Červenec-srpen 2009

Prázdninové dvojčíslo měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF (2,46 MB).

Strana 1

Ostravským hasičům, záchranářům a strážníkům přibylo technicky špičkové, pozoruhodné pracoviště

Integrované centrum v Porubě už slouží

Od poloviny července slouží moravskoslezským hasičům, zdravotnickým záchranářům a městským strážníkům v Porubě nové integrované výjezdové centrum. Nové společné středisko na Martinovské ulici bylo slavnostně otevřeno 17. července. Přestřižení pásky se ujali úřadující ministr vnitra Martin Pecina, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a primátor města Ostravy Petr Kajnar. 

Společná služebna vznikla přestavbou staré přízemní budovy hasičské stanice. K původnímu objektu bylo přistavěno nové patro a zadní trakt. Rozsáhlou modernizací prošlo i výcvikové sportoviště v jeho areálu.
Ministr Pecina ocenil nové centrum. Budova podle něj symbolizuje ochotu složek záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy spolupracovat, a nejenom spolu válčit. 

Finančně se na realizaci projektu v ceně 140 milionů korun podílely stát, Moravskoslezský kraj a město Ostrava. To přispělo největším dílem. „Na obě etapy rekonstrukce jsme uvolnili z rozpočtu téměř 80 milionů korun,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar s tím, že podle něj jsou to účelně vynaložené peníze. „Když potřebujeme, hasiči jsou vždy připraveni pomoci. Moderní zázemí si rozhodně zaslouží,“ dodal. Z této částky šlo padesát sedm milionů na rekonstrukci objektů a zbývajících dvacet čtyři milionů na rekonstrukci venkovního sportovního areálu.
Společně s hasiči sdílejí nové centrum městští strážníci ze dvou zrušených služeben a posádky tří sanitek záchranné služby, dvě z nich vyjížděly dříve k pacientům z porubské fakultní nemocnice. Na každé směně tak v novém centru pracuje několik desítek záchranářů. Ti novou služebnu vítají. Mají k dispozici kromě rekonstruované budovy a venkovního areálu také novou tělocvičnu s cvičnou lezeckou stěnou. Dosud museli při tréninku improvizovat, měli k dispozici malou lezeckou stěnu v kotelně.

Umístěním tří složek záchranného systému na jedno místo se nejenom zlepší spolupráce, ale k úsporám dojde také na provozních nákladech. (mb)

Foto: Primátor města Ostravy Petr Kajnar (zprava) spolu s hejtmanem kraje Jaroslavem Palasem a ministrem vnitra Martinem Pecinou slavnostně zahájili provoz nového centra.


Město snížilo svou zadluženost

Ke konci června letošního roku představovalo celkové zadlužení města částku 3551 milionů korun. Největší podíl na něm má v minulosti vydaná emise městských obligací v celkové hodnotě 3160 milionů korun. Na její jednorázové splacení k 28. červenci 2014 však město vytváří tzv. umořovací fond, v němž bylo ke konci června naspořeno 1609 milionů korun. Celkový „reálný“ dluh města k nedávnému 30. červnu tak představuje výši 1942 milionů korun.

Dluh města je vedle uvedené emise městských obligací dále tvořen půjčkou ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody, hypotečním úvěrem u Komerční banky, úvěrem u České spořitelny a úvěry pro městské obvody (Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice).
K letošnímu 20. červnu byl splacen úvěr pro městský obvod Poruba v původní celkové výši 50 milionů korun, v roce příštím (k 30. listopadu) bude splacen úvěr u České spořitelny v původní celkové výši 1500 milionů korun a doplacena bude rovněž půjčka ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody v původní celkové výši 73,4 milionu korun.

„Protože ještě v letošním roce připravujeme zahájení čerpání úvěru, který město sjednalo s Evropskou investiční bankou v prosinci loňského roku, zadluženost města vzroste nad dvě miliardy korun. S pomocí úvěru chceme spolufinancovat projekty, u nichž jsme získali podporu Evropské unie,“ řekl primátor Petr Kajnar. (av)


»uvnitř listu najdete:

2. Setkání jízdních policií letos v parku
3. Atletické mládí se těší do Ostravy
 4. Výsledky nezaměstnanosti lepší než prognóza
6. Projekt Bezpečnější Ostrava pokračuje
 7. Hledáme seniora roku 2009
 8. Dolní oblast Vítkovic se změní
 9. Výzva – buďte tolerantnější
10. Ostravské dny popáté
12. Oldřich Šuleř – vzrušující svědectví
13. Turistické chaty kdysi
14. Vychází nový Průvodce Ostravou
15. Vodní svět už slouží občanům
16. Hasiči vzali Ostravu útokem


Strana 2

 Policie na koních, tentýž den i opera na náměstí

Už podvanácté se zástupci jízdních policií z celé České republiky i ze zahraničí setkají v Ostravě. Letos poprvé se však tato divácky přitažlivá událost uskuteční v Komenského sadech v Moravské Ostravě, v minulých ročnících ji vždy hostila jízdárna ve Staré Bělé.

Široká veřejnost má tak možnost seznámit se blíže s prací strážníků a policistů na koních.
Tři hlavní disciplíny – parkurové skákání, zrcadlové skákání a policejní parkur přitahují každoročně stovky diváků, zahraniční hosté jsou nadšeni a přenášejí zkušenosti z Ostravy do svých měst a oddílů.

Mezinárodní setkání jízdních policií nabídne svůj program v sobotu 29. srpna od 12.30 hodin v zadní části Komenského sadů. Ta je přístupná ze všech stran parku – i z brány u památníku Osvobození, přes zelenou lávku ze Slezské Ostravy a také přímo z ulice Muglinovské či Hrušovské. Připraven je rovněž Ůbohatý doprovodný program, část i pro děti. 

Národní divadlo moravskoslezské oslaví v pátek 28. a sobotu 29. srpna 90. výročí svého založení. Smetanovou operou Prodaná nevěsta zahájilo tenkrát sezonu 12. srpna 1919. Součástí oslav má být několik výstav, silvestr v Divadle Jiřího Myrona a koncem sezony premiéra Shafferovy hry Amadeus za účasti všech čtyř souborů – činohry, baletu, opery a operety. V pátek 28. srpna budou divadelníci zvát na koncert operety, v sobotu 29. srpna ožije Masarykovo náměstí do¬bovým jarmarkem s žongléry i „tancmajstrem“, soutěže o nejlepší dobový kostým se mohou zúčastnit i Ostravané, kteří přijdou v oblečení odpovídajícím tehdejší módě. Tuto letní divadelní sobotu zakončí v 18.30 představení Prodané nevěsty přímo na Masarykově náměstí, vstup zdarma. 

Průvod herců a koní projde z Masarykova náměstí Ostravou až do Komenského sadů. (k)


Loučení s prázdninami

Dopravní podnik Ostrava chystá na 29. a 30. srpna jízdy historických tramvají na lince číslo 5 ze zastávky Poruba, Vozovna do Zátiší. Loučení s prázdni¬nami obohatí od 9 do 16 hod. program pořádaný ve spolupráci s Rádiem Čas na konečné v Zátiší. (jm)


Péče o hroby

Slezskoostravská radnice ve spolupráci s Nadací OKD (přispěla 275 tisíci korunami) opravuje na hřbitově ve Slezské Ostravě staré hroby horníků, kteří zahynuli při důlních haváriích na přelomu 19. a 20. století a také na Dole Trojice v roce 1963. Hřbitov prošel rekonstrukcí už před čtyřmi lety, opravené hornické hroby přispějí k estetizaci i zvýšení piety. (s)


Město ocenilo O. Šuleře a Janáčkovu filharmonii

Za mimořádný přínos v kultuře

Čestným občanem města Ostravy je od 24. června spisovatel Oldřich Šuleř. Ve stejný den byla Janáčkově filharmonii Ostrava (JFO) udělena Cena města Ostravy. Obě nominace na svém 29. zasedání schválili městští zastupitelé. Vysoké pocty předal ve stejný den primátor Petr Kajnar v průběhu jednání zastupitelstva Oldřichu Šuleřovi a řediteli JFO Petru Krajniakovi.

Oldřich Šuleř (1924) získal titul Čestný občan města Ostravy za mimořádný přínos se vztahem k městu ve své umělecké, publicistické a redaktorské činnosti. Ostravský rodák pracoval za okupace mimo jiné na jámě Hubert v Hrušově. Po válce vystudoval práva, působil jako knihovník, v rozhlase, v časopise Červený květ, byl předsedou Obce spisovatelů v Ostravě. Je autorem více než čtyř desítek knih, z nichž řada zobrazuje Ostravu jako město kulturní, zajímavé, se specifickou poetikou.

Janáčkova filharmonie Ostrava získala Cenu města Ostravy. Za úspěšnou prezentaci města na prestižních tuzemských a zahraničních festivalech, za umožnění širokému spektru obyvatel Ostravy i regionu pravidelně se setkávat se symfonickou hudbou nejvyšší kvality. JFO slaví letos 55. výročí založení. (vi)


Přispěli také radní

Na zmírnění následků povodní poskytli členové Rady města Ostravy dvěma zaměstnancům Magistrátu města Ostravy, úřednici a strážníkovi městské policie, finanční podporu, kterou vytvořili částkami ze svých platů. Oba zaměstnanci jsou obyvateli Jeseníku nad Odrou postiženého povodní. Také další pracovníci magi¬strátu měli možnost nechat si stáhnout určitou částku z platu. 

Také biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz vyhlásil mimořádnou finanční sbírku pro lidi postižené povodněmi. Uskutečnila se v neděli 12. července. Diecézní charita také zajistila teplé obědy pro obyvatele postiženého Jeseníku nad Odrou, kterým nezbylo nic. (ps)


Městská brána v centru rychle roste

Polyfunkční dům Městská brána za kostelem sv. Václava v centru Ostravy zdárně roste. V červnu byla dokončena hrubá stavba. V současné době pokračují intenzivní práce na vnitřních konstrukcích a hrubých rozvodech a také na netradiční fasádě, která je nepřehlédnutelným znakem Městské brány. Dokončení a kolaudace domu jsou plánovány na I. čtvrtletí roku 2010. 

Během podzimu tu má být otevřen vzorový byt, kde se zájemci o moderní bydlení budou moci seznámit se standardním vybavením bytu a získat další informace a také komerčních prostorách v objektu. Budova nabídne 37 bytů, garáže a obchodní část s prostorami pro služby včetně originální dvoupodlažní kavárny s venkovním posezením. (d)


Vybíráme ředitele

Město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla moravskoslezského (viz strana 15). Po červnovém odvolání dosavadního ředitele Luďka Golata je vedením divadla v současné době pověřena náměstkyně ředitele Miroslava Hercíková. Nový šéf divadla by měl být znám během října a rozhodne o něm výběrová komise v čele s primátorem Petrem Kajnarem. Sedmičlennou komisi dále tvoří náměstci primátora Lubomír Pospíšil, Zdeněk Trejbal a Dalibor Madej, režisér činohry Národního divadla v Praze Ivan Rajmont, předseda Asociace profesionálních divadel ČR Jan Burian a filmový producent a vedoucí projektu Ostrava2015 – kandidát na titul Evropské hlavní město kultury Čestmír Kopecký. (k)


Vychází zdarma jedenáctkrát ročně o Vydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz. o IČO 00845451 o Registrační číslo: MK ČR E 12811 o Redakce: tel. 599 443 008, O. Kubačáková 599 443 008, M. Bayer 599 442 284, H. Bolková 599 442 050, L. Vidlička 599 443 714, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.cz o Fotografie: J. Urban, J. Zerzoň (pokud není uvedeno jinak) o Design: D. Zapalač GIONARDI o Sazba: M. Kuča o Tisk: Novotisk s. r. o. o Distribuce: Mediaservis a. s. o Vydáno: 7. 8. 2009Strana 3


Nadace OKD pro Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb (DSS) v Radvanicích, příspěvková organizace Městské nemocnice Ostrava, cílevědomě zkvalitňuje služby a péči, kterou poskytuje svým uživatelům, kteří v důsledku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení vyžadují péči druhé osoby. Nedávno k tomu účinně pomohl příspěvek Nadace OKD v rámci programu „Pro zdraví“. Realizaci projektu „Zvýšení kvality služeb poskytovaných v Domě sociálních služeb při MNO“ nadace podpořila částkou 69 500 korun. Finanční prostředky v radvanickém DSS využili k zakoupení pomůcek usnadňujících přesun a chůzi méně pohyblivým uživatelům. K usnadnění aktivního života seniorů s různým postižením je společně s péčí a podporou důležitá i vybavenost zařízení vhodným zdravotně technickým zázemím. Peníze z Nadace OKD k tomu jednoznačně přispěly. Taťána Piskallová, Dům sociálních služeb

Foto Zdravotnické pomůcky usnadňují péči o pacienty Domu sociálních služeb v Radvanicích. Foto: DSS


 Atletické mládí se těší do Ostravy

Představitelé města Ostravy převzali v litevském Kaunasu od pořadatelů sedmého mistrovství Evropy atletů do 23 let v jeho závěru symbolicky vlajku a pochodeň. Metropole Moravskoslezského kraje bude totiž v roce 2011 hostitelským městem dalšího, v pořadí již osmého, šampionátu. Atletické mládí starého kontinentu závodilo ve druhém největším městě Litvy ve dnech 16. – 19. července.

