Listopad 2009

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (2,63 MB)

Uvnitř čísla

3 Radikální řez nastartoval město

5 kvalitní veřejné osvětlení

7 Město vybralo Seniora roku

8 K čemu slouží datové schránky?

9 Vychutnejte si advent

10 Divadlo má nového ředitele

12 Jiřina Kábrtová - ostravská patriotka

13 Sametová revoluce v Ostravě

Strana 1


Petřkovická venuše přilákala tisíce lidí, fronty návštěvníků se dočkaly ojedinělého zážitku

Ostravská radnice byla opět dokořán!!!

Ostrava a její zajímavosti lidi stále baví a pokud se připraví dobrá akce, zájem obrovsky vzroste. Pět tisíc návštěvníků se přišlo v rámci jediného dne podívat na reprezentační prostory ostravské radnice, vyjelo na radniční věž, na¬vštívilo Archiv města Ostravy, Ostravské muzeum a Dopravní podnik Ostrava. Stalo se tak během dne otevřených dveří s přiléhavým názvem Ostrava dokořán 2!!! ve sváteční středu 28. října. Ve své pracovně se s hosty setkal primátor města Petr Kajnar, který odpovídal na otázky.

Naprostou jedničkou v přitažlivosti však byla soška Petřkovické venuše, která byla z depozitáře v Brně do svého „rodného města“ zapůjčena od svého nálezu v roce 1953 teprve potřetí. Na ostravské radnici bylo prehistorické drobné štíhlé torzo vystaveno dokonce vůbec poprvé a proto se nelze divit, když se tvořila dlouhá fronta stejně jako na prohlídku radnice. (vk)

Foto: Petřkovická venuše je jen 46 milimetrů velká, přesto svou hodnotou i provedením přitahuje. V radnici města se 28. října stala nejobdivovanější i nejhlídanější ženou v Ostravě.


Peníze z investiční banky

Ostrava dojednala podmínky načerpání prvních peněz ze třímiliardového úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 500 milionů korun, které budou připsány na účet města 24. listopadu.

Z prostředků bude město hradit prozatím pouze úroky, a to ve výši sjednané úrokové sazby 6M PRIBOR +0,442 procenta za rok, která aktuálně představuje 2,542 procenta za rok. Vlastní splácení jistiny této části úvěru je odloženo o 5 let a začne 15. června 2014, poslední splátka se uskuteční 15. prosince v roce 2023. Úvěrové prostředky budou použity výhradně ke spolufinancování těch investičních projektů, na které budou současně čerpány dotace z evropských zdrojů. „Tyto peníze pomohou udržet kapitálový rozpočet a investice města na úrovni předchozích let a současně přispějí k dalšímu rozvoji Ostravy,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Ženatý. (av)

Setkání k výročím listopadu

Ostravská pobočka Konfederace politických vězňů zve veřejnost na slavnostní setkání k uctění Dne boje za svobodu a demokracii. U pamětní desky obětem zla proběhne ve středu 18. listopadu v 15.30 hodin ve vstupní hale Nové radnice v Ostravě kladení věnců a kulturní program k výročím 17. listopadu 1939 a 1989. (r)


Přihlášku jsme už podali

V pátek 30. října byla na podatelnu Ministerstva kultury ČR doručena přihláška Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

 Na přihlášce, kterou jednomyslně schválilo zastupitelstvo i Rada města Ostravy, pracoval tým Ostrava 2015 pod vedením ředitele projektu Čestmíra Kopeckého od dubna letošního roku. Přihláška má 320 stran, nejširší okruh spolupracovníků zahrnoval 93 osob. Byli jimi profesionálové z oblasti umění, kultury, školství, architektury, marketingu, public relations, sociologie i řady dalších oblastí, které se v připraveném projektu prolínají. Přihláška má i nepovinnou přílohu, kterou je Bílá kniha ostravské kultury.

„Přihlášku jsme odevzdali v předepsaném termínu a počtu výtisků – 10 českých a 10 anglických,“ říká mluvčí projektu Ostrava 2015 Kateřina Ondřejková. Na to, co bude následovat, odpovídá: „Přihlášku nyní bude posuzovat třináct komisařů. Šest z nich jmenovalo ministerstvo kultury a sedm evropské instituce. V Praze se 7. prosince uskuteční prezentace projektu před těmito komisaři. Prezentace má podle regulí maximálně 30 minut a stejně dlouho může trvat i prostor pro dotazy komisařů. O vítězi pak musí být rozhodnuto do konce roku 2010.“

Přípravný tým projektu Ostrava 2015 zpracoval více než 150 projektových záměrů od institucí působících v Ostravě a okolí. Této obrovské podpory se projektu Ostrava 2015 dostalo od subjektů financovaných z veřejného rozpočtu, neziskových organizací i soukromých společností. (k)


Strana 2


Konference Transport také o VI. multimodálním dopravním koridoru

Ostrava na křižovatce Evropy

Konference Transport 2009 pořádaná Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje se potřinácté konala v ostravském Clarion Congress Hotelu. Ve dnech 3. a 4. listopadu zde k aktuálním dopravním tématům diskutovali odborníci na dopravu a logistiku.

 V centru pozornosti účastníků se ocitla výstavba VI. multimodálního transevropského dopravního koridoru, který se týká dálnice D47, rychlostní komunikace R48 a železnice. Hovořilo se také o aktuálních problémech s realizací kapacitního spojení kraje se Slovenskem nebo o fungování regionální dopravy.

Vojtěch Mynář ve svém vystoupení v úvodu konference zdůraznil, že město Ostrava věnuje ve svých strategických plánech dopravní problematice mimořádnou pozornost. Vyjádřil radost nad faktem, že už v tomto měsíci bude zprovozněn poslední úsek dálnice D47, byť zatím v omezené šíři jízdních pruhů. Vedení města se snaží spolu s krajem maximálně tlačit na dokončení rychlostní komunikace R 48 a páteřní komunikace regionu I/11 – I/57. Náměstek Mynář vyzvedl také dopravně-vzdělávací projekt Ostravské dopravní školičky, který město pořádá jako signatář Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. (vi)

Foto: Náměstek primátora Vojtěch Mynář se zdraví s Milanem Mojšem, státním tajemníkem slovenského ministerstva dopravy. Zleva jsou krajský hejtman Jaroslav Palas, generální ředitel ŘSD ČR Alfred Brunclík a ministr dopravy ČR Gustáv Slamečka.

Končický a Matula jmenováni generály

Ve středu 11. 11. byli spolu s dalšími téměř třemi desítkami válečných veteránů jmenováni do hodnosti brigádního generála plk. v. v. Mikuláš Končický a plk. v. v. Robert Matula, oba čestní občané města Ostravy. Vysoké armádní hodnosti jim byly na návrh vlá dy uděleny prezidentem republiky u příležitosti Dne válečných veteránů. Za R. Matulu žijícího v Kanadě ocenění převzal náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Slavnostní ceremoniál se za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka a dalších představitelů resortu uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově. Den válečných veteránů je symbolem konce 1. světové války v roce 1918. V České republice jsme si datum 11. listopadu poprvé připomněli v roce 2001. Od té doby každoročně uctíváme hrdinství československých vlastenců, kteří ve dvou světových válečných konfliktech nasazovali životy za svobodu své vlasti.
Také v Ostravě jsme si Den válečných veteránů připomněli shromážděním u památníku Rudé armády v Komenského sadech. (vi)


Beseda o vojenském školství

Úřad práce v Ostravě pořádá ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím besedu o vojenském školství a práci v armádě. Beseda je určena pro žáky základních škol, kteří uvažují o studiu na Vojenské střední škole v Moravské Třebové, a středoškolákům, kteří uvažují o studiu na Univerzitě obrany v Brně. Beseda se koná 25. listopadu od 14.00 hodin v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání (IPS) Úřadu práce v Ostravě, které sídlí na Bieblově ulici č. 6 v Moravské Ostravě (naproti Hotelovému domu Jindřich), v učebně v 1. patře. Na besedu je možné se přihlásit telefonicky (tel. 950 143 108 nebo 109) nebo e-mailem: ips1@ot.mpsv.cz (SB)


Památník prvního transportu Židů do Niska nad Sanem

Před hlavním nádražím v Přívoze je od poloviny října k vidění památník. Patří obětem transportu vypraveného 18. října 1939 z Ostravy do Niska nad Sanem.

Už navždy mu zůstane neslavný primát – první hromadné deportace Židů na evropském kontinentu. Nacisté tehdy poslali přes 900 mužů z Ostravy budovat do Niska, na území okupovaného Polska, koncentrační tábor. Většina z nich se do svého města už nikdy nevrátila.

Pietní akt uspořádalo město ve spolupráci s Židovskou obcí, Památníkem obětí a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě a Českým svazem bojovníků za svobodu.

Primátor Petr Kajnar v úvodu pietního aktu připomněl úlohu Židů při zrodu a vývoji euroatlantické civilizace i hrůzy holocaustu. „Byli Ostravany a zůstávají s námi. Jejich odkaz neseme dál,” ujistil primátor. Zazněly židovské písně, modlitbu přednesl vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Památník, dílo Zuzany Havlínové a Michala Biče, tvoří pietní deska doplněná šesti kovovými lištami, které se při pohledu z určitého úhlu spojují v šesticípou Davidovu hvězdu. (vi)

Foto: Fragment Davidovy hvězdy připomíná, že před sedmdesáti lety vyjel z nádraží v Přívoze první židovský transport.


poděkování

Paní Eva Hrabcová z Ostravy-Radvanic se obrátila na naši redakci s prosbou o zveřejnění poděkování Městské nemocnici Ostrava za péči, kterou věnovali lékaři oddělení neurologie, neurochirurgie a později LDN v Radvanicích její těžce nemocné 86leté mamince. Jak ve svém dopise uvádí, na všech odděleních se setkala s velmi lidským přístupem, někdy i za hranicemi povinností. Péče o maminku byla všude vzorná, snažili se pro ni udělat maximum. Rádi tento pochvalný dopis zveřejňujeme. (r)


Developeři pro region

Významné developerské projekty byly představeny na 4. ročníku konference Developers to Region, která se konala 12. listopadu v Ostravě. Po úvodním slovu primátora Ostravy Petra Kajnara a Pavly Břuskové, generální ředitelky Agentury pro regionální rozvoj, se mohli přítomní seznámit například s projektem zpřístupnění a nového využití Dolních Vítkovic, vývojem cen komerčních pozemků, procesem přípravy průmyslové zóny Nošovice a dalšími příspěvky. Konference se konala pod záštitou primátora Ostravy. (d)


Jízdenky také v „íčku“

Revoluční novinka v pobočkách Ostravského informačního servisu – také tady si už lze zakoupit měsíčník na městskou dopravu, nově též vnitrostátní vlakové jízdenky Českých drah. Zahájení prodeje mezinárodních vlakových jízdenek ČD se připravuje od prosince 2009. (ak)


Strana 3


Historie Ostravy posledních dvaceti let zaznamenala nebývale rychle měnící se image metropole

 Byl to radikální řez, který nastartoval město

rozhovor

Ptáme se náměstka ostravského primátora Zdeňka Trejbala, co z jeho pohledu přineslo posledních dvacet let městu.

„Především viditelný a hmatatelný posun dopředu v hospodářské oblasti. Změnu z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procenta obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb.“

Hrál zahraniční kapitál důležitou úlohu v ekonomice města?

„Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod.“

Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory?

„Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfields.“

Město však řešení našlo, v čem především?

