Červenec - Srpen 2014

Prázdninové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

2 Ze zasedání zastupitelstva

3 Město má stabilní rating

4 Máte zaplaceno za odpad?

5 Novou tramvají číslo 15

8 Seriál rad a tipů pro seniory (2)

11 Před divadelní sezonou

12 H. Navrátilová o práci s dětmi

14 Novinka v zoo: jízda po safari


Unikátní památkově chráněné industriální budovy začaly sloužit veřejnosti

Vítej, Ostravo, v Trojhalí!

Vítej, Ostravo, v Trojhalí! Těmito slovy přivítal ostravský bard Jaromír Nohavica tisíce Ostravanů a návštěvníků města, kteří přišli 11. července na jeho koncert, kterým byl slavnostně otevřen památkový objekt Trojhalí.
Symbolickou pásku přestřihli představitelé města Ostravy v čele s náměstkem primátora Daliborem Madejem, kraje a zájmového sdružení Dolní oblast Vítkovice, kteří spolupracovali na záchraně a obnově této unikátní industriální památky v rámci sdružení Trojhalí Karolina. Trojhalí tvoří dva památkově chráněné objekty. Jde o budovu bývalé elektroústředny a dvojlodní halu elektrocen­trály, známou také jako Dvojhalí.
Vybudovány byly mezi lety 1900 až 1907 a sloužily k průmyslovým účelům pro tehdejší Žofinskou huť a koksovnu Karolina. Po útlumu průmyslové činnosti v centru Ostravy a odstavení elektrárny i koksovny přestaly být využívány a začaly chátrat. Po listopadu 1989 se v nich příležitostně konaly neoficiální kulturní akce, které vyvrcholily v roce 2006 dnes už legendárním koncertem Jarka Nohavici.
Stavem budov se začalo zabývat město, které schválilo v roce 2010 podobu projektu na jejich rekonstrukci. Vzniklo zájmové sdružení Trojhalí Karolina, které svěřilo zpracování plánů architektonickému ateliéru špičkového českého architekta Josefa Pleskota. Pro financování byla klíčová dotace z Evropské unie. Celkem trvala rekonstrukce Trojhalí dva roky a stála 170 milionů korun bez DPH.
Ve výsledku vznikla z bývalé dvojlodní budovy elektrocen­trály velká hala o využitelné ploše 4500 m2, která pojme asi 4800 lidí a je určena hlavně pro volnočasové aktivity obyvatel. Často je označována jako „zastřešené náměstí". Objekt bývalé ústředny (oficiální otevření 1. srpna 2014) nabízí plochy pro sportovní vyžití o celkové výměře 1200 m2. Obě haly, pokud v nich nebude probíhat organizovaná akce, jsou volně přístupné veřejnosti. Otevřeny mají být denně od 8 do 20, o víkendech od 10 do 20 hodin. (bk)

událost

Mobis do Mošnova

Závod na výrobu světlometů pro vozy značky Hyundai a Kia v průmyslové zóně Mošnov bude! Uzavření investiční smlouvy k projektu korejské společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd., schválila vláda České republiky, podpis smlouvy se uskutečnil 29. července v Hrzánském paláci v Praze.
Dohodu podepsali premiér Bohuslav Sobotka, Čong Mjong-čchul, prezident Hyundai Mobis, primátor Ostravy Petr Kajnar, představitelé kraje a agentury CzechInvest. Firma hodlá do výstavby závodu investovat 4 miliardy korun.
Důležitým mezníkem se stalo červnové hlasování ostravského zastupitelstva, které schválilo odprodej pozemků o ploše 18,9 hektaru v mošnovské zóně za symbolickou 1 korunu. Pokračováním procesu bude podpis dvoustranných smluv mezi Ostravou a Mobisem, které by měly být uzavřeny v září.
„Mou prioritou zůstává zajištění zaměstnání pro lidi, kteří žijí v Ostravě," říká primátor Petr Kajnar. „Pro krajské město a region jsou nová pracovní místa životně důležitá. Díky investici společnosti Mobis v Mošnově jich v bezprostřední blízkosti Ostravy vznikne na devět stovek."
V Mošnově se začne stavět v létě 2015, výroba se rozjede za devět měsíců. V první fázi v letech 2017 až 2020 mají výrobní linky produkovat světlomety pro zhruba 750 tisíc aut ročně, práci zde najde 500 zaměstnanců. V další fázi po roce 2020 by měl závod vyrábět světla pro milion vozů, počet zaměstnanců by měl stoupnout na více než 900, dalších 600 míst vznikne u subdodavatelů.
Česká vláda poskytne společnosti Hyundai Mobis v souvislosti se vstupem do průmyslové zóny Mošnov investiční pobídky do výše 433 milionů korun. Hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představuje 131 mil. Kč, slevy na dani z příjmu mají během deseti let dosáhnout přes 300 milionů korun. (bk, vi)


Strana 2

Unikátní zařízení umožňuje přímý přenos obrazu z kamer vrtulníku

Trumf do rukou policistů a záchranářů

Akceschopnost Policie České republiky a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje opět vzrostla. Stalo se tak díky novému systému přenosu obrazu z vrtulníku od anglické firmy IMT. Jako první v zemi ho zakoupily kraj a město Ostrava. Kraj vyčlenil pro tento účel více než 2 miliony, město Ostrava 1,65 milionu korun.
„Je výborné, že se policie dovybavila tímto systémem. Jeho nasazení zvyšuje bezpečnost, která je jednou ze zásadních hodnot pro spokojenost a štěstí člověka. Navíc je to příspěvek k prevenci kriminality. Silniční piráti, fotbaloví chuligáni, bezohlední motorkáři, ti všichni teď budou vědět, že mohou být za své jednání pohnáni k odpovědnosti," řekl při prezentaci zařízení primátor Petr Kajnar.
Páteří nového systému přenosu signálu z kamer vrtulníku je výkonný stacionární přijímač DR6000, který zpracovává signály ze šesti sektorových antén pokrývajících 360 stupňů obzoru. Přijímač následně distribuuje obraz po klasických, optických nebo bezdrátových intranetových či internetových sítích na příslušná policejní pracoviště nebo orgány krizového řízení. Díky dosahu 60 až 70 kilometrů je systém schopen přijímat signál z celého území kraje. Při nedostatku světla umí pracovat na bázi infračerveného záření. Samozřejmostí je záznam obrazu.
Pro policejní práci je důležité, že umožňuje zachytit, identifikovat a sledovat i jednotlivé osoby. Hasiči oceňují jeho význam při řízení záchranných akcí, vyhledávání a evakuaci ohrožených osob, zvládání živelních událostí či dopravních katastrof. (bk)

Zeleň pro město

V červnu skončilo na území města šest z devíti projektů výsadby zeleně za desítky milionů korun souvisejících s ochranou ovzduší. „Výsledkem je vysazení lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které významně sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Celkem jde o 100 tisíc stromů a 300 tisíc keřů na 152 místech v celkové rozloze přes sto hektarů," upřesnil náměstek primátora Dalibor Madej. Díky projektu Revitalizace městské zeleně a poslední 4. etapě realizace izolační zeleně bude do konce roku vysazeno dalších asi 1500 stromů a 6000 keřů s náklady 9,1 mil. korun a dotací 90 % z OPŽP. (ph)

Ze zasedání zastupitelstva města

Zastupitelé na svém 33. zasedání 25. června schválili návrh investiční smlouvy mezi městem Ostravou, státem, krajem, agenturou CzechInvest a společností Mobis ze skupiny Hyundai, stejně jako záměr prodeje pozemků v městské průmyslové zóně Mošnov této firmě za zvýhodněnou cenu. Jedná se o 18,9 hektaru půdy, na níž jihokorejský investor postaví do roku 2016 provozy, v nichž vytvoří nejméně 900 pracovních míst.
„Snížení kupní ceny za pozemky na 1 korunu za metr čtvereční by znamenalo podporu pro investora v hodnotě asi 65 milionů korun. Město na tom rozhodně netratí. Korejský výrobce zde chce investovat 4 miliardy korun," konstatoval primátor Petr Kajnar. Konkrétní kupní smlouvu by zastupitelé měli schvalovat v září.
Velká očekávání jsou spojena se schválením záměru na odprodej budovy Tandem a dalších pozemků ve Vědecko-technologickém parku v Pustkovci společnosti CTP. Ta slibuje pronájmy firmám z oblasti výzkumu, vývoje a vybudování výrobní haly. Jak konstatoval Petr Kajnar, o místo v parku projevila zájem společnost Continental, která zde chce zřídit vývojové středisko.
Celkem zastupitelé projednali přes 150 programových bodů. Většina z nich byla přijata, což ale neplatí o obecně závazné vyhlášce regulující provozování loterií a jiných podobných her na území města. Rozhodnutí bylo odloženo na zářijové jednání s žádostí, aby k současnému návrhu, který na základě usnesení městských obvodů upřesňuje zóny a místa, kde mohou být tyto hry provozovány, byl zpracován alternativní projekt vycházející z principu nulové tolerance.
Svým hlasováním zastupitelé odmítli návrh na odvolání Simony Piperkové z funkce náměstkyně primátora a Lumíra Palyzy z rady města. Zápis z jednání, výsledky hlasování a další informace lze najít na stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo. (bk)

Aktuálně

Nový ředitel MNO

Radní města Ostravy na své schůzi 22. července odsouhlasili s účinností od 1. 8. 2014 jmenování Tomáše Mrázka do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava. Zdravotnické zařízení povede po dobu šesti měsíců. MUDr. Mrázek působil v městské nemocnici v letech 1990 až 2000 a znovu v ní pracuje od roku 2007. V současnosti je náměstkem ředitele na úseku pro léčebnou péči. (or)

Volby 10. a 11. října

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014. Ve stejném termínu proběhne také první kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Ze tří ostravských obvodů budou tentokrát volit občané v obvodu č. 72 Ostrava-město, kde svůj mandát vykonává senátor Petr Guziana. (r)

Lávka přes Lučinu

Nová lávka přes řeku Lučinu se stane součástí budované cyklostezky od Seidlerova nábřeží. Povede po ní také nový chodník ke Slezskoostravskému hradu od budované tramvajové zastávky U Hradu mezi Výstavištěm a Dolem Zárubek. Zastávka s náklady 4,4 mil. Kč a lávka za 3,5 mil. Kč budou uvedeny do zkušebního provozu letos koncem září.(av)

Vyberte vánoční výzdobu radnice

Již tradičně si mohou občané sami vybrat, jakou vánoční a novoroční výzdobu budou mít radnice města Ostravy a Prokešovo náměstí. Vzhled barevných světel, tvarů a dalších rozmanitých doplňků si lidé mohli zvolit poprvé před čtyřmi lety. Prostřednictvím webové ankety jsme od 1. července opět dali slovo občanům, kteří vyberou z anonymně zveřejněných návrhů ten, který se jim líbí nejvíce. Na stránku s anketou se dostanete snadno přímo z webu www.ostrava.cz, a to kliknutím na banner s výzvou „Vyberte vánoční výzdobu". Z letošních devíti návrhů si můžete vybrat svého favorita v roletce pod snímky. Hlasování končí 31. srpna. (ph)


Strana 3

Budeme hostit Kontinentální pohár?

