Duben 2007

Dubnové vydání měsíčníku Ostravské radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 

Briggs & Stratton otevřel v Hrabové první závod v Evropě

Významná americká společnost Briggs & Stratton zahájila 27. března v průmyslové zóně Hrabová provoz nového montážního závodu. Největší světový výrobce zahradní techniky je čtvrtým investorem v Hrabové. Firma pobočku postavila na pozemku o rozloze tří hektarů, který odkoupila v říjnu minulého roku od města Ostravy. Slavnostního otevření závodu se zúčastnil primátor města Ostravy Petr Kajnar i velvyslanec Spojených států amerických v České republice Richard W. Graber.

"Briggs & Stratton (Czech) Power Products je prvním montážním závodem v Evropě. Naše rozhodnutí umístit jej v Ostravě ovlivnilo hned několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří hotová infrastruktura, dobré spojení s dodavatelskými zeměmi i spolupráce s Ostravou a CzechInvestem," řekl generální ředitel české pobočky společnosti Monty Ray.

Do pěti let by se měla naplnit kapacita závodu, která umožňuje výrobu jednoho milionu motorů ročně. "Nabídneme práci až 250 lidem. Počítáme se spoluprací s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou, která pro nás bude připravovat své studenty," uvedl M. Ray.

Společnost Briggs & Stratton se chystá na další rozvoj. V rámci II. etapy investice odkoupila letos v únoru od města 4,5 hektaru pozemků v hodnotě 600 korun za metr čtvereční. Americká firma hodlá v Ostravě investovat okolo 600 milionů korun a předpokládaný obrat by měl dosáhnout 70 milionů dolarů ročně.

"Společnost Briggs & Stratton je pro Ostravu velmi dobrá značka. Její působení v našem městě znamená přínos pro ekonomiku a zaměstnanost. Ale jednali jsme také o podpoře kulturních aktivit," řekl P. Kajnar.(sz)

Foto:
Pásku přestřihli (zleva) americký velvyslanec Richard W. Graber, primátor Petr Kajnar a generální ředitel české pobočky společnosti Monty Ray.

 


Strana 2

Výměna řidičských průkazů pokračuje

Od ledna 2008 přestanou platit řidičské průkazy vydané před rokem 1994. Občané si mohou doklady vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 vyměnit v průběhu celého kalendářního roku 2007. Přestože se počet žádostí neustále zvyšuje, bylo do konce března vyměněno jen 4 100 průkazů, což je pouze 10 procent z celkového počtu dokladů určených k výměně.

"Řidiči měli od 1. ledna 2001 povinnost vyměnit si řidičské průkazy vydané před rokem 1964, a to do dvou let. V této době si mohli měnit i ostatní řidičské průkazy, jejichž platnost končí 31. prosince 2007. Možnosti využilo pouze 1 500 řidičů. I nyní jsou značné rozdíly v počtu podaných žádostí v jednotlivých dnech v týdnu i během běžné pracovní doby," říká vedoucí odboru dopravně správních činností magistrátu Dalibor Mozdřeň.

Magistrát města Ostravy má zájem proces příjmu žádostí o vydání řidičských průkazů a jejich následné předání občanům urychlit. Proto se postupně změní organizace při vyplňování přihlášek. Pracovníci odboru budou lidem v následujících týdnech pomáhat při vyplňování žádostí o výměnu průkazů ještě před příchodem k přepážce. "Připravujeme zahájení provozu objednávkového systému. Podle vývoje výměn řidičských průkazů plánujeme rozšíření počtu přepážek pro výměnu řidičských průkazů tak, aby se výměna dokladů zkrátila na minimum. Rovněž úřední doba bude upravena. Občané budou od června obslouženi i v prodloužených odpoledních směnách.

Výměna řidičských průkazů je však závislá na Centrálním registru řidičů, jehož správcem je ministerstvo dopravy. Vstupy z jednotlivých obcí s rozšířenou působností jsou početně omezeny, podléhají ochrannému režimu a jsou umožněny pouze osobám, na něž se v plném rozsahu vztahuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Tudíž nelze uvedenou agendu zajišťovat jinými než oprávněnými osobami," říká vedoucí odboru. (r)

Foto:
Zájemci o vydání nových řidičských průkazů čekají v budově odboru dopravně správních činností.

» pozvánky

Vzpomínkový akt

u příležitosti 62. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války se koná 30. dubna v 10 hodin.

Věnce a kytice budou položeny u pomníku v Husově sadu.

K výročí mobilizace

Vzpomínková akce při příležitosti 69. výročí květnové mobilizace v roce 1938 a 62. výročí ukončení bojů 2. světové války se uskuteční 19. května v prostoru stálých opevnění Hlučín-Darkovičky. Cílem je připomenout odkaz a odhodlání československého národa k obraně vlasti v pohnutých dobách roku 1938 a zároveň představit část sil a prostředků armády, které má Česká republika k dispozici k zajištění bezpečnosti občanů. Začátek je v 10 hodin. Zkouška se uskuteční 18. května od 10 do 12 hod.

eSMO: oceňují občané i odborníci

Informační systém pro komunikaci občana s úřadem eSMO byl vyhodnocen jako druhá nejlepší elektronická služba v České republice. Cenu v soutěži Zlatý erb převzal 2. dubna v Hradci Králové vedoucí odboru MIS magistrátu Jaromír Tomala. Odborníci u eSMO kladně hodnotili především jeho široké využití a dostupnost pro občany města.

Novinkou, kterou v rámci projektu připravilo město Ostrava, je nabídka bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím technologie WiFi. "Jde o cenově dostupné vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 6 Mb/s při agregaci 1:24. Cena služby je 333 korun měsíčně," řekla Helena Tichavská z odboru MIS. Podmínkou zřízení služby je přímá viditelnost na distribuční body WiFi sítě, které jsou umístěny na sedmi objektech ve městě. Zájemci se mohou každý pracovní den od 7 do 17 hodin obrátit na Kontaktní centrum, tel. číslo: 844 12 13 14. Operátor jim dohodne schůzku s pracovníkem společnosti OVANET, který bezplatně prověří kvalitu signálu u žadatele. Pro příjem signálu je potřeba instalovat k počítači přijímací zařízení a anténu. Po této počáteční investici platí klient pouze měsíční poplatek, a to bez ohledu na objem stažených dat. Orientační mapa dostupnosti sítě WiFi v rámci projektu eSMO a další informace jsou zveřejněny na www.esmo.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.(r)

Rozmístění přístupových bodů WiFi:

 • Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí, Moravská Ostrava
 • Integrovaný dům, 30. dubna 3130/2D, Moravská Ostrava
 • Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3
 • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/65
 • Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Odboje 1496/8, Moravská Ostrava
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Jih

» vy se ptáte, my odpovídáme

Od ledna letošního roku patří Magistrát města Ostravy mezi úřady, které jsou oprávněny občanům vydávat ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Které veřejné listiny lze získat, o tom informuje vedoucí odboru vnitřních věcí Alena Býmová.

"V současné době poskytuje středisko informačních služeb odboru vnitřních věcí ověřené výpisy ze tří centrálních registrů - z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Do budoucna se rozsah poskytovaných služeb rozšíří i o výpisy z trestního rejstříku. Dříve, než půjde občan na úřad, je užitečné znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup.

Z katastru nemovitostí získá občan úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví. K vyhledání prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí je třeba znát některé údaje o nemovitosti, jako je katastrální území a nejméně jeden z následujících údajů: číslo budovy, číslo parcely, číslo jednotky, číslo listu vlastnictví, označení oprávněného subjektu. Tyto informace lze získat např. na internetovém portálu http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/.

V případě výpisu z obchodního rejstříku získá zájemce úplný ověřený výpis nebo tzv. ověřený výpis platných, což je výpis s právní váhou veřejné listiny. Neobsahuje ovšem historii daného (vypisovaného) subjektu. K vyhledávání v registru je nutné znát identifikační číslo, ale lze vyhledávat i podle jiných kritérií, například podle názvu subjektu, jmen společníků, místa podnikání apod. Tyto informace lze získat např. na adrese: www.justice.cz nebo http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/.

Ze živnostenského rejstříku občan získá úplný ověřený výpis z veřejné části rejstříku. Pro vyhledávání platí stejná pravidla jako u obchodního rejstříku. Potřebné informace je možné najít např. na adrese: www.rzp.cz nebo http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/. Všechny výpisy z informačních systémů veřejné správy podléhají správnímu poplatku ve výši 50 korun za stránku." (r)

 

Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ¤ Vydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz ¤ IČO 00845451 ¤ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ¤ Redakce: M. Václavková, K. Konečná, T. Arťušenková, S. Zelinová, tel.: 599 44 2291, 2284, 3008, 2050, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.cz ¤ Fotografie: J. Urban, J. Zerzoń (pokud není uvedeno jinak) ¤ Design: D. Zapalač GIONARDI ¤ Grafická úprava: M. Kuča ¤ tisk: Ringier Print s.r.o. ¤ Distribuce: Česká distribuční a.s. ¤ Vydáno: 20. dubna 2007

 


Strana 3

 

Spolufinancování městských projektů nelze pokrýt pouze z fondů Evropské unie

Dynamika rozvoje Ostravy je měřitelná počtem jeřábů

» Rozhovor

O moravskoslezskou metropoli je stále větší zájem. Investoři vědí, že se zde vyplatí investovat i že se město dynamicky rozvíjí. Přesto náměstek primátora pro investice a ekonomický rozvoj Zdeněk Trejbal tvrdí, že kapitálový rozpočet města Ostravy je udržující, nikoli rozvíjející.

Máme tomu rozumět, že Ostrava v oblasti investičního rozvoje stagnuje?

Záleží na tom, ze kterého úhlu se na kapitálový rozpočet díváte. V tomto roce schválili zastupitelé na investice zhruba 850 milionů korun, přičemž potřeba je asi 3,5 miliardy korun. Naší prioritou je, a to říkám, kudy chodím, pokračovat v zahájených a rozestavěných akcích. Počítáme s tím, že letos ještě do této kapitoly zapojíme přebytek hospodaření ve výši asi 70 procent celkového rozpočtu, takže budeme moci zahájit několik staveb malého rozsahu. Na příští tři roky město musí mít připravené peníze na infrastrukturu Nové Karoliny, jedná se odhadem o 700 milionů korun. Protože město stárne, je bezpodmínečně nutné zahájit sociální stavby. Živá je stále výstavba komunitního centra. Ještě letos chceme dát po osmdesáti milionech na rekonstrukce školských zařízení ve městě a rekonstrukce komunikací. Zásadní otázkou je, jak budeme dále přispívat na rozvoj sportovních zařízení.

Ale město má přece čtyři nové haly.

Samozřejmě, ale tak trochu jsme zapomněli na atletiku nebo fotbal. Navíc se Ostrava oficiálně přihlásila k záměru uspořádat v České republice Letní olympijské hry v roce 2016. Znamená to, že by se zde měla hrát jedna skupina basketbalu a fotbalu. O tom, že potřebujeme velmi kvalitní stadion s nadstandardními tréninkovými možnostmi, není pochyb. Jako ideální se nabízí rozšíření Městského stadionu. Jde o investici za asi 700 milionů korun.

Určitě nejdiskutovanější investiční akcí současnosti zůstává rekonstrukce Masarykova náměstí za zhruba 95 milionů korun. Kdy se Ostravané konečně dočkají jeho otevření?

Archeologický záchranný průzkum sice celou akci prodloužil, ale do konce dubna by měla být položena žulová dlažba, včetně třiceti bronzových desek s významnými daty města na časové ose. Dokončen bude také nový vodní prvek. Pro zajímavost, voda bude barevně nasvícena a bude tryskat v několika výškových režimech vždy každou celou hodinu a provázet tóny zvonkohry ve věži Ostravského muzea. Během května bude instalován mobiliář. V současné době jednáme s Ostravsko-opavským biskupstvím o navrácení sochy svatého Floriána na náměstí, úřad Moravské Ostravy a Přívozu zvažuje opravu morového sloupu.

