Červen 2017

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Oslavy výročí s lidskou věží


Živé lidské věže, obří figuríny, draci sršící oheň, hořící rum, originální tance a hudba. Podívaná jako z jiného světa nás čeká ve dnech 30. června a 1. července, v době konání Festivalu v ulicích, kdy nám u příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o městě přiblíží atmosféru katalánské fiesty skupina zhruba 270 účinkujících ze španělského Katalánska. Hlavní část programu se bude odehrávat na Scéně 750 let, která bude umístěna  v areálu Slezskoostravského hradu.

„Něco takového tady ještě nebylo, je se opravdu na co těšit,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák, který při jednání v Barceloně viděl katalánské tradice na vlastní oči.

V pátek 30. června vyvrcholí na Scéně 750 let také soutěžní hra o atraktivní ceny VIAOSTRAVA. (bk)

Ostrava hostí ministerskou konferenci WHO

Pro odborníky i veřejnost


Mezinárodní dění

Delegáti 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO) přijedou do Ostravy ve dnech 13. až 15. července. Ostravě se dostalo cti jako teprve druhému městu ze zemí bývalého východního bloku hostit takovou konferenci.

Konference se zúčastní 600 delegátů z 53 zemí včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí, náměstků ministrů, tajemníků členských zemí Evropského regionu WHO, zástupců Evropské komise, Evropské rady a dalších institucí.

Město připravilo řadu doprovodných akcí. „Přestože hlavní část programu konference je přímo řízena Světovou zdravotnickou organizací a veřejnosti je nepřístupná, chceme do dění vtáhnout i ji. Připravili jsme sportovní aktivity, besedy a přednášky. Před multifunkční aulou Gong, kde se konference koná, vyroste Zelená relaxační zóna. Nabídne příjemné zázemí pro neformální setkávání účastníků konference i pro veřejnost. Na místě představíme naše projekty a další záměry z oblasti životního prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V prostorách Nové radnice se uskuteční odborná konference Environment and Urban Areas. Osm odborných institucí uspořádá dny otevřených dveří a zapojí se další ostravské organizace.

Přehled všech doprovodných akcí najdete na stranách 8 a 9. (rs)

Letecká základna v Ostravě


Větší bezpečnost ve městě i v širším regionu zajistí vrtulník Letecké služby Policie České republiky. V pondělí 22. května primátor Tomáš Macura zahájil zkušební provoz nové letecké základny v prostorách Integrovaného výjezdového centra v Ostravě-Zábřehu, ze kterého bude vrtulník létat k zásahům.

„Cením si toho, že policejní letecká záchranná služba bude sídlit i v Ostravě a přispěje tím k vyšší bezpečnosti v našem městě a regionu. Díky nové základně se bude doba zásahu pohybovat v řádech minut. I to byl důvod, proč jsme její zřízení významně podpořili z rozpočtu města,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Náklady na zřízení základy dosáhly 19,5 milionu korun, město přispělo částkou 10,8 milionu, kraj 8,7 milionu korun. (rs)


Strana 2

Kvůli stavebním pracím se změnám nevyhne ani městská hromadná doprava

Řidiči Českobratrskou neprojedou


Doprava ve městě

Českobratrská ulice je od poloviny května v úseku mezi Sokolskou třídou a Nádražní ulicí uzavřena. Začala v ní rozsáhlá rekonstrukce, která počítá s opravou inženýrských sítí včetně vodovodu, kanalizace a plynovodu. Kvůli pracím je zcela vyloučena automobilová doprava a změnám se nevyhne ani městská hromadná doprava.

Rekonstruována bude také vozovka a chodníky, počítá se s vybudováním nových zastávek městské hromadné dopravy a přechodů pro chodce. V době oprav nebude v obou směrech fungovat zastávka Husův sad, která bude přemístěna na zastávku Konzervatoř. Po rekonstrukci budou zastávky MHD nově posunuty k Husově ulici a bude na ně navazovat přechod pro chodce se světelnou signalizací.

„Předpokládané investiční náklady na modernizaci tohoto úseku hrazené z rozpočtu města jsou 33,5 mil. Kč. S opravami se začalo v polovině května a hotovo by mělo být na začátku příštího roku. Budeme se ale snažit předání hotové stavby urychlit,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

Dopravu v Českobratrské ulici čeká několik výluk. Trolejbusové vedení je nyní přeloženo na jednu stranu a trolejbusy tak jezdí kyvadlově. Největší výluka je naplánována o prázdninách, kdy po Českobratrské nebude MHD jezdit vůbec, místo nich budou jezdit autobusy po objízdných trasách. Pro automobilovou dopravu platí úplná uzavírka, a to od 13. května až do 31. října s vyznačenými objížďkami. Pro pěší bude provoz zachován. V místě výkopů budou provizorní lávky, stejně tak bude zajištěn i přístup k nemovitostem. (hob)

Stipendisté na výstavě


Osobnosti sedmnácti vynikajících studentů, jimž přispívá na studia jejich rodné město, přibližuje výstava Stipendia města Ostravy instalovaná od 1. června ve foyeru Nové radnice. Jedná se o již tradiční výsledek spolupráce oddělení školství ostravského magistrátu se Střední uměleckou školou Ostrava. Velkoplošné panely, které tvoří prezentovanou expozici, připravili studenti oborů Užitá grafika a média a Grafický design. Výstavu si lze prohlédnout do 30. června. (ms)

Začala rekonstrukce Plzeňské ulice


Moravskoslezský kraj zahájil rozsáhlou modernizaci Plzeňské ulice v úseku od křižovatky v Nové Vsi po sjezdy na Rudnou. Obnova zahrnuje rekonstrukci komunikace, dvou mostů, tří podchodů a jednoho energo kolektoru. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 161 mil. korun.

Intenzivní stavební práce v ulici potrvají po celou stavební sezónu a budou rozděleny do několika etap. K dopravním omezením a objížďkám bude docházet postupně a budou se měnit. Kvůli náhradní tramvajové jednokolejné kyvadlové dopravě bude postavena v Hulvácké ulici provizorní tramvajová zastávka. Během opravy Plzeňské bude automobilová doprava svedena do jednoho směru; jeden pruh bude vyhrazen pro provoz směrem na Přívoz, druhý pro Hrabůvku. Rampa z ulice Plzeňské na Výškovickou bude plně průjezdná. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD. Chodníky nebudou stavbou významněji dotčeny. (r)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Slavnostní ráz mělo 26. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, které se uskutečnilo 10. května v Nové radnici. Před první přestávkou primátor Tomáš Macura předal Cenu města Ostravy za mimořádný přínos v oblasti kultury in memoriam nedávno zemřelé zpěvačce Věře Špinarové. Ocenění převzal její syn Adam Pavlík.

Celkem zastupitelé projednali 55 programových bodů. Souhlasili mj. s prodejem rozestavěného železobetonového objektu naproti Domu kultury města Ostravy, tzv. skeletu, třetí firmě, schválili finanční dar pro Policii ČR na plnění úkolů v oblasti prevence kriminality, potvrdili výsledek výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice v Michálkovicích, akceptovali předání peněz z programu Koruna ze vstupu ostravské zoologické zahrady na mezinárodní záchranné programy (podrobnosti na jiném místě tohoto vydání OR) a přijali další rozhodnutí.

Členové zastupitelstva se zabývali řadou návrhů na prodej, koupi, směnu či svěření pozemků a nemovitostí, na financování významných kulturních a sportovních aktivit, přijali nové aktualizované znění obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, které respektuje ustanovení nové vyhlášky o nočním klidu a změny obecně závazných zákonných ustanovení.

Členové městského zastupitelského sboru potěšili také řadu dětí nejenom z Ostravy, když rozhodli o odejmutí nevyužívaného rekreačního areálu Mazák ve Starých Hamrech městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a zpřístupnění chaty formou výpůjčky krajské skautské organizaci, která si v ní zřídí svoji základnu. (bk)

Aktuálně

Asistenti přepravy se osvědčují


Asistenti přepravy, jejichž úkolem je zajistit zvýšení tarifní kázně, čistoty a bezpečnosti ve veřejných dopravních prostředcích, se osvědčují. Zatím jich v Dopravním podniku Ostrava (DPO) pracuje šest a jsou nasazováni na linkách 33 a 48. Pracují vždy po třech a doprovází je hlídka městské policie. V období od 3. dubna do 12. května díky nim nenastoupilo do vozidel MHD 2952 osob, u kterých se dal předpokládat úmysl cestovat bez platných jízdních dokladů, 1090 osob, kteří odmítli koupit si jízdenku, bylo z přepravy vyloučeno. Na základě dobrých zkušeností chce DPO přijmout během léta další tři desítky asistentů přepravy. Hlásit se mohou zájemci starší 18 let se středoškolským vzděláním s maturitou. Počítat mohou s nástupní mzdou 21 500 korun. (r)

Stop vandalům!


Škody na majetku Dopravního podniku Ostrava způsobené vandalismem byly za rok 2016 vyčísleny na 5 986 330 Kč. V porovnání s předchozím rokem to je o 7,26 % více. Vzhledem k této skutečnosti vybízí dopravní podnik veřejnost, aby pomohla těmto škodám zabránit. Za prokazatelnou pomoc při dopadení vandalů můžou aktivní občané získat odměnu v podobě dlouhodobé jízdenky zdarma. (kr)

Czech Raildays 2017


Osmnáctý ročník mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb Czech Raildays se bude konat ve dnech 13.–15. června v areálu nákladového nádraží železniční stanice ČD Ostrava hl. n. Na pořádání veletrhu spolupracují Dopravní podnik Ostrava a Institut dopravy při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Akce se uskuteční za podpory města Ostravy. Podrobnosti na www.railvolution.net/czechraildays. (bk)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 27. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 21. června od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (r)


Strana 3

Běžkyně ostravského magistrátu se prosadily v jednotlivcích i v týmech

Český běh žen se konal popáté


Centrum Ostravy žilo v sobotu pátým ročníkem Českého běhu žen. Přes 1700 běžkyň se vydalo na tratě od 2,5 do 10 kilometrů. Běh na 5 km odstartoval primátor Tomáš Macura, Nordic Walking na 2,5 km náměstek pro sport Vladimír Cigánek.

Na pětikilometrové trati týmy ostravského magistrátu v konkurenci 34 družstev skončily na třetím a čtvrtém místě. Bronz vybojovaly Hana Fialová, Kateřina Šebestová, Sylva Sládečková a Andrea Vojkovská. Běžkyně magistrátu slavily i individuální úspěchy. V běhu na 5 kilometrů skončila pátá Hana Fialová, která navíc vyhrála svou kategorii. V běhu na 10 km vyhrála svou kategorii Miroslava Klusová. 

Běh na 5 km ovládla v absolutním pořadí Štěpánka Vaňková, „desítku“ vyhrála Jana Kunčická. (rs)

Dar pro Policii ČR


Snahu o posilování bezpečnosti ve městě potvrdili městští zastupitelé na svém květnovém zasedání  schválením daru ve výši 250 tisíc korun Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Peníze jsou určeny na plnění úkolů Policie ČR v oblasti prevence kriminality, zejména v oblasti primární prevence, kyberkriminality a domácího násilí. „Všechny tyto aktivity kromě osobní angažovanosti policistů s sebou nesou také finanční náklady na pořízení propagačních materiálů či potřebného materiálového vybavení,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Mariánek. Jako příklad uvedl osvětovou činnost policie ve školách zaměřenou na ochranu dětí před kyberkriminalitou nebo policejní pohádky pro děti a v poslední době i pro seniory, jejichž úspěch překročil očekávání. (bk)

Za mimořádný přínos v oblasti kultury

Cena města pro Věru Špinarovou


Za mimořádný přínos v oblasti kultury a jako projev úcty a uznání za její uměleckou činnost udělilo město Ostrava Cenu města Ostravy in memoriam zpěvačce Věře Špinarové. Na květnovém zasedání městského zastupitelstva ji převzal z rukou primátora Tomáše Macury syn zpěvačky Adam Pavlík.

