Leden 2013

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu
5 Svinovské mosty už slouží veřejnosti
6 Nejbezpečnějším supermarketem je Albert
8 Rozpočet města na rok 2013
11 Poklady Ázerbájdžánu v muzeu
12 Muž, který ví o Porubě téměř všechno
13 Městský archiv: Šest kilometrů dokumentů
14 OZO děkuje lidem za vstřícnost

Nejrychlejším byl Tadeášek

Primátor Ostravy Petr Kajnar dodržel milou tradici a přivítal první letošní ostravské miminko. Ve středu 2. ledna navštívil v porodnici Vítkovické nemocnice chlapečka Tadeáše, který je prvorozeným synem rodičů Lucie Pacíkové a Petra Gikova. První ostravský občánek roku 2013 přišel na svět minutu po osmé hodině ranní, po narození měřil 52 cm a vážil 3 350 gramů. Primátor popřál jemu i jeho mamince hodně zdraví a štěstí do dalšího života. První ostravské dítě roku a jeho maminka obdrželi od Petra Kajnara tradičně zlatou minci a pamětní list, plyšovou hračku a kytici. (hob)

Uděláme maximum pro rozvoj Ostravy

Novoroční otázka: Co čeká město v roce 2013?

anketa

Petr Kajnar,
primátor města Ostravy
„Rok 2013 se v Ostravě ponese ve znamení dokončení řady projektů. Již v prosinci jsme s předstihem zprůjezdnili Svinovské mosty. Letos očekáváme dokončení veškerých prací kolem této stavby, dále otevření Komunitního centra v Mariánských Horách a Hulvákách nebo dokončení revitalizace Komenského sadů. Návrh konečného vzhledu vznikal ve spolupráci s veřejností a výsledek bude, myslím, povedený.
Půjdou-li práce hladce, můžeme se těšit na podzim na otevření rekonstruovaného Trojhalí na Nové Karolině. Opravené industriální budovy přinesou výrazné oživení do této oblasti i do centra města. Na rekonstrukci se podílí uznávaný architekt Josef Pleskot, který je autorem nedávno dokončené úpravy plynojemu na kongresové centrum Gong. Nejenom pro letošní rok, ale i pro léta příští, bude jedním z největších úkolů vyrovnat se s výrazným propadem příjmů města. Na vině je mimo jiné hospodářská recese, se kterou je spojen nižší výběr daní, ale také nedávno schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní, která vzala Ostravě 160 milionů korun ročně, aniž by nám snížila povinnosti, které stát ukládá. Nadále budeme pokračovat v implementaci elektronických aukcí jako hlavního nástroje pro dosažení úspor a snižování rizika korupce. Díky těmto aukcím jsme byli schopni ušetřit již více než 150 milionů korun.“

Svinovský dopravní terminál vyrostl za 344 dnů

Vstupní brána do města

Předčasný vánoční dárek dostali 21. prosince Ostravané v podobě nového dopravního terminálu na Svinovských mostech. Od 13. ledna, plných 344 dnů, trvaly úpravy v městské hromadné dopravě a střídavé dopravní uzávěry obou mostů.
Vždy v jednom směru byla na dálnici a Rudnou ulici odkláněna osobní automobilová doprava z životně důležité spojnice mezi centrem Ostravy a Porubou. „Svinovský terminál je jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě. Děkuji Ostravanům a návštěvníkům města za trpělivost a pochopení, které během náročné rekonstrukce prokázali,“ zdůraznil při otevření mostů primátor Ostravy Petr Kajnar.
Náklady města a kraje na projekt „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ dosáhly 416,3 mil. Kč, přičemž evropské dotace z prostředků ROP představovaly 86 procent. Základem díla byla rekonstrukce silničních a kolejových mostů, zastávek MHD, výstavba jižní a severní věže s eskalátory, výtahy a schodišti. Stavbaři ze společností IMOS Brno a SDS Exmost vše zvládli s tříměsíčním předstihem.
„Chtěl bych vyjádřit uznání zhotoviteli za uspíšení předání rozsáhlého díla,“ prohlásil na adresu dodavatelů stavby náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Význam Svinovských mostů pro dopravní obslužnost je nesporný. Nezapomínejme, že nový terminál je důstojnou vstupní bránou do města také pro cestující přijíždějící po železnici.“
Další informace o Svinovských mostech čtěte na straně 5. (vi)


Strana 2

Město převzalo komunitní centrum

Na základě znaleckého posudku převzalo město Ostrava 14. prosince stavbu s pracovním názvem Komunitní centrum Ostrava od realizátora společnosti ALPINE Bau. Tzv. Duhový dům má začít sloužit od března 2013 klientům, kteří na něj netrpělivě čekají.
Stavba komunitního centra v obvodu Mariánské Hory a Hulváky byla zahájena 1. srpna 2011 a dokončena měla být do 44 týdnů (36 týdnů + 8 týdnů z dodatku smlouvy). Bezbariérové komunitní centrum je určeno lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob. Zaměstná až 39 lidí.
Na výstavbu centra přispěla Evropská unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba s projektovanou cenou 150 milionů korun byla vysoutěžena za necelých 100 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. (vk)

Z centra na D1

Ředitelství silnic a dálnic ČR otevřelo 20. prosince druhou etapu tzv. Prodloužené Místecké. Jde o úsek mezi kruhovým objezdem nad Mariánskohorskou a mostem na Českobratrské ulici v délce 1 212 metrů, který byla od června loňského roku v provozu pouze v zúženém profilu.
Přínosem pro dopravu ve městě je, kromě rozšíření provozu na zmíněné trase do čtyř pruhů, zejména nový exit z mostu na Českobratrské, který oceňují řidiči mířící z centra Ostravy na dálnici D1. Mezi železniční tratí a autosalonem Auto Heller vyrostl nový most s kruhovým objezdem navazujícím na ulice Hornopolní a Cihelní, jejíž čtyřleté uzavření notně komplikovalo dopravní situaci v této části města. Realizaci III. etapy Prodloužené Místecké, mezi Českobratrskou a Frýdlantskými mosty, ŘSD připravuje. (vi)

Dopravní podnik hledá úspory

doprava ve městě

Dopravní podnik Ostrava a. s. vloni opět ušetřil prostředky z městského rozpočtu. Systémové změny, úspory ve mzdové oblasti, výhodné nakupování pohonných hmot pomocí elektronických aukcí nebo energií na komoditní burze firmě ušetřilo 25 milionů korun.
Vedení DPO s ohledem na komplikovanou finanční situaci města, která je důsledkem změn v oblasti zákona o rozpočtovém určení daní, se snaží hledat úspory na všech úrovních a ve všech prováděných činnostech. Musí počítat také s dvouprocentním snížením kompenzační platby z rozpočtu města na provoz MHD v roce 2013 proti předešlému roku. Ten byl poznamenán také nepříznivým vývojem tržeb z důvodu problematické vymahatelnosti tarifních přirážek a poklesem tržeb z jízdného.
„Ušetřené prostředky chceme využít tak, abychom nemuseli tolik omezovat naše linky. Z původně plánovaných šesti procent snížíme od března 2013 nabídku spojů o čtyři procenta,“ konstatoval ředitel DPO Roman Kadlučka.
Spokojen s aktivním přístupem vedení DPO je také náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda, který říká: „ Takový jasně formulovaný záměr mohu s klidným svědomím obhajovat ve vedení města. Věřím, že iniciativa bude přijata a schválena, což by letos pomohlo snížit dopady redukcí dopravních výkonů na obyvatele města.“ (hob)

aktuálně

Volby prezidenta České republiky

Volby prezidenta České republiky se konají 11. a 12. ledna. V Ostravě se volí ve 311 okrscích ve všech 23 městských obvodech. Případné druhé kolo se uskuteční 25. a 26. ledna 2013. V něm mohou volit také občané, kteří aspoň druhý den (26. 1.) dosáhnou 18 let věku. (r)

Poplatky se nezvýší

Částka 498 korun za odpad jako roční poplatek na občana Ostravy zůstává pro rok 2013 nezměněna (na této výši se drží už 5 let). Ostrava patří k městům, která přijímají různá opatření pro třídění odpadů. Společnost OZO Ostrava si vede dobře, jak vyplývá z rozhovoru na str. 14. Čím více separovaného odpadu, tím méně peněz z kapsy občana. Město má také skládku odpadů na vlastním pozemku, nemusí proto platit za skladování. „Poděkování si zaslouží všichni občané, kteří poctivě přistupují k třídění odpadu,“ konstatuje náměstek primátora Tomáš Petřík. (o)

Termíny zastupitelstev

První jednání Zastupitelstva města Ostravy v roce 2013 proběhne v Nové radnici ve středu 30. ledna od 9 hodin. Další termíny v prvním pololetí: 13. března, 24. dubna, 26. června. Zasedání se konají v sále zastupitelstva č. 306 a jsou veřejnosti, pro kterou je vyhrazena pravá galerie, přístupná. (vi)

Co s jízdenkami?

Od 1. 1. 2013 došlo k úpravě cen jízdného v ostravské městské hromadné dopravě (nový tarif je k dispozici v prodejnách jízdních dokladů DPO a na stránkách www.dpo.cz). Občané, kterým zbyly krátkodobé časové jízdenky, u nichž došlo ke změně, na ně mohou jezdit do 31. ledna 2013. Do 28. února 2013 lze nevyužité loňské jízdenky vyměnit s doplatkem za nové ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku. (liv)


Strana 3

Uděláme maximum pro rozvoj Ostravy

anketa

Pokračování ze strany 1

Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí, komunální problematiku a informační technologie
Ostravu čeká v tomto roce historicky ojedinělý projekt výsadby a regenerace zeleně na území města. Nově tak bude vysázeno 8 500 stromů a 24 500 keřů ve 160 lokalitách města. Pro lepší představu, jedná se o plochu 190 fotbalových hřišť. Město v loňském roce rozdělilo mezi ostravské školy více než 6 milionů korun na ozdravné pobyty dětí. V období smogových situací tak bude moci vycestovat do konce dubna letošního roku přibližně 1 390 žáků. Budeme i nadále vyvíjet tlak na největší znečišťovatele ve městě s cílem zvýšit jejich finanční příspěvky na tyto pobyty.
Věřím, že nové protipovodňové hráze se dočkají obyvatelé Žabníku. Jednání v této záležitosti s Ministerstvem financí ČR jsou na dobré cestě. Projektů z oblasti životního prostředí plánovaných na letošní rok je celá řada. Občany s nimi budu na stránkách Ostravské radnice seznamovat postupně. Rád bych touto cestou popřál všem Ostravanům vše nejlepší do roku 2013 a co nejméně smogových dnů. Dovolím si vyslovit své přání, abychom se chovali sami k sobě co nejlépe a stejně tak i k životnímu prostředí. Tím může přispět ke zlepšení dobrého jména našeho města každý z nás.“

Jiří Hrabina, náměstek primátora pro investice a majetek

„Kromě pokračování v již zahájených investičních akcích se letos budeme snažit, přes obtížnou finanční situaci města vyplývající z nového rozpočtového určení daní, rozvíjet investice spojené s čerpáním evropských dotačních titulů. Ve schváleném rozpočtu města máme mezi prioritami dokončení dopravních a vodohospodářských staveb, pokračování rekonstrukcí škol, sociálně prospěšných staveb, např. domovů pro seniory. Zásadní proměnou projdou některé kulturní a sportovní objekty. Za významné pro rozvoj města považuji pokračování investování do Vědecko-technologického parku v Pustkovci a přípravu průmyslové zóny Hrušov.
Na majetkovém úseku dojde kromě scelení pozemků pro „Gravitační zónu Hrušov“ také k dokončení převodů pozemků vykoupených pro výstavbu Prodloužené Rudné do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. Prodejem nemovitostí, nepotřebných pro chod města, chceme snížit provozní výdaje a zvýšit naše kapitálové příjmy. Pro útvar hlavního architekta bude prioritou projednání a schválení nového územního plánu. Měl by pomoci lépe regulovat podobu budoucí výstavby ve městě a chránit před necitlivými zásahy do jeho vzhledu. Zaměříme se také na urbanistické bariéry, které vznikly jako reakce na předpisy a normy. Žádné dopravní a prostorové překážky nesmějí bránit užívání veřejných prostor občany. Pracovně jsme náš projekt nazvali: Vraťme město lidem!!!“

