Červen 2009

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete také stáhnout ve formátu PDF (2,87 MB).

Strana 1

Už popatnácté vybrali odborníci nejkvalitnější stavbu ve městě

Ostravským Domem roku 2008 se stal hotel Park Inn

Funkční využití, kvalitu provedení, architektonické řešení i přínos pro město a další hodnoty zkoumají odborníci každoročně u staveb přihlášených do soutěže Dům roku. Od roku 1994, kdy byl poprvé titul udělen novému objektu ČSOB, se vyhodnocenou budovou staly nejen nové stavby, ale také mimořádně zdařilé rekonstrukce, jak tomu bylo například v roce 2000 u renovace a dostavby Divadla Antonína Dvořáka.

Rada města, na doporučení odborné poroty rozhodla, že Domem roku 2008 se stal hotel Park Inn Ostrava na Hornopolní ulici. Na objektu se především cení architektonická i řemeslná kvalita, nadprůměrné estetické řešení, špičková úroveň služeb, která obohatila Ostravu v oblasti hotelnictví, ale také kultivace kdysi zanedbané lokality širšího centra města. Přímo v hotelu Park Inn Ostrava předal 16. června náměstek primátora Zdeněk Trejbal ocenění zástupcům investora společnosti Red Group a tvůrcům projektu. Kreativita a působivost hodnocené stavby je dílem architektů Marka Danyše a Aleše Vojtasíka ze společnosti OSA projekt, dodavatelem stavby byl IMOS Brno, závod Ostrava. S udělením titulu souvisí také finanční ocenění 300 tisíc korun pro investora a projektanta.

Odměnu ve výši 150 tisíc korun získalo v pořadí druhé oceněné dílo, kterým je novostavba rodinného domu na Únorové ulici v Muglinově, autora Pavla Obroučky, dodavatelem stavby je HSF Systém z Vratimova. Čestná uznání získaly další stavby – novostavba kancelářského centra The Orchard Ostrava na Hornopolní ulici, novostavba technologického pavilonu CPIT-TL2 v Porubě a rekonstrukce bytového domu U Kalicha ve Slezské Ostravě. Z přihlášených deseti staveb tak bylo celkem pět oceněno. (k)

Foto: Hotel Park Inn na Hornopolní ulici, důstojný reprezentant mezinárodního řetězce Rezidor Hotel Group v Ostravě 

Zlatá tretra Ostrava

Ostrava se ve středu 17. června stala dějištěm 48. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Závody skončily až po uzávěrce tohoto vydání Ostravské radnice. Snímek z příletu hlavní hvězdy Zlaté tretry Usaina Bolta přinášíme na straně 15. (r)

Majetek nemocnice bude opět patřit městu

Spor města s ministerstvem financí kvůli Městské nemocnici Ostrava je u konce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil ostravské radnici návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku v účetní hodnotě třičtvrtě miliardy korun. Úspěšně tak končí dvouletý proces, při kterém se Ostrava snažila získat zpět majetek, který byl v padesátých letech převeden na stát. Spor gradoval na jaře letošního roku, kdy tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek podmínil převod zrušením proplacení regulačních poplatků v městské nemocnici a nevyloučil ani jeho prodej. Projednávání smlouvy je na programu červnového zastupitelstva. Očekává se, že zastupitelé smlouvu schválí. Je to dobrá zpráva pro občany i zaměstnance nemocnice. Město bude moci znovu výrazněji investovat do jejího rozvoje.

„Bude-li vše řádně projednáno a schváleno, bude úspěšně dokončen proces započatý před téměř dvěma lety“, konstatoval náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý. Zastupitelé města žádali ministerstvo financí také o převod nemovitostí na ulici Odboje, kdysi sídla ředitelství nemocnice. Nemovitost však dostane přednostně Policie ČR. (liv)

První čtvrtletí s přebytkem

Zastupitelé města Ostravy na svém květnovém zasedání projednali mimo jiné Hospodaření města Ostravy za první čtvrtletí letošního roku, to vykazuje přebytek ve výši 111 mil. Kč. Příjmy byly v prvních třech měsících plněny na 23,7 % k upravenému rozpočtu, což v celkovém objemu představuje částku 1982 mil. Kč. Největší podíl v příjmech představovaly daňové příjmy v úhrnné hodnotě 1389 mil. Kč. Celkové výdaje představovaly objem 1699 mil. Kč, tj. 19,2 % k upravenému rozpočtu.

Částkou pět milionů korun zastupitelé podpořili pořádání čtvrtfinálového utkání Davisova poháru mezi Českem a Argentinou. Reprezentační týmy obou zemí změří své síly ve vítkovické ČEZ Aréně v termínu od 10. do 12. července. V březnu porazil náš výběr Francii a postoupil tak mezi osm nejlepších týmů světa. Celý průběh daviscupového utkání, včetně čtvrtečního slavnostního losování z Radnice města Ostravy, bude přenášet Česká televize (podrobnosti k utkání na straně 16 dnešní Ostravské radnice). (mb)

Uvnitř listu najdete:

2. Nové bydlení pro seniory
3. Město podporuje vysoké školy
4. Dopravnímu podniku je 60
5. Od 5. července letní jízdní řád
6. Ocenění pro městské strážníky
7. Trestných činů v 1. čtvrtletí přibylo
8. O nejlepšího mladého klavíristu EU
9. Ostrava byla dokořán!
10. Colours of Ostrava za dveřmi
11. R. Lipus a „Ostravské příchody“
12. Kronikář si slávu neužije
13. Dovolená aneb jak to bylo kdysi
14. Zoo má mládě orlosupa


Strana 2

Město umí ocenit mladé lidi za jejich dobré výsledky i postoje

Náměstek Pospíšil: Máme skvělé děti

Už podruhé letos rada města rozhodla ocenit největší žákovské osobnosti a nejaktivnější žákovské kolektivy. Ve středu 17. června proto přijal náměstek primátora Lubomír Pospíšil na Radnici města Ostravy řadu žáků a zástupců škol, slavnostního setkání se zúčastnili rovněž rodiče žáků. Mezi oceněné patří Tomáš Doležal, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, René Botoš, ZŠ Ostrava, Kounicova 2, Klára Ďabolková, ZŠ Ostrava, Matiční 5, Filip Saidl, ZŠ Polanka n. O., H. Salichové 816, Magdaléna Foltová, ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45, Natálie Myslivcová, ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, Marie Sládková, ZŠ Ostrava, Nádražní 1217, Sára Lamprechtová, ZŠ Ostrava, Matiční 5, Nikola Dvorská, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, Kryštof Zelenkov, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, Marie Lazarová, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, Ondřej Schilder, ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská 915, a Michaela Doležalová ze Sportovního gymnázia D. a E. Zátopkových, Ostrava-Zábřeh.

Jako nejlepší žákovské kolektivy byly vyhodnoceny ZŠ Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, ZŠ Ostrava, Matiční 5, a ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804. Jak vyjádřil náměstek primátora Lubomír Pospíšil – „…jsem rád, že můžeme ocenit ty nejlepší. Máme dobré děti a školy umějí jejich schopnosti rozvíjet…“

Jmenovaní jednotlivci dostali poukázky do sportovních zařízení Sareza v hodnotě 1000 korun, kolektivy pak v hodnotě 500 korun. Nechyběly dárky s novým logem města OSTRAVA!!!, přítomní se i dověděli, jak logo vzniká a jak bude reprezentovat město. Program zpestřilo vystoupení žáků ZŠ E. Marhuly, k působivým zážitkům patřila i návštěva vyhlídkové věže, která je nejvyšší radniční věží v republice. (ok)

Ředitel odvolán

Rada města Ostravy na svém zasedání 16. června odvolala z funkce ředitele Národního divadla moravskoslezského Luďka Golata. Na základě informací v tisku a stížností pracovníků NDM nechala rada zhotovit audit pracovních vztahů a prověřit údajně na rušené divadelní prostředí. Dobrovolně se k problému odborníkům vyjádřilo 74 pracovníků NDM. Stížnosti na nevhodné vulgární chování ředitele se neřešily poprvé. „Věřili jsme, že se spor vyřeší interně, nebude se vláčet sdělovacími prostředky, ale nestalo se tak. Prohráli jsme všichni, jde o prestiž instituce i města,“ konstatoval před novináři náměstek primátora Lubomír Pospíšil. V divadle vznikly dva nesmiřitelné tábory, jeden oceňoval Golatovy mimořádné manažerské schopnosti, díky nimž se NDM a zvláště operní soubor dostal v posledních letech doslova na špičku české, ale i evropské kultury, druhý tábor naopak dlouhodobě kritizoval Golatovo nevybíravé a hrubé chování, což potvrdil i audit. Rozhodnutí rady je výsledkem základního pochybení ředitele Golata jako manažera, který problémy ve vztazích a chování přehlížel a podceňoval. Rada města v nejbližších dnech vypíše výběrové řízení na funkci ředitele NDM, do jmenování nového ředitele bude dočasně instituci řídit zástupkyně ředitele Miloslava Hercíková. (k)

Děti dětem

Pod tímto názvem funguje na ZŠ Porubské 831 v Ostravě-Porubě projekt, v jehož rámci žáci, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě-Porubě, pomáhají zpříjemňovat hospitalizovaným dětem pobyt v nemocnici a čekání na vyšetření. Po celý rok žáci malovali v rámci školní výtvarné soutěže obrázky, které ve zdravotně nezávadných klipech předali především na dětská nemocniční oddělení spolu s malými vlastnoručně vyrobenými dárečky. Žáci také v rámci projektu poznávali smysl dobročinných akcí v rámci besed s dobrovolnicí nadace ADRA. Za odměnu zprostředkovala fakultní nemocnice dětem exkurze s přednáškami. Všechny oceněné práce je možné vidět ve Fakultní nemocnici, ale také v centru ADRY a i ve školní Galerii „Na Háčku“. Projekt finančně podpořil Magistrát města Ostravy a další sponzoři. (aš)

Ostravské ovzduší a zdraví populace

Čtyřletou studii, která se bude zabývat vlivem ovzduší a životního prostředí na zdravotní stav ostravských obyvatel, plánuje provést město Ostrava ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava. Zdraví zhruba tisícovky vybraných lidí má sledovat na osm desítek lékařů. Pro výzkum se počítá se třemi oblasti města. Průmyslovou, od oceláren ArcelorMittal po Šenov, centrem a severozápadem. Výzkum by se měl rozběhnout na začátku příštího roku. Kromě města by se na nákladech, které mají ročně dosáhnout 5 milionů korun, mohli podílet také největší průmysloví znečišťovatelé v Ostravě. (r)

Stipendia vysokoškolákům

Zastupitelstvo města Ostravy na svém květnovém zasedání schválilo možnost poskytnout stipendia vysokoškolákům s trvalým pobytem na území města. Podobně jako v předešlých letech mohou o stipendium zažádat studenti řádného denního studia magisterského typu a interní doktorandi, ale také ostravští studenti na zahraničních školách nebo studenti s handicapem. Žadatelé z českých vysokých škol mohou získat až 50 tisíc korun, ze zahraničních pak až 100 tisíc korun. Formuláře přihlášky lze stáhnout ze stránek města www.ostrava.cz, z odboru školství, v aktualitách webových stránek jsou i podrobné podmínky a termíny. (r)

Jak vyjdeme v létě?

Během letních prázdnin vyjde Ostravská radnice jako každé léto pouze jednou, distribuce začne od pátku 7. srpna. Další pravidelné číslo našeho měsíčníku pak čtenáři dostanou v pátek 11. září. Pak bude Ostravská radnice pokračovat ve vydávání vždy přibližně v polovině měsíce. (r)

Satelitní městečko pro seniory

Náměstek primátora Ostravy Zdeněk Trejbal, starosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza a ředitel společnosti Bytostav Poruba Pavel Ševčík otevřeli v polovině května slavnostním přestřižením pásky nový dům s pečovatelskou službou na Průběžné ulici v Ostravě-Porubě. Jeho výstavba trvala dva a půl roku a vyžádala si téměř 230 milionů korun. Senioři se na nové bydlení těší, už dlouho před ukončením stavby projevovali zájem. Lokalita nabízí nejenom bydlení, ale také služby, zdravotní pomoc na dosah apod. „Hlavním impulsem pro realizaci projektu stavby domu s pečovatelskou službou byla stále se zvyšující poptávka po bydlení tohoto typu. Chtěli jsme poskytnout seniorům vysoký standard bydlení, proto jsme investovali do výstavby architektonicky zajímavého a kvalitně vybaveného areálu. Výsledkem je ojedinělé satelitní městečko zasazené do atraktivní lokality, které nemá v naší republice obdoby,“ uvedl starosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza. Dodal, že stavba domu s pečovatelskou službou je největší investicí městského obvodu Poruba v jeho novodobé historii. „Vyžádala si téměř 230 milionů. 186 milionů korun jsme získali z rozpočtu města Ostravy, 44 milionů poskytl Státní fond rozvoje bydlení,“ vyčíslil starosta s tím, že stavební práce začaly v říjnu 2006 a kolaudace domu s pečovatelskou službou se uskutečnila letos v březnu. První nájemníci se do areálu stěhují právě v těchto dnech. (jk)