„Za mámu děkuji, je to velká čest. Jediné, co mě mrzí, je to, že si toto ocenění nemohla převzít osobně,“ uvedl Pavlík. „Máma by si ceny moc vážila, je to ocenění skutečných osobností, které pro Ostravu něco udělaly. Byla Ostravačkou každým coulem, měla ráda lidi a nikdy se nepovažovala za nějakou celebritu. Zůstala po celý život skromná,“ dodal.

Věra Špinarová (1951 – 2017) patřila mezi nejvýraznější osobnosti české a československé populární hudby. Pěveckou kariéru zahájila v 15 letech, kdy nahrála svou první píseň Já před tebou klečím. Zpívala se skupinami Flamingo, Majestic, Orchestrem Ivo Pavlíka, skupinou Speciál a v posledních letech se skupinou svého syna Adam Pavlík Band. Během své kariéry vydala 13 dlouhohrajících desek. První z nich pod názvem Andromeda vyšla v roce 1972, nejúspěšnější album Meteor lásky je z roku 1982. Její nejznámější písničkou je skladba Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na Západě, kterou nahrála v Československém rozhlase Ostrava v roce 1979.

Po celý život zůstala věrná Ostravě a svým elektrizujícím hlasem a vytříbeným uměním nejen těšila své příznivce, ale zároveň výrazně obohacovala kulturní život města. Její smrt zasáhla tisíce jejích fanoušků a fanynek v celé republice, a především tam, kde se cítila doma – v Ostravě. (r)

Posudek vyjasní likvidaci lagun


Situace kolem likvidace lagun Ostramo, které jsou největší ekologickou zátěží města, se vyjasňuje. Město trvá na kompletním vytěžení zbývajících kalů a dekontaminaci zeminy. Rada města proto rozhodla zadat vypracování posudku, který situaci s těžbou vyjasní. Zadání posudku odpovídá snaze města kompletně vyčistit a dekontaminovat zeminu lagun tak, aby v místě mohla vzniknout lehká průmyslová zóna. V zóně by mohly být postaveny např. sklady.

„Přejeme si, aby byla zvolena taková metoda dekontaminace, která bude jednak úplná, tj. nebude ani do budoucna představovat žádné ekologické riziko, jednak aby umožnila budoucí využití předmětného území pro další rozvoj města. Jsem toho názoru, že když máme toto území dekontaminovat, tak pořádně, byť to bude o něco dražší,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

Vláda totiž dosud prosazovala jen částečné vyčištění území a poté jeho uzavření do jakéhosi sarkofágu. V takovém případě by nemohly být v místě zakládány budovy a inženýrské sítě a pozemky by se nedaly prakticky využít. Přitom v blízkosti lagun je železniční trať i dálnice, takže se dá předpokládat, že by o pozemky v průmyslové zóně byl zájem. Městu by zřízení průmyslové zóny přineslo další investice a nová pracovní místa. „Posudek bude hotový nejpozději do měsíce a půl. Od ministra Jiřího Havlíčka máme příslib, že na jeho výsledek bude brán zřetel,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (rs)

Akce Lidé lidem zavítá na náměstí


Neziskové organizace se představí 22. června od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí na jubilejním 10. ročníku akce Lidé lidem – přehlídce sociálních služeb a souvisejících akcí, kterou pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.  Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti budou prezentovat své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin, například seniorům, osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním nebo rodinám s dětmi. Každá cílová skupina má svůj stánek zaměřený na konkrétní sociální služby.

Akce je určena široké veřejnosti a je rozdělena do dvou bloků – dopoledního a odpoledního, přičemž dopolední blok je tematicky zaměřen na děti a žáky základních a středních škol. Dopoledne bude pro ně i letos připraven Projektový den, v němž je čeká plnění předem připravených úkolů souvisejících se sociální problematikou. V odpoledním bloku mohou návštěvníci zhlédnout vystoupení na pódiu, dozvědět se nové informace o sociálních službách nebo i o tom, jak mohou sami pomoci potřebným, třeba jako dobrovolníci.

Návštěvníci akce se i letos mohou těšit na gyroskop ze Světa techniky, tandemové kolo, malování na obličej nebo Veselou vědu. Akci finančně podpořil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. (r)


Strana 4

Švýcarské fondy vyčlenily na zlepšení podmínek pro seniory 38 milionů korun

Charitní domy získaly novou kvalitu


Péče o seniory

Téměř 38 milionů korun z programu švýcarsko-české spolupráce investovala Charita Ostrava do zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro seniory v charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty. Na akci se finančně podílelo město Ostrava, které při slavnostním ukončení projektu 17. května v areálu domova sv. Václava reprezentoval náměstek primátora Michal Mariánek.

„Rád bych zdůraznil, že péče a rozvoj péče o seniory je pro město důležitou prioritou. Zajišťujeme nejenom provoz domovů pro seniory, ale podporujeme rozvoj sociálních služeb také tím, že vkládáme významné finanční prostředky do investic. Velmi oceňujeme, že při zkvalitňování života uživatelů domovů pro seniory a dalších sociálních služeb nám pomohly také fondy švýcarsko-české spolupráce,“ uvedl Mariánek.

Rekonstrukce obou objektů byla zaměřena na výstavbu jednolůžkových pokojů se sociálním zařízením na úkor třílůžkových a dvoulůžkových, zateplení a rozšíření služeb. Domov pokojného stáří sv. Václava v Heřmanicích se dočkal výtahu, dosud málo využívaná zahrada se proměnila na prostor pro zahradní, relaxační či pohybovou terapii.

V zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum sv. Alžběty v Mariánských Horách bylo mezi jinými rozšířeno denní centrum pro seniory, jehož kapacita vzrostla z deseti na patnáct osob.

Dopravu seniorů a obohacení jejich každodenního programu umožňuje speciálně upravený mikrobus, rovněž pořízený ze švýcarského grantu. (bk)

Žádost o stipendia do 28. července


Částku 1 milion 375 tisíc korun rozdělí na stipendia pro akademický rok 2017/2018 město Ostrava. O finanční podporu mohou žádat vysokoškolští studenti s průměrem známek do 1,3 v případě bakalářského a magisterského studia a do 1,5 v případě doktorandského studia. Pokud studují na českých vysokých školách, mohou získat stipendium ve výši 55 tisíc korun ročně, pokud absolvují část studia v zahraničí, pak 82,5 tis. korun na rok. V případě prezenčního studia na zahraniční vysoké škole poskytuje město roční stipendium 110 tis. korun. Stipendijní systém města je nově otevřen i pro studenty s trvalým pobytem mimo Ostravu, kteří studují na některé z ostravských vysokých škol. Zvláštní kategorii tvoří studenti s handicapem. Termín pro podání přihlášky končí 28. července.

Městská stipendia poskytuje Ostrava od roku 1996. Původně do nich investovala 370 tisíc korun ročně, od roku 2008 zvedla podporu na 1 milion, od roku 2016 na 1,1 milionu korun, od letošního roku na 1,375 mil. korun na akademický rok. Poskytnutí stipendia není nárokové a probíhá formou výběrového řízení. Jednotlivé přihlášky projedná Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města, její doporučení schvaluje zastupitelstvo.

Možnost poskytnutí stipendia je omezena věkem – žadatelé nesmějí v době do 31. července 2017 překročit 27 let. Podrobnosti lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad, Magistrát, Odbor školství a sportu. (bk)

Putovní výstava o historii Ostravy


Putovní výstava k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě je v červnu k vidění v obvodech Slezská Ostrava a Lhotka. Panely připomínající milníky v historii Ostravy a panel věnovaný historii obvodů si zájemci mohou prohlédnout ve Slezské Ostravě v prvním patře radnice během úředních hodin. Ve Lhotce je výstava umístěna ve víceúčelové sportovní hale a je přístupná denně od 15 do 21 h. (rs)

Jak se výročí slavilo před půl stoletím


V Archivu města Ostravy se bude při příležitosti Mezinárodního dne archivů konat 9. června v době od 9 do 17 h výstava s názvem Ostrava 1967 – 700 let města. Jejím cílem je připomenout prostřednictvím archivních dokumentů i dobového tisku, jaká byla Ostrava před 50 lety, ale také to, jak probíhaly oslavy 700. výročí trvání města. V rámci výstavy bude promítán krátký filmový dokument, zachycující jednu z akcí, uspořádaných při této příležitosti – tzv. Trh století (Ostravský jarmark). Dokument návštěvníkům přiblíží atmosféru roku 1967. (jš)

Statutární město Ostrava

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1393/ZM1418/21 ze dne 16. 11. 2016

2. kolo výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 včetně témat podpory
a žádosti do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách
statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz, sekce Dotace, oblast Školství).
Předpokládaný objem peněžních prostředků pro 2. kolo činí 10 mil. Kč.

Lhůta pro podání žádostí je od 3. 7. do 17. 7. 2017.

Poprvé v historii se v Ostravě odehrálo biskupské svěcení

Pomocným biskupem se stal Martin David


Ostravsko-opavská diecéze má pomocného biskupa. Stal se jím dosavadní generální vikář Martin David, který přijal v neděli 28. května v katedrále Božského Spasitele biskupské svěcení. Udělil mu ho biskup František Václav Lobkowicz. Spolusvětiteli byli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Ruce na hlavu nového biskupa, kterého jmenoval letos 7. dubna papež František, vložili další přítomní biskupové z ČR a Polska a apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Slavnostní mše svaté se zúčastnilo více než 150 kněží, osobnosti politického a veřejného života. Přítomen byl primátor Ostravy Tomáš Macura. V druhém největším moravském svatostánku a prostřednictvím velkoplošné obrazovky i v jeho okolí mši přihlíželo přibližně tisíc lidí.

Biskupské svěcení se odehrálo v Ostravě v celé její historii poprvé. Samotná Diecéze ostravsko-opavská vznikla v roce 1996 vydělením z olomoucké arcidiecéze. Martin David se narodil v roce 1970 v Čeladné. Po maturitě na středním odborném učilišti strojírenském pracoval jako mechanik strojů a zařízení v Tatře Kopřivnice. Od roku 1991 začal studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na kněze byl vysvěcen v roce 2000. V roce 2008 jej biskup Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Ve svých 46 letech je David nejmladším biskupem v ČR. (r)

Zbyněk Pražák: Viděl jsem to na vlastní oči a je to opravdu úžasný, velkolepý a nezapomenutelný zážitek

Podívaná tak trochu jako z jiného světa


O čem se mluví

Živé lidské věže, obří loutky, draci sršící oheň, hořící rum, originální tance a hudba. Podívaná tak trochu jako z jiného světa nás čeká ve dnech 30. června a 1. července, v době konání Festivalu v ulicích, kdy do Ostravy přiletí u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě skupina zhruba 270 účinkujících ze španělského Katalánska. Jednání o jejich návštěvě vedl náměstek primátora pro kulturu a volný čas Zbyněk Pražák.

 Jak vlastně došlo k tomu, že jste na oslavy města pozvali umělce ze země za Pyrenejemi? Je to přeci jen celkem vzdálená destinace.

