Listopad 2006

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Zahraniční investoři podepsali smlouvy

BEHR

Zástupci města Ostravy a německé společnosti Behr Ostrava, s. r. o., 17. října podepsali kupní smlouvu na 9 ha pozemků v průmyslové zóně letiště Ostrava-Mošnov. Firma, která je jedním z předních světových výrobců klimatizací a chladicích jednotek motorů pro osobní i užitková vozidla, odkoupila pozemky za 300 Kč/m2 a hodlá zde postavit nový závod za přibližně půl miliardy korun. V první fázi vývoje společnost zaměstná asi 130 pracovníků. Začátek provozu je plánován na polovinu roku 2007.

Plakor

Korejská společnost Plakor, která se zaměřuje na výrobu vnějších a vnitřních plastových částí automobilů, je dalším oficiálním investorem v průmyslové zóně Ostrava--Mošnov. Kupní smlouva na 14 ha pozemků v ceně 300 Kč/m2 byla podepsána 20. října. Plakor Czech má zájem spolupracovat s automobilkami Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině. Výstavba továrny bude zahájena v průběhu podzimu tohoto roku, zkušební provoz začne na jaře roku 2007. V první etapě by měl závod vytvořit zhruba 200 pracovních míst, v druhé by jejich počet měl vzrůst na konečných 500 zaměstnanců.

GDX Automotive

V CTParku v Ostravě-Hrabové byla 19. října otevřena pobočka americké společnosti GDX Automotive, která vyrábí těsnicí systémy pro automobilový průmysl. Do nové, pronajaté haly se přesune sériová produkce ze závodů v Příboře a Odrách. Podle předpokladu zde najde zaměstnání několik stovek lidí, náborové centrum firmy funguje už od letošního září. Investice města do této průmyslové zóny se začíná zhodnocovat. Do konce letošního roku by mělo v průmyslové zóně najít práci kolem tří tisíc lidí z regionu, výhledově pak další dva až tři tisíce. Statutární město Ostrava investovalo do zprovoznění zóny zhruba 650 milionů korun, přičemž 150 milionů poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Briggs & Stratton

Americká společnost Briggs & Stratton podepsala 26. října kupní smlouvu na 2,8 ha v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová. Největší světový výrobce zahradní techniky je čtvrtým investorem v Hrabové, kde od května staví svůj závod. Česká pobočka firmy bude vyrábět benzinové motory do zahradních sekaček. Zahájení provozu je plánováno na polovinu příštího roku. Společnost hodlá v Ostravě investovat okolo 600 milionů korun. Vytvoří 145 pracovních míst s výhledem, že se jejich počet ještě zdvojnásobí. (sz)

Nový primátor: Petr Kajnar

První, ustavující, jednání zastupitelstva města pro volební období 2006 - 2010 se uskutečnilo 8. listopadu 2006 v zasedací síni Nové radnice.

Všech 55 nově zvolených členů složilo nejdříve slavnostní slib. Po schválení jednacího a volebního řádu a stanovení počtu členů rady města a uvolněných členů zastupitelstva zvolili ve veřejném hlasování většinou 42 hlasů primátorem Petra Kajnara. Následovala volba 11členné rady.

"Chci poděkovat za vaši volbu. Ostravu považuji za skvělé město s velkou budoucností. Má sice omezené pravomoci, ale vím, že pokud se politické reprezentace budou vzájemně doplňovat, lze dělat neuvěřitelné věci. Když se nám podaří město natočit správným směrem, a pro to uděláme maximum, má Ostrava možnost hrát prim v České republice i Evropě. Těším se na spolupráci v příštích letech. Děkuji vám ještě jednou," řekl bezprostředně po svém zvolení primátor města Petr Kajnar.

Na tiskové konferenci nově zvolený primátor zdůraznil, že Ostrava si musí pomoci především sama a z Prahy žádnou velkou pomoc čekat nemůže.

"Město ale nechceme už více zadlužovat. V porovnání s jinými městy je současné zadlužení ve výši 3 a půl miliardy optimální. Počítáme se zdroji z Evropské unie. Ročně by mělo do Moravskoslezského kraje přijít kolem tří miliard korun a Ostrava by mohla získat až jednu třetinu. Po Novém roce, přesněji do tří měsíců, bychom měli mít stanoveny priority." (m)

(Pokračování na str. 8)

Úspěšná prezentace města v Mnichově

Statutární město Ostrava představilo ve dnech 23. - 25. října v Mnichově na devátém ročníku realitního veletrhu Expo Real své nejzajímavější investiční příležitosti. Na ploše 72 m2 prezentovalo průmyslové zóny v Hrabové a v areálu letiště v Mošnově, vědecko-technologický park s právě dokončenými multifunkčními budovami, projekt nádraží Ostrava-Svinov či významné lokality brownfields. V rámci akce Ostrava se probouzí byl představen například vítězný návrh developerské soutěže na vybudování rozšířeného centra města Karolina nebo investice společnosti Hyundai v Moravskoslezském kraji. Ostrava se veletrhu Expo Real účastní už od roku 2002. (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Pietní akt.

Vznik samostatného československého státu si 28. října připomenuli občané Ostravy u památníku v Husově sadu. Věnce a květiny položili zástupci města, městských obvodů, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací.

 

Konfederace politických vězňů pobočka Ostrava
pod záštitou statutárního města Ostravy pořádá

slavnostní setkání

u pamětní desky obětem zla
k uctění Dne boje za svobodu a demokracii

(Mezinárodní den studentstva)

 • Středa 15. listopadu 2006 v 15.30 hodin
 • Vstupní hala Radnice města Ostravy

 

Číňané navštívili Novou radnici

Delegace z čínského města Shenyang vedená viceprezidentem shenyangské Asociace pro vzájemné vztahy se zahraničím Su Hongzhangem navštívila 13. října ostravskou Novou radnici. Pracovní setkání se uskutečnilo na pozvání české strany v návaznosti na uzavření předběžné dohody letos v srpnu v Číně. Cílem bylo prohloubit vzájemnou spolupráci a nastínit další společné kroky v oblastech ekonomického rozvoje, obchodu, kultury, vědy a sportu.

"Máme zájem rozvíjet partnerské vztahy s mnoha městy ve světě. Chceme spolupracovat v oblasti hospodářské, pomáhat investorům, kteří uvažují o podnikání v České republice nebo přímo v Ostravě, rozvíjet kontakty mezi univerzitami. Smlouvu bychom chtěli podepsat v příštím roce," řekl Su Hongzhang. Hosté z Číny si prohlédli Slezskoostravský hrad a během hokejového zápasu mezi kluby Vítkovice Steel a Hamé Zlín také ČEZ Arénu. (t)

Vy se ptáte, my odpovídáme

Nejpozději 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení". Na dotaz, dokdy si musí jejich vlastníci nechat průkazy vyměnit, odpovídá vedoucí oddělení evidence obyvatel občanských průkazů magistrátu Magdalena Kozubová:

"Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji jsou občané povinni předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je osvobozena od správního poplatku.
Na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří nemají dobu platnosti občanského průkazu vyznačenou konkrétním datem, se povinnost vyměnit si občanský průkaz ve stanovené lhůtě nevztahuje. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů však nelze používat pro cestování v rámci EU."

Kam se v takovém případě mohou občané obrátit se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?

"Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji může občan podat osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. V Ostravě lze žádost podat u Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, Moravská Ostrava, nebo matričních úřadů, a to Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice, nebo u matričních úřadů obecních úřadů Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov a Vřesina.
Formulář žádosti o vydání občanského průkazu může občan s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy předem vyplnit prostřednictvím internetového portálu - internetové stránky www.esmo.cz Je však nezbytné uzavření Dohody o poskytnutí a využívání služeb elektronického statutárního města Ostravy, která občanům umožní zabezpečený přístup do systému. Uzavření dohody je bezplatné. Lze ji uzavřít na kontaktních místech - Magistrát města Ostravy, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů odboru vnitřních věcí nebo na matričních úřadech našeho města. Formulář lze rovněž vyplnit použitím informačních kiosků, které jsou umístěny v budovách úřadů městských obvodů pověřených vedením matrik."

Co musí občan při vyřizování průkazu předložit?

"Vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dosavadní občanský průkaz, 1 fotografii, případně další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo evidenci občanských průkazů.
Žádost o vydání občanského průkazu musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Podpisem se rozumí provedení vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení, vlastní rukou."

Kdo může občanský průkaz převzít?

"Občanský průkaz je občan povinen převzít osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, který uvedl v žádosti. Jinak jsou občané trvale hlášení ve správním obvodu statutární město Ostrava povinni občanský průkaz převzít u Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Pokud se občan nemůže podepsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.
Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, v jehož správním obvodu se občan zdržuje."(r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

"Policejní práce je příliš důležitá na to, aby o ní rozhodovali jenom policisté," říká R. Pavliska

Kapesní krádeže jsou problém vyžadující společné řešení

Rozhovor

Na území našeho města, stejně jako celé České republiky, v posledních letech významně roste počet kapesních krádeží. Navíc klesá procento jejich objasněnosti a dopadení pachatele. Jak na tento nepříznivý vývoj reagují policisté, jsme se zeptali ředitele Městského ředitelství Ostrava Policie České republiky Rostislava Pavlisky.

Proč roste počet kapesních krádeží v Ostravě?

Příčiny jsou v podstatě dvě. Tou první je zvyšující se počet kapsářů, kteří se rekrutují například z řad nezaměstnaných mladých lidí. Evidujeme takzvané profesionální kapesní zloděje, ale i nahodilé, využívající příležitosti. Druhým důvodem, proč kapesních krádeží neubývá, je, že občané kapsářům stále dávají šanci k lehkému výdělku. Denně tak o své osobní věci a peníze přijde na území Ostravy přibližně patnáct až dvacet lidí. To číslo může být ještě vyšší, protože mnoho zanedbatelných trestných činů občané policii ani nenahlásí.

Kde nejčastěji ke kapesním krádežím dochází?

V poslední době je to především v hypermarketech a na jejich parkovištích. Není vzácností, že návštěvník nákupního centra spustí na chvilku z očí svou příruční tašku při nakládání zboží do automobilu, a vzápětí o ni přijde. Často se setkáváme s hlášením krádeží také v zábavních podnicích a dopravních prostředcích městské hromadné dopravy. Tam lidé nejčastěji přicházejí o peněženky, mobilní telefony nebo doklady. Největší úlovky si na konta připisují zloději v pracovních dnech v době od 8 do 17 hodin a v tramvajových linkách č. 2, 8 a 12. Dobře se jim také "pracuje" před významnými dny a svátky v obchodních centrech.

