Duben 2006

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Hyundai je přínosem pro Ostravu i kraj

Je rozhodnuto. Představitelé státu 27. března podepsali memorandum o investici se společností Hyundai, která postaví závod na výrobu automobilů v Nošovicích. Smlouva by měla být uzavřena v květnu. Stát poskytl korejské firmě přímé investiční pobídky ve výši 4,3 miliardy korun. Z toho bude část financí použita pro stavbu průmyslové zóny, kterou mohou využívat i jiné firmy. Další peníze budou určeny na podporu pracovních míst. Těch musí automobilka podle závazku vytvořit minimálně přes tři tisíce. Půjde o dělnické profese. Z asi dvaceti procent zde najdou zaměstnání středoškoláci a vysokoškoláci. V dodavatelských firmách navíc vznikne dalších 15 tisíc nových pracovních míst.

S budováním závodu chce Hyundai začít ještě letos. Do konce června, kdy musí být zóna připravena pro výstavbu hal, by mělo být přemístěno mnoho tun zeminy. Na řadu přijde výstavba protihlukového valu na okraji zóny, demolice domů, zřízení přípojek, vybudování zařízení pro stavbu apod.

Miliardová investice v regionu je velkou příležitostí také pro tuzemské firmy. Pro Ostravsko může příchod automobilky znamenat příliv dalších investorů. Připravena je průmyslová zóna Mošnov zahrnující 200 ha nezastavěné plochy v majetku statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a státu. K dispozici je technická infrastruktura a v současné době je zpracováván projekt pro její posílení.

K výhodám této lokality patří svobodné celní pásmo (Free Zone), přímé napojení na rychlostní komunikaci R48 a budovanou dálnici D47, sousedství mezinárodního letiště se špičkovými parametry, napojení na městskou hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědeckotechnické zázemí.

"Předpokládám, že příliv investorů na Ostravsko bude obrovský a vyvolá řadu nových aktivit a pracovních příležitostí. Příchodem automobilky dojde k tolik potřebnému hospodářskému oživení celého regionu," řekl primátor Aleš Zedník. (i)

Po čtyřech letech přišla opět velká voda

Obyvatelé města, kteří bydlí u břehů vodních toků protékajících Ostravou, se od 28. března upínali k předpovědím počasí a ke všem dostupným informacím o velké vodě - v České republice už třetí za posledních devět let.

Hladiny řek v prvních dnech vyhlášené povodňové aktivity nebezpečně stoupaly a na řece Odře ve Svinově byl dokonce vyhlášen 3. stupeň (stav ohrožení). Hasiči například vystavěli v Koblově dvousetmetrovou hráz do výšky jednoho a půl metru, na kterou použili čtyři tisíce pytlů s pískem, ve Staré Bělé pomohlo tisíc pytlů.

Primátor Aleš Zedník přesně v 18 hodin 4. dubna mohl povodňovou pohotovost zrušit. Situace na tocích ovlivňujících město se natolik zlepšila, že na žádné ze stanic voda nepřekročila hranici bdělosti. "Za ten týden jsme se opět přesvědčili o tom, jak je příroda mocná. Jsem opravdu rád, že jsme zde v Ostravě proti ostatním krajům v republice vyvázli - a nechci ani uvádět, jestli to bylo bez větších nebo menších škod. Musím jen vyjádřit naději a přání, abychom pomoc hasičů a záchranářů v nejbližších týdnech ani měsících nepotřebovali a nemuseli se potýkat s podobnými problémy. V každém případě patří poděkování všem, kteří se podíleli a aktivně, často bez ohledu na své osobní volno, se zapojili do boje s velkou vodou," řekl A. Zedník při ukončení činnosti Povodňového štábu statutárního města Ostravy. Jeho členové se od 28. března sešli v Centru tísňového volání pětkrát. (m)

Vzpomínkový akt

u příležitosti 61. výročí

osvobození města Ostravy sobota 29. dubna v 10 hodin

u Památníku osvobození
Československa Rudou armádou
Komenského sady, Moravská Ostrava

 

Návštěva prezidentského páru.

Po roce přijel 28. března prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií Klausovou na třídenní návštěvu Moravskoslezského kraje. Velmi přátelskou atmosféru mělo setkání prezidentského páru s občany hned první den jejich pobytu v Ostravě na Masarykově náměstí. Prezidenta s manželkou přivítali radní města v pracovně prvního českého ostravského starosty Jana Prokeše ve Staré radnici. (pokračování na str. 8-9)

 


Strana 2

Vyznamenání pro představitele města

Slavnostního shromáždění u příležitosti 61. výročí osvobození města Wodzislaw Slaski se 24. března zúčastnil generální konzul České republiky v Katovicích Josef Byrtus, primátor Ostravy Aleš Zedník, prezident města Wodzislaw Slaski Adam Krzyźak a další významní hosté. Přítomni byli polští a čeští veteráni.

Hrdinství bojovníků si všichni připomněli při kladení věnců na vojenském hřbitově a u památníku 1. čs. tankové brigády. Prohlédli si rovněž expozici věnovanou 1. čs. tankové brigádě, která se podílela na osvobozování města.

Výstavu v místním muzeu tvoří historické fotografie, ukázky zbraní, munice a další exponáty. Na vzpomínkovém setkání byla předána česká a polská vyznamenání. Mezi oceněnými byli také primátor Ostravy Aleš Zedník a náměstek primátora Zbyněk Pražák (na snímku uprostřed). (t)

Občané Slovenské republiky mohou volit do Národní rady poštou

Voleb do Národní rady Slovenské republiky (SR), které se uskuteční letos 17. června, se mohou v souladu s Ústavou Slovenské republiky zúčastnit také občané SR trvale nebo přechodně žijící v zahraničí. Podle platného zákona 333/2004 Z. z. o volbách do Národní rady SR mohou své občanské právo poprvé uplatnit prostřednictvím pošty. Bližší informace o této možnosti poskytl generální konzul SR v Brně Ivan Nejeschleba: "Občan SR, který nemá trvalý pobyt na území SR a chce volit prostřednictvím pošty, musí požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů na adrese: Místní úřad městské části Bratislava-Petržalka, organizační oddělení, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 tak, aby žádost byla doručena nejpozději 28. dubna. K žádosti musí přiložit čestné prohlášení, že nemá na území SR trvalý pobyt (napsané slovensky), a fotokopii platného cestovního dokladu SR s osobními údaji nebo fotokopii o státním občanství SR. Na základě této žádosti bude volič zapsán do zvláštního seznamu voličů."

Prostřednictvím pošty mohou volit rovněž občané SR, kteří mají trvalý pobyt na území SR, ale budou se zdržovat v době voleb mimo území Slovenska. Písemnou žádost musí zaslat na adresu obecního (městského, místního) úřadu v místě trvalého pobytu nejdříve 50 dní před dnem voleb, tj. 28. dubna.

Voliči obdrží na adresu uvedenou v písemné žádosti nejdříve 35 dní před dnem voleb, tj. 13. května, hlasovací lístky, speciální obálku, poučení o způsobu hlasování a obálku se zpáteční adresou a heslem Volba poštou.

Bližší informace zájemci získají na tel. čísle: 00421 248 592 311 nebo e-mailu: ovr.svs@mvsr.sk

Formuláře pro volbu poštou lze najít na adrese: www.civil.gov.sk pod odkazem Volby a referendum a Volby do Národní rady SR nebo v době konzulárních hodin 20. dubna v Sadové ulici 39 v Moravské Ostravě. (r)

Drážďany slaví 800 let

Dne 31. 3. 1206 se v písemném dokumentu míšeňského biskupa objevila poznámka Acta sunt haec Dresdenae (A to se stalo v Drážďanech). Tento den je první doloženou zmínkou o existenci Drážďan, přestože městská práva obec získala zhruba o padesát let později. Oslavy 800. výročí saské metropole jsou sice rozloženy do celého roku, ale 31. březen mezi nimi zaujímá mimořádné místo.

V rámci oslav byli do Drážďan pozváni zástupci všech dvanácti partnerských měst. Společně se při této příležitosti setkali primátoři nebo jejich náměstci z ruského St. Peterburgu, anglického Coventry, polské Wroclawi, rakouského Salzburgu i Ostravy.

Hosté navštívili Skleněnou manufakturu a známý pivovar Radeberg. V pátek 31. března se setkali s vedením města Drážďany a představiteli Zemské vlády Saska. Seznámili se s částí průmyslové zóny v Drážďanech o velikosti 90 hektarů, kde sídlí firmy zaměřené na oblast mikroelektroniky. (r)

Partnerská města OstravyZeměOd roku
Volgograd Ruská federace 1949
Coventry Velká Británie 1957
Katovice Polsko 1960
Drážďany SRN 1971
Split Chorvatsko 1976
Pireus Řecko 1997
Košice Slovensko 2001
Miskolc Maďarsko 2001
Pittsburgh USA 2001
Okres Wodzislaw Polsko 2005

 

Kruh zve občany na setkání

Občanské sdružení Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, místní organizace Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, zve občany 10. května na setkání. To se uskuteční ve 13 hodin v místnosti Českého svazu bojovníků za svobodu a České obce legionářské na náměstí Sv. Čecha v Ostravě-Přívoze. (r)

Vrátnice: první kontakt s úřadem

Vydávat klíče od kanceláří, kontrolovat osvětlení, zamykat a odemykat vchody do budovy a další úkony patří do pracovní náplně všech vrátných. V objektech Magistrátu města Ostravy jejich činnost od 1. února zabezpečují zaměstnanci Městské policie Ostrava (MPO). Vrátným, kteří byli v pracovním poměru s magistrátem, byla po zrušení jejich pracovních míst v prosinci loňského roku nabídnuta pozice u MPO. "Přechod na místo strážného městské policie jsem přijal bez větších výhrad. Kromě toho, že mám jiného nadřízeného a modročernou uniformu, se pro mě nic nezměnilo," řekl František Pleva, který na radnici pracuje už devět let. Na starosti má nejen více než tři stovky klíčů, ale také například sledování přilehlého parkoviště kamerovým systémem, kontrolu oken i toalet. "Jsme lidmi, které občané při vstupu do radnice zaregistrují jako první, pokud nejdou hlavním vchodem. Podáváme informace o umístění jednotlivých odborů, jejich agendě i úředních dnech. Když přijde handicapovaný návštěvník, postaráme se, aby jej příslušný úředník dovedl na místo, které hledá. O víkendech navíc asistujeme u svateb nebo informujeme občany o přístupu na radniční věž," uvedl F. Pleva. (k)

 


Strana 3

"Silniční hospodářství ve městě výrazně ovlivňuje život občanů," říká náměstek primátora Jaromír Horák

Město dává každý rok na opravy silnic milionové částky

Rozhovor

Letošní zima byla opravdu náročná nejen na práci silničářů, dopravců, ale také pro běžný dopravní provoz na silnicích. Hlavně řidičům zanechala stav vozovek horší než v minulých letech. Město zajišťuje údržbu silniční sítě plynule a po celý rok. Proto na silnicích, které jsou v majetku města, je situace lepší, než například u krajských a státních komunikací. O financování silničního hospodářství v letošním roce jsme hovořili s náměstkem primátora Jaromírem Horákem.

Kolik je v rozpočtu financí na opravy?