Tomáš Petřík, náměstek primátora pro finance a rozpočet

„Za zásadní a klíčový úkol v oblasti financí a rozpočtu statutárního města Ostravy považuji především zajištění finančních zdrojů v takové míře, aby mohly být naplňovány všechny rozvojové programy města. Je nesporné, že přetrvávající ekonomická recese českého hospodářství, která přináší nejen naší domácí, ale i evropské a světové ekonomice celou řadu problémů, znamená rovněž nižší daňové výběry, které mají přímou vazbu na příjmy města. Proto se budeme rovněž muset zamyslet nad jeho současnými výdaji. Optimalizace výdajů by mohla nejen zajistit potřebné úspory, ale rovněž a především vytýčit priority a principy fungování města Ostravy v dalších letech. Rovněž ekonomické aktivity realizované obchodními společnostmi a příspěvkovými organizacemi města a jejich hospodaření budou v letošním roce předmětem našeho zájmu. V neposlední řadě významným zdrojem úspor bude jistě také další efektivní využití elektronických aukcí v systému sdružených nákupů, pomocí kterého jsme již v minulých obdobích dosáhli významných uspořených částek. Podstatné je, že do systému se zapojuje nejen město Ostrava, ale aktivně jej využívají také městské organizace a ostravské městské obvody.“
Tomáš Sucharda, náměstek primátora pro dopravu
„Změny v městské hromadné dopravě připravované k 3. 3. t. r. přinesou redukci spojů provozovaných Dopravním podnikem Ostrava. Ve skutečnosti půjde o snížení přepravních výkonů o cca 4 procenta, což představuje asi 141 milionů místových kilometrů. Redukce vyplývá ze snížení kompenzace města za poskytované služby provozovateli dopravy v roce 2013 o zhruba 22 mil. Kč. V červenci předpokládáme zavedení nového spojení MHD na Novou Karolinu. Trolejbusová linka č. 108, která bude vyjíždět z hlavního nádraží, povede po nově vybudované ulici Porážkové. Z pohledu dopravního stavitelství budeme nadále sledovat koncem loňského roku zahájenou výstavbu tzv. Prodloužené Rudné, kde byla na rok 2013 alokována v rozpočtu SFDI částka 300 mil. korun na výstavbu mimoúrovňové křižovatky v lokalitě Vřesinská. Další připravovanou a pro město důležitou stavbou je Prodloužená Místecká, III. stavba, kde nyní investor provádí předrealizační projednávání. I nadále bude město podporovat a připravovat výstavbu terminálů pro veřejnou dopravu a výstavbu záchytných parkovišť s prioritou v lokalitách Hranečník a Hlavní nádraží.“
Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sociální věci, školství, sport a volný čas
„V oblasti sociálních věcí bude jednou z hlavních priorit města Ostravy zprovoznění zařízení pobytových služeb na ulici Zukalově v Moravské Ostravě, jež je určeno pro osoby se sníženou soběstačností, a také dlouho očekávaného Komunitního centra v Hulvákách, které je primárně určeno pro osoby s kombinovanými vadami. V letošním roce by rovněž mohla začít rekonstrukce Domova pro seniory Iris v Mariánských Horách. Ve sportovní oblasti se v úvodních měsících můžeme těšit na první kolo Fed Cupu tenisových ženských družstev proti Austrálii. Sportovní událostí roku 2013 bude nesporně mistrovství světa ve florbalu žen, které se uskuteční v ČEZ Aréně v Ostravě-Vítkovicích. V neposlední řadě se město jako již tradičně podílí na přípravě atletického mítinku Zlatá tretra a podporuje mladé sportovce působící v Centru individuálních sportů Ostrava. V letošním roce by měla být dokončena také první etapa rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích. Z rozpočtu města budou rovněž rozděleny finanční prostředky do rozpočtů jednotlivých městských obvodů na rekonstrukci a opravy základních škol. Město Ostrava letos podpoří činnost mnoha organizací v oblasti školství, sportu i sociálních věcí udělenými granty ve výši několika desítek milionů korun.“
Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví
„Městská nemocnice Ostrava má pro období 2013-2017 uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Potvrdila nezastupitelnou roli poskytovatele zdravotní péče v regionu. Pro občany města to znamená zachování zdravotní péče v rozsahu jako v roce 2012 s tím, že nedojde k rušení oddělení ani k omezení ambulantní péče. Za finanční podpory města budou i nadále realizovány investice do rekonstrukce a modernizace objektů a do přístrojového vybavení. Uděláme maximum pro to, aby městská nemocnice znovu uspěla v žebříčku oblíbenosti nemocnic v ČR. Obyvatelé našich dvou nejlidnatějších obvodů jistě uvítají, že v roce 2013 začnou rekonstrukce jejich domů kultury. V případě DK Akord v obvodu Jih bude letos dokončena, u porubského DK Poklad je termín předání v příštím roce. Letos se rovněž podařilo zachovat rozpočty příspěvkových organizací působících v oblasti kultury na úrovni roku 2012. Kulturní život v Ostravě opět pozitivně zasáhnou Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Letní shakespearovské slavnosti, Svatováclavský hudební festival a další akce finančně podporované městem. Ráda zmiňuji městskou knihovnu, která rozšiřuje své působení ve třech nových pobočkách. Budeme pokračovat ve finanční podpoře projektů pořádaných v Dolní oblasti Vítkovic. Zahájíme galerijní aktivity v multifunkční hale Gong a koncem roku takto oživíme i zrekonstruovaný objekt Trojhalí.“
Připravil Libor Vidlička


Strana 4

střípky

NÁVRAT EKOFILMU.

Už 38. mezinárodní filmový festival Ekofilm se po 16 letech, kdy ho organizovali na jihu Čech, vrátil tam, kde vznikl – do Ostravy. V multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích a také v Orlové a Karviné diváci viděli od 6. do 9. prosince stovku dokumentů ze dvou desítek zemí světa. V rámci doprovodného programu školní mládež se pobavila díky vítkovickému „Světu techniky“ (na snímku), studenti si vyměnili zkušenosti ve workshopech, přijela i Ekopouť. Hlavní cenu Ekofilmu získal slovenský snímek režiséra Pavola Barabáše Děti džungle. Slavnostního galavečera se zúčastnili ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, náměstkyně primátora Simona Piperková aj.

REGION PRO SEBE.

Laureátům 13. ročníku cen Region pro sebe tleskali 12. prosince hosté vánočního koncertu, který v hotelu Imperial pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s podporou města Ostravy. Ve skupině vzdělávacích institucí a výzkumných organizací byla oceněna společnost RPIC-ViP Ostrava, mezi úspěšnými akcemi Colours of Ostrava (na snímku přebírá cenu ředitelka festivalu Zlata Holušová), v neziskovém sektoru uspěla Fakultní nemocnice Ostrava. Cenu „Díky – Srdce na dlani“ převzali zástupci Rotary Clubu Ostrava, občanského sdružení Modrý Motýlek Ostrava a Soukromé ZŠ pro žáky s více vadami Ostrava.

NOVOROČNÍ KONCERT.

Janáčkova filharmonie Ostrava otevřela první lednový čtvrtek nový rok slavnostním koncertem. Pod taktovkou Jakuba Kleckera přednesla Mou vlast Bedřicha Smetany, vrcholné dílo skladatelovo a české klasiky vůbec. Výkon dirigenta a orchestru v cyklu šesti symfonických básní Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník odměnilo publikum na závěr koncertu dlouhotrvajícím nadšeným potleskem. Koncert se uskutečnil pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara (na snímku je při zahájení koncertu spolu s ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava Janem Žemlou).

MY, TŘI KRÁLOVÉ...

Legendární biblické postavy Kašpar, Melichar a Baltazar zavítaly 7. ledna na radnici. S přáním štěstí, zdraví a pokoje přišly za představiteli vedení města Ostravy (na snímku P. Havránka se zdraví s náměstkem primátora Martinem Štěpánkem). Celostátní Tříkrálová sbírka, kterou u nás organizují Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra, skončí 14. ledna. Její výnos se téměř ze dvou třetin vrátí na oblastní charitativní akce, např. na podporu hospiců, lidí v nouzi, na rozvoj chráněných dílen apod. Vloni Ostravané shromáždili na podporu potřebných více než 1 300 tis. korun. (vi)

Laguny: zbývá přes 90 tisíc tun

ekologické téma

Občany Ostravy, především z Mariánských Hor a ze sídliště Fifejdy, netěší zdržení sanace ropných lagun Ostramo. Původní termín jejich vytěžení byl stanoven na prosinec 2010, pak byl Ministerstvem životního prostředí ČR posunut o rok. Uplynuly další měsíce a stále není jasné, kdy bude Ostrava definitivně zbavena svého největšího ekologického problému.
Podle Josefa Jaška, vedoucího střediska Povrch o. z. Odra státního podniku Diamo, bylo k 15. 12. 2011 v rámci akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ přepracováno, odstraněno či využito 200 679 tun tzv. zjištěného obsahu lagun, čímž byl splněn dílčí termín smlouvy. V lagunách R1, R2 a R3 bylo ověřeno nadbilanční množství kalů, které brání dalšímu postupu sanací a bude třeba je odstranit. Jde o cca 91 562 tun surové sludge. Podle zadání původní zakázky je třeba provést také dekontaminaci 474 931 tun kontaminovaných zemin z hrází a podloží lagun metodou nepřímé termické desorpce. Nyní na lagunách probíhá pouze sanace saturované zóny a s ní související monitoring podzemních vod.
Na odstranění nadbilančních kalů z lagun vypíše Diamo v brzké době veřejnou obchodní soutěž. Způsob sanace nebude striktně předepsán, preferuje se energetické využití kalů z lagun např. před jejich spálením ve spalovně nebezpečného odpadu. Celý legislativní proces má probíhat odhadem jeden a půl roku. Vlastní odstranění kalů by pak mělo trvat maximálně jeden rok. (vi)

Pět tisíc nových jmen v matrikách

V roce 2012 bylo v Ostravě zapsáno do matrik 5 001 narozených dětí, z toho 2 462 děvčat a 2 539 chlapců, což je ve srovnání s předešlým rokem o 118 dětí více. Mezi nimi bylo 130 dvojčat a jedna trojčata. Stále častěji, v loňském roce to bylo ve 127 případech, rodiče dávají svým ratolestem dvě křestní jména.
A jaká byla nejoblíbenější jména? U chlapců dominovala trojice Jakub, Jan a David. Po nich následovali Matyáš, Vojtěch, Matěj, Tomáš, Lukáš, Daniel a Adam. U dívek zvítězilo jména Eliška. Velmi oblíbené byly Tereza, Natálie, Nela, Adéla, Viktorie, Sofie, Barbora, Kristýna a Marie (uvedeno podle pořadí). Také vloni dávali rodiče svým ratolestem neobvyklá jména – např. Metoděj, Benedikt, ale také Dorian, Timothy, Fabio, Ryan, Brian ap. V případě děvčat pak Jasmína, Malvína, Noemi, Rebecca, Jessika, Riana, Petronela, Chantal, Berenika či Esperanza. (hob)

