Leden 2015

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Máme nejlepší ‚ekoweb‘

  2 Debata o centru v TV Polar

  3 Ptáme se náměstků primátora

  5 Investice do zdraví dětí

  7 Seriál o sociálních službách

8-9 Rozpočet města na rok 2015

10 Poklady z Hedvábné cesty

14 Městem sportu i nadále


 

Čekání na prvního Ostravana roku


Prvním novorozencem narozeným na Nový rok v ostravských porodnicích se 109 minut po půlnoci stal ve Fakultní nemocnici v Porubě Matyáš, který se narodil mamince z Hlučína. V Městské nemocnici Ostrava byl „nejrychlejší“ ve 3.28 hodin chlapeček Vít, kterého si šťastná maminka odvezla do Orlové. A tak prvním ostravským občánkem roku se stal v porodnici Fakultní nemocnice v Porubě v 9.52 hodin Šimon, druhorozený syn paní Kristýny Červeňákové z Přívozu.

Už čtyřiadvacet hodin po porodu přišel šťastné mamince poblahopřát a předat dárky statutárního města Ostravy náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělávání Zbyněk Pražák. (vi)

novoroční anketa

TOMÁŠ MACURA, primátor města Ostravy

Rozpočet? Je vyrovnaný a úspornější


● Pane primátore, co v roce 2015 řadíte mezi priority ve vámi řízených rezortech?

„V dohodě s koaličními partnery, tj. zástupci stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Radě města Ostravy, představíme do konce měsíce ledna naše společné programové cíle pro současné volební období.

Mezi mé hlavní priority, jako primátora města, jednoznačně patří transparentnost a hospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky. Plýtvání veřejnými penězi nejenom že omezuje zdroje pro rozvoj města, ale má silný demotivační účinek na všechny, kteří se snaží hospodařit a hrát fér. Naplnění tohoto úkolu je přitom během na dlouhou trať a zahrnuje prakticky celou výdajovou stránku rozpočtu města, neboť se samozřejmě zdaleka netýká jenom vlastního hospodaření magi­strátu, ale všech městských společností a organizací, problematiky výběrových řízení, investiční činnosti, sy­stému sdružených nákupů a podobně.

Uspořené prostředky zapojíme do zlepšení kvality života v Ostravě. Z hlediska působnosti mnou přímo řízených rezortů bych například rád zmínil záměr zvýšit bezpečnost ve městě. Velkým a dlouhodobým úkolem je podpora vzniku pracovních míst, a to jak cestou získávání nových investorů, tak vytvářením podmínek pro rozvoj místních podnikatelů.

Hodlám navázat širší dialog s občany o správě věcí města a zahájit práci na nové dlouhodobé strategii Ostravy. V neposlední řadě budu podporovat své rezortní náměstky při realizaci programových cílů v jimi spravovaných oblastech, ať již jde například o zlepšení kvality ovzduší, rozvoj kultury, sociálního bydlení včetně startovacích bytů pro mladé rodiny.“

● Jak hodnotíte rozpočet města Ostravy na rok 2015, který schválilo prosincové zastupitelstvo?

„Je třeba říci, že základ rozpočtu na rok 2015 byl z termínových a procedurálních důvodů připraven ještě předchozím vedením města a my jsme měli jen velmi omezený časový prostor nějakým zásadnějším způsobem měnit jeho parametry. Podzimní termín komunálních voleb se z tohoto hlediska jeví jako nešťastný. Čas, který byl k dispozici, jsme využili především k selektivnímu krácení výdajové stránky rozpočtu při současném promítnutí některých programových priorit, například zdvojnásobení příspěvku města do fondu na ozdravné pobyty dětí a obligatorně zvýšených výdajů.

Z uvedených důvodů, ač nejsem schváleným rozpočtem na rok 2015  přímo nadšen, považuji jej za přijatelný kompromis. A rozhodně také za lepší řešení, než by bylo hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria, které by nastalo, pokud by rozpočet na rok 2015  schválen nebyl. Souhrnně platí, že rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný a úspornější, než tomu bylo v předchozích letech. Celkové výdaje města v roce 2015 by měly činit 6 782 milionů Kč, což je o 560 milionů korun méně, než předpokládá platný rozpočet na rok 2014. Z toho výdaje na investice se předpokládají ve výši 1 327 milionů Kč, tj. o 236 milionů korun meziročně méně. V novém roce nepočítáme se zahajováním žádných nových masivních staveb a chceme se v prvé řadě zaměřit na kvalitní a hospodárné dokončení těch rozestavěných. Pozitivním vedlejším efektem této úsporné rozpočtové politiky bude snížení zadluženosti města o asi 400 milionů Kč, kdy předpokládaná výše dluhu v přepočtu na jednoho obyvatele ve výši necelých 11,5 tisíc Kč bude jedna z nejnižších mezi většími městy v rámci ČR.  Od samého počátku nového roku hodláme začít pracovat na přípravě rozpočtu pro rok 2016, který by měl přinést již významnější změny ve struktuře výdajů města. Rozpočtová zdrženlivost v roce 2015 bude pro realizaci tohoto záměru velmi dobrým předpokladem.“ 

Primátora Tomáše Macury se ptal Libor Vidlička

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Vážení čtenáři, v letošním roce chceme na stránkách Ostravské radnice dát širší prostor vám, čtenářům. Zajímají nás vaše dotazy, reakce, názory na aktuální události, problémy, které se týkají vašeho bezprostředního okolí, obvodu, města. Budeme rádi za každý ohlas, který v přiměřeném rozsahu zveřejníme zároveň s reakcí některého z členů vedení města, lidí z odborných útvarů magistrátu ap. Žádáme vás o věcnost a pokud možno i stručnost vašich dotazů a námětů. Redakce městských novin si vyhrazuje právo nereagovat na příspěvky vulgární, rasisticky zaměřené, urážející lidskou důstojnost jednotlivců, skupin, organizací, na politickou agitaci. Na vaše dopisy čekáme na adrese Ostravská radnice – redakce, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky na redakce@ostrava.cz.

Libor Vidlička, šéfredaktor


 

Strana 2

Na internetu poskytujeme komplexní informace o stavu životního prostředí

Vítězem se stal ostravský „ekoweb“


Ostrava byla v prosinci v pražském Karolinu vyhlášena vítězem soutěže Zelená informacím o nejlepší prezentaci údajů o životním prostředí na internetových stránkách měst. Třetí ročník se konal pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR. 

Proměna sekce Životní prostředí v sekci Město a občan na www.ostrava.cz v přehledný rozcestník ekologických témat, doplněný informacemi o stavu životního prostředí ve městě, pomohla k výraznému posunu z předloňského 21. místa. Ostravu katapultoval bodový bonus za titul Skokan roku dokonce na první příčku! V soutěži, které se zúčastnilo 271 měst ČR, byla hodnocena přehlednost a grafická úprava prezentace, uživatelská přístupnost, rozsah, kvalita a struktura informací, jejich grafická a formální úprava, aktuálnost obsahu.

„Vážíme si úspěchu v soutěži Zelená informacím. Určitě budeme hledat možnosti, jak se dále zlepšovat, abychom uspokojili požadavky občanů na maximální informovanost a otevřenost v problematice životního prostředí,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. (ph)

Ředitel pro nemocnici


Městská nemocnice Ostrava bude mít nového ředitele. Vzejde z výběrového řízení, které vyhlásilo město. Uchazeče vybere devítičlenná komise složená ze členů vedení města, pracovníků magistrátu a odborníků z oboru zdravotnictví do 27. ledna. Do čela nemocnice na Fifejdách byl od 1. 8. 2014 na půl roku jmenován bývalý zastupitel a lékař Tomáš Mrázek, který ve funkci nahradil Tomáše Nykela. Nový ředitel MN Ostrava má být znám na začátku února. (ič)

Posudek o stavu Textilie varuje


Rozsah prací, které bude třeba realizovat pro statické zajištění komplexu tří historických budov tvořících bývalý Módní dům Ostravica-Textilia, bude větší, než se předpokládalo.

Vyplývá to ze stavebního posudku, který identifikuje místa a konstrukce na objektech, která jsou potencionálně ohrožená zřícením, ztrátou stability anebo zásadním poškozením. Zároveň obsahuje přehled konkrétních opatření, která je nutné provést pro eliminaci nebezpečí. Stavební posudek, který nechalo zpracovat město, byl předán stavebnímu úřadu obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a majiteli objektu Nikosu Boborasovi.

„Materiál potvrdil opodstatněnost našich kroků. Technický stav objektů se od poslední kontroly významně zhoršil. Nehrozí sice bezprostřední zřícení budov, ale k úplné eliminaci nebezpečí dojde až po provedení daných opatření. Ta musí majitel zajistit neprodleně,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. (bk)

Ze zasedání zastupitelstva města

Město Ostrava má rozpočet na rok 2015 ve výši téměř 6 miliard 782 milionů korun (podrobnosti na stranách 8 a 9). Poplatek za svoz komunálního odpadu bude opět 498 korun na rok a osobu – stejný jako v uplynulých deseti letech (str. 4). Na svém druhém zasedání 17. prosince o těchto i dalších bodech rozhodli ostravští zastupitelé.

Pokračovat budou také všechny investice, které se rozběhly za předchozího vedení města. Zejména stavební akce, které měly být zcela realizovány v roce 2014, budou moci díky schválenému znění úpravy pokračovat letos. Definitivně by měly být dokončeny na jaře, nejpozději v létě 2015. Zastupitelům bylo k projednání předloženo celkem 116 návrhů. Tři byly staženy, všechny ostatní schválili, byť některé s úpravami.

Vzhledem k bohaté diskusi se zasedání protáhlo až do večerních hodin. Široce se například probíralo, zda má město přispět 50 procenty na vykoupení fotbalového hřiště v Krásném Poli nebo zda má poskytnout prostředky porubským zahrádkářům na odkoupení pozemku s moštárnou, na který jim končí předkupní právo. Debatovalo se o výhodnosti některých směn, prodejů či koupí pozemků.

Zastupitelé schválili složení 13členného statutového výboru a 7členného výboru pro udělování čestného občanství a cen města. Oba povede primátor Tomáš Macura, jejich členy budou zástupci všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu a zaměstnanci magi­strátu. Statutový výbor posílí pětice členů sboru starostů, z řad představitelů ostravských městských obvodů. Členové nejvyššího samosprávného orgánu města akceptovali rovněž navýšení odměn pro členy výborů zastupitelstva a komisí rady města, jehož cílem je motivovat k práci v těchto útvarech uznávané odborníky.

Během zasedání byly oficiálně představeny jednotlivé kluby politických stran a hnutí v zastupitelstvu. Povedou je zastupitelé David Pfleger (ANO 2011), Lumír Palyza (ČSSD), Lukáš Semerák (Ostravak), Josef Babka (KSČM), Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) a Martin Štěpánek (ODS).

Další podrobnosti z 2. zasedání ZMO najdete na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (bk)

Aktuálně

Městská jatka: Věž, nebo všechno?

Stav bývalých městských jatek v Porážkové ulici je terčem oprávěné kritiky občanů. To, co zbylo z areálu postaveného v roce 1881, především věž a okolní budovy z režného zdiva, měla podle smlouvy s městem v minulosti udržovat společnost Bauhaus, která před časem opustila nedaleké obchodní centrum. Nyní majitel jatek zpochybňuje zařazení zbytku stavby, kromě věže, mezi památkově chráněné. Ministerstvo kultury, které v roce 1994 prohlásilo za památku celý objekt, by mělo o celé věci rozhodnout ještě v lednu. (av)

Svoz stromků

Městská společnost OZO Ostrava zahájila svoz vánočních stromečků. Ostravané žijící na sídlištích je mohou ponechat vedle kontejnerů na směsný odpad. Pravidelný svoz potrvá až do konce ledna. Stromečky je možno odkládat také ve sběrných dvorech. Odstrojené vánoční stromky sveze OZO do své kompostárny v Ostravě-Hrušově. Zde jsou stromky drceny a vzniklá dřevní štěpka slouží jako důležitá přísada k ostatním rostlinným materiálům (tráva, listí...) při výrobě kompostu. (er)

Debatu o centru uvidíte v TV Polar

Na téma oživení centra Ostravy budou v regionální TV Polar na pozvání primátora Tomáše Macury diskutovat hlavní architekt města Cyril Vltavský, starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová, ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, architekt Josef Pleskot, Luboš Kočí z Multi Development a Andrej Harmečko z multižánrového centra Cooltour. Televize Polar pořad odvysílá v úterý 20. ledna v 18.05 h (repríza 21.05) a 21. ledna v 6.05, 9.05, 12.05 a 15.05 h. (av)

Zastupitelstvo v lednu

V pořadí třetí zasedání Zastu­pitelstva města Ostravy proběhne ve středu 28. ledna od 9 hodin v Nové radnici. Jednání, které je veřejné, mohou zájemci sledovat z galerie pro veřejnost. (r)


 

Strana 3

novoroční anketa

Na prahu roku jsme se ptali představitelů města

Co považujete v roce 2015 za důležité ve vámi řízených rezortech?

