Červen 2011

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

Ostravská radnice 2011

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf   (4,65 MB).


Uvnitř listu
 3 Ministerstvo řešení nepřineslo
 5 Dejme dětem rodinu
 7 OZO opět rozšířilo služby
 8 Nová Karolina roste před očima
10 Colours i Shakespeare za dveřmi
13 I Třebovice měly zámek
14 Nové značení pro cyklisty
 

Strana 1

Další projekt „Budoucnosti Vítkovic“ dokončen

Bytový dům na Sirotčí čeká na své nájemníky

Rekonstrukce bytového domu v ulici Sirotčí 39A, dalšího dílčího projektu Integrovaného plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic“, byla dokončena. Kolaudace se 24. května uskutečnila za přítomnosti náměstků primátora Jiřího Srby a Martina Štěpánka, starosty Vítkovic Petra Dlabala a dalších hostů.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) „Budoucnost Vítkovic“ realizuje Ostrava od 1. července 2009. Byla pro něj vytipována zóna ve Vítkovicích o rozloze 4,406 km2 se silnou koncentrací negativních vlivů. V objektu v Sirotčí je připraveno pro uživatele 12 bytů, ty budou přidělovány rodinám, u nichž je předpoklad, že se o ně budou umět starat. „Pro integrovaný plán Budoucnost Vítkovic získala Ostrava dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. Za zhruba 300 milionů opravujeme zchátralé domy s devadesáti byty i ulice v lokalitě, která je obydlená především Romy,“ sdělil náměstek pro investice Jiří Srba. O dalším pokračování projektu hovoří náměstek Štěpánek: „Stavební práce začaly loni, skončit by měly v roce 2014. Již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ulici, komunikace v ulici Prokopa Velikého. Kromě dokončené Sirotčí 39A se byty opravují v domech v Zengrově a Štramberské ulici. Pro příští rok je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků v Zengrově ulici i oprava náměstí Jiřího z Poděbrad.“ Občanská sdružení a neziskové organizace realizují projekty vzdělávání, sociálních dovedností apod. (vk)


Zastupitelé se seznámili s hospodařením města

Poslední květnovou středu se v ostravské radnici uskutečnilo 8. zasedání zastupitelstva města. Jedním z nosných bodů jednání bylo představení Zprávy o hospodaření města za první čtvrtletí roku 2011. Navzdory výraznému propadu příjmů z rozpočtového určení daní jsou čísla na účtech města stále v plusu.
Výraznou diskusi vyvolaly na tomto zasedání dva body schváleného programu. První se týkal návrhu na úpravy smluv s developerem, který staví administrativní budovy na náměstí Republiky. Delší výměna názorů zastupitelů provázela také návrh na poskytnutí dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území města. Zastupitelé byli informováni o ukončení projektu „Hradní terasa Slezskoostravského hradu“, o stavu přípravy projektu na rozšíření Vědecko-technologického parku a schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Objekty na řece“. Zelenou dostala realizace projektu „Lesní park Klimkovice“ či finanční příspěvek na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Novojičínsku. Příští veřejné jednání ZMO je 29. června. (ph)

 

Přístavba Divadla loutek Ostrava otevřena

Múza Thálie se usmívá

Za necelý rok od položení základního kamene se 20. května otevřela nová budova přístavby Divadla loutek Ostrava. Projekt přístavby z dílny architektů Hájka, Stratila a Minářové je zahrnutý do integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Ostravy s názvem Magnet regionu. Jako kvalitní rozšíření celé kulturní scény města ocenil přístavbu primátor města Petr Kajnar. Divadlo loutek se má v budoucnu stát součástí kulturního klastru Černá louka, o jehož podobě se bude ještě rozhodovat. Už v březnu se Ostravané mohli večer pokochat pohledem na loutky v jedinečném a zatím jediném ostravském orloji na západní fasádě nového objektu.

Rozšíření Divadla loutek Ostrava, jehož nové sídlo získalo v roce 1999 ocenění Dům roku, je financováno převážně z evropských strukturálních fondů – z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v celkových nákladech přes 70 milionů korun.

Zhruba osm procent objemu financí dodalo město Ostrava. Investice do přístavby pomohla navýšit kapacitu divadla, rozšířit jeho programovou nabídku a přilákat více diváků. Divadlo se již delší dobu potýká se zájmem, který není vždy možné uspokojit. Za rok zhlédne představení v loutkovém divadle přes 80 tisíc diváků, převážně dětí, z celého Moravskoslezského kraje. Divadlo však slouží i mnoha dalším aktivitám. Ocenit lze skutečnost, že divadlo loutek během stavby neomezilo repertoár.

Nové prostory přístavby nabízejí proměnné hlediště s kapacitou 60-80 diváků, dále pak scény pro interaktivní představení, kdy je dětský divák zapojen do děje, bude však sloužit rovněž komorním inscenacím, tzv. terapii loutkou – práci s handicapovanými dětmi, otevře se tu nové dětské studio. Pozoruhodný je otevřený venkovní amfiteátr na jižní straně přístavby, který se dá v případě nepříznivého počasí zastřešit plachtou. (ola)

Foto: Amfiteátr divadla loutek za přístavbou už slouží dětem


Strana 2 

Už brzy pojedeme po Místecké

Prodloužení komunikace Místecké přes centrum Ostravy až k dálnici má být zprovozněno do konce června. V úseku ulice Cihelní od křižovatky Českobratrská po kruhový objezd na Mariánskohorské před Přívozem se pilně pracuje, podle ,úsporného‘ nařízení bývalého mistra dopravy Bárty bude zprovozněný úsek zatím jen dvoupruhový místo původně plánovaného čtyřpruhového. Úsek proto bude spíše „zprůjezdněný“, bez upravených chodníků, bez nového osvětlení, což má být dokončeno, včetně dalších dvou jízdních pruhů a připojovacích nájezdů, později. Podle stavbařů tak finanční náklady jen narostou. I tak se ale značně uleví křižovatce Českobratrské s Hornopolní u sladovny pivovaru, kterou denně pracně objíždějí tisíce aut, která se potřebují z ulice Místecké dostat přímo k dálnici D47. Před zmíněnou křižovatkou na ulici Českobratrské zatím termíny naplňují stavbaři dvou dalších jízdních pruhů a mostu přes železniční trať a zmíněnou prodlouženou Místeckou. Na hotové mostní konstrukci už stavbaři vztyčili májku. Rozšířená Českobratrská ulice opět zklidní rušnou křižovatku u sladovny, má se tak stát v únoru 2012. (ok) 

STUŽKY ZA VĚRNOST.

Dvě desítky strážníků převzaly 18. května z rukou primátora Petra Kajnara stužky za věrnost a pamětní listy. „Zákon a pořádek ve městě z devadesáti procent zajišťují právě strážníci a dělají to moc dobře,“ řekl primátor. Městská policie Ostrava oslaví v příštím roce dvacet let od založení, na slavnostní oceňování by mělo dorazit více než 160 strážníků. Na snímku přebírá stužku Ivana Vitásková z rukou primátora Petra Kajnara. (ph) 

Úspěch industriálního průvodce

OSTRAVA!!! Turistický průvodce po industriálních památkách, vydaný nakladatelstvím freytag&berndt s podporou Ostravy, získal hlavní cenu v kategorii Turistických průvodců českých krajů, regionů a obcí na 8. mezinárodní kartografické přehlídce Tourmap. Uspěl v konkurenci více než pěti stovek map a dvou stovek průvodců z celého světa. K dostání je v pobočkách Ostravského informačního servisu i v knikupectvích. (vi) 

O sociální inkluzi

Město připravilo dlouhodobý program zaměřený na zlepšení života Romů s názvem Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava 2011. Soustřeďuje se zejména na podporu bydlení, zaměstnanosti, kultury, vzdělání a výchovy dětí. Primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek záměr představili v závěru května v Bruselu s cílem získat peníze z evropských zdrojů. Jde o největší ostravský projekt na integraci postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti.

Představitelé vedení města jednali s evropskými komisaři a členy kabinetů, kteří se zabývají romskou problematikou, politikou zaměstnanosti, sociálními záležitostmi a dalšími problémy. Pokud se podaří získat prostředky z EU, bude z toho mít prospěch jak romská komunita, tak majoritní společnost. „Projekt jsme připravili s cílem zlepšit situaci zhruba šesti tisíc Romů žijících v našem městě. Zároveň bychom chtěli zmírnit napětí mezi nimi a zbytkem společnosti, snížit růst kriminality. Věřím, že máme šanci s projektem uspět,“ podtrhl Petr Kajnar. (vk) 

Stávka v dopravě

Odbory Dopravního podniku Ostrava a. s. vyhlásily od 1. 6. 00.00 hodin časově neomezenou stávku zaměstnanců za zvýšení tarifní mzdy o 5 procent. Vedení města a DPO předložily odborářům vstřícný návrh s navýšením mezd o 1,5 procenta v letošním i příštím roce. Vyšší nárůst nedovoluje vzhledem ke sníženému výběru daní o 1,5 mld. korun nižší městský rozpočet. Odbory návrh nepřijaly a stávku neodvolaly. Podle opatření přijatých DPO jezdily v první červnový den autobusy a tramvaje podle víkendového, resp. nedělního jízdního řádu, provozu trolejbusů se stávka nedotkla. (r) 

Ceny pro Ostravu

V Praze se 19. června konalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Zlatý středník, kterou podeváté pořádalo profesní sdružení PR Klub. Ceny nejlepším tištěným i elektronickým periodikům byly uděleny v jednenácti kategoriích. Město Ostrava získalo v těžké konkurenci ocenění v kategorii Nejlepší firemní zpravodaj. Elektronické měsíčníky Cestování Newsletter!!! a Development Newsletter!!! obsadily 2., resp. 3. místo. Za Výroční zprávu města Ostravy 2009 jsme si z hlavního města odvezli třetí místo. Časopis Metropolitan Magazine Ostrava, vydávaný dvakrát ročně, získal certifikát vysoké profesionální úrovně TOP Rated. (vi) 

Proti povodním

Město Ostrava řadu let dotacemi z rozpočtu podporuje výstavbu objektů protipovodňové ochrany na katastru města Povodím Odry. Letos jsou podepsány dvě smlouvy. Podle první dalo město 6 milionů korun na majetkové vypořádání dotčených pozemků pro dvě stavby proti povodním v obvodu Hrabová. Druhou smlouvou město 1 milionem podporuje přípravu dokumentace pro zvýšení povodňové ochrany městského obvodu Polanka n. O. z říčky Polančice. (vk) 

Lidé lidem 2011

Již čtvrtý ročník tradiční akce Lidé Lidem se uskuteční 23. června od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí je i zábavný program. Připravené jsou soutěže pro děti, rukodělné dílny, klauni, laserová střelnice a ukázky práce s terapeutickými psy. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. (so) 

Porodnice v novém

Porodní část Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava prošla kompletní rekonstrukcí. Slavnostní otevření nové porodnice společně s vernisáží obrazů žáků ze ZŠ Gajdošova na téma „Zrození“ se konalo v pátek 3. června (po uzávěrce tohoto listu). Provoz porodnice bude obnoven v plném rozsahu o půlnoci na 6. června. (vk)


Strana 3 

 Města a obce si peníze a projekty na lepší ovzduší musejí připravit sami, stát je chce jen ,podpořit‘

Ministerstvo konkrétní řešení nepřineslo

Primátoři statutárních měst Ostravy Petr Kajnar, Karviné Tomáš Hanzel a Havířova Zdeněk Osmanczyk a starostové Bohumína Petr Vícha, Českého Těšína Vít Slováček a zástupce Třince se na pracovním jednání v polovině května rozhodli sjednotit postup při řešení problematiky kvality ovzduší a životního prostředí v regionu Ostravsko-Karvinska a Třinecka.

