Říjen 2006

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Město Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemků na Karolině

Zástupci holandské společnosti Multi Development a statutárního města Ostravy podepsali 5. října smlouvu o prodeji pozemků na území Karolina v centru města. Kupní smlouva odstartovala rozvoj strategické lokality, o kterou se v developerské soutěži ucházely v první polovině roku přední evropské společnosti. Vítěz výběrového řízení - Multi Development - zaplatí městu za pozemky přibližně 220 milionů korun. "Podpis smlouvy je pro mne završením více než tříleté usilovné práce. Je to okamžik, který ovlivní tvář Ostravy velmi významným způsobem," řekl primátor Aleš Zedník.

Karolina rozšíří během příštích deseti let stávající historické centrum Ostravy. Investiční projekt se opírá o vybudování místa se silným obchodním, kulturním a společenským nábojem, které rovněž vytvoří zázemí pro příjemný a pohodlný život Ostravanů a návštěvníků města. Historické dvojhalí bude zachováno pro kulturní účely. Primátor si představuje, že by právě v této části Karoliny mohla vzniknout oáza kultury uprostřed byznysu. Noví majitelé připravují zadání studie proveditelnosti tohoto nápadu.

Podle předpokladů budou stavební práce za zhruba 15 miliard korun zahájeny začátkem roku 2008. "Dnes jsme podepsali také smlouvu o spolupráci. Holandská společnost se například zavázala podporovat účast města na veletrzích v Cannes a Mnichově. Každá cesta, která má svůj cíl, začíná prvním krokem. Přál bych si, aby tento krok byl prospěšný pro obě strany a především pak pro lidi. Věřím, že ti jednou naše rozhodnutí ocení," řekl primátor A. Zedník.

"Pro nás je to vzrušující událost. Jsme velmi rádi, že máme možnost vytvářet novou urbanistickou strukturu centra třetího největšího města České republiky," řekl Nico Veldhuis, představitel Multi Development - jedné z nejvýznamnějších společností světa, která se zabývá realizací vysoce ceněných a zajímavých podob evropských měst.

"Když město nemá srdce, nemá ani duši. Proto bychom chtěli pozvednout centrum Ostravy a přivést do něj život," uvedl jednatel Multi Development pro střední Evropu Ronald Dasbach a předal primátorovi model tandemového jízdního kola, které má symbolizovat společnou jízdu na Karolinu. "Se všemi ostatními budeme šlapat do kopce i proti větru. Pokud to dokážeme, pak projekt Karolina bude velmi úspěšný," dodal R. Dasbach. (m)

Smlouvu podepsali primátor Ostravy Aleš Zedník a zástupci Multi Development Luboš Kočí (vlevo) a Ronald Dasbach.

Den otevřených dveří se vydařil.

Skvělé počasí a zájem prohlédnout si Novou radnici přilákalo Ostravany 22. a 23. září v Den otevřených dveří na Prokešovo náměstí. Reprezentativní prostory včetně pracovny primátora navštívilo 1230 hostů. Lidé obdivovali zasedací síň rady města. Především u dětí nadšení vzbudily drobné dárky, mezi nimiž vyhrál koníček Klapáček symbolizující znak města. Jednoho si odnesla také tisící návštěvnice radnice Petronela Radová, žákyně 7. třídy Základní školy v Matiční ulici. Na vyhlídkovou radniční věž vyjelo 2017 lidí. Pohled na rozsáhlé zelené město uchvátil samotné Ostravany, ale i návštěvníky z Karlových Varů nebo ze zahraničí. Prokešovo náměstí před radnicí ožilo vystoupením mažoretek a folklorního souboru Hlubina. Nejmenší lákala prezentace hasičské a policejní techniky, sami si mohli vyzkoušet laserovou pistoli, zúčastnit se soutěží nebo se podívat na hranou pohádku.

Mimořádný zájem vzbudila možnost prohlédnout si městský archiv a Slezskoostravský hrad. Archiv připravil krátkou exkurzi s přednáškou o nejvzácnějších dokumentech, které nejsou veřejnosti přístupné. Zájemci nahlédli do badatelny i depozitáře.

Nejstarší ostravská památka, Slezskoostravský hrad, nabídla kulturní akce. Ve středověké tržiště proměnily nádvoří hradu ukázky řezbářských a kovářských prací. V sobotu 23. září se hrad stal dějištěm klání dřevorubců. Druhý ročník Beskydského poháru nabídl skvělou podívanou, jejíž součástí byla hodinová show čtyřnásobného mistra Evropy v Timbersports Martina Komárka. (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Pozvánka

Statutární město Ostrava zve občany na vzpomínkový akt

u příležitosti 88. výročí vzniku Československé republiky.

Slavnostní setkání spojené s položením věnců se uskuteční v sobotu 28. října 2006 v 10 hodin u pomníku v Husově sadu v Moravské Ostravě.

Novela zjednodušuje administrativu

Od 1. srpna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Novela přináší několik změn, jejichž účelem je zjednodušit administrativní postupy ve prospěch podnikatele.

Zásadní změna v procesu řízení při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se týká prokazování splnění všeobecných podmínek. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů. Skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá v osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání a také nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se prokazují potvrzeními příslušného správce daně (finanční úřad) a orgánu sociálního zabezpečení (okresní správa sociálního zabezpečení). Pokud ohlašovatel živnosti či žadatel o koncesi tyto doklady nepředloží, vyžádá si je u příslušných orgánů živnostenský úřad. Do doby doručení potvrzení nebo výpisu lhůta pro vydání živnostenského listu neběží. V případě udělení koncese se toto řízení na uvedenou dobu přerušuje. Nově zavedená podmínka, tedy skutečnost, že fyzická osoba nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, se dokládá pouze čestným prohlášením. Novela umožňuje podnikatelům registrovat se od 1. srpna 2006, případně provést změny v registraci, prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM) na příslušném obecním živnostenském úřadu. Podnikatelé mohou u CRM provést zákonem stanovené druhy ohlášení vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. (r)

Primátor předal prapor.

Primátor Ostravy Aleš Zedník předal 16. září při příležitosti 10. setkání hornických měst putovní prapor starostovi Příbrami Ivanu Fuksovi. Tam se v roce 1997 uskutečnilo setkání poprvé. Letošní slavnosti se zúčastnilo mimo jiné kolem tří stovek účastníků z Německa a řada hornických spolků z České republiky i ze slovenského Pezinoku. Pestrý program obohatily koncerty hornických kapel i velkolepý průvod účastníků v uniformách s kahany, loučemi a svítilnami. (t)

Ostrava se představila v Moskvě

Delegace města Ostravy pod vedením primátora Aleše Zedníka se od 19. do 22. září zúčastnila 12. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a turismu Otdych - Leisure 2006 v Moskvě. V pavilonech Crocus-Expo vystavovalo 224 vystavovatelů z 58 zemí světa.

Ostrava ve stánku nabízela speciální turistické balíčky určené ruské klientele. Šlo například o Slezskoostravský hrad, muzeum strašidel na Černé louce, zoo, Hornické muzeum, vítkovické vysoké pece a Důl Michal, ale i lázně v Klimkovicích a Darkově. V době trvání veletrhu se zde uskutečnily asi tři desítky jednání s ruskými touroperátory, zástupci cestovních kanceláří, televizí a internetových portálů.

Představitelé Ostravy byli přijati předsedou Kanceláře tělovýchovy a sportu Ruské federace Vjačeslavem Fetisovem, bývalým hokejovým obráncem sovětské sborné. Ten přislíbil mimo jiné podporu kandidatuře ČR - Ostravy pro uspořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2012.

Ředitel divadla Na Pěrovskoj Andrej Pančenko projevil zájem o spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a Komorní scénou Aréna. Konkrétně pozval ostravské divadelníky na setkání zástupců divadel z celého světa v roce 2007 a nabídl možnost režie inscenace některému z ostravských tvůrců. Toto divadlo je hodnoceno jako třetí nejúspěšnější ze 63 moskevských dramatických divadel.(r)

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A
vyhlašuje

výběrové řízení pro poskytnutí účelových dotací v roce 2007 na podporu aktivit v oblastech:

 • tělovýchova a sport, volný čas dětí a mládeže
 • handicapované děti a mládež
 • školství
 • sociální péče
 • prevence kriminality a protidrogová prevence
 • zdravotnictví

Zásady pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2007 včetně témat uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti a tiskopisy přihlášek do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města: www.ostrava.cz

Vy se ptáte, my odpovídáme

Volby do zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů se uskuteční na území města ve všech městských obvodech 20. a 21. října 2006. Kdo má právo volit, na to odpovídá vedoucí oddělení civilněsprávního magistrátu Jana Langerová.

"Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v Ostravě přihlášen k trvalému pobytu. Pro tyto volby se voličské průkazy nevydávají a nezřizují se zvláštní seznamy voličů. Znamená to, že volič má právo volit pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. Právo volit má rovněž občan jiného státu Evropské unie, který je na území města přihlášen k trvalému pobytu a požádal příslušný úřad městského obvodu o zapsání do dodatku ke stálému seznamu voličů. Souběžně s volbami do zastupitelstev se budou konat volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to ve volebním obvodu č. 71 zahrnujícím městské obvody Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice. V případě, že volič nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může v rámci těchto 3 městských obvodů volit na voličský průkaz nebo může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů."

 

Na dotaz, zda se budou v době voleb vydávat občanské průkazy, odpovídá vedoucí oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů Magdalena Kozubová.

"Odbor vnitřních věcí v ulici Gorkého 2 v Moravské Ostravě bude vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů od 20. září do 4. listopadu 2006. Takto vydané občanské průkazy mají platnost jeden rok a nelze je používat jako cestovní doklad v rámci Evropské unie. K žádosti o vydání tohoto občanského průkazu je občan povinen předložit dvě fotografie. Ve dnech konání voleb bude na uvedeném pracovišti magistrátu zajištěna služba, která bude vydávat občanské průkazy a cestovní pasy bez strojově čitelných údajů, vyhotovené občanské průkazy a cestovní pasy se strojově čitelným údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Údaje z informačního systému evidence obyvatel včetně vydávání osvědčení o státním občanství se budou poskytovat 20. 10. (14-22 hod.) a 21. 10. (8-14 hod.)."

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

Rozhovor

Svět si nezapíše ani nezapamatuje, co jsme říkali, ale nikdy nezapomene na to, co jsme udělali

Aleš Zedník, muž s titulem primátor statutárního města Ostravy. Má v popisu práce řídit třetí největší město České republiky. Do doby, než bude v komunálních volbách zvoleno nové zastupitelstvo a na ustavující schůzi 1. listopadu složí slavnostní slib všech 55 jeho členů.

Víte, že hodně lidí štvete? Ne každý dokáže skousnout vaše pracovní nasazení, vaši buldočí povahu.

Vidíte, a mě zase štvou ti, kteří nestačí mému tempu. Myslím si, že nedělám nic, co by nemohl normální člověk snést.

V primátorské židli je to výhoda nebo naopak?

To je nutnost. Kdyby se celá řada problémů odsouvala, tak by se některé věci nikdy nevyřešily. Jsem zastáncem okamžitých řešení, ale po poradě a projednání s ostatními. Vždy je nutné vyslechnout názory všech těch, kteří mohou k danému problému něco dodat. Jsem z takového těsta, že jim velmi pozorně naslouchám a jsem ochoten změnit názor a nestydět se za to, když je argumentace silná, informace celistvé a zkušenosti nenahraditelné. Ve funkci primátora jsem se v podobné situaci objevil nesčetněkrát.

Říkáte, že Ostrava připomíná rychlé auto s velkým čelním sklem a malými zpětnými zrcátky a že zbytek republiky k ní hledí s velkým respektem. Ať už to zní komukoli jakkoli, nikdo vám a vašim zaměstnancům nemůže upřít za čtyři roky primátorování skvělý marketing, který Ostravě de facto děláte.

Ostravu se snažíme představovat takovou, jaká skutečně je. Zbytek republiky, a začíná už někde u Olomouce, nás pořád vidí jako ušmudlané město z nějakých sedmdesátých let minulého století. Přitom naše město urazilo od té doby obrovský kus cesty. Už šestnáct let se zde netěží uhlí, ale pořád je Ostrava vnímána jako hornické město. Přitom životní styl Ostravanů je dávno jiný. Ti, kteří umí ocenit, čím současná Ostrava je, tak ti k ní musejí nutně vzhlížet. Vše, co se zde udělalo, bylo bez výraznější podpory z pražského centra. Je to zásluha hlavně lidí přímo z tohoto města.

