Červen 2013

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

 

 


 

Strana 1

Uvnitř listu
2 Domem roku je vítkovický Gong
5 SAREZA připravena na léto
6 Školní hřiště pro veřejnost
8 Změna pracoviště Úřadu práce
10 Janáčkova konzervatoř slaví
11 Hledáme čtenáře z 50. let
13 Vzácné fotografie z městského archivu

Poplatky za odpad do konce června

Do 30. června musí občané Ostravy zaplatit poplatek za odpad. Poplatek pro rok 2013 zůstává nezměněn, představuje 498 korun za osobu. Občané ho mohou zaplatit složenkou, bankovním převodem, v pokladně magistrátu v Nové radnici (zde může být delší čekání), kde přijímají i platební karty. Složenky obdrželi občané v květnu, do systému SIPO je poplatek naveden v červnu.
Pokladní hodiny v budově magistrátu (dveře č. 101): pondělí, středa od 8 do 17, úterý od 8 do 15.30, čtvrtek od 8 do 16 a v pátek od 8 do 11 hod.
Nově byla zavedena společná odpovědnost poplatníka – nezletilého a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. V případě nezaplacení bude dluh vyměřen a vymáhán po zákonném zástupci – rodiči. Od příštího roku již občanům nebudou složenky hromadně zasílány. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol zůstanou zachovány, proto si ponechejte ústřižek složenky. Poplatek bude možné zaplatit opět v pokladně magistrátu, bankovním převodem či prostřednictvím SIPO. Informace podají pracovnice oddělení daní a cen nebo lze využít formulář na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci úřad – potřebuji si vyřídit – poplatky a finance – poplatek za komunální odpad. (op)

Superpočítač se jmenuje Anselm

inovace v praxi

V areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity pokřtili 24. května ostravský superpočítač. Z více než šesti tisíc návrhů bylo vybráno jméno Anselm, které je spojeno s názvem jednoho z prvních uhelných dolů v Ostravě. Od roku 1830 stál v Petřkovicích a dnes je součástí hornického muzea pod Landekem.
Křtu se ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a další osobnosti, mezi kterými nechyběl primátor Petr Kajnar. Účastníci ankety poslali do soutěže názvy Hlubina myšlení, Centrální mozek lidstva, Trinity, Matrix ale také Chachar, Baník, Bulík, Ostravak aj. Jméno Anselm navrhl Ondřej Dýšek z Pelhřimova, který pojede podívat do francouzské pobočky společnosti BULL v Angers, v níž superpočítač vzniká.
V rámci projektu IT4Innovations, Centra excelence, se otevřela první menší část superpočítače, takzvaný malý klastr. Plný výkon Anselmu bude do dvou let srovnatelný s téměř čtyřmi tisíci běžnými notebooky. Zařadí se mezi sto nejvýkonnějších počítačů na světě. Poslouží pro řešení úkolů z oblasti nanotechnologie, při vývoji nových léčiv, ve strojírenství nebo v automobilovém a leteckém průmyslu, dopravě aj.
Projekt Národního superpočítačového centra bude stát dvě miliardy korun, většina prostředků sem míří z evropských fondů. Naproti sídla Vědecko-technologického parku se staví budova, do které bude zařízení už v příštím roce umístěno. (vi)

Foto: Jméno superpočítače odtajnili (zleva) ředitel IT4Innovations Martin Palkovič, europoslanec Evžen Tošenovský, primátor Petr Kajnar, hejtman Miroslav Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a rektor VŠB-TU Ivo Vondrák.

Aukce ušetřily 202 miliony

V Radnici města Ostravy se 23. května uskutečnil 4. ročník konference k Systému sdružených nákupů (SSN) s názvem „Ostrava jednotně a transparentně“, která měla za úkol vyhodnotit výsledky organizací v rámci projektu za rok 2012.
Ostrava je jediným městem u nás, které nakupuje zboží a služby formou elektronických aukcí v SSN, ale má také rating transparentnosti nákupů. V rámci systému jen za rok 2012 dosáhla celkové úspory ve výši 78,48 milionu korun, když realizovala nákupy v objemu 551,62 milionu korun. Úspora od zavedení programu přesáhla sumu 202 miliony korun.
Ocenění převzali ředitelky a ředitelé 37 městských organizací – SVČ Zábřeh, Dopravní podnik Ostrava, Čtyřlístek, Domov Slunovrat, SVČ Moravská Ostrava, Domov Korýtko, Domov Sluníčko, SAREZA, Ostravské komunikace, DpS Iris, Centrum sociálních služeb Poruba, Divadlo loutek Ostrava, DpS Kamenec, MŠ J. Šoupala, Poruba, Domov Čujkovova. Kompletní žebříček je k nahlédnutí na webových stránkách http://www.ecentre.cz/system-centres/dosazene-uspory.
„Pokud by byl obdobný systém, jaký používáme v Ostravě, implementován do státní i veřejné správy, pak by podle kvalifikovaných odhadů v rámci republiky ušetřil až 20 miliard korun ročně,“ zdůrazňuje primátor Petr Kajnar.
„Ostrava je rozsahem, úsporami i vznikem samostatného odboru, který se stará o centrální nákupy a kontrolu, unikátní,“ říká Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která Systém sdružených nákupů ve městě nastavila. Firma pořádá elektronické aukce nejen pro velká města a firmy, ale také pro domácnosti.
V průběhu konference měli uchazeči možnost sledovat on-line elektronickou aukci na výběr dodavatele zemního plynu pro rok 2014. Do aukce se přihlásilo pět uchazečů. Výběrem vítězné firmy by město Ostrava mělo ušetřit 3,01 %, to je 1 568 300 korun proti letošnímu roku. (mb)

Město Ostrava koupilo nemovitosti na Bazalech

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili 20. května odkup nemovitostí „Bazaly Ostrava“ od společnosti Bazaly, a. s. Za 114 036 480 korun město získá od fotbalového klubu stadion, pozemky, budovy a příslušenství. Stane se vlastníkem cenných pozemků v bezprostřední blízkosti centra. Cena nemovitostí na Bazalech byla stanovena dvěma nezávislými posudky, které pro město Ostravu zpracovali renomovaní auditoři. Pro financování nákupu budou použity peníze z přebytku hospodaření města.
Ten byl za rok 2012 cca 380 milionů korun. Obavy, že by kvůli nákupu mělo dojít ke krácení rozpočtů například na městskou hromadnou dopravu, školství nebo sociální služby jsou tedy zbytečné.
Nákup nemovitostí, zejména pozemků, od fyzických či právnických osob není ničím neobvyklým. Město se tímto způsobem snaží získat kontrolu nad pozemky v lokalitách, které považuje za strategické pro budoucí rozvoj. Podobným způsobem docházelo a dochází k nákupům například v Hrabové, Mošnově, Hrušově nebo Porubě. Podobně jsou nakupovány pozemky tam, kde je například plánována výstavba důležitých komunikací.

Budoucnost Bazalů?

FC Baník na Bazalech pravděpodobně odehraje ještě jednu nebo dvě sezóny, než bude hotova rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, který lépe vyhovuje přísným kritériím fotbalové asociace. „Tím, že zastupitelstvo schválilo koupi Bazalů, klub nemusel vyhlásit insolvenci. Pominula hrozba, že by se pozemky staly součástí konkurzní podstaty. Neotevřela se možnost pro spekulace s nimi. To, zda Bazaly zůstanou sportovištěm nebo se změnou územního plánu jejich využití změní, zřejmě rozhodne až příští zastupitelstvo města,“ konstatoval náměstek primátora Tomáš Petřík.
Budoucí zastupitelé budou mít na výběr z několika možností. Opravu stadionu a jeho zachování pro prvoligový fotbal, přebudování na mládežnické centrum nebo zrušení, které by ale vyžadovalo změnu územního plánu. Areál je nyní určen ke sportovnímu vyžití. Zastupitelé se budou moci rozhodnout pro bytovou zástavbu, komerční objekty nebo jiný rozvojový záměr v lokalitě, která je považována za velmi cennou. V době hospodářského růstu před několika lety nabízel soukromý developer za pozemky města na blízkém Seidlerově nábřeží na slezském břehu Ostravice zhruba 19 000 Kč/m2. Investice vložená dnes do pozemků na Bazalech (v přepočtu zhruba 1 000 Kč/m2) se později může městu minimálně vrátit.

Města sport podporují

V letošním ročníku fotbalové ligy působilo několik klubů, které hrály na stadionech vlastněných městy. Jde například o Plzeň, Brno, Jablonec, Uherské Hradiště, České Budějovice, Mladou Boleslav nebo Liberec. Kromě toho, že se město Ostrava stane vlastníkem stadionu na Bazalech, zůstává i nadále největším podporovatelem sportovních aktivit v regionu. Nejen vrcholového fotbalu, ale také hokeje. Extraligový HC Vítkovice letos město dotuje 16 miliony Kč, 150 milionů Kč stála nedávná rekonstrukce ČEZ Arény, 30 miliony Kč město podpoří konání MS 2015 v hokeji v Ostravě. Milionové městské dotace míří každoročně do extraligových klubů basketbalu, volejbalu, florbalu, házené apod. Na vrcholový, výkonnostní a mládežnický sport vydalo město Ostrava v roce 2012 částku 533 milionů korun.
Podobně velkoryse Ostrava dotuje kulturu. V roce 2012 celkem 613 miliony korun. Díky této podpoře má město k dispozici pestrou mozaiku různorodých aktivit pro své obyvatele, počínaje filharmonií, divadly, přes konzervatoř, umělecké školy až po výstavní síně a hudební kluby. Nebýt každoročních účelových dotací města stála by vstupenka do divadla přes 1 200 Kč, lístek na bazén 270 Kč a hodinová jízdenka na tramvaj 67 Kč.

Záchrana fotbalu

Zadlužený FC Baník Ostrava nemá jinou možnost, než finance získané prodejem Bazalů použít na splácení závazků, které má klub po předešlých majitelích, a to zejména u bank. Vedení klubu má s věřiteli uzavřeny dohody o splátkách. Pokud by město neodkoupilo pozemky ve Slezské Ostravě, spadl by klub s nejvyšší pravděpodobností do insolvence, která by byla spojena se ztrátou licence a praktickým zánikem. Peníze, které město zaplatí za pozemky, tak současně pomohou zachovat ve městě prvoligový fotbal a klub spjatý s Ostravou více než 90 let.
„Baník je značka, která k Ostravě a regionu patří. Nejde jen o ligové mužstvo, ale také o stovky žáků a dorostenců, kteří v klubu rozvíjejí svůj talent. Stejně jako podporujeme divadla, filharmonii, galerie, kluby, staráme se i o sport,“ zdůraznil primátor města Petr Kajnar. (op)


Strana 2

Domem roku je aula Gong

Jen málokdo věřil, že by Gong, současnou unikátní chloubu města Ostravy, přetrumfla jiná stavba dokončená v minulém roce. V soutěži o prestižní titul ostravský Dům roku, který uděluje město letos už podevatenácté, stanula za rok 2012 multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice právem na nejvyšším stupni.
Titul a ohodnocení ve výši 300 tis. korun převzali zástupci AP Ateliéru arch. Josefa Pleskota 5. června v Divadle loutek Ostrava. V pořadí druhým vyhodnoceným dílem s odměnou 150 tis. Kč se stala budova fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Porotu tvořili nezávislí experti z řad odborné veřejnosti, zástupci samosprávných orgánů městských obvodů, města a magistrátu. Do konce února přišlo do soutěže pět přihlášek na jednu novostavbu, dvě v kategorii rekonstrukce s novostavbou a dva objekty v kategorii rekonstrukce. (av)

Foto: Rekonstrukcí bývalého plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice vznikla unikátní multifunkční aula, nové centrum společenského a kulturního dění ve městě.

