Leden 2009

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si také můžete stáhnout ve formátu PDF (3,31 MB).

 

Strana 1

 Letošní rozpočet města má několik „nej“

Rozpočet města pro rok 2009 je historicky nejvyšší. Při předpokládaném hospodářském růstu ekonomiky počítá s příjmy i výdaji ve výši zhruba 8,2 mld. korun. Jedním ze zdrojů je prodej lukrativních pozemků v samotném centru města - pozemků na Černé louce, náměstí dr. Edvarda Beneše, Seidlerově nábřeží a z prodeje hotelu Atom. Náměstek primátora Lukáš Ženatý nicméně nevylučuje, že v průběhu roku bude rozpočet upraven. „Při tvorbě rozpočtu jsme počítali s růstem české ekonomiky až o dvě procenta. Nicméně doba je nepříznivá. Kdyby se třeba v polovině roku ukázalo, že na plánované příjmy nedosáhneme, můžeme provést úpravy rozpočtu. Umíme na nepříznivou situaci reagovat a zajistit prostředky na provoz města,“ tvrdí Ženatý. 
 
Letošní rozpočet, stejně jako všechny předchozí, počítá i s investicemi do nových projektů a rekonstrukce komunikací, škol a bazénů. Na ty jsou vyčleněny dvě a půl miliardy korun, což je také dosud nejvyšší částka, která kdy byla pro tyto účely určena. Pomyslný největší krajíc, 370 milionů korun, půjde na budování vnější a vnitřní infrastruktury průmyslové zóny Mošnov. Druhá nejvyšší investice směřuje do ostravské zoologické zahrady. Ta je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí ve městě a kraji. V loňském roce jejími branami prošlo více než 360 tisíc návštěvníků. Na výstavbu medvědince a přípravu nových projektů je určeno 170 milionů korun. Pokračovat bude i modernizace Městské nemocnice Ostrava. Zatímco v loňském roce přispělo město na kompletní výměnu starých postelí za nová elektricky polohovatelná lůžka a nákup nových nočních stolků i některých specializovaných přístrojů, letos je připraveno poskytnout necelých 90 milionů na rekonstrukci porodního sálu, dialýzy a centrálního archivu. Rozpočet města počítá dále např. s pokračováním rekonstrukce městských lázní u Čapkovy sokolovny, které by měly být po roční pauze zpřístupněny veřejnosti opět v letní sezoně. S pomocí evropských fondů bude letos zahájena také další výstavba kanalizace v okrajových částech města. 
 
Ostrava se v budoucnosti dočká systému, který po absolvování kurzu umožní řidičům umazávat trestné body, a to tak, že za 35 milionů ve městě vznikne Centrum bezpečné jízdy, jehož obdoba funguje zatím pouze v severočeském Mostě. „Tento projekt je naším vstupem do Evropské charty bezpečnosti na silnicích, jejímž cílem je snížit počet obětí dopravních nehod na evropských silnicích o dvacet pět tisíc,“ přiblížil účel centra náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář. 
 
S finanční podporou na investice mohou počítat i jednotlivé městské obvody, např. Poruba na rekonstrukci zeleně a komunikací a na dostavbu Domu s pečovatelskou službou, peníze pro Ostravu-Jih jsou určeny na rekonstrukci Jubilejní kolonie, opravu podchodu na ulici Poledníka a opravu místní radnice. Podrobněji k rozpočtu na str. 6, 7.                  (mb)
 

Strategický plán města aktualizován

 
Ostrava vypracovala strategický plán rozvoje na léta 2005–2013, na základě rychle se měnících podmínek a potřeb ve městě však byl na základě rozhodnutí rady města z května 2008 aktualizován do roku 2015. Právě v tomto časovém úseku bude vrcholit příprava peněžních zdrojů z fondů Evropské unie. Nový dokument vznikl na základě analýzy vývojových trendů a výsledků řady studií. Kromě politiků a odborníků z magistrátu se na něm podíleli i další experti. Celý projekt metodicky řídil vybraný odborný strategický konzultant procesu – společnost RPIC-VIP, s. r. o.            (e)
 
 

Zveme na zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Ostravy zasedne na svém 24. jednání opět ve středu 28. ledna od 9 hodin. Zasedání je ze zákona veřejné, mohou se ho zúčastnit i občané. (r)
 
 

Prvním letošním občánkem Ostravy je Jiřík

 
Stejně jako v loňském roce i letos se první ostravský občánek roku narodil v porubské Fakultní nemocnici Ostrava. Malý Jiří Biolko přišel na svět šestnáct minut po půlnoci. Mamince Lucii, která má již čtrnáctiměsíční dcerku Natálku, poblahopřál 2. ledna primátor města Petr Kajnar. Kromě květin a bonboniéry jí předal pamětní list a medaili, chlapečkovi přivezl plyšového slona. Hodně zdraví přeje Jiříkovi a všem novoročním miminkům i naše redakce.       Foto: Michal Bayer
 
 

»uvnitř listu najdete:

 

Strana 2
 
 

Italové změní Vítkovice

 
V závěru roku prezentovala na jednání rady města své návrhy na dostavbu několika lokalit v Ostravě společnost Legnaghese Cantieri S. p. A. z italské Verony společně s architektonickým studiem Mazza. 
 
Dva ze čtyř projektů se týkají městské části Vítkovice. Pro náměstí Jiřího z Poděbrad byl navržen komplex dvou budov ve tvaru písmene C. Ty navazují na půdorysnou formu stávajících objektů na náměstí. Vzhled budov, inspirovaný historickou architekturou, se snaží vyhovět nejenom tradici, ale i požadavkům moderního bydlení a obchodu. Dobová architektura je dodržena i s ohledem na blízkost budovy pošty. Zatímco v přízemí jsou navrhovány obchody, ve vyšších nadzemních podlažích jsou projektovány byty o velikostech 30, 50, 70 a 90 m2. 
 
Druhý pozemek, který Italové zakoupili, se nachází na ulicích Syllabově a U Cementárny, kde je projektován rezidenční komplex osmi budov. „Zájem investora o Vítkovice nás velmi těší. Chceme, aby v našem obvodě pokračovala bytová výstavba,“ prohlásil starosta Vítkovic Petr Dlabal. Kromě vítkovických vlastní Italové pozemky i v centru města a také v Mošnově, kde plánují výstavbu rodinných domů a dvojdomků.       (mb)
 
 

Ze střediska přírodovědců

 
Středisko volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách, konkrétně jeho součást – Středisko přírodovědců – jehož zřizovatelem je město Ostrava, obdrželo referenční list v rám­ci krajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“. Ocenění, které uděluje Rada Moravskoslezského kraje, získalo středisko za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského kraje. Středisko přírodovědců sídlící na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě se specializuje na ekologickou výchovu pro mateřské, základní a střední školy. Organizuje řadu akcí, mimo jiné výtvarné výstavy a výstavy domácích mazlíčků, kde odborníci radí, jak se o zvířata starat.              (dp)
 
 
 

Robert Matula obdržel vyznamenání

 
Čestný občan města Ostravy Robert Matula se stal držitelem státního vyznamenání Kříž obrany státu. Ten mu byl udělen u příležitosti Dne veteránů v listopadu loňského roku ministryní obrany Vlastou Parkanovou. Slavnostního předání ocenění, které se uskutečnilo 19. prosince v kanadském Chemainusu, se zúčastnila také ostravská delegace vedená náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem. Představitelé města přivezli nejenom vyznamenání ministerstva obrany, pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR a také osobní blahopřejný dopis prezidenta republiky Václava Klause. „Vážím si všech, kteří se zbraní v ruce bojovali za svobodu národa, kteří prokázali charakter, statečnost a odvahu a po celý svůj život se drželi těch nejvznešenějších mravních zásad. Celá skupina Wolfram a Vy sám jste toho příkladem,“ stojí v osobním dopise.     (mb)
 
 

»z dopisů čtenářů:

Čtenář Gustav Hýža nám poděkoval za informace o České unii neslyšících, kterých využil pro svého otce. Pochvaluje si také vstřícnost, s jakou s ním jednali přímo v unii. Zapůjčili mu dokonce pro otce všechny druhy naslouchadel-zesilovačů, které si mohl vyzkoušet a vybrat si ten, který mu nejvíce vyhovoval. Unie patřičný model objednala. Tatínek pana Hýži se s kvalitním přístrojem znovu vrátil k oblíbeným zálibám, v rádiu má údajně nejraději dechovky. Zpráv, ve kterých někdo někomu pomohl či s ním jednal maximálně vstřícně, je málo, proto rádi zveřejňujeme.              (r)
 
 
 

Hold obětavosti dárců

Osmdesát dárců krve převzalo z rukou náměstka primátora Vojtěcha Mynáře v závěru loňského roku v Nové radnici zlatou Janského medaili za čtyřicet odběrů. Slavnostního aktu pořádaného oblastním spolkem ČČK v Ostravě se zúčastnili zástupci Krevního centra FNO, zdravotních pojišťoven, za magi­strát města vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jaroslava Rovňáková a vedoucí oddělení prevence a podpory zdraví Helena Biskupová. Dárci krve převzali také finanční odměnu, kterou město Ostrava uděluje všem nositelům zlaté plakety. V roce 2008 jich bylo téměř pět set.       (vi)
 
 
 

Mrazy něco stojí

 
Město se rozhodlo uvolnit 200 tis. korun z rozpočtu na zlepšení podmínek pro lidi bez přístřeší v letošní zimě. Náměstek L. Pospíšil potvrdil, že se navyšuje kapacita centra Charity Ostrava v Lidické ulici.                (r)
 
 
 

Cesta kolem světa

 
Pod tímto názvem mohou děti trávit čas v tzv. příměstském táboře v týdnu od 16. do 20. února, kdy jsou jarní prázdniny. Kulturní centrum Poruba připravilo tento program v objektu na ulici L. Podéště 1936. Přihlásit se lze do 30. ledna na tel. čísle 596 940 852 (853, 858).
 
 
 

Prospělo by to všem

 
Obchodní akademie v Ostravě-Porubě získala loni peníze z rozvojového programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách vypsaného ministerstvem školství. Z prostředků byla vybavena učebna pro tento obor novou knihovnou, stereomikroskopy, lupami, magnetickou tabulí, odbornou literaturou, DVD apod. Studenti vytvořili plakáty na téma Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Významné dny pro životní prostředí. Zabývají se rovněž tematikou odpadů a tak přímo ve škole odpad třídí. Škola se také zapojila do projektu Recyklohraní, podle nějž studenti sbírají použité baterie a staré elektrospotřebiče, ze kterých lze po recyklaci získat chemické suroviny. Vzdělávání na toto téma by prospělo i celé široké veřejnosti, obchodní akademie je v tomto případě opravdu vzorem. (sf)
 
 
 

»krátce

PORUBA MÁ NOVÉHO STAROSTU.
Novým starostou městského obvodu Ostrava-Poruba se v polovině prosince stal Lumír Palyza, který dosud zastával post místostarosty. Palyza nahradí odstupujícího Miroslava Nováka, který byl v listopadu zvolen náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Ke změnám došlo i na pozicích místostarostů. Dosavadní neuvolněný radní Dalibor Malík nastoupí do funkce místostarosty za Lumíra Palyzu, místostarostku Dagmar Noskovou, která na podzim podlehla těžké nemoci, nahradí dosavadní radní Jan Dekický.               (dp)
 
VÁNOČNÍ DÁREK DĚTEM.
Vyšší odborná škola sociální uspořádala předvánoční finanční sbírku, jejíž výtěžek byl věnován zařízení Diakonie ČCE Náruč v Ostravě­Vítkovicích. Studenti vybrali v této předvánoční akci 8450 Kč. Škola realizuje sbírky již od roku 1999. V minulosti obdarovali její žáci například Kojenecký ústav v Ostravě-Zábřehu, Dětský domov v Hrabové nebo Kojenecký ústav Klokánek v Dolním Benešově. (dp)
 
JÍZDNÍ ŘÁD V MOBILU.
Cestující mohou od ledna využívat novou službu, kterou jim nabízí Dopravní podnik Ostrava. Na internetových stránkách podniku je k dispozici zdarma ke stažení SW aplikace do mobilních telefonů, která jim umožní vyhledávat dopravní spojení a zpřístupní jízdní řády všech linek městské hromadné dopravy. Program zprostředkuje okamžitý, bezplatný a rychlý přístup k jízdním řádům, a to bez nutnosti připojení k internetu nebo využití služby WAP. Novinka je určena pro všechny typy mobilních telefonů, které umožňují instalaci aplikací JAVA (MIDP-2.0).           (mb)
 
SMLOUVA S FIRMOU SIEMENS.
Zástupci Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava podepsali v prosinci smlouvu o partnerství se zástupci firmy Siemens. Cílem smlouvy je zajištění trvalého rozvoje a prosperity, udržení a zvyšování konkurenceschopnosti v tuzemsku i zahraničí a také podíl na širším obecném prospěchu aktivní účastí na výzkumných činnostech a inovačních procesech. Studenti VŠB se pravidelně zúčastňují soutěže O cenu Siemens vyhlašované každoročně ve čtyřech kategoriích. V posledních dvou letech se jim podařilo získat prestižní cenu za výzkum. Pravidelně také získávají ocenění za doktorské disertační práce.                (tk)
 

 
Strana 3
 
 

Co ve své oblasti působnosti považujete v letošním roce za nejdůležitější úkol pro město?  