Čeští atleti sice v Kaunasu nezískali ani jeden titul mistra Evropy, nicméně třikrát brali stříbro. Také delegace města Ostravy se setkala s vřelým přijetím domácího publika, které aplaudovalo náměstkovi primátora Zdeňku Trejbalovi za projev přednesený v litevštině. „Fandili jsme našim atletům, ale pozorně sledovali průběh šampionátu, dění na stadionu a celou organizaci. Samozřejmě jsme prezentovali Ostravu jako příštího pořadatele mistrovství a pozvali zástupce všech zúčastněných zemí za dva roky k nám,“ řekl Trejbal.
Jeho kolega náměstek primátora Lubomír Pospíšil zdůraznil, že se jedná o druhý nejvýznamnější atletický podnik v evropském měřítku. „Akci, která se uskuteční na Městském stadionu ve Vítkovicích, bereme s velkou vážností. Je na místě, abychom se začali na vrcholné setkání mladých sportovců z celé Evropy důkladně chystat,“ dodal Pospíšil. (liv)

Foto Náměstci primátora Zdeněk Trejbal (uprostřed) a Lubomír Pospíšil a (vpravo) převzali od zástupců litevského Kaunasu a evropské atletiky vlajku pořadatele ME do 23 let v roce 2011. Foto: Ivana Roháčková


Zdravotnické služby se stále rozšiřují

»Krátce

PORADÍ S VÝŽIVOU.

Nutriční ambulance ve Vítkovické nemocnici má ordinační dobu v úterý a čtvrtek od 12 do 15 hodin. Počty pacientů, kteří potřebují radu odborníků při onemocnění způsobených výživou, stále narůstají. Klienti s chronickým onemocněním zažívacího traktu a onkologicky nemocní pacienti tu nacházejí řešení v podobě léčby či přípravy na operaci. Ambulance také poskytuje poradenství při různých dietách.


I DĚTI MAJÍ PROBLÉMY.

Poruchy příjmu potravy řeší také Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Počet dětských pacientů trpících mentální anorexií nebo bulimií vzrůstá. Zejména dospívání je obdobím, kdy je řada mladých lidí nespokojená se svou postavou a chtějí se drastickými způsoby připodobnit svým štíhlým idolům. Spolupráce dětských lékařů s psychology a nutričními specialisty je v těchto případech nutná, klinika těmto jedincům i jejich rodičům pomáhá tyto problémy vyřešit. Především rodiče si musejí dětí všímat, odhalit dobře maskovanou poruchu příjmu potravin bývá někdy velmi složité.


MÁME ŠPIČKOVÉ NEUROCHIRURGY.

Fakultní nemocnice Ostrava patří v republice ke špičce v oblasti endoskopických operací hydrocefalu. Jen loni tu neurochirurgové provedli 37 těchto zákroků, což je nejvíce v ČR. Neurochirurgická klinika FNO byla proto oslovena Aeskulap Akademií a koncem června uspořádala odborný kurz s názvem Endoskopická operativa komorového systému. O kurz byl obrovský zájem, takže se do konce roku uskuteční další, už dnes plně obsazený. Zúčastňují se i zahraniční posluchači. Součástí kurzu jsou operace dětí, u kterých došlo k rozvoji hydrocefalu z nejrůznějších příčin.


RENOVUJÍ INTERNU.

Vítkovická nemocnice o prázdninách zahájila komplexní modernizaci interního pavilonu. Dostane nové vybavení v hodnotě 18 milionů korun. O možných omezeních provozu ordinací jsou pacienti informováni na webových stránkách nemocnice. Zvýší se komfort pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

POZOR NA KLÍŠŤATA!

Klinika infekčního lékařství FNO varuje před klíšťaty. Ta se na člověka mohou přisát kdekoli v přírodě. Klíšťové encefalitidě lze předcházet očkováním. Proti možné borelióze očkování zatím neexistuje, je proto třeba chránit se repelenty a vhodným oblečením. Varovným signálem je zarudnutí v oblasti přisátí, už tehdy by měl člověk navštívit lékaře a nechat si předepsat antibiotika. Případná neléčená borelióza může znamenat velmi nepříjemné zdravotní následky pro zbytek života.

 
Dvakrát z Poruby

CHODBA? MOŽNÁ…

Tým odborníků z Vysoké školy báňské dokončil v Porubském zámeckém parku první část průzkumných vrtů. Ty měly potvrdit či vyvrátit existenci tajné chodby spojující místní zámek s kostelem sv. Mikuláše. Speciální vrtnou soupravou, která dosáhne až do hloubky dvaceti metrů, prozkoumávali vědci anomálie, které v parku odhalily výsledky předchozího geofyzikálního měření. Anomálie zřejmě způsobil suchý a zvodnělý štěrkopísek. Pokud tu vedla chodba a navíc vyztužená dřevem, musí být již dávno zasypaná. Dřevěné zbytky vyztužení jsou dnes už prakticky nezjistitelné. Kdyby chodba byla vyztužena cihlami či kamenem, průzkum by pozůstatky těchto materiálů odhalil. Výzkumné práce pokračují ještě v prázdninových měsících, zbývá prozkoumat spodní část zámeckého parku.


ROZŠÍŘILI KAPACITU.

Při letošních zápisech se ukázalo, že kapacita mateřských škol v Porubě není dostatečná. Radnice tedy rozhodla přebudovat prostor v mateřské škole na ulici Josefa Skupy, kde vzniká nová třída pro 25 dětí. „V některých dalších školkách, kde nám to dovolují hygienické podmínky, zvyšujeme počet dětí ve třídě,“ dodává místostarosta obvodu Poruba Jan Dekický. Díky tomu může do mateřských škol v Porubě letos nastoupit až 630 dětí. (jk)


 Strana 4


střípky

UKRAJINSKÉ DĚTI NA RADNICI.

Hezkou tradicí se stávají návštěvy černobylských dětí na ostravské radnici. Přivítali je náměstci primátora Lubomír Pospíšil a Vojtěch Mynář, kteří dětem krátce představili moravskoslezskou metropoli a přiblížili dlouholeté vztahy města s Ukrajinou. Kluci a holky na oplátku za milé přivítání a drobné dárky svým hostitelům zazpívali ukrajinské národní písně, ale také moravskou lidovou Beskyde, Beskyde a zarecitovali českou poezii. Není divu, vždyť se jedná o potomky českých krajanů žijících na Ukrajině již několik generací. Díky pěknému počasí měli školáci možnost prohlédnout si Ostravu také z radniční věže. (hb)


SALICHOVÁ V CHAGALLU.

Výtvarné centrum Chagall připravilo na červenec a srpen letošního roku rozsáhlý výstavní projekt věnovaný Heleně Salichové. Tato mnohostranná osobnost realizovala svou uměleckou práci ve třech okruzích: výtvarném, literárním a etnografickém (se zájmem o lidovou hmotnou i nehmotnou kulturu, záznamy a dokumentaci slezského folkloru). V seriálu výstav věnovaných její tvorbě je ostravská expozice nejrozsáhlejší a nejkomplexnější. Zahrnuje její malířskou, grafickou a kreslířskou tvorbu, doplněnou o ukázky literární činnosti a sběratelského úsilí v oblasti lidové písně a kroje. Slavnostní vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 16. července na zahradě Výtvarného centra Chagall na Repinově ulici. Součástí vernisáže byl také křest publikace o životě a tvorbě Heleny Salichové. Za město Ostravu se vernisáže zúčastnil náměstek primátora Lukáš Ženatý. (o)


MÍČE OD VÁCLAVA SVĚRKOŠE.

Nejlepší sportovec Ostravy 2008 fotbalista Václav Svěrkoš, nyní ve službách francouzského FC Sochaux, věnoval v rámci charitativní akce 300 fotbalových míčů žáčkům fotbalových klubů a dětem ze základních škol v Ostravě a okolí. Václav Svěrkoš projekt představil během své dovolené v Ostravě. Zdůraznil, že podporu mladých sportovců považuje za jeden z důležitých momentů své kariéry. Čin populárního fotbalisty ocenil také náměstek primátora Zdeněk Trejbal. „Jsem rád, že Ostrava vychovala sportovce, který i po přestupu do zahraničí pamatuje na to, kde fotbalově vyrostl. Titul sportovec roku je nesporně ve správných rukou,“ řekl náměstek. (vi)


Balony nad městem


Druhý červnový víkend ovládly oblohu nad Ostravou horkovzdušné balony. Ze tří plánovaných startů se kvůli špatnému počasí uskutečnily jenom dva. K obloze během nich vystoupalo celkem sedm balonů. Mezi nimi i největší balon na území České republiky a na Slovensku, s nímž může cestovat až dvanáct pasažérů. K jeho ušití bylo zapotřebí kilometr a půl textilie. Na akci, jejímž generálním sponzorem byl pivovar Budvar, se finančně podílelo také město Ostrava. „Třetí ročník bychom chtěli uspořádat v červnu příštího roku,“ řekl Karel Špalek z pořádající agentury AdAMAIN. (r)


Oprava dálnice


V červenci začaly na dálnici D47, která vede územím Ostravy, opravy vozovky, které potrvají čtyři měsíce. V úseku kolem třebovické elektrárny je vozovka zvlněná. Odborníci tvrdí, že „pracuje“ podloží z odvalu bývalé Nové huti. Při výstavbě dálnice byly použity miliony tun důlní hlušiny a strusky, aby dálnice vedla vysoko nad záplavovým územím. Potvrdilo se rozpínání podložního materiálu, změny na vozovce tedy údajně nesouvisejí s možným poklesem půdy poddolováním. (k)


Pokračuje projekt Vzdělávejte se!


V červenci vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR další fázi projektu Vzdělávejte se! Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci. Umožní jim získat pro zaměstnance finanční prostředky na realizaci vzdělávacích aktivit a cestovních náhrad a zároveň finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců – účastníků vzdělávání po dobu jejich účasti na vzdělávacích aktivitách. V rámci první fáze projektu, která probíhala od března do konce června letošního roku, vynaložil Úřad práce v Ostravě na vzdělávání a náhrady mezd 2767 zaměstnanců u 39 zaměstnavatelů 18 292 317 korun. Na realizaci další fáze má do konce roku téměř 26 milionů korun, přičemž jde stejně jako u první fáze především o peníze z Evropského sociálního fondu a menší díl tvoří finance ze státního rozpočtu.

Účelem projektu Vzdělávejte se!, který ověřuje v praxi nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, je udržet zaměstnanost a vytvořit podmínky pro získávání a zdokonalování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, kterým z důvodu omezení výroby nemůže zaměstnavatel přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. O poskytnutí příspěvku zaměstnavatel žádá na místně příslušném úřadu práce, v jehož správním obvodu se nachází provozovna žadatele, tedy místo výkonu práce zaměstnanců, kteří se mají účastnit odborného rozvoje. Formulář žádosti o příspěvek (a přílohy) je umístěn na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni nebo http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se. Žadatel může na jednom úřadu práce čerpat maximálně částku 500 000 korun měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady nebo náhrady mzdy, vzdělávací aktivity a cestovní náhrady). V případě delších aktivit se tento limit přepočítává na měsíce, kdy probíhají. Podnikům s nadregionálním dosahem (s počtem zaměstnanců nad 1000 a nebo s provozovnami ve více než dvou okresech) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení ministra práce a sociálních věcí. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady nebo náhradu mzdy zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 24 000 korun měsíčně, a to v případě, že se zaměstnanec účastní odborného rozvoje po celý měsíc. (SB)


úřad práce

 Pololetí příznivější než prognóza

V průběhu prvního pololetí letošního roku se nenaplnila nejčernější očekávání analytiků Úřadu práce v Ostravě, to znamená, že stav uchazečů o zaměstnání byl o něco blíže lepší variantě předpokládaného vývoje. Ta počítala k 30. červnu s 19 500 evidovanými uchazeči o zaměstnání a s mírou nezaměstnanosti ve výši 10,8 procenta. Skutečnost byla 20 018 uchazečů a míra nezaměstnanosti 11,3 procenta. Horší předpověď zněla na 21 500 nezaměstnaných a míru nezaměstnanosti 11,9 procenta.

