Květen 2014

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

2         Máte platný cestovní pas?

3         Stavba stadionu pokračuje

3         Znovuzrozený hrad

5         Mírná zima, ušetřili jsme

7         Jak platíte za odpad?

9         Stáří očima našich dětí

10       Aréna slaví dvacet let

12       Příběh O. Rosenbergerové


Mezi průmyslové skvosty vítkovické národní kulturní památky vede nová komunikace

Zlepšila se dostupnost Dolní oblasti

Na prvního máje byla v rámci Dne otevřených dveří společnosti Vítkovice Machinery Group slavnostně otevřena první část Prodloužené Ruské ulice, nové páteřní komunikace pro oblast Národní kulturní památky Dolní Vítkovice.

Projekt města Ostravy za více než 144 mil. korun (bez DPH) se začal realizovat v říjnu 2012. Je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje" a bude podpořen z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko až 85 procenty ze způsobilých nákladů akce. Vychází z urbanistické studie architekta Josefa Pleskota, řeší dopravní a technickou infrastrukturu území. Zhotovitelem stavby je sdružení HCS Ruská s vedoucím účastníkem společností Hochtief CZ.

Dříve vnitrozávodní komunikace se otevírá veřejnosti a umožňuje přístup k objektům v industriální lokalitě, k hojně navštěvovaným památkám Vysoké peci č. 1, multifunkční aule Gong, Malému a už brzy i nově otevřenému Velkému světu techniky. Projekt vzniká za součinnosti města, sdružení Dolní oblast Vítkovice a společnosti Vítkovice.  K 1. květnu stavbaři kompletně dokončili prodlouženou Vítkovickou ulici, včetně vjezdu z Místecké ulice kolem dolu Hlubina, chodníků a osvětlení, zdemolovali všechny objekty bránící výstavbě Prodloužené Ruské ulice. Celkově k tomuto datu prostavěli 113 mil. Kč bez DPH.

„Otevření první etapy Prodloužené Ruské ulice přináší městu řadu benefitů. Současným i budoucím návštěvníkům otevírá nový, městský veřejný prostor. Nejen těm, kteří sem míří za unikáty hutního průmyslu, ale také účastníkům kulturních a společenských akcí, jako jsou například festival Colours of Ostrava," podotýká primátor Petr Kajnar. „Nesmím zapomenout na zkvalitnění infrastruktury areálu a jeho budoucí napojení na centrum města."

Zbývající úsek komunikace od současné staré vrátnice pod Místeckou ulicí kolem vysokých pecí, auly Gong, obou Světů techniky do místa křížení s již otevřenou větví  prodloužené Vítkovické ulice bude dokončen v listopadu 2014. Od 12. května se vzhledem k pokračování stavebních prací dostanou návštěvníci Dolních Vítkovic do areálu pouze kolem dolu Hlubina.          (vi)

Vládci českého florbalu

Neděle 13. dubna se zapsala zlatým písmem do historie ostravského sportu. Při florbalovém superfinále vybojovali muži a ženy 1. SC WOOW Vítkovice tituly mistrů republiky!

První krok k ceněnému double udělala ostravská děvčata, která před rekordní domácí návštěvou (6 413 diváků) výsledkem 5:0 deklasovala Herbadent Praha. Titul vybojovaly hráčky: Kubíčková, Ranochová, Enenkelová, Ferenčíková, Halfarová, Klapitová, Léblová, Mandátová, Niemcová, Paloncyová, Pastušková, Ratajová, Hana Sládečková, Šponiarová a Šupáková. Trenéři Jiří Velecký a Tomáš Martiník.

V superfinále mužů (9 562 diváků) nenastupovali obhájci titulu Vítkovice proti Střešovicím v roli favorita. Po vyrovnaných dvou třetinách získali ostravští florbalisté v závěrečném dějství třígólový náskok, který přes snahu Pražanů přetavili v titul. Šestý v historii klubu. Střešovice vs. Vítkovice 1:3! Mistry republiky se pod vedením trenéra Michala Deuse stali hráči: Souček, Ciompa, Hubálek, Brus, Heczko, Žydel, Matúš, Veltšmíd, Bräuer, Hájek, Řezanina, Šebesta, Hrubý, Žák a Koňařík. Děkujeme za vzornou reprezentaci Ostravy, Evropského města sportu 2014, a blahopřejeme!   (vi)

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2014

sobota 7. června Až 35 kulturních, zábavných, naučných a sociálních institucí na území města Ostravy nabídne návštěvám v neobvyklou večerní a noční dobu netradiční program. Slavnostní zahájení v 18 hodin před Novou radnicí. Více na stranách 2 a 16


Strana 2

o čem se mluví

Nové atrakce zoo mají zpoždění, návštěvníky to neodrazuje

Kdy do Pavilonu Evoluce a Safari?

Na otevření Pavilonu evoluce a průjezdného Safari asijských kopytníků v Zoo Ostrava si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Komplikace přinesla výběrová řízení  na dodavatele pro obě investice.

Zpoždění výběru dodavatele umělé vegetace pro Pavilon evoluce za asi šest milionů korun je důvodem zhruba tříměsíčního zpoždění, které stavba nabere k plánovanému otevření. Opakované výběrové řízení na dodávku umělých stromů, které vydrží mnohem déle než přírodní dřeviny, by snad už mohlo vybrat z většího počtu firem než jedné, což zákon neumožňuje. Šimpanzi, kočkodani Dianini a další menší druhy zvířat, příští obyvatelé pavilonu, se pak budou muset v novém prostředí aklimatizovat bez přítomnosti návštěvníků. Největší investice v historii zahrady za zhruba 128 milionů korun by tak mohla být otevřena ještě v průběhu podzimu.

Problémy jsou také s dodavatelem dvou souprav vláčku, který má návštěvníky zoo vozit po expozici Safari. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný zájemce, musí se řízení opakovat. Uzávěrka přihlášek je ve druhé polovině května. Pokud se nepodaří dodavatele najít, bude se hledat jiný způsob dopravy. Investice za asi 50 milionů korun má být ve zkušebním provozu otevřena 1. července t. r.

Přes problémy s dodavateli nových atrakcí míří do ostravské zoo stále více návštěvníků, chovatelské úspěchy přitahují. Na Velikonoční pondělí prošel bránou letošní 100tisící návštěvník, studentka Kateřina Bohdalová ze Studénky. O více než měsíc dříve než vloni.             (k)

23. a 24. května volíme do Bruselu

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek a sobotu 23. a 24. května 2014. První den budou hlasovací místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den od 8.00 do 14.00 hodin. Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za předpokladu, že druhý den voleb dosáhne 18 let věku. Celkem zvolíme 21 europoslanců.            (r)

služby občanům

Radnice zve na muzejní noc

V sobotu 7. června v 18 hodin bude na Prokešově náměstí za přítomnosti primátora města Petra Kajnara oficiálně zahájena Ostravská muzejní noc 2014. Do slavnostní chvíle se mohou ná­vštěvníci zapojit zábavně – pouštěním bublin. Bublifuky si lze vyzvednout v půl šesté před radnicí.

K Ostravské muzejní noci (podrobnosti na str. 16) se město připojí v 18 hodin komentovanými prohlídkami reprezentačních prostor radnice, poslední vstup je ve 23 hodin, dokdy lze také zhlédnout noční město z vyhlídkové věže. Pestrý zábavný program poběží od 17.30 do 21 hod. na Prokešově náměstí. Střediska volného času zde nabídnou dětem kreslení, soutěže, výrobu masek aj. stylově na téma rytíři, princezny a historie. Tématem bude Ostrava v obrazech z dávných časů. Program na náměstí zakončí ve 21.30 a 22.30 hod. velká ohňová show. Více informací na www.ostrava.cz, www.ostravainfo.cz.         (k)

Dovolená se blíží, máte platný pas?

Začíná turistická sezona a na oddělení cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy, v ulici Gorkého 2 (naproti bývalé jámě Jindřich) nebo na matričních úřadech (obecním úřadě pověřeném vedením matrik nebo úřadě městského obvodu pověřeného vedením matrik) je živo.

Není problém získat předchozí informace, pracovníci speciálního call centra na telefonním čísle  844 121 314  nebo 599 499 311 zodpoví jakékoli dotazy – co je třeba pro vydání pasu, jaké jsou lhůty, kolik co stojí apod., na této lince se lze také přímo objednat na konkrétní datum návštěvy pasového oddělení, kde podat žádost o pas. Linka slouží ve všední dny od 7 do 17 hodin. Tam se také občané mohou později informovat, je-li už pas připravený k převzetí, vyzvedává se osobně.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje, nosič dat s biometrickými údaji a otisky prstů (takzvaný
e-pas) se vydává občanům mladším 15 let (za 100 Kč)  s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let (za 600 Kč) s dobou platnosti 10 let. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Tento pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů, bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez otisků prstů (tzv. „Blesk") se vydává s dobou platnosti 6 měsíců všem občanům mladším 15 let za 1 000 Kč, starším 15 let za 1 500 Kč. Tento pas se vydává ve lhůtě do 15 dnů, má platnost jen půl roku. Žadatelé o pas nemusejí přinést foto, to se pořizuje přímo u přepážek pro podávání žádosti a je v ceně za pas.

Úřední hodiny pasového oddělení: pondělí–pátek dopoledne od 8 do 11.30 hodin, pondělí a středa odpoledne od 12.30 do 18 hodin, úterý a čtvrtek odpoledne od 12.30 do 16 hodin.      (k)

Budova v Gorkého ulici                       Foto: archiv

aktuálně

Ovzduší bez hranic

Zvýšení povědomí o problematice ovzduší a s tím spojenou vlastní odpovědnost k sobě a k sousedům si klade za cíl projekt spolupráce českých a polských samospráv, který byl představen na konferenci 16. dubna v Českém Těšíně.  Nosnou myšlenkou je zajištění jednotné, srozumitelné a průběžné informovanosti české a polské veřejnosti o aktuálním stavu ovzduší a o možném zapojení občanů do lokálních činností za účelem zlepšení stavu životního prostředí na obou stranách hranice. Za město Ostravu se pracovního setkání účastnil náměstek primátora Dalibor Madej.    (ph)

Stipendia města

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy vynikajícím vysokoškolským studentům  pro akademický rok 2014/2015. Termín pro podání přihlášky je 25. července 2014. Zásady pro poskytnutí stipendia, způsob podávání přihlášek, formulář přihlášky a seznam předepsaných příloh jsou na úřední desce města nebo na www.ostrava.cz.          (r)

Cyklostezka bude už v létě

Cyklostezka mezi hornickým muzeem v Petřkovicích a mostem v Koblově má být od začátku letních prázdnin znovu v provozu. Loni v srpnu ji uzavřel sesuv kamení a zeminy z vrchu Landeku. Podle primátora Petra Kajnara bude kritický úsek zabezpečen betonovými zábranami, ze svahu zmizí stromy a kameny, sondy zajistí stálý monitoring. Opatření vyjdou město na asi 3 mil. Kč. Přes zúžení profilu zůstane na cyklostezce obousměrný provoz.            (av)

Květnové zastupitelstvo

Zastupitelé města Ostravy se k 32. zasedání sejdou ve středu 21. května. V Nové radnici začne v 9 hodin. Průběh jednání mohou občané sledovat z galerie pro veřejnost.       (r)

 


Strana 3

město investuje

Začala druhá etapa výstavby Městského stadionu ve Vítkovicích

Komfort a dobrý výhled pro diváky

V polovině dubna začala dlouho očekávaná II. etapa rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích.  Jejím hlavním efektem bude stavba oblouků severní a jižní kryté tribuny, které by ve zkušebním provozu měly být k dispozici na Zlatou tretru v květnu 2015.

Stadion s kapacitou zastřešených 15 tisíc míst pro sedící diváky bude hotov na podzim příštího roku. V areálu přibude navíc tiskové centrum, sociální zázemí, bufety, světelné tabule aj. Náklady na stavbu, kterou provádí Hochtief CZ, přesáhnou 417 mil. Kč, v jednání je státní dotace ve výši 50 mil. Kč.

Výstavba bude krátkodobě přerušena během letošní Tretry (17. 6.), Ostravských školních her (25. 6.) a mistrovství ČR atletů (2.–3. 8.). Pořadatelé postaví, podobně jako vloni, v obou obloucích hlediště mobilní tribuny. Městský stadion bude pro sezonu 2015/16 připraven také pro pořádání mistrovských utkání fotbalistů Baníku. Areál splní sportovní, provozní a bezpečnostní podmínky Fotbalové asociace ČR.    (liv)

Cyklistická abeceda

Ostrava podporuje cyklistickou dopravu. V roce 2014 vloží do vybudování 31,5 km cyklotras 174 milionů korun. Jejich délka ve městě tak dosáhne přes 241 km.

