Březen 2008

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (1,6 MB).

Strana 1

S novou komunikací se řidiči dočkají výrazného zrychlení dopravy v centru města

Rekonstrukce Českobratrské brzy skončí

Zatím zdařile pokračuje rekonstrukce ulice Českobratrské v centru Ostravy. Oproti původním předpokladům by mohl být tento důležitý silniční úsek veřejnosti zpřístupněn již o měsíc dříve. Mohlo by se tak stát již během měsíce května. Jedna z nejrušnějších komunikací ve městě dostává zcela novou podobu a směr.

Českobratrská ulice bude plynule navazovat na ulici Varenskou, což vyřeší provoz na jedné z nejsložitějších křižovatek ulic Českobratrské, Cihelní a Cingrovy u bývalého zimního stadionu. Vlastnímu zprovoznění opravené silnice bude předcházet její úplná uzavírka, která by měla trvat zhruba 4 dny. Během ní budou přeloženy trasy trolejového vedení a dokončeny potřebné úpravy povrchů vozovek včetně propojení v křižovatce Hornopolní-Varenská-nová Českobratrská.

Po přeložení provozu na nový úsek bude na neprovozovaném úseku ulice postupně demolován stávající most, kdysi jednoznačně označovaný jako „most u stadionu.“ Řešení příjezdu do centra od jihu je připravováno posílením levého odbočení ve stávající úrovňové křižovatce Cingrova-Českobratrská do ulice Českobratrské dále k nové křižovatce Varenská-nová Českobratrská, namísto závleku z ulice Cihelní na ulici Sládkovu.

Práce na rekonstrukci ulice Českobratrské byly zahájeny v březnu loňského roku. Stavba probíhá podle plánu bez zásadních problémů v dopravě. Stavbě silnice ustoupila i budova bývalého antikvariátu Artforum. Zajisté příjemnou zprávou pro nejednoho obyvatele města je informace o vykoupení domů na Českobratrské 29 a 31 naproti Janáčkově konzervatoři. Novým majitelem staveb se stala společnost Skanska. Záměry nového vlastníka nejsou v kolizi se záměry města, tj. vybudováním zastávky městské hromadné dopravy. Dokončení stavby jako celku je smluvně zajištěno do 30. června letošního roku. „Slavnostní zprovoznění se uskuteční už 11. května,” potvrdil náměstek primátora V. Mynář.               (mh)

Foto: Rekonstrukce Českobratrské ulice

 

Ostrava na veletrhu MIPIM

Stále máme co nabídnout. Proto se město Ostrava před lety chopilo příležitosti účastnit se každoročních veletrhů nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes a také v německém Mnichově. Letošní, už 19. ročník MIPIM, se konal ve dnech 11. až 14. března. Mezi světovými investory, developery, bankami, regiony, městy, odborníky přes reality a dalšími experty má Ostrava na tomto veletrhu už své jméno. Letos nabízela své projekty – strategickou rozvojovou zónu Mošnov, průmyslovou zónu Ostrava-Hrabová, Vědecko-technologický park, vybrané pozemky aktuálně určené městem k prodeji za účelem zastavění a dosud nevyužitá stará průmyslová území tzv. brownfields.

Partnery v prezentaci města byli CTP Invest, Dalkia ČR, Multidevelopment ČR, OHL ŽS – divize stavitelství Ostrava, RPG Real Estate Management, Geofin – Trimex reality a Pivovary Staropramen – značka Ostravar. Česká republika podle hodnocení společnosti Ernst&Young patří mezi deset nejatraktivnějších zemí pro investory. V Ostravě a okolí našly svou základnu významné firmy jako například ASUS, TietoEnator, Briggs&Stratton, ArcelorMittal, Siemens, Bang Olufsen, Brose a další. Zájem investorů se v Ostravě nyní soustředí i na výstavbu hotelů, kancelářské a maloobchodní prostory a rezidenční výstavbu. Mezi největší investiční tendry v rámci střední Evropy patří výstavba centra Nová Karolina v předpokládané výši více než 400 milionů EUR.   (o)

 

» na stánkách najdete

4. Změny v živnostenském zákoně
6. Počet požárů na jaře stoupá
7. Navrhněte osobnosti na čestné občanství
7. Nová zelená linka pro občany 800 199 922
8. Rozpočet města na letošní rok
10. Chaoticon - neobvyklá výstava
12. O lidech s lidmi - Leopold Sulovský

 

zpět na začátek stránky  


Strana 2

Účelové dotace mají smysl

»rozhovor

V únorovém čísle jsme vás informovali o rozdělení první části účelových dotací. Ty každoročně město Ostrava poskytuje neziskovým, kulturním, sportovním a dalším institucím působícím na území města.

Druhou část dotací, tentokrát pro oblast kultury, školství, sportu a volného času, rozdělili zastupitelé na svém jednání 27. února. Na základě doporučení odborných komisí podpořili zastupitelé celkem 457 projektů částkou cca 35 mil. Kč. V této souvislosti jsme se zeptali náměstka primátora Lubomíra Pospíšila, zda tyto účelové dotace mají smysl: 

Jak vy osobně hodnotíte přínos účelových dotací? Mají vůbec smysl?

Přínos a smysl dotací je uveden přímo v preambuli zásad pro jejich poskytování – je to podpora a rozvoj aktivit  v řadě oblastí -  mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, handicapovaných, podpory rodin, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit a prevence kriminality aj.

Celý systém „grantové podpory projektů“  směřuje k principu spolupráce a partnerství mezi městem a realizátory jednotlivých projektů,  zapojení veřejnosti do rozvoje města. Základní podmínka „vícezdrojového financování“ umožňuje realizaci celé řady reprezentativních i rozvojových aktivit.

Například v sociální oblasti poskytnuté dotace pokrývají zhruba jednu třetinu potřebných nákladů nestátních poskytovatelů sociálních služeb. Ti jsou schopni principem  vícezdrojového financování získat další dvě třetiny prostředků z jiných zdrojů – od sponzorů, z plateb uživatelů, ze státního rozpočtu, z evropských fondů, atd., což jsou pro město velmi efektivně vynaložené finanční  prostředky.

