Červen 2008

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (2,13 MB).

Strana 1.

Výstavba Nové Karoliny byla zahájena


Slunečné počasí a zajímavý program přilákaly v pátek 6. června na volné prostranství po bývalé Koksovně Karolina tisíce Ostravanů. Po letech zdlouhavých a technicky i finančně náročných příprav byla slavnostně zahájena výstavba oblasti Nová Karolina.

Investor stavby, společnost Multi Development, pojal toto zahájení netradičně a velkolepě. K vidění byla letecká akrobatická show v podání skupiny The Flying Red Bulls, stejně jako vystoupení akrobatické helikoptéry. Byla to vůbec první ukázka akrobacie tohoto stroje na území České republiky. O hudební doprovod se během podvečera a večera postaraly Věra Špinarová a Helena Zeťová. Vrcholem kulturního programu, kterým provázel populární moderátor Leoš Mareš, byl koncert kapely Kryštof. Celou show v deset hodin ukončil slavnostní ohňostroj.

I samotný „poklep kamene“ měl poněkud netradiční formu. Helikoptéra pomocí vlečných lan nadzvedla velkou krabici, pod kterou byl schován typický černý důlní vozík. Ten by měl stát na jednom z náměstí Nové Karoliny nebo ve vstupních prostorách nově zbudovaného obchodního centra. Je to určitě zajímavý nápad, jak skloubit průmyslovou minulost a tradici města s moderní architekturou.

Slavnostního odhalení se ujali primátor města Petr Kajnar, náměstek primátora Lukáš Ženatý, za společnost Multi Development ředitelé Luboš Kočí a Ronald Dasbach. „Je to velký symbol pro Ostravu. Starý průmysl mizí, Ostrava dnes směřuje k novým technologiím. Místo rukama někde v železárnách se budou lidé v Ostravě živit hlavou v kancelářích. Jsem rád, že jsem se toho dožil,“ řekl při zahájení stavby primátor Petr Kajnar. 

Řada z nás si ještě pamatuje původní špinavé provozy, které zde stály a které nepatřily zrovna k ozdobám městského centra. Budoucnost Karoliny je snad mnohem příznivější. I proto, že se v Ostravě po několika desetiletích znovu objeví stavby významných světových architektů. V minulosti zde zanechali své vizitky např. Camillo Sitte, který navrhl koncem devatenáctého století plán zástavby městského centra Přívozu, nebo Erich Mendelsohn, který je podepsán pod návrhem obchodního domu Bachner na dnešní Zámecké ulice.

Na výstavbě Nové Karoliny se bude podílet Architektonický ateliér OMA Rotterdam světoznámého nizozemského architekta Rema Koolhaase. Ten stál např. u zrodu centrální knihovny v Seattlu nebo Casa da Música v portugalském Portu. Subtilní lávku, která bude spojovat Novou Karolinu s vlakovým a autobusovým nádražím, navrhla londýnská kancelář české architektky Evy Jiřičné, jejíž podpis bychom nalezli u stavby Oranžérie na Pražském hradě nebo části nových prostor Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Na ploše o rozměrech třicet dva hektarů by měly vzniknout obchodní, kancelářské i obytné domy. Stavba bude realizována ve čtyřech etapách, z nichž každá bude trvat dva roky. Celá výstavba by tedy neměla trvat déle než osm let. „Jsem rád, že jsme se dohodli s firmou, která dokázala projekt dostat až ke slavnostnímu zahájení výstavby, a doufám, že se takto sejdeme i za osm let při slavnostním dokončení,“ řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý. První etapa se vedle výstavby obchodního centra soustředí i na rekonstrukci budov tzv. Dvojhalí a bývalé elektroústředny, které jako jediné zůstaly z doby, kdy patřila celá tato oblast průmyslu. Ve Dvojhalí by se měly pořádat koncerty a jednorázové akce. Menší objekt pak bude určen zejména pro stálejší akce a výstavy. Během stavby nedojde k omezení provozu v centru města. Doprava na staveniště bude vedena výlučně z Frýdecké ulice na druhém břehu Ostravice.

Dnes již na Nové Karolině vládnou dělníci a bagry. Práce na její výstavbě začaly. (mb)

Zastupitelé řekli „ano“ vzniku lékařské fakulty

O vzniku lékařské fakulty v Ostravě se mluví již od šedesátých let minulého století. Dosud však zůstalo pouze u příslibů. V polovině dubna se ovšem na primátora Petra Kajnara obrátil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř s žádostí o finanční pomoc při založení lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ta by mohla vzniknout do dvou až tří let.

Univerzita již má i prostory, kde by nová fakulta mohla sídlit. Začátkem roku totiž získala bezplatně od města budovy v areálu bývalé zábřežské nemocnice. Náklady na rekonstrukci areálu by se mohly pohybovat kolem půl miliardy korun. Ty chce univerzita získat z evropských fondů.

Těžkou práci bude mít při založení fakulty univerzita se získáváním kvalitních odborníků – lékařů a vědců. A právě pro potřeby realizačního týmu, který bude připravovat vznik fakulty a který bude tyto odborníky shánět, poskytli ostravští zastupitelé účelovou dotaci ve výši pěti miliónů korun. Tyto prostředky budou použity např. na vybavení univerzitních bytů pro potřeby budoucích pracovníků, cestovné pro pracovníky realizačního týmu a osobní náklady přípravného týmu a externích specialistů. Rovněž by měly sloužit k nákupu přístrojů a zařízení. Nové pedagogy chce Ostravská univerzita získávat hlavně v zahraničí – zejména v Polsku a na Slovensku.

V současnosti fungují na Moravě dvě lékařské fakulty – v Brně a Olomouci. Ostrava má zájem na vzniku lékařské fakulty i s ohledem na připravovanou transformaci fakultních nemocnic na nové univerzitní nemocnice. Tento vyšší statut by byl přiřčen pouze nemocnicím ve městech s lékařskou fakultou. A tu Ostrava zatím nemá.
Zastupitelé rovněž, napříč politickými kluby, vyjádřili podporu zařazení Fakultní nemocnice Ostrava do kategorie univerzitních nemocnic. (mb)

Foto: Typický důlní vozík se stal netradičním základním „kamenem“. Spojuje tak symbolicky tradiční průmyslovou minulost Ostravy s novou tváří Karoliny. Stát bude na centrálním náměstí Nové Karoliny nebo ve vstupních prostorách nově zbudovaného obchodního centra. Na snímku primátor města Petr Kajnar a náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Na stránkách najdete

2. Sportovkyní roku je Ščerbová
3. Ostrava nakoupí elektřinu levněji
5. Ceny pro žákovské osobnosti
6. Preventivní policejní akce na ochranu před zloději
7. Čistá Ostrava – rozhovor s Vojtěchem Mynářem
8. Na Karolině se již staví
10.Shakespeare na Slezskoostravském hradě
13. Archiv: Zdravotní poměry za války
16. 47. ročník Zlaté tretry

 


Strana 2

 Ocenění Sportovec roku 2007 získala Denisa Ščerbová

Ostrava je městem sportu. Již dlouhá desetiletí patří zdejší kluby k tomu nejlepšímu, co český sport má. Ať už se jedná o fotbal, hokej, atletiku, zápas, florbal nebo jiné disciplíny. Díky dobrému sportovnímu a technickému zázemí, nevyjímaje osobní nadšení lidí, je možné pořádat ve městě sportovní události na nejvyšší úrovni. Kromě již tradiční Zlaté tretry to bylo např. mistrovství světa v ledním hokeji (2004) nebo juniorské mistrovství světa v atletice (2007). Letos v prosinci bude Ostrava hostit další ostře sledovanou sportovní událost - mistrovství světa ve florbale mužů.

Statutární město Ostrava přispívá na činnost vrcholového i amatérského sportu každoročně nemalými finančními částkami. Letos poprvé byly také oceněny nejvýraznější sportovní osobnosti města Ostravy za rok 2007. Stalo se tak v pondělí 26. května v reprezentativních prostorách ostravské radnice.

Cenu za nejlepší sportovkyni v Ostravě pro rok 2007 převzala atletka Denisa Ščerbová. Talentem roku se stala sedmnáctiletá vícebojařka a osminásobná mistryně České republiky Kateřina Cachová. Titul Nejlepší sportovní kolektiv si svým loňským výstupem na obávanou K2 zasloužila horolezecká expedice vedená Leopoldem Sulovským. Sportovní osobností roku 2007 je hokejová legenda, brankář Josef Mikoláš.

Ostrava vybírala nejlepší sportovce a sportovní kolektivy poprvé. „Chtěli jsme ocenit výrazné sportovní osobnosti, které máme v Ostravě, které reprezentují město navenek a ukazují, na jak kvalitní úrovni je zdejší sport, a zároveň ocenit osobnosti, které v nich dosáhly významných úspěchů, abychom spojili značku Ostrava s výraznými sportovními úspěchy,“ řekl radní Martin Štěpánek, který vznik ceny inicioval. Do výběru oceněných se zapojilo jak vedení města, tak i sportovní novináři, kteří se v této oblasti pohybují. (mb)

foto: Ocenění pro nejlepšího sportovce/sportovkyni roku převzala z rukou náměstka primátora Zdeňka Trejbala atletka Denisa Ščerbová. V pozadí náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Přijďte na zasedání zastupitelstva

Každé zasedání městských a obecních zastupitelstev je ze zákona veřejné, občané si proto mohou vyslechnout, co se daného dne projednává. Zastupitelstvo města Ostravy bude opět jednat 25. června, v programu tohoto 19. zasedání je projednávání Integrovaného plánu rozvoje Ostravy pod názvem „Ostrava – magnet regio¬¬nu“ od 9 hodin. Tento plán počítá s mnohými změnami v celkovém rozvoji a strategii města, může čerpat z prostředků EU. Zabývá se životním prostředím, dostupností a mobilitou, cestovním ruchem, kulturním a společenským vyžitím a infrastrukturou pro vzdělanost. Obyvatelé Ostravy jsou srdečně zváni. (k)

Stipendia města Ostravy

Ve čtvrtek 29. května se náměstek primátora Lubomír Pospíšil setkal se stipendisty města Ostravy. Akce byla zahájena ve 13 hodin vernisáží výstavy s názvem „Město Ostrava studentům vysokých škol“. Tuto dokumentární fotografickou výstavu zpracovala Střední umělecká škola na Poděbradově ulici. Celkem vytvořili 13 portrétů oceněných stipendistů, pomocí kterých nám přiblížili nejen jejich studium.

Po vernisáži zpříjemnili přihlížejícím hostům a studentům osobitým bubnováním žáci ZUŠ E. Marhuly z Mariánských Hor. Po zahájení výstavy se stipendisté, pozvaní hosté s představiteli města přesunuli do obřadní síně města Ostravy, kde se studenti individuálně prezentovali svými studijními úspěchy. Zazněla například klavírní skladba F. Chopina Fantazie f moll v podání studenta Tomáše Klementa, který nyní studuje na univerzitě v Londýně.