Pokud toto všechno víte, proč není objasněných případů více?

Je to jednoduché. Policie má v případě kapesních krádeží velmi malou šanci pachatele dopadnout na místě činu. Zloději navíc nezanechávají téměř žádné stopy. Pracují velmi primitivně a nenápadně. Okradený ztrátu často zjistí až s velkým časovým odstupem a na jiném místě, než k trestnému činu došlo. To všechno nahrává zlodějům nejrůznějšího ražení.

Existuje vůbec řešení, jak se může společnost proti kapesním krádežím aktivně bránit?

Samozřejmě, společnost se může a musí bránit především společně. Represe a postihy jsou jedna možná cesta, druhá je prevence a osvěta. A na tu chceme se všemi subjekty, kterých se tento negativní jev týká, klást velký důraz. Ostravany nevyjímaje.

Otázka tedy zní: Jak?

V rámci strategie Community Policing jsme ve spolupráci s městskou policií, dopravním podnikem a městem připravili projekt s názvem Bezpečnější Ostrava - záležitost nás všech. Jeho cílem je seznámit co nejpodrobněji s problematikou kapesních krádeží veřejnost a zapojit do preventivní činnosti každého, koho se týká. Policejní práce je totiž příliš důležitá na to, aby o ní rozhodovali jenom policisté.

Co konkrétního projekt přinese?

Předpokládáme, že pomůže účinně se proti tomuto nešvaru bránit a hlavně lidem připomene, že jejich roztržitost, nepozornost a nevšímavost k okolí může jim samotným i jejich spoluobčanům přinést nemalé finanční ztráty. Součástí tohoto pilotního, v České republice ojedinělého, projektu je proto například komunikace s Ostravany prostřednictvím internetových stránek statutárního města, kampaně pro cestující v městské hromadné dopravě nebo informace v rámci sociální prevence. Chceme také jednat s manažery velkých obchodních a nákupních center, aby stejně, jak to dělá dopravní podnik v některých tramvajových linkách, upozorňovali své návštěvníky na riziko kapesních krádeží. A v neposlední řadě se s otázkami souvisejícími s touto trestnou činností budou od ledna občané pravidelně setkávat na stránkách Ostravské radnice.

Myslíte si, že výsledky se do policejních statistik promítnou v dohledné době?

Osobně statistiky sice nemám moc v oblibě, protože mohou být často zavádějící, ale jsem přesvědčen, že společným úsilím a zejména podrobným a rozsáhlým informováním občanů o kapesních krádežích dosáhneme snížení jejich počtu a četnosti. Věřím, že první závěry budeme moci udělat na jaře příštího roku. (k)

Kapesní krádeže v Ostravě v období 1.1. - 31.8.2006

Nákupní centra 30%
vozidla MHD 19%
zastávky MHD 4%
Zábavní podniky 14%
Jinde 31%
Nespecifikováno 2%

 

Kapesní krádež, laicky řečeno, je například:

 • Krádež věci z oděvu nebo z batohu na zádech,
 • vytržení věci z ruky,
 • krádež věci z nákupního vozíku v prodejně,
 • krádež odložených věcí ze stolu v baru nebo jiném zábavním podniku,
 • krádež věcí z vozidel při nakládání nebo vykládání nákupu,
 • neoprávněné držení platební karty.

Nejčastější příčiny páchání kapesních krádeží:

 • Nezájem a lhostejnost občanů k okolí,
 • neopatrnost a nepozornost,
 • nezodpovědnost a lehkomyslnost.

Kam se obrátit a co dělat v případě kapesní krádeže:

 • Přivolat pomoc strážníků nebo policistů telefonem (čísla 156 a 158),
 • setrvat na místě,
 • zapamatovat si popis pachatele a směr jeho pohybu.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na adrese: www.ostrava.cz

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Techné 2006.

Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch TECHNÉ OSTRAVA 2006 se konal 2. a 3. listopadu v Domě kultury Poklad. Do soutěže bylo z více než šesti desítek filmů a televizních pořadů z České republiky, Nizozemí, Polska, Slovenska a Ukrajiny vybráno 22 snímků. Nejlepší festivalový film získal sošku Ostravské Venuše. Letošní už pátý ročník byl věnován mimo jiné 130. výročí narození geniálního českého podnikatele Tomáše Bati.

Gastro festival na Černé louce.

Téměř třicet hotelových škol a středních odborných učilišť z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Chorvatska se účastnilo 6. ročníku Gastro festivalu Ostrava, který se konal od 19. do 21. října na výstavišti Černá louka. Budoucí číšníci, barmani, kuchaři i cukráři prezentovali výsledky své práce. Porota hodnotila nejvkusnější provedení slavnostních tabulí, originalitu výrobků studené a cukrářské kuchyně. Nechyběla ani soutěž Mistr kávy, Minutka Carving Cup a Dýně 2006.

Working Heritage.

Putovní výstava Working Heritage - Working Past, Working Future se koná od 1. do 15. listopadu ve vstupní hale Nové radnice. Na desítkách fotografií jsou zachycena místa i objekty, které prezentovaly možnosti využití evropského průmyslového dědictví - textilní závody Colónia Güell ve Španělsku, Roubaix ve Francii, železárny a chemické továrny v italské Terni, zlatnická čtvrť v Birminghamu ve Velké Británii a průmyslové čtvrti Prahy. Projekt Working Heritage vznikl z iniciativy západoevropských odborníků zabývajících se ochranou průmyslového dědictví.

Univerzita nabízí nové kurzy

Proniknout do tajů sociální i mediální komunikace, počítačových možností a marketingových strategií umožní vysokoškolsky vzdělaným zájemcům projekt Evropské unie Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol. V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ho získala Ostravská univerzita v Ostravě. Nabídka kurzů je určena především pracovníkům ve vzdělávací sféře, veřejném sektoru, případně z malých firem. Naučí se kvalifikovaně prezentovat svoji organizaci prostřednictvím sdělovacích prostředků, webových stránek nebo letáků. Studium je bezplatné a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podrobnější informace: www.osu.cz/kimka a telefonní číslo: 596 160 190.

Přihlášky ke studiu, které bude zahájeno v příštím roce, se přijímají do 15. prosince 2006. (r)

Úřad práce v Ostravě

Příprava zaměstnanců na míru

Úřad práce v Ostravě realizuje v Moravskoslezském kraji mimo jiné tři národní projekty na podporu zaměstnanosti spolufinancované z Evropského sociálního fondu.

Projekt "Návrat do práce" má pomoci se zaměstnáním lidem, kteří dosáhli pouze základního vzdělání a jsou na úřadu práce evidováni dlouhodobě, případně opakovaně. "Najdi si práci" je zaměřen na získání nového pracovního uplatnění pro ty, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo jsou teprve krátkodobě bez práce. "Příprava na práci" pomáhá řešit zaměstnání osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením v kombinaci s některým dalším handicapem, jako je vyšší věk, dlouhodobá evidence, péče o dítě apod. Účastníci projektů mají možnost vybrat si až z 32 rekvalifikačních kurzů pro zaučení ve službách, stavebních, strojírenských a dalších oborech. Cílem je zaměstnat klienty.

Zaměstnavatelé, kteří v rámci uvedených národních projektů vytvoří nové pracovní místo, mohou získat příspěvek na úhradu mezd a jejich náhrad včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění až do výše 100 % mzdových nákladů na zaměstnance, maximálně do výše stanovené pro jednotlivé projekty. U projektu "Návrat do práce" je to až 12 150 Kč měsíčně. Příspěvek může být poskytován po celou dobu projektu, tj. do 29. února 2008.

U projektu "Najdi si práci" činí měsíční příspěvek 14 370 Kč a je poskytován po dobu jednoho roku. Projekt "Příprava na práci" poskytuje měsíční mzdový příspěvek po dobu jednoho roku až do výše 9 tisíc korun, maximálně však do 30. 9. 2008.

Žádosti přijímají pouze realizátoři projektů. Uchazeč může nastoupit do pracovního poměru i do 10 dnů od podání žádosti. Zaměstnavatelé si pak musí v kontaktních střediscích pro jednotlivé projekty domluvit výběr pracovníků na míru podle individuálních potřeb a požadavků. Dohodnout si jejich zaškolení do potřebných profesí v rekvalifikačních kurzech akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zaučení přímo na pracovištích na konkrétní pozice. Výhodou je, že pracovní praxe se stala součástí rekvalifikací, a proto není nutné uzavírat pracovní smlouvu.

Zaměstnavatel má povinnost udržet vytvořené pracovní místo minimálně po dobu 2 let, u velkých podniků 3 roky. Je možné, pokud se stávajícím zaměstnancem zaměstnavatel nebude spokojen, v uvedené době přijmout na pracovní místo dalšího účastníka projektu nebo uchazeče z úřadu práce. Do pracovního poměru může být přijat uchazeč o zaměstnání evidovaný na kterémkoli ze šesti úřadů práce v Moravskoslezském kraji, který se účastní některého projektu.

Zaměstnavatelé se mohou obrátit na kontaktní střediska:

 • Návrat do práce

  Republikové centrum vzdělávání, Nádražní 22
  Moravská Ostrava
  tel.: 736 754 772
  e-mail: anna.vidisevska@rcv.cz
  tel.: 736 754 778
  e-mail: lenka.michalska@rcv.cz
 • Najdi si práci

  Regionální poradenské a informační centrum
  Výstavní 8
  Ostrava-Mariánské Hory
  tel.: 596 611 234, 777 681 733
  e-mail: kelar@rpic-vip.cz
 • Příprava na práci

  Regionální poradenské a informační centrum
  Výstavní 8
  Ostrava-Mariánské Hory
  tel.: 596 616 796, 602 314 969
  e-mail: horinkova@rpic-vip.cz

Informace lze získat na Úřadu práce v Ostravě, tř. 30. dubna 2c, oddělení implementace Evropského sociálního fondu, tel. čísla: 595 132 599, 595 132 530. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Desítky městských projektů jsou financovány z EU

Město Ostrava od roku 2002 podalo 52 žádostí o dotace z Evropské unie ve výši 2,5 mld. korun. Úspěšné bylo ve 22 případech, když na projekty získalo 735 milionů korun. Během příštích sedmi let má město zájem o podporu ze zdrojů EU asi za jednu miliardu korun.

Pro strukturální fondy Evropské unie včetně Fondu soudržnosti bylo zpracováno 31 projektů s žádostí o finanční příspěvek ve výši 1 543 914 tis. Kč.

