Červenec - srpen 2007

Prázdninové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 1. 3. strana - Hospodaření města za minulý rok skončilo přebytkem. Téměř 306 mil. Kč posílí investice města.
 2. 6. strana - Ostrava si nedělá ambice stát se centrem turistického ruchu, přesto technické atraktivity lákají lidi z celého světa.
 3. 12. strana - Letošní festival Colours of Ostrava lámal rekordy. Od 12. do 15. 7. ho navštívilo 20 tisíc lidí.
 4. 13. strana - Červencové povodně v roce 1997 ochromily chod města na několik dnů. Škody byly vyčísleny na téměř 4,5 mld. Kč.

 

Svátek atletiky zahájilo defilé vlajkonošů

Měsíce příprav V. Mistrovství světa v atletice do 17 let vyvrcholily 10. července v 19.30 hodin slavnostním zahájením na Prokešově náměstí. Po defilé vlajkonošů ze všech 161 zemí, kteří přišli v průvodu ze Stodolní ulice až k budově Nové radnice, přednesli projevy prezident IAAF Lamin Diack, premiér České republiky Mirek Topolánek a předseda Českého atletického svazu Karel Pilný.

(Další informace na str. 8)

 

Štafeta harmonie odstartovala od Nové radnice

Hořící pochodeň jako symbol harmonie převzal 16. července před Novou radnicí od účastníků Světového běhu harmonie (World Harmony Run) primátor Petr Kajnar. Ten pochodeň 17. července ráno rovněž kousek poponesl.

"Myšlenka štafety přátelství a porozumění mezi lidmi je mi velmi blízká. Proto se alespoň symbolicky akce účastním. Navíc jsem trénovaný sportovec, pravidelně běhám, je to ten nejlepší způsob, jak si udržet kondici," řekl P. Kajnar.

Cílem nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a porozumění mezi lidmi. Účastníci běží přes více než 80 zemí světa, mezi které patří všech 48 evropských států. Nejdelší štafetový běh na světě se koná od roku 1987. Organizuje ho Sri Chinmoy Marathon Team.

"Štafeta je financována výhradně z dobrovolných darů jednotlivců, organizací a měst. Běhu se může zúčastnit každý - sportovci i nesportovci, mladí i senioři. Pochodeň mohou poponést několik kroků nebo několik kilometrů," řekl koordinátor štafety Jiří Schönweitz. (t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Ostrava si připomenula významnou bitvu

Devadesáté výročí bitvy u Zborova si 2. července připomenuli zástupci města Ostravy, městských obvodů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a dalších institucí a organizací při vzpomínkovém aktu u památníku v Husově sadu.

Bitva u Zborova, v níž padlo téměř 200 českých a slovenských legionářů, je považována za první samostatné vystoupení československých vojáků v první světové válce. Československá úderná brigáda bojující po boku ruské armády úspěšně prolomila rakousko-uherskou frontu. Ohlas vítězství umožnil zorganizování vlastní československé armády a v důsledku i vznik samostatného Československého státu v roce 1918. (t)

Foto:
Kytice položili veteráni i zástupci Armády České republiky.

 

Občané s výměnou řidičských průkazů otálejí

Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byla držitelům řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 uložena povinnost vyměnit je za nové do 31. 12. 2007. Do konce června 2007 tuto povinnost v Ostravě splnilo asi 17 % řidičů. Zaměstnanci odboru správních činností magistrátu musí letos vyměnit 56 451 řidičských průkazů. Začátkem roku byl patrný citelný nárůst žádostí o výměny, od dubna však úředníci zaznamenávají znatelný pokles zájmu o výměnu (viz tabulka). V červnu o ni požádalo pouze 1 241 občanů. "Tyto počty v žádném případě nekorespondují s předpokládaným počtem požadovaných výměn řidičských průkazů, které jsou ministerstvem dopravy kalkulovány jako potřebné pro úspěšné zvládnutí výměny do konce letošního roku," říká vedoucí odboru dopravně správních činností magistrátu Dalibor Mozdřeň.

Počet provedených výměn
leden 790
únor 1 276
březen 2 026
duben 1 669
květen 1 362
červen 1 241

V rámci celé republiky zbývalo k 30. červnu do konce roku vyměnit 1 073 321 řidičských průkazů. V současné době by tedy mělo být týdně vyměněno 41 282 řidičských průkazů, to znamená čtyřikrát víc, než tomu bylo dosud. (r)

Foto:
K přepážkám chodí od začátku roku pro řidičské průkazy stovky lidí.

 

» vy se ptáte, my odpovídáme

Od 15. května platí nová Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí. O změnách informuje vedoucí odboru interního autitu a kontroly magistrátu Renata Gembíková.

"Jasněji je vymezeno vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob při správním řízení nebo proti postupu správního orgánu. Tento druh stížností se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle nových pravidel se rovněž nepostupuje v případech, kdy je v průběhu šetření zjištěno, že se stejnou záležitostí zabývají orgány činné v trestním řízení, nebo je v občansko-právním řízení.

Stížnosti lze podávat ústní, písemnou nebo elektronickou formou. Písemná podání přijímá podatelna magistrátu, případně podatelny obvodů a městské policie, nebo je lze zaslat přímo na elektronické adresy zaměstnanců. Ústní stížnosti mohou občané podat u odboru interního auditu a kontroly magistrátu.

Petice se přijímají výhradně písemnou formou. Musí obsahovat žádost, návrh nebo stížnost, se kterou se občané obracejí na orgány statutárního města nebo městských obvodů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu. Petice musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává, nebo jmény, příjmeními a bydlišti všech členů petičního výboru s uvedením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat. Prošetřovány jsou rovněž stížnosti anonymní, ovšem pouze v těch případech, kdy jsou konkrétní a adresné a z obsahu lze vyhodnotit, proti čemu směřují. Podání obsahující urážlivé nebo hanlivé výroky a slovní obraty, kterými je zesměšňována nebo napadána důstojnost osob, proti kterým směřuje, nebo obsahují pomlouvačné výroky, jsou po vyhodnocení zpravidla odloženy, případně postoupeny příslušným orgánům, např. orgánům činným v trestním řízení. O této skutečnosti je pisatel informován.

Lhůta pro vyřízení peticí a stížností je 30 dnů. V ojedinělých případech ji lze prodloužit." (r)

 

zpět na začátek stránky

 

Strana 4

» Střípky

Industriální stopy.

Zastupitelé města Ostravy si 20. června prohlédli areál vysokých pecí a koksovny ve vítkovických železárnách. Návštěva se uskutečnila v rámci informační kampaně věnované 4. mezinárodnímu bienále Industriální stopy. Cyklus konferencí, výstav a kulturních akcí o možnostech nového využití industriálních staveb a areálů se v Ostravě uskuteční 22. a 23. září. Na programu bude tematický seminář o průmyslovém dědictví města a jeho zápisu do seznamu UNESCO, prohlídka Dolní oblasti Vítkovic i Dolu Hlubina nebo projížďka historickým autobusem. Na přípravě se podílejí také statutární město Ostrava a Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava.

Nové nájemní byty.

V lokalitě Nová osada ulice Stromovka ve Slezské Ostravě byly od začátku listopadu minulého roku rekonstruovány za 33 milionů korun čtyři obytné domy, v nichž byly původně umístěny byty 1+1. V každém objektu vznikly čtyři nové nájemní byty 3+1 o velikosti 75 metrů čtverečních. Zhotoviteli byly VOKD, a.s., KVAZAR a. s., MORYS s. r. o. a INTOZA s.r.o. Zájem o bydlení v klidné části Slezské Ostravy je značný a jak prohlásil starosta obvodu Antonín Maštalíř, dva další domy budou opraveny ještě letos. Statutární město Ostrava podpořilo tuto investici 24 miliony korun.

Naučné stezky.

Zoo Ostrava otevřela 29. června nový botanický park. Cílem projektu bylo pomocí tří naučných stezek propojit zoologické expozice s okolní krajinou. "Zoologickou zahradu navštíví ročně lidé nejen z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i dalších koutů republiky. Dobrou pověst má u nejbližších sousedů v Polsku a na Slovensku. Proto je v zájmu města ji podporovat a dále rozvíjet," řekl primátor Petr Kajnar. Do vybudování botanických stezek statutární město Ostrava investovalo 37 milionů korun.

 

Budoucí řidiči se učí na hřišti

Znát pravidla silničního provozu se učí s BESIP v době školního roku žáci 3. až 5. tříd základních škol.

"Dopravní výchova se zaměřuje na teoretické i praktické znalosti o dopravních předpisech. Cílem je naučit děti jezdit podle pravidel, dobře ovládat jízdní kolo a zásady poskytování první pomoci. Výuka je zakončena zkouškou a získáním průkazu cyklisty," řekl vedoucí odboru dopravy magistrátu Jiří Tichý.

Zábavnější formou pokračují hodiny o prázdninách. Děti z příměstských táborů, které organizují domy dětí a mládeže nebo střediska volného času, letos navštíví dopravní hřiště v Přívoze. Věk účastníků se pohybuje od 6 do 15 let. "U chlapců a děvčat nad 10 let se soustředíme především na bezchybné zvládnutí předpisů, hlavně pravidlo odbočování doleva a dávání přednosti v jízdě. Jeho porušení v provozu často vede ke smrtelným nehodám. Mladší děti se učí rozpoznat hlavní a vedlejší komunikaci. Všem zdůrazňujeme, že pro ně platí stejná pravidla jako pro jiné řidiče. Musí proto dokonale ovládat svůj dopravní prostředek. Nebýt příliš zbrklí, ale ani opatrní a nejistí. Učíme je vždy předvídat a udržet pozornost," uvedl Evžen Schajna, provozovatel dopravního hřiště v Přívoze. Dodal, že pokud se pedagogům budoucí řidič nezdá sebejistý, doporučí mu ještě do provozu nevstupovat. Dopravní hřiště lze v průběhu celého roku navštěvovat také individuálně. Otevřeno je ve všední dny odpoledne a každou sobotu a neděli. Zájemci musí přijít vždy v doprovodu rodičů. Mohou si zapůjčit kolo nebo šlapací autíčko a přilbu.