Výměna řidičáků stále aktuální

Odbor dopravně správních činností MMO informuje občany města, držitele řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, o povinnosti zajistit si jejich výměnu do 31. prosince 2010. Od 1. ledna 2011 pozbývají řidičské průkazy vydané v uvedeném období platnost.
Vzhledem k značnému počtu řidičských průkazů, kterých se tato zákonná povinnost týká, jen ve správním obvodu Ostrava zbývá vyměnit více než 33 000 průkazů, odbor dopravně správních činností doporučuje nenechávat výměnu tzv. na poslední chvíli. Žádá proto všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány ve výše uvedeném období, aby požádali o výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci roku. Odbor připravil pro občany novou službu ve formě možnosti objednat se na úřad přímou linkou na kontaktní centrum ve vestibulu objektu na ulici 30. dubna 35, kde odbor dopravně správních činností sídlí. Jde o další krok k usnadnění vzájemné komunikace a zjednodušení přístupu klienta-občana ke svým záležitostem. (dm)


Strana 3

Věda, výzkum a vývoj mají u nás budoucnost, pomohou mladým v rozhodování o práci

Vysoké školy, město a kraj připravily zázemí pro moderní obory

Budoucnost Ostravy a celého Moravskoslezského kraje je nemyslitelná bez intenzivní podpory vědy, výzkumu a vývoje. Po útlumu tradičního těžkého průmyslu v devadesátých letech se řada firem přeorientovala na obory, které jsou založeny na moderních technologiích. Technologie a produkty v oblasti komunikace, řízení a informatiky ovšem rychle zastarávají, proto je nezbytná úzká spolupráce mezi univerzitami, veřejným a soukromým sektorem. Několik regionálních vysokých škol různého zaměření představovalo a představuje dobré zázemí pro vzdělávání budoucích odborníků. Pomocnou ruku může podat i Evropská unie se svými strukturálními fondy, např. s programem Výzkum a vývoj pro inovace. V průběhu následujícího čtvrtletí roku 2009 jsou očekávány výzvy programu, které nabídnou možnost rozdělení cca 1,4 mld. eur. Tři regionální vysoké školy ve spolupráci s dalšími odbornými ústavy, Moravskoslezským krajem a městem Ostravou mají připraveny deset projektů, které by měly být realizovány v letech 2010–2014. Jedná se konkrétně o projekty: Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, IT4Innovations, Institut environmentálních technologií, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, Progresivní stavební materiály a technologie, Spojené interdisciplinární centrum biomedicíny, Automobilové studio StudentCar, nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a centrum medicínského výzkumu. Plánována je rovněž dostavba areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství. Realizace těchto projektů by prokazatelně přispěla k hospodářskému rozvoji, neboť je lze efektivně aplikovat pro skutečné ekonomické potřeby města a celého regionu.

„Bojíme se, že se při vyhodnocování projektů nebude přihlížet k jejich skutečnému efektu a přínosu. Systém, tak jak je nastavený, vzbuzuje obavy, že vše zůstane v Praze, možná něco v Brně, a na ostatní regiony nezbude nic,“ prohlásil primátor Petr Kajnar, který se společně s moravskoslezským hejtmanem Jaroslavem Palasem obrátil v březnu písemně na dnes již bývalého ministra školství Ondřeje Lišku. „Důraz je kladen na hodnocení historických výsledků, nikoliv hodnocení ekonomických přínosů projektů, tj. skutečných ekonomických dopadů na rozvoj regionů. V minulosti bylo rozdělení finanční podpory na výzkum značně nerovnoměrné, byly podporovány ústavy Akademie věd umístěné především v Praze a Brně. Přitom skutečný praktický přínos takto vynaložených prostředků je sporný. Pohybujeme se v začarovaném kruhu, v minulosti jsme nic nedostali, proto tady nemůže vzniknout nic nového,“ dodal Kajnar.

Ostrava je nicméně připravena. V regionu se nachází řada vysokých škol, v posledním desetiletí se zde usadilo mnoho firem, ať již z oblasti automobilového průmyslu nebo IT technologií, které nabízejí univerzitám spolupráci a možnost aplikace nových poznatků v praxi. V sousedství VŠB se nachází například Vědeckotechnologický park, který od roku 2001 poskytuje prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovaci výrobků a rozvoj podnikání. V roce 2003, resp. 2006, byl původní areál rozšířen o dvě nové budovy. Zájem je značný. Dnes v areálu podniká necelá třicítka firem se zaměřením na výzkum a vývoj. V uplynulých dvou letech vykoupilo město Ostrava dalších 11 ha pozemků v těsném sousedství areálu, aby umožnilo jeho další rozvoj.

Dalším nástrojem na podporu rozvoje vědy, výzkumu, inovací a podnikání je Integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“ (IPRM), který město Ostrava připravilo ve spolupráci s ostravskými univerzitami. Cílem tohoto dokumentu, který je financován z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, je mimo jiné umožnění získání 10% bonifikace na předkládané projekty do tematických operačních programů. Výše uvedených 10 záměrů je stěžejní kostrou celého dokumentu, který počítá se souhrnnými investicemi do vědeckovýzkumných aktivit ve výši přesahující 8 mld. korun, realizovaných prostřednictvím více než 20 projektů. K dnešnímu dni bylo již vydáno cca 35 potvrzení o zařazení do uvedeného IPRM.

Fakulta elektrotechniky a informatiky plánuje novou budovu

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, letos slavící již stošedesáté výročí svého založení, je pravděpodobně nejvýznamnější univerzitou v Moravskoslezském kraji. Dnes představuje spádovou technickou vysokou školu zajišťující vzdělávání absolventů pro 15 procent českého průmyslu, a to zejména pro firmy našeho regionu a dalších oblastí našeho státu.

Po roce 1989 vznikly na škole nové fakulty – fakulta elektrotechniky a informatiky, fakulta stavební a fakulta bezpečnostního inženýrství. Byla to reakce na nové potřeby zaměstnavatelů a regionu, který se začal transformovat z tradičního centra hornictví, hutnictví a těžkého strojírenství k moderním technologiím. Právě elektrotechnika a informatika patří dnes k odvětvím, která se nejrychleji rozvíjejí, a zároveň k odvětvím, v nichž nové poznatky, výrobky a infrastruktura výroby v podobě řídících, informačních a komunikačních systémů velmi rychle zastarávají.

Dnešní fakulta FEI se těší vysokému zájmu studentů o obory elektronické, ale především o oblasti informačních a komunikačních technologií. V současné době studuje na fakultě 3400 studentů. Od roku 1991, kdy byla založena, stoupl počet studentů čtyřnásobně, takže je dnes nucena k zajištění svého provozu využívat až šestnáct objektů. Nedostatek prostor neumožňuje ani navyšování kapacity stávajících akreditovaných studijních programů, brání také zakládání laboratoří a speciálních pracovišť. V přípravě je proto výstavba nové budovy, která umožní v roce 2015 studium 4450 studentům. Termín realizace výstavby je plánován na období 2010 až 2012. (jm, mb)

VÝZVA K OBČANŮM

Magistrát města Ostravy vyzývá občany k zaplacení svých závazků

Občané města Ostravy i přilehlých obcí si mohou ověřit, zda nejsou vedení v evidenci dlužníků Magistrátu města Ostravy. Splatné závazky mohly vzniknout v souvislosti s:
 

  • vyměřeným poplatkem za svoz a likvidaci komunálního odpadu
  • udělenou pokutou Městskou policií v Ostravě – blokové pokuty a „botičky“
  • udělenou pokutou za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích
  • udělenou pokutou za porušení jiných zákonů.


Město nabízí poslední možnost zaplacení uvedených závazků a sděluje, že jinak bude nuceno využít k uplatnění svých práv dostupných právních prostředků. Současně upozorňuje, že pokud dlužník nezaplatí splatný dluh, vystavuje se vážnému nebezpečí, že se objem dluhu zvýší.

Město apeluje na občany, aby k řešení svých dluhů přistoupili s co největší vážností a předešli tak dalším narůstajícím nákladům na řešení pohledávky.

Informace o případných závazcích podají zaměstnankyně oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy na níže uvedených telefonních číslech, nebo si informace mohou občané získat osobně na uvedeném oddělení ve třetím a čtvrtém patře budovy Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí (kanceláře číslo 418, 420 A a B, 357 a 364 B): Alena Slavíková, vedoucí oddělení (tel. č. 599 443 496) a odborné pracovnice pro vymáhání pohledávek Ester Dubcová (599 442 298), Marie Frantová (599 442 519), Daniela Kačmaříková (599 443 219), ing. Hana Kaštovská (599 442 518), Miroslava Knopová (599 442 520) a Drahomíra Mikulová (599 442 525).


Strana 4

střípky

HOST Z VIETNAMU.

Na dvoudenní návštěvu Ostravy zavítal ve středu 20. května velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Vuong Thua Phong (na snímku vlevo). Na radnici ho přijal náměstek primátora Lukáš Ženatý. Hosta seznámil s historií města, jeho ekonomickou, společenskou a kulturní současností. V průběhu jednání přišla řeč také na možnost přímého leteckého spojení mezi Ostravou a Hanojí, na realizaci některých konkrétních projektů na území města. Vuong Thua Phong se večer zúčastnil zahajovacího koncertu festivalu Janáčkův máj, na němž vystoupil jeho krajan klavírista Dang Thai Son. Ve čtvrtek se vietnamská delegace setkala mimo jiné s místními podnikateli a zástupci významných firem. (vi)


STIPENDISTÉ MĚSTA OSTRAVY.

Letos potřetí se 10. června konalo v Radnici města Ostravy setkání stipendistů s představiteli města. Po hudebním úvodu, který obstarali studenti ZUŠ E. Marhuly z Mariánských Hor, se stipendisté individuálně prezentovali svými studijními úspěchy. Na¬příklad čerstvá absolventka Lékařské fakulty UP v Olomouci Markéta Paclová přiblížila svá studia medicíny. Student VŠB-TUO Daniel Mina¬řík hostům prezentoval výsledky výzkumu palivových článků, kterému se na univerzitě věnuje. Součástí akce byla vernisáž výstavy prací studentů ostravské střední umělecké školy, ateliéru užitá malba, kteří stipendisty ztvárnili. Výstava je ve foyer v přízemí radnice k vidění do 30. června. (hb)


EUROVOLBY NETÁHLY.

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června přilákaly v celé České republice k urnám pouze 28,22 procenta oprávněných voličů. Nej¬lepšího výsledku dosáhla ODS s 31,45 % (devět křesel), před ČSSD s 22,38 % (sedm křesel) a KSČM 14,18 % (čtyři křesla). Dva své zástupce do Bruselu vyšle po zisku 7,64 % ještě KDU-ČSL. Ve volebním okrese Ostrava-město využilo svého volebního práva 27,28 % voličů. Nejlépe si vedly ODS (34,78 %), ČSSD (27,99 %) a KSČM (15,16 %). Těsně pod hranicí 5 procent skončily KDU-ČSL (4,93 %) a Suverenita (4,83 %). Jediným úspěšným ostravským kandidátem, který zasedne do křesla europoslance, je Evžen Tošenovský z ODS. (vi)


Ostravané slavili s Dopravním podnikem

Šedesát let trvání Dopravního podniku Ostrava (DPO) si návštěvníci připomněli 22. a 23. května při Dnech otevřených dveří v dílnách v Martinově a v tramvajové vozovně v Moravské Ostravě. Ostravany, lidi ze širokého okolí i ze zahraničí, potěšila vy¬stoupení Pavla Dobeše a dalších umělců. Středem pozornosti byly jako obvykle vystavené autobusy, trolejbusy, tramvaje a jejich zázemí. Něco ze své práce předvedli policisté, strážníci nebo hasiči. Mimořádnému zájmu se těšily vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi a trolejbusy. V rámci dne otevřených dveří předali náměstek primátora Vojtěch Mynář a ředitel DPO František Kořínek ceny výhercům internetové soutěže k 60. výročí ostravského dopravního podniku. „Slavit s námi přišlo na deset tisíc návštěvníků. Pro dva a půl tisíce pracovníků DPO, kteří denně zajišťují městskou hromadnou dopravu, je to pocta. Nesmírně si takového zájmu vážíme. Děkuji všem, kteří se podíleli na zdařilé organizaci dnů otevřených dveří,“ dodal František Kořínek. (vi)

Foto: O 36 časových jízdenek se hrálo v soutěži k 60 letům DPO. Hlavní cenu, 365denní jízdenku, získala Jarmila Slívová z Ostravy. Při dni otevřených dveří ceny předávali náměstek primátora Vojtěch Mynář (vlevo) a ředitel DPO František Kořínek.

Kdy zamíří absolventi na úřad práce?

Každoročně v tomto období se na Úřad práce v Ostravě obracejí mladí lidé případně rodiče s otázkou: „Kdy musí čerství absolventi na úřad práce?“ Odpověď zní. Nemusí teoreticky nikdy, žádný zákon evidenci neukládá, ale pokud nezískají práci, může to být takto: U absolventa střední a vyšší odborné školy (absolvoval-li v květnu nebo v červnu) se ještě období až do 31. srpna školního roku, v němž ukončil úspěšně studium, posuzuje jako doba soustavné přípravy na budoucí povolání. Není tedy nutné, pokud nenastupuje bezprostředně po skončení školy do zaměstnání, ale je zabezpečen v rodině, aby se ihned evidoval na úřadu práce. Do konce prázdnin za něj platí zdravotní pojištění stát.

Takový postup platí i pro neúspěšné absolventy střední nebo vyšší odborné školy pokud ukončili vzdělávání k 30. červnu, a to bez ohledu na to, jakým způsobem bylo vzdělávání ukončeno. Pokud žák nespadá do některé z uvedených skupin, přestává mít status studenta k datu ukončení studia před 30. 6. Musí skutečnost, že předčasně (před 30. 6.) ukončil studium, do 8 dnů ohlásit odboru státní sociální podpory úřadu práce (pokud pobírá například dětský přídavek) a musí si být také vědom, že už za něj nehradí zdravotní pojištění stát, ale hradí si ho sám.

