ve vyhlášce o oceňování nemovitostí. Souhlasili s doplněním programu o projednání návrhů, u nichž by odklad mohl způsobit komplikace nebo ztráty.

Diskuze se vedla o příčinách pozastavení rekonstrukce Kulturního domu Poklad v Porubě. Jak informovala jeho ředitelka a zastupitelka Radana Zapletalová, problémem je velký objem víceprací a prodloužení termínu ukončení opravy na 16 měsíců, což odporuje zákonu o veřejných zakázkách. Vedení KD Poklad jedná se zhotovitelem stavby o ukončení spolupráce. Potom bude muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci na dokončení stavby, aby mohlo vyhlásit nové výběrové řízení. Zatímco celkové náklady na přestavbu DK Poklad jsou odhadovány na 140 milionů, dosud se prostavělo jen asi 20 mil. korun.

Nad připravený rámec byly schváleny např. dotace městské společnosti Sareza na revitalizaci bazénu v Porubě či zateplení a výměnu oken MŠ a ZŠ v Mariánských Horách. (bk)

aktuálně

Vzpomínka na 17. listopad

Den boje studentů a občanů za svobodu a demokracii, který oslavíme 17. listopadu, připomene Ostravanům Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s občanským sdružením PANT v úterý 18. listopadu v 15.30 hodin slavnostním shromážděním ve vstupní hale v přízemí Nové radnice. Kromě projevů hostů a položení kytic k pamětní desce obětem zla se účastníkům setkání představí také pěvecký sbor Chorus. (liv)

Hledá se jméno pro superpočítač

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4I) působící u VŠB-TU podepsalo s americkou společností Silicon Graphics International Corp. smlouvu o dodávce tzv. Velkého clusteru. Superpočítač petaflopové třídy, jehož výkon převýší výkon současného superpočítače Anselm téměř dvacetinásobně a je srovnatelný se 74 tisíci běžnými PC, začne sloužit průmyslu a vědě v polovině příštího roku. „Při spuštění by se měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů světa. Je to významný krok nejen pro univerzitu, Ostravu, ale pro celou Českou republiku,“ zdůrazňuje rektor VŠB-TU Ivo Vondrák. Centrum IT4I vyhlásilo veřejnou soutěž na jméno pro Velký cluster, která potrvá do půlnoci 12. listopadu. Pořadatelé chtějí, aby jméno vyjadřovalo vztah k Ostravě a regionu. Mělo by se dobře vyslovit v českém i anglickém jazyce a obsahovat čtyři až osm písmen. Ve hře jsou notebook, smartphony a další ceny. Podrobnosti na www.it4i.cz/soutez a facebooku. (zk)

Do Senátu míří Peter Koliba

Šest let bude v Senátu Parlamentu ČR zastupovat voliče obvodu 72 Ostrava-město bezpartijní kandidát za hnutí ANO 2011 Peter Koliba. Ve druhém kole voleb získal 52,93 % hlasů, jeho soupeř Petr Mihálik (ČSSD) 47,07 %. V horní komoře PČR nahradí dosavadního senátora Petra Guzianu. (or)


 

Strana 3

Pokračování ze str. 1

Zastupitelstvo města pro období 2014–2018

ANO 2011 (15) – Babinec Radim, Čep Robert, Folwarczny Libor, Macura Tomáš, Mrózková Heříková Marcela, Kovács Jan, Koval Vladislav, Král Lukáš, Kulil Vladimír, Pfleger David, Rumánek Ladislav, Středula Jindřich, Šebestová Kateřina, Veřmiřovský Jan, Veselka Petr.

ČSSD (12) – Bednář Kamil, Feiková Lucie, Ficek Rudolf, Grygar Libor, Hařovský Ivo, Jež Jakub, Palyza Lumír, Petrašková Eva, Piperková Simona, Stachura Petr, Štolba Václav, Tomášek Ivan.

OSTRAVAK (10) – Kobilíková Hana, Málek Tomáš, Mariánek Michal, Mika Petr, Riger Břetislav, Semerák Lukáš, Strádalová Hana, Sulovský Leopold, Trojak Bohdan, Vozňáková Iveta.

KSČM (10) – Babka Josef, Graňák Josef, Jakubek Oldřich, Jopek Miroslav, Juroška Martin, Kamená Justina, Macháček Vít, Sekeráková Yveta, Šebesta Zbyněk, Štefek Ivan.

KDU-ČSL (4) – Pražák Zbyněk, Prokešová Miriam, Racek Ilja, Stuchlý Vladimír.

ODS (4) – Cigánek Vladimír, Kolařík František, Pivoda Petr, Štěpánek Martin.

Podrobné výsledky letošních obecních voleb na území statutárního města Ostravy najdete také na úředních deskách a na webových stránkách www.volby.cz.

Volba vedení města

Primátora statutárního města Ostravy a členy Rady města Ostravy zvolí zastupitelstvo města z řad svých členů na svém prvním zasedání, které je naplánováno na čtvrtek 6. listopadu od 9 hodin v Nové radnici.

Výsledky v obvodech

Hošťálkovice (9 členů zastupitelstva): SNK Evropští demokraté (35,92 % hlasů) – 4 mandáty, ODS (25,51 %) – 3, HC KORA pro Hošťálkovice (15,19 %) a KSČM (8,78 %) – oba po 1 mandátu.

Hrabová (15): ODS (34,15 % hlasů) – 6 mandátů, ČSSD (18,63 %) – 3, Ostravak (14,69 %), KDU-ČSL (13,65 %) – po 2, Změna pro Ostravu (10,09 %), KSČM (8,79 %) – po 1.

Jih (45): ANO (21,12 %) – 12, ČSSD (19,15 %) – 11, Ostravak (15,52 %), KSČM (14,51 %) – po 8, ODS (6,16 %), KDU-ČSL (5,64 %) – po 3.

Krásné Pole (15): KDU-ČSL (33,43 %) – 6, Sdružení nezávislých kandidátů MEŠNICE (26,86 %) – 4, ODS (17,99 %) – 3, ČSSD (10,94 %), KSČM (10,77 %) – po 1.

Lhotka (15): ODS (54,71 %) – 9, ČSSD (16,99 %), SNK Lhotka s podporou hnutí Ostravak (15,35 %), SNK Pro Lhotku (12,95 %) – všichni po 2.

Mariánské Hory a Hulváky (15): Nezávislí (30,06 %) – 6, ANO (13,30 %), Ostravské fórum (11,39 %) – po 2, ČSSD (9,84 %), KSČM (9,77 %), KDU-ČLS (7,36 %), Ostravak (6,88 %), ODS (5,99 %) – všichni po 1.

Martinov (15): Nezávislí kandidáti - Martinov – 2014 (82 %) – 13, KSČM (14,92 %) – 2.

Michálkovice (15): KSČM (31,35 %) – 5, Nezávislí pro Michálkovice (16,11 %) – 3, Za čisté a bezpečné Michálkovice (12,93 %), Michálkovice 2014 (12,79 %), ODS (10,56 %) – po 2, ČSSD (8,48 %) – 1.

Moravská Ostrava a Přívoz (35): Ostravak (21,37 %) – 10, ANO (19,11 %) – 9, ČSSD (13,77 %), KSČM (12,12 %) – po 6, ODS (8,36 %) – 4.

Nová Bělá (15): KDU-ČSL (29,49 %), KSČM (26,40 %) – po 4, ČSSD (19,63 %), ODS (17,85 %) – po 3, Strana svobodných občanů (6,63 %) – 1.

Nová Ves (11): SNK Evropští demokraté (57,28 %) – 7, ODS (21,45 %) – 2, ČSSD (13,26 %), ÚPD (8,01 %) – po 1.

Petřkovice (15): ODS (50,03 %) – 8, ČSSD (17,87 %) – 3, ANO (15,15 %), KDU-ČSL (12,48 %) – po 2.

Plesná (15): KDU-ČSL + nezávislí kandidáti (19,98 %), ČSSD (17,65 %), KSČM (15,15 %) – po 3, ANO (14,43 %), Ostravak (12,01 %) – po 2, Nezávislí (9,91 %), SNK „Občané pro Plesnou“ (6,12 %) – po 1.

Polanka nad Odrou (15): SNK Polanka nad Odrou (55,83 %) – 9, ODS (14,86 %), KDU-ČSL (11,55 %) – po 2, ČSSD (9,39 %), Polančané pro Polanku (8,37 %) – po 1.

Poruba (45): ČSSD (21,04 %) – 12, ANO (19,93 %) – 11, Ostravak (16,48 %) – 9, KSČM (13,80 %) – 7, ODS (6,36 %), KDU-ČSL (5,85 %) – po 3.

Proskovice (15): SNK Proskovice (53,54 %) – 9, ODS (17,24 %) – 3, SPO (10,23 %), ČSSD (10,03 %), KSČM (8,95 %) – po 1.

Pustkovec (15): ČSSD (30,57 %) – 5, SNK Pustkovec (25,89 %) – 4, KDU-ČSL (23,64 %), ODS (19,90 %) – po 3.

Radvanice a Bartovice (21): SNK Radvanice a Bartovice (44,20 %) – 11, KSČM (10,23 %), ČSSD (10,02 %), Ostravak (9,66 %), STAN (9,08 %) – po 2, ODS (7,55 %), KDU-ČSL (5,96 %) – po 1.

Slezská Ostrava (35): ČSSD (19,23 %), ANO (18,86 %) – po 7, Ostravak (15,23 %) – 6, KSČM (12,44 %) – 5, ODS (10,45 %) – 4, KDU-ČSL (6,19 %), TOP 09 (5,96 %), Nezávislí (5,29) – po 2.

Stará Bělá (15): KDU-ČSL (30,43 %), SNK Stará Bělá 2014 (30,12 %) – po 5, ODS (15,05 %), KSČM (13,69 %) – po 2, ČSSD (10,71 %) – 1.

Svinov (19): ODS (19,81 %), ČSSD (19,07 %) – po 4, Ostravak (13,25 %) – 3, KDU-ČSL (11,16 %), KSČM (8,72 %), STAN (8,63 %) – po 2, Fair play – HNPD (7,61 %), Nezávislí (6,87 %) – po 1.

Třebovice (15): SNK Evropští demokraté (44,86 %) – 8, KDU-ČSL (15,40 %), ODS (13,78 %) – po 2, TOP 09 (9,40 %), ČSSD (9,38 %), KSČM (7,19 %) – po 1.