Podle E. Schajny představuje největší problém na českých silnicích neslušné chování. Řidiči se k sobě nechovají ohleduplně a nejsou tolerantní. Mnohé děti tak získávají špatný příklad. "Děti jsou k nevhodnému chování mnohem kritičtější než dospělí. Pokud se někdo na hřišti prohřeší proti slušnosti, okamžitě jej upozorní. Pevně věřím, že se nám podaří vychovat generaci řidičů, která si nebude »ukat na čelo," řekl E. Schajna. Město Ostrava letos přispívá na dopravní výchovu žáků základních a mateřských škol 560 tisíc Kč. Na letní aktivity, dopravní hry a městská kola výtvarné soutěže Děti, pozor červená a Mladý cyklista uvolnilo ze svého rozpočtu 150 tisíc korun. (sz)

 

» úřad práce

Lékaři vydali tisíce posudků

Od 1. července loňského roku se Lékařská posudková služba (LPS) v ČR rozdělila na dvě samostatné části. Lékařská posudková služba pro pojistné systémy zůstala součástí České správy sociálního zabezpečení. Posuzuje žádosti o plný a částečný invalidní důchod, kontroluje dočasné pracovní neschopnosti.

Na úřady práce přešla činnost lékařské posudkové služby, která posuzuje zdravotní stav občanů pro takzvané nepojistné systémy. "Lékaři úřadů práce posuzují na žádost jednotlivých odborů úřadu práce zdravotně znevýhodněné osoby podle zákona o zaměstnanosti a dále zdravotní stav občanů pro potřeby přiznání dávek státní sociální podpory podle zákona o státní sociální podpoře," říká vedoucí Lékařské posudkové služby Úřadu práce v Ostravě Jiřina Ramianová.

Kromě toho posuzují dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte, zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou, druh a stupeň postižení pro účely přiznání mimořádných výhod. Patří k nim příspěvek na úpravu bytu, bezbariérového bydlení nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu. Pro potřeby zákona o hmotné nouzi lékaři posuzují, zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke zdravotnímu stavu příjem vlastní prací.

Dosud bylo řešeno nejvíce žádostí pro účely mimořádných výhod. V nadcházejících měsících bude představovat nejrozsáhlejší objem činnosti posuzování zdravotního stavu občanů pro potřeby přiznání příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, který nabyl účinnost 1. ledna letošního roku. Tyto posudky jsou vypracovávány na základě nálezu ošetřujícího lékaře, případně nálezů dalších odborníků a šetření sociálních pracovníků Magistrátu města Ostravy přímo u žadatele. Posudky určují stupeň závislosti, od něhož se určuje výše příspěvku.

Ve druhém pololetí loňského roku, kdy zahájila svou činnost, obdržela LPS Úřadu práce v Ostravě 1 394 žádostí o posouzení zdravotního stavu a vypracovala 806 posudků. Letos za první pololetí obdržela LPS přes 4 040 žádostí o posouzení zdravotního stavu, z toho více než 1 900 ve věci příspěvku na péči. Vypracováno bylo přes 2 770 posudků, z toho více než 780 pro příspěvek na péči. Žádosti o posudky k této agendě začaly přicházet až v březnu, kdy se uskutečnilo šetření u žadatelů. "Pracovníci Lékařské posudkové služby Úřadu práce v Ostravě chápou těžkou situaci lidí odkázaných na financování potřeb z příspěvků na péči. Dělají maximum, aby se proces posuzování uskutečnil co nejrychleji," říká J. Ramianová. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

V CTParku najde zaměstnání pět tisíc lidí

V průmyslovém areálu CTPark Ostrava v polovině roku 2007 pracovalo více než 1 700 lidí. Jejich počet do konce příštího roku vzroste na pět tisíc.

Na 40 hektarech v současné době působí renomované nadnárodní společnosti, jako jsou například dodavatelé automobilového průmyslu GDX s 580 zaměstnanci, CTS a tiskárna Ringier Print. V kancelářích Axis Office Park sídlí firmy GE Money, ABB, Dannplan, Hyundai, Schoeller Arca Systems, PAC-TRA a RE/MAX. Dalších 10 000 m2 kancelářských ploch je nájemcům k dispozici od letošního července.

V průmyslovém parku nacházejí efektivní víceúčelové prostory do 3 500 metrů čtverečních také začínající podnikatelé. Od srpna do října 2007 bude dokončeno dalších 30 tisíc metrů čtverečních.

V průmyslové zóně Hrabová sídlí v současné době kromě CTP Invest také společnosti Asus Czech, Briggs&Stratton a SungWoo Hitech, které dokonce příštího roku vytvoří celkem 7 300 pracovních míst. (m)

Zadluženost města Ostravy

Zadluženost měst a obcí Moravskoslezského kraje patří s 9,4 mld. korun ke konci minulého roku k jedné z nejvyšších v České republice. Tuto informaci zveřejnila společnost CCB - Czech Credit Bureau na začátku července s tím, že celková zadluženost města Ostravy činila v závěru roku 2006 pět miliard korun (10,41 % v porovnání s celkovým majetkem).

Podle náměstka primátora pro majetek a finance Lukáše Ženatého zpráva CCB uvádí řadu nepřesností a zavádějících informací. "Celková zadluženost města Ostravy k 31. 12. 2006 činila včetně závazků městských obvodů 3 066,3 mil. Kč. Od té doby bylo splaceno dalších 233 mil. Kč. V letošním roce město za své dlouhodobé závazky zaplatí celkem 667 mil. Kč. Tato částka, nazývaná také dluhová služba, ve vztahu k příjmům města představuje 8 %. Město své dlouhodobé závazky bezproblémově splácí a dluhová služba neohrožuje letošní ani následující rozpočty města," uvedl L. Ženatý. (m)

Laguny by mohly zmizet do tří let

Skládka odpadu státního podniku DIAMO by mohla být zlikvidována do roku 2010. Laguny představují jednu z nejhorších ekologických zátěží v republice. Na tiskové konferenci konané 13. července ve státním podniku DIAMO to prohlásil ministr obchodu a průmyslu Martin Říman. Likvidace ropných lagun bude zahájena, až Ministerstvo životního prostředí ČR vydá osvědčení EIA a krajský úřad vydá integrované povolení. Sdružení Čistá Ostrava, které zakázku na odstranění lagun realizuje, má dokumentaci předložit do konce října 2007.

V současné době jsou dokončeny spalovací zkoušky v elektrárně Dětmarovice a výsledky z hlediska dopadu na životní prostředí jsou pozitivní. Úspěšně dopadly také spalovací zkoušky v Energetice Třinec a cementárnách v Čížkovicích a Prachovicích. Závěry by měly být známy do konce srpna letošního roku. Během července by měl být zahájen také pilotní projekt neutralizace ropného materiálu přímo v lagunách.

"Obyvatele sídliště Fifejdy by to nemělo výrazněji zasáhnout. V lagunách leží 400 tisíc tun jedovatých kalů. Ropná jezera budou nejdříve vyčištěna od nánosů železa, plastů a dřeva. Následovat bude neutralizace vápnem, čímž vznikne palivová směs. Dobrou zprávou je, že tento tuhý odpad bude ke spalování přepravován po železnici, a to výrazně eliminuje negativní dopad na kvalitu ovzduší," řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý. (s)

Na Karolině se začne stavět už příští rok

Zastupitelé města na svém červnovém jednání schválili první dodatek ke smlouvě města Ostravy se společností Multi Veste Czech Republic 5, která na velmi lukrativním území v těsné blízkosti centra postaví do roku 2016 za částku až 15 miliard korun moderní část města s obchodním, obytným, kulturním a společenským zázemím.

Důvodem pro vypracování dodatku smlouvy byl fakt, že město při vyhlášení developerské soutěže na Novou Karolinu stanovilo pevnou cenu za pozemky. Tržní cena však do skončení soutěže vzrostla. Rozdíl činí 39 milionů korun. "Hrozilo nebezpečí, že částka, o kterou Multi zaplatilo oproti tržní ceně méně, bude považována za nedovolenou veřejnou podporu soukromého sektoru ze strany města. Proto byla smlouva postoupena k potvrzení správnosti do Bruselu. To by ale mohlo trvat až 18 měsíců a způsobit zastavení výstavby. Nakonec jsme se dohodli na tom, že Multi vyčíslený nedoplatek vyrovná," upřesnil náměstek primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatý.

Ke změně došlo také, pokud jde o budoucí využití rozvodny a elektrocentrály na území Nové Karoliny. Původní termín dohody ve věci společného postupu při využití obou objektů z června letošního roku zastupitelé posunuli o rok s tím, že nebude žádným způsobem ohrožena realizace tohoto společného záměru. Podle náměstka primátora L. Ženatého v současné době probíhá územní řízení na I. etapu výstavby. "Vše nasvědčuje tomu, že v polovině příštího roku by mohla být výstavba Nové Karoliny zahájena," řekl. Společnost Multi Veste Czech Republic 5 vysoce hodnotí spolupráci s městem. V rámci územního řízení bylo například nezbytné získat více než šedesát dílčích vyjádření. Společnost je získala v termínech a bez vážnějších problémů. "S ničím takovým se dosud zástupci developerské společnosti, jak sami tvrdí, nesetkali," podotkl L. Ženatý. (m)

» zaujalo nás

Ruslan přepravil lodní hřídele

Unikátní zásilku vyslala do světa společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., největší strojírenská dcera skupiny VÍTKOVICE HOLDING. Do nákladního letounu Ruslan, který je dlouhý 69,1 metrů, vysoký 21,08 m a jeho rozpětí křídel dosahuje 73,3 m, byly na mezinárodním letišti v Mošnově naloženy dvě lodní hřídele a přepraveny do Jižní Koreje. Hřídele o hmotnosti 44,6 a 16 tun jsou určeny pro dvoutaktní dieselové lodní motory v nákladních lodích a trajektech.