Mimochodem, jak může primátor ovlivnit rozhodnutí konkrétních firem, podniků, investorů i samotných občanů?

Primátor je obecně vnímán jako vlivná osoba. Ta má možnost svůj vliv uplatňovat, nebo se může tvářit jako nestranný arbitr a neuplatňovat vůbec nic.

Vy jste si zvolil tu první cestu. Je těžší?

Jinou bych nešel. Je to moje cesta, vybral jsem si ji. Trik spočívá v tom, že jde neustále o uplatňování toho vlivu, a to i tehdy, když člověk naráží a ne vždy vítězí. Musí se osobně angažovat, i když ví, že jde do soubojů, v nichž se nesmí bát rány přijímat, ale i nekompromisně rozdávat. Moji následníci by se měli rozhodnout sami, jestli půjdou stejnou cestou nebo jinudy.

Kdybyste měl možnost poradit novému primátorovi, čeho by se měl vyvarovat a na co si dávat pozor, co byste mu vzkázal?

To je těžká odpověď, protože tato funkce má dvě roviny. Na jedné straně stojí politická práce - a tady je každá rada drahá. Politické strany si totiž žijí svým vlastním životem, ale napříč politickým spektrem platí, a o tom jsem naprosto přesvědčen, že primátor musí mít podporu vlastních lidí. Když ji ztratí, tak mu nepomůže sebelepší čin. V politice se nebere ohled na výsledky, úspěch, ale jen na to, že každý se chce v daném okamžiku vyšplhat výše. Je to onen darwinistický pojem uplatnitelný v džungli: Silnější požírá slabšího.

A pokud jde o primátorskou práci?

Primátor by měl být vždy minimálně o krok napřed před ostatními, jako v šachu musí mít promyšlené dva tahy dopředu a v každém případě myslet na to, co se stane, když něco nevyjde. A ještě něco, kdybych neměl zázemí v rodině, tak bych to nikdy nevydržel. Ten, kdo si neumí uspořádat soukromí, nemůže dobře řídit město ani stát.

Jak hodnotíte období vašeho působení na radnici?

Jako úspěšné a možná se už nebude dlouhé roky opakovat. Například v městské radě bylo zastoupeno pět lidí, kteří řídili své vlastní firmy, jeden právník a také jeden rutinér, který seděl v radě 12 let a v otázkách státní správy a samosprávy byl nenahraditelný... jeden vedle druhého hráči se smyslem pro týmovou práci. U velkých věcí jsme se vlastně nikdy nestřetli. Neudělali jsme takovou tu všeobjímající koalici, která si nárokuje právo udělat vše podle svého a za zavřenými dveřmi. V ODS jsme měli silné oponenty a museli jsme si dávat pozor, abychom neudělali chybu. Mnohdy to byla cesta minovým polem a jsem rád, že za celé čtyři roky jsme na žádnou minu nešlápli.

Někteří vás ale kritizují například za zadlužení města.

Mám sto chutí ukázat graf, jak narostl majetek města. Navštívil jsem mnoho přátel, kteří si pořídili nové domy. Na hypotéku. S manželkou jsme se pokaždé vraceli s tím, že tito lidé moc hezky bydlí, v novém a moderním, ale nikdy s tím, že jsou chudáci zadluženi. A to je ten efekt! Město není zadluženo, že by prohrálo peníze v automatech, město splácí závazky za okamžité a viditelné benefity. Uvedu jeden příklad za všechny: Díky tomu jsme mohli od OKD koupit za výhodnou cenu pozemky na Karolině a dnes je prodat za dvojnásobek.

Často jste odpovídal na nejrůznější otázky. Která vám nebyla nikdy položena a měla být?

(Smích) Třeba taková, jestli jsem si narozdíl od mých předchůdců nevzal žádné magistrátní auto k osobnímu použití a jestli je pravda, že jsem naopak své vlastní auto bezplatně magistrátu půjčoval. Ale vážně, dvanáct let jsem pracoval pro toto město a mám pocit, že jsem už odpovídal úplně na všechno.

Odcházíte. Daleko?

Ne, sto metrů vzdušnou čarou od radnice. Ale nemyslím si, že vzdálenost je podstatná, existuje celá řada možností, nabídek a příležitostí. Věřím, že s tímto městem budu stále spojen. Mám se kam vrátit a vědomosti, a troufám si říci, že i zkušenosti, které jsem nabyl za poslední čtyři roky, mi nikdo nikdy nevezme. Opakuji znovu, dosáhl jsem maxima - podpisem o prodeji pozemků na Karolině jsme udělali zásadní krůček, kterým začíná cesta tisíce mil dlouhá.

Takže, šťastnou cestu.

Ta cesta bude ovlivněna celou řadou faktorů, jakým je ekonomický potenciál města a kapitál podnikatelských subjektů, jak se bude snižovat počet lidí pracujících v těžkém průmyslu, jak využijeme příležitosti v oblasti nových technologií a činnosti s vysokou přidanou hodnotou.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Za poslední čtaři roky jsem na kole ujel asi 20 kilometrů, předtím pět tisíc za rok. Přišel jsem o tuto vášeň, ale taky o možnost zajít si jen tak se svými kamarády na pivo. Pevně však věřím, že budu moci konečně své mamince a manželce vynahradit to, jak jsem na obě neměl prakticky poslední čtyři roky žádný čas. Kromě okamžiků ve společnosti, které byly většinou spojeny s pracovními povinnostmi, jsme se moc neviděli.

A vaše poselství novému zastupitelstvu?

Okolní svět si ani nezapíše ani nezapamatuje, co jsme říkali, ale nikdy nezapomene na to, co jsme udělali. To není z mé hlavy, to řekl Abraham Lincoln v trochu jiné souvislosti v roce 1863, ale platí to dodnes.M. Václavková(r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Akademický den.

Oslavy 15. výročí založení Ostravské univerzity vyvrcholily 3. října v Domě kultury města Ostravy Akademickým dnem. Rektor Vladimír Baar předal při této příležitosti ocenění osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a propagaci školy. Medaili za osobní přínos při vzniku univerzity převzal například bývalý primátor Jiří Smejkal (na snímku). Čestná uznání dostala rovněž desítka velmi úspěšných studentů. Mezi nimi byl vítěz celostátní mezinárodně obsazené literárněvědné konference pořádané Akademií věd ČR Petr Mecner, který se tak stal nositelem prestižní Ceny Vladimíra Macury.

Nové komunitní centrum.

Občanům především z romské menšiny slouží nové komunitní centrum, které bylo slavnostně otevřeno 20. září ve Vítkovicích. Pro klienty je připraven resocializační program s projektem sociálního bydlení. Rodiny, které se často vlastní vinou ocitly bez střechy nad hlavou, zde žijí v nájemních bytech, v nichž musí pravidelně platit nájem i další služby. Náklady na rekonstrukci 10 bytů a vybavení komunitního centra činí 25 milionů korun. Statutární město Ostrava poskytlo částku 24 milionů korun. Výchovně-vzdělávací činnost zajišťuje občanské sdružení CENTROM.

Jubileum léčebny.

Třicáté výročí existence oslavila 2. října Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. V budově až do roku 1976 sídlilo oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Městské nemocnice Ostrava. Nyní má toto zdravotnické zařízení určené k péči o staré a dlouhodobě nemocné občany kapacitu 190 lůžek. Pacientům nabízí kromě každodenní odborné zdravotnické péče rehabilitaci a různé formy terapie. Mezi nimi například bazální stimulaci, kterou začali používat před třemi lety jako jedni z prvních v České republice. Od začátku roku se zde léčilo téměř sedm set pacientů.

Opravy v radnici potrvají do konce roku

Výsledkem dalšího kontrolního dne rekonstrukce stravovacího zařízení v komplexu Nové radnice, který se konal za účasti primátora A. Zedníka a tajemnice A. Kartouskové, je skutečnost, že nový průchod budovou z Prokešova náměstí do ulice Horovy bude otevřen podle harmonogramu 16. října 2006. Stavební práce za více než 50 milionů korun na úpravě radniční re-staurace, kuchyňského zázemí, sálu pod věží a budování nových salonků budou trvat do konce roku. Podle vyjádření zhotovitele - TCHAS, spol. s r.o. - došlo k určitému omezení stavební činnosti, kdy při odkrytí podhledu místností v druhém podlaží statik zjistil havarijní stav stropní železobetonové konstrukce. Ta musela být provizorně podchycena a v současné době je sanována podle návrhu a požadavků statického posudku. (m)

Stipendium získá třináct studentů

Do výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy pro akademický rok 2006/2007, které zastupitelstvo vyhlásilo 31. května letošního roku, se přihlásilo celkem 24 žadatelů. Stipendium ve výši 25 tisíc korun v deseti měsíčních splátkách je po schválení radou a zastupitelstvem uděleno dvanácti z nich. Finanční podporu tak získá šest studentů prezenční formy studia vysoké školy v ČR a šest interních doktorandů vysoké školy v ČR. Stipendium ve výši 69 tisíc korun obdrží studentka zahraniční vysoké školy. (r)

První ročník přehlídky vzdělávání

Festival vzdělávání Labyrint - Ostrava 2006 se uskuteční 16. listopadu v Janáčkově konzervatoři. Jde o první ročník přehlídky projektů a předávání zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Program je rozdělen do tří sekcí. V první bude uspořádána soutěžní přehlídka nabízených kurzů, uskuteční se ukázky jazykového i firemního vzdělávání, představí se distanční formy studia. V dalších budou prezentovány úspěšné projekty realizované s podporou EU v Moravskoslezském kraji včetně informací o výhledu na období 2007 až 2013. Celý den se bude v konzervatoři konat veletrh vzdělávacích firem a produktů využívaných v celoživotním vzdělávání, například didaktických pomůcek, vybavení učeben i informačních technologií.(r)

 

Úřad práce v Ostravě

Lepší uplatnění lidí s kvalifikací

Některým mladým lidem, kteří nastoupili do prvních ročníků středních škol, se může stát, že se rozhodnou vzdělávání přerušit a zamíří na pracovní úřad. V té chvíli si neuvědomují, že bez kvalifikace v budoucím životě získají jen příležitostné, finančně nízko ohodnocené zaměstnání.

Podle statistik úřadu práce 38,5% všech uchazečů o zaměstnání (9461 osob) evidovaných k 30. červnu 2006 mělo jen základní vzdělání, případně nedokončilo základní školu. Počty uchazečů bez vzdělání sice mírně klesají, ale jejich podíl na celkové nezaměstnanosti roste. Do zaměstnání více nastupují lidé kvalifikovaní. Uchazeči, kteří dosáhli důchodového věku, jsou jen částečně nahrazováni mladšími nezaměstnanými bez vzdělání. Varující je, že na úřad práce přichází stále více mladých lidí hned po ukončení povinné školní docházky, kteří se na střední školu vůbec nepřihlásili.

Od začátku letošního roku do konce srpna se na úřadu práce nově evidovalo 223 mladistvých uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním. Celkem jich bylo v evidenci 325, přitom za osm měsíců se podařilo umístit pouze devět těchto klientů. Za stejné období bylo vyřazeno pro maření součinnosti s úřadem práce 80 mladistvých uchazečů. V srpnu a v září ukončilo evidenci 73 dívek a chlapců, protože nastoupili znovu na střední školu. V posledních letech však ve skupině registrovaných mladistvých ubývá těch, kteří se na školu vracejí. Podle nedávného celorepublikového šetření hlavním důvodem, proč mladí lidé odcházejí předčasně ze škol, je nezájem a nechuť se dále vzdělávat (31%), nedostatečná motivace (24%), náročnost a nezvládnutí studia (17%), ale i nevhodný obor studia (13%) a špatná rodinná situace (12%).

Úřad práce v Ostravě už více než 10 let vysílá mladistvé, kteří nechtějí studovat, do Střediska pro nezaměstnanou mládež při Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. Loni to byla více než stovka klientů. Mladí lidé si zde osvojují základní pracovní dovednosti a ověřují si předpoklady pro následnou rekvalifikaci. Těm, kteří už projevili zájem o rekvalifikační kurzy, ale ještě se nerozhodli pro určitou profesi, jsou určeny kurzy motivační. V nich si zkoušejí pracovní činnosti, které jsou nabízeny v rekvalifikačních kurzech zaměřených na zvládnutí pomocné činnosti v řemeslech a službách. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Zájem investorů se stále zvyšuje

Účastníci konference Investment & Business Forum diskutovali s nám. primátora P. Kajnarem (vpravo) i v předsálí.

