Červenec - srpen 2006

Prázdninové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Ostrava se může chlubit novým nádražím

Rekonstrukce největšího nádraží v Moravskoslezském kraji byla zahájena v létě 2004 a vyžádala si náklady ve výši 580,6 milionu korun. Z rozpočtu statutárního města Ostravy bylo na modernizaci svinovského nádraží i přednádražního prostoru uvolněno 257 421 000 korun.

"Denně tudy projde až 30 tisíc lidí a jsem přesvědčen, že cestující veřejnost ocení veškeré technické i přepravní novinky. Svinov se stává výkladní skříní v železniční dopravě. Stále častěji znějící slova - vlaky jedou, auta stojí - korespondují s aktuálním stavem v české dopravě. Rád bych proto popřál těm, kteří cestují vlaky nebo na železnici pracují: Ať nové nádraží slouží nám všem," řekl 29. června při slavnostním ukončení rekonstrukce primátor Aleš Zedník.

Současně byla také modernizována další část koridorové trati v úseku Studénka - Ostrava. Tato investice přesáhla 3 miliardy korun. "Obě investice přispívají nejen ke zrychlení železniční dopravy, ale také ke zvýšení atraktivity v očích veřejnosti. Podle vývoje tržeb, které letos vzrostly jen ve Svinově o více než 10 procent, patří právě Svinov k jednomu z největších přepravních terminálů Českých drah na území České republiky," uvedl generální ředitel Českých drah Josef Bazala.

České dráhy a Škoda Holding společně představily také příměstskou jednotku 471, která bude jezdit na trati Opava - Ostrava - Český Těšín - Mosty u Jablunkova. Patrová nízkopodlažní vlaková souprava byla na svinovském nádraží slavnostně pokřtěna jménem City Elefant. Počítá se s tím, že po kolejích regionu bude od poloviny letošního prosince jezdit více než patnáct souprav.(M)

Sluchově postižení žáci sbírali medaile

Pět zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile vybojovali ostravští školáci na Celostátních sportovních hrách sluchově postiženého žactva, které se konaly od 16. do 18. června v Ostravě. Stali se tak vítězi 42. ročníku ojedinělé akce podporující sport dětí s handicapem.

Více než 200 sportovců ze 13 škol se utkalo v atletice, futsalu, basketbalu a plavání. Poznali vítkovický lehkoatletický stadion, porubský krytý bazén a tělocvičnu školy prof. Matějčka. "Sport je pro děti se sluchovým postižením úplně stejný jako pro zdravé školáky. Nevýhodu pociťují jen u kolektivních her, při kterých se musejí dorozumívat jinak než hlasem," řekl ředitel her Libor Suchoň. Akce podle něj sklidila u všech soutěžících obrovský úspěch. Dětem se líbil také doprovodný kulturní program, v němž vystoupila například skupina Buty doprovázená takzvaným tichým zpěvem. Zájemci si mohli zacvičit aerobik nebo zatančit na diskotéce.

"Letošní hry byly účastníky hodnoceny jako jedny z nejzdařilejších. Přispěla k tomu také výrazná podpora statutárního města Ostravy, které na akci věnovalo 350 tisíc korun, a záštita primátora Aleše Zedníka," uvedl L. Suchoň.

Sportovní hry pro děti se sluchovým handicapem se poprvé konaly v roce 1965 v Praze. Jsou jedinou akcí tohoto druhu v republice. Příští ročník se uskuteční v Českých Budějovicích. (K)

Foto

Primátor A. Zedník zahájil hry ve znakové řeči.
Ostravští školáci nastupovali do závodu s velkým odhodláním.
Slavnostního vyhlášení výsledků se v kinosále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka zúčastnil vedoucí kanceláře primátora L. Palyza.

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Válečného hrdinu potěšila moravská slivovička

Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář předal 20. června na slavnostním ceremoniálu v kanadském Chemainusu čestné občanství města Ostravy plukovníku ve výslužbě Robertu Matulovi. Ten letos oslavil 88. narozeniny.

Radvanický rodák byl členem parašutistické skupiny Wolfram, která jako jedna z posledních operovala za 2. světové války na území bývalého Československa, zejména v Beskydech. Spolupracovala zde s 1. čs. partyzánskou brigádou Jana Žižky a později se sovětskou parašutistickou skupinou Arap. Skupiny společně tábořily na hoře Smrk. Počátkem listopadu 1944 byly přepadeny nacistickými vojsky a podstoupily boj v obklíčení. Podařilo se jim probít, ztratily však veškerý materiál. Protože už v Beskydech nemohly splnit úkol, členové Wolframu se přemístili do prostoru Olomoucka a na jaře 1945 do lesní oblasti na jihu Moravy, kde zorganizovali síť spolupracovníků.

Robert Matula po válce sloužil v Čs. armádě, v roce 1948 emigroval na Západ. Dostal se až do daleké Kanady, kde žije ve městě Chemainus. Je nositelem dvou Československých válečných křížů, kterými byl vyznamenán v letech 1939 a 1945, a vojenských medailí - Za chrabrost a Za zásluhy.

Účast představitelů městského obvodu dojala R. Matulu i jeho manželku, která za druhé světové války sloužila u Královského válečného námořnictva na torpédových lodích. Plukovníka ve výslužbě potěšily informace o jeho rodném městě i pravá moravská slivovička. Udělení čestného občanství účastníkovi protifašistického odboje Robertu Matulovi schválili členové zastupitelstva města 26. dubna. (ta)

Projekt eSMO: Už od srpna 2006!

Informační systém eSMO, nebo ještě přesněji elektronické statutární město Ostrava, představuje moderní a atraktivní způsob komunikace občana s úřadem. Slibuje rychlou, spolehlivou a přehlednou obsluhu požadavků občanů s možností použít internet nebo telefon pro vyřizování záležitostí.

"Projekt eSMO je realizován v několika etapách. Ze začátku mohou občané využívat moderní komunikační kanály při vyřizování občanských průkazů a záležitostí týkajících se svozu komunálního odpadu a správních poplatků," řekl vedoucí odboru Městský informační systém (MIS) magistrátu Jaromír Tomala. Dodal, že od začátku příštího roku bude okruh nabízených služeb rozšířen o další oblasti, jako je například vydávání cestovních dokladů, evidence státního občanství, činnosti odboru dopravy či živnostenského úřadu.

Nabízené výhody

 • Výrazná časová úspora
  • v případech, kdy to nevyžaduje zákon, už není nutná návštěva úřadu, v ostatních případech je doba strávená na úřadu minimalizována
  • pro návštěvu úřadu se lze objednat na konkrétní termín a čas, který občanovi vyhovuje, nemusí tedy stát ve frontách
 • Dostupnost
  • nepřetržitý přístup pro zadávání požadavků na internetových stránkách eSMO, a to z jakéhokoli místa v České republice i ze zahraničí
 • Komfort
  • vyřizování svých záležitostí s úřadem může občan provádět například přímo z domova
 • Bezpečnost
  • služba splňuje nejnovější požadavky na bezpečnost předávaných a uchovávaných dat
 • Aktuálnost informací
  • zajištění přehledu o stavu vyřizování požadavků
  • v okamžiku vyřízení požadavku bude informace automaticky sdělena, např. odesláním SMS zprávy na mobilní telefon
 • Zřízení a využívání služby eSMO je bezplatné
  • občan už nebude muset tak často navštěvovat úřad
 • Neustálý vývoj
  • nabídka služeb se bude dále rozšiřovat

Bližší informace zájemci získají na stránkách: www.esmo.cz nebo na telefonním čísle kontaktního centra: 844 12 13 14. Jeho fungování je podpořeno sníženým tarifem hovorného.

