Duben 2011

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-or-duben-2011-image_preview.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (4,07 MB).


Strana: 1

Uvnitř čísla:
  2 Na náměstí už nevjedete
  5 Nejlepší pedagogové převzali ocenění
  6 Městská doprava kapsářům ‚vyhovuje‘
  7 Ostrava uděluje stovky grantů
10 Dům kultury padesátiletý
12 Šampionka se uznání nedočkala
14 Autovraky do šrotu bezplatně


Zoo Ostrava se svým chovatelským úspěchem dostala do médií po celém světě, ještě však není vyhráno

Zatím nemá jméno, ale všichni ho milují

Za mimořádný úspěch je považováno narození mláděte slona v ostravské zoo. Sloní miminko přivedla na svět jeho čtrnáctiletá matka Vishesh 11. března, je to unikát. V České republice se jedná o vůbec první úspěšný sloní porod v historii všech zoo. Od začátku kroky mláděte sleduje široká veřejnost a pravděpodobně stovky odborníků na celém světě.

Pracovníci zoo věnují matce i mláděti mimořádnou pozornost, stejně se týdny starali o rodičku ještě před porodem. Obětavě se ve dne v noci střídají ve službách a dozoru, aby zabránili případnému ublížení slůněti ze strany dospělých slonů, což se v přírodě stává. Konzultují postupy s mnoha dalšími odborníky ze zahraničí. Mládě mělo zpočátku problém dostatečně se napít mateřského mléka, slonice ho odmítala, někdy byla k němu i agresivní, takže bylo někdy nutné slůně od matky oddělit, situace se však naštěstí obrací k dobrému. Pavilon slonů je pro veřejnost uzavřen, čeká se ještě na další porod, mládě by v nejbližších dnech měla na svět přivést 44letá slonice Johti, matka Vishesh.

Pro ošetřovatele slonů jsou to dny plné práce a napětí, sloní rodinku nelze ani na pár minut nechat bez dozoru. O to více mrzí některé neodborné rady a výpady veřejnosti či sdělovacích prostředků, že by měli slůně od matky odebrat, a tak ho zachránit. Umělý odchov mláděte však žádní odborníci nedoporučují, bylo by navždy ztracené a nebezpečné. (k)

K foto: Sloní miminko váží obvykle kolem sta kil. Ostravské slůně se narodilo s váhou 78 kg, ale je velmi čiperné a má se k světu. Foto: Pavel Vlček

Novela zákona diskriminuje

Zastupitelé Ostravy na svém 6. zasedání vyjádřili zásadní nesouhlas s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, který připravuje ministerstvo financí. Uložili primátorovi města s tímto stanoviskem seznámit ministra financí ČR a poslance parlamentu zvolené za Ostravu. Příjmy z daní mohou Ostravě poklesnout až o 160 milionů korun ročně. Zastupitelé dále schválili návrh na sloučení Městské nemocnice Ostrava s městskou záchrannou službou. To posílí pozice obou zařízení na trhu a zvýší efektivitu zdravotní péče. Ke sloučení by mělo dojít k letošnímu 30. červnu. Velmi diskutovaným bodem bylo i hodnocení výsledků mimořádné přepravy v době smogové situace.


Z měření provedených společností Koordinátor ODIS ve spolupráci s odborem dopravy magistrátu vyplývá, že se počet automobilů a chodců v ulicích města snížil (více na straně 2). Bezplatná přeprava v období smogových situací je jedním z mála konkrétních kroků, které může město udělat pro zlepšení ovzduší. (ph)


Diskutovali o ovzduší

V Radnici města Ostravy se 6. dubna sešli ekologičtí odborníci se zástupci města, kraje a Ministerstva životního prostředí ČR společně se zástupci sdělovacích prostředků. Vedoucí ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Libor Černikovský vstoupil se zprávou o sledování a hodnocení kvality ovzduší. O prachových částicích PM 10 a vlivu překročení jejich imisního limitu na úmrtnost a četnost hospitalizací obyvatel hovořila ředitelka Krajské hygie¬nické stanice Helena Šebáková, na podobné téma hovořil rovněž její kolega ze Zdravotního ústavu Ostrava Jiří Bílek.

Aktivity města v ochraně ovzduší představil náměstek primátora Dalibor Madej, za kraj náměstek hejtmana Miroslav Novák. Kroky ministerstva životního prostředí přiblížil náměstek ministra Ivo Hlaváč, vystoupili také odborníci z Hospodářské komory a společnosti ArcelorMittal Ostrava. Seminář měl informovat novináře a podpořit diskusi na téma životního prostředí na Ostravsku. (ph)

Nová lávka na Karolinu

Objekty na Nové Karolině utěšeně rostou a začínají se rýsovat i návazné projekty. O posledním březnovém víkendu byla provedena demolice staré lávky pro pěší, která vedla z autobusového nádraží přes silnici Místeckou směrem k vlakovému nádraží Ostrava-Střed. Do konce letošního roku bude nahrazena novou lávkou, která by se po svém dokončení měla stát součástí propojení vedoucího z centra města přes Karolinu až k oblasti Nových Vítkovic.

I když demolice staré lávky proběhla bez problémů, vyžádala si stejně, jak tomu bude u výstavby nové lávky, dopravní omezení, které znamená komplikaci pro řidiče. Po ukončení úplné uzavírky silnice Místecké při demolici bude částečná uzavírka platit až do dokončení stavby, tedy do konce letošního roku. Stejně tak je po celou dobu demolice a výstavby lávky uzavřen přes Místeckou provoz pro pěší a chodci jsou směrováni na obchůznou trasu. Mapky omezení můžete nalézt na www.ostrava.cz.

Jak vlastně bude nová lávka pro pěší vypadat a která místa bude spojovat? Lávka bude mít dvě oddělené části, spojení mezi nimi se nachází v prostoru městské zeleně mezi ulicí Frýdlantskou a Místeckou. Jedna část lávky přemostí ulici Porážkovou (ulice podél železničních kolejí na území Karoliny), trať Českých drah a ulici Frýdlantskou, druhá pak silnici Místeckou. Na spojnici mezi oběma lávkami navazují pěší trasy od nádraží Ostrava-Střed a z ulice Frýdlantské. Pěší trasy mají na obě části lávky bezbariérový přístup.

Přemostění ulice Porážkové (budoucí propojení nádraží a Nové Karoliny) je řešeno obloukovou konstrukcí, tato vizuálně výrazná část lávky ústí do druhého patra nově vznikajícího obchodního a zábavního centra na Nové Karolině. Pro případ, že bude centrum v nočních hodinách uzavřeno a průchod přes něj nebude možný, bude fungovat výtah, který umožní pěším projít do centra města. Při stavbě druhé části lávky, která přemostí silnici Místeckou jako dosavadní stará lávka, bude využito základů staré lávky, na které stavbaři položí novou mostovku. (vk)

K foto: Demolice staré lávky z autobusového nádraží k vlakovému nádraží proběhla o posledním březnovém víkendu.

(foto na str. 3)
Vizualizace obou částí nové lávky z pohledu od autobusového nádraží, vzadu obchodně-zábavní centrum na Nové Karolině.


Strana 2


 Výsuvné sloupky zahálely, auta mohla i do centra, režim na náměstí se mění

Do pěší zóny už nevjedete

Od 1. dubna jsou v centru Ostravy znovu zprovozněny výsuvné sloupky, které znemožňují vjezd vozidel do pěší zóny v době od 10 do 18 hodin. Výsuvné sloupky jsou umístěny na čtyřech vjezdech do pěší zóny – na křižovatce ulic Poštovní a Čs. legií, na ul. Zámecké u Imperialu, na ulicích Sokolské u VZP a na ulici Puchmajerově.
Kromě těchto výsuvných sloupků budou na dalších osmi místech možného vjezdu do pěší zóny instalovány květinové nebo kamenné zábrany. Stane se tak na ulici Vojanově, Kostelní, Muzejní, A. Macka-Solné, Purkyňově, Zeyerově, 28. října u Smetanova náměstí a Střelniční. Místa doplní adekvátní dopravní značení.

Nově bude v polovině května v místech, kde bylo na Masarykově náměstí v zimě kluziště, obnovena květinová výzdoba – stovky letniček, např. šalvěje zářivé, aksamitníky a chlorofitum, ozdobí centrum. V budoucnosti by tu mohla být vystavena také díla žáků soukromé střední umělecké školy, vedení obvodu zvažuje rovněž konání farmářských trhů na Masarykově náměstí. (p)

K foto: Výsuvné sloupky na ulici 28. října už během dne vjezd na Masarykovo náměstí neumožní.

Úklid silnic po zimě

Termíny na čištění komunikací po zimě jsou dány vyhláškou. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích II. a III. tříd nejpozději do 31. května. Podle klasifikace komunikací v Ostravě zajišťuje úklid Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic Moravskoslezského kraje a Ostravské komunikace, v obvodech případně i jiné firmy. (rad)

Máme nový film

Ostrava se rozhodla zmodernizovat způsob své filmové prezentace. Původně používaný film a klip o městě vznikl už v roce 2006. Mezitím se však ve městě hodně změnilo, také videa se vyrábějí v přibližně 5x kvalitnějším HD rozlišení. Nová série prezentačních filmů o městě se skládá z osmiminutového snímku v češtině s anglickým komentářem, tříminutového klipu bez komentáře a čtyř tematických spotů. Všechny snímky jsou určeny k nekomerčnímu užití pro účely propagace města. (p)

Akce SMOG má své opodstatnění

Méně aut na silnicích, méně chodců v ulicích. Takovýto výsledek ukázalo vyhodnocení mimořádné přepravy v období smogové situace v Ostravě. Město na konci zimní sezony nechalo zhodnotit dopady jejího zavedení společností Koordinátor ODIS ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Ostravy. Měřilo a sčítalo se v průběhu ledna a února 2011, zjišťovala se obsazenost prostředků městské hromadné dopravy i hustota provozu na pozemních komunikacích ve městě. Hlídaly se zejména 4 nejdůležitější dopravní uzly – Svinov mosty – horní zastávka, náměstí Republiky, Muglinovská a sad B. Němcové.