Ostrava je už více než půl roku Evropským městem sportu 2014. K aktivnímu sportování se podařilo přilákat tisíce lidí všech generací. Vzali projekt za svůj a jsou připraveni nabídku pohybových aktivit dál naplno využívat.
„Na závody a soutěže si našli cestu bývalí i aktivní sportovci, rodiče s dětmi i senioři, kteří by na sebe tričko a tenisky už asi neoblékli. Lidé sportují v tělocvičnách, na hřištích, v přírodě. Překvapilo mě, jaký zájem byl o disciplíny známé jenom z televize, třeba o curling nebo tanec na ledě," podotkl náměstek primátora Martin Štěpánek.
Není náhodou, že právě letos se Ostrava rozhodla kandidovat na pořádání Kontinentálního poháru IAAF v atletice v roce 2018 na rekonstruovaném městském stadionu.
Červnové městské zastupitelstvo schválilo finanční záruku ve výši 15 milionů korun. Nabídku zapojit se do kandidátského procesu předala IAAF Ostravě jako jedinému českému městu. Kontinentální pohár je považován po olympiádě za nejprestižnější světovou atletickou soutěž. Jde o dvoudenní mítink týmů Evropy, Afriky, Ameriky a Asie-Oceánie.
Vraťme se k rekreačnímu sportování. Jeho podpora je základní ideou Evropského města sportu. Spokojeni jsou účastníci akcí i jejich pořadatelé. Jednoty a kluby si vyzkoušely nové možnosti vlastní propagace. Hitem se staly večerní projížďky městem na in line bruslích, Český běh žen nebo cyklistický Porubajk. Ostravských školních her se zúčastnilo na osm tisíc školáků!
„Snažíme se zaběhnutý životní styl aktivně narušit. Pokud někdo zatím váhal, bude mít ve druhé polovině roku ještě dost příležitostí si zasportovat," připomíná náměstek primátora Martin Štěpánek.
Výčet akcí Evropského města sportu bude ještě pestrý a dlouhý. Podrobně o nich informují internetové stránky www.ostravamestosportu.cz, Ostravská radnice, média.
Majitelé chytrých telefonů s operačními systémy iOS a Android mohou využít aplikaci Sportuj v Ostravě. Ke stažení je na App Store nebo Google Play společnosti AstrumQ Interactive. Uživatelům ulehčuje komunikaci při plánování termínu, místa i výběru partnerů pro společnou sportovní aktivitu. Pořadatelé aplikaci využívají pro zveřejnění informací o konání utkání nebo turnajů. (vi)

Rating města je stabilní

Rostoucí zájem investorů o Ostravu jako místo k podnikání souvisí i s vysokým hodnocením města ratingovými agenturami. Agentura Moody's Investors Service potvrdila v červnu Ostravě stávající dlouhodobé ratingové hodnocení A2.
„Krátkodobý rating nám agentura neudělila vzhledem k tomu, že máme směnečný program a ostatní závazky s dobou splatností delší než 13 měsíců. Výhled ratingu ale hodnotí jako stabilní, což znamená, že nepředpokládá, že by při zachování naší současné finanční politiky mohlo dojít ve střednědobém horizontu ke změně hodnocení," řekl náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík.
Mezi silné stránky Ostravy patří podle Moody's dlouhodobě uplatňovaná konzervativní rozpočtová politika a dobře zvladatelná úroveň dluhové služby. Slabšími stránkami města jsou relativně vysoká investiční aktivita a očekávané oslabení úrovně jeho hotovostních rezerv. (bk)

Plzeňská a Pavlovova se spojí

Na rozhraní Zábřehu a Hrabůvky pokračují práce na „Propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské". Od poloviny července stavbaři uzavřeli pro automobilovou dopravu jízdní pás ve směru Hulváky-Nová Ves v Plzeňské ulici.
Silniční provoz je nyní sveden obousměrně silničními přejezdy přes kolejiště tramvajové trati na nově zrekonstruovaný dopravní pás ve směru do Hrabůvky. Pokračuje druhá etapa prací na podchodu pro pěší, včetně vybudování výstupní rampy a schodiště z podchodu ve směru k vilové čtvrti v Rodinné ulici. Chystá se realizace II. a III. etapy výstavby kanalizačního sběrače pro OVaK pod Plzeňskou, položení chodníků a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Od 31. 8. 2014 bude zahájen provoz tramvajové linky č. 15 z Dubiny přes Hrabůvku a Zábřeh do Výškovic (více na str. 5).
S dokončením stavebních prací a zrušením dopravních omezení v Plzeňské ulici se počítá od 1. 12. 2014. (vi)


Strana 4

Střípky

KAJNAR PŘIJAL WEISSE. Primátor Petr Kajnar přijal 17. června v radnici velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse, který po svém nástupu do funkce v říjnu loňského roku navštěvuje kraje ČR. Během hodinového setkání slovenský diplomat mimo jiné podpořil myšlenku širší spolupráce mezi významnými regiony Rakouska, Slovenska, Česka a Polska. Zdůraznil, že Ostravsko je oblastí, v níž žije početná slovenská menšina. Zajímal se o hospodářskou situaci města, rozvoj školství, možnosti spolupráce českých a slovenských firem na nových projektech aj. Peter Weiss se na závěr své návštěvy zapsal do pamětní knihy města Ostravy. (vi)

NALÉHAVÉ VÝROČÍ. Varovné poselství stého výročí vypuknutí první světové války je v současné době, poznamenané obnovováním a eskalací národních a národnostních konfliktů, obzvlášť naléhavé. Při vernisáži výstavy Ostrava ve víru Velké války pořádané Archivem města Ostravy to uvedl náměstek primátora Jiří Hrabina (s ředitelkou AMO Blaženou Przybylovou, foto B. Krzyžanek). Expozice, kterou bylo možné zhlédnout v radnici v červenci, se věnovala událostem let 1914 a 1915. Snažila se podat svědectví a poučení o této válce – nazývané jejími současníky velkou – také jako o celku, a to zejména z pohledu Ostravy a každodenního života jejích obyvatel. (bk)

SHAKESPEARE NA HRADĚ. Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě slavnostně zahájil 21. července primátor Petr Kajnar spolu s překladatelem klasikova díla Martinem Hilským. V Ostravě už sedmý ročník festivalu otevřela premiéra komedie Jak se vám líbí z ostravské produkce v režii Michala Langa (na snímku zleva jsou herci Karel Čepek, Marek Holý a Ondřej Brett). Dramaturgie nabídla divákům osmnáct představení včetně premiéry komedie Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzela. Na hradě hrají denně do 10. srpna, kdy program festivalu uzavře derniéra hry Marná lásky snaha. (vi)

upozornění

Do konce srpna lze uhradit poplatek bez navýšení

Zaplatili jste za domovní odpad?

Do konce prázdnin, nejpozději do 31. srpna 2014, lze stále ještě uhradit poplatek za komunální odpad bez navýšení. Výše poplatku činí 498 korun na osobu a kalendářní rok.
Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní způsob platby bankovním převodem nebo složenkou typu A, převedete tuto částku na účet číslo 30015-1649297309/0800. Konstantní a variabilní symbol zjistíte na stránce www.ostrava.cz, sekce Nejčastěji hledáte – Platba za komunální odpad, popřípadě telefonicky na čísle 844 12 13 14 nebo e-mailem na adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Je třeba znát rodné číslo. Platbu v hotovosti nebo platební kartou lze uskutečnit v pokladně magistrátu na Prokešově náměstí 8, v 1. poschodí, č. dv. 101. Pracovní doba: pondělí a středa 8.00–17.00 hod., úterý 8.00– 15.30 hod., čtvrtek 8.00–16.00 hod., pátek 8.00 až 11.00 hodin. (bk)

my a svět

Ostrava je nadchla

Celkem 35 zahraničních novinářů se zúčastnilo press tripu, který pro ně připravil Magistrát města Ostravy v týdnu od 14. do 20. 7. Přijeli z Nizozemska, Francie, Itálie, Španělska, Anglie, Polska, Finska, Maďarska, Brazílie, Izraele a USA.
Jednalo se o žurnalisty z hudebních i cestovatelsky laděných médií, např. National Geographic. Programu se účastnili také novináři z konference Crossroads, která měla letos svou premiéru. Pozvalo je město ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury Czech Tourism v Paříži, Miláně, Amsterdamu, Madridu a Šanghaji.
Ostravu a její okolí hosté projeli na retro kolech. Z haldy Ema se podívali na nejzelenější město v České republice, navštívili vysokou pec č. 1, prohlédli si městečko Štramberk a naučili se péct štramberské uši. Lanovkou dále pokračovali za Radegastem, z Pusteven pak na koloběžkách vyrazili zpět dolů a poté do víru dění v Ostravě. V Pivovaru Ostravar vyslechli výklad o výrobě piva a v Landek parku sfárali do dolu. Naučili se hrát golf v unikátním resortu Lipiny v Karviné-Darkově, navštívili Trojhalí, užili si festival Colours of Ostrava, kde byli fascinováni prostředím Dolní oblasti Vítkovic, i Festival v ulicích. Novináři odjížděli nadšeni, spokojeni, příjemně unaveni a mnohdy s pocitem, že se musejí vrátit. (v)

Recenze

Příběh statečných odbojářů

Na pultech knihkupectví se objevila kniha Pět proti gestapu o osudech členů diverzní skupiny Karla Břenka a odboji zaměstnanců Vítkovických železáren za německé okupace v letech 1943–44. Jejich nejvýznamnější akcí bylo vypálení budovy ostravského úřadu práce (dnes krajské vojenské velitelství) na Nádražní ulici, při němž byly zničeny pro nacisty důležité dokumenty. Příběh statečných odbojářů, z nichž někteří raději volili dobrovolnou smrt, než by padli do rukou gestapa, jiní byli umučeni ve vězení, zpracoval Radomír Seďa s kolektivem autorů. Knížku vydalo nakladatelství Montanex s podporou města Ostravy a kraje. Křest publikace se konal 22. července u pamětní desky na budově KVV, v den 70. výročí hrdinské smrti odbojářů. (liv)

Pomohou podniky fondu pro děti?

O 2,5 milionu na 7,5 milionu korun zvýšila pro letošní rok Ostrava svůj příspěvek do Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, z něhož jsou hrazeny ozdravné pobyty školáků. Spolu s příspěvkem jednoho z ostravských podniků je ve fondu asi 8 mil. korun. Ovšem rostoucí zájem školských zařízení tyto peníze pokrýt nestačí. „Město přijalo 33 žádostí s požadavky za téměř 17 a půl milionu korun," informoval primátor Petr Kajnar s tím, že snahou je uspokojit alespoň dvě třetiny žadatelů. Návrh na další zvýšení příspěvku projedná v srpnu městská rada, k podpoře byly znovu vyzvány průmyslové podniky. (bk)


Strana 5

co nás trápí

Ostrava navázala užší spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování

Čelem k řešení sociálních problémů

Pro řešení sociálních problémů získala Ostrava významného spojence. Počátkem července zahájila oficiální spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která potrvá minimálně tři roky. Jejím cílem je zlepšení situace v oblasti ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, snížení společenského napětí a zlepšení kvality soužití mezi všemi obyvateli města.
Přímé vazby na vládu
Agentura pro sociální začleňování působí od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Je nástrojem vlády k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Pomáhá při přípravě lokálních projektů a zajišťování prostředků na jejich realizaci. V případě Ostravy by mohlo jít o stovky milionů korun. V současné době působí mimo Ostravu v dalších 25 městech v celé zemi.
Jedním z úkolů agentury je také přenášet informace z komunální úrovně do nejvyšších pater státní správy a podílet se na formování státní politiky.
„Od spolupráce proto očekáváme rovněž pomoc při prosazování legislativních změn, které budou chránit zájem města," zdůraznil náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, školství, sport a volnočasové aktivity Martin Štěpánek. Jako příklad uvedl otázku ubytoven. „Vydělávají na nich pouze majitelé; stát, město i lidé, kteří v nich bydlí, tratí. Je to mrhání finančními prostředky, které by šlo využít jinak a lépe," konstatoval.
Zaměstnání a bydlení
Pomoc Ostravě, kde žije vzhledem k počtu nezaměstnaných a skladbě obyvatel velké množství lidí v podmínkách sociálního vyloučení, považují pracovníci agentury za jeden z nejnáročnějších úkolů a největších výzev za dobu její existence. Při konkretizaci očekávaných výsledků své činnosti jsou proto ostražití.
„Spolupráce agentury s městem se promítne do všech problémových oblastí. Přispěje k rozvoji různých forem podpory zaměstnanosti a vzdělávání, pomůže řešit problémy v oblasti bydlení, ale také rizikového chování spojeného se sociálním vyloučením," uvedl Martin Navrátil, vedoucí čtyřčlenného týmu pracovníků agentury vyčleněného pro Ostravu.
Strategický plán
Základem pro čerpání finančních prostředků na tyto aktivity bude strategický plán sociálního začleňování, do kterého budou zahrnuty i cíle programu Sociální inkluze Ostrava a komunitního plánu města.(bk)