Geneze tohoto pozvání je spojena s Festivalem v ulicích a jeho přípravou na podzim loňského roku. Dostal jsem informaci, že v rámci této akce, kterou mimochodem řadím k nejvýznamnějším ostravským festivalům, má přijet do našeho města asi sedmnáct umělců z Katalánska. Měl jsem pak možnost být u jednání se zástupci katalánské kulturní asociace Adifolk, sídlící v Barceloně, která pro ně cestu do Ostravy organizačně zajišťovala. Při tom přišla řeč na to, že u nás připravujeme akce k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě a také, že Adifolk každoročně prezentuje katalánskou kulturu a jejich lidové tradice v různých evropských destinacích a že pro rok 2017 ještě nemá definitivně dohodnuté místo. A tak jsem se zeptal: Co kdybyste přijeli do Ostravy?

 Nabídka tedy byla přijata?

Tak snadné to zas nebylo. Zástupci asociace slíbili, že projednají tento návrh s představiteli radnice v Barceloně, a to včetně možnosti jejich finanční participace. Následně jsme pak obdrželi pozvání k návštěvě katalánské metropole v době svátku svaté Eulálie, které je zasvěcena stará barcelonská katedrála a na jejíž počest se zde koná velkolepá lidová slavnost neboli fiesta, při níž ožívají staré folklorní zvyky. V průběhu této návštěvy jsem se setkal s primátorkou Barcelony Adou Colauovou, která nejenže výjezd katalánských umělců do Ostravy ráda podpořila, ale zároveň jménem barcelonské radnice přislíbila uhradit veškeré několikamiliónové náklady spojené s přepravou vystupujících umělců. Z naší strany pak zbývá pokrýt náklady na jejich ubytování a stravování.

 Jste asi jedním z nemnoha Ostravanů, který viděl katalánské lidové tradice na vlastní oči. Jak na vás zapůsobily?

Musím říct, že jsem opravdu poprvé viděl naživo, jak spousta krojovaných nadšenců staví ze svých těl až „šestipatrové“ věže a také další katalánské zvláštnosti, spojené s jejich tradicemi. Byl to úžasný, velkolepý a nezapomenutelný zážitek. Není náhodou, že tyto lidské věže jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mám jen trochu obavy, jak to bude u nás s draky chrlícími oheň. Katalánci do těchto ohňových gejzírů s nadšením skáčou, což je úchvatná podívaná. Údajně jim nehrozí žádné nebezpečí. Jak nám ale vysvětlili hostitelé, jsou na to zvyklí a hlavně nesmějí mít žádný díl oděvu z umělé hmoty nebo látky, která by mohla vzplanout. Návštěvníci festivalu jistě přijmou doporučení našich katalánských přátel. V každém případě mohu ujistit, že se máme opravdu na co těšit.  Bohuslav Krzyžanek

Originální a důstojný příspěvek k umocnění oslav 750. výročí Ostravy

Hrad ovládne pravá katalánská fiesta


Fantastická podívaná a neopakovatelný zážitek. Taková bude pravá katalánská fiesta, kterou zažije Ostrava 30. června a 1. července. V rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě přijede na festival asi 270 umělců ze španělského Katalánska. Předvedou především neuvěřitelné „věže“ z lidských těl, které dosahují 10 i více metrů a jejichž současná podoba vznikla před 200 lety ve městě Valls. V roce 2010 byly tyto věže zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Mezi další atrakce budou patřit dvě šestimetrové obří loutky, ohňoví draci, originální katalánské tance a hudba, hořící rum a další speciality.

Půjde o největší přehlídku katalánské kultury v ČR, kterou zajistilo město v koordinaci s krajem a Festivalem
v ulicích a ve spolupráci s katalánskou kulturní asociací Adifolk a vedením hlavního města Katalánska, Barcelony. Město Barcelona a asociace Adifolk se podílejí na celé akci i finančně.

„Bude to důstojný prvek k umocnění oslav u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Něco takového tady ještě nikdy nebylo, je se opravdu na co těšit,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Vystoupení katalánských umělců se bude konat zejména na Scéně 750 let Ostrava, která bude umístěna v areálu Slezskoostravského hradu a bude jednou ze dvou hlavních festivalových scén. V pátek 30. června zde vyvrcholí také hra VIAOSTRAVA, v jejímž finále se desítka nejúspěšnějších soutěžících utká o ceny, jakými jsou plavba pro dvě osoby západním Středomořím, letecký eurovíkend pro dvě osoby nebo eurovíkend ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

K důstojnému průběhu posledního červnového pátku a první červencové soboty přispěje také Ostravské muzeum, které bude nabízet prohlídku výstavy věnované jubileu města Ostrava nevídaná a připraví workshopy s názvem Křídla z mýdla. (bk)

Dny katalánské kultury v Ostravě

ČTVRTEK 29. ČERVNA
CENTRUM PANT (ul. ČS. LEGIÍ)
17.00–19.00 Přednáška a beseda se zástupci Katalánska

PÁTEK 30. ČERVNA
PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ
16.00–17.00 Lidské věže & festivalový průvod
SCÉNA 750 LET OSTRAVA
18.00–19.30 Ochutnávky katalánské kultury & lidské věže
22.15–23.15 Katalánské tance
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
11.30–12.30 Tance Sardana (katalánský národní tanec)

SOBOTA 1. ČERVENCE
OKOLÍ SLEZSKOOSTR. HRADU
13.00–14.00 Lidské věže & festivalový průvod
SCÉNA 750 LET OSTRAVA
19.45–20.45 Katalánská ­cobla & Camerata Janáček
22.15–23.45 Ohňostroj katalánské kultury (velká finální show)
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
11.00–12.30 Tance Sardana

NEDĚLE 2. ČERVENCE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
10.00–12.00 Tance Sardana – společné zakončení dnů katalánské kultury v Ostravě


Strana 6

Bezpečnost dětí během prázdninového období je v rukou jejich rodičů

Bezpečně doma, venku i u vody aneb Prázdniny plné pohody


Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené volné dny dětí, které je mohou někdy trávit bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, která mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období.

Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na so­ciálních sítích. Své kamarády by si měly zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku

Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně a neměly by je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde se jich může zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi, případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.

Pobyt u vody

Pokud mluvíme o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o -náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno, a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti jejich ratolestí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte. (pčr)

Trávení volného času v nákupních centrech (mall junkies)


Jak a kde tráví volný čas dnešní mládež? Alternativou v oblasti trávení volného času mládeží se v dnešní době stala obchodní centra. Ta nabízejí možnost nakupování, dochází v nich k setkávání známých a velmi často jsou taky místem zábavy.

Dnešní teenageři prostory obchodních center využívají k pasivnímu trávení volného času. Proč tomu tak je a kde se tento fenomén vzal? Odpověď nám může dát samotná mládež. A proto se začněme ptát našich dětí, protože jen tak pochopíme, proč tráví volný čas tímto způsobem, zjistíme, co je vede k pasivitě při realizaci volnočasových aktivit. Zároveň je také potřeba přijít s alternativou, která dnešní mládež zaujme a vrátí je aktivitě. Hovořme s dětmi tedy o tom, jak tráví svůj volný čas a dejme jim šanci k tomu, aby se mohly rozhodnout pro jiné možnosti, které mohou najít třeba právě na této stránce.

Poznej svého souseda

Pokud znáte, resp. alespoň od vidění poznáte sousedy ve vašem domě a okolí, pozdravíte se, prohodíte pár slov, je to dobré a navíc mnohdy i užitečné. Osobně se mi teď nedávno stalo, že jsem zapomněl klíče ve venkovních dveřích našeho domu. Z venku. Neměl jsem o tom ani tušení, dokud mi naše sousedka nezavolala, že jsem popleta a klíče mám u ní. Je prima, znát svého souseda a mít na něj telefon, což může také posílit váš pocit bezpečí, když vzniknou situace podobné té „klíčové“.

Obdobně mohou sousedé dohlédnout na vaše děti, které si hrají venku a vy potřebujete jen odběhnout do obchodu nebo si něco vyřídit. A stej­ně tak můžete s dětmi a jejich rodiči, které znáte ze sousedství, domluvit pořádání společných akcí, ať už sportovních (seznam hřišť a sportovišť, která můžete bezplatně využívat, jsme přinesli v minulé Ostravské radnici) nebo teď v teplých dnech třeba spojených s výletem do blízkého okolí a opékáním špekáčků. 

Obdobné akce pořádají jako sou­sedské slavnosti i mnohé obvody a vy, máte-li chuť, si je můžete uspořádat po svém, dle svých představ. Nebude vás to nic stát, lépe se vzájemně poznáte, a když se něco stane, budete o sobě vědět. A to může být fajn. (bo)

Kam za zábavou

 • Některé možnosti volnočasových aktivit pro děti
 • SMĚR Centrum volného času, Vaňkova 1012/50, 70030 Ostrava-Dubina
 • Pavučina, Bořivojova 620/29, 71800 Ostrava-Kunčičky
 • Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 1949/28, 70200 Ostrava
 • Salesiánský dům dětí a mládeže, Klub SHM Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2633/2, 70030 Ostrava-Zábřeh
 • Sport klub Ostrava-Jih, Horní 000/31, 70030 Ostrava-Jih
 • SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8, 70030 Ostrava-Jih
 • Středisko volného času, Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava
 • Centrum volného času, Vietnamská 1541, 708 00 Ostrava
 • Centrum volného času, O. Jeremiáše 1985, 708 00 Ostrava
 • Středisko volného času Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Nejbližší termíny značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA

 • 14. 6. na cyklostezce naproti restauraci Dakota v Ostravě-Bělském Lese,
  9.00–12.00 a 14.30–16.30 h.
 • 28. 6. v Komenského sadech za magistrátem u restaurace Dáma Pyková,
  9.00–12.00 a 14.30–16.30 h.

Akce pro veřejnost na DDH Orebitská (Ostrava-Přívoz)

 • Červen – Sobota 10. 6., 10.00 až 13.00 a 14.00–16.30 h.

Dopravní referenti a strážníci městské policie připravují jízdu zručnosti, rukodělné dílny a znalostní testíky s dopravní tematikou.


Strana 7

Pro včasné rozpoznávání kriminality a dalších problémových jevů

Multidisciplinární týmy v Ostravě


Prevence kriminality

V oblasti prevence kriminality působí na území města Ostravy sedm speciálních týmů složených ze zástupců úřadů městských obvodů, asistentů prevence kriminality a příslušníků Městské policie Ostrava, příslušníků Policie ČR, zástupců nestátních neziskových organizací, školských zařízení, případně jiných organizací. Jejich smyslem je včasné rozpoznání kriminality a dalších problémových jevů jako majetková trestná činnost, vandalismus, drogová závislost, záškoláctví či chybějící sociální služby, a to především v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách. Členské organizace společnými silami hledají řešení aktuálních problémů dané komunity nebo jednotlivců.

Týmy se vždy scházejí v lokalitě, jejíž problémy řeší. V současné době se jedná o městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Poruba, Jih a Slezská Ostrava, se zvlášť vyčleněným týmem pro lokalitu Kunčičky. Pro způsob vzájemné spolupráce a zastoupení členů z rozdílných oblastí získaly týmy přídomek multidisciplinární a jsou ojedinělým konceptem pravidelného setkávání různých subjektů za účelem společného hledání řešení specifických problémů v konkrétních lokalitách.

