Duben 2014

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

4          Osobní asistent pro seniora

5          Změna v placení odpadů

6          Hřiště škol pro veřejnost

8          Investiční zóny budoucností města

9          Jana Slaninová sportovkyní roku

10        Cena Zbyňku Janáčkovi

12        Divadlem roku Aréna

16        Tenisový Fed Cup ČR-Itálie


Zrcadlo Velkého světa techniky

Během sedmi březnových dnů navštívily Dolní Vítkovice tisíce lidí. Lákala je prohlídka budovy Velkého světa techniky, který se veřejnosti otevřel před definitivní instalací expozic. Na zahájení provozu se můžeme těšit v závěru září tohoto roku.

Symbolicky v den výročí narození slavného vědce Alberta Einsteina (14. 3. 1879) pozvalo vedení společnosti Vítkovice Machinery Group v čele s Janem Světlíkem a Sdružení Dolní oblast Vítkovice k první prohlídce dokončené stavby ministry české vlády Věru Jourovou, Daniela Hermana a další hosty. V průběhu týdenních prohlídek si lidé mohli objekt o rozloze 14 tisíc m2 prohlédnout.

A to v jeho architektonicky ryzí podobě bez exponátů. Viděli přednáškové sály, laboratoře, dílny i kino pro 200 diváků. Obdivovali stavbu na půdorysu trojúhelníku, jehož přeponu tvoří prosklená zrcadlová fasáda v délce 125 metrů a výšce 12,5 metru. Umožňuje zrcadlení dvojího obrazu: ocelových konstrukcí vysokých pecí a zeleně v okolí.

 „Stavba je ve svém výrazu sporá, ale nabízí maximalistický prožitek. Tvoří roh, do něhož jsou v naučných expozicích vloženy poznatky lidského vědění, které tvoří základy naší civilizace,“ konstatoval autor díla architekt Josef Pleskot.

Město Ostravu reprezentoval při otevření budovy primátor Petr Kajnar, který zdůraznil, že oba Světy techniky přinášejí zatraktivnění významné evropské postindustriální lokality. „Oba Světy techniky Ostrava zatím podpořila 13 miliony korun. Dalších 11 milionů má město připraveno v rozpočtu pro letošní rok,“ upřesnil Kajnar.

Na exponátech Velkého světa techniky v jeho čtyřech částech Světě vědy a objevů, Dětském světě, Světě civilizace a Světě přírody po týdenní „ochutnávce“ nyní intenzivně pracují naši a němečtí odborníci. Projekt spolufinancovaný z unijního Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace si vyžádá náklady 580 mil. korun, jenom stavba budovy stála 250 milionů korun.       (vi)

Primátoři Ostravy a Katovic podepsali memorandum

Ostrava a Katovice budou společně usilovat o lepší ovzduší. Primátoři Petr Kajnar a Piotr Uszok podepsali 20. března v Nové radnici memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí.

Zástupci obou měst jsou si plně vědomi vážnosti situace, týkající se špatné kvality ovzduší na obou stranách společné hranice, která je způsobena průmyslovou činností, místními zdroji při spalování paliv a dopravou. Zástupci statutárního města Ostravy a města Katovice vyjadřují ochotu koordinovat své činnosti, vzájemně se informovat v rámci společných aktivit a úzce spolupracovat při realizaci projektů směřujících ke zlepšení ovzduší v česko-polském příhraničí.

„Věřím, že podpis dokumentu nás posune dál v jednáních směřujících ke zlepšení stavu ovzduší nejen v Ostravě a Katovicích, ale v celé oblasti Slezska,“ zdůraznil Petr Kajnar.

Memorandum uzavřely obě strany z důvodu časové náročnosti realizace programu přeshraniční spolupráce a také Akčního plánu MŽP pro MS kraj stejně jako Plánu nízkouhlíkového hospodářství pro město Katovice. Důležité je, že také na mezivládní úrovni jsou připraveny programy přes­hraniční spolupráce za účelem zlepšení kvality ovzduší.            (ph)

Historická událost pro VŠB-TU

Po „ochutnávce“ Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích jsme 20. března, během jediného týdne, v Ostravě zažili další architektonickou premiéru – otevření budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Porubě.

V projevu při slavnostním otevření tuto skutečnost ocenil také primátor Ostravy Petr Kajnar, který patřil v roce 2006 mezi iniciátory vzniku samostatné budovy FEI. „Z datových procesorů se nekouří a nepráší,“ vyjádřil se pomocí metafory primátor. „Budoucnost našeho města a regionu patří moderním informačním technologiím.“ 

Rektor univerzity Ivo Vondrák zdůraznil, že po 23 letech existence fakulty jsou čtyři tisícovky studentů, pedagogové a zaměstnanci poprvé soustředěni pod jednou střechou.

Připomněl průběh výstavby, která se naplno rozběhla v únoru 2011 po získání evropské dotace a dalších povolení. Společnost Hochtief CZ stavbu zvládla za 18 měsíců, téměř stejnou dobu trval výběr dodavatele vybavení interiéru, který byl zdržen námitkami neúspěšných uchazečů.

Celkové náklady dosáhly 1 miliardy 26 milionů korun, 743 mil. korun evropských dotací bylo uhrazeno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spravovaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přispěly také Moravskoslezský kraj, město Ostrava aj.

Pětipodlažní budova s více než 19 tisíci metry čtverečními výukových, výzkumných a provozních ploch disponuje moderně vybavenými posluchárnami, učebnami, laboratořemi a dalšími místnostmi. Jsou koncipovány jako otevřené: dominují prosklené části stěn a open space prostory, které podporují vizuální kontakt a přímou komunikaci. Součástí je automatizované dopravní centrum pro vývoj prvků k nabíjení elektromobilů s kapa­citou až 37 vozidel. Zajímavostí je zelení osázená střecha části budovy určená pro relaxaci. Moderní inteligentní technologie reprezentuje systém vytápění a klimatizace budovy s využitím geotermální energie – deset tepelných čerpadel s výkonem 700 kW, deseti vrty v délce přes 14 km.

„Fakulta elektrotechniky a informatiky připravuje absolventy nejžádanějších oborů současnosti. Počet studentů vzrostl od roku 1991 více než čtyřnásobně. Jejich uplatnění v praxi strmě stoupá. Soustředění do jedné budovy představuje pro fakultu i univerzitu historický předěl,“ zdůraznil rektor VŠB-TU Ivo Vondrák. (vi)


Strana 2

Svátek pro dobrovolníky i profesionály

Naleštěné nové vozy Mercedes Econic a Tatra T815 za peníze města a kraje převzali 26. března zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Hrabové. Profesionálním hasičům HZS nahradí čtveřice mercedesů starší speciály Dennis Rapier. 

Cisternové automobilové stříkačky ve speciálním provedení jsou určeny pro přepravu požárního družstva a hasebních zařízení pro zásah vodou nebo pěnou. Vezou také prostředky pro technické zásahy a další moderní vybavení. Vozidla byla financována z prostředků města Ostravy, pořizovací náklady za čtyři vozy dosáhly 47 milionů 412 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči z Hrabové dostali moderní vůz Tatra 815.  Pořízení vozidla většinově financovalo města, část uhradily dotace ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje. Celková cena vozu je 6 milionů 37 tisíc korun. „Město vydalo od roku 2006 na požární ochranu z rozpočtu již více než 579 milionů 186 tisíc korun. Tuto oblast bereme velmi zodpovědně,“ řekl po předání techniky primátor Petr Kajnar.          (ph)

Věčnou slávu osvoboditelům

Ve středu 30. dubna si připomeneme 69. výročí osvobození Ostravy. Slavnostní shromáždění uspořádají město Ostrava s krajským vojenským velitelstvím u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Od 10 hodin se zde uskuteční pietní akt kladení věnců k uctění památky hrdinů, kteří na jaře roku 1945 položili životy v boji proti německým okupantům. Zúčastní se představitelé města, chybět nebudou veteráni 2. světové války, zástupci Armády ČR aj. Organizátoři zvou k účasti občany města.     (vi)

Zveme k prohlídce Duhového domu

U příležitosti 1. výročí zahájení provozu Duhového domu, domova, denního stacionáře a poskytovatele odlehčovací služby pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, se ve středu 9. dubna uskuteční den otevřených dveří. Zájemci o tyto služby si mohou zařízení na Klostermannově 25 v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách prohlédnout od 9 do 17 hodin. Prohlídky začínají každou celou hodinu.      (nš)

Revize semaforů

Ostravské komunikace provádějí od začátku dubna revizi semaforů na 58 křižovatkách, 27 přechodech pro chodce a dalších signalizačních zařízeních ve městě. Při vypnuté světelné signalizaci prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, dodržování dopravního značení a pokynů policistů, kteří budou na nejfrekventovanějších křižovatkách řídit provoz. Jejich seznam najdete na www.okas.cz. Revize potrvají do konce června.             (jm)

Nový sběrný dvůr

Společnost OZO otevřela v Lihovarské ulici v Radvanicích nový sběrný dvůr. Vznikl místo dvou starých nevyhovujících sběrných dvorů v obou částech obvodu a má otevřeno v pracovní dny i v sobotu. Občané Ostravy sem mohou bezplatně odložit prakticky všechen odpad z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil, tedy asi 4 m3.         (vi) 

Z Cannes se Ostravané vrátili s prestižní cenou

Ve francouzském Cannes se v březnu konal 25. veletrh MIPIM, největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí. Ostrava se veletrhu zúčastnila posedmnácté, letos ve společné expozici s Moravskoslezským krajem.

Ostrava mj. prezentovala Vědecko-technologický park v Pustkovci spolu s Centrem excelence IT4Innovations VŠB-TU a brownfieldy Karolinu, Dolní oblast Vítkovice a rozvojové území Hrušov. Nabídku investičních příležitostí doplnil kraj nabídkou průmyslové zóny Barbora Karviná, rozvojových lokalit ve Frýdku-Místku aj. V souvislosti s růstem segmentu průmyslových nemovitostí byla v největším centru pozornosti investiční příležitost v průmyslové zóně Mošnov, jejíž součástí je multimodální logistické centrum.

Ostrava si z Francie odnesla ocenění prestižního časopisu fDi Magazine ze skupiny Financial Times. Nezávislí analytici hodnotili 468 evropských měst. Výzkum potvrdil, že Ostrava patří do TOP 10 investorsky nejatraktivnějších měst východní Evropy. Ve strategii podpory přímých zahraničních investic je čtvrtá nejlepší. V rámci Evropy se v kategorii středně velkých měst jako jediné české město dokázala prosadit do první desítky.

„Za město budoucnosti se můžeme považovat především díky našemu úspěšnému vytváření podmínek pro investice s vyšší přidanou hodnotou, které jsou spojené s vědou, výzkumem a inovacemi. Zviditelnění Ostravy v rámci výzkumu fDi dostává město do širšího hledáčku zahraničních investorů – důkazem toho je i jejich zvýšený zájem o naši expozici v Cannes,“ konstatoval primátor Petr Kajnar.          (hob)


Strana 3

Už jste hlasovali o Benátkách?