Jak ukázaly výsledky, počet automobilů a chodců se v ulicích města skutečně snížil. Podle naměřených hodnot například u osobních automobilů nastal pokles o více než 3 tisíce vozů v den vyhlášené regulace.
Město za bezplatnou přepravu v zónách 1 až 4 ze svého rozpočtu platí dopravnímu podniku i soukromým autobusovým dopravcům 1,2 milionu korun denně jako náhradu za ušlý zisk. Cestující bezplatně přepravovali dopravci Veolia transport Morava, TQM-holding, Radovan Maixner a Dopravní podnik Ostrava a. s. Historická premiéra bezplatné veřejné dopravy v Ostravě po vyhlášení smogové situace nastala loni před Štědrým dnem, 22. prosince. Mimořádná přeprava v období smogových situací je jedním z mála konkrétních kroků, které může město udělat pro zlepšení ovzduší. Dalšími opatřeními, která zatím Ostrava realizovala, bylo například zřízení speciálního fondu, ze kterého jsou hrazeny ozdravné pobyty pro děti z ostravských základních škol. Boj se znečištěným ovzduším také podpoří více peněz investovaných do čištění ostravských komunikací nejen ve správě města, ale také obvodů. Častější údržbou se zabrání opětovnému rozvíření prachu do ovzduší. (ph)


Uctíme hrdiny

U příležitosti 66. výročí osvobození města Ostravy si v sobotu 30. dubna připomeneme ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. U Památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhne v 10 hodin slavnostní akt. Kytice a věnce zde na počest hrdinů padlých za naši svobodu položí zástupci vedení města Ostravy, jeho obvodů, Moravskoslezského kraje, představitelé Armády ČR, organizací válečných veteránů, zastupitelství Ruska, Polska a občané. (vi)

Ozdravné pobyty budou delší

Zastupitelé města Ostravy rozhodli o prodloužení minimální doby ozdravného pobytu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Částka určená na pobyt pro jednoho žáka se proto zvýšila z 2 500 na 4 500 korun. Novinka je součástí upraveného statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Nově je v něm stanoven limit věku rekreanta na 15 let. Důležitou změnou je i samotný termín konání pobytů, který byl stanoven na období od 1. listopadu do 30. dubna. Prozatím byla dotace přidělena školám pro téměř 2 000 žáků. Celková výše již využitých dotací fondu se přiblížila 4 milionům korun, školy se na zajištění rekreací podílely 430 tisíci korunami. Darované peníze i nadále slouží pro účely péče o zdraví dětí bydlících na území města Ostravy a ohrožených znečištěným ovzduším. Více na www.ostrava.cz (ph)

 

Rekonstrukce ulice

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz plánuje letos kompletní rekonstrukci ulice Tyršovy v centru města. Celkové náklady představují přibližně 14,1 mil. Kč. Obvod uhradí zhruba 6,1 mil. Kč, zbytek financí poskytne město Ostrava.

Investiční akce začne hned po opravě kanalizace a vodovodu, což se má stát na konci července. Rekonstrukce Tyršovy mezi ulicemi Čs. legií a Mlýnská ulice bude představovat úpravu vozovky a chodníků, veřejného osvětlení, 51 nových parkovacích stání a obnovu zeleně. Proto se kácí stávajících devět stromů, nově bude vysazeno třináct stromů druhu štědřenec watererův. (p)


Strana 3

Za třídění miliony!

Ostravané se vloni vytáhli ve sběru separovaných odpadů. Vytřídili 4 100 tun papíru, 2 800 tun plastů a 2 200 tun skla. Městu tak od společnosti EKO-KOM zajistili odměnu 25 800 tis. korun. Je to téměř o dva miliony více než v roce 2009. Společnost OZO proto pokračuje v budování nových stanovišť pro barevné kontejnery. Pro zefektivnění svozu zavedla dvousměnný provoz a zrušila sobotní odvoz separovaného odpadu. (kar)

 

Soutěžte a vyhrajte notebook

Na duben, měsíc bezpečnosti, Aktiv města Ostravy pro BESIP připravil 2. ročník internetové dopravní soutěže. Správně zodpovězené otázky vás nejen zařadí do slosování o věcné ceny, ale osvěží vám nová i starší pravidla a informace z oblasti silničního provozu.

Soutěž probíhá od 1. do 30. dubna 2011. Odkaz na ni najdete na úvodní webové stránce města Ostravy www.ostrava.cz nebo na stránce Aktivu města Ostravy pro BESIP pod odborem dopravy MMO. Hlavní cenou za správné zodpovězení všech otázek a splnění dalších podmínek soutěže je notebook, další výherci mohou získat turistickou GPS navigaci, digitální fotoaparát, mobilní telefon a MP3 přehrávač. (jl)

 

Ostrava na MIPIM lákala zahraniční investory

Ve francouzském Cannes se konal letos již 22. ročník veletrhu MIPIM, největší evropské přehlídky nemovitostí a investičních příležitostí. Mezi významnými městy se už tradičně prezentovala také Ostrava. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku konaly 10. března.

Primátor Ostravy Petr Kajnar k vizím města, prezentovaným na veletrhu, uvedl: „Pro Ostravu považujeme za velmi důležité, aby pokračoval další rozvoj zdejších dvou vysokých škol, Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity, a to v souvislosti s plánovanou klasifikací českých vysokých škol do dvou kategorií: univerzit výzkumných a regionálních, přičemž těch prvních bude mnohem méně. Ostrava bude o statut výzkumné univerzity velmi usilovat. Uvažuje se o spojení jmenovaných ostravských univerzit tak, aby byly silnější a působily ve velmi širokém spektru oborů. Pak můžeme očekávat nárůst absolventů v oborech atraktivních pro investory, jako jsou například informační technologie. Tomu chceme přizpůsobit i vývoj ploch a ostravské nabídky pro investory. Firem typu Tieto, která již nyní zaměstnává v Ostravě téměř dva tisíce lidí v oboru informační technologie, bychom rádi do Ostravy přilákali mnohem více. Vytvoříme tím základ pro budoucí rozvoj města a celého regionu s ohledem na to, že těžba uhlí v Moravskoslezském kraji jednou skončí a my musíme být připraveni pro vstup oborů s vysokou přidanou hodnotou, o které projevují investoři největší zájem. Právě v tomto duchu jsme na MIPIM vedli naše jednání.“ (av)

K foto: K investorům hovořil na stánku města primátor Petr Kajnar.


Strana 4


střípky 


HROŠI DO NOVÉHO.

V ostravské zoo se nového bydlení dočkali také hroši. Původní pavilon ze 70. let prošel rekonstrukcí, která přispěla k výrazným úsporám vody a energií. Město Ostrava přispělo 19 mil. korun, z Norských fondů přišlo 17,5 mil. Kč. Po téměř roce mají návštěvníci zoo možnost pozorovat hrochy zase hezky zblízka. Kromě 33leté samice Katky a o deset let staršího samce Honzy i jejich mládě, samečka, který se narodil loni v červenci. Při slavnostním otevření si 17. března pavilon prohlédli (zleva) náměstek primátora Dalibor Madej, ředitel zoo Petr Čolas a městský zastupitel Lubomír Pospíšil. (vi)

PAMĚŤ NÁRODA.

Šárka Triandafilu, pracovnice oddělení krizového řízení magistrátu, agendy válečných hrobů a pietních míst, převzala 23. března z rukou plk. Pavla Ťuláka a Imricha Vetráka z ministerstva obrany plaketu Péče o válečné hroby za významný přínos ke zkvalitnění péče o válečné hroby na území obce s rozšířenou působností Ostrava. „Je to hlavně práce s lidmi. Ze správy měst a obcí, kronikáři, archiváři, historiky, umělci, vojáky, válečnými veterány,“ zdůraznila Šárka Triandafilu. „Od poslední války už vyrostly více než tři generace. Památníky zůstávají mementem, abychom nezapomínali. Je povinností veřejné správy, ale nejen jí, je udržovat.“ (vi)

DIALOG S ČÍNOU.

Delegace z Čínské lidové republiky tvořená pracovníky agentur pro ekonomický rozvoj a místní samosprávy navštívila 30. března Ostravu. Prohlédla si nové Integrované bezpečnostní centrum na Fifejdách, divadlo loutek a jeho dostavbu, okolí řeky Ostravice, které čeká plánovaná revitalizace. Akce byla součástí dialogu Evropská unie–Čína, který Evropská komise a nejlidnatější země světa rozvíjejí už několik let. Exkurze do vybraných evropských regionů mají za cíl seznámit čínskou stranu s fungováním dotační politiky EU, představit praktické zkušenosti samospráv a konečných příjemců dotací z evropských strukturálních fondů. (vi)

NÁVŠTĚVA MINISTRA FUKSY.

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa (na snímku druhý zleva) zavítal 31. března do Ostravy. Navštívil čistírnu odpadních vod OVAK, a. s., v Přívoze, Povodí Odry a setkal se také s vedením města Ostravy v čele s jeho primátorem Petrem Kajnarem. Hovořil o financích, které stát do roku 2013 uvolní na obnovu a realizaci staveb protipovodňových opatření, jedno z nich se nachází u říčky Porubky nebo další u průmyslové zóny v Přívoze. Představitelé města jednali s ministrem Fuksou rovněž o přidělení dotace od státu v hodnotě více než 500 mil. Kč na projekt opravy centrální čistírny odpadních vod, která by bez rekonstrukce neplnila limity Evropské unie. (vk)


Mineralogové chystají setkání

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava pořádá 16. dubna tradiční mineralogické setkání spojené s prodejní výstavou přírodnin, fosilií a šperků. Uskuteční se v prostorách auly areálu školy v Ostravě-Porubě od 9 do 15 hodin. Zdarma budou v té době zpřístupněny také sbírky Geologického pavilonu prof. Františka Pošepného. Podzimního setkání v říjnu se zúčastnilo přes 50 vystavovatelů, nechyběly ani vzorky z nalezišť afrických nebo čínských. Zájem bývá obrovský. Bližší info na http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na č. 597 325 469. (d) 

Soutěž – Brány do města

Město Ostrava vyhlásilo studentskou výtvarnou soutěž s názvem Brány do města Ostravy. Úkolem je zpracovat výtvarný návrh objektu vstupního poutače do města Ostravy, a to pouze do jedné ze šesti lokalit, kterými jsou dálnice D1 na příjezdu od Bohumína v Koblově a na příjezdu od Bílovce v Polance nad Odrou, Opavská ulice v Pustkovci, ulice Plzeňská ve Staré Bělé, Místecká v Hrabové a Rudná v Bartovicích. Úspěšní soutěžící dostanou finanční odměnu, město mezi zúčastněné rozdělí celkem 57 tisíc korun, z toho výherce první ceny získá 20 tisíc korun.

Soutěž byla vyhlášena 15. března, termín odevzdání soutěžních prací je 20. května 2011 na podatelně magi¬strátu. Návrhy lze zasílat také kurýrem či poštou. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s výstavou soutěžních návrhů se uskuteční v budově Magistrátu města Ostravy 16. června v 15 hodin. Kompletní soutěžní podmínky ve formátu *.doc je možné stáhnout na www.ostrava.cz. (ph)


Nepotřebné věci potřebným lidem

Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašují další humanitární sbírku, která se uskuteční v pondělí 18. dubna od 9 do 18 hodin na ostravském hlavním nádraží, při vjezdu na jeho nákladní nádraží na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní.

Zabalené lze přinést letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí (nepoškozené), péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – nepoškozenou, svázanou v páru, dětské hračky. Nelze přijímat elektrospotřebiče, kola, znečištěné věci. Materiál vytřídí lidé z azylových domů, dále bude využit pro potřebné lidi a při průmyslovém zpracování. Další sbírka se má uskutečnit 5. září. (ch)


Pracovních míst je stále málo

úřad práce

Nezaměstnanost v Ostravě se mírně snížila. Ke konci února bylo v regi¬stru Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) celkem 21 923 nezaměstnaných. Meziměsíčně ubylo 80 uchazečů, meziročně celkový počet nezaměstnaných osob stoupl o 163. V únoru se přišel zaevidovat nejnižší počet uchazečů od října 2008.

