Březen 2009

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si také můžete stáhnout ve formátu PDF (2,12 MB).
 

Strana 1

Ke změnám dojde od 1. dubna letošního roku, zvýhodní nemajetné občany

V nemocnici bez třicetikorunového poplatku

Městská nemocnice Ostrava je dalším zdravotnickým zařízením v kraji a první městskou nemocnicí v republice, jež bude pacientům vracet třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře. Rozhodli o tom v únoru městští zastupitelé.

Změny se projeví v dubnu

S platností od 1. dubna bude pacientům, kteří o to projeví zájem, vrácen třicetikorunový regulační poplatek za návštěvu ordinace v tomto zařízení. I nadále bude městská nemocnice vybírat šedesát korun denně za hospitalizaci a devadesátikorunový poplatek za pohotovostní službu. V platnosti zůstává i třicetikorunový poplatek za každý lék na předpise.

Ve stejný den vstupuje v platnost novela zákona, která osvobozuje od poplatků za návštěvu lékaře děti do 18 let, snižuje i roční ochranný limit seniorům nad 65 let z pěti tisíc na dva a půl tisíce korun. Zrušena bude i platba za recept v případě, že cena léků bude nižší než částka za vystavený recept. Dětem a důchodcům se snižuje ochranný limit z 5000 na 2500 Kč. Od poplatků budou osvobozeni lidé se zdravotním postižením, obyvatelé domovů pro seniory, z domovů se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, kteří nemají vlastní příjem.

V souladu s evropským právem

Aby se předešlo podezření z nezákonné veřejné podpory, bude poskytování finančních prostředků z rozpočtu města realizováno v tzv. režimu de minimis. V praxi to znamená, že město nesmí městské nemocnici poskytnout, spolu s dalšími podporami de minimis, po dobu tří let více než dvě stě tisíc eur. Postup byl konzultován s právníky a je zcela v souladu s evropským právem.

„Chceme zachovat dostupnost lékařské péče i pro pacienty, kteří vzhledem k jejich příjmům na to jednoduše nemají,“ vysvětlil ostravský primátor Petr Kajnar.

Placení v ordinacích zůstane sice v praxi zachováno, nicméně uhrazená částka bude pacientovi, na základě potvrzení vystaveného zdravotnickým personálem, proplacena na kontaktním místě v městské nemocnici. Město by takto vrátilo pacientům přibližně pět milionů korun. Vedení ostravské nemocnice má měsíc na to, aby ve spolupráci s úředníky magistrátu organizačně celou proceduru připravilo.

Ministerstvo blokuje vrácení majetku

Otevřeným problémem zůstává navrácení nemovitého majetku městské nemocnice. Jedná se o část historického majetku města, který byl v padesátých letech převeden komunisty na stát. Již více než před rokem mělo město Ostrava po domluvě s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových získat majetek zpět. Koncem ledna ovšem ministr financí Miroslav Kalousek překvapivě podmínil navrácení tohoto historického majetku, v účetní hodnotě přibližně sedmi set milionů korun, zrušením proplácení třicetikorunových poplatků, a pohrozil jeho prodejem. A to přestože způsob zvolený městem je zcela v souladu s platným evropským právem. „Jsme postojem ministerstva zaskočeni. Najdeme jiný způsob, jak získat majetek města zpět,“ reagoval na stanovisko ministerstva primátor Kajnar.

O prodeji uvažuje ministerstvo i v případě dalších nemovitostí, které byly v minulosti převedeny na stát a s nimiž město počítá. Jedná se např. o budovu bývalého ředitelství nemocnice na ulici Odboje, v níž v době protektorátu sídlilo obávané gestapo. Do tohoto objektu město plánuje soustředit agendu státní správy. Na jednom místě by tady byly vydávány řidičské průkazy, občanské průkazy a pasy. (mb)


Nové stacionární centrum poradí a pomůže

V pátek 6. března byl slavnostně zahájen provoz Stacionárního centra prevence Městské policie Ostrava na ulici Zámecké č. 10. Stalo se tak za účasti představitelů Městské policie Ostrava, Městského ředitelství Policie ČR Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Magistrátu města Ostravy a zástupců společností, sdružení a organizací jako Bílý kruh bezpečí, Krizové centrum pro děti a rodinu, Intervenční centrum Ostrava a Společnost senior.

Po více než jednoleté dobré zkušenosti, kterou Městská policie Ostrava má s prvním otevřeným Stacionárním centrem prevence v Ostravě-Hrabůvce (jen loni služeb využilo 432 občanů), se rozhodla vyjít potřebám občanů města vstříc a otevřít stejné pracoviště také v centru Ostravy. Občané se tu mohou obracet na strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi, týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a bezpečí v našem městě. Pracoviště bude sloužit také jako poradna pro občany, poskytne široké spektrum informací o práci policie, lze tu získat i kontakty na krizová centra, azylové domy, intervenční centra apod.

Pro veřejnost bude centrum otevřeno v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v čase od 9 do 12 a od 13 do 15 hod., ve středu bude pracovní doba delší o tři hodiny. O pomoc a informaci se občané mohou obrátit také prostřednictvím elektronické pošty (prevence@mpostrava) a telefonu – 599414261. (mp)


Zastupitelé projednají

Další, už šestadvacáté, jednání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční 25. března od 9 hodin. Podle zákona se je mohou zúčastnit také občané. Projednávat se tentokrát bude Integrovaný plán rozvoje města pod názvem Ostrava – pól rozvoje, který nabízí obsahově a časově provázané akce, jež budou realizovány v Ostravě. Rozvojová strategie města se týká rovněž problémů v oblasti dostupnosti a mobility, kulturního a společenského vyžití a infrastruktury pro vzdělanost. Město tak může získat peníze z Evropské unie na rozvojové projekty. (r)


Policisté ocenili své kolegy

V úterý 3. března se v Divadle loutek uskutečnilo slavnostní ocenění nejlepších ostravských policistů za rok 2008. Celkem 33 nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství Ostrava převzalo z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje Jaroslava Skříčila a ředitele Městského ředitelství policie Ostrava Tomáše Landsfelda ocenění Policista roku a Občanský zaměstnanec roku 2008. Slavnostního odpoledne se zúčastnil za město Ostravu primátor Petr Kajnar, přítomni byli i starostové městských obvodů.
Titul Policista roku 2008 získalo devět policistů z jednotlivých obvodních oddělení, jedenáct policistů ostravské služby kriminální policie a vyšetřování a čtyři policisté z útvaru operačního střediska, služby kriminalistické techniky a pohotovostního pořádkového sboru.
Pět žen obdrželo titul Občanský zaměstnanec roku 2008. Ve speciálních kategoriích získali Jan Kresta, komisař ostravské služby kriminální policie a vyšetřování, titul Objev roku, Renata Jandová a Radek Nekoranec titul Příkladný čin roku za záchranu lidských životů. Speciální titul Image roku obdržel Karel Seszták.
V rámci zábavně pojatého odpoledne zaslal obrazovou zdravici herec Tomáš Töpfer. Dárkem pro oceněné bylo i divadelní představení „Z deníku Ostravaka“. (mb)

foto: Ředitel Tomáš Landsfeld předává ocenění por. Zdeňku Popkovi (vpravo), který pracuje na šestém oddělení služby kriminální policie a vyšetřování, především v oblasti trestných činů v dopravě.

»uvnitř listu najdete:

2. Služby magistrátu se zlepšují
3. Budoucnost Ostravy
4. Nezaměstnanost asi poroste
6. Chcete senior linku?
7. Problém s odpady, ale třiďte dál
9. Budeme mít superpočítač
11. Mozart potřetí – premiéra
13. Jak se dříve jezdilo
14. Jarní námluvy v zoo


Strana 2


Městský hotel už patří společnosti CPI Hotels

Atom má nového majitele

Ve čtvrtek 26. února byla v Radnici města Ostravy uzavřena smlouva o prodeji hotelu Atom mezi statutárním městem Ostrava a CPI Hotels, a. s. Dohodu svými podpisy stvrdili náměstek primátora Lukáš Ženatý a za nového vlastníka předseda a místopředsedkyně představenstva Jan Kratina a Marcela Tvarochová.
Prodej čtyřhvězdičkového městského hotelu odsouhlasili v prosinci loňského roku ostravští zastupitelé. CPI Hotels získala za částku 167 milionů korun nemovitosti i společnost, která hotel provozuje. „Město je především zodpovědné za zabezpečení veřejných služeb občanům. Podnikatelské aktivity, jako je hoteliérství, mezi ně nepatří,“ zdůraznil Lukáš Ženatý.

Společnost CPI Hotels provozuje v České republice hotely především v Praze. Nejznámějším je pětihvězdičkový Buddha-Bar Hotel nedaleko Staroměstského náměstí. Ostravský Atom rozšíří jako první v Moravskoslezském kraji nabídku v mezinárodní hotelové síti značky Clarion, která poskytuje komfortní ubytování zejména v Praze, Liberci a Českých Budějovicích. Hotel Atom byl společně s vítkovickou ČEZ Arénou otevřen v závěru osmdesátých let minulého století. Od té doby se stal neodmyslitelným symbolem pořádání mezinárodních obchodních, kulturních a sportovních akcí v Ostravě i regionu. (vi)

Foto: Podpis smlouvy o prodeji hotelu Atom. Zleva Marcela Tvarochová a Jan Kratina z CPI Hotels a náměstek primátora Lukáš Ženatý. Foto: Libor Vidlička

Sluníčkový den

Charitativní sbírku Sluníčkový den pořádá nadační fond Rozum a cit už dvanáct let. Výtěžky pomáhají opuštěným dětem a pěstounským rodinám, patronkou nadace je Naďa Konvalinková. Další sbírka se v Ostravě, ale i jiných městech, uskuteční 2. dubna. Studenti budou nabízet lidem sluníčka v hodnotě 30 korun. Nadační fond za dobu své existence už vybral téměř 18 milionů korun, které putovaly do 450 pěstounských rodin. V nich našlo svůj domov více než 2300 opuštěných dětí. (d)


Oprava

V únorovém vydání Ostravské radnice byl mylně uveden telefonní kontakt na poradnu při finanční tísni, který jsme převzali z tiskové zprávy ze samotné poradny. Správné číslo zní – 595 532 740. (r)


Potřebujete e-pas?

Od 1. dubna budou žadatelům o e-pas, tzv. biometrický pas, při podání žádostí o zhotovení dokladu snímány otisky prstů. V souvislosti se změnou technologie pořizování žádostí o tento druh cestovního dokladu budou ve dnech 25. března až 31. března obce s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP. V uvedených dnech tedy nebude možné podávat žádosti o biometrický pas a nebudou ani již vyrobené pasy předávány žadatelům.
Další činnosti vykonávané na oddělení cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy, tj. příjem žádostí o cestovní pas bez biometrie, výdej již vyrobených cestovních pasů bez biometrie, podávání žádostí o zápis dítěte do cestovního pasu rodičů a nahlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, poběží bez omezení. (dp)

 

Služby magistrátu občanům se stále zlepšují

Už více než dva roky poskytuje Magistrát města Ostravy neslyšícím spoluobčanům možnost vyřídit si některé agendy pomocí znakové řeči. Dvacet úředníků, kteří v nedávné době absolvovali kurzy znakové řeči v rámci vzdělávacího programu financovaného z Evropského sociálního fondu, se dále v této oblasti vzdělává a dnes již běžně s neslyšícími komunikuje.

Počet úředníků znalých znakové řeči se zvyšuje. V těchto dnech zakončilo kurz znakové řeči odbornou zkouškou dalších jedenáct magistrátních úředníků, kteří tak pomohou sluchově postiženým, aby si mohli bez účasti průvodce sami vyřídit na úřadě některé záležitosti.

Bez problému se neslyšící už dorozumí v odboru sociálních věcí s Radmilou Vřeskou, v odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit vyřídí záležitosti s Naděždou Brožkovou, v odboru financí a rozpočtu s Miroslavou Knopovou. Neslyšícím řidičům může prvotní informace ve znakové řeči nově nabídnout odbor dopravně správních činností, znakovou řečí komunikují také v odborech ochrany životního prostředí a školství. Nejčastěji se neslyšící obracejí při vstupu do budovy magistrátu na středisko informačních služeb, kde získají prostřednictvím znakové řeči informace a pomoc u Šárky Molové.

Lektorky Pavlína Zárubová, Eva Nedomová a Michaela Pravdová, které znakovou řeč v kurzech vyučují, jsou i dobrými pedagogy v oblasti vztahů s handicapovanými.

„Zpřístupněním dalších služeb sluchově handicapovaným tak magistrát postupně naplňuje vizi města – zajistit co nejkvalitnější služby pro občana,“ upřesňuje toto zlepšení tajemník magistrátu Břetislav Gibas. (hk)

Foto: Naučit se znakové řeči není jednoduché, s dobrými lektory je však úspěch zaručen.


Strana 3

Budoucnost Ostravy? Nemám obavy…

V souvislosti s finanční krizí se lidé i instituce ptají, jak tento stav může ohrozit rozvoj Ostravy. Na četné dotazy reagoval náměstek primátora pro investice Zdeněk Trejbal.

„K ekonomické atraktivitě města zásadním způsobem přispívají projekty umístěné v průmyslových zónách. Součástí průmyslové zóny Ostrava-Hrabová je CTPark Ostrava, který získal v prestižní soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2007 nejvyšší ocenění v kategorii průmyslový park s největším ekonomickým přínosem. Na okraji této průmyslové zóny se počítá s vybudováním administrativních budov, hotelu či banky v rámci tzv. projektu Fénix Business Park. Významnou investiční lokalitou je i strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, která rovněž zabodovala ve stejné soutěži a v kategorii zóna s největším ekonomickým přínosem obsadila třetí místo. Společnost HB-Reavis zde připravuje vytvoření Multimodálního logistického centra s odhadovanou investicí 4 až 5 mld. Kč.