Vítkovice (15): ČSSD (22,94 %) – 4, Více pro Vítkovice (17,60 %) – 3, ODS (13,11 %), KSČM (12,07 %), Ostravak (10,19 %) – po 2, Politické hnutí Vítkovice (9,48 %), Jsme Ostrava (6,05 %) – po 1. (vi, bk)


 

Strana 4

střípky

NÁVŠTĚVA ZE LVOVA. Delegaci ukrajinského města Lvova vedenou jeho primátorem Andrijem Sadovým (na snímku uprostřed) přijal 30. září v radnici primátor Petr Kajnar. Hosté z Ukrajiny přijeli navázat kontakty a spolupráci na úrovni komunální a podnikatelské sféry zejména v hospodářské oblasti. Setkání se zúčastnili vedoucí odboru ekonomického rozvoje magistrátu Václav Palička a představitelé společnosti CTP. Lvov je centrem stejnojmenné oblasti, s více než 800 tisíci obyvateli patří mezi největší města Ukrajiny. V minulosti byl součástí Rakouska-Uherska, Polska, Sovětského svazu, od roku 1991 patří Ukrajině. Centrum města je zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. (vi)

28. 10. NEZAPOMÍNÁME! Statutární město Ostrava pořádalo 28. října pietní akt ke státnímu svátku Dni vzniku samostatného československého státu v roce 1918. U Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu zazněly projevy u příležitosti významného dne českých a slovenských dějin. Představitelé vedení kraje, města, městských obvodů, politických stran, Armády ČR, Policie ČR, konzulátu Polska, honorárního konzulátu Ruska, Čs. obce legionářské, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, společenských organizací uctili památku hrdinů, kteří padli v boji za naši svobodu. Věnec města položili náměstek primátora Jiří Hrabina (vpravo) a tajemník magistrátu Břetislav Gibas. (vi)

ZLATÉ KŘÍŽE DÁRCŮM. Iveta Majerčinová z Dubiny (na snímku P. Havránka) byla jednou z těch, kteří 20. října převzali v radnici Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů krve a krevních derivátů. V dohledné době by si měla dojít pro ocenění za čestné dárcovství znovu. „Zrovna dnes jsem odevzdávala plazmu. Byl to můj 157. odběr,“ prozradila. Zlatý kříž 1. stupně přísluší dárcům za 160 odběrů. Slavnostní předání medailí dárcům z Krevního centra Fakultní nemocnice v Porubě se konalo v sále ostravského zastupitelstva. Pozvána byla první polovina z 234 dárců, kteří dosáhli příslušné mety. Vyznamenání jim předával prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. (bk)

KAMÍNKY ROZDÁNY. Křišťálové kamínky, prestižní ceny za péči a pomoc hendikepovaným, byly uděleny v rámci Evropských dnů hendikepu 2014 pořádaných Asociací Trigon s podporou města. Ocenění získali Jarmila Smolková (za celoživotní pedagogickou činnost ve prospěch dětí s psychiatrickými problémy), Marie Helebrandová (za výsledky ve speciální pedagogice s uplatňováním uměleckých a kreativních postupů ve výuce mentálně postižených dětí a mládeže), Milan Linhart (za práci pro nevidomé a slabozraké, publikační činnost a reprezentaci ČR na soutěžích Abilympiády) a Roman Pišný (za organizaci sportovních akcí, pomoc osobám se znevýhodněním a novinářskou činnost). Snímek je z vystoupení hendikepovaných umělců při galavečeru v Divadle A. Dvořáka. Foto: Asociace TRIGON. (bk)

James přijede i s dětmi

Ostrava už dávno není pouhou tečkou na mapě České republiky, ale stává se městem, v němž si podávají dveře zahraniční novináři. V prvním říjnovém týdnu nás navštívil norský žurnalista James Breen z magazínu Picollo, který vychází v nákladu 100 tisíc výtisků a distribuuje se po celé zemi.

Jeho cílem bylo připravit o Ostravě a okolí obsáhlý článek určený zejména pro hokejové příznivce, kteří se k nám chystají v květnu příštího roku na mistrovství světa. Při svém pobytu v moravskoslezské metropoli navštívil mimo jiné Dolní Vítkovice a Landek park, zhlédl výstavu v Domě umění a absolvoval komentovanou prohlídku Po stopách vůně kávy. Spolu s průvodci z odboru ekonomického rozvoje magistrátu se vydal také na výlet do Beskyd. Ze všeho nejvíc ho ale inspirovaly vědecké a technické divy ve vítkovickém Světě techniky. „Určitě se tu musím vrátit, ale s dětmi,“ předsevzal si před návratem domů.

Velké akce popularizaci města vůbec přejí. Vlnu zájmu o Ostravu vyvolal v červnu v zahraničních médiích festival Colours of Ostrava. Přispěl k tomu i press trip (organizovaná návštěva novinářů) pro zahraniční žurnalisty uspořádaný odborem ekonomického rozvoje. (bk)

nepřehlédněte

Nové „U“ stojany pro kola

Ve městě se objevil zbrusu nový typ stojanů na kola. Jsou ve tvaru otočeného písmena „U“ a poskytují pevnou oporu pro opření kteréhokoliv typu jízdního kola bez rizika poškození kotoučových brzd nebo přehazovačky, namáhání ráfku atd.

Nový stojan je vybaven zarážkou pro slepeckou hůl nevidomých a je polepen kontrastními pásky pro zviditelnění pro slabozraké osoby, je pevně zabetonován v komunikaci a opatřen proti vytržení. Je pozinkovaný a svou konstrukcí by měl odolat běžným vandalským útokům. U nového ostravského stojanu lze rám kola se stojanem spojit i pro zloděje nejhůře překonatelným ocelovým zámkem ve tvaru podkovy. Nabídku stojanů financovaných statutárním městem Ostravou zatím akceptovalo šestnáct městských obvodů. Jejich montáž zajišťují Ostravské komunikace, celkem jich má být ve městě 31.

Stojanová hnízda zatím fungují na odpočívce cyklostezky v Hrabové, před sportovní halou na Dubině, na odpočívce cyklistické trasy v Třebovicích, u rozhledny v Hošťálkovicích a u kulturního domu v Petřkovicích. V nejbližší době přibydou před poštou v ul. Poštovní v Moravské Ostravě, v Komenského sadech za Novou radnicí, na dětském hřišti v Keltičkově ulici ve Slezské Ostravě, u kulturního domu v Michálkovicích, u budovy ÚMOb Poruba a na porubském Alšově náměstí. (av)


 

Strana 5

doprava ve městě

Z Ostravských komunikací hlásí: sůl ve skladech a technika připravena

Sypače čekají, zima může začít

Letos budou pracovníci společnosti Ostravské komunikace (OK) udržovat 385 kilometrů silnic na území města.

Povinnost zajišťovat zimní údržbu vyplývá ze zákona od 1. listopadu každého roku, přesto pravidelně již od poloviny října jsou ostravští silničáři připraveni zasáhnout. „Zkušenost z předešlých let nám říká, že v říjnu nezřídka dochází k namrzání mostů a někdy i k sněhovým přeháňkám. Proto máme v plné pohotovosti dva sypače,“ uvedl předseda představenstva OK Daniel Lyčka s tím, že postupně jsou na sypače a pluhy přestavovány další vozy. „Některé vozy ještě potřebujeme k dokončení stavebních prací, ale od 1. 11. je vše v pohotovosti.“

Ostravské komunikace mají k dispozici 22 sypačů, dva nákladní vozy s pluhy a tři traktory se zadními pluhy. Ve skladech je připraveno 6 tisíc tun soli. „K zimní údržbě využíváme 16 sypačů, zbývajících šest máme jako rezervu, pro případ poruchy. Pro případy sněhových kalamit máme nasmlouváno dalších 6 nákladních aut a 12 traktorů s pluhy od soukromých přepravců. Stejně jako v předešlých letech počítáme se spoluprací s hasiči. Ti mají šest vozů, na které lze umístit pluhy,“ upřesnil vedoucí zimní údržby OK Pavel Krol, podle nějž bude zimní údržba stejně jako v minulých letech probíhat osvědčeným rajónovým způsobem. „Každý vůz má přesně stanovený úsek, který udržuje.“

O situaci na silnicích v Ostravě budou řidiči informováni prostřednictvím médií, informace budou k dispozici také na stránkách www.okas.cz.

Časy výkonů zimní údržby: I. pořadí důležitosti – nejdéle do 3 hodin, rychlostní silnice č. I/56 – nejdéle do 2 hod. II. pořadí – nejdéle do 6 hod. III. pořadí – nejdéle do 12 hod., po zajištění sjízdnosti na vozovkách zařazených do I. a II. pořadí důležitosti.

Místní komunikace: I. pořadí důležitosti – do 4 hod. II. pořadí – do 12 hod. III. pořadí – do 24 hod.

Doba od zjištění závady do výjezdu mechanismu na její zmírnění nebo odstranění na síti I. pořadí důležitosti nesmí být delší než 30 minut. (jm)

Rozšířit pěší zónu či nikoliv?

Útvar hlavního architekta města Ostravy se průběžně zabývá koncepcí jednotlivých městských částí a také historickým centrem i z pohledu jeho potřeb či možných příčin současného stavu.

V roce 2011 pořízená urbanistická studie mapuje dopravní problematiku centra, další studie pak projekt rozpracovala a vytipovala nezbytné plochy pro výstavbu halových garážových objektů potřebných pro statickou dopravu této městské části. Na to navazovala studie ulice Nádražní, která navrhuje dopravní a prostorové úpravy této důležité tepny nutné pro každodenní plynulý život města. Studie mj. zvrátila vnímání pěší zóny ve vztahu k této komunikaci, podle porevoluční koncepce se měla ulice stát jednosměrnou. Koncepci následně potvrdilo i město a městský obvod, připravuje se realizace.

Do konce roku by měly být známy také výsledky zadané studie, která má řešit rozsah současné pěší zóny. Mimochodem – byla první městskou pěší zónou v republice v roce 1967. Obyvatelé města si přejí rozšíření pěší zóny, což je však v protikladu s cílem zvýšit dopravní dostupnost centra. (k)

Dny proti chudobě

Happeningem a koncerty Pavla Helana a Neo Chess Sunny Rock&Rock bandu vyvrcholil 15. října na Masarykově náměstí 9. ročník Dnů proti chudobě. Cyklem akcí probíhajících od 9. října pod heslem „Cesta z chudoby. Proč? Jak? Motivace?“ chtěly Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb lidem v nouzi znovu upozornit, že součástí života společnosti je chudoba. Aktivity Dnů proti chudobě podpořila Ostrava, která pomáhá realizovat řadu projektů na pomoc potřebným lidem. Jen na zajištění sítě sociálních služeb město ze svého rozpočtu přispělo loni částkou 347 mil. korun. (bk)

Dotace z EU na lepší silnice

Evropskou dotaci 567 milionů korun na modernizaci pěti úseků silnic v Moravskoslezském kraji schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

V Ostravě se bude rekonstrukce týkat silnice II/647 Mariánskohorská ve směru od ul. 28. října na Přívoz, tato obchvatová komunikace už léta patří k nejvytíženějším úsekům ve městě, nutně potřebuje opravu.

Těsně za hranicí města pak silnice II/465 mezi Horní Lhotou a Zátiším. Na zkvalitnění komunikací se mohou těšit také v Karviné, Jindřichově, oprava čeká silnici mezi Krmelínem, Brušperkem a Fryčovicemi. Práce na projektech by měly probíhat do konce roku 2015. (ms)

Za volant s drogou?

Přibývá řidičů, kteří jezdí pod vlivem drog. Slušným řidičům se tak zvyšuje pravděpodobnost nehody, armáda opilých za volantem posílila o zdrogované. Jen v Ostravě letos policie přistihla 67 řidičů, jejichž testy vykázaly požití psychotropní látky, nejčastěji pervitinu. Za stejnou dobu loňského roku jich bylo o 13 méně. Podle policistů se někteří zdrogovaní řidiči snaží ujet, ztrácejí soudnost. Ve vazbě skončil osmatřicetiletý řidič, který zákaz řízení porušoval opakovaně a při poslední kontrole byl pod vlivem pervitinu. Policisté zjistili, že muži byly už dokonce v minulém roce uloženy tři tresty zákazu činnosti, přesto auta řídil dál, letos jej policisté přistihli třikrát. (d)

Na Karolině spolupracují s nadacemi i neziskovkami

Ostravské obchodní centrum Forum Nová Karolina nejsou jen obchody a restaurace. Už třetím rokem se zapojuje například do programů organizace UNICEF – Zpět do školy, Den pro hendikepované, Pomáháme hudbou apod. Otevřené dveře tu mají i další neziskové či charitativní organizace, jako jsou ADRA, Adam – autistické děti a my, Muži proti rakovině či Klauni z Balónkova. Vedle krátkodobých aktivit podporuje Forum Nová Karolina vybrané projekty dlouhodobě. Několikrát v měsíci se konají společné akce pro širokou veřejnost. Na dobročinné účely věnuje centrum ročně částku přes 1 milion korun.