Tito představitelé odmítli návrh „Společné deklarace k opatření pro zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji“, jak ji předložil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Důvodem je především naprostá nekonkrétnost návrhu a velké rozpory mezi textem deklarace a konkrétními kroky ministerstva,“ říká náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Ministerstvo pouze deklarovalo, že se ,něco musí podpořit‘ a podobné prázdné věty, přesné kroky a zdroj financí však nedefinovalo.“

V textu deklarace např. stojí, že města budou zateplovat své objekty a veřejné budovy, přičemž ministr svým rozhodnutím zrušil podporu pro veřejné budovy z programu Zelená úsporám. Jen za Moravskoslezský kraj bylo podáno 134 žádostí v celkovém objemu dotační podpory 634 milionů korun. V návrhu deklarace se také píše, že města budou využívat prostředky z Operačního programu životního prostředí na zvyšování podílu ozeleněných ploch. Za celý rok ale ministerstvo a SFŽP nepředložily platný plán výzev pro jednotlivá opatření, který je velmi potřebný pro přípravu kvalitních projektů.

Primátoři a starostové se shodli na následných krocích a výsledkem by ve velmi krátké době měl být konkrétní návrh společného postupu pro zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v regionu. Za tímto účelem bude založen „Svazek obcí postiženého regionu Ostravsko-Karvinska a Třinecka“. Návrh společného „Konceptu plánu řešení ovzduší“ bude mít možnost číst také veřejnost a bude projednán se zástupci dotčených ministerstev, sněmovním výborem pro životní prostředí a zástupci v Evropské komisi. Počítá se rovněž s úzkou spoluprací s vedením kraje, k účasti na projektu budou rovněž přizvána menší města a obce postiženého regionu v Moravskoslezském kraji. Koordinací a přípravou společného projektu byl pověřen Dalibor Madej, náměstek primátora Ostravy pro oblast životního prostředí.

„Je jasné, že se ovzduší musí řešit pro celý region. Forma účelového sdružení obcí nám umožní lepší koncepčnost řešení, sjednocení metodik měření a vyhodnocování zdrojů znečištění. Návazná řešení konkrétních projektů a jejich slučování nám umožní projednávat financování přímo v Bruselu. V neposlední řadě je důležitý také společný postup v jednání se státem a Evropskou unií, protože problém ovzduší v našem regionu je z velké části způsoben také vlivem Polska a industriální oblasti Katovic. Naší hlavní prioritou bude zajištění externích zdrojů financování navržených projektů,“ řekl po společném jednání primátor Ostravy Petr Kajnar. (av)

Ostravské mobilobraní

Mobilobraní – tak se jmenuje ekologický projekt studentů z různých koutů republiky. Jeho cílem je efektivně posbírat co nejvíce nepoužívaných či vyřazených mobilních telefonů a nabíječek pro následnou recyklaci užitečného materiálu.

V českých domácnostech je odhadem 8 milionů vysloužilých telefonů, přičemž v každém z nich je na 250 dále využitelných vzácných prvků. Samovolný rozpad zařízení v přírodě by přitom trval více než dvě staletí.
Vysloužilé mobilní komunikátory se sbírají také v Ostravě, kde podle organizátorů leží ladem minimálně 200 tisíc nefunkčních a starých telefonů. Odevzdat je můžete například v budově Magistrátu města Ostravy na Informacích v přízemí nebo v Ostravském informačním servisu pod věží radnice. Sběrná místa jsou rovněž v Minikinu kavárna, v Antikvariátu a klubu Fiducia, v klubu Atlantik, Kině Art, v klubu E 99 na Stodolní ulici nebo v budově Střední umělecké školy Matiční 18 a Poděbradova 33.

Za odevzdaný mobil slibují pořadatelé malý dárek. Telefony už bylo možné odevzdávat i v rámci akce Ostravská muzejní noc, 28. května starý mobil snížil cenu vstupného na dobročinný koncert ostravské Charity v Benátkách pod Hulváckým kopcem. (ph)

Kde si dobít elektromobil?

První nabíjecí stanice elektromobilů v Ostravě byla 19. května otevřena v areálu VŠB-TU v Porubě. Najdeme ji ve sloupovém provedení vedle budovy Centra pokročilých a inovačních technologií (CPIT) TL2.  Stanice zprovozní vybité akumulátory až dvou elektromobilů současně. Nabíjecí stojan VoltAge Station je výsledkem společného vývoje VŠB-TUO, společností Isotra, Kaipan a ZTC Energy. V oblasti elektromobility má univerzita více než dvacetiletou tradici. Stojan byl vyroben v prototypové laboratoři CPIT VŠB-TUO. Přístup k nabíjení „elektromobilistovi“ zajišťuje karta s čipem RFID. 

V rámci zahájení provozu ostravské nabíjecí stanice byl prezentován prototyp elektromobilu Kaipan VoltAge. Vozidlo o hmotnosti 800 kg s maximálním výkonem 42 kW má elektronicky omezenou maximální rychlost na 135 km/h. Jeho akumulátory s kapacitou 100 Ah mají průměrný dojezd okolo 250 km, nabití trvá přes tři hodiny. (tk)

Piano má prostory navíc

Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) v Pustkovci se rozrostl o 180 m2 nových kancelářských prostor v nevyužívaných půdních prostorách sekce C budovy Piano. Kapacita VTPO je dlouhodobě plná a nové půdní prostory tak znamenají šanci pro další firmy.

„Příchod nových firem umožní rozvoj malých a středních společností v oblasti inovací. Přispěje k tvorbě pracovních příležitostí pro absolventy a studenty z regionu,“ uvedl ředitel VTPO Roman Michalec s tím, že nové prostory jsou určeny firmám Technologického inkubátoru. „Těm, které přicházejí s novým projektem s vysokým inovačním potenciálem, mají vazbu na univerzitu, vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa.“

Nové prostory mohou využít také inovační firmy, které nepotřebují podporu inkubátoru nebo nepřicházejí se zcela novým projektem, ale splňují kritéria vstupu do VTPO (oborové zaměření na vývojovou činnost, spolupráce s univerzitami atd.). Rekonstrukce prostor byla spolufinancována z Operačního programu podnikání a inovace – Prosperita dotací ve výši 8 249 tis. Kč. Investor město Ostrava přispěl 13 037 tis. korun. „Ve spolupráci s městem máme schválen projekt výstavby dvou multifunkčních budov v hodnotě 504 mil. Kč, které díky 5 298 m2 plochy zdvojnásobí naši rozlohu, dotace z programu Prosperita činí 300 mil. korun,“ dodal Michalec. (liv)

Foto: Vědecko-technologický park v Ostravě-Pustkovci Ilustrační foto


Strana 4


Střípky

HASIČSKÉ PRAPORY.

Šesté setkání hasičských praporů Ostravy hostil 7. května městský obvod Petřkovice. Místní sbor dobrovolných hasičů letos slaví úctyhodné 110. výročí založení. První zmínky o hasičské činnosti v Petřkovicích sahají až do osmdesátých let 19. století. Jubilantům přišli poblahopřát kolegové z okolních obvodů, obcí i občané. Svátečně naladěnými Petřkovicemi prošel průvod hasičských jednotek na náměstí, kde byla celebrována mše svatá. Mezi dobrovolné hasiče zavítal náměstek primátora Aleš Boháč (na snímku), který na zástavu petřkovického sboru dobrovolných hasičů připnul stuhu připomínající výroční setkání. (vi)

HEREČKY ZA DĚTMI.

Malé pacienty Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava navštívily 18. května Zlata Adamovská (na snímku MNO vlevo) a Jana Štěpánková v doprovodu ředitele nemocnice Jana Zháněla a prezidentky občanského sdružení Kiwanis Evy Pastuškové. Populární herečky si s dětmi popovídaly, nezapomněly je potěšit balíčky se sladkostmi a knížkami. Prohlédly si provoz oddělení, pozdravily se s jeho personálem. Ochotně se s kluky a holkami vyfotily, přidaly autogram. Jeden z hochů potřeboval hned čtyři podpisy: kromě sebe i pro maminku, babičku a kamaráda. Děti věnovaly paním Janě a Zlatě své kresby a ručně vyrobené květinky. (vš)

OVACE PRO OPPITZE.

Zahajovací koncert otevřel 23. května XXXVI. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Zazněla Sinfonietta Leoše Janáčka v podání Janáčkovy filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila. Ve druhé části přednesl Gerhard Oppitz (na snímku) s doprovodem filharmoniků klavírní koncert č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“ Ludwiga van Beethovena. Světově proslulý německý virtuos nadchl svým mistrovstvím vyprodaný sál Domu kultury města Ostravy. Festival, v jehož programu je dvacet koncertů v Ostravě, Opavě, Hradci n. Mor., Kravařích, Ludgeřovicích a Kuníně, vyvrcholí závěrečným koncertem 12. června. (vi)

TRETRA SLAVILA 50.

Jako galavečer ve znamení jamaj¬ského reggae vyzněl poslední květnový den 50. ročník Zlaté tretry Ostrava. Kromě očekávaného vítězství Usaina Bolta (na snímku s diváky po závodě) na 100 m v čase 9,91, excelovala na stejné trati výkonem 10,76 jeho krajanka Veronica Campbellová-Brownová. Nejrychlejší ženě planety naměřili na letmých 100 yardů nejlepší světový čas 9,91. Z našich atletů se nejvíce dařilo Denise Rosolové (2. na 400 m v osobním rekordu 50,84) a Barboře Špotákové (2. v oštěpu hodem 64,78). Mítink zahájil primátor Petr Kajnar, město Ostrava patří mezi hlavní partnery závodu zařazeného do série IAAF World Challenge. (vi) 

O chráněné bydlení je zájem

Rada města Ostravy přijala usnesením č. 1331 z dubna t. r. tzv. Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi na území města. Součástí změn je provedení transformace sociálních služeb ve Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci města.
Půjde o převedení terénních a ambulantních služeb na jiné specializované poskytovatele, kterých je na území města dostatek. Konkrétním záměrem je vybudování chráněného bydlení – sociální služby, která nemá na území města dostatečnou kapacitu. Pobytová služba pro mentálně postižené ve Čtyřlístku bude zachována, do chráněného bydlení se postupně převedou klienti připravení k samostatnému bydlení s podporou.
Chráněné bydlení má vzniknout v dnešním Centru pracovní výchovy (CPV) na Thomayerově ulici ve Vítkovicích, které Čtyřlístku patří. Se zahájením rekonstrukce se počítá v červnu 2012, práce mají být ukončeny v prosinci 2013. Město chce na projekt získat finance z evropských fondů ROP. „Provedli jsme dotazníkové šetření mezi klienty Čtyřlístku. Zájem o službu chráněného bydlení projevilo 28 respondentů. Jsme také připraveni nabídnout přechod zaměstnanců CPV do zařízení, kam přejde větší skupina dětí,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.