Silniční hospodářství představuje významnou výdajovou část rozpočtu města. Letos je na opravy, stavby a údržbu vozovek vyčleněno přibližně 300 milionů korun. Komunikace ve městě mají 4 vlastníky.

Můžete být konkrétní?

Komunikace I. třídy vlastní stát a jsou v péči Ředitelství silnic a dálnic ČR, oblast Ostrava. Údržbu zajišťují prostřednictvím smluvního partnera Ostravských komunikací, a.s. (OK). To znamená, že zabezpečují dopravu na nejintenzivnějších úsecích ve městě. Jde o ulice Rudná, Mariánskohorská, Plzeňská, Místecká apod. Silnice II. a III. třídy náleží kraji a vlastníka zastupuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Údržba spadá opět pod OK. Jde o 130 km silnic. Jsou to vesměs komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava. Tvoří ji ulice Opavská, 28. října, Těšínská, Frýdecká, Orlovská, Krmelínská, Na Lukách, Hlučínská a další. U silnic II. třídy III. třídy tvoří doplňkovou a obslužnou část silniční sítě. Místní komunikace I. a II. třídy vlastní město Ostrava a prostřednictvím OK spravuje přibližně 135 km vozovek. Charakteristické je, že mimo silnic je po nich vedena městská hromadná doprava. Místní komunikace III. a IV. třídy jsou ve správě a majetku městských obvodů v rozsahu asi 1 600 km. Údržbu a opravy zajišťují příslušné městské obvody vlastními silami nebo přes smluvní partnery.

Extrémní zima po sobě zanechala silnice mimořádně rozbité.

Na údržbu místních komunikací I. a II. třídy je pro tento rok vyčleněno 108 milionů korun. Tyto finance jsou určeny na opravy výtluků po zimě, opravy poškozených značek a svodidel, sečení trávy, péči o zeleň apod. Pro rok 2006 jsou připravovány rozsáhlejší opravy, které si vyžádají i zásah do plynulého silničního provozu. Jde o velkoplošné opravy v ulicích Šenovská, Kubínova, K Myslivně, Studentská, Sokolovská, Poděbradova, Halasova, Štramberská, Pavlovova, Volgogradská. Náklady na účelové opravy - pokládání koberců, oprava obrubníků apod. - těchto komunikací si vyžádají téměř 136 milionů korun.

Do správy města patří kromě silnic i mosty a lávky?

Ano, v současné době probíhají výběrová řízení na opravy 12 staveb. Z rozpočtu je vyčleněno 57 milionů korun a za největší akci považuji opravu mostu na Heroldově ulici. V letošním roce bude také zahájena rekonstrukce mostu na ulici Českobratrská u bývalého Zimního stadionu Josefa Kotase. Je součástí výstavby prodloužené Místecké ulice sloužící jako přivaděč k dálnici. Různá dopravní omezení budou mít negativní dopad na život v centru města. Spoléháme na pochopení občanů, protože stavba je pro Ostravu nutná. Oprava bude zahájena ve druhé polovině roku a předpokládané dokončení je v roce 2008. Na první etapě stavby takzvaného severního mostu se město bude podílet asi 65 miliony korun.

Zatím jsme hovořili o investicích do oprav komunikací. Mnoho obyvatel trápí problémy s parkováním ve městě. Především mimoostravští nemohou najít místa k odstavení vozidla.

Město se samozřejmě zabývá problematikou parkovacích stání a odstavných míst. V centru i v městských obvodech, například v Porubě a Ostravě-Jih, se snažíme parkování omezit na co nejkratší dobu především u úřadů a obchodů. Toto řešíme pomocí parkovacích automatů nebo kotoučů. Chceme vyloučit, aby někteří návštěvníci zabírali místo celý den. Dostatek parkovacích míst máme ve třech objektech. Jde o garáže v podzemí na Prokešově náměstí, garáže na Dubině a na Černé louce. Letos přibyl nový parkovací objekt KOMA v prostoru svinovského nádraží, který je v soukromém vlastnictví.

Uvažuje tedy město o rozšíření parkovacích míst?

Parkování věnujeme pozornost, ale využití pozemků pro účely stání vozidel je dost neefektivní. Spíše je tendence vytvářet parkovací možnosti ve velkokapacitních objektech. Takový pokus je v současné době realizován v Ostravě-Porubě. V rámci regenerace panelového sídliště tady staví městský obvod Poruba dvoupodlažní parkovací objekt, který má být dokončen v letošním roce. (iL)

Dostatek parkovacích míst pro stále větší množství automobilů, jejichž majitelé potřebují odstavit vozidla v centru města, v blízkosti úřadů, na sídlištích nebo v prostorách nádraží, je stále aktuálním problémem. Nejen proto, že popojížděním při hledání místa dochází ke zvýšeným emisím výfukových plynů, ale vzniká nebezpečí úrazu pohybujících se osob. Mnohde je navíc ztížena dostupnost pracovníků integrovaného záchranného sboru.
Jednou z možností, jak řešit situaci, může být výstavba parkovacích domů. Automatizovaný garážovací objekt byl otevřen na konci března v přednádražním prostoru Ostrava-Svinov (obr. uprostřed). Parkovací dům Koma má kapacitu pro 105 automobilů a jejich umísťování řídí počítač. Vozidla na místo dopravuje plošina (obr. vpravo). Doba odbavení zákazníků nepřesahuje 3 minuty (obr. vlevo). Jsou splněny základní požadavky majitelů automobilů. A sice navrácení vozidla bez poškození nebo vykradení a hlavně nepřetržitý provoz. Tento automatizovaný systém má vliv na úsporu pohonných hmot a pozitivní dopad na životní prostředí.

 


Strana 4

Střípky

Zkušenosti z Katovic.

Bezpečnostní rada města se 22. března seznámila s analýzou prací při vyprošťování obětí z výstavní haly v Katovicích, kde se 28. ledna pod tíhou sněhu zřítila střecha. "Vyhodnotit situaci a poučit se z každé takové tragédie je mimořádně důležité," uvedl primátor Aleš Zedník. O průběhu záchranné akce podrobně informoval zástupce velitele Krajského velitelství Státní požární ochrany Slezského vojvodství v Katovicích Czeslaw Kozak. Uvedl, že nejdůležitější byla koordinace, protože v prvních hodinách po havárii bylo na místě přes devět set záchranářů, hasičů, vojáků, policistů i městských strážníků, 17 psů s psovody a 180 zdravotníků.

Rekonstrukce Stodolní Ulice.

V březnu začaly ve vyhlášené ulici opravy, na kterých se město podílí rekonstrukcí kanalizační sítě a vodovodního potrubí nákladem 10,5 milionu korun. Na tyto práce bude navazovat výměna povrchu vozovky. Šedý asfalt nahradí žulová dlažba.
Před každým klubem bude umístěna větší kamenná deska, do které si může podnik nechat vyrýt název nebo logo. Přibude nové osvětlení, plakátovací plochy, koše, lavičky a výsuvné sloupky, které z ulice vytvoří pěší zónu. Změněná Stodolní ulice bude zprovozněna na konci srpna.

Centrum služeb.

Společnost GE Money 4. dubna slavnostně otevřela v Ostravě-Hrabové centrum zákaznických služeb. Koncem letošního roku zde bude pracovat 250 zaměstnanců, do tří let se jejich počet zvýší na pět set. Centrum bude sloužit klientům GE Money v České republice a na Slovensku. Do výstavby střediska investuje společnost přes 100 milionů korun. GE Money se sídlem ve Stamfordu v USA poskytuje úvěrové služby ve více než 51 zemích. Otevření střediska se zúčastnil primátor Aleš Zedník.

Dotace pro Slezskoostravský hrad

Na opravy Slezskoostravského hradu schválili zastupitelé na březnové schůzi investiční dotaci ve výši 1 933 tisíc Kč.

Za 997 tisíc korun bude dokončeno hradní nádvoří, kde byla v loňském roce položena kamenná dlažba. Ústav památkové péče vznesl požadavek na vydláždění celé plochy hradního nádvoří, s výjimkou okrajových částí. V souvislosti s realizací tohoto záměru bylo nutno vyřešit rovněž odvod dešťové vody z nádvoří. Položením nové kamenné dlažby na ploše celého centrálního nádvoří se nesporně rozšíří možnosti i kvalita zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí, zejména pak divadelních představení, koncertů vážné hudby apod.

Dalších 936 tisíc korun bude investováno do posunutí dřevěného oplocení ve směru k ulici Frýdecké a terénní vlna bude využita jako hlediště pro návštěvníky. Zvýšena bude také hradní zeď. Využitelný prostor se těmito úpravami zdvojnásobí. (r)

Na magistrát loni došlo dvanáct petic

Organizační odbor magistrátu přijal v loňském roce 12 petic od občanů, občanských sdružení, ale i zaměstnanců městských organizací. Obsahem jednotlivých písemných žádostí oficiálním činitelům byly například změny zřizovacích listin či žádosti o vyhlášení výběrového řízení. Občané se rovněž tímto způsobem vyjadřovali k místním úpravám silničního provozu, nadměrnému hluku nebo k formě podávání informací městskými organizacemi apod.

Z celkového počtu bylo v zákonných lhůtách řádně vyřízeno 8 petic, 2 jsou dosud v řešení a zbývající dvě byly předány na vědomí příslušným orgánům (městský obvod a rada města). (r)

Úřad práce v Ostravě

Projekt Občanská společnost

Tři pilotní projekty k řešení nezaměstnanosti v nejvíce postižených regionech České republiky schválila letos v únoru Vláda ČR. V Ústeckém kraji je to Podpora studia při zaměstnání, v Karlovarském kraji projekt Zemědělec a v kraji Moravskoslezském program Občanská společnost. Realizaci tohoto pilotního projektu zabezpečuje Úřad práce v Ostravě (ÚPO) pro celý Moravskoslezský kraj.

Vzhledem k tomu, že jde o pilotní ověření programu regionálního charakteru na podporu rozvoje občanské společnosti, je základní podmínkou vykonávat práci v neziskových organizacích, působících zejména v oblasti sociální a zdravotní péče, pouze těmito dvěma způsoby:

 1. Příjemcem bude zaměstnanec, který sníží svůj dosavadní pracovní úvazek na polovinu a dále bude pracovat pro neziskovou organizaci, přičemž stát mu za vykonávání této činnosti poskytne prostřednictvím neziskové organizace zvláštní měsíční příspěvek ve výši 2 210 Kč (polovina výše platného životního minima). Nezisková organizace mu může vyplácet ještě další odměnu. V praxi to znamená uvolnění části pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Příjemcem podpory může být i žadatel, který se zaměstnavatelem nově uzavře pracovní poměr na polovinu stanovené pracovní doby.
 2. Příjemcem bude uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne pracovat pro neziskovou organizaci minimálně na poloviční pracovní úvazek, ale nebude už jinde zaměstnán, nebude podnikatel ani osoba samostatně výdělečně činná a nebude poté veden u úřadu práce jako nezaměstnaný. Stát mu za vykonávání této činnosti poskytne prostřednictvím neziskové organizace zvláštní měsíční příspěvek ve výši 4 420 Kč (platná výše životního minima). Nezisková organizace mu může vyplácet ještě další odměnu.