Absolventi vysoké školy si mohou udělat prázdniny ještě další měsíc po tom měsíci, v němž úspěšně ukončili studium. Mladí lidé, kteří období prázdnin využijí pro „brigádu“, musí počítat s tím, že v případě, že odpracují „celý měsíc“, nebudou v tomto měsíci posuzováni pro potřeby dávek státní sociální podpory jako nezaopa¬tření. Pokud absolventi zamíří na úřad práce, jistě se budou zajímat o to, jak je to v jejich případě s podporou v nezaměstnanosti. Od letošního 1. ledna je účinná novela zákona o zaměstnanosti, podle níž má na podporu nárok uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (poslední 3 roky před evidencí) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Platí to i pro absolventy, nově se jim již nezapočítává 6 měsíců z doby, kdy se soustavně připravovali na své budoucí povolání, jako tak zvaná náhradní doba.

Pokud měli studenti uzavřen v průběhu studia pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, předloží úřadu práce při žádosti o podporu „Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“, ve kterém je vypsána i doba důchodového pojištění. V případě, že se věnovali samostatné výdělečné činnosti, musí doložit dobu placení pojistného potvrzením z okresní správy sociálního zabezpečení. (SB)


Strana 5

Od 5. července čekají na cestující novinky v jízdních řádech MHD

S letním grafikonem přijdou i trvalé změny

Dopravní podnik Ostrava (DPO) připravil s platností od 5. července 2009 nový jízdní řád. Některé spoje v něm budou upraveny tradičně pouze v období prázdnin, jiné zůstanou natrvalo. Při tvorbě jízdního řádu vychá zeli pracovníci DPO z požadavků úřadů městských obvodů, z vlastních dopravních průzkumů i z doporučení cestujících.

„Od 5. července dojde k trvalé úpravě autobusových linek číslo 45, 49, 54, 58 a 99. Linka 99 bude na žádost občanů nově zastavovat také u městské nemocnice a po letech se částečně vrátí na svou původní osvědčenou trasu. Úpravu umožnilo zrušení některých dopravních omezení v centru města,“ popsal jednu ze změn ředitel DPO František Kořínek. A jaké jsou další úpravy k 5. 7. 2009? Autobusy č. 58 v oblasti Poruby a Martinova budou mít v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne rozšířen provoz s 60minutovým intervalem. Dva spoje linky č. 54 budou nově jezdit v úseku Svinov mosty, h. z. – Alšovo nám. s odjezdy ze Svinova v časech 22.50 a 0.00 tak, aby navazovaly na linku 36 od Pískových dolů. Požadavky občanů jsou důvodem úprav na lince 49. Spoje z Michálkovic nepokračující do Poruby budou prodlouženy do zastávky Křižíkova. Všechny spoje linky 45 pojedou nově v obou směrech přes zastávku Jelínkova a zastavovat budou také na Malé Straně ve Svinově. Další trvalé posílení čeká linku 48. Z Pískových dolů bude jezdit také ve 4.16, aby byla zajištěna návaznost na trolejbusy č. 108 a spojení s Mariánskými Horami a centrem města. Na autobusových linkách 36, 40, 43 a 49 přibude nová zastávka Karola Šmidkeho, která ve směru na Opavskou nahradí zastávku Oty Synka. V opačném směru k Duze bude zastávkou navíc. V době platnosti letních jízdních řádů nebudou z důvodu rekonstrukce Frýdlantských mostů jezdit tramvaje č. 6, 10 a 13. Stejně tak autobusy č. 20 (studentský) a č. 75, trolejbusy č. 109. Intervaly mezi spoji budou během dopravní špičky u všech tramvajových a trolejbusových linek prodlouženy z 10 na 15 minut, s výjimkou linek 1, 2, 4, 5, 8, 103 a 105, u kterých zůstávají původní. U tramvají č. 11 se interval prodlužuje na 20 minut. Každých 15 minut pojedou během léta linky 36, 37, 39, 40, 44, 46, 49, 77, co 20 minut linka 58.

„Další tramvajovou výluku na Frýd¬lantských mostech chystáme na 12. července od 23 hod. do 17. července do 23 hod. Během výluky bude mezi zastávkami Náměstí Republiky a Výstaviště zavedena náhradní autobusová doprava. Organizace výluky bude probíhat podobně jako v květnu letošního roku,“ dodal ředitel Dopravního podniku Ostrava František Kořínek. (jm)

Ostrava na panoramatických pohlednicích

Zájem turistů i sběratelů určitě přiláká nová kolekce dvanácti panoramatických pohlednic Ostravy. Zachycuje mj. Radnici města Ostravy, Hornické muzeum, náměstí nebo městské památkové zóny. Zaujme nevšední výhled z věže Ostravského muzea nebo Nové radnice. Fotografie byly pořízeny při virtuálních prohlídkách města, které zájemci mohou vidět na internetových stránkách www.ostrava.cz nebo www.virtualtravel.cz. Pohlednice jsou od poloviny června v prodeji v Ostravském informačním servisu a v Ostravském muzeu. (jk)

Pochval není nikdy dost

Mile nás překvapil dopis s pochvalou. Těch je dnes jako šafránu:
„Začátkem května jsem volala na tzv. zelenou linku, což je telefonní linka pro spolupráci občanů a Policie ČR nebo Městské policie Ostrava v záležitostech týkajících se veřejných prostranství. Upozornila jsem na znečišťovaná místa v okolí bydliště – ulice Lumírova, Šeříková a hlavně les u ulice Lužické v městském obvodu Ostrava-Jih. Náprava byla nečekaně rychlá, všechno bylo a je uklizeno, i po předchozích lijácích. Služba zelené linky pravděpodobně kontaktuje příslušné technické služby, které jednají rychle. Ve srovnání s předchozími lety je tak možné vidět podstatné zlepšení vzhledu této části města, čehož si samozřejmě všímají i další občané. Jsem ráda, že mám možnost pochválit tyto složky státní správy, a prosím, abyste slova uznání občanů předali na patřičná pracoviště.“
Jana Golembievská, bývalá zastupitelka z obvodu Ostrava-Jih

Zákaznické centrum se přestěhovalo

Zákaznické centrum Dopravního podniku Ostrava na ul. 28. října 95 (mezi zastávkami Krajský úřad a nám. Republiky), kam lidé až dosud chodili řešit své pohledávky za jízdy bez platného jízdního dokladu, se od 17. června přestěhovalo do budovy ředitelství DPO na ul. Poděbradovu 2 v Moravské Ostravě. Zde mohou cestující osobně vyřídit pohledávku v hotovosti nebo ji uhradit platební kartou, případně se dohodnout na jiném způsob úhrady. Provozní doba pracoviště: po–pá 7–12, 13–17.30, tel. 597 401 614. (liv)

Ostrava je čistší

Po skončení zimy, v dubnu a květnu, vrcholil každoroční úklid města. Městské obvody, správci komunikací a další majitelé pozemků vynakládají nemalé finanční prostředky na odklizení různého odpadu, který je v zimě schován pod sněhovou přikrývkou. I když jsou zelené plochy v městské zástavbě v posledních letech znečišťovány stále méně, což svědčí o měnícím se přístupu obyvatel k životnímu prostředí, větším problémem je znečištění blízkého okolí cest, hlavně na příjezdových komunikacích do města. Jak uvedl náměstek primátora Vojtěch Mynář – „Nepořádek kolem cest je tím prvním, s čím se návštěvník, ale i vracející se obyvatel města, setká. Tato „krása“ není dobrou vizitkou našeho města a navozuje první negativní pocity návštěvníků“.

Vedení města se ve spolupráci s městskými obvody dlouhodobě snaží o zlepšení pověsti a kladné hodnocení města. Rozhodlo se proto podpořit úsilí těch městských obvodů, přes jejichž území tyto komunikace procházejí. Odpad, který byl městskými obvody sesbírán, zaplnil 35 kontejnerů na objemný odpad. Jeho odvoz a likvidace byla hrazena z městského rozpočtu. Není to jediná akce, kterou město v oblasti čistoty pořádá. Souběžně s jarním čištěním se rozběhly likvidace nepovolených skládek. Mnohé z nich opět likvidují městské obvody a jejich likvidaci hradí ze svých rozpočtů. Skládky většího rozsahu jsou odstraňovány ve spolupráci s městem a jen za jarní měsíce jejich likvidace stála více než 300 tisíc korun. Jedná se o skládky, které leží na pozemcích ve vlastnictví města.

„Rádi bychom měli město čisté a zelené,“ říká Mynář, „ale ty největší skládky leží na soukromých pozemcích. Zde má město svázané ruce, povinnost odstranění skládek leží na majitelích pozemků. Snažíme se s majiteli dohodnout na takových postupech, které jsou přijatelné pro obě strany. Není to vždy jednoduché.“
Přesto vedení města doufá, že nepořádku bude v Ostravě postupně ubývat. Pomoci k tomu mohou sami obyvatelé města i podnikatelská sféra a to hlavně tím, že budou své odpady odevzdávat jen na místa k tomu určená, tedy ne do volné přírody. Je potěšitelné, že stále více občanů si čisté přírody váží a upozorňují na nezákonné odkládání odpadů. Finanční prostředky, které likvidace nepovolených skládek stojí, lze v ochraně přírody vynaložit mnohem účelněji.

Jiří Štěpánek, odbor komunální a bytový


Strana 6

Primátor Petr Kajnar vyznamenal strážníky za odvahu a věrnost

Další ocenění za práci v městské policii

Osmapadesát mužů a žen bylo v souvislosti s deseti lety své služby v řadách Městské policie Ostrava (MPO) vyznamenáno „Stužkou za věrnost“, pamětním listem a obdrželo také finanční odměnu. Ocenění převzali ve středu 20. května z rukou primátora Petra Kajnara v reprezentačních prostorách Radnice města Ostravy. Slavnostnímu aktu byl přítomen ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim.

Petr Kajnar zdůraznil, že pro chod města a bezpečí jeho obyvatel je činnost městské policie nezastupitelná. Je potěšitelné, ale zavazující zároveň, že Městská policie Ostrava patří k nejlepším v České republice. Zdůraznil, že si práce ostravských strážníků velice váží a popřál jim do dalších let hodně zdraví, štěstí ve službě i v osobním životě. Slovům primátora pozorně naslouchal také Petr Vlček, který pochází z Krnova a uniformu oblékl se zkušenostmi z práce v bezpečnostní službě. Roky působil na služebně ve Svinově a Porubě, od letoška je členem operativního oddílu MPO. „Jak už z názvu naší jednotky vyplývá, jsme připraveni k zásahu na celém území Ostravy. Je to náročná práce, ale já se výzev nebojím,“ zdůraznil Petr Vlček. „Stužka za věrnost“ je udílena od roku 2005. Dosud ji obdrželo 199 strážníků a 14 zaměstnanců městské policie.

Letos se dalšími nositeli stužky stali: Václav Bečaj, Petr Besta, Josef Brus, Lukáš Částečka, Petr Čtvrtka, Karin Damovská, Jiří Damovský, Kamil Dedek, Roman Delong, Pavel Dostál, Pavel Graňák, Pavel Havlíček, ing. Věra Hurychová, Tomáš Chromečka, Petr Chromík, Jiří Jež, Miloslav Kaláb, Milan Kalmus, Petr Kaloč, Petra Kalousková, Petr Kašpar, David Klein, Martin Kollár, Richard Kolton, Kamil Král, Roman Kuzár, Mojmír Lazecký, Stanis Libosvárský, David Lomp, Milan Lukšík, Zuzana Machová, Stanislav Mihok, Petr Mikula, Jan Miler, Boris Milev, Kamil Nágel, Lucie Ondryášová, Jaroslav Pater, Jiří Peterek, Jaroslav Polášek, Jaroslav Pollák, Miroslav Puda, Marek Skupin, Karel Skyba, Michal Starowicz, Milan Staš, Antonín Steiner, Stanislav Sukač, Daniel Ševčík, Tomáš Šindlář, Petr Štípek, Kamil Tománek, Josef Tomčák, David Valenta, Bc. Tomáš Vidmoch, Vladěna Vjaclovská, Petr Vlček, Libor Zedníček. (vi)

Foto: Strážník Petr Vlček, jeden z oceněných příslušníků Městské policie Ostrava
Foto: Libor Vidlička

Pozor, už zase se měří

V Ostravě začali městští strážníci znovu měřit rychlost. Laserové radary budou vždy instalovány zároveň s dopravními značkami, které řidiče na měření upozorňují. První měření začali v Třebovicích v blízkosti městského úřadu. Nově umístěné tabule s upozorněním, že se měří, konečně na tomto místě přiměly řadu neukázněných řidičů snížit rychlost na předepsanou čtyřicítku, což většina z nich předtím nedodržovala. Také na ulici Martinovské přistihli strážníci řadu šoférů při překročení povolené rychlosti. V mnoha městech se přiklánějí k možnosti umísťovat tabule s upozorněním o měření rychlosti, aniž by strážníci ve skutečnosti měřili. Ostrava zatím o podobné variantě neuvažuje. (k)


Pohotoví zachránci života

V úterý 26. května převzali v síni Rady města Ostravy strážníci Městské policie Ostrava Patrik Kajzar a Petr Lakomý z rukou primátora Petra Kajnara stužku „Za záchranu života“. Začátkem května byli svědky zranění starší ženy, která při nastupování do tramvaje v centru města ztratila rovnováhu a upadla na zem. Při pádu si přivodila krvácející poranění hlavy a začala se dusit. Strážníci poskytli ženě účinnou první pomoc a přivolali zdravotníky. Stužka „Za záchranu života“ je od roku 2005 udělována policistům, kteří se bezprostředně zaslouží o záchranu lidského života. Dosud ji obdrželo sedm příslušníků Městské policie Ostrava. (lv)

Strážníci se v ostravských ulicích rozhodně nenudí

ZAPÁLILI KONTEJNER.