Nově se v průběhu února ucházelo o zaměstnání 1 673 osob, což je o 445 méně než v lednu a o 406 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Mezi kvalifikovanými uchazeči byly nejvíce zastoupeny tyto profese: prodavači v obchodech, kuchaři, montážní dělníci montující mechanická zařízení, zedníci, kamnáři a dlaždiči, číšníci a servírky, nástrojaři, úředníci ve skladech, obchodní zástupci, administrativní pracovníci a operátoři telefonních panelů. V největším počtu se přišli během února zaevidovat bývalí zaměstnanci firem zabývajících se maloobchodem a velkoobchodem, z agentur zprostředkujících zaměstnání, pracovníci z oblastí výroby počítačů, periferních zařízení a kovovýroby.

V únoru byla ukončena evidence na ÚPO 1 753 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 94 méně a v meziročním srovnání o 29 osob méně. Do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo začalo samostatně podnikat 1 106 (63,1 %). Jednalo se v největší míře o pomocné a nekvalifikované profese, prodavače, číšníky a servírky, nástrojaře, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, obchodní zástupce, řidiče a administrativní pracovníky. Stále je poměrně vysoký počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti; v únoru se jednalo o 268 uchazečů, tj. 15,3 % ze všech vyřazených osob. (yj)


Strana 5

 Ve školách pracuje hodně lidí, kteří dětem dávají více než jen vzdělání, každoročně vybíráme nejlepší

Město ocenilo pedagogy ke Dni učitelů

V Divadle Antonína Dvořáka se 24. března konala slavnostní akce ke Dni učitelů 2011, na níž bylo oceněno patnáct pedagogů ostravských mateřských a základních škol. Náměstek primátora pro školství Martin Štěpánek, vedoucí odboru školství, sociálních věcí, sportu a volnočasových aktivit MMO Jaroslava Rovňáková a vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit Marta Szücsová jim tímto způsobem jménem města Ostravy poděkovali za práci ve výchově mladé generace.

Ocenění v kategorii Výrazná pedagogická osobnost byla věnována učitelům, kteří svým žákům přinášejí mnohem více než jen odučené hodiny a inspirují děti i své kolegy k nadstandardním činnostem i mimoškolním aktivitám, případně jim k tomu připravují podmínky. Získali je Jarmila Chlopková z MŠ Muglinov, Keramická, Radka Hanusová ze ZŠ Gebauerova, Věra Helebrantová, ZŠ a MŠ Bělský Les, Eva Stašová ze ZŠ Ostrava, Zelená, a Daniela Poledníková ze ZŠ Poruba, Komenského.

Další ocenění – za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost – převzali Pavla Kučerová z MŠ Poruba, Oty Synka, Zlatuše Peterková, MŠ Poruba, Sokolovská, Jarmila Sakmarová, MŠ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova, Olga Čechová, MŠ Ostrava, Šafaříkova, Libuše Hermannová, ZŠ Vítkovice, Šalounova, Bronislava Volná, ZŠ Ostrava, Zelená, Karla Svobodová, ZŠ Poruba, K. Pokorného, Vladimír Sobol, ZŠ Radvanice, Trnkovecká, Marta Jedličková, ZŠ Ostrava, Matiční 5, a Lenka Bergerová, ZŠ Mariánské Hory, Gen. Janka.
Každý z oceněných byl na plátně na jevišti představen v malém medailonku, které s nimi připravila televize FABEX. Poté všichni zhlédli hru Oscara Wilda Ideální manžel v podání herců Národního divadla moravskoslezského.

Sportovci i reportéři

V pětici Výrazných pedagogických osobností letošního roku je také ředitelka Základní a mateřské školy Bělský les Věra Helebrantová. Její škola s prostory přizpůsobenými potřebám i duchu jednotlivých předmětů je zaměřena hlavně na sport, ale je ve své činnosti tak pestrá, že vyniká i v oborech zcela odlišných. Najdete tu fotografy, výtvarníky, školní časopis i televizní studio Bělák s výrobou vlastních filmů a programů, které pak děti pouštějí svým spolužákům prostřednictvím televizního okruhu v celé škole. „Dotace na studio jsme získali od města Ostravy a dalších sponzorů. Děti jsou tak nadšené, že chtějí zakládat tvůrčí kroužky i poté, co od nás odejdou,“ říká paní ředitelka, která většinu svého času věnuje škole, je rovněž členkou výkonného výboru Asociace školních sportovních klubů ČR a především hnacím motorem všeho, co se na škole děje a co škola dnes má.

„Mnohé jsme získali z grantů a dotací, a to i evropských, bez jejichž přispění bychom neměli nejen studio, ale ani multimediální techniku a další moderně vybavené učebny zaměřené například na vyhledávání a rozvoj technických talentů a mnohé další,“ doplňuje Věra Helebrantová. Přidáváme spolupráci se školami v Itálii, Švédsku, Polsku a Litvě v rámci programu Comenius, účast v projektu pro malé fotografy Krajina za školou, četné úspěchy sportovní, zejména atletické, a to vše v prostředí, v němž se mohou naplňovat Komenského slova „škola hrou“. (vk)

K foto: Na slavnostním večeru poděkoval Věře Helebrantové ze ZŠ a MŠ Bělský les za práci náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek.

 

Navštivte ukázkové hodiny

Učitelé mateřských a základních škol z celého Moravskoslezského kraje mají i v tomto roce možnost zúčastnit se ukázkových hodin zaměřených na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukázkové hodiny představují dopolední čtyřhodinový blok vzdělávání. Jedná se o reálný náhled na práci pedagogů v Základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Ostravě-Hrabůvce. Nejbližší volné termíny ukázkových hodin jsou 5. a 19. května 2011 (vždy od 7.30 do 12 hodin).

Tato základní škola se již šestnáct let specializuje zejména na vzdělávání žáků s vadami řeči (dyslalie, vývojová dysfázie, koktavost, rozštěpové vady), poruchami učení a s vadami zraku (slabozrakost, praktická slepota). Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu „Škola šitá dětem na míru“, který je určen dětem bez mentálního postižení. S dětmi pracuje zkušený tým speciálních pedagogů, mimo jiné 15 logopedů a 6 oftalmopedů.

Projekt nabízí i další aktivity, například psychologickou diagnostiku pracovníků. Podrobné informace na www.zs-klokanek.cz. Zájemci se mohou hlásit do 29. dubna 2011 na e-mailu: kramarova.zdenka@seznam.cz nebo brandejsovalenka@seznam.cz nebo na tel. 737 963 394 pouze v době od 16 do 18 hod. Veškeré aktivity jsou pro účastníky zdarma. (lb)

Vznikne výzkumné centrum pro využití odpadů

Výzkumné centrum pro energetické využití odpadů a studium možného dopadu použitých technologií na prostředí vznikne v příštích třech letech v Ostravě. V rámci Institutu environmentálních technologií (IET) ho vybudují na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě. Zaměstná padesátku specialistů.

„Ostravsko trpí dlouhodobě nepříznivými podmínkami v oblasti životního prostředí. Naše centrum může svými výsledky nastínit možnosti, jak udělat život lidem v regionu příjemnější,“ přiblížil vizi IET ředitel projektu Karel Obroučka. „K hlavním úkolům bude patřit řešení problematiky energetického využití odpadů, které má vést k omezení jejich skládkování. Problém nakládání s odpady trápí snad každé město…“ Do činnosti IET se zapojí také studenti Ostravské univerzity, partnera projektu. Např. při řešení konkrétních projektů a problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu. Na celkové náklady ve výši 270 mil. Kč přispěje částkou takřka 230 mil. korun Evropská unie prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Částku 40 mil. korun získá VŠB-TU ze státního rozpočtu. Uživateli výsledků výzkumných projektů mají být regionální společnosti. Výstavba a vybavování nového centra potrvá do roku 2013. Otevřeno má být na začátku roku 2014. (ps)

 

Pro bilingvní a cizojazyčnou výuku

Město Ostrava vyhlásilo v únoru už 2. ročník dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území města. Zatím Ostrava velkým množstvím škol s cizími jazyky neoplývá. Přihlásilo se 12 žadatelů. Výsledky řízení budou vyhlášeny v květnu na www.ostrava.cz, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. (rk)

 

O perspektivách turistiky

Vyšší odborná škola AHOL za podpory města Ostravy pořádá 14. ročník mezinárodní konference na téma „Perspektiva rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko“. Koná se 14. dubna v Clarion Congress Hotelu Ostrava (bývalý Atom), účastníci konference se 15. dubna vydají na exkurzi do Sanatorií Klimkovice. (d)


Strana 6 

 Lidé jsou stále nepoučitelní, jako by jim na vlastním majetku nezáleželo

Městská hromadná doprava kapsářům ‚vyhovuje‘

„Neznámý pachatel v době od 9 do 9.10 hodin dne 10. 3. 2011 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě při nastupování do trolejbusu č. 108 v nestřeženém okamžiku odcizil z batohu třicetileté ženy, který měla na zádech, peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí…“

Podobná „hlášení“ mají policisté i dopravci denně, i několikrát za den. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea. Zejména dopravní prostředky milují, velký pohyb lidí, tělo na tělo, to je pro ně to správné prostředí, jak nepozorným cestujícím sáhnout do kapes či tašek.

Zloději využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že okradený se o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti v taškách a kabelkách nahoře, mějte tašky uzavřené a u těla tak, ať na ně vidíte. Nenoste své osobní doklady v peněžence. Nenoste u sebe větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty. V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte. Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte. Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou.

Všechny případy krádeží v prostředcích městské hromadné dopravy jsou si podobné, protože mají společného jmenovatele. Tím je neopatrnost a nezodpovědnost cestujících. Případy se každodenně opakují a cestující jsou stále nepoučitelní! Za své osobní věci si však odpovídají lidé sami a svou nedbalostí doslova zloděje vybízejí ke krádeži. Okradeným jako by nezáleželo na penězích, tak klidně se nechají okrást. Peníze pak musejí vydat také při pořizování nových dokladů, přesto stále jednají nezodpovědně. Chraňte svůj majetek a neživte zloděje. (ps)


Gentleman silnic Radim Zemlák

Gratulujeme! Čtvrtým ostravským (pětašedesátým v republice) Gentlemanem silnic je od konce února por. Radim Zemlák (na snímku uprostřed). Tímto čestným titulem byl ostravský kriminalista oceněn za poskytnutí první pomoci těžce zraněnému in-line bruslaři, kterého srazilo kolemjedoucí auto, řidič z místa nehody ujel. V době nehody byl por. Zemlák doma. Zareagoval na zvuk před domem a nalezl tam zraněného mladíka, který nedýchal. Kvalifikovaně mu poskytl první pomoc, „rozdýchal ho“ a přivolal záchranáře i kolegu policistu. (p)

 

Noví strážníci složili slavnostní slib

Koncem února se řady ostravských městských strážníků opět rozrostly. Před primátorem města Petrem Kajnarem složili slib čtyři noví strážníci. V současnosti tak na Ostravany a pořádek ve městě dohlíží 638 strážníků, z toho je 96 žen.