Letecky do Londýna

V prvním červnovém týdnu vypravili z Letiště Leoše Janáčka Ostrava nový spoj do Londýna. Pravidelnou linku bude provozovat celosvětově oblíbená nízkonákladová společnost Ryanair se sídlem v irském Dublinu. Z ostravského letiště bude létat třikrát týdně na londýnské letiště Stansted, v úterý, čtvrtek a sobotu ve 21 hodin. (r)

Zastupitelstvo

Zastupitelé města Ostravy se ke svému 26. zasedání ve volebním období 2011–2014 sejdou ve středu 26. června. Jednání v radnici města začne v 9 hodin a je přístupné veřejnosti. (op)

Výměna řidičských průkazů

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy upozorňuje řidiče bydlící ve správním obvodu města Ostravy, ke kterému přináleží obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice, že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni tyto průkazy vyměnit do 31. prosince 2013.
Doporučujeme řidičům, kterých se povinná výměna týká, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli, v závěru období pro zákonnou výměnu může docházet k dlouhým čekacím lhůtám pro jejich vyřízení. Rovněž upozorňujeme řidiče, kteří jsou držiteli skupin C, C+E, D a D+E a nejsou držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, že s účinnosti od 19. 1. 2013 se všem řidičům uvedených skupin řidičských oprávnění vydávají řidičské průkazy s omezenou platností na pět let.
Žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat u odboru dopravně-správních činností (DSČ), oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, Magistrát města Ostravy, ul. 30. dubna 35/635, Moravská Ostrava. Úřední dny: pondělí, středa 8–17, úterý, čtvrtek 7.30–15.30, pátek 8–11 hod. Na všechny činnosti zabezpečované odborem DSČ se lze objednat na konkrétní den i hodinu na tel. čísle 844 12 13 14. (op)

Proti povodním

Státní podnik Povodí Odry připravuje investiční akci nazvanou Protipovodňová opatření pro zástavbu městského obvodu Polanka n. O. Koryto říčky Polančice má podle tohoto projektu zvýšit svou kapacitu. Mají být vybudovány také dvě suché nádrže – jedna na Polančici, druhá na jejím přítoku Rakovci. Je připravena technická studie, nyní se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Investiční akce je jednou z priorit města a pro její podporu byla letos, podobně jako v předchozích dvou letech, podepsána mezi městem Ostravou a Povodím Odry smlouva o poskytnutí účelové dotace z městského rozpočtu ve výši dvou milionů korun. (d)

Naši hasiči pomohli

Povodně, které v prvním červnovém týdnu zasáhly především české kraje naší republiky, zaměstnaly místní hasiče na maximum. S bojem proti živlům se proto do Čech vydali na pomoc hasiči ze záchranného sboru Moravskoslezského kraje s technikou statutárního města Ostravy, kterou disponují stanice v Přívoze, Hrabůvce, Zábřehu a na Fifejdách. V Rokycanech pomáhaly tři automobily Mercedes Sprinter, v Mělníku pak jedno speciální vozidlo. Pro Ostravu je požární ochrana jednou z priorit, od roku 2006 na ni z městského rozpočtu poskytla přes 506 milionů
korun. (ph)

Na černo? Za 1 500!

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu ve spojích Dopravního podniku Ostrava (DPO) se od 1. června 2013 zvýšila z dosavadních 1 000 Kč na 1 500 Kč. Snížená výše přirážky 700 Kč při úhradách přímo ve vozidle anebo do 7 dnů zůstává nezměněna. V platnosti zůstává také výše snížené přirážky 30 Kč při dodatečném doložení platné dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky a přirážky 100 Kč za nepředložení platného jízdního dokladu za zavazadlo, případně psa. DPO ročně eviduje na 90 tisíc případů, kdy cestující při přepravní kontrole nepředloží platný jízdní doklad. Dosavadní maximální výše přirážky 1 000 Kč byla uplatňována od konce 90. let minulého století. (r)


Strana 3

Primátor Petr Kajnar vyznamenal v Nové radnici zaměstnance Městské policie Ostrava

Za věrnost uniformě i městu

Městská policie Ostrava (MPO) ocenila 22. května v radnici pětačtyřicet svých zaměstnanců. Na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima jim primátor Petr Kajnar předal vyznamenání za dlouholeté působení u policie a za výborné plnění pracovních úkolů.
Petr Kajnar poděkoval vyznamenaným a vyzdvihl jejich podíl na tom, že bezpečnostní situace v Ostravě je srovnatelná s dalšími velkými městy u nás. I s ohledem na dlouhodobě kritizované nedostatečné kapacity republikové policie. „Občané považují bezpečnost ve městě za jednu z nejvyšších hodnot. Děláte svou práci velmi dobře. Ostravané to náležitě oceňují,“ dodal primátor.
Za 10 let služby u MPO převzali stužky Za věrnost T. Altenburger, P. Balcar, K. Feiková, M. Fryčka, P. Gomola, M. Gurbovič, M. Hama¬rová, R. Holinka, T. Hruška, P. Janda, L. Klapuch, D. Klišová, M. Křižák, M. Magnusek, J. Mecner, T. Mičan, M. Přikryl, J. Samek, L. Smejkal, J. Sojka, M. Suchánek, K. Šimek a M. Václavík ze všech služeben na území města.
Za 20 let služby u MPO byli vyznamenáni S. Harok, Z. Holinka, J. Chamrád, A. Chutná, R. Kavka, R. Klega, I. Knopp, T. Leska, S. Malíková, V. Petrušková, M. Pudzich,
J. Roščáková, P. Stoklasová, S. Štěpánek a L. Vavrečková. Všichni pracují na úsecích prevence, operativní činnosti aj.
Čestný odznak za dlouhodobě výborné výsledky ve službě si odnesli K. Gas, R. Kavina, L. Vavrečková, M. Chovan, R. Harok, M. Přikryl a D. Klišová. (vi)

Více zeleně pro lepší ovzduší

Do poloviny roku 2014 bude v Ostravě vysazeno tisíce lip, javorů, platanů, dubů, bříz a keřů. Výsadbu zeleně v rámci čtyř projektů za 37 286 tis. uhradí z 90 procent Evropská unie, zbytek financí dodá město. Veřejnou soutěží se městu podařilo snížit náklady téměř o 60 procent.
V centru, Porubě, Vítkovicích a Jihu bude na ploše 69,7 hektaru vysazeno 18 902 kusů dřevin, z toho bude 5 460 stromů a 13 422 keřů. Odstraněny budou dřeviny v horším zdravotním stavu nebo s poškozením. Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělí obytnou zástavbu od dopravních koridorů a průmyslových podniků např. v ulicích Ruské, Opavské, Muglinovské, Místecké, Horní či podniků Vítkovice, ArcelorMittal, Dalkia aj.
„Výsledkem ekologických projektů bude snížení emisí tuhých znečisťujících látek o cca 53,5 tuny za rok,“ upřesnil náměstek primátora Dalibor Madej při výsadbě stromu naproti hypermarketu Tesco v Třebovicích (na snímku spolu s Andrzejem Santariusem z AWT Rekultivace).
O výsadbu a údržbu se postarají AWT Rekultivace a H Rekultivace, které zvítězily ve veřejných soutěžích. (hob)

Čas přeje elektromobilům

Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ zaměřený na čistou dopravu ve městě a regionu podpořili 16. května Moravskoslezský kraj a město Ostrava. Pod memorandum připojili podpisy hejtman Miroslav Novák a primátor Petr Kajnar. Převzali také klíče od elektromobilů Peugeot iOn. Dvěma vozy budou jezdit zaměstnanci krajského úřadu, jedním magistrátu.
V našem regionu je několik elektromobilů v provozu. Řidiči mohou jejich baterie dobíjet u dvou ostravských veřejných stanic. Třetí byla v den podpisu memoranda otevřena před krajským úřadem na ulici 28. října. V průběhu dvou let bude do ČR uvedeno až 15 modelů elektromobilů předních světových výrobců. Parametry vozidel se postupně zlepšují, jejich cena klesá,
„Elektromobily představují zajímavou alternativu pro budoucnost. Budou-li úspěšné, mohou přispět ke zlepšení životního prostředí. Jsme rádi, že můžeme jeden vůz vyzkoušet,“ potvrdil zájem na rozvoji ekologicky šetrné dopravy primátor Petr Kajnar. (vi)

Nová Porážková finišuje

Pokud vjíždíte do centra Ostravy pravidelně po Českobratrské ulici, můžete sledovat zvýšený ruch na Porážkové ulici, která vede mezi frýdlantskou železniční tratí, městskými jatkami a opuštěným Bauhausem.
Ještě v tomto měsíci mají stavbaři dokončit pokládku asfaltu na vozovku. Hotovy mají být také chodníky, oplocení, osvětlení aj., jejichž výstavba se zpozdila v zimním období. V té době již bude dokončen podchod pod Porážkovou ulicí a rampa na Stodolní. Současně probíhají práce na rekonstrukci ulic Stodolní, Janáčkovy a Žerotínovy.
Z centra města z ulice Českobratrské povede nová trolejbusová trať po ulici Porážkové na Novou Karolinu. Nájezdy na novou komunikaci budou kolem budovy Nordica a z ulice Janáčkovy. Se zprovozněním trasy počítá Dopravní podnik Ostrava ve druhé polovině letních prázdnin. (vi)


Strana 4

Střípky

ROMSKÝ FESTIVAL.

Prokešovo náměstí před Novou radnicí bylo 17. května místem konání kulturního festivalu Romů. V programu vystoupila řada romských tanečních a hudebních souborů a sólistů. Na akci k zúčastněným promluvil náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek, který se mimo jiné zmínil o projektu sociální inkluze, jehož cílem je začleňování osob sociálně vyloučených do života. Organizátor festivalu Miroslav Červeňák před radnicí přivítal ředitelku Nadace Dobré vůle Olgy Havlové Milenu Černou, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Jaroslavu Rovňákovou a další hosty. (Foto H. Oborilová) (hob)

JANÁČKŮV MÁJ PO 38.

Slavnostní zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj pod záštitou primátora Petra Kajnara vyprodal 20. května aulu Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Tradiční Janáčkovu Sinfoniettu, Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C moll op. 37 a Chačaturjanovu Symfonii č. 3 C dur Poema v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu dirigoval host z Arménie Vahan Mardirossian. V Beethovenově koncertu publikum nadchnul německý klavírista Lars Vogt (na snímku), který spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry. (ok)

BĚŽCI S POCHODNÍ.

Světový běh harmonie, nejdelší štafetový běh světa, dorazil 27. května do Ostravy. Mezinárodní skupinu sportovců vedenou pokořitelem K2 horolezcem Liborem Uhrem přivítal před radnicí náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku L. Vidličky). Převzal pochodeň a symbolicky s nimi vystartoval do etapy, která měla cíl v Českém Těšíně. Světový běh harmonie je štafetový běh dobrovolníků ze všech koutů světa. Navštíví stovku zemí na šesti kontinentech, urazí na 70 tisíc kilometrů. Pochodeň symbolizuje přátelství, porozumění a harmonii. Vše, co nás spojuje, bez ohledu na národnost, kulturu a víru. (vi)

SETKÁNÍ V GONGU.

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice se 30. května stala místem konání prezentačního semináře k automatizační technice, kterého se zúčastnili zástupci společností působících v této perspektivní a rychle se rozvíjející oblasti na území České republiky. V průběhu setkání jeho účastníky pozdravil náměstek primátora města Ostravy Jiří Hrabina (na snímku s moderátorkou a Miss ČR a Europe 1995 Monikou Žídkovou). Kromě odborného programu semináře měli delegáti možnost absolvovat prohlídkové trasy Dolní oblasti nebo navštívit interaktivní expozice v Malém světě techniky v budově U6. (op)

První etapa rekonstrukce skončila

V závěru května dokončila společnost Metrostav první etapu rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích, jejímž nejviditelnějším, ale zdaleka ne jediným efektem, je nová východní krytá tribuna. První opravdu vážný test ji čeká 27. června při atletickém mítinku Zlatá tretra.
Tribuna poskytne 5020 míst k sezení. Diváci zde najdou také sociální zázemí a bufety s občerstvením. Ze sedadel se jim naskytne dokonalý výhled na atletickou dráhu a sektory technických disciplín s novým tartanovým povrchem. Zbrusu nový je i trávník na hrací ploše. Během devíti měsíců vyrostly moderní pokladny a vstupy na stadion, přístupové cesty k tribunám, energocentrum, rekonstruovány byly inženýrské sítě, stožáry umělého osvětlení, světelné tabule apod.
Náklady města na I. etapu rekonstrukce stadionu dosáhly 466 milionů korun bez DPH. V této sumě jsou práce za 18 mil. Kč za několik objektů z chystané II. etapy. Projekt dotovalo 50 miliony korun Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (vi)

Foto: Na novou východní tribunu městského stadionu usedne při Zlaté tretře přes 5 tisíc diváků.