Masarykovo náměstí patří k největším investicím města v letošním roce?

To ne, srovnatelně velká je výstavba sportovní multifunkční haly, která bude dokončena letos v červnu a okamžitě projde velkou zatěžkávací zkouškou. Od 11. do 15. července se zde bude konat světový šampionát v atletice mládeže do 17 let. A tato hala bude sloužit jako zázemí. Sto dvacet milionů je určeno na vodohospodářské stavby, ale je pravda, že na jejich financování žádáme peníze z evropských zdrojů.

Na jak vysoké částky je Ostrava schopna dosáhnout a odlehčit vlastnímu rozpočtu?

Víte, peníze z evropských zdrojů se daří zapojovat zatím pomalu, protože teprve nabíhá plánovací období pro roky 2007 až 2013. Česká republika má v tuto chvíli zpoždění v čerpání financí ze strukturálních fondů. Rozjezd je skutečně pomalejší, než bychom si představovali.

Ale ambice jsou velké, ne?

Hodně velké, to mohu potvrdit. Například v oblasti cestovního ruchu připravujeme projekt revitalizace řeky Ostravice, modernizace a rozvoje zoologické zahrady a Černé louky. Počítáme s dobudováním přednádražního prostoru ve Svinově. Konkrétně jde o výstavbu nových autobusových zastávek pod Svinovskými mosty, druhého autobusového terminálu, kruhových objezdů na ulici Bílovecké a přestavbu přestupního uzlu městské hromadné dopravy na Svinovských mostech, včetně rekonstrukce vozovky ulice Opavské.

Fondy Evropské unie mají skutečně tak zásadní význam pro rozvoj města?

Určitě, ale je třeba si uvědomit, že požadavky Ostravy jsou mnohem vyšší, než nám umožňují alokace v jednotlivých oblastech podpory. Spolufinancování jednotlivých projektů nebudeme moci pokrýt pouze z fondů EU. Šanci vidíme také v partnerství veřejného a soukromého sektoru - v takzvaných projektech PPP.

Zeptám se znovu, co mění z pohledu náměstka pro investice a ekonomický rozvoj Ostravu především?

Myslím si, že dynamika měst je měřitelná počtem jeřábů. Zajeďte si jinam, třeba do zahraničí. Všude tam, kde se nad domy tyčí jeřáby, existuje rozvoj. V Ostravě se jeřáby znovu objevily, tím je řečeno vše. A ještě je důležité být jednotní v tom, jak rozumně, odpovědně a efektivně investovat peníze. Pokud se to daří stavebníkům, politikům, architektům a všem okolo, pak se mnohem více zvyšuje naděje, že se Ostrava měnit nepřestane. Samozřejmě - k lepšímu.

M. Václavková

Foto:
Náměstek primátora Zdeněk Trejbal
Několikaměsíční rekonstrukce Masarykova náměstí skončí 31. května, poté se uskuteční kolaudace. K novému povrchu ze žulových desek a štípaných dlažebních kostek přibudou rozsáhlý mobiliář a vodní prvek s vodotrysky. Náklady na obnovu 9 500 m2 dosáhnou téměř 95 milionů korun.

 


Strana 4

» Střípky

Severní spoj.

Výstavba Severního spoje dálničního přivaděče D47 u Mariánskohorské komunikace je v plném proudu. V současné době probíhá příprava území, což zahrnuje odstraňování zeleně a přeložky inženýrských sítí. Dále budou prováděny násypy pro budoucí komunikaci a práce na mostních objektech. Trasa přivaděče je vedena křižovatkou od Mariánskohorské silnice, dále přemostěním hlavní trati Českých drah a řeky Odry až k dálnici D47. Práce zatím pokračují podle harmonogramu. Termín dokončení se plánuje v říjnu 2009. Celková investice činí 1 mld. Kč.

 

Koupání na Čapkárně.

Občané se mohou v tomto roce těšit na letní koupání v Městských lázních v Moravské Ostravě. Otevření moderního akvaparku je plánováno na 1. červen. Kapacita celého areálu bude až dva tisíce osob. Bazén bude mít nepravidelný tvar s řadou atrakcí, například vodopádem, lůžky s masážními vodními i vzduchovými tryskami, chrliči, podvodními tryskami apod. Odpočinkové plochy budou vybaveny lavičkami, lehátky, pískovištěm i volejbalovým hřištěm. Nové koupaliště bude provozováno do září a umožní i večerní koupání.

Celková investice činí 103,5 mil. korun, 31,5 mil. uvolnilo ze svého rozpočtu město, z toho městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 9,8 mil. Kč.

Nemocnice v Petřkovicích.

Chátrající objekt bývalé petřkovické nemocnice nezůstane bez využití. Vedení města Ostravy nemovitost už před pěti lety prodalo obecně prospěšné společnosti Patriot 2004 s tím, že zde zřídí nestátní zdravotnické zařízení. Nedostatek financí si však vyžádal změnu plánu. Společnost proto radě města předložila projekt rezidenčního bydlení pro seniory. Dům se 114 byty by mohl stát už koncem příštího roku. "Kupující firma svým novým rozhodnutím porušila smlouvu, za což jí hrozí pokuta půl milionu korun. Nabídla ovšem jinou možnost využití chátrajícího areálu a město bude jistě kvalitní seniorské bydlení potřebovat," řekl primátor Petr Kajnar.

První splátka za odpad se blíží

Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí na území města Ostravy stejně jako v loňském roce 498 korun. "Částku pro rok 2007 lze uhradit ve dvou splátkách - 30. dubna a 30. září," upozornila vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Radka Brožová. Povinnost platit poplatek mají od roku 2002 všichni lidé s trvalým pobytem v Ostravě. "Žádáme všechny, kteří dosud nezaplatili, aby tak urychleně učinili. Každý občan už obdržel složenku k úhradě, případně mu byla platba navedena na složenku SIPO. Peníze je možné také odvést bankovním převodem nebo v pokladně magistrátu v hotovosti nebo platební kartou. Neplatiče a zapomnětlivé občany budeme upomínat," sdělila R. Brožová

Dispečink přijímá hlášení o poruchách

Občané, kteří si všimnou poruchy veřejného osvětlení, světelných signalizací nebo poškození vozovky, mají možnost závadu nahlásit na dispečink Ostravských komunikací. Odstraněna by měla být do pěti dnů. Kromě údržby silnic provozují Ostravské komunikace také dílny. V nich si mohou během léta zájemci nechat opravit nákladní vozidlo i komunální techniku nebo změřit emise vznětových motorů. Havárie v městské hromadné dopravě mohou lidé hlásit na infoservis Dopravního podniku Ostrava.

Ostravské komunikace, tel.: 596 622 922
Dopravní podnik Ostrava, tel.: 597 401 555, 597 401 556, 602 121 010

» úřad práce

Nejvíce lidí pracovalo v hutích

Z analýzy stavu a vývoje trhu práce v Ostravě za rok 2006 vyplývá, že nejvíce zaměstnanců mají stále podniky zabývající se výrobou základních kovů, hutních a kovodělných výrobků. Celkem zde loni pracovalo 18 124 lidí. Na druhém místě je odvětví vzdělávání (9 860), na třetím dopravy, skladování a spojů (9 682 zaměstnanců). Z meziročního srovnání vyplývá, že v loňském roce klesla celková zaměstnanost nejvíce právě ve firmách zabývajících se výrobou základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 1 546 osob).

Meziročně se zvýšil podíl žen na celkové zaměstnanosti ve firmách nad 25 zaměstnanců, i když nárůst je jen nepatrný (65 osob). Nejvíce žen pracuje ve zdravotní a sociální péči, veterinární činnosti (7 208), což je 80,8 % všech zaměstnanců v tomto odvětví, a dále ve vzdělávání a v obchodě.

Analytici úřadu práce sledují zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Překvapivě jich ke konci roku pracovalo nejvíce (489 osob) v odvětví výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 56. Přitom zaměstnanost v tomto odvětví výrazně klesla. Druhé místo v zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaujalo odvětví zahrnující činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti a třetí místo odvětví vzdělávání.

V Ostravě pracovalo ke konci loňského roku 2 382 důchodců, což bylo meziročně o 174 osob méně. Nejvíce se jich uplatnilo ve vzdělávání (723). Toto odvětví si dlouhodobě udržuje prvenství v zaměstnávání osob důchodového věku. Druhým odvětvím, v němž v Ostravě pracuje nejvíce seniorů, jsou činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti a třetím zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti.

Úřad práce nemá kapacity na to, aby zjišťoval detailně zaměstnanost u všech zaměstnavatelů ve městě, kterých bylo k 31. prosinci 2006 celkem 7 706. Malých firem se stavem do 25 zaměstnanců bylo rovných 7 000.(SB)

Konzultace pro podnikatele

Úřad práce v Ostravě pořádá 22. května od 10 do 13 hodin v Domě kultury města Ostravy Volné konzultativní setkání podnikatelů. Zájemci bezplatně získají potřebné informace z oblasti podnikání, daňové problematiky a předpisů o zaměstnanosti. Setkání se zúčastní zástupci Finančního ředitelství v Ostravě, Okresní správy sociálního zabezpečení, Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce v Ostravě a dalších institucí.(r)

 


Strana 5

Velvyslanci tří států navštívili Novou radnici

Zájem o ekonomiku

Náměstek primátora Zdeněk Trejbal přijal 19. března nizozemského velvyslance Jana-Lukase van Hoorna. Ten se zajímal především o možnosti hospodářského rozvoje moravskoslezské metropole. "Uvědomuji si, že Ostrava prožívá mohutný ekonomický rozmach. Jsem velmi rád, že jedním z prvních developerů v zóně Hrabová byla holandská firma CTP Invest. Nabídnout bychom chtěli pomoc při lákání dalších zájemců z řad nizozemských podnikatelů, kteří projeví zájem investovat v Ostravě," řekl J. van Hoorn. Velvyslanec se rovněž zajímal o možnost vzniku letecké linky mezi Ostravou a Amsterodamem.

Česko-ruské vztahy

"V Ostravě nejsem poprvé. Zvláště si vážím úcty, kterou občané tohoto města vyjadřují padlým sovětským vojákům ve 2. světové válce. Zároveň oceňuji spolupráci moravskoslezské metropole s partnerským městem Volgograd, zejména podíl na modernizaci tramvají," řekl velvyslanec Ruské federace Alexej Leonidovič Fedotov. Společného setkání se 29. března zúčastnili primátor Petr Kajnar a náměstek primátora Vojtěch Mynář. "Rusko je dlouholetým partnerem České republiky. Věřím, že se budou v příštích letech kontakty rozvíjet," uvedl P. Kajnar.

O ovzduší v Ostravě

Velvyslanec Lucemburského velkovévodství Pierr-Louis Lorenz navštívil 3. dubna Novou radnici. Důvodem jeho pobytu bylo setkání se zástupci společnosti Arcelor Mittal, která je registrována v Lucembursku. S primátorem Petrem Kajnarem hovořili mimo jiné o nutnosti zlepšení kvality ovzduší v Ostravě. "K největším znečišťovatelům ve městě patří podnik Mittal Steel. Máme zájem jednat o možnostech řešení tohoto problému. Jsem přesvědčen, že se nám podaří najít cesty, jak snížit množství škodlivých látek ve vzduchu," řekl P. Kajnar.(t)

 

Na Nádražní bude mezinárodní hotel

Ambice společnosti RPG Real Estate realizovat projekt, který výrazným způsobem pomůže změnit tvář města, nepatří v žádném případě do říše snů. Přesvědčit se o tom mohli radní města, kterým byl soubor tří výškových budov představen 20. března. Na místě stávajícího Hotelového domu Jindřich na Nádražní ulici (předpokládaná demolice v létě 2007) by měl být do dvou let postaven prvotřídní mezinárodní hotel se 120 pokoji, konferenční centrum, kancelářské prostory a maloobchodní prodejny a provozovny. V podzemí bude vybudováno 650 parkovacích míst. Tým projektu Jindřich Plaza složený z mezinárodně uznávaných architektů a projektantů CMC Architects (Praha), projektových manažerů a konzultantů Gardiner & Theobold (Londýn, Praha) má zájem v lokalitě vytvořit rozlehlý veřejný park, který bude propojen s Bezručovým sadem. Historická cihlová stavba s těžní věží bude zachována a velmi citlivě zakomponována do moderní zástavby, v níž bude nejvyšší objekt čítat 20 pater. (m)

Logistické centrum

Strategická průmyslová zóna letiště Ostrava-Mošnov je stále ve stavu přípravy a realizace. Zastupitelstvo města Ostravy se na svém březnovém zasedání rozhodlo podpořit záměr Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Veřejné logistické zóny na ploše 30 hektarů. Část zázemí logistického centra, zejména kolejové překladiště, bude sloužit rovněž pro potřeby zóny letiště Ostrava a jejích investorů.