První tým vznikl z podnětu Policie ČR v roce 2002. V dalších letech se činnost jednotlivých týmů řízených různými organizacemi vymezovala. Některé zanikly, jiné byly nově vytvořeny. Od října 2016 je vedení týmů jednotné, garantem je Magistrát města Ostravy. Svou činností týmy naplňují klíčovou aktivitu projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu, reg. č.  CZ. 03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, spolufinancovaného z prostředků Ev­rop­ského sociálního fondu prostřed­nictvím Operačního programu Za­měst­nanost, ze státního rozpočtu a rozpočtu města Ostravy. (js)

Vítr ve skříních


Pokud i vás při pohledu do skříně napadla typická jarní otázka co na sebe a zároveň kam s oblečením, které již nevyužijete, ADRA nabízí zajímavé řešení. Vyřazené kousky oděvů, bytového textilu, drobné potřeby pro domácnost a hračky můžete darovat nově otevřeným charitativním obchodům ADRA v Adamusově ulici 1316/2a v Hrabůvce nebo na Hlavní třídě 588/107 v Porubě. Otevřeno mají od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17 hodin, v pátky do 15 h. K návštěvě vás může zlákat možnost elegantně se zbavit nepotřebných věcí či naopak šance koupit za minimální cenu zajímavé a kvalitní kousky. Výtěžek z prodeje je určen na organizaci dobrovolnické pomoci osamělým dětem a seniorům, pacientům v nemocnicích a hospici nebo pěstounským rodinám. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava vysílá každoročně až 350 dobrovolníků k potřebným přímo ve vašem okolí.

Obdobné obchody provozuje ADRA již několik let ve Vítkovicích a v ulici Sokolská třída v centru. Více na www.adraostrava.cz. (zk)

Projekt Chytrá svačina podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob

Zdravá svačinka do škol i do práce 


Projekt Chytrá svačina přináší zdravé, chutné svačiny přímo do práce nebo dětem do školy. Sociální podnik Melivita (z latinského překladu: meli – lepší, vita – život) tyto svačiny připraví a doručí je těm, kteří si je objednají. Melivita tak spojuje užitečné s prospěšným. „Za užitečné považujeme podílet se na osvětě dětí a mládeže zaměřené na zdravou stravu, pomoci rodičům při výběru vhodných svačin pro jejich děti a dopřát dětem i dospělým v zaměstnání příjemný prožitek z chutné svačiny. Služba ušetří rodičům čas, který by s přípravou svačiny strávily, a podporuje zdravou životosprávu kaloricky vyváženými produkty,“ uvedla manažerka Kateřina Cyrusová.

Všechny produkty jsou připravovány z čerstvých ingrediencí, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby.

Prospěšným krokem je skutečnost, že příprava svačin zajistí práci třem motivovaným lidem, kterým různé okolnosti znesnadňují najít si práci na hlavní pracovní poměr. „Naše pracovnice si zaměstnání váží, a to se odráží také v přístupu k němu, který spočívá především v pečlivosti. Svačinky připravují tak, aby dobře vypadaly a rovněž chutnaly,“ zdůraznila Kateřina Cyrusová.

Více informací lze najít na webových stránkách projektu www.chytrasvacina.cz. (r)

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?


Poradenství

Problematické soužití v místě bydliště, potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační spory, otázky spojené s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, se kterými se potýká řada lidí. 

Najít řešení v takových situacích nebývá vždy jednoduché. Městský projekt zaměřený na prevenci ohrožení rodiny v Ostravě nabízí pomocnou ruku formou bezplatného právního či finančního poradenství. Využít lze například i služby mediátorů ke zprostředkování dohody o urovnání sporu mimosoudní cestou.

V případě zájmu se můžete obrátit přímo na Kateřinu Kneifel (599 444 233, kkneifel@ostrava.cz). Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/ 0003525), který může pomoci při řešení nepříznivé životní situace, běží do září 2018 a je spolufinancován z prostředků ESF. (kk)

Odpadová společnost OZO podpoří ekologické projekty


Společnost OZO Ostrava podpoří aktivity zaměřené na ekologii. Vyhlásila proto Tematickou výzvu pro rok 2017, v jejímž rámci se zájemci mohu ucházet o podporu dvou typů projektů.

První oblastí jsou preventivní projekty nazvané Zelená pro Ostravu. Právnické osoby ze svozové oblasti OZO tak mají možnost zažádat si o příspěvek na ekologické aktivity probíhající na území Ostravy. Druhým podporovaným typem jsou tzv. nápravné projekty zaměřené na výzkumnou činnost školských subjektů.

„Jsem ráda, že OZO přichází s aktivitou, kterou podpoří projekty se zaměřením na životní prostředí. Výzva také úzce koresponduje s dvěma hlavními cíli města, ke kterým se zavázalo ve svém Plánu odpadového hospodářství na příští léta – zvýšení podílu tříděného odpadu a snížení míry odpadu, který končí na skládce. Podpořeny budou zajímavé nápady škol, jak snížit množství biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu nebo jak zvýšit míru materiálového a energetického využití komunálního odpadu,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Žádosti o podporu je třeba podat do 18. června. Samotné projekty by měly být realizovány od července do listopadu letošního roku. Další podrobnosti k výzvě včetně formulářů zjistíte na stránce http://bit.ly/2rQ05JS. (av)

Vzdělání je základ


I takový může být obraz současného školství: Dítě, které nerozumí požadavkům učitele, a učitel, který nezná specifika práce s dítětem z odlišného sociálního nebo kulturního prostředí. Řešit tento problém se snaží ve spolupráci s mateřskými a základními školami a Ostravskou univerzitou obecně prospěšná společnost Vzájemné soužití, která realizuje od září 2016 v návaznosti na úspěšný pilotní projekt z roku 2014 nový tříletý projekt s názvem Vzdělání základ života. V jeho rámci působí v partnerských školských zařízeních deset kvalifikovaných asistentů pedagoga, kteří podporují inkluzivní vzdělávání předškolních a školních dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Záměrem je zvýšit školní úspěšnost dětí především romského etnika a podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy. Projekt je spolufinancován z fondů EU prostřednictvím MŠMT. (as)


Strana 8-9

Týden zdraví


6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace v Ostravě
11. – 18. 6. 2017

Akce Týdne zdraví pro veřejnost Ostrava hostí ve dnech 13. až 15. června 6. ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organization). Zdravím a životním prostředím bude žít nejen Dolní oblast Vítkovice, kde se konference koná, ale doslova celé město. Od neděle 11. června do neděle 18. června připravilo město Ostrava a Moravskoslezský kraj pro obyvatele i návštěvníky bohatý zábavný a vzdělávací program, vždy s tématikou zdraví a životního prostředí. Vstup na všechny akce je zdarma. Někde je však vyžadována rezervace. Akce je označena (R) a rezervaci je třeba provést na stránkách https://tydenzdravi.ostrava.cz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 12. 6. / 9:00, 11:00, 13:00 Český hydrometeorologický ústav, K Myslivně 3, Poruba / skupiny po 30 osobách (R)
 • 13. 6. / 12:00, 15:00 Ústřední čistírna odpadních vod, Oderská 44, Přívoz (kamerové vozidlo v akci, náhled do potrubí) / skupiny po 30 osobách (R)
 • 13. 6. / 12:00, 15:00 Úpravna vody, 28. října 311, Nová Ves (úprava podzemní vody na pitnou, ochutnávka) / skupiny po 30 osobách (R)
 • 13. 6. / 12:00, 15:00 Historie ostravského vodárenství – Babylon, 28. října 311, Nová Ves / skupiny po 15 osobách (R)
 • 13. 6. / 13:00—15:00 Plicní oddělení, bud. D2, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohlídka, možnost vyšetření kapacity plic)
 • 13. 6. / 13:00—15:00 Kožní oddělení, bud. H3, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (možnost vyzkoušet lymfodrenáž)
 • 13. 6. / 13:00—15:00 Centr. příjem s emergency, bud. E2, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohl. nové ambulance)
 • 14. 6. / 12:00—16:00 Odd. gynekologie a porodnictví, bud. H, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (Den ot. dveří na porodním sále, prohl. porodních boxů)
 • 14. 6. / 12:00—14:00 Oční odd., bud. G, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (vyšetření příchozích na nitrooční tlak – glaukom - zelený zákal)
 • 14. 6. / 10:00—15:00 Sanitky, infostánek, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohl. 2 nových sanitek, stánek s měřením)
 • 14. 6. / 9:00—15:00 Zdravotní ústav, Partyzánské nám. 7, Ostrava (akustická kamera, elektronový mikroskop, testování AIDS),
 • 14. 6. / 14:00, 15:00, 16:00 OZO Ostrava, učebna, Frýdecká 444, Ostrava (promítání 3D filmu Cesta odpadu) skupiny po 40 osobách (R)
 • 15. 6. / 12:00—14:00 Centrum hypebarické medicíny, bud. E4, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohlídka, výklad)
 • 15. 6. / 12:30—14:30 Infuzní stacionář, bud. E4, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohlídka, výklad)
 • 15. 6. / 10:00—12:00 Hemodialyzační hala, bud. A., Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20 A. (prohlídka sálu, výklad)
 • 15. 6. / 15:30, 16:30 IT4Innovations superpočítačové centrum, VŠB-TUO, Studentská 1B, Poruba (koment. prohl., prezentace medicínských projektů) / skupiny po 25 osobách (R)
 • 16. 6. / 14:00, 15:00 Vodohospodářský dispečink a laboratoře, Varenská 49, Ostrava (měření kvality povrch. a podzem. vod) / skupiny po 20 osobách
 • 17. 6. / 9:00—16:00 Integrované výjezdové centrum Jih, Kaminského 12, Nová Bělá (ukázka zás. techniky, prohl. areálu hipologie a kynologie)
 • 17. 6. / 9:00—16:00 Integrované výjezdové centrum, Martinovská 36, Poruba (ukázka zás. techniky a nového lezeckého automobilu)
 • 17. 6. / 9:00—16:00 Integrované výjezdové centrum, Výškovická 40, Zábřeh (ukázka zás. techniky a vrtulníku)

TVŮRČÍ DÍLNY

 • 14. 6. / 9:00—17:00 Tvůrčí den v pohybu, Komenského sady – u památníku, Ostrava (4 tvůrčí dílny, cvičení, překážková dráha, výtvarná činnost, cvičení paměti)
 • 14. 6. / od 14:00 Vyrob si svůj hmyzí domek, Komenského sady – u památníku, Ostrava (hmyzí domek na balkon i do Komen. sadů)

SPORTOVNÍ AKCE

 • 12. 6. / 17:00—18:00 Běháme s profíkem, rest. Koliba, Bělský les (běh na 3 km s trenérem) / skupiny po 20 osobách (R)
 • 13. 6. / 17:00—18:00 Běháme s profíkem, Městský stadion Vítkovice (běh na 3 km s trenérem) / skupiny po 20 osobách (R)
 • 14. 6. / 17:00—18:00 Běháme s profíkem, Komenského sady – u památníku, Ostrava, (běh na 3 km s trenérem) / skupiny po 20 osobách (R)
 • 14. 6. / 17:00—18:00 Nordic walking s profíkem, Komenského sady – u památníku, Ostrava (3 km s trenérem) / skupiny po 20 osobách (R)
 • 15. 6. / 17:00—18:00 Běháme s profíkem, Havlíčkovo nám., Poruba / skupiny po 20 osobách (R)
 • 15. 6. / 18:00 Po zakázaných (cyklo) stezkách ke břehům Lučiny, Nová radnice – za budovou, Ostrava (sdílená procházky pro cyklisty i pěší)
 • 15. 6. / 18:00 Pohybové workshopy, Cooltour, Černá louka, Ostrava (pohybové aktivity zpestřené tancem nebo akrobacií)
 • 18. 6. / 10:00 Ostravskými parky na kole, Nová radnice (komentovaná projížďka) / skupiny po 20 osobách (R)

ZELENÁ ZÓNA

 • 13.–15. 6. / 9:00–19:00 Prostor před Multifunkční aulou Gong, Ruská 2993, DOV
 • BESEDY A PŘEDNÁŠKY
 • 13. 6. / 17:00 Nízkoemisní zóny a antifosilní zákon, Pant, Čs. legií 22, Ostrava (panel. diskuze, MUDr. Šuta, J. Koželouh)
 • 14. 6. / 18:00 Iniciativy proti smogu, Pant, Čs. legií 22, Ostrava (přednášky)