Odešel generál Škarvada

V Ostravě zemřel 11. května ve věku nedožitých 96 let brigádní generál Zdeněk Škarvada, veterán druhé světové války, legendární stíhací pilot slavné 310. čs. stíhací peruti Royal Air Force ve Velké Británii. Nositel řady britských, polských, československých a českých vyznamenání byl v roce 2007 jmenován Čestným občanem města Ostravy. Čest jeho památce!

V městském archivu o manželech Šavrdových

Archiv města Ostravy (AMO) získal díky ochotě rodiny a iniciativě majitelky antikvariátu a klubu Fiducia Ilony Rozehnalové cenné dokumenty z pozůstalosti významných představitelů českého a ostravského disentu, signatářů Charty 77, manželů Jaromíra a Dolores Šavrdových.
Podle ředitelky AMO Blaženy Przybylové archiválie představují ukázky ze Šavrdovy literární činnosti a jeho působení v disentu. Konkrétně jde o edici Libri prohibiti, motáky z vězení s literárními texty či jeho doklady o pracovním zařazení v období normalizace. Součástí daru je básnická tvorba autorovy babičky Anny B. Šavrdové z let 1899–1952.
Dokumenty nyní čeká zpracování pro potřeby archivu a dalšího bádání. Pak budou moci být vystaveny nebo poskytnuty ke studiu zájemcům z řad veřejnosti. (liv)


Strana 4

Hrozbu zániku fotbalového Baníku, tradiční ostravské sportovní značky, se podařilo odvrátit

Město Ostrava koupilo nemovitosti na Bazalech

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili 20. května odkup nemovitostí „Bazaly Ostrava“ od společnosti Bazaly, a. s. Za 114 036 480 korun město získá od fotbalového klubu stadion, pozemky, budovy a příslušenství. Stane se vlastníkem cenných pozemků v bezprostřední blízkosti centra. Cena nemovitostí na Bazalech byla stanovena dvěma nezávislými posudky, které pro město Ostravu zpracovali renomovaní auditoři. Pro financování nákupu budou použity peníze z přebytku hospodaření města.
Ten byl za rok 2012 cca 380 milionů korun. Obavy, že by kvůli nákupu mělo dojít ke krácení rozpočtů například na městskou hromadnou dopravu, školství nebo sociální služby jsou tedy zbytečné.
Nákup nemovitostí, zejména pozemků, od fyzických či právnických osob není ničím neobvyklým. Město se tímto způsobem snaží získat kontrolu nad pozemky v lokalitách, které považuje za strategické pro budoucí rozvoj. Podobným způsobem docházelo a dochází k nákupům například v Hrabové, Mošnově, Hrušově nebo Porubě. Podobně jsou nakupovány pozemky tam, kde je například plánována výstavba důležitých komunikací.

Budoucnost Bazalů?

FC Baník na Bazalech pravděpodobně odehraje ještě jednu nebo dvě sezóny, než bude hotova rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, který lépe vyhovuje přísným kritériím fotbalové asociace. „Tím, že zastupitelstvo schválilo koupi Bazalů, klub nemusel vyhlásit insolvenci. Pominula hrozba, že by se pozemky staly součástí konkurzní podstaty. Neotevřela se možnost pro spekulace s nimi. To, zda Bazaly zůstanou sportovištěm nebo se změnou územního plánu jejich využití změní, zřejmě rozhodne až příští zastupitelstvo města,“ konstatoval náměstek primátora Tomáš Petřík.
Budoucí zastupitelé budou mít na výběr z několika možností. Opravu stadionu a jeho zachování pro prvoligový fotbal, přebudování na mládežnické centrum nebo zrušení, které by ale vyžadovalo změnu územního plánu. Areál je nyní určen ke sportovnímu vyžití. Zastupitelé se budou moci rozhodnout pro bytovou zástavbu, komerční objekty nebo jiný rozvojový záměr v lokalitě, která je považována za velmi cennou. V době hospodářského růstu před několika lety nabízel soukromý developer za pozemky města na blízkém Seidlerově nábřeží na slezském břehu Ostravice zhruba 19 000 Kč/m2. Investice vložená dnes do pozemků na Bazalech (v přepočtu zhruba 1 000 Kč/m2) se později může městu minimálně vrátit.

Města sport podporují

V letošním ročníku fotbalové ligy působilo několik klubů, které hrály na stadionech vlastněných městy. Jde například o Plzeň, Brno, Jablonec, Uherské Hradiště, České Budějovice, Mladou Boleslav nebo Liberec. Kromě toho, že se město Ostrava stane vlastníkem stadionu na Bazalech, zůstává i nadále největším podporovatelem sportovních aktivit v regionu. Nejen vrcholového fotbalu, ale také hokeje. Extraligový HC Vítkovice letos město dotuje 16 miliony Kč, 150 milionů Kč stála nedávná rekonstrukce ČEZ Arény, 30 miliony Kč město podpoří konání MS 2015 v hokeji v Ostravě. Milionové městské dotace míří každoročně do extraligových klubů basketbalu, volejbalu, florbalu, házené apod. Na vrcholový, výkonnostní a mládežnický sport vydalo město Ostrava v roce 2012 částku 533 milionů korun.
Podobně velkoryse Ostrava dotuje kulturu. V roce 2012 celkem 613 miliony korun. Díky této podpoře má město k dispozici pestrou mozaiku různorodých aktivit pro své obyvatele, počínaje filharmonií, divadly, přes konzervatoř, umělecké školy až po výstavní síně a hudební kluby. Nebýt každoročních účelových dotací města stála by vstupenka do divadla přes 1 200 Kč, lístek na bazén 270 Kč a hodinová jízdenka na tramvaj 67 Kč.

Záchrana fotbalu

Zadlužený FC Baník Ostrava nemá jinou možnost, než finance získané prodejem Bazalů použít na splácení závazků, které má klub po předešlých majitelích, a to zejména u bank. Vedení klubu má s věřiteli uzavřeny dohody o splátkách. Pokud by město neodkoupilo pozemky ve Slezské Ostravě, spadl by klub s nejvyšší pravděpodobností do insolvence, která by byla spojena se ztrátou licence a praktickým zánikem. Peníze, které město zaplatí za pozemky, tak současně pomohou zachovat ve městě prvoligový fotbal a klub spjatý s Ostravou více než 90 let.
„Baník je značka, která k Ostravě a regionu patří. Nejde jen o ligové mužstvo, ale také o stovky žáků a dorostenců, kteří v klubu rozvíjejí svůj talent. Stejně jako podporujeme divadla, filharmonii, galerie, kluby, staráme se i o sport,“ zdůraznil primátor města Petr Kajnar. (op)

Vybíráme z pestré nabídky ostravských koupališť, bazénů a aqua parků

SAREZA: léto určitě přijde!

Městská společnost SAREZA zahájila 1. června letní sezónu. To, zda jsou brány koupališť otevřené, ovšem vždy závisí na počasí.
Tradičně největší zájem veřejnosti se soustředí na Letní koupaliště v Porubě, jehož obří bazén pojme 76 milionů litrů vody. V obležení bude určitě 100metrový tobogán, skluzavky i dětský areál s atrakcemi. Hosté ocení množství stánků s občerstvením i ošetření travnatých ploch proti klíšťatům.
Oblíbenému „Porubáku“ v posledních letech návštěvností mocně konkuruje aquapark a sportoviště Vodní areál Jih v Zábřehu. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a vejde se do něj až 3 500 návštěvníků. Má velmi dobrou dostupnost autem i MHD. Parkoviště je zdarma.
Letní koupaliště patřící k Vodnímu světu!!! Je vhodné i pro rodiny s malými dětmi, seniory, vozíčkáře. Bazény i brouzdaliště jsou v nerez provedení. Areál nabízí kvalitní relaxační a wellness služby.
Mnozí Ostravané i návštěvníci města nedají dopustit na Krytý bazén v Porubě, který prošel rekonstrukcí a modernizací venkovní terasy, fitness centra a sauny. Zapomenout nesmíme na vodní areál Ještěrka v Bartovicích, příjemné a klidné zařízení rodinného typu. Všechny děti do 6 let mají do vodních areálů SAREZA vstup zdarma. Děti do 15 let, osoby s průkazem ZTP a senioři platí zlevněné vstupné. Rodiny s dětmi mohou využít speciální, až 20procentní slevy z ceny vstupného. Informace o provozu letních koupališť najdete na www.sareza.cz. (pg, vi)

Foto: Porubské koupaliště je připraveno na letní sezónu. Ilustrační foto SAREZA

Projekt odložen

Druhá etapa projektu Inteligentní dopravní systém ve městě Ostravě, na který Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci z EU 218 milionů korun, se odkládá. Důvodem je neukončený výběr dodavatele, nejisté termíny, kdy by se projekt uskutečnil, a riziko, že by se peníze do roku 2015 nepodařilo vyčerpat. „Firmy, které daly městu méně výhodnou finanční nabídku, podaly před koncem roku odvolání k ÚOHS. Úřad ani přes urgence města ve věci dosud nerozhodl. Město proto s vybraným uchazečem nemohlo uzavřít smlouvu,“ konstatoval náměstek primátora Tomáš Sucharda. Ostrava chce projekt předložit v plánovacím období 2014–2020. Při první etapě město za cca 35 mil. korun zavedlo naváděcí parkovací systém. Ve druhé se počítá s instalací tzv. inteligentních zastávek MHD a dynamickým dispečinkem pro zajištění plynulé dopravy ve městě. (av)


 

Strana 6

Rekreační sportování lze vyzkoušet na mnoha místech ve městě

Hřiště škol se otevírají veřejnosti

Občané Ostravy mají možnost přijít si zasportovat na hřiště ostravských škol v deseti městských obvodech. Pro využití volného času mohou od května do podzimu navštěvovat v odpoledních hodinách níže uvedené sportovní areály a využívat zde také půjčovny sportovního náčiní. Vstup zdarma mají rekreační sportovci bez omezení věku. Musejí respektovat pokyny správce hřiště, provozní dobu a řád, každá škola si předpisy upravuje podle svých potřeb.
Nabídka hřišť otevřených pro veřejnost je součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Na stránkách www.bezpecnejsiostrava.cz je zveřejněna mapa městských obvodů, na jejichž území se hřiště nacházejí, včetně informací o provozní době i kontaktů na správce. Do budoucna projekt počítá s další podporou aktivit na hřištích – například se zapojením veřejnosti do soutěže o nejbezpečnější či nejoblíbenější hřiště.
Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integrální součástí rozvoje kvality života a systému prevence kriminality ve městě. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 2013 jde z rozpočtu města Ostravy na 33 těchto projektů částka ve výši 1 970 tis. Kč.
Hřiště otevřená pro veřejnost: Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Hornická 43A, ZŠ Zelená 42, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, MŠ Varenská 2a, ZŠ Gen. Píky 13A, ZŠ Nádražní 117, ZŠ Gajdošova 9. Svinov – ZŠ a MŠ Bílovecká 10/7. Krásné Pole – ZŠ a MŠ Družební 336. Lhotka – ZŠ a MŠ Těsnohlídková 99/11. Poruba – MŠ Ukrajinská 1530-1531, MŠ Čs. exilu 670, MŠ Sokolovská 1168, ZŠ Porubská 832, ZŠ Ukrajinská 1533, ZŠ K. Pokorného 1382, ZŠ A. Hrdličky 1638. Slezská Ostrava – ZŠ Bohumínská 72/1082 a v Muglinově Pěší 1/66. Michálkovice – ZŠ U Kříže 28. Radvanice a Bartovice – ZŠ Vrchlického 5, ZŠ Trnkovecká 55. Stará Bělá – ZŠ Junácká 700/112. Jih – ZŠ a MŠ Mitušova 16, ZŠ Provaznická 64, ZŠ a MŠ Mitušova 8, ZŠ a MŠ A. Kučery 20, ZŠ a MŠ Šeříková 33, ZŠ a MŠ Březinova 52, ZŠ Chrjukinova 12, ZŠ Jugoslávská 23, ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, SVČ Gurťjevova 1823/8. (d)

Foto: Na hřištích škol se dá rekreačně sportovat po celé léto Foto: archiv

Máte pejska z útulku?

