Leden 2010

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (4,74 MB).

UVNITŘ ČÍSLA

3. Co přinese městu rok 2010?

5. Nový stadion si zasloužíme

6. Nejbezpečnější supermarket

7. Hrad se zase zkrášlil

10. Č. Kopecký o projektu i městě

12. Život v sedle

13. Tajuplná kráska z Landeku

15. a 16. Co v Ostravě dýcháme?


Strana 1

První ostravské miminko roku je Tomáš

Primátor města Ostravy Petr Kajnar jako vždy na počátku roku také letos slavnostně přivítal první ostravské miminko. Učinil tak v sobotu 2. ledna odpoledne, kdy navštívil ve Fakultní nemocnici v Ostravě chlapečka Tomáše, který přibyl do rodiny Kantorových ke dvěma sestřičkám 1. ledna 2010 ve 4.30 hodin. První ostravský občánek roku 2010 měřil 51 cm a vážil 3460 gramů. Primátor popřál jemu i jeho mamince hodně zdraví a štěstí do dalšího života.

Vůbec prvním miminkem narozeným v ostravských porodnicích byla Natálka, maminka však bydlí v Bohumíně. Natálka se narodila v Městské nemocnici Ostrava ve 2.28 hodin. V této nemocnici se novorozencům dařilo – během několika hodin se tu narodily ještě další dvě holčičky.

Ve Vítkovické nemocnici přišlo první miminko letošního roku na svět až ve 12.45 hodin. Je jím opět holčička – Leontýnka, která měla 3700 gramů a 47 centimetrů. (vk)

Text k foto: Primátor města Ostravy Petr Kajnar popřál mamince i malému Tomáškovi do života hodně štěstí.


Jednotná kontaktní místa pro podnikatele

Na jediném místě v Moravskoslezském kraji – na odboru živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy – vzniklo 28. prosince jednotné kontaktní místo, které podnikatelům v oblasti poskytování služeb umožní jednodušší vstup do podnikání. Další jednotná kontaktní místa vznikají v sídlech ostatních krajských měst a v Praze. Budují se ale i v ostatních členských státech EU. Za poskytování služeb se považuje nejen podnikání podle živnostenského zákona, ale například i činnost advokáta, odpovědného pojistného matematika, veterináře či zajišťovatele zpětného odběru a využití odpadu. Těchto činností je celkem 191.

Jednotné kontaktní místo poskytne maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat, a to nejen na území ČR, ale i v rámci celé EU.

Nabízí informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU, obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů a obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech. Jednotné kontaktní místo též zprostředkuje klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se zabývá povolováním konkrétních činností na území ČR.

Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na odbor živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy nebo nahlédnout do zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Ivo Korduliak, vedoucí živnostenského úřadu


Nová vzdělávací kampaň města Ostravy startuje

Mladí: Učte se jazyky

„Učte se jazyky – myslete na svou budoucnost“, tak zní hlavní slogan vzdělávací kampaně, kterou chce město Ostrava oslovit všechny mladé lidi žijící a studující na území města. Kampaň s podobným zaměřením je realizována některým z měst v České republice vůbec poprvé. Více k tomu dodává primátor města Petr Kajnar, který s myšlenkou na realizaci takto tematické kampaně přišel: „Myslím, že hlavní slogan kampaně je dostatečně výmluvný. Tato aktivita podle mého názoru vhodně zapadá do dlouhodobé koncepce, kterou město na jedné straně vytváří dobré podmínky pro příchod zahraničních investorů, a ti na druhé straně vytvářejí kvalitní pracovní příležitosti především pro mladé obyvatele. Vedení města se přirozeně snaží vytvářet takové prostředí, které umožní mladým vzdělaným lidem kvalitní pracovní příležitosti a oni tak v budoucnu nebudou muset z těchto důvodů odcházet jinam. Připomínám, že v našem městě se již etablovaly některé zahraniční společnosti, které podobné pracovní příležitosti, u nichž je znalost cizích jazyků důležitá, vytvořily. Namátkou jsou to Tieto Czech Republic, Dalkia, v okolí například Hyundai Motor Manufacturing a další.“

Hlavními tvářemi kampaně se stali dva mladí Ostravané – fotbalový reprezentant a opora Baníku Ostrava Mario Lička a studentka a modelka Blanka Štramberská.

Reklamní kampaň bude probíhat od ledna do května. Na internetovém portálu www.ucsejazyky.cz najdou všichni zájemci informace o možnosti výuky jazyků na všech ostravských školách a budou si prostřednictvím tohoto portálu také moci zasoutěžit o řadu hodnotných cen. Na kampaň budou upozorňovat také billboardy, rozhlasové reklamy, reklamní spoty v kině nebo akce na ostravských školách. Finanční rozpočet reklamní kampaně realizované městem Ostrava se pohybuje ve výši 2 milionů korun. Křest kampaně se uskutečnil 6. ledna v Nové radnici města. (r)


Strana 2


Změna platby za odpad

Město Ostrava každoročně vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovuje místní poplatek za provoz sy¬stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro rok 2010 je poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2009 a činí na území města stejně jako v předcházejících letech 498 korun na osobu a na rok.

Podstatnou změnou pro občany je změna splatnosti poplatku, a to jednorázově vždy k 30. červnu. V předcházejících obdobích měli občané možnost úhrady ve dvou stejných splátkách, od roku 2010 tomu tak už nebude.

Domácnosti obdrží již během května, nejpozději počátkem června, složenku k úhradě poplatku. Občané, kteří doposud hradili platbu prostřednictvím SIPO dvakrát ročně, se o změny nemusejí starat, poplatek jim bude naveden v plné výši na složence SIPO v měsíci červnu 2010. (r)


Knihovna za dotaci

Základní škola v Ostravě-Porubě na ulici I. Sekaniny získala od Magistrátu města Ostravy dotaci na vybudování multimediální knihovny. Finanční prostředky města byly použity na nákup nábytku a čtyř počítačů. Škola zase přispěla na pořízení multimediálních encyklopedií. Knihovna je využívána dopoledne k výuce, v odpoledních hodinách si žáci vypůjčují knihy, připravují referáty a projekty za pomoci odborné literatury nebo multimediálních encyklopedií či využívají internet. Plánuje se i další využití knihovny pro vyučování, například pro recitační soutěže, „veřejné čtení“ pro nejmenší a další volnočasové aktivity školy. Investice do vzdělání se vždy vyplatí. (d)


Když nás trápí sníh…

Shazování sněhových převisů a rampouchů ze střech je povinností majitelů domů. Hasiči vyjíždějí jen k případům, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí zranění chodců nebo zničení majetku. Upozorňujeme, že nabídka firem, které lze požádat o shazování sněhu, je na internetové adrese www.hzsmsk.cz. (r)


Kam se stromečky?

Stejně jako v minulých letech bude společnost OZO Ostrava po skončení vánočních a novoročních svátků svážet odložené vánoční stromky. Občané je od 11. ledna po dobu dvou následujících týdnů mohou ve všech ostravských obvodech odkládat vedle kontejnerových stání. (jš)


S novým ředitelem

Těsně před Vánocemi přijal náměstek primátora Lubomír Pospíšil nastupujícího nového ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila. „Otevřeně jsme hovořili o současné situaci v divadle, finančních výhledech na příští rok a očekáváních, která na pana ředitele máme. Pan Nekvasil má naši plnou důvěru a podporu,“ řekl po jednání Lubomír Pospíšil. Do funkce ředitele NDM Jiřího Nekvasila slavnostně uvedli primátor města Ostravy Petr Kajnar a jeho náměstek Lubomír Pospíšil v pondělí 4. ledna. (r)


Vyšší ceny jízdného

Od 1. ledna zvýšil Dopravní podnik Ostrava cenu 15minutových a 60minutových jízdenek o jednu korunu – na 13 a 21 Kč. Ceny zlevněných verzí a SMS jízdenek se nemění. Úprava cen se týká i dlouhodobých časových jízdenek, 24hodinových jízdenek a jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče. Staré krátkodobé a 24hodinové jízdenky budou platit až do konce ledna. Do konce února je mohou cestující vyměnit s doplatkem za nové, v březnu pozbudou platnosti bez náhrady. (vk)


Nepřehlédněte!

Speciální přílohou lednového vydání Ostravské radnice je téma „Co v Ostravě dýcháme?“ na stranách 15 a 16. Přináší přesná data o situaci v ovzduší na Ostravsku, ale také návod, jak mohou ke zlepšení stavu ovzduší přispět jednotlivé domácnosti a jaké dotace lze získat. Přestože lidé většinou vědí, co nesmějí spalovat, na dodržování zákonů příliš nedbají. (r)


Představíme se v Nizozemsku

Jeden z nejznámějších mezinárodních veletrhů cestovního ruchu Vacantiebeurs 2010 v nizozemském Utrechtu se uskuteční od 12. do 17. ledna. Jen v loňském roce jej během šesti výstavních dní navštívilo přes 13o tisíc lidí z řad odborníků i běžné veřejnosti.

Město Ostrava se bude prezentovat na stánku České republiky pod záštitou Agentury CzechTourism. S ohledem na daleko nižší finanční náročnost a zajištění větší komplexnosti prezentace turistické nabídky regionu se Ostrava v roce 2010 představí opět jako partner Moravskoslezského kraje.

Ostrava bude informovat zástupce touroperátorů/CA, médií a odborníky o nabídce naší oblasti, největších lákadel i zajímavostí a podpoří tak zájem holandských turistů o Ostravu a celý region. Jako novinku představí město na veletrhu nového Turistického průvodce. (och)


Budeme konečně příjemnější?

z dopisů čtenářů

„Přišla jsem do Ostravy před třemi lety z východních Čech,…“ tak začíná dopis paní Pavly Pospíšilové. „Ostravané se rádi chlubí tím, co všechno se za posledních dvacet let změnilo, co dokázali… Připadá mi však, že tu narážím na samé zachmuřené a nevšímavé obličeje. Neochotné prodavačky, sousedé se v domě neznají, nikdo zdvořile nepodrží dveře, nepustí sednout starší občany v tramvaji… Určitě takoví nejsou všichni, ale těch milých a vstřícných je málo. Až si toto Ostravané uvědomí, bude mít město šanci stát se Evropským hlavním městem kultury,“ končí dopis.