Za přelomový byl považován 7. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum (IFO), a to nejen z důvodu rekordního počtu účastníků (450), kteří 19. a 20. září přijeli do Ostravy diskutovat o investicích a podnikání a o možnostech financování rozvoje ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007-2013.

"Zájem ekonomů i byznysmenů o Moravskoslezský kraj a samotnou Ostravu je stále větší. Tento region se dynamicky rozvíjí a v oborech moderního průmyslu a technologií může být na evropské špičce. Dnes je v takové situaci, že se soukromému kapitálu docela vyplatí budovat průmyslové plochy bez veřejných financí. A to je dobrá zpráva pro město. Počítáme s tím, že v Mošnově vznikne kolem sedmi až osmi tisíc pracovních příležitostí stejně jako v Hrabové. Po zkušenostech ze zóny v Hrabové, kdy příchozí investoři požadují výhradně plochy s kvalitní infrastrukturou, dbáme na její dostatečnou kapacitu. Celkové náklady na přípravu mošnovské strategické zóny jsou odhadovány na zhruba 2 miliardy korun, přičemž asi jednu miliardu uvolní ze svých zdrojů stát. Finanční spoluúčast města Ostravy je vyčíslena zatím na 300 milionů korun," řekl náměstek primátora Petr Kajnar.

Jak ale zaznělo na konferenci, v souvislosti s příchodem velkých zahraničních investorů zůstává stále nedořešena například otázka kvalitního silničního spojení se Slovenskem. V Žilině se naplno rozběhne výroba v automobilce KIA s významnými subdodavateli v průmyslové zóně Hrabová, připravuje se výroba Hyundai. Dobudování dopravní infrastruktury je pro kraj a město prioritní. Konkrétní řešení budou projednávána na listopadové mezinárodní konferenci TRANSPORT 2006.

Škola má nové prostory.

Múzická škola se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Mariánských Horách byla rozšířena o bezbariérovou přístavbu. Město Ostrava uvolnilo ze svého rozpočtu 21 298 786 korun, a tak děti 25. září mohly zahájit výuku také v moderním koncertním sále, nových učebnách i nahrávacím studiu. Autory architektonického návrhu jsou ing. arch. Roman Kuba a ing. arch. Evžen Kuba, zhotovitelem Ostravské stavby, a. s.

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo ke dni 1. 10. 2006

developerskou soutěž na vyhledání zájemce o koupi pozemků v lokalitě

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

v Moravské Ostravě.

Soutěžní podmínky a požadavky včetně ortofotomapy s vyznačením pozemků nabízených k odprodeji jsou k dispozici na adrese: http://www.ostrava.cz/uha/kostelni.html

Sekretář soutěže:
Ing. arch. Kamil Mojžíšek,
Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy,
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 442 482/478, e-mail: kmojzisek@ostrava.cz (M)

 

Proměna čeká jedno z největších sídlišť ve městě

Zastupitelé 4. října souhlasili s projektem Regenerace panelového sídliště Šalamouna v Moravské Ostravě.

Jak uvedl náměstek primátora Jaromír Horák, od roku 2001 platí vládní nařízení o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Pro získání dotace je třeba schválený územní plán obce, projekt regenerace panelového sídliště a také závazek obce podílet se na financování nejméně 30 procenty rozpočtových nákladů. Všechny tyto i ostatní podmínky Ostrava splňuje a také proto moravskoslezská metropole už některá sídliště úspěšně regenerovala.

"Projekt sídliště Šalamouna navazuje na realizované opravy Fifejd I. Ministerstvo pro místní rozvoj dosud poskytlo dotaci ve výši 14 822 tisíc korun. Sídliště Varenská získalo částku ve výši 4 miliony korun, a to letos na už 5. etapu. Regenerace postupně probíhá rovněž na sídlišti Fr. Čechury a v panelových sídlištích v městské části Ostrava-Jih," řekl náměstek J. Horák s tím, že panelové sídliště, které vznikalo během 60. až 80. let minulého století, leží v blízkosti městského centra v katastrálním území Moravská Ostrava. Je ohraničeno komunikacemi Zelená, Nedbalova, Dr. Malého, Hornických učňů, Gajdošova, Vítkovická a Petra Křičky. Jde výhradně o pozemky ve vlastnictví obce. Na ploše 20 hektarů je 2 309 bytů, z toho 297 bytů v polyfunkčním domě.

"Snaha odbourat anonymní, nepojmenované plochy, přizpůsobit dané území sociální skladbě a aktuálním potřebám současných i budoucích obyvatel, je více než zřejmá. Průzkum přinesl jednoznačné výsledky - nedostatek parkovacích míst, problémy s chovem psů, ale i značně neupravené prostředí paneláků včetně absence vhodných rekreačních ploch a hřišť pro děti. Samotní obyvatelé sídliště si při dotazníkovém šetření nejvíc stěžovali na kvalitu chodníků, jejich údržbu a napojení na městskou hromadnou dopravu. Lidé poukazují i na neestetická kontejnerová stání, nedostatek laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a špatné veřejné osvětlení. Požadují rozšíření hřišť a sportovišť a také zřízení nových cyklostezek. Autoři projektu se samozřejmě snažili tyto požadavky zapracovat do návrhu řešení," podotkl J. Horák.

Regenerace panelového sídliště Šalamouna je vzhledem ke své větší rozloze rozčleněna do 7 etap. V případě finančního krytí se počítá se zahájením už v roce 2007 a dokončením v roce 2013. Při předběžném odhadu nákladů vychází projekt ze zkušeností a rozsahu ploch upravovaných v rámci Regenerace sídliště Varenská. Náklady jednotlivých etap by měly průměrně dosáhnout 15 mil. Kč. Celková výše nákladů se bude tedy pohybovat kolem 120 mil. Kč. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Město zná bariéry růstu a rozvoje podnikání

Sociologický průzkum Bariéry růstu podnikání realizovala Vysoká škola podnikání v Ostravě (VŠP) pro potřeby města. "Cílem bylo analyzovat problémy růstu malých a středních podniků a navrhnout kroky k jejich odstraňování ze strany veřejné správy," řekl náměstek primátora Vít Ruprich.

Do projektu bylo náhodně vybráno 70 firem, vyloučeni byli drobní podnikatelé. Autoři výzkumu k tomu uvádějí, že soubor nelze vzhledem k jeho velikosti považovat za zdroj statistických údajů. Převažují v něm malé firmy do 10 zaměstnanců (77%). Těch s počtem zaměstnanců 10 až 49 bylo v souboru 11, středních podniků nad 50 zaměstnanců bylo 5. Šlo o zavedené firmy s tradicí. Téměř 70% z nich působí v Ostravě déle než 5 let, přes 40% oslovených firem bylo založeno před více než 10 lety.

Zvolení respondenti z řad podnikatelů, vlastníků, jednatelů či osob spjatých se správou podniku odpovídali na dotazy mapující slabé a silné stránky z oblasti jejich růstu a rozvoje, lidských zdrojů, podnikatelského prostředí a podpory růstu podniků.

Administrativní zátěž

Z průzkumu vyplývá, že nejzávažnější překážkou je jednání s úřady. "Mezi výrazné negativní vlivy brzdící dynamický postup firem lze řadit byrokratickou a administrativní zátěž, především u podniků s méně než 10 zaměstnanci ze sektoru služeb, a komunikaci i spolupráci s úřady města, což se týká hlavně větších podniků (víc než 10 zaměstnanců) ze sektoru služeb. Konkurence, domácí i zahraniční, naopak nejvíce straší větší podniky zabývající se obchodem," uvedl rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě Josef Jünger.

Zaměstnavatelé ocenili především loajalitu, zodpovědnost a spolehlivost svých zaměstnanců, ale výkonnost a pracovní kázeň by se rozhodně měla ještě zvýšit (asi 20% negativních hodnocení). Podniky zabývající se obchodem u svých zaměstnanců postrádají schopnost týmové práce.

Značnou komplikaci představují omezené možnosti získávání kvalifikovaných dělníků a řemeslníků (40% firem), ale i vysokoškoláků (37%).

Další oblastí, která vyžaduje značné změny, je dostupnost financování (úvěry, granty, dotace), s čímž se potýká téměř polovina podniků. Ukázalo se totiž, že zhruba stejné množství dotazovaných má rozvojové ambice. Dvě třetiny do budoucna počítají s růstem obratu a jedna třetina očekává zvyšující se počet zaměstnanců. Mezi nejčastější plány do budoucna patří rozšíření výroby i služeb v rámci stávající činnosti a modernizace nebo rekonstrukce současných objektů či zařízení.

Finanční podpora

"Snad všechny podnikatele trápí nedostatek času. Jeho efektivnějšímu využití by mělo pomoci především odstranění zbytečné byrokracie i administrativy. Základním požadavkem je proto rozvíjení elektronické komunikace, která je ve styku s úřady stále nedostatečně využívána. Zatěžující jsou také požadavky na duplicitní informace nebo nemožnost vyřídit své záležitosti na jednom místě. K těmto krokům je nutno přiřadit změnu v chování samotných úředníků či zavedení speciálního školení ke zvýšení kompetence," uvedl V. Ruprich.

Jinou oblastí změn jsou lidské zdroje. "Podnikatelé by ocenili vyšší informovanost o možnostech vzdělávání a jeho zpřístupnění pro zaměstnance i podnikatele. Ve spolupráci s Úřadem práce Ostrava by se úřady měly orientovat na rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, na přípravu kvalifikovaných dělníků a řemeslníků. Na straně samotných podnikatelů je prioritou důraz na kvalitu personálního managementu, který je v mnoha firmách neustále podceňován," doplnil rektor VŠP.

Neméně důležitou součástí plánu podpory růstu podnikání je poskytování přímé i nepřímé finanční podpory. Tou se rozumí zejména daňové úlevy, grantová podpora a zvýhodnění pronájmů i prodejů.

Motivační složka plánu má za cíl zvyšování kvality práce podnikatelů a následně i jejich konkurenceschopnosti. Představuje zadávání inovačních projektů a rozvojových studií nebo propagace Ostravy, jako města vstřícného k podnikání. "Jedním z našich cílů je také rozšířit grantové schéma z deseti na dvacet milionů korun pro malé a střední podniky, které chtějí růst a nebojí se inovací," řekl náměstek primátora V. Ruprich. Město připravuje například další rozvoj vědecko-technologického parku, podporu vzdělávání, ale třeba také opravy cest k areálům.(sz)

Domov důchodců v novém.

Domov důchodců v Opavské ulici v Porubě byl slavnostně otevřen po ukončení druhé etapy rozsáhlé rekonstrukce 10. října. Novou podobu i vnitřní vybavení získala budova bývalého domova-penzionu, postavena byla propojovací chodba, nechybí ani úpravy zahrady. Finanční náklady na stavební práce byly vyčísleny na 362 milionů korun.

Garáže Ostrava rozšiřují integrovaný parkovací systém

Od září mohou cestující Českých drah využívat výhody integrovaného parkovacího systému na novém parkovišti v železniční stanici Ostrava-Hlavní nádraží.

"Toto parkoviště bylo vybudováno Českými drahami s jediným cílem - zkvalitnit služby především pro cestující Pendolina, ale samozřejmě i jiných vlaků. Parkoviště je dnes provozováno společností ČD Reality. V červenci letošního roku došlo k zásadnímu jednání mezi Garážemi Ostrava, které jsou provozovateli integrovaného parkovacího systému, a právě ČD Reality, jehož výsledkem byla dohoda o začlenění nového parkoviště do integrovaného systému," řekl Miroslav Svozil, ředitel společnosti Garáže Ostrava.

Samotné začlenění realizovala firma TEMAR, která je autorem celého systému.

Toto rozšíření je podle M. Svozila nesporně vítanou službou především pro majitele kreditních čipů, ať už firmy nebo jednotlivce, kteří využívají systém na parkovištích na Prokešově náměstí, Smetanově náměstí, Černé louce, Poděbradově ulici a ulici Muzejní.

