Červen 2015

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Hráz v Žabníku vodu nepustí

     Nádražní: před změnou směru

     Pěší zónu čekají opravy

  5 Loděnice finišuje

  9 Vy se ptáte, radnice odpovídá

10 Colours a Festival v ulicích

12 Svinov slaví 750 let

14 Web města o životním prostředí

Unikátní kolejová vozidla z ostravské firmy Ekova Electric dobývají náročný trh ve Spojených státech

Bateriové tramvaje pro americký Seattle


Poslední ze sedmi tramvají Inekon 121-Trio Seattle First Hill Streetcar, vyrobených pro americké město Seattle v ostravském městském podniku Ekova Electric ve spolupráci se společností Inekon Group, zamířila koncem května za oceán. Ještě před tím se v ní v rámci testování svezli novináři a primátor Tomáš Macura.

„Dojmy? Příjemné, velmi příjemné,“ konstatoval první muž ostravské radnice, který se v martinovském areálu Dopravního podniku Ostrava, stoprocentního vlastníka Ekovy Electric, ujal na pár chvil i role řidiče. „Myslím si, že američtí cestující ocení české ručičky a že se jim bude cestovat příjemně a v pohodlí,“ ocenil kvality unikátního vozidla vybaveného baterií, která mu umožňuje projet až 15 kilometrů bez napájení z trakčního vedení.

Společnost Inekon pronikla na trh ve Spojených státech v roce 1999. První zakázka směřovala do Portlandu, další do Tacomy, Seattlu a Washingtonu. Vývoj a výroba tramvaje na bateriový pohon s mimořádně dlouhou výdrží přináší Inekonu a Ekově Electric novou perspektivu. Už dnes Seattle navýšil opci na nákup těchto speciálních strojů z původních devatenácti na pětadvacet kusů. Celková hodnota kontraktu by tak mohla vzrůst až na 110 mil. dolarů (asi 2,7 miliardy korun). Čeští výrobci s ní uspěli také v tendru na dodávku tramvají do státu Oklahoma a nyní vedou jednání o kontraktu na pět souprav s možnou opcí na dodávku dalších strojů.

Tramvaje Inekon pro město Seattle jsou zčásti nízkopodlažní, plně klimatizované, obousměrné i oboustranné, což znamená, že stanoviště řidiče jsou na obou koncích soupravy a dveře na obou stranách. Tramvaj díky tomu nepotřebuje točnu. Délka jednoho stroje s kapacitou 167 osob je 20,13 metru, maximální rychlost je stanovena na 70 kilometrů v hodině. Cena překračuje 60 milionů korun, tramvaje bez baterie se prodávají asi za 35 mil. korun. (bk)

Na rozhledně s Boltem


Posedmé startoval jeden z nejznámějších sportovců světa atlet Usain Bolt na Zlaté tretře. Poprvé mu hostitelé ukázali město také z ptačí perspektivy. Nejprve ho vyvezli na šroubovou nástavbu vysoké pece v Dolních Vítkovicích, kterou jamajský sprinter pokřtil vítězným návrhem z veřejné soutěže Bolt Tower (bolt znamená v angličtině šroub). O den později přijal slavného atleta na radnici primátor Tomáš Macura. Bolt přiznal, že na Tretře vždy rád závodí a těší se na „ostravskou“ atmosféru. Podepsal se do pamětní knihy města a, jak jinak, vyjel na vyhlídkovou věž radnice. Ještě než nastoupil do výtahu, stihl v pobočce Ostravského informačního servisu zapíchnout jako první Jamajčan vlaječku své vlasti do zdejší návštěvnické mapy. Informace ze Zlaté tretry najdete na str. 15. (vi)


Strana 2

Obyvatele Koblova ochrání před rozvodněnou Odrou téměř kilometr dlouhý val

Hráz v Žabníku vodu nepustí


V lokalitě Žabník v místní části Koblov v obvodu Slezská Ostrava byla v minulém měsíci dokončena dlouho očekávaná stavba „Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra“.

Při katastrofálních záplavách v letech 1997, 2010 i při lokálních povodních patřila obydlená oblast Žabníku mezi nejpostiženější na území města Ostravy. Vybudované protipovodňové hráze by měly obyvatele lokality nyní chránit spolehlivě i proti „stoleté vodě“.

Zemní, sypaná 945 metrů dlouhá protipovodňová hráz začíná u Hřbitovní ulice a končí v náspu mostu v Koblovské ulici. V koruně má proměnlivou šířku cca 12,5 m, v patě cca 15–35 m.

„Jsem ráda, že bylo vybudováno a uvedeno do provozu dílo, které ochrání obyvatele před ohrožením jejich domovů záplavami,“ zdůraznila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Kolaudací stavby ale starost nekončí. Od péče o travní porost, odstraňování invazivních rostlin jako je křídlatka, po udržování technologie povodňové čerpací stanice tak, aby celé vodní dílo bylo vždy připraveno plnit svou ochrannou funkci. Nejen tyto činnosti budou zajišťovat OVAK, a. s., a státní podnik Povodí Odry.“

Veřejnou zakázku vyhlásilo ministerstvo financí v březnu 2013,  dodavatelem byla společnost Strabag. Náklady 58 658 tis. Kč  hradil stát v rámci Programu revitalizace Moravskoslezského kraje. (osr)

Lidé lidem poosmé


Osmý ročník akce Lidé lidem se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Představí se organizace poskytující sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou kulturní vystoupení uživatelů sociálních služeb, soutěže pro děti, interaktivní dílny a další atrakce. Akci pořádá odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magi­strátu ve spolupráci s o. s. Eko-info centrum Ostrava. Záštitu převzal náměstek primátora Zbyněk Pražák. (mn)

Nádražní před změnou směru


První etapa rekonstrukce Nádražní ulice od Stodolní po ulici 30. dubna pokračuje. Ve dnech 11. až 12. června se povolený směr jízdy automobilů změní a Nádražní bude průjezdná pouze ve směru od Přívozu, a to od křižovatky s ulicí 30. dubna ke Stodolní ulici. Práce se přesunou na opačnou stranu. Základní objízdná trasa povede stejně jako nyní ulicemi Hollarovou, Poděbradovou a 30. dubna, s možností využití Porážkové a dalších ulic.

Změny čekají i na cestující MHD. Ve dnech 12. až 14. června bude během výluky tramvají dosavadní jízda po levé koleji ve směru k Elektře nahrazena jízdou po koleji na opačné straně ulice. Po „změně stran“ bude od 15. 6. do 30. 7. provoz tramvají MHD probíhat jako dosud – střídavě obousměrně po jedné koleji. Celý srpen pak bude během úplné výluky v rekonstruovaném úseku nahrazena tramvajová doprava autobusy. (bk)

Pěší zóna dostane nový kabát


V centru Ostravy se chystá rekonstrukce pěší zóny v ulici 28. října od Masarykova po Smetanovo náměstí. Současný občany kritizovaný povrch vozovky a chodníků nahradí žulová dlažba a žulové kostky, na renovovaném úseku bude rozmístěno 20 laviček, tři stojany na kola, nové odpadkové koše. V lokalitě bude vysazeno 24 vzrostlých javorů, počítá se s výměnou osvětlení, přeložkami vysokého napětí a vodovodu a rekonstrukcí části kanalizace. Celkové náklady na tyto práce by měly dosáhnout 27,7 milionu korun, z nichž by mohla podle předpokladů většinu uhradit Evropská unie. Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je iniciátorem akce, přispěje dvěma miliony korun, město Ostrava částkou 7,2 milionu korun.

„Domníváme se, že nejde jenom o tuto jednu ulici. Všichni asi cítíme, že centrum města by mělo být jeho výkladní skříní, proto je naší snahou ho co nejvíc zkrášlovat. Volíme při tom místa, která nebudou v dohledné době zasažena další stavební činností,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Protože práce budou vedeny v památkové zóně, zahájení rekonstrukce bude předcházet záchranný archeologický průzkum. Realizace stavby začne po červencovém Festivalu v ulicích, součásti Colours of Ostrava, ukončena by měla být do čtyř měsíců.  (bk)

Aktuálně

Máme stabilní rating


Agentura Standard & ­Poor´s Credit Market Services potvrdila městu Ostravě dlouhodobé úvěrové hodnocení A+ a krátkodobé úvěrové hodnocení A-1. „Náš výhled hodnotí jako stabilní. Jsou přesvědčeni o tom, že si udržíme dobrou rozpočtovou výkonnost i umírněné zadlužení, a to v návaznosti na očekávané oživení české ekonomiky. Mezi silné stránky Ostravy zařadili nízkou úroveň zadluženosti, dobrou rozpočtovou výkonnost, ale také výjimečnou likvidní pozici a velmi nízké podmíněné závazky,“ shrnul primátor Tomáš Macura. Naopak ke slabým stránkám města patří omezená možnost ovlivnit příjmy, nejistota z budoucích změn na vládní úrovni (zejména v přerozdělování daní) a nevyzrálé střednědobé finanční plánování. (av)

Poplatek za odpad uhraďte do 30. 6.!


Pokud nemáte platbu za komunální odpad navedenou na SIPO, nezapomeňte na termín splatnosti poplatku: 30. 6. 2015!

Výše poplatku činí 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Způsob úhrady: bankovním převodem, složenkou (nejsou automaticky zasílány, složenky typu A si lze vyzvednout na poštách), v pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8 (Nová radnice). Číslo účtu:

30015­ – 1649297309/0800. Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo.

Případně se informujte na tel. č. 844 12 13 14 nebo e-mailem na komunalniodpad@ostrava.cz. (ofr)

Zastupitelstvo v červnu


Šesté jednání Zastupitelstva města Ostravy proběhne ve středu 10. června od 9 hodin v Nové radnici. Schůzi, která je veřejná, mohou zájemci sledovat z galerie velkého sálu. Podrobnosti ze zasedání ZMO najdete www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města.

Vyjdeme znovu 7. srpna


V červenci Ostravská radnice nevychází. Znovu se s ní setkáte sedmého srpna. (r)


Strana 3

Sportovci roku plavkyně Závadová a florbalistky


Nejlepší sportovce města Ostravy za rok 2014 vyhlásili 14. května v radnici. V osmém ročníku ankety Sportovec roku zvítězila plavkyně Barbora Závadová a zopakovala svůj triumf z roku 2012.

O laureátech cen rozhodli členové komise rady města pro podporu vrcholového sportu. Ocenění s finanční odměnou města převzali sportovci v pěti kategoriích z rukou prvního náměstka primátora Lumíra Palyzy a náměstků primátora Kateřiny Šebestové, Kamila Bednáře, Iva Hařovského a předsedy komise Vladimíra Stuchlého.

Svěřenkyně trenéra Jaroslava Strnada závodící za KPS Ostrava Barbora Závadová měla vloni vynikající rok korunovaný účastí ve finále dlouhé polohovky na MS v Kataru, startem na ME v Berlíně a dalšími úspěchy. „Ostrava je sportovní město a být v něm nejlepší už něco znamená,“ konstatovala 22letá nejlepší plavkyně ČR 2014. „Příští rok se chci prosadit na olympiádě v Riu. Nominaci už mám.“

Nejlepším sportovním kolektivem se staly florbalistky 1. SC Vítkovice, mistryně ČR 2014. Vynikajícího úspěchu dosáhly na PMEZ ve Švýcarsku, kde až ve finále prohrály s favorizovaným švédským Djurgardenem. „Titul korunoval několikaletou práci s týmem. Těší mě, že se děvčata prosadila i v Evropě. A že to letos v play off nevyšlo? Je to sport. Příští sezonu s námi konkurence bude muset zase počítat,“ dodal trenér Jiří Velecký.

Sportovním talentem roku byl vyhlášen krasobruslař BK LR Cosmetic 20letý Petr Coufal. Cenu pro nejlepšího hendikepovaného sportovce převzal Michal Stanovský, reprezentant v atletice neslyšících. Mezi legendy ostravského sportu do „síně slávy“ byl uveden Jaroslav Netolička (1954), fotbalový brankář, odchovanec Poruby, který chytal mj. za Duklu, Vítkovice, Mnichov 1860. Olympijský vítěz z Moskvy 80 a držitel bronzu z ME 80 v Itálii dnes trénuje mládež v MFK Vítkovice. (vi)

Zpráva z radnice

Ostrava s péčí dobrých hospodářů


Ostrava je na tom z rozpočtového hlediska velice dobře a z hlediska zadluženosti ve srovnání s dalšími velkými městy ČR – Prahou, Brnem a Plzní – aktuálně nejlépe. V přepočtu na jednoho obyvatele činí její celkový dluh 12 853 korun.

Velmi dobře po rozpočtové stránce dopadl rok 2014. Celkové příjmy města dosáhly hodnoty 8301 milionů korun a ve srovnání s rokem 2013 byly vyšší o 77 milionů Kč. Největší položku na příjmové stránce tvořily daňové příjmy, které dosáhly výše 6217 mil. korun (+174 mil. ve srovnání s rokem 2013). Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 997 mil, Kč (+ 92 mil.), kapitálové příjmy 70 mil. Kč (-123 mil.), příjmy z dotací 1017 mil. KČ (-66 mil. oproti roku 2013).

Celkové výdaje města za rok 2014 dosáhly 8226 milionů korun a byly čerpány v částce o 211 mil. Kč nižší než v roce 2013. Objemově největší částku v běžných výdajích, které činily 6088 milionů korun, tvořily výdaje na veřejnou silniční dopravu ve výši 1068 milionů korun. Na nákup služeb město vynaložilo 677 mil. Kč, na opravy a údržbu 313 mil. Kč, na svoz komunálního odpadu 170 mil. Kč, na dotace příspěvkovým organizacím 846 mil. Kč. Prostředky schválené z rozpočtu města městským obvodům dosáhly výše 986 mil. Kč. Kapitálové výdaje Ostravy činily 2178 mil. korun a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 468 mil. Kč. Největší podíl na kapitálových výdajích měly prostředky poukázané městským obvodům (188 mil. Kč), příspěvkovým organizacím (90 mil. Kč) a dalším subjektům včetně obchodních společností s majetkovou účastí města (437 mil. Kč).