Jedna z dalších prezentací nesla název Kvaziperiodické oscilace akrečních disků kolem černých děr a neutronových hvězd, kterou představila studentka Andrea Kotrlová studující na vysoké škole báňské obor teoretická fyzika a astrofyzika. Studenti si po oficiální části tohoto setkání vyměňovali zkušenosti nejen ze studií. (hb)

Místo peněz poukázky

Sociální pracovníci porubského úřadu mají za sebou jako první v krajské metropoli zkušenosti s výplatou části dávek formou poukázek. Za ně si mohou klienti nakoupit potraviny, oblečení a hygienické potřeby. V Porubě tento způsob pobírání příspěvku na živobytí zatím využilo od 7. května dvacet vytipovaných klientů. V červnu se jejich počet rozroste na zhruba 160.

„Na hodnocení kladů či záporů, které nový systém nabízí, je brzo,“ konstatuje Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany porubské radnice. „První reakce klientů, kteří obdrželi poukázky, jsou však spíše záporné. Při vyplácení se často chovají velmi hrubě,“ dodala. Posouzení poměru výplaty dávek v penězích a poukázkách v hodnotě padesáti korun je u každého klienta v Porubě individuální. Vše hodnotí sociální pracovnice, která klienta zná. Příjemci poukázek Ticket Service mohou vyměnit kupony v síti vybraných obchodů (např. Albert, Tesco, Hruška, Masocentrum, Rossmann) za určitý druh zboží, nemohou za ně koupit alkohol ani cigarety. Platba poukázkami v obchodech je zpětně monitorována a hodnocena. Zavedení tohoto systému by mohlo snížit zájem o čerpání sociální podpory u žadatelů, kteří jsou už předem rozhodnuti využít finanční prostředky při hře na výherních automatech nebo na nákup alkoholu a cigaret.

Dávat poukázky místo peněz umožňuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Každým rokem rozdělí porubský úřad mezi zhruba 1200 klientů v takzvané hmotné nouzi přes 64 milionů korun. Od 1. června je na porubské radnici rozšířen výplatní termín - pokladna je klientům k dispozici kromě pondělí a středy i ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. (pš)

Čtyřlístek stále v akci

Ostravské sdružení všech center dětí a osob s postižením pod názvem Čtyřlístek uspořádalo další výstavu kreseb, maleb, výrobků z proutí, textilu nebo dřeva. Prostory nabídla Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Výstava je přístupná i veřejnosti až do 30. června.

Klienti centra Čtyřlístek jsou však velmi aktivní i jinde. Na jaře vystavovali v parlamentu, koncem května se deset jejich šestičlenných družstev zúčastnilo VII. ročníku Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech spolu se žáky ostravských škol se speciálním zaměřením a klienty z partnerské organizace z polského Pogórze. (b)

Krátce

Noviny o prázdninách.

Měsíčník Ostravská radnice vyjde během prázdnin jen jednou, a to 8. srpna, poté až 12. září. Od září je vydávání našich novin opět pravidelné vždy přibližně v polovině měsíce.


Rekonstrukce ulice Ruské.

V červenci a srpnu dojde s ohledem na plánované rekonstrukce ke změnám v organizaci dopravy autobusových a tramvajových linek na ulici Ruské. Zde bude provedena celková rekonstrukce od křižovatky ul. Štramberská a Ruská po Mírové náměstí. Ve dnech 12. 7.–30. 8. 2008 proto budou po místních komunikacích odkloněny autobusové linky č. 24, 25, 26, 36, 39, 42, 50, 57, 59. Ve dnech 23. 7.– 3. 8. 2008 bude v úseku zastávek „Ředitelství Vítkovic–Vítkovice vys. pece“ vyloučena tramvajová doprava linek č. 2, 3, 12, 13, 19. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna.

 


Strana 3

 Město ušetří za nákup elektřiny

Město Ostrava nakoupí v příštím roce elektřinu o čtyři miliony korun levněji než tomu bylo dosud. To je výsledek elektronického výběrového řízení, které se konalo v květnu.

Statutární město Ostrava nakoupí v příštím roce pro sebe, všechny své příspěvkové organizace, městské obvody a jejich příspěvkové organizace a také pro městskou policii elektřinu o 8,13 % levněji, než kdyby ji koupilo od stávajícího dodavatele.

Již v loňském roce byl, ve spolupráci se společností eCENTRE, proveden audit současného stavu spotřeby elektřiny ve všech 553 odběrných místech. Úkolem bylo připravit centrálně zadané elektronické výběrové řízení na výběr dodavatele elektřiny pro rok 2009 pro město a jeho obvody, všechny příspěvkové organizace města a obvodů i pro šestnáct služeben městské policie.

Dosažená úspora nijak nepřekvapila ředitele eCENTRE Vítězslava Grygara, podle kterého je možné díky elektronickému výběrovému řízení ušetřit náklady. „Například pro jistou dřevařskou společnost jsme dosáhli úspory téměř 7 procent při nákupu elektřiny pro letošní rok ve srovnání s rokem 2007. V penězích to bylo 4,27 miliónů korun. Výrazně vyšší úspory, celkem 17,5 procenta, jsme ale dosáhli právě v Ostravě, pro ostravskou zoologickou zahradu,“ dodal Grygar.

Město Ostrava je výsledkem elektronické aukce příjemně překvapeno. „Jsem rád, že se nám podařilo snížit náklady při nákupu elektřiny. Určitě možnost elektronické aukce využijeme i v budoucnosti,“ řekl primátor města Petr Kajnar.

Obdobně hodnotí výsledek i náměstek primátora Lukáš Ženatý. „Využívání elektronické aukce jako nástroje ke snižování nákladů města chceme využívat ve stále větší míře a hledáme další oblasti pro její využití,“ dodal Ženatý. (mb)

Od září smí být pes pouze na vodítku

Máte psa? A necháváte jej běhat tzv. „na volno“? Tak právě vy byste měli nyní zpozornět. Od 1. září vstoupí v platnost nové znění obecně závazné vyhlášky, která zakazuje pohyb psů bez vodítka. Nadále bude možné nechat volně psy pobíhat pouze v lokalitách, které jsou touto vyhláškou stanoveny.

Změnu si vyžádaly praktické zkušenosti, kdy strážníci městské policie nemohli striktně vyžadovat vedení psa na vodítku a nejúčinněji tak zabránit situacím, kdy neovladatelný pes ohrožoval nebo napadal člověka, příp. jiného psa. Cílem této úpravy je předejít možným budoucím újmám na zdraví nebo škodám na majetku.
Informace o plochách určených k volnému pohybu psů vám podají na obvodních radnicích. Místa určená pro volný pohyb psů budou viditelně označena tabulkami. (mb)

Primátor předal ocenění strážníkům

Ve středu 21. května přijal primátor města Ostravy Petr Kajnar třicet čtyři strážníků městské policie. Šlo o policisty a policistky, kteří v řadách Městské policie Ostrava pracují nepřetržitě již deset let. Při této příležitosti obdrželi z rukou primátora stužku „Za věrnost“ společně s pamětním listem.

Dva strážníci, Karel Bittala a Roman Vybíral, obdrželi stužky „Za statečnost.“ Ta bývá udělována za zvláštní statečnost nebo obětavost při plnění pracovních úkolů. Jmenovaní 3. března 2008 spatřili na mostě spojujícím sídliště Bělský Les a Dubinu podnapilou mladou ženu, která stála již za mostním zábradlím. Této ženě zabránili ve skoku do vozovky. (mb)

Foto: Za deset let nepřetržité služby v řadách Městské policie Ostrava bylo oceněno 34 strážníků.

Ostrava obnoví dohodu o spolupráci s Volgogradem

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo návrh na uzavření partnerské dohody mezi Ostravou a ruským Volgogradem. Aktivní spolupráce mezi městy se datuje sice již od roku 1949, ale protože se nedochoval originál původní smlouvy, bude uzavřena smlouva nová.

Spolupráce mezi městy se bude týkat zejména výměny informací, znalostí a zkušeností v oblasti urbanismu a regenerace města, strategického plánování, podpory podnikatelských aktivit, ochrany životního prostředí, atd. Zájem o rozvoj oboustranných vztahů projevila i volgogradská univerzita.

Zastupitelé také rozhodli o uzavření partnerské spolupráce Ostravy s městem Uralsk v Západo-kazachstánské oblasti (Republika Kazachstán). Smlouva se týká spolupráce v oblasti ekonomiky, komunálního hospodářství, podnikatelské sféry a v oblasti služeb nebo při vytváření společných podniků.

„Kontakty mezi stranami už byly navázány, a to v oblasti dodávek zdravotnického mate¬riá­lu. V říjnu do Ostravy pozvu postupně primátory obou měst. Pokud jim jejich programy dovolí přijet, mohli bychom dohody podepsat ještě letos,“ řekl primátor města Petr Kajnar. (mb)

Česko-polské dny v Katovicích

Jedním z partnerských měst Ostravy jsou polské Katovice. Smlouva o společné spolupráci byla uzavřena již v roce 1960, obnovena byla v roce 1996. Jedním z nejviditelnějších prvků této spolupráce je pořádání česko-polských dnů.

Letošní česko-polské dny se konaly od čtvrtka 15. května do soboty 17. května v Katovicích. Ostravu reprezentovali nejenom představitelé vedení města – náměstek primátora Vojtěch Mynář a radní Milan Weber, ale také žáci ostravských základních škol, kteří se účastnili výtvarné soutěže „Sport v mém městě“ a sportovních klání ve volejbalu, tenisu a kopané.

Součástí oficiálního programu bylo i setkání členů rady města Katovice s českou delegací, na němž bylo jednáno o výstavbě dálnic, odpadovém hospodářství, městské dopravě, péči o seniory a bezpečnosti ve městě. Zvláštní pozornost byla pak věnována otázce generálního konzulátu České republiky v Katovicích, jehož činnost by měla být ukončena k 30. červnu 2008. „Považovali jsme rovněž za důležité upozornit katovického primátora na to, že je polská strana v časovém skluzu při stavbě dálnice k českým hranicím,“ řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář. Po dobu konání česko-polských dnů bylo otevřeno informační centrum města Ostravy.

Na jednu noc se katovická Wavelská ulice symbolicky přejmenovala na ulici Stodolní. Páteční večer zde patřil české hudební kultuře. Na „Stodolní ulici“ vystoupily české hudební skupiny a umělecké soubory. Paralelně probíhal společný koncert klasické hudby, kde vystoupila ZUŠ Viléma Petrželky z Ostravy-Hrabůvky. V městské knihovně bylo připraveno čtení z próz českých autorů, v akademii múzických umění se konal koncert klasické hudby, na kterém byla uvedena díla A. Dvořáka, B. Smetany a B. Martinů.

V kině Swiatowid byly po dva dny promítány české filmy (např. Medvídek a Pupendo). Závěr česko-polských dnů tvořila tzv. muzejní noc, na které vystoupil ostravský soubor ZUŠ Eduarda Marhuly s ukázkami tvorby českých i světových autorů.

„Je to výborná příležitost pro kontakt mezi českými a polskými organizacemi i jednotlivci,“ zhodnotil česko-polské dny Vojtěch Mynář. (mb)

 


Strana 4

Střípky

BAMBIRIÁDA SE VYDAŘILA.