Zajímavý postřeh a určitě něco na něm je. Slušnost, základní vstřícnost a laskavost je jaksi cizí i dalším lidem žijícím v naší republice. Za tři roky se poznat všechno nedá, ba ani proniknout pod slupku lidí kolem. Neochota a neprofesionální přístup lidí ve službách je u nás přesto notoricky známá. Ostravané samotní však vědí, že srdečnost se často projevuje až při bližším seznámení. Pro naši redakci se před časem vyjádřila celá řada cizinců, kteří tu začali pracovat po roce 1989, a většina z nich tu zakotvila nadobro – právě pro jakousi jadrnou, leč upřímnou povahu Ostravanů.

Do nového roku si však přejme, aby se případná neochota a zachmuřenost obyvatel našeho města přece jen posunula k větší vlídnosti a vstřícnosti. Chce to „glanz“. Paní Pospíšilová má pravdu – jen tehdy nás budou považovat za kulturní město. Redakce


Strana 3

Ostrava má kvalitně připravený plán rozvoje, vedení města hovoří o konkrétních aktivitách

Co přinese letošní rok našemu městu?

anketa

Petr Kajnar, primátor Ostravy

Před rokem jsem si přál, aby dopady hospodářské krize na Ostravu a její obyvatele byly mírné, aby zůstaly neohroženy významné projekty spolufinancované Evropskou unií. Řada projektů zůstala skutečně stát. Poslední čtyři měsíce ovšem naznačují obrat. Nezaměstnanost v Ostravě opět klesá. Svůj podíl na pozitivním obratu mají i průmyslové zóny, které jsme v uplynulých letech kolem města vybudovali.

Navzdory nelehké situaci jsme udrželi investiční rozpočet v miliardové výši, takže obnova města bude pokračovat. V letošním roce se největší investiční stavbou města stane přestavba svinovského plata, očekávám také obnovení prací na Nové Karolině. Investor, kterého zastupitelé před lety vybrali, se ukázal jako silný hráč, který dokáže současnou hospodářskou krizi překonat. Podařilo se nám pokročit v přípravě lékařské fakulty, ta by měla zahájit činnost v říjnu 2010. Ve stejném období se rozhodne o tom, zda se Ostrava v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury. Ostrava na to má, zaslouží si to, pomohlo by to zbavit se nepravdivého obrazu černého a drsného regionu. Všem obyvatelům města přeji, aby rok prožili ve zdraví.

Lukáš Ženatý, náměstek primátora pro finance a majetek

Podle signálů, které máme, by v roce 2010 mohlo nastat oživení zájmu investorů o Ostravu. V závěru roku 2009 se začaly rozbíhat menší záměry, postupně mohou přijít na řadu i projekty velké. To by znamenalo, že se vrátíme například k využití lokality Seidlerova nábřeží. Černou louku čeká vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže v rámci usilování Ostravy o titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Mezi šesti uchazeči jsme před koncem roku 2009 určili pořadí, v němž budeme jednat o prodeji pozemku po bývalé květinové síni u Masarykova náměstí. Nový polyfunkční dům s byty i komerčními prostorami doplní již rekonstruované náměstí a přivede do centra další obyvatele. U Nové Karoliny netrpělivě očekáváme zprávu o obnovení prací. Město dál chystá své dlouhodobé projekty. Schválilo vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 6,2 miliardy korun, což je kvůli krizi na finančních trzích o dvě miliardy méně než v roce 2009. I tento rozpočet je však schopen zabezpečit všechny potřeby města. Rozpočet budeme upravovat, může v závěru roku být až o miliardu korun vyšší.

Zdeněk Trejbal, náměstek primátora pro investice

Letos nás toho čeká opravdu hodně. Do konce roku 2010, případně na začátku roku 2011, bude dokončena výstavba základní infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov (SPZ). Letos však také pošleme k posouzení Evropské komise naši pečlivě zpracovanou žádost o spolufinancování dostavby plošné kanalizace, bude dokončena projektová dokumentace stavby Komunitního centra, na jehož financování požádáme o peníze Regionální operační program Moravskoslezsko.

Mimo jiné se uskuteční rovněž veřejná zakázka na projekt „Nový městský fotbalový stadion“. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města budou na jaře zahájeny práce na revitalizaci veřejných prostranství Vítkovic, započne také přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava, měla by rovněž začít stavba visutých galerií a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží, bude pokračovat rozšiřování Slezskoostravského hradu.
Bezesporu k nejvýznamnějším bude patřit zahájení projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ v polovině roku.

Vojtěch Mynář, náměstek primátora pro dopravu, komunální a bytovou oblast

Ve spolupráci s krajem budou zahájeny zásadní silniční stavby, zejména III. etapa rekonstrukce ulice Českobratrské a II. etapa revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově. Novou tvář dostane také přednádražní prostor v Přívoze, zahájíme práce na výstavbě ulice Porážkové až na území Nové Karoliny. Zprovozníme tzv. Inteligentní dopravní systém, pilotní částí je výstavba naváděcího parkovacího systému v centru města. Městská hromadná doprava s využitím prostředků z EU obnoví část vozového parku, budou však také pokračovat opravy a údržby některých komunikací a mostů, ale i výstavba cyklostezek.

Na úseku komunálních odpadů bude zahájen pilotní projekt pro ČR ve sběru kovových obalů, chceme i nadále zlepšovat služby v oblasti komunálních odpadů. Bude zlikvidována černá skládka Liščina v Ostravě-Heřmanicích. Ostravská zoo dostane novou expozici pro medvědy a hulmany, některé voliéry i kontaktní centrum pro děti. Odbor dopravně správních činností do konce roku uzavře další etapu zákonné výměny řidičských průkazů a nadále bude zkvalitňovat služby. Chceme ještě více informovat občany o nových změnách v oblasti dopravy. Přeji lidem pevné zdraví a spokojenost.

Lubomír Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu, školství a sociální oblast

Letos budou zahájeny práce na přístavbě alternativní scény Divadla loutek Ostrava. Velkolepý projekt připravuje Ostravské muzeum. Po revitalizaci výstavních prostor tu bude zahájena unikátní výstava s názvem Moravskoslezské pomezí v době Jana Lucemburského.

Také letos budeme podporovat subjekty působící v oblasti kultury formou dotací.

Přes dlouhotrvající finanční krizi podporujeme sport ve městě, od práce s mládeží až po extraligové kluby. Připravujeme dvě velké sportovní události roku – MS v basketbalu žen a ME ve stolním tenisu. Ostrava bude pokračovat v realizaci úspěšného projektu Bezpečnější Ostrava, jehož cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města.

Škrty v rozpočtu státu i města se bohužel projeví i v poskytování sociálních služeb a zdravotnictví. Přesto chceme podporovat poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit. Za pomoci evropských zdrojů bychom rádi financovali projekty jako je Komunitní centrum Ostrava nebo vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Dotace v této oblasti budou směřovat zejména k zajištění hospicové péče.

Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí

Největším současným problémem jsou neklesající emise prachových částic, které se zdaleka netýkají pouze průmyslu, ale také dopravy a lokálních topenišť, v nichž jsou spalována tuhá paliva. Předpokládám, že budou pokračovat rozsáhlé investice zahájené v loňském roce, jež se realizují v souvislosti s odprášením velkých průmyslových celků. V oblasti snižování emisí z dopravy je nutno nejen udržet podíl veřejné osobní dopravy, ale zvyšovat její atraktivitu, zlepšovat plynulost dopravy ve městě a vytvářet podmínky pro další zkvalitnění ovzduší. U lokálních topenišť je pouze na odpovědnosti občanů, zda budou investovat do kvalitních topných systémů a úsporných opatření. Doufám rovněž v pokračování procesu posilování ekologických funkcí krajiny rozšiřováním zeleně a lesů na plochách po ukončené průmyslové činnosti, které nelze jinak využít.

V oblasti informačních technologií musíme reagovat zejména na postupující elektronizaci veřejné správy. Rozvíjet budeme například i služby telefonického kontaktního centra magistrátu a mapové služby pro veřejnost na internetových stránkách města.


Strana 4


střípky

HOLD GENERÁLU MATULOVI.

V předvečer 90. narozenin, které čestný občan Ostravy Robert Matula oslavil 19. prosince, mu náměstek primátora Vojtěch Mynář předal v městečku Chemainus dekret brigádního generála (na snímku). Válečnému veteránovi, který žije trvale v Kanadě, udělil vysokou hodnost prezident republiky. Na oslavě pořádané sdružením kanadských veteránů převzal poslední žijící výsadkář skupiny Wolfram osobní blahopřání od britské královny Alžběty II., pamětní medaili prezidenta Václava Klause, zdravici předsedů vlád Kanady, ČR, předsedů obou komor Parlamentu ČR i osobní dar primátora Ostravy Petra Kajnara. Generál Matula poděkoval městu Ostrava za péči, která mu dodává psychické i fyzické síly. (vi)

RADNICE JIHU V NOVÉM.

V úterý 15. prosince se otevřely nové prostory v pátém podlaží Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Slavnostního přestřižení pásky se zhostili primátor města Ostravy Petr Kajnar, krajský hejtman Jaroslav Palas a starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský. V přistavěném proskleném patře úřadu za 63 milionů korun budou nyní probíhat zasedání rady obvodu a dalších institucí, poslouží také pro přijímání oficiálních návštěv nebo k pořádání seminářů a školení. Místnosti jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Budova radnice byla během dostavby také kompletně zateplena, což přinese nezanedbatelné úspory při vytápění. Občané obvodu Ostrava-Jih budou mít příležitost prohlédnout si nové prostory během veřejně přístupných jednání zastupitelstva. (k)

ZLATÝCH DÁRCŮ  PŘIBYLO .