„Důležité je, že plnění rozpočtu za rok 2014 nezaložilo žádné problémy pro rok 2015. Aktuální stav rozpočtu a výše zadlužení vytváří dobrou výchozí pozici pro plánování budoucího rozvoje města,“ konstatoval primátor Tomáš Macura.(bk) 

Městská stipendia


Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendia města v akademickém roce 2015/2016 pro studenty VŠ s trvalým pobytem na území města, o poskytnutí stipendií rozhoduje zastupitelstvo města. Žádost (přihlášku) o stipendium lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu magi­strátu do 24. července 2015. Podrobnosti, kterých studentů se to týká, s jakými výsledky, výše stipendií a další fakta vč. přihlášky budou zveřejněny na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad, odbor soc. věcí, zdrav. a vzdělanosti po 10. červnu. (r)

Ostravským domem roku je Svět techniky


Po novostavbách ČSOB, úřadu práce, divadle loutek, hotelu Park Inn, rekonstrukcích Divadla A. Dvořáka, nádraží ve Svinově, domu knihy a dalších významných budov se vítězem 21. ročníku soutěže o Ostravský dům roku 2014 stal Svět techniky ve Vítkovicích. 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 19. května v radnici, ceny laureátům předali primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro investice Kamil Bednář. Verdikt komise tvořené nezávislými odborníky a zástupci samosprávných orgánů oznámil  její člen architekt Václav Filandr. Porota vybírala z patnácti přihlášených staveb a rekonstrukcí dokončených a uvedených do provozu v letech 2013 a 2014.

Ostravský dům roku budovu Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice postavila podle projektu AP Atelier Praha architekta Josefa Pleskota společnost Subterra Praha, investorem bylo sdružení Dolní oblast Vítkovice (DOV). Se ziskem titulu je spojena finanční odměna ve výši 300 tisíc korun. Druhé místo v architektonické soutěži a odměnu 150 tisíc korun  získalo Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Porubě. Budovu projektovali  architekti Martin Chválek, Marek Danyš a Pavel Pietak z OSA projektu, dodavatelem stavby byla společnost IMOS Brno, investorem VŠB-TU. Cenu převzal ředitel IT4I Martin Palkovič.

Čestné uznání porota udělila sportovnímu areálu pro in line bruslení U Cementárny ve Vítkovicích, rekonstrukcím a dostavbám Planetária Ostrava v Krásném Poli, Poradenského a prezentačního centra Elements v Sokolské tř. (naproti vozovně trolejbusů) a Lékařské fakultě Ostravské univerzity ve Vítkovicích (bývalá krajská nemocnice).

Slavnostnímu předání cen byli dále přítomni náměstci primátora Zbyněk Pražák, Kateřina Šebestová, Ivo Hařovský, radní města David Pfleger, tajemník magistrátu Břetislav Gibas, vedoucí útvaru hlavního architekta magistrátu Cyril Vltavský, zástupci investorů, projektantů a stavebních firem. (vi)


Strana 4

Střípky

V HRDINSKÉM MĚSTĚ. Delegace města Ostravy tvořená náměstky primátora Zbyňkem Pražákem a Kamilem Bednářem navštívila na pozvání partnerského města Volgogradu ve dnech 8. a 9. 5. oslavy 70. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Představitelé našeho města se zúčastnili kladení věnců u památníku na náměstí Padlých hrdinů (na snímku) a pietního aktu u památníku námořníků uprostřed řeky Volhy. Spolu s dalšími zahraničními hosty absolvovali přijetí primátorem Volgogradu Andrejem Kosolapovem. Program druhého dne tvořila slavnostní vojenská přehlídka, návštěva Mamajevské mohyly a gala koncert. (vi)

POCTA DÁRCŮM KRVE. První červnové úterý převzalo osm desítek bezpříspěvkových dárců krve z Krevního centra FN v Porubě v radnici zlaté plakety Jana Janského. Náměstek primátora Radim Babinec, který medaile předával spolu s předsedkyní OS ČČK Miladou Němčíkovou, zdůraznil, že hodnotu dárcovství krve nelze vyčíslit. „Jménem svým, vedení města, občanů, kteří mohou krev kdykoliv potřebovat, vám vyjadřuji uznání, obdiv a poděkování,“ dodal Radim Babinec. Město Ostrava uděluje nositelům zlaté Janského plakety, se 40 a více odběry na kontě, finanční dar ve výši 3 tisíce korun. (vi)

DOPRAVNÍ TEST. Pěti vylosovaným výhercům, kteří správně odpověděli na otázky dopravně znalostního testu, který připravili v odboru dopravy magistrátu a aktivu BESIP města, předal 21. 5. v radnici ceny náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský. Tématem letošního ročníku soutěže byla otázka předností v dopravě. Hlavní cenu notebook si odnesl Ivan Pekař (na snímku B. Krzyžanka). Ivo Juchelka získal sportovní kameru, Leona Turovská tablet, Eliška Wolfová a Jiří Lazar ml. mobilní telefon. Test s patnácti otázkami vyplnilo 165 soutěžících. Správně jich odpovědělo 58. (bk)

Kdo je chlapec na snímku?


V redakční poště jsme objevili neobvyklou prosbu s fotografií od Pavla Rosinského. „Můj otec se v roce 1945 jako voják Rudé armády zúčastnil bojů o Ostravu. Po osvobození města se nechal zvěčnit na fotografii s neznámým 6 až 7letým chlapcem, jehož otec mohl být vojákem. Prosím, otiskněte fotografii s výzvou, zda se někdo z Ostravanů nebo lidí z blízkého okolí, neozve, “ napsal čtenář, který žije na Ukrajině.

Pokud se neznámý, dnes už logicky v seniorském věku, na fotografii pozná nebo zná jméno chlapce a místo, kde byla fotografie pořízena, prosíme, aby se nám ozval na e-mail redakce@ostrava.cz nebo adresu Ostravská radnice, redakce, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (tel. č. 599 442 050). (vi)

Po čtyřech letech je přivaděč k D1 v havarijním stavu

Oprava uzavřela mosty


Na konci května zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) opravu dvou mostů na dálničním přivaděči v části tzv. Prodloužené ulice Místecké (I/56) v Přívoze.

Uzavírka úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Mariánskohorskou a okružní křižovatkou u dálnice D1 potrvá do 31. října. Objízdná trasa v obou směrech je vedena ulicí Mariánskohorskou (II/647), silnicí II/470 (Severní spoj) a dálnicí D1. V době od 7. července do 13. září bude objízdná trasa upravována podle aktuálního průběhu chystaných oprav ulice Mariánskohorské.

Řidiče jedoucí po dálnici, kteří budou mířit do centra Ostravy, bude dopravní značení navádět na sjezd v Bohumíně-Vrbici, odkud se dostanou do středu města přes Hrušov, navazujícími ulicemi Bohumínskou, Muglinovskou a Mariánskohorskou. Účelem je snížit množství vozidel projíždějících Přívozem po ulicích Slovenské a Hlučínské.

Mosty na přívozském přivaděči byly slavnostně otevřeny (ministr dopravy Bárta) v prosinci 2010. Podle ŘSD jsou přesto v havarijním stavu. Jejich zhotovitel, sdružení firem v čele se společností Eurovia CS, odpovědnost za tento stav odmítá. Současná oprava mostů má stát 48,75 milionu korun bez DPH, které chce ŘSD po zhotovitelích vymáhat. Opravu provede firma Colas. (bk)

Životní prostředí

Zájemců o svoz zeleně přibývá


Společnost OZO Ostrava zaznamenala velký nárůst zájemců o pravidelný svoz odpadové zeleně. Jen za první měsíc a půl od začátku letošní svozové sezony si zájemci nově objednali na pět set hnědých popelnic na bioodpad. V současnosti tak OZO Ostrava obsluhuje celkem 3826 hnědých nádob na zeleň. 

„V souvislosti s novou odpadovou vyhláškou začlenily některé obvody ve svozové oblasti OZO Ostrava hnědé popelnice na zeleň do obecního sy­stému,“ konstatovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Pravidelný svoz zeleně je placená služba, zájemci si mohou objednat přistavení speciální hnědé nádoby o objemu 120, 240, 770 či 1100 litrů. Ty jsou vyváženy ve čtrnáctidenním cyklu do konce listopadu. Měsíční cena za svoz se pohybuje podle objemu nádoby od 75 korun a platí se jednorázově na konci sezony. Aktuální rozpis termínů je na www.ozoostrava.cz nebo na bezplatné infolince 800 020 020.

Svezenou zeleň OZO zpracovává a vyrábí z ní kompost a zeminový substrát, které se dají nakoupit v kompostárně v Hrušově a ve vybraných sběrných dvorech. V případě zájmu zajišťuje OZO také jejich přepravu na místo určení zájemce. (d)

Mikuláš Končický v hodnosti generálporučíka


Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc předal 15. května  v Ostravě v zastoupení prezidenta Miloše Zemana jmenovací dekret do hodnosti generálporučíka válečnému veteránovi generálmajoru Mikuláši Končickému. 

,,Šel jsem do boje s úkolem osvobodit vlast od nacistů. V rukách mi umírali kamarádi, musel jsem bojovat i za ně,“ vzpomínal 90letý legendární tankista a občan Ostravy Končický s dojetím. „Děkuji panu prezidentovi za jmenování.“

Generál Pilc současně předal generálporučíkovi Mikuláši Končickému Zlatý kříž náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta. (mo)


Strana 5

Proměny města

Po hornících se do prostorů bývalého dolu Hlubina nastěhují umělci

Centrum pro kulturu a kreativitu


Sedmnáct uměleckých ateliérů, dva kinosály, osm hudebních zkušeben, nahrávací studio, hudební klub, prostory pro výstavy, konference a vzdělávací aktivity i kavárnu s vlastní pražírnou kávy nabízí po zhruba dvouleté rekonstrukci památkově chráněný areál Dolu Hlubina, který je součástí Dolní oblasti Vítkovice.

Závěrečné konference u příležitosti zprovoznění celkem sedmi obnovených stavebních objektů se 5. května zúčastnil primátor Ostravy Tomáš Macura. „Toto je přesně typ projektu, který Ostrava potřebuje,“ uvedl primátor v přednáškovém sále v bývalé kompresorovně dolu. „Projektu, který je založen na hrdosti na naše průmyslové tradice, na nichž stavíme, projektu, který vytváří jakýsi svorník mezi naší minulostí a moderní budoucností, kterou budujeme,“ vysvětlil.

Rekonstrukce Národní kulturní památky Důl Hlubina s využitím prostředků z integrovaného operačního programu byla zahájena v roce 2013. Cílem bylo vytvořit v souboru památkově chráněných budov multifunkční centrum, které bude zaměřeno na vzdělávání humanitních věd, kreativních uměleckých oborů a další aktivity neziskového charakteru. Uznatelné náklady na realizaci projektu dosáhly 192 milionů korun.

Díky rekonstrukci Hlubiny spolu s realizací souběžného projektu zaměřeného na propojení areálů bývalé šachty a vysokých pecí dojde k rozšíření veřejně přístupné části dolní oblasti. Součástí prohlídkových tras se stanou těžní věž a průběžný most. Po doplnění o další budovy dojde k uzavření okruhu „uhlí – koks – železo“, který bude přibližovat unikátní hutní komplex, jehož součástí byl i černouhelný důl a koksovna. (bk)

Rekonstruované stavební objekty

 • Sklad MTZ (nově Cineport)
 • Trafostanice (n. Art Studios)
 • Průběžná jídelna (n. Music Studios)
 • Staré koupelny (n. Brick House)
 • Kompresorovna (n. Compress Hall)
 • Těžní věž (pohledová dominanta)
 • Průběžný most

Soutěž plná sportu a života


Škola plná života a sportu. Takové heslo si dala do vínku sportovní ZŠ Porubská 832 v Porubě. Že to myslí vážně, potvrdila prvním místem v soutěži škol k letošnímu MS v hokeji.

Pohár za vítězství v soutěži Ostrava fandí hokeji předali 25. května v radnici ředitelce školy Haně Petrové náměstek primátora Zbyněk Pražák a předseda komise pro tělovýchovu a sport rady města Vladimír Stuchlý.

„Soutěž měla velký přínos. Dětem jsme ukázali, že je důležité se sportem zabývat a také, jakých cílů mohou dosáhnout. Budu jenom ráda, když takových projektů bude víc,“ okomentovala úspěch svých žáků Hana Petrová.

Soutěže, kterou vyhlásilo město, se zúčastnilo 29 škol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Ve ztvárnění maskotů MS Boba a Bobka byla nejúspěšnější ZŠ Porubská 832, nejpovedenější velkoplošný plakát vytvořili žáci ZŠ Generála Píky z Moravské Ostravy, v hodnocení facebookových prezentací vyhrála opět ZŠ Porubská a nejfantastičtější fanouškovský kotel připravila ZŠ Ostrčilova z Moravské Ostravy.