Městská policie Ostrava zve na XV. ročník Setkání pěstounů psů z třebovického útulku. Uskuteční se v sobotu 22. června od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích.
Majitelé a pěstouni pejsků mají jako každoročně možnost předvést dovednosti a šikovnost svých svěřenců v soutěžních disciplínách o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán a vyhrát spousty zajímavých a zejména pro pejsky lákavých cen. Návštěvníci svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá cenu diváků.
Přihlásit se lze telefonicky na čísle 596 967 288, prostřednictvím elektronické pošty na adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku v Třebovicích v provozní době, což je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Prezentace účastníků se uskuteční před zahájením soutěží od 8 do 9 hodin. Je připraven bohatý program, ukázky z činnosti městské policie, prohlídka útulku, na místě bude také laserová střelnice a program pro děti. Diváci se mohou těšit také na ukázky výcviku služebních psů. Vstup na akci je zdarma. (k)

Foto: Pejsci v soutěžích předvádějí dovednosti, čeká na ně odměna. Foto: MPO

Projekt Asistentík

Městská policie Ostrava zahájila v dubnu realizaci projektu Asistentík – mladý ochránce veřejného pořádku. Je součástí prevence kriminality, dotuje ho Ministerstvo vnitra ČR a je určen pro děti (9–12 let) z vyloučených lokalit obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Je pro ně připraven program na mnohá odpoledne, který představuje volnočasové aktivity se strážníky a asistenty prevence kriminality. Do projektu se už zapojilo 20 dětí, další se mohou přidat. Cílem je představit kladné vzory chování a pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí. Děti se také vzdělávají prostřednictvím besed, diskusí, přednášek, videí a získávají dovednosti v rukodělné dílně. Nechybí ani exkurze, návštěvy kulturních zařízení nebo výlety do přírody, dojmy si mohou děti zaznamenávat do zápisníku Asistentík. Se strážníky na projektu spolupracuje sdružení Společně – Jekhetane, v jehož prostorách se strážníci s dětmi setkávají. (zy)

stalo se

NAPADL STRÁŽNÍKA.

Hlídka městské policie musela zakročit proti 50letému muži, který v centru Ostravy na ulici obtěžoval kolemjdoucí. Muž častoval lidi vulgárními nadávkami. Nevadila mu ani přítomnost strážníků, na výzvy ke zklidnění nereagoval. Poté se jednoho ze strážníků pokusil strhnout k zemi a tak mu nasadili pouta. Delikvent byl předán Policii ČR.

NAMAZANÝ A AGRESIVNÍ.

Městskou policii kontaktovali z vinárny v centru Ostravy. Oznamovatel uvedl, že byl bezdůvodně napaden jiným hostem. Opilý host (50 let) vulgárně lidem nadával a vyhrožoval fyzickým napadením. Přítomnost strážníků mu očividně nevadila, ti přivolali na místo sanitku, dotyčný při ošetřování vulgárně urážel i zdravotníky. Strážníci proto museli při jeho následném převozu do nemocnice k dalšímu ošetření asistovat. Muži nyní hrozí obvinění z přestupku a pokuta až do výše 20 tis. Kč.

,KLEPAL KOBEREČKY‘.

Hlídka městské policie jela na parkoviště u bývalé čerpací stanice ve Slezské Ostravě. Dva podezřelí muži se údajně chystali vykrást zaparkované auto. Oba muže strážníci na místě zastihli. Ti se jich polekali, do vozidla, kterým přijeli, vhodili předmět, jímž se předtím pokusil jeden z nich otevřít zámek zaparkovaného auta. Druhý v podřepu u cizího auta tvrdil, že klepe koberečky. Na autě Peugeot bylo zjištěno viditelné poškození zámku na předních dveřích. Oba zadržené strážníci předali přivolaným policistům.

Přijďte do kurzu!

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 26. června od 16 hodin v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Téma setkání s občany nese název (Ne)bezpečný internet – o rizicích sociálních sítí, seznamování se přes internet, chatování, kyberšikaně, kybergroomingu.
Účastníci se poučí, jak možná rizika minimalizovat, jak se nestát obětí počítačové kriminality. Nebude chybět oblíbená sebeobrana i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), možnost sprchování. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím info@mpostrava.cz. (mp)


 

Strana 7

Od června najdete na webu města nové informace, prezentace městských úřadů i služby pro veřejnost

Dopravní kamery i televizní okruh

On-line sledování dopravní situace, informace o řešení různých životních situací a video reportáže, to jsou novinky, které od června čekají na návštěvníky ostravských webových stránek města Ostravy.
V rámci projektu Rozšíření portálu statutárního města Ostravy (CZ 1.06/2.1.00/09.07294 ) byl vytvořen komplexní městský portál, kde jsou integrovány stávající internetové prezentace ostravských úřadů a organizací a zpřístupněny nové služby pro veřejnost. Jednou z nich je poskytování on-line informací z dopravního kamerového systému, včetně statistik provozu na významných dopravních uzlech. Součástí dopravní sekce jsou i informace o parkování nebo aktuálních uzavírkách komunikací. Předmětem projektu bylo rozšíření dopravního kamerového systému na území města a dodávka specializované aplikace pro vyhodnocování dat.
Součástí portálu města je nově internetový televizní okruh, na kterém bude možno sledovat reportáže z dění ve městě, kultuře, sportu.
V sekci Životní situace jsou pak publikovány informace o postupech řešení různých úředních záležitostí jak na úřadech města Ostravy, tak na dalších institucích veřejné správy, a to díky návaznosti na celostátní Portál veřejné správy. Integrovaný portál města bude dostupný z adresy www.ostrava.cz.
Celkové náklady projektu jsou 9 726 979 Kč včetně DPH, z toho předpokládaná dotace z prostředků Evropské unie ve výši 85 % činí 8 267 932 Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků EU Evropského fondu pro regionální rozvoj. (ht)

Dopravní soutěž má výherce

Dopravně znalostní soutěž, kterou každoročně organizuje Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy ostravského magistrátu, zná své výherce. Ceny vylosovaným soutěžícím předal 15. května v radnici náměstek primátora Tomáš Sucharda.
Soutěž probíhala v měsíci dubnu a zapojilo se do ní 116 soutěžících. Tentokrát museli projevit znalosti zejména z cyklistické dopravy. Rozhodně nešlo o náhodu, neboť Ostrava se letos zapojila do projektu „Do práce na kole“. Losování o ceny se týkalo 72 soutěžících, kteří správně odpověděli na všechny otázky. Hlavní cenu notebook obdržel Jiří Kubza, druhé a třetí místo obsadili Lukáš Zátopek a Michal Zahuta. (hob)

Foto: Náměstek primátora Tomáš Sucharda (vpravo) blahopřeje Jiřímu Kubzovi z Klimkovic k vítězství v dopravní soutěži a novému notebooku. Foto: Hana Oborilová

Na téma Inkluze

Konferenci Sociální inkluze: Zkušenosti a výhled na období 2014+ uspořádaly 27. května město Ostrava a Regionální rada Moravskoslezsko v hotelu Imperial. O svých zkušenostech promluvili odborníci od nás i ze zahraničí, kteří se problematikou postupného začleňování obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit zpět do normálního života zabývají dlouhodobě. Druhá část programu se odehrála ve třech tematických skupinách – Bydlení, Vzdělávání, Zaměstnávání. Seminář se cíleně zaměřil na nové programovací období Evropské unie v letech 2014 až 2020. (hob)


 

Strana 8

Hotel Clarion pro kongresy

Největší kongresové centrum na severní Moravě a ve Slezsku slavnostně otevřeli 16. května v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Výsledkem rekonstrukce a přístavby zařízení, které řetězec CPI Hotels ještě pod názvem Atom koupil v roce 2009 od města Ostravy, jsou také zmodernizované ubytovací kapacity, restaurace, jejich gastronomické zázemí, fitness a wellness centrum aj. Chloubou hotelu Clarion je kongresové centrum, které na rozloze téměř dvou tisíc metrů čtverečních nabízí sály a místnosti pro akce s více než 1 600 delegáty. Díky posuvným stěnám lze ze sálů Diamant a Saphire vytvořit halu pro téměř tisíc diváků. Celkem 11 reprezentativních sálů a salonků disponuje hi-tech konferenční technikou, klimatizací a návaznosti na catering. Po aule Gong v Dolních Vítkovicích získala Ostrava další důstojné místo pro pořádání mezinárodních kongresů a konferencí. (vi)

Nejlepší žáci a kolektivy oceněni

U příležitosti Dne dětí město Ostrava 30. května ocenilo žáky základních škol a víceletých gymnázií, především ty, kteří v nejrůznějších olympiádách a soutěžích i mimoškolních aktivitách dosáhli skvělých výsledků a patří dlouhodobě mezi výborné žáky.
Titul Žákovská osobnost na I. stupni ZŠ získali Matouš Kaleta ze ZŠ Gen. Píky 13A, Ladislav Klepš a Vojtěch Kuchař ze ZŠ a MŠ Hrabůvka, A. Kučery 20, a Daniela Skácelíková ze ZŠ Poruba, Bulharská 1532.
Z II. stupně základních škol a víceletých gymnázií patří mezi oceněné Jan Breitkopf a Filip Pelikán ze ZŠ Gen. Píky 13B/3295, Eliška Filipiaková ze ZŠ Fr. Formana 45, Dubina, Marek Hoffmann ze ZŠ a MŠ Dubina, V. Košaře 6, Miroslav Holub a Gabriela Křížová ze ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského 1, Andrea Kiculisová z Gymnázia Hrabůvka, Fr. Hajdy 34, Jaromír Mielec z Gymnázia Zábřeh, Volgogradská 6a, Jan Pomahač ze ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, David Rajský ze ZŠ Poruba, Bulharská 1532, Daniel Ritzinger ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, Radek Slaný ze ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, Pavel Vítek ze ZŠ Ostrava, Matiční 5/1082.
Oceněny za mimořádné aktivity, účast v zajímavých soutěžích a projektech byly také žákovské kolektivy z těchto škol – ZŠ Poruba, A. Hrdličky 1638, ZŠ Poruba, Dětská 915, ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského 1, ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, ZŠ a MŠ Hrabůvka, Krestova 36A, ZŠ Poruba, K. Pokorného 56/1382, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1. (g)

Foto: Radost z cen pro žákovské kolektivy měli také chlapci z Klubu papírových modelářů ze ZŠ a MŠ Bělský les na ulici B. Dvorského.