Základní kámen pro vědu

Slavnostní poklepání základního kamene Technologických pavilonů Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT) VŠB-TU se uskutečnilo 30. března. Náklady na realizaci dvou nových budov, které se staví od letošního ledna, jsou 450 milionů korun. Dokončeny budou v roce 2008. Centrum má vytvořit podmínky pro základní, aplikovaný a průmyslový výzkum i vývoj a zabezpečit trvalou spolupráci mezi VŠB-TU a průmyslovými podniky.

Laboratoře Bang & Olufsen

Dánská společnost Bang & Olufsen 11. dubna oficiálně otevřela v areálu Vědecko-technologického parku v Pustkovci laboratoř. Firma zabývající se výrobou elektroniky ji vybavila špičkovými technologiemi v hodnotě přesahující 2 mil. korun. Laboratoř bude sloužit studentům VŠB-TU, kteří budou mít možnost pracovat ve vývojovém centru společnosti v Kopřivnici, které v současné době zaměstnává 14 odborníků. V následujících letech zde najde uplatnění až 70 lidí s technickým vzděláním.

 


Strana 6

Občané mohou sbírat i papírové obaly od nápojů

OZO Ostrava rozšiřuje v dubnu sběr separovaných odpadů. Občané mohou nyní vedle papíru, plastů a skla odevzdávat také nápojové kartony, tedy krabice od mléka, džusů, ovocných šťáv i jiných nápojů a mléčných výrobků.

Nápojový karton je vyroben z několika vrstev různých materiálů. Základní vrstva obsahuje papír s velmi dlouhým vláknem. O něj mají papírny velký zájem, protože je vhodnou vstupní surovinou při výrobě recyklovaného papíru. Hliníková a polyetylenová fólie se při rozmělňování krabice oddělí a předá k dalšímu zpracování.

Nápojové krabice lze využít k výrobě lisovaných desek pro stavebnictví. Ty jsou vhodným izolačním materiálem, mohou nahradit sádrokarton. Lisované nápojové kartony se využívají také při výrobě dětského nebo kancelářského nábytku.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s., zahájila zkušební sběr nápojových kartonů v roce 2005 v městské části Ostrava-Jih. V části Hrabůvky a Zábřehu byly rozmístěny oranžové popelnice pouze pro nápojový karton. V jiné části Hrabůvky stojí žluté kontejnery pro odkládání nápojového kartonu společně s plastem.

Začátkem letošního roku byl sběr v této části Ostravy vyhodnocen s výsledkem, že občané dávají přednost odkládání nápojových kartonů společně s plasty do jedné nádoby (nemusí doma vytvářet další prostor k třídění těchto obalů). Společný kontejner pro nápojový karton a plast šetří finanční prostředky. Není nutné pořizovat speciální nádoby, a je tak řešen nedostatek prostoru na kontejnerových stanovištích.

Veškerý odpad svezený z těchto nádob je dále tříděn na lince společnosti OZO Ostrava s.r.o., kde se vybírají PET láhve, PE obaly, PE fólie, nápojové kartony a palivo pro cementárny. Na základě těchto závěrů bylo rozhodnuto rozšířit sběr nápojových kartonů prostřednictvím společné nádoby s plasty na území celého města.

Jak třídit?

Všechny kontejnery na sběr plastů jsou přelepovány novými nálepkami s upozorněním, jaký druh odpadu do nich lze odkládat. Vedle známých nálepek s informacemi o plastech přibude oranžová nálepka o nápojovém kartonu. I nápojový karton musí být vypláchnutý od zbytků tekutin a stlačený. Zmenší se tím jeho objem a ušetří místo v kontejneru.

Kde třídit?

K odkládání nápojových kartonů lze využít kterýkoli kontejner určený k odložení plastů, i když není ještě označen nálepkou s informacemi o nápojových kartonech. Občané je mohou také odnést do sběrných dvorů. Síť společných kontejnerů na plast a nápojové kartony se bude rozšiřovat. Budou přidány i do míst, kde probíhal zkušební provoz a odkud budou staženy oranžové popelnice. (r)

 

Den otevřených dveří

O třídění odpadu, jeho dalším zpracování a o činnosti organizace se mohou občané dozvědět více na připravovaném Dnu otevřených dveří společnosti OZO Ostrava, který se bude konat 12. května.

 

V zoo se zabydlují ptáci Tibetu a Číny

Zoologická zahrada, která je stále oblíbenějším cílem návštěvníků, rozšiřuje své expozice. V květnu otevře pět velkých voliér pro ptáky Tibetu a Číny. Nové stavby vyrostly za výběhem pro poníky a osly nedaleko hlavního vchodu. "Lidem chceme přiblížit krajinu od vrcholků Himálají až do údolí a nížin. Dvě voliéry jsou proto průchozí. Dětem i dospělým umožní velmi blízký kontakt s chovanými ptáky a navodí pocit opravdu divoké přírody," řekl ředitel zoo Petr Čolas.

Zbývající tři expozice imitují náhorní plošiny Tibetu, bambusové porosty Sečuanu a smíšený les Jünnanu. Zájemci v nich najdou například volavky rudovlasé, husy tibetské nebo kavčata rudozobá. V komplexu je umístěno více než 400 tun pískovce a vysázeno několik stovek rostlin. Náklady na výstavbu voliér ve výši 2 miliony korun financovalo město Ostrava.

Jarní zahrada se rozrostla také o několik mláďat, mnohá zvířata mají upravený výběh. "Narodily se další ovce mongolské, antilopy losí i velbloud dvouhrbý. Mývaly jsme přestěhovali do větší expozice, která vznikla úpravou po výběhu medvěda syrského. Od konce března užívá nově upravený letní výběh také pětice šimpanzů," uvedl P. Čolas. Zahrada tedy zahájila hlavní návštěvnickou sezonu, ke které patří i komentovaná krmení zvířat. V dubnu jsou plánována na víkendy a svátky, od května budou ošetřovatelé návštěvníky seznamovat se životem zvířat každý den.(kon)

» zaujalo nás

Lidé bez domova musí chtít svou situaci řešit

Přišlo jaro a město zaplňují bruslaři i cyklisté, kteří využívají krásného počasí a slunných dní. Mnohdy jim je znepříjemňuje chování některých spoluobčanů často způsobené vlivem drog či alkoholu. Jde především o sociálně slabé jedince, jsou mezi nimi i lidé bez domova. Ti se shromažďují v okolí cyklostezek, turistických tras i dalších míst. V poslední době se v redakci množí dotazy, zda je možné situaci řešit.

O vyjádření jsme požádali Městkou policii Ostrava a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, který se věnuje mimo jiné také sociální péči o osoby společensky nepřizpůsobivé.

"Problém bezdomovců nebo lidí pod vlivem drog a alkoholu řešíme často. Většinou z popudu strážníků, někdy nás na něj upozorní samotní občané. Takového člověka můžeme umravnit a vykázat z veřejného prostranství, popřípadě mu uložit blokovou pokutu. Osoby bez přístřeší však většinou nedisponují finanční hotovostí na její zaplacení. Pokud je přestupek postoupen správnímu orgánu, ten nemá kam zaslat předvolání," řekla tisková mluvčí městské policie Vladimíra Kejdová.

Existují však také možnosti prevence. "Bezdomovcům je v Ostravě věnována značná pozornost ze strany státní správy i nestátních neziskových organizací. Tato problematika je rovněž řešena v rámci 1. komunitního plánu v Ostravě, v pracovní skupině Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení.

Každému klientovi je poskytováno základní i odborné sociálně právní poradenství, pomoc při vyřizování osobních dokladů a jiných osobních záležitostí spojených s náročnou životní situací. Za splnění všech zákonem stanovených podmínek je na základě žádosti klienta poskytnuta i dávka mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení sociálním vyloučením.

Podstatné však je, že práce s bezdomovci je založena na dobrovolnosti, ochotě spolupracovat a snaze zlepšit svou dosavadní nepříznivou sociální situaci," uvedla Petra Hortvíková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.(s)

 


Strana 7

 

Město investuje do cyklostezek přes deset milionů korun ročně

"Ostravští cyklisté mohou mít důvod k radosti. Město patří z hlediska rozsahu sítě cyklostezek k nejlepším v České republice. Přesto je však před námi stále spousta práce. Dobrou zprávou je, že zhruba polovina plánovaných cyklistických tras je už vybudována. Z celkového počtu však jen dvacet procent vede mimo komunikace a zbytek přes méně frekventované silnice. Byl bych velmi rád, kdyby se v budoucnosti podařilo budovat trasy úplně mimo vozovky tak, aby se provoz cyklistů a automobilů nemísil. V minulosti jsme se v tomto směru setkávali s tím, že pro nedostatek prostoru byla cyklistům jednoduše vymezena část chodníku, který byl pouze natřen načerveno. Tomu se chceme vyhnout, protože se nejedná o efektivně vynaložené peníze. Cílem města je, aby lidé více využívali kola a cítili se na nich bezpečně," řekl primátor města Petr Kajnar.

Cyklistická doprava v Ostravě se začala výrazněji rozvíjet až po roce 1989. Ovšem tehdy pro ni nebyly vytvořeny žádné nadstandardní podmínky v podobě stezek nebo doporučených tras. Začátkem 90. let minulého století vznikaly v Hrabové, Vítkovicích a Kunčicích první izolované stezky pro pěší a cyklisty a byl připravován projekt ucelené trasy Výškovice-Kunčice. Od poloviny devadesátých let uvolňuje město Ostrava finanční prostředky na výstavbu souvislých úseků cyklistických tras z rozpočtu města i jednotlivých městských obvodů.

V současnosti je v územním plánu navrženo asi 330 kilometrů cyklostezek, které by měly být dokončeny do roku 2010. Plánuje se, že v každém obvodu bude alespoň jedna cyklistická mapa, přičemž městské trasy budou důsledně značeny jednotným systémem písmeny od A až do Z. Na okraji Ostravy by měly všechny stezky navázat na cyklotrasy sousedních obcí a měst nebo na ty značené Klubem českých turistů. Podle usnesení rady města, která respektovala přání cyklistů, se prioritně počítá s budováním cyklostezek podél řek i hlavních komunikací, a to pokud možno v asfaltové úpravě. Výstavba cyklistických tras však patří hlavně do kompetencí městských obvodů. Ty totiž přesně znají své potřeby i priority.

"Mezi stěžejní úkoly tohoto roku patří realizace cyklostezky Odra-Morava-Dunaj vedoucí městem podél řeky Odry i projektová a správní příprava souvislých tahů cyklistické dopravy. V neposlední řadě je to samozřejmě zajištění dotací ze státních a evropských zdrojů," řekl primátor P. Kajnar.