Vybudování cyklotrasy podél řeky Ostravice umožní napojení jižní části města na centrum. Vyrostou kryté úschovny na kola kontrolované kamerami městské policie na Mariánském náměstí, Hlavním nádraží a ve Svinově. Péči, kterou Ostrava věnuje cyklistice, dokládá cena za cyklistickou infrastrukturu v celostátní soutěži.

Ostrava, jako třetí město u nás, vydala brožuru s informacemi pro cyklisty. Abeceda ostravských cyklistů přichází s přehledem povinností a práv cyklistů. Čtenář dostane informaci, jak mít vybavené své kolo, jak ho evidovat u městské policie ap. Publikace obsahuje přehled webů, map, akcí, které jsou pro milovníky jízdy na bicyklu pořádány v Ostravě. Při zakoupení ostravské cyklomapy v pobočkách Ostravského informačního servisu získají kupující brožuru bezplatně.            (ph)

nenechte si ujít

Jubileum znovuzrozeného Slezskoostravského hradu

Ve dnech 17. – 18. května se na Slezskoostravském hradě konají tradiční hradní slavnosti. Ty letošní jsou něčím výjimečné – hrad slaví 10. výročí svého znovuotevření.

První zmínka o tvrzi nad soutokem řek Lučiny a Ostravice pochází z roku 1297. Během staletí hrad často měnil majitele, největšího rozkvětu se dočkal v 16. století za majitelů Sedlnických z Choltic, kteří ho přestavěli na renesanční zámek. Ve 20. století, zvláště po roce 1945, objekt narušený těžbou uhlí v okolních dolech chátral. Od roku 1960 byl opuštěný.

O záchranu historické památky začal bojovat tým lidí vedený ředitelem společnosti Ostravské výstavy Karlem Burdou. Náročná rekonstrukce se povedla a 14. května 2004 se brány rekonstruovaného Slezskoostravského hradu otevřely pro veřejnost! Během uplynulého desetiletí se nejstarší stavební památka města zařadila mezi nejnavštěvovanější turistické cíle regionu.

Deset let kultury, deset let historie a romantiky, deset etap vývoje hradu – takové je motto letošních oslav. V programu na třech scénách, propojených s jarmarkem a interaktivní hrou Cesta hradem, si přijdou na své milovníci šermu, dobových tanců, k vidění budou katovská dílna, divadlo, kejklíři, rytíři a další atrakce. Děti se mohou těšit na soutěže.

Hrad bude po oba dny otevřen od 10 do 22 resp. 18 hodin, hlavní program začne v 11 a v 16 hodin. Sobotní večer zakončí ohňostroj. Vstupné pro dospělé je 80 Kč, děti od 3 let, studenti, senioři a ZTP zaplatí 40 korun.          (vi)

Ostravica má nového majitele

Komplex zahrnující bývalý módní dům Ostravica-Textilia v centru Ostravy prodala developerská společnost Amádeus Real (AR) společnosti RME Czech, finanční hodnotu transakce nebyla zveřejněna. AR objekty koupila v roce 2007 a počítala zde s výstavbou obchodního centra.

Před dvěma lety developer odstoupil od kupní smlouvy na pozemky, a to poté, co mu městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nedal souhlas s umístěním stavby. Obvod sice nakonec souhlas udělil, ale město už se s firmou nedokázalo dohodnout na další spolupráci. „Změna majitele je pro nás novou informací," říká primátor Petr Kajnar. „Jsme připraveni se s případným novým majitelem nemovitostí setkat, protože nás zajímají jeho další plány s Ostravicí. Přivítáme jakoukoliv změnu, která povede k záchraně těchto nemovitých památek."

Správní rozhodnutí orgánů státní památkové péče z minulého roku, kterým byla vlastníkovi AR udělena pokuta 1,2 mil. Kč, dosud nenabylo právní moci. Útvar hlavního architekta magistrátu zahájil s AR správní řízení podle památkového zákona. Část řízení je vedena pro neplnění povinností majitele nemovité kulturní památky.          (k)


Strana 4

střípky

HOST Z NĚMECKA. Detlef Lingemann (na snímku), mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, zavítal poslední březnový den do Radnice města Ostravy, kde absolvoval jednání s primátorem Petrem Kajnarem. Host se během přijetí zmínil také o projektu „Šprechtíme" na podporu výuky německého jazyka. České pobočky německých firem, z nichž některé působí v Ostravě, totiž mnohdy složitě hledají zaměstnance se znalostmi němčiny. Primátor Kajnar mimo jiné připomněl dlouholetou partnerskou spolupráci Ostravy a Drážďan. Jedním z příkladů čilých kontaktů byly 4. Česko-německé kulturní dny, které se na začátku dubna uskutečnily v Ostravě.        (vi)

VELIKONOČNÍ TENIS. Semifinále Fed Cupu tenisových družstev mezi Českou republikou a Itálií se v Ostravě hrálo o velikonočním víkendu. Tradiční los v Nové radnici na Velký pátek, s účastí náměstka primátora Dalibora Madeje, se proto nesl ve svátečním duchu. Hlavní rozhodčí utkání Andrew Jarrett (na snímku s českým kapitánem Petrem Pálou a hráčkami Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou) oznámil jména aktérek první dvouhry, které Italka Sara Erraniová vytáhla symbolicky z velikonočního vejce. České tenistky si výhrou 4:0 vybojovaly účast v listopadovém finále soutěže proti Německu. Hrát se bude pravděpodobně v Praze.          (vi)

Ostrava si připomněla 69. výročí osvobození

Uctili památku hrdinů

Vzpomínková akce u příležitosti 69. výročí osvobození města Ostravy a konce 2. světové války pořádaná městem Ostravou a krajským vojenským velitelstvím proběhla 30. dubna u Památníku Rudé armády v Komenského sadech.

V úvodním projevu připomněl primátor Petr Kajnar poslední dubnový den roku 1945, kdy vojska Rudé armády a 1. čs. armádního sboru dovršila osvobozením Ostravy od německých okupantů Ostravsko-opavskou operaci, která si vyžádala více než 20 tisíc obětí na straně osvoboditelů. „Ani po téměř sedmdesáti letech na jejich památku nezapomínáme," ujistil Petr Kajnar.

Před nastoupenými jednotkami Armády ČR pak položili věnce a kytice k památníku představitelé Kanceláře prezidenta republiky, vedení kraje, města Ostravy, obvodů města, armády, organizací válečných veteránů, zástupci politických stran, společenských organizací, diplomatických zastoupení Ruska a Polska v ČR, občané.           (vi)

živnostenský úřad

Pomoc podnikatelům

Mnoha podnikatelům z Ostravy a Moravskoslezského kraje již pomohlo s rozjezdem podnikání v zahraničí Jednotné kontaktní místo (JKM) Živnostenského úřadu v Ostravě.

Těm, kteří se rozhodli podnikat v nejrozmanitějších odvětvích za hranicemi České republiky, ale i těm, které tato možnost zatím nenapadla, poskytne odborný tým pracovníků JKM bezplatně komplexní informace. Živnostníci se mimo jiné dozvědí, co musejí splnit, aby mohli podnikat v kterémkoliv státě EU a EHP nebo ve Švýcarsku. Díky úzké spolupráci JKM se zahraničními kontaktními místy odhalí i specifické regionální zvyklosti a požadavky. Podnikatelé tak nejsou nuceni posílat množství žádostí na různé úřady, shánět jejich adresy a podobně. Vše potřebné zařídí na jednom místě. Pracovníci JKM jsou podnikatelům k dispozici po celý týden jak v budově Nové radnice, tak na telefonních linkách 599 443 148, 844 121314 a e-mailu jkm@ostrava.cz        (ph)

V neděli bez sekaček

S nastupujícím oteplováním  a vegetačním rozpukem se na zahradách rozbíhají sekačky, křovinořezy, motorové a kotoučové pily, kutilové vytáhnou rozbrušovačky, vrtačky a kompresory.

Všichni tito užiteční pomocníci jsou nicméně zdrojem hluku, proto je třeba připomenout, že na území města Ostravy platí od 1. listopadu 2012 protihluková vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech. Za narušování veřejného pořádku je považována třeba i střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a používání zábavní pyrotechniky. Každý občan je povinen zdržet se činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin. Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů.                 (ph)

nepřehlédněte

Držitelům průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu.

S účinností od 1. června 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího průkazu bude probíhat v budově odboru dopravně správních činností v ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě (bývalá Union banka).

Úřední hodiny: Pondělí 8–11.30, 12.30–17. Úterý 7.30–11.30, 12.30 až 15.30. Středa 8–11.30, 12.30–17. Čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–15.30. Pátek 8–11, pouze pro objednané klienty.

Bližší informace na www.ostrava.cz nebo v call centru na tel. č. 844 12 13 14, popř. 599 444 444.    (zž)

Vyberte Dům dvacetiletí

Soutěž o titul ostravský Dům roku pro novostavby nebo rekonstrukce budov slaví 20. výročí. U příležitosti jubilea mohou občané prostřednictvím ankety na webu města www.ostrava.cz (sekce O Ostravě) poslat hlas jednomu z laureátů a určit absolutního vítěze za období 1994–2013.

Zde je výběr: ČSOB, Hollarova ul. (1994), ICEC, Sokolská ul. (1995), Polyfunkční dům, ul. 30. dubna (1996), Finanční úřad, Horní ul., Hrabůvka (1997), Zimní stadion, Poruba (1998), Divadlo loutek (1999), Divadlo A. Dvořáka (2000), Fischer, Jiráskovo nám. (2001), Dům knihy Librex (2002), Vědecko-technologický park Pustkovec (2003), LIFTCOMP, Poruba (2004), MERKO CZ, Hrabová (2005), BEXTRA, Vítkovice (2006), Nádraží Svinov (2007), Hotel Park Inn (2008), ELSTAV, Vítkovice (2009), Apartmány Landek, Petřkovice (2010),  Alternativní scéna Divadla loutek (2011), Aula Gong, Vítkovice (2012), Concept House, Poruba (2013).             (liv)


Strana 5

Zahrejte si Kód Salomon

Mobilní hra Kód Salomon, pátrání po tajemném talismanu barona Rothschilda, představuje pro turisty příležitost poznat zajímavá místa Ostravy, pro místní absolvovat závod s přáteli, pro každého prověřit si, jak mu to myslí.

Příběh je zasazen do legendy o baronu Salomonu Mayeru Rothschildovi (1774–1855), majiteli Vítkovických železáren a dolů, a jeho dobře ukrytém tajemství. Kód Salomon je založen na mobilní aplikaci pro chytré telefony, která funguje jako hra typu Questing, u nás bychom řekli „Hledačka". Uživateli jsou postupně otevírány nové informace, aplikace mu prostřednictvím animovaných spotů vypráví, co se stalo a kde má dál hledat. Hráči se propracovávají k odpovědi na otázku: kde je ukryt talisman, který měl Ostravě přinést prosperitu a momentálně hrozí, že ji začne ohrožovat. Úkoly jsou stejně náročné jako zábavné, ať už o Ostravě něco víte či ne.

Hrát můžete sami nebo v týmu. Stačí jeden telefon s operačním systém Android či iOS. Aplikace je volně ke stažení z Android marketu a AppStoru. Byla vyvinuta v rámci plnění aktivit marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko financované z ROP  Moravskoslezsko.    (vi)

ostravské komunikace

Mírná zima, ušetřené peníze

Společnost Ostravské komunikace vyhodnotila zimní údržbu komunikací v období od 1. listopadu 2013 do konce března 2014. Údržba byla prováděna na 61,6 km silnic I. třídy, 153,1 km silnic II. a III. třídy, 145,4 km místních komunikací a MK vybraných III. tříd.

K prvnímu velkému výjezdu došlo 24. listopadu. Poslední dekáda ledna byla opravdu „zimní", vyjíždělo se na denní i na noční směny. Vzhledem k mírnému průběhu zimy byla celková spotřeba soli letos mimořádně nízká ve srovnání se spotřebou za posledních osm let. Díky příhodnému počasí se prováděly také opravy výtluků studenou obalovanou směsí. Ve srovnání s loňskou zimou, kdy bylo zpracováno 48,7  t studené obalované směsi, letošní průběh zimy umožňoval zpracování pouhých 5,4 t směsi.

Do března 2014 tak bylo na zimní údržbu komunikací v majetku města vynaloženo 13 393 577 Kč bez DPH. K tomu bude ještě připočtena částka za dubnové čištění po zimě. Dobrá spolupráce s dopravním podnikem, Policií ČR, městskou policií, IBC kraje i s městskými obvody přispěla ke splnění plánu zimní údržby, nedošlo k narušení chodu města a jeho dopravy.