LUMÍR PALYZA, první náměstek primátora pro majetek, kulturu, sport a volnočasové aktivity.
„Prioritami v mnou řízených rezortech jsou: 1. zahájení optimalizace ekonomických procesů našich obchodních společností a příspěvkových organizací s cílem maximálně zefektivnit výdajovou stránku rozpočtů těchto organizací, 2. provedení inventury majetku města se zaměřením na nároky do rozpočtu statutárního města Ostravy, 3. dostavba městského stadionu ve Vítkovicích a haly pro atletiku, 4. rekonstrukce Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě.“

ZBYNĚK PRAŽÁK, náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělávání.
„Uvedu témata, která považuji za důležitá a kde cítím, že je třeba se jim nejen v tomto roce, ale i v letech následujících pečlivě věnovat. S vazbou na schválený ‚Komunitní plán sociálních služeb … na 2015–2018‘ chci stabilizovat financování sociální oblasti se zajištěním dostatečných prostředků nutných k naplňování cílů a potřeb pro poskytování kvalitních sociálních služeb pro naše občany. Je důležité pokračovat v humanizaci a transformaci pobytových sociálních služeb, chráněného bydlení a samostatného bydlení pro osoby ohrožené sociální exkluzí, zejména z důvodu věku či zdravotního stavu a rozšíření kapacity služeb pro seniory. Při naplňování programu ‚Sociální inkluze Ostrava!!!‘ zintenzivníme spolupráci s institucemi, které mohou pomoci po stránce profesní i se zajištěním finančních zdrojů, a se subjekty z oblasti zaměstnávání, vzdělávání a bydlení. Důležitá je stabilizace městské nemocnice jako moderního zdravotnického zařízení poskytujícího kvalitní služby. V návaznosti na schválený ‚Plán prevence kriminality … na 2015–2016‘ je třeba usilovat o bezpečí občanů realizací preventivních opatření s cílem snižování rizik. Pokládám za důležité zaměřit se na podporu prevence zneužívání drog, zejména dětmi a mladistvými a v sekundární a terciární sféře na aktivity v zařízeních s rezidenční péčí, včetně rozšiřování počtu terénních sociálních pracovníků. V neposlední řadě bych chtěl usilovat o zajištění dostatečné kapacity v základním i předškolním vzdělávání dětí s inkluzivním charakterem, zvýšit úroveň jazykové a tech­nické gramotnosti dětí a mládeže a podpořit vytvoření vzdělávacího centra s akreditací MŠMT pro celoživotní vzdělávání pedagogů.“

RADIM BABINEC, náměstek primátora pro veřejné zakázky, externí financování, kapitálové účasti a sdružené nákupy.
„V rámci řízených rezortů, resp. v rámci portfolia činností, které mi byly svěřeny, tedy veřejných zakázek, externího financování, sdružených nákupů a kapitálové účasti, obecně považuji za priority zvýšení transparentnosti a efektivity při nakládání s veřejnými prostředky. V oblasti veřejných zakázek je již například připravena změna interních pravidel, která mj. rozšíří počet oslovovaných firem v rámci vypisovaných zakázek, ale i další drobné změny, které ještě zvýší transparentnost těchto činností. V rámci externího financování je jednoznačnou prioritou efektivní čerpání externích prostředků. Velice intenzivně budu rovněž působit v oblasti kapitálových účastí ve vztahu k hospodaření městských společností a zaměříme se rovněž na možnost omezení počtu městských společností formou jejich postupného slučování tam, kde to dá smysl a přinese úspory. V oblasti sdružených nákupů bychom rádi zefektivnili nastavení celého systému. V roce 2015 nás tedy čeká tvrdá práce, jejímž výsledkem bude lepší a efektivnější nakládání s veřejnými prostředky.“

KATEŘINA ŠEBESTOVÁ, náměstkyně primátora pro životní prostředí, IT služby a outsourcing a živnostenský úřad.
 „Zlepšení životního prostředí v Ostravě souvisí s činností každého z nás. Pro ty, kteří topí tuhými palivy v rodinných domech, připravujeme na rok 2015 spolu s Ministerstvem životního prostředí nový pilotní program pro modernizaci topenišť, který bude mít přímý dopad na zlepšení ovzduší v obytných zónách. Dále se chci zaměřit na čistotu hlavních ulic, veřejných prostranství a pěších zón. Závažným problémem je sanace lagun Ostramo. Město má jen malou možnost proces přímo ovlivnit, ale myslím si, že podmínkou rychlého a efektivního řešení je především spolupráce s ministerstvy životního prostředí a financí, zprostředkovaně pro místní rozvoj. Chci vyvíjet značný tlak na vládu, aby bylo odstranění starých ekologických zátěží v Ostravě vyřešeno co nejdříve. Co se týče odboru IT a outsourcingu, je důležité řešit věci s měřitelnými výsledky. Investice do IT musí mít racionální a každému srozumitelné jádro. Každá investice do infrastruktury IT musí mít buď smysl v produktivitě úředníků nebo dopad na zlepšení služeb občanům. Každý projekt v IT musí být podpořen srozumitelnou vysvětlující kampaní tak, aby ho mohly používat všechny věkové skupiny občanů, včetně starších. Další prioritou je nastavení pravidel pro každoroční revizi smluv poskytujících software a IT podporu. Prvním požadavkem je realizace kon­trolního auditu v odboru IT a v městské společnosti OVA!!!CLOUD. Chtěla bych pochválit živnostenský úřad, vedoucího odboru a jeho podřízené, za každodenní práci. Oceňuji jejich vstřícnost a otevřenost vůči občanům. Úřad by mohl pomoci lidem také tím, že bude vyvíjet aktivity k potlačení negativních dopadů podnikajících subjektů na komfort a bezpečnost v obytných zónách. Např. tzv. večerky, sběrny nebo herny uprostřed sídlišť.“

KAMIL BEDNÁŘ, náměstek primátora pro investice, útvar hlavního architekta a stavební řád.
„Mezi hlavní úkoly města v roce 2015, přes nedostatek financí, patří rozvoj investic. Zvýšíme důraz na kvalitnější a pečlivější zpracování projektových dokumentací, jejichž kvalita se v poslední době snížila, na odbornou úroveň, pečlivost a přesnost při výkonu nasmlouvaných technických dozorů na stavbách v investičním rozpočtu magistrátu. Zaměříme se na akce v realizaci a s čerpáním evropských dotací. Ve schváleném kapitálovém rozpočtu města se jedná např. o dokončení II. etapy rekonstrukce městského stadionu, stavbu atletické haly, rozšíření vědecko-technologického parku, rozvoj cyklostezek, stavby a rekonstrukce kanalizací a vodovodů, veřejného osvětlení apod. V oblasti sociálních věcí půjde zejména o rekonstrukce v domovech pro seniory. Jednou z největších investic je přístavba DpS Iris.
Ostrava má od května 2014 nový územní plán. Reagovala tak na novelu stavebního zákona, která jeho pořízení nebo úpravu původního dokumentu vyžaduje. Na příkladu jiných měst je patrné, že nejde o samozřejmost. Řada z nich se s tím zatím nevyrovnala. Nový územní plán se již zapojuje do života města Ostravy. I on je konfrontován s každodenní realitou, nakolik reaguje na požadavky rozvoje města a potřeby jeho obyvatel. Již nyní se prokazuje, že umí daleko lépe regulovat novou zástavbu města než jeho předchůdce. V praxi pomohl zabránit stavbám, které by měly negativní dopad na kvalitu rodinného bydlení apod. Předpokládám, že budeme hledat další možnosti, jak oživit atraktivitu města, uchránit jeho urbanistické a architektonické hodnoty. Samostatně se budeme věnovat problematice centra města, jehož stav nás nenechává v klidu. Řešení se může promítnout do řady oblastí. Mám na mysli investice města, pobídky investorům, mobiliář, oblast kultury, památkovou péči apod.“

IVO HAŘOVSKÝ, náměstek primátora pro dopravu a dopravně správní činnosti.
„Ze staveb, které ovlivní dopravu v Ostravě, musím jmenovat přestupní terminál Hranečník včetně prodloužení trolejbusové tratě od Sýkorova mostu na Hranečník, realizaci terminálu Dubina, Interspar a dokončení terminálu Hulváky, I. etapa, v srpnu 2015. Budeme sledovat vývoj stavby ŘSD Prodloužená Rudná, která má vliv na provoz na komunikacích v Porubě. Problémem se stane omezení, popř. zastavení dopravy na mostech na silnici I/56 Místecká, navádějících dopravu na D1. Částečné omezení individuální a hromadné dopravy od dubna do konce roku 2015 přinese I. etapa rekonstrukce inženýrských sítí, tramvajové trati a komunikací na Nádražní ulici, v úseku 30. dubna – Stodolní. Z dopravních staveb se zmíním o výstavbě rondelu na křížení Michálkovické, Hladnovské a Keltičkovy ve Slezské Ostravě ve II. pololetí, rekonstrukcích točny autobusů v ul. Klášter­ského ve Výškovicích, tramvajových zastávek Prostorná v Mariánských Horách, u kina Luna v Zábřehu, u ČEZ Arény atd. Řidiče a vlastníky motorových vozidel bych rád upozornil, že ve 2. polovině roku začne měření rychlosti v obou směrech v Klimkovickém tunelu. Také vstoupí v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která ovlivní vyřizování tzv. polopřevodů vozidel a vozidel dočasně vyřazených. Na základě informací z Dopravního podniku a od zástupců imobilních osob chystáme opatření, která by měla přispět ke zlepšení bezpečnosti a komfortu přepravy těchto cestujících v MHD.“

Připravil Libor Vidlička


 

Strana 4

aktuálně

Částku 498 korun na osobu je třeba zaplatit do 30. června 2015. Složenka ani letos nepřijde

Poplatky za odpad se (opět) nezvyšují!


Je to určitě pozitivní zpráva. Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude město zvyšovat ani v roce 2015. Na návrh rady o tom rozhodlo 17. prosince Zastupitelstvo města Ostravy. Stejně jako tomu bylo v posledních deseti letech tak každý občan města zaplatí „za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ částku 498 korun.

Poplatek musí uhradit bez výzvy, to znamená bez obdržení složenky, nejpozději do 30. června 2015. Platit lze prostřednictvím SIPO, bankovním převodem, poštovní složenkou nebo v pokladně ostravského magistrátu. Údaje k platbě lze zjistit na internetových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Nejčastěji hledáte, odkaz Platba za komunální odpad. Okruh osob osvobozených od placení poplatku byl pro letošní rok rozšířen o svěřence domovů se zvláštním režimem a chráněných bydlení. Ostatní, kteří neuhradí poplatek včas nebo ve správné výši, riskují zvýšení nezaplacené části až na trojnásobek. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě vlastník nebo správce objektu.

Stojí za zmínku, že udržení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na stejné úrovni je mezi jinými zásluhou dobré práce městského podniku na odvoz a zpracování odpadů OZO, ale také přístupu občanů města k problematice třídění odpadů. Sazba poplatku za odpad je totiž tvořena fixní částkou 248 Kč za osobu a kalendářní rok a částkou 250 Kč stanovenou na základě skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Ty v posledních letech klesají. Za rok 2013 činily celkem 151 739 712 Kč, což při počtu 293 617 poplatníků představuje částku 516,80 Kč na osobu. Za rok 2012 byly tyto náklady vyčísleny na 156 716 316 Kč, co při počtu 294 988 obyvatel činilo 531,26 Kč na poplatníka. (bk)

Na počest dárců krve


Z okruhu dárců, kteří docházejí darovat krev do porubského Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, dosáhlo za loňský rok na Zlatou medaili MUDr. Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů celkem 290 osob.