Lesopark Benátky se dočká oživení. V příštích letech by zde měla vzniknout relaxační zóna a sportoviště. O finální podobě můžete spolurozhodovat i vy, stačí se zapojit do výběru projektů, a to hlasováním do konce dubna na internetové adrese https://benatky.ostrava.cz/, kde jsou uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru. Nejvíce hlasů zatím získaly tyto projekty: Hulvácké jezero, inline a běžecký okruh, rekultivace rybníků, cyklostezka nebo sportovní areál. Hlasujte pro zkrášlení Ostravy.           (r)

Město finišuje s přípravou 4. komunitního plánu

Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy pořádal 6. března konferenci s názvem Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme… zaměřenou na komunitní plánování sociálních služeb ve městě. Konference se konala v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava financovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem konference bylo seznámit účastníky s výsledky výzkumu potřeb veřejnosti a informovanosti ve vztahu k sociálním službám a ostatním oblastem pomoci z roku 2013, s vývojem a současným stavem procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava včetně výhledu na plánovací období let 2015 až 2018. Konference se zúčastnily dvě stovky lidí. Účastníci byli z řad poskytovatelů sociálních služeb, běžné veřejnosti, uživatelů sociálních služeb a zástupců místních samospráv.

Významným hostem byla například Jaroslava Krömerová z odboru sociálních služeb MS kraje, která účastníky konference seznámila se střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Analýzu potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb účastníkům představil koordinátor procesu komunitního plánování ve městě Ostrava Michal Mariánek, který rovněž hovořil o přípravě 4. komunitního plánu, který bude zastupitelstvu města předložen ke schválení v září. Analýzy jsou k dispozici na webovém portálu města Ostravy (www.ostrava.cz) nebo webových stránkách procesu komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě (www.kpostrava.cz). Zajímavou částí konference se staly i příspěvky o úspěších jednotlivých pracovních skupin.             (hob)

Přijďte se podívat!

Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu pořádá 29. dubna od 9 do 11.30 a odpoledne od 13 do 17 hodin Den otevřených dveří. Srdečně zve na návštěvu a prohlídku všechny, koho prostředí domova zajímá nebo plánuje v budoucnu využít jeho služeb.         (d)

Radnice zářila zeleně

Ostrava, ve které se už deset let každoročně koná Irský kulturní festival, se v březnu na několik dnů připojila k celosvětovému „Greeningu“ („Zezelenání“). Na počest svátku irského patrona sv. Patrika (17. 3.) ve večerních a nočních hodinách věž ostravské Nové radnice svítila zeleně. Podobně u nás „zezelenala“ už jen Petřínská rozhledna v Praze.

O viditelném důkazu přátelství mezi Českou republikou a Irskem hovořila v této souvislosti velvyslankyně Alison Kellyová, která nedávno Ostravu navštívila. „Doufám, že se tím ještě více posílí vazby mezi našimi národy,“ dodala Kellyová. 

O významu irské tradice svědčí řada světoznámých památek, které se ke kampani připojily. Nová radnice se tak objevila ve výlučné společnosti s Operou v Sydney, Londýnským okem, šikmou věží v Pise, fotbalovým stadionem Allianz Arena v Mnichově, mrakodrapem Empire State Building v New Yorku, Niagarskými vodopády a dalšími.             (vi)

Debatovali o zdraví dětí

V radnici se 27. března konala diskuse u kulatého stolu představitelů měst, obcí a odborníků na pro­blematiku výskytu astmatu a alergií u dětí. Jednání pořádalo město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Státním zdravotním ústavem. Mnohé překvapil fakt, že Ostrava je ve výskytu dětských alergií a astmatu v rámci republiky přibližně ve středu tabulky. Růst výskytu astmatu je celosvětovým problémem. Např. v Kanadě má potíže s astmatem až 20 % populace, zatímco v ČR taková čísla nejsou ani v nejproblematičtějších oblastech.

Náměstek primátora Dalibor Madej hovořil o významu ozdravných pobytů. Městský Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ně může poskytnout 7,6 mil. korun. Kromě Ostravy do něj z velkých podniků nejvíce přispívá ArcelorMittal. Mateřské a základní školy mohou o ozdravné pobyty žádat do 25. května t. r. Děti za vzduchem vycestují od 1. 11. 2014 do 30. dubna 2015. (ph)

Den Země

Ostrava se připojí k akci pořádané v rámci kampaně Den Země, která podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí: 16. dubna (před Vodním areálem Ostrava-Jih), 24. dubna (na Hlavní třídě v Porubě) a 25. dubna (v Komenského sadech) se návštěvníci dozvědí více o aktivitách státních i městských organizací, spolků a škol v oblasti ochrany životního prostředí, o Mezinárodním roku rodinných farem a Mezinárodním roku krystalografie.  Podrobnosti ke Dni Země jsou na webu http://jitrocel.ostrava.cz nebo na stránkách pořadatelů (SVČ Zábřeh, SVČ Korunka, SVČ Moravská Ostrava, Knihovna města Ostravy, Zoo Ostrava).           (mg)


Strana 4

střípky

100 LET! V Domově Sluníčko v Syllabově ulici ve Vítkovicích, příspěvkové organizaci města, oslavil 100 let pan Oskar Durčák (Foto DS), který se narodil 15. března 1914 v Proskovicích jako čtvrtý z pěti sourozenců. Později se s maminkou a sourozenci přestěhovali do nedaleké Košatky. „Rozmanitost a krása přírody, od lesů přes rybníky, louky, řeky a potůčky, až po oderské údolí, na tak malé ploše se jen tak nevidí,“ vzpomíná stále vitální senior. Do Ostravy přišel za prací a už zde zůstal. Služby Sluníčka využívá čtvrtým rokem. Jubilantovi přišla 17. března blahopřát rodina, personál domova, jeho klienti, starosta Vítkovic Petr Dlabal a další hosté. Mnoho zdraví a štěstí do dalších let, pane Durčáku!            (pv)

PODPIS V RADNICI. Prezidenti Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a Nejvyšší kontrolní komory Polské republiky Miloslav Kala (vpravo) a Krzysztof Kwiatkowski podepsali 25. března v Radnici města Ostravy protokol se závěry koordinované kon­troly čerpání evropských dotací prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na roky 2007–13. Devatenáct kontrolovaných projektů za téměř 680 milionů korun bylo zaměřeno na posilování dopravní dostupnosti a rozvoj cestovního ruchu. V našem regionu to bylo např. vybudování komunikace a chodníků mezi Bohumínem a polskými Chalupkami, nástupní místo pro vodáky na Odře a Olši aj.          (vi)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. V prostorách Nové radnice se 26. března uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Ústřední matematické olympiády. Ostrava vůbec poprvé hostila nejprestižnější matematickou olympiádu na světě, která se koná každý rok už 63 let. Pod jednoduchým a výstižným heslem „Matematika se vrací domů“ chtějí organizátoři, Wichterlovo gymnázium v Ostravě, matematice vrátit její prestiž a u studentů vzbudit o tento předmět zájem. Mezi tři nejlepší matematiky, kteří zároveň získali věcné ceny, patří Radovan Švarc z České Třebové, Filip Bialas z Prahy a Pavel Turek z Olomouce. Vítěze čeká mezinárodní kolo v JAR.      (hob)

Koncese na líh? Spěchejte, čas máte jen do 17. dubna

Alkohol podle novely živnostenského zákona mohou prodávat pouze držitelé koncese. Termín pro získání koncese končí 17. dubna 2014, tak by si žadatelé o koncesi měli pospíšit. Žádost o koncesi se podává na obecní živnostenský úřad, neplatí se správní poplatek a k žádosti se nepřipojují žádné další doklady. Pokud podnikatel doposud prodávající líh a lihoviny žádost nepodá, uplynutím šestiměsíční lhůty pozbývá oprávnění k jejich prodeji. Navíc se vystavuje riziku finančního postihu ve výši až 1  milion korun. Termín pro vyřízení koncese na Živnostenském úřadě Ostrava na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, se dá sjednat také na zelené lince 844 12 13 14.         (ph)

Oceníme nejlepší žáky

Město Ostrava vyzývá ředitele základních škol a víceletých gymnázií k podání návrhů na ocenění žákovských osobností a kolektivů u příležitosti letošního Dne dětí. Kritéria na udělení ocenění a také příslušné formuláře jsou na webových stránkách města www.ostrava.cz v rubrikách magistrát – odbory magistrátu – odbor soc. věcí a sportu – oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Formuláře je nutné poslat na Magistrát města Ostravy, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Nejpozději do 25. dubna 2014.             (r)

úřad práce

Nezaměstnaných zase přibylo

Během února evidovaná nezaměstnanost opět vzrostla a je nejvyšší od dubna 2005. K 28. únoru se celkový počet uchazečů o zaměstnání v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) zvýšil na 27 181. Meziměsíčně přibylo 92 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským únorovým stavem došlo k nárůstu o 2379 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti lednu klesl a počet uchazečů s ukončenou evidencí se mírně zvýšil.

Nově se během února ucházelo o zaměstnání 1745 osob, což je o 737 méně než v lednu a o 58 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Pomoc úřadu práce vyhledalo také 117 bývalých živnostníků, kteří ukončili, respektive přerušili svoji samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 19 osob po výkonu trestu odnětí svobody.

V průběhu února byla ukončena evidence na KoP Ostrava 1653 uchazečům o zaměstnání, do práce z nich nově nastoupilo nebo zahájilo výkon samostatně výdělečné činnosti 968 (58,6 %) osob. O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem února 2014 v okrese Ostrava teoreticky ucházet 28,9 osob, což je o 1,7 méně než v předchozím měsíci. Meziročně je hodnota tohoto ukazatele o 15,1 vyšší.           (ju)

Žít déle doma pomůže seniorům osobní asistentka

Umožnit seniorům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem, to je poslání neziskové organizace Podané ruce, o. s.,  Projekt OsA.

I přes kvalitní péči odborného personálu v zařízeních trvalé ústavní péče se mnozí senioři cítí jako odložení, nepotřební a touží prožít seniorská léta v kruhu svých nejbližších doma. Rodiny často umisťují seniory do těchto zařízení, protože nemohou příbuznému zajistit celodenní plnohodnotnou péči a jsou málo informované o jiných službách a možnostech péče. V současné době může být i sociální péče, po splnění oboustranných podmínek, poskytovaná seniorům doma. Jednou z možností je i Projekt OsA. V týmu působí empatické osobní asistentky, které pomáhají klientům bez rozdílu věku a postižení překonávat a zvládat jejich omezení a zapojit se tak aktivně a důstojně do běžného života až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Osobní asistence je službou aktivizační, klient tedy musí chtít něčeho dosáhnout a osobní asistent/ka mu pomáhá a asistuje. Nevykonává činnosti za daného člověka, ale poskytuje mu pomoc a podporu při dané činnosti v domácím prostředí, např. při jídle, hygieně, procházkách apod. Doprovází klienta k lékařům, na úřady, za kulturou a sportem nebo dělá společníka na procházkách.

Z osobní asistence mají rovněž užitek i rodinní příslušníci, kteří mají seniory v domácím prostředí ve společné péči. V době přítomnosti osobní asistentky/ta si mohou na chvíli odpočinout a bez omezení vykonávat svá zaměstnání. Mají tak jistotu, že je o jejich příbuzného odborně postaráno.

Cenu za službu osobní asistence tvoří více zdrojů. Část tvoří úhrady od klientů a částečně je služba osobní asistence Podaných rukou o. s. – Projektu OsA realizována i díky finanční podpoře města Ostrava a jiných donátorů, sponzorů a nadací. Pokud je člověk závislý na pomoci druhé osoby, může zažádat o příspěvek na péči a z těchto peněz může potřebnou pomoc hradit. Potřebujete-li sociální službu osobní asistence pro své blízké, kontaktujte nás na mobilu: 777 011 934, nebo e-mailem: osa.ostrava@podaneruce.eu. Informace jsou také dostupné na www.podaneruce.eu.             Ivana Mikulcová


Strana 5

Složenku ve schránce nenajdete

Blíží se 30. červen, termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu, který činí 498 Kč na oso­bu. Na Magistrátu města Ostravy bylo rozhodnuto, že od letošního roku nebudou občanům města zasílány složenky k zaplacení tohoto poplatku (podrobnosti o dalších způsobech platby najdete v inzerátu na této straně).