"V rámci projektu eSMO připravilo město se spolupráci se společností OVANET a.s. také nabídku domácího připojení k internetu. Jde o cenově dostupné vysokorychlostní připojení s garancí minimální rychlosti na přístupovém bodě 256 Kbit za sekundu," uvedl J. Tomala s tím, že současně bude vytvořena WiFi síť. Podmínkou je přímá viditelnost na distribuční body, které jsou zatím budovány v okolí Nové radnice. Počítá se, že v rámci II. etapy projektu eSMO jich bude na území města dalších pět. Bližší informace na tel. č.: 597 310 131, 135.(m)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vy se ptáte, my odpovídáme

V jakém případě může občan používat umělecké jméno nebo jiný pseudonym? Pro odpověď jsme si zašli za pracovnicí oddělení státního občanství a matrik magistrátu Janou Oletzkou.

"Pseudonym není jménem ve smyslu předpisů o jméně a příjmení a jeho užívání se neposuzuje podle těchto předpisů. Je to jméno, které si někdo zvolil pro určitý druh své činnosti (spisovatel, skladatel, herec apod.), a pod tímto jménem autor publikuje své autorské dílo. Pseudonym může být používán jen v soukromém styku. V úředním styku musí naproti tomu každý užívat svého jména a příjmení, pod kterým je zapsán v matrice.

K užívání pseudonymu není třeba úředního povolení. Přitom je však nutné vycházet z toho, že i když vznik a užívání pseudonymu záleží pouze na rozhodnutí občana, právní řád přiznává občanovi právo na používání pseudonymu jen při určitých činnostech vyjmenovaných v autorském zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který upravuje vztahy vzniklé v souvislosti s vytvořením a společenským uplatněním děl slovesných divadelních, hudebních, filmových apod. Tento zákon připouští, že tato díla mohou být uveřejněna bez udání jména (dílo anonymní), popřípadě pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou (dílo pseudonymní). Totožnost autora v tomto případě není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.

Užívání jména a příjmení a také jeho změnu upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách. Jméno či jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejích zákonných zástupců. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. U nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte." (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

"Ostrava má pět světových a dvacet pět českých perel turismu," říká ředitelka Ostravského informačního servisu Dagmar Kremzerová

Turistický ruch nelze stavět jen na bohaté klientele

Rozhovor

Léto je pro většinu lidí synonymem slova dovolená. Snad každý si ji spojuje s odpočinkem, ale také poznáváním nových krajin, lidí a zvyklostí. Co hledají turisté v našem městě, čím je může Ostrava zaujmout a zda je na příliv domácích i zahraničních návštěvníků připravena, jsme se ptali ředitelky Ostravského informačního servisu, s. r. o., Dagmar Kremzerové.

Mají o Ostravu, město s takzvanou černou minulostí, turisté zájem?

Mají, a rok od roku větší. My Ostravané možná zapomínáme, že máme ve své blízkosti unikáty, jaké jinde na světě nenajdete. Mám na mysli pět světových a dvacet pět českých perel turismu. Jde například o největší hornické muzeum v republice. Na Landeku můžete strávit celý den a navíc se poučit ve světové škole geologie. Nikde jinde na Zemi totiž neuvidíte příčné výchozy uhelných slojí. Za zmínku stojí určitě i pohled na osvětlenou Dolní oblast Vítkovic, velmi dobře opravený Slezskoostravský hrad, který navíc z důvodu poddolování poklesl o 16 metrů, nebo největší radniční komplex v republice. Velice atraktivní jsou také nedaleká Sanatoria v Klimkovice a solanka - léčivá třetihorní voda karbonského původu.

Odkud k nám hosté nejčastěji přijíždějí?

Řekla bych, že téměř z celého světa. V pobočce Vyhlídková věž mají možnost označit na mapě světa vlaječkou stát, který je jejich domovem. V loňském roce tuto pobočku navštívilo 47 tisíc lidí. Návštěvníci vlajku zapíchli do 42 zemí světa. Všechna kontaktní místa Ostravského informačního servisu, tedy také Hlavní nádraží, dopravní terminál ve Svinově a pobočku v centru města, navštívilo jen za první pololetí tohoto roku 206 712 klientů.

Co všechno návštěvníkům nabízíte?

Troufám si tvrdit, že naše nabídka služeb je velice pestrá a ve všech pobočkách stejná. V první řadě jsme schopni turistům vyhledat dopravní spojení v rámci celé republiky, doporučit ubytování, seznámit je s atraktivitami města. S každým jednáme individuálně, protože každý chce čas strávený v Ostravě využít jinak. Rodiny s dětmi často zajímají cyklostezky, zoologická zahrada, koupaliště a také Sklep strašidel, mladé lidi pak kluby, přírodní zajímavosti, muzea a sport. Máme připraveny balíčky služeb, případně jsme schopni nabídnout program na míru. V neposlední řadě zajišťujeme terminálový předprodej vstupenek. Je zajímavé, že jej využívají nejen Ostravané, ale také Slováci a Poláci. Do poboček na nádražích přijíždějí vlakem, koupí si vstupenky například na koncert v Brně či Praze a okamžitě se vracejí domů. Rádi bychom tyto terminálové předprodeje zavedli také v kulturních zařízeních města, tedy v Domě kultury Akord nebo Komorní scéně Aréna.

Předpokládám, že informace podáváte bezplatně.

Jistě. Město nám na tuto službu přispívá ročně částkou deset milionů korun, což je asi 58 procent z celkových nákladů. Zbytek pokrýváme z vlastních zdrojů. Jsme rádi, že vedení města chápe důležitost rozvoje cestovního ruchu. Komerční aktivity, jako například prodej suvenýrů, map, vstupenek, kopírování dokumentů a podobně, jsou samozřejmě zpoplatněny.

Myslíte si, že má Ostrava šanci stát se podobně navštěvovanou destinací, jako třeba Český Krumlov nebo Praha?

To je těžká otázka. Mohu vám jenom říci, že když se u nás konal sjezd členů Asociace informačních center, zapsal jeden účastník do návštěvní knihy ve věži Nové radnice, že Ostrava je asijský tygr v systému cestovního ruchu České republiky. To mě ohromně potěšilo. Já osobně si navíc myslím, že nejsme striktně zaměřeni jen na bohatou klientelu. Jezdí k nám mladí lidé z celého světa a my jim můžeme nabídnout ubytování v přijatelné cenové relaci. Navíc jsme připraveni na celoroční turistiku. Máme kousek do Beskyd a Jeseníků, velice dobře propracovaný systém městské hromadné i meziměstské dopravy, letiště.

Je vůbec něco, co se Ostravě v cestovním ruchu nedaří?

Nepodařilo se nám zaujmout školy s nabídkou školních výletů. Snažili jsme se pro ně vymyslet cenově dostupný a zajímavý program s profesionálním průvodcem, ale zřejmě si zatím vystačí samy. Nabídku zopakujeme na přelomu srpna a září také pro seniory. Připravili jsme pro ně citybus, který je vyzvedne na nádraží ve Svinově a s ohledem na jejich požadavky ukáže město. Vždyť využít zkušeného domácího průvodce je jistě snadnější a pohodlnější, než informace získávat z různých zdrojů.

Provádíte také zahraniční turisty?

V současné době především je. Každý zaměstnanec Ostravského informačního servisu musí umět komunikovat v angličtině a jednom libovolném světovém jazyku. Nedávno jsme například využili italštinu pro pracovníky soukromé firmy, kteří přes Ostravu cestovali do Bohumína. Průvodce je vyzvedl na letišti a během dvou hodin provedl centrem města.

A jak dovolenou trávíte vy osobně?

S lehkou profesionální deformací. (smích) Mám ráda aktivní léto, takže tentokrát jsem prozkoumala jižní Čechy a samozřejmě jsem sledovala poskytované služby cestovního ruchu. K dovolené patří ale také odpočinek, proto se chystám k moři. A pak už se jen budu těšit na další a další návštěvníky, kteří zavítají do Ostravy, protože jim máme rozhodně co ukázat.(kon)

Pobočky Ostravského informačního servisu, s.r.o.