Padesátičlenná skupina dárců převzala ocenění na slavnostním shromáždění 8. prosince v obřadní síni Nové radnice. Medaile jim předali náměstek primátora Radim Babinec a předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava Milada Němčíková. Přítomni byli zástupci krevního centra, zdravotních pojišťoven, rodinní příslušníci a další hosté. (bk) 

Magistrát města Ostravy

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, telefonní ústředna: 599 444 444, e-mail: info@ostrava.cz
Kontaktní centrum magistrátu
Tel. čísla: 599 499 311, 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif partnerské linky Bluetone)
●   informace o úředních hodinách, dokladech, formulářích, zákonných lhůtách.
●   objednání termínu návštěvy na pracoviště magistrátu a úřadů městských  obvodů.
●   informace o využívání elektronického Informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO.
V pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin budete spojeni s operátory call centra, mimo úřední hodiny lze využít automatického podávání informací.
Call centrum zajišťuje poskytování informací v agendách:
občanských průkazů, cestovních dokladů, státního občanství, řidičských průkazů, evidence silničních vozidel, komunálního odpadu (poplatky a svoz), živnostenského úřadu, sociálních věcí a zdravotnictví, ověřování podpisů a listin, parkovacích karet, poskytování kontaktních údajů na pracoviště úřadu města.
www.ostrava.cz

doprava ve městě

Integrovaný dopravní systém ODIS se rozšířil o dalších pět linek

S měsíčníkem autobusy ČSAD


Rozšiřování integrovaného dopravního systému ODIS na území kraje se chýlí ke konci. Zatímco pro Havířovsko bude dokončení integrace spojeno se zahájením provozu terminálu Hranečník, od 1. ledna 2015 mohou cestující s dlouhodobými časovými jízdenkami pro ostravskou městskou hromadnou dopravu (ODIS) využívat na území města Ostravy linek provozovaných především ČSAD Frýdek-Místek.

Do ODIS bylo nově zařazeno 5 autobusových linek: (351) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina (Morávka), (353) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina (Frýdek-Místek), (354)  Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina (Frýdek-Místek), (360) Ostrava-Kunčice – NH jižní brána – Hrabová, Beta (Kozlovice), (361) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina (Kozlovice). Nadále je možné cestovat linkou (352) Ostrava-Kunčice, NH jižní brána – Hrabová staviva (Morávka) v rámci ODIS v úseku Ostrava – Řepiště.

Na rozdíl od vozidel DPO se do uvedených autobusů nastupuje pouze předními dveřmi. Cestující řidiči oznámí cílovou zastávku a předloží papírovou dlouhodobou jízdenku ODIS s příslušnou ostravskou tarifní zónou (průkazku s platným kuponem) nebo ODISku s nahraným platným kuponem (doporučujeme s sebou mít doklad o zakoupení kuponu).     

Aleš Stejskal, koordinátor ODIS

Informace a kontakty:
Infolinka: 597 608 508
SMS info: 773 605 066
e-mail: info@kodis.cz
http:/www.kodis.cz

Zahřála i polévka


Na Masarykově náměstí voněla 18. prosince vánoční polévka. Bezdomovcům, chudým nebo i těm, kteří se tu jen tak zastavili, ji rozlévali aktivisté Armády spásy a zástupci města. „Je před Vánocemi a Vánoce jsou svátky, kdy se lidé mají rozdávat,“ usmíval se náměstek primátora pro sociální záležitosti Zbyněk Pražák, jemuž dělal parťáka člen městského zastupitelstva, a jeho předchůdce ve funkci, Martin Štěpánek. Kapustnice, jíž v kuchyni Armády spásy navařili hned tři dvacetilitrové barely, chutnala skvěle a stejně tak lahodila i přátelská slova, jimiž nalévající častovali hladové. Vždyť pomáhat je lidské a člověk se srdcem na správném místě z toho má i pěkný pocit. (bk)


 

Strana 5

Zápis prvňáčků


Ve zhruba sedmdesáti základních školách města se od 15. do 28. ledna uskuteční zápisy dětí do 1. ročníků. Předcházejí jim dny otevřených dveří, během kterých si rodiče s dětmi mohou prohlédnout prostory školy, zúčastnit se ukázkové vyučovací hodiny a získat informace o školním vzdělávacím programu. Termíny zápisů najdete na www.ostrava.cz v sekci Úřad a dále magistrát-odbory-odbor soc. věcí, zdravotnictví a vzdělanosti-odd. vzdělanosti-konkrétní informace. Rodiče, nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. K zápisu přijďte s dítětem.

Žáci škol si pro své budoucí kolegy připravili překvapení v podobě dárků i doprovodného programu. Školy se postupně mění v moderní a přívětivá vzdělávací i volnočasová centra, za významné pomoci města a zřizovatelů se jim daří realizovat projekty spolufinancované EU. Výuku cizích jazyků ve školách podporuje Ostrava již šest let formou Dotačního programu na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. (ms)

Přijďte se podívat!

GYMNÁZIUM. Biskupské gymnázium v ul. Karla Pokorného v Porubě zve na den otevřených dveří 13. ledna od 9 hodin. Zájemci si prohlédnou školu a dovědí se mnohé o studiu.

UNIVERZITA. Filozofická fakulta Ostravské univerzity zve zájemce o studium na den otevřených dveří. Uskuteční se 16. a 17. ledna na fakultě v Reální ulici v centru Ostravy, v sobotu od 13 do 18 hod., v neděli od 9.30 do 12 hod.

Školství

Univerzita s novým rektorem


Ostravská univerzita zvolila nového rektora. Stal se jím dosavadní prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů profesor Jan Lata. Své funkce se ujme 1. března. „Ostravská univerzita musí pokračovat v rozvoji vědecké činnosti. Od biofyziky, přes matematiku až po sociologii. Podstatný bude zejména biomedicínský výzkum. Profesor Lata je dostatečnou zárukou, že vědecké projekty na univerzitě pokračovat budou,“ uvedl dosavadní rektor Jiří Močkoř. Ten spojil s Ostravskou univerzitou posledních osm let své akademické kariéry, post rektora zastával již ve dvou po sobě následujících obdobích v devadesátých letech.

Během končícího funkčního období současného rektora se Ostravské univerzitě podařilo posílit pozici mezi vysokými školami ČR, modernizovat zázemí pro výuku i výzkum a především vybudovat lékařskou fakultu, o kterou univerzita usilovala 50 let. V současné době studuje na Ostravské univerzitě téměř 10 tisíc studentů. (d)

Dětský fond je bohatší


Téměř osmnáct set dětí z 33 ostravských škol vyjede do 30. dubna na ozdravný pobyt díky vyššímu vkladu do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Záměr schválila rada i zastupitelé.

„Fond bude letos disponovat vyšším rozpočtem. Příspěvek města se pro období od listopadu 2014 do konce dubna 2015 zvýší z původních 7,5 milionu na 15 milionů korun. Pobyty dětí v přírodě odsouhlasilo zastupitelstvo v květnu 2010, přispívá do něj hlavně Ostrava a také velcí průmysloví znečišťovatelé,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dalším zdrojem příjmů fondu jsou prostředky, které nebyly příjemci dotací využity v minulém období, případně zdroje získané od jiných subjektů. Minimální doba ozdravného pobytu je 14 dnů, maximální výše podpory na žáka je 4500 korun. Dotace se vztahuje na děti ostravských mateřských a základních škol a žáky víceletých gymnázií do 15 let. Nejoblíbenějším cílem ozdravných pobytů zůstávají Vsetínské Beskydy a Jeseníky. Na ozdravné pobyty, kterých se dosud zúčastnilo 9127 dětí ze 115 škol, bylo rozděleno více než 38,7 milionu korun. (ph)

Předvánoční čas  na „Lukášce“


Vánoční jarmarky se staly tradicí mnoha škol. Jedná se o jednu z možností, jak se setkat v méně obvyklé formě s prostředím školy, se žáky, rodiči, učiteli i se širokou veřejností. Dne 14. prosince 2014 se jarmark konal na Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce. Již při vstupu návštěvníci „nasáli“ vánoční atmosféru, ať již ve formě všude znějících koled, nebo živého betlému žáků první třídy. Ve stáncích v průchodu mohli zakoupit nepřeberné množství zdařilých výrobků a pochutin vytvořených dětmi. Ač se jednalo o vánoční jarmark, byl zde i určitý prvek vzdělávání, protože si výrobky žáci prodávali sami a posilovali tak svou finanční gramotnost, což je jednou z priorit současného školství. Na akci zavítal i ostravský zastupitel Jan Veřmiřovský, který diskutoval s vedením školy o prioritách a vizích v následujících letech. Akce byla vydařená a lze předpokládat, že bude pokračovat i v dalších letech.(k)

Navrhněte nejlepší pedagogy do 16. ledna


Město Ostrava vyzývá městské obvody, ředitele mateřských, základních a základních uměleckých škol, školských zařízení, pedagogické kolektivy i školské rady k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2015. Formuláře a podrobné informace jsou na www.ostrava.cz/magistrat/odborymagistratu – odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. Tamtéž jsou uvedena kritéria pro podání a kategorie ocenění. Termín odevzdání: 16. 1. 2015.(ms)

my a evropa

Šestnáctileté Océane Diarrové se v Ostravě natolik líbilo, že by k nám ráda přijela i v létě

Na radnici zněla zpěvná francouzština


Skupinu deseti studentů střední hotelové školy Lycée des Métiers Théodore Monod v Antony, šedesátitisícovém předměstí Paříže, přijal 11. prosince náměstek primátora Zbyněk Pražák. Provedl ji reprezentačními místnostmi Nové radnice a vyjel s nimi na radniční věž, aby jim z vyhlídkové terasy ve výšce 73 metrů ukázal, jak je Ostrava i v těchto zimních dnech přívětivá a kolik je na jejím území zeleně.

Setkání na radnici se konalo na závěr čtyřtýdenní stáže, kterou pro své dlouhodobé francouzské partnery zorganizovala v rámci programu celoživotního vzdělávání Erasmus+ Střední škola společného stravování v Krakovské ulici v Hrabůvce. Praxe v ostravských hotelích a restauracích umožnila hostům získat nové zkušenosti, ale také poznat nová jídla. Šestnáctileté Océane Diarrové z Paříže například zachutnal guláš s tím „zvláštním chlebem“, jímž mínila knedlíky. Líbilo se jí také město a zejména jeho industriální památky, které však pro nedostatek času neměla možnost navštívit. Přání prohlédnout si je se jí možná splní o prázdninách.

„Pokud se mi podaří najít v Ostravě práci, přijedu k vám v létě. Je to takový můj malý projekt,“ svěřila se Océane Diarrová.  (bk)


 

Strana 6

aktivní senioři

Projekt Stop kriminalitě dokládá, že se umíme bránit agresivitě

Nebezpečí lze předcházet


V prostorách magistrátu byl 12. prosince zakončen projekt Městské policie Ostrava s názvem Stop kriminalitě na seniorech. Strážníci spolu se seniory rekapitulovali celoroční spolupráci, zhlédli krátkou prezentaci a připomněli si společné zážitky.

Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení Porubských trubačů ze základní a umělecké školy v Ostravě-Porubě a dětí z MŠ v Ostravě-Heřmanicích. Účastníci projektu obdrželi pamětní absolventské listy, které jim spolu s drobnými dárky předali náměstek primátora Zbyněk Pražák a ředitel městské policie Zdeněk Harazim.

Projekt byl financován z rozpočtu města Ostravy. Cílovou skupinou byli senioři, u nichž strážníci přiměřenou formou posilovali právní vědomí, učili je bezpečnému chování při mimořádných událostech a v situacích, kdy jsou sami ohroženi nebo jsou svědky trestné činnosti či jiných negativních jevů. Jednalo se o 40 členů Klubu seniorů – svazu Maďarů žijících v českých zemích, základní organizace z Moravské Ostravy a Přívozu.

Program volně navazoval na cyklus besed. Zahrnoval výlety, exkurze, přednášky i zábavu. Senioři např. absolvovali exkurzi ve společnosti OZO, prohlédli si Malý svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice, navštívili Landek Park v Petřkovicích, zúčastnili se pobytu v rekreačním středisku Vítkovice Steel na Horní Bečvě. Projekt by měl po schválení pokračovat i v  roce 2015, zapojit by se měli tentokrát senioři z Poruby. (z)

Zvládli kurz sebeobrany, střeleckou přípravu i základy kriminalistiky

Noví strážníci složili slavnostní slib


Věřím, že budete platnými členy nejlepší městské policie v této zemi. K novým městským strážníkům, kteří složili 4. prosince na městské radnici slavnostní slib, to řekl primátor Tomáš Macura. Jak uvedl, otázka bezpečnosti občanů je pro vedení města jednou z hlavních priorit. „Akcentujeme ji a má naši jednoznačnou podporu,“ zdůraznil Tomáš Macura.