Celkové náklady na zimní údržbu v Ostravě budou známy  po vyfakturování čištění po zimě. Ušetřené finance ve výši zhruba 7 milionů korun budou vynaloženy, vzhledem k vývoji počasí, na častější kosení trávy, výměnu svislých dopravních značek, obnovu vodorovného dopravního značení, čištění kanalizace a žlabů, opravy komunikací a povrchů u autobusových zastávek.         (er)

Zahrejte si Kód Salomon

Mobilní hra Kód Salomon, pátrání po tajemném talismanu barona Rothschilda, představuje pro turisty příležitost poznat zajímavá místa Ostravy, pro místní absolvovat závod s přáteli, pro každého prověřit si, jak mu to myslí.

Příběh je zasazen do legendy o baronu Salomonu Mayeru Rothschildovi (1774–1855), majiteli Vítkovických železáren a dolů, a jeho dobře ukrytém tajemství. Kód Salomon je založen na mobilní aplikaci pro chytré telefony, která funguje jako hra typu Questing, u nás bychom řekli „Hledačka". Uživateli jsou postupně otevírány nové informace, aplikace mu prostřednictvím animovaných spotů vypráví, co se stalo a kde má dál hledat. Hráči se propracovávají k odpovědi na otázku: kde je ukryt talisman, který měl Ostravě přinést prosperitu a momentálně hrozí, že ji začne ohrožovat. Úkoly jsou stejně náročné jako zábavné, ať už o Ostravě něco víte či ne.

Hrát můžete sami nebo v týmu. Stačí jeden telefon s operačním systém Android či iOS. Aplikace je volně ke stažení z Android marketu a AppStoru. Byla vyvinuta v rámci plnění aktivit marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko financované z ROP  Moravskoslezsko.    (vi)

Cestujícím se líbila čtyřka

Od 25. ledna do 28. února probíhala na internetových stránkách ostravského dopravního podniku anketa, ve které cestující dávali svůj hlas sedačkám do dopravních prostředků MHD. Prototypy byly instalovány ve vybraných tramvajích.

Ankety se zúčastnilo 6 429 hlasujících. Preferovali vesměs sedačky z nerezového trubkového rámu, do kterého je vložena nedělená dřevěná plocha, jejíž sedací část je potažena polstrovanou, omyvatelnou koženkou. Konstrukce se vyznačuje specifickými sklony sedáku a opěradla, které společně s ergonomickým tvarováním dřevěné sedačky vytváří pohodlí pro sezení.

Nejvíce hlasů (2 917) dali cestující dřevěné sedačce s kovovým rámem a polstrovaným koženkovým potahem na sedací části, která měla v anketě číslo 4 (foto DPO). Na základě výsledků ankety bude tento druh sedadla specifikován ve výběrových řízeních při pořizování nových vozidel. S ohledem na harmonogram veřejných zakázek se nové typy sedaček objeví ve vozidlech zřejmě v roce 2015. (dp)


Strana 6

V dubnu vznikla v Ostravě Unie obecních a městských policií

Lepší podmínky pro strážníky

Pravidelná schůzka kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy proběhla 17. dubna v Ostravě. Její účastníci oficiálně založili Unii obecních a městských policií, řešili podporu projektů v oblasti prevence kriminality, přístupy do registrů ministerstva vnitra a další témata.

V úvodním slovu Petr Kajnar podtrhl nezastupitelnost obecních policií při ochraně veřejného pořádku. Na příkladu ostravské městské policie a jejích výsledků, zejména při potírání drobné kriminality, dokumentoval oprávněnost existence strážníků i prostředků, které na ně obce vynakládají. V případě Ostravy jde o 350 milionů korun ročně. „Co se týče snah o lepší sociální a profesní zabezpečení se domnívám, že současný stav neodpovídá nárokům, které služba u městské policie na její příslušníky klade. Přimlouvám se za to, aby strážnici měli nárok na výsluhu a další výhody jako jejich kolegové u republikové policie," dodal ostravský primátor.

Iniciátor vzniku Unie obecních a městských policií ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim spatřuje rezervy také v možnosti využívání technických prostředků pro přímý výkon služby, kterých používá státní policie. Chtěl by prosadit vytvoření pořádkové jednotky strážníků, která by mohla vedle PČR účinně zasahovat např. proti fotbalovým výtržníkům.

Účastníci jednání, mezi kterými byli zástupci Policejního prezidia a Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě, si prohlédli dispečerské pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje určeného pro příjem tísňových volání a koordinaci mimořádných a krizových událostí.           (vi)

Značení jízdních kol

Strážníci Městské policie Ostrava zahájili forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA. Cyklisté mohou využít termíny: 4. 5. (14–17 h) cyklostezka Hrabová, křižovatka ul. Frýdecké a Mostní (splav), 8. 5.(13–16 h) cyklostezka Poruba, Hl. třída/Porubská, 17. 5.
(14–17 h) cyklostezka Polanka n. O., splav Na Honculi. Zdarma si můžete nechat označit a zaregistrovat jízdní kolo také ve Stacionárním centru prevence v ul. Alberta Kučery 31 v Hrabůvce každou květnovou středu (9–12, 13–17 h). Bližší informace na www.mpostrava.cz nebo na tel. č. 595 781 324.          (dk)

příkladný čin

Zachránil lidský život

Strážník David Orszulik jel právě do práce, když 3. dubna spatřil na zastávce MHD v Sokolské ulici v Moravské Ostravě ležet na zemi muže, dva lidé se nad ním skláněli. Potvrdili, že muž zkolaboval, nedýchá a má nehmatný pulz, žena proto přivolala záchranku. Strážník ihned započal s masáží srdce až do příjezdu záchranářů. Muže se podařilo oživit i díky včasnému zásahu strážníka, všímavosti a pomoci kolemjdoucích. Všem patří poděkování. Za tento čin obdržel David Orszulik 22. dubna od primátora města Petra Kajnara ocenění v podobě stužky Za záchranu lidského života.                (d)

‚Slibuji!' zaznělo pod věží

Rozhodné „Slibuji!" zaznělo z úst třinácti nováčků v uniformách Městské policie Ostrava (MPO), dvanácti mužů a jedné ženy, první dubnový čtvrtek při slibu strážníka v budově Nové radnice. V řadách jednotky je přivítali náměstek primátora Tomáš Sucharda a ředitel MPO Zdeněk Harazim.

Úspěšným složením závěrečné zkoušky odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra dovršili tříměsíční výcvik, během kterého absolvovali hodiny sebeobrany, taktickou a střeleckou přípravu, základy kriminalistiky, psychologie, zásady poskytování první pomoci. Nabyli také důležité znalosti z právních norem potřebných pro výkon povolání strážníka a seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Na veřejný pořádek budou dohlížet v oblastech Martinov, Hrabůvka, Moravská Ostrava a Přívoz. V řadách Městské policie Ostrava nyní působí 634 strážníků.              (vi)

Stalo se

UMÍTE VENČIT? Za špatné venčení psa dostal 52letý muž v Ostravě-Hrabůvce i pouta na rukou. Dva psy venčil na nepovolaném prostranství, neuklidil po nich, psi nebyli na vodítku. Když spatřil strážníky, muž rychle odvedl psy do nedaleké večerky, kde později strážníkům tvrdil, že ani nejsou jeho. Nechtěl prokázat totožnost a začal být velmi agresivní, takže bylo nutné ho zpacifikovat a nasadit mu pouta. Muže předvedli na policii a celou věc postoupili k projednání správnímu orgánu. Muži hrozí vysoká pokuta.

ÚTOČIL I NA STRÁŽNÍKA. Muž napadl svou ,bývalku' v restauraci a rozbil jí mobilní telefon. Navíc zaútočil na přivolané strážníky, jednoho odstrčil a chystal se k úderu. Druhý strážník musel agresivního muže zpacifikovat, poté ho předali přivolaným policistům.

ASI KRADL KRADENÉ... Strážníci městské policie zadrželi muže, který ze sběrného dvora v Porubě odcizil kovový materiál. Sebral několik kabelů, reproduktory a další součástky a chtěl vše odvézt. Před strážníky se nejprve schoval v křoví, poté se dal na útěk. Strážníci byli rychlejší, a po zadržení zjistili, že jde o známého zloděje, krádež byla posouzena jako trestný čin, událost předali k dalšímu šetření Policii ČR.

bezpečnější Ostrava

Cestujte bez stresu!

Při cestování mějte svá zavazadla stále na očích, neodkládejte je na volná místa, nenechávejte je pootevřená. Peněženky a cennosti uschovejte vždy ve spodní části zavazadla, případně ve vnitřní části oděvu. Větší obnos peněz mějte rozdělen na více částí. Pokud je to možné, vyhýbejte se tlačenicím. V tramvaji je bezpečnější cestovat v prvním voze, v blízkosti řidiče. Při cestování v nočních hodinách využijte osamocená sedadla, vyhýbejte se blízkému kontaktu větší skupiny neznámých osob. Předem si zjistěte navazující spoje a snažte se nepodlehnout únavě, neusnout.

Byť se nad těmito radami mnozí pousmějí, řídit se jimi se vyplatí. Značná část krádeží se odehrává právě v dopravních prostředcích, a tak si uvědomte, že je lepší dodržovat bezpečnostní rady a dojet do práce, na návštěvu či dokonce na dovolenou bez ztráty majetku. Nejčastějším způsobem odpoutání pozornosti cestujícího je domněle přátelsky navázaný rozhovor s neznámou osobou, zatímco komplic vykrádá vaše zavazadlo.             (mp)


Strana 7

Kontejnery do podzemí

Podzemní a polopodzemní kontejnery na plasty, papír a sklo začali v dubnu budovat pracovníci městských služeb v sedmi lokalitách obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Takto navržená sběrná místa jsou v Ostravě ojedinělá, nenarušují atmosféru daného prostředí a navíc jsou odolná vůči útokům vandalů.

Nové kontejnery vznikají v blízkosti Partyzánského náměstí a v ulicích Mánesově, Lechowiczově, Ahepjukově, Generála Janouška, Na Jízdárně a Varenské, nahradí nevzhledné staré popelnice. Dokončeno má být v červnu. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí pro zkvalitnění nakládání s odpady. Celkové náklady představují přibližně 3,7 milionu korun, z toho dotace z Operačního programu ŽP pokryje 1,4 milionu korun.

Problémem jsou však husté podzemní inženýrské a telekomunikační sítě města, vhodné umístění podzemních kontejnerů je téměř nemožné, musí se řešit řada komplikací, a tak se vhodných prostor pro kontejnery našlo zatím jen několik. V budoucnu chce obvod spolupracovat se správci sítí a jednat o možných přeložkách.    (p)

životní prostředí

Méně, ale s větší nabídkou

Jak jsme informovali minule, v Lihovarské ulici v Radvanicích a Bartovicích otevřeli nový sběrný dvůr městské společnosti OZO (na snímku). Vznikl místo dvou starých nevyhovujících sběrných dvorů v obou částech obvodu.

Slavnostního otevření provozu se ujali starostka Radvanic a Bartovic Šárka Tekielová, vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu Pavel Valerián a ředitel OZO Karel Belda, který při této příležitosti připomněl pokračující optimalizaci sítě sběrných dvorů v Ostravě podle koncepce přijaté městem. „Nové sběrné dvory jsou prostornější, s větším počtem kontejnerů a možností využitelné složky odpadů na místě třídit," upřesnil Belda.

Sběrný dvůr s ideálním přístupem se nachází poblíž zastávky MHD „Bastro", mezi HBZS a firmou Caterpillar. Nejen občané obvodu, ale celé Ostravy sem mohou bezplatně odložit všechny složky odpadu pocházející z  chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní auto (zhruba 4 m3 odpadu) – nábytek, koberce, nebezpečné odpady např. baterie, akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla, léky, separované složky jako papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovové obaly, starý textil apod.

Pro občany Bartovic, pro které bude dojezd do tohoto dvora o něco delší než k dosavadním dvorům, ponechává OZO v jejich lokalitě kontejnery pro odkládání zeleně ze zahrádek.              (vi)

krátce

ZVE MODRÝ MOTÝLEK. Spolek s tímto poetickým názvem pořádá ve čtvrtek 29. května od 9 do 12.30 hodin na Černé louce v pavilonu A už pošesté setkání ostravských hendikepovaných dětí a mládeže pod názvem Den plný radosti pro všechny, tentokrát na téma Kouzla a čáry. V programu jsou výtvarné a jiné aktivity, kouzelník, soutěže, bubenická show i ukázky práce policie, celníků aj. Akci finančně podporuje město Ostrava.