V celkovém hodnocení se za základní  školou Porubská umístily ZŠ Gen. Píky a ZŠ MUDr. Emílie Lukášové z Hrabůvky. (bk)

Czech Raildays pošestnácté


Ostravský mezinárodní veletrh drážní techniky Czech Raildays se pošestnácté uskuteční ve dnech 16. až 18. června v „komerční stanici“ hlavního nádraží v Přívoze. Záštitu převzal náměstek primátora Ivo Hařovský. Podrobnosti na www.railvolution.net/czechraildays. (bk)

Žáci, kteří znají své město


Sedmý ročník školní soutěže ve znalostech o historii i současnosti svého města, který probíhal pod názvem Ostrava – město průmyslu, zná vítěze. Stejně jako loni vyhrálo kvarteto žáků Základní školy Gen. Zdeňka Škarvady v Porubě Vít Kopřiva, Jakub Kaštovský, Václav Matušinec a Jakub Konvička.  Ocenění jim předal 21. května v obřadní síni magistrátu náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Soutěže se letos zúčastnilo 17 družstev z deseti základních škol a víceletých gymnázií. Na druhém místě skončilo druhé družstvo Matičního gymnázia ve složení Irena Andrašková, Matylda Kubečková, Barbora Ohnoutková a Karolina Schwarzová, třetí příčku obsadil první tým Wichterlova gymnázia, který tvořili Matěj Stolička, On­dřej Vavro, Lukáš Čecháček a Jíří Močkoř. (bk)

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny má být zprovozněn v druhé polovině prázdnin

Loděnice poslouží vodákům, cyklistům i bruslařům


Město Ostrava buduje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města objekt loděnice, ukotvený v projektu Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny. Sloužit má jako víceúčelové zařízení zaměřené na volnočasové aktivity, zejména vodácké, a zároveň jako centrum vzdělávání.  Výstavba loděnice navazuje na realizované projekty města v okolí Ostravice (úpravy řeky, cyklostezky) a umožní propojení s cyklistickou a in-line stezkou. Objekt poskytne prostory také pro vzdělávání související s vodními aktivitami, ale i pro další zejména environmentální aktivity v blízkosti řeky.

Objekt má dvě podlaží. V přízemí bude zázemí pro provozovatele, šatny se sprchami, sociální zařízení, technická místnost, sklad lodí a vodáckých potřeb, v nadzemním podlaží vznikne vyhlídková místnost s klubovnou o kapacitě 28 míst, venkovní terasa, prostor pro školení a zázemí gastroprovozu. Na severní straně budovy najdou děti cvičnou horolezeckou stěnu. 

Rozpočet projektu je 27,6 mil. Kč, na dostavbu loděnice půjde 15,9 mil. korun. Zbylé náklady byly finance na projekční práce, nákup pozemku, stavby a DPH. Ostrava předložila žádost o spolufinancování akce z ROP Moravskoslezsko, která je nyní ve fázi hodnocení. V případě schválení může dotace činit 80 procent způsobilých výdajů na dostavbu, tj. 12,7 mil. Kč, zbylé náklady akce hradí město. V první polovině června má být stavba hotová, s kolaudací se počítá v červenci až srpnu 2015.

Budoucí provozovatel loděnice (podle nového občanského zákoníku pachtýř) bude znám v těchto dnech. Na základě předepsaného rámce musí zajistit obsahovou náplň jednotlivých činností v rámci loděnice včetně materiálního vybavení pro vodácké aktivity. Pokud se vše podaří, ve druhé polovině prázdnin by mohlo být středisko zprovozněno. (osr)


Strana 6

Strážníci městské policie převzali ocenění za kvalitní a dlouholetou práci

Věrnost a dobré výsledky našly odezvu


Síň zastupitelstva ostravského magi­strátu se 29. května naplnila slavnostní atmosférou. Z řad Městské policie Ostrava převzali mnozí strážníci nejvyšší městská ocenění, těch se dostává i civilním pracovníkům policie.

Čestný odznak za kvalitní práci a za prezentaci a propagaci městské policie převzalo 12 strážníků. Ocenění Za věrnost se uděluje po desetiletém, dvacetiletém atd. nepřetržitém působení v řadách městské policie, za deset let věrnosti tak dostalo toto ocenění 14 strážníků. Největší byl počet oceněných za 20 let věrnosti a kvalitní práce – celkem 36 strážníků dostalo v této kategorii ocenění Za věrnost. V řadách vyznamenaných bylo i devět žen.

Strážníkům předal ocenění primátor města Tomáš Macura a ředitel městské policie Zdeněk Harazim. Ten jako poslední převzal také ocenění Za věrnost za více než 20 let u policie z rukou primátora Macury. „Děkuji vám všem za kvalitní práci, velmi si jí vážím. Vím, že bezpečnost je jednou z prioritních oblastí, kterou občané města sledují a na které záleží, aby život a provoz města byl plynulý. Je mi potěšením, že na setkáních primátorů ostatních českých měst jsme vždy chváleni, že výsledky ostravské městské policie se pro mnohá jiná města stávají jistým měřítkem kvality,“ vyjádřil ve svém vystoupení primátor Tomáš Macura. (k)

Zájem o tlačítka


Městská policie Ostrava instalovala další nouzová tlačítka pro seniory, které zakoupil městský obvod Poruba, v tomto obvodu se tak do akce Senior linka zapojilo už téměř 70 občanů. Senior linka funguje v Ostravě už od roku 2010, pomoc přes tlačítko si za tu dobu vyžádalo 833 seniorů, konkrétně do Poruby vyjížděli strážníci 226krát. V některých případech byl i zadržen pachatel. (o)

Zveme na dopravní hřiště


Dětské dopravní hřiště městské policie v ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze je otevřeno také v červnu pro všechny, kteří si chtějí zajezdit, pobavit se a i něčemu přiučit. V pracovní dny od 13 do 17 hod. o víkendech a o svátcích je přístupné od 10 do 17 hod. (přestávka od 13 do 14 hod.). Děti na hřišti už 1. června oslavily Den dětí, na 21. června čeká na ně od 10 do 13 a od 14 do 16 hod. tvořivá dílnička, kde si budou moci vyrobit dáreček pro tatínky a dědečky ke Dni otců. Nebudou chybět jízdy zručnosti a zábavné testy k ověření znalostí z oblasti bezpečné jízdy a dopravních značek, připraven bude také kvíz ze znalostí z oblasti zdravovědy. Děti do 6 let musejí být v doprovodu dospělé osoby. Kolo či koloběžku vč. přílby lze zapůjčit přímo v areálu, pro ty nejmenší jsou připravena odrážedla. Akce se neuskuteční jen v případě špatného počasí.(d)

Den policie i pro děti


Slezskoostravský hrad se v sobotu 20. června opět stane dějištěm tradičního Dne policie. Po zahájení v 10 hodin mohou návštěvníci zhlédnout slavnostní ocenění policistů, ale také ukázky pronásledování ozbrojených pachatelů, výcvik koní i policejních psů, zákroky proti výtržníkům, bojová umění, slaňování a další dovednosti hasičů a jiné atrakce. Představena bude nejrůznější technika vč. vrtulníku, daktyloskopie (otisky prstů) nebo pyrotechniky. Děti budou soutěžit o knížku Policejní pohádky.

Na akci se podílejí odborníci z armády, policie, městské policie, hasičského sboru, vazební věznice Ostrava, záchranáři ČČK, BESIP a další, o pestrost a nečekané zážitky nebude nouze. (d)

Nepřehlédněte

Informujeme o dopravních omezeních v Ostravě

Řidiči, prosíme o trpělivost


Léto budou v Ostravě z dopravního hlediska komplikovat dopravní stavby, zejména už probíhající oprava mostů na dálničním přivaděči od prodloužené Místecké, rekonstrukce Nádražní, Muglinovské (informujeme na stranách 2, 4 a 9 dnešní Ostravské radnice) aj. V závorce za názvem akce uvádíme termín opravy a investora.

Rekonstrukce zastávek MHD Výškovická, kino Luna (do 7/2015, DPO), rekonstrukce zast. MHD 28. října, Prostorná s výměnou kolej. Svršku, úplná uzavírka v úseku Sokola Tůmy – V Zátiší (7–10/15, DPO), rekonstrukce a moder­nizace Marián­skohorské směr centrum, úsek 28. října až Spodní, (7. 7.–7. 8. 15) a Mariánskohorské směr Poruba, Spodní až 28. října, v obou případech úplná uzavírka vč. autobusů (8. 8.–13. 9. 15, Spr. silnic MSK), odkanalizování ul. 28. října, úsek U Boříka – Plzeňská, úplná uzavírka vč. křižovatky 28. října až Plzeňská (7. 7.–29. 8. 15, MSK), oprava Opavské u křižovatek se Sjízdnou, Sokolovskou a 17. listopadu, částečná uzavírka (7. 7.–13. 9. 15, MSK), rekonstrukce mostů na Rudné, přes ul. Kudely, Nad Porubkou, Záhumenní, částečná uzavírka (9–11/15, ŘSD), oprava dilatací mostu Místecká, MÚK Makro (do 24. 7. 15, ŘSD), rekonstrukce a modernizace Petřkovické a Aleje v úseku Petřkovice-Bobrovníky, částečná uzavírka, MSK). (liv)

Stalo se

ZASÁHLI VČAS A ODBORNĚ. Hlídka strážníků městské policie spa­třila v Mariánských Horách mladého muže ležícího na schodech domu, svíjel se a hlavou narážel do schodů. Strážníci mu přidrželi čelo a dolní čelist a opatrně vytáhli zapadlý jazyk, muž přestával dýchat a modral. Mladíkovi se značně ulevilo, začal vykašlávat krev a pozvolně dýchat. Křeče ustoupily. Strážníci přivolali záchranku a předali mladíka odborníkům. Odborné proškolení strážníků, jak pomoci v případech ohrožení života občanovi, se opět vyplatilo.

SPOLUJEZDCEM BYL ALKOHOL. Z hos­pody k autu a zase zpátky do hospody, tak pozorovali strážníci muže v Mariánských Horách. Když se muž opakovaně k autu vrátil a rozjel se, bylo patrné, jak kličkuje po ulici a najel na patník – jasná zpráva. Po zastavení byl z 58letého řidiče silně cítit alkohol, k pití se přiznal. Následná dechová zkouška prokázala 1,65 promile alkoholu. Přivolaní policisté mu zakázali pokračovat v jízdě a převzali jej k dalšímu šetření.

TO BYLO PŘEKVÁPKO... Zdálo se, že v noci vypadl kamerový sy­stém hlídající jeden z ostravských sběrných dvorů, a tak strážníci spěchali na místo. Našli dvůr neosvětlený, porušený vstup do rozvodny, díru v plotě, batohy, spoustu nářadí, televizor a další elektroniku zjevně nachystanou k odnesení. Prostor byl ohraničen proti vstupu, ale zanedlouho strážníci spatřili osoby skrývající se za náspem. Oba muži (35 a 39let) přiznali, že mají doklady v jednom z batohů před vstupem do areálu. Tvrdili, že oplocení nepoškodili, pouze se hrabali v odložených věcech. K šetření je převzala Policie ČR.

Do kurzu na koně

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, tentokrát v pondělí 6. července od 17 do 19 hodin. Náplň je výjimečná – v areálu jezdeckého klubu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé v ul. K Průplavu se nachází zázemí skupiny hipologie Městské policie Ostrava. Účastníci budou moci zhlédnout ukázky výcviku koní a psů, k vidění bude technika používaná při výkonu služby včetně přenosného defibrilátoru, který lze vyzkoušet. Připraven bude také preventivní a propagační stánek, nebudou chybět ukázky sebeobrany, výuka sebeobrany účastníků však nebude, ani dětský koutek. Do programu patří také prohlídka stájí. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz. (p)


Strana 7

Naučí se samostatnosti


Velká změna čeká osm klientek Domova Barevný svět, který provozuje městská příspěvková organizace Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením. Už v červnu se budou stěhovat do nově zrekonstruované dvoupatrové vily v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě, kde vzniká už třetí chráněné bydlení pro klienty Čtyřlístku.

K dispozici tu bude pět pokojů pro osm žen, po jedné koupelně v každém patře, provozní místnost s pračkou a sušičkou prádla, společná kuchyň s jídelnou a společenskou místností. Zdravotně postižené mladé ženy se tu budou muset naučit o sebe více postarat, na druhé straně získají pohodlnější bydlení a větší míru soukromí. Rekonstrukci, jež je součástí transformačních změn, jimiž Čtyřlístek prochází, financuje město.

Další chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižení vznikne v objektu stacionáře Třebovice, jehož rekonstrukce by měla být ukončena do konce roku. Stavba je financována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. (br)

Slezská lilie pro matky s dětmi


Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie je nevšední projekt, který pomáhá několika způsoby tam, kde je třeba. Uskuteční se od 13. do 14. června a má motto – Jsme tu pro druhé.

Na dvou pódiích a v kostele v ulici Vratimovské v Kunčičkách se představí například Glenn Kaiser Band (USA) či britský písničkář a skladatel John de Jong. Českou scénu zastoupí Lenka Dusilová, kapela Traband nebo uskupení Svatopluk. Díky spolupořadateli, Diecézní charitě ostravsko-opavské, pomůže výtěžek festivalu matkám s dětmi v tísni v Charitním domě blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně. Nevšední atmosféru festivalu mohou lidé zažít i doma, festival bude díky TV Noe vysílán živě hned do několika zemí. (d)

Sociální péče

Ve středisku sv. Lucie vznikly tréninkové prostory

Vracejí se do života


Charitní středisko svaté Lucie – startovací byty ve Vítkovicích otevřelo v únoru nové tréninkové prostory, které slouží lidem ze startovacích bytů a azylových domů, kteří se snaží začlenit zpět do běžného života. V nových prostorách mohou nacvičovat třeba vaření, ruční práce, věnovat se výtvarným aktivitám a účastnit se vzdělávacích seminářů zaměřených na péči o dítě, finanční gramotnost či obsluhu počítače. Cílem střediska je pomoci těmto lidem obnovit pracovní návyky a zlepšit sociální a komunikační dovednosti. Pracovnice střediska sv. Lucie poskytují v tréninkových prostorách v rámci sociální rehabilitace zdarma i sociálně aktivizační služby.

„Náklady stavebních prací ve výši 2,9 mil. korun byly zhruba ze dvou třetin pokryty z výtěžku Tříkrálové sbírky, daru Biskupství ostravsko-opavského a podpory firemních partnerů,“ informoval ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Sklepní prostory renovované a upravené na tréninkové středisko by podle něj mohlo využívat 40 až 50 lidí.

