Leden 2012

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                    

 titulka

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Strana 1

 

Rekonstrukce Svinovských mostů

Uzavřením tzv. jižního mostu začíná rekonstrukce významného ostravského dopravního uzlu Svinovských mostů. O změnách v individuální a hromadné dopravě souvisejících s projektem nového dopravního terminálu      čtěte na stranách 4 a 5 

 

 PF 2012 !!!

Jako by to bylo včera, co se měnil letopočet – vždy opakovaně žasneme, jak ten minulý rok rychle uplynul. A zase je tu nový kalendář… Přejeme si vzájemně pohodu, dobrou práci… Do toho právě začínajícího roku bych chtěl všem lidem, a hlavně obyvatelům našeho města, popřát především pevné zdraví; když nemáme tohle, vše ostatní ztrácí hodnotu. K dobrému zdraví patří pak i duševní pohoda, která náš fyzický stav hodně ovlivňuje. S pohodou se úzce váže nadhled nad mnohými problémy a i těch bude dost.

Našemu městu bych přál v nastávajícím roce celou řadu nových, podnětných událostí. Bude jich hodně v kultuře, sportu, investicích. Otevře se například nové komunitní cen­trum, budovaná čtvrt Nová Karolina začne od jara pulsovat svým životem, mizí tak historicky nevzhledná průmyslová zóna. Okamžiky zrození nových, pozitivních událostí tolik všichni pro povzbuzení potřebujeme.

Petr Kajnar,
primátor města Ostravy
 

 

Na Nový rok si v Ostravě a kraji nejvíce pospíšili v městské nemocnici

Prvním miminkem je Marie Ludmila

První ostravské miminko roku 2012 na sebe nenechalo dlouho čekat. Narodilo se 1. ledna v jednu hodinu a pět minut v Městské nemocnici Ostrava.  I když to neznamenalo prvenství republikové, stalo se zároveň prvním letošním novorozencem Moravskoslezského kraje. Holčička dostala jméno Marie Ludmila, váží 2 550 gramů a měří 47 centimetrů. V pondělí 2. ledna ji uvítal jako prvního letošního občánka města Ostravy primátor Petr Kajnar spolu s náměstkyní pro oblast zdravotnictví Simonou Piperkovou. Ke gratulantům se připojil také ředitel Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel.

Marie Ludmila se do rodiny, která bydlí ve Vítkovicích, narodila jako třetí dítě. Má už dva sourozence, chlapečky, kteří spatřili světlo světa stejně jako ona také v městské nemocnici na Fifejdách, jeden z nich dokonce v podobném čase jako jeho nová sestřička – o Silvestru před pěti lety. Porod miminka proběhl bez komplikací a Marie Ludmila i její maminka Ludmila se těší dobrému zdraví. Od představitelů města dostala holčička na památku zlatou minci, plyšovou hračku a Pamětní list, který bude jí i její rodině tuto událost připomínat.           (av)

K foto: Štěstí, lásku a zdraví do nového života přejeme Marii Ludmile i její spokojené mamince. 

 

V oblibě jsou jména Jan a Eliška

Za celý rok 2011 bylo ve městě Ostrava zapsáno do matrik 4 883 nově narozených dětí, z toho 2 379 děvčat a 2 504 chlapců. Pro porovnání – v roce 2010 se narodilo celkem 5 249 dětí, propad v loňském roce je markantní.

V pořadí nejoblíbenějších jmen vedla loni u chlapců stále klasika – 73 novorozenců dostalo jméno Jan, následuje Jakub (66krát), Daniel (62) a Adam (56). Do první desítky se nominovali ještě Tomáš, Matyáš, Dominik, Ondřej, David a Matěj. Svou oblibu u děvčat neztratila Eliška, která se dělí o prvenství s Adélou (v Ostravě je vybrali 60krát). Stále oblíbená je Tereza (3. místo a 47 takto pojmenovaných děvčátek), dále se umístila Natálie, Karolína, Veronika, Sofie, Barbora, Kristýna a na desátém místě v oblíbenosti jmen zůstala Marie.

Také v roce 2011 vybírali rodiče exotická jména, u chlapců například Santiago, Jeremy, Andrew a dívek například Jennifer,  Amy, Ajay, Noemi, Kimberly, Alison. V Ostravě žije řada cizinců se svými rodinami.

Dvě jména svým dětem nedávají Ostravané příliš často (např. Jan Sebastian či Marie Anna), přesto se však loni objevila (u chlapců 33krát, u děvčat dokonce 60krát). Bohužel devět dětí narozených v roce 2011 nemělo ještě k 3. lednu 2012 určeno své jméno.        (vk)

  

Dopravní podnik umí ušetřit

Dopravnímu podniku Ostrava se v roce 2011 podařilo ušetřit zhruba 24,5 mil. Kč z městského rozpočtu. Úspory jsou důsledkem snižování nákladů na energie a pozitivního vývoje tržeb, ale také série úsporných opatření, které zavedlo vedení společnosti v oblasti personální i provozní.

Redukce počtu technicko-hospodářských zaměstnanců a úspory v oblasti režijních nákladů přinesly finanční efekty v řádu milionů korun. „Organizační strukturu jsme zeštíhlili, chod společnosti momentálně zajišťuje o 35 zaměstnanců méně“, uvedl ředitel Dopravního podniku Ostrava Roman Kadlučka a dodal, že do budoucna se očekávají další kroky. Úspor bylo dosaženo i v oblasti snížení jiných (režijních) nákladů. „Snížily se rovněž náklady na reprezentaci, propagaci a odměňování vedoucích zaměstnanců včetně vrcholového managementu,“ sdělil k úsporám náměstek primátora Aleš Boháč. Oproti plánovanému očekávání se nákup energií projevil v hospodaření příznivěji a společně se zvýšenými výnosy z pohledávek za jízdy bez platné jízdenky, které byly s cílem maximalizovat přínos odprodávány ve zvýšeném množství, bylo dosaženo dalších mnohamilionových úspor. Dobré hospodářské výsledky umožnily vynaložit úspory na nárůst průměrné mzdy zaměstnanců a naplnil se tak slib vedení z červnové stávky.      (al) 


 

Strana 2 

 

Vloni lidé darovali do kasiček více než milion. Kolik přispějí Ostravané letos?

Tři králové otevírají lidská srdce

Tři králové, kteří se podle církevních tradic přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíši Kristu, zavítali v rámci Tříkrálové sbírky do Nové radnice. V podání Martina Pražáka a Lukáše Curyla z Charity Ostrava a Diecézní charity ostravsko-opavské a sestry Mary Priscy Perery, z kongregace Sester dobrého pastýře, přišli s písní a koledou za primátorem Petrem Kajnarem. Do sbírky přispěli také náměstkyně a náměstci primátora.

Tradiční celorepublikovou veřejnou sbírku pořádala v prvních dvou týdnech nového roku už podvanácté Charita ČR. Získané finance budou využity na podporu seniorů, lidí bez přístřeší, hospicových pacientů a dalších potřebných lidí. Ve městě a regionu akci zaštiťuje Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. Vloni shromáždili Ostravané na pomoc lidem v nouzi částku 1 281 293 Kč.  (vi) 

K foto: Tři králové u primátora Petra Kajnara.             Foto: L. Vidlička 

 

Škola v lepších podmínkách

Mezinárodní škola s výukou v anglickém jazyce 1st International School of Ostrava (ISO) zahájila 6. prosince výuku v nových prostorách, které se nacházejí v budově RPG v Gregorově ulici v centru Ostravy. Zahájení se zúčastnili primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek. ISO vyučuje domácí i zahraniční žáky a studenty, pro které je nyní k dispozici také knihovna, laboratoře a další odborné učebny. Lepší prostory si škola zaslouží také kvůli vysoké prestiži, které se dlouhodobě těší. Letos na jaře zde odstartoval program k mezinárodní maturitě International Baccalaureate Diploma Programme. Jde o první mimopražskou školu u nás, která program uplatňuje.  (vk) 

 

Platnost jízdenek

V souvislosti s úpravou cen jízdného v ostravské městské hromadné dopravě od 1. 1. 2012 upozorňujeme občany, že krátkodobé jízdenky a 24hodinové jízdenky, u nichž došlo ke změně, platí do 31. ledna 2012. Po tomto datu můžete nevyužité krátkodobé a 24hodinové jízdenky vyměnit do 29. 2. 2012 za nové ve vyšší nominální hodnotě s doplatkem ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava.   (r)  

 

Roste do výšky

Výstavba administrativní budovy IQ Office Park Ostrava společnosti CTP Invest na náměstí Republiky v Ostravě pokračuje, v prosinci bylo dokončeno devět ze třinácti pater na věži Tieto Tower (společnost Tieto Czech, IT společnost, je hlavním nájemcem). Objekt nabídne přes 22 tis. m2 kancelářských prostor ve dvou budovách vysokých přes 50 metrů Podle návrhu architekta Václava Hlaváčka ze studia Acht vzniká moderní budova s důrazem na zeleň a vodní prvky v okolí i uvnitř stavby. (d) 

 

Pro doklady každý den

Na oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy od 1. ledna 2012  došlo ke změně úředních hodin pro styk s občany a veřejností, úředním dnem je každý pracovní den. Úřední hodiny na těchto odděleních jsou: pondělí a středa od 8.00–17.00 hod., úterý od 8.00 hod. do 15.30 hod., čtvrtek od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 hod do 11.00 hod.  Občané se mohou telefonicky objednávat  přes kontaktní centrum Magistrátu města Ostravy, a to každý pracovní den od 7.00 hod. do 17.00 hod., tel. číslo 844 121 314.            (red) 

 

Navrhněte pedagogy na ocenění

Ostravské městské obvody, odbory magistrátu města, ředitelé mateřských, základních a základních uměleckých škol, školských zařízení, pedagogické kolektivy a školské rady mohou do 20. ledna podávat návrhy na udělení ocenění pedagogů škol a školských zařízení zřizovaných městskými obvody a městem, soukromých a církevních mateřských a základních škol na území města Ostravy. Ocenění „Výrazná pedagogická osobnost“ a „Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“ pak budou udělena na slavnostním setkání ke Dni učitelů. Veškeré informace a formuláře najdete na http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit/oddeleni-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit.         (vk) 

 

Termíny ZMO

První letošní v pořadí 15. jednání Zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskuteční ve středu 15. února. Další termíny v první polovině roku: 16. ZMO (středa 25. 4.), 17. ZMO (středa 27. 6.). Zasedání se konají v budově Radnice města Ostravy v sále zastupitelstva, začínají vždy v 9 hodin a jsou veřejná.     (av)

 

Miliardy na ovzduší

Evropská komise souhlasí, aby ČR použila šest miliard korun na projekty zaměřené na zlepšení ovzduší v Moravsko­slezském kraji z  operačního programu Životní prostředí. Peníze mají pomoci modernizovat a odprášit ocelárny a další průmyslové provozy. Peníze mohou na základě veřejné soutěže získávat firmy, které zvyšují ochranu životního prostředí tam, kde dosud neplatí žádné normy EU a dosahované výsledky takové normy překračují. Mimo jiné se to týká rovněž Ostravy. Projekty na zlepšení ovzduší už připravily například Třinecké železárny, ArcelorMittal, Evraz Vítkovice aj. Často se jedná o instalaci filtrů na snížení sekundární prašnosti či kogeneračních jednotek – zařízení na společnou výrobu elektřiny a tepla.             (r)