Magistrát dlouhodobě sleduje způsob, jakým Ostravané hradí poplatky. Ke zrušení složenek vedly hlavně úsporné důvody. Město stály ročně milion korun. Přitom složenky využívalo jen kolem 10 tisíc poplatníků z celkových 142 tisíc, čtvrtina se jich vracela jako nedoručitelná. Nejoblíbenější stále zůstává úhrada formou SIPO (58 tisíc plátců). Mnoho občanů využívá možnost platby v hotovosti nebo kartou v pokladně magistrátu (13 tisíc). Přibývá těch, kteří využívají bankovních, resp. bezhotovostních převodů (45 tisíc).

„Neustále hledáme možnosti, jak v systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu dosáhnout co nejvyšší efektivity,“ zdůraznil náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík. „Optimalizujeme nejen částky, které vydáváme za na­kládání s komunálním odpadem, ale také způsoby výběru poplatků. Dopady opatření ve druhé polovině roku vyhodnotíme. Naším cílem je, abychom ani v dalších letech nemuseli z rozpočtu města navyšovat doplatek za likvidaci odpadu ani poplatky pro občany.“      

Absolutní srovnání nákladů na odpadové hospodářství mezi Ostravou a jinými městy není možné vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb, provozu spalovny (Praha, Brno), počtu obyvatel apod. Nejpřesnějšího srovnání lze dosáhnout pomocí celostátního průměru nákladů na odpadové hospodářství, které jsou 865 Kč na osobu. V Ostravě jsme s náklady 677 Kč na osobu lehce nad 75 procenty celostátního průměru. „Z velkých, minimálně kraj­ských měst, máme v Ostravě jedny z nejnižších nákladů,“ podtrhl Tomáš Petřík.

Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 v Ostravě činily 170 363 tis. Kč. Na poplatcích bylo od občanů vybráno 126 061 tis. korun. Rozdíl nákladů ve výši 44 302 tis. Kč byl doplacen z rozpočtu města. Na občana to představuje doplatek 146 Kč.             (vi)

Pomáhá technika i počasí

Vůz značky Mercedes s možností oboustranného čistění a zkrápění vozovky pořídily Ostravské komunikace (OK) díky evropské dotaci z Operačního programu životního prostředí. Společnost má tak k dispozici už šest čisticích vozů, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků.

 „Jen z městských silnic ročně smeteme v průměru více než tisíc tun smetků. Přidáme-li k tomu státní a krajské silnice, mluvíme ročně o více než čtyřech tisících tunách smetků, které odklidíme,“ upřesnil ředitel OK Daniel Lyčka s tím, že náklady na pořízení jednoho čisticího stroje dosahují bezmála 5 milionů korun. Z programu společnost získala 90 procent prostředků na jeho nákup. Vůz čistí město již od začátku března. Letos by Ostravské komunikace měly z ostravských silnic odstranit až 5  tisíc tun smetků.   (jm)

Třídění se stává pravidlem

V roce 2013 vyprodukovali občané Ostravy 102 tisíc tun komunálního odpadu, o 1 172 tun více než v roce 2012, což představuje meziroční nárůst 1,2 %. Celkové množství odpadů uložených na městské sklád­ky proti roku 2012 kleslo na 53,5 tis. tun, tedy o dva a půl tisíce tun.

Společnost OZO, která zajišťuje provoz celého městského systému nakládání s komunálním odpadem, materiálově nebo energe­ticky využila 38 tisíc tun odpadu, což představuje 37,3 % všech odpadů vyprodukovaných občany. V porovnání s loňským rokem bylo využito o 4,5 % více odpadů. Důslednější ekologické myšlení občanů se projevuje v každoročním nárůstu množství využitelných odpadů již sedm let za sebou. Odložili o 3 tis. tun objemných odpadů méně než v roce 2012.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2013 ve městě vyprodukováno necelých 12 tisíc tun. Stavebního odpadu odevzdali občané o necelých 300 tun méně, na druhé straně nebezpečných odpadů o 15 tun více. To, že neskončil na skládkách, dokazuje zvyšující se ekologické povědomí lidí a snahu vracet suroviny k opětovnému použití. Cílené kampaně a osvěta tak účinně pomáhají ke zlepšování životního prostředív Ostravě.        (jš)


Strana 6

Dobrých skutků není nikdy dost

V pondělí 10. března se uskutečnil již devátý ročník ocenění nejlepších policistů a zaměstnanců Městského ředitelství policie ČR. Ředitel ostravské policie René Dočekal ocenil nejen policisty a občanské zaměstnance, ale také dva občany Ostravy. Slavnostní akce, která se konala v Divadle loutek Ostrava, se zúčastnil rovněž primátor Ostravy Petr Kajnar.

Medaili za statečnost získali policisté, kteří byli mezi prvními na místě výbuchu rodinného domu v Ostravě-Martinově. Okamžitě se pustili do prohledávání trosek domu, a to i přesto, že ze sutin stoupal dým a všude kolem byl cítit silný zápach plynu. I přes přímé ohrožení životů se jim podařilo odhrabat trosky a vyprostit těžce zraněného muže. Dalším čtrnácti policistkám a policistům, kteří již více než dvacet let neúnavně naplňují své poslání chránit zájmy občanů, byly předány medaile Za věrnost II. stupně. Za mimořádné nasazení a výsledky své činnosti převzali policisté ocenění například v kategorii Tým roku, Policista roku nebo Zaměstnanec roku.

Medaili za Čin roku 2013 převzali i dva odvážní Ostravané – Jan Kluka a Václav Smutný. Zadrželi a poté předali policii mladého muže, který se pod hrozbou střelby zmocnil hotovosti z pokladny čerpací stanice. Dalším poděkováním, a tak trochu jiným dárkem pro oceněné i jejich partnerky či partnery, bylo bezpochyby i divadelní představení Malované na skle.           (hob)

Školní hřiště se otevírají veřejnosti

Občané Ostravy mají možnost přijít si zasportovat na hřiště ostravských škol (příp. dalších městských organizací) v deseti městských obvodech. Některá jsou otevřena od dubna, některá až od května, lze v nich využívat také půjčovny sportovního náčiní. Vstup je zdarma všem rekreačním sportovcům bez omezení věku, je však nutné respektovat pokyny správce hřiště, provozní dobu a provozní řád, které si upravuje každá škola podle svých potřeb a zveřejňuje je na informačních tabulích hřišť.

Na webu projektu Bezpečnější Ostrava je zveřejněna mapa jednotlivých městských obvodů včetně informací o provozní době a případně i kontaktů na správce hřišť. Provoz hřišť je dotován městem v oblasti podpory prevence kriminality. Jen v roce 2013 v této oblasti město Ostrava podpořilo 33 projektů částkou 1 970 000 Kč. Letos bude provozováno 35 sportovišť, podpora představuje 2 471 000 Kč.

Přístupná veřejnosti budou hřiště u těchto škol: MŠ Ostrava, Hornická 43A,  ZŠ Ostrava, Zelená 42, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, MŠ Ostrava, Varenská 2a, ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, Dětské dopravní hřiště Městské policie Ostrav-Přívoz, Orebitská, ZŠ a MŠ Svinov, ZŠ a MŠ Krásné Pole, Družební 336, ZŠ a MŠ Lhotka, MŠ Poruba, Ukrajinská 1530-1531, MŠ Poruba, Sokolovská 1168, ZŠ Poruba, Porubská 832, ZŠ Poruba, Ukrajinská 1533, ZŠ Poruba, K. Pokorného 1382, ZŠ Poruba, A Hrdličky 1638, ZŠ Poruba, Komenského 668, Skatepark Ostrava-Poruba, K. Pokorného, areál Biskupského gymnázia, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, ZŠ Muglinov, Pěší 1/66, ZŠ Michálkovice, U Kříže 28, ZŠ Radvanice-Bartovice, Vrchlického 5 a Trnkovecká 55, ZŠ Stará Bělá, ZŠ a MŠ Hrabůvka, Mitušova 16, ZŠ Hrabůvka, Provaznická 64, ZŠ a MŠ Hrabůvka, Mitušova 8, ZŠ a MŠ Hrabůvka, A. Kučery 20, ZŠ a MŠ Výškovice, Šeříková 33, v Ostravě-Jihu pak ZŠ a MŠ Březinova 52, ZŠ Chrjukinova 12, ZŠ Jugoslávská 23, Středisko volného času Gurťjevova 1823/8.          (k)

Ostravský projekt má druhé místo

Přední odborníci v oblasti prevence kriminality ocenili nejlepší preventivní projekty v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality ECPA i nejlepší projekt v rámci soutěže krajů, měst a obcí. Letos byla ústředním tématem projektů „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“. Na druhém místě skončil projekt nominovaný Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje „Místo činu? Domov!!“ zaměřený vedle prevence a vzdělávání v oblasti domácího násilí též na pomoc osobám ohroženým i po vykázání či pomoc svědkům těchto trestných činů. Klíčová pro ostravský projekt je existence speciálního týmu pořádkových policistů realizujících vykázání i poradenskou činnost ve speciálních poradnách. Policisté týmu jsou dosažitelní 24 hodin denně, tým tvoří 30 specialistů všech ostravských obvodních oddělení.         (p)

Stalo se

VYHAZOVAL ODPADKY. V Ostravě-Zábřehu 26letý muž vybíral kontejner na komunální odpad, vyhazoval odpadky na ulici a pak je probíral. Strážníci ho upozornili, že se dopouští přestupku a vyzvali k prokázání totožnosti. Toho muž nebyl schopen, a tak ho chtěli předvést na policejní oddělení. Odmítal spolupracovat, držel se rukama za kontejner, strážníci byli nuceni použít donucovacích prostředků a s pouty na rukou ho ke zjištění totožnosti předvedli. Za přestupek proti veřejnému pořádku mu hrozí pokuta až 20 000 Kč.

ZRANĚNÝ VOLAL O POMOC. Senior z Ostravy-Poruby aktivoval nouzové tlačítko Senior linky. Když strážníci dorazili na místo, slyšeli přes dveře 86letého muže volat o pomoc. Přivolali sanitku a pokusili se u sousedů zajistit náhradní klíče, ale ani s nimi se do bytu nedostali, dveře byly zajištěny řetízkem, a tak museli dveře vykopnout. Podchlazený senior jen ve spodním prádle ležel na zemi a stěžoval si na bolest celého těla. Strážníci poskytli první pomoc a snažili se ho zahřát, sanitka jej převezla do nemocnice. Byt převzala vnučka.

ZRANIL SE Z NOUZE? Před ostravským magistrátem si pracovnice úřadu všimla zraněného muže na lavičce. Silně krvácel z řezné rány na ruce a neustále opakoval, že nemá peníze a neví, jak uživit rodinu. Přivolaní strážní se pokoušeli krvácení zastavit až do příjezdu sanitky, která ho odvezla do nemocnice. Událost si převzali k šetření přivolaní policisté.