Na občankách a pasech to zvládli

služby občanům

Více než před rokem, 1. ledna 2012, vešla v platnost novela zákona o občanských průkazech. Týkala se jak zavedení nových e-občanských průkazů, tak změny v místě jejich vydávání.
Od uvedeného data již nebylo možné podávat žádost a převzít hotový občanský průkaz na matričních úřadech, ale pouze na úřadech obce s rozšířenou působností. Magistrát města Ostravy a jím pověření zaměstnanci se na novou situaci důkladně připravili. Na oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů se úředním dnem se stal každý pracovní den.
Magistrát zde vyšel vstříc potřebám občanů ještě podruhé, a to když na výše uvedených odděleních prodloužil od 7. května 2012 úřední hodiny pro styk s občany a veřejností. V průběhu roku zde pracovníci magistrátu provedli 183 732 úkonů (příjem a výdej žádostí, podávání informací, ohlašování ztráty dokladů, apod.) Největšímu náporu úředníci čelili v květnu (22 136 úkonů), nejmenšímu v prosinci 2012 s počtem 8 541 úkonů. (vk)

Zápisy dětí do prvních tříd

V lednu se uskuteční zápisy žáků do prvních tříd základních škol ve správním obvodu Ostrava, které jsou zřízeny obvody města, a to pro rok 2013/2014. Zápisy zahajují některé školy již v úterý a středu 15. a 16. ledna, jiné až na konci měsíce ledna. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz upozorňuje, že jeho zastupitelstvo schválilo záměr sloučit základní školy Gen. Píky 13A, p. o., a Kounicova 2, p. o., s účinností od 1.července 2013. Zároveň se v lednu koná zápis žáků do 1. ročníku základních škol mimo území města ve správním obvodu Ostrava pro školní rok 2013/2014, přičemž ve Velké Polomi se uskuteční až v únoru. (r)


Strana 5

Svinovské mosty – komfortní a bezpečné

proměny města

Objížďky po náhradních trasách, složitý přístup k prostředkům hromadné dopravy a ostatní problémy spojené s rekonstrukcí Svinovských mostů a výstavbou moderního nástupního terminálu jsou po mnoha měsících u konce. Díky stavebním firmám i pečlivé přípravě ze strany města Ostravy, Moravskoslezského kraje a jejich partnerů byly mosty i terminál dány do užívání občanům i návštěvníkům Ostravy už před Vánocemi.
I když celé dílo bude definitivně předáno na jaře letošního roku, veřejnost již může obojí užívat ve zkušebním provozu o tři měsíce dříve. Co se poslední rok a půl na mostech dělo? Po demolici starého plata a přípravě komunikací pod mosty byl na počátku ledna 2012 uzavřen jižní a o půl roku později severní most. I díky pochopení řidičů a cestujících byla situace v rámci možností zvládnuta perfektně a nedošlo k závažnému dopravnímu kolapsu.
Postupně byly zrekonstruovány a modernizovány oba mosty, vyrostl nový dopravní terminál městské hromadné dopravy s jižní a severní věží s eskalátory, výtahy a příčnou chodbou. Od nového terminálu si slibujeme maximální pohodlí, ale také větší bezpečnost pro uživatele. Přínosem pro dobré jméno Ostravy je také estetická hodnota frekventovaného vstupu do města.
Nositelem projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ je město Ostrava a Moravskoslezský kraj, zhotovitelem díla Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa, tedy firmy IMOS Brno, a. s., a SDS EXMOST spol. s r. o. Práce na projektu byly zahájeny v červenci 2011, původní termín zprovoznění terminálu byl 96 týdnů, tedy březen, respektive duben 2013.
Stavební náklady projektu činí 416,3 mil. Kč s DPH, z toho na město Ostrava připadá částka 304,3 mil Kč s DPH (z toho dotace ROP je 91,98 %, čili 280 mil. Kč), na Moravskoslezský kraj 112 mil. Kč s DPH (z toho dotace ROP 70 %, čili cca 78,4 mil. Kč). Předpoklad úspor získaných v rámci výběrového řízení je 49,3 % z původních nákladů (796 milionů Kč včetně DPH).
Cílem projektu je vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu, který propojuje a integruje železnici, individuální automobilový provoz, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou. Projekt navazuje na již realizovanou rekonstrukci nádražní haly ČD ve Svinově včetně okolního prostoru. V jeho rámci vznikly také dvě okružní křižovatky na ul. Bílovecké, sjezd z ul. Opavské a křížení s prodlouženou částí Peterkovy ulice. (vk)

Jak se vám cestuje?

anketa

Rudolf Drong, Ostrava
„Je to výborné, před tím to bylo mizerné, hlavně pro nás starší lidi. Doufám, že to vydrží hezké co nejdéle. Bojím se, aby to různí výtržníci nezničili a nebylo to polepeno plakáty.“
Růžena Bubeníčková, Studénka
„Jsem velmi spokojená s rekonstrukcí. Před chvíli jsem si dole na informační tabuli přečetla, kdy a kam co jede, v kolik mi pojede autobus. Je to přehledné. Moc se jim to povedlo!“
Jana Vyplelová, Ostrava
„Rekonstrukce se mi zdá povedená, akorát mě mrzí, že zrušili autobusovou linku 42. Nám starším vyhovovala. Takhle se člověk musí trmácet po schodech nebo výtahem. Od nádraží až tady nahoru na Svinovské mosty je to docela daleko. Doufám, že to nikdo hned neponičí.“
Michaela Švecová, Ostrava
„Jsem spokojená, vypadá to tady lépe. Teď jsem se ale pozastavila nad tím, že tady není moc laviček, jen taková sedátka, ale to asi kvůli vandalům. Cestuje se mi teď mnohem lépe.“
Ptala se Hana Oborilová, foto: Petr Havránek

Foto: Svinovské mosty, 21. prosince 2012, 13 hod.: provoz slavnostně otevírají (zprava) primátor Petr Kajnar, zástupci stavbařů Pavel Jankůj a Oldřich Štercl, krajský hejtman Miroslav Novák a ředitel Úřadu pro regionální rozvoj David Sventek.


Strana 6

Nakupující Ostravané pošesté hodnotili vstřícnost obchodních řetězců

První místo získal hypermarket Albert

Slavnostním vyhlášením vítězů byl v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina 12. prosince ukončen již šestý ročník soutěže „O nejbezpečnější supermarket“ pořádané vždy ke konci roku v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Celkem 16 supermarketů a nově také čtyři nákupní komplexy se ucházely o hlasy nakupujících, kteří hodnotili ochranu zákazníků i parkoviště.
Hlasování se zúčastnily téměř tři tisíce občanů. Ti rozhodli, že v kategorii nákupních center zvítězil Avion Shopping Park. V kategorii supermarketů patří prvenství Albert hypermarketu Rudná, cenu za druhé místo získal Albert supermarket Dr. Martínka a na příčce třetí se umístilo středisko Tesco Stores Hrabová. Ceny jim předali představitelé partnerů projektu Bezpečnější Ostrava. První cenu hypermarketu Albert Rudná předal za město Ostravu vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Michal Hrotík.
Deset cen získali také vylosovaní respondenti soutěže. Spolu s ostatními hosty si mohli vyslechnout prezentaci partnerů projektu, a to Městské policie Ostrava, Městského ředitelství Policie ČR Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, tematicky zaměřenou na bezpečnost občanů a návštěvníků města. Seznámili se s projektem Bezpečnější nakupování a parkování, kdy jsou nakupující v předvánočním období upozorňováni na nebezpečí majetkových trestných činů.
Vítězové z minulých let: 2007 Shopping Park Avion v Ostravě-Zábřehu, 2008 Makro, 2009 Interspar v Ostravě-Porubě, 2010 Albert hypermarket Ostrava,
2011 Albert hypermarket Ostrava. Cílem projektu Bezpečnější Ostrava je snížení majetkové trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí města a zapojení co největšího spektra partnerů do zajišťování bezpečnosti a ochrany majetku. Do realizace projektu je zapojeno město Ostrava, Městská policie Ostrava, Městské ředitelství Policie ČR Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, OZO Ostrava, rádio Čas a televize Fabex. (vk)

Foto: Michal Hrotík z Magistrátu města Ostravy předává cenu pro nejbezpečnější obchod ve městě Dagmar Vašutové, zástupkyni hypermarketu Albert Rudná.

Zima ještě nekončí, dejte pozor, řidiči!

Zimní období platí pro dopravu vždy od 1. listopadu a do 31. března. Podle zákona o silničním provoze § 40a, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo lze předpokládat, že se během jízdy může vyskytnout souvislá vrstva sněhu, led či námraza, lze v tomto období užít motorové vozidlo kategorie M a N (vozidla s minimálně čtyřmi koly pro osoby či náklad) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za použití zimních pneumatik. Vozidla nepřevyšující 3,5 tuny musí mít zimní pneu na všech kolech s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů min. 4 mm. Vozidla převyšující 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky s hloubkou minimálně 6 mm na všech kolech hnaných náprav. BESIP

Městská policie ukončila dva projekty

Od února do prosince loňského roku realizovala Městská policie Ostrava projekt s názvem Stop kriminalitě na seniorech. Zapojili se do něj senioři ze dvou městských obvodů – Ostravy-Jihu a Slezské Ostravy. Cílem projektu byla větší integrace seniorů do společnosti, posílení právního vědomí a prevence kriminality páchané na seniorech.
Projekt financovalo město Ostrava, v minulosti se podobné aktivity konaly pod názvem Aktivní senior. Programem zúčastněné důchodce provází zápisník aktivního seniora, nescházejí ani výlety, exkurze či zábava. V kulturním domě Muglinov byl 12. prosince projekt slavnostně zakončen.
Loni městská policie realizovala také projekt s názvem Malá policejní škola. Zapojily se do něj ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu a ZŠ v Ostravě-Michálkovicích. Cílem projektu pro děti od 8 do 11 let se stala prevence kriminality dětí, směrování ke kvalitnímu trávení volného času, vytvoření základů právního vědomí a kolektivní odpovědnosti. I tento projekt financovalo město Ostrava. Byl určen dětem z rizikových lokalit, etnických menšin a dětem ohroženým sociálním vyloučením. Oblečeni do policejní reflexní vesty a se zápisníky mladých strážníků získávaly nové postřehy a odhalovaly nedostatky např. v okolí svého bydliště nebo cestou ze školy. Projekt zahrnoval i návštěvy a exkurze na pracovištích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, v kulturních a sportovních zařízeních včetně výletů do přírody, děti si nenásilnou formou osvojovaly nové poznatky o práci policie, hasičů a záchranářů.
V budově krajského moderního Integrovaného bezpečnostního centra v Nemocniční ulici byl projekt slavnostně zakončen 10. prosince za účasti dětí, jejich rodičů, vedení zúčastněných škol i zástupců vedení dotčených městských obvodů. (mp)

stalo se

VYBRALI AUTOMAT NA KÁVU.

Strážníci městské policie zadrželi muže, kteří poškodili automat na kávu v prostorách nádraží ČD v Ostravě-Přívoze. Muži použili šroubovák a z automatu se začaly sypat mince, s nimiž utekli. Na základě popisu svědka celé události prohledali strážníci přilehlé ulice a pachatele našli na zastávce MHD. Jeden z nich měl batoh plný mincí, navíc i šroubovák. Všichni tři byli předáni policistům.

DOPADLI ZLODĚJE.

V podchodech Frýdlantských mostů okradl muž ženu o řetízek. Dal se na útěk, netušil však, že jej zachytila kamera městského systému. Na místo vyslaná hlídka pak muže krátce po činu dopadla, když je pomohl nasměrovat také dělník z nedaleké křižovatky, který viděl pachatele utíkat. Polapený pachatel měl odcizený řetízek u sebe a byl předán policistům.

NAHÝ V CIZÍM AUTĚ.