Školství

Podpora pro technické obory

Vyřazení absolventů maturitních a učebních oborů Střední školy technické a dopravní ve Vítkovicích mělo slavnostní ráz. Ti nejlepší byli totiž odměnění věcnými dary, na které přispělo město. Maturantům je předal náměstek primátora Tomáš Sucharda (na snímku).
Vyřazení se konalo ve dvou dnech. Nejdříve bylo 3. června vyhodnoceno sedm absolventů maturitních oborů Autotronik, Silniční doprava, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy, 25. června pak následovalo vyřazení jedenácti absolventů učebních oborů Automechanik, Autoelektrikář, Autolakýrník, Karosář, Strojní mechanik a Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na klimatizační techniku a výtahy. Cílem akce bylo motivovat žáky SŠTD a současně podpořit zájem dětí ze základních škol o technické vzdělávání.(bk)

změny v dopravě

Tramvají z Dubiny do Výškovic

V neděli 31. srpna bude v souvislosti s novým kolejovým propojením ulic Pavlovovy a Plzeňské změněna organizace některých linek MHD v obvodu Ostrava-Jih. Nová tramvajová linka č. 15 (Dubina, Interspar – ÚMOb Jih – Most Mládeže – Rodimcevova – Kotva – Výškovice) umožní přímé spojení Dubiny a Bělského lesa se Zábřehem a Výškovicemi.
Linka pojede každých 20 minut, v pracovní dny přibližně od 5 do 22 hodin, o víkendech od 7 do 22 h. Posílení tramvajové dopravy umožní odklon trasy autobusové linky 41 do dolní části Výškovic neobsluhované tramvajovou dopravou na konečnou zastávku Klášterského. Na lince 41 budou ponechány jen vratimovské spoje, které nahradí i některé stávající spoje linky 27, zejména v době mimo dopravní špičku (linka 27 již nebude mít konečnou zastávku Klášterského).
Rozsah provozu autobusů 27 mezi Hrabůvkou a Hrabovou a mezi Výškovicemi a Proskovicemi zůstane zachován. Rovněž bude zachován rozsah provozu linky 41 mezi Hrabůvkou a Vratimovem. Mezi Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (Poliklinika – Hotel Bělský les – Kotva – Klášterského) pojedou linky 27 a 41 po většinu dne v intervalu 20 minut, v dopravní špičce 10 minut.
U autobusové linky 48 budou denní spoje, nyní ukončené v Hrabůvce, Poliklinika, prodlouženy na zastávku Hrabová, Tesco. Tím budou nahrazeny rušené spoje linky 41, které jsou na této zastávce ukončeny v současné době. Dojde tak ke zlepšení dostupnosti hypermarketu Tesco Hrabová pro obyvatele Zábřehu a zlepšení dostupnosti Shopping Parku pro obyvatele Hrabůvky a Hrabové.
Noční autobusové spoje mezi Hrabovou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (v současné době vedené v lince 41) budou nově označeny jako linka 77. Díky zastávce Žižkovská bude po celou noc zajištěna dostupnost hypermarketu Tesco i přilehlého území. (Koordinátor ODIS)

Na Landek na kole

Na přelomu srpna a září bude znovuotevřen téměř dvoukilometrový úsek cyklostezky mezi Hornickým muzeem v Landek Parku a Koblovským mostem. Cesta pro cyklisty, která vede z velké části územím národní přírodní památky Landek, byla uzavřena loni v srpnu kvůli padajícímu kamení a sesuvu svahů. Stromy, které by mohly v důsledku svahových pohybů spadnout a ohrozit bezpečnost uživatelů stezky, vykáceli pracovníci Ostravských městských lesů v červenci.
Od 15. srpna budou stavbaři podél stezky klást speciální 1,2 metru vysoká bezpečnostní svodidla. Vše má být hotovo do konce srpna, pak bude stezka opět zpřístupněná cyklistům. Přes mírné zúžení v některých částech bude umožňovat obousměrný provoz. Cyklostezka Landek – Koblov je součástí trasy G, která propojuje Třebovice, Hošťálkovice, Lhotku, Petřkovice, Koblov a Antošovice. K poslednímu dni června bylo v Ostravě v provozu 213 kilometrů cyklistických tras, pruhů a stezek, dalších 9 km bylo ve výstavbě. (bk)


Strana 6

příkladný čin

Výcvik strážníků zahrnuje i způsoby pomoci a záchrany života

Stužka za záchranu života je bílá

Na uniformách strážníků Martina Jandury a Petra Blasche se skví bílé stužky Za záchranu života. V úterý 22. července jim je osobně předal primátor Ostravy Petr Kajnar. Jménem celé rady města jim poděkoval za rychlou a rozhodnou akci, díky níž zachránili život osmačtyřicetiletého muže, jehož postihla zástava srdce. „Jsme na vás hrdí. Váš čin opět dokládá, že městská policie je tu pro občany a že dobře vyškolení strážníci jsou kdykoliv připraveni podat lidem pomocnou ruku," konstatoval Kajnar.
K události došlo 21. června ráno na Hlavní třídě v Porubě. Vyznamenaní strážníci byli přivolaní do jednoho z místních obchodů k muži, který zkolaboval a zůstal bezvládně ležet na zemi. Policisté mu okamžitě poskytli první pomoc a v masáži srdce pokračovali až do příjezdu rychlé záchranné služby.
„Bylo to po fyzické i psychické stránce velice náročné, tvář toho muže asi nikdy nezapomenu. Můžeme jen poděkovat, že se při výcviku věnuje poskytování první pomoci a záchrany života mimořádná pozornost," vzpomínal při přebírání ocenění starší z dvojice strážníků, jednapadesátiletý Blasch. Podobně hovořil i jeho o 15 let mladší kolega Jandura. Zachráněný muž už ukončil hospitalizaci a vrátil se do normálního života. Podle vyjádření ošetřujícího lékaře by bez pohotové pomoci strážníků neměl šanci přežít. (bk)

městská policie

Slibuji, znělo magistrátem

Bylo na nich znát odhodlání i špetka nervozity. Před primátorem Petrem Kajnarem složilo 16. července slavnostní slib 19 nových strážníků Městské policie Ostrava. Řady MPO se tak rozšířily o 18 nováčků, kteří úspěšně ukončili tříměsíční kurz potřebný k získání osvědčení městského policisty, a jednoho strážníka, který přestoupil do Ostravy z jiné městské policie.
Mezi novými policisty je 17 mužů a dvě ženy. Celkem má dnes městská policie 649 strážníků. Proč se vůbec přihlásili? „Já proto, že mně baví práce s lidmi. Povolání strážníka beru navíc spíše jako poslání než zaměstnání," svěřil se 22letý František Glombek. Podobně mluvili i jiní. „Povolání strážníka neznamená jen povinnost chodit do práce. Člověk to musí chtít dělat, musí chtít sloužit městu a lidem, jinak nemůže uspět," hovořil o sedm let starší Michal Sieraga.
„Ostrava je město, které prochází transformací, a je proto v daleko složitější situaci než jiná města," řekl nováčkům primátor. „Pocit bezpečí je jednou z hlavních podmínek lidského bytí a právě to bude vaším úkolem. Budete dbát na bezpečnost, která je předpokladem spokojenosti občanů." (bk)

Cyklostezky bezpečně

Do 7. září můžete zasílat snímky do fotosoutěže Bezpečně po cyklistické Ostravě, s názvem Bezpečnost cyklistů, kterou vyhlásila pracovní skupina magi­strátu Aktiv BESIP a jejímž mediálním partnerem je časopis FotoVideo. Cílem je vyfotit prvek zajišťující cyklistům lepší bezpečnost. Autoři tří nejlépe hodnocených snímků a vítěz ceny publika získají půlroční předplatné elektronické verze FotoVidea. Podrobnosti na webu města v sekci odboru dopravy. (jl)

Bezpečné nákupy

Ostravští policisté o prázdninách pořádají v nákupních centrech akce s názvem „Bezpečné nakupování", jsou součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Policisté vysvětlují, jak se chovat v obchodech, upozorňují také na věci ponechané v autech. Podle statistik bylo v červnu 2013 v Ostravě 45 kapesních krádeží, v červenci jich bylo 64 a v srpnu celkem 69 kapesních krádeží. Krádeží jiných na osobách bylo v červnu 2013 celkem 135, v červenci 159, v srpnu 143 a v září 113. Další podobná akce se koná 6. srpna v Avion shopping parku. (d)

Pozvánka

Přijďte se podívat i poučit!

I letos se v Ostravě koncem prázdnin uskuteční Mezinárodní setkání jízdních policií, je to už sedmnáctý ročník tohoto poučného i zábavného klání. Členové jízdních policií řady českých měst i ze zahraničí předvedou veřejnosti, jak náročná je práce s koňmi, kteří musejí být vycvičení tak, aby bylo možné je použít při zásazích policie, která musí zasáhnout při narušení pořádku ve městě.
Čtyřnozí svěřenci se musejí naučit, jak zvládat např. stresující hluk davu nebo výstřelů, naučí se chodit v terénu plném překážek. Jednotlivé jízdní oddíly si na akci vyměňují zkušenosti z praxe. Není náhodou, že jízdní oddíl ostravské městské policie v minulých ročnících soutěží získal řadu trofejí, patří k nejlepším v republice. Setkání se tradičně uskuteční v zadní části Komenského sadů v sobotu 30. srpna od 12.30 hodin. Připravený je bohatý program, také pro děti, ten hlavní se však soustředí na tři disciplíny – parkúrové skákání, zrcadlové skákání a speciální policejní parkúr. Vstup na akci je zdarma. (g)

Stalo se

BÁLA SE O DCERU. Prostřednictvím tísňové linky kontaktovala městskou policii 44letá žena, která uvedla, že její 12letá dcera je v zamčeném bytě, kam se matka nemůže dostat. Dcera nerea­guje na zvonění, bouchání či mobil, navíc trpí duševní poruchou. Přivolaní strážníci se souhlasem matky násilím otevřeli dveře bytu. Dívka naštěstí jen tvrdě usnula.
A ZASE ALKOHOL! Hlídka městské policie byla vyslána do Bartovic, kde mělo podle oznámení docházet k napadání ženy. Strážníci tam spatřili vozidlo, v něm sedícího muže a opodál stojící ženu. Řidič chtěl ujet, ale strážníci ho zastavili. Byl to přítel ženy, pohádali se a muž ji fyzicky napadl. Při dechové zkoušce muž nadýchal 2,77 promile. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR, ta si opilce převzala.
NESTYDA. Veřejné pohoršení způsobil starší muž, který se ukájel v ostravském parku. Strážníky na pochůzce kontaktovalo několik svědků, přistihli ho při činu, kdy měl kalhoty i prádlo spuštěné až ke kotníkům. Po konzultaci s Policií ČR byla věc kvalifikována jako přestupek a postoupena k projednání správnímu orgánu. Muži hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.