„V alokaci finančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfields a výstavby a rekonstrukce nájemních hal. Dostalo i podporu vlády ČR, Moravskoslezského kraje a dalších institucí. Začaly se budovat průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Mošnově a také Vědecko-technologický park Ostrava v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Tak na celkové ploše 52,5 hektaru započala výstavba inženýrských sítí, komunikací a budov. Město použilo i státní dotace a evropské peníze z fondu PHARE. Především však nabídlo svá pozitiva – strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu, rozvíjející se dopravní a technickou infrastrukturu a další.“

Jak se to konkrétně projevilo na zájmu investorů?

„Nevšední ekonomický boom kolem roku 2004 a přísun investic přinesly příliv renomovaných světových společností například Hyundai, Multi Development, CTP Invest, Pegatron Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, Arcelor Mittal, TietoEnator, Bang & Olufsen a další. Vznikly nové, špičkové administrativní i rezidenční objekty, budovala se logistická centra. V roce 2007 tak dosahoval ukazatel HDP na obyvatele našeho kraje hodnoty téměř 287 tisíc korun, což představovalo proti roku 2006 růst o 9,1 procenta. Ve srovnání s výsledky ostatních krajů ČR se jedná o hodnotu nadprůměrnou. Máme vysoký úvěrový rating, zázemí tří vysokých škol s více než 32 tisíci studenty, cizojazyčné školy, rozvíjející se mezinárodní letiště a kvalitní infrastrukturu. Postupně se realizují velké projekty na bývalých průmyslových územích, jakými jsou Karolina, Dolní oblast Vítkovic a dalších, menších lokalitách. Podporujeme komercializaci výsledků vědeckého výzkumu na univerzitách i vznik nových fakult. Dnes víme, že vybudování průmyslových zón a postupná realizace Integrovaného plánu rozvoje města se staly tím radikálním řezem, který městu nastartoval aktivní rozvoj v takovém rozsahu, který potřebovalo.“ (k)


Uplynulo dvacet let…

Jako voda. Přesto jsou společenské změny v naší zemi patrné. U příležitosti 20. výročí listopadové revoluce podpořilo město Ostrava vydání pozoruhodné knihy známého fotografa Jiřího Kudělky. Publikace pod názvem Tenkrát a teď působivými snímky nabízí divákovi srovnání, jak hodně se změnilo. Staré fotografie jsou černobílé a tak ještě zdůrazňují ponuré prostředí, zchátralé památky i náladu tehdejších Ostravanů odrážející poměry, ve kterých žili. Novodobé barevné snímky vypovídají jednoznačně o změnách k lepšímu, především v celém dění, aktivitách a kultuře města. Záběr na vedlejších fotografiích dokonale dokumentuje, jak zachytil objektiv tehdejší Vítkovické železárny a jaký pohled ze stejného místa nabízí v současnosti. V úvodu publikace říká primátor města – „…věřím, že ve čtenářích jako ve mně vyvolá kniha pocit, že budoucnost města může být ještě lepší.“ Publikace bude v prodeji poboček Ostravského informačního centra.

Jiří Kudělka je však i autorem snímků na výstavě s názvem Jaké to bylo, která bude otevřena 16. listopadu v 17 hodin v Klubu Atlantik v centru města. Černobílé snímky byly pořízeny na sklonku osmdesátých let minulého století, třetinu záběrů tvoří bouřlivé události listopadu 1989, cyklus končí návštěvou nového prezidenta. Výstava potrvá jen do 26. listopadu. Před deseti lety byly Kudělkovy fotografie z dané doby už vystaveny v Ostravském muzeu, kde sklidily obdiv.(r)


Strana 4


střípky

PIETNÍ AKT.

Kytice a věnce položili 28. října u Památníku padlých hrdinů a účastníků bitvy u Zborova v Husově sadu představitelé města Ostravy, městských obvodů, polského a ruského konzulátu v Ostravě, vojenských velitelství, obce legionářské, konfederace politických vězňů a dalších organizací. Pietní akt se konal k 91. výročí vzniku samostatného čs. státu. Po projevu primátora města Ostravy Petra Kajnara byla předána Pamětní stuha obvodu Ostrava-Jih rotě aktivních záloh KVV Ostrava a vyznamenání a medaile Jednoty Československé obce legionářské Ostrava. Vyznamenání 1. stupně bylo uděleno plk. v. v. Robertu Matulovi (v nepřítomnosti). (vk)

DAR NAD ZLATO.

Poslední říjnové pondělí se v Radnici města Ostravy letos počtvrté udělovaly zlaté Janského plakety za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů. Mezi osmi desítkami laureátů byli muži i ženy, které spojuje ušlechtilý cíl: pomáhat všem, kteří se ocitli v ohrožení života, ve stavu, kdy jejich zdraví vyžaduje tekutinu nejvzácnější – lidskou krev. Dárci vyznamenání převzali z rukou náměstka primátora Lukáše Ženatého (na snímku L. Vidličky). Spolu s Janského medailí obdrželi také finanční dar města Ostravy. Slavnostního setkání se zúčastnili také zástupci ČČK, Krevního centra v Porubě, ostravského magistrátu, zdravotních pojišťoven a velkých ostravských firem. (vi)

VENUŠE UDĚLENY.

Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava 2009 (podrobnosti na straně 9) bývá tradičním místem předávání individuálních ocenění. Cenu Stanislava Vopaska za přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek převzal Josef Kimer, ředitel Nadace Landek Ostrava a uznávaný báňský odborník (na snímku vlevo). Cena Ostravská venuše za mimořádný přínos pro zachování industriálního dědictví byla historicky poprvé udělena generálnímu řediteli holdingu Vítkovice Janu Světlíkovi. (vi)

ADRESA BUDE VÍTĚZNÁ.

Stavba bytového domu na Vítězné ulici v Moravské Ostravě začala první listopadový pátek. Slavnostního poklepu základního kamene se ujali náměstek primátora Lukáš Ženatý (na snímku vlevo) a starosta Moravské Ostravy a Přívozu Miroslav Svozil. Přítomni byli také zástupci společnosti Sting Development, stavební firmy Imos, investoři z nizozemské firmy Cere Invest, ateliéru Kohl Architekti. Bytový dům Vítězná vyroste v jedné z nejžádanějších lokalit poblíž Komenského sadů. Pětipodlažní budova s 24 bytovými jednotkami od 2+kk po 4+kk. Objekt poskytne dva samostatné vchody, podzemní parkoviště s místem pro každou bytovou jednotku. Všechny přízemní byty budou s venkovním prostředím spojeny vlastní terasou. (vi)


Holubi? Nekrmit!

O prázdninách vyzval odbor komunální a bytový občany města k nahlášení míst se zvýšeným výskytem holubů. Vedení města tak reagovalo na žádosti občanů k jejich odchytu. Do konce září bylo nahlášeno 45 případů zvýšeného výskytu holubů v 5 městských částech. Ve všech případech se jednalo o místa, kde je soustředěna hustá zástavba s náměstími a parky. Okrajové části Ostravy s převážně rodinnou zástavbou tento problém nemají.

V 29 případech se jedná o zvýšený výskyt ve dvorech, na parapetech a stříškách a na stromech v těsné blízkosti oken. Tam lidé holuby přikrmují nebo dokonce odhazují potraviny z oken. Ve 14 případech byli nahlášeni konkrétní občané, kteří dlouhodobě holuby krmí. Ve zbývajících 16 případech se jedná o hnízdění holubů v nezabezpečených půdách, vikýřích a prázdných částech domů. V některých místech se jedná o opakující se problém.

Všechny podněty řeší příslušné městské obvody a společnost RPG Byty, výhradní vlastník mnoha dotčených domů. Specializované firmy připravily taková opatření, která počty holubů na vytipovaných místech sníží. Například zamezí přístup holubů na hnízdiště nebo požádají občany, aby holuby nekrmili.

Celkově se ve městě nejedná o masivní přemnožení a s tím spojené nebezpečí zdravotního rizika. Holub se za dlouhá desetiletí života ve městě stal jeho přirozenou součástí. V minulém století bylo běžné, když rodiny s dětmi krmily holuby v parcích a na náměstích. Městský holub se přizpůsobil novému prostředí, ztratil svou přirozenou plachost a naučil se žít s lidmi. Holub je volně žijící pták, kterého nelze ve městě jednoduše vyhubit, přistěhují se holubi z okolí.

Zásadní, přirozená i šetrná metoda je holuby nekrmit. Příkladem může být Masarykovo náměstí, kde po rekonstrukci včetně přilehlých domů došlo k radikálnímu snížení počtu volně se vyskytujících holubů. Je nutné také omezit hnízdění v půdních prostorách a na římsách instalováním pásů s bodci. Monitorování stávajících hnízdišť a sběr vajec je dalším z možných postupů.

Vyhlášenou kampaň a výsledky komentoval náměstek primátora Vojtěch Mynář: „Město nevyhlašuje holubům válku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o jejich lokální zvýšený počet, požádali jsme vedení dotčených městských obvodů, aby s přihlédnutím ke svým poznatkům a zkušenostem učinila příslušná opatření k omezení výskytu holubů“.
Jiří Štěpánek,
odbor komunální a bytový


Pozor na dluhy z dávek!

úřad práce

Do velmi obtížné situace se mohou dostat lidé, kteří neoprávněně pobírají dávky státní sociální podpory. Mohou jí jednoduše předejít tím, že budou odbor státní sociální podpory úřadu práce včas informovat o změnách, které výplatu dávek ovlivňují.

Ve sdělovacích prostředích se čas od času objevují příběhy lidí, kteří se dostali do velmi těžké životní situace tím, že „najednou“ mají splácet dluh, který je nad jejich síly. Takovým dluhem může být paradoxně i dluh vzniklý díky sociální výpomoci. Stává se, že i řadu měsíců lidé pobírají dávky státní sociální podpory neoprávněně. Poté, kdy se na to přijde, úřad práce je povinen na základě ustanovení zákona o státní sociální podpoře (§ 62) vymáhat peníze zpět.

Odbor státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě evidoval v polovině října na patnáct set pohledávek v celkovém objemu přes šest a půl milionu korun. Počet pohledávek nerovná se počet dlužníků, ten je nižší, stává se, že jedné osobě vznikl přeplatek na více dávkách. Z uvedeného finančního vyčíslení dluhu je zřejmé, že opravdu nejde o malé peníze. K přeplatkům dochází v podstatě z jediného důvodu: lidé, kteří dávky státní sociální podpory pobírají, nerespektují závazek, který podepsali při podávání žádosti o příslušnou sociální dávku, že do osmi dnů ohlásí odboru státní sociální podpory změny, které v jejich situaci nastaly. Například byl dodatečně příjemci dávky vyměřen mnohem vyšší příjem, než přiznal původně, dítě bylo umístěno do péče mimo rodinu, ta tedy nemůže nadále pobírat dětský přídavek atd. Může se samozřejmě stát, že osmidenní termín příjemce dávky z nějakého důvodu nedodrží. Nicméně, když si situaci uvědomí, měl by neprodleně zajít na příslušné kontaktní místo státní sociální podpory a o své situaci jednat. Pokud je okamžité splacení dluhu nad jeho síly, může případně uzavřít splátkový kalendář. Nejhorší ze všeho je nedělat vůbec nic a čekat, že to „nějak“ dopadne. (sb)


Strana 5


Ostravské komunikace se o veřejné osvětlení starají už deset let

 Než se velkoměsto rozzáří

rozhovor

Letos je tomu deset let, kdy se jednou z povinností Ostravských komunikací, a. s. (OK) stala správa veřejného osvětlení (VO) na území města. Na hodnocení uplynulého období i plány do budoucna jsem se zeptali Daniela Lyčky, který je pověřen řízením městem spravované společnosti.