Petr Kajnar, primátor
 
Nový rok nebude pro Ostravu jednoduchý, protože ani nám se nevyhnou dopady světové finanční krize. Řada podniků v kraji se bude potýkat s poklesem zakázek, což povede ke zvýšení nezaměstnanosti. 
Pro město samotné bude rok 2009 rokem, ve kterém se teprve budou zahajovat projekty financované Evropskou unií, výsledky budou vidět v příštích letech. Etapa lákání investorů v oblasti výroby je za námi, byla zajištěna základní zaměstnanost a teď bude nejdůležitější vytvořit prostředí pro ekonomiku založenou na znalostech s vysokou přidanou hodnotou. Podporujeme vysoké školy – například založení medicíny a výstavbu nové elektrofakulty, rozvoj vědeckotechnologického parku je pro město základní a nejdůležitější strategií pro dosažení tohoto cíle. 
Přál bych si, abychom za rok mohli říci, že hospodářská krize je za námi. Hodně štěstí v tomto roce. 

 
Lukáš Ženatý, náměstek primátora pro finance 
          
Ostrava bude v letošním roce hospodařit s největším rozpočtem v historii. Tato skutečnost je dána odhadem růstu ekonomiky stejně jako převodem významného podílu prostředků nevyčerpaných v roce minulém do roku letošního. Odbor financí a rozpočtu bude řešit dva nové úkoly. První se týká celého města – Ostrava se od 1. dubna stane ze zákona plátcem daně z přidané hodnoty. Dotkne se to odborů magistrátu i všech městských obvodů a jejich úřadů. Druhým úkolem je příprava na čerpání „evropských peněz“ v rámci úspěšných projektů a příprava postupného užití peněz ze schváleného úvěrového rámce Evropské investiční banky.  
 
Majetkový odbor bude mimo jiné řešit pokračování prodejů pozemků pro přicházející developery a majetkovou přípravu území pro připravované investiční stavby města Ostravy. Přeji městu a jeho obyvatelům co možná nejmenší dopady světové finanční krize, abychom plánovaný a připravovaný rozvoj města museli co nejméně korigovat.
 
Zdeněk Trejbal, náměstek primátora pro investice
 
 
 
Letos mimo jiné očekáváme schválení žádosti o dotaci z Evropské komise na projekt Dostavba plošné kanalizace Ostrava, zpracování koncesního projektu pro výběr partnera k realizaci projektu Národní sportovní centrum Morava, zahájení prvních projektů zařazených do IPRM – Magnet regionu, během 2. a 3. čtvrtletí dokončení podstatné části technické infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Mošnov, to zahrnuje čističku odpadních vod, kanalizaci, vodovod, elektřinu. Důležité je letos také zintenzivnění práce na projektech, které jsou spolufinancovány fondy EU. Loni jsme už získali cenné zkušenosti se zpracovateli žádostí o dotaci, a tak předpokládáme hladký průběh při jejich přípravě a schvalování. Věřím, že se to všechno podaří beze zbytku, že rozvoj našeho města a tím i kvalitnější prostředí a podmínky pracovní, společenské i kulturní ke spokojenosti jeho obyvatel ohrozí současná ekonomická krize co nejméně.
 
Lubomír Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu, školství a sociální oblast
 
Letos se bude Ostrava ucházet o titul „Evropské město kultury“ pro rok 2015. Popřál bych městu, aby se podařilo kandidaturu obhájit a titul získat, což považuji za velmi významné. Přesto, že nabídka kulturního života v našem městě je už tradičně skvělá, tento projekt může Ostravě zvednout pomyslnou laťku úrovně kultury mnohem výše, na mezinárodní úroveň, která nás zviditelní i v zahraničí. 
 
Ale mám velké přání – přestože jsme zprovoznili Baby Box v Městské nemocnici Ostrava, přál bych si, aby tam nebylo odloženo ani jedno dítě. Dále však budeme modernizovat městskou nemocnici, máme zájem na tom, aby poskytovala obyvatelům co nejkvalitnější zdravotní péče, proto do nemocnice vložíme letos na modernizaci desítky milionů korun. Všem obyvatelům Ostravy pak přeji hodně spokojenosti, zdraví a co nejlepší podmínky pro život v našem městě. 
 
Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí
 
Dále budeme letos přesvědčovat velké znečišťovatele, že investice do zlepšení životního prostředí se z dlouhodobého hlediska vyplácejí. Příkladem může být akciová společnost ArcelorMittal Ostrava, která v září podepsala smlouvy na odprášení aglomerace (1,4 mld. Kč), čímž dojde k podstatnému snížení emisí prachu (pod 20 mg.m-3 z dnešních 50–70 mg/m-3) a na odsíření dvou parních kotlů v závodě Energetika (120 mil. Kč), což představuje snížení emisí SO2 o 50 procent. 
 
Ale ke zlepšování stavu životního prostředí musí přispět každý z nás. Znamená to více využívat sběrných dvorů, kde lze bezplatně odevzdat odpady různého druhu, neboť do kotle na tuhá paliva patří pouze to, co je předepsáno jeho výrobcem. 
 
Vojtěch Mynář, náměstek primátora pro dopravu, komunální a bytovou oblast, ŽÚ
 
V oblasti dopravy soustředíme síly na zprovoznění posledních dvou úseků dálnice D47. V prosinci bude cesta na Prahu otevřena. Na pokračování dálnice do Polska si ale musíme počkat více než rok. Pokračuje příprava dopravní infrastruktury na Nové Karolině a přednádražního prostoru ve Svinově a Přívoze. Zpracované analýzy na řízení a parkování ve městě nám umožní udělat kroky k tomu, aby řidiči a cestující městské hromadné dopravy byli spokojenější. Společně s krajem připravujeme opravy a rekonstrukce silnic ve městě. K bezpečnosti a řízení dopravy nás také zavazuje členství v Evropské Chartě bezpečnosti v silničním provozu. I letos se bude zlepšovat organizace sběru komunálního odpadu i kontrola ve sběrnách surovin s cílem zamezit výkupu části majetku města.             
 
 

Město je koordinátorem projektů na využití brownfields

 
Na území statutárního města Ostrava existuje na nevyužitých pozemcích, tzv. brownfields, pro aktivity investorů několik velmi zajímavých příležitostí. Odhad celkové velikosti území dotčeného bývalou průmyslovou činností představuje asi 15 procent rozlohy města. Dvě hlavní oblasti, Karolina a Dolní oblast Vítkovic, jsou pozůstatkem „zlaté“ éry města jako významného průmyslového centra. Třetí, rozvojové území v Hrušově, má spíše charakter „sociálního“ brownfields. Zde je třeba zdůraznit, že město Ostrava figuruje pouze v pozici koordinátora projektů, není vlastníkem žádného území brownfields.  
 
Karolina 
 
Karolina je nejvýznamnější bývalou lokalitou brownfields. Její poloha nemá v evropských městech velikosti Ostravy obdoby. Se svými 32 ha plochy disponuje všemi předpoklady, aby se stala novým centrem města. V roce 2005 město vyhlásilo developerskou soutěž na zastavění území. Vítězem se stala společnost Multi Development, která zde zahájila výstavbu v průběhu II. čtvrtletí 2008. Vzhledem k finanční krizi v závěru loňského roku práce pozastavila, pokračují však stavební práce na budoucím administrativním objektu, který má být dokončen v roce 2010. 
 
Dolní oblast Vítkovic 
 
Dolní oblast Vítkovic navazuje na lokalitu Karolina. Pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. Komplex vlastní společnost Vítkovice a. s., která zde připravuje unikátní projekt „Nové Vítkovice“. Za účasti státu, kraje, města i obou ostravských vysokých škol zde vznikne areál s byty, kancelářemi a obchody, ale také technické muzeum, výzkumná pracoviště nebo prostory pro vysokoškoláky. K oblasti přiléhá stohektarová halda Hrabůvka, se kterou se počítá pro sportovní vyžití. Celý projekt by měl stát cca 60 miliard korun. V srpnu 2007 byla část Dolní oblasti Vítkovic, jež je národní kulturní památkou, zpřístupněna veřejnosti. 
 
Hrušov
Zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry, dálnice D 47 a ulice Bohumínské. Od roku 1989 došlo k částečnému vysídlení lokality. Tento jev vygradoval po povodni v roce 1997, kdy se celá oblast proměnila v již zmíněný „sociální“ brownfield. Současný projekt předpokládá převážně výstavbu nájemních administrativních objektů, a to formou PPP (Public Private Partnership).
Další informace k tématu „Brownfields“ na straně 5.            (vi)
 

Strana 4
  
 »Střípky

  

SULOVSKÝ NA RADNICI.
Ve foyeru Radnice města Ostravy vystavuje své fotografie horolezec Leopold Sulovský. Snímky, které pořídil v prostředí Himáláje, Karakorumu, And, ale také v hornaté krajině České republiky, vystavuje pod názvem „Hory očima Leopolda Sulovského“. V roce 1991 se stal prvním Čechem, který vystoupal až na „střechu světa“ Mount Everest. Zdolal však i Matterhorn, Pik Komunismu, Nanda Devi, Annapurnu, Makalu a další vrcholy. Původně stavební inženýr je spolumajitelem prosperujících obchodů s horolezeckým vybavením. Působivé fotky dokumentují akce, které absolvoval v posledních letech a nejedná se přitom jen o horolezecké expedice a výpravy. Výstava je otevřena do 31. ledna.      (k)
 
DĚTI Z CHORVATSKA NAVŠTÍVILY OSTRAVU.
V pondělí 5. ledna přijal náměstek primátora Lubomír Pospíšil v prostorách Radnice města Ostravy děti z chorvatské vesnice Kostanje nacházející se blízko města Omiš. Tři desítky školáků, kteří přijeli se svými učiteli, starostou obce a ředitelem, čekal bohatý program. V Ostravě navštívili například Hornické a Hasičské muzeum, rozhlédli se z radniční věže, vyjeli na výlet na Pustevny a zavítali také do lázní Luhačovice. Zahráli si i bowling. Výměnné pobyty našich a chorvatských dětí iniciovala zastupitelka města Ostravy Jarmila Chlopková, kromě města se na nich finančně spolupodílí společnost Geofin v osobě předsedy představenstva Daneše Zátorského.            (hb)
 
POTRÁPIL NÁS SNÍH A MRÁZ.
Technické služby Moravské Ostravy a Přívozu, ale i další obvody, nasadily na úklid chodníků a ulic maximální počet lidí i techniky. Nastoupily malotraktory a silniční sypače, speciální četa objížděla a čistila schodiště a šikminy. V noci se čistí zejména přístupy ke školám a školkám. Větší problémy jsou s ledem, mrazy byly dost silné. Naposledy a mnohem více sevřela zima Ostravu před třemi lety, kdy místy ve městě napadlo, souhrnem za celou zimu, téměř tři čtvrtě metru sněhu. O povinnosti úklidu chodníků se mluví v zákonu o pozemních komunikacích, majitelé by měli na údržbu chodníků dbát. Značná část budov v centru města patří dnes již soukromým majitelům, městský obvod jen Moravské Ostravy řeší ročně asi pět případů, kdy občan žádá o náhradu škody za úraz na chodníku.            (k)
 
 
 

RPG chce zvyšovat kvalitu bydlení

 
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v roce 2006 při transformaci těžební společnosti OKD. Vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou i domy se 44 tisíci byty v celém regionu. Jen v Ostravě jich je přes 15 tisíc. Představitelé managementu informovali první lednové úterý na tiskové konferenci o bytové politice, výsledcích práce skupiny za období 2006-2008 a cílech pro letošní rok.
Právní zástupce RPG RE Martin Šolc obšírně reagoval na tvrzení, která předkládá sdružení Byty OKD a jeho advokáti. Mezi pěticí „mýtů“ uvedl mimo jiné argumenty o porušení zákona při privatizaci OKD, smlouvu o koupi akcií z roku 2004, případně prohlášeními v tisku, kterými vznikl závazek prodat byty nájemníkům, nebo tvrzení, že nájemníci žijí v nejistotě, pokud jde o budoucnost. 
 