Co musejí nováčci absolvovat? Především závěrečnou zkoušku náročného odborného tříměsíčního kurzu, ve kterém si osvojí potřebné znalosti právních norem potřebných pro výkon strážníka. Součástí jsou rovněž hodiny kurzu sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů kriminalistiky, poskytování první pomoci a základů psychologie. Tímto výcvikem však vzdělávání strážníků rozhodně nekončí. Každý měsíc pravidelně procházejí dalšími výcviky, kde se seznamují se změnami v zákonech a novými legislativními normami, absolvují taktickou přípravu, ve které se rozebírají jednotlivé případy zásahů z praxe. Strážníci si musejí být vědomi rizik plynoucích z případného nedodržení bezpečnostních zásad. Vyměňují si také zkušenosti z výkonu služby.

Nováčci se přímo v základních kurzech zapojují také do přímého výkonu služby. Při hlídkách se zkušeným strážníkem získávají praktické poznatky a zkušenosti a často se „drsným“ způsobem obeznámí s tím, co je při službě v ulicích čeká. (vz)


stalo se

NEMOCNÝ MUŽ V BYTĚ.

Operátor na tísňové lince přijal oznámení, že z bytu souseda se ozývá volání o pomoc. K 75letému nemocnému muži ihned vyrazila hlídka městské policie. Starý pán byl ve vaně, volal, že nedokáže sám vstát. Byt museli otevřít hasiči. Nalezený muž nebyl zraněn, přesto přivolaný lékař rozhodl o převozu seniora do nemocnice na vyšetření.

CHTĚLI UKRÁST KABELKU.

Žena ze Slezské Ostravy se obrátila na strážníky, že byla při vystupování z trolejbusu napadena dvojicí mladíků, kteří jí chtěli ukrást kabelku. Nepodařilo se jim to, na zastávce bylo navíc dost lidí, a tak se pachatelé dali na útěk. Žena poskytla popis obou pachatelů i směr jejich útěku. Strážníci je při následné kontrole okolí zadrželi a předali přivolaným policistům.

VYHROŽOVAL DRUŽCE.

V bytě v Mariánských Horách 32letý muž s nožem v ruce ohrožoval svou družku za přítomnosti dětí za to, že mu žena odmítla dát alkohol. Jako smyslu zbavený bodal do nábytku a vyhrožoval fyzickým násilím. Přivolaní strážníci našli muže v posteli, vyhrožování a napadání popřel. Strážníci si však všimli, jak při vstávání z postele chtěl ukrýt nůž pod matraci, hned nato se pokusil o útěk z bytu. Zadrželi ho a předali policistům.

NA KABEL S HEVEREM.

Strážníci městské policie přistihli v Ostravě-Kunčicích tři muže, kteří se pokoušeli odcizit elektrické kabely o průměru 8 cm pomocí heveru zapřeného o sloup veřejného osvětlení. Jakmile si všimli strážníků, všechno nechali na místě a dali se na útěk. Každý se rozběhl jiným směrem a strážníkům se díky nasazení služebního psa podařilo dopadnout jednoho z nich, 39letého muže předali přivolaným policistům.


Kurz pro veřejnost

Oblíbené bezplatné kurzy, které městská policie pořádá každý měsíc v budově na Hlubinské ulici, pokračují 27. dubna. Tématem je tentokrát bezpečnost v silničním provozu, kromě strážníků bude lidem odpovídat také tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava. Nebude chybět oblíbený výcvik sebeobrany. Podrobné info na č. 599 414 165 nebo na info@mpostrava.cz. (d)


Strana 7


 Účelové dotace z rozpočtu města míří do kultury, sportu, sociální péče a dalších oblastí

Ostrava podporuje aktivní a odvážné

Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili účelové dotace pro rok 2011 na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, do zdravotnictví, sociální péče, pro handicapované, na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. Celkový objem financí uvolněných z rozpočtu města překročí 228 milionů korun.

Colours vlajkovou lodí

Ostrava podpoří ze svého rozpočtu pořádání dvanácti prestižních akcí obohacujících kulturní a společenský život ve městě. Nejvyšší dotaci z více než 17 mil. korun získají festivaly Colours of Ostrava (6 mil.), Ostravské dny – Institut a festival nové hudby a Svatováclavský hudební festival (po 2 mil.). Další finance připadnou Spectaculo Interesse, Shakespearovským slavnostem, Folkloru bez hranic, festivalům OST-RA-VAR aj.
O granty v oblasti kultury letos požádalo v rámci výběrových řízení 191 subjektů. Mezi 97 přijatých projektů bude z rozpočtu města rozdělena částka 6 650 tisíc Kč. Např. mezi organizátory výstav Alfons Mucha, Smalt Art, souboru Bílého divadla, Slezskému souboru H. Salichové aj.

Sport a volný čas

Mezi 14 klubů vrcholového sportu bude v roce 2011 v rámci dotačního řízení rozděleno 56 mil. Kč. Nejvyšší dotaci po 16 mil. Kč dostanou FC Baník Ostrava a HC Vítkovice Steel. Basketbalisté NH, volejbalisté DHL a házenkářky DHC Poruba si rozdělí po 4 milionech. Významné sportovní akce město podpoří více než 32 mil. korun. Nejštědřeji ME atletů do 23 let (8,5 mil.) a Zlatou tretru (7 mil.). Granty v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 18 038 tis. Kč město pomůže 231 projektům. Vesměs se jedná o podporu mládežnického sportu v tělovýchovných jednotách a klubech. Do oblasti Volný čas letos půjde 2 660 tis. Kč na 72 projektů. Nejvyšší dotaci ve výši čtvrt milionu korun získala společnost Senior na projekt Aktivní stárnutí.

Zdraví a sociální péče

Do oblasti sociální péče z rozpočtu zamíří 63 495 tis. Kč (v roce 2010 to bylo 60 891 tis.). Mezi 98 projektů v režimu jednoletého financování město rozdělí 23 845 tis. Víceleté projekty (2011 – 14), celkem 27, získají částku 39 650 tis. Nejvíce je jich zaměřeno na poskytování sociálních služeb a aktivity pro seniory. Na dotace do oblasti zdravotnictví byla z rozpočtu města vyčleněna částka 1 680 tis. Kč. Použijí je v Charitě Ostrava, Českém červeném kříži, Sdružení Klíček, mobilním hospici Ondrášek, Středisku rané péče.
Stejná částka jako vloni 5 700 tis. korun podpoří oblast školství. Aktivity mateřinek, základních, středních a vysokých škol, středisek volného času, domů dětí a mládeže. Město přispěje na pořádání tradičních akcí jako jsou Gastro festival, Ahol Cup nebo Vánoční akordy. Celkem je to úctyhodných 246 projektů. V oblasti Handicapovaní, včetně dětí a mládeže, bylo 9 825 tis. Kč podpořeno 76 žádostí. Nejvyšší dotace (2 600 tis.) pomůže chráněným dílnám Charity sv. Alexandra.

Proti kriminalitě a drogám

Významné podpoře města se těší prevence kriminality. V roce 2011 dotace dosáhne 8 771 tis. Kč, dělit se bude mezi 48 žadatelů. Mezi zajímavé projekty patří Bedřiška žije, Stop nudě na sídlišti, Kuzma, Sportem proti kriminalitě apod. Na granty na protidrogovou prevenci připadne 5 170 tis. Kč. Sedm projektů je jednoletých, osm víceletých (2011-14). Působí zde např. společnosti Renarkon, Faust, Rozkoš bez rizika, Klub střízlivosti Arka, Výchovný ústav Hrabůvka, Diagnostický ústav Kunčičky apod. (vi)

K foto: Všechny barvy duhy, koncertní představení centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, získalo i letos grant města Ostravy.

 

Služby městské nemocnice stále kvalitnější

Větší komfort nabídne rekonstruovaná porodní část gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava zřejmě od poloviny května. Má se stát jedním z nejmodernějších porodnických pracovišť v republice. Nastávající maminky budou mít samostatné pokoje dobře vybavené pro miminko, s technicky kvalitním zázemím i s vlastním sociálním zařízením. Také lékaři a zdravotníci budou mít kvalitní technické vybavení, přístroje a pracovny, sloužit bude rovněž ultrazvuková pracovna specializovaná na vyšetření vývojových vad již v počátcích těhotenství, stejné pracoviště s certifikací má FNO.

Na začátku roku se změny k lepšímu dočkala také jiná oddělení městské nemocnice. Tři nové výtahy na odděleních neurologie, ortopedie a urologie už slouží, stály přes 5 milionů korun. Vyhovují nejnovějším předpisům pro transport invalidních pacientů i celých lůžek. Nyní na jaře se mají také odzkoušet nové chladicí jednotky klimatizace pavilonu rehabilitace. Zařízení lze ovládat z energetického dispečinku, v budoucnosti se na systém má napojit také oddělení centrální sterilizace a hemodialýzy.

Kvalitní a pravidelný přísun elektřiny zajišťuje v nemocnici nový dieselagregát za 7,5 milionu korun. Během výměny starého se modernizovala také vzduchotechnika. V blízké budoucnosti chce nemocnice pořídit další agregát, oba pak dostatečně pojistí chod celé nemocnice.

V současné době rovněž probíhá rekonstrukce budovy dětského lékařství. Vedení MNO po prozkoumání všech možných variant řešení rozhodlo od 21. března dočasně uzavřít babybox až do konce června, jeho provozování by po dobu rekonstrukce oddělení nebylo možné bezchybně zajistit. Rekonstrukce dětského pavilonu představuje zateplení budovy, nová okna, výměnu vodovodního potrubí a další práce, vyžádá si náklady ve výši 33,5 milionu korun. Z toho přes 20 milionů poskytuje zřizovatel – město Ostrava, 9 milionů korun jde z operačního programu Životní prostředí. Zbytek celkové částky ve výši téměř 4,5 milionu korun financuje MNO ze svých zdrojů.

Městská nemocnice Ostrava vykazuje dobrý hospodářský výsledek za rok 2010, je jím zisk ve výši 4 594 tisíc korun před zdaněním. Hospodaření organizace bylo ovlivněno navýšením příjmů od zdravotních pojišťoven, pozitivním výsledkem ze závěrečného vyúčtování výkonů MNO za období roku 2009 a plněním závazkových vztahů MNO vůči dodavatelům v souladu se smluvně danými podmínkami. Rozsah a spektrum lůžkové a ambulantní péče byl v roce 2010 v nemocnici zachován. (d)


Strany 8 a 9

Aktuální územní řízení a připravované stavby


Tabulka obsahuje souhrn základních informací o vybraných záměrech na území všech obvodů města Ostravy projednávaných v režimu územního rozhodnutí. Na webových stránkách města www.ostrava.cz naleznete v pravém sloupci pod odkazem Připravované stavby tuto tabulku včetně odkazů na úřední dokument, v němž lze nalézt rozhodnutí vyhotovené stavebním úřadem Magistrátu města Ostravy s podrobnějšími informacemi. Tabulku uvádíme pro zviditelnění a lepší orientaci v udělených rozhodnutích o připravovaných stavbách v jednotlivých obvodech města.