CHARITA LIDEM. V březnu uplynuly dva roky od otevření střediska Šance domova Diecézní charity ostravsko-opavské v Kunčičkách, ale i v dalších vyloučených lokalitách. Službou prošlo 15 rodin, letos má středisko obsazených už 17 bytů. Služba je financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace OKD. Středisko podporuje také terénní pomoc klientům. Info na jana.hajnova@dchoo.charita.cz.

DĚVČATA, BLAHOPŘEJEME! Ve 4. ročníku celostátní soutěže „Sapere – vědět, jak žít" ministerstva školství a společnosti Cofet žákyně Adéla Höferová, Terezie Krajčovičová a Tereza Svrčinová ze ZŠ Matiční skončily na druhém krásném místě. Skvěle reprezentovaly Ostravu a patří jim poděkování stejně jako panu učitelovi Vladimíru Matušovi, který na vše dohlížel.

SLEVENKA PRO SENIORY. Ostravský informační servis se stal novým partnerem projektu Senior slevenka, kartu má v prodeji od 1. dubna ve všech pobočkách. Držitelé karty využívají slevy v oblasti zdravotnictví, cestování, gastronomie, kultury i lázeňské péče. Více informací na www.seniorslevenka.cz.

BUDOUCÍM MAMINKÁM. Těm je určena celodenní akce o těhotenství, porodu, vazbách matky a miminka i celém mateřství v porubské Monty škole 24. května. Přednášet a besedovat bude řada odborníků, nebude chybět módní přehlídka a ukázky nošení dětí v šále či manduce.

HLEDAJÍ DOBROVOLNÍKY. Centrum Adra Ostrava hledá dobrovolníky k dětem do Vítkovické nemocnice a centra Čtyřlístek, kde by pomáhali při hrách, výtvarných činnostech, procházkách nebo četli dětem knihy. Více informací na www.adraostrava.cz nebo na č. 605 784 584.

NA TÉMA ZÁVISLOST. Nezisková organizace Modrý kříž ČR má v Moravské Ostravě poradnu na Havlíčkově nábřeží 21. Je to ambulantní sociální služba, která se specializuje na závislost na legálních návykových látkách (alkohol, léky aj.) a na hazardu. Klientům pomáhá tým kvalifikovaných poradkyň, služby jsou bezplatné. Kontakt na tel. č. 733 535 487 nebo e-mailem ostrava@modrykriz.org, informace na stránkách www.modrykriz.org.    (d)


Strana 8

město podporuje

Dotace z rozpočtu města představují hlavní zdroj příjmů zejména pro menší organizace

Když miliony pomáhají dobrým věcem

Zájmové a volnočasové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, ale také divadla, galerie, kluby, spolky a další subjekty se mohou těšit na dotace a granty z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu desítek milionů korun, které jim pro rok 2014 schválili na základě výběrových řízení zastupitelé města Ostravy. Pro stovky projektů z oblastí školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit, péče o hendikepované, protidrogové prevence a boje s kriminalitou tyto finance představují zásadní a mnohdy rozhodující podporu, na které často závisí jejich existence.

Pomoc těm nejslabším

Zaměření oblasti sociální péče je velice široké. Z městského rozpočtu si stovka jednoletých projektů letos rozdělí 26 850 tis. Kč. Cílovými skupinami jsou sociální služby pro seniory (dobrovolnictví v domácnostech Adra, centrum denních služeb Charita Ostrava, sociální poradenství v Mobilním hospici Ondrášek, odlehčovací služby Slezské diakonie aj.), péče o těžce nemocné občany (chráněné bydlení Asociace Trigon a Charity sv. Alexandra, služba následné péče Pavučina, denní stacionář pro děti Mikasa aj.), občané ohrožení sociálním vyloučením (prevence bezdomovectví Armády spásy, startovací byty Služby dobrého pastýře aj.), rodiny s dětmi (domov pro matky s dětmi Centra sociálních služeb, dobrovolnictví v pěstounských rodinách aj.), romské etnikum (bydlení s doprovodným programem Centrom, terénní programy Společně-Jekhetane aj.).

Dalších téměř 40 milionů korun je určeno pro víceleté neinvestiční účelové dotace do sociálních služeb na léta 2011–14. Mezi významné projekty patří domovy pro seniory, azylové domy, noclehárny, pečovatelské a odlehčovací služby, osobní asistence, krizová pomoc apod. Kromě renomovaných organizací jako jsou Adra, Armády spásy, Charita Ostrava nebo Slezská diakonie jsou mezi příjemci grantů také menší organizace nebo právnické osoby.

Oblast zdravotnictví, ve které působí Městská nemocnice Ostrava, Charita Ostrava, Český červený kříž, ale také sdružení Klíček pro pomoc vážně nemocným dětem, letos získá neinvestiční účelové dotace od města ve výši 1 606 tis. Kč. Peníze pomohou celkem devíti projektům, mezi kterými je podpora herní práce v dětském oddělení městské nemocnice, výuka první pomoci nebo hospicová péče.

Podpora postiženým

Ve výběrových řízeních o získání dotace v oblasti péče o hendikepované, včetně dětí a mládeže, pro rok 2014 uspělo 62 projektů, mezi které město Ostrava rozdělí 9 180 tis. Kč, navíc jednomu projektu byla přiznána mimořádná dotace ve výši 160 tis. Kč. Velmi potřebné peníze získají občanská sdružení Modrý motýlek, Bílá holubice, Dogma, Rain Men, Podané ruce, Centrum pro zdravotně postižené, Muzikohraní, ale také Ostravská organizace vozíčkářů, Mens Sana, družstvo Naproti aj. Jejich nezištná a záslužná péče o lidi s hendikepem je pro naši společnost nenahraditelná.

Vše pro děti a mládež

Účelové dotace města v celkovém objemu 5 472 tis. Kč podpoří 166 projektů v oblasti školství. Většinu financí využijí ostravské mateřské, základní a střední školy a další organizace. Mezi podpořenými projekty najdeme kroužky a kluby nadaných dětí, vědomostní, kulturní a sportovní soutěže, hravou výuku cizích jazyků, mezinárodní výměnné akce aj. Na školství úzce navazuje oblast volného času, pro kterou zastupitelé v roce 21014 odhlasovali 2 516 tis. korun. Mezi úspěšnými žadateli o granty ve třech okruzích najdeme subjekty se širokým zaměřením činnosti: Asociaci TOM, Českou tábornickou unii, Junák – svaz skautů a skautek, Klub českých turistů, ale také sbory dobrovolných hasičů, mažoretky, taneční kluby, folklorní soubory, chybět nemohou střediska volného času apod. Cílovou skupinou nejsou jen mladí, ale také rodiny s dětmi nebo senioři. Na prevenci kriminality letos město Ostrava uvolní dotace pro 84 projektů ve výši 9 451 tis. korun. Granty poskytnuté pro oblast protidrogové prevence přesáhnou jeden milion korun.

Tradice a prestiž

Ostrava uvolní ze svého rozpočtu pro 124 projektů z oblasti kultury dotace ve výši 41 013 tis. Kč.  Díky tomu se mohou diváci těšit na tradiční svátky vážné hudby, jako jsou Janáčkův máj a Svatováclavský hudební festival, festival world music Colours of Ostrava s Festivalem v ulicích, Jazz Open Ostrava, Slezskoostravský Rock Fest Open Air, Folklor v ulicích, Třebovický koláč, studentský Majáles, ale třeba i na promenádní koncerty v Komenského sadech nebo klubové hudební večery ve Stodolní ulici.  Na své si přijdou milovníci divadla při Letních shakespearovských slavnostech nebo Dream factory, filmu na festivalech outdoorových filmů, Ostrava Kamera Oko a Eko filmu, na lidových slavnostech Honění krále ve Lhotce a Dni Slezské.

Evropské město sportu

Pro rok 2014, kdy se Ostrava stala Evropským městem sportu, schválili zastupitelé ve dvou kolech dotace v celkové výši přes 15,5 mil. korun pro kluby a organizace na pořádání sportovních akcí se zaměřením na děti, mládež, veřejnost, hendikepované apod. Zkrátka nepřijdou ani tělovýchovné subjekty zabývající se výchovou dětí, mládeže a výkonnostním sportem. Po úspěchu v klasickém grantovém výběrovém řízení si 178 subjektů rozdělí přes 20 milionů korun.

Na podporu vrcholového sportu letos město uvolní 56 145 tis. Kč. Finance získají nejpopulárnější sporty hokej a fotbal, konkrétně HC Vítkovice a FC Baník, kluby s extraligovými týmy basketbal NH, volejbal VK a TJ, florbal Vítkovic a FBC, házenkářky DHC, atleti SSK Vítkovice a další.

Významné sportovní akce město podpoří 29 772 tis. Kč. Nejštědřeji Zlatou tretru a tenisové zápasy proti Nizozemsku a Itálii v Davis Cupu a Fed Cupu, zkrátka nepřijdou Světový pohár v krasobruslení a in line bruslení, Ostravský maraton, Velká cena v jezdectví, Ostravský koník v šachu, mládežnické turnaje ve fotbale, hokeji a dalších sportovních odvětvích. Vždyť Ostrava je přece město sportu!

Pokud vás zajímají kompletní údaje o rozdělení letošních grantů z rozpočtu města, najdete je na webové stránce www.ostrava.cz v sekci Úřad – Hledám informace – Dotace.          (vi)


Strana 9

město podporuje

Uděleny ceny pro literární a výtvarné talenty žáků ostravských škol

Stáří očima našich dětí

Ceny a diplomy za díla vytvořená v rámci druhého ročníku soutěže Stáří očima ostravských dětí a mládeže převzali 10. dubna v Nové radnici žáci a žákyně škol z Ostravy a okolních obcí. Záštitu nad soutěží, kterou organizuje debatní klub „MY 50+", měl náměstek primátora Martin Štěpánek.

Při Setkání uměleckých nadějí předseda poroty spisovatel Milan Šťastný přítomným představil nadané autory 35 literárních a 24 výtvarných příspěvků. Děti měly za úkol namalovat, nakreslit, napsat, jak vidí své prarodiče nebo co si myslí o starší generaci. Porota neměla lehkou práci vybrat z více než šesti stovek výtvorů dětí ze třinácti škol. Ocenění převzali také kantoři, kteří děvčata a chlapce vedli.

„Prarodiče stárnou a potřebují pomoc druhých. Zaměřila jsem se právě na tuto skutečnost," řekla po převzetí ocenění za své literární dílo Zuzana Freitagová, žákyně 7. třídy ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě. Všechny děti měly nakonec jedno společné. Své prarodiče mají moc rády. „Líbí se mi, když mi vyprávějí o svých dětech, tedy mých rodičích. Jsou milí, ale jen do chvíle, kdy mě začnou nutit do pití čaje nebo jídla s růžičkovou kapustou," smála se Ester Baďurová, žačka 4. třídy ZŠ Horymírova ze Zábřehu.

Všechny výtvarné a literární práce stejně jako podrobné informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.my50plus.cz.                  Ľubomíra Honíšková

Certifikát Domovu Sluníčko

Prestižní celorepublikovou značku Vážka získal Domov Sluníčko. Uděluje ji Česká alzheimerovská společnost těm službám, jejichž péče o klienty s demencí odpovídá přísným kritériím.

Už v roce 2002 dala ředitelka Domova Sluníčko Hana Ježková podnět k vytvoření části oddělení pro osoby s alzheimerovou demencí, časem se z patnácti vytvořených míst vyvinula samostatná služba – domov se zvláštním režimem pro 64 uživatelů. V roce 2003 službu ocenila MUDr. Iva Holmerová, zakládající předsedkyně České alzheimerovské společnosti, jako instituci, která se vydala správným směrem.

Nadstandardní hodnocení je oceněním dlouhodobé práce celého multidisciplinárního týmu – pracovníků v sociálních službách, sociálních i zdravotnických odborníků. Certifikát Vážka je velmi významné ocenění, ale zároveň závazek do budoucna. Udělení certifikátu se pravidelně po 18 měsících obhajuje, proto se služba musí rozvíjet a zdokonalovat.     (ps)

Zveme na Bambiriádu

Ostravská Bambiriáda 2014 se uskuteční 23. až 25. května v Bělském lese na louce u Koliby. Bude to již 16. ročník celorepublikové přehlídky zaměřené na prezentaci dětských sdružení, středisek volného času a dalších subjektů, které se věnují volnočasovým aktivitám pro děti a mládež.

