Duben 2008

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (3,14 MB).

Strana 1

Střetly se dvě tramvaje, zahynuli tři lidé a necelá čtyřicítka pasažérů byla zraněna

Tragická srážka tramvají v Ostravě

V pátek 11. dubna se krátce před šestou hodinou večerní čelně srazily dvě tramvaje linky číslo 5 mezi zastávkami Poruba-koupaliště a točnou Vřesina. V podstatě šlo o srážku tří vozů, jedna z tramvají měla dva vozy, které se do sebe silou nárazu rovněž zaklínily. Bezprostředně po nárazu zemřeli dva lidé - čtyřleté dítě a muž ve věku 79 let. Jeho manželka zemřela později v ostravské Fakultní nemocnici. Desítky dalších pasažérů byly zraněny, někteří velmi vážně. Na místě zasahovalo šest hasičských jednotek, které pomocí hydrauliky vyprošťovaly cestující a řidiče. Poslední zraněnou se záchranářům podařilo vyprostit krátce před devátou hodinou večer.

Drážní inspekce provedla rekonstrukci nehody, při zkušební jízdě například zjistili, při jaké vzdálenosti se řidiči obou tramvají zahlédli. Ukázalo se také, že před začátkem brzdění jel jeden z řidičů rychlostí 61,9 kilometrů v hodině. Zároveň se potvrdilo, že protijedoucí tramvaj měla zpoždění, jela rychlostí 55,5 kilometrů v hodině. Před okamžikem brzdění byly od sebe tramvaje vzdáleny sedmdesát čtyři metrů, než začaly prudce brzdit. Poškozené tramvaje budou také zkontrolovány, aby se vyloučily či potvrdily nějaké technické závady.

V Ostravě systém dosud fungoval tak, že řidiči protijedoucích tramvají na sebe museli čekat před vjezdem na jednokolejnou trať ve výhybně. Když selhal jízdní řád a některá z tramvají měla zpoždění, měl řidič za povinnost čekající tramvaje po třech minutách vystoupit z kabiny k traťovému telefonu a zavolat dispečerovi. Ten mu nadiktoval instrukce, které navíc řidiči museli zapsat do jízdního výkazu a zpětně je dispečerovi přečíst. K tomuto hovoru však pravděpodobně nedošlo. Policie může někoho obvinit až po dokonalém vyšetření nehody.

Den po události se v Dopravním podniku Ostrava sešla vyšetřovací komise, která navrhla systém, jenž by měl podobným tragediím v budoucnu zabránit.

Primátor města Ostravy vyjádřil hlubokou lítost nad tragickými následky této nehody. "Chci, aby byla trať vybavena systémem s elektronickou signalizací, aby už nikdy nemohla vyjet tramvaj na trať, když po ní jede v protisměru jiný vůz." Dále také dodal, že město učiní všechna organizační a technická zabezpečení, aby se podobné neštěstí nemohlo již nikdy opakovat. Město Ostrava a dopravní podnik vyplatí pozůstalým po třech mrtvých i zraněným cestujícím odškodné.

Předpokládaný termín obnovení provozu tramvají na trase linky číslo 5 je stanoven na pondělí 21. dubna. Přestože podle vyjádření Drážní inspekce a dosavadních výsledků šetření nedošlo při dopravní nehodě k porušení provozovatele dráhy, budou ke stejnému termínu zavedena v provozu na jednokolejném úseku mezi zastávkami Vřesinská a Zátiší další organizačně-technická opatření, která zvýší současnou úroveň zabezpečení provozu. Stávající systém hlasového spojení služebním telefonem (s duplicitním zajištěním radiostanicí) se službukonajícím traťovým dispečerem bude doplněn o světelné návěstidlo zdůrazňující identifikaci místa k vyhýbání tramvajových souprav. Oproti dosavadnímu stavu budou předpisy pro řidiče rozšířeny o povinnost vyžádat si souhlas dispečera bezprostředně před každým pokračováním jízdy v jednokolejném úseku. Dále bylo rozhodnuto o vybavení jednokolejné tramvajové trati moderním plnohodnotným zabezpečovacím zařízením, které nebezpečí selhání lidského faktoru prakticky vyloučí.

Dopravní podnik Ostrava a vedení města upřímně děkují všem složkám záchranného systému a všem ostatním, kteří se podíleli na záchranných pracích, lékařům a zdravotnickému personálu v nemocnicích, kteří zajišťovali prvotní ošetření zraněných, za jejich obětavou práci. (hb)

Foto:
Vnitřek havarované tramvaje dokladuje, v jakém nebezpečí se cestující ocitli

Vzpomínkový akt

Primátor statutárního města Ostravy zve občany k účasti na vzpomínkovém aktu u příležitosti 63. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války. Slavnostní akt spojený s položením věnců a kytic se uskuteční ve středu 30. dubna 2008 v 9.00 hod. u pomníku v Komenského sadech.

» Na stránkách najdete

Stav ovzduší je věcí nás všech

Průmyslové podniky, doprava a lokální topeniště. To jsou tři nejdůležitější zdroje znečištění ovzduší na Ostravsku. Negativní vliv na to, jak se v kraji dýchá, mají ovšem vedle těch českých i polské průmyslové podniky ležící blízko hranic. To jsou hlavní závěry ze druhé konference o kvalitě ovzduší, která se konala 14. dubna v prostorách ostravského hotelu ATOM.

Na konferenci, kterou pořádalo statutární město Ostrava, vystoupili vedle představitelů města Ostravy a Moravskoslezského kraje zástupci podnikatelů, odborných i zájmových institucí.

Jedním z cílů odborného setkání bylo zhodnocení práce za uplynulý rok. Ten bezesporu přinesl obrat ve vnímání problematiky znečištění ovzduší na Ostravsku. Oproti loňskému ročníku konference a polemikám v médiích, se pozornost diskutujících neobracela pouze k viníkům na straně průmyslových podniků. Z úst diskutujících více zazníval požadavek větší komplexnosti při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku a také volání po větší odpovědnosti všech - průmyslových podniků i občanů. Prezentovaná měření poukázala na významný podíl automobilové dopravy a lokálních topenišť na zhoršování ovzduší. Tlak města, kraje i státu nutí podniky k vyšším investicím do modernizace provozů. "Firmy jako ArcelorMittal, Evraz Vítkovice nebo Dalkia rozjíždějí projekty na ekologizaci svých provozů. Musíme na ně sice dál tlačit, ale je to dobře nastartováno. Teď je třeba zaměřit se i na problém malých lokálních topenišť," řekl náměstek primátora Dalibor Madej.

Oproti očekáváním nedošlo k podpisu trojstranné dohody mezi městem, Moravskoslezským krajem a společností Mittal Ostrava.

Před podpisem smlouvy budou ještě projekty hutní společnosti posouzeny odborníky z VŠB. Náměstek primátora Madej k tomu uvedl: "My jako město jsme nemohli posoudit, jestli nám Mittal v dohodě navrhoval tu nejlepší cestu ke zlepšení. Naštěstí existuje řešení. Na ekologické projekty této společnosti dohlédnou odborníci z VŠB. To je výborný a transparentní krok."

Letošní konference o stavu ovzduší nebyla poslední. Náprava současného stavu není možná jednorázovým opatřením, ale je to dlouhodobý proces. Dokud bude stav ovzduší na Ostravsku nevyhovující, bude konference o jeho stavu zapotřebí. (mb)

zpět na začátek stránky

 
Strana 2

Ze zasedání rady

  • Novým ředitelem Městské policie Ostrava se na základě výběrového řízení stal plk. Mgr. Jiří Veselý, který do funkce nastoupí od 1. července.
  • Výběrové řízení bylo vypsáno na ředitele Dopravního podniku Ostrava, a. s. Ředitele a zároveň předsedu představenstva této společnosti vybere komise, kterou společnost jmenuje.
  • Od 1. dubna byl do funkce tajemníka Magistrátu města Ostravy jmenován ing. Břetislav Gibas, dosavadní vedoucí investičního odboru MMO.
  • Rada města Ostravy na svém zasedání 8. dubna schválila návrh rozpočtu obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který následně projedná zastupitelstvo obvodu a měl by vstoupit v platnost od května. Omezené právo hospodařit s majetkem pro tento městský obvod trvá. Město zadalo veřejnou zakázku na zpracování forensního šetření a přezkoumání hospodaření obvodu za účetní období 2004-2007. (o)

Dvouletý projekt je u konce

Závěrečnou konferencí skončil 20. března v zasedacích prostorách ostravského výstaviště dvouletý projekt Q Ostrava. Město Ostrava jej realizovalo v letech 2006-2008 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům v sociálních službách komplexní vzdělání zaměřené na zavádění Národních standardů kvality v sociálních službách do praxe. Tyto standardy, které jsou metodickým materiálem ministerstva práce a sociálních věcí, popisují, jak má vypadat dobrá sociální služba, tak aby byla kvalitní a průkazně měřitelná. Národní standardy kladou důraz na důstojnost, rozvoj nezávislosti a autonomie uživatelů, jejich účast na běžném životě v přirozeném sociálním prostředí a zejména respekt k jejich přirozeným a občanským právům.

Nabídku účasti dostali odborníci, kteří zajišťují přímé poskytování sociálních služeb v příspěvkových i neziskových organizacích, ale také zástupci městských obvodů a pracovníci magistrátu. V letech 2006-2008 bylo proškoleno 445 zaměstnanců pracujících u 71 poskytovatelů sociálních služeb ve 102 zařízeních na území města Ostravy. Na všechny účastníky připadlo více než 108 000 vzdělávacích dnů a 36 výjezdních workshopů. Do projektu se zapojily desítky organizací pomáhajících lidem v sociální oblasti.

Ze závěrečného průzkumu mezi účastníky projektu vyplynulo, že u většiny převažoval pozitivní dojem, řada dílčích poznatků byla využita v dokumentaci i v praxi. Účastníci potvrdili, že se v sociálních zařízeních zlepšila komunikace mezi uživateli a personálem (sestry, soc. pracovnice apod.) a zlepšila se také týmová práce v těchto zařízeních, což by mělo vést ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. (mb)

 

Magistrát Ostravy patří mezi nejlepší úřady

Společnost Westminster spolu s Asociací komunikačních agentur, provádějící výzkum zaměřený na komunikaci úřadů s občany, uspořádala letos v březnu v Praze jako součást výzkumu konferenci pod názvem Komunikace ve veřejném sektoru 2008. Kancelář tajemníka ostravského magistrátu na ní prezentovala mimo jiné projekt komunikace úředníků s neslyšícími včetně praktické ukázky, jak úředníci ostravského magistrátu dovedou ve znakové řeči komunikovat. Magistrát města Ostravy byl na této konferenci oceněn jako jeden z nejlépe komunikujících úřadů a zároveň vedoucí kanceláře tajemníka Hana Kuzníková převzala v rámci European Monitor of Governement Communications 2008 čestné uznání za komunikační projekt roku. (k)

Vzpomínka na básníka Jaromíra Šavrdu

V letošním roce uplyne 20 let od předčasné smrti ostravského básníka a spisovatele Jaromíra Šavrdy. Tento signatář Charty 77 se již za svého života stal na severní Moravě symbolem odporu proti normalizačnímu režimu. Uctít jeho památku můžete v pátek 2. května v 10 hod. na mši svaté, která se bude konat na jeho počet v kostele sv. Kateřiny v Hrabové, a poté pietní vzpomínkou u jeho hrobu na nedalekém hřbitově. (mb)

Ztratil se průkaz

Služební průkaz č. 668 vydaný dne 29. 1. 2008 na jméno PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy, byl odcizen 13. března 2008. Magistrát prosí případného nálezce, aby průkaz vrátil do Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava-Přívoz.

Ostrava bude první

Když se v roce 1995 otevíralo ve městě sídlo Centra tísňového volání (CTV), málokdo tušil, jak brzy najde více než stoprocentní využití. Tento jednotný dispečink pro policii, hasiče a záchranáře a zdravotní urgentní služby byl v republice ojedinělý a jeho existenci bohatě prověřily povodně o dva roky později. Unikátní ostravský projekt získal i mimořádná ocenění - v Helsinkách prestižní cenu "European IST Prize 1999". Toto technicky skvěle vybavené pracoviště vyhodnocuje také informace z elektronické ostrahy objektů, informace o počasí, stavu ovzduší, radiaci a dalších životně důležitých podmínkách.

V březnu letošního roku primátor Ostravy Petr Kajnar a hejtman kraje Evžen Tošenovský podepsali dohodu o zřízení jednotného dispečinku s působností v celém kraji, který by měl navíc zpracovávat informace i z dopravního podniku, hlášení havarijních situací na komunikacích a informace z krajského krizového štábu. (k)

zpět na začátek stránky

 
Strana 3

Veletrh MIPIM v Cannes potvrdil, že je o Ostravu zájem

Mezi nejprestižnější a nejsledovanější světové veletrhy investičních nabídek patřil bezesporu březnový MIPIM. Již skoro dvě desetiletí se ve francouzském Cannes setkávají přední světoví developeři, realitní makléři, bankéři a zástupci měst a regionů s cílem navázat důležité kontakty a hlavně na sebe upozornit.

Pečlivě se na toto setkání připravují zejména města a regiony, pro které je vhodnou příležitostí k prezentaci volných ploch a investičních pobídek. Součástí veletrhu bývají i nejrůznější sympozia a konference. Velká pozornost byla letos věnována tzv. emerging markets, tedy rychle se rozvíjejícím realitním trhům v postkomunistické Evropě, ale i v oblasti Perského zálivu, severní Afriky i Latinské Ameriky.