Již po osmé se v Ostravě v rámci oslav Dne dětí konala Bambiriáda 2008. Prezentovaly se na ní organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. V České republice se konalo již deset ročníků této zajímavé akce. Letos se do její přípravy zapojilo dvacet osm českých a moravských měst. O víkendu 23. až 25. května si tak dětští návštěvníci i v Ostravě mohli vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky, zdolávání horolezecké stěny, překonávání lanové dráhy nebo soutěžit ve vyrábění obrazů z PET víček a další výtvarné práce. Podle organizátorů se akce, která se konala pod záštitou primátora Petra Kajnara, zúčastnilo více než deset tisíc návštěvníků. (ok)

MALÁ POLICEJNÍ AKADEMIE.

Magistrát města Ostravy ve spolupráci s městským ředitelstvím PČR pořádal ve čtvrtek 5. června v zasedacích prostorách ostravské radnice seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost a policejní preventisty s názvem „Malá policejní akademie“. Jednalo se o prezentaci pilotního projektu, který byl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou ověřován po dobu čtyř let na dvou základních školách v Českých Budějovicích a základní škole v Lišově. Na základě těchto zkušeností vznikl výukový film s názvem Malá policejní akademie. Ten je určen žákům na II. stupni základních škol a víceletých gymnázií. Školy tak mají možnost opět rozšířit své preventivní aktivity s dětmi v oblasti sociálně patologických jevů. (hb)

NÁVŠTĚVA Z MISKOLCE.

V pátek 6. června 2008 přijal primátor města Ostravy Petr Kajnar a jeho náměstek Vojtěch Mynář delegaci z partnerského města Miskolce v čele s primátorem Sándorem Kálim. Setkání zástupců obou měst se uskutečnilo v Radniční restauraci, kde si obě delegace vyměnily zkušenosti a poznatky. Před příjezdem na Radnici města Ostravy si vzácní hosté prohlédli Slezsko-ostravský hrad. Návštěvu dále čekal bohatý program, který zahrnoval například prohlídku večerní Ostravy z vyhlídkové věže Radnice města Ostravy, projížďku historickou tramvají, návštěvu dopravního podniku, prohlídku OZO Ostrava. Hosté z jednoho z partnerských měst Ostravy si prohlédli také legendární Stodolní ulici, Centrum tísňového volání, Záchranný hasičský sbor města Ostravy, Hornické muzeum a další místa. (hb)

Úřad práce

Na úřadu práce se dveře netrhnou

Ke konci letošního dubna evidoval Úřad práce v Ostravě 16 069 uchazečů o zaměstnání, tedy o 45,8 % méně než v dubnu 2004. Blíží se doba, kdy budeme v Ostravě některé pobočky zavírat? K nalezení odpovědi nám mohou posloužit následující údaje, kdy porovnáme dva měsíce v období, kdy se teprve „lámala“ mimořádně špatná situace na trhu práce v Ostravě a v kraji, a letos, kdy jsme se dostali na nejnižší úroveň nezaměstnanosti v posledních téměř deseti letech. A budeme překvapeni. Stav uchazečů se razantně snížil, ale úřadem práce protékaly v tomto období stále stejné počty uchazečů o zaměstnání.

Nově se v průběhu dubna 2004 v okrese Ostrava evidovalo 1 678 občanů, z evidence bylo vyřazeno 2 376 osob. Znamená to, že v průběhu tohoto měsíce úřadem prošlo 4 054 obyvatel okresu. A v dubnu letošního roku? Nově požádalo o zprostředkování zaměstnání 1 667 a evidenci naopak opustilo 2 347 osob. Letošní dubnový tok klientů úřadu práce tedy dosáhl 4 014 osob, jen o 40 méně než v roce 2004.

Proč není příliv nových uchazečů úměrný zlepšující se situaci na trhu práce? Příčin je více, především je to samotná struktura uchazečů o zaměstnání. Díky současné vysoké nabídce pracovních míst dostávají příležitost pracovat i lidé velmi dlouho nezaměstnaní a s různými handicapy, ne vždy jen zdravotními. Část z nich se podle zkušeností zprostředkovatelů vrací do evidence velice rychle v průběhu zkušební doby; častěji než dříve jsou uzavírány pracovní smlouvy na dobu určitou; značné množství osob dnes pracuje v obchodě a ve stravovacích službách, kde je velmi vysoká fluktuace; do evidence se uchyluje čas od času také část živnostníků v době, kdy nemají zakázky, někteří i vícekrát do roka, nebo začnou mít zdravotní problémy a už nejsou schopni svou činnost vykonávat; evidují se lidé, kteří skončí sezónní práce a také nemalá část těch, kteří byli vyřazeni sankčně, „nějak“ přečkali půl roku, a aniž si našli zaměstnání, vracejí se na úřad práce. Kromě toho, že neslábne tok klientů, práce s nimi je stále náročnější. Přesto, že evidovaných uchazečů je o hodně méně, počty těch, kterým je poskytnuta podpora v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, náročná na organizaci a administrativu, se vcelku nesnižuje.

V okrese Ostrava v dubnu 2004 zahájilo rekvalifikaci 360 a v dubnu letošního roku 469 osob. Méně bylo letos podpořeno pracovních míst – 135 proti 333 v roce 2004.

Ve srovnání s rokem 2004, zejména od roku 2006, významně přibylo různých programů financovaných z Evropského sociálního fondu. Jde o programy motivační a také rekvalifikační, po kterých by mohlo následovat zaměstnání jejich účastníků. Zprostředkovatelé do nich vysílají stále další a další desítky a stovky klientů, aniž by se, bohužel, podařilo trvaleji vyřešit jejich zaměstnání. Důvodů je více, ale patří sem často i nezájem části uchazečů řešit jejich situaci a celkový způsob života (bezdomovectví, alkoholismus, užívání návykových látek, trestná činnost...). S rostoucí nabídkou volných pracovních míst přibývá konfliktů jak s uchazeči, kteří se zaměstnat nechtějí, tak i se zaměstnavateli, kteří potřebují naplnit stavy zaměstnanců a požadují na pracovnících zprostředkování, aby jim vhodné uchazeče zajistili.

Výsledkem popsaného stavu je rostoucí zátěž kladená zejména na pracovníky zprostředkování úřadů práce, ale i dalších útvarů, kteří tak rozhodně nepociťují v souvislosti s poklesem nezaměstnanosti úbytek práce. (SB)


Toky uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava

ukazatel ke 30. 4. 2008 2007 2006 2005 2004
nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v okrese Ostrava 1 667 1 654 1 638 1 699 1 678
vyřazení uchazeči o zaměstnání v okrese Ostrava 2 347 2 571 2 147 2 482 2 376

Vy se ptáte, my odpovídáme

Obrátili jsme se na Úřad práce Ostrava s jednou z nejčastějších otázek lidí, kteří mají zájem o práci v automobilce Hyundai. Kde lze tuto firmu oslovit? Odpovídá mluvčí úřadu práce Svatava Baďurová: „Zájemci mohou navštívit ostravské náborové centrum automobilky v budově ČSAD u Frýdlantských mostů, vedle autobusového nádraží. Centrum bylo otevřeno již v lednu a využívají ho také naši uchazeči a zájemci o zaměstnání. Samozřejmě, že podle potřeby organizujeme prezentace pracovních nabídek Hyundai Manufacturing Czech, případně jejich dodavatelů, také přímo na našem úřadu práce. Aktuální přehled pracovních příležitostí zájemci najdou na portálu ministerstva práce a sociálních věcí na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/.“ (o)

 


Strana 5

Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit

„Lidé lidem“ zaplnila náměstí

V pátek 30. května se na Jiráskově náměstí v centru Ostravy konala přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit. Cílem této akce bylo představit ostravské veřejnosti (laické i odborné) poskytovatele sociálních služeb, přiblížit život lidí s handicapem, a to netradiční formou. Pro návštěvníky byl připraven pestrý kulturní program v podání uživatelů služeb a jejich hostů, při kterém se nenudili malí ani velcí.

Program akce byl rozdělen do 3 souběžných sekcí: pódium, stánky a zážitková (interaktivní) část. Na pódiu průběžně probíhal moderovaný kulturní program v podání organizací, které jsou členy komunitního plánování. Na okraji, Pomáháme srdcem, Svět ticha, Senioři, Duševní zdraví, Život ve tmě jsou názvy stánků, které se snažily návštěvníkům přiblížit danou problematiku. Účastníci akce měli také možnost zapojit se do nabízených zážitkových aktivit (např. jízda na tandemovém kole, jízda na invalidním vozíku, drobné ruční práce v dílně) a seznámit se na vlastní kůži s použitím pomůcek ulehčujících život lidem s handicapem. Akci pořádal Magistrát města Ostrava - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s neziskovou organizací Ekoinfo centrum Ostrava. (hb)

Foto: Florbalisté na vozíčku dokázali, že sportovní nadšení a um není jen otázkou fyzického zdraví.

Cena kvality Ostravě

V malebném lázeňském městě Poděbrady se 22. května sešli přední odborníci z oblasti sociální péče, aby byli přítomni vyhodnocení soutěže CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI. Tu pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí pořádal časopis Sociální péče, odborný čtvrtletník pro oblast sociální péče.

Cena kvality v sociální péči je soutěžní projekt určený subjektům poskytujícím sociální péči terénní nebo residenční. Cílem je v celostátním měřítku najít, vyzvednout a náležitě ocenit vynikající jednotlivce, skupiny (pracovní týmy a kolektivy), pro které je profesionální a kvalitní poskytování služeb samozřejmostí. Město Ostrava získalo Cenu ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb. Ocenění převzala Jaroslava Rovňáková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. (mb)

Víte, co je Roska?

V České republice pracuje řada společností a sdružení, které se starají o sociálně a zdravotně znevýhodněné občany. Jednou z takovýchto organizací, navíc s dlouholetou tradicí, je i nestátní nezisková organizace Roska Ostrava, která existuje již více než dvacet let.

Sdružuje občany s diagnózou roztroušená mozkomíšní skleróza. Má zhruba 100 členů, pro které zajišťuje týdenní aktivity, které těmto lidem pohybem pomáhají udržovat organismus, ale také je spojují společensky a přátelsky. V květnu letošního roku uspořádala Roska pro své členy rekondiční pobyt. Na polovinu června má pro ně připraveny rehabilitační pobyt v Bystřici pod Hostýnem a na podzim je pro ně organizován další pobyt s cvičením. Již druhým rokem funguje v Ostravě-Vítkovicích MS Centrum Roska jako kontaktní a informační středisko pro stejně diagnostikované lidi i jejich rodiny. (ph)

 Ocenění pro žákovskou osobnost a žákovský kolektiv

Ve středu 4. června se u příležitosti mezinárodního Dne dětí sešli v zasedacích prostorách ostravské radnice vybraní žáci ostravských základních škol k převzetí cen pro žákovské osobnosti a žákovské kolektivy města Ostravy.

Tuto cenu vyhlásila Rada města Ostravy na svém dubnovém zasedání, při kterém vyzvala ředitele ostravských základních škol, ředitele soukromých a církevních škol a ředitele víceletých gymnázií, aby navrhli žáky a žákovské kolektivy, o kterých se domnívají, že si za prokázané výjimečné dovednosti, záchranu lidských životů, popř. prokázání statečnosti v mimořádné situaci tuto cenu zaslouží. Ocenění předával náměstek primátora Lubomír Pospíšil. „Chtěli jsme ohodnotit kladné skutky nebo osobní morální vlastnosti jednotlivých mladých lidí. Z toho co jsme dnes viděli, je zřejmé, že je zde spousta mladých lidí, kteří dobře studují, sportují, čtou, a jsou mezi nimi i lidé s morálně vysokými vlastnostmi,“ řekl Pospíšil.