Studují ve volnu

Novela zákona o obecní policii v roce 2009 stanovila strážníkům povinnost do šesti let si zvýšit vzdělání. Kdo v závěru roku 2015 nepředloží doklad o ukončení středoškolského vzdělání, bude muset odejít. U Městské policie Ostrava chybí vzdělání s maturitou 21 strážníkům. 6 z nich však bude v letošním roce ještě opakovat maturitní zkoušku, 3 dosud neukončili středoškolské studium, ale maturitní zkoušku by měli složit ještě v roce 2015. Vzdělávání se strážníci věnují ve svém osobním volnu. (d)

Sbohem, prázdniny

Ostravští strážníci pro děti chystají na konec prázdnin akci, kterou nazvali příznačně Zamáváme prázdninám. Na středu 20. srpna si strážníci z úseku prevence připravili pro děti od 10 do 14 hod. na dětském dopravním hřišti městské policie v Ostravě-Přívoze v ul. Orebitské bohatý program z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní tematikou, připravena je také jízda zručnosti, dopravní slalom, nebude chybět ani tvůrčí dílnička. Zvány jsou děti i s rodiči. Konání akce může ohrozit jen mimořádně nepříznivé počasí. (d)


Strana 7

chválíme

Strážníci berou roli ochránců zdraví a životů všech občanů vážně

Daruj krev, daruješ život

Ostravští městští policisté chrání zdraví a životy občanů nejenom při výkonu služby – mnozí z nich jsou také bezplatnými dárci krve. V polovině června získala jejich činnost nový impulz. Asi pět desítek strážníků a zaměstnanců Městské policie Ostrava vyrazilo darovat krev hromadně, aby podpořili Světový den dárců krve, který připadá na 14. června.
Akci uspořádanou ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava zorganizovala odborová organizace strážníků a podpořilo ji vedení MPO. Zúčastnil se jí i ředitel MPO Zdeněk Harazim, který si při této příležitosti zavzpomínal na svá dřívější léta. „Krev jsem už několikrát daroval, ale to bylo v době, kdy jsem ještě aktivně sportoval. Dnes jsem tady spíš jako prvodárce," svěřil se.
Důvody, které přivedly strážníky do krevního centra, byly různé. Jeden z iniciátorů akce, sedmačtyřicetiletý Richard Liška, začal darovat krev v roce 2003, když jeho otce srazil automobil a syn poznal, kolik krve a plazmy je potřeba při snaze o záchranu života. Důležité však bylo, že všichni chtěli pomoci dobré věci a že mezi nimi byla asi třetina lidí, kteří se zatím o dárcovství krve nezajímali. Právě kvůli nim by jak městská policie, tak krevní centrum v nastartované iniciativě rády pokračovaly.
„V naší profesi se setkáváme s lidmi po úrazech často a jsme si proto vědomi, jak moc je dárcovství krve důležité," vysvětlila předsedkyně odborové organizace MPO Šárka Odehnalová. „Rádi bychom, aby se z toho stala dlouhodobá tradice." Krevní centrum FNO, které je krizovým centrem pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje a patří k největším v zemi, eviduje aktuálně 13 500 stálých dárců. Zejména během letních měsíců, kdy roste počet úrazů a zvyšuje se spotřeba krve, by uvítalo větší počet dárců s univerzální krevní skupinou nula minus, kterou lze při akutním zásahu použít u jakéhokoliv pacienta. (bk)

Co nás trápí

Zlá a varující skutečnost

Že Češi kradou, je světově proslulá skutečnost. A že je to rok od roku horší, je skutečnost smutná i varující. Tisíce nových stromů, keřů a dalších okrasných rostlin stojí město miliony korun, zdaleka nejde jen o zkrášlení okolí bydlení, ale také o zlepšení životního prostředí.
Nemalé prostředky na novou zeleň vynakládají ročně také městské obvody. Jen například Poruba letos vysadila 4700 keřů a květin, z toho letničky stály 200 tisíc korun. Část nové zeleně však mizí závratnou rychlostí, mnohdy nepřežije první noc po vysazení. Další půlmilion dává Poruba v těchto dnech do výsadby na Hlavní třídě, nikdo však netuší, jak dlouho tam vydrží.
Krade se i mulčovací kůra a substrát ze záhonů či kvalitní štěrk z dětských hřišť. Často před očima kolemjdoucích, ti však mlčí, takže s tím souhlasí. Má vůbec ještě někdo odvahu nahlásit krádež? A jak zavilý, nestydatý a nepřátelský ke svému městu je každý, kdo podobný čin považuje za normální? (g)

Před pochodem Javorníky 2014

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava uskuteční ve dnech 12.-14. září vzpomínkový pochod Javorníky 2014 k 70. výročí Slovenského národního povstání.
Pochod z Nového Hrozenkova hřebenem Javorníků k památníku U Tabulí se koná na počest odchodu 22 příslušníků protektorátní policie z Moravské Ostravy na pomoc povstání na Slovensku. Šlo o největší skupinu Čechů, která organizovaně přešla na stranu SNP. Statečnost v boji a pozdější smrt sedmi členů skupiny vzbuzují dodnes obdiv a úctu. Pochod bude zahájen pietním aktem v Novém Hrozenkově. V Horní Marikové a ve Štiavniku se uskuteční setkání s občany. Cíl bude u památníku U Tabulí v Makovském průsmyku. Zájemci o účast na pochodu se mohou přihlásit na e-mailovou adresu javorniky2014@seznam.cz nebo na adresu MěV ČSBS Ostrava, nám. Sv. Čecha 732/1, Ostrava-Přívoz, 702 0010. Jaromíra Michálková

Radnice MOaP se bude stěhovat

Radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodli na mimořádné schůzi 15. 7. o stěhování svého úřadu do budovy bývalé České spořitelny na náměstí E. Beneše. Sídlo centrálního obvodu se přemístí z Nové radnice na začátku září. Cílem radních je vnést život do této části centra, zamezit možné devastaci objektu, zlepšit dopravní dostupnost pro občany, oddělit činnosti úřadu od magistrátu apod. Roční nájemné v bývalé budově spořitelny bude stát obvod MOaP 5,8 mil. Kč, což představuje úsporu téměř milion korun. Do uvolněných prostor, jde zhruba o 111 kanceláří Nové radnice, by se mohli v příštím roce nastěhovat úředníci magistrátu z odborů dopravně správních činností a vnitřních věcí (agenda občanských průkazů a pasů), kteří sídlí v pronajatých budovách v ulicích 30. dubna a Gorkého.(r)

s podporou unie

Na Dubině vyroste záchranářské centrum

Zvýšení bezpečnosti obyvatel města i kraje přinese nové integrované výjezdové centrum v Ostravě-Jihu. Vznikne mezi ulicemi Františka Formana a Kaminského na Dubině, vytvoří ho novostavba třípodlažního objektu s pravoúhlým půdorysem ve tvaru písmene L a několik dalších objektů.
V areálu bude cvičná věž, výcvikové a sportovní plochy, tréninkové, výukové a kancelářské prostory se zázemím pro techniku, kynologii a hipologii. Přestěhuje se tam profesionální jednotka hasičů z Hrabůvky, strážníci z Hrabové, Třebovic a Staré Bělé, rychlá zdravotnická pomoc a „rendez-vous" z Výškovické ulice. Centrum umožní také účinnější koordinaci jednotlivých složek a uspoří čas při výjezdech. Ostrava tak bude vedle Integrovaného bezpečnostního centra v Moravské Ostravě disponovat dalším zařízením pro záchranu lidských životů, zdraví a majetku.
Centrum by mělo začít fungovat koncem roku 2015. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, partnerem město Ostrava. Stavba a vybavení přijde na 380 milionů korun, většinu, zhruba 318 milionů, pokryje evropská dotace. (ph)


Strana 8

Trigon vyhlašuje 9. ročník prestižního ocenění

Kdo získá Křišťálový kamínek?

Asociace Trigon vyhlašuje v rámci XXII. ročníku Evropských dnů hendikepu již podeváté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Uděluje se za mimořádné činy lidí s hendikepem a oceňuje i ty, kteří se problematice dětí, mládeže i dospělých s postižením věnují.
Navrhnout takového člověka může kdokoli. Nominovaní mohou být z řad těch, kteří dlouhodobě pracují a mají dobré výsledky u hendikepovaných nebo pro ně udělali mimořádný čin či připravili aktivitu. Nominace musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, kategorii nominace, zdůvodnění nominace a také jméno a kontakt na předkladatele – navrhovatele.
Všechny návrhy musejí být podány do 12 hodin 15. září 2014 na adresu kneuvirtova@asociace­trigon.eu nebo písemně na Asociace TRIGON, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba. E-mail nebo obálku označte heslem Křišťálový kamínek 2014. Podrobné informace na www.asociacetrigon.eu. Vybraným osobnostem bude ocenění předáno 1. října v Divadle A. Dvořáka, připraveny jsou i dary sponzorů. (or)

Komunitní plán se uzavírá

Veřejnost má do 5. srpna možnost připomínkovat připravovaný už 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Posláním komunitního plánování je především zajistit dostupnost sociálních služeb a souvisejících aktivit.
„Smyslem je vytvořit systém, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb a zajišťuje síť, která poskytuje kvalitní, finančně a místně dostupné služby. Komunitní plánování je založeno na principu partnerství a spolupráce mezi politickou reprezentací města, odborníky, uživateli a veřejností," říká náměstek primátora Martin Štěpánek.
Od roku 2003 v rámci komunitního plánování v Ostravě působí 10 pracovních skupin, ve kterých je aktivně zapojeno více než 200 osob. Na území města je více než 70 organizací, které poskytují 175 sociálních služeb a 212 souvisejících aktivit pro více než 30 tisíc uživatelů. Informace na webových stránkách www.kpostrava.cz.(mn)

co je dobré vědět

Sociální služby pro seniory poskytované na území statutárního města Ostravy (2)

Orientujeme se v základním sociálním poradenství

  • Kdo a kde nám poradí?

Prvotní radu a doporučení z oblasti sociálních služeb získá občan u sociálního pracovníka na úřadě podle místa trvalého bydliště. Otázkami, které jsou spojené s řešením potřeb seniorů, se zejména zabývá odbor sociálních věcí, oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Přičemž orientaci v možnostech řešení životní situace občanům sdělí v rámci tzv. základního sociálního poradenství rovněž sociální pracovník, který je zaměstnancem konkrétní sociální služby, např. pečovatelské služby nebo domova pro seniory.
Občané si konkrétní kontakty na sociální služby mohou vyhledat v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit www.kpostrava.cz nebo využít veřejný portál o sociálních službách v Ostravě www.socialnisluzby.ostrava.cz. Pro zjištění nároků na některou z dávek státní sociální podpory, například příspěvku na mobilitu, příspěvku na bydlení a příspěvku na zvláštní pomůcku nebo vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči je v současné době kompetentní úřad práce, konkrétně jeho kontaktní místo v ulici Pivovarské 84/1 v Moravské Ostravě.

  • V jaké životní situaci a komu máme podat žádost o sjednání potřebné pomoci či přijetí do vybrané sociální služby?

Situaci, ve které je důvodné hledat pomoc sociálních služeb, popisuje zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. v platném znění) jako tzv. „nepříznivou sociální situaci", např. pro oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku či zdravotního stavu, jež občan není schopen zvládnout vlastními silami. V reálném životě jde o situace, kdy pečovatelka nebo osobní asistent pomáhá seniorům v jejich domácnosti s úklidem, nakupováním, doprovodem k lékaři a zejména při osobní hygieně a zajištění stravování.
Celodenní pomoc získají lidé také v některém z domovů pro seniory, případně pouze v pracovních dnech docházejí do centra denních služeb či využívají odlehčovací službu a jsou mimo své bydliště pouze na přechodnou dobu. Žádost o přijetí vyřídíme zpravidla vždy se sociálním pracovníkem vybrané sociální služby, tedy v konkrétním domově nebo pečovatelské službě, kterou budeme chtít využívat. O přijetí nerozhoduje délka podání žádosti, ale nezbytnost pomoci. Podání žádosti a sepsání následné smlouvy předchází vždy sociální šetření, nejčastěji v místě bydliště žadatele.

  • Kolik se za sociální služby platí? Je důležitá výše mého důchodu?

