Prosinec 2006

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Kapitálové výdaje budou nižší než letos

Rada města projednala 27. listopadu návrh rozpočtu pro rok 2007. Podle zákona musí být následujících 15 dnů zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách (www.ostrava.cz). Občané mají tedy možnost podrobně se s tímto materiálem seznámit a právo písemně se k navrhovanému rozložení finančních prostředků do jednotlivých oblastí vyjádřit, vznést konkrétní připomínky a podněty.

"Zastupitelstvo bude více než sedmimiliardový rozpočet pro rok 2007 projednávat a schvalovat 13. prosince. Sestaven je jako vyrovnaný. Šetřit budeme na běžných výdajích, vypustili jsme také desetimilionovou částku určenou na granty podporující inovační projekty. Kapitálové výdaje jsou navrženy v objemu 850 milionů korun, což je zhruba o polovinu méně než letos," řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Podle náměstka primátora Zdeňka Trejbala je důvodem nižšího kapitálového rozpočtu skutečnost, že město už nemůže rozdělovat peníze získané z prodeje obligací. "Prioritou je pokračovat v zahájených a rozestavěných stavbách. Počítáme s finanční rezervou na kofinancování projektů z fondů Evropské unie. V příštím roce bude město investovat například do kanalizačních sítí, průmyslové zóny v Mošnově, výstavby domu s pečovatelskou službou v Porubě, rekonstrukce areálu Ještěrka v Radvanicích a Bartovicích, potřeba je uvolnit finanční prostředky do oprav veřejného osvětlení," dodal náměstek primátora Zdeněk Trejbal s tím, že na seznamu kapitálového rozpočtu pro rok 2007 není komunitní centrum a domov důchodců v Mariánských Horách a Hulvákách.

Předběžný odhad nákladů se pohyboval kolem 400 milionů korun. Ve veřejné soutěži se ale tento finanční objem podstatně zvýšil. Město bude muset hledat levnější řešení. (m)

Vánoční strom rozzářil Prokešovo náměstí.

I letos se Nová radnice chlubí překrásnou vánoční výzdobou. Průčelí budovy je zvýrazněno světelným lemem, sněhovou nadílku připomínají krápníky ze žárovek visící pod balkony a parapety oken nebo motivy vloček na fasádě. Na Prokešově náměstí se tradiční ozdoby objevují na sloupech veřejného osvětlení a dvanácti listnatých stromech. Dominantou je opět vánoční strom. Měří deset metrů a na jeho ozdobení bylo použito 20 000 minižárovek a 100 světelných blesků. Na vrcholu září neodmyslitelná kometa. Poprvé s celým náměstím zazářil 5. prosince, kdy ho obdivovali Mikuláš, čert i anděl. Materiál, komponenty i instalaci výzdoby zajistila soukromá firma S.O.S. - Dekorace, s.r.o., město hradilo náklady ve výši 551 651 korun. (Pokračování na str. 8)

Verdiho operu Aida vidělo kolem osmi tisíc diváků

Velkolepým operním představením plným ohňů, barev a světel si 28. listopadu připomněla svou dvacetiletou historii ČEZ Aréna. Uchvacující příběh lásky otrokyně Aidy, která je ve skutečnosti dcerou etiopského krále Amonastra, k egyptskému vojevůdci Radamovi, zhlédlo se zatajeným dechem osm tisíc diváků.

Vrcholné dílo světové operní tvorby napsal Giuseppe Verdi na objednávku egyptské vlády pro slavnostní otevření Suezského kanálu. "Podívaná byla opravdu fascinující. Na pódiu se vystřídaly tři stovky účinkujících v dobových kostýmech, nechyběly pyrotechnické efekty a ohňová show," řekl Miroslav Beinhauer z ČEZ Arény.

Nadšeným divákům se představila Lvovská filharmonie, Ukrajinský národní akademický sbor, balet z Ústí nad Labem i sólisté renomovaných operních scén, mezi nimi například Eugena Garza, Ilia Popov a Mario Zhang. Producentem Aidy byl Franz Abraham, výpravu organizoval Pier'Alli z milánské opery La Scalla. (k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Dům roku 2006

Statutární město Ostrava vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov na správním území města Ostravy, a dokončených v letech 2005 a 2006, soutěž Dům roku 2006. S titulem, který získá nejvýše hodnocené dílo, je spojena finanční odměna 300 000 korun a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží 150 tisíc korun. Rada města má právo na doporučení soutěžní komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí.

Budovy zkolaudované v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006 může do soutěže přihlásit pouze jejich investor, a to odevzdáním přihlášky na sekretariátu Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, kancelář č. 423 ve 4. poschodí Radnice města Ostravy, nejpozději do 12 hodin dne 28. února 2007.

Zájemci si ji mohou vyzvednout u sekretáře soutěže nebo stáhnout z internetových stránek města na adrese: www.ostrava.cz

Bližší informace:
Kamil Mojžíšek, tel.: 599 442 482, e-mail: kmojzisek@ostrava.cz(r)

Íránský chargé d'affaires navštívil Ostravu.

Primátor Petr Kajnar přijal 15. listopadu íránského chargé d'affaires Majida Nili a obchodního radu velvyslanectví Askhara Omidi. "V Ostravě jsem poprvé. Věřím však, že nalezneme konkrétní oblasti, v nichž bude Írán a tento region úspěšně spolupracovat. Írán je velmi krásná země s bohatou historií. Byl bych velmi rád, kdyby se s ní více seznámili také obyvatelé České republiky. Jsme přesvědčeni, že cestovní ruch mezi oběma zeměmi se bude v příštích letech úspěšně rozvíjet," řekl M. Nili. Jak uvedl P. Kajnar, účastníci setkání projednávali možnosti kontaktů v oblasti hospodářství, průmyslu a cestovního ruchu. Generální ředitel Hutního projektu Frýdek-Místek Jaromír Ivánek dodal, že jeho firma v současné době připravuje smlouvu se zástupci Íránu o dodání koksovny.

Den boje za svobodu a demokracii

Účastníci slavnostního setkání u pamětní desky obětem zla, které uspořádala 15. listopadu ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR pod záštitou statutárního města Ostravy, uctili Den boje za svobodu a demokracii.

Kytice položili hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, primátor Ostravy Petr Kajnar, zástupci Konfederace politických vězňů ČR, Armády ČR a dalších organizací. "Připomínáme si statečnost a hrdinství lidí, kteří se střetli s totalitou a položili své životy v nacistických koncentračních táborech a komunistických vězeních. Kdykoli mám příležitost, přemýšlím, co mi toto datum může říci dnes. Žít v demokratickém státě není automatické. Stále existuje hrozba nějakých omezení, především v každém z nás. Je to dlouhodobý zápas. Těch pokušení selhat je pořád hodně a není jednoduché jim odolat. A tak, ač je to dnes zdánlivě lehčí, o svobodu a demokracii musíme bojovat nepřetržitě," řekl P. Kajnar.

"Uctíváme památku obětí boje za demokracii a svobodu. Na jména jako je Jan Opletal, Jan Palach a Jan Zajíc nesmí být nikdy zapomenuto, stejně tak na listopad 1989. Vzpomínku musíme předávat mladé generaci s nadějí, že se jí lépe než naší generaci podaří ubránit nesvobodě a totalitě," uvedla Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, které prezident Václav Klaus udělil při příležitosti státního svátku 28. října Řád T. G. Masaryka.(r)

Primátor Ostravy P. Kajnar a moravskoslezský hejtman E. Tošenovský (foto)

Úřední hodiny od 27. do 29. prosince

Magistrát města Ostravy

Středa 8-11.30, 12.30-17 hod.
Čtvrtek 8-11.30, 12.30-16 hod.

Podatelna a Středisko informačních služeb

Středa 8-17 hod.
Čtvrtek 8-16 hod.
Pátek 8-14 hod.
Ověřovat se bude jen do čtvrtku 28. prosince do 11.30 hod.

Pokladna pro příjem poplatků

Středa 8-11.30, 12.30-17 hod.
Čtvrtek 8-11.30 hod.

Evidence vozidel a řidičské průkazy

Středa 8-11.45, 12.45-17 hod.
Čt. 7.30-11.15, 12.15-15.30 hod.

Přestupky; zkušební komisaři autoškol

Středa 8-11.45, 12.45-17 hod.
Čt. 7.30-11.15, 12.15-15.30 hod.

 

Důležitá telefonní čísla
Centra tísňového volání

 • 150 - hasiči
 • 155 - záchranná služba
 • 156 - městská policie
 • 158 - Policie ČR

Vy se ptáte, my odpovídáme

V souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dochází od 1. ledna 2007 k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb. O nové sociální dávce informuje Oldřich Eliáš, vedoucí oddělení péče o seniory a občany se zdravotním postižením magistrátu.

"Občanům, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, bude mimo jiné poskytována nová sociální dávka, a to příspěvek na péči. Tato dávka nahrazuje stávající zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou.

Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost dostávají v současné době z České správy sociálního zabezpečení v Praze Oznámení o zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen oznámení), které obsahuje základní informace o změnách v této oblasti.

Výplaty příspěvků při péči o osobu blízkou, vyplácené dosud úřady městských obvodů, budou stejně jako zvýšení důchodů pro bezmocnost k 31. prosinci 2006 zastaveny.

Pokud se u občanů liší adresa, na kterou jim bylo zasláno oznámení, od adresy, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu, musí sdělit tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pro občany města Ostravy to je pracoviště Magistrátu města Ostravy v ulici Husova 7, v Moravské Ostravě - odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

U všech ostatních občanů pobírajících zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo příspěvek při péči o osobu blízkou, kde se adresy shodují, není nutné nahlásit nic.

V průběhu ledna 2007 bude všem stávajícím příjemcům zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvku při péči o osobu blízkou zasláno oznámení o přiznání příspěvku na péči automaticky. Do 15 dnů od jeho doručení bude příjemce povinen oznámit, kdo mu bude poskytovat pomoc a určit další způsob výplaty příspěvku. Rozhodnout se může, zda mu bude lépe vyhovovat peníze dostávat na účet nebo složenkou." (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana3

"Rozumím oběma stranám sporu o porubskou zeleň," říká náměstek primátora D. Madej

Jinany, javory i lípy nahradí pokácené stromy

Rozhovor

Stav zeleně ve městě nebývá většinou občanům lhostejný. Nejživější diskuze se v těchto dnech vedou o kácení stromů ve druhém největším ostravském obvodě. Obyvatelé Poruby podepisují petice za záchranu stromů, které mají ustoupit rozšíření silnic nebo stavbě parkovišť. O jedné z oblastí ochrany životního prostředí - zeleni - jsme si povídali s náměstkem primátora Daliborem Madejem.