ZDRAVOTNÍ TESTOVÁNÍ

 • 12. 6. / 10:00—17:00 Testování, obchodní komplex u ulice Horní, Hrabůvka
 • 14. 6. / 10:00—17:00 Testování, Komenského sady – u památníku, Ostrava
 • 15. 6. / 10:00—17:00 Testování, Havlíčkovo nám., Poruba

AKCE MSK

 • 11. 6. / 14:00 Okolo Ostravy napříč handicapy, Nová radnice (cyklo vyjížďka na podporu integrace tělesně handicapovaných do spol.)
 • 14. 6. / 8:00—12:00 Den zdraví, Obchodní akademie, Karasova 16, Mariánské Hory (příprava svačiny, ochutnávky, zábavné hry)
 • 15. 6. / 8:00—15:00 Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 7, Ostrava (Den otev. dveří, problematika očkování, jak na klíště, nemoci z povolání)

Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 8. 6. (19) Pro tebe cokoli (Divadlo Kalich), 12. 6. (19) Kurz negativního myšlení (Švandovo divadlo), 14. 6. (19) Axel Hellstenius Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství (Pantheon Production), 16. 6. (18) Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách (Divadlo v Dlouhé), 29. 6. (19) Krasavice interkontinentální - Arte et Marte (La fabrika). Koncerty: 13. 6. (19) Michal Prokop & Framus Five, 9. 6. (19.30) A. Dvořák 9. Symfonie e moll Z Nového světa, 11. 6. (19) Jožka Černý. Pro děti: 9. 6. (18) Krásná a zvíře.

DŮM KULTURY AKORD. 14. 6. (19) Hrdý Budžes (Divadlo A. Dvořáka Příbram), 22. 6. (20) Caveman. Senior klub: 6. 6. (15) Country odpoledne/Letní zahrada, 10. 6. (19) Tančírna, 14. 6. (10), Aby záda nebolela. Pro děti: 23. 6. (13) Akord plný her.

DIVADLO LOUTEK. 9. 6. (17), 11. 6. (10), 18. 6. (10) Jak šlo vejce na vandr, 25. 6. (10) výtvarná dílna – Vyrob si svou loutku, 26. 6. (18.30) Z Deniku Ostravaka.

COOLTOUR. 9. 6. (16) Jindra Holubec Y Amigos, Mama Afr!ka, 14. 6. (19) Táborák, 17. 6. (19) February, Places, Lowmoe, 22. 6. (19) premiéra Carpet Diem – taneční představení, 22. 6. (20) Ceviche, 23. 6. (19) ImPéčko, 24. 6. (21) Rivalové.

ČERNÁ LOUKA. Akce na výstavišti (výběr): 11. 6. Avízo bazar, 17. 6., 15. 7. Bleší trh, 18. 6., 16. 7. Fauna trhy, 21. 6. – 3. 9. výstava American Classic Cars.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 9. – 10. 6. Jazz open festival, 17. 6. Den policie, 24. 6. Country fontana, 27. 6. Chemie na hradě, 30. 6. – 25. 8. Víte, kde spí v létě čerti a na co rádi hrají?

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. Výběr akcí: 8. 6. (18) diskuse s historičkou Milenou Lenderovou – Zdenka Braunerová a ženy v české historii, 10. 6. (19) komentovaná procházka – Genius loci sadu Milady Horákové, 13. 6. (18) diskuse s českým spisovatelem Milošem Urbanem – O mystifikaci, architektuře i vydávání knih, 15. 6. (18) komentovaná procházka – Po zakázaných (cyklo)stezkách ke břehům Lučiny, 16. 6. (18) vernisáž Ondřeje Durczaka – Propagujme uhlí a ocel!, 21. 6. (18) čtenářský klub – Geniální přítelkyně, 29. 6. (18) benefiční akce pro náměstí E. Beneše – Oživme náměstí!

SOUL, BLUES & JAZZ. V Komorním klubu ve Velflíkově ulici bude mít ve čtvrtek 8. června (19) koncert britská bluesová a jazzová zpěvačka Victoria Klewin, v jejímž hlase se potkává tradice s originalitou a retro nostalgií.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY. 7. 6. (16) Operní sirény – Současná „nová“ opera. Nový diskusní pořad v hudebním oddělení KMO o opeře Národního divadla moravskoslezského. Hosté jsou ostravský cimbalista a skladatel Daniel Skála a dramaturgyně opery NDM Eva Mikulášková.

POZVÁNKA NA MICHALFEST. Městský obvod Michálkovice pořádá 17. června multižánrový hudební festival MichalFest. Vystoupí Xindl X, Marek Ztracený, FiHa, Voxel, Woodman, Poutníci, Jananas, Olga Lounová a další. Vstupenky v sítích Ticketportal a Ticket Art stojí 199 Kč, na místě 320 Kč.

KLUB ATLANTIK. Výběr akcí: cestopis: 12. 6. (18) Sicílie – oheň, sníh a pomeranče, Ivo Petr, 20. 6. (19) Klubový kvíz vol 13, 27. 6. (17) Ilona Švihlíková – Nejistota nejen ekonomická.

DŮM U ŠRANĚK. 7. 6. (16.30) Jakub Hubert – Jak jsem putoval Aljaškou.

ČERVNOVÉ PREMIÉRY. Divadlo Jiřího Myrona uvede 8. června (18.30) hru o oblíbené rakouské císařovně. Sissi jako moderní žena – samostatná, sebevědomá, vzdělaná a krásná, ale stejně tak osamocená, frustrovaná a trpící. Poslední premiérou sezony v Divadle A. Dvořáka bude 15. června (18.30) Lazebník sevillský, který se do Ostravy vrátil po 15 letech. Příběhem sluhy Figara a jeho pána se nechal inspirovat i ostravský rodák Jaromír Nohavica, který u příležitosti 200. výročí prvního uvedení Lazebníka sevillského vytvořil pro NDM nové české libreto. 
OLDIES FESTIVAL. Pořadatelé i potřetí přivezou v sobotu 10. června do Dolní oblasti Vítkovice ty největší hvězdy eurodance, které válcovaly evropské hitparády v devadesátých letech. Letos diváky například roztančí boyband skupina East 17, švédská kapela Rednex, Lou Bega, Loona a další.

HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. Barbora Mochowa letos získala ocenění v Hudebních cenách Žebřík v kategorii Objev roku a zaznamenává velké ohlasy s debutem Waiting for the White Raven. Album osloví především milovníky lyrického, něžně naléhavého popu, ale i příznivce klasické či filmové hudby. V Klubu Parník zahraje tato talentovaná hudebnice 9. června od 20 hodin.

OSTRAVA V BARVÁCH NOCI. Využijte prodlouženou otvírací dobu Vyhlídkové věže a podívejte se na Ostravu v nočním hávu. Věž bude otevřena v sobotu 1. července od 9 do 23 hodin.

VĚDECKÁ KNIHOVNA. 7. 6. (16.30) povídání s fotografem, žurnalistou a komentátorem motoristických událostí Martinem Strakou o automobilových závodech 24h Le Mans, Rallye Dakar a také o fotografické knize s příběhy Racing‘n‘Roll. Do konce června si můžete ve vstupních prostorách knihovny prohlédnout výstavku s názvem Marie Terezie a její početná rodina. Výstava ke 300. výročí narození císařovny Marie Terezie, rakouské panovnice a královny české a uherské (1717 - 1780).

SLEZSKÁ LILIE S LENKOU DUSILOVOU. Mezinárodní festival moderní křesťanské hudby s názvem Slezská lilie se uskuteční 10.–11. června pod záštitou náměstka primátora Zbyňka Pražáka. Festival zavítá na několik míst v Ostravě, 10. června před katedrálu Božského spasitele a do kostela svatého Václava. O den později 11. června se dění festivalu přesouvá do městské části Ostrava-Kunčičky do kostela sv. Antonína z Padovy. Program Slezské lilie je zaměřen na hudbu známých i méně známých českých i zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry. Nedílnou součástí festivalu se stal i nedělní duchovně zaměřený program.

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL. Ostravští milovníci vážné hudby se opět mohou těšit na bohatý kulturní program Svatováclavského hudebního festivalu. V cyklu Čtvero ročních období LÉTO 2017 se odehrají zajímavé koncerty 17. června (18) v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, 18. června (18) v Husově sboru ve Staré Bělé, 1. července (15) v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě,  2. července (17) a 5. července (19) v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Zazní skladby významných světových hudebních skladatelů např. Georga Philippa Telemanna, Johanna Sebastiana Bacha či Leoše Janáčka. (hob)

Podle deníku The Guardian patří Colours mezi 10 top festivalů Evropy

Na Colours letos už ve středu


Jeden z největších letních festivalů v České republice již klepe na dveře. Colours of Ostrava nabídne během čtyř dní na 20 scénách přes 350 programových bodů – koncertů, divadel, filmů, workshopů, diskusí i výtvarna. Mezi největší taháky patří americká skupina Imagine Dragons, která vyprodává stadiony po celém světě, rocková legenda Midnight Oil, držitelka devíti Grammy Norah Jones, legenda funku a acid jazzu Jamiroquai, berlínské trio Moderat... A to je pouze několik jmen ze široké palety letošních Colours. Nabitý program, který se tentokrát bude v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovice konat od středy 19. do soboty 22. července, zahájí na hlavním pódiu britská zpěvačka Birdy. Unikátním tuzemským projektem bude vystoupení zpěváka Michala Hrůzy s ostravskou Janáčkovou filharmonií. Z dalších domácích či slovenských kapel nebudou chybět Aneta Langerová, Billy Barman, Cermaque, David Koller, Jarret, Kapitán Demo, Katarína Máliková, Katarzia, Klara & The Pop, Melody Boys, Midi Lidi, Priessnitz, Tata Bojs, Zrní a další.

Koncerty doplňuje neobyčejně bohatý doprovodný program. V rámci divadelních představení vystoupí řada předních českých souborů, například Cirk La Putyka, Divadlo Husa na provázku, divadlo VOSTO5 nebo Činoherní studio Ústí nad Labem. Nebudou chybět projekce filmů, workshopy nebo diskuse se zajímavými světovými i domácími osobnostmi v rámci mezinárodního fóra Meltingpot. Uměleckou tvorbu z oblasti designu, módy a výtvarného umění představí zvláštní Design zóna. V areálu festivalu proběhne řada výstav a výtvarných aktivit. (hob)

Výstava Zborov 100


Od bitvy u Zborova uplyne letos 2. července rovných 100 let. Důsledky této památné bitvy, jež se odehrála během první světové války na západní Ukrajině, však byly zásadní pro další formování československých jednotek v Rusku, ale především pro zdárný rozvoj, podporu a uznání myšlenek československého zahraničního odboje.