Téměř pět stovek bezpříspěvkových dárců převzalo v průběhu uplynulého roku v Radnici města Ostravy zlatou medaili Jana Janského za čtyřicet odběrů krve v Transfúzní stanici Fakultní nemocnice v Porubě. Posledních osmdesát laureátů vyhlásil Oblastní spolek Českého červeného kříže v prosinci. Významné ocenění předával spolu s finančním darem města Ostravy náměstek primátora Lubomír Pospíšil (na snímku Libora Vidličky). V roce 2009 ostravský ČČK udělil celkem 600 bronzových a 500 stříbrných Janského medailí (za 10 resp. 20 odběrů). Za 120 a 160 bezplatných odběrů krve získalo 73, resp. 41 dárců Zlaté kříže I. a II. stupně. (vi)

K + M + B 2010.

Tříkráloví koledníci dorazili na „svůj“ svátek také do Radnice města Ostravy. První zastávkou Kašpar, Melichara a Baltazara v doprovodu betlémské hvězdy byla pracovna primátora Petra Kajnara (na snímku). Postupně navštívili náměstky Lukáše Ženatého, Dalibora Madeje, Vojtěcha Mynáře, Lubomíra Pospíšila, Zdeňka Trejbala a tajemníka magistrátu Břetislava Gibase. Repertoár koled doplnili o přání za rozkvět Ostravy se zazpívanými vykřičníky. Během 10. ročníku Tříkrálové sbírky prochází od 1. do 14. ledna ulicemi měst a obcí na šest tisíc koledníčků. Charity v Ostravě a na dalších místech kraje použijí vybrané peníze na zlepšení služeb pomáhajících seniorům a lidem v tíživé situaci. (vi)


Univerzita šije na míru

Ostravská univerzita v Ostravě „šije na míru“ svým potenciálním zájemcům o studium nejen vzdělávací programy, ale k propagaci svých aktivit využívá jako jedna z mála českých univerzit i oblíbené komunikační kanály mladých lidí – Facebook a Youtube (později i Twitter). Třetím rokem rovněž vydává INFO<U>, newsletter, pestrý a v českém vysokém školství ojedinělý elektronický měsíčník. A co víc – má na svém webu pro ně pod názvem „Proč studovat právě v Ostravě“ i zajímavého a podrobného průvodce městem a jeho okolím. (hj)


Text k foto: Také škola AHOL má novinku. Představila novou multimediální učebnu, na kterou škola získala dotaci 3,5 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko financovaného Evropskou unií. Po stavebních úpravách byla do učebny instalována audiovizuální technika včetně videokonferenčního a hlasovacího sy¬stému, interaktivní tabule, vizualizeru a notebooků. „Škole to umožní ještě více zkvalitnit výuku,“ říká zakladatel škol AHOL Josef Holík. Kombinace internetu a kvalitního data-projektoru s vysokým rozlišením například umožní v budoucnosti realizovat přenosy konferencí nebo jednání. Rekonstrukce nové učebny trvala čtyři měsíce. (rb)


Regionální projekt Změna včas

úřad práce

Změna včas je název dalšího z tak zvaných regionálních individuálních projektů na pomoc nezaměstnaným lidem, který zpracoval Úřad práce v Ostravě ve spolupráci s dalšími úřady práce v Moravskoslezském kraji. Lhůta pro podávání nabídek dodavatelů projektu končí 21. ledna 2010.

Na Změnu včas je vyčleněno 43 milionů 720 tisíc korun, které budou čerpány hlavně z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Postupně by se ho mělo zúčastnit 800 uchazečů o zaměstnání z celého Moravskoslezského kraje. Změna včas má pomoci lidem, kteří jsou nezaměstnaní relativně krátkou dobu, a to tak, aby se nepropadali do pasti dlouhodobé nezaměstnanosti. Jde tedy o uchazeče o zaměstnání, jejichž základní charakteristikou je nezaměstnanost nad 5 měsíců, nejvýše však do 12 měsíců. V rámci projektu jim budou poskytovány komplexní služby od motivačních a poradenských aktivit přes vzdělávací kurzy až po zprostředkování zaměstnání a v některých případech bude poskytnuta i finanční podpora zaměstnavateli na pracovní místo pro účastníky projektu. Informace k výběrovému řízení najdou zájemci na http://www.isvzus.cz nebo http:www.esfcr.cz.

Úřad práce v Ostravě jako úřad práce pověřený koordinací politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji vyhlásil v roce 2009 čtyři zadávací řízení na realizaci regionálních individuálních projektů, a to kromě zmíněné Změny včas na projekt Návrat+, který realizuje společnost RPIC-ViP, a dále pro Start a Příprava+. I u nich již proběhlo výběrové řízení, ale u obou jeden z účastníků v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vznesl proti rozhodnutí hodnotící komise námitky a poté se odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže jejich realizace se zatím odkládá a není zřejmé, kdy tedy budou zahájeny.

Na regionální individuální projekty může Moravskoslezský kraj využít do konce roku 2011 celkem 560 milionů korun. (sb)


Strana 5


O zavádění projektu Modelování dopravy a jeho přínosu s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem

Chceme být vždy o dva tahy napřed

Město Ostrava se chystá prostřednictvím své společnosti Ostravské komunikace zavést letos program Modelování dopravy. Zeptali jsme se náměstka primátora zodpovědného za dopravu Vojtěcha Mynáře co projekt přinese a jak městu pomůže.

z Modelování dopravy. Co si pod tímto pojmem máme představit?

„Jde o počítačový program, který po zadání všech údajů dokáže namodelovat, jaký vliv bude mít, dejme tomu nová stavba křižovatky, na dopravu v daném místě. Zda byl zvolen vyhovující typ křižovatky, nebo řešení konkrétní dopravní situace. Projekt, který městu velmi chybí, hodláme maximálně podpořit.“

z Jaká je historie dopravního modelování?

„Modelování dopravy je jedním z vrcholů dopravně inženýrského projektování. V našem městě se s modelováním dopravy začalo koncem 80. let na Útvaru dopravního inženýrství města Ostravy. V rámci zpracování generálního dopravního projektu (1996) byly vytvořeny modely a různé varianty návrhů. Věci ale nebyly dotaženy do konce. Díky rychlému vývoji výpočetní techniky program zastaral a stal se nepoužitelným.“

z Funguje systém také v jiných městech ČR?

„Praha, Brno nebo Plzeň mají softwarová vybavení pro modelování dopravy a aktivně je využívají. Rád bych poděkoval představitelům Brna a Plzně za to, jak nám vyšli vstříc a jak nám při volbě skutečně funkčního programu pomáhají svými zkušenostmi.“

z Jaké jsou možnosti programu?

Široké. Pomůže nám sledovat a prognózovat vývoj objemů dopravy, hodnotit přínosy případně negativa. Analyzovat dopady na komunikační síť města v případě zavedení regulačních opatření a změn v organizaci dopravy, posoudit účinek developerských projektů, zpoplatnění komunikací, změn jízdného MHD. Výstupy z modelování dopravy by měly být vyžadovány při zásazích do dopravní infrastruktury města.

z Můžete upřesnit výši pořizovacích nákladů?

„Přesná částka je otázkou výběru dodavatele. Lze říct, že základní pořizovací cena, včetně uvedení do provozu, tedy naplnění údaji, se bude pohybovat kolem dvou milionů korun. Pravidelná aktualizace programu bude navíc stát asi 350 tisíc korun.“

z Které první úkoly by měl program řešit?

„Především chceme prověřit dopady na komunikační síť v Ostravě v případě uzavření dálnice, vyhodnotit nejzatíženější koordinované tahy se SZZ (Mariánskohorská, Rudná, Opavská), sestavit model pro koordinaci stavebních akcí s dopadem na komunikační síť v rámci Ročního projektu organizace a řízení dopravy. Určitě půjde také o prověření dopadů na komunikační síť v případě změn v územním plánu, při zpoplatnění dalších úseků komunikací nebo při zavedení tzv. nízkoemisních zón pro vozidla s nízkými exhalacemi.“ (jm)


Hasiči v plné zbroji

Dva sbory dobrovolných hasičů z ostravských obvodů posílily před vánočními svátky vozový park o automobilovou cisternu CAS 32 Tatra 815. Jednotkám ze Svinova a Petřkovic věnovalo špičkově vybavená zásahová vozidla statutární město Ostrava. V prvním případě dar předal primátor Petr Kajnar, v Petřkovicích se slavnostního ceremoniálu ujal náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Obě tatrovky pocházejí z vozového parku záchranářů OKD. Po repasi za více než 4,5 mil. korun, kterou zajistil Hasičský záchranný sbor MS kraje, mohou dobrovolným hasičům sloužit minimálně patnáct let. Jak zdůraznil zástupce ředitele krajského HZS Vladimír Vlček, obě vozidla se vybavením vyrovnají technice profesionálních hasičů. Cisterna pojme 8 tisíc litrů vody a 800 litrů pěnidla, tříčlenná posádka má k dispozici dýchací přístroje, plovoucí čerpadlo, elektrocen¬trálu, motorovou pilu a další pomůcky. Až dosud měli hasiči obou obvodů k dispozici pouze letité vozy Avia. (vi)

Text k foto: Náměstek primátora Lukáš Ženatý a zástupce ředitele HZS MS kraje Vladimír Vlček si prohlížejí vybavení cisterny Tatra, kterou dostali od města dobrovolní hasiči z Petřkovic.


Nový stadion si zasloužíme

Město Ostrava to myslí s výstavbou fotbalového stadionu ve Svinově zcela vážně, což v minulých dnech potvrdil i náměstek primátora Zdeněk Trejbal. „V příštích dnech a týdnech započnou další nezbytné kroky, které Ostravu ke stadionu přiblíží. Nový stadion v Ostravě považuji za velmi důležitou součást našeho plánu udělat z města skutečně moderní regionální metropoli. Spolu s lékařskou fakultou, právnickou fakultou, koncertní síní a galerií je to klíčová věc, která Ostravu posune kupředu. A jsme v tom zajedno v celé koalici,“ uvedl Trejbal. Kromě sportovních akcí se na stadionu mohou pořádat i kulturní akce a obří koncerty.