Na kterou stranu se přikloníte ve sporu zeleň kontra silnice ve městě?

Pokud je to jen trochu možné, budu samozřejmě nadržovat zeleni. Její funkce, ať už rekreační, hygienická nebo estetická, je nade vší pochybnost minimálně posledních patnáct let brána velmi vážně. Na území města je více než tisíc hektarů veřejné zeleně. Její skladba se průběžně mění, takže původní přestárlé a nemocné dřeviny jsou nahrazovány kvalitními a pestřejšími druhy. Navíc v uplynulých pěti letech jsou obnovována stromořadí a aleje, sídlištní zeleň, parky i sportovní areály.

A když to možné není?

Pak je potřeba hledat zlatou střední cestu. V metropoli, jakou naše město je, musíme vidět všechny stránky problému. Někomu vadí stromy, protože například stíní dříve slunný byt, jiný člověk může být alergický na pyl, další se obává pádu větví na své auto. Existují ale také občané, kteří dřeviny milují, dobře znají jejich příznivé působení na klima ve městě a neradi vidí jakýkoli zásah do korun nebo kořenů. Rozumím tomu a vždycky se snažím pochopit obě strany.

Jak tedy vnímáte kácení lip a javorů, které je plánováno na ulici Opavská v Porubě?

Mrzí mne, že se z celé události stala nepříjemná kauza. Odstranění patnácti lip a dvou javorů povolil loni v únoru na základě žádosti Úřadu městského obvodu Poruba odbor životního prostředí magistrátu. Zároveň stanovil podmínky pro zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení a rozsah náhradní výsadby. Vyjádření magistrátu v žádném případě ale vykácení dřevin nenařizuje. Bude záležet jen na potřebách vlastníka, městského úřadu, jak se stromy naloží.

Stromy v tomto případě mají ustoupit rozšíření silnice.

Ano, ale dříve nebo později by musely být stejně pokáceny. Byly vysazeny v době, kdy nikdo zřejmě nepřemýšlel, kolik místa k životu potřebují. Stromy ale neustupují silnici prvoplánově. Za tímto krokem je nutné vidět výrazné zlepšení dopravní situace v Porubě. Kvalita ovzduší se zhoršuje, když auta neustále brzdí, popojíždějí nebo stojí v dopravních zácpách. Rozšířením komunikace umožníme plynulý průjezd ulicí, řidiči tak pojedou úsporněji, s menší spotřebou pohonných hmot a nižší produkcí emisí do ovzduší. A pro mě je dobrá zpráva, že navíc bude rozšířen nástupní ostrůvek, který umožní bezpečnější pohyb chodců. Každá mince má dvě strany.

Dobře, a jak vnímáte názory, že stromořadí chrání před hlukem a emisemi?

Podle odborníků, kteří vypracovávali pro tento případ podrobný posudek, lze s podobným efektem počítat jen omezeně. Principiálně jde opravdu o střet dvou veřejných zájmů. Zlepšení bezpečnosti chodců i automobilové dopravy v tomto konkrétním případě převyšuje nad veřejným zájmem ochrany přírody. Její litera bude ale naplněna vysazením jiných stromů, vhodnějších druhů a na vhodnějších místech.

Můžete být konkrétní?

Za ekologickou újmu způsobenou odstraněním sedmnácti stromů je žadatel o skácení povinen provést náhradní výsadbu v celkové hodnotě 1 885 tisíc korun. Přímo na ulici Opavské budou zasazeny jinany dvoulaločné, na Alšově ulici habry sloupovité, na ulici Kopeckého lípy, na ulici Čs. exilu javory a na ulici Budovatelské slivoně, javory a habry. Když bych měl mluvit v číslech - půjde dohromady o zhruba 150 stromů.

Je některý z vyjmenovaných stromů vaším favoritem?

Ne, není. Vnímám je všechny jako důležitou součást svého života, ale vyloženě oblíbený strom nemám. Na vlastní zahradě se spíš pokouším vypěstovat v místních podmínkách neobvyklé druhy rostlin. Pyšný jsem na kiwi a liči, které vyrostlo ze semínka. Rodí báječné ovoce, které může zásobovat vitamíny celou rodinu, výborně stíní, krásně vypadají a já z nich mám radost.(k)

 

Neúčelové dotace městským obvodům v roce 2006 určené mimo jiné na běžnou údržbu zeleně (sečení trávníků a vyhrabávání trávníků a listí, udržovací, zdravotní a zmlazovací řez stromů a keřů, pravidelná výsadba a ošetřování letniček a trvalek, odplevelování záhonů, apod.)
Městský obvodRozloha
(km2)
Veřejná zeleň
(ha)
Neúčelová dotace
(tis. Kč)
Moravská Ostrava a Přívoz 13,24 198,9021 71 793
Slezská Ostrava 41,74 138,9553 54 664
Ostrava-Jih 16,32 327,8817 153 468
Poruba 13,18 299,2352 104 391
Nová Bělá 7,18 2,9938 4 498
Vítkovice 6,47 38,5269 15 697
Stará Bělá 13,94 4,0407 9 617
Pustkovec 1,07 10,8100 2 915
Mariánské Hory a Hulváky 7,35 34,5544 21 341
Petřkovice 3,90 12,3129 5 823
Lhotka 2,14 2,9374 4 238
Hošťálkovice 5,30 2,9975 5 371
Nová Ves 3,07 0,6495 2 423
Proskovice 3,43 0,8638 3 534
Michálkovice 2,89 8,1214 5 791
Radvanice a Bartovice 16,66 16,0668 15 944
Krásné Pole 6,59 0,3605 4 692
Martinov 4,03 5,0379 3 293
Polanka nad Odrou 17,25 3,1755 11 784
Hrabová 9,21 12,3921 9 017
Svinov 11,62 19,9683 11 610
Třebovice 2,82 17,6697 5 163
Plesná 4,84 1,2089 2 827
Celkem214,241159,6623529 894

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Dakar 2007.

Několikanásobného vítěze dakarské rallye Karla Lopraise přijal 28. listopadu náměstek primátora Vojtěch Mynář. "Přijel jsem do rodného města, abych se rozloučil před odjezdem na další náročný závod," řekl K. Loprais s tím, že v Ostravě vyrostl a poznal mnoho celoživotních přátel. Na trasu Rallye Dakar 2007 se vydá v novinářském autě 6. ledna příštího roku. O prvenství v závodě dlouhém osm a půl tisíce kilometrů bude usilovat osmdesát závodních kamionů ze zemí celého světa, mezi nimi také Loprais Tatra Team vedený Alešem Lopraisem, synovcem slavného Karla Lopraise. "Účast na rallye už přenechávám mladším. Věřím, že dojedou do cíle v pořádku," uvedl český závodník století. "Týmu samozřejmě přeji vítězství, vždyť už se to podařilo šestkrát. Ale každopádně držím palce, protože vyhraje každý, kdo dojede do cíle," sdělil V. Mynář.

Nový nález.

Archeologové nalezli na Masarykově náměstí středověkou železnou sekeru. Předmět ležel na povrchu nejstarší dlažby náměstí a pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Měří 21 centimetrů a váží zhruba jeden kilogram. Šlo o nástroj všestranného využití, který mohl sloužit středověkým tesařům při opracovávání dřeva, řezníkům k porážce zvířete nebo jiným účelům. Kromě sekery patří mezi nálezy také poutní odznak nebo raně středověké keramické zlomky. Vykopávky na Masarykově náměstí, které už několikrát posunuly termín jeho rekonstrukce, budou pokračovat do konce letošního roku.

O spolupráci škol.

O možnostech spolupráce mezi školami Ostravy a chorvatského Splitu i Omiše hovořili učitelé s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem 24. listopadu v Nové radnici. "Jde o lepší vzájemné poznání obou slovanských národů pomocí internetu. Plánujeme také výměnné pobyty ostravských a splitských školáků," řekla členka zastupitelstva města Jarmila Chlopková. Zástupci ZŠ Mitušova a Omiše podepsali při této příležitosti zakládací listinu Ostravsko-omišského přátelství. "Vztahy budeme rozvíjet na poli kultury, sportu i osobních kontaktů," uvedl vedoucí chorvatské delegace Ivo Sladojevič.

Prodej vánočních stromků byl zahájen

Vánoce jsou přede dveřmi a Ostravské městské lesy opět připravily prodej vánočních stromků.

Zájemci si mohou stromek sami vybrat na lesní plantáži v Radvanicích u bývalého dolu J. Fučík (autobusová zastávka Míroděv) od 9. do 23. prosince od 8 do 16 hodin. Cena smrku bez rozdílu výšky je 100 Kč, borovice přijde na 150 a jedle na 300 korun.

Vánoční stromky jsou v prodeji také u hájenek v Plesné, Hošťálkovicích, Staré Bělé (areál přidružené dřevařské výroby) a v Proskovicích, a to od 18. až do 22. prosince od 8 do 16 hodin. V sobotu 16. a 23. prosince budou stromky prodávány od 8 do 12 hodin.

U ředitelství společnosti Ostravské městské lesy v Bělském lese si lidé mohou stromek koupit od 18. do 22. prosince od 8 do 16 hodin, v sobotu 16. prosince od 8 do 12 hodin. Cena smrku byla stanovena na 120 korun, borovice na 170 Kč a jedle na 330 Kč.

Bližší informace:
telefonní číslo: 595 700 911
e-mail: oml@ostravskelesy.cz
web: www.ostravskelesy.cz (m)

Svoz odpadů ve svátečním období

Enormní množství odpadů v období kolem vánočních svátků a Silvestra řeší OZO Ostrava s.r.o. každoročně mimořádnými svozy. I letos bude v tomto období odpracováno 500 mimořádných pracovních směn. "Na sídlištích budeme od 17. do 30. prosince svážet směsný odpad z kontejnerů denně," řekl ředitel OZO Ostrava Karel Belda. Občané, kteří odpad odkládají do popelnic (rodinné a menší bytové domy), budou mít svoz odpadu mezi svátky a v prvním týdnu po Novém roce posunut o jeden den (svozy od úterý do soboty). V lednu pak bude společnost svážet vyhozené vánoční stromečky. Obyvatelé sídlišť je mohou odkládat vedle kontejnerových stanovišť. Ostatní občané mohou stromky odložit ve sběrných dvorech. Jejich rozmístění a provozní doby lze najít na internetových stránkách: www.ozoostrava.cz(r)

Úřad práce v Ostravě

Kurz sociálního podnikání se osvědčil

Jedenáct uchazečů o zaměstnání získalo koncem listopadu v Institutu rozvoje podnikání v Ostravě osvědčení o způsobilosti založit a vést sociální podnik. Absolventi školení, které bylo v nabídce rekvalifikací ostravského úřadu práce novinkou, mohou začít podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo založit sociální podnik. V podmínkách české legislativy by to mohlo být například sociální družstvo.