Občan upozornil hlídku strážníků na ul. 17. listopadu, že u prodejny potravin dva mladíci zapálili kontejner na odpad. Strážníci vytlačili kontejner z dosahu ostatních a také od zaparkovaných vozidel, pokusili se jej uhasit přístrojem ze služebního auta. Mezitím na místo dorazili hasiči a požár zlikvidovali. Jednoho z podezřelých mladíků (18 let) se na základě popisu podařilo zadržet na nedaleké zastávce MHD. Celou událost šetří Policie ČR.

NIČILI AUTA.

Ve Výškovicích skupinka mladých lidí ničila zaparkovaná auta. Přivolaní strážníci spatřili čtyři mladíky (13, 15, 17 a 18 let), když právě opouštěli parkoviště. Ulomená zrcátka, uražené registrační značky a jiná poškození představují podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.


DĚTI SE ZTRÁCEJÍ ČASTO.

Zaměstnanec obchodního centra v Hrabůvce volal městskou policii, že v prodejně se nachází asi tříleté dítě, které se zřejmě ztratilo rodičům při nákupu. Chlapec dokázal sdělit jen své křestní jméno. Strážníci převezli hocha na obvodní oddělení Policie ČR. Tam si jej vyzvedla maminka, která mezitím ztrátu hocha oznámila.

VYKOPL DVEŘE.

Popíjení tří mužů v porubské restauraci vedlo až k dohodě, že půjdou k jednomu z nich domů. Jednomu z kumpánů však další dva zabouchli před nosem, ten neváhal a dveře vykopl. Majitel bytu se zhroutil, bylo nutné k němu přivolat lékaře, který musel požádat o asistenci strážníky. Agresivního muže předali Policii ČR.

OPIL SE A BOURAL.

Klasika na silnicích: strážníci si všimli na ul. Čujkovově v Zábřehu auta Favorit nabouraného do sloupu veřejného osvětlení. Řidiče (35 let) se ptali, zda nepotřebuje pomoc. Muž však začal z místa nehody rychle odcházet. Když ho doběhli, ucítili alkohol. Potvrdila to i dechová zkouška (0,88 promile). Případ převzala Policie ČR. Muži hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

TENTOKRÁT RUM.

Na pískovišti před domem v Dubině ležel opilý 16letý mladík. Hýbat se a komunikovat už nemohl. Strážníkům se podařilo zjistit pouze to, že hoch zřejmě vypil láhev rumu. Lékař rozhodl o jeho transportu do nemocnice. Strážníci vyrozuměli mladíkova otce i Policii ČR.

UKRADLI TRŽBU.

V centru Ostravy vyběhla z herny žena a požádala strážníky o pomoc s tím, že před chvílí byla okradena o peněženku s tržbou. Strážníci ihned zadrželi tři osoby, které nasedaly do auta. Patnácti- a devatenáctiletý mladík a mladá žena (20) byli předáni přivolaným policistům. Budou-li obviněni ze spáchání trestného činu krádeže, hrozí jim odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitý trest.

KRADE CELÁ RODINA.

Strážníci vyjížděli k další krádeži v obchodě, při které byly tentokrát zadrženy dvě děti. V prodejně zničila 29letá žena bezpečnostní kódy na 11 lahvích alkoholu v hodnotě 4384 korun, a ty pak její dvě dcery (9 a 11 let) přenesly přes pokladnu bez zaplacení. Žena nekradla poprvé a protože hodnota věcí nepřekročila 5000 Kč, bylo její jednání kvalifikováno jako přestupek, projednávat ho bude správní orgán. Ve správním řízení lze za toto jednání uložit pokutu až do výše 15 tis. korun.

NADÁVALA STRÁŽNÍKŮM.

První vážnější incident při dohlížení na dodržování nové vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejném prostranství, řešili strážníci městské policie. Na ul. Odborářské v Ostravě-Hrabůvce našli ženu (56 let), která vesele popíjela z lahve a z upozornění strážníků si nic nedělala. Naopak na strážníky slovně zaútočila a častovala je nepublikovatelnými výrazy. Ke zjištění totožnosti musela být předvedena na Policii ČR. Přestupkem se bude zabývat správní orgán, kterému byla věc postoupena k projednání.

DÍVKA A PIJE?

Na hřišti na ul. Žižkovské v Dubině popíjela skupinka dětí alkohol. Přivolaná hlídka městské policie našla mimo jiné čtrnáctiletou dívku značně opilou. Děti kolem tvrdily, že děvče v tomto stavu již našly. Dívka nebyla schopna komunikace ani se postavit. Přivolaný lékař rozhodl o převozu do nemocnice. O události byla vyrozuměna matka i Policie ČR. (mp)


Strana 7

První čtvrtletí přineslo stovky drobných i vážnějších trestných činů

bezpečnější Ostrava

Policie ČR

Vyhodnocování práce bezpečnostních složek přináší vždy zajímavá fakta. Za první čtvrtletí letošního roku bylo na území Ostravy spácháno 4819 trestných činů, ze kterých policisté 1082 objasnili. To je o 118 skutků více než za stejné období roku loňského. Počet objasněných případů narostl o 1, 65 procenta.

Nejpalčivějším problémem je již tradičně majetková trestná činnost. Představuje 73 procent všech spáchaných trestných činů v Ostravě v tomto období, tedy 3423 skutky. Veřejností nejsledovanějšími majetkovými protiprávními jednáními jsou bezesporu trestné činy krádeže a podvodu. Pachatelé v daném období spáchali 2436 nejrůznějších krádeží, je to o 244 případy méně ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku. Úbytek se přičítá preventivní aktivitě policistů i větší ochotě občanů chránit svůj majetek. Pachatelé se za hodnocené období vloupali do 745 objektů (restaurace, chaty, byty apod.), počet skutků o 267 letos přesáhl. Počet podvodů se snížil o 25 trestných činů z loňských 66 na letošních 41.

Násilná kriminalita představovala 302 případy – 3 vraždy, 91 loupeží a 129 úmyslných ublížení na zdraví. Těchto trestných činů jedinci spáchali 302, tedy o šest méně než loni.

Mezi ostatní pečlivě sledované trestné činy lze zařadit výtržnictví (11, loni 13), maření výkonu úředního rozhodnutí (26, loni 33), nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek (17, loni 17), ohrožení pod vlivem návykové látky (131, loni 48), sprejerství (96, loni 60) a zanedbání povinné výživy (125, loni 121).

Z hlediska výskytu kriminality je nejpostiženějším obvodním oddělením Policie ČR oddělení v Mariánských Horách (758 trestných činů), oddělení Poruba 1 (666) a na pomyslném třetím místě je obvodní oddělení v Hrabůvce (601). Následují Zábřeh (545), Vítkovice (521), Ostrava střed (496), Přívoz (485), Poruba 2 (307), Slezská Ostrava (211), Kunčice (133), Vratimov (81), Velká Polom (15) a Radvanice, kde v prvním čtvrtletí tohoto roku nebyl spáchán žádný trestný čin. Nejvíce majetkových trestných činů bylo spácháno v Mariánských Horách (587), na území obvodního oddělení Poruba 1 (483) a v Hrabůvce (386).

Násilná kriminalita byla nejčastěji páchána ve služebním obvodě Poruba 1 (57), Hrabůvka (48), Zábřeh (43).
Ne všechny služební obvody Policie ČR jsou vždy shodné s obvody městskými. Naprostá většina policistů v Ostravě se snaží své povinnosti plnit maximálně zodpovědně na poli prevence i na poli represe.

Městská policie

Strážníci městské policie Ostrava (dále MP) v období leden až březen 2009 odhalili a následně řešili 9035 přestupků (viz graf).

Doprava

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v tomto období strážníky odhaleno a řešeno 4999 přestupků. V hodnoceném období realizovali na území města také 149 odtahů vozidel.

Veřejný pořádek

Strážníci odhalují a v rámci zákonných zmocnění odpovídajícím způsobem řeší přestupky spáchané narušením veřejného pořádku (1727), podání či prodej alkoholu osobám mladším 18 let nebo kouření na místech zákonem zakázaných (863), drobné krádeže (550), porušení nařízení města nebo obecně závazné vyhlášky (731) aj. Celkem řešili 4036 přestupků.

Události

Kromě odhalování a řešení přestupků a jiného protiprávního jednání strážníci zadržují pachatele trestných činů (114) nebo osoby hledané (47), zajišťují místa trestného činu (64), asistují složkám IZS (897), zařizují převozy na protialkoholní záchytnou stanici (213) aj. Od ledna do března 2009 strážníci MP řešili celkem 10 588 podobných událostí. (dp)

Než odjedete na dovolenou…

Policisté městského ředitelství Policie ČR v Ostravě opět apelují na všechny občany města Ostravy, aby nepodceňovali zabezpečení svých domů a bytů v době dovolené. Určitě se vyplatí připomenout si základní bezpečnostní opatření i ta, která je nutné bezpodmínečně dodržovat, když je byt delší dobu prázdný. Po návratu z příjemně strávené dovolené se mohou skvělé pocity změnit v noční můru.
Dům či byt bude bezpečný jedině tehdy, když mu majitelé věnují dostatečnou pozornost při zabezpečení a mají dobré vztahy i se sousedy. Dům by se měl celodenně zamykat, to je základ úspěchu. Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh lidí (majitelé, nájemníci, poštovní doručovatelka atd.). Za vpuštění cizí osoby do domu musí odpovídat dospělá osoba, v konfliktních situacích je třeba neprodleně informovat policii. Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodržování pořádku (prázdné chodby, čistota), dostatečné a fungující osvětlení společných prostor (chodby, sklepy) i venkovní osvětlení.
Mimo tato základní opatření si bezpečnost domu žádá i nezbytná stavební a technická opatření – úpravy vstupních částí domu, instalace vstupních domovních dveří a instalace kvalitního bezpečnostního zamykacího systému, zabezpečení přízemních oken domu pomocí mříží, bezpečnostních fólií, skel, uzamykatelných uzávěrů a kování. Vhodná je také instalace bytových ovladačů zámku domovních dveří, instalace druhých dveří až za prostor poštovních schránek, uzamykání společných prostor (sklepy, kočárkárny, komory) a jejich zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky, zasklení lodžií a balkonů, možná instalace kamerového systému apod.
Před plánovanou cestou na dovolenou je rovněž dobré o svém záměru informovat své blízké. Naopak, o plánované dovolené nemluvte před neznámými lidmi. Lze rovněž požádat příbuzné, přátele či sousedy, aby pravidelně vybírali vaši poštovní schránku a pravidelně byt kontrolovali. V době své nepřítomnosti nezatahujte rolety či žaluzie. Ostravští policisté apelují na všechny občany – nedávejte sami příležitost zlodějům k tomu, aby se vloupali do vašeho obydlí.

Petr Svoboda, vrchní inspektor PIS Ostrava

Jak řešíme zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti?

Od 15. dubna letošního roku platí v Ostravě tzv. protialkoholní vyhláška (obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství). Hned od počátku nabytí účinnosti se strážníci městské policie zaměřili na dodržování vyhlášky. Zpočátku se snažili působit zejména preventivně, občany upozorňovali na novou právní normu a informovali je o místech, kde je pití alkoholu na veřejnosti zakázáno. Lidé, kteří tento zlozvyk mají už léta, si málokdy nechají domluvit. Do konce května řešili městští strážníci 692 případů, kdy jednotlivci nebo i více osob současně popíjelo na veřejnosti a místech, kde je to zakázáno. Přestupku se dopustilo celkem 1160 osob. Strážníci uložili na místě 182 blokových pokut v celkové výši 38 850 korun, 34 přestupky postoupili správnímu orgánu a u 944 osob věc vyřešili domluvou a popřípadě také vykázáním z místa.
Strážníci i nadále budou důsledně dohlížet na dodržování této vyhlášky, neboť konzumace alkoholu na veřejnosti je problém, který tíží řadu občanů a znepříjemňuje jim život. (vk)


Strana 8

V Ostravě si poslechneme nejlepší mladé pianisty Evropské unie

Virtuosy doprovodí Janáčkova filharmonie

Janáčkovu filharmonii (JFO) čeká zanedlouho významný a zároveň velice náročný úkol. Ostravský orchestr byl vybrán, aby v pondělí 29. června doprovázel na koncertu vítězů čtyři finalisty mezinárodní klavírní soutěže Evropské unie. Akce je součástí doprovodného programu v rámci právě vrcholícího českého předsednictví EU. Organizuje ji Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka a EPTA (European Piano Teachers Association) Česká republika. Kromě Magistrátu města Prahy, Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších subjektů soutěž podpořilo také město Ostrava.