Generální ředitel RPG RE Tony Aksich přivítal poslední stanovisko Evropské komise k této věci. V Bruselu potvrdili, že skupina plní všechny povinnosti a závazky vyplývající z obecných právních předpisů i ze všech smluvních vztahů, kterými je vázána. „Plně se soustředíme na úkol zregenerovat naše bytové portfolio a zlepšit kvalitu života lidí. Uvažujeme v dlouhodobém horizontu, máme ambice rozvíjet naše záměry v těsné spolupráci s nájemníky, městy a obcemi,“ dodal Aksich. 
 
RPG RE investovala v roce 2008 do bytového fondu více než 700 milionů korun. V rámci estetizace opravila 622 domů a 3642 bytů za více než 65 mil. korun. V centru Ostravy např. na ulici Ostrčilově. Odstartovala pilotní projekt regenerace domů, který se v regionu týká 800 bytů, s investicí 180 mil. korun. Jeho první výsledky jsou již vidět na porubské Hlavní třídě.           (vi)
 
 

Veřejné setkání sdružení nájemníků

 
Sdružení nájemníků Byty OKD zve nájemníky bytů RPG (dříve OKD) z Ostravy na veřejné setkání, které se uskuteční ve středu 28. ledna od 18 hodin v sále Domu kultury města Ostrava (bývalý DK Vítkovice). Pořadatelé přednesou informace o činnosti sdružení, představí jeho výbor, seznámí s výsledky právní analýzy, podají zprávu o petici nájemníků do parlamentu a vlády ČR, nabídnou zájemcům členství ve sdružení apod. V závěru setkání bude dostatečný prostor vyhrazen pro diskusi a odpovědi na dotazy.
Sdružení nájemníků Byty OKD vzniklo na začátku loňského roku, aby hájilo zájmy nájemníků bydlících v bytech RPG, dříve OKD, zejména právo na odkoupení bytů. Další informace najdete na www.bytyokd.cz, odkud si můžete stáhnout také přihlášku do sdružení a vyplněnou ji přinést na veřejné setkání.               (liv)
 
 
 
»úřad práce

  V závěru roku přibylo nezaměstnaných

 
Ještě v polovině loňského roku měli analytici Úřadu práce v Ostravě od zaměstnavatelů velmi příznivé informace o dalším růstu zaměstnanosti. I podle pesimističtější varianty očekávaného vývoje tedy předpokládali, že koncem roku 2008 bude v okrese Ostrava oficiálně evidováno zhruba 14 500 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti nepřekročí 7,8 %. Čísla, s nimiž jsme uzavírali loňský rok, jsou však méně příznivá. K 31. 12. 2008 evidoval Úřad práce v Ostravě 15 362 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla 8,4 %. Ve srovnání s předchozím měsícem se stav nezaměstnaných zvýšil o 561 osob, a to je nejvyšší meziměsíční nárůst od ledna 2007. Míra nezaměstnanosti meziměsíčně vzrostla o 0,4 procentního bodu. Srovnáme-li prosinec 2008 s prosincem 2007, potom je stále ještě situace příznivější, než byla před rokem. V závěru roku 2007 bylo v okrese Ostrava evidováno 17 853 uchazečů o zaměstnání, což bylo více o 2491 než v prosinci 2008 a míra nezaměstnanosti tehdy byla 9,4 %. 
 
Pokud jde o poptávkovou stranu trhu práce, koncem prosince 2008 bylo v registru úřadu práce k dispozici celkem 4272 volných pracovních míst, o 25 více než ve stejném měsíci předchozího roku. 
 
Kromě toho, že i na ostravské zaměstnavatele koncem roku již jednoznačně dolehly problémy vyvolané světovou finanční krizí, na vývoji nezaměstnanosti v závěru roku se tradičně podepsaly také sezonní vlivy, to znamená omezení prací zejména ve stavebnictví. Sezonní útlum může pokračovat až do jara, záležet bude na počasí. Pro další vývoj bude ale rozhodující především to, jak se podaří firmám, které už v závěru roku musely výrazně omezit výrobu, obnovit přísun zakázek. Z toho, co víme z jednání se zaměstnavateli, se ale dá usuzovat, že ani mnozí z nich nevidí přesnější obrysy vývoje v delším časovém úseku než několik nejbližších měsíců. Činit proto jakékoliv prognózy je dnes velmi těžké až nemožné. Není ale pravděpodobné, že by se v letošním roce opakovala situace ze začátku roku 2004, kdy úřad práce evidoval dosud rekordních 30 396 nezaměstnaných, protože tehdy to byl důsledek mnohaleté mohutné restrukturalizace hospodářství v regionu.              (SB) 

Strana 5
 

Do průmyslové krajiny se vrací život

  
Opuštěné doly, továrny, ale také zemědělské usedlosti. Takových míst je v Moravskoslezském kraji podle odhadů agentury CzechInvest přes třináct set. Zabírají na 43 km2, tedy plochu srovnatelnou s rozlohou Lipenské přehrady. Celá polovina lokalit zbyla po zrušených průmyslových podnicích, a to je vůbec nejvyšší podíl ze všech krajů České republiky. Jak do těchto lokalit postupně vrátit život? Jak získat granty a co regenerace brownfieldů přináší? Těmito tématy se zabývala série seminářů agentury CzechInvest, které se vloni konaly ve všech krajích a v závěru roku vyvrcholily v Ostravě. 
 
„Zájem investorů se v posledních letech koncentruje právě na Moravskoslezský kraj. Výhodou zdejších brownfieldů je, že se často nacházejí v místech s existující infrastrukturou, v blízkosti nebo přímo v centrech obydlených území. Více než polovina z nich netrpí ekologickou zátěží. Jsou dobrou alternativou ke stavbám na zelené louce. Na regeneraci poškozené krajiny mohou obce nebo podnikatelé čerpat od Evropské unie a z národních zdrojů z dotace ve výši několika desítek miliard korun,“ zdůrazňuje Alexandra Rudyšarová z pořádající agentury. 
 
Zdrojem informací o brownfieldech je vyhledávací studie CzechInvestu a krajů zpracovaná v letech 2005–07. Detailní údaje poskytuje Národní databáze brownfieldů na webové adrese www.brownfieldy.cz. Najdeme zde důležité informace, včetně vlastnických vztahů, ekologické zátěže i fotografie. V současnosti mapuje kolem tří stovek areálů a rozšiřuje se dále slušnýmtempem. Příkladem nejznámější sanace brownfieldu na území Ostravy je plocha po bývalé koksovně Karolina. Úspěšná byla také rekonstrukce „Bílých a Červených kasáren“ ve Vítkovicích na podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park společnosti BIC. V národní databázi najdeme v současné době pouze pět brownfieldů, které se nacházejí na území Ostravy. Jde o bývalý závod služeb a odval Dolu Jan Šverma v Mariánských Horách, lihovar ve Svinově, chemičku Lahos v Hulvákách a cementárnu Cemos v Kunčičkách.
„Pouze v těchto případech dali majitelé souhlas se zveřejněním v databázi,“ říká regionální projektová manažerka CzechInvestu Lada Kratochvílová. „V Ostravě je mnoho míst, která zůstala po útlumu těžby, hutnictví, odchodu armády ap. Vlastní je Vítkovice, Diamo, RPG RE a další subjekty, které si v současnosti vyjasňují strategie využití areálů, případně samy investují do regenerace území. Pouze sedm procent investorů přijde a řekne: nabídněte mi brownfield. Ostatní chtějí investovat na zelené louce nebo preferují pronájem hotové nemovitosti. Velmi rádi spolupracujeme s developery, kteří bývalý brownfield přemění do stavu, kdy už ani investor, který původně hledal zelenou louku, nepozná, že se tu kdysi čile vyrábělo.“               (vi)
 
Foto: Průmyslová zóna Hrabová je dnes dobře fungující částí Ostravy pro mnoho organizací, málokdo si vzpomene, že tu stávalo letiště.
 
 
 

Policejní prosinec? Plný přestupků, jako obvykle

 
NADÁVAL A ÚTOČIL.
První prosincový zákrok strážníků městské policie začal oznámením na linku 156, že na konečné tramvají v Ostravě-Výškovicích odmítá opilý muž vystoupit. Přivolané strážníky i řidiče počastoval mladík záplavou vulgárních nadávek. Opilce vyzvali, aby se uklidnil a vystoupil. Nepodařilo se. Když nereagoval ani na opakovanou výzvu, strážníci jej prostě z tramvaje vyvedli. Opilec byl však při síle, chytil jednoho ze strážníků za bundu a snažil se jej povalit na zem, dokonce se dal na útěk. Neuběhl daleko, strážníci jej dostihli a dali mu pouta na ruce. Ani to ho však nezklidnilo, válel se po zemi, zul si boty a hlasitě křičel, že do něho strážníci kopou, osočoval je z rasismu a vulgárně jim nadával. Noční projížďka tramvají nakonec pro opilce skončila na Policii ČR, za spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele mu hrozí až 3 roky vězení.
 
OPILÁ, A JEŠTĚ S DÍTĚTEM.
Velmi nezodpovědnou matku zadrželi strážníci městské policie. Po 21. hodině upoutalo pozornost hlídky motorové vozidlo Audi s řidičkou, která měla očividně problémy s parkováním. Nakonec vozidlo zastavila přímo v křižovatce asi jeden metr od okraje vozovky. Po vystoupení z auta značně nestabilní vytáhla ze zadního sedadla přibližně tříleté dítě. Strážníci žádali doklady a tázali se, zda před jízdou požila alkohol. Žena to sice potvrdila, ale přesvědčovala strážníky, že za volantem seděl její přítel, který utekl dříve, než přišli. Doklady údajně zapomněla doma. Orientační dechová zkouška prokázala 2,9 promile alkoholu. I tato ,unavená´ matka byla předána do rukou Policie ČR, za ohrožení pod vlivem návykové látky jí může být uložen trest odnětí svobody až na 1 rok nebo uložen zákaz řízení motorových vozidel, popř. může soud rozhodnout o peněžitém trestu. 
 
CHYTILI JE PŘI ČINU.
Dva výtečníci byli přistiženi v Ostravě-Muglinově, tam majitelce vozidla Mitsubishi vykradli auto, ale ta je strážníkům přesně popsala. Při kontrole okolí na ně strážníci narazili při značně výmluvné činnosti – jeden se právě pokoušel pokořit zámek dalšího zaparkovaného vozidla, druhý hlídal. Ne však pozorně, protože příjezd strážníků je překvapil. Mladší se navíc pokoušel ochránce zákona zmást a při zjišťování totožnosti uvedl o sobě nepravdivé údaje. Strážníci však zjistili, že je osobou hledanou Policií ČR. Ta nyní zjišťuje, nemají-li výtečníci na svědomí více případů. V rozmezí trestu od 6 měsíců do 12 let si pak na žádné auto ani nesáhnou.
 
AUTO SI „PŮJČIL“. 
Na linku 156 všímavý občan oznámil, že kolem vozidel zaparkovaných na ul. Markově v Ostravě-Vítkovicích se pohybuje podezřelý muž. Strážníci při prohlídce místa spatřili v jednom ze zaparkovaných aut sedět na místě pro řidiče mladého muže (17 let) zjevně pod vlivem alkoholu. Strážníkům se přiznal, že si bez dovolení půjčil vozidlo svých rodičů, ačkoli sám nemá řidičský průkaz. Navíc při parkování zřejmě naboural vedle stojící auto. Mladík se dopustil hned několika trestných činů – ohrožení pod vlivem návykové látky, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a neoprávněné užívání cizí věci. Vysvětlování rodičům, které mladíka jistě neminulo, také asi nebylo příjemné. 
 