V nedávné době byla ve městě dokončena řada významných staveb, mezi které bezesporu patří čtyřhvězdičkový Hotel Park Inn Ostrava, jenž je součástí kancelářského komplexu The Orchard. Z logistických projektů to byl ProLogis Park v Ostravě-Porubě o celkové rozloze 70 tisíc m2.

Česká republika je rovněž oblíbeným cílem pro centra strategických služeb. Například Centrum sdílených služeb firmy Siemens tu zahájilo provoz v prosinci loňského roku. Připravuje se také výstavba nového fotbalového stadionu ve Svinově pro 30 tisíc diváků. Náklady na jeho vybudování dosáhnou částky 1,5 miliardy korun a dokončen má být na přelomu let 2012 a 2013.

Stálý růst investic prokazuje rovněž segment kancelářských „A“ budov. Výraznou office investicí je stavba švédské společnosti SKANSKA a. s. s názvem NORDICA. Jedná se o sedmipodlažní budovu o celkové rozloze 12 000 m2, jež bude dokončena v tomto roce. Jako první administrativní centrum získala Nordica certifikaci GreenBuilding od Evropské komise za úsporu energie.

Dynamicky se však rozvíjejí i další oblasti developmentu. Ve fázi příprav je řada projektů hromadného bydlení např. Améba, Městská brána, Rezidence Siesta, Šimáčkova, Provaznická či Zelený dvůr.

Důležité jsou také investice do dopravní infrastruktury, z nichž nejaktuálnější je revitalizace přednádražního prostoru Svinov, jehož cílem je vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu, který spočívá v celkové rekonstrukci svinovských mostů (silničních a tramvajových) včetně zastávek MHD a jejich bezbariérového napojení s prostorem pod mosty. Předběžný termín dokončení je stanoven na konec roku 2011.

Nejen investice od zahraničních investorů však pomáhají k rozvoji Ostravy, velkou roli hrají prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a dotace státu. Město připravuje více než stovku projektů v celkové hodnotě přesahující 10 mld. Kč. Díky dobře připravenému Integrovanému plánu rozvoje města může Ostrava čerpat ze strukturálních fondů EU v letech 2007 až 2013 až 63,5 milionu eur. Projekty zahrnují oblast podpory investic, revitalizaci brownfieldů, životního prostředí, dopravy i turismu.

Příznivě hovoří i zprávy agentury CzechInvest. Z celkem 14 606 nových pracovních míst, která v loňském roce přislíbili investoři vytvořit, vznikne 2912 právě v Moravskoslezském kraji, a to je mezi kraji nejlepší výsledek.
Jak je vidět, řada připravených projektů pokračuje. Nemám proto obavy, že by se tempo rozvoje města příliš zpomalilo nebo dokonce zastavilo.“ (av)

 Otevřená debata o stadionu

Primátor Ostravy Petr Kajnar spolu se svými náměstky Lukášem Ženatým, Lubomírem Pospíšilem, Zdeňkem Trejbalem a členem dozorčí rady FC Baník Ostrava Jakubem Kahounem se ve středu 4. března zúčastnili besedy s občany o projektu výstavby městského fotbalového stadionu. Akci, která se uskutečnila v základní škole na Bílovecké ulici ve Svinově, hojně navštívili především obyvatelé místního městského obvodu, ale také přilehlých částí Poruby a Polanky. Přítomni byli rovněž starostové městských částí Svinov, Polanka a Poruba.

Představitelé vedení města informovali občany o záměru výstavby městského fotbalového stadionu. Vysvětlili důvody, které při výběru ze čtyř lokalit vedly k rozhodnutí vybrat právě městský pozemek mezi ulicemi Ostravskou a Rudnou ve Svinově. Mezi výhodami zmínili dostupnost MHD, blízkost železnice, návaznost na dálnici nebo propojení s infrastrukturou. V diskusi zazněly obavy některých svinovských občanů, kteří poukazovali na aktuální dopravní zátěž a stav komunikací, znečištění ovzduší, rizika spojená s pohybem tisíců účastníků sportovních utkání ulicemi obvodu apod. Hovořilo se také o tom, jak může město obvodu pomoci při výstavbě mateřské školy, společenského zařízení, rekonstrukci rozvodů a kanalizace, nových komunikací apod. Primátor Kajnar a jeho kolegové více než dvě hodiny odpovídali na všechny položené dotazy a připomínky. Věcná debata nad věcnými problémy kolem nového stadionu bude pokračovat, až budou k dispozici konkrétnější plány výstavby.

Vybudování městského fotbalového stadionu pro 30 tisíc diváků ve Svinově odsouhlasili ostravští zastupitelé v únoru t. r. Financovat ji bude veřejný a soukromý sektor. Cena by neměla překročit 1,5 mld. korun. Stavba by měla být hotova do roku 2013. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar při debatě o výstavbě fotbalového stadionu ve Svinově spolu s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem (vlevo) a místostarostou obvodu Josefem Swierkoszem.


Strana 4

»střípky:

PORUBA PRO SENIORY.

Dokončovaný dům s pečovatelskou službou v Porubě na ulici Průběžná (na rozhraní Poruby a Plesné) je centrem zájmu mnoha důchodců z celého Ostravska. Bydlení v 80 jednotkách tu mohou získat senioři, kteří mají sníženou soběstačnost a využívají pečovatelské služby. Zajímavý areál nabídne bydlení v domcích s výtahem a také moderním vybavením. V centrální budově tu bydlící naleznou tělocvičnu, rehabilitační bazén, společenskou místnost, ale také počítačový koutek, místo tu bude mít i kadeřnictví a zubní lékař. V areálu je zajištěno stravování i denní bufet s posezením. Stavba je největší polistopadovou investicí městského obvodu Poruba v odnotě přes 200 milionů korun. První obyvatelé se budou moci nastěhovat asi v polovině roku. (d)

STAVBAŘI NA ČERNÉ LOUCE.

Poosmnácté se na Černé louce konal ve dnech 11.-14. února odborný stavební veletrh Stavba 2009. Navzdory nastupující ekonomické krizi si do Ostravy našlo cestu více než sto čtyřicet vystavovatelů z České republiky i Polska. Pořadatelé program tradičně rozdělili na sekce Střechy, pláště, izolace a Stavba Ostrava. Veletrhem se prolínaly doprovodné konference Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení, nad kterou převzal záštitu mimo jiné náměstek primátora Ostravy Zdeněk Trejbal, Ploché střechy aj., které byly určeny především firmám a odborníkům. Pozornost veřejnosti se soustředila na praktické řemeslné ukázky, předvádění stavebního nářadí a bezplatné stavební poradenství. (vi)

EKOLOGICKÁ NORDICA.

Kancelářská budova Nordica Ostrava na Soukenické ulici, office investice společnosti Skanska Property Czech Republic, je novou dominantou centra města. Stavba projektovaná ostravským rodákem Ivanem Krejčím ze švédského architektonického studia Tengbomarkietekter je navržena v souladu se skandinávským trendy kladoucími důraz na kvalitu provedení a životní prostředí. Sedmipodlažní objekt poskytne přes 12 tisíc m2 ploch, včetně 132 podzemních parkovacích stání. Budova, ve které probíhají dokončovací práce, získala jako první v Česku ekologický certifikát Evropské komise GreenBuilding. Nájemci se sem začnou stěhovat v průběhu letošního roku. (vi)


Na špici zájmu IT a software

Bezmála každý druhý nový investiční projekt z více než dvou set zprostředkovaných v roce 2008 pro Českou republiku agenturou CzechInvest zakotvil buď v Jihomoravském, Středočeském nebo Moravskoslezském kraji. Nejatraktivnější je Brno a okolí, kam vloni zamířilo 36 nových investorů, vesměs z oborů informačních technologií (IT) a vývoje softwaru.

Jen krůček za jižní Moravou zaostal v počtu nových investic Moravskoslezský kraj, kam si vloni našlo cestu 31 investorů. Do regionu přinášejí bezmála tři tisícovky nových pracovních míst, nejvíce mezi kraji ČR. „Také v Moravskoslezském kraji byly nejčastější investice do IT a vývoje softwaru. Celkem tu vznikne jedenáct programátorských center. Sedm investic je z oblasti automobilového průmyslu, po čtyřech přilákalo strojírenství, chemie a farmacie,“ upřesnila Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka CzechInvestu. Nejvíce investovaly domácí firmy, následují Němci, Nizozemci a Korejci.

A jak si vede Ostrava? Ze zahraničních investic patří k nejzajímavějším příchod španělské firmy Grupo Antolin Irausa, jejíž závod na výrobu komponentů pro automobilový průmysl již funguje v CTParku v Hrabové. Firma PA Resins chystá v Mariánských Horách chemickou a farmaceutickou výrobu. Největší tuzemskou investicí je kovárna Vítkovice Hammering, která se začne stavět ještě letos. Jak nás informovala mluvčí společnosti Eva Kijonková, půjde o moderní provoz pro špičkové rychlokování. Produkce má sloužit zejména potřebám energetiky a nástrojáren, ale také pro automobilový průmysl. Vyrábět by měla podle záměru vedení mateřské skupiny Vítkovice Machinery Group za dva až tři roky. Otevření nových výrobních provozů připravují v Ostravě i další tuzemské firmy Pórobeton, Netprosys a KCT Data. (vi)

 »úřad práce

Nezaměstnanost zřejmě poroste

V závěru února dokončili analytici Úřadu práce v Ostravě Analýzu stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2008 a předpokládaného vývoje v roce 2009. Ještě nikdy dosud nebylo tak obtížné předpovídat vývoj na trhu práce, jak je tomu letos. Proto se analytici rozhodli zpracovat pro uvedenou analýzu své odhady jen pro první pololetí, ne až do konce roku, jak to dělávali doposud.

Větší monitorované firmy v ostravském okrese (nejsou zahrnuty menší podniky se stavem do 25 zaměstnanců) ještě v prosinci, kdy zpracovávaly své údaje pro úřad práce, signalizovaly, že by se u nich během prvního pololetí roku 2009 měl počet zaměstnanců celkově snížit jen mírně, pouze zhruba o 60 osob, což proti skutečnosti k 31. prosinci 2008 představuje pokles o 0,1 procenta. „Některé sice již pociťovaly problémy vlivem celosvětové krize, přesto ale byly ve svých odhadech velice optimistické a očekávaly zlepšení situace už ve druhém čtvrtletí 2009. Začátkem roku se ale situace natolik zhoršila a začala se přenášet z automobilového průmyslu, hutnictví a strojírenství i do dalších souvisejících odvětví, že z tohoto důvodu musíme považovat jejich údaje pouze za orientační,“ uvedla Vladana Piskořová, vedoucí oddělení analýz a prognóz Úřadu práce v Ostravě.
Během ledna 2009 totiž přibylo v evidenci ostravského úřadu práce 1613 uchazečů o zaměstnání, což byl nejvyšší lednový nárůst v celé jeho historii. Celkem bylo v evidenci 16 975 osob.

V souvislosti s očekávaným výraznějším zpomalením růstu české ekonomiky, ale také s ohledem na to, že velká část monitorovaných firem, zejména těch, které zde v poslední době zahájily výrobu nebo rozšiřovaly své výrobní kapacity a začaly spolupracovat s jihokorejskou automobilkou Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., jsou nyní vlivem globální krize nuceny přistupovat k omezování produkce nebo k uvolňování nadbytečných pracovníků. Nezaměstnanost v průběhu letošního roku se tak bude dále zvyšovat.

V případě, že by přírůstek uchazečů o zaměstnání pokračoval stejným tempem jako v posledních třech měsících (+ 2321 uchazečů), koncem června bychom mohli evidovat okolo 20 tisíc osob. Míra nezaměstnanosti by se mohla pohybovat mezi 10,8 % při lepším vývoji, tzn. jestli se intenzita nárůstu nezaměstnanosti přibrzdí, až 11,9 % při horší variantě. (SB)

Soutěž pro začínající podnikatele

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Československou obchodní bankou vyhlásil druhý ročník soutěže o nejlepší podnikatelský záměr roku 2009. Záměrem soutěže je podchytit zájem kreativních, zejména mladých lidí z řad studentů a veřejnosti, kteří mají vypracovaný zajímavý podnikatelský záměr, a podpořit je v jeho realizaci. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo tým fyzických osob. Soutěžit se bude o ceny v hodnotě 75 000 Kč, včetně možnosti bezplatného ročního nájmu prostor v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU. Bližší informace a pravidla k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.nejlepsipodnikatel.cz. Uzávěrka soutěže je 2. listopadu 2009. (d)


Strana 5

Na ZŠ Ukrajinská 1533 vědí, jak naložit s penězi z evropských fondů

Učebna pomůže dětem s poruchou

Základní škole Ukrajinská 1533 v Porubě byly v nedávné době poskytnuty 3,5 mil. korun z fondů Evropské unie. Jako jediná škola z obvodu a jedna z pěti v Ostravě uspěla v prvním kole výzvy operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ vyhlášeného ministerstvem školství a tělovýchovy. Ze získané sumy půjde asi 600 tisíc na vytvoření nové, na škole už třetí, multimediální učebny. Vznikne místo žákovské knihovny. Po úpravách bude sloužit dopoledne k výuce pro speciální autistickou třídu, odpoledne jako studovna a elektronická knihovna pro všechny žáky.