Vybrané projekty, na které město už dotace z fondů EU získalo:

 • Regenerace zóny lehkého průmyslu Nad Porubkou - dopravní napojení

  Předmět projektu: Vybudování přístupových komunikací k plánované zóně.
  Celkové náklady: 54 017 tis. Kč
  Získaná dotace: 40 513 tis. Kč
 • Multifunkční budova 1 - VTP, a. s.

  Předmět projektu: Víceúčelová centrální budova VTP na území parku, která je určena pro umístění začínajících firem (inkubátor), firem z oblasti high-tech a pro management a služby poskytované v parku.
  Získaná dotace: 53 224 tis. Kč
 • Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, II. etapa

  Předmět projektu: Rekonstrukce čtyřpodlažní budovy a devíti bývalých ubikací, výstavba parkoviště a oprava komunikací a chodníků včetně osvětlení podél cest a další stavební úpravy pro novou výstavbu. Cílem je investice do infrastruktury na přípravu podmínek pro rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst na snížení vysoké nezaměstnanosti a stimulaci podnikání v regionu.
  Získaná dotace: 66 570 tis. Kč
 • Rekonstrukce Stodolní ulice

  Předmět projektu: Rekonstrukce od ulice Nádražní až za ul. Masnou. Jednosměrná vozovka s podélnými parkovacími stáními na jedné straně je doplněna o veřejné osvětlení, umělecká díla - plastiky, okrasné dřeviny a místa pro předzahrádky. Přínosem je estetizace a zatraktivnění této lokality.
  Získaná dotace: 13 124 tis. Kč
 • Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy

  Předmět projektu:
  1) Stavba I. - Kompletace kanalizačních sběračů
  Dokončení systému kmenového sběrače "D" městské kanalizace Ostrava, který je zčásti zprovozněn a napojen do městské Ústřední čističky odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Čerpací stanice a kanalizace Muglinov řeší vybudování nové páteřní stoky pro odvodnění oblasti severní části města. Délka nových kanalizačních sběračů realizovaných v rámci této stavby je zhruba 18 km. Součástí stavby jsou rovněž dvě čerpací stanice odpadní vody v Muglinově a Polance a obnova komunikací narušených výstavbou.
  2) Stavba II. - Kolektor Centrum
  Výstavba nového technického vybavení, tj. kanalizace, pitné a užitkové vody, rozvodů tepla, silnoproudých a slaboproudých rozvodů v historickém centru města. Investice výstavby kolektoru modernizuje kanalizační síť pro další rozvoj města a nahrazuje stávající nevyhovující síť z důvodů zastaralosti a devastace vlivem účinků důlní činnosti.
  Získaná dotace: 556 503 tis. Kč
 • Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School

  Předmět projektu: Celoživotní vzdělávání občanů regionu Ostravska. Z hlediska specifikace zahrnuje odborné jazykové vzdělávání a prohlubování dovedností v práci s výpočetní technikou. Jde o investiční projekt, realizaci půdní vestavby a pořízení vnitřního vybavení v objektu ZŠ Ostrčilova pro účely mezinárodní školy a centra pro celoživotní vzdělávání.
  Získaná dotace: 25 000 tis. Kč(m)

 

UPOZORNĚNÍ

Případné poruchy veřejného osvětlení lze hlásit na telefonní číslo dispečinku sítí Ostravských komunikací, a.s.: 595 621 255.

Dispečink je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu.

Zaplatili jste za odpad?

Občané, kteří dosud nezaplatili poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, by tak měli učinit co nejdříve. Termín pro zaplacení 2. splátky poplatku byl 30. září, na jednu osobu činí splátka 249 korun.

Poplatek lze také uhradit v pokladně magistrátu v hotovosti nebo platební kartou. Platbu je možné ověřit u pracovníků oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu (tel. číslo ústředny: 599 444 444). Včas nezaplacené poplatky mohou být navýšeny až na trojnásobek.(r)

Vyvolávací systém by měl zlepšit služby občanům

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy byl přemístěn z Ostravy-Vítkovic, ul. Výstavní 55, do budovy firmy Aspana holding s.r.o. na ulici 30. dubna (bývalá Union banka).

V rámci zlepšení služby občanům při vyřizování jejich záležitostí byl v objektu instalován vyvolávací systém. Od poloviny října je ve zkušebním provozu. Po vstupu do budovy si občané na ovládacím panelu u informátora navolí úkon, který chtějí vyřídit. Následně jim je vydán lístek s pořadovým číslem a na světelné tabuli oznámeno, u které přepážky záležitost vyřídí.

Budova je pro veřejnost přístupná u přepážek evidence motorových vozidel a řidičských průkazů v následující úřední době:
Po: 8.00-11.45 a 12.45-17.00 hod.
Út: 7.30-11.15 a 12.15-15.30 hod.
St: 8.00-11.45 a 12.45-17.00 hod.
Čt: 7.30-11.15 a 12.15-15.30 hod.
Pá: 7.30-11.00 hod.(r)

Rekonstrukce Českobratrské pokračuje.

Komunikace na Českobratrské ulici je sice od léta z důvodu komplexní rekonstrukce hůře průjezdná, ale pozitivní zpráva zní: Stavební práce neustávají ani v dopravní špičce. Poděkování patří zejména ohleduplným a ukázněným řidičům, kteří jednou z hlavních dopravních tepen v centru města projíždějí. Modernizace za zhruba 309 milionů korun potrvá do poloviny roku 2008. Město, ačkoli není investorem akce, operativně rozhoduje o jednotlivých uzavírkách, omezeních, změnách světelné signalizace i tras pro pěší. V souvislosti s dokončením výstavby účelové komunikace mezi ulicemi Poděbradova a Soukenická je od 5. listopadu 2006 až do 19. května 2008 veškerá doprava ze silnice II/479 ulice Českobratrské převedena na tuto novou účelovou komunikaci. Důvodem je uvolnění staveniště pro výstavbu pilířů a opěru mostu a pro komunikaci ulice Českobratrská v úseku mezi Poděbradovou a novým mostem přes železniční trať, komunikaci Porážkovou a Cihelní. Komunikaci musela ustoupit také budova Artfóra. Demolice byla provedena 16. října (snímek vpravo). Stavební práce potrvají ještě rok a půl. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Rozsáhlá rekonstrukce Masarykova náměstí bude dokončena až na jaře příštího roku

Nečekané archeologické nálezy v centru města

Nečekané archeologické nálezy na Masarykově náměstí oddálily termín dokončení rekonstrukce, který byl původně stanoven na prosinec 2006. Pracovníci Národního památkového ústavu v Opavě zahájili výkopovou činnost 14. srpna s tím, že akce potrvá přibližně do konce září.

"Archeologický výzkum byl samozřejmě v plánu, ukládá ho totiž zákon o státní památkové péči a předchází všem stavebním zásahům, které jsou realizovány v místech, kde je pravděpodobný výskyt archeologických nálezů. Z rozpočtu nákladů na rekonstrukci město vyčlenilo 1 729 tisíc korun," uvedl Luděk Janus z investičního odboru magistrátu.

Tým archeologů se chtěl soustředit především na technologickou šachtu pro vodotrysk. Průzkum v trase nově budované dešťové kanalizace se měl řešit pouze výběrově. Ze zaměření inženýrských sítí totiž vyplývalo, že zmiňovaný prostor je narušen mnoha zásahy. Předpoklad se však nepotvrdil a archeologové se ke svému překvapení setkali s téměř neporušenými vrstvami a spoustou nádherných předmětů.

"Na nálezy je velmi bohatá novověká vrstva, která vznikala v průběhu 17. století. V tomto období bylo město zasaženo několika požáry, při nichž shořela dřevo-hliněná zástavba. Spáleniště tak obsahuje mnoho předmětů z běžného vybavení tehdejších domácností. Patří sem například kamnové kachle, kuchyňská stolní keramika, ale i mince. Rozsáhlý je rovněž nálezový soubor věcí poztrácených na středověkém tržišti. Nože, součásti oděvů, podkovy, koňská výstroj nebo poutní odznak dokumentují kulturu středověkých měšťanů. Archeologové vysoce hodnotí především nálezy související s osídlením města ještě před jeho založením. Právě v trase kanalizace byl odkryt raně středověký sídlištní objekt, ze kterého pocházejí zlomky keramiky rámcově datované do 9. až 10. století. Lze tedy říci, že archeologický výzkum na Masarykově náměstí posunul dějiny Ostravy trochu více do minulosti," uvedl Michal Zezula z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Exponáty budou uloženy v Ostravském muzeu. Veřejnosti se představí formou výstavy a některé by se mohly stát i součástí stálé expozice.

V současné době jsou archeologické práce v závěrečné fázi. Předpokládaný termín ukončení je listopad 2006. Teprve poté bude staveniště předáno sdružení Kolektor Centrum - rekonstrukce Masarykova náměstí, které je zhotovitelem projektu. Stavební práce budou následně pokračovat v závislosti ma klimatických podmínkách, dokončení se předpokládá na jaře 2007. Finanční prostředky ve výši 94 milionů korun poskytlo na rekonstrukci statutární město Ostrava, přičemž Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podílí částkou 15 milionů korun.(sz)

Foto:

Mince z počátku 17. století
Středověký klíč
Úlomky středověké dlaždice
Zbytek dřevěné konstrukce
Archeologický výzkum posunul dějiny Ostravy trochu více do minulosti.
Odborníci odkryli několik vrstev středověké kamenné dlažby.

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Třídicí linka na sklo.

Nová třídicí linka na separaci skla byla uvedena do provozu 2. listopadu. Společnost OZO Ostrava ji za 1 800 tisíc korun vybudovala ve svém kunčickém areálu. "Naší prioritou je co nejefektivněji využít jednotlivé složky komunálního odpadu. V některých menších městských obvodech jsme rozmístili kontejnery zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo, ale na velkých sídlištích v Porubě a Jihu by tolik nádob zabíralo místo na parkovištích, trávnících nebo chodnících. Proto jsme přistoupili ke zřízení speciální linky na třídění skla," řekl ředitel OZO Ostrava Karel Belda. Zařízení ročně zpracuje 6 tisíc tun skla a umožní připravit materiál přesně podle požadavků odběratelů. Kromě úspory místa třídicí linka ušetří i finanční prostředky, protože náklady na její provoz budou nižší než nákup a obsluha dalších nádob na bílé sklo.(k)

Mineralogové se setkají v Porubě

Výstavu přírodnin, fosilií a šperků s názvem Mineralogické setkání pořádá 18. listopadu v Nové menze Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Od 9 do 14 hodin se mohou zájemci seznámit s minerály, horninami a zkamenělinami i ozdobnými předměty z nerostů. Chybět nebudou přístroje pro určování a opracování těchto přírodnin, geologická kladiva a dláta, důlní lampy a jiné pomůcky související s hornickou činností a historií. V době konání akce budou pro veřejnost zdarma zpřístupněny sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného.(r)

Tip na vycházku: Perla Lašska

Možná poslední podzimní procházka v tomto roce nás zavede do malebného rodiště hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na Hukvaldy se nejrychleji dostaneme autobusem nebo autem. Cesta z Ostravy netrvá déle než 30 minut.