Bambiriádu pořádá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) v patnácti městech. Hlavním pořadatelem na čtyřech místech našeho regionu je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, jsou připravená vystoupení dětských a mládežnických souborů, vystavovatelé mají připravené ukázky své činnosti, probíhat budou soutěže a hry. Díky Bambiriádě mají kaž­doročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Vstup je po celé tři dny zdarma, v pátek nebo v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 13 hodin. Více informací najdete na www.radamok.cz.   (k)

Mládež kraji

Je vám mezi 15–26 lety? Jste aktivní? Máte nápady? Pokud ano, vytvořte čtyřčlenný tým a získejte až 40 tisíc Kč pro váš neziskový projekt, který obohatí místo, kde žijete, studujete! V projektu se můžete zaměřit na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast nebo jinou sféru veřejného života. Své nápady můžete registrovat průběžně na webu www.mladezkraji.cz, nejbližší uzávěrka je 6. 6. 2014. Akce je určena pro mladé z Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku, Třince a Českého Těšína.                 (rk)

sociální péče

Konference na zajímavé sociální téma se uskuteční v Ostravě

Expresivní techniky pomáhají

Pro všechny, kdo pracují v sociální sféře, je určena konference s názvem „Využití expresivních terapií v sociální práci". Uznávaní odborníci povedou zdarma muzikoterapeutické, dramaterapeutické, arteterapeutické a jiné workshopy.

Tyto metody se využívají například v práci se seniory, dětmi, mentálně postiženými a dalšími skupinami klientů. Pomáhají lépe se soustředit a také odstraňují různé psychické bloky. Některé domovy pro seniory těmito metodami pomohly řadě svých klientů odpoutat se od minulého života a strastí pomocí například hudby nebo jiných dovedností, které jim domovy nabídnou.

Sociální pracovníci se na konferenci 23. května dozvědí, jak nejlépe prvky expresivních technik zařazovat do práce s cílovou skupinou. „Nemusí být terapeuty, aby je mohli používat. Na konferenci návštěvníkům poradíme, na jakých kurzech si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit," říká terapeutka Zdeňka Rusnoková, která prostřednictvím vzdělávací agentury Gracent konferenci pořádá.

Uskuteční se v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu od 9 do 17 hodin. Zahájeno bude také pět akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky z Moravskoslezského kraje v rozsahu 180 hodin. Více informací i přihlášky na konferenci na stránkách www.gracent.cz.        (zr)

Cirkus tak trochu jinak

Zájemci o cirkusové disciplíny se budou moci v Ostravě učit různé akrobatické kousky v novém centru, které je od 5. dubna otevřeno v budově bývalé školy V Zálomu v Zábřehu pod názvem UmCirkum pro děti i dospělé.

Zájemci se tu mohou učit řemeslu klaunů či zvládat akrobatické kousky na hrazdě a v kruzích. Centrum se má v příštích letech dále rozšiřovat. „Věnujeme se dětem, ale i profesionálům, kteří se u nás zdokonalují nebo se učí novým dovednostem. Největší část klientů ale tvoří lidé, pro které jsou cirkusové disciplíny doplňkovou sportovní aktivitou," vysvětluje organizátor Václav Pokorný. Nezáleží na věku ani na zkušenostech, vyzkoušet lze chůzi a balancování na míči, provazochodectví, žonglování, pohybový tanec či akrobacii na šálách, kruzích a hrazdě. Současná podoba cirkusového umění je více propojena s divadlem, divákům nabízí komplexnější zážitek.    (g)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

SEŠLI SE V OSTRAVĚ. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě se od 10. do 11. dubna uskutečnilo mezinárodní sympozium o kulturním vzdělávání s účastí více než 50 českých i zahraničních divadelních ředitelů, dramaturgů, nezávislých umělců, lektorů a pedagogů, zástupců neziskových organizací, akademických pracovníků i politických zástupců.

SKVĚLÉ KUSY. Zajímavá představení hostujících divadel nabízí Dům kultury města Ostravy. Komedii Vztahy na úrovni pražské společnosti Háta 12. května, či Bergmanovu hru Po zkoušce 22. května doplní 17. května dvojice Holubová, Klepl zábavnou talk show Hvězdy, jak je neznáte. Jan Budař s Eliščiným bandem vystoupí 21. května, Taťána Vilhelmová s Vojtou Dykem si zahrají v inscenaci Bláznivý Petříček 23. května. Další program je na adrese www.dkmoas.cz.

Z KATALÁNSKÉ TVORBY. Kabinet architektury ostravského Domu umění až do 25. května prezentuje tvorbu katalánských architektů pod názvem Barcelona Architecture ,N' Design v rámci 6. festivalu architektury. Od 7. května do 29. června v GVÚ vystavuje obrazy Petr Pastrňák, ve stejném termínu nabízí galerie návštěvníkům grafiky a kresby Františka Bílka. Ruský malíř Viktor Pivovarov a britský malíř Ged Quinn od 23. května do 20. července nabídnou v galerii výstavu svých děl. Výstavu pod názvem Cake and Lemon Eaters připravila Galerie Rudolfinum v Praze.

MILOVNÍKŮM OPER. V rámci Roku české hudby 2014 uspořádá Národní divadlo moravskoslezské operní víkendy, kde představí skvosty českých tvůrců. Jarní operní víkend se koná 9., 10. a 11. května, zahájí ho opera Bohuslava Martinů Mirandolina, podzimní pak 21., 22. a 23. listopadu. Více informací o operních balíčcích na opernivikendy@ndm.cz nebo na www.ndm.cz.

ONDROVY CTITELKY, POZOR! Autorské album Ondřeje Brzobohatého vyjde v květnu, a tak oblíbený herec, muzikant a moderátor pořádá Jarní klubové turné 2014, při kterém se představí v ostravském klubu Fabric 13. května, hosty budou Libor Bouček a Tereza Černochová. Fanynky, zadejte se!

JAK TEN ČAS BĚŽÍ. Takový je název umělecké přehlídky, kterou pořádá středisko volného času v Ostrčilově ulici 14. května jako prezentaci činností střediska. ,Výtvarničení' v přírodě nabízí o dva dny později, 23. – 25. května zve zase na akci Mimořádné rošťárny. Mnohem více akcí a přehlídek nabízí na adrese www.svcoo.cz.

NOC KOSTELŮ. V neděli 25. května se návštěvám v neobvyklou dobu otevřou kostely a chrámy po celé republice v dnes už tradiční Noci kostelů. Připojuje se také Ostrava. Hodiny návštěv a program jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých farností. Například porubský kostel sv. Mikuláše nabízí v 19 hodin varhanní koncert, zpěv, duchovní polyfonii s poezií.

HODY, HODY, DOPROVODY... Pestrá nabídka dobrého jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, kulinářské show a různé gastronomické lahůdky potěší labužníky ve dnech 16. – 18. května na výstavišti Černá louka, kde se uskuteční 2. ročník gastronomické výstavy. Prezentovat se budou vyhlášené restaurace, výrobci a distributoři jídla, ale také baristé.

MÁTE RÁDI KLASIKU? Klasický balet o nenaplněné lásce La Sylphide pro ostravské divadlo nastudovala dánská choreografka Karina Elver, premiéru představilo Divadlo A. Dvořáka 24. a 26. dubna. Balet Hermana Severina Lovenskiolda plný skotských tanců zavádí diváka do světa víl sylfid, je pro zrak i sluch opravdovou uměleckou lahůdkou.

VSTUPENKY NA SHAKESPEARA. Letos uplyne 450 let od narození Shakespeara. Tradiční letní Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě (21. července až 10. srpna) přinesou inscenace Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Dvaja páni z Verony a Marná lásky snaha. Vstupenky jsou už od Velikonoc v prodeji v pobočkách ostravského informačního servisu.

SLAVNOSTI OSTRAVARU. Největší svátek piva v Ostravě, 14. slavnosti Ostravaru, se uskuteční v sobotu 7. června od 12 hodin v areálu pivovaru. Pořadatelé lákají na zvučná jména: Tomáš Klus, Tata Bojs, Divokej Bill, Nebe nebo Mňága a Žďorp. Druhé pódium bude patřit frontmanovi skupiny Kryštof Richardu Krajčovi, který zde představí další zajímavé interprety. V programu se objeví více než deset kapel.

NA CO DO AKROPOLIS? Úvodní přednášku kurzu na téma Filozofie a psychologie východu a západu nabízí středisko Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě 15. a 22. května, celý kurz zahrnuje 13 přednášek vždy jednou týdně. Přednášku o filozofii Tibetu pořádá středisko 20. května. Informace na tel. č. 596 134 980.

DREAM FACTORY. Šestý ročník přehlídky činoherního a alternativního divadla Dream factory bude probíhat od 3. do 8. června ve všech ostravských divadlech a v industriálu bývalého dolu Hlubina a představí to nejlepší z české divadelní scény. Festival nabídne na třicet představení, besedy a koncerty. Vstupenky jsou v prodeji v Divadle P. Bezruče. Na scénách se objeví J. Kukura, V. Žilková, S. Rašilov, D. Prachař, M. Issová a další. Přijede Dejvické divadlo, Studio Hrdinů, HaDivadlo, Činoherní klub, Studio Ypsilon aj.

PŘEDSTAVÍ SVÉ ALBUM. Australský elektrosoulový písničkář Chet Faker vydal 15. dubna debutové album Built on Glass, představí ho na letošních Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovic od 17. do 20. července.

nenechte si ujít

Už za tři týdny – Janáčkův máj začíná

Město se chystá na svůj největší každoroční hudební svátek Janáčkův máj (22. 5. až 11. 6.). Tento mezinárodní hudební festival letos vstupuje do XXXIX. ročníku a soudě z bohatého programu a množství zahraničních i našich skvělých interpretů a těles stal se opravdu kvalitní uměleckou událostí, která svou pověstí daleko překračuje image Ostravy. Některé koncerty jsou vyprodány, vstupenky jsou v prodeji v Domě kultury města Ostravy, v informačních centrech i v okolních obcích, kam festival každoročně zavítá.

S velkou radostí čekají ctitelé kvalitní hudby například na vystoupení fenomenální houslistky Julie Fischerové, houslový recitál se skladbami Tartiniho, Martinů, Mendelssohna a Sarasata nabídne sál domu kultury 28. května, na klavír doprovodí Milana Chernyavska. O Julii Fischerové se mluví jako o největším houslovém talentu století a světová hudební kritika její mistrovskou techniku i smysl pro nápaditou a svěží interpretaci klasických děl vychvaluje do nebes. Je nositelkou mnoha významných ocenění, hraje na italský nástroj z dílny Giovanniho Battisty Guadagniniho z roku 1750. Její vystoupení v Ostravě je považováno za unikátní lahůdku.

Vyjmenovat celou plejádu hvězdných jmen sólistů i orchestrů by zabralo hodně řádků, ale v tištěných programech v infocentrech a na stránkách www.janackuvmaj.cz se zájemci o koncerty dovědí vše potřebné včetně cen vstupenek.            (g)

Divadlo Aréna slaví 20 let

Komorní scéna Aréna slaví letos v květnu dvacet let od svého založení. K tomuto výročí chystá divadlo v příští sezoně řadu mimořádných doprovodných akcí. První z nich, dvojnásobnou výstavu, mohou však diváci v Aréně zhlédnout už nyní. V části expozice se představí herci Arény v rolích fotografů, část výstavy je věnována divadelním cenám.

Diváci tak mají možnost nahlédnout prostřednictvím soukromých snímků do zákulisí divadla i hereckých šaten nebo vidět momentky ze zájezdů, kdy soubor hostoval např. s inscenací Panočky v ruském Permu nebo s Jubileem v polských Sopotech. Fotografie také představují aktivity herců ve volném čase a portréty kolegů, některé ve velmi překvapivých úpravách. Fotky Alberta Čuby, Marka a Terezy Cisovských, Terezy Dočkalové, Josefa Kalužy, Reného Šmotka a některých dalších vybral a tematicky roztřídil kurátor výstavy Martin Popelář.

Vedle fotek jsou ve foyer divadla k vidění i nejvýznamnější divadelní ocenění, která  Aréna v poslední době získala. Ceny Thálie, Alfréda Radoka, Českého divadla či kožich, který Aréna dostala loni v dubnu coby netradiční podobu Ceny Marka Ravenhilla, mohou zájemci vidět až do června 2014.    (at)

Znáte ostravská divadla?