Nový fotbalový stadion s kapacitou třicet tisíc diváků bude spadat do kategorie elite, což mimo jiné zaručuje pořádání zápasů fotbalové reprezentace. Podobné plány mají také v Brně, Hradci Králové, Plzni. „Nikde jinde v republice lepší stadion dříve stát nebude. Před ostatními městy máme náskok,“ uvedl Trejbal. „Bylo by to ze všech hledisek nejlepší obdobné sportoviště v České republice, lepší než je nový stadion Slavie,“ podotkl náměstek s tím, že město Ostrava už zadalo také marketingový průzkum týkající se výstavby fotbalového stadionu ve Svinově. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem u sportovních fanoušků, ale také současných i bývalých fotbalových reprezentantů v čele s Markem Jankulovským, Václavem Svěrkošem a Pavlem Srníčkem. „Nejde jen o nás, fotbalisty, kteří by tady po trávníku mohli jednou zase běhat. Jde přece především o lidi, občany města a fanoušky,“ uvedl hráč francouzského Sochaux Václav Svěrkoš, který se netají tím, kde by v Ostravě chtěl jednou ještě hrát.

Stejně se na celou věc dívá i další odchovanec ostravského Baníku a v dresu AC Milán vítěz Ligy mistrů 2007 Marek Jankulovski. „Baník i Ostrava si nový stadion rozhodně zaslouží, tak doufám, že se toho dočkáme,“ poznamenal Jankulovski, který potvrdil, že by stavba fotbalového stadionu pomohla celému českému fotbalu. „Konečně by mohl v Ostravě zase hrát národní tým.“

Bývalý brankář Pavel Srníček zase tvrdí, že by stavba nového stadionu pomohla přitáhnout k fotbalu mladou generaci. „A o tu také přece jde. Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě a nový stadion by si Ostrava i celý region rozhodně zasloužily,“ dodal Srníček. (d)


Strana 6


Známe nejbezpečnější supermarket

Již potřetí mohli Ostravané hlasovat o tom, který z ostravských obchodů se nejlépe stará o jejich bezpečnost a majetek. Mezi 14. listopadem a 14. prosincem vybírali korespondenčně i elektronicky z dvacítky přihlášených. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v úterý 22. prosince v prostorách Radnice města Ostravy.
Putovní pohár pro nejbezpečnější supermarket převzal z rukou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila ředitel porubské pobočky společnosti SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. Radim Hurník.

„Existují věci, ne vždy příjemné, kterým se někdy nevyhneme. A krádež osobních věcí je bohužel jednou z nich. Musíme apelovat na lidi, aby si při nákupech všímali pozorněji svých věcí a nedávali zbytečně nejrůznějším lapkům příležitost snadno a nečestně přijít k penězům. Ne všemu můžeme zabránit, ale svou aktivitou a pozorností můžeme často různým nepříjemnostem předejít. Oceňuji zejména přístup těch prodejců, kterým bezpečnost zákazníků není lho¬stejná,“ řekl Lubomír Pospíšil.

Výsledky ankety:

z SPAR Česká obchodní společnost s. r. o., pobočka INTERSPAR Ostrava-Poruba
z IKEA Česká republika s.r.o., Obchodní dům Ostrava
z Albert hypermarket, Rudná 114, Ostrava-Zábřeh

Účastníky ankety, kteří byli vylosováni a budou jim zaslány dárkové předměty města, jsou Jiřina Janíková, Jiří Klimek a Marta Sýkorová. Anketa je součástí dlouhodobého projektu Bezpečnější Ostrava, který úspěšně funguje ve městě od roku 2007 s cílem informovat občany o rizikových místech, kde dochází k trestné činnosti stejně jako upozorňovat je na jejich chování, které této činnosti nevědomky napomáhá. Na realizaci projektu se podílejí město Ostrava, Policie ČR, Městská policie Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a. s. a OZO Ostrava a. s. Mediálním partnerem ankety je Rádio Čas. (red)

Text k foto: Putovní pohár pro nejbezpečnější supermarket převzal z rukou náměstka Lubomíra Pospíšila (vpravo) ředitel porubské pobočky společnosti SPAR Česká obchodní společnost Radim Hurník.


Strážníci složili slib

Dalších šestadvacet nových strážníků městské policie složilo 2. prosince slib před primátorem města Petrem Kajnarem. Devatenáct mužů a sedm žen úspěšně ukončilo tříměsíční kurz potřebný k získání osvědčení strážníka závěrečnou zkouškou. Na veřejný pořádek v Ostravě tak v současné době dohlíží celkem 630 strážníků. Mezi nováčky v uniformě MPO stál také Lumír Raška (na snímku vpravo), kterého můžete nyní potkávat ve svinovském okrsku, kde zúročuje znalosti získané při výcviku. (vi)


Co s volným časem?

V budově Základní školy Vrchlického v Ostravě-Radvanicích byl 21. prosince slavnostně zakončen celoroční preventivní projekt Městské policie Ostrava s názvem „Co s volným časem“ realizovaný v rámci neinvestiční účelové dotace města Ostravy. Kromě představitelů města, odborů školství a kultury, městské policie i vedení obvodu se zúčastnily také děti, které se do projektu zapojily.

Zaměřil se především na děti ze sociálně slabých rodin a z rizikových lokalit. Často tráví volný čas činností za hranicí zákonů, dříve se u nich projevuje sklon k alkoholismu či užívání návykových látek.

Cílem projektu bylo nasměrovat tyto děti na aktivity, které by jim zajímavých způsobem pomohly trávit volný čas. Sociální pracovníci, ale také pracovníci škol vytipovali 25 dětí z obvodů Radvanice a Bartovice a Mariánských Hor a Hulváků. Děti se setkávaly se strážníky, kteří pro ně připravovali program. Seznamovaly se při tom i se základy právního vědomí tak, aby dokázaly samy rozpoznat, co je pro ně nebezpečné. Zvyšovaly si i fyzickou zdatnost při hrách a soutěžích. (d)


Nové infotabule

Od poloviny prosince je na ulici 17. listopadu v Porubě zprovozněno pět nových informačních tabulí Městské policie Ostrava. Uzamykatelné a zasklené tabule jsou součástí projektu Bezpečnější Ostrava, mají předávat důležité aktuální informace veřejnosti o aktivitách policie, ale nabízejí také kontakty v případě potřeby pomoci.
Dalších 14 tabulí bude postupně zprovozněno i v dalších obvodech, například v Ostravě-Jihu, Radvanicích, Vítkovicích apod. Projekt je financován z rozpočtu města i Ministerstva vnitra ČR. (d)


stalo se

KRADLI BENZÍN.

Operátor na lince 156 přijal oznámení o krádeži benzínu v Ostravě-Porubě. Hlídka zjistila, že jedno z aut má poškozenou palivovou nádrž a z ní vytéká benzín do nádoby přistavené pod auto. V jiném autě seděli dva muži (25 a 18 let), uvnitř jejich vozidla bylo silně cítit benzín a na zadním sedadle ležel prázdný kanystr. Jasná zpráva. Mužům hrozí trest až tříletého pobytu za mřížemi.

PŘEPADALI A KRADLI.

Strážníci městské policie při výkonu služby v Ostravě-Přívoze stíhali dva utíkající mladíky na základě volání staršího muže. Oba mladíky (14 a 15 let) dopadli. Mezitím dorazil onen starší muž (60 let), který uvedl, že mladíci jej zezadu srazili k zemi, několikrát udeřili do obličeje, kopali do něj, odcizili mu cigarety a dali se na útěk. Oba zadržené převzala Policie ČR. Za trestný čin krádeže mohou strávit až tři roky ve vězení, obvinění může být rozšířeno o ublížení na zdraví.

VLOUPAL SE DO AUTA.

Strážníci zadrželi muže, který se v Bělském lese vloupal do zaparkovaného vozidla. Rozbil sklo ve dveřích, světelná a zvuková signalizace alarmu auta byla zapnuta. Majitel auta křičel na zloděje z okna. Dotyčný se dal na útěk, ale byl strážníky dopaden. Za krádež mu hrozí trest až tři roky za mřížemi.

OKRADL SPÍCÍHO.

Přímo při činu dopadli strážníci tři nepoctivce (23–24 let), kteří okradli muže spícího na tramvajové zastávce na Frýdlantských mostech v Ostravě. Mladý muž přišel o klíče, 200 korun, platební kartu a také o čepici. Zadržení pachatelé byli předáni přivolaným policistům. Hrozí jim až tříletý trest odnětí svobody.

VYBÍJELI SE NA OKNECH.

Na linku 156 oznámil občan, že na ulici Kyjevské v Ostravě-Porubě dva neznámí muži poškozují zaparkovaná auta. Přivolaní strážníci zjistili, že u dvou vozidel jsou rozbita zadní skla, u jednoho i sklo přední. Strážníci spatřili dva mladíky (20 a 22 let), kteří odpovídali popisu vandalů. Zadrželi je a předali přivolaným policistům. Za poškozování cizí věci a výtržnictví mohou oba strávit několik let za mřížemi, hrozí jim také peněžitý trest. (r)


Strana 7


Modernizace a rekonstrukce přednádražního terminálu doplní novou budovu nádraží už letos

Svinov dostane přívětivou tvář

Vstup do města pro návštěvníky odjinud obvykle vytváří první dojem. Ti, kteří vystupovali z vlaku ve Svinově v minulých letech, o dojmu z Ostravy raději ani nemluvili. Staré, zchátralé nádraží, ponurá cesta ke stanicím městské dopravy obklopená nevábnými obchody. Ale to už je minulost. Nová, vzdušná a elegantní přístavba svinovského nádraží a rekonstruované prostory staré budovy vítají cestující už čtyři roky. Od jara letošního roku dojde i na přednádraží prostory, změna bude účelná, velmi zásadní a líbivá.