Ročně je na cyklistickou dopravu uvolňováno z rozpočtu města i městských obvodů přes 10 milionů Kč, do roku 2006 bylo vyčerpáno 52 173 tisíc. Realizace jednoho kilometru nové samostatné stezky mimo zástavbu stojí asi 1 milion Kč, v zástavbě je to asi dvakrát až čtyřikrát více. V případě pouhého značení tras je samozřejmě cena nižší. Přímo z městského rozpočtu budou vyčleněny peníze pouze na páteřní (základní) trasy. (sz)

Cyklistická infrastruktura v Ostravě k 31. 12. 2006
Délka značených cyklistických stezek a tras 182 km
Délka rozestavěných stezek a tras 4 km
Počet městských obvodů se značenými trasami 21 (z 23)
Počet odpočívadel 5 + 1 (Hornické muz.)
Počet dětských dopravních hřišť 2
Počet funkčních semaforů pro cyklisty 5
Počet cyklistických přejezdů neřízených 33
Počet křížení vozovek komunikací řešených retardéry 11
Počet retardérů pro cyklisty 4
Počet orientačních plánů - map pro cyklisty rozmístěných po městě 45
Počet cyklospojů hromadné dopravy (provoz v sezoně) mimo vlaky 8 (víkend), 2 (prac. den)

Metropolitan získal už podruhé Zlatý středník

V prestižní soutěži Zlatý středník 2006 pořádané PR Klubem získala image publikace Ostrava Metropolitan Magazine 1. místo. Obhájila tak vítězství z minulého ročníku. Cenu za nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry převzala 5. dubna na slavnostním vyhlášení vítězů jubilejního pátého ročníku soutěže v pražském Divadle Archa šéfredaktorka Marie Václavková, designér Dušan Zapalač Gionardi, redaktorky Táňa Arťušenková a Stanislava Zelinová. Uznání TOP RATED za profesionální úroveň obdržely noviny Ostravská radnice stejného autorského kolektivu.

Zlatý středník oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společností nebo prezentaci výrobků i služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům.

Odborná porota hodnotila celkový dojem, informační obsah, komplexnost, zajímavost pro čtenáře, vhodnost pro danou cílovou skupinu, jednotný grafický styl, účelnost a přehlednost, kreativitu, obrazovou výbavu, úroveň fotografií a ilustrací.

Soutěž je podporována APRA (Asociace Public Relations Agentur), Asociací poskytovatelů internetových řešení, časopisy Marketing Magazine a Strategie, Českou marketingovou společností, Marketingovým klubem ČR, SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), společností Computer Press, a. s., Actum, s. r. o. a SARA EVENTS s. r. o. (r)

Ostrava lákala turisty

Ostrava získala 3. místo za prezentaci na veletrhu Dovolená a Region 2007, který se uskutečnil od 30. března do 1. dubna na výstavišti Černá louka. Stánek města hodnotili pořadatelé i odborná porota v rámci celostátní soutěže AURA 2007.

 


Strana 8 - 9

 

Město i kraj se chtějí zasadit o lepší ovzduší v Ostravě

O stavu kvality ovzduší v Ostravě jednali 2. dubna v moravskoslezské metropoli odborníci, politikové, zástupci občanských sdružení i průmyslových podniků. Cílem bylo pojmenovat konkrétní problémy způsobené znečištěným ovzduším a navrhnout jejich řešení. Podle účastníků konference mají lokální dopady znečištění ovzduší jeden ze zásadních vlivů na zdraví obyvatel ve městě a v regionu.

Město nejvíce trápí prach

Na úroveň znečistění ovzduší má vliv samotný charakter Ostravska, které bylo utvářeno rozvojem především těžkého průmyslu spojeného s dalšími doprovodnými aktivitami. Situaci navíc zhoršují klimatické změny i konfigurace krajiny.

"Hlavním problémem jsou koncentrace tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Jde zejména o částice prachu o velikosti 10 mikrometrů a ještě jemnější 2,5 mikrometru," uvedl ředitel ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Zdeněk Blažek. Nebezpečí suspendovaných rozptýlených částic PM10 a PM2,5, jak zní odborný název, spočívá v jejich schopnosti na sebe vázat zdraví škodlivé látky, zejména benzo(a)pyren.

Denní imisní limit pro PM10 - vymezuje maximální, ještě únosné množství škodlivin, které můžeme v průběhu 24 hodin vdechovat - byl v předešlých třech letech na některých místech v Ostravě překračován po výrazně více dnů v roce, než je povoleno. Za rok 2006 bylo například v Bartovicích zaznamenáno 187 dnů a v Mariánských Horách 113 dnů, kdy se koncentrace prachu dostala za povolenou hranici.

Ovzduší ovlivňují také občané

Novým jevem přispívajícím ke zvýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek a jejich zdraví nebezpečné frakce PM10 a PM2,5 je nárůst počtu lokálních topenišť na tuhá paliva. Celková produkce těchto zdrojů se odhaduje na 180 tun tuhých znečišťujících látek za rok. Kvalitu ovzduší tak ovlivňují také občané Ostravy. Týká se to především výběru vhodných paliv pro vytápění domácností.

"Jestliže vlastníci rodinných domů a bytů spalují odpady nebo jiná nevhodná paliva, znečišťují ovzduší sobě i svým sousedům. Důsledky jsou navíc zvýrazněny v obdobích, kdy dochází k častým inverzím, což bývají podzimní a zimní měsíce. Na území Ostravy je vyhláškou z března roku 2006 zakázáno používání uhelných kalů, hnědého uhlí energetického, lignitu a proplástku. Kontrolu jejího dodržování provádějí pověření zaměstnanci magistrátu, úřadů městských obvodů nebo strážníci městské policie. Fyzická osoba, která vyhlášku porušuje, může být postihována podle přestupkového zákona. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, může být uložena pokuta až do výše 200 tisíc korun, nepůjde-li o porušení zákona o ochraně ovzduší nebo zákona o odpadech," řekl náměstek primátora Dalibor Madej.

Dalším podstatným zdrojem prachu je posyp komunikací. Ke snížení prašnosti přispívá jeho včasný úklid, který patří do pravomocí statutárního města Ostravy a jednotlivých městských obvodů. Zlepšit venkovní prostředí může rovněž rozvoj městské a příměstské hromadné dopravy a cyklistiky. Město proto podporuje výstavbu nových cyklistických stezek. Nutná je péče o zeleň, která je schopna zachytit velké množství prachových částic.

"Zatímco před dvaceti lety byla situace alarmující, dnes už se v Ostravě dýchá podstatně lépe. Neznamená to však, že bychom se neměli o zlepšení kvality ovzduší dále zasazovat," řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Milan Machač.

Pomůže změna legislativy

Na nutnost legislativních opatření pro zlepšení životního prostředí v Ostravě upozornil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek.

"Úprava zákona sice není řešením, ale je vhodným nástrojem. Byl bych velmi spokojen, kdyby se podařilo rozšířit smogovou vyhlášku o nebezpečné frakce PM10 a PM2,5 a stanovit pro velké průmyslové podniky takzvané emisní stropy, tedy absolutní množství znečišťujících látek, které může továrna za jeden rok vypustit," řekl poslanec Parlamentu ČR Radim Chytka.

Rovněž Moravskoslezský kraj má zákonné možnosti, jak ovlivnit kvalitu ovzduší. V jeho kompetencích je vydávání integrovaných povolení, jimiž se stanovují podmínky k provozu zařízení podniků, a to jak z hlediska zvláštních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, tak i oblasti zemědělství. Je však nutné podotknout, že hlavně velké průmyslové podniky v kraji, kterých se integrovaná povolení týkají především, jsou vybaveny špičkovou technikou a jejich emise jsou mnohdy nižší než povoluje zákonná norma.

Mezi odborníky se také objevil názor, že nejschůdnějším řešením problému kvality ovzduší je vzájemná dohoda všech zainteresovaných stran. Znamená to, že se zástupci státní správy, samosprávy i podnikatelské sféry společně domluví na vhodném kompromisu. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby se technické vybavení firem neustále zlepšovalo, čímž dojde ke snížení emisí, přičemž by měla firma zůstat konkurenceschopná.

"V minulosti se formou dohody postupovalo v projektu Slezsko, jehož úkolem bylo na začátku devadesátých let vyřešit odsiření koksoven. Už tehdy za jeden stůl zasedli odborníci z Vysoké školy báňské, Českého hydrometeorologického ústavu, České inspekce životního prostředí, ale i zástupci projektových organizací, konzultačních i poradenských firem a podniků. Všichni zúčastnění se podíleli na řešení problému, který ještě nebyl v té době legislativně ošetřen, přesto svého cíle dosáhli," podotknul náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Usnesení z konference

Výsledkem společného jednání účastníků konference se stalo usnesení, které doporučuje tyto kroky:

 1. Ministerstvo životního prostředí připraví legislativu pro zavedení emisních stropů pro ostatní stacionární zdroje (např. rozšířením působnosti nařízení vlády č. 112/2004 Sb.) a zaktualizuje smogovou vyhlášku č. 553/2002 Sb. ve smyslu zahrnutí koncentrace PM2,5 a PM10 do zvláštních imisních limitů pro účely regulace.
 2. Moravskoslezský kraj bude pokračovat v aplikaci zpřísněných emisních limitů v rámci vydávaných integrovaných povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.
 3. Moravskoslezský kraj bude iniciovat jednání ke stanovení mechanismů sledování (určení) alokace finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí do příslušného regionu ve vztahu k odváděnému příspěvku.
 4. Statutární město Ostrava bude prosazovat opatření uvedené v plánu snižování emisí a v programu ke zlepšení kvality ovzduší (lokální topidla, doprava, úklid komunikací, vysazování zeleně).
 5. Statutární město Ostrava zváží vytvoření "integrovaného projektu zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu" na základě dobrovolné dohody mezi dotčenými stranami, tedy samosprávou, státní správou a podnikatelskou sférou.
  Dále by město mělo provázat všechny složky ovlivňující kvalitu ovzduší s cílem využít synergických efektů financování (zdroje veřejné, soukromé a EU) pro takto postižený region.
 6. Statutární město Ostrava bude každoročně pořádat konferenci o kvalitě ovzduší.

Počet dnů, kdy byl překročen denní imisní limit (50 mg.m-3) pro PM10

 

Měřicí stanice / rok200420052006
AIM - AMS Fifejdy (provozovatel ČHMÚ) 102 117 112
AIM - AMS Zábřeh (provozovatel ČHMÚ) 106 120 92
MS Bartovice (provozovatel ZÚ) - 190 187
MS Mariánské Hory (provozovatel ZÚ) - 170 113
Maximální povolené překročení denního limitu 1)  35x 

1) Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí (příloha č. 1 k nař. vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší)

Průměrné roční koncentrace PM10 v mg.m-3

 

Měřicí stanice / rok200420052006
AIM - AMS Fifejdy (provozovatel ČHMÚ) 44,5 50,1 46,9
AIM - AMS Zábřeh (provozovatel ČHMÚ) 44,2 48,7 43,6
MS Bartovice (provozovatel ZÚ) - 63,0 65,0
MS Mariánské Hory (provozovatel ZÚ) - 57,0 48,0
Roční imisní limit1)  40 

1) Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí (příloha č. 1 k nař. vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší)

AMS - automatické měřicí stanice, AIM - automatický imisní monitoring (výsledky měření jsou přenášeny na informační panel statutarního města Ostravy), ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav, ZÚ - Zdravotní ústav, MS - měřicí stanice provozované z prostředků města Ostravy za účelem zjišťování vybraných škodlivin z průmyslových komplexů a Mittal Steel Ostrava, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Souhrnné emise všech druhů zdrojů a všech znečišťujících látek

 

LátkaVelké zdrojeStřední zdrojeLokální topeništěMobilní zdrojeEmise celkem
[t/rok][%][t/rok][%][t/rok][%][t/rok][%][t/rok]
TZL 2566,52 90,4 44,30 1,6 182,73 6,4 46,91 1,7 2 840,46
SO2 15532,56 98,6 41,97 0,3 154,21 1,0 5,56 0,1 15 734,29
NOx 12089,99 94,8 46,83 0,4 99,47 0,8 520,14 4,1 12 756,43
CO 68318,71 98,3 122,76 0,2 265,55 0,4 808,17 1,2 69 515,19
OC 1507,84 84,5 13,92 0,8 65,87 3,7 196,56 11,0 1 784,20
Benzen 1331,90 98,9 - - 10,12 0,8 4,25 0,3 1 346,27
B(a)P - - - - 0,03 0,1 136,12 99,9 136,15

TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý, OC - celkový organický uhlík, B(a)P - benzo(a)pyren

» zaznamenali jsme

 

Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR:

"Začněme řešit znečištění ovzduší podzákonnými normami. Vhodným opatřením bude stanovit emisní stropy, které omezí množství škodlivin vypouštěných do ovzduší. Například pro elektrárny už to je hotovo. Totéž by mělo platit pro velké znečišťovatele, jako jsou VÍTKOVICE STEEL a Mittal Steel Ostrava. Dalším významným opatřením bude smogová vyhláška. Měla by směřovat od oxidu siřičitého k frakci prachu PM10 a PM2,5."