Mezi prvními absolventkami kurzu je i bývalá provozní v restauraci Alena V. Po uzdravení z vážného onemocnění se už do původního zaměstnání vrátit nemohla a nepodařilo se jí najít ani jinou vhodnou práci. Po letech v evidenci nezaměstnaných dostala na úřadu práce nabídku tohoto kurzu. "Sociální podnikání má pomoci řešit zaměstnání právě takovým lidem, jako jsem já, a to i tím způsobem, že můžeme podnikat jen jako osoby samostatně výdělečně činné a vyřešit si pracovní uplatnění. Sama sociální podnik zakládat nebudu. Hned od začátku budu mít zaměstnankyni, měla bych obavy, zda bych to zvládla," říká žena.

Naopak Helena W. byla pro sociální podnikání rozhodnuta ještě před účastí v kurzu. Úřad práce v Ostravě je totiž partnerem projektu Svazu českých a moravských výrobních družstev s názvem Sociální družstva a podniky, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím iniciativy EQUAL. V rámci partnerství úřad zorganizoval výběrové řízení zájemců o zahájení sociálního podnikání, a to paní Helenu zaujalo. Zvažovala založení sociálního družstva, které by nabízelo přitažlivé zázemí pro využití volného času a také služby pro lidi, kteří jsou mimo aktivní pracovní život.

Sociální družstvo je v podnikatelské formě zpravidla malý podnik - právnická osoba s cílem plnit sociální funkci. Případný zisk má být využit k rozvoji firmy, prospěchu členů. Není rozdělován jako profit z kapitálového podnikání mezi jeho účastníky v peněžní nebo nepeněžní formě. Svaz českých a moravských výrobních družstev se rozhodl pro realizaci tohoto projektu, v němž spolupracují některá členská družstva, Hospodářská komora ČR, úřady práce a občanská sdružení, aby podpořil vznik nových družstev. Ta by měla pomoci začleňování zdravotně i jinak znevýhodněných osob do vlastní samosprávné ekonomické aktivity. Projekt je zaměřen na oblast Moravy a Vysočiny.

Paní Helena W. je přesvědčena, že o sociálním podnikání by se mělo hodně mluvit, aby lidé věděli, oč jde a měli odvahu se do něj zapojit. Ví, že ji čeká obrovský kus práce, ale není na ni sama. Díky projektu má k dispozici odborné poradenství. Konzultantem jejího podnikatelského záměru je pracovník Vojtěch Beck z Krajské hospodářské komory, který má sociální podniky na starost.(SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Premiér se zajímal o rozvoj města.

Premiér Mirek Topolánek se 13. listopadu v odpoledních hodinách setkal s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem a členy rady města. Na bezmála hodinovém jednání zazněla témata, jako je otázka zaměstnanosti, financování státní správy, rozvoje průmyslových zón, řešení ekologických zátěží minulosti a využití brownfields na území města. "Moje návštěva má symboliku, tady jsem začínal svou politickou kariéru a dnes jsem zde krátce po svém druhém jmenování do funkce premiéra," řekl M. Topolánek před podpisem do Pamětní knihy města Ostravy, kam napsal: "Přeji svým Ostravákům osvícenou vládu, spokojené občany, vysokou kvalitu života a malou závislost na pražských rozhodnutích."

Plynulosti silničního provozu brání špatně zaparkovaná auta

V současné době jezdí ulicemi Ostravy přibližně 180 tisíc aut, ročně jich pravidelně 3 až 4 tisíce přibývají. Přestože jejich parkování město i městské obvody řeší novými odstavnými plochami, parkovišti a garážemi, stále existuje mnoho řidičů, kteří auta odstavují v místech, kde je to zakázáno.

Vozidlo zaparkované na přechodu pro chodce, autovrak zabírající místo na parkovišti, auto vedle kontejneru znemožňující odvoz komunálního odpadu nebo bezohledně zaparkované vozidlo bránící průjezdu sanitky - to je jen nepatrná část problémů, které musí strážníci městské policie řešit každý den.

S ohledem na připomínky starostů městských obvodů, zástupců složek integrovaného záchranného systému i samotných Ostravanů se jako nejoptimálnější varianta jeví zřízení odtahové služby provozované městskou policií. "Ukázněnost řidičů je ve velkém městě naprosto nezbytná, ale na některé neplatí ani dopravní značky, ani silniční zákon. Podle výzkumu, který jsme prováděli, vytváří překážku silničního provozu na území moravskoslezské metropole týdně 150 až 200 aut. Jediným možným řešením je jejich odtažení," řekl ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Jan Hulva.

O odstranění vozidla může rozhodnout policista ČR, strážník MPO nebo vlastník komunikace. Ředitel MPO navrhuje řešit celou problematiku systematicky tak, aby od zajištění auta tvořícího překážku silničního provozu přes jeho odstranění, zaparkování, vyřešení přestupku až po úhradu příslušných poplatků spadala celá agenda právě pod městské strážníky. Proces by byl velmi rychlý a silniční provoz plynulejší. "Naším cílem je zřídit u městské policie samostatný organizační celek, který bude zabezpečovat odtahování automobilů včetně jejich ostrahy na odtahovém parkovišti," uvedl J. Hulva. Nejefektivnější by podle něj bylo využít po dohodě s městskými obvody stávající zařízení a stanovit reálnou cenu za ostrahu auta. Mohla by se pohybovat kolem 200 korun za každý započatý den následující po dni odtahu. Za ten by si strážníci mohli účtovat 1 500 korun. Zároveň budou potřebovat koupit vozidlo s možností bočního nakládání, které může obsluhovat jeden strážník. Jeho úkolem bude rovněž pořídit kompletní dokumentaci odstraňovaného auta. Odtahové auto může navíc sloužit i k odstraňování vraků, odtahům nepojízdných aut MPO do servisu a podobně.

"Předpokládáme, že tyto služby může zajistit šest pracovníků, z toho čtyři jako obsluha a ostraha parkoviště odtažených vozidel a dva jako řidiči-technici pro naložení a přepravu aut," sdělil ředitel MPO.

Při odhadu deseti špatně odstavených vozidel z ulic města denně by MPO vybrala na poplatcích zhruba 3,5 milionu korun ročně. Provoz odtahového parkoviště by přinesl do pokladny asi 1,5 milionu korun. "Po odečtení nákladů na mzdy a provoz odtahového vozidla by výsledná kalkulace byla výrazně plusová, a to ve výši 3 miliony korun ročně," vypočítal J. Hulva. Získané prostředky navrhuje využít zejména k dopravní výchově a vytvoření zázemí pro pracoviště, které se bude nucenými odtahy zabývat. (r)

Tunel v Klimkovicích má být bezpečný

Jediný dálniční tunel v kraji, který je budován u Klimkovic, má splňovat nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Oba jeho portály budou uzpůsobeny pro co nejrychlejší zásah záchranářů v případě nehody nebo požáru. Z brněnské strany se počítá se stavbou heliportu pro přistávání záchranných vrtulníků, z ostravské strany tomuto účelu poslouží velká nástupní plocha. Mezi oběma tunelovými troubami je už dnes rozmístěno pět spojovacích chodeb, které v případě nebezpečí umožní evakuaci posádek vozidel a rychlý zásah záchranářů. V tunelu je navíc veden požární vodovod osazený nadzemními hydranty. Proti případným záplavám budou v tunelech vybudovány retenční nádrže s řízeným odtokem do koryt místních potoků. K maximální bezpečnosti přispějí v kilometrovém tunelu SOS kabinky rozmístěné ve výklencích ve vzdálenosti nejvíce 150 metrů. Budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji a telefonickým spojením na složky Integrovaného bezpečnostního systému. S uvedením tunelu na trase dálnice D 47 do provozu se počítá na konci roku 2007.(r)

Korejci uvažují o konzulátu v Ostravě.

Náměstek primátora Ostravy Zdeněk Trejbal přijal 23. listopadu v Nové radnici korejského velvyslance Hae Jin Chuna. "Počet Korejců bydlících v Ostravě a Moravskoslezském kraji se neustále zvyšuje. Předpokládáme, že během tří let přijde do tohoto regionu dalších deset korejských investorů. Proto máme zájem navázat spolupráci s městem v oblastech, které mohou napomoci našim občanům, aby se zde cítili spokojeni. Jde o školství, bydlení a kulturu," řekl Hae Jin Chun. Jak dále informoval, korejská ambasáda uvažuje o vytvoření funkce honorárního konzula, který by měl v příštích letech sídlit v moravskoslezské metropoli.

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Silničáři se na zimu chystají už od léta

Počasí tomu sice nenasvědčuje, ale zima už je za dveřmi a s ní i otázka údržby silnic. Ta je v kompetenci Ostravských komunikací, které spolu s dopravním podnikem, hasiči, policií a dalšími organizacemi zajišťují bezpečnější provoz na komunikacích využívaných městskou hromadnou dopravou.

Návrh na letošní opatření schválila rada města 27. listopadu. Při jeho sestavování se zúročily zejména zkušenosti z minulé zimy, která potvrdila nutnost vycházet vždy z předpokladu těch nejhorších podmínek.

V letošním plánu proto byla výrazně posílena vzájemná spolupráce všech složek týmu zimní údržby komunikací. "Nové úkoly získala městská policie. Její zástupci mapují stav nepojízdných vozidel v ulicích a kontaktují majitele. Také kontrolují komunikace a chodníky před soukromými pozemky a firmami. Nové je rovněž rozšíření počtu osob zodpovědných za jednotlivé městské obvody, které sehrávají rozhodující úlohu v tom, aby se občané dostali včas ze svých domovů do zaměstnání a aby v případě potřeby do sídlišť mohla dojet vozidla profesionálních hasičů, první pomoci i vozidla zásobování a OZO," uvedl na tiskové konferenci náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Ostravské komunikace, a.s., udržují celkem 361 kilometrů silnic I., II., III. třídy a vybraných místních komunikací IV. třídy.