V současné době analytici zpracovávají přesnější prognózu vývoje do konce roku. Příliš povzbudivá ale zřejmě nebude. Poptávka zaměstnavatelů je nadále velice omezená. V průběhu prvního pololetí se počet volných pracovních míst v registru úřadu práce snížil o 3196, což představuje o téměř tři čtvrtiny nižší stav proti situaci na konci u loňského roku. Příznivý obrat ve vývoji na trhu práce v Ostravě a v našem kraji zatím nelze očekávat. Byla oznámena další hromadná propouštění, zároveň stále další firmy žádají o umožnění tak zvané částečné nezaměstnanosti, kdy lidé pobírají snížené náhrady mezd z důvodu nedostatku zakázek.

V průběhu 1. pololetí oznámilo v Ostravě hromadné propouštění 19 zaměstnavatelů a propuštěno mělo být 904 zaměstnanců. Dalších mnoho set ukončilo zaměstnání na základě dohody s nadstandardním odstupným, ale i ti většinou skončí v evidenci úřadu práce. Částečnou nezaměstnanost mohlo na základě rozhodnutí úřadu práce využívat v Ostravě k 30. červnu 63 zaměstnavatelů u 2781 zaměstnanců. Mohli ji uplatňovat i další zaměstnavatelé na základě dohody s vlastní odborovou organizací. (SB)


 Strana 5


Žáci a studenti zastupiteli v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Prostor pro mladé lidi s názorem

Zažitý názor, že mladí nejeví zájem o věci veřejné, nesdílejí členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO), který se po dvou letech od svého založení má čile k světu. Podle tajemníka organizace, studenta víceletého gymnázia na Šmeralově ulici Richarda Vereše, tak jeho vrstevníci mohou aktivněji napomáhat řešení věcí, které trápí nejen mladou generaci.

Dětský parlament se schází jednou měsíčně v Radnici města Ostravy. Díky vedení města mají jeho poslanci k dispozici, kromě elektronického hlasovacího zařízení, jednací síň zastupitelstva s veškerým vybavením. Zhruba stovku členů nominují základní a střední školy na území města i v blízkém okolí. Věkové spektrum je široké. Začíná u žáků pátých a šestých tříd, končí u maturantů. Pár jednotlivců zůstalo členy i jako vysokoškoláci. Činnost PDMMO řídí devítičlenná rada, jejímž předsedou je student SPŠ ve Vítkovicích Michal Švihel. Jednotlivé komise se zabývají např. životním prostředím, lidskými právy, volnočasovými aktivitami, zahraničními styky nebo propagací parlamentu.

Tisková mluvčí Adéla Francírková studuje obor nutriční asistentka na SZŠ a VOŠ zdravotnické ve Vítkovicích. „Hodně se mluví o státních maturitách. Nejsem v zásadě proti. Spíše mi jde o to, že studentům i pedagogům chybí dostatek informací. Pracovat v médiích? Psaní mě baví, ale asi zůstanu ve zdravotnictví.“ To její kolega by si sám sebe v politice dokázal představit. Navzdory mládí dokáže přesvědčivě zformulovat názor. „Všímám si porušování lidských práv. V zahraničí i u nás. Neměli bychom být lhostejní,“ říká letos 14letý Richard Vereš, jehož koníčky jsou cestování a historie.

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se může spolehnout na podporu nové koordinátorky jeho činnosti Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka. Jako rovnocenného partnera bere mladé zastupitele také vedení města i Moravskoslezského kraje. Naposledy před prázdninami se členové PDMMO sešli 21. června. Hodnotili mimo jiné výsledky jednání s vedením ostravského magistrátu, bavili se o přípravě krajského setkání dětských parlamentů v Krnově a dalších akcích, které je čekají na podzim. (vi)

Foto Během přestávky zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy debatují jeho lídři (zprava) Michal Švihel, Adéla Francírková a Richard Vereš. Foto: L. Vidlička


Škola s dobrým standardem

Zahraniční základní škola 1st International School of Ostrava získala plné členství v Radě mezinárodních škol CIS. Členství v asociaci umožňuje škole používat standardní, globálně orientované mezinárodní osnovy IPC včetně celosvětově uznávaného systému hodnocení. Výuka na škole je založena na moderních principech, kde se klade důraz na respekt k žákům, klíčové kompetence, komplexnost, kreativitu a aplikovatelnost znalostí v praxi a běžném životě. Ředitel školy Brett Gray potvrzuje, že výuka podle britských a mezinárodních osnov byla klíčovým požadavkem a platformou pro vytvoření vzdělávacího programu, který umožnil přijmout a vzdělávat studenty mnoha národností. Tuto základní školu v současnosti navštěvuje 90 studentů. Žáky tu byly a jsou děti například z Číny, Ruska, Koreje, Kanady, USA, Indie a dalších států.

Na základní školu navazuje gymnázium, které má v současné době 170 studentů a které koncem května opustili první maturanti. (dp)


Projekt dětské dopravní výchovy

Ostravská dopravní školička 2009 je název druhého ročníku moderního dopravně-vzdělávacího projektu pro děti mateřských a základních škol. Je výsledkem spolupráce města s mateřskou školou Keramická, firmy Libros a signatářů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.

Klíčovým prvkem projektu je bohatě ilustrovaná moderní publikace v českém a anglickém jazyce, která má formou hry zaujmout děti i dospělé a seznámit je s pravidly chování a jednání v silničním provozu. Více než 3000 těchto publikací bude distribuováno dětem ostravských škol i významným institucím, ministerstvům a nadacím. „Projekt je zobrazením úsilí a konkrétním příspěvkem města k prevenci bezpečnosti dětí a bezpečné dopravy v Evropě. Je to náš závazek, našeho města, který jsme přijali jako výraz přispění k řešení celkové situace v dopravě,“ komentuje projekt náměstek primátora Vojtěch Mynář. Podrobnější informace na www.dopravniskolicka.eu. (k)


Děti se učí hrou

Internetovou hru o sběrných dvorech si pro žáky čtvrtých tříd ostravských základních škol připravila společnost OZO Ostrava. Soutěžní hra s názvem „Kam s odpadem, který se nevejde do popelnice“ má děti nejenom pobavit, ale také je naučit, že objemný a nebezpečný odpad patří do sběrných dvorů. Internetová soutěž byla vyhodnocena 10. června, vítěz získal pro celou třídu čipové karty pro vstup do zařízení Sareza. (dp)


Víte něco o mlýnech v Ostravě?

Expozici o vodních mlýnech, které existovaly v městské části Moravská Ostrava a Přívoz, plánuje občanské sdružení Spolek Mlejn. „Dozrála doba, abychom vytvořili expozici o vodních mlýnech, které existovaly v Moravské Ostravě a Přívoze. Mezi nimi byl i ten náš, Parní mlýn na kroupy a krupici, dnešní galerie Mlejn na Nádražní třídě. Tento mlýn je nejmladším v Moravské Ostravě a Přívoze a vznikl v roce 1886. Je rovněž jedinou dodnes dochovanou budovou mlýna v Moravské Ostravě,“ říká Eda Riedl ze Spolku Mlejn.

Letos tato budova oslaví 123 let od svého vzniku. I při této příležitosti je na začátek listopadu plánováno otevření expozice nebo minimuzea o vodních mlýnech v Ostravě.

„Protože se v našem mlýně nedochovalo nic z mlýnské technologie, žádné dobové obrázky, rozhodli jsme se oslovit všechny, kteří mohou nějakým způsobem pomoci. Hledáme exponáty související s prací mlynářů, výrobou krup, mlýny jako takovými, případně dokumentaci, dobové fotografie. Budeme rádi, pokud se najdou lidé, kteří nám exponáty do muzea věnují nebo zapůjčí, protože začínáme vlastně od nuly,“ obrací se na veřejnost Riedl.

Máte-li něco, co by mohlo být v muzeu, nebo jste ochotni poskytnout informace související s tématem vodních mlýnů v Ostravě, můžete kontaktovat spolek Mlejn e-mailem na adrese spolekmlejn@mlejn.com nebo na čísle 596 136 035. (mb)


Až do kuchyně na Lysé hoře…

se mohou návštěvníci vyhlídkové věže ostravské radnice podívat dvěma nově instalovanými dalekohledy. Nabízejí 25násobné přiblížení a tak lze při dobré viditelnosti nahlédnout v rámci města doslova až do kuchyní nebo také do Polska či na blízké Opavsko a Beskydy. Dalekohled nabídne tuto podívanou za minci v hodnotě 20 korun nebo 1 euro. Vyhlídková věž ostravské radnice byla po dlouhé době znovu zpřístupněná veřejnosti v 90. letech, přicházejí tisíce turistů. Foto: Jiří Šimon 


 

Strana 6


Malá policejní akademie

Policisté městského ředitelství Policie ČR v Ostravě uspořádali úspěšný preventivní celorepublikový projekt „Malá policejní akademie“. Jeho autory jsou mimo jiné i policisté z Národní protidrogové centrály. Akce se konala během celého školního roku na čtyřech ostravských základních školách, konkrétně se jí zúčastnily ZŠ Na Kamenci, ZŠ Mitušova, ZŠ Františka Formana a ZŠ Heleny Salichové.

Malá policejní akademie je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol, kteří jsou průběžně seznamováni s nejrůznějšími tématy. V šesté třídě to jsou šikana a historie drogové problematiky. „Sedmáci“ se dovědí něco o agresivitě, záškoláctví a vlivech party. Trestní zákon, legální drogy, zneužívání léků a hazardní hry, to jsou témata pro žáky osmých tříd. V deváté třídě jsou přednášenými problémy bezpečí dívek, sprejerství, drogy a infekční onemocnění a trestně právní postihy za spáchané trestné činy.

Ostravští policisté uzavřeli letošní ročník projektu netradičním způsobem. Uspořádali pro děti ze zúčastněných škol soutěžní dopoledne. Děti soutěžily o hodnotné dárky, které do soutěže věnoval mimo jiné také Magistrát města Ostravy. Nejlepší výkony a znalosti nakonec předvedli žáci osmého ročníku ZŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou.

Projekt se v Ostravě osvědčil. V příštím školním roce bude opět pokračovat na stejných školách a znovu jej zakončí soutěžní dopoledne. Petr Svoboda

Foto Děti s policisty probírají způsoby, jak se zachovat v nebezpečných situacích i jak pomáhat jiným. Foto: Policie ČR


 Zaměříme se na všechny, mladé i seniory

»bezpečnější ostrava

Realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“ pokračuje i v letošním roce. Kromě již tradičních aktivit je pro tento rok připravena řada nových opatření, která by měla přispět ke zmírnění negativního trendu nárůstu majetkové trestné činnosti, zejména pak kapesních krádeží a vykrádání věcí z osobních vozidel. Všechna opaření si kladou za cíl posílení pocitu bezpečí občanů našeho města a jeho návštěvníků.

V roce 2009 bude spektrum opa¬tření v rámci projektu mnohem rozmanitější a rozsáhlejší. Město Ostrava totiž na tento projekt obdrželo v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2009 z rozpočtu ministerstva vnitra státní účelovou dotaci ve výši 645 tisíc korun. Samotné město přispívá na projekt částkou ve výši minimálně 250 tisíc korun.

Finanční prostředky budou použity na informační kampaň zaměřenou na bezpečné nakupování, cestování, domov, parkování, bezpečně na ulici, bezpečné vybírání z bankomatu, bezpečí seniorům, dětem a mládeži a zabezpečení proti podomním obchodníkům. Součástí kampaně bude distribuce informačních letáků a plakátů k občanům města pomocí okrskářů městské policie, letáky budou instalovány v prostředcích MHD, k dispozici budou rovněž v obvodních služebnách Policie ČR atd. Nově budou ve vybraných městských obvodech instalovány informační tabule městské policie. Velkou novinkou bude infotramvaj Bezpečnější Ostrava, která vyjede na podzim letošního roku.

Dalším obohacením jsou akce pro veřejnost, mezi něž patří kurzy sebeobrany určené pro občany města pořádané zdarma městskou policií. Účastníci kurzu si sami vyzkoušejí, jak se účinně bránit při napadení a jak se vyprostit, uchopí­ li je útočník za vlasy nebo za oděv. Policie ČR se zase zaměří na seniory a jejich ochranu před podomními prodejci a podvodníky. Neméně významnými akcemi budou aktivní informační stánky v hypermarketech a na jiných parkovištích. Vyvrcholením celého projektu bude prosincové slavnostní vyhlášení výsledků ankety nejbezpečnější hypermarket v Ostravě. Tři vylosovaní účastníci ankety budou odměněni hodnotnými cenami. Ve stejném termínu budou moci občané zhlédnout ve foyer ostravské radnice prezentaci jednotlivých partnerů projektu. (n)

Kurz pro veřejnost

V pořadí již třetí kurz pro veřejnost připravuje na 16. září od 16 hodin Městská policie Ostrava. I tentokrát se můžete zúčastnit kurzu s výukou základů sebeobrany, přednáškou o oběti trestného činu a chování při předcházení násilné kriminalitě. Získáte rovněž informace o povinnostech a oprávněních strážníků. Kurz se uskuteční v budově ředitelství MPO na ulici Hlubinské 6 v Ostravě (tramvaj č. 1, 2, 6, 13 – zastávka Důl Hlubina). Účastnit se může každý bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení. Je vhodné si přinést sportovní oblečení, volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy). Sportovní obuv není třeba, výuka sebeobrany probíhá na žíněnkách. Není nutné se hlásit předem. Bližší informace na tel. č. 599 414 156 – 159 nebo na adrese info@mpostrava.cz. (dp)


Policejní historky v prázdninovém městě

OPILÉ DĚTI.