Ze zhruba padesátky oceněných zmiňme např. sportovní naděje, např. dvanáctiletou Tinu Šálkovou, která ve své disciplíně – jízdě na koni přes překážky, již sbírá ocenění na mezinárodní úrovni, atleta Tomáše Veselého nebo patnáctiletou plavkyni Barboru Závadovou.

Zvláštní uznání si pak za záchranu života spolužáka určitě zaslouží čtrnáctiletý Michal Frank. Cenu pro žákovské kolektivy získali žáci ze ZŠ Nádražní za svou práci v dětském parlamentu, studenti ZŠ B. Dvorského 1 za přípravu školního časopisu a dvacetičlenný kolektiv za reprezentaci Ostravy v soutěži Najdi, co neznáš. (mb)

Ostravské nemocnice se stále vylepšují

Novinek technických i medicínských je ve zdravotnictví stále více. Zkvalitňuje se i péče v ostravských nemocnicích.

Unikátní zákrok

Lékaři chirurgické kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě provedli unikátní operaci, kdy pomocí manuálně asistované laparoskopické operace (s jednou rukou v břiše pacienta) a s pomocí speciálního radiofrekvenčního přístroje odstranili jaterní metastázy onkologicky nemocnému pacientovi s minimálním poškozením zdravé tkáně. MUDr. Petr Vávra, PhD, získal zkušenosti v Londýně a od několika zahraničních specialistů v daném oboru. Léčba jaterních lézí byla ještě donedávna prakticky neuskutečnitelná. Dnes už mají pacienti velkou naději se s pomocí nové operační technologie zotavit.

Využívají kmenové buňky

Fakultní nemocnice v Ostravě zahájila projekt obnovení prokrvení tkání nedostatečně zásobených kyslíkem pomocí kmenových buněk. Jde o unikátní přístup a dává naději pacientům, kterým hrozí amputace končetiny. Projekt vznikl ve spolupráci s americkými a německými odborníky. Kmenová buňka, která se například dostane do tkáně ischemické dolní končetiny, je schopna přijmout informace a přeměnit se na buňky cévního systému tzv. endotelie. Metoda nenabízí celkové vyléčení, ale vytvořením nových cévek uleví od bolesti a snižuje tak množství užívaných analgetik. Na výzkumu metody se dále intenzivně spolupracuje.

Nové oční centrum

Toto centrum nahradilo bývalé oční oddělení Vítkovické nemocnice. Nabízí i specifické služby, jakými jsou například operace přední části oka, do budoucna i operaci zadní části oka, která se provádí jen na několika pracovištích v republice. Centrum se specializuje na léčbu šedého zákalu, provozuje také glaukomovou a diabetologickou ambulanci. Pracuje tu 9 lékařů a 14 zdravotníků, objednat se tu může každý pacient.

I chrapot může být nemoc

Zdánlivě nevinný ale dlouhotrvající chrapot by měl každého přimět k návštěvě lékaře. Otorinolaryngologické oddělení ostravské fakultní nemocnice (ORL) má od prosince speciální přístroj, který umožňuje videokymografické vyšetření. Registruje kmity hlasivek a dokáže přesně zjistit jakékoli změny. Přesná a včasná diagnóza tak odhaluje předtím často nezjistitelné patologické nálezy. Přístroj je také využíván při hodnocení hlasových poruch u zpěváků, herců a dalších osob.

Modernizovali oddělení

Větší komfort, péči a zvýšenou efektivitu přináší pacientům Vítkovické nemocnice zmodernizované oddělení mezioborové jednotky intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). V hodnotě 40 miliónů korun jsou tato oddělení rekonstruovaná a vybavena moderní technikou. Každý jednolůžkový box je vybaven vlastním sociálním zařízením, slouží tu klimatizace se speciálními filtry a řada dalších přístrojů. (dp)

 


Strana 6

 „Vem si mě“ neznamená nutně svatbu

bezpečná Ostrava

Jen v roce 2007 způsobili v Ostravě pachatelé krádežemi věcí z vozidel škodu ve výši více než 54 milionů korun. V prvních měsících letošního roku vzrostl počet případů o víc než 100 procent. Řidiči stále nedbají rady – nenechávejte nic v zaparkovaném vozidle. Ostravští policisté reagují na kritickou situaci komplexem opatření.
Netradiční mediální kampaň je první nekonvenční akcí. Střídá v minulosti používané preventivní akce „auto není výloha“ či „auto není trezor“ (označením vozidel nálepkou či letákem – auto není trezor, mohlo dojít k jednodušší a velmi rychlé orientaci pro pachatele, ve kterém vozidle jsou cennosti).

Nová akce „Vem si mě“ začala 17. května a trvala do 16. června. Je nepodstatné, zda heslo „vem si mě“ vyvolává polemiku pozitivní i negativní. Boj proti pachatelům krádeží věcí z vozidel je založen na proaktivním přístupu ostravských policistů k veřejnosti ve smyslu community policing. Policie se snaží občany „vtáhnout“ do ofenzivy vůči nenechavcům. Akce se uskutečnily na parkovištích všech velkých nákupních center.

Při akci byly použity visačky „Vem si mě“ na všechna vozidla, takže nesloužily jako nápověda zlodějům. Na visačkách byly označeny věci ve vozidle a tak připomenuty majitelům jejich prohřešky. Řidič si po návratu k vozidlu mohl zjistit, co všechno v autě měl a zda to tam skutečně ještě zůstalo.

Početný speciální tým policistů funguje od dubna a má enormní úspěchy. Zatímco v březnu bylo zadrženo 9 pachatelů, v dubnu to bylo dvakrát tolik. Ruku v ruce jde logicky vysoká objasněnost spáchaných krádeží, kdy v březnu bylo objasněno pouhých 35 trestných činů, v dubnu pak 57 skutků. Zvážíme-li skutečnost, že za první tři měsíce 2008 bylo objasněno jen 66 případů a v dubnu 57, je úspěšnost týmu patrná. Za čtyři měsíce od ledna do dubna 2008 bylo tak objasněno 123 trestných činů. Souvisí s tím snížení počtu případů uvedených krádeží zhruba o 21 %.

Součástí policejní práce v této oblasti je i každodenní intenzivní a aktivní výkon služby všech ostatních ostravských policistů a mediální kampaň „Vem si mě“, jejíž cílem je chránit majetek, aktivně informovat a vybudovat tak základní návyky ochrany majetku. K městským strážníkům se přidali i studenti Soukromé střední odborné školy ochrany osob a majetku Ostrava-Michálkovice. Také občané mohou pomoci, jsou-li svědky krádeže, mají ihned volat na linku 158. Časté jsou i případy, kdy pachatel využije nepozornosti lidí při manipulaci s nákupem - řidiči ve výhledu brání zvednuté dveře kufru a z odemčeného vozidla zloděj odcizí, co se dá.

Policejní aktivity na parkovištích nákupních center vyvolaly pozitivní i negativní odezvy občanů, převládal však kladný názor. Jeden případ z mnoha: zhruba půlhodina květnového podvečera stačila v Moravské Ostravě neznámému pachateli k odcizení dvou zlatých mincí, dámského a pánského koženého saka a navigace z vozidla Mercedes, kde pachatel rozbil okno a způsobil celkovou škodu ve výši zhruba 196 000,- Kč. Majitelé vozidel tak vystavenými věcmi v autě pachatele doslova vybízejí. (gh)

Hasičské muzeum už má tři roky

Více než 16 tisíc lidí dosud navštívilo Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze, které oslavilo začátkem května třetí výročí své činnosti. S podporou města Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Letos si již expozice muzea prohlédlo přes 5000 návštěvníků.

Zřejmě je nalákal nový klenot muzea – historický hasičský vůz Tatra NW typ K z roku 1910, který do Ostravy zapůjčilo loni v prosinci Technické muzeum Tatra Kopřivnice a který stojí na konci prohlídky vedle dvou koňských stříkaček. Návštěvníky přitahuje i nová lezecká expozice – přibližuje záchranu osob profesio¬nálními hasiči-lezci ze studny, ze stromu a travers hasičského záchranáře se zachraňovaným dítětem. Expozice je dynamická, návštěvníci si mohou vyzkoušet manipulaci s lany, na nichž visí zachraňované osoby. Muzeum navštěvují i zahraniční návštěvy – sportovci různých šampionátů i kolegové záchranáři a hasiči z jiných států.

Hosté se dovědí hodně o technice hasičů z historie až po dnešek, některé exponáty si mohou vyzkoušet.
Prohlídkami exponátů a poslechem videopořadů stráví návštěvníci minimálně hodinu ve vkusně upravených prostorách muzea. Zvláště premianti si v posledních dvou letech oblíbili období po předávání pololetních a červnových vysvědčení, kdy mohou přijít do Hasičského muzea zdarma, pokud se pochlubí vysvědčením se samými jedničkami. Vedle prohlídky tu dostanou dárky s hasičskou tematikou a ještě mohou přivést rodiče či prarodiče, kteří mají vstupné poloviční. (pk)

Foto: Hasičský vůz Tatra NW typ K.

Požáry vznikají v zimě i v létě

V zimě od topení či vadné elektroinstalace, v létě neopatrností v horkých suchých dnech – tak nejčastěji vznikají požáry. Bohužel, stále více lidí při nich umírá. Za necelých pět měsíců letošního roku zemřelo při požáru v kraji už 13 lidí, za celý loňský rok bylo obětí 20. Jen Ostrava letos hlásí už 5 úmrtí během požáru. Dlouhodobě vévodí požáry především v domácnostech, příčiny jsou stále stejné – vaření, kouření, svíčky, používání nebezpečných hořlavin, svou roli hraje i požitý alkohol. Mezi tyto nešťastné případy patří i jarní požár v Ostravě od svíček, které si manželé rozsvítili v nově pronajatém bytě, ve kterém ještě nebyla zapojena elektřina. Při požáru oba zemřeli. Alarmující je skutečnost, že letos v kraji už zemřely tři osoby při sebevraždě po polití hořlavou látkou, jedna z nich v Ostravě.
Horké letní dny jsou nebezpečné zejména při manipulaci s otevřeným ohněm ve vyprahlé přírodě. Uvědomovat by si to měli především kuřáci, ale také všichni ctitelé táboráků. (dp)

Foto: Hasiči zasahovali i při požáru garáží.

Nehodové místo

Dalším sledovaným místem se zvýšenou nehodovostí je křižovatka ulic Rudná x 17. listopadu v městské části Ostrava-Poruba. Tímto dopravním uzlem, dle sčítání dopravy z roku 2006, projede zhruba 20 000 vozidel za 16 hodin (05:00-21:00). V loňském roce došlo v tomto místě k 16 dopravním nehodám.

Hasiči dávají krev pravidelně

V krevním centru Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě odevzdalo koncem května bezplatně svou krev 12 zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, někteří poprvé. Byl mezi nimi i ředitel Zdeněk Nytra.