Startovací byty jsou čtvrtým, nejvyšším stupněm systému pomoci Charity Ostrava lidem bez přístřeší. Jeho smyslem je podpora při osamostatňování. Cílem je, aby si tito lidé dokázali zajistit své potřeby vlastními silami, včetně hospodaření s financemi a bydlení. Osmnáct startovacích bytů Charity Ostrava využije ročně okolo 90 klientů. Dalších 150 osob použije služeb charitních azylových domů. (bk)

Charita otevřela sociální šatník


Charita Ostrava otevřela ve svých prostorách v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích sociální šatník. Na základě potvrzené žádanky, kterou zájemce získá na sociálním odboru, v zařízeních Charity nebo u její partnerských organizací, nabídne lidem v nouzi bezplatně ošacení i obuv.

Charita by uvítala, kdyby se do šatníku naučili nosit vyřazené věci obyvatelé města. Zájem je nejen o oděvy, ale například i o ručníky a ložní prádlo. Dlouhodobě nedostatkovým zbožím bývá obuv. Mimo otevírací dobu lze tyto věci vložit do přistaveného sběrného kontejneru. Dary, které nebudou použitelné, prodá charita zpracovateli použitého textilu a výnos z prodeje využije na provoz zařízení.

Šatník je v provozu v pondělí, úterý a čtvrtek od 11 do 15, ve středu do 17 hodin. V objektu funguje také charitní poradna.(bk)

Co je dobré vědět

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (6)

Kampaň Dejme dětem rodinu podporuje pěstounskou péči


Kampaň Dejme dětem rodinu byla na území města Ostravy zahájena v květnu 2011. Její základní myšlenkou je přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních a podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách, neboť rodina je nejdůležitější součástí našeho života. Rodinu vnímáme jako samozřejmost, ale mnoho dětí nemůže z různých důvodů ve vlastní rodině žít.

Do kampaně Dejme dětem rodinu je v rámci města zapojeno 13 partnerů. Jedná se o nestátní neziskové organizace a organizace pověřené k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (PP) a k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupráce partnerů kampaně je na vysoké profesionální úrovni a je předpokladem pro zajištění kvalitní péče o náhradní rodiče a jejich děti. Je také nositelem informací pro laickou i odbornou veřejnost.

Dlouholetá tradice

Informace o náhradní rodinné péči jsou předávány osobně partnery kampaně na akcích města Ostravy, např. na přehlídce sociálních služeb Lidé lidem, na podzimní slavnosti Třebovický koláč nebo jiných akcích zaměřených na rodinu, jako jsou TátaFest, Festival v ulicích v rámci Colours of Ostrava, ples pěstounů či ­každoroční konferenci Dejme dětem rodinu. Součástí kampaně je prezentace v médiích a působení na mladou generaci, zejména na studenty, kteří budou ve své profesi mít následně vliv na děti a dospívající mládež, případně poskytovat služby v sociální sféře. Neoddělitelnou součástí kampaně je získání nových zájemců o pěstounskou péči.

Pěstounská péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici. Do této formy péče jsou svěřovány děti, jejichž rodiče jsou nemocní, nejsou schopni zajistit péči o své dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, jsou pro dítě nebezpeční nebo si delší dobu nevytvářejí vhodné podmínky k převzetí dítěte do své péče. V této formě péče o děti zpravidla setrvají do zletilosti, resp. sociálního osamostatnění. V současné době se v našem kraji dobře rozvíjí pěstounská péče na přechodnou dobu, tj. krátkodobá pěstounská péče, která trvá pouze omezenou dobu, maximálně jeden rok. Předpokládá se, že biologičtí rodiče si v této době upraví podmínky tak, aby dítě mohli převzít zpět. V případě, že se to nepodaří či to není možné, je dítěti vyhledána náhradní rodina a dítě je předáno do osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péče.

Děti, které přicházejí do náhradní rodinné péče, mají podobné potřeby a tužby jako děti vyrůstající ve vlastní rodině. Většina z nich však v průběhu svého dětství zažívala velké těžkosti a jejich potřeby nebyly naplněny v dostatečné míře tak, jak by bylo pro jejich zdravý vývoj žádoucí. Žily v nestabilním prostředí, nejsou zvyklé na rodinný život, nepocítily dostatek lásky a podpory, nevěří dospělým.

Pro děti v batolecím a kojeneckém věku se náhradní rodiče hledají snáze. Zřejmě proto, že u těchto dětí je větší prostor k výchově a pozitivnímu ovlivnění vývoje. Orgány sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě však potřebují najít vhodné pěstouny pro děti mladšího a staršího školního věku, větší sourozenecké skupiny, pro děti jiného etnika a děti se speciálními potřebami, které potřebují specifický výchovný přístup.

Přínos pro dítě i pěstouny

Pro děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině, je náhradní rodina vhodným řešením a východiskem pro jejich budoucnost a nasměrování pro partnerský a rodinný život. A jaký je přínos pro pěstouny?

 • konají užitečnou věc, pomáhají dětem, které to potřebují,
 • učí dítě mít někoho rád, zpět dostávají radost a lásku,
 • pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky jeho pokroku,
 • získávají cenné zkušenosti, odborné znalosti, učí se být trpělivými.

V Ostravě je v současné době evidováno 525 pěstounských rodin, vyrůstá v nich celkem 564 dětí. Podrobnosti o kampani najdete na www.dejme­detemrodinu.cz.

Odbor sociálních věcí magistrátu


Strana 8

Split a Ostrava spolu pro bezpečnost v dopravě

Apel na evropská města


V průběhu návštěvy delegace partnerského města Splitu na oslavách 70. výročí osvobození Ostravy byla 30. dubna v radnici podepsána Splitsko-ostravská výzva k rozšíření Evropského pilotního projektu celoživotního vzdělávání řidičů a účastníků silničního provozu. Dokument stvrdili podpisy náměstek primátora chorvatského města Goran Kovačevič a náměstek primátora Ostravy Ivo Hařovský.

Iniciátoři výzvy poukazují na snižující se schopnosti řidičů, nedostatečnost profesní výchovy zejména mladých účastníků silničního provozu, následky dopravních nehod, rostoucí hmotné škody a zbytečná smrtelná zranění na evropských silnicích. Zasazují se o ustanovení evropského úřadu bezpečnosti dopravy se silným mandátem pro tvorbu legislativy v oblasti efektivního vzdělávání řidičů. 

Splitsko-ostravská výzva apeluje na regiony, města a obce zemí Evropské unie s cílem společně se podílet na tvorbě projektů vedoucích k podpoře rozvoje výchovy a zdokonalování schopností a dovedností profesionálních řidičů, řidičů složek hasičů, policie, záchranářů a armády a prevenci bezpečnosti silničního provozu obecně. Signatáři kladou důraz také na dopravní výchovu dětí předškolního a školního věku, zkvalitnění výuky žáků v autoškolách a další nové trendy.

Iniciátorem projektu je sdružení právnických osob Ostrava bezpečná doprava!!!, jehož členem je statutární město Ostrava. (vi)

Školství

Báňská pro kvalitnější praxi


Kvalitnější praktickou výuku umožní studentům nové laboratoře katedry materiálů a technologií pro automobily, které otevřela 11. května Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Slavnostního předání nových prostor vybudovaných nákladem 30 milionů korun se zúčastnil náměstek primátora Ivo Hařovský.

Jak uvedla děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Jana Dobrovská, v laboratořích se studenti budou učit vývoj automobilu od úplného začátku, tedy od jednotlivých návrhů přes výrobu modelů, výpočty až po tvorbu různých součástí. „Je tady také prototypová dílna, kde si budou stavět konkrétně dané auto, daný prototyp,“ řekla Dobrovská.

V návaznosti na nové laboratoře a učebny univerzita připravuje akreditaci pro navazující studium oboru Materiály a technologie pro automobilový průmysl, který se na škole zatím vyučoval pouze jako bakalářský. Inženýrský obor by se mohl otevřít od akademického roku 2016/2017. (bk)

Vědě a umění to spolu sluší


Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pořádá 18. června netradiční akci Art Science.  Má navázat na dobu, kdy umění a věda byly nerozlučně spjaty. Toto období lze nazvat zlatým věkem evropské vědy a umění.

Dopoledne budou areálem VŠB za doprovodu kapel projíždět elektromobily a segwaye, lze se naučit, jak se nabíjejí. Představen bude systém analýzy obrazu pro bezpečnost v dopravě, otestovat své zdraví bude možné v biomedicínském stánku, lze se také dozvědět hodně o zabezpečení počítačů. Otevřeno bude výzkumné cen­trum netradičních zdrojů a akumulace elektrické energie. Odpolední hudební festival od 13 hodin se známými skupinami akci zakončí. (d)

My a svět

Zahraniční hosté v radnici


ZE ZEMĚ HELVÉTSKÉHO KŘÍŽE.
První květnové pondělí přijal primátor Tomáš Macura velvyslance Švýcarska v ČR Markuse-Alexandra Antoniettiho. Diplomat z alpské země seznámil hostitele s projektem dlouhodobé pomoci jeho vlasti novým zemím EU.

Česku už poskytli přes 100 milionů švýcarských franků na odstranění hospodářských a sociálních nerovností. Výsledky jsou patrné také v Ostravě. Příkladem je výstavba moderních tramvajových zastávek a tratí ve spolupráci s DPO nebo pečovatelského domu Slezské diakonie. Tomáš Macura ocenil, že podporu nových zemí unie schválili Švýcaři v referendu. Informoval hosta o tom, že také v Ostravě se snažíme o větší zapojení veřejnosti do rozhodování o finančních otázkách města. Setkání byli přítomni náměstek primátora Ivo Hařovský, ředitel DPO Roman Kadlučka aj.

V NEW YORKU O NÁS VĚDÍ. Primátor Tomáš Macura a jeho náměstek Zbyněk Pražák se 13. května setkali v radnici s manažery Amerického přírodovědného muzea (AMNH) v New Yorku Jennifer Chowovou a Justinem Steevem, které doprovázel ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Hosté ze Spojených států mapovali podmínky pro umístění putovní  výstavy v Dolních Vítkovicích v příštím roce. Mezi cíle vloni podepsaného memoranda o spolupráci mezi Světem techniky a AMNH patří pomoc při rozvoji Dolních Vítkovic, vzdělávání technických talentů, popularizace objektu a Ostravy v zahraničí. Ostrava dlouhodobě podporuje vzdělávací projekty Světa techniky, díky nimž sem mají školní děti a mládež volný vstup. Přírodovědné muzeum v New Yorku založené v roce 1869 patří k největším na světě. Jeho prostory proslavil film režiséra Shawna Levyho Noc v muzeu. 

KONTAKTY SE SKANDINÁVIÍ. Velvyslankyně Finska v ČR Helena Tuuriová navštívila první květnové úterý Ostravu. V radnici se setkala s primátorem Tomášem Macurou. Hovořila o svých aktivitách při navazování obchodních kontaktů mezi firmami „ze země tisíce jezer“ a Česka, o setkání s finskými podnikateli působícími v Ostravě a okolí. Řeč se stočila na právě probíhající mistrovství světa v hokeji, start mužstva Finska a pobyt fanoušků Suomi v Ostravě. Velvyslankyně Tuuriová mimo jiné nabídla Ostravě pomoc při hledání partnerského města ve Skandinávii, v níž naše město kontakty zatím postrádá. (vi)

Spolupráce s Čínou už začala


Společnou instituci založila česká biotechnologická společnost PrimeCell Therapeutics s čínskou biotechnologickou společností SCL Biotechnology Co., Ltd., specializující se na práci s některými typy kmenových buněk. Nová společnost má sídlo v biotechnologickém parku 4MEDI v Ostravě, vyvíjí léčivé přípravky a produkty regenerativní medicíny. Investice prvních dvou let se odhadují na 1–2 miliony dolarů, působit chce firma na celém evropském trhu. Podle odborníků jde o výjimečný počin na poli regenerativní medicíny. Čínské investice směřují do nových technologií, uchovávání a aplikace kmenových buněk a rozvoje biomedicíny. Česká strana nabízí vzdělaný personál, laboratorní zázemí, biobanku a know-how v oblasti práce s lidskými buňkami.(g)


Strana 9

Dopravní uzel v Hulvákách ocení cestující i řidiči MHD

Pro snadnější přestup


Od začátku března společnost Strabag pokračuje v dočasně pozastavené činnosti na stavebním objektu komunikací dopravního terminálu Přestupní uzel Hulváky – I. etapa. Práce byly přerušeny v srpnu 2014 po zjištění nevhodného podloží. Jarní návrat stavbařů zahájila sanace území. Bez ní by nebylo možné garantovat statické hodnoty podloží, na němž je v současnosti budována nová točna pro trolejbusy. 

Cílem projektu je realizace páteřní vozidlové komunikace propojující ulice Klostermannovu a Sokola Tůmy, včetně výstavby nové smyčky pro trolejbusy a autobusy. Součástí přestupního uzlu budou jednoduché přízemní objekty se sociálním zázemím pro řidiče MHD a veřejnými toaletami. Stavba zahrnuje nové inženýrské sítě, kamerový systém, systém inteligentních zastávek vč. informačního stožáru a mobiliář. Posílení zásobování trolejové trati elektrickou energií zajistí výstavba nové trakční měnírny a trolejového vedení u křižovatky ulic Novoveské a Sokola Tůmy. Nový přestupní uzel v Hulvákách ocení především cestující, kterým přinese čtyři nové zastávky se snadnějším přestupem mezi tramvajemi, trolejbusy a autobusy. 

Stavební náklady představují 70,5 mil. Kč, z toho předpokládaná dotace z ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko činí 36,4 mil. Kč. Stavba má být hotova v srpnu 2015. (osr)

Rekonstrukce Muglinovské


Výsledkem bude kvalitnější komunikace, zatím se je ale třeba obrnit trpělivostí. Potřebnou rekonstrukcí a modernizací prochází od května ulice Muglinovská.