ÚPO může příspěvek poskytnout na základě společné žádosti, kterou mu předloží Partner (nezisková organizace) spolu se Žadatelem (budoucí příjemce příspěvku), což je občan, který bude pro neziskovou organizaci pracovat. K tomu musí být předem podepsána Smlouva o budoucí dohodě o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvě v rozsahu poloviny stanovené pracovní doby. Žádost o poskytnutí zvláštního příspěvku (včetně povinných příloh) posuzuje hodnotící komise úřadu práce.

Podrobnější informace o základních podmínkách k realizaci pilotního projektu s názvem Program Občanská společnost a také formulář žádosti jsou zveřejněné na internetové adrese: http://portal.mpsv.cz pod odkazem Zaměstnanost. Dále je třeba otevřít Informace z úřadů práce a vyhledat Úřad práce v Ostravě a Politiku zaměstnanosti.

První žádosti o zapojení do projektu přijímá ÚPO už od března s tím, že pracovat pro neziskové organizace začnou první zájemci zřejmě od května. Program je vyhlašován na období let 2006-2007. Na poskytnutí zvláštního příspěvku není právní nárok a jeho ukončení je limitováno výší finančních prostředků určených pro tento projekt. (SB)

 


Strana 5

Šance pro ostravské milovníky cyklistiky

Několik slunečných dnů stačilo k tomu, abychom v ulicích a parcích zahlédli cyklistické nadšence, kteří i přes docela nízké teploty vyrazili na projížďku.

Pro příznivce cyklistiky rozvíjí už patnáct let město Ostrava cyklistickou dopravu. Bylo vybudováno a vyznačeno téměř 180 kilometrů cyklistických stezek a tras, ale odpovídající infrastruktura stále chybí. Co sportovce a milovníky kol trápí, je především skutečnost, že nemají možnost svůj dopravní prostředek bezpečně odstavit. Odbor dopravy magistrátu však neutěšenou situaci řeší.

První bezpečnostní stojany

V rámci prevence kriminality byl vloni městský obvod Poruba zkušebně vybaven cyklistickými stojany. Protože se toto řešení osvědčilo, vybavil magistrát všechny městské obvody tímto zařízením. Stojany byly rozmístěny před úřady a do lokalit, kde je očekáván velký pohyb cyklistů. "Zatím jsme nezaznamenali reakce. Potrvá nejméně dva roky, než si lidé zvyknou využívat bezpečnostní stojan pro svá kola. Proti odcizení ze speciálních stojanů garantuje výrobce velmi vysokou spolehlivost. Je ovšem potřeba upozornit cyklisty na to, že si musí zakoupit odpovídající zámek. K dispozici bude ve 24 ostravských prodejnách. Kolo lze připevnit ke stojanu i běžným lankovým zámkem, ale hrozí riziko odcizení stejné jako při upevnění k jakémukoliv stojanu. Například Holanďané, se kterými jsme jednali, nám doporučili, aby si cyklisté kolo zabezpečili dvěma lankovými zámky," informoval o novince poradce pro cyklistiku odboru dopravy magistrátu Martin Krejčí.

Bezpečnostní stojany na kola budou do konce dubna instalovány na 112 místech ve městě.

Nové cyklistické trasy

Do rozvoje cyklistických stezek město investuje v tomto roce 9 milionů korun.

Počítá se s úpravou několika cyklistických úseků. Především jde o Jantarovou stezku vedoucí od polských až na rakouské hranice. V prostoru mezi Martinovem a Třebovicemi projíždějí cyklisté zúženým místem, které jim dělá problémy, proto dojde k drobné opravě trasy.

"Úpravy čekají také na trasu D v Pustkovci, kde nám chybí propojení mezi sedmým a osmým městským obvodem a areálem Vysoké školy báňské. Vylepšení cyklostezek bychom měli realizovat v Přívoze na trase O, v Mariánských Horách, v Ostravě-Jih a ve Staré Bělé. V letošním roce počítáme s rozšířením porubské cyklotrasy CH mezi Martinovem a Plesnou tak, aby spojila krásné území Plesenky se sedmým a osmým městským obvodem. Vzhledem k tomu, že cyklisté z jižní části Ostravy mají problémy dostat se do centra města, měla by být zahájena výstavba trasy P podél ulice Výstavní, která dnes končí u kulturního domu Jeremenko. Příští rok bude napojena na systém tras v Moravské Ostravě a Přívozu," doplnil M. Krejčí.

Mezi Ostravany je velmi oblíbenou cyklotrasa A vedoucí z Výškovic do Poodří, která byla v loňském roce dokončena. Letos nebo začátkem příštího roku by měl být upraven kritický úsek mezi Odrou a železniční zastávkou v Polance. Vzhledem k tomu, že stezka nevykazuje velká převýšení, je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Podle provedeného průzkumu jezdí na této trase mezi Hrabovou a Kunčicemi více než tři stovky cyklistů za hodinu. Příští rok by mělo dojít k napojení města na západní rekreační oblast novou cyklotrasou z lesoparku Myslivna směrem na Krásné Pole a Velkou Polom.

Jak vzniká stezka a trasa

"Na příkladu nové trasy P ve Vítkovicích si můžeme vytvořit představu o tom, jaké práce musejí být provedeny při vybudování nové cyklostezky. Stávající vozovky a chodníky je nutné rekonstruovat, musí se označit bezpečné přechody pro chodce, na nichž budou instalována speciální svítidla, a je nutné upravit semafory. Ve Vítkovicích se počítá s přeložkou některých inženýrských sítí. Upraveny budou průchody k parkovišti a provedena bude nová výsadba zeleně, která byla výstavbou narušena," uvedl M. Krejčí a dodal, že odhadované náklady na tuto trasu dlouhou 1,5 km mezi ulicemi Rudná a Železárenská jsou 5 až 7 milionů korun. "Až po dokončení projektové přípravy bude možné určit konečnou částku. Mohu ale uvést, že 1 km nové stezky mimo souvislou zástavbu stojí asi 1 mil. korun, v zástavbě i dvakrát až čtyřikrát více. U pouhého značení tras je samozřejmě cena nižší. Vím, že město není schopno financovat velké projekty, jako například připravovaný systém cyklotras Greenways podle ostravských řek Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny, který vyžaduje téměř sto milionů korun. Jednou z možností, jak získat peníze, je požádat o dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury," sdělil Martin Krejčí.

Názory cyklistů

Pomocí internetové stránky "Ve městě na kole" vyjadřují cyklisté své názory na cyklostezky. Většina kritických připomínek se týká sítě stezek, které na sebe nenavazují, a vedení stezek po vozovkách. Dochází k tomu, že se na některých trasách pohybují mezi motorovými vozidly. Podle Martina Krejčího se v poslední době město při plánování nových cest snaží oddělit cyklisty od běžné dopravy a na páteřních městských trasách i od chodců, aby byla zaručena minimální nehodovost. (iv)

POSTUP UZAMČENÍ KOLA DO BEZPEČNOSTNÍHO STOJANU VELOCK

 1. Kolo postavte mezi naváděcí tyče a opřete je o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl být třmen zachycen přidržovačem v otevřené poloze (viz červená šipka).
 2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte třmen. V případě potřeby popojeďte kolem dopředu nebo dozadu tak, aby bylo možné otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.
 3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené poloze.
 4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdříve vykývněte třmen tak, aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze (viz první obrázek).

Na fotografiích je zobrazen typ stojanu CITY. Obdobný postup platí i pro další typy uzamykatelných stojanů VELOCK.

 


Strana 6

Aleš Zedník: "Byli jsme kontaktováni několika developery, kteří se účastní soutěže Karolina"

Na prestižním veletrhu MIPIM 2006 ve Francii se Ostrava neztratila

Největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí Mipim 2006 se už posedmnácté konala ve Festivalovém paláci v Cannes. Veletrh má ve světě velkou prestiž. Účastní se ho manažeři, investoři, developeři významných měst a firem. Letošní ročník zaznamenal rekordní počet účastníků i rozsah vystavovací plochy. Ty byly dokonce zřízeny i na lodích kotvících v přístavu a ve venkovních velkých stanech.

Nabídka města byla pestrá

Prezentace města Ostravy byla součástí expozice České republiky. V sousedství Brna, Mostu a Prahy se Ostrava rozhodně neztratila. Ve stánku o rozloze 63 m2 moravskoslezská metropole nabídla zájemcům lokalitu Karolina, průmyslové zóny Hrabová a Mošnov, vědecko-technologický park, nové obchodní centrum v blízkosti nádraží Ostrava-Svinov a také projekt zóny Nad Porubkou určený pro administrativní plochy, lehkou výrobu, vývoj a výzkum technologií. Město prezentovalo také atraktivní Kostelní náměstí, kde po dostavbě bloku na území historického jádra mohou vzniknout nové kancelářské a bytové prostory.

"Mile nás překvapilo, že zahraniční podnikatelé Ostravu znají. Mají přesné informace o průmyslových zónách. Byli jsme osloveni a kontaktováni několika developery, kteří se účastní soutěže Karolina 2006. Jde o prestižní soutěž určenou jenom těm nejvážnějším a nejsilnějším uchazečům. Další podnikatelé měli zájem o menší plochy ve městě, které lépe odpovídají charakteru jejich aktivit a firem. Zaznamenali jsme velkou poptávku po projektech spadajících do kategorie hotely, kancelářské budovy a rezidenční nemovitosti, jejichž nabídka v Ostravě dosud téměř chybí," uvedl A. Zedník.

Návštěva Korejců

Zajímavá byla návštěva zástupců korejského časopisu, kteří si odnesli propagační materiály a informace o městě.

"Připomněli, že ihned po podepsání smlouvy s automobilkou Hyundai, která chce vybudovat svůj hlavní závod v ostravském regionu, se obrovsky zvedne zájem o Ostravu a poroste po ní poptávka. Vyjádřili přesvědčení, že město čeká pravděpodobně expanze turistů z Koreje," informoval A. Zedník.

Expozice zaujala

Expozice Ostravy zaujala návštěvníky i doprovodným programem. Zpestřením bylo vystoupení zpěváka Ivana Hlase. Také ochutnávka piva Ostravar přispěla k příjemné atmosféře ve stánku.

"Každý z vystavovatelů se snaží získat pozornost investorů. Myslím, že Ostravě se povedlo zaujmout. Zmiňuji to také proto, že například Praha se už nemusí snažit o větší příliv investic, také proto byla jejich expozice řešena s nadhledem. Bratislava měla naopak velice oficiální charakter prezentace. My jsme byli ceněni za to, že do stánku byli ihned pozváni investoři a podnikatelé ke konkrétnímu jednání. Absolvovali jsme téměř padesát pracovních schůzek. Průvodním jevem byly hovory ohledně investice automobilky Hyundai v našem kraji. Musím říct, že přítomnost Ostravy na veletrhu Mipim 2006 byla důležitá, splnila naše očekávání a jsem přesvědčen, že bude pro město přínosem i do budoucna," zhodnotil účast města ve Francii A. Zedník. (iL)

Hannoverský CEBIT představil novinky ve spotřební elektronice

Veletrh elektroniky CEBIT 2006 se uskutečnil od 9. do 15. března v německém Hannoveru. Také zástupci města Ostravy se seznámili s novinkami v počítačové technice. Expozice pavilonů byly věnovány komunikaci, systémům pro realizaci obchodních procesů a digitálním zařízením.