Pravidelně odevzdává svou krev celkem 225 příslušníků a občanských zaměstnanců, což je téměř čtvrtina všech pracovníků krajského profesionálního hasičského sboru.

Například v loňském roce obdrželo zlatou Janského plaketu sedm zaměstnanců HZS MSK, dalších 10 stříbrnou a 12 bronzovou. Dva příslušníci HZS MSK loni obdrželi dokonce Zlatý kříž (existují 1., 2. a 3. stupně – 80, 120 a 160 odběrů) za více než 80 bezpříspěvkových odběrů krve, z toho jeden z nich odevzdal krev již více než 160krát a loni za to obdržel nejvyšší Zlatý kříž 1. stupně. Hasiči svým dárcovstvím vyjadřují, že jejich odpovědnost nekončí odchodem ze zaměstnání, chtějí pomáhat všude tam, kde je to možné.

Akce „Jdeme dát krev. Policisté a hasiči“ se koná na podporu bezplatného dárcovství krve, ale také na podporu jména bezpečnostních sborů policistů a hasičů. Akce se v průběhu května přesunula z Prahy do dalších krajských měst. (pk)

 


Strana 7

 O úklidu a počtu kontejnerů jsme hovořili s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem

Řešení mají ve svých rukách i lidé sami

Rozhovor

Považujete Ostravu za čisté město?

„Čistotě města je věnována značná pozornost navzdory chování některých našich spoluobčanů. Největší odpovědnost za čistotu města leží na jednotlivých městských obvodech, kterým je zajištění čistoty svěřeno statutem. Na tuto činnost vynakládají nemalé finanční prostředky. V současné době probíhají úklidové akce v jednotlivých městských obvodech. Aby byl zajištěn co největší efekt těchto akcí, byly osloveny nejen všechny městské obvody, ale také i největší vlastníci nemovitostí ve městě s žádostí o úklid jejich pozemků, odezva je prozatím kladná.“

Kolik stojí město udržování pořádku na veřejných prostranstvích?

„Z městského rozpočtu, kromě obvodních, bude na čistotu města v letošním roce vynaloženo dalších 6 mil. korun. Z této částky je hrazena likvidace nepovolených skládek, svoz a likvidace odpadu odloženého v okolí sběrných nádob a rozmístění 3300 kontejnerů na objemný odpad. Místa a termíny přistavení těchto kontejnerů určují opět jednotlivé městské obvody.“
n Lidé však mají možnost sami objemný odpad odvážet do sběrných dvorů, je jich už dostatek?
„Mimo kontejnerů na objemný odpad mají opravdu občané možnost odnést objemné odpady do 18 sběrných dvorů. Ti, kteří jej nemají jak dopravit na určené místo, mohou využít možnosti zavolat na zelenou linku svozové společnosti OZO Ostrava s. r. o. a domluvit odvoz tohoto odpadu přímo z místa bydliště. Uhradí pouze částku za dopravu, likvidace odpadu je v rámci systému nakládání s odpadem zdarma.

Ve všech sběrných dvorech mohou občané odložit bezplatně mimo objemných odpadů také odpady nebezpečné, vysloužilé elektrospotřebiče, separované odpady a biologicky rozložitelné odpady - trávu, listí, drobné větve a další rostlinné zbytky. V městských částech, kde není sběrný dvůr, budou mít občané v letošním roce přistaven kontejner na odpad ze zahrad.“

Jak pokračuje možnost třídit odpad v Ostravě?

„K posílení možnosti třídit odpady bude ve městě v 1. pololetí letošního roku rozmístěno dalších 150 nádob na separované odpady. Občané tak budou mít k dispozici 750 kontejnerů na papír, 850 kontejnerů na plasty včetně nápojových kartonů a 850 zvonů na sklo.

Pro zlepšení hygieny a snížení zápachu jsou ve městě čištěny kontejnery na směsný komunální odpad mobilní myčkou, to je velmi dobré technické řešení zvláště v létě.

Pro lepší čistotu a upravenost města však musí být nápomocni i samotní občané. Navíc finance vynakládané na úklid nepořádku, který bohužel naši občané někde zanechávají, by mohly dobře posloužit v jiných oblastech. Mnoho tedy závisí skutečně na lidech samotných. V poslední době se připravuje uvolnění finančních prostředků z Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve výši 18 mil. Kč na podporu čištění komunikací ve městě. Společně s projektem zeleně naše město udělá další krok ke zlepšení. Děkuji všem občanům, kteří nám pomáhají zasílanými náměty a připomínkami.“ (č)

Den otevřených dveří v OZO

V sobotu 7. června se uskutečnil další Den otevřených dveří společnosti OZO Ostrava s. r. o. Tentokrát byl koncipován jako součást právě probíhající informační kampaně „Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?”, která si klade za cíl upozornit občany na sběrné dvory - místa, kde lze celoročně a bezplatně odkládat objemné odpady z domácnosti. Proto byla letos větší pozornost zaměřena právě na předvedení funkce sběrného dvora a na způsoby využití objemného odpadu.

Kromě ukázkového sběrného dvora si mohli náv¬štěvníci v areálu OZO v Kunčicích prohlédnout nejrůznější typy popelářských aut včetně nové myčky kontejnerů. S průvodcem se bylo možno zajít podívat na linky na dotřiďování a zpracování odpadu. V učebně Centra odpadové výchovy se promítaly filmy o nakládání s odpady.
Protože tradičně na akci přicházejí rodiny s dětmi, bohatý program byl připraven hlavně pro naše nejmenší – oblíbený kabaret Ozíci a Skládkoobr, řada soutěží, koulení popelnic i možnost vyfotit se „jako popelář“ – na stupačce popelářského auta.

Akce přilákala přes dva tisíce návštěvníků a líbila se. I organizátoři z řad zaměstnanců společnosti OZO Ostrava považují letošní Den otevřených dveří za vydařený.
 

Linka se osvědčuje

Přes sedm set hlášení, připomínek a oznámení přijala za první dva měsíce své existence bezplatná „Zelená linka 800 199 922“, kam mohou obyvatelé Ostravy hlásit, co není v jejich okolí v pořádku. Občané hlásí například nebezpečně odkryté elektrické spoje, místa, kde chybí kanálové poklopy, místa, kde leží uhynulá zvířata, černé skládky, přílišnou prašnost ze stavby apod. Operátorky předávají tato oznámení příslušným úřadům městských obvodů, policii i dalším službám. Je patrné, že lidé si na podobná hlášení a následná řešení rychle zvykají a nezatěžují tak urgentní linky první pomoci, policie a hasičů, kde se hlásí jen akutní nehody vyžadující okamžitou odbornou pomoc. Kuriozitou lze nazvat tisící telefonát ze 17. června. Občan oznámil, že po kruhovém objezdu jezdí řidička autem v protisměru. Policie ihned situaci řešila. (o)
 

Město převzalo Ještěrku

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 18. zasedání o odejmutí areálu „Ozdravné centrum Ještěrka“ ze svěření městského obvodu Radvanice a Bartovice. Stavbu areálu s krytým bazénem, rehabilitačním zařízením a restaurací realizoval městský obvod za finanční spoluúčasti města Ostravy a státního rozpočtu. Nový areál byl veřejnosti zpřístupněn v polovině ledna letošního roku. Zastupitelstvo obvodu Radvanice a Bartovice vyslovilo souhlas s odejmutím 20. května 2008. „Po dnešním zasedání zastupitelstva města máme o úkol víc – nalézt dlouhodobě přijatelný a finančně co možná nejméně náročný způsob provozování celého areálu,“ řekl k převodu Ozdravného centra Ještěrka náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý. Do konce roku bude Ještěrku spravovat městská společnost SAREZA. (mb)
 


 Strana 8

 Ostravané zahájili s developery stavbu nového centra Ostravy

Foto: Zahájení výstavby nové městské čtvrti přilákalo tisíce lidí. Podobnou slávu zažili občané města při slavnostním otevření dálnice D47 v závěru loňského roku.

Foto: Tato fotografie opravdu není „vzhůru nohama“. Akrobatická helikoptéra dokáže provádět různé obraty. Bylo to její první vystoupení na území České republiky.

Foto: Model subtilní lávky spojující Novou Karolinu s vlakovým a autobusovým nádražím pochází z londýnské kanceláře Evy Jiřičné.

Foto: Takto bude vypadat část Nové Karoliny po ukončení staveb I. etapy v roce 2010, celá čtvrt má být hotová v roce 2016.

Foto: Počet Ostravanů, kteří byli zvědavi nejenom na leteckou akrobacii a hudební vystoupení, se blížil deseti tisícům.

Foto: Výjimečnou podívanou bylo akrobatické vystoupení skupiny The Flying Red Bulls.

Foto: Vrcholem hudebního programu akce byl koncert skupiny Kryštof.

Foto: K vidění byla i stavební technika. Ta zahájila svou práci brzy po skončení oslav.

Foto: Slavnostního zahájení výstavby Nové Karoliny se zúčastnili malí i velcí. Program byl dostatečně pestrý pro všechny.

Foto: Večerní program pak v deset hodin ukončil slavnostní ohňostroj.

 


Strana 10

co, kdy, kde ve městě

Letní slavnost v Třebovicích

V kynologickém areálu v Ostravě-Tře¬bo¬vicích se 21. června sejdou milovníci zvířat i dobré nálady na letních slavnostech, kde nebude chybět jízda na ponících, ukázka výcviku psů, lov ryb a další atrakce včetně kapely a seskoku parašutistů.

Slavní z českých dějin

Cyril, Metoděj a Hus na Slezskoostravském hradě, takový je název koncertu - oratoria R. Pachmana, který se uskuteční 6. července od 11 hodin na hradě. Součástí dne budou také hry a soutěže pro děti, ukázky historických zbraní a další.

Pozoruhodná svědectví

Unikátní svědectví archivu televizního studia Ostrava mohou diváci shlédnout v ostravském Minikině na Kostelní ulici 24. června. Kromě dalších filmů minikino o víkendech hraje i pro děti.

Hráli na hradě

Koncem května se v prostorách Slezsko¬ostravského hradu uskutečnil 14. Mezinárodní festival křesťanské dechové hudby, na kterém vystoupily naše i zahraniční skupiny. Tento žánr má v Moravskoslezském kraji dlouhou tradici.

Víte, co je haptické umění?

V rámci 14. ročníku festivalu Dnů umění nevidomých na Moravě se 28. května uskutečnil koncert v hudebním klubu Templ na Stodolní ulici. Další součástí festivalu je pozoruhodná výstava haptického umění, hmatových děl nevidomých, otevřená od 6. června až do konce září v sále Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. Knihovna se systematicky snaží o poskytování kvalitních služeb handicapovaným spoluobčanům. Jedním z oddělení je i zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. V současné době čítá fond tohoto oddělení zhruba 3500 nahraných knižních titulů a eviduje 221 čtenářů.

Tábor „Na zkoušku“

Kulturní zařízení Gama v Ostravě na Fifejdách připravilo na prázdniny tři turnusy příměstského tábora se zajímavým programem. Každodenní náplň je různorodá, vždy od 8 do 16 hodin. Témata pro děti obsahují například soutěže na dopravním hřišti, historii Ostravy s haldou Ema, knihovny, výstavy, reportáže, návštěvu zoo, výtvarné dílny, fitness centra apod. Informace o termínech a náplni na tel. čísle 596 611 760.