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu:

"Zavřít průmyslové podniky není řešením problému znečištěného ovzduší. Tak radikální krok by způsobil obrovskou nezaměstnanost a sociální nestabilitu města i kraje. Vždyť posledních třináct let šel vývoj neustále dopředu. Málokdo si uvědomuje, že při srovnatelném množství výroby došlo k razantnímu poklesu emisí. Účinným prostředkem boje za čisté ovzduší je proto další zkvalitnění technického vybavení podniků. Poté může už i tak ekologicky náročný průmysl, jako je metalurgie, existovat s tím, co nazýváme čistým životním prostředím."

Zdeněk Blažek, ředitel ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu:

Ovzduší nezná hranice. Proto na jeho kvalitu má vliv nejen koncentrace zdrojů znečištění na jednom místě, ale také klimatické podmínky. Jedním z důležitých faktorů je například vítr, déšť, teplota vzduchu nebo konfigurace krajiny. Souhrnem všech těchto vlivů vzniká skutečně tíživá situace, kterou je zapotřebí řešit."

» k tématu

 

Dalibor Madej, náměstek primátora Ostravy:

"Konference o kvalitě ovzduší byla plánována tak, aby všichni její účastníci měli možnost se k tomuto tématu vyjádřit. Myslím, že formulovat problém je prvním krokem k jeho řešení. Podnětné myšlenky, které zde zazněly, jsou zachyceny v usnesení z konference. Pevně věřím, že se jeho body bude dařit naplňovat, a tak zlepšovat stav ovzduší na Ostravsku."

Karel Bláha, náměstek ministra životního prostředí:

"Zlepšení podmínek životního prostředí by mohla přinést i změna dopravní politiky a úprava koncepčních dokumentů v oblasti dopravy. Návodem může být například tematická strategie Evropské unie, která o tomto zdroji znečištění pojednává podrobně. Moravskoslezský kraj nejvíce trápí automobilová doprava, zvláště kamionová. Obecně je třeba počítat také s vlivem dopravy letecké a lodní."

Milan Machač, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

"Před dvěma desítkami let byla situace se znečištěným ovzduším skutečně dramatická, ovšem současný stav je neskonale lepší. Chci upozornit na to, že samotné podniky nám vycházejí vstříc. Například emise tuhých částic společnosti Mittal Steel jsou o více jak 1 000 tun nižší, než jim povoluje zákonná norma. Je samozřejmé, že firmy používají špičkovu techniku. Proto bych navrhoval jít cestou společných jednání a neprojevovat nepřátelská gesta. Musíme se snažit vtáhnout všechny aktéry do problému a jít motivačně."

Dvoustranu připravila S. Zelinová

 


Strana 10

Ke Dni učitelů byli oceněni nejlepší pedagogové

Setkání u příležitosti Dne učitelů se konalo 29. března v Divadle Antonína Dvořáka. Na základě téměř čtyř desítek návrhů zřizovatelů, ředitelů a pedagogických kolektivů bylo oceněno patnáct učitelů mateřských a základních škol.

"Město Ostrava si velmi váží práce učitelů. Jsem přesvědčen, že všichni ji dělají s nadšením, protože je baví. Kdyby tomu bylo jinak, asi by ze školství odešli. Naše společnost ještě tuto profesi nedokázala plně docenit. Přitom v současnosti o rozvoji států už nerozhoduje, zda leží v blízkosti moře, nebo přes ně vedou důležité obchodní cesty, ale právě vzdělaní a na život dobře připravení lidé," řekl primátor Petr Kajnar. "Práce učitele mi přináší velké uspokojení. Je totiž velmi různorodá," uvedla jedna z oceněných učitelek Milena Vincenciová ze Základní školy Bulharská v Porubě. Mnoho let se věnuje školákům se vzdělávacími problémy a zkušenosti předává dalším kolegům.

Všichni ocenění převzali od primátora Petra Kajnara a náměstka primátora Lubomíra Pospíšila (na snímku vpravo) grafiky slovenského malíře a sochaře Josefa Jankoviče, finanční odměnu a kytici. Součástí slavnostního odpoledne bylo operní představení Nápoj lásky Gaetana Donizettiho.(ta)

 1. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost
  • Jindřiška Nejedlá - MŠ Lechowiczova 8, Moravská Ostrava a Přívoz
  • Marie Lukovská - ZŠ a MŠ Horymírova 100, Ostrava-Jih
  • Elen Ožanová - ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba
 2. kategorie: Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
  • Marie Bulavová - MŠ Jaklovecká 14/1201, Slezská Ostrava
  • Táňa Krumniklová - MŠ Za Ještěrkou 8, Ostrava-Radvanice a Bartovice
  • Ludmila Švrlanská - MŠ Nezvalovo nám. 856, Ostrava-Poruba
  • Jarmila Bernhauerová - ZŠ Škrobálkova 51/300, Ostrava-Kunčičky
  • Hana Dudíková - ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba
  • Dagmar Hrabovská - ZŠ Matiční 5, Moravská Ostrava a Přívoz
  • Dagmar Chvojková - ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba
  • Aleš Matoušek - ZŠ L. Štúra 1085, Ostrava-Poruba
  • Marie Němečková - ZŠ Nádražní 117, Moravská Ostrava a Přívoz
  • Marie Stuchlíková - ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Jih
  • Milena Vincenciová - ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba
  • Marie Voráčková - ZŠ Bohumínská 72/1082, Slezská Ostrava

Matematici soutěžili v Ostravě

Sto sedmnáct studentů z dvaceti pěti univerzit 12 evropských států prokazovalo matematické znalosti od 27. do 29. března na 17. ročníku mezinárodní matematické olympiády o Cenu V. Jarníka, kterou pořádala Ostravská univerzita. První kategorie byla určena studujícím z prvních a druhých ročníků, druhá pak třetím až pátým ročníkům.

V první kategorii získalo stejný počet bodů hned pět studentů. Primátor Petr Kajnar a rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř předali 29. března diplomy a čtyři tisíce korun Strenneru Balázsovi z Budapešti, Michalu Burgerovi z Bratislavy, Jaromíru Kubenovi z Brna, Paulinu Rolandovi z Budapešti a Christianu Sattlerovi z Mnichova. Vítěz druhé kategorie Béla András Rácz z Budapešti získal odměnu osm tisíc korun.

Soutěž je pojmenována po významném profesorovi Vojtěchu Jarníkovi, jehož učebnice matematické analýzy vychovaly celé generace českých a slovenských matematiků. Za šestnáct let se soutěž stala největším a nejstarším setkáním univerzitních studentů matematiky v Evropě.(t)

Evropské dny handicapu

Mezinárodní konference Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - speciálně pedagogická intervence se uskuteční 16. května v rámci Evropských dnů handicapu v Kulturním domě Akord. "Konference se zúčastní odborníci z Polska, Slovenska a České republiky. Akce je součástí tradičních Česko-francouzských dnů, které od 15. ročníku nesou nový název Evropské dny handicapu," řekla Olga Rosenbergerová z odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit magistrátu. Druhý den jsou připraveny v ZŠ Kpt. Vajdy, která toto setkání organizuje, workshopy. Součástí programu je 16. května vystoupení žáků Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách a jejich přátel s názvem Mezi námi i výstava výtvarných prací klientů MENS SANA v divadle loutek v 17 hodin. V dopoledních hodinách 17. května se ve Střední škole prof. Z. Matějčka v Porubě koná výtvarná dílna pro děti s handicapem.(t)

Noc s Andersenem v knihovně

Do netradičního nocování v knihovnách s názvem Noc s Andersenem, které se uskutečnilo v České republice už posedmé, se z pátku 30. na sobotu 31. března zapojilo deset poboček Knihovny města Ostravy. Účastníky kromě čtení z knížek Jaroslava Foglara, Boženy Němcové, Josefa Lady a dalších autorů čekaly večerní výlety, bály, reje v maskách nebo dramatizace pohádek. Z porubské pobočky Vietnamská se děti například vydaly na hvězdárnu do Krásného Pole a o půlnoci mezi ně přišli také strážníci městské policie. V knihovně Dr. Martínka v Hrabůvce, kde přivítal skřítek Bichlík dvanáct dětí od osmi do čtrnácti let, během noci plné dobrodružství hledali poklad a o truhlici plnou drahokamů museli bojovat s drakem (na snímku). Své dojmy si malí nocležníci z jednotlivých poboček mohli sdělit při přímé komunikaci přes internet. (t)

 


Strana 11

Sluníčkový den pro opuštěné děti

Nadační fond Rozum a Cit připravil 26. dubna 7. ročník Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Ve více než 70 městech budou studenti nabízet sluníčko keramické nebo magnetku. "Vybrané peníze slouží k zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukci bezbariérových prostor, přestavbě nebo rozšíření prostorů pro děti v náhradní rodině," řekla Marie Řezníková z Nadačního fondu Rozum a Cit. Fond podporuje rovněž terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro rodiče pěstouny. Na činnost je možné přispět i zasláním dárcovské sms na číslo 8777 ve tvaru: DMS ROZUMACIT. (r)

K-Trio slaví třetí narozeniny

Den plný zábavy, soutěží a atrakcí se bude konat 21. dubna v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce k jeho třetímu výročí založení. Od 9 hodin jsou připraveny soutěže pro malé i velké, divadlo pro děti, Hopsalín, country tance skupiny Hazard, vystoupení mažoretek TOM Krokodýl a kroužku aerobiku, folklorního souboru Holúbek a také Heidi Janků.

"K-TRIO bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno v roce 2004. Organizátoři různých akcí mají k dispozici hlavní sál, galerii, klubovny, salonek i cvičební sál. Nachází se zde restaurace, bufet a také knihovna. Budova je bezbariérová a sluchově postiženým navíc nabízí indukční smyčku, takže i neslyšící mohou navštívit koncerty nebo jiné akce," říká ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih Darina Daňková. Kulturní dům nabízí aktivity všem věkovým skupinám. Koncerty, pořady pro děti, kurzy, vzdělávací akce, bály i zábavné pořady lákají stále větší počet návštěvníků. V roce 2006 akce navštívilo o 30 tisíc diváků více než v letech minulých. K oblíbeným patří venkovní pořady nebo pravidelná odpolední hudební vystoupení nejrůznějších žánrů.(t)

InfoBUS představí Olomoucko

Pojízdné informační centrum Olomouckého kraje přijede do Ostravy 3. května. InfoBUS zastaví na ulici 28. října u hotelu Imperial. Ostravané budou mít možnost jej navštívit až do 5. května denně od 10 do 18 hodin.