"Dvoudenní návštěva nám neumožnila absolvovat prohlídku všech pavilonů. Z technických novinek nás zaujal rozsah a kvalita expozic asijských firem, které prezentovaly zobrazovací LCD a plazmové monitory i velkoplošné panely. Ty jednoznačně signalizují náhradu klasických CRT monitorů.

V oblasti komunikací a sítí bylo představeno zařízení pro rychlé sítě jak stacionární, tak šířené vzduchem. Velká pozornost byla věnována navigačním systémům pro GPS satelitní navigaci, a to zejména ve vazbě na malá osobní zařízení od mobilních telefonů přes osobní organizátory až po tablety PC. Jejich užívaní je samozřejmě podpořeno potřebnými mapovými podklady. Na veletrhu jsme získali přehled o technologických trendech v mnoha oblastech informační techniky," uvedl Jaromír Tomala, vedoucí odboru městského informačního systému magistrátu. Velkému zájmu především mladších uživatelů se těšily herní systémy včetně přenosných přehrávačů hudebních souborů a multimédia.

Rozsáhlá výstava, které se zúčastnilo téměř 6 265 vystavovatelů a 450 000 návštěvníků, byla doplněna o zajímavou expozici historických počítačů. (iv)

Po zimě byla zahájena oprava výtluků

Jaro a mírnější teploty přivítali nejen Ostravané, ale také silničáři. Teprve nyní mohou určit rozsah škod na vozovkách a začít s jejich opravami. Letošní extrémní zima se oproti jiným rokům podepsala na stavu silnic dost hrozivě. Některé úseky cest jsou natolik rozbité, plné děr a výmolů, že řidiči po silnici doslova kličkují, aby našli nějaká sjízdná místa. Podle výrobního náměstka Ostravských komunikací, a.s., (OK) Antonína Bíny silničáři už začali s vysprávkou nejvíce poškozených úseků. Zejména v ulicích Bohumínská, Plzeňská, Místecká, Bílovecká, Čs. armády, Vratimovská a Briketářská už byly zahájeny intenzivní práce na opravách výtluků. Rozsáhlé díry ohrožující bezpečnost silničního provozu jsou označovány dopravním značením.

Podle předběžných odhadů bude nutné ošetřit 3 600 m2 výtluků na silnicích I. třídy, 5 500 m2 na vozovkách II. a III. třídy a 1100 m2 na místních komunikacích. Nejvíc poškozená jsou místa na ulicích Rudná, 17. listopadu, Opavská, Místecká, Fryštátská, Bohumínská, Českobratrská, Michálkovická, Čs. armády, Vratimovská a Horní. Snahou pracovníků OK je včasné provedení oprav, proto byli osloveni dodavatelé, kteří se na vysprávkách spolupodílejí. Odstranění lokálních výtluků si vyžádá investice ve výši 1,8 milionu korun a velkoplošné opravy přijdou na téměř 2,3 milionu korun. (iv)

 


Strana 7

Američané mají o Českou republiku zájem

Mezinárodní Trade Show konference International Destination Expo v Praze, kterou pořádala Asociace amerických touroperátorů (ASTA), se 22. a 23. března zúčastnila také Ostrava. Američané pro zahájení prvního ročníku této prestižní akce dali přednost České republice před dalšími atraktivními zeměmi - Maďarskem, Brazílií, Marokem a Tureckem. Téměř tisíc zástupců významných cestovních kanceláří převážně z USA a Kanady se přijelo seznámit s podmínkami a pobytovými programy, které nabízejí turistům jednotlivé regiony republiky.

Ostrava se představila v rámci expozice Moravskoslezského kraje a byla prezentována jako zelené město s unikátními technickými památkami a metropole známá pořádáním špičkových kulturních festivalů, jako jsou například Janáčkův máj, Colours of Ostrava či Spectaculo interesse a další. Součástí nabídky města byla také proslulá Stodolní ulice a moderní prostory využívané například pro konference.

Expozici Zelená Ostrava navštívili ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a ředitel CzechTourismu Rostislav Vondruška. Propagaci města ocenili a vyhodnotili jako velmi nápaditou.

V kongresovém sále hotelu byla v rámci doprovodného programu uspořádána Gastronomická procházka s typickými krajovými specialitami teplé i studené kuchyně. (iL)

Masarykovo náměstí v novém

V rámci výstavby kolektoru v minulém roce byly opraveny povrchy ulic a chodníků. Letos v červenci na tyto práce naváže rekonstrukce Masarykova náměstí. Ze současné podoby zůstane zachován jen Mariánský sloup. Původní kašna bude rozebrána a její podzemní strojovna bude vybourána a místo bude vybetonováno. Okolní plocha bude srovnána na úroveň základů Mariánského sloupu. Povrch náměstí bude osazen žulovými deskami v kombinaci s mramorovými kostkami. Původní fontánu nahradí vodotrysky s odvodem vody, tedy bez vodní hladiny. K příjemné atmosféře centra přispěje nové veřejné osvětlení, lavičky, prosvětlené vitríny, prostory pro zahrádky po obvodu náměstí před jednotlivými restauracemi. Úpravy budou provedeny na ploše 9 500 m2 a rozpočtové náklady činí 79 milionů korun. (iv)

Ostrava získala ocenění za rozvoj cestovního ruchu

Časopis Travel Trade Gazette, čtrnáctideník pro cestovní ruch, který už více než padesát let vychází v mnoha zemích a mapuje nabídky a rozvoj cestovního ruchu, vyhlašuje každý rok soutěž TTG Travel Awards. Ceny, které jsou oceněním nejlepších subjektů v cestovním ruchu za uplynulý rok, jsou rozděleny do 17 kategorií. V kategorii Město, jehož služby se za posledních pět let nejvíce zlepšily, získala druhé místo za Českým Krumlovem moravskoslezská metropole Ostrava. Služby Ostravského informačního servisu jsou považovány za velmi profesionální. Na vysoké úrovni je také prezentace Ostravy na odborných veletrzích, způsob propagace turistických cílů a nejrůznějších akcí i přístup města k rozvoji oblastí a atrakcí, které turistický ruch v příštích letech mohou znásobit. (r)

Vědecko-technologický park je dobrou adresou pro firmy světových značek

Tandem nabízí prostory na evropské úrovni

Slavnostního otevření nové budovy Tandem se 31. března v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava (VTP) zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek, náměstek ministra obchodu a průmyslu Robert Szurman, vedení města v čele s primátorem Alešem Zedníkem, zástupci zhotovitele a finské společnosti TietoEnator.

"Otevření špičkově technicky vybavené budovy je mimořádnou událostí. Jde o klíčovou investiční záležitost určenou firmám, které se orientují na vývoj a výzkum informatiky. Náklady na výstavbu Tandemu činily 130 milionů korun. Město ji podpořilo 53 miliony Kč, stát 65 mil. Kč. Rozvoj VTP přispívá k pracovnímu uplatnění lidí s vysokoškolským vzděláním," řekl A. Zedník.

"VTP je skvělým příkladem toho, že investorům, kteří mají zájem o pracovní sílu, ji můžeme nabídnout ve vysoké kvalitě. Propojení s blízkou Vysokou školou báňskou je určujícím faktorem, podle kterého si podnikatelé vybírají, kam chtějí směrovat své aktivity," uvedl L. Zaorálek.

Ředitel VTP Ostrava Jaromír Dudek upřesnil, že zájemců o prostory v areálu je hodně. Investoři z oblasti elektrotechniky nehledají levnou, ale vzdělanou pracovní sílu. O tom, zda příchozí firmy zůstanou, až z osmdesáti procent rozhoduje blízkost technické univerzity a dostupnost lidských zdrojů. "Kvalifikovaná pracovní síla s jazykovými znalostmi je ve světě samozřejmostí. Vysoká škola má kvalitní absolventy, kteří jsou schopni vykonávat tuto vysoce odbornou práci," dodal J. Dudek.

Tandem nabízí kancelářské a laboratorní prostory na evropské úrovni a zázemí univerzitních pracovišť. V krátké době se do nové budovy nastěhuje například finská společnost TietoEnator, a.s., která zřídila ve VTP v roce 2004 své české centrum vývoje software, zabývající se výrobou informačních technologií. Společnost zaměstnává v rámci Evropy 16 tisíc pracovníků a její roční obrat dosahuje 1,7 miliardy euro. V Ostravě chce vytvořit 400 pracovních míst pro inženýry a programátory. Ve vědecko-technologickém parku se v současné době zabývá vývojem a výzkumem 700 lidí. Do roku 2010 by mělo vzniknout až 2 500 nových pracovních příležitostí. (iv)

 


Strana 8 - 9

Prezidentský pár si prohlédl Starou radnici

Na třídenní návštěvu přijel ráno 28. března do Ostravy prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií Klausovou.

Na Masarykově náměstí se v dopoledních hodinách přivítal s primátorem Alešem Zedníkem a občany města. "Rád bych poděkoval za milé přijetí. Tuto návštěvu považuji za významnou součást mé práce. Těším se z toho, že vždycky, když do Ostravy přijedu, vidím, jak se město rozvíjí, jak se pohnulo dopředu. Nebudu jenom v Ostravě, dostanu se i do dalších míst včetně malých obcí, abych poznal z více úhlů život v tomto kraji a také co se u vás děje," řekl Ostravanům prezident, od kterého zájemci mohli na náměstí získat autogram.

Primátor Aleš Zedník uvedl vzácné hosty do pracovny prvního českého starosty Ostravy Jana Prokeše ve Staré radnici. Darem předal prezidentskému páru dva zvony vyrobené ve slavné Zvonařské dílně Dytrychů v Brodku u Přerova.

Hosté se podívali na jarní prosluněné město z ochozu radniční věže a za tónů hrající zvonkohry se rozloučili s vedením města i Ostravany. (r)

Pod foto: Prezident V. Klaus si v doprovodu primátora A. Zedníka prohlédl rekonstruovanou Starou radnici.
Vzácné hosty přivítali občané už na nádraží v Ostravě-Svinově, kam prezidentský pár přicestoval rychlovlakem Pendolino.
Při procházce prosluněnou Ostravou obdivoval prezident s chotí novou tvář města.
Milou návštěvu pozdravili členové rady města (foto uprostřed). Jako památku na návštěvu moravskoslezské metropole dostali manželé Klausovi zvony pojmenované Václav a Ostrava.
Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea předala Livii Klausové velikonoční perníky.
Na protokolární záležitosti dohlížel vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.
Dvaadvacet zvonů nese jména starostů a primátorů města.
Prezidentský pár pozdravil Ostravany z věže Staré radnice.
Livia Klausová i prezident Václav Klaus rozdali během své návštěvy stovky autogramů.
Hornická kapela zahrála známé skladby, které k Ostravě neodmyslitelně patří.