Vítkovice letos dodají světovým loděnicím a producentům lodních motorů okolo 200 hřídelí. Loni jich vyrobily 180.

"Dopravní strojírenství je jedním z nosných pilířů celého holdingu, hřídele představují špičkovou produkci a jsou ukázkovým příkladem, jak lze ve světě na definovaném segmentu trhu uspět," uvedl generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING Jan Světlík. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

 

Návštěvníky do Ostravy lákají především technické památky

Nový fenomén: Pendolinová turistika

Informační služby mají v Ostravě jedenáctiletou tradici. V současné době je ve čtyřech pobočkách provozuje Ostravský informační servis, s.r.o. (OIS). Velkou část klientely tvoří turisté. "Zaznamenali jsme převážně návštěvníky z Čech, ale i Polska, Německa, Slovenska a Ruska. Setkáváme se s Korejci, což samozřejmě souvisí s příchodem automobilky Hyundai do regionu. Častěji přijíždějí také Japonci nebo Italové. Do naší pobočky ve věži Nové radnice už zavítali lidé z více než 60 zemí celého světa. Velkým překvapením však pro nás byla skupina dětí ze Severní Koreje a návštěva z Mongolska," řekla ředitelka Ostravského informačního servisu, s.r.o., Dagmar Kremzerová.

Zcela novým prvkem v oblasti cestovního ruchu, který se objevil teprve na sklonku minulého roku, je takzvaná pendolinová turistika. Lidé z okruhu zastávek vlaku SC Pendolino, tedy Prahy, Pardubic nebo Olomouce, přicestují ranním spojem a večer se zase vracejí domů. Na prohlídku Ostravy mají pouze několik hodin a chtějí stihnout co nejvíce.

"Většinou jde o aktivní seniory. Na jednodenní výlety se ale vydávají také cizinci pracující v Praze. Před cestou se vybaví propagačními materiály o Ostravě, které nejčastěji bezplatně získají v informačním centru pro regiony agentury Czechtourism na Staroměstském náměstí. Se základními znalostmi o dopravních spojeních a turistických zajímavostech jsou po příjezdu naprosto samostatní, přesto navštíví pobočku na hlavním nádraží," uvedla D. Kremzerová.

Do Ostravy návštěvníky lákají především technické památky, jako jsou Hornické muzeum a Důl Michal, dále Slezskoostravský hrad nebo zoologická zahrada. Někteří turisté přijedou hlavně na nákupy, jiní naopak večer, aby mohli strávit noc na Stodolní ulici. První kroky velmi čato vedou na vyhlídkovou věž Nové radnice, která je symbolem města.

"Je velice zajímavé sledovat počáteční reakce. Zvláště střední a starší generace je překvapená pohledem na čisté, upravené a hlavně zelené město. Diví se, když zjistí, že Ostrava má dlouhou historii. V jejich představách je totiž spojena pouze s těžbou uhlí a těžkým průmyslem. Jsme proto rádi, když se nám daří všechna zažitá klišé bourat," sdělila D. Kremzerová.

Sama Ostravu vidí jako kosmopolitní, moderní, otevřené město, které se nesnaží přizpůsobit nějakému vzoru, nebojí se změn a pověst staví na svých odlišnostech. Důkazem je čilý stavební ruch, který moravskoslezská metropole zaznamenala v posledních letech. "Když k nám na věž přijdou pamětníci, teprve tehdy si úplně uvědomíme, co všechno se změnilo. Nedávno nás navštívil rodák z Přívozu, který žije už 64 let v zahraničí. Tenkrát byl kvůli původu vysídlen s ostatními Němci. Vrátil se, aby ještě naposledy viděl rodné město. Přestože už mluvil špatně česky, naprosto přesně si pamatoval, jak před půlstoletím Ostrava vypadala. Setkání s takovými lidmi si velmi ceníme. Obohatí nás o informace, které by se jen těžko sháněly," uvedla ředitelka OIS Dagmar Kremzerová.

"Je třeba si uvědomit, že Ostrava si nedělá ambice stát se centrem turistického ruchu. Vždy bude místem profesního, zábavního a specifického poznávacího cestovního ruchu. V příštích letech bychom chtěli nabízet zajímavé doplňkové programy, kvalitní služby a také přátelštější přístup k návštěvníkům a turistům. Můžeme velmi účinně, a o tom jsem přesvědčen, využít kombinace historických a industriálních atraktivit města se současnými moderními trendy. Například se uvažuje o vybudování interaktivního muzea a science centra," řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal a zeptal se: "Zkusili jste se někdy Ostravanu položit docela jednoduchou otázku, třeba o historii města? A neuměl vám odpovědět? Celkový dojem, který si návštěvník nebo turista o našem městě vytvoří, je založen právě na drobnostech, ze kterých se jeho pobyt v moravskoslezské metropoli skládá. A zdaleka nejde jen o kvalitní ubytovací možnosti. Ostrava má v tomto směru obrovský dluh," dodal Z. Trejbal. (s, m)

Víte, že...

...Ostrava má nejvyšší radniční vyhlídkovou věž v České republice? Z výšky 85,6 metru je město jako na dlani.
...Dolní oblast Vítkovic, tedy komplex staveb Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece, je jediným místem na světě, kde se pohromadě nachází těžba, zpracování i využití uhlí pro potřeby člověka?
...Slezskoostravský hrad je světovým unikátem? Vlivem poddolování klesl o 17 metrů, a přitom se nezřítil.
...v Ostravě je místo, kde jsou ve výšce 315 metrů nad mořem doloženy stepní druhy fauny a flóry? Halda Ema s vnitřní teplotou 1 500 stupňů Celsia je světovou raritou.
...Ostravské muzeum má ve svých sbírkách nejoriginálnější pokojový orloj? Jeho autor Jan Mašek jej vyrobil Ostravě přímo na míru. Zobrazuje přesný místní čas, všechna kalendářní data, pohyb hvězdné oblohy, roční dobu i znamení zvěrokruhu.
...největší přírodní koupaliště v České republice je v Porubě? Na ploše 41 200 m2 nabízí zázemí pro relaxaci i aktivní odpočinek.
...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má nejrozsáhlejší univerzitní kampus? Jako jediná česká univerzita má vlastní hvězdárnu a planetárium, unikátní mineralogickou sbírku, nejlépe vybavenou Centrální analytickou laboratoř a nejmodernější aulu pro kongresové účely.
...soutok řek Odry a Ostravice je jediným místem na světě, kde lze spatřit příčné sloje uhlí až na zemském povrchu?
...až 80 klubů, restaurací a kaváren můžete navštívit na Stodolní ulici?
...komplex budov v Porubě je od roku 2003 vyhlášen městskou památkovou zónou? Jde o největší architektonický a urbanistický komplex historického dobového socialistického realismu, který dokládá výstavbu 50. a 60. let 20. století.
...Hornické muzeum na Landeku je největší v republice? Kromě tradičních výstav poskytuje jedinečnou příležitost sfárat těžní klecí do podzemí.

Nejnavštěvovanější místa

Foto:
Stodolní ulice
Zoologická zahrada
Důl Michal
Slezskoostravský hrad

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Kvalitu vody kontroluje nejen hygiena

Ostravané mohou k letním radovánkám využívat čtyři městská koupaliště. Každé z nich je jiné a všechna mají oproti přírodním nádržím a rybníkům jednu nespornou výhodu, a to kvalitu vody, která je v nich neměnná. Pravidelně na ni dohlíží hned několik institucí.

"Povinnost sledovat jakost vody nám uděluje vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na koupaliště. Vzorky bazénové vody odebírají na předem vytypovaných místech několikrát denně přímo zaměstnanci koupaliště. Sledují zejména hladinu chlóru a kyselost vody. Kromě toho vodu testuje Zdravotní ústav, který provádí mikrobiologický a chemický rozbor. Dozor vykonává Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě, jejíž pracovníci dělají nezávisle na předchozích vlastní odběr i vyhodnocení vzorků," uvedla tisková mluvčí společnosti SAREZA Martina Gavendová.

Mezi nejdůležitější preventivní opatření patří permanentní cirkulace vody, filtrace, pravidelné praní filtrů a dávkování patřičných chemikálií. Podle potřeby se také doplňuje pitná voda z vodovodního řadu sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

"Technologie, které používáme k úpravě vody, jsou stále modernější a výkonnější. Velkou pozornost věnujeme také vlivu na životní prostředí. Například dříve běžně užívanou skalici modrou nahradily moderní algicidy. Tyto přípravky nezpůsobují pěnění vody, ani nemají dráždivé nebo alergizující účinky," uvedla M. Gavendová.

Zaměstnanci společnosti Sareza, která koupaliště provozuje, mají kromě kontroly vody na starost také bezpečnost návštěvníků. Plavčíci a mistři plavčíci, kteří spolupracují s Vodní záchrannou službou Ostrava, dohlížejí na lidi v bazénu a v případě potřeby poskytují první pomoc.

"Abychom zvýšili pohodlí zákazníků, v letošním roce jsme začali spolupracovat s bezpečnostní agenturou. Její pracovníci mají za úkol zabránit vstupu nepovolaných osob a nepovolenému vynášení majetku. Obcházejí areál a zajiš»ují jej proti krádežím. Mnohdy musí zasáhnout v případě konfliktu nebo zabránit nevhodnému chování některých návštěvníků," uvedla tisková mluvčí.