Zájem o letošní ročník převýšil všechny předešlé. Počet registrovaných účastníků se vyšplhal na rekordních 29 200 osob z 85 zemí. Výstavní plocha zabírala 27 tisíc metrů čtverečních a své projekty prezentovalo 2 666 firem. Příležitost představit se zahraničním investorům využila tři největší česká města Praha, Brno a Ostrava. Moravskoslezská metropole však jednoznačně vynikala nejen moderní expozicí, doprovodným programem s jedinečnou barmanskou show a čepováním piva díky partnerovi města Pivovaru Ostravar, ale především profesionální reprezentací představitelů města.

Statutární město Ostrava v Cannes předvedlo prezentaci hodnou světového veletrhu. Představilo zejména projekty rozvojového území Mošnov, průmyslové zóny Hrabová, rozvoje areálu Vědecko-technologického parku Ostrava, lokality Karolina, připravovaného brownfieldu Ostrava-Hrušov či některých atraktivních městských proluk v centru Ostravy. Významnou akcí v rámci doprovodného programu města Ostrava byl tzv. "Ostrava Day" se společnou prezentací spol. Multi Development, CTP Invest, RPG Real Estate, na kterou byli pozváni zástupci významných developerských a investorských skupin. Této velice úspěšné akce se v ostré konkurenci jiných měst zúčastnilo přibližně sto zájemců. Na stánku se prezentovali zástupci i dalších spoluvystavovatelů OHL ŽS, Geofin a Dalkia ČR, o jejichž projekty byl rovněž enormní zájem.

V rámci veletrhu proběhla řada aktivních jednání s potenciálními zájemci o investice ve městě např. z Koreje, Nizozemska nebo Velké Británie. Důležitým magnetem expozice byla vedle realizované investice korejské automobilky Hyundai a dokončované dálnice D47 zejména prezentace prvních realizovaných developerských projektů. "Díky své trvalé marketingové kampani a aktivní proinvestiční strategii je Ostrava na mapě investičních příležitostí již dobře známa. Vedle Prahy je momentálně bezesporu nejatraktivnějším cílem směřování investic a to nejen v rámci České republiky, ale i jedním z nejzajímavějších v rámci celé střední a východní Evropy," uvedl vedoucí odboru ekonomického rozvoje Václav Palička. Začátkem října se Ostrava představí na mezinárodním veletrhu nemovistostí a investičních příležitostí EXPO REAL v Mnichově. (mb,vp)

Foto:
Na řadu odborných dotazů odpovídal zahraničním zájemcům také primátor Ostravy Petr Kajnar

Nový kus dálnice

Další kus dálnice D47 se začátkem května zprovozní od Rudné ulice v Ostravě k Bílovci, k obci Bravantice na Novojičínsku. Součástí nového úseku dálnice je přes kilometr dlouhý tunel v Klimkovicích, který má špičkové bezpečnostní parametry včetně kamerového systému. V tunelu lze jezdit jen osmdesátkou. V dubnu začíná stavba úseku dálnice od Bohumína k polským hranicím. Nedořešené jsou zatím problémy s pozemky a stavebním povolením v jižním úseku od Bravantic do Bělotína, na který si musejí řidiči ještě počkat, pravděpodobně až do roku 2010. (k)

Pomoc novorozencům

Celkem 62 baby-sense monitorů dechu, které podstatně snižují riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte, bylo v minulých dnech umístěno na dětské oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. Regionálnímu centru, které sídlí na dětském oddělení a které přístroje maminkám z celého regionu zapůjčuje domů, věnovala monitory v hodnotě 248 tisíc korun Nadace Křižovatka. Monitory sledují dechovou aktivitu dětí a v případě zástavy dechu pak na tuto skutečnost upozorní hlasitým alarmem. (tz)

 

Město ochrání Florián

Masarykovo náměstí v centru Ostravy se dočká další změny. Po roce 1989 byl na náměstí vrácen restaurovaný mariánský sloup, loni se otevřelo po celkové rekonstrukci. Historikové však vědí, že na náměstí stávala také socha sv. Floriána, patrona hasičů, už od roku 1763. Měl chránit město před požáry, kterých tu ve středověku bývalo dost. S přibývajícími kamennými domy se však počet požárů snižoval. V roce 1960 byla socha odstraněna a od roku 1983 instalována vedle kostela v Ostravě-Hrabůvce.

Restaurovaná socha se konečně vrací na náměstí. V neděli 4. května má široká veřejnost možnost zúčastnit se slavnostního odhalení restaurované sochy sv. Floriána. Postaralo se o to město Ostrava ve spolupráci s městským sdružením dobrovolných hasičů. Už od 9 hodin bude k prohlídce připravena historická i novější požární technika, v 10 hodin pak za zvuků zvonkohry z nedalekého Ostravského muzea začne slavnost, na které vystoupí biskup ostravsko-opavské diecéze F. Lobkowic a primátor města P. Kajnar. Při této příležitosti budou vyznamenáni někteří příslušníci hasičského sboru, přísahu složí noví členové. (k)

Máte byt OKD?

V bytech bývalé Správy sídlišť OKD, dnes společnosti RPG Byty, bydlí na Ostravsku a Karvinsku tisíce lidí. Tato společnost obhospodařuje přes 44 000 bytů. Od začátku března mají nájemníci možnost hlásit havárie a závady na tel. linku 840 11 33 44 po všech sedm dní v týdnu nonstop. Za první měsíc existence linky tu přijali téměř 10 000 hovorů. (o)

Na území města se zkouší systém Park&Ride&ODIS Odlehčení dopravy a čistější vzduch v centrálních částech města - k tomu by měl přispět nový systém parkování, který je od 1. dubna zkušebně testován v Ostravě. Spouští jej Koordinátor ostravského dopravního informačního systému. Systém Park and Ride, jak se nazývá, znají čeští řidiči zejména z Prahy, kde v současné době funguje šestnáct záchytných parkovišť. V Ostravě budou v letošním roce v provozu dvě parkoviště tohoto typu. Prvním je parkovací dům KOMA u svinovského nádraží, který slouží zejména řidičům přijíždějícím od Klimkovic a Hrabyně. Druhé parkovací místo bude u Hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze. To by využívali hlavně řidiči směřující do Ostravy od Hlučína a Bohumína. Cílem je motivovat zejména mimoostravské řidiče, aby parkovali své vozy v okrajových částech města a k dopravě do centra využívali ve větší míře městské hromadné dopravy. Řidič, který se prokáže platným časovým kupónem alespoň pro jednu ostravskou zónu hromadné dopravy, bude mít možnost získat garantované parkovací místo za dvě stě korun měsíčně (pro srovnání v centru města ho měsíční parkování vyjde zhruba na tisíc až patnáct set korun, nepočítáme-li výdaje na spotřebované pohonné hmoty). Parkoviště, z nichž každé má kapacitu sto vozů, budou oplocena a hlídána. Stání za zvýhodněnou cenu bude možné od čtvrté hodiny ranní do jedné hodiny po půlnoci tak, aby jej nemohli zneužívat lidé z blízkého okolí. Auta, která tam zůstanou zaparkovaná, zaplatí běžný tarif. Provoz svinovského a přívozského parkoviště bude vyhodnocen v prosinci letošního roku a ukáže-li se, že svůj účel splnila, bude síť ostravských "Park and Ride" parkovišť rozšířena. (mb)

zpět na začátek stránky

 
Strana 4

» Střípky

OSTRAVA V URGENTNÍ PÉČI.

Pod záštitou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila se konala v budově Nové radnice celostátní konference "Ostrava v urgentní péči 2008", kterou pořádal Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Urgentní medicína je považována za nový, mladý obor, proto organizátoři uvítali možnost uspořádat tuto konferenci v celostátním měřítku a představit tak nové cesty a směry. Součástí konference byla diskuze k tématům a také prezentace zdravotních pomůcek a přístrojů používaných v urgentní péči. Náměstek primátora Lubomír Pospíšil přivítal jménem Ostravy účastníky konference a vyslovil potěšení nad tím, že se konference koná právě v Ostravě, a popřál úspěšné výsledky všech jednání.

VELETRH DOVOLENÁ A REGION.

Jedenáctý ročník veletrhu cestovního ruchu a prezentace regionů pořádaly Ostravské výstavy v termínu 4. - 6. dubna na výstavišti Černá louka. Záštitu nad akcí převzali Petr Kajnar, primátor města Ostravy, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Součástí veletrhu byla i odborná konference věnovaná problematice destinačního managementu na téma "Spolupráce veřejného, soukromého a vzdělávacího sektoru v cestovním ruchu". Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vládní agentury Czechtourism a široká odborná veřejnost z řad pracovníků v cestovním ruchu.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY.

Statutární město Ostrava připravilo další novinku z oblasti cestovního ruchu. V minulých dnech byl dokončen projekt sférických virtuálních prohlídek města. Prohlídky se stávají standardním doplňkem či základem internetových i multimediálních prezentací a ukazují známá i neznámá místa jednoduchou a přitom lákavou formou speciální sférické fotografie o rozsahu 360x180 stupňů, která je zpracována do digitální formy. Do projektu virtuálních prohlídek jsou zahrnuty exteriéry a interiéry objektů na území Ostravy, radnice města, vybraná náměstí, kulturní a sportovní zařízení, památkové zóny či církevní prostory, ale hlavně turistické cíle - jakým je zoologická zahrada, Slezskoostravský hrad, Ostravské muzeum, Hasičské muzeum, Hornické muzeum OKD a další. (mt)

Živnostníci nemusejí při stěhování na úřad dvakrát

Statutární město Ostrava zavedlo v rámci projektu Informačního systému eSMO novou službu pro občany - podnikatele, kteří se hlásí k trvalému pobytu v některém z ostravských městských obvodů. Ze zákona je totiž třeba všechny změny údajů hlásit živnostenskému úřadu do 15 dnů od jejich vzniku. Služba je přístupná i podnikatelům, kteří se stěhují z jiného okresu a pro které byl dosud místně příslušný jiný živnostenský úřad než ostravský. "Oznámit na ohlašovně lze změnu bydliště i změnu místa podnikání, pokud je místo podnikání totožné s novou adresou trvalého pobytu. Oznámení pak bude předáno na Živnostenský úřad, následně je občan vyzván k úhradě správního poplatku za vydání změnového živnostenského listu, budou mu sděleny i platební údaje pro provedení bezhotovostní platby. Živnostenský list pak může být zaslán poštou," uvádí vedoucí odboru I. Korduliak. Oznámení změny bydliště se tak pro fyzické osoby - podnikatele může obejít bez další návštěvy úřadu. Pokud občan o službu na ohlašovně při změně trvalého pobytu požádá, bude mu zde vytištěn formulář oznámení pro živnostenský úřad, pro jednodušší komunikaci může doplnit svůj telefonní a e-mailový kontakt.

"Pokud chce občan oznámit i jiné změny, může tak učinit osobní návštěvou úřadu, poštou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem," dodává Korduliak. K podání je možno využít také systému eSMO (více na www.esmo.cz) nebo se předem objednat na telefonním čísle call centra 844 12 13 14. (ht)

Trh práce v Ostravě

Úřad práce v Ostravě a Institut trhu práce pořádají v úterý 13. května 2008 v době od 10.00 do 16.00 hodin v Domě kultury města Ostravy, a.s., ul. 28. října 124 "Trh práce". Pracovní příležitosti budou nabízet zaměstnavatelé z různých odvětví. Nezaměstnaní občané, ale i ti, kdo chtějí změnit zaměstnání, a také absolventi i studenti, zde mohou najít práci nebo přinejmenším zjistit, o jaké profese mají dnes zaměstnavatelé zájem. (SB)

» úřad práce

Zaměstnanost v Ostravě dále roste

Celková zaměstnanost v okrese Ostrava se v průběhu roku 2007 zvýšila a její stav byl ke konci prosince nejvyšší od června 2001. Hlavním důvodem tohoto nárůstu bylo přiřazení 12 obcí z okolních okresů do ostravského okresu od ledna 2007. Touto změnou v územní příslušnosti došlo ke zvýšení u všech základních ukazatelů, které v oblasti zaměstnanosti Úřad práce v Ostravě sleduje. K pozitivnímu vývoji ale současně podle analytiků úřadu práce přispěly i další faktory: celkový dobrý výkon národního hospodářství; pokračující ekonomický růst, který umožňoval ostravským zaměstnavatelům zvýšenou tvorbu nových pracovních příležitostí, převážně v kvalifikovaných profesích; postupné rozšiřování výrobních kapacit investorů působících v průmyslových zónách s následným náborem nových zaměstnanců; příchod zahraničních investorů z odvětví automobilového průmyslu, kteří mají zájem o spolupráci s jihokorejskou automobilkou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., a nezvykle teplé počasí v zimních měsících, které umožnilo pokračovat v sezónních pracích (obzvlášť pak v odvětví stavebnictví), atd.

Zaměstnavatelé všech velikostních kategorií zaměstnávali k 31.12.2007 v okrese Ostrava celkem 139 045 osob, což je o 8 987 (+6,9 %) více než koncem roku 2006.

Také počet osob samostatně výdělečně činných se za dvanáct měsíců minulého roku zvýšil, a to o 1 285 (+5,5 %). Koncem prosince 2007 tedy aktivně podnikalo celkem 24 770 občanů. Tento stav zahrnuje i zaměstnance firem, kteří kromě hlavního pracovního poměru zároveň vykonávají také samostatnou výdělečnou činnost a jsou podnikateli.