Nepříjemný zážitek má za sebou muž z Ostravy-Poruby. Do jeho auta si k němu přisedl neznámý, nahý muž ve chvíli, kdy se snažil zaparkovat. Naháč byl zjevně pod vlivem návykové látky, odmítal vystoupit, a tak majitel auta kontaktoval strážníky. Nechtěný pasažér na jejich příkaz vystoupil, lehl si však na zem a strážníky vyzval, aby s ním šli na ulici Stodolní ,obšťastňovat děvčata a fetovat‘. V nedaleko odhozených kalhotách našli strážníci doklady dotyčného, přivolali na místo lékaře, ten rozhodl o převozu na záchytku. Mezitím majitel auta zjistil, že interiér vozidla je potřísněn spermatem. Protože vznikla škoda na majetku, převzala případ přivolaná Policie ČR. (mp)

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na první z řady letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 30. ledna od 16 hodin. Místem konání je budova městské policie na ul. Hlubinské. Téma nese název Městská policie Ostrava občanům. Hovořit se bude o oprávněních strážníků, jak mohou být občanům nápomocni, s čím se občané mohou na strážníky obracet. Nebudou chybět informace o činnosti jednotlivých pracovišť městské policie (kynologie, hipologie, kynologové-záchranáři, prevence aj.). Podrobněji na info@mpostrava.cz. (z)


Strana 7

Ostravské centrum Chaloupka nabízí program na pomoc rodinám s dětmi

Podnikání a rodina – zvládnu to!

zaměstnanost

Centrum Chaloupka se stane partnerem vzdělávacího projektu „Podnikání a rodina – zvládnu to!“, který bude probíhat ve 23 výukových dnech, a to od ledna do června letošního roku s časovou dotací 184 hodin v prostorách centra na Repinově ulici v Ostravě.
Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a kompetence žen a mužů, kteří se chtějí uplatnit nebo se již realizují v mateřských a rodinných centrech, školce či miniškolce, či chtějí začít podnikat, aby měli větší šanci úspěšně založit živnost, provozovat ji a stát se konkurenceschopnými na trhu práce. Součástí programu jsou Úvod do problematiky rovných příležitostí a zjišťování osobní vize, Základy podnikání pro OSVČ a rekvalifikační kurz práce s rodinou.
Program je určen pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a pro ty, kdo se chtějí uplatnit na trhu práce. Účastníci projektu budou mít příležitost najít svoji osobní pracovní vizi, ujasnit si, jak nejlépe sladit rodinu a práci, zorientovat se v základech podnikatelské činnosti a stát se rekvalifikovaným lektorem práce s rodinou v mateřském či rodinném centru, školce či miniškolce. Kurz lektor práce s rodinou obsahuje mimo jiné blok zaměřený na výuku v mateřských a rodinných centrech Montessori metodou, tvorbu vzdělávacího plánu pro výuku kurzů v MC, vývoj a osobnost dítěte nebo výuku dramatické, hudební, výtvarné a pohybové výchovy.
Vzdělávací program „Podnikání a rodina – zvládnu to!“ je pro účastníky zdarma včetně hlídání dětí a drobného občerstvení. Účastníkům je hrazen příspěvek na dopravu. Projekt je financován z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Pro Moravskoslezský kraj toto vzdělávání organizuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, Repinova 19, Ostrava: 737 110 303. Realizátorem projektu je organizace Pro rodinu o. p. s – Rodinné centrum Andílek, Praha (www.rcandilek.cz). Informace také na e-mailu: merova@rcchaloupka.cz. (d)

Zaměstnancům

Do jara má v Ostravě vzniknout první univerzitní mateřská škola, a to v kampusu VŠB-TU v Porubě. Bude sloužit 50 dětem zaměstnanců, ale i studentů univerzity, v ČR nebude první, mají ji také jiné české univerzity. Provozní doba školky bude upravena tak, aby vyhovovala rodičům dětí. Od září nabídne kla¬sické předškolní vzdělání i zájmové kroužky, první rok bude sloužit rodičům zdarma. VŠB na školku získala peníze z EU. (k)

Přijďte se podívat

Biskupské gymnázium v Ostravě nabídne 17. ledna od 9 to 16 hodin zájemcům o čtyřleté a osmileté studium a široké veřejnosti možnost seznámit se s prostorami školy a celkovým vybavením, pohovořit se studenty a učiteli gymnázia a také nahlédnout pod pokličku studijního prostředí při dni otevřených dveří. Gymnázium vzniklo v roce 1991 a má stovky absolventů. Příští školní rok se škola oblékne do nového. „V průběhu prázdnin se díky dotaci z Evropské unie uskuteční zateplení celé budovy včetně výměny oken, celkově se bude, v režii zřizovatele, rekonstruovat sociální zařízení,“ řekla o blízké budoucnosti gymnázia ředitelka Jana Vylobová. Pro nový školní rok přijme gymnázium studenty do dvou tříd osmiletého studia a jedné třídy studia čtyřletého. Podrobnější informace o gymnáziu na webu www.b-g.cz . (ps)

Hospic upřímně děkuje veřejnosti

sociální péče

Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích se pečlivě stará o své klienty, které tvoří převážně onkologičtí pacienti v terminálním stadiu života. Má kapacitu 30 lůžek a je stále plně obsazen, ročně služeb využije okolo 300 pacientů. Kromě lůžkové péče v hospici je možné využít také hospicové poradny pro příbuzné pacientů, či osoby pečující o nemocného v domácnosti. Tato charitativní organizace se však neobejde bez pomoci města, ale i dalších institucí. Nové zdravotnické potřeby a materiál nedávno pořídil hospic z příspěvku Nadace ČEZ na základě hlasování ve veřejné anketě Vaše volba. Tato anketa umožňuje lidem ve všech regionech ČR určit, na které projekty má nadace přispět. V roce 2012 se uskutečnil již třetí ročník, hospic sv. Lukáše tak získal půl milionu korun, protože právě toto zařízení podpořilo nejvíce lidí v kraji. Je to velká pomoc, bylo možné nakoupit zdravotnický materiál, převazové a vizitní vozíky, přenosné umyvadlo pro mytí vlasů nebo hygienické podložky do postelí. U ležících pacientů také pomáhají nové aktivní a pasivní antidekubitní matrace. Hospic proto děkuje veřejnosti za přízeň, finančního daru si velmi váží. (d)

Foto: Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, jehož provozovatelem je Charita Ostrava, patří ke špičkovým sociálním a zdravotnickým zařízením.

NEJ… sestřička

Ocenit nejlepší zdravotní sestřičku mohou lidé v anketě Sestra Moravskoslezského kraje 2012 už popáté. V kategorii Cena veřejnosti lze nominovat nejlepší sestřičku vyplněním přihlášky, která je k dispozici ve zdravotnických zařízeních kraje a na webu www.sestrakraje.cz. Až do 31. ledna může každý dát hlas své kandidátce. Veřejné hlasování se uskuteční v březnu na stránkách ankety. (r)

Děti do přírody

Pro letošní rok je v ostravském městském Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším připraveno 9,5 milionu korun, z toho je 5 mil. z města a dva miliony od společnosti ArcelorMittal Ostrava. O ozdravné pobyty školáků je mimořádný zájem, peníze z fondu pro všechny zdaleka nestačí. Podle primátora Petra Kajnara se snad další podniky rozhodnou fond ještě navýšit. Maximální výše podpory na žáka je 4 500 korun na 14denní pobyt. Ve školním roce 2011/2012 se podpory dostalo osmnácti školám, za téměř 11 milionů korun se pobytů zúčastnilo 2 500 dětí. (av)

Pomáhá snoezelen

Tvoří ho souhrn nejrůznějších bazálních metod a technik, které pomáhají osobám se smyslovým, fyzickým či psychickým omezením v jejich aktivizaci a stimulaci, zaměřuje se tedy na zkvalitnění vnímání zvuků, vůní, dotyků a podobně. Mobilního snoezelenu začal využívat Domov pro seniory Kamenec, lze jím s dotyčnou osobou pracovat přímo v jeho pokoji. Uživatel se tak může ponořit například do virtuální přírody, cítí vůně z probíhající masáže, navozuje si tak příjemné zážitky a zvyšuje vnímání. (d)

Co je lesní školka?

Začátkem ledna začala v Ostravě-Heřmanicích v Heřmánkové ulici fungovat lesní školka zahrnující principy waldorfské pedagogiky. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, s dětmi pracuje pedagog a asistent pedagoga, zařízení nabízí klasické předškolní vzdělání. Zázemím pro maximálně 15 dětí se stal nový bezbariérový byt o 57 m2, je rozčleněn na prostor pro aktivní činnosti a prostor pro odpočinek. Přímo ve školce se pro děti vaří bezmasá strava, děti se aktivně podílejí na přípravě odpoledních svačinek, dopolední si nosí z domova. Zřizovatelem je Eko-info centrum Ostrava o. s. (d)


Strana 8 a 9

Rozpočet města na rok 2013

finance pro ostravu

Rozpočet města Ostravy pro rok 2013 obsahuje zdroje a výdaje v objemu 7 031 milionů korun. Sestavování rozpočtu vycházelo ze schválené metodiky tvorby návrhu rozpočtu města pro rok 2013.
Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 5 480 milionů korun. V této částce se promítají dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní a predikovaný vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů (HDP, mzdy, inflace), které ovlivňují výběr jednotlivých sdílených daní. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v celkové výši 506 milionů korun. Největší podíl zde mají příjmy z pronájmu movitých věcí. Kapitálové příjmy v částce 170 milionů korun zohledňují realizaci prodejů movitého a nemovitého majetku v daném roce. Přijaté dotace a převody jsou navrhovány ve stejném objemu jako loni, tj. 169 milionů korun. Objem běžných výdajů (po vyloučení převodů mezi účty) představuje 5 541 milionů korun. Jsou v něm zahrnuty výdaje jednotlivých odborů magistrátu, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace městským obvodům, obchodním a jiným společnostem a dalším subjektům. Podrobněji v následujících tabulkách.
Dvoustranu připravil odbor financí a rozpočtu MMO
Ilustrační foto: Současnost a minulost ostravské Karoliny.

Struktura zdrojů (v tis. Kč)

Daňové příjmy 5 479 971
Nedaňové příjmy 506 452
Kapitálové příjmy 169 663
Přijaté dotace, převody 169 267
Příjmy celkem po konsolidaci * 6 300 741
Financování celkem 730 625
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2012 a zejména úvěru EIB)

Celkem 7 031 366
• konsolidace ve výši 24 612 tis.Kč

Dotace městským obvodům z rozpočtu města

Městský obvod účelové neúčelové investiční
Moravská Ostrava a Přívoz 19 696 76 597
Slezská Ostrava 7 127 61 535
Ostrava-Jih 35 131 165 137
Poruba 21 027 111 463 14 000
Nová Bělá 406 4 639
Vítkovice 1 410 18 177 2 850
Stará Bělá 1 540 10 287
Pustkovec 0 3 422
Mariánské Hory a Hulváky 2 526 24 158
Petřkovice 1 315 6 378 1 800
Lhotka 288 4 703 1 600
Hošťálkovice 564 8 202
Nová Ves 0 2 785
Proskovice 449 4 444
Michálkovice 1 238 6 866 700
Radvanice a Bartovice 1 644 18 076 5 000
Krásné Pole 887 5 336 8 000
Martinov 78 3 719
Polanka nad Odrou 1 448 11 755
Hrabová 1 526 10 900
Svinov 2 170 12 934
Třebovice 0 6 332
Plesná 106 3 772
Celkem 100 576 581 617 33 950
Účelové dotace – na žáka, plavecký výcvik, údržbu Ústředního hřbitova, provoz plaveckých bazénů a na správu přednádražního prostoru Svinov.