Přestože je na koupalištích poskytován bezpečnostní servis, měli by lidé spoléhat především sami na sebe. "Všem doporučujeme plně respektovat pokyny plavčíka a dodržovat lázeňský řád. Zvláště děti se chovají nezodpovědně při využívání atrakcí typu tobogán nebo skluzavka, což občas končí nepříjemným úrazem. K ochraně cenností je ve všech areálech k dispozici bezpečnostní schránka. Samozřejmě by návštěvníci neměli podceňovat účinky slunečního záření a pitný režim," uvedla M. Gavendová. (s)

Krytý bazén

Adresa: Generála Sochora 1378
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: 596 918 561
E-mail: kryty.bazen@sareza.cz
Provozní doba: pondělí-neděle 9-19 hod.

Letní koupaliště

Adresa: Rekreační 74/236
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: 596 913 612, 596 912 526
E-mail: letni.koupaliste@sareza.cz
Provozní doba:
1. 6.-30. 6. 9-19 hod.
1. 7.-19. 8. 8-20 hod.
20. 8.- 2. 9. 9-19 hod.

Lázně Moravská Ostrava

Adresa: Sokolská třída 2509
702 00 Moravská Ostrava
Telefon: 596 138 924
E-mail: lazne@sareza.cz
Provozní doba: pondělí-neděle 9-20 hod.
Pokladna: 9-19 hod.

Vodní areál Ostrava-Jih

Adresa: Svazácká ul. 20/2953
700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 595 781 235
E-mail: vodni.areal@sareza.cz
Provozní doba:
Červenec - Srpen po-ne 8-20 hod.
Srpen po-pá 8-19 hod.
so-ne 8-20 hod.
Září po-pá 10-18 hod.
so-ne 9-19 hod.

Foto:
Lázně Moravská Ostrava
Venkovní areál Krytého bazénu v Porubě
Letní koupaliště v Porubě
Vodní areál Ostrava-Jih

 

zpět na začátek stránky

Strana 8-9

 

Česká republika má zlato

Prezident IAAF Lamin Diack ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že všech 1 300 sportovců bude soutěžit fair-play a nebude se snažit podvádět. "Každý má šanci vydat ze sebe maximum a dosáhnout cíle, který si vysnil," uvedl L. Diack. "Budou mezi nimi příští mistři světa. I v atletice platí, že budoucí šampioni musí nejdříve vyrůst. Ale je třeba jim dát prostor," řekl při slavnostním zahájení MS v atletice do 17 let Mirek Topolánek. Dodal, že je jako premiér hrdý na dobrou práci, kterou odvedli organizátoři.

Předseda Českého atletického svazu Karel Pilný v krátkém rozhovoru řekl, že celé přípravy provázela obrovská snaha udělat maximum. "Ještě nikdy nebyla uspořádána v České republice akce takových rozměrů. Děláme to proto, abychom představili Ostravu i Českou republiku světu. Doprava, víza, rozdílnost stravy a odlišné náboženské zvyklosti, to jsou jen některé z problémů, které před námi stály," uvedl K. Pilný.

Z českých sportovců se na šampionátu nejlépe umístila Kateřina Cachová z SSK Vítkovice, která v sedmiboji získala zlatou medaili. "Dříve jsem vítěze pouze sledovala a představovala si, jaký je to pocit. Nyní jsem ale mistryní světa já, a to je něco nezapomenutelného," řekla K. Cachová. Ziskem 5 641 bodů navíc vytvořila nejlepší světový výkon roku. Nikol Ogrodníková se umístila s 5 161 body jako sedmá.

Překvapivé druhé místo v osmiboji obsadil Jaroslav Hedvičák z Pardubic. "Řekl jsem si, že jsem přece Čech a Češi se bijou jako lvi. Nemám co ztratit, buď skončím první, nebo šestý," uvedl J. Hedvičák.

Dobrého umístění dosáhli také sprinter Václav Zich, který v běhu na 100 metrů skončil šestý, Martin Mazáč v běhu na 110 metrů přes překážky obsadil osmé místo. Deváté místo vybojovali Adam Pašiak ve skoku o tyči a Magda Nová ve skoku do výšky.

Vítězům V. Mistrovství světa v atletice do 17 let předali 13. až 15. července medaile, kytice a symbol města dřevěné koníčky Klapáčky primátor Ostravy Petr Kajnar a náměstci primátora Lubomír Pospíšil, Zdeněk Trejbal, Vojtěch Mynář a Dalibor Madej.

Na závěrečném ceremoniálu primátor Petr Kajnar odevzdal vlajku IAAF starostovi Albertu Pürgstallerovi z Brixenu, kde se bude konat příští šampionát.

Mistrovství doprovázela slavnostní setkání představitelů města Ostravy a pořadatelů. Petr Kajnar daroval 12. července Laminu Diackovi repliku primátorského řetězu a grafický list od výtvarníka Eduarda Ovčáčka. (s, j)

Foto:
Sedmibojařka Kateřina Cachová měla obrovskou radost ze zlaté medaile.
Všichni účastníci MS atletů do 17 let bojovali o každý centimetr, o každou setinu sekundy.
Atletické naděje se představily na tiskové konferenci v hotelu Atom.
Setkání L. Diacka, V. Mynáře a K. Lopraise bylo velmi srdečné.
P. Kajnar odevzdal vlajku IAAF starostovi Brixenu A. Pürgstallerovi.
Z. Trejbal předával nejlepším atletům medaile.

» Zajímavosti z mistrovství světa

 

 • Oběda v prostorech Slezskoostravského hradu se zúčastnil i několikanásobný vítěz Rallye Paříž-Dakar Karel Loprais. "Hledali jsme spojitost mezi prezidentem Diackem a šampionátem a našli jsme ji u Karla Lopraise, který dojel šestkrát vítězně do Dakaru, kde byl před lety Lamin Diack primátorem," řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář.
 • Dopravní podnik Ostrava poskytoval zvýšenou nabídku řádných spojů MHD. Provozoval účelovou linku z místa ubytování na Městský stadion ve Vítkovicích. V době soutěží jezdilo až 8 velkokapacitních autobusů. Dopravní podnik zajistil také přepravu na tréninkový stadion SAREZA v Porubě a autobusové převozy účastníků na různé doprovodné akce.
 • Všichni atleti před mistrovstvím absolvovali speciální program Clinic IAAF Ostrava Masterclass, kde mohli získat zkušenosti z velkých sportovních svátků. "Do Ostravy přijeli sportovci zvučných jmen světové atletiky. Mohu jmenovat Jana Železného, Ludmilu Formanovou nebo Šárku Kašpárkovou. Přijela i královna běhu na 400 metrů Francouzska Marie-José Pérec, dánský světový rekordman na 800 metrů Wilson Kipketer, ruská běžkyně Světlana Mastěrkovova nebo legenda britské atletiky běžec Steve Ovett. Hovořili o svých začátcích, trénincích, a hlavně se pokusili upozornit na chyby, kterých se dopustili. Praktické rady udělili účastníkům na společných trénincích. Od 8. července do samotného začátku šampionátu byl čas i na téma doping. Nadějní atleti si mohli projít simulovanou antidopingovou kontrolou," řekla Laura Arcoleo z Mezinárodního svazu atletických federací (IAAF).
 • Téměř dvě tisícovky atletů a členů doprovodu denně snědlo v menze VŠB-TU Ostrava 500 kilogramů masa, 1 tunu ovoce, 700 kilogramů zeleniny, 7 000 rohlíků, 2 500 jogurtů a vypilo 500 litrů mléka. V menze VŠB-TU Ostrava se denně vařilo kolem 6 000 jídel, která vycházela z tradiční české kuchyně. Nejčastěji byla na jídelníčku drůbež, hovězí maso a ryby. O strávníky se staralo 30 stálých zaměstnanců VŠB-TU Ostrava, 20 brigádníků, ale i tlumočnice a ochranka. Pracovali 12 až 16 hodin denně, aby měli sportovci maximální komfort.
 • Celkové náklady dosáhly 87 800 tis. Kč, přičemž Ostrava přispěla částkou ve výši 5 950 tis. korun. Další asi dva miliony korun město investovalo do vylepšení a rozšíření Městského stadionu ve Vítkovicích, kde se mistrovství světa konalo.

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

» Listárna

 

Proti zástavbě Komenského sadů

O potřebě revitalizace Komenského sadů napsal Pavel Langhammer: "Pamatuji si jako žák obecné školy v šedesátých letech, jak jsme některé hodiny přírodopisu trávili právě v Komenského sadech. A bylo na co se dívat a co obdivovat: vzácné dřeviny, veliká rozária, umělé vodní plochy s okrasnými rybami. Nynější dojem je více než tristní. Úpadek podle mého názoru nastal budováním Pionýrské železnice v roce 1958 a také nevkusným umístěním výtvorů Ostravského sochařského bienále. Kovové skulptury byly odstraněny teprve v osmdesátých letech. Necitlivě jsou rozšiřovány tenisové kurty i výstavba neforemné kryté haly s minimální diváckou kapacitou, a tak bych mohl pokračovat. Do budoucna se obávám jediného - aby město neprodalo tuto lukrativní nemovitost v atraktivní lokalitě nějaké developerské firmě za účelem výstavby obytných nebo komerčních objektů. Přehuštěná stávající nová zástavba v okolí polského konzulátu je toho temnou předzvěstí."

Připomínky jsme předali hlavnímu architektu města Jaroslavu Sedleckému, který odpověděl: "Obava z prodeje Komenského sadů a z jejich zastavění je trochu přehnaná. Komenského sady jsou v územním plánu města chráněny pro funkci parku a parkově upravené zeleně a nemyslím si, že by tomu i v budoucnosti bylo jinak. Jiná věc je, do jaké míry je uvedený záměr územního plánu naplňován v každodenní péči o toto území. Zde je určitě hodně co zlepšovat. Osobně postrádám nejenom v Komenského sadech, ale obecně ve veřejných prostorech na území města, náročnější zahradnické úpravy, zejména takzvané květinové patro."