Finálovému večeru 29. června v Domě kultury města Ostravy předcházejí ve dnech 24. až 28. června pražské sólové recitály mladých pianistů, z nichž mezinárodní porota vybere čtveřici nejlepších. Ta se za doprovodu JFO představí ostravskému publiku. Vše vypadá naprosto jednoduše. Do Ostravy přijedou čtyři hudebníci, které náš orchestr doprovodí. Pro filharmoniky to ale nebude nic jednoduchého. Zkoušky na koncert se totiž „scvrknou“ do jediného dne. Ani to by nebyl až takový problém. Pokud taková situace výjimečně nastane, znají muzikanti program většinou s dostatečným předstihem, aby jej mohli individuálně nastudovat a na zkouškách sladit. Tentokrát ale na nastudování patnácti koncertů mají jen dva dny, možná i méně! Filharmoniky i šéfdirigenta JFO Theodore Kuchara nečeká nic lehkého. „Uspořádat podobnou soutěž mě napadlo před rokem. S projektem jsem seznámil vládní komisi, kterou projekt zaujal a zařadila jej do doprovodného programu českého předsednictví Evropské unii,“ prozradil Radoslav Kvapil, otec projektu a podle mínění mnoha kritiků současný nejvýznamnější český pianista. „Do Prahy zavítá 27 klavíristů ze stejného počtu zemí Evropské unie. Půjde vesměs o vítěze národních hudebních soutěží. Naším zástupcem měl být vítěz soutěže na Pražském jaru Ivo Kahánek. Vzhledem k jeho závazkům během turné po Asii ho nahradí Ladislav Doležal.“

Kromě hlavních cen, které budou předány při slavnostním závěrečném koncertě v Ostravě, jsou připraveny i ceny speciální. Například za nejlepší provedení díla Antonína Dvořáka nebo Josefa Suka. Český rozhlas bude přenášet koncerty 28. a 29. června, Česká televize pořídí záznam ostravského finálového koncertu. Jeho odvysílání se diváci dočkají na programu ČT2, bohužel až koncem roku. (jk, vi)


Studio Najbrt a 3!!!

V Domě umění na Jurečkově ulici je od 19. června k vidění výstava pod názvem „Studio Najbrt Tři vykřičníky“, která představí genezi diskutovaného a pro mnohé i kontroverzního loga města Ostravy. Součástí přehlídky jsou také filmové plakáty a design, nebo sada originálně pojatých snowboardů. Nové logo Ostravy, jehož autory jsou Aleš Najbrt spolu s Borisem Meličem, má ambici vyjádřit velmi jednoduše – třemi vykřičníky – charakter města, jeho obyvatel i zeměpisné polohy, ve které se město nachází. „Vykřičníky je možné používat i samostatně jako symbol, zároveň před ně dosazovat různá slova nebo sdělení,“ zdůraznil Najbrt.

Studio Najbrt patří k nejvýznamnějším grafickým a designovým studiím u nás. V jeho dílně vznikly plakáty k filmům Pelíšky, Pupendo, Vratné lahve, Tobruk nebo Karamazovovi, přebaly alb Jaromíra Nohavici Babylon a Ikarus, firemní styl Českých drah apod. Aleš Najbrt vystavoval na mnoha prestižních zahraničních přehlídkách, kde získal řadu ocenění. Hlavním autorem koncepce výstavy a vizuálního řešení je Mikuláš Macháček, kurátorem ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava Jiří Jůza. Výstava konaná ve spolupráci s městem Ostrava potrvá do 19. července. (jš)


Strana 9

OSTRAVA byla DOKOŘÁN!!!

Navzdory nevlídnému počasí na¬vštívily tisíce lidí poslední květnovou sobotu akci OSTRAVA DOKOŘÁN!!! K tradičnímu dni otevřených dveří v Radnici města Ostravy se přidaly ostravské studio České televize, Divadlo loutek, Ostravské a Hasičské muzeum. Návštěvníci Nové radnice mohli v doprovodu průvodců nahlédnout do sálu zastupitelstva, síně rady, nebo si pohovořit s primátorem Petrem Kajnarem přímo v jeho pracovně. „Ostrava má důstojnou radnici. Prohlídka se mi moc líbila,“ řekla Věra Fajová, která přišla s vnukem Sebastiánem. Dříve pracovala na pražském magistrátě, a proto ji překvapilo, že ostravská radnice je větší než Škodův palác. Hosty také zaujala na Prokešově náměstí vystavená hasičská technika. Ti odvážnější si nenechali ujít pohled na město z vysokozdvižné plošiny. Svou výstroj a výzbroj předvedli policisté a strážníci. Poučné bylo srovnání dvou generací trolejbusů. „Stařečka“ Tatra T400 z roku 1953 s nízkopodlažním SOR TN 12C. Většina lidí využila návštěv všech institucí k získání památečního razítka do tištěného programu. (mb, vi)

Foto: O upomínkové předměty s novým logem Ostravy měli návštěvníci radnice velký zájem.

Rodáci na svůj Hrušov nezapomínají

Poosmé od roku 1988 se poslední květnovou sobotu setkali rodáci z Ostravy-Hrušova. Více než tři stovky, nejen od nás ale i ze zahraničí, jich přijely do Kulturního domu v Petřkovicích, aby si popovídali s přáteli a známými, zavzpomínali na své rodiště. Určitě nejznámější hrušovskou rodačkou, která na setkání nemohla chybět, byla populární zpěvačka Marie Rottrová. Z největší dálky, z kanadského Toronta, přiletěl prof. Roman Šejnoha. Hrušováky přišli pozdravit starostové Slezské Ostravy a Petřkovic Antonín Maštalíř, Jiří Dřevjaný a další hosté.
Hrušov byl jako Grussene v listinách poprvé zmíněn již v roce 1256. Po staletí zemědělská ves se od poloviny 19. století díky industrializaci, zejména těžbě uhlí v jámách Ida, Albert, Hubert (později Stachanov), továrně na sodu a nákladnímu nádraží, začala prudce rozvíjet. Když byl v roce 1908 Hrušov povýšen na městys, měl téměř osm tisíc obyvatel. K Moravské Ostravě byl připojen v roce 1941. Dnes Hrušov patří k městskému obvodu Slezská Ostrava a už zdaleka není živoucí čtvrtí jako kdysi. Podepsaly se na tom útlum průmyslové výroby, důlní vlivy, povodně i výstavba dálnice. Pořadatelé setkání hrušovských rodáků děkují za podporu městu Ostrava, obvodům Slezská Ostrava, Petřkovice a řadě dalších institucí, firem a jednotlivců, bez jejichž finančního přispění by se akce nemohla uskutečnit. (vi)

Foto: Vítkovická hokejová legenda Ladislav Staněk, zpěvačka Marie Rottrová (sedí uprostřed) a další hrušovští rodáci a rodačky si měli o čem povídat.

krátce

JEDNA AKCE ZA DRUHOU.

Magistrát města Ostravy připravil propagační materiál z oblasti cestovního ruchu. Prezentační plakát s názvem Jedna akce za druhou!!!, představuje vybrané ostravské kulturní a sportovní akce. První varianta plakátu nabízí červnové akce, druhá představí tipy na trávení volného času v červenci a srpnu, třetí v září. Tato nabídka je k dispozici také v pobočkách Ostravského informačního servisu, na webových stránkách města www.ostrava.cz, v sekci „Turista“ pod odkazem „Jak se prezentujeme návštěvníkům“ – „Prezentační materiály“, a také v prostředcích MHD.

POZNEJ SVÉ MĚSTO.

Žáci šesti ZŠ a gymnázií soutěžili ve znalostech historie a současnosti Ostravy. Ve finálovém kole prokázalo nejvíce vědomostí dívčí družstvo 7. a 8. tříd ze ZŠ L. Štúra z Poruby ve složení T. Grygarová, L. Martiníková, J. Šlancarová a N. Štenglová připravované učitelem L. Uhrovičem. Druhá skončila ZŠ Matiční 5 z Moravské Ostravy, třetí ZŠ Paskovská z Hrabové. Zástupci tří nejlepších kolektivů převzali ceny v reprezentačních prostorách Radnice města Ostravy.

NOVÁ BUDOVA I MÍSTA.

Centrum zákaznických služeb GE Money v CTParku v Hrabové se od první červnové středy rozrostlo o druhou budovu s kancelářskou plochou 12 tisíc m2. Díky tomu společnost nabídne pracovní pozice pro dalších 300 zaměstnanců, z toho 200 jich přijme do konce letošního roku. Celkem tady bude pracovat tisíc lidí. Součástí akce bylo předání sponzorského daru GE Money ve výši 50 tisíc korun pro dobrovolnické centrum Adra, který bude využit při akcích pro dětské pacienty Fakultní nemocnice v Ostravě.

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR.

Při příležitosti oslavy 1. roku fungování Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO na Studentské ulici v Porubě pořádá jeho vedení 23. června den otevřených dveří. Mezi 10. a 14. hodinou mají studenti SŠ, VŠ a veřejnost možnost prohlédnout si výsledky práce inovátorských týmů univerzity a inovační produkty firem, které inkubátor podporuje. Připravena bude projekce ze života VŠB-TUO, speciální nabídka PI Bistra ap. Podrobnosti na www.cpit.vsb.cz/inkubator.

PRAXE VE FIKTIVNÍ FIRMĚ.

První ročník veletrhu fiktivních firem uspořádala Obchodní akademie z Mariánských Hor na Černé louce. Kromě našich škol se jich zúčastnili hosté ze Slovenska, Polska a Finska. Práce ve fiktivních firmách poskytuje studentům možnost rozvíjet obchodní znalosti a dovednosti. V rámci veletrhu byly předány certifikáty za práci ve fiktivní firmě studentkám OA Mar. Hory V. Bogaňové, B. Kostelňákové a L. Pruchnické. Na veletrhu vystavovalo 24 fiktivních firem.

INVALIDNÍ VOZÍKY PRO LDN.

Šek s částkou 100 tisíc korun předal Marcel Nývlt ze společnosti Sodexo Pass ČR v Léčebně dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava. V Radvanicích si za něj pořídili deset mechanických invalidních vozíků a speciální chodítko pro imobilní pacienty. Mezinárodní skupina Sodexo Group rozvíjí program STOP Hunger na podporu zdravé a vyvážené stravy. V ČR se zaměřila na seniory, konkrétně na pacienty léčeben pro dlouhodobě nemocné. Slavnostnímu předání daru byli přítomni náměstek primátora Lubomír Pospíšil, ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek, primář LDN Marcel Frýbl a další osobnosti.

DO MOŠNOVA ČÍSLO 333.

Od poloviny června jezdí na Letiště Leoše Janáčka Ostrava nová autobusová linka číslo 333. Spoj vyjíždějící od hotelu Palace nahrazuje linky 33, 690 a 910670. V pracovní dny a v období letního letového řádu bude jezdit v hodinových intervalech, ve volných dnech a během zimního letové řádu v rozmezí 120 minut.

Foto: Na ostravském veletrhu nejlepší tuzemská fiktivní firma Angel´s Dreams z Obchodní akademie v Mariánských Horách.


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

Před Janáčkovými Hukvaldy

Koncert houslisty Jaroslava Svěceného v klavírním doprovodu Markéty Cibulkové zahájí 27. června 16. ročník festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Letos se můžeme těšit na vystoupení italských tenorů G. B. Palmiera, T. Barbafieriho a E. Capeceho, poprvé v Česku uvidíme světoznámého představitele arabské hudby Marcela Khalifého s hudebním seskupením Al Mayadine, opavské divadlo předvede japonskou operu Yuzuru aj. Podrobnosti na www.janackovy-hukvaldy.cz

Nultá Továrna na sny

Neobvyklé scény zvolili režiséři inscenací v nultém ročníku festivalu Dream Factory Ostrava 2009, který se uskutečnil od 3. do 6. června. Hrálo se v divadlech, ale také například v solné jeskyni a na Dole Hlubina. Činoherní soubory tuzemských divadel, ale také polští a slovenští hosté chtěli dokázat, že i v neobvyklém prostředí může být představení působivé. Snahou festivalu, jehož překlad zní Továrna na sny, je bourat konvenční bariéry a dostat kulturu do zvláštních prostor.

O průmyslu, ale přitažlivě

Loňská výstava o vzniku, historii a produkci Vítkovic vyvolala u veřejnosti nadšení. Dalším odvětvím, jehož vývoj je úzce spjat s městem, je plynárenství. Výstavu ke 150. výročí vzniku plynárenství na severní Moravě a ve Slezsku otevřeli nadšenci z klubu plynárenské historie a odborníci z muzea v Ostravském muzeu 4. června. Potrvá do 15. července.

Objektivem Hany Kunzové

Okamžiky slavné báňské tradice je název výstavy fotografií Hany Kunzové. Výběr záběrů ze setkání hornických měst ČR od roku 1997 můžete vidět v řetízkových koupelnách Hornického muzea v Petřkovicích. Práce někdejší dlouholeté fotografky Archivu města Ostravy budou pod Landekem vystaveny do 15. září.

Galerie získala ocenění

Výstava české moderny v Galerii výtvarného umění během uplynulé zimy pod názvem Sváry zření (přes 30 tisíc návštěvníků) byla doprovázena publikací se stejným názvem. Kniha získala třetí místo v VII. ročníku národní soutěže muzeí Gloria Musealis 2008. Cenu převzal v Praze převzal ředitel galerie Jiří Jůza.

Medaile pro „Marhulku“

Dvě medaile přivezl Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly z Mariánských Hor pod vedením Milana Chromíka z festivalu pěveckých sborů ve slovinském Celje. V kategorii dětských sborů získal bronz, mezi dívčími sbory stříbrnou medaili. Sbor dostal i zvláštní ocenění poroty za nejlépe provedenou skladbu romantického autora – Bez pori P. I. Čajkovského. Ze soutěže ZUŠ ve Vysokém Mýtě si Michal Wierzgoň dovezl 1. místo ve hře na bicí a Petr Novák skončil ve stejné kategorii druhý. Oba „mistři republiky“ vystoupí 24. června v klubu Parník. Pedagožka ZUŠ Pavla Kukalová byla oceněna medailí ministerstva školství za celoživotní činnost.