O maximální výši denní sazby za tzv. úkony péče nebo za stravování a bydlení u pobytových služeb „rozhoduje" prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách (vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění). Od ledna 2014 za hodinu pečovatelské služby nebo osobní asistence můžeme zaplatit až 130 Kč, za celodenní stravování 170 Kč a za bydlení v domovech maximálně 210 Kč. Požadovanou částku (bývá i nižší než maximální) stanovuje konkrétní služba ve svém ceníku a předem o ní zájemce o službu informuje.
K zaplacení nákladů za pomoc dostává občan od státu příspěvek na péči ve čtyřech stupních (nyní 800, 4000, 8000 a 12 000 Kč na měsíc), a to v závislosti na míře požadované pomoci. Ze svého příjmu (nejčastěji důchodu) pak hradí uživatelé pobytových služeb náklady za ubytování a stravu. Nižší příjem důchodu se zohledňuje snížením úhrady za bydlení, ale také se zvažuje možnost finanční spoluúčasti blízkých osob. Odbor sociálních věcí

(Příště: Terénní sociální služby)

Statutární město Ostrava vyhlašuje VIII. ročník ankety

Senior roku 2014

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. září 2014 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme novou kategorii Klub seniorů roku 2014, do které mohou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice,
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava
nebo e-mail:
gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2014 nebo Klub seniorů 2014.

Hledáte práci? Přijďte!

Udělejte si představu o pracovních příležitostech. Poznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách. To vše nabídne Burza práce a rekvalifikací s prezentací poradenských center na jednom místě. Akci opět pořádá DTO CZ Ostrava ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou Ostrava. Burza se koná 9. září od 9 do 16 hod. v domě techniky (Mariánské náměstí 5, Mariánské Hory). Vstup zdarma.(d)


Strana 9

Školství

Studenti studující s podporou města se setkali na radnici

Stipendisté reprezentují Ostravu

Studují s opravdovým zaujetím, věnují se vědecké činnosti, reprezentují Ostravu doma i v zahraničí. Stipendisté města Ostravy za akademický rok 2013/2014 se sešli 5. června na ostravské radnici, aby se setkali se zástupci města a převzali pamětní listy. Za dosažené výsledky jim poděkoval náměstek primátora Martin Štěpánek.
„Žádostí o udělení stipendia dostáváme rok od roku víc," konstatoval Martin Štěpánek v obřadní síni radnice. „Jsme pyšní na to, že Ostrava disponuje velkou řadou mladých, schopných a talentovaných lidí, kteří šíří její dobré jméno a jsou její nadějí do budoucna," dodal na adresu stipendistů.
Stipendia svým nadaným studentům uděluje Ostrava od roku 1996. Podmínkou je trvalé bydliště na území města a výborné studijní výsledky. Velmi ceněná je vlastní vědecká práce. Pomocnou ruku město podává také mladým studujícím lidem s hendikepem. Do dnešního dne město udělilo celkem 225 stipendií, v tom za studijní rok 2013/2014 devatenáct.
Jako součást programu přednesli prezentace ze své odborné činnosti stipendisté Michal Alexander Košinár, Renáta Vantuchová, Hana Lukšová, Jakub Jirka, Kateřina Vařechová a Andrea Kozlová. (bk)

Rendez-vous tisíců techniků

Největší vysoká škola na severní Moravě VŠB-TU letos slaví 165 let od svého založení. Jen za posledních sto let její brány opustilo téměř 100 tisíc úspěšných absolventů. Proto nyní univerzita zve všechny své absolventy na historicky první velký Sraz absolventů, který se uskuteční 12. září 2014 v kampusu v Ostravě-Porubě. Připraven je nejen bohatý program v režii fakult, ale i mnoho dalších doprovodných zábavných činností. Více informací, včetně elektronické registrace na akci, naleznete na webových stránkách www.srazabsolventu.vsb.cz. (ph)

Znalost jazyků je základ

Město Ostrava se v rámci dlouholeté spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC nově zaměřilo na odborné stáže zahraničních studentů, lze tak získat nové podnikatelské kontakty a investiční příležitosti.
Společnost AIESEC Ostrava do regionu za poslední rok přivedla celkem 12 zahraničních stážistů z různých zemí, kteří pracují ve vzdělávacích, obchodních nebo průmyslových firmách. Jedním z nich je také Eui-Sung Kang (na snímku P. Havránka) z Korejské republiky, který pracuje v odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pomáhá se zjišťováním nových investičních příležitostí, vyhledáváním nových business kontaktů, zpracováním marketingových průzkumů a především pak zvyšuje povědomí o Ostravě, potažmo celém Moravskoslezském kraji a jeho rozvojovém potenciálu pro asijské země.
Pan Eui-Sung Kang pochází ze Soulu, vystudoval právo a je jazykově velmi dobře vybaven – mluví korejsky, čínsky, anglicky, ale také německy, rusky a nyní se učí česky. Stážista komunikuje s investory přímo v korejském, čínském či anglickém jazyce, což má velmi pozitivní efekt ve vnímání Ostravy asijskými investory. Ostrava díky tomu navázala spolupráci např. s Agenturou pro podporu podnikání a investic KOTRA v Korejské republice. (er)

Co nabízí THeatr ludem učitelům?

Spolek THeatr ludem, který dlouhodobě spolupracuje s Divadlem loutek Ostrava, realizuje pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ, ZUŠ a vychovatele a pedagogické pracovníky SVČ, DDM aj. kontinuální vzdělávací program Loutka jako nástroj vzdělávání akreditovaný MŠMT. Kurz je realizován ve dvou na sebe navazujících intenzivních seminářích vedených zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatika, pedagogika a psychologie. Lektoři nabídnou pedagogům možnosti, jak děti připravit na návštěvu divadla a jak pracovat pomocí různých cvičení a her s tématy, která inscenace nabízí. Po prázdninách se otevřou čtyři skupiny seminářů v září, říjnu a listopadu. Pro pedagogy z Moravskoslezského kraje je veškeré finanční krytí zajištěno! Více informací spolu s přihláškou naleznete na www.loutka.info a www.theatrludem.cz. (d)

Ocenění žákovských osobností

Osmnáct žákovských osobností z ostravských základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií převzalo 10. června v Divadle loutek Ostrava ocenění, které jim za umístění v různých olympiádách i mezinárodních soutěžích udělila rada města. Pro vyznamenání si došlo i sedm žákovských kolektivů.
Výsledky jejich práce vyzvedl náměstek primátora Martin Štěpánek. „Všechny tyto úspěchy svědčí o tom, že úroveň školství v Ostravě je vysoká. Chci poděkovat učitelům za vynikající práci," zdůraznil. Radost z vyznamenání prožívaly i dvě patnáctileté mistryně světa v mažoretkovém sportu Monika Ryšavá a Petra Vašková. Dojaté byly jejich maminky Lenka a Jitka. „O dětech v jejich věku slyšíte, že pořád jen sedí u televize, flákají se po ulicích. Je hezké, že si město všímá, že jsou také děti, které rozvíjejí své zájmy," konstatovaly shodně. (bk)

Polévka potřebným

Armáda spásy pořádala 13. června na Fifejdách 4. ročník soutěže Polévka je grunt. Týmy osobností, mezi kterými nechyběl náměstek primátora Martin Štěpánek, vařily polévky pro potřebné. Podle názoru odborné poroty sestavené z profesionálních kuchařů vyhrála šťovíková polévka z krnovské Armády spásy. V Ostravě Armáda spásy působí už 22 let, její pomoc vyhledávají lidé bez domova. Denně nabízí zhruba stovce lidí bezpečné prostředí, stravu, nocleh i sociální poradenství. (g)

Kraj má koronera

Prohlídky těl zemřelých doma jsou ze zákona o zdravotních službách povinni zajišťovat praktičtí lékaři, ale nesmí to narušit chod jejich ordinace. Aby ohledání zesnulého netrvalo dlouho a mohla ho převzít pohřební služba, zřídil krajský úřad post koronera, tedy oficiál­ního ohledače zesnulých. I nadále mohou praktičtí lékaři vydávat úmrtní listy, i koroner má toto oprávnění. Ve výběrovém řízení zvítězila Městská nemocnice Ostrava, a to na poskytování této služby pro celý kraj do konce letošního roku, na podzim přijde nová zakázka. Oznámit informaci o úmrtí lze na tel. čísle 596 612 111 nebo 596 618 856, můžete také volat linku 112. (d)

Moderní laboratoř

Gymnázium Olgy Havlové v červnu slavnostně otevřelo novou, zrekonstruovanou laboratoř fyziky. Příjemné prostředí laboratoře má i bezpečnostní prvky, kvalitní osvětlení a moderní pomůcky. Sdružení Poznání, kam financemi přispívají rodiče žáků školy, přispělo na rekonstrukci téměř 100 000 korunami. Škola už má úspěšné studenty, kteří zvítězili v řadě fyzikálních soutěží, laboratoř určitě přispěje k dalším úspěchům. (d)


Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

LETNÍ ZÁŽITKY. Ostravská Galerie výtvarného umění nabízí velké zážitky také o prázdninách. Až do 7. září probíhá výstava Koncepce a tvary architekta Rafiho Segala, do 14. září se představují také Proměny německé grafiky přelomu 19. a 20. století. Do 14. září pak trvá i přehlídka fotografky Dity Pepe. Zpřístupněny během léta jsou rovněž stálé expozice galerie.
V MINIUNI PO ŽELEZNICI. V areálu Miniuni – světě miniatur na ostravské Černé louce je pro návštěvníky připravena nová stálá expozice „Po stopách železničáře". Nejen milovníci vlaků a železniční dopravy tu najdou ukázky historického drážního zařízení, signalizačního zařízení, kancelář výpravčího, staré jízdní dokumenty – jízdenky, dobové uniformy a čepice a mnoho dalšího. Autorem je pan David Pšenčík. Nová expozici bude otevřená až do 20. prosince.
V BARVÁCH NOCI. V sobotu 30. srpna bude mít vyhlídková věž Nové radnice netradičně otevřeno až do 23 hodin. S koncem prázdnin totiž nekončí léto, takže podmínky pro večerní a noční výhledy z věže by měly být příznivé. Za dobré viditelnosti je noční pohled na Ostravu nečekaně pestrý a působivý.
ZA KOSTELY MOR. OSTRAVY. V neděli 31. srpna lze s průvodci Ostravského informačního servisu absolvovat procházku po existujících i zaniklých sakrálních stavbách na území Moravské Ostravy. Rozkvět sakrální architektury přinesl konec 19. století. Trasa povede kolem evangelického kostela, katedrály Božského Spasitele a kostela sv. Václava od 10 nebo 14 hodin vždy z Prokešova náměstí.
MÁTE RÁDI ,BOURÁKY'? Na výstavě amerických veteránů American Classic Cars na ostravské Černé louce letos vévodí Cadillacy a Buicky z doby mafiánského bosse Al Capone. Originální stará auta se zdobným naleštěným chromem, s obrovskými motory a prostornými sedadly jsou k vidění na až do 31. srpna.
VSTUPNÉ JIŽ V PRODEJI! Skutečné lahůdky jsou v repertoáru přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery, které už sedmou sezonu nabízí Dům kultury města Ostravy. Začínají 11. října Verdiho Macbethem, desátý přenos (25. 4. 2015) uzavře dvojice známých oper Sedlák kavalír a Komedianti. K dalším živým přenosům patří opery Figarova svatba, Carmen, Lazebník sevillský, Mistři pěvci norimberští, Veselá vdova, Hoffmannovy povídky, Jolanta a Modrovousův hrad a Rossiniho Jezerní paní. Vstupenky jsou již v prodeji.
FAJN FEST: PŘIHLASTE SE. Až do 31. srpna se mohou kapely a písničkáři přihlašovat na letošní Fajn Fest, který kaž­doročně pořádá kulturní dům Akord. Podrobnosti i formulář jsou na adrese www.fajn-fest.eu. Přehlídku ukončí 19. září koncert Fanj Fest s burčákem.
ZLOČIN A OBĚTI. Pod tímto názvem bude v Domě kultury města Ostravy až do konce září otevřená unikátní výstava, která naváže na další akce na dané téma. V srpnu uplyne rok od vydání Zákona o obětech trestných činů, který významným způsobem změnil práva obětí kriminality v ČR. Výstava osvětluje prožívání a traumata obětí kriminality, vyzývá lidi k odvaze vnímat oběti, pochopit jejich potřeby a situaci, umět jim zprostředkovat pomoc. Vernisáž výstavy, nad kterou záštitu převzal primátor Ostravy Petr Kajnar, se uskuteční 2. září. Více informací na www.bkb.cz.
NA CO DO AKORDU? Letní festival v kulturním domě Akord pokračuje i v srpnu. Pohádkový program ve vybrané středy začíná vždy v 16 hodin, 6. srpna Divadlo v batohu nabídne pohádku O mlsném medvídkovi, Divadlo Kapsa pohádku Andělská Hora – Nešťastný šafářův dvoreček 13. srpna, Divadlo Ententýky Námořnickou pohádku 20. srpna. Hudební čtvrtky mají připraveny koncerty s pravidelným začátkem v 17 hodin. Aktuální přehled letních akcí je na adrese www.dk-akord.cz.
ROCK-FEST NA HRADĚ. Slezskoostravský hrad se 23. srpna opět rozezní hudbou. Na nádvoří i tzv. Aréna stage, kde se hrává i divadlo, vystoupí 14 rockových kapel od odpoledne až do pozdních nočních hodin. Tento tradiční open air festival uzavírá letní festivalovou sezonu. Součástí programu jsou i atrakce pro děti a mládež pod dohledem pedagogů, uskuteční se workshopy, občerstvení nebude chybět.
SPORTOVNÍ PLAKÁT. Archiv města Ostravy zve na tradiční zářijovou výstavu s názvem Sportovní plakát aneb Po šichtě za sportem, která představuje pestrou nabídku ostravských sportovních podniků v průběhu 1. poloviny 20. století. Výstava ve vestibulu Nové radnice je veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8 do 19, v soboty a neděle od 9 do 19 hod. v době od 3. do 30. září 2014. Vernisáž je 2. září v 15 hod.
DŮM UMĚNÍ PRO DĚTI. V létě mohou děti trávit volný čas ve výtvarné dílně v ostravském Domě umění. Samoobslužná výtvarná dílna a herna je přístupná bez nutnosti rezervace denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Je určena dětem všech věkových kategorií, najdou tu hry, úkoly a kvízy, omalovánky a pracovní listy, obrázky a skládačky. Děti musí přijít v doprovodu dospělých.
ZA PŘEDPLATNÉ DO PAŘÍŽE. Divadlo Komorní scéna Aréna v nastávající sezoně oslaví 20 let svého trvání. K počinům v rámci oslav patří mimo jiné dvacet cen, jimiž odmění své předplatitele. Čekají je různé relaxační balíčky, hlavní cenou je víkendový letecký zájezd do Paříže. Předplatné bude v prodeji od 15. srpna. Více na www.divadloarena.cz.
PRÁZDNINY V ULICÍCH. Kulturní centrum Poruba pořádá 27. srpna ve 14 hod. zábavnou akci pod širým nebem pod názvem Prázdniny v ulicích u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Akce nabídne různé dílny, vystoupení i bubleshow s překvapením.
NA KULTURU SE SLEVOU. V ostravské Galerii výtvarného umění jsou v prodeji slevové karty Ostravan.cz na vstupy do kulturních organizací, lze ji i objednat on-line. Držitel karty získává slevu mj. na koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, Svatováclavského hudebního festivalu, na vstup do Dolní oblasti Vítkovic, Landek parku i některých kulturních center a hudebních festivalů, zatím je v projektu 20 kulturních organizací. Karta stojí 540 Kč.
AUTORSKÉ ČTENÍ. Příběhy z Keni – autorské čtení z románů Hany Hindrákové se uskuteční 9. září od 16 h. v Domě knihy na Smetanově náměstí v Ostravě. Součástí čtení z románů Děti nikoho, Karibu Keňa a Dobrovolnice bude také promítání dvou kratších videí a fotografií z Keni a prodej keňských šperků.
MÁTE HERECKÝ TALENT? Národní divadlo moravskoslezské poskytne během prázdnin své prostory studentům. Ateliér pro děti a mládež při NDM připravuje na 11. – 13. srpna projekt nazvaný „Jak se dělá divadlo", který pomáhá objevovat mladé talenty. Workshopy se uskuteční pod vedením umělců NDM. Přihlásit se mohou i ti, kteří tvoří básně a zajímá je práce s dramatickým textem. Workshop je určen pro studenty od 16 do 19 let, kapacita míst je omezená. Přihlášky lze zasílat na adresu prazdninyNDM@ndm.cz, více informací na www.ndm.cz.

11. ročník Svatováclavského hudebního festivalu má změnu data

Pozor – začínáme 1. září!

Skutečně ojedinělým je festival především duchovní hudby v kostelích a chrámech, jak zná veřejnost Svatováclavský hudební festival. Ve státní svátek sv. Václava vždy tradičně začínal, letošní ročník má zahajovací koncert, Dvořákovo Requiem, už v pondělí 1. září v 18 hodin v mariánskohorském kostele Panny Marie Královny. Závěrečný koncert se uskuteční 28. září ve stejném svatostánku, Janáčkova filharmonie Ostrava a umělci NDM nabídnou Rejchovo Requiem a Dvořákovo Te Deum.
I program tohoto festivalu je letos ovlivněn Rokem české hudby 2014, a tak zazní mnoho českých děl a přijede řada skvělých interpretů. V kostelích Ostravy a mnoha okolních obcí budou moci posluchači přivítat například Český filharmonický sbor Brno, Talichovo kvarteto, ansámbl Musica Florea, opakovaně česko-švýcarskou sopranistku Martinu Jankovou, ale také Drážďanský komorní sbor a Wroclavský barokní orchestr, světoznámý soubor La Grande Chapelle z Madridu, Collegium Marianum či Collegium 1704 aj.
Webové stránky www.shf.cz nabízejí on-line předprodej a rezervaci vstupenek a informují o programu a místech konání podrobně. Ceny vstupného se pohybují od 80 do 1000 korun, při zakoupení 5 a více koncertů lze dostat 10% slevu. Festival se uskutečňuje díky finanční podpoře mnoha institucí, jen město Ostrava přispívá 2,8 milionu korun. (g)
Soubor La Grande Chapelle je španělský vokální a instrumentální soubor staré hudby, nabízí novou vizi velkých děl hispánského vokálního repertoáru. Foto: SHF

o čem se mluví

Janáčkovci spolu s hvězdou

Anna Netrebko, hvězdná sopranistka newyorské Metropolitní opery, ale i jiných operních domů, vystoupila v červenci v Paříži. Na koncertu věnovaném áriím Verdiho a jeho následovníkům ji doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava. Úspěch byl famózní, Netrebko osobně filharmonii poděkovala.
Pro Janáčkovu filharmonii byl koncert v Paříži obrovskou třešní na dortu, který si za celou 60. sezonu zaslouží. „Chtěl bych poděkovat všem členům orchestru za skvělé výkony během sezony, ať už na abonentních koncertech, na vystoupeních v regionu nebo na zájezdech, které patří ke stěžejním úkolům našeho orchestru. Také bych rád při příležitosti bilancování uplynulých měsíců zmínil velmi potěšující fakt. Janáčkova filharmonie, která se ještě před nedávnem potýkala se splněním jednoho z kritérií pro přiznání finanční podpory ministerstvem kultury – tzv. soběstačností, na tomto poli zaznamenala velmi výrazný nárůst. V současné chvíli tato čísla dosahují téměř 20 %, což je dvakrát více než před dvěma lety," vyjádřil s potěšením ředitel JFO Jan Žemla.
Další koncerty v zahraničí čekají filharmoniky na podzim ve Vídni a Bratislavě, na přelomu roku pak na turné v Číně. Připomeňme, že velmi vydařený červnový projekt Filharmonie dětem, při kterém společně se členy ostravského orchestru vystoupili žáci a studenti ZUŠ Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, zaznamenal velký úspěch. Projekt finančně podpořily město Ostrava i Moravskoslezský kraj. (g)

nepřehlédněte


Ostravská divadla tradičně společně zahájí novou sezonu

Jdeme za vámi! už popáté

Tradiční zahájení divadelní sezony 2014/2015 s názvem Jdeme za vámi se už popáté uskuteční v neděli 31. srpna od 15 hodin na náměstí Msgre Šrámka před Divadlem Jiřího Myrona stejně jako loni.
Nabídne ukázky z repertoáru Divadla loutek Ostrava, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna i všech souborů Národního divadla moravskoslezského. Zároveň bude zahájen společný předprodej vstupenek Abend, milovníci ostravských divadel si tak už v tento den mohou pořídit předplatné na vybraná představení všech městských scén.
Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z představení všech ostravských divadel, nebudou chybět známé árie či balet. Ve 20.30 hodin se prostřednictvím nočního promítání na fasádu Divadla Jiřího Myrona uskuteční přímý přenos muzikálového koncertu souboru opereta/muzikál NDM. V rámci doprovodného programu se představí žáci baletního a operního studia NDM a dvou divadelních kapel z řad herců Komorní scény Aréna a Divadla Petra Bezruče. Pro ty nejmenší je připraven dětský koutek. Vstup je zdarma.
NDM nabízí dárek. Při zakoupení předplatného NDM na začínající sezonu do 6. září lze vyhrát 4denní letecký zájezd pro dvě osoby do Londýna. Vybírat se dá z dvaceti předplatitelských skupin, existují různé slevy. Karta předplatitele je přenosná, lze ji tedy zapůjčit i darovat. (g)

Ostravské muzeum – skvělé výstavy

Ke 120. výročí provozu městské hromadné dopravy v Ostravě otevřelo Ostravské muzeum v červenci pozoruhodnou výstavu. Fotografické panely a předměty dokumentující historii veřejné dopravy jsou veřejnosti zpřístupněny až do 31. srpna.
Zaujmou nejstarší fotografie z počátků provozu, kdy byly původní parní tramvaje nahrazeny elektrickými. Pozornost přilákají i modely vozidel MHD, sbírky jízdenek, dobové linkové orientační tabule nebo zastávkové označníky, tramvajový kontroler, česky řadník, což je zařízení, pomocí kterého řidiči klikami ovládají motory v nejstarších dvounápravových tramvajích. Výstava potrvá až do konce prázdnin a bude na ni navazovat vyvrcholení oslav letošního 120. výročí MHD, kterým je Den otevřených dveří v sobotu 13. září zároveň v martinovském a porubském areálu Dopravního podniku Ostrava.
Také další letní výstava Ostravského muzea s názvem „Příběh zapomenutého hřbitova" veřejnosti poprvé představuje výsledky ročního archeologického a antropologického výzkumu v centru Moravské Ostravy. Obrazová dokumentace, dobové fotografie, modely, archeologické nálezy a textové panely zprostředkují hlavní témata výstavy: historii starého ostravského hřbitova a kaple sv. Lukáše na „Zámčisku" (v blízkosti dnešního Masarykova náměstí) a pohřbívání našich předků. Podle historických dokladů bylo na tomto hřbitově v letech 1723 až 1843 pohřbeno 7442 osob. U příležitosti výstavy, která je otevřená do 7. září, vychází také barevná publikace. (d)