Turnaj v kopané

Na stadionu oddílu Lokomotiva Ostrava se 30. června konal druhý ročník mezinárodního turnaje v kopané a I. ročník putovního poháru generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě. Za město měl nad turnajem záštitu náměstek primátora Lubomír Pospíšil. "Sportovního dne se zúčastnily čtyři oddíly - LKS 05 Tvorkov z Polska, TJ Beskyd Svrčinovec ze Slovenska, TJ Sokol Ostrava-Hrabůvka a Lokomotiva Ostrava. Putovní pohár si odvezli žáci TJ Beskyd Svrčinovec. V přátelském utkání hráli dorostenci polského mužstva a domácích z Lokomotivy. Vznikla tak nová sportovní tradice," řekl trenér oddílu Lokomotiva Ostrava Tomáš Sládeček.

Oslavy výročí školy

"Stovky hostů, rodičů, současných žáků, absolventů a přátel školy se zúčastnily koncem června oslav 80. výročí založení Základní školy v Ostravě-Radvanicích na Vrchlického ulici. Připraveno bylo kulturní vystoupení, ukázky zájmové tvorby, výstavky, besedy a také zahradní slavnost s nabídkou gurmánských specialit. Nechyběl velkolepý ohňostroj. Všichni účastníci oslav si prohlédli objekty školy, zájemci si mohli autobusem projet celý městský obvod. Po oslavách započala další část modernizace školy, kterou chce městský obvod přispět ke zvýšení úrovně vzdělávání (výměna oken). Náměstek primátora a starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář ocenil záslužnou a příkladnou práci učitelského sboru v čele s ředitelkou Hanou Ostřanskou," končí dopis Renaty Nytrové z městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Přehlídka dechových hudeb

"Druhý ročník Přehlídky dechových hudeb se uskutečnil 19. až 21. června na Jiráskově náměstí v Ostravě. První blok zahájil dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor s mažoretkami, po něm patřilo pódium Dechové hudbě Ostrava-Hrabůvka a mažoretkám TOM Krokodýl. Premiérový koncert zahrál Mezinárodní orchestr Silesia, který je složen z hudebníků Ostravy a polského Rybnika. Druhý den se představila ostravská Bezručovanka, Dechový orchestr mladých Jistebník a program ukončila pestrým vystoupením klimkovická Veselka. Před Kulturním domem K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce hrály dechové hudby z Hradce nad Moravicí, Ostravy-Hrabůvky, Aze»anka z Havířova a přehlídku ukončil italský dechový orchestr Orchestra Di Fiati Giovani Citta Di Cisternino. Všichni zúčastnění se už těší na další setkání," uvedl Stanislav Smolka z občanského sdružení Mládežnická dechová hudba při SOU strojírenském v Ostravě-Hrabůvce.

Netradiční den dětí.

"Den dětí oslavila ZŠ Srbská v Ostravě-Výškovicích opravdu netradičně. Rada rodičů připravila pro děti, rodiče i kolemjdoucí překvapení. Školní hřiště ovládly postavy českých dějin. Odpoledne zahájil kat s pomocníky, kteří přiblížili dětem život v katovně a ukázky útrpného práva, tedy jakým způsobem se lidé nutili přiznat se ke spáchaným zločinům. Následovala ukázka výcviku rytířů a zbrojnošů v ovládání meče a jiných druhů zbraní. Výstřelem začala pohádka katovské chasy o napravení zlosyna a jeho přeměnu v katova pomocníka. Celé odpoledne zakončilo komponované představení šermířských soubojů a tanců ladných dívek v dobových šatech," sdělil člen Rady rodičů školy Jiří Štěpánek.

 

Štafetový běh Visegrádské čtyřky provázel potlesk a povzbuzování lidí

Pět set deset kilometrů z Ostravy do Katovic, Košic, s cílem v Miskolci uběhlo od 2. do 6. července deset ostravských maratonců za 42 hodin. "Jsem velmi rád, že existuje skupina lidí, kterou žádné jiné město nemá. Běželi jsme za velmi proměnlivého počasí. U nás a v Polsku denní teploty vystoupaly i nad 30 stupňů Celsia. Kritický okamžik nastal za Popradem na Slovensku, kde nás zastihla obrovská bouřka. V jednom momentu jsem dokonce uvažoval o tom, že štafetu zastavím. Moc nás všechny těšila velká podpora lidí na celé trase," řekl organizátor akce z TJ Liga 100 Ostrava a člen zastupitelstva města Jaromír Horák. Součástí Běhu Visegrádské čtyřky byla v jednotlivých partnerských městech Ostravy společenská setkání v radnicích, návštěvy domovů důchodců, zdravotnických zařízení, besedy a také krátká zastávka v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi. (m, t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Město podpořilo výstavbu Hospice

Hospic sv. Lukáše Charity Ostrava přijme první klienty letos v září. Pokoje a další místnosti nyní čeká vybavení nábytkem a zdravotnickým zařízením. "Nákup speciálního zařízení za 12 milionů korun podpořilo statutární město Ostrava, které už dříve přispělo na výstavbu částkou 50 milionů korun," řekl při návštěvě hospice 3. července náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Stavba za 111 milionů korun začala koncem roku 2005. Třiceti pěti miliony korun ji podpořilo ministerstvo zdravotnictví a německá nadace Renovabis. Z darů německé křes»anské obce zaslala téměř devět milionů korun. "Hospic má kapacitu 30 míst. Stejný počet lůžek je připraven pro blízké osoby. V zařízení je vytvořeno zázemí pro týmy, které poskytují služby v rodinách. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Mobilní hospicová jednotka a Dobrovolnické hospicové hnutí pomáhají při péči o nemocného, aby mohl zůstat v domácím prostředí," řekl ředitel ostravské charity Martin Pražák. (t)

Odborníky z Itálie zajímaly zkušenosti ze sociální oblasti

Náplní pětidenní pracovní květnové stáže delegátů z italské Boloně z konsorcia družstev EPTA byla výměna zkušeností ze sociální oblasti. "Pracovní program zajiš»ovala Charita Ostrava s Centrem pro rodinu a sociální péči. Odborníci navštívili azylová zařízení pro lidi bez domova, pro matky v tísni a kontaktní místo pro osoby v nouzi," řekl Dalibor Kraut z Útvaru pro vztahy s veřejností Charity Ostrava. Účastníci se rovněž seznámili s prací osobních asistentů v rodinách i aktivitami pro rodiče pečující o děti s těžkým postižením Centra pro rodinu a sociální péči.

"Zkušenosti využijeme také v našich zařízeních. Pro mne osobně to byl velký zdroj inspirace," uvedla Samantha Carpeggiani, která zajiš»uje ošetřovatelské a pečovatelské služby v rámci konsorcia EPTA. Předání zkušeností nabídli další ostravští poskytovatelé sociálních služeb jako Renarkon, Kofoedova škola, Armáda spásy a Nová šance. Hosté oceňovali nové podněty v přístupu k drogově závislým a v oblasti začleňování sociálně vyloučených lidí zpět do pracovního procesu.

Podobná partnerská spolupráce vzniká také s poskytovatelem sociálních služeb s charitativním sdružením Rodina v polské Wodzisławi. V rámci projektu financovaného z prostředků Evropského hospodářského prostoru a Norska se uskuteční v roce 2008 výměnné pracovní stáže zaměřené na předání zkušeností při poskytování služeb noclehárny a azylového domu pro osoby sociálně vyloučené. (r)

Český den proti rakovině 2007

Jedenáctý ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině (LPR) Praha se konal od 16. května ve 430 městech České republiky. Zúčastnilo se ho přes 9 tisíc dobrovolníků, kteří za minimální příspěvek 20 Kč prodávali žluté látkové kytičky měsíčku lékařského s modrou stužkou.

Na sbírkový účet bylo ke 20. červnu připsáno více než 13 300 000 Kč. Tato částka není ještě konečná, protože možnost přispět na účet sbírky 6500065/0300 trvá až do konce letošního roku. Ve stejné době lze odesílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na telefonní číslo 87 777. V letošním roce se LPR Praha rozhodla podpořit dobudování centra na léčbu karcinomu prostaty ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, nádorovou telefonní linku, pacientské doléčování, vydávání popularizačních a poradenských publikací a letáků a protikuřáckou výchovu. Finanční příspěvky obdrží pacientské organizace, hospice, vědecké a výzkumné akce. Bližší informace zveřejní LPR Praha na webových stránkách: www.lpr.cz (r)

O koníčka soutěžily desítky filmů

Do pátého ročníku Mezinárodního filmového festivalu dětských a studentských filmů Ostravský koníček 2007, který se konal 19.-21. června, přihlásili autoři 84 snímků z České republiky, Slovenska a Rakouska. Porota do finále vybrala 67 filmů. Jejich autoři si odvezli 31 cen. Nejúspěšnějším se stal animovaný film Martiny Voráčkové Dvacet tisíc mil pod mořem. Získal hlavní cenu v kategorii animovaných filmů do 12 let a zároveň i cenu filmové školy a pořadatele festivalu Dalimila Koutka. Čestné uznání a cenu České televize za nejlepší dokumentární film převzal Ivan Vredík za dílo Pomník říše. Soutěžní snímky zhlédlo a mohlo pro ně hlasovat zhruba 500 diváků. Festival doprovázel bohatý program. Největší úspěch mělo představení loutkového divadla Pejsek a kočička. Starší děti ocenily workshop animace. Zájemci si mohli na počítači vyzkoušet, jakým způsobem animace vznikají a kolik práce dá vytvoření jednoho snímku. (t)

» Střípky

Černá louka slavila.

Galakoncert u příležitosti 50 let výstaviště Černá louka a 70 let hudebního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava se konal 21. června na Slezskoostravském hradě. Na pódiu se vystřídali Ewa Farna, Petr Bende, Helena Ze»ová, Marie Rottrová, Věra Špinarová, Jarmila Šuláková, Jaroslav Wykrent a další. U této příležitosti pokřtil náměstek primátora Lukáš Ženatý knihu Jsem Černá louka. Texty napsal Bohuslav Žárský. Autory fotografií jsou Miloš Polášek společně s ředitelem výstaviště Karlem Burdou.