Pomáhají i sami obyvatelé Ostravy. Ve spolupráci se školami i městem se ve Foru pořádají společné projekty. K podobným inspirativním projektům patřily např. Městské zásahy, Isida Amenti, Hledáme rodiče, ProTibet a řada dalších. Aktuálně se centrum chystá zapojit do projektu Kola pro Afriku. Nedávná akce podpořila také nadační fond Světluška, v září se ve FNK uskutečnila kampaň na podporu milionů dětí bez vzdělání po celém světě. Charitativní akce se připravují i o adventu. (d)


 

Strana 6

bezpečnější ostrava

Policie připravila projekt pro oběti trestných činů

Pro oběti trestných činů i jejich okolí běží v listopadu pozoruhodné aktivity v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR – středisko Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Informační a poradenské středisko Diecézní charity ostravsko-opavské a další organizace na něm participují v rámci Týmu pro oběti v Ostravě.

Cílovou skupinou jsou poten­ciální oběti (osamocení senioři aj.), oběti trestných činů, jejich okolí a veřejnost. Pro ně se nabízejí služby, které mohou pomoci v případě ohrožení. Součástí projektu je mj. vyhledávání, informování a zvýšení podpory potenciálních obětí trestných činů. Informační kampaň probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost a venkovních prostředcích v podobě brožur, karet bezprostřední pomoci, infoletáků, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty. Projekt finančně podporuje Ministerstvo vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2014.

Informační stánky

Policie má informační stánky v místech přirozeného shromažďování vytipovaných cílových skupin, zejména seniorů, a předává potřebné informace, kam se mohou lidé obrátit, nabízejí také další podporu (řetízky, senior linka, kukátka, kontakty na organizace, služby). Za vyplnění kratičké ankety obdrží občané dárek v podobě předmětu pro svou osobní ochranu.

Zapojení okrskářů

Strážníci – okrskáři ve svých okrscích v rámci projektu využívají zejména informační materiály. Informují potenciální oběti (karta bezprostřední pomoci), v případě, že se setkají při prvním kontaktu s obětí trestné činnosti, poučí oběť o možnostech pomoci, předají kontakty na pomáhající organizace atd.

Besedy

Besedy jsou realizovány především v domovech pro seniory, v domovech sociálních služeb, ve městských zdravotnických zařízeních včetně léčebny dlouhodobě nemocných, kde se nacházejí rizikové skupiny občanů (kromě seniorů také lidé s postižením či lidé bez přístřeší). Besedy realizuje Městská policie Ostrava a Informační a poradenské středisko DCHOO.

Proč zrovna já?

Projekt s tímto názvem realizuje Probační a mediační služba za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem je podpora lidí, kteří se stanou obětí trestného činu a musí se vyrovnat s tímto traumatem, potřebují pomoc při návratu k běžnému životu. Aktivity projektu zahrnují poradenskou síť po celé ČR, která je vytvořena ve střediscích Probační a mediační služby a spolupracujících organizací z řad neziskového sektoru. V Ostravě je to občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE o. p. s.

Linka pro oběti

Český telekomunikační úřad přidělil oprávnění využívat evropské telefonní harmonizované číslo 116 006. Tato bezplatná linka pomoci obětem trestních činů bude zprovozněna od 1. ledna 2015. V Evropě ji až dosud používají občané Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Dánska, Chorvatska a Irska. (g)

Na koho se obrátit: https://bezpecnejsi.ostrava.cz/

Přijďte se poradit

V rámci projektu Bezpečnější Ostrava – doplnění služeb pro oběti trestných činů jsou strážníci v listopadu k dispozici občanům ve stáncích:

● 11. listopadu od 9 do 12 h. v lékárně Mepha centrum, Opavská ul., Poruba,

● 12. listopadu od 8 do 11 h. ve vestibulu polikliniky, ul. Dr. Martínka, Hrabůvka,

● 20. listopadu od 9 do 12 h. ve vestibulu polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava, ul. 17. listopadu, Poruba.

Hovořit se bude o prevenci trestné činnosti, o zásadách bezpečného chování, dostupné pomoci, které se v současné době obětem trestných činů dostává a na kterou ze zákona mají nárok. Za vyplnění kratičké ankety obdrží dárek v podobě předmětu pro svou osobní ochranu.

Mimo tyto akce se lze s dotazy obrátit na kteréhokoliv strážníka, navštívit lze také Stacionární centrum prevence v ul. Alberta Kučery 31 v Hrabůvce, kde strážníci nabídnou informace a potřebnou pomoc.

Důležitá telefonní čísla a tísňové linky

Tísňová linka 112
Městská policie 156
Policie ČR 158
Zdravotnická záchranná služba 155
SMS tísňová linka pro neslyšící 603 111 158
Senior telefon Krizová a poradenská linka pomoci seniorům 800 157 157
Bezplatná telefonická pomoc obětem trestných činů 116 006 (platí od 1. 1. 2015)
Linka krizového centra Ostrava 596 110 882

Cena pro městskou policii

Rada ostravského debatního klubu MY 50+, jehož posláním je oceňovat osobnosti, organizace a další subjekty za významný přínos ke zlepšení kvality života seniorů ve městě a jeho regionu, udělila Městské policii Ostrava Cenu Rady MY 50+ za rok 2014 za realizaci projektu Bezpečnější Ostrava. Účastí na tomto projektu a jeho realizací se městská policie podílí na zvyšování kvality života seniorů a podporuje mezigenerační vztahy v Ostravě. Cena byla udělena 2. října na setkání generací ve Vyšší odborné škole sociální v Ostravě.


 

Strana 7

Výstavba metropolitní sítě je dokončena

Osmdesát nových lokalit připojených k vysokokapacitní optické síti města – to je výsledek projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“.

Do projektu byly zařazeny základní školy, kulturní organizace, organizace s působností v sociální oblasti i vybrané úřady městských obvodů v okrajových částech města, které dosud k metropolitní síti připojeny nebyly.

Realizace začala v roce 2012, v říjnu 2014 byla výstavba sítě dokončena. Cílem projektu je zajištění vzájemného datového propojení městských organizací, úřadů městských obvodů a ostravského magistrátu. Všechny zapojené organizace budou moci využívat služeb v rámci privátní sítě města – přístupu k centrálním informačním systémům města a datovým úložištím, ale rovněž internetové konektivity nebo napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

Do září 2013 byly realizovány projekční práce, zpracována dokumentace pro vydání územních souhlasů a zahájeno samotné budování sítě. Rovněž již byly předány první trasy optické sítě ze strany zhotovitele. Druhá realizační etapa patřila zejména výstavbě – probíhalo samotné vybudování optických tras, instalace a konfigurace síťových prvků v budovách koncových příjemců služeb. Ukončení prací předcházel měsíční pilotní provoz. V závěrečné fázi projektu bude dokončena agenda vkladů do katastrů nemovitostí a zahájen rutinní provoz služeb metropolitní sítě.

Celkové náklady na realizaci projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ činily 80 546 tisíc Kč včetně DPH, z toho 85 % způsobilých výdajů bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s.r.o. O dotaci z evropských fondů se město Ostrava úspěšně ucházelo v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu.

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“ CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (ht)

Hrušov se musí kvůli zóně odvodnit

Město Ostrava je investorem veřejně prospěšné stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“, která je součástí budování rozvojové zóny Hrušov. Projekt řeší přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jeho stěžejní částí je navýšení terénu pokleslého vlivem důlní činností o místy až 3,5 metru.

K provedení terénních úprav v režimu­ veřejně prospěšné stavby ale město potřebuje vlastnit všechny pozemky. V letošním roce se již podařilo s jedinou výjimkou získat všechny pozemky, potřebné pro realizaci Stavby „Gravitační odvodnění Hrušova“. Město vykoupilo přibližně 94 % potřebného území. Jde o pozemky s rozlohou přibližně 36 hektarů, včetně budov a různých vedlejších staveb stojících na pozemcích. S výkupy bylo započato po povodních v roce 1997 a následně pokračovaly od roku 2007. Proces vyvlastňování je ze své podstaty zdlouhavý a pokud vlastník plně využívá všechny lhůty a stále se odvolává, může se výrazně protáhnout. Také z tohoto důvodu město Ostrava zatím pokračuje v procesu vyvlastnění a v jednání s majiteli potřebných pozemků, který trvá již rok.

Rozvojová zóna Hrušov představuje při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě velmi významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. (ph)

máme co nabídnout

Industriál a zoo mezi turistickými atrakcemi

Mezi deseti nejnavštěvovanějšími turistickými cíli v České republice se v žebříčku zveřejněném agenturou CzechTourism umístily hned dvě atraktivity města Ostravy. Čtvrtá skončila Dolní oblast Vítkovice společně s hornickým muzeem Landek Park, devátá je Zoo Ostrava.

Destinaci Nové Vítkovice, která zahrnuje národní kulturní památku Dolní Vítkovice a Důl Hlubina a kulturní památku Landek Park v Petřkovicích, vloni navštívilo 679 tisíc lidí. V pořadí tak předstihly pražské židovské muzeum.

Stále rostoucí oblíbenost ostravské zoologické zahrady dokládá její deváté místo s návštěvností téměř 431 tisíc lidí v roce 2013.

Nejnavštěvovanějším místem v ČR zůstává Pražský hrad (1 748 tis.), před Zoo Praha (1 115 tis.) a Aqua Palace Praha (780 tis.). Kromě obou ostravských lokalit narušily hegemonii hlavního města pouze Zoo Zlín-Lešná (8.) a Zoo Liberec (10.).

CzechTourism vyhlašuje další kategorie podle druhu a regionu atrakce. Nejnavštěvovanější technickou památkou jsou Dolní Vítkovice a Landek Park. Vévodí také TOP 5 turistickým cílům Moravskoslezského kraje. Další pořadí: 2. Zoo Ostrava, 3. Slezskoostravský hrad, Miniuni a Sklep strašidel na Černé louce s téměř 272 tis. návštěvníky v roce 2013. Následují Dino Park Ostrava v Doubravě u Orlové a Regionální muzeum v Kopřivnici. (vi)

Opavská-Porubská bez semaforů

Od poslední říjnové středy do konce listopadu je vypnuta světelná signalizace křižovatky ulic Opavské a Porubské u vozovny. Důvodem je rekonstrukce zařízení, které je v provozu od roku 1999 a je na hranici životnosti. Společnost Ostravské komunikace vymění s náklady 4 miliony korun stožáry, řadiče, kabeláž a návěstidla s LED světelnými zdroji. V případě příznivého počasí může být doba opravy zkrácena. Křižovatku nyní řídí dopravní policisté. Žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení. (jm)

Bazar pro Nikolku

V multižánrovém centru Cooltour se 1. prosince od 14 do 19 h. uskuteční v pořadí šestý charitativní bazar Pošli to dál, který organizují studentky Ostravské univerzity. Výtěžek akce bude věnován malé Nikolce narozené s onemocněním hydrocefalus. Podstoupila již třináct operací a potřebuje naléhavě rehabilitaci v klimkovickém sanatoriu. Tomu má sloužit výtěžek z prodeje dámského, pánského i dětského oblečení a doplňků, které bazaru darovali hodní lidé. Přijďte pomoci dobré věci. (d)

Oživení Odry

Propojení řečiště a odstaveného ramene prostřednictvím balvanitého rybího přechodu a zpřístupnění nově vzniklého ostrova přinese revitalizace toku řeky Odry v Ostravě-Přívoze. Součástí projektu realizovaného s. p. Povodí Odry je výstavba tří biotopových tůní a vegetační úpravy.