V současné době poskytuje CPV ambulantní služby pro 33 mentálně postižených dětí. Pro vedení města je prvořadé eliminovat negativní dopady na stávající uživatele služeb – klienty a jejich rodiče. Představitelé města, ředitel Čtyřlístku a další odborníci absolvovali na začátku května jednání s rodiči klientů. „Předložili jsme nabídku služeb pro jejich děti, které jsou schopni poskytnout jiní specializovaní poskytovatelé na území města. Představuje 37 míst,“ konstatoval Martin Štěpánek. Další jednání je naplánováno na červen. (vi)


Strana 5

 Začala kampaň města na podporu náhradní rodinné péče

Dejme dětem rodinu

Statutární město Ostrava zahájilo 1. června kampaň „Dejme dětem rodinu“, kterou organizuje odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu. Chceme seznámit veřejnost s problematikou náhradní rodinné péče.

Cílem kampaně je informovat širokou veřejnost o formách a podmínkách náhradní rodinné péče s případnou možností získat zájemce o náhradní rodičovství. Jedná se o dospělé, kteří jsou ochotni nabídnout dětem z ústavní péče rodinné zázemí. Kampaň Dejme dětem rodinu se objeví v médiích i na akcích ve městě (Čokoládová tretra, Lidé lidem, Třebovický koláč aj.). Uskuteční se semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky na základních a středních školách.

Náhradní rodinná péče představuje způsob péče, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tyto základní formy:

- osvojení, kdy manželé či jednotlivci přijímají za vlastní dítě, které se jim nenarodilo. Mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho biologickými rodiči.
- pěstounská péče, kdy dítě žije v náhradní rodině, ale jeho zákonnými zástupci zůstávají biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat. Dítě může být svěřeno také do pěstounské péče na přechodnou dobu v případě, že jeho situace bude v dohledné době vyřešena.

Existuje i tzv. hostitelská péče, která na rozdíl od osvojení a pěstounské péče není právně upravena. Jedná se o případy, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny apod. u jiných osob, než jsou biologičtí rodiče.

V Ostravě je umístěno 428 dětí v 325 pěstounských rodinách. Ve vztahu k dítěti bylo 140 rodin cizích, 126 rodin prarodičů a 59 jiných příbuzných. Město eviduje 82 žadatelů o osvojení dítěte, 36 žadatelů o pěstounskou péči. Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče. Jedná se o pěstounskou péči, kdy manželský pár přijímá do své výchovy větší skupinu dětí. Pět rodinných domů je v majetku města, jeden dům v soukromém vlastnictví pěstounů.

Alarmující je skutečnost, že 352 ostravských dětí žije v ústavní péči a 78 dětí bylo v průběhu roku 2010 do této péče umístěno. Právě na pomoc těmto a jiným potřebným dětem je kampaň zaměřena. (vi)

Nová angiolinka už v provozu

V Městské nemocnici Ostrava byla 20. května v nově rekonstruovaných prostorách katetrizačního sálu kardiovaskulárního centra slavnostně uvedena do provozu nová angiolinka. Zahájení se zúčastnila náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví Simona Piperková. Nákup nejmodernějších přístrojů v hodnotě necelých 40 milionů korun je financován z 85 % z prostředků Integrovaného Operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a z 15 % z prostředků městské nemocnice. Nejdražším přístrojem je angiografická linka v hodnotě 18 milionů korun, která patří k tomu nejlepšímu, co lze v současné době na trhu zdravotnických přístrojů získat. Pro nové přístroje byly rekonstruovány prostory katetrizačního sálu v hodnotě dalších 4 milionů korun, vše se stihlo za rekordních 13 měsíců. „Pro nás je přínosem především to, že jde o další angiolinku, kterou máme k dispozici. To zvyšuje možnost poskytnout pomoc každému pacientovi s infarktem myokardu v co nejkratší době,“ říká primář kardiovaskulárního centra Radim Kryza. Význam spuštění nové angiolinky nejen pro občany Ostravy zdůraznil ředitel městské nemocnice Jan Zháněl i náměstkyně Simona Piperková, která ocenila i schopnost využít evropských zdrojů pro kvalitu péče o občany. (vk) 

Ostravští školáci vítězí

Náměstek primátora Martin Štěpánek přijal děti z ostravských základních škol, které uspěly ve vědomostních soutěžích. Michal Moravčinský, Radim Sedlák a Nikol Solková, „deváťáci“ ze ZŠ Matiční 5, vyhráli 2. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost, které se zúčastnilo na 40 tisíc žáků a studentů. Cílem projektu je mladé lidi seznámit s produkty a službami v daném oboru.

Soutěž znalostí o našem městě, Ostrava – Město techniky, uspořádali na ZŠ L. Štúra v Porubě. Také zde dominovala děvčata z devítky ZŠ Matiční Dominika Kalová, Tereza Králová, Veroniky Sedláčková a Svobodová. Laureáti cen z obou soutěží si kromě slov uznání za vzornou reprezentaci z radnice odnesli také upomínkové dárky města. (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek blahopřeje Veronice Sedláčkové z družstva ZŠ Matiční, vítěze soutěže Ostrava
 

Nominujte, kreslete obrázky

Letos na počátku října se bude v Ostravě konat už XIX. ročník Evropských dnů handicapu, v jejichž rámci bude opět udělováno prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2011. Je určeno těm, kteří mají blízko k lidem s handicapem a také lidem, kteří jsou sami znevýhodněni.

Nominace na udělení letošního Křišťálového kamínku můžete zasílat až do 16. září na adresu pořadatelské Asociace TRIGON. Více na www.asociacetrigon.eu. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny informace o vyhlášení výtvarné soutěže Zkuste to s námi aneb Dobrovolnosti se meze nekladou, která je určena pro děti a mládež se specifickými problémy. Obrázky zašlete do 30. června 2011 na adresu Asociace TRIGON. (vk)


Norsko-ostravská jízda

Parta dvaceti mladých Norů zavítá ve dnech 20. až 23. června do Ostravy, v rámci projektu M.I.S.E. Slezské církve evangelické navštíví místní školy. Studentům a pedagogům představí v angličtině svou zemi z hlediska historie, zeměpisu, občanské nauky aj. Během Norsko-ostravské jízdy 21. 6. mezi 17. a 19.30 si ve Středisku volného času na Ostrčilově ul. budou moci zájemci popovídat s Nory o čemkoliv. Hosté ze Skandinávie zakončí 23. 6. v SVČ Ostrčilova pobyt v krajském městě ve sportovním duchu. Můžete si s nimi zahrát fotbal, zatancovat a zacvičit zumbu. (liv)

 

Pečují o postižené

Občanské sdružení MIKASA, provozovatel prvního denního stacionáře pro děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením, pořádá den otevřených dveří ve stacionáři na ulici Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu 15. června od 9 do 18 hodin. Lze tak získat informace o poskytovaných službách pro mladé lidi ve věku 16-26 let, kteří po ukončení školní docházky nemusejí být odkázáni jen na pomoc svých blízkých pečujících osob. Více informací na www.mikasa-detem.cz, adrese info@mikasa-detem.cz nebo na tel. 774 498 956. (d)


Strana 6

Třinácté setkání pěstounů psů

V sobotu 11. června se od 9 hodin v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích uskuteční v pořadí již XIII. setkání pěstounů psů z tohoto útulku.

Majitelé a pěstouni pejsků tak mají každoročně možnost předvést dovednosti a šikovnost psích svěřenců v soutěžních disciplínách o tituly Útulkový krasavec, Třebovický šikula, Nejkrásnější junior a Nejkrásnější veterán. Výhrami jsou spousty zajímavých a zejména pro pejsky lákavých cen. Návštěvníci svými hlasy sami rozhodnou, který ze čtyřnohých účastníků získá také Cenu diváků.

Všichni pěstouni a majitelé psů z třebovického útulku, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit, se mohou přihlásit telefonicky na čísle 596 967 288 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese utulek@mpostrava.cz nebo také osobně v útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích v provozní době od úterý do neděle v čase 10 až 17 hodin.

Prezentace účastníků se uskuteční před zahájením soutěží od 8 do 9 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý program včetně ukázek z činnosti městské policie, svými dovednostmi se pochlubí členové Judo clubu Městské policie Ostrava, zájemci si budou moci v rámci dne otevřených dveří prohlédnout prostory útulku, připravena je laserová střelnice a program pro děti. Diváci se mohou těšit také na ukázky výcviku služebních psů. Vstup na akci je zdarma. (d)

Foto: Vítají se jako kamarádi, ale třeba spolu v ,psím sanatoriu‘ v Třebovicích pobývali, než si je odvedli noví páníčkové. Foto: MPO

 

Přestavěli vozidla na zemní plyn

Městská policie Ostrava získala finance na plánovanou přestavbu služebních vozidel na plyn. Z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku se podařilo získat 1 180 tisíc korun na přestavbu osmnácti služebních vozidel (Škoda Octavia a Škoda Fabia) z celkového počtu 36, kterými městská policie disponuje, na zemní plyn – CNG (Compressed Natural Gass).

Důvody jsou ekologické a také finanční. Městská policie Ostrava se tímto krokem snaží alespoň částečně přispět ke zlepšení stavu ostravského ovzduší. Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn prokazují například výrazné snížení emisí pevných částic i kouře, mnohem tišší chod motoru, spaliny neobsahují oxid siřičitý a v případě havárie nedojde ke kontaminaci půdy při úniku paliva. CNG představuje čisté palivo, které nekoliduje se současnými ani budoucími emisními limity.