Stavbu připravila Správa silnic Moravskoslezského kraje a předpokládané náklady ve výši 19,1 mil. korun budou hrazeny z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Akce se týká 1,5kilometrového úseku Muglinovské mezi křižovatkami se Sokolskou třídou v Přívoze a s ulicemi Bohumínskou a Orlovskou v Muglinově. Ukončena by měla být do 26. června.

Po dobu oprav je doprava v obou směrech vždy svedena do jednoho pruhu. Do 8. června by měly být průjezdné rychlé pruhy, do 14. června pomalé. Po tomto termínu by měla být už jen částečná omezení v místě rekonstruovaných zastávkových zálivů. Na rekonstruovaném úseku budou lokálně sanovány podkladní vrstvy a položen nový asfalt. Upraveny budou silniční obruby, odvodnění a kanalizace. Zmodernizován bude i most přes Ostravici. Na obnovené komunikaci bude zřízeno vodorovné dopravní značení. (bk)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Omlouváme se všem tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. V otázkách vás žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

● Břetislava Karlinského z Hrabůvky zajímá, kdy a proč byla třída Stalingradských hrdinů přejmenována na ulici Plzeňskou, resp. Horní.

RADEK DRONG, vedoucí oddělení civilněsprávního odboru vnitřních věcí MMO: „Návrh na přejmenování třídy Stalingradských hrdinů na ulice Horní a Plzeňskou v obvodu Ostrava-Jih doporučila názvoslovné komisi magistrátu rada obvodu na základě »stále se opakujících požadavků a žádostí občanů«, v únoru 1992. Návrh schválila Rada města Ostravy 20. 10. 1992.“

● JUDr. Jiřího Brejzu zajímá, kdo je autorem projektu stezky vedoucí podél řeky Ostravice od mostu v Hrušově k hradu ve Slezské Ostravě. „Jde mi především o zvolený materiál a způsob finální úpravy. Po první větší vodě byla stezka prakticky zničená. Hodlá magi­strát její případnou opravu financovat?“ ptá se pan Brejza. 

Odbor strategického rozvoje MMO: „Úsekem se zabýváme od doby, kdy došlo v důsledku povodně k jeho poškození. Nejdříve město prověřovalo, zda situace nastala vlivem špatného provedení stavby, či jako důsledek živelní události. Nyní situaci řešíme s likvidátorem pojišťovny. K nápravě dojde odhadem v druhé polovině roku. Stezka je zhotovena z mechanicky zpevněného kameniva, a to kvůli požadavkům, které v rámci projednávání stavební dokumentace (2008–2009) vznesly orgány činné v oblasti životního prostředí. Zpracovatelem dokumentace pro stavební povolení byla společnost Dopravní projektování.“

●  Olga Křenková z Poruby je častou návštěvnicí krytého bazénu v Porubě. Kolo si mohla uzamknout ve spodní části bazénu. „S novým občanským zákoníkem podle vedení bazénu tato možnost skončila. Zkusí mi někdo vysvětlit, zda je úschova kola za poplatek během doby plavání neřešitelným problémem?“

HANA RYŠÁNKOVÁ, mluvčí SAREZA, a. s.: „Ve vestibulu krytého bazénu v Porubě je kolárna se stojany a úschovna kočárků. Už druhým rokem se nezamyká. Dříve byl klíč v pokladně a infocentru, což nemělo efekt. Personál je od sebe vzdálen tak, že nelze mít přehled, kdo si klíč půjčil. Proto došlo ke krádeži kočárku a kola. Od doby, kdy se prostor nezamyká, se nic neztratilo. Vedení společnosti neuvažuje o znovu zamykání úschovny. Před kolárnou je navíc kamera, která prostor snímá. Denně využijí vnitřní kolárnu v průměru čtyři cyklisté.“

● Čtenáře Iva Krupaře zaujal článek o auditu městských firem. „Kolika firem je město Ostrava zřizovatelem nebo akcionářem, kdo a jak nás v nich zastupuje?“

VALENTINA VAŇKOVÁ, zastupující vedoucí odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu MMO: „Na základě zákona č. 128/2000, díl 2 § 84 odst. 2 písm. d) a e) je zastupitelstvu obce vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Dále dle písm. f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a písm. g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání. Statutární město Ostrava je akcionářem nebo společníkem v tzv. obchodních společnostech (je jich 14, např. DPO, OZO, Sareza, Vítkovice Aréna) a dále je zřizovatelem příspěvkových organizací, u nichž má funkci zřizovatele zastupitelstvo města (městská nemocnice, domovy pro seniory, celkem 23) nebo městského obvodu (MŠ a ZŠ, centra kultury, celkem 112).“

Pozn. redakce: Seznam všech organizací a jejich webových stránek se jmény zástupců města v jejich orgánech je k dispozici na webu města: www.ostrava.cz/cs/o-meste/organizace-a-instituce/mestske-organizace  (vi)


Strany 10-11

Co, kdy, kde ve městě

SEJDEME SE MICHALFESTU. Městský obvod Michálkovice pořádá 20. června multižánrový hudební festival Michalfest. Vystoupí Vlasta Redl, N.O.H.A., UDG, Elis, Rybičky 48, Tutu a Boris Urbánek a další. Vstupenky v sítích Ticketportal a Ticket Art stojí 180 Kč, na místě 250 Kč.

ROCK-FEST NA HRADĚ. Na Slezskoostravském hradě proběhne 4. července Rock-Fest. Od 12 hodin zahrají na dvou scénách kapely Inekafe, Blue Effect, Progres 2, Abraxas, Vilém Čok & Bypass, Imodium a další. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.

O MALOMĚŠŤÁCÍCH. Poslední premiéru sezony uvede Komorní scéna Aréna 13. června. Pod názvem Lidumor aneb Má játra bez smyslu v režii Janusze Klimszy se skrývá groteska rakouského dramatika Wernera Schwaba. V hašteřivé komedii se Schwab vyrovnává s přízemní maloměšťáckou středostavovskou společností. Autor obdržel řadu prestižních cen. Jeho groteskní hry jsou charakteristické specifickým, bohatým jazykem, ale i vulgarismy.

PLATO ZVE. V ostravské galerii PLATO (součást haly Gong) do konce srpna pokračuje výstava Stana Filka „5.D.“, v Trojhalí pak do konce června PLATOvide03. Z doprovodného programu nabízí PLATO např. autorské čtení Miloslava Topinky 16. června. O prázdninách otevře výstavu Václava Magida Pozice a metoda. Více o programu na www.plato-ostrava.cz.

LETNÍ FESTIVAL. Dům kultury Akord zve na prázdninový program v zahradě – pohádkové středy s divadélkem Smíšek i hudební čtvrtky v rámci cyklu Fajn Fest, které představí amatérské kapely a písničkáře. Více o letních akcích na www.dk-akord.cz.

MARNÉ LEVITACE. Ostravská publicistka a básnířka Eva Kotarbová vydala svou další knihu. Básnická sbírka Marné levitace je už na pultech knihkupectví. I v tomto díle se nechává motivovat Ostravou – tentokrát městskými částmi Hrabovou, Hrabůvkou i Porubou a znovu centrem Ostravy. Nová knížka je ale především knihou milostné poezie odrážející hledání pozitivních vztahů mezi nejbližšími.

POZNEJTE OSTRAVU. Ostravský informační servis připravuje na 21. června komentovanou vycházku Po stopách obchodních domů, vychází se od Divadla A. Dvořáka vždy v celou hodinu od 10 do 14 h. V rámci cyklu Ostrava v barvách noci bude vyhlídková věž Nové radnice otevřená až do 23 hodin 27. června, 25. července a 29. srpna.

VÝSTAVA AMERICKÝCH BOURÁKŮ. Originální americká veteránská auta budou k vidění na výstavišti Černá louka v Ostravě od 16. června do 31. srpna během výstavy American Classic Cars. Mezi padesátkou vozů z let 1911 až 1980 budou zastoupeny všechny velké automobilky. Zaujmou také motocykly, malé modely aut, dobové doplňky aj. Pro návštěvníky jsou připraveny soutěže o ceny včetně automobilu Chrysler z roku 2000.

ČERVNOVÉ PREMIÉRY. Velký Gatsby – příběh amerického autora F. S. Fitzgeralda se poprvé dočká dramatizace na české scéně, a to v premiéře v ostravském Divadle J. Myrona 11. června. O týden později 18. června uvede Divadlo A. Dvořáka poslední premiéru sezony – operu Andrea Chénier skladatele Umberta Giordana podle skutečné postavy francouzského básníka, který hledal lásku v době revoluce a doplatil na to smrtí pod gilotinou v roce 1794.

NEJEN O LÁSCE. Ostravská básnířka, autorka 14 knih veršů Lydie Romanská představí svůj nový román Láska je víc než láska, napínavý příběh dvou dvojic. V Knihcentru Ostrava se tak stane 10. června v 16 h, besedy i autogramiády se jako partneři zúčastní Jan Světlík a Miroslav Stoniš.

ŽIVÉ PŘENOSY eSPORTU. Kinosály připravují přímé přenosy progamingové herní série Intel Extreme Masters, přidává se i kino Art Domu kultury města Ostravy. Zájem o elektronické sporty – soutěže v počítačových hrách raketově stoupají. Přenosy z velkých hal s obřími obrazovkami přitahují. V DKMO začne první přenos 28. července projekcí dechberoucího  filmu „All Work All Play“, následovat bude živý přenos herní exhibice hvězdných týmů ve hře League of Legends. Další živé přenosy herních klání budou přenášeny 23. srpna, podzimní se upřesňují. Podrobné informace na www.esportsincinema.cz.

GAJDOŠOVE VALAŠKY. Takový je název objektu na Masarykově náměstí v Ostravě. Akademický sochař Ladislav Gajdoš vytvořil svůj výtvarný projekt k 20. výročí rozdělení Československa ve spolupráci s českými a slovenskými základními školami. Plastika symbolizuje lidové tradice vč. valašky a má představovat porozumění obou států.

WORLD PRESS PHOTO. Nový mezinárodní festival zaměřený na fotografickou tvorbu se v Ostravě uskuteční od 10. června do 5. července. V české premiéře se na OstravaPhoto představí světová výstava fotožurnalistiky World Press Photo 2015, kterou podporuje město Ostrava. Festival zahrnuje 26 dní, 19 výstav, asi tak 2684 fotografií, 140 vystavujících z 20 zemí, 7 přednášek, 3 workshopy, 2 dílny, edukativní program pro školy a další aktivity. Uskuteční se v Trojhalí na Karolině, Dole Hlubina, využity budou i některé komerční prostory v centru města. Více informací je na www.ostravaphoto.com.

NAVŠTIVTE PLANETÁRIUM. Modernizované ostravské Planetárium se těší stále většímu zájmu. Program pro veřejnost nabízí vždy od středy do pátku v 17 h, v sobotu ve 14, 15.30, 17 a v 18.30 h, v neděli ve 14, 15.30 a v 17 h. Pozorování hvězdné oblohy dalekohledy hvězdárny probíhá v červnu od středy do soboty od 21.30 do 23.30 hodin (pouze za příznivých podmínek – bezoblačné oblohy). Experimentárium je přístupné denně. Podrobnosti o programu na www.planetariumostrava.cz.

ZLOTA LINIA. Až do 31. července potrvá výstava ve Slezskoostravské galerii pod názvem Zlota linia. Tak se nazývá skupina českých a polských umělců, kteří ve společném projektu a ve spolupráci s generálním polským konzulátem výstavu připravili.

Mezinárodní festival i Festival v ulicích naplní v červenci město

Colours of Ostrava ještě početnější


Björk, Kasabian, Rudimental, St. Vincent, Mika, Clean Bandit, Caribou, José González, The Cinematic Orchestra, Rodrigo y Gabriela, Swans, Augustines, Klangkarussell, Other Lives, Dillon, Roni Size & Reprazent, Owen Pallett, Sly & Robbie Meet Nils Petter Molvaer, William Fitzsimmons, Faiz Ali Faiz, Avishai Cohen’s New York Division, Black Strobe... to je pouze několik jmen z letošní nabídky zahraničních kapel na festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 16. do 19. července opět v industriálním areálu Dolních Vítkovic.

Samozřejmě všech kapel a žánrů bude daleko více – electro, world music, jazz, rock, alternativa, soul, reggae... od Jižní Afriky po Mexiko, od Austrálie po Island, od Pákistánu po Izrael. Z České republiky zahrají například Zrní v jednorázovém projektu s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Tata Bojs, Lenka Dusilová a Baromantika, Bratři Ebenové, Stromboli, Michal Hrůza, Kieslowski, Tvrdý/Havelka, Aneta Langerová, Vladimír Merta Trio, Sto zvířat, Mucha, Lenny či Jelen.

Celkově festival nabídne více než 200 koncertů, divadel (Dejvické divadlo, DaeMen, Anna Polívková a Martha Issová), filmů, workshopů, diskusí či výtvarných aktivit na 15 otevřených i krytých scénách.

Nově se otevře speciální electro stage i nové prostory zrekonstruovaného Dolu Hlubina, klub a kavárna na vysoké peci. Opět se setkáte s oblíbenými Drive stage, Full Moon stage, Busking stage, velkoplošnou projekcí u haly Gong, designovou WTF Market and Art zónou, světelnými instalacemi, velkým Světem techniky, koncertním sálem z bývalého Plynojemu nebo vinárnou v betonovém bunkru. Zázemí na festivalu díky zvláštní Dětské scéně a kojícímu stanu znovu najdou rodiče s dětmi.