Běh olympijského dne.

Tradičního Běhu olympijského dne 2007 se od 18. do 20. června zúčastnilo přes 6 000 žáků, rodičů, zdravotně postižených a sportovců. Hlavní crossový závod se běžel 20. června na stadionu Sportovního areálu Poruba. Na desetikilometrovou tra» vyběhlo téměř osm desítek maratonců. Startéry byli členové Českého klubu olympioniků - Jiří Raška, Adolfína Tačová (na snímku vlevo) a Josef Mikoláš (vpravo). Cílem akce, kterou pořádala TJ Liga 100 Ostrava, je podpořit myšlenky čestného nejen sportovního zápolení a připomenout zakladatele novodobých olympiád.

Projekt Sušmánie.

Střední umělecká škola Ostrava získala 66 000 korun z akce Malé granty. Do výběrového řízení se přihlásilo téměř 50 procent studentů školy se 14 projekty. Finanční podporu získalo devět z nich. Jejich autoři je prezentovali 26. 6. na Dnu Sušmánie, aneb všechny barvy SUŠ. Šlo o výstavy, projekce a divadelní představení. Jeden z velmi úspěšných projektů Tanec v rámech se představil už 5. června v aule VŠB-TU Ostrava. Žáci fotografovali taneční vystoupení jednotlivců i souborů, které pak na vernisáži snímků zatančili.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Muzeum nabízí pohled z věže

Novinkou v nabídce Ostravského muzea je možnost prohlédnout si Ostravu i nově opravené Masarykovo náměstí z věže. Přístupná je pro skupiny v době provozu muzea od 10 do 11 hodin a od 15 do 16 hodin. "Z věže je velmi pěkná vyhlídka na haldu Ema, Dolní oblast Vítkovic a za pěkného počasí i na Beskydy," řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

Ostravské muzeum nabízí o prázdninách hned několik výstav. Do konce července budou vystaveny díla ze skla finských výtvarnic Raiji a Kari Kuismy nazvané Under the Northern Star. Do poloviny srpna se zájemci mohou seznámit s významnou historickou událostí u příležitosti 90 let bitvy u Zborova. Až do konce srpna potrvá výstava vytvořená ve spolupráci s Archivem města Ostravy, Muzeem stříbra v Kutné Hoře a Muzeem policie ČR v Praze s názvem Ostrava, město neřesti. Exponáty přibližují svět krčem, náleven, tajných lokálů i veřejných domů a neexistujících laubů nebo hostince U Port Arthuru. Tvoří ji předměty spojené s neřestmi: masky hanby, dýmky, pivní holby, vinné sklínky, grogové i likérové soupravy, různé karty, scénické modely četnické stanice a nevěstince z období první republiky.

Od poloviny srpna pracovníci muzea připravují ve spolupráci se Střední školou zahradnickou v Ostravě expozici Umění v květinách. (t)

Výlety a návraty Marty Kolářové

Malířka a grafička Marta Kolářová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde prošla ateliéry J. Lindovského, A. Střížka a M. Rittsteina. Jedním ze základních motivů jejích obrazů byla místa nebo prostory sloužící ke komunikaci lidí, nádražní čekárny a nástupiště malovaná zásadně bez známek života. Patří sem také obrazy prázdných nemocničních pokojů i detailů toto prostředí připomínajících.

Z dalšího tvůrčího období pochází série obrazů zachycujících výseky městských krajin, krajin se stromy, ohyby cest nebo řek s vysokým nebem. Autorka při malování vystačila s málem barev - používala prakticky pouze černou a bílou, modrou, případně hnědou. "Současná výstava Marty Kolářové v Galerii Beseda představuje novou etapu tvorby mladé, nesmírně citlivé autorky. Po formální stránce lze konstatovat, že přešla na větší obrazový formát a co víc, vnesla do své tvorby novou barevnost. Vedle jejích tradičních témat městské krajiny a krajiny okolo Ostravy se objevují krajiny inspirované přímořským prostředím a jižní Moravou," řekl kurátor galerie Petr Pivoda. Výstava s názvem Výlety a návraty v Galerii Beseda se koná od 19. července do 14. září. (t)

» Zprávičky

Archiv připomene povodně

Voda - dobrý sluha, zlý pán je název výstavy, kterou připravuje Archiv města Ostravy od 4. září ve vestibulu Nové radnice. Téma předurčila událost z roku 1997, kdy se nejen Ostrava, ale prakticky celá Morava a Slezsko potýkaly s rozsáhlou povodní. Prostřednictvím archivních dokumentů bude prezentována nejen ničivá síla vody při záplavách, o nichž první zprávy pocházejí již z roku 1297, ale bude také zdůrazněna nepostradatelnost vody v životě města.

Džungle v knihovně

Součástí několikaleté úspěšné spolupráce ostravského Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením a Knihovny města Ostravy je nejnovější výstava v pobočce v ulici J. Trnky na Fifejdách. Výstava výtvarných prací klientů Čtyřlístku nazvaná Džungle - svět divoké přírody zde byla otevřena 2. července a potrvá do konce prázdnin.

Folklor bez hranic

Srpnové ulice a náměstí Ostravy roztančí od 13. do 17. srpna účastníci X. ročníku mezinárodního festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic 2007 z České republiky, Bulharska, Ruska, Mongolska a Mexika. Na programu jsou vystoupení na Jiráskově náměstí, u K-Tria v Ostravě-Jih, na Hlavní třídě v Porubě i v domovech důchodců. Koncert k 10. výročí se bude konat 15. srpna od 18 hodin v prostorech Slezskoostravského hradu. Pořadateli jsou Společnost pro kulturu a umění v Ostravě a Soubor lidových písní a tanců Hlubina.

Ostravské dny 2007

Festival nové hudby v rámci Ostravských dnů 2007 se uskuteční od 26. 8. do 2. 9. v Domě kultury města Ostravy, v Janáčkově konzervatoři a kostele sv. Václava. Jde o čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky soudobé a experimentální hudby. Akce se zúčastní Janáčkova filharmonie Ostrava, mezinárodní Ostravská banda, Melos Ethos Ensemble z Bratislavy, Kvarteto sv. Vavřince z Prahy, Sonar Streich Quartet z Berlína, Flux Quartet z New Yorku, Erkan Ogur & Band z Ankary a Canticum Ostrava. Součástí je rovněž Institut Ostravských dnů 2007, a to od 13. srpna do 2. září.

Sochařské sympozium

Účastníci Mezinárodního sochařského sympozia Plesná 2007, které se koná od 10. července, pracují nejen se dřevem, ale i s kamenem. Projekt je podporován EU - euroregionem Silesia. Mezi umělci z České republiky, Polska a Slovenska jsou také studenti uměleckých škol. Vernisáž se uskuteční 22. července v 16 hodin v areálu Domu dětí a mládeže v Plesné.

 

Fakta a zajímavosti z Colours of Ostrava

 • stavba areálu začala 9. července, jen na oplocení areálu bylo potřeba 3,5 km plotů
 • na festivalu pracovalo 650 lidí
 • festival zahájili ve čtvrtek 12. července držitelé letošního Anděla, romská kapela Gipsy.cz, následoval Goran Bregović a Wedding and Funeral Band Chinaski a kapela Kryštof
 • v programu vystoupilo 108 kapel, divadel a DJs z ČR a zahraničí - z Francie, USA, Německa, Polska, Slovenska, Senegalu, Kamerunu, Srbska, Arménie, Tibetu, Velké Británie, Itálie, Argentiny, Izraele, Švédska, Kuby, Mauretánie a dalších zemí s 590 muzikanty a umělci
 • Gipsy Kings si objednali několik velkých tabulek hořké i mléčné čokololády. Nesměla být značky Hershey's
 • sesterské duo CocoRosie přijelo i s dalšími hudebníky - Sierra Casady, Bianca Casady, Tez, Ben Molinaro, Gael Rakotondrabe
 • Richard Bona hrál hudbu z posledních 4 desek, na České republice obdivuje krásnou architekturu a příjemné lidi, čerpá především z příběhů, je ovlivněn jazzem a africkou hudbou
 • festival uzavřela 15. července charismatická rocková zpěvačka Marianne Faithfull, která zahrála největší hity i nové písně se třemi muzikanty - kytaristou Barry Reynoldsem, klávesistou Danielem Mintserisem a Joem Cangem hrajícím na baskytaru a perkusy
 • elektroničtí mágové Coldcut si objednali láhev bombay sapphire ginu, láhev tmavého rumu a červené a bílé víno

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

 

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» Archiv

 

1880
Škody způsobené stoletou vodou v ostravských obcích odhadnuty na 1 100 000 zlatých
1997
Tisíciletá voda na několik dnů ochromila chod města, škody odhadnuty téměř na 4,5 miliardy korun

V roce 1880 postihla nejen obce Ostravy, ale také řadu měst a obcí na severní Moravě a ve Slezsku, do té doby největší známá povodeň.

Od pondělí 2. srpna začalo hustě pršet a déš» provázela silná vichřice. Hladiny vodních toků na území města se neustále zvyšovaly až do večera 4. srpna, kdy se situace stávala kritickou. Bylo svoláno vedení města v čele se starostou Antonem Luxem a v pohotovosti byli členové hasičského sboru, městské policie a četnictva. To ale už proudily obrovské přívaly vody do níže položených obytných částí města. V noci začaly první evakuace. Voda zaplavila skoro celý prostor mezi Ostravicí a ostravsko-frýdlantskou dráhou až po Přívoz, kromě samotného centra Moravské Ostravy. Kolem 6. hodiny ranní 5. srpna klesla hladina o 30 cm. Kolem osmé hodiny dovršil katastrofu oheň, který vypukl v Dinglerově továrně na parafín. Stoupající voda rozlila oleje a tuky, které se dostaly k topeništím a rozžhaveným destilačním kotlům a okamžitě se vzňaly. Kolem poledne 5. srpna začala voda opadávat. Hlavním úkolem bylo zachránit lidské životy a majetek občanů.