Neopomenutelným faktem je rovněž finanční úspora na pohonných hmotách. Ta by podle propočtů, vycházejících z počtu kilometrů najetých služebními vozidly včetně aktuální spotřeby pohonných hmot, měla za rok představovat cca 700 tisíc korun. Návratnost investic vložených na přestavbu 18 služebních vozidel je tedy přibližně rok a půl. (d)


Zasedli u kulatého stolu
Na Magistrátu města Ostravy se 26. května uskutečnilo setkání u kulatého stolu zástupců pracovní skupiny Bezpečnější Ostrava se zástupci hypermarketů a supermarketů, ve kterých se cítili občané v loňském roce bezpečně. Nejbezpečnější provozovny v roce 2010 budou mít ve vstupních prostorách zlatou samolepku s hologramem. Nejbezpečněji se lidé cítili v těchto obchodech – Albert hypermarket Ostrava, Interspar Ostrava-Poruba, Globus ČR - Hypermarket Ostrava-Plesná, Avion Shopping park, OC Galerie Tesco Ostrava-Třebovice, Makro, Albert supermarket, ulice 30. dubna, Albert supermarket, Nádražní ulice, Albert supermarket, ulice L. Podéště, Ikea Ostrava a Interspar Ostrava-Dubina. Je pozitivní, že v porovnání se stejným obdobím minulého roku celkový nápad trestné činnosti ve městě poklesl. Problémem zůstává vykrádání věcí z aut, proto bude potřeba se na tento typ kriminality cíleně zaměřit. Chystají se častější informační kampaně různými prostředky a přes různá média. Některé markety plánují rekonstrukci kamerového systému. Cílem je ještě užší spolupráce všech zúčastněných subjektů. (dp)

 

Úspěch hasičů

Mladí hasiči z SDH Ostrava-Heřmanice získali dvě první místa v okresním kole hry Plamen mladých hasičů, které se konalo 21. května v Ostravě. Družstva mladších i starších žáků budou proto reprezentovat naše město v krajském kole v červnu v Třinci. Dorostenci skončili na 3. místě. V závodu jednotlivců na 60 m překážek v kategorii starší dívky skončila na 1. místě Barbora Šmírová, na 2. místě Nikola Doubková a 3. místo získala Michaela Doubková. V kategorii starší chlapci získal 1. místo Tomáš Veverka, všichni ze sboru dobrovolných hasičů Ostrava¬ Heřmanice. (r)

stalo se

KRADL NA HŘBITOVĚ.

Strážníci městské policie posílili služby v okolí hřbitova ve Slezské Ostravě, krade se tam stále více. Opatření se vyplatilo, strážníci přistihli přímo při krádeži na hřbitově 34letého muže, kde z náhrobku strhával měděný rámeček. Muž sice utekl, ale strážníci jej brzy našli na stejném místě, pro podezření ze spáchání trestného činu ho předali přivolaným policistům.

PO PITCE SE NESVLÉKEJTE.

Na tísňovou linku 156 volali řidiči projíždějící Vítkovicemi, že silniční provoz tam ohrožuje muž jen ve spodním prádle. Do auta hlídky strážníků, když přijeli na místo, kopl do dveří, předtím však napadal i jiného řidiče, kterému způsobil zranění. Kopal rovněž do zaparkovaných vozidel a vulgárně urážel kolemjdoucí. Zadrženého muže, značně opilého, strážníci předali přivolaným policistům.

Den policie oslaví na hradě

Policie České republiky letos slaví dvacet let existence. Letošní Den policie se uskuteční v Ostravě na Slezskoostravském hradě v neděli 12. června. Návštěvníci tam mohou obdivovat nejnovější i historickou policejní techniku i profesionální ukázky policistů specializovaných útvarů. Akci v 10 hodin zahájí hudba hradní stráže, dorazí kolegové z mnoha dalších států. Nebudou chybět oblíbené ukázky jízdní policie, kynologů ani vystoupení kapel a sólistů. Na mimořádně programem nabitou akci je vstup zdarma.

Navštivte kurz!

Městská policie Ostrava v rámci projektu Bezpečnější Ostrava zve na další bezplatný kurz pro veřejnost 22. června od 16 hodin v budově bývalého ředitelství na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Tématem je tentokrát zabezpečení domů a bytů v době dovolených. Připravena je beseda se strážníky a zástupcem Policie ČR, nebude chybět oblíbená sebeobrana. Sportovní oblečení s sebou. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. (d)


Strana 7

 Barevné popelnice dělají z Ostravy město, ve kterém lidé vědí, jak třídit odpad, přibyly nové služby

Chcete zařídit i odvoz zeleného odpadu?

Naše město rozhodně patří k těm, kde se pro třídění odpadu a jeho zpracování dělá hodně. A lidé to kvitují s povděkem. Různobarevné kontejnery na papír, plasty, sklo a smíšený komunální odpad už dobře fungují. Letos na jaře přibyla další služba – před mnohými domy stojí hnědá popelnice, kam lidé dávají všechen odpad, který produkuje zahrada – tedy především posekanou trávu, listí, drť z větví apod. Zeptali jsme se ředitele společnosti OZO Ostrava Karla Beldy na reakci občanů na novou službu:

„Služba vyvolala pro nás nečekaný zájem, bylo to doslova šokující. Na začátku května mělo přistavenou hnědou popelnici už téměř 1 700 domácností, denně však přibývají i desítky dalších smluv. Jen za první měsíc nové služby odvezlo OZO přes 60 tun zeleného odpadu od jednotlivců. Služba je nadstandardem, ale obrovský zájem občanů o hnědou popelnici překvapil i samotné pracovníky OZO.“

z Do sběrných dvorů už zelený odpad nepatří?

„Ale ano, možnost odvézt odpad ze zahrady do sběrných dvorů je tady dále, ale kdo má odpadu více nebo má daleko do sběrného dvora, může si objednat k domu 120litrovou nádobu za 60 korun měsíčně nebo 240litrovou nádobu za 80 korun měsíčně (o větší nádoby je i větší zájem). OZO zákazníkovi pravidelně co 14 dnů posekanou trávu, listí, štěpku z dřevin a další odpad ze zahrad (např. padaná jablka) odveze do kompostárny. I obyvatelům obcí kolem Ostravy tuto službu nabízíme, vzhledem k delším trasám odvozu však za nádobu podle objemu platí 80 a 95 korun měsíčně. Zelený odpad poté odvážíme do centrální kompostárny v Hrušově ze sběrných dvorů i od občanů z hnědých popelnic.“

z Co se s ním děje v kompostárně?

„Ze zeleně se vyrábí kvalitní kompost, který se dá koupit přímo v areálu kompostárny. Smícháním kompostu se zeminou vyrábíme nyní i zeminový substrát, který je rovněž v prodeji. V nejbližších týdnech se má počet prodejních míst rozšířit o vybrané sběrné dvory. Kvalita vyrobeného kompostu je zaručena certifikátem Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. V hrušovském areálu počítáme s rozšířením kapacity kompostárny, budeme kupovat i nové stroje nezbytné pro výrobu kompostu a zeminového substrátu.“

z Během zimy se ve městě objevily také ostře červené kontejnery určené speciálně na drobný odpad z elektroniky. Jak slouží?

„Zaplnit jeden kontejner trvá delší dobu, protože to je skutečně na drobný odpad – baterie, mobily apod. Výsledky tedy zatím ještě neznáme. Musím ale poznamenat, že Ostravané jsou poměrně disciplinovaní hospodáři, pozitivní je, že loni klesl objem zbytkového domácího odpadu o 6 procent, protože lidé více a více třídí. Připravujeme projekt nové do¬třiďovací linky na plasty a výrobu paliva pro cementárny.“

z Na několik zkušebních měsíců jste loni na podzim dali čtyřem tisícům ostravských domácností velké tašky na třídění odpadu. Teď by měl být zkušební projekt vyhodnocen. Jaké jsou závěry?

„V prvních dvou týdnech května probíhal v domácnostech, které tašky na třídění dostaly, dotazníkový průzkum. Ten se nyní vyhodnocuje. Pokud se ukáže, že tašky občanům při třídění opravdu pomáhají, chceme ve druhé polovině tohoto roku nabídnout podobnou praktickou pomůcku všem ostravským domácnostem.“ (ola)

Foto: Každých čtrnáct dnů odvážejí pracovníci OZO zelený odpad z hnědých popelnic do kompostárny. Foto: OZO

Nový postup při vymáhání dluhů občanů za komunální odpad

Upozorňujeme občany města Ostravy na nový postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za komunální odpad. Od 1. ledna 2011 platí nový právní předpis – daňový řád, který upravil postup správce daně, v tomto případě města Ostravy, v rámci daňového řízení.

Fyzické osoby, které mají na území města Ostravy trvalý pobyt a řádně neplní nebo nerespektují své platební povinnosti vůči městu ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, by měly věnovat pozornost následujícímu upozornění.
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku za komunální odpad, který není uhrazen. Podle nového právního předpisu město jako správce poplatku nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení. V případě neuhrazení nedoplatku přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí. Vloni město Ostrava zaznamenalo růst výše pohledávek proti roku 2009. K 31. prosinci 2010 dosáhly nedoplatky občanů za komunální odpad výše 107 milionů Kč.

„Příčiny tohoto stavu musíme hledat ve zhoršené platební morálce občanů související s finanční krizí. Do nárůstu pohledávek se zřejmě promítla také změna splatnosti poplatku proti předcházejícím rokům z dvakrát na jednou ročně,“ konstatoval náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík. „Díky jednorázovému výběru poplatků za komunální odpad jsme snížili náklady na rozesílání složenek a platby SIPO. Naši pracovníci se mohli ve zvýšené míře věnovat zajištění pohledávek a procesu jejich vymáhání. Chystáme nová opatření – restriktivní, která přinesou intenzivnější spolupráci se soudním exekutorem přímo v terénu, další koncepční řešení je zatím ve stadiu návrhu,“ dodal Petřík.

Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad za předcházející období! Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:

Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 a 363, telefon: 844 12 13 14, e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz. (av)


Strany 8-9

 Výstavba Nové Karoliny společně s rekonstrukcemi Dolní oblasti Vítkovic a plány na přebudování výstaviště Černá louka jsou dohromady ojedinělým projektem v rámci Evropy, který nemá v jiných zemích obdoby

Obří staveniště uprostřed Ostravy žije čilým tempem


Nová Karolina se zaplňuje. Ostravané bedlivě, hlavně z ulice 28. října, sledují, jak v centru Ostravy roste nová moderní čtvrť. Už před rokem se měla slavnostně otevírat část I. etapy výstavby nabízející obchodně-zábavní centrum, bytové domy, náměstí, administrativní centrum, novou lávku na autobusové a vlakové nádraží, industriální památku Dvojhalí a bývalou centrálu rekonstruovanou na kulturní stánek. Světová finanční krize udělala škrt přes rozpočet výstavbám a projektům v mnoha zemích a tak obsáhlý projekt, jakým je Nová Karolina, zasáhla citelně. Developerská společnost Multi Development přes všechny problémy dostala od bank peníze a loni na jaře se výstavba Nové Karoliny opět rozjela. Na stavbě je rušno, pracuje se už i ve vnitřních prostorách, v létě má být na staveništi denně až 1 000 pracovníků.