Svinovský dopravní uzel nadregionálního významu leží na důležitém mezinárodním železničním koridoru spojujícím severní a jižní Evropu. Městská doprava má v blízkosti nádraží také svůj významný uzel pro tramvajové i autobusové linky.

Architekt Václav Filandr, autor moderní svinovské nádražní budovy, pomáhá Ostravě vytvářet novou tvář a město poznamenal nejednou pozoruhodnou stavbou. Na místě svinovského plata vznikne podle jeho návrhu doplňující stavba polyfunkčního objektu společnosti Svinov centrum spojujícího nádraží se Svinovskými mosty. Vznikne tak stavba svou funkcí identická s brněnskou Vaňkovkou. Časový harmonogram však zatím ze strany soukromého investora není blíže upřesněn.

Samotná stavba dopravního terminálu (společná investice města a kraje) bude zahájena na jaře. V první fázi dojde ke zprovoznění průjezdu pod Svinovskými mosty v novém prodloužení ulice Peterkovy a ke změně křižovatek na ulici Bílovecké z průsečných na kruhové. Ve druhé fázi dojde příští rok k samotné rekonstrukci mostní konstrukce, zmodernizují se schodišťové věže, výtahy a eskalátory mostů zastávky MHD, přibude pěší komunikace podél vlakového kolejiště a oplocení. Z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na tuto modernizaci terminálu město dostane přes půl miliardy korun z celkových nákladů více než 621 milionů korun. Celkové náklady se pohybují kolem 800 milionů korun, zbylou část investice (180 mil. Kč) hradí kraj. Rekonstrukce má být hotova v první polovině roku 2012. (k)

Text k foto: Vizualizace napojení železniční stanice z ulice Peterkovy na Svinovské mosty


Slezskoostravský hrad se zase přikrášlil

Docela pobaveně se před Vánocemi první ná¬vštěvníci seznamovali s novou přístavbou Slezskoostravského hradu. Sál o ploše 240 m2, který pojme až 200 hostů, vyrostl u staré hradební zdi hned vpravo při vstupu na nádvoří. Hrad se totiž stále více stává cílem turistů, ale také místem svateb, výstav a nejrůznějších oslav či jednání. Jen loni přivítal téměř 170 tisíc lidí. Dosavadní sálek pro podobné účely i galerie na patře už dávno přestaly stačit. Nová přístavba se také na střeše může využít jako hlediště do nádvoří. Postupné proměny hradu k lepšímu jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města, který počítá i s evropskými penězi. Hradní přístavba stála 11,5 milionu korun, z toho 4 jsou z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Samotný sál zdobí stylové osvětlení v podobě kovaných svítících stromů na zdi a opravdu unikátní dřevořezba. Právě ta svým pojetím návštěvníky pobaví. Polský řezbář Janusz Czuprzyniak už pro Ostravu pracuje tři roky, na hradě má i jiná díla. Jeho nová dvanáctimetrová dřevořezba v přístavbě hradu je 1,6 metru vysoká, z lipového dřeva, barvená akrylem, v zadní části celá stažená kovovými tyčemi pro případ, že se dřevo ještě seschne. Jakoby pohádkovým vtipným vyprávěním přibližuje hostům historii hradu i města ve čtyřech vytipovaných obdobích. Vyřezaná Anna Rakouská tu například na přelomu 16. a 17. století přijíždí i se zásobou hus pro kuchyni a kozou na přísun čerstvého mléka. Poslední scenérií je hrad současné podoby a dřevěná „tajemná“ vrátka představující vstup do budoucnosti, která hradu určitě nabídne nové, zatím neznámé změny. Celé panorama nabízí desítky postav, skromně se u konce vyjímají i primátoři Ostravy Aleš Zedník a Petr Kajnar, kteří se o úpravy hradu a jeho využití opravdu zasloužili. Jako živí… Zcela nenápadně působí dva andělé, jejichž podoba je s Januszem Czuprzyniakem a ředitelem Ostravských výstav, pod které hrad spadá, Karlem Burdou prý zcela náhodná.

„Dřevo je symbolem života,“ uvedl před novináři Czuprzyniak. „Přeji hradu, aby dál žil bohatým děním a každé nové vedení města se o něj staralo tak, jako v posledních letech.“ (ok)

Text k foto: Půvabná dřevořezba přitahuje diváky svým vtipným dějem i mistrovským provedením


Strany 8-9


Rozpočet statutárního města Ostravy

Struktura zdrojů (v tis. Kč)

Daňové příjmy 5 875 604
Nedaňové příjmy 369 146
Kapitálové příjmy 145 621
Přijaté dotace 159 322
Příjmy celkem 6 549 693
Financování celkem -304 833


(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy
představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a přijatých
půjčených prostředků dle uzavřených smluv a o tvorbu umořovacího
fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací, naopak navyšuje
rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2009)
Celkem 6 244 860


Struktura výdajů (v tis. Kč)

Běžné výdaje 5 046 957
Kapitálové výdaje 1 197 903
Celkem 6 244 860


Investiční dotace městským obvodům (v tis. Kč)

Slezská Ostrava 700
-
studie využití důlních plynů na území Slezské Ostravy
(prostředky Fondu životního prostředí)
Ostrava-Jih 43 857
- rekonstrukce podchodu A. Poledníka 33 857
- rozšíření vodního areálu - krytý bazén (projektová dokumentace) 10 000
Hošťálkovice 1 000
-
revitalizace dětského hřiště MŠ Hošťálkovice ul. Výhledy 210
(prostředky Fondu životního prostředí)
Celkem 45 557


Pro městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Svinov a Poruba bylo schváleno dle jejich potřeb dalších 62 000 tis. Kč. Do doby jejich rozdělení zůstávají v dispozicích investičního odboru.


Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města

Příspěvková organizace v tis. Kč
Městská záchranná služba Ostrava 35 131
Městská nemocnice Ostrava 30 617
Zoo Ostrava 30 928
Národní divadlo moravskoslezské 183 009
Divadlo loutek Ostrava 14 883
Janáčkova filharmonie Ostrava 56 365
Knihovna města Ostravy 48 880
Ostravské muzeum 17 663
Komorní scéna ARÉNA 16 254
Lidová konzervatoř a Múzická škola 13 955
Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava 790
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 716
Středisko volného času Korunka 1 292
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 1 570
Domov pro seniory Kamenec 18 203
Domov pro seniory Slunovrat 6 357
Domov pro seniory Iris 7 769
Domov pro seniory Čujkovova 20 406
Domov pro seniory Korýtko 14 880
Domov pro seniory Magnólie 10 695
Domov pro seniory Slunečnice 36 856
Domov pro seniory Sluníčko 14 061
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 62 284
Centrum sociálních služeb Ostrava 13 483
Dětské centrum Domeček 66 170
Celkem 723 217

Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství 16 694
útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům 10 541
zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích 4 552
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 324 350
opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy 224 555
provoz městské hromadné dopravy 1 003 736
opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek 19 000
propagace města, mediální kampaň, prezentace 29 116
dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s. 12 150
dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. 11 600
Služby pro obyvatelstvo 1 293 672

oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů
a příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia 18 047
kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy 403 545
tělovýchova a volnočas. aktivity mládeže v obl. sportu vč. grantů 254 272
sociální péče (prevence) 21 200
zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček 130 270

opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně spotřeby
elektrické energie 94 650
komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice 132 746
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu 197 750
neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava 30 928
Sociální věci a politika zaměstnanosti 299 132
oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon 26 927

pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence,
pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny apod.)
domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené,
centrum sociálních služeb 272 205
Bezpečnost státu a právní ochrana 405 961
v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 70 283
Městská záchranná služba Ostrava 1 583
Městská policie Ostrava 331 101
Všeobecná veřejná správa a služby 1 707 148
činnost místní správy 567 916
zastupitelstva obcí 23 426
výdaje z finančních operací a pojištění 209 235
archivní činnost 11 458
účelové a neúčelové dotace městským obvodům 657 117
rozpočtová rezerva 160 000
rezerva - kandidatura na Evropské hlavní město kultury 2015 40 000
Celkem (po konsolidaci – vyloučení převodů mezi fondy) 5 046 957

Struktura kapitálových výdajů podle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství 0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 509 509

rekonstrukce místních komunikací a křižovatek
(např. Obvodová Františkov, rekonstrukce komunikací v městských
obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih,
Poruba, přeložka ul. Moravská, Centrum bezpečné jízdy,
cyklistické stezky, terminál Hranečník) 192 031
revitalizace Ostravice 13 865
pitná voda 61 518
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 242 095
Služby pro obyvatelstvo 458 912

rekonstrukce škol na území městských obvodů Moravská Ostrava
a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih a Poruba 80 000
rekonstrukce a modernizace KD POKLAD 5 000
rekonstrukce městského stadionu Vítkovice 30 000
rekonstrukce porodního sálu I. et., centrálního archivu 52 947
veřejné osvětlení 22 820
průmyslové a rozvojové zóny Mošnov, Hrušov 141 358
výkupy pozemků 66 500
plynofikace zoo 9 000
protipovodňová ochrana 13 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 795
dotace Městské nemocnici Ostrava na onkologické oddělení a
výstavba Komunitního centra a domova pro seniory Mar. Hory 6 615
stavební úpravy a rekonstrukce domovů pro seniory 2 740
regionální informační systém komunitních služeb
Bezpečnost státu a právní ochrana 8 342
dislokace leteckého stanoviště IZS 2 429
revitalizace areálu kasáren Hranečník 3 600
služebny Městské policie Ostrava 1 027
Všeobecná veřejná správa a služby 211 345

investiční transfery městským obvodům včetně prostředků
pro městské obvody v dispozici investičního odboru (bez spec.) 107 557
informační systém 35 310
energeticky úsporné akce na objektech města 5 000
rekonstrukce budovy Nové radnice včetně přístavby 22 228
Celkem 1 197 903


Strana 10


co, kdy, kde ve městě

Přijede Bobby McFerrin

Tento fenomenální zpěvák vystoupí 24. dubna v ostravské ČEZ Aréně na pozvání organizátorů letního festivalu Colours of Ostrava, na který jsou už vstupenky v předprodeji od 1. prosince. Bobby podle odborníků překračuje hranice hudebních stylů s rozsahem hlasu čtyř oktáv a řadou hlasových technik. Na svých nahrávkách spolupracoval se světovými hudebními tělesy. Jeho nejznámější hit „Don´t worry, be happy“ jeho nadšenci poslouchají už od roku 1988.