  

aktuálně 

Po mostech rychleji

V prosinci v předstihu otevřený jižní most v Českobratrské ulici zlepšil průjezdnost centrem města, když jakákoliv nehoda na severním mostě komplikovala průjezd záchranářů, hasičů, policie a vozidel MHD. Zadavatel Moravskoslezský kraj v těchto dnech stavbu oficiálně převzal. Náklady dosáhly 180 mil. Kč, ze 70 % je pokryla dotace z regionálního operačního programu NUTS II, 30 % zajistil kraj a přes 6,1 mil. korun město Ostrava. Sjezd ze severního mostu na Cihelní ul. se má stavět letos, termín napojení jižního mostu na Cingrovu ul. závisí na ministerstvu dopravy a realizaci III. stavby Prodloužené Místecké.  (vi) 

 

Uctili Václava Havla

Občané Ostravy vyjádřili svůj zármutek nad úmrtím posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla mimo jiné také zápisem do kondolenčních listin. Listiny, v nichž je uvedeno přes 1 200 zápisů v českém, anglickém, polském, francouzském jazyce, ale i arabštině, byly svázány a odeslány vdově po prezidentovi na adresu Nadace Dagmar a Václava Havlových. K podpisům občanů jsou v knize přiloženy také projevy soustrasti, které lidé zaslali prostřednictvím webových stránek města Ostravy.        (av)


  

Strana 3 

 

S náměstkem primátora Tomášem Petříkem o nucených úsporách a jak jich město chce dosáhnout

Musí se šetřit, ale Ostrava šetří už dlouho 

rozhovor 

z Rozpočet města na rok 2012 schválili ostravští zastupitelé začátkem prosince. Letošní rok představuje rozpočet města částku nižší  téměř o 199 milionů korun, než byl ten na rok 2011, město tedy letos bude hospodařit s 6 298 251 tisíci korun. Objem peněz pro město klesá už třetím rokem. Proč?

,,Hlavním důvodem je pokles daňových příjmů, jehož příčinou jsou nižší daňové výběry z důvodů ekonomické recese. Peněz je prostě stále méně. Ještě v roce 2009 hospodařilo město s dosud nejvyšší částkou, 8 251 969 tisíci korunami. Především z důvodu ekonomické krize se objem finančních prostředků na příjmové straně rozpočtu neustále snižuje a pro město to znamená šetřit všude tam, kde se dá.

Bohužel prognóza vývoje ekonomiky není ani pro rok 2012 příliš optimistická, proto jsme sestavili rozpočet spíše konzervativně, samozřejmě s možností jeho úprav v průběhu roku, podle aktuálního vývoje.

I když už jsme například před dvěma roky snížili dotace městským organizacím o pět procent, snižování pokračuje. Během posledních dvou let je Ostrava zhruba o 2 miliardy ,,chudší“, což se musí někde projevit. Nesmíme zapomenout, že nakládání s finančními prostředky města se v případě tak velkých měst  jako je Ostrava netýká jen obyvatel města, ale obyvatel celé ostravské aglomerace a především služeb pro ně zabezpečovaných.“

z Lze konkrétně jmenovat, kterých městských organizací se snižování objemu peněz bude týkat?

„Především těch největších, to je logické. Jsou mezi nimi například dopravní podnik, městská nemocnice, Národní divadlo moravskoslezské a další. Snižovat přísun peněz do oblasti kultury či zdravotnictví nebo sociálních služeb je velmi citlivá záležitost, především by se to mělo co nejméně projevit na kapse občana. Znamená to, že město bude i nadále dotovat například ceny jízdného dvěma třetinami, jen jednou třetinou občan. Ale jsem rád, že se podařilo přesvědčit  řadu městských institucí, aby výdaje snižovaly moderními ekonomickými nástroji, jakým je například využívání  elektronických aukcí. Elektronickým soutěžením se v mnoha případech dá výrazně snižovat objem vydaných prostředků, když má organizace možnost vybrat si z mnoha nabídek tu cenově nejvýhodnější. Navíc je tento způsob vynakládání veřejných prostředků transparentní.“

z V denním tisku jste zmínil možnost v rámci úspor snižování počtu městských obvodů, z dosavadních třiadvaceti by snad bylo jen šest nebo dokonce čtyři velké městské obvody. Ostatně, v minulosti už tomu tak bylo…

„Ano, i tudy vede cesta. Musíme hledat co nejracionálnější řešení, jak snížit výdaje na administrativu třiadvaceti obvodních radnic jejich redukcí na  nižší počet, ale opět tím nesmí být poškozen občan, kvalita služeb musí zůstat minimálně zachována a samotné řešení musí být skutečně úsporné. Není to však otázka příštích týdnů či měsíců, je to dlouhodobý proces a vyžaduje pečlivou přípravu odborníky.

A pochopitelně rovněž širokou politickou shodu, především pro město a jeho obyvatele, na skutečně optimálním řešení.“

z V uplynulém roce zůstalo z rozpočtu města nevyčerpáno 198 milionů korun z odboru investic. Proč tomu tak je a na co budou tyto převedené peníze použity?

 „Tak v tomto případě se jedná o finanční prostředky vázané ke konkrétním  investičním akcím, které se v minulém roce nestihly profinancovat. V zásadě se jedná o formální operaci související s přelomem roku.“

z V rozhovoru pro denní tisk jste také naznačil, že by se měla změnit možnost města si pohlídat některé projekty, jako například sanaci ropných lagun atd. Jakou právní cestou by se to dalo ošetřit?

„To je trošku jinak. Na realizaci projektu lagun dosah nemáme, jedná se o státní zakázku. Snažíme se ale zabránit opakování tohoto stavu při sanaci území bývalého Ostrama. Proto Rada města Ostravy předložila zastupitelstvu variantu odkupu  tohoto území. A zastupitelstvo předloženou variantu schválilo.“

z Změny v zákoně o rozpočtovém určení daní, které jako návrh předložilo v létě ministerstvo financí, se stále odkládají. Bude-li odklepnuto, že Ostrava přijde o oněch avizovaných téměř 900 milionů korun, ten více než šestimiliardový rozpočet by se pro další rok ještě výrazně snížil. Připravuje město nějakou krizovou variantu pro tuto situaci nebo spoléhá, že k tomu nedojde?

„K této problematice toho již bylo napsáno a řečeno dost. Nicméně vedení města rozhodně nespoléhá na to, že tato varianta nebude přijata. Vedení města takovou variantu rezolutně odmítá. Podnikli jsme a podnikáme celou řadu kroků, aby  novela tohoto zákona v této podobě parlamentu předložena nebyla. Existuje zde rovněž jasné stanovisko premiéra o tom, že malým obcím je správné přidat, nikoli však na úkor velkých měst.

Ale ať zakončíme náš rozhovor dobrou zprávou pro občany města, dnes již víme, že hospodaření města za minulý rok skončí s mírným přebytkem a mohu-li využít tento prostor, rád bych našim spoluobčanům popřál v novém roce hodně zdraví, síly a optimismu.“          (ok) 

 

Poděkování dobrovolníkům

U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 a Mezinárodního dne dobrovolníků byl 1. prosince slavnostně v Radnici města Ostravy udělen osmi lidem pamětní list „Dobrovolníka roku“ za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit.  Náměstek primátora Martin Štěpánek jim kromě pamětního listu předal také  malý dárek, skleněný artefakt a kytici. Oceněni byli Jana Polášková (Občanské sdružení ADRA – dobrovolnické centrum Ostrava),  Jolana Oravcová (Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové hnutí), Věra Polášková (Charita Ostrava – dobrovolnické hnutí), Eva Adamovičová (Senior servis Ostrava – společníci osamělých seniorů), Daniel Bednář (občanské sdružení S.T.O.P.), Marie Balážová (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s.), Jan Richter (Slezská diakonie) a Tereza Hyklová (YMCA Ostrava-Poruba).

V ostravských dobrovolnických organizacích je zapojeno téměř 1 800 lidí, kteří takovou nezištnou pomoc poskytují. Z nich vybraly organizace pro ocenění několik z nich, poděkování však patří všem dobrovolníkům. Toto ocenění má rovněž zviditelnit dobrovolnické organizace a jejich činnost, kterou vykonávají ve prospěch potřebných občanů města.          (vk)

 K foto: Jedné z oceněných dobrovolnic Evě Adamovičové, která svůj volný čas věnuje osamělým seniorům, blahopřeje Martin Štěpánek.


 

Strana 4 a 5 

 

Déle než rok potrvají dopravní omezení na trase mezi Ostravou a Porubou při stavbě terminálu

Na Svinovských mostech začíná rekonstrukce 

doprava ve městě 

Od pátku 13. ledna 20 hodin je kvůli rekonstrukci, která potrvá do poloviny srpna, uzavřen pro veškerou dopravu tzv. jižní Svinovský most, po kterém je vedena doprava ve směru od Poruby do centra. Funkční severní most slouží ve dvou pruzích dopravě ve směru od Ostravy do Poruby. Ve třetím pruhu jezdí ve směru od Poruby do centra pouze veřejná hromadná doprava, policie, hasiči, sanitky a vozidla stavby. Pro individuální dopravu je tento most ve směru z Poruby do Ostravy kvůli průjezdnosti a bezpečnosti zcela uzavřen, situaci řeší objízdné trasy. Také ve veřejné hromadné dopravě nastaly změny (přemístění zastávek, možné zpoždění spojů apod.). Po dokončení rekonstrukce jižního mostu bude následovat most severní (ukončení duben 2013).

Jedna z aktuálních velkých ostravských staveb tak podstatně a na dlouhou dobu ovlivní dopravní situaci v našem městě.

Špičkový terminál

Rekonstrukce mostů je nutná nejen kvůli jejich stavu, ale zejména proto, že se ve Svinově rodí moderní dopravní terminál nadregionálního významu, který v tomto velmi frekventovaném místě propojí všechny druhy individuální i hromadné dopravy. Jedna z nejdůležitějších bran do města Ostravy tak získá bezpečný, důstojný a moderní charakter. „Revitalizace přednádraží Ostrava-Svinov, II. etapa, je společnou investicí města Ostravy a Moravskoslezského kraje,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč. „Zahrnuje opravu tramvajových mostů, výstavbu přestupního terminálu včetně informačního systému pro cestující a odstavné plochy pro autobusy, výstavbu nové komunikace, přestavbu komunikací pro pěší, přeložky inženýrských sítí a další stavební úpravy.“

Oprava jižního mostu

Rekonstrukce obou částí mostu přinese četné komplikace zejména individuální dopravě. Ulice Opavská je v úseku před křižovatkou u vodárny v Nové Vsi se svými až 45 tisíci vozidly denně považována za nejvytíženější komunikaci v kraji. Motoristé se musí obrnit trpělivostí a najít pro sebe ideální objízdnou trasu. Náhradní trasy, jejich propustnost, nutné změny přednosti v jízdě apod. řeší zpracovaná podrobná studie.