Zahrají divadlo i zatančí

Ostravská Janáčkova konzervatoř a gymnázium končí školní rok dalšími absolventskými vystoupeními. Studenti osmého ročníku tanečního oddělení nabídnou 23. června představení Mladé taneční umění v NDM, studenti čtvrtého ročníku dramatického umění pak o den později zahrají pro školy Kytici v režii Bedřicha Jansy.

Ze slezskoostravské galerie

Labyrint srdce i světa s podtitulem Inspirace Komenským je výstavní projekt z prací výtvarníka a scénografa Milivoje Husáka, která je ve Slezskoostravské galerii otevřena do 2. srpna. Figurální kresby a scénografické návrhy už autor ukázal návštěvníkům světové výstavy Expo Sevilla 92 a také v Comenius muzeu v Naardenu.

Premiéry konce sezony

Národní divadlo moravskoslezské uvedlo v květnu světovou premiéru opery o válce v Bosně Il soffio delle fate (Dech dobrých víl) italského skladatele F. Ziganteho. Jako dech dobrých víl nazývali bojující v Sarajevu mlhu, která je chránila před ostřelovači. Novinoví kritici hodnotí Ziganteho hudbu jako náročnou, ale přístupnou posluchačům. Na konec května připravilo Divadlo J. Myrona premiéru muzikálu Hello, Dolly. Inscenaci, která obohatí repertoár příští sezony, režijně nastudovala Dagmar Hlubková. Poslední premiérou sezony se v polovině června stala hra Joe Penhalla Bavič, strhující drama o odvrácené straně slávy, v nastudování Janusze Klimszi.

Zahradní slavnost

Pořádá ji klub Atlantik ve spolupráci se středními školami a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na Masarykově náměstí 25. června. Při nepříznivém počasí se přehlídka módy, gastronomie a řemesel uskuteční až v září.

Ke startu připravit… teď!

Hasiči, Policie ČR, vojenská technika, ČČK a také trenažér a motokáry určitě přilákají diváky na Masarykovo náměstí 24. června, program začne v 10 a skončí v 17 hodin.

Bohaté léto v Akordu

Kulturní dům Akord v Zábřehu, který letos slaví 50 let od svého otevření, nabízí pestrý prázdninový program pod názvem Letní festival kultury 2009. Pro děti jsou každý týden připraveny pohádky, tvůrčí dílny i karneval, dospělí mohou přijít na zahradní koncerty. Letní kino P. Čadíka bude promítat na náměstí před kulturním domem. V případě nepřízně počasí se jakákoli akce přesouvá do sálu. Díky grantové podpoře města Ostravy se senioři těší ze zajímavých akcí v Akordu zdarma. Mohou navštěvovat cyklus setkávání (2x v měsíci), poradenství a námětů na využití volného času. Další info na www.dk-akord.cz.

Přijďte na hrad

Lidovou slavnost „Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus na Slezskoostravském hradě“ uspořádá 4. července již potřetí ostravská ekumena pod záštitou primátora Petra Kajnara a náboženské obce Církve čs. husitské v Moravské a Slezské Ostravě. Na programu jsou tance, šermíři, divadlo aj. Na nejmenší čekají soutěže, hry, chybět nebude ani historický kolotoč. Vrchol obstará vystoupení vokálního Kvarteta sv. Vavřince, které v roce 2005 koncertovalo i ve slavné newyorské Carnegie Hall. Hlavním sponzorem akce je Nadace OKD.

Vysoké vyznamenání Zdeně Typovské

Prezidentka ostravské pobočky Alliance francaise Zdena Typovská obdržela vysoké státní vyznamenání Řád za zásluhy (Ordre national du Mérite), který jí udělil prezident Francouzské republiky na návrh francouzského ministra zahraničních věcí. Po Čestné legii jde o druhé nejvyšší francouzské vyznamenání, které je poděkováním za její dlouholetou aktivní činnost v kulturní oblasti ve prospěch francouzsko-českých vztahů a její práci pro společnost Alliance francaise. Vyznamenání předal 18. června doktorce Typovské velvyslanec Francie v ČR Charles Fries.

Sochaři v letní Plesné

Plesná se od 6. do 19. července stane dějištěm Mezinárodního sochařského sympozia Plesná 2009. Umělci budou svá díla tvořit na ploše u domu dětí a mládeže. Vernisáž dokončených skulptur proběhne v závěrečný den od 16 hodin. Projekt získal podporu města Ostravy a EU - Euroregionu Silesia.

Koblihy z azylového domu

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi na ulici Generála Píky 25 v Ostravě-Fifejdách zve ve středu 1. července veřejnost na Den otevřených dveří spojený s tzv. Koblihovým dnem. Jde o vzpomínku na událost z 1. světové války, kdy ženy z Armády spásy smažily vojákům na frontě koblihy v jejich ocelových přilbách.

Adamec v Magně

Galerie Magna na Bieblově ulici v Moravské Ostravě zve milovníky výtvarného umění 24. června (17) na vernisáž výstavy Miniretrospektiva kreseb a drobných plastik Vojtěcha Adamce. K vidění bude do 29. července.

Koncert pro všechny generace

Pěvecké sdružení Ostrava pořádá 21. června koncert pro všechny generace v evangelickém Kristově kostele v Ostravě na Českobratrské ulici. Uveden bude cyklus pro sborový zpěv s doprovodem varhan Missa in Re v řeckolatinské verzi, skladby pro sólový zpěv a varhany, samostatné varhanní skladby a úpravy lidových písní pro smíšený sbor skladatele Jiřího Laburdy, který se koncertu zúčastní jako host.

Do divadla i přes „íčko“

Ostravský informační servis nabízí od 26. května novou službu. V jeho pěti pobočkách si mohou návštěvníci kupovat už také vstupenky do divadel Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona.

Léto je zase tady

Letní slunovrat a začátek astronomického léta připadá na 21. června v 7 hodin 45 minut SELČ. Takto přesně to vědí v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy v Ostravě-Porubě, kde na 18. července chystají mimořádnou přednášku známého odborníka na kosmonautiku Tomáše Přibyla. Je spojena s autogramiádou jeho nové knihy.

Colours of Ostrava za dveřmi

Nohavica vystoupí i „doma“

Možná nejrušnější víkend ve městě znamená každoroční mezinárodní festival Colours of Ostrava. Na příval hostů i decibely hudby se letos městské centrum chystá na čtyři dny od 9. do 12. července. Hvězdná jména kapel i zpěváků nejrůznějších žánrů v sobotu doplní letos poprvé britská kapela Morcheeba, která představí poslední album „Dive Deep“ ale i legendární hity. Ve stejný večer vystoupí i americká Mercury Rev.
Značným potěšením zejména pro domácí diváky je vystoupení Jarka Nohavici rovněž v sobotu. V minulých ročnících mu účast na Colours z mnoha důvodů nevyšla. Reklamu však rozhodně nepotřebuje. Skládá, píše texty, překládá, píše hry, libreta, básně, prózy a bloguje na svém webu.

Festival letos nabídne na deseti scénách přes sto účinkujících kapel a DJs, doprovodí ho i filmy v kinokavárně, diskuse a workshopy. Ve středu 8. července večer festival zahájí primátor Ostravy Petr Kajnar na Slezskoostravském hradě. Město si váží skutečnosti, že umí vytvořit podmínky pro dnes už tak proslulou kulturní událost, podpořilo festival více než čtyřmi miliony korun. (k)


A znovu jdeme na Shakespeara

Letní shakespearovské slavnosti se v Ostravě loni uskutečnily poprvé, ale s velkým ohlasem. Je tomu tak i v dalších městech, kde má festival delší historii – v Praze, Brně a Bratislavě. Beznadějně vyprodaná představení přilákala stovky diváků. A bylo na co se dívat. V inscenacích Komedie omylů, Bouře, Richard III. a Jak se vám líbí zazářily herecké hvězdy z Ostravy, Prahy, Bratislavy i z Polska.

Letošní slavnosti začínají 17. července komedií Veselé paničky windsdorské v režii Jiřího Menzla, v jiskřivém překladu Martina Hilského, s Bolkem Polívkou v roli Falstaffa a Simonou Stašovou jako paní Pažoutovou. Ani čtyři reprízy zřejmě neuspokojí zájem publika. Komedie Omylů nastudovaná ostravskými herci se představí ve dnech 23. až 27. července, Bouře s Janem Třískou pak ve dnech 28. až 30. července. Od 1. do 4. srpna doplní festival inscenace Sen noci svatojánské v hlavních rolích s Oldřichem Víznerem a Sabinou Laurinovou.

Jak jsme již psali minule, Slezskoostravský hrad se na festival i další kulturní počiny obohatí o větší prostory jeviště i tzv. terasu, kam se vejde více návštěvníků, podmínky pro diváky se zlepší i v podobě pohodlných křesel. Pořádající agentura festivalu PaS de Theatre slibuje opět mimořádné zážitky. Slavnosti se uskuteční pod záštitou primátora Petra Kajnara, město na festival významně přispělo.

Vstupenky s cenami odstupňovanými podle zón jsou již v prodeji v síti Ticketportal i v pobočkách Ostravského informačního servisu. (o)


Ars poetica – Puškinův památník

Pod záštitou České asociace rusistů, Ministerstva kultury ČR, Česko-ruské společnosti, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ruského střediska vědy a kultury se v Praze 15. května uskutečnila celostátní přehlídka 43. ročníku festivalu Ars poetica – Puškinův památník. Odborná porota navrhla k ocenění osm nejlepších, z nich pět bylo z Moravskoslezského kraje. V kategorii sólové recitace uspěla Anna Krayzlová, studentka SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, a Anton Wolf, student SPŠ elektrotechniky a informatiky na Kratochvílově ulici v Moravské Ostravě. Mezi kolektivy zvítězili Anna Krayzlová s Matějem Kaločem, studentem Matičního gymnázia v Ostravě. V hudební kategorii si ocenění odnesla Daniela Zárodňanská z Matičního gymnázia. Poděkování organizátorů patří za finanční a morální podporu představitelům městského obvodu Ostrava-Jih, města Bohumína a ZŠ MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce, bez nichž by organizace krajských kol za účasti téměř 120 soutěžících nebyla tak úspěšná. (dp)

Bravo, pane Javůrku

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj zraje do dokonalosti. Jak jinak lze hodnotit nadšení, které vyjadřovali posluchači i účastníci a odborníci ze světa hudby po každém koncertu. Samotná prezidentka festivalu, sopranistka světového jména Gabriela Beňačková, neskrývala úžas až dojetí, jaké vyvolal hned zahajovací večer s Janáčkem a Rachmaninovem v programu. Dobře volená místa koncertů, repertoár i sólisté a tělesa špičkových kvalit dávají festivalu dramaturgii s puncem mimořádné kvality. Rok co rok, letos počtyřiatřicáté. Ani nepřízeň počasí nezkalila radost z kvality vystoupení kytaristy Lubomíra Brabce v pátek 22. května, když se koncert z nádvoří kravařského zámku musel narychlo přesunout do zámeckého sálu.

Nepatrné obavy, co způsobí zařazení nové opery Brenpartija do programu, padly hned po zveřejnění, že se něco podobného v Ostravě uskuteční. Beznadějně vyprodáno. Skladatel Edvard Schiffauer s libretistou Tomášem Vůjtkem odvážně sáhli po tématu ryze ostravském se stejně ryzí ostravštinou z prostředí někdejších Vítkovických železáren, kde se také světová premiéra uskutečnila.

V nadšení z mimořádných zážitků zapomínáme, že festival je výsledkem usilovné práce mnoha lidí. Ředitel Jaromír Javůrek s týmem svých spolupracovníků patří mezi opravdové znalce, ale organizace festivalů na takové úrovni je především srdeční záležitostí, do které nadšenci dávají všechno. Bravo, dokonalost se rodí z dokonalých. (k)


Strana 11

Kandidatura města nadchla už stovky lidí

Zúčastnit se chtějí všichni

Ke konci května obdržel přípravný tým projektu Ostrava 2015, který může městu přinést nebývalé hodnoty a titul Evropské hlavní město kultury, více než 150 projektových záměrů od institucí působících v Ostravě a okolí. Jsou mezi nimi organizace financované z veřejného rozpočtu, neziskové organizace i soukromé společnosti. Návrhy se týkají organizace mezinárodních akcí, infrastrukturních projektů, nabízejí i podněty, jak zlepšit život ve městě. Všechny se stanou podkladem pro přihlášku do předvýběrového kola Ostravy, kterou přípravný tým odevzdá na podzim letošního roku.

Zástupci přípravného týmu a magistrátu města se zúčastnili Informačního dne o projektu Evropské hlavní město kultury v Bruselu. Získali tak cenné zkušenosti s organizováním a přípravou EHMK od leaderů mnoha už realizovaných projektů. Tento „boj“ o titul patří v oblasti kultury k těm nejprestižnějším vůbec. V sále bylo odhadem 300 zástupců evropských měst, která chtějí kandidovat a získat titul pro roky 2015–2019. Pro rok 2015 obhajuje kandidaturu také belgické město Mons, které má podobné podmínky a historii jako Ostrava. Nabízí se spolupráce.

Mimořádně úspěšné město Lille, nositel titulu EHMK od roku 2004, dokládá výsledek svého nejambicióznějšího projektu – představoval 2500 akcí, 9 milionů návštěvníků, novou kulturní infrastrukturu, 17 800 dobrovolníků, 30 % nárůst turismu, 193 míst konání akcí.