Plánujete v příštím roce nějaké změny v systému přidělování dotací?

Již pro rok 2008 byly podmínky pro poskytování dotací z městského rozpočtu oproti minulým letům změněny. Celý způsob poskytování dotací byl vlídnější k žadatelům – především co se týče dokládání příloh, stanovené podmínky byly jasnější. Veškeré změny je třeba analyzovat a vyhodnotit. Teprve na základě těchto informací bude systém dále upravován. V každém případě bude upravena oblast přihlášek a hlavně vyúčtování a závěrečné zprávy.  

       (mb)

 

Další pozemky na prodej

Ostrava je velká. Rozloha města zhruba 20x20 kilometrů má stále mnoho lokalit pro budoucí využití. Zastupitelé města Ostravy na svém únorovém zasedání rozhodli o záměru prodat mj. pozemky v Hošťálkovicích, Moravské Ostravě a Pustkovci. O ovocný sad v Hošťákovicích o výměře skoro 220 tisíc metrů2 projevilo dosud zájem sedm žadatelů. Většina z nich má v úmyslu stavět v dané lokalitě rodinné domy, na části pozemku by mohl vzniknout sportovní a relaxační areál.

Zastupitelé rovněž souhlasili se záměrem prodat nemovitosti v lokalitě Nádražní-Českobratrská. V proluce po bývalém Artforu by tak podle regulací Územního plánu města Ostravy mohl vyrůst objekt s některou z  funkcí - obchody, restaurace, ubytování, soudy, bankovní domy, administrativní a kulturní budovy. K prodeji byly rovněž nabídnuty pozemky v areálu Vědecko-technologického parku v Pustkovci.

Jako dar Ostravské univerzitě věnovalo město nedávno darovací smlouvou nemovitosti v bývalém areálu nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o budovy a pozemky, které dříve tvořily gynekologicko-porodnickou kliniku a dětskou kliniku, přičemž účetní zůstatková hodnota daru dosahuje téměř 31 mil. Kč. Darované nemovitosti univerzita využije jako sídlo zřizované Fakulty medicínských studií. Na rekonstrukci objektů hodlá Ostravská univerzita využít prostředků z fondů EU.             (av)

   

Dětský parlament

Zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy přijal 10. března primátor Ostravy Petr Kajnar. Jednal s předsedou parlamentu Michalem Švihelem, tajemníkem Richardem Verešem a tiskovou mluvčí Adélou Francínkovou. Dětský parlament by rád prezentoval svou činnost zastupitelům města a přivítal by i podporu konference k lidským a dětským právům, která se má uskutečnit v prosinci. Michal Švihel dokonce vyzval primátora města k přátelskému fotbalovému utkání dětského parlamentu a městských zastupitelů. Vystoupit před zastupiteli města přislíbil primátor na květnovém zasedání tohoto orgánu.                (af)

 

Mezinárodní konference

Ostravská univerzita uspořádala v rámci získaných peněz z EU na projekt „Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol“ odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma Soft kompetence v informační společnosti. V hotelu Zámek Zábřeh v Ostravě-Zábřehu se 13. března sešli odborníci na sociální a mediální komunikaci, počítačové dovednosti a marketingové strategie nejen z ostravské univerzity, ale i z vysokých škol z Prahy, Brna, Zlína, Slovenska a Polska.       (l)

 

Století slaví

Nejstarší občankou města je paní Josefa Odehnalová, která v neděli 9. března oslavila své sto třetí narozeniny. Ve všech případech se jedná o ženy, které žijí v obvodech Ostrava-Jih (3), v Porubě (3), stejný počet ve Slezské Ostravě a po dvou v Ostravě-Vítkovicích a Moravské Ostravě. Dvě z nich se narodily v roce 1906, sedm má v datu narození rok 1907 a dvě oslavily už své sté narozeniny (ročník 1908). Recept na dlouhověkost prý neexistuje, někdo vyznává pohyb, který uškodit nemůže, někdo střídmou stravu a další zase štamprličku. Platí však všeobecně – všeho s mírou.     (av)

 

Změny v DPO 

Rada města Ostravy odvolala 29. ledna 2008 z funkce dosavadního předsedu představenstva a ředitele podniku Františka Vaštíka. Jedním z důvodů bylo např. nerespektování požadavků města jako vlastníka podniku, mj. při nakládání s pozemky. Město Ostrava je již od roku 1995, kdy vznikl Dopravní podnik Ostrava a. s., jediným akcionářem a vlastníkem společnosti. Svá akcionářská práva vykonávaná prostřednictvím valné hromady, kterou je v tomto případě Rada města Ostravy. Ta v souladu se svými pravomocemi jmenuje a odvolává členy představenstva podniku. Řízením společnosti byl pověřen dosavadní ekonomický náměstek František Kořínek. Nový ředitel bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení.

Tato personální změna se nedotkne rozsahu dopravních služeb, které podnik poskytuje, ani rozsahu dalších činností, např. opravárenských dílen. Rozsah a provoz jeho jednotlivých částí zůstává nezměněn a v plném rozsahu jako doposud.

Rada města má v plánu nechat konzultační firmou vypracovat studii, která by zhodnotila současný stav i rozvojové možnosti dopravního podniku v příštích letech vč. doporučení dalšího postupu. Firma bude vybrána ještě letos. Výsledky studie budou konzultovány i s odboráři.

O vyhlášení výběrového řízení na post ředitele, jeho výsledcích i dalších aktualitách z dopravního podniku budeme informovat.    (mb)

 

To jsme nečekali

Opravdu. Do ankety vyhlášené před měsícem na pojmenování ulic, náměstí a mostu v nově budované části města Nová Karolina přišlo dosud několik desítek mailů (v nich některé naskenované rukopisy) a 5 písemných návrhů klasickou poštou. Zdá-li se to někomu málo, vězte, že každý návrh jednotlivce obsahoval i desítky názvů, takže dohromady jsou jich skutečně stovky. V polovině března, jak jsme informovali, anketa končí, postupně ji budou vyhodnocovat odborníci na názvosloví. Neskončila však před uzávěrkou našich novin. Návrhy jsou tak zajímavé, někdy šokující a někdy i humorné, že podrobnější povídání o nich a dalším postupu přineseme v dubnovém vydání Ostravské radnice, až budeme mít celkový přehled o všech dodaných návrzích.       (ok)
 

zpět na začátek stránky


Strana 3

Město láká turisty

Nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Německu C-B-R Freizeit und Reisen 2008 se konal ve dnech 14. – 18. února v Mnichově. Subexpozice Ostravy o rozloze 6 m2 byla součástí velkého stánku (380 m2) České centrály cestovního ruchu - Agentury Czechtourism, kde se prezentovaly také vybrané kraje, turistické oblasti, města a podnikatelské subjekty z celé České republiky včetně Moravskoslezského kraje.