Za minulý rok se zvýšil se také počet zaměstnavatelů, a to o 647 (+8,4 %), takže koncem roku jich v okrese Ostrava působilo 8 353. Na tomto zvýšení se nejvíce podílely malé firmy se stavem do 25 zaměstnanců, kterých meziročně přibylo 556. I počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více zaměstnanců se zvýšil, a to o 91. (SB)

Vývoj počtu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
ukazatel (celkový počet)stav k 12/2007-12/2006
31.12.0630.6.0731.12.07absolutněv %
Firmy 26 a více zam. 97 184 101 517 103 367 +6 183 +6,4
Firmy do 25 zam. 32 874 35 020 35 678 +2 804 +8,5
Celková zam. u firem 130 058 136 537 139 045 +8 987 +6,9
OSVČ 23 485 24 488 24 770 +1 285 +5,5 

zpět na začátek stránky

 
Strana 5

 

Ostravští zastupitelé rozšířili počet oceněných osobností Ostravy o tři

Cenu města získali umělci a ředitel muzea

Emeritní členka činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě paní Zora Rozsypalová, akademický malíř a pedagog Eduard Ovčáček a zesnulý zakladatel hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích Stanislav Vopasek (in memoriam) byli na březnovém zasedání ostravského zastupitelstva odměněni Cenou města Ostravy. Zastupitelé města ocenili tímto aktem jejich dosavadní pracovní a uměleckou činnost, která vždy pozitivně reprezentovala město Ostravu.

Všichni tři ocenění se narodili mimo Ostravu. Paní Rozsypalová v Kroměříži, pan Ovčáček v Třinci a pan Vopasek v Kostelní Lhotě v Čechách. Svůj život spojili ovšem s ostravským regionem, usadili se tu, založili rodiny a svou prací bezesporu přispěli k rozvoji uměleckých a kulturních aktivit nejenom na Ostravsku. Pamětní plaketu převzali z rukou primátora města Ostravy Petra Kajnara. Cenu za Stanislava Vopaska převzala paní Věra Vopasková.

O udělování Ceny města rozhodli zastupitelé města Ostravy již v roce 1936. Cena měla být odměnou za veřejně prospěšnou, kulturní, publicistickou, sportovní, uměleckou a vědeckou činnost, práci a díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Ostravě a významně přispívají k jeho rozvoji. Prvním nositelem byl divadelní režisér Jiří Myron, který ji získal v roce 1937. Z řady dalších osobností zmiňme např. hudebního vědce a pedagoga Iva Stolaříka, nedávno zesnulého historika Bořivoje Čelovského, Kubínovo kvarteto nebo operní sólistku Evu Dřízgovou-Jirušovou.

Zora Rozsypalová

Emeritní členka činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě se narodila 3. září 1922 v Kroměříži. Od šedesátých let působila v činohře Státního divadla v Ostravě, ve kterém zaujala výrazné postavení. Dominovala zejména v dramatických až tragických rolích. Z nespočetné řady úspěchů jmenujme např. její účinkování ve hrách Tennesseeho Williamse nebo A. P. Čechova. Vrcholem tvorby v šedesátých letech byla Euripidova Médea, za níž jí byl v květnu 1968 udělen titul Zasloužilá umělkyně. Pro své občanské postoje byla po roce 1968 perzekuována a postižena zákazem účinkování v televizi, rozhlase i ve filmu. Málo příležitostí, které se jí naskytly, dokázala využít vynikajícím způsobem. Její podání Erži Orbánové v Kočičí hře bylo výkonově srovnáváno s Danou Medřickou, která hrála tutéž roli v pražském Národním divadle. V roce 1994 jí byla udělena cena Thálie za celoživotní umělecké mistrovství a roku 1997 byla na Poděbradských dnech poezie poctěna Křišťálovou růží, nejvyšším celostátním oceněním v oblasti uměleckého přednesu.

Eduard Ovčáček

Akademický malíř se narodil 5. března 1933 v Třinci. Vystudoval bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění. V roce 1961 studoval jako host u profesora Kybala na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po studiích se natrvalo usadil v Ostravě a výrazně se podílel na jejím uměleckém životě. Zasloužil se o navázání a upevnění uměleckých kontaktů se Slovenskem. Jeho jméno je v oblasti výtvarného umění trvale spojováno s významnou etapou strukturální abstrakce i nové figurace. Je předním představitelem lettrismu. Po roce 1989 se postavil do čela snah o založení a profilaci vysokoškolského výtvarného uměleckého studia na Ostravské univerzitě. Byl jmenován profesorem a pod jeho vedením absolvovalo školní ateliér grafiky mnoho výjimečných mladých uměleckých osobností. Podílel se výrazně na výtvarné podobě města Ostravy svými realizacemi výtvarných děl v architektuře, organizační činností v oblasti výtvarného umění a výstavní aktivitou, která výrazně přerostla rámec regionu. Profesor Ovčáček je nositelem řady prestižních uměleckých ocenění.

Stanislav Vopasek
(1935-2006)

Ředitel Hornického muzea OKD, který se zasloužil o rozvoj ostravského hornictví, ale zejména o záchranu historických památek spjatých s průmyslovou historií města. Přičinil se o vybudování Hotelového domu Jindřich nebo kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích. Stál u zrodu Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích, kde posléze zastával pozici ředitele. Patřil mezi nepočetnou skupinu nadšenců a milovníků hornické historie, kteří své zkušenosti a lásku k hornickému řemeslu zúročili ve vybudování hornického muzea. Své zásady a nadšení prosazoval s neutuchajícím elánem, který by mu mohli mladší kolegové jen závidět. Jeho zásluhou byla zachována řada technických památek, zejména budova a těžní věž jámy Jindřich v centru Ostravy. Byl iniciátorem založení neziskových organizací - nejprve sdružení Klubu přátel Hornického muzea OKD a poté i Nadace LANDEK Ostrava. Velké úsilí věnoval snaze o zapsání technických památek Ostravy do seznamu kulturního dědictví UNESCO. (mb)

Hyperbarická komora v ostravské městské nemocnici je po rekonstrukci "Mercedes mezi ostatními"

» rozhovor

S hlavním cílem - zvýšením komfortu a bezpečnosti byla na začátku dubna uvedena po několika měsíční rekonstrukci do provozu hyperbarická komora. O funkčnosti a novinkách nás informoval MUDr. Michal Hájek, který je zároveň předsedou České společnosti letecké a hyperbarické medicíny.

Na jakém principu hyperbarická komora léčí?

Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie, dále HBO) je léčebná metoda spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při hyperbaroxii se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100%, je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Pracovní tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5-3 násobně vyšší než atmosférický tlak. Nabídka kyslíku tedy může být v HBO až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek.

Čeho se rekonstrukce týkala?

Nákladem 13 milionů Kč je dnes komora vybavena špičkovými certifikovanými díly, v rámci republiky máme skutečně "mercedes" mezi ostatními. Automatické řízení komory, klimatizace, automatické vodní hašení, pacientský monitorovací systém včetně infuzní pumpy, plicního ventilátoru, kamerového a komunikačního systému atd., to vše až pro deset sedících pacientů nebo i pacienta na lůžku.

Jaké má komora v městské nemocnici využití vzhledem k indikaci HBO?

Velké, po dobu rekonstrukce jsme museli pacienty posílat do Kladna nebo Prahy. Indikací I. stupně s prognózou přežití jsou pacienti s otravou oxidem uhelnatým a kouřovými plyny, vzduchovou embolií, dekompresní nemocí, těžkou anaerobní infekcí, otravou kyanidy, crush syndromem a compartment syndromem. Indikace II. stupně je prevencí vážných onemocnění, jako např. náhle vzniklé poruchy sluchu, replantace traumaticky amputovaných končetin, popáleniny, akutní traumatická ischemie. Třetí stupeň je součástí komplexní terapie a významně zlepšuje klinické výsledky pro diagnózy jako ischemická choroba dolních končetin s tvorbou trofických defektů, bércový vřed žilního a smíšeného původu, přihojování kožních štěpů a laloků, diabetická noha, defekty a nehojící se rány. Významné je také využití hyperbaroxie v rámci kontraindikací, což se týká např. diagnózy neošetřený pneumotorax, akutní infekt horních cest dýchacích, akutní sinusitida, neprůchodnost paranazálních dutin či Eustachovy trubice, těžké ušní afekce či operace v anamnéze, těžké astma, chronická obstrukční choroba s emfyzémem, klaustrofobie, křečové onemocnění. Na všechny tyto diagnózy je třeba doporučení odborného lékaře. Procedura je hrazena ze zdravotního pojištění. (mt)

zpět na začátek stránky

 
Strana 6

Sběrači kovů - věčný nešvar

Viděl je snad už každý z nás. Jsou palčivým problémem nejednoho českého města - sběrači kovů, lidově nazýváni "šroťáky". Jedná se o osoby pocházející převážně ze sociálně slabších poměrů, kteří "sbírají" kovový materiál a ten následně zpeněžují ve sběrnách druhotných surovin. Peníze, které takto získají, pak obvykle končí ve výherních automatech, cigaretách a alkoholu. Svou aktivitou působí mnohatisícové škody na soukromém i obecním majetku. Nezastaví se před ničím, počínaje kabely podél železničních tratí a kanálovými poklopy a konče okapy a střešními krytinami u domů a historických památek.

Za sběr šrotu i pokuta

Aniž to možná tuší, obnos, který takto získávají, je jen zlomkem v porovnání se škodami, které způsobují. Prakticky každý den tak Městská policie Ostrava ve spolupráci s policií celorepublikovou řeší problémy spojené s krádežemi kovů. Jen v loňském roce zaznamenala městská policie 133 událostí tohoto charakteru, při kterých bylo zadrženo 256 osob, z toho 51 osob bylo pachateli trestných činů, převážně trestného činu krádeže, a 61 osob se dopustilo přestupku proti majetku. V řadě případů se jedná ovšem o osoby nezletilé.

I když se většina ze zadržených vymlouvá, že materiál nalezla, postihu neuniknou. Ten podle zákonů hrozí i za zatajení nálezu. Mohou tak být pokutováni až do výše 15 000 Kč.

Ochrana majetku pak spočívá zejména v kombinaci prevence a represe. Městská policie Ostrava provádí pravidelné kontroly na místech, kde dochází nejčastěji ke krádežím. Činnost policistů se také soustřeďuje do okolí sběren, kde je možné případné krádeže a přestupky odhalit. Významnou pomocí je rozšiřující se kamerový systém.

Město kontroluje sběrny

V loňském roce provedlo město Ostrava ve spolupráci s dalšími kontrolními orgány sérii kontrolních akcí se zaměřením na výkupny sběrných surovin.

Začátkem dubna se představitelé města Ostravy a Policie České republiky sešli s podnikateli provozujícími výkupny sběrných surovin, aby projednali výsledky zmíněných kontrol. Pro zajímavost, v loňském roce bylo provedeno 138 kontrolních akcí, při kterých bylo zjištěno v padesáti třech případech porušení živnostenského zákona a uloženo dvacet dva pokut.

Zástupci Ostravských komunikací a. s. mimo jiné uvedli, že v loňském roce bylo na jimi provozovaných komunikacích zcizeno 341 kanálových poklopů a mříží v celkové ceně 724 000?Kč, dále zmizelo mnoho litinových patic z veřejného osvětlení, kovových dvířek u rozvodů nebo tisíce metrů měděných kabelů.

Do této chvíle nedošlo naštěstí v důsledku činnosti sběračů kovů k žádným újmám na zdraví. Snad nejvážnějším případem v loňském roce se stal pád tříleté holčičky do nezakrytého kanálu, který naštětí skončil jen drobným zraněním. Aby v budoucnosti nedocházelo k dalším škodám na majetku a zdraví osob, jsou průběžně kovová víka kanálů a patic veřejného osvětlení nahrazována plastem. (mb, dk)

Nehodové místo

Dalším místem, kde dochází ke zvýšené dopravní nehodovosti, je křižovatka ulic Výškovická, Čujkovova a Volgogradská v městské části Ostrava-Jih. Tímto dopravním uzlem, podle sčítání vozidel z roku 2006, projede zhruba 14 500 vozidel za 16 hodin (5:00 - 21:00 hod.). V roce 2007 tu došlo k 22 dopravním nehodám. Při nich došlo v 8 případech k lehkému poranění účastníků. Mezi hlavní příčiny dopravních nehod patří zejména nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti a další příčiny, např. nevěnování se řízení, nezvládnutí řízení, předjíždění.

Bližší informace k tomuto nehodovému místu opět naleznete ve zpravodajství na internetových stránkách Policie České republiky, odboru dopravního inspektorátu Ostrava na adrese www.policie.cz/ostrava/dopravka.

Peníze pro bezpečnost

Na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů investuje Regionální operační program Moravskoslezsko 80 milionů korun. Mezi opatření, která sníží míru nehodovosti, patří například bezpečné přechody pro chodce, zpomalovací pruhy nebo ostrůvky uprostřed cest. Právě takové investice je možné zaplatit z evropských peněz. Dalšími podporovanými aktivitami jsou například výstavba a modernizace chodníků, případně cyklopruhy u chodníků na silnicích s velkou intenzitou dopravy a evidovanou nehodovostí. Usilovat o dotaci na projekt směřující k podpoře bezpečnosti na komunikacích mohou jednotlivé obce v regionu, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené či založené obcemi nebo těmito svazky, dále Moravskoslezský kraj a organizace jím založené či zřízené. Vymezené subjekty mohou projektové žádosti předkládat od 1. dubna do 15. května letošního roku na Úřad Regionální Rady Moravskoslezsko. (d)

Alkohol dodává sebedůvěru, ale za volant nepatří

Měsíc duben je měsícem bezpečnosti a jako každý rok přichází čas ohlédnout se za situací na ostravských silnicích v loňském i současném roce.