Podle investičního ředitele Povodí Odry Miroslava Janoviaka razantní zásah do ekosystému odstaveného ramene vyvolá pozitivní změny v jeho chemismu a hydrologii a následně ve vodní fauně a flóře. Jde o odstranění migrační překážky a vybudování rybochodu. „Dojde ke zpřístupnění veřejností nevyužívaných ploch v návaznosti na s lokalitou sousedící Landek Park. Úzce proto spolupracujeme se společností Vítkovice,“ dodává Janoviak. Stavební akce za 32,5 milionu korun bude hrazena z OP Životní prostředí, skončit by měla v říjnu příštího roku. (kš)


 

Strana 8

Potraviny pro potřebné

U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby se 16. října konala na Magistrátu města Ostravy sbírka potravinové pomoci. Jejím cílem bylo shromáždit potraviny, které bude Potravinová banka v Ostravě distribuovat prostřednictvím organizací, které pracují s potřebnými osobami. Zaměstnanci magistrátu darovali především trvanlivé potraviny jako cukr, mouku, sůl, konzervy, luštěniny, těstoviny, rýži, olej, instantní polévky, cukrovinky a další. Do sbírky přispěli také obyvatelé města. Celkem bylo v rámci sbírky vybráno 227 kg potravin, tedy o 30 kg více, než v loňském roce. Potraviny byly ještě týž den předány potravinové bance. (zž)

Věnujte svůj čas dětem

Máte volný čas a srdce na dlani? Chcete dětem pomoci se uzdravit? Staňte se dobrovolníkem pro hospitalizované děti v Městské nemocnici Ostrava. Číst pohádky, zahrát si hry, malovat, zpívat s malými pacienty, prostě je zabavit, než odejdou domů, můžete přes dobrovolnické centrum ADRA na Jiráskově náměstí v Ostravě vždy první středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou, kontakt 605 784 584. (d)

sociální péče

V Ostravě proběhly 18. gerontologické dny

Zasloužené ocenění pro Lydii Jariábkovou

Také stáří může být plnohodnotným obdobím života. I takové konstatování zaznělo v půlce října na 18. gerontologických dnech Ostrava, jejichž mottem bylo 60+ a kvalita života. Na dvoudenní debatu odborníků navázal den pro veřejnost, při němž mohli zájemci získat kompletní informace o sociálních službách a péči o lidi ve stáří.

Velké pocty se na kongresu dostalo koordinátorce projektu Kvalitní život i v nemocnici a zakladatelce služby tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Dorkas Ostrava Lydii Jariábkové, která byla vyznamenána Zvláštním oceněním za celoživotní přínos k budování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Původně zdravotní sestra působí v sektoru sociálních služeb od 90. let minulého století, v současné době už jako důchodkyně dokončuje ve středisku Slezské diakonie v Nové Vsi projekt výstavby domova se zvláštním režimem pro dvanáct uživatelů v terminálním stádiu (konečné fázi).

„Ocenění si velmi vážím, ale kdyby kolem mne nebyl tak úžasný tým spolupracovníků, sama bych nesvedla nic,“ poděkovala Jariábková a současně vyzvedla i přístup sociálního odboru ostravského magistrátu. „Kdybychom neměli toto zázemí, nemohli bychom tu práci dělat,“ uvedla.

Cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2014 získal Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, špičkový český odborník v oblasti geriatrie, gerontologie a léčby ran. (bk)

co je dobré vědět

Sociální služby pro seniory poskytované na území statutárního města Ostravy (5)

Kde pomohou, když začnou ubývat síly?

● Domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou? Jaký je mezi nimi rozdíl a v jaké životní situaci vám mohou pomoci?

Domov pro seniory (dále jen domov), jak jsme se dozvěděli již v minulém díle našeho seriálu, patří do skupiny pobytových sociálních služeb, a to s tzv. vyšší mírou podpory. V reálném životě vyhovuje zejména lidem, kteří potřebují během dne často pomoci s běžnými činnostmi jako je osobní hygiena, oblékání, příprava i samotná konzumace jídla, či vyžadují pomoc při pohybu a vyřizování osobních záležitostí. Žádost o přijetí i smlouva o poskytování služeb domova se vyřizuje přímo se sociálními pracovníky jednotlivých domovů. Občané si mohou vybrat z nabídky i mimo svůj městský obvod, kde mají trvalé bydliště.

Domov s pečovatelskou službou (někde se můžete setkat i s názvem „Dům zvláštního určení“, např. v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na ulici Gajdošově) je místem pro bydlení lidí, kteří se ocitli v životní situaci, kdy také potřebují pomoci, ale jen občas nebo v některých z denních činností. Například zajistit nakupování a běžný chod domácnosti (často praní a žehlení prádla), pomoc s přípravou jídla či donášku stravy nebo při osobní hygieně a doprovodu k lékaři. Ale současně jsou také schopni si některé běžné záležitosti vyřizovat sami či s podporou rodiny. Podstatné je, že žádost o přidělení bytu se podává na sociálním odboru úřadu podle místa trvalého bydliště občana. Zde lidé také získají bližší informace o kritériích pro přijetí a postupu pro podání žádosti. Současně je možné potřebné informace zjistit na webových stránkách městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Vítkovice.

● Komu je určena tzv. odlehčovací služba a kde o ni žádat?

Odlehčovací služba pro seniory na území města Ostravy úzce souvisí s výše zmíněnými domy s pečovatelskou službou, protože právě v nich bývá část kapacity vyčleněna pro tuto formu pomoci. Využívají ji zejména rodinní příslušníci, kteří pečují doma o své příbuzné, ale aktuálně si potřebují vyřešit také své potřeby, např. vymalovat či provést úpravy v bytě, odjíždějí na dovolenou nebo musí nastoupit sami do nemocnice. V rámci odlehčovací služby je zajištěno ubytování a 24hodinová pomoc podle předem projednaných potřeb.

Žádost a písemnou smlouvu o poskytování odlehčovací služby vyřídíte přímo s poskytovateli služby, konkrétně na sociálních odborech obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a Slezská Ostrava. V elektronické podobě můžete bližší informace, včetně ceníku a kontaktů, získat na webových stránkách jmenovaných obvodů nebo v katalogu sociálních služeb www.kpostrava.cz

– oddíl dokumenty ke stažení, nebo na veřejném portálu o sociálních službách www.socialnisluzby.ostrava.cz.

● Jaké výhody má tísňová péče?

Jednou z hlavních výhod tísňové péče je, že umožňuje seniorům zůstat ve svém bytě a známém prostředí a současně pociťovat vnitřní klid. Tato služba dává svým uživatelům a jejich blízkým jistotu, že v případě potřeby bude přivolána např. pomoc lékaře, bude kontaktována pečovatelská služba a zajištěn pravidelný telefonický kontakt se zaměstnanci tísňové péče. Vstupní náklady činí cca 1500 Kč za zřízení telefonního spojení, měsíční poplatky se pohybují okolo 200 Kč. Konkrétním poskytovatelem v Ostravě je Dorkas Ostrava, tísňová péče Slezské diakonie se sídlem v Nové Vsi, Rolnická 55, tel. 737 223 96. Bližší informace najdete na www.slezskadiakonie.cz.  Odbor soc. věcí magistrátu

(Příště: Klubová činnost pro seniory a nabídky pro volný čas.)


 

Strana 9

stalo se

Procházka jesenickými hvozdy měla pro Janu Rohlovou senzační vyústění

Šla na houby, našla poklad!

Takový poprask v Ostravském muzeu snad ještě nezažili! V úterý 21. října chvíli po půl jedenácté tu Jana Rohlová z Moravské Ostravy vytáhla z kabelky krabičku se 102 starými římskými mincemi. Našla je v neděli 19. října na Jesenicku, když si vyšla s kamarádem Pavlem Bébarem na houby.

„Bylo to v lese. Shýbla jsem se pro hříbek, když se u něj něco zalesklo. Zvedla jsem to a s údivem zjistila, že je to stará mince! Hned vedle pod kamenem jsem našla další čtyři. Pak jsme začali hrabat a nacházeli stále další a další,“ popisovala okolnosti nálezu archeologovi Zbyňku Moravcovi a historikovi Romanu Berthovi. „Ležely tam mezi kameny do hloubky asi 20 centimetrů,“ upřesňovala Rohlová, která potěšila pracovníky muzea zejména tím, že byla schopná přesně určit místo nálezu a předat snímky dokumentující, jak byly mince v zemi uloženy. „Jde o významný nález, který je unikátní v tom, že je hromadný a přesně lokalizován,“ hodnotil archeolog Moravec s tím, že určit jeho finanční hodnotu si zatím netroufá. Antických nálezů z Ostravska je jen velmi málo a proto se muzeum tomuto období speciálně nevěnuje. Historická hodnota je samozřejmě veliká.

Při ohledání místa nálezu našli odborníci další tři mince. Poklad tvoří římské stříbrné denáry především z druhého století našeho letopočtu. Nejvíce jsou zastoupeny ražby císařů Traiana (98 až 117) a Hadriana (117–138). K jeho ukrytí došlo mezi 3. až 5. stoletím. Podle zákona je majetkem kraje a bude patrně uložen v muzeu v Bruntále. „Já osobně bych si ale přála, aby mince zůstaly tady u nás, v Ostravě,“ nechala se slyšet šťastná nálezkyně, které předáním pokladu spadl obrovský kámen ze srdce. „Dvě noci jsem nespala, tížila mne odpovědnost a také jsem měla dojem, jako by z toho vyzařoval nějaký duch,“ svěřila se. (bk)

Ekofilm se posunul blíž k lokálním problémům

Rekordní počet 222 přihlášených snímků, 12 tisíc návštěvníků, 12 cen a 4 čestná uznání. Tak vypadal jubilejní 40. mezinárodní filmový festival Ekofilm, který se konal ve dnech 2. až 5. října v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně. Mezi hlavní partnery festivalu patřilo město Ostrava. Hlavní cenu v klání 54 soutěžních snímků získal německý režisér Max Monch za dokument Stopy války, cenu Ostravy si odnesla ukrajinská dokumentaristka Anastasia Charčenko za film Bekendor. Tematicky se letošní Ekofilm posunul blíže k lokálním ekologickým problémům. (pm)

Moderní věci pro školáky

Žáci i učitelé Základní a Mateřské školy v Hošťálkovicích mají důvod k radosti. Na konci září jim zástupci města slavnostně předali venkovní environmentální učebnu, vybavení vnitřní učebny a 25 kusů žákovských tabletů v hodnotě téměř 600 tisíc korun.

Vybavení, které zahrnuje mimo jiné interaktivní tabuli, digitální mikroskop, žákovské mikroskopy, vizualizér a sadu měřicích přístrojů a čidel, dostali žáci díky projektům „Přírodu poznej a chraň!!!“ a „Využití tabletů v environmentálním vzdělávání“. Slavnostního předání se účastnili také spoluautoři projektů Radim Beňovič a Rudolf Volný. (ph)

pro postižené

Chceme, aby děti s hendikepem měly co nejlepší start do života

Týden rané péče plný rad a informací

Středisko rané péče SPRP Ostrava se podílí na realizaci 7. ročníku celorepublikové kampaně Týden rané péče pořádané Společností pro ranou péči. Kampaň poběží od 24. do 30. listopadu. Ostravské středisko, které pomáhá už dvacet let, připravilo několik zajímavých akcí, aby se veřejnost dověděla, kdo a jak dětem s postižením a jejich rodinám pomáhá.

Když se do rodiny narodí dítě s postižením, ať už smyslovým, tělesným, nebo mentálním, procházejí všichni její členové náročným a bolestným obdobím. Podporu i odbornou pomoc jim nabízí právě raná péče. Pracovníci dojíždějí za rodinami do jejich domovů a poskytují jim potřebné informace.

„První roky života, tedy raný věk, hrají ve vývoji dítěte zásadní roli. V tomto období dokáže mozek rozvinout účinné náhradní mechanismy i u dětí s vážným hendikepem,“ vysvětluje vedoucí ostravského střediska rané péče Vladimíra Salvetová. Služby rané péče pomáhají minimalizovat následky zdravotních obtíží či postižení u dětí a rodičům poskytují podporu, aby mohli vychovávat dítě doma a neuchylovali se k jeho umístění do ústavu.

V rámci Týdne rané péče se 24. listopadu od 9 do 16 hodin uskuteční Den otevřených dveří ve středisku na Havlíčkově nábřeží 38 v Ostravě (vstup každou hodinu). 26. listopadu od 16 hodin se v Knihovně města Ostravy koná přednáška psycholožky Michaely Mrowetz na téma posilování zdravých a láskyplných vztahů, 27. listopadu si v Dětském ráji v Sadové ulici 2 v Ostravě mohou rodiče s dětmi vyzkoušet, jak chutná káva nevidomým (zážitek pohybu v prostoru s klapkami na očích). Od 10 do 17 hod. se nabízí preventivní vyšetření zraku dětí od 6 měsíců do 7 let.