Na osmi plazmových obrazovkách stánku město představilo svůj film a klip. Po celou dobu veletrhu byl rovněž prováděn výzkum mezi návštěvníky stánku ČR, týkající se spokojenosti s poskytnutými informacemi a celkového image stánku.

Ostrava a turistický region Severní Morava a Slezsko informovali zúčastněné zástupce touroperátorů, médií a odborníků o nabídce oblasti. Ostrava nabídla největší lákadla a zajímavosti města a okolí, poutala i na významné sportovní a kulturní akce, které se zde pravidelně konají. Součástí byla i prezentace ubytovacích a stravovacích možností. Nechyběl ani turistický produkt „Programové balíčky města Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně i netradičně“ v podobě katalogů.

Veletrh je navštěvován především starší generací. Především se jednalo o klienty mající vztah k našemu regionu z důvodů rodinných vazeb, ať už z minulosti či současnosti. Během 5 dní veletrh navštívilo více než 100 000 návštěvníků.          (ho)

  Foto: Návštěvníci veletrhu se v ostravské expozici zajímali především o turistické atrakce a ubytování

 

Ocenění nejlepším pedagogům

Den učitelů se blíží. I letos rozhodla rada města na svém jednání 4. března ocenit 15 pedagogů ostravských mateřských a základních škol u příležitosti Dne učitelů 2008.

V I. kategorii – Výrazná pedagogická osobnost, budou oceněni Šárka Rýcová, MŠ Čs. Exilu 670, O.-Poruba, Aleš Koutný, ZŠ Zelená 42, Mor. Ostrava a Přívoz, Jiří Smělík, ZŠ Škrobálkova 51/300, O.-Kunčičky, Jitka Kubíková, ZŠ a MŠ A. Kučery 1276/20, O.-Jih, Hana Petrová, ZŠ Nádražní 117, Mor. Ostrava a Přívoz.

Ve II. kategorii – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost, jsou oceněni Miroslava Pospíšilová, MŠ Poděbradova 19, Mor. Ostrava a Přívoz, Jana Bailová, ZŠ a MŠ Bílovecká 10, O.-Svinov, Vlasta Knoppová, MŠ Nástupní 19/146, Slezská Ostrava, Marie Říhová, MŠ Skautská 1082/60, O.-Poruba, Zdeňka Röderová, ZŠ Chrustova 24/1418, Slezská Ostrava, Anna Hajná, ZŠ MUDr. Lukášové, Klegova 29, O.-Jih, Šárka Havránková, ZŠ a MŠ Bílovecká 10, O.-Svinov, Dagmar Daňková, ZŠ Bohumínská 72/1082, Slezská Ostrava, Alice Gregorčíková, ZŠ Gajdošova 8, Mor. Ostrava a Přívoz a Svatava Canalová, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, Mor. Ostrava a Přívoz.

Slavnostní předávání ocenění, kterého se zúčastní také představitelé města, kraje, starostové městských obvodů a další hosté, se uskuteční v pátek 28. března v 15:00 hodin v divadle Antonína Dvořáka. Ocenění pedagogové obdrží finanční odměnu, pamětní a grafický list a drobné dárky. Součástí odpoledne bude rovněž představení původní dětské opery Václava Trojana „Kolotoč“, která měla premiéru v Ostravě v roce 1960.       (ok)

 

Mimořádné změny v městské dopravě

Oprava mostu na ul. Frýdecké: 29. 3. 2008
Výluka na trase linky č. 9. Náhr. doprava zajištěna.
Výměna výhybky na smyčce Hlučínská:
12. 4. 2008
Výluka na trase linky č. 12. Náhradní doprava zajištěna.
Den památek a sídel: 19. 4. 2008
Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy v trase „Náměstí Republiky – Michálkovice“.
Demontáž kolejové kombinace na ul. Horní: 25.-27. 4. 2008
Výluka na trase linek č. 1, 3, 12, 17, 18, 19.
Náhradní doprava zajištěna.
Jarní víkend s historickými tramvajemi:
26. a 27. 4. 2008

Vyhlídkové jízdy starými tramvajemi
pro veřejnost na trase
„Poruba vozovna – Zátiší“.
 

Projekt Q Ostrava končí

Odborná konference na téma projekt Q Ostrava, která se uskuteční 20. března ve výstavním pavilónu na Černé louce, shrne a zhodnotí dosažené výsledky tohoto projektu. V období let 2006-2008 nabídl projekt více než 380 zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb v Ostravě komplexní vzdělávání zaměřené na zavádění Národních standardů kvality sociálních služeb do praxe. Záštitu nad konferencí převzal náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil. Součástí konference je rovněž prezentace dobrých praxí v oblasti implementace Národních standardů kvality, všeobecně je zaměřena na zvyšování kvality sociálních služeb. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.        (k)

 

„Kariéra 2008+“

Konference „Kariéra 2008+“ a veletrh pracovních příležitostí „Symbióza“, setkání firem, organizací, škol a studentů, které pořádá VŠB-TUO a smluvně zajišťuje Regionální vysokoškolské infocentrum, se koná od 19. (zahájení v 9 hodin) do 21. března v aule Vysoké školy báňské. Významným partnerem projektu je město Ostrava, které na problematiku řešení trhu práce navazuje projektem Strategického plánu rozvoje města. Záštitu nad konferencí převzal primátor Ostravy Petr Kajnar, který zahájí druhý den odpolední části konference, jenž nese název „Kompetentní lidé – konkurenceschopné regiony“. Město podpořilo projekt také finančně, na konferenci se bude prezentovat i pestrými propagačními materiály. Podrobný program na www.karieraplus.cz.          (k)

 

Pomozte dopravákům

Dopravní podnik Ostrava znovu opakuje veřejnosti nabídku odměny těm lidem, kterým není lhostejné ničení vozidel MHD. Nedávný případ, kdy vandalové v tramvaji linky 1 za jízdy posprejovali celý interiér tramvaje včetně řidičovy kabiny a na další zastávce utekli, znamenal nákladné čištění tramvaje. Případ není ojedinělý. Odměna za pomoc při odhalení pachatelů spočívá v bezplatném poskytnutí kupónů, popř. jízdenek (informace na www.dpo.cz).