Neuvěřitelný prostor

Stát uprostřed 32hektarové plochy budoucí městské čtvrti přináší zcela jiný dojem, než jak staveniště vnímají Ostravané z Frýdlantských mostů. Ten prostor je šokující. Příští velké centrální náměstí (viz snímek) v současnosti pokrývá betonová deska, která tvoří střechu rozsáhlých podzemních garáží. Na ní vyrostou zóny zeleně a odpočinku, náměstí bude sloužit i dalším aktivitám. K náměstí vede budoucí hlavní třída, po její pravé straně vyrůstá obchodně-zábavní centrum. Široká schodiště, eskalátory, většinou prosklené stěny – objekt působí impozantně. Stát v proskleném prostoru budoucí kavárny, před níž je ještě velká terasa, je už teď zážitek. Skleněná stěna skýtá nádherný výhled na jih a východ – zeleň Slezské Ostravy, panorama industriální památky Dolní oblasti Vítkovic a za jasného počasí dohled až na Beskydy – tady se bude dobře trávit volný čas. Hojné návštěvy odjinud, které Karolina jako projekt zajímá, jsou výhledem na město a kupodivu dostatek zeleně nadšené. Už dnes jsou jednotlivé části centra zadány konkrétním zájemcům o podnikání – budou tu obchody, butiky, kino, restaurace i kavárničky, služby, nabídka je pestrá. Do obchodně-zábavního centra se lze dostat pěti vstupy, jedním z nich je i přístup po nově budované lávce od vlakového a autobusového nádraží.

Nejen bydlení

Podobný pocit získá návštěvník z protějšího objektu – „přes ulici“ se staví první z bytových domů – Rezidence Nová Karolina. I ten nabízí v přízemí dlouhou galerii malých, dvoupatrových obchůdků. Tady bude lékárna, tady pekárna, kadeřnictví, pobočka banky… V zadním traktu bytových domů, v podzemí budou opět garážová stání. Celkem má rezidenční bydlení na Nové Karolině nabídnout na ploše 9 200 m2 ve 12 sekcích obytných domů byty s terasami, balkony a předzahrádkami od velikosti 1+kk až po prostorné mezonetové 4+kk s plochou 119 m2. Už teď jich je přes deset rezervováno. Obyvatelé budou mít k dispozici 244 krytých parkovacích míst. Počítá se rovněž s dětskými hřišti a klidovými zónami, objekty jsou navrženy bez bariér, na handicapované občany či seniory je pamatováno i jinými detaily.

Nové centrum

Území Karoliny je snadno přístupné městskou dopravou. Hotová je obchvatová komunikace, po které bude jezdit trolejbus z ulice Porážkové, brzy se budou montovat stožáry pro troleje. U Dvojhalí bude sloužit kruhový objezd, z něhož lze navázat v budoucnu spojení na Vítkovice nebo také pokračovat podél řeky Ostravice. Lokalita bude také dobře dostupná z vlakového a autobusového nádraží.

S tím celý projekt počítal. Je však nutné zdůraznit, že Nová Karolina není jen budoucí obchodně-zábavní centrum a pár bytů, jak mnozí kriticky soudí. Celá čtvrť je dlouhodobým projektem na zhruba 10, možná i více let dopředu. Na I. etapu mají navazovat další dvě, v nichž vzniknou možná desítky dalších objektů tak, aby celek tvořil nové město se vším všudy – práce, nákupy, bydlení, kultura, sport, odpočinek… Rezidenti či příchozí tu mají najít vše, co dohromady tvoří život a ruch města, nejen noclehárnu nebo jen nakupování. Takový byl i původní záměr města – nechat vybudovat plně funkční, novou čtvrť.

Je co zlepšovat

Některé původní návrhy se v projektu Nové Karoliny musely přizpůsobit finanční situaci. Ke změně, mnohokrát v tisku vysvětlené, došlo například u projektu lávky, každopádně však bude plně funkční a záměr bude splňovat. Hodně se také diskutovalo o náplni rekonstruované industriální památky Dvojhalí a bývalé centrály. V poslední době se objevily optimističtější signály naznačující možné brzké opětovné zahájení výstavby administrativního centra, také součást I. etapy, kterou má stavět společný podnik Multi a Passerinvest. Impozantní projekt tohoto objektu bude tvořit vstupní bránu ze starého do nového centra města.

Jeden z našich nejlepších současných architektů Josef Pleskot, který připravuje návrhy na oživení Dolní oblasti Vítkovic a mimo jiné také na přístavbu ostravského Domu umění, se bude nyní podílet i na návrhu přebudování Dvojhalí podle dohody města, Vítkovic i architekta. Celý objekt (podle dohody už tzv. Trojhalí) by měl být zprovozněn v roce 2013.

Pleskotovy vize a oko zkušeného architekta může proměně Ostravy přispět velmi výrazně. Na nedávné hojně navštívené besedě na téma moderní architektury v historické zástavbě v klubu Fiducia představil Pleskot své projekty Ostravanům. Líbí se. Zkušený estét a ctitel architektonického a urbanistického souladu však postřehne více. Josef Pleskot na besedě doslova uvedl – „…musím to říci. Pokaždé, když procházím centrem Ostravy a speciálně částmi navazujícími bezprostředně na budoucí moderní centrum Nová Karolina, doslova mě šokuje stav ostravských chodníků…“ Trefa. Tak staré, zalátané, vlnité, rozpraskané a špinavé chodníky má málokteré město. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s tím bude mít ještě hodně práce…

Stavba prodloužené ulice Porážková (investiční záležitost města) má všechna stavební povolení, v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, v srpnu by měl být znám výsledek. Koncem prázdnin započne rovněž stavba nové tramvajové zastávky u finančního úřadu na ulici 28. října přímo u Nové Karoliny. Má být dokončena v březnu příštího roku.

Rozsah je neobvyklý

Výstavba Nové Karoliny je dlouhodobá, v současnosti budované stavby I. etapy by měly být zpřístupněny veřejnosti na jaře příštího roku.  Nová Karolina má však navazovat i na přeměnu výstaviště Černá louka a také na Dolní oblast Vítkovic, o jejíž přeměně tisk informuje už dlouho. Dohromady představuje tento záměr unikátní projekt, který v současné Evropě nemá obdoby. Málokdo si šíři tohoto urbanistického počinu umí představit. Nezbývá, než si přát, aby se na něm podílelo co nejvíce tvůrčích osobností, které bez ohledu na politickou příslušnost, nesouhlasná stanoviska nejrůznějších skupin či dokonce skepsi obyvatel a škarohlídů dokázaly město dovést k naplnění této vize. Ostrava si to zaslouží.
Olga Kubačáková

Foto: Pohled z budovaného obchodního centra na starou zástavbu města

Foto: Velká betonová plocha před Trojhalím (vlevo) je budoucí centrální náměstí nové čtvrti


Strany 10-11


co, kdy, kde ve městě

Letní knižní veletrh

Na ostravském výstavišti Černá louka se uskuteční v pátek a sobotu 17. a 18. června veletrh s mottem Knihy nejen na dovolenou. Nakladatelství z celé ČR tu milovníkům literatury nabídnou nové tituly i zlevněné starší tituly knih v doprodeji. V Café Librex se budou číst a podepisovat knihy, oslavovat se bude 20 let knižního velkoobchodu Pemic, který patří k největším distribučním firmám u nás.

Dream Factory potřetí

Třetí ročník největší přehlídky činoherního a alternativního divadla na Ostravsku pod názvem Dream Factory Ostrava se letos uskuteční od 8. do 11. června. Ostrava tak má příležitost zhlédnout špičku českého divadla, navíc v prostorách vskutku neobvyklých – v Národní kulturní památce Důl Hlubina.

ČEZ Aréna bude slavit

Čtvrtstoletí od svého otevření oslaví ostravská ČEZ Aréna symfonickým koncertem se skladbami nejslavnější hudební kapely všech dob – The Beatles. Zahraje Český národní symfonický orchestr pod taktovkou světoznámého dirigenta a skladatele Carla Davise. Vstupenky na tuto mimořádnou událost, která se uskuteční 15. října, jsou již v prodeji.

11. června do Lhotky

Pozoruhodná tradiční událost, folklorní slavnost Honění krále 2011, se opět uskuteční 11. června v Ostravě-Lhotce ve spolupráci s jízdním oddílem Městské policie Ostrava. Program začne ve 14.30 hodin slavnostním krojovaným průvodem, vystoupí mažoretky, skupina historického šermu, dechovka i další hosté. Král bude dekorován na místním hřišti, lidová veselice bude pokračovat až do večera.

Do galerie i o prázdninách

Pod názvem Diplomky fakulty umění se od 17. června do 17. července uskuteční v ostravské Galerii výtvarného umění i v Nové síni Poruba výstava diplomových prací studentů fakulty umění Ostravské univerzity z oborů malby, kresby, grafiky, nových médií a sochařství. Od 22. června až do 11. září nabídne Dům umění skvělou výstavu obrazů automobilů a motocyklů Lhotáka, Švece či Váchala aj. na téma „MOTOR & ART“ doplněnou dobovými reáliemi – plechovkami od olejů, plakáty, reklamami…

Sochařské sympozium

Koná se od 10. do 24. července v Ostravě-Plesné, zúčastní se ho 14 sochařů ze Slovenska, Polska, Maďarska a ČR. Ti budou pracovat s dubovými kmeny nebo s mramorovými bloky. Akce se koná na prostranství vedle Domu dětí a mládeže. Sochy pak mají zdobit město.

Ostrava před 100 lety

Archiv města Ostravy v rámci mezinárodního Dne archivů pořádá 9. června výstavu dokumentů na téma Ostrava před 100 lety. Jednodenní výstava se uskuteční přímo ve studovně archivu ve Špálově ulici v Ostravě-Přívoze od 10 do 18 hodin, v 17 hod. přednáška.

Mental Power Ostrava 2011

Pod tímto názvem se na Jiráskově náměstí v Ostravě uskuteční 8. června ozvěny mezinárodního filmového festivalu v podobě promítání filmů ve velkoplošném stanu od 10 do 17 hodin. Slavnostní večer s koncertem skupiny The Tap Tap v 18.30 hodin na Černé louce pak bude zakončením ozvěn.

Hvězdy tanečního nebe

Od 1. do 23. června se v Ostravě koná 11. ročník festivalu soudobé taneční tvorby a pohybového divadla Tanec Ostrava 2011 v různých divadelních i nedivadelních prostorech. Představuje vynikající české i zahraniční taneční hvězdy včetně několika doprovodných akcí a workshopů pro veřejnost.

Ostravské příchody

V Minikinokavárně v ulici Kostelní v Ostravě se 8. června v 17 hodin uskuteční křest knihy Ostravské příchody, která vznikla z příspěvků Ostravanů v rámci přípravy kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Vydalo ji nakladatelství Repronis.

Provazník dětem

Takový je název výstavy kreseb (do 10. července) Jana Provazníka (1901 až 1978), malíře, grafika, scénografa, ale hlavně ilustrátora dětské literatury, který od roku 1936 bydlel v Ostravě. Jeho výtvarné zpracování „Malého Bobše“ nebo „Perly pohádek Boženy Němcové“ a dalších knížek se dědí z generace na generaci. Mezi ilustracemi na výstavě v Domě umění je také Provazníkova Popelka (viz obrázek).

Coldplay v přímém přenosu

Dům kultury města Ostravy přinese 25. června přímý přenos koncertu skupiny Coldplay z hudebního festivalu v anglickém Glastonbury. Jejich hity Yellow a Clocks zazářily v českých hitparádách. 