 


Strana 10

Připomeneme si Den Země

Ve dnech 20. a 21. dubna se v Ostravě již popatnácté uskuteční oslava Dne Země. Dvoudenní připomenutí svátku modré planety na Hlavní třídě v Porubě a Slezskoostravském hradu finančně podpoří statutární město Ostrava. Hlavním koordinátorem akce je Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

V Porubě je připravena přehlídka projektů studentů vysokých škol, hry a soutěže zaměřené na ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí, výroba ptačích budek, ale i kontaktní zvířata, dětská zoo, had z PET lahví a jiné. Nad akcí, která se koná 20. dubna, převzal záštitu starosta městského obvodu Poruba Miroslav Novák. Na Slezskoostravský hrad mohou zájemci zavítat o den později - 21. dubna. "Děti i dospělí budou moci ochutnat zdravou výživu, zhlédnout výstavy, navštívit školu praní, seznámit se s domácí ekologií, zapojit se do soutěží či konzultovat své problémy s odborníky v ekologické poradně. Součástí oslav bude sjezd řeky Ostravice, zdolávání lanových překážek i ukázky sokolnictví," řekla Kamila Gabrielová z odboru životního prostředí.

Loni si Den Země připomnělo více než šest tisíc Ostravanů. Podrobný program bude k dispozici na internetových stránkách města: www.ostrava.cz (stránka odboru životního prostředí). (k) Ve dnech 20. a 21. dubna se v Ostravě již popatnácté uskuteční oslava Dne Země. Dvoudenní připomenutí svátku modré planety na Hlavní třídě v Porubě a Slezskoostravském hradu finančně podpoří statutární město Ostrava. Hlavním koordinátorem akce je Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

V Porubě je připravena přehlídka projektů studentů vysokých škol, hry a soutěže zaměřené na ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí, výroba ptačích budek, ale i kontaktní zvířata, dětská zoo, had z PET lahví a jiné. Nad akcí, která se koná 20. dubna, převzal záštitu starosta městského obvodu Poruba Miroslav Novák. Na Slezskoostravský hrad mohou zájemci zavítat o den později - 21. dubna. "Děti i dospělí budou moci ochutnat zdravou výživu, zhlédnout výstavy, navštívit školu praní, seznámit se s domácí ekologií, zapojit se do soutěží či konzultovat své problémy s odborníky v ekologické poradně. Součástí oslav bude sjezd řeky Ostravice, zdolávání lanových překážek i ukázky sokolnictví," řekla Kamila Gabrielová z odboru životního prostředí.

Loni si Den Země připomnělo více než šest tisíc Ostravanů. Podrobný program bude k dispozici na internetových stránkách města: www.ostrava.cz (stránka odboru životního prostředí). (k)

V Bartovicích diskutovali o ovzduší

Zlepšení životního prostředí v městském obvodu Radvanice a Bartovice bylo hlavním tématem konference, která se konala 20. března v bartovickém Společenském domě.

Starostové, zástupci městských obvodů a odborníci diskutovali o problematice znečištěného ovzduší v Ostravě. "Naše město patří z hlediska kvality ovzduší k nejzatíženějším v republice. A to i přesto, že jednotlivé zdroje znečištění splňují emisní limity," řekl starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář.

Studii s názvem Místní program zlepšení kvality ovzduší pro město Ostrava představil Petr Jančík z katedry ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské-Technické univerzity.

Součástí setkání byla prezentace pilotního projektu společnosti OZO Ostrava pro obyvatele Radvanic a Bartovic. Ti mají od 3. dubna do konce roku možnost odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad do speciálních plastových kontejnerů hnědé barvy s nápisem BIO. (k)

Obtěžují vás holubi?

V poslední době se ozývají hlasy občanů, kteří si stěžují na zvýšené množství holubů ve městě. Lidem vadí trus znečišťující fasády a okna domů. Ptáci je obtěžují zvuky, které vydávají zejména v době páření. Mnozí Ostravané mají obavy z přenosu chorob nebo vzniku alergií. Co mohou dělat, pokud je tito opeřenci obtěžují, jsme se zeptali Lenky Frömlové z odboru ochrany vod a půdy magistrátu.

"Je potřeba si uvědomit, že volně žijící ptáci včetně všech vývojových stadií a hnízd jsou chráněni zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten říká, že je zakázáno jejich úmyslné usmrcování, ničení a odstraňování hnízd, nebo sběr vajec. Totéž platí o úmyslném vyrušování ptáků. Případné povolení lovu ptáků na nehonebních pozemcích, tedy ve městech, je z důvodu bezpečnosti občanů téměř nemožné a kvůli přísné ochraně ptáků zákonem neprůchodné.

Omezovat výskyt holubů lze pouze z pozice vlastníka nemovitosti, v níž se usídlují. Obyvatelé domů sužovaní holubí populací se mohou obrátit na majitele objektu, kterým může být město, bytové družstvo nebo fyzická osoba, a požádat jej o nápravu nepřijatelného stavu. Vlastník nemovitosti může znemožnit vlétávání ptáků do půdních a jiných prostor tím, že otvory zabezpečí sítěmi. Na okenní římsy může instalovat zařízení bránící usedání holubů. Přirozeným způsobem lze stav holubí populace ovlivnit jejich nepřikrmováním. Sypání zbytků pečiva nebo zrní ptákům ovšem žádný obecně závazný předpis nezakazuje," uvedla Lenka Frömlová. V případě potřeby zjištění výskytu parazitů nebo bakterií, které mohou přežívat v holubím trusu na půdách domů, se občané mohou obrátit na Státní veterinární ústav v Olomouci. Odběr vzorků by měl vždy provést soukromý veterinární lékař. Vyšetření včetně odběru hradí zadavatel. (k)

Ostravané mají zájem třídit plasty, papír i sklo

Zjistit, jak jsou občané Ostravy spokojeni se systémem nakládání s komunálními odpady, kde o něm získávají informace a jak se sami chovají, bylo hlavním cílem marketingového průzkumu, který provedla v dubnu loňského roku společnost Odvoz a zpracování odpadů Ostrava s.r.o. (OZO).

Z osobního dotazování v domácnostech u 607 respondentů mimo jiné vyplynulo, že Ostravané jsou s množstvím informací, které se týkají odpadů, vcelku spokojeni. Nejvíce čerpají z internetu (21,3 %), novin (16,8 %) a telefonických hovorů (17,3 %). Potěšitelné pro naši redakci je, že 38 % lidí zaregistrovalo zprávy o odpadech v Ostravské radnici, necelých 37 % ve zpravodajích městských obvodů. Podle ředitele OZO Karla Beldy je však stále co zlepšovat: "V této oblasti pociťujeme výrazné rezervy. Pouze třicet osm procent dotázaných věří, že tříděný odpad je adekvátně využíván a dvacet šest procent si dokonce myslí, že končí na skládkách. To jsou nelichotivá čísla. Separovaný komunální odpad řadu let odebírají recyklační firmy. Naše společnost nikoho neobelhává."

Anketa mapovala také spokojenost občanů s kvalitou služeb spojených s likvidací odpadu. "Byli jsme překvapeni, jak jsou v tomto ohledu lidé sebekritičtí - více než polovina (56,7 %) si myslí, že problémy si převážně způsobují sami svým nevhodným chováním. Skoro třetina považuje kapacitu sběrných nádob za nedostatečnou, dvanáct procent hodnotí služby jako bezproblémové," řekl K. Belda.

Na závěrečnou otázku - "Jaké zlepšení navrhujete?" - odpovědělo 52 % dotázaných, že by přivítalo více kontejnerů pro separaci odpadů, 9 % více informací a osvěty a 7 % častější odvozy odpadů. Postoj Ostravanů k vybudování spalovny na zbytkový komunální odpad byl poměrně vstřícný. Dvacet procent s ním souhlasí zcela, 40 % s výhradami. Jako pozitivum uváděli respondenti méně plochy zabrané skládkováním, negativní postoje komentovali možným zhoršením životního prostředí. (kk)

Chcete si splnit svůj dětský sen a stát se na chvíli popelářem?
Přijďte si vyzkoušet, jak se koulí popelnice a přesvědčit se,
kde končí tříděný odpad!

OZO Ostrava s.r.o. pořádá
Den otevřených dveří pro občany Ostravy

v sobotu 22. dubna od 13 do 17 hodin

o Areál OZO Ostrava s.r.o. v Ostravě-Kunčicích, Frýdecká 680/444
(doprava autobusem č. 21, zastávka Vítkovické stavby)

 • Výstava svozové techniky
 • Prohlídka třídicích linek
 • Soutěže pro děti
 • Odpadová poradna

K návštěvě zvou ostravští popeláři!

Hledání pramene vody

Soutěž společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK) s názvem Hledej pramen vody seznamuje děti 4. tříd základních škol s významem vody pro člověka. "Postavení vody v lidském životě by měli pochopit i ti nejmenší. Vždyť mnoho z nich považuje vodu tekoucí z kohoutku za samozřejmost. Co všechno ale obnáší získávání této životodárné tekutiny a jak náročná je ochrana vodních zdrojů, si málokdy dokážou představit," řekla vedoucí oddělení vztahů s veřejností OVAK Radka Jestříbková. Hledání pramene přinese školákům zábavu, poznání i sportovní vyžití. První teoretická část soutěže byla zahájena u příležitosti Světového dne vody 22. března.

Malí badatelé musí prokázat znalosti ze zeměpisu, českého jazyka a přírodopisu, uplatní také svůj výtvarný talent. V červnu si pak ověří fyzickou zdatnost na atraktivním, dosud tajném, místě. Jejich úkolem bude najít ten správný pramen vody. "Nejlepší tři třídy získají netradiční výhru ve formě jednodenního zájezdu po krásách České republiky. Zatímco pro děti je odměnou nové poznání a zajímavý zájezd, pro nás je to radost a nadšení, se kterým plní stanovené úkoly," přiznala Radka Jestříbková. (r)

Výstava skalniček v Zábřehu

Klub skalničkářů a pěstitelů bonsají Adonis Ostrava pořádá od 26. do 29. dubna výstavu s názvem Skalničky 2006. Na klubové skalce u Domu zahrádkářů v Ostravě-Zábřehu (Česká 10/A) budou od 9 do 17 hodin k vidění atraktivní druhy rostlin vhodné pro pěstování v klimatických podmínkách střední Evropy. Organizátoři pro příchozí připraví také prodej výpěstků a poradenskou službu. Burza skalniček a bonsají se uskuteční 12. a 13. května. (r)

 


Strana 11

Psi znečišťují chodníky i parky

Na první jarní dny se po letošní dlouhé zimě těšil asi každý. Mnozí Ostravané se však kromě pohledu na zelenou trávu dočkali také nepříjemného zjištění. Tající sníh odhalil chodníky, dětská hřiště a prostory před domy znečištěné psími exkrementy. "Právě v tomto období roku se velice často setkáváme se stížnostmi občanů na chování majitelů psů, kteří po svých mazlíčcích jaksi zapomínají uklízet," řekla tisková mluvčí Městské policie Ostrava (MPO) Vladimíra Kejdová.

V roce 2005 řešili strážníci celkem 12 300 přestupků spáchaných chovateli nebo držiteli psů na území města. "Loni jsme postupovali podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2000, která ukládala povinnost zajistit, aby chované zvíře neznečišťovalo svými exkrementy veřejná prostranství a v případě, že se tak stalo, bylo nutné výměšky odstranit a ve vhodném obalu umístit do sběrné nádoby. Porušení této povinnosti projednávali strážníci ve 2 283 případech. Přitom 864 těchto přestupků bylo vyřešeno domluvou a odstraněním exkrementů, 1 393 uložením blokové pokuty v celkové výši 137 740 korun. Dvacet šest přestupků předala městská policie k projednání příslušnému úřadu městského obvodu," uvedla V. Kejdová.