Cílem náročného projektu je zavést inovativní výukové metody s využitím informačních a komunikačních technologií. Ty umožní účinnější integraci žáků s poruchou autistického spektra (PAS) do běžné výuky na ZŠ. Pomohou jim také s přechodem na vyšší typy škol. Pomocí nové učebny lze rozvíjet intelektový potenciál dětí, odbourávat mezi nimi sociální bariéry. Nezbytné je přitom proškolení speciálních i ostatních pedagogů pro cílové skupiny žáků a realizace ukázkových hodin pro rodiče žáků.

Porucha autistického spektra dnes už není tabu. Jak se pozná? Jak ji řešit ve škole? Nárůst počtu dětí s diagnózou PAS klade nové požadavky na vzdělávací systém, a tím i na kompetence pedagogů. Nejefektivnějším způsobem přípravy na integraci se ukázalo být vzdělávání ve speciálních třídách s malým počtem žáků. Děti jsou do běžných tříd začleňovány postupně. Spolužáci je přijímají s větším porozuměním. Z hlediska potřeby stabilního zázemí a pocitu jistoty je důležité, aby každý žák měl jedno pracoviště s vlastním počítačem.
Slavnostní zahájení projektu a otevření nové učebny proběhne 18. března od 15 hodin. Pedagogové ze ZŠ Ukrajinská 1533 zvou k návštěvě všechny zájemce. (zk)


Foto: V ZŠ Ukrajinská 1533 v Porubě kladou důraz na výuku ve speciálních třídách s menším počtem žáků. Foto: archív

Do Poruby dojíždějí za kvalitou i z jiných měst

Od září budou dojíždět do porubských základních škol noví prvňáčci i z Havířova, Karviné a Frýdku-Místku. Snaha zajistit dětem kvalitní vzdělání a pestré vyžití vede řadu rodičů k rozhodnutí překonávat denně vzdálenost desítek kilometrů. Vyplývá to z letošních zápisů dětí do prvních tříd v Ostravě-Porubě.

„Děti, které se k nám letos zapsaly, mají uvedeno trvalé bydliště například v Klimkovicích, Karviné, Havířově, Lhotce u Opavy či Olbramicích,“ říká ředitelka základní školy na Porubské ulici 831 Milena Walderová.

Rodiče potvrzují, že jsou ochotni děti dovážet i odvážet, při výběru školy se více soustředí na její kvalitu, než na vzdálenost. Kromě sportovně, jazykově a výtvarně zaměřených škol nabízí Poruba také možnost vzdělání v ekologicky či hudebně orientované škole. K výběru základní školy nejčastěji dopomáhají doporučení známých, propracovaná webová prezentace či zdravé stravování. Pedagogové porubských škol zaznamenali i dva kuriózní případy zápisů. Jednou šlo o dítě pobývající s rodinou ve Venezuele, ve druhém případě kontaktovali školu rodiče žijící s dcerou předškolního věku v Belgii. (d)

Využíváte mateřská centra?

Tři nová mateřská centra nabídnou v Porubě atraktivní využití volného času ženám s malými dětmi, čtvrté, Krteček, už na ulici Slavíkově existuje delší dobu. O služby je velký zájem, novorozenců v tomto městském obvodu přibývá, a tak se obvod stará. Od února na ulici M. Majerové v objektu Armády spásy nově nabízí služby klub Katka (na snímku), který pořádá cvičení s miminky, pohybovou výchovu, hlídání i relaxaci. Na ulici 17. listopadu podobně slouží centrum Bobík. Tady se dokonce malé děti učí hravou formou anglicky. Občanské sdružení Kaštánek otevírá další podobné centrum na ulici Ukrajinské.
Maminky jsou nadšené. Zábavou i učením tráví volný čas s batolaty v příjemném prostředí a s příjemnými lidmi. (jk)
Foto: Vendula Černínová 

Týden prvňáčků

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře je pravidelnou součástí Týdne prvňáčků, který pořádá Knihovna města Ostravy a její pobočky. Letos se uskutečnil od 9. do 13.března ve všech pobočkách KMO. Pro děti byl nachystán také doprovodný program – v dopoledních hodinách se seznámily s knihovnou. Odpoledne měly příležitost se zdarma zaregistrovat, zasoutěžit si a odnést si dobré a drobné dárky. Pobočka knihovny například v Hošťálkovicích uspořádala tzv. Čarodějné pasování prvňáčků na čtenáře knih, mariánskohorská pobočka zase představení O bílé kočičí princezně, ve Vítkovicích se hodně kreslilo.
Další, již pravidelnou akcí KMO, je Den ostravských čtenářů – letos připadá na 26. března. (ba)

Trolejbusem za památkami

Historické trolejbusy vyšle Dopravní podnik Ostrava v rámci Dne památek v sobotu 18. dubna na trasu z přívozského hlavního nádraží na konečnou zastávku do Michálkovic. Odtud je už jen pár kroků do národní kulturní památky Důl Michal, která se 4. dubna otevírá po zimní přestávce. (vi)

Nejlepší je z Ostravy

Které další prvenství má naše město? Nejlepšího angličtináře v rámci základních a středních škol v celé ČR. Stala se jím učitelka Alexandra Šefránková ze Střední umělecké školy na Poděbradově ulici. Nadační fond Prague Post vyhodnotil přihlášky mnoha uchazečů do soutěže a o titul „Best teacher of English“. Učitelé museli předložit doporučující dopisy, fotografie, audio a video nahrávky i výstupy z projektů, které používají jako výukové postupy. Alexandra Šefránková dokáže kombinovat výuku angličtiny s uměleckými zájmy žáků své školy, mimo jiné pro ně připravila slovník odborných výtvarných výrazů, vede také poznávací a jazykové zájezdy. Podle ředitele školy Miroslava Kuše učitelka řídí mnoho aktivit nad rámec vyučování. Ocenění si paní učitelka převzala 2. března v Praze. Blahopřejeme. (mm)

Škola 21. století

Přesně takový název nese projekt, který byl v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zahájen na ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce v listopadu loňského roku. Na jeho realizaci získala škola finanční dotaci z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR ve výši 4 344 216 korun. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ, a to s pomocí inovativních učebních pomůcek a postupů s podporou školního informačního centra. Ty budou postupně zaváděny do výuky, budou zvyšovat názornost a pestrost výuky, rozvíjet čtenářské a informační dovednosti nejen žáků této školy, ale i jiných škol v Moravskoslezském kraji. (r)


Strana 6

»bezpečnější ostrava


Speciální tlačítko pomůže starším lidem a postiženým v nebezpečných a nouzových situacích

Chcete mít doma senior linku?


Senioři a osoby tělesně či jinak zdravotně postižené jsou častými oběťmi trestné činnosti, domácího násilí a podvodů. Snadný terč z nich dělá malá schopnost obrany, pomalejší reakce, ale také fakt, že řada z nich žije osamoceně, bez kontaktu s rodinou, přáteli či známými a v případě nouze se jen stěží dovolají pomoci. Svou roli u některých sehrává i značná důvěřivost až naivita.

Městská policie Ostrava přichází s novinkou, která má seniorům a zdravotně postiženým pomoci zavolat si v případě nouze záchrannou službu, hasiče nebo policejní hlídku.

Operátoři tísňových linek přijímají pravidelně hlášení sousedů a známých, o tom, že jejich soused nebo známý již několik dní nevychází z bytu a nereaguje na zvonění nebo telefonáty. I když se ve většině případů ukáže, že se jedná o planý poplach, již nejednou takové oznámení skončilo převozem osaměle žijící osoby do nemocnice, když si sama doma přivodila úraz a nebyla schopna si přivolat pomoc. Městská policie Ostrava nyní přichází s projektem tzv. senior linky, která má umožnit osaměle žijícím seniorům a zdravotně postiženým lidem přivolat si rychle pomoc, dostanou-li se do nesnází.

Princip je založen na přenosném tzv. nouzovém tlačítku v bytech těchto osob. V případě náhlé nevolnosti nebo jiné indispozice lze zmáčknutím tohoto tlačítka přivolat pomoc. Tu si lze přivolat také v případě, kdy se jim do bytu snaží vnutit podvodníci a obyvatelé bytu nemají možnost se dostat k telefonu, ať už z ostychu nebo proto, že jim pachatel zamezí přístup k telefonnímu přístroji.

Po zmáčknutí tlačítka nebo dálkového ovládače zazní na tísňové lince městské policie ohlášení, které bude obsahovat předem formulovanou zprávu. Na jejím základě vyšle operátor na místo policejní hlídku nebo hasiče či rychlou záchrannou službu. Samotná instalace zařízení je bezplatná, provoz zařízení stojí mezi 0 až 500 Kč ročně, podle zvolené technologie. V případě zájmu o tuto službu je možné kontaktovat sociální pracovníky na obvodních úřadech podle místa bydliště, kteří požadavky předají Městské policii Ostrava. (mb)

Foto: Osaměle žijící starší občané by si měli dávat pozor, komu otevírají dveře svých bytů. Foto: Libor Vidlička.

Amnestie na zbraně

Snížit počet nelegálně držených zbraní mezi obyvatelstvem je cílem nové amnestie, která je součástí nedávno schválené novely zákona o zbraních. Od 1. února do 31. července mají držitelé nehlášených zbraní, pistolí, brokovnic, revolverů nebo např. malorážek možnost je odevzdat na kterémkoliv útvaru Policie České republiky, kde dostanou potvrzení. Novela zákona současně umožňuje zbraň legalizovat. Za předpokladu, že expertiza neprokáže spáchání trestného činu s touto zbraní. Amnestie se týká zbraní kategorií A (vojenské a samočinné), B (krátké zbraně, pistole a revolvery) a C (dlouhé sportovní a lovecké zbraně, kulové i brokové). Nevztahuje se na zbraně D, do které spadají zbraně vyrobené do roku 1890, jedno- a dvouranové perkusní nebo expanzní zbraně. Podle informací Gabriely Holčákové z Městského ředitelství Policie ČR bylo během prvního měsíce v Ostravě na policejních služebnách odevzdáno deset zbraní, stejný počet pak v průběhu prvního březnového týdne. Vzhledem k množícím se dotazům jsou policisté připraveni Vám poradit také telefonicky na číslech 974 725 300 (až 307). (mb)

Kurzy pro veřejnost

V rámci preventivní činnosti pořádá Městská policie Ostrava pro veřejnost bezplatné výcvikové kurzy. Jejich součástí bude výuka základů sebeobrany, přednáška na téma zachování vlastní bezpečnosti – jak se nestát obětí trestného činu, informace o pomoci obětem trestné činnosti, zásady poskytování první pomoci, informace o činnosti městské policie – povinnosti a oprávnění strážníků, a další. Kurzy se budou konat jednou za čtvrt roku v prostorách ředitelství MPO na ul. Hlubinské 6. První se uskuteční 18. března v 16 hodin. Zájemcům se doporučuje přinést si s sebou sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby. Bližší informace na 599 414 156-159. (mb)

Co všechno se v našem městě neseběhne…

PES POKOUSAL KONĚ.

Vždy několikrát v průběhu roku jsou strážníci městské policie vysláni k událostem, při kterých pokouše člověka pes. První únorový den však operátor na lince 156 přijal kuriozní oznámení, že volně pobíhající pes pokousal koně. Dostal se ke koni do výběhu a pokousal ho na několika místech i na tlamě. Když strážníci přijeli, měla psa už na vodítku majitelka. Bude muset zřejmě uhradit náklady na léčení zraněného koně.

KRADLA S KOČÁRKEM.

Jistá slečna zřejmě špatně spočítala hodnotu zboží, které si vybrala v prodejně v Moravské Ostravě, a bez zaplacení chtěla odejít. Bezpečnostní služba ji sledovala a zavolala strážníky. Škoda nakradeného drogistického zboží, které ukrývala v dětském kočárku, přesáhla 5000 pouze o 39 korun (do 5000 korun se jedná jen o přestupek), přesto byla na místě předána přivolané hlídce Policie ČR, která nyní věc šetří pro podezření z trestného činu krádeže.

CHYTIL ZLODĚJE.

Začátkem února hlásil na linku 156 občan z Poruby, že zadržel pachatele vloupání do vozidla. Strážníci zjistili, že majitel Škody Fabia přistihl přímo při činu zloděje uvnitř auta. Po krátké potyčce, při které si poranil palec levé ruky, pachatele zadržel a předal strážníkům. Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže, za který mu hrozí až 12letý trest odnětí svobody.

ZDEMOLOVAL ZASTÁVKU.

Jeden ze dvou sledovaných mladíků udeřil do skleněné výplně zastávky MHD s reklamou a rozbil ji. Strážníci mladíky po krátkém stíhání zadrželi. Pachatel si způsobil krvácející poranění na ruce, kterou mu strážníci zaškrtili, než přivolali sanitku. Jako důvod svého počínání uvedl mladík vztek z neshody s přítelkyní. Událost nyní šetří Policie ČR, jedná se o poškozování cizí věci s možným trestem až 3 let nebo trestem peněžitým.

POLONAHÝ V OBCHODĚ.

Operátor na lince 156 přijal kuriozní hlášení, které oznamovalo polonahého muže v obchodním centru v Moravské Ostravě. Muž oděný pouze v trenýrkách a tričku byl opilý a tvrdil, že si jen odskočil pro potraviny. Alkohol ho zřejmě i zahřál. Stav muže nevyžadoval převoz na protialkoholní záchytnou stanici, strážníci jej však pro jistotu doprovodili domů.

POMALOVALI STŘEDISKO.

Čtveřice nezletilých mladíků sprejovala budovu zdravotnického střediska v Ostravě-Hrabůvce. Strážníci je předali přivolaným policistům. Za trestný čin poškozování cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta nebo peněžitý trest.