Technické zázemí společnosti tvoří v současné době 30 mechanismů včetně dispečerského vozidla i traktorů. Bylo nutné opravit sněhovou frézu, která byla v minulém roce poničena, a nachystat pluhy. Nový sklad pojme zhruba 4 800 tun soli. Zásoby inertního materiálu (kamenná drť) činí 400 až 450 tun. Účinným způsobem boje se sněhem je prevence, proto se některé úseky rozšířily zhruba o 550 metrů zásněžek, což zvýšilo jejich stávající délku na necelých 12 km. Úplnou novinkou je výkonný sypač značky Mercedes.

Neméně důležitým článkem plánu je uzavírání smluv s vybranými firmami pro příležitostnou pomoc při zvládání krizových situací, jako je velký spad sněhu. V této souvislosti bylo vedeno jednání s hasiči. Ti v nejbližší době obdrží šest pluhů za zhruba 3 mil. korun.

Přestože jsou silničáři dobře připraveni, měli by se chodci, ale hlavně řidiči, svým chováním podílet na bezpečnosti provozu. Informace o aktuální sjízdnosti silnic jsou k dispozici na adrese: www.rsd.cz

"Řidiči by si měli uvědomit, že následky nepříznivého počasí pouze zmírňujeme, proto doporučujeme v krizových dnech vyjíždět jen v nejnutnějších případech a pouze se zimním přezutím. Například mrznoucí déšť, jehož působením se cesta promění v ledovou plochu, už zapříčinil mnoho dopravních nehod. Při sebemenší kolizi vznikne zátaras a sypač daný úsek neprojede, situace se pak vyhrotí," uvedl výrobní náměstek Ostravských komunikací, a.s., Antonín Bína.

Nepostradatelnou roli ve zvládání zimních podmínek hrají aktuální informace a operativnost. Aby se pomáhalo tam, kde je to nejvíc potřeba, navázaly Ostravské komunikace dlouhodobou spolupráci s dopravním podnikem. Řidiči autobusů a trolejbusů informují dispečink o problémech, ten pak zavolá údržbu silnic. Dohoda platí i pro městskou a dopravní policii. (sz)

Připravenost silničářů prověřila loňská zima, dlouhá a vydatná na sníh. (foto)

Shazovat sníh ze střech musí především vlastníci domů

Často se v redakci setkáváme s dotazem, kdo a za jakých podmínek má odstraňovat ze střech sněhové převisy a rampouchy, které hrozí pádem na chodník nebo komunikaci. Podle tiskového mluvčího Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) Petra Kůdely mají takovou povinnost na prvním místě majitelé objektů. "Ve stavební dokumentaci každé budovy je vždy uvedeno a schváleno, kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na střeše ležet. Vlastník nemovitosti, ať už je jím obec, kraj, stát nebo soukromá osoba, musí zajistit jeho bezpečné odstranění," uvedl P. Kůdela. Profesionální hasiči vyjíždějí k těmto případům jen když jsou bezprostředně ohroženi chodci nebo majetek, jinak odkazují na komerční služby. Obrátit se lze na soukromé firmy a fyzické osoby vybavené patřičnou technikou, které mají navíc atest pro práci ve výškách. "Ceny se pohybují individuálně v závislosti na typu práce od 20 korun za metr čtvereční nebo 200 korun za hodinu," uvedl Dušan Kováč ze společnosti VTS Morava.

Lepší možnosti pomoci mívají dobrovolní a podnikoví hasiči, kteří se mohou s vedením jednotlivých obcí dohodnout na odstranění sněhu a ledu ze střech objektů v jejich správě. "Během poslední zimy s extrémní sněhovou nadílkou odklízeli těžký sníh ze střech několika škol," řekl P. Kůdela. (k)

Seznam firem a fyzických osob z Ostravy, které zajišťují odstraňování sněhu a ledu ze střech objektů:

 • VTS Morava s.r.o., Výškové a technologické stavby, Gajdošova ulice, Ostrava, tel. 595 626 026
  e-mail: office@vtsmorava.cz
  Kontaktní osoba: Dušan Kováč, tel. 603 551 609
 • Libor Vrška, Jičínská 19, Ostrava, tel. 608 856 330
  e-mail: vyskove@seznam.cz
 • Pernica s.r.o., Koblovská 230, Ostrava, tel. 603 725 591
  e-mail: bppsys@volny.cz
  Kontaktní osoba: Petr Pernica, tel. 603 725 591

Přehled techniky pro zimní údržbu:

Ostravské komunikace, a.s.

 1. vlastní
  • sypače 16
  • nákladní vozidla a traktory s pluhy 9
  • nakladače, frézy 5
 2. smluvní
  • traktory s pluhy 7
  • nákladní vozidla s pluhy 6

Dopravní podnik Ostrava a.s.

 • nakladače 3
 • traktory s pluhy 4
 • nákladní vozidlo s pluhem 1
 • posypový vůz s radlicí 1
 • rotační pluhy 3

Hasičský záchranný sbor MSK

 • nákladní vozidlo s pluhem 6

Celkem 61 mechanismů

 

zpět na začátek stránky

Strana 7:

Dagmar Pecková zpívala v Ostravě

Přední světová mezzosopranistka Dagmar Pecková zpívala 5. prosince v Domě kultury města Ostravy na závěr Mozartova roku árie z děl geniálního skladatele. Naprosto vyprodaný koncert byl jediným v rámci Moravy a Slezska. V krajské metropoli vystupovala pěvkyně po deseti letech s Českou komorní filharmonií. "Podařil se nám husarský kousek. Dagmar Pecková byla ve výroční den úmrtí Mozarta v Ostravě a nikoliv v Praze nebo jiném městě," říká Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního festivalu Janáčkův máj, který byl organizátorem akce.

Pěvkyně v současné době žije s německým hudebníkem a dvěma dětmi ve Freiburgu a patří k předním hostům operních scén v Evropě i Americe. Vánočních svátků si ani letos moc neužije. Poslední zkoušku má 23. prosince a další ji čeká na Štěpána. "Když se řekne Vánoce, vybaví se mi především dorty a čokoláda, a zároveň všechny ty zmařené síly vynaložené na to, co nemám jíst," směje se D. Pecková. Příští rok by měla mimo jiné vystupovat ve Stravinského opeře Život prostopášníka v Bruselu, kam ji režisér Robert Lepage obsadil do role Turkyně. (t)

Muzeum představuje přírodní krásy

Dvě výstavy zaměřené na přírodní bohatství a jeho ochranu připravilo na zimní měsíce Ostravské muzeum. První s názvem Krásy moří a oceánů představuje návštěvníkům lastury nejpodivuhodnějších tvarů a velikostí ze soukromé sbírky Jany a Josefa Podhajských. Jejich pestré barvy mohou zájemci obdivovat až do 15. února 2007. Druhá expozice zaujme především příznivce ornitologie. Přibližuje 41 ptačích oblastí, které byly navrženy do soustavy chráněných území. Stručné informace jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem předních českých fotografů živé přírody. Výstava s názvem Od významných ptačích území k soustavě NATURA 2000 trvá do 25. ledna 2007. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách muzea: www.ostrmuz.cz(r)

Krátce

Počítače mládež zajímají

Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže multimediálních projektů s názvem www.COMP-OST.cz, do níž žáci základních i středních škol posílali vlastní webové prezentace a multimediální projekty, se uskutečnilo 30. listopadu v KD K-TRIO v Hrabůvce. Odborná porota hodnotila devět desítek prací. Úroveň některých byla podle porotců vysoce profesionální. V různých věkových kategoriích bylo oceněno 24 jednotlivců a kolektivů. Soutěže, kterou vyhlásilo Kulturní zařízení Ostrava-Jih, se zúčastnili zájemci z celé Moravy.

Barevný podzim

Výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou už podvanácté pořádal Dům dětí a mládeže M. Majerové v Porubě, se zúčastnilo téměř tři tisíce žáků ze čtyřiceti šesti ostravských mateřských a základních škol, školních družin, víceletých gymnázií i domů dětí a mládeže. Výstava nejlepších prací se koná ve vstupní hale Nové radnice od 5. do 14. prosince.

Soutěž Golden baby hledá roztomilé dítě

Dvanáct finalistů soutěže o nejroztomilejší dítě České republiky Golden baby 2006, která se koná v Domě kultury města Ostravy (DKMO), bylo hosty Zlaté dílny v prostorech Ústavu sociální péče v Muglinově. Až do 30. listopadu byl pro ně připraven poučný i zábavný program. "Golden baby nevyhledává dítě nejtalentovanější ani nejkrásnější, ale takové, které je skutečně dítětem a ne malým přemoudřelým dospělákem," uvedla Stanislava Golová z DKMO. Akcí se účastní i handicapované děti. Věk soutěžících je stanoven na pět až sedm let. Finále se bude konat v DKMO 11. prosince jako připomínka Světového dne dětství a 60. výročí založení UNICEF. (r)

Portrét

S tygry se v zoo nemazlí

Tato rubrika pravidelně představuje osobnosti, které výrazně přispívají k rozvoji města, i když mnohdy nejsou mediálně známými hvězdami. Blížící se konec roku nás inspiroval k netradičnímu výběru. Tygři ussurijští patří totiž k velmi vzácným šelmám a odchovat je není vůbec jednoduché.

"Ve volné přírodě jsou ussurijští tygři takřka vyhubeni. Podle posledních údajů jich v divočině žijí pouhé tři stovky. V lidské péči je chováno asi patnáct set zvířat," říká ošetřovatel šelem Zoo Ostrava Roman Pastyrniak. V srpnu mu na starost přibyli dva tygří samečci, kteří se narodili matce Maje a otci Xeronovi. Děti ze Základní školy Dvorského jim daly jména Claudius a Cornelius. "Porod jsme sledovali pomocí kamery. Všechno ale proběhlo v pořádku. Maja se o mimina starala vzorně. Měsíc se k rodině nesměl nikdo přiblížit, nechávali jsme je v klidu," popisuje radostnou událost R. Pastyrniak. Po měsíci vážili tygříci 4 a 4,5 kilogramu, po dvou 17 kilogramů. Ačkoli dnes ještě pořád vypadají jako koťata, mají pořádné zuby a ostré drápy. Ošetřovatel odhaduje, že váží kolem dvaceti kilogramů. "V podstatě si celý den hrají, jí nebo spí. Nejčastěji okusují a škádlí Maju. Její trpělivost často obdivujeme," sděluje ošetřovatel. Kromě mateřského mléka se Claudius s Corneliem živí syrovým hovězím masem, na přilepšenou dostávají králíky a kuřata. Společně všichni tři spořádají 12 kilogramů masa s kostí denně.