"Spolupráce Českých drah, ČD Reality, společností TEMAR a Garáže Ostrava je modelovým příkladem efektivního využití stávající informační a komunikační technologie pro další rozšiřování integrovaného parkovacího systému pro jiné provozovatele parkovišť, ale zejména zkvalitnění nabídky parkovacích služeb pro Ostravany a návštěvníky města," řekl M. Svozil. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

V zoo přibývají šelmy

Poslední letní a první podzimní dny přinesly do Zoologické zahrady Ostrava mnoho změn. Například skupina supů bělohlavých se dočkala nové voliéry a tři klisny shetlandských poníků byly přestěhovány do expozice oslů. Navíc ve Stromovce přibyli také kopytníci a vzácné šelmy.

"Podařilo se nám odchovat dvě mláďata servala, drobné kočkovité šelmy obývající větší část afrického kontinentu. Jejich pohlaví zatím neznáme, protože matka Stela a otec Silvestr je pečlivě chrání a my se k nim nedostaneme," uvedl tiskový mluvčí zoo Stanislav Derlich. U dvou malých tygrů ussurijských už je ale jasno - jsou to kluci. Narodili se koncem srpna samici Máje, která byla do Ostravy přivezena z Petrohradu. Jejich otcem je Xeron z pražské zahrady. "Z tygrů máme obrovskou radost. Chováme je od roku 1970 a za tu dobu u nás přišla na svět pouze tři koťata," řekl S. Derlich.

Novým přírůstkem je také mladý samec lva indického Sohan ze zoologické zahrady v anglickém Paigntonu. V nejbližší době za ním ze Švédska dorazí lvice. Nový pár byl sestaven v rámci záchranného programu EEP a ostravská zoo se bude snažit krále zvířat rozmnožit. Populace lvů indických je ve volné přírodě odhadována na pouhých 350 jedinců.

Od poloviny září pobývá ve Stromovce také samec levharta cejlonského Maga ze Zoo Brno. Jeho partnerka očekává narození potomků. "Aby ji Maga nerušil, přijel dočasně k nám. Nevydařený vrh by znamenal obrovskou ztrátu, protože tyto nádherné šelmy pomalu mizí z mapy světa," sdělil S. Derlich.

Ani výběhy afrických kopytníků nejsou opuštěné. Právě se s nimi seznamuje sameček zebry Grévyho. Narodil se před měsícem matce Kláře. Jde o dvaadvacáté mládě tohoto druhu, který zoo chová od roku 1973. "Tyto zebry jsou typické tenkým a hustým pruhováním srsti. Podobně jako jiná v zahradách chovaná zvířata patří k velice ohroženým," podotkl S. Derlich.

Komentovaná krmení vybraných zvířecích druhů, například klokanů, medvědů, papoušků, hrochů či slonů, mohou návštěvníci vidět každý víkend až do konce října. Zahrada je v tomto měsíci otevřena denně od 9 do 18 hodin, pokladny a pavilony se zavírají v 17 hodin. (k)

Ostravským dětem se v lese líbí

O problematice příměstských a městských lesů diskutovalo 21. září v Domě kultury Akord šedesát odborníků z Moravy i Čech. Do Ostravy přijeli na pozvání společnosti Ostravské městské lesy (OML), která celostátní seminář organizovala pod záštitou náměstka primátora Jaromíra Horáka a ministerstva zemědělství. Na programu byly debaty o funkcích lesa ve městech, jeho perspektivách a využívání. Akci zakončila návštěva výukového střediska Lesní školy v Bělském lese.

"Naše společnost v současné době obhospodařuje zhruba 850 hektarů lesů s převážně rekreační funkcí. Na setkání jsme si s kolegy potvrdili, že obliba těchto lokalit, zvláště ve velkých městech, neustále stoupá. Proto jejich údržbě a obnově věnujeme velkou pozornost," řekla pracovnice pro styk s veřejností OML Ivana Hálová. Dodala, že v současné době zaměstnanci pracují na opravách areálu zdraví v Bělském lese. Ten vznikl asi před třiceti lety a byl už značně opotřebovaný. "Přibližně kilometrová běžecká dráha, která velmi často slouží k tréninkům a závodům malých i velkých sportovců, je vysypávána směsí jemného písku s pilinami. Po jejím obvodu obnovujeme cvičební prvky, jako kladiny, testery odrazové síly, kozy, překážkovou dráhu, kůly na přeskok a hrazdy. Dosadíme také keře a dřeviny," sdělila I. Hálová. Nový kabát by měl areál získat do konce října. Z rozpočtu města bude uvolněno 1 150 tisíc korun.

Velkou pozornost věnují Ostravské městské lesy vzdělávání dětí v Lesní škole. Výukové programy jsou určeny žákům 3.-6. tříd základních škol. "Představujeme jim lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Využíváme smyslové, znalostní a pohybové hry," vysvětlila I. Hálová. O tom, že o školu v lese je zájem, svědčí skutečnost, že v říjnu přivítá už 11 111. návštěvníka. (k)

Mimořádné pozorování hvězdné oblohy s výkladem

Hvězdárna a planetárium J. Palisy připravila 22. září návštěvníkům Noc vědců. Jejím garantem pro Českou republiku byla Evropská komise. K akci se přihlásila více než dvacítka domácích hvězdáren a planetárií. "Na noční oblohu se přišlo podívat několik desítek zájemců. Objekty vzdáleného vesmíru sledovali do pozdních nočních hodin," řekl Martin Vilášek z hvězdárny.

O den později se uskutečnil čtrnáctý ročník Ostravského astronomického víkendu. Čtyřicet posluchačů mělo možnost seznámit se s novými poznatky o objektech na periferii sluneční soustavy prostřednictvím přednášek astronomů z Prahy, Hradce Králové a Ondřejova. Jak uvedl M. Vilášek, v diskuzích nechyběla témata modelů vzniku sluneční soustavy a nově objevených těles. Stranou nezůstalo ani Pluto, o kterém vědci nedávno rozhodli, že není devátou planetou sluneční soustavy, ale planetou tzv. trpasličí. Bližší informace o programu: http://planetarium.vsb.cz/(r)

Ekofilm se vrací

To nejlepší z 31. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví, který se před rokem uskutečnil v Českém Krumlově, zhlédnou návštěvníci přehlídky s názvem Ozvěny Ekofilmu. Od 16. do 23. října ji už posedmé pořádá Zelený bod Ostrava.

"Vítězné tituly z Ekofilmu budou k vidění v K-Triu, KD Poklad a Minikinokavárně. Celkem 12 snímků přinese informace o globálním oteplování, turismu, konzumním způsobu života i výpovědi lidí korumpovaných nadnárodními koncerny," řekla Michaela Hučíková ze Zeleného bodu.

Promítat se bude 16. října od 8 do 13 hodin v K-Triu, 17. října od 8 do 19 hodin v KD Poklad, 18. října od 8 do 19 hodin v Minikinokavárně a 23. října od 8 do 19 hodin opět v K-Triu. Dopolední promítání je určeno především školním kolektivům, odpoledne veřejnosti. Programem budou provázet odborníci z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Vstup na Ozvěny Ekofilmu je zdarma, bližší informace jsou k dispozici na adrese: www.sweb.cz/zbo(k)

Do Přívozu nejezdily automobily

Evropský týden mobility (ETM) je tradiční celosvětová kampaň upozorňující na negativa zejména městské automobilové dopravy. Moravskoslezská metropole se k ní připojila letos už potřetí prostřednictvím akcí, které koordinoval odbor životního prostředí a odbor dopravy magistrátu.

"V týdnu od 16. do 22. září jsme ve spolupráci s občanskými sdruženími, školami, příspěvkovými organizacemi a zdravotnickými zařízeními připravili dny otevřených dveří na dětských dopravních hřištích, besedy, soutěže, vycházky i workshopy. Zapojila se do nich přibližně tisícovka školáků," řekl koordinátor ETM Michal Gacka z odboru životního prostředí magistrátu.

Děti měly největší zájem o dopravně bezpečnostní akci Žijeme tu společně, během které sledovaly spolu s dopravními policisty dodržování pravidel silničního provozu, a řidiče odměňovaly nebo káraly obrázky mráčku a sluníčka. "S úspěchem se tradičně setkal Ekojarmark a sportovně-zábavní dopoledne v Základní škole Gebauerova v Přívoze," uvedl M. Gacka s tím, že okolí školy bylo v den akce uzavřeno pro vjezd automobilů.(k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8 - 9

ČEZ Aréna oslaví narozeniny fascinující operou Aida

Výstavba unikátní budovy Paláce kultury a sportu v Ostravě-Vítkovicích se stala v roce 1978 nevídanou technickou raritou Evropy. Architekti, projektanti a stavbaři měli před 28 lety smělé plány. Na základy haly - betonový monolit - bylo třeba posadit ocelovou konstrukci vážící šest tisíc tun. Pomocí jeřábů a lan byla zvedána také střecha o váze více než 1200 tun.

"Velice náročná byla i stavba ledové plochy, kdy muselo být během dvaceti čtyř hodin zalito betonem dvacet kilometrů trubek. S vysílačkou po staveništi pobíhal i první ředitel haly Ivan Návrat," vzpomíná Miroslav Beinhauer ze společnosti Vítkovice Aréna, která v současné době zařízení provozuje. Odborníkům i laikům bylo už na první pohled jasné, že v moravskoslezské metropoli vzniká něco mimořádného. Hala poskytovala 44 variant změn prostoru a až 13 tisíc sedadel pro diváky.

Nejdřív zpěv, pak gymnastika

Halu jako první navštívili milovníci zpěvu... "V politickém ovzduší osmdesátých let minulého století nebylo divu, že v ještě nedostavěné budově se půl roku před oficiálním zprovozněním konala soutěž Sovětská píseň. Hlavní cenu si v silné konkurenci Jiřího Štědroně, Pavla Bartoně, Jiřího Bartošky či Marie Rottrové vyzpívala Heidi Janků," líčí M. Beinhauer. Skutečným zahájením a první oficiální akcí však byly mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická kladina 17. a 18. května 1986.

Šestačtyřicet variant provedení

Za dvacet let se nová netradiční stavba stala svědkem mnoha sportovních úspěchů, společenských událostí a kulturních přehlídek. Změnila nejen název, ale také vybavení. Jak říká M. Beinhauer, její zázemí a technické podmínky dnes dovolují pořádat nejobtížnější podniky od sportovních utkání až po velké koncerty: "ČEZ Aréna se může přeměnit podle přání organizátorů do šestačtyřiceti variant. Během několika hodin vystřídá například moderní ledovou plochu pro hokej nebo lední revue palubovka pro sálové sporty či se promění v koncertní sál. Takové přestavby jsou sice velice náročné, ale dokazují schopnost pracovníků Arény rychle reagovat na požadavky pořadatelů." Někdy se stává, že ani sebelepší příprava nezabrání nutnosti improvizovat. Například při konání Rodeo show v roce 2005. Vedení haly muselo zvážit, zda navézt na ledovou plochu několik desítek tun zeminy, nebo led nejdříve nechat odtát. "Ani jedna varianta se nezdála ideální a tak jsme místo propočtů použili selský rozum. Divoká podívaná se uskutečnila na ledě a býci i účinkující byli spokojeni. Jenom likvidace přimrzlého bláta byla poněkud komplikovaná," uvádí s úsměvem M. Beinhauer.

Rekonstrukce pro větší komfort

Před dvěma lety prošla hala velkou rekonstrukcí. V hledišti dnes najdeme 9 821 sedadel, nechybí sociální a společenské zázemí včetně zařízení pro tělesně handicapované návštěvníky. K občerstvení slouží 13 bufetů a jedna VIP restaurace. "Ti náročnější si mohou skvělou atmosféru Arény užít v jednom z osmnácti sky boxů, v nichž nechybí připojení na telefon, fax, satelit nebo internet," doplňuje M. Beinhauer. Halu navštíví 300 tisíc lidí ročně. Proto je parkování řešeno téměř devíti stovkami míst přímo u ČEZ Arény, která jsou samozřejmě hlídaná.

Někdejší Palác kultury a sportu za dobu své existence předvedl divákům z České republiky i ze zahraničí možnosti nejmodernější techniky. "Rekordní návštěvu 12500 lidí přivedla v roce 1991 skupina Deep Purple. Je trochu symbolické, že stejní interpreti účinkovali v Aréně také 8. října letošního roku. A opět bylo plno," říká M. Beinhauer. Divácký rekord ohrozila v roce 1993 metalová skupina Iron Maiden, velký zájem byl také o vstupenky na Joe Cockera, Julia Iglesiase, Stinga, Jose Carrerase a Gilberta Bacauda. Nejúspěšnějším sportovním utkáním byl bezesporu světový šampionát v ledním hokeji v roce 2004. Jeho zápasy vidělo v Ostravě sto dvacet tisíc lidí.