POMOHLI NEMOCNÉMU.

Strážníci městské policie přispěchali na pomoc muži, který při astmatickém záchvatu a s problémy s dýcháním upadl na zem. Přivolali sanitku a muži poskytovali první pomoc, než sanita přijela.

HŘÁLI SE V OBCHODĚ.

Šest opilých bezdomovců se povalovalo v nákupním centru. Přivolaní strážníci je nutili prodejnu opustit, jim se však do zimy nechtělo, a tak byla přivolána i Policie ČR. Jeden z bezdomovců však přesto napadl strážníka, bude obviněn z výtržnictví s trestem odnětí svobody až na 2 roky nebo dokonce útoku na veřejného činitele s tříletým trestem.

RVALI SE V HOSPODĚ.

V restauraci v Ostravě-Mariánských Horách se rvali tři muži. Jednalo se o dva hosty a číšníka, které přivolaní strážníci odtrhli. Číšník uvedl, že oba muži pod vlivem alkoholu obtěžovali a uráželi hosty. Potom usnuli, po probuzení jeden z nich zjistil, že mu chybí bunda s doklady a penězi a obvinil z toho číšníka. Vzniklou rvačku řešili strážníci i Policie ČR.

ODHAZOVAL SNÍH.

Smutně skončilo odhazování sněhu pro staršího muže, jehož manželka volala městskou policii, když muž při této práci zkolaboval. Přivolaný lékař konstatoval bohužel smrt, pravděpodobně infarkt při velké fyzické námaze. (kk)


Strana 7

 „V Ostravě třiďte dál!“ zazněla naléhavá výzva z OZO

Odbyt separovaného odpadu je zajištěn

Pokles zájmu i výkupních cen u zpracovatelů papíru, plastů a dalších materiálů letos razantně snížil výkupní ceny druhotných surovin. Společnost OZO Ostrava se situaci snaží čelit zintenzivněním jednání s odběrateli vytříděných surovin a hledáním nových možností odbytu. „Zprávy v médiích by mohly občany odradit od třídění odpadu. Chtěl bych všechny ujistit, že i za současné situace má tříděný odpad své uplatnění. Je to pořád levnější, než ho vozit na skládku. Propad trhu s druhotnými surovinami nás částečně zasáhl. Byli jsme nuceni pozastavit výkup papíru ve sběrných dvorech, odbyt všech druhů separovaného odpadu je ale zajištěn,“ uvedl ředitel OZO Ostrava Karel Belda.

Přes dramatický pokles výkupních cen papíru OZO pokračuje v jeho svozu z 1031 modrých kontejnerů. Surovinu dodává do společností Ecopak Šumperk a Eko-Kom, které ho po dotřídění expedují do domácích i zahraničních papíren. Ani v sedmi desítkách ostravských základních škol, které se přihlásily do 5. ročníku soutěže Papírová škola, nemusejí mít obavy, že jim OZO nasbíraný papír neodveze. Výkupní ceny byly sníženy na minimum. O finanční odměny na konci roku se ale hraje stále.Plasty mohou Ostravané spolu s nápojovými kartony ukládat do 1543 žlutých kontejnerů. Jsou sváženy na dotříďovací linku do Kunčic. PET lahve se dále zpracovávají na umělá vlákna, tvrdé plasty slouží mimo jiné k výrobě fólií a dlaždic, nápojové kartony se po vytřídění vracejí zpět do papíren. Zbytek plastového odpadu je využit energeticky. V OZO z něj vyrábějí palivo pro cementárny. Sklo patří do zelených kontejnerů – zvonů. Cílem třídění je získat hlavně vyčištěné bílé (aspoň 30 procent) a barevné sklo. Na třídicí lince OZO se zpracovávají také svozy z Karviné, Havířova a Bohumína. Roztříděné sklo putuje z Ostravy do společnosti Remat Glass Brno k dalšímu zpracování.

Společnost OZO vloni v Ostravě svezla přes sedmdesát tisíc tun komunálního odpadu. Občané uložili do nádob na separovaný sběr 9300 tun odpadu. Nejvíce, 4900 tun, bylo papíru, plasty představují 2400 tun a sklo dva tisíce tun. (vi)

Foto: Na lince společnosti OZO v Ostravě-Kunčicích se dotřiďují plastové obaly

Panelová sídliště mezi vizí, realitou a inovací

Výstava Panelová sídliště – vize, realita a inovace začala poslední březnový čtvrtek ve foyer čtvrtého patra budovy Radnice města Ostravy. Putovní přehlídka Rakouské akademie věd a Institutu pro výzkum města a regionu z Vídně se zabývá historií, současností a budoucností panelových sídlišť na příkladu hlavního města Rakouska a také nedaleké Bratislavy. Příležitost prezentovat své vlastní příspěvky k dané problematice zde dostala, kromě Brna a Praha, také Ostrava.

Výstavu, jejíž pořádání v České republice podpořilo mimo jiné město Ostrava, zahájili náměstek primátora Lukáš Ženatý a hlavní architekt města Ostravy Cyril Vltavský. Mezi vystoupeními hostů zaujal výklad kurátorky výstavy Very Kapeller z Rakouské akademie věd. Popsala fenomén panelové výstavby a jako důležitou a zároveň problematickou etapu evropského kulturního dědictví. Zdůraznila negativa i pozitiva dnešních panelových sídlišť, zda přistupovat k jejich sanacím nebo odstranění.

V Nové radnici bude výstava k vidění v pracovní dny od 8 do 17 hodin už jen do 19. března. Její druhá etapa proběhne v respiriu auly VŠB-TU v Porubě jako součást festivalu Architecture Week Ostrava 2009, a to od 24. března do 15. dubna. (vi)

Foto: Vídeňská akademička Vera Kapeller (vpravo) s proděkankou pro vnější vztahy Fakulty stavební VŠB-TU Darjou Kubečkovou Skulinovou při vernisáži výstavy o panelových sídlištích v ostravské radnici. Foto: Libor Vidlička


Jak na levnější elektřinu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých Ostrava upozorňuje nejenom své členy na možnost snížení nákladů za odběr elektřiny v domácnosti.
„Každá domácnost obdržela v závěru roku publikaci „Oranžový průvodce“ skupiny ČEZ, podle něhož byla automaticky zařazena do produktové řady COMFORT s pevnou cenou elektřiny o 150 Kč vyšší, než je základní řada BASIC,“ říká předsedkyně ostravské organizace Terezie Jachová.
V téže publikaci je zmíněna i možnost výběru jiné produktové řady. Stačí zajít s občanským průkazem člena domácnosti, na kterého byla vystavena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, na pobočku ČEZ a požádat o změnu pevné ceny za dodávku elektřiny na BASIC.
Svaz neslyšících rovněž upozorňuje na to, že držitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou při vyřizování převodu na produktovou řadu BASIC zvýhodněni uvedením PIN v nové smlouvě o odběru elektřiny, který umožňuje přednostní vyřízení změny a jakékoliv budoucí služby na ČEZ nemají zpoplatněny. (dp)

 

Pomoci není nikdy dost

Služba Sociální asistence Ostrava vznikla v rámci Slezské diakonie v roce 2004, kdy byl projekt realizován v rámci poradny Elpis Ostrava. Vznik služby souvisí s cílem 1. komunitního plánu města Ostravy - zmírnit přetíženost sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Službu tehdy zajišťoval koordinátor a 2 sociální asistentky, které spolupracovaly se 6 rodinami. V červnu 2006 se provozovatelem sociální asistence stalo Mateřské centrum Rodinka a služba se přesunula do budovy bývalé oční školy na ulici Rolnická 55 v Ostravě-Nové Vsi. Dochází k postupnému rozšiřování služby, a proto také k navýšení počtu sociálních asistentek. V roce 2007 se služba, společně se Sociální asistencí Karviná a Sociální asistencí Krnov, zapojila do projektu SROP „Naděje pro rodinu“, který významně přispěl k jejímu rozvoji a osamostatnění. Středisko začalo pravidelně organizovat také volnočasové aktivity a výlety pro své uživatele. Do pracovního týmu přibyla další sociální asistentka, službu poskytovali už ve 24 rodinách.

V současné době usiluje tým sociální asistence, který tvoří manažer projektu a 4 sociální asistentky, především o zkvalitňování poskytovaných služeb. Projekt funguje na základě finanční podpory ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu města Ostravy, ÚMOb Jih a ÚMOb Poruba, Nadace Naše dítě aj. V roce 2008 využilo služby Sociální asistence Ostrava třicet rodin. (nš)

Pozvánka k seniorům

Domov pro seniory na Čujkovově ul. v Ostravě-Zábřehu patří už léta k dobře hodnoceným, senioři tu tráví pohodový čas. Všechn, kdo se chtějí do prostor a na služby podívat, zve domov k prohlídce u příležitosti Dne otevřených dveří 8. dubna mezi 9.00 a 17.00 hod. (d)


Strana 8

Nová síť komunikací zlepší dopravu ve městě

Rostoucí životní úroveň obyvatel a rozvoj podnikání v uplynulých dvaceti letech se projevil mimo jiné i v prudkém nárůstu počtu osobních a nákladních vozidel na českých silnicích. Moravskoslezská metropole není v tomto ohledu výjimkou. Páteřní síť komunikací, která vznikala v uplynulých desetiletích, je ovšem v dnešní době již přetížena a je na hraně svých kapacit. V případě havárie nebo stavebních prací na některém z důležitých tahů je doprava blízko kolapsu. Nárůst dopravy ve městě lze očekávat také po vybudování přivaděčů na dálnici D47. Ve výstavbě nebo v přípravné fázi je proto řada silnic, které mají dopravu ve městě zjednodušit a zrychlit a odlehčit tak nejenom řidičům, ale také občanům, kteří bydlí poblíž frekventovaných komunikací.

„O vývoji se snažíme občany průběžně informovat, aby věděli, jak stavby pokračují, a aby věděli, že se stavbou budou spojeny i různé časově omezené objezdy. Děkujeme jim za trpělivost a pochopení. Kromě silniční výstavby je naším cílem pochopitelně i zlepšování řízení provozu ve městě, včetně parkovacích systémů,“ přibližuje náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář.

Dnes stručně představíme nejvýznamnější investice v této oblasti, v následujících vydáních Ostravské radnice bychom se u jednotlivých staveb zastavili blíže.

Delší Místecká a dálnice

Dnešní Místecká ulice je jednou z nejdůležitějších komunikací ve městě, spojuje centrum Ostravy s jižní částí města. Do roku 2011 by měla být prodloužena tak, aby propojila jižní část se severní, a také s Přívozem. Kvalitní čtyřproudová komunikace umožní rychlejší průjezd městem a poskytne řidičům komfortnější napojení na dálnici. V oblasti dnešní mimoúrovňové křižovatky v Přívoze u Librosu se napojí na dálnici D47, mostními estakádami přes železniční trať a areál bývalého Ostrama povede dále podél ulice Hornopolní až pod nový most na ulici Českobratrské. Mimoúrovňové křížení ve formě kruhového objezdu vznikne v místě střetu s ulicí Mariánskohorskou. S prodlouženou Místeckou úzce souvisí i výstavba II. etapy rekonstrukce Českobratrské ulice. Její první část (stavba mostu) byla dokončena v květnu loňského roku. V roce 2010 započne stavba jižního mostu, který by měl být hotov v roce 2011.

Porážkovou k Nové Karolině

Porážková ulice se v budoucnosti stane významnou komunikací v centru města. Bude tvořit jeden z důležitých přístupů na Novou Karolinu. V první etapě dojde k výstavbě v úseku Nová Karolina – ul. Švabinského. V další fázi přijde na řadu trasa mezi ulicemi Švabinského a Žerotínovou. Komunikace bude důležitá zejména pro zajištění dopravní obsluhy centra města. Propojí a zpřístupní území mezi Frýdlantskými mosty a ulicí Českobratrskou, včetně zastávky ČD Ostrava-Centrum. Součástí stavby bude podchod pod Porážkovou ulicí v prostoru ul. Stodolní.

Projekt prodloužené Rudné

Jedná se o stavbu komunikace, která bude součástí sítě páteřních komunikací města, v úseku od křižovatky s ul. 17. listopadu až po hranice města Ostravy směrem na Opavu. Povede přes Krásné Pole, Velkou Polom, Hrabyni, Smolkov, Lhotu u Opavy a Mokré Lazce. Odlehčí zejména ulicím Opavské a 17. listopadu v Porubě. S její stavbou se počítá dlouhodobě, součástí územního plánu je od roku 1994. První stavební práce by měly být zahájeny letos. Řidiči by na nový, šestikilometrový úsek mohli poprvé vyjet v roce 2011.

Revitalizace přednádraží

V letošním roce se předpokládá zahájení revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově. Jeho součástí budou pochopitelně i změny v dopravním řešení této oblasti. Plány počítají s vybudováním obslužné komunikace prodloužené ulice Peterkovy podél železniční stanice pod Svinovskými mosty s napojením na Bíloveckou ulici, včetně úpravy této silnice a nových okružních křižovatek s rampami z Opavské. V plánu je i vybudování odstavné plochy autobusů v severní části a zásadní přestavba pěších komunikací a přístupů mezi zastávkami MHD. Součástí projektu je technické řešení související s opravami obou silničních mostů a tramvajového mostu. Souběžně bude probíhat i výstavba administrativně obchodního centra na místě dnešního plata, které umožní lepší přístup na nádraží a zkulturní celou lokalitu.