Asi každý by měl chuť se s mláďaty tygrů trochu pomazlit. Pravidla chovu jsou však přísná. "Snažíme se všem svěřencům zajistit podmínky alespoň trochu podobné, jaké by měli ve volné přírodě. Tam pro ně člověk není milý tvor s pamlskem v ruce. Takže koťata hladíme a kontaktujeme minimálně, raději vůbec ne," uvádí R. Pastyrniak.

Claudius a Cornelius budou v ostravské Stromovce bydlet zhruba ještě rok. Pak budou v rámci evropského záchranného programu přemístěni do některé ze zoologických zahrad v Evropě. Ať už tyto divoké šelmy poputují kamkoli, vždy budou mít v rodných listech v kolonce místo narození: Ostrava.(k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8-9

Sváteční pozvánky

 • 10. prosince, 18 hod.
  Adventní koncert amerického klavírního virtuoza a skladatele Johna Elliotta
  Janáčkova konzervatoř Ostrava
 • 11. prosince, 20 hod.
  Vánočně laděný recitál přední dámy české populární hudby Lucie Bílé a 35členného vokálního souboru Boni Pueri, s nímž zpíval i světoznámý José Carreras. Kromě hitů bude jediný koncert na severní Moravě zajímavý výjimečnými kostýmy.
  Dům kultury města Ostravy
 • 11. - 15. prosince, 8-17 hod.
  Vánoční tradice aneb Řemesla všeho druhu, výroba dárků, ozdob a vánočních i novoročních přání.
  Kulturní dům Gama, Moravská Ostrava
 • 11. prosince, 17 hod.
  Jesličky sv. Františka, hra se zpěvy, účinkují členové Národního divadla moravskoslezského a Operní studio L. Živocké. Sólisté P. Sýkora, A. Polarcyk, M. Gurbaľ, V. Kupka, dirigent J. Galatěnko.
  Kostel sv. Václava
 • 12. prosince, 19 hod.
  Ostrava Brass Quintet, koncert
  Divadlo A. Dvořáka
 • 13. prosince, 10 hod.
  Pekelná pohádka plná čertů a čertíků
  K-Trio, Hrabůvka
 • 13. prosince, 18.30 hod.
  Koncert studentského symfonického orchestru, dirigent P. Šumník
  Janáčkova konzervatoř Ostrava
 • 14. prosince, 19 hod.
  Houslový virtuos V. Hudeček s klavírním doprovodem P. Adamce zahrají skladby F. Schuberta, G. F. Händla, A. Dvořáka, M. Ravela.
  KD Akord, Zábřeh
 • 14. prosince, 19 hod.
  Nejkrásnější vánoční melodie z celého světa skladatelů F. Schuberta, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka v podání Cecilie Valls a Vítězslava Víta s hudebním doprovodem Světlany Petrové
  DK Poklad, Poruba
 • 16. - 17. prosince, 10-18 hod.
  Zlatá neděle na hradě plná vánočních zvyků, tradic, koled i divadelních představení
  Slezskoostravský hrad
 • 16. prosince, 15, 17 a 20 hod.
  Tři koncerty rock-gospelových sborů mládeže Tensing a Revelation
  Janáčkova konzervatoř Ostrava
 • 16. prosince, 18 hod.
  Vánoce s jazzovým pianem uvádí Boris Urbánek
  Hvězdárna a planetárium J. Palisy
 • 17. prosince, 18 hod.
  Vánoční koncert P. Šporcla s Collegiem Českých filharmoniků a dětmi z Múzické školy při Lidové konzervatoři v Mariánských Horách
  Katedrála Božského Spasitele
 • 17. prosince, 10 hod.
  Tři pohádky na Vánoce ve výpravných kostýmech, v malované scéně a s písničkami. Hraje Divadlo Pohádka Praha.
  DK Akord, Zábřeh
 • 17. prosince, 18 hod.
  Galakoncert Souznění 2006 - mezinárodní festival adventních, vánočních zvyků, koled a řemesel
  Dům kultury města Ostravy
 • 18. prosince, 20 hod.
  Gospelové Vánoce 06, soubor Gospel from New Orleans se slavnou zpěvačkou Topsy Chapman
  Katedrála Božského Spasitele
 • 19. prosince, 15 hod.
  Vánoční ladění - koncert žáků hudebních kurzů
  KZ Jízdárna, Moravská Ostrava
 • 19. prosince, 20 hod.
  Vánoční legendy se vrací - hrají A. Civopulas, R. Izaiáš, P. Šiška a L. Pyško.
  Klub Parník, Moravská Ostrava
 • 21. prosince, 19 hod.
  Koncert duchovní hudby - Pěvecké sdružení ostravských učitelek pod vedením sbormistra J. Galatěnka
  Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Pustkovec
 • 22. prosince, 20 hod.
  Jozef Skrzek a Boris Urbánek - koncert pro dva klavíry
  Klub Parník, Moravská Ostrava
 • 22. prosince, 18.30 hod.
  Jablkoň si koleduje - sváteční program nazvaný podle úspěšného alba Hovado boží
  Komorní scéna Aréna
 • 24. prosince, 10-14 hod.
  Ježíšek na věži - zájemci se mohou podívat na Ostravu z výšky 73 metrů. Pro děti jsou připraveny dárečky.
  Nová radnice
 • 26. prosince, 20 hod.
  Kapela Úspěch, tradiční vánoční koncert
  Klub Boomerang, Stodolní ulice
 • 29. prosince, 19 hod.
  Ten vánoční čas na koncertu Janáčkovy filharmonie, DPS Permoník, cimbálové muziky Slezan s recitací S. Šárského zazní Gloria in D A. Vivaldiho a pásmo koled.
  Dům kultury města Ostravy
 • 31. prosince, 15 hod.
  Stepující stonožka aneb Revue W+V+J s orchestrem na scéně, kde zní klavír, kytara, housle, violoncello a kontrabas i živě zpívané písničky Stonožka, V domě straší duch, Ezop a brabenec a mnoho dalších.
  Divadlo loutek Ostrava
 • 31. prosince, 16 hod.
  Sluha dvou pánů v podání herců Slezského divadla Opava
  Dům kultury města Ostravy

Ostravské Vánoce 2006 zpříjemní představení, koncerty a výstavy

Vánoce a Silvestr jsou očekávanou tečkou za celým rokem. V domech se rozzáří svíčky, zavoní cukroví a lidé se nechávají unést svátečně laděnou atmosférou. Ve většině domácností právě nyní přípravy oslav konce roku vrcholí. Přesto divadla, kulturní domy, kluby a další zařízení přináší pro zpříjemnění posledních dnů roku řadu akcí.

Betlémy na hradě

Ostravské výstavy pořádají od 7. prosince 6. ročník výstavy betlémů a lidové tvořivosti v galerii Slezskoostravského hradu. "Úspěšný loňský ročník ukázal, že rozhodnutí přesunout výstavu z Černé louky na Slezskoostravský hrad bylo správné. Hradní prostředí dodává betlémům zvláštní kouzlo a návštěvníci se mohou těšit na příjemný sváteční zážitek a možná i překvapivé zjištění, že betlémy mohou být dřevěné, keramické, skleněné, perníkové, ale i ze šustí, kůry, kamínků nebo háčkované. Samozřejmě nebudou chybět vánoční ozdoby, stromečky, vánoční dekorace, koledy a lahodné cukroví," říká manažerka výstavy Zuzana Boháčová.

Betlémy letos poprvé doplňuje výstava prací klientů Domova důchodců Ostrava-Vítkovice. Vlastnoruční výrobky seniorů, které jsou výsledkem mnoha hodin práce, si zaslouží uznání a obdiv. Výstava potrvá do 5. ledna. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin kromě 24., 25., 26. a 31. prosince a 1. ledna 2007.

Filharmonici dětem

Janáčkova filharmonie Ostrava zpestří dětem čekání na Vánoce koncertem Santa Claus a andělské pírko. Dirigent Miloš Machek vybral skladby s vánoční tematikou a koledy, o nichž dovede velmi poutavě vyprávět. V programu se představí Ostravský dětský sbor se sbormistrem Milanem Chromíkem i sólisté Zuzana Pálenská-Blašková, Hana Kostelecká a Martin Šujan. Koncert se koná 10. prosince v Domě kultury města Ostravy. Začátek je v 15 hodin.

Dospělé posluchače ostravská filharmonie pozve na mimořádný koncert 21. prosince. "Tradičně uvede Rybovu Českou mši vánoční. Dirigovat bude Lubomír Mátl. Program obohatí premiéra Bodnárovy Malé vánoční mše pro dětský sbor a orchestr. Účinkovat budou Markéta Mátlová, Václava Housková, Jozef Brindzák, Roman Janál, Ostravský dětský sbor a Moravský komorní sbor. Posluchačům na fujaru zahraje Rudolf Cikatricis, Bernard Garaj rozezní gajdy," uvádí tisková mluvčí filharmonie Jana Knížátková. Letos poprvé bude mít vánoční koncert s Rybovou mší také reprízu, a to hned 22. prosince. Oba koncerty začínají v 19 hodin.

Svět tradic a řemesel

Pořady s adventní hudbou, vánočními zvyky a koledami už poosmé přinese od 14. do 16. prosince Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků Souznění 2006. "Představujeme mizející svět lidových tradic části Karpatského oblouku na území severní Moravy a Slezska, Slovenska, Polska i Maďarska. Vystupují děti i dospělí, amatéři a profesionálové, mistři lidových řemesel. Domácí i zahraniční tvůrci předvádějí výrobu vánočních ozdob, keramiky, lidových šperků, kovových, kožených a řezbářských výrobků," říká ředitel festivalu Zdeněk Tofel. Letošní ročník je poprvé čtyřdenní. Novinkou je program na Stodolní ulici 14. prosince. Od 18 hodin budou s koledou obcházet místní kluby folklorní soubory Jastrabčan nebo Valašský vojvoda - junior. Rusínské a šarišské Vánoce začnou v klubu Templ ve 20 hodin. Barokní, adventní a vánoční hudby v pořadu Hle, přijde Pán v podání pražského Komorního orchestru Collegium Marianum zazní 15. prosince v kostele sv. Václava. Tradiční galakoncert s ukázkou lidových řemesel se koná 17. prosince v Domě kultury města Ostravy od 18 hodin.

Půjdem spolu do Betléma

Mezi nejúspěšnější inscenace v historii Divadla loutek Ostrava patří Půjdem spolu do Betléma. Na repertoáru je v době předvánoční a vánoční neuvěřitelných šestnáct let. A 6. prosince diváci společně s herci oslavili už šestistou reprízu.