 

Nahlédněte pod přehrady

U příležitosti Světového dne vody zve Povodí Odry širokou veřejnost na Den otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a dále prohlídku rybného hospodářství Kružberk a Žermanice, vodohospodářského dispečinku a laboratoře v sobotu 29. března od 9 do 15.30 hodin.

Během tohoto dne nabízí Povodí Odry padesátiprocentní slevu na částečný rozbor vody. Kupón a bližší informace se zájemci o rozbor dovědí při návštěvě laboratoří na ulici Varenské v Ostravě. Více informací na webových stránkách www.pod.cz.(d)

 

Talentové zkoušky

Základní škola Porubská 832 pořádá talentové zkoušky do sportovních atletických tříd v úterý 8. dubna od 15 hodin. Na 1. stupni této sportovní školy mají žáci 4 hodiny tělesné výchovy týdně, zimní soustředění na lyžích, jarní a podzimní atletická soustředění a atletické závody. Na 2. stupni pak 4 hodiny tělocviku týdně (plavání, bruslení, gymnastika, atletika, míčové hry, venkovní sporty), lyžařský výcvik (i snowboard, běžky), 3 atletická soustředění a atletické závody Atletika Poruba.      (sš)

zpět na začátek stránky


Strana 4

»střípky

Návštěva ve Volgogradu

Na oslavy 65. výročí porážky německých vojsk u tehdejšího Stalingradu byli pozváni také zástupci partnerského města Ostravy. Náměstek primátora Vojtěch Mynář se tak na přelomu ledna a února setkal s primátorem Volgogradu a dalšími zahraničními delegacemi. Součástí návštěvy a oslav byly koncerty, výstavy i odhalení památky oslavované události. Pracovně se setkaly delegace měst Ostrava, Volgograd, Coventry, Hirošima a slovinského města Slovenj Gradec. Ostrava a Volgograd plánují rozšířit spolupráci mezi vysokými školami a také ve sportu, například v soutěžích v boxu a ve střelbě. Skvělý soubor Donští kozáci by měli zhlédnout v budoucnu i Ostravané. Zájem projevili slovinští o spolupráci v oblasti informačních systémů, hovořilo se také o možnosti dodávky tramvají.(k)

Foto: Ostravská delegace

 

Nové stavby už brzy

V  hotelu Imperial se ve středu 13. února uskutečnilo za účasti představitelů města diskusní setkání zástupců developerských a realitních společností. Tématem konference byla diskuze o investičních možnostech na Ostravsku. Podle primátora města P. Kajnara je pro další rozvoj města podstatné fungování tří pilířů: výroby, služeb a vědy a vývoje. Díky vybudování řady průmyslových zón se podařilo přilákat zahraniční investory a snižovat tak nezaměstnanost. Náměstek primátora Z. Trejbal představil investiční záměr města na vybudování Národního sportovního centra Morava. Hlavní architekt města J. Sedlecký shrnul představy města pro zástavbu některých proluk.        (mb)

Foto: Náměstek Z. Trejbal a hlavní architekt města 

 

Krasavice na radnici

Sabina Kamarádová, studentka gymnázia Lingva, Iveta Kolesárová, studentka ekonomického lycea – obchodní akademie a Lenka Žílová se zúčastnily světové­ho finále Miss World Bikini 2007, Miss World of the Model 2007, Miss Model Universe 2007, které se konalo v tureckém městě Antalya. Modelka L. Žílová dostala titul Miss Sarar 2007. Děvčata dosáhla úspěchu už tím, že se dostala do finále nejhezčích dívek z celého světa  a reprezentovala ČR i město Ostravu. Mladé krásky přijal náměstek primátora Lubomír Pospíšil.    (mt)

Foto: Náměstek primátora Lubomír Pospíšil a MISS s vítěznou šerpou

 

 Změny v živnostenském zákoně

Průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument - výpis z živnostenského rejstříku - a podnikatel tak bude moci prokazovat oprávnění k provozování více živností jediným dokladem. V souvislosti s tím se sníží poplatky související se vstupem do podnikání a s ohlašovanými změnami. Podnikatelé ušetří 125 mil. Kč. To představuje snížení o 60% oproti současnému stavu.

V současné době existuje 125 volných živností s 622 předměty činnosti. Nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat. K podnikání v rámci volné živnosti tedy již nebude potřebovat několik živnostenských oprávnění a nebude muset platit poplatek za každý obor své činnosti.

Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. V souladu s možnostmi, které poskytuje informační systém živnostenského rejstříku, budou podnikatelé moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinností na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky. Výhodou bude snížení nákladů a ve střednědobém horizontu také vnesení konkurence mezi živnostenské úřady. Počet klientů živnostenských úřadů bude záviset na kvalitě jejich práce, nikoli na počtu podnikatelů ve spádovém regionu. Podnikatel, který nebude se službami na jiném úřadě spokojen, může své záležitosti řešit na původním místně příslušném úřadě. Může si tak úřad vybrat libovolně, stejně jako je tomu u výběru lékaře.

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, jenž má veřejná a státní správa k dispozici. Takovou databází je v současné době obchodní rejstřík a po vyřešení legislativních otázek připadá ve střednědobém horizontu v úvahu i informační systém evidence obyvatel.

Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi:

  • pokud má živnostník vzdělání v oboru, může začít podnikat okamžitě,
  • vystudoval-li budoucí podnikatel příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude mu stačit roční praxe,
  • ti, kteří nemají potřebné vzdělání v oboru a doloží šestiletou praxi, mohou také bez problémů začít podnikat.              (bar)
 


»úřad práce

Víte, co je pracovní rehabilitace?