Strážníci městské policie řešili v jednom dni hned dvě opilé děti. Čtrnáctiletý chlapec, který nebyl schopen komunikovat a nepodařilo se zjistit, kde se tak opil, byl převezen do nemocnice. O čtyři hodiny později pak našli strážníci na trávě ležící stejně starou dívku v podobném stavu, také ona skončila v nemocnici. V obou případech strážníci vyrozuměli rodiče, informovali orgán sociální péče a také Policii ČR.


KAMERA ODHALILA KAPSÁŘE.

Kamerový systém odhalil na zastávce Stodolní v centru města spícího muže, kterého prohledával jiný muž. Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie. Oba zadržela, probuzený muž zjistil, že mu chybí mobilní telefon. Zloděj figuruje v seznamu hledaných osob. Policisté řeší případ pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který hrozí až tři roky nebo peněžitý trest.


VĚZENÍ NA TOALETĚ.

Na lince 156 přijal operátor oznámení o bouchání a volání o pomoc z bytu na sídlišti. Přivolaní strážníci zjistili, že v bytě žije 47letá žena. Obávali se, že je ohrožena na zdraví, a tak přivolali hasiče, kteří byt otevřeli. Žena však byla uzamčena na toaletě. Ze dveří vypadla klika a vyděšená žena se nemohla dostat ven.


SPLETL SI PATRO.

Hlídka městské policie byla přivolána do domu v Moravské Ostravě, kde muž kopal do dveří jednoho z bytů. Na místě strážníci spatřili muže (41 let), který si pro svou podnapilost spletl patro a myslel, že jej žena nechce pustit domů. Agresivně zaútočil i na strážníka. Byl zpacifikován a předán policejní hlídce.


ZDEMOLOVALI ZASTÁVKU.

Strážníci městské policie byli vysláni na tramvajovou zastávku v Porubě, kde dva mladíci rozbíjeli skleněné výplně zábradlí. Pachatele zadrželi v blízkosti zastávky. Výsledkem je 14 rozbitých a vykopnutých skleněných výplní o rozměru cca 0,8 x 1 m. Pachatelé byli předáni policistům, škodu zjišťovali pracovníci dopravního podniku.


OPILÁ A ZA VOLANTEM.

Pozornost strážníků městské policie upoutalo osobní auto v Hrabůvce. Jeden ze strážníků upozornil 47letou řidičku, že v křižovatce stát nesmí a vyzval ji k předložení dokladů. Řidička však bez jediného slova nastartovala a odjela, strážníci se tedy rozjeli za ní, auto předjeli a zastavili. Žena nesrozumitelně blábolila, vrávorala a neustále se opírala o auto, aby neupadla. Orientační dechovou zkoušku odmítla, pouze na dotaz, zda před jízdou pila, uvedla – „Jo, dva litry vodky.“ Za jízdu pod vlivem alkoholu ženě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.


DĚLALI TO „ZE SRANDY“.

Dva mladiství hoši ve věku 15 a 16 let byli Policií ČR usvědčeni z poškození tramvají Dopravního podniku Ostrava. Za jeden dubnový týden rozbili pomocí bezpečnostních kladívek z tramvaje desítky oken a dveří vozů na linkách číslo 1 a 17. Způsobili škodu ve výši přes 72 tisíc korun. Pro svůj vandalismus si zásadně vybírali jízdu mezi zastávkami A. Poledníka a J. Kotase na Dubině. Při výslechu uvedli, že „to dělali ze srandy“. Oba byli vzati do vazby, mají na svědomí i další trestnou činnost. Mluvčí DPO Miroslav Albrecht ocenil práci kriminalistů a připomněl, že vandalové způsobují dopravnímu podniku škody na majetku ve výši kolem deseti milionů korun ročně. (pd)


 

Strana 7


Společnost OZO otevřela v Hrušově novou kompostárnu, kapacita stačí celému městu

Zelený odpad už nepřijde nazmar

Společnost OZO Ostrava otevřela ve svém areálu skládky tuhého komunálního odpadu v Hrušově novou kompostárnu, která dokáže zpracovat ve¬škerý zelený odpad z území Ostravy nejen od občanů, ale také z veškeré údržby zeleně v městských obvodech. Tím bude vyřešen problém, kam s posečenou trávou, spadaným listím nebo větvemi.

Nic se nemění na tom, že občané, kteří se potřebují zeleného odpadu zbavit, ho mohou zdarma odvézt do sběrného dvora OZO. Ti majitelé rodinných domků, zahrad a jiných pozemků, kteří až dosud vytvářeli černé skládky s hnijící hmotou, by nyní měli své návyky změnit. Množství odpadu ze zeleně v posledních letech prudce stoupá. Zatímco v roce 2007 svezla společnost OZO Ostrava ze sběrných dvorů přes tisíc tun tohoto odpadu, vloni už to bylo 1680 tun, tedy o téměř šedesát procent více. Nová kompostárna může ročně přijmout až osm tisíc tun zeleně.

Při kompostování je důležitá skladba vstupního materiálu. Kromě trávy, která tvoří hlavní podíl, je důležitý obsah dřevní hmoty ze štěpků a pilin. Dalšími složkami mohou být listí a zelenina. Tyto složky se promíchají a uloží do tzv. figur, v nichž leží zhruba tři týdny. Intenzivně se překopávají, aby se do rostlinné hmoty dostal kyslík způsobující aerobní kvašení. Když po třech měsících teplota uvnitř figury klesne pod 40 stupňů C, je kompost hotov. Produkt se smíchá ze zeminou a využívá např. při rekultivaci skládky.

„Díky špičkové technice jsme schopni vyrobit vysoce kvalitní kompost. Kromě použití na hrušovské skládce ho Ostravské městské lesy využijí při výsadbě zeleně. V Ostravě bychom se tedy už neměli setkávat s hromadami zahnívající staré trávy,“ zdůraznil ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Nová kompostárna stála 17 milionů korun. Devět milionů šlo na výstavbu kompostárny, dalších osm na strojní vybavení. (vi)

Foto Kompostárna OZO v Ostravě-Hrušově zpracuje ročně až osm tisíc tun zeleně.


Jen o vlas unikl smrti

Historicky druhé předávání titulu Gentleman silnic se uskutečnilo 14. července v Ostravě. Julius Adámy je v pořadí již třetím ostravským „Gentlemanem silnic“.

Loni v listopadu převzali cenu, udělovanou za projev občanské odvahy a záchranu lidského života na silnici, Petr Bystrianský a Aleš Matoga, kteří z auta, které sjelo do Ostravice, vyprostili ženu.
V pětileté historii projektu, který připravují společně Policie ČR a Česká pojišťovna, je Julius Adámy, povoláním taxikář, padesátým třetím Gentlemanem silnic v rámci republiky.

V říjnu loňského roku v nočních hodinách nezvládl osmatřicetiletý řidič zatáčku v místě zvaném „Josefovský kopec“ mezi Hrabyní a Velkou Polomí. Dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do stromu, automobil začal hořet. Řidiči později naměřili v krvi alkohol, dvacetiletý spolujezdec – stopař utrpěl lehká zranění hlavy a ruky. Oba měli štěstí, že kolem zrovna projížděl taxikář Adámy, který neváhal a s pomocí dvou mladých mužů raněné cestující z hořícího vozu vyprostil.

„Nerozmýšlel jsem se a šel jsem pomoci. Až později mi došlo, že to nemuselo dobře skončit. Kolem projelo minimálně sedm dalších aut bez povšimnutí nebo nabídky pomoci,“ vzpomínal J. Adámy. (mb)

Foto Gentleman silnic Julius Adámy se synem


Internet „šedesátka“

Neziskový internetový projekt pro seniory zahájil činnost 1. srpna. Je umístěn na adrese www.sedesatka.cz a nabízí desítky stránek členěných na čtrnáct krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Tento portál umožňuje dříve narozeným se také účastnit tvorby jeho obsahu. „Má vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, jakýsi symbolický mikrofon…“, říká o portálu jeho šéfredaktor Jan Vojvodík.

Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti a mohou zvát k návštěvě nejrůznějších akcí. (dp)

Další bydlení pro seniory

Rezidenční bydlení pro seniory za tři sta milionů s názvem Landek chce v areálu bývalé nemocnice v Ostravě-Petřkovicích postavit společnost THERM vamo. Dům bude bezbariérový, s komplexními službami. Kromě sedmdesáti šesti bytů nabídne také bazén, saunu, obchod, lékárnu, bistro, kosmetiku. Nebude chybět ani rehabilitace a služby praktického lékaře a zubaře. Obyvatelé budou moci využít i školku pro seniory. Lze však objednat i další placené služby jako úklid, praní prádla, donášku jídel apod. V parkově upravené zahradě najdou senioři místa k relaxaci. Část bytů se bude pronajímat, část mohou zájemci odkoupit. První obyvatelé rezidence Landek by se měli do nových bytů stěhovat koncem příštího roku.

Město Ostrava po dohodě s Beskydským rehabilitačním centrem, kterému před lety starý objekt prodalo, dostane od společnosti zpět dva miliony korun. (k)

 PORADNÍ SBOR SENIORŮ PRIMÁTORA MĚSTA OSTRAVY

vyhlašuje III. ročník ankety Senior roku

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
může do 9. října 2009 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.
SENIOR ROKU 2009
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2009.


 

Strana 8


Velkolepý projekt přitahuje architekty, vyroste za spolupráce mnoha účastníků

 Ze starého plynojemu se stane chlouba Vítkovic

Stejně jako sousední Karolina se i Dolní oblast Vítkovic nachází v blízkosti ostravského městského centra. Oba brownfieldy, které se v minulých dvou stoletích zakously do městské zástavby, mnohé spojuje. Mimo jiné vysoký potenciál přilákat zajímavé obchodní a architektonické projekty. Zatímco na Karolinu dolehla světová hospodářská krize a práce na ní začnou opět po oživení ekonomiky, v Dolní oblasti Vítkovic by již brzy měl začít čilý stavební ruch.

Memorandum o společném postupu

Představitelé společnosti Vítkovice, a. s., které areál národní kulturní památky patří, a Národního památkového ústavu podepsali 17. července v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích memorandum o společném postupu při obnově a novém využití unikátní technické památky, kterým se dohodli na základních obrysech podoby a rekonstrukce bývalého průmyslového areálu.

Podpisem dokumentu by měly skončit dlouholeté spory mezi oběma subjekty o budoucí podobě a využití Dolní oblasti. Na tom, že podpis přichází obrazně řečeno za pět minut dvanáct, se shodují všechny zainteresované strany. Stav památky se rychle zhoršuje.

Přítomni byli také představitelé Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Krajský úřad i ostravský magi¬strát se budou rovněž podílet na záchraně památky, která byla loni zapsána do seznamu Evropského dědictví.
Výsledkem dohody je kompromis. Nejvýznamnější stavby zůstanou zachovány, jak požadovali památkáři, současně ovšem projdou rekonstrukcí, díky které získají nové způsoby využití. Unikátní na celé památce je zachování staveb dokumentujících uzavřený cyklus výroby železa. Od těžby černého uhlí v blízkém Dole Hlubina, přes výrobu koksu až po produkci železa. Zatímco dnes představují Vítkovice zejména průmysl, v budoucnosti by měly získat i nové funkce společenské, vzdělávací a vědecko-výzkumné.


Neobvyklá dominanta

Základními dominantami areálu Dolní oblasti budou vysoká pec, kompresorovna a plynojem. Záměr skloubit zachování památky s moderní funkčností je nejpatrnější u bývalého plynojemu. Uvnitř stavby z roku 1921 by měly vzniknout kongresové prostory pro patnáct set návštěvníků. Kongresové centrum bude vystavěno uvnitř, do pláště plynojemu se zabudují okna, aby sem mohlo proudit denní světlo, a vytvoří se prostorný vstup. Tvůrcem zajímavého návrhu je známý architekt Josef Pleskot. Řadí se mezi nejvýraznější osobnosti současné české architekty. Je mimo jiné autorem tunelu v Jelením příkopu na Pražském hradě nebo cenami ověnčené vily miliardáře Petra Kellnera ve Vraném nad Vltavou.