"Představení se stalo divadelní tradicí. Mnohokrát jsme sice uvažovali o tom, že ho zrušíme, ale každý rok se objevují nové žádosti mateřských škol, a tak ho opět do programu zařazujeme. Někteří diváci nám dokonce tvrdí, že bez této inscenace by pro ně ztratilo předvánoční období svůj půvab. V letošním roce budeme do Betléma putovat téměř čtyřicetkrát," usmívá se dramaturgyně divadla loutek Helena Motýlová.

Loutky Ježíška, Herodese a dalších postav opravují každý rok, občas je třeba ušít i nové kostýmy. Původně neměla hra alternace, ovšem během let je museli vytvořit. V rolích se vystřídali herci i studenti konzervatoře. K výjimkám patří role Adama a Pastýře v podání herce Ivana Fellera, který od roku 1990 nevynechal ani jednu reprízu. Od premiéry hraje v Betlému i Libuše Čecháková. Evu, Anděla a Židovku zahrála už pětsetkrát. Loutkářskou bétlémskou cestu od 30. listopadu 1990 vidělo 150 tisíc diváků.

Inscenace vychází z valašských lidových vánočních her a Lukášova evangelia. Zachycuje známé biblické příběhy - od stvoření světa a člověka přes první hřích Adama a Evy a jejich vyhnání z ráje až po narození očekávaného Spasitele. Jeviště oživují pastýři, koledníci, králové, andělé i čerti a hlavně živá muzika, která hraje melodie skladatele Pavla Helebranda.

"Největším uznáním pro nás je, když při známých koledách se k nám dětští diváci spontánně přidávají a zpívají společně s námi. A také okamžik, kdy dozní slova písně Narodil se Kristus pán a pak za námi přijde babička a ještě se slzami v očích říká, že bez této hry by už asi nedokázala vnukovi vysvětlit, proč se vlastně Vánoce slaví. A stalo se nám to mockrát," dodává H. Motýlová.

Na Silvestra do operety

Národní divadlo moravskoslezské tradičně připravuje pro své diváky vánoční program. Jde o osmnáct představení a koncertů v obou divadelních budovách. Ještě před Vánocemi bude mít premiéru muzikál Zvonokosy a opera Jakobín. Sólisté, členové divadla i děti z Operního studia se podílejí na dvou představeních Jesliček sv. Františka Pavla Helebranda v kostele sv. Václava.

"Neznám herce, který by byl otrávený z toho, že musí hrát právě na Silvestra. Naopak, bývají to velmi uvolněná představení. Ovšem už dávno jsme si určili pravidlo, že speciální taškařice připravovat nebudeme. Většinou nevyjdou," říká dlouholetá sólistka ostravské operety a v současnosti také úspěšná režisérka Dagmar Hlubková. Přesto si vzpomíná na jedno představení, v němž vystupovali členové všech čtyř souborů Národního divadla moravskoslezského. "Hráli jsme Čardášovou princeznu v rozšířené podobě. Vystoupit v ní měli sólisté baletu, operní pěvci i členové činohry. Svůj výstup tam měl také Jan Filip, velmi se na něj těšil. Speciálně si připravil kostýmy i píseň ze Šumaře na střeše. Když konečně přišel na řadu jeho výstup, zazpíval první slova a... okno. Už si na text nevzpomněl. A protože byl Silvestr, málokdo věřil, že se to doopravdy stalo, že to nebyl jen malý divadelní žertík," vypráví D. Hlubková.

Letošním silvestrovským představením operety bude komedie Voskovce a Wericha s písničkami Jaroslava Ježka Kat a blázen. Hra se na ostravské jeviště vrátila po pětačtyřiceti letech. Podle dramaturga Ladislava Slívy v žádném případě herci nechtějí dělat představení, které by mělo ráz prvoplánové politické satiry. Přesto narážky na současné reálie zaznívají. Obsazení rolí kata Vladimírem Polákem a blázna Miroslavem Urbánkem dává tušit, že silvestrovská repríza může trvat déle než obvyklé dvě a půl hodiny plné humoru a dobré zábavy, okořeněné skvělou Ježkovou hudbou.

Připravila: T. Arťušenková

Perníkové betlémy patří k těm nejvoňavějším.
Dirigent M. Machek v kostýmu Santa Clause.
Lidové zvyky a tradice přináší festival Souznění.
V inscenaci divadla loutek hrají andělé i čerti.
V rolích kata a blázna V. Polák a M. Urbánek (vlevo).
(Foto)

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Azylové zařízení s noclehárnou pro lidi bez přístřeší bylo otevřeno v Porubě

Velké mrazy mohou bezdomovci přečkat v teple

Lidé bez přístřeší mohou od 13. listopadu přečkat mrazivé noci v azylovém zařízení ve Vřesinské ulici v Porubě. Budova, v níž se ubytovna s noclehárnou nachází, sloužila bezdomovcům v zimních měsících už v minulých letech. Po letošní rekonstrukci za dva miliony korun vznikly z nevyužitých prostorů dva pokoje určené pro dlouhodobější ubytování klientů. Noclehárna by měla podle plánů poskytovat přístřeší bezdomovcům celoročně. Azylové zařízení provozuje Centrum sociálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba.

V šesti třílůžkových pokojích noclehárny může jednorázově přespat patnáct mužů a tři ženy. Její služby zatím využívá kolem deseti zájemců od 25 do 60 let. "Nejčastěji jsou z Ostravy, ale už jsme tu měli nocležníky z Frýdku-Místku, Opavy, Karviné, Děčína nebo dokonce ze Slovenska z Detvy. Zájemci o přespání musí do střediska přijít střízliví v šest hodin večer. K dispozici mají umývárnu s teplou vodou a společenskou místnost s televizorem. Za noc zaplatí čtyřicet korun. Pokoj musí opustit nejpozději v osm hodin ráno," řekla vedoucí střediska Eva Bocviňoková.

Podotkla, že ve dnech, kdy bude noclehárna plně obsazena, budou přednostně poskytovat nocleh lidem z Poruby a s trvalým pobytem na území města Ostravy. Většinou této možnosti využívají osoby vracející se z výkonu trestu, dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené nebo z rozvrácených rodin. I pro ně je připraven sociální a především zdravotní program. Působit na ně budou zdravotníci s cílem zamezit nemocem běžným u této skupiny obyvatel. Sociální pracovníci jim zase budou pomáhat překonávat překážky při návratu k běžnému životu.

V ubytovně nechtějí poskytovat vybraným klientům pouze ubytování. Cílem pracovníků je podat lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace, pomocnou ruku. Ve třílůžkovém a čtyřlůžkovém pokoji mohou žít tři ženy a čtyři muži maximálně jeden rok. Na délku pobytu bude mít vliv sociální situace klienta, zdravotní stav i snaha zapojit se do vzdělávacích programů, partner projektu - Český červený kříž.

"První lidé k nám přijdou začátkem prosince, takže zde už mohou společně oslavit vánoční svátky," uvedla E. Bocviňoková. Nájem bude činit kolem dvou tisíc korun měsíčně. Projekt je financován z fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu a z rozpočtu městského obvodu Poruba. (ta)

Vybavení pokojů je strohé - postel s přikrývkou a polštářem, stůl, židle. (foto)

Astra nabízí pohotovostní lůžka

Tři sociální pohotovostní lůžka slouží od začátku prosince občanům v Domě s pečovatelskou službou Astra v Porubě. Určeny jsou seniorům a zdravotně postiženým, kteří se po hospitalizaci v nemocnici nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné nemohou kvůli zdravotnímu stavu vrátit do domácí péče.

"Služba v zařízení je zajištěna 24 hodin denně s odbornými zaměstnanci sociální péče a zdravotníky. Určena je pro osoby vyžadující speciální pomoc," řekla Renáta Láryšová z Úřadu městského obvodu Poruba. Pro členy rodin mohou lůžka využívat i občané, kteří se doma starají o příbuzné upoutané na lůžko a po nějakou dobu, například ze zdravotních důvodů, tuto péči nemohou zastávat. Projekt sociálních pohotovostních lůžek byl financován městským obvodem Poruba a statutárním městem Ostrava. (r)

Taneční koncert.

Vystoupení Let's Dance pořádal 3. a 4. prosince Taneční klub Akcent Ostrava u příležitosti 15. výročí založení. V programu se představili nejúspěšnější tanečníci a taneční choreografie letošní sezony, ale historii klubu připomněla i obnovená vystoupení z minulých let. Přes čtyři sta členů se věnuje latinskoamerickým tancům, disko tancům a show dance.

Listárna

Nová budova univerzity

Studenti Pedagogické fakulty (PF) Ostravské univerzity se od 13. listopadu učí v nových prostorech. "Zdevastovaný historický objekt získala univerzita od města Ostravy za symbolickou jednu korunu. Náročná a úplná rekonstrukce trvala od října 2005 do začátku července letošního roku. Hrazena byla ze státního rozpočtu a je součástí revitalizace centra Ostravy. V budově vznikla nejen řada malých učeben a sídlo děkanátu PF, ale i studentský klub pro čtyři desítky návštěvníků. Neschází prodejna skript a bufet s malou jídelnou. Zajímavostí je atrium v posledním patře budovy s částečně prosklenou střechou," uvedla Hana Jenčová z Ostravské univerzity.

Hračky z Heřmanic

Velkou radost udělaly dřevěné hračky a didaktické pomůcky z dílny ve věznici v Heřmanicích předškolákům Základní školy Gebauerova. "Výstavu hraček v galerii Mlejn v Přívoze jsme s dětmi z obou přípravných ročníků navštívili začátkem října. Stálo to za to. Nejen mně se tajil dech nad šikovností lidí. Ani se nechce věřit, že hračky pocházejí z rukou odsouzených vězňů. A pokud mohu mluvit za děti - jejich rozzářené oči řekly vše. Hračky nám předala koncem října pracovnice věznice Milena Šimčáková. Jako poděkování jsme s dětmi zhotovili obrázek sluníčka, které vyjadřuje pohodu a radost, jakou nám do třídy hračky vnesly," napsala Ivana Ondrová z této školy.