Změna pracoviště Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, informuje, že k 30. červnu 2013 dochází ke zrušení pracoviště na ulici Husově 1591/7 v Moravské Ostravě. Z důvodů stěhování bude ve dnech 27.–28. června toto pracoviště uzavřeno.
Od 1. července 2013 se budou jednotlivé typy dávek vyřizovat na novém pracovišti v ulici Pivovarské 84/1, které se nachází v křídle objektu Ostravsko-opavské diecéze naproti kostela sv. Václava (Kostelní náměstí) v centru Ostravy.
Informace mohou občané získat také na webových stránkách Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktuality), na telefonní lince 950 143 520 nebo na lince Call centra MPSV 844 844 803. (up)

Typ dávkyPro občany s trvalým pobytemKde lze dávky od 1. 7. vyřídit

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava + širší správní obvod (tzv. přidružené obce) = Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice 30. dubna 3130/2d,
Moravská Ostrava
701 10

Státní sociální podpora
Přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné

Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Václavovice, Vítkovice, Zábřeh Pivovarská 84/1,
Moravská Ostrava
702 00
Sociální služby, Příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osob se zdravotním postižením
Ostrava Pivovarská 84/1,
Moravská Ostrava
702 00

 

Přátelé z Košic

Základní škola H. Salichové z Polanky rozvíjí třetím rokem projekt Poznávejme přátele ze Slovenska, jehož partnerem je ZŠ Starozagorská z Košic. Polanečtí žáci a pedagogové vyrazili v květnu do Košic, které se pyšní titulem Evropské hlavní město kultury 2013. Navštívili zoo, historické jádro města a turistické atrakce. Velmi podnětné bylo setkání se členy Slovensko-českého klubu, kteří vesměs pocházejí z Ostravska, v Košicích stavěli železárny a usadili se tam. Košičtí svým partnerům z Polanky návštěvu oplatili. V Ostravě vystoupili na radniční věž, prohlédli si hornické muzeum na Landeku i muzeum Tatry v Kopřivnici, absolvovali sportovní turnaj. Polanecká škola uspořádala Den slovenské kuchyně. (jt)

Pod Babylonskou věží

Magistrát uspořádal 17. a 23. května seminář „Pod Babylonskou věží“ určený pro zaměstnance města, zejména účastníky jazykových kurzů, jejichž pracovní náplň znalost cizího jazyka vyžaduje. Za přítomnosti lektorů anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a švédského jazyka z řad vysokoškolských učitelů Ostravské univerzity, VŠB a rodilého Itala Mattea Bianchiho se podařilo uskutečnit setkání, jehož smyslem bylo ověřit si vlastní jazykové dovednosti v praxi. (mb)


 

Strana 9

Lidé lidem již pošesté

Šestý ročník tradiční akce Lidé lidem se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se na ní organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou nejrůznější taneční, hudební a divadelní představení v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Připraveny jsou soutěže pro děti, interaktivní rukodělné dílny a workshopy, klauni, malování na obličej, laserová střelnice, ukázky práce s terapeutickými psy a mnoho dalšího. Již podruhé se chystá projektový den pro žáky a studenty základních a středních škol. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. Akce Lidé lidem je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (hob)

Foto: Součástí akce Lidé lidem bývají také stánky s výrobky zdravotně postižených. Foto: archiv

Přednádraží: demolice

Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu nařídil 20. května vlastníkovi nemovitostí v lokalitě Přednádraží demolici dalších pěti domů, a to do 45 dnů od data doručení nařízení. Jedná se o domy Přednádraží č. 10, 12, 13, 15 a 17, které jsou již vyklizeny a žádné osoby v nich nebydlí. Pokud tak vlastník ve stanovené lhůtě neučiní, hrozí mu pokuta až do výše půl milionu Kč.
Podle posudku jsou domy v havarijním stavu a hrozí jim samovolné zřícení, což ohrožuje okolí, kde by se mohli pohybovat lidé. Mezi zjištěné závady patří například poškozené nebo úplně vybourané téměř všechny stropní konstrukce, vybourány jsou ocelové nosné prvky oken a dveří, konstrukce konzol balkónů jsou bez opěr, chybí kusy zdiva, zcela je odstraněna střešní krytina a bednění krovu, suterény jsou zaplněné sutí a odpadky, v objektech chybí zábradlí na schodištích atd.
Již vloni byla vlastníkovi nařízena demolice domu Přednádraží 19. Protože tak neučinil, je s ním v této věci vedeno správní řízení. (jp)

Ostrava se představila v Bruselu

Město Ostrava představilo 6. května v sídle Evropské komise v Bruselu „Sociální inkluzi Ostrava“, dlouhodobý program, jehož cílem je zkvalitnit soužití obyvatel. V našich podmínkách jde především o práci s obyvateli tzv. vyloučených lokalit.
Představitelé města v čele s primátorem Petrem Kajnarem a náměstkem primátora Martinem Štěpánkem prezentovali dosavadní výsledky projektu před zástupci kabinetů eurokomisařů pro zaměstnanost a sociální věci a pro regionální politiku, europoslanci, experty na oblast sociální politiky a diplomaty stálých zastoupení vybraných členských zemí EU. Účastníci jednání se mimo jiné formou dokumentu seznámili s prvními čtyřmi rodinami zapojenými do projektu. Mohli sledovat proces jejich začleňování do společnosti. Předání bytu, přípravu na zaměstnání, vzdělávání ap.
Na závěr programu návštěvy v Bruselu zástupci Ostravy absolvovali setkání s eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění László Andorem. (dw)

U hradu do jara nezaparkujete

Na jaře zahájená sanace okolí Slezskoostravského hradu na čas uzavřela motoristy hojně využívané parkoviště. Projekt má souvislost s odstraněním následků důlní činnosti v této bývalé průmyslové lokalitě a její estetizací.
Jak nás informoval technický náměstek městské společnosti Ostravské výstavy Arnošt Pchálek, v blízkosti hradu se dekontaminuje na některých místech znečištěné podloží, realizují přeložky inženýrských sítí, úpravy komunikací, kanalizace a terénní úpravy. Práce potrvají do jara příštího roku. Po dokončení budou mít návštěvníci hradu k dispozici parkoviště pro 200 aut a zelené plochy pro volnočasové aktivity. Hlavní tíhu nákladů stavby ve výši 30 744 tis. Kč ponese stát, město Ostrava investuje 1 798 tis. Kč.
Návštěvníci hradu mohou využít náhradního parkování na Černé louce, kam je dovedou orientační směrovky (od hradu ulicí Podzámčí přes řeku Lučinu, tramvajovou trať, před železničním přejezdem na Zárubku doprava, podjezdem pod Bohumínskou, po ul. Na Karolině na rondel a po Havlíčkově nábřeží k Černé louce). Majitelé vstupenky s datem daného dne mají parkování na Černé louce zdarma. Stezka pro pěší přes Hradní lávku zůstává v provozu. (vi)

Pěstouni v Beskydech

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí přinesl od 1. ledna 2013 zásadní změny v oblasti pěstounské péče. V rámci kampaně Dejme dětem rodinu se druhý květnový víkend sjelo deset pěstounských rodin na chatu Švarná Hanka do Beskyd, kde jim pracovníci sociálního odboru magistrátu nabídli vzdělávání v dané oblasti a výměnu zkušeností s péčí o přijaté děti. (a)

Pohledem občanů

V klubu Atlantik se 23. května konalo setkání na téma „Ostravské zdravotnictví pohledem občanů“. V rámci projektu Ostrava – město přátelské pro každý věk ho zorganizovali debatní klub MY 50+ ve spolupráci s městskou knihovnou a Koordinačním centrem seniorů Ostrava. Účastnili se také náměstkyně primátora Simona Piperková a ředitel městské nemocnice Tomáš Nykel. Z dotazů byl patrný velký zájem seniorů o práci zdravotníků, zazněla také chvála na městskou nemocnici. (lu)

Ocenění Domovu pro seniory na Kameneci

Koncem května se v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátních výsledků projektu „Senior centrum roku 2012“ v rámci soutěže organizované Nadačním fondem Veselý Senior pod patronací Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Hodnocení nominovaných seniorských zařízení provedla odborná komise složená z garantů odborných institucí a MPSV ČR. Nejlepší zařízení byla oceněna ve čtyřech kategoriích – Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro seniory, Denní stacionář a Týdenní stacionář. Ve zvláštní kategorii byl vyhlášen nejlepší domov ze všech certifikovaných zařízení v ČR za rok 2012 v rámci soutěže Značka kvality v sociálních službách.
V rámci projektu Senior centrum roku 2012 ve zvláštní kategorii získal nejvyšší ocenění Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě, jehož zřizovatelem je město Ostrava. Ocenění bylo spojeno i s hlavní věcnou cenou – počítačem HP v ceně 25 tis. korun.
Domov na Kamenci získal už loni v říjnu v rámci projektu Značka kvality v sociálních službách nejvyšší hodnocení kvality – 5 hvězdiček, ale také nejvyšší bodové hodnocení kvality za všechny certifikované domovy v ČR. Hodnotí se ubytování, stravování, kulturní a volnočasové vyžití, partnerství, péče. „Je to především ocenění kvality poskytovaných služeb, které vyjadřuje spokojenost našich uživatelů. Představuje také pomyslný doping do žil, abychom svou práci dělali dobře,“ řekl ředitel Domova pro seniory Kamenec Juraj Chomič. (d)


 

Strana 10

co, kdy, kde ve městě

BRAVO, PANE VEJSADO!

Po 17 letech šéfování v Národním divadle moravskoslezském (NDM) choreograf Igor Vejsada přechází do funkce baletního mistra. Novou šéfchoreografkou baletu NDM bude současná šéfka baletního souboru Národního divadla Brno Lenka Dřímalová. Vejsada působil v divadlech českých, ale také v Maďarsku a Izraeli, hostoval v Evropě i zámoří. Zanechal v ostravském divadle, ale především u diváků baletu, nezapomenutelnou stopu v podobě zážitků, které se neopakují. Květnová premiéra Labutího jezera v jeho nastudování byla symbolickou rozlučkou s prací šéfchoreografa.

DIVOKEJ BILL POD VYSOKOU PECÍ.

Kapela Divokej Bill, která po dvou letech odpočinku opět vystupuje, zahraje v rámci turné k 15. výročí svého vzniku 14. června ve 21 hodin v Dolních Vítkovicích. Na své si přijdou i fanoušci Divokého Billa, kteří budou jištěni proti dešti zatahovací střechou. Vstupenky za zvýhodněnou cenu od 350 korun jsou k mání v síti Ticketstream. Jako předkapela se na koncertě objeví karlovarští Liwid.

SLEZSKÁ LILIE s Ivou Bittovou.

Mezinárodní festival moderní křesťanské hudby s názvem Slezská lilie se uskuteční 15.–16. června již potřetí v Ostravě-Kunčičkách. Nabídne vystoupení křesťanské worshipové kapely a gospely s ikonami české hudby Ivou Bittovou s Čikori nebo Mňágou a Ždorp, mj. také vystoupení multiinstrumentalisty Ganeshe Anandana. Festival spolupořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a Římskokatolická farnost Ostrava-Kunčičky za podpory řady partnerů, mezi které patří i MOb Slezská Ostrava. Info na www.slezskalilie.cz, vstupenky v síti Ticketpro.

METALOVÉ IKONY V OSTRAVĚ.

Jediné vystoupení americké kapely Korn, které bude hostit 17. června ostravská ČEZ Aréna, nabývá konkrétnějších podob. Oficiální předkapelou bude Love and Death – projekt metalové ikony a bývalého člena Korn, kytaristy Briana „Head“ Welche. V současnosti vystupuje kapela v USA a počátkem června se přesune do Evropy. Vystoupení v Ostravě bude první a jediné v Česku. Vstupenky na ostravský koncert jsou v prodeji v síti Ticketpro.

OVČÁČEK !!!

Ostravská galerie výtvarného umění zve na výstavu Ovčáček !!! z díla sochaře, grafika a malíře Eduarda Ovčáčka na počest jeho osmdesátin. Nabízí tak možnost podívat se na průřez umělcova celoživotního díla se zaměřením na tvorbu posledního desetiletí. Přehlídka je zpřístupněna do 30. června v Domě umění na Jurečkově ulici.

PŘEDPLAŤTE SI ARÉNU.

Komorní scéna Aréna nabízí od 15. května pět typů předplatného na novou sezonu nazvanou Rok něčím přízračný. Permanentky lze zakoupit v Ostravském informačním servisu, nebo na www.divadloarena.cz. Divadelní příznivci se v nové sezoně mohou těšit například na premiéry představení Něco za něco od W. Shakespeara, nebo Přízraky od H. Ibsena.

POZOR, PŘIJEL REVIZOR!

V pátek 17. května měla v Divadle Petra Bezruče pre¬miéru nová protikorupční groteska Revizor v režii Martina Františáka. Trefná komedie o nejen úplatcích představí na jevišti kromě skvělých hereckých výkonů i energickou hereckou kapelu.

DENNÍ TÁBOR SE ZVÍŘÁTKY.

Kulturní centrum Poruba připravilo pro děti od 7 do 15 let příměstský tábor s názvem Zvířata našeho venkova. Táborníci se můžou těšit na výlety za zvířátky, táborové hry a jiné zajímavosti. Přihlašování probíhá do 21. června na adrese Hlavní třída 583/105 v Ostravě-Porubě, nebo na číslech 596 940 851, 54.

KŘEMEN S RODINOU V OSTRAVĚ.

Ostravské muzeum bude vystavovat od 22. května do 31. července expozici s názvem Křemen a jeho rodina. Návštěvníci uvidí jaspisy, acháty, ametysty a mnoho jiných kamenů z celého světa. Jejich hodnota přesahuje 1,5 milionu korun.
Cena pro Božskou hru. Výstava Galerie výtvarného umění v Ostravě Jan Zrzavý Božská hra vyhrála druhé místo v soutěži Gloria musealis v kategorii Muzejní výstava roku 2012. Je to nejvyšší ocenění, jakého mohla galerie dosáhnout mezi tuzemskými muzejními organizacemi. Výstava byla vybrána z celkem 34 nominovaných projektů.