Dopravní soutěž

Tradiční internetovou soutěž o hodnotné ceny vyhlásili Aktiv města Ostravy pro BESIP a odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. Na 16 otázek testu zaměřených na chování účastníků silničního provozu při dopravní nehodě můžete odpovídat do 30. 4. na www.ostrava.cz       (jl)

Ostravský projekt má druhé místo

Přední odborníci v oblasti prevence kriminality ocenili nejlepší preventivní projekty v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality ECPA i nejlepší projekt v rámci soutěže krajů, měst a obcí. Letos byla ústředním tématem projektů „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“. Na druhém místě skončil projekt nominovaný Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje „Místo činu? Domov!!“ zaměřený vedle prevence a vzdělávání v oblasti domácího násilí též na pomoc osobám ohroženým i po vykázání či pomoc svědkům těchto trestných činů. Klíčová pro ostravský projekt je existence speciálního týmu pořádkových policistů realizujících vykázání i poradenskou činnost ve speciálních poradnách. Policisté týmu jsou dosažitelní 24 hodin denně, tým tvoří 30 specialistů všech ostravských obvodních oddělení.         (p)

Přijďte do kurzu sebeobrany!

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 30. dubna od 16 hod. v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Tematicky je zaměřen na poskytování první pomoci u dětí. Účastníci se seznámí se zásadami poskytování pomoci dětem při dopravních nehodách nebo při úrazech, budou si moci sami vyzkoušet na figuríně, jak se dává nepřímá masáž srdce dítěti, seznámí se s přenosným defibrilátorem a zkusí s ním pracovat. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a dětský koutek pro děti účastníků. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Info na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz.


Strana 7

Poděkování pedagogům za práci

U příležitosti Dne učitelů byli 20. března v Divadle loutek Ostrava slavnostně oceněni pedagogové ostravských škol. Za město jim poděkovali Jaroslava Rovňáková, která má ve svém odboru rezort školství, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy Marta Szücsová a Lubomír Pospíšil, městský zastupitel a člen komise rady města pro vzdělávání a školství.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byli oceněni Radmila Kuboňová z Gymnázia, ZŠ a MŠ Hello, Vladimír Durčák a Jana Misiarzová ze ZŠ a MŠ V. Košaře, Ivana Breginová ze ZŠ F. Formana, Ludmila Tuhovčáková ze ZŠ a MŠ Družební, Marcela Popalová ze ZŠ Gen. Píky.

V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost poděkování převzali Marie Benešová z MŠ Blahoslavova, Miroslava Havrincová ze ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, Liběna Jánská z MŠ Komerční, Jarmila Máchová ze ZŠ a MŠ Horymírova, Dáša Nováková ze ZŠ Matiční, Ludmila Skalná ze ZŠ Komenského, Jiřina Hemžalová ze ZŠ Gen. Píky, Miroslava Samková ze ZŠ Bulharská a Zdeňka Viktorinová ze ZŠ Gen. Janka. Všichni ocenění pracují v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Součástí večera bylo představení hereckého souboru Divadla loutek Stepující stonožka aneb Revue V + W + J.          (hob)

Město pomáhá diabetikům

Dotace města Ostravy zkvalitnily loni život mladým diabetikům. Peníze umožnily Občanskému sdružení Dítě s diabetem nadále provozovat Edukační centrum, v němž se konaly besedy na témata spojená s léčbou cukrovky prvního nebo druhého typu.

Nemocným dětem z Moravskoslezského kraje byly určeny i další aktivity. Patřil k nim tradiční Letní zdravotně edukační tábor. „Jsem ráda, že i v roce 2013 nám město pomohlo, děkujeme,“ hodnotí předsedkyně sdružení Šárka Nosálková. Město také podpořilo projekt Nebojte se cukrovky – integrace dětí do předškolních zařízení. Cílem bylo odstranit strach ze zařazení diabetických dětí do předškolních kolektivů.

I v letošním roce zaměstnanci sdružení chystají řadu akcí. O aktivitách této instituce jsou informace na webových stránkách www.ditesdiabetem.cz.     (d)

HIV pozitivních přibývá

Infekční klinika Fakultní nemocnice Ostrava upozorňuje veřejnost, že v přízemí infekční kliniky (ul. 17. listopadu v Porubě) je lidem k dispozici poradna České společnosti AIDS pomoc, o. s., ve které je možné nechat se každý čtvrtek od 15 do 17 hodin anonymně a zdarma otestovat, jedinou podmínkou je, že od momentu rizika, kdy k nákaze mohlo dojít, uplynuly nejméně 2 měsíce.

Se zvyšujícím se počtem HIV pozitivních v ČR a se stále účinnější léčbou, která dovoluje těmto lidem žít plnohodnotný život, včetně toho pracovního, logicky stoupá také počet případů, kdy se tito lidé stávají oběťmi diskriminace. Nejvíce případů takové diskriminace přibylo v posledních dvou letech. Odborníci opakovaně upozorňují, že infikovat se virem HIV lze jen nechráněným pohlavním stykem, nakaženou krví, která se musí dostat do krevního řečiště zdravého člověka, aby k nákaze došlo – dochází tak hlavně při sdílení stříkaček a jehel při injekčním užívání drog. Třetím způsobem je možnost přenosu z infikované matky na plod v průběhu těhotenství, případně při a po porodu, pokud nejsou dodržena příslušná doporučení lékařů. Neopodstatněná je proto například diskriminace HIV pozitivních na pracovišti, protože se nelze nakazit při běžném kontaktu, podáním ruky, kontaktem se společným telefonem, dokonce ani slinami.

Všechny dotazy zájemců o testování či dotazy na případy diskriminace zodpoví bezplatná poradenská telefonní linka 800 550 540, kde odborníci ČSAP, o. s., pomohou s řešením konkrétních situací a zprostředkují další pomoc.   (d)

Pomozte potřebným!

Charita Ostrava spolu s Diakonií Broumov znovu pořádá humanitární sbírku Nepotřebné věci potřebným lidem. Na nákladním nádraží ČD na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní v Ostravě-Přívoze se 15. dubna od 9 do 18 hodin sbírka uskuteční. Oblečení, lůžkoviny, látky, přikrývky, domácí potřeby, obuv či hračky je nutné zabalit do uzavřených tašek či pytlů. Nepřijímá se špinavý a vlhký textil, elektrospotřebiče, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a kočárky. Přímo Charita Ostrava z toho využije pánské i dámské rifle, trička, mikiny, ručníky a ložní prádlo, které je možné zabalit zvlášť. Roztříděný materiál se dále využívá pro sociálně znevýhodněné lidi i na průmyslové zpracování.     (k)

Katedrála potřebuje opravy

Druhá největší na Moravě je ostravská novorenesanční kate­drála Božského Spasitele v centru města hned po bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradu. Ostravský „Nový kostel“, jak kate­drálu nazývají starší generace, byl posvěcen v roce 1889, katedrálním kostelem je od zřízení ostravsko-opavské diecéze v roce 1996. Přes některé menší úpravy v minulosti potřebuje rekonstrukci. Má začít od července a skončit na jaře 2015, úpravy si vyžádají náklady 60 milionů korun, polovinu mají tvořit evropské dotace. Bohoslužby budou dočasně přemístěny do starého kostela sv. Václava.

Po znovuotevření opravené katedrály na jaře bude tento svatostánek přístupný veřejnosti denně od osmi do šestnácti hodin, v bočních lodích budou vystaveny dokumenty z historie diecéze. Přítomný průvodce přidá výklad a dohlédne také na pořádek. Katedrála je také častým místem koncertů, letošní podzimní Svatováclavský hudební festival se tak bude muset obejít bez tohoto krásného prostředí.    (g)


Strana 8

Ostrava je stále otevřenější investorům

V březnu letošního roku zařadil britský investiční časopis fDi vydávaný skupinou Financial Times Ostravu mezi TOP 10 investorsky nejatraktivnějších měst střední a východní Evropy. V kategorii, která srovnávala středně velká města v rámci celého starého kontinentu, skončila Ostrava devátá. Podobně hodnotila zahraniční média naše město i v minulých letech. Stalo se tak symbolicky v době, kdy hrabovský CTPark oslavil své desáté narozeniny. Dnes zde ve dvaceti budovách podniká přes padesát firem, které nabízejí práci pro šest a půl tisíce lidí.  V současné době zde rozvíjejí své aktivity firmy jako GE Money Multiservis, CTS Corporation, Brembo, UPS, Goodyear, Ringier Print, ABB, ITT Corporation a další. V zóně působí i společnosti Pegatron Czech vyrábějící počítače a také SungWoo Hitech, kde vznikají části autokarosérií. Nejnovějším přírůstkem v hrabovské zóně je společnost UFI Filters. Zóna Ostrava-Hrabová se stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových nemovitostí v rámci celé České republiky, za což získala celou řadu ocenění. 

Připravený růst

Hrabová nicméně nezůstala osamocena. Další velkou průmyslovou zónou je areál v Mošnově.  Je jedinečnou příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z jeho strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Zóna je akreditována Agenturou pro zahraniční investice CzechInvest a je podporována státem.

Její celková rozloha dosahuje přes 200 ha. V roce 2006 zde zahájili investici dva významní zahraniční investoři, a to německá společnost Behr a jihokorejská společnost Plakor. Další firma, italská Cromodora Wheels, zahájila zkušební provoz ve svém závodě v roce 2008. V  roce 2007 rozhodla o investici do zóny také společnost Free Zone Ostrava. V únoru 2009 vstoupila do zóny společnost HB Reavis Group, která by zde měla vybudovat na rozloze 80 ha Multimodální logistické centrum Mošnov. Lokalita umožňuje efektivní využití letecké, železniční a silniční dopravy. Doposud bylo ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov vytvořeno 1792 přímých pracovních míst.

Zázemí z brownfieldu

V budoucnosti se počítá s dalším rozšiřováním pracovních příležitostí, konkrétně v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Hrušov o rozloze téměř 35 ha, kde by mohly najít práci až dva tisíce lidí. Jedná se o lokalitu, která má charakter tzv. sociálního brownfieldu, na níž bylo již v roce 2008 vyhlášeno asanační pásmo. Lokalita bude sloužit lehkému průmyslu, skladům a drobné výrobě s uvažovaným termínem dokončení na přelomu let 2015/2016. Rozvojová zóna Hrušov představuje velmi významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Její předností je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. 

Znalosti do praxe

Ostrava se stále více orientuje na obory s vysokou přidanou hodnotou a významně podporuje vysoké školství. V areálu Vysoké školy báňské v Porubě byl v roce 1997 založen Vědecko-technologický park Ostrava. Umožňuje propojení obchodních aktivit s prostředím vědeckého výzkumu a následný přenos jeho výsledků do praxe. Zakladateli jsou město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., a tři místní univerzity – VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Slezská univerzita Opava. K různorodým obchodním aktivitám parku patří například výzkumné, vývojové a projekční činnosti, biotechnologie, nanotechnologie, vývoj a výroba laboratorní, měřicí a zkušební techniky, výzkum a vývoj v oblasti alternativních energetických zdrojů a špičková opravárenská centra. Centrum areálu tvoří dvě multifunkční budovy (PIANO a TANDEM), které nabízejí kvalitní kancelářské, laboratorní, společenské a reprezentační prostory. Společnosti Elcom, a. s., a Ingeteam, a. s., mají v areálu své dvě samostatné budovy, kde pracuje 160 lidí. Ve čtyřech dokončených objektech je zaměstnáno  900 lidí. V současnosti se staví dvě nové budovy s podzemním parkováním. Výstavbou vznikne 5298 m2 kancelářských ploch pro asi 460 pracovních míst.