Ostrava-centrum, Jurečkova 1935/12 (vchod z Nádražní ulice)
Tel. 596 123 913, e-mail: mic@ostravainfo.cz
Otevřeno: po-pá 7 - 18 hodin
so 9 - 14 hodin

Ostrava-vestibul Hlavního nádraží, Nádražní 196
Tel. 596 136 218, e-mail: cd@ostravainfo.cz
Otevřeno: po-pá 7 - 20.30 hodin
so 7 - 12 hodin a 12.30 - 15 hodin
ne 12.30 - 16 hodin a 16.30 - 20.30 hodin

Ostrava-vyhlídková věž Nové radnice, Prokešovo nám. 8
Tel. 599 443 096, e-mail: vez@ostravainfo.cz
Otevřeno: po-ne 9 - 17 hodin (zimní čas)
po-ne 9 - 19 hodin (letní čas)
V případě nepřízně počasí (déšť, mráz, sněžení) je věž dočasně uzavřena.

Ostrava-Svinov, Peterkova 90
Tel. 597 310 174, e-mail: svinov@ostravainfo.cz
Otevřeno: po-pá 7 - 20.30 hodin
so 7 - 12 hodin a 12.30 - 15 hodin
ne 12.30 - 16 hodin a 16.30 - 20.30 hodin

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Aquapark přivítal první návštěvníky.

Vodní areál se skluzavkami, tobogany, vířivými bazény, ale i restaurací, pergolami a dalšími atrakcemi byl slavnostně otevřen 21. června v Ostravě-Jih. Výstavba areálu za téměř 260 470 tisíc korun byla zahájena loni v srpnu. Financována byla z rozpočtu města Ostravy a obvodu Ostrava-Jih. Kapacita činí až tři tisíce návštěvníků. Aquapark bude v provozu od jara do podzimu. Pásku slavnostně přestřihli náměstek primátora Jaromír Chalupa a starosta Ostravy-Jih Otakar Veřovský.

Rekonstrukce Masarykova náměstí.

Na náměstí v centru města zůstane zachován na konci letošního roku, kdy je plánováno ukončení rozsáhlé opravy za 94 milionů korun, pouze Mariánský sloup. Práce byly zahájeny 17. července demontáží a převozem vodotrysku do Poruby. Výstavba postupuje od obchodního domu Laso směrem k ul. 28. října. Celkem bude upraveno zhruba 9 500 metrů čtverečních plochy. V těchto dnech zde zahájil Národní památkový ústav z Opavy záchranný archeologický výzkum.

Vyučování v radnici.

Studenti gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu se 14. června učili o samosprávě a státní správě přímo v Nové radnici. O správě města s nimi hovořil primátor Aleš Zedník. Studenti se dověděli, proč je Ostrava statutární město, jak se sestavuje rozpočet a další zajímavé informace spojené se správou třistatisícové metropole. Mimo to, že si vyzkoušeli lavice, v nichž zasedají zvolení zastupitelé, měli možnost si prohlédnout reprezentativní místnosti, včetně té, ve které zasedá rada města.

Poruba opravuje komunikace

Za plného provozu individuální i městské hromadné dopravy je od konce června opravována ulice K Myslivně v Ostravě-Porubě.

"Z důvodu budování nových zastávek u Domova sester tady autobusy nebudou stavět. Poslední zastávkou před výjezdem na ulici 17. listopadu je proto stanice Pod Nemocnicí. Počítáme s tím, že rekonstrukce ulice K Myslivně bude ukončena na konci prázdnin, tedy 31. srpna," uvedla tisková mluvčí městského obvodu Poruba Hana Kremerová.

Zároveň upozornila, že z důvodu opravy ulice Sokolovská v úseku od křižovatky s ulicí Slavíkova po křižovatku s ulicí Martinovská budou až do 15. října letošního roku na této ulici dopravní uzávěry. "V úseku od ulice Slavíkova po ulici 1. čs. armádního sboru bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh. V úseku po ulici Martinovská bude uzávěra obousměrná. Během rekonstrukce bude provedena celoplošná vysprávka komunikace, odstraněny ostrůvky uprostřed silnice a následně vytvořena podélná parkovací stání. Stavby provádí firma Strabag pro Ostravské komunikace," konstatovala tisková mluvčí. (m)

Mimořádné dotace na sociální projekty

Zastupitelé schválili 28. června poskytnutí mimořádných dotací šesti nestátním neziskovým organizacím, které provozují například terénní služby pro seniory, pohotovostní lůžka pro občany s onkologickým onemocněním nebo chráněná pracoviště pro lidi s duševními problémy. Jde především o projekty, kterým město poskytlo víceleté účelové dotace na období let 2003-2006. Mimořádná neinvestiční dotace tak například podpoří projekt Charitního domu sv. Veroniky, Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, Domovinky pro seniory a dospělé zdravotně postižené nebo Pečovatelské služby v rodinách. Částka, která bude organizacím rozdělena, činí 2 925 tisíc korun.(r)

Úřad práce v Ostravě

Nabídka pracovních míst se zvýšila

Úřad práce v Ostravě (ÚPO) evidoval k 30. červnu 24 567 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 14,2 %. Ve srovnání s koncem loňského prvního pololetí ve městě ubylo 2 062 nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se snížila o jedno procento.

V první polovině roku 2006 se evidovaná nezaměstnanost vyvíjela velmi příznivě. U řady základních sledovaných ukazatelů v meziměsíčním i meziročním srovnání zaznamenal ÚPO jedny z nejlepších výsledků za celou dobu své existence. Po každoročním lednovém prudkém nárůstu počtu evidovaných uchazečů (+665 osob) se už v únoru situace zlepšovala a evidenční stav uchazečů o zaměstnání se začal snižovat. Příznivý vývoj pokračoval rovněž v následujících čtyřech měsících. Letos v květnu zůstal počet evidovaných osob poprvé od listopadu 1999 pod pětadvacetitisícovou hranicí.

V prvním pololetí 2006 evidoval ÚPO průměrně za měsíc 25 698 uchazečů o zaměstnání, což je v meziročním srovnání o 2 346 méně. Přesto v celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání zaujímala Ostrava v rámci všech okresů České republiky druhou pozici za okresem Karviná.

Ostravský trh práce se vyznačuje jedním z největších toků evidované nezaměstnanosti. V první polovině letošního roku se do evidence úřadu práce přihlásilo 10 745 osob, což je o 192 více než za prvních šest měsíců loňského roku. Z větších podniků mezi nimi převažovali bývalí zaměstnanci akciové společnosti OKD (109) včetně osob uvolněných z dceřiných společností, personální agentury Grafton Recruitment, s.r.o. (105), obchodní s.r.o. Hruška (73), akciové společnosti Trenkwalder KAPPA People (64) a veřejné obchodní společnosti Kaufland (58). Služby úřadu práce vyhledalo 515 bývalých živnostníků (meziročně o 102 méně), kteří ukončili nebo přerušili samostatnou výdělečnou činnost. Z celkového počtu občanů vyřazených z registru úřadu práce během prvního pololetí jich odešlo prokazatelně pracovat do jiných míst republiky nebo vycestovalo za zaměstnáním do zahraničí (345 - což je nejméně za poslední čtyři roky).

Průměrný počet pracovních příležitostí, které mohl ÚPO letos koncem každého měsíce svým klientům nabídnout (1 787), vzrostl ve srovnání s prvním pololetím 2005 o 962, tedy o plných 116,6 %. I když se situace na poptávkové straně trhu práce postupně zlepšuje, Ostrava i celý Moravskoslezský kraj potřebují nových pracovních míst podstatně více, a to ne v řádu stovek, ale tisíců.