Struktura výdajů (v tis. Kč)

Běžné výdaje 5 541 002
Kapitálové výdaje 1 490 364
Celkem 7 031 366

Struktura běžných výdajů podle skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství 16 589
v tom: útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům 11 674
zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích 4 484

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 383 287

v tom: opravy a údržba komunikací, mostů a lávek,
účelové opravy 173 459

monitorování lokalit, centrální registr komunikací,
aktualizace pasportu, studie 29 215
provoz městské hromadné dopravy 1 078 467
projekt „Ostravský okruh“ 6 050
opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek 24 000

prezentace města, studie, informace, analýzy, projekty, soutěže 37 391
dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s. 11 424
dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o 11 736

Služby pro obyvatelstvo 1 587 683

v tom: oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a
příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia 27 529

kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy, příspěvkové org. 440 203

tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v obl. sportu, granty
včetně rozdělení výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů
a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 339 055
zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček 116 290
bytové hospodářství 22 079

opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně spotřeby
elektrické energie 109 600
komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice 146 306
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadů 198 673
zachování a obnova kulturních památek 19 845
ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta 6 868
neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava 32 672

realizace vybraných prvků územního systému ekologické stability,
zelená osa Vítkovic, regenerace brownfields, rozšíření
výukového areálu Bělský les 117 481

Sociální věci a politika zaměstnanosti 347 491

v tom: oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon
pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence,
pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny,
projekt „Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava“) 39 987

účelové dotace nestátním neziskovým organizacím
v oblasti sociální péče a handicapu včetně víceletých grantů
a prevence kriminality 86 361

domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené,
centrum sociálních služeb 194 516
projekt Komunitní centrum Ostrava 19 557
Bezpečnost státu a právní ochrana 399 781
v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH 29 725
Městská policie Ostrava 356 542
Všeobecná veřejná správa a služby 1 830 783
v tom: činnost místní správy 594 745
zastupitelstva obcí 25 985

výdaje z finan. operací a pojištění (splátky úroků z úvěrů a směnek, úhrada kupónů za komunální dluhopisy, správa portfolia) 261 010
archivní činnost 17 088
účelové a neúčelové dotace městským obvodům 682 193
úhrada DPH 30 000
rozpočtová rezerva 100 100

rezerva pro městské obvody (rozdělení prostředků z loterií atp.) 92 400

Celkem (po vyloučení převodů mezi fondy ve výši 24 612 tis.Kč) 5 541 002
Struktura kapitálových výdajů podle skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství 0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 709 720

v tom: rekonstrukce místních komunikací a křižovatek
(např. rekonstrukce komunikací v městských obvodech, Obvodová
Františkov, propojení Pavlovova-Plzeňská, NR dopravní napojení jižní části,
ul. Porážková, ul. Ruská, Revitalizace přednádraží Svinov, II. etapa, cyklostezky,
tramvajové zastávky, parkoviště, rekonstrukce nám. J. z Poděbrad) 513 527
Terminál Hranečník 20 000
pitná voda 40 684
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 126 135

Služby pro obyvatelstvo 515 064

v tom: rekonstrukce škol 12 007

rekonstrukce Městského stadionu Vítkovice
(včetně dotace pro Vítkovice Aréna) 126 001
přístrojové vybavení iktového centra Městská nemocnice Ostrava 25 218
rekonstrukce KD Akord a Poklad 80 000
veřejné osvětlení 21 159
Zoo – pavilon evoluce, Safari 80 000
– návštěvnické centrum (návratná finanční výpomoc) 56 084
administrativní budova, parking, vjezd zoo, energie areálu zoo 20 900
průmyslové zóny – odvodnění Hrušova, infrastruktura Hrabová 17 000
výkupy nemovitostí 25 000
revitalizace Komenského sadů 8 000
nástavba šaten TJ Stará Bělá 6 650
energetické úsporné akce na objektech města 5 000
protipovodňová opatření 4 000
územně plánovací dokumentace, podklady Územní plán 5 000

Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 087

v tom: stavební úpravy a rekonstrukce domovů pro seniory 18 490
Chráněné bydlení Thomayerova, Domov se zvl. režimem Zukalova 3 985
Komunitní centrum Ostrava 15 400

Bezpečnost státu a právní ochrana 83 902

v tom: Hasičský záchranný sbor MSK
(cisternová automobilová stříkačka) 4 400
služebna Městské policie Ostrava, ul. Slovenská – přístavba 47 285
dislokace leteckého pracoviště PČR 26 282

Všeobecná veřejná správa a služby 138 591

v tom: investiční transfery městským obvodům 33 950

rozšíření portálu SMO, informační systém 13 437
digitalizace Archivu města Ostravy 33 057
příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru 55 000
Celkem 1 490 364


Strana 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

Božská hra s komentářem

Probíhající výstava z děl Jana Zrzavého s názvem Božská hra v Domě umění potrvá až do konce března, zájemcům se však nabízí komentované prohlídky této mimořádné události. Stane se tak vždy v 17 hodin 17., 24., 29. a 31. ledna, jen 30. ledna od 16.30 hodin. Galerie v knihovně GVUO 22. ledna v 17 hodin nabízí také fotografické dílny na téma archaické postupy při kopírování negativů a ruční výroba fotografických papírů jako přednášku Fedora Gabčana.

Tančili v Praze

Na gala představení v rámci pražského Mezinárodního týdne tance vystoupil 6. ledna také balet Národního divadla moravskoslezského s koláží sestavenou z představení Zázrak v tichu a Padající andělé. Festival je nejdelší tuzemskou tradicí a těší se velkému zájmu i zahraničních souborů.

Zahájí třicet trumpet

Symfonie č. 3 Arama Chačaturjana zazní v zahajovacím koncertu letošního Janáčkova máje opět v hale Gong 20. května. Skladba vyžaduje patnáct trumpet, v Gongu jich zazní dokonce třicet, což překoná i čtyřiadvacet trubek při slavnostní premiéře skladby v New Yorku. Dalším dílem při zahájení bude Beethovenův klavírní koncert. Hala projde ještě před festivalem úpravou, zlepšit se mají také akustické parametry. Vstupenky jsou již v prodeji od 1. února.

Ples pěstounů

Pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka se v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá 25. ledna už 12. ples pěstounů. Uskuteční se v kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce od 19 hodin, vstupenky jsou v centru Chaloupka v Repinově ulici v Ostravě-Přívoze. V divadelní scénce vystoupí i děti z pěstounských rodin.

Rok Richarda Wagnera

V roce 2013 si Ostrava a celý svět připomene 200. výročí narození skladatele Richarda Wagnera (1813–1883). Národní divadlo moravskoslezské, Janáčkův máj, Janáčkova filharmonie, Antikvariát a klub Fiducia a další ostravské instituce připravují v průběhu celého roku výjimečný wagnerovský program. Klub Fiducia nabízí 29. ledna moderovanou debatu M. Jemelky na téma Wagner myslitel?

Živé přenosy i divadla

Ostravané mají štěstí, že patří mezi města, která nabízejí živé přenosy oper a baletů ze světa v HD kvalitě. Podobnou kulturní nabídku má 64 zemí světa. Dům kultury města Ostravy přináší Donizettiho operu Marie Stuartovna živě 19. ledna z newyorské Metropolitní opery, 27. ledna pak milovníci baletu mohou zhlédnout Minkusovu Bayadéru z Velkého divadla v Moskvě. Leden také přináší představení řady hostujících divadel, podrobně na www.dkmoas.cz.

Chagall v Chagallu

Ostravská galerie Chagall nabízí jedinečnou výstavu – výtvarná díla Marca Chagalla, který patřil v minulém století k nejvýraznějším osobnostem moderního umění. Zhruba sedmdesát grafik, mezi nimi také ilustrace k Bibli, mohou návštěvníci zhlédnout až do 27. února.

Dita Pepe v Aréně

Fotogalerie ve foyer Komorní scény Aréna zahájila nový rok výstavou ostravské fotografky Dity Pepe (1973), která vystavuje díla s ryze ženskou tématikou. Fotografie jsou interpretací ženských osudů. Některé z nich jsou z nové knihy Slečny, další zahrnují portréty autorčiných dcer, maminky a sebe sama. Výstava potrvá do konce března.

Pro vysokoškoláky

Divadlo Petra Bezruče nabízí roční předplatné pro studenty vysokých škol. Hrací den je úterý, vždy v 19.30 hodin, roční předplatné zahrnuje pět titulů od ledna 2013 do prosince 2013. Abonent navíc získá tři slevové kupony po 20 korun, které může uplatnit na kterékoli představení z nabídky divadla.

Perníková chaloupka

Pohádka s názvem v titulku patří rozhodně k nejoblíbenějším, v prosinci ji do svého repertoáru zařadilo Divadlo loutek Ostrava. Pro své představení loutkáři zvolili veršovanou verzi českého básníka, dramatika a překladatele Václava Renče. Představení, které trvá zhruba 50 minut, je určeno dětem už od tří let.

Colours už za půl roku

Přípravy na festival jsou vždy dlouhodobé, a tak od 18. do 21. července, kdy Colours of Ostrava rozezní město, uvidí diváci skutečnou hvězdu – svou účast už potvrdila slavná islandská kapela Sigur Rós.

Koncert na radnici

Cyklus komorních koncertů 2013, který se koná za podpory města Ostravy ve slezskoostravské radnici, začíná novoročním koncertem 16. ledna v 19 hodin v obřadní síni slezskoostravské radnice. Představí se houslistka Ivana Tomášková a klavíristka Renata Ardaševová, na programu jsou Rumunské tance Bély Bartóka, Summertime George Gerschwina a Sonáta F dur Jarní Ludwiga van Beethovena. Více na www.slezska.cz.

Zapomenutý obraz

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě je vystaven pozoruhodný triptych akademického malíře Jana Obšila Ostravská madona. Dcera původního majitele obrazu Hana Mrázová, která žije v kanadském Torontu, objevila obraz v Porubě, jejím přáním bylo prezentovat ho veřejnosti. Dílo zakoupila společnost VOKD a nabídla ostravsko-opavské diecézi vystavit jej u příležitosti Roku víry, v katedrále bude až do konce listopadu letošního roku.

Pěna dní rozkvetla u Bezručů

Druhou premiérou Něžně kruté krutě něžné sezony Divadla Petra Bezruče bylo 14. prosince představení Pěna dní. Kultovní román Borise Viana, v dramatizaci Petra Mašky, probudila k jevištnímu životu režisérka Anna Petrželková. Na scéně Bezručů působí už podruhé.
Petrželková si k inscenování vybrala jeden z nejsilnějších milostných příběhů. Dramaturgyně Daniela Jirmanová o inscenaci říká: „V životě Borise Viana i v románu Pěna dní hraje velkou roli jazz. I naše inscenace je plná hudby a roztančená, diváci si tedy vychutnají nejen herecký, ale i pohybový talent našich šikovných herců.“ A režisérka Anna Petrželková pak dodává: „Nejkrásnější příběh lásky. Pojímá ji v celé její něze, spanilosti i bolesti. Věčná prohra člověka s pomíjivostí. Nemožnost zadržet slastný okamžik, chvilku štěstí, na věčnost. Nejvíc mne však přivábil k Vianovi jazyk pohroužený zcela do rytmu jazzu. Ztělesňuje tak přesně jeho atmosféru – se vší jeho hravostí a tesknotou.“
Boris Vian byl průkopníkem jazzu, trumpetistou, pařížským bohémem, malířem, chansoniérem, patafyzikem a především nekonvenčním spisovatelem. Jeho román Pěna dní se však zprvu setkal s nepochopením. Vianův snový svět, něžný i krutý, plný barev, fantazií stvořených květin, podivných přírodních úkazů, krásy, křehkosti, lásky i smrti, svět, v němž neplatí zákony logiky reálného světa, nezapadal do představy o tom, o čem má pojednávat dobrý román. Kniha, zprvu odmítaná, vyšla v mnoha překladech po celém světě. Boris Vian zemřel v pouhých 39 letech. (d)

Pestrá sezona

Ještě před Vánocemi se v Divadle Antonína Dvořáka uskutečnila premiéra klasické Straussovy operety Noc v Benátkách s výpravou Adolfa Borna. Naplňuje se tak bohatý dramaturgický plán letošní sezony.
Do letních prázdnin připravuje Národní divadlo moravskoslezské ještě další premiéry: 17. a 19. ledna Emmerich Kálmán: Čardášová princezna (opereta/muzikál), 30. ledna Billy Roche: Slož mě něžně (činohra), 31. ledna Martin Walser: Smrtihlav (činohra), 7. a 9. března Richard Wagner: Lohengrin (opera), 4. dubna John M. Hayes, Jack Trevor Story, Alfred Hitchcock, Marek Pivovar: Trable s Harrym (činohra), 11. dubna William Shakespeare: Sen noci svatojánské (činohra), 2. a 4. května Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero (balet), 16. a 18. května Radim Smetana, Lumír Olšovský, Pavel Bár, Michael Prostějovský: Fantom Londýna (opereta/muzikál), 6. a 8. června Gaetano Donizetti: Anna Bolena (opera), 13. června Joseph Bédier, Janusz Klimsza: Tristan a Isolda (činohra). (g)

Půjdete ,na Ostravu‘?