J. Wattolik popisuje v místních novinách situaci v Moravské Ostravě takto: "...Škody jsou tak velké, že je nebude možno nahradit za desetiletí. Poškozené domy, pole, louky, zahrady, škody na dílnách, zařízeních všeho druhu... Nábřeží z poloviny zmizelo i s jednou stranou aleje a plynovými kandelábry. Střelniční park utrpěl a bude třeba dlouhých let, než bude zase upraven. Domy vnitřního města, pokud přišly do styku s vodou, byly silně poškozeny..."

Povodeň si vyžádala tři lidské životy v Moravské Ostravě a dva ve Slezské Ostravě. Byly zatopeny rodinné i hospodářské objekty, pole, komunikace, průmyslové závody. Někteří obyvatelé přišli o veškerý majetek. Celkové škody v obcích tvořících dnes Ostravu činily asi 1 100 000 zlatých.

V červenci 1997 byla Ostrava postižena nejničivější povodní od roku 1880. Vytrvalé deště v neděli 6. července zvedly hladiny všech vodních toků na území města. Zatopeno bylo Havlíčkovo nábřeží a křižovatka ulic 17. listopadu a Vřesinská. V pondělí 7. července výrazně stoupala hladina Ostravice a Odry. Zatopena byla část Polanky nad Odrou, Svinova, Koblova, Antošovic, Poruby, na území Nové Vsi došlo k přelití Odry přes povodňové hráze. V dopoledních hodinách bylo zahájeno nepřetržité zasedání krizové komise v čele s primátorem Evženem Tošenovským. Na kolejích VŠB-TU Ostrava bylo zřízeno evakuační centrum. Železniční doprava v úseku Svinov-Polanka nad Odrou a Svinov-Vítkovice byla přerušena. Do záchranných prací bylo nasazeno asi 200 hasičů, 113 strážníků městské policie, 100 policistů PČR a 60 zdravotníků včetně vrtulníků letecké záchranné služby. Jeden dobrovolný hasič zemřel na následky infarktu. Večer došlo k dalšímu zvýšení hladiny řek v důsledku vypouštění vody z přehrady Šance. V úterý 8. července dosáhla hladina Ostravice ve Slezské Ostravě 474 cm, Odra ve Svinově a Opava v Děhylově již byly vylity mimo koryto a výše jejich hladin nebyla měřitelná. Odra zaplavila celé území Nové Vsi, pod vodou se ocitla křižovatka u vodárny i komunikace Mariánskohorská. Řeka Opava vyřadila z provozu třebovickou elektrárnu, zalila Třebovice a část Martinova. Byly zahájeny práce na zprovoznění dalších evakuačních středisek. Povodňové území se rozšířilo do průmyslových areálů v oblasti Moravských chemických závodů, koksovny Šverma, Ostramo, Vlček a spol., s.r.o., a do části Přívozu. Vzhledem k zaplavení chemických provozů hrozila ekologická havárie a celá oblast musela být evakuována. V odpoledních hodinách se ohroženou oblastí stal také Hrušov. Sešla se Rada města Ostravy, která schválila rozpočtové opatření ke krytí škod způsobených havarijní situací. České dráhy oznámily přerušení provozu nejen na nádraží ve Svinově, ale také na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze. Městskou hromadnou dopravu na území města zajiš»ovaly převážně autobusy, tramvajová doprava fungovala pouze omezeně, trolejbusy nejezdily vůbec. Dopoledne navštívili Ostravu premiér Václav Klaus a předseda poslanecké sněmovny Miloš Zeman. Hladina Odry a Ostravice stále stoupala, Porubka se naopak začala vracet zpět do koryta. Byla vyhlášena evakuace Hrušova, částečně byla zaplavena ulice Muglinovská. Lidé začali v panice vykupovat potraviny. Magistrát zřídil nonstop fungující linku poskytující informace o dopravní situaci ve městě a okolí. Union banka, a.s., založila ve spolupráci s magistrátem konto pro obnovu povodněmi poškozené Ostravy a sama na ně vložila milion korun. Poruba se na několik hodin ocitla bez dopravního, telefonního spojení i elektrické energie. Zaplaven byl Hrušov, většina občanů však odmítla evakuaci. Ve 23 hod. ministr vnitra ČR Jan Ruml informoval primátora Evžena Tošenovského o nutnosti zvýšení odtoku z přehrady Šance z 110 m3/s na 260 m3/s, které mohlo přímo ohrozit Ostravu přílivovými vlnami na řece Ostravici. Došlo k částečnému přelití znečištěné vody z lagun Diamo a úniku olejů v řádu desítek kilogramů.

Kolem třetí hodiny ranní ve středu 9. července se vlivem zvýšeného odtoku z přehrady Šance výrazně zhoršila situace v blízkosti řeky Ostravice a byla zahájena evakuace osob z Kamence včetně domova důchodců, Přívozu, okolí Komenského sadů a Hrabové. V odpoledních hodinách poklesly hladiny řek ve městě asi o 50 cm. Zlepšená situace na některých tocích umožnila návrat obyvatel Hrabové a Kamence do svých domovů. Ve čtvrtek 10. července byla Nová Ves prohlášena za uzavřenou oblast se zvýšenou policejní ostrahou. Díky zprovoznění třebovické elektrárny byla v převážné části Poruby obnovena dodávka elektrické energie. Částečně byl také obnoven provoz na křižovatce u vodárny. Začal sběr mrtvých zvířat a asanace postižených lokalit. Dopravnímu podniku se v nočních hodinách podařilo obnovit s Porubou tramvajové spojení. V pátek 11. července klesla hladina Ostravice na 265 cm. Nejpostiženějšími oblastmi stále zůstávaly Hrušov a Nová Ves. Sociální odbory úřadů městských obvodů začaly vyplácet jednorázové sociální dávky v maximální výši 30 tis. Kč. V areálu podniku Ostramo, Vlček byla zjištěna vážná ekologická havárie - únik ropných látek v řádu stovek tun. V ohroženém území byly ihned umístěny norné stěny a zahájeno odčerpávání do cisteren. Na území města byli nalezeni dva utonulí muži.

V sobotu 12. července odvolala krizová havarijní komise stav ohrožení. Nová Ves stále zůstávala uzavřenou oblastí, nadále se odčerpávala voda také z Hrušova, Koblova, podjezdů na Švermově ulici, Hlučínské ulici a mostu v Třebovicích. Intenzivní čerpání vody ze zaplavených oblastí, čištění území a postupný návrat města k normálnímu životu ještě jednou zkomplikovaly vytrvalé deště. Primátor města 20. července opět vyhlásil stav ohrožení, který trval až do 23. července, kdy hladiny vodních toků na území města začaly postupně klesat.

Celkové škody byly obrovské. Povodeň zasáhla přibližně třetinu rozlohy města, zaplaveno bylo přes 2 000 domů a stovky objektů firem. Ohroženy byly životy desetitisíců občanů města. Ze svých domovů muselo být evakuováno asi 15 000 občanů. Tři lidé přišli o život. Škody na majetku občanů, firem a dalších subjektů v Ostravě se na konci července odhadovaly na 5 až 6 miliard Kč. Na záchraně osob, zvířat a majetku se podílelo přes 850 profesionálních i dobrovolných hasičů, stovky strážníků Městské policie Ostrava, pracovníků organizací a dobrovolníků. Jejich enormní nasazení zabránilo daleko větším ztrátám na lidských životech a škodám na životním prostředí. (M&M)

Foto
Povodně století z roku 1997

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Noví strážníci složili slib

Složením slavnostního slibu před primátorem Petrem Kajnarem 29. června ukončilo 25 strážníků tříměsíční kurz. Řady Městské policie Ostrava rozšířilo 23 mužů a dvě ženy.

"Nejtěžší je výběrové řízení, o práci u městské policie je velký zájem. Musíme vybírat pečlivě, protože strážník je strážníkem dvacet čtyři hodin denně, nejen ve službě," řekl ředitel městské policie Jan Hulva. "Práce městských policistů je velmi důležitá. Bezpečnost totiž přispívá k většímu pocitu štěstí všech občanů," uvedl P. Kajnar.

Během výcviku se strážníci seznámili s právními normami a předpisy, získali základy poskytování první pomoci, sebeobrany, kriminalistiky, psychologie a taktické a střelecké přípravy. V červenci všichni projdou takzvanými následnými výcviky, při kterých budou například rozebírat jednotlivé události z praxe. (j)

Výsledky sbírky pro útulek

Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil 12. června vyúčtování veřejné sbírky, kterou pořádalo město Ostrava. Jejím účelem bylo spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, který provozuje městská policie. Sbírka začala v prosinci 2004 a skončila 31. prosince loňského roku. Čistý výtěžek dosáhl téměř padesáti tisíc korun. Za získané peníze se zakoupil profesionální zvířecí střihač včetně příslušenství, hračky pro psy, pelechy pro štěňata a piškoty. (j)

O prázdninách roste trestná činnost dětí a mladistvých

» Bezpečnější Ostrava

Se začátkem letních prázdnin děti a mládež získaly velké množství volného času. Řada z nich se z nejrůznějších důvodů nudí. Příčinou může být nedostatek času rodičů nebo horší finanční situace rodiny. V období letních prázdnin hrozí větší riziko, že nudící se děti a mládež budou krást, bezdůvodně ničit nebo poškozovat cizí majetek nebo se dopustí přestupků proti občanskému soužití. Jde například o různé naschvály nebo vulgární chování a nadávky.