V průběhu první poloviny letošního roku Úřad práce v Ostravě finančně podpořil vytvoření 876 pracovních míst a do rekvalifikačních kurzů zařadil 1 341 uchazečů a zájemců o zaměstnání. (I. S.)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Karolina 2006: Tichá radost

Zastupitelstvo města na svém 39. zasedání dne 28. června 2006 stanovilo pořadí soutěžních projektů developerské soutěže KAROLINA 2006 takto:

 1. Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.
 2. ORCO Projekt Management, s.r.o., a TriGránit Czech Republic s.r.o.
 3. PASSERINVEST GROUP, a.s. a ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
 4. ING Eight Real Estate Development, s.r.o.
 5. SEKYRA Group, a.s.

Vítězná společnost Multi Veste Czech Republic 5 bude v následujících dnech vyzvána k uzavření kupní smlouvy týkající se nemovitostí, které by podle předloženého projektu měly být městem Ostrava převedeny do vlastnictví tohoto developera. Pokud společnost Multi a město do devadesáti dnů neuzavře smlouvu o koupi pozemků na Karolině, na řadu přichází společnost, která se umístila na druhém místě.

"Neočekával jsem, že se podaří vybrat vítěze už v prvním kole. Cítím tichou radost, ale šampaňské se může střílet, až bude podepsána smlouva, která bude garantovat zájmy města a také to, že předložený projekt nebyl pouze planým slibem. Byl bych rád, kdybych mohl smlouvu podepisovat osobně a s vědomím, že svému nástupci v primátorském křesle předávám složku s nadpisem Karolina 2006 v tom nejlepším stavu," řekl na tiskové besedě primátor Aleš Zedník.

A jak hlasovali občané? Těm se nejvíc líbil návrh společnosti ORCO Projekt Management a TriGránit Czech Republic (1629 hlasů), společnost Sekyra Group skončila těsně druhá (1600), pomyslná třetí příčka patří Multi Veste Czech Republic 5 (1163), dále byly PASSERINVEST GROUP a ECE Projektmanagement Praha (761) a poslední ING Eight Real Estate Development (290). (m)

Výsledky veřejného hlasování o nejzajímavější návrh

Po skončení zastupitelstva 28. června 2006 se v Nové radnici uskutečnilo losování žetonů odevzdaných během výstavy modelů a grafické části projektů developerské soutěže KAROLINA 2006. Hlasování se zúčastnilo přes pět tisíc občanů, přičemž 52 % tvořili muži, 48 % ženy. Nejvíce se o projekty zajímali mladí muži ve věku od 15 do 25 let (37,3 %) a ženy rovněž v této věkové skupině (37,3 %). Mezi těmi, kteří přišli vyjádřit svůj názor a dát hlas nejzajímavějšímu návrhu, bylo 41,4 % středoškoláků a 31,5 % vysokoškoláků.

 • Vítězem hlavní ceny je vlastník žetonu číslo 006049.
 • Drobné upomínkové předměty získají držitelé žetonů číslo: 002019, 001054, 003017, 019919, 001094, 002582, 017764, 003042, 007760, 019977, 004184, 002168, 005104, 005252, 005239, 000264, 006161, 004260, 004212, 000151.

Hlavní cena je volná vstupenka pro dvě osoby do zařízení společností Sareza, Ostravské výstavy a Zoo Ostrava. Výherce si ji musí vyzvednout do 26. září 2006 v kanceláři primátora, č. dveří 208. Ostatní výherci tak mohou učinit nejpozději do 29. prosince 2006. Vítězové nesmí zapomenout přinést druhou polovinu hlasovacího žetonu (kontrola čísel).

"Je ideální doba k podpisu smlouvy o partnerství s některým městem ve Francii," říká primátor Aleš Zedník

Z francouzského Bordeaux se 3. července vrátili členové představenstva společnosti OVAK, a.s., zvolení za zastupitelstvo města, a to primátor Aleš Zedník, náměstek Mirko Jašurek a členka zastupitelstva Radana Zapletalová. Společně s předsedou dozorčí rady a členem zastupitelstva Daliborem Madejem se zúčastnili zasedání představenstva společnosti, tentokrát na půdě majoritního akcionáře. Tím je francouzská společnost Suez Lyonnaise des Eaux - organizátor pracovní cesty. Na její cíl, ale i dojmy jsme se bezprostředně po návratu do Ostravy zeptali primátora Aleše Zedníka.

Pane primátore, představenstvo běžně zasedá v sídle společnosti, proč jste cestovali až do Bordeaux?

Představenstvo běžně zasedá v Ostravě, což je výhoda pro nás. Jednou za dva roky se ovšem situace obrací a Ostravané jedou do Francie. Je to zvyk, který se datuje vstupem Francouzů do společnosti OVAK v devadesátých letech. Naši partneři pak vždy dbají na to, aby kromě vlastního programu jednání představenstva návštěva byla rozšířena o exkurzi do zajímavých vodohospodářských provozů a o setkání s představiteli místní samosprávy. Jejich podniky jsou prakticky bez rozdílu společnými s městy a obcemi, ve Francii dokonce ponejvíce se svazky měst a obcí, což v případě Bordeaux obnáší dalších dvacet šest menších městeček a vesnic. Je to docela protiklad ke snaze většiny českých starostů hrát si na vlastním písečku.

Jaký byl program cesty?

Možná neprozradím nic o té části jednání, která se týkala strategie společnosti v nastávajícím roce, zejména z hlediska vypsaných či chystaných tendrů na provozování vodohospodářských sítí v České republice i v zahraničí. Z jednání o ekonomice společnosti od počátku roku řeknu pouze to, že nás trápí pokles spotřeby vody v Ostravě, zejména útlumem technologií náročných na vodu, ať už v těžkém průmyslu nebo v potravinářství. Přitom fixní náklady zůstávají - trubky a jejich údržbu nikdo neutlumí - a to se projevuje na růstu ceny. Je to paradoxní, ale je to tak. Zajímavá byla rovněž exkurze do dispečinku provozu, který se zabývá hospodařením s dešťovou vodou. Nad Biskajským zálivem se tvoří bouře, které představují velké nebezpečí pro kanalizaci a výši hladiny řeky Garrona, protékající městem. Měli jsme možnost seznámit se s důmyslným informačním systémem, který podobně jako ostravské CTV reaguje na krizové situace a snaží se je řešit s předstihem. Bordeaux leží u ústí řeky do Atlantiku, takže příliv zvedá hladinu Garrony až o sedm metrů. Díky tomu mohou až do města přijet docela velké lodi. Jen pro zajímavost, za druhé světové války se zde ve velikém bunkru ukrývaly německé ponorky. Voda je napůl slaná, z ní nelze upravovat vodu pitnou. V okolí města je navíc nedostatek zdrojů z podzemních vod, takže řízení vodárenství vyžaduje velký důmysl a techniku. To vše jsme si mohli prohlédnout na vlastní oči.

V polovině května jste se díky Dalkii setkal se starostou Grenoblu Michelem Destotem, nyní péčí Suezu se starostou Hughuesem Martinem z Bordeaux. Je to dobře, že taková setkání organizují společnosti, ve kterých sice má město podíl, ale převládá vliv francouzských akcionářů? A které město byste vy sám vybral za partnera Ostravy?