Jaká je historie a současnost péče o veřejné osvětlení v Ostravě?

Původně se o VO staraly čtvery technické služby obvodních národních výborů. Po roce 1990 se Ostrava stala raritou, když si starostové prosadili rozdělení správy osvětlení do 23 městských obvodů. Jednotný přístup k údržbě i vzhledu vzal často za své. Převládal názor – však to svítí, tak co bychom do toho investovali. Impulsem ke sjednocení VO pod městskou správu se stala ničivá povodeň v roce 1997.

Pro Ostravské komunikace to byl trochu krok do neznáma.

Zprvu OK zajišťovaly provoz a údržbu s využitím původních technických služeb a soukromých firem. V rámci naší společnosti souběžně vzniklo středisko údržby, které do současnosti zajišťuje údržbu VO na území města, včetně pohotovostní služby. Zavedli jsme např. 24hodinový poruchový dispečink, na který se mohou lidé obracet. Nechtěli jsme jít cestou nočního vypínání světelných míst, což by občané jistě neuvítali. Naší snahou je snižování příkonu soustavy na optimální mez, modernizace osvětlovacích soustav, výměna svítidel za nová s vysokou účinností. Snížením spotřeby elektrické energie a výběrem recyklovatelných svítidel chráníme životní prostředí.

Deset let správy veřejného osvětlení je příležitostí k bilancování.

Podařilo se nám nahradit 75 procent venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňujeme poruchy na kabelových rozvodech v zemi, které vznikají stářím nebo stavebními pracemi. Během deseti let jsme snížili průměrný instalovaný příkon na jedno světelné místo ze 140 W na 125 W. Původní oceloplechové rozvaděče jsme z větší části vyměnili za plastové s modernějšími prvky. V Ostravě jsou jich na dva tisíce a jsou ve velmi dobrém stavu. Díky technickým prohlídkám, ročně jich stihneme asi 3 tisíce, se eliminují oblasti s kritickým stavem ocelových stožárů, kterých je ve městě 26 tisíc.

Kam se bude péče o veřejné osvětlení v Ostravě ubírat v příštích letech?

Město Ostrava má schválen Generel veřejného osvětlení. V oblasti zavedení úsporných opatření do soustavy VO chceme jednat s vlastníkem o převedení kompetencí spojených s rozhodnutím o zavedení a výběru dodavatele regulace s případným následným rozšířením o instalaci dohledu nad VO. Navrhneme zajištění finančního krytí ze strany OK. Budeme důslední při výběru lokalit, kde jsou nutné rekonstrukce. Za uplynulé období jsme získali hodně zkušeností, poučili se z chyb a věřím, že jsme svou prací značně přispěli k podstatnému zlepšení technického stavu a spolehlivosti veřejného osvětlení na území Ostravy. (jm)


Bezpečně nás vozí ‚milionáři‘

V Dopravním podniku Ostrava předávali ocenění za minimálně 250 tisíc ujetých kilometrů bez zaviněné dopravní nehody. Ze 70 řidičů a řidiček této hranice dosáhlo 49. Dalších čtrnáct má najeto 500 tisíc a čtyři řidiči 750 tisíc km. Řidič autobusu Miroslav Beneš a řidička tramvaje Milada Vilémová najezdili milion kilometrů. Rekordmanem je Milan Demik. Řidič autobusu ujel dokonce jeden a půl milionu kilometrů bez zaviněné nehody. Za volantem autobusu lze na linkách MHD najezdit až 200 km za směnu, trolejbusu 100 km a u tramvají se denní porce pohybuje okolo 150 km. (vi)

Foto: Milanu Demikovi blahopřeje ředitel DPO František Kořínek. Foto: DPO


Se starosty na téma MHD

Zástupci vedení Dopravního podniku Ostrava se v prvním listopadovém týdnu setkali se starosty ostravských městských obvodů a přilehlých obcí, do kterých pravidelně zajíždějí linky městské hromadné dopravy.
Starostové a představitelé dopravního podniku diskutovali o organizaci městské hromadné dopravy, financování, o jejím významu při ochraně životního prostředí. Obě strany si jsou velmi dobře vědomy, že spolehlivost MHD a spokojenost občanů spolu úzce souvisejí. Plynulost a kvalita cestování do práce, na nákupy, za zábavou přímo ovlivňují život v jednotlivých městských obvodech. Dopravci i starostové se shodují na tom, že podobné akce se musí pravidelně konat také v dalších letech. Jejich závěry a podněty by se měly pozitivně projevit na fungování a organizaci městské hromadné dopravy v Ostravě a okolí. (jm)

Foto: V rámci setkání na téma Doprava ve městě měli starostové obvodů možnost projet se novou moderní tramvají Vario LF2+, která obohatila vozový park ostravského dopravního podniku. Foto: DPO


vy se ptáte,
my odpovídáme

Na magistrát se obrátil občan, který kritizuje podle něj zbytečnou jízdu tramvajové linky č. 12 na zastávku Hlučínská v Přívoze, nasazení přepravní kontroly ve vozidlech MHD o víkendech a svátcích a tvorbu jízdních řádů zejména mimo dopravní špičku. O reakci jsme požádali náměstka primátora pro dopravu Vojtěcha Mynáře.

„Přestože linka č. 12 nepatří k nosným, neplánujeme její zrušení ani odklon. Zhoršilo by to dostupnost zadního Přívozu. Efektivní by nebyl ani odklon k Hlavnímu nádraží, nutili bychom cestující k přestupům, potíže by měli i školáci. Přepravní kontrola není podceněna, a to ani o víkendech. Naším cílem není represe za každou cenu. Většina cestujících si jízdné řádně kupuje. Rozšiřujeme možnosti, jak si mohou lidé pohodlně a rychle zakoupit jízdenku a neriskovat cestu na černo. Jízdenku lze koupit i pomocí mobilu. Jízdní řády jsou konstruovány tak, aby při souběhu linek byly směry proloženy a hlavně o víkendech se nevyskytovaly prodlevy 15 a více minut. Snahou DPO i města je za daných ekonomických podmínek a technických možností reagovat na přepravní potřeby občanů. DPO zadal zpracování analýzy přepravních vztahů, výsledky průzkumu budou konfrontovány s vedením linek MHD.“ (r)


Opravy u Vodárny

Světelné signalizační zařízení (SSZ), řídící provoz u „Vodárny“, na křižovatce ulic 28. října, Mariánskohorské a Plzeňské, nejzatíženějšího dopravního uzlu ve městě, projde rozsáhlou rekonstrukcí. Současný stav je na hranici životnosti a negativně se projevuje na spolehlivosti zařízení. Ostravské komunikace (OK) před čtyřmi roky provedly výměnu zastaralého řadiče SSZ za modernější typ. Opatření přispělo ke zvýšení propustnosti křižovatky. Kabelová síť a stožáry ale zůstaly původní od poslední rekonstrukce před dvaceti lety.
V rámci zahájené opravy SSZ se vyměňují stožáry, kabelové rozvody, chystá se demontáž ocelového portálu na Mariánskohorské. Na realizaci stavby bylo z rozpočtu města vyhrazeno pět milionů korun. Řidiče rekonstrukce výrazněji neomezí. Ve dnech 16.–29. 11. budou místo semaforů řídit dopravu policisté. Práce by měly být hotovy do konce listopadu. (jm)


Strana 6


Strážníci pomohli handicapovaným

Strážníci ze skupiny prevence a propagace Městské policie Ostrava se 10. a 11. října aktivně zapojili do projektu pro handicapované děti – Evropské dny handicapu 2009. Děti ze Základní školy Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu, učitelé, výchovní poradci, rodiče dětí a městští strážníci se již potřetí sešli v obci Rajnochovice, kde pro děti připravili celodenní program. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (se slabšími poruchami vědomí, vozíčkáři či autisté v doprovodu rodičů) ve dvou skupinách soutěžili v nejrůznějších disciplínách – kvízech a křížovkách, hodu míčkem na terč, pétanque, na laserové střelnici i v branné soutěži v oblékání plynových masek s kompletním příslušenstvím. Děti byly nadšené, podaly vynikající výkony a dostaly drobné dárky.

Děti však zhlédly i výukové DVD pro posílení právního vědomí, otevřeně probíraly také témata z policejní práce. Vedení školy připravilo pro žáky obdobu soutěže Superstar, mezi porotci byli i strážníci. Za ostravský magistrát přišel děti povzbudit náměstek primátora Vojtěch Mynář. (dp)


V městské dopravě pozor!

Dopravní podnik Ostrava je nedílnou součástí projektu Bezpečnější Ostrava od jeho začátku v roce 2006. Pravidelná hlášení, upozorňující na nebezpečí kapesních krádeží, samolepky s piktogramem na téma projektu u dveří do vozidel MHD, informační letáky ve vozidlech nebo odměny cestujícím za pomoc při dopadení vandalů už občané znají.

„Projekt Bezpečnější Ostrava je velmi ambiciózní a už brzy se, také díky dopravnímu podniku, veřejnosti znovu velmi rázně připomene,“ nastínil další aktivity mluvčí DPO Miroslav Albrecht. „Uvědomujeme si závažnost situace v oblasti kapesních krádeží a další trestné činnosti v prostředcích MHD nebo na zastávkách. Brzdí to naši snahu o zkvalitňování služeb, doporučujeme cestujícím věnovat více pozornosti svým osobním věcem, mohou tak předcházet možnému útoku kapesních zlodějů,“ sdělil mluvčí. (ma)


Jak se nestat obětí klamů

Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených zve zájemce k setkání a diskusi na téma Jak se v předvánočním čase nestat obětí klamů, podvodů a depresí. V rámci programu vystoupí ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim, ostravský geriatr Hugo Přibyl a zástupce občanského sdružení ARIS. Setkání se uskuteční v ostravském klubu Atlantik na ulici Čs. legií ve čtvrtek 10. 12. od 15 hodin. (d)


Soutěž o nejbezpečnější supermarket

Zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží je páchána v nakupních centrech, obchodních galeriích a také na přilehlých parkovištích. Pachatelům nahrává nepozornost lidí, hustý dav, otevřené kabelky. Této kriminalitě se prodejny snaží předcházet. Jejich snahu chtějí podpořit partneři projektu Bezpečnější Ostrava soutěží o nejbezpečnější supermarket. Bude vyhlášena 14. listopadu na megakoncertu Rádia ČAS v ČEZ Aréně.
Prodejny, které se do této soutěže zapojí, dostanou svůj kód – číslo. Je uveden na samolepce (viz dole) vylepené v jejich vstupních prostorách. Zákazníci pak prodejnu, kterou považují za nejbezpečnější, mohou podpořit vyplněním anketního lístku. Pokud na něm uvedou svou adresu, budou zařazeni do slosování o dárky. Vyhodnocení prodejen, kterým se podle názoru účastníků ankety daří předcházet krádežím nejlépe, zveřejníme na webových stránkách města ještě před Vánocemi a poté v lednovém čísle Ostravské radnice.


stalo se

ZACHRAŇOVALI NA STŘEŠE.

Hlídka městské policie byla vyslána do Ostravy-Hrušova, kde se na střeše domu pohybovala cizí osoba. Našli ležícího muže s řezným poraněním na levé ruce. Zraněný nereagoval na podněty, byl v bezvědomí, strážníci ihned započali s první pomocí a až do příjezdu sanitky kontrolovali jeho životní funkce. Byl převezen do nemocnice, okolnosti jeho zranění šetří Policie ČR.

CHYTLI HO I V TRAMVAJI.