Pro dopravu z Poruby do centra města je řidičům v době rekonstrukce jižního Svinovského mostu doporučována především dálnice, která v době rekonstrukce mostů není zpoplatněna v úseku od Klimkovic po Bohumín. Navrhované objízdné trasy jsou v mapě na vedlejší straně v tomto vydání Ostravské radnice. Podrobnější informace o objízdných trasách, rekonstrukci mostů apod. si mohou občané vyhledat na webových stránkách města Ostravy, dlouhodobé i aktuální řešení veřejné hromadné dopravy pak na stránkách DPO a KODIS, kam se mohou dostat rovněž přes stránky města. S dopravními problémy v souvislosti s objízdnými trasami poradí řidičům speciálně vyčleněný policista na neurgentní Zelené lince Městské policie Ostrava (800 199 922).

Hromadná doprava

Tramvajové linky DPO projíždějí rekonstruovaný úsek mostu po jednokolejné trati, což si žádá prodloužení jejich jízdní doby. Stávající zastávky byly přemístěny na zastávky provizorní. Je zrušena autobusová zastávka na mostě ve směru do Poruby, některé z linek mají prodlouženou jízdní dobu (více na www.dpo.cz). O řešení příměstské hromadné dopravy více na www.kodis.cz.

Nová autobusová linka

Od pondělí 16. ledna provozuje DPO novou autobusovou linku č. 42. Ta ve dvacetiminutovém intervalu přepraví cestující od vlakového nádraží Svinov do Poruby. Linku č. 42 lze využít také k přepravě od nádraží k mostům k přestupu na tramvaje či autobusy do centra. Trasa pro pěší z nádraží k zastávkám je viditelně značena.         (vk)


 

 Strana 6 

 

Hypermarket Albert obhájil loňský titul

 

Ostravské supermarkety se letos opět mohly přihlásit do soutěže, v níž samotní občané vybírali, ve kterém z nich se cítí nejbezpečněji.  Tato soutěž se koná již pátým rokem a je vyhlašována v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava“, do něhož je zapojeno nejen město Ostrava, ale také Policie ČR, Městská policie Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a OZO Ostrava.  Cílem soutěže „O nejbezpečnější supermarket“ je vyhodnotit nákupní centra, která se snaží předcházet kriminalitě (zejména kapesním krádežím) nebo na ni občany upozorňovat. Občané hlasovali prostřednictvím anketních lístků, které byly k dispozici v novinách Ostravská radnice a na webových stránkách projektu a jeho partnerů.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo v Radnici města Ostravy 15. prosince. Kandidáty na vítězství, zástupce partnerů projektu Bezpečnější Ostrava a další hosty uvítala náměstkyně primátora Simona Piperková. „Město Ostrava je od počátku partnerem projektu, který nejenže upozorňuje na nebezpečí páchané trestné činnosti, ale také informuje o účinném způsobu, jak je možno se bránit nebo jí předcházet. Město zároveň na tento projekt přispívá,“ uvedla mimo jiné.

A koho považují občané města a okolí za nejbezpečnější supermarket v Ostravě? Letos je to opět Albert hypermarket Ostrava, který tak obhájil své vítězství z loňského roku. Druhým v pořadí je Avion Shopping Park Ostrava, na třetím místě skončil Globus ČR – hypermarket Ostrava-Plesná. Zástupci vítězných supermarketů převzali trofeje - krystaly, dárkové tašky a vítěz putovní pohár. Do slosování o dárky byli zařazeni také účastníci hlasování, kteří na anketním lístku uvedli i svou adresu. Vylosováni byli: Alexander Ďurický, Lenka Jasníková a Radek Píka. 

Kromě tří „nejbezpečnějších supermarketů“ byli v radnici města oceněni také vítězové letošní novinky v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava“ – fotosoutěže „Bezpečnější Ostrava objektivem jejích občanů“. Vítězem se stal teprve patnáctiletý Matěj Laštovka, který si vybojoval 1. i 2. cenu, 3. a 4. místo získali společně Šárka Hurníková a Miroslav Řehánek. Za jejich zdařilé fotografie byly všem předány dárkové tašky a časové jízdenky DPO.             (vk)

 K foto: Manažerka prodejny Albert Eva Hrivňáková a Zbyněk Kozub, regionální ředitel hypermarketů Albert Česká republika, s cenami pro vítěze soutěže. 

 

S novým radarem

Strážníci Městské policie Ostrava používají od podzimu nový laserový radar na měření rychlosti. Nové zařízení umožňuje pořizovat videozáznam z měření, zachycuje projíždějící vozidlo i ve vzdálenosti čtyř set metrů. Údaje lze vytisknout přes počítač, slouží jako důkaz pro přestupkové řízení.        (vz) 

 

Zmizela část vraků

Město Ostrava připravilo loni občanům zajímavou nabídku – bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci nepojízdných vozidel. Poprvé se konala na jaře, podruhé na podzim. Do bohumínských železáren tak putovalo téměř 200 autovraků, mnoha komunikacím se ulehčilo. Bezplatné odvozy starých aut byly zajišťovány přímo z místa, kde dlouho parkovaly.            (av) 

 

Zkoušejí chodítka pro děti

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy prostřednictvím pracovní skupiny Aktiv města Ostravy pro BESIP na závěr roku 2011 zakoupil tři bezpečnostní chodítka WALKODILE® určená pro vycházky dětí z mateřských škol. Ještě před Vánocemi byly vylosovány první dvě mateřské školy, které dostanou chodítka na půl roku k vyzkoušení. Třetí chodítko bude zapůjčeno na MŠ Ukrajinská v Porubě, kde na tamním dětském dopravním hřišti probíhá pro velké množství dalších školek ukázka dopravní výuky a správného chování v silničním provozu.

Do losování se dostaly mateřské školy, které projevily zvýšený zájem o dopravní výchovu a zúčastnily se listopadového semináře pro metodiky dopravní výchovy na mateřských školách. Prvními, kdo si budou moci chodítko vyzkoušet, jsou děti ze školky v ul. Osvobození ve Vřesině a školky ve Staré Bělé.            (l)

  

Kurz pro veřejnost

Bezplatný kurz se opět uskuteční na bývalém ředitelství městské policie v Hlubinské ulici 25. ledna, tentokrát na téma prevence úrazovosti v zimním období a resuscitace.  Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese  info@mpostrava.cz.     (mp) 

 

stalo se 

DEMOLOVAL A NAPADAL.

Agresivního 21letého mladého muže zadrželi strážníci městské policie V Ostravě-Dubině, kde rozkopával popelnice, ukopával zrcátka na autech a poškozoval kapoty. Fyzicky napadal kolemjdoucí a agresivně se choval i k přivolaným strážníkům, jednomu způsobil zranění, které si vyžádalo pracovní neschopnost. Muže museli zpacifikovat za použití donucovacích prostředků, skončil v poutech. Dále vyhrožoval strážníkům, že si je najde a pak jim ukáže, byl předán přivolaným policistům.

ZA VOLANT JEN S LÉKY.

Na kruhovém objezdu v Porubě stálo vozidlo zčásti na chodníku u přechodu pro chodce. Řidič se náhle rozjel a ohrožoval chodce. Strážníci zjistili, že za volantem sedí muž (68 let), který je apatický a působí dezorientovaně. Vzhledem k zápachu acetonu usoudili, že řidič může trpět cukrovkou, proto přivolali sanitku. V telefonním hovoru manželka nemocného potvrdila, že muž trpí touto nemocí. Od strážníků proto dostal čokoládovou tyčinku, o kvalifikovanou lékařskou pomoc se postarali přivolaní zdravotníci. 

 

Svoz vánočních stromků

Společnost OZO informuje občany, že bude od 9. ledna do konce měsíce svážet ze sídlišť vánoční stromky. Svoz bude probíhat v běžné pracovní době od 6 do 14 hod. Postačí, když občané odloží své odstrojené stromky vedle kontejneru alespoň jeden den před příjezdem popelářského vozu. Je možné je odevzdat také v nejbližším sběrném dvoře. Svezené stromečky budou využity při výrobě kompostu Kompozo a zeminového substrátu. Harmonogram svozu:

Pondělí – Dubina, Běl. Les, Hrabůvka, Hrabová, N. Bělá.

Úterý – Zábřeh, Výškovice, Vítkovice, Proskovice, St. Bělá.

Středa – Mor. Ostrava, Přívoz, Mar. Hory, Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice.

Čtvrtek – Poruba, Martinov, Třebovice, Svinov, Polanka, Kr. Pole, Plesná, N. Ves.

Pátek – Sl. Ostrava, Michálkovice, Radvanice, Bartovice.       (vk) 


 

Strana 7 

 

Řešíme problémy sociálně vyloučených lokalit s pomocí Integrovaného plánu rozvoje města

Budoucnost Vítkovic tvoříme už dnes 

město investuje 

Ostrava v součinnosti s městským obvodem Ostrava-Vítkovice už od 1. července 2009 realizuje Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) pod názvem „Budoucnost Vítkovic“. Plán se primárně zaměřuje na oblast intervence Integrovaného operačního programu (IOP), zejména na pilotní projekty směřující k řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením ve vazbě na aktivity revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů ve vybrané zóně.

Vhodná lokalita

Pilotní projekt je soubor individuálních částí naplánovaných v rámci IPRM, který má za úkol propojit aktivity tvrdé (revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů) a aktivity měkké (problém se začleněním romských komunit, vysoká nezaměstnanost, kriminalita, nízká úroveň vzdělání apod.)

Zapojení města do přípravy IPRM spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) je pro město nutné při řešení této zásadní problematiky. Je to rovněž jedinečná možnost získat prostředky EU. Dalším důvodem zapojení města je existence projektových subjektů a veřejnosti, které ve využití externích zdrojů a potenciálu Vítkovic mohou napomoci. Důležitá je vazba IPRM na Strategický plán rozvoje města Ostravy (SPRM), kterým se naplňují cíle v oblasti kvality života.

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotaci projektu Budoucnost Vítkovic ve výši 6 943 367 eur koncem března 2009. Prvního července téhož roku byla městem a ministerstvem podepsána dohoda o zabezpečení realizace IPRM.

Štramberská prokoukla

Obvod Vítkovice ve spolupráci s městem připravil indikativní seznam sedmi objektů vhodných pro realizaci projektu týkají se veřejných prostranství a pěti bytových domů v ulici Štramberská 8, 12, 14, 16, 18 v Ostravě-Vítkovicích. Stavebními úpravami na všech pěti domech ve vlastnictví města Ostravy došlo do konce roku 2011 ke zlepšení technických a estetických vlastností objektů a ke snížení jejich energetické náročnosti.

Výměnou jednotlivých konstrukcí se zlepšil komfort bydlení ve všech 38 bytových jednotkách zmíněných domů. Byly opraveny krovy, vyměněna střešní krytina, opraveny komíny. Zateplily se fasády, půdní prostory a stropy ve sklepech. Byly vyměněny řady dveří. Pro zvýšení bezpečnosti byly osazeny domácí telefony včetně el. vrátného, vyměněna el. instalace ve společných prostorech domů,  hromosvod a rozvody společné televizní antény. Pro prodloužení životnosti objektů a zlepšení kvality bydlení byla provedena obnova hydroizolace domů a doplněna vodorovná hydroizolace pod stěnovými konstrukcemi v suterénu. Celkovou rekonstrukcí  prošla ležatá kanalizace a rozvody plynu od hlavního uzávěru plynu po plynoměry.