Význam Severního spoje

O výstavbě Severního spoje se začalo hovořit již na začátku osmdesátých let dvacátého století. Komunikace by v budoucnosti měla urychlit spojení mezi Porubou a centrem města. V roce 2006 byla zahájena stavba úseku, který spojí Mariánskohorskou ulici s mimoúrovňovou křižovatkou na D47. Dokončena by měla být v roce 2009. Ve druhé etapě bude pokračovat budování spojení severní části Poruby s městem v úseku Martinovská – dálnice D47. Komunikace je důležitá pro zajištění dopravní obsluhy území, variability dopravy a odlehčení souběžných komunikací, zejména Opavské ulice. Stavba zmíněného úseku by měla být zahájena v roce 2012. (mb)

Foto: Doprava v centru Ostravy je stále hustší, potřebovala by odlehčit


SMS jízdenky

Po vzoru Prahy a Ústí nad Labem plánuje ostravský dopravní podnik zavedení možnosti nákupu jízdenky pomocí mobilního telefonu.

„Dopravní podnik nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele systému pro SMS jízdenky. Půjde-li vše hladce, tak si první cestující budou moci koupit jízdenku tímto způsobem už letos,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář.

Systém by měl fungovat tak, že po odeslání SMS zprávy na určené číslo obdrží cestující do dvou minut na svůj mobil jízdenku. Teprve poté nastoupí do dopravního prostředku. Případné kontrole se prokáže jízdenkou v mobilnímu telefonu. Cena jízdenky zatím není známa. Dopravní podnik si od zavedení této novinky slibuje nejenom nárůst tržeb, pokles počtu černých pasažérů, ale také usnadnění práce řidičů, kterým by se mohlo značně ulevit od doplňkového prodeje přímo ve vozech. (mb)

Nejvíce úprav na autobusových linkách

V návaznosti na celostátně vyhlášený termín provedl Dopravní podnik Ostrava (DPO) od 8. března změny na některých linkách městské hromadné dopravy. Při zapracovávání změn vzali zodpovědní pracovníci v úvahu výsledky průzkumů, které poukazují na využití jednotlivých linek. V neposlední řadě se rozhodovali na základě připomínek zástupců ostravských městských obvodů.

Tramvajových linek se změny platné od 8. března nedotkly. V případě trolejbusové dopravy vzal DPO na vědomí doporučení cestujících a upravil odjezdy linek číslo 102 a 108. „Jízdní řády těchto linek byly upraveny tak, aby došlo ke zlepšení návazností, a tím k pohodlnějším přestupům na autobusovou linku číslo 48 na zastávce Sokola Tůmy,“ řekl ředitel Dopravního podniku Ostrava František Kořínek.

Nejvíce změn doznaly autobusové linky. Mezi nejdůležitější patří úprava linky 48, která v obou směrech nově zastavuje na zastávce Nová Ves-vodárna. Zde mají obyvatelé sídliště Pískové Doly a obvodu Nová Ves možnost přestoupit na autobusové spoje do Přívozu a centra nebo na tramvaje do Hrabůvky a Výškovic. Další korekce se dotkly omezení počtu spojů u linek číslo 31, 41, 45, 57, 60, 62 a 63.

„Ke změnám jsme museli přistoupit vzhledem k výrazně nižší přepravní poptávce cestujících do společnosti Arcelor Mittal. Dojde-li znovu ke zvýšení počtu cestujících za prací do této oblasti, zahájíme jednání s představiteli ocelářské firmy tak, aby počty spojů odpovídaly místní poptávce,“ upřesnil ředitel DPO s tím, že nižší přepravní poptávka stojí také za změnami autobusové linky 51. Některé spoje na této trase jsou nyní ukončeny na zastávce Dílny DP Ostrava. „Plánovali jsme ukončení všech spojů linky 51 na této zastávce s přestupem na tramvajovou linku číslo 4. Jízdní řády obou linek jsme tomuto řešení samozřejmě přizpůsobili. Po složitých jednáních se zástupci městských obvodů jsme se dohodli na kompromisním řešení. V době dopravní špičky a ve večerních hodinách zůstala linka 51 beze změn,“ doplnil František Kořínek.

Ke změnám, umožňujícím plynulý přestup na tramvaj číslo 4 na zastávce Dílny DP Ostrava, došlo také na autobusové lince 44. Trasa autobusů číslo 49 byla prodloužena na zastávku Křižíkova, kde mohou cestující přestupovat na tramvaje ve směru do centra Ostravy. (jm)


Strana 9

Ostrava bude mít nejvýkonnější superpočítač

V rámci projektu IT4Innovations o to usilují Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Ostravě a Ústav geoniky AV ČR. Partnerem projektu je i město Ostrava. Význam výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií neustále roste. A to nejenom v průmyslu.

V současnosti jsou ovšem veškeré výzkumné aktivity v tomto oboru roztříštěné, až na pár výjimek probíhají samostatně na pracovištích jednotlivých univerzit. Nově by měly být soustředěny kolem Centra excelence v oblasti informačních technologií v Moravskoslezském kraji, které bude soustřeďovat obrovský výzkumný potenciál ve výpočetní matematice, informatice a dalších oblastech výzkumu nabývajících stále větší váhy v rámci světových ekonomik. Kromě klíčových oblastí IT se jedná o další moderní vědní disciplíny jako je mechatronika, biomedicínské inženýrství, bezpečnostní inženýrství a vývoj nových materiálů v nanotechnologiích.

Budoucími klienty ze soukromého sektoru budou velké koncerny působící v různých odvětvích: IT, strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví, lékařství, farmaceutika., ale i menší firmy. Nové centrum by mělo pomáhat i veřejné správě, např. při modelování situací způsobených nepříznivými přírodními jevy: matematické simulace povodní, šíření požárů, modely různého druhu znečištění nebo sledování hustoty provozu na silnicích.

Partneři projektu disponují velmi kvalitními vědeckými a výzkumnými kapacitami, což lze doložit výsledky aplikovaného výzkumu v praxi. Vedoucí výzkumného týmu, připravující projekt IT4Innovations Centrum excelence prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava, říká: „Supercomputing s velkým počítačovým výkonem je vrcholem všech předchozích aplikací, od malých palivových článků až po rozsáhlé systémy řízení dopravy. Průmyslovým podnikům bude superpočítačové centrum sloužit pro tvarové optimalizace, pevnostní výpočty, úlohy proudění, návrhy materiálů apod.“ Nejvýznamnější částí projektu tedy bude provoz velmi výkonného superpočítače, který by měl být nejvýkonnějším přístrojem svého druhu na území České republiky. Projekt IT4Innovations je plánován na období 2010-2015 s celkovým rozpočtem 2,5 miliardy korun. (mb, jm)

Má Poruba co odtajnit?

Po podzemní chodbě, která by mohla skrývat ostatky německých vojáků, chtějí s pomocí porubské radnice pátrat nadšenci historie. Někteří pamětníci tvrdí, že chodba spojovala místní zámek s kostelem sv. Mikuláše a sehrála zásadní roli v závěru druhé světové války. Jiní považují řeči o tajné únikové chodbě mezi těmito objekty za smyšlené.

„Osobně jsem hovořil s několika lidmi, kteří existenci chodby potvrzují. Podle některých výpovědí se do chodby ukryli 28. dubna 1945 němečtí vojáci. Rudá armáda údajně výbuchem oba vchody chodby zatarasila. My bychom rádi zjistili, jak chodba nyní vypadá, a jestli se v ní skutečně nachází munice a ostatky německých vojáků,“ uvedl předseda letopisecké komise porubské radnice Jiří Lexa.

Podle odhadů amatérských historiků vede chodba v hloubce přibližně tři metry pod současným povrchem a je pravděpodobně zděná. Pouhými spekulacemi však zůstává její délka, stáří i původní účel. Majitel zámku Statis Prusalis se v minulosti pokusil zpřístupnit část chodby, ale výron vody mu tento záměr překazil. Oba vchody podzemní chodby jsou proto zasypané a zazděné. (jk)


Foto: Dobové foto porubského zámku a kostela sv. Mikuláše z dvacátých let minulého století. Foto: archiv ÚMOb Poruba

 

V nemocnicích přibývají stále modernější přístroje

MOHOU UČIT OSTATNÍ.

Akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru radiologie a zobrazovací metody získalo nedávno radiologické oddělení Vítkovické nemocnice. Certifikát má platnost sedm let, pacientům potvrzuje, že dostávají garantovanou a kvalitní péči. Praxi tu také mohou absolvovat mladí lékaři, oddělení však může sloužit i jako školicí středisko pro lékaře jiných specializací.

SESTRA ROKU.

Vrchní sestra paní Šárka Kaletová z Léčebny dlouhodobě nemocných městské nemocnice v Ostravě-Radvanicích získala ocenění Sestra roku 2008 v kategorii nemocniční a ambulantní péče. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně redakce odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Odborným garantem této soutěže je Ministerstvo zdravotnictví ČR a záštitu nad soutěží přebírá již tradičně paní Dagmar Havlová.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OBHÁJILA KVALITU.

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava obhájila při auditu realizovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR statut komplexního onkologického centra a zůstala tak ve skupině třinácti center, která jsou od 1. ledna na území České republiky. Například onkologická péče ORL malignit v posledních třech letech tu přinesla značné zvýšení počtu vyléčených pacientů díky lepší radioterapii. Připravovaná rekonstrukce rozšíří pracoviště kliniky, dostane i nový robotický ozařovač, který významně pomůže v léčbě malých plicních nádorů, karcinomu prostaty, míchy i recidivujících nádorů.

MODERNĚJI V ANESTEZII.

Nový anesteziologický přístroj za 1,25 milionu korun zakoupila Vítkovická nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zajišťuje větší bezpečnost pacientů v průběhu operace a je schopen sledovat detailně mozkovou aktivitu během celkové anestezie, takže lékař může účinněji regulovat aplikaci léků.

RENTGEN V DIGITÁLNÍ VERZI.

Porubská poliklinika MephaCentrum má nový centrální rentgen s nejmodernější generací snímačů. Tato technologie přímé digitalizace má lepší rozlišení snímků, vyšší citlivost zobrazení a poskytuje modernější péči, protože zrychluje diagnostiku. Pro vyhodnocení digitálních snímků jsou pracoviště lékařů vybavena novými vyhodnocovacími stanicemi. Zkracuje se doba radiačního záření při vyšetření, výsledné snímky si v počítačové síti může prohlédnout každý lékař. Není už potřeba vyvolávat filmy, což značně zlepšuje pracovní podmínky laborantů a šetří životní prostředí.

LABORATOŘ KLINICKÉ GENETIKY.

Je umístěna rovněž v porubském MephaCentru. Věnuje se klinickým a forenzním molekulárně genetickým vyšetřením. Lékař-genetik tu posuzuje rizika spojená s geneticky podloženým onemocněním v rodině a doporučí další postup péče. Soudní znalci z oboru zdravotnictví a kriminalistiky se tu mohou zabývat analýzou DNA ze zajištěných vzorků. V Ostravě je to ojedinělé pracoviště.

ZNÁTE METODU CROSS-LINKING?

Tuto unikátní metodu používají ve společnosti 1. Oční, která sídlí ve Vítkovické nemocnici. Jde o zákrok k léčbě a prevenci onemocnění rohovky, absolvovalo ho už několik desítek pacientů. Nemocná rohovka, u níž dochází k postupnému ztenčování, se řeší ozářením rohovky UV zářičem v kombinaci s použitím roztoku riboflavinu, dochází tak ke zpevnění rohovky až o 350 procent. Zákrok trvá 30 minut a není bolestivý. Cross-linking se používá také pro zlepšení transparentnosti rohovky.

VADY LZE VČAS ODHALIT.

Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava zakoupila nejmodernější ultrazvukový přístroj, který vede k dalšímu zkvalitnění péče při vyhledávání vrozených vývojových vad v průběhu těhotenství. Přístroj má velké rozlišovací schopnosti už v průběhu prvního trimestru gravidity. Lze tak včas zachytit některé vrozené vady, jakými jsou Downův syndrom, rozštěpy apod. Vyšetření hradí pojišťovna.

OPERACE NA OBRAZOVCE.

Ortopedie Městské nemocnice Ostrava pořádala od 19. února dvoudenní mezinárodní sympozium na téma techniky šetřící měkké tkáně a kost u náhrad kyčelního kloubu. Součástí byly i živé operace digitálně přenášené do sálu konference. V oboru existuje řada nových technik, sympozium přispělo k větší informovanosti.

MÁME PRVENSTVÍ.

Fakultní nemocnice Ostrava provádí jako jediná v ČR plošný screening sluchu u všech novorozenců. Včasné odhalení sluchových vad umožňuje podniknout patřičné kroky k nápravě už před dosažením půl roku věku dítěte, v jednom roce lze pak provést kochleární implantaci. Už den po porodu lze u spícího miminka měřením výbavnosti otoakustických emisí zjistit, zda dítě slyší nebo ne.


Strana 10


»co, kdy, kde ve městě

Dny velikonočních řemesel

Uskuteční se od 28. do 29. března od 14 do18 hodin v budově Telepace u kostela sv. Václava v centru Ostravy. Děti i dospělí si tu mohou vyzkoušet tradiční řemesla, hotové výrobky pak i odnést domů.

Ozdoby z dětských rukou

Tvůrčí dílnu pro školáky i předškoláky nabízí Kulturní centrum Poruba na Opavské ulici 9. a 10. dubna. Sami si mohou zdobit vajíčka různými technikami, zhotoví si dekorace z připravených přírodních surovin.

Velcí vojevůdci

Středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě pořádá 25. března přednášku Velcí vojevůdci. Nebude se týkat nikoho slavnějšího než byli například Alexander Veliký, Caesar, Gándí apod.