Řady Městské policie Ostrava posílilo na základě slibu 16 nových strážníků, kteří úspěšně ukončili tříměsíční rekvalifikační kurz. V jeho průběhu si osvojili potřebné znalosti právních norem potřebných pro výkon povolání strážníka a seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Součástí kurzu byly hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základy kriminalistiky, poskytování první pomoci a základy psychologie. V rámci vzdělávání se nováčci zapojili i do přímého výkonu služby ve dvojici se zkušeným strážníkem. Kurz ovládli muži, mezi absolventy byla pouze jedna žena.

Ke zvládnutí nástrah a úskalí náročného studia a výcviku poblahopřál nováčkům ředitel městské policie Zdeněk Harazim. „Nejdůležitější je, abyste tu práci dělali srdíčkem, ke spokojenosti všech občanů,“ radil svým novým podřízeným. „Ať jste pro obyvatele města přínosem,“ přál jim. Na veřejný pořádek v Ostravě nyní dohlíží 648 strážníků.  (bk)

Stalo se

KDYŽ NAPADNE SNÍH. Sněhová nadílka může způsobit problémy. Občané by měli vědět, že Hasičský záchranný sbor sníh ze střech preventivně neodklízí – profesionální hasiči zasahují pouze v případech, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. Je odpovědností majitelů objektů, aby si na odstranění sněhu a námrazy objednali specializovanou firmu nebo se obrátili na technické služby. Odpovědnost nesou zejména vlastníci nebo provozovatelé objektů, kde se obvykle zdržuje větší množství lidí (centra měst s obchody, školy, nemocnice apod.). Firmy, které pomáhají při zimních kalamitách, najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru MSK www.hzscr.cz/clanek/otevreny-seznam-firem-na-shazovani-snehu-a-ledu-2014-2015.aspx.

„PUTOVNÍ“ KREDITKA. Strážníci byli upozorněni, že v prodejně v Přívoze podezřelý muž nakupuje opakovaně za částky do 500 Kč drahý alkohol, za který platí bezkontaktní platební kartou. Mladíka (18 let) zastihli u pokladny. Právě se chystal zaplatit další nákup. Znervózněl, přepočítal se a pokladní po něm chtěla zadat PIN, který samozřejmě neznal. Strážníkům tvrdil, že mu kartu půjčil kamarád, který je v nedaleké herně. Ani další stejně starý výtečník od herního automatu se k vlastnictví neznal. Prý kartu i jemu půjčil kamarád. Jak vyšlo najevo, na zřejmě odcizenou kartu vesele nakupovali oba mladíci. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR.

bezpečnější Ostrava

Nenechte se napálit!


Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů, uskuteční se 28. ledna od 16 hodin v budově městské policie v ulici Hlubinské, na téma „Nenechme se napálit aneb Výhodné nabídky“.

Přednášející účastníkům kurzu přiblíží, jak se vyhnout zdánlivě výhodným nabídkám úvěrových produktů a smluv a nepodléhat podvodným věřitelům, jak se orientovat ve smlouvách a jak na úvěrové smlouvy a půjčky nahlíží nový Občanský zákoník. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a připraven bude také dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Je vhodné přinést si sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany) a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz.(p)


 

Strana 7

životní jubileum

Tankistovi k devadesátinám


Významné životní jubileum 90 let oslavil na Nový rok generálmajor Mikuláš Končický, legendární tankista, který na jaře roku 1945 osvobozoval město Ostravu. Při této příležitosti válečného veterána a občana Ostravy přijali 7. ledna primátor Tomáš Macura a  eho náměstci Lumír Palyza a Zbyněk Pražák. Předali mu dar města, popřáli hodně zdraví a štěstí do dalších let. Přijetí se zúčastnili představitelé kraje, armády a další osobnosti. 

Velitel tanku T-34 Mikuláš Končický takto vzpomíná na osvobozování Ostravy: „Po několika deštivých dnech se 30. dubna konečně objevilo sluníčko. Dostali jsme rozkaz se od Klimkovic přesunout do Zábřehu ke Korýtku, kde byl brod přes řeku Odru. Celkem bez problémů, i když na některých místech voda dosahovala o půl metru výš, než dovolovaly předpisy. Najeli jsme do úvozu dnešní Polanecké spojky a probojovali se k Horní ulici. Už bez většího odporu Němců jsme projeli Vítkovicemi, kolem náměstí Republiky a Karoliny do centra. U divadla nás vítali nadšení Ostraváci.“

Velitel se hned po velké vojenské přehlídce 17. května 1945 na pražské Národní třídě do Ostravy vrátil. Okouzlila ho dívka Zdeňka, se kterou se oženil. Pro Mikuláše Končického se moravskoslezská metropole, kterou osvobozoval, stala novým domovem. (vi)

GENERÁLMAJOR ING. MIKULÁŠ KONČICKÝ se narodil 1. 1. 1925 v Trostjanci u Dubna na území tehdejšího Polska (dnes Ukrajina) českému otci a ukrajinské matce. Vyrůstal v oblasti obývané početnou menšinou Volyňských Čechů. V září 1939, po vpádu Německa do Polska a uzavření paktu Ribbentrop–Molotov, se rodina Končických ocitla na čas v sovětském státě, po Hitlerově útoku na Rusko v červnu 1941 pak na Němci okupovaném území. Obrat ve vývoji Velké vlastenecké války umožnil 19letému Končickému vstoupit do 1. čs. tankové brigády v SSSR. V roce 1944 se zúčastnil bojů na Dukle a u Jasla, na jaře 1945 byl velitelem tanku v Ostravsko-opavské operaci. Po srpnu 1968 byl pro své politické názory z armády propuštěn. Pracoval v Pozemních stavbách Ostrava. Generálmajor Končický je předsedou MěV Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské Ostrava 1, je nositelem Řádu Bílého lva, Čs. a polského válečného kříže, medaile Za vítězství nad Německem a dalších vyznamenání. V roce 2008 mu bylo uděleno čestné občanství města Ostravy.  

Pro lidi, kteří ztrácejí paměť


Lidé s poruchami paměti, kteří potřebují nepřetržitou pomoc, najdou nový přístav v domově se zvláštním režimem v Rolnické ulici v Nové Vsi. Domov se 12 místy v jedno- a dvojlůžkových pokojích vznikne přestavbou stávajícího objektu Slezské diakonie, která bude zařízení provozovat. Otevřen by měl být v dubnu 2016. Více než 25 milionů korun na přestavbu diakonie získala ze švýcarsko-českého fondu spolupráce. Na provoz nového zařízení bude přispívat město.

„Služba se zvláštním režimem nabídne uživatelům domov, péči a laskavost, odbornost a důstojné místo pro život,“ uvedla mluvčí diakonie Lenka Waszutová s tím, že cílem je vytvořit zařízení rodinného typu, které nemocným alespoň částečně nahradí domácí prostředí.

Slezská diakonie už nyní nabízí v objektu několik sociálních služeb. Jednou z nich je středisko Siloe Ostrava, které poskytuje péči a podporu osobám s poruchami paměti a které je jediným kontaktním místem České alzheimerovské společnosti na území Moravskoslezského kraje.(bk)

Hledáte práci?


Udělejte si představu o pracovních příležitostech i rekvalifikačních kurzech! To vše nabízí burza práce, která se uskuteční 5. února od 9 do 16 hodin v Domě techniky na náměstí v Mariánských Horách. Poradenská centra tu nabídnou řadu cenných informací. Vstup zdarma. (r)

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (1)

Pomohou v těžkých životních situacích


Po seriálu článků, které v Ostravské radnici informovaly o sociálních službách pro seniory, vás v dalších dílech seznámíme s rolí sociálních pracovníků, kteří na Magistrátu města Ostravy a úřadech městských obvodů zajišťují činnosti v rámci sociální práce.

Sociální pracovníci poskytují komplexní sociální poradenství, které je bezplatné a má pomoci občanům při řešení různých životních situací. Je zaměřeno na všechny, kteří potřebují získat informace, pomoc a podporu k jejich řešení – jednotlivce, rodiny, osoby s nízkými příjmy, se zdravotním postižením, bez přístřeší, seniory, pečující osoby apod.

Co sociální pracovníci občanům nabízejí?

● pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb nebo při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),

● poradenství v návaznosti na dávkové systémy (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi či pro osoby se zdravotním postižením),

● poradenství spojené s výkonem funkce opatrovníka a řešení situace osob omezených ve svéprávnosti,

● pomoc s překonáváním problémů s hledáním či udržením zaměstnání (např. při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání),

● asistenci při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. jak komunikovat při jednání, vyplnit žádost o různé typy dávek, hospodařit s finančními prostředky),

● pomoc při řešení finančních problémů (např. sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zprostředkování kontaktu s exekutory),

● kontakty a zprostředkování jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),

● pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení.

Sociální práci na území města zajišťuje 86 kvalifikovaných sociálních pracovníků. Jejich cílem je občanům poskytnout takovou pomoc a podporu, aby získali návod a kompetenci, jak situaci v případě jejího opakování samostatně řešit. Sociální pracovníci se nezaměřují pouze na již vzniklé nepříznivé sociální situace, ale působí rovněž preventivně (např. v oblasti bytové problematiky).

Kde mohou občané svou situaci řešit?

Občané se mohou na sociální pracovníky obracet přímo na úřadech městských obvodů podle jejich trvalého pobytu. Bydlí-li v přidružených obcích města Ostravy (Klimkovice, Šenov, Vratimov, Čavisov, Horní a Dolní Lhota, Olbramice, Stará Ves n. O., Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice), mohou se obrátit na Magistrát města Ostravy. Rovněž mohou požádat o návštěvu sociálního pracovníka ve své domácnosti nebo v jiném přirozeném prostředí. Kontakty na jednotlivé úřady lze nalézt na webových stránkách www.ostrava.cz.

Aktuálně poskytují sociální pracovníci poradenství v návaznosti na změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, které nastaly od ledna 2015. Jde např. o informace týkající se stanovování okruhu společně posuzovaných osob, posuzování nároku na doplatek na bydlení či hledání přiměřeného a standardního bydlení.

Odbor sociálních věcí magistrátu

(V dalším dílu o sociálním kurátorovi, který je specializovaným sociál­ním pracovníkem a věnuje se konkrétní cílové skupině.)


 

Strany 8-9

Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2015

Struktura zdrojů           v tis. Kč

Daňové příjmy                            5 837 291
Nedaňové příjmy                          435 454
Kapitálové příjmy                         204 810
Přijaté dotace                              141 033
Příjmy celkem                        6 618 588
Financování celkem                  162 980
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky jistin, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2014 ve výši 554 480 tis. korun)
Celkem                                   6 781 568

Struktura výdajů          v tis. Kč

Běžné výdaje                            5 454 568
Kapitálové výdaje                     1 327 000
Celkem                                   6 781 568

Struktura běžných výdajů podle skupin                    v tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství                                                            15 150
● útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům                       12 275
● zabezpečení rekreačních funkcí v příměst. lesích, správa v les. hosp.       2 855

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství                                      1 315 103
● opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy                135 547
● monitorování lokalit, centrální registr komunikací, aktualizace pasportu, studie
                                                                                                                   29 215
● provoz městské hromadné dopravy  ´                                               1 047 055
● opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek           24 000
● prezentace, propagace města, studie, informace, analýzy,projekty, soutěže  
                                                                                                                   26 156
● dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s.                                              9 500
● dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o                            11 323

Služby pro obyvatelstvo                                                                      1 518 233
● oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a příspěvků
střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia                                    55 737
● kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy, příspěv. organizace         443 163
● tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v obl. sportu, granty včetně
rozdělení výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů a Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší                                                                    349 116
● zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček                                       106 934
● bytové hospodářství                                                                                  13 989
● opravy, údržba veřej. osvětlení a kolektorů vč. spotřeby el. energie       108 580
● komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice                           144 490
● výdaje za sběr, svoz a zneškodňování komunál. odpadů                        197 612
● zachování a obnova kulturních památek                                                    18 311
● ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta                           4 748
● neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava                                                           36 293
● péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                          38 081