Půvabná obec se dvěma tisíci obyvateli je zcela po právu nazývána Perlou Lašska. Najdeme zde nádhernou oboru, hluboké lesy i jednu z největších hradních zřícenin ve střední Evropě. Původní kamenný hrad byl založen ve 13. století německými hrabaty z Hückeswagenu. Jeho minulost je opředena rouškou tajemství. Ani badatelům se dosud na základě dílčích archeologických výzkumů nepodařilo určit přesnou dobu jeho založení. Siluetu hradu určují dlouhé, více než 2,5 metru silné zdi přerušované baštami, které převyšují zbytky obytných budov. V současnosti je hrad vyhledávaný nejen jako turistická atrakce, ale také jako místo pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Velké oblibě se těší u těch, kteří chtějí v netradičním feudálním prostředí uzavřít sňatek.

Ten, kdo se spíše než historii raději věnuje pěším výletům, si určitě nenechá ujít procházku Hukvaldskou oborou. Kromě daňků a muflonů zde žijí také divočáci, kuny, lasičky i hranostajové. Původní nádherný bukový porost doplňují jilmy, kaštany, lípy, borovice vejmutovky, hikory a v myslivecké zahradě dokonce tsuga kanadská.

Snad každý, kdo na Hukvaldy zavítá, nemůže minout při cestě oborou bronzovou sochu lišky. Říká se, že kdo si pohladí její čenich nebo ocas, toho štěstí nikdy neopustí. Sedící liška je památkou na první uvedení světoznámé opery Leoše Janáčka Liška Bystrouška. Autor mnoha sborových skladeb, oper, fejetonů a sběratel moravských nápěvků a lidových písní se na Hukvaldech narodil v roce 1854 a celý život z nich čerpal motivy pro svou tvorbu. K jeho rodnému domu nás dovedou ukazatele místního značení. (k)

Jak se bude v zimě dýchat?

Zvláště v zimních měsících bývá zhoršená kvalita ovzduší a často dochází k překračování imisních limitů. Podle Blanky Krejčí z oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě je potřeba dívat se na problém realisticky. "Oproti době před dvaceti a více lety se nám dýchá podstatně lépe. Poslední zimy se ale stav ovzduší v některých parametrech opět zhoršuje. To platí pro celou ostravsko-karvinskou oblast navazující na katovickou aglomeraci," říká B. Krejčí. Podle ní je to dáno jednak historií tohoto regionu, ke kterému průmysl patří a zřejmě i nadále bude patřit, a také klimatickými změnami, před nimiž v poslední době varují světoví klimatologové.

Novým jevem přispívajícím ke zvýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek a jejich zdraví nebezpečné frakce PM10 je nárůst počtu lokálních topenišť na tuhá paliva. "U této škodliviny jsou denní i roční imisní limity překračovány často. Náš region je velice hustě zalidněný a pokud lidé v domácích kotlích spalují nekvalitní materiály nebo dokonce plastový a jiný odpad, zamořují ovzduší sobě i svým sousedům. A to nejen prachem, ale také velice nebezpečnými těžkými kovy a některými polycyklickými aromatickými sloučeninami, které jsou ve většině případů rakovinotvorné. Poslední zimy měly navíc silný inverzní charakter, takže škodliviny se držely nad obcemi jako pod pokličkou," vysvětluje B. Krejčí.

Statutární město Ostrava vydalo v březnu letošního roku vyhlášku zakazující používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečištění. Konkrétně jde o kaly, hnědé uhlí energetické, lignit a proplástky. Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Milan Fencl k tomu říká: "Vyhláška je účinná teprve osm měsíců. Kontrolu jejího dodržování provádějí pověření zaměstnanci magistrátu nebo úřadů městských obvodů a strážníci městské policie. Fyzickou osobu, která se dopustí porušení vyhlášky, lze postihnout, pokud nepůjde o trestný čin, podle zákona o přestupcích. Právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání porušující tuto vyhlášku může být uložena pokuta až do výše 200 tisíc korun."

Informace o stavu znečištění ovzduší jsou k dispozici na elektronickém informačním panelu umístěném ve výloze Ostravského informačního servisu na Nádražní ulici. Podrobný přehled o situaci získají občané také na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://www.chmi.cz/uoco, zprávy z ostravské pobočky pak na: http://www.chmi.cz/OS/index.php Návštěvníci internetových stránek města (www.ostrava.cz) najdou Stav ovzduší v pravé liště.

Ti, kdo nemají internet, mohou pro získání povědomí o znečištění ovzduší využít telefonní linku: 596 900 265 s automatickými zprávami. Hlášení o imisní situaci na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje je aktualizováno dvakrát denně.(K)

 

Halloween v zoo.

První listopadový víkend se v ostravské Stromovce konala akce Dýňačka aneb Halloween v zoo. Po zavírací době zavítaly mezi zvířecí výběhy více než tři stovky Ostravanů. Na cestu setmělým areálem si 4. listopadu svítili lampiony a lucernami. Průvod zasněženou zahradou zavedl návštěvníky do pavilonu slonů, který pracovníci zoo vyzdobili deseti vydlabanými dýněmi. Suseela a Jumbo je během výkladu ošetřovatele postupně rozšlapali a spořádali. "Zájem lidí nás mile překvapil. Zahrada po zavírací době příjemně ožila. Předpokládám, že v příštím roce Halloween ve Stromovce opět oslavíme," řekl tiskový mluvčí zoo Stanislav Derlich.

 

zpět na začátek stránky

Strana 8

Na ustavujícím zastupitelstvu byl zvolen nový primátor a členové rady na volební období 2006-2010

 

Náměstci primátora:

 

LUKÁŠ ŽENATÝ

 • 44 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 2 děti
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • financí a rozpočtu
 • majetkoprávních vztahů města

 

VOJTĚCH MYNÁŘ

 • 62 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Rozvedený, 1 dítě
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • dopravy
 • živnostenského podnikání
 • komunálním a bytovém

 

DALIBOR MADEJ

 • 44 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 2 děti
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • životního prostředí
 • vodního hospodářství a zemědělství

 

LUBOMÍR POSPÍŠIL

 • 62 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 2 děti
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • kultury, školství, mládeže a sportu
 • sociálních věcí a zdravotnictví

 

ZDENĚK TREJBAL

 • 48 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 2 děti
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • investičním
 • stavebně-správních činností
 • územního plánu
 • ekonomického rozvoje

 
 

Další členové rady města:

 

DALIBOR GŘÍŠEK

 • 44 let
 • Vzdělání středoškolské
 • Ženatý, 2 děti

 

IVO HAŘOVSKÝ

 • 53 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 3 děti

 

PETR PIVODA

 • 41 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Rozvedený, 1 dítě

 

MARTIN ŠTĚPÁNEK

 • 32 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, bezdětný

 

MILAN WEBER

 • 63 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 3 děti

 
 

Primátor statutárního města Ostravy:

 

PETR KAJNAR

 • 50 let
 • Vzdělání vysokoškolské
 • Ženatý, 3 děti
Zabezpečování úkolů na úsecích:
 • zahraničních styků a publicity činnosti města
 • vnější a vnitřní kontrolní činnosti
 • krizového řízení
 • veřejného pořádku
 • požární ochrany
 • smluvních vztahů a zadávání veřejných zakázek
 • legislativní činnosti
 • městského informačního systému
Foto

P. Kajnar se stal ve středu 8. listopadu 2006 v 10.10 hodin sedmnáctým primátorem (starostou) Ostravy od roku 1918.
R. Zapletalová podepsala stejně jako ostatní zastupitelé slavnostní slib.
L. Ženatý a R. Zedníček.
Hlasování na ustavujícím zastupitelstvu.

 

zpět na začátek stránky

Strana 9

Zastupitelstvo města

ODS

 1. Mgr. Antončík Vilém
 2. PhDr. Hamza Pavel
 3. MUDr. Heinrich Jiří
 4. Hladiš Jaromír
 5. PaedDr. Klímová Ivona
 6. Ing. Kolařík František
 7. Ing. Kučerová Zuzana, Ph.D.
 8. Lesník Marcel
 9. MUDr. Lux Jaroslav
 10. Ing. Madej Dalibor
 11. Ing. Matěj Petr
 12. Ing. Michniak Radomír
 13. Dr. Ing. Mrkvica David
 14. Ing. Nováček Tomáš
 15. Ing. Petřík Tomáš
 16. Ing. Piech Zdeněk
 17. Ing. Pivoda Petr
 18. Mgr. Pospíšil Lubomír
 19. Ing. Šlusař Jiří
 20. Šrámek Josef
 21. Ing. Štěpánek Martin, Ph.D.
 22. Bc. Zapletalová Radana
 23. Ing. Zedníček Roman, Ph.D.
 24. RNDr. Ženatý Lukáš, Ph.D.

ČSSD

 1. Bezděková Eva
 2. Gříšek Dalibor
 3. MUDr. Guziana Petr
 4. Ing. Hařovský Ivo
 5. Mgr. Chlopková Jarmila
 6. Ing. Kajnar Petr
 7. Košík Ľubomír
 8. Bc. Kovalský Martin
 9. Ing. Krsička Jan
 10. Ing. Maštalíř Antonín
 11. Mynář Vojtěch
 12. Ing. Palyza Lumír
 13. Ing. Stoklasa Jan
 14. Štolba Václav
 15. Ing. Trejbal Zdeněk
 16. Mgr. Večerková Ludmila
 17. Ing. Vernerová Radmila
 18. Ing. Weber Milan

KSČM

 1. JUDr. Babka Josef
 2. PhDr. Ing. Horák Jaromír
 3. Ing. Juroška Martin
 4. Kalousková Ivana
 5. Luzar Leo
 6. Ing. Novák Vítězslav
 7. Peša Milan
 8. MUDr. Šarišská Růžena
 9. Ing. Šebesta Zbyněk
 10. Zvolánek Pavel

KDU-ČSL

 1. Ing. Gelnar Vladimír
 2. PhDr. Kaleta Petr, Ph.D.
 3. Ing. Pražák Zbyněk
Foto

Zleva: Náměstci primátora L. Ženatý, Z. Trejbal a L. Pospíšil.
Náměstci primátora V. Mynář a D. Madej (zleva).
Primátor P. Kajnar přijímal četné gratulace.
A. Zedník předal P. Kajnarovi primátorskou pracovnu a dalekohled se slovy: "Ať dobře vidíš na cestu".