Dopravní inspektorát Ostrava i jednotlivá obvodní oddělení Policie ČR na území Ostravy během loňského roku i současného roku provádějí dopravně bezpečnostní akce mimo jiné zaměřené na řidiče, kteří požívají alkoholické nápoje před nebo během jízdy či řídí v době, kdy jsou ještě pod jeho vlivem. Ze statistik vyplývá, že za období leden - únor 2007 bylo zjištěno celkem 103 řidičů pod vlivem alkoholu. Za stejné období roku 2008 to bylo 89 řidičů. Je pozitivní, že počet zjištěných řidičů pod vlivem alkoholu se snížil, o to je horší zjištění, že stále přibývá dopravních nehod, kde je na vině právě alkohol. Ve stejném období (leden - únor 2007) bylo na území Ostravy spácháno 19 dopravních nehod, kdy řidič byl pod vlivem alkoholu. Letos ve stejném období to již bylo 33 případů, kdy byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody.

Alkohol nám sice dodává sebedůvěru, ale současně zpomaluje naše smyslové a motorické reakce. Pod vlivem alkoholu si myslíme, že jsme lepší řidiči než ve skutečnosti jsme. S přibývajícím vlivem alkoholu se naše přirozené zábrany ztrácí. Základní informace o dopravní situaci ve vztahu k dopravnímu prostředku získává řidič zrakem. Pro bezpečnou jízdu je důležité nejen dobře vidět, ale i včas rozpoznat, co vidíme, což je v případě ovlivnění alkoholem těžké, ne-li nemožné. Řidič reaguje na situace, ke kterým v silničním provozu dochází opožděně, neadekvátně.

Problémem za volantem bývá i tzv. zbytkový alkohol. Víte, jak váš organismus alkohol odbourává? Z lidského organismu se po ukončení požívání alkoholu vylučuje či spaluje konstantní rychlostí cca 0,12 - 0,18 promile alkoholu za hodinu. Tuto dobu nelze nijak výrazněji ovlivnit. V níže uvedené tabulce jsou orientační časy.

Mnozí řidiči, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, si mnohdy nejsou schopni uvědomit následky takového hazardu. Mohou ohrozit svůj život a zdraví, ale i životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Dále samotným řidičům kromě sankce nebo trestu - následného odnětí řidičského oprávnění, vyslovení zákazu řízení motorových vozidel pravomocným rozsudkem soudu nebo rozhodnutím správního orgánu, přináší řidičům existenčně závislým na vlastnictví řidičského oprávnění pro výkon povolání nebo pro cesty do zaměstnání, často další sociální a psychosociální důsledky v souvislosti se ztrátou zaměstnání.

V souvislosti s končící zimou a začínajícím jarem je opět nutné připomenout "zásadu sedmi", tedy výměnu zimních pneumatik za letní. Je nutné, aby motoristé přezouvali kola svých automobilů až tehdy, je-li opakovaně (minimálně sedm dní po sobě) venkovní teplota vyšší než 7 °C, a to nejen ve dne, ale také v noci. (ši)

MUŽ 85kg
Pivo 10ČasPivo 12ČasVínoČasLih. 40%Čas
0,5l 2:15 0,5l 2:45 0,2l 2:28 0,5dcl 3:15
2,5l 11:15 2,51 3:45 1l 12:20 2,5dcl 11:15
5l 22:30 5l 27:30 2l 24:40 5dcl 22:30
 
ŽENA 60kg
Pivo 10ČasPivo 12ČasVínoČasLih. 40%Čas
0,5l 3:42 0,5l 4:31 0,2l 4:04 0,5dcl 3:42
2,5l 18:31 2,5l 22:35 1l 20:22 2,5dcl 18:31
5l 37:02 5l 45:08 2l 40:42 5dcl 37:02 

zpět na začátek stránky

 
Strana 7

Kontejnery už bez zápachu

Od tohoto měsíce můžete v ostravských ulicích vidět vůz společnosti OZO Ostrava, který je skoro k nerozeznání od klasického popelářského auta, ale jehož funkce je jiná než svážet odpad.

Jeho úkolem je umývat a desinfikovat všechny kontejnery, které jsou rozestavěny v ulicích města. Mytí se provádí přímo na stanovištích kontejnerů po jejich vyprázdnění. Kontejnery vymývá horká voda, která je zachycena do rezervní nádrže v mycím autě a následně likvidována v čističce odpadních vod. Náklady na pořízení vozu byly zhruba čtyři miliony korun. Za jednu směnu umyje 100?ks kontejnerů - uvnitř i vně na toto množství vystačí zásoba vody 7 m3.

Novou službu městská společnost OZO Ostrava s. r. o. zajišťuje pro město Ostravu a další města a podnikatelské subjekty, které jsou jejími zákazníky. V rámci běžného standardu poskytovaných služeb je první firmou v regionu, která tuto techniku vlastní. (mb)

Foto:
Mytí kontejnerů ocení občané zejména v letních, horkých dnech

Co Čech, to...

...muzikant. Každý Čech je kutil. Zlaté české ručičky. Tato přísloví zdobí náš národ už léta. Dobře se to poslouchá, bijeme se do hrudi, jací jsme pašáci.

Snad s tím souvisí i nadšení, s jakým se členové organizace Ekolyceum společně se zástupci sdružení Arnika, Vita, Stranou zelených a dalšími pustili v závěru března do dobrovolného úklidu (už pošesté) přírodní památky Turkov na území města Ostravy. Tato cenná dvacetihektarová lokalita na břehu řeky Opavy je rezervací pro zachovalý lužní les s 20 druhy chráněných živočichů. Koncem jara tu mimochodem najdete nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého kosatce žlutého v Ostravě.

Dobrovolné "uklízečky" naplnily odpadem z lesíku obří kontejner nákladního auta a jen tiše žasli. Mezi nalezenými věcmi byly mimo jiné dětský kočárek, četné pneumatiky, kniha Vzpomínky na J. E. Purkyně, sbírka Ibsenových básní, množství neodmyslitelných plastových láhví, půlka gauče, spacák, střešní krytina, kanystry, dámské kabelky, peněženky, spousty novin, vysavač, stavební odpad... A tak to vypadá ve většině porostů ať chráněných či nechráněných, na územích jakoby "nikoho", kam do přebujelé náletové a nikdy nekosené zeleně naši čistotní spoluobčané odhazují cokoli. Zkrátka, co Čech, to... Doplňte si sami. (ok)

Den země i na školách

Veřejnosti a žákům škol se od 22. - 24. dubna představí organizace zabývající se ochranou životního prostředí a environmentálním vzděláváním výchovou a osvětou. Tento rok bude akce Den Země částečně propojena s pořádáním filmového festivalu o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2008, v rámci kterého se v areálu Hornického muzea OKD uskuteční promítání snímků o ochraně životního prostředí a trvale udržitelném rozvoji. Letos poprvé se Den Země uskuteční v městském obvodu Ostrava-Jih a městském obvodu Petřkovice. Své akce také budou organizovat ZOO Ostrava, Knihovna města Ostravy, OZO, Městská policie, prezentovat se budou občanská sdružení Arnika, Vita, Eko-info centrum Ostrava. Středisko přírodovědců společně s dalšími organizacemi přiopravilo zajímavý program na 22. dubna od 9:00 do17:00 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, i Ostravská univerzita mají své vlastní akce. Programy však připravili i v Ostravě-Hrabůvce u polikliniky, celodenní program na Den země chystá Hornické muzeum OKD v Ostravě-Petřkovicích. (mt)

Kam s ním? Do lesa!

Asi tak si někteří z nás odpověděli na dnes už klasickou nerudovskou otázku, kam s již nepotřebným nábytkem. A tak se lesy, parky a zákoutí v Ostravě postupně plní pneumatikami, stavební sutí, igelitovými pytli s odpadky, železným šrotem, záchodovými mísami a koberci. A poněvadž, snad s výjimkou železného šrotu, nejeví nikdo o takto "odložené" věci zájem, hyzdí Ostravu nespočet černých skládek.

Na území města existuje takovýchto skládek několik set (alespoň, budeme-li optimističtí). Jenom na území Slezské Ostravy odhadují úředníci jejich počet na zhruba dvě stě.

Zjednodušeně řečeno, existují dva druhy černých skládek. První vzniká z podnikatelské činnosti živnostníků a podnikatelů, kteří se, ve snaze ušetřit za odvoz odpadu, zbavují vedlejších produktů své práce tím, že odpad odvezou někam, kde nebude přímo na očích. Tichý lesík na okraji města pak může být zahlcen např. desítkami ojetých pneumatik. Druhý typ černých skládek se kumuluje kolem kontejnerů u domů a na sídlištích. Nejčastěji jej tvoří staré papíry, plasty, nábytek a koberce.

Boj města a obvodních radnic s těmito nezodpovědnými občany pak často připomíná boj s větrnými mlýny. Odvezou-li dnes technické služby několik kontejnerů s odpadem, velmi pravděpodobně to mohou za měsíc zopakovat znovu. I když je odhalení viníků někdy složité, již se i v Ostravě stalo, že zodpovědnému úředníkovi přetekla míra pomyslného kalichu trpělivosti, jednoduše prozkoumal pytel s takovým odpadem. Složenky a došlá korespondence jsou pak vcelku spolehlivým vodítkem. Jaké je asi překvapení takového tvůrce černých skládek, když mu pošta doručí předvolání na obecní úřad! Pokuta za černou skládku se může vyšplhat až k padesáti tisícům korun. V loňském roce řešili strážníci městské policie celkem 391 událostí, při kterých bylo v 365 případech zjištěno nedovolené zakládání černých skládek.

Na území města Ostravy provozuje městská společnost OZO Ostrava celkem osmnáct sběrných dvorů, kde mohou občané bezplatně složit jakýkoliv objemný a nebezpečný odpad, tedy včetně baterií, zářivek, fotochemikálií, kyselin apod. Odpad ze stavebních úprav však sběrné dvory nepřijímají. Ten lze zlikvidovat v provozovně v Ostravě-Kunčicích (informace na tel.: 596 251 200).

Rozmístění sběrných dvorů a jejich aktuální provozní doby lze nalézt vždy na webových stránkách www.ozoostrava.cz nebo zjistit telefonicky na bezplatné lince: 800 159 238.

Je také možné objednat si odvoz objemného odpadu. Více informací získáte na bezplatné telefonní lince č. 800 100 699. Cena za tento odvoz je spíše symbolická.

Likvidovat staré a nepotřebné věci ve sběrných dvorech a na místech k tomu určených je vhodné nejenom s ohledem na životní prostředí, ale ve svém důsledku je i mnohem ekonomičtější. Vždyť peníze, které jsou městem a obvodními radnicemi vynakládány na likvidace černých skládek, by mohly být využity na mnohem potřebnějších místech. (mb)

Foto:
Nevábné zákoutí v ostravských ulicích

zpět na začátek stránky

 
Strana 8

 

Problematika využití slaných důlních vod v ostravsko-karvinské pánvi se stále opakuje

Návrhy na "slané lázně" už existují dávno

Jak jsme nedávno uvedli a citovali z příspěvku pana Jaromíra Janšty, miliony kubíků důlních detritových vod vypouštěných do Ostravice by bylo možné využívat jinak, jak tomu bylo v nedávné minulosti. Možnost využití těchto slaných vod k lázeňským účelům se táhne doslova několika desetiletími. K článku se opět ozval další čtenář.

Fakta znalce a pamětníka

Pan Lumír Čermák z Ostravy připomíná existenci také minerální vody, která se kdysi dodávala do obchodní sítě jako Mariánskohorský pramen. "Šlo o důlní výron na 6. patře Dolu Šverma s mineralizací kolem 10 000mg/l a 1 330?mg CO2/l. Zdroj byl později podrubán. Podobná voda se začala objevovat na jiných místech výronem ze stařin, byla distribuována až do roku 1960, kdy hygiena provoz zastavila," píše pan Čermák.

"Už v roce 1966 byla důlní voda také využívána v rehabilitačním bazénu zdravotního střediska na Dole ČSA v Karviné. Koupele byly indikovány pro choroby revmatického původu, artrózy, bolestivé syndromy vertebrogenních onemocnění apod. Pacienti už po několika koupelích pociťovali značnou úlevu. Bohužel, i tady po čase pramen zanikl podrubáním daného místa. Důlní vodu však využívalo už v roce 1945 koupaliště v Porubě u Orlové. V roce 1962 vzešla z OKD práce autorů Tietz, Dopita a Michálek "Studie o využití hlubinných vod OKR pro rekreaci obyvatelstva". Součástí byl i návrh na využití vod z jámy Bedřiška pro koupaliště Hulváky. Vzhledem k vyšším teplotám vod se předpokládala prodloužená sezóna a mořský charakter koupaliště. Pro veřejnou správu bylo čerpání důlních vod velmi nákladné a tak návrhy skončily kdesi v archivu."

Fakta náměstka primátora Zdeňka Trejbala

"Z pohledu města je to námět rozhodně zajímavý a stojí za zamyšlení. Nicméně veškeré priority, které Ostrava kdy měla, má a mít bude, se řídí určitými pravidly, která nelze nikým, ani nejvyšším vedením města, obcházet a upravovat si je pro vlastní potřebu.