Kdy to bude?

Součástí moderního centra bude také galerie, kavárna a kongresový sál. Návštěvníci z něj uvidí prosklenou stěnou za jevištěm vysokou pec. Působivé industriální scenérie se tak bude moci využívat při kongresech či koncertech, které nepotřebují vlastní scénu.

Kompresorovna, zvaná 6. energetická ústředna, se změní v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž by měla částečně probíhat i výuka studentů v technických oborech. Autory návrhu jsou manželé Helena a Václav Zemánkovi.

Plynojem i kompresorovna by mohly být hotovy do roku 2013. O něco dříve by měla být dokončena rekonstrukce vysoké pece číslo 1, která se promění v technickou naučnou stezku s prohlídkovou trasoua výhledem na Ostravu.

Partnerů je více

Garantem celkové obnovy Dolní oblasti je sdružení se stejnojmenným názvem Dolní oblast Vítkovic, které tvoří kromě společnosti Vítkovice také Vysoká škola báňská-Technická univerzita. Partnery projektu jsou Moravskoslezský kraj a město Ostrava. Náklady na oživení a zprovoznění všech tří objektů jsou vyčísleny na půl miliardy korun. Penězi se má významně podílet také Evropská unie. (mb)


Jak využívat alternativní zdroje energie?

Už od roku 2001 se na fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava organizují soutěže pro studenty a pedagogy středních škol s tematikou využívání alternativních zdrojů energie, z nichž program „Napájeni sluncem“ má podporu v republice i v zahraničí.

Jedná se o projekt transferu informací v oblasti využití obnovitelných zdrojů energií a celorepublikovou soutěž středoškolské mládeže a široké veřejnosti o nejrychlejšího robota napájeného solárními fotovoltaickými články a robota s minimální spotřebou energie napájeného vodíkovým palivovým článkem. Program byl zahájen v roce 2001. Od počátku se ho zúčastnilo více než 600 soutěžních týmů (tj. přes 3000 studentů) z řad středoškolské mládeže, ale i technické veřejnosti. Dlouhodobá evropská jedinečnost programu tkví v jeho propracovanosti aktivit směrované do teoretické přípravy a praktické realizace zařízení pracujících s fotovoltaickými solárními články a vodíkovými pali¬vovými články.

První ročník programu Napájeni Sluncem organi¬zovaný na Islandu ve spolupráci místní univerzity RES Akureyri (The School for Renewable Energy Science) a VŠB-TU Ostrava začal 16. července pro studenty Letní školy RES z Islandu, Argentiny, USA, Spojených arabských emirátů a České republiky. Tato aktivita univerzit obou zemí má řadu cílů. Seznamuje veřejnost s obnovitelnými a alternativními zdroji ener¬gie, je motivací mládeže ke studiu technických vysokých škol a umožňuje prohloubení komunikace učitel-žák. Obdobné soutěže se v ČR každoročně účastní na tři sta studentů ze stovky středních škol.

Účast našich odborníků a studentů na programu Letní školy RES na Islandu navazuje na návštěvu rektora RES Akureyri Dr. Björna Gunnarssona v červnu 2009 v Ostravě.

Islandská strana nás letos navštíví ještě jednou. Zúčastní se společných workshopů „Obnovitelné zdroje energie“ a „Vodíkové technologie a apli¬kace palivových článků“. Zástupci RES v tomto období vyberou dva studenty VŠB-TU Ostrava na dvanáctiměsíční studium na RES v Akureyri.
Doc. Ing. Bohumil Horák, PhD.,
Ing. Jana Mlatečková, FEI VŠB-TUO

Foto Studenti v laboratořích letní školy. Podrobnější info o programu Napájeni sluncem na http://napajenisluncem.vsb.cz Foto: VŠB-TUO


 

Strana 9


Při řešení problému pomohou obvody i magistrát

Hrozí přemnožení holubů?

V poslední době se z obavy před možným šířením nemocí na vedení města obrátili občané s žádostí o odchyt přemnožených holubů. Stejně jako u hlodavců, tak i u holubů mají zákonné povinnosti předcházet nebezpečí vzniku nemocí od těchto přenašečů vlastníci nemovitostí. I když jsou nemovitosti města svěřeny do péče jednotlivých městských obvodů a povinnost zajistit veterinární opatření je plně v jejich kompetenci, vedení města se touto problematikou vážně zabývá.

Jak řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář – „…přemnožení holubů přináší možná zdravotní rizika. Jde také o uvolňování alergenů z jejich trusu a uhynulých těl. Toto nebezpečí je největší v blízkosti půd a dalších prostor, kde holubi hnízdí. Nelze pominout ani materiální škody na fasádách domů, sochách a dalším majetku. Částečně si ale za přemnožení holubů můžeme sami. Patří už k tradici krmit holuby na náměstích a v parcích. Na mnoha římsách domů a nejen v centru města najdou holubi připravenou spoustu dobrot“.

Nebudou-li holubi přikrmováni člověkem, budou nuceni si potravu hledat jinde a budou si postupně hledat nová hnízdiště. Další možností je uzavření půdních prostor nebo pořízení mechanických zábran na římsy v okolí půdních oken a ventilací, aby tam holubi neměli přístup.

Vedení města se obrací na všechny občany s prosbou, aby místa výskytu zvýšeného počtu holubů nahlásili Magistrátu města Ostravy, odboru komunálnímu a bytovému, tel. 599 443 090. Odbor poznatky shromáždí a s návrhem postupu předá k řešení jednotlivým městským obvodům. Rovněž žádá majitele nemovitostí, na jejichž půdách se holubi zdržují, aby zajistili jejich odchyt s následnou likvidací. Občané by především neměli holuby krmit, což přispívá k jejich přemnožení.
Jiří Štěpánek,
odbor komunální a bytový


Lidé se polepšili, potkani ne

Velmi pozitivní byly výsledky loňské podzimní celoměstské deratizace. Aktivně k ní přistoupily všechny městské obvody (provádějí deratizaci většinou pravidelně), i řada majitelů soukromých pozemků a objektů. Podle hodnocení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě i pracovníků odboru komunálního a bytového Magistrátu města Ostravy se také veřejná i soukromá prostranství více uklízejí a potkani tak mají menší šanci se dobře živit. Výskyt potka¬nů však není jednorázový, deratizaci je nutné čas od času opakovat. Proto se loňský efekt musí posílit opakovanou deratizací, nejlépe opět v podzimních měsících. Pro regulaci počtu potkanů je dobré opakovat deratizaci dvakrát ročně. Ta není finančně nákladná, žádnému majiteli pozemku či objektu nezruinuje rozpočet.

„Magistrát oslovil rovněž vlastníka největšího počtu bytů ve městě společnost RPG, aby ve svých objektech deratizaci opakovala. Problémová zůstávají některá veřejná prostranství (parčíky v bytové zástavbě) i některé soukromé objekty,“ říká Regina Kuchtová z odboru komunálního a bytového. Z podobných míst, která nejsou ošetřena nástrahami a následným sběrem uhynulých potkanů, se tito hlodavci šíří i do deratizovaných lokalit. Stále platí zásadní pravidlo – uklízet, nevnucovat potkanům dobré živobytí a opakovat deratizaci. (k)

 Výzva občanům města

Vážení občané,
rád bych se na vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem, neboť se v poslední době množí stížnosti, zejména z městského obvodu Radvanice a Bartovice, ale mám za to, že tento problém je obecný a týká se celého města.

Hluk, který mám na mysli, je stejný jako každé jiné znečištění, proti němuž se nelze účinně technicky bránit a který může „obšťastňovat“ sousedy třeba celý víkend (např. cirkulárky, rotační sekačky, různé nástroje pro udržování nemovitostí, ale také neveřejná produkce hlasité hudby). Tento hluk významným způsobem zasahuje do života ostatních občanů a většinou nebývá takové intenzity, aby poškodil sluch, ale narušuje pohodu a obtěžuje.

Způsob ochrany před hlukem upravuje obecně zákon o ochraně veřejného zdraví a hygienické limity hluku stanovuje nařízení vlády, v němž je také uvedeno, na co se toto vládní nařízení nevztahuje (např. hluk z užívání bytu - ledničky, vysavače, vysoušeče vlasů apod.). Rovněž sem nepatří hluk vznikající u rodinných domů, rekreačních objektů a jiných nemovitostí, tedy nám všem známé cirkulárky, rotační sekačky a nejrůznější nástroje používané k zábavě nebo k údržbě těchto objektů.

Neplnění nebo porušování povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví a nedodržování nařízení vlády projednávají orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Případy, na něž se nevztahuje nařízení vlády, projednávají orgány obce většinou jako přestupky proti veřejnému pořádku podle přestupkového zákona.

Vzhledem k tomu, že město má připravenou obecně závaznou vyhlášku o ochraně před hlukem o svátcích a ve dnech pracovního klidu, rozhodl jsem se oslovit touto cestou všechny občany a vyzvat je k ohleduplnosti a toleranci ke svým sousedům při používání hlučných přístrojů a nástrojů. Obecně platí, že vlastník věci nesmí hlukem „nad míru přiměřenou poměrům“ obtěžovat sousedy nebo vážně ohrožovat výkon jejich práv.
Pokud budeme k sobě vzájemně tolerantní a ohleduplní, nemusí naše město přijímat obecně závaznou vyhlášku na ochranu před hlukem. Nedodržování takovéto vyhlášky je pokutovatelné, což není příjemné pro kapsu občana.
Dalibor Madej,
náměstek primátora pro životní prostředí


Další výběhy pro pejsky

Volných ploch pro pejskaře a jejich svěřence přibylo. Magistrát Ostravy rozhodl rozšířit dosavadních patnáct výběhů na pětadvacet. Přibyly zejména v lidnatějších městských obvodech, jejich přesný seznam najdete na www.ostrava.cz. (o)


Odtěžování Heřmanické haldy pod kontrolou

Hluk a prach vznikající při odtěžování Heřmanické haldy trápí v okolí žijící občany. Situaci pozorně sleduje komise životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava, která se v květnu sešla na kontrolním dnu s představiteli vlastníka lokality ze státního podniku DIAMO, dodavatele díla BODEX Group, s. r. o., obvodního báňského úřadu, odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy i zástupci heřmanických občanů. Odborníci přítomným objasnili postup při odtěžování haldy. Její obsah tvořený hlavně hlušinou a dalším materiálem po dlouholeté těžbě uhlí se používá hlavně na dopravních stavbách, například ke tvarování těles silnic a dálnic. Účastníci schůzky se dohodli, že DIAMO najde cestu, jak dále snížit negativní dopady na životní prostředí, a do 30. června

t. r. bude vedení slezskoostravské radnice informovat o opatřeních ke zlepšení stavu.
Jak nás informovala členka komise ŽP ze Slezské Ostravy Radka Weissbrodová, podnik DIAMO, odštěpný závod Odra, zadaný úkol splnil. Zpráva konstatovala, že neexistuje vhodná a dostupná technologie, která by zcela eliminovala negativní jevy související s touto činností. Mezi opatřeními, která společnost BODEX Group přijala od začátku druhého pololetí, vyzvedla instalaci druhého větrního rukávce pro zjišťování směru větru a s tím související zapisování směru větru i údaje o těžbě hlušiny, včetně povinnosti dvakrát ročně informovat vedení obvodu Slezská Ostrava o činnosti na odvalu. Státní podnik DIAMO, o. z. Odra, deklaroval eminentní zájem na bezproblémovém řešení komplexní sanace území odvalu Heřmanice. Další kontrolní den se uskuteční letos v říjnu. (vi)

Foto Účastníci kontrolního dne na odtěžování Heřmanické haldy

Přibude zeleně

Vedení města Ostravy se prostřednictvím ankety zveřejněné loni v Ostravské radnici obrátilo na občany s prosbou o pomoc při vyhledávání vhodných lokalit pro výsadbu nové zeleně. Prostřednictvím této ankety navrhli občané města celkem 34 lokalit pro výsadbu dřevin. Pracovníci odboru ochrany životního prostředí magistrátu společně s městskými obvody zkontrolovali vytipované lokality, mj. s ohledem na vlastnická práva a případné kolize s inženýrskými sítěmi. Závěrečných šestnáct vybraných lokalit se nachází v městských obvodech Ostrava-Jih (10), Poruba (3), Moravská Ostrava a Přívoz (2) a Slezská Ostrava (1). Odbor ochrany životního prostředí ostravského magi¬strátu děkuje za příspěvek do ankety všem občanům, kteří se tak postarali o obnovu zeleně ve městě. Martin Jašík,
odbor ochrany ŽP MMO


 

Strana 10 a 11


co, kdy, kde ve městě

Plesná se zase obohatila

Léto už počtvrté přineslo do Plesné mezinárodní sochařské sympozium, mezi patnácti umělci bylo pět lidí z Polska, přijeli také ze Slovenska i Mexika. Díla ze sympozia by měla zamířit do Ostravy-Poruby, Třebovic či Svinova, více než polovina zůstane v Plesné. Z dosavadních sympozií tu bylo rozmístěno šestnáct soch.