Již v úterý a ve středu před začátkem Colours of Ostrava si lze 14. a 15. července užít Festivalu v ulicích plném hudby, tance a divadla a přístupném zdarma na Masarykově náměstí a Černé louce nebo přijít na showcase konferenci Czech Music Crossroads. Čtyřdenní i jednodenní vstupenky, kemp i parkování jsou v prodeji na http://eshop.colours.cz nebo v síti Eventim. Více informací na www.colours.cz. (k)

Letní klasika Čtvero ročních období


Letní část 8. ročníku koncertního cyklu Čtvero ročních období nabídne židovskou hudbu, zamyšlení nad životními osudy reformátora Jana Husa i tradiční klasickou hudbu. Úvodní koncert ve čtvrtek 18. června v kostele sv. Václava v Ostravě (19.30 h) bude patřit Vokálnímu souboru Noach, který přednese hebrejské písně a klezmerovou hudbu.

V neděli 21. června vystoupí v Husově sboru ve Staré Bělé (15 h) a na Slezské Ostravě (18 h) recitátor Alfred Strejček s hudebně-literárním programem nazvaným „Křesťane věrný, hledej pravdu“, který slibuje netradiční portrét mistra Jana Husa, jehož 600. výročí upálení si připomínáme v letošním roce. Na varhany zahraje Jaroslav Krček, zazpívá Karel Jakubů.

Milovníci klasické hudby se mohou těšit na koncert Bennewitzova kvarteta, které 23. června v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích (18 h) nabídne smyčcové kvartety L. van Beethovena a J. Haydna. Vstupné na všechny koncerty stojí 150 Kč, zlevněná vstupenka pro studenty, důchodce a ZTP 100 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma.(k)

Jubilejní Janáčkův máj končí, přijely i desítky manažerů festivalů

„Život bez hudby by byl omylem…“


Tento citát německého filozofa Fridericha Nietscheho z úst moderátora Jiřího Vejvody skvěle uvedl zahajovací koncert jubilejního, 40. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 24. května. V publiku zasedli místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová, ministr kultury Daniel Herman, krajský hejtman Miroslav Novák, biskup František Lobkowicz a další hosté, festival zahájil primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Heiko Mathiase Förstera předvedla tradiční Janáčkovu Sinfoniettu a Příběhy tisíce a jedné noci, Šeherezádu Rimského-Korsakova. Festival v 8 městech uvádí celkem 20 festivalových koncertů, závěrečný koncert zazní 8. června v DKMO.

Letos si navíc v Ostravě dává rendez-vous celá Evropa.  Účast potvrdila téměř stovka ředitelů a generálních manažerů velkých evropských festivalů. Do Ostravy přijeli na valnou hromadu Evropské festivalové asociace pořádanou v rámci Janáčkova máje od 4. do 7. června.  (g)

Na hrad za Shakespearem

Slezskoostravský hrad 22. července opět ožije skvostnými dialogy Shakespeara v neméně skvělém překladu Martina Hilského. Letní slavnosti budou letos bohatší o nové nastudování Romea a Julie režijní dvojice ,SKUTR‘ – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský – v hlavních rolích s Terezou Voříškovou a Janem Sklenářem v titulních rolích.

Z loňského repertoáru zůstává ostravské nastudování Jak se vám líbí s M. Holým, S. Šárským, M. Čapkou a dalšími. Mnoho povyku pro nic v režii J. Menzla zůstává v repertoáru stejně jako nastudování komedie Sen noci svatojánské již zmíněné dvojice ,SKUTR‘. Naposled se odehrají představení Zkrocení zlé ženy s T. Vilhelmovou, V. Dykem a dalšími populárními hvězdami. Z Bratislavy do Ostravy zavítá inscenace Večer tříkrálový aneb Co jen  chcete maďarské režisérky Enikö Eszényi. Vstupenky kvapem mizí, informace o prodeji a celém programu na www.shakespeareova.cz nebo www.ticketportal.cz. (g)

Družice NASA zachytí festival Beats for Love


Třetí ročník tanečního festivalu Beats for Love se uskuteční od 2. do 5. července v Industrial Parku Dolní Vítkovice. Předešlé ročníky přilákaly přes 60 tisíc návštěvníků, z původních 250 interpretů letos zahraje 350, počet pódií se z 8 navýší na 11.

Vystoupí světově uznávané hvězdy z oblasti hudebních žánrů jako drum and bass, house, trance, reggae, electroswing, techno ap. Hlavním tahákem budou britští Pendulum DJ set, přijedou také Drumsound & Bassline Smith, DJ Tonka, Sonny Wharton, Scratch Perverts, Mark Sixma aj. Z domácí scény se návštěvníci mohou těšit na zpěváka Cocomana, slovenského rappera Majka Spirita, maskovaných dýdžejů Američana PHNTM, Venezuelana Zardonica a další.

Ostravský Beats for Love zařazený v tomto oboru mezi patnáct nejlepších akcí světa bude snímat družice americké vesmírné agentury NASA. Vytvoří jedinečné fotografie celé akce. (el)

Ostravské dny za dveřmi


Kompozice pro tři orchestry, světové premiéry soudobé klasické hudby, současná opera, maraton elektronické hudby, ale také noční sóla a hudební experimenty – to vše jsou letošní Ostravské dny 2015, které se uskuteční od 10. do 29. srpna.

Osm festivalových dnů, které jsou vyvrcholením téměř měsíčního snažení hudebních umělců, pak nabídne dvacet programů s dvěma stovkami účinkujících. Velký zahajovací koncert se uskuteční 23. srpna v Trojhalí na Nové Karolině, centrem pozornosti bude jedna z nejdůležitějších kompozic 20. století s názvem Gruppen skladatele Karlheinze Stockhausena. Výjimečností Ostravských dní je skutečnost, že téměř všechny kompozice festivalu jsou nastudovány v Ostravě během probíhajícího projektu, což vyžaduje od hudebníků i organizátorů enormní úsilí. Páteří festivalu bude Janáčkova filharmonie Ostrava, mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda a Canticum Ostrava se sbormistrem Jurijem Galatenkem. (g)

Hvězdy připraveny


Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupí na podzim již do své 62. koncertní sezony. Staronovým sloganem s malou změnou „Hrajeme pro Ostravu“ se orchestr hlásí k městu.  Pro milovníky klasické hudby je připravena pestrá nabídka koncertů a dalších projektů, jejichž portfolio rok od roku roste. Do Ostravy zavítá řada špičkových zahraničních i tuzemských umělců a naopak filharmonie vyjede šířit čest a slávu Ostravy a českého muzikantství na prestižní tuzemské i zahraniční festivaly a zájezdy. Ke zvýšení kvalit orchestru přispívá také nový umělecký šéf a šéfdirigent Heiko Mathias Förster, hlavním hostujícím dirigentem bude Michail Jurowski.  K hvězdným hostům bude patřit např. i dirigent Jakub Hrůša, ze sólistů pak trumpetista Reinhold Friedrich, pianisté Alexander Ghindin, Jean-Efflam Bavouzet, violoncellista Johannes Moser, violista Felix Schwartz či operní pěvci Sonya Yoncheva a Piotr Beczała, kteří vystoupí v Gongu na jaře příštího roku. Prodej vstupenek už běží v Janáček Pointu v budově DKMO.  (k)


Strana 12

Významné výročí

Před 750 lety se v listině olomouckého biskupa Bruna poprvé objevilo jméno obce Svinov

Součástí monarchie, říše i republiky


Svinov, třetí nejstarší městský obvod v Ostravě, letos slaví 750 let od první písemné zmínky v listině olomouckého biskupa Bruna. Psal se rok 1265 a Schönebrunne je zde uvedena jako ves cisterciáckého kláštera ve Velehradě. Připomeňme si významné události z historie Svinova, který byl ve svých dějinách součástí království i císařství, Třetí říše, Československa a České republiky.

Od pluhu k Mannesmannům

Prakticky do konce 19. století se místní obyvatelstvo věnuje především zemědělství. Po dokončení Severní dráhy Ferdinandovy, železnice v úseku Lipník – Bohumín, zaznamenáváme prudký hospodářský vývoj a nárůst počtu obyvatel. Svinov se stává důležitým dopravním uzlem, který láká investory. Příliv obyvatelstva, a to i německého, nastává po založení válcovny trub Oskarem Hulschinským v roce 1892. Továrnu kupuje v roce 1908 rodina Mannesmannů. Následně vzniká cihelna, parní mlýn, pekárna, lihovar, v roce 1925 je ve Svinově zahájen provoz radiostanice.

Vyvrcholením společenského a stavebního rozmachu a významným mezníkem v dějinách obce se stává rok 1936, kdy je Svinovu udělen statut samostatného města.

V říši na věčné časy?

Mnichovská dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR nacistickému Německu tvrdě dopadá i na Svinov, který je 9. října 1938 obsazen vojáky německého wehrmachtu. Ve městě se objevují plakáty s nápisem, že Svinov je připojen k říši na věčné časy. A to přesto, že ze zhruba pěti a půl tisíce obyvatel se jen 722 občanů hlásí k německé národnosti. Místní obyvatelstvo nějaký čas doufá, že Němci vrátí území obývané Čechy okleštěné čs. republice. Naděje zhasíná 26. listopadu 1938, kdy je obsazeno také Dubí, svinovská část obce za železniční tratí patřící Československu. Naštěstí „věčné časy“ trvají necelých sedm let. Jde o období tragické, plné strachu, ponížení, obětí na životech i mezi Svinovany.

Rozstřílený Svinov

Dvanáctikilometrový postup fronty ke Svinovu v dubnu 1945 trvá neuvěřitelných deset dní. Ostřelování a letecké bombardování paralyzuje průmysl, dopravu i běžný život. Až čtyři desítky náletů denně proměňují od 26. do 30. dubna město v jednu velkou ruinu. Nejtěžší boje probíhají 29. 4., kdy do Svinova dorazí Rudá armáda. Kolem 15. hodiny jsou sovětští vojáci již ve všech částech města, které je dobýváno dvěma proudy – od Třebovic a podél Porubky. Následuje překročení Odry na dvou místech: u mostu přes státní silnici směrem na Mariánské Hory a U korýtka. Svinov je svobodný, 30. dubna 1945 je dovršeno osvobození celé Ostravy.

Ničivá povodeň 1997

Svinov si svou samostatnost udrží až do roku 1957, kdy je začleněn pod nově vznikající městskou část Ostrava-Poruba. V roce 1964 začíná ve Svinově fungovat hlubinný důl označovaný jako Jan Šverma II. Těžba uhlí se v letech 1971–91 v ročních objemech pohybuje na hranici 300 tisíc tun. Po ukončení těžby v roce 1991 jsou jámy zasypány, 23. ledna 1994 je odstřelena těžní věž. Významný předěl v dějinách Svinova znamená listopad 1989. Díky sametové revoluci se 24. 11. 1990 po dlouhých letech odpojuje od Poruby a stává se ostravským městským obvodem. Do jeho rozvoje a života lidí dramaticky zasahuje zničující povodeň v roce 1997, která napáchá mnohamilionové škody. Za nenahraditelnou ztrátu lze považovat i požár sokolovny z prosince 1998. Bohužel se budovu nepodařilo opravit, a ta je v roce 2005 stržena. Za velkou ztrátou lze považovat i demolici mlýna, kterému nikdo z místních neřekl jinak, než „křupkárna“. Mlýn padá za oběť výstavbě dálnice. Na druhé straně v obvodu vyrostla řada nových objektů. Připomeňme rekonstrukci nádraží, dopravní terminál Svinovské mosty či novou hasičskou zbrojnici.

Důstojné oslavy výročí

Současný obvod Ostrava-Svinov má rozlohu přibližně dvanáct kilometrů čtverečních a žije v něm 4520 obyvatel. Významné 750. výročí jeho existence si občané připomínají řadou akcí. Za všechny jmenujme koncert Hradišťanu, turnaj starých gard v házené, čtení z kronik, zasazení památného stromu u příležitosti kladení věnců k 70. výročí osvobození obce, besedu s pamětníkem holocaustu panem Luďkem Eliášem apod. Zaujme i výstava dětských výtvarných prací „Svinov je furt tak fajn“ (do 14. 6. ve foyer nádraží). Slavnou historii připomene mimořádné číslo Svinovského hlasatele a připravovaný dokumentární film. Vyvrcholením oslav bude svinovská pouť o víkendu 19.–21. června s bohatým kulturním programem.

Lenka Hrušková, starostka obvodu Ostrava-Svinov


Strana 13

Z archivu města

Rudolf Vichnar – podnikavý muž a český vlastenec byl nadšeným divadelním ochotníkem

Založil čtyři ostravské knihtiskárny


Rudolf Vichnar se narodil se 18. dubna 1861 v česky smýšlející rodině vojenského vysloužilce a hutníka Petra Vichnara a jeho manželky Johany, rozené Kublové. Rodinné klima jej ovlivnilo na celý život. Tiskařskému řemeslu se vyučil u nejstaršího ostravského knihtiskaře Reinharda Prokische, který si otevřel svoji tiskárnu v roce 1874 v Zámecké ulici. Po vyučení odešel mladý Vichnar na zkušenou do Přerova, kde si našel svoji budoucí ženu Josefu Sapurkovou, s níž se oženil 15. 9. 1884. Měli spolu sedm dětí (2 syny a 5 dcer). Do Moravské Ostravy se s rodinou vrátil z Místku v polovině 90. let 19. století jako zkušený tiskař, nadšený divadelní ochotník a stoupenec české otázky na Ostravsku angažující se v řadě českých spolků.

Vichnar je právem označován za úspěšného zakladatele čtyř ostravských tiskáren s dlouholetou tradicí, a to přesto, že je časem, kromě té poslední, prodal. Svoji první českou knihtiskárnu založil v Přívoze v roce 1897 v Nádražní ulici v nádvorním domě čp. 457. Díky svým politickým konexím zde začal vydávat katolicky laděné periodikum Ostravsko-přívozské noviny, později přejmenované na Ostravské noviny. Byl také aktivním na politické scéně, od roku 1899 zasedal v přívozském výboru, kam byl zvolen za českou občanskou stranu. V obci se účastnil veřejného života, kde sílil na přelomu století národnostní boj mezi Čechy a Němci. V Přívoze zažil i velmi příjemné chvíle, když v srpnu 1899 dostal od arcivévody Evžena Habsburského stříbrnou jehlici s brilianty za to, že mu věnoval slavnostní list vydaný vlastním nákladem při příležitosti stavby přívozského chrámu.    