Sociální věci a politika zaměstnanosti                                                    362 335
● oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon pěstounské péče,
komunitní plánování, osobní asistence, pečovatelská služba, kontaktní centra,
sociální prevence, projekt „Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava“)              32 962
● účelové dotace nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče
a handicapu včetně víceletých grantů                                                        103 172
● domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem, centrum pro zdravotně postižené,
Komunitní centrum – Duhový dům                                                              215 209

Bezpečnost státu a právní ochrana                                                        422 169
● Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH                        28 239
● Městská policie Ostrava                                                                          376 289
● zákonná rezerva na krizové stavy                                                              4 750
● poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém                           10 700

Všeobecná veřejná správa a služby                                                   1 847 689
● činnost místní správy                                                                              616 824
● zastupitelstva obcí                                                                                   26 073
● výdaje z finanč. operací a pojištění (splátky úroků z úvěrů a směnek, úhrada
kuponů za komunální dluhopisy, správa portfolia, pojištění)                      73 440
● archivní činnost                                                                                        11 727
● účelové, neúčelové dotace, dotace na investice městským obvodům    828 236
● úhrada DPH                                                                                              35 000
● rozpočtová rezerva                                                                                  90 250
● rezerva pro městské obvody (rozdělení prostředků z loterií a výherních přístrojů)
                                                                                                                   85 800
● účelová rezerva na programové cíle                                                        48 576

Celkem (po vyloučení převodů mezi fondy ve výši 26 111 tis. Kč)        5 454 568

Struktura kapitálových výdajů podle skupin            v tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství                                                                      0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství                                          833 296
● rekonstrukce místních komunikací a křižovatek (např. propojení ulic Pavlovova, Plzeňská, Prodloužená Ruská, SSZ K4077 Martinovská x Provozní x 1. čs. arm. sboru,
automatizovaný systém řízení měst. silničního provozu                              94 129
● cyklostezky a parkoviště (např. propojení Psohlavců, Martinovská, prodl. cyklotrasy
lávka přes Ostravici, organizace parkování u zoo)                                      71 693
● terminál Hranečník                                                                                    80 598
● přestupní uzel Hulváky                                                                             38 850
● rek. tramvaj. nástupišť, trolejbus. trati Most M. Sýkory–Počáteční           25 709
● pitná voda (např. vodní zdroj Stará Bělá–Pešatek, rek. vodovodu Hlučínská) 
                                                                                                                    72 625
● odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (např. plošná
kanalizace Michálkovice 1. a 2. et., kanalizace Bartovice, Krásné Pole II. et.,
Petřkovice – II. + III. et., odkanalizování Přívozu na ÚČOV – 2. et.,
2. část, kanalizace Nová Bělá–Hrabová – propojení rek. kanalizace
U Hrůbků, rek. ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelově)                    438 827

Služby pro obyvatelstvo                                                                         399 949
● EKOTERMO IV                                                                                              8 000
● rekonstrukce Městského stadionu Vítkovice (včetně dotace pro VÍTKOVICE ARÉNA a. s.)                                                                                               125 000
● sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny – loděnice             14 416
● atletická hala Vítkovice                                                                             40 000
● víceúčelové hřiště Sirotčí                                                                          10 253
● revitalizace knihovny ul. Podroužkova, O.-Poruba                                      8 461
● veřejné osvětlení                                                                                      21 572
● majetkový odbor – výkupy nemovitostí                                                    72 205
● VTP multifunkční budova III. a IV.                                                             55 000
● areál zoo — administrativní budova, expozice mokřadního systému        14 361

Sociální věci a politika zaměstnanosti                                                      47 906
● Domov pro seniory Iris – přístavba                                                           27 113
● Domov a chráněné bydlení Třebovice                                                       13 176
● domovy pro seniory – rekonstrukce trafostanic                                          2 910

Bezpečnost státu a právní ochrana                                                          13 399
● IVC Slezská Ostrava – přístavba                                                                9 368
● Městská policie – rekonstrukce zdrojů energie                                           2 145
● Zázemí pro leteckou službu Policie ČR                                                        2 000

Všeobecná veřejná správa a služby                                                          32 450
● rozšíření portálu SMO, informační systém                                                  15 100
● budova Nové radnice – trafostanice, systém EPS, rekonstrukce oken        6 300
● obměna vozového parku a reprografické techniky                                      3 050
● příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru                            6 000

Celkem                                                                                                  1 327 000

Zpracoval odbor financí a rozpočtu magistrátu


 

Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

NOVOROČNÍ KONCERT JFO. Pod záštitou primátora města Tomáše Macury se ve čtvrtek 15. ledna (19 h) v Domě kultury města Ostravy koná pravidelný novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. Na programu jsou Dvořákovy Slovanské tance.

CENY PRO ČT OSTRAVA. Na 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů byly oceněny dva pořady České televize z produkce Televizního studia Ostrava.  V kategorii Dobrodružný vodní sportovní film získal 2. místo dokument Daniela Šumbery nazvaný Sám ve vlnách. V kategorii Cestopisný film se na 3. místě ocitla série Amerika očima Jana Šmída.

HRAD UZAVŘEN. Až do poloviny února je pro veřejnost uzavřen Slezskoostravský hrad, před zahájením nové sezony se tam maluje a uklízí. Hotovy mají být úpravy okolí i rekonstrukce jižní stěny, kde se drolí zdivo. Návštěvnost hradu podle kastelánky Aleny Špetíkové loni vzrostla na zhruba sto dvacet tisíc lidí.

DŮM UMĚNÍ. Hned dvě výstavy budou zahájeny 23. ledna v ostravském Domě umění. Čtyři generace geometricko-abstraktního umění z Nizozemska se v galerii budou představovat pod názvem REDUCTIVE.NL do 22. března, v kabinetu grafiky pak ve stejném termínu proběhne výstava Nizozemská grafika 16. a 17. století.

ZMĚNY V PROGRAMU. Dům kultury města Ostravy uvádí 23. ledna hru Kdes to byl(a) v noci s Veronikou Freimanovou a dalšími pražskými herci jako náhradu za představení Jakub a jeho pán, zrušeného pro nemoc. Také místo koncertu Abraxas (6. února) uvede jako náhradu 6. března v 19 hodin vystoupení Terezy Mandzákové, finalistky československé Superstar.

VÝSTAVY A OPERY NA PLÁTNĚ. Kromě bohatého divadelního repertoáru hostujících souborů nabízí Dům kultury města Ostravy také komentované výstavy na plátně kina z nejznámějších světových galerií. 16. ledna pod názvem Dívka s perlou to budou obrazy Jana Vermeera a dalších holandských mistrů, 13. března se představí Rembrandt z Národní galerie v Londýně a Rejksmuzea v Amsterdamu. Živý přenos z Metropolitní opery přinese 17. ledna Veselou vdovu s Renée Flemingovou v hlavní roli.

MANOWAR - KRÁLOVÉ METALU. Ostrava a její ČEZ Aréna se 12. ledna ve 20 hodin stane jedinou zastávkou heavymetalové skupiny Manowar v České republice během jejich aktuálního světového turné Kings Of Metal MMXIV. Je věnováno 25. výročí vydání jednoho z nejdůležitějších alb heavymetalové historie Kings Of Metal. Legendární formace muzikantů z města Auburn ve státě New York v USA postavila svou hudební kariéru, kterou odstartovala v roce 1980, na oddanosti žánru a nezaměnitelné skladbě svých písní. Kapela získala nespočet ocenění, absolvovala jako headliner více než tři desítky koncertních šňůr, zahrála si na nejvýz­nam­nějších světových metalových festivalech. Z Ostravy Manowar zamíří do německých měst Essenu, Mnichova, Frankfurtu a do švýcarské Basileje.

OSTRAVSKÉ ULICE. Slezskoostravská galerie v budově radnice obvodu v Těšínské ulici připravila zajímavou fotovýstavu snímků z ostravských ulic nejen pro ty, kdo Ostravu vnímají jako svůj domov. Výstava trvá do konce ledna.

VSTUPENKY NA LÉTO. I když se 2. ročník festivalu Ostrava v plamenech 2015 uskuteční v Dolních Vítkovicích až 1. srpna, už teď jsou v předprodeji vstupenky na webu www.ostravavplamenech.cz , také na www.ticketpro.cz a www.ticketportal.cz. Mj. vystoupí Citron, Pretty Maids z Dánska, Freedom Call z Německa  nebo Orphaned Land z Izraele.

NA PAMÁTKU. Legenda ostravské operety, dirigent a hudební skladatel Vladimír Brázda (1920–2001), dlouholetý šéfdirigent ostravské operety (1945–1988), má od 8. ledna v ulici Na Desátém 23, kde žil, pamětní desku. Autorem je výtvarník Vladimír Kotek.

ZVE NA BESEDY. Knihcentrum (bývalý Librex) nabízí v lednu bohatý program.  Například beseda s autogramiádou Karla Wágnera se uskuteční 13. ledna, o čtyři dny později lze besedovat s výživovými poradci Petrem Havlíčkem a Petrou Lamschovou. Spisovatelka Barbora Nesvadbová se těší na besedu s Ostravany 26. ledna a odborník na etiketu Ladislav Špaček, ostravský rodák, tu bude besedovat a podpisovat svou novou knihu Dědečku, vyprávěj, 30. ledna.

NA CO DO AKORDU? Zlínské divadlo představí 21. ledna v KD Akord v Zábřehu hru Žítkovské bohyně, o den později nabídne Screamers: Tyjátr oblíbené travesti skupiny. Veleúspěšná hra Monology vagíny se vrací do Ostravy 28. ledna. Akord také nabízí půlroční předplatné jaro–léto 2015 především pro milovníky divadelních lahůdek. Podrobný program na www.dk-akord.cz.

POCTA I PRO OSTRAVU. Jaromír Javůrek, ředitel festivalu Janáčkův máj, který se uskuteční letos už počtyřicáté, byl na podzim zvolen čestným prezidentem České hudební rady, což je pocta i pro Ostravu. Rada sdružuje přes čtyřicet hudebních a vzdělávacích institucí ČR a vyjadřuje se k některým materiálům ministerstva kultury. Podle Javůrka je hudební kultura podfinancovaná, a tak věří, že společně s kolegy budou usilovat o nápravu stavu.

PREMIÉRA ZA DVEŘMI. Umělecký šéf souboru divadla Komorní scéna Aréna Ivan Krejčí právě zkouší novou hru Tomáše Vůjtka Slyšení.  Text byl v roce 2013 oceněn v dramatické soutěži Alfréda Radoka, kde získal 3. místo a divadlo jej uvede v české premiéře. Hlavní postavou hry je nacistický pohlavár Adolf Eichmann, který se dožaduje setkání s Bohem, aby mu vylíčil svou verzi událostí, Bůh ale stále nepřichází. Kariéra nacistického zločince je ve hře konfrontována s osudy Židů, kteří byli vyvezeni v roce 1939 z Ostravy do tábora v Nisku nad Sanem. Premiéra Slyšení se uskuteční 28. února, v roli Eichmanna se představí Marek Cisovský.

Městská galerie PLATO: Petr Bezruč inspirací k současnému umění

Naléhavé Kdo na moje místo


Výstava s názvem Kdo na moje místo se v prosinci stala jedenáctým výrazným počinem Městské galerie Ostrava. Až do konce března 2015 se ve výstavním prostoru PLATO (platforma pro současné umění) v Gongu prezentuje výstava volně inspirovaná životem a dílem Petra Bezruče, představuje na dvacet předních českých umělců včetně Jana Merty, Viktora Koláře, Jiřího Surůvky, Barbory Kleinhamplové a Slávy Sobotičové, ale nabízí také díla maďarského radikálního filmaře Tamáse St. Aubyho.

Kurátor výstavy a umělecký manažer PLATO Marek Pokorný uvádí, že si po letech znovu přečetl Bezručovy Slezské písně a byl ohromen, jak naléhavý text přinášejí. Nachází v díle paralelu k současnému umění. Výstava se proto snaží zachytit například reakce současných autorů na různé formy útlaku, ale také otázku autorství, schopnost současného umění využít alegorii i dnes při výstavbě uměleckého díla. Tvůrci výstavy se tak vyjadřují k tématu různými prostředky – fotografií, kresbou, malbou, audionahrávkou aj.