Mladí koncertují

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě dává příležitost svým studentům. Například 24., 25. a 26. června na absolventském představení studentů 8. ročníku tanečního oddělení. Slavnostní předávání absolventských vysvědčení se uskuteční 28. června.

Atlantik nabízí

V klubu Atlantik se pod názvem Otevřená radnice 24. června uskuteční pravidelné setkání občanů s vedením radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Také tento klub připravuje na prázdninové dny program tzv. příměstských táborů pro děti. Informace na tel. 599 527 110.

Obrazy na Sokolské

Ve výstavní síni Sokolská je až do 25. července otevřena výstava prací Zbyňka Sedleckého, ostravského rodáka, který upoutává diváka ztvárněním veřejných prostor letišť a nádraží jako obecných prototypů periferie.

Koncerty v Parníku

Těsně před prázdninami nabízí klub Parník zajímavé koncerty – 26. června Chór Vážskych muzikantov (klub Fabric), 27. června jazz v podání skupiny Boris Band Combination a 30. června swing LR Cosmetic Band E. Šurmana.

Svátek hudby

Už podruhé pořádá Alliance Francaise Ostrava Svátek hudby. Tento svátek se slaví vždy 21. června po celém světě, koncerty jsou zdarma. V Ostravě se koncert pořádá 20. června od 14 do 23 hodin v Komenského sadech před památníkem.

ELÁN navštíví Ostravu

Sice až 11. října, ale přece jen – oblíbená slovenská skupina ELÁN vystoupí v ČEZ Aréně v rámci svého turné. Vstupenky jsou v prodeji už od 20. května.

Nová galerie „na Slezské“

Dobrým kulturním počinem lze nazývat otevření nové Slezské galerie v prostorách radnice městského obvodu Slezská Ostrava. Svou činnost zahájila 3. června vernisáží výstavy Evropská města v grafice od 15. do 19. století. Starosta obvodu Antonín Maštalíř přivítal na ní generálního konzula Polské republiky v Ostravě Jerzyho Kronholda. Expozice tvoří díla ze sbírek Muzea architektury ve Vratislavi a Ostravského muzea.

Galerie si polepšila

Galerie výtvarného umění v Ostravě má řadu prostor, nejznámější je objekt mezi Ostravany dávno nazývaný Dům umění na Jurečkově ulici v centru. Koncem května bylo otevřeno a dáno do provozu další působiště – v blízkosti Domu umění, na Poděbradově ulici, vzniklo během jednoho roku rekonstrukcí staré budovy ze začátku minulého století kvalitní a esteticky zdařilé dokumentační a správní centrum. Budova byla bezúplatně převedena z majetku ministerstva vnitra (předtím tam sídlila policie). Moravskoslezský kraj projekt významně podpořil. Vznikly nové prostory administrativy, depozitáře a knihovna s badatelnou pro veřejnost. Zároveň se uvolnily prostory v Domě umění, které mohou sloužit sbírkám. Další rekonstruovaná stará budova je dobrým počinem pro vzhled města.

Ostravský koníček skončil

Mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby se letos konal v Divadle loutek Ostrava od 16. do 18. června. Je ojedinělou akcí svého druhu nabízející animované, dokumentární a hrané filmy, doplňkem bývají semináře a doprovodný kulturní program.

Člen „Tvrdohlavých“ vystavuje

Až do 4. července je v galerii Beseda expozice Jiřího Davida, jednoho z členů skupiny Tvrdohlaví. Je známý tradiční malbou ale také objekty a instalacemi. Jiří David se už prezentoval na více než 50 výstavách doma i v zahraničí.

Taneční představení po celé ČR

Festival soudobé taneční tvorby se koná po celé republice od začátku června až do konce září. V rámci festivalu Ostrava hostila 1. června vystoupení španělského souboru flamenga v prostorách divadla loutek.

Hvězdy nad Ostravou

Pozorování v hvězdárnách lze uskutečnit jen za jasného počasí. Léto k tomu přímo vybízí, i když noci jsou krátké. Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě nabízí 25. a 28. června pozorování jarních souhvězdí, planetárium zve na přitažlivý pořad pro malé děti 25. června na téma Martin a hvězda a Měsíc u krejčího, 28. června pak na pořady Nebezpečná planeta, Skrytá krása vesmíru a další.

 Spolupráce tří národností, mnoha měst, divadel a režisérů poctí i Ostravu

Nenechte si ujít

Shakespearovské slavnosti

„Město Ostravu považuji při každé své pracovní návštěvě za multikulturní prostor, je neuvěřitelné, co se tu pro kulturu dělá…“, hodnotí slovenský režisér Peter Gábor. Podobný názor vyjádřil také polský režisér, herec a ředitel Teatru Ludowego Krakow Jacek Strama na tiskové besedě k jedné z největších městských kulturních událostí letošních prázdnin. Ostrava se po Praze, Brnu, Bratislavě a Košicích stává pátým městem, které v létě pořádá Shakespearovské slavnosti. Navíc tato akce představuje velmi vstřícnou a pozoruhodnou mezinárodní spolupráci. V roce 1994 začaly slavnosti v Praze.

Pořádající agentury PaS de Théatre a Schok ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským, Ostravskými výstavami a za finanční podpory města, kraje i dalších institucí připravily ostravské veřejnosti nevšední zážitek. Pestrost a kvalitu této události lze měřit i skvělou spoluprací českých, slovenských a polských herců a režisérů. Od 22. července do 6. srpna se postupně v prostorách nádvoří Slezskoostravského hradu představí čtyři špičkové inscenace W. Shakespeara - Komedie omylů, Bouře, Richard III. a komedie Jak se vám líbí. Herci tak zvučných jmen jakými jsou J. Tříska, M. Labuda, D. Jamrich, E. Horváth, M. Huba, D. Jurčová a další s početnou skupinou skvělých herců ze všech ostravských divadel – NDM, P. Bezruče, Arény i divadla loutek určitě potěší náročné ostravské obecenstvo. V představení Richard III. hraje titulní roli známý polský herec Jerzy Stuhr, nezapomenutelný představitel jedné z hlavních postav ve filmu Sexmise. Na česko-slovenských překladech shakespearovských textů spolupracovali profesor Hilský a slovenský překladatel L. Feldek, ani polština však nedělá ostravskému publiku problémy.

Jedno představení na hradním nádvoří může hostit zhruba 650 diváků, vstupenky do různých zón od 150,- a 250,- korun jsou v prodeji informačních center, sítě Ticketportal a NDM.

Program: 22., 23. a 24. července - Komedie omylů, 26. – 29. července – Bouře, 31. července a 1. srpna – Richard III., 3. – 6. srpna – Jak se vám líbí. (ok)

Foto: Jana Třísku viděly v představení Bouře už tisíce lidí, obyvatelé Ostravy mají tuto příležitost letos v červenci.

Janáčkiana virtuální

Součástí ostravského mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který skončil 9. června, byla každoročně muzikologická konference Janáčkiana. Od roku 2002 se toto setkání muzikologů koná jen každý sudý rok, tedy i letos. Tématem bylo tentokrát v rámci 80. výročí skladatelova úmrtí téma Janáček světový a regionální. Letošní konference nabrala zcela novou podobu – odehrávala se jen na webových stránkách Ostravské univerzity, byla to tedy konference virtuální. Účastníci konference tak zasedli k počítačům a do Ostravy jezdit nemuseli. V době od 25. května do 10. června bylo otevřeno diskusní fórum, v němž reagovali nejen účastníci konference ale i ostatní muzikologové z nejrůznějších koutů světa. Jednacími jazyky byly čeština, slovenština a angličtina. Nevýhodou této formy je skutečnost, že účastníci konference nemohou zároveň osobně navštěvovat koncerty festivalu. (o)

Baletní workshop

Ostrava se od 7. července do 8. srpna stane místem konání druhého ročníku projektu Ballet & Dance Workshop, unikátní letní školy baletu zaměřeného pro studenty, kteří se chtějí profesionálně zdokonalovat v tomto uměleckém oboru. Tanec a balet jsou dokonalou mezinárodní řečí, ve kterých se komunikuje pohybem. Společnost Mezinárodní balet Praha bude během workshopu prezentovat projekt s názvem Ballet on Screen, který umožní studentům a účastníkům této akce zhlédnout DVD a videa s danou tématikou z mnoha zemí. Profesory letošního workshopu jsou choreografové zvučných jmen – Igor Vejsada, šéf baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Jana Kůrová, choreografka a pedagožka z Prahy, Yehuda Maor, choreograf z USA, Karin Averty, bývalá primabalerina Pařížské opery, Luca Tozzi, choreograf působící v Itálii a Francii a další. (k)

 


Strana 11

Ostravské muzeum nabízí

I v parném létě je příjemné zchladit se návštěvou vkusně rekonstruovaných prostor Ostravského muzea, v 16. století postaveného jako sídlo tehdejší radnice. Objekt muzea je velmi rozsáhlý, první obnovená část byla otevřena před třemi lety, pokračovaly další úpravy. Budova muzea je jedním z nejzdařilejších děl krásné, účelné i kvalitní renovace historických budov v Ostravě a stává se častěji a častěji cílem našich i zahraničních návštěvníků.

V současné době nabízí pozoruhodnou výstavu o architektuře začátku 20. století, kdy se v Ostravě zrodily stavby dodnes krášlící město, stavby, které získávají na hodnotě věkem. Samotní Ostravané málokdy tuší, jak vzácné jsou budovy, které denně míjejí.

Žáky proslulého architekta Otty Wagnera (výstava Otto Wagner ve fotografiích Waltera Zedniceka – zapůjčena Rakouským kulturním fórem v Praze) byli mimo jiné Rakušan Wunibald Deininger, Otokar Bém a František Fiala. Deiningerův architektonický rukopis je patrný v budově obytného domu hned vedle domu Textilie, kde již po léta sídlí firma Metasport. Ne všechny staré hodnotné objekty se podařilo dosud renovovat a tento dům k nim, bohužel, patří. Wunibaldu Deiningerovi, architektu a designérovi, je věnovaná samostatná část výstavy, přivezená ze Salzburg muzeum, a mimo jiné představuje i Deinigerem navržený originální nábytek. Výstava v muzeu však až do 13. července nabízí i další skvosty architektury.

Na prázdninové dny chystá muzeum celorepublikovou výstavu pod názvem „Jeden den v ČR“. Fotky renomovaných fotografů zachycují nejrozmanitější záběry a momenty z mnoha koutů naší země pořízené v jeden jediný den. Originální nápad tak dal vzniknout ojedinělé výstavě, která putuje po celé republice. Od 12. června do 31.srpna bude rovněž k vidění výstava věnovaná půvabům pozoruhodného regionu Galicie (část Španělska) zachyceného objektivem fotografa Xurxa Lobata. Výstava je připravovaná ve spolupráci s velvyslanectvím Španělska v Praze. Po prázdninách se chystá otevření další části stálých expozic věnované historii Ostravy.