Vstup na akce je bezplatný. Informace k programu Týdne rané péče na www.ranapece.cz. Akci finančně podporuje město Ostrava. (d)

Žijme zdravě!

Pod tímto názvem vyvíjí aktivity Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách. Po zajímavých přednáškách se v říjnu na škole uskutečnil také den zdraví. Žáci se zúčastnili besed, při nichž jim předávala poznatky a rady výživová poradkyně Šárka Andělová. Prezentací na téma Zdravé jídlo v Americe přispěla Texasanka s českými kořeny Catherine Valek.

Nechyběl také pohyb – děti se zapojily do turnaje ve stolním tenisu a ringu. V učebně v přírodě žáci poznávali exotické ovoce, koření, bylinky a čaje. Čekaly je testy na různá témata, od zdravé čokolády po optiku. Mohli si také nechat změřit tep, váhu, BMI nebo procentuální obsah tuku, vody a svalstva v těle. V závěru čekal účastníky velký raut plný všeho zdravého. Žáky i učitele překvapila různorodost a pestrost, kterou zdravá strava nabízí. Třeba celozrnné palačinky s ovocem přelité zdravou čokoládou, pamlsky z cukety, domácí tmavé pečivo, pomazánky nebo smoozie – chlazené nápoje z mixovaného ovoce či zeleniny. Pro učitele byl připraven program v podobě masáže, dermatologického vyšetření a konzultace s výživovou poradkyní.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014, finančně ji podpořilo město a občanské sdružení Pro školu. Za přípravu Dne zdraví patří dík studentům, ředitelce Evě Kazdové a profesorce Aleně Koubkové. (z)


 

Strana 10

co, kdy, kde ve městě

UNIKÁTNÍ SMALTY. Výstavu Barevné smalty nabízí až do konce listopadu vestibul Domu kultury města Ostravy. Antonín Gavlas a výtvarná skupina In Signum využívají vítkovické smaltovny, která je jednou ze tří největších na světě, spolupracují také s polskou smaltovnou v Olkuszu u Katovic. Více na www.art-image.cz/smalty.html.

KAŽDÝ DEN NĚCO. I tak by se dal nazvat bohatý program Domu kultury města Ostravy. Listopadová nabídka přináší celou řadu hostujících divadelních souborů se skvělými a populárními herci nebo také koncert Tomáše Kluse (10. a 11.), Radůzy (11.), Střihavky (18.) aj. Kocour Mikeš se představí dětem ve zlínské inscenaci (16.) odpoledne, Lazebník Sevillský z Metropolitní opery zazní 22. listopadu, Rusalka pak 29. listopadu. Dům kultury (www.dkmoas.cz) láká i na výstavy a kvalitní filmy v kině Art.

BOHATÝ LISTOPAD. Také zábřežský Kulturní dům Akord zve na příjemné podzimní večery, hned 7. listopadu na Rudu z Ostravy jako účastníka představení HECOVINY aneb Listopadový nášup. Restaurace zve 11. listopadu na martinskou husu. Besídka Divadla Sklep bude 26. 11. v 17 a ve 20 hodin s M. Šteindlerem, J. F. Burdou, L. Vychodilovou aj. Rozsvícení vánočního stromu se koná před Akordem už 30. listopadu ve 14 hodin! Nabídka kurzů je na adrese www.dk-akord.cz.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY. V ostravském Domě umění pokračuje unikátní výstava Zářivý krystal/Bohumír Kubišta nabízející rozsáhlé dílo i Kubištových současníků. Objednat se lze na komentovanou prohlídku s odborníky, kteří návštěvníkům detailně přiblíží díla českých malířů.

NENECHTE SI UJÍT. Slavný ruský baletní soubor z Moskvy vystoupí v Ostravě 4. prosince v multifunkční hale Gong s klasickým představením Čajkovského baletu Labutí jezero. Soubor procestoval celý svět, ve Velké Británii údajně odehrál osm set představení. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.

FRANCOUZSKÉ FILMY. Poprvé zavítá do Ostravy už 17. ročník Festivalu francouzského filmu. Uskuteční se v ostravském Minikině od 20. do 26. listopadu a nabídne i filmy, které letos soutěžily v Cannes či v Benátkách, program je žánrově pestrý. Program je na adrese www.minikino.cz.

KNIHCENTRUM NABÍZÍ. Jedno z největších knihkupectví v zemi, ostravské Knihcentrum, má kromě bohaté nabídky knih také pestrý program. Přednášky, besedy, tvůrčí dílny, občas i hudbu – to vše lze nalézt na adrese www.knihcentrum-ostrava.cz. V listopadu se tu představí např. zpěvák R. Müller, spisovatelka I. Pekárková, italský kuchař E. Ridi nebo spisovatel a písničkář J. Dědeček, besedovat se bude o výživě, divadle, zdraví – vždy s odborníky.

PRO CESTOVATELE. Cestovatelsko-hudební festival Podzimní ozvěny se už podeváté koná 8. listopadu od 12 do 22 hodin v ostravském kině Vesmír. Nabídne hudbu i pozoruhodné filmy všem, kdo milují cestování po celém světě. Podrobnosti na www.ozvenyostrava.cz.

ZVE STARÁ ARÉNA. Bývalé ostravské Divadlo hudby, později Stará Aréna, která se významně podílela na přípravě projektu Ostrava – Evropské hlavní město kultury 2015, zve příznivce kultury na zajímavý klubový program, promítání filmů i besedy. Každá první sobota v měsíci patří dětem. Podrobně vše na www.staraarena.cz.

PŘIJĎTE SLAVIT! Oslavit 20 let v dobré společnosti mohou příznivci Divadla Komorní scéna Aréna při slavnostním večeru 23. listopadu od 18 hodin. Během příjemně zábavné oslavy bude mj. vylosováno 20 letošních předplatitelů, dostanou zájezdy i jiné dárky. Vystoupí kapely, uskuteční se beseda s tvůrci, ve spolupráci s ostravskou televizí se promítne záznam legendární inscenace Prorok Ilja. Vstup je zdarma.

ČERVENÁ. Tak se jmenuje strhující hra, ve které Miroslav Etzler a Martin Kraus předvedou své herecké umění v Akordu 2. prosince, Etzler jako slavný malíř Rothko a Kraus jako jeho mladý pomocník.

NEODCHÁZENÍ. Až do 23. listopadu se ve Slezskoostravské galerii koná výstava Marie Gabánkové nazvaná „Neodcházení“. Autorka působila od roku 1990 do letošního června jako profesorka na Ontario College of Art and Design University v Torontu, kde učila figurální kresbu, malbu a portrét. Působí v uměleckých porotách, vystavuje od roku 1980 v Kanadě a ve světě.

MISTŘI JSOU Z OSTRAVY! Z mistrovství světa v latinskoamerických tancích, které se uskutečnilo začátkem října v Ostravě, v hlavní věkové kategorii skončili jako vítěz Filip a Sabina Karáskovi z Tanečního klubu Trend Ostrava. Soutěže se v různých kategoriích účastnilo 83 nejlepších párů z celého světa. Ve světovém žebříčku se pár aktuálně pohybuje na 34. příčce.

rozhovor

Seznamujeme veřejnost s něčím, co není samozřejmé a snadné…

Loni na podzim se na ostravské kulturní scéně objevila nová Galerie města Ostravy, část zvaná PLATO nabízí výstavní prostory v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích, další, neobvyklou výstavní plochou se letos v létě stalo také rekonstruované, památkově chráněné Trojhalí ve čtvrti Nová Karolina. Obě „síně“ nabízejí výstavy a performance v obnovených industriálních objektech, což přitažlivost ještě zvyšuje.

Zeptali jsme se ředitele galerie Marka Pokorného na několik faktů, která rok života galerie mohou přesněji charakterizovat.

 Je návštěvnost za necelý uplynulý rok z vašeho pohledu optimální nebo jste čekal větší?

„Od vlastního zahájení našich aktivit sice rok uplynul, a pak – jako ve všem, co děláme, i v téhle oblasti se budeme chovat zcela standardně, takže konkrétní čísla zveřejníme až k 31. prosinci. Nicméně už teď je jasné, že návštěvnost je o něco lepší, než jsem předpokládal ve své koncepci, a to i bez započtení návštěvníků v rámci festivalu Colours of Ostrava. V každém případě platí, že se budeme snažit přiblížit se během příštích dvou let co nejvíce hranici 40 tisíc návštěvníků za rok, kterou považuji za dlouhodobé maximum pro instituci zabývající se seriózně současným uměním v ostravské aglomeraci.“

● Považujete výstavní prostory v Gongu a Trojhalí za vyhovující? Přibydou další, jak jste naznačoval před rokem?

„Galerie a dvorana Multifunkční auly Gong mají úžasné dispozice, byť z hlediska galerijního standardu zápasíme s teplotním režimem, vlhkostí a prašností – přece jen jsou tyto prostory součástí víceúčelového zařízení a jsou technologicky i z hlediska pohybu návštěvníků provázány se zbytkem objektu. Trojhalí je primárně kryté náměstí, veřejný prostor bez klasického galerijního vybavení, takže naše aktivity tady budou vždycky specifické. Klasický formát výstavy obrazů či soch sem nepatří. S tím, jak si představujeme „expanzi“, se mohla veřejnost seznámit například v rámci akce Zažít město jinak, kdy jsme uspořádali výstavu více než třiceti umělců z celé republiky na zábradlí tzv. visuté galerie u krajského soudu, anebo v případě cyklu Karel je nemocný a předčítá, který představuje výtvarné umělce jako čtenáře po pobočkách Městské knihovny Ostrava. Doufám, že před volbami oživená diskuse o využívání prázdných prostor v centru Ostravy nám pomůže v jednání s majiteli budov o jejich poskytnutí – v tom jsme zatím nebyli úspěšní, ale spíš proto, že vlastních aktivit v Gongu a Trojhalí máme víc, než jsem předpokládal, takže jsme zatím netlačili na pilu.“

● Část veřejnosti charakterizuje dosud realizované výstavy a performance za kontroverzní a určené jen velmi úzkému okruhu návštěvníků, vyjádřete se k tomu…

„Současné umění nemá dlouhodobě snadnou pozici u široké veřejnosti. Obávám se, že je to otázka zkušenosti, dlouhodobé systematické práce s publikem a snad také ochoty lidí otevřít se něčemu novému, anebo jinému. Na dosavadních výstavách nevidím nic kontroverzního, ale pokud je tak někdo vnímá, tím lépe – naplňujeme tak jednu z funkcí instituce pečující o současné umění: seznamujeme veřejnost s něčím, co není samozřejmé a snadné. To, že určitý typ umění – a bavíme se tady o umění, nikoli o zábavě – sleduje úzký okruh návštěvníků, neznamená, že je určen jen jemu. Jedním z důvodů, proč Galerie města Ostravy, respektive projekt PLATO coby platforma pro současné umění vznikl, je právě postupné rozšiřování okruhu těch lidí, kteří právě takový typ výstav a akcí, které připravujeme, dokáží ocenit.“

● Lidé naopak chválí pozoruhodné, někdy animované programy pro děti v prostorách galerie v Gongu, jsou hojně navštěvované. Máte možnost tuto část činnosti rozšířit?

„Vzhledem k množství našich aktivit jsme letos nastínili alespoň základní představu o tom, co lze dělat s dětmi a pro děti v prostředí, kde se vystavuje a představuje současné (pro někoho možná kontroverzní) umění. Nabídka je hodně široká a naše možnosti daleko větší, takže nám by hlavně pomohlo, kdyby se zjednodušila pravidla škol pro návštěvu kulturních institucí v rámci výuky. Málokdo tuší, jaké jsou administrativní nároky a zábrany, které současný systém klade před aktivní učitele.“

● Můžete jmenovat nejzajímavější akce v nejbližší budoucnosti v Platu i Trojhalí, na co se lidé mohou těšit?