OPILÁ DÍVKA, SKORO DÍTĚ.
Poměrně brzy ráno viděl strážník městské policie, vykonávající dozor u kamerového systému v centru Ostravy, na zemi ležící ženu. Když k ní dorazili strážníci, zjistili mladistvou dívku (15 let), která byla tak opilá, že bylo nutné přivolat sanitku rychlé záchranné služby. Dívka měla problémy s dýcháním, nekontrolovaně se třásla a opakovaně upadala do bezvědomí, a tak byla převezena do nemocnice. O události byla vyrozuměna rovněž matka dívky, ale také Policie ČR a následně rovněž příslušný odbor sociální péče. Osoba, která umožnila dívce dostat se do takového stavu, je podezřelá ze spáchání trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži s možným trestem odnětí svobody až na 1 rok.
 
DĚTI KRADLY V OBCHODĚ. 
Dva chlapci a jedna dívka (14, 13, 13 let, příbuzní) byli zadrženi při krádeži zboží v prodejně ve Slezské Ostravě. Mladší z chlapců vzal z regálu parfém v hodnotě 140 Kč, schoval jej pod bundu a chtěl z prodejny odejít. Všimla si jej však prodavačka, chlapce donutila parfém vrátit. Když pak dětem sdělila, že volá policii, chlapec, který kradl, a dívka se rozběhli k východu, starší hoch se postavil prodavačce do cesty. Jeho samotného žena zadržela až do příjezdu strážníků. Těm chlapec řekl, že je údajně nemocen, a proto není ve škole. Bylo však zjištěno, že neomluvených absencí ve škole má více. Jeho bratr a děvče, kteří z prodejny utekli, jsou žáky stejné školy a mají také absence. Rodiče mají co vysvětlovat, věc byla oznámena odboru sociální péče.
 
JEN TAK, PRO ZÁBAVU?
Při večerní pochůzce v Ostravě-Třebovicích uslyšeli strážníci zvuk tříštícího se skla a smích od parkoviště před obchodním domem. Vzápětí spatřili tři mladé muže, kteří odcházeli od zaparkovaného fordu s rozbitým sklem zadního okna, a ihned je dostihli. Nejstarší se snažil naskočit do tramvaje a na výzvy k zastavení nereagoval, strážníci jej však zadrželi za použití chvatů sebeobrany. Ani jeden ze zadržených nedokázal vysvětlit, proč vozidlo poškodili. Policie ČR je převzala pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci, za který zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody v délce od 1 do 8 let.  (ke)
 
 

 
Strana 6
 
 

Rozpočet statutárního města Ostravy

Struktura zdrojů (v tis. Kč) 

 
Daňové příjmy 6 462 417
Nedaňové příjmy 447 598
Kapitálové příjmy 700 050
Přijaté dotace a převody 183 545
Konsolidace (převody mezi účty) -24 399
Příjmy celkem 7 769 211
Financování celkem 483 681
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2008)
Celkem 8 252 892
 
 
 

Struktura výdajů (v tis. Kč)

 
Běžné výdaje 5 607 340
Kapitálové výdaje  2 645 552
Celkem 8 252 892
 
 

Investiční dotace městským obvodům (v tis.Kč)*

Moravská Ostrava a Přívoz 18 662
estetizace přednádražního prostoru O.-Přívoz 6 795
ZŠ Gen. Píky – rekonstrukce pavilonu E 11 867
Slezská Ostrava 31 860
rekonstrukce a modernizace bytových domů Nová Osada  30 578
rekonstrukce ZŠ Bohumínská 1 182
rekonstrukce chodníků ul. Hladnovská  100
Ostrava-Jih  135 318
 
modernizace domů v Jubilejní kolonii (IV. etapa) 40 033
ÚMOb Ostrava-Jih rekonstrukce budovy A 46 729
humanizace sídliště Dubina, lokalita F  15 000
rekonstrukce podchodu Ostrava-Jih   8 000
řešení statické dopravy  9 626
cyklistická stezka napojení trasy C   2 307
rekonstrukce místních komunikací  5 068
terénní úpravy za Venuší  5 180
vodní areál Ostrava-Jih  2 377
přechod na MS Windows 998
Poruba  79 724
 
Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná  39 839
dopravní napojení V Zahradách  2 866
výstavba parkovišť M. Majerové   4 300
cyklistické stezky  381
rekonstrukce zpevněných ploch ul. Kopeckého, Alšova  6 715
rekonstrukce místních komunikací  25 623
Nová Bělá   142
terénní úpravy před Domem s pečovatelskou službou
Vítkovice  1 250
 
výstavba horolezecké věže
Stará Bělá  400
 
cyklistická trasa B ulice Gregárkova
Petřkovice  3 240
výstavba šaten tribuny  998
rekontrukce ZŠ č. p. 136 - 842
rekonstrukce MK Balbínova   1 400
Proskovice 1 578
cyklistická trasa L úsek koupaliště Na Pastvinách  1 408
sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem 104
revitalizace mlýnského náhonu  66
Michálkovice 850
rekonstrukce MK ul. ČSA a Radvanická PD 250
rekonstrukce hasičské zbrojnice PD 320
rekonstrukce kulturního domu PD   280
Radvanice a Bartovice  292
sanace areálu bývalého koupaliště
Martinov   3 542
radnice ÚMOb výměna oken, zateplení a osvětlení
Svinov  8 100

 výstavba hasičské zbrojnice

C e l k e m    284 958
* včetně zapojení nedočerpaných prostředků roku 2008   150 190 tis.Kč
 
 

Strana 7

Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

 
Zemědělství a lesní hospodářství  17 307
útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům   11 781
neinvestiční transfer společnosti Ostravské městské lesy   5 506
na naplnění rekreačních funkcí v příměstských lesích
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  1 413 289
opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy
městská hromadná doprava transfer společnosti DPO a.s.   236 365
a Koordinátor ODIS s.r.o.  1 061 054
opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek 38 300
dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. 13 500
dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o 13 934
Služby pro obyvatelstvo  1 433 448

oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a dotace
pro Ostravskou univerzitu na zřízení Lékařské fakulty  28 464
kulturní činnost včetně grantů  462 876
tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže  269 038
sociální péče (prevence)   21 200
zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček   166 381

opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně spotřeby
elektrické energie  101 237
komunální služby a územní rozvoj, demolice  109 982
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu  200 600
neinvestiční příspěvek zoo Ostrava   40 766
Sociální věci a politika zaměstnanosti   356 483
oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon
pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence,
pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny apod.) 93 067
domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené 263 416
Bezpečnost státu a právní ochrana 426 372
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 73 350
Městská záchranná služba Ostrava   2 166
Městská policie Ostrava   347 459
Všeobecná veřejná správa a služby  1 960 441
činnost místní správy  583 960
zastupitelstva obcí 25 387
výdaje z finančních operací a pojištění   221 230
archivní činnost  12 166
účelové a neúčelové dotace městským obvodům   705 651
rezervy (včetně účelové na regulační poplatky) 408 175
Celkem   5 607 340

 Struktura kapitálových výdajů dle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

 
Zemědělství a lesní hospodářství   36
 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  935 175
rekonstrukce místních komunikací a křižovatek                                            
(např. Centrum bezpečné jízdy, cyklistické stezky, revitalizace
přednádražního prostoru Svinov, dotace městským obvodům,
akce v rámci projektu Nová Karolina)   331 003
provoz veřejné silniční dopravy (např. Terminál Hranečník,
přestupní uzel Hulváky, úprava ul. Výstavní, U Zámečku) 19 316
revitalizace Ostravice  10 200
pitná voda 171 359
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  402 289
Služby pro obyvatelstvo  1 112 653
rekonstrukce škol – dotace pro městské obvody 100 000
dotace VŠB-TUO – nástavba kolejí  13 000
dotace na rekonstrukce kulturních domů 17 000
územní plánování  6 741
veřejné osvětlení 48 250
rekonstrukce městského stadionu Vítkovice 60 354
dotace společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
na rekonstrukci městských lázní 65 000
dotace Městské nemocnici Ostrava na onkologické oddělení a porodní sál 23000                                                                                               
rekonstrukce objektů MNO 65 300
budování průmyslových zón 388 495
výkupy nemovitostí dle potřeb města  160 339
technická infrastruktura, regenerace sídlišť 24 213
dotace Zoo Ostrava botanizace II. etapa, medvědinec 107 374
protipovodňová ochrana (Žabník, Hrabová, Povodí Odry) 30 590
Sociální věci a politika zaměstnanosti 45 290
výstavba Komunitního centra Mar. Hory   22 131
stavební úpravy a rekonstrukce domovů pro seniory  19 719
regionální informační systém komunitních služeb  3 000
Bezpečnost státu a právní ochrana  117 029
výstavba služebny městské policie ul. Slovenská 13 600
rekonstrukce a dostavba IVC Poruba  69 556
Integrované bezpečnostní centrum (META)  24 909
rekonstrukce zdroje tepla a trafostanice (MěP Svinov)  4 500
letecké stanoviště PČR v areálu HZS MSK  4 464
Všeobecná veřejná správa a služby  435 369
investiční transfery městským obvodům   284 958

rezervy (nespecifikované, na projektovou dokumentaci
a přípravu staveb) 50 000
rekonstrukce Nové radnice a Střediska správních činností  45 627
nákup strojů, informační systémy úřadů, mapové servery 54 300
Celkem 2 645 552
 
 
 

 
Strany 8-9
 
 

Pestrá mozaika významných společenských, hospodářských, kulturních a sportovních domácích i mezinárodních událostí, které provázely dění ve městě v roce 2008

 

LEDEN

Dvojčata Richard a Viktor Novákovi se stali prvními narozenými dětmi roku 2008 v Ostravě. Přišli na svět ve fakultní nemocnici čtyři hodiny po půlnoci na Nový rok. Šťastné mamince blahopřál primátor Petr Kajnar ♦ Ministr průmyslu Martin Říman se v Ostravě zajímal o postup sanace lagun Ostramo ♦ Ozdravné centrum Ještěrka otevřeli v obvodu Radvanice a Bartovice ♦ Komplex „Bonacasa“ s rezidenčními byty pro seniory byl uveden do provozu v Zábřehu ♦ Ostrava se představila na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Vacantiebeurs v holandském Utrechtu ♦ Ostravskou laťku ve skoku do výšky vyhráli Romana Dubnová a Jaroslav Bába ♦ Rada města odvolala z funkce předsedy představenstva Dopravního podniku Ostrava, a. s., Františka Vaštíka. Řízením společnosti pověřila ekonomického náměstka Františka Kořínka ♦ Zastupitelstvo města potvrdilo rozhodnutí omezit obvodu Mariánské Hory a Hulváky samostatně hospodařit se svěřeným majetkem města

ÚNOR

Kandidáta na funkci prezidenta ČR Jana Švejnara přijal primátor Petr Kajnar ♦ V Nové radnici se sešla pracovní skupina pro integrovaný projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu ♦ Ostrava se v rámci expozice ČR představila na největším veletrhu cestovního ruchu v Německu C-B-R Freizeit und Reisen v Mnichově ♦ Delegace města v čele s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem se v ruském Volgogradu zúčastnila oslav 65. výročí vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě ♦ Představitelé města diskutovali se zástupci developerských a realitních společností o investičních možnostech na Ostravsku ♦ Podvanácté se konal činoherní festival ostravských divadelních scén OST-RA-VAR ♦ Čeští tenisté porazili v prvním kole Davisova poháru v ČEZ Aréně Belgii 3:2 a postoupili do čtvrtfinále světové zóny

BŘEZEN

Na 19. ročníku veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes se mezi světovými městy Ostrava neztratila ♦ Rada města rozhodla ke Dni učitelů ocenit 15 pedagogů ostravských mateřských a základních škol ♦ Odborná konference Q Ostrava shrnula výsledky dosažené v rámci zavádění národních standardů kvality sociálních služeb ♦ Primátor Petr Kajnar přijal zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy ♦ Ceny města Ostravy převzali herečka Zora Rozsypalová, akademický malíř Eduard Ovčáček a in memoriam hornický historik Stanislav Vopasek

DUBEN

Začal provoz bezplatné telefonní linky 800 199 922, na které mohou občané hlásit poškození veřejných zařízení, černé skládky, neupravenou zeleň apod. ♦ K tragické srážce dvou tramvají na lince číslo 5 došlo u porubského koupaliště. Tři lidé zahynuli, desítky jich byly zraněny ♦ Rada města schválila návrh rozpočtu obvodu Mariánské Hory a Hulváky vzhledem k jeho omezenému právu hospodařit s majetkem ♦ Historicky prvním honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě se stal bývalý primátor Aleš Zedník ♦ Veletrh Dovolená a Region se uskutečnil pojedenácté na Černé louce ♦ Výročí osvobození Ostravy v roce 1945 si u památníku v Komenského sadech připomněli zástupci města, ruského a polského konzulátu, váleční veteráni aj.