Na co do kulturního domu?

Známá pražská travesti skupina se představí s novou show Léto je léto v Domě kultury města Ostravy 30. března. Koncert Lucie Bílé se uskuteční tamtéž 17. dubna. Skupina Chinaski vystoupí na koncertě 1. dubna, radošínské naivní divadlo s představením Niekto to rád slovenské pak 14. dubna. Dětem je určeno představení O pejskovi a kočičce v podání skvělého loutkového divadla Drak z Hradce Králové 18. dubna.

Půjčujeme i do zahraničí

Kvalita sbírek ostravské Galerie výtvarného umění je známá v mnoha dalších zemích, jejich galerie a muzea mají zájem o zapůjčení děl. GVU tak nyní chystá zapůjčení špičkových děl, která od prosince loňského roku obdivují Ostravané na výstavě české moderny pod názvem Sváry zření. Jen do Helsink v březnu galerie půjčí šest děl – kubistické obrazy V. Beneše, E. Filly, B. Kubišty, V. Špály a A. Procházky. Do Francie poputují obrazy B. Kubišty. Už od ledna vystavuje GVU některá díla v Bruselu, Vilniusu, jeden z obrazů se chystá do Pekingu.

Sokolská nabízí

Pozoruhodnou výstavu obrazů lze zhlédnout ve výstavní síni Sokolská v Centru kultury a vzdělávání. Až do 27. března se tu představují svými pracemi Vasil Artmonov a Alexey Klyuykov.

Batika přitahuje

V literární kavárně knihkupectví Academia na Zámecké ulici v Ostravě je přístupná výstava voskových batik Vladislavy Šrámkové. Batikování je pozoruhodná metoda vzorování látek, autorka se jí věnuje pětadvacet let. Její obrazy ale i batikované oděvy jsou vystaveny až do konce března.

Večeře Páně

Jaroslav Malík, fotograf, učitel, cyklista, kaktusář apod. – jak o sobě sám říká, je autorem výstavy pod názvem První večeře páně 1929, která je v Ostravském muzeu otevřena do 5. dubna. Krabice zaprášených skleněných desek kdesi ze staré půdy dala vzniknout výstavě fotek, které vracejí návštěvníka do dob dávno zapomenutých a do osudů lidí v první polovině minulého století. Jak sám autor říká – „…mohu tak uchopit a vyprávět příběh bez předsudků. Veselím až groteskností jsou napadeny portréty výletníků, vousatých šprýmařů, v jednořad nastoupených sportsmenů. Není zde smutného výrazu…“ Čas zachycený na fotografiích působí pohodově a dokládá, že fotografie je jedním z nejlepších prostředků k nahlédnutí ojedinělých zážitků v kterékoli době.

A fotky novodobější…

Také deset členů Fotoklubu Poruba otevřelo svou výstavu mapující 40 let jejich práce v Galerii na schodech. Černobílé i barevné snímky jsou k vidění až do 3. dubna.

Ostrava v Praze

Festival českého hudebního divadla pod názvem Opera 2009 se koná od 21. února až do 17. března. Operní soubor Národního divadla moravskoslezského uvedl 22. února ve Stavovském divadle představení Mozartovy opery Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni. Ostravská opera na tomto festivalu získala už pět ocenění tzv. „Libušek“, i nastudování Giovanniho je mimořádné.

Znáte voskovou malbu?

Výstava voskových maleb je od 27. března otevřena v Galerii 7 na Chelčického ulici v Ostravě. Autorky Romana Kalasová a Boglárka Struhár tu nabízejí nevšední zpracování zdánlivě běžných objektů.

Muzeum se vylepší

Ostravské muzeum čeká další rekonstrukce. Revitalizovat se budou výstavní prostory, jak rozhodla rada města, která chce do toho vložit 800 tisíc korun. O peníze v řádu milionů se bude muzeum ucházet z regionálního operačního programu NUTS II.

Příšery v ČEZ Aréně

Málokdo zná skutečnou tvář členů skupiny Slipknot, kteří vystupují v maskách hororových příšer. Svůj koncert v podobě téměř cirkusové show nabídnou ostravské veřejnosti 10. června, vstupenky jsou už v prodeji.

Jeden svět 2009

Festival dokumentárních filmů pod názvem z titulku se koná v klubu Atlantik od 16. do 19. března. Program nabízí film „Zapomenuté transporty do Estonska“, „Zapomenuté transporty do Běloruska“, „Ivetka a hora“ (všechny tři z ČR), „Made in L. A.“ (USA), „Rough Aunties“ (Jižní Afrika) a „Where there are people, there always will be problems“ (Belgie).

Ostrava–Katovice

Ve spolupráci s partnerským městem Katovice vznikla pozoruhodná výstava, která bude ve vestibulu ostravské radnice otevřena od 17. do 30. března jako součást česko-polských dnů. V existenci obou měst existuje řada historických milníků. Řadu zajímavostí z těchto dějin a událostí nabízí zmíněná výstava po názvem Ostrava–Katovice (s podtitulem Co spojuje partnery) v podobě fotografií, plánů, novinových článků a doprovodných textů. Vernisáž je 17. března ve 14 hodin.

Aukce byla úspěšná

Výsledkem veřejné aukce obrázků z výstavy „Svět podle nás“, která se 26. února uskutečnila v Nové síni GVU v Ostravě-Porubě, je výtěžek 10 450 korun. Dílka pocházejí z dílny handicapovaných dětí z centra Čtyřlístek.

Černé divadlo v Ostravě

Nevšední představení nabídne 19. března Dům kultury města Ostravy – černé divadlo, konkrétně Hoidekr Interactive Light Theatre – H.I.L.T. Prague. Je to pro ostravské publikum výjimečná příležitost. Theodor Hoidekr je původem z Ostravy, proto tady uvádí českou premiéru představení Malovaný svět. Světovou premiérou této inscenace se černé divadlo představilo v lednu v Indii a sklidilo mimořádný úspěch.


Další premiéra v divadle loutek pro nejmenší

Výlet na ostrov snů

Divadlo loutek Ostrava připravilo novou pohádku Výlet na ostrov snů, kterou inscenoval známý brněnský výtvarník Rostislav Pospíšil. Je autorem textu a výpravy i režisérem inscenace. V Ostravě se představil už před jedenácti lety jako výtvarník inscenace Zázraky a divy na motivy básnických textů Juliana Tuwima v režii Zoji Mikotové. Loni na podzim mohli nedělní návštěvníci divadla loutek vidět pohádku Moravského divadla Olomouc nazvanou Pidínci a modrý kocour, kterou Rostislav Pospíšil rovněž napsal, výtvarně zpracoval i režíroval.

Pohádka Výlet na ostrov snů je určena nejmenším dětem a vypráví jim, co všechno mohou prožít ve spánku, v kouzelném světě snů. Hlavními postavami jsou malý František (Richard Liberda), kterému se zpočátku nechce jít spát, a Pan Sen (Aleš Petrič), který Františka zavede do nevídaného světa neuvěřitelných dobrodružství. V pohádce dále vystupují pestrobarevné ryby, ptáci, sloni, želva… a také šedé noční můry a nebezpečné zlé sny (Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Martin Legerski).

Rostislav Pospíšil (1950) je především výtvarník. Samostatně vystavuje od roku 1973. Jeho díla jsou majetkem veřejných i soukromých sbírek po celé Evropě, ale i Metropolitního muzea v New Yorku a je mimo jiné tvůrcem zahradní výzdoby českého olympijského domu v Atlantě z roku 1996.
Ve foyer DLO si diváci mohou prohlédnout výstavu autorových výtvarných děl. (in)


Foto: Premiéra Výletu na ostrov snů se konala v pátek 27. února 2009 Foto: Roman Polášek


Čtyři týdny úspěchů

Americké turné Janáčkovy filharmonie Ostrava na přelomu ledna a února skončilo. Devatenáct koncertů v devatenácti městech zaznamenalo mimořádný úspěch, všechny vyprodány. Pro filharmonii žádné překvapení, vždyť léta patří ke špičkovým hudebním tělesům nejen u nás. Letos oslavuje filharmonie 55 let od svého založení a tak těch úspěchů už bylo mnohem více.

Podmínky pro koncertní turné se v USA poněkud liší, koncerty se uskutečňují především ve velkých halách síní či divadel. Například sál v Daytona Beach pojme více než 2000 posluchačů, podobných prostor bylo více. V St. Augustine se koncert konal v sále místní univerzity s kapacitou 1000 sedadel, ve Fort Lauderdale v obrovském divadle pro 2500 posluchačů. Tam s ostravským orchestrem vystoupila i známá americká houslistka Jennifer Frautschi. V programu koncertů zazněl výběr z Dvořákových Slovanských tanců a jeho symfonie Novosvětská a Symfonie č. 8 G dur. V podání sólistky pak posluchači vyslechli houslové koncerty M. Brucha a F. Mendelssohna.

Další koncerty nadchly publikum ve West Palm Beach a Orlandu, kde koncert zahajovala Smetanova Vltava, Rachmaninovův Klavírní koncert č. 2 v podání Dereka Hana a závěr koncertu patřil opět Dvořákově Novosvětské. (k)

 

Judita stále táhne

Galerie výtvarného umění v Ostravě, známější také pod názvem Dům umění, má skvost, který bude přitahovat všechny generace. Klimtova Judita se skvěla na nedávno skončené výstavě české moderny (tu zhlédlo 30 120 návštěvníků, na Ostravu nevídané!) jako drahokam a návštěvníci po všech dojmech ze Slavíčka, Zrzavého, Filly a dalších obrazech českých velikánů rádi spočinuli okem na Juditě. Dílo, na které se lze dívat kdykoli. Ostravská galerie před rokem rozšířila prostory expozic, když přestěhovala administrativní část a studovnu do zrenovované blízké vily. Tak se Judita mohla stát součástí dlouhodobé výstavy na téma Skvosty evropského umění, která je otevřena až do konce letošního roku. Zastupuje však i díla známých renesančních mistrů z jiných zemí Evropy.
České a slovenské výtvarné umění 60. let minulého století je dalším zajímavým tématem. Ve spolupráci se slovenskými galeriemi vznikla zajímavá výstava, která je v GVU otevřena do 25. dubna.

Portrétista Max Švabinský zpodobnil celou řadu českých umělců, vědců a dalších významných osobností. I tyto portréty nabízí galerie na výstavě trvající do 9. května. Seznamuje návštěvníky také s osudy portrétovaných. (o)


Strana 11

Premiéra další opery v přebásnění Jarka Nohavici

Mozart se představuje potřetí


Osvědčený hvězdný tým – tak by se dala nazvat skupina tvůrčích osobností, která připravila premiéru třetí Mozartovy opery Figarova svatba v ostravském Divadle Antonína Dvořáka. Pod taktovkou dirigenta Paola Gatta, v režii hostujícího Michaela Taranta, s choreografií hostujícího Vladimíra Nečase a překladem libreta Jarkem Nohavicou se divákům představila Figarova svatba v neděli 8. března. Hvězdné je rovněž pěvecké obsazení, například v roli Figara se střídají Andrej Bestčastnyj, Marek Gurbaľ a Bogdan Kurowski, v roli Zuzanky Jana Kačírková, Zuzana Marková a Marianna Pillárová. Nelze vyjmenovat celé obsazení, ale zkušený ostravský ctitel opery ví, že pěvecky tak kvalitní operní soubor s mezinárodním obsazením má málokteré divadlo. I proto má zdejší opera dobré jméno i řadu ocenění.

Libreto Lorenza da Ponte překládal, ale spíše přebásnil Jarek Nohavica už potřetí. Stejný libretista dal příběh ke zhudebnění Mozartovi také v případě oper Cosí fan tutte a Don Giovanni. Pro Nohavicu, jak sám vyjádřil, lahůdka. „Jarek se trefil,“ komentuje textový výsledek dirigent Paolo Gatto (mimochodem – za nejlepšího „italského“ skladatele považuje právě Mozarta). Oceňuje zvukomalebnost textu, který se přizpůsobuje dikci a hlasu zpěváka, jak říkají odborníci „psáno do huby“. Italština má jinou metriku, a tak přizpůsobit český text hudbě není snadné. Pět let, kdy Nohavica na třech překladech pracoval, představuje obrovský kus práce – studie, rešerše, hledání vhodných slov a stovky hodin u klavíru, aby každá zpívaná hláska ladila s tónem. „Jsem rád, že jsem se pár let notu po notě mohl Mozartovi dívat pod ruce, žádná jeho nota nesmí spadnout pod stůl. Vlastně jsem strávil řadu měsíců v blízkosti génia a za to děkuji,“ zdůraznil.

Režisér Michael Tarant považuje Mozartovy opery za dramaturgickou výzvu. Ostravě už předvedl režisérskou práci v činohře, baletu i opeře několikrát. Jeho hostování přispělo Národnímu divadlu moravskoslezskému ke zvýšení laťky kvality uváděných děl hodně vysoko.

Tvůrci se shodují, že studovat Mozartovy opery je radost. Soudě podle děkovaček a bouřlivých aplausů připravili nemenší radost i divákům. (ok)

Foto: Sourozenci Gurbaľovi ze Slovenska zdobí svými hlasy ostravskou operu už několik sezon. Vlevo Martin Gurbaľ jako hrabě Almaviva, vpravo Marek Gurbaľ v roli Figara. Foto: Josef Hradil, NDM.