Zapomenutá Ostrava

Na letošní rok připravil antikvariát a klub Fiducia nový cyklus výstav ve vstupní chodbě. Na čtyřech výstavních cyklech se návštěvníkům připomenou zmizelé městské čtvrti či fenomény. Hravou formou se představí současná podoba zaniklých míst. V jiném cyklu výstav, pod názvem Současná česká malba, se budou prezentovat nejmladší tvůrci. Součástí budou také přednášky kunsthistorika Martina Drábka.

Lidovky stále táhnou

Valašská královna a první dáma moravského folkloru Jarmila Šuláková v doprovodu kapely Fleret vystoupí v Domě kultury města Ostravy 28. ledna na skvělém koncertu.

Carmen přímo z MET

Známá a melodická opera G. Bizeta Carmen zazní v divadelním sále Domu kultury města Ostravy 16. ledna v dalším z přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery. Špičková přenosová technika a světoví sólisté a dirigenti přitahují na tyto přenosy stovky lidí, nejznámější tituly bývají vyprodány.

Konzervatoř zve

Novoroční koncert symfonického orchestru Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě se uskuteční 13. a 14. ledna přímo v sále konzervatoře. Zájemci o studijní obory mohou konzervatoř navštívit 14. ledna v Den otevřených dveří této školy. Taneční oddělení konzervatoře má představení 21. a 22. ledna.

Tajemná Ostrava v prodeji

Leporelo Tajemná Ostrava je už nyní k dostání v sítích prodejen Kanzelsberger, Librex, Academia i dalších knihkupectvích. Zatím si ho mohou zájemci koupit pouze v Ostravě, ale brzy bude kniha v distribuci po celé republice. Stojí 250 korun. Leporelo lze koupit také prostřednictvím internetu na adrese www.seifertova.cz.

Vyšly „Šelmovinky“

Zoo Ostrava vyhlásila na jaře soutěž pro starší žáky, kteří psali zážitky a pohádky pro děti o šelmách. Vlci, medvědi či kočkovité šelmy v nich neubližují lidem, jak je vžité, v případě nebezpečí se jen brání. Pracovníci zoo z nejpovedenějších sestavili publikaci pod názvem Šelmovinky, která vyšla s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Kniha je bohužel neprodejná, bude však v elektronické podobě vystavena na webových stránkách zoo.

Nebojte se psát

Památník písemnictví na Moravě pořádá 1. února ve spolupráci s Ostravským muzeem seminář tvůrčího psaní Krocení literární múzy. Tam se lze dovědět, jak se zbavit strachu z tvůrčího psaní, případně napsat soutěžní text. Uskuteční se v sále Ostravského muzea, podrobnosti na www.muzeumbrnenska.cz. (r)

Hráli v angličtině

Už poosmé hráli studenti gymnázia Olgy Havlové anglickou divadelní hru v předvánočním týdnu pro více než 3000 studentů. Představení Pán much Williama Goldinga v anglickém jazyce se uskutečnilo ve středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě a sklidilo velký potlesk. Finančně ho tradičně podpořilo i město Ostrava.


Čestmíru Kopeckému se splnilo přání – pomůže našemu městu

K Ostravě mám respekt...

rozhovor

Moravskoslezská metropole v prosinci postoupila do dalšího kola klání o titul Evropské hlavní město kultury. Spolu s Plzní. Producent Čestmír Kopecký, šéf realizačního týmu celého projektu, při zahájení zářijového festivalu Kamera Oko Ostrava vzpomněl, jak byl osloven městem s nabídkou projekt tvořit a řídit. A tenkrát ho napadlo – co s tou Ostravou uděláme? Teď se však ptáme na dojmy nejčerstvější:

z Jaký to byl pocit, když Ostravě bylo dovoleno v kandidatuře pokračovat?

„Nejsem šťastný typ, ani jsem se moc neradoval a hned začal mít starost o to, jestli ten titul vyhrajeme. Plzeňáci vykřikovali hurá a já si říkal, je to jen první krok. Zatímco před tím jsem špatně spal pořád, po postupu jsem spal alespoň tři noci dobře a pak se začal zase budit…“

z Máte nějaké bližší informace o Plzni, čím by nás mohla porazit?

„Umím si představit, v čem by mohli mít šanci. Jejich přihlášku máme a je postavena na tom, co se dalo čekat. Netřeba rozvádět.“

z Porotci prý na Ostravě ocenili zejména teoretickou připravenost a nadšení celého přípravného týmu. Co konkrétně je oslovilo nejvíce?

„Pochopili, že máme krásnou vizi a know-how, jak ji realizovat. Viděli zarputilé členy týmu v čele s primátorem.“

z Jedním z triumfů připravovaného projektu je nová náplň výstaviště Černá louka. Můžete ho stručně přiblížit?

„Jde o daleko širší oblast, než je jen výstaviště, které chceme integrovat spolu s Divadlem A. Dvořáka, Divadlem loutek a dalšími existujícími stavbami a institucemi do kontextu kulturně sociálního klastru. Více seznámíme veřejnost v půlce ledna, kdy předvedeme i část naší prezentace, se kterou jsme vystoupili před evropskou komisi a po které jsme postoupili. Zveřejníme i přihlášku a celý projekt.“

z Kolik celkově projekt představuje vložených peněz, kolik z toho by přispěla EU ze svých fondů?

„Vklad města spolu s Moravskoslezským krajem a Vítkovicemi představuje okolo tří miliard korun. Zatím obvykle tvořily peníze vložené Evropským městem kultury okolo 20 až 30 procent a zbytek byl z dalších zdrojů.“

z Kolik institucí a osobností z oblasti ostravské kultury se do projektu během roku 2009 přihlásilo a aktivně spolupracovalo?

„Na různé úrovni jsme se setkali s okolo 150 subjekty, ale je nutné si uvědomit, že kultura je pojímána v širším smyslu.Ten okruh spolupráce a zapojení, který jsme si vymezili, jde od mateřských škol až po pana biskupa.“

z Jaká je Vaše osobní vazba k Ostravě?

„Láska, radost, starost. Mám k Ostravě velký respekt…“ (k)

Text k foto: Čestmír Kopecký


Pátý ročník výstavy Svět podle nás

Už popáté se v porubské Nové síni Galerie výtvarného umění koná výstava pod názvem Svět podle nás. Je zaměřena na svět dětí, jejichž životní cesty nebyly vždy jednoduché. Výstava vzniká za spolupráce s Fondem ohrožených dětí, soukromou ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami na ulici Aviatiků, ZŠ a MŠ Spartakovců a ZŠ Karasova. Malovaná dílka jsou doprovázena animačními programy pro děti z nejrůznějších škol, poutavá jsou i pro veřejnost, která ocení projekt zaměřený na vnímání světa, života i umění dětmi vyrůstajícími v nepříznivých životních podmínkách. Výstava je otevřená až do 20. února.

Každoročně se na vernisáži výstavy uděluje Cena hejtmana Moravskoslezského kraje. Letos ji 8. prosince získala Marie Farná za básnickou sbírku Když jsme trávu kosili. Jako druhá byla oceněna Renáta Slezáková za výtvarné dílo Maják, třetí cenu dostala Helena Nejedlá za výtvarné dílo Kvetoucí strom. (jš)


Strana 11


Za kulturou v jubilejním roce Akordu přišly tisíce návštěvníků

Oslavy skončily, jedeme dál

rozhovor

Nejstarší dům kultury v Ostravě – Akord – slavil po celý loňský rok 50 let od svého otevření. Patří mezi nemnohá kulturní zařízení, která znají snad všichni, kdo kdy v Ostravě žili. Co přinesl Akord v jubilejním roce návštěvníkům jsme se zeptali ředitelky Dariny Daňkové.

„Přípravy vlastně začaly už v polovině roku 2008, kdy se zrodil projekt Kultura darem aneb 50 let žijeme kulturou. Ten zahrnoval skoro padesát akcí pořádaných v průběhu roku 2009 – koncerty, divadla, pohádky, den otevřených dveří, kinematograf, soutěž na našich webových stránkách a mnohé další. Vybrat si mohl skutečně každý. Vydali jsme i cédéčko s 50letou historií domu kultury až do dnešních dní. Všechny akce byly pro Ostravany zcela zdarma.“

z Považujete některou za nejzdařilejší?

„Doufám, že se vydařily všechny. Nejvíc pyšní jsme ale na aktivity, které se odehrály mimo Akord. Například gospelový koncert v kostele, velká promo akce před Avion shopping parkem, den otevřených dveří kombinovaný s prohlídkou kostela a zábřežského zámku. Divácky velmi úspěšný byl letní festival v naší zahradě, ve které se odehrálo celkem 30 akcí – každý týden se střídaly pohádky a koncerty, zpestření přinesly i sportovní turnaje v kuželkách a závěrečné čtyřdenní promítání filmů před Akordem. Byli jsme překvapeni, že na české filmy pod širým nebem přicházelo až 350 diváků. Na všech akcích vládla příjemná atmosféra, to nás těší.“

z Ale ne všechno probíhalo úplně podle plánu…

„To máte pravdu. Perné chvilky nám způsobila zpráva v den konání slavnostního večera, že hlavní protagonista divadelního představení je v nemocnici. Byl pátek poledne a v 17 hodin měla vypuknout jedna z nejdůležitějších akcí… Telefonovali jsme na všechny strany a nakonec jsme byli úspěšní – přijela Marta Kubišová s krásným koncertem.“

z Příprava projektu musela být organizačně hodně náročná…

„Samozřejmě. Ale jsme dobrý tým lidí, kteří mají kulturu v Akordu v srdci, a práce s chutí a elánem se daří snadno. Nejtěžší však bylo sehnat finance. Ráda bych poděkovala všem našim sponzorům a především městu Ostrava a městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří projekt Kultura darem finančně podpořili. Poděkování patří všem našim návštěvníkům, bez kterých by to vlastně nemělo vůbec smysl.“

z Začátek nového roku je tedy úlevou?