Nejpalčivějším problémem i nadále zůstávají nevyjasněné majetkoprávní vztahy - jinak řečeno - pozemky, na kterých by se měl uváděný námět na využití důlních vod realizovat, jsou z valné většiny vlastněny soukromými subjekty. Bez vyřešení majetkových vztahů nelze žádného investora přilákat a nabízet záměr jako ucelený a komplexní. Navíc z pohledu zákonů č. 44/1988 Sb. (horní zákon) a č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je vlastníkem důlních vod státní podnik Diamo, který v současné době intenzivně připravuje projekt využití důlních vod pro energetické účely. Město, jako partner společnosti Diamo, je samozřejmě s touto organizací v kontaktu, nicméně nemůže prezentovat anebo nabízet pozemky cizích vlastníků, navíc když připravují svůj projekt.

Určitým odrazovým můstkem pro budoucnost by mohlo být zpracování diplomové práce, studie, investičního záměru apod., ve kterých by se prokázala nejen struktura vlastníků, varianty rozvoje a řešení jak urbanistického tak technického a legislativně-právního řešení, ale také náklady na výkupy pozemků, samotné investiční náklady, provozní náklady a v neposlední řadě náklady na pokrytí různých finančních nástrojů (úvěry atd.). Celková suma nákladů bude značná.

Obecnou prioritou města zůstává přeměna "černého města" na město s širokým uplatněním vývojového sektoru, který udrží v Ostravě pracovní sílu a možná přiláká i mladé z jiných regionů. Priority tedy rozdělujeme na jakési "top priority" (patří sem veškeré projekty generující nová pracovní místa a posilující hospodářský růst města) a na priority, které patří do skupiny volnočasových aktivit, kultury apod. Námět na využití důlních vod momentálně spadá do druhé kategorie. Nicméně zůstává jedním z nejzajímavějších pro budoucnost. V následujících 5-7 letech hodlá Ostrava realizovat projekty v celkovém úhrnu investičního nákladu cca 6 mld. Kč, což je závazek, který, troufám si říct, v České republice nemá obdoby." (ok)

Foto:
Hulvácké koupaliště mohlo být termálními lázněmi. Škoda. Jak vypadá dnes, ilustrují oba snímky.

Noví děkani na VŠB

Slavnostní Vědecká rada VŠB-Technické univerzity Ostrava zasedala 4. dubna a připomněla si Den učitelů. Novou děkankou ekonomické fakulty VŠB-TUO byla na tomto zasedání zvolena doc. ing. Dana Dluhošová, CSc., garantka oboru finance a dlouholetá vedoucí katedry financí na ekonomické fakultě VŠB-TUO. Docentka Dluhošová bude ve funkci od května 2008 a ve více než stopadesátileté historii univerzity bude první děkankou.

Druhým nově inaugurovaným děkanem je prof. ing. Radim Farana, CSc., za fakultu strojní VŠB-TUO, který získal profesuru v oboru řízení strojů a procesů na katedře automatizační techniky a řízení.

Pamětní medaile Georgia Agricoly obdržel odstupující děkan fakulty strojní VŠB-TUO prof. ing. Petr Horyl, CSc. Profesor Horyl je v současné době proděkanem fakulty strojní VŠB-TUO pro personální rozvoj a doktorské studium. Stal se profesorem pro obor aplikovaná mechanika a byl zvolen manažerem odvětví Vysokoškolské vzdělávání pro rok 2006. (d)

Přehlídka sociálních služeb v centru Ostravy

V pátek 30. května můžete navštívit akci Lidé lidem - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, která představí ostravské veřejnosti poskytovatele sociálních služeb a vše, co s touto oblastí souvisí.

Pro návštěvníky přehlídky bude připraven pestrý kulturní program v podání uživatelů služeb a jejich hostů, při kterém se nebudou nudit malí ani velcí. K vidění budou rukodělné dílny a interaktivní činnosti přibližující život s handicapem. Akce se uskuteční v pátek 30. května 8 od 10 do 17 hod na Jiráskově náměstí (Kuří rynek) v centru Ostravy. Dopoledním programem vás provedou moderátoři rádia Kiss, odpoledne bude v režii zkušeného moderátora. Akci pořádá statutární město Ostrava - magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s neziskovou organizací Eko-info centrum Ostrava. (r)

zpět na začátek stránky

 
Strana 9

 

Ostravané a čtenáři Ostravské radnice jsou tvůrčí a nápadití lidé, mají rádi své město

Jaká budou jména ulic v novém městském centru?

Možnost navrhnout názvy ulic a mostů v nově budované městské čtvrti Nová Karolina, jak jsme zveřejnili v únoru, oslovila dlouhou řadu našich čtenářů. Do poloviny března, kdy anketa skončila, došly na magistrát desítky mailů i běžné pošty. Většina z nich obsahovala hned celou sérii návrhů pojmenování, takže dohromady představuje soubor navrhovaných názvů přibližně patnáct set pojmenování! Klobouk dolů, názvoslovná komise bude mít co dělat. Je však patrné i radostné, že obyvatelé města jeho budoucnost zajímá a chtějí se na ní podílet. Za zaslané návrhy jim patří upřímné poděkování.

Některé návrhy nesplnily podmínky stanovené pro tuto anketu, takže například návrh ulice V. Klause, I. Lendla nebo V. Havla jsou nepoužitelné, protože podmínky stanovily v případě názvu po osobnosti nejméně pět let po smrti této osoby.

Objevila se však i jiná známá jména použitá jako pojmenování ulice - Vladimíra Brázdy (bývalý populární ostravský dirigent), Josefa Přibyla (býv. profesor VŠB), Smetanova, Kardinála Tomáška, Karla Kryla nebo dokonce Cimrmanova, ale také ulice Salichové, J. Wielguse, L. Janáčka, Z. Freuda, často J. Filgase apod. Mnohokrát, a pravděpodobně nejčastěji, se objevovalo jméno Karla Líby, stále tak populárního vedoucího ostravských mladých, který svým přístupem k dětem i k mládežnickému hnutí nezapomenutelně poznamenal dětství stovek chlapců z Ostravy.

Z historie daného území a průmyslu vycházejí navrhované názvy jako například ulice Pod Kahanem, Karbonská, Perunská, Huťařská, Těžířská, Permoníků, Uhelné náměstí, Moravskoslezský most, ulice U Dvojhalí, Zárubecký most atd. Tyto názvy jsou často totožné s těmi, které už připravil Archiv města Ostravy a byly zveřejněny na webových stránkách města Ostravy.

Mnoho Ostravanů zná partnerská města Ostravy a tak navrhují ulici Katovickou, Košickou, Volgogradskou aj. Zazněly však i ojedinělé názvy - ulice Obětí komunismu, Ostravak street, Náměstí tunelářů.

Ulice by podle jiného návrhu mohly také nést název Lotyšská, Kyperská, Belgická nebo Kanárská, Tenerifská, Lanzarotská apod., jak navrhují někteří lidé, zřejmě vášniví cestovatelé.

Velmi zajímavý je návrh pojmenování užívaný ve velkých městech jiných zemí - ulice Severní, Jihovýchodní či ulice Třetí, Šestá, Sedmá atd. zjevně inspirované světoznámými názvy ulic jako Pátá Avenue aj.

Hodně se líbí názvy ulic podle dřívějších slojí - Ceresina, Junonina, Minervina, často se objevuje také jméno rodiny Rothschildů, která má k historii lokality významný vztah.

V názvu lávky se nejčastěji objevují návrhy jako lávka Baníkovská, Karolínka, U Pudlovny, Na Prádle, naprosto však převládá návrh Lávka Industria, který se objevil snad v každé druhé poště. Při hledání pojmenování pro most zcela jasně a opakovaně vede návrh Uhelný most. U náměstí se nejčastěji objevují názvy Karolinské nebo Hornické, zajímavé je i jednoduché pojmenování Velké a Malé náměstí. V kontrastu k blízkému výstavišti Černá louka není špatný návrh Bílé náměstí.

Jeden z pisatelů upozorňuje, že v názvech nemusí vždy být jen přídavné jméno, jak je tomu například ve starých známých pojmenováních Příkopy, Cejl, Kamenec... Tak by se dala ulice pojmenovat například Uhliska.

Pisatelé často čerpali z historie města i daného místa a vzpomínali i řadu již nežijících významných pracovníků OKD. Každopádně je nanejvýš radostné, jak obrovský zájem a kolik invence anketa vyvolala. Jedna z pisatelek poznamenává, že názvy by měly být krásné, zvučné a jemné. Lidé se na výstavbu, která hodně město změní, zjevně těší. Často totiž dopisy končí povzdechnutím - už aby ta Nová Karolina byla...

"Všechny přijaté návrhy pojmenování byly předány městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který je podle statutu města zodpovědný za přípravu názvů v nové lokalitě," řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý. "Každopádně bych chtěl za celé vedení města lidem poděkovat za iniciativu a nadšení, které projevili," poznamenal. O konečné podobě názvů rozhodne zastupitelstvo města. O všem budeme čtenáře informovat. (ok)

Foto:
Pohled od Frýdlantských mostů, vpravo administrativní centrum
Pohled z ulice 28. října
Plán I. etapy výstavby: 1. ulice 28. října, 2. nová lávka, 3. dvojhalí, 4. obchodní centrum, 5. administrativní centrum, 6. bytovky

Na Karolině se už pracuje

První zásahy do rozsáhlého území na Nové Karolině v centru Ostravy už začaly. Veřejnosti jsou trochu skryté, protože se upravuje pás území vzadu kolem Ostravice, kde postupně mizí husté křoví a náletová zeleň. První stavební práce by měly začít nejpozději v červnu. V současné době se ještě vyřizuje řada stavebních povolení, jak nám sdělil náměstek primátora Lukáš Ženatý. Od června by tedy měla začít výstavba infrastruktury, která je nejdůležitější, poté stavba velkého obchodně zábavního centra podle návrhu ateliéru známého architekta Rhema Koolhase. To bude situováno v blízkosti stávající ulice 28. října, jak ukazuje vizualizace projektu. Součástí první dvouleté etapy je mimo jiné úprava památkově chráněných objektů elektrocentrály a ústředny známých pod názvem dvojhalí, které budou přebudovány na originální multifunkční prostor pro koncerty a další podobné akce, sport atd. Vedlejší bývalé staré dílny budou sloužit jako vzdělávací centrum.

První etapa výstavby však zahrnuje i stavbu bytových domů, kancelářských objektů, náměstí a podzemního parkoviště, nezanedbatelnou součástí bude množství zelených ploch. To vše přibližně za 5 miliard korun. Další tři etapy výstavby přinesou nové objekty tak, aby čtvrť už dnes nazývaná Nová Karolina sloužila v budoucnu jako multifunkční území plnící všechny aktivní funkce města. (k)

zpět na začátek stránky

 
Strana 10

 

» co, kdy, kde ve městě

Doprovodný program na Colours of Ostrava

Mezinárodní hudební festival přinese přes 100 kapel a DJs, ale také řadu doprovodných programů: divadelní představení, areál dětský svět, kinokavárnu, workshopy salsy či bubnování, filmy a diskusní fórum. Pro návštěvníky bude připraveno stanové městečko i ubytování pod střechou a velká sleva na jízdné s Českými drahami při cestě na a zpět z festivalu. Vstupenky jsou k dostání ve všech pobočkách sítě Ticketpro a Ticketportal.

V Atlantiku dobrodružně

Divadelní ztvárnění francouzských básní Rity El Khoury La poésie de la vie - poezie života vám předvedou 22. dubna studentky Filozofické fakulty, 23. dubna bude hostem pořadu K2 - Leopold Sulovský, 24. dubna po Kamčatce a jejích vulkánech provede Aleš Sokol.

Cestopisná přednáška o Egyptě s V. Dokoupilem zve na 29. dubna.

Klub Parník v dubnu

Koncert Radůzy se koná 19. 4., 22. 4. vystoupí Pepa Streichl "Na palubě s ...".

Svůj koncert uvede James Harries 23. dubna, 24. 4. přiveze Laco Deczi & Cellula New York (USA) jazz , 25. 4. zazní blues v podání Bandu Petera Lipy. Koncert 4 DOHODY lze navštívit 26. dubna, 28. 4. vystoupí LR Cosmetic Big Band Edy Šurmana se swingem a 30. 4. Drive Wave s jazzem.

V Gamě pořádají

Kulturní zařízení Gama nabízí keramickou dílnu pro předškoláky miniART 22. a 23. 4., 24. a 25. 4. Barevné pískání, zábavné hudební setkání malých flétnistů, 25. dubna pak Americký sen - boření iluzí, 29. 4. pohádku divadla Smíšek na motivy J. Lady Líný Honza. Celý duben se zde koná výstava AVE ART - Plakát a grafika.

Výstavní síň Sokolská

Josef Bolf (1971) zde vystavuje pod názvem Suspirium ve dnech 3. 4.-9. 5. a patří k nejzajímavějším českým umělcům mladší generace. Tématy jeho malířských prací se stávají především emoce zranitelnosti, infantility, destrukce a omezenosti komunikace ve spojení s vlivy komiksu nebo sci-fi.

Filmové hity v Minikině

Z programu pro dospělé diváky: 19.-21. 4. český film Na vlastní nebezpečí, 22. 4. americký film Apokalypsa, 23.-25. 4. britský film Once, 26.-28. 4. český film O život, 29. 4. v rámci filmového klubu mexický film Krtek a 30. 4.-2. 5. americký film Tahle země není pro starý. Dětem nabízejí v Minikině film z německé produkce Ztracený poklad templářských rytířů II od 19. - 20. 4. a 26. - 27. 4. norský film Potkan 007 a UFO.