Na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 představují náklady na realizaci stavby 20 412 000 Kč včetně DPH. Projekt regenerace bytových domů Štramberská 8, 12, 14, 16, 18 je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V následujících dvou letech čeká rekonstrukci vítkovické náměstí Jiřího z Poděbrad a hřiště U Cementárny s novou in-line dráhou.            Kateřina Kajtová

 K foto: Domy ve Štramberské ulici před rekonstrukcí….     …a po rekonstrukci 

 

Projekt Nový domov pro rodiny s dětmi

Diecézní charita ostravsko-opavská a její středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách odstartovala projekt Nový domov, který se zaměřuje na problematiku bydlení v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky.

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi, které je podmíněno pravidelnými návštěvami sociální pracovnice po dobu jednoho roku. S rodinou je sepsána podnájemní smlouva vždy na jeden měsíc a při bezproblémové spolupráci je dodatkem ke smlouvě možnost ji po roce prodloužit. Druhotným, avšak stejně důležitým cílem projektu, je pomoc rodině v plnění dílčích kroků založených na dlouhodobé spolupráci.

V rámci tohoto projektu byla prozatím navázána spolupráce celkem se třemi rodinami. Byty, které Diecézní charita ostravsko-opavská poskytuje těmto klientům, jsou majetkem RPG. Projekt je financován za podpory nadace OKD a města Ostravy.

Pracovníci sociálně aktivizačního střediska Horizont přijali za svou myšlenku instituce British Red Cross (britský Červený kříž) sídlící v Southamptonu. Jedná se o terénní a komunitní práci ve večerních a nočních hodinách. Je logické provozovat tento typ služby ve večerních hodinách, zvláště když se potřebují pracovníci přiblížit obyvatelům, na druhé straně je tento způsob poznávání u nás nezvyklý. Přesto terénní sociální pracovníci během prvních dvou měsíců poznali daleko detailněji lokalitu, místní obyvatele, odpověděli na mnohé dotazy a v případě potřeby odborně poradili v sociální oblasti. Tým posílí o další sociální pracovníky.       (d) 

 

ESO v rukávu

Vylepšení pozice nezaměstnaných žen na trhu práce má za úkol vylepšit projekt ESO v rukávu, který realizuje Athena, společnost pro vzdělávání a rozvoj žen z Ostravy, spolu se sdružením Institut pro ženy. V jeho rámci mohou ženy rozvinout své dovednosti, vzdělání a poradenství v oblastech: sebeprezentace, motivace, péče o vizáž, příprava na pracovní pohovor aj. A to vše zdarma. Více o projektu na athena.hm@seznam.cz, tel. č. 775 563 224).             (liv)


 

 Strana 8 a 9 

 

Rozpočet města na rok 2012 je opět menší

 

Zastupitelé schválili na svém 14. zasedání 7. prosince 2011 rozpočet města Ostravy na rok 2012. Počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 6 298 milionů korun. Proti roku 2011 došlo k poklesu o 199 milionů Kč.

Rozpočet pro příští rok počítá s daňovými příjmy ve výši 5 538 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 223 milionů korun. Mezi dalšími položkami jsou nedaňové příjmy (430 mil. Kč), kapitálové příjmy (246 mil. Kč), přijaté dotace. Do zdrojové části rozpočtu patří také financování, do kterého se promítá splátka úvěru města, tvorba umořovacího fondu, zapojení Fondu životního prostředí a zejména převody nedočerpaných prostředků investičního odboru v roce 2011 ve výši 198 mil. korun.

Objem běžných výdajů rozpočtu města Ostravy na rok 2012, po vyloučení převodů mezi účty, dosáhne 5 151 milionů Kč, což představuje meziroční pokles 72 milionů korun. Zahrnuje výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, neinvestiční dotace městským obvodům, obchodním a jiným společnostem a dalším subjektům. Kapitálové výdaje města ve výši 1 147 milionů Kč příští rok meziročně poklesnou o 127  milionů korun. ® 

 

Dotace městským obvodům z rozpočtu města

Městský obvod            účelové            neúčelové

Moravská Ostrava a Přívoz     9 393   76 597

Slezská Ostrava           4 858   61 535

Ostrava-Jih      20 120 165 137

Poruba 11 106 111 463

Nová Bělá       223      4 639

Vítkovice         808      18 177

Stará Bělá        805      10 287

Pustkovec        0          3 422

Mariánské Hory a Hulváky      1 322   24 158

Petřkovice       699      6 378

Lhotka 153      4 711

Hošťálkovice   315      8 598

Nová Ves         0          2 785

Proskovice       243      4 558

Michálkovice   682      6 866

Radvanice a Bartovice 883      18 076

Krásné Pole     468      5 336

Martinov          39        3 719

Polanka nad Odrou      754      11 755

Hrabová          815      10 900

Svinov  1 526   12 934

Třebovice        0          6 332

Plesná  39        3 272

Celkem            55 251 581 635

Účelové dotace – na žáka, plavecký výcvik, údržbu Ústředního hřbitova, provoz plaveckých bazénů a na správu přednádražního prostoru Svinov.

 

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města

Příspěvková organizace           v tis. Kč

Městská nemocnice Ostrava    59 710

Zoologická zahrada Ostrava    38 867

Národní divadlo moravskoslezské        187 492

Divadlo loutek Ostrava            20 820

Janáčkova filharmonie Ostrava 57 963

Knihovna města Ostravy          52 975

Ostravské muzeum       21 327

Komorní scéna ARÉNA          13 341

Lidová konzervatoř a Múzická škola    15 041

Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava    1 085

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh          968

Středisko volného času Korunka         1 511

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba    1 622

Domov pro seniory Kamenec  17 083

Domov Slunovrat         7 618

Domov pro seniory Iris            8 084

Domov Čujkovova      20 734

Domov Korýtko          15 171

Domov  Magnólie        9 984

Domov Slunečnice       37 034

Domov Sluníčko          15 219

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením         67 733

Centrum sociálních služeb        367

Dětské centrum Domeček        66 698

celkem 738 447 

 

Struktura zdrojů (v tis. Kč)

Daňové příjmy 5 537 639

Nedaňové příjmy         429 897

Kapitálové příjmy        245 848

Přijaté dotace   144 734

Příjmy celkem  6 358 118

Financování celkem      -59 867

Celkem            6 298 251 

 

Struktura výdajů (v tis. Kč)

Běžné výdaje   5 151 149

Kapitálové výdaje        1 147 102

Celkem            6 298 251 

 

Struktura běžných výdajů podle jednotlivých skupin (v tis. Kč)


Zemědělství a lesní hospodářství          17 030
v tom: útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům            11 147
zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích     5 263


Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství       1 398 136
v tom: opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy     178 346
provoz městské hromadné dopravy      1 099 810
opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek        24 000
prezentace, propagace města, studie, informace,
analýzy, projekty, soutěže         33 051
dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s.       11 664
dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o   11 136


Služby pro obyvatelstvo           1 404 274
v tom: oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia   30 424
kulturní činnost vč. grantů, kult.domy, příspěvkové organizace  430 683
tělovýchova a volnočasové akt. mládeže v obl. sportu vč. grantů sociální péče (prevence), Fond pro děti (ovzduší)        241 092
zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček           126 165
opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně spotřeby elektrické energie         110 400
komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice 175 703
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadů       205 750
ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta         5 244
neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava      38 867


Sociální věci a politika zaměstnanosti    328 022
v tom: oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence,
pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny, projekt „Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava 2012)“  34 777
účelové dotace nestátním neziskovým organizacím v obl. soc. péče včetně víceletých grantů a prevence kriminality             64 544
domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené, centrum sociálních služeb         199 024
projekt Komunitní centrum Ostrava     11 100
azylové domy, noclehárny        10 394


Bezpečnost státu a právní ochrana       400 534
v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH       30 175
Městská policie Ostrava          358 126


Všeobecná veřejná správa a služby      1 603 153
v tom: činnost místní správy      586 941
zastupitelstva obcí        26 180
výdaje z finančních operací a pojištění  220 400
archivní činnost 14 166
účelové a neúčelové dotace městským obvodům          636 886
rozpočtová rezerva      100 000
Celkem (po konsolidaci - vyloučení převodů mezi fondy)         5 151 149

Struktura kapitálových výdajů podle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství          0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství       557 707
v tom: rekonstrukce místních komunikací a křižovatek
(např. rekonstrukce komunikací v městských obvodech, Obvodová
Františkov – I. etapa, automatizovaný systém řízení městského
silničního provozu, cyklostezky, parkoviště)     184 723
pitná voda        81 807
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    286 008


Služby pro obyvatelstvo           357 646
v tom: rekonstrukce škol          50 000
IPRM Budoucnost Vítkovic (rekonstrukce bytových domů)    28 435
rekonstrukce budovy Divadla Petra Bezruče    11 789
přemístění pobočky Knihovny města Ostravy na ul. 29. dubna 14 560
veřejné osvětlení          38 919
zoo – návštěvnické centrum, odbahnění rybníka, parkoviště,
oplocení (dotace, návratná finanční výpomoc)  90 867
průmyslové a rozvojové zóny Mošnov, Hrušov            51 644
výkupy nemovitostí      40 622


Sociální věci a politika zaměstnanosti    49 565
v tom: stavební úpravy a rekonstrukce domovů pro seniory      28 524
Domov se zvláštním režimem Zukalova            7 100
Středisko pracovní rehabilitace Podéště           7 404


Bezpečnost státu a právní ochrana       87 945
v tom: Hasičský záchranný sbor MSK (stroje, zařízení)            13 000
služebna městské policie Ostrava ul. Slovenská - přístavba      50 000
revitalizace areálu kasáren Hranečník   11 309
dislokace leteckého pracoviště PČR    5 082


Všeobecná veřejná správa a služby      94 239
v tom: investiční transfery městským obvodům
včetně prostředků v dispozici investičního odboru        40 420
informační systém         20 000
příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru           32 000
Celkem            1 147 102Strana 10 

 

co, kdy, kde ve městě 

Světová premiéra i v DKMO

K dalším živým přenosům z newyorské Metropolitní opery bude v Domě kultury města Ostravy 21. ledna patřit světová premiéra nové inscenace z děl Händela, Rameaua a Vivaldiho Kouzelný ostrov inspirovaná barokní hudbou. Mezi hvězdami operního nebe vystoupí mimo jiné také Plácido Domingo a skvělá Joyce DiDonato.

Bereš mi rty

Takový je název výboru z milostné poezie z dosavadních autorových knih ostravského básníka Karla Vůjtka. Knižně dosud nepublikované básně jsou tištěny z rukopisu. S ilustracemi Zdeňka Vysloužila vydalo v edici Múza Studio K v Ostravě. Knížku lze koupit v knihkupectvích Academia a ArtForum.