„Kdepak, jedeme dál. V naší nabídce nesmí chybět nic, na co jsou návštěvníci zvyklí, takže už nyní připravujeme i řadu zcela nových projektů. Akord kulturou žije stále.“ (d)

Text k foto: Ředitelka Domu kultury Akord Darina Daňková. Foto: Ivo Brož

Kokoschka se vrátil po desetiletích

Rakouský malíř, grafik, ale i básník, jehož expresionisticky, emotivně laděná díla zná celý svět. Opěvovaný i obávaný. Ve své době se jeho osobitá tvorba, stejně jako tvorba jeho uměleckých souputníků, nesetkala s pochopením veřejnosti. Velkou část jeho celoživotního díla tvoří portréty. Na svých četných cestách se věnoval také „portrétům“ měst. V těchto malbách se často odrážely niterné stavy samotného autora, což je pro expresionistické umění typické. Můžeme mezi nimi najít také Moravskou Ostravu, a to hned dvakrát, kterou vytvořil na objednávku vítkovického továrníka Oskara Federera v roce 1937. Obraz Moravská Ostrava II. doputoval do ostravské Galerie výtvarného umění v prosinci, Ostravanům se představí na výstavě, která bude zahájena 19. ledna a potrvá do 21. března letošního roku. Obraz pro tyto účely zapůjčil jeho majitel, soukromý sběratel ze Švýcarska. Dílo se tak poprvé po 73 letech vrací do města, kam historicky patří. S Českem pojí Oskara Kokoschku předkové z otcovy strany, kteří pocházeli z řad pražských zlatníků, ale také jeho manželka a pobyt v Praze mezi léty 1934 a 1938. (jš)

Text k foto: Odborníci pečlivě dohlíželi na instalaci Kokoschkova obrazu Foto: Vladimír Šulc


Strana 12


Život v sedle je hlavně tvrdá práce a trochu i romantika, ví velitel ostravské jízdní policie Miroslav Holý

Když se koníček stane povoláním

o lidech s lidmi

„Ostravský oddíl jízdní policie je nejlepší v Evropě,“ tvrdí Julianne Weinberg Lessingová, která v prosinci přivezla poprvé v historii do našeho města Vánoční španělskou školu. Od rakouské hraběnky s českými kořeny, která je sama výbornou jezdkyní, těší pocta dvojnásob. Že nejde o kompliment, dokázala nasazením ostravských policejních koní a jezdců do programu své jedinečné show. Vedle světových hvězd Lorenza, Rafaela Sota a dalších se naši rozhodně neztratili. Na kolbiště do vítkovické ČEZ Arény je přivedl velitel skupiny hipologie operativního oddílu Městské policie Ostrava Miroslav Holý.

Odmávnutá železnice

Jak se 41letý rodák z Bohumína ke koním dostal? „Rodiče pocházejí z jižní Moravy. Táta se narodil v Ivančicích a bydlel v Rybářské uličce. Stejně jako herec Vladimír Menšík. Děda z maminčiny strany pracoval ve státním statku v Hevlíně, kde měli i koně. Tam jsem poprvé vyzkoušel, jak vypadá svět z koňského hřbetu. Tahle krásná a ušlechtilá zvířata mi učarovala. Prostě láska na celý život,“ přiznává Holý.

Jeho profesní kariéra se zpočátku vyvíjí klikatými cestami. Po absolvování průmyslovky v Šumperku nastupuje na svou první štaci jako výpravčí nákladového nádraží v Orlové. „Rád na tu dobu vzpomínám. Mě ta práce bavila. Zodpovědná, náročná. Jak ale s oblibou říkají ajznboňáci, pořád jste jednou nohou v kriminále,“ vzpomíná na roky s červenou čepicí a výpravkou.

Ze sedla na dlažbu

Od vláčků ho to táhne k policii. U republikové zrovna nepřijímají, a tak vezme za vděk právě zakládanou městskou policií v Ostravě. Píše se rok 1992 a Mirek Holý patří mezi první strážníky jednotky, která má sídlo v jízdárně Baníku ve Staré Bělé. Jezdeckou násobilku ovládá. Ta je ale pouze prvním předpokladem úspěchu: „Výcvik trval rok. A byl náramně tvrdý. Osm hodin denně v sedle i mimo něj. Dostávali jsme do těla. Po třech letech jsem od jízdní jednotky odešel. Neshodl jsem se s velitelem a raději nastoupil na služebnu do Svinova. Vždy jsem preferoval disciplínu a řád. Naučila mě tomu dráha.“

Ze sedla policejního koně seskakuje obrazně řečeno přímo na chodník. Dohlíží jako příslušník MPO na pořádek v rozsáhlém okrsku zahrnujícím Svinov, Porubu, Polanku, Krásné Pole a Plesnou. Stále se nemůže srovnat s tím, že jeho kariéra jízdního strážníka je provždy uzavřená. Mezitím dochází ke změnám ve vedení městské policie i jízdní jednotky. Noví velitelé si vzpomenou na výtečného „rajťáka“ t. č. v exilu na svinovské služebně. Píše se 1. září 1997, země se vzpamatovává z katastrofální povodně a Miroslav Holý se vrací do Staré Bělé. Jako velitel jízdní jednotky městské policie.

Postrachem grázlů

Tradice jízdní policie na Ostravsku sahají do časů habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století. Četníci v sedlech patřili neodmyslitelně také k první republice. Do „výzbroje“ bezpečnostních složek se koně vrátili po roce 1990. Ostravští strážníci začínali s chladnokrevnými slezskými noriky, jejichž geny je předurčují pro těžší práci. Postupně je nahradili teplokrevníci starokladrubského plemene, kteří jsou pro náročnou službu nejlépe vybaveni. Nejen se dokáží přizpůsobit městské dlažbě, schodům, ale přivyknou na auta, křik, transparenty, pyrotechniku. Jsou speciálně cvičeni na zásahy při demonstracích. Kdo se nebojí policejních těžkooděnců s obušky a psy, couvne před jezdci na koních. Není to tak dávno, psal se prosinec 2007, když jízdní oddíl ostravských strážníků zklidnil rozvášněný dav fotbalových výtržníků při zápase Baníku proti Spartě na Bazalech. Sklidil za to potlesk na otevřené scéně.

Policejní extratřída

„Pět našich koní má špičkové mezinárodní policejní parametry,“ podtrhuje Holý. „Jezdím Giseta (velitel si tak zkracuje krkolomné jméno 15letého vraníka Generalissima Iseta), což je suverénně nejlepší policejní kůň u nás. Celkem máme ve stavu deset starokladrubáků. Osm jsou vraníci, dva bělouši. Jezdí na nich jedenáct strážníků-hipologů.“ Denně vyjíždějí do terénu dvě dvoučlenné hlídky.

Do Bělského lesa, Komenského sadu, Antošovic, lesoparku za VŠB, do okolí Slezskoostravského hradu, k řece Odře aj. Muži na koních nezastávají pouze funkci strážců pořádku. Plní reprezentační úkoly při návštěvách státníků, panovníků, významných kulturních a sportovních událostech.

Koně tančí flamenco

„Při Vánoční španělské škole jsme s Gisetem předvedli drezuru s tyčí zvanou garocha. V rytmu flamenca koník zvládl překroky, piruety, to vše s tanečnicí po boku. Skutečně silný zážitek! Předvedli jsme také číslo, které ještě nikdo na světě neukázal. Při cvalu koně kopím rozpůlené jablko na hlavě figuranta,“ popisuje Holý. Splnil si jeden z jezdeckých snů. A další plány? Spokojená a zdravá rodina. S manželkou Barborou a roční Kateřinou bydlí v Mošnově. Radost má i z dcerky z prvního manželství 14leté Karoliny. Stejně jako táta už objíždí závodní parkúry.

Hraběnka Weinberg Lessingová nedá na jízdní policii z Ostravy dopustit. Vloni jí darovala tři starokladrubáky. Navíc posílá do Staré Bělé každé dva měsíce krmivo. „Velice si této pomoci vážíme. Znamená pro nás pobídku do další práce. A že jí kolem koní je! Potřebovali bychom získat nové strážníky-hipology. Mezi mladými ale není moc kde brát. Také Giset pomalu končí svou kariéru a já potřebuji vychovat jeho nástupce,“ dodává Miroslav Holý. Libor Vidlička

Text k foto: Velitel ostravské jízdní jednotky městské policie Miroslav Holý v sedle Generalissima Iseta
Foto: MPO a autor


Strana 13


Tajuplná kráska z vrchu Landek

z archivu města

Postup Ostravy do dalšího kola v kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury 2015 je i příležitostí k určité historické reflexi, k zamyšlení nad našimi vazbami k tomuto městu, které v průběhu doby získalo celou řadou přívlastků. Proto vám, čtenářům, chceme na této „archivní“ stránce v roce 2010 především připomenout, zdůraznit a podtrhnout to, co k Ostravě z historického pohledu neodmyslitelně patří, co Ostravu učinilo právě takovou, jaká dnes je, ať už ve smyslu pozitivním nebo negativním. Takže v následujících měsících se budeme věnovat např. postavě olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, významu privilegia Karla IV. z roku 1362 pro rozvoj města, základním atributům průmyslového boomu – uhlí, železu, železnici. Ale začínáme samozřejmě až v pravěku, Petřkovickou venuší.