Poměrně málo se stále ví o tom, že zákon o zaměstnanosti platný od října 2004 definoval kromě jiného také právo osob se zdravotním postižením na tak zvanou pracovní rehabilitaci. Nemusí přitom jít pouze o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce.

Pracovní rehabilitace je „souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují a plně hradí úřady práce“. Teoretická a praktická příprava na zaměstnání případně na jinou výdělečnou činnost zahrnuje přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy. Jen příprava k práci může trvat až 24 měsíců. Klienti většinou mohou pracovat jen ve zkrácené pracovní době a musejí mít vytvořeny speciální podmínky podle typu zdravotních problémů. Pracovní rehabilitace je nejnáročnějším nástrojem, který může úřad práce použít k tomu, aby pomohl nejvíce handicapovaným lidem na trh práce. Ti, pro které byl Úřadem práce v Ostravě dosud využit, se, na rozdíl od nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, nepočítají zatím na stovky či tisíce, ale na desítky.

Žádost o pracovní rehabilitaci si dosud v Ostravě podalo 62 osob, z toho v loňském roce 24. Individuální plány, na základě kterých pak pracovní rehabilitace probíhá, byly uzavřeny se 49 žadateli, přičemž 35 individuálních plánů již skončilo; z nich 28 úspěšně splněním naplánovaných činností; 18 osob se zdravotním postižením z uvedených 28 nastoupilo do zaměstnání. Z jednotlivých forem pracovní rehabilitace je nejvíce využíváno poradenství, příprava k práci a zprostředkování zaměstnání.

Poradenství zabezpečuje na Úřadu práce v Ostravě speciální poradkyně pro pracovní rehabilitaci (v roce 2007 to bylo 314 poradenských pohovorů).

Přípravu k práci absolvovalo 31 osob se zdravotním postižením, a to v sedmi organizacích. Nejvíce jich pracovalo v Občanském sdružení Anima při pomocných pracích v kuchyni, úklidových pracích, přípravě nápojů a obsluze hostů, dále v chráněné dílně Petry Petříkové na pracích s vlnitou lepenkou a práci s chirurgickým drátem při výrobě šperků, v Charitě Sv. Alexandra v textilní dílně a dalších činnostech včetně demontáže bílé elektroniky, a ve VIZ-centru v prádelně, přípravě a dokončování stavebních, malířských a natěračských prací. Pokud jde o finanční náklady, v roce 2007 si pracovní rehabilitace vyžádala 526 103 Kč, o rok dříve 446 971 Kč.         (SB)

zpět na začátek stránky

 


Strana 5 

Zdravotně sociální fakulta se rozvíjí 

„Je potěšující, že Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity získala další akreditaci pro navazující magisterské studium oboru ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, jehož garantem a realizátorem je Ústav ošetřovatelství a porodní asistence,“ říká děkan fakulty docent Jaroslav Slaný. „Svědčí to o naší kontinuální snaze rozvíjet možnosti vysokého školství v Moravskoslezském regionu.“

V rámci prezenčního studia budou připravovány sestry ve dvou zaměřeních: pediatrické ošetřovatelství a geriatrické ošetřovatelství. Absolventi tohoto magisterského oboru získají současně dle svého odborného zaměření specializace v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii (dětská sestra) a ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii. Tento magisterský obor je určen pouze absolventům bakalářského oboru všeobecná sestra s registrací.

K tomuto kroku vedly jednak demografické změny ve společnosti, která rychle stárne, jinými slovy přibývá seniorů a s tím spojené nároky na ošetřovatelskou péči. Dále bylo zákonem č. 96/2004 Sb. ukončeno vzdělávání dětských sester na středních a vyšších odborných školách, což vedlo k jejich současnému nedostatku. Navazující magisterské studium, které trvá 2 roky v prezenční formě, bude zahájeno v září roku 2008.

Od ledna letošního roku realizuje naše pracoviště současně specializační vzdělávání v oboru dětská sestra, jehož absolventi získají diplom o specializaci pro ošetřovatelskou péči v pediatrii. Toto specializační studium je určeno registrovaným sestrám. Na území města Ostravy bylo akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR šest odborných pracovišť, kde bude v rámci studia realizována povinná klinická praxe studentů..              (šn)

 

Novinky v nemocnici

Oční oddělení ostravské Městské nemocnice má v současné době k dispozici tři unikátní přístroje, jejichž hodnota činí několik milionů korun. Je to například nová fundus kamera, která díky digitálnímu systému uchovávání dat přispívá ke zpřesnění diagnostiky i terapie očních onemocnění. Kamera je využívána především v diabetické poradně, poradně pro zadní segment oka a při léčení pacientů se zeleným zákalem. Oční lékaři testují také koagulační laser Lasarex, který je důležitý především pro léčbu pacientů s cévními sítnicovými komplikacemi, s diabetickou retinopatií nebo glaukomem. Přístroj bude zakoupen z investic pro tento rok.

Další novinkou na oddělení je doplnění přístroje pro výpočet dioptrické síly implantovaných čoček tzv. imerzní předsádkou. Ta výrazně zpřesňuje měření axiální délky oka a tím i výpočet do oka implantované čočky.             (md)

 

Sluníčkový den

Nadační fond Rozum a Cit pořádá 17. dubna již tradičně svoji celorepublikovou sbírku na podporu opuštěných dětí a pěstounských rodin. Zapojí se do ní ze 70 měst ČR až 1400 studentů středních a 60 z mateřských a základních škol. Za symboly sbírky, placka nebo magnetka, zaplatí občan 30 Kč. Výtěžek sbírky bude použit pro děti v pěstounských rodinách. Podrobnější informace naleznete na www.rozumacit.cz nebo www.pestounskapece.cz.         (d)

 

 

Mezinárodní lékařské sympozium se v Ostravě konalo pod záštitou primátora

Problém s ramenním kloubem může potkat i vás

» rozhovor

Městská nemocnice Ostrava pořádá u příležitosti 160 let svého založení a 110 let od vzniku v areálu v O.-Fifejdách významné akce po celý tento rok. Jednou z nich bylo dvoudenní sympozium na téma „Současné možnosti ošetření ruptur manžety rotátorů ramenního kloubu”. Teoretická část umožnila více než stovce přihlášených operatérů z Českých Budějovic, Brna, Prahy a Slovenska zkonzultovat zkušenosti s miniinvazní rekonstrukcí a totální rekonstrukcí ramenního kloubu. Protože městská nemocnice byla první v použití reverzní endoprotézy, praktická části  sympozia umožnila účastníkům díky videokonferenci přímé napojení na operační sál a  interaktivní sledování i konzulaci tohoto operačního postupu. O bližší informace jsme požádali MUDr. René Boglevského, garanta sympozia.