V Gongu pokračuje také výstava ruské autorky prostorových instalací Iriny Koriny pod názvem Měřítka touhy. Výstavu doprovázejí doprovodné akce a vzdělávací program, mj. se uskuteční dvě přednášky předního českého rusisty Tomáše Glance. Podrobné informace na www.plato-ostrava.cz.(g)

nenechte si ujít

Hedvábná cesta budí nadšení


V Ostravském muzeu až do 28. února pokračuje unikátní výstava Od Alexandra k Tamerlánovi – Válečná tažení na Hedvábné cestě. Jde o projekt, který nemá u nás ani ve střední Evropě doposud žádnou analogii.

Nabízí předměty, obrazy, mapy i miniatury staveb zapůjčené ze zhruba 130 institucí 20 států, které dokumentují historii tzv. Hedvábné cesty. Zapůjčené předměty mají nevyčíslitelnou hodnotu. Jsou mezi nimi mj. památky doby čínské dynastie Tchang, staromaďarský poklad z Nagyszentmiklós, korunovační meč uherských králů zvaný Svatoštěpánský či mramorovou podobiznu Alexandra Velikého. Válečné události na Hedvábné cestě měly po staletí přímý dopad také na dějiny Evropy i našich zemí.

Unikátní výstava je pro Ostravské muzeum mimořádným počinem. Vyžaduje specifický prostor, podmínky a zabezpečení. Muzeum je schopné je poskytnout díky evropským dotacím z minulých let, které z něho udělaly jednu z nejlépe vybavených institucí svého druhu u nás. (g)


 

Strana 11

pozvánka do divadla

Další premiéry už v lednu


Hned tento první měsíc letošního roku nabízí Národní divadlo moravskoslezské nové zážitky. Nejhranější skladby 20. století se představí v titulu Barocco & Carmina  v premiéře 15. ledna. Duchovní hudba J. S. Bacha společně s mistrovským dílem Carla Orffa Carmina burana přinesou dva balety v jednom večeru.

Choreografem první, barokní části večera, je Jacek Przybylowicz a asistentka Joyce Cuocová. „Carmina“ patří k nejhranějším skladbám, Orff použil anonymní německé, francouzské a latinské texty z konce 13. století o lásce, zkaženosti světa a dobrých mravů. Dynamické i lyrické části skladby se už dočkaly mnoha provedení, nezapomenutelné je baletní nastudování společně s ohňovou show, jak ho před lety nabídl festival Janáčkovy Hukvaldy. V chystané úpravě baletního souboru NDM, podílí se na ní i operní sbor, připravil choreografii hostující Yuri Vámos.

Završením volné trilogie o ztrátě historické paměti je chystaná inscenace hry Odsun!!! Navazuje na hry Smrtihlav a Za vodou (Dokud nás smrt…). „Odsun“ pojednává o dramatických událostech spojených s vysídlením Němců po roce 1945. Na přípravě se podílejí Ivan Buraj, Marek Pivovar a Dagmar Radecká, premiéra se uskuteční 22. ledna.

Operní hit 20. století Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl, fascinující operní mystérium o rytíři Ruprechtovi a démony posedlé dívce Renatě, bude mít v Divadle Antonína Dvořáka premiéru 26. února.

Diváci se mohou těšit na muzikálovou událost roku v podobě premiéry titulu Sunset Boulevard (19. února), velkého příběhu o slávě a jejím stínu z autorské dílny Andrewa Lloyda Webbera podle slavného filmu scenáristy a režiséra Billyho Wildera. (g)

Koncertovali v Číně


Už na Štěpána odlétla z vídeňského letiště na turné do Číny Janáčkova filharmonie Ostrava, kde od 29. prosince  do 3. ledna odehrála šest koncertů. Navštívila města Handan, Peking, Wehai, Qingdao, Hefei a Šanghaj a představila český vývozní artikl – Janáčkovy Lašské tance a Dvořákovou Novosvětskou. Program doplnila Mendelssohnova předehra k Shakespearově hře Sen noci svatojánské. Orchestr na turné řídil dirigent Stanislav Vavřínek, který se s filharmonií opět setká při zkouškách na Novoroční koncert, ten se koná 15. ledna. (k)

Nejen pohádky


Divadlo loutek Ostrava je už více než 60 let hlavní kulturní atrakcí dětí z města i okolí. Kromě klasických představení pohádek však pořádá pro děti i zajímavé workshopy, výstavy a jiné aktivity. Například lednový program nabídne v neděli 25. ledna kromě pohádky Zlatovláska také výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi pod názvem Vyrob si svou vlastní loutku, sobota 31. ledna je představení Putování s pejskem za kočičkou doplněno o prohlídku divadla. Rozšíření divadla o novou alternativní scénu a venkovní amfiteátr přineslo možnosti rozsáhlých aktivit. (g) Marie a Peer vystoupí v ostravské ČEZ Aréně 15. června

Švédské duo Roxette je zpátky!


Populární švédské poprockové duo Roxette zavítá v červnu během turné The XXX Anniversary Tour do České republiky. Kromě pražské O2 arény (21. 5.) se v pondělí 15. června představí v ČEZ Aréně ve Vítkovicích. Do Ostravy se vrátí po čtyřech letech.

Roxette, skladatel, muzikant a zpěvák Peer Gessle se zpěvačkou Marií Fredrikssonovou, turné zahájili na podzim v Rusku, Finsku a Pobaltí, v únoru zahrají v Austrálii a na Novém Zélandu. Evropskou „šňůru“ otevřou 10. května v Miláně a završí 25. července ve Stockholmu. Během turné pořádaného ke 30. výročí založení kapely odehrají Roxette třicet koncertů v 18 zemích.

 Jedni z nejúspěšnějších světových hitmakerů zazářili na konci 80. let se skladbou „Look“. Od té doby kapela ovládala hitparádové žebříčky díky hitům „Listen To Your Heart“, „Joyride“, „How Do You Do!“ a dalším. Po celém světě prodali přes 75 milionů alb.

„Je úžasné být zpátky na mezinárodní scéně. Ohlasy, kterých se nám od našeho publika po koncertech dostává, jsou ohromující. Těšíme se na setkání s vámi,“ vzkázala také ostravským fanouškům Marie Fredrikssonová, která se před lety zotavila z těžké nemoci, aby se po sedmileté pauze v roce 2009 vrátila na pódia.

Předprodej na ostravský koncert byl zahájen v sítích Ticketpro, Ticket Art a pobočkách OIS. Nejlevnější lístky stojí 790, nejdražší 1390 korun.(vi)


 

Strana 12

o lidech s lidmi

O náplni činnosti sociálních pracovníků ostravského magistrátu nejlépe vypovídají konkrétní případy

Lenka Košáková: Ta práce má smysl


Pojem sociální práce je široký a nesnadno uchopitelný. Reálné obrysy dostává tehdy, když jde o konkrétní problém. Třeba když banka zablokuje člověku z nějakého důvodu účet a ten se rázem ocitne bez prostředků k životu.

Právě o jednom takovém případu jsme si povídali se sociální pracovnicí ostravského magistrátu Lenkou Košákovou. Smutnou hrdinkou tohoto příběhu je důchodkyně, nazvěme ji třeba paní Miluška, jejíž manžel zahynul při dopravní nehodě. Jak se ukázalo, paní Miluška tím ztratila nejen nejbližší osobu, ale také přístup k rodinným financím.

„S partnerem totiž používali tzv. společný účet manželů, k němuž měli oba dispoziční právo i kartu. Protože jako majitel účtu byl ale uveden pouze manžel, banka účet po jeho náhlé a nečekané smrti zablokovala a postoupila k dědickému řízení,“ vysvětluje Košáková.

Bez peněz, bez domu

Pozůstalostní řízení trvá nejméně tři měsíce až půl roku, takže minimálně po tuto dobu se paní Miluška nemohla ke svým penězům dostat. Paradoxem je, že z takto zablokovaného účtu platby nesmějí odejít, ale mohou přicházet. I nadále proto přitékal na účet důchod paní Milušky, který si nemohla vyzvednout. Na druhé straně byly zastaveny všechny automatické platby záloh za vodu, plyn či elektřinu, čímž začalo hrozit jejich odpojení. Tím spíš, že stejný problém jako s účtem nastal i s domem, v němž oba manželé bydleli. Ačkoliv ho užívali společně, byl také napsán na manžela, a proto byl po jeho smrti rovněž převeden do dědického řízení.

„Přestože bydlela, zůstala tak paní Miluška z právního hlediska vlastně bez přístřeší,“ upozornila Lenka Košáková s tím, že právě z tohoto důvodu si nemohla zažádat například o příspěvek na bydlení. O ten mohou žádat pouze majitel bytu nebo nájemník, což nebyla.

Existuje řešení?

Život paní Milušky se ze dne na den proměnil v noční můru. „Potřebovala zajistit pohřeb, zaplatit za vodu a energie, musela z něčeho žít. Nejhorší pro ni byl pocit, že všechny její věci její vlastně nejsou,“ vzpomíná Košáková na problémy, se kterými za nimi paní Miluška přišla. Sociální pracovníci s ní nejdřív situaci vyhodnotili, sestavili její anamnézu, určili priority a připravili plán řešení.

„Přesně to je totiž naším úkolem. Vysvětlit lidem, kde a na koho se obrátit, nasměrovat je správným směrem a pomoci jim nalézt řešení,“ objasňuje Košáková.

 V případě paní Milušky se sociální pracovníci zaměřili v prvé řadě na získání peněz pro překonání nejtěžšího období, zajištění pohřbu a udržení dodávek vody a energií pro její dům.

„Nejdříve jsme ji poslali zažádat si o dávku mimořádné okamžité pomoci z úřadu práce, kterou také dostala. Pak zašla na správu sociálního zabezpečení, kde požádala o zasílání starobního důchodu složenkou na adresu a o vyměření vdovského důchodu. V bance si nechala potvrdit, že je její účet zablokován, a s tímto dokladem se pak vydala na plynárny a další distributory, aby požádala o převedení plateb na její jméno; i tady všude uspěla,“ popsala praktické kroky Košáková.

Mezitím se paní Milušce povedlo uspořádat i důstojný pohřeb tragicky zemřelého manžela. „Pomohla rodina, která skvěle zafungovala,“ zhodnotila sociální pracovnice.

S nohama na zemi

Případů, jako je ten paní Milušky, je mnoho. Stát se mohou každému. V detailech jsou možná jiné, každý se však hluboce dotkne důstojnosti postiženého člověka.

„I proto jsme připraveni poskytnout lidem také psychickou podporu. Tím, že už nejsme zatíženi rozhodováním o dávkách, máme na práci s nimi více času, můžeme za nimi zajít do jejich domovů nebo si dohodnout schůzku na neutrální půdě. Můžeme jim poskytnout radu, potřebné tiskopisy, pomoci jim s jejich vyplněním. Zajít na příslušné úřady musejí sice sami, ale ví, že za nimi někdo stojí, někdo, na koho se mohou vždy obrátit,“ přibližuje úkoly sociálního pracovníka Lenka Košáková.

„A víte, co je nejzajímavější? Často jsou nám lidé vděční i za to, když jim řekneme, že to a to prostě nejde. Je pro ně lepší vědět, na čem jsou, stát nohama pevně na zemi, než bezmocně tápat,“ dodává.

Na koho se obrátit
● Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ostravy řeší životní situace občanů správních obvodů těchto obcí: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.
● Životní situace občanů Ostravy řeší sociální pracovníci úřadů příslušných městských obvodů.

PODLE ABSOLVENTKY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, oboru sociální práce, Lenky Košákové je povolání sociálního pracovníka zajímavé svojí multidisciplinárností. „Člověk je tak trochu právníkem, trochu zdravotníkem, trochu psychologem,“ říká o své profesi. „Je pravda, že někdy je to běh na dlouhou trať, ale výsledky jsou vidět. Jsme rádi, když se na nás lidé obracejí, když si na nás předávají kontakty. Neříkám, že vyřešíme všechno. Když se ale něco povede, člověk vidí, že ta práce má smysl a má z toho dobrý pocit,“ svěřuje se.

Bohuslav Krzyžanek


 

Strana 13

z archivu města

Třistakrát zhoršená známka z mravů aneb jazz a swing v Ostravě za protektorátu


„Bývaly kdysi doby, kdy kavárna byla místem pobavení pro opuštěné staré mládence… Ty časy jsou dnes pryč. Kavárny ovládla většinou mládež a jazz. Kdysi kavárna uspávala, dnes většina kaváren třeští…“ (České slovo, 4. 5. 1941, Saxofonová generace)

Přesto, že v samotné Německé říši patřily jaz­zová hudba a swing mezi tzv. „zvrhlé“ umění, v Protektorátu Čechy a Morava byla daleko více tolerována jako forma odreagování pro široké vrstvy obyvatelstva pracující pro válečný průmysl. Swing a s tím spojená výstřední móda tzv. potápek se počátkem 40. let stal charakteristickým fenoménem mladých lidí označovaných jako saxofonová generace. Obliba jazzu dosahovala tehdy u mládeže nebývalých rozměrů a příslušnost ke swingové kultuře byla vnímána jako projev antiněmectví a českého vlastenectví. 