Výhled z Landeku

Protáhlý zalesněný hřeben vrchu Landeku je spojen s doklady pobytu člověka na Ostravsku v dávné minulosti a řadí se k významným archeologickým lokalitám českého Slezska.

Z vrchu Landeku, který v nejvyšších místech nad soutokem Odry s Ostravicí dosahuje nadmořské výšky 281,5 m, lze pozorovat panorama města, za ním vrcholky Moravskoslezských Beskyd a dále jižním a jihozápadním směrem předpolí Moravské brány. Od dávnověku spočívala strategická poloha Landeku ve skutečnosti, že ležel v těsném sousedství tzv. jantarové stezky, která spojovala Středozemí a Balt. Tudy proudili odedávna lidé, obchodníci a početná stáda zvěře.

Lovci mamutů

Na jihozápadním výběžku Landeku na katastrálním území Petřkovic založili trvalejší sídliště mladopaleolitičtí lovci mamutů. Archeologické vykopávky dokládají stáří osídlení před 25 až 21 tisíci lety. První sondy a výzkumy na Landeku probíhaly v letech 1924-1937 pod vedením ostravského geologa Jana Folprechta. Archeologové zde nacházeli velké množství odštěpků z výroby štípané industrie, opracované pazourky, mamutí stoličky či střepy z hliněných nádob. Slavná Petřkovická venuše, nazývaná také venuší Landeckou, byla objevena 14. července 1953 při výzkumu vedeném Bohuslavem Klímou z archeologického ústavu v Brně. Tři nalezené zlomky červeného krevele vytvářejí drobné, 46 mm vysoké torzo, s chybějícím pravým prsem. Svým štíhlým, až kubistickým tvarem se odlišuje od běžných pravěkých venuší a právem se řadí mezi světové unikáty. Její originál, který je trvale uložen v depozitu archeologického ústavu AV ČR v Dolních Věstonicích, si mohli Ostravané prohlédnout v den státního svátku 28. října 2009 v Radnici města Ostravy. Novým a překvapivým výsledkem výzkumů z let 1994 až 1995 je objev dvou červeně zbarvených ploch ve střední části sídliště. Hlavní červená plocha má přibližně oválný tvar o rozměrech 170x120 cm. Jako barvivo se používal krevel záměrně rozetřený na prášek a rozsypaný po povrchu. Interpretace barevných ploch zatím zůstává otevřená. Lze předpokládat praktický účel barviva, například při zpracování kůží, nelze však vyloučit ani účel rituální nebo magický.

Objevili uhlí

Již archeologický výzkum v 50. letech 20. století se pomocí nálezů ohořelého kamenného uhlí z ohnišť lovců mamutů snažil doložit nejstarší použití ostravského uhlí člověkem. Zdá se pravděpodobné, že paleolitičtí lovci před více než 25 tisíci lety použili pro živení ohně „hořícího kamene“ z kamenouhelných slojí, které vycházejí na Landeku na povrch. Dříve než však došlo k dobývání černého uhlí v podzemí kopce (od roku 1782), byl v pravěku Landek spojován s jinou surovinou. Nová radiokarbonová datování ukazují, že lovci z jihu, například z jihomoravských Dolních Věstonic, pravidelně vyhledávali okolí Landeku jako materiálně zásobovací stanici velmi kvalitního tzv. pa¬zourku ještě dříve, než zde bylo založeno sídliště lovců mamutů.

Dominantní poloha Landeku, tyčícího se takřka 90 metrů nad hladinou řeky, našla opět své využití v době hradištní. V jihovýchodní části Landeku, která náleží do katastru Koblova, bylo na přelomu 8. a 9. století zbudováno slovanské hradisko s kontinuitou osídlení do 11.–12. století. V průběhu 2. poloviny 13. století tu byl založen zeměpanský kamenný hrad, který strážil hranici mezi olomouckým biskupským panstvím a těšínským knížectvím. První písemná zmínka o hradu Landeku je z roku 1297, jako pustý se hrad připomíná již počátkem 16. století. Jana Prchalová

Texty k foto: Archeologický výzkum na Landeku v 50. letech 20. století

Výstup na Landek (před rokem 1918)

Pohled z Landeku na Ostravu (před rokem 1918)


Strana 14


Novoroční inventura seniorů

„Společnost senior“ pracuje pro ostravské důchodce od počátku roku 1999. Od svého vzniku usiluje o zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity seniorů a podporu vzdělávání. Kromě rozsáhlé klubové činnosti organizuje konverzační kroužky němčiny a angličtiny a pět let provozuje v Domě kultury města Ostravy počítačovou učebnu se základními kurzy, které absolvovalo již 594 seniorů. Vydává zpravodaj SeniorTip a provozuje trvale aktuální internetové stránky s tematikou zejména pro seniory – www.seniortip.cz. Sdružení je také iniciátorem vzniku Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených KRSaZP, které se angažuje v podpoře součinnosti seniorských organizací v Ostravě a prosazování „Národního programu přípravy na stárnutí“, který byl přijat usnesením vlády ČR. Podpora města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a také Moravskoslezského kraje má významný podíl na dosahovaných výsledcích.

Nově se v roce 2009 organizace zapojila do evropského „Programu celoživotního učení“ realizovaného v rámci Grundtvig – Projekty partnerství. Cílem projektu je využití zkušeností starší generace pro výchovu a formování postojů vnoučat. Jde o výměnu zkušeností mezi seniory od nás, z Polska a Francie. Hledáme aktivisty ochotné zveřejnit vlastní názory na mezigenerační vztahy a užitečnou součinnost prarodičů, rodičů a dětí.
Společnost senior má své klubovní místnosti v Ostravě 1, Na jízdárně 18, a počítačový klub provozuje v Domě kultury Ostrava. Srdečně zve ostravské seniory k účasti na všech svých aktivitách včetně účasti na mezinárodním projektu. Telefonické kontakty na číslech 596 634 699, 728 466 105, 606 411 643 a kontakty elektronické na adresách: info@seniortip.cz, idp@volny.cz,
Jaroslav Feix, místopředseda


Pomoc lidem bez přístřeší

V Česku ojedinělé zdravotní šetření provedla Městská záchranná služba Ostrava (MZSO) ve spolupráci s Charitou Ostrava (CHO) a Armádou spásy. Téměř u 50 procent lidí žijících v Ostravě bez přístřeší byla z krevních vzorků zjištěna borelióza. V letošním roce bude zahájena výstavba nového azylového domu Armády spásy a rekonstrukce zařízení Charity Ostrava Dům sv. Františka. V mrazivých dnech pod minus pět stupňů bude lidem bez přístřeší nabízena služba nouzového přenocování.

Městská záchranná služba Ostrava jako první a zatím jediná v České republice v květnu 2008 začala úspěšně provozovat ambulanci praktického lékaře se zaměřením mimo jiné na lidi žijící na pokraji sociálního vyloučení, praktický lékař dojíždí také do jejich dočasných příbytků.

Teď v zimě je v nočním režimu zajištěna možnost přenocování desítkám osob v objektu Kontaktního místa CHO na ulici Lidická 54 v Ostravě-Vítkovicích. (d)


krátce ze sportu

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH.

Více než stovka běžců se druhý svátek vánoční postavila na start 32. Štěpánského běhu Porubou, který pořádala TJ Liga 100 Ostrava. Trať v délce 15 km nejrychleji uběhl T. Bednář (Vítkovice) v čase 44:26,1. Vítězové dalších kategorií: R. Baláž, K. Kravčík, A. Vytisk, A. Krstevová.

POD VYSOKÝMI KOŠI.

Mladí basketbalisté bojovali v závěru roku o 46. Ocelářský pohár Xmas-basketball 2009. Kromě pořádající BK Nová huť, startovali chlapci z ČR, SR, Německa, reprezentace Polska U 17 a 18, celkem 16 týmů. V kategorii U 16 vyhrál tým Alba Berlín, mezi U 18 byl nejlepší JBC Brno. Generálním partnerem turnaje bylo město Ostrava.

OSTRAVSKÁ LAŤKA.

Hlavní lednovou sportovní událostí ve městě bude 6. ročník Ostravské laťky, mezinárodního halového mítinku ve skoku do výšky. Závody se uskuteční v multifunkční hale ČEZ Arény ve Vítkovicích ve čtvrtek 21. ledna. (vi)


Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

JONATÁN

– v útulku je od září 2009, předtím běhal mezi auty v Petřkovicích. Je to 1,5 roku starý pejsek, velmi hravý a temperamentní. Vhodný k dětem i starším lidem, ale ne do bytu. Učenlivý, chovatel brzy pozná, že čas a trpělivost věnovaná tomuto pejskovi ho vychová.

AXA

– velmi temperamentní fena, 7 let, kříženec německého ovčáka. Někdo nezodpovědný ji v září uvázal ke stromu v Hošťálkovicích. Vyhladovělá a žíznivá se v útulku vzpamatovala, dnes ji lze doporučit jako hlídače k rodinnému domku. Hodí se spíše k odrostlejším dětem.

BOND

– americký kokršpaněl, 2 roky starý, náročný na údržbu srsti. Tento přátelský pejsek se opuštěný lidmi toulal po ulici a chtěl se k někomu přidružit. Je vhodný do bytu i jako společník osamělého člověka nebo do rodiny s většími dětmi. Páníček by měl mít dobrou fyzičku.

PACO

– kříženec retrívra s teriérem, 1 rok starý. V Michálkovicích nastoupil do autobusu městské dopravy a ven se mu nechtělo. Potřebuje důslednou výchovu, není vhodný k dětem ani do bytu. Je nerad sám, potřebuje vybít energii, jinak je nesoustředěný. Velmi milý společník.


Strany 15-16

Co v Ostravě dýcháme?

Stranu 15 a stranu 16 si stáhněte ve formátech pdf.