Knihovna představuje Darwina

Letos uplyne dvě stě let od Darwinova narození a také 150 let od vydání jeho díla O původu druhů přírodním výběrem. British Council uspořádal výstavu s názvem Darwin Now, která zdobí pasáž Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu až do 14. srpna.

Máte rádi balet?

Pod názvem Ballet and Dance Workshop Ostrava pořádá instituce Mezinárodní balet Praha čtyřtýdenní dílnu v Ostravě, které se už opakovaně účastní řada světových tanečních pedagogů a choreografů zvučných jmen z Česka, Itálie, Ruska, Turecka, Izraele a Kuby. Po dva večery ve dnech 15. a 16. srpna mohou na závěr akce milovníci baletu navštívit představení Balet GALA Ostrava, které se koná v sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia vždy v 19.30 hodin.

Přijede Richard Müller

Obdivovatelé slovenského zpěváka Richarda Müllera se mohou těšit. Jeho koncert se uskuteční 6. října v ostravské ČEZ Aréně. Vstupenky jsou již v předprodeji v síti Ticketart, Ticketpro, Ticketportal a na všech pobočkách Ostravského informačního servisu.

Činohra NDM: mezinárodní úspěch

Činoherní soubor Národního divadla moravskoslezského se koncem června velmi úspěšně prezentoval na 15. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 2009 v Hradci Králové. Hra britské autorky Kate Atkinsonové Ostatní světy v režii Januse Klimszi vzbudila obrovský ohlas a nadšení, sklidila desítku děkovaček. Hru má NDM v repertoáru i v příští divadelní sezoně.


Pocta hasičům

V polovině července pokřtil primátor Ostravy Petr Kajnar a ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra knihu fotografií pod názvem Pocta hasičům Ostravy a Moravskoslezského kraje. Ta poutavým grafickým zpracováním představuje minulost i současnost hasičských sborů. Knihu vydalo studio Repronis před konáním světového mistrovství hasičských záchranných sborů v Ostravě, o kterém píšeme na jiném místě, v srpnu by kniha měla být i na pultech knihkupectví pro všechny nadšence a obdivovatele práce hasičů.

Název: 1989!!!

Tradiční zářijová výstava Archivu města Ostravy ve vestibulu Nové radnice je prezentací dokumentů k době a událostem kolem 17. listopadu 1989 v Ostravě. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 2. září 2009 v 15.00 hodin za přítomnosti primátora města Petra Kajnara. Fotografie, novinové články, tiskoviny, letáky a také úřední dokumenty přiblíží nejen události od 17. listopadu 1989 do návštěvy prezidenta Václava Havla 3. ledna 1990 v Ostravě, ale podají i stručnou charakteristiku doby od roku 1948, představí všední den obyvatel před rokem 1989 a konkrétní situaci v pátek 17. listopadu 1989. Výstava je veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8.00 do 19.00, v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 hodin až do 30. září.

Jethro Tull na Černé louce!

Legendární fenomén populární hudby skupina Jethro Tull vystoupí na koncertu pod širým nebem na ostravském výstavišti Černá louka 30. srpna. Vznikla v roce 1967 v jihoanglickém městě Luton, vydala už na dvě desítky alb. Od roku 2003 se věnuje vydávání živých nahrávek. Vstupenky jsou v síti Ticketpro.

Máte už lístky na MET?

Od 10. října začne v divadelním sále Domu kultury města Ostravy nová sezona živých přenosů světových oper přímo z newyorské Metropolitní opery. Ostrava se před rokem připojila ke stovkám měst a institucí na celém světě, které přenosy pod titulem Live in HD oslovují tisíce diváků. Akusticky dokonalá a obrazově úchvatná představení potěší každého milovníka opery. První bude Pucciniho Tosca, následovat však budou Aida, Hoffmanovy povídky, Carmen a další až do května.

Vůně uhlí stále v nás

Ještě patnáct let po ukončení těžby uhlí v Ostravě je město pro mnohé synonymem černé metropole. Nejsilněji tak byla Ostrava vnímána mezi dvěma válkami. Sociální tematika z této oblasti je stala námětem mnoha obrazů, literárních i dalších děl. Život havířů a jejich rodin kolorit Ostravy silně poznamenal. Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí ctitelům starých tradic výstavu s názvem Vůně uhlí stále v nás s mnoha známými obrazy až do 30. září.

Umění rodiny Sadelerů

Rodina Sadelerů se stala v průběhu 16. a 17. století pojmem v kontextu umělecké Evropy. Její tři generace tvořily nedílnou součást grafického umění nejen ve Vlámsku, ale i v dalších zemích. Asi nejúspěšnější z celého nového pokolení byl Egidius Sadeler ml. (1570–1629), který působil jako grafik na císařském dvoře Rudolfa II. Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých sbírkách kolem dvaceti autorských děl Sadelerů, jejich výstava je otevřena do 20. září.

Porubské folkové léto

Do letního kina Amfi za Domem kultury Poklad v Porubě zamíří ve dnech 29. a 30. 8. příznivci folk a country hudby. Na Porubském folkovém létě vystoupí Pavel Dobeš, František Nedvěd, Wabi Daněk, Věra Martinová, kapela Kamelot a další interpreti.

Přijede kinematograf Čadíků

Filmy české produkce Kozí příběhy, Nestyda, Kdopak by se vlka bál, Tobruk, Hlídač č. 47 a slovenský Bathory promítne Kinametograf bratří Čadíků na Jiráskově náměstí v centru Ostravy (24. až 27. 8. od 20) a u Domu kultury Akord v Zábřehu (27.–30. 8. od 20.30 hodin).


Město je tvůrčím prostorem pro hudebníky z celého světa

 Začíná bienále experimentální hudby

Ostravské dny jsou pracovním prostředím se zaměřením na novou a experimentální hudbu s důrazem na kompozice pro orchestr. Rezidenčními orchestry Ostravských dnů jsou 95členná Janáčkova filharmonie Ostrava a 30členný komorní orchestr Ostravská banda – stejně tak jako ansámbly, dirigenti a sólisté včetně 35členného pěveckého sboru Canticum Ostrava. Svou délkou tří týdnů (10.–30. srpna) a zaměřením na práci s orchestrem jsou Ostravské dny jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jsou organizovány každé dva roky a od doby svého vzniku v roce 2001 přispěly do značné míry k rozvoji současné hudby.

Ostravské dny tvoří mezinárodní prostředí mladých skladatelů a lektorů, pracovním jazykem je angličtina. V letošním roce bylo vybráno 33 studentů – mladých skladatelů a hudebníků (Argentina, Brazílie, Kanada, Kostarika, Česká republika, Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Japonsko, Nizozemí, Polsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a USA). Tato skupina bude konzultovat a diskutovat otázky současné hudby po dobu tří týdnů se světovými osobnostmi soudobé hudby (R. Ayres, P. Kotík, B. Lang, P. Niblock, R. Saunders, P. Thomas, Ch. Wolff). Pod jejich vedením pracují studenti také s rezidenčními orchestry, ansámbly, sborem a sólisty.
V závěrečném týdnu Ostravských dnů se koná série veřejných koncertů Festival Ostravské dny (21.–29. srpna), kde je zhruba třetina produkce věnována skladbám studentů, kteří se do Ostravy sjíždějí z celého světa. Na šesti místech ve městě zazní 90 skladeb, z nich 31 v premiéře. Na šestnácti koncertech budou uvedeny skladby pro velký symfonický orchestr, komorní orchestry, sbor a sóla a také skladby pro elektroniku a počítačové instalace. Novinkou je Minimaraton elektronické hudby v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Jedním z významných spolupořadatelů je také město Ostrava. Podrobnější informace na www.newmusicostrava.cz. (kz)

Ulice a náměstí se opět roztančí

Z mezinárodního festivalu Folklor bez hranic se v Ostravě stala už tradice. Letošní dvanáctý ročník začne 17. srpna úvodním vystoupením v sále Janáčkovy konzervatoře, vystoupením souboru odpoledne na Masarykově a Jiráskově náměstí v centru a otevřením výstavy fotografií ve foyer Radnice města Ostravy 10. srpna. Přijedou soubory ze Slovenska, italské Sicílie, španělského Baskicka, Uzbekistánu a Konga, z českých souborů uvítáme skupiny z Brna a Karlových Varů. Ostrava nabídne několik svých souborů – Hlubinu a Hlubinku, Krásničánek, Holúbek a Šlahorek.

Vystoupení se pořádají také na Slezsko¬ostravském hradě, potěší i klienty centra Čtyřlístek pro osoby se zdravotním postižením, ale nejvíce tanečníci a muzikanti nadchnou vystoupením venku na mobilních pódiích nebo přímo na náměstích a v ulicích. Město tak pokaždé v srpnu ožije, zahraniční návštěvníci bývají překvapeni. Zatímco festival skončí 21. srpna, výstava fotografií potrvá až do konce tohoto měsíce. Záštitu nad festivalem přijal mimo jiné primátor města Petr Kajnar. (k)

Životních příběhů přibývá

Ostrava je kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015, to snad ví už každý Ostravan. Město chce dokázat, že kulturou vždy žilo a v budoucnu se jeho kulturní úroveň může ještě výrazně zvýšit a posílit. Projekt je významným vyjádřením patriotismu, o nějž tu nebyla nikdy nouze. Součástí projektu je rovněž zmapování kořenů Ostravanů i těch, kteří do našeho podivuhodného města přišli odjinud. Režisér Radovan Lipus nazval tuto část Ostravské příchody. Na webové adrese www.Ostrava2015.cz lze nalézt už desítky nevšedních osudů, které jednotlivce do kdysi černého města zavály. Každý, komu Ostrava jen trochu přirostla k srdci, může svým osudem přispět. V zářijovém vydání Ostravské radnice přineseme čtenářům podrobné informace o přípravě celého projektu. (o)


Ostravské muzeum: Jedinečnost a originalita

Ostravské muzeum dospívá do stadia perfektnosti. Koncem června byly otevřeny a zpřístupněny nové stálé expozice, které nabízejí uměleckohistorické sbírky z dějin města a také mapují přírodu a krajinu Ostravska. Za významné finanční podpory města (modernizace stálých expozic a technické novinky stály 27 milionů korun) nabylo muzeum ještě vyšší hodnoty než po rekonstrukci v roce 2005. I když stálá výstava zabírá zhruba desetinu celkové plochy muzea, představuje necelou tisícovku čtverečních metrů, což je dvakrát více než předešlá stálá expozice.

Do stálých expozic se tak dostaly i mnohé věci, které dosud ležely v depozitáři. K nejcennějším patří sbírka obrazů, z přírody pak Šustova sbírka karbonu, jedna z největších v Evropě. Láká však i starý orchestrion s hrajícím klaunem, už tradičně pak jedinečný Maškův pokojový orloj, na který se přijíždějí podívat odborníci z celé Evropy. Z výjimečných darů je také tvořena sbírka starých hodin.

Jako jediné v republice má Ostravské muzeum promítací sál umožňující projekci filmů v kvalitě 3D. Dokument podrobně mapuje současný stav všech třiadvaceti městských obvodů. Nezapomnělo se ani na instalaci moderního bezpečnostního systému napojeného přímo na policii a hasiče. Zahraniční návštěvníci mohou dostat výklad přes sluchátka v angličtině, připravuje se však i v jiných jazycích. Muzeum má konečně také nadstandardní technické bezpečnostní podmínky pro zapůjčení vzácných exponátů nevyčíslitelných hodnot z jiných muzeí. Originál Petřkovické venuše, nalezené na Landeku v roce 1953 a uchovávané v brněnském Zemském muzeu, se tak bude moci zřejmě koncem září na krátkou dobu opět vystavit na obdiv Ostravanům.
Muzeum spolupracuje (s městským archivem a městem) také při vydávání velmi hodnotných publikací s historickými náměty – nedávno vyšly Návštěvy slavných v Ostravě a Nekorunovaný král českých puškařů (o puškaři Lebedovi), připravuje se kniha Slavní ostravští rodáci.

Ostravské muzeum je svou pestrou činností a vysokou profesionální úrovní zapojeno do projektu Ostrava 2015, ve kterém město usiluje o titul Evropské hlavní město kultury. (ok)


Město korunovalo nejlepšího klavíristu

Mezinárodní soutěž o nejlepšího klavíristu Evropské unie do 30 let vyvrcholila poslední červnové pondělí koncertem vítězů. Po vystoupeních v Praze, kterých se zúčastnilo 24 mladých klavíristů, se čtyři finalisté představili publiku v Domě kultury města Ostravy.