Pro seniory

Centrum kultury a vzdělávání, pod které patří ostravské Minikino, ve spolupráci s Koordinační radou seniorů spustilo v březnu projekt Kino pro seniory. Dvakrát měsíčně tak pořádají v odpoledních hodinách filmová představení pro starší spoluobčany za zvýhodněné vstupné.

Bob Dylan v Ostravě

Je to vůbec první koncert legendárního písničkáře, hudebníka, autora a básníka na Moravě a ve Slezsku. Za téměř 50 let tvůrčího života napsal přes 500 písní a prodal přes 74 miliónů kopií svých 43 alb. Vstupenky na ostravský koncert v ČEZ Aréně 9. června v 19 hod. jsou v prodeji od čtvrtka 3. dubna v síti Ticketpro.

Dům knihy Librex křtí

Na křest Slovníku přísloví v devíti jazycích lze zavítat 22. dubna, koná se za účasti autorky Evy Mrhačové a hostů Jiřího Damborského a Lubomíra Bartoše. Následuje 23. dubna beseda a autogramiáda Zdeňka Vojtíška z UK Praha, který je mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženství a předním odborníkem v této oblasti. Beseda Polský stůl s hosty z Vilniusu se koná 30. dubna a hosty jsou Dr. Barbara Dwilewicz a Dr. Halina Turkiewicz.

Ve Fiducii se nudit nebudete

Projekci filmu Coming Soon lze shlédnout 22. dubna, 24. dubna se koná diskuse s literárním historikem Daliborem Turečkem nejen o literatuře 19. století v rámci cyklu Osobnosti Visegrádu. 27. dubna zveme na Dětský atelier pro děti a rodiče nebo prarodiče k výstavě Marka Meduny v galerii Dole. Atelier povede výtvarnice Marcela Lysáčková. 29.dubna zde pořádá sdružení Arnika přednášku Nehrajme si s PVC, přednáší Vendula Kubačáková.

Česká panoramata

Během návštěvy hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě-Porubě lze také prohlédnout výstavu širokoúhlých fotografií zajímavých míst Ostravska i celé České republiky. Součástí je i expozice meteoritů a nástěnná encyklopedie Pohledy do vesmíru. Vstup zdarma.

Absolventské koncerty

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pořádají v Janáčkově sále 21. dubna absolventský koncert Veroniky Jalůvkové - zpěv, Sandry Nowakové - klavír a 29. dubna absolventský koncert Simony Pazderové - flétna, Jana Juráně - klarinet. Klavíristka Sandra Nováková vystoupí 6. května, další, Marta Hanzlíková pak 13. května. Od 20. května tu začínají koncerty v rámci festivalu Janáčkův máj.

O hasičích v nové knížce

Další nová publikace edice Ostravica tentokrát mapuje historii hasičských spolků v Ostravě, vývoj požární ochrany a techniky. Pod názvem "Ostravští hasiči aneb co jste hasiči, co jste dělali" knihy Karla Jiříka se lze dočíst mimo jiné o pověrách o ohni, prvních požárních řádech i nejničivějších požárech v Ostravě. Doplněno o dobové i aktuální fotografie.

Balady v kostele

Koncertní dílo "Balady" pro soprán, alt, tenor, bas, smíšený sbor, dětský sbor, smyčcový orchestr, cimbál a jednotlivé nástroje napsal Pavel Helebrand. Ojedinělý koncert s hostujícími sólisty ostravské opery a pod taktovkou Theodore Kuchara, šéfdirigenta Janáčkovy filharmonie, zazní v kostele sv. Václava v Ostravě 16. června v 19 hodin.

"Stvoření světa" pro malé diváky

Kdo by neznal půvabné kreslené postavičky Jeana Effela. Hravě a názorně zachytily údajné stvoření světa tak, jak se po staletí traduje. Inspirovaly též ruského skladatele Andreje Pavloviče Petrova a tak vznikla hudba k baletu Stvoření světa. V nastudování ostravského baletního souboru balet režijně a choreograficky připravila Jana Kůrová, dřívější primabalerína Národního divadla v Praze a dcera slavného choreografa Miroslava Kůry.

"Balet Stvoření světa je v letošním repertoáru Národního divadla moravskoslezského jakýmsi odlehčením nebo zábavným zpestřením proti klasickým baletům především na Shakespearovská témata, které už v repertoáru máme," hodnotí představení šéf ostravského baletu Igor Vejsada. S působivou a líbivou scénou i kostýmy podle Effelova vzoru tak vzniklo představení skutečně se vymykající velkým klasickým baletům. Hravost, lehkost, jednoduchá choreografie i hudba nabízející snad všechny žánry je určena také mladým divákům a nabízí dětem svěží podívanou. Nejlepší cesta, jak těm nejmenším přiblížit svět baletu. Na obou premiérách 15. i 16. března už mnoho dětí bylo a jejich nadšení neznalo mezí. Přidáme-li k tomu vysokou profesionální úroveň současného ostravského baletního ansámblu, je opravdu na co se dívat. Hvězdné dvojice a výkony sólistů Lukáše Lepolda s japonskou balerínou Saori Fukudou a další pár Rodiona Zelenkova s Olgou Borisovou-Pračikovou jsou toho výmluvným potvrzením. (č)

Foto:
Výprava i kostýmy baletu Stvoření světa nadchla i dospělé diváky

Masaryka s Bezručem nespojíš

Městský obvod Slezská Ostrava přijal neobvyklé opatření. Po zmizení dvou bust T. G. Masaryka zůstala třetí v parku v Kunčicích a tu už nechce obvod ztratit, takže ji prostě "uskladní", aby další zloděje nelákala. Obvodní radnice žádá občany, aby se ozvali, vědí-li cokoli o ukradených bustách.

První bustu ukradli loni na podzim v Kunčičkách, její bronzové pozůstatky našli policisté po čase na vítkovické skládce a ty byly přepraveny k sochaři Janu Gajdovi k restauraci. Ten se snažil z úlomků bustu složit. S údivem zjistil, že vousy jedné půlky hlavy směřovaly dolů, u druhé půlky nahoru.Ukázalo se, že skládá zbytky dvou velikánů - Bezruče, rovněž ukradené busty ve Frýdku-Místku, a Masaryka z Kunčiček.

Podle některých informací ležela druhá, kamenná ukradená busta nějaký čas v příkopu v Heřmanicích, nikdo ji však nenašel. Je z umělého kamene a tak prakticky neprodejná, musí být někde odhozena nebo zdobí soukromou galerii.

Smutné je, že bronzová busta TGM přežila v úkrytu válku i minulý režim, současným sběračům kovů však neunikla. (k)

Noc s Andersenem

Strávit noc v knihovně se znovu po roce podařilo stovkám dětí. Tato už tradiční celostátní akce se uskutečnila z pátku 28. na sobotu 29. března, zapojily se i pobočky Knihovny města Ostravy.

V Hrabůvce například zvolili jako téma pro děti pejska a kočičku. Děti si hrály, četly, vyráběly pohádkové postavičky, cvičily, hledaly tajemství. Také v pobočkách v Zábřehu, Mariánských Horách, na Fifejdách, ve Vítkovicích, Porubě i v ústřední knihovně v centru Ostravy se děti oddaly čtení i snění, které jim literatura nabízí. Akce se rok od roku setkává s větší oblibou. (dk)

K. Burda oceněnou osobností

V závěru března byl osobností veletržního průmyslu v ČR jmenován Karel Burda, ředitel společnosti Ostravské výstavy. Osobní ocenění zároveň výrazně povyšuje město Ostravu, cenu za nejpoutavější veletržní expozici získala rovněž celá společnost Ostravské výstavy. Tuto soutěž pořádá sdružení organizátorů výstavních a veletržních akcí. Ostravské výstaviště Černá louka prošlo po roce 1989 výraznými změnami. Největší nastaly před deseti lety. Do budoucna se mají aktivity na výstavišti ještě rozšířit. Ostravské výstaviště je celorepublikově hodnoceno jako páté nejlepší. (k)

zpět na začátek stránky

 
Strana 11

Thálie opět i do Ostravy

Národní divadlo moravskoslezské získalo v 15. ročníku prestižních cen Thálií 2007 celkem sedm nominací, z toho tři užší. Ostravská divadla v posledních letech získala už více těchto cen, v řadě tzv. oblastních divadel patří k nejúspěšnějším.

Italský tenorista Gianluca Zampieri, rodák z Benátek, sólista opery Národního divadla moravskoslezského, získal Cenu Thálie 2007 v kategorii opera muži za titulní postavu Cyrana v Alfanově opeře Cyrano de Bergerac. O mimořádný úspěch této ostravské inscenace, kterou lze považovat za operní událost sezony 2006 až 2007, se zasloužil právě výše zmíněný italský tenorista.

Cenu prezidia herecké asociace pro mladé umělce do 33 let v oboru činoherního divadla získal Michal Čapka z ostravské Komorní scény Aréna. Pochází z herecké dynastie - divadlo hraje jeho otec, bratr i strýc.

V dalších nominacích byli tanečník Lukáš Lepold za ztvárnění titulní role v Molčanovově baletu Macbeth a sólista opery Martin Gurbaľ za ztvárnění titulní role v Mozartově opeře Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni.

V širších nominacích na ceny se objevila i sólistka opery NDM Anna Číhalová, člen činohry František Večeřa a sólistky baletu NDM Barbora Kaufmannová a Saori Fukuda.

O ostravské opeře se hovoří v celé republice i za hranicemi. Zajímavý repertoár, kvalitní operní orchestr a především celá řada špičkových sólistů a dobrých režisérů staví ostravskou operu na přední evropské příčky. Podobné postavení má i současný ostravský balet. Tolik kvalitních, mladých tanečníků a pestrý repertoár by určitě obstálo na nejedné známé evropské scéně. (č)

Foto:
Gianluca Zampieri

Kolotoč podruhé

Před osmačtyřiceti léty měla dětská opera Kolotoč světovou premiéru v Ostravě. Její skladatel Václav Trojan byl znám především jako autor hudby k animovaným filmům Jiřího Trnky. Ostravské divadlo tehdy hostovalo s operou dokonce na festivalu Pražské jaro.

Koncem března se scéna ostravského Divadla A. Dvořáka stala znovu místem premiéry této opery. S dětským sborem ji režijně nastudoval Luděk Golat. Děj zavádí diváka do dětského světa kolotočů, kde v noci prožijí děti nejrůznější dobrodružství.

Představení Trojanovy opery je součástí širšího projektu, kterým chtějí divadelníci oslovit divácké menšiny z okraje společnosti. Na představení budou kromě diváků zvány také skupinky dětí a žáků z jiných měst v kraji, kteří mohou před představením předvést svoje aktivity a vystoupení ve foyer divadla a pozvat na své vystoupení své přátele, ať už to budou příslušníci národnostních menšin nebo handicapovaní přátelé. Divadlo tak usiluje o užší kontakty a sblížení mezi nejrůznějšími skupinami lidí. (č)

Foto:
Opera Kolotoč je na repertoáru Divadla Antonína Dvořáka již podruhé

Z Itálie přivezli ,zlato'

S nejvyšším oceněním a zlatým pohárem pro vítěze se v březnu vrátil z Riva del Garda (Itálie) Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy Eduarda Marhuly v Ostravě-Mar. Horách. Letošní již desátý ročník prestižní mezinárodní sborové soutěže pořádaný agenturou MUSICA MUNDI ve dnech 16. - 19. března přilákal hojnou účast zpěváků různých věkových kategorií, mimo evropské účastníky také osm velkých sborů ze Singapuru. Absolutní vítězství získal početně i zvukově mohutný Anderson Junior College Choir s Nelsonem Kweiem ze Singapuru. Českou republiku reprezentoval právě Ostravský dětský sbor tentokrát řízený Pavlem Režným, který ochotně zastoupil nemocného Milana Chromíka. Sbor se kvalifikoval až do finále, kam postoupili vítězové jednotlivých kategorií. Porota při verbálním rozboru výkonu sboru ocenila muzikální projev, charakteristický hlasový témbr, detailní práci s agogikou a dynamikou i stylovost provedení jednotlivých skladeb. Výsledkem bylo "zlato" ve dvou kategoriích a absolutní vítězství v kategorii G2. Finanční grant poskytlo sboru město Ostrava. (dp)

zpět na začátek stránky

 
Strana 12

 

Profese předávaná z generace na generaci není samozřejmostí, rozhoduje talent a píle

"Il primo" - dědičná záležitost?

» o lidech s lidmi

Přenášet povolání či řemeslo z otce na syna či dceru nebývalo zvláštností, ale pomalu tato tradice mizí. Jak je to však s uměleckým povoláním? Tu nerozhoduje přání či dobrá vůle pokračovat v tom, co rodič začal. To chce talent a nadání, ale tyto vlastnosti nemusejí být dědičné. Matka příroda však zřejmě nezaváhala a umělecké geny vložila do rodiny Smolkovy z Ostravy už dávno.

Vladislav byl v opeře první

Dědeček Vladislav Smolka (narozen 1900) byl věru muzikant, jak říkali jeho příbuzní. Narozený v době, kdy Ostrava prožívala prudký rozmach průmyslu, obchodu ale i kultury, bylo pro něj zřejmě příhodné. Během první světové války si talentovaný hudebník přivydělával i hrou na housle při promítání němých filmů, jak to dnes známe už jen z filmových záběrů. U houslí zůstal po celý život. Až do roku 1960 byl prvním houslistou operního orchestru v ostravském kdysi Smetanově divadle, dnes známým pod jménem Divadlo A. Dvořáka. Jak říkají Italové, "il primo" je ten první, nejlepší, zkrátka ,primáš´. Učil se od otce Jana Smolky, který byl věhlasný hudebník ovládající několik nástrojů a hrál především v dechové kapele. Také Vladislavův dědeček zasvětil největší část svého života hudbě.