U této významné příležitosti uspořádal spolek Legionářská knihovna výstavu Zborov 100, která blíže představí legionářské legie. Na několika velkoplošných panelech si návštěvníci mohou prohlédnout dobové fotografie, kopie děl dobových autorů i autentické vzpomínky legionářů z bojišť či zázemí. Dále budou k vidění i exponáty, z nichž mnohé nebyly vystaveny desítky let. Výstava v předsálí Nové auly VŠB-TUO bude k vidění celý měsíc, a to od 12. června do 12. července. (hob)

Aréna u Peciválů


Fotograf Roman Polášek vystaví v restauraci U Peciválů ve Stodolní ulici několik set fotografií z inscenací ostravského divadla Komorní scéna Aréna. A jak se na stěny restaurace vejdou stovky snímků? Všechny budou promítány v digitálních rámečcích, přičemž jednotlivé snímky se budou měnit co pět vteřin. Výstava potrvá do konce června. (rs)

Záhady na hradě


Novou expozicí na Slezskoostravském hradě je podzemní Muzeum záhad, které připravil spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček. Expozice zaujme a pobaví dospělé i děti. V muzeu budou vystaveny rovněž tajemné předměty z našeho regionu. (rs)

Kancelář pro umění se promění v červnu v kadeřnický salon

Plato představilo současné sochy


Kancelář pro umění Plato ve svých prostorech v Českobratrské ulici připravila výstavu zaměřenou na plastiky pod názvem Dočasný depozitář – socha: případová studie 1. „V posledních letech došlo k pozoruhodnému obratu k soše, který zhodnocuje modernistickou tradici,“ uvedl ředitel galerie Marek Pokorný. V poměrně malém prostoru dokázalo představit svou tvorbu 14 umělců z České republiky, Slovenska, Polska, Nizozemí a Srbska.

Galerie se od 14. do 21. června promění v kadeřnický salon. Performativní akci vymyslela loňská finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého Johana Střížková. Zahájení je 14. 6. v 18 hodin. Kdo se od následujícího dne nechá ostříhat, naskytne se mu v galerii nevšední zrcadlo. Průhledem v postavené příčce uvidí druhého zájemce o sestřih v totožné situaci a stane se součástí tzv. sociální plastiky. V pátek 16. června v 19 hodin se do akce zapojí Tom Holič – hudebník, který v Brně provozuje holičství. Práci umělců doprovodí koláží zvuků trumpety, syntetizéru a vokálu a v tento den bude otevírací doba prodloužena až do 22. hodiny. (rs)


Strana 11

Divadelní festival na Slezskoostravském hradě vstupuje do 10. ročníku

Shakespearovské slavnosti


Letní shakespearovské slavnosti vstupují letos do svého již 10. ročníku. Diváci se mohou těšit na obnovenou premiéru nejúspěšnější inscenace slavností Komedii omylů s Jiřím Sedláčkem a Vladimírem Polákem v hlavních rolích i na reprízy slavných komedií Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Mnoho povyku pro nic a Jak se vám líbí.

Na Slezskoostravský hrad se vrací Jan Tříska v komponovaném pořadu Pocta Shakespearovi, v němž zazní v podání tohoto skvělého herce a dalších jeho kolegů humorné i vážné dialogy a sonety ze Shakespearových her. Ve hře Hamlet se představí Tomáš Savka, Miroslav Etzler a „domácí“ Pavla Gajdošíková. 

Slavnosti se konají od 17. července do 10. srpna na Slezskoostravském hradě. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím stránek festivalu www.shakespeare.cz nebo v síti Ticketportal. (rs)

Nový cirkus a pouliční divadlo v Porubě


Druhý červnový víkend Ostrava opět ožije pouličním uměním a stane se na několik dní evropským centrem nového cirkusu. Od 9. do 11. června se v kulisách městské památkové zóny v Ostravě-Porubě uskuteční v pořadí již druhý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla.

Návštěvníci se mohou opět těšit na neopakovatelná představení domácích i zahraničních umělců, uvidí zde umění pod širým nebem — nový cirkus, streetové kapely, pouliční, pohybové a improvizační divadlo. Druhý ročník festivalu si přichystal také řadu výrazných novinek. Tou hlavní je nová interiérová scéna, která vznikne ve velkém cirkusovém šapitó. Velký cirkusový stan vyroste přímo na Hlavní třídě a stane se dominantou celého festivalového dění. Další významnou novinkou letošního ročníku je scéna zaměřená na děti, mládež a celé rodiny, která zahrnuje interaktivní školu nového cirkusu, relax zónu či výtvarné dílny pod šapitó.

Vstupenky na všechna interiérová představení lze zakoupit výhradně na webových stránkách festivalu www.cirkulum.cz nebo v pokladně Informačního centra Poruba na Hlavní třídě. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora Zbyňka Pražáka.  (hob)

Panovníky okouzlil maďarský porcelán


Výroba porcelánu je spojena převážně s Německem a Českem. Málokdo tuší, že jedna z nejstarších porcelánových manufaktur sídlí v maďarském městě  Herendi. Produkci této porcelánky představí Ostravské muzeum na výstavě, která začne 19. července.

V Herendi se datuje výroba porcelánu od roku 1826. Ruční manufaktura dodávala kvalitní porcelán na rakouský dvůr pro Františka Josefa I. a jeho manželku Sissi i pro šlechtické rody v celé Evropě. Na Světové výstavě v Londýně v roce 1851 porcelánka upoutala pozornost jídelními soupravami s bohatou barevnou výzdobou – na bílém podkladu dominovali motýli, pestrobarevné květy a úpony, okraje měly zlaté a zelené lemování. Právě to se zalíbilo královně Viktorii, která si pro svůj dvůr vybrala
a objednala jídelní soupravy s těmito motivy.

Ruční manufaktura vyrábí tradičním způsobem porcelán dodnes. Ročně exportuje přes milion vý­robků do 58 zemí světa, převážně do Spojených států, Itálie a Japonska. (rs)


Strana 12

Druhé kolo kotlíkových dotací začne 29. června, využijte příležitost a zmodernizujte si domácí topeniště

Získejte nový kotel a bez fronty!


V březnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. V rámci těchto dotací tak bude možné vyměnit až 8000 starých neekologických kotlů.

Co jsou kotlíkové dotace?

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. V České republice a zvláště v Ostravě je ovzduší dlouhodobě velmi znečištěné. Ve velké míře se na tom podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s touto situací bojovat příspěvkem na nákup nového kotle. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována na území našeho města prostřednictvím projektu Moravskoslezského kraje, který je příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).

Kde získáte informace?

Stejně jako při první výzvě kotlíkových dotací se bude pro zájemce o výměnu kotlů pořádat v Ostravě šest seminářů. V jejich rámci budou zaměstnanci Krajského úřadu a Magistrátu města Ostravy podávat informace o podmínkách poskytování kotlíkových dotací. Vysvětlí, jak vyplnit elektronickou žádost a odpoví na případné dotazy. Termíny seminářů a místo jejich konání najdete v přiložené tabulce.

Semináře ke kotlíkovým dotacím

 • Termín         – Místo konání
 • 26. 6. v 16 h – Obřadní síň Úřadu městského obvodu Krásné Pole
 • 28. 6. v 16 h – Společenský dům v Ostravě-Bartovicích
 • 10. 7. v 16 h – Dům s pečovatelskou službou Bělásek, Nová Bělá
 • 12. 7. v 16 h – Kulturní dům Ostrava-Muglinov
 • 24. 7. v 16 h – Magistrát města Ostravy
 • 31. 7. v 16 h – Kulturní dům Ostrava-Hošťálkovice

Žadatelé budou mít také možnost informovat se v kontaktním informačním místě, které bude otevřeno v přístavbě budovy Nové radnice v Sokolské třídě (bývalé zlatnictví).

Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek http://ostrava.cz nebo https://dycham.ostrava.cz.

Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/, případně využít „kotlíkovou linku“ 595 622 355 nebo „kotlíkový ­e-mail“ kotliky@msk.cz.

Pro koho je dotace určena

Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5? Pokud ano, je kotlíková dotace určena právě vám.

Na jaké typy kotlů se dotace vztahuje?

Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický),
 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
 • plynový kondenzační kotel.

Výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií, který bude k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na „svt.sfzp.cz“. Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.

Kolik peněz můžete získat?

 • na tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
 • na kotel na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
 • na kotel na biomasu s ručním plněním – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč
 • na automatický kombinovaný kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč
 • na plynový kondenzační kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč

Občané žijící v oblasti, která spadá do seznamu míst s nejvíce znečištěným ovzduším (mezi které patří celá Ostrava), navíc získají od MŽP příspěvek 7500 Kč. Kraj podpoří žadatele částkou také 7500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Ostrava přispěje 10 000 Kč

Město Ostrava přispěje žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města jednotnou částkou 10 000 Kč. Tato částka bude poskytnuta vlastníkům rodinných domů na území města za podmínky, že ke dni podání žádosti o dotaci nejsou vůči městu, jeho orgánům a/nebo jím zřízeným a za­loženým právnickým osobám v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti.

Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením.

Na co lze kotlíkovou dotaci využít?

 • na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
 • na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,
 • na náklady na zkoušky nebo testy,
 • na náklady na projektovou dokumentaci.

Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Důležité informace

 • V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
 • Na dotaci mají zájemci nárok pouze v případě nahrazení kotle na tuhá paliva.
 • K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.
 • Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.
 • Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory od 15. července 2015.
 • Žádosti budou podávány elektronickou formou.

Kdy to vše vypukne?

Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září. (gb)


Strana 13

Nejstarší jména ostravských měšťanů, jak byla zaznamenána v historických písemných pramenech

Němci, Češi, Vlaši, všichni byli „naši“


Z archivu města

Nejstarší doložená jména obyvatel města Moravské Ostravy jsou německá a s největší pravděpodobností patřila potomkům německých osadníků, kteří se podíleli na založení města. Mohli jimi být tři ostravští měšťané, jejichž jména se objevují v knihách účtů města Krakova. Zápisy pocházejí z počátku 14. století a zmiňují se o Sydelmanovi z Ostravy, Lodvicovi, řečenému z Ostravy, a Friczkovi, taktéž řečenému z Ostravy.

Ve středověkých listinách nacházíme jména faráře, zástupců olomouckého biskupa ve městě i bohatých měšťanů. Ostravského faráře, jímž byl bývalý biskupský notář Jindřich, původem z Tuřan, poprvé zmiňuje listina z roku 1297, vydaná v Holešově. První zmínka o ostravském fojtovi, rytíři Janu Kopáčovi, je z roku 1396. Tehdy došlo k prodeji fojtství olomouckému biskupovi Mikuláši z Riesenburku (1388–1397), který jej udělil lénem svému synovci Šimonu Grimovi. Biskupovým purkrabím byl v té době v Ostravě Mikuláš Neubecke.

Svědectví Čertovy Lhotky

Šimon Grim ale nezůstal jediným měšťanem, disponujícím tak velikým majetkem. Roku 1426 koupil ves Čertovu Lhotku (dnes Mariánské Hory) ostravský měšťan Merten Bos od dosavadních šlechtických držitelů, bratří Lorka a Mikuláše ze Šonova. Listina byla vydána v Ostravě v německém jazyce a v roli svědků jsou zde poprvé doloženi členové ostravské městské rady, pocházející z bohatých měšťanských rodin. Byli jimi Cleynhensil, toho času purkmistr, Michel Melczir, fojt, a radní Matis Melczer, Niclos Neumeister, Hanus Billich a Nicolaus Conrad.

V roce 1444 prodával tutéž Čertovu Lhotku zástavní pán hukvaldského panství a města Ostravy Jan Čapek ze Sán Janu Studénkovi ze Studénky a jeho manželce Heleně za 40 kop grošů. Listina je pro nás zajímavá tím, že se v ní v roli svědků objevují jak drobní šlechticové z okolí Moravské Ostravy, tak členové ostravské městské rady.  Jako „burgermister“ z Ostravy je zmiňován Niclin, dále jsou to starší města Matrna, kolář, Mathis Rus, Johannes Bauerssmith a Runek, soukeník. Příslušníci této vládnoucí vrstvy byli v Ostravě, podobně jako v mnoha jiných městech, až do ukončení husitských válek převážně Němci, kdežto v drobném měšťanstvu a obyvatelích obou ostravských předměstí, zabývajících se hlavně zemědělstvím, lze předpokládat české obyvatelstvo. O těchto lidech ale nejstarší písemné prameny mlčí.