„Osobně se moc těším na první velkou prezentaci monumentální tvorby jedné z nejvýraznějších současných ruských umělkyň Iriny Koriny v České republice. Se Zbyňkem Baldránem – umělcem, kurátorem a autorem architektonických řešení celé řady důležitých výstav – pracujeme na tematickém projektu vycházejícím z některých témat poezie Petra Bezruče. Důrazně bych ale upozornil například na scénické čtení hry Jelení příkop, které se bude konat 26. listopadu. Její autor Miloslav Vojtíšek publikuje pod pseudonymem SdCh a je dvojnásobným držitelem prestižní Ceny Alfreda Radoka – přesto se diváci mají šanci s jeho tvorbou potkat v Ostravě úplně poprvé. Další část cyklu Karel je nemocný a předčítá pak v prosinci představí čtenářské záliby Marka Meduny, člena umělecké skupiny Rafani.“ (g)


 

Strana 11

pozvánka

Divadelní podzim: premiéry i ocenění

Bratránek z Batávie – malá velká opereta o lásce, která moře přepluje a hory přenese, pochází z tvorby německého skladatele Eduarda Künnekeho. Na jeviště Národního divadla moravskoslezského se líbivý Bratránek z Batávie vrátil již počtvrté, tentokrát ve zcela novém překladu a adaptaci dramaturga Tomáše Vůjtka. Premiéra byla začátkem října, režie se ujal herec a režisér Tomáš Jirman.

Na jevišti Divadla A. Dvořáka se 16. října představila Janáčkova opera Výlety páně Broučkovy z roku 192o, byla pátou operou autora. Předlohou sloužily romány S. Čecha. Dílo je satirou na nabubřelce, kteří se vydávají za hrdiny, což je v české povaze jev běžný. V režii dua SKUTR – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský v roli Matěje Broučka excelují rodilý Mexičan Jorge Garza a nizozemský tenor Arnold Bezuyen. Další reprízy jsou na programu 21. 11. a 9. 12.

Na repertoár baletu NDM se vrátil rodinný titul na motivy pohádky bratří Grimmů, balet Sněhurka a sedm trpaslíků s hudbou B. Pawłowského, v choreografii I. Vejsady podle W. Borkowského. Hra Postřižiny podle novely B. Hrabala je ke stému výročí narození autora připravena v premiéře 6. listopadu. V jevištní úpravě J. Janků a P. Svojtky je půvabnou vzpomínkou na období první republiky ale i na skvělý film stejného jména.

Na 13. listopad je v Divadle A. Dvořáka připravena premiéra strhujícího dramatu Večeře podle románu spisovatele Hermana Kocha. Dramaturgicky ji zpracoval nizozemský herec a dramatik Kees Prins a činohře NDM se podařilo získat práva k jejímu prvnímu uvedení u nás. Diváka hra zavede na opulentní večeři, aktéři se tu snaží zaujmout postoj ke zločinům svých dětí. V režii Petera Gábora se divák dočká napětí i velkých překvapení.

Národní divadlo moravskoslezské získalo poprvé v historii Cenu Divadelních novin, byla udělena Martinu Smolkovi a Jiřímu Adámkovi za inscenaci nové opery Sezname, otevři se!, kterou NDM objednalo speciálně pro letošní festival NODO a k Roku české hudby 2014, cena byla udělena v kategorii Hudební divadlo.

Komorní scéna Aréna uvedla 25. října premiéru hry George Taboriho Bílý muž a Rudá tvář. V této slavné hře se při náhodném setkání na poušti domnělý Indián a židovský otec postižené dcery vzájemně triumfují výčtem příkoří, která museli snášet pro svůj původ. Autor nechává vyznít pravdu, že pod kůží jsou všichni lidé stejní a touží po obyčejném lidském štěstí.

První premiéra běžící sezony Divadla Petra Bezruče už v září obohatila repertoár o komorní hru Klub outsiderů německé autorky Felicie Zellerové. Jde o skvěle podané zápletky a problémy zdánlivě nenápadných, nezaměstnaných osob, které svérázně, až absurdně řeší své těžkosti. Autorka se ve svých hrách věnuje především nešvarům společnosti. (k)

Město má koncepci rozvoje kultury

Zastupitelé města Ostravy v září 2014 schválili aktualizovanou Koncepci rozvoje kultury. Navazuje na aktivity realizované v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Vize je v obsáhlém dokumentu popsána těmito slovy: „V roce 2020 představuje Ostrava otevřené, energické a komunikující evropské kulturní město s různorodou, autentickou a živou kulturní scénou. Město s oživeným průmyslovým dědictvím, město, kde se úzce protínají technologie a kultura.“

Koncepce poprvé pojímá kulturu jako možný nástroj ekonomického růstu města a regionu. Současně zahrnuje i další aktuální téma – podle studií měst s podobnou průmyslovou minulostí nabízí inspiraci pro oživení života v centru města.

Statutární město Ostrava je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací (divadla, filharmonie, muzeum, konzervatoř) a zakladatelem čtyř obchodních společností v oblasti kultury. Výdaje města na kulturu v roce 2013 představovaly částku 476 547 tis. korun, neinvestiční výdaje do oblasti kultury jsou ve výši 8,2 % rozpočtu města.

Podle analýz vytvářejí kulturní a kreativní odvětví (např. divadlo, film, architektura, software) přes 7 tisíc pracovních míst, zejména v centru města. Koncepce rozvoje kultury je k nahlédnutí na www.ostrava.cz. (ph)

Klarinetový kongres poprvé v Ostravě

První český klarinetový kongres se uskuteční 8. – 14. listopadu v Ostravě v různých kulturních stáncích, organizátorem je Česká klarinetová asociace, člen AHUV, akci podporuje město Ostrava. V průběhu celého týdne jsou připraveny interpretační kurzy a odborné semináře pro mladé klarinetisty, ale také veřejné koncerty, na kterých se představí nejvýznamnější klarinetisté celého světa, za Ostravu pak Igor Františák, ředitel Svatováclavského hudebního festival, vynikající klarinetista, hraje na chalumeaux, barokní a klasicistní klarinety. Slavnostním ukončením bude odpolední koncert 14. listopadu v 15 hod., vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Valentina Urjupina. Více informací na www.cekla.cz. (g)

Za L. Pivovarským

Ve věku 82 let zemřel 11. října profesor Lumír Pivovarský, významný pedagog a sbormistr, který vedl Vysokoškolský sbor Ostravské univerzity, Mužský pěvecký sbor Vítkovice a také smíšený sbor Chorus Ostrava. Získal řadu prestižních ocenění – například Cenu ministra kultury, Cenu Ferdinanda Vacha a Cenu Bedřicha Smetany, v roce 2012 také Cenu města Ostravy. (or)


 

Strana 12

o lidech s lidmi

Ostravskou seniorkou roku 2014 se stala fotografka a galeristka Hana Papežová-Kolářová

Žena, která si splnila své sny

Gejzír energie a srdce na dlani. Asi tak by se dalo popsat ostravskou Seniorku roku 2014 Hanu Papežovou-Kolářovou. Sedmasedmdesátiletá rodačka ze Zábřehu spojila před sedmi lety své veřejné působení se zábřežským Charitním střediskem Gabriel a stala se tahounem jeho kulturní činnosti. Záhy po otevření střediska v roce 2007 vybudovala na chodbě v prvním patře výstavní galerii, kterou nazvala Galerie G a ve které začala pořádat pravidelné výstavy. K nim se časem přidružily menší expozice v Dámském klubu a především hojně navštěvované besedy s významnými osobnostmi nebo neobyčejnými ženami. Za sedm let stihla uspořádat 33 „velkých“ a 13 „malých“ vernisáží, k tomu deset besed. V průměru navštěvuje tyto akce na padesát hostů, na setkání s osobnostmi jich přichází sedmdesát i víc.

Vnučka fotoaparát nedostala

„Za všechno za to může vlastně moje vnučka,“ vzpomíná s úsměvem bývalá učitelka, která ještě dlouho po ukončení aktivní kariéry doučovala děti se zvláštními potřebami. „V roce 2000 jsem ji koupila fotoaparát, který nikdy nedostala. Začala jsem totiž fotografovat sama a stal se z toho můj obrovský koníček. Když jsem pak hledala možnost ukázat výsledky své práce, napadlo mne právě Charitní středisko Gabriel, které působí jako komunitní centrum pro seniory. Každý člověk si přeje mít své místo ve společnosti, tím spíše ve společnosti svých vrstevníků. Měla jsem tenkrát štěstí: ředitel Charity Ostrava Martin Pražák řekl „ano“ a já mohla svůj záměr zrealizovat. Samozřejmě, nebyly tu tehdy žádné rámy, žádné stojany, prostředí na chodbě vypadalo jinak. Všechno se ale zvládlo a postupem času vznikl, myslím, docela příjemný výstavní prostor,“ vypráví Hana Papežová-Kolářová.

Jak zaujmout posluchače

Její první výstava Poodří ve fotografii Hany Papežové měla úspěch a znamenala pro ni splnění jednoho snu. Její otec byl profesionálním fotografem a kameramanem a svojí expozicí tak navázala na rodinnou tradici. Dnes má na svém kontě už sedm výstav v ostravských výstavních síních a také druhé místo v celostátní fotografické soutěži charit Můj svět – život kolem nás. Dalším splněným snem byl vznik samotné galerie, která chce mimo jiné umožnit seniorům ukázat jejich „poklady“ skryté v starých šuplících. Aby jim usnadnila přístup k nabídce Galerie G, vymyslela pro ně Hana Papežová-Kolářová netradiční formu vernisáží. „Od seniora nemůžete očekávat, že bude hodiny postávat nebo korzovat po výstavní síni. Senior si musí především pohodlně sednout a něco zajímavého vidět a slyšet,“ odtajnila něco ze své producentské kuchyně. Proto pořádá vernisáže zásadně v přilehlém sále, kde promítá obrazy a fotografie ze života autora a pokud je k mání, vede s ním současně i debatu.

Besedy si moderuje sama

„S přípravou takové akce je spousta práce. Musím se s umělci nejdříve sejít, připravit snímky a obrazovou dokumentaci, načrtnout scénář rozhovoru. Ale dělám to, protože to lidi baví a zajímá,“ popisuje galeristka. Jako studentka Virtuální univerzity třetího věku při Ostravské univerzitě má výhodu v tom, že se naučila pracovat s počítači a zvládá si tyto věci připravit sama. „K tomu se snažím zajistit hudební, taneční nebo jiné vystoupení, které akci oživí a navodí atmosféru,“ upřesňuje. Se stejnou péčí připravuje besedy se zajímavými osobnostmi. „Zpočátku jsem na ně zvala i profesionální moderátory, ale časem jsem si je začala moderovat sama, protože populárního hlasatele je atraktivnější posadit do křesla pro hosta. A já si moderováním plním svůj další dětský sen, být rozhlasovou moderátorkou,“ svěřila se Hana Papežová-Kolářová.

Překvapení a radost

Vyhlášení 8. ročníku ankety Senior roku 2014 se konalo 1. října při slavnostním setkání na radnici. Vítězství mezi dvacítkou nominovaných osobností starších 65 let, které navrhly seniorské organizace, městské společnosti i jednotlivci, bylo pro Hanu Papežovou-Kolářovou především překvapením. „Vůbec jsem netušila, že jsem v nominaci,“ prozradila s tím, že dnes své ocenění vnímá jako úspěch v obrovské konkurenci skvělých lidí a jako závazek vůči těm, kteří ji nominovali. Současně je to pro ni velká radost. „Práce s lidmi a pro lidi mne baví. Jsem nejen uživatelkou charitního střediska, ale také dobrovolnicí. Věřím, že moje ocenění bude pro ostatní příkladem, že pokud člověku nechybí odvaha, chuť a vůle na sobě pracovat, může si při troše štěstí i v seniorském věku splnit svoje sny,“ konstatuje Seniorka roku 2014.