Dnem 1. ledna 2006 nabyla účinnosti nová vyhláška města Ostravy (č. 12/2005), která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejnosti. Problematiku zvířecích exkrementů však neřeší. "Nerespektování zachování čistoty v této oblasti je možné postihovat podle zákona o přestupcích. Za první dva měsíce letošního roku jich strážníci řešili 39. Na místě mohou uložit pokutu až do výše 1 000 korun," vysvětlila tisková mluvčí MPO. Dodala, že většina majitelů psů nemá pocit zodpovědnosti. "Pokud strážník sám není svědkem takového jednání a není v jeho moci shromáždit dostatek důkazů o zanedbání povinností majitele zvířete, nemůže jej nijak postihnout," sdělila V. Kejdová. (kk)

Najděte jméno pro koupaliště

Nový název Letního koupaliště v Ostravě-Porubě hledá společnost Sareza, s.r.o. Jméno by mělo vystihnout povahu rekreačního areálu a zároveň korespondovat s mottem: Sareza - za sportem a zábavou. "Tuto soutěž jsme vyhlásili už v loňském roce, ale z došlých návrhů jsme žádný nevybrali. Věříme, že tentokrát pro největší přírodní koupaliště ve střední Evropě najdeme přiléhavé pojmenování," uvedla Martina Gavendová ze Sarezy.

Každý zájemce bez omezení věku může do 19. května zaslat až pět návrhů na adresu: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Gen. Sochora 1378, 708 00 Poruba,
e-mail: sekretariat@sareza.cz

Osobně mohou lidé svůj tip podat v pokladnách všech zařízení společnosti. Na vítěze soutěže čeká zajímavá cena - elektronická čipová karta na služby Sarezy v hodnotě 5 000 korun. (k)

Hasičské stanice mají nová telefonní čísla

V rámci sjednocování formátu telefonních čísel profesionálních hasičů v celé republice došlo 16. března ke změně čísel pevných linek také v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Moravskoslezští hasiči nově používají devítimístná čísla, která začínají trojčíslím 950. Na původních linkách začala ihned po přečíslování fungovat automatická hláska, která volajícímu oznámí nové telefonní číslo. Linky tísňového volání 150 a 112 zůstávají stejné. (r)

Úspěch v Hongkongu.

Deváté světové hry hasičů, které se konaly od 18. do 25. února v Hongkongu, byly úspěšné pro osmičlennou výpravu profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vybojovali na nich dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Zlato ze štafety orientačního běhu domů přivezli T. Melčák, O. Minář a L. Drozdík, ve štafetě veslování na trenažéru 5 000 m zvítězil M. Gurný z Ostravy. Her se zúčastnilo 3 300 hasičů ze 48 zemí.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 967 288, www.mpostrava.cz

BLESK

- větší jednoletý kříženec byl nalezen, když pobíhal po silnici v Muglinově. Blesk je velmi temperamentní a potřebuje dostatek pohybu. Dobře mu bude na zahradě nebo u mladé aktivní rodiny. Neměl by ale pobývat s malými dětmi. K cizím lidem může být zpočátku nedůvěřivý.

KRYŠPÍN

- čtyřletý, středně velký pejsek je v útulku od října loňského roku. Kryšpín je velmi hodný a klidný, dobře se snáší s jinými psy. Je vhodný do bytu i na zahradu. Rád bude dělat společníka rodině s většími dětmi nebo osamělým lidem. Kryšpín bude vděčný za každé pohlazení.

LÍZA

- přibyla do třebovického útulku před dvěma měsíci. Jeden rok stará fenka je milá, čistotná, veselá a hravá. Psí slečně se určitě bude líbit na zahradě nebo v bytě, rychle si oblíbí malé děti a bude jim dobrou kamarádkou. Ráda tráví čas ve společnosti jiných psů.

VIKI

- rezavá fenka má dva a půl roku. Do útulku byla přivezena v lednu ze Slezské Ostravy, kde ji nelítostní majitelé vyhodili z auta. Viki je většího vzrůstu, čistotná a hodná. Netrpělivě čeká na vlídné pěstouny i s většími dětmi. Dobře jí bude u rodinného domku nebo ve větším bytě. Je nenáročná.

 


Strana 12

Učitelé oslavili svůj svátek baletem Carmen

Slavnostní setkání u příležitosti Dne učitelů 2006 se konalo 27. března v Divadle Antonína Dvořáka. Město Ostrava ocenilo na základě pěti desítek návrhů zřizovatelů, ředitelů a pedagogických kolektivů patnáct učitelů mateřských a základních škol.

"Učitel je velmi krásné povolání a pojem česká škola skutečně hodně znamená. Nedávno nás o tom znovu přesvědčili zakladatelé 1st International School of Ostrava. Předpokládal jsem, že učit se zde bude podle anglosaských pravidel. Velmi mile mne překvapilo, když představitelé této školy prohlásili, že výuka sice bude v anglickém jazyce, ale metody zůstanou české," řekl primátor Ostravy Aleš Zedník. Dodal, že patříme k těm šťastným zemím, kde již patnáctá generace umí číst a psát. "Dnešní děti jsou velmi živé, zvídavé, neposedné, mají hodně informačních zdrojů i benevolentnější rodiče a jejich vzdělávání, výchova i formování osobnosti je o to náročnější. Přesto jsou dnes mezi námi ti, kteří se tomuto povolání věnují třicet a dokonce už i čtyřicet let. Za trpělivost s nadanými i méně nadanými žáky bych vám všem chtěl velmi poděkovat," uvedl A. Zedník.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost převzali ocenění tři učitelé. Mezi nimi také ředitelka Základní a mateřské školy Ostrčilova v Moravské Ostravě Dagmar Dluhošová. Jako lektorka se podílí na vzdělávání ředitelů všech typů škol. Je autorkou výukových materiálů a koordinárkou školního vzdělávacího programu Více než jen škola.

Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost bylo odměněno dvanáct pedagogů. Například Zdeňka Andrlová za čtyřicet let profesní kariéry. Návrh podal pedagogický kolektiv Základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce, kde pracovala od roku 1990 jako ředitelka. Pod jejím vedením se škola vyprofilovala v oblasti environmentální a ekologické výchovy.

Všichni ocenění převzali od náměstka primátora Zbyňka Pražáka grafiku Ivana Ouhela a 4 tisíce korun. Odměnou všem bylo představení baletního souboru Národního divadla moravskoslezského Carmen na hudbu R. K. Ščedrina a G. Bizeta. (ta)

Portrét

K učitelství mě přivedla úplná náhoda

Jediným mužem mezi oceněnými učitelkami byl dvacetiosmiletý učitel tělesné výchovy Petr Juříček ze Základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na atletiku, Porubská 832 v Ostravě-Porubě.

"Učím teprve čtyři roky. V okamžiku, kdy jsem slyšel hodnocení starších kolegyň, mi tak trochu vyschlo v krku. V té chvíli jsem si uvědomil, že to ocenění je pro mne velmi významné. Potvrzuje, že moje volba povolání byla správná a že svou práci asi nedělám špatně. Velmi si vážím, že si mé činnosti někdo všiml," usmíval se P. Juříček.

Oceněn byl hlavně za organizování sportovních soutěží ve škole i v rámci Moravskoslezského kraje. Připravuje akce pro sportovní třídy a také atlety České republiky. Ke sportu a atletice má velmi blízko - byl totiž desetibojařem. "Specializoval jsem se na skok o tyči a krátké překážky. A nyní své zkušenosti předávám nejmladším sportovcům. Už před třemi lety jsem zorganizoval první Skokanskou exhibici přímo na Hlavní třídě v Porubě. Loni se jejího třetího ročníku zúčastnil rovněž držitel bronzové olympijské medaile skokan do výšky Jaroslav Bába," řekl mladý pedagog, který trénuje také oddíl atletiky TJ VOKD Ostrava-Poruba. Nedávno složil zkoušku na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a stal se trenérem 1. třídy.

"K učitelství jsem se dostal úplně náhodou. Chtěl jsem jít na vysokou školu se sportovním zaměřením a nakonec jsem skončil na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vystudoval jsem kombinaci tělesná a technická výchova. Teď učím ještě fyziku a informatiku," uvedl mladý kantor.

Jeho kolegové ho hodnotí jako velmi aktivního, spolehlivého a u dětí oblíbeného třídního učitele sportovní třídy, který má u žáků přirozenou autoritu. "Učím sice na druhém stupni základní školy, ale s kázní nemám problémy. Snad je to tím, že v mojí třídě všichni sportují, a tak na nějaké velké darebnosti nemají moc času," dodal Petr Juříček. (t)

Oceněné pedagogické osobnosti

1. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost
Dagmar Dluhošová Základní a mateřská škola Ostrčilova 1 Moravská Ostrava
Petr Juříček Základní škola Porubská 832 Ostrava-Poruba
Ludmila Křenková Základní škola Rostislavova 7 Ostrava-Vítkovice
 
2. kategorie: Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
Danuše Lhotská Mateřská škola Slívova 11/631 Slezská Ostrava
Pavla Platošová Mateřská škola Zelená 73/A Ostrava-Mariánské Hory
Jana Prokešová Mateřská škola Těšínská 279 Ostrava-Radvanice
Ludmila Teuerová Mateřská škola Za Školou 1 Ostrava-Zábřeh
Zdeňka Andrlová Základní škola Provaznická 64 Ostrava-Hrabůvka
Jana Běláková Základní a mateřská škola Mitušova 16 Ostrava-Hrabůvka
Jana Jeřábková Základní a mateřská škola Mitušova 8 Ostrava-Hrabůvka
Jana Kolašínová Základní škola Trnkovecká 55 Ostrava-Radvanice
Hana Kubánková Základní škola K. Pokorného 1382 Ostrava-Poruba
Zdeňka Moslerová Základní škola Bohumínská 72/1082 Slezská Ostrava
Vlasta Pršová Základní škola Komenského 688 Ostrava-Poruba
Anna Valchářová Základní a mateřská škola Bílovecká 10 Ostrava-Svinov

 


Strana 13

Pracují pod hlavičkou charity

Charita pomáhá, pomáhejte s námi - takové je krédo organizace, která se v Ostravě už patnáct let věnuje lidem v sociální, zdravotní i humanitární nouzi. "Na začátku jsme se scházeli na lavičce v parku nebo na schodech fary. Neměli jsme peníze, kanceláře ani legislativu. Díky vynikající podpoře rakouské charity a nezměrnému úsilí nadšených lidí mohu dnes konstatovat, že dobré dílo se podařilo," řekl František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

Pod hlavičkou Charity Ostrava pracuje dvanáct zařízení. V loňském roce pomohlo 1 977 klientům a evidovalo přes třicet šest tisíc kontaktů. Zaměstnává 190 lidí a velmi úzce spolupracuje s nevládními organizacemi i Magistrátem města Ostravy. "Někdy je složité postarat se o lidi, kteří nikoho nemají. Nevládní organizace hledají způsob, jak jim podat pomocnou ruku," řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu Jaroslava Rovňáková. Podle ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka nezkoumají, zda se klient v krizové situaci ocitl shodou okolností nebo vlastní vinou. "Nejsou to jen staří, nemocní a zdravotně postižení lidé. Pomoc poskytujeme také opuštěným a týraným ženám s dětmi nebo lidem bez domova. V rámci prevence sociálně-patologických jevů pracují vychovatelé s dětmi největšího ostravského sídliště Dubina, ve Vítkovicích jsme otevřeli poradnu pro ženy a dívky," uvedl M. Pražák.