Opera na oslavu výročí

Dvacetiletou historii oslaví ČEZ Aréna spolu s návštěvníky 28. listopadu velkolepým představením opery Aida. Milostný příběh na pozadí fascinující monumentální scény se uskuteční pod záštitou primátora. "Aida nese podtitul Monumental opera on fire a jsem přesvědčen, že diváky uchvátí nejen silným příběhem, ale také impozantními pyrotechnickými a světelnými efekty a hvězdným obsazením umělců z celého světa," zve M. Beinhauer. Operu bude dirigovat Walter Haupt, režisérem je Joseph Rochlitz a výpravu připravil Pier'Alli z La Scalla Milano. Účinkovat bude Lvovská filharmonie, Ukrajinský národní akademický sbor, Balet Ústí nad Labem a sólisté renomovaných operních scén.

Společnost provozující halu má zájem ubírat se i v budoucnosti stejným směrem: "Naším největším přáním je nabízet lidem odpočinek a zábavu, zajistit jim patřičný divácký komfort a pohodlí a přinášet příjemné zážitky při sledování tenisu, módních přehlídek nebo koncertů."

Z historie ČEZ Arény

 • 1978 - zahájení stavby Paláce kultury a sportu
 • 1986 - první oficiální akce (Vítkovická kladina)
 • 1986 - první led v hale
 • 1986 - první mistrovství světa (MS ve volejbalu žen)
 • 1986 - první mezistátní hokejový zápas (ČSSR-SSSR)
 • 1987 - koncert anglického rockového zpěváka Shakina Stevense
 • 1987 - vystoupení Holiday on Ice
 • 1988 - dvojkoncert Karla Gotta
 • 1991 - první výstava (Maďarská národní výstava)
 • 1991 - koncert skupiny Deep Purple
 • 1993 - koncert skupiny Iron Maiden
 • 1996 - tenisový turnaj IPB Czech Indoor
 • 1997 - dvojkoncert kapely Kelly Family
 • 2001 - koncert kapely Elán
 • 2004 - Mistrovství světa v ledním hokeji
 • 2005 - koncert skupiny Ramstein

Unikátní stavba vzbuzovala pozornost okolí.

Slavný španělský tenorista José Carreras sklidil v Čez Aréně mohutné ovace na jaře roku 2004. Jeho koncert u příležitosti otevření opravené haly si nenechalo ujít 7 tisíc lidí.

Nevšední podívanou plnou napětí a vzrušení přinesl letos v lednu 1. ročník Motorshow. Ukázky halového supercrossu a freestylu zhlédlo 12 500 příznivců sportovních motorek.

Netypická budova je už dvacet let dějištěm nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských akcí. Její originalitu podtrhují nádherné ohňostroje, kterými pořadatelé často zakončují výjimečné události.

Takřka symbolicky se po pěti letech do Ostravy vrátila kapela Deep Purple (vlevo). V roce 1991 halu úplně vyprodala a 8. října letošního roku tomu nebylo jinak. V zákulisí se se slavnými hardrockery setkal také primátor Aleš Zedník. Klávesistu Dona Aireyho, kytaristu Steva Morse, bubeníka Iana Paice, basistu Rogera Glovera a zpěváka Iana Gillana potěšily dresy hokejového klubu Vítkovice Steel, který v Čez Aréně působí. Ledová plocha je rovněž využívaná krasobruslaři oblíbené show Holiday on Ice (uprostřed). Mnohoúčelovost haly prověřili i býci v Rodeo show.

Anketa

Navštívil(a) jste v poslední době nějakou akci v ČEZ Aréně?

 

Lumír Václavík, řidič

V poslední době ne. Pracuji totiž v mezinárodní kamionové dopravě, a tak nebývám doma často. Ale v roce 1993 jsem si nenechal ujít vynikající koncert Iron Maiden. A i když bylo v hale trochu málo místa a moc lidí, byl to zážitek, na který nezapomenu.

Tereza Mališová, manažerka

Do Čez Arény moc nechodím. Naposledy jsem v ní byla s přítelem na hokeji. Je ale pravda, že každoroční vánoční trhy navštěvuji pravidelně. Líbí se mi možnost nakoupit poslední dárky pohodlně na jednom místě.

Vratislav Donoval, lékař

Čez Arénu si pamatuji ještě s názvem Palác kultury a sportu. Pokud nabízí něco zajímavého, většinou si s manželkou vstupenky koupíme. Poprvé jsme byli nadšeni koncertem anglického rockového zpěváka Shakina Stevense, ale viděli jsme i Karla Gotta a volbu první polistopadové miss. Vnučky jsme nedávno vzali na Holiday on Ice a moc se jim to líbilo.

Adéla Volná, na mateřské dovolené

Manžel je velký sportovní fanoušek, takže mě vytáhl na mistrovství světa v hokeji i tenisový ATP turnaj. Mě se ale nejvíc líbil sraz motorkářů a Rodeo show letos na jaře.

Tibor Látka, student

Celkem pravidelně chodím na hokejové a fotbalové exhibice a utkání. Atmosféra v hale je vždycky skvělá a fanoušci příjemní. Zápasy navíc ozvláštňují krásné roztleskávačky, takže i v pauzách je na co se dívat.

Tomáš Kočíř, obchodník

S dětmi do haly občas vyrazíme. Naposledy to bylo letos v březnu na Čínský národní cirkus. Vstupenky sice nebyly nejlevnější, ale byla to netradiční podívaná, takže jsme peněz nelitovali.

Marie Kubatová, uklízečka

To myslíte tu velkou halu v Zábřehu? Bydlím kousek od ní, ale nikdy jsem tam ještě nebyla.

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Listárna

Studenti se potkali s dalajlamou

Sedm studentů, kteří se zúčastnili programu EDIE, prožilo od 24. srpna třináct dnů v Mongolsku. "Cena vévody z Edinburghu je program zaměřený na aktivní vyplňování volného času mládeže formou motivační soutěže se sebou samým. V roce 1956 ji založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, a dnes funguje ve více než 110 zemích světa. V České republice se do ní zapojilo od roku 1993 téměř třicet organizací, převážně středních škol, internátů a domů dětí a mládeže. Jedním z účastníků programu je SOŠ telekomunikační v Ostravě-Porubě. Studenti Jaroslav Dobrocký a Radek Staufčík dokazovali v Mongolsku sami sobě, že se zvládnou pohybovat po stepích a horách, obstarají si jídlo i vodu a hlavně že dokážou po celou dobu výpravy vytvořit společně s ostatními tým. Účastníci navštívili také hlavní město Ulánbátar. Největším zážitkem pro ně bylo nečekané setkání s dalajlamou," uvedl Vojtěch Hledík z programu EDIE, do něhož je v České republice zapojeno kolem čtyř stovek mladých lidí.

V Atara karate vychovávají mistry Evropy

Atara karate klub, který má hlavní dojo v městském obvodě Ostrava-Jih, a další na Dubině a v Mariánských Horách, byl založen v roce 1990. "Jeho členové se neučí pouze omezené množství technik rukou, kopů a podmetů, které se uplatňují ve sportovním karate. Jde o široký záběr bojových prvků karate, které je možné použít i v praktické sebeobraně. Sportovní části se věnujeme okrajově, i když zde máme úspěchy. Nejlepší členové se zúčastňují soutěží doma i v zahraničí, přivážejí medaile z šampionátů republiky, Evropy i světa. Mezi čerstvé úspěchy patří titul mistryně Evropy hardstyle Ester Dolákové za ženy a titul vícemistryně Evropy hardstyle Elišky Dobrozemské za juniorky na Mistrovství Evropy ISKA v SRN," napsala Jana Riplová z Atara karate klubu. Dodala, že poděkovat by chtěli všem sponzorům, především statutárnímu městu Ostrava, a také obvodům Ostrava-Jih a Proskovice.

Angličtina pro děti

O možnostech výuky anglického jazyka pro děti od jednoho roku napsal Martin Donátek z Výukového centra Helen Doron Early English v Ostravě-Mariánských Horách: "Metoda je výjimečná tím, že dokáže naučit angličtinu malé děti, které ji vnímají jako druhý mateřský jazyk. Ostravské centrum je čtvrtým v České republice. V současnosti je zde přihlášeno sedmdesát dětí." Nejmladšímu žáčkovi je 13 měsíců. Zájemci se mohou do kurzu přihlásit kdykoliv během roku. Bližší informace na adrese: www.helendoron.com

Přehlídka pěveckých sborů

O pocity z přehlídky pěveckých sborů Slezský Trojok, která se konala v červnu v Ostravě, se podělil pan Leon Juřica: "Organizátoři pozvali téměř čtyři desítky pěveckých sborů od nás i ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska, které své umění předvedly nejen v Hornickém muzeu v Petřkovicích, ale také v pěti ostravských kostelích, na Slezskoostravském hradě, v KD Trio v Hrabůvce i ve Vítkovicích. Proto jsem nemohl vyslechnout vystoupení všech účinkujících a mohu hodnotit pouze ty sbory, které jsem slyšel. Úroveň vystoupení byla dobrá s vkusnou dramaturgií. Celá akce byla podle mého názoru výborně připravena. Proto bych chtěl poděkovat jejím organizátorům s tím, že už se těším na další ročníky tohoto festivalu."

Regionální centrum pomoci

Pomoci osobám se zdravotním postižením s integrací do pracovního procesu si dalo za cíl regionální centrum pomoci a mobility (RCPM), které je součástí občanského sdružení TRIANON. "Centrum vzniklo na základě projektu Síť chráněných pracovišť, který realizuje Úřad práce v Ostravě v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Lidem s postižením vyhledáváme vhodnou pracovní činnost, kterou mohou vykonávat doma. V Ostravě pracujeme od června letošního roku. Své klienty připravujeme na nový zákon o sociálních službách, kterým se zavádí i nová služba dopravní obslužnosti. S pomocí Car clubu s.r.o. se podílíme na řešení mobility osob se zdravotním postižením," sdělila vedoucí centra Silvie Gadlinová. Zájemci bližší informace mohou získat na tel: 739 267 814, e-mail: gadlinova@centrum.cz

Senioři vyzývají ke spolupráci

Občanské sdružení seniorů v Ostravě slučuje více než 40 organizací. O jeho práci informoval předseda koordinační rady seniorů a zdravotně postižených města Lubomír Pásek: "Cílem sdružení je výměna zkušeností, vzájemná spolupráce a hledání cest, jak zpříjemnit život ve stáří. Naplňujeme tak v praxi Národní program přípravy populace na stárnutí. Společnost Senior zřídila v Domě kultury města Ostravy internetové vzdělávací centrum, kde už několik set seniorů v desetihodinových kurzech získalo znalosti o práci s počítačem i internetem. Čtyřikrát do roka vydáváme časopis Senior-Tip v nákladu deset tisíc výtisků. Pro zájemce pořádáme besedy a další akce. Setkání seniorů 25. října v klubu Atlantik bude věnováno požární bezpečnosti a prevenci. Ti, kteří se chtějí do naší činnosti zapojit, se mohou zúčastnit měsíčních porad v kulturním zařízení Jízdárna v Moravské Ostravě. Porady se konají 25. října, 22. listopadu a 13. prosince vždy od 14 hodin."

Blahopřání z Gruzie

V těchto dnech došel velmi milý dopis veterána druhé světové války, který osvobozoval Československo v roce 1945, plukovníka ve výslužbě Iraklije Kandareliho z Gruzie. "Drazí přátelé, obyvatelé města Ostravy a okolí, dovolte mi, abych vám ze srdce poblahopřál k státnímu svátku vzniku samostatného československého státu 28. října 1918. Z celé duše vám chci popřát z daleké Gruzie mnoho pracovních úspěchů, pevné zdraví a štěstí v osobním životě. Všechny vás pevně objímám," napsal I. Kandareli.

Vzácná návštěva v Radvanicích

"Rodák z Bartovic, významný český vědec a legenda české elektronové mikroskopie, Prof. Ing. Armin Delong DrSc., navštívil 3. října městský obvod Radvanice a Bartovice, kde ho přijal starosta Vojtěch Mynář (na snímku dole). Akademik si prohlédl Základní školu v Petřvaldě, kterou navštěvoval. Nyní se zde nachází mateřská školka a soukromá obchodní akademie. Odpoledne přijal pozvání na setkání jubilantů, kterým povykládal o svém životě i práci," napsal o vzácné návštěvě Aleš Boháč z Radvanic.