Umístění nových parkovacích ploch v obvodu Ostrava-Jih – Lokalita č. 8 Ostrava-Jih Hrabůvka, Dubina u Ostravy / ul. Františka Lýska a Václava Jiřikovského 177/2011
Umístění nových parkovacích ploch v obvodu Ostrava-Jih – Lokalita č. 6 Ostrava-Jih Zábřeh nad Odrou, Výškovice u Ostravy ul. Patrice Lumumby, ul. Výškovická, ul. Průkopnická 178/2011
Umístění nových parkovacích ploch v obvodu Ostrava-Jih – Lokalita č. 5 Ostrava-Jih Zábřeh nad Odrou, Výškovice u Ostravy ul. 29. dubna, ul. Lumírova, ul. Na Výspě, ul. Volgogradská 179/2011
Silnice II/478, ul. Mostní, II. etapa Nová Bělá a Hrabová Nová Bělá, Hrabová s napojením na ul. Krmelínskou 212/2011
Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory ul. V Zátiší 231/2011
Kanalizace pro zrušení ČOV Vesničky soužití – přepojení na sběrač BA Slezská Ostrava Muglinov poblíž ul. Betonářské 248/2011
Sportovní centrum Poruba Poruba Poruba-sever ul. Gen. Sochora 268/2011
AVION Shopping Park Ostrava – rozšíření SEVER – 2. etapa Ostrava-Jih Zábřeh nad Odrou poblíž ul. Rudné a Výškovické 315/2011
Výstavba 16 rodinných domů v lokalitě Polanka nad Odrou – výstavba obslužné komunikace a inženýrských sítí Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou 317/2011
Rodinné domy a příjezdová komunikace, Ostrava-Svinov Svinov Svinov poblíž ul. Bílovecké, Radhošťské 337/2011
Sanace území pro redepozici hlušiny ve východní části odvalu Heřmanice Slezská Ostrava Heřmanice, Hrušov v části odvalu Heřmanice 338/2011
Zřízení chodníku na ul. 1. května v Polance nad Odrou Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou ul. 1. května 341/2011
Přestupní uzel Hulváky Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory, Zábřeh-Hulváky ul. Sokola Tůmy, Klostermannova, Lesní a křižovatky Sokola Tůmy x Novoveská 356/2011
Polyfunkční objekt Poruba – Sokolovská ulice Poruba Poruba-sever 358/2011
Ostrava-Krásné Pole – Branecká, p. Herman, NNk Krásné Pole Krásné Pole ul. Branecká 368/2011
Ostrava, Na Hurtě, DTS, NNK Hrabová Hrabová ul. Bělská a Na Hurtě 387/2011
Ostrava-Poruba – TR 110/22 kV Poruba Poruba ul. 17. listopadu 393/2011
Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova – změna 2010 Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava ul. Repinova 397/2011
Tramvajová zastávka Karolina Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava ul. 28. října 409/2011
Chodníky v Polance nad Odrou, SO 103 chodník Svinovská Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou podél ul. Svinovská 428/2011
Vodovodní řad DN 80, k. ú. Bartovice Radvanice a Bartovice Bartovice ul. U Samoobsluhy 429/2011
Připojení objektu Dům kultury města Ostravy Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava ul. 28. října 438/2011
Revitalizace sadu Míru ve Svinově Svinov Svinov poblíž křižovatky ulic Bílovecká x Nad Porubkou 439/2011
Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská Petřkovice Petřkovice u Ostravy ul. Hlučínská 440/2011
Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1002 28. října x Mariánskohorská – 2. etapa Nová Ves Nová Ves u Ostravy křižovatka ul. 28. října x Mariánskohorská x Plzeňská 452/2011
Soubor staveb 2 RD, inž. objektů tech. infrastruktury vč. přípojek, zp. ploch a oplocení, Ostrava-Muglinov, Ciorova ul. Slezská Ostrava Muglinov ul. Ciorova 453/2011
Umístění nových parkovacích ploch v obvodu Ostrava-Jih, k. ů. Hrabůvka, lokalita č. 7 Ostrava-Jih Hrabůvka ul. Edisonova, Holasova, Krakovská, Mitušova, Sámova, Slezská, Hasičská, Zlepšovatelů 468/2011
OSTRAVA, Hrabůvka, ČS Horní, přeložka NNk Ostrava-Jih Hrabůvka ul. Dr. Lukášové 469/2011
Parkovací dům Poruba Poruba Poruba-sever ul. Jana Šoupala 470/2011
Rekonstrukce objektu U Tiskárny 5 a části objektů U Tiskárny 3 v Ostravě-Přívoze Moravská Ostrava a Přívoz Přívoz ul. U Tiskárny 483/2011
Nová Karolina – přeložka vodovodu, Nová Karolina – horkovodní propoj II Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava ul. Poděbradova, Brandlova, Švabinského a 28. října 517/2011
Polyfunkční objekt Poruba Poruba Poruba-sever ul. Sokolovská 518/2011
Umístění nových parkovacích ploch v obvodu Ostrava-Jih, k. ú. Hrabůvka, lokalita č. 8, 2. etapa – ul. Jiřího Herolda. Ostrava-Jih Hrabůvka podél ulice Jiřího Herolda 519/2011
ÚP v Ostravě – nákup budovy Opavská 1118 Poruba Poruba na ul. Opavské 540/2011
Městský dopravní kamerový systém křižovatka Bohumínská x Dědičná Slezská Ostrava Slezská Ostrava ul. Bohumínská x Dědičná 541/2011
Stavba GSM-R, Ostrava–st. hr. SR, Přerov–Č. Třebová, PS 701DOK Ostrava-Svinov–Ostrava Kunčice, PS 702 DOK Ostrava Kunčice–Havířov–Albrechtice u Českého Těšína, PS 703 DOK Albrechtice u Českého Těšína–Český Těšín Horní Datyně, Vítkovice, Kunčice nad Ostravicí, Zábřeh nad Odrou, Bartovice, Svinov, Šenov u Ostravy, Havířov-město, Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína, Louky nad Olší, Podobora, Zpupná Lhota, Český Těšín 542/2011
Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba Svinov Svinov 572/2011
Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní, Campanula Slezská Ostrava Slezská Ostrava poblíž ul. Frýdecká 573/2011
Vodovod ul. P. Křičky Moravská Ostrava Moravská Ostrava P. Křičky 575/2011
Ostrava, Koblov, Výdušná, 16 RD, DTS, VNK, NNK Slezská Ostrava Koblov poblíž ulice Výdušná 576/2011


Strany 10 a 11 

co, kdy, kde ve městě

Evangelium podle houslí

Toto dílo libretisty a skladatele Pavla Helebranda bude opět uvedeno 13. dubna v 19.30 hodin v katedrále Božského spasitele v Ostravě. Dopolední vystoupení pro školy a seniory je již vyprodáno. Oratorium čerpá z velikonočních pašijových her, spojuje hudbu, zpěv, pantomimu i modlitby. Vystoupí 180 účinkujících v čele s Hradišťanem. Před dvěma lety představení vidělo přes tisíc diváků, loni už téměř tři tisíce.

Na co do Librexu?

Hovory nejen o hudbě s Jiřím Pavlicou, Evou Dřízgovou a Janem Rokytou se v knihkupectví Librex uskuteční 12. dubna v 17 hodin, o den později tu v 16 hodin bude s hosty besedovat věhlasná architektka Eva Jiřičná. Setkání se Saturninem a jeho autorem Zdeňkem Sirotkou je naplánováno na 17. dubna, 19. dubna pak pokračuje cyklus besed s lékaři, tentokrát s přednostou porodnicko-gynekologické kliniky FNO dr. Ondřejem Šimetkou. Vernisáž obrazů Jiřího Smejkala se uskuteční 26. dubna, o den později v rámci cyklu besed Poznáváme naše nové sousedy se lze dovědět hodně o portugalsky mluvících zemích.

Janáčkův máj – pospěšte si!

Zahajovací koncert festivalu je 23. května, ten je však beznadějně vyprodán, i další vstupenky rychle mizí. Osvědčuje se objednávkový systém vstupenek přes některou z poboček Ostravského informačního servisu nebo přes internet na adrese www.janackuvmaj.cz. Návštěvníci pak mají vstupenky připravené přímo v pokladně Domu kultury města Ostravy nebo v informačních centrech. Přímý prodej lístků na koncerty festivalu v pokladnách začne 11. dubna.

Ostravané kultuře rozumějí

Je to patrné z návštěvnosti – unikátní výstavu o Janu Lucemburském v Ostravském muzeu (skončila v březnu) zhlédlo téměř 23 000 lidí, jen za první týden výstavy děl Alfonse Muchy se do Domu umění vypravily dva tisíce návš¬těvníků, potrvá do 5. června.

Zvládnete 292 schodů?

Vyzkoušet si svou kondici na schodišti vyhlídkové věže ostravské radnice může každý 17. dubna od 9 do 16.30 hodin. Schodiště bývá přístupné velmi vzácně, návštěva tak umožňuje vidět věž zevnitř, a to ještě za poutavého výkladu průvodců. Vstupné v informačním centru radnice.

Čtvero ročních období

Sdružení Svatováclavský hudební festival pořádá cyklus koncertů pod názvem v titulku. Vystoupení Klezmerovy skupiny Naches se v rámci tohoto cyklu koná 29. dubna v kostele v Ostravě-Přívoze, o den později ve svinovském kostele vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů. V kostele v Kozlovicích 1. května v 15 hodin zazní Pláč Jeremiášův, díla mistrů anglické renesance, tentýž den stejný koncert mohou navštívit milovníci hudby v 18 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Podrobně na www.shf.cz/4.

Francie očima Jana Šmída

Beseda na toto téma se koná 12. dubna v 18 hodin v hotelu Imperial v Ostravě. Část bude zaměřena na kraj Champagne, poté Jan Šmíd představí několik reportáží chystaných do pořadu ČT Objektiv z různých francouzských regionů. Speciální projekce bude věnována skrytým místům Paříže, Champagne či Provence. Před besedou bude v knihkupectví Academia autogramiáda autora ke knize Obrázky ze Champagne od 17 do 17.30 hodin.

„Libuška“ pro Ostravu

Národní divadlo moravskoslezské se opět zúčastnilo prestižní operní přehlídky Opera 2011, která se již podesáté konala v Praze. Cenu, tzv. „Libušku“, získalo za inscenaci opery Werther v režii Jiřího Nekvasila, ředitele NDM. Ceněno je hudební nastudování, skvělí interpreti Z. Šveda, S. Harrison, J. Kettner a Agnieszka Bochenek-Osiecka, ale i další. Libuška byla slavnostně předána 6. dubna před představením opery Werther.

Do Metropolitní třikrát

Dokonce tři skvělá představení nabízí dubnový program živých přenosů z newyorské Metropolitní opery v Domě kultury města Ostravy. Rossiniho Hrabě Ory zazní 9. dubna speciálně nastudovaná pro mladého fenomenálního belcantového tenora Juana Diega Floréze z Peru. Ve Straussově Capricciu 23. dubna zpívá stejně hvězdná Reneé Fleming, 30. dubna se lze pokochat Verdiho Trubadúrem. Letošní sezona živých přenosů končí 14. května Wagnerovou Valkýrou.