Tehdejší swingová a taneční hudba zahrnovala jak konzervativnější uhlazený jazz v podání orchestru R. A. Dvorského, průkopníka jazzu u nás, tak divoký hot-jazzový projev orchestru Emila Ludvíka, založený na improvizaci. Mezi ostravskou mládeží způsobilo velký poprask turné R. A. Dvorského a jeho The Melody Boys v dubnu 1940. Dva předem ohlášené koncerty 24. dubna v divadle a následujícího dne v Národním domě byly okamžitě vyprodány, takže oproti původnímu plánu hrál orchestr 25. dubna ještě ve čtyři hodiny odpoledne. Musela zasáhnout policie, aby davy lidí nevyrazily dveře a okna.

To přece stojí za to!

Ostravský pobyt Dvorského popsal Oldřich Kautský ve filmovém týdeníku Kinorevue: „Dvorský na svém turné seznal, že popularita jeho orchestru je veliká, trvalá a jistá. Všecky koncerty byly vyprodány, v Moravské Ostravě dokonce dva za sebou, a tísnící se stovky studentů před divadlem si vyžadovaly nějakého řešení. Na žádost policejního komisaře se Dvorský rozhodl z nedostatku času pořádat zvláštní koncert pro studenty druhý den ve čtvrtek odpoledne. Půl hodiny před koncertem se ve škole zvedlo tři sta studentů a prohlásilo, že se dále nemohou účastnit školního vyučování, protože odcházejí na jazzový koncert. Když jim bylo oznámeno, že je za to čeká zhoršená známka z mravů, odpověděli jednohlasně: ‚To stojí za to‘. Tak je R. A. Dvorský se svým orchestrem vinen, že ostravské studentstvo podle toho, co stojí černé na bílém, není tento rok tak mravné, jak bývalo dříve. Protože jazzová hudba je výrazem mladých lidí tohoto věku. Je to horečka, proti níž není léku a která se nedá dobře vysvětlit.“

Moravský Karel Vlach

Ve Dvorského souboru čítajícím padesát hudebníků se sešly všechny tehdejší hvězdy české taneční a swingové hudby – Karel Vacek, Inka Zemánková, sestry Allanovy, Kamil Běhounek nebo Jiří Traxler. Vedle tradičních tanečních skladeb měl orchestr na programu také nejnovější americké swingové šlágry jako např. Sweet Sue Bennyho Goodmana uvedená v počeštěné verzi jako „Hezká Susi“. Dohra v podobě snížené známky z chování ostravských gymnazistů se nekonala.

Květen roku 1941 byl doslova nabitý jazzem. 3. a 6. května mohli jazzoví nadšenci vidět a slyšet orchestr Karla Vlacha, 20. a 21. května v Ostravě vystoupil opět R. A. Dvorský a po něm ještě Emil Ludvík. Jazz, swing a taneční hudbu nevozili do Ostravy jen pražští umělci. Během okupace existovalo v Ostravě několik ansámblů, které průběžně vznikaly a zanikaly. K nejznámějším kapelníkům patřil Sláva Tkačuk, který dokonce nahrával své písně na gramodesky nakladatelství Esta-Ultraphon, Eda Ševčík, Ruda Šubrt, Milan Kosnovský nebo Karel Karpiel, označovaný jako moravský Karel Vlach, jenž si získal popularitu díky účinkování v ostravském rozhlase. V jeho kapele začínal Rudolf Cortés, v 50. letech jeden z nejpopulárnějších zpěváků.

U Pěgřimka na Zárubku

Mezi místní pěvecké hvězdy se počítaly sestry Hofmanovy, Jiřina Hrušková či Milan Dürer. Popularitu si užíval také harmonikář Adolf Aniol, jeden ze dvou vítězů harmonikářské soutěže o pohár Kamila Běhounka v roce 1944. Pravidelně hrával s místními kapelami původem ostravský baskytarista Gustav Vicherek, člen orchestru R. A. Dvorského a průkopník scatového zpěvu u nás. Centry, kde mohli mladí lidé slyšet místní hudebníky, byl především závodní hostinec U Pěgřimků na Zárubku, hotel Slavia v Mariánských Horách nebo Odborový dům ve Vítkovicích. Nutno podotknout, že kvůli opakujícím se zákazům tance během protektorátu byla většina koncertů pouze k poslechu.

Šárka Glombíčková


 

Strana 14

Vrcholí Tříkrálová sbírka


S koledou a radostným poselstvím vyšli v prvních dnech roku do ostravských ulic Kryštof, Melichar a Baltazar. V rámci Tříkrálové sbírky budou do 14. ledna přinášet do našich domovů nejenom přání „Štěstí, zdraví vinšujem vám“, ale také příležitost pomoci lidem v nouzi finančním darem.

Zástupci pořádající Charity Česká republika (CHČR) navštívili 5. ledna také magistrát. Ředitele CHČR a Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO) Lukáše Curyla, ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka a vedoucího Charitního domu sv. Alžběty Jindřicha Čápa v tradičních kostýmech, s hudbou i kasičkou, přijali primátor města Tomáš Macura a jeho náměstci. Otevřeli jim nejenom své dveře, ale také svá srdce.

Tříkrálová sbírka se koná na území ČR už 15 let a těší se rostoucí popularitě. Loni občané Moravskoslezského kraje a části Jesenicka, kde působí DCHOO, přispěli více než 13 miliony korun. Samotní Ostravané shromáždili na podporu potřebných lidí téměř 1,5 mil. korun. Role koledníků se ujalo více než tisíc dobrovolníků, zejména dětí. Přispět na Tříkrálovou sbírku lze ale celoročně, a to zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) nebo převodem na účet 66008822/0800, variabilní symbol 777. (bk)

my a svět

Kongresová Ostrava v Paříži


Seminář francouzských a českých společností a institucí pro oblast kongresové turistiky uspořádala agentura CzechTourism v prosinci v budově ambasády ČR v Paříži.

Kromě pořadatelů kongresů, zástupců cestovních agentur, aerolinií aj. nechyběli představitelé měst včetně Ostravy, kteří prostřednictvím Moravskoslezské Convention Bureau, působící v odboru ekonomického rozvoje magistrátu, prezentovali možnosti pořádání kongresů a incentivní turistiky ve městě a regionu. Ostravští zástupci během workshopu odpověděli na četné dotazy týkající se dopravního spojení, kapacit a vybavení kongresových sálů, hotelových služeb apod. Velkou pozornost poutaly postindustriální Dolní Vítkovice s aulou Gong a možnosti zážitkových, volnočasových programů. (ph)

Na Letiště Leoše Janáčka vlakem


Moravskoslezský kraj se stal prvním u nás, který má mezinárodní letiště napojené na železnici. Hned vedle haly mošnovského letiště vznikl vlakový terminál. Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava za zhruba 553 milionů korun bylo otevřeno 16. prosince, 85 % nákladů stavby šlo z evropských peněz, zbytek hradil kraj. Vlaky sem budou jezdit zatím ve zkušebním provozu, podle jízdního řádu začnou soupravy ČD City Elefant cestující vozit 13. dubna 2015. (k)

Do loděnice se vracejí stavbaři


Loděnice na soutoku Ostravice a Lučiny by mohla být hotová do května.  Její stavba byla pozastavena v souvislosti s finančními problémy vodáckého spolku Campanula. Rozestavěný objekt odkoupilo město a od října se na stavbě opět pracuje. Loděnice by měla sloužit jako víceúčelové zařízení pro vodní sporty a volnočasové aktivity. V patře bude klubovna s vyhlídkovou terasou, budova nabídne šatny se sprchami, sociální zázemí, skladovací prostory. Připravuje se výběrové řízení na provozovatele loděnice. Náklady na dostavbu objektu jsou 19 milionů korun, předpokládaná evropská dotace by mohla dosáhnout 85 procent nákladů. (ph)

Lumír Palyza: „Věřím, že jsme díky evropskému projektu získali pro aktivní pohyb nové rekreační sportovce“

Ostrava městem sportu nepochybně zůstane


Ostrava se s úspěchem zhostila role Evropského města sportu 2014. V celkovém hodnocení pořadatelské asociace ACES Europe se mezi osmnácti městy kategorie Cities zařadila na třetí místo. Vítězem se stalo španělské Getxo.

O hodnocení projektu Ostrava, Evropské město sportu 2014 jsme požádali prvního náměstka primátora Lumíra Palyzu, do jehož kompetence sport patří. „Ve své kandidatuře se Ostrava zavázala k podpoře sportu a zdravého pohybu mezi širokými vrstvami obyvatel města. Šlo v prvé řadě o děti a mládež, ale také o dospělé, kteří často hledají výmluvy, proč nesportují. Zaměřili jsme se na menší kluby a oddíly, podpořili jsme masivně výkonnostní sport, aktivity hendikepovaných. Věřím, že nám v Ostravě přibylo hodně nových rekreačních sportovců.“

● Kolik akcí město podpořilo? Jaké prostředky vynaložilo?

„Projekt Evropské město sportu nás stál 30 milionů korun, z toho 25 milionů se v grantovém řízení rozdělilo mezi TJ, oddíly, sdružení ap. Podpořili jsme na 270 konkrétních sportovních projektů, více než 160 jsme jich museli odmítnout. Na pořádání turnajů, zápasů, prezentací, náborů a dalších aktivit se podílelo přes 200 organizací. Zbývající finance šly na pořádání mezinárodní konference Sport a zdraví, výstavu Branky, body, Ostrava v Ostravském muzeu, vydání knihy o sportu ve městě, propagaci projektu, vývoj mobilní aplikace Sportuj v Ostravě aj.“  

● Mohl byste jmenovat akce, které měly u veřejnosti největší ohlas?

„Dá se říci, že každá podpořená aktivita měla svůj význam. Některé vyžadovaly zapojení menších skupin, jiné byly masové. Třeba do Ostravských školních her se zapojilo na osm tisíc dětí. Velký ohlas měly taneční na ledě nebo lekce pilates v Komenského sadech. Naše ostravské univerzity pořádaly hokejové derby a dokázaly vyprodat stadion. Celé rodiny napříč generacemi se bavily stolním tenisem nebo volejbalem na Varenské. Do basketbalových tréninků žactva se zapojily děti s autismem. V takovém projektu prostě nemůže existovat jednotné měřítko úspěchu.“

● Přibyla vloni v Ostravě nová sportoviště?

„Projekt Evropské město sportu nebyl primárně investiční, přesto se právě v době jeho realizace podařilo dokončit unikátní sportovní areál U Cementárny s in line dráhami pro mezinárodní závody i veřejnost. Mohl bych uvést také modernizaci ČEZ Arény pro letošní mistrovství světa v hokeji, dostavbu městského stadionu, výstavbu atletické haly. Ostrava bude evropským městem sportu bezpochyby i v dalších letech.“  

Šárka Mokrá, Libor Vidlička


 

Strana 15

Mítink Ostravská laťka chce výš


Pojedenácté se bude v úterý 27. ledna skákat Ostravská laťka. Mítink pořádaný atlety SSK Vítkovice s podporou města se stejně jako loni uskuteční v hale Sportovního gymnázia manželů Zátopkových v Plzeňské ulici v Zábřehu (u hotelu Vista).

Pořadatelé slibují účast známých jmen českého i evropského skoku do výšky. Přijet by měl čtyřnásobný vítěz Jaroslav Bába, který vloni našel přemožitele v Danilu Cyplakovovi z Ruska. Už letitý rekord mítinku drží výkonem 232 cm z roku 2007 Tomáš Janků. Snad se organizátorům letos podaří posílit i ženské startovní pole. Vloni stačily Magdaleně Nové k výhře 183 cm. Rekord Ostravské laťky 194 cm ustavila v roce 2005 Iva Straková, trojnásobná vítězka závodu. Třikrát stála na stupni nejvyšším také Romana Dubnová.

Diváci se mohou od 11 hodin těšit na závody žáků, dorostenců a juniorů. Hlavní program žen začne v 15 hod., mužů v 17 hodin. (vi)

Už máte lístek na Tretru?