V průběhu závěrečného koncertu předvedli, s doprovodem Janáčkovy filharmonie, své mimořádné muzikantské mistrovství Fiachra Garvey (Irsko), Raul Pexoto da Costa (Portugalsko), Matej Arendárik (Slovensko) a Josu de Solaun (Španělsko). V jejich podání zazněla díla A. Dvořáka, F. Chopina a S. Rachmaninova. Vítězem odborná porota určila Josu de Solauna, který si odnesl také cenu publika. Oba vavříny mu předal primátor Ostravy Petr Kajnar. Druhé místo získal Matej Arendárik, diplomy si z Ostravy odvezli Fiachra Garvey a také nejmladší účastník 16letý Raul da Costa. Absolutorium zaslouží Janáčkova filharmonie a její šéfdirigent Theodore Kuchar. Významná kulturní akce evropského formátu, kterou uspořádala Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, se mohla uskutečnit díky záštitě města Ostravy a Moravskoslezského kraje. (vi)

Foto Ovace ostravského publika pro španělského klavíristu Josu de Solauna (vlevo). Foto: Petr Grimm
Strana 12


Čestný občan Ostravy spisovatel Oldřich Šuleř kráčí životem po boku svých románových hrdinů

 Vzrušující svědectví o kraji, lidech a době

…Ostrava se prodřela z černé země na světlo dne, vytrskla z hlubin a modelovala svou tvář bez mustru a po svém, naléhavě a překotně. Lidé se zaryli do vrstev uhlí v podzemí, hlušinou zavalili obzory a postavili město otřásané dynamikou stávek a demonstrací. Tak míjela staletí…a město se jménem drsným jak listy horské kostřavy dále rostlo po svém, protože nemělo koho napodobovat. Ostrava přečkala poválečnou euforii, též následnou totalitu, pád normalizace, změnilo ji to k nepoznání. Urazila vesmírnou dálku od svých počátků v zeleni a na březích průzračných říček až k současné podobě, bobtnající novou činorodostí. Což tahle cesta celých generací, nad kterými se hmotně přehnala historie, nevolá po uměleckém ztvárnění?... Z knihy Oldřicha Šuleře Laskavá setkání


»o lidech s lidmi

Na svět přišel Oldřich Šuleř prvního červnového dne roku 1924 v ostravské čtvrti Přívozu, který jen několik měsíců předtím ztratil statut samostatného města. Na „Immerglückovci“ (stále šťastný), jak se říkalo domu podle jména jeho majitele, prožívá rané dětství. Otec, železničář, se záhy s rodinou stěhuje za prací na Jesenicko, kde malý Oldřich chodí ve Vidnavě do školy. Do středoškolských studií v Opavě mu zasahuje válka. Dokončí je až ve Valašských Aténách, jak se odedávna říká kultuře zaslíbenému Valašskému Meziříčí. Osmnáctiletého mladíka zachraňuje před totálním nasazením v Říši nástup na šachtu Hubert v Hrušově. Oklikou se ocitá zpátky v rodném městě.

Po maturitě k havířské lopatě

„Mladistvé představy čerstvého maturanta se ze dne na den střetly s drsnou realitou,“ vzpomíná Šuleř. „Večery hudby a poezie vystřídaly uhlí a lopata v podzemí. Z jednoho závalu jsem si odnesl úraz hlavy. Tím moje hornická kariéra skončila. Na zbytek války mě poslali do zbrojovky ve Valašském Meziříčí a posléze kopat německá opevnění.“ Draze nabytá svoboda otevírá po letech útisku mladým lidem netušené obzory. Oldřich Šuleř absolvuje práva na Karlově univerzitě. To už má za sebou první literární pokusy. Nadějný autor dostává šanci rozvíjet svůj talent jako redaktor ostravského studia Československého rozhlasu. Dostává na starost Jesenicko. Kraj, který důvěrně zná z dětství. Píše rozhlasové hry. Úspěch v autorské soutěži patrně předurčuje jeho spisovatelskou dráhu. Námět pro románový debut Letopisy v žule (1957) čerpá z osudů několika generací slezských kameníků.

Valašsko láskou a inspirací

Šuleřovu pozornost přitahuje další místo blízké jeho srdci – Valašsko. Malebná i drsná krajina, rázovití lidé. Bezedná studnice umělecké inspirace. Z té doby pochází například román O Janíčkovi malérečkovi, zachycující osudy malíře, grafika a spisovatele Jana Kobzáně, nebo válečný příběh Na srnčích nohách, jehož hlavními hrdiny jsou členové partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova operující v Beskydech a na Valašsku.
„Celá moje tvorba se opírá o vlastní prožitky,“ zdůrazňuje umělec, v jehož díle nemohou chybět ostravské motivy. Havířské zkušenosti, ztrátu zaměstnání za normalizace, práci v elektrárně a další motivy promítá do Ságy rodu Chabalů neboli Ostravské trilogie. Románového svědectví o proměnách kraje a lidí od začátku minulého století až po sedmdesátá léta. Po Šuleřově politickém angažmá v roce 1968 jeho sága spolu s dalšími tituly z regálů knihoven zmizela. Díky nakladatelství Montanex, podpoře ostravského magistrátu a dalších subjektů, se trilogie nyní vrací ke čtenářům. „Vloni vyšla první část s názvem Měsíční krajina. K tisku jsou připraveny druhý i třetí díl – Dlouhé stíny a Horký provoz. Pevně věřím, že se nám s nakladatelem podaří vše dotá­hnout do zdárného konce,“ říká autor.

Bílý kůň ve znaku

Tématu Ostravy se Šuleř věnuje také v knížce Bílý kůň ve znaku, povídání o historii města od jeho vzniku do roku 1945, a v Třetí straně mince, příbězích z černého města, jak šel čas. S velkým zájmem čtenářů se setkává román Hořela lípa, hořela (2002), vyprávějící o životních osudech horníka Gustava Gazdy. Spisovatel nezakrývá, že k napsání poutavého příběhu ho inspiroval legendární ředitel dolů OKR Jaroslav Miska. Chudého chlapce, který se z řadového horníka na jámě Trojice vypracoval do nejvyšší funkce v revíru. „Dobře jsem se s Miskou a jeho rodinou znal,“ přiznává Šuleř. „Postava problematická a pro spisovatele nesmírně zajímavá. Muž, který zažil bídu, moc i ponížení.“

Vančura, Čapek, Feuchtwanger…

Pro Oldřicha Šuleře je celoživotním vzorem Vladislav Vančura: „Fakta dokázal oživit, podat je výrazně uměleckým způsobem, s maximálním prožitkem. Vymyká se, protože je těžko přeložitelný do cizích jazyků. Jinak by nepochybně získal Nobelovu cenu. Moje další literární lásky? Karel Čapek, ale také Jan Čep nebo Jaroslav Durych. Z cizích jsou mi blízcí Thomas Wolfe, Lion Feuchtwanger, Thomas Mann, zejména jeho Budenbrookovi. Současní autoři? Budu stručný. Nic. Povrchnosti a banality, kam se člověk podívá. Kdo na to má, vydá i blbosti. Dříve rozhodovala ideologie, dnes peníze. Ani s těmi úspěšnými, jako je třeba Viewegh, nemám příliš slitování,“ mávne rukou a otočí se na manželku Libuši. Dlouholetou písařku, korektorku i první kritičku jeho prací. „Život se spisovatelem? Pestrý, snadný ale určitě ne. Domácnost se logicky podřizovala mužovu psaní. Synové věděli, že když táta pracuje, musejí si hrát potichu,“ vzpomíná s úsměvem paní Šuleřová.

Knížka má pohladit duši

Po Laskavých podobiznách, za které získal v roce 2005 literární cenu Egona Erwina Kische, následují Laskavé medailony a Laskavá setkání. Knížky, ve kterých vzdává hold známým i zapomenutým uměleckým osobnostem Ostravska a Valašska, z nichž mnozí byli a jsou jeho přáteli. Ve Třinácté komnatě (2007) vysvětluje žákům, studentům a začínajícím autorům, co je to tvůrčí psaní, jak se vlastně „dělá“ literatura. Souborné dílo novopečeného čestného občana města Ostravy, člena mezinárodního spisovatelského PEN klubu, čítající na pětačtyřicet svazků, z nichž dobrá desítka jsou rozsáhlé romány, zřejmě není na poslední stránce. „Já nemíním jen tak přestat psát,“ slibuje spisovatel, dramatik a publicista Oldřich Šuleř. Libor Vidlička

Foto Spisovatel Oldřich Šuleř s manželkou Libuší po převzetí čestného občanství města Ostravy


 

Strana 13


 Když turistické chaty byly útulnami

»Archiv města Ostravy

Teprve koncem 19. století se pro stále širší vrstvy společnosti stávala aktuální otázka aktivního využití volného času. Do té doby se totiž jednalo o výsadu spíše lidí zámožných. Postupný růst životní úrovně spojený se zkracováním pracovní doby a zvyšováním mezd způsobil, že v první polovině 20. století se cestování a turismus staly běžným a oblíbeným vyžitím nejen pro střední třídu, ale v ekonomicky příznivých dobách také pro dělnictvo.
Stejně jako dnes i dříve byly samozřejmě sociální rozdíly a ne každý si mohl dovolit nákladné cestování po cizích zemích. Ovšem podniknout výlet do blízkých tuzemských hor, potěšit se přírodními i kulturními památkami a pobytem na čerstvém vzduchu a horském slunci utužit své zdraví, to si mohl dopřát téměř každý. Napomáhat tomu měla také síť veřejných občerstvovacích a ubytovacích zařízení, která v případě Beskyd – přirozeného turistického zázemí Ostravska – vznikala již od 90. let 19. století.

Turistických objektů existovala v Beskydách v minulosti celá řada. Vedle klubových chat zde bylo množství chat soukromých. K těm, jež dosáhly největší proslulosti mezi turisty a jež se mohou pochlubit dlouholetou tradicí, patří např. Charbulákova chata, Píchův hostinec na Gruni známý jako Švarná Hanka, či Kolářova chata na Slavíči. Hustá síť turistických zařízení pokrývající rovnoměrně beskydskou oblast ovšem byla dílem zejména turistických spolků, ať už českých či německých, v menší míře i polských. V této souvislosti hrála výstavba turistických chat významnou roli rovněž v národnostním boji oněch dob.

Nejstarší turistické centrum v Beskydách budovala od roku 1891 Pohorská jednota Radhošť na Pustevnách. Ke staré Pustevni (Krčmě) přibyla v roce 1894 zděná chata Šumná a v letech 1897 až 1899 a spolu dotvořily vzhled vrcholu, jak jej v podstatě známe dodnes, chata Maměnka a jídelna Libušín. Ty jsou mj. zajímavé tím, že autorem jejich projektu byl tehdy začínající mladý architekt Dušan Jurkovič, který se ve své tvorbě nechal inspirovat lidovou valašskou architekturou moravsko-slovenského pomezí. Vzory pro malířskou výzdobu navrhl Mikoláš Aleš, jenž radhošťské Beskydy také osobně navštívil.

Německý Beskydský spolek se při výstavbě chat koncem 19. století mohl opřít o podporu těšínských knížat z rodu Habsburků, na jejichž statcích se všechny jeho stavby původně nacházely. Jako výraz vděku pak spolek pojmenovával objekty podle svých mecenášů. V roce 1894 to byla nejprve chata arcivévody Friedricha na Javorovém a hned v následujícím roce chata arcivévody Albrechta na Lysé hoře, později pak ještě útulna arcivévodkyně Isabelly na Velké Čantoryji. Před první světovou válkou se tak vytvořily dvě sféry vlivu, symbolicky oddělené řekou Ostravicí – ve slezské části Beskyd dominoval německý spolek, v moravské zase frenštátská Jednota.

Vývoj nabral zcela jiný směr v průběhu prvních dvaceti let samostatného Československa, spojených především s rozsáhlou budovatelskou činností Klubu českých turistů. Tento spolek tehdy na beskydských vrcholech vystavěl celkem deset nových turistických zařízení za přibližně 4 miliony korun. Jeho konkurenti s takovým stavebním tempem nedokázali držet krok. Nicméně Pohorská jednota Radhošť nadále potvrzovala svou roli průkopníka v české turistice. V roce 1925 se odhodlala k stavbě horského hotelu na Tanečnici, podniku na české poměry dosud nevídaném. Objekt s 63 komfortně vybavenými pokoji, noclehárnami s kapacitou až 183 lůžek, společenskými prostorami a restaurací neměl u nás obdoby. Tomu odpovídala také jeho pořizovací cena přesahující 3,5 milionu korun.