Učitelé zvou na koncert

Pěvecké sdružení moravských učitelů pořádá tradiční lednové matiné v neděli 22. ledna v 10 hodin v Domě kultury města Ostravy. Příznivci kvalitního sborového zpěvu se mohou těšit na díla Foerstera, Axmana, Kvapila, Suchoně i  Carla Orffa a výběr pravoslavných sborů Bortňanského, Grečaninova a Čajkovského. PSMU doplní Moravský komorní sbor a komorní sbor DAJŠ.

Odešla Zdeňka Diváková

Ve věku nedožitých 91 let se 16. prosince rozloučila s diváky dlouholetá sólistka opery tehdejšího Státního divadla v Ostravě paní Zdeňka Diváková. Působila v něm, kromě jedné sezony v Opavě, prakticky po celou uměleckou kariéru. Ostravské publikum si ji pamatuje jako Rusalku, Aidu, Jenůfu, Markétku, Toscu (na snímku), Čo-Čo-San v Madame Butterfly, Jaroslavnu v Knížeti Igorovi a v dalších skvělých rolích. Hostovala i v zahraničí a věnovala se také výchově mladých talentů.

Martina Bačová s filharmonií

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněl 5. ledna pod taktovkou šéfdirigenta Theodora Kuchara. Příznivci tohoto tělesa se mají možnost opět setkat s bývalým šéfdirigentem JFO Christianem Armingem a mladou houslistkou, rodačkou z Ostravy, Martinou Bačovou na abonentním koncertě ve dnech 19. a 20. ledna.

Za poklady Koreje

V Ostravském muzeu je k vidění výstava „Korea historie a tradice“, která představuje 250 předmětů dokumentujících tisíciletou kulturu tohoto asijského národa. K nejcennějším patří  kopie patnáct století staré královské koruny dynastie Silla. Výstava, která potrvá do 28. 2., má doprovodný program, o němž se více dozvíte na www.ostrmuz.cz.

Na co do Librexu

Z bohaté lednové nabídky vyberme alespoň besedu a autogramiádu Iva Šmoldase 21. ledna, ostravský publicista Břetislav Olšer tu pokřtí novou knihu Lžete, pane ministře… 24. ledna, beseda k premiéře činohry Sůl nad zlato se uskuteční 25. ledna a poslední lednový den přinese vernisáž obrazů a loutek Zdeňka Nytry.

Kulturní dům Akord

Lednový program nabízí tradiční plesy, v rámci besed Dámy, na kafíčko promluví 26. ledna o zdraví a léčení Renata Herber, autorka šesti pozoruhodných knih. Szidi Tobiáš opět po roce vystoupí na svém koncertu v Akordu 29. ledna. Podrobněji na www.dk-akord.cz.

Festival Jeden svět

Tento mezinárodní festival o lidských právech zve 26. ledna do Kulturního centra Poruba na film Manželka za 50 ovcí. O den později tu vystoupí chvaletické divadlo s inscenací Jen tak. I příští rok centrum pořádá soutěž ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2012, a to od 13. do 15. února. Přihlášky mohou školy posílat do 9. února. Koncert vítězů se pak uskuteční 16. února. Více na www.kcporuba.cz.

Ctitelům architektury

Antikvariát a klub Fiducia vydal a pokřtil 16. prosince knihu historika architektury Martina Strakoše „Ostravské interiéry“ s fotografiemi Romana Poláška a v grafické úpravě Jiřího Šiguta. Kniha v tematických celcích dokumentuje na 240 stranách různé pojetí vnitřního řešení prostorů architektonicky významných děl – např. kavárny Elektra nebo interiér kubistického krematoria v Moravské Ostravě. Kniha je v prodeji v klubu Fiducia. 

 

Festival Colours of Ostrava se po deseti letech stěhuje z centra

Björk už zazpívá ve Vítkovicích

Přesun programu mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava z centra města do prostor Dolní oblasti  Vítkovic, chráněné industriální památky, překvapuje mnoho ctitelů tohoto velkého hudebního svátku. Plocha výstaviště Černá louka i nedalekého Slezskoostravského hradu už je údajně desítkám tisíc návštěvníků malá. Technické prostředí bývalých železáren a Dolu Hlubina se pomalu mění, sloužit koncertům už má také plynojem rekonstruovaný na multiúčelovou halu. Mnozí však namítají, že bude třeba pečlivě hlídat, aby se návštěvníci nedostali v Dolní oblasti do prostor, které mohou být ještě nebezpečné. Každopádně se však uleví obyvatelům centra Ostravy, z nichž ne všichni vítali hlučný festival vždy uprostřed léta, a tak řada z nich odjížděla v té době z města pryč.

Letošní, už 11. ročník festivalu, se uskuteční ve dnech 12. až 15. července, hvězdou první velikosti je ohlášená islandská zpěvačka Björk. Do Česka přijíždí jako sólová zpěvačka poprvé. Je držitelkou čtyřech cen Brit Awards, MTV Video Music Awards, Zlaté palmy z filmového festivalu v Cannes a vítězkou mnoha dalších prestižních anket. V Ostravě má tato extravagantní dáma, která často spojuje tvrdý rock i folklor, představit nový multimediální projekt Biophilia, jehož součástí je i loni vydané album. Vystoupení Björk bude doplněno také programy pro dotykové displeje, tablety s videohrami a dalšími technickými novinkami.

K dalším potvrzeným kapelám patří The Fla­ming Lips a společný projekt Kronos Quartet, Kimmo Pohjonena a Samuli Kosminena. Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro, v e-shopu na www.colours.cz a v kamenné prodejně Oriental v Ostravě. Současná cena 1 390 korun platí nejdéle do 31. ledna 2012.        (g)

  

Eva Urbanová poprvé jako Emilie Marty 

rozhovor

 První dáma české opery Eva Urbanová nastudovala pro Národní divadlo moravskoslezské hlavní ženskou roli v Janáčkově Věci Makropulos.

Už 13. ledna se v NDM odehrál debut v roli nesmrtelné Emilie Marty, slavné zpěvačky, která žije již 337 let a i přes svůj cynismus, který ze zkušeností svého dlouhého života získala, touží po lásce a životním naplnění. V Divadle Antonína Dvořáka  se představení znovu uskuteční 21. a 26. ledna 2012 od 18.30 hodin. Zeptali jsme se.

z Proč jste se této roli dosud spíše vyhýbala?

„Tuto roli by měla interpretovat zpěvačka, která je již v „určitém“ věku. Nyní si dokážu libreto a celý příběh správně užívat, ale kdybych byla mladší, ledasčemu bych do nuancí nerozuměla. Myslím si, že by to zkrátka měla zpívat zralá žena.“

z Čapkova inscenace v Janáčkově přepracování vyznívá jako existenciální drama. V čem je podle vás největší síla tohoto příběhu?

„Janáček napsal k Čapkově komedii neskutečně krásnou a sugestivní hudbu. Někdy se ale ta hra tříští se závažností hudební složky. To je jeden z důvodů, proč jsem dlouho nechtěla Emilii zpívat. Všechny inscenace operní Věci Makropulos, které jsem zhlédla, byly navíc vážné, seriozní. Což je pochopitelné – nikdo nedokáže být tři sta třicet sedm let živ.“

z V čem se part Emilie liší od dalších janáčkovských postav?

„Je to velice hudebně těžká role, měla jsem s ní zatím nejvíce práce. Je to konverzační opera, nejsou v ní obrovské melodické fráze jako v Její pastorkyni, ale v závěru to Janáček pěvkyním vynahradil.“

z Je to váš druhý janáčkovský projekt v Ostravě. S jakými pocity se k nám vracíte?

„V Ostravě je vynikající ansámbl. Pan dirigent Jindra mě brilantním psychologickým tahem přesvědčil, abych u vás Emilii Marty zpívala, a moc se na spolupráci s ním těším. Doufám, že budu zdravá a vše dobře dopadne.“    (ko) 


 

Strana 11 

 

Úpravy peněžitých dávek pro postižené, pro lidi v hmotné nouzi a poradenství pro občany

Nově v dávkách sociální péče od 1. ledna 2012 

nepřehlédněte!!! 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který nabyl účinnosti 1. 1. 2012, je nově upraveno poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením.

Podle tohoto zákona se od ledna tohoto roku osobám se zdravotním postižením poskytují pouze tyto dvě dávky:

Příspěvek na mobilitu – opakovaná nároková dávka, která bude poskytována osobám starším jednoho roku neschopným zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, osobám, které se opakovaně dopravují nebo jsou dopravovány a mají přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).  Nová dávka sloučí minulé dávky – příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla.  Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně (max. 4 800 Kč za rok). O dávku je nutné požádat po 1. 1. 2012 a bude vyplácena od měsíce, ve kterém bylo o dávku požádáno.

Příspěvek na zvláštní pomůcku – jednorázová nároková dávka pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč, na pořízení motorového vozidla 200 000 Kč.  Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.  Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. V některých případech bude stanovena finanční spoluúčast. Seznam druhů a typů pomůcek je uveden v prováděcí vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Průkaz mimořádných výhod

osvědčující stupeň mimořádných výhod, který občan vlastní, zůstává v platnosti do doby vyznačené v průkaze, nejdéle však do 31. prosince 2015.  Stávající výhody držitelů průkazů (např. slevy jízdného, osvobození od některých správních poplatků apod.) jsou zachovány.

Novinkou, postupně zaváděnou do systému, bude karta sociálních systémů, tzv. „S karta“, která začne být vydávána koncem prvního čtvrtletí. Bude také sloužit jako průkaz osoby se zdravotním postižením, ale bude mít i více funkcí.

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2012 zajišťuje  přijímání žádostí o dávky i o průkazy mimořádných výhod, administraci a samotnou výplatu dávek  Úřad práce ČR, jeho krajská pobočka, nikoliv Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit jako doposud. Příslušní zaměstnanci, kteří budou zajišťovat tuto agendu na úřadu práce, zatím sídlí ve stejných prostorách jako dosud v ul. 30. dubna 3130/2d.

 

Pokud občanovi bylo v minulosti k  průkazu mimořádných výhod vydáno zvláštní označení vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu), je stanovena lhůta nejpozději do 31. 12. 2012 k výměně tohoto označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Agendu těchto průkazů nadále zajišťuje Magistrát  města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit v ul. 30. dubna ve 4. patře, dv. č. 437.

Dávky pomoci v hmotné nouzi na třech místech

Sociální reforma mění od ledna 2012 vyřizování a vyplácení dávek sociální péče, které dosud vyplácely úřady městských obvodů a Magistrát města Ostravy.  Přijímání žádostí, rozhodování o dávkách a jejich výplatu, včetně kontroly využití, nově provádí Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, na referátech nepojistných sociálních dávek prostřednictvím pouze tří kontaktních míst.

Dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc – budou občané vyřizovat takto:

Ostrava centrum, Husova 7 (nynější budova magistrátu)

pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava

pro připojené obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.

Ostrava-Jih, Na Obvodu 41  (nynější kontaktní místo Úřadu práce u Vítkovických staveb)

pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Ostrava-Jih, Vítkovice,

pro občany města  Vratimov.

Ostrava-Poruba, Gen. Sochora 6013/2 (budova Úřadu městského obvodu Poruba)

pro městské obvody Krásné Pole, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice.