KVĚTEN

Socha sv. Floriána, patrona hasičů, se vrátila po 48 letech na své původní místo na Masarykově náměstí ♦ Tradičních česko-polských dnů v Katovicích se zúčastnili také jednotlivci a soubory z Ostravy ♦ Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj začal tradičně Sinfoniettou Leoše Janáčka a Chačaturjanovovým houslovým koncertem ♦ Po dvouleté rekonstrukci byla předána do užívání Českobratrská ulice mezi křižovatkami s Nádražní a Hornopolní ulicí, včetně severní části nového mostu ♦ Náměstek primátora Lubomír Pospíšil se setkal s vysokoškolskými stipendisty města Ostravy ♦ Sportovkyní Ostravy za rok 2007 byla vyhlášena atletka Denisa Ščerbová, kolektivem se stala expedice na horu K 2. Město tak poprvé v historii ocenilo své nejlepší sportovce ♦ Primátor Petr Kajnar předal třem desítkám strážníků městské policie stužku „Za věrnost“

ČERVEN

Společenský a kulturní program zahájil výstavbu Nové Karoliny ♦ Dobré hospodaření města dokládá také přebytek 445 milionů korun z rozpočtu města za rok 2007 ♦ Titul ostravský Dům roku 2007 získalo nové vlakové nádraží ve Svinově ♦ Na oficiální návštěvu zavítal do Ostravy primátor partnerského města Miskolce Sándor Káli ♦ Den otevřených dveří uspořádala společnost OZO v rámci kampaně „Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?“ ♦ Zastupitelé města podpořili snahu Ostravské univerzity o založení lékařské fakulty ♦ Strážník Miloš Basta byl vyznamenán za statečnost při zadržení pachatele loupežného přepadení ♦ Nová pobočka, pátá, Ostravského informačního servisu byla otevřena na letišti Leoše Janáčka Ostrava ♦ 47. ročník atletické Zlaté tretry přinesl dva světové rekordy. Zasloužili se o ně Kubánec Robles na 110 m př. (12,87) a etiopská vytrvalkyně Tuneová (18 517 m v hodinovce)

ČERVENEC

Jiří Veselý byl jmenován ředitelem městské policie ♦ Sinéad O´Connor, Happy Mondays, Dandy Warhols nebo Goldfrapp patřili k ozdobám mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava ♦ Rada města potvrdila ve funkci ředitele Dopravního podniku Ostrava Františka Kořínka ♦ Odtěžováním ropných kalů začala další etapa likvidace lagun Ostramo ♦ Vítkovice si připomněly 100. výročí svého povýšení na město ♦ Janáčkova filharmonie Ostrava oslavila 55 let svého trvání ♦ Divadelní festival Shakespearovské slavnosti proběhl na Slezskoostravském hradě ♦ Základní část akademického mistrovství světa v baseballu proběhla v porubském areálu klubu Arrows

SRPEN

Projekt Lokální partnerství určený především pro romské lokality ve Slezské Ostravě přijela podpořit ministryně Džamila Stehlíková ♦ Představitelé vedení města společně s misí ostravských podnikatelů navštívili partnerské město Doněck na Ukrajině ♦ Nové víceúčelové hřiště otevřeli u ZŠ Gebauerova v Přívoze ♦ Mezinárodní setkání jízdních policií se pojedenácté konalo ve Staré Bělé ♦ Čtyřhvězdičkový hotel Park Inn na Hornopolní ulici, první této značky v Česku, zahájil provoz ♦ Na letní paralympiádě vybojovala ostravská lukostřelkyně Markéta Sidková bronzovou medaili ♦ Moravskoslezská metropole hostila pojedenácté mezinárodní festival Folklor bez hranic ♦ Hornické slavnosti začaly průvodem krojovaných havířů z Petřkovic do muzea pod Landekem

ZÁŘÍ

Do lavic 73 ostravských ZŠ usedlo 3022 prvňáčků ♦ Na svou první ná­vštěvu Ostravy přicestoval velvyslanec USA v ČR Richard Graber ♦ Na Dnech města Volgogradu nás kromě oficiální delegace reprezentoval také Rock and Roll Band Marcela Woodmana ♦ Den otevřených dveří využily v Den české státnosti 28. září stovky lidí k prohlídce reprezentačních prostor Nové radnice ♦ Poblíž ropných lagun Ostramo byla otevřena dekontaminační stanice pro čištění podzemních vod ♦ Za účasti premiéra Mirka Topolánka bylo na Slovenské ulici otevřeno Národní dopravní informační centrum ♦ Položen základní kámen stavby bytového domu Městská brána na Biskupské ulici ♦ Primátor Petr Kajnar se zúčastnil konference Transport v hotelu Atom ♦ Při setkání partnerských měst zemí visegrádské čtyřky jsme hostili delegace Košic, Miskolce a Katovic ♦ OSTRAVA !!!, z dílny Studia Najbrt, schválili zastupitelé jako nové logo města ♦ Světoví junioři bojovali v ČEZ Aréně o Českou brusli v krasobruslení

ŘÍJEN

Ostrava má ekonomický potenciál předstihnout Brno, vyplynulo z analýzy ekonomických dat zpracovaných v rámci projektu „MasterCard česká centra rozvoje“ ♦ Město nechybělo na mezinárodním veletrhu Expo Real v Mnichově ♦ Proběhly volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a Senátu ♦ Rada města schválila novou koncepci práce městské policie ♦ Ostrava uspěla při získávání prostředků v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko a má možnost do roku 2013 získat až 63,5 mil. eur ♦ Sedmý ročník mezinárodního festivalu Techné Ostrava se konal v Porubě ♦ Součástí oslav 90. výročí vzniku ČSR byl kulturní a společenský program na Prokešově náměstí ♦ Do Ostravy zavítala velvyslankyně Lotyšska Argita Daudze ♦ Ředitel městské policie Jiří Veselý zahynul při automobilové nehodě

LISTOPAD

V Městské nemocnici Ostrava na Fifejdách otevřeli babybox ♦ Primátor Petr Kajnar přijal velvyslance Izraele Jaakova Levyho ♦ Koordinátorka dobrovolnického hnutí Charity Ostrava Eva Teicherová převzala ocenění Senior roku ♦ Světová finanční krize se odrazila na pozastavení prací na Nové Karolině ♦ Ostravské muzeum připravilo pro veřejnost zajímavou výstavu Hry a klamy ♦ Čestný občan města Ostravy Robert Matula získal prestižní státní vyznamenání Kříž obrany státu ♦ Městská nemocnice instalovala téměř 700 elektricky polohovatelných lůžek ♦ Galerii čestných občanů města rozšířili Jindřich Heřkovič, Mikuláš Končický, Jan Pavlíček, Vladimír Palička a Ivo Stolařík. Cenu města získali in memoriam Ludvík Cibulka a Jan Satorie st. ♦ Novým ředitelem městské policie byl jmenován Zdeněk Harazim

PROSINEC

Občané města rozhodli v anketě o tom, že nejbezpečnějším ostravským supermarketem je Makro ♦ Areál Dolní oblast Vítkovice získal prestižní značku „Evropské dědictví“ ♦ Ostrava vzorně splnila povinnosti spoluorganizátora mistrovství světa ve florbale mužů ♦ Město vyhovělo žádosti Charity Ostrava a dofinancovalo stavbu hospice sv. Lukáše ♦ FC Baník Ostrava zvítězil ve druhém ročníku halového turnaje O pohár města Ostravy ♦ Zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2009. Počítá s příjmy i výdaji ve výši cca 8,2 mld. korun ♦ Primátor Petr Kajnar přivítal poslední předvánoční sobotu zástupce ostravského Junáka. Skauti mu předali plamínek světla původně zapáleného v Betlémě. V dalších dnech si občané mohli z radnice odnést betlémské světlo do svých domovů.      (mb, vi)
 
 
 
Foto 1: Socha sv. Floriána z roku 1763 se po 48 letech vrátila na Masarykovo náměstí
 
Foto 2: Mezinárodní lehkoatletický mítink Zlatá tretra Ostravu proslavil po celém světě
 
Foto 3: Sinnead O´Connor patřila mezi největší hvězdy letního festivalu Colours of Ostrava
 