O překlady libret diváci nepřijdou

Divadlo Antonína Dvořáka má titulkovací zařízení přibližně rok. Opery zpívané v originále bývají i na jiných velkých scénách přeloženy, aby diváci nejen z programu věděli, o čem opera je. Mnozí zarputile tvrdí, že to odvádí divákovu pozornost ze scény a úroveň představení pro ně tak klesá. Operní texty, ale mnohdy i v případě dramatu, jsou srozumitelné jen těm, kteří sedí v bezprostřední blízkosti jeviště, ale to je starý problém divadla. Co však v případě, když se jedná sice o český text, ale v mimořádné a vtipné kvalitě, jak je to u přeložených libret J. Nohavici. Ostravské divadlo titulky nechce. Kde se tedy diváci k textům dostanou? Vše vyřešil sám Nohavica. Připravil vydání útlých knížek s texty svých překladů, tak akorát do kapsy. Don Giovanni už spatřil světlo světa, překlad Cosí fan tutte a Figarovy svatby vyjde údajně brzy. Publikace budou v prodeji v divadle při každém představení oper a také v Librexu. (o)

Festival OST-RA-VAR nezklamal

Už potřinácté se konal festival ostravských činoherních divadel, letos od 25. února do 1. března. Zúčastňují se ho teatrologové, divadelní publicisté a kritici z celé republiky, ale také studenti vysokých škol. Představily se činoherní soubory z Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla Petra Bezruče a Divadla loutek Ostrava. Součástí byly i rozborové semináře. Komorní scéna Aréna například nabídla nedávno uvedenou hru E. Albeeho Kdo se bojí Virginie Wolfové?, NDM Hamptonovy Nebezpečné vztahy, bezručovci představili svou inscenaci Táňa, Táňa. Divadlo loutek nabídlo inscenaci múzické balady Malované na skle v přebásnění Jarka Nohavici. Studenti Janáčkovy konzervatoře se představili v inscenaci Erbenovy, Suchého a Havlíkovy Kytice v režii Bedřicha Jansy. (o)


Strana 12

»o lidech s lidmi


Osud pracovního života bývá někdy krkolomný, ale nadšenci do cíle dojdou

„Studia opery jsem se nikdy nevzdala…“

Je mnoho těch, kteří mají od mládí jasno, čím chtějí být. Ne každému se to však povede. Škoda, protože ti, kterým je povolání posláním, jsou opravdu šťastní lidé.

Snad k nim patří i paní Dr. Marta Trnková. Rodačka z Ostravy, osudem předurčená studiu opery.

Dobré zázemí

Člověk si do života odnáší hodně ze své rodiny. Zvyky, vztahy, zaměření… Paní Martu hodně nasměroval tatínek – pedagog, frankofil, ctitel literatury, častý přispěvatel do místního tisku a také spoluzakladatel Radiožurnálu v Ostravě, kde vedl koutky spisovné češtiny. „Miloval umění a tuto lásku mi předal,“ hodnotí paní Trnková. Mimo jiné byl v oboru výtvarného umění blízkým poradcem tehdejšího starosty Jana Prokeše, který jako první zasedl do nejvyššího městského křesla ve zbrusu nové ostravské radnici v roce 1930. Tatínkovy články vycházely i v celostátní revue Salon, kde publikoval řadu příspěvků.

Jiný svět

Pamětníci potvrzují, že společenská úroveň meziválečného Československa dodržovala přísnější normy chování, vystupování a vztahů. Paní Marta je dodnes známá mezi kolegy a přáteli laskavým vystupováním a jednáním, jakého se u současné generace příliš nedočkáme. Její nadšení operou a celoživotní studium ji také formovaly. Byl to tenkrát tak trochu jiný svět.

Studium dějin německé literatury se zaměřením na estetiku operního libreta Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho absolvovala po válce v Bratislavě. Dodnes na to s nadšením vzpomíná. „Bratislavská univerzita měla velmi kvalitní profesory a k mé radosti i velmi bohatou knihovnu. Tehdejší, ale i současné, čilé styky s Vídní a Budapeští obohacovaly knihovnu vzácnými publikacemi, které třeba v českých zemích vůbec nebyly. To byla zlatá doba mého života. Mohla jsem podrobně prostudovat dějiny opery a německé literatury,“ pokračuje.
Rok 1948 byl zlomovým pro republiku i osudy lidí. Možnost uplatnit své značné vědomosti a přispět tak ke zvýšení úrovně kultury i v Ostravě paní Marta neměla. Opět „jiný svět“.

Těžko hodnotit, zda skutečnost, že se nemohla věnovat své odbornosti a pracovala v jiných oborech, byla persekucí. Řadu let působila ve Vědecko-výzkumném uhelném ústavu v Ostravě-Radvanicích, kde díky svým jazykovým znalostem překládala odborné texty a rešerše z oblasti bezpečnosti práce v hornictví. Pro tuto činnost bylo zapotřebí osvojit si základy informatiky. I to zvládla.

Profesor E. Terray v Bratislavě na ni nezapomněl a v roce 1982 umožnil paní Martě složit rigorózní zkoušky a dosáhnout tak na doktorský titul. „Zvládla jsem to, po pětadvaceti letech od první promoce jsem doktorandskou prací zase rozšířila své vědomosti. I když jsem dlouho nemohla přímo v oboru působit, studia opery jsem se nikdy nevzdala…,“ říká Marta Trnková.

Konečně opera

Až v 80. letech minulého století začala uplatňovat své profesní znalosti. Tehdejší významná mezzosopranistka Helena Zemanová z ostravské opery ji pozvala do Lidové školy umění, kde sledovala výuku mladých nadaných žáků. Režisér Miloš Nekvasil ji později přizval k tvorbě odborného textu pro operní program.

Jaká je odborná práce při tvorbě operního programu? Musejí se připravit pokud možno veškeré dostupné informace. Kdy a kde opera vznikla, do jakého období spadá, kdy a kde už byla prezentována, s jakými úspěchy… Ale také vše o autorovi a další zajímavosti pro operní publikum.

V roce 1990 přestala pracovat ve výzkumném ústavu a jako lektorka externistka začala pracovat pro ostravskou operu. Mimo romantické opery 19. století ráda věnuje pozornost současným světovým operním dílům, zvláště novodobé italské opeře. V Ostravě loni uváděná Vlčice (La Lupa) jí umožnila jako autorce programu rozhovor se skladatelem Marcem Tutinem, který v únoru na pozvání ředitele Národního divadla moravskoslezského Luďka Golata navštívil Ostravu a na Vlčici se podíval. Podle paní Trnkové je to pozoruhodný, citlivý člověk a do italské operní tradice zapadá a obohacuje ji. Mimochodem – ostravské nastudování jeho opery se mu velmi líbilo.
Téměř denně navštěvuje Dr. Trnková městskou knihovnu, především hudební oddělení. I proto na mnoha tiskových konferencích připravovaných oper v Ostravě novináři jen tiše poslouchají a žasnou nad jejími znalostmi.

Beru to jako vědu

Nikdy neměla potřebu sama v divadle vystupovat. „Vždycky jsem aspirovala spíše na vědeckého pracovníka, zajímá mě odborná práce s texty, protože vznik a dění kolem opery je pro mě nesmírně zajímavým světem. Mimochodem – loni jsem s nadšením přivítala, že Ostrava začala přebírat přímé přenosy představení z Metropolitní opery v New Yorku. Kdo jen trochu operu miluje, měl by se jít podívat. Je to nevšední, vkusný, elegantní zážitek, umělecky i technicky dokonalý…“ (ok)

Foto1: Marianna Pillárová a Luciano Mastro v opeře La Lupa (Vlčice) soudobého italského skladatele Marca Tutina, ke které Dr. Trnková připravila program nabízející zajímavosti o opeře, skladatelovi i dalších podrobnostech. Foto: Josef Hradil, NDM

Foto2: Doktorka Marta Trnková v době svého působení ve výzkumném ústavu. Foto: archiv


Strana 13


»Archiv města Ostravy


„Jak se dříve jezdilo, co se při tom rozbilo aneb Volant v rukou našich předků.“


Rok 1905 je významným mezníkem, od něhož se začíná v rakousko-uherské monarchii považovat automobil za užitečný dopravní prostředek. Vyhláška ministerstva vnitra o provozu motorových vozidel z téhož roku zavedla systém evidenčních čísel pro motorová vozidla i jednotnou celostátní praxi v povinných zkouškách řidičů. Minimální věk řidiče byl stanoven na 18 let. Zákon také zavedl povinné řidičské průkazy a zvýšil nejvyšší povolenou rychlost na otevřené silnici na 45 km/h, v obci pak na 15 km/h. V Ostravě dohlíželo na dodržování předpisů tehdejší policejní ředitelství, které vedlo evidenci motorových vozidel jak pro moravskou, tak slezskou část města. Na levém břehu Ostravice měly evidenční tabulky vozidel před číslem písmeno P, na pravém R.

Rozvoj silniční dopravy byl násilně přerušen roku 1914 vypuknutím první světové války. Důsledky světové války se projevily i po jejím skončení a v roce 1919 vyvolaly nutnost omezení v užívání vozidel. Teprve v roce 1935 byl provoz na pozemních komunikacích upraven jednotným zákonem pro celé území tehdejšího Československa. Změnou bylo zvýšení povolené rychlosti v uzavřené obci na 35 km/h. Již tehdy zákonodárci pamatovali na životní prostředí a omezování nadměrného hluku: „Vozidlo nechť jede vždy, zejména však v uzavřených osadách, v blízkosti lidských obydlí způsobem co nejtišším.“ Zákon zavedl také první dopravní značky (zatáčka, křižovatka, rigol a železniční přejezd). Pomoc s jejich umisťováním na Ostravsku patří k významným počinům Ostravského autoklubu, sdružujícího nadšené stoupence motorismu.

Velkou změnou v dopravě bylo zrušení levostranného a zavedení pravostranného provozu (opatření stálého výboru Národního shromáždění z 10. 11. 1938, které mělo vstoupit v platnost 1. 5. 1939). Tvrzení, že pravostranný provoz zavedly okupační německé úřady ze dne na den, po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, není pravdivé. Obsazení republiky 15. března 1939 Německem však tuto změnu uspíšilo. V Ostravě se tak stalo hned v první den okupace, v Praze až 26. března, v Protektorátu Čechy a Morava 17. března 1939.

Při parkování neměli tehdejší motoristé takové těžkosti jako v dnešní době. Před první světovou válkou se počet majitelů aut v Moravské Ostravě pohyboval kolem patnácti. Vyhledávaným parkovacím prostorem bylo dnešní Masarykovo a Smetanovo náměstí. Zde stávali na štaflech také majitelé nájemných automobilů (autotaxi). Ti měli pevně daná stanoviště, která museli podle vyhlášky z roku 1925 postupně vystřídat (Kavárna de´l Evrope na Smetanově náměstí, Německý dům, Masarykovo náměstí, nádraží v Přívoze).

První automobilisté se těšili značné pozornosti tisku, který tehdy při každé stížnosti kočích nebo chodců na nepříjemné střetnutí s automobilem, zpravidla hledal vinu u řidiče motorového vozidla, ať právem či neprávem. Např. 17. 11. 1901 píše tisk o „splašeném automobilu“ inženýra Karla Molterského z Vítkovických kamenouhelných dolů. Při setkání automobilu s kočárem taženým koňmi to dopadlo totiž obráceně, než bývalo zvykem. Kočímu se podařilo udržet spřežení v klidu, zatímco motorový vůz prapodivně poskočil a skončil v příkopě, kde jeho kola ještě hodnou chvíli marně hrabala zemi.

Místem častých dopravních nehod byly ulice Nádražní a na ni navazující ulice 28. října, vedoucí z Mariánských Hor přes Masarykovo náměstí k mostu přes Ostravici. Zde se vedle automobilové a tramvajové dopravy a dopravy koňskými potahy, pohybovalo mnoho chodců. Přibývalo také průjezdů cizích motorových vozidel Ostravou. A tak se množily stížnosti na motoristy zbrkle jezdící, plašící koně a způsobující dopravní nehody. Na nehodách nesla vinu především nepřizpůsobivost jízdy a neopatrnost kočích, chodců i dětí. Např. dne 10. 12. 1931 píše tisk o nové oběti nesmyslné jízdy automobilem, při níž byl usmrcen 11letý hošík. Řidič „gentleman“ z místa nehody ujel. Šťastný konec měla nehoda ve Vítkovicích dne 18. 2. 1928, kdy řidič auta Alois Theuer z Moravské Ostravy, který jel po špatné !!! (pravé) straně ulice, přejel cyklistovi Aloisi Řehovi obě nohy nad kolenem. Způsobil mu pouze lehká zranění, rozbil kolo a roztrhl kalhoty. Naštěstí řada dopravních nehod končila pouze pokřivenými plechy či lehkými zraněními a v nejlepším případě konstatováním, že k úrazu nepřišel nikdo. Jaroslava Novotná


Foto1: Kuriózní dopravní nehoda se stala 15. dubna 1941 v Přívoze. Řidič nákladního auta Vilém Chorovský jel tak neopatrně, že na křižovatce ulic Vratislavská a Muglinovská nedal přednost v jízdě řidiči nákladního auta Antonínu Kantorovi. Následkem toho došlo ke střetu obou vozidel. Po srážce se auto V. Chorovského převrhlo a náklad obsahující sudy s kyselinou sírovou se vylil na vozovku. Po nehodě se na místo seběhlo více školních dětí, z nichž Wilfred Kursa (13 let) chtěl vytékající kyselinu přeskočit, což se mu nepodařilo a skočil přímo do kyseliny. Ta se rozstříkla a potřísnila přihlížející děti na nohou i šatech. (Kroužkem je označeno na fotografii místo, kde školák Kurza skočil do kyseliny sírové).