Podle statistik se na páchání trestné činnosti jako poškozování cizí věci, kam patří i sprejerství, nebo nebezpečné násilné trestné činy, třeba loupeže či ublížení na zdraví, podílejí mladiství a nezletilí pachatelé poměrně významným způsobem.

V letních měsících tento podíl dále roste. Například v loňském květnu a červnu policie zjistila 46 případů sprejerství, v červenci a srpnu 52 případů. Přitom ze zmíněných 46 případů bylo pouze 19 spácháno mladistvými ve věku 15-17 let, v průběhu prázdnin bylo za sprejerstvím již 35 mladistvých. Velkým problémem u dětí do 15 let jsou kapesní krádeže. V roce 2006 jich z celkového počtu 247 v červenci a srpnu bylo spácháno 44 dětmi, zatímco v květnu a červnu jich bylo pouze 6 z 249.

Počty trestných činů spáchaných dětmi a mladistvými rostou také meziročně. Ještě v roce 2004 bylo o prázdninách dětských kapsářů pouze deset a o rok později třináct. Rodiče by se proto měli zajímat, jak jejich dítě tráví volný čas a s kým se stýká. Měli by se podílet na plánování programu svých dětí a věnovat velkou pozornost jejich finanční situaci, případně se zamyslet nad tím, jestli si jejich dítě nepořizuje věci, na které by jeho možnosti neměly dostačovat. Rodiče by měla také alarmovat opačná situace - neustálá finanční nouze dítěte, která může svědčit například o utrácení peněz za alkohol nebo drogy.

Jedním z dalších nešvarů dětí je řízení motorového vozidla rodičů v době, kdy jsou v práci. Každoročně se ostravská dopravní policie v období prázdnin setkává s několika případy velmi mladých řidičů osobních aut, kteří způsobí dopravní nehodu. (jv)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

Pokémon

pětiletý pes, kříženec německého ovčáka. Je velkého vzrůstu. Byl nalezen v Bartovicích v ulici Za Školkou, na krku měl kožený obojek. Pokémon je zvyklý být po celý rok venku. Svým vzhledem sice budí respekt a je výborný hlídač, ale zároveň může být pěstounovi dobrým kamarádem.

Snížek

čtyřletý pes, kříženec slovenského čuvače. Nalezli jej před loňskými Vánocemi zraněného ve Vítkovicích. Byl velmi vyhublý a zanedbaný. Dnes je z něj sebevědomý, mohutný pes. Jako výborný hlídač se hodí k rodinnému domku. Je dominantní a potřebuje zkušeného pána, s dětmi by si nerozuměl.

Čert

tříletý pes, dlouhosrstý kříženec středního vzrůstu. V útulku je od konce března, kdy jej nalezli v Ostravě-Kunčičkách v ulici Listopadová. Čert je velmi ostražitý a může být výborným hlídačem. Nic mu neunikne. Nehodí se ale k dětem ani do bytu.

Rudla

čtyřletý pes, kříženec pudla. V polovině letošního února byl nalezen v porubské ulici Ivana Sekaniny. Rudla je přátelský, a to jak k lidem, tak ostatním psům. Je vhodný do bytu i na zahrádku rodinného domu. Má rád společnost a může žít i v početné rodině s dětmi.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Blíží se mistrovství Evropy hasičů

Od 3. do 7. září se bude v Ostravě konat III. Mistrovství Evropy hasičů a záchranářů v požárním sportu. Nejlepší soutěžící z celé Evropy se v Ostravě ve čtyřech disciplínách utkají již podruhé. Moravskoslezská metropole hostila i předchozí evropský šampionát před dvěma lety. "Po organizační stránce jej profesionální hasiči stoprocentně zvládli. Proto bylo vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nedávno požádáno předsedou Světové sportovní federace hasičů a záchranářů o zopakování akce," uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Podle něj se čtyři základní disciplíny požárního sportu - dvě individuální a dvě kolektivní - do dnešní podoby vyvíjely už od poloviny minulého století. Přestože jde o sport, mají simulovat činnosti hasičů u zásahů. "Čeští sportovci z řad profesionálních hasičů jsou ale amatéry v pravém slova smyslu. Na vrcholnou evropskou i světovou úroveň se dostávají ve chvílích volna, protože slouží na stanicích jako jejich kolegové hasiči bez větších úlev. A požární sportovci z Moravskoslezského kraje vždy byli významnými členy reprezentačního týmu ČR," řekl P. Kůdela.

"Očekává se účast patnácti týmů. Slavnostní zahájení, většina soutěže i vyhlášení vítězů proběhnou na Městském stadionu ve Vítkovicích. Součástí šampionátu bude také prezentace hasičské techniky. Občané se o těchto doprovodných akcích včas dovědí," dodal Petr Kůdela. (j)

Den ozbrojených sil v Hlučíně

Náměstek primátora Lukáš Ženatý (na snímku) přijal jako zástupce Bezpečnostní rady statutárního města Ostravy pozvání na prezentaci 157. záchranného praporu. Při příležitosti Dne ozbrojených sil navštívil spolu s náměstkem krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimírem Vlčkem a starostou Hlučína Davidem Maňasem 29. června hlučínské kasárny. Provedl je velitel praporu Radim Řehulka.

Po slavnostním nástupu byla prezentována technika, která se používá během povodní a ekologických nebo chemických havárií včetně dekontaminační linky pro osoby i vozidla. Zajímavostí byl speciální vůz potápěčů, který si upravili sami příslušníci praporu a je jediný v České republice. "Návštěva pro nás byla velmi významná. Chtěli jsme představitele měst seznámit s naší činností a technikou," řekl R. Řehulka.

"Jsem rád, že zde vojáky máme. Jsou posledními zástupci armády v Moravskoslezském kraji. Všichni si dobře pamatujeme velké zásluhy při několikatýdenních záchranných pracích během povodní před deseti lety," řekl náměstek primátora L. Ženatý. (j)

» krátce

Ostravský Chachar posedmé

Hlavním cyklistickým závodem Ostravského chachara 4. srpna v Bělském lese bude Velká cena Ostravy, mezinárodní závod UCI kategorie C2 - ženy a muži a Otevřené mistrovství Slezska v kategorii žáci, kadeti, junioři, ženy, muži, Masters. Bikeři si prověří síly už posedmé. Doprovodným programem bude závod Bike Cross a Funbox Wallride Contest. Závodní den uzavře Pivní sprint.

O Pohár starostů

Turnaj starých pánů O pohár starostů v kopané se bude konat 25. srpna na hřišti ve Lhotce. O cenu se utkají FC Lhotka, TJ Ludgeřovice, FC Odra Petřkovice a TJ Sokol Hoš»álkovice. Hráčům musí být více než 35 let. Začátek je ve 13 hodin.

 

Kancelář primátora a redakce Ostravská radnice vyhlašuje anketu s otázkou:

Která ostravská nezisková organizace vás nejvíce zaujala?

Ankety se může zúčastnit každý, kdo do redakce zašle tip na neziskovou organizaci, s jejímiž službami byl spokojen nebo mu pomohla.

Návrhy posílejte, pište nebo telefonujte do 15. října na adresu:

Magistrát města Ostravy, redakce Ostravská radnice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
tel. 599 442 291, e-mail: redakce@ostrava.cz

 

V areálu Jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé se uskuteční

25. srpna 2007 od 12.30 hodin

X. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií

 • Soutěžní disciplíny: parkurové skákání, zrcadlové skákání dvojic, speciální policejní parkur.
 • Svou účast potvrdily jízdní oddíly z Polska, Itálie a Německa.
 • Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.

 

Asociace TRIGON a redakce Ostravská radnice vyhlašují

II. ročník ocenění

Křiš»álový kamínek 2007

Nominovány mohou být:

 • osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
 • osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu

Nominace zašlete do 21. září 2007

na e-mail: redakce@ostrava.cz nebo na adresu: Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Na obálku připište heslo Křiš»álový kamínek 2007.

Nominace musí obsahovat:

jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace a jméno, příjmení a kontakt předkladatele.

 
 

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy

vyhlašuje I. ročník ankety

Senior roku 2007

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 20. září 2007 zaslat každý, kdo zná ze svého okolí aktivního nebo něčím jiným výjimečného Ostravana staršího 60 let.

 • V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt předkladatele.
 • Tipy posílejte na adresu: redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
  nebo e-mail: redakce@ostrava.cz
 • Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2007.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Návštěva prezidenta Václava Klause v Ostravě

» Fototéma

Prezident České republiky Václav Klaus navštívil 27. června Ostravu. Podruhé ve svém funkčním období se zúčastnil zasedání zastupitelstva města. Se zastupiteli hovořil o dotacích z Evropské unie a rozvoji regionu. Proměnu Ostravska přirovnal k transformačním procesům v Pittsburgu a Manchesteru. Na závěr se zapsal do Pamětní knihy města Ostravy. Primátor Petr Kajnar mu předal grafický list akademického malíře Eduarda Ovčáčka. V Dolní oblasti Vítkovic se setkal s generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Janem Světlíkem. Na Slezskoostravském hradě Václava Klause přivítal ředitel společnosti Ostravské výstavy, Karel Burda a hradní stráž v dobových kostýmech. Prezident si prohlédl obřadní síň, galerii, věž a muzeum čarodějnic. V nejstarší místnosti hradu jej zaujala expozice středověké mučírny. (s, j)

Hradní stráž vzdala poctu prezidentovi Václavu Klausovi, který ocenil oživení nejstarší stavby v Ostravě. Jedním z jeho zastavení byla prohlídka technických památek v Dolní oblasti Vítkovic. V knihkupectví Pergamen podepisoval Václav Klaus svou novou knihu Modrá, nikoli zelená planeta.

Prezident zahájil na Městském stadionu ve Vítkovicích 46. ročník atletického mítinku Zlatá tretra. Zaujaly ho výkony skokanky o tyči Jeleny Isinbajevové a dva světové rekordy etiopského vytrvalce Haile Gebrselassie.