Foto 4: Nový most a rekonstrukci ulice Českobratrské si řidiči pochvalují
 
Foto 5: Rekonstruované nádraží Ostrava-Svinov je vizitkou moderní architektury
 

Strana 10
 »co, kdy, kde ve městě
Skřivánek 2009
Žákům základních a středních škol je určena soutěž ve zpěvu lidové písně Skřivánek 2009, kterou od 9. do 11. února pořádá Kulturní centrum Poruba. Uzávěrka přihlášek je 5. února, stačí si připravit libovolnou lidovou píseň. Vítězové dostanou ceny a mohou společně vystoupit s písničkářem Tomášem Kočkem a jeho orchestrem. Ti nejlepší ve věku 10–15 let postupují do regionálního kola celostátní soutěže Zpěváček 2009.
Pro malé i velké
Kulturní centrum Poruba na Opavské ulici nabízí především těm nejmenším celou řadu zajímavých akcí. Ve druhé polovině ledna je to například v neděli 25. ledna dopoledne hra O pej­s­kovi tulá­kovi, 3. ledna pak v rámci tvůrčí dílny výroba obrázků z dřevěných špachtlí. Dospělým je určena přednáška 30. ledna o astrologii a komunikaci. V neděli 8. února tu děti mohou zhlédnout představení Princ na čočce.
Navštivte zajímavé kurzy
Středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě nabízí v lednu několik zajímavých přednášek. O posvátných stavbách světa se zájemci dovědí v sobotu 17. ledna, ve středu 21. ledna pak pokračuje cyklus přednášek na téma Tradiční psychologie. Intenzivní kurz s názvem Umění mluvit se pořádá v sobotu 24. ledna. O tři dny později a pak 3. února začíná kurz Srovnávací filozofie východu a západu.
Blbec k večeři
Známé představení pražského Divadla bez zábradlí se uskuteční 1. února v Domě kultury města Ostravy, hostují herci V. Vydra, V. Freimanová, J. Boušková a další. Představení Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou v roli Helenky Součkové bude v divadelním sále kulturního domu uvedeno 20. února.
Korunka pro děti
Středisko volného času Korunka nabízí dětem zajímavé aktivity. Dobrou tělesnou kondici, poznání jiné kultury i zajímavé akce a programy nabízí nově kurz brazilského bojového umění capoeira. Zábavnou formou, kterou tato aktivita nabízí, tak lze vhodně vyplnit volný čas dětí od 6 do 12 let. Zaregistrovat se můžete ve středisku 2. února v 17 hodin.
Divadlo slavilo
V prosinci oslavilo Divadlo loutek Ostrava 55 let od svého založení. Návštěvníci divadla se mohli podívat i do zákulisí i vystoupit na jevišti. Divadlo hle­dalo diváka, který 12. prosince 1953 viděl první premiéru tehdejšího Krajského divadla loutek v Ostravě - pohádku Děda Mráz s Jiřím Volkmerem v titulní roli. Bohužel se žádný neozval. Přihlásil se však pan Lev Kment, který v té úplně první premiéře přímo hrál. Když se tehdy stal členem nově založeného profesionálního loutkářského souboru, bylo mu sedmnáct let. Divadlo sídlilo ve staré budově na dnešním Masarykově náměstí až do roku 1999, kdy se přestěhovalo do nedaleké novostavby, jež byla odborníky vyhodnocena jako stavba roku.
Dívka roku 2009
Po roce se v Ostravě připravuje další, už dvacátý ročník soutěže určené dívkám od 13 do 15 let o titul Dívka roku. Organizátorem ostravského městského kola je Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Soutěž se uskuteční 28. února v sále střediska, přihlášky lze podávat do 21. února do střediska na Gurtějevově ulici č. 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Vítězky městských kol se zúčastní celostátního finále soutěže.
Pohledy do vesmíru
Tak je nazvána výstava, která 28. ledna začne ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě-Porubě. Bude obsahovat úchvatné fotografie kosmických objektů pořízené na jedné z největších astronomických observatoří Mount Paranal, ve druhé části pak umělecké fotografie hvězdáren v ČR. Součástí má být i soubor informačních panelů týkajících se světelného znečištění. V 18 hodin téhož dne bude přednášet Jiří Grygar o evropské jižní observatoři.
Zase do Metropolitní
Živé přenosy oper z Metropolitní opery v New Yorku do více než šesti stovek míst na světě včetně Ostravy pokračují. Divadelní sál Domu kultury města Ostravy nabídne 24. ledna operu Orfeo ed Euridice skladatele Ch. W. Glucka, 7. února pak představení Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. Přenosy jsou technicky neuvěřitelně kvalitní, výkony úžasné, milovníci opery si při každém přenosu přijdou na své.
„Simulakrum“
Vedoucí ateliéru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity František Kowolowski se věnuje malbě, performanci, instalaci, videu a kurátorské i kritické činnosti. Výstavu jeho obrazů (pod názvem z titulku) doplněnou instalací a video­projekcí z posledního roku hostí výstavní síň Sokolská. Výstava trvá do 13. února.
Atlantik je pestrý
Hojně navštěvovaný ostravský klub má rovněž pestrý program. Mimo jiné nabízí 20. ledna pravidelné setkání občanů s vedením radnice, tentokrát na téma bezpečnost v centru Ostravy. O dva dny později pak setkání seniorů a zdravotně postižených na téma Výtvarné umění je i pro dříve narozené. O kouzelném ostrově Korsika se můžete dovědět hodně na přednášce Iva Petra 29. ledna. Více na
www.klubatlantik.cz.
Přednášky a besedy
Kulturní zařízení Gama na ulici Gen. Píky pořádá řadu přednášek a besed. O kořenech neonacismu se návštěvníci hodně dozvědí 20. ledna a o holocaustu 27. ledna, 21. leden pak bude patřit všem, kdo se v zimě starají o ptáčky, 29. ledna se bude debatovat na téma Zdalipak se doktorům podaří léčit? Více na
www.ckv-ostrava.cz.
Opereta s novým šéfem
Po odstoupení Karla Mládka, šéfa operetního souboru Národního divadla moravskoslezského, byl ke dni 1. ledna pověřen řízením operety dosavadní dirigent souboru Karol Kevický. Dramaturgický plán představení a premiér zůstává nezměněn. Karel Mládek nadále působí jako dirigent operetního souboru.
ABBA Show v ČEZ Aréně
Písně legendární švédské skupiny se vracejí díky formaci Original Band ABBA a jejímu světovému turné v nejautentičtější show současnosti na pódium ČEZ Arény (13. února ve 20 hod.). Svým vystoupením nadchli publikum v řadě zemí. Třeba na jejich koncert v Los Angeles přišlo 18 tisíc diváků.
Tradiční stavební veletrhy
Již poosmnácté se ve dnech 11.-14. února otevřou na Černé louce brány veletrhů Stavba Ostrava 2009 a Střechy, pláště, izolace. Součástí akce jsou konference, odborné soutěže, ukázky stavebních řemesel, poradny aj. Výstaviště bude otevřeno denně od 10 do 18, v sobotu do 14 hodin.
 
 
 

Lednové premiéry na Komorní scéně

Do „Arény“ jako do cukrárny

 
„Výkony herců byly úžasné, divadelní efekty překvapující! Nádherné drama obyčejného člověka… Hluboká poklona herci René Šmotkovi… Na variacích jsem byl počtvrté a musím říct, že představení zraje…“ – to je jen malý výběr z neobyčejně kladných hodnotících přívlastků, jakými diváci častují představení Goldbergovské variace maďarského autora Georga Taboriho, v režii Ivana Krejčího, v ostravské Komorní scéně Aréna. Divadlo malé prostorem, ale velké repertoárem, hereckými a režijními výkony, má na svých webových stránkách takových pochval celou řadu. Ne nadarmo se říká, že je to divadlo pro „fajnšmekry“, že jejich představení lze nazvat lahůdkou. Kdo nevěří, měl by se jít podívat. 
 
Leden obohacuje repertoár Komorní scény Aréna o dvě nové premiéry. „Šťastné dny“ Samuela Becketta se představily už 10. ledna. Anglický dramatik, jeden ze zakladatelů absurdního divadla, se proslavil už první hrou „Čekání na Godota“, která obletěla svět. „Šťastné dny“ údajně tvořil podstatně déle, úspěch však byl ještě větší. Režisér ostravské premiéry André Hübner Ochodlo se svou prací představuje publiku v lednu dokonce dvakrát. Na 24. ledna je v Aréně připravena další lahůdka – premiéra známé hry amerického dramatika Edwarda Albeeho „Kdo se bojí Virginie Wolfové?“ Divadelní a filmový svět zná tuto proslulou hru z mnoha scén po celém světe, nezapomenutelný je film s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem v hlavních rolích. Ty jsou vlastně v inscenaci čtyři. Hra je totiž často nazývána nejdelší manželskou hádkou v dějinách divadla, protože protagonisty jsou jen dva manželské páry, které si na večírku drásavým a občas i humorným způsobem vyměňují hořké poznatky ze svých partnerských vztahů. Přesto je hra se čtyřmi herci strhující podívanou, která udrží divákovu pozornost v napětí. V Ostravě byla naposled uvedena v šedesátých letech v tehdejším Divadle Zdeňka. Nejedlého, dnes Antonína Dvořáka.        (k)
 
Foto: Akademický sochař Čestmír Suška (první zleva) je autorem plastiky Hvězdice, která byla odhalena v prosinci na křižovatce ulic Poštovní a Reální v Moravské Ostravě

Strana 11

Dechová hudba při SŠ technické v Hrabůvce má jméno i zvuk

Orchestr s velkou tradicí

 
Dechové orchestry mají na Ostravsku dlouhou tradici. Velká dechová hudba při Střední škole technické v Ostravě-Hrabůvce je pokračovatelkou tradic učňovských hudeb ve Vítkovických železárnách. První učňovská hudba byla založena již ve třicátých letech, ale okupace zmrazila její činnost. Teprve po skončení II. světové války učňovská dechová hudba dostala zelenou. 
 
V čele orchestru se vystřídali vynikající ostravští hudebníci Emil Javorek, Josef Laštůvka, populární „táta“ – Leopold Malík, Karel Tomášek, Felix Raděnda, Vladimír Havránek. Současným dirigentem je hudební pedagog a skladatel Jiří Grussmann, který stojí za dirigentským pultem od roku 1975.
Hudba měla obrovské štěstí na vynikající spolupracovníky. Za zmínku stojí Jindřich Praveček, který hudbu v roce 1956 připravil na Světový festival mládeže v Moskvě. Sám své zážitky popisuje v knize „Harmonie srdcí“. Mezi další známé osobnosti, které jsou či byly nápomocné radou, patří Pavel Staněk, Evžen Zámečník, Stanislav Horák, Karel Bria, Vladimír Studnička, Rudolf Sochor či Zbyšek Bittmar. Samozřejmě hudba nemůže fungovat bez podpory zakládajících členů a ostatních příznivců. Zvláště vedení školy a sponzoři vytvářejí prostor pro působení orchestru. 
 
Za dobu existence orchestru v ní působily na tři tisíce hudebníků, z nichž někteří se stali profesionály, jiní muzicírují amatérsky a pro některé to byla jen krátká epizoda, během níž poznali nové kamarády. Kolektiv hudebníků absolvoval na 1700 vystoupení doma i v zahraničí. Koncertoval v Holandsku, Itálii, Francii, Maďarsku, nespočetněkrát v Německu, Polsku a na Slovensku. Hudba se pravidelně zúčastňuje českých festivalů a soutěžních přehlídek v Praze, Ostravě, v Kolíně. Natáčela pořad pro Českou televizi, doprovází mažoretky, koncertuje v Ostravě. Pravidelným hostem na koncertech pořádaných dechovkou SŠT jsou hudebníci z partnerské polské Městské dechové hudby Rybnik. Společně pak hudebníci obou orchestrů vytvořili Mezinárodní orchestr Silesia, který rovněž účinkoval v Ostravě. Dechová hudba pravidelně vystupuje s mažoretkami TOM Krokodýl. 
 
V současné době provozuje a financuje hudbu občanské sdružení s názvem „Mládežnická dechová hudba při SOU strojírenském a OU v Ostravě-Hrabůvce“. Spolupracuje s obdobnými subjekty v Polsku a na Slovensku. 
 
Má-li někdo zájem stát se členem tohoto orchestru, může se přihlásit na e-mailové adrese OstravaBand@seznam.cz. Dobrých muzikantů není nikdy dost.               (dp)
 
Foto: Orchestr sklízel nemalé úspěchy i v Itálii
 
 

Vše o puškách

Nekorunovaný král českých puškařů Antonín Vincenc Lebeda nabízí ostravské veřejnosti pohled na jeho vskutku umělecká díla. Výstava výrobků jeho puškařské firmy je v Ostravském muzeu otevřena až do 22. února.
Lebeda se narodil v roce 1795, o čtvrt století později převzal pražskou dílnu zemřelého puškaře Matěje Brandejse. Zaměřil se na výrobu velmi kvalitních zbraní, v roce 1828 mu byl udělen patent na perkusní skříňový zámek. Firmu později vedli jeho synové. Když v roce 1888 zanikla, výčet vyrobených zbraní dosáhl počtu kolem dvanácti tisíc kusů. Jejich pušky jsou opravdu uměleckými díly, vystaven je také mistrovský kousek – pár francouzských křesadlových zámků a zdobený perkusní revolver, jehož výzdobu navrhl malíř Josef Mánes. Pozoruhodnou výstavu připravilo Ostravské muzeum ve spolupráci s devíti dalšími muzei a památkovými ústavy. (k)
 
 

Knihovna v novém

Pobočka Knihovny města Ostravy na Opavské ulici v Porubě je od 18. prosince znovuotevřena široké veřejnosti. Prošla kompletní rekonstrukcí, součástí bylo i rozšíření prostor půjčovny dospělého i dětského oddělení. Knihovna je vybavena novým zařízením, počítačovou technikou a obslužnými pulty. Čtenářům nabízí knižní fond čítající na čtyřicet tisíc svazků. Účelně zařízená studovna a čítárna s příjemným posezením je rovněž k dispozici. Řadu změn doznalo dětské oddělení. Má větší prostory pro knižní fondy a také pro aktivity knihovny – besedy pro školy a veřejnost, výtvarné dílny. Součástí dětského oddělení je odpočinková a hrací část s dostatečným prostorem. Úpravy hradilo město Ostrava, které je zřizovatelem knihovny.                (d)
 
 
 

 
Strana 12
 

Historik Jaromír Dlouhý objevil více než dvě stovky osobností, které navštívily Ostravu

Městem kráčeli vladaři, hrdinové i padouši

  
 
»o lidech s lidmi
 
Kalendárium patří mezi stálice ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Třeba na Nový rok se posluchači mimo jiné dozvěděli, že v roce 1883 zahájil činnost první ostravský poštovní a telegrafní úřad a přesně před 87 lety větrná smršť strhla na Hranečníku dřevěný most přes Lučinu. Autorem Kalendária je Jaromír Dlouhý. „Před téměř deseti roky mi rubriku Stalo se před lety začali otiskovat v krajské příloze deníku MF Dnes. Když seriál skončil, rád jsem přijal nabídku pokračovat v popularizaci historie města na vlnách ostravského rozhlasu,“ říká tvůrce pořadu a současně historik Ostravského muzea. 
 
Rodinná hospoda U Dlouhých
Jaromír Dlouhý se narodil v Přívoze, v rodině obchodníka a justiční úřednice, v předposledním roce druhé světové války. Na významnou ostravskou čtvrť, která byla do roku 1924 samostatným městem, je patřičně hrdý. Rod Dlouhých pochází z Lipníka nad Bečvou. V Přívoze ale něco znamenal a pořád znamená! Stačí se zeptat na restauraci U Dlouhých a nejeden pravověrný štamgast je hned doma. Stejnojmenný hostinec zakládá Jaromírův praděd Karel už v roce 1892, jako jediný ze dvou českých v širokém okolí. Všechny ostatní v Přívoze jsou tehdy německé. Pozoruhodné je, že potomci zakladatele „rodinné stříbro“ provozují do dneška. 
 