Celovečerní snímek Isabel, který se v létě 2012 točil v Ostravě, se v prosinci a lednu finalizuje ve studiu Pegasfilm, svoji premiéru v kinech bude mít na jaře, v Ostravě konkrétně 14. března. Tvůrci slibují divákům nevšední zážitek. V hlavních rolích se představí Petra Lorencová, Lukáš Melník, Renáta Klemensová, Sylvie Krupanská, Robert Urban, Alena Sasínová a další. Ve filmu si zahráli i držitelé Ceny Thálie Norbert Lichý (2008) a Tereza Dočkalová (2011) či Jarek Nohavica a Ruda z Ostravy. Město i jeho okolí nabízí jedinečné filmařské lokality a výborné herce. Na přípravách filmů se podílí také město Ostrava prostřednictvím dlouhodobého projektu FILM OSTRAVA!!! Regionální kancelář fungující podle zahraničních vzorů nabízí filmařům kromě obhlídek lokací i logistickou podporu natáčení. Moravskoslezská metropole figuruje v oficiálním seznamu doporučených lokací CFC. (g)

Foto: Opereta Noc v Benátkách se odehrává v jediné noci během známého benátského karnevalu. Na snímku: Jana Sibera v roli rybářského děvčete Anniny a Martin Šrejma coby lazebník Caramello, půvabnou scénu i kostýmy navrhnul pro Národní divadlo moravskoslezské Adolf Born.

Poklady Ázerbájdžánu poprvé u nás

V Ostravském muzeu je od 19. prosince do 28. února k vidění unikátní výstava pod názvem Země věčného ohně, která představuje ucelený pohled na ázerbájdžánskou historii a kulturu. Ázerbájdžán poprvé vystavuje ve střední Evropě, a to v Ostravě. Návštěvníci mají možnost spatřit ručně tkané koberce, zbraně, u nás nevídané šperky, staré mince, měděné nádobí a další exponáty. Hlavními partnery výstavy jsou město Ostrava a vláda Ázerbájdžánské republiky. Autorem a hlavním kurátorem je David Majer.
Zahájení výstavy, která byla připravována dva roky, se zúčastnili velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v ČR Tahir Tagizade, náměstkyně ministra kultury a turismu Ázerbájdžánské republiky Sevda Mammadaliyeva, za město Ostravu náměstkyně primátora Simona Piperková a další hosté. „Do Ostravy jsme přivezli z Ázerbájdžánu celkem 222 kusů cenných historických a uměleckých předmětů. V takovém množství je v zahraničí vystavujeme vůbec poprvé,“ řekla Sevda Mammadaliyeva. Exponáty zapůjčilo Státní muzeum Ázerbájdžánského koberce a užitého umění v Baku, Národní muzeum dějin Ázerbájdžánu v Baku a také Národní galerie v Praze – Sbírka orientálního umění a další instituce.
Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová připomněla, že podobné výstavy, jako je tato, je možné v Ostravském muzeu organizovat díky rozsáhlé rekonstrukci prostor, která za pomoci evropských dotací i peněz města proběhla v roce 2010. (vk)

Foto: Nádobí a šperky jako z pohádek Tisíce a jedné noci.

Znáte Cirk La Putyka?

Cirk La Putyka je název originální podívané, kterou lze na přelomu března a dubna vidět ve vítkovickém Gongu. Kombinace špičkové akrobacie, tance, loutek a sportovních výkonů představuje tento český soubor nového cirkusu. Spolek se objevil v Ostravě jen během festivalu Colours, v Gongu poprvé vystoupí samostatně v několika představeních. Vstupenky jsou už v prodeji v síti Ticketportal, e-shopu http://eshop.colours.cz i v recepci Gongu.
Představení La Putyka má mnoho ocenění a stalo se Inscenací roku 2009. Soubor se s ním zúčastnil festivalů v Sydney, Šanghaji, Sarajevu nebo v Edinburghu. Část představení pod názvem Up‘End‘Down je příběhem člověka, pohledem přes fantazii na cestu mezi narozením a smrtí, tak charakterizují vystoupení jeho tvůrci. (k)

Pleskot v Gongu

Patří k současným významným českým architektům a vystavuje v Gongu. Multifunkční aule, kterou sám navrhnul a která se loni stala architektonickou i kulturní perlou Ostravy. Josef Pleskot umí navrhnout vily, banky, přeměnit industriální objekty. Jeho práce mohla koncem listopadu začít obdivovat široká veřejnost na výstavě desítek fotek jeho staveb a projektů studia AP ateliér, ale také modely, k jejichž realizaci nedošlo. „Pleskotův návrh budovy Nového ústředí ČSOB v pražských Radlicích získal v roce 2008 Národní cenu za architekturu a také zlaté ocenění ame¬rické instituce U. S. Green Building Council, která posuzuje budovy z hlediska ekologické šetrnosti,“ hodnotí práci architekta šéf Vítkovic Jan Světlík. Výstavu v hale Gong organizuje sdružení Dolní oblasti Vítkovic ve spolupráci se sdružením Trojhalí Karolina, potrvá do 29. března. (g)


Strana 12

Nejsem žádný kronikář, jen sbírám informace od pamětníků, říká porubský patriot Jiří Lexa


Muž, který ví o Porubě téměř vše

o lidech s lidmi

Jedním z loňských laureátů ankety Senior roku, kterou každoročně vyhlašuje město Ostrava, je autor historických publikací, sběratel dobových dokumentů a předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa. Výčtem činností, kterým se tento sedmdesátník začal věnovat ve svém seniorském věku, to ale zdaleka nekončí.
„Jsem rád, že mne ocenilo tak velké a významné město, jakým je Ostrava. Už to, že zde žijí desítky tisíc seniorů, je pro mne obrovský závazek.“ Za vrchol svých aktivit považuje knihu Odkazy porubských kronik, kterou sám označil za bibli historie Poruby. I když se narodil v Ostravě-Kunčičkách, v Porubě žije více než 40 let a může o ní hrdě prohlásit, že ji zná jako málokdo. A jak to všechno vlastně začalo?

O Porubě věděl málo

„V roce 2002 jsem se dostal do porubského zastupitelstva a s tím i do letopisecké komise. Zjistil jsem, že mé znalosti o Porubě jsou chabé. Věděl jsem akorát, kde je Alšovo náměstí, Oblouk, kostel… Začal jsem pátrat po literatuře, která by mi historii Poruby přiblížila, ale na nic jsem nenarazil, a tak jsem začal hledat v různých porubských kronikách. Těch kronik bylo asi patnáct – obecní, hasičská, církevní, sokolská, školní…“ Pan Lexa si z těchto kronik začal dělat poznámky a výpisky. „Na začátku mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo také vyjít knižně. Když jsem ty kroniky dočetl, řekl jsem si, proč by ty informace měly zůstat jenom u mě? Dal jsem tomu ucelený ráz a takhle vlastně vznikla kniha Odkazy porubských kronik.“

Historie pro každého

Jak Jiří Lexa říká, může do knihy nakouknout každý, kdo má jen sebemenší zájem o Porubu. Tří set stránková publikace se téměř detailně zabývá 20. stoletím, začíná rokem 1900, kdy Poruba měla kolem 800 obyvatel, a končí rokem 2000, kdy se počet jejích občanů zvýšil téměř stokrát. V knize najdeme všední i nevšední informace o návštěvách významných, o šťastných i nešťastných osudech obyčejných lidí.
Některé zápisy jsou i kuriózní. Např. 17. - 18. července 1946: Při své cestě na Moravu a do Slezska projížděl prezident Edvard Beneš také Porubou. Na rozcestí mezi ní a Pustkovcem stála slavobrána s nápisem: „Pane prezidente, Poruba Vás srdečně vítá.“ Při jejím průjezdu ve 13 hodin zpomalila kolona 20 automobilů jízdu a prezident Beneš kynul shromážděným občanům. Nebo 30. října 1962: V Porubě byla pro výstrahu vystavena nabouraná modrá Felicie. Majitel měl s tímto automobilem již 3 dopravní nehody a přitom na předním skle přilepený štítek soutěže Jezdím bez nehod.

Dnes je to jiné město

A jak vidí Jiří Lexa Porubu dnes? „Zdá se mi, že celý náš obvod je už jiný. Kdysi stála na parkovišti tři auta, dneska není kde zaparkovat. Kdysi bylo před obchodem šest, sedm kočárků, dneska jsou tam uvázáni psi. Poruba se proměnila v takové město důchodců.“
Kniha je doplněna bohatým fotodokumentačním materiálem, který do knihy zapůjčili sami pamětníci, jiný autor doplnil a obstaral sám. Sbírání dobových fotografií a pohlednic je totiž dalším z jeho koníčků. Jen fotografií Poruby má kolem 300. „Nejstarší fotky pochází ještě z dob Rakouska-Uherska. Na fotografiích mám rád tu jejich zažloutlost, historii, která z nich dýchá,“ přiznává Jiří Lexa. Své poklady uchovává ve speciálních fotoalbech z konce 19. století.
Porubský letopisec v důchodu nezahálí. Inicioval řadu akcí, které rozšiřují povědomí veřejnosti o historii Poruby i velké Ostravy. Sbírá legendy a pověsti týkající se celého našeho regionu. Stojí za vznikem výchovně-vzdělávacích publikací určených dětem s názvy Pohádka o vzniku Poruby, Legenda o běloušovi, O kováři Keltičkovi aj. V roce 2009 inicioval výstavu pod názvem Jede, jede poštovský panáček, kde si mohli návštěvníci a pamětníci na pohlednicích připomenout domy, ulice a zákoutí, která se zcela změnila nebo už neexistují.

Pod rouškou tajemství

V posledních letech je jeho jméno také spojováno s pátráním po spojovací chodbě, která měla vést z porubského zámku do kostela sv. Mikuláše. Existence chodby je zahalena rouškou tajemství, neexistují o ní žádné písemné zmínky. „Setkal jsem se s několika pamětníky, kteří mi potvrdili existenci této chodby. Traduje se i historka o zasypaných německých vojácích z konce 2. světové války, kteří se zde schovávali. Rudá armáda prý nechala oba vchody vyhodit do povětří a tím zasypat,“ říká.
A na čem pracuje v současnosti? Jeho posledním počinem je spolupráce na almanachu Ze života porubského domu kultury, který neodmyslitelně patří k historii obvodu a kulturnímu životu Porubanů. Jak Jiří Lexa sám skromně dodává: „Snažím se, aby těch informací o Porubě zůstalo pro další generace co nejvíce.“
Hana Oborilová
Snímky archív J. Lexy a autorka

Foto 1: Jiří Lexa nad historickými dokumenty s veteránem druhé světové války stíhačem Zdeňkem Škarvadou. Oba dlouhá léta žijí v Porubě.