Linka 156 přijala oznámení o vloupání do vozidla v Moravské Ostravě, oznamovatel udal poměrně přesný popis pachatele, který mezitím utekl. Strážníci se rovněž dozvěděli, že podezřelý nastoupil do tramvaje jedoucí směrem na Dubinu. Tramvaj dostihli a muže zadrželi. Je podezřelý z trestného činu krádeže, může strávit až rok ve vězení.

HODY ZADARMO.

Městská policie bývá občas volána i v případě, když někdo nezaplatí. V restauraci v Ostravě-Porubě však hodovala celá skupina lidí, a pak bez zaplacení všichni utekli. Na základě popisu prohledali strážníci okolí a dvě z podezřelých osob dopadli. Ostatní „strávníky“ se strážníkům dopadnout nepodařilo, zadržení tak museli celou útratu uhradit sami.

NAHÁČ NA ULICI.

Operátor na lince 156 přijal oznámení, že po ulici Plzeňské v Ostravě-Hulvákách pobíhá zcela nahý muž. Strážníci tam skutečně spatřili 59letého muže bez jakéhokoli kousku oděvu, který zmateně pobíhal po ulici. Zjistili rovněž, že pro obdobné jednání byl dotyčný již v minulosti léčen. Přivolali sanitku s lékařem, který rozhodl o převozu muže do nemocnice.

CHTĚLI LOUPIT.

Městští strážníci na základě oznámení dorazili na ul. K. Pokorného v Ostravě-Porubě, kde dva podezřelí muži nahlíželi do vozidel. Jedno z vozidel mělo rozbité pravé boční okénko, levé boční okénko za řidičem, vypáčený zámek dveří u řidiče a uvnitř vozidla byly vidět vytržené dráty od autorádia. Na základě popisu osob prohledali strážníci okolí a našli dva mladíky. Předali je Policii ČR, věc je v šetření pro podezření z trestného činu krádeže, dotyčným hrozí pobyt ve vězení.


7. strana

Ostravským Seniorem roku je Jaroslav Král z Polanky nad Odrou

 Mají elánu na rozdávání

Výsledky třetího ročníku ankety Senior roku pořádané městem Ostrava a Poradním sborem seniorů primátora slavnostně vyhlásili první listopadový čtvrtek v Nové radnici. Návrhy na ocenění mimořádně aktivních mužů a žen starších 65 let mohli občané posílat na ostravský magistrát.

Z téměř padesátky nominovaných odborná komise vybrala jedenáct osobností, které výjimečným způsobem zpříjemňují život svým vrstevníkům a jsou vzorem také pro děti a mládež. Ze středu této úctyhodné společnosti byl Seniorem roku 2009 zvolen Jaroslav Král z Polanky nad Odrou. Kronikář tohoto městského obvodu, který jako kantor pomáhal formovat několik generací polanských dětí, patří ve svých 77 letech stále k výrazným osobnostem kulturního a společenského života v tomto městském obvodu i celé Ostravě.

Cenu Senior roku 2009 předal Jaroslavu Královi náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil. Pamětní listy a dárky od magi¬strátu města převzali všichni nominovaní senioři. Připomeňme, že premiérový ročník ankety vyhrála v roce 2007 vyhrála předsedkyně společnosti Senior v Ostravě lékařka Blanka Malá, titul Senior roku 2008 převzala za dobrovolnickou činnost v Charitě Ostrava JUDr. Eva Teicherová.

Foto:Seniorské osobnosti roku (sedící zleva): L. Salomonovičová, M. Výtisková, I. Stojanová, Š. Ranošová, J. Mitychová. Nahoře (zleva): J. Košinár, J. Král, A. Vaníček, L. Pásek, náměstek primátora L. Pospíšil, H. Konečný, V. Kuta a koordinátor Poradního sboru seniorů primátora H. Přibyl.

Seniorské osobnosti

V anketě Senior roku 2009 figurovali mezi jednáctkou nominovaných:
Herbert Konečný (70), Ostrava-Jih, manažer a cvičitel Klubu jógy, propagátor zdravého životního stylu.
Ján Košinár (80), Ostrava-Jih, trenér stolního tenisu dětí a mládeže ve středisku volného času.
Jaroslav Král (77), Ostrava-Polanka n. O., medailon otiskujeme na této stránce Ostravské radnice.
Vítězslav Kuta (75), Ostrava-Svinov, významný urbanista, člen Poradního sboru seniorů primátora.
Jarmila Mitychová (74), Ostrava-Nová Bělá, dlouhá léta aktivní v ženském hnutí, zakladatelka pěveckého sboru Novobělské babičky.
Lubomír Pásek (80), Ostrava-Mar. Hory a Hulváky, předseda Rady seniorů a zdravotně postižených města Ostravy.
Štěpánka Ranošová (83), Ostrava-Jih, divadelní herečka, ztvárnila nezapomenutelné role také v TV seriálech Dispečer, Haldy, Kamenný řád aj.
Libuše Salomonovičová (72), Ostrava-Poruba, autorka přednášek o stavebních památkách, životě Židů v Ostravě a hrůzách holokaustu.
Izabela Stojanová (80), Ostrava-Jih, hudební pedagožka, dirigentka, klavíristka a pěvkyně, členka Ženského komorního sboru Františka Háby.
Adolf Vaníček (83), Ostrava-Jih, stále závodně hrající šachista, lidový vypravěč ostravským nářečím známý jako Stryk Voznica.
Marie Výtisková (70), Ostrava-Poruba, dlouholetá cvičitelka Sokola a TJ VD Start, předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami.


Važme si přírody a kulturních hodnot

Jaroslav Král spatřil světlo světa 14. února 1932 v Polance, která tehdy náležela pod správu města Bílovec. „Bylo mi devět, když jsem hrál poprvé v kostele na kůru na housle,“ vzpomíná muž, kterého hudba, divadlo, literatura a kultura vůbec, provázejí celým životem. Vystudovaný učitel působil nejprve na školách v Pustějově, Studénce a Skřipově. Na konci padesátých let přeložili kantora Krále do rodné Polanky, kde založil velký dětský pěvecký sbor, převzal řízení smíšeného pěveckého sboru. Dlouhá léta byl duší místního divadelního spolku Petr Bezruč.

Spoluhráčka z polanského smyčcového kvarteta houslistka Blažena Bergrová se stala jeho celoživotní partnerkou. Vychovali spolu děti Pavla, Evu a Lukáše. V roce 1963 se Král stal dirigentem a uměleckým vedoucím Dechové hudby z Polanky. V čele právě 90letého tělesa stojí dodnes! Pro třicetičlenný orchestr také komponuje.

Jaroslav Král patří k hrdým polanským rodákům i vlastencům. Zasloužil se o vypátrání osudu bratrance svého otce, npor. letectva Jiřího Krále. „Strýc se stal prvním velitelem zahraniční čs. jednotky, která se zformovala po obsazení zbytku Československa,“ připomíná Král. „Bylo to v dubnu 1939 v polském Krakově. Než se rozjela Hitlerova válečná mašinérie, odplul s našimi letci po moři do Francie. Tam jako stíhač svedl řadu soubojů s německými piloty. Z jednoho z nich, 8. června 1940, se nevrátil. Jeho hrob byl nalezen až čtyři roky po válce. Dnes jsou jeho ostatky uloženy na národním vojenském hřbitově v La Targette u Arrasu.“

 Polanka na slavného rodáka Jiřího Krále, povýšeného in memoriam do hodnosti plukovníka, nezapomíná. Na rodném domku v osadě Janová visí pamětní deska, jedna z ulic nese jméno válečného hrdiny. Výsledky pátrání po osudu strýce zachytil Jaroslav Král v dokumentární knížce Po stopách Jiřího Krále.

První písemné zmínky o Polance pocházejí z roku 1424, od roku 1976 patří mezi ostravské městské obvody. Jaroslav Král je už osmnáct let polanským kronikářem. Navzdory svému věku zvládl práci s počítačem, píše na něm kroniku, desítky rukopisů o historii obce. Pravidelně publikuje v Polanském zpravodaji nebo v regionálním časopisu Poodří.

Nebývá obvyklé, aby se lidé s uměleckými sklony ve větší míře věnovali sportu. Jaroslav Král je výjimkou. Skautská výchova v Junáku mu v mládí vštípila cílevědomost a odolnost. Při kondičním běhu ročně běžně zdolal i přes tisíc kilometrů. Na přelomu tisíciletí začal s otužováním. Voda v řece Odře pro něj byla v zimě příliš teplá, a tak si vysekal díry v ledu v bazénu na zahradě.

 A jaké má 77letý Jaroslav Král plány?: „Chci napsat ještě pár nových písniček o Polance, doplnit v kronice chybějíci zápisy za 15 let, kdy obec neměla vlastní samosprávu, doplňovat a vytisknout své rukopisné práce. Rád bych se v příštím roce dožil zlaté svatby a také důstojných oslav stého výročí narození opomíjeného válečného hrdiny Jiřího Krále,“ dodává mnohoznačně ostravský Senior roku, jehož životní krédo je: „Mít rád lidi, být tolerantní, vážit si kulturních hodnot, přírody. A denně vykonat aspoň jeden dobrý skutek.“
Připravil Libor Vidlička

Foto: Jaroslav Král si pro titul Senior roku 2009 přišel s manželkou a dcerou.


Strana 8


Zeptali jsme se vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy Aleny Býmové:

 K čemu slouží datové schránky?

rozhovor

Magistrát města Ostravy 5. října aktivoval datovou schránku určenou pro orgány statutárního města Ostravy, do konce října aktivovaly své schránky také jednotlivé městské obvody.

Prostřednictvím datové schránky se zasílají digitální dokumenty jiným uživatelům informačního systému do jejich datových schránek. Značná část veřejnosti zatím netuší, k čemu mají datové schránky sloužit. Do problému nás zasvětila vedoucí odboru vnitřních věcí Alena Býmová:

„Projekt vznikl z podnětu Ministerstva vnitra ČR, který je také správcem systému. Datové schránky jsou novým komunikačním kanálem. Systém je rychlý, spolehlivý a auditovatelný, což znamená, že lze jednoduše prokázat, kdo datovou zprávu podal a komu byla určena. Ne nadarmo se říká, že je to revoluce v komunikaci.“

Co vlastně je datová schránka?

„Podle zákona je to elektronické úložiště určené k doručování dokumentů orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Základním předpokladem k tomu je napojení a užívání internetu, aby elektronická forma doručování dokumentů vůbec existovala. Orgán veřejné moci může tak například podnikateli elektronickou cestou doručit dokument, který by jinak posílal klasickou poštou. Od 1. ledna 2010 se datová schránka stává zaručeným komunikačním kanálem například pro zasílání faktur a podobných výzev k zaplacení mezi právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami. Pozor – datová schránka není e-mailová schránka ani její náhrada.“

Co je to orgán veřejné moci?

„Pod pojmem orgán veřejné moci je třeba rozumět státní orgány, orgány územně samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Českou televizi, samosprávné komory zřízené zákonem, notáře, soudní exekutory.“

Může ministerstvo číst veškerou komunikaci vedenou prostřednictvím tohoto systému?

„Ne. Obsah datové zprávy je na vstupu do systému zašifrován a je rozšifrován až na jeho výstupu. Jediné, co systém datových schránek vidí, je to, co je napsáno na obálce datové zprávy, tedy zejména informace o odesílateli a příjemci.“

Kdo všechno má přístup do datové schránky?

„K přístupu do datové schránky je v praxi oprávněna pověřená osoba, tj. osoba určená např. vedoucím orgánu veřejné moci. Této osobě je svěřen i určitý rozsah oprávnění, např. přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta. Na druhé straně je povinna využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek, uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky.“

Příklad – kolik má třeba město Ostrava datových schránek?