Jsou problémy s ramenním kloubem opravdu rozšířené?

Ramenní kloub je nejpohyblivějším svalem lidského těla, stačí úraz, havárie, jednostranná zátěž, nemoc a objeví se bolest nebo problém s hybností. Podle míry poškození a operovatelnosti pak máme dvě možnosti – indikovat standardní endoprotézu kloubu, kdy je kloub anatomicky nahrazen, nebo reverzní náhradu, kdy dojde ke změně biomechaniky kloubu (kde byla jamka je hlavice a kde byla hlavice je jamka) a lepšímu využití zbylých nepoškozených svalů. Kloub není naštěstí zatížen váhou těla pacienta, takže nejsou nutné reoperace a životnost náhrady je trvalá.

Odkdy se technika reverzní náhrady používá? 

S operacemi se začalo ve Francii v roce 1987, nyní se výsledky 10leté aplikace publikují v lékařských časopisech, v USA mají zkušenosti u 130 pacientů. V použití reverzní náhrady má městská nemocnice v republice primát a učí se od nás ostatní pracoviště. Už 10 odoperovaných pacientů, kterým na „památku“ po dvouhodinové operaci zůstane jen  7-8 cm jizva, se mohlo vrátit ke svým původním zaměstnáním a jsou bez bolestí.

Jaký má přínos konference pro pacienty?

Zvýší se povědomí o této problematice, zřídili jsme nově i ambulantní poradnu pro problematiku ramenního kloubu. Díky vedení nemocnice bude traumatologie a ortopedie spolu s cévní problematikou a gastroenterologií patřit mezi specializované a nemocnicí finančně podporované obory.

Existuje nějaká prevence? Dá se očekávat zvýšené riziko výskytu u žen díky osteoporóze?

Jednoznačně populace stárne a objevují se ve velké míře degenerativní změny kloubu dané věkem i dlouhodobou jednostrannou zátěží. U mladších pacientů se jedná o traumata (úrazové stavy) a překvapivě i o předčasné opotřebení. Proto bych doporučoval být obezřetnější a neriskovat zranění, kompenzovat jednostrannou zátěž posilováním celého pohybového aparátu. Co se týče osteoporózy, je na třetím místě ve zdravotních problémech pacientek ve věku 60 – 70 let. Radím dodržovat zdravý životní styl, také potravinové doplňky mohou pomoci.          (mt) 

 

Sociální asistence v rodinách s dětmi

Slezská diakonie už několik let provozuje službu sociální asistence na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. Služba je určena především pro sociálně slabé rodiny s nezletilými nezaopatřenými dětmi (nejčastěji rodiny, u kterých je určen dohled sociálních pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí úřadů městských obvodů v Ostravě). Sociální asistence funguje na principu terénní sociální práce asistentů, která je realizována přímo v domácnostech rodin. Pro rodinu je poskytování služby bezplatné a s rodinou se pracuje na základě uzavřené smlouvy a individuálního plánu.

Cílem je motivovat rodiče k řešení problémů a podporovat při péči o dítě, pomáhat řešit zadluženost, bytové problémy, doprovázet na úřady a instituce. Smyslem je s rodinou spolupracovat, podporovat ji a zvyšovat kompetence k tomu, aby byla v budoucnu schopna samostatného fungování. Účelem je, mimo jiné, předcházet možnému umístění dítěte do ústavní výchovy. V roce 2007 pracovníci pomáhali rodičům a dětem z 24 rodin z Ostravy a blízkého okolí. V letošním roce bude služba rozšiřovat svoji činnost o společné volnočasové aktivity rodin s dětmi.

Službu finančně podporuje statutární město Ostrava, ministerstvo práce a sociálních věcí, nadace Naše dítě a F-nadace. Nově vzniklá Potravinová banka v Ostravě, se kterou Sociální asistence spolupracuje, se podílí nemalou měrou na naplňování potřeb rodin, které službu využívají. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují tuto potřebnou službu, děkuje slezská diakonie. Více informací na soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz.              (dop)


zpět na začátek stránky


Stránka 6 

Městské ředitelství Policie České republiky Ostrava bilancuje

„Co jsme vám vloni neřekli…“

Po slavnostním únorovém aktivu pod názvem z titulku v KD Akord v Ostravě-Zábřehu, kde byli po náročném výcviku zařazeni do služby noví členové policie, hovořil ředitel MŘ PČR Tomáš Landsfeld. Ke stálým prioritám policistů patří zvyšování pocitu bezpečnosti obyvatelstva. V oblasti náboru uniformovaných policistů je nutné zamezit odchodu nejlepších do řad kriminálních vyšetřovatelů a zaměřit se na profesionalitu hlídkových služeb. 

Policejní tým s názvem „Auta“ předal přítomným informace o rapidním poklesu počtu odcizených aut, a to na 1 denně (za první tři měsíce letošního roku je to 80 aut). Je to výsledek dobré práce v odhalování a prevenci, kdy se věnuje zvláštní péče vytipovaným pachatelům, zejména propuštěným recidivistům. Pouliční kriminalita v počtu vykradených vozidel naopak vzrostla, pro pachatele je to otázkou minut a rychlého zdroje zisku.

Tým „Intoxi“ na rozdíl od jiných skupin nemá neobjasněné činy. Za prodej marihuany bylo loni odsouzeno 15 lidí, 51 za pervitin, 6 za heroin, 3 za extázi. V roce 2005 zaznamenali 51 případů, v roce 2006 už 67 případů, rok 2007 ještě není soudně uzavřen. Zvyšuje se počet romských pachatelů a cizinců.