Příspěvek na péči

žádosti o příspěvek na péči se budou vydávat a zpracovávat pro všechny občany výše uvedených městských obvodů a připojených obcí pouze na jednom kontaktním místě, a to Ostrava cen­trum,  Husova 7. Změna v  poskytování příspěvku na péči (zvýšení příspěvku u dětí v II. stupni závislosti dle schváleného zákona) bude provedena automaticky při výplatě v lednu 2012 a není třeba o ni žádat.

Poradenství a sociální práce pro občany

Úřady městských obvodů a Magistrát města Ostravy od ledna 2012 zajišťují pouze terénní sociální práci. Úřad, příslušný dle jejich trvalého pobytu, občanům poskytne např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek. Sociální pracovníci budou také osoby v nepříznivé sociální situaci aktivně vyhledávat, informovat je o možnostech řešení jejich situace a za tímto účelem s nimi spolupracovat.

Informační kampaň

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci informační kampaně zabezpečuje distribuci informačních letáků. Spustilo rovněž nový web, kde lze najít informace o připravovaných změnách (http://socialnireforma.mpsv.cz), a připravilo také infolinku 844 844 803, kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět případné dotazy. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH, cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH. Další informace lze najít na http://www.portal.mpsv.cz.


 

 

Strana 12 

 

Karel Franczyk žil v Austrálii, píše knihy, řediteluje divadlu a na svou profesi tunelář je náležitě hrdý

Domov je vždycky jenom někde 

o lidech s lidmi 

Karel Franczyk je typický Ostravák. V jeho žilách koluje po předcích česká, moravská, slezská, německá i polská krev. Narodil se před padesáti lety ve Vítkovicích, vyrůstal v Zábřehu a na Dubině. V deseti letech na sebe upozornil prvními literárními pokusy. Napsal povídky pro obveselení spolužáků, jako student vyhrál literární soutěž. Táta, vyučený čalouník, který vystudoval dálkově několik škol, se domluví osmi cizími jazyky, včetně švédštiny. „Chtěl, abychom byli se sestrou po něm. Jeho studijní metody byly někdy dost drsné, ale účinné,“ vzpomíná Franczyk. „Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Chrjukinova mi dala dobré základy angličtiny, němčiny, ruštiny. Měla výbornou úroveň.“

Tisíc metrů pod zemí

Navzory uměleckým sklonům se Karel po maturitě rozhodl pro techniku. Důvody byly prozaické. Na začátku osmdesátých let se začaly hloubit šachty ve Frenštátě. Představa, že by si hned po šichtě mohl vyrazit někam do kopců, byla pro milovníka hor lákavá. V roce 1984 vystudoval obor Výstavba dolů a geotechnika na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské. Ve VOKD poslali čerstvého absolventa fárat na Důl Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. „Největší hloubky v revíru přes 1 300 metrů, horko, vlhkost. Dalo se to ale vydržet. Jako štajgr a později zástupce vedoucího úseku jsem si na svůj věk slušně vydělával. S rodinou, dvěma malými dětmi, nebylo vyhnutí. Klidně bych tam pracoval až do penze, ale po sedmi letech na šachtě přišly nové výzvy,“ konstatuje báňský inženýr.

U protinožců

Sametová revoluce otevřela mladým lidem široké možnosti uplatnění. Franczyk nastoupil na zahraniční oddělení VOKD. Dostal za úkol zpracovat nabídku na hloubení dolu v Austrálii. Zatímco ostravský podnik v tvrdé konkurenci neuspěl, jeho reprezentant lidi z firmy Pasminco Mining zaujal. Nabídka na pracovní a studijní pobyt se nedala odmítnout. Působil na hloubení jámy na rudném dole, navštěvoval univerzitu v Melbourne, cestoval po Austrálii. U protinožců strávil s manželkou a dětmi rok.

„Věděl jsem, že zážitků a vzpomínek mám na knížku,“ podotýká nadšený pozorovatel života na nejmenším kontinentu. „Řekl jsem si, zkusím to. Cestopis je žánr, které by mohl lidi zajímat.“ V Moravskoslezském dni neuspěl. Znuděný redaktor chtěl z povídání o Tasmánii otisknout jediný odstavec o tajemném tasmánském tygrovi, téměř vyhynulém druhu vakovlka. Zklamaný autor odpověděl: „Všechno, nebo nic!“ Sebral rukopis a zaklepal na dveře redakce konkurenčního deníku Svoboda. Tam mu vydali dvanáctidílný seriál, který měl u čtenářů značný ohlas. V jejich vydavatelství chtěli cestopis vydat knižně, ale změna vlastníka listu tomu zabránila. Knížka Jak si žije Austrálie se v roce 1997 nakonec přeci jen objevila na pultech knihkupectví. To, že si čtenáře našla, dokládá už třetí vydání chystané na letošní rok. V rychlém sledu pak vydal románovou prvotinu Podobnost čistě náhodná, povídky o horolezcích Přitažlivost dobrodružství a Lví pohádky věnované nejmladšímu synovi. Po několika překladech z angličtiny se spisovatel Franczyk na nějakou dobu odmlčel.

Divadelníkem z hecu

Nadchla ho „prkna, co znamenají svět“. Brzy tomu bude deset let, co v Ostravě-Proskovicích založil pod patronací místní TJ Sokol 1. Jarkovskou Divadelní Společnost. „Byl to spíše hec mezi sousedy. Nikdy mě nenapadlo, že budu dělat divadlo. Naše první hra byla Maryša 2003 v mé úpravě, v režii Tomáše Matlengy.  Dávali jsme také Romea a Julii, Fausta, Hrátky s čertem, Revizora aj. Vloni jsme získali dvě ceny na přehlídce Ostravské buchary. Právě máme za sebou úspěšnou prosincovou premiéru hry Raye Conneyho Je to v rodině. Vyhovuje mi, že na rozdíl od psaní knih je divadlo týmová práce. Zpětná vazba mě inspiruje,“ dodává ředitel, scenárista, dramaturg a příležitostný herec menších rolí Karel Franczyk. 

Tunelář je vážená profese

Jiným příběhem, jak sám tvrdí životním, je mikrotunelování. Když se představí jako tunelář, mnozí lidé si myslí, že dělá legraci. Bohužel, někteří nepoctiví Češi dali této  seriózní a vážené profesi poněkud hanlivý příměr. „Po návratu od protinožců mi zachutnala svoboda. V roli zástupce japonsko-britské firmy Iseki jsem u nás rozjížděl perspektivní obor mikrotunelování, pak založil firmu na dodávku bezvýkopových technologií. V mém podnikání dnes pokračuje syn Michal. Já působím už deset let u společnosti Subterra,“ říká oblastní zástupce firmy, která mimo jiné vybudovala podzemní kolektor pod centrem Ostravy, postavila dálniční tunel v Klimkovicích, podílí se na projektu Dolní Vítkovice.

Na kávu pod Hůrku

Pro Karla Franczyka je důležité rodinné zázemí. Synové Michal (29), Václav (26), Daniel (12) a manželka Jana, původní profesí učitelka v mateřské škole. Před lety se rozhodla postavit na vlastní nohy. S manželem, který sám sebe rád pasuje do role „kavárenského povaleče“, v Proskovicích koupili a zrekonstruovali starší domek. Vlastníma rukama ho proměnili v nekuřáckou Kavárničku pod Hůrkou. Nabízí příjemné a útulné posezení u kávy a zákusků, je místem konání výstav, literárních besed, autorských čtení a dalších kulturních akcí. Paní Jana je aktivní také jako cvičitelka aerobiku a organizátorka akcí pro ženy a děti v proskovickém Sokolu.

Její manžel se od mládí věnoval horolezectví a fotbalu. Žádné mistrovské výkony. Do hor ale jezdí stále, bez fotbálku s kamarády mu vždy něco chybí. „Ostraváků, kteří mají hodně aktivit a koníčků, znám dost a dost. Řekl bych, že jich je tady více než v jiných městech. Jen si vezměte herce, zpěváky, sportovce, kteří se prosadili i v Praze. Z toho pramení identita, kterou jiná města složitě hledají. Je fakt, že Ostrava doplácí na špatné životní prostředí. Na druhé straně má díky šikovným lidem spoustu předností. Tohle město je inspirující, pestré, barevné. A má blízko hory! Neměnil bych. Člověk má domov vždycky jenom někde,“ uzavírá Karel Franczyk.          Libor Vidlička

 K foto: Karel Franczyk a jeho osudové ženy: s patronkou horníků sv. Barborou…

               …s manželkou Janou v rodinné kavárničce v Proskovicích.     FOTO: archiv K. Franczyka 


 

strana 13 

 

Ostrava před sto lety – hospodářský ruch, obchodní shon a kinematografy 

z archivu města 

V roce 1912 bychom při pohledu do mapy na území v rozsahu dnešního města napočítali více než 30 obcí. Z toho s označením Ostrava bychom na levém břehu Ostravice nalezli město Moravskou Ostravu a na pravém břehu městys Polskou Ostravu. Ostatní současné městské části byly samostatnými obcemi, které ležely buď na Moravě či ve Slezsku nebo byly součástí Pruska. Státní hranici s Pruskem tvořila řeka Odra. Z těchto obcí se statutem města honosily vedle Moravské Ostravy ještě Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice a statutem městyse vedle Polské Ostravy také Hrušov a Michálkovice.

Úřady jen okresního formátu

Příslušnost k jednotlivým zemím nebo jinému státnímu útvaru se samozřejmě odrážela i v oblasti státní správy. Přirozeným centrem této oblasti byla již od středověku Moravská Ostrava. Ta, i když byla označována za průmyslové cen­trum monarchie, se ale jen velmi pozvolna proměňovala i v centrum správní a politické. Své úřadovny tady měly instituce na úrovni okresu jako okresní úřad, okresní soud, policejní komisařství. Na dynamický růst počtu obyvatel instituce se širší působností prakticky vůbec nereflektovaly. A tak např. krajský soud stále sídlil v Novém Jičíně, i když drtivá většina zde projednávaných případů byla spojena s Ostravou. Na tento nepoměr se snažil v červnu 1912 upozornit na jednání říšské rady ve Vídni poslanec Jan Prokeš, který mj. uvedl: „Zasvěcení znalci poměrů tvrdí, že obnos, jaký soud v Novém Jičíně zaplatí svědkům z Ostravska za tři léta na svědečném a jízdném, by stačil na krytí nákladu stavby nádherného justičního paláce v Moravské Ostravě.“

Ještě hůře na tom byla tehdejší Polská Ostrava, protože ani v tomto případě se v oblasti státní správy neodrazilo výrazné zvýšení počtu obyvatel. Městys byl od roku 1904 sídlem pouze okresního soudu.