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Nejlepší neziskové a nestátní organizace města byly oceněny v předvečer státního svátku

To jsme my 2006 - tak se nazývala akce statutárního města Ostravy, která se konala 27. října v Nové radnici. Už potřetí byli v předvečer státního svátku vzniku samostatného československého státu a na základě hlasování občanů oceněni nejlepší jednotlivci i organizace z oblasti neziskového a nestátního sektoru. Do ankety poslalo hlasy 280 Ostravanů.

Poděkování a keramického anděla autorky Ivany Bambasové si letos odnesli tři jednotlivci - psycholožka Luisa Benedíková, brigádní generál Zdeněk Škarvada a ředitelka Múzické školy se speciálním zaměřením na zdravotně postižené děti a mládež v Mariánských Horách Miloslava Soukupová.

Ocenění a šek na 15 tisíc korun za obětavou práci pro lidi s mentálním postižením převzali zástupci ostravské Městské organizace Sdružení pro mentálně postižené (SPMP) České republiky. "Peníze využijeme pro nové sídlo v bývalé budově mateřské školy. To nám umožňuje dále rozvíjet naši činnost. Kromě denního centra a klubových prostorů patří k objektu také zahrada. Mnohé akce se uskutečňují právě v ní," řekl předseda sdružení Jaroslav Vajda.

Další čtyři vyhodnocené organizace získaly šeky v hodnotě 10 tisíc korun. Jsou to například: Nadace Landek, která dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na zachování a údržbu hornických památek i starých hornických tradic a zvyků, organizace ABAK-počítadlo věnující se zdravotně postiženým mladým lidem.

"Přijetí i peněžní dar je pro nás velmi milým oceněním. Snažíme se svým členům ulehčit jejich zdravotní postižení, pomoci jim překonat problémy s ním spojené a přesvědčit je, že i s postižením mohou vést plnohodnotný život," uvedla členka Slezského klubu stomiků Alena Nečasová. Hlavním posláním klubu je informovat lidi s vývodem střeva o dostupných pomůckách, napomáhat psychickému zvládnutí nové situace. Ocenění a šek za práci s dětmi a mládeží získali také členové Svazu skautů a skautek - Střediska Stará Bělá Junák.

Foto

Šek na 15 tisíc korun převzal předseda Městské organizace SPMP Jaroslav Vajda.
Ředitelka múzické školy Miloslava Soukupová i zástupkyně organizace ABAK-počítadlo (na snímku zleva) si měly o čem povídat. Atmosféra přijetí byla slavnostní a velmi srdečná.

Neumím si vůbec představit, že by každý můj den měl být stejný

Portrét

"Ještě před svatbou jsme si s manželem vysnili, že budeme mít hodně dětí. Aspoň pět. Jenže osud rozhodl jinak a my po několikaletém manželství byli stále bezdětní. Rozhodli jsme se, že se staneme velkou pěstounskou rodinou. Společně jsme postupně přijali a vychovali dvanáct děvčat a chlapců," vypráví Luisa Benedíková. Sama stačila i při péči o všechny členy rodiny vystudovat psychologii.

Pyšná je zejména na to, že spolu s manželem dětem umožnili získat vzdělání - od vyučení po vysokou školu. Podle jejich přání a schopností. "Nyní máme široké zastoupení různých profesí - od řemeslníků po lékaře. Ne všechny děti, které jsme měli v péči, měly zájem v ní zůstat. Ale snažili jsme se vytvářet pocit, že se mají vždycky kam vrátit, že táta a máma jsou tady proto, aby jim kdykoli podali pomocnou ruku. Teď už máme dvacet pět vnoučat a koncem roku čekáme první pravnouče," usmívá se.

Po odchodu do důchodu si L. Benedíková nedovedla představit, že by každý den měl být stejný, s pravidelnou snídaní a obědem. Tak začala pracovat ve sdružení pro mentálně postižené. "S manželem nemáme vlastně žádné společné koníčky, ale jsme skvělý tým. Já stále spřádám sny a on je dovádí do konkrétní podoby. Hodně pomáhá při shánění sponzorů, organizuje sportovní utkání, trénuje postižené sportovce stolní tenis. Pro handicapované je velmi důležité vytvářet nejen dobré podmínky k životu, ale učit je, aby ho žili aktivně. I to, aby, pokud jsou toho schopni, vraceli péči těm, kteří ji potřebují. V posledních letech právě do této oblasti směřujeme i Česko-francouzské dny pořádané od roku 1992 statutárním městem Ostravou. Součástí dnů jsou nyní vzájemné návštěvy mentálně postižených, kteří vyprávějí, jak žijí, pracují, jak se dovedou postarat o sebe i své blízké," poznamenává L. Benedíková.

Velkého keramického anděla s roztaženými křídly si však domů nevzala. "Ani by se nám do našeho malého bytečku nevešel. Ať raději přináší radost všem, kteří přijdou do nového sídla Sdružení pro mentálně postižené v Porubě," dodává psycholožka Luisa Benedíková.

Připravila T. Arťušenková

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

V centru přijmou stovky volání denně

Ostrý provoz ostravského Centra tísňového volání (CTV) byl zahájen před jedenácti lety, 3. listopadu 1995. Dlouholetá praxe v koordinaci bezpečnostních složek dala za pravdu těm, kteří tvrdili, že efektivně řídit rozsáhlé záchranářské operace je výhodnější pouze z jednoho místa. Výkonný ředitel CTV Petr Berglowiec centrum nazývá srdcem města. Sbíhají se v něm volání o pomoc nebo hlášení nehod a katastrof. Z něj jsou vysílány pokyny příslušným složkám integrovaného záchranného systému. Na otázky o řízení a budoucnosti tak složitého organismu, jakým CTV bezesporu je, odpovídá Petr Berglowiec.

Zvládá CTV nápor volajících?

Samozřejmě zvládá, i když jeho záběr je opravdu široký - od příjmu tísňových volání přes jejich odbavení a koordinaci jednotlivých záchranných akcí až po vyhodnocování informací o meteorologické situaci, stavu ovzduší, hladinách řek i například úrovni radiace. Jeho jádrem je dispečerský sál s 11 multifunkčními pracovišti, moderními komunikačními a datovými prostředky. Za vše hovoří fakt, že za dvacet čtyři hodin přijme a vyřeší průměrně dva a půl tisíce telefonátů. Musím ale přiznat, že pracujeme na hranici kapacitních možností.

To se ale změní, chystá se přece vybudování nového bezpečnostního centra.

Činnost CTV v současné době pokrývá nejen území města Ostravy, ale na některých tísňových linkách také celého Moravskoslezského kraje. Právě proto se připravujeme na vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, které bude mít celokrajskou působnost. Půjde o objekt, v němž budou kromě onoho srdce sídlit operační střediska jednotlivých složek, tedy hasičů, zdravotní záchranné služby, policie a strážníků, ale i pracoviště armády a celní správy pro spolupráci při řešení velkých katastrof. Počítáme také s prostory pro dopravní inženýry - dopravní a informační centrum kraje.

Je vůbec technicky možné tolik různorodých činností propojit?

Je to nezbytně nutné a technologicky samozřejmě velmi náročné. Ale v konečném důsledku dojde k zásadnímu zvýšení efektivity práce všech složek. Vždyť ve společném sále bude k dispozici 31 dispečerských pracovišť. Budou do něj směřovat všechna volání na linky 150, 155, 158 a 112 z celého kraje a 156 z Ostravy. V současné době je dokončen projekt na využití rozestavěné budovy mezi ulicemi Nemocniční a Místecká na Fifejdách. Hlavní část Integrovaného bezpečnostního centra by měla být financována z evropských fondů. Potřebujeme, aby byla dokončena a vydána pravidla pro čerpání fondů EU na roky 2007 až 2013. V okamžiku, kdy je dostaneme, připravíme výběrové řízení na dodavatele stavby a technologií. Jsem přesvědčen, že do dvou let od podpisu smlouvy s dodavatelem bude centrum v provozu.

V životě třistatisícového města a vlastně celého kraje bude spuštění nového centra určitě významným okamžikem.

Ano, především si ale musíme být jisti, že tím nedojde k poklesu stávajícího komfortu. Všemu bude předcházet testování a ověřování tak, aby v okamžiku, kdy zhasnou počítače na stávajícím CTV, nikdo nepoznal, že bezpečnost Ostravy a Moravskoslezského kraje je řízena z nového pracoviště. A já věřím, se to podaří na sto procent. (kon)

 

Mladí ochránci.

Několik desítek ostravských dětí prokázalo v uplynulém školním roce, že jim bezpečnost ve městě není lhostejná. Zapojili se totiž do projektu Městské policie Ostrava Mladý ochránce veřejného pořádku. Deset nejlepších školáků bylo slavnostně oceněno 4. listopadu ve služebně oddílu prevence a dohledu ve Svinově, mimo jiné za pomoc při odhalení pachatele trestného činu, nález a odevzdání peněženky s finančním obnosem nebo ohlášení velkého počtu pohozených injekčních stříkaček. (k)

Hasiči před i za objektivem

Amatérští i profesionální fotografové, kteří dokumentují práci hasičů, se mohou zúčastnit soutěže Hasiči před i za objektivem. Odborné i laické veřejnosti přibližuje mnohotvárnou a současně zdraví a životu nebezpečnou profesi. Snímky mohou být pořízeny analogovou nebo digitální technikou na lesklém fotopapíru ve formátu nejméně 18x24 centimetrů. Podrobnější informace o fotosoutěži, která trvá do konce listopadu, jsou k dispozici na internetové adrese: www.hasik.cz (r)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

MÍŠA

- osmiletý rezavý pes je v útulku od března letošního roku. Jeho pán se o něj už dále nemohl starat a rodina neměla o Míšu zájem. Je to nekonfliktní, pohodový kamarád pro staršího člověka, kterého bude rád doprovázet na delší procházky nebo hlídat zahradu.