Poměrně brzy začal předprodej vstupenek na 54. ročník Zlaté tretry Ostrava, který se uskuteční v úterý 26. května na městském stadionu ve Vítkovicích s tradiční záštitou statutárního města Ostravy.

Lístky na novou východní tribunu za 200 a 300 korun jsou k mání on line v síti Ticket Art, k vyzvednutí pak také v pobočkách Ostravského informačního servisu a dalších dvou desítkách míst na území města. K mání je ještě zhruba 3 tisíce míst, další budou v předprodeji postupně přibývat.

Pořadatelé již nyní garantují start olympijského vítěze, francouzského tyčkaře Renauda Lavillenieho a nejlepšího atleta světa roku 2014 výškaře Bogdana Bondarenka z Ukrajiny. Nebude chybět ani česká špička v čele s Vítězslavem Veselým, Pavlem Maslákem a na Tretře premiérově s juniorskou mistryní světa v chůzi Anežkou Drahotovou. V jednání je účast jamajského sprintera Usaina Bolta. (vi)

V Davis Cupu proti Austrálii


Semifinalisté Davisova poháru 2014 tenisté České republiky, trojnásobní držitelé salátové mísy, přivítají v prvním kole 104. ročníku slavné soutěže mužstvo Austrálie. Hrát se bude v tradiční tenisové baště, ostravské ČEZ Aréně ve dnech 6.–8. března. Protinožci patří s 28 vítězstvími k nejúspěšnějším zemím historie, nicméně naposledy triumfovali před 11 lety. V jejich sestavě očekáváme 33letého Lletyona Hewitta, vítěze Wimbledonu a US Open, a nadějného Nicka Kyrgiose. Domácí tým stojí na výkonech Tomáše Berdycha, jeho případná absence by byla pro nehrajícího kapitána Navrátila problémem. Už proto, že jeho parťák Radek Štěpánek vynechává pro zranění lednové Australian Open. (vi) 

kam za sportem

HOKEJ Extraligové zápasy HC Vítkovice v ČEZ Aréně od 17 hod.: Litvínov (9. 1.), Mladá Boleslav (16. 1.), Karlovy Vary (25. 1., 15.30), Třinec (30. 1.)

BASKETBAL Zápasy NBL mužů NH Ostrava v hale Tatran od 17.30 hod.: USK Praha (17. 1.), Brno (31. 1.). Zápasy BL žen SBŠ Ostrava v Tatranu: Strakonice (11. 1.), Valosun Brno (18. 1.),  Trutnov (25. 1.) vždy v 15 h. Evropský pohár CEWL v Tatranu: SBŠ-Piešťany (28. 1., 17.30).

VOLEJBAL Extraliga mužů VK Ostrava v hale v Hrušovské: ČZU Praha (19. 1., 20.10 h), Odolena Voda (31. 1., 17). Extraliga žen TJ Ostrava v hale ve Varenské: Šternberk (24. 1., 17).

HÁZENÁ Česko-slovenská interliga žen a zápasy Sokola Poruba v hale v Hrušovské: Olomouc (10. 1.), Prešov (31. 1.) vždy v 18 hod.

FOTBAL Tipsport liga s účastí Baníku Ostrava na umělé trávě v Olomouci: Zlín (10. 1., 13), Brno (17. 1., 12 h, ČT Sport), Olomouc (20. 1., 11).

FLORBAL Extraliga mužů: Vítkovice-Pardubice (17. 1., 18.15), FBC-Chodov (25. 1., 17), FBC v. Střešovice (1. 2., 17). Extraliga žen: Vítkovice-Herbadent (10. 1., 17.15), FBC-Vinohrady (18. 1., 15), Vítkovice v.Vinohrady (24. 1., 17.15), FBC v. Střešovice (1. 2., 14). Vítkovice hrají v hale na Dubině, FBC v ČPP Aréně v Muglinově. (vi)

Před prvním buly mistrovství světa v hokeji (1)

Ostravu dobyli Švédové


Ostrava a Praha se na jaře stanou hostitelskými městy 79. mistrovství světa v ledním hokeji. Ve vítkovické ČEZ Aréně se ve dnech 1.-12. května utkají ve skupině B Rusko, Finsko, USA, Slovensko, Norsko, Bělorusko, Slovinsko a Dánsko. Ostrava uvidí 14. 5. ještě dva čtvrtfinálové zápasy. Závěr šampionátu se odehraje v pražské O2 Aréně. 

Letošní vrcholný turnaj nejrychlejší kolektivní hry zavítá do naší země už podesáté. Poprvé se o světové medaile hrálo v Československu v roce 1933, naposledy v České republice, v Praze a Ostravě, před 11 lety. Už jenom pamětníci vzpomenou na rok 1959, kdy se kromě Prahy a Bratislavy hrálo také v Ostravě i dalších pěti českých a moravských městech.

Do Ostravy vylosovali skupinu C. Zápasy se uskutečnily na dnes už neexistujícím stadionu Josefa Kotase na Fifejdách. Největší zájem diváků, přišlo jich tehdy téměř 9 tisíc, přilákal zápas Švédsko-NSR (6:1). Drama přineslo skandinávské derby mezi favorizovaným Švédskem a Finskem. Tre Kronor, v jejichž sestavě figurovaly hvězdy jako obránce Stolz nebo útočník Pettersson, se s tehdy ještě ne příliš silným soupeřem trápili a překvapivě jen remizovali 4:4. Jejich první místo ve skupině ale další dva soupeři Italové a západní Němci ohrozit nemohli.

Finálové zápasy MS 1959 se hrály na pražské Štvanici. Československému mužstvu se příliš nedařilo. Po porážkách s USA a SSSR mělo medaili hodně vzdálenou. Navíc na závěr šampionátu se proti našim postavili už jistí mistři světa z Kanady. Tým trenéra Sýkory se vybičoval k heroickému výkonu a zdolal reprezentanty kolébky hokeje slavně 5:3. Branka ostravského útočníka Miroslava Vlacha do prázdné branky při power play soupeře nám zajistila bronz a zapsala se zlatým písmem do kroniky našeho hokeje. (vi)

Příště: MS 2004 – Hokejový svět po 45 letech v Ostravě.


 

Strana 16

byli jsme při tom

Ohlédnutí za událostmi roku 2014, o kterých jsme informovali na stránkách Ostravské radnice

Fakulty, svět techniky, superpočítač…
nové stavby pro budoucnost Ostravy


LEDEN
Prvním ostravským občánkem roku 2014 se stala Nikol Hejdová, která se narodila mamince Martině a tatínkovi Davidovi v 7.00 v porodnici MNO na Fifejdách – Město Ostrava vstoupilo do nového roku s rozpočtem ve výši 7  miliard 342 milionů korun – V městské hromadné dopravě došlo k úpravě tarifů. Mimo jiné skončily 15minutové jízdenky, novinkou se staly 10- a 30minutové jízdenky – Ostravané jsou štědří! Během tříkrálové sbírky přispěli na lidi v nouzi téměř 1,5 mil. korun.

ÚNOR Slonice Vishesh porodila v zoo své druhé mládě! Sloní holčičku provázely od prvního dne problémy s příjmem potravy – Ostrava, Evropské město sportu 2014, hostilo utkání Davisova poháru ČR v. Nizozemsko (3:2) – Domov se zvláštním režimem pro zdravotně postižené otevřel Čtyřlístek v Muglinově – Ostravské muzeum připravilo výstavu Albrecht Dürer a jeho současníci s originály děl mistrů 15. a 16. století.

BŘEZEN Primátoři Ostravy a Katovic Petr Kajnar a Piotr Uszok podepsali memorandum o společném zájmu na zlepšení ovzduší v česko-polském příhraničí – Otevřela se budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU – Ostrava se představila na investičním veletrhu MIPIM v Cannes – Hasiči profesionálové z HZS a dobrovolníci z Hrabové převzali od města techniku za 47,5 mil. korun – Ostravskými sportovci roku 2013 se stali atletka Jana Slaninová a volejbalisté VK Ostrava.

DUBEN Město Ostrava rozdělilo v grantovém řízení desítky milionů korun na projekty v sociální péči, zdravotnictví, školství, kultuře, sportu aj. – Z Ostravy vzešla iniciativa na ustavení Unie obecních a městských policií – V Ostravském muzeu začala výstava Branky, body, Ostrava!!! mapující slavnou historii a současnost ostravského sportu – České tenistky rozdrtily v semifinále Fed Cupu Itálii 4:0. 

KVĚTEN Zastupitelstvo schválilo nový územní plán Ostravy. Původní platil od roku 1994 – Na 1. máje byla otevřena první část investice města Prodloužená Ruská ulice od dolu Hlubina k Velkému světu techniky – Hradní slavnosti se nesly v duchu oslav 10. výročí znovuotevření a záchrany Slezskoostravského hradu – Domem roku 2013 se stal Concept House v Opavské ulici v Porubě. Stavbou dvacetiletí multifunkční aula Gong z roku 2012.

ČERVEN Zastupitelé schválili návrh investiční smlouvy mezi Ostravou, Czech Investem, korejskou firmou Hyundai Mobis a záměr prodeje pozemků v Mošnově – Radnici navštívil viceprezident IAAF Sebastian Coe, host 53. ročníku Zlaté tretry – Magistrát města upustil z důvodu úspor od neefektivního rozesílání poštovních složenek s poplatky za komunální odpad. Vyzval občany, aby využívali dalších forem plateb – Novým šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie se stal Němec Heiko Mathias Förster.

ČERVENEC-SRPEN Trojhalí na Karolině, objekt rekonstruovaný za 170 mil. Kč podpořený městem a financovaný EU, otevřel koncert Jarka Nohavici – Třináctý ročník festivalu Colours of Ostrava lámal rekordy. Do Dolních Vítkovic přišlo přes 40 tisíc diváků! – V Praze byla podepsána dohoda s Hyundai Mobis o výstavbě závodu na výrobu světlometů v Mošnově za 4 mld. Kč – Ostrava se díky otevření Národního superpočítačového centra IT4Innovations v Porubě zařadila mezi dvacítku takto vybavených evropských měst – Lidové soubory z Francie, Polska, Indie, Běloruska a Česka obohatily program 17. ročníku festivalu Folklor bez hranic.

ZÁŘÍ Do prvních tříd základních škol nastoupilo 3585 dětí, což je o 424 více než v roce 2013 – V rámci Integrovaného programu rozvoje města-Budoucnost Vítkovic byly otevřeny 4 rekonstruované domy v ul. Sirotčí a Štramberské – Sportovní areál pro inline bruslení vybudovalo město v ulici U Cementárny ve Vítkovicích – Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích se otevřel veřejnosti – Dny NATO v Ostravě vidělo 225 tisíc ná­vštěvníků – Čestným občanem Ostravy se stal výtvarník Stanislav Kolíbal, cenu města převzal olympijský vítěz z Tokia 64 vzpěrač Hans Zdražila.

ŘIJEN Město Ostrava uzavřelo s Evropskou investiční bankou smlouvu o úvěrovém rámci. Do roku 2019 může čerpat prostředky ve výši 1 mld. Kč – Ostravskou seniorkou roku 2014 byla vyhlášena Hana Papežová-Kolářová, galeristka Charitního střediska Gabriel v Zábřehu – Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO 2011 před ČSSD a hnutím Ostravak. Do zastupitelstva se dostali i zástupci KSČM, KDU-ČSL a ODS – Ostravská univerzita zprovoznila v Zábřehu lékařskou fakultu.

LISTOPAD Zastupitelstvo zvolilo novým ostravským primátorem Tomáše Macuru z hnutí ANO – Výprava města Ostravy se vrátila z jednání IAAF z Monaka s pořadatelstvím Kontinentálního poháru 2018 v atletice – Po návštěvě delegace čínského města Su-čou v regionu se rýsují další možnosti spolupráce „Benátek východu“ s Ostravou – Prodloužená Ruská ulice byla předána do užívání. Umožňuje komfortnější přístup do oblasti Dolních Vítkovic.

PROSINEC Masarykovo náměstí zaplnily stánky a prodchla ho atmosféra vánočních trhů – Zastupitelé schválili rozpočet statutárního města Ostravy ve výši téměř 6 miliard 782 milionů korun – Sedm dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají potřebným lidem, převzalo v radnici ceny města – Vernisáží začala v Ostravském muzeu unikátní výstava Od Alexandra k Tamerlánovi aneb Válečná tažení na Hedvábné cestě. K vidění bude do konce února.

Libor Vidlička