Ve 30. letech 20. století již síť jen spolkových turistických zařízení v Beskydách zahrnovala na tři desítky chat a útulen s ubytovací kapacitou bezmála 1500 míst. Přirozeným vyvrcholením tehdejších snah české turistiky byla výstavba chaty na nejvyšším vrcholu beskydského pohoří – Lysé hoře, které dosud vévodila pouze chata německého spolku. Otevření české chaty v roce 1935 se tenkrát stalo příležitostí k velkolepé národní slavnosti. Obě stavby, pro něž se později vžilo označení Bezručova chata, respektive Slezský dům, dnes už bohužel nestojí. V průběhu 70. let minulého století totiž obě podlehly zkáze v důsledku požárů. To byl ostatně neblahý osud také řady dalších chat a útulen v Beskydách. Radoslav Daněk


Foto Turistickou stanici v hostinci U Švarné Hanky na Gruni zřídil moravskoostravský odbor Pohorské jednoty Radhošť v roce 1908. Tvořily ji tři místnosti zařízené pro skromný nocleh, jídelna a knihovna. Později spolek přikoupil pro turistické účely též chalupu v sousedství.

Foto Pohled na hřeben Pusteven s tzv. Perlou Beskyd – skupinou chat Pohorské jednoty Radhošť. Zcela vlevo zděná chata Šumná, vedle ní roubená Krčma, vpravo pak Libušín a Maměnka.

Foto Vůbec první chata Klubu českých turistů v Beskydách byla postavena na Ondřejníku u Frýdlantu nad Ostravicí v letech 1906–1907. Odboru v Moravské Ostravě se tehdy nepodařilo získat podporu města a neprošel ani návrh, aby se chata jmenovala „Ostravská“. O to smutnější bylo, když se o pouhý rok později obojího dostalo druhé německé chatě na Lysé hoře, na Butořance.


 

Strana 14


 Nový průvodce Ostravou

Město Ostrava ve spolupráci s nakladatelstvím Freytag&Berndt připravilo novou publikaci Ostrava – Průvodce městem. Kniha je určená nejen ná­vštěvníkům města, ale také jeho obyvatelům, kteří chtějí poznat toto město blíže a objevit dosud neobjevené.

Publikace poskytuje komplexní informace. Čtenář v ní najde tipy na zajímavá místa a turistické trasy městem, informace o architektonických skvostech, kultuře a pravidelně konaných akcích, sportu či nočním životě. Jedna z kapitol je věnována ostravské přírodě. Z praktických informací nechybí přehled ubytovacích možností, doprava či tipy na ná­kupy a restaurace. Oživení přináší krátký slovník ostravských výrazů, který pobaví. Pro ty, kterým by Ostrava nestačila, je k dispozici přehled tipů na výlety do okolí s přehlednými mapkami.

Autorem čtivě psaných textů doplněných zajímavými postřehy je Vladimír Šmehlík. Slavnostní křest publikace se uskuteční 25. srpna od 16.30 hodin v Domě knihy Librex za účasti předních představitelů města Ostravy a nakladatelství freytag&berndt. Kmotrem průvodce se stane známá osobnost, o koho se však jedná, zatím zůstane tajemstvím.

Publikace v ceně 139 korun bude k dostání v běžné prodejní síti a v pobočkách Ostravského informačního servisu už po slavnostním křtu. (jk)


Děti psaly a hrály příběhy v angličtině

Čtenářskou gramotnost žáků v anglickém jazyce rozvíjeli v uplynulém školním roce na ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu. Jak nás informovala učitelka angličtiny Alena Holasová, na počátku projektu „Have fun and learn - read your book“ (Bav se a uč se - čti svou knihu) kantoři vybrali a upravili anglické pohádky a příběhy do knížky. Děti pak psaly vlastní příběhy a pohádky, vzájemně si je četly. Projekt vyvrcholil třídenní divadelní přehlídkou, pro kterou žáci nastudovali šest pohádkových příběhů v anglickém jazyce. „Do projektu Bav se a uč se, který podpořilo ministerstvo mládeže a tělovýchovy, se zapojili všichni žáci školy. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce, měli radost z tvůrčí práce. Mohli jsme také vydat naše příběhy, vytvořit kulisy, kostýmy, získat řadu knih v angličtině do školní knihovny. Přejeme si, aby četba vlastních příběhů povzbudila naše žáky k dalšímu čtení,“ dodala Alena Holasová. (liv)


Letní program je bohatý

Prázdniny tradičně plní nejrůznější turistické cíle, mezi nejnavštěvovanější určitě patří zoologická zahrada. V červenci tu pokřtili šimpanzí mládě, kmotrem se stala Moravskoslezská realitní společnost, která dala miminku jméno Beira a 50 tisíc korun na pořízení hracích prvků do výběhu šimpanzů. Po celé léto pokračuje komentované krmení zvířat i večerní prohlídky s průvodcem. Začínají ve 20 hodin a trvají asi dvě hodiny. Na tuto večerní akci mohou děti přijít jen v doprovodu rodičů. Kapacita je omezena, lze si však tuto atrakci rezervovat na čísle 596 241 269.

K novým přírůstkům patří mimo jiné mláďata plameňáka kubánského. Plameňáky chová ostravská zoo od roku 1979 a za tuto dobu se jí podařilo odchovat více než 25 ptáků. Plameňáci snášejí svá vejce do hnízd ve tvaru kuželů postavených ze směsi bahna.

Nový sloní samec Calvin se postupně seznámil se všemi ostravskými slonicemi – Suseelou, Vishesh a Johti. Poslední jmenovaná byla v říji a došlo k páření. Nakolik to „vyšlo“, se pozná později. Johti je už zasloužilá matka, má 42 let a přivedla na svět řadu mláďat.

Návštěvníci se však mohou v období prázdnin těšit i na tzv. dotykové stolky s ukázkou nejrůznějších exponátů, například vycpanin, lebek a dalších kostí, sloního klu a stoličky. Stolky najdou návštěvníci pouze za pěkného počasí u výukového centra zoo v pracovních dnech od 11 do15 hodin.

V areálu ostravské zoologické zahrady byly instalovány další dva interaktivní prvky ke zpestření prohlídky nejen dětí, ale i větších ná­vštěvníků. Jedná se o model klokana a o model želvího krunýře. Na pořízení těchto prvků se finančně podílela Severomoravská plynárenská 150 tisíci korunami. (d)

Foto Mládě plameňáka
Foto Dřevěný klokan

Útulek pro psy

ZLATKA

 - osmiletá fena plemene zlatý retrívr, nalezena koncem června v Ostravě-Radvanicích. Zlatku kupodivu nikdo nehledá, mohla být do Ostravy i dovezena odjinud. Je to milá a přátelská psí dáma. Hodí se na zahrádku, k rodině s většími dětmi nebo osamělým lidem.


NICO

  - dva roky starý pes, kříženec většího vzrůstu zřejmě s kníračem, rezavé barvy. Začátkem června byl uvázán delší dobu u plotu v Nové Bělé. Nico je pohodový a přátelský pes. Hodí se spíše na zahradu k rodinnému domku.
PINĎA – šestiletý kříženec, malého vzrůstu, bílé barvy s hnědými znaky. V útulku byl již před rokem a tehdy jej vzal opatrovník. Pinďa se však asi znelíbil a tak pejska letos v červnu uvázal u plotu útulku. Pinďa je veselý pejsek, vhodný do bytu i na zahradu.


LUDÁNEK

– tříletý pejsek, kříženec plavé barvy, střední velikosti. Koncem května pobíhal po kolejišti ve Svinově, tam byl také odchycen a převezen do útulku. Ludánek je velmi společenský a pohodový pejsek. Hodí se do bytu i na zahradu. Snáší se s druhými psy.


 

Strana 15


 Vodní svět Sareza: Koupání v centru

Za přítomnosti primátora Petra Kajnara, představitelů města a dalších osobností otevřeli ve středu 15. července zrekonstruované městské lázně u Čapkovy sokolovny. K areálu s názvem Vodní svět Sareza patří prostory krytého i venkovního plaveckého bazénu, kde přibyly dva tobogány a brouzdaliště. Nové je zařízení vodoléčby, klimatizované fitcentrum i wellness provoz se třemi druhy parních kabin, finskou saunou, solární loukou či vyhřívanými lehátky. Nevšedním zážitkem je vodní jeskyně, která vznikla z nevyužitého bývalého krytu civilní ochrany. Město Ostrava přispělo na rekonstrukci areálu částkou 218 milionů korun. (hb)

Foto Ze slavnostního otevření Vodního světa Sareza v Moravské Ostravě


Festival Colours servíroval hvězdy

Osmý ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava (9.–12. 7.), pořádaný s podporou města Ostravy, posunul laťku úrovně letního hudebního svátku o pořádný kus vzhůru. Organizátoři museli poprvé v historii ohlásit během sobotního večera: vyprodáno! A nebylo to jen díky britské skupině Morcheeba nebo Jarku Nohavicovi. Během čtyř festivalových dnů se na Černou louku, pod Slezskoostravský hrad, na další místa ve městě, celkem čtrnáct scén, přišlo podívat rekordních 25 tisíc diváků. Aplaudovali tisícovce účinkujících, více než stovce kapel, divadel a umělců. Na snímku je jedna z největších hvězd letošních Colours britský jazzpopový zpěvák a pianista Jamie Cullum. (vi)


»krátce ze sportu


DO SVĚTOVÉHO SEMIFINÁLE!

Čeští tenisté se po třinácti letech probojovali mezi čtyři nejlepší týmy v Davisově poháru. Ve dnech 10. až 12. července hostili v Ostravě Argentinu v čele s pátým hráčem světa Juanem Martinem Del Potrem. Naši vyhráli díky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi po dramatickém boji 3:2. K semifinále pocestuje Česko (18.–20. 9.) do Chorvatska. Čtvrtfinále DC s Argentinou se uskutečnilo s podporou města Ostravy. V průběhu zápasu předal Miroslav Černošek, majitel pořadatele utkání Česká sportovní, a. s., do rukou primátora Petra Kajnara symbolický šek s částkou 50 tisíc korun na podporu ostravských handicapovaných sportovců. (vi)

NA BARTOŠOVĚ OKRUHU.

Mezinárodní závod motocyklů a sidecar se jel o víkendu 18. a 19. července na silničním okruhu v Radvanicích. Trať pojmenovanou na počest bývalého výtečného ostravského motocyklisty Františka Bartoše otestovalo 126 závodníků z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa. Hvězdou závodů se stal Rakušan Martin Loicht na Yamaze, který k vítězství v kubatuře 350 ccm Klasik přidal další medialová umístění. Sidecarům dominovali radvanická posádka Richard Bílý, Milan Vorel. Ve svých třídách uspěli Eduard Klímek, Lubomír Koudelka, František Loučka, Petr Kunz, Patrik Kolář a Josef Duchan. Ceny vítězům předával náměstek primátora Vojtěch Mynář. Závody se konaly s podporu města Ostravy a obvodu Radvanice a Bartovice. (vi)


RADA MĚSTA OSTRAVY

vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

právnické osoby
pro Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace

Podrobnosti na webových stránkách města.
Přihlášky lze zaslat nejpozději do 31. srpna 2009

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa
ŘEDITEL Městské nemocnice Ostrava

Přihlášky lze zaslat nejpozději do 14. srpna 2009
Podrobnosti na webových stránkách města www.ostrava.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa
JEDNATEL obchodní společnosti
Ostravský informační servis, s. r. o.

Přihlášky lze zaslat nejpozději do 28. srpna 2009
Podrobnosti na webových stránkách města www.ostrava.cz


 

Strana 16

 Hasiči vzali Ostravu útokem

fototéma

Více než tři tisícovky hasičů a členů výprav z osmadvaceti zemí světa se ve dnech 22.–25. července zúčastnily světových hasičských her konaných pod záštitou primátora Petra Kajnara a města Ostravy. Centrem dění 14. mezinárodní soutěže organizace CTIF v požárním sportu a 17. mezinárodního setkání hasičské mládeže se stal Městský stadion ve Vítkovicích. Reprezentanti jednotlivých zemí soutěžili v požárním útoku, individuálních a štafetových bězích nebo výstupu s hákovým žebříkem do čtvrtého patra. Mezi profesionály bylo nejlepší Bělorusko, kategorie dobrovolných a mladých hasičů ovládly týmy České republiky. Pestrý scénář doprovodných akcí byl od první do poslední minuty plný sportu, společenských a kulturních akcí. Město se stalo na několik dnů babylonem jazyků, přátelských setkání hostů ze všech koutů světa s Ostravany. Závěrečný den hasičských her vyvrcholil slavnostním nástupem všech výprav na plochu stadionu, kulturní show s velkolepým ohňostrojem. Příště si sportovní výkvět hasičů světa dá dostaveníčko za čtyři roky v Itálii. (vi)