Foto 2: Jako průvodce při vernisáži výstavy v porubské radnici


Strana 13

Archiválie jsou mlčenlivým svědkem bohatých i překvapivých událostí spjatých s historií Ostravy


Šest kilometrů městských dokumentů

z archivu města

I tak může vypadat bilance Archivu města Ostravy, úředně ustaveného k 1. září 1923, za 90 let své činnosti. Na jedné straně číslo poměrně nízké v porovnání s archivními „giganty“ jako jsou Zemský archiv Opavě (32 km) nebo Národní archiv v Praze (120 km), na straně druhé číslo dostatečně vysoké v porovnání s okolními okresními archivy jako jsou Nový Jičín (5,5 km), Frýdek-Místek (4 km), Karviná (4,5 km). Kdybychom pomyslně „ostravské“ archiválie seřadili za sebou do řady, tak bychom museli jít ze Špálovy ulice v Přívozu po ulici Nádražní a 28. října až na hulvácký kopec.

Stěhování, stěhování…

Archivní dokumenty představují význačnou paměť města, jsou obrovským informačním zdrojem, a proto jejich uložení odpovídá standardům dnešní doby. V minulosti však péči o archiválie, a to nejen v našem městě, nebyla věnována taková pozornost, a tak se v archivní depozitáře proměňovaly uvolněné místnosti v nejrůznějších budovách od tzv. staré pošty v Moravské Ostravě přes radnice mariánskohorskou, starou i Novou radnici, kavárnu Union, lazaret, internát až po radniční budovu v Přívoze. Koncem 2. světové války se dokonce část archiválií ocitla v jižních a západních Čechách.

Stálá adresa: Přívoz

Dispoziční uspořádání přívozské radnice, do níž se archiv nastěhoval v roce 1961, nebylo sice optimálním řešením problému uložení narůstajícího množství dokumentů, ale umožňovalo nabídnout jistý komfort alespoň badatelům, pro něž byl vyčleněn zasedací sál radnice. Později byla vybudována knihařská a restaurátorská dílna a vybaveno fotografické pracoviště. Kromě radnice však byly jako depozitáře pro uložení archiválií využívány prostory přívozské fary, v obytném domě na náměstí Sv. Čecha, v budově na ulici Palackého apod. Na lepší časy se začalo blýskat koncem 80. let 20. století, ale projekt nakonec nebyl realizován. Veřejnost si význam archivu uvědomila až po roce 1989 především v souvislosti s restitucemi a různými formami odškodnění.

1997 – nové depozitáře

Po listopadu 1989 město pod vedením primátora Jiřího Smejkala rozhodlo o přístavbě nových moderních depozitářů odpovídajících technickým požadavkům konce 20. století a o rekonstrukci historické radniční budovy. V roce 1997 se naplnil ostravský „archivní sen“ a nové prostory začaly plně sloužit veřejnosti. Právě včas, neboť koncem června 1997 byly archiválie z depozitáře na ulici Palackého vystěhovány do nových depozitářů a vzápětí nato – 8. července – byla tato přízemní budova, v níž byly k našemu velkému štěstí již jen prázdné regály, zatopena asi do výše dvou metrů.

Archiv není labyrint

Většině obyvatel Ostravy se archiv možná jeví spíše jako nepřehledný laby¬rint než instituce, do níž jsou dokumenty přejímány podle určitých pravidel, ukládány v odpovídajících podmínkách, zpracovávány a zpřístupňovány veřejnosti ve studovně nebo, i když jen ve velmi omezené míře, prostřednictvím internetu. Z toho důvodu se vám – čtenářům – pokusíme my, archiváři a archivářky, v průběhu letošního roku jeho obsah alespoň částečně přiblížit a třeba i tímto způsobem vás přivést k myšlence, že byste se chtěli do archivu jednou podívat. Určitě vám tuto příležitost v roce 2013 nabídneme. Blažena Przybylová

Foto 1: Studovna – badatelna archivu v šedesátých letech 20. století a depozitář v Nové radnici z padesátých let 20. století (vpravo).

Foto 2: Pohled do depozitáře dnes

Foto 3: ...a do studovny se současným moderním vybavením.


Strana 14

S ředitelem společnosti OZO Ostrava Karlem Beldou o budoucnosti sběru a zpracování odpadů

Chtěli bychom lidem poděkovat, jak jsou vstřícní

rozhovor

Ostrava má okolo 130 tisíc domácností. Dovede si někdo představit, kolik to představuje odpadů? Ročně se z těchto domácností odveze přibližně 100 tisíc tun. Proto je zpracování odpadu jednou z předních služeb, bez níž si život ani nedovedeme představit. Ostrava si v této oblasti vede mimořádně dobře, jak nám potvrdil ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.
„Opravdu si vedeme dobře, průzkumy ukazují, že jsou Ostravané se systémem nakládání s odpady spokojeni. Nejvíce nás ale těší, že lidé přistoupili na třídění odpadů, protože právě to je jedna z cest, jak si s odpady poradit i v budoucnu. Už více než deset let, vlastně od začátku rozmístění kontejnerů na separovaný odpad ve městě, se snažíme lidem vštěpovat zásady nakládání s odpady a vysvětlovat jim smysl třídění. V létě byly tyto snahy završeny rozdáním 130 tisíc setů tří tašek na tříděný odpad, tedy prakticky do všech domácností ve městě. Průzkum prováděný koncem roku ukázal, že 77 % domácností tašky ke třídění skutečně používá a 19 % občanů odpad začalo třídit právě po doručení tašek. V průzkumu nám sice 16 % dotázaných uvedlo, že tašky doma mají, ale ke třídění je nevyužívají, ale my doufáme, že i oni se časem přidají. Vždyť za každý vytříděný kilogram odpadu dostává město od společnosti EKO-KOM příspěvek, takže díky separaci se snižují celkové náklady na odpadové hospodářství. Rád bych všem Ostravanům poděkoval za vstřícnost a zájem, s jakým k hospodaření s odpady přistupují.“

l Liší se nějak nakládání s odpady ze strany obyvatel podle jednotlivých částí města?

„Určitě – hlavně se liší chování lidí žijících na sídlištích od těch z rodinných domů. V minulosti jsme například nejmenší úspěch při třídění zaznamenávali v městském obvodu Ostrava-Jih, kde převažuje sídlištní zástavba. Ale průzkum po zavedení tašek ukázal, že právě tady tašky ke třídění přiměly nejvíce obyvatel. V Zábřehu 28 %, ve Výškovicích 33 % a na Dubině dokonce 43 % dotázaných uvedlo, že s tříděním začali právě po doručení tašek. Z těchto výsledků máme velkou radost.
Ve vilových čtvrtích zase lidé přivítali zavedení naší nové placené služby – přistavení hnědých popelnic na zeleň ze zahrádek. Zkrátka, každé skupině obyvatel se snažíme vyjít vstříc a zdá se, že právě to lidé oceňují.“

l Po zavedení tašek byly v některých separačních kontejnerech nalezeny i ty tašky, i když s pečlivě vytříděným odpadem, lidé prostě tašky vyhodili…

„To ale byly ojedinělé a spíše úsměvné případy. Někteří prostě nečtou návod. Na taškách je také uvedeno, co se do nich, a tedy i do jednotlivých kontejnerů, může odkládat. Průzkum například ukázal, že do žlutých kontejnerů 85 % lidí třídí PET lahve, ale jen 35 % i jiné plastové odpady, 46 % nápojové kartony a pouze 26 % také kovové obaly, které takto spolu s plasty v Ostravě už několik let sbíráme. Tady jsou určitě do budoucna ještě rezervy, ale i tak jsme v říjnu 2012 zaznamenali historické maximum u svozu plastů – 335 tun, i když průměr ostatních měsíců loňského roku je jen 279 tun. S růstem třídění souvisí také pokles produkce směsného odpadu, proto nyní můžeme omezovat počet kontejnerů na směsný odpad a opět tak zlevnit služby pro město.“

l OZO však z odpadu část využívá k výrobě paliva. Jaká je to technologie a jaká je vůbec budoucnost odpadů, jejichž zpracování a využití je stále modernější?

„Výroba paliva má v naší společnosti už desetiletou tradici. Nově vybudovaná linka nám umožní tuto činnost ještě zintenzivnit a zajistit tak nejen Ostravě, ale celému regionu zvýšení množství energeticky využívaného odpadu. Ne každý separovaný odpad je totiž vhodný k materiálovému využití. Proto odpad z barevných kontejnerů putuje vždy ještě na dotříďovací linku, kde se z něj vyberou jen ty materiály, o něž mají zpracovatelé zájem. Například z odpadu ze žlutých kontejnerů vybereme PET lahve, polyetylénové folie a duté obaly a také nápojové kartony a kovové obaly. Méně žádaný zbytek plastového odpadu však neskončí na skládce, ale přidáme ho k dalším spalitelným odpadům pocházejícím především z průmyslové sféry a vyrobíme z nich palivo vhodné ke spalování v cementárnách a vápenkách. Do budoucna doufáme, že legislativa umožní využití tohoto alternativního paliva i v teplárnách. Dokáže totiž svou výhřevností nahradit černé uhlí. Výroba paliva z odpadu je určitě cestou, jak v budoucnu omezit množství odpadu ukládaného bez užitku na skládkách. Zvláště v tomto regionu, kde zatím chybí spalovna, tedy zařízení pro energetické využívání odpadu.“ (ola)

Zapojte se do mobilní hry turistických atraktivit

výzva

Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná místa destinace (turistické, kulturní atraktivity, restaurace, bary, kavárny, čajovny), která mají zájem se zapojit do kreativní hry – mobilní aplikace, kterou připravujeme v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Tato aplikace – Ostravský geocaching – je jednou z aktivit projektu „Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“. Povinnými kritérii jsou: pevně daná otevírací doba (otevřeno alespoň 6 dní v týdnu), vlastní webová prezentace min. v ČJ, u turistických atraktivit možnost průvodce nebo audio průvodce (min. na objednání nebo po domluvě) v ČJ, AJ, PJ, u kulturních zařízení alespoň 4 kulturních akcí za měsíc.
Povinná kritéria pro restaurace, kavárny, bary, čajovny: neprovozuje hrací nebo výherní automaty, vlastní web min. v ČJ, je v provozu aspoň 1 rok, otevřeno aspoň 6 dní v týdnu. Má aspoň jednu z těchto přidaných hodnot: je kompletně nekuřácká, má dětský koutek, odráží industriální historii Ostravy, nabízí regionální produkty (místní nebo zahraničních kuchyní), je provázána se známými ostravskými osobnostmi, pořádá autorské výstavy, jejichž význam přesahuje hranice města. Povinnosti subjektu: dodržení povinné publicity projektu a propagace aktivity. Nebude-li objekt splňovat všechna požadovaná kritéria, bude automaticky vyřazen.
Zájemci se mohou hlásit u Hany Vítkové, odbor ekonomického rozvoje MMO, hvitkova@ostrava.cz, tel. 599 443 036, nejpozději do 15. ledna 2013. ®


Strana 15

Úspěchy nadějí porubského boxu

Boxing Club Poruba je členem České boxerské asociace. V současnosti má 55 členů, kteří se připravují v tělocvičně ZŠ I. Sekaniny. Dosahují výborných výsledků na domácích i zahraničních soutěžích. Největšími nadějemi jsou Daniel Gábor, Lukáš Dekýš a Nicolas Czekaj, kteří na přeboru ČR staršího žactva a kadetů vybojovali zlaté medaile. Výborně si vedou také Ondřej Schilder, Daniel a Nela Freiherrovi, Marek Mučka aj. Porubští boxeři se neztratili ani na ME kadetů v Bulharsku. Podle zakladatele BC Poruba a trenéra Mirka Toráče (na snímku T. Gardelky) představují velkou pomoc pro klub dotace města Ostravy a příspěvky sponzorů. (vi)

Ostrava bude společně s Prahou hostit mistrovství světa v roce 2015

Přivítáme hokejový svět!