Daniel Kaminský ze společnosti Elcom sleduje vývoj areálu od jeho vzniku. „Jedná o unikátní projekt  v rámci celé ČR, kde od samotného počátku je jeho rozvoj veden opravdu reálnými potřebami. Současná investice umožní pokračovat v tvorbě vysoce kvalifikovaných pracovních míst pro VŠ absolventy našeho regionu,“ říká Kaminský.

Ostrava šetří státu

Porovnáme-li příliv zahraničních investic mezi jednotlivými českými městy, je Ostrava, nepočítáme-li hlavní město Prahu, jednoznačným premiantem. Od konce devadesátých let zde zahraniční investoři investovali více než 118 miliard korun, což je více než v Brně či Plzni. Ve zmíněných zónách a Vědecko-technologickém parku dnes pracuje 9300 lidí. Zhruba stejný počet lidí tím získal práci ve společnostech, které jsou subdodavateli anebo v navazujících službách.

 „Průmyslové zóny v Ostravě nejsou užitečné jen pro lokální zaměstnance a investory, velmi významně šetří i státní pokladnu,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. Úspora státu od roku 2004 podle odhadu dosáhla 13,94 miliardy korun (podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se pohybují průměrné náklady státu na jednoho nezaměstnaného ročně na 170 000 Kč – náklady zahrnují dávky podpory v nezaměstnanosti, ušlé odvody za sociální a zdravotní pojištění a další náklady). „Pokud vezmeme do úvahy pouze přímá vytvořená pracovní místa, odečteme náklady veřejného sektoru v souvislosti s vytvořením průmyslových zón, ušetřil stát na dávkách 9,8 miliardy korun,“ dodal primátor Kajnar.           (ph)

Titul pro další rychlou (a půvabnou) atletku

Nejlepší sportovci Ostravy za rok 2013 byli 19. března vyhlášeni v Nové radnici. O výsledku sedmého ročníku ankety rozhodli hlasováním členové Komise rady města pro podporu vrcholového sportu. Finanční odměny a upomínkové předměty oceněným předali předseda komise a starosta Poruby Lumír Palyza spolu s náměstkem primátora Martinem Štěpánkem. 

Geny po mamince

Mezi jednotlivci hlasující nejvíce zaujaly výkony atletky SSK Vítkovice Jany Slaninové, členky štafety České republiky na 4x400 metrů, která na mistrovství světa v Moskvě dosáhla na semifinále. Členku Centra individuálních sportů Ostrava trénuje její maminka Taťána Netoličková, vicemistryně světa a halová mistryně Evropy. Sportovkyně Ostravy 2013 si titulu velice váží už také proto, že napodobila své kolegyně atletky Rosolovou (sportovkyně Ostravy 2009 a 2012) a Cachovou (2011). „Letos bych se chtěla prosadit na srpnovém mistrovství Evropy v Curychu a vylepšit si osobní rekordy,“ svěřila se Jana Slaninová.

Volejbalisté VK Ostrava, mistři České republiky 2013, byli po zásluze vyhlášeni nejlepším sportovním kolektivem. Startovali v základní skupině Ligy mistrů, díky nim jsme mohli v Ostravě vidět výkvět evropského mužského volejbalu. Vzhledem k probíhající play off extraligy pro cenu přišel předseda správní rady klubu Pavel Žurek.

Máme to ale kadety!

Sportovním talentem se stal 16letý stolní tenista TJ Ostrava Patrik Klos, mistr Evropy  kadetů družstev z juniorského šampionátu, který se vloni konal v Ostravě. Ve dvojici s Tomášem Polanským postupně vyřadili šest soupeřů. Zlatou medaili za výhru 3:2 nad Slovinskem stvrdil závěrečným vítězstvím nad Paulinem právě Patrik Klos. „Letos hraji mezi juniory a konkurence bude určitě velká. Přesto bych chtěl znovu startovat na juniorském ME v Itálii. Začal jsem studovat dopravní průmyslovku v Ostravě a povinností logicky přibylo,“ říká rodák z nedalekých Bohuslavic, jehož vzorem je současný nejlepší evropský stolní tenista Němec Timo Boll.

Vlajkonošem v Soči

Nejlepší hendikepovaný sportovec Ostravy lyžař Stanislav Loska se jen pár desítek hodin předtím vrátil ze zimních paralympijských her v Soči. S přítomnými se podělil o životní zážitek, kdy při zahájení her nesl českou vlajku. Loňské výkony z Evropského poháru v Soči nezopakoval, skončil 21. ve slalomu. Přesto bronzový medailista z Lillehammeru 94 zkompletoval nevšední sbírku šesti účastí na paralympiádách. 

Do síně slávy ostravského sportu byl uveden hokejový reprezentant a dnes prezident HC Vítkovice Steel František Černík (1953). Jenom výčet úspěchů útočníka s raketovým zrychlením by zabral hodně místa. Mistr světa a Evropy 1976, stříbrný ze ZOH 84 v Sarajevu nebo mistr ligy s Vítkovicemi (1981) si cení toho, že v závěru kariéry si mohl zahrát NHL v dresu Detroit Red Wings. Přiznal, že jednodušší bylo na MS 1978 v Praze nasázet tři góly brankáři Treťjakovi (ČSSR-Sovětský svaz 6:4), než dát dnes dohromady kvalitní tým a finance v extralize. Jak je patrné z výkonů jeho Vítkovic, prezident klubu je i v této činnosti úspěšný.

Franta pomůže Standovi

Na dekorování nejlepších sportovců Ostravy Černík přišel po nedávné operaci kyčle o berlích. I tato skutečnost ho možná přiměla k podpoře lyžaře Losky, který se zmínil v souvislosti s nedostatkem sponzorů o konci své závodní kariéry. „Část své odměny věnuji Standovi, aby mohl pokračovat v závodění. Také já bych se chtěl brzy postavit na lyže a učit lyžovat vnučky,“ uzavřel František Černík.    Libor Vidlička

Přehled
sportovců roku města Ostravy

2007

Denisa Ščerbová-Rosolová (atletika) a Expedice Leopolda Sulovského na K2

2008

Václav Svěrkoš (fotbal)
a volnostylaři Sokola Vítkovice

2009

Kateřina Cachová (atletika)
a florbalisté SC WOOW Vítkovice

2010

Jakub Štěpánek (hokej)
a hokejisté HC Vítkovice Steel

2011

Denisa Rosolová (atletika)
a hokejisté HC Vítkovice Steel

2012

Barbora Závadová (plavání)
a házenkářky DHC Sokol Poruba


Strana 10

co, kdy, kde ve městě

 VELIKONOCE NA HRADĚ. Slezskoostravský hrad nabídne 12. – 13. dubna tradiční velikonoční lidový jarmark s programem, ukázkami řemesel a prodejem lidově uměleckých výrobků. Vystoupí též folklorní soubory, bude se soutěžit, nebudou chybět ani živá zvířata. Ve stejné době bude otevřena nová expozice „Permoníci a čerti v podzemí Slezskoostravského hradu“. O týden později 19. a 20. dubna se Velikonoce budou slavit v areálu Miniuni, kde je připravena naučná stezka, hledání vajíček a velikonoční tradice ze zahraničí.

ŽIVOT SE SMRTÍ. Nový dokumentární cyklus Život se smrtí vysílá ČT 1 od 19. března vždy ve středu. Připravila ho tvůrčí producentská skupina Lenky Polákové z ostravského studia. Po dobu jednoho roku dokumenty sledují osudy sedmi lidí, kteří každý sám za sebe a každý po svém bojují se smrtelnou nemocí – téma, které zajímá každého. Podle tvůrců nebylo snadné najít sedm nevyléčitelně nemocných, kteří se rozhodli pustit televizní kameru do svého soukromí. Seriál má pomoci lidem zmírnit strach z umírání.

MÁTE RÁDI DOBRÝ JAZZ? Partnerské město Ostravy, nedaleké polské Katovice, pořádá od 26. dubna do 2. května JazzArt Festival 2014, 30. duben je navíc Mezinárodní den jazzu. Polští kolegové zvou Ostravany na zvučná jména jako Tigran Hamasjana, Anouar Brahem, na brazilského Viniciuse Cantuari, americké Ellery Eskelin & David Liebman Quartet, duet Uri Caine & Dave Douglas a Ben Goldberg Trio, ale také na britskou skupinu Get the Blessing a mnohé další skvělé muzikanty.

SVĚCENÍ JARA – HUDEBNÍ BOMBA. Stravinského skladba Svěcení jara s podtitulem Obrazy z pohanského Ruska znamenala zásadní přelom v dějinách hudby, v roce 1913 vzbudila nebývalé emoce. Hučení, pískání, dupání, facky – taková byla premiéra baletu v pařížském Théatre des Champs-Elysées. Janáčkova filharmonie Ostrava ji nabídne 10. a 11. dubna 2014 na koncertě v Domě kultury města Ostravy spolu s Dvořákovou skladbou Scherzo capriccioso a Koncertem pro violoncello a orchestr Čestmíra Gregora, diriguje José Luis Gomez.

ANGÉLIQUE KIDJO NA COLOURS. Další skvělý host potvrzen – nová Mama Africa, nejvlivnější ženská hudební osobnost Afriky podle časopisu Time, filantropka, aktivistka, velvyslankyně dobré vůle UNICEF a zároveň ohromující čtyřiapadesátiletá zpěvačka, držitelka Grammy Angélique Kidjo z Beninu, vystoupí v české premiéře na Colours of Ostrava (17. až 20. července 2014).

PŘIJĎTE NA VĚŽ! Hojně navštěvovaná vyhlídková věž ostravské Nové radnice přešla opět na letní režim, je až do listopadu otevřená denně od 9 do 19 hodin. V sobotu 19. dubna mohou zájemci od 9 do 17 hod. jít na věž pěšky – 292 schodů.

PŘIVEZLI OSM MEDAILÍ! V tvrdé konkurenci obstáli tanečníci TK Pierro Forte z Ostravy, kteří soutěžili v polovině března na Mistrovství Evropy WADF (World Artistic Dance Federation) v Moskvě. Titul ME získala děvčata v juniorské věkové kategorii s formací CHICAGO ve stylu dvacátých a třicátých let, dále v sólech Klára Gizová, Angelina Lastůvková, v duu pak Sabina Řádková a Gillien Salamonová. V kategorii Adults (dospělí) vybojovala druhé místo malá čtyřčlenná skupinka se Show Caribien Style v obsazení Petr Čuban, Dominika Čubanová, Klára Gizová a host ostravského tanečního klubu Petr Pik. Mladí tanečníci přivezli pět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Blahopřejeme!

NENECHTE SI UJÍT. Dům kultury města Ostravy také v dubnu nabízí celou řadu představení hostujících divadel, za zmínku a určitě za návštěvu stojí přímý přenos mimořádného velikonočního koncertu z Baden-Badenu 20. dubna. Berlínská filharmonie pod taktovkou Sira Simona Rattlea předvede Elgarův koncert s hvězdnou violoncellistkou Sol Gabetty, zazní také Ligeti, Wagner a Stravinského Svěcení jara. Záznam opery Rusalka nabídne pro velký úspěch DKMO 19. dubna. Dalším lahůdkovým živým přenosem z MET bude 26. dubna Mozartova opera Cosi fan tutte.