„Celkem 24, jednu obsluhuje magi¬strát pro orgány statutárního města, po jedné každý z 23 městských obvodů pro orgány městských obvodů. Tak stanoví zákon v § 7 odst. 2 zákona č. 300/2008 S., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jejich prostřednictvím budou orgány města a městských obvodů zasílat digitální dokumenty jiným uživatelům systému datových schránek, jejich prostřednictvím také město a městské obvody přijímají dokumenty. Právnické osoby, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby mohou systému využívat k úkonům např. vůči orgánům města a městských obvodů, umožňuje-li to povaha úkonu. V případě potřeby si mohou zaslané digitální dokumenty jejich adresáti autorizovaně převést do písemné podoby na kontaktních místech veřejné správy pod názvem Czech POINT.“

Lze už dnes hodnotit přínos systému?

„Byť systém datových schránek je na začátku svého vývoje, připomínám, že dnem 1. listopadu byly automaticky aktivovány všechny zřízené datové schránky, které do tohoto data aktivovány nebyly, je nutné říci, že oprávněně očekáváme od systému rychlé a bezpečné doručování dokumentů a méně papírování.“ (k)

Foto: Papíry, obálky, balíčky, razítka a další pomůcky komunikace přes podatelnu poštu jen prodražují.

Foto: Ubude také fyzických kontaktů mezi lidmi, nahradí je elektronická podatelna


Strana 9

 Vychutnejte atmosféru Vánoc

Prosinec by opravdu měl být obdobím setkávání, kultury a pohody. Letos našim čtenářům opět nabízíme alespoň část z toho, co lze v našem městě zažít a zhlédnout jen v předvánočním období.

OSTRAVA-JIH.

Tady už atmosféru Vánoc nabídnou v neděli 29. listopadu. Dům kultury Akord a náměstí před ním ožijí od 14 hodin vánočním jarmarkem, ve 14.30 začne vystoupení gospelového souboru Keep Smiling a další program. O Mikulášské neděli 6. prosince ve 14 hodin se rozsvítí vánoční strom v pěší zóně u kulturního domu K-Trio.

PLESNÁ.

Místní úřad ve spolupráci s farností připravil na 12. prosince koncert v kostele sv. Jakuba v 18 hodin. Je pořádán v rámci festivalu Čtvero ročních období a vystoupí na něm sourozenci Čechovi – varhany a housle. Sólistka Národního divadla moravskoslezského Eva Dřízgová-Jirušová zazpívá.

TŘEBOVICE.

V této městské části slavnostně rozsvítí vánoční strom 4. prosince na ulici v Mešníku v 16.30 hodin, koledy tu zazpívají děti.

HRABOVÁ.

Dřevěný kostel sv. Kateřiny je jako stvořený pro slavnostní adventní náladu. Nabídne koncert 20. prosince v 16 hodin, novoroční koncert pak 17. ledna opět v 16 hodin.

RADVANICE-BARTOVICE.

Série koncertů vážné hudby v podání studentů Janáčkovy konzervatoře tu začala už v říjnu. V obřadní síni místního úřadu se uskutečnil i 10. listopadu, adventní pak zazní 8. prosince v 17 hodin. V radvanickém kostele církve československé husitské si lze poslechnout další koncert 19. prosince, nový rok uvítají radvaničtí tradičně spolu před radnicí.

SLEZSKÁ OSTRAVA.

Cyklus komorních koncertů za podpory města Ostravy pokračuje i v předvánočním čase. Koncert „Barokní advent“ předvede soubor Collegium Marianum ve slezskoostravské radnici. Slezská Ostrava však připravuje raritu – vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi. Loni v celé republice odletělo k nebi přes 100 000 přání Ježíškovi na baloncích. Tento český rekord má být letos překonán – ve čtvrtek 10. prosince. slezskoostravská radnice se opět zúčastní, z prostranství před úřadem vypustí každé dítě balonek s přáním. Více v textu pod foto.

VÍTKOVICE.

V Českém domě se děti mohou setkat s Mikulášem a jeho kamarády 4. prosince v 16 hodin. Do adventního času zařadil vítkovický úřad také slavnostní uložení schránky s dokumenty pro budoucí generace do věže radnice, které se uskuteční 11. prosince ve 12 hodin na nádvoří úřadu. Místní pobočka městské knihovny nabízí návštěvu Mikuláše, vánoční besedy a výtvarné dílny s výrobou přáníček po celý prosinec.

POLANKA.

Koncert Dechové hudby z Polanky k 90. výročí jejího založení se koná 28. listopadu v 18 hodin, 20. prosince pak v Husově sboru ve 13.30 hodin zazní Vánoční mše koledová pro sbor, sóla a orchestr.

KRÁSNÉ POLE.

Adventní koncert sboru sv. Hedviky tu v místním kostele zazní 29. listopadu, 6. prosince při mikulášské nadílce zazpívají na vánočním koncertě učitelé ZUŠ H. Salichové. Ještě předtím, 27. listopadu, se koná křest kroniky „V Krasnym Polu na kopečku“ a blahopřání akademickému malíři, rodákovi panu Bohumíru Krystynovi k 90. narozeninám.

PUSTKOVEC.

Čtvrť bude slavnostně osvětlena. V úterý 1. prosince se vánoční strom rozsvítí v 16.15 hodin, zazpívá dětský sbor ZUŠ J. Valčíka, možná přijdou i Mikuláš s čertem a andělem.

MICHÁLKOVICE.

Málokdo si pamatuje, že sv. Barbora byla hornickým svátkem. V obvodě Michálkovice však v cechovně Dolu Michal i místním kulturním domě pořádají 4. prosince svatobarborskou pouť s programem i bohoslužbou. Mikulášská besídka bude ve stejném domě kultury 8. prosince, tamtéž i adventní koncert ZUŠ E. Runda 9. prosince. Další škola U kříže tu pořádá koncert 18. prosince. Husův sbor se stane 19. prosince místem dalšího adventního koncertu.

MORAVSKÁ OSTRAVA.

Jako každoročně se na Masarykově náměstí uskuteční vánoční trhy s programem České Vánoce. Od 4. do 23. prosince, denně od 9 do 18 hodin, tu lze ve vánoční atmosféře koupit dárky, podívat se na řemesla, ochutnat lahodné pití i podívat se na zvířátka.

JESLIČKY SV. FRANTIŠKA.

Tato půvabná vánoční hra je součástí adventního času v Ostravě už řadu let. Účinkují v ní děti i dospělí, mezi nimi řada sólistů Národního divadla moravskoslezského. V roli svatého Františka z Assisi alternují Petr Sýkora (z činohry NDM) a Pavel Liška (sólista operety NDM). Hra, v níž František a jeho bratři bojují proti nástrahám samotného ďábla, vychází z poetiky lidového divadla a tak jí nechybí humor, napětí a překvapivá rozuzlení. Také letos se uskuteční v kostele sv. Václava v centru města. Školám jsou určeny termín 21. a 22. prosince vždy v 10 hodin, pro veřejnost pak 21. v 18 hodin a 26. prosince ve 14 hodin.

POJďTE S NÁMI DO BETLÉMA.

Výstavu pod tímto názvem připravuje v kabinetu grafiky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Od 2. prosince do 7. února tu lze oživit znalosti o Kristově narození a dalších biblických příbězích. Galerie disponuje řadou grafických děl k tomuto tématu.

KONCERTY.

Dům umění pořádá 2. prosince adventní koncert v 17 hodin, další koncert, tentokrát s houslistkou Gabrielou Vermelho, se koná 7. prosince v 19 hodin. Další adventní koncerty v galerii jsou 9. a 11. prosince v 17 hodin a 15. prosince v 16 hodin.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY.

Koncertní show s názvem Tajemství pěti andělů se pořádá 6. prosince, o den později tu Městské divadlo Brno nabízí představení Jesus Christ Superstar. Mezi další prosincové nabídky patří také přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Offenbachovy opery Hoffmanovy povídky.

Foto: Loňské vypouštění balonků s přáním Ježíškovi se stalo velkou adventní událostí pro celou republiku. Náš snímek zachytil při vypouštění balonků děti před slezskoostravským úřadem, kam se letos chystají znovu. Do této celostátní akce se mohou přihlásit města, obce, školy, školky apod. Základnou pro letošní ročník balonkové akce 10. prosince bude náměstí v Hradci Králové, odkud přes rádio Frekvence 1 odpoledne odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. Obce a instituce pak budou do Hradce hlásit počty vypuštěných balonků. Foto: Marie Stypková


VÁNOČNÍ ŠPANĚLSKÁ ŠKOLA

ČEZ Aréna 5. a 6. prosince
Ojedinělé a unikátní představení drezury 42 kladrubských koní a jezdců světového formátu za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, vstupné v předprodeji, více na www.ostrava.cz


Strana 10


co, kdy, kde ve městě

Sice až na jaře, ale…

Zcela mimořádnou událost budou moci Ostravané zhlédnout v rámci festivalu Janáčkův máj 2010. Velké oratorium Arthura Honeggera Jana z Arku na hranici bude uvedeno 26. května v jedinečných kulisách Slezskoostravského hradu. Do Ostravy se Jana z Arku vrátí po deseti letech. Dílo vyžaduje dva sbory, velký orchestr a pěvecké i herecké osobnosti pro zpívané i mluvené role. Dirigovat bude Libor Pešek, vystoupí brněnské sbory, Janáčkova filharmonie Ostrava a herci z Prahy.

Modrá barva duhy

Takový je název knihy Anny Malchárkové, která zachycuje autentické životní osudy tří generací obyvatel hlučínského Slezska v podmínkách stále se měnících národnostních a politických poměrů v době světových válek i srpnové okupace naší země až do 70. let 20. století. Na pozadí těchto událostí a pod jejich vlivem pak podává svědectví o skutečných příbězích jednotlivců i celých rodin, o jejich láskách, umírání i složitých vztazích. Vydal ostravský Repronis, kniha je na vánočních pultech.

Poruba v proměnách času

Za posledních šedesát let se Poruba změnila k nepoznání. Díky urbanistickému pojetí je nazývána městem ve městě. V jedné z chráněných budov na ulici Čs. exilu působí Wichterlovo gymnázium. Jeho studenti připravují pod vedením svých profesorů výstavu Poruba v proměnách času, ze které vznikne stálá expozice mapující proměny tohoto obvodu. Slavnostní vernisáž výstavy, na kterou je zvána veřejnost, proběhne ve středu 16. prosince v 17 hodin v budově gymnázia.

Planetárium nabízí

Zajímavou přednášku na téma meteorických rojů leonidů nabízí Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Porubě ve středu 18. listopadu. Na 2. prosince tu mají připravenou přednášku na téma Hvězda betlémská – mýtus, nebo skutečnost? Adventní období nabízí pořad Vánoční komety v soboty 5., 12. a 19. prosince.

Svět podle nás

Toto téma se opakuje. Letošní výstava v porubské Nové síni Galerie výtvarného umění začíná 9. prosince, skončí 20. února. Vždy do projektu zapojuje děti. Pro vytipované školy se v rámci výstavy pořádají jednou týdně speciální animační programy, kde děti malují. Z jejich děl tak vzniká působivá výstava pod názvem v titulku. Zvána je celá veřejnost.

I další výstavy

Dům umění nabízí však i další výstavy. Od 18. prosince do 7. února vystaví mistrovská díla 19. století ze sbírek českého umění. V závěru adventu 23. prosince bude otevřena výstava z moderních krajinomaleb malíře Jana Trampoty ke stodvacátému výročí jeho narození. Potrvá rovněž do 7. února. Do konce prosince ještě nabízí skvosty evropského umění, v nichž určitě nejpřitažlivější je Klimtova Judita, ale také další mistrovská díla.