Kulturní fórum 2011

Pracovní a přátelské setkání pracovníků kulturních domů Kulturní fórum 2011 se uskuteční 14. dubna v Domě kultury Akord, který je organizátorem této konference. Na hlavní téma Moderní nástroje marketingu a PR v kulturní praxi budou diskutovat odborníci z celé republiky, představí nejefektivnější marketingové nástroje pro činnost domů kultury včetně internetu. Šéfové kulturních zařízení si vymění také zkušenosti se získáváním financí z fondů EU. Konference se koná pod záštitou náměstkyně primátora Ostravy Simony Piperkové.

Múzická škola slavila

Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách se speciálním zaměřením na výuku žáků se zdravotním postižením oslavila dvacet let své existence slavnostním koncertem 25. března v zařízení K-TRIO. „Handicapovaným je již dnes přiznáváno řádné místo ve společnosti, z toho mám radost,“ říká ředitelka školy Miloslava Soukupová. Mezi absolventy školy patří mimo jiné nevidomá sopranistka Pavla Čichoňová, ale i zpěvák Martin Chodur.

Václav Filandr: Ohlédnutí

Až do 27. května je v řetízkových šatnách Dolu Michal otevřená výstava známého ostravského architekta Václava Filandra, mimo jiné autora nové budovy svinovského nádraží a dalších přednádražích objektů, které se teprve budou stavět. Výstava nabízí obrazy, koláže, asambláže, grafiky, objekty i architekturu.

 

Festival TUR opět v Ostravě

Letošní ročník mezinárodního filmového festivalu TUR (Trvale Udržitelný Rozvoj) se uskuteční od 11. do 15. dubna v Domě kultury města Ostravy, široké veřejnosti je přístupný zdarma. Navazuje na svého předchůdce, kterým byl Ekofilm. Seznamuje s tematikou ekologie (ochrana fauny a flóry, trvale udržitelný rozvoj, přírodní katastrofy aj.). Festival nabídne i témata sociální či ekonomická (člověk a společnost, životní styl a zdraví, média).

Do 15. března se přihlásilo 118 filmů ze všech koutů světa. Na diváky čeká bohatá škála dokumentů o krajině a její ochraně z dílen nejen evropských (Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo), ale i afrických (Egypt, JAR, Etiopie), asijských (Írán, Izrael), amerických (USA, Peru) a dokonce i australských tvůrců. Nabídka filmů je více než bohatá. Doprovodný program tvoří besedy a přednášky s odborníky i s novináři. Podrobnosti na www.tourfilm.cz. (d)

 

 Dům kultury padesátiletý

Nevšední hudební lahůdku připravil na sobotu 16. dubna Dům kultury města Ostravy, od jehož otevření uplyne v tento den rovných padesát let. K neformální připomínce svého jubilea přichystal koncert, při němž se v doprovodu známého Big Bandu Gustava Broma sejdou na jednom pódiu slavní čeští sólisté jako Jaroslav Wykrent, Eva Dřízgová-Jirušová či Petra Janů, kteří jinak spolu běžně nevystupují. Se swingovými evergreeny z repertoáru Franka Sinatry se představí Ostravanům i objev mladé pěvecké generace – talentovaný Jan Šmigmátor.

V prostorách DKMO působila a stále působí celá řada vynikajících souborů, za všechny uveďme například Janáčkovu filharmonii Ostrava a mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Sídlily tu významné orchestry, sbory, divadelní soubory, taneční a jiné kluby a další významná tělesa. Současnost atraktivitu domu kultury ještě zvýšila – nabízí celou řadu kulturně-společenských akcí.

Literární připomínkou 50. výročí Domu kultury města Ostravy, na jehož provoz přispívá město každoročně miliony korun, se má stát výpravná publikace dokumentující architektonickou podobu a činnost tohoto významného kulturně-společenského zařízení. Autor publikace Martin Strakoš jí dal název Bílá loď uprostřed Ostravy a na slavnostním koncertě, který začíná v 19 hodin, představí svou knihu poprvé veřejnosti. (k)


Legendární indiánské kmeny

Chcete nahlédnout do života Indiánů? Vzít si do ruky tomahawk nebo si zastřílet z luku? To vše a mnohem více nabízí pozoruhodná interaktivní výstava pod názvem z titulku, která je otevřena v pavilonu E na výstavišti Černá louka. Vtáhne návštěvníka do americké divočiny 18. a 19. století, k vidění je hodně z toho, jak indiánské kmeny skutečně žily. Potvrzují to originální exponáty včetně kanoe či opravdové traperské pušky, ale i zápisy odborníků v pamětní knize, když výstava loni na čas zdobila Slezskoostravský hrad.

Stálá expozice (na snímku Lubomíra Časnochy) je otevřená vždy od úterý do neděle od 9 do 18 hodin, a to až do 22. prosince! Malým i velkým návštěvníkům, ale především školám nabízí poznatky z dob pro mnohé romantických, které však příliš romanticky nekončily. (d)

 

Ještě do prázdnin lze vidět mimořádná představení i nový balet

Divadlo chystá osmnáct premiér

Národní divadlo moravskoslezské zahájilo 21. března prodej předplatného pro novou divadelní sezonu 2011/2012. „Najdete mezi nimi celou řadu titulů klasických či úplných novinek. Vedle v Ostravě populárních titulů, které se na repertoár vracejí již pravidelně, budou mít diváci možnost vidět díla, která ač často hraná na světových scénách, se na ostravská divadelní prkna vracejí po dlouhé době či se představí vůbec poprvé,“ říká ředitel NDM Jiří Nekvasil. Za zmínku určitě stojí koncertní provedení Janáčkovy Věci Makropulos s Evou Urbanovou v roli Emilie Marty a Dvořákovo vrcholné dílo Armida. To se na ostravské jeviště vrací po dvaceti letech, divadlo tím chce oslavit 170. výročí Dvořákova narození.

Z činohry bude zajímavý multimediální autorský muzikál Perfect Game z dílny hudebníků a performerů bratří Burianů. Baletní soubor chystá představení francouzského choreografa Philippa Talarda na hudbu známého skladatele filmové hudby Armanda Amara s názvem Padlí andělé. Mladý muzikálový soubor připravuje mimo jiné hudební komedii Kluci a holky Franka Loessera. Podrobně informace na www.ndm.cz.

Kromě tradičních předplatitelských skupin divadlo nabízí i speciální předplatné, jako jsou například předplatné premiérové, operetní a muzikálové, velké operní nebo činoherní. Mezi základní výhody předplatného NDM patří výrazná sleva na vstupném – 30 % pro běžného diváka a 80 % pro studenty a seniory. V současnosti připravilo NDM obnovenou premiéru opery Falstaff Giuseppe Verdiho se slovenským basistou Peterem Mikulášem v titulní roli. Falstaff zazní ještě 17. a 29. dubna a 27. května.

Lahůdkou v současné sezoně se má stát premiéra baletu Zázrak v tichu 28. dubna. Jak ukazuje snímek nahoře, pro toto představení dorazila z Francie speciální 15 m dlouhá vana s protiskluzovým dnem, v níž se bude tančit tato baletní inscenace. Každý z dílů váží 20 kilo. Na své náklady ji nechal vyrobit choreograf Philippe Talard, ostravskému divadlu je zapůjčena bezplatně. Balet je inspirovaný díly F. Liszta, R. Wagnera a G. Mahlera. Kromě Talarda se na choreografii podílejí choreografové Eric Trottier a ostravský Igor Vejsada. Zázrak v tichu má být mimořádnou inscenací o komunikaci a splynutí, umění hudby a tance. (k)

K foto: Nepříliš vzhledné, ale takto vypadají speciální vany pro baletní inscenaci. Připravuje se ojedinělý umělecký zážitek. Foto: NDM

Hrad se na Shakespeara vylepšil

Letní Shakespearovské slavnosti potěší Ostravany letos už počtvrté. Z hlediska diváka i hostujících divadelních souborů budou zase o něco kvalitnější. Staré jeviště na nádvoří Slezskoostravského hradu se rozšiřuje, po rekonstrukci má plochu 140 m2. Za ním jsou prostory pro techniku, šatny a maskérny herců. Jakékoli představení či koncert může letos také navštívit více sedících diváků – skoro tisícovka, mohou sedět na stupních amfiteátru či na židlích, další se dají ještě přistavit. Konají se tu i některé koncerty festivalu Colours of Ostrava. Zkvalitnění prostor hradu pro divadlo stálo téměř sedm milionů korun.

Shakespearovský festival začne 21. července, potrvá do 11. srpna. Nabídne inscenace Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Veselé paničky windsorské, Jindřich IV. a Macbeth. Pořadatelé festivalu uvažují letos o uvedení špičkového tanečního představení Queen Lear jednoho z nejlepších tanečních souborů na světě Nederlands Dans Theater. (ok)


Strana 12 

 S Janem Šáchou o jeho mamince Heleně, lukostřelkyni a historicky první ostravské mistryni světa

Šampionka se uznání nedočkala

o lidech s lidmi

Je květen 1945. Nejstrašnější válka skončila. Lidé se mohou svobodně nadechnout, bavit se, sportovat. O Čechoslovácích je zase slyšet. Z olympiády v Londýně 1948 vezou šest zlatých. Stranou nezůstávají lukostřelci. Hadaš, Karola, Brejcha, Leneček a spol. dokazují, že stále patří ke světové špičce. Mistryněmi světa se v roce 1948 stává družstvo žen ČSR. Jeho členkou je Helena Šáchová závodící za 1. ČTK Ostrava. Stává se historicky první ostravskou mistryní světa.

Za zlato skládací deštník

Její jméno byste ve sportovních encyklopediích hledali marně. Přesto titul světové šampionky a sedm cenných kovů ze tří mistrovství světa asi zapadnout neměly. Paní Heleny Šáchové se na to už zeptat nemůžeme. Zemřela v roce 1988 ve věku 81 let. Vzácné sportovní vavříny ale pečlivě uchovává její syn Jan, se kterým jsme si o životě a kariéře jeho maminky povídali. „Maminka byla vynikající sportovkyně, ale hlavně zlatá žena, manželka, matka a babička! Pro druhé by se rozdala. Pomáhala blízkým a přátelům, jak jen mohla. O svých titulech a medailích toho ze skromnosti nikdy moc nenamluvila. Když se vrátila z Londýna, za titul mistryně světa dostala na letišti v Ruzyni skládací deštník,“ konstatuje syn.

Ze Slovácka do Ostravy

Slavná lukostřelkyně se narodila v roce 1907 v Tupesích u Uherského Hradiště jako nejstarší ze čtyř dcer manželů Němečkových. Vystudovala obchodní akademii v Ostravě a začala pracovat jako úřednice v důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova, později OKD. Dr. Dobiáš, vedoucí finanční účtárny, kde pracovala, byl zapálený sportovec. A tak se slečna Němečková dostala k tenisu. Hrávala ho na kurtech, které byly na haldě jámy Jindřich, v místech dnešního hřiště Základní školy na Ostrčilově ulici.