Mohou se dozvědět více o turistických regionech střední Morava a Jeseníky, o kultuře, tradicích i přírodních zajímavostech těchto lokalit. Návštěvníci InfoBUSU se přesvědčí, že Olomoucký kraj nabízí příležitosti pro milovníky hor, aktivní dovolené, kulturních akcí, folkloru i památek. Zájemcům budou zdarma k dispozici turistické brožury, mapy i jiné materiály. V nabídce je rovněž turistická slevová karta Olomouc region Card, na níž mohou její držitelé získat vstupy zdarma nebo atraktivní slevy na více než 170 místech celého kraje. Bližší informace lze najít na www.strednimorava-tourism.cz a www.jeseniky-tourism.cz (s)

Lidé více pijí alkohol a kouří

Odborníci odhadují, že v roce 2006 žilo v Ostravě kolem 15 tisíc uživatelů drog. Léčebně kontaktní zařízení evidovala 1 168 problémových uživatelů drog, z nichž bylo závislých na pervitinu 655, léčivech (hypnotika, sedativa, opiáty) 253, marihuaně 128, heroinu 101 a těkavých látkách 31. Z celkového počtu evidovaných uživatelů bylo 70,8 % mužů a 29,2 % žen. Injekční aplikaci upřednostňovala většina drogově závislých. Průměrný věk uživatelů drog je 25,5 roku.

Neustále narůstá spotřeba alkoholu a tabáku jak u mladých lidí, tak u starší populace, ale i obliba experimentálního a rekreačního užívání konopných drog a extáze. Z 839 osob závislých na alkoholu evidovaných v roce 2006 bylo 565 mužů a 274 žen. Na protialkoholní záchytné stanici pobývalo minulý rok 2 061 klientů, z toho bylo 277 žen a 134 mladistvých.

"Dlouhodobě je v Ostravě i v rámci kraje vykazován největší počet patologických hráčů v České republice. Loni bylo evidováno 336 gamblerů, což je proti roku 2005 více než 150procentní nárůst. Jejich průměrný věk se snížil z 35 na 28 let," říká protidrogová koordinátorka magistrátu Táňa Niklová.

V souladu s Minimálním preventivním programem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ve všech školách provádí primární prevence sociálně nežádoucích jevů včetně protidrogové prevence. Lektoři Centra primární prevence Renarkon, o.p.s., oslovili loni na 105 školách 26 241 žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ.

Ve čtyřech lekcích prožitkových programů je seznámili s problematikou drog a šikany. Účastníci si osvojovali komunikační a argumentační dovednosti, sebepoznávání, vztahy v kolektivu, toleranci menšin. Dozvěděli se o riziku spojeném s nadměrným sledováním televize a hraním počítačových her. (ta)

» střípky

Zlaté plakety.

Osmdesát dárců krve převzalo 19. března Zlaté plakety MUDr. Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve. Mezi oceněnými bylo osm žen. Plakety přítomným předal náměstek primátora Lubomír Pospíšil společně s ředitelkou oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě Lydií Poledníkovou. "Neznám humánnější čin než darovat krev, abych pomohl jinému člověku, který tuto vzácnou tekutinu nezbytně potřebuje pro život. Vždycky si v této souvislosti uvědomuji hloubku vašeho lidství a solidarity, a za to vám všem chci velmi poděkovat," řekl L. Pospíšil.

Město neřesti.

S historií alkoholismu, smilnění i nočním životem - světem krčem, náleven, tajných lokálů i veřejných domů seznamuje výstava Ostrava, město neřesti v Ostravském muzeu. Návštěvníka zavádí do světa už neexistujících laubů nebo hostince U Port Arthuru. Jde o předměty spojené s neřestmi, jako byly masky hanby, dýmky, pivní holby, vinné sklenice, grogové i likérové soupravy. Do 30. června jsou k vidění také tarokové i mariášové karty, scénické modely četnické stanice i nevěstince z období první republiky.

O komunitním plánování.

Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě se 21. března zúčastnilo 160 lidí. Jednali také o možnostech získání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Peníze z Regionálního operačního programu se mohou využívat na výstavbu, rozvoj zázemí a zařízení poskytujících sociální služby. Konference byla jednou z posledních akcí, které se uskutečnily v rámci projektu Komunitní plánování Ostrava spolufinancovaného Evropskou unií.

 


Strana 12

Ostravaka v divadle loutek už viděl také autor, ale zatím zůstal v anonymitě

 

Všechna představení inscenace Z Deniku Ostravaka jsou vždy okamžitě vyprodána. Ředitelky divadla loutek Jarmily Hájkové jsme se zeptali, zda se diváci setkají s touto mimořádnou inscenací i v nové sezoně.

Samozřejmě, i v nové sezoně naleznou v našem repertoáru titul Z Deniku Ostravaka a všechny zájemce o toto představení žádám o trpělivost. Inscenace se hraje na jevišti divadla, které je zároveň i hledištěm pouze pro šest desítek diváků. A to je důvod, pro který nemůžeme všem vyhovět.

Viděl představení už také autor?

Zřejmě ano, ale zůstal v anonymitě. Napsal nám však poděkování, ze kterého cituji: "Milé robki a syncy, zrobili stě mi velku radosť, bo sem konečně viděl ten vaš/naš spektakel. Fajne, fajne a eště raz fajne! Myslel sem se, že to tema je take jakesyk nesdělitělne, ale cela vaša partyja se s tym poradila na jedničku s třemi hvězdami, nařechtal sem se jak aucajdřy na taxysu... Jednim slovem bomba." A také nás těší, že jedna z kritik se zmiňuje o tom, že inscenace je především o souhře a předávání energie a lásce k Ostravě a Ostravákům. Mám radost, že výsledek tvůrčí práce divadla loutek byl takto oceněn.

Divadlo loutek však hraje především pro děti. Jaký titul nyní připravujete?

Začínáme zkoušet hru Kráska a zvíře. Dramatický text básníka Františka Hrubína je upraven pro čistě loutkářskou inscenaci, která bude určena dětským divákům. Výtvarníkem a zároveň i režisérem je slovenský scénograf Miro Duša, který s naším divadlem úspěšně spolupracoval v minulých dvou sezonách na představeních Pinokio a Domek pro pohádky. Diváci dobře znají jeho výtvarné řešení kultovní vánoční hry Půjdem spolu do Betléma. Tentokrát se poprvé na scéně stanou součástí loutkářského obrazu animované filmové sekvence, které budou vznikat přímo na zkouškách. Miro Duša má právě s animovanou tvorbou dlouholeté zkušenosti a dosáhl i výrazných úspěchů ve slovenském animovaném filmu pro děti. Věřím, že klasické téma známé francouzské pohádky zaujme i rodiče s dětmi na nedělních představeních. Premiéra bude 25. května. (r)

» zprávičky

Filharmonie hrála v Japonsku

Janáčkova filharmonie Ostrava hrála po čtyřech letech opět v Japonsku. Během turné filharmonici pod taktovkou Petra Vronského koncertovali od 8. do 15. dubna ve čtyřech městech. V programu zněla Beethovenova předehra k Egmontovi, klavírní koncerty - Chopinův č. 1 a Beethovenův č. 5 a Dvořákova Symfonie č. 9 Z Nového světa. Jako sólistka s filharmonií vystoupila velmi populární klavíristka Ingrid Fuzjko Georgii-Hemming. První koncert turné se konal v Jokohamě, následovalo vystoupení v Jamanaši a pak 12. a 15. dubna v Tokiu. Úspěšný koncert v Hitomi Memorial Hall, na němž kromě už zmíněných hudebníků hrál houslista Pavel Šporcl s Dvořákovým Houslovým koncertem a moll a americká sopranistka Indra Thomas, přenášela japonská televize.

Legendární Alexandrovci v ČEZ ARÉNĚ

Ruský hudební a taneční soubor Alexandrovci se představí 5. května v 19 hodin v ostravské ČEZ Aréně. Na pódiu se pod taktovkou dvou dirigentů vystřídá více než 120 zpěváků, hudebníků a tanečníků. Akademický soubor písní a tanců Rudé armády dostal název podle skladatele a dirigenta Alexandra Vasiljeviče Alexandrova, který ho vedl v letech 1928 až 1946. Soubor obdržel mnoho mezinárodních cen. Za bezmála 80 let existence vystoupil téměř ve stovce zemí. Koncert se koná pod záštitou primátora Ostravy Petra Kajnara. Vstupenky v cenách od 190 do 990 Kč jsou k dostání v předprodejích v celém kraji a v pobočkách Ostravského informačního servisu. Hromadné objednávky vstupenek: www.casradio.cz, www.ticketportal.cz

Folklor roztančí Májovou Plesnou

Jubilejní 10. ročník folklorního festivalu Májová Plesná začne 30. dubna odpoledne stavěním májky a pálením čarodějnic. V 16 hodin bude pokračovat koncertem Pavla Dobeše v prostorech kolem domu dětí a mládeže. Od 19.30 hodin bude ve stylově vyzdobeném sále domu dětí posezení u cimbálovky s ochutnávkou mnoha druhů jihomoravských vín. Následující den - 1. května dopoledne - Plesnou projede na vyzdobeném žebřiňáku folklorní soubor, který zahraje a zatančí. Hudební produkce začíná ve 13 hodin dechovkou. Vlastní festival od 15 hodin přivítá Salichovce, Kotka, Lipku, Šmykňu. Přijedou i soubory Kostičánek, Pohárek a také vynikající soubor Železiar z Košic.

Galerie ve vlaku 2007

Galerie ve vlaku představí letos dvě výstavy filmaře, fotografa a básníka Wima Wenderse a jeho ženy Donaty Wenders s názvem The Million Dollar Hotel a Buena Vista Social Club. První část expozice přibližuje svět představ hudebníka Bona snícího sen o Americe. Druhou tvoří nejkrásnější fotografie, které vznikly během natáčení dokumentárního filmu Buena Vista Social Club. Spolu se záběry z filmu zachycují ducha a atmosféru Kuby - hudbu, barvy, lidi a historii. Fotografie jsou doprovázeny povídkami a texty nejoblíbenějších písniček z Buena Vista Social Club, ale i texty Ry a Joaquima Coodera a samotného Wima Wenderse.. V Ostravě bude výstava na kolejích od 15. do 20. května. Otevřena bude denně od 10 do 22 hod. Vstupné činí 50 Kč, snížené je 30 Kč, děti do 14 let mají vstup zdarma.

Zazní současná hudba

Institutu Ostravské dny 2007, který se uskuteční od 13. srpna do 2. září v Domě kultury města Ostravy a v Janáčkově konzervatoři, se zúčastní přes šest desítek mladých skladatelů a interpretů z ČR, Brazílie, Nového Zélandu, Portugalska, Německa, Polska, Slovenska i Nizozemí. Hlavními lektory v pořadí čtvrtého bienále jsou Muhal Richard Abrams, Beat Furrer, Petr Kotík, Alvin Lucier, Kaija Saariaho a Christian Wolff. Díla vybraných účastníků budou uvedena na Festivalu Ostravské dny 2007 od 26. srpna do 1. září spolu se skladbami posledních 50 let. Interpretačně se na festivalu podílejí Janáčkova filharmonie Ostrava, Ostravská banda (mezinárodní) a Melos Ethos Ensemble z Bratislavy s dirigenty Petrem Kotíkem, Rolandem Kluttigem, Peterem Rundelem a Mariánem Lejavou.

 

» portrét

Cena patří všem kolegům

Prestižní Cenu Thálie 2006 pro mladého umělce do 33 let získal člen činohry Národního divadla moravskoslezského Jan Hájek. "Ocenění si vážím, ale kvůli tomu divadlo nedělám. Pro mě je největší odměnou spokojený divák. Předávání cen si nejvíce užila máma. S Thálií je totiž spojena odměna deset tisíc korun, a tak jsme spolu dva dny jezdili po Praze taxíkem, jedli ve vybraných restauracích. V mém rodném městě - Moravské Třebové - mámě po odvysílání předávání cen hodně lidí volalo, blahopřálo jí... To ji potěšilo," říká J. Hájek.