Pět nominovaných

Na titul Senior nominovaní na titul Senior roku 2014 byli nominovaní: spoluzakladatelka Klubu důchodců v Radvanicích Arnoštka Marcisová, propagátor vzdělávání seniorů Jiří Hrubý, spoluzakladatel Slezskoostravské sedmičky Miroslav Šmíd, fotografka, galeristka a vítězka ankety Hana Papežová-Kolářová, učitel, hudebník a rozhlasový redaktor Jiří Šimonský. Gratulujeme. Do dalších let přejeme pevné zdraví! Bohuslav Krzyžanek


 

Strana 13

z archivu města

Komu vadilo avantgardní umění?

Konec šedesátých let 20. století v Československu přinesl nejen značné uvolnění v politickém a veřejném životě, ale byl mimořádně příznivý pro rozvoj umění. Jedním z plodů „tvůrčího kvasu“ se staly dva ostravské ročníky sympozií prostorových forem v letech 1967 a 1969. Jejich výjimečnost spočívala v tom, že na rozdíl od jiných sympozií byl materiálem, ze kterého byly vytvořeny sochy, pouze kov.

Premiéra pro osm

Výtvarníci, architekti a teoretici umění své úsilí o uspořádání sympozia prostorových forem završili v roce 1967. První ročník proběhl od 2. září do 20. října za účasti čtyř zahraničních a čtyř československých sochařů, kteří svá díla tvořili, stejně jako o dva roky později, v provozech Vítkovických železáren. Mezi nejzajímavější patřily plastiky Janeze Boljky, později nazvané Atomové slunce, Aleše Veselého Modlitba za zemřelého, Štefana Bělohradského Zázračný strom a objekty Jo Ody či Františka Štorka, pozdějšího autora sochy Ikara na Prokešově náměstí před Novou radnicí.

Ve stínu normalizace

Při druhém ročníku 26. června–30. srpna 1969 se exteriérová galerie rozrostla o abstraktní plastiky Nicoly Carriniho, Yvese Trudeaua, Karl Åge Rigeta, Oty Ciencialy a o jedinou figurální kompozici Karla Nepraše nazvanou Rodina připravená k odjezdu, jež získala po srpnu 1968 možná nechtěný, avšak těžko zakrývaný politický význam. V této době se ještě počítalo s pokračováním bienále, ale v regionálních orgánech Komunistické strany Československa začal narůstat odpor nejen proti dalšímu ročníku sympozia, ale vůči samotné existenci plastik v Komenského sadech.

Sympozium plánované na rok 1971 se již neuskutečnilo.

Ze sadů musí pryč!

Vedení městského výboru KSČ odmítlo „prázdné formalistické umění a abstrakcionismus“. Náměstkyně primátora Darka Šteflová na plénu národního výboru v červnu 1972 jasně prohlásila, že bude nutné „zorganizovat likvidaci pozůstatků tohoto omylu a vrácení Komenského sadů původnímu účelu.“ Vedení odboru kultury MěNV zaslalo v lednu 1973 všem autorům plastik dopis se sdělením, že Komenského sady budou procházet stavebními i technickými úpravami, a proto je nutné plastiky ze sadu urychleně přemístit.

Za oceánem nečekejte

Víme, že park až do devadesátých let 20. století neprošel zásadní změnou a uvedené zdůvodnění sloužilo pouze jako záminka k odstranění sympoziální galerie. Do listopadu 1974 byly plastiky z Komenského sadů rozmístěny na různá místa v kraji. Zpět do vlastnictví sochu získal v roce 1972 pouze Aleš Valenta. O jeho Modlitbu za zemřelého projevila zájem židovská obec v New Yorku. K transportu sochy do USA však nakonec nedošlo.

Jak postupem času mizela z povědomí obě ostravská sympozia, bylo v tichosti rozhodnuto o likvidaci větší části plastik vzniklých v jejich rámci. Rozřezána a odvezena do sběru byla díla B. von Sartoryho, K. Å. Rigeta, J. Boljka, K. Nepraše, J. Ody, J. Jarnukiewicze a N. Carrina. Některé plastiky si údajně umístili funkcionáři KSČ na svých zahradách.

Přijel také Tigrid

Na myšlenku pořádání sympozií navázali v devadesátých letech 20. století mnozí z umělců a teoretiků, kteří stáli u jejich zrodu. V roce 1993 se konal další ročník, v jehož rámci vznikly jak nové plastiky, tak byla restaurována dochovaná díla Š. Bělohradského. O. Ciencialy, R. Valenty a Y. Trudeaua. V první polovině roku 1994 byly všechny objekty umístěny v nově vybraném prostoru – Sadu Dr. Milady Horákové v Moravské Ostravě. Slavnostního otevření této „přírodní galerie“ se v témže roce zúčastnil také ministr kultury Pavel Tigrid.

Význam sympozií prostorových forem konaných v 60. letech minulého století byl pro ostravský umělecký život neopominutelný. V regionu, ve kterém slovy Martina Mikoláška, schematismus „socialistického realismu“ svazoval výtvarnou produkci „o poznání hůře a déle, než tomu bylo jinde“, se podařilo uskutečnit akci, která umožnila zdejší výtvarné obci konfrontovat tvorbu se světovými uměleckými trendy. Martin Juřica


 

Strana 14

Muzeum železnice

Rozšířenou expozici si mohou prohlédnout návštěvníci Železničního muzea moravskoslezského v budově nádraží Střed v Ostravě. Lákadlem pro děti je modelová železnice se třemi samostatnými okruhy. Na její výrobu přispělo i město Ostrava. Muzeum je otevřeno v úterý a čtvrtek (12–16), ve středu a sobotu (9–16). Více informací na www.zmms.cz. (ph)

Kola pro Afriku

Dalších devět stovek jízdních kol zamířilo do Gambie. Poslala je tam díky sbírce Ostravanů letos potřetí o. p. s. Kola pro Afriku. Gambijským dětem pomohly ty české v rámci benefičních akcí – Sněhuláci pro Afriku a Běh pro Gambii, v nichž se podařilo získat téměř 350 tisíc korun. Částka posloužila pro financování dopravy čtyř kontejnerů s jízdními koly. (ph)

Začít včas je dobře

Prevence sociálního vyloučení a školní neúspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou témata mezinárodní konference Začít včas znamená začít dobře!, kterou pořádá 6. a 7. listopadu v Dolní oblasti Vítkovice nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s městem Ostravou a Agenturou pro sociální začleňování. Konference je výjimečná zastoupením odborníků z místní samosprávy, vedení škol, neziskových organizací i rodičů. (bk)

událost v zoo

Konečně! Historicky první 500 000. návštěvník

Je hodně důvodů, proč se návštěvnost ostravské zoo zvyšuje. Nejen mírná zima, ale také stále nové atrakce, pavilony a mláďata nejrůznějších druhů zvířat nahrávají ostravské zoo do karet. Rodiny s malými dětmi si dokonce kupují permanentky, protože jejich ratolesti do zoo chodí s nadšením. Vzpomene-li pravidelný návštěvník podobu zoo třeba před 15 lety, nejde to s tou současnou vůbec srovnávat. Vždyť také ostravská zahrada patří mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR, v rámci kraje je druhým nejatraktivnějším místem.

Půlmiliontým návštěvníkem se v říjnu stala malá Sophie Erdmann společně s rodiči. A je to hned světová návštěva, protože přijela až ze střední Ameriky – máma je Češka, ale sama Sophie i její tatínek jsou z Mexika. Malá návštěvnice obdržela pamětní list a tašku s upomínkovými předměty zoo. Pro celou rodinu byly pak připravené volné vstupenky do zoo a malé překvapení – návštěvu zákulisí pavilonu afrických zvířat a blízké setkání se žirafami.

Za pěkného počasí je zoo navštěvovaná i v zimě. Připomeňme, že 13. prosince budou návštěvníci zdobit vánoční stromečky, které potěší i mnohá chovaná zvířata.

Vedení zahrady chce umožnit účast na doprovodných a vzdělávacích akcích všem návštěvníkům, tedy i těm na vozících, a usnadnit jim orientaci a pohyb po areálu, v neposlední řadě přiblížit všem návštěvníkům novou a atraktivní formou zvířata chovaná ve velkých přírodních výbězích.

Za prostředky získané z nadačních programů pořídí schodišťovou plošinu do výukového centra zoo, které nelze stavebně upravit na bezbariérové. Zde probíhají nejrůznější doprovodné akce pro širokou veřejnost – přednášky, výukové programy, soutěže. Připraví také aktualizaci speciální mapy areálu zoo pro hendikepované, ve které bude vyznačena doporučená trasa pro imobilní návštěvníky s menším sklonem, bezbariérové WC, doplněna místa s dotykovými prvky, cedulkami s Braillovým písmem ad. Mapy budou zdarma k dispozici u vchodu do zoo. (k)

recenze

Sborník Ostrava vydává archiv už od roku 1963, mapuje nejrůznější období, události i osobnosti

Sonda do historie města

I tak průmyslové město, jakým byla a je Ostrava, mělo ve své historii příběhy lidí, kteří byli označeni za „kulaky“. V padesátých letech minulého století komunistický režim takto perzekuoval bratry Pravdovy, správce velkostatku a zámku v Kunčicích nad Ostravicí. O jejich pohnutých osudech vypráví jedna ze čtrnácti statí 28. dílu sborníku Ostrava.

Vydal ho, s podtitulem Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Archiv města Ostravy. Ve formě studií, článků, vzpomínek a edic předkládá výsledky bádání historiků a archivářů. Nejstarší téma se věnuje nakládání s odpadem ve středověké i pozdější Moravské Ostravě, materiál o podílu ostravských poslanců Arnošta Bernera a Petra Cingra na největší obstrukci v říšském parlamentu, je sondou do vídeňských politických poměrů na konci 19. století, poprvé se můžeme seznámit s analýzou hospodaření Moravské Ostravy v období nacistické okupace. Dobou nepříliš vzdálenou se zabývá studie o dopadech kulturní politiky KSČ na literaturu a výtvarné umění v Ostravě v období normalizace v 70. a 80. letech minulého století.

Autory příspěvků jsou Igor Ivan, Jiří Kovář, Martin Juřica, Jana Prchalová, Jozef Šerka, Jakub Gryžboň, Lenka Černíková, Blažena Przybylová, Karel Jiřík, Romana Rosová, Zbyněk Moravec, Gabriela Pelikánová, Jindra Biolková, Petr Kašing, Jaroslava Novotná a Eva Rohlová. Sborník Ostrava 28 vydalo nakladatelství Tilia v Ostravě v nákladu 350 výtisků. K dostání je v archivu v Přívoze, Špálova 19, v pobočkách Ostravského informačního servisu, knihkupectvích Academia a Artfórum. Cena publikace je 253 korun. (vi)


 

Strana 15

Vánoční kluziště se na Masarykově náměstí otevře v sobotu 29. listopadu

V centru si znovu zabruslíme

Popáté vyroste na Masarykově náměstí Vánoční kluziště!!! Jeho provozovatel městská společnost SAREZA ho otevře v sobotu 29. listopadu. V provozu bude až do neděle 4. ledna včetně víkendů a svátků.

V loňském roce si podle mluvčí SAREZA a. s. Hany Ryšánkové na kluzišti zabruslilo téměř 17 tisíc lidí. Pořadatelé podobný zájem očekávají také letos, kdy v čase adventním centrum ožívá tradičními vánočními trhy. Vstup na ledovou plochu, denně od 10 do 20 hodin, bude díky městu Ostrava, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz i sponzorům, jako každý rok, zdarma. Zpoplatněny jsou pouze půjčovna a brusírna bruslí, šatna a SAREZA tučňáci (pomůcky pro výuku bruslení dětí). V areálu bude zázemí s občerstvením, sociální zařízení a šatní skříňky.