V roce 1903 se přestěhoval do Moravské Ostravy, aby zde založil novou knihtiskárnu. Podruhé bojoval o svoje místo v silné konkurenci ostravských knihtiskařů. Tehdy mu nebyl nakloněn městský výbor pro jeho českou agitaci v Přívoze. Koncesi nakonec získal a postupně se mu podařilo vybudovat v dnešní Hollarově ulici čp. 1199 prosperující podnik s rostoucí klientelou a počtem zakázek. Nově začal vydávat v roce 1906 katolické noviny Ostravský kraj vycházející dvakrát týdně a pravidelně tiskl Úřední list okresního hejtmanství v Moravské Ostravě.

V roce 1908 přesídlil na novou adresu, do dnešní Škroupovy ulice čp. 874. Zaměstnával zhruba 15 pracovníků a vyučili se u něho i jeho dva synové Jaroslav a Jindřich. V témže roce založil v pořadí třetí tiskárnu, akcidenční tiskárnu v Mariánských Horách, v dnešní ulici Přemyslovců čp. 57. Jeho firma nesla označení Rudolf Vichnar – knihtiskárny, knihařství, nakladatelství a plakátovací ústav v Moravské Ostravě. Vichnar byl člověk mnoha zájmů. K jeho největším zálibám patřilo ochotnické divadlo. V řadě her uváděných v českém Národním domě sám hrál, ale také tiskl ochotnickému spolku divadelní plakáty, pozvánky a časopis Meziaktí. Angažoval se i politicky jako člen katolické jednoty pro okres moravskoostravský.

Spokojenost v podnikání však netrvala příliš dlouho. Po vypuknutí 1. světové války většina zaměstnanců narukovala na frontu, včetně obou synů. Vichnar se potýkal s nedostatkem zakázek i kvalifikovaného personálu a byl několikrát pokutován   živnostenským inspektorátem okresního úřadu kvůli neoprávněnému zaměstnávání žen. Po úředním zákazu provozu v únoru 1918 prodal velmi rychle svou tiskárnu konkurenční Moravskoslezské vydavatelské společnosti, která zde začala tisknout Moravskoslezský deník. Zanedlouho, po vzniku ČSR, posilován nadějí, že se oba synové vrátí z války, se opět se vší silou vrhl do práce, znovu zažádal o vydání knihtiskařské koncese. Nová knihtiskárna Grafia se nacházela v dnešní ulici Na Hradbách čp. 119 a od roku 1920 v Nemocniční ulici čp. 987 v Moravské Ostravě. Nutno podotknout, že objem zakázek tiskárny Grafia již nedosáhl předválečné úrovně, k pravidelnému tisku patřil jen Úřední věstník okresního úřadu.

Tehdy 60letý živnostník pomalu předával vedení tiskárny staršímu synovi Jaroslavovi a sám se stahoval do ústraní. Měl více času věnovat se vzpomínkám na svůj bohatý život, které uveřejňoval i na stránkách denního tisku. Kromě toho působil jako soudní znalec a zabýval se meteorologickým měřením. Rudolf Vichnar zemřel 12. srpna 1943 ve věku 82 let. Mladší syn Jindřich se po návratu z války odstěhoval do Prahy, kde se stal uznávaným typografem.

Rod Vichnarů má svého úspěšného pokračovatele, neboť Jindřichovým vnukem a Rudolfovým pravnukem je Petr Vichnar, oblíbený sportovní komentátor České televize.  

Jaroslava Novotná, Tomáš Karkoszka

Zemřel archivář a historik Karel Jiřík


Dne 25. května zemřel v Ostravě ve věku nedožitých 85 let archivář, historik a emeritní ředitel Archivu města Ostravy PhDr. Karel Jiřík. Rodák z Janovic nad Úhlavou přišel do Ostravy v roce 1961 a přijal nabídku stanout v čele městského archivu. Funkci vykonával do roku 1972 a znovu v letech 1990–1992. Za nedílnou součást své profese pokládal pořádání archiválií, jejich zpřístupňování veřejnosti a vědecké zpracování. V roce 1962 inicioval zahájení vydávání sborníku Ostrava, členem redakční rady byl do roku 2014. V letech 1992–1997 zastával funkci kronikáře města.

Karel Jiřík byl redaktorem a spoluautorem prvních vědeckých dějin Ostravy vydaných k 700. výročí založení města (1967). V roce 1996 získal Cenu města Ostravy za kolektivní dílo Dějiny Ostravy (1993). V roce 1998 obdržel Cenu Egona Erwina Kische za publikaci Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Čest jeho památce!


Strana 1

Útulek pro psy má otevřeno


Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů nebo vyhozených z aut, naštěstí se najdou lidé, kteří jim nabídnou nový domov. Patříte-li mezi ně, přijďte do útulku pro psy na Provozní 4 do Ostravy-Třebovic. Kromě pondělí je otevřeno denně do 10 do 17 hodin, tel. kontakt 599 455 191. Aktuální nabídka psů je na http://utulekostrava.cz.

Útulek pro psy, který spadá pod odbor životního prostředí magi­strátu města, má některá nová pravidla. „Prodloužila se doba izolace pro nově příchozí psy na 21 dní, došlo k oddělení prádelny od přípravny krmiv, už jsou obě místnosti samostatné. Nově byly instalovány dezinfekční rohože, je připraven epidemiologický plán a dezinfekční plán. V maximální míře se reguluje pohyb osob, aby zaměstnanci zbytečně nechodili z čistých prostor do špinavých a zpět. Také veterináři nastavili nové vakcinační schéma. Provoz útulku vyžaduje větší pozornost,“ vysvětluje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Oddělena od provozu bude izolace a karanténa. (r)

Volný čas

V ostravské zoo hnízdí vzácná potápka malá, je ohroženým druhem

Pavilon evoluce v centru zájmu


Nedávno nově otevřený Pavilon evoluce v ostravské zoo se těší nebývalému zájmu malých i velkých návštěvníků a není také divu, patří k největším a nejmodernějším v Evropě. V současné době nabízí opravdu pestrou podívanou, protože se v něm zabydlelo 194 zvířat z 22 druhů.

Například šimpanz učenlivý, kočkodan Dianin, osinák africký, krysa velká, žako velký, bukáček malý, čírka úzkozobá, vousák senegalský, chřástal žlutozobý, želva ohebná, scink ohnivý, krajta královská, bahník západoafrický, z ryb pak bichir Endlicherův, halančík Amietův, perlovka Frempongova, patera šestipruhá a motýlkovec africký. Z šedesáti jedinců hmyzu jsou to druhy zlatohlávek konžský, zákeřnice dvojtečná, veleštír císařský a achatina vroubkovaná – dokonalý soubor živočichů, kteří společně sdílejí otevřené zelené prostory i pavilon. „Výstavba Pavilonu evoluce posunula úroveň ostravské zoo o několik příček výše, i v celoevropském měřítku,“ hodností náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Areál zoologické zahrady leží v lokalitě Velkého ostravského lesa. Díky přírodnímu charakteru některých jeho částí je tak nejen příznivým prostředím pro chovaná zvířata, útočiště zde ale nachází i řada volně žijících zvířat. Někteří zástupci patří i k velmi vzácným druhům. V loňském roce zahnízdily na rybníku pod výběhy afrických kopytníků hned dva páry potápek malých. Oba páry stihly během sezony hnízdit dvakrát, takže nadílka mláďat byla skutečně velká.

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) je nejmenším druhem potápky v Evropě. Hnízdí obvykle v nižších polohách. V České republice patří potápka malá k ohroženým druhům, v současné době u nás hnízdí pouhé asi čtyři stovky párů.(k)

Nový kemp už slouží


V areálu Landek Parku nedaleko soutoku Odry a Ostravice začal fungovat nový kemp s možností stanování i parkování obytných vozů a karavanů. Je určen pro pobyty v hlavní turistické sezoně a nabízí kapacitu zhruba 230 míst. Zajištěno je komfortní sociální zázemí s teplou vodou, sportovní vyžití na čtyřech tenisových kurtech s umělou trávou, beachvolejbalové a petanquové hřiště. Lokalitou a jejím okolí vedou naučné stezky (přírodovědecká a hornická) a nově vybudovaná cyklostezka, která je vhodná také pro in-line bruslení. Na vrcholu kopce v bezprostřední blízkosti slovanského hradiska je umístěna rozhledna s výhledem na říční soutok. V případě nepříznivého počasí mohou návštěvníci kempu využít krásnou víceúčelovou sportovní halu k sálovým sportům. Do budoucna se má kemp vybavit dalšími atraktivitami pro rekreaci a odpočinek, počítá se i s rybolovem. První hosté ze Slovinska si podmínky kempu velmi pochvalují. (d)

Služby občanům

Městský web informuje o životním prostředí


Valné shromáždění Organizace spojených národů ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí. Svátek je oslavován ve více než stovce zemí světa.

Specializované portály

„Při této příležitosti bych ráda upozornila občany na informace o životním prostředí a jeho ochraně na webových portálech města,“ konstatuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Informace z agendy životního prostředí jsou dostupné v sekci O Ostravě na stránkách ostrava.cz včetně rozcestníku na specializované portály. Aktuální informace o stavu ovzduší mapuje například web Dýchám pro Ostravu. Problematika životního prostředí je pak zpracována rovněž na mapovém portálu města (mapy.ostrava.cz).

Na mapách Ostravy naleznou ná­vštěvníci webu významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, území spadající do soustavy Natura 2000 (například ptačí oblasti), mapu přírodního parku Oderské vrchy nebo památné stromy na území města. Kromě zakreslení krajinných prvků v mapě jsou zde k dispozici i doplňkové informace. Pouhým kliknutím tak lze získat bližší informace o přírodních prvcích včetně například fotografií a popisu všech památných stromů na území města.

Čekáme vaše dotazy

„Občané, stavebníci a vlastníci pozemků také mohou pomocí jednoduchého on-line formuláře položit odboru ochrany životního prostředí dotaz, zda je konkrétní pozemek součástí údolní nivy, ochranného pásma památného stromu či registrovaného významného krajinného prvku, a lze na něm realizovat navrhovaný záměr na využití pozemku, “ doplňuje představení mapového portálu Kateřina Šebestová. (ht)

Ostravsko jako atrakce


Město Ostrava a Moravskoslezský kraj uspořádaly 18. až 22. května golfový presstrip. Golfové resorty tak přivítaly novináře z Dánska, Finska a Švédska, ti si vyzkoušeli greeny v Šilheřovicích, Lipinách, Ropici, poslední den strávili na golfu v Čeladné. Nechyběla komentovaná prohlídka města, návštěva divadla, Dolních Vítkovic či Landek Parku ani ochutnávky místních specialit. Na žebříčku popularity mezi turisty stoupá Moravskoslezský kraj vzhůru. Počet hostů, kteří v prvním čtvrtletí letošního roku navštívili ubytovací zařízení v našem regionu, se meziročně zvýšil o 13,9 procenta. V kraji se od začátku ledna do konce března ubytovalo 164 707 hostů. (r)


Strana 15

Během zmoklé 54. Zlaté tretry diváci ocenili pohodlí zastřešeného patnáctitisícového hlediště

Městský stadion se stává chloubou Ostravy


Vytrvalý déšť a vlezlá zima provázely 54. ročník Zlaté tretry. A přesto diváky mohlo hřát, že Ostrava má po rekonstrukci objektu otevřeného již v roce 1939 konečně městský stadion odpovídající prestiži evropské sportovní metropole. Město jako investor a stavbaři vše podstatné stihli, byť teprve v září ohlásí definitivní finále druhé etapy rekonstrukce. 

Pořadatelé avizovali 15 tisíc vyprodaných sedadel. Občasné ostrůvky volných míst proto přičtěme spíše mizernému počasí a televiznímu přenosu. K největším zážitkům mítinku patřila nesporně čtvrtka překážek. Po zaváhání favoritky Nelové z JAR vyhrála „dívčí válku“ mistryně světa Hejnová (55,13) před exostravankou Rosolovou.

Očekávaný souboj tří maminek se po odřeknutí Obergföllové smrskl na duel Abakumovové se Špotákovou. Naše oštěpařská šampionka ani Ruska se ale s formou nepotkaly a nepřehodily 60 metrů. V izraelském rekordu 63,85 vyhrála Dorožonová.

Mimo stupně vítězů skončila také parta českých oštěpařů v čele s Veselým. Nejdále hodil Keňan Yego (86,88). Čest našich barev zachraňovali v chůzi na 3 km první Drahotová, Maslák (2. na 300 m), Staněk a Kudlička (3. v kouli a tyči).

Obě jamajské sprinterské hvězdy nezklamaly, ale vzhledem k počasí si cenily jen vítězství. Powell na 100 m za 10,04 a Bolt na 200 m za 20,13. (vi)

Šampionát skončil úspěchem


79. mistrovství světa v ledním hokeji v České republice skončilo po sportovní, pořadatelské i komerční stránce podle předsedy organizačního výboru ostravské části Aleše Pavlíka úspěchem.

V Ostravě se hrálo 30 utkání, které přímo v ČEZ Aréně vidělo 234 490 diváků, což představuje průměr 7800 na zápas. I přesto, že národní mužstvo Česka hrálo jen v Praze. Celkem čtrnáctkrát prošlo ostravskými turnikety 8812 diváků a bylo tedy vyprodáno. Nejméně diváky zajímal zápas Dánsko–Bělorusko (4796). Celkem MS 2015 vidělo 640 044 diváků, průměr 10 001 na zápas. Jde o rekord v návštěvnosti. Předešlý drželo loňské MS v Bělorusku.