 Colours of Ostrava hostíme letos podesáté

Je to neuvěřitelné, ale už podesáté se Ostrava rozezní na pár dnů hudbou mezinárodního festivalu Colours Of Ostrava. Od 14. do 17. července zaplaví město tisíce nadšenců nejen dobré hudby mnoha žánrů, ale především obdivovatelů festivalu, který se za deset let existence rozrostl co do objemu, počtu kapel i diváků i celosvětové prestiže. Součástí bude letos unikátní scéna hudby New Yorku, která bude mít podobu autentického místního klubu s dekoracemi, stylovou obsluhou i jídlem a nápoji.

Hlavními hvězdami newyorské scény na Colours of Ostrava jsou Jon Hassell, Roy Ayers a Kyp Malone z TV on the Radio se sólovým projektem Rain Machine. Vedle nich uslyší návštěvníci například trip hopovou zpěvačku Anomie Bell, na Grammy nominovaného kreolského zpěváka a akordeonistu Cedrica Watsona, soulový hip hop s nádechem psychedelie Electric Wire Hustle, zpívajícího baskytaristu od Lou Reeda Fernando Saunderse, bizarní bluesový šraml Hazmat Modine, zpěvačku s mrazivým hlasem Kristeen Young, roc¬kového zpěváka Milese Benjamina Anthonyho Robinsona, divoké rappery Telli Gramze, Jah Jah (Reverend McFly) a DJ Roofeo alias Ninjasonik, melancholické Paramount Styles zpěváka a kytaristy Scotta McClouda, bývalého frontmana Girls Against Boys, a house soul jazzové Tortured Soul. New York City stage bude umístěna opět v pavilonu A na výstavišti Černá louka. Oproti loňsku je vylepšený vstup, toalety, navýšena místa k sezení. Vylepšené větší kapacitou i zázemím pro účinkující jsou také prostory Slezskoostravského hradu, i tam tradičně zazní mnoho koncertů. Město Ostrava festival významně finančně podporuje. Colours of Ostrava nabídne v programu také několik divadelních představení. Podrobně na http://coloursofostrava.cz. (k)

Vstupenky na podzim už v prodeji!

Přestože je podzim daleko, prodej části vstupenek na Svatováclavský hudební festival (od 28. září) už běží v Ostravském informačním servisu (pobočka Elektra a Svinov), kde lze koupit lístky na zahajovací koncert s Českou filharmonií, koncert Magdaleny Kožené 13. října v ostravském evangelickém kostele a také na koncert Pražské komorní filharmonie 14. října. Vstupenky na další koncerty budou v prodeji od 1. července. Festival nabídne 34 koncertů v kostelech Ostravy i okolních obcí. Ve spolupráci s městem bylo vydáno ojedinělé DVD, je v nabídce na adrese www.shf.cz stejně jako program festivalu. Vstupenky budou na přesně určená místa, aby se nestalo jako v minulých letech, že počet prodaných lístků byl větší než kapacita kostela. (o)

 

Novinka: Zkrocení zlé ženy

Hru Zkrocení zlé ženy s Tatianou Vilhelmovou v roli Kateřiny a Romanem Zachem v úloze Petruchia v režii Daniela Špinara připravuje jako svou hlavní novinku festival Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě od 20. července do 10. srpna na Slezskoostravském hradě, vstupenky jsou v předprodeji. Přitažlivé je i další herecké obsazení. Kateřininu sestru Biancu hraje Lucie Štěpánková, držitelka ceny Thálie a známá tvář z televizních seriálů (Pojišťovna štěstí, Cesty domů). Biančina podnikavého nápadníka Lucencia ztvární populární herec a hudebník Vojtěch Dyk, jehož alternuje Matouš Ruml. Také nová inscenace Macbetha s Veronikou Freimanovou obohatí letošní festival.

Z dříve úspěšných her nebude chybět Romeo a Julie, slavný příběh veronských milenců s Markem Holým, Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou, inscenace Jindřich IV. v úpravě a režii Lucie Bělohradské s Janem Dolanským, Norbertem Lichým a Ladislavem Mrkvičkou. Na programu zůstává i divácký hit Veselé paničky windsorské režiséra Jiřího Menzela s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou. Poprvé bude na slavnostech v Ostravě probíhat divadelní workshop pod vedením profesora London Metropolitan University Giana Carla Rossiho a jeho studentů. Mladí lidé tam mohou sbírat zkušenosti v přístupech k různým formám dramatického zpracování Shakespearových inscenací. Divadelní dílny se uskuteční od 22. do 24. července, účast je zdarma (minimální manipulační poplatek) a počet účastníků je omezen. Více informací na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz. (k)


Foto: Na Verdiho operu Nabucco v provedení Státní opery Banská Bystrica čekají milovníci opery s nadšením.

Hukvaldy ve znamení hudby

Už poosmnácté se letos od 24. června do 24. července rozezní tóny Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, u jehož zrodu stály významné kulturní a umělecké osobnosti města Ostravy. Festival podporuje také město Ostrava.

Letošní festival předznamená v pátek 24. června druhá řada klavírního cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku v provedení vynikajícího ostravského klavíristy Iva Kahánka, dále část Janáčkovy Ukvalské lidové poezie v písních a Slezské písně ze sbírky Heleny Salichové v podání pěvkyně Grażyny Wilk-Biernot a dalších spoluúčinkujících hudebních osobností na zámku ve Frýdku-Místku.

Program festivalu však nabídne řadu hudebních lahůdek. Například českou harfenistku Kateřinu Englichovou a hobojistu Viléma Veverku či operu Giuseppe Verdiho Nabucco v provedení Státní opery Banská Bystrica. Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava nazvaný Operní skvosty bude určitě patřit k nejnavštěvovanějším, stejně se posluchači těší na koncert Pohádka pro violoncello a klavír v podání italských umělců Roberta Ranieriho a Stefanie Roty. Podrobný program na www.janackovy-hukvaldy.cz. (rw)

 

V Aréně Rok nových nadějí

Divadelní sezonu 2011/2012 nazvanou ,Rok nových nadějí aneb Čtyřikrát poprvé‘ zahájí na podzim už posedmé v nových prostorách Knihovny města Ostravy u Sýkorova divadlo Komorní scéna Aréna. Představí čtyři české premiéry. Prvním titulem je hra americké dramatičky Naomi Wallace Blecha. Její děj se odehrává v době londýnského velkého moru, který si nejvíc obětí vyžádal v letech 1665-1666. Druhým titulem je hra S nadějí, i bez ní, jejímž autorem je dramaturg KSA Tomáš Vůjtek. Hra čerpá ze životních osudů Josefy Slánské, vdovy po popraveném prvním tajemníkovi Komunistické strany Československa.

Kompilace dvou her Helmuta Kajzara Paternoster a Chlív je třetí novou premiérou. Kajzar je jedním z tvůrců moderního polského divadla a jeho odkaz je dnes znovu zdůrazňován. Obě grotesky těží z komunistických experimentů v zemědělství (nadějní vědci tehdy chtěli poroučet větru i dešti) a bizarního Stalinova kultu.
Posledním titulem je hra Nikolaje Koljady Amigo. Jeden z nejhranějších současných ruských dramatiků ve své hře přivádí na scénu mírně nekonvenční rodinu, která má zálibu v orientální poezii, ale i v tradičním popíjení vodky. Hra v sobě nese velké tajemství i značnou dávku ruské melancholie, kterou vyvažuje osvěžující humor. Chytře a vtipně napsané drama pro sedm herců ožije na jevišti Arény opět v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího.

Předplatné do Arény lze koupit už od května, tradičně nabízí několik předplatitelských řad, vždy se slevou pro studenty a seniory. Samozřejmostí jsou stejně jako v minulých letech slevové kupony ke každé předplatitelské legitimaci opravňující jejího držitele k nákupu dalších vstupenek s výraznou slevou. (k)


Strana 12

Talentovaný ostravský kadeřník Ondřej Rejnoch vyměnil hoblík za hřeben, zabývá se ,hlavami‘

Usínám s nůžkami pod polštářem

o lidech s lidmi

Jednou za čas je v pravidelných intervalech na¬vštěvujeme všichni. Kadeřnictví, dříve nazývaná také holičství, protože si zde pánové nechávali upravovat své brady a tváře, i když dnes už se s takovouto službou prakticky nesetkáváme.

Uvnitř kadeřnických salonů nás v zástěrách rozličných barev a s nůžkami v rukou vítají převážně ženy a dívky, kadeřník-muž nebývá obvyklým zjevem. V centru Ostravy by se dali kadeřníci spočítat na prstech ruky. Sympatický talentovaný mladý muž Ondřej Rejnoch, který svou rodnou Ostravu úspěšně reprezentoval v několika soutěžích, patří mezi ně.

Narodil se v roce 1987 a kadeřnickému řemeslu se profesionálně věnuje již pátým rokem. Ostravu zastupoval hned v několika mezinárodních kadeřnických soutěžích, největší úspěch zaznamenal v roce 2006, kdy zvítězil v klání nazvaném Československý talent. Porotu přesvědčil svou originalitou a nápadem při ztvárnění moderních a odvážných dámských účesů. Slavil také úspěch například v celosvětové soutěži Hair Dressing World, kde se umístil mezi pěti nejlepšími účastníky.

z Jak se člověk už v tak mladém věku rozhodne stát vlasovým mágem – profesionálem?

Ondřej už od útlého věku tušil, že se v budoucnu chci živit kreativní prací svých rukou, a dokonce koketoval s myšlenkou, že se stane uměleckým truhlářem. Nakonec ale rozhodla vůně čerstvě umytých vlasů a jemný, zvonivý cinkot drahých, jako břitva ostrých nůžek. V jeho rodině najdeme hned několik šikovných kadeřnických rukou, teta s babičkou patřily mezi ostravskou kadeřnickou špičku. Mladý muž je přesto velmi skromný člověk, na jehož tváři nikdy nechybí šibalský úsměv.

z Jak to tedy přesně bylo s voláním této profese, kdy jste se definitivně rozhodl pro život v kadeřnickém saloně?

„To muselo být snad už ve čtrnácti patnácti letech, prostě někdy uprostřed puberty. To se myšlenky mých kamarádů točily výhradně kolem dívek, které já v duchu nesvlékal, ale dělal krásnějšími (směje se). Nemůžu si stěžovat ani na nedostatek podpory ze strany rodinných příslušníků, ani matka, ani otec v podstatě proti tomuto nápadu nic nenamítali. Jen mamka si dnes ze mně a mého otce, který se věnuje opravám litinových a hliníkových hlav automobilových motorů, občas utahuje, že otec i syn si ,hrají s hlavami‘…“

z Co sourozenci, ti do tohoto týmu ,hlava‘ nepatří?

„Můj bratr se vydal úplně jinou cestou než já, zhlédl se v počítačích a sedí u nich nejen v práci, ale i doma. Dalo by se říci, že on a otec jsou technické typy, zatímco já a matka, která pracuje ve starožitnictví, jsme spíše uměleckého založení.“

z Jak vnímají ženy, že je stříhá muž, a ještě k tomu tak mladý?

„Tak to je spíše individuální (opět se neubrání úsměvu), ale už jsem zaznamenal i ohlasy, ženy už nechtějí chodit ke kadeřnicím, protože jim lichotí, že se o ně starají mužské ruce.“

z Nabízí se otázka, co na to říkají muži?