Tříkrálová sbírka 2007

Sdružení Česká katolická charita pořádá od 2. do 15. ledna 2007 Tříkrálovou sbírku. Účelem je pomoci rodinám a lidem v nouzi v České republice i v zahraničí. "Koledníci v oblečení Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara budou z Charity Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a Charitou Hrabyně. Peníze jsou určeny na zprovoznění Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích, Charitní dům Salvator Krnov, Charitní dům sv. Veroniky v Paskově, Charitní středisko poradenských a sociálních služeb ve Vítkovicích, rozvoj chráněných dílen pro pracovní uplatnění handicapovaných lidí a Poradenské a terapeutické centrum v objektu fary Radvanice," sdělila Eva Teicherová, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Jak se žije seniorům

Setkání seniorů a zdravotně postižených s předsedou Rady seniorů České republiky Zdeňkem Pernesem na téma Jak se žije seniorům v Česku se uskuteční 18. prosince v klubu Atlantik. "Účastníci se seznámí s činností organizace seniorů v České republice, jejich podněty k vládě a parlamentu a centrálním institucím. Hostem bude předseda Krajské rady Svazu důchodců," informoval Lubomír Pásek z Ostravy. Začátek besedy je v 15 hodin.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

V zimě může často za požáry nedbalost

Ačkoli na sebe zatím nechávají obvyklé mrazy a sníh čekat, určitě každý zaznamenal začátek topné sezony. Pro obyvatele jde o čas trávený většinou v teple domova, pro hasiče, záchranáře a policisty pak o dobu zvýšené ostražitosti a častějších výjezdů k požárům. "Od října do března se pravidelně zvyšuje počet požárů souvisejících s provozem topidel a komínů. Loni jsme v kraji zasahovali u zhruba padesáti takových případů. Konkrétně v Ostravě došlo třikrát ke vznícení sazí v komínech, dvakrát způsobil požár trám zazděný v komíně, dvakrát jsme vyjížděli k nesprávně instalovaným topidlům a jednou dokonce hořelo samotné topidlo," řekl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Dodal, že hmotné škody mohou dosáhnout statisíce korun, často bývají ohroženi na životech i lidé.

Podle P. Kůdely se na těchto nehodách v mnoha případech vedle technických závad podílí i neopatrnost nebo neznalost. "Za některé tragédie si mohou lidé doslova sami tím, že nenechávají své kotle, kamínka, krby a další topná tělesa i komíny pravidelně kontrolovat odborníky. Takovou povinnost jim dokonce ukládá zákon, když stanoví, že jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá paliva do výkonu 50 kW, musí být komín čištěn šestkrát ročně. Komíny se šamotovými vložkami stačí vymést za rok dvakrát," upozornil mluvčí hasičů.

Jako prevenci před vyhořením nebo otravou oxidem uhličitým nebo uhelnatým doporučují odborníci především dodržování lhůt revizí plynových spotřebičů a kontrolu upevnění a stavu kouřovodu.

"Často se setkáváme se zapalováním kamen na tuhá paliva pomocí benzínu nebo jiných vysoce hořlavých látek. V takových případech vždy hrozí vznícení hořlavých par i vážné popáleniny. Kvůli odkládání popela do nevhodných nádob dochází každoročně k požárům popelnic a kontejnerů i obytných a hospodářských budov," sdělil P. Kůdela.

U elektrických topidel by si lidé měli dát pozor na jejich dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, a to zejména v případě dosud často používaných infrazářičů například v koupelnách.

Při vznícení sazí v komíně hasiči nedoporučují hašení vodou. "Voda v rozpáleném komíně může způsobit jeho popraskání nebo dokonce výbuch. Plameny je bezpečnější krotit pískem," uvedl P. Kůdela. Dodal, že všem těmto situacím je vždy lépe předcházet důslednou prevencí: "Revize plynových kotlů a elektrického vytápění provádějí specialisté, komíny kontrolují kominické firmy. V případě, že k požáru, byť malému, přece jen dojde, měli by občané volat hasiče co nejrychleji, a to na tísňových číslech 150 nebo 112."(kon)

Kapsáři zneužívají sváteční období

Období předvánočního spěchu a velkých nákupů využívají kapsáři k drobným krádežím, zejména ve velkých městech. Do Ostravy se podle tiskové mluvčí Městské policie Ostrava (MPO) Vladimíry Kejdové sjíždějí z celé republiky. "Zlodějům nahrávají tlačenice v dopravních prostředcích, v obchodech, na poštách a parkovištích. Proto jsme v těchto dnech zaměřili pozornost speciálně na místa s velkou koncentrací lidí a zvýšili počet strážníků v ulicích města," řekla V. Kejdová. Od 9. do 24. prosince jsou posíleny hlídky u nákupních center, v okolí zastávek hromadné dopravy i na tržištích.

Bezpečnější Ostrava - záležitost nás všech

 • Nenoste pohromadě větší finanční hotovost. Raději ji rozdělte na několik částí a uschovejte na různých místech, pokud možno mimo peněženku.
 • Vyhýbejte se místům, kde dochází k těsným kontaktům s okolostojícími, jako např. ve frontách, v dopravních prostředcích, na schodištích.
 • Buďte obezřetní. Dojde-li ve vaší blízkosti ke konfliktu, vyvolanému několika osobami, které se začnou např. hádat mezi sebou, vždy věnujte zvýšenou pozornost svým osobním věcem.
 • Používáte-li při nákupu nákupní košík nebo vozík, neodkládejte do něj své osobní věci. Vždy je mějte při sobě.(r)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

RONY

čistokrevný sibiřský husky je opravdu vhodný jen pro znalce tohoto plemene. Rony, který má jeden a půl roku, je totiž trochu útěkář, který pána následuje, kdykoli odejde z domu. Potřebuje společnost a věří, že ji brzy najde. Svého chovatele odmění láskou a oddaností.

VEGA

do útulku byla přivezena z Kunčic se zraněnou přední nohou. Po absolvování plastické operace je naprosto v pořádku a netrpělivě vyhlíží nového pána. Čtyřletá Vega bude dobře hlídat rodinný dům nebo zahradu. Není ale příliš vhodná do bytu a k dětem.

ZOMBIE

po srážce s autem byl před půl rokem nalezen v Porubě. Jedenapůlletý kříženec snášel ošetřování velmi statečně a rychle se zotavil. Zombie je výborný hlídač, ale potřebuje důkladnou výchovu. Pro svůj temperament by raději neměl být v kontaktu s malými dětmi.

BOŘEK

dvouletý menší pes byl před dvěma lety nalezen vyčerpaný a vysílený v Moravské Ostravě. Na lidi neměl zřejmě velké štěstí, proto je trochu nesmělý a nedůvěřivý. Hledá klidného a laskavého pěstouna, třeba i s jiným pejskem, pro kterého bude dobrým společníkem.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12 - 14

Vánoční a novoroční provoz na linkách DP Ostrava a.s.

Úplné znění jízdních řádu je dostupné v elektronické podobě tohoto čísla ve formátu PDF na stranách 12 -14, do textové verze jeho znění převedeno nebylo. Děkujeme za pochopení.

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnosti z historie Ostravy: Ženy ve společnosti

Archiv města Ostravy

Když jsme se začátkem roku rozhodovaly spolu s ředitelkou archivu Blaženou Przybylovou, koho zařadíme na závěr naší prezentace významných postav spjatých s Ostravou, jen chviličku jsme ve výhradně ženském redakčním týmu zaváhaly: Bude to žena! A to i přesto, že v minulosti byla předurčena zejména k vytváření potřebného zázemí pro rodinu, především pro její hlavu, tedy pro muže - politika, technického odborníka, pedagoga, kulturního, osvětového pracovníka nebo živnostníka.

"Co si budeme nalhávat, ženy s ohledem na tradici zůstávaly ve stínu mužů a jen pomalu a obtížně se prosazovaly v jakémkoli oboru a oblasti. Největší prostor si ve druhé polovině 19. století dokázaly vydobýt na poli spolkovém a pak také pedagogickém. Aktivní zapojení do spolkového života, který byl v případě žen většinou úzce spojen s charitativní činností, patřilo v době národního uvědomování ve vyšších vrstvách k dobrému jménu, a to nejen v ostravské společnosti. Ovšem být například učitelkou, znamenalo určitá omezení. Třeba se neprovdat. V opačném případě bylo nutné se zaměstnání vzdát ve prospěch budoucí rodiny," říká B. Przybylová.

Samozřejmě, Ostrava se nemůže chlubit osobnostmi jako Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová, Eliška Krásnohorská (první dvě ženy návštěvníkům Ostravského muzea přibližuje výstava, která zde potrvá do 18. února 2007), přesto vznikl pokus vyzdvihnout ze zapomnění některá jména a ukázat, že i v průmyslovém městě se řada žen dokázala uplatnit nebo výrazně prosadit. Vůbec to nebylo snadné v Praze, jak složitá pak musela být cesta v Ostravě!

Albertine Harassková

"První industriální učitelka neboli učitelka ručních prací, která narušila dosud jednolitý mužský sbor na české obecné škole v Moravské Ostravě v roce 1874, se jmenovala Albertine Harassková. Její cesta k získání požadovaného vzdělání byla trnitá, ale díky nadání a dobrým výsledkům se jí podařilo přece jen vystudovat. Osud k ní nebyl nijak laskavý. V roce 1858, když se chystala do první třídy, zemřela její matka, v době ukončení obecné školy zemřel i otec. Nevlastní matce se po smrti Albertinina otce podařilo získat místo vychovatelky ve vítkovické opatrovně. Albertina dostala šanci stát po jejím boku pět let a pomáhat jí v náročné práci. Výsledky pak byly oceněny v roce 1872 i místní školní radou. Na popud horního rady Alberta Andrée bylo Albertině uděleno jednoroční stipendium, aby mohla v opavském vzdělávacím ústavu získat potřebnou kvalifikaci. Původně se chtěla vrátit do Vítkovic a vychovávat děti, ale v souvislosti s jednáním o vzniku Vítkovického horního a hutního těžířstva opatrovna zanikla," říká ředitelka archivu. Pro Albertinu to znamenalo další nepříznivou ránu osudu. V roce 1874 byla přijata ředitelem Janem Pobialem do služeb české školy v Moravské Ostravě. "S jejím jménem se ve spojitosti s touto školou naposledy setkáváme ve školním roce 1880/1881. Jaké byly její další životní kroky, zda se provdala nebo odešla na jiné působiště, se nám bohužel nepodařilo zjistit," dodává B. Przybylová.

Marie Matulová

V roce 1883 nastoupila do téže školy v Moravské Ostravě Marie Geislerová. Žena asi velmi energická se po rozdělení školy na chlapeckou a dívčí stala ředitelkou vyčleněné dívčí školy. Když se v roce 1895 provdala za svého kolegu Emila Matulu, musela ovšem školství opustit. Své nabyté zkušenosti velmi úspěšně využila ve spolku Dobromila, který v roce 1897 založila a posléze byla jeho dlouholetou jednatelkou.