Svůj příběh, proč začali žít v Ostravě i staré dokumenty a dobové fotografie, poslaly přípravnému týmu už desítky Ostravanů. Posílejte další! Informace o projektu a kam máte posílat svůj příspěvek najdete na www.ostrava2015.cz. V příštím vydání dáme čtenářům nahlédnout do pozoruhodných příběhů. (ko)


S Radovanem Lipusem o projektu Ostravské příchody

Přiznat se k místu, kde člověk žije

Mezi navržené projekty k získání titulu EHMK patří rovněž tzv. „Ostravské příchody“, jehož autorem je divadelní a televizní režisér Radovan Lipus, kterému jsme položili několik otázek a který odpověděl ryze po svém – básnicky.

  • Můžete blíže představit projekt „Ostravské příchody“?

Projekt chce zmapovat okolnosti, příčiny a důvody, proč lidé z různých končin světa přicházeli sem. Za trest? Za láskou? Za chlebem? Z vlastní vůle, či z nezbytí? Jaké bylo a je jejich ukrytí ve městě, jemuž se romantických epitet tak málo dostává? Jakým místem pro příchod je Ostrava?

Lidské přítoky jsou zde mohutné, jen málokteré město má takové – hutní inženýři, pétépáci, lékaři, horníci, Korejci, operní zpěváci, Řekové...

  • Komu je určen?

Všem, kteří chtějí vyprávět o tom, jak se jim Ostrava stala či stává domovem. Vnoučata se ptají babičky a dědy, jak vonělo a znělo tohle město, když do něj odněkud přišli poprvé a přesto naposledy. Jak spásaly neznámé ulice jejich oči, kudy putovala jejich těla? Čím páchl či voněl tenkrát vzduch? Šeříky, či močí? Jaká jim hudba v uších zněla? Mnoho otázek. A žádná odpověď nikdy není celá...

  • Jaká jsou Vaše očekávání? Co si od něj slibujete?

Přiznat se k místu, kde člověk žije. Hledat své rozmanité kořeny. Ostrava jako místo mnohočetné energie. Tisíce osudů jsou v něj vpleteny.

  • Vy sám jste z Bystřice nad Olší. Jaký byl ten Váš příchod?

Nejprve odskoky z Těšína. Pak v divadle dychtivě začínat na začátku devadesátých let. Hluboce dovnitř. Těžce zpět. Ostrava usazená v srdci jako v oku saze. Ostravák volbou. Kdekoliv. Teď v Praze. (ko)


Strana 12

Martin Juřica, archivář a letopisec města Ostravy, nelituje, že nešel v tátových muzikantských stopách

Kronikář? Ten je slavný nejdříve za padesát let

o lidech s lidmi

Kronikáři Ostravy Martinu Juřicovi bude napřesrok teprve čtyřicet. A už je letopiscem třetího největšího města republiky. Rodák z Karviné vyrůstal v kantorské rodině, která měla ke kultuře velice blízko. Maminka Helena učila na základní škole, tatínek Leon, emeritní profesor, dodnes přednáší hudební teorii na ostravské lidové konzervatoři. Všestranný muzikant zkomponoval nejkratší operu na světě „Žáby“. Představte si, že trvá jenom dvě minuty a osm vteřin!

Od železnice výhybka k historii

Martin zdědil po tátovi lásku ke klasické hudbě a jazzu. „Jako malý kluk jsem to zkoušel s houslemi. Moc mě ale nebavily. Já raději stavěl vláčky. Po maturitě jsem odešel na Vysokou školu dopravní do Žiliny. Realita byla jiná než představy. Netrvalo dlouho a dal jsem železnici vale. Na Ostravské univerzitě jsem vystudoval jednooborovou historii. Po státnicích se přede mnou rýsovala práce v univerzitní knihovně. Osud ale chtěl jinak.“

Po epizodě v ostravském studiu České televize, kde se podílel mimo jiné na přípravě pořadu Salon moravskoslezský, se uvolnilo místo v Archivu města Ostravy v Přívoze. Od mala vášnivý čtenář všeho, co mu přišlo pod ruku, měl najednou k dispozici knihovnu s více než padesáti tisíci svazky. Historická a vlastivědná literatura, encyklopedie, slovníky, ale také sbírka regionálních periodik českých, německých i polských. Snad jen Zemský archiv v Opavě je v tomto směru lépe vybaven.

První kronika z roku 1936

Po roce práce s pořádáním fondů stála před mladým archivářem nová výzva – stal se kronikářem města Ostravy. „Pro mě pocta i obavy, zda to zvládnu. Vždyť mým předchůdcem byl historik a dřívější ředitel ostravského archivu Karel Jiřík, který se zásadním způsobem zasloužil o navrácení prestiže městské kroniky po roce 1990,“ zdůrazňuje Juřica a s úctou otevírá nejstarší dochovanou kroniku Moravské Ostravy z roku 1936.

Nahlížím do překvapivě útlé knihy připomínající účetní deník. Kronikář Ervín Tengler sem nepříliš pečlivým rukopisem zapisoval významné události v životě města. Třeba 21. března si povšiml slavnostního zahájení výstavby dnes už neexistujícího letiště v Hrabůvce. Pan Tengler, podobně jako Zdeněk Svěrák ve známé písni, vyjmenovává „všechny, kteří při té slávě nechyběli – radní Moravské Ostravy, delegaci okresního úřadu, ctihodné pány z místního aeroklubu i družinu Masarykovy letecké ligy“.

Kdysi kalamář, dnes digitál

Kronika města byla vedena do roku 1939. Události z doby okupace a protektorátu archiváři zpracovávali až po osvobození. Kupodivu v éře budování socialismu záznamy z let 1955–56 a 1987 chybějí. A jak vypadá městská kronika dnes? Pokud jste čekali mohutnou vazbu s množstvím zápisů, článků a fotografií, pak vás zklamu. V této kronice obrázky ani výstřižky z novin nehledejte. V prachu zapomnění jsou i pera s násadkou, kalamáře, inkoust. Všude vládne počítačová a digitální technika. Listuji středně velkým svazkem za rok 1998 čítajícím pětadvacet kapitol na 430 stranách. Souvislé texty jen tu a tam doplňují grafy a tabulky. Od životopisu kronikáře, přehledu událostí, přes průmysl, životní prostředí, kulturu, sport, požární ochranu až po veřejný pořádek. Každý, kdo archiv v Přívoze navštíví, může ve studovně z kronik zjistit vše, čím město a jeho obyvatelé žili. Před sedmdesáti, stejně jako před pěti lety.

„Vlastní kroniky vedou ve Vítkovicích, Porubě, v Polance, ve většině ostravských obvodů. Když jejich tvůrci občas nerespektují zavedená pravidla, nemusí to být nutně na závadu. Třeba více než metr vysoká kronika Hrabové je dodnes psána rukou,“ upozorňuje Juřica. „Jejich záznamy bývají živé, zachycují pestrost dění v městských čtvrtích. Také obvodní kroniky končí v depozitáři našeho archívu a lze do nich ve studovně nahlédnout.“

Kalendárium má třináct dílů

V roce 1996 založil Karel Jiřík tradici publikací s názvem Ostravské kalendárium. Letos na jaře vyšel už třináctý díl. Na zhruba sto stránkách v nich jsou den po dni, měsíc po měsíci zaznamenány události společenskopolitické, ekonomické, kulturní i sportovní, doplněné reportážními fotografiemi. Juřicův rukopis neslo kalendárium poprvé v roce 2000. „Jde o týmovou práci. Čerpám z mnoha informačních zdrojů, vybírám fotografie nejrůznějších autorů. Není v silách jednoho člověka stihnout vše důležité a zajímavé, co se ve městě děje. Často v městském archivu řešíme, která akce je významnější. Všem se nelze zavděčit. Poslední slovo k obsahu musejí vyřknout členové muzejní a letopisecké komise Rady města Ostravy,“ zdůrazňuje kronikář.

Ostrava mu zůstala pod kůží

Martin Juřica bydlí s manželkou Martinou a dvěma předškoláky Veronikou a Danielem v rodinném domku v Orlové-Městě. Společně jezdí rádi na výlety do Ostravy, po okolí a samozřejmě do Beskyd. Vlakem, autobusem, po svých, jak to jde. Není to, že žije mimo Ostravu, pro něj hendikep? „Z Orlové to nemám zase tak daleko. Ostrava mi od studentských dob zůstala pod kůží. Stačí se podívat ze Slezské a člověk vidí, jak zkrásněla. Zelené město!“

Kronikář. Ten je určitě u všeho důležitého. Panečku, jen těch slavných lidí, co potká. „Zážitky s celebritami ode mě nečekejte,“ usmívá se Juřica. „Když mám mluvit o setkáních, pak určitě vzpomenu na filozofa Václava Bělohradského nebo spisovatele Benjamina Kurase.“

Z vyprávění mého hostitele mě zaujala ještě jedna myšlenka. Že kronikáři tu nejsou od toho, aby sklízeli slávu a uznání dnes. Možná za padesát nebo více let. A tak, jako dnes vyslovujeme s úctou jména Tengler, Vávrovský a další, třeba budou naši potomci stejně vzpomínat na Karla Jiříka nebo Martina Juřicu.
Libor Vidlička

Foto: Ostravské kalendárium 2008 s jeho autorem Martinem Juřicou slavnostně pokřtili náměstek primátora Lukáš Ženatý a ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová. Snímky: Libor Vidlička a Jiří Zerzoň.


Strana 13

Dovolená aneb jak to bylo kdysi

Archiv města Ostravy

„Důstojníci v armádě a v námořnictvu rak.-uherském mají nárok na dovolenou ročně na dvakrát 14 dnů a mimo to ob rok na 8 neděl pro zábavu neb záležitosti rodinné.“ Tak praví Ottův slovník naučný. Uvedené sdělení by nás mohlo uvést v omyl, že snad dovolená byla již v době panování císaře Františka Josefa I. běžnou záležitostí. Ale není tomu tak. Vždyť teprve zákon z roku 1921 zavedl placenou dovolenou pro horníky a všeobecný nárok byl uzákoněn až v roce 1925!

S dovolenou dnes každý zcela samozřejmě spojuje cestování. Ale i to je v podstatě záležitost nová. Moderní turismus se zrodil na sklonku 18. a počátku 19. století. Jeho vznik je spojen s formováním moderní společnosti, zvyšováním životní úrovně a rozvojem dopravy.

Bylo na co se dívat

Piknik na Landeku nad soutokem Odry s Ostravicí na přelomu 40. a 50. let 19. století vidíme na nádherném panoramatickém pohledu na Ostravu, vytvořeném dolnoslezským malířem Ernstem Wilhelmem Knippelem. Tehdejší výletníci mohli obdivovat malebnou krajinu s Beskydami na obzoru, městem Moravskou Ostravou a Vítkovickými železárnami v pozadí a s prvními doly a továrnami roztroušenými po pahorcích a polích.

V dalších desetiletích se tento obraz změnil k nepoznání. Průmyslové provozy zabíraly stále více prostoru a obyvatelé rodícího se zakouřeného a hlučného velkoměsta hledali nové možnosti osvěžení, odpočinku a zábavy v příjemnějším prostředí. Snadno dostupným a oblíbeným cílem vycházek a výletů se staly výletní hostince v blízkých venkovských obcích (Hrabůvka, Nová Bělá, Stará Ves n. O.) a zahradní restaurace na okraji města.

K nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším místům patřil sad Stará střelnice s proslavenou výletní restaurací, který se rozprostíral na pravém břehu Ostravice naproti ústí dnešní Střelniční ulice do Havlíčkova nábřeží. Celé rodiny se o nedělích a svátcích setkávaly v areálu Nové střelnice, vybudovaném v letech 1891–1892 v části dnešních Komenského sadů u Nové radnice. K procházkám vybízel Bělský les a lesopark na Hulváckém kopci. Blízké letovisko s vyhlášenou Jarkovou restaurací na Novoveské ulici lákalo k projížďkám na loďkách a rybolovu v místním rybníku.

Do „plic“ Ostravy

Turistické spolky, vznikající od 80. let 19. století, se vydáváním průvodců a map, značením turistických cest a výstavbou chat snažily získat širokou veřejnost k návštěvě „plic Ostravy“, jak byly Beskydy nazývány. Chápaly, že uskutečnění tohoto záměru si vyžaduje rovněž dobré a cenově výhodné dopravní spojení. Když však ostravská veřejnost požadovala zavedení výletních vlaků se slevou, dostalo se jí od generálního ředitele Severní dráhy Ferdinandovy odpovědi: jeden výletní vlak o svátcích s odjezdem 4.56 hod z Ostravy do Frenštátu, ale nikoliv zpět a bez jakékoliv slevy! To rozpoutalo řetěz zákroků a dráhy musely nakonec povolit. Kromě čtyř párů osobních vlaků byl v neděli a ve svátky zaveden jeden rekreační spoj se slevou.