V letošním roce dokončí ostravská charita stavbu Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. Finančně tento projekt podpoří statutární město Ostrava a ministerstvo zdravotnictví. Zasláním SMS zprávy ve tvaru DMS HOSPICLUKAS na číslo 87777 lze přispět na nákup speciálního zdravotnického vybavení. Cena jedné SMS je 30 korun. (kon)

Počet narkomanů mírně klesá

Pracovníci oddělení prevence kriminality a drogové prevence magistrátu zaznamenali loni mírný pokles počtu uživatelů heroinu, marihuany, léků a těkavých látek. Ostravská léčebně kontaktní zařízení evidovala 1 780 problémových uživatelů drog. To je nejnižší počet od roku 2000, kdy bylo v Ostravě vedeno v evidenci 2 175 problémových narkomanů.

"Přes 1 250 narkomanů je závislých na pervitinu, 210 užívá hypnotika, sedativa a opiáty, 170 heroin, 135 marihuanu a devět těkavé látky. Odborníci odhadují počet uživatelů drog v moravskoslezské metropoli na asi 16 tisíc osob," řekla protidrogová koordinátorka magistrátu Taťána Niklová. Naopak u mladé i starší populace roste spotřeba alkoholu a tabáku. Psychiatrické ambulance navštívilo 2 108 pacientů závislých na alkoholu, z toho 1 384 mužů a 724 žen. Ostrava patří rovněž k městům s největším počtem gamblerů v České republice. Zájem o léčbu projevily loni dvě stovky patologických hráčů.

"Největší důraz v boji proti růstu počtu drogově závislých vidíme v primární prevenci ve školách. Například program Buď OK je zaměřený kromě drog také na šikanu, toleranci menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize či hraním počítačových her. Lektoři tohoto dlouhodobého programu oslovili ve 103 školách přes 24 tisíc žáků druhého stupně a studentů," uvedla T. Niklová. Od března loňského roku zahájila provoz také Rodinná sociálně výchovná poradna. (ta)

Kvítek pomůže v boji proti rakovině

Liga proti rakovině pořádá 10. května X. Květinový den. Jde o sbírku zaměřenou na prevenci rakoviny u žen. Získané prostředky budou použity na prevenci vzniku nádorů, zlepšení života onkologických pacientů a podporu výzkumu.

"Tento den budou studenti, skauti i ženy nabízet žlutý kvítek, který je symbolem nádorové prevence. Dvacet procent z vybrané částky získají na svou činnost onkologická sdružení," uvedla předsedkyně sdružení onkologických pacientů v Ostravě Onko-Amazonky Ludmila Váchová. Dodala, že občanské sdružení přispívá ke zkvalitnění následné péče o onkologické pacienty v Ostravě. (r)

Strach z počítačů je zbytečný

Podpora počítačové gramotnosti je jednou z priorit ministerstva informatiky. Jeho cílem je zpřístupnit základy práce s počítačem a internetem všem zájemcům. V rámci projektu Národní program počítačové gramotnosti se konají kurzy, v nichž se účastníci pod vedením zkušených lektorů učí pracovat s počítačem, texty, základům vyhledávání na internetu, práci s elektronickou poštou a komunikaci s úřady pomocí internetu. Každý dvouhodinový kurz stojí 100 korun, zbytek hradí ministerstvo informatiky. V ceně je zahrnuta výuka, materiály i certifikát. Bližší informace lze získat na infolince: 775 121 112 každý pracovní den od 8 do 17 hodin. (r)

Střípky:

Zajímavá výstava.

Vstupní halu Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Muglinově zdobí tři sochy ostravského výtvarníka Pavla Váchy. Rytíř, Uzel a Frajer přinášejí klientům, zaměstnancům i návštěvníkům netradiční setkání s výtvarným uměním. Jejich autor je přesvědčen, že umělecká díla mají své místo hledat mezi lidmi. "Děti, a zvláště ty s handicapem, je vnímají velmi intenzivně. Mohou si je ohmatat i obejmout, seznámit se s nimi vlastním způsobem," řekl P. Vácha. Výstava potrvá do konce června.

Mrakodrapy v Miniuni.

Výstavou modelů významných mrakodrapů světa byla zahájena 17. března sezona v areálu Miniuni - svět miniatur na Výstavišti Černá louka. Pět desítek exponátů z papíru, polystyrenu, dřeva a umělé hmoty vyrobil Jiří Župka z Bruntálu. Modely v měřítku 1:2000 vznikaly od roku 1985. Až do konce roku si mohou návštěvníci prohlédnout slavné budovy, jako je Empire State Building, Trump World Tower či Chrysler Building ve Spojených státech amerických. Na výstavě jsou rovněž modely mrakodrapů z Londýna, Paříže či Frankfurtu nad Mohanem.

Fakíři v Librexu.

Vystoupení fakírů a tanečnic zahájilo 15. března Dny Indie v Domě knihy Librex. Tuto nevšední zemi přiblížily fotografie Michaely Danelové s názvem Indická představení, promítání dokumentárních i uměleckých filmů, ukázky bengálské poezie a četba o lásce a erotice ve staroindické literatuře a mytologii. Pro zájemce byly do 17. března připraveny výstavy, besedy i ukázky z filmové a literární tvorby i přednášky o hinduismu, tajemství karmy a reinkarnace. Zahájení se zúčastnil velvyslanec Indické republiky P. S. Raghavan a náměstek primátora Jaromír Chalupa.

 


Strana 14

Industriální památky pro budoucnost

Pařížský Výbor světového dědictví zapsal do předběžného Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 2000 na návrh České republiky také čtyři ostravské průmyslové areály pod názvem Industriální soubory v Ostravě. Jde o historicky unikátní lokality dolů Vrbice, Anselm (Eduard Urx), Petr Cingr (Michal) a Hlubina.

"Současní vlastníci vložili do rekonstrukcí památkových objektů za posledních pět let z různých zdrojů téměř sto milionů korun. Doly jsou tak připraveny k zapsání do prestižního Seznamu UNESCO. Nepatrné zpoždění v úpravách nyní dohání vlastník vysokých pecí - akciová společnost Vítkovice. Zpracovány má nové alternativní studie k řešení úprav této národní kulturní památky," řekl ředitel Nadace Landek Stanislav Vopasek.

Pařížský výbor spatřuje unikátnost ostravských industriálních památek v zachovalé průmyslové architektuře z přelomu 19. a 20. století. U hlubinského areálu jde v Evropě prakticky o jedinou ucelenou prezentaci výrobního procesu od těžby uhlí až po výrobu železa.

Petřkovický areál s vrchem Landek je pak kombinací národní přírodní a industriální kulturní památky. Vedle archeologického naleziště Petřkovické Venuše s prokazatelným prvním použitím uhlí člověkem se nacházejí historické objekty Dolu Anselm. V areálu Důl Petr Cingr jsou mimořádně cenné především stacionární stroje z počátku minulého století. (r)

Statutární město Ostrava pořádá galakoncert

Ostrava - tohle město žije

ve čtvrtek 27. dubna od 18 do 21.30 hodin
na Prokešově náměstí před Novou radnicí.
V programu vystoupí skupina Robson, Anna K. s kapelou, Vlasta Horváth, Marie Rottrová, skupina Kryštof a další.
Na závěr je připravena laserová show.

Krátce

Literární soutěž o drogách

Odbor pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR vyhlašuje literární soutěž Drogy: Co s nimi? Jak bez nich? Básně, povídky nebo dramata mohou být na téma: Marihuana, extáze - rekreační drogy. Co lidem dávají a co jim berou. Jak se žije s nimi, vedle nich, bez nich. Zúčastnit se mohou autoři s trvalým bydlištěm v ČR ve věku od 15 do 20 let. Díla se přijímají pouze v jazyce českém. Uzávěrka je 30. 6. 2006. Podrobnosti na adrese: soutez.drogy-info.cz

Umělecká díla z lepenky

Výstava objektů a instalací z dvou a třívrstvé lepenky 2+3VVL se koná v prostorách Dolu Michal v Ostravě--Michálkovicích. Vystavují studenti Ateliéru volné a užité grafiky, oddělení E. Čabalové Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a Ateliéru sochařství K. Gebauera Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Výstava potrvá do 14. května. Otevřeno je v dubnu jen v sobotu a neděli, v květnu v úterý až v neděli vždy od 9 do 16 hodin.

Svědectví ze Srí Lanky

Působivé fotografie z oblastí v jihovýchodní Asii zasažených vlnou tsunami koncem roku 2004 jsou vystaveny od 4. dubna v prostorách Slezskoostravského hradu. Snímky Pavla Zuchnického dokumentují každodenní život obyvatel rok po ničivé katastrofě. Výstava s názvem Srí Lanka - Země Tsunami potrvá do 30. dubna.

Ostrava dětem

Od 10. února do 10. března hledaly děti nejen z našeho města jméno pro koníčka, který je maskotem projektu Ostrava dětem zaměřeného na volný čas.

Na adresu naší redakce došlo 65 návrhů. Za předškoláky je napsaly maminky, babičky nebo sourozenci, ti větší a zručnější poslali dopis nebo e-mail sami i s obrázkem. Nápadů bylo hodně - Moravánek, Hutníček, Šimíček, Chachárek, Ostraváček, Nebojsa, ale i třeba Morasl (složenina slov Moravská a Slezská Ostrava) nebo Laník (od slova lanařit, tedy získávat děti k aktivitám). Porota jako nejhezčí vybrala: Klapáček, Kopýtko, Hejásek, Nenuda a Radníček. Nejoriginálnějším návrhem se stalo jméno Šela. Vítězové soutěže Dejte jméno koníčkovi budou pozváni k převzetí ceny do Nové radnice. Blahopřejeme! (k)

Loutkáři hráli ve Španělsku

Umělecký soubor Divadla loutek Ostrava se 19. až 26. března představil na 10. ročníku Festivalu Teatralia Madrid 2006, který je největším mezinárodním divadelním setkáním pro děti a mládež ve Španělsku. Ostravští loutkáři odehráli pro festivalové publikum devět představení úspěšné loutkářské pantomimy podle pohádky A. S. Puškina O rybáři a rybce. Jedno představení se uskutečnilo v univerzitním městě Leonu. (T)

Netradiční projekt v ostravských galeriích

Dílo světově proslulého fotografa Jindřicha Štreita představuje v březnu a dubnu dvanáct ostravských galerií a výstavních síní. Netradiční projekt se koná u příležitosti životního jubilea umělce. Letos v září oslaví šedesátiny.

První samostatnou výstavu uspořádal v roce 1967. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci na Bruntálsku. V 80. letech zde pořádal významné výstavy, koncerty a divadelní představení, na nichž často veřejně vystupovali umělci stojící v opozici k oficiální kulturní politice. V roce 1982 vzbudily pozornost Státní bezpečnosti Štreitovy fotografie na nepovolené výstavě v Praze. Za údajné hanobení republiky a jejích představitelů byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 10 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Od roku 1991 je J. Štreit pedagogem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

V posledních patnácti letech pracoval na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku a samozřejmě také v České republice.