PŘIJĎTE NA IVU BITTOVOU. Multifunkční halu Gong rozezní zpěv Ivy Bittové, která letos připravuje hvězdné koncerty s názvem Zvon.  Spolu s ní účinkuje Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem Davidem Švecem, kytarista Vladimír Václavek, kontrabasista Jaromír Honzák, trumpetista Oskar Török, bubeník Miloš Dvořáček, klavíristka a autorka aranží Beata Hlavenková a kytarista a autor aranží Petr Ostrouchov. Ostravský koncert v Gongu se uskuteční 5. května.

NĚMECKÁ KULTURA VE MĚSTĚ. Od 7. do 12. dubna nabízí Ostrava Německo-český kulturní týden nabitý událostmi. Filmy, výstavy, besedy, setkání germanistů, divadelní představení, happeningy či literární večery, to vše lze nalézt na webových stránkách ostravského Minikina, klubu Atlantik, NDM, městské knihovny i katedry germanistiky FF OU. Ostrava jako partnerské město Drážďan má svůj den 8. dubna, nabízí program ve všech zmíněných institucích.

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA. Známá filmová pohádka se v ostravském divadle loutek proměnila na novou premiéru. Představení doprovází živá kapela, zaznívají i známé písničky.

divadelní premiéry

Nová sezona přinese premiéry opravdových divadelních lahůdek

NDM – je na co se těšit

Nadcházející divadelní sezona 2014/2015 v Národním divadle moravskoslezském bude současně oslavou budovy Divadla Jiřího Myrona (někdejší Národní dům), od jejíhož otevření uplyne už 120 let. Národní dům se stal centrem divadelního života ostravských Čechů již v roce 1894 a plní tuto funkci dodnes. Novou divadelní sezonu proto NDM otevírá mottem: Tady se hraje divadlo 120 let.

Opera NDM bude pokračovat v oslavách Roku české hudby 2014 premiérou opery Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovy i v dramaturgické linii „Operní hity 20. století“ uvedením jednoho z nejobtížnějších operních děl Ohnivý anděl. Nově se také objeví strhující operní duel dvou královen v inscenaci Maria Stuarda a na úchvatný operní příběh Umberta Giordana Andrea Chénier. Divácky oblíbený galakoncert věnuje soubor opery skladbám Giacoma Pucciniho. Novinkou bude světová premiéra opery Jana Klusáka Filoktétés.

Činoherní premiéry otevřou humorně laděné Postřižiny. Pobavit se diváci mohou také u komedie současné německé autorky Felicie Zellerové Rozhovory s astronauty a u první velké komedie francouzského dramatika a herce Molièra Škola žen. Na seznamu her nechybí však ani tragický Doktor Faustus. Činohra představí i dvě české premiéry, a to Večeři v režii šéfa činohry Petera Gábora a nově vznikající Odsun!!! v režii Ivana Buraje, který navazuje na dramaturgickou linii her vyjadřujících se k regionálním i evropským palčivým problémům. Plejádu inscenací zakončí večírek nekonečných iluzí, který připraví hra podle známé knihy Velký Gatsby. (d)

Cena Zbyňku Janáčkovi, gratulujeme

Mezi nejzapálenější grafiky současné doby patří ostravský výtvarník a děkan umělecké fakulty Ostravské univerzity Zbyněk Janáček. Začátkem března převzal v Praze v rámci uznávané soutěže Grafika roku cenu Vladimíra Boudníka za „oddanost oboru“, celoživotní práci na poli grafiky, její prezentaci a popularizaci.

Umělec ji může získat jen jednou za život. V. Boudník (1924–1968) byl zakladatelem české moderní grafiky, znalcem i objevitelem mnoha grafických technik. Toto prestižní ocenění se letos uděluje podevatenácté, je vždy určeno žijícímu českému výtvarníkovi působícímu v oblasti umělecké grafiky. Cenu propůjčuje od roku 1995 sdružení Inter Kontakt-Grafik Praha za významný tvůrčí grafický přínos. Její letošní laureát považuje ocenění za velkou poctu.

Zbyněk Janáček se v posledních letech věnuje serigrafii a počítačové grafice, vystavuje doma i ve světě, je pravidelně zván do uměleckých porot, mezi odborníky je uznávaný pro barevnou stavbu a energii světla svých děl i pro umění vtáhnout diváka do hry. Janáček stál také u zrodu nynější fakulty umění OU.       (d)

Vstupenky mizí, pospěšte si

Už 22. května začne zahajovacím koncertem v ostravské aule Gong XXXIX. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, nabídne řadu děl českých autorů v roce České hudby 2014 a přivítá celou řadu zahraničních umělců. Koncerty se až do 11. června uskuteční i na mnohých místech v okolí Ostravy, součástí jsou též divadelní představení a další aktivity, podrobný program je na internetových stránkách www.janackuv-maj.cz, kde jsou také podmínky možných slev aj. Na četné dotazy opakujeme, že vstupenky na festival lze objednat a zakoupit ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu, na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, v informačních centrech v Havířově, Orlové, Klimkovicích, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici,  Frýdku-Místku, knihkupectví Globus na Čeladné a jinde v okolí Ostravy.    (k)

Pavel Helebrand – Dekameron

Milostné příběhy Dekameronu Giovanniho Boccaccia podávají s lehkou nadsázkou obraz o způsobu myšlení a mravech lidí renesanční Itálie i dnešní doby. Milenecká láska, touha, nevěra, zrada, pomsta i odpuštění ve víru vtipných událostí, které mají často lehký erotický nádech. Humornou a hravou formou hudebního divadla představí inscenaci pěti příběhů ze sta podle Dekameronu středisko Cooltour. Zpěvnou hudbu P. Helebranda inspirovanou renesanční melodikou přednesou sopranistky Veronika Holbová a Simona Mrázová, tenorista Petr Němec, basista Juraj Čiernik a herec Michal Sedláček. Komorní orchestr ve složení housle, flétna, violoncello a kytara řídí Vladimír Liberda. Představení vhodné také pro studenty středních škol nabízí multižánrové cen­trum Cooltour na Černé louce 24. dubna od 19 hodin, vstupenky jsou v prodeji v pobočkách Ostravského informačního servisu.         (k)


Strana 11

Vysoká pec číslo 1 povyroste

Prvním jarním dnem a odhalením plakety za Stavbu roku ČR 2013 v Multifunkční aule Gong, které se jako host zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej, otevřeli hlavní návštěvní sezonu v národní kulturní památce Dolní Vítkovice.

Kromě prohlídky Gongu, kde je nově v provozu Galerie města Ostravy Plato, až do 27. dubna tu probíhá výstava WYSIWYG výtvarníka Jana Šerých, mohou návštěvníci zavítat také do interaktivní expozice v Malém světě techniky U6 nebo absolvovat naučné prohlídkové trasy národní kulturní památkou.

V hornickém muzeu Landek Park v Petřkovicích otevřeli novou expozici historie důlní dopravy s důlním vláčkem. „Návštěvníci se mohou svézt v tzv. manšafťácích, vozech pro přepravu osob. Horníci v nich jezdili na ­vzdálená pracoviště,“ říká ředitel muzea Lumír Plac. Tradičními atrakcemi dolu Anselm jsou fárání do podzemí, prohlídka čtvrt kilometru chodeb nebo světově unikátní expozice důlního záchranářství.

Vysoká pec č. 1 nabízí znovu adrenalinový výjezd výtahem do výšky přes 60 metrů a daleké výhledy na Ostravu a okolí. Průvodci podají návštěvníkům poutavý výklad o procesu výroby železa. Po konci letošní sezony začne na vrcholu pece růst patnáctimetrová nástavba inspirovaná Tatlinovou věží, objektem navrženým a nikdy neuskutečněným ruským architektem V. Tatlinem v roce 1918. „Jde o nekonečnou spirálu, symbol dynamiky a prosperity, vztahu nejen k materiální podstatě člověka. Nástavba, která může připomínat také Brancusiho Nekonečný sloup, bude symbolem ohně, který vždy nad pecí plál, když Vítkovice produkovaly hodně vysokopecního plynu,“ osvětlil architekt Josef Pleskot.       (vi)

Ceny Thálie pro Terezu Vilišovou a Janu Šrejma Kačírkovou

Období hojnosti pro ostravské divadelnictví nekončí. Při vyhlášení Cen Thálie 2013, které uděluje Herecká asociace, navázalo na zisk tří skleněných váz z dílny designéra Bořka Šípka v roce minulém dalšími dvěma triumfy.

Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon v oboru činohra převzala 29. března na scéně Národního divadla v Praze členka souboru Divadla Petra Bezruče Tereza Vilišová. Odborná porota ocenila její ztvárnění postavy Amy v komedii skotského dramatika Daniela C. Jacksona Můj romantický příběh v režii Daniela Špinara. Vilišová získala za roli v ostravské inscenaci této hry už dříve Cenu Alfréda Radoka.

Janě Šrejma Kačírkové, sólistce opery Národního divadla moravskoslezského, přibyla do sbírky už druhá váza symbolizující divadelní múzu. Po roce 2012 jí patří také Cena Thálie 2013 za mimořádný jevištní výkon v roli Anny v opeře Gaetana Donizettiho Anna Bolena, kterou režíroval Ivan Krejčí.   (vi)

Svatováclavský festival bude dříve

Requiem Antonína Dvořáka zahájí 11. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF), který se letos uskuteční poprvé v novém termínu od 1. do 28. září. „Hlavním důvodem, který nás přivedl ke změně tradičního termínu konání festivalu od 28. září do 28. října, je snaha zvýšit komfort hudebníků i návštěvníků. Všechny koncerty se odehrávají v kostelích, kde teplota v říjnu bývala často na hranici přijatelnosti, a několikrát hrozilo, že kvůli tomu budeme muset koncert dokonce zrušit. Orchestry a sólisté také často již v říjnu odjíždějí na zahraniční turné a nemohli tak přijmout pozvání na náš festival,“ vysvětlil ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.  Podobně jako jiné hudební události se i 11. ročník SHF ponese ve znamení Roku české hudby 2014. Třicet koncertů v 17 městech a obcích Moravskoslezského kraje uvede díla českých skladatelů od baroka až po současnost v podání předních českých i zahraničních umělců. Program i novinky budou postupně zveřejňovány na stránkách www.shf.cz. Předprodej vstupenek na festival bude zahájen v květnu. Zajímavé benefity při nákupu vstupenek nabízí členství v Klubu SHF, které je vázáno na poskytnutí dárcovského příspěvku festivalu v hodnotě od 1000 Kč.    (k)


Strana 12

o lidech  s lidmi

Ředitelka divadla Komorní scéna Aréna Renáta Huserová po udělení Radokovy ceny přiznala:

„Děkovnou řeč jsem připravenou neměla…“

Komorní scéna Aréna oslaví brzy 20 let svého trvání, v Ostravě je nejmladším divadlem. Když se před pár lety ředitelka divadla Renáta Huserová s uměleckým šéfem divadla Ivanem Krejčím bavili, kam divadlo směřuje a jakého cíle by chtělo dosáhnout, shodli se, že nejvyšší metou je Cena Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku. Možná někdy v budoucnu… Každoročně o ni usilují všechna česká a moravská divadla, inscenace posuzují desítky kritiků. Pokud se jim ovšem chce zajet až například do Ostravy. Do současnosti byla tato cena zatím jen pětkrát udělena mimopražskému divadlu, na Moravu a tudíž do Ostravy se zatím nedostala ve dvacetileté radokovské historii ani jednou. Povědomí o kvalitě ostravských divadelních souborů pomáhá posílit každoroční činoherní festival OST-RA-VAR, kam přijedou i přespolní kritici, odborníci, studenti… 8. března 2014 to přišlo – Aréna získala Cenu Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku 2013. A tak se ptáme paní ředitelky:

l Kolik šancí jste Aréně dávala?