Leokadie Mládková

Podle B. Przybylové se prestižní záležitostí pro české obyvatelstvo stala v 90. letech 19. století stavba Národního domu v Moravské Ostravě (dnes Divadlo J. Myrona). Toto zhmotnění české myšlenky bylo spojeno s obrovskou aktivitou místních českých obyvatel. Značné ocenění si zaslouží i ostravské dámy. My si v této souvislosti více povšimneme pouze jediné - vdovy Leokadie Mládkové. "Obrazně řečeno, paní Leokadie se již nemohla opírat o záštitu svého muže horního rady Antonína Mládka, jehož ve svých denících důvěrně označovala jako Mládečka, ale možná s o to větší silou veškerou svou energii vkládala a značné množství volného času věnovala pořádání sbírky na stavbu Národního domu. Osobní návštěvy českých rodin nejen v Moravské Ostravě, ale i širším okolí, úspěšné agitování a zdůrazňování pocitu národní hrdosti, přinášely své ovoce v podobě finančních darů."

Impulsem a obrovskou motivací pro tuto energickou ženu zapálenou pro realizaci dobré věci bylo určitě i svěření významné úlohy při slavnostním zahájení stavby. Leokadie Mládková byla totiž pověřena vedle advokáta Edmunda Palkovského proslovem při této význačné události. Do svého deníku si k 27. červnu 1892 napsala: "Den byl velmi krásný a pro nás velmi posvátný. Byl to den, kdy jsme měli slavnost - základ pro náš Národní dům... Pak (po mši) se šlo potichu na staveniště, tam kněží posvětili to Slavné Místo a pak pan Dr. Palkovský držel řeč. Pak bylo ticho, to mne pojala bolest u srdce. Já jsem počala mluviti, aby Bůh žehnal toto místo, aby žehnal ty podnikatele a jejich dílo a aby matky svoje děti vedly k národnosti..." Na slavnosti se stala první dámou, která za asistence advokáta Palkovského provedla slavnostní výkop ("urejpla země"), a teprve po ní následovaly manželka jediného českého podnikatele v hornictví Louise Vondráčková, Antonie Palkovská a další dámy, např. manželka báňského inženýra Ludmila Balcarová, choť lékaře Anežka Hálová.

A jak tento její čin ohodnotily české noviny? - "Se slzami radosti v očích a chvějícím se hlasem promluvila osvědčená vlastenka L. Mládková ku shromážděným, děkujíc všem, kdo přičinili se o provedení tohoto podniku, vybízejíc všech ku další práci a vytrvalosti."

Stavba Národního domu velmi pozitivně ovlivnila angažovanost moravskoostravských českých žen. Touhu být užitečný pro společnost projevily znovu v roce 1897 při založení dobročinného spolku Dobromila, který se v prvních letech koncentroval na charitativní činnost. Jeho vznik iniciovala bývalá učitelka Marie Matulová. Předsedkyní byla zvolena manželka významného advokáta Edmunda Palkovského - Antonie. Podíváme-li se na složení spolku v roce založení, figurovala v něm, mezi skoro 150 činnými členkami, opět jména manželek nebo dcer báňských inženýrů Matylda a Helena Hýbnerovy, Božena Jičinská, Ludmila Balcarová, Anna Poppeová, lékařů Anežka Hálová, Božena Mayová, advokátů a dalších povolání. Nechyběla samozřejmě ani Leokadie Mládková, stejně jako její dcera Anna Andréeová nebo snacha Olga Mládková.

Náš seriál o nejvýznamnějších osobnostech Ostravy končí, a to i přesto, že se setkal s nebývalým zájmem vás - čtenářů. Slíbit vám ale mohu, že naše exkurze do minulosti Ostravy na stránkách Ostravské radnice nekončí. Už teď připravujeme spolu s pracovníky městského archivu překvapení plné zajímavých informací a historických dat. Prozradím jen tolik, že téma roku 2007 velmi úzce souvisí se současným Masarykovým náměstím.

M.Václavková

Leokadie Mládková s vnučkou, vdova po horním radovi (rok 1894)
Anežka Hálová, jedna ze zakladatelek spolku Dobromila
Dlouholetá předsedkyně spolku Antonie Palkovská
Marie Matulová, ředitelka dívčí školy
(Foto)

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Atleti se v příštím roce chystají na vítkovický stadion

"Ostravské léto bude tradičně ve znamení světové atletiky," řekl na tiskové konferenci 22. listopadu na Městském stadionu Vítkovice místopředseda Českého atletického svazu a výkonný ředitel Sdružení sportovních klubů Vítkovice Oldřich Zvolánek. Kromě účastníků tradičního mítinku Zlatá tretra zavítají do moravskoslezské metropole také mladé sportovní naděje v rámci mistrovství světa atletů do 17 let. "Zlatá tretra se v příštím roce bude poprvé v historii konat 27. června. Termín jsme posunuli kvůli nepříznivému počasí, které poslední dva roky trápilo sportovce i diváky, i z důvodu kolize se silně obsazeným mítinkem v americkém Eugene. Navíc tretra bude generální zkouškou na světový šampionát sedmnáctiletých. Ten organizátoři chystají od 11. do 15. července," uvedl O. Zvolánek. První prázdninový měsíc tak bude na vítkovickém stadionu bojovat o medaile dva a půl tisíce atletů ze sto devadesáti států.

Zlatá tretra zůstává i nadále součástí prestižního seriálu IAAF World Athletics Tour v kategorii Grand Prix. Před hlavními závody je tradičně připravena oblíbená Čokoládová tretra pro děti a mládež (25. června) a soutěž nejlepších světových kladivářů (26. června). Klasický program čtrnácti disciplín se na městském stadionu uskuteční 27. června od 20 hodin.

"Čtyřicátý šestý ročník Zlaté tretry bude nesporně patřit mezi vrcholné sportovní události v našem městě. Věřím, že stejně jako světový šampionát mladých atletů, přivítá špičkové sportovce a ostravské publikum jim opět udělá patřičnou atmosféru," řekl primátor města Ostravy Petr Kajnar. (k)

Ostravská dálkařka Denisa Ščerbová se představí na mistrovství světa atletů do 17 let. (Foto)

Krátce

Medaile pro judisty

Téměř 900 judistů se od 17. do 19. listopadu účastnilo v Praze Mistrovství Evropy veteránů, které patří k nejobsazovanějším turnajům kategorie Master. Na tatami bojovala o medaile také trojice bývalých úspěšných českých reprezentantů Vladimír Bydžovský, Radim Schoffer a Jitka Jánošíková z 1. JUDO CLUBU Baník Ostrava. O jejich stále dobré formě svědčí fakt, že domů přivezli dvě stříbrné a jednu zlatou trofej. Získala ji J. Jánošíková, když ve finále pokořila Němku Frenzel Karin a Francouzku Airaud-Sicard Celine.

Nábor házenkářek

Házenkářský oddíl TJ Sokol Hrabůvka, mistr republiky v kategoriích starších a mladších žaček, otevírá přípravky pro dívky ročníků 1999 a mladší. Tréninky se odehrávají v nové sportovní hale na Dubině každé úterý od 15 do 16 hodin a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Rodiče se s dětmi mohou hlásit u předsedy oddílu házené Tomáše Bárty, tel. č.: 777 733 947.

Mladí fotbalisté se utkali ve Vítkovicích

Republikové finále Asociace školních sportovních klubů ČR ve fotbale se uskutečnilo 13.-15. listopadu na stadionu ve Vítkovicích. O postup na mistrovství světa středních škol, které se bude konat příští rok v Chile, bojovali studenti ze Zlína, Podbořan, Jablonce nad Nisou, Plzně, Brna a Ostravy-Kunčic. Zdejší střední škola také akci pořádala a z náročného dvoudenního klání nakonec vyšla jako vítěz. Druhou příčku obsadilo družstvo Obchodní akademie ELDO z Brna, bronz získali chlapci z Jazykové školy ze Zlína.

Plavecké kurzy připravují mladé talenty

Občanské sdružení Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) ve spolupráci se společností SAREZA pořádá už více než deset let Kurzy plavání. V tomto školním roce probíhá druhé kolo kurzů určených pro úplné neplavce i plavce, kteří chtějí vylepšit svůj styl. "Horní věková hranice zájemců není omezena. Naším cílem je přiblížit tento vytrvalostní sport veřejnosti, protože jeho dopady na fyzickou i psychickou kondici jsou velmi pozitivní. Pro malé děti je navíc skvělou možností, jak začít se sportem, který obecně patří mezi pohybové aktivity doporučované lékaři k odstraňování některých zdravotních problémů," řekl Jan Pala z KPSOs. Trenéři se zaměřují na výuku tří plaveckých způsobů - prsou, kraulu a znaku. Pro začátečníky jsou připraveny hry ve vodě s nejrůznějšími pomůckami. "Celoročně vybíráme zájemce z 3., 4. a 5. tříd základních škol, absolventů plaveckých kurzů, ale i ostatních dětí do sportovních tříd plavání při ZŠ Dětská v Porubě. Naše sportovní třídy jsou nejlepší v České republice, což potvrzuje osm vítězství v každoročně pořádaném přeboru sportovních tříd," sdělil J. Pala. Největších úspěchů dosáhli plavci v posledních letech. Národní barvy na mistrovství světa hájili Martin Kresta a Dominik Bartoš, Tamara Stonová se zúčastnila Světové univerziády.

Kurzy probíhají dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Žádosti o informace k zápisu do dalšího kola plaveckých kurzů lze poslat na adresu: kpsostrava.kurzy@seznam.cz Možnosti přijetí dětí do sportovních tříd plavání sdělí Jan Pala na tel. čísle: 604 165 139.(k)

Na náměstí se bruslí.

Jiráskovo náměstí je v zimě místem už neodmyslitelné vánoční atrakce - bruslení v centru města. Na kluzišti o rozměrech 30 x 40 metrů si mohou skvělý zážitek vychutnat i ti, kteří nemají vlastní brusle. Za 30 korun na hodinu si je lze zapůjčit a přispět tak na charitativní účely. Ledová plocha je otevřena každý den od 9 do 21 hodin. K dispozici je úschovna věcí a jukebox, který pohyb na ledě zpříjemňuje hraním oblíbených skladeb. Loni nabídce bruslení na jednom z nejživějších ostravských náměstí neodolalo přes 12 tisíc lidí. Tentokrát si zimní romantiku mohou užívat až do 1. ledna 2007.

PF 2007
redakce
Ostravské radnice