LOJZA

- menší rezavočerný tříletý pes asi nemá s lidmi nejlepší zkušenosti. Byl nalezen letos v létě v Havířově a v útulku se mu moc nelíbí. Lojza je bázlivý a má rád klid. Uvítá proto trpělivého pěstouna, nejlépe se zahrádkou.

BUŘTÍK

- středně velký pes byl do útulku přivezen před rokem z Radvanic. Je nenáročný, temperamentní a veselý, ale nemá rád jiné psy. Určitě by neměl sdílet domácnost s malými dětmi. Šestiletý Buřtík ocení zahrádku u starších lidí nebo společnost rodiny s odrostlejšími potomky.

JESSY

- čistokrevná fenka německého ovčáka byla před třemi měsíci odchycena v Mariánských Horách. Sedmiletá Jessy miluje lidskou společnost, je poslušná a spolehlivá. Dobře jí bude v rodině s dětmi, ať už v bytě nebo i u domku ze zahradou.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

DONA Centrum pomáhá obětem domácího násilí

Pobočka Bílého kruhu bezpečí (BKB) v Ostravě si připomíná dvě výročí - devět let služeb obětem trestné činnosti a tři roky působení DONA Centra - poradny pro osoby ohrožené domácím násilím.

"Centrum vzniklo jako první v České republice. Cílem projektu bylo vytvořit tým složený ze zástupců organizací a institucí míst-ní a regionální samosprávy, státní správy, zdravotnických zařízení a neziskového sektoru. Tento tým si dal za úkol dostupnými prostředky zastavit domácí násilí a vytvořit nový přístup k řešení problému na komunitní úrovni. Podařilo se zavést nový systém péče o ohrožené osoby založený na nulové toleranci k domácímu násilí. Řešení spočívá v kombinaci sociálně-právních a trestně-právních opatření. Prioritu mají opatření sociálně-právní povahy, především ochrana osob zasažených domácím násilím. Ostravský model byl úspěšně přenesen i do Ústí nad Labem a do Brna," řekl vedoucí centra Drahomír Ševčík.

DONA Centrum BKB představuje jeden z mnoha kroků k nové praxi při řešení případů domácího násilí. Je specializovaným pracovištěm nízkoprahového typu poskytujícím psychosociální a právní poradenství ohroženým osobám, je schopno zajistit také nadstandardní služby, jako je doprovod k soudu nebo na policii. Odbornou péči o klienty zabezpečuje šest kvalifikovaných konzultantů. Veškeré služby jsou bezplatné.

"V uplynulých třech letech vyhledalo pomoc 1 066 klientů z Ostravy i kraje. Převážnou část tvoří ženy ve věku 26 až 40 let, které jsou oběťmi násilí ze strany svých manželů či druhů. Velmi často jsou svědky násilných incidentů jejich děti. Méně početnou, avšak velmi zranitelnou, část klientely tvoří senioři týraní dospělými dětmi nebo vnuky. Pomoc centra vyhledali i muži jako oběti násilného jednání svých partnerek," uvedl D. Ševčík.

DONA Centrum sídlí v prostorách pobočky BKB v Ostravě v budově Domu kultury města Ostravy. Pro příjem klientů je otevřeno v pondělí a v pátek od 8 do 14 hod., ve čtvrtek od 14 do 20 hod. Ve stejném čase je možno také svěřit svůj problém na telefonním čísle: 597 489 207.

K dispozici je e-mailová adresa: donacentrum@quick.cz a stránky: www.domacinasili.cz (r)

 

Středisko slouží dětem deset let.

Děti z největšího ostravského sídliště Dubina mají už deset let možnost každý všední den trávit odpoledne v nízkoprahovém zařízení Charity Ostrava. Každý den Středisko Michala Magoneho navštěvuje přes pět desítek dívek a chlapců. Přicházejí si zahrát počítačové hry, stolní tenis nebo fotbal. Asi stovka dětí se přihlásila do kroužků jako je výuka na počítačích. Pro zájemce tu pořádají rovněž doučování. Cílem střediska, které je denně otevřené od 14 hodin, je umožnit dětem a mladým lidem lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svou nepříznivou sociální situaci. Princip projektu spočívá v účinné motivaci mladých lidí k práci, ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským hodnotám. Zařízení má pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.(t)

Stará řemesla s nádechem Vánoc

Stará umělecká řemesla, ale i současné umění zblízka je název vánoční výstavy, kterou pořádá od 26. listopadu do 1. prosince Kulturní centrum Poruba. Návštěvníci se seznámí s tradičními i novými technikami výroby různorodých ozdob i uměleckých předmětů. K vidění budou výrobky ze dřeva, vánoční dekorace zhotovené paličkováním, háčkováním, frivolitkováním či dekupáží, sváteční suchá vazba a květinová aranžmá. Klienti chráněných dílen při Centru pracovní činnosti a studenti Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě předvedou ukázky textilní, tkalcovské a košíkářské výroby. Inspiraci k přípravě vánočního cukroví lze nalézt v expozici mladých cukrářů, kteří předvedou modelování výrobků z mléčné hmoty a zdobení perníku. Nezaměnitelnou vánoční atmosféru umocní výstava betlémů vyrobených ze dřeva a papíru. K vidění bude i betlém z perníku a marcipánu nebo vyřezávaný betlém mechanický. Výstava bude v neděli otevřena od 10 do 17 hodin. Od pondělí do čtvrtku od 8.30 do 17 hodin. V dopoledních hodinách bude přístupná zejména dětem z mateřských a základních škol. Poslední den bude výstava otevřena do 14 hodin. (r)

Tlumočení pro sluchově postižené

Úřad práce v Ostravě je od října prostřednictvím počítače s webovou kamerou propojen s Centrem znakového překladu při sportovním klubu neslyšících v Ostravě-Porubě. Sluchově postižený klient, který se dostaví na úřad práce a ovládá znakovou řeč, bude propojen s tímto centrem pomocí displeje počítače, kde se vzájemně uvidí s tlumočníkem, který bude telefonicky komunikovat s pracovnicí úřadu práce.

"Je to jeden z konkrétních výsledků projektu Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými lidmi přicházejí do kontaktu. Zkráceně je projekt pojmenován Pro plný život a je realizován v rámci Evropské iniciativy EQUAL. Spolufinancován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR," vysvětlila vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním postižením Úřadu práce v Ostravě Jarmila Hladilová. Příjemcem grantu je Free Art Records, s.r.o. Pracoviště se zařízením pro tlumočení neslyšícím je umístěno v 1. poschodí budovy Úřadu práce v ulici 30. dubna. V současné době lze tlumočnické služby ve znakové řeči využívat v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Úřad práce v Ostravě je jedním z partnerů projektu. Devíti zdravotně postiženým klientům s vadami sluchu umožnil letos v červenci absolvování kurzu základů obsluhy osobního počítače, práce s internetem a elektronickou poštou. (SB)

Krátce

Kam po základní škole

Brožuru Kam po základní škole zpracovává každoročně Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Ostravě (IPS). V tištěné podobě si brožuru mohly objednat jednotlivé základní školy. Pokud si školy všechny výtisky nevyzvedly, budou od listopadu k dispozici v IPS úřadu práce v Bieblově ulici. Cena výtisku je 20 Kč. Brožura je zveřejněna také na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/kam_po_zakl_skole

Den zdravého hubnutí

Ostravská společnost STOB pořádá 25. listopadu od 9 do 13 hodin v Janáčkově konzervatoři v Ostravě už posedmé Den zdravého hubnutí. Setkání nabízí zájemcům o zdravější životní styl poradnu pro snižování nadváhy, vážení a stanovení BMI, měření tuku v těle. Odborníci budou hovořit na téma obezity, výživy, pohybové aktivity, celulitidy, péče o pleť, formování postavy a udržení optimální hmotnosti. Návštěvníci, kteří si přinesou cvičební úbor, si mohou podle zájmu vyzkoušet aerobik, kondiční cvičení, cvičení s overbally nebo břišní tance. Na programu bude prodejní výstava potravin a doplňků zdravé výživy i pomůcek usnadňujících hubnutí. Další informace jsou na: www.stobstyl.com nebo na tel.: 596 735 226.

Nové kontaktní místo

Kontaktní místo státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě v Husově ulici v Moravské Ostravě bude od 4. prosince přemístěno do ulice Hudební č. 496/2 v Ostravě-Mariánských Horách. Jde o rohový dům ulic Přemyslovců a Hudební. Kontaktní místo je určeno občanům Poruby, Krásného Pole, Svinova, Plesné, Pustkovce, Martinova, Třebovic, Polanky a Nové Vsi. Úřední hodiny budou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin. Telefony: 595 132 150 až 166.

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Romové mají zájem o studium

Občanské sdružení Slovo 21 pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy pro romské studenty a absolventy středních škol ve školním roce 2006/2007. Cílem kurzů je informovat studenty o možnostech studia na vysokých školách, podmínkách přijetí, studijních oborech a možnostech následného uplatnění.

"Tento projekt by měl studentům zajistit kvalitní přípravu na přijímací zkoušky na různé typy vysokých škol, a tím přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných Romů," dodává Natálie Poláčková, sociální pracovnice pro integraci romské menšiny a sociální kurátorka z oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

V letošním roce bylo v kurzu přihlášeno devět uchazečů, z toho šest bylo přijato ke studiu na VŠ. Kurzy jsou realizovány v Ostravě a jsou určeny maturantům, dřívějším absolventům SŠ, studentům třetích ročníků SŠ. Poskytovány jsou bezplatně. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zájemci mohou získat bližší informace u N. Poláčkové, telefonní číslo: 599 444 938 nebo na e-mailu: npolackova@ostrava.cz (t)

Eurocentrum zve na přednášky

Eurocentrum Ostrava zve na dvě zajímavé přednášky. První se zaměří na téma Europass a mezinárodní uznávání kvalifikací. O této problematice bude hovořit 28. listopadu Miroslava Salavcová z Národního centra Europass ČR - Národního ústavu odborného vzdělávání. Začátek je v 10 hodin. Seminář je určen zájemcům o práci nebo studium v zahraničí.