Armina Delonga (vpravo) přivítal starosta Radvanic a Bartovic V. Mynář.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Prvního záchranářského psa čekají zkoušky

Už mnohokrát se strážníkům Městské police Ostrava (MPO) nebo příslušníkům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) stalo, že potřebovali pomoc profesionálního záchranářského psa. Minulá zima, kdy se pod tíhou sněhu bortily střechy obchodních domů i soukromých budov, jim dala za pravdu. "Ostrava je navíc poddolovaná. Riziko zřícení staveb je tady vyšší než v jiných městech. Jediná profesionální složka se záchranářskými psy, kteří by mohli případně poškozené budovy prohledat, je v současné době v Praze. A my potřebujeme reagovat okamžitě," říká velitel oddílu kynologie a operativního zásahu MPO Jiří Michalec. Jeho kolegové z HZS MSK se chystají v polovině příštího roku založit skupinu na likvidaci katastrof a živelních pohrom. Jeho nedílnou součástí jsou také záchranářští psi.

"V konečné fázi bychom potřebovali šest psů a šest psovodů z povolání, aby mohli být dvacet čtyři hodin denně v pohotovosti. To se nám může podařit za dva až tři roky," uvádí J. Michalec s tím, že první čtyřnohý pomocník už je na svou profesionální dráhu připravován. Sedmnáctiměsíční Axel splňuje všechny předpoklady stát se prvním ostravským záchranářským psem. Podle jeho psovoda Petra Klegy je pracovitý a neúnavný: "Axel už složil lavinové zkoušky. Teď je připraven na zkoušky z plošného vyhledávání. Začátkem příštího roku bychom rádi absolvovali testy ze sutinového vyhledávání, které jsou velmi náročné. Pokud je zvládneme, budeme pomáhat nejen v Ostravě a v rámci republiky, ale můžeme být vysíláni i na mezinárodní mise."

Vybrat dobrého psa není vůbec jednoduché, stejně jako kvalitního psovoda. J. Michalec ale tvrdí, že Axel a jeho pán jsou ti praví. "Je naprosto ideální. Když pes vyrůstá v rodině, pozná městský provoz, tramvaje, autobusy a rušné křižovatky. Nesmí se bát hluku, pohybu lidí nebo prachu a také musí dobře snášet jiné psy. Při záchranářských akcích s nimi totiž často přichází do styku. Tyto předpoklady Axel má, takže věřím, že zkoušky úspěšně složí," vysvětluje.

Zkušenost záchranářského psa s člověkem musí být vždy pozitivní. Proto se ve městě černý Axel pohybuje bez náhubku a označený nášivkou s červeným křížem. "Musí u občanů získat důvěru. Jednou bude na jeho práci záviset lidský život. Zároveň nabízí pocit bezpečí a klidu, to ví každý, kdo pejska má," říká J. Michalec.

Dalšího psa zaměstnanci MPO ještě prověřují. "Pokud se osvědčí, máme už vybranou strážnici, která se stane jeho psovodem a připraví ho na zkoušky. Ve spolupráci se záchrannými složkami tak budeme ještě lépe připraveni chránit zdraví a životy nejen Ostravanů," uzavírá J. Michalec.(K)

Černý německý ovčák musí v lidech vzbuzovat důvěru. Po městě se proto pohybuje bez náhubku a označený červeným křížem. Na snímku s psovodem P. Klegou (vlevo) a velitelem kynologů J. Michalcem.

Úspěchy hasičů

Ve dvoudenním klání o Beskydský pohár v požárním sportu, který se 7. a 8. září konal tradičně v Ostravě, zvítězil reprezentační tým Česká republika A. Druhou příčku obsadilo mužstvo Česká republika B, bronz získalo Rusko. Poláci skončili jako poslední, Slováci předposlední. Do disciplín jednotlivců se zapojila zhruba stovka borců.

Požární sport spojuje atletiku s prvky a úkony z práce hasičů. Je složen ze čtyř disciplín, z nichž dvě jsou týmové (štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok) a dvě individuální (běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže).

Beskydský pohár byl poslední prověrkou před mistrovstvím světa, které se na přelomu října a listopadu uskuteční v íránském Teheránu.(k)

Jubilejní návštěvník

Do Hasičského muzea města Ostravy v Přívoze přišel 13. září už pětitisící návštěvník. Štěstí se usmálo na osmačtyřicetiletého Rudolfa Hradila. Dříve, než se zapsal do pamětní knihy, prohlédl si expozice a z rukou ředitele odboru ochrany obyvatelstva a plánování Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Libora Folwarczného převzal dárky a publikace s hasičskou tematikou.

Muzeum bylo otevřeno loni v květnu. Zájemcům z České republiky i zahraničí přibližuje záchranářskou historii i současnost. K nejoblíbenějším exponátům patří starobylé stříkačky a profesionální zásahové přilby. (k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

BLACK

- tříletý kříženec německého ovčáka byl nalezen ve Vítkovicích v září letošního roku. Zatím je sice trochu neposlušný, ale je bystrý a má radost z každého setkání s lidmi. Black potřebuje pohyb a alespoň základní výcvik. Čím dříve se dostane do rodiny, tím lépe. Dobře mu bude na zahradě u rodinného domku.

BUŘTÍK

- šestiletý kříženec bydlí v útulku už skoro rok. Buřtík má sice trochu divočejší povahu, ale na druhou stranu je dobrý hlídač, věrný a dokáže milovat svého pána, jak to jen pes umí. Ocení péči rodiny s většími dětmi. Buřtík má velmi rád dlouhé procházky, proto by mu vyhovoval sportovně založený pěstoun.

OLINKA

- trochu bázlivá fenka čeká na nového pěstouna od února letošního roku. Rok a půl staré Olince bude dobře v bytě i na zahradě. Má špatné zkušenosti s lidmi, je velmi bojácná. Každopádně bude potřebovat hodně lásky a trpělivosti, proto by neměla být s malými dětmi.

LARRY

- velmi hodný, poslušný a přítulný pes se do útulku dostal před více než šesti měsíci. Středně velký jedenapůlletý kříženec knírače tehdy ohrožoval bezpečnost silničního provozu ve městě. Dneska je z Larryho velký mazel, který netrpělivě vyhlíží novou rodinu. Zájem a lásku jim oplatí pravou psí oddaností.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Nový zákon zvýší lidem s postižením sebevědomí

Zákon o sociálních službách schválený 14. března 2006 přináší nový systém v poskytování těchto služeb. O novinkách jsme hovořili s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu Jaroslavou Rovňákovou:

Nový zákon zavádí především systém, kategorizaci i sledování kvality. Služby podle něj může poskytovat každý, kdo podá žádost o registraci a splní stanovené podmínky. Poskytovatelem může být obec, kraj, fyzická osoba, nestátní organizace, občanské sdružení. Novinkou je přesně stanovené vzdělání a odbornost zaměstnanců v sociálních službách. Zdravotně postižení a další lidé, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, získají podle zákona o sociálních službách příspěvek na péči. Zákon tak chce posílit sebevědomí klienta, který si sám zvolí druh sociální služby, typ, rozsah i toho, kdo mu ji poskytne.

Musí si zdravotně postižený občan o příspěvek požádat, nebo ho získá automaticky?

Některé dávky - například zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou - zaniknou. Zákonodárce si byl vědom, že od přijetí zákona uplynula poměrně krátká doba. Proto klienti, kteří mají přiznaný příspěvek na péči o osobu blízkou a příspěvek k důchodu pro bezmocnost prvního a druhého stupně, nemusejí nově žádat. Do systému budou zařazeni automaticky a bude jim přiznán příspěvek na péči podle kategorie od 2 do 8 tisíc korun. Pokud je občan přesvědčen, že má nárok na vyšší kategorii, kde je možné dostat 11 tisíc korun, musí si hned, jakmile se o výši přiznaného příspěvku doví, o ni požádat. Občané Ostravy a správních obvodů budou podávat tuto žádost na magistrátu. Žádost podléhá správnímu řízení. Specializovaný sociální pracovník provede šetření přímo v místě bydliště klienta, posudkový lékař ohodnotí stupeň závislosti občana na druhé osobě podle zdravotního stavu. Na základě těchto hodnocení náš odbor pak vydá rozhodnutí, do které kategorie bude klient zařazen.

Bude se využití příspěvku kontrolovat?

Příjemce příspěvku je povinen pro účely kontroly jeho využívání do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o příspěvku písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu, kdo mu bude pomoc poskytovat a jakým způsobem. Poskytování pomoci může zabezpečit i osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která žije s příjemcem příspěvku v domácnosti. Využití příspěvku budou kontrolovat sociální pracovníci se zvláštním oprávněním.

Ostatní příspěvky zůstávají?

Pokud se omezíme pouze na příspěvky pro zdravotně postižené občany, tak ty nejsou zákonem o sociálních službách dotčeny a budou se nadále poskytovat.

V zákoně se vůbec nehovoří o lidech, kteří dnes pobírají příspěvek za péči o blízkou osobu, jsou pojištěni a tato doba se započítává do odpracované doby. Jak to bude od příštího roku?

Od 1. ledna 2007 se nebudou započítávat roky do důchodu lidem, kteří pečují o osobu s lehkou závislostí. Znamená to, že od tohoto data zaniká účast na důchodovém pojištění těm, kteří se starají o částečně bezmocné občany starší 80 let. Na důchodovém pojištění budou podle nového zákona účastni pouze ti, kteří pečují o osobu ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti.

Podle zákona by měly být služby poskytovány podle určitých standardů. Jak to bude vypadat v praxi?

Poskytovatel je povinen se zaregistrovat a jednou z hlavních povinností je dodržování daných standardů. Ty jsou určeny přesným popisem, jak má být při péči o klienta postupováno. Pokud tento postup nebude dodržen, pak poskytovatel porušuje kvalitu služeb. Zákon rovněž zavádí do praxe inspektory kvality. Jsou to speciálně vyškolení pracovníci, kteří kvalitu poskytování služeb budou podle těchto standardů kontrolovat.

Jak se na nové podmínky péče o postižené připravuje váš odbor?

Seznamujeme se s obsahem zákona a postupně proškolujeme všechny zaměstnance. Není to jednoduché, protože zákon sice přináší převratnou změnu v celém systému sociálních služeb, ale zatím nejsou vydány prováděcí vyhlášky. Zvyšují se nároky na kvantitativní i kvalitativní úroveň pracovníků, na vybavení informačními systémy, technikou. Nemůžeme zanedbávat ani informovanost a proškolování všech poskytovatelů sociálních služeb na území města. Snažíme se poskytnout dostupné informace také občanům.(ta)

Křišťálové kamínky jsou v dobrých rukách

Dohodu o spolupráci podepsali zástupci ostravské asociace Trigon, italské Epta a dvou francouzských - Zlatý déšť a A. F. P. E.

Integrace lidí s handicapem do společnosti je náplní 14. ročníku Česko-francouzských dnů, které se v Ostravě konaly od 2. do 6. října. Vedle dlouholetých partnerů z Asociace Zlatý déšť a vzdělávací Asociace A.F.P.E. z Bretaně se poprvé akce účastnila delegace Asociace EPTA z italské Boloně.

Zástupci zahraničních partnerů a ostravské Asociace Trigon podepsali 4. října smlouvu o spolupráci. "Podpis dohody je krásným dárkem pro všechny, kteří se před čtrnácti lety na vzniku této akce podíleli. Jsem rád, že v pomoci handicapovaným lidem neexistují hranice ani vzdálenosti. Smlouva je důkazem toho, že výměna zkušeností obohacuje péči a začleňování lidí s postižením do normálního života, přináší nové podněty i možnosti, aby se mohli ve společnosti co nejlépe uplatnit," řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. "Po přistoupení ke spolupráci italského partnera uvažujeme o tom, že 15. ročník by mohl nést nový název, například Evropské dny lidí s handicapem," dodal předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města Pavel Zvolánek.