„Přívoz je pro mě magickým místem. Na svět jsem přišel v klášteře milosrdných sester, když porodnici v Zábřehu zabral lazaret pro německé vojáky. Moje první škola na křižovatce Nádražní a Mariánskohorské už nestojí. Neexistuje ani přívozské gymnázium, kde jsem studoval dva roky. Maturoval jsem na Šmeralce,“ vzpomíná Dlouhý, kterého odmalička lákal zeměpis a dějepis. „Díky tetě a jejím knihám se mi otevíralo široké literární poznání. Jako kluk jsem opravdu hodně četl. V té době to ovšem nebylo nic neobvyklého. Televize přece neexistovala. Jedině tak jsem se mohl toulat staletími. Lákala mě hlavně česká historie. Třeba doba vlády krále Přemysla Otakara I. To byl panovník evropského formátu!“ 
 
Od kantořiny k válečným veteránům
Vzhledem ke svému „nedělnickému“ třídnímu původu nemá Jaromír Dlouhý při výběru budoucího povolání mnoho alternativ. Vystuduje na Pedagogické fakultě v Ostravě a v roce 1966 dostává umístěnku do základní školy ve Stonavě. Učí dějepis a ruštinu také v Bohumíně, Českém Těšíně a Ostravě. Láska k historii ho na počátku osmdesátých let přivádí do ostravského Muzea revolučních bojů a osvobození. Specializuje se na ostravsko-opavskou operaci v roce 1945. Shromažďuje dokumenty, fotografie, památky, katalogizuje muzejní exponáty, kontaktuje válečné veterány, zaznamenává jejich příběhy. Řadu let mu zabere soupis tisíců sovětských i našich vojáků padlých během bojů na Ostravsku. Do této doby spadají jeho první krůčky na poli publicistickém. S renomovaným historikem Karlem Jiříkem spolupracuje na knize Padli za naši svobodu, pro krajské noviny píše na pokračování Bojový deník. Když je v roce 1994 ostravské muzeum revolučních bojů zrušeno, přichází Dlouhý o práci. Osud se mu znovu protíná s rodnou čtvrtí. Ve stejný den 30. června vytahují poslední vozík z přívozského Dolu Odra. Ostrava přestává být hornickým městem. Epocha, která ji díky těžbě uhlí a železárnám vyzdvihla z šedi provincionalismu mezi evropské industriální metropole, se uzavírá. 
 
Úspěšný konkurs na místo historika
O rok později vypisují v Ostravském muzeu konkurs na místo historika. Přijímací komise vybere Jaromíra Dlouhého. Ostravský patriot dostává šanci naplno se věnovat výzkumu a bádání dějin svého rodiště. „Historii města utvářejí hlavně lidé, kteří v něm žijí,“ naznačuje historik. „Významně se na ní podepisují také domy a události, které se v nich odehrály. O Ostravě se říká, že postrádá architektonické dominanty. Tvrdím, že to není tak úplně pravda. Často chodíme nevšímavě kolem budov, které jsou krásné svým vzhledem i pozoruhodnou historií. Třeba na rohu ulic Sokolské a Na hradbách stojí nenápadný dům. Kdo by řekl, že v něm v roce 1902 nocoval během pobytu v Moravské Ostravě univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Další návštěvu města v roce 1924 vykonal už jako prezident Československé republiky.“ 
 
Knihy o domech, lidech a návštěvách
Hluboké znalosti místopisu Ostravy Dlouhý zúročil v knížce Staleté domy aneb Dvanáctero zastavení (vyšla v roce 2004 v nakladatelství Repronis). V první polovině letošního roku chystá vydání další zajímavé publikace. Bude o osobnostech politiky, vojenství, umění, vědy a kultury, které navštívily Ostravu od jejího založení v roce 1279 až do současnosti. Pátral po nich bezmála dvě desítky let. Dal dohromady různorodou společnost, v jejímž čele by mohl klidně stanout kardinál Aldo Brandini, který Ostravu navštívil v roce 1588. O čtyři roky později se stal papežem. Kromě hlavy římskokatolické církve najdeme v pomyslné knize hostů také císaře Maxmiliána II., otce známějšího Rudolfa II., generála Laudona, mocnáře Františka Josefa I., světové hudební virtuosy Kubelíka a Firkušného, první kosmonautku světa Těreškovovou, samozřejmě všechny československé i české prezidenty, ale také postavy veskrze záporné. Třeba kat českého národa K. H. Frank ve Vítkovických železárnách v mládí dokonce pracoval. Ulicemi města prošly holínky německých nacistů Speera, Leye nebo Eichmanna. V knížce bude figurovat celkem 243 více či méně slavných a známých jmen. 
 
Poklona M. Kročkovi a S. Vopaskovi
„Velice obdivuji práci, kterou při objevování zapomenuté Ostravy odvedl můj učitel a vzor, genealog a historik Miloslav Kroček. Hlavně díky němu dnes víme, jak vypadalo centrum města třeba v 17. a 18. století. Z pozemkových knih a jiných pramenů načerpal až neskutečné vědomosti o poloze, podobě a osudech měšťanských domů ve staré Moravské Ostravě. Nikdy nezapomenu na naše první setkání, během kterého jsem se dozvěděl řadu poznatků a získal nové impulsy pro další práci,“ vzpomíná Dlouhý. „Zapomenout nemohu ani na Stanislava Vopaska, další mimořádnou osobnost, která měla lví podíl na založení Hornického muzea pod Landekem. Když jedu po Nádražní a přes okno tramvaje vidím těžní věž dolu Jindřich, tak si řeknu: Kdyby nebylo jeho, asi by už dneska nestála. Není to jediná industriální památka, kterou zachránil.“   
Jaromír Dlouhý neúnavně pokračuje v bádání po osobnostech spjatých s Ostravou, odkrývá neznámé, zapomenuté nebo opomíjené události. Lákají ho ostravští rodáci, ale také lidé, kteří se slavnými stali až po příchodu do města na soutoku Odry a Ostravice. Jako barokní skladatel Vejvanovský, spisovatelé Vrchlický, Sokol-Tůma, dirigent Brázda nebo herec Kobr. „Tady máme ještě hodně bílých míst. Věřím, že se mi ty stránky podaří popsat. Město s tak dlouhými a neobyčejnými dějinami, naši současníci i generace příští, si to určitě zaslouží,“ dodává historik Ostravského muzea.          Libor Vidlička 
 
Foto: První zmínka o radnici na Masarykově náměstí pochází z roku 1539. Dnes v nejstarší veřejné budově ve městě sídlí Ostravské muzeum, jehož historikem je Jaromír Dlouhý.
 
 

Strana 13

 První automobily …uspořily též konírny… 

»Archiv města Ostravy
 
Dvanáct let poté, co spatřil světlo světa vynález výbušného motoru, objevil se roku 1897 první motorový vůz také v ulicích města Ostravy. Shodou okolností jím byl vůbec první český automobil značky Präsident, který tehdy vyjel z bran kopřivnické strojírny na zkušební jízdy. Pokrokověji smýšlející část společnosti technické novince prorokovala světlou budoucnost, neboť „...denní spotřeba benzinu nečiní ani polovici denního vydání pro koně a uspoří též konírnu.“ To, že automobily svým hlukem a rychlou jízdou plašily tažná zvířata, jež potkávala na cestách, že nic netušící pěší chodci vyděšeně uskakovali do nejbližšího příkopu, ani nadměrná spotřeba pohonných hmot a technické nedokonalosti strojů nevyvolávaly na čelech nadšených průkopníků motorismu žádné větší vrásky. 
 
Počet provozovatelů motorových vozidel byl v té době ostatně nízký, jejich koupě totiž nebyla vůbec levnou záležitostí. Zájemce o cestovní automobil si musel na jeho pořízení připravit šest až patnáct tisíc korun. O něco levněji – asi za čtyři tisíce korun – se dal pořídit lehký čtyřkolový vůz, tzv. voituretta. Cenově nejdostupnější tak byly motocykly a motorová kola, jejichž nákup se vešel do dvou a půl tisíce korun. Přitom i ti nejlepší havíři tehdy vydělávali přibližně jen 1260 korun ročně. Není proto divu, že prvními vlastníky motorových vozidel se (nejen) na Ostravsku stávali zejména představitelé velkoprůmyslu, podnikatelských kruhů, zástupci svobodných povolání jako lékaři, advokáti apod. Když žádaly na počátku 20. století dcery důlního podnikatele Vladimíra Vondráčka o uvolnění 20 tisíc korun z otcovy pozůstalosti na nákup automobilu, neopomněly zdůraznit, že „...dnešního dne jest automobil u zámožných lidí téměř nutností, chtějí-li se svému stavu přiměřeně representovati.“ 
 
V roce 1905 evidovalo moravskoostravské policejní ředitelství ve svém obvodu 8 automobilů a 19 motocyklů. O tři léta později bylo v samotné Moravské Ostravě napočítáno 11 dvoustopých a 45 jednostopých vozidel. V sousedním okrese Slezská Ostrava se k roku 1908 uvádělo 5 majitelů automobilu a 31 vlastníků motocyklu. Provoz na silnicích se stával stále rušnějším a bylo nezbytné vnést do něj nějaký řád. Po počátečních provizorních řešeních byl provoz na pozemních komunikacích v celé monarchii upraven říšskou vyhláškou ministerstva vnitra z roku 1905. Tato norma stanovovala rovněž pravidla pro udělování řidičských oprávnění (tzv. jízdních licencí) a řešila otázky evidování motorových vozidel. Na Ostravsku v té době již fungovalo osm specializovaných opravárenských dílen a působilo zde několik prodejců automobilů a motocyklů. 
 
Samotný prodej motorových vozidel by vzhledem k omezenému trhu v té době jen těžko někoho uživil, a tak se pojil zpravidla se zámečnickou a mechanickou živností nebo s obchodem s příbuzným zbožím, jako byly kola, šicí stroje či kočárky. Např. automechanici Josef Maurer a Robert Zach působili v Moravské Ostravě již od roku 1897, ale původně se věnovali jen prodeji a opravám jízdních kol. Teprve v letech 1907–08 si tito společníci vybudovali rozsáhlou mechanickou dílnu a rozšířili nabídku služeb o opravy motocyklů a automobilů. Stejně tak nejstarší ostravský obchodník s automobily Heinrich Kerndl získal původně v roce 1899 živnostenské oprávnění na prodej jízdních kol, šicích strojů, kočárků a sportovních potřeb. Teprve později se stal též výhradním prodejcem vídeňské automobilky August Braun & Co. Není proto překvapující, že i jeden z mála ostravských automobilových konstruktérů ing. Gabriel Czech se jako hlavní činností zabýval výrobou čerpadel a stavbou vodovodních zařízení a provozoval též zámečnickou a strojírenskou firmu. V roce 1907 úředně zaregistroval u c. a k. moravského místodržitelství v Brně lehký čtyřkolový vůz vlastní konstrukce s tzv. frikčním převodem, založeným na principu třecích kol. Záhy nato si nechal otypovat ještě další dvě lidová vozítka určená pro dopravu 4 až 5 osob o výkonu 12 koní. 
 
Početně rostoucí obec motoristů usilovala od roku 1907 o zřízení vlastní zájmové organizace. Spolek nazvaný Mährisch-Ostrauer Automobilklub se stal součástí rakouského automobilového svazu a jako cíl své činnosti si vytkl odborné, vědecké a společenské povznesení automobilismu i aeronautiky, pořádání osvětových přednášek a poradenství při nákupu, udržování a opravách automobilů.                 Radoslav Daněk
 
Foto 1: Moravskoostravský automobilový klub kromě propagace automobilismu intervenoval u úřadů ve věci správy silnic a podmínek automobilového provozu a organizoval zkoušky technické způsobilosti motorových vo­zidel. Hájil zájmy svých členů u policejního inspektorátu ve věci jednoznačného výkladu pravidel a avizování doplňků tzv. automobilového zákona, neboť řidiči si často stěžovali na údajně nespravedlivé pokutování za přestupky, které v zákoně nebyly definovány. V neposlední řadě organizoval klub také sportovní akce. První veřejné automobilové závody se jely 7. 8. 1910 na nové okresní silnici císaře Františka Josefa mezi Přívozem a Moravskou Ostravou (část dnešní Sokolské třídy).
 