Ostrava byla společně s Prahou potvrzena jako hostitelské město 79. mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015. Český svaz ledního hokeje, který zvažoval také alternativu s hlavním městem Slovenska Bratislavou jako druhým dějištěm šampionátu, dal nakonec přednost moravskoslezské metropoli.
Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře podepsali 20. prosince zástupci města, Moravskoslezského kraje a hokejového svazu. Ostrava i kraj pořádání akce podpoří 30 miliony korun. „Přidělení hokejového mistrovství světa je pro Ostravu a naše hokejové fanoušky výbornou zprávou,“ konstatoval primátor Petr Kajnar. „Potvrdilo vysokou prestiž pravidelného hostitele světových a evropských sportovních soutěží. Je to příležitost, jak se ještě více otevřít světu.“
Zatímco v Praze se od 1. května 2015 odehraje skupina A s účastí týmu Česka, Ostrava bude v ČEZ Aréně hostit skupinu B, v níž vzhledem ke geografické poloze města nebude chybět reprezentace Slovenska. Nasazení zemí do skupin určí žebříček IIHF. V Ostravě uvidíme také dva čtvrtfinálové zápasy.
Náměstek primátora Martin Štěpánek ocenil spolupráci s vedením ČSLH s jeho viceprezidentem Alešem Pavlíkem, který pořadatelství Ostravy aktivně podporoval. „ČEZ Aréna je na pořádání šampionátu, až na některé maličkosti, připravena už dnes,“ zdůraznil Štěpánek. „Díky rekonstrukci, která město stála 150 milionů a celkem vyšla na 170 mil. Kč, se podařilo halu modernizovat po stránce technické i estetické. Do zahájení mistrovství počítáme ještě s instalací informační kostky nad ledovou plochou.“
Ostrava pořádala MS v hokeji již v letech 1959 (tehdy na ZS Josefa Kotase) a 2004. (vi)

Foto: Stejně jako v roce 2004 bude velkým tahákem pro diváky ve vítkovické ČEZ Aréně start reprezentace Slovenska (na archivním snímku v zápase s Ruskem).

Nejlepší sportovci TJ Ostrava

TJ Ostrava ocenila nejlepší sportovce roku 2012. Judisté O. Mičan a L. Skyba, vedení trenéry D. Tlučkem a M. Krčkem, se stali mistry ČR dorostu. Stolní tenisté O. Bajger, P. Pavlík, P. Klos a J. Martinko s trenérem Z. Bajgerem vybojovali titul mistrů ČR družstev juniorů. Bajger, účastník MS juniorů v Indii, získal stříbro na ME v mixu, titul mistra ČR jednotlivců. Družstvo golfistů do 18 let vedené trenéry O. Chlebišem a S. M. Sanchezem ve složení A. Volejníček, M. Chlebovský, D. Lukáš, T. Návrata, A. Macháč, T. Ringsmuth, V. Antoš se stalo mistry ČR. Šachistka L. Kopcová byla první na MČR do 12 let v rapid šachu. Ze třetího místa v extralize kadetek mají radost v oddílu volejbalu. Bronz vybojovalo družstvo vedené trenéry R. Brzobohatým a J. Bláhou. (vi)

Lyžaři v Dolní oblasti Vítkovic

V Dolní oblasti Vítkovice se v sobotu 26. ledna od 15 hodin uskuteční City cross sprint, při kterém se představí špičkoví domácí a zahraniční běžci na lyžích. Na uměle zasněženou trať uvnitř industriální památky vyběhnou mistr světa a bronzový ze ZOH ve Vancouveru Martin Koukal, jeho reprezentační kolegové Dušan Kožíšek, Martin Jakš aj. Na startu bude také olympijská vítězka skifařka Mirka Knapková, kajakáři Vavřinec Hradilek a další sportovní hvězdy. (ph)

město podporuje

DERBY V TATRANU.

Po utkání s Děčínem (12. 1.) čeká basketbalisty Nové huti v základní části Mattoni NBL na domácí palubovce už jen moravskoslezské derby s Opavou. V Bonver Aréně (Tatranu) se hraje v sobotu 26. 1. v 17.30 hod.

ODVETA SE SLAVIÍ Praha.

Házenkářky DHC Sokol Poruba hostí v sobotu 26. 1. (18) v hale Sareza na Hrušovské v česko-slovenské interlize Slavii. Pražankám budou moci vrátit nedávnou prohru z finále domácího poháru. Další zápas: so 9. 2. (18) Poruba-Nitra.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Volejbalisté VK Ostrava přivítají v hale Sareza na Hrušovské v extralize po mistru z Českých Budějovic (12. 1.) v sobotu 26. 1. (17) Benátky n. J. Jejich kolegyně z TJ Ostrava se v sobotu 19. 1. postaví proti Přerovu. Hraje se v 17 hod. v hale na Varenské.

Kladno bez JÁGRa.

Hokejisté HC Vítkovice Steel přivítají v extralize v ČEZ Aréně tyto soupeře: st 16. 1. Karlovy Vary, ne 20. 1. Kladno, ne 27. 1. Litvínov, út 29. 1. Pardubice (vždy v 17, Litvínov 15.30).

O FLORBALOVÉ BODY.

Extraliga mužů: ne 13. 1. FBC-Střešovice, so 19. 1. Vítkovice-Havířov, ne 27. 1. FBC-Ml. Boleslav, pá 8. 2. FBC-Havířov. FBC hraje v Sareze na Hrušovské, Vítkovice v SC na Dubině. Extraliga žen: so 12. 1. Vítkovice-Elite Praha, ne 10. 2. Vítkovice-Šumperk (hala SC Dubina). (liv)


Strana 16

 

Události, o nichž v uplynulém roce 2012 informovala na svých stránkách Ostravská radnice

Nová Karolina a Dolní Vítkovice představují budoucnost Ostravy

LEDEN

Marie Ludmila, první ostravské miminko roku 2012, se narodilo 65 minut po půlnoci v nemocnici na Fifejdách – Rekonstrukce Svinovských mostů začala 16. 1. první etapou – Do roku 2012 vstoupilo město Ostrava s rozpočtem s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 6,298 miliardy Kč – Proběhlo fórum k Rámci konkurenceschopnosti Ostravy o rozvoji města v letech 2012-2020 – Hasičský vůz Tatra za 6,7 mil. Kč předán dobrovolným hasičům ze Zábřehu.

ÚNOR

Město zahájilo program Sociální inkluze pro řešení problémů sociálně vyloučených obyvatel – V Davisově poháru zdolali čeští tenisté Itálii 4:1 – Sociální pracovníci a strážníci dohlíželi v mrazech na více než 700 bezdomovců – Divadlo Petra Bezruče otevřelo domovskou scénu po rekonstrukci financované městem za 32,5 mil. Kč.

BŘEZEN

Obchodně-zábavní centrum Nová Karolina otevřelo 22. 3. své brány – Nová webová stránka Dýchám pro Ostravu poskytuje informace o stavu ovzduší – Investičního veletrhu MIPIM v Cannes (Fr.) se Ostrava zúčastnila popatnácté – Jednotné kontaktní místo pro začínající podnikatele na ostravském magistrátu bylo vyhlášeno nejlepším v ČR – Po změně majitele zastupitelstvo schválilo uvolnění 11milionové dotace pro FC Baník.

DUBEN

Na konferenci o kvalitě ovzduší Ostrava představila akční plán – Prezident Václav Klaus se v Ostravě setkal s představiteli kraje, města, podnikateli, mj. si prohlédl Integrované bezpečnostní centrum – Ostravskou výhrou nad Itálií 4:1 si tenistky ČR zajistily finále Fed Cupu – Atletka Denisa Rosolová a hokejisté Vítkovic byli vyhlášeni nejlepšími sportovci Ostravy za rok 2011.

KVĚTEN

Pracovní cestu do USA absolvovali spolu s ekonomy a podnikateli primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Dalibor Madej s cílem představit Ostravu a region americkým investorům – V Dolních Vítkovicích otevřeli multifunkční aulu Gong – V Sirotčí ul. předali v rámci projektu Budoucnost Vítkovic 14 bytů pro sociálně slabší nájemníky v rekonstruovaném domě – Usain Bolt byl hlavním tahákem atletické Zlaté tretry.

ČERVEN

Zastupitelstvo zvolilo nové členy rady města namísto Aleše Boháče, Pavla Planky, Miroslava Rojíčka a Jiřího Srby. Náměstky primátora se stali Tomáš Sucharda (doprava), Jiří Hrabina (investice), členy rady Dalibor Gříšek a Lumír Palyza – Od roku 2007 Ostrava získala z Evropské unie a dalších fondů dotace přesahující 9,5 mld. Kč – Generál Robert Matula, čestný občan Ostravy, zemřel v Kanadě ve věku 92 let.

ČERVENEC-SRPEN

Útvar hlavního architekta magistrátu ukončilo práce na Územní studii Černé louky. Urbanistické řešení lokality je z dílny ateliéru Maxvan (Niz.) – Oblast Dolních Vítkovic se stala poprvé dějištěm hudebního festivalu Colours of Ostrava. Branami prošlo rekordních 31 tisíc diváků – Začala rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích – Svinovské mosty: 5. 8. stavbaři otevřeli jižní most a uzavřeli severní. Objížďka se pro řidiče otočila – Začala revitalizace Komenského sadů za téměř 29 mil. Kč, která skončí v červnu 2013.

ZÁŘÍ

Do sedmi desítek ostravských ZŠ nastoupilo 3 115 prvňáčků – Agentura Standard & Poor´s zlepšila ratingové hodnocení Ostravy ze stupně A (stable) A-1 na A+ a vyjádřila tak důvěru ve stabilní vývoj veřejných financí města – Letiště v Mošnově se stalo dějištěm 12. Dnů NATO. Navštívilo je rekordních 225 tis. lidí – Petr Kajnar a Dalibor Madej jednali v Katovicích o tom, jak zlepšit ovzduší na obou stranách hranice – V lokalitě Přednádraží v Přívoze začíná eskalovat situace s ubytováním lidí ve zchátralých domech.

ŘÍJEN

Stavbaři dokončili zastávku MHD na ul. 28. října u Fora Nová Karolina – Díky elektronickým aukcím v Systému sdružených nákupů už město ušetřilo přes 130 mil. Kč. Na 180 městských organizací ročně za nákupy utratí cca 4 mld. Kč – Janáčkova filharmonie Ostrava absolvovala turné do Číny a Koreje – Zastupitelé udělili Ceny města Ostravy sbormistru Lumíru Pivovarskému, zpěvačce Marii Rottrové a in memoriam signatářce Charty 77 Dolores Šavrdové.

LISTOPAD

Do ulic vyjelo měřicí imisní vozidlo Zdravotního ústavu, jehož provoz financuje ostravský magistrát – Senátorem v obvodu 71 Ostrava-město byl zvolen Leopold Sulovský z hnutí Ostravak – U náměstí Republiky vyrostla výšková budova IQ Ostrava Office Park s kapacitou 1 700 pracovních míst, zejména pro zaměstnance firmy Tieto – Moderně vybavené nové plicní oddělení otevřeli v rekonstruovaných prostorách Městské nemocnice Ostrava.

PROSINEC

Na téma životní prostředí jednali v Nové radnici zástupci Ostravy, Katovic, Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství – Centrum Ostravy ovládly Vánoční trhy na Masarykově náměstí s tradičním kluzištěm – Stavbaři předali další část Prodloužené Místecké, která urychluje jízdu z centra na dálnici D1 – Pro řidiče a cestující MHD skončila nejsložitější část rekonstrukce Svinovských mostů. Po téměř roce byl spuštěn obousměrný provoz. (vi)

Foto: Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích se stala novým kulturním a společenským centrem Ostravy