Organizátoři letos poprvé udělili ocenění Křišťálový kamínek 2006. Za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševním handicapem pro společnost získal kamínek nevidomý telefonista Dalibor Suchánek a mentálně postižený Aleš Jakubčík, který ho doprovází. Obyvatel chráněného bydlení Josef Kovář se zase dokáže starat nejen o sebe, ale pečoval i o těžce nemocného otce a mladší sestru. Nositelkou kamínku za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem se stala ředitelka Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Mariánských Horách Miloslava Soukupová. (ta)

Projekt Romaňi kereka v knihovně

Knihovna města Ostravy zahájila 5. října provoz pobočky v Kutuzovově ulici v Ostravě-Vítkovicích se zaměřením na romské obyvatelstvo. Otevření tohoto zařízení ukončilo první etapu projektu s názvem Romaňi kereka - Romský kruh, který je připravován od roku 2004. "Nejde vůbec o knihovnu vyhrazenou pro romskou a romistickou klientelu. Naopak, pracovníci knihovny chtějí záměrně vytvořit prostory, v nichž budou Romové vítáni, aniž by byli oddělováni od majoritní populace," uvedla koordinátorka projektu Irena Václavíková.

Základem mají být vzdělávací programy, které podpoří čtenářství i informační gramotnost. Součástí bude metodické informační centrum s romskou problematikou. Realizace programů ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se romskou problematikou, terénními sociálními pracovníky a romskými asistenty se uskuteční ve druhé etapě projektu.

"Naší prioritní skupinou jsou romské děti předškolního a mladšího školního věku. Chceme vytvořit zázemí pro pestré mimoškolní aktivity tak, aby byly atraktivnější než trávení volného času na ulici," dodala I. Václavíková. Pracovat chtějí rovněž s romskými matkami na mateřské dovolené i celou romskou rodinou.(t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Studenti zahájili rok v nové aule

Zahájení už 62. akademického roku Vysoké školy báňské-Technické univerzity (VŠB-TU) v Ostravě se 2. října uskutečnilo v nově postavené aule. Objekt, který je propojený s knihovnou, se stal ucelenou součástí komplexu univerzity.

Aula bude využívána pro výuku, slavnostní shromáždění, kongresy, promoce, mezinárodní konference i kulturní programy. "K tomu budou kromě hlavního sálu s kapacitou 473 míst sloužit i další posluchárny a víceúčelový sál se 120 místy. Všechny místnosti jsou vybaveny moderní audiovizuální a jevištní technikou. V suterénu jsou garáže pro čtyři desítky aut. Samostatný celek tvoří Centrum informačních technologií s počítačovými učebnami a vývojovými pracovišti, osmi technologickými sály a kancelářskými prostory," řekl rektor VŠB-TU Tomáš Čermák. Před aulou je akademické náměstí s uměleckým vodním dílem a amfiteátrem.

Náklady na výstavbu činily 485 milionů korun, interiéry stály dalších 50 milionů korun. Velký sál je vybavený varhanami za 3,8 milionu korun. (ta)

Francouzský podzim obohatí poezie

Česko-francouzská kulturní instituce Alliance Franćaise se už 15 let snaží dostat francouzský jazyk i kulturu do povědomí širšího počtu lidí. Zájemcům nabízí možnost zdokonalit se ve francouzštině prostřednictvím kurzů, stáží, zkoušek a soutěží. Organizuje rovněž kulturní akce. Patří k nim festival Francouzský podzim v Ostravě, který chce prezentovat to nejlepší z oblasti hudby, filmu, divadla a výtvarného umění. Letošní festival začne 17. října v 18 hodin večerem poezie a písní s názvem Provence - má láska v klubu Atlantik. Až do 3. listopadu jsou připravena vystoupení hudebních skupin Le Chameau, La Réplik, Nerves a Mansfield Tya, výstava fotografií Jana Sekala s názvem Vidět okna i představení Čarodějnice ze skříně na košťata v divadle loutek. (t)

Vzdělávat se můžete celý život

Statutární město Ostrava ve spolupráci s Education Centre of Ostrava, o.p.s., a s 1st International School of Ostrava představilo 27. září Projekt celoživotního vzdělávání. Jeho cílem je zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel, aby byli schopni pružně reagovat na nové podněty a změny na trhu práce.

Ocení jej zejména podnikatelé působící v Moravskoslezském kraji, ale také noví investoři přicházející ze zahraničí. Důraz je kladen na rozšiřování jazykové vybavenosti, což zahrnuje i možnost výuky českého jazyka pro zaměstnance a manažery ze zahraničí, a odborné kvalifikace. Výstavba Centra celoživotního vzdělávání je financována z prostředků statutárního města Ostravy a Evropské unie. Od ní v rámci Společného regionálního operačního programu město získalo dotaci 25 milionů korun. "Projekt podporujeme ve vazbě na strategický plán rozvoje, který obsahuje řadu aktivit pro zlepšení podmínek k podnikání i vzdělávání," uvedl primátor Aleš Zedník. (sz)

Výběrové řízení v oblasti kultury

Zastupitelé rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2007. Granty budou uděleny v pěti tematických okruzích: Hudební a scénické umění, Literatura a publicistika, Výtvarné umění a architektura, Kulturně vzdělávací činnost a Ostatní kulturní aktivity. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. listopadu 2006.

Zásady a formuláře jsou k dispozici na stránkách: www.ostrava.cz

Informace podá Naděžda Brožková, telefonní číslo: 599 443 231, e-mail: nbrozkova@ostrava.cz(r)

 

Redakce Ostravská radnice vyhlašuje anketu s otázkou:

Která nezisková organizace vás nejvíce zaujala?

Ankety se může zúčastnit každý, kdo do redakce zašle svůj tip na neziskovou organizaci, která ho zaujala, nebo mu pomohla. Zástupce vítězných neziskovek přijme 27. října primátor Aleš Zedník, aby jim poděkoval a ocenil jejich práci.

Návrhy posílejte, pište nebo telefonujte do 25. října na adresu:

Magistrát města Ostravy, redakce Ostravská radnice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 443 525, e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz

 

Střípky

Koncert ke Dni české státnosti.

Pod taktovkou šéfdirigenta brněnské filharmonie Petra Altrichtera se konal 28. září na nádvoří Slezskoostravského hradu slavnostní koncert ke Dni české státnosti. Janáčkova filharmonie zahrála skladby českých autorů. Posluchači si vyslechli Slavnostní pochod a Furianta z České suity A. Dvořáka, Lašské tance, Starodávný, Dymák, Čeladenský a Pilky L. Janáčka. Na závěr zazněla Vltava, dále Z českých luhů a hájů a baletní hudba z opery Prodaná nevěsta B. Smetany.

Primátor oddával.

Primátor Ostravy Aleš Zedník oddal 30. října v obřadní síni Slezskoostravského hradu svou asistenku Lenku Krčkovou a jejího partnera Jana Dudu. Premiéře v roli oddávajícího přihlíželo asi pět desítek svatebčanů. "Měl jsem z obřadu dobrý pocit. Doporučuji svému nástupci po volbách, aby si to také vyzkoušel," konstatoval Aleš Zedník. Dříve primátoři nemohli oddávat, důvodem bylo, že neměli svůj matriční úřad.

Netradiční soutěž.

Hasičské soutěže se sto let starou ruční, koňmi taženou stříkačkou se 30. září v Krásném Poli zúčastnilo sedm sborů dobrovolných hasičů z Ostravy a okolí a jeden z polské Wodzislavi. Členové Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a sbory dobrovolných hasičů předvedli námětové cvičení Hoří škola s ukázkou záchranné akce. Návštěvníci mohli obdivovat umění strážníků jízdního oddílu Městské policie Ostrava i ukázky zásahu hasičského tanku.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Křest na Stodolní.

Minikoncerty v klubech na Stodolní ulici nazvanými Sedmnáct zastavení Jarka pokřtil písničkář Jaromír Nohavica první DVD se symbolickým jménem Doma. První křest vodou z řeky Ostravice a prachem i popelem z Karoliny, kde se v historickém dvojhalí koncert natáčel, se konal 14. září v klubu E99.

Operetu i muzikál mám v krvi

Sopranistka Oľga Bezačinská začala zpívat a hrát v operetě ještě v době studia na bratislavské Vysoké škole muzických umění, což měli studenti přísně zakázáno. "Dlouho se to neutajilo. Jednoho dne mne viděla moje profesorka zpěvu a jen řekla, že mi mé vystupování v žádném případě zakázat nemůže. Mám prý operetu v krvi," říká sólistka ostravské operety Oľga Bezačinská.

Hudbu, zpěv i přirozený pohybový talent má prostě v genech. V operetě snad zpívala už její prababička, aspoň na půdě po ní našli operetní party i části kostýmů, rukavice, peříčka. Maminka zase učí hru na klavír a sestra zpívá v opeře. "A někdy mám skutečně dojem, že jsem tu melodii už kdysi dávno slyšela, jen si nemohu vzpomenout kde. Takže asi ještě v době, když jsem nebyla na světě," směje se křehká tmavovláska.

Do operety Národního divadla moravskoslezského přišla zkusit štěstí před šesti lety, kdy jí šéf ostravské operety Miroslav Urbánek umožnil nastudovat pro své absolventské představení roli Giuditty ve stejnojmenné operetě. A hned na to jí nabídl stálé angažmá. Od té doby ztvárnila spoustu nádherných rolí - Christine v muzikálovém koncertu Fantom opery, Elisu v My Fair Lady, Lízu v Zemi úsměvů, Krásnou Helenu a mnoho dalších.

"Ostrava má naprosto úžasné operetní publikum. Nepamatuji si, že by někdy bylo hlediště poloprázdné a já jsem velmi vděčná, že mohu lidem svou prací přinášet radost, dobrou náladu a smích," říká O. Bezačinská. Ale divadelní prkna pro ni neznamenají celý svět. Kromě zkoušek a hraní na jevišti stíhá spoustu dalších zálib i povinností. Například vysazovat květiny a keře na zahradě rodinného domu nedaleko Prahy, vařit a péct pro dva Jakuby - svého přítele a tříletého syna, starat se o dva psy, pokračovat v doktorandském studiu. Právě teď se připravuje na disertační zkoušku. Tématem její práce je specifikace operní a operetní interpretace.

"Jsem v podstatě šťastný člověk, mám krásnou práci, která je zároveň mým koníčkem, a rodinu, která je pro mne vším," uvádí operetní sólistka.(t)

Na svatováclavském festivalu zazní Verdi

Letošní ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který začal 28. září, přináší 32 vystoupení. Závěrečný koncert se bude konat 28. října v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Na programu je Verdiho Requiem v podání Janáčkovy filharmonie pod taktovkou P. Gatta. Dále vystoupí Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem P. Fialou a sólisté E. Dřízgová, V. Hajnová-Fialová, G. Zampieri a M. Gurbaľ. Začátek je v 18 hod.

Zprávičky

Zpívání s Lumírem

Čtyřicátý výroční koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity se uskuteční 17. listopadu v 17 hodin v sále bývalého kina Vesmír v Moravské Ostravě. Vstupenky lze objednat na e-mailu: xxxxvps-ou@centrum.cz a vyzvednout v den konání koncertu do 16 hodin. Pokladna bude otevřena od 13. listopadu do 17. listopadu od 14 do 17 hodin.

Koncerty talentů

Jubilejní V. ročník Festivalu základních uměleckých škol se bude konat v říjnu a listopadu v Ostravě. Koncerty se uskuteční například 16. října v Janáčkově konzervatoři, 24. října v altánu Třebovického parku, 6. listopadu v klubu Atlantik, 14. listopadu v klubu Parník a 20. listopadu ve foyeru Divadla Jiřího Myrona. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Festival pořádá Sdružení ředitelů ZUŠ v Ostravě s podporou statutárního města Ostravy.

Porota vyhodnotila literární soutěž

Vítězem literární soutěže Ostrava - město v pohybu, kterou vyhlásilo letos v únoru město Ostrava a Obec spisovatelů, se stal pražský literát Petr Motýl s dílem Od harendy k hypermarketu. Druhé místo patří Radovanu Šťastnému z Ostravy za Křehkosti a třetí obsadilo Ticho pro klarinet ostravské spisovatelky a básnířky Lydie Romanské. Radio Čas ocenilo třináctiletou Hanu Grigarczikovou z Dolního Benešova za příspěvek Němec a Židovka.

Odborná porota obdržela třicet šest prací od třiceti tří účastníků. Osm děl mladých a začínajících autorů bylo předáno Radiu Čas. "Do soutěže se sešly romány, povídky a fejetony, zastoupena byla i poezie. Vítězné dílo Od harendy k hypermarketu přináší zcela nový pohled, který narušuje vžitá schémata. Křehkosti Radovana Šťastného pak skrývají aktraktivní a pravdivou vizi současné Ostravy doplněnou o humorný nadhled," konstatoval člen poroty Martin Pilař.