Jan Šácha skládá příběh své maminky jako mozaiku zážitků, které mu kdysi vyprávěla. A také z článku, který v roce 1987 otiskl časopis Horník. Na první lukostřelecké krůčky v něm vzpomíná sama Helena Šáchová: „Pan Dobiáš se znal s mistrem světa Jaromírem Lenečkem a pozval ho v roce 1944 do Ostravy. Lukostřeleckého kurzu se nás zúčastnilo na pětasedmdesát! Prvním šípem jsem o hodně minula terč. Mistr Leneček mě pochválil a řekl, že mám talent a někam to dotáhnu. Brala jsem to jako zdvořilostní frázi. Lukostřelba se v Ostravě přes konkurenci daleko populárnějších sportovních odvětví uchytila.“

Praha, Londýn, Paříž

Po osvobození v roce 1945 se kariéra ostravské lukostřelkyně slibně rozvíjela. Probojovala se do reprezentace, která patřila ke světové špičce. Pohybově talentované sportovkyni se blížila čtyřicítka, když v dresu se lvíčkem na prsou startovala v roce 1947 v Praze na svém prvním světovém šampionátu. Z našich děvčat získala jako jediná dvě stříbrné medaile na 25 a 75 metrů. Na výsledkové tabuli už stálo jméno: Helena Šáchová.

„Maminka se v tom roce provdala za Aloise Šáchu,“ vysvětluje jejich syn, který se narodil o tři roky později. „Táta byl dlouhá léta ředitelem Večerní střední školy pro pracující na Matiční ulici a maminku v její sportovní kariéře velice podporoval. Doprovázel ji jako novinář v roce 1948 i na mistrovství světa do Londýna.“

Mohl tak na ostrovech na vlastní oči sledovat manželčin triumf. Dana Picková, Marta Resslová a Helena Šáchová se staly mistryněmi světa v soutěži družstev. V součtu všech disciplín se absolutní vítězkou stala Britka Burrová, druhé a třetí skončily Češky Picková a Šáchová! Ostravanka si z Londýna kromě kýženého zlata přivezla další čtyři medaile! Ještě o rok později si připsala třetí start na světovém šampionátu, který se konal v Paříži. Vystřílela tam páté místo na 25 metrů, devátá skončila v absolutním pořadí. Ve 42 let usoudila, že je čas pověsit luk na hřebík, věnovat se rodině a svým koníčkům – zahradě, květinám, chovu králíků a turistice.

Všechny síly pro rodinu

O rok později se manželům Šáchovým narodil jediný syn Jenda. Máma ho vedla ke sportu, ale pokračovatele své lukostřelecké slávy z něj nevychovala. „Bydleli jsme na sídlišti Stalingrad, dnešním Zábřehu. Maminka se mnou jezdila tramvají na bruslení na Kotasův stadion. Možná ji zaujali sourozenci Šrámkovi, tehdy elitní ostravský pár. Krasobruslař se ze mě nestal. Sportovní geny jsem ale podědil. Při studiu jsem se věnoval různým sportům, závodně tenisu. Na začátku sedmdesátých let jsem se vrátil na Slovácko, odkud pocházeli rodiče. Usadil se ve Véskách u Uherského Hradiště, pak v Uherském Brodu, šestatřicet let pracoval v místní České zbrojovce. Teď jsem se vrátil do rodné Ostravy,“ podotýká Šácha.

Utajená mistryně

Pokládá na stůl dřevěný futrál zdobený rytinami s lukostřeleckou loveckou tematikou. Je v něm uložen luk mistryně světa. Heleně Šáchové ho jako nejlepší čs. reprezentantce na MS v Praze věnoval majitel fy Sport – Rath. Zazářila s ním o rok později na MS v Londýně. Syn uchovává památku jako oko v hlavě. Potěžkává obě kovové části náčiní, které se zasouvají do korkové rukojeti. Patří k nim ocelové lanko jako tětiva, šípy a chrániče prstů a předloktí.

„Řekl byste, že se s tím dal na sedmdesát metrů trefit třikrát v sérii absolutní střed terče?“ ptá se majitel cenné relikvie a otevírá citlivé téma. „Maminka se za života žádného velkého uznání vynikajících sportovních výsledků, vzorné reprezentace Ostravy a Československa, nedočkala. Mlčí o nich tělovýchovné orgány, sportovní historici, rodné město i kraj. Je smutné, že na webových stránkách Českého lukostřeleckého svazu se o slavné generaci lukostřelců 30. a 40. let minulého století nedozvíte vůbec nic. Snad se mi podaří i díky Ostravské radnici přimět kompetentní orgány, aby alespoň dodatečně ocenily vynikající sportovní výkony mojí maminky Heleny Šáchové, její zásluhy o reprezentaci vlasti. Zvláště u příležitosti 105. výročí jejího narození, které připadne na příští rok,“ dodává Jan Šácha. Libor Vidlička

Foto: autor a archiv J. Šáchy

K foto: Helena Šáchová, mistryně světa v lukostřelbě. Ve výřezu je medaile, kterou dovezla z MS v Londýně 1948.

K foto: Jan Šácha pečlivě opatruje sbírku sportovních vavřínů své maminky.


Strana 13

Jeden z prvních obchodníků s vínem Adolf Roth z Moravské Ostravy

z archivu města

Prodej ušlechtilejšího nápoje – vína – se v Moravské Ostravě, jejíž obyvatelé preferovali především tvrdý alkohol, začal více rozšiřovat od 90. let 19. století. Mezi těmi, kdo ho jako první nabízeli ve specializovaném obchodě, byl Adolf Bergel se svou ženou Florentinou. V něm bylo možné zakoupit a možná i ochutnat nejen stolní vína rakouská a uherská, ale také vína z Porýní, Burgundska a oblasti Bordeaux a rovněž vína dezertní, zdravotní nebo italský vermut.

Obchod jde slabě

Mezi moravskoostravské vinárníky a velmi skromně zastoupené specializované prodejce vína se zařadil koncem 19. století také Adolf Roth. Do Moravské Ostravy přišel v roce 1884 se svým bratrem Sigmundem a společně obchodovali s kůžemi. Po svatbě s Karolinou Markusovou se však přeorientoval na služby v pohostinství. V roce 1887 si manželé otevřeli pivní a vinný šenk ve vlastním domě na Kostelní ulici č. 8. Poměrně starý dům s loubím pravděpodobně příliš nelákal k návštěvě lokálu, protože v roce 1895 Adolf Roth k daňovému přiznání doplnil poznámku: „Obchod jde slabě.“ Proto se v roce 1896 rozhodl pro jeho rozsáhlou rekonstrukci, po níž pak pro restaurační účely sloužily dvě místnosti v přízemí, v nichž bylo možné šenkovat nejen pivo a víno, ale také podávat teplá jídla.

Počátkem 20. století se obchodování s vínem proměňovalo v záležitost rodinnou a do rozrůstajícího se podniku se postupně zapojili i čtyři synové. Od ledna 1912 získali i povolení provozování velkoobchodu s vínem. Proto nejspíše Adolf Roth investoval i do nákupu nemovitostí v lokalitě nepříliš vzdálené od centra (dnes v místech Prokešova náměstí a ulice Sokolské) se záměrem vybudovat zde zázemí vzkvétajícího vinařského „impéria“.

Kam s vinnými sklepy?

V říjnu 1919 Adolf Roth zemřel, ale jeho jméno z názvu firmy nevymizelo. Vedení se ujala vdova Karolina a jejími společníky se stali synové Arnošt, Josef, Jan a Walter. Ti museli vyřešit závažný problém již velmi aktuální výstavby vinných sklepů, neboť město s ohledem na připravovanou realizaci moderního administrativního centra (Nové radnice), jim projekt neschválilo. Po skoro tříletém vyjednávání rodina získala nakonec směnou pozemek na dnešní ulici Červeného kříže.

Nový účelový objekt s vinnými sklepy pro kvalitní uskladnění obvyklých zásob – asi 10 vagonových cisteren vína – byl zprovozněn v roce 1925. Moderní prostory dodaly podnikání novou dimenzi. Rodinná firma se transformovala k 1. 10. 1926 na veřejnou obchodní společnost. Ponechání označení jména Adolf Roth v názvu společnosti podtrhovalo kontinuitu dlouhodobého podnikání v oblasti distribuce tuzemských i zahraničních kvalitních vín. Tradici a dobré jméno mělo umocnit i zavedení užívání vlastní ochranné známky – v kruhu zelené barvy dominovaly iniciály zakladatele firmy AR doplněné pohárem a šesticípou hvězdou, která byla zaregistrována v lednu 1930. V období první republiky prodejců vína na Ostravsku přibývalo, ale mezi velkoobchodníky stále dominovala společnost Adolf Roth. Její superlativy hýřící reklama nikoho nenechala na pochybách, o jaký podnik se jedná.

Do veřejné obchodní společnosti nevstoupil již syn Josef (Joško) Roth, který v tomto období začal provozovat v Dlouhé ulici 11 vlastní hostinec. V roce 1937 přenesl výčepnickou a hostinskou koncesi s oprávněním podávat pokrmy a čepovat víno a ovocné víno do nového lokálu na ulici Puchmajerově č. p. 1919.

Podnikání skončilo

Rok 1939 znamenal ukončení úspěšného podnikání této židovské rodiny, z níž se konce války dočkali pouze Jan (Hanuš) Roth, který emigroval do Anglie, a Josefova žena Erna, která přežila Terezín. Vinárna U Rotha přešla do majetku města a zanikla až s demolicí domu v roce 1964. Vinné sklepy se počátkem 50. let staly v průběhu doby součástí různých vinařských závodů. Definitivně byla jejich existence ukončena v roce 2008. V období socialismu je s jejich provozem nejvíce spojována značka vína s příhodným názvem pro Ostravu Ostravský kahan.

Od června 2010 mj. i existenci rodiny Rothů, a to konkrétně Karoliny, obyvatelům Ostravy připomínají tzv. stolpersteiny. Tyto kovové desky o rozměrech 10x 10 cm se základními biografickými údaji, zasazené do dlažby v místech s rodinou svázaných, a to v ulici Puchmajerově, kde provozoval restauraci její syn Joško, jsou díky iniciativě židovské obce z anglického Kingstonu němými svědky tragického osudu ostravské židovské komunity. Blažena Przybylová

K foto: Dům s vinárnou U Rotha (rok 1963, první jednopatrový dům zprava).

K foto: Rodinné foto Adolfa a Karoliny Rothových se syny Arnoštem a Waltrem (1914–1918).