 
Foto 2: Dne 8. 9. 1907 přivezl vlak z Vídně na nádraží do Svinova zvláštní zásilku, jejímž adresátem byl starobělský farář P. Fabián Gregárek. Ten se stal jedním z prvních majitelů osobního automobilu na Ostravsku. Prodejce s vozem značky Laurin & Klement vyslal také profesionálního řidiče, který měl za 2 zlatky denně naučit novopečeného majitele vozidlo ovládat. Když o měsíc později žádal P. Gregárek u okresního hejtmanství o jízdní licenci, musel přijet zkušební komisař až z brněnského místodržitelství.
 
 

 
Strana 14
 
 

Sváry zření přitahují

 
Jen v prosinci navštívily Galerii výtvarného umění v Ostravě přes dva tisíce obdivovatelů českého malířství. Výstava české moderny, jak jsme psali už v prosinci, pod názvem z titulku, je opravdovým skvostem, jaký údajně nemá obdoby. Nabité jsou hlavně středy, kdy je vstup po vzoru jiných galerií zdarma. Každý tisící host dostane unikátní publikaci Sváry zření/Fazety modernity, která pojednává o vystavených dílech. Ve volné dny kolem svátků přišly stovky Ostravanů, ale přijíždějí i lidé z mnoha dalších měst. Výstava trvá do konce února.    (o)
 
 
 

Výstava o hrůzách války 

 
Výstava „Mnichov, okupace, osvobození“ je do konce ledna k vidění ve Střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích na Zengrově ulici. Jejím cílem je přiblížit žákům a studentům období druhé světové války i události, které ji předcházely. Na deseti panelech poodkrývá okolnosti a zákulisí Mnichovské dohody z roku 1938, popisuje hrůzy holocaustu, masového vyvražďování evropských Židů nacisty, a vrcholí vítězstvím Spojenců v květnu 1945. Výstavu připravil s podporou Národního strojírenského klastru ve Vítkovicích tým pedagogů Lenky Hruškové, Jiřího Mlýnka, studentů Lukáše Pěchuly, Vojtěcha Žižky, historičky Lenky Kocierzové, pamětníků války Michala Salomonoviče a Libuše Václavíkové. Podle představ tvůrců má putovat po středních i základních školách města i regionu.            (vi)
 
Foto: Student SPŠ ve Vítkovicích Vojtěch Žižka před panely o holocaustu, na jejichž přípravě se sám podílel.         Foto: Libor Vidlička
 
 
 

Rekordní návštěvnost v zoo

 
Opravdu dosud největší počet ná­vštěvníků zaznamenala Zoo Ostrava v loňském roce. Přišlo jich zhruba o 34 tisíc více než v roce předešlém, tedy plných 363 944 nadšenců a milovníků zvířat! Díky péči města se zoo stále rozrůstá a mění k lepšímu. Otevírají se nové výběhy, množí chovaná zvířata. Ale také odcházejí. Tygří samec Xeron odcestoval v prosinci do Zoo Lešná. Zhruba rok bude Xeron nadbíhat samicím v Lešné a případnými potomky rozšiřovat tamní chov, potom by se měl vrátit k ostravské partnerce a dvěma mláďatům. Toto žádoucí záletnictví je součástí spolupráce všech zoologických zahrad pro zachování vzácných druhů zvířat. 
 
Ještě před Vánocemi se návštěvníkům představila dvě nová mořská akvária v pavilonu nosorožců. Vytvářejí podmořský svět plný korálů různých druhů, sasanek, některých druhů mlžů a korýšů. V jednom z nich jsou také menší murény a mořské řasy. Nechybí samozřejmě pestrobarevné druhy mořských ryb.
Prvním letošním přírůstkem jsou dvě malé želvy bahenní, jejich novorozenecká míra podkročila délku sirky. Želví vajíčka byla inkubována v umělé líhni. 
 
Návštěva zoo v zimě je stejně zajímavá. Děti mohou přinášet pochoutky do sedmi krmítek pro zpěvné ptactvo – slunečnicová semínka, obilí všeho druhu, lůj. Odměnou je podívaná na sýkorky, kosy, strakapoudy, šoupálky, brhlíky, hýly a další. 
 
Letos má být otevřena nová expozice pod názvem Malá Amazonie, kde budou drápkaté opičky či tropické druhy pavouků a žab. Přestavbou projde dětská zoo, v zázemí budou dokončeny provozní skleníky. Z německého Hannoveru by měl přicestovat dospělý samec slona indického.                 (k, d)
 
Foto: Krmítka pro ostravskou zoo vyrobil a věnoval pan Kanich ze Studénky
 
 
 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz
 
 
1. DONY 
5,5letý pes, čistokrevný americký kokršpaněl hnědobílé barvy. V útulku je poněkolikáté, vystřídal již několik majitelů. Je to hodný, přítulný krasavec, ale chybí mu společnost, není rád sám a potřebuje mít pánečka na dosah. Je velmi společenský, nejlépe, kdyby si jej vzal znalec tohoto plemene.
 
2. BARY 
4letý pes, kříženec většího vzrůstu, černý s hnědými znaky. Byl nalezen v říjnu ve Slezské Ostravě. Do útulku byl dovezen vystresovaný, evidentně byl týrán a bit, bál se každého rychlejšího pohybu, hlasitějšího zvuku. Potřeboval by hodného, trpělivého pána, který s ním bude hezky zacházet, už je na to připravený. Může žít i v bytě, je čistotný.
 
3. AIDA 
Skoro 2letá fenka, kříženec střední velikosti. Byla nalezena v polovině října loňského roku v Ostravě-Mariánských Horách uvázaná u restaurace. Je to kříženec německého ovčáka, temperamentní a hravá fenka, vhodná pro aktivní lidi. Nejlépe by jí bylo na zahradě rodinného domu.
4.  SOŇA 
1roční pes, kříženec středního vzrůstu. V útulku je od poloviny října loňského roku, kdy byla nalezena v Ostravě-Radvanicích na ulici Těšínské. Běhala po rušné silnici a ohrožovala bezpečnost. Je to pohodová fenka, snáší se s jinými psy, je vhodná spíše na zahradu, potřebovala by pánečka, který by se jí věnoval, případně s ní cvičil.
      
 

 Strana 15
 

Ostravské tituly, medaile a poháry

 
 
V rámci ankety o ostravského sportovce roku (informace na této stránce) přinášíme pro lepší orientaci bilanci úspěchů roku 2008. V anketě můžete samozřejmě hlasovat i pro sportovce nebo družstva v našem výčtu neuvedená. 
 
Letní olympiády nebo paralympiády v Pekingu se zúčastnili handicapovaná lukostřelkyně Sidková (3.), atleti Bába (6.), Dubnová (15.), Ščerbová (20.), Milo (46). Na mistrovství světa startovali: junioři atleti Ogrodníková, Ondraschková, Maslák, zápasník Chotaš, O. a P. Bobkovi (jachtink), Jančařík, Páníková (lukostřelba), Simaová (krasobruslení), hokejoví junioři Vošvrda, Strapáč, Szturc, Roman a Káňa. Na mistrovství Evropy: fotbalista Svěrkoš, plavci Baďura, Bartoš a juniorka Závadová, junior st. tenista Širůček (3.), junior Barva a Zezulák (zápas), Šudřichová (lukostřelba), Fučková (sport. gymnastika), Bilík (box), Kohn (judo), Maslaňák (kanoistika). Mistry ČR se stali plavci Baďura (3x), Bartoš (2x), junioři Závadová (8x) a Sosna, judisté Rak a P. Pröllová, vzpěračky Lozová a Klimparová, Barnišin (šerm), kadeti Bajger, Beneš, Holáň, Tomanová (st. tenis). Na světovém či evropském poháru startovali mj. judisté Ročňáková a junior Heczko, Ožanová a Válková (sport. a moderní gymnastika). 
 
V kolektivních sportech: mistry ČR se stali zápasníci Sok. Vítkovice, vicemistry DHL (volejbal), Arrows (baseball) a SSK Vítkovice (florbal). Fotbalisté Baníku (v lize 3.) vypadli v Poháru UEFA se Spartakem Moskva. Plavci KPS Ostrava získali šestnáct, lukostřelci Mar. Hor šest mládežnických a seniorských titulů mistrů ČR.                          (vi)
 
 
 

POHÁR MĚSTA OSTRAVY PRO BANÍK.

Druhý ročník fotbalového turnaje O pohár města Ostravy pořádaly FC Baník a město Ostrava 13. prosince v hale Sareza v Porubě. Finálový zápas mezi Baníkem a Zlatými Moravci skončil 3:3, na penalty vyhráli domácí. Třetí skončila Karviná před Dubnicí. Dalšími účastníky byli maďarský Vác a Vítkovice. Pohár kapitánu Baníku Petru Vaškovi a další hodnotné ceny (200, 150 a 100 tisíc korun) předali náměstci primátora Lukáš Ženatý (na snímku) a Dalibor Madej. Dárkový šek města s částkou z vybraného vstupného převzal ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.                (vi)
 
 

Pomozte vybrat sportovce roku

 
Kdo z ostravských sportovců si zaslouží titul Sportovec roku 2008? Na tuto otázku odpoví anketa, kterou vyhlásilo statutární město Ostrava v pěti kategoriích: nejlepší jednotlivec, kolektiv, handicapovaný jednotlivec nebo kolektiv, největší talent a sportovní osobnost/legenda. 
 
Kritériem pro zařazení do hlasování o nejlepšího sportovce v jednotlivých kategoriích je trvalé bydliště v Ostravě nebo působení v ostravském klubu. Nominovat do hlasování může své favority i veřejnost na stránkách www.ostrava.cz nebo prostřednictvím otištěného hlasovacího lístku. V každé kategorii může být navržen jen jeden zástupce. Z nominovaných kandidátů pak komise složená ze sportovních novinářů a členů komise pro podporu vrcholového sportu SMO zvolí vítěze jednotlivých kategorií. 
 
Anketní lístek doručte do redakce Ostravské radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 38 Ostrava, do 26. ledna 2009. Tři vylosovaní čtenáři získají sadu reklamních předmětů města Ostravy a budou pozváni na předávání titulu Sportovec roku 2008.
 
 
Anketní lístek
 
Návrh na nominaci Ostravského sportovce roku 2008 v kategorii:
jednotlivec       
kolektiv             
handicapovaný jednotlivec/kolektiv            
talent 
sportovní osobnost/legenda       
(Uveďte jen jedno jméno/družstvo v každé kategorii).
Jméno, příjmení:            
Adresa trvalého bydliště:              
Telefon:              E-mail:
Poskytnuté osobní údaje slouží jen pro tuto anketu

 
Strana 16
 

„My tři králové jdeme k vám...“

»fototéma
Děti v maskách biblických tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara začaly chodit dům od domu. Jen v Ostravě bylo k vidění přes dvanáct set dobrovolníků. Od dárců v prvních dvou lednových týdnech získávali koledníci finanční prostředky, které se v celé republice nejčastěji použijí na podporu pečovatelské a ošetřovatelské služby, domovů pokojného stáří nebo azylových domů. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část vykoledovaných prostředků je věnována i na humanitární pomoc do zahraničí. Získané peníze chce ostravská Charita věnovat hned na několik činností. Finančně například podpoří rekonstrukci Charitního domu sv. Václava, kde by mělo vzniknout sedm nových lůžek pro osoby imo­bilní vyžadující čtyřiadvaceti­hodinovou pé­či. Dále přispějí na rekonstrukci denního centra pro osoby s Alzheimerovou chorobou ve středisku svaté Alžběty v Mariánských Horách. Peníze dostane i Charita sv. Alexandra v Ostravě na rozvoj a provoz chráněných dílen. 
 
Králové navštívili také radnici, kde se setkali s primátorem Petrem Kajnarem a jeho náměstky. Tříkrálové skupinky přinášejí lidem přání požehaného roku a označují rám dveří symbolickými písmeny K+M+B a letopočtem 2009. Každý dárce jako poděkování dostal balený Tříkrálový cukr, papírový kalendář nebo jiné propagační a informační materiály místních charit.  (hb)