V týmu „Kapsa“ upřednostňují prevenci a osvětu občanů, např. projektem Bezpečná Ostrava nebo Společně proti kriminalitě. Hlavní příčinou okradení v hypermarketech nebo MHD je vlastní nepozornost a roztržitost. Ženy stále odkládají kabelky do nákupního vozíku, řidiči nezamykají auto, když jdou vozík vrátit, v tlačenicích si lidé nehlídají osobní věci. 

Za pracovníky týmu vyšetřování pátrání po osobách pohřešovaných nebo s příkazem k zatčení či příkazem k výkonu trestu bylo za rok 2007 vyhlášeno 2197 pátrání a 1897 bylo odvoláno. Dokonce se v druhém únorovém týdnu 2008 podařilo zadržet dvě dlouhodobě hledané osoby, z toho jedna byla 10 let „v pátračce“. Problematické jsou také útěky mladistvých chovanců z nápravných zařízení a diagnostických ústavů, rekordmanem je Marek B., ročník 1990, který byl 57 x na útěku. Od pracovníků týmu vyšetřování hospodářské kriminality jsme se dozvěděli, že narůstají případy úvěrových podvodů, za rok 2007 jich bylo 817, což jsou téměř tři denně. 

V kulturním domě Akord byla rovněž řada policistů oceněna. Nejlepší policisté z obvodních oddělení a útvaru služby kriminální policie dosáhli často mimořádných výsledků, oceněni byli i někteří občanští zaměstnanci. Pprap. Miroslav Vala zachránil loni v červenci lidský život. Ve Slezské Ostravě vyslechl ženu, která žádala o pomoc pro přítele, který s dalším kolegou ve výšce 30 metrů natíral zásobník vody. Výpary z barvy se staly osudnými. Policie však okamžitě volala záchrannou službu, Miroslav Vala pak osobně vylezl s dalším záchranářem nahoru. Druhý z natěračů už nebyl schopen sám opustit tubus věže. Policista bez vlastního dýchacího přístroje slezl k tomuto člověku a jemu nasadil dýchací přístroj a uzavřený prostor opustil. Spolu se záchranářem vyčkali příjezdu hasičského záchranného sboru. Tento zásah byl vyhlášen činem roku 2007 v rámci působnosti policistů městského ředitelství Ostrava. Podobně se zachovaly dvě policistky, které zachránily muže, jenž chtěl ukončit život skokem ze Sýkorova mostu v Ostravě.        (mt)

 

Emma má Ostravu ráda

Vichřice Emma na přelomu února a dubna kupodivu Ostravu příliš nezasáhla. Jedinou větší škodou byla stržená lepenková střecha v Ostravě-Hrabůvce. Silný vítr přicházel v poryvech, strhával však většinou jen větve a několik stromů. V sobotu 1. března zaznamenal hasičský sbor 50 výjezdů, následující neděli pak 15 výjezdů na území Ostravy.      (d)

 

Nehodové místo

Místem, kde dochází ke zvýšené dopravní nehodovosti, je také světelně řízená křižovatka ulic Rudná a Vratimovská. Tato křižovatka patří k nejzatíženějším dopravním uzlům v Ostravě. Ze sčítání vozidel z roku 2006 vyplývá, že za 16 hodin (5:00 – 21:00 hod.) projede tímto uzlem cca 30 000 vozidel. V roce 2007 zde došlo k 26 dopravním nehodám, při nich k 1 těžkému a 3 lehkým poraněním. Mezi hlavní příčiny dopravních nehod zejména patří nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti a nepřizpůsobení rychlosti jízdy. Informace k tomuto nehodovému místu na internetových stránkách Policie České republiky, odboru dopravního inspektorátu Ostrava na adrese http://www.policie.cz/ostrava/dopravka. (p)

 

 Počet požárů na jaře stoupá

S prvními teplými jarními dny roste počet lidí, kteří se rozhodnou využít pěkného počasí k jarnímu úklidu kolem svého domu a na svých zahrádkách. K takovýmto pravidelným jarním akcím patří pálení klestí, popř. lesního porostu. Bohužel ne vždy jsou ti, kteří zakládají tyto ohně pozorní a jejich dobře míněná aktivita končí zásahem profesionálních i dobrovolných hasičů.

Statistiky moravskoslezských hasičů ukazují, že ani jarní dny z přelomu února a března letošního roku nebyly výjimkou. Vzrostl počet výjezdů k požárům trávy a lesních porostů, které vznikly při úklidových pracích na zahrádkách a loukách, ale také při pálení klestí na lesních mýtinách.

Bez viny nejsou ovšem ani nepozorní turisté, kteří zakládají ohníčky v lesích, popř. bezmyšlenkovitě odhazují cigarety do trávy a jehličí.

Moravskoslezští hasiči připomínají, že platí celoroční zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Zákonem je také zakázáno plošné vypalování trávy, ať už na zahrádkách či jinde. Kdo by tento zákaz porušil, vystavuje se nebezpečí pokuty ve výši až 25 000 Kč. Spalovat na zahradách se může pouze na ohništi (ohraničeném kameny) a jen suchý porost (pokud to nezakazuje místní vyhláška) a to pod stálým dohledem osoby, starší 18 let. Samozřejmě při silnějším větru se nesmí ohniště zakládat vůbec, byť bylo dobře hlídané.

Každé spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích, například pálení klestí na lesní pasece, je třeba předem oznámit na územně příslušné operační a informační středisko hasičů, nejlépe písemně. V Ostravě lze pálení klestí nahlásit telefonicky na č. 974 723 011.

Pokud si turisté nebo občané na procházkách v přírodě všimnou kouře nebo plamenů, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit telefonicky na linkách 150 a 112. Mohou tak zamezit nejen materiálním škodám, ale i snížit možnost ohrožení zdraví a lidských životů.     (mb)

 

Topení má sloužit, ne likvidovat

Minimalizovat riziko požárů od topení znamená dodržovat řadu zásad. Rozhodující je často umístění topidla, odborné připojení, dostatečný přívod vzduchu, odvod spalin podléhající revizi, používání paliva určeného pro daný typ topidla, dodržování bezpečnostních vzdáleností. Je nutné používat nehořlavé a izolační podložky a dodržovat návody k obsluze. Používat se mohou jen schválená topidla, nesmí se na nich dělat domácí úpravy. U otevřeného spotřebiče se dovoluje odtah spalin do volného ovzduší jen při provedení vhodných opatření z tepelných izolací z nehořlavé hmoty.