Německá jména na ústupu

Koncem 15. století a počátkem 16. století se mění dosavadní národnostní složení obyvatel města. Němci mizí pomalu z městské rady a také z města. Jestliže z dosud zjištěných jmen byla polovina německých, asi šestina českých a zbytek uvedený v latinské nebo německé formě byl odvozen od řemesel, nyní nastává změna. Ve městě se usazuje česká šlechta. Roku 1473 se v listině připomíná jako biskupský hejtman v Ostravě Václav z Bystřice a z Choryně, v letech 1484–1491 působil v této funkci Vavřinec čili Laurin z Chřenovic, zároveň poslední známý hejtman v Ostravě. Městským fojtem byl v roce 1473 nějaký Bartoš, purkmistroval Štefan Markel, patrně potomek purkmistra z roku 1450, a připomíná se měšťan Hanzel Payler, jeden z mála Němců v nejbohatší ostravské společnosti v 2. polovině 15. století.

V roce 1554 vydal tehdejší biskup olomoucký Marek Khuen (1553–1565) městský řád, kodifikující mimo jiné i dosavadní zvyklosti usazování šlechtických rodin ve městě. Kolem roku 1557 se v Ostravě usadili např. Hynalové z Kornic, kteří přišli z Těšínska a s nimiž byli spřízněni bohatí Jeřábci z Mořkova. Náhrobek Jana Jeřábka (†1600) se dochoval v kostele sv. Václava. Význačné postavení měla v Ostravě rodina Mísků, jinak Škutelánů, původem z Kroměříže, která byla hlavní oporou biskupa.

Vlaši přišli hlavně na stavby

V předbělohorském období se v písemnostech setkáváme s několika vlašskými staviteli, kameníky a uměleckými řemeslníky, kteří se nově usazovali ve městě přibližně od poloviny 16. století. V té době byla Ostrava největším a nejvýznamnějším městem na hukvaldském panství.  Vlaši se uplatnili při výstavbě sakrálních i šlechtických staveb v širokém okolí Ostravy, přičemž lukrativní zakázky dostávali od olomouckých biskupů. Po jazykové stránce se velmi rychle přizpůsobili, naučili se místnímu jazyku a některým z nich se podařilo proniknout i do městské správy. K nejznámějším patřil stavitel Bernard Lev, rodák z Locarna, který zastával od poloviny 90. let 16. století až do roku 1602 vícekrát úřad purkmistra. Jako stavitel se v Ostravě podílel na přestavbě kostela sv. Václava, kde byl po smrti v roce 1603 také pochován. Jaroslava Novotná


Strana 14

Městští zastupitelé schválili rozdělení peněz z projektu ostravské zoologické zahrady Koruna ze vstupu

Půl milionu korun na záchranné programy


Zoo Ostrava

Více než půl milionu korun na podporu jedenácti mezinárodních záchranných programů rozdělí v rámci projektu Koruna ze vstupu ostravská zoologická zahrada. Na svém 26. zasedání 10. května o tom rozhodlo ostravské zastupitelstvo.

„Do mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených druhů živočichů a rostlin je ostravská zoo zapojena od konce roku 2015. A s ní i všichni její návštěvníci,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková. Již více než rok tak putuje 1 koruna ze vstupu každého návštěvníka zoo na speciální účet, který je čerpán výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě v místech přirozeného výskytu ohrožených druhů.

Ve sledovaném období od listopadu 2015 do října 2016 navštívilo zoo 517 722 lidí, příspěvek z projektu Koruna ze vstupu tedy činí přesně 517 722 korun. Peníze pomohou jak v Evropě, tak na různých místech po celém světě. Například v Senegalu, na Madagaskaru, v Indonésii, ve Vietnamu.

„Zde všude je třeba pomoci chránit ohroženou přírodu a vzácné druhy zvířat, třeba antilopy Derbyho, lemury, orangutany, mořské želvy, saoly, supy a další,“ dodala mluvčí Nováková. Informace k jednotlivým projektům lze najít na webových stránkách zoo.

Ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas ocenil skutečnost, že zastupitelé návrh na financování záchranných projektů schválili jednomyslně. „Před ostravskou zoo, která je příspěvkovou organizací města, se tak otevírá nová etapa. Tato událost nás řadí mezi nejmodernější zoologické zahrady světa, které se aktivně snaží nejen o přežití ohrožených druhů zvířat v rámci mezinárodních záchranných chovů v lidské péči, ale pomáhají i zvířatům a lidem přímo v jejich domovině,“ uvedl Čolas. (r)

Změny v registru vozidel jsou možné na úřadech s rozšířenou působností


Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích platí od 1. června letošního roku. Díky ní mohou majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Dosud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Mezi nejčastější úkony v registru vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele vozidla, registrace nového či dovezeného vozidla, vyřazení z provozu (umístění vozidla do depozitu), nahlášení zániku vozidla i žádost o přidělení registrační značky na přání. Na základě novelizace zákona již není nutné chodit kvůli výše uvedenému na úřad v místě bydliště či sídle firmy. Úkony provádí jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Existuje několik výjimek. Vyřazení z provozu (umístění do depozitu), kdy je možné toto vozidlo opět uvést zpět do provozu, lze pouze na stejném úřadě (registračním místě), kde došlo k vyřazení. Při vyřazení totiž řidič odevzdává úřadu registrační značky a část I osvědčení o registraci vozidla, které tam zůstávají uložené do doby, než majitel vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i u podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě, kde byla žádost podána.

V novelizaci zákona jsou i další změny. Prodlužuje se platnost evidenční kontroly ze 14 na 30 dní, nově je zavedena možnost přímého přidělení registračních značek na vývoz s omezenou platností pro vozidla, která nejsou registrována v registru vozidel ČR, a také možnost převodu vozidla plnícího kritéria historického vozidla z registru vozidel do registru historických vozidel. V rámci testování historických vozidel je zvýšena platnost tohoto testování na 24 měsíců z původních 12 měsíců a tato doba platí i pro retestaci již registrovaných historických vozidel. (r)

Mladí cyklisté z Hrabůvky byli nejlepší


Dopravní soutěž mladých cyklistů v areálu základní školy Alberta Kučery v Hrabůvce uspořádal Aktiv Besip pod záštitou radního pro dopravu Lukáše Semeráka.

Na start se postavilo 17 čtyřčlenných družstev ze základních škol z Ostravy a okolí. Cyklisty čekala jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci. V obou věkových kategoriích zvítězili cyklisté ze ZŠ Alberta Kučery.

Kromě této soutěže uspořádal Aktiv Besip již 7. ročník dopravně znalostní soutěže pro veřejnost. Na soutěžící čekalo 15 otázek, které se týkaly především chování účastníků silničního provozu za zhoršených povětrnostních podmínek, které jsou vyvolané nejen počasím, ale také negativním vlivem dopravy a jejím podílem na vzniku smogových situací. Některé otázky byly zaměřeny i na projekt Zdravě po Ostravě, cyklostezky nebo na plánované ukončení provozu naftových autobusů v Ostravě. Ze 117 soutěžících 88 zodopovědělo správně. 

První cenou byl notebook, který vyhrál Martin Venglář, další ceny získali Ondřej Fiodor, Jan Havlena, Karla Kondělková a Pavla Havlenová. (r)

Poplatek za odpad je třeba uhradit do konce června

Platební morálka obyvatel se zlepšuje


Je to dobrá zpráva. Poprvé po 12 letech poklesla výše pohledávek za poplatky za svoz a zpracování komunálního odpadu. Ta činila za loňský rok 133,2 milionu korun a byla tak o 5,5 mil. korun nižší než v roce 2015. „Vliv na tento posun mají dva faktory. Jednak jde o zvýšený výběr poplatků, jednak o odepisování nedobytných pohledávek, ke kterému ale dochází každoročně. Výsledek proto považuji za velmi pozitivní,“ zhodnotila náměstkyně primátora pro finance a rozpočet Iveta Vozňáková.

Výše poplatku za odpad se od roku 2005 nezměnila a stále činí 498 korun na osobu a rok. Uhradit ho je třeba do konce června. Platbu lze provést bezhotovostně formou služby SIPO (polovina všech plateb), bankovním převodem či složenkou typu A. Lze ji také uskutečnit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu. Rozesílání složenek s vyznačenou platbou bylo před dvěma roky zrušeno.

Novou možností úhrady poplatku za odpad je platba přes online platební bránu platební kartou nebo online platebním tlačítkem. Systém funguje na principu zadání rodného čísla, na jehož základě se vygeneruje variabilní a specifický symbol. Brána byla spuštěna 1. června.

Informace k platbě poplatku „za odpad“ lze získat na písemnou žádost, telefonicky nebo prostřednictvím webu města www.ostrava.cz v sekci Nejčastěji hledáte. (bk)

Společnost Stora Enso chce růst


Ostravské IT centrum společnosti Stora Enso – SDCC Ostrava (Software Development Competence Center) se přestěhovalo do nových prostor v Karolina Parku. Jejich slavnostního otevření se zúčastnil primátor Tomáš Macura. Společnost patří k předním dodavatelům inovativních ekologických řešení v oblasti obalů, bio materiálů, dřevěných výrobků a papíru. Působí ve 35 zemích světa a zaměstnává 26 tisíc lidí.

Její aktuálně největší IT centrum sídlí v Ostravě od roku 2006. Zaměstnává více než 190 specialistů a v plánu má další růst. (bk)


Strana 15

Hráči BK Snakes ovládli podruhé v řadě šampionát České republiky

Basketbalisté vybojovali titul


Mladí basketbalisté BK Snakes Ostrava kategorie U13 slaví velký úspěch. Na turnaji v Praze obhájili titul mistrů republiky. Cesta za obhajobou přitom nebyla pro svěřence trenérů Kamila Vašťáka mladšího a staršího jednoduchá. Hned v prvním zápase finálového turnaje totiž prohráli se Sokolem Pražským. „Tato prohra však kluky nastartovala,“ mínil hlavní trenér Kamil Vašťák mladší. Výhra nad Kroměříží posunula Ostravany do čtvrtfinále, kde smetli Renocar Podolí  80:33. V semifinále s přehledem porazili Děčín 81:43. Ve finále na ně čekal silný tým USK Praha.

O dramatičnosti utkání svědčí fakt, že v polovině zápasu Snakes vedli o jediný bod 14:13. Hoši bojovali o každý míč a nakonec svou snahu dotáhli do vítězného konce, když Pražany těsně přehráli 35:34. „O naší výhře rozhodl kolektivnější výkon našeho týmu a úspěšné tříbodové střely. Náš styl hry je založen na agresivní obraně a díky tomu jsme vyhráli finálový zápas,“ zhodnotil trenér Kamil Vašťák mladší.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen ostravský Jan Leibner, do all stars týmu se dostal další Ostravan Jan Křenek. Nejlepším hráčem Snakes se stal David Mihál.

Na snímku jsou hráči s pohárem, medailemi a diplomy. Vepředu zleva: Petr Augustin, Jakub Mužík, Filip Melichar, Matěj Rotrekl, Benjamin Navrátil, David Mihál, Tomáš Palát, František Vyroubal, Vít Stankuš, Petr Wolf. Stojící zleva: trenér Kamil Vašťák mladší, Tomáš Hrabec, Bořek Klat, Petr Celerin, Lukáš Gengela, Jan Leibner, Jan Křenek, Jakub Vidlář, Ondřej Petkov, Patrik Pavlovič, Damián Džubera a trenér Kamil Vašťák starší. (rs)

Lukostřelkyně překonaly rekordy


Lukostřelecký oddíl Mariánské Hory uspořádal 6. a 7. května závod Zlatý kylof, který byl zároveň prvoligovým kláním družstev mužů a žen. V mužích bylo nejlepší družstvo Chebu, mezi ženami zvítězil domácí tým ve složení Miroslava Kulhavá, Zuzana Pániková, Lucie Šindlerová a Gabriela Šudřichová.