„Chystáme také novinku – obrazovku o rozměrech 3 krát 5 metrů, další překvapení odhalíme postupně. V programu nebudou chybět oblíbené diskotéky na ledě, hokejové a krasobruslařské exhibice, soutěže s mediálními partnery, bruslení školních tříd. Náš maskot, tučňák Rudolf, bude na všechno bedlivě dohlížet. Pevně věříme, že společnost SAREZA přispěje k vytvoření příjemného svátečního prostředí v centru Ostravy,“ dodává Hana Ryšánková. (vi)

O Zlatý kylof

Lukostřelecký oddíl TJ Mariánské Hory uspořádal závody o Zlatý kylof, kterých se zúčastnili závodníci z Česka, Slovenska a Polska. První místo si vystřílely mladší a starší žákyně Venhudová a Grapová. Na „bedně“ jako třetí skončil starší žák Gavlas. Nezklamali ani kadeti, když Krajíček a Vach skončili druzí, Jaroch třetí. Mezi seniory se na 2.-4. místě seřadili Kishev, Masárová a Sukač. (jm)

Běžci v Drážďanech

Vytrvalci MK Seitl a TJ Liga 100 z Ostravy startovali na 16. Drážďanském maratonu. V kategorii +70 zvítězil na 4,2 km v tzv. minimaratonu J. Horák, O. Seitl (+60) byl čtvrtý. Půlmaraton: 6. D. Škrdová (+45), 15. T. Mrajca (+40), 26. S. Magnusková (+35). 10 km (H): 43. M. Hlavinka. Maraton: 34. P. Jorníček (+45), 68. L. Svozil (+40). Ostravané po návratu chválili vzornou organizaci závodu i péči, které se jim dostalo od vedení a radnice partnerského města Drážďany. (vi)

Otevřeli terénní polygon

Ve spolupráci se sdružením Ostrava bezpečná doprava!!! otevřeli 8. října v Centru bezpečné jízdy Libros na Palackého ulici v Přívoze nejmodernější technicko-terénní polygon u nás. Brutt Monster, technická překážka ve tvaru oblouku s vrcholem ve výši 11 metrů, je monumentální vstupní branou. Terénní polygon bude sloužit pro zdokonalovací výcvik řidičů integrovaného záchranného systému, armády, pro klubové aktivity off road, trial a v neposlední řadě pro veřejnost. (df)

Škola pro talentované děti

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu, Volgogradská 6, zve v úterý 11. 11. od 16.30 hod. rodiče a děti na den otevřených dveří. Dozvíte se vše potřebné o možnostech studia v oboru gymnázium se sportovní přípravou pro sportovce z 5. a 9. tříd ZŠ ve specializacích atletika, basketbal, judo, moderní a sportovní gymnastika, plavání a volejbal. Obdobná akce pro zájemce o specializaci fotbal, hokej, florbal, házená, tenis, tanec aj. proběhne v zábřežském gymnáziu 27. 1. 2015. (liv)

Sportujeme s Don Boscem

Salesiánské středisko Don Bosco připravilo k 80. výročí založení ostravské organizace turnaje pro zaměstnance firem, organizací a úřadů. Akce s názvem Sportem ke spolupráci se koná v rámci projektu Ostrava, Evropské město sportu.

Turnaj smíšených družstev ve volejbalu se hraje 21. 11. od 17 do 21 hodin na dvou kurtech v Trojhalí na Nové Karolině. V každé šestce musí být na hřišti minimálně dvě ženy. Turnaj ve futsalu pro družstva (4+1) má termín 28. 11. (17 až 21 h). Hrát se bude na dvou hřištích v Trojhalí. Ve středisku Don Bosco v ulici Vítkovické 28 proběhne 3. 12. (17-21 h) turnaj ve stolním tenisu dvojic. Přihlášky a informace na stredisko@ostrava.sdb.cz u J. Cahy, tel. 737 309 909. (liv)

Úspěch karatistů

Karatisté ATTFIS Ostrava se zúčastnili Grand Prix v Bielsku-Biale v Polsku. Na 17 zeměmi skvěle obsazeném turnaji vybojovali osmnáct medailí, z toho 4 zlaté, 8 stříbrných a 6 bronzových! Válek (+40 kg), na snímku, zvítězil v kategorii U10, stříbrnou medaili vybojoval J. Pochman. První místo obsadily dívky Piontková, Petrušková, Havlásková, před Berouskovou, Filipovou a Pražákovou. Stříbro bral tým chlapců Strachota, Hošek, Válek, bronz Pochman, Stolár, Matuška. V kumite skončila Chylová mezi seniorkami (do 61 kg) pátá. (jš)

Evropské město sportu

FOTBAL. Baník-Hradec Králové (so 1. 11., 17), Baník-Jablonec (so 22. 11., 15), Baník-Slavia (so 29. 11., 15).

HOKEJ. Vítkovice-Slavia (st 12. 11.), Vítkovice-Pardubice (pá 21. 11.), Vítkovice-Sparta (út 25. 11., vše 17), Vítkovice-Plzeň (ne 30. 11., 15.30).

HÁZENÁ. Challenge Cup žen: Sokol Poruba-Juve Lis Leiria (Portugalsko), so 15. 11. (16.30), odveta ne 16. 11. (14) v hale na Hrušovské.

VOLEJBAL. Extraliga mužů: Ostrava-Karlovarsko (so 1. 11., 17), Ostrava-Ústí (po 1. 12., 20) v hale Hrušovská. Extraliga ženy: Ostrava-Přerov (so 15. 11.), Ostrava-Frýdek-Místek (so 29. 11.) v hale na Varenské v 17 h.

BASKETBAL. Liga mužů: NH-Jindřichův Hradec (po 3. 11.), NH-Pardubice (so 8. 11.), NH-Děčín (so 15. 11.), NH-Svitavy (st 26. 11.), NH-Prostějov (st 3. 12.) v Bonver Aréně vždy v 17. Liga žen: SBŠ Ostrava-Hradec Králové (ne 2. 11), SBŠ-VŠ Praha (ne 16. 11.) v Bonver Aréně vždy v 15. Středoevropská liga žen (CEWL): SBŠ-FF Vídeň (st 5. 11.), SBŠ-Valosun Brno (út 11. 11.) Bonver Aréna vždy v 18 h.

FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice-Mladá Boleslav (pá 7. 11., 19), FBC-Ml. Boleslav (so 8. 11., 20), Vítkovice-Brno (ne 9. 11., 17.15), FBC-Vítkovice (út 11. 11., 18), Vítkovice-Střešovice (po 17. 11., 17.15), FBC-Liberec (ne 23. 11., 18). Extraliga žen: Vítkovice-Židenice (so 8. 11., 17.15), FBC-Liberec (so 15. 11., 17), Vítkovice-Olomouc (po 17. 11., 14), FBC-Elite Praha (ne 23. 11., 15), FBC-Vítkovice (pá 28. 11, 18). Vítkovice hrají v hale na Dubině, FBC v Muglinově.

EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU. Kompletní nabídku sportovních akcí pro veřejnost v rámci projektu Ostrava, Evropské město sportu 2014 najdete na webu www.ostravamestosportu.cz. (vi)


 

Strana 16

fototéma

Den otevřených dveří

Nová radnice byla otevřena 28. října 1930. Také letos se u této příležitosti v největším radničním komplexu v Česku konal den otevřených dveří, který se těšil velkému zájmu veřejnosti. Reprezentační prostory si prohlédlo na 630 lidí, sedm stovek se pokochalo pohledem z vyhlídkové terasy nejvyšší české radniční věže, čnící do výše téměř 86 metrů. Novinkou letošní akce byla kvízová soutěž uspořádaná Archivem města Ostravy. Zábavy, která spočívala v poznávání zajímavých míst a objektů podle archivních fotografií, se zúčastnilo okolo 200 fanoušků historie města. Potěšilo také slunečné počasí. „Všechno bylo nádherně vidět,“ pochvalovali si návštěvníci vyhlídkové věže, kteří se mohli přesvědčit, jak je Ostrava i na podzim zelená. (bk)

tipy pro volný čas

Vánocemi se nestresujte, atmosféra přeje odpočinku

Advent je čas tradic, ale často také spěchu, aby se všechno v práci i doma stihlo. Přesto si lidé už častěji najdou v předvánočním čase chvíli na kulturu či setkání s přáteli. Využijte i následné tipy, jak je redakci poskytly některé městské obvody či instituce.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. Tradiční vánoční trhy na Masarykově náměstí zahájí v neděli 30. listopadu rozsvícení vánočního stromu, vystoupí soubor Keep Smiling Gospel s M. Chodúrem. Po celý prosinec bude trhy doprovázet bohatý program a vánoční pohádky. Součástí programu je také mikulášský ohňostroj 5. prosince v 6 h. Nebude chybět venkovní kluziště, betlém, Ježíškova pošta nebo projížďky na velbloudovi. Podrobný program na www.ostravskevanoce.cz.

PORUBA. Advent zahájí tradiční Vánoční setkání seniorů 2. prosince v 15 hodin ve společenském sále SŠ prof. Z. Matějčka v ul. 17. listopadu. Vystoupí děti z porubských škol a školek i Mikuláš s čertem, vstup zdarma. Adventní koncerty na Hlavní třídě u kruhového objezdu se budou konat od 9. do 11. prosince vždy od 15 hodin. Od 9. prosince až do Vánoc se tamtéž budou konat Vánoční trhy.

VÁNOČNÍ KONCERT JFO. V ostravském evangelickém Kristově kostele se 22. prosince uskuteční v 19 hod. vánoční koncert Janáčkovy filharmonie, v programu jsou skladby Hej, Vánoce, dlouhý noce a Rybova Česká mše vánoční. Účinkují i sólisté NDM a sbory.

MIKULÁŠSKÝ KOCERT. Známý soubor Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou nabídne v evangelickém kostele Mikulášský koncert 3. prosince v 19 hodin. Vstupenky v KSA, OIS a KC Poruba.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě pořádá 6. prosince mikulášskou nadílku pro děti od 2 let. Zveme na divadelní vystoupení mládeže MIRO s nadílkou od Mikuláše, čertů a andělů od 10 nebo od 15 hodin. Vstupenka, v níž je i balíček pro dítě, stojí 100 Kč. Rezervace místa je nutná. Kontakt: Martina Němečková 775 598 667, mnemeckova@svcoo.cz.

SLEZSKÁ OSTRAVA. Tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se uskuteční 12. prosince od 14.30 h. před radnicí, samotné vypouštění balónků pak v 15.15 před radnicí. Součástí je vánoční program a soutěže.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Výstava betlémů se otevře 6. prosince a potrvá až do 4. ledna. Stříbrná sobota a neděle 13. a 14. prosince nabídne předvánoční jarmark s ukázkami řemesel a vánočních zvyků, živý betlém, ale také ochutnávky dobrot a prodej vánočního zboží. Více na www.cerna-louka.cz.

TŘEBOVICE. Rozsvícení vánočního stromu se tu uskuteční 5. prosince v 16.30 h. u budovy zdravotního střediska v ul. V Mešníku. Mikuláš s čertem rozdají pamlsky, koledovat bude Dětský soubor H. Salichové.

VÍTKOVICE. Výstava vánočních betlémů zaplní Dům u šraněk od 1. do 5. prosince, 19. prosince se tamtéž koná vánoční posezení. V kostele sv. Pavla zazní vánoční koncert 9. prosince v podání sboru učitelů a ZUŠ L. Janáčka.

NOVÁ BĚLÁ. Už ve dnech 20. a 21. listopadu pořádá místní organizace Svazu žen Vánoční výstavku v sále Domova s pečovatelskou službou, bude spojená se soutěží o nejhezčí vánoční stromek.

ZÁBŘEH. Vánoční strom se rozsvítí před kulturním domem Akord 30. listopadu v 16.30 h., už od 14 h. je připraven program. Velká mikulášská pohádka s písničkami a mikulášskou nadílkou pro děti se připravuje na 7. prosince. Nikoli adventní, ale skvělou tradici nabídne restaurace Akordu 11. listopadu v podobě svatomartinské husy. (o)