Jeho cesta k Thálii nebyla zcela jednoduchá, patří totiž k těm, kteří potvrzují pravidlo, že škola není zárukou úspěchu. Na divadelních prknech začínal na gymnáziu v ochotnickém souboru pod vedením Heidemarie Sekáčové. Na Jiráskově Hronově 1997 se zúčastnil semináře režiséra Sergeje Fedotova. Ten mu nabídl, aby asistoval při nastudování Mistra a Markétky v královehradeckém divadle. "To představení mne uchvátilo. Měl jsem možnost si na záskok zahrát Centuriona i Bezprizorného. Rozhodl jsem se pro profesionální hereckou dráhu a přihlásil se na JAMU. Odtud jsem musel po čtyřech semestrech odejít, jelikož jsem nenavštěvoval jeden z předmětů. Dnes jsem za to vděčný. Šéf ostravské činohry Juraj Deák mi tehdy nabídl roli Hamleta. V roce 2002 jsem dostal v souboru Národního divadla moravskoslezského stálé angažmá," vzpomíná téměř dvoumetrový blonďák.

Hrál Jeníka v Motýlu na anténě, Helikona v Caligulovi, Ellinga v Ellingovi a Kjellovi, Karla IX. v Královně Margot, Mackie Messera v Žebrácké opeře nebo Raskolnikova ve Zločinu a trestu. Za roli Herzla v Mein Kampfu byl předloni v širší nominaci Cen Thálie. Od září 2006 je členem činohry Národního divadla v Praze. Zde nastudoval Florinda ve Sluhovi dvou pánů, Bobčinského v Revizorovi. Hostuje i v Činoherním klubu.

"Po Ostravě, hlavně zdejším souboru, se mi velmi stýská, a tak několikrát do měsíce trávím dny ve vlaku - ráno jedu na zkoušku z Ostravy do Prahy, pak se vracím na představení do Ostravy a druhý den opět jedu na zkoušku nebo představení do Prahy. Jsem ostravské činohře, kolegům, všem režisérům, s nimiž jsem pracoval, nesmírně zavázán. Ta cena patří také jim." (ta)

 


Strana 13

 

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

 

Karel IV. byl císař římský, král český, markrabě moravský... a ve výčtu titulů bychom mohli podle řady listin ještě pokračovat. Ačkoli nebyl původem Čech, přesto v nedávné anketě o Největšího Čecha zcela jasně zvítězil. Jeho činy jsou dodnes přijímány velmi pozitivně. Rovněž tak jeho jediné rozhodnutí ve prospěch Moravské Ostravy zaznamenané v listinné podobě přineslo mimořádné výhody.

Panovník Moravskou Ostravu sice nikdy nenavštívil, ale přesto "jeho stopa" v dějinách města zůstala po staletí velmi výrazná.

V úterý 17. května 1362 nechal Karel IV. vydat v Opavě na prosbu olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi trhové privilegium, kterým povoloval konat na jaře šestnáctidenní trh se všemi zvyklostmi, povinnými právy, svobodami apod., a to v době osmi dnů před svátkem Nanebevstoupení Páně a osmi dnů po něm. Vzhledem k pohyblivosti uvedeného svátku, který je vázán na čtvrtek po Křížové neděli, což je pátá neděle po Velikonocích, se tak trhy odbývaly během května až června. Vystavení listiny přinášející tržní výsady bylo hmatatelným výsledkem vyjednávání, v nichž důležitou roli sehráli jak ostravští měšťané, tak především olomoucký biskup.

Udělení práva konat každý rok na jaře šestnáctidenní trh znamenalo podstatné zvýšení prestiže Ostravy. Město na levém břehu řeky Ostravice se ve 14. století stalo důležitým bodem na pomyslné mapě středověkých trhovců. Tržiště v té době nepředstavovalo jen místo směny (nákupu a prodeje), ale proměnilo se v centrum sjednávání dalších kontraktů, seznamování se s novými výrobky, postupy a poznatky. Trh také ovlivnil samotnou atraktivitu města, v němž se vyplatilo provozovat řemeslo a obchody a v němž stojí za to žít. Kdybychom chtěli na trh podle tohoto privilegia vyrazit letos, na Masarykovo náměstí bychom museli zavítat v období osm dnů před a osm dnů po 17. květnu.

Poprvé se v písemných dokumentech o budově dnešní staré radnice (sídlo Ostravského muzea) hovoří v pondělí 24. února 1539, a to v souvislosti s urovnáváním sporu mezi biskupským městem Moravská Ostrava a majitelem polskoostravského panství Janem Sedlnickým z Choltic. Jeho úředník Erazim Nevědomský totiž zabil u řeky Ostravice biskupského poddaného Vítka Lochmana a následně vyměřená pokuta měla být vyplacena "v Ostravě na ratúzi před purkmistrem a staršími...". Z této stručné informace, v níž je radnice charakterizována jako fungující místo městské správy, můžeme usuzovat, že to byl objekt už nějakou dobu existující.

Podle záchranného archeologického průzkumu prováděného při rekonstrukci staré radnice v letech 2004-2005 je zřejmé, že tento významný městský objekt byl vybudován na místě dvou původních samostatných domů. O této skutečnosti se můžeme přesvědčit, když jen nahlédneme do vstupních prostorů Ostravského muzea. V prosklené podlaze je vidět právě základové zdivo.

Kdo jako první z představitelů tehdejší městské správy v této reprezentativní budově zasedl, nelze pro nedostatek pramenů zjistit. Důležité ale je, že do radnice bylo přeneseno nejen úřadování, ale patrně také veškerá radniční agenda včetně historických listin. Pro bezpečné uložení pergamenových listin byla pořízena speciální kovová truhla, která byla používána až do roku 1888.

Pravdou je, že stará radnice s věží se stala výraznou dominantou nejen náměstí, ale i celého v hradbách sevřeného města. Sídlo městské správy během staletí procházelo četnými stavebními úpravami a jeho údržba byla ovlivňována mimořádnými událostmi. Např. v roce 1689 byla provedena oprava věže. Tato "rathuzná věža" - jak se píše v pamětním záznamu o opravě - "nevyhořela, avšak buduc něco učadlouta", a to při požáru ve městě v roce 1675. Věžní báně byly v rámci prováděných prací natřeny podle tehdejších zvyklostí místním malířem Kašparem Trmáně načerveno. Výrazný stavební zásah v 50. letech 19. století byl ovlivněn bouřlivým vývojem města jako rozrůstajícím se průmyslovým centrem monarchie. Aby radnice mohla naplňovat požadavky kladené na městskou správu Ostravy s výrazně se zvyšujícím počtem obyvatel, bylo v roce 1859 podle návrhu stavitele F. Böhma přistavěno druhé patro. (t)

 

1362
Císař Karel IV. udělil městu právo konání 16denního trhu

 

1539
Doloženo sídlo purkmistra a starších ve staré radnici

 

Foto:
Privilegium Karla IV.
Kovová truhla pro uložení listin.
Masarykovo náměstí v době trhu (30. léta 20. stol.).
Radnice, jako nejvyšší objekt, byla cílem hasičského cvičení (konec 19. století).

 


Strana 14

Město zahájilo kontroly ve výkupnách

"Krádež je trestný čin proti majetku a dopustí se jej ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní. Pokud způsobí zvlášť závažný následek, hrozí mu 2 až 8 let za mřížemi," říká František Indra z živnostenského úřadu magistrátu.

Trestným činem je ale i podílnictví. Dopustí se ho ten, kdo mimo jiné na sebe nebo jinou osobu převede věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou. S oběma způsoby trestné činnosti se potýká také Ostrava. Zloději kradou poklopy z kanálů, kryty sloupů veřejného osvětlení... Podílníci kradené věci za zlomek jejich skutečné hodnoty ve sběrnách druhotných surovin vykupují. Přitom důsledky krádeží mohou být opravdu tragické, ať už jde o nezakrytou kanálovou vpusť nebo o volně přístupný přívod elektrického proudu. František Indra říká, že město Ostrava se s tím v žádném případě nehodlá smířit. Proto zahájilo rozsáhlou kontrolní akci výkupen odpadu, které se zúčastní zaměstnanci magistrátu kontrolního oddělení živnostenského úřadu a odboru ochrany životního prostředí, strážníci Městské policie Ostrava a pracovníci České obchodní inspekce. (m)

Policistům pomáhají radary i speciální vozidla

Nedodržení bezpečné vzdálenosti, nesprávné couvání, překročení rychlosti a nepozornost při řízení - to jsou nejčastější příčiny dopravních nehod, které v loňském roce zaznamenali policisté Městského ředitelství Ostrava Policie České republiky. Podle Aleše Viktorina z ostravské policie došlo na území města k více než šesti tisícům dopravních nehod. "Řidiči nejčastěji havarovali mezi 10. až 12. a 14. až 16. hodinou. Ze statistik vyplývá, že k nehodě, při které vznikla hmotná škoda nebo újma na zdraví, došlo přibližně každých padesát minut." Srážku s vozidly nepřežilo 15 osob, 68 bylo těžce zraněno a 626 vyvázlo se zraněním lehkým. Hmotná škoda na automobilech se vyšplhala na 255 milionů korun.

Nejvíce nehod se stalo na ulicích Mariánskohorská (74), Ruská (55) a Muglinovská (52). K nejkritičtějším křižovatkám patří 17. listopadu x B. Nikodéma, Výškovická x Čujkovova a Rudná x 17. listopadu. Viníky byli většinou řidiči motorových vozidel, v 65 případech chodci a v 66 případech lesní nebo domácí zvířata. U více než dvou set šoférů bylo při vyšetřování nehody zjištěno požití alkoholu.

Účastník dopravní nehody by měl podle A. Viktorina zachovat klid a okamžitě jednat: "Samozřejmostí je zastavit auto a zjistit, zda došlo ke zranění osob. Pokud ano, je nutné poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu. Až do příjezdu policie by měli účastníci setrvat na místě nehody. Důležité je vozidlo nepřemisťovat a neupravovat stopy po nehodě." Policii je potřeba volat vždy, když při nehodě došlo k jakékoliv újmě na zdraví nebo vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo se účastníci nehody nedohodli na míře zavinění. Nemusí se volat, pokud je hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo jiných věcech nižší než 50 tisíc korun a účastníci se dohodli na míře zavinění a škoda nebyla způsobena na majetku třetí osoby. "V případě pochybností, zda policii volat nebo ne, raději volejte," doporučuje A. Viktorin.

Přestože nový silniční zákon zavedl přísnější postihy přestupků v dopravě, stále je dost neukázněných řidičů, kteří při jízdě telefonují, nerespektují dopravní značení a ohrožují jiné účastníky silničního provozu. "Vyhledávat a pokutovat agresivní a bezohledné lidi, kteří za volantem způsobují dopravní nehody, se nám daří také díky moderní technice. Například v Hrabůvce jsme instalovali několik radarových stanovišť. Do nich umisťujeme přenosný radar. Nově využíváme speciální vozidlo vybavené systémem LOOK, který umí odhalovat odcizené registrační značky, kradená nebo neoprávněně provozovaná auta," uvádí policista. (kon)

Strážníci sbírají injekční jehly

Strážníci Městské policie Ostrava (MPO) se setkávají se stále větším počtem odhozených použitých injekčních jehel, které na pískovištích, v parcích, restauracích, obchodech i před školami odhazují narkomani. "Za posledních pět let se množství tohoto lékařského materiálu nalezeného v ostravských ulicích více než zdvojnásobilo. Alarmující je, že za první tři měsíce letošního roku už bylo nalezeno tolik jehel, jako za celý rok 2004," řekla tisková mluvčí MPO Vladimíra Kejdová s tím, že použité jehly nejvíce ohrožují zejména malé děti, které je berou do rukou nebo si s nimi dokonce hrají. Mohou být totiž zdrojem infekčních nemocí, pro člověka mnohdy smrtelných. Z toho důvodu se sběrem jehel už několik let zabývají městští strážníci z technického oddílu. Pravidelně kontrolují rizikové lokality a nalezené jehly umisťují do speciálních kontejnerů. Odevzdávají je k likvidaci pracovníkům společnosti Renarkon. "Jakákoli manipulace s tímto vysoce toxickým materiálem se neobejde bez použití pinzet, kleští a rukavic. Strážníci jsou samozřejmě očkováni proti žloutence typu B," sdělila V. Kejdová.