Od května až do konce října je v muzeu každé pondělí od 15 do 16.30 hodin otevřena mykologická poradna, kde lze hledat poučení či určení jakýchkoli hub, které vášniví houbaři najdou, lze tu i získat radu, jak se zbavit nežádoucích druhů hub, jakými je například dřevomorka. Návštěvníkům je přístupná i krásná vyhlídková věž muzea se zvonkohrou. (ok)

 „Směj se, paňáco, je konec milování…“

Kdo by neznal lkavou árii principála kočovných komediantů ze stejnojmenné opery Ruggiera Leoncavalla. Canio, jak se principál jmenuje, v podání Gianlucy Zampieriho, zpíval tuto árii při květnové premiéře za absolutního ticha a napětí diváků. Výbuch potlesku a nadšení sklidil Zampieri na otevřené scéně a potvrdil, že jeho cena Thálie za loňský výkon Cyrana je u té správné osoby. Operu Komedianti (Pagliacci) uvádí ostravské Divadlo A. Dvořáka spolu s další operou Vlčice (La Lupa).

Představení dvou jednoaktových oper italských autorů je sloučením staré a nové Itálie, rozdíl mezi Leoncavallem a skladatelem Vlčice Marcem Tutinem je celých sto let. Přesto tyto dvě opery k sobě patří, obě si jako téma volí lidské vášně, lásku i žárlivost. Vlčice v podání hostující Zuzany Dunajčanové ze Slovenska či Eriky Šporerové je opravdu šťavnatá žena a její milenec Nanni v podání Luciana Mastra alternujícího se Zampierim pod stejně šťavnatým režijním vedením Luďka Golata se určitě rychle zabydlí v duši diváka. Je to prostě o vášni.
Celé představení má i další pozoruhodnou stránku. Dýchá Itálií. Současnou (operu La Lupa napsal skladatel v roce 1990), představovanou prostředím karabiniérů, i minulou Itálií s koloritem venkova a kočovným divadlem před více než sto lety. Spolu se scénou a kostýmy zejména v úvodu Komediantů se divák ocitne v pravé Itálii.

Věrohodný punc dodává i režie mladého italského režiséra Lva Pugliese, který přes svůj věk a chlapecký zjev už režíroval v mnoha zemích. Dodejme, že hudebně obě opery nastudoval italský dirigent Alessandro Sangiorgi a že kromě publiku již známých sólistů Mastra a Zampieriho hostuje v Ostravě řada dalších italských zpěváků. (k)

Foto: Alfio Grasso v roli Tonia v opeře Komedianti

Přijďte na koncerty festivalu Colours

Festival Colours of Ostrava naplní centrum Ostravy hudbou i jejími nadšenci od 10. do 13. července. Hlavní hvězdou je irská zpěvačka Sinéad O‘Connor a další zpěváci a kapely z celého světa i přední české hvězdy. Festival probíhá za finanční a mediální podpory statutárního města Ostrava. Nejen to. Pro společnost Ostravské výstavy to každoročně představuje obrovský kus organizačních a technických prací. „Protože se festival koná v areálu výstaviště Černá louka a na hradě i v jeho okolí, zabezpečujeme pro pořadatele akce veškeré energetické přívody, mobilní toalety a další nezbytné věci. I pro nás je to vždy 24hodinová pracovní doba po několik dnů, na Colours se přece nikdy nespí,“ řekl nám ředitel Ostravských výstav Karel Burda. (o)

 


Strana 12

Hokejový brankář Josef Mikoláš si dodnes váží toho, co všechno zažil

Z velkých utkání si pamatuji každou minutu

O lidech s lidmi

O Josefu Mikolášovi se psalo už mnohokrát. Sportovní veřejnost jej po léta řadí mezi hokejové ikony. Nedávno převzal z rukou ostravského primátora Petra Kajnara ocenění jako nejlepší sportovní osobnost roku 2007. Je to spíše pocta jeho dlouholeté sportovní kariéře – jako špičkového brankáře, ale i nadšeného sportovního novináře, kterým je vlastně dodnes.

Nezměnil se. Vždycky nerad moc mluvil, ale když se mluví o hokeji, jiskří mu oči a vzpomínky na neuvěřitelné okamžiky, dřinu i slávu se kupí jako dobré počtení. Sám považuje za velké štěstí, že se mu v životě tak hodnotných dobrodružství a zážitků dostalo. Je v tom jakási pokora, protože si uvědomuje, že každému klukovi se jeho sen nesplní. Jenže to by museli mít talent jako on.

V osmnácti brankářem

Kluk z hornické rodiny, jak jinak na Ostravsku. Sám v tom pokračoval. Na učilišti udělal postup – bruslit už uměl, ale kluci z učiliště mohli tenkrát využívat Kotasova zimního stadionu, který se v 50. letech stal prvním zastřešeným zimním stadionem v republice. To byla šance. Zapálení pro hokej vyústilo v nabídku na vstup do hokejového mužstva Vítkovic. Bylo mu osmnáct, když se stal brankářem ligového družstva. A brzy začaly zahraniční cesty. Na Silvestra v roce 1956 hrál v čínském Pekingu. Vítkovice tam měly hrát proti vybraným týmům několika měst. Pro kluka z Ostravy obrovský zážitek na celý život. Dodnes s úsměvem i trochou údivu vzpomíná, jak tam mrzli, v severních městech dokonce hráli za třiatřicetistupňového mrazu. Všechny zápasy chytal právě Pepík, druhý brankář a třetí útočná formace vůbec ven ze zázemí nevyšli. Samozřejmě se hrálo na otevřeném kluzišti, na přírodním ledě. Na střídačce „koksák“, jaký známe z našich staveb v zimě, aby se aspoň trochu ohřáli. Dodnes s údivem konstatuje – „To obecenstvo vůbec nefandilo – deset tisíc Číňanů neřvalo, netleskalo, neskandovalo, ticho jak v hrobě. To asi málokdo zažil. A ty výsledky asi taky ne – vyhráli jsme například 28:3, skoro každý zápas dělal dvacetigólový rozdíl. Pro mě to bylo úžasné, dokonce jsme hráli ve vypůjčených dresech národního mužstva s hvězdou a lvíčkem na prsou, to byl zážitek…“

Splněné sny

Splnil se i další klukovský sen – hrál v USA a v Kanadě. Na olympijských hrách v kalifornském Squaw Valley v roce 1960 dokonce poprvé v historii Kanaďané nabídli, aby si Češi přijeli zahrát k nim, do kolébky hokeje. Stalo se, hráli v profesionální hale v Torontu, ale samozřejmě proti amatérům, když naše mužstva tenkrát mohla hrát jen proti amatérům. Šest utkání skončilo třemi vítězstvími a třemi porážkami. „Tam byl ale technický problém,“ doplňuje Josef Mikoláš. „Kanadská kluziště mají menší plochu a oblejší rohy. Puk se tam šikovněji vrací před bránu, ale na to jsme si museli zvyknout. Setkali jsme se tam s mnoha krajany Čechy i Slováky, byli nadšeni, že se čeští hokejisté k nim dostali.“

Kromě tří let v Chomutově zůstával věrný klubu Vítkovic. Jeho největší kamarádi a parťáci byli Jan Kasper a Mirek Vlach. „Bohužel, už nejsou. Ale tvořili jsme skvělou trojku – brankář, obránce a útočník. Vítkovice se v té době dlouho držely na vrcholu…“

Dodnes považuje za nejúžasnější prožitek zápas s Ruskem ve Švýcarsku v roce 1961. „Poprvé jsme tam ruský manšaft na MS porazili, to byla nepopsatelná radost. Někdy mám pocit, že z takových chvil ve mně zůstala zaznamenaná každá vteřina, tak přesně si to vybavuju. A ty ovace a šílenství po příletu do Prahy! Pracovníci letiště nám říkali, že tolik vítajících fandů a takový hukot letiště při žádné jiné návštěvě nezažilo. Po dvanácti letech jsme se stali mistry Evropy, i ulice v Praze praskaly ve švech…“ vzpomíná.

Přesto, že si vybavuje i detaily ze všech těch sportovních klání, těší ho, že mnozí fandové dodnes stejně podrobně pamatují celý průběh významných utkání. „Jsou to skuteční milovníci hokeje, ale je mi líto všech, kteří nadšení pro cokoli postrádají. To přece naplňuje život.“

Z ledové plochy za mantinel

K novinařině se dostal přes tátu, který přispíval do tehdejšího listu Hlubiňák, a tak když skončil s hokejem, přešel rovnou za mantinel, do novinářských řad. Bezpečnostní opatření v hokeji přitvrzovala a tak pamětníci vědí, že Pepík odmítal hrát v masce. Prostě mu vadila. Působil v redakci Sportu, po roce 1989 se stal sporťákem tehdy nově založeného listu Moravskoslezský den, před šesti léty vydal pro město zajímavou publikaci Branky, body vteřiny o sportovních klubech všech odvětví v Ostravě.

„Dneska? V lednu jsem oslavil sedmdesátku, ale pořád mě sport baví. Dělal jsem krátce ředitele TJ VOKD, pořádám tiskovky pro II. ligu fotbalu Vítkovic a extraligový hokej Vítkovic. Celý život sbírám známky. Výjezdy do zahraniční byly vždycky spojeny i s novými přírůstky do mé filatelistické sbírky. Zvláštní série známek se totiž vydávají i při velkých sportovních svátcích, jako jsou olympiády a podobně. Moje tři dcery už mě obšťastnily třemi vnučkami, Katce se před dvěma lety narodil syn Mikuláš. Rodiče tvrdí, že z něj bude ,vědátor´ jako oni, žádný sport, ale kdoví…. Když jsem s ním byl sám, dal jsem mu do rukou dvě malé hokejky a vyfotil jsem si ho. Může to být v budoucnu dobrý základ pro album slavného hokejisty, ne?“ (ok)

Foto: Mikolášovi se splnil klukovský sen, nastoupil v brance proti Kanadě.

Foto: Při návštěvě naší redakce si Josef Mikoláš donesl i fotku nejvzácnější – z vítězství nad sovětskými hokejisty ve Švýcarsku v roce 1961.

  


Strana 13

 Následky světové války si záhy po jejím začátku našly cestu do všech koutů monarchie

Zdravotní a sociální poměry za I. světové války

Archiv města Ostravy

Válečné útrapy a hospodářský rozvrat katastrofálních rozměrů, provázený nedostatkem základních životních potřeb a hladověním velké části obyvatelstva, ovlivnily velmi nepříznivě také zdravotní a sociální poměry v Ostravě. Nízké příděly potravin a zvýšené nároky na pracovní výkonnost podlamovaly zdraví lidí v zázemí. Odvodem mužů a synů na frontu zůstala povinnost živit často početnou rodinu a starat se o výchovu dětí pouze na ženách. Z mnoha z nich udělala válka vdovy a z dětí sirotky.

Zdravotní a sociální péče v podmínkách válečného stavu spočívala především na obcích, jež ji musely v mezích možností zajistit nejen potřebnému domácímu obyvatelstvu, ale také raněným a nemocným vojákům včetně válečných zajatců a tisícům uprchlíků z Haliče. Vzrostly mimořádné výdaje z obecních pokladen. Hlavní účetní uzávěrka města Moravské Ostravy za rok 1915 vykázala dluh 530 885 K na válečných výlohách. Jejich nezanedbatelnou položku tvořila stavba a údržba infekčních baráků a lazaretu v městské části Horní pole, který zabral celou novou budovu německé obecné školy (dnes základní škola na kounicově ulici).