Přijďte do Vesmíru

Na pátek 4. prosince zve na koncert známých melodií Dechový orchestr Ostrava. Od 18. hodiny zazní v sále kina Vesmír díla českých i zahraničních autorů. Pod taktovkou dirigentů Jiřího Grussmanna a Jaroslava Hrbáče se představí zpěváci Soňa Jungová a Martin Luska spolu se sólisty orchestru.

Ostravský strakáč

V cyklu besed v Knihovně města Ostravy se 1. prosince uskuteční další – tentokrát s básníkem, scenáristou, bývalým rozhlasovým redaktorem a nyní vášnivým zahrádkářem Janem Slámou. Beseda v knihovně u Sýkorova mostu začíná v 17 hodin.

Poruba v proměnách času

Díky urbanistickému pojetí je Poruba nazývána městem ve městě, unikátní je památková zóna architektury socialistického realismu tzv. Sorela. V jedné z chráněných budov na ulici Čs. exilu působí Wichterlovo gymnázium. Jeho studenti připravují pod vedením svých profesorů výstavu Poruba v proměnách času, ze které vznikne stálá expozice mapující proměny tohoto městského obvodu. Slavnostní vernisáž výstavy, na kterou je zvána také veřejnost, proběhne ve středu 16. prosince v 17 hodin v budově gymnázia.

Milovníkům mladé hudby

Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava pořádá ve dnech 20. a 21. listopadu XXXIII. soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií z celé ČR, vystoupí mladé dechové orchestry. Koncert studentů klavírního oddělení konzervatoře se koná 25. listopadu.

Holúbek slaví narozeniny

Patnáct let už těší veřejnost moravský dětský folklorní soubor Holúbek, který prezentuje kulturní bohatství Valašska. Soubor má tři skupiny, zázemí jim poskytuje Středisko volného času na Gurtjevově ulici v Ostravě-Zábřehu. Oslavy založení souboru vyvrcholí 21. listopadu v 17 hodin slavnostním koncertem v kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce.

Kdo jsme a odkud jsme přišli?

Tuto otázku si v minulých týdnech položila řada Ostravanů, mnozí z nich své osudy zveřejnili na webových stránkách projektu Ostrava 2015. Pod stejným názvem i v rámci projektu Ostravské příchody pořádá také Svaz Maďarů žijících v českých zemích, ostravská pobočka, výstavu v rámci Dnů maďarské kultury 2009. Vernisáž se uskuteční 16. listopadu v 17 hodin ve vstupní hale Nové radnice, výstava potrvá do konce listopadu.

Kdyby nebyl 17. listopad...

Připomínáme, že v tomto duchu připravuje Ostravský informační servis, pobočka pod radniční věží, na 17. listopad výklad průvodců – jak by mohl znít, kdyby nebylo sametové revoluce. Vyhlídková věž Nové radnice je nyní otevřena denně od 9.00 do 19.00 hodin, poslední vstup je v 18.30.


Festival skončil, venuše rozdány

Osmý ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné se koncem října uskutečnil v Ostravě. Povzbudivě působí zejména příspěvky, které dokumentují, jak se industriální dědictví dá vhodně využít pro nejrůznější další účely.

Letošní festivalová porota udělila Cenu Stanislava Vopaska řediteli Nadace Landek Ostrava a Josefu Kimrovi, Cenu Ostravská venuše pak předsedovi představenstva společnosti Vítkovice Janu Světlíkovi za mimořádný přínos o zachování industriálního dědictví. Právě chráněná památková oblast Dolních Vítkovic je názorným příkladem toho, jak se dají industriální památky revitalizovat. O projektu Vítkovic jsme už mnohokrát psali.
Z padesáti tří zaslaných soutěžních filmů a televizních pořadů vybrala porota dokument polské televize Wrocław režisérky Kingy Woloszyn-Świerk Wrocławskie dvorce kolejowe za neotřelý pohled na historii a současnost nádražních budov této metropole. Další čestné uznání si odnesl režisér Miloslav Kučera za filmový dokument Druhý dech průmyslové architektury představující alternativní studentské projekty na využití průmyslových objektů. Dvojice Jaroslav Skalický a Karel Bělohlavý z České televize Ostrava získala čestné uznání za dokument Zašlapané projekty o násilně přerušených tradicích a zapomenutých projektech v českém průmyslu a architektuře. Hlavní cenu Ostravská venuše získal dokument Pavla Abraháma Ocelové srdce strojírenství z cyklu o tradičních českých značkách Rodinné stříbro. (jr)

Foto: Ředitel a zakladatel Techné Ostrava Jan Rywik (vpravo) převzal z rukou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila ocenění za obětavou činnost při přípravě festivalu i řízení Domu kultury Poklad v Porubě.


Všechny barvy duhy

Pod tímto názvem se každý rok na podzim koná nenapodobitelný koncert. Letos se tak stalo 5. listopadu v Divadle Antonína Dvořáka, kde vystoupili klienti ostravského centra Čtyřlístek pro handicapované, už tradičně v programu připraveném spolu s umělci předních jmen. Mezi nimi byl letos i slovenský tenorista Peter Dvorský, jehož árie s nevidomou Pavlínkou Čichoňovou, která je žačkou sopranistky Evy Dřízgové-Jirušové, doslova braly dech. (r)


 Divadlo má nového ředitele

Radní města Ostravy rozhodli jmenovat do funkce ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila, rodáka z Ostravy (1962), s působností od 1. ledna 2010. Přiklonili se tak k doporučení výběrové komise, která vybírala ze sedmi kandidátů. „Pro pana Nekvasila jsme se rozhodli, protože se nám nejvíce líbila jeho koncepce. Jako jediný z kandidátů upozornil na fakt, že v Ostravě chybí muzikál. Jedním z našich požadavků je, aby zvýšil návštěvnost divadla a dostal do něj mladé diváky,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Jiří Nekvasil má dlouholeté zkušenosti s divadlem i operou. Působil na pozicích poradce ředitele Národního divadla, šéf opery Národního divadla, umělecký šéf Státní opery Praha atd. (av)


Strana 11


Co je to Bílá kniha?

Společně s přihláškou města předali tvůrci projektu Ostrava 2015 – Evropské hlavní město kultury, o čemž píšeme na první straně, také Bílou knihu ostravské kultury. Ta dává přehledný souhrn o historii a současnosti ostravské kultury a jejím začlenění do kulturní mapy Evropy. Kniha se také stane základem pro vznik otevřené internetové encyklopedie. Hlavní redaktor knihy Ivo Kaleta vysvětluje, že kniha má dvě roviny – objektivní, faktografickou, která je jakoby sledem událostí, a druhá je ryze osobní, v níž vypovídají o kultuře ve městě osobnosti, kterým město doslova uvízlo v duši. Kniha je součástí přihlášky a celého projektu, podílela se na ní celá řada autorů. Vyšla zatím v omezeném vydání, další distribuce se připravuje. (k)


Foto: Výstava Ostrava? na Černé louce skončila. Za pět týdnů ji navštívilo 9830 lidí. Rekordní návštěvnost byla 21. října, kdy byl vstup zdarma a prodloužená otevírací doba do 20 hodin, přišlo 1050 lidí. Součástí bylo také symbolické položení základního kamene budoucí nové galerie umění, kterou by město v rámci kandidatury na titul mohlo postavit.


Popij vudky, bo čas krutky…

Tohle známé jadrné rčení slýchávají Ostravané už léta. Stalo se také podtitulem hry Tomáše Vůjtka Brenpartija, která měla světovou premiéru v rámci mezinárodního festivalu Janáčkův máj letos na jaře v originálním prostředí vysokých pecí v chráněné Oblasti dolních Vítkovic.

Poslední říjnový den se další premiéra uskutečnila tentokrát v divadle Komorní scéna Aréna, které tak zařadilo hru do stálého repertoáru. V režii Janusze Klimszi hraje téměř celý herecký soubor Arény.
Téma brenpartije je v regionální literatuře poměrně časté, pracoval s ním Vojtěch Martínek, Josef Šinovský i Oldřich Šuleř, a postavy tuláka Švendy a brenaře Ferdy Prokopa přecházejí z jedné prózy do druhé. Autor Tomáš Vůjtek vidí aktuálnost tématu v současné hospodářské krizi, ale také v nově nabytých zkušenostech s dnešními bezdomovci.

Tomáš Vůjtek už napsal i jiné texty, například pro Divadlo Petra Bezruče i další scény v kraji. Komorní scéna Aréna uvede v sobotu 21. listopadu premiéru jevištní podoby jeho rozhlasové hry zvané Vánoční hra aneb O tom slavném naro¬zení a skvěle tak doplní dění ve městě v adventním čase. (k)


Pocta ostravskému galerijnictví

Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se dostává další ocenění, ředitel galerie Jiří Jůza se stal předsedou významné české instituce − Rady galerií České republiky (RG ČR) na mimořádném sněmu rady, který se konal v říjnu v Hradci Králové. Ostrava je tímto rozhodnutím poctěna. Galerie, město i kraj tak budou zviditelněny a prezentovány ve všech členských institucích rady.

Po následující tři roky se Ostrava stane výlučným centrem českého galerijnictví. „Velmi si vážím příležitosti, která byla nabídnuta galerii, mně a potažmo i celé Ostravě. Je v mém zájmu, abych naplnil všechny předpoklady a Radu galerií České republiky dále rozvíjel a modernizoval. Pár nových nápadů už mám,“ vyjádřil Jiří Jůza.
Rada galerií sdružuje většinu muzeí umění pracujících s výtvarnými sbírkami, které tvoří nezanedbatelnou součást národního kulturního bohatství. Instituce, která se svými aktivitami významně podílí na kultivaci společnosti, způsobu života, prostředí a která mnohdy svým působením překračuje i státní hranice, slučuje 26 českých galerií, které spravují bohaté sbírky velkého uměleckého významu a nevyčíslitelné hodnoty. Rada galerií vznikla na počátku devadesátých let z ušlechtilých pohnutek jako sdružení na podporu institucí, které pečují o národní kulturní dědictví v oblasti výtvarného umění. (dp)


Strana 12


Ostravská rodačka a patriotka Jiřina Kábrtová nerada dělá něco napůl – a už vůbec ne v muzeu

 Budou nám Lucemburka závidět?

o lidech s lidmi

Jiřina Kábrtová začala pracovat v Ostravském muzeu na jaře roku 1977. To teprve dokončovala vysokou školu a v muzeu zpracovávala svoji diplomovou práci o nálezech třetihorních zkamenělin ve štěrkopíscích, které jsou usazeny nad bohatými vrstvami karbonu – období dnes již neaktuální charakteristiky Ostravy coby černého města uhlí a horníků. Mezi muzejními mineralogickými a petrografickými sbírkami zůstala dál i po škole.
V roce 1990 pak převzala v muzeu vedení oddělení přírodních věd a zároveň se stala zástupcem ředitele. „ Kamínky“ se u ní už tenkrát rozrostly na hodně pestrou mozaiku činností a nejčastěji se tam vkrádala historie Ostravy a regionu. O deset let později byla pověřena funkcí nejvyšší, kterou vykonává dodnes.

 Člověk by řekl, že po téměř 33 letech práce v jedné instituci toho bude mít už dost, žít z podstaty a těšit se někde v závětří na důchod. Ona ale neustále vymýšlí nové a dokonce stále náročnější věci, které hned řeší, rozpracovává a organizuje. A co víc – vzbuzuje pro ně nadšení a chuť spolupracovat v dalších lidech, nejen v těch svých muzejních, ale často i těch v Ostravě, mimo ni a někdy i v celé republice. Její jméno se stalo pojmem, který dokáže vzbudit respekt i v prezidentovi.