Hokejový šampionát, na jehož pořádání Ostrava přispěla 80 mil. Kč, přinesl podle primátora Tomáše Macury kromě zvýšení prestiže a zviditelnění města ve světě odhadovaný přínos pro poskytovatele služeb a další firmy ve městě kolem 500 milionů korun. (vi)

Bazaly by měly sloužit sportu


Zápasem legend Baníku s výběrem osobností (6:3) a závěrečným kolem Synot ligy Baník–Dukla (1:1) se poslední květnovou sobotu uzavřela 56letá historie stadionu na Bazalech. Prvoligový fotbal se ze Slezské Ostravy od léta přesune na rekonstruovaný městský stadion do Vítkovic. Areál, který je v majetku města, by měl nadále sloužit sportu. Fotbalový Baník by stadion rád využíval k tréninkům, přátelským, žákovským či dorosteneckým utkáním. Jak informovala mluvčí města Andrea Vojkovská, jednání o pronájmu Bazalů mezi městem a FC Baník probíhají. Představy obou stran o rozsahu a ceně za používání areálu se zatím rozcházejí. „Pokud by se ukázalo, že Baník kapacitu Bazalů v plném rozsahu nevyužije, nabídneme jejich část dalším sportovním organizacím,“ poznamenal primátor Tomáš Macura. (bk)

Cíl vytrvalců byl na Dukle


Dálkoví běžci z TJ Liga 100 a MK Seitl vyrazili na počest 70. výročí osvobození 30. dubna z Masarykova náměstí na 425 km dlouhý štafetový běh z Ostravy na Duklu.

Ve třech skupinách se vytrvalci Martin Hlavinka, Martin Both, Jaroslav Kuncek, Petr Jorníček, Jitka Ochozková, Iveta Vrbická, Iva Pachtová, Sylva Magnusková, Danuše Škrdová, Jaromír Horák a Otto Seitl střídali po 20km úsecích na trase vedoucí přes Turzovku, Žilinu, Ružomberok, Poprad, Prešov, Svidník. Ostravané, kteří už 1. května dopoledne předali ve Vojenském historickém muzeu ve Svidníku prsť hlíny z bojiště v Hrabyni, si prohlédli také Dukelský průsmyk, místo, kde na podzim 1944 svedla Rudá armáda a čs. armádní sbor krvavou bitvu s Němci. (jh)  

Hlavní třídou pojedou sedmdesátkou


Porubská Hlavní třída se stane v sobotu 20. června dějištěm závodu Světového poháru série World Inline Cup (WIC) s účastí nejlepších bruslařů planety. Během dvoudenního programu si přijdou na své také amatérští sportovci bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti. Akce se koná s podporou města Ostravy a obvodu Poruba. 

Na Hlavní třídě se v pátek  (19–22 h) uskuteční jízda za hudebním autem, které se  v minulých letech zúčastnily až 2 tisíce rekreačních bruslařů. V závodě profesionálů, mužů i žen, se můžeme těšit na vynikající evropské jezdce, závodníky z Nového Zélandu, Venezuely, Mexika, Kolumbie, Argentiny, premiérově se ozvali Číňané. Účastníci WIC absolvují 11 okruhů v délce 33 km. Nejlepší trať prolétnou průměrnou rychlostí kolem 40 km/h, z kopce za horní obrátkou pojedou až sedmdesátkou. Vloni v Ostravě vyhráli Nolan Bediaff z Francie a Polka Alexandra Gossová. Bohužel letos nepřijede famózní Novozélanďanka Beggová, která se léčí z těžkého zranění.

„Do Ostravy se světoví bruslaři rádi vracejí, trať na Hlavní třídě se jim líbí stejně jako vynikající atmosféra, kterou vytvářejí fanoušci,“ říká šéf pořadatelů Martin Plecitý, který zve k účasti bruslící veřejnost. V sobotu je start pěti závodů dětí mezi 10. a 11. hodinou, v 11.30 startuje hobby závod na 10 km. Mistrovského open závodu (14) na 33 km se mohou zúčastnit i zdatní bruslaři bez licence. Online se lze na závody přihlásit na www.lifeinline.cz. (vi)

Branky, body, Ostrava


Branky, body, Ostrava!!! je název knihy Jaroslava Odstrčilíka a Marka Lorence mapující historii sportu v Ostravě. Publikaci, kterou vydalo město a stojí 610 Kč, si můžete koupit v pobočkách Ostravského informačního servisu. (vi)

Bartošův okruh


Sedmý ročník Okruhu Františka Bartoše se pojede 11.–12. července. Na trati v Radvanicích se představí domácí i zahraniční závodníci na motocyklech a sajdkárách. V sobotu jsou na pořadu tréninky, hlavní závody se jedou v neděli od 9 hodin. (liv)


Strana 16

Přijďte na sedmou Ostravskou muzejní noc 2015!


Opět po roce se v jeden večer a část noci zpřístupní veřejnosti celá řada kulturních institucí, letos je jich sedmatřicet. Neváhejte a vydejte se v sobotu 13. června na už 7. Muzejní noc za poznáním v neobvyklé době. V některých institucích je nutná rezervace.

NOVÁ RADNICE
Ostrava, Prokešovo nám. 8: slavnostní zahájení v 18 h s představiteli města, vypouštění balonků (zdarma již od 17.30 h). Komentované prohlídky radnice, vyhlídková věž, doprovodný program vč. pohádky před radnicí, www.ostrava.cz, www.ostravainfo.cz, tel: 596 281 111, 599 443 096.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
Ostrava, Pivovarská 3164/15: od 17 h Tajuplná muzejní instalace loutek. Nutná rezervace 596 100 500, info@dlo-ostrava.cz, www.dlo-ostrava.cz.

DOLNÍ VÍTKOVICE
Vítkovice, Ruská 2993: od 18 h prohlídka s průvodcem Uhelný okruh – zahrnuty všechny atrakce zdarma, placené prohlídky vysoké pece a pavilonu U6. Prodej vstupenek do 23 h, www.dolnioblastvitkovice.cz, tel. 724 955 121.

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA
Dílny Martinov: 16 – 23 h zpřístupnění depozitáře nízkopodlažních tramvají, od tram. zastávky Dílny DP pěší průchod nebude možný, pouze přistavenými tramvajemi, www.dpo.cz, tel. 597 401 140.

DŮL MICHAL
Michálkovice: od 17 do 23.45 h prohlídka výstavy fotografií, od 19 do 21 h Literární sprcha, 18.30 – 22.45 h konzervátorské a restaurátorské dílny, www.dul-michal.cz, tel. 724 664 010.

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Ostrava, Jurečkova 9: od 17 do 23.45 h prohlídka výstav, výtvarné, hudební dílny, workshopy a divadélko pro děti, přednášky, www.gvuo.cz, tel. 596 112 566, 596 115 425.

HASIČSKÉ MUZEUM
Ostrava-Přívoz, Zákrejsova 3/53: 16 – 24 h prohlídka historické hasičské techniky, soutěže pro děti, ukázka pracoviště tísňového volání. Každou hodinu hašení v dobových uniformách, http://muzeum.hzsmsk.cz, tel. 596 136 841.

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Ostrava, Nádražní 30: od 17 h na konečné tramvaje ve Výškovicích cesta sídlištěm s historikem M. Strakošem, od 18 h – soutěže ve Fiducii, ateliér pro děti a rodiče, akce@antikfiducia.cz.

JANÁČKOVA FILHARMONIE ­OSTRAVA
Ostrava, 28. října 124 (DKMO): 17 až 24 h hudební dílny, vystoupení, program pro děti vč. soutěží, prohlídka varhan, promo videa a fotky z činnosti JFO, www.jfo.cz, tel. 596 619 914, 597 489 495.

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ
Ostrava, Českobratrská 958/40: 17 až 21 h vystoupení souborů všech studijních oddělení, muzikálové melodie, www.jko.cz, tel. 596 112 007.

KLUB ATLANTIK
Ostrava, Čs. legií 7: 18 – 24 h grilovačka na zahrádce, výtvarný koutek pro děti, krátké autorské filmy, www.klubatlantik.cz, tel. 599 527 110.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Ostrava, 28. října 2: 17 – 22 h Noc plná dobrodružství – kultura, zvyky, kuchyně jiných národů, zážitky s Julesem Vernem, hudba, tanec, netradiční služby i odění, www.kmo.cz, tel. 599 522 612.

LANDEK PARK
Petřkovice, Pod Landekem 64: 18 až 24  h prohlídka unikátní expozice záchranářství a těžké techniky s komentářem zkušených havířů, www.landekpark.cz, tel. 602 532 414.

LIDOVÁ KONZERVATOŘ A MÚZICKÁ ŠKOLA
Ostrava, Wattova 5: 17 – 22 h tvůrčí dílny, minikurzy focení, tvůrčí psaní, koncert a vystoupení žáků, jam ses­sion, www.lko.cz, tel. 596 136 805, 603 886 756.

GALERIE MAGNA
Ostrava, Bieblova 3: 18 – 23 h výstava soch Michala Gabriela, www.magna.tym.cz, tel. 774 276 848.

ALLIANCE FRANCAISE
Ostrava, Na Hradbách 12: 18 – 24 h základy francouzštiny, putování po Francii s ochutnávkami, www.alliancefrancaise.cz, tel. 596 125 424.

ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA
Ostrava, Dr. Šmerala 2: 17 – 23 h prohlídka studií, výstava rozhlasové techniky, rezervace předem, www.ostrava.rozhlas.cz, tel. 596 203 111.

MAGIČTÍ LUCEMBURKOVÉ
Ostrava, Svět techniky, Dolní Vítkovice: 16 – 23 h volná prohlídka výstavy, www.magictilucemburkove.cz.

MINIUNI
Výstaviště Černá louka (za Divadlem A. Dvořáka): 17 – 24 h prohlídka světových i tuzemských staveb, www.svetminiatur.cz, tel. 596 119 900.

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Ostrava, Prokešovo nám. 9: 17 až 23.30 zločin v knihovně s literárními detektivy, komentovaná prohlídka, nejkrásnější české knihy, detektivky, www.svkos.cz, tel. 596 118 881-2.

OSTRAVSKÉ MUZEUM
Ostrava, Masarykovo náměstí 1: 16 až 23 h vycházka za dřevinami Husova sadu, prohlídky expozic a stálých sbírek, výroba broží origami, výstava Dalibora Bači, www.ostrmuz.cz, tel. 597 578 450.

PLANETÁRIUM
Krásné Pole, K Planetáriu 502: 17  až 22.30 h volné prohlídky experimentária, pozorování oblohy, ukázkové projekce, doprovodné soutěže, www.planetariumostrava.cz, tel. 596 994 950.

GALERIE PLATO
Hala Gong, Dolní Vítkovice: 19.30 až 23 h komentované prohlídky výstav, dílny s bublinami a bublifukem, hrátky s uměleckou skupinou Record, www.plato-ostrava.cz, tel. 702 206 099.

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE
Slezská Ostrava, Těšínská 35: 16 až 24 h volná prohlídka výstavy, kávový catering, hudební vystoupení, J. Surůvka a J. Gajdica zachycují hudebními prostředky podobu tváře,  www.slezskaostrava.cz, tel. 599 410 426, 725 716 900.

STARÁ ARÉNA
Ostrava, 28. října 49/23: 17 – 24 h otevřená kavárna, komentované prohlídky, večer skečí a humoru, www.staraarena.cz, tel. 777 420 152. 

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ostrava, Poděbradova 33: 17  až 22 h kreslení, keramika, focení, hudební jam,  www.sus-ostrava.cz, tel. 596 114 985.

TYFLOCENTRUM
Ostrava, nám. Msgre. Šrámka 1760/4: 18 – 23 h život ve tmě, jak se musí přizpůsobovat nevidomí, rezervace předem, www.tyflocentrum-ova.cz, tel. 596 783 073.

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL
Ostrava, Repinova 16: 17 – 22 h komentované prohlídky výstav světových malířů a fotek K. Kubaly Mizející Ostrava, www.chagall.cz, tel. 596 112 019.

MINIKINO KAVÁRNA
Ostrava, Kostelní 3: 13 – 22 h kavárenský koncert při svíčkách, překvapení, www.minikino.cz, tel. 604 777 537.

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM
Ostrava, budova nádraží Ostrava střed, Frýdlantská 499/5: 17 – 23 h mimořádná prohlídka, pro děti dřevěná železnice, http://zmms.cz, tel. 972 765 600, 723 283 735.

ČAJOVNA RASHMI
Poruba, Havlíčkovo nám. 6189/27: 16 – 23.30 h vernisáž výstavy, živý drak a jiná zvířata, autorské čtení, výtvarná dílna pro děti, divadelní improvizace, www.vasecajovny.cz, tel. 731 265 927.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
Zábřeh, Hulvácká 384/1: 18 – 22 h výstavy, workshopy, kresba, www.umelecka.cz, tel. 596 786 690, 777 171 757.

INDUSTRIAL GALLERY
Ostrava, Zahradní 10: 17 – 24 h výstava Jana Vytisky, kavárnička, www.industrialgallery.cz, tel. 725 951 904.

NOVÁ AKROPOLIS
Ostrava, 28. října 8: 17 – 24 h prodejní výstava archeologických reprodukcí, malování, film, www.akropolis.cz, tel. 596 134 980.

MUZEUM A GALERIE MLEJN
Ostrava, Nádražní 3136/138a: 18 až 23 h komentované prohlídky dobové techniky mletí, prohlídka výstavy, www.mlejn.com, tel. 596 136 033.

VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ
Ostrava, Sokolská 26: 17 – 23 h volný vstup do expozic, malování na obličej, pohádkový karneval (Parník), písně z muzikálu, www.ckv-ostrava.cz, www.sokolska26.cz, tel. 596 138 937.