Oba představitelé se netají tím, že je nezajímá "spolupráce", kdy jednou za uherský rok přicestuje do druhého města folklorní soubor, případně že budou cestovat tam a zpátky politici. Spojuje nás řešení mnoha komunálních problémů, lépe řečeno služeb, z nichž ve Francii za strategické považují zásobování vodou, teplem, likvidaci komunálního odpadu a městskou hromadnou dopravu. U těch všech vidí možné angažmá privátní podnikatelské sféry, ovšem za přísného předpokladu, že město má dostatečnou možnost kontroly společných podniků. A tady je celá řada námětů na výměnu informací i zkušeností a tím, že úvodní cesty jsou hrazeny našimi společnými podniky, se také šetří městská kasa. Proto nevidím nic špatného na tom, když nám Francouzi pomáhají hledat partnery ve Francii. V současnosti tedy máme dva náměty a nikde není psáno, že nebudeme hledat dál. Ale něco mi říká, že Grenoble, město s hornickou minulostí a hi-tech přítomností, město olympijských her, město, které prodělalo cestu od složitého dědictví minulosti k sebejisté budoucnosti, je nám přece jen o zlomek blíž.(r)

(Rozhovor v nekrácené podobě je vystaven na webových stránkách města: www.ostrava.cz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Zastupitelé schválili zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2005

Na červnovém zasedání zastupitelstva byl stejně jako jiné roky projednáván závěrečný účet města, tentokrát za rok 2005. "Jde o komplexní materiál, který vychází ze schváleného rozpočtu minulého roku, do něhož se promítají veškeré úpravy rozpočtu v průběhu sledovaného období. Poskytuje přehled o plnění příjmů, skutečném čerpání výdajů jednotlivých odborů magistrátu, ale rovněž informuje o výsledcích hospodaření zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních a obecně prospěšných společností. Součástí tohoto velmi významného materiálu je také přehled o příjmech a výdajích jednotlivých městských obvodů a přijatých dotacích z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ve zprávě neschází ani stav evidovaného movitého a nemovitého majetku města, přesné údaje o čerpání výdajů na jednotlivých stavbách realizovaných investičním odborem," řekl náměstek primátora Jaromír Chalupa.

Závěrečný účet za rok 2005 byl 28. června 2006 schválen. "Přestože výsledek hospodaření skončil schodkem ve výši 1 060 112 tis. Kč, a to s ohledem na metodiku jeho propočtu, která je stanovena Ministerstvem financí ČR, mělo město na základním běžném účtu k dispozici k poslednímu dni roku 2005 finanční prostředky 1 906 021 tis. korun," uvedl náměstek primátora. Tato částka se stala východiskem pro provedení finančního vypořádání hospodaření roku 2005 se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, městskými obvody a příspěvkovými organizacemi s tím, že byla ještě snížena o účelové fondy a prostředky účelově vázané pro čerpání v roce 2006.

"Kladně hodnotím skutečnost, že výsledkem těchto úprav je zůstatek volných zdrojů ve výši 391 379 tis. Kč, které byly na základě vyhodnocení požadavků rozděleny stejný den na zastupitelstvu k dalšímu rozvoji a zajištění nutných úkolů města, jako jsou například dokrytí výdajů za letošní zimní údržbu, vodohospodářské akce, rekonstrukce komunikací, domov důchodců, investiční dotace pro aquapark v Ostravě-Jih apod.," konstatoval J. Chalupa.

Pokud budou mít občané zájem podrobněji se seznámit s údaji závěrečného účtu města Ostravy za rok 2005, najdou je na internetových stránkách: www.ostrava.cz

Zajímavosti o hospodaření roku 2005

 • Z vydaných obligací bylo čerpáno celkem 1 159 921 tis. Kč.
 • Z národních fondů město získalo 171 483 tis. Kč na kanalizační přivaděče, Vědecko-technologický park Ostrava (VTP) a kolektor Centrum.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytlo na výstavbu a obnovu inženýrských sítí v průmyslových zónách Hrabová, Mošnov a na VTP - Multifunkční budova II celkem 215 509 tis. Kč.
 • Z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdrželo statutární město Ostrava 18 277 tis. Kč, které byly určeny především pro oblast kultury a zdravotnictví a na rozvoj průmyslových zón.
 • Provoz veřejné silniční dopravy včetně investičních výdajů (nákup dopravních prostředků, rozšíření autobusové provozovny Hranečník a rekonstrukce tramvajové zastávky U Vodárny) byl financován prostřednictvím Dopravního podniku Ostrava a.s. ve výši 985 727 tis. Kč.
 • Opravy komunikací, mostů a kolektorů realizované společností Ostravské komunikace, a.s., činily 309 853 tis. Kč. Společnost dále čerpala výdaje na elektrickou energii a údržbu, opravy veřejného osvětlení a preventivní opravy ve výši 89 359 tis. Kč.
 • Společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 60 032 tis. Kč a investiční dotace v objemu 45 200 tis. Kč.
 • Na základě platné smlouvy o zajištění služeb spojených se svozem a likvidací komunálního odpadu bylo společnosti OZO Ostrava s.r.o. uhrazeno 149 990 tis. Kč.
 • Společnost Ostravské výstavy, a.s., obdržela neinvestiční dotaci ve výši 11 100 tis. Kč a investiční dotaci 18 797 tis. Kč (v tom 13 000 tis. Kč na rekonstrukci Slezskoostravského hradu).
 • Dům kultury města Ostravy, a.s., obdržel neinvestiční dotaci ve výši 14 900 tis. Kč (v tom na neinvestiční výdaje spojené s prováděnou rekonstrukcí a modernizací 8 500 tis. Kč) a investiční dotaci na rekonstrukci a modernizaci domu kultury ve výši 9 500 tis. Kč.
 • Provozní dotace na činnosti společnosti Vítkovice Aréna, a.s., činila 71 555 tis. Kč.
 • Odbor životního prostředí magistrátu čerpal výdaje ve výši 2 833 tis. Kč.
 • Výdaje z finančních operací (úroky, služby peněžních ústavů) včetně pojištění činily 235 757 tis. Kč.
 • Městským obvodům bylo poskytnuto celkem 662 412 tis. Kč neinvestičních dotací. Objem investičních dotací činil 595 028 tis. Kč.
 • Výdaje na činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje představovaly 79 536 tis. Kč.
 • Prostřednictvím Městského informačního systému (odbor magistrátu) byla pořízena výpočetní technika za 56 410 tis. Kč.
 • Na opravy, údržbu a služby spojené se správou majetku města realizované prostřednictvím odboru technické správy majetku bylo vydáno celkem 60 502 tis. Kč.
 • Majetkový odbor magistrátu realizoval výkupy nemovitostí v celkové výši 424 963 tis. Kč (lokalita Dubí, průmyslová zóna Mošnov, Hrabová, oblast Karolina).
 • Do oblasti kultury bylo vloženo 442 693 tis. korun. Na akce v rámci volného času dětí a mládeže bylo uvolněno 19 523 tis. Kč. Další tělovýchovná činnost byla podpořena částkou 45 974 tis. Kč.
 • Na úseku zdravotnictví bylo čerpáno 210 040 tis. Kč a v oblasti sociální péče výdaje dosáhly částky 547 246 tis. Kč.
 • Kancelář primátora čerpala v oblasti vnitřního obchodu, služeb a turismu částku 28 647 tis. Kč (zejména výdaje spojené s propagací a prezentací města, dotace společnostem, které realizovaly akce pod záštitou města Ostravy a dotace pro Městské informační centrum Ostrava, o.p.s.).
 • Výdaje na Městskou policii Ostrava činily 301 040 tis. Kč.
 • Odbor ekonomického rozvoje magistrátu vyplatil na dotacích v rámci "Programu podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu" celkem 9 845 tis. Kč.(m, n)
Čerpání kapitálových a běžných výdajů podle účelu použitív tis. Kč
Zemědělství a lesní hospodářství 19 873
běžné výdaje 16 127
kapitálové výdaje 3 746
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 733 027
běžné výdaje 1 267 422
kapitálové výdaje 465 605
Služby pro obyvatelstvo 2 638 514
běžné výdaje 1 235 510
kapitálové výdaje 1 403 004
Sociální věci a politika zaměstnanosti 802 079
běžné výdaje 558 259
kapitálové výdaje 243 820
Ochrana, bezpečnost 384 082
běžné výdaje 313 738
kapitálové výdaje 70 344
Veřejná správa a služby 2 286 140
běžné výdaje 1 633 032
kapitálové výdaje 653 108
Celkem 7 863 715

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Svět zvířat uprostřed města

Nově upravený areál domácích zvířat otevřeli 12. července v Zoo Ostrava. Ve Stromovce je tak další místo přístupné lidem s pohybovým nebo jiným tělesným handicapem. Oblíbená expozice koz a ovcí je teď prostornější, z přírodních materiálů a hlavně pohodlně dosažitelná na vozíčku či s berlemi. To však není jediná novinka, která na prázdninové návštěvníky zahrady čeká. "Letos nabízíme sokolnické ukázky v mnohem větším rozsahu než v minulém roce. Každý den kromě pondělí předvádí v amfiteátru u vchodu do zoo zkušený sokolník dravé ptáky. Malé i velké diváky zaujme poutavým vyprávěním i možností vidět opeřence při lovu," uvedl tiskový mluvčí zoo Stanislav Derlich. K tradičním atrakcím naopak patří večerní vyjížďky zoovláčkem, které každou středu a sobotu nabízí komentovanou prohlídku areálu a navíc pohled na zvířata po západu slunce, mimo obvyklý návštěvnický ruch. Vláček vyráží od brány zoo ve 20 a 21.45 hodin. Z důvodu velkého zájmu o projížďku je vhodné předem si místo telefonicky zamluvit na č.: 596 241 269.