K foto: Hlavičkový papír velkoobchodu vínem

K foto: Pohlednice od Rotha z roku 1937


Strana 14 

Cyklostezka se prodlužuje

Výstavbu chybějící části cyklostezky na Opavské ulici v úseku od hypermarketu Interspar po hypermarket Tesco zahájil městský obvod Poruba. Na rekonstrukci 760 metrů dlouhého úseku se mu podařilo získat podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. První cyklisté by se po nové trase měli projet už v červnu letošního roku. Peníze pocházejí z dotace v oblasti podpory Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava ve výši zhruba 3,2 milionu korun, celkové náklady na realizaci projektu představují přibližně 5,5 milionu korun. O dofinancování stavby požádala Poruba město Ostravu. Cyklostezka protíná tři ostravské městské obvody, navazuje na již vybudovanou cyklostezku v Třebovicích a Svinově. Je zahrnuta do trasy M, jejíž úsek je součástí Jantarové stezky nadnárodního charakteru. Projekt stezky splňuje požadavky na dopravu do zaměstnání či školy, ale slouží i rekreační cykloturistice, musí však být bezpečná. Výstavba stezky zahrnuje úpravy komunikací včetně vybavení, rekonstrukci a novostavbu chodníků a stezek pro chodce a cyklisty, dále vybudování opěrné zdi a oplocení, nové dopravní značení či instalaci zpomalovacích prahů na Mongolské ulici. (jk)

K foto: Městský obvod Poruba má kvalitní cyklostezky už řadu let, stále se rozšiřují.

 Autovraky do šrotu bezplatně

Také v Ostravě brání úklidu ulic často už na první pohled zaparkovaná nepojízdná vozidla. Vlastníci těchto vozidel porušují hned několik zákonů, jejich případný postih se může vyšplhat až k několikasettisícovým částkám (např. podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech atd.). Vlastník komunikace je při splnění určitých podmínek oprávněn z důvodu čištění komunikace odstranit na nich odstavená vozidla na náklady jejich provozovatelů.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR je sice vlastník komunikace po dokončení úklidu komunikace povinen vozidlo vrátit zpět, ale současně je oprávněn účtovat provozovateli vozidla náklady za dvojí odtah, případně střežení vozidla na odtahovém parkovišti. Na území Ostravy tato částka představuje minimálně 3 000 Kč.
Město Ostrava ve spolupráci s ŽDB Group a. s. proto občanům Ostravy nabízí bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel. Akce potrvá v dubnu, květnu a červnu 2011.

Občané, kteří se chtějí zbavit svých vysloužilých vozidel, si mohou termín odvozu dohodnout na telefonním čísle 604 228 312, kde jim sdělí další podrobnosti. Podmínkou převzetí vozidla likvidační firmou je doložení potřebných dokladů – majitelé předloží občanský průkaz a velký technický průkaz, ostatní se musejí prokázat také plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude majiteli vystaven ihned po převzetí vraku. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně podle požadavků majitelů z místa odstavení vozidla.

Využijte této pohodlné a bezplatné možnosti odstranění nepojízdného vraku, protokol o likvidaci vystaví firma pro bezproblémové vyřazení vozidla z registru vozidel. Richard Adámek, Odbor dopravy MMO

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

BENJI

– 3,5letý kříženec menšího vzrůstu, černé barvy. V útulku je od listopadu loňského roku. Byl přivezen z Radvanic, kde se delší dobu toulal po areálu LDN. Benji je veselý a pohodový pes, vhodný do bytu i na zahradu. Snáší se s jinými psy.

MELICHAR

– 5,5letý pes plemene šarpej, rezavé barvy. Melichar byl loni v listopadu předán nálezcem na úřad ve Slezské Ostravě. Je to pes vhodný nejlépe ke znalci tohoto plemene. Může žít jak v bytě tak i na zahradě.

DAG

– 3letý pes, kříženec větší velikosti, vlkošedé barvy. Dag byl do útulku přivezen z Vítkovic. Je to temperamentní pes, který potřebuje dostatek pohybu a člověka, který se mu bude dostatečně věnovat.

RŮŽA

– 3letá fenka, kříženka střední velikosti, černé barvy s rezavými znaky. Byla přivezena do útulku před půl rokem z Mariánských Hor. Je kamarádská a hodná, hodí se jako společnice do bytu nebo na zahradu.


Strana 15

Denisa přivezla evropské zlato

Pořadatelé 8. mistrovství Evropy atletů do 23 let v Ostravě (14. až 17. 7.) poblahopřáli ambasadorce šampionátu Denise Rosolové k titulu halové mistryně Evropy. Odchovankyně vítkovické atletiky dorazila po pařížském triumfu na 400 metrů do Ostravy, aby v kruhu rodiny a přátel z vítkovického klubu oslavila zlatou medaili.

„O zlatě se mi před závodem ani nesnilo. Je to ohromný úspěch. Když jsem viděla záznam, rozuměla jsem jen to, jak ruský komentátor v závěru křičí: Co tam dělá Denisa Rosolová? Skvěle jsem se bavila,“ usmívala se atletka, v jejímž dalším programu jsou pevným bodem start na mítinku Zlatá treta Ostrava a samozřejmě plnění role ambasadorky juniorského ME.

Přípravy na letošní nejvýznamnější sportovní akci v Ostravě jsou v plném proudu. Na městském stadionu by se měly představit atletické naděje starého kontinentu, ale i světovými vavříny ověnčení závodníci. Platí to o sprinteru Lemaitrovi a trojskokanu Tamghovi z Francie, půlkaři Kszczotovi z Polska nebo dálkařce Klišinové z Ruska. České naděje se asi budou upínat k oštěpaři Vadlejchovi a vícebojařce Cachové.
Vstupenky lze získat na www.ticket-art.cz nebo v obvyklých předprodejích. Permanentky na celé ME stojí 300, 500 a VIP za 700 korun. Jednodenní vstupenky lze koupit od 100 do 200 korun. Mezi partnery šampionátu patří statutární město Ostrava, které pořádání akce podpoří částkou 8,5 mil. korun. (vi)

K foto: Předseda organizačního výboru ME Oldřich Zvolánek předal mistryni Evropy Denise Rosolové tričko v barvách šampionátu.

Bitva o titul na moravskoslezském poli

Hokejistům HC Vítkovice Steel věřil před zahájením extraligy málokdo. Odchod trenéra Hadamčíka a hvězdných opor měl ostravský klub srazit do šedi průměrnosti. Jak ošidné bývají prognózy! Trenérský tandem Trličík – Moták dal vedle osvědčených opor Burgera, Ujčíka, Malíka šanci mladým dravcům Vránovi, Káňovi, Klimkovi, Pohlovi a dalším. Post brankářské jedničky svěřil zkušenému Málkovi. Po třetím místě v základní části soutěže vyřadily Vítkovice v play off České Budějovice, v semifinále oplatily loňskou finálovou porážku Pardubicím. Do cesty za titulem se jim postavili Oceláři Třinec. Podaří se hokejistům Vítkovic navázat na tituly mistrů republiky, které jejich předchůdci získali v letech 1952 a 1981? Od toho posledního uplynulo už třicet roků. (vi)

 

město podporuje

DVAKRÁT NA BAZALY.

Fotbalisté Baníku hostí 16. 4. Bohemians 1905 (v 18.20) a 30. 4. Dynamo České Budějovice (v 18 h).
Drama 5. zápasu. Volejbalisté DHL Ostrava bojovali o postup do semifinále play off s Duklou Liberec. Pátý zápas se hrál 7. 4. po uzávěrce OR. Termíny semifinále: 11., 12., 15., 16. 4., případně 18., 20. a 22. 4.

BASKET V TATRANU.

Ve skupině A1 Mattoni NBL bude Nová huť hostit Pardubice (9. 4.), Nový Jičín (16. 4.) a Nymburk (23. 4.) vždy od 17.30 hod.

FBC, NEBO VÍTKOVICE?

V semifinále play off extraligy florbalistů musel v ostravském derby o finalistovi rozhodnout až pátý zápas. Hrál se 6. 4. po naší uzávěrce. Ve finále na vítěze čeká lepší z dvojice Střešovice–Chodov.

TENISOVÝ CHALLENGER.

Mužský tenisový turnaj Prosperita Open ze světové série ATP Challenger Tour proběhne v Komenského sadech ve dnech 25. 4.–1. 5. Kvalifikace začne o dva dny dříve.

BARTOŠŮV OKRUH.

Pořadatelé z občanského sdružení RABA Motosport se připravují na další ročník silničních závodů motocyklů Okruh Františka Bartoše. Fanoušci si mohou v kalendáři zatrhnout 2. a 3. červenec, kdy bude trať v obvodech Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava, patřit motocyklům a sajdkárám. Nad významnou motoristickou akcí převzal záštitu náměstek primátora Aleš Boháč. (liv)

Bolt na jubilejní Tretru

Usain Bolt, atletický král z Jamajky, potvrdil start na 50. Zlaté tretře Ostrava. Olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman přicestuje do moravskoslezské metropole popáté od roku 2006. Jubilejní mítink proběhne na Městském stadionu ve Vítkovicích v úterý 31. května. Statutární město Ostrava patří mezi generální partnery závodů. Boltův start v Ostravě je o to cennější, že do MS v Koreji plánuje jen šest až sedm startů. „Na Tretře je vždycky příjemná atmosféra, diváci patří k nejlepším na světě. Mítink má obrovskou energii, a to mi pomáhá běžet rychle. Trať pro letošní ročník ještě vybranou nemám,“ vzkázal Jamajčan svým fanouškům. Organizátoři mají připraveny tři disciplíny, které pro Bolta přicházejí v úvahu, tedy 100, 200 nebo 300 metrů. (vi)

SAREZA zve na badminton

Společnost SAREZA zahájila na Zimním stadionu v Porubě čtvrtou badmintonovou sezonu. Čtrnáct kurtů je příchozím k dispozici za osmdesát korun na hodinu hry denně až do 22 hodin. Od 18. dubna bude na porubském zimním stadionu zahájena také in-line hokejová sezona. Zejména mládež se může těšit na diskotéky a skvělou zábavu. SAREZA otevírá také venkovní sportoviště, včetně tenisových kurtů. Zájemci si mohou své sportovní aktivity zarezervovat na internetových stránkách www.sareza.cz (pg)


Strana 16

Fototéma

Opojení krásou

Tak lze nazvat pocit, který prožije každý, kdo navštíví výstavu Alfons Mucha 150 let v ostravském Domě umění. Vernisáže 22. března se zúčastnili vnuk malíře John Mucha, náměstkyně primátora Simona Piperková, znalec a sběratel Muchových děl Jan Kukal, tenista, jehož úspěchy se začaly rodit v Ostravě, i další početní hosté. Výstava, která potrvá až do 5. června, nabízí 170 Muchových děl − obrazy, grafiky, pastely, kresby, fotografie, ale i užité umění. Představuje světoznámého umělce jako brilantního kreslíře, nápaditého kreativce a vynikajícího fotografa. (o)

K foto: Obraz Alegorie dramatických umění má rozměry 4,07x1,68 m

K foto: Náměstkyně primátora Simona Piperková

K foto: John Mucha, vnuk Alfonse Muchy

K foto: Rozměrná reprodukce plakátu výstavy

K foto: Obraz Dívka v květech z roku 1935 považuje Jiří Jůza, ředitel galerie, za nejkvalitnější ze všech vystavených. V ostravském Domě umění jsou Muchova díla v takovém rozsahu prezentována vůbec poprvé.