Na druhém semináři bude 11. prosince prezentován operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013. Začátek je v 9 hodin. Obě akce se uskuteční v Eurocentru Ostrava, ulice 28. října 2, Moravská Ostrava, 3. podlaží, hudební sál. Vstup je volný. Vzhledem k omezené kapacitě sálu mohou zájemci potvrdit účast na adrese: eurocentrum.ostrava@euroskop.cz (r)

Obchodní akademie zkvalitní výuku

Obchodní akademie Ostrava-Poruba patří mezi 13 středních škol z České republiky, které se zapojily jako partneři do projektu Evropských strukturálních fondů - Operačního programu rozvoje lidských zdrojů s názvem Obor informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách. Projekt má pomoci školám najít moderní obsah i způsob výuky, který uplatní hlavně ve vzdělávání dospělých v tomto oboru.

Akademie tak na základě školních vzdělávacích programů bude lépe připravovat studenty pro uplatnění v rychle se měnící společnosti. Větší ohled by měla brát na požadavky zaměstnavatelů i potřeby studentů.

Výuka by měla být atraktivnější, povede k vzájemné spolupráci studentů, kteří budou lépe zvládat samostatné vyhledávání informací a jejich uplatňování.(r)

České rodiny pozvou na oběd cizince

Celostátní projekt Rodina od vedle, který má za cíl napomoci integraci cizinců dlouhodobě žijících v České republice do společnosti, se bude letos v Ostravě a okolí konat potřetí. V prvním ročníku pozvalo na oběd občany jiných států osm rodin. Hostům nejčastěji nabídli polévku s játrovými knedlíčky a tradiční české jídlo - vepřovou pečeni s knedlíky a zelím.

"Ve druhém ročníku to bylo naopak - české rodiny měly možnost ochutnat tradiční jídla Bulharů, Gruzínců, Kazachstánců, Ukrajinců i Vietnamců. Z původního formálního oběda se vyklubalo přátelské povídání o práci, dětech a o životě vůbec," řekla koordinátorka tohoto projektu z občanského sdružení Slovo 21 Ladislava Vishwanathanová. Souběžně s projektem Rodina od vedle probíhá projekt Žijí vedle nás. Zapojují se do něj základní, střední i vysoké školy ve všech krajích České republiky. Hlavní důraz při multikulturním vzdělávání je kladen na děti a mládež.

Padesát českých domácností pozve letos cizince na oběd 26. listopadu. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Občanské sdružení Slovo 21, Blanická 4, 120 00 Praha 2, telefonní číslo: 222 522 070, e-mail: slovo21@centrum.cz (r)

 

Upozornění

Středisko informačních služeb magistrátu v Nové radnici bude 4. a 5. prosince 2006 z důvodu rekonstrukce uzavřeno.

 

Střípky

Perly hudební klasiky.

Slavnostní koncert u příležitosti státního svátku vzniku samostatného československého státu se konal 30. října v Domě kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie pod taktovkou Leoše Svárovského zahrála perly české a světové klasiky. V programu zazněly árie z Rusalky A. Dvořáka, dále z opery Faust a Markétka Ch. Gounoda, Vltava B. Smetany, Romance La Wally A. Catalaniho a další. Sóla zazpívali sopranistka E. Dřízgová-Jirušová a tenorista G. Zampieri.

Centrum Slunečnice.

Slavnostní otevření Centra Slunečnice pro podporu handicapovaných studentů se konalo 31. října na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Jeho cílem je zpřístupnit studium zrakově i jinak postiženým lidem. Centrum se podílí také na odstraňování bariér. K službám patří přizpůsobení studijních materiálů, forem přijímacího řízení, pomoc při prostorové orientaci ve škole apod. Studenti, kteří potřebují zajistit specifické podmínky studia nebo přijímacího řízení, se na toto centrum mohou obrátit. Bližší informace: www.slunecnice.vsb.cz

Studentské divadlo.

Druhý ročník přehlídky studentských amatérských divadel Ostrava 2006 se konal 3. a 4. listopadu v Domě kultury města Ostravy. Diváci viděli zajímavá představení šesti divadelních souborů. Členové Tajfunu z Matičního gymnázia zahráli inscenaci Času dost složenou ze tří krátkých aktovek na různá témata. Dividlo z Mariánských Hor se ve své hře Vězeň inspirovalo písněmi Vladimíra Vysockého. Zahraniční host divadlo Ívery z Bratislavy uvedlo inscenaci S. Mrožka Radostná událost. Pro účastníky přehlídky byly připraveny divadelní dílny.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Bezruči hrají milostný příběh plný spalující lásky

Jevištní adaptaci slavného bestselleru Barryho Gifforda Zběsilost v srdci uvedli 20. října ve světové premiéře tvůrci Divadla Petra Bezruče. Barry Gifford patří bezesporu k nejvýraznějším postavám americké literatury. Jeho romány byly přeloženy do dvaceti osmi jazyků. Obdržel i řadu prestižních cen, například Cenu PEN klubu, Cenu Asociace amerických knihoven nebo Cenu Společenství amerických spisovatelů. Dramatizace jeho díla se ujali Daniela Jirmanová a Jan Mikulášek, který je zároveň režisérem.

Zběsilost v srdci vypráví příběh dvojice Sailora a Luly, jejichž vztah je postaven hned od začátku do mnohých nepříznivých situací. "Sailor Ripley, značně svobodomyslný, divoký mladý muž, miluje svou výstřední lásku Lulu vášnivě a bezmezně oddaně, jak jen to jeho divoké srdce dokáže. Jeho dobrá předsevzetí berou však za své, jakmile se dostane do nezvládnutelné situace. Pak nemá daleko ke zločinu. Lula ho obdivuje a miluje pro jeho nezkrotnost. Je rozhodnuta za ním jít na konec světa a jeho slabou vůli a návraty za mříže nazývá smolařstvím. Neskrývá, že navzdory své matce by se už ráda po jeho boku někde v klidu usadila," říká o příběhu dramaturgyně Ilona Smejkalová.

"Naše inscenace vychází skutečně z knihy Barryho Gifforda. Ten zvolil záměrně povrchní, svěží styl vyprávění nejčastěji formou dialogů. Líbila se mi jistá komiksovost textu, který nezapře inspiraci slavnými road-movie. Ale nejvíce mě fascinuje propastný rozdíl mezi románem a kultovním filmem Davida Lynche. Ten je naopak velmi temný a agresivní. Určitě v nás Lynchův sugestivní jazyk zanechal nějaké stopy. Na prknech našeho divadla se objevuje milostný příběh plný spalující vášně a lásky. Je to noční můra, pokřivená romance, Romeo a Julie odehrávající se v ušpiněných amerických motelech, směs kýče a zběsilé opravdovosti," charakterizoval inscenaci J. Mikulášek. Ústřední dvojici hraje Petra Bučková a Pavel Gajdoš. (ta)

Zprávičky

Významné ženy v muzeu

Významné ženy 2. poloviny 19. a počátku 20. století představí od 4. prosince Ostravské muzeum. Výstava bude složená ze čtyř samostatných celků. Věnované budou americkému klubu dam, kuchařce a spisovatelce M. D. Rettigové, B. Němcové a také prvním dívčím školám v Ostravě. Výstava potrvá do 15. února 2007.

Sklo Tomáše Hlavičky

Skleněné plastiky Tomáše Hlavičky budou od 16. listopadu vystaveny ve Výtvarném centru Chagall. Autor vkládá mezi vrstvy plochého skla spleti proužků plátky stříbra nebo zlata. Ty vytvářejí po vytavení a vybroušení objektů jakousi ukrytou stavební kostru tvaru nebo evokují podobu struktur stébel trav, listů, větví, okvětních lístků apod. Proměnná hra odlesků vrstvených kovových plošek se rozehrává při každé změně úhlu pohledu. Vyvolává magický pocit napětí při sledování divokého víření uvnitř, které kontrastuje s celkovou klidnou uměřeností samotného díla. Výstava trvá do 13. prosince.

Čtení v Akordu

Prozaik, básník, dramatik a scenárista Miroslav Stoniš bude 6. prosince v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu hostem pořadu autorské čtení. Ostravský rodák napsal řadu prozaických knih, je autorem divadelních, rozhlasových a televizních her i scénářů. Za román Paterek a pastýřka získal ocenění Knižního klubu. Setkání s ním doplní výstava fotografií Františka Hajnyše. Začátek je v 17 hodin.

O loutce v pohádce

Jednotlivé typy loutek ze známých pohádek se představí od 27. listopadu ve Výstavní síni Sokolská 26. Výstava O loutce v pohádce se koná ve spolupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 26. ledna 2007.

Přehlídka dětské tvorby Arénka

Třinácté nesoutěžní setkání dětských kolektivů zabývajících se divadelní tvorbou Arénka se bude konat od 17. do 26. listopadu. Cílem akce je poskytnout dětem zdravým i zdravotně postiženým stejnou možnost prezentace a vidět navzájem svá představení. Do letošního ročníku, který se uskuteční v Janáčkově konzervatoři, se přihlásilo šestnáct souborů. Diváci uvidí sedmnáct inscenací a drobných ukázek práce. Vystupovat budou děti ostravských i mimoostravských škol a institucí z Hlučína, Českého Těšína nebo Rožnova pod Radhoštěm.

Na dopolední představení budou navazovat pracovní semináře. Součástí přehlídky je výstava výtvarných prací nazvaná Z pohádky do pohádky z dílny Kreativního ateliéru Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Ostrava. Výstava ve velkém sále budovy Telepace potrvá do 24. listopadu. (t)

Myron po rekonstrukci v provozu

Provoz v rekonstruovaném Divadle Jiřího Myrona bude obnoven v prosinci. Proto dochází ke změně plánovaných premiér operního a operetního souboru Národního divadla moravskoslezského (NDM). Muzikál Zvonokosy se bude hrát v Divadle Jiřího Myrona 9. prosince v 19 hodin. Premiéra Dvořákova Jakobína se uskuteční o týden později 16. prosince v 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Termíny všech představení včetně předplatitelských skupin jsou zveřejněny na internetových stránkách: www.ndm.cz a ve Zpravodaji NDM.(r)

Unikátní dílo Maxe Berga v muzeu.

Výstavu věnovanou tvorbě významného německého architekta Maxe Berga připravilo Ostravské muzeum ve spolupráci s Muzeem architektury ve Vratislavi a Stavební fakultou VŠB-TU. Max Berg, který působil v letech 1909 až 1924 jako městský architekt Vratislavi, je autorem unikátní stavby Hala století. Ta byla postavena v letech 1911 až 1913 na počest stého výročí vítězství spojenců nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Odvážná železobetonová konstrukce měla v době své realizace největší rozpětí na světě. Výstava zachycuje také autorovy inspirační zdroje, proces projektování i vlastní stavbu včetně jejího dalšího osudu. Hala, považovaná za jeden z nejvýznamnějších konstrukčních počinů minulého století, byla letos v červenci zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výstava potrvá do 10. prosince. (t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie Ostravy: Stavitel Bernard Lev

Archiv města Ostravy

Na epištolní straně v kostele sv. Václava je do zdi zasazena renesanční náhrobní deska s postavou asi padesátiletého až šedesátiletého muže. Kameník, pravděpodobně vlašský mistr Jan Rinolt, jej zobrazil prostovlasého, s knírem a špičatou bradkou, oděného do typického měšťanského oděvu počátku 17. století.