Také lhůty pro čištění a kontroly komínů od spotřebičů do výkonu 50 kW je nutné dodržovat.

Spotřebiče na tuhá paliva – čištění a kontrola 6 x ročně, u spotřebiče na plynná paliva 2 x ročně a v rekreačních domcích a chatách, které nejsou využívány celoročně, nejméně jednou ročně.

Dbejte i na správné skladování uhlí a briket. Znamená to například každý den po uskladnění (nejméně deset dní) kontrolovat teplotu uvnitř a na povrchu hromady briket (pohmatem).                (pk)

zpět na začátek stránky  


Strana 7

 Komu byste udělili Čestné občanství města?

Řada měst hledá způsoby, jak ocenit občany, kteří se významnou měrou podíleli na vytváření pozitivního obrazu města, zasloužili se o jeho hospodářský, kulturní a společenský rozvoj. Výjimkou v tomto ohledu není ani město Ostrava. Ta může významné osobnosti odměnit udělením čestného občanství a cenou města. Obdobně na své občany pamatuje např. Praha, Brno, Plzeň nebo Opava.

Čestné občanství

Již od devatenáctého století bylo čestné občanství udělováno v jednotlivých, tehdy ještě samostatných, ostravských městských částech. Prvním čestným občanem „sjednoceného“ města Ostravy se stal československý prezident T. G. Masaryk, kterému bylo toto ocenění uděleno při příležitosti jeho 85. narozenin. Z řady dalších osobností, kterým se této pocty dostalo, zmiňme např. druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, velitele 4. ukrajinského frontu Andreje Ivanoviče Jeremenka, předsedu strany lidové Dr. Jana Šrámka, básníka Petra Bezruče, hudebního skladatele Ilju Hurníka nebo tenistu Ivana Lendla. Zatím jako poslední získal toto ocenění válečný veterán, stíhací pilot britské RAF, generál Zdeněk Škarvada, který jej převzal z rukou primátora v loňském roce.
V minulosti se ovšem objevily případy, kdy se při výběru nominovaných přihlíželo spíše k aktuálním politickým požadavkům než na skutečný přínos městu. Mezi držiteli čestného občanství bychom tak našli např. generálmajora Grigorije Jaškina, který byl odměněn „za zásluhy o osvobození města Ostravy a za internacionální pomoc při likvidaci snah pravicových sil o zmaření socialismu v ČSSR v srpnu 1968“. Čestné občanství mu bylo odňato v roce 1990.
Čestné občanství mohou získat pouze jednotlivci. Nelze jej udělit in memoriam.

Cena města

Tuto cenu uděluje město Ostrava již od 1936 za veřejně prospěšnou, kulturní, publicistickou, sportovní, uměleckou a vědeckou činnost, práci a díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Ostravě a výrazně přispívají k jeho rozvoji. Může být udělena jednotlivcům i kolektivům. Jako první byl oceněn divadelní režisér Jiří Myron v roce 1937.
Mezi nositeli jsou např. operní sólistka Eva Dřízgová-Jirušová, hokejista David Moravec, hudební vědec a pedagog Ivo Stolařík, historik Bořivoj Čelovský, autorský kolektiv rozsáhlých „Dějin Ostravy“ z roku 1993, Kubínovo kvarteto a další.

Jak se zapojit do výběru?

Vedení města Ostravy přichází s návrhem zapojit do výběru nominací i ostravskou veřejnost. Pokud si myslíte, že znáte někoho, kdo významnou měrou přispěl k rozvoji našeho města, máte možnost jej navrhnout. Svůj návrh doplňte o zdůvodnění, proč si myslíte, že by právě tento člověk či kolektiv měl čestné občanství, popř. cenu města získat, a zašlete poštou na adresu Magistrát města Ostravy, Kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Obálku označte značkou ČESTNÉ OBČANSTVÍ nebo CENA MĚSTA.

O tom, kdo tyto pocty získá, rozhodne definitivně Zastupitelstvo města Ostravy na návrh Výboru pro udělování čestného občanství a cen města, rady města a jednotlivých zastupitelů.       (mb)

 

Vzpomínali jsme

V pátek 7. března se v Ostravském muzeu uskutečnil slavnostní akt ke 158. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka, který byl v letech 1918 až 1935 prvním československým prezidentem.Vzpomínkový a pietní akt  k  90. výročí bitvy u Bachmače a 65. výročí bitvy u Sokolova se tentýž den konal v Husově sadu v Ostravě. Shromáždění se za město zúčastnil náměstek primátora Lubomír Pospíšil a dále zástupci Československé obce legio­nářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Vojenského sdružení rehabilitovaných a Kruhu českého pohraničí v Ostravě. V bitvě u Bachmače poprvé v novodobých českých dějinách bojovala samostatně čs. armáda, státu, který ještě neexistoval. U Sokolova poprvé bojoval 1. československý samostatný prapor.   (m)

 

 NOVÁ ZELENÁ LINKA PRO OBČANY

Pozor! Občané města Ostravy mohou od 1. dubna využívat novou službu.

Zprovozněna bude nová bezplatná telefonní linka, na které lze nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Oznámit na ni budou moci např. i černé skládky nebo nález uhynulých zvířat. Jedním z důvodů jejího zavedení je skutečnost, že roste počet případů, kdy občané oznamují tyto závady na linky tísňového volání. Od počátku loňského roku do srpna přijali operátoři 398 takovýchto oznámení. Novou zelenou linku proto nepoužívejte v případě havárií, akutních zdravotních potíží a dalších problémů, které vyžadují okamžitá řešení.

Nová zelená linka (neurgentní) bude pro občany bezplatná a bude provozována Městskou policií Ostrava. Číslo linky bude

800 199 922