Ještě v padesátých letech se u Smolků pořádaly rodinné koncerty. Ve starém domě blízko slezskoostravského hradu se čas od času koncertovalo. Tatínek Vladislav hrál na housle, syn Jaroslav rovněž na housle, dcera Věra na klavír, jejich sestřenice Eliška zpívala a další příbuzní včetně dětí zbožně naslouchali. Mnozí dodnes na ty koncerty vzpomínají.

Tradice pokračuje

Také Jaroslav Smolka, už čtvrté hudební pokolení v rodině, se stal prvním houslistou ostravského operního orchestru. Od čtyř let jej nekompromisně k houslím vedl tatínek, který doma učil i jiné žáky. Jaroslav později absolvoval i vyšší hudebně pedagogickou školu. Pracovní příležitost se naskytla v opavském divadle, kam dojížděl třináct let, hodně hrával v rozhlasovém orchestru. Od roku 1968 se už s ostravskou operou mnohokrát podíval do zahraničí. Rád na to vzpomíná, v rodině se tradují i neuvěřitelné divadelní historky ještě za tatínka Vladislava Smolky. Z dirigentů pan Jaroslav vzpomíná nejčastěji na Rudolfa Vašatu. Ten prý měl na operu osobní názor, když říkal - existují opery dobré a opery dlouhé... Znalci vědí, o čem je řeč. "Dnes je mnohé jinak, hudebníci dostávají potřebné vzdělání na odborných školách, orchestry mají na nastudování představení delší čas. Kdysi, ještě za mého otce, před válkou, mělo divadlo jen jeden orchestr, který hrál všechno, i scénickou hudbu k dramatům. Dnes má opereta a balet v Divadle J. Myrona svůj vlastní orchestr, operní hraje v Divadle A. Dvořáka," říká pan Jaroslav. Na otázku, které dílo mu nejvíce přirostlo k srdci, doplňuje. "Vždycky to bude Smetanův Dalibor a také Čajkovského Evžen Oněgin..."

Jeden z nich vystoupil z řady

Také synové Jaroslava Smolky začali ve čtyřech letech cvičit na housle. Prvorozený Stanislav se učil, ale přitahovala jej trubka. S mládežnickou dechovkou později koncertoval i v zahraničí, hudba se mu však povoláním nestala. Druhorozený Zdeněk začal rovněž ,dobrovolně´ hrát ve čtyřech letech - a hraje dodnes. Samozřejmě jako ,il primo´ v ostravském operním orchestru. Pátá generace se zase vydařila, odborníci na genetiku by určitě nad tímto genetickým řetězcem jásali. Zdeněk už absolvoval konzervatoř v Ostravě, později si doplnil obor dirigentství, v současné době ještě studuje sbormistrovství na Ostravské univerzitě. Aby té hudby nebylo málo, ve volném čase působí jako dirigent v amatérském symfonickém orchestru města Frýdku-Místku, který má ve městě i svou koncertní sezónu. "Jsou dobří, hrají velmi slušně...", doplňuje Zdeněk. Shoduje se s otcem: "Kvalita dnešních hráčů je jiná, v odborných školách se naučí opravdu hodně. Jsou schopni jiných výkonů. Můj oblíbený skladatel nebo dílo? Těžko vybrat, hodnotím to jinak - něco se mi hraje líp, prostě mi to sedí, u jiných skladeb to tak není. Je to opravdu velmi individuální.."

Bude pokračování?

A jak to vypadá v rodině Zdeňka? Syn Jonáš, který půjde na podzim do první třídy, hraje od čtyř let, jak jinak. Chodí do hudební školy a doma cvičí. Zatím se potvrzuje, že talent tu je, do hraní se nemusí nutit. To je podstatné. Že by další, budoucí ,il primo´ ostravské opery? Uvidíme. Jeho rok a půl stará sestra Anežka se zatím k hudbě v rodině nijak nevyjádřila. Nebylo by však divu, že se jednou stane virtuózkou, i když třeba na jiný hudební nástroj. Genetická řada nadaných hudebníků by se porušila v jediné věci - konečně žena. (ok)

Foto:
Vladislav Smolka, který hrál v operním orchestru do roku 1960
První houslista Jaroslav Smolka v době, kdy muzikantskou kariéru teprve začínal
Tři současné generace houslistů - Jaroslav, Zdeněk, možná i Jonáš...

zpět na začátek stránky

 
Strana 13

 

Válečné hospodářství přineslo centrálně řízenou ekonomiku

» Archiv města Ostravy

Narozdíl od předchozích ozbrojených konfliktů přinesla Velká válka 1914-1918 poprvé v dějinách lidstva zásadní změnu v hospodářské oblasti v podobě centrálně řízené válečné ekonomiky. Hned v prvním roce bojů došlo k zhroucení dosavadních trhů a zahraničního obchodu, jakož i k propadu většiny výroby. Např. ve Vítkovických železárnách, které již v předválečných letech hrály důležitou roli ve zbrojení, musel být zcela zastaven provoz, neboť jejich 13 tisíc dělníků a úředníků bylo v létě 1914 odveleno na frontu. Po bitvě na Marně a krachu srbského tažení však bylo jasné, že válka potrvá mnohem déle, než jak původně ústřední mocnosti plánovaly. O jejím výsledku již neměly rozhodovat jen vítězství či prohry na bitevním poli, ale také výkonnost a stabilita hospodářského zázemí.

Odchodem branců neutrpěly jen hutě, pokles produkce se týkal v podstatě všech průmyslových odvětví - zejména životně důležité těžby uhlí, ale i koksárenství, strojírenství, stavebnictví a chemické výroby. Velké potíže nastaly rovněž v železniční dopravě. Když bylo počátkem roku 1915 zavedeno válečné řízené hospodářství, byli z vojenské služby uvolněni alespoň nepostradatelní kvalifikovaní dělníci. Zbývající deficit pracovních sil mělo vyřešit zaměstnání žen a dětí a nasazení válečných zajatců. Hospodářství bylo podrobeno vojenskému dozoru. V ostravských dolech i továrnách byla rozmístěna komanda, která měla dohlížet na řádné plnění pracovních úkolů a pomocí nejrůznějších donucovacích prostředků, tělesné tresty nevyjímaje, působit na zvyšování produktivity práce.

Těmito tyranizujícími praktikami nechvalně prosluly tzv. uhelné kádry, jednotky podřízené vojenskému veliteli revíru generálu Naumannovi. Každodenní přítomnost bajonetů na závodech a jimi živená atmosféra strachu zapůsobily přesně v intencích potřeb válečné mašinérie. Přestože počet havířů v ostravsko-karvinském revíru v letech války klesl přibližně o 16 %, objem vytěženého uhlí ve srovnání s předválečným obdobím naopak až o 15 % vzrostl. Délka pracovní směny byla od roku 1915 prodloužena na 11 hodin a v hornictví se využívala i noční práce žen a dívek. K vysokým výkonům měly dělníky motivovat také drahotní příplatky a zvláštní odměny pro rodiny zaměstnanců válečného průmyslu. Více vytěženého uhlí umožňovalo vyrobit v chemických továrnách více dusíku potřebného k přípravě střelného prachu a trhavin, ve vysokých pecích vytavit více surového železa, ve slévárnách odlít více oceli a nakonec vypravit více vlaků, které to vše odvážely na evropská bojiště.

Vedle ostravských dolů tak pro válečné úsilí Rakousko-Uherska měly mimořádný význam zejména Vítkovické železárny, nad nimiž bylo vrchní velení svěřeno kapitánu Gebauerovi. V jejich provozech se od počátku války vše orientovalo na zbrojní program. V tzv. Schüllerově huti v Moravské Ostravě bylo zastaveno pudlování a nahrazeno výrobou nábojů, byl zahájen provoz nové ocelárny v Hulvákách s výrobou granátové oceli, kromě dělostřelecké munice se ve Vítkovicích vyráběly pláště ke střelám, španělští jezdci a různé překážky potřebné pro vedení zákopové války. Velkou část vítkovické produkce představovaly též kolejnice, výhybky a železniční soukolí nezbytná pro obnovu logistiky v oblastech, přes něž se převalily frontové boje. Ze stejných důvodů zažívala v té době nebývalou konjunkturu i vítkovická mostárna.

V letech 1916-1917 sice došlo v souvislosti s vnitropolitickými změnami k uvolnění podmínek v ostravském průmyslu, současně se však celá ekonomika především vlivem nedostatku surovin dostávala do těžké krize. Některá průmyslová odvětví, jako např. koksárenství či ocelářství, dosáhla ještě v roce 1917 svého výrobního maxima, následně však celková produkce začala stagnovat a v posledním roce války došlo v důsledku všeobecné dezorganizace k jejímu prudkému propadu. Válčící velmoci zůstaly na frontách v bezvýchodném klinči, a tak tím, co nakonec rozhodlo o vítězích a poražených, byl právě zadrhnutý stroj hospodářství. Radoslav Daněk

Foto:
Vítkovické železárny se na zbrojní výrobu začaly zaměřovat už od konce 80. let 19. století. Po vzoru Kruppových závodů v Essenu zavedly výrobu pancéřových plátů pro lodě a pozemní opevnění. Po roce 1900 se vítkovický sortiment rozšířil o dělové hlavně a lafety, torpéda, štíty a dělostřeleckou munici
Pro nedostatek surovin zabavovala armáda nejrůznější kovová zařízení a předměty. Na snímku je zachyceno úložiště zrekvírovaných kostelních zvonů v Michálkovicích roku 1916

zpět na začátek stránky

 
Strana 14

Ostravská zoo se vylepšuje, sloni dorazili

V ostravské zoologické zahradě vzniká nový informační systém. V areálu byly aktualizovány plány zahrady o tři nové botanické stezky, vyměňují se staré popisky zvířat za nové, objevují se popisky i u některých vybraných druhů rostlin. To vše umožnily prostředky získané z EU a Moravskoslezského kraje v celkové výši 1,7 milionu korun. K lepší informovanosti poslouží také řada nových propagačních materiálů a vzdělávacích programů.

Novinkou je malá šelma z čeledi medvídkovitých z Jižní Ameriky - nosál červený. Je příbuzný mývalů. Jejich chov je v ostravské zoo obnoven, samec přišel z Plzně, dvě partnerky dodá brzy Zoo Olomouc. Nové přírůstky dostala rodina antilopy losí. Dvě mláďata narozená v únoru musejí ošetřovatelé přikrmovat, matka se k tomu příliš neměla. Od roku 1971 tu odchovali 40 jedinců této antilopy.

Mláďata se narodila také sikům vietnamským, vzácným jelenům z jihovýchodní Asie. Koncem března přišla na svět mladá samička jelena milu. Tento druh chová ostravská zoo od roku 1974.

Bohužel, někdo i odešel. Stará samice nosorožce tuponosého Dinah zemřela v požehnaném věku 38 let, což je u těchto zvířat vzácné. Ve volné přírodě se nosorožci dožívají podstatně nižšího věku. Ani samci Natalovi mnoho času nezbývá, je jen o rok mladší, než jeho uhynulá družka. Novou samici lze těžko pořídit, protože jejich pavilon z počátku 60. let už neodpovídá přísným požadavkům na chov, navíc tento druh nosorožce je jediný, který se sociálně umí přizpůsobit životu v zoo. Na místě starého pavilónu pro nosorožce má v budoucnu vyrůst prostorný výběh pro hrochy obojživelné s venkovním bazénem.

Největší senzací posledních dnů je nový sloní přírůstek. Dlouho očekávaný transport dvou slonů indických ze zoologické zahrady v severoirském Belfastu do Zoo Ostrava započal 8. dubna. Odborníci ze zoo však odcestovali do Belfastu už více než týden předtím. Museli si osvojit denní režim, na jaký jsou sloni zvyklí, vzájemně se poznat. Zvířata k nám putovala zdarma v rámci evropského záchovného programu slonů indických v lidské péči. Dvě samice - matka Johti (41 let) s dcerou Vishesh (11 let) - tak doprovázeli na cestě odborníci. Slonice převezl speciální transportní návěs, cesta představovala téměř 2 300?km včetně trajektu přes moře. V Ostravě je čeká proces seznamování s okolím a zvykání na nové prostředí. Dá se předpokládat, že by obě mohly být v budoucnu matkami, proto se vedou intenzivní jednání ohledně získání geneticky vhodného samce z některé z dalších evropských zoologických zahrad, samozřejmě, až si u nás slonice zvyknou. Připomínáme, že se doposud v historii českých zoologických zahrad nenarodilo žádné živé sloní mládě. (sd)

Foto:
Cestování slonice Vishesh v úzkém kontejneru určitě nebylo příjemné
Nosál červený

ÚTULEK V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBRÝCH RUKOU

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. Bojar

8letý pes, kříženec německého ovčáka černožluté barvy. Byl nalezen počátkem února v Ostravě-Přívoze na ul. E. Krásnohorské, kde vběhl do cizí zahrady a obtěžoval majitele domu. Je vhodný na zahradu k rodinnému domu. Dobrý hlídač.

2. Čert

Jednoletý pejsek, kříženec středního vzrůstu, černé barvy se stříbrnými chlupy, dlouhosrstý. Nalezen v Ostravě-Vítkovicích v sadu, kde dlouho pobíhal a obtěžoval občany. Je to veselý, temperamentní pes, může žít v bytě i na zahrádce i v početné rodině s většími dětmi. Musí se pročesat a přistřihnout.