Průvodcem komentovaná prohlídka ostravských divadel a hodně informací o divadelnictví, takový je program procházky, která se v neděli 18. května uskuteční od 10 a odpoledne od 14 hodin, sraz je vždy u Domu kultury města Ostravy. Zájemci se dovědí hodně o historii divadel a velkých divadelních osobnostech už od konce 19. století, prohlédnou si některé interiéry. Trasa vede od domu kultury přes Divadlo P. Bezruče, Stodolní, Divadlo J. Myrona, Divadlo loutek, Divadlo Antonína Dvořáka a končí v budově Komorní scény Aréna, nedávno oceněné jako Divadlo roku. Při návštěvě se zájemci setkají také s ostravskými herci. Cena prohlídky je 80 korun, děti, studenti a senioři zaplatí jen 50 korun, a to přímo na místě srazu.     (g)

Uctí Leoše Janáčka

Letošní rok si připomíná odborná i laická veřejnost 160. výročí narození hudebního skladatele Leoše Janáčka. Rodné Hukvaldy, kde přišel 3. července 1854 na svět, na jeho počest pořádají každoroční festival Janáčkovy Hukvaldy vždy od června do července. Zemřel v Ostravě ve věku 74 let. Bytostně byl spjat s moravskoslezským regionem. Janáček je autorem několika oper i orchestrálních skladeb, ve světě je velmi uznávaný. Zamiloval si i moravské lidové písně, zvláště rodné lašské písně. Na tuto část Janáčkovy tvorby chce upozornit Mužský pěvecký sbor Vítkovice v Ostravě uspořádáním „Setkání pěveckých sborů", které se uskuteční 7. června 2014 v evangelickém kostele v Ostravě od 16 hodin, vystoupí čtyři velké sbory.                  (pm)

proměny města

Skvělá náplň pro bývalý důl

Areál Provoz Hlubina, tak se bude jmenovat centrum pro tvorbu a pořádání širokého spektra kulturních, volnočasových, společenských a zejména vzdělávacích akcí v oblasti kreativních odvětví, životního prostředí a řemeslné tvorby, a to 24 hodin 7 dní v týdnu, ve třísměnném provozu podle inspirace režimem bývalého důlního provozu na někdejším dole Hlubina.

První práce byly zahájeny, otevřeno má být v druhé polovině roku 2015. V areálu vyroste také kavárna, meeting point, infoshop nebo prodejní galerie. Součástí se mají stát velkoprostorové ateliéry, dílny, učebny, zkušebny a nahrávací studio. V pěti rekonstruovaných budovách vznikne celkem 17 uměleckých ateliérů, které nabídnou rezidenční služby kreativním lidem přijíždějícím do Ostravy z celého světa na tvůrčí pobyty. Na své si přijdou i filmaři. K dispozici jim bude např. Cineporto openoffice prostory pro práci s filmovými technologiemi nebo promítací sály, nebudou chybět zkušebny a dílny. Free Cinema, program otevřeného filmového vzdělávání, pak pootevře dveře dále do světa filmu. Prvními partnery projektu na vybudování filmařského snu jsou Státní fond pro rozvoj kinematografie, Czech Film Commission, Ostrava Kamera OKO a Artcam Distribution.

„Projekt kreativního klastru v Provozu Hlubina je důkazem potenciálu, kterým disponují prostory Dolní oblasti Vítkovice. Podobná platforma pro aktivity na poli divadla, filmu, hudby, výtvarného umění a dalších oblastí kultury nám ve městě chyběla," komentuje primátor Ostravy Petr Kajnar. „Vzhledem ke svému mezinárodnímu přesahu se kreativní klastr na Hlubině může stát pro Ostravu jednou z konkurenčních výhod, potvrzením dynamického rozvoje města," dodal.

Provoz Hlubina zahájil 22. dubna letošní sezonu v Nových koupelnách Dnem Země. Více informací o dalším vývoji projektu a programu je na webu www.provoz.net.   (d)

Majáles za dveřmi

Osm scén, filharmonie i písničkáři, takový program nabízí letošní, už 20. ročník studentských slavností Majáles, který se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic ve středu 7. května, ukončí ho průvod masek středem města tentýž den.

Hlavním lákadlem bude velké množství kvalitních hudebních interpretů. Budou k nim patřit UDG, N.O.H.A., Tata Bojs, Pipes and Pints, Fast Food Orchestra či Airfare. Chybět nebude ani Elektro scéna, na které zaujmou zahraniční jména jako Chris SU z Maďarska či Concord Dawn z Nového Zélandu. Z českých DJů pak Philip TBC, Xmorhp, Dj Schooler a další. Novinkou bude scéna věnovaná milovníkům hip-hopu, objeví se také studentská scéna. Město Ostrava přispělo na letošní Majáles 350 tisíci korun, tuto akci podporuje už deset let a řadí ji k významným tradičním slavnostem.               (g)

Drive stage na Colours

Letošní ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava (17.–20. června v Dolní oblasti Vítkovic) pokračuje po loňském úspěchu v mapování alternativních proudů v country, folku, blues, akustické hudbě a rockabilly. Na speciální Drive stage vystoupí v Ostravě celkem patnáct kapel z celého světa i od nás, které patří k tomu nejlepšímu v této oblasti. „Nepřestává nás bavit objevovat dravé a živelné kapely, které neuznávají žádná tabu. Country a folk ohýbají přes punk, rock, Balkán, ska, temný kabaret a ještě temnější blues," vysvětluje ředitelka festivalu Zlata Holušová. Diváci mezi letošními jmény najdou jak velké mezinárodní hvězdy, tak i čerstvé objevy, divoké koncertní kapely i křehké folkaře. Objeví se např. američtí country-punkoví Slim Cessna's Auto Club, australští Graveyard Train nebo američtí North Mississippi Allstars, ale i mnohé jiné.        (d)

Z programu Domu kultury Akord

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu zve na představení pražských divadelních souborů s atraktivním hereckým obsazením. Divadlo Ungelt přijede 15. 5. (19) s hrou R. Alfieriho Šest tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullainovou a Pavlem Křížem v hlavních rolích.

Populární herecká dvojice Oldřich Kaiser a Jiří Lábus připomene 26. 5. (19) některé scénky, které třeba budete znát. Drama T. Słobodzianka Naše třída, inspirované skutečnou událostí, židovským pogromem v polském Jedwabném v roce 1941, můžete vidět 28. 5. (19) v podání herců Divadla Komedie Hany Kusnjerové, Evy Vrbkové, Jakuba Chromečka aj.

Tomáš Klus a jeho kapela Cílová skupina zavítají do Akordu 9. 5. (19) v rámci svého PROMĚNAMĚ TOUR. Z jiného soudku bude 16. 5. (19) koncert k patnáctému výročí cimbálové muziky Friš s křtem nového CD. Hosté: skupina Rosa z Prešova a ostravský dětský pěvecký sbor Ko-Ko. Vstupenky na oba koncerty jsou k mání pouze v pokladně DK Akord, lístky na divadelní představení si můžete zajistit také prostřednictvím rezervačního sy­stému na webu www.dk-akord.cz. Tamtéž najdete kompletní květnový program zábřežského domu kultury, včetně akcí pro seniory a děti.       (ič)


Strana 13

o lidech  s lidmi

Ředitelka Evropských dnů hendikepu Olga Rosenbergerová získala titul Žena regionu 2013

Vážím si lidí, kteří se nebojí životních výzev

Celonárodní soutěž Žena regionu je vyhlašována od roku 2009. Jak říká ředitelka této prestižní akce Denisa Kalivodová z pořádající společnosti Prime Communications, oceňované ženy se na nás neusmívají z obálek módních a lifestylových časopisů. „Přesto si zaslouží naši pozornost. Je důležité upozornit na úsilí a aktivity výjimečných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci v oblasti podnikání i veřejné správy, vzdělávání, vědy a výzkumu, zdravotnictví i charitativní činnosti, umění, kultury a sportu."

Nad letošním 5. ročníkem soutěže převzal záštitu Senát ČR v čele s předsedou Milanem Štěchem. Ten na slavnostním večeru v Praze 27. března blahopřál nejúspěšnějším ženám jednotlivých krajů jako první. Vítězkou Moravskoslezského kraje se stala Olga Rosenbergerová, která se zároveň stala držitelkou titulu Žena regionu 2013.

Neziskovky: něco jiného

Olga Rosenbergerová říká, že volba je na každém z nás. „Někteří si svou kariéru postaví na rychlém a vysokém výdělku. Pro většinu lidí z neziskového sektoru jsou rozhodující úplně jiné hodnoty. Cifra na výplatní pásce není podstatná. Nedělám nic pro získání vlastních výhod či image," uvádí cílevědomá a pracovitá manažerka, která stojí v čele Asociace Trigon, Družstva Naproti a sociálního podniku Mléčný bar Naproti.

Je rovněž ředitelkou mezinárodní akce Evropské dny hendikepu, která je zaměřená na výměnu zkušeností odborníků v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče a integraci hendikepovaných do společnosti. Tato spolupráce s organizacemi z dvanácti zemí světa nemá v současnosti obdoby. Letos na začátku října do Ostravy jejich zástupci opět přijedou. Evropské dny hendikepu se budou konat už podvaadvacáté.

Pedagogické zkušenosti

Žena regionu 2013 se podílí také na realizaci projektů Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravské univerzity a Univerzity Roma Tre v Itálii. Jde především o vydávání učebnic pro zdravotně postižené – účastníky rekvalifikačních programů. Externě přednáší studentům sociálních studií Ostravské univerzity a sociální pedagogiky v Olomouci. Své bohaté zkušenosti v oblasti péče, vzdělávání a zaměstnávání lidí s hendikepem a znevýhodněním předává na konferencích a seminářích, mnohé z nich rovněž sama organizuje. „Hodně mě ovlivnil můj otec. Od něj jsem odmala slýchala o důležitosti zůstat za všech okolností slušná, pomáhat druhým, být houževnatá a celý život žít v pravdě a opravdově."

Olga Rosenbergerová vnímá rozvoj občanské společnosti jako zásadní, a proto zájmy neziskového sektoru prosazuje s téměř nakažlivou intenzitou. Mnohé se jí už podařilo v pozici předsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací v Moravskoslezském kraji i jako člence výboru Asociace NNO v ČR, v regionálních i celostátních pracovních skupinách a komisích. Osobně volá po výrazné profesionalizaci neziskového sektoru a stále věří, že pracovitostí, houževnatostí, vytrvalostí a pokorou se můžeme přiblížit ideálu a měnit společenské prostředí k lepšímu.

Odpočinek? Sbalím kufr...

Na otázku, jestli Olga Rosenbergerová neuvažuje o zvolnění pracovního tempa, se smíchem odpovídá, že ji nikdy nebrala umytá okna nebo teplé večeře na stole. Odpočívat umí, ráda si poslechne hezkou hudbu nebo se podívá na některý z filmů svého oblíbeného Woodyho Allena. A když je toho na ni přece jen hodně, sbalí kufr a jede do neznáma.

„Vážím si lidí a chovám respekt k těm, kteří se nebojí životních výzev a rizik, jsou rozhodní, vytrvalí a proměňují dobré nápady ve tvořivou činnost," zdůrazňuje. „Nevěřím v teambuildingové aktivity organizované pro stmelování kolektivu, věřím na otevřenou komunikaci, jednoznačné vedení a ochotu spolupráce. Pracovní kolega musí být schopen poskytnout vše, co je potřeba pro naši práci," dodává.

Mizí bariéry?

„Myslím si, že změna po 25 letech demokracie je u nás zřetelná a neziskový sektor v tom rovněž sehrává významnou roli, bariéry pomalu mizí. Stále se ale potýkáme s nesystémovým financováním našich činností, například prostřednictvím pouze jednoletých dotací. Největší problém českého neziskového sektoru je, že se nedokáže domluvit sám se sebou, což je mimo jiné důsledkem jeho závislosti na dotacích. Jinak je to stejné jako v jiné podnikatelské činnosti – jsou neziskovky dobré a špatné, bohužel jsou stále podporovány i ty, které mají klienty jen na papíře a kopírují činnost druhých," hodnotí.

Letošní podzimní Dny hendikepu nabídnou konferenci a praktické workshopy zaměřené na rozvoj nových komunitních konceptů péče o osoby s psychickým onemocněním. „Pojednají o humanizaci psychiatrické péče, zlepšení provázanosti zdravotních a sociálních služeb a poskytování péče v přirozených podmínkách běžného života. Účast přislíbili kolegové ze zdravotní i sociální oblasti z Francie, spolupracují také odborníci z pracovních skupin příslušných ministerstev," konstatuje Žena regionu 2013.