HRAJÍ I O PRÁZDNINÁCH. Divadlo loutek Ostrava prázdniny zrušilo. Zajímavým programem láká děti i v létě například výstavou Pimprlárium k šedesátým narozeninám divadla a každou neděli se v amfiteátru u divadla hraje dětské představení. Na výstavě se lze seznámit s bohatou historií divadla a prohlédnout si loutky, v tvůrčích dílnách si pak mohou děti vyrobit svoji vlastní loutku. Ve všední dny jsou návštěvy ve 14 a v 16 hodin, každou neděli pak ve 14 hodin. Rezervovat místa na výstavu Pimprlárium i na nedělní představení diváci mohou na adrese letospimprlaty2014@dlo-ostrava.cz. Nedělní představení nabízejí Pirátskou pohádku (3. 8.), O neposlušných kůzlátkách (10. 8.) a Kvak a Žbluňk (17. 8.). Foto: DLO(g)


Strana 12

o lidech s lidmi

Hana Navrátilová z Modrého motýlka: Ty děti si to zaslouží a člověka to velmi obohacuje

Práce jako droga. Ale dobrá droga

Tisícihlavé hlediště, rozzářené jeviště a úsměvy na dětských tvářích – je jedno, jestli stojí na nohou, nebo sedí na vozíčku. Asi tak lze popsat atmosféru Dne plného radosti pro všechny, který u příležitosti Dne dětí už šest let pořádá občanské sdružení Modrý motýlek. Sdružení působí u Základní školy Kapitána Vajdy v Zábřehu a jeho vůdčí osobností je Hana Navrátilová, učitelka a pedagožka, která se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením. Její oporou je školní kolegyně a jednatelka sdružení Danuše Stanovská.
Letos v pavilonu
„Tato oslava Dne dětí má vždy nějaké tematické zaměření. Měly jsme už akce nazvané Svět pro tebe i pro mě, Z pohádky do pohádky, Babičko, dědečku, pojdťe si se mnou hrát, Sportujeme s motýlkem, Máme rádi zvířata. Letos to byly Kouzla a čáry. Součástí oslav je také vyhlášení vítězů tematických výtvarných soutěží," popisuje Navrátilová. Vítězné práce mohli Ostravané zhlédnout v prostorách městského magistrátu nebo v mléčném baru Naproti.
Na programu Dne plného radosti se podílejí umělci jako zpěvačka Heidi Janků, Maxim Turbulenc, Taneční škola Zdeňka Chlopčíka, Trigonband nebo klaun Jaroslav Riedel alias Hopsalín. Jeho hlavní částí je ale vždy přehlídka volnočasových aktivit hendikepovaných dětí.
„Letos jsme navíc převedly oslavu ze Slezskoostravského hradu do pavilonu A na Černé louce. Prostředí hradu má své kouzlo, ale nepřízeň počasí a určité bariéry pro vozíčkáře nás přesvědčily. Na Černé louce děti nebyly vystaveny vlivům počasí a měly k atrakcím snadnější přístup," byla spokojena s letošním ročníkem hlavní pořadatelka.
Půlmotýl a kniha
Hned ale dodala, že hlavní činností Modrého motýlka není pořádání dětských zábavných akcí, nýbrž organizování volnočasových aktivit pro hendikepované děti.
„Naše sdružení vzniklo v roce 2002 přerodem z Klubu přátel školy, což byla organizace maminek postižených dětí, které se zajímaly o podmínky, v jakých s nimi pracujeme, a snažily se je ve spolupráci se školou zlepšovat," vypráví Navrátilová. Název sdružení je odvozen od emblému zábřežské školy, který tvoří půlmotýl a kniha nakreslené v modré barvě. K jeho vzniku napomohla do jisté míry i náhoda.
„Začalo to vlastně tím, že jsme dostaly pozvání na výjezd do Beskyd, kterého jsme se nemohly zúčastnit. Většina lidí si neuvědomuje náročnost výjezdu s hendikepovanými dětmi. Myšlenka zkusit vyjet s dětmi na pobyt mimo Ostravu nás ale neopustila, naopak se pro nás stala výzvou," vzpomíná Hana Navrátilová.
Tak se stalo, že založily občanské sdružení, k čemuž je tlačila tehdejší legislativa, napsaly projekt pro Magistrát města Ostravy, zajistily zdravotní službu, psychologa, tři maminky ku pomoci, připravily poznávací, vzdělávací a relaxační program a vyrazily do Rajnochovic.
Pomáhají partneři
„Hned tento první výjezd se náramně vydařil a tak následovaly další. Časem nám navíc začali pomáhat partneři jako Městská policie Ostrava, Český červený kříž Ostrava, Policie ČR, Středisko volného času v Zábřehu a další, jejichž podpory si nesmírně vážíme," popisuje zkušená pedagožka.
Spolupráce s nimi je cenná zejména při sestavování programu výjezdních akcí. Oddíl prevence MPO má zpracovány unikátní a jedinečné programy, které navazují na školní preventivní programy proti zneužití, zatažení do kriminální činnosti v rámci různých part, požívání drog a jiným nebezpečím, jimž jsou děti vystaveny. Záchranné týmy ČČK mohou nabídnout zdravotnické akce, při nichž učí, jak se chovat při dopravní nehodě nebo jak poskytnout první pomoc.
„Měli byste vidět, jak děti tyto věci prožívají! Samozřejmě, musí se to podat tak, aby nevěděly, že od nich něco vyžadujeme, a že toho vyžadujeme hodně," směje se Hana Navrátilová, která za posledních 12 let absolvovala spolu s kolegyní Stanovskou téměř osmdesát výjezdů a akcí s dětmi. Všechny byly podpořeny městem.
Vrcholem byla Bretaň
Zatímním vrcholem této činnosti Modrého motýlka byl podle jeho předsedkyně zahraniční zájezd do Francie, který se uskutečnil díky vstupu sdružení do asociace Trigon. „S deseti dětmi jsme tehdy vyrazili do Bretaně, do přístavu Brest, odkud už byly vidět i staré tvrze na anglických březích. Odnesli jsme si odtud neopakovatelné zážitky," vypráví. „Myslím, že naše děti si to zaslouží. Život lidí s hendikepem není snadný a nejspíš se tam už nikdy nedostanou. Vše krásné, co tam prožily, jim už ale nikdo nevezme."
S láskou a poctivostí
Hana Navrátilová se narodila v Ostravě. Práci s dětmi s mentálním postižením se věnuje od ukončení ostravské Pedagogické fakulty v roce 1973. Začínala na tehdejší zvláštní škole v Přívoze, devět let dělala ředitelku školy v Porubě, nyní pracuje v Zábřehu. Svoji práci má ráda a vidí v ní hluboký smysl.
„Pedagogickou dráhu jsem si zvolila při jedné ze stáží v době studií a stala se mým celoživotním posláním. Práce s hendikepovanými dětmi je pro mě něco jako droga. Jako dobrá droga, která mě naplňuje a obohacuje. Pokud k takové práci přistupujete s láskou a poctivostí, ty děti vám to vracejí," dodává.
Bohuslav Krzyžanek


Strana 13

z archivu města

Uprchlíci z Haliče na Ostravsku

Neúspěch rakouské armády na haličské frontě v roce 1914 výrazně ovlivnil i život v Moravské Ostravě. I když palcové titulky v denním tisku hlásaly „Na haličském bojišti zaujaly naše armády pevné posice", do města se přesto urychleně stěhovalo velitelství 1. armádního sboru z Krakova. Ostrava se stala rázem posádkovým městem a zároveň i místem, kam směřovaly kroky běženců ze zničených domovů v Haliči a Bukovině.
Útočiště uprchlíků
Moravská Ostrava spolu s okolními obcemi se v podzimních měsících roku 1914 opět stala, tak jako již mnohokrát v předchozích desetiletích, pro obyvatele Haliče „vytouženou" cílovou destinací. Tentokráte ovšem důvody ke změně pobytu nebyly ekonomické, ale ryze politické. Nuceně opouštěli „spálenou zemi". Jejich příchod opět jednoznačně ilustrovaly novinové titulky typu Mor. Ostrava a okolí je zaplaveno haličskými uprchlíky. Pro část z nich se Moravská Ostrava stala cílem, ale pro většinu pobyt ve městě znamenal pouze krátkou životní epizodu na cestě do dalšího města či internačního tábora.
Těžká role úřadů
Dramatické popisování situace ve městě patřilo ke každodenní práci žurnalistů. Avšak místní úřady musely složitě hledat faktická řešení, jak naplnit požadavky vyšších státních a zemských instancí. Město muselo plnit roli ubytovacího koordinátora – zajistit noclehy pro vojsko před jeho odchodem na frontu, pro stále se zvyšující počet raněných v provizorních lazaretech a nově k tomu mělo ještě zabezpečit péči pro haličské uprchlíky.
Obecní výbor z toho důvodu již 25. září 1914 intervenoval u okresního hejtmanství a domáhal se „energického řezu" proti jejich dalšímu přílivu. „Z důvěryhodných zdrojů" získal totiž informace, podle kterých má být do města „nadirigováno větší množství skupin haličských uprchlíků", což s ohledem na „těžké bytové poměry, hustotu obyvatelstva, problémy se zajišťováním veřejného pořádku a sanitární důvody" nebude prakticky v jeho silách zvládnout.
Noclehy pro železničáře
Plnění úkolu tohoto typu lze velmi názorně demonstrovat na korespondenci mezi městem a okresním hejtmanstvím v říjnu 1914 v souvislosti se zajištěním ubytování asi dvou tisíců železničářů z východní Haliče, zaměstnanců Státních drah ve Lvově, s dočasným sídlem v Brně. Do městské kanceláře byla 19. 10. 1914 doručena žádost okresního hejtmana o zajištění ubytování pro výše uvedené železničáře s dodatkem, že odpověď musí být odesílateli doručena do druhého dne do rána.
V tomto případě město mělo zjednodušenou pozici, neboť v důsledku odchodu jednoho ze zemských batalionů se v provizorních ubytovnách uvolnilo více než tisíc míst. A tak pro uprchlíky z měst Jaroslaw a Przemyśl byly okamžitě k dispozici prostory v Německém domě, Národním domě, Katolickém domě nebo v tělocvičně německé státní reálky. Pro ubytování druhé poloviny byla vytipována kasárna Dolu Šalomoun, kasárna v Žofinské ulici a noclehárna Schüllerovy hutě v Karolinské ulici. Vyšší úředníci měli využít služeb místních hotelů Imperial, National, Brioni, Metropol a administrativa měla být uspokojena noclehy v hostincích s prostornými sály U Slunce, Schöngutově, U Města Moravské Ostravy, U Lípy. Město poukazovalo také na volné kapacity v blízkém okolí, např. na skoro prázdný Wilczkův hrad v tehdejší Polské Ostravě. Přes 200 železničářů ze Lvova pak bylo dopraveno montánní dráhou do Michálkovic, kde jim obec zajistila prozatímní ubytování ve zdejších hostincích a „opatřila potřebnou slámu" pro zhotovení slamníků na spaní.
Nebezpečí špehování
Město snahu o zamezení přílivu uprchlíků zdůvodňovalo i diplomatičtěji. Takový charakter měly argument y upozorňující na zařazení Ostravy do vojenského operačního prostoru a na zvýšený počet vojáků, ať již odesílaných na frontu nebo se z ní vracejících. A z toho důvodu nebylo „žádoucí hromadění uprchlíků", kteří by případně mohli být ke „špehování, pozorování železniční tratě a tím podávání informací o způsobu a intenzitě pohybu k válečnému poli" získáváni.
Blažena Przybylová