Současně probíhal závod jednotlivců v dorostu. „Mezi kadetkami zazářila domácí Klára Grapová. V sestavě WA 720, kde se střílí 72 šípů z 60 metrů, překonala o sedm bodů 12 let starý český rekord. Ten držela její oddílová kolegyně Gabriela Šudřichová,“ řekl předseda pořádajícího oddílu Ján Masár. Nový rekord má hodnotu 652 bodů.    

Další den pokračoval závody jednotlivců. Mezi ženami jasně dominovala Dana Masárová. V sestavě WA 1440 (144 šípů ze vzdáleností 30, 40, 50 a 60 metrů) překonala český rekord z roku 2010 o plných 23 bodů, takže nový rekord má hodnotu 1228 bodů. (rs)

Závod motocyklů


Motocyklový závod Okruh Františka Bartoše se uskuteční na trati v Radvanicích již podeváté. Letos se jede v termínu 22. až 23. července. Na programu jsou závody mistrovství ČR ve třídách Twin a Supermono, přebor ČR třídy do 125 SP a jízda pravidelnosti historických motocyklů. (rs)

Bruslařský svět míří do Poruby


Podnik série World Inline Cup se uskuteční 17. června již podeváté na Hlavní třídě v Porubě. Hlavní závod s účastí inline bruslařů z celého světa startuje ve 14 hodin. Program však začne závody dětí již v 9.50 h. V předvečer akce v pátek 16. června si od 19 do 22 hod. na Hlavní třídě tradičně zabruslí veřejnost. (rs)

Gymnasté soutěží


Česká ženská a mužská špička ve sportovní gymnastice a skocích na trampolíně se zúčastní 10. a 11. června v Ostravar Aréně mistrovství ČR. V sobotu 10. června začíná program v 9.30 hodin, v neděli v 9 hodin. (rs)

Fotbalový klub přijímá žákyně od šesti let věku

Baník zřizuje dívčí přípravku  


Baník Ostrava obnovuje fotbalové dívčí týmy přípravek a žaček. „Od nové sezony chceme otevřít družstvo mladších přípravek. Do této kategorie patří dívky ročníku narození 2008 a mladší. Zápasy by hrály v rámci města společně s kluky. V tomto věku ještě nejsou tak velké fyzické rozdíly mezi děvčaty a chlapci, proto jsou dívky schopné konkurovat a v některých případech být i lepší než oni,“ konstatoval trenér Ivan Cholevík.

Do klubu se mohou přihlásit i starší děvčata ve věku 12 až 16 let. Postupně se mohou propracovat až do prvního týmu. „Tuto sezonu jsme prodělali velké změny i v týmu juniorek a žen, které hrají druhou ligu. Máme nejmladší tým v celé soutěži a to se projevilo na výsledcích. Děvčata ale na sebe upozornila svou prací, bojovností a chutí k fotbalu a jsou často oslovována jinými týmy,“ dodal Ivan Cholevík.

Nábory probíhají celoročně při trénincích. Ty se konají v pondělí, středu a pátek od 17 hodin přímo na Bazalech. „Zkusit si s námi zatrénovat mohou děvčata od šesti do 16 let. Stačí s sebou mít oblečení, které je možné si ušpinit, sportovní obuv a chuť se hýbat. Pokud děvčata fotbal zaujme a budou pokračovat, pořídí si kopačky a chrániče,“ upřesnil trenér Cholevík. Dívčí tým bude využívat plánované  nové zázemí – tělocvičny, posilovny, sauny, služby fyzioterapeutů, kondičních trenérů a sportovních lékařů.

Rodiče dívek se mohou obrátit telefonicky na trenéry Ivana Cholevíka 737 782 673 a Zdeňku Mrázkovou 731 177 212 nebo kontaktovat klub přes Facebook: Ženy – FC Baník Ostrava. (rs)

Nejzlatější Zlatá tretra všech dob


Letošní 56. ročník Zlaté tretry, který se uskuteční 28. června na Městském stadionu ve Vítkovicích, má být z hlediska účasti závodníků „nejzlatějším“ v celé své historii. Mezi pozvanými jsou světová atletická super star Usain Bolt, britský běžecký fenomén, mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz z LOH v Brazílii Mohammed Farah či jihoafrický atlet, mistr světa, držitel rekordu v běhu na 400 m a olympijský vítěz z Rio de Janeira Waide van Niekerk. K této trojici se přidá další olympijský vítěz z Rio de Janeira, německý oštěpař Thomas Röhler a celá česká atletická špička.

Tradičním partnerem mítinku je město Ostrava. To se letos rozhodlo navýšit na žádost pořadatelů z důvodu finančně náročné účasti největších světových atletických hvězd dohodnutou podporu pro Zlatou tretru
o 1,5 milionu korun na celkovou částku
10 milionů korun. Návrh schválilo 10. května na svém 26. zasedání zastupitelstvo města. (bk)


Strana 16

Oblíbený kulturní festival se koná 10. června, zúčastní se čtyři desítky muzeí, galerií a dalších organizací

Stará Ostrava se rozvypráví o muzejní noci


Tip pro volný čas

Historizující Ostravská muzejní noc aneb Stará Ostrava vypravuje. Pod tímto názvem se uskuteční 10. června již devátý ročník populárního ostravského kulturního festivalu, který bude tentokrát věnován především historii města, jež slaví letos 750 let od první písemné zmínky o své existenci. Zahájení se uskuteční v 18 hodin na Prokešově náměstí před Radnicí města Ostravy a spolu s dětmi z ostravských středisek volného času se ho ujme primátor Tomáš Macura. Už tradičně se budou moci zapojit i návštěvníci, tentokrát foukáním do pouťových frkaček.

Program na Prokešově náměstí začne už v 17.30 hodin. Diváci se budou moci zaposlouchat do romantické produkce středověké hudební skupiny a vžít se do toho, jak se asi žilo v našem městě před několika stoletími. Děti si prohlédnou opravdovou středověkou mučírnu a zapojí se do pážecího turnaje. Všichni si budou vychutnávat atmosféru rytířských soubojů a učit se svůdný tanec Markytánek. Mezitím se návštěvníci mohou vydat na oblíbené prohlídky reprezentačních prostor Nové radnice (18 – 23 h) a pokochat se pohledem na večerní město z radniční vyhlídkové věže (18.30 – 23 h).

Spousta atrakcí se bude tuto mimořádnou noc odehrávat po celém městě. Do svého zákulisí vpustí účastníky festivalu čtyři desítky organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání – muzea, galerie, knihovny, školy, technické památky, kavárny, kluby, cirkus i centra se speciálním zaměřením.  Nebudou chybět výstavy, komentované prohlídky, přednášky, projekce, koncerty, workshopy, tvůrčí dílny nebo scénická vystoupení. Vše přirozeně zdarma, v době zpravidla od 17 do pozdních nočních hodin. Také letos budou po městě jezdit čtyři muzejní autobusové linky zdarma. Podrobnosti na webu http://ostravskamuzejninoc.cz.

Ostravská muzejní noc se koná pod záštitou primátora Tomáše Macury, za finanční podpory města Ostravy. Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.  (r)

Účastníci Ostravské muzejní noci 2017

Ostravské muzeum (17–23), Galerie výtvarného umění (17–24), Radnice města Ostravy (17–23), Český rozhlas Ostrava (17–23), Centrum kultury a vzdělávání (17–23), Klub Parník (16–23), Minikino Kavárna (15–23), Klub Atlantik (16–24), Galerie PLATO (17–22), Hasičské muzeum (16–24), Antikvariát a klub Fiducia (17–22), Galerie Magna (17–21.30), Výtvarné centrum Chagall (17–22), Slezskoostravská galerie (17–23.45), Muzeum a Galerie Mlejn (18–23), Industrial Gallery (17–24), Galerie Jáma 10 (18–24), Národní památkový ústav (17–23), NKP Důl Michal (18–24), Dolní Vítkovice (18–24), Svět techniky (18–24), Landek Park (18–24), Železniční muzeum (17–23), Dopravní podnik Ostrava (16–23), Miniuni – Svět miniatur (17–24), Knihovna města Ostravy (17–22), Vědecká knihovna (17–24), Janáčkova filharmonie (17–24), Janáčkova konzervatoř (17–21.30), Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava (17–22), Střední umělecká škola (17–22), Alliance Française Ostrava (17–23), TyfloCentrum Ostrava (18–23), Cirkulum (17–22), Slezská lilie (15–23), Pop Academy (21–22), Cooltour Ostrava (17–24), Stará aréna (17–24), Centrum PANT (17–24).

Gastronomická show bude v Dolní oblasti


Největší gastronomická show v historii Ostravy Garden Food Festival ovládne o víkendu 10. a 11. června Dolní oblast Vítkovice.

Návštěvníci ochutnají vybrané lahůdky nejlepších lokálních restaurací, nejrůznější delikatesy, ústřice, lanýže, hmyzí pochoutky a také pokrmy, které připraví špičkoví šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich nebo ostravský Radek Kašpárek, jehož restaurace získala michelinskou hvězdu. Vařit budou i Přemysl Forejt a specialistka na asijskou kuchyni Kamila Kamu Rundusová.

Součástí programu je porcování obřích ryb, chilli show a originální recepty herečky Markéty Hrubešové. (rs)

Kostely se otevřou široké veřejnosti


V pátek 9. června zůstanou dveře ostravských kostelů otevřeny dlouho do noci. Již osmým rokem se totiž bude konat celostátní akce Noc kostelů. V ostravsko-opavské diecézi se do ní přihlásilo 124 účastníků, v samotném okrese Ostrava-město budou mít návštěvníci možnost si prohlédnout téměř tři desítky sakrálních míst. Většina z nich se takto velkoryse otevírá pouze při noci kostelů, většinou pak jen při bohoslužbách, církevních svátcích a jiných významných dnech.

Noc kostelů vznikla v roce 2005 v Rakousku, koná se také v Estonsku, na Slovensku, v Nizozemí, Německu a České republice. Má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Akce se koná pod záštitou primátora Tomáše Macury. Více informací na www.nockostelu.cz. (hob)

Rozmarné slavnosti lákají k řece Ostravici


Třetí ročník Rozmarných slavností, které jsou letos naplánovány na 24. června, slibuje bohatý program na obou březích řeky. Nebudou chybět koncerty a pouliční vystoupení hudebníků, soutěže a workshopy pro děti i dospělé, půjčovna loděk, závody v přejezdu mokré lávky a další atrakce, které loni přilákaly tisíce lidí. Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani milovníci dobrého jídla a pití. Stěžejním bodem programu bude soutěžní přehlídka netradičních plavidel, která odstartuje ve dvě hodiny po poledni. Stejně jako loni budou v provozu tři přívozy, díky nimž se bude možné rychle dostat z jednoho břehu na druhý. Program vyvrcholí ve 22 hodin světelnou show na mostě Miloše Sýkory. (hob)

Jatka v soutěžních návrzích architektů


Soutěžní návrhy architektů z mezinárodní soutěže na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek včetně vítězného návrhu pražského studia Petr Hájek Architekti jsou vystaveny v budově bývalého Bauhausu až do 14. června. Výstava je přístupná denně od 14 do 18 hodin. Školy a skupiny si mohou domluvit návštěvu výstavy i v dopoledních hodinách na telefonním čísle 737 859 781. Vstup je zdarma. (rs)