Také další vojenské lazarety v Moravské Ostravě a okolních obcích byly umisťovány ve školních prostorách. Spravoval je většinou Červený kříž, organizace, která se vedle ošetřovatelské činnosti starala též o civilní obyvatelstvo, pro něž zřizovala různé poradny, vyvařovny, sirotčince aj. V prvním válečném roce od 31. srpna 1914 do 31. srpna 1915 bylo v politickém okrese Moravská Ostrava 30 lazaretů Červeného kříže s 3353 lůžky. Vedl je vrchní okresní lékař dr. Johann Kaan. Obětavou službu nemocným zaplatil vlastním životem, neboť 19. března 1918 zemřel na úplavici, jíž se nakazil v lazaretu v Přívoze.

Ostravské nemocnice zápasily s nedostatkem míst, protože část lůžek byla rezervována pro raněné a nemocné vojáky a zajatce. V městské nemocnici na Fifejdách museli být mnozí pacienti nouzově umístěni na chodbách. Vítkovická závodní nemocnice řešila nedostatek lůžek umístěním tří nemocných na dvě postele nebo dokonce dvou pacientů na jednu postel. Ošetřující personál těžko zvládal velký příliv raněných a nemocných, neboť jeho početní stav se snížil povoláním některých lékařů na frontu.

Podvýživa a vyčerpání obyvatelstva se staly živnou půdou pro šíření nakažlivých chorob. Řádila úplavice, neštovice a tuberkulóza plic. V posledních válečných měsících zasáhla české země španělská chřipka, která byla největší epidemií, jež postihla lidstvo za 1. světové války. Objevila se náhle v květnu roku 1918 v Madridu, na Moravě se první případy vyskytly v srpnu. V politickém okrese Moravská Ostrava si v roce 1918 vyžádala 302 lidské životy.

Dramatický pokles reálných příjmů obyvatelstva způsobil těžko představitelný úpadek životní úrovně a předznamenával sociální rozvrat. Stát, který vydával většinu finančních prostředků na vedení války, odsunul řešení situace zbídačených vrstev do pozadí. Ani akce na pomoc nejchudším v podobě státních příspěvků na nejnutnější potraviny, ani nepatrné drahotní příplatky ke mzdám, nezajistily účinnou pomoc. Více se o osudy strádajících staraly veřejné korporace, jejichž hlavním cílem bylo zmírnění lidského utrpení. Vedle Červeného kříže k nim patřil také Válečný pomocný úřad, jehož ústřední výbor v Moravské Ostravě vznikl v roce 1914. Z darů, subvencí a sbírek podporoval rodiny vojáků na frontě a vdovy a sirotky po padlých a zajišťoval výživu chudým dětem.

Záchranu pro osiřelé děti představovaly sirotčí spolky, jejichž počet vzrůstal od roku 1916. Ve Slezské Ostravě se o jejich zakládání zasloužil tamější farář Antonín Fusek. V politickém okrese Moravská Ostrava působil sirotčí spolek „Ludmila“, který ve válečné době přenesl svou činnost do Mariánských Hor, kde zřídil dva sirotčince.

V listopadu 1918 válka skončila a nová republika začala pomalu překonávat sociální krizi, v níž se tehdy zmítal celý svět. Avšak tisíce rodin a jednotlivců, postižených ztrátou svých nejbližších a trvalými následky zranění a chorob, se jejího smutného dědictví nikdy nezbavily.

Mgr. Eva Rohlová

Foto: Nouzový cholerový barákový komplex (tzv. černý pavilon) na Fifejdách v roce 1915

Foto: Z vojenského lazaretu v sokolovně v Moravské Ostravě (vedle dnešního Divadla Jiřího Myrona), 1914

 


Strana 14

Krátce ze sportu

ZÁPASNÍCI TJ SOKOL VÍTKOVICE STÁLE VEDOU.

Ani poslední květnový víkend nepřinesl změnu v seniorské I. lize zápasníků. Po třetím kole tak TJ Sokol Vítkovice vede tabulku se čtyřbodovým náskokem před TAK Hellas Brno. Úspěšně si počínali také mladí zápasníci. Na mezinárodním turnaji Lidice 2008 uspěli v konkurenci 255 zápasníků z 30 oddílů a 6 států.

VICEMISS JE Z OSTRAVY.

Dvanáctiletá Kateřina Kautská z Ostravy-Poruby, členka sportovního klubu Aerobik Team KN Ostrava, se v neděli 1. června stala v Praze druhou vicemiss v kategorii Miss aerobik Kadet. Nechala za sebou přes sto dívek ze semifinálového kola a tři desítky finalistek, když si jako třetí nejlepší poradila se všemi disciplínami - aerobikem podle lektorky, překážkovou dráhou a uměleckou dovedností. Po celou dobu Miss aerobik tour 2009 bude až do finálového kola této celorepublikové soutěže předcvičovat spolu s vítězkou „dospělé“ kategorie Miss aerobik 2008 novým soutěžícím v kategorii Kadet.

HÁZENKÁŘKY CHYSTAJÍ NÁBOR.

Nejúspěšnější dívčí míčový sport v Ostravě – házená, přijímá každé úterý a čtvrtek od 15.00–16.30 hod do svých řad dívky do házenkářské přípravky při TJ Sokol Hrabůvka. Zvána jsou všechna děvčata základních škol, ročníků 1997, 1998, 1999, 2000 a mladší, aby přišla samostatně, s kamarádkou, nebo se svými rodiči, ve sportovním oblečení na tréninky, které se konají ve sportovním centru Dubina – nová sportovní hala vedle Europa Möeblu. Náplní přípravky je přirozený rozvoj pohybových schopností děvčat s míčem i bez míče. Toto vše formou soutěží, gymnastiky a atletiky. Kontakt na případné dotazy Tomáš Bárta (mobil: 777 733 947, email: handball@email.cz).

BIATLON ŽÁKŮ V PORUBĚ.

Posledního května klub biatlonu Poruba uspořádal již čtvrtý ročník oblastního závodu v letním biatlonu žactva, jehož výsledky se započítávají do hodnocení českého poháru jednotlivců. Celkem startovalo 32 závodníků z Poruby, Orlové, Karviné a Těrlicka. Na uspořádání akce se podílelo 13 pořadatelů a rozhodčích. Závod se uskutečnil za podpory městského obvodu Poruba a činnost klubu je podporována Magistrátem města Ostravy, na akci se taktéž podílela fa Dewalt. V jednotlivých kategoriích vyhráli Gřešek Vít z Poruby a Kaletová Kateřina z Těrlicka v kategorii předžáků, v kategorii žáků A zvítězili Šindelář Jiří z BK Poruba a Zázvorková Jana z Orlové v žácích B se na prvních místech umístili Ferdiánová Kateřina a Genco Ondřej oba z BK Orlová. V nejstarší kategorii zvítězil Dokoupil Radek z Karviné a Loučimová Lucie z Orlové. Ještě do konce školního roku, kdy se půlí sezóna se sportovci zúčastnÍ tří kol českého poháru v letním biatlonu. Pro případné zájemce jsou tréninky každé úterý a čtvrtek od 17 hod v Porubě na stanici turistů.

RADVANICE PATŘILY MOTOCYKLŮM.

Ve dnech 7.-8. června 2008 se v Ostravě-Radvanicích opět konaly závody motocyklů na již „II. Radvanickém okruhu“. V poháru České republiky v kategorii klasik – 175 cm3, 250 cm3, do 350 cm3, nad 350 cm3 a také ve volném vloženém závodu do 600 cm3 a nad 600 cm3 jezdci z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska předváděli své výkony na 3,5 km dlouhém okruhu. Jak nám také prozradil Aleš Boháč, zastupitel městského obvodu, akci přijel podpořit svou účastí jezdec mistrovství světa superbiků Jakub Smrž, který po své autogramiádě překvapil vítěze svou gratulací a předáním pohárů a věnců.

BĚH NA RADNIČNÍ VĚŽ.

Poprvé mohou zájemci vyběhnout po schodech na věž ostravské Nové radnice. Akce se uskuteční v sobotu 28. června a je součástí seriálu závodu Garmin Run-Up 2008. V den závodu začnou s úderem 11. hodiny vybíhat soutěžící každou minutu na krátký rozběh na Prokešově náměstí, aby poté zdolali všechny schody a zaútočili na její vrchol. 50 nejlepších časů bude kvalifikováno do finále, které se bude konat v podvečer. Mezi tím budou probíhat závody dětí, mládeže, koncert a bohatý zábavný program. Zájemci se mohou registrovat na www.run-up.cz, více informací na www.ostrava.cz .

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE.

Na vybraných ostravských školách se od 23. do 25. června a také 25. června na stadionu SAP Poruba uskuteční Běh olympijského dne 2008. Závodu se účastní žáci, může však i každý občan a také osoby se zdravotním omezením. Speciálně je připraven závod rodičů s dětmi. Hlavního závodu na 10 km se mohou zúčastnit ženy a muži bez rozdílu věku, rozdělení na věkové kategorie bude při startu na stadionu Arrows v Porubě. Prezentace se uskuteční od 16 hodin. Vítězové obdrží finanční ceny, všichni účastníci pak pamětní certifikáty.

SENIOR-JUNIOR OLYMPIÁDA.

Pod tímto názvem se konal první ročník olympiády v zahradě Domu s pečovatelskou službou Astra v Porubě. Dvoučlenná družstva tvořená vždy seniorem a juniorem se utkala v několika sportovních disciplínách, mimo jiné v házení kroužků na kříž, ve slalomu s florbalovou hokejkou a míčkem nebo v hodu létajícím talířem. Věkový rozdíl v jedné dvojici soutěžících činil dokonce 73 let. Mladšími partnery byli žáci ZŠ Porubská 832. Senioři s dětmi rádi soutěží, dokonce rádi sportují. První místo vybojovala dvojice seniorka Běta Kozubová a Lukáš Martiňák ze třídy 2. A. Spolupořádající Centrum sociálních služeb v Porubě chce z této akce udělat zajímavou tradici.


Strany 16

 Fototéma

47. Zlatá tretra = dva světové rekordy

Zlatá tretra opět dokázala, že se může směle řadit mezi ty nejlepší atletické mítinky nejenom na starém kontinentě. V Ostravě padly hned dva světové rekordy. Nejprve etiopská vytrvalkyně Dire Tuneová zaběhla v hodinovce 18 517 metrů, čímž o 177 metrů překonala rekord Tegly Loroupeové z Keni. O druhý rekord se postaral Kubánec Dayron Robles, který 110 metrů přes překážky uběhl za 12,87 vteřiny. Ostrava tak viděla už jedenáctý atletický světový rekord v historii. K hvězdám první kategorie, které se mítinku účastnily, můžeme určitě řadit světového rekordmana na 100 metrů Usaina Bolta a chorvatskou mistryni světa ve skoku vysokém Blanku Vlašičovou. Z rekordů se ovšem radovali i další závodníci a to z rekordů národních.

Ostravští diváci vytvořili skvělou kulisu, kterou přenášely televize ve 140 zemích. Atletický mítink finančně podpořilo i statutární město Ostrava.