„Tím, že jsme v loňském roce získali v kategorii Divadlo roku bramborovou medaili, tedy čtvrté místo, domnívala jsem se, že se tak o stupínek, maximálně o dva posuneme výš. Že bychom tu cenu opravdu získali, s tím jsem ale nepočítala. Spíš jsem sázela na to, že nominaci promění hra Ruská zavařenina v režii Ivana Rajmonta.“

l S jakými pocity jste cenu přebírala?

„Umělecký šéf Ivan Krejčí se mě ten večer asi hodinu dopředu ptal, zda mám nachystanou děkovnou řeč. Odbyla jsem ho, že nebude třeba. Takže ve chvíli, kdy padlo jméno Komorní scény Aréna, jsem zůstala ztuhle sedět a Ivan do mě dloubl s lehce ironickou pobídkou – Tak běž!“

l Převzala jste ji se slovy „Konečně Ostrava!“, ale je třeba si uvědomit, že jde nejen o první ostravské divadlo, ale i o první divadlo z Moravy, které toto ocenění získalo…

„To jsem si v tu chvíli ani neuvědomila, že je to poprvé, kdy Cena Alfréda Radoka za tuto kategorii opouští české teritorium a míří na Moravu.“

l O jak významné ocenění jde?

„Myslím, že během slavnostního večera to nejlépe pojmenovala kritička Jana Machalická, která jasně řekla, že udělování cen není a ani nemůže být spravedlivé. Ale když se v tomto „nespravedlivém“ oceňování dokáže dát dohromady patnáct hlasů různých divadelních kritiků pro jedno jediné divadlo, tak je to úžasný úspěch. Uvědomme si, kolik je v naší republice divadel, kolik jich je jen třeba v Praze. Navíc Aréna zvítězila s náskokem hned několika hlasů, takže její vítězství je o to výraznější a průkaznější. Skvělé je i to, že jako druhá nejlepší inscenace se umístila naše Ruská zavařenina.“

l Nastala někdy za dvacetiletou existenci Arény chvíle, kdy už jste měla pocit, že by si divadlo tuto cenu zasloužilo?

„Myslím si, že ne, že je to poprvé, kdy se sešly snad všechny inscenace, které jsou vysoce ceněny jak kritikou, tak diváky. V roce 2003 cenu Alfréda Radoka v kategorii Inscenace roku získalo Psí srdce v režii Sergeje Fedotova a Michal Čapka tutéž cenu za mužský herecký výkon. Ale ani tehdy mě nenapadlo, že bychom mohli dosáhnout na metu nejvyšší.“

l Co se v divadle s touto cenou změní? Bude to větší pocit zodpovědnosti? Nebo dostanou herci přidáno, jak už žertem padlo?

„Určitě se nenecháme svazovat nějakou zodpovědností v tom špatném slova smyslu, půjdeme dále podobnou cestou, jak to ostatně děláme celých těch dvacet let. A pokud by nám někdo na platy přidal, já budu s potěšením rozdělovat! Nicméně tahle cena je pro nás především prestižní, budeme ji hrdě prezentovat a spíš věříme, že k nám třeba přivede další diváky.“

l Ti jsou pro divadlo přece jen to nejdůležitější, někdy se stává, že se divadla těší přízni odborné obce, ale potýkají se s nedostatkem diváků…

„Už dávno jsme přišli na to, že „umělecké výkřiky“, které sice divadlo pro kritiky zveřejní, ale diváky nezaujmou, jsou mnohem méně než systematická práce, kterou diváci cítí a oceňují svým zájmem. Např. za rok 2013 měla Aréna 96procentní návštěvnost, přičemž náš sál disponuje rovnou stovkou míst. Všechna představení jsou tedy prakticky vyprodaná.“

l Jak vlastně cena vypadá a budou si ji diváci moci prohlédnout na vlastní oči?

„Cena má podobu vavřínového listu, poměrně těžkého, zřejmě z mosazi. Je k vidění ve foyer divadla, protože od dubna tam máme výstavu fotografií z produkce našich herců a jsou tam také vystavena všechna ocenění, která Aréna za dvacet let své existence nasbírala. Tedy ceny Thálie, cena Marka Ravenhilla a další.“

l Bylo toto ocenění tajným přáním divadla?

„Před lety proběhl v divadle jakýsi interní workshop strategického plánování. Případné ocenění Divadlo roku bylo v jeho rámci považováno za nejvyšší možnou metu. Před dvěma a půl roku jsme workshop zopakovali a tato cena zůstávala dál naším tajným snem, který se ale překvapivě rychle splnil.“

l Většinou se v souvislosti s cenami děkuje – komu byste chtěla poděkovat?

„Všem, kteří se na chodu divadla podílejí a dělají poctivě svou práci. Rovněž festivalu OST-RA-VAR, bez něhož by se o Ostravě a jejích divadlech vědělo v celorepublikovém kontextu mnohem méně. A také městu Ostrava, našemu největšímu donátorovi, protože bez jeho podpory bychom vůbec neměli šanci na existenci, a pokud ano, tak by vstupenka na představení stála kolem tisíce korun.“

            Ptala se Alice Taussiková


Strana 13

Proměny náměstí v Mariánských Horách

Obecní samospráva Mariánských Hor začala od počátku 20. století podnikat všechny potřebné kroky k povýšení na město. V roce 1901 byla prosazena úřední změna dosud málo důstojného označení Čertova Lhota na Mariánské Hory. V tomtéž roce do té doby bezejmenné ulice získaly konkrétní úřední označení.

Rukopis Camilla Sitteho

Chaotické výstavbě budov na volných stavebních parcelách měla zabránit regulace, která vycházela ze zastavovacího plánu, zpracovaného v roce 1902 významným rakouským urbanistou Camillem Sittem. Dne 1. dubna 1907 se především díky úsilí ambiciózního tajemníka Jana Grmely podařilo dosáhnout plánovaného záměru a Mariánské Hory byly povýšeny na město. Jako centrální náměstí (dnešní Mariánské), v dobových dokumentech označované jako hlavní, se začal profilovat prostor podél tehdejší říšské silnice (dnes ulice 28. října) vedoucí z Moravské Ostravy do Opavy. Volná plocha, na níž se odbývaly především trhy, si i přes „honosnější“ zástavbu severní strany stále zachovávala více provinční než rezidenční charakter.

Stromy na náměstí

To nejspíše nedalo spát členům místního okrašlovacího spolku. V roce 1913 přišli s myšlenkou alespoň částečného zkultivování veřejného prostoru v té době módní výsadbou stromů. Jejich plán ozelenění je i dnes pro nás velmi překvapivým a možná také inspirativním dokumentem. Spolek totiž nezůstal pouze u laického náčrtku, ale v ideovém architektonickém návrhu architekta a stavitele Jiřího Jírovce členové jasně naznačili, že jako obyvatelé Mariánských Hor mají podstatně ambicióznější představy o svém centrálním náměstí. Jírovcova koncepce vycházela z ozelenění části před zamýšlenou novou reprezentativní budovou radnice, podél níž měla vést promenáda. V ose vstupu do objektu radnice se předpokládalo zřízení kašny a na zbylé části plochy byla zachována původní tržní funkce.

Ne každý jásal

Výsadbu, která byla v žádosti spolku označena jako „péče o výzdobu a vzhled našeho města“, vzalo představenstvo města v listopadu 1913 „s povděkem na vědomí“ a dokonce přislíbilo pomoc ve formě přidělení potřebných dělníků a povozů. Vlastní provedení bylo odloženo na jaro. Za tu dobu se však proti okrašlovacímu záměru postavili místní živnostníci a majitelé domů na náměstí. Jako první svou stížnost doručil na radnici 1. dubna 1914 František Nemynář, majitel restaurace U Tří kohútů. Připustil sice, že „uspořádané stromořadí působí na člověka libým dojmem“, ale na druhé straně namítal, že vzrostlé stromy, které zastíní jeho restauraci, budou znamenat zkázu jeho živnosti. Svůj protest zakončil slovy: „Ostatně žádné město v okolí nemá na placu park!“

K rynku patří trhy

O tři dny později byl na radnici zaslán další protest, podepsaný jak majiteli domů na náměstí, tak i dotčenými místními podnikateli. Ti konstatovali, že „své domy vystavěli jako obchodní domy s tím míněním, že náměstí bude tržní“. Nevhodnost zřízení parku v tak exponovaném místě podpořili dalšími rozhodnými argumenty. Podle jejich názoru pobyt v parku bude rušen nejen prachem ze silnice, ale také v důsledku znečištění vznikajícího při prodeji slámy a sena na trhu a především bude ohrožena „bezpečnost malých dětí v sadě si hrajících, následkem silné frekventace povozů, automobilů, jakož i tramvaye“.

Ušlechtilé, ale nereálné

Alibisticky myšlenku parku nezavrhovali zcela, v závěru stížnosti ji označili za ušlechtilou snahu, kterou je vhodné jen podporovat, neboť i „živnostnictvo touží po denní námaze po zdravém vzduchu a klidném odpočinku“, ale na jiném odlehlejším místě. Oficiálním důvodem k odložení realizace záměru okrašlovacího spolku, oznámeným 2. dubna 1914, se staly výkopové práce pro pokládku kabelů elektrického osvětlení na náměstí. Přesun jarního termínu výsadby na podzim znamenal odložení projektu navždy.    Blažena Przybylová


Strana 14

Setkání v muzeu

V rámci projektu Moje Ostrava – moje historie zveme ostravské seniory na čtvrteční dubnová setkání v Ostravském muzeu. S ohledem na omezení kapacity (20 osob) je nutná předchozí regi­stra­ce zájemců; Ostravské muzeum, Masarykovo nám.: andrea.weg@ostrmuz.cz, tel. 777 012 808.

10. 4. 2014 Ostravské muzeum: 10–12 hod., 15–17 hod. Pohled do keramické sbírky Ostravského muzea, kterou představí historička Kateřina Barcuchová.

24. 4. 2014 Ostravské muzeum: 10–12 hod., 15–17 hod. Na programu jsou počátky Vítkovických železáren, přednáška historika Romana Berthy s prohlídkou expozice.

Senioři, přijďte!

Rada Koordinačního centra seniorů Ostrava zve na aktiv 24. dubna v 15 hodin v zasedací místnosti ostravské tělovýchovné unie, Nám. Svatopluka Čecha 10 v Ostravě-Přívoze. Senioři se tu mohou seznámit s dokumenty seniorského hnutí, akčním plánem pro pozitivní stárnutí i s programem seniorských organizací. Mohou se též zapojit do diskuse k životnímu prostředí. Účast všech organizací a starších občanů je důležitá. Pozváni jsou zástupci městských obvodů a jejich seniorských organizací. (r)

Co přináší jaro do ostravské zoo?

Jaro vlévá nové síly a v zoo je to vidět. O víkendech se obnovila komentovaná krmení zvířat např. pand, medvědů či hrochů. Od května až do konce srpna pak budou každý den, pro nepřízeň počasí nebo z jiných nečekaných důvodů mohou však být některá komentovaná krmení zrušena.

Sloní samec Calvin je chovatelsky velmi cenným zvířetem, už poněkolikáté mu odebrali sperma pro inseminaci i u těch slonic, které jsou chovány v zařízeních, kde není chov sloního samce možný. Tentokrát šlo jeho sperma do Švédska, Calvin se tak může stát popatnácté otcem.