HLEDÁME ČTENÁŘE Z PARKU.

V Komenského sadech se během léta 1952 otevřela veřejná čítárna, kde malým i velkým čtenářům půjčovali knihy. Knihovnice zvládaly i besedy o literatuře či jen tak dětem předčítaly. Zájem byl ohromný, denně kolem 70 výpůjček. Knihovna města Ostravy nyní hledá pamětníky, kteří se letního čtení v parku účastnili, aby se podělili o vzpomínky na tuto akci. Kontaktovat lze do konce srpna kteroukoliv pobočku, přihlásit se dá také na tel. čísle 599 522 611, případně lze napsat na adresu Knihovna města Ostravy, ul. 28. října 2, 702 00 Moravská Ostrava nebo elektronicky na adresu kmo@kmo.cz.

JE TU SVATOVÁCLAVSKÝ FESTIVAL.

Ostravští milovníci koncertní muziky se opět můžou těšit na bohatý hudební program Svatováclavského hudebního festivalu. V cyklu „Čtvero ročních období“ LÉTO 2013 se odehrají zajímavé koncerty 22. června od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Ostravě-Nové Vsi, 28. od 18 hodin a 30. června od 17 hodin v kostele sv. Václava. Poslechnete si skladby od Mozarta či Schuberta a mnoha jiných skladatelů v podání špičkových hudebníků. Základní vstupné vyjde na 150 korun, studenti senioři a zdravotně postižení zaplatí o 50 korun méně. Předprodej vstupenek v informačních servisech na hlavním a svinovském nádraží, nebo na www.ostravainfo.cz, Více informací na www.shf.cz/4.

Za šedesát let se škola dostala do povědomí i v zahraničí

Janáčkova konzervatoř slaví významné jubileum

Šedesát. Takového věku se letos ,dožívá‘ Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava. Prvním ředitelem byl hudební skladatel Rudolf Kubín, ale od svého založení v roce 1953 (Vyšší hudebně pedagogická škola) vychovala celou řadu umělců. Jména jako Altrichter, Bogunia, Kaspřík, Žigmund, Chýlková, Vejmělková, Novotná, Kročil, Horák, Kasík, Kahánek, Janková, Krajčo, Martiník aj. jsou nejlepším důkazem toho, že vyučování na této škole je na vysoké úrovni. Kromě pedagogů tu vyučují významné umělecké osobnosti, dohromady mohou studenti získat vědomosti a dovednosti od téměř dvou stovek odborníků. O současnosti hovoří ředitelka konzervatoře Soňa Javůrková:
„Konzervatoř je také pořadatelem celé řady uměleckých projektů a aktivit, které obohacují kulturní nabídku Ostravy a celého kraje. Tím se také stává přirozeným uměleckým a kulturním centrem Ostravy. Podílí se například na organizaci mnoha festivalů, soutěží, přehlídek, koncertů. Škola je tedy uměleckou institucí se všemi atributy, které k tomu patří.“
l Škola však zaujímá významné místo ve spolupráci s jinými institucemi…
„Ano, úzce spolupracuje se základními uměleckými školami celého kraje. Pro pedagogy ZUŠ a jiných vzdělávacích institucí organizujeme odborné semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pořádáme koncert Talenty regionu, jenž je přehlídkou nadaných úspěšných žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje. Výuka studentů je pravidelně obohacována o interpretační semináře a mistrovské třídy, mají tak možnost pracovat pod vedením takových umělců, jako jsou Gabriela Beňačková, Nataša Novotná, Jitka Čechová, Václav Hudeček aj. Od roku 2007 se konzervatoř rozrostla o gymnázium se specializací na hudební výchovu. Výuka je stejná jako na ostatních gymnáziích, ale disponibilní hodiny jsou věnovány hudbě, zpěvu a tanci, jejich dějinám, analýze skladeb, intonaci, harmonii a dalším speciálním předmětům. Zájem o studium tohoto gymnázia rok od roku roste. Je škoda, že na základě rozhodnutí Moravskoslezského kraje nemůžeme letos otevřít první ročník.“
l Do objektu školy si veřejnost zvykla chodit na mnoho celoměstských akcí, i když konzervatoř není jejich pořadatelem…
„Díky prostorám ve škole se u nás koná například bienále Ostravské dny nové hudby, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Mladé podium, Mezinárodní festival Folklór bez hranic, Hudební současnost aj. Škola je také pořadatelem jediné hudební interpretační soutěže v Ostravě – Pro Bohemia Ostrava. Na škole studují žáci z celé ČR, ale i ze zahraničí, a mají tak možnost sledovat i účastnit se rozsáhlého kulturního dění ve městě, zapojují se i do národních a mezinárodních soutěží u nás i v zahraničí. Škola spolupracuje s konzervatořemi v Praze, Brně, Kroměříži, ale i v Katovicích a Žilině.“
l Co všechno nabídnou oslavy založení školy ostravské veřejnosti?
„Už od ledna probíhají koncerty a představení, které jubileum připomínají. Velký slavnostní koncert se konal v rámci mezinárodního festivalu Janáčkův máj 6. června v hale Gong z děl J. Suka, W. A. Mozarta, G. Rossiniho a Maurice Ravela. Součástí oslav bude vydání speciálního časopisu, kompaktního disku s nahrávkami Bachova Vánočního oratoria, Vivaldiho Čtvera ročních dob a Ravelova Bolera v podání Symfonického orchestru JKO. Na prosinec připravujeme knižní lahůdku s rozhovory a medailonky významných absolventů školy, jako jsou Ivana Chýlková, Richard Krajčo, Petr Altrichter, Nataša Novotná a další.
Od září bude pokračovat nabídka speciálních koncertů a představení, na kterých se představí studenti oddělení hudebně dramatického, tanečního oddělení se svými hosty nebo Martin Chodúr s orchestrem. Závěr bude patřit Vánoční revue, ve které bude mít hlavní slovo lidský hlas. Účast přislíbil speciální host, ale bude to překvapení. Nabídku všech akcí včetně data a času konání mohou zájemci najít na webové stránce www.jko.cz.“ (k)

Za hvězdami worldmusic do Dolní oblasti Vítkovice

Colours stále nabírají sílu

Rok od roku je mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava pestřejší a rozsáhlejší, jeho pověst i prestiž ve světě roste. Ostrava bude od 18. do 21. července hostit letošní 12. ročník festivalu podruhé v Dolní oblasti Vítkovice. Jedním z hlavních podporovatelů je tradičně město Ostrava. Je na co se těšit! Z desítek kapel i sólistů jmenujme alespoň kapely Sigur Ros, The Knife, Tomahawk, Inspiral Carpets nebo irského písničkáře Damiena Rice, britského Bonobo, opakovaně přijede i Jamie Cullum, milovníci reggae určitě nadchne Tiken Jah Fakoly a další. Britské elektronické trio The xx vyprodalo pražský koncert 16. května ve velkém sále Lucerny, na Colours však také přijedou.
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketpro, e-shopu i v kamenné prodejně Oriental v Ostravě, nabízejí se mnohé slevy. Podrobné informace o programu i vstupenkách jsou na www.colours.cz. Účastníkům však tyto webové stránky nabízejí také lákadla bohatého doprovodného programu, mj. Festival v ulicích, ale i rady ohledně dopravy, ubytování, zdravotnických služeb a všech dalších, bez nichž se tak obří festival neobejde. (k)

Philip Glass na Ostravských dnech

Festival nové a experimentální hudby Ostravské dny 2013 nabídne ve dnech 16.–31. 8. vystoupení sólistů a souborů ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií, Ostravskou bandou a dalšími domácími i zahraničními tělesy.
Zážitkem bude nesporně jediný letošní koncert amerického skladatele Philipa Glasse a jeho The Philip Glass Ensemble v kontinentální Evropě (16. 8. v Gongu).V programu figurují současní autoři Christian Wolff, Alvin Lucier, Petr Kotík, Martin Smolka, Phill Niblock, Elliott Sharp, Rebecca Saudersová aj. Zazní díla klasiků nové hudby Mortona Feldmana, Johna Cage, Earla Browna aj. a skladby rezidentů-studentů Institutu Ostravské dny, jehož bienále začne 12. srpna a bude trvat až do konce festivalu.
Koncerty festivalu Ostravské dny se odehrají v Domě kultury města Ostravy, Dvořákově a Myronově divadle, na Janáčkově konzervatoři, ale také v kostele sv. Václava, Domě umění, klubu Parník nebo na Dole Michal. Informace o festivalu na www.newmusicostrava.cz. (liv)

Jdete na Shakespeara?

Letní Shakespearovské slavnosti opět lákají na skvělou prázdninovou podívanou v prostorách Slezskoostravského hradu. Letos se diváci mohou od 22. července do 8. srpna těšit na pět shakespearovských titulů.
Premiérou roku 2013 bude nové nastudování hry Sen noci svatojánské, inscenace režijního tandemu SKUTR – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. V hlavních rolích známého příběhu zazáří David Prachař, Josef Polášek, Marek Daniel, Vanda Hybnerová a další. Následovat bude vynikající slovenská inscenace Dvaja páni z Verony, hra plná rafinovaných slovních hříček a prudkých citových zvratů, ve které hrají Lukáš Vaculík, Zuzana Norisová aj. Letos naposledy je v repertoáru oblíbená inscenace Veselé paničky windsorské – vynikající komedie v režii Jiřího Menzela. V Richardu III. opět vystupuje Jiří Langmajer a Klára Issová, festival zakončí ostravská novinka, premiéra hry Marná lásky snaha. Vstupenky jsou v prodeji sítě ticketportal. (g)

Ostravské výstavy zvou

Originální americké autoveterány lze na výstavišti Černá louka spatřit od 21. června do 8. září, druhý ročník se koná ve stylu Elvise Presleyho. Návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže, jejíž výhrou je víkendový pobyt ve wellness hotelu Odra v Beskydech.
V areálu Slezskoostravského hradu se od 28. června do 30. srpna budou opět konat letní soutěže na téma Víte, kde spí v létě čerti? Výherci mohou získat vstupní kartu zdarma na akce Ostravských výstav v příštím roce. (k)

Jakubisko pro Ekofilm

Jako prezident 39. ročníku festivalu Ekofilm, který se v Ostravě uskuteční od 3. do 6. října, byl v květnu představen světoznámý slovenský režisér Juraj Jakubisko. Mezinárodní festival nabízející filmy o stavu a problémech životního prostředí má v říjnu oživit centrum města, protože se bude konat v Ostravském muzeu, divadle loutek, Komorní scéně Aréna, na Černé louce, v kině Vesmír, ale také v galerii Chagall.
Jak potvrdili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury pro ochranu přírody a krajiny i dalších spolupořádajících institucí, je to festival nejen o přírodě. Kromě J. Jakubiska má přijet na zahájení také chirurg Jan Pirk, který Jakubiskovi voperoval srdce českého dárce, moderovat slavnostní zahájení bude Ondřej Vetchý. Jakubisko v Ostravě pokřtí svou knihu a nabídne k promítání tři ze svých méně známých filmů. Zatím je na festival přihlášeno 40 filmů z celého světa. (k)

Hukvaldy podvacáté

Poprvé se Hukvaldský hrad a obora rozezněly hudbou v roce 1994 k 140. výročí narození Leoše Janáčka, festival už má za dobu své existence věrné návštěvníky. Letos začne 22. června odpoledním zahajovacím komorním koncertem přímo na hradě, večer pak v amfiteátru zahraje Filharmonie Brno Janáčkova Tarase Bulbu a Dvořákovu Novosvětskou. Až do 21. července lze pak navštívit koncerty i na jiných místech, vystoupí mj. Těšínské divadlo, Janáčkův komorní orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, Rokytův cimbál, operní soubor z Banské Bystrice nabídne Giordanovu operu Fedora. V doprovodném programu se mj. představí Divadlo loutek Ostrava s hrou Liška Bystrouška. Podrobně na www.janackovyhukvaldy.cz. (g)


 

Strana 12

V Duhovém domě nacházejí nový domov první obyvatelé s mentálním nebo tělesným hendikepem