„Muži s tím nemají vůbec žádný problém, naopak jsou rádi, že si můžou ,chlapsky‘ popovídat.“

z Přicházejí zákazníci s jasnou představou, co s jejich účesy máte dělat, nebo vás rovnou pasují do role stylisty?

„Z devadesáti procent chtějí poradit co dál, mnohdy dokonce chtějí doslova proměnit svůj vzhled, a to je pak teprve ta pravá výzva a radost.“

z Jací lidé se chodí stříhat, či jaký záběr má vaše klientela?

„No (s úsměvem), mé nůžky už ,ochutnaly‘ vlasy moderátorů, zpěváků a jiných umělců, ale třeba i protestantského kněze. Přijít sem ale samozřejmě může naprosto kdokoliv, dveře jsou otevřené.“

z Kdy jste si zkusil poprvé ,střihnout‘ do vlasů klienta?

„To bylo asi v půlce prvního ročníku při studiu, to mi onoho pověstného pokusného králíka sehrál dobrý kamarád, kterého se mi po několika úspěšných střizích podařilo štípnout nůžkami do ucha, ale přesto to vzal statečně a potom už to šlo docela bez problémů. Mimochodem, chodí se stříhat dodnes.“

z Nůžky jsou doslova kadeřníkova prodloužená ruka – jak často se pořizují nové? Pokud si člověk na svůj pracovní nástroj zvykne, asi není snadné se s ním loučit?

„Loučit? To nikdy! Nůžky mi samozřejmě zůstávají, nikdy bych se jich nevzdal, pečuji o ně téměř jako o vlastní dítě… Samozřejmě, že přirozeným vývojem si člověk spíše postupně dokupuje další nůžky a pak má možnost výběru při práci. Já mám v současnosti troje.“

Od března letošního roku se Ondřej Rejnoch stal mimo jiné technologem a specialistou na celkovou péči o vlasy, což zahrnuje vše od střihu po barvení vlasů pro jednu velkou kosmetickou firmu. Absolvoval školení v Anglii a Itálii, zvažoval dokonce práci pro salon ve Velké Británii, ale rodná Ostrava je jeho srdeční záležitostí. Proto se rozhodl zůstat.

z A co plány do budoucna?

„Myslím, že to nebude nic neobvyklého, když řeknu, že bych si chtěl otevřít svůj vlastní kadeřnický salon, s unikátním designem, který už teď nosím v hlavě, a s dokonalou péčí o zákazníky. Tak vidíte, prostě tím žiju. Kdyby to nebylo životu nebezpečné, usínal bych s nůžkami pod polštářem!“ Text a foto: Petr Havránek


Strana 13

 Zámek v Třebovicích – výjimečný umělecký salon a prostor pro umění

z archivu města

Třebovický park z 18. století, osázený vzácnými dřevinami, v jehož prostorách se nacházejí volně stojící sochy a památníky, Třebovický altán, restaurace nebo známý sochařský ateliér, jsou v současné době vyhledávaným cílem k procházkám a odpočinku. Dříve tu stával také zámek, který patřil v 1. polovině minulého století k významným centrům kulturního života na Ostravsku. Zásluhu na tom měla zdejší rodačka a majitelka zámku Marie Stonawská (1859-1944) provdaná za doktora práv Alberta Scholze. Vzdělaná ,zámecká paní‘ v mládí studovala cizí jazyky a zajímala se o umění, zvláště o divadlo a literaturu. Sama byla literárně činná, do dějin literatury vešla jako německy píšící spisovatelka pod pseudonymem Marie Stona. Je autorkou subjektivně laděné milostné poezie a prózy. Za literární tvorbu jí byla v roce 1937 udělena Cena města Ostravy.

Bohatý společenský život

Její zásluhou se na třebovickém zámku vedl intenzivní společenský život. Noblesní dáma dokázala kolem sebe soustředit významné osobnosti. Na zámku v Třebovicích se scházeli spisovatelé, malíři, hudebníci, novináři. K okruhu hostů patřila například nositelka Nobelovy ceny míru, rakouská spisovatelka Bertha von Suttner, francouzský politik Georges Clemenceau, rakouští spisovatelé Karl Schönherr, Stefan Zweig, Maria von Ebner-Eschenbach nebo dánský literární kritik Georg Brandes. Tento muž evropského formátu vyzvedl také její román „Die wilde Wolhynierin“ (Divoká Volyňanka), který vyšel i v českém překladu. Marie Stona na svém zámku hostila často místní umělce, politiky, novináře a významné osobnosti veřejného života z Ostravska a Opavska, Čechy i Němce.

Ke zvláště milým hostům patřili výtvarníci, např. Adolf Zdrazila, jeho žáci Helmut Krommer a Valentin Držkovic, Arnošt Hrabal, či malířka, spisovatelka a překladatelka jejích knih Helena Salichová. Marie Stona jako velká obdivovatelka umění vytvořila na zámku v Třebovicích bohatou sbírku uměleckých předmětů a rozsáhlou knihovnu. Byla mecenáškou řady umělců. Například svá první veřejná vystoupení měl na zámku před obecenstvem Ilja Hurník, později známý český klavírista a hudební skladatel.

I dcera se vydařila

Její dcera Helena Železná-Scholzová (*1882 v Chropyni - +1974 v Římě), ovlivněná tímto výjimečným intelektuálním a kulturním prostředím a především obdařená nevšedním talentem, se rozhodla pro uměleckou kariéru a stala se sochařkou. Studovala v řadě evropských měst - Vídni, Berlíně, Bruselu, Florencii a Římě, kde také vytvořila svá nejvýznamnější díla. Rozhodující pro ni bylo studium u prof. Charlese van der Stappena v Bruselu (1889-1901). Její zásluhou se uskutečnila v roce 1912 výstava profesorových děl v Moravské Ostravě. Přestože převážnou část svého života prožila v zahraničí (od roku 1922 žila trvale v Itálii), nezapomínala na svůj domov ve slezských Třebovicích. Na třebovickém zámku měla druhý ateliér, do kterého se ráda vracela se svým manželem na pravidelné několikaměsíční letní pobyty. Dnes je považována za jednu z nejvýznamnějších představitelek sochařství severní Moravy a Slezska konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Její dílo je roztroušeno v evropských galeriích a soukromých sbírkách. V našem regionu se lze s jejími pracemi setkat na zámku v Raduni, v opavském kostele sv. Hedviky, ve sbírkách Slezského zemského muzea a v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Je autorkou celé řady portrétů z mramoru, bronzu a terakoty (busty – v roce 1932 portrétovala prezidenta T. G. Masaryka, reliéfy a sošky) a pomníkové tvorby. Své největší úspěchy slavila na mezinárodních výstavách v Berlíně, Vídni (1907), v Římě (1932), v Paříži (1934), Benátkách, Philadelphii aj. Intenzivně se věnovala také pedagogické činnosti. Třebovický zámek naposledy prokazatelně navštívila v roce 1939. O pět let později zde zemřela její matka Marie Stona, která byla pochována v třebovické rodinné hrobce.
Na konci 2. světové války byl zámek poškozen válečnými událostmi a v roce 1958 musel být zbourán. Mezitím byl jako německý majetek rodině konfiskován. Třebovický zámek, kdysi křižovatka umělců své doby, potkal smutný konec. Tragický osud zámku naštěstí nesdílel sochařský ateliér v zámeckém parku. Naopak, dále sloužil jako tvůrčí zázemí vynikajícím sochařům. Po 2. světové válce získal ateliér sochař Augustin Handzel, výrazná osobnost ostravského umění v meziválečném období. Později zde tvořil a s přáteli se setkával jiný významný ostravský akademik a nedávno zesnulý sochař Vladislav Gajda. Jaroslava Novotná

Foto: Třebovický zámek byl postaven v 2. polovině 17. století na místě středověké tvrze. V první polovině 20. století se stal díky tehdejší majitelce a spisovatelce Marii Stonawské, píšící pod pseudonymem Marie Stona, významným kulturním centrem.

Foto: Helena Scholzová v sochařském ateliéru modeluje bustu Konráda von Hötzendorf, rakouského polního maršála (1915).


Strana 14

 Znáte už nové dopravní značení pro cyklisty?

S ohledem na platnost novely vyhlášky č. 30/2001Sb. a rostoucí oblibu cyklistické dopravy objednal odbor dopravy Magistrátu města Ostravy návrhy úprav dopravního značení pro cyklisty na stávajících komunikacích. Některé úpravy byly realizovány už do konce května. Čeho se týká používání nového dopravního značení?

Dopravní značka V 19 – Prostor pro cyklisty

Značka slouží prostoru na světelně řízené křižovatce před příčnou čarou souvislou (tzv. stopčárou) pro motorová vozidla. Cyklista je povinen zařadit se do tohoto prostoru, motorista musí zůstat stát před tímto prostorem (viz obrázek). Tato úprava se týká křižovatky ulic Ruské a Výstavní spolu s cyklistickým koridorem, připravuje se též v ul. Závodní a Vratimovské.

Dopravní značka V 20 – Cyklistický koridor

Jedná se o prostor na vozovce vyznačený symbolem cyklisty a dvěma trojúhelníkovými šipkami. Tento koridor nedává cyklistovi žádná práva ani řidiči motorových vozidel žádné povinnosti. Upozorňuje pouze na doporučenou část vozovky, kde se očekává pohyb cyklistů.

Dopravní značka E 12c – Povolený směr jízdy cyklistů

Jde o značku umožňující cyklistům jet v řadicím pruhu, který je určen pro jízdu křižovatkou daným směrem, i jiným směrem, než musí jet (dle šipky) ostatní vozidla. Typickým příkladem je křižovatka, kde pravý jízdní pruh je určen pouze pro jízdu vpravo, ale cyklistům je povoleno jet přímo i doprava.

Značky V 20 a E 12c budou sloužit v ul. Michálkovické a Hlučínské. Informace najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Turista/Volný čas, odkaz Kultura a sport – Cyklistické trasy a stezky – Zajímavosti a informace. (d)

 

Sloni se těší nebývalé pozornosti návštěvníků

V době, kdy se minulý měsíc vkládala Ostravská radnice obyvatelům města do schránek, uhynul sloní chlapeček v ostravské zoo. Sameček měl od 11. března, kdy se narodil, problémy, zachránit se podle odborníků nedal.
Jeho matka, samice Vishesh, pár dnů mládě hledala, ale nebylo nutné jí podávat utišující prostředky. Pobývá většinou ve společnosti nejstarší samice Suseely, se kterou trávila většinu času i před porodem. Vzhledem k tomu, že obě samice jsou na sebe zvyklé, přispělo opětovné spojení ke zklidnění rozrušené Vishesh. Ta je s malou samičkou i svou matkou Johti v přímém kontaktu ve venkovním výběhu, v pavilonu má možnost se kdykoliv vizuálně i hmatově kontaktovat jak s Johti, tak i s jejím mládětem, čehož také bohatě využívá. To je velmi důležité pro proces učení a pro její budoucí potomky. Vzhledem k tomu, že Vishesh má pouhých 14 let, může během života porodit a úspěšně odchovat ještě mnoho dalších mláďat.