3. Bim

4letý pejsek malého vzrůstu, bílé barvy s hnědým uchem. Byl nalezen v Ostravě-Mariánských Horách, kde se toulal a na ulici obtěžoval občany. Na krku měl kožený obojek. Je to přátelský pes vhodný do bytu i na zahrádku, ale také do rodiny s dětmi.

4. Lady

1,5letá fenka středního vzrůstu, kříženec labradorského retrívra černohnědé barvy. V útulku je od srpna loňského roku. Byla nalezena v Ostravě-Výškovicích, kde hledala svého pána. Vhodná na zahrádku, do rodiny s většími dětmi. Byla plachá, asi se s ní nezacházelo dobře. Dnes už je v pohodě, dobrý hlídač.

zpět na začátek stránky

 
Strana 15

Technologický inkubátor

Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. (VTPO), již čtvrtým rokem provozuje Technologický inkubátor. Jedním z jeho základních cílů je vytvořit co nejlepší podmínky pro start inovačních a vývojových projektů. Není-li si však zájemce svým nápadem zcela jistý, nabízí VTPO nový "nástroj" v oblasti podpory začínajících podnikatelů orientovaných na high-tech technologie, či jiné vysoce inovativní projekty s výrazným růstovým potenciálem, tzv. IDEA inkubátor. Smyslem "inkubátoru nápadů" je nabídnout pomoc a podmínky tvůrčím lidem, kteří chtějí uplatnit své nápady nebo případně vyzkoušet jejich potenciál. Podpora spočívá především v nabídce krátkodobého poskytnutí kvalitních kancelářských prostor s připojením na internet (cca 4-6 měsíců), ale také pomoci odborné při zachování plné diskrétnosti ze strany VTPO. Další neméně významnou pomocí v rámci IDEA inkubátoru je poradenství a asistence při vypracování projektového záměru inovačního nebo vývojového projektu, poradenství a asistence při hledání vhodných finančních zdrojů či ochraně duševního vlastnictví, a to vše za téměř symbolickou cenu.

Co z toho vyplývá? Důležitým aspektem je, že zájemce může služeb IDEA inkubátoru využít dlouho předtím, než je schopen zformulovat podnikatelský plán, nemusí opouštět stávající zaměstnání a hned zakládat firmu, ale získá čas, prostor a podporu, aby nápad mohl "dozrát". V ideálním případě takový projekt může pokračovat v navazujícím technologickém inkubátoru VTPO.

Zájemce si tak může s minimálními, spíše symbolickými náklady ověřit, zda je jeho nápad proveditelný, jaká je pravděpodobnost příznivé odezvy trhu (nápady je nutné přeměnit v úspěšné a dobře prodejné produkty) a získat přesnější představu o tom, co bude realizace celého záměru představovat a jak bude náročná.

Záměrem VTPO je zpřístupnit tyto služby všem společnostem a jednotlivcům splňujícím "podmínku" práce na inovačním nebo vývojovém projektu, nebo se seriozním záměrem takovýto projekt zahájit. VTPO proto pořádá dne 27. května 2008 od 13:30 v budově PIANO seminář, na kterém mohou zájemci, kteří se chtějí více a konkrétněji seznámit s možnostmi inovativního podnikání, zjistit, jaké jsou základní zásady při realizaci takovéhoto projektu.

Kdo již má zpracovaný záměr nebo zahájil práci na projektu, může se informovat na tel. 597 305 807, e-mailem inkubator@vtpo.cz nebo adrese Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec.

Telefonní linky pomáhají občanům

Nové telefonní linky usnadňují komunikaci občanů s úřady. První linka 844 12 13 14 funguje v rámci informačního systému eSMO a operátoři podají volajícím obecné informace a rady k agendě související s občanskými a řidičskými průkazy, cestovními doklady, státním občanstvím, ověřováním listin a podpisů, komunálním odpadem, evidencí silničních vozidel a činností živnostenského úřadu. Druhou, bezplatnou linku 800 199 922, provozuje Městská policie Ostrava a slouží k nahlášení závad nebo poškození veřejných zařízení. Za první polovinu dubna tu přijali 169 oznámení občanů týkajících se především chybějících kanálových vík, odkryté kabeláže proudu apod. Mezi věci, které snesou odklad, patří nejvíce černé skládky, poškozené komunikace, poškozená zeleň, poruchy na osvětlení apod. Nahlášené události předává operační technik dalším institucím, záležitost řeší nebo vyšle na místo hlídku policie. Někteří občané už za rychlé řešení či odstranění problémů osobně na zelenou linku děkovali. (mb)

» ze sportu

OSTRAVA PŘIVÍTÁ NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ FLORBALISTY.

Ostrava bude spolupořadatelským městem mistrovství světa ve florbale, které bude Česká republika hostit 6.-14. prosince 2008. Nejlepší světoví hráči odehrají v Ostravě utkání základních skupin divize A i divize B. Na závěrečná klání se pak přesunou do Prahy. Turnaje se zúčastní celkem dvacet florbalových reprezentací. Ačkoliv začne turnaj až v prosinci, již nyní se pracuje na jeho přípravě. V březnu a dubnu se sešly pracovní skupiny složené ze zástupců České florbalové unie, vedení města Ostravy, Dopravního podniku Ostrava a dalších institucí, které se starají o organizační zajištění celého turnaje. Mistrovství světa ve florbale by se mělo stát nejdůležitější letošní sportovní akcí na území České republiky.

PRVNÍ SPORTOVIŠTĚ JE VE VÝŠKOVICÍCH.

Jak jsme psali minule, nadšenci objevili nový sport - power goal game - kopanou na squashovém kurtu. První licencovaný gamepoint, hřiště pro tento sport, je v Ostravě-Výškovicích ve Veřejném sportovním centru na ulici Charvátské. Je tu však i další zajímavost. Power goal game je jedním ze dvou sportů, které dětským a mládežnickým zájemcům o aktivní sportování nabízí Nízkoprahové centrum pohybových aktivit ve zmíněném středisku. Finančně toto centrum podpořilo i město Ostrava.

PŘIJĎTE JIM FANDIT.

V krytém bazénu na Sokolské ulici v Ostravě se dopoledne v sobotu 19. dubna konají plavecké závody pro lidi s mentálním postižením, kterých se zúčastní plavci z celé republiky. Akci pořádá Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením, Městská organizace Ostrava.

VÍTKOVIČTÍ VYKROČILI ZA OBHAJOBOU TITULU.

Rázně vykročili zápasníci TJ Sokol Vítkovice za obhajobou mistrovského titulu. Ačkoliv do Teplic, kde se 22. března konalo 1. kolo nejvyšší soutěže zápasu ve volném stylu, jeli oslabeni, zvítězili ve všech čtyřech zápasech a po prvním kole vedou tabulku. Roman Piskoř, kterému zranění nedovolilo v Teplicích nastoupit k utkání, uvedl: "Nikdo nezklamal, všichni odvedli na žíněnce to, na co v současné době mají. Jisté body sbíral tradičně Sergej Aksenov, prosazovat se začíná junior Vraťa Chotaš a pěkné utkání odzápasili Dušan Dobiáš, Pavel Sztwiertnia, Jiří Irain, Martin Hložanka i Jan Stapaj."

Druhé kolo se uskuteční 26. dubna v Ostravě a dosavadní výkon vítkovických zápasníků je jistě tou nejlepší pozvánkou. (d)

zpět na začátek stránky

 
Strana 16

Občané se zapojili do přípravy Integrovaného plánu rozvoje města

V měsíci únoru zahájilo město Ostrava rozsáhlé dotazníkové šetření mezi občany. Jeho cílem bylo zapojit obyvatele do přípravy Integrovaného plánu rozvoje města. Dotazník vyplnilo celkem 1155 respondentů, kteří odpovídali na otázky z oblasti cestovního ruchu, životního prostředí a dopravní dostupnosti města.

Ankety se zúčastnilo 51% žen a 49% mužů. Největší zastoupení mezi respondenty měla věková skupina 31-40 let, středoškoláci a obyvatelé městského obvodu Ostrava-Jih (jedná se o nejlidnatější ostravský obvod).

Z ankety vyplynulo, že nejčastěji jezdí Ostravané za kulturním a společenským vyžitím do centra města, za nejvíce znečištěnou považují stejnou oblast, v centru je podle jejich názoru nejméně zeleně a je také nejhůře průjezdné. Střed města hodnotí jako nejlépe dostupný MHD, je podle nich turisticky nejzajímavější, návštěvám by se pochlubili Slezskoostravským hradem a vyhlídkou z Nové radnice a pro další léta vnímají jako prioritu zachování zeleně a využití potenciálu řeky Ostravice.

Z celého průzkumu vyplývá jednoznačná potřeba a přání zaměřit se na centrum města, které je stále vnímáno jako oblast s vysokým potenciálem pro turistické vyžití obyvatel i návštěvníků i kulturně-společenské aktivity. Uvedené souvislosti korespondují se záměry vedení města a realizovanými projekty - výstavbou Nové Karoliny, rekonstrukcí Českobratrské ulice a dalšími aktivitami. (av)

Foto:
Slezskoostravský hrad je vyhledávaným cílem Ostravanů i turistů

Nadace OKD se týká i Ostravanů

Společnost OKD, a. s., založila novou nadaci pro podporu rozvoje Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí, rozvoje regionu, kulturního vyžití, vzdělávání a zdraví obyvatel. Jen RPG Real Estate jako partner podpoří nadaci v letošním roce částkou dvou milionů korun.

RPG Real Estate v Nadaci OKD reprezentuje jako člen správní rady Stanislav Svoboda: "Jsem přesvědčen, že kromě programů věnovaných ochraně životního prostředí se zaměříme na oblast vzdělávání a zdraví obyvatel, rozvoj služeb pro seniory a programy pro sociálně znevýhodněné spoluobčany, a to především s ohledem na to, že v našich bytech v Moravskoslezském kraji dnes žije přes sto tisíc nájemníků nejrůznějšího věku i sociálního postavení," říká Svoboda. Kromě Nadace OKD podporuje skupina RPG Real Estate také Občanské sdružení svatá Barbora, které pomáhá sirotkům po hornících, jenž zahynuli při práci v dole. Nadace má však i další partnery.

Zhruba od poloviny dubna budou na stránkách www.nadaceokd.cz vyhlášeny možnosti získat granty ve čtyřech oblastech, kterým má nadace sloužit. (do)

» stručně

  • Zajímavě pojali 22. března Den vody žáci základní školy na Bohumínské ulici ve Slezské Ostravě. Ti nejmenší se vydali za putováním za vodou formou pohádky, ale také pomocí testů, hádanek a pokusů. Čtyřčlenné týmy žáků 6.-9. ročníku hledaly informace o vodě, zpracovávaly je a diskutovaly o nich. Součástí projektu byla i výtvarná soutěž na tři témata související s vodou. Žákům se akce líbila, škola připraví další projekty.
  • Dům dětí a mládeže v Plesné připravil na 30. dubna posezení u cimbálové muziky s ochutnávkou jihomoravských vín. Začátek je v 19 hodin. Na prvního máje tamtéž začne ve 14.30 hod. folklorní festival. Vystoupí domácí i zahraniční soubory.
  • Městský obvod Lhotka připravil na sobotu 10. května lidovou slavnost Honění krále 2008. Akce se koná ve spolupráci s jízdním oddílem policie. Krojovaný průvod začne ve 14.30 hod., vystoupí skupina šermu Kelti a večer zazní Rock&Roll M. Woodmana.

Město obdrželo Zlatý erb 2008

Odborná porota 10. ročníku celostátní soutěže Zlatý erb 2008 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů udělila Ostravě v kategorii Nejlepší webová stránka města 3. místo. Druhé místo obsadilo Znojmo a vítězem kategorie se stala Jihlava. Soutěž byla vyhlášena v lednu 2008 a vyhodnocení spolu s předáním cen se uskutečnilo 7. dubna v rámci jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Soutěž Zlatý erb je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. (mt)

Jízdenky lze uhradit i kartou

Od 17. března mají cestující městské dopravy k dispozici tři nové platební terminály umožňující bezhotovostní nákup jízdních dokladů. Ke stávajícím prodejnám na Vojanově ul. (hlavní prodejna) a na Náměstí Republiky u točny trolejbusů přibyly prodejny v Husově sadu (obvod Moravská Ostrava a Přívoz), v nákupním středisku Venuše (obvod Ostrava-Jih) a u zastávky Poruba vozovna (obvod Ostrava-Poruba).Všechny tyto prodejny nyní poskytují vedle hotovostní platby i platbu pomocí platebních terminálů, které akceptují všechny druhy standardních platebních karet, např. Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron, Diners Club International, American Expres, JCB Cards apod. (d)

Zaplaťte, ať to nestojí více

Dopravní podnik Ostrava a. s. zintenzivňuje práci kontrolorů především v nočních hodinách a v okrajových částech města. Začal také rozesílat tisícům cestujících výzvy k zaplacení jízdného. Jsou to pasažéři, kteří v roce 2006 a 2007 byli přistiženi v dopravním prostředku bez platné jízdenky. Cestující mají poslední možnost uhradit tarifní přirážku a předepsané jízdné ještě předtím, než budou pohledávky postoupeny (odprodány) vybranému uchazeči na základě výsledků elektronické aukce. Poté se obvykle tyto částky navýší až na několik tisíc korun. Podobně je tomu i u pohledávek, o jejichž úhradě bylo v minulosti pravomocně rozhodnuto příslušnými okresními soudy. Ty Dopravní podnik Ostrava postupně předává k dalšímu vymáhání exekutorským úřadům a advokátním kancelářím. (dp)