Po několika neúspěšných porodech se v ostravské zoo daří odchovávat mládě komby Garnettovy, je jedno ze čtyř, která se za poslední rok narodila na celém světě. Komba je noční poloopice původem z Afriky, pojídá ovoce, hmyz nebo měkkýše. Vzhledem k nočnímu životu existuje o životě komby málo informací. Rodiči mláděte jsou samice Elli přivezená v roce 2008 ze Zoo Plzeň, otcem je Sid získaný v roce 2012 z Bratislavy.

V Ostravě se vylíhlo také druhé mládě orlosupa bradatého, ale bylo předáno náhradním pěstounům do vídeňské Zoo Schönbrunn, aby ho starší mládě a tím silnější neusmrtilo, což se v přírodě stává. Vídeňští „pěstouni“ ho přivítali a přijali bez problémů. Díky kameře, která je nainstalovaná v ostravské zoo, se daří líhnutí i vývoj mladých orlosupů detailně sledovat. Pokud bude starší mládě bez problému odchováno svými rodiči a druhé náhradními pěstouny, měla by být obě opět zařazena do projektu Návrat orlosupa bradatého do Alp.     (k)

Pejskaři pozor, KUZMA začíná!

Ostravští policisté 2. dubna zahájili 6. ročník kurzu zodpovědného majitele městského psa s názvem KUZMA. Koná se ve sportovním policejním areálu v Ostravě-Hulvákách od 2. dubna do 25. června 2014. Další se uskuteční od 10. září do 12. listopadu 2014, lze se ještě přihlásit. Kurz je vždy od 15.30 do 17 hod., zdarma je přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků (nepřiběhne na přivolání, neposlouchá nebo je agresivní). Vzhledem k individuálnímu přístupu jsou jednotlivé běhy kapacitně omezeny. Podrobnější informace na www.policie.cz sekce Krajské ředitelství policie Ostrava.

Kurz vedou zkušení policejní psovodi, kteří pejskařům dají cenné rady a informace, jak se psem pracovat. Ovladatelnost svého psa si účastníci kurzu vyzkoušejí také na překážkách, seznámí se i s policejní prací.            (k)

Umělecké naděje

Talentovaní žáci ostravských škol převezmou ve čtvrtek 10. dubna v 15 hodin v sále zastupitelstva Nové radnice ocenění za umělecká díla vytvořená v rámci druhého ročníku soutěže Stáří očima ostravských dětí a mládeže, nad kterou má záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek. O ceny se ucházelo na šest stovek literárních a výtvarných prací žáků a žákyň 13 škol z devíti obvodů. Součástí bude výstava soutěžních prací a vystoupení žáků ZUŠ E. Runda ze Slezské Ostravy.            (lh)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

IMMI - 2,5 roku starý stále veselý a za piškot i poslušný pejsek. V září loňského roku přišel smutný a nejspíš moc zklamaný člověkem. Trošku nedůvěřivý, ale už se vše pomalu mění. Pejsek má rád pohyb a je velmi učenlivý, nového majitele určitě potěší.

GINA - Roční, velmi temperamentní rošťanda. Původní páneček ji jako náročnější štěňátko nezvládl, a tak potřebuje trpělivost a hodně lásky a tolerance. Vhodná jako hlídačka k domku se zahrádkou, také sportovci a turisté v ní najdou skvělou parťačku.

Zoro - Tento dvouapůlletý tuláček by potřeboval rodinu s aktivními lidmi, ale pokud bude mít dost prostoru na zahrádce, protože určitě upozorní na každého vetřelce, bude z něho sympatický malý hlídač u domku se zahrádkou.

Boban - Tříapůletý kamarád do každé rodiny. Když přišel loňského listopadového dne do útulku, vypadal spokojeně a i v útulku se mu skoro líbilo. Ale čas běží a zřejmě mu poklidná idylka ze zahrádky, s rukou, která se s ním pomazlí každý den, začala scházet.


Strana 15

Pohár trpělivosti už přetekl

Kvalitní fotbalové utkání Baník vs. Sparta (1:1) se do historie zapsalo výtržnostmi v ochozech. Výsledkem řádění kriminálních živlů a chuligánů skrývajících se za barvy Baníku Ostrava a polského GKS Katovice nebo zbaběle za zády slušných fanoušků není jen půlmilionová škoda na vybavení stadionu na Bazalech, ostuda pro město a disciplinární postih, ale také společný postup vedení radnice a FC Baník.

Podle náměstka primátora Martina Štěpánka rada města podá v souvislosti s těmito událostmi trestní oznámení na neznámého pachatele. Chce pomoci policii hnát k odpovědnosti ty, kteří nesou vinu za násilnosti v ochozech a způsobenou škodu. Tažení proti násilí na stadionech mohou podpořit fanoušci zakoupením trička s nápisem „Já fandím slušně“ za 20 Kč ke každé vstupence.

Provozní a bezpečnostní manažer FC Baník Petr Konderla v reakci na sobotní „válku v ochozech“ oznámil, že vedení klubu hodlá zavést prodej vstupenek na jméno, byť se předpokládá, že opatření přinese snížení návštěvnosti.    (ič)

Český běh žen: 31. 5.

Darujte číslo

Po loňské premiéře Českého běhu žen chystají pořadatelé z SSK Vítkovice na sobotu 31. května reprízu. U Fora Nová Karolina se na start závodů na 2,5, 5, 10 km a Nordic Walking (severská chůze s hůlkami) na 2,5 km postaví běžkyně od rekreačních až po závodní atletky. Akce organizovaná u příležitosti Evropského města sportu přináší novinku v podobě dárkových poukazů na startovné, prostřednictvím kterých mohou např. manželé přihlásit k běhu své partnerky a ještě přispět na dobrou věc. „Jsme si vědomi, že jsou mezi námi potřebnější. Na facebooku běhu mohou lidé sami navrhnout, na jaký účel budou peníze z prodeje poukazů použity,“ komentuje předseda organizačního štábu Oldřich Zvolánek. Dárkové poukazy na startovné můžete vyplnit na www.ceskybehzen.cz nebo se zaregistrovat v informačním stánku ve Foru Nová Karolina.       (vi)

Juniorský maraton je plnoletý

Od roku 1997, kdy se prvního ročníku Juniorského maratonu zúčastnilo pět pražských škol, obliba závodu, určeného výhradně středoškolákům, strmě roste. Vloni se na start postavilo 188 škol z celého Česka!

V krajích se v dubnu poběží 13 semifinálových kol, v nichž si desetičlenné týmy vyzkoušejí, jaké to je uběhnout maraton. Každého studenta či studentku čeká 4,2 km dlouhý úsek. Ti nejlepší postoupí do finále, které se koná 11. května v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Studenti dostanou možnost startovat po boku nejlepších vytrvalců světa.

V Ostravě se Juniorský maraton poběží 11. dubna (10) v Komenského sadech. Vloni maratonskou trasu 42 195 metrů nejrychleji zdolal tým Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových z Ostravy-Zábřehu v čase 2:42:11. Registrace jsou otevřené, pokud na vaší škole ještě váhají, mohou navštívit stránky www.runczech.com a přihlásit se!             (zp)

Světový tenis v Komenského sadech

Od 28. dubna do 4. května budou kurty SC Ostrava dějištěm 11. ročníku tenisového turnaje Prosperita Open ze seriálu Challenger Tour. V Komenského sadech uvidíme známá jména i talentované mladíky z kolotoče světových turnajů ATP.

Pořadatelé mají příslib účasti některých zajímavých hráčů, např. českého daviscupového reprezentanta Lukáše Rosola. V minulých letech v Ostravě startovali např. Kypřan Baghdatis, Španěl Granollers, Ukrajinec Stachovskij, Chorvaté Dodig, Ančič, Belgičané Darcis, Rochus, Poláci Fyrstenberg a Kubot. Vždy se dařilo domácím hráčům, hned sedm Čechů (Ulihrach, Hájek, Minář, Dlouhý, Vaněk, Rosol a vloni Veselý) antukový turnaj vyhrálo.       (vi)

Tretra s rekordem?

Ve startovní listině 53. Zlaté tretry Ostrava (17. 6.) přibývají hvězdná jména. Kromě nejlepšího atleta světa Usaina Bolta přijede i mistr světa Etiopan Mohamed Aman, který se na vítkovickém tartanu pokusí překonat světový rekord na 1000 metrů 2:11,96 (z roku 1999) Keňana Ngenyho. V plném proudu je předprodej vstupenek v síti Ticket Art (https://vstupenky.ticket-art.cz). Lístek na hlavní tribunu stojí 1000 Kč, na novou krytou tribunu 200 Kč, na mobilní tribuny k stání 100 Kč.          (liv)

evropské město sportu

ZAHRAJTE SI CURLING. V dubnu se ledová plocha v hale č. 2 zimního stadionu Sareza v Porubě změnila v curlingový ráj. Tři regulérní dráhy jsou k dispozici denně od 6 h do půlnoci. Hráči budou mít k dispozici originální kameny, metličky i ostatní příslušenství. K tomu půjčovnu speciální obuvi, šatny, úschovnu, služby vyškolených instruktorů a vyhřívaný bar. Do pravidel olympijského sportu zasvětí leták s pravidly curlingu. Podrobnosti na www.sareza.cz.

Branky, body, OSTRAVA!!! Sportovní Ostrava, historická i současná, se jmenuje výstava, která je od 2. 4. do 30. 6. instalována v Ostravském muzeu. Retrospektivní přehlídka trofejí, medailí, diplomů, kronik, fotografií, dresů, náčiní aj. mapuje sportovní historii města od prvopočátků až po současnost.

PINEC ve VARENSKÉ. Školu stolního tenisu pořádá jednou měsíčně zdarma Městský svaz stolního tenisu. V herně TJ Ostrava  ve Varenské se kempy pod vedením extraligových trenérů konají 4. 4. a 19. 4. První výukový blok běží od 8.30 do 10.30 h, druhý od 11 do 13 h. Přihlásit se mohou registrovaní, neregistrovaní i začátečníci, hendikepovaní, areál je vybaven bezbariérovými přístupy. Městský svaz je pořadatelem veřejných turnajů pro neregistrované hráče. Nejbližší se ve Varenské uskuteční 12. 4., prezentace od 8.30 hod. Přihlášky do „školy“ na mhajko@centrum.cz s týdenním předstihem, bližší informace k oběma na tel. 606 774 322.

SPORTUJEME NA VŠB. Zdarma zasportovat si díky VSK VŠB můžete v campusu univerzity v Porubě. Čekají vás turnaje ve florbalu, malé kopané, badmintonu,  beachvolejbalu, soutěž v aerobiku, využít můžete posilovnu nebo veslování na trenažeru pod dohledem instruktorů. Premiéru obstará 12. 4. aerobik, turnaj v badmintonu a fitness cvičení, 26. 4. na VŠB pořádají turnaj ve florbalu.

BĚH BENEDIKTA LABREHO. Sportovně-benefiční Běh Benedikta Labreho, jehož smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labreho ve Vítkovicích, se koná 3. 5.  V 11 h vyběhnou z areálu Arrows v Porubě muži a ženy, k závodu ve čtvrt- a půlmaratonu. Trasy povedou kopcovitým terénem v oblasti Plesné, Dobroslavic a Jilešovic. Přihlášky a podrobnosti na www.benedikt-labre.cz.         (liv)