Zato sloní slečna narozená o měsíc později se má opravdu čile k světu a zdá se, že jejímu vývoji nic nehrozí. Sloní matka s mládětem se bez problémů zapojila do zbytku stáda. Návštěvnost ostravské zoo se značně zvýšila, sloní mládě už je možné spatřit i ve venkovním výběhu. Návštěvnost bude letos zřejmě rekordní. Začátkem května tak mohla Zoo Ostrava přivítat 100 000. návštěvníka, kterým se stala holčička Julinka Bitto s rodiči z Moravské Ostravy. Dostala pamětní list a dárky. (k)

Foto: Sloní holčička je hravá a zvídavá, což svědčí o její dobré kondici fyzické i duševní. Foto: Zoo Ostrava

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

VALDA

– osmiletý pes, kříženec středního vzrůstu, rezavohnědé barvy. V polovině prosince byl přivezen do útulku z Třebovic, kde mrzl uvázaný u sloupu. Je to veselý pes vhodný do bytu i na zahradu, spíše ke starším lidem, ne k dětem.

BOB

– pětiletý pes plemene labradorský retrívr, plavé barvy. V útulku je od února, přivezen byl ze Staré Bělé, kde pobíhal po ulici. Bob možná někomu utekl ze zahrady, byl ve velmi dobré kondici. Je to pohodový pes, vhodný do bytu i na zahradu.

MIKY

– roční kříženec střední velikosti, v útulku je od prosince loňského roku, byl uvázán v Ostravě-Přívoze u služebny policie. Je to velmi klidný, vstřícný a čistotný pejsek, vhodný do bytu i na zahradu.

KÁŤA

– dvouroční fenka, kříženec většího plemene, černá s bílými znaky. Byla také uvázána v zimě na řetězu v Přívoze. Je to velmi temperamentní fena, vhodná k mladším, aktivním lidem, kteří se jí budou věnovat.


Strana 15

Bruslaři na Hlavní třídě

Ostrava se stane v sobotu 18. června hlavním městem světového in-line bruslení. Na Hlavní třídě v Porubě se pojede pátý závod série World Inline Cup. Nad akcí, která se koná s finanční podporou města Ostravy, převzal záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek.

„Díky firmě Chance a městu Ostrava jsme do Česka přivezli potřetí Světový pohár v in-line bruslení. Vybrali jsme znovu Ostravu, protože je bruslařským městem, nabízí skvělou trať i vynikající diváckou kulisu,“ uvedl Martin Plecitý, šéf pořadatelské agentury Trikam.

Hlavní závody SP v kategorii Class 1 na 33 km odstartují v sobotu od 14.30 ženy, od 16.30 muži. Loňské prvenství budou obhajovat Cecilia Baenová z Kolumbie a Francouz Yann Guyader. Špičkoví borci dosahují při jízdě rychlosti až 70 km/h. Trať na Hlavní třídě ocenila před lety i nejlepší světová rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Pořadatelé myslí také na děti a hobby jezdce. Už v pátek ve 20.30 si mohou příchozí vyzkoušet trať závodu. Sobotní program odstartují v 10.30 na 1 km děti (do 7 let, od 8 do 9 let). Dětské závody dalších kategorií mají začátky v 11.00 (3 km pro 10-11 a 12-13leté) a 11.30 (5 km pro 14-15leté a veřejnost nad 16 let). Registrace je vždy půlhodinu před startem. Mezi 12-13 hod. je volná vyjížďka pro příchozí. Ve 13.00 odstartuje Fitness desítka pro všechny, ve 14.00 štafety (muž, žena a dítě do 11 let). Podrobnější informace na www.lifeinline.cz. (mat)

Bezručova chata stát bude

Obnova Bezručovy chaty, která vyhořela v roce 1978, dostává konkrétnější obrysy. Po sedmnácti letech se Klubu českých turistů (KČT) podařilo konečně získat územní rozhodnutí pro stavbu nového objektu na vrcholu Lysé hory (1323 m). Rozpočtové náklady stavby, tendr na dodavatele již proběhl, představují cca 30 mil. korun. Krajský úřad letos uvolnil 10 milionů, KČT začne organizovat brigády na likvidaci sutin na místě stavby. Věrná replika Bezručovy chaty otevřené v roce 1935 by měla být hotova v roce 2015. Financování stavby bude založeno na bázi solidarity turistů, veřejnosti, na sponzorech. Informace o veřejné sbírce najdete na stránkách www.lysahora.cz. Dárci obdrží děkovné grafické listy, ti nejštědřejší budou zapsáni zlatým písmem ve vstupní hale chaty. (vi)

 

Hry dětí z domovů

V areálu Sportovního gymnázia na Volgogradské ulici v Zábřehu se 14. května konal Sportovní den dětských domovů Moravskoslezského kraje. Holky a kluci závodili v atletice, zahráli si fotbal, pobavili se vzájemně zpěvem, tancem a dalšími aktivitami. Příjemně strávený den zorganizoval Dětský domov na Vizině ve Slezské Ostravě. Jeho ředitel Josef Palkovič děkuje sponzorům a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce. (liv)

 

Letní koupaliště otevřena!

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (SAREZA) otevřela své venkovní plavecké areály v Porubě, Zábřehu, Moravské Ostravě a Bartovicích. Pro návštěvníky přichystala řadu překvapení.

„Na návštěvníky našich vodních areálů čekají bazény napuštěny pitnou vodou, pět obřích toboganů každý v délce přes sto metrů, sedm velkých skluzavek a spousta atrakcí. Letní koupaliště Poruba zve na nový 100metrový tobogan, rekonstruované prostory šaten, samozřejmostí je také postřik proti klíšťatům,“ říká ředitel SAREZY Jaroslav Kovář a dodává. „Na Krytém bazénu Poruba jsme rekonstruovali venkovní terasu s lehátky a slunečníky, v Ozdravném centru Ještěrka v Bartovicích je letos poprvé propojena venkovní a vnitřní část areálu.“
Venkovní vodní areály jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin, děti ve věku do 6 let mají všude vstup zdarma. Pro rodiny s dětmi je připraveno zvýhodněné vstupné. Informujte se na www.sareza.cz. (pg)

Ilustrační foto SAREZA

město podporuje

ZASE STŘÍBRO!

Ostravě jsou letos druhá místa snad předurčena. Po hokejistech Vítkovic, florbalistech FBC a volejbalistech DHL se o tom při 7. mistrovství Evropy profesionálních hasičů ve futsalu přesvědčili hráči se lvíčkem na prsou. Porazili Velkou Británii, Nizozemsko, Slovensko, Řecko, obhájce titulu Polsko, ale ve finále podlehli Rumunsku 1:3.

MARATON V AEROBIKU.

V tělocvičně ZŠ Bohumínská 72 ve Slezské Ostravě se konala soutěž v aerobicu. V sestavě ve stylech street dance, hip-hop, břišní tanec aj. si první místo vytančila Dominika Višňovská z pořádající školy. Druhou část tvořil 45minutový maraton v aerobiku, v němž byla nejlepší Denisa Hyršová (ZŠ Bohumínská) před Barborou Krupovou a Viktorií Trojkovou (obě ZŠ Matiční).

KOVAŘÍKŮV MEMORIÁL.

Fotbalový klub Fotbal Poruba pořádá ve dnech 25.–26. června 43. ročník mezinárodního žákovského turnaje Memoriál Miloslava Kovaříka. Akce konaná na počest nezapomenutelného trenéra proběhne na stadionu SAP Sareza v Porubě.

OLYMPIJSKÝ DEN.

Ve středu 22. 6. se na stadionu SAP Poruba (býv. VOKD) se 22. 6. (8–11.30) konají rámcové běhy pro mládež a veřejnost v rámci Olympijského dne. Hlavní závod na 10 km má start v 17 hod. na stadionu Arrows v Porubě. Běhat se bude i v dalších obvodech města. (vi)

Rychlá kola v Radvanicích

Ve dnech 2. a 3. července ožije Ostrava největší motoristickou akcí na území města Okruhem Františka Bartoše v Radvanicích, třetím ročníkem mezinárodních závodů silničních motocyklů a sidecarů. Záštitu nad závodem převzal náměstek primátora Aleš Boháč, finančně akci podpořilo město Ostrava.

Motoristické závody, jejichž pořadatelem je sdružení Raba Motosport, mají v Radvanicích dlouhou tradici. Poprvé se jely už v roce 1935. Současný okruh nese jméno Františka Bartoše, vynikajícího čs. motocyklového závodníka, šestinásobného vítěze Velké ceny Brna, účastníka mistrovství světa.

Předehru obstarají sobotní tréninkové jízdy, které odstartují v 10 hod. V neděli proběhnou od 9 do 10 hodin ukázkové jízdy sportovních automobilů, závodních tahačů Tatra aj. Hlavní nedělní program začne od 10 hodin. Postupně vyrazí na okruh v délce 3,5 km závodníci na motocyklech Klasik tříd 175, 250, 350, 500 a 750 ccm vyrobených do roku 1972 a sidecary do roku 1978. Volné třídy jsou vypsány pro kubatury do 125, 250 a 600 ccm. Ve třídě Supermono se představí čtyřtaktní jednoválcové stroje do 800 ccm. Je jisté, že loňský rekord 154 závodníků z pěti zemí bude letos překonán.

Závodní trať vedoucí obvody Radvanice a Slezská Ostrava bude pro běžný provoz uzavřena po oba dny od 9 do 19 hodin. Další informace o Okruhu Františka Bartoše najdete stránkách www.rabamotosport.cz. (lin)


Strana 16

Ostravu zaplaví atletické mládí

Po Turku, Göteborgu, Amsterdamu, Bydhošti, Erfurtu, Debrecínu a Kaunasu se Ostrava stane od 14. do 17. července hostitelem 8. mistrovství Evropy atletů do 23 let. Na Městském stadionu ve Vítkovicích se představí na 800 závodníků z padesátky zemí. Největší hvězdy? Zatím je jejich příjezd s otazníkem, ale o zlato by mohli usilovat třeba halový světový rekordman Teddy Tamgho z Francie nebo jeho krajan, nejrychlejší Evropan Christophe Lemaitre. Tahákem pro fanoušky z nedalekého Polska by měl být start evropského halového šampiona, skvělého půlkaře Adama Kszczota. Medailová želízka v ohni bude mít i česká atletika. Vítkovickou vícebojařku Kateřinu Cachovou, sprintera a čtvrtkaře Pavla Masláka či oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Překvapit mohou i další. Reprezentanti spoléhají na podporu fanoušků i na rady ambasadorů mistrovství Denisy Rosolové, Šárky Kašpárkové, Jaroslava Báby a Roberta Změlíka. Šampionát, který podpořilo město Ostrava, se řadí mezi atletické vrcholy letní sezony. Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticket Art. (bru)

Foto: Christophe Lemaitre,Teddy Tamgho, Kateřina Cachová