Autoři tří oceněných děl získali rovněž finanční odměny. Za první místo 50 tisíc korun, za druhé 40 tisíc korun a 30 tisíc korun za třetí místo. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se konalo 11. října v Nové radnici.(t)

Jiří Ryba vystavuje v Ostravském muzeu

Přední český sklář Jiří Ryba vystavuje v Ostravském muzeu od 14. září svébytné skleněné plastiky. Jeho tvůrčí činnost je zaměřena na komorní dekorativní díla z olovnatého skla, které dále zušlechťuje matováním, broušením a leštěním.

Umělecký sklář vystudoval v letech 1953 až 1957 na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodu klasickou mozaiku i nový obor - tavenou plastiku. Spolupracoval na vývoji technologie tavené plastiky. Své dílo prezentoval na desítkách samostatných i kolektivních výstav v Evropě i ve světě, například v Německu, USA, Kanadě, Singapuru, Hongkongu. V roce 2002 obdržel 3. cenu GLASRIJK v holandském Tubbergenu.

Návštěvníci muzea si mohou prostorová barevná díla, mezi nimi například Čtvero ročních období, Perseidu, Slunce, Golfovou perlu nebo plastiku Lidé a Země, prohlédnout do 31. října. Výstava je otevřena v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie Ostravy: Sochař a medailér V. Sapík

Archiv města Ostravy

"Umělcem velkého nadání se smyslem pro tradici, zřetelně slovansky cítícím, je označován akademický sochař a medailér Vojtěch Sapík, který se narodil 8. dubna 1888 ve Slezské Ostravě v hornické kolonii na Michálce jako syn hornického strojníka Vojtěcha Sapíka a Jany Sapíkové. Po smrti Sapíkovy matky v roce 1899 se rodina přestěhovala do hornické kolonie na Kamenici," říká Antonín Barcuch z městského archivu.

Po ukončení páté třídy obecné školy se Vojtěch Sapík vyučil sochařsko-štukatérskému řemeslu u ostravské firmy Ladislav Jirotka. Už v této době modeloval drobné práce pro opravy domů. Jeho první větší dílo byla busta vynálezce knihtisku Guttenberga. Vojtěchovým snem bylo studovat sochařství na pražské Umělecko-průmyslové škole. Do Prahy se vydal se svým starším bratrem Janem, oba si tu našli práci u sochařské firmy Štrunc a Mára jako modeléři.

V roce 1906 byl Vojtěch přijat na Umělecko-průmyslovou školu, kde se stal žákem profesora Drahoňovského a později Stanislava Suchardy. Během studia mu byla udělena Sportovní cena Národních listů za umělecké ztvárnění bronzové plakety Vítěz.

Vojtěch Sapík se aktivně podílel na studentském životě. Byl autorem otevřeného dopisu vládnímu radovi Stibralovi, kde hájil založení studentského spolku a kritizoval návrhy poslanců na založení ryze německé Akademie. V té době úzce spolupracoval s Uměleckou besedou - byl předsedou výtvarného odboru. Právě zde se přátelil s řadou umělců: V. Rabasem, Č. Vořechem, J. Mayerem a dalšími. V roce 1911 odjel se školou do Paříže, kde navštívil dílnu slavného sochaře Bourdella. Jeho pozdní díla měla na něj velký vliv. Vzápětí přijel do Ostravy. Zde vytvořil velkou postavu J. A. Komenského pro školu ve Svinově.

"Po ukončení Umělecko-průmyslové školy v roce 1912 si společně s bratrem Janem zřídili ateliér v bytě v Nápravní ulici č. 7 v Praze. Tehdy pracoval na pomníku českého houslisty F. Lauba, reliéfu pro hrobku rodiny Hlaváčových na Vinohradech, soše Holubičky, pro Mladou Boleslav vytvořil sousoší Tanečnic. Spolu s přítelem J. Mayerem se zúčastnil mezinárodní soutěže pořádané Poštovní a telegrafní Unií v Bernu návrhem pomníku Pegasokentaurie," uvádí A. Barcuch.

V roce 1913 se V. Sapík ucházel o Turkovu cenu. V silné konkurenci sochařů, zejména pak sochaře L. Beneše, se mu toto prestižní ocenění podařilo získat. Díky Turkově nadaci pro nejlepší umělce se téhož roku dostal do Itálie. V Římě se V. Sapík seznámil s rakouským vyslancem Padoukem, který si u něj objednal několik sochařských prací a uvedl ho do nejlepší římské společnosti. Z této doby pochází portrét italské kněžny s dcerou.

"V. Sapík také zajíždí na Capri, kde se seznamuje s T. G. Masarykem a ruským spisovatelem M. Gorkým. Vytváří portrét M. Gorkého, jediný z té doby. Z vlasti mu dochází zpráva o soutěži na pomník Jana Žižky. Vrací se proto na podzim roku 1913 zpět do Prahy a začíná pracovat na tomto pomníku. Jeho návrh vzbudil všeobecnou pozornost soudobé kritiky, která jej hodnotila jako dílo moderní a zároveň plné barokní monumentality. Sapíkův soutěžní návrh získal spolu s pracemi sochařů Bílka a Štursy druhou cenu, když první cena nebyla udělena. Zároveň dokončuje návrh na pomník Hadži Dimitra pro Sofii a odjíždí s ním 22. června 1914 do Bulharska," říká archivář a dodává, že v Sofii ho zastihla válka.

Okamžitě odjel do Prahy, odkud vzápětí narukoval do Šibenika v Jugoslávii. Později byl přeřazen do Uničova na Moravě, zde si podal na ministerstvo války žádost o zařazení do zvláštního oddílu pro umělce. Ta ale byla zamítnuta s odůvodněním, že osvobození se týká pouze německých umělců.

V Uničově získal úctu a pozornost hejtmana Chromce. Ten mu ponechal ateliér po fotografovi, který odešel na frontu. Vojtěch Sapík pracoval na návrhu pomníku padlým v Těšíně. Zlom nastal po udání a nespravedlivém obvinění V. Sapíka ze zneužití protekce. Následovalo jeho převelení na ruskou frontu. O jeho oblibě u uničovské posádky svědčilo, že byl demonstrativně doprovázen celým důstojnickým sborem i uničovskými občany.

"Také na bojišti byl Sapík pověřen zhotovením velkého pomníku padlým rakouským vojákům u Boguimy. V polovině června 1916 mělo dojít ke slavnostnímu odhalení tohoto pomníku. Nestalo se tak, neboť jeho tvůrce dne 4. června 1916 padl. Podle vzpomínek jeho bratra Aloise je Vojtěch pohřben ve vesnici Smolovo u Zlaté Lípy," říká A. Barcuch.(m&a)

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Ostrava žila tancem.

Ostravská ČEZ Aréna se 6. a 7. října proměnila v taneční parket. Konal se zde 7. ročník prestižní soutěže v latinskoamerických a standardních tancích Czech Dance Open. Sportovního klání v osmi kategoriích se zúčastnilo 370 párů z 19 zemí. V první části soutěže bojovali tanečníci o body do světového žebříčku, dvoudenní akci zakončilo Mistrovství Evropské unie v deseti tancích. Páry předvedly divákům skvělou show, v níž se střídaly divoké rytmy samby, cha-cha i paso doble s elegancí tanga, foxtrotu a vídeňského valčíku. Vítězem hlavní soutěže se stal německý pár Valentin Lusin a Renata Busheeva. Reprezentanti České republiky, Martin Dvořák a Zuzana Šilhanová, získali 2. místo. (sz)

Přes sto závodníků na trati

Mezinárodně obsazený 45. ročník Ostravského maratonu absolvovalo 24. září 137 závodníků. Od Nové radnice přes Komenského sady a Havlíčkovo nábřeží se vydali nejen Češi, ale také Poláci, Maďaři, Slováci, Bělorusové a Finové. V městském terénu si nejlépe vedl Jacek Kaspryk z Krakova, který trať pokořil za 2 hodiny a 27 minut. Mezi ženami vybojovala zlato Ewa Fliegery z polského oddílu Mosir Korfantow - doběhla za 3 hodiny a 3 minuty.

Nejnáročnější atletickou disciplínu si vyzkoušel také osmnáctiletý a sedmdesátiosmiletý borec.(r)

Krátce

Poruba má nové hřiště

Opravené multifunkční hřiště slouží od 4. září žákům Základní školy Dětská v Porubě, která se zaměřuje na přípravu mladých hokejistů a plavců. Areál má rekonstruovaný běžecký ovál s polyuretanovým povrchem, doskočiště a umělou trávníkovou plochu pro hru fotbalu, házené, volejbalu, minikopané a streetbalu. Peníze poskytl městský obvod Poruba ve výši 4 434 384 korun.

Sezona začala slibně

Dorostenky a starší žačky z TJ Sokol Hrabůvka vybojovaly zlatou medaili na největším letním Evropském házenkářském turnaji v Karviné. Poslední srpnový týden tak potvrdily skvělou kondici, když porazily favoritky soutěže z Olomouce, Pardubic, Šaly a Nitry, ale i celky z Chorvatska a Polska. Tělovýchovná jednota je zapojena do programu školní ligy Pryč s nudou, pojďme hrát házenou 4+1, který přispívá k boji proti patologickým jevům dětí a mládeže.

Festival nabídne napětí a adrenalin

Dobrodružství a adrenalin si vychutnají návštěvníci 4. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (MFOF), který se uskuteční od 13. do 21. října v klubu Atlantik a kině Vesmír. Více než padesát snímků cestovatelů, horolezců a vodáků se z Ostravy tradičně vydá do dalších 16 měst České republiky.

"Filmy budou soutěžit ve třech kategoriích: Dobrodružný extrémní a sportovní film, Horolezecký a horský film a Film z prostředí vodních sportů. Letos se přihlásili autoři z dvanácti zemí světa, například Rakouska, Slovenska, Polska, Belgie a Španělska. Chybět nebude ani domácí produkce. Potěšil nás zájem kameramanů z Peru a Filipín. Jejich díla uvidíme na festivalu poprvé v historii," řekl ředitel MFOF Jiří Kráčalík.

Diváci tak prostřednictvím stříbrného plátna navštíví mimo jiné pohoří Himálají, Kašmíru nebo Dolomit, seznámí se s životem potápěčů, lyžařů i profesionálních horských nosičů, poznají přírodu a lidi z nejrůznějších koutů světa. Organizátoři připravili také bohatý doprovodný program - vyprávění prvního českého dálkového plavce, který překonal kanál La Manche oběma směry Davida Čecha a Petra Pichowicze, cestovatele z expedice Karakoram.

Potřebné informace včetně programu a cen vstupenek zájemci najdou na internetových stránkách festivalu: www.mfof.cz(k)

Ostravský půlmaraton potřetí

O pohár primátora bojovali 17. září příznivci dlouhých tratí v Hrabové. Více než 170 běžců se zúčastnilo třetího ročníku Ostravského půlmaratonu. Trasu nejrychleji zdolal Aleš Velička (X-Air Ostrava) s časem 1:18:30. Mezi ženami kralovala Marie Dostálová (AK Olomouc), která cílovou páskou proběhla o necelých dvacet minut později.

"Podzimní počasí sportovcům vyloženě přálo. Na náročné dvacetikilometrové trati prověřili síly nejen borci z České republiky, ale také Polska a Slovenska," řekl náměstek primátora Jaromír Horák, který těm nejlepším předal putovní pohár.

Součástí závodu byl tradiční Minimaraton dětí a mládeže.(r)

 

Svaz kulturistiky a fitness ČR s finanční podporou statutárního města Ostravy pořádá

28. a 29. října v ČEZ Aréně

60. ročník Mistrovství světa v kulturistice mužů

Šampionátu se zúčastní borci ze sedmdesáti zemí světa.
V ochozech haly budou připraveny prodejní stánky se zdravou výživou, sportovními stroji a oblečením.
Vstupenky jsou k dispozici v prodejnách Ticket Art a na sekretariátech svazu v Praze a Opavě.

Bližší informace: www.kulturistika2006.cz

Boxeři v Čas Aréně.

Příznivci tvrdého sportu si přišli na své od 28. do 30. září v Čas Aréně. Šest desítek boxerů tam v deseti váhových kategoriích bojovalo o Velkou cenu Ostravy. V mezinárodním klání nechyběli Poláci, Maďaři, Chorvaté, Slováci ani Němci. Vůbec poprvé přivítali organizátoři také australskou a finskou výpravu. Divákům se samozřejmě představila téměř kompletní česká boxerská reprezentace.