Zájemci o jeho dílo se mohou seznámit s jednotlivými soubory Romové bez romantiky a Divadlo života v Galerii 7 (do 14. dubna), Za oponou v Divadle loutek Ostrava (do 30. dubna). Expozice s názvem Fotografie, které mám rád je instalována v Ostravském muzeu (do 15. dubna). Autorovu tvorbu od roku 1965 až do loňského roku mapuje výstava Retrospektiva v Domě umění. K vidění je zde sto devadesát snímků, z nichž řada byla zvětšena poprvé a má tak světovou premiéru (do 29. dubna). (ta)

 


Strana 15

Osobnost z historie města - majitel lékárny Adalbert Johanny

Archiv města Ostravy

"Adalbert Johanny se zapsal do historie Ostravy především jako starosta Moravské Ostravy a také jako majitel nejstarší ostravské lékárny U zlaté koruny. Byl znám jako politik, působící na komunální a později i celozemské úrovni. Svou vzdělaností a schopnostmi se zcela vymykal z průměru, a to i v měřítku rakousko-uherské monarchie," říká archivář Jozef Šerka.

Věhlasná lékárna

Johannyové byli velmi starobylým rodem, jehož kořeny sahaly údajně až do Itálie. Adalbertův otec Severin pocházel z lékárnické rodiny v Bílsku (dnešní Bielsko-Biala v Polsku). V roce 1827 zakoupil moravskoostravskou lékárnu U zlaté koruny, kterou po pěti letech přestěhoval z protější části dnešního Masarykova náměstí na nároží Solné ulice. Zde, v domě číslo popisné 34, se v roce 1846 Adalbert Johanny narodil.

První a jediný syn se stal pokračovatelem tradice a nástupcem v rodinném podniku. Protože prosperující lékárna vzkvétala, mohl dostat bez problémů to nejlepší vzdělání. Nejprve gymnázium v Těšíně a od roku 1866 studium farmacie na vídeňské univerzitě, kde byl v roce 1868 promován magistrem farmacie a o rok později i doktorem chemie.

"Po úspěšném dovršení studia mu jeho otec předal vedení lékárny, která již tehdy měla věhlasnou pověst a pokud můžeme věřit vizitujícím lékařům, byla dokonce často srovnávána i s nejlepšími lékárnami Vídně. V jejím čele navíc stanul vysokoškolsky vzdělaný odborník, jakých bylo v řadách rakouských lékárníků v té době stále velmi málo. V následujících letech úroveň lékárny ještě více pozvedl a učinil z ní podnik, který nalézal odbytiště v domácnostech i průmyslových závodech celého Ostravska," poznamenává J. Šerka.

Nešťastný rok

Rok 1869 se stal ale důležitým mezníkem také v osobním životě Adalberta Johannyho. Narozdíl od otce Severina, který vstoupil do svazku manželského teprve jako zralý čtyřicátník, oženil se Adalbert Johanny už ve svých čtyřiadvaceti letech s teprve devatenáctiletou Emmou Stockertovou, dcerou inspektora Severní dráhy Ferdinandovy ve Vídni. Manželství bylo podle všeho šťastné, během necelých deseti let společného soužití porodila mladá Emma čtyři děti (dcera a tři synové). Jak říká archivář J. Šerka, zrození posledního z nich se stalo osudným: "Na následky těžkého porodu zemřela E. Johanny krátce po novém roce 1879. O její oblibě u ostravské veřejnosti svědčí i fakt, že pohřbu se zúčastnilo na dva tisíce smutečních hostů z Ostravy i blízkého okolí. Rok 1879 byl pro Johannyho rodinu opravdu nešťastný - jen o měsíc později zemřel ve věku 75 let i Adalbertův otec Severin."

Adalbert Johanny se již podruhé neoženil. V dalších letech se věnoval politické kariéře a lékárně, kterou žárlivě střežil před možnými konkurenty. Díky váze svého rostoucího vlivu a rozsáhlým konexím mezi vysokými úředníky dlouho a vytrvale bránil zřízení další lékárny nejen v Moravské Ostravě, ale i v sousedních obcích. Prostřednictvím intervencí, snad až na samotném císařském dvoře ve Vídni, se mu ve městě podařilo uhájit svůj monopol a druhá lékárna tu vznikla teprve po jeho odchodu, v roce 1903.

Konej po právu a beze strachu

V městské radě pracoval už od roku 1876. Když v roce 1888 odstoupil ze své funkce ze zdravotních důvodů Anton Lux, byl to právě Johanny, který si dal k obecním volbám na štít heslo Konej po právu a beze strachu, kdo byl vcelku bez velkého překvapení jednohlasně zvolen starostou Moravské Ostravy. A přesně o dva roky později se stal i poslancem moravského zemského sněmu za Moravskou Ostravu, Místek a Brušperk.

"Být starostou Mor. Ostravy nebylo v té době vůbec lehké. Město se potýkalo se zadlužením, rostoucí zločinností, znečištěním životního prostředí a trpělo vleklým zaostáváním komunální infrastruktury za překotným a nekontrolovatelným růstem. Ale určitých úspěchů se za Johannyho úřadování podařilo dosáhnout - byly uvedeny do provozu první tramvajové linky, zřízena městská vodárna, vybudována nová jatka, městská nemocnice a začalo se i s elektrifikací.

Stále palčivějším problémem však začala být i v Ostravě otázka národnostní. Johanny, sám Němec, se upřímně snažil rozpory mírnit. Prosazoval zřízení společného spolkového a kulturního domu, který by sloužil potřebám obou národností. Tyto snahy však ztroskotaly a skončily vybudováním českého Národního domu (1894) a Německého domu (1895). Tím se zároveň i symbolicky rozešly cesty Čechů a Němců v Moravské Ostravě. Když byl v roce 1895 Johanny vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa, rozhodlo se německé vedení města uspořádat na jeho počest pompézní oslavy vrcholící pochodňovým průvodem. Johannyho jménem byla pojmenována ulice (část dnešní Sokolské) a dokonce i slavnostní pochod - Johannymarsch," uvádí Jozef Šerka.

Stěhování do Rakouska

Zdejší česká politická reprezentace se od oslav distancovala. I když Češi uznali, že pan starosta, ač Němec, jest mužem mírumilovným a přiznávali i jeho zásluhy, přesto odmítli dělati pánům Germánům štafáž při podniku, který se jim zdál být demonstrací německého charakteru Ostravy. Naopak o pět let později, při slavnostním otevření Polského domu, kdy hovořil Johanny o nutnosti spolupráce Čechů, Poláků i Němců, byl německým listem označen jako smiřováním posedlý pán, jehož bratříčkování se s hrobaři němectví je hanbou tohoto města. V německých kruzích byl jeho projev považován za skandální. Pro smířlivost už v atmosféře vyhrocených nacionálních vášní zkrátka nezbylo místo.

Snad právě tyto vleklé a neřešitelné problémy ho přiměly k rozhodnutí nekandidovat znovu na funkci starosty. Těžkou ranou pro něho muselo být i zjištění, že žádný z jeho synů nechce převzít rodinnou lékárnu. Podnik, do něhož vložil tolik sil a prostředků, nakonec prodal a odstěhoval se z Moravské Ostravy ke své dceři do rakouského Klosterneuburgu. Po roce 1906 se zcela stáhl z veřejného života a dlouhá léta poté o něm nevíme vůbec nic. Smrt ho zastihla náhle, a to právě při návštěvě syna Herberta ve Slezské Ostravě v prosinci 1919. Byl pohřben do rodinné hrobky na moravskoostravském hřbitově. (M&J)

Curriculum vitae

 • Adalbert Johanny se narodil 11. 7. 1846 v Moravské Ostravě a zemřel 20. 12. 1919 ve Slezské Ostravě.
 • V letech 1866-1869 vystudoval farmacii na Vídeňské univerzitě, získal titul magistr farmacie a doktor chemie.
 • V roce 1869 převzal vedení lékárny U zlaté koruny.
 • V letech 1888-1901 vykonával funkci starosty Moravské Ostravy.
 • V letech 1896-1906 byl poslancem moravského zemského sněmu.
 • V roce 1895 prodal lékárnu U zlaté koruny Moritzi Ptaczkovi.
 • V roce 1901 definitivně odešel z Moravské Ostravy.

 


Strana 16

Ostravské kolečko mělo velký úspěch

Od rána 1. dubna přicházely před Novou radnici desítky zájemců o akci nazvanou Ostravské kolečko aneb nenechejte se vyvést aprílem a pojďte s námi na prohlídku centra města, po stopách moravského Klondiku. Pořadatelem bylo statutární město Ostrava, kancelář primátora, s Asociací průvodců ČR v Ostravě. Městem provázelo deset studentů cestovního ruchu Vyšší odborné školy AHOL.

Každou půlhodinu se z Prokešova náměstí vydala skupina Ostravanů, ale i návštěvníků z jiných koutů naší země i Slovenska (Děčín, Olomouc, Praha, Nitra, Bratislava), na komentovanou trasu ve směru: Husův sad, Poštovní ulice, Jiráskovo a Masarykovo náměstí, kostel sv. Václava, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo A. Dvořáka, hotel Imperial, Divadlo J. Myrona. Po příjemné hodinové procházce prosluněnou Ostravou se účastníci prvního ročníku Ostravského kolečka vrátili zpět na Prokešovo náměstí do Nové radnice, kde je v dopoledních hodinách přijal ve své pracovně primátor Aleš Zedník. Všichni měli možnost navštívit také místnost rady města s dochovaným obložením stěn ze vzácného kanadského ořechu. Velmi zajímavé informace o této reprezentativní části Nové radnice všem účastníkům poskytl vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.

"Chtěl jsem vnukům ukázat Ostravu trochu jinak. A myslím si, že tato procházka po zajímavých architektonických stavbách jim hodně přinesla," řekl podnikatel Jan Horký z Poruby. Důchodce Adolf Konečný z Moravské Ostravy uvedl: "Nápad uspořádat Ostravské kolečko je bezvadný. Doufám, že se brzy společně podíváme i do jiných částí města. Akce se mi opravdu moc líbí." "Vůbec jsem netušil, že například Husův sad byl dříve hřbitov. Zaujal mne také výklad o domech na Jiráskově náměstí," pochvaloval si student VŠB-TU Stanislav Zemek.

"O Ostravské kolečko byl obrovský zájem. Velmi mne potěšilo, že si lidé našli čas a přišli, protože Ostrava je krásné město s bohatou historií. A ještě víc mne potěšilo, když jsme spočítali všech 1 500 anketních lístků, tolik přišlo návštěvníků, a v hodnocení převažovaly jedničky," uvedl L. Palyza. (r)

Pod foto: Účastníci Ostravského kolečka obdivovali secesní Jiráskovo náměstí.
Čekání na prohlídku reprezentativních prostorů Nové radnice.
S pracovnou primátora seznámil návštěvníky muž nejpovolanější - Aleš Zedník.
O práci vedení města hovořil v síni rady vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.
Zajímavý výklad průvodců o architektonicky zvláštních stavbách, k nimž bezesporu patří neorenesanční katedrála Božského Spasitele (vlevo) i novobarokní budova Divadla A. Dvořáka, oceňovala především mladší generace Ostravanů.