"Pro neposedné děti budujeme u expozic australských zvířat hrací koutek. V duchu fauny protinožců má nedávno instalovaná skluzavka podobu klokana. Ratolestem jsou určeny také lodičky, skákací hrad a prolézačky," sdělil S. Derlich s tím, že přibyla odpočinková místa, lavičky, občerstvení a stánek se suvenýry. "Jde o pobočku zooprodejny, kterou u brány zahrady provozujeme společně s Charitou Ostrava. Zboží vyrábějí handicapovaní v chráněných dílnách. Kdo si koupí drobný dárek, přispěje na rozvoj a vzdělávání lidí s handicapem," připomněl tiskový mluvčí.

Ani zvířata nepřicházejí zkrátka. Ještě v červenci bude otevřen další výběh pro poníky a koncem prázdnin velká voliéra určená největším mrchožravým ptákům světa - supům.(k)

Od července funguje nový odbor dopravně správních činností

Na základě rozhodnutí rady města byl od 1. července zřízen nový odbor magistrátu - odbor dopravně správních činností. Jednotlivé činnosti jsou vyčleněny právě z odboru dopravy, v němž byly od delimitace z Policie ČR organizačně začleněny.

"Odbor dopravy magistrátu zajišťuje oblast silničního hospodářství, silniční a drážní dopravy. Na území města se podílí na zajišťování dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury v samostatné i přenesené působnosti. V rámci výkonu státní správy v oblasti působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní funkci silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy včetně stanovování místních a přechodných úprav provozu na místních komunikacích I. a II. třídy. Zároveň plní funkci dopravního úřadu pro oblast městské autobusové dopravy a taxi, trolejbusové a tramvajové dopravy a provozu stanic měření emisí. V rámci výkonu státní správy se odbor dopravy podílí na zajišťování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích," vysvětlil J. Tichý s tím, že nový odbor dopravně správních činností zabezpečuje záležitosti týkající se získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (provoz autoškol), evidence řidičů, silničních vozidel a správních řízení v přestupcích v rámci provozu na pozemních komunikacích.

Adresa nového odboru dopravně správních činností je Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, sídlo má nadále v budově magistrátu v ulici Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice (společně s Dopravním inspektorátem Policie ČR MŘ Ostrava). Tel. č.: vedoucí odboru - 974 728 860, informace - 974 728 899.

Hned v prvních prázdninových dnech se začaly před přepážkami evidence silničních vozidel i vydávání řidičských průkazů vytvářet fronty občanů. Na vyřízení svých záležitostí čekali hodinu i déle. Co zvýšený počet žadatelů způsobilo, o to se zajímal 10. července v budově nově vzniklého odboru dopravně správních činností magistrátu ve Výstavní ulici 55 v Ostravě-Vítkovicích primátor Aleš Zedník společně s náměstkem Jaromírem Horákem a tajemnicí Alenou Kartouskovou.

"Všechny přepážky na úseku evidence silničních vozidel jsou v provozu, žadatele o řidičské průkazy obsluhují tři ze čtyř. Kapacitu v těchto prostorech nejsme schopni zvýšit. Situace se zlepší až na podzim, kdy se odbor přestěhuje z Výstavní ulice do nového sídla v centru města," řekl Karel Hlisnikovský, který je pověřený řízením nového odboru.

Vytíženost pracovníků odboru přinesla zejména novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, mezi jiným změny v oblasti získávání řidičských oprávnění a zavedení bodového systému, tj. zaznamenávání bodů za spácháný přestupek řidičů do spisu řidiče v registru řidičů. "V Ostravě roste počet řidičů, ale i přestupků. V současné době registrujeme 165 tisíc řidičů. Zatím jsme ročně ve správním řízení řešili kolem 2 300 přestupků. S novými pravidly se podle odhadů jejich počet téměř zdvojnásobí," podotkl K. Hlisnikovský.(m, t)

Začala platit přísná pravidla silničního provozu

Od 1. července začala platit nová pravidla silničního provozu. A jsou velmi přísná! Jde o zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a který přináší mnoho změn v oblasti postihu řidičů za přestupky (tzv. bodový systém, nový postup při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a platba za provedené zkoušky z odborné způsobilosti).

 • Bodový systém - představuje zásadní změnu v evidenci přestupků v provozu na pozemních komunikacích. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností zaznamená v registru řidičů ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo trestu za trestný čin, za jednání zařazené do bodového hodnocení příslušný počet bodů do celkové výše 12 bodů. Po dovršení stanoveného počtu bodů pozbývá řidič odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby je řidič povinen prokázat mimo jiné odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel stejnou zkouškou z odborné způsobilosti jako uchazeč o řidičské oprávnění v autoškole.
 • Postup při získávání odborné způsobilosti a poplatky za zkoušky - za provedení zkoušky z odborné způsobilosti bude vybrán poplatek ve výši 700 Kč, za dílčí opakované zkoušky to je 100 Kč za zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, 200 Kč řidič zaplatí za zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla a 400 Kč za zkoušku z praktické jízdy.

Poplatek musí být uhrazen před zkouškou v pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, v kanceláři č. 101 (pokladna pro domovní odpady). Zpoplatněny budou všechny zkoušky vykonané po 1. 7. 2006, kdy uchazeč bude na tuto zkoušku přihlášen prostřednictvím autoškoly, která prováděla výuku a výcvik nebo předvádí řidiče ke zkoušce z odborné způsobilosti.

Úřední hodiny pokladny: v pondělí od 9.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00 hod., v úterý od 9.00 do 11.30 hod., ve středu od 9.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00 hod., ve čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 16.00 hod., v pátek od 9.00 do 11.30 hod.

Po zaplacení poplatku obdrží každý uchazeč potvrzení o zaplacení ve dvojím vyhotovení, jedním z nich se prokáže na místě konání zkoušky z odborné způsobilosti.