Jan Lucemburský – a Ostrava?

„Musím poprosit vedení města o schválení, protože právě prezidenta Václava Klause bych chtěla pozvat spolu s Jeho Excelencí lucemburským velkovévodou, aby nám v příštím roce zahájili výstavu s názvem Moravskoslezské pomezí v době Jana Lucemburského,“ říká Jiřina Kábrtová a její představa není vůbec přehnaná. S prezidentem si mimo jiné posílají přání k narozeninám, protože je mají ve stejný den, budoucí výstava je kromě jiných připravována ve spolupráci s Velvyslanectvím Lucemburského velkovévodství v České republice. Hlavní záštitu nad výstavou převezme primátor města Ostravy.

Na výstavě a publikaci k ní se podílejí nejen ostravští odborníci, ale také kapacity z celé republiky. „Už víme například přesně, kam máme jet do Německa pro přilbu a pro štít a který ze dvou tří nabízených exponátů vybrat, aby naprosto odpovídal době a účelu, který budeme prezentovat. Poradil nám to dr. Klučina, člen týmu, vynikající odborník na zbraně a zbroj 1. poloviny 14. století. Stejně skvělí jsou i další,“ říká ředitelka a dodává, že se právě chystá s kolegy do polské Vratislavi, aby jednali o zapůjčení nádherné zlaté koruny s drahými kameny královny Blanky z Valois. „Už máme potvrzeno zapůjčení obrazu Bitvy u Kresčaku, který ještě nikdy nebyl vystavován mimo Prahu, skulptury z dílny mistra Michelské madony a řadu dalších unikátních kousků z Národní galerie. Byl se na nás podívat hlavní konzervátor z Národní galerie, co že je to za drzouny, kteří se odvažují žádat o zapůjčení toho nejlepšího, co Národní galerie ve svých sbírkách má. Odjížděl s potvrzením, že udělá vše pro to, abychom je dostali.“

A co že jej přesvědčilo? V takovém případě elán a nadšení pro věc nestačí. K vystavení podobných unikátů je třeba technicky dokonalé prostředí, které v Ostravě prozatím není, ovšem v době zahájení výstavy už bude. Výstava Moravskoslezské pomezí v době Jana Lucemburského je totiž připravována jako první z nadnárodních akcí, které budou potvrzovat účelnost téměř desetimilionové evropské dotace, kterou muzeum získalo z regionálního operačního programu pro cestovní ruch. Bude spolu s příspěvkem města využita na úpravy výstavního prostoru – jeho klimatizaci (teplota 18 – 19 st. C, vlhkost okolo 55 %), vysoký stupeň zabezpečení ve vitrínách i mimo ně, požární videodetektor, který nejen spustí alarm, ale ihned hasí ohnisko požáru speciálním plynem a dále speciální, co nejstudenější a nejkvalitnější osvětlení. „Při dodržení takových podmínek bychom si troufli vystavit i Monu Lisu, kdyby nám ji půjčili,“ tvrdí Jiřina Kábrtová.

A proč právě Lucemburk? Podnět dal malý penízek, pražský groš z doby Jana Lucemburského, který byl nalezen při rekonstrukci budovy muzea. Je dokladem toho, že Ostrava byla už tehdy místem, s nímž se počítalo v životě i v obchodě. Příští rok zároveň uplyne 700 let od sňatku Jana s Eliškou Přemyslovnou a další rok bude stejné jubileum od jeho korunovace českým králem. Výstava potrvá od 15. prosince 2010 do 31. března 2011.

Ostravo, Ostravo, město mezi městy

Stejně jako autor této písně, její „rovňák“ a kamarád Jarek Nohavica, je Jiřina Kábrtová milovnicí Ostravy a podle svých slov by ji nikdy neopustila. Celý život žije ve Svinově a jako malá se učila milovat „Ostravu“ se svým dědečkem, který jí zakrýval oči pod laubami, kde ještě v šedesátých letech minulého století lákaly muže ženy volnějších mravů, a s babičkou, která ji vodila do cukrárny vedle nynějšího Lasa na čokoládové zlomky. Pořád to v ní je a stále ta láska narůstá. To jí zřejmě dává sílu k tomu, aby přinášela něco hodnotného, dobrého, líbivého i prospěšného nejen obyvatelům města, ale přitáhla do Ostravy lidi z celého Česka i ze zahraničí. Proto si dává tu práci a spolu se svými nejbližšími spolupracovníky shání, jezdí, organizuje, přesvědčuje lidi, aby se podařilo dát dohromady výstavu s unikátními skvosty, za kterou se tentokrát nepojede do Prahy nebo do Vídně, ale do Ostravy.

Není tomu tak dávno, co Ostrava své muzeum velmi důkladně a nákladně rekonstruovala. Ale na cíle, které si nynější ředitelka se svými muzejníky dala, to bylo pořád ještě málo. Proto šli do projektu, který by přinesl Ostravě víc. Nebáli se požádat o evropské peníze, i když to není nikdy jednoduché. Jen připravit samotný projekt ke schválení je docela velká dřina. A to teprve po dosažení peněz na „revitalizaci výstavních prostor“ bude třeba ukázat světu, že evropské peníze, na které Ostravské muzeum dosáhlo, jsou využívány podle regulí.
„Výstava o Janu Lucemburském nezůstane jen výstavou,“ pokračuje ředitelka Kábrtová. „Připravujeme téměř pětisetstránkovou doprovodnou publikaci, je plánována mezinárodní konference, která představí jeho osobnost a život v té době z různých úhlů pohledu. Součástí budou interaktivní prohlídky a hry pro děti. Snad se podaří o životě Jana Lucemburského i divadelní hra. Prostě celé muzeum přeladí svoji obvyklou podobu na gotickou. Kromě toho ovšem musí běžet také normální muzejní život, se stálými expozicemi a výstavami.“

Aby toho všeho mohla ředitelka dosáhnout, musí umět spolupracovat se správnými lidmi. Jak sama říká, mít dobré a schopné spolupracovníky, přátele i známé je základ úspěchu. Jiřina Kábrtová si je umí udržet. A často na další akce získat i nové. Vlasta Krzyžanková

Foto: Jiřina Kábrtová je veřejnosti známá také svou celoživotní láskou k ostravskému Baníku.

Foto: Muzeum bývá často místem setkání se známými osobnostmi. Jedním z nejvzácnějších hostů byl spisovatel a historik Bořivoj Čelovský. Tato návštěva byla bohužel jeho poslední.


Strana 13


 Sametová revoluce v Ostravě

z archivu města

Ostravané se začali probouzet z normalizační letargie teprve na počátku roku 1989. Ani disidentské hnutí zde nemělo základnu srovnatelnou s jinými velkými městy tehdejšího Československa. Pro ilustraci uveďme, že v roce 1978 bylo v Brně asi 70 signatářů Charty 77, avšak v Ostravě ani jeden. Přesto zde působily výrazné osobnosti opozice: publicista a spisovatel Jaromír Šavrda, novinář Karel Biňovec nebo středoškolský profesor a spisovatel Vladimír Liberda. Zřetelnější iniciativy občanského odporu lze sledovat od poloviny roku 1989. Tehdy proběhlo na náměstí Lidových milicí shromáždění, jehož účastníci si připomněli invazi vojsk v srpnu 1968. Další, u příležitosti výročí vzniku Československé republiky, se konalo 28. října na Jiráskově náměstí. Obě demonstrace byly potlačeny příslušníky Veřejné i Státní bezpečnosti.

Zprávy ze zahraničí

Zprávy o událostech na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989 se většina Ostravanů dozvěděla se zahraničních rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, neboť oficiální sdělovací prostředky se o nich zmínily pouze okrajově. O dva dny později již byla v divadlech před představeními přečtena rezoluce pražských herců a studentů DAMU zakončená výzvou ke generální stávce. Pak už se začaly události řítit jako lavina. Od 20. listopadu se začala Ostrava měnit v jednu plakátovací plochu. Skoro všude se objevovaly nejrůznější výzvy, manifesty a protesty proti stávající politice KSČ a vedení státu. Týž den vstoupili do stávky herci ostravských divadel a studenti VŠB. Požadovali vyšetření okolností zásahu na Národní třídě a prosazení demokratických reforem. O den později se k nim připojili také studenti Pedagogické fakulty. Orgány KSČ i vedení města se ještě snažily apelovat na udržení „klidu a veřejného pořádku, které chtějí narušit antisocialistické živly“. Náměstí Lidových milicí, divadla a vysokoškolské kluby se však již staly místem konání demonstrací, vášnivých diskusí a protirežimních vystoupení. Studenti zahájili 22. listopadu své „spanilé jízdy“ do velkých ostravských závodů VŽSKG, NHKG, elektrárny Třebovice aj., aby na svou stranu získali dělníky a technickou inteligenci.

Vzniklo Občanské fórum

Od 23. listopadu vznikaly v různých institucích a podnicích první buňky Občanského fóra, poté bylo ustaveno ostravské koordinační centrum OF, mezi jehož členy patřili např. Jaromír Piskoř, Eduard Ovčáček, Jitka Smutná, Petr Holý, Lubomír Zaorálek, Jiří Smejkal, Günter Motýl, Petr Kajnar a Radoslav Štědroň. Centrum OF mělo svá sídla v kancelářích Československé strany socialistické, Československé strany lidové, později na Černé louce a nakonec v budově bývalého Domu politické výchovy na Zahradní ulici v Moravské Ostravě. Jednání mezi představiteli ostravského OF, vedením Městského výboru KSČ v Ostravě, Městského národního výboru v Ostravě a Obvodního národního výboru Ostrava 1 o politické situaci a komunálních problémech byla zahájena 26. listopadu, později vyústila mj. v rekonstrukci pléna MNV a výměnu primátora města, kterým se 13. prosince stal Lubomír Vejr střídající v této funkci Bedřicha Lipinu.

Pražáci v Ostravě

Přesto, že část příznivců KSČ uspořádala také své shromáždění na náměstí Lidových milicí a v denním tisku vycházela některá vyjádření podporující současné vedení, nesouhlas většiny obyvatel se stávajícím režimem sílil. Na manifestaci 24. listopadu seznámili herci Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Alexej Pyško a Ivan Řezáč dvě tisícovky občanů s děním v Praze a asi deset tisíc demonstrantů se den na to sešlo na náměstí Lidových milicí. Největší akcí byla bezesporu generální stávka 27. listopadu, ke které se připojila většina Ostravanů a jejímž vrcholem byla několikatisícová manifestace opět na náměstí Lidových milicí. Na mítinku pořádaném o tři dny později v Paláci kultury a sportu upozornili mluvčí Charty 77 T. Hradílek a pracovníci Prognostického ústavu ČSAV na špatnou ekonomickou situaci regionu a kritický stav životního prostředí. Rovněž v PKS se 7. prosince konal za účasti 12 000 nadšených posluchačů legendární koncert, na němž vystoupil po 21 letech Karel Kryl společně s Jaromírem Nohavicou, Pepou Streichlem, Pavlem Dobešem a dalšími zpěváky.