O snu, který se stal skutečností

Na začátku dubna bylo na Hulváckém kopci otevřeno ostravské komunitní centrum, které dostalo název Duhový dům. Zařízení vybudované městem Ostravou za 100 milionů korun, 48 miliony přispěla Evropská unie z ROP soudržnosti Moravskoslezsko, provozuje Slezská diakonie. Poskytuje zde sociální služby lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením – denní stacionář, odlehčovací službu a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Filmy s Burianem

Prvním obyvatelem jednoho z osmnácti apartmánů domova se stal 25letý Michal Svačinka, autista, který se narodil s diparézou dolních končetin a od dětství je upoután na vozík. „Míša byl v posledních deseti letech klientem týdenního stacionáře Čtyřlístku v Třebovicích,“ říká jeho tatínek Milan. „Stěhování do nového prostředí není jednoduché pro zdravého člověka, pro autistu je složité dvojnásob. Měli jsme s manželkou obavy, jak to přijme. V Duhovém domě si postupně zvyká. Naše rodina i personál se snaží, aby se tady cítil jako doma. Z našeho bytu jsme mu sem třeba přestěhovali jeho oblíbenou pohovku. Říká jí Mazlík. Má tady televizor s filmy s jeho oblíbeným Vlastou Burianem. Samozřejmě, některé věci vyžaduje přesně jako v Třebovicích. Třeba na perličkovou koupel, kterou miluje, byl zvyklý vždy ve středu ve 13.30. Tady mu proceduru změnili na dopoledne. Postavil si hlavu a dvakrát ji odmítl.“

Inspirace ve Francii

Manželé Milan a Karin Svačinkovi patřili po roce 1990 k lidem, kteří se spolu s Věrou Rackovou stali propagátory myšlenky na vznik komunitního centra v Ostravě. Vzorem jim bylo sociální zařízení, které paní Věra viděla ve Francii. Obě rodiny spojoval hendikep jejich potomků, kteří se stali v roce 1996 žáky nově založené třídy pro autistické a nekomunikativní děti v základní škole na ulici Kpt. Vajdy v Zábřehu. Zatímco Michal Svačinka se letos stal prvním obyvatelem Duhového domu, Zuzanka Racková se jeho vzniku nedožila.
„Autistovi ne každý pečovatel, jak se říká, sedne,“ vysvětluje Milan Svačinka. „I v tomto ohledu jsme s přístupem zaměstnanců Duhového domu spokojeni. Paní Šimíková měla při výběru personálu docela šťastnou ruku. Pro mě i manželku je důležitý režim Duhového domu, který je daleko volnější než ve stacionáři v Třebovicích. Do Hulvák můžeme přijet v kteroukoliv denní dobu. Také délku víkendových domácích pobytů plánujeme podle našich a synových potřeb.“

Týden i jediný den

Vedoucí Duhového domu v Hulvákách Nikola Šimíková nám blíže představuje nový domov pro osmnáct osob ve věku do 18 do 50 let s těžkým tělesným a kombinovaným zdravotním postižením. Klienti obývají jednolůžkové apartmány s kuchyňským koutem, vlastním sociálním zařízením a terasou. Mají k dispozici pracovní místnosti, dvě relaxační místnosti (snoezelen) a rehabilitační prvky: perličkovou koupel a individuální léčebnou tělesnou výchovu. Je zde také tělocvična. O ubytované se v nepřetržitém provozu stará speciálně vyškolený personál, který tvoří ženy i muži, mladšího i staršího věku.
Kromě „Domova“ mají v Hulvákách také „Odlehčovací službu“ s nepřetržitým provozem. Je určena šesti klientům od 1 do 60 let věku s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a o ně pečujícím osobám. Služba je poskytována ve dvoulůžkových apartmánech s kuchyňským koutem, vlastním sociálním zařízením a terasou. Odlehčovací službu lze poskytovat nejdéle tři měsíce. Nabídku Duhového domu uzavírá „Denní stacionář“ nabízí služby pro 15 až 50leté klienty s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Maximální kapacita je 54 uživatelů. Mají k dispozici místnost s audio-vizuálním a počítačovým koutkem, pracovnu arte, košíkářskou a keramickou pracovnu, relaxační a rehabilitační místnosti aj. Provozní doba stacionáře je v pracovních dnech od 6.30 do 17 hod.
Zájemce o služby Duhového domu bude určitě zajímat jejich cena. Ubytování v domově vyjde na den na 180 Kč, denní strava 150 Kč a příspěvek na péči v plné výši. Pokud příjmy klienta nedostačují na úhradu služby, lze individuálně řešit snížení úhrad. Klientovi musí zůstat 15 procent jeho příjmu. Odlehčovací služba stojí 170 Kč (ubytování), 150 Kč (celodenní strava), 60 Kč (za hodinu spotřebované péče). Za dopravu domů tam i zpět, např. od 5 do 10 km, se platí 70 Kč. Konečně Denní stacionář vyjde klienta 30 Kč na hodinu a 115 Kč denně za stravu.

Rain Man v Ostravě

Radosti i strasti autisty proslavil Oscary ověnčený film s Dustinem Hoffmanem. Název Rain Man inspiroval také rodiče autistických dětí v Ostravě k založení stejnojmenného občanského sdružení. Jeho členy jsou i manželé Svačinkovi. „Míša se nikdy nenaučil číst ani psát, ale když bude v pohodě, je schopen s vámi komunikovat jako já. Miluje vážnou hudbu. Z přehrávače poslouchá Smetanu, Dvořáka, Mozarta, Beethovena. Klidně vám čistě odnotuje celé pasáže Mé vlasti. Podle jeho babičky, učitelky hudby, má absolutní sluch. Hodně často býváme v zoo. Jména zvířat zná nazpaměť,“ konstatuje chlapcův tatínek.
Provoz Duhového domu poskytuje komplexní služby hendikepovaným, umožňuje rodičům odpočinout si od náročné péče o jejich blízké, věnovat se věcem, na které dříve neměli čas. „S manželkou se při péči o Míšu už téměř pětadvacet let střídáme. Když připočtu dceru Lucku, pracujeme jako dobře sehraný tým. Jinak to ani nejde. Nejsme ale s manželkou nejmladší (M. Svačinkovi je 68) a síly nám ubývají. Náš dík proto patří všem lidem, kteří se nezalekli překážek a proměnili dávný sen o vybudování komunitního centra v Ostravě ve skutečnost,“ dodává Milan Svačinka.

28. 6.: přijďte se podívat

V Duhovém domě mají v současné době ještě volná místa pro klienty ve všech službách zařízení. Případní noví zájemci si mohou zařízení na Klostermannově ulici v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách prohlédnout (po dohodě na tel. č. 736 757 533). Veřejnosti se Duhový dům představí při dni otevřených dveří v pátek 28. června od 10 do 17 hodin.

Libor Vidlička

Foto 1: Věra Racková, iniciátorka vzniku komunitního centra v Ostravě, při jeho slavnostním otevření s biskupem Františkem V. Lobkowiczem. Také díky její vůli a obětavosti se sen stal skutečností.

Foto 2: Michal Svačinka se svým tatínkem Milanem v jednom z apartmá Duhového domu


 

Strana 13

Sbírka historických fotografií nabízí nevšední momenty ze života města

z archivu města

Sbírka fotografií Archivu města Ostravy čítá dnes přes 70 tisíc pozitivů a pohlednic různých formátů a zhruba stejné množství negativů (převážně kinofilmů, svitkových filmů, ale také více než tisíc negativů na skleněných deskách). Nejstarší fotografie vznikly zhruba na počátku 80. let 19. století, ty nejmladší jsou zcela současné, neboť kromě příležitostných akvizic (nákupů, převzetí soukromých sbírek atp.) provádí archiv již několik desítek let fotodokumentaci města vlastními silami.
K tomu je i dnes, v éře dominující digitální fotografie, stále využívána klasická fotografická technika. Negativy jsou uchovávány i nadále v analogové podobě, pro potřeby badatelského využití se však již nepořizují pozitivy, nýbrž skeny jako moderní studijní kopie, které mohou být dostupné u prostřednictvím internetu.

Tisíce námětů

Svým obsahem je sbírka velmi pestrá; zachycuje v první řadě stavební změny v horizontu delším než jedno století a lze v ní proto dohledat jak objekty, které již z tváře města nadobro zmizely, tak i takové, které se změnily téměř k nepoznání, ať už se jedná o stavby obytné, veřejné nebo průmyslové. Na ulicích a náměstích však nechybí lidé, dopravní prostředky a celá řada dalších artefaktů, které lze nalézt v městském parteru (sochy, plastiky, lampy veřejného osvětlení, telefonní budky, nádoby na odpad atp.); proto lze fotosbírky s úspěchem využít nejen ke studiu dějin architektury, umění, ale také celé řady aspektů všedního života.
Na stovkách, ba tisících záběrů jsou zachyceny nejrůznější veřejné aktivity, kterými Ostrava žila jako město v různých epochách. Na snímcích nalezneme slavnostní průvody při hornických prokopských slavnostech, hasičská a sportovní cvičení, prvomájové průvody a manifestace, prostřednictvím fotografií se stáváme znovu svědky osudových událostí, které se dotkly nejen města, nýbrž celé země – března 1939, května 1945, srpna 1968, listopadu 1989 aj.

Začátky fotografování

Badatel, který se věnuje studiu dějin fotografie, může ve foto sbírce dohledat i jednotlivé záběry z produkce prvních ostravských fotografů a fotoateliérů, které vznikaly v Ostravě zřejmě již od 60. let 19. století. K těm známějším patří zejména Anton Brand, Sigmund Wasservogel nebo Carl Pietzner. Zvlášť posledně jmenovaný, fotograf původem z Teplic v Čechách, který v roce 1895 přesídlil do Vídně, provozoval po celé střední Evropě pobočky, které měly údajně na 300 zaměstnanců. Sám se honosil titulem císařského dvorního fotografa a v roce 1909 byl panovníkem jmenován dvorním radou. V dobách rakouského mocnářství bychom v Moravské Ostravě jeho filiálku nalezli v dnes již zbořeném domě na rohu Havlíčkova nábřeží a třídy 28. října (na místě dnešního sídla Knihovny města Ostravy).

Jozef Šerka

Foto 1: Městské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka) ve své původní podobě z roku 1907. Kolorovaná pohlednice o rozměrech 14 x 9 cm.

Foto 2: Řečiště Ostravice s lokalitou Černé louky (počátek 30. let 20. století). Pozitiv pořízený ze skleněné desky 13 x 18 cm.

Foto 3: Návštěva prezidenta Tomáše G. Masaryka v Moravské Ostravě 25. června 1924. Pozitiv 13 x 18 cm je nejnovějším přírůstkem do sbírky z května 2013.

Foto 4: Slavnostní odhalení sochy horníka od akademického sochaře Antonína Ivanského na Prokešově náměstí 28. října 1946. Pozitiv pořízený z negativu 24 x 35 mm.