Ostrava očima „cizinců“

Multietnická Moravská Ostrava stejně jako její okolí nepožívala příliš dobré pověsti. Alkohol a zločin – pojmy, které v očích „cizinců“ jednoznačně charakterizovaly ostravské „chachary“. Toto stereotypní vnímání plasticky zachytil ve svých vzpomínkách František Král, rodák z Třeště, který v září 1912 nastoupil jako profesor řečtiny a latiny na české matiční gymnázium. „Známí se mi divili, že chci jít do Ostravy. Vždyť z Ostravy hlásí jenom krádeže, loupeže a vraždy. Tam bys neměl chodit... Pomyslil jsem si, že když tam žije tolik lidí, proč bych tam já aspoň ten rok nevydržel..., snad nebude ani třeba, abych si opatřil revolver, jak mi radili někteří známí.“ Tento pan profesor s vynikajícími znalostmi také angličtiny, němčiny, francouzštiny a polštiny, velmi agilní organizátor kulturního života, od r. 1939 ředitel Matičního gymnázia, zde nakonec strávil celý život.

Jen více kinematografů

Rok 1912 přinesl také určité rozšíření možností kulturního vyžití, neboť v Nádražní ulici č. 5 v Moravské Ostravě bylo otevřeno v pořadí druhé kino nesoucí označení Elite. Ani sousední Polská Ostrava nezůstala pozadu a v tomto roce uvedla do provozu „nejdokonalejší elektrické divadlo“, tedy kino Palace. Moderní vynález byl na jedné straně chápán jako důležitý prostředek „výchovný a poučovací“, na druhé straně byl především pro svou programovou nabídku podrobován kritice. Inzerce na představení v  denících lákala diváky především na „velká sensační mravní dramata, úchvatné tragédie“ apod. Asi i proto v novinách Duch času můžeme číst: „Hospodářský ruch a obchodní shon, tak karakteristicky zvláštní na Ostravsku, stlačuje čím dál tím více i ten sporý duchovní život obyvatelstva..., kinematografy předkládají na duchovní tabuli hodovní jen fádní a s průhlednou tendencí sestavené obrázky, vyvolávajíc buď nejnezdravější sentimentálnost, nebo líčí takové výjevy, které jsou protichůdny skutečnému životu.“

Obchodní shon byl zcela jistě důvodem k otevření dalšího hotelu ve městě, a to ve Stodolní ulici hotelu Brioni, který nabízel „v nejmodernějším zařízení služby za lidové ceny“. Rozšiřovala se nejen nabídka pohostinských zařízení, ale i obchodů a obchodníci se inzercí v novinách snažili přilákat co nejvíce klientů.
            Blažena Przybylová

 K foto: V roce 1912 ještě  radniční fronta domů na dnešním Masarykově náměstí měla tuto podobu, ale v novinách již zdejší obchodníci avizovali jejich demolici. 

               Ostrava před sto lety – hospodářský ruch a obchodní shon.


 

Strana 14

 

Vojáci se představí občanům 

Krajské vojenské velitelství Ostra­va ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno pořádá v sobotu 21. ledna prezentační akci Armády České republiky. Akce proběhne v AVION Shopping Parku Ostrava od 13 do 17 hodin.

V jednotlivých blocích budou na pódiu předvedeny ukázky bojových umění, vojenského lezení, zásahu speciálních jednotek. Ve všech prostorech nákupního centra budou expozice jednotek ozbrojených sil, působících na teritoriu kraje včetně ukázky činnosti vojenské policie nebo výstavky nejmodernějších ručních zbraní. U hlavního vchodu přivítá návštěvníky ukázka armádní bojové techniky. Součástí programu je vystoupení hudby vojenského uměleckého souboru Ondráš.  Zájemci budou mít příležitost seznámit se s možnostmi a podmínkami studia na Univerzitě obrany Brno.

Představí se i jednotka aktivní zálohy krajského vojenského velitelství, kam mohou vstupovat lidé, kteří mají zájem o vojenství a chtějí se podílet na pomoci svému městu a kraji v krizových situacích.  Akce se koná ve spolupráci s městem Ostrava a hejtmanem Moravskoslezského kraje.         (voj)

  

K foto: Ptáci snovači si budují pozoruhodné závěsné hnízdo. Stejnou stavbu nabízí nově ostravská zoo jako zajímavou hračku pro děti, které se v zoo seznamují s přírodou. 

 

Barevné Vánoce dětem i rodičům

Barvené Vánoce zpříjemnily dětem z mateřské školy v Blahoslavově ulici v Moravské Ostravě nejkrásnější svátky v roce. Jak nás informovala ředitelka MŠ Marie Benešová, součástí projektu, který podpořilo město Ostrava, byly výtvarné dílny, kde si nejmenší i s rodiči vyráběli adventní věnce, vánoční ozdoby, seznamovali se se zvyky a tradicemi jako je pouštění lodiček ze skořápek, krájení jablíček, házení střevícem aj. Vyvrcholením vydařené akce byl slavnostní program u ozdobeného stromečku a betléma s Ježíškem.           (liv)

 

aktivní senioři 

ZLEPŠOVATELÉ NEZAHÁLEJÍ.

Klub zlepšovatelů seniorů, který působí již řadu let při společnosti Vítkovice, se od nového roku uchází o členství v Koordinační radě seniorů a tělesně postižených Ostrava. Jeho členy jsou penzionovaní technici a inženýři, kteří nechtějí ztratit kontakt se svým dřívějším povoláním. Jak nás informoval jednatel klubu ing. Lumír Bula, zlepšovatele z řad seniorů stále zajímá provoz a technologie mateřského podniku. Přicházejí také s náměty, z nichž by mohlo mít užitek město a jeho obyvatelé. „Řešíme např. protiskluzovou objímku nahrazující sněhové řetězy. Mohla by ji využít policie, hasiči nebo jiné záchranné složky. Máme návrhy na zlepšení řízení křižovatek, ochranu velkých kovových ploch brownfieldů proti korozi, studii autokempu, který městu ležícímu na půli cesty mezi Skandinávií a Jadranem, schází.“
Vítkovičtí mají pro rok 2012 řadu plánů. Mezi nimi je i návštěva ostravských výstav, veletrhu v Brně a exkurze do podniků města a kraje. Vyzývají seniory-zlepšovatele a vynálezce z Ostravy a okolí, aby se do činnosti klubu zapojili. Schůzky jsou druhou středu v měsíci od 9 hod. v Seniorklubu v ul. Na Jízdárně 18.

RODÁCI A PŘÁTELÉ HRUŠOVA!

Přípravný výbor setkání rodáků a přátel Hrušova oznamuje veřejnosti, že 9. setkání se uskuteční v sobotu 26. května 2012 v Kulturním domě v Ostravě­‑Petřkovicích. Hrušov, dnes součást Slezské Ostravy, má bohatou historii sahající do 13. století. V letech 1908–41 měl statut městyse. Jeho nejznámějšími rodáky jsou herec Vlastimil Brodský a zpěvačka Marie Rottrová. Na celodenní akci s občerstvením se lze přihlásit a částku 400 Kč uhradit na adresu: Zdeněk Dudek, Hladnovská 119a, 712 00 Ostrava-Muglinov. Vzhledem k tomu, že od minulého setkání před třemi lety mohlo dojít ke změnám v kontaktech, pořadatelé vyzývají hrušovské rodáky a přátele, aby o nich informovali na telefonních číslech 604 116 073 (R. Sklář), 723 490 352 nebo 604 973 492 (Z. Dudek). Sem se mohou obrátit i noví zájemci o účast na setkání rodáků z Hrušova.

KDE MAJÍ HEZKÉ VZTAHY?

V záplavě nepříliš pozitivních zpráv zahřeje každá pochvala mezilidských vztahů. „Znám místo, kde i dnes pěkné a hřejivé vztahy zůstaly zachovány,“ začíná dopis paní Hany Davidové z Nového Jičína. Pochvaluje si vstřícnost a atmosféru v ostravském klubu seniorů ELIM v ulici 28. října. Paní Davidová se o něm dočetla a přesto, že nebydlí v Ostravě, ale často naše město navštěvuje, přijali ji v tomto seniorském klubu jako další přítelkyni. Pochvaluje si pestrý program, vstřícnost a ochotu vyslechnout jiné. Sama program obohatila o besedy na téma J. Seifert a J. A. Komenský. Za největší zážitek považuje ozdravný třídenní pobyt pod Lysou horou v Malenovicích i další zájezdy. Kluby seniorů nabízejí pomoc a zapojení handicapovaným starším lidem, laskavé chování je podle paní Davidové samozřejmostí. Klubu ELIM přeje ještě hodně dobrých pořadů a jeho členům železné zdraví. (vi, ok) 


 

Strana 15 

 

Moravskoslezský kraj hostí jubilejní zimní olympiádu dětí a mládeže

Ostrava olympijským městem 

Ostrava a další místa v Moravskoslezském kraji se stanou na přelomu ledna a února dějištěm 5. ročníku Olympiády dětí a mládeže (ODM). Na 1 400 mladých sportovců bude kromě krajského města bojovat o medaile také ve Frenštátě p. R., na Pustevnách a Bílé.

Projekt Českého olympijského výboru je vrcholnou domácí soutěží krajských reprezentací v žákovské kategorii do 16 let. Navozuje atmosféru opravdové olympiády se zapálením ohně, složením přísahy a medailovými ceremoniály. Spolupořadatelem jubilejního ročníku ODM je Moravskoslezský kraj, mezi partnery figuruje město Ostrava, které konání akce podpořilo částkou 1 milionu korun. Členem řídícího výboru se stal náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek. Olympiádu otevře slavnostní zahájení v neděli 29. ledna od 15 hodin ve vítkovické ČEZ Aréně. V doprovodném programu se představí dětský pěvecký sbor Permoník, houslista J. Erlebach a kapela Charlie Straight. Turnaj v ledním hokeji budou od 30. 1. hostit multifunkční hala u ČEZ Arény a zimní stadion Sareza v Porubě. Finále se odehraje (3. února 8.00) v ČEZ Aréně.

Ostrava uspořádá na ZS v Porubě ještě soutěže v krasobruslení (30. a 31. 1.) a rychlobruslení (1.-2. 2.). Dům kultury Akord v Zábřehu přivítá účastníky turnaje v šachu (30. 1.-2. 2.) a tanečníky disco dance (31. 1. a 1. 2.). Klasické lyžování a biatlon najdou své útočiště na Pustevnách, skokané na lyžích se utkají na můstcích ve Frenštátě, alpské lyžování a snowboard oživí areál v Bílé. Více informací o olympiádě najdete na www.odm2012.cz.                  (tk) 

K foto: Soutěže v krasobruslení proběhnou na ZS v Porubě. 

 

Ve Čtyřlístku rádi sportují 

Sedm desítek sportovců s mentálním postižením se ve Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Muglinov utkalo ve Vánočním turnaji ve stolním tenisu. Akce konaná s finanční podporou města Ostravy se stala vrcholem celoroční aktivity hráčů z moravskoslezské metropole a okolního regionu.

V mužských kategoriích A, B a Začátečníci zvítězili Marek Přibyl, Ondřej Šuráb (oba Čtyřlístek) a Josef Radimecký (SK Chachaři Centrum pracovní rehabilitace Poruba). Mezi ženami dominovala Marcela Červeňáková (Beskyd F-M), která ve finále zdolala domácí Marii Horváthovou. Premiérově udělovanou cenu Trenér roku získal zakladatel turnaje Václav Benedík.