Doly přitahovaly

Ostravská krajina, poznamenaná těžkým průmyslem, zase přitahovala návštěvníky z jiných končin země. Zdejší závody jim umožňovaly exkurze do svých provozů. Průvodce těchto „turistů“, starý vysloužilý havíř, na to (v roce 1894) vzpomíná takto: „Tenkrát na Hlubině se dávalo turistům, kteří přijeli do Ostravy, povolení k prohlídce dolu. Zavedl jsem je do kanceláře, tam z nich velkou radost neměli, aby podepsali prohlášení, že v případě smrti nebo úrazu nebudou požadovati od správy dolu žádnou náhradu. Byly to takové malé, tištěné cedulky. Rád jsem se na to díval, když některý takový hrdina přišel a inženýr ho uvědomil, že za nějaké následky nebéře odpovědnost. To se mnohému třásla kolena a měnil barvy. Ó jé, často se některý zarazil a vymluvil se, že nesnáší špatný vzduch a honem pospíchal ven. Nejraději jsme měli studenty, kteří o horníkovu práci jevili vždy zájem a měli pro ni pochopení. Byli to hoši ze všech koutů Čech a Moravy.“

Po vyfárání se mnohých návštěvníků jistě zmocnil pocit podobný tomu, jaký po opuštění klece na povrchu Dolu Hlubina v roce 1901 vyjádřil jeden z nich slovy: „Ach, jak krásný je svět na tom božím sluníčku; tak se mi denní světlo ještě nikdy nelíbilo jako v tom okamžiku, kdy jsem měl pevnou půdu pod nohami a tu učouzenou a přece tak krásnou Ostravu před očima“. Antonín Barcuch

Foto 1: Část Knippelova pohledu na Ostravu z roku 1850 – pohled na Hrušov s objekty dolů Hubert a Albert

Foto 2: Pohlednice Staré střelnice před první světovou válkou

Foto 3: Nová střelnice na počátku 19. století


Strana 14

ČEZ Aréna plná diskotance

V ostravské ČEZ Aréně proběhlo mistrovství světa a Evropy v disco dance, street show a disco freestyle. Do moravskoslezské metropole se sjelo téměř 2500 tanečníků z patnácti zemí světa, kteří soutěžili v pětadvaceti disciplínách, a to v dětské, juniorské i hlavní kategorii. Ostravu zastupovaly kluby Akcent Ostrava, DIDEDance Ostrava, který se ujal také pořadatelství. Šampionát proběhl za finanční podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Jih. Nejúspěšnějšími domácími tanečnicemi byly jednoznačně ty nejmenší (8–11 let) z klubu Akcent Ostrava, které v obrovské konkurenci vybojovaly s malou skupinou JOJO titul mistryň světa a zároveň získaly titul vicemistryň s formací Bonduell. Také dětské duo M. Foltová a N. Myslivcová skončilo na krásném 4. místě. Junioři ostravského klubu vybojovali s formací Šak co ti je titul vicemistrů světa a s malou skupinou Tik tak skončili třetí. (lh)

Bělský les se změní

Bělský les na území městského obvodu Ostravy-Jih býval ještě v 50. a 60. letech minulého století téměř Mekkou výletníků z celé Ostravy. Přitahovala procházka ke studánce s kapličkou, hospoda U Jarky byla vyhlášená už dlouho předtím. Později byl zanedbaný. Obvod se však rozhodl vylepšit lokalitě atraktivitu. Vypracovaná urbanistická studie má vrátit lesu rekreační charakter, volnočasových aktivit tu mohou využívat nejen obyvatele obvodu. Sloužit bude běžecká dráha, areál pro sportovní a posilovací funkce, meditační zákoutí a také vodní plocha s rybolovem. Přibudou lavičky stoly, koše, osvětlení, přístřešky. Realizace projektu přijde na více než 50 milionů korun. Pomoci obvodu chce město, získat peníze na podobné aktivity je možné i z evropských zdrojů. (o)

Tigrid místo Lenina v Porubě

Podstavec na Hlavní třídě v Porubě zeje prázdnotou od doby, kdy z něj byla odstraněna socha Lenina. Porubské jazykové gymnázium Pavla Tigrida chce žulový blok nechat přetvořit na pomník představitele českého exilu, jehož jméno nese. Busta s pamětní deskou vzniká v ateliéru akademického sochaře Miroslava Rybičky. (j, p)

Orlosupi už zase žijí v Alpách

Soutěž „Tygří zpívání“ vyhlásila Zoo Ostrava začátkem dubna. Účast¬níci měli vymyslet nejoriginálnější píseň pro tygří mláďata a zaslat ji na hudebním nosiči do zoo. Patronem soutěže se stala kapela Charlie Straight, která společně s vítězem soutěže pokřtí dvě tygří slečny a živě zahrají v amfiteátru zoo. Křest, koncert a doprovodný program s rádiem Orion se uskuteční v zoo v neděli 28. 6.

V zahradě však přibývá stále další drobotina. Ve výběhu lam se objevila dvě mláďata lamy krotké a tři mláďata lamy alpaky, která se narodila v květnu. Oba druhy lamy pocházejí z Jižní Ameriky. Alpaka byla vyšlechtěna pro vlnu a je chována především v Peru. Lama krotká je větší a slouží především k nošení nákladů. V ostravské zoo se lamy rozmnožují pravidelně a podařilo se zde odchovat již desítky mláďat. Žádné ze zvířátek ještě nemá svého sponzora. Pokud máte zájem sponzorovat a případně si jako mecenáš i pojmenovat některé z mláďat, kontak¬tujte zoo na tel.: 596 243 316 nebo e-mailu info@zoo-ostrava.cz

Ostravské zoo se však podařil další mimořádný chovatelský úspěch. Poprvé v historii se tu narodilo mládě orlosupa bradatého. Zoo tento ptačí druh chová od roku 2000. Dorostlé mládě ve věku vhodném pro vypuštění bylo začátkem června převezeno do více než 1500 km vzdáleného Národního parku Mercantour. Program obnovy populace orlosupů bradatých má za cíl vrátit tohoto vzácného ptáka do Alp, kde dříve žil. Na projektu pracuje více než 35 evropských zoo, ostravská je mezi úspěšnými. V Alpách už znovu žije kolem 120 těchto jedinců, pravidelně tu hnízdí. Ostravské mládě bylo posledním vysazeným v určené lokalitě. (sd)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

1. PLAVÁČEK – kříženec, dvouletý pes malého vzrůstu, polodlouhé srsti. V útulku je od března tohoto roku, kdy byl nalezen na Muglinovské ulici v Muglinově, kde ohrožoval bezpečnost silničního provozu a obtěžoval kolemjdoucí. Plaváček je bystrý, dobrý hlídač. Hodil by se k rodinnému domku, na zahrádku ke starším lidem.
2. PEPIN – roční kříženec, středního vzrůstu, polodlouhé srsti. Také on je v útulku od března, kdy byl objeven na ulici Výškovické ve Výškovicích. Našli jej přivázaného ke stromu, s obojkem a plastovým náhubkem. Je to temperamentní, aktivní pejsek, hodící se do rodiny s většími dětmi nebo do sportovní rodiny. Ideální pro něj je rodinný domek se zahrádkou.
3. MORRIS – kříženec, šest a půl roku starý, velkého vzrůstu, zajímavého vzhledu. Podobá se norskému losímu psu nebo vychodosibiřské lajce. Morrise našli přivázaného ke plotu u rybníka na opuštěném místě v Michálkovicích. Je to klidný, pohodový pes, který se hodí ke starším lidem, je vhodný k rodinnému domku.
4. MÁŇA – kříženec bígla, šestiletá fenka, která byla nalezena koncem března v Koblově na Antošovické ulici. Také ji zřejmě bývalý majitel přivázal na autobusové zastávce. Byla odvezena do útulku, kde marně čeká na svého nebo nejlépe nového pána. Je to klidná, nekonfliktní fenka, která se snese i s jinými psy. V bytě i na zahrádce, potěší jako společník osamělého člověka nebo starší lidi.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz

Otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin


Strana 15

Před světovou hasičskou olympiádou

Tři tisícovky hasičských sportovců z dvaceti šesti zemí a jejich fanoušky přivítá 19. až 26. července letošního roku moravskoslezská metropole. Poprvé v historii se v Ostravě uskuteční světová hasičská olympiáda. Žhavými favority na zisk zlatých medailí jsou čeští reprezentanti, kteří budou chtít navázat na absolutní prvenství z her v chorvatském Varaždinu 2005.

Souběžně se na různých místech města budou konat dvě mezinárodní akce – XIV. ročník hasičské soutěže a XVII. ročník mezinárodního setkání mládeže. První tři dny budou vyhrazeny tréninku v požárních disciplínách a překážkových závodech. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 22. července na Městském stadionu ve Vítkovicích. Hasiči změří své síly v disciplínách (štafeta a požární útok mužů a žen) a v požárním sportu (běh na 100 m s přek., výstup s hákovým žebříkem do 4. patra, štafeta 4x 100 m s přek. a požární útok).

Mladí hasiči, jejichž počet je odhadován na šest set až sedm set, budou mít vedle oficiálních soutěží svoji táborovou olympiádu přímo u školního komplexu ve Středoškolské ulici v Zábřehu. Bohatý doprovodný program pro sportovce, trenéry, rozhodčí i další členy národních delegací počítá s využitím ČEZ Arény (výstava hasičské techniky), Hasičského muzea v Přívoze i Zámečku v Zábřehu. Nevšední zážitek čeká hasičský dorost při pátečním výletu zvláštním vlakem do Rožnova p. R. Slavnostní zakončení her, nad kterými převzalo záštitu statutární město Ostrava, proběhne v sobotu 25. července opět na městském stadionu. Více informací na
www.ctif2009-ostrava.cz (mb)

Foto: Hasiči v plné polní předvedou své umění při soutěžích světové olympiády 19.–26. července v Ostravě.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC SVĚTA V OSTRAVĚ.

Nejzářivější hvězda současné atletiky a nejlepší sportovec světa roku 2008 Usain Bolt byl hlavním tahákem 48. ročníku mítinku Zlatá tretra Ostrava 2009, který se konal ve středu 17. června, po uzávěrce tohoto vydání Ostravské radnice. Jamajský sprinter, trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman, převzal po sobotním příletu do Mošnova symbolický klíč od bran města. Na snímku je s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem (vlevo) a majitelem pořádající agentury TK Plus Miroslavem Černoškem. (vi)

Hřiště patří dětem a mládeži

Mají talentované ostravské děti a mládež, kromě organizované činnosti v tělovýchovných jednotách, kde se rozvíjet? V několika ostravských obvodech jsme mapovali školní hřiště, ale také další sportoviště, na nichž se mohou věnovat aktivnímu pohybu.

Moravská Ostrava a Přívoz

Víceúčelová hřiště: ZŠ Gajdošova (13–18) a ZŠ Generála Píky (9–20), ZŠ a MŠ Ostrčilova (všední dny 8–21, víkendy 10–21), ZŠ Zelená (červen 9–20, prázdniny 9–21), ZŠ Gebauerova (dopravní hřiště otevřeno po dohodě). Ze sportovních center TJ Mittal na Varenské ulici, nabízí možnost zahrát si tenis, beachvolejbal, malou kopanou, stolní tenis aj.

Poruba

Víceúčelová hřiště: ZŠ Komenského 668 (9–12 a 14–19), ZŠ K. Pokorného 1382 (9–12 a 15–19), ZŠ A. Hrdličky (9–12 a 13–18), Biskupské gymnázium K. Pokorného (hřiště a skatepark 9–20), v rámci projektu Veřejná dětská hřiště jsou pro rodiče s dětmi přístupné zahrady mateřských škol Čs. exilu, O. Jeremiáše, od 1. 7. také Sokolovská. Centra volného času: Vietnamská 1541 (víceúčelové hřiště, ruské kuželky, st. tenis, st. fotbal aj., 9–20), O. Jeremiáše 1985 (hřiště, st. tenis, st. fotbal aj., 9.30–19).

Sportoviště SAREZA: Na letním koupališti jsou k dispozici kurty na tenis, volejbal, beachvolejbal, nohejbal, plocha na malou kopanou a minigolf. Sportovní areál (býv. stadion VOKD) nabízí tenisové, volejbalové kurty, kuželnu. Na zimním stadionu je druhá ledová plocha využita pro badminton, st. tenis, soft tenis, včetně sportovního koutku pro děti hráčů.

Ostrava-Jih

Projekt Veřejně přístupná hřiště v rámci programu Bezpečný Jih otevírá hřiště ZŠ Březinova, Chrjukinova a Jugoslávská v Zábřehu, Alberta Kučery v Hrabůvce a Šeříková ve Výškovicích. Ve sportovním centru v hale na Dubině si lze (6–22) zahrát basketbal, florbal, futsal, házenou, nohejbal, volejbal a tenis. Vodní areál Jih v Zábřehu nabízí dva kurty pro plážový volejbal, dva tartanové kurty pro badminton, nohejbal a volejbal. Příznivci fotbalu ocení také víceúčelové hřiště s umělou trávou, tenisté pak tři tenisové kurty s umělou trávou.

Radvanice a Bartovice

Centrum Ještěrka má krytý 25metrový bazén, tělocvičnu pro míčové hry, venku lezeckou stěnu pro děti a mládež, in-line dráhu, hřiště pro volejbal a beach volejbal.

Hrabová

Hřiště ZŠ v Ostravě-Hrabové mohou využívat děti, mládež i dospělí. Do 30. června (po–pá 16–20, so 14–19, ne 14–18), od 1. 7. do 31. 8. (po–pá 13–20, so 13–19, ne 13–18).

Lhotka

K dispozici je tenisový areál na Petřkovické ul. (u zastávky MHD) za tenisovou halou Baníku Ostrava. K dispozici jsou dva kurty s umělým povrchem s celotýdenním provozem.

Polanka n. O.

Sportovní vyžití v obvodě nabízí mj. víceúčelová sportovní hala, kde se hraje házená, volejbal, futsal či nohejbal. K dispozici je také posilovna. (vi)

Sledujte aktuální nabídku volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy na jeho úřední desce nebo
na www.ostrava.cz (důležité odkazy > volná pracovní místa)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlásilo výběrové řízení
na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu
města Ostravy, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti,
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PREZENTACE A VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

Bližší informace na webových stránkách města Ostravy.