Strana 14

aktivní senior

Strážníci pomáhají

Už pět let Městská policie Ostrava realizuje projekt, letos se ho aktivně účastní 40 seniorů z klubu seniorů sídlícího v ul. 28. října v Moravské Ostravě. Hlavním cílem projektu je předcházet páchání trestné činnosti na seniorech a současně posílit jejich pocit bezpečí.
V teoretické části jsou pro účastníky projektu připraveny přednášky a besedy zabývající se prevencí kriminality, v praktické části se pak senioři učí základům sebeobrany nebo poskytování první pomoci. Součástí jsou i pravidelné exkurze na jednotlivá pracoviště městské policie a také návštěvy historických i kulturních památek ve městě a blízkém okolí. Senioři spolu se strážníky již navštívili Ostravské muzeum, Památník 2. světové války v Hrabyni, úpravnu vody v Nové Vsi, podívali se také do provozu elektrárny Dalkia v Třebovicích a před prázdninami se seznámili s prací služebních koní a záchranářských psů městské policie v areálu jízdárny ve Staré Bělé. Senioři se na služebních koních mohli i projet, samozřejmě pod dohledem zkušeného hipologa. Plánovány jsou však i další akce. (mp)

Chcete pejska? Útulek přetéká

Psí útulek v Ostravě-Třebovicích, který provozuje městská policie, je přeplněný. Chybí zájemci o jeho čtyřnohé obyvatele, protože hodně Ostravanů odjelo na dovolenou. Jen během července přibyly čtyři desítky, kapacita útulku je 149 pejsků. Hrozí, že do kóje pro jednoho psa se budou umísťovat další pejsci. Útulek přijímá pouze psy, které na ulici odchytili strážníci. Zvířata bývají agresivní či ve špatném zdravotním stavu. Doba letních prázdnin bývá vždy nejkritičtější, přibývá psů a ubývá zájemců o pejsky. Městská policie Ostrava proto zve všechny, kteří zvažují pořídit si pejska, aby nejprve navštívili útulek v Ostravě-Třebovicích.
Útulek je v provozu už 16 let. Za tu dobu prošlo jeho branami více než 18 000 psů, kteří se bez dozoru pohybují na veřejném prostranství, ve veřejně přístupných objektech, v městské hromadné dopravě nebo třeba ve společných prostorách obytných domů. Mnohdy se do útulku dostanou ve velmi zuboženém stavu po týrání. Navštivte útulek, můžete tu najít přítele na roky života. (mp)

novinka v zoo

Ostravské safari bylo uvedeno zatím do zkušebního provozu

Kolem světa za dvacet minut

Navštívit v průběhu patnácti až dvaceti minut Afriku, Persii a Indii můžete v ostravské zoologické zahradě. Přesně tak jsou totiž pojmenovány jednotlivé výběhy, které tvoří nové ostravské safari. Zabydlela se v nich zvířata reprezentující příslušné destinace a návštěvníci jimi projíždějí výletními vláčky. Bez mříží, často z bezprostřední blízkosti, se tak mohou kochat pohledem na africké žirafy Rothschildovy a antilopy losí, na daňky mezopotámské a asijské divoké osly onagery, jichž žije volně v přírodě už jen několik stovek, na Indickém poloostrově se setkají s axisy indickými, antilopami jeleními a nilgau pestrými. Jezdí se každý den od 10 do 18 hodin, jízdenka stojí 30 korun. „Prozatím se jedná o zkušební provoz s náhradními soupravami. Expozice se postupně zabíhá, zvířata si zvykají na nové prostředí i na průjezd vláčků. V následujícím období se budou počty zvířat ve výbězích navyšovat a přibydou i další druhy," sdělila mluvčí zoo Šárka Kalousková s tím, že zatím safari obývá 50 zvířat. Výstavba ostravského safari trvala dva roky a spolykala přibližně 40 milionů korun. Byla financována z Regionálního operačního programu a spolufinancována zřizovatelem zoo, tedy městem Ostravou.
Prázdniny jsou v plném proudu a je to znát i v ostravské zoologické zahradě. V tomto období tam míří tisíce návštěvníků. V červenci mezi nimi byl i návštěvník s pořadovým číslem 300 000. Stal se jím Arnošt Lenoch z Přerova. Do ostravské zoo se vydal společně se svým bráškou Ondřejem a prarodiči, u kterých kluci tráví prázdniny. Rodina obdržela pamětní list a tašku s upomínkovými předměty zoo. (bk)

Nová služba občanům: znáte Quickwash?

Ostrava má první samoobslužnou prádelnu. V ulici 30. dubna (naproti Čedoku) sídlí pod názvem Quickwash, tedy ,rychlé praní', nabízí 4 pračky na 8 kg prádla, 1 pračku na 14 kg prádla, 4 sušičky na 13 kg prádla, ale také automat na prací prostředky, měničku mincí (pračky spustí mince), automat na kávu, wifi zdarma. Otevírací doba celý týden od 8 do 20 hodin.
V západní části Evropy jsou veřejné prádelny samozřejmostí už řadu desítek let, někde přístupné i po 24 hodin. Je to skvělé řešení pro studenty i ty, kdo nemají pračku, navíc velkokapacitní průmyslové pračky i sušičky ošetří prádlo za kratší dobu. Náklady na vybudování první ostravské Quickwash dosáhly zhruba 1,5 milionu korun, otevřela ji firma Primus, která se prádelenskou technikou zabývá. „Je to ukázkový příklad veřejné služby pořízené z privátních zdrojů," hodnotí prádelnu náměstek primátora Martin Štěpánek. „Město pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby měla podobná zařízení kde vzniknout," dodal.
Podle poznatků z prvních dnů provozu jsou lidé nadšeni velkými pračkami, kde mohou prát i objemné přikrývky, polštáře, potahy či deky. V prádelně poradí i přítomný odborník. (g)


Strana 15

HC Vítkovice v Lize mistrů

Letní přípravu na novou sezonu si hokejisté HC Vítkovice Steel okoření zápasy Ligy mistrů. Ostravský celek se v základní skupině utká v ČEZ Aréně s německým Ingolstadtem (čtvrtek 21. 8., 17) a se švýcarským Zugem (sobota 23. 8., 17). Čtvrtým účastníkem skupiny je SaiPa (Finsko). Atraktivní mezinárodní zápasy doplní domácí příprava, v níž Vítkovice narazí mimo jiné na Kometu Brno (čtvrtek 7. 8., 17), ve Steel Cupu pak na ruský Čerepovec a Košice (14. a 15. 8., 17). (vi)

Poruba s Portugalkami

Házenkářkám DHC Sokol Poruba přiřkl los Challenge Cupu ve třetím kole významné evropské soutěže soupeřky z Portugalska. Ostravanky čekají (15. a 22. 11.) zápasy s klubem Juventude Desportiva Lis, loňským účastníkem EHF Cupu. (ič)

Fotbalové naděje

Pod záštitou primátora Petra Kajnara bude Ostrava a okolí hostit 20. ročník fotbalového turnaje Kouba Cup 2014, kraj­ských výběrů U 15.
Kromě družstev krajů se jako host zúčastní výběr slovenských nadějí. Čeští žáci se na turnaji budou moci ukázat sestavovatelům nově se tvořící reprezentace ČR do 15 let. Hrát se bude od 25. do 28. 8. na Bazalech, v Hrabůvce, Staré Bělé, Petřkovicích, Lhotce, Brušperku, Ludgeřovicích a Hlučíně.

Baník jde do boje!

Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže, už pod novým názvem Synot liga, má za sebou dvě odehraná kola. Baník Ostrava se po zápasech na Dukle a Slavii poprvé představí domácímu publiku na Bazalech v pátek 8. srpna ve 20.15 hod. Po utkání v Praze na Spartě, které už má pevný termín (pátek 15. 8., 20.20) se modrobílí utkají v dalším kole v Ostravě se Zbrojovkou Brno. Termín utkání v sobotu 23. 8. ještě může doznat změny. (vi)

evropské město sportu

9. 8.: Den mládeže. V rámci projektu Sportuje celá rodina pořádá TJ Ostrava ve Varenské ulici. Soutěží se v badmintonu, stolním tenisu, tenisu a beach volejbalu. Prezentace rodinných týmů (9.30-10), soutěže (10.30-15).
9. 8.: Cyklomaraton. 7. ročník závodu polním a lesním terénem na 35 a 60 km. Start (12) a cíl ve Ski areálu Skalka ve Vřesině. Jede se ve směru Budišovice, Raduň, Zbyslavice a zpět. Více na www.cyklomaratontour.cz.
11. 8.: Atletický kemp. Oddíl Atletika Poruba pořádá od 11. do 15. 8. (7.30-16.30) kemp na stadionu v Porubě a v lesoparku pro děti od 7 do 12 let. Cena 1600 Kč. Více na info@prazdninyvostrave.cz.
16.-17. 8.: na kolečkách.
Vytrvalostní závod na inline bruslích na 12 a 24 hodin na Hlavní třídě v Porubě. Start obou závodů v sobotu (14). Registrace na www.lifeinline.cz nebo v den závodu do 13 h.
23. 8.: Grand Prix Ostravy. Turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost v hale TJ Ostrava na Varenské. Pořádá MěSST, registrace hráčů do 8.30 h.
23. 8.: Outdoorový den. Celodenní program v OC Nová Karolina pro osoby se zdravotním postižením a veřejnost s možností poměřit síly v handbike, veslování, sledge lyžování, lezení na umělé stěně, na střelnici apod.
30. 8.: Sport Akord Fest. Den plný sportu a zábavy u DK Akord v Zábřehu (11-20). Malí i velcí si mohou vyzkoušet netradiční pohybové aktivity jako jsou foot­bag, wa-te jitsu, crossfit, skákací boty, zumba, aj.
31. 8.: Streetbalová liga. Turnaj ve streetbalu v areálu TJ na Varenské. Registrace (8.30-9.30), kategorie chlpaců a dívek do 18 let, muži a ženy +18. Více na ludva.magnusek@seznam.cz.

Kompletní seznam akcí najdete na www.ostravamestosportu.cz.(vi)

Šlápli do pedálů pro Jitku

Na přelomu července a srpna se tým Evropského města sportu 2014 zúčastnil Opel Handy Maratonu, extrémního závodu napříč Českou a Slovenskou republikou. Během 111 hodin musel absolvovat nonstop štafetu na kolech v délce 2222 kilometrů.
Lídrem ostravského družstva byl biker a olympionik Radim Kořínek, se kterým střídavě šlapali do pedálů náměstek ostravského primátora Martin Štěpánek, novináři Tomáš Kořistka a Alexandr Satinský, téměř nevidomý Tomáš Kráčalík, Radek Svěntý a Petr Teslík. Po startu v Praze museli závodníci projet 24 povinných míst, vesměs sídel rehabilitačních ústavů, na trase Teplice, Mariánské Lázně, Brno, Šúrovce, Kováčová, Košice, Levoča, Čeladná, Hrabyně, Kladruby, Praha.
Každý tým měl svého hendikepovaného patrona, kterému v září uhradí zážitkový sportovní víkend. Ostravané pomohou studentce VŠB-TU Jitce Petřkovské, která je po autonehodě upoutána na vozík. (vi)

Tým Ostrava-Evropské město sportu pro Opel Handy Maraton. Zleva A. Satinský, R. Kořínek, R. Svěntý, „nejedoucí" kapitánka A. Vojkovská, P. Teslík, M. Štěpánek, T. Kráčalík a T. Kořistka. Foto: EMS


Strana 16

Fototéma

Tropické a rekordní Colours

Třináctý ročník festivalu Colours of Ostrava je historií. Od 24. do 27. července navštívilo Dolní oblast Vítkovic rekordních 40 777 diváků, což je o sedm tisíc více než vloni. Pořadatelský tým v čele se Zlatou Holušovou zveřejnil i další čísla letošních Colours. Na patnácti scénách se odehrálo 200 samostatných programů, mezi kterými nejvíce lákalo více než sto hudebních produkcí skupin a sólistů. O to, aby 24 hodin denně vše klapalo, se staraly více než tři tisícovky členů technického personálu, občerstvení poskytlo tisíc stánkařů, pořádek zajišťovalo 400 členů ochranky. Ve dvou stanových městečkách přespalo na 6 tisíc lidí. Obsazenost hlásily hotely a ubytovací zařízení. I po této stránce skončil festival pro Ostravu pořadatelským a komerčním úspěchem. (vi)