Na otázku, který den v jejím životě měl v poslední době punc maximálního štěstí a úspěchu, Olga Rosenbergerová odpovídá: „Je to stejné, jako ptát se na den mé největší prohry. Z mého pohledu po každém velkém štěstí či úspěchu přichází kocovina, život vše vyvažuje nejlépe sám..."    (maj)

z archivu města

Kavárny na sklonku monarchie

Zvyk pít kávu se mezi obyvateli Ostravy více rozšířil nejspíše na přelomu 18. a 19. století, což souviselo zřejmě s postupnou přeměnou malého poddanského městečka v průmyslové centrum.  První dosud objevený doklad o podniku s oprávněním podávat kávu a který rovněž nesl označení kavárna, pochází z roku 1827.  Podnik se nacházel ve velkoměšťanském domě v Kostelní ulici č. p. 14 a patřil Josefu Lihotzkému. Káva se zde však nestala hlavním podávaným nápojem a z lokálu skutečná kavárna. Během druhé poloviny 19. století fungovalo v Ostravě ještě několik menších podniků, které se pyšnily označením kavárna.

Austria, Central, Union

První luxusnější kavárna ve městě, s hernou a bohatě vyloženými novinami, byla nejspíše kavárna Austria (později Sommer), kterou v r. 1893 otevřel v jednopatrové novostavbě na nároží Nové ulice a Luxova náměstí (dnes ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka) Alois Schmidt.  Do r. 1902 vyrostla kavárně Austrii konkurence v podobě dalších tří podniků, které se nacházely v centru města na hlavním náměstí nebo v jeho bezprostředním okolí. Byla to malá kavárna Central v domě č. p. 49 zřízená v roce 1894, o pět let později zahájila provoz kavárna Union v blízkosti radnice a v r. 1902 kavárna Habsburg (později Praha) v prvním patře secesní novostavby na rohu Zámecké a Poštovní ulice.

Smetánka i podsvětí

Skutečný boom kavárenského podnikání znamenala léta 1910–1913. Vznikaly jak moderní luxusně zařízené kavárny, tak malé lidové kavárničky, které nabízely totéž zboží ve skromnějších podmínkách a za dostupnější ceny.  Z některých z nich se později staly díky rušnému nočnímu životu a trpění prostituce nechvalně proslulé podniky. K takovým patřila kavárna International ve Velké ulici vyhlášená jako shromaždiště „nejhorších ostravských chacharů, pouličních nevěstek té nejpochybnější krásy a zdraví" nebo také kavárna U Hranic na Nádražní třídě.

Obliba kaváren roste

V létě 1912 byly na Nádražní třídě téměř naproti sobě otevřeny lidové kavárny Edison a Orient a v prosinci ještě kavárna Piccolo na rohu Stodolní a Pobialovy ulice. K těm luxusnějším patřila kavárna Bellevue (později U Říšského mostu) na frekventovaném místě u mostu spojujícího Moravskou a Polskou Ostravu, restaurační kavárna Bristol ve Velké ulici nebo hotel Royal s kavárnou v secesní novostavbě na nároží Reální a Poštovní ulice. V souboru tří budov na Antonínově (dnes Smetanově) náměstí a třídě 28. října, vystavěných podle návrhu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera, našla místo kavárna de l´Europe (později Opera) a hotel National, který měl rovněž vlastní kavárnu s cukrárnou.

Na vídeňský způsob

Mnozí kavárníci se snažili přitažlivost svého podniku zvýšit pořádáním koncertů a kabaretních představení, které nabízely po vzoru francouzských koncertních kaváren málo náročná recitační a hudební vystoupení. Tehdy téměř výhradně na vídeňský způsob. Vše, co mělo přídech Vídně, působilo na lidi téměř magicky a vystoupení sklízela nelíčený obdiv. Mezi členy takovéto varietní skupiny nesměl chybět humorista, operetní a valčíkový zpěvák, zpěvačka šansonů ani subreta. Věhlasu se v tomto ohledu těšila především kavárna Bellevue otevřená v prosinci 1910.

Program z celého světa

Program se obměňoval co čtrnáct dní, začínal zpravidla v devět hodin večer a vstup byl volný, přičemž ceny nápojů a občerstvení se nezvyšovaly. Vystupoval zde např. osmičlenný orchestr Original Trocadero-Ensemble „d´Laner", salonní orchestr Engel, Wiener Salonorchester Franze Maiera nebo humorista Jacques Paul. Jedinečnou podívanou připravila kavárna svým návštěvníkům angažováním americké Johnson-Compagnie. Ostravské publikum fascinovaně sledovalo především vystoupení egyptské bosé tanečnice Mahrome Aranaz, která předvedla Tanec smrti na hudbu Camilla Saint-Säense a Opium, kde ztělesnila účinky této drogy. Pravidelná varietní vystoupení se konala také v American baru restaurační kavárny Bristol. Vystupoval zde např. originální dámský cikánský orchestr Nedo pod vedením patnáctileté dirigentky Aranky, angažováni byli i herci městského divadla.

První světová válka přetrhla slibně se rozvíjející podnikatelské odvětví. Čerstvý vítr do kavárenského života Ostravy pak přinesla až druhá polovina dvacátých let 20. století.     Šárka Glombíčková


Strana 14

Caterpillar: méně emisí

Ke zlepšení čistoty ovzduší v obvodu i městě přispěli v ostravské pobočce firmy Caterpillar Global Mining CR v Radvanicích. Snížení emisí oxidů dusíku o 940 kg ročně dosáhnou po odstranění centrální kotelny a po jejím nahrazení lokálními zdroji vytápění, kondenzačními kotly. Kromě toho uspoří i neobnovitelné zdroje energie v objemu 400 tis. m3  zemního plynu. Projekt ostravského závodu „Decentralizace zdrojů vytápění" obdržel zlatou cenu za přínos pro ekologii v korporátní soutěži společnosti Caterpillar.    (ph)

Májovák v dole

Hornický orchestr Májovák z Karviné bude 18. května od 17 hodin koncertovat v bývalé cechovně Dolu Michal v Michálkovicích. Jako sólisté se představí pěvci Peter Svetlík a Magda Bártková, hornista Jindřich Molinger a sbor pod vedením Milana Bystroně. Vstupenky lze rezervovat na telefonu 737 086 872, nebo na e-mailu petr.zenc@seznam.cz. Vstupné je dobrovolné.    (bk)

Statutární město Ostrava

vyhlásilo výběrové řízení
na obsazení funkčního místa v rámci Magistrátu města Ostravy, odbor legislativní a právní – právník.

Podání přihlášky do 30. 5. 2014. Bližší informace jsou na www.ostrava.cz – volná pracovní místa.

výzva ze zoo

Zapojte se do sbírky na výzkum sloní nemoci

V dubnu oslavila sloní samička Rashmi z ostravské zoo už třetí narozeniny. Její příbuzná, další malá slonice, která se narodila letos 4. února, nemá zrovna růžovou budoucnost, protože nekojená nedostala do organizmu potřebné látky z mateřského mléka a má tak oslabenou imunitu.

Zoo Ostrava vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž čistý finanční výtěžek bude poskytnut renomovanému vědecko-výzkumnému institutu za účelem výzkumu nemocí slonů. Vznik této myšlenky je spojen právě s narozením v pořadí již třetího mláděte slona indického v Ostravě, toto slůně bude do mezinárodní plemenné knihy zapsáno pod označením OST Nr. 3 a vzhledem k velmi nejistým prognózám na dožití se dospělosti nebude ani pojmenováno žádným jiným jménem. Malá samička měla od narození problémy s příjmem potravy a prakticky celou dobu probíhá nesmírně komplikovaný pokus o odchov mláděte.

V současné době je známa celá řada nemocí postihujících slony jak v lidské péči, tak i ve volné přírodě. Jedna z nejnebezpečnějších nemocí je tzv. sloní herpes. Ten je způsoben komplexem herpes virů a pro slony indické, a zatím v menší míře i pro slony africké, je často smrtelný. Postihuje zejména mladá zvířata do 7 let věku nebo zvířata oslabená stresem či jinou nemocí. Nejvíce jsou tímto onemocněním (a mnoha dalšími nemocemi) postiženi právě ti jedinci, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostali k mateřskému mléku a museli být odchováváni pomocí umělé výživy. Nemoc se však neomezuje pouze na tato zvířata, ale velmi významně ohrožuje i všechna ostatní slůňata, nejvíce pak v době odstavu – tj. v době, kdy přestanou přijímat mateřské mléko. Relativně donedávna se soudilo, že tato nemoc se vyskytuje pouze v chovech zvířat v lidské péči. V posledních letech však postoupil výzkum mnohem dál i u zbytkových populací slonů indických žijících ve volné přírodě a zjistilo se, že tato nemoc existuje nejméně 4 miliony let a drtivá většina slonů v lidské péči již tento virus v neaktivní podobě v sobě nosí. Navíc nepostihuje pouze mláďata slonů a slony v lidské péči, ale i divoce žijící zvířata. S rapidním úbytkem životního prostoru slonů a s postupující rychlou fragmentací sloních populací se tato nemoc může brzy stát velmi vážným problémem pro přežití slonů indických jako celého druhu.

Zapojit se do sbírky na výzkum sloní nemoci může každý libovolným finančním příspěvkem na speciální bankovní účet 6220207/0100 nebo příspěvkem vloženým do „mincotoče" v pavilonu slonů nebo v pavilonu afrických zvířat v Zoo Ostrava. Sbírka bude zanedlouho rozšířena i o možnost zakoupit si v zoo některé speciálně určené produkty, kde bude výtěžek z prodeje určen právě na konto výzkumu onemocnění, a po schválení i o oblíbený systém DMS.          (k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BARNABÁŠ – tento pejsek za svůj rok a půl dlouhý život poznal jen nezodpovědnost původního majitele, denní režim mu určoval potom jen útulek. Je milý, přítulný, má rád děti. Vhodný ke psím sportům a aktivním lidem. Č. psa 17646.

ŽOLÍK – loni v listopadu se tento desetiletý pejsek zmateně toulal mezi auty. Promoklý se snažil připojit k někomu, kdo by si ho vzal domů, ale nikdo ho nechtěl. Je společenský, vhodný do bytu i na zahrádku, spíše ke starším lidem. Č. psa 17652.

RENA – mladá, temperamentní, velmi společenská. Vhodná ke psím sportům nebo pro pánečka turistu. V útulku je od ledna letošního roku, ale stále ji ještě dobrá nálada a chuť ke hře neopouští. Snad bude mít štěstí. Č. psa 17860.

BÁRNY – není nic těžšího, než být osmiletým psem, který se ráno probouzí v chladném kotci útulku. Od prosince nikomu neschází, nikdo ho nehledal, a tak hledá dědečka nebo babičku, kteří mu dopřejí klidný podzim života. Je pohodový. Č. psa 17745.


Strana 15

Záplava medailí z halových mistrovství ČR pro závodníky TJ Mariánské Hory

Lukostřelci se trefují do černého

Naděje lukostřeleckého oddílu TJ Mariánské Hory a jejich trenéry přijal 8. dubna v radnici náměstek primátora Martin Štěpánek. Poblahopřál jim k úspěchům dosaženým na mistrovství České republiky v halové lukostřelbě žáků.

Vicemistry ČR se stali starší žákyně Klára Grapová a mladší žák Dominik Petr Orel. Stříbro mezi mladšími žáky vybojovalo družstvo TJ Mar. Hory ve složení Orel, Žák, Chyla. Talentované lukostřelce doprovázeli trenéři Dana Masárová, Jana Bednářová a Jiří Voráček. Tým trenérů doplňují na radnici nepřítomní Marcela a Zdeněk Jarochovi, Miroslava Kulhavá a Ján Masár.

Ostravští lukostřelci uspěli na halových přeborech ČR také v dalších věkových kategoriích. Mistryní ČR se stala juniorka Klára Žižková, družstva kadetů Harok, Vach, Krajíček a juniorek Žižková, Žížková a Hříbková. Kolekci doplnili navíc 2 stříbrnými a 5 bronzovými medailemi.