V pokladně se budou odevzdávat také vybrané peněžní prostředky v případě kauce jako záruky, že se řidič dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8 - 9

Pozvánky

 • Celé léto, 9 - 19 h.
  Vyhlídková věž Nové radnice - Netradiční pohled na Ostravu
 • Celé léto, každý čtvrtek 15.30 h.
  Pivovar Ostravar - prohlídka s návštěvou ležáckého sklepu a Pivovarského muzea
 • 1. - 27. července
  Miniuni - výstava architektury Stavba roku 2005
 • 10. července - 10. srpna
  Ostravské muzeum - výstava Mozart ve Vídni
 • 14. července - 8. září
  Ostravské muzeum - výstava Jak se měří čas ze sbírek muzea
 • 15. července - 15. srpna
  Miniuni - výstava netradičního způsobu bydlení
 • 18. - 23. července, 10 - 18 h.
  Nádraží Ostrava-Svinov - Výstava na kolejích 2006, Antonín Kratochvíl: Persona
 • 20. července, 13 - 17 h.
  Knihovna města Ostravy, pobočka J. Trnky 10, Fifejdy - výtvarná dílna Stará řemesla, batikování
 • 21. - 23. července
  Slezskoostravský hrad a Černá louka - Colours of Ostrava
 • 21. - 23. července
  Sportovní hala Sareza, Přívoz - Mistrovství Evropy juniorů v agility
 • 21. - 23. července
  Vaňkův kopec - Mistrovství světa juniorů v travním lyžování
 • 22. července, 21.30 h.
  Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - Letní souhvězdí, pozorování letní oblohy s výkladem o příbězích vepsaných do souhvězdí
 • 24. července - 5. srpna
  Slezskoostravský hrad - Mezinárodní divadelní dílny a festival scénické tvorby
 • 2. srpna, 16 h.
  Zoo Ostrava, výukový pavilon - A co šimpanzi..., mají si kde hrát? Přednáška
 • 4. srpna
  Hornické muzeum OKD - Pojďte se bát, landeckou stezkou odvahy
 • 4. - 13. srpna
  Hotel Imperial, pláž před hotelem - Beach party
 • 5. srpna, 8 - 20 h.
  Bělský les - Ostravský chachar, mezinárodní cyklistický závod, sportovní lahůdky a atrakce v podobě dirty jumpu, bike crossu a mountain board jumpingu
 • 7. srpna, 10 - 15 h.
  Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovická 169, Výškovice - výtvarná dílna Květinoví skřítci, tvorba z krabiček od vajíček
 • 7. srpna, 14 - 18 h.
  Knihovna města Ostravy, pobočka Poruba, Podroužkova 1663 - Gekoni a sklípkani ke knihovně uhání, kreslení křídou pro děti
 • 8. srpna, 14 h.
  Centrum volného času O. Jeremiáše 1985, Poruba - zábavné odpoledne, hry a soutěže pro děti
 • 10. srpna - 8. září
  Hornické muzeum OKD - 3. ročník mezinárodního sochařského sympozia
 • 12. srpna
  Miniuni - modelářský den, ukázka rádiem řízených modelů aut
 • 17. srpna, 10 - 18 h.,
  Knihovna města Ostravy, pobočka Dr. Martínka 4, Hrabůvka - výtvarná dílna Usměvavé hrníčky, zdobení keramiky
 • 26. - 27. srpna
  Poruba - Rozloučení s prázdninami, vyhlídkové jízdy historickou tramvají na trati Poruba-Vozovna - Zátiší
 • Do 27. srpna
  Ostravské muzeum - Minerály evropských zemí, výstava zapůjčená ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně
 • 29. srpna a 30. srpna
  Slezskoostravský hrad - Strašidelná noc
 • 31. srpna, 14 - 17 h.
  Centrum volného času v Porubě, Vietnamská 1541 - Jízdy zručnosti
 • 31. srpna
  Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 - Špejloviny, tvůrčí dílna pro děti, výroba zápichů do květináče

Léto ve znamení zábavy a poznávání

Prázdninové dny jsou tradičně spojené s představou, že se musí prožít v lese, na horách nebo u vody. Ale užít si je lze, a to velmi zajímavě, také ve třetím největším městě České republiky. I Ostrava totiž nabízí svým obyvatelům i všem návštěvníkům řadu pozoruhodných míst.

Hurá na hrad

K Ostravě dnes neodmyslitelně patří nově opravený areál někdejší hraniční pevnosti na soutoku řek Lučiny a Ostravice ze 13. století. Pro veřejnost je otevřena hradní věž se stálou expozicí věnovanou historii Slezskoostravského hradu i městu Ostrava. V hradní galerii jsou pořádány aktuální výstavy. Rekonstruovány jsou zbytky pevnosti se sklepením. Právě v něm je nově instalována expozice útrpného práva. V nejstarší místnosti hradu vznikla mučírna se sbírkou nástrojů. Zajímavosti se dozvědí návštěvníci z velkých fotografií i popisů na stěnách, ve vitrínách jsou vystaveny palečnice, španělská bota, cejchovadla, drtiče kloubů, skřipec apod.

Svět miniatur

Jen deset minut pěšky od hradu je vzdálené další středisko zábavy i poučení. Na výstavišti Černá louka je možné navštívit Sklep strašidel. Ve 150 let starých sklepeních se nachází pět komnat - pavoučí místnost, peklo, pirátský ostrov, říše průmyslových strašidel a pohádková říše. Potkat zde je možné francouzskou čarodějnici, zazděnou princeznu i hejkala obecného.

Do areálu patří i zábavné městečko miniatur v měřítku 1:25. Miniuni zahrnuje více než 30 modelů významných budov evropských měst. Patří k nim například šikmá věž v Pise, řecká Akropolis, holandské větrné mlýny nebo Staroměstská radnice. Dominantou komplexu je 12 metrů vysoká Eiffelova věž. Unikátní je kolekce modelů sedmi historických divů světa. Areálem projíždí modelová železnice, nechybí ani letiště a kolorit dotváří vodní cesty s parníkem. Ke stálým expozicím patří i mrakodrapy světa s 50 modely měst s nejvyššími stavbami.

Muzeum citer

Z úplně jiného soudku čerpá Muzeum citer na Masarykově náměstí. Expozice připomíná téměř zapomenutou a přitom velmi bohatou minulost výroby i užití citer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybraný soubor asi stovky nástrojů provázejí ladičky, klíče, prstýnky, stěrky, dečky, stojánky, stoly, struny a obrazové i textové ukázky.

Po stopách havířů

Celý den je možné strávit v Hornickém muzeu OKD a Landek parku. Národní památka nabízí povrchovou expozici důlních strojů a zařízení i rekonstruované sídliště lovců mamutů. Ve výstavní budově jsou expozice věnované historii osídlení Landeku, vývoji důlních svítidel a základních důlních profesí. Sfárat je možné těžní klecí do podzemí, kde je zprovozněno 250 metrů důlních chodeb s pracovišti včetně dvou stěnových porubů.

K největším expozicím svého druhu ve světě patří výstava báňského záchranářství. Vybudována je zde důlní záchranářská základna, instalovány výbuchuvzdorné hráze v chodbách, vystavena je také záchranářská dýchací, oživovací i potápěčská technika od nejstaršího dochovaného přístroje z roku 1884 až po současnost. Nechybí cvičný záchranářský polygon se simulací různých druhů důlních děl.

V areálu je možné využít hřiště pro plážový volejbal, antukové i víceúčelové hřiště. Pro milovníky bílého sportu jsou k dispozici čtyři tenisové kurty s umělým povrchem. Zájemci mohou vyzkoušet lanové centrum.

Fáračky na řetízcích

Jedinečnou provozní, technickou a architektonickou expozici skrývá bývalý kamenouhelný Důl Michal v Ostravě-Michalkovicích. Instalace kulturní památky je řešena podle teorie posledního pracovního dne. Trasa umožňuje zhlédnout autentické vybavení a vzhled řetízkových šaten, kde dosud visí pod stropem fáračky, dále koupelny, cechovny, lampovny, jámové budovy. Funkční je most, po němž chodili havíři z lampovny do jámové budovy, původní technické zařízení má i strojovna. Jde o soubor elektrických strojů a kompresorů z počátků elektrifikace.

Lesoparky

Klid a chládek příměstských lesů vyhledává o prázdninách mnoho Ostravanů i návštěvníků města. Mezi nejoblíbenější a také nejvytíženější patří areál Bělského lesa v Ostravě-Jih. Zájemcům nabízí relaxaci a odpočinek stejně jako aktivní trávení volného času. Sportovci využívají cyklotrasy a běžecké dráhy v Areálu zdraví, chodníky slouží bruslařům. Příjemné odpoledne lze strávit hrou minigolfu nebo procházkou po naučných stezkách.