 

Strana 14

aktivní senioři

Slevenky startují

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s ostravským klubem seniorů připravili zajímavý projekt. Ostravští senioři mají možnost si zakoupit za 100 korun kartu Senior slevenka (platnost do konce roku 2014), která lidem nad 55 let a těžce zdravotně postiženým umožní využít systému slev ve zdravotnictví, službách, lázeňství, kultuře, sportu apod.
Vzniká databáze institucí (už přes 50), které garantují držitelům karty poskytnout slevu od 5 až do 50 %. Smlouvu na slevy nabídlo například už osm ostravských lékáren, hotely Sepetná nebo Ondráš v Beskydech nabízejí 5 % slevu v sezoně, mimo sezonu až 15 %. Účastníky projektu jsou například i lázně Darkov, Jeseník, mezi poskytovatele patří některé úklidové služby, hodinoví manželé, kosmetické salony, cestovky atd. Městská nemocnice Ostrava nabízí důchodcům 7 % slevy na tuto kartu v nové nemocniční jídelně, jako pacienti mohou senioři v této nemocnici získat nadstandard se slevou 25 %.
Slevovou kartu lze koupit každý čtvrtek od 12 do 16 hodin v budově Alliance francaise v ulici Na Hradbách v centru Ostravy (u rozhlasu), v pátek dopoledne v charitním středisku Gabriel na náměstí SNP v Zábřehu, ve středu od 9 do 12 v budově Armády spásy v Porubě, v městské organizaci svazu důchodců v ulici M. Majerové. O projekt karet se zajímají už také jiná města. Podrobnosti o projektu jsou na adrese www.seniorslevenka.cz. (g)

Sameček žirafy Rothschildovy Manu se z Ostravy odstěhoval do Jihlavy

Zoo rozkvetla, má další přírůstky

Prudký, i když trochu opožděný nástup jara, dává Zoo Ostrava vyniknout přirozenou krásou. Hustá zeleň, rozkvetlé rododendrony a pěnišníky návštěvníky okouzlují a přidávají na dobré náladě. A nechybí novinky.
Hejno kondorů havranovitých v ostravské zoologické zahradě má nového člena. Po několika letech se tamnímu páru podařilo přirozeně odchovat mládě. Návštěvníci zoo je mohou vidět ve voliéře společně s rodiči a dvěma staršími sourozenci v expozici malých šelem. Kondoři jsou převážně mrchožraví ptáci vyskytující se na obou amerických kontinentech. Aktivně loví, ale hodují i na odpadu z lidských sídlišť.
Výběh, který v zoo bezprostředně navazuje na terasu nově otevřené restaurace Saola, už má první obyvatele. Jsou jimi samice axise indického, jednoho z nejpestřeji zbarvených jelenů. Samičí stádo získala ostravská zoo v rámci spolupráce mezi zoologickými zahradami ze Zoo Schönbrunn ve Vídni. Prostorný přírodní výběh, který nese název „Indie zblízka“, přibližuje návštěvníkům ještě další zástupce indických kopytníků. Kromě axisů v něm postupně přibudou antilopy jelení, jelínci vepří a buvoli domácí. K samicím axise se rovněž připojí i chovný samec.
V expozici s domácími zvířaty Na statku přibyla další mláďata. Pár hus domácích zde pečuje o tři potomky, kteří se vylíhli v dubnu. Housata se mají čile k světu a rostou jako z vody. Ostravská zoologická zahrada chová menší plemeno, husu domácí – českou, pozůstatek původních selských hus. Na našem území se chová již několik set let a ještě v polovině minulého století platila za jednu z nejlepších pečínkových hus.
Velkou atrakcí se stalo stěhování dvouletého samce žirafy Rothschildovy jménem Manu, který se stal konkurentem pro chovného samce stáda, a tak musel pryč. Žirafa Rothschildova patří ve volné přírodě k ohroženým zvířatům, proto existuje v rámci evropských zoo tzv. Evropský záchovný program, jehož cílem je množit geneticky nepříbuzné jedince a vytvořit tak životaschopnou záložní populaci v lidské péči pro případ, že by v přírodě došlo k úplnému vyhubení tohoto poddruhu žirafy. Novým domovem samečka Manu se stala jihlavská zoo. V rámci záchovného programu se všechny přesuny mezi zoologickými zahradami uskutečňují zdarma, nejedná se tedy o žádný obchod se zvířaty. Placeny jsou pouze náklady na samotný transport a ty zpravidla hradí přijímající zoo. (k)

Foto 1: Mládě kondora havranovitého má ještě chmýří, peří teprve naroste. Snímky: Pavel Vlček

Foto 2: Žirafí mladík Manu je krasavec

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Bim

Kastrovaný kříženec velmi milé povahy, který má šest a půl roku, je vhodný spíše na zahrádku. To, že trpí epilepsií, mu díky správně zvolené léčbě nedělá téměř žádné potíže. Vaše pohlazení a pozornost ocení velkou láskou a přítulností. Není zcela vhodný k velmi malým dětem.


Čaki

Optimistický 5letý kastrovaný kříženec má energickou povahu, takže se spíš hodí k aktivním lidem na delší procházky. Je sice ostražitý, ale kdo si získá jeho srdce, bude mít přítele na celý život. Do útulku byl přivezen poté, co ho majitel pravděpodobně odložil před policejní služebnou.


Bakchus

Osmiletý kříženec má přátelskou a klidnou povahu. Je čistotný, vhodný na zahradu i do bytu. Skvěle se snáší s dětmi a hendikepovanými lidmi, se kterými projevuje maximální trpělivost a jemnost. Do útulku byl přivezen poté, co ho téměř srazilo auto na rušné komunikaci.

Bohoušek

Milý a přítulný kříženec německého ovčáka má jedenáct let, je velmi čistotný a vhodný jak k malým dětem, tak ke starším lidem. Na zahrádce mu bude dobře, ale určitě ocení pelíšek v bytě. Pokud vám to nevadí, rád vám bude dělat společnost i na gauči.


 

Strana 15

Medaile po sedmnácti letech

Vynikajícího úspěchu dosáhli basketbalisté NH Ostrava, kteří vybojovali v Mattoni NBL třetí místo a bronzové medaile.
V semifinále play off jim po těsné porážce 2:3 na zápasy s Orly z Prostějova jen těsně unikl postup do finále proti neotřesitelnému domácímu hegemonu Nymburku. Ostravský mužský basketbal získal ligovou medaili po dlouhých sedmnácti letech!
Tým se v průběhu sezóny opíral o výborné výkony zámořských hráčů Wilsona, Dufaulta, Amese, Barnese. Šanci se prosadit využili mladíci Číž, Gniadek, Zbránek. Spolehnutí bylo i na zkušené Stehlíka, Jurečku, Pelikána a další.
Velký podíl na vzestupu Nové huti má kouč Dušan Medvecký, který byl v anketě Hvězdy Mattoni NBL vyhlášen nejlepším trenérem soutěže. (vi)

Hostíme ME juniorů

Ostrava bude ve dnech 12. až 21. července hostit 56. Mistrovství Evropy juniorů ve stolním tenisu. Turnaj, který se do Česka vrací po čtyřech letech, se odehraje v hale zimního stadionu SAREZA v Porubě. Šampionátu se zúčastní více než pět set hráčů ze 47 zemí Evropy. V sázce bude dvanáct titulů a sady medailí v kategoriích juniorů (do 18 let) a staršího žactva (do 15 let), v soutěžích družstvech, dvouhrách a čtyřhrách. Vstup na celý program MEJ bude volný. (vi)

Výborně, děvčata!

Nejlepší sportovní kolektiv města Ostravy 2012 a mistryně republiky házenkářky DHC Sokol Poruba sice letos svůj titul neobhájily, přesto svěřenkyně trenéra Jána Beňadika potvrdily vysokou výkonnost. V závěrečném zápase české nadstavby zdolaly vítězky ligy ženy Mostu 35:27 a získaly stříbrné medaile. Získaly tak cenný skalp čerstvých držitelek evropské pohárové trofeje Vyzývacího poháru. Kromě titulu vicemistryň ČR vybojovaly házenkářky Poruby také třetí místo ve WHIL česko-slovenské interlize. (vi)

Poruba Mekkou bruslařů

Hlavní třída v Ostravě-Porubě se 14. a 15. června stane místem s nejhustější koncentrací inline bruslařů na světě. Kooperativa LifeInLine Tour je připravena se stát se významným příspěvkem ve snaze Ostravy o zisk titulu Evropské město sportu 2014!
V pátek večer bude Hlavní třída uzavřena pro večerní Inline Party, které se loni zúčastnily téměř dvě tisícovky bruslařů. V sobotu proběhnou soutěže dětí, volné bruslení, odvážnější dospělí hobby jezdci mohou změřit síly na 10 km a 33 km. Závěr si vezmou na starost mistři. Na trať vyjedou nejlepší světoví inline bruslaři při závodech mužů a žen seriálu World Inline Cup. Vloni v Ostravě vyhráli Němka Jana Gegnerová a Leon A. Moreno z Venezuely. Pro více informací můžete zabruslit na www.lifeinline.cz. (mp)

Zaburácí motocyklové Radvanice

Občanské sdružení Raba Motosport z Radvanic pořádá ve dnech 13. a 14. července osmý ročník motocyklových závodů Okruh Františka Bartoše. Akci podpořilo město Ostrava, záštitu nad ní převzal náměstek primátora Jiří Hrabina.
Jezdci z Česka a řady dalších zemí budou soupeřit v kubaturách 125 SP, 125 a 250 GP, 250 CRR, volné do 600 ccm, Supermono, Supertwin a sajdkárách. Klasici pojedou třídy 175, 250, 350, 500 a 750 ccm. Délka okruhu je 3,5 km, má 16 zatáček a převýšení 28 m. Vede po ulicích Radvanické, Pikartské, Trnkovecké, start a cíl je na ulici Pastrňákově. V sobotu začínají tréninky v 9.15 a končí v 18 hodin. Nedělní závody startují v 10 hodin a vyvrcholí před 17. hodinou. Podrobnosti na www.rabamotosport.cz. (vi)

Foto: Z trati motocyklového závodu na Okruhu Františka Bartoše Foto: archiv

město podporuje

BĚH NA VĚŽ.

Závod v běhu do schodů Nové radnice se koná v pátek 14. 6. Jde o první díl seriálu Run-up, který běžce zavede ještě do výškových budov v Plzni, Olomouc, Liberci a Praze. První vyběhnou na trať děti do 7 let (14.30), finále těch nejlepších má start v 19.15 hod.

HOLKY POD KOŠI.

Dívčí basketbalový klub Basket Ostrava (BO!) pořádá 8.–9. 6. v hale SVČ Ostrčilova Letní turnaj v minibasketbalu s podtitulem „Každý minikoš pomáhá“. BO! navázal spolupráci s o. s. ABC – autismus bez cenzury, jehož cílem je pomáhat rodinám s autistickými dětmi. Za každý bod v turnaji přispěje ABC desetikorunou. Klub vyhlašuje v červnu nábor dívek (roč. 2001-2005) se zájmem o basketbal. Přijít můžete do haly SVČ, Ostrčilova (út, čt, pá od 17.30) a do ZŠ Srbská (po a čt od 17.30). (liv)

Bolt, Beamon, Bába a křest nové tribuny

Komfort diváků při 52. Zlaté tretře (27. 6.) zvýší nová východní tribuna stadionu ve Vítkovicích. Přibude 5 020 krytých míst k sezení. Na mobilní ochozy za brankami se vejde 7 tisíc stojících diváků. Atletiku bude na stadionu sledovat 15 tisíc diváků. Lístky na hlavní tribunu a na stání jsou vyprodané, v předprodeji v síti Ticket Art jsou ještě vstupenky za 500 Kč na novou tribunu. Kromě Usaina Bolta se můžeme těšit na olympijské vítěze Blakea, Jamese, Dibabaovou, Lavillenieho, Walcotta a další. Chybět nebudou domácí hvězdy Veselý, Maslák, Hejnová, Rosolová nebo Bába. Jako host mítinku přijede olympijský vítěz z Mexika 68 Bob Beamon, který tehdy udivil svět skokem do 21. století: 890 cm! V průběhu Tretry dojde i na vyhlášení výsledku kandidatury Ostravy na titul Evropské město sportu 2014. (vi)


 

Strana 16

Muzejní noc plná zážitků

fototéma

Třiatřicet ostravských kulturních organizací se 25. května zapojilo do festivalu Ostravská muzejní noc, která se konala už popáté. Od 17 hodin do půlnoci se téměř 30 000 lidí zapojilo do neobvyklých aktivit v neobvyklou dobu. Vše začalo před ostravskou Novou radnicí vypuštěním balónků, přímo v radnici lidé čekali na prohlídku reprezentativních prostor s průvodcem a návštěvu primátora, na výjezd na vyhlídkovou věž nebo zhlédli pestrý program přímo na náměstí. Proti loňskému ročníku výrazně stoupla návštěvnost Ostravskému muzeu a Knihovně města Ostravy. Více než 1 500 hostů přivítali také Dolní oblast Vítkovice, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Hasičské muzeum nebo výstava Šangri-la na Černé louce. Autobusové linky, které přepravovaly zájemce o festival zdarma, byly maximálně vytíženy. Na noc strávenou v divadle se přihlásila řada dětí s rodiči, podobně dobrodružný program nabízela i městská knihovna.
Poděkování patří všem organizacím, které se na muzejní noc pečlivě připravily, ale také návštěvníkům, kteří využili bohaté nabídky a neobvyklými zážitky si zpestřili víkend. (g)