Na mistrovství ČR dospělých zazářila dvojnásobná zlatá Gabriela Šudřichová, která kromě soutěže jednotlivkyň vyhrála s Kulhavou a Páníkovou také družstva. První dvě místa mezi seniorkami patřila TJ Mar. Hory: 1. Dana Masárová, 2. Marta Sidková. Celková medailová bilance: 3 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová.           (vi)

Titul pro kadety

Na mistrovství ČR družstev mládeže ve stolním tenisu pořádaném v hale TJ Ostrava ve Varenské se dařilo domácím hráčům. Mistry republiky se stalo družstvo kadetů ve složení Jiří a Tomáš Martinkové, Jakub Plachta, Šimon Bělík. Ve finále porazilo Zlín 3:1. Dorostenci, oslabení o juniorského reprezentanta Tibora Pavlíka, podlehli ve finále Kotlářce Praha 1:3. O úspěch se zasloužili Patrik Klos, Jiří a Tomáš Martinkové a Filip Sikora. Pod úspěchy mládežnického stolního tenisu v TJ Ostrava jsou podepsáni trenéři Karel Karásek a Jiří Bajger.     (vi)

Cenková letí na ME

Sportovní gymnastky TJ Sokol M. Ostrava 1 Veronika Cenková, Kateřina Orságová, Zuzana Šustáková, Tereza Ochynská a Nadine Kanonová se díky finanční podpoře města mohly zúčastnit závodů před juniorským mistrovstvím Evropy. Cenková ve všech třech testech zvítězila a zaslouženě vybojovala nominaci na šampionát, který proběhne 21.–25. 5. v bulharské Sofii. Náhradnicemi jsou Orságová a Ochynská.                 (pdc)

Ostravské děti sportují

V radnici se za účasti náměstka primátora Martina Štěpánka uskutečnilo 9. dubna losování prvního ročníku Ostravských školních her. Akce je určená pro děti od 5 do 15 let. Soutěžit budou v atletice, fotbalu, vybíjené, přehazované, volejbalu, streetballu, in-line bruslení a in-line biatlonu.

S nápadem na uspořádání školních her přišel policista Roman Fučík, který má zkušenosti s obdobnou akcí pro děti trpící některou z vážných nemocí krve. Také výtěžek se symbolického vstupného na Ostravské školní hry pomůže dětským oddělením ostravských nemocnic.

Kvalifikační skupiny s účastí čtyř desítek mateřských a základních škol odstartovaly v závěru dubna a skončí 21. května. Akce vyvrcholí 25. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Více na www.ostravskehry.cz.            (liv)

Výstava Branky, body, Ostrava!!!

Do 30. června můžete do Ostravského muzea zajít na výstavu Branky, body, Ostrava!!!, která mapuje historii ostravského sportu. Je součástí projektu Ostrava, Evropské město sportu 2014. Na jednom místě uvidíte zlaté olympijské medaile oštěpaře Jana Železného, hokejisty Davida Moravce s tretrami nejrychlejšího muže světa Usaina Bolta. Zaujmou trofeje fotbalistů Marka Jankulovského a Milana Baroše, vítězů Ligy mistrů, ale třeba i luk mistryně světa z roku 1948 Heleny Šáchové a další exponáty.            (vi)

město podporuje

GAMBRINUS LIGA. V pondělí 5. 5. (18) hraje Baník v Olomouci. Na Bazalech přivítá Jihlavu (so 10. 5., 17), pak cestuje do Teplic (ne 25. 5.) a v posledním kole se v Ostravě utká se Slavií (so 31. 5., 17). Termíny zápasů (kromě mače v Olomouci) mohou ještě doznat změn.

O FINÁLE S MOSTEM. Házenkářky DHC Sokol Poruba bojují s loňskými mistryněmi z Mostu o postup do finále play off o český titul. Po dvou zápasech v Čechách je o víkendu 3. a 4. 5. (18) čekají zápasy v hale v Hrušovské. Případný 5. zápas by se hrál 7. 5. v Mostě.

BĚH OSVOBOZENÍ. TJ Liga 100 pořádá 8. května 35. ročník Běhu osvobození Ostravy, silniční závod na 15 km. Start je u Památníku osvobození v Hrabyni, cíl na stadionu Arrows v Porubě. Běh je vypsán pro šest věkových kategorií, přihlášky spolu se startovným 100 Kč v den závodu mezi 9–9.40 hod. v KD v Hrabyni.

VOZÍČKÁŘI O TITULY. Ve dnech 23.–24. 5. proběhne v areálu na Varenské 20. mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů. Turnaje pořádaného SKV Ostrava se zúčastní 18 hráčů, kteří si vybojovali nominaci na deseti turnajích Českého poháru.

VETERAN RALLYE. Tatra Veteran Sport Club Ostrava pořádá 24. 5. Veteran Rallye Ostrava 2014. Start historických vozidel bude v 10 h na Masarykově náměstí, následuje kritérium centrem města. Trasa závodu v délce 70 km povede přes Jistebník, Hrabyni, Budišovice a Podvihov s cílem po 15. h. v Raduni.

ATLETICKÝM TALENTŮM. Klub Atletika Poruba zve malé zájemce o atletiku, studium na sportovní ZŠ a jejich rodiče na talentové zkoušky, které proběhnou 21. 5. (15–17) na stadionu ZŠ Porubská 832. Děti čekají testy v bězích na 60 a 600 metrů, ve skoku dalekém a hodu míčkem. Více na tel. č. 733 383 013 nebo na www.atletikaporuba.cz.

PRO RODINNÉ TÝMY. TJ Ostrava pořádá turnaje v areálu na Varenské ulici. Soutěží se v badmintonu, stolním tenisu, tenisu, beachvolejbalu, golfíku na putting greenu. Termíny jsou zaměřeny na Den matek (10. 5.) a Den dětí (31. 5.)

SPORTUJEME NA BÁŇSKÉ. Ostravané mohou 17. 5. využít sportovišť VŠB v Porubě. Mezi 9–15 h. si zacvičit ve fitcentru v areálu kolejí, tamtéž i zaveslovat na trenažéru. Ve stejném čase proběhne na hřišti s umělou trávou turnaj v malé kopané. Přihlásit se na všechny akce můžete do 16. 5. na http://vsk.vsb.cz/oms2014.            (vi)


Strana 16

sobota 7. června

Ostravská muzejní noc 2014

Podívat se v noci do muzea, knihovny, galerie či pokochat se pohledem na noční Ostravu z vyhlídkové věže Nové radnice se podaří vždy jen jednou za rok během Ostravské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 7. června. Přinášíme přehled programu vybraných institucí.

Antikvariát a klub Fiducia

Fiducia, Nádražní 30: 17–19 M. Strakoš: Z Fifejd na Kamenec aneb Od sídliště k sídlišti (architektonická procházka, sraz na Fifejdách I u centra s hodinami), 18–22 Prohlídky antikvariátu a galerie, Dětský ateliér s výtvarnicí M. Lysáčkovou.

Dolní oblast Vítkovice

18–00 Prohlídka architektury národní kulturní památky a auly Gong s průvodcem (zdarma), Vysoká pec č. 1, Malý svět techniky U6 (placené prohlídky).

Dopravní podnik Ostrava

16–23 Prohlídka historických tramvají a vozidel v Dílnách Martinov.

Důl Michal

19.30, 21, 22.30 Od páry k elektřině (spuštění parního stroje z r. 1893), prohlídka řetízkové šatny, koncert rockové skupiny Ostravar. Pro rodiče s dětmi výtvarně-technická dílna Černá, barva uhlí. 19.30–23 restaurace U Cingra.

Galerie výtvarného umění

Dům umění, Jurečkova 9, Mor. Ostrava: 17–23.45 Výstavy P. Pastrňáka, F. Bílka, V. Pivovarova & G. Quinna, 17–20 Výtvarné dílny, Papírová rošáda, 18–19 Interaktivní fotografování,  18–19.30 Komedianti v galerii, 19–20 Loutkáři, 20.15–20.45 Koncert J. Lö, 21–21.30 Bubnování na djembe, 21.40–22 FireDucks! (ohňová show).

Hasičské muzeum

Hasičské muzeum, Zákrejsova 3, Ostrava-Přívoz: 16–00 Historie a současnost hasičů (výstava, filmové projekce, soutěže), 17–22 Hašení v dobových uniformách, Jízdy historického hasičského auta.

Janáčkova filharmonie

JFO, DK města Ostravy: 17–19 Animační program nejen pro rodiny s dětmi, 17–23 Hudební stezka, 19.30–20 Hudební představení, 20.30–22.30 Hudební kinokavárna.

Janáčkova konzervatoř

JKGO, Českobratrská 40, Mor. Ostrava:
17–17.15 Pěvecký sbor, 17–19 V nahrávacím studiu, 17.20–17.55 Samba, 18–18.15 Roztančené foyer, Akordeonový soubor, 18.40–19 Muzikál, 19.05–19.25 Saxofonové kvarteto, 19.30–21.15 N. V. Gogol, Ženitba, generální zkouška, 21.30–22.40 S. Mrożek, Striptýz, studentské představení.

Klub Atlantik

Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Mor. Ostrava, Atlantik, Čs. legií: 17 Výtvarná dílna H. Rychecké, 19 Aktorka na Prowincji, recitál polské herečky M. Pikusové, 20.30 Jednoaktovky za sklem, 21.30 Scénické čtení, 22.30 Kino Goethe.

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy, 28. října 2, Mor. Ostrava: 17–21.30 Cesta do království Fantázie, 17–23 Fantasticky roztančená knihovna, 17–20 S fantazií kolem světa, 18 a 20 S. King, Temné tóny fantazie, beseda, 17–22 Tradičně i netradičně, každopádně fantasticky!

Landek Park

Hornické muzeum v Petřkovicích: 18–23 Prohlídka venkovních expozic a muzea důlního záchranářství (zdarma), 18-23 Exkurze do podzemí (placená prohlídka).

Minikino Kavárna

CKV MO, Minikino Kavárna, Kostelní 3, Mor. Ostrava: 19 a 22 Kino Gratis, filmové lahůdky, 22 Kavárenský koncert při svíčkách a překvapení.

Vědecká knihovna

MSVK, Prokešovo nám. 9: 17.30–23.30 Možná přijde i permoník, prohlídka skrytých prostor v podzemí knihovny, 17.30–00 Cesta knihy.

Multižánrové centrum Cooltour

Multižánrové centrum, Černá louka, Pavilon C1: 17 ekoworkshop s Ateliérem-koira-kissa, 18 Výstava prací studentů Fakulty umění OU, komentovaná prohlídka.

Národní divadlo moravskoslezské

18–00 Divadlo vystavuje (umělecko-dekorační dílny NDM za Divadlem A. Dvořáka),
22–00 Výstava J. Mladějovského v galerie DAD, Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě v galerii DJM, Edith a Marlene, fotografická výstava,
22 P. Fridrichovský o  Edith Piaf (Foyer DJM).

Nová Akropolis

Nová Akropolis, ul. 28. října 8, Mor. Ostrava: 18–21.30 Malování archeologických reprodukcí, 22–23 Film Florencie, hvězda renesance, 17–00 prodejní výstava archeologických reprodukcí aj.

Ostravské muzeum

Masarykovo náměstí, Mor. Ostrava:17–23 Prohlídky stálých expozic, V barvách sportu (workshop M. Jarešové), 18.15–19.30 Vycházka na Černou louku s botaničkou Z. Rozbrojovou, 18.30–19.30 Léčivá síla kamenů (přednáška geoložky E. Mertové), 19–20.30 / 21–22 Příběhy staré Ostravy (kapela Mamalör)

PLATO – Galerie města Ostravy

PLATO, platforma pro současné umění Galerie města Ostravy, aula Gong, Dolní Vítkovice:
17–23 Prohlídky výstav v galerii a dvoraně auly, 18–23 Noční hlídač, tvořivé dílny pro celou rodinu.

Radnice města Ostravy

Program najdete na straně 2 tohoto vydání Ostravské radnice.

Stará Aréna

Stará Aréna, 28. října 23, Mor. Ostrava: 15.30 Vernisáž výstavy Waterloo věnované legendárnímu divadelnímu souboru, 20 Benefiční koncert pro Divadlo Hudby, 23.59 Černobílá performance.

Výstavní síň Sokolská 26

CKV MO, Výstavní síň Sokolská 26, Mor. Ostrava: 16–00 Volný vstup na výstavu,16–18 Malování na obličej, 16–20 Hrajeme si na umělce, 18–20 Malovaný pohádkový karneval (Parník), 20.30–21.30 Múzohraní s opičákem Pipinem & One Voice Show (Parník), 22–23.30 Fiddler on the Roof vs. Jesus Christ Superstar (Parník).

Výtvarné centrum Chagall

Chagall, Repinova 16, Ostrava-Přívoz: 17–22 výstava obrazů O. Janečka, Mizející Ostrava, výstava fotografií K. Kubaly.

Železniční muzeum

Železniční muzeum moravskoslezské, stanice Ostrava-střed, Frýdlantská 5: 17–23 Volný vstup na výstavu o historii železniční dopravy v 19. a 20. století se zaměřením na uhelné vlečky Ostravska.               (vi)

Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Miniuni, Alliance française, Fakulta umění Ostravské university, Industrial Gallery, Galerie Magna, Mlejn, Hvězdárna a Planetárium J. Palisy, Slezskoostravská galerie, Střední umělecká škola Poděbradova, TyfloCentrum aj. Program najdete na www.ostravskamuzejninoc.cz.