"Podle českého nápisu na nástavci nad náhrobkem by mělo jít o ostravského měšťana Bernarda Lva, který zemřel 1. března 1603," říká Šárka Glombíčková z městského archivu. U nohou jsou umístěny dva znaky. Vpravo je jeho vlastní znak - stojící lev s písmeny BL, ten užíval i na pečeti. Vlevo je umístěn kráčející býk - znak manželky Kateřiny du Bos.

Bernard Lev pocházel z Locarna a patřil ke komunitě italských kameníků a stavitelů, kteří pracovali ve službách olomouckých biskupů na stavbách a renesančních úpravách zámků a kostelů na biskupských statcích a ve městech severovýchodní Moravy. V Ostravě, kde se usazovali už od první poloviny 16. století, tvořili vlivnou společenskou skupinu. Stávali se majiteli nejpřednějších domů a zaujímali významné pozice v městské radě.

"Bernard Lev zastával v letech 1594 až 1595, 1597 a 1602 funkci purkmistra a v roce 1596 byl starším konšelem - členem užší městské rady. Jako katolíci byli Italové také účinným nástrojem rekatolizace olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského v tehdy převážně protestantském městě. Například v roce 1597 uložil biskup hukvaldskému úředníku a ostravskému purkmistrovi B. Lvu, aby dbali o to, aby ostravští měšťané byli při bohoslužbách pobožnější a světili svátky," uvádí Š. Glombíčková.

Přítomnost Bernarda Lva v Ostravě lze doložit od roku 1575. Vlastnil šenkovní dům č. 48 (dnes č. p. 35) na náměstí, který patřil k nejdražším domům ve městě. Původně na jeho místě a místě obou sousedních domů č. 47 a 49 stál dvůr olomouckého biskupa s pivovarem. Po smrti B. Lva dům zdědil syn Mikuláš. Mladší syn Václav vlastnil dům č. 64 (dnes č. p. 50). Oba synové byli také několikrát členy městské rady. Neví se ale, jestli pokračovali v otcově řemesle. Četné příbuzenské svazky s italskými kameníky by tomu nasvědčovaly.

Při sňatku Mikulášovy dcery Magdaleny s ostravským malířem Jiříkem Milotským byl jedním z nevěstiných svědků Jiří Ballarin - další známý italský kameník pocházející z Ostravy.

"První doklad stavitelské činnosti Bernarda Lva je z roku 1576, kdy převzal vedení stavby soudní síně stavů opavského knížectví v klášteře minoritů v Opavě po jiném italském zedníkovi Tomáši Bosovi. S jeho dcerou se pak oženil. Po dokončení soudní síně roku 1579 ještě nějakou dobu pracoval pro stavy v Opavě. V letech 1581 a 1584 stavěl sklípek pod soudní síní, který byl určen pro úschovu zemských desek a soudních knih. V roce 1592 navrhl a řídil stavbu nové bašty na hradě Hukvaldy. O dva roky později zhotovil pro biskupa Pavlovského model a vypracoval plány na stavbu kostela v polských Pavlovicích. Právě odtud biskup pocházel," říká archivářka.

V roce 1594 začal stavět hlavní věž biskupského kostela sv. Václava v Olomouci, kterou dokončil o rok později. Ještě v roce 1594 se z podnětu biskupa pustil do stavby věže farního kostela sv. Václava v Ostravě. Z Olomouce si přivedl jako pomocníka italského kameníka Jeronýma Vlacha, který však od stavby utekl. Věž zvýšil o čtvrté patro a zakončil cimbuřovitou nástavbou známou z veduty města z roku 1728. Završil tak přestavbu kostela, která byla zahájena v roce 1539 přebudováním plochostropého dvojlodí na pozdně gotickou trojlodní baziliku zaklenutou síťovou klenbou.

Jak Š. Glombíčková připomíná, i v pozdějších letech provedl B. Lev mnoho staveb v okolí města pro nejrůznější zadavatele, o čemž svědčí několik nepřímých dokladů. Ještě tři roky po smrti B. Lva musela vdova Kateřina upomínat Diviše Podstatského z Prusinovic o plat za dílo provedené jejím manželem.

V druhé polovině 16. století změnila města severovýchodní Moravy a Slezska rychle svou architektonickou tvář. Namísto převážně dřevěných měšťanských domů se i v malých městech objevily první kamenné domy se zděnými štíty pater, prostornými podloubími a klenutými mázhauzy. Všude byly budovány zděné radnice s nezbytnou věží a kamenným portálem. Současně se usazovali ve městech vlašští stavitelé a kameníci, kteří se rychle sžili s domácím prostředím a získali všechny význačnější stavební zakázky. Bernard Lev nebyl výjimkou.(M&G)

Foto

Náhrobní deska B. Lva v kostele sv. Václava.
Věž kostela na vedutě z roku 1728.
Interiér kostela.
Kostel sv. Václava, současný stav věže.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Světový šampionát v kulturistice

Téměř tři stovky závodníků z šedesáti zemí světa hostila od 28. do 29. října ČEZ Aréna. Šedesátý ročník Mistrovství světa v kulturistice mužů se zapsal do historie tohoto sportu díky nejvyššímu počtu startujících i skvělým úspěchům českých borců. V klasické kulturistice získal zlato Vjačeslav Vinogradov (v kategorii nad 178 cm), stříbro vybojovali Rudolf Prager (do 178 cm) a Jan Garay (do 170 cm), bronzovou medaili si z klasiky odvezl Daniel Pšenica (v kategorii do 178 cm). Ve sportovní kulturistice slavil úspěch Lukáš Osladil, který v královské kategorii do 90 kg obsadil druhé místo a Martin Kasal za třetí příčku ve váze do 100 kg. V pořadí národů patří České republice druhé místo, první jsou Egypťané a třetí Slováci. Absolutním mistrem světa v klasické kulturistice se stal Ital Luca Iacobucci. Nejlepším sportovním kulturistou je Ali Tabrizi z Kataru.

"Atmosféra v ČEZ Aréně byla strhující a já věřím, že kulturistům velmi pomohla. Šampionát přímo v hale zhlédlo čtyři tisíce domácích i zahraničních diváků, prostřednictvím médií byl přenášen do šedesáti zemí světa," řekl předseda Svazu kulturistiky a fitness ČR Stanislav Pešát.

Město Ostrava podpořilo konání mistrovství světa částkou 3 miliony korun.(k)

Foto

V. Vinogradov (ČR) vybojoval zlato.
R. Prager (ČR) získal stříbro (vpravo), A. Hlinka (SR) bronz.

 

Krátce

 

ČEZ Aréna oslaví narozeniny

Jedinečné představení slavné opery Giuseppe Verdiho Aida se uskuteční 28. listopadu u příležitosti oslav 20 let ČEZ Arény. Od 19 hodin se známá vítkovická hala stane dějištěm milostného příběhu, ve kterém vystoupí operní pěvci, velký sbor, balet a orchestr. K vidění bude více než 300 dobových kostýmů, světelné efekty a pyrotechnická kouzla. Vstupenky v cenách od 390 do 1 200 Kč lze zakoupit v prodejní síti Ticket Art nebo každý všední den od 10 do 17 hodin v pokladně ČEZ Arény, tel.: 596 707 134.

Vstupenky na supercross v prodeji

Po loňské úspěšné premiéře se do Ostravy vrací špičkový halový motokros a freestylová exhibice. Skvělou podívanou chystá od 19. do 20. ledna 2007 ČEZ Aréna. Zdatní motorkáři představí své umění na 400 m dlouhé supercrossové dráze s mnoha atraktivními prvky a superjumpem. Vstupenky od 225 do 275 korun si zájemci mohou pořídit v pokladně ČEZ Arény a pobočkách Ostravského informačního servisu.

Turnaj v halové kopané

O putovní pohár města Ostravy se utkají 9. a 10. prosince účastníci turnaje v halové kopané. Osm prvoligových a druholigových mužstev z celé republiky včetně domácího Baníku a Vítkovic svede souboje v ČEZ Aréně. Vstupenky za 100 Kč na oba dny budou k dostání od začátku prosince v pobočkách Ostravského informačního servisu, CK ČEDOK a pokladnách ČEZ Arény.

 

Porubský čtvrtmaraton.

Osmdesátka vytrvalostních běžců se 28. října postavila na start šestého ročníku Porubského čtvrtmaratonu. V šesti kategoriích bojovali na asfaltové trati dlouhé 10 548 metrů. Závod, který se konal na Hlavní třídě, zpestřila jízda na kolečkových bruslích a kolečkových lyžích. V nedaleké ZŠ Porubská 832 si mohli zájemci zkontrolovat fyzickou zdatnost při takzvaném Cooperově testu. Ten měří vzdálenost, kterou člověk překoná za 12 minut. Akci pořádala TJ Liga 100 Ostrava, Maraton klub Seitl a Úřad městského obvodu Poruba.

Mistrovství v teamgym.

Evropský šampionát v teamgym se od 2. do 4. listopadu konal na Zimním stadionu v Ostravě-Porubě. Soutěže, která se skládá ze skoků z trampolíny, akrobacie na pružném páse a společné skladby, se zúčastnilo 48 družstev z 15 zemí.
Nejúspěšnější výpravou se stalo Dánsko. Jeho sportovci vybojovali 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. V silné konkurenci si dobře vedl domácí tým GK Vítkovice, který v kvalifikaci obsadil šestou příčku a stejnou pozici si udržel i v sedmičlenném finále.

Orientační běh v zoo.

Netradiční prostředí si 21. října vybrali orientační běžci z celého Moravskoslezského kraje. Závod v ostravské zoologické zahradě okolo zvířecích výběhů připravili členové oddílu aktivního pohybu - orienteering FiZA Team při TJ Baník Ostrava. Na trať "Mistrovství Moravskoslezského kraje v orientačním běhu-sprint" se vydalo více než 500 sportovců. Součástí byl XIV. ročník Finále škol 2006. Běžci přispěli ze startovného na krmení vybraného zvířete.