Foto2: Svaz řidičů automobilů ČSR usiluje o zvýšení veřejné bezpečnosti, která jest ohrožována stále vzrůstajícím automobilovým provozem. Plakát z roku 1928 varuje před tímto nebezpečím prostřednictvím trefných sloganů a názorných obrázků pěší „nevíš, jak ti skončí den, jdeš-li takto zamyšlen“, děti „nesmím běhat přes ulici a hrát si na silnici, vždycky napnu zrak i sluch, kde aut je velký ruch“, matky „denně poučujte děti o nebezpečí ulice! Včasná výstraha i rada ušetří Vás slzí i smutku“ a učitele. Ti mají dětem neustále opakovat „cestička do školy přes hory přes doly nebyla nikdy tak nebezpečná“.


 Strana 14

 Přibudou cyklostezky

Také v letošním roce bude na území města Ostravy pokračovat výstavba cyklistických stezek. Z městského rozpočtu se zaplatí budování místní sítě cyklo¬stezek. Zastupitelé na ně vyčlenili dvacet milionů korun. S pomocí dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR je připravováno napojení oblasti Plesná na cyklistickou síť Ostravy. Stezka povede mezi Plesnou, Porubou a Martinovem. V březnu jde také žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve fázi projektové přípravy jsou nové cyklistické stezky v povodí Ostravice. Ty by měly spojit Slezskoostravský hrad s Landekem. (av)

 

Dík dárcům za obětavost

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě pozval první březnové pondělí osmdesát bezpříspěvkových dárců krve k převzetí zlaté medaile MUDr. Jana Janského. V reprezentačních prostorách Radnice města Ostravy jim vysoké vyznamenání předal primátor Petr Kajnar. Zdůraznil přitom význam čestného dárcovství krve pro naše zdravotnictví i jeho mimořádný lidský rozměr. Vyslovil obdiv nad obětavostí a vytrvalostí, kterých je třeba k dosažení čtyřiceti odběrů krve nebo krevních derivátů.

Dárci krve převzali kromě upomínkových dárků také finanční dar od statutárního města Ostravy. Slavnostnímu aktu byli přítomni zástupci Magistrátu města Ostravy, Českého červeného kříže, Krevního centra Fakultní nemocnice v Porubě, společnosti Arcelor Mittal a pěti zdravotních pojišťoven. (vi)

Foto: Helena Zahradníčková, dárkyně krve z Poruby, převzala z rukou primátora Petra Kajnara zlatou Janského medaili. S kytičkou se chystá blahopřát předseda oblastního spolku ČČK Bedřich Grünwald. Foto: Libor Vidlička

 

Jarní námluvy už začaly

V těchto dnech mohou návštěvníci ostravské zoo pozorovat dovádění veverek, které se podobně jako v parcích a sadech volně vyskytují také v areálu zahrady. Důvodem jejich aktivity jsou námluvy. Ty jsou pochopitelně spojeny s určitými energetickými výdaji, které lze nahradit přikrmováním. Návštěvníci mohou roztomilá zvířátka v jejich počínání podpořit prostřednictvím krmných špalků s obrázkem veverky, které jsou od soboty 28. února rozmístěny v areálu zoo. Pokud nebudou mít štěstí na veverky v areálu, naleznou jejich větší příbuzné, ratufy cejlonské, v pavilonu šelem. Od 1. března je zoologická zahrada otevřena denně od 9 do 18 hodin. I přes velký příval sněhu v letošní zimě, což ve velkých městech není běžné, neotevřela ostravská zoo letos trasu pro běžkaře, i když Stromovka je k tomu jako stvořená. Důvodem jsou probíhající stavební práce spojené s výstavbou nové expozice pro medvědy. Stavební technika se pohybuje právě v místech, kudy probíhá běžecká stezka.

Dvě levhartí mláďata, která se narodila loni v červenci, se v únoru konečně proběhla ve venkovním výběhu. Máma je zpočátku velmi ostražitě hlídala. Levharti jsou teplomilná zvířata, v zimě se jim příliš dovádět nechce, přesto však dvě levhartí holčičky šplhají, skáčou a poznávají okolí s vervou mláďatům vlastní. (k)

Foto: Ratufa cejlonská Foto: P. Vlček

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. MEDÍK – pětiletý pejsek, kříženec většího vzrůstu. V útulku se před lety objevil jako malé štěňátko, které si po pár dnech lidé osvojili. Bohužel se o něj dobře nestarali a tak se do¬stal do útulku znovu v lednu. Měl otlaky na všech končetinách, byl podvyživený a zanedbaný. Dnes je v pořádku. Je milý a přátelský, hodí se do rodiny s většími dětmi.

2. MÁŠA – tři a půl roku stará fenka, kříženec německého ovčáka, je v útulku od února. Někdo se jí zbavil a uvázal ji před úřadem v Hrabové. Máša je bezproblémový pes. Vhodná je do bytu i na zahradu, ke starším lidem, ale i do rodiny s většími dětmi.

3. AKIM – čtyři roky starý pejsek plemene Bígl, barvy trikolor. Do útulku byl přivezen v polovině února z Hrabové, kde se usídlil v objektu firmy a nechtěl odejít. Zřejmě hledal lepší domov, byl dost zanedbaný. Akim je pes vhodný pro znalce tohoto plemene. Musí to být člověk aktivní, který se mu bude věnovat a trávit s ním volný čas.

4. AXA – čtyřletá fenka kříženec střední velikosti, černohnědé barvy. V útulku je od prosince loňského roku, byla ve Svinově předána o¬znamovatelem. Údajně pobíhala sama po ulici. Axa je hodná a klidná psí dáma. Nevadí jí přítomnost jiných psů. Hodí se do bytu i na zahradu, ke starším lidem.


Strana 15

Po tenisu evropský futsal a házená

Kromě utkání Davisova poháru s Francií mají ostravští fanoušci v březnu možnost vidět v akci české reprezentanty ve futsalu a házené. Futsalisté vybojují ve dnech 19.-22. března kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V hale zimního stadionu Sareza v Porubě jim budou stát v cestě týmy Bosny a Hercegoviny (čt 19. 3.), Lotyšska (pá 20. 3.) a Chorvatska (ne 22. 3.). Zápasy naší reprezentace začínají shodně v 16 hodin. Po dlouhých letech míří do našeho regionu v podobě 4. ročníku Poháru České televize špičková mezistátní házená. V oblíbené formě „turnaje čtyř“ se ve dnech 19.-21. března představí mužstva Dánska, Slovinska, Ukrajiny a Česka. První dva hrací dny uvidí diváci v Karviné, vyvrcholení bude v sobotu 21. března hostit zimní stadion Sareza v Porubě. Od 14 hodin se utkají Slovinsko s Ukrajinou, v 17.15 hod. turnaj vyvrcholí zápasem Česka proti úřadujícímu mistru Evropy Dánsku. Obě významné sportovní akce se konají s finanční podporou města Ostravy. (vi)

 
Squash vyklidil pole fotbalu

Fotbal mezi čtyřmi stěnami Power Goal Game je mladá disciplína s jednoduchými pravidly. Přesto se o putovní pohár starosty obvodu Ostrava-Jih hrálo v únoru ve Výškovicích už potřetí. Veškeré dění se odehrává uvnitř hřiště pro squash, kde proti sobě bojují dvě dvojice. Vítězem turnaje se stala parta „kanárků“ Brasil ve složení Jiří Kubesa, Libor Korelidis, která ve strhující pětisetové finálové bitvě přehrála duo CDU Antonín Černý, Radek Lanzer. Šťastní vítězové převzali putovní pohár z rukou starosty obvodu Ostrava-Jih Karla Sibinského (na snímku M. Kuttyho). Bronz brali Josef Gontkovič a Jiří Konečný. Reportéři kabelové televize UPC pořídili během finálového zápasu zajímavou reportáž, která je k vidění na sportovním kanále Power Goal Game. Celé finále můžete zhlédnout také na webových stránkách pořadatele turnaje občanského sdružení CDU Sport. (vi)

 

Ostrava přivítá MS ve sledge hokeji

V sázce jsou letenky do Vancouveru

Česko bude ve dnech 9. až 16. května pořadatelem čtvrtého mistrovství světa ve sledge hokeji. Původně se měl šampionát konat v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že v lázeňském městě se výstavba nové haly protáhla, organizace turnaje byla svěřena Ostravě.

Pořadatelé, spolu se zástupci města, náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem a starostou městského obvodu Poruba Lumírem Palyzou, o tom informovali na tiskové konferenci v Radnici města Ostravy.
Při sledge hokeji, v doslovném překladu sáňkovém hokej, hráči jezdí po ledě na speciálních sedátkách, které mají zespodu nože. Odrážejí se dvěma hokejkami, z nichž každá je z jedné strany zakončena bodcem, z druhé čepelí. Sledge hokej se v 60. letech minulého století zrodil ve Švédsku. Na paralympiádě se poprvé objevil v roce 1994 v Norsku. Průkopníky tohoto sportu v Česku jsou zlínští sledge hokejisté, kteří s ním začali před deseti lety. Ligovou soutěž u nás v současnosti hraje šest týmů.

Šampionátu se zúčastní mužstva USA, Kanady, Norska, Německa, Itálie, Japonska, Koreje a Česka. Naši budou na MS hrát vůbec poprvé. Šest nejlepších si vybojuje právo startu na paralympijských hrách 2010 v kanadském Vancouveru. Favority turnaje, jehož zápasy se odehrají na zimním stadionu Sareza v Porubě, budou celky Kanady, USA a Norska. Jak naznačil trenér mužstva Česka Tomáš Zelenka, naši sledge hokejisté se pokusí navázat na historický úspěch, loňský titul vicemistrů Evropy. Jejich hlavním cílem je postup na paralympiádu.

Pro Ostravu je konání nejvýznamnější sportovní akce pro tělesně postižené v historii ČR, vedle Davisova poháru a Zlaté tretry letos další pořadatelskou výzvou. Město MS ve sledge hokeji podpoří částkou 2,8 milionu korun. (vi)

Foto: Erik Fojtík, útočník týmu Sitting Bears Zlín, by měl patřit k oporám české reprezentace na květnovém MS ve sledge hokeji v Ostravě Foto: archiv

 


»krátce ze sportu

JDI DO HÁJE.

Pokud máte smysl pro humor, jistě se nenecháte titulkem odradit. Zdánlivě hanlivá výzva je totiž názvem 26. ročníku turistického a dálkového pochodu pořádaného TJ Sokol Háj ve Slezsku. Na pěti-, deseti-, dvaceti- nebo třicetikilometrovou túru se můžete vydat v sobotu 25. dubna. Sraz je v místní sokolovně mezi 7. a 10. hodinou. Bližší informace na tel. čísle 553 773 468.

SPORT POD LANDEKEM.

Od poloviny února je v areálu Hornického muzea OKD v Petřkovicích, jinak též v Landek Parku, otevřeno nové sportoviště. Po tenistech, cyklistech, beachvolejbalistech a hráčích bowlingu sem mohou zavítat také přátelé badmintonu. Nová hala je určena hlavně pro tento oblíbený sport, leč dá se využít rovněž pro futsal, volejbal, nohejbal, aerobik nebo kondiční cvičení. Ve všední dny je sportoviště otevřeno od 14 do 21 hodin, o víkendech od 9 do 21 hodin. Informace o ceníku a možnostech pronájmu se dozvíte na tel. čísle 596 131 803 nebo z webových stránek muzea.

VOLNOSTYLAŘSKÉ MLÁDÍ.

Medailovou žeň sklidili na mezinárodním turnaji zápasníků ve volném stylu v Plzni závodníci Sokola Vítkovice. V kategorii přípravek zvítězili Šimon Kopřiva (do 28 kg), Vojtěch Piskoř (do 34 kg) a Matouš Vondál (do 40 kg), druhá místa obsadili Tomáš Segeč (do 34 kg) a Yvette Dohnalová (do 37 kg). Mezi žáky dominovali Petra Řeřuchová (do 52 kg) a Denis Kaleta (do 77 kg), druhý skončil Marek Petura (do 29 kg). Naďa Kopřivová vyhrála soutěž kadetek. Český seniorský reprezentant Tomáš Zezulek si z Plzně odvezl zlato za prvenství v hmotnosti do 86 kg.


Strana 16

»fototéma


Šampaňské chutnalo našim!

Simon, Tsonga, Gasquet, Llodra, Monfils…Ani hvězdná sestava nástupců legendárních tenisových mušketýrů Borotry, Lacosteho a spol. nestačila v prvním kole Davisova poháru na duo Berdych – Štěpánek. Česko zdolalo v Ostravě Francii 3:2! Po tři dny vyprodaná ČEZ Aréna viděla skvělý tenis. Největší tíha na naší straně ležela na bedrech Radka Štěpánka. Zatímco v pátek nenašel zbraň na famózně hrajícího Jo-Wilfrieda Tsongu, v sobotní čtyřhře po boku Tomáše Berdycha nedal šanci páru Michael Llodra – Richard Gasquet. V závěrečný den 30letý karvinský rodák smetl ve třech setech z kurtu světovou osmičku Gillese Simona a získal rozhodující třetí bod.
Ostrava hostila boje o populární salátovou mísu pošesté a znovu na jedničku! Podíl statutárního města na úspěšné organizaci vysoce ocenil prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka i další protagonisté zápasu. Byly to tři nezapomenutelné dny. Není divu, že Češi pozvou dalšího soupeře Argentinu ve dnech 10. – 12. července znovu do ČEZ Arény. Ostrava bude poprvé v historii dějištěm čtvrtfinále Davisova poháru! (vi)