O nebezpečí manipulace s injekčními jehlami informují strážnice oddílu prevence a dohledu MPO především menší děti. Na besedách se předškoláci a žáci základních škol seznamují s postupem, jak se zachovat při nálezu jehly. "Vždy platí zásada - ničeho se nedotýkat a volat bezplatnou linku městské policie 156," uvedla tisková mluvčí. (k)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

Karel

7,5letý kříženec malého vzrůstu, hnědočervené barvy, drsnosrstý byl nalezen začátkem února v Ostravě-Zábřehu v ulici Jugoslávská bez části přední tlapky. Ačkoliv se podrobil dvěma operacím, nepodařilo se tlapku zachránit. Vůbec mu to však nevadí. Je velmi přítulný, čistotný a kamarádský. Spokojený bude v bytě i na zahrádce.

Bedřich

8letý kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu byl nalezen v polovině října loňského roku v Ostravě-Porubě v ulici Lvovská, kde ho někdo uvázal před veterinární kliniku. Je to přátelský, mazlivý pes, který má rád pohyb. Je dobrý hlídač. Nejlépe by mu bylo na zahradě u rodinného domku, ale i v početné rodině.

Dakina

9 let stará fenka, kříženec jezevčíka, byla nalezena loni koncem září v Porubě v ulici Skautská. Je velmi živá, společenská, všechno ji zajímá. Ze zdravotních důvodů je kastrovaná a netrpělivě čeká na novou paničku nebo pánečka. Byla by raději u starších lidí v bytě nebo domku, který dobře ohlídá.

Káťa

5letá fena, kříženec německého ovčáka, byla nalezena v polovině března ve Vítkovicích. Je velmi přátelská a umí poslouchat povely jako lehni, sedni nebo dones. Je přímo v blahobytné kondici a mohla by trochu zhubnout. Pokud bude mít dost pohybu, nebude to pro ni problém. Nejlépe by jí bylo na zahradě.

 


Strana 15

Brilianty pro úspěšné atletky

Primátor Petr Kajnar přijal 23. března atletky Denisu Ščerbovou a Romanu Dubnovou i jejich trenéry. Poděkoval jim za úspěšnou reprezentaci města Ostravy na letošním atletickém halovém mistrovství Evropy v Birminghamu a oběma sportovkyním předal briliantové prstýnky.

Dvacetiletá Denisa Ščerbová (na snímku vpravo) získala na šampionátu ve skoku dalekém bronzovou medaili, skokanka do výšky Romana Dubnova (vlevo) se umístila v první desítce. "Jsem velmi potěšena, že město Ostrava oceňuje vynikající sportovce. Je to pro mne určitě závazek, abych i v dalších závodech předvedla ty nejlepší výkony," řekla D. Ščerbová. "Žiji a trénuji v Ostravě. A i toto milé přijetí je pro mne motivací, abych i nadále Ostravu dobře reprezentovala," uvedla R. Dubnova. S manželem Valentinem, bývalým skokanem do výšky, vychovávají pětiletou Nikolku. "Ještě nevíme, jaký druh sportu si jednou vybere, ale rozhodně ho má v genech. Pokud si zvolí moji disciplínu, pak z manželovy strany by byla už třetí generací výškařů," poznamenala R. Dubnova, která by se letos chtěla zúčastnit mistrovství světa v japonské Ósace.

Studentku ostravského sportovního gymnázia D. Ščerbovou čeká maturita. "Určitě bych ji chtěla zvládnout, a potom uvažuji o dálkovém studiu na olomoucké Univerzitě Palackého," dodala mladá sportovkyně. Zatím však na učení moc času nemá. V nejbližší době se bude připravovat ve Španělsku. Pak zahájí sezonu, v níž ji kromě světového šampionátu v Japonsku čeká i start na prestižním mítinku vícebojařů v Götzisu. (r)

» krátce

Česko-polské dny 2007

Výstavy fotografií, vyhodnocení výtvarné soutěže ostravských a katovických škol, koncert mladých interpretů a další akce jsou součástí Česko-polských dnů 2007, které se uskuteční 16. až 18. května v Ostravě. Folklorní soubory z obou zemí vystoupí 18. května na Jiráskově náměstí, kde se bude rovněž konat česko-polský jarmark. Rukodělné výrobky nabídnou polští umělci, zájemci budou moci ochutnat polské gastronomické speciality. Akce se koná pod záštitou primátora Ostravy Petra Kajnara a prezidenta města Katovic Piotra Uszoka.

Autorské čtení

Novou knihu Ticho pro klarinet s podtitulem Příběhy poznamenané Ostravou, oceněnou 3. místem v literární soutěži Ostrava - město v pohybu 2006, představí ostravská spisovatelka Lydie Romanská 15. května v Klubu Boomerang. Knihu uvede spisovatel Miroslav Stoniš. Ukázky čte autorka, dále Lukáš Bárta a Roman Harok. Akce se koná v 19 hod. Vstupné je 50 Kč.

Velmistrovský superturnaj

Nejlepší čeští, slovenští a polští šachisté se utkají od 28. dubna do 4. května na velmistrovském superturnaji konaném v rámci šachového festivalu Ostravský koník 2007 v Domě kultury města Ostravy. "Turnaj s průměrným ELO 2631 bude nejsilnějším v historii České republiky. Pozvání přijal nejlepší hráč Slovenska Sergei Movsesian, z Polska přijede Michal Krasenkow. Barvy České republiky budou hájit Zbyněk Hráček a Viktor Láznička. Partie velmistrů budou přenášeny na velkoplošné obrazovce a na internetu. Živě je bude komentovat Ostravský mezinárodní mistr Lukáš Klíma," řekl ředitel festivalu Marek Jelínek.

Samotný Mezinárodní šachový festival Ostravský koník začne 28. dubna přeborem žáků základních a středních škol. Hlavní turnaje FIDE open a Národní open jsou otevřené pro všechny hráče rozdělené podle výkonnosti. Pravidelně se jich účastní zkušení velmistři i talentovaní mladí šachisté. Zájemci se mohou zúčasnit řešitelské soutěže, turnaje v holanďanech nebo bleskového turnaje.

Ostrava se bude bavit

Akce Ostrava se baví, která se bude konat 18. května v ČAS Aréně, je určena zejména dětem z dětských domovů a stacionářů z Moravskoslezského kraje. Část výtěžku ze vstupného bude věnována vybranému stacionáři. V rámci akce se uskuteční exhibice dvou legend českého stolního tenisu. Společně se utkají trojnásobný mistr Evropy ve dvouhře a čtyřhře Milan Orlowský s mistrem Evropy ve smíšené hře Jindřichem Panským. V programu zazpívá Heidi Janků, rockový zpěvák s kapelou Fanny Michal, odvážní a svérázní Maxim Turbulenc, Team Revival i populární slovenská skupina No name. Moderovat akci bude Aleš Juchelka a Heidi Janků. Začátek je v 17 hodin.

Český den proti rakovině

Liga proti rakovině pořádá už 11. ročník veřejné sbírky spojené s prodejem měsíčku lékařského. Český den proti rakovině se uskuteční 16. května. Dobrovolníci budou prodávat žluté kvítky také v Ostravě. Minimální příspěvek za jednu kytičku je 20 Kč. Z výtěžku budou financovány projekty nádorové prevence, onkologický výzkum a projekty ke zlepšení kvality života pacientů s nádorovým onemocněním. V letošním roce je sbírka zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině. Rozumným způsobem života se může snížit riziko onkologického onemocnění až o 60 %.

 

Ostrava podporuje konání olympiády v České republice

Zastupitelstvo hlavního města Česka rozhodlo o tom, že se Praha bude oficiálně ucházet o pořádání letních olympijských her (LOH) v roce 2016. Svým objemem, rozsahem a společenskou prestiží jde o největší sportovní akci na světě. Bývá zvykem, že se některé části olympijských soutěží konají i v jiných městech pořádající země.

Existuje reálná možnost, že v případě konání letních olympijských her v České republice by se část programu mohla konat i v Ostravě. Podle předběžných informací by zde mohla být umístěna tréninková centra atletiky, boxu, házené, fotbalu, stolního tenisu a zápasu. Hrát by se zde mohly soutěže v kopané. Konání části olympijských her v Ostravě by určitě napomohlo zlepšení dobrého jména města a umožnilo získat finanční prostředky na modernizaci infrastruktury v moravskoslezské metropoli.

Zastupitelstvo města 28. března rozhodlo deklarovat zájem o spoluúčast města na případném pořádání LOH v roce 2016 v Praze. Zároveň byla ustavena pracovní skupina složená ze členů rady města, předsedy komise pro děti, mládež a sport, jednatele společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a ředitele společnosti Vítkovice Aréna, a.s., která se bude podílet na přípravě LOH v České republice. (r)

Tenista bodoval ve Vietnamu

Ostravský tenis se po dlouhých šestnácti letech opět zapsal do světových tabulek. Trojnásobný mistr České republiky ve dvouhře mužů Pavel Šnobel vyhrál 18. března ve vietnamském Ho Chi Minh City turnaj ATP v kategorii challenger. "Pavel začínal ve Vítkovicích, dnes trénuje na kurtech Vysoké školy báňské-TU. Patří k současným nejlepším domácím hráčům a po Ivanu Lendlovi a Václavu Roubíčkovi je dalším Ostravanem, který vzácnou trofej vybojoval," řekl manažer tenisty Lukáš Gazda. Podle něj patří mezi nejsilnější stránky P. Šnobela technická vyspělost a schopnost měnit tempo hry během utkání. Cílem P. Šnobela je dostat se do první stovky světových hráčů a obrátit pozornost sportovní veřejnosti opět k Ostravě. V letošním roce se chce mladý tenista kvalifikovat na grandslamové turnaje Wimbledon v Londýně a US Open v New Yorku. V dubnu a květnu čekají nadějného hráče utkání ve Velké Británii, na Kanárských ostrovech a v Koreji.

"Určitě by rád reprezentoval Českou republiku v Davisově poháru. V minulosti už v širším výběru reprezentace působil, proto je pro něj přímá účast na Davis Cupu velkou motivací," uvedl jeho manažer. Příznivci bílého sportu mohou Pavla Šnobela vidět při trénincích na kurtech vysoké školy, program turnajů najdou na adrese: www.pavelsnobel.com (k)

 


Strana 16

 

» fototéma

Ostravské kolečko 2007

 

Foto:
Slunečný a hřejivý den přilákal i rodiny.
Zájemci si mohli prohlédnout studovnu archivu s cennými dokumenty.
Možnosti návštívit Hasičské muzeum využilo šest stovek účastníků.
O komentovanou procházku Přívozem byl po celou sobotu velký zájem.
Lidé se seznámili s urbanistickým plánem Přívozu, který navrhl architekt Camillo Sitte.
Průvodkyně s deštníkem se staly symbolem Ostravského kolečka.

 

Přibližně 1 500 zájemců se 14. dubna zúčastnilo komentované prohlídky Ostravské kolečko 2007. Letos je studentky AHOL - Vyšší odborné školy provedly Přívozem. Trasa kolečka začínala u Archivu města Ostravy a pokračovala ulicí Macharovou, Nádražní, přes náměstí Sv. Čecha, ulicí U Tiskárny a Hlávkovou zpět. V archivu čekala návštěvníky přednáška věnovaná 740. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě a historii obvodů, které si letos rovněž připomínají významná data.

"Ostravané i turisté měli opět možnost lépe poznat město. Poprvé se procházka uskutečnila v Moravské Ostravě a měla velký ohlas. Naším cílem je přimět lidi, aby se rozhlédli a vnímali skvosty, které se nacházejí přímo v jejich blízkosti," uvedla Marie Václavková z kanceláře primátora magistrátu, který byl pořadatelem akce. (r)