Symbolickou tečkou za první částí „sametové revoluce“ v Ostravě bylo přejmenování náměstí Lidových milicí na Masarykovo náměstí a odstranění sochy milicionáře 28. prosince. Martin Juřica

Foto: Na listopadových mítincích praskalo Náměstí lidových milicí, dnes Masarykovo, ve švech. Snímky: František Řezníček


Strana 14


Soutěž o ceny Rok zdarma

Obyvatelé Ostravy, kteří svůj objemný nebo nebezpečný odpad odvezou do sběrného dvora, se mohou od 5. října do 20. prosince zúčastnit soutěže společnosti OZO Ostrava pod názvem Rok zdarma. Mohou tak vyhrát velmi zajímavé ceny. Soutěže se mohou zúčastnit občané s trvalým bydlištěm na území města, kteří přivezou odpad z domácnosti do kteréhokoli ze sedmnácti ostravských sběrných dvorů nebo některé ze dvou semimobilních sběren společnosti OZO Ostrava. Více informací na webových stránkách www.ozoostrava.cz. Spolu se soutěží zahajuje OZO Ostrava třetí velkou kampaň na propagaci sběrných dvorů, aby tak zabránilo vzniku nových černých skládek. Do své schránky dostane přes 100 tisíc domácností v oblastech, kde se černé skládky vyskytují nejvíce, mapy sběrných dvorů s otevírací dobou. (vk)


Na hradě se strašidly

Ve středu 21. října se před slezskoostravskou radnicí shromáždily podivné bytosti – čarodějnice, upíři, strašidla, duchové… Začal II. ročník „Svátku dýní a strašidel – český Halloween“, který pořádala Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava na Bohumínské ulici. Od radnice se průvod vydal přes střed města na Slezskoostravský hrad, kde ho přivítal starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř a další zástupci radnice i školy. Veselá zábava, kterou podpořilo i město Ostrava, skončila slavnostně – cenu dostaly nejnápaditěji vyzdobené třídy a také nejlepší masky. (lh)


Stručně ze zoo

BIOPLYNOVÁ STANICE.

Zoo Ostrava připravuje v souladu s koncepcí „Zoo ohleduplná k životnímu prostředí“ výstavbu bioplynové stanice. Ta bude řešit likvidaci biologického odpadu produkovaného zvířaty a zeleného odpadu z rozsáhlého areálu. Od provozu stanice se dále očekávají tržby za zelenou elektrickou energii a částečná soběstačnost v případě zhroucení elektrické sítě. Nyní je dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, na jejíž vypracování věnovalo město Ostrava částku 333 tisíc korun. Výstavba bioplynové stanice by měla proběhnout v letech 2010 – 2011.

DVĚ SLONICE BŘEZÍ!

U dvou sloních samic – Johti (42 let) a Vishesh (12 let) byla potvrzena pravděpodobná březost po úspěšném páření s novým samcem Calvinem. Na případná slůňata si ale ještě budeme muset počkat, průměrná délka březosti je u slonů okolo 22 měsíců. V každém případě má ostravská zoo velkou naději získat v chovu slonů primát, neboť se takový úspěch v žádné z českých nebo slovenských zoologických zahrad doposud nezdařil.

ZEMŘEL MICHA.

Geneticky nejcennějšímu chovnému samečkovi lemura Scaterova v Evropě Michovi byla z důvodu závažného nevyléčitelného onemocnění provedena eutanázie. Speciální veterinární klinika z Brna diagnostikovala u lemura přerušení míchy na dvou místech agresivním rakovinným bujením. Micha byl otcem jediného mláděte – letošního samečka Ravu. Tento druh lemurů je ve své domovině na Madagaskaru velmi ohrožen. V zajetí je jich nejvíc v Evropě (30), ročně se rodí 1 až 3 mláďata, přežívá jedno nebo žádné. Až letošní rok byl úspěšný – přežila 3 zvířata, z toho jedna samička. Ravu se stal po svém otci další z chovatelských nadějí v Evropě. (vk)


Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

GASTON

– pětiletý pes, kříženec většího vzrůstu, černohnědé barvy. V útulku je od začátku června tohoto roku. Gaston je veselý a temperamentní pes, který se hodí k aktivním lidem. Má rád procházky a lidskou společnost, proto nemůže být sám na zahradě. Jinak je bez problémů a jistě bude skvělým společníkem.

LÍZA

– dva roky stará fenečka malého vzrůstu byla do útulku přivezena v červenci z Polanky, kde byla několik dní uvázaná u hlavní cesty. Líza je k cizím lidem nedůvěřivá, proto potřebuje trpělivého a klidného pána. Hodí se spíše do bytu, ke starším lidem, ne k malým dětem.

GORO

– dvouletý pejsek střední velikosti a bílé barvy. Je v útulku od srpna a byl přivezen ze Slezské Ostravy, kde byl uvázán u lávky. Goro je temperamentní a pohodový pes, vhodný do bytu i na zahradu. Je milé a přátelské povahy.

MILI

– dva a půl roku stará fenka, kříženec střední velikosti, černé barvy. Koncem června ji někdo uvázal u dopravní značky v Muglinově. Mili je velmi kamarádská a veselá psí slečna. Je vhodná do bytu i na zahradu. Hodí se do rodiny s většími dětmi nebo k mladým aktivním lidem.


Strana 15


Mezinárodní certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label zamířil jen do Ostravy

Deset let ostravské Vysoké školy podnikání

Jedním z velmi hmatatelných výsledků polistopadového vývoje v České republice je rozvoj terciárního vzdělávání a vznik soukromých vysokých škol. V současné době je jich v republice 45 a studuje na nich každý šestý vysokoškolák. K pětici největších s nejdelší tradicí patří Vysoká škola podnikání (VŠP) v Ostravě, která otevřela první ročník v září 2000 a na trhu vysokoškolského vzdělávání působí od této doby nepřetržitě

Podnikatel, vlastník, správce, leader, manažer, výrobce, prodejce – na tyto klíčové profese businessu připravuje své studenty škola v Ostravě sídlící na Michálkovické ulici. Zájemcům o studium poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných oborech podnikání, podnikání a management v obchodu, podnikání a management v životním prostředí. Po tříletém studiu lze získat titul bakalář, titul inženýr po dalších dvou letech navazujícího magisterského studia v oboru podnikání, a to v prezenční i kombinované (při zaměstnání) formě. Doposud školu absolvovaly téměř tři tisíce studentů. „S nástupem podnikavé ekonomiky připravujeme naše studenty tak, aby se snadno uplatnili na měnícím se trhu práce a dokázali se prosazovat i v časech hospodářské recese,“ říká rektor VŠP Josef Jünger. „Aby byli skutečně podnikavými, uměli hledat nové příležitosti a využívali je nejenom k vlastní prosperitě,“ dodal. Jejich uplatnitelnost je dána orientací výuky na potřeby trhu práce, zkušenostmi, které získávají během své povinné odborné praxe ve skutečných provozních podmínkách, i faktem, že většina z posluchačů studuje při zaměstnání nebo podnikání.

Letošním jubilejním akademickým rokem vstoupila škola do období zásadní inovace studia ve všech jeho formách. Opustila klasickou předmětovou výuku a zavedla modulární podle inovovaných studijních programů. Poskytované vysokoškolské vzdělání odpovídá evropským standardům. Škola letos podruhé získala, jako jediná soukromá vysoká škola v ČR, mezinárodní certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label. Pro svůj jubilejní akademický rok přichystala celou řadu konkrétních akcí od odborných, zabývajících se hledáním cest k eliminaci dopadů současné recese, až po kulturně společenské pro své studenty i širokou veřejnost. Vysoká škola podnikání poskytuje studium za přijatelných finančních podmínek – školné se pohybuje pro zájemce o kombinované studium ve výši 15 600 korun za semestr, po celou dobu řádného studia se cena nemění, škola ji garantuje. (pš)

Foto: Promoce na Vysoké škole podnikání v závěru školního roku


Jděte se podívat

Od listopadu loňského roku se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě intenzivně pracuje na velkém projektu. Škola se zapojila do projektů Regionálního operačního programu a požádala o dotace na projekt s názvem Aplikace moderních výukových trendů ve výši 4,769 milionu korun. Během léta se realizovala značná část projektu. Jak škola modernizuje výuku mohou zjistit návštěvníci v den otevřených dveří gymnázia 1. prosince a 12. ledna, vždy od 14 do 18 hodin. (d)


Více hřišť pro volný čas

Nové multifunkční sportovní hřiště otevřeli poslední říjnové úterý v areálu Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Na místě starého hřiště vznikla kvalitní plocha pro míčové sporty, tenisové kurty a atletický ovál s povrchem z umělé trávy. „Hřiště slouží studentům gymnázia a žákům okolních základních škol. Odpoledne a o víkendech je přístupné veřejnosti,“ potvrdil ředitel gymnázia Daniel Kašička. Finanční náklady projektu dosáhly 1,9 milionu korun. Jen Nadace ČEZ jej podpořila částkou půldruhého milionu korun.

Veřejná dětská hřiště se na jaře rozhodly zprovoznit také ně¬které mateřské školy v Porubě. Jen s malými investicemi do zabezpečení otevřely v odpoledním hodinách zahrady školek celé veřejnosti. „Ohlas byl obrovský,“ říká místostarosta Poruby Jan Dekický. Rodiče s dětmi tak našli vhodné prostředí ke hrám pro své ratolesti, a tak se příští rok školky chystají zahrady znovu zpřístupnit už od 1. dubna. Jsou u školek na ulicích Čs. exilu, O. Jeremiáše a Sokolovské, příkladu však budou možná následovat i další školky. (dp)


Z evropských peněz

Od roku 2003 podává žádosti o projekty Základní škola Dětská 915 v Porubě a úspěšně. Ukončila již šest projektů přeshraniční česko-polské spolupráce z Euroregionu Silesia, sedmý je v realizaci. Tři roky byla škola jednou ze 27 v partnerství projektu Tvořivé školy – vzdělávací středisko činnostního učení, v současnosti je partnerem v jiném projektu hrazeném z evropských fondů. V rámci zvyšování vzdělávání pedagogů může čerpat z ESF dalších 4,7 milionu korun. (bz)


Foto: Hlavní třída patřila čtvrtmaratonu. Podeváté se 28. října běžel Porubský čtvrtmaraton, pořádaný TJ Liga 100 a MK Seitl, za přispění městského obvodu Poruba. Závodníky čekalo 10 548 metrů na trase od rondelu po Hlavní třídě. V hlavní mužské kategorii zvítězil T. Bláha (Kroměříž), který trať uběhl za 32 min. 58 sek. Mezi ženami vyhrála H. Slavíková (Vítkovice) v čase 42:29. (vi)


Přijede elita světového ženského basketbalu

Sportovní fanoušci se v závěru září příštího roku mohou v Ostravě těšit na výkvět světového basketbalu. Spolu s Brnem a Karlovými Vary bude naše město hostit 10. mistrovství světa v basketbalu žen.

V ostravské ČEZ Aréně a zároveň v městské hale v Brně se odehrají zápasy dvou základních skupin a jedné osmifinálové skupiny. Dějištěm finálové fáze turnaje bude letos otevřená moderní KV Aréna v Karlových Varech. Pro někoho možná překvapivě mezi pořadatelskými městy nefiguruje Praha. Světová federace FIBA se ale záměrně vyhýbá halám s kapacitou nad deset tisíc diváků, což je bohužel případ pražské O2 Arény. Titul z minulého šampionátu přijede obhajovat Austrálie, chybět nebudou ani olympijské vítězky z USA, dále Rusko, Španělsko, Francie, Brazílie, Čína, Japonsko, Korea, celkem šestnáct zemí, včetně reprezentace Česka.
Tajenku, která družstva v základní fázi v Ostravě uvidíme, vyřeší už brzy losování mistrovství světa 2009, které se bude konat v úterý 24. listopadu v Karlových Varech. (vi)