„Během šestnácti let existence turnaje je znát pokrok, který hráči udělali. “ říká trenér a hlavní rozhodčí Pavel Kantor. „Někteří, jako Marie Horváthová, Jarmila Kunderová, Jan Kubík a Josef Kovář z ostravského Čtyřlístku nebo Marcela Červeňáková s Květou Telvákovou hrají stolní tenis ve své kategorii na evropské a světové úrovni.“   (ryw)  

 

Ostrava se uchází o ME 2014 družstev

Tažení za velkou atletikou

Ostrava, proslulá jako město sportu, pokračuje v tažení za velkou mezinárodní atletikou. Po padesáti ročnících Zlaté tretry, světovém a evropském šampionátu do 17 a 23 let podala přihlášku na pořádání mistrovství Evropy družstev mužů a žen pro rok 2014. Zkušený tým ostravských organizátorů spolu s Českým atletickým svazem si už vyzkoušel souboj o pořadatelství soutěže dvanácti  nejlepších evropských týmů na jaře loňského roku. Za místo konání ME 2013 byl nakonec vybrán britský Gateshead, Ostrava se za německým Braunschweigem umístila třetí. Boj o pořadatelství šampionátu v roce 2014 bude jistě dramatický. Ostrava by chtěla na misku vah položit také zmodernizovaný městský stadion, jehož rekonstrukce má začít po květnové Zlaté tretře. Vše o kandidatuře na pořádání ME v atletice druž­stev najdete na nových internetových stránkách www.ostrava2014.com.           (šm) 

 

město podporuje 

DHC JEDE!

Poražené finalistky Českého poháru a současný třetí tým tabulky čs. interligy WHIL házenkářky DHC Sokol Poruba si chtějí spravit chuť v nejvyšší soutěži. V neděli 15. 1. nastoupí na domácí palubovce proti slovenskému Senci, v sobotu 28. 1. je čekají házenkářky Zlína. Začátky jsou v hale Sareza v Přívozské ul. vždy v 18 hodin.

HOKEJOVÉ HODY.

Po zápase se Slavií (13. 1.) čeká hokejisty HC Vítkovice Steel v extralize šňůra zápasů s těžkými soupeři. V ČEZ Aréně se postupně představí Plzeň (pá 20. 1.), Liberec (pá 27. 1.) a Sparta (út 31. 1., 18). Domácí sérii zakončí Vítkovičtí s Karlovými Vary (pá 3. 2.). Začátky v 17.30 hod.

FLORBALOVÉ MENU.

Extraligový program ostravských klubů zahájí v neděli 15. 1. (17) FBC ČPP Remedicum proti Otrokovicím (hala Sareza v Přívozské). Tým WOOW Vítkovice se v sobotu 21. 1. (19.15) střetne s Brnem v hale na Dubině. V neděli 29. 1. (17) hostí FBC v moravskoslezském derby Havířov (hala Sareza).

NH ČEKÁ FINIŠ.

V závěrečné fázi  základní části Mattoni NBL nastoupí basketbalisté NH Ostrava doma ještě proti USK Praha (so 21. 1.), Svitavám (so 28. 1.) a nakonec je čeká mistr z Nymburka (pá 3. 2.). Začátky jsou v Bonver Aréně vždy v 17.30 hod.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Volejbalisté VK Ostrava se utkají ve čtvrtek 26. 1. (17) v rámci Českého poháru s Ústím n. L. a v sobotu 4. 2. (17) o body extraligy s Brnem v hale Sareza v Přívozské. Extraligové ženy TJ Mittal Ostrava se ve středu 18. 1. (17) střetnou s Olomoucí a v sobotu 21. 1. (17) s Frýdkem­‑Místkem. Oba zápasy se hrají v hale ve Varenské ulici.

BANÍK NABÍRÁ SÍLU.

V rámci zimní přípravy na jarní sezonu sehrají fotbalisté FC Baník desítku přípravných zápasů, čtyři na soustředění v Turecku. Nejblíže Ostravě je po Karviné (so 14. 1., 11) můžeme vidět už jenom v Bílovci (st 18. 1., 15), kde jejich  formu otestuje polský klub z Bielska­‑Biale.      (vi) 

  

Nad vysokou laťkou o limity

Osmý ročník mezinárodního mítinku ve skoku do výšky Ostravská laťka pořádá atletický oddíl SSK Vítkovice, s finanční podporou  města Ostravy, v úterý 24. ledna v multifunkční hale u ČEZ Arény. Program odstartuje ve 12 hodin soutěž žákyň, po kterých budou závodit žáci (13.30) a juniorky (15). Hlavní závody žen a mužů mají začátky v 16.30, resp. v 18 hod. Diváci, kteří mají vstup do haly zdarma, se mohou těšit na špičkové domácí a zahraniční závodníky, aktraktivní podívanou okořeněnou bojem o limity na olympiádu v Londýně.   (vi)  


 

Strana 16 

 

Měsíc po měsíci se ohlížíme za událostmi, které se odehrály v roce 2011 v Ostravě 

Colours a Tretru zastínilo slůně Rashmi

LEDEN Ve Vítkovické nemocnici přichází 58 minut po půlnoci na svět Tomášek Bárta, první ostravské miminko roku – Skončil projekt Městské policie „Co s volným časem“ zaměřený na děti ze sociálně slabých rodin – Unikátní operace v Dolní oblasti Vítkovic, vyzvednutí kupole plynojemu, budoucího kongresového a společenského centra – Během smogové regulace vyhlášena v MHD poprvé v roce bezplatná přeprava.

ÚNOR Vedení VŠB-TU a Ostravské univerzity začalo jednat o možném sloučení obou vysokých škol – V Městské nemocnici Ostrava podalo výpověď 96 z 226 lékařů v rámci celostátní akce Děkujeme, odcházíme! – Dopravní podnik Ostrava zavedl e-kartu, která usnadňuje nejen nákup dlouhodobých jízdenek – Sedm desítek dětských počítačů IBM zamířilo do vybraných ostravských mateřských škol.

BŘEZEN V zoo se narodilo první slůně v Česku, které později bohužel uhynulo – Novým ředitelem dopravního podniku se stal Roman Kadlučka – Většina lékařů městské nemocnice z akce Děkujeme, odcházíme stáhla své výpovědi – Demolice lávky z ÚAN přes ulici Místeckou k nádraží Ostrava-střed – Proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů – Čas začal odměřovat pohádkový orloj v přístavbě divadla loutek – Výstavu „Alfons Mucha 150 let“ v Domě umění navštívil malířův vnuk John.

DUBEN  Položen základní kámen budovy Fakulty Elektrotechniky a informatiky VŠB-TU – Narodilo se druhé sloní mládě samička Rashmi, která do zoo během roku přilákala desetitisíce návštěvníků  – V radnici diskutovali na téma ovzduší ekologičtí odborníci se zástupci města, kraje a ministerstva ŽP – Uplynulo 50 let od otevření Domu kultury města Ostravy – Ostravským sportovcem roku 2010 se stal brankář hokejových mistrů světa Martin Štěpánek, nejlepším kolektivem vyhlásili vicemistry ČR hokejisty Vítkovic.

KVĚTEN Slavnostně otevřena přístavba divadla loutek – Uskutečnil se 50. ročník atletického mítinku Zlatá tretra znovu s nejlepším atletem světa Usainem Boltem – Ostravským Domem roku 2010 se stal Apartmánový dům Landek v Petřkovicích – Janáčkova filharmonie a klavírista Gerhard Oppitz zahájili 36. hudební festival Janáčkův máj – V Centru bezpečné jízdy se uskutečnil Den pro bezpečnější Ostravu – Ve 26 městských institucích proběhla tradiční Muzejní noc.

ČERVEN Zprovozněn další úsek Prodloužené Místecké od Českobratrské přes Mariánskohorskou k dálnici – Po rekonstrukci a modernizaci za 41,5 mil. Kč otevřena porodnice městské nemocnice – Stávka odborářů Dopravního podniku Ostrava – Zahájena kampaň „Dejme dětem rodinu“ – V Porubě se jel závod mistrovství světa in-line bruslařů.

ČERVENEC-SRPEN Program jubilejního 10. ročníku festivalu Colours of Ostrava vidělo přes 25 tisíc diváků – V Ostravě se konalo 8. mistrovství Evropy atletů do 23 let – Zahájeny práce na rozsáhlém projektu revitalizace řeky Ostravice – V čele sloučené městské nemocnice a záchranky stanul Tomáš Nykel – V březnu 2009 zastavená stavba administrativní budovy Nová Karolina Park znovu zahájena ­– Položen a vysvěcen základní kámen Komunitního centra v Mariánských Horách a Hulvákách – V platnost vstoupilo rozšíření vyhlášky o zákazu pití alkoholu ve vybraných lokalitách Moravské Ostravy a Přívozu, Jihu, Hrabové, Nové Bělé, Plesné a Polanky – Na Masarykově náměstí otevřena divadelní sezóna – Ostrava vysoutěžila v elektronické aukci pro 112 svých organizací slevu na telekomunikační služby ve výši 19,7 mil. Kč.

ZÁŘÍ Prezident Václav Klaus zahájil školní rok v ZŠ a gymnáziu PORG a v ZŠ Gen. Janka – Začala kampaň „Ostravu nedáme!“ proti návrhu ministerstva financí na změnu rozpočtového určení daní, který by město připravil ročně o zhruba 913 mil. Kč – Primátor Petr Kajnar požádal dopisem předsedu vlády Petra Nečase, aby se zasadil o urychlené dokončení sanace ropných lagun Ostramo – Jubilejní 10. Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo rekordních 225 tis. diváků ­– Podeváté město hostilo mezinárodní festival loutkových divadel Spectaculo Interesse.

ŘÍJEN Téměř 17 tisíc podpisů občanů z Ostravy a okolí podpořilo váhu petice proti změnám rozpočtového určení daní – Magistrát města Ostravy pozval u příležitosti státního svátku 28. října občany na Den otevřených dveří v Nové radnici – V Ostravě se uskutečnily akce v rámci Mezinárodního dne proti chudobě – Ostravská zoo oslavila 60 let od svého založení – V Mariánských Horách a Hulvákách otevřela Armáda spásy s podporou města nový azylový dům pro muže.

LISTOPAD Na radnici přijat velvyslanec USA Norman Eisen – Poškozená dlažba na Masarykově náměstí opravena – Lubomír Pásek ostravským seniorem roku – Tituly čestných občanů města převzali vysokoškolský pedagog Tomáš Čermák a lékař Jaroslav Šimíček, Cena města Ostravy byla in memoriam udělena generálu Vilému Stanovskému.

PROSINEC Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města Ostravy na rok 2012 ve výši 6 298 mil. Kč – Město Ostrava spustilo informativní stránky s ekologickou tematikou www.dychamproostravu.cz – Jižní most na Českobratrské ulici byl zprovozněn – Žáci a kantoři 1st International School of Ostrava se přestěhovali do nových prostor v budově RPG v Gregorově ulici – Ostravané, včetně primátora Petra Kajnara, si na Masarykově náměstí zazpívali vánoční koledy – Občané vyjádřili soustrast nad skonem bývalého prezidenta Václava Havla podpisy do kondolenčních listin v budově radnice.            (ph)