V areálu lesa sídlí Lesní škola, která v létě pořádá zábavné programy pro děti od 6 do 12 let. V doprovodu dospělého mohou absolvovat vycházku s pozorováním zvířat, hry v přírodě i opékání párků. Lesní pedagogové na chlapce i děvčata čekají 11., 18. a 25. července a 1. a 22. srpna.

Lesní cesty, stezky a pěšiny mohou prozkoumat také turisté a cyklisté v Porubském lese. Komenského park jako stvořený pro procházky, jízdu na kolečkových bruslích nebo skateboardech leží přímo v centru města.

Cyklistické stezky

Hustá síť cyklostezek zajišťuje milovníkům horských i silničních kol nevšední zážitky ve městě i v okrajových částech Ostravy. K poznávání nových míst láká 180 kilometrů značených tras, z nichž 75 procent vede po méně frekventovaných silnicích a 25 procent tvoří samostatné stezky. Kdo se chce vyhnout rušnému provozu ve městě, může využít cyklotramvaje. Ta pohodlně přepraví 19 jízdních kol a 21 cestujících ve směru Dubina - Zátiší a zpět. Do Beskyd zase směřují pravidelné linky cyklobusu. Do konce roku budou v místech, kde je očekáván velký pohyb cyklistů, rozmístěny bezpečnostní stojany k odkládání kol. Dnes je najdeme například v areálu Hornického muzea, v parku ve Staré Bělé, před Hotelem Imperial nebo u finančního úřadu v Hrabůvce.

Vodní radovánky

Cílem statisíců lidí je v horkých dnech Letní koupaliště v Porubě. Největší zařízení svého druhu ve střední Evropě s plochou 41 200 m2 nabízí skluzavky, tobogány a skokanské můstky. Dětem jsou určena brouzdaliště, zastíněná pískoviště i skákadla. K dispozici je minigolf, tenisové kurty, hřiště pro streetball, plážový volejbal, malý fotbal a další. Nechybí bary a restaurace.

Vysokou návštěvnost zaznamenává o prázdninách také porubský krytý bazén. V jeho venkovním areálu je dětské brouzdaliště s ohřívanou vodou a menší bazén pro dospělé. Zájemci si mohou zahrát plážový volejbal.

Tříhektarový Vodní areál u náměstí SNP v Ostravě-Jih má dva tobogány, tři skluzavky, plavecký i relaxační bazén atypického tvaru. Nechybí dětský bazén a parkoviště pro 261 automobilů.

Od května do září nabízí ostravští vodáci půjčování lodiček a kanoí na slepém rameni řeky Odry pod Landekem pro školy, organizované skupiny i jednotlivce. V případě zájmu zajistí výcvik, sjezdy a půjčování vodních plavidel v centru města. (ta, kon)

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Listárna

Mezinárodní spolupráce je úspěšná

Vyšší odborná škola AHOL v Ostravě-Zábřehu spolupracuje od roku 2004 s Odbornou ekonomickou školou v Berlíně. Jde o výměnu vyučujících i studentů. Kontakty se podle tiskové mluvčí školy Pavly Sztulové neustále rozšiřují. "Dvě naše kantorky získaly letos v dubnu v Mnichově licenci na předmět čeština jako cizí jazyk. Spolupráce se nyní zaměří na výuku češtiny a němčiny i na intenzivní přípravu na mezinárodní evropské zkoušky. Vytvoří se tak velmi dobré podmínky pro vzájemné propojení cizojazyčné a odborné výuky. Studenti obou partnerských škol si budou moci rozšiřovat odborné vzdělání v souladu s požadavky českých a německých škol," uvedla P. Sztulová.

Talentovaní žáci se sešli v zoo

Proč se učíme cizí jazyky? Na tuto otázku si v esejích odpovídali žáci 7. a 8. tříd základních škol ve 20 městech České republiky. Na 110 školách soutěžili o hlavní cenu, kterou byl pololetní kurz angličtiny zdarma. "V Ostravě se do soutěže zapojilo šest škol. Nejvíce originality, talentu a zájmu o jazyk projevili Lucie Winklerová ze ZŠ Krestova 36, Hrabůvka, Jan Valenta ze ZŠ Komenského 668, Poruba, Romana Smolková ze ZŠ Paskovská 46, Hrabová, Hana Do Thi Thu Ha ze ZŠ V Zálomu 1, Zábřeh, Lukáš Moravec a Sára Václavíková ze ZŠ Chrjukinova 12, Zábřeh. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo pro všechny zúčastněné 14. června v ostravské zoo," napsala koordinátorka jazykových kurzů Skřivánek s.r.o. Lenka Mlčáková.

Investujme do rodin, ne do ústavů

Názor na projekt budování rodinných buněk v rámci Dětského domova pro děti do 3 let v Ostravě-Zábřehu, o kterém se psalo v únorové Ostravské radnici pod názvem Dětský domov, má ojedinělý projekt rodinné péče, sdělila redakci sociální pracovnice občanského sdružení Vzájemné soužití a koordinátorka projektu zaměřeného na snižování počtu dětí v ústavech prostřednictvím asistence ohroženým rodinám Hana Ševčíková.

"Článek popisuje modernizaci části budovy dětského domova, která má vytvořit dětem lepší podmínky pro pobyt v ústavu. Tato snaha je efektní a na první pohled skvělá. Ptám se však, proč je třeba napodobovat rodinu nedokonalým a nevyhovujícím způsobem v prostředí ústavu, který i při nejlepší vůli zůstane vždy jen institucí a umělým světem nemajícím nic společného s reálným životem, se skutečnou rodinou? V té totiž jde o stabilní vztahy naplněné emocemi a vzájemnou interakcí rodičovské osoby a dítěte. To ani nejlépe vybavené rodinné buňky nemohou poskytnout.

Uvědomuji si, že náš ekonomicky zaměřený svět neslyší na argumenty o citových a psychických potřebách dětí. Proč však ani finanční argumenty nejsou schopny přesvědčit politiky a občany o nevýhodnosti udržování drahých ústavních zařízení? Vydáváme obrovské množství peněz a energie na kosmetické úpravy instituce vytvářející iluzi rodiny, namísto abychom tam, kde je to možné, podpořili skutečné existující rodiny, ať již biologické či náhradní. Existují rodiny, ve kterých dítě opravdu zůstat nemůže, většina rodičů, kterým jsou děti odebírány do ústavu, by však byla za skutečné a intenzivní podpory ze strany státu a neziskových organizací schopna své děti vychovávat. Tato podpora by byla neporovnatelně levnější. Jestliže dítě nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, mělo by být umístěno přímo do náhradní rodinné péče profesionálních či stabilních pěstounů nebo alespoň do zařízení rodinného typu," končí svoje zamyšlení H. Ševčíková.

Senioři nudou nestrádají

Základní skupina "kardio" při městské organizaci Svazu důchodců ČR je sice početně malá, zato velmi aktivní. "Věkově patříme k nejstarším. Přesto se pravidelně scházíme, slavíme společně narozeniny, chodíme na vycházky do přírody. Dvakrát ročně pořádáme tematické výlety. Schůzky si zpestřujeme přednáškami nebo ukázkami různých ručních prací," napsal Josef Schindler z Poruby.

Pravidelné vycházky pořádají senioři - turisté. O jedné z nich redakci informoval Albín Koloczek, rovněž z Ostravy-Poruby: "Skupina ostravských seniorů se vydala na Ondřejník. Zastavili jsme se na Solárce, kde jsme se kochali pohledem na okolní kopce, Lysou horu. Najednou se mezi námi objevily koňské hlavy - okolo pasoucí se čtyřnozí krasavci přišli pro pamlsek. Někteří se s nimi o svou svačinu podělili, jiní ji uhájili, a koně nakonec odběhli zase na pastvu. A tak máme na co vzpomínat. Scházíme se totiž už přes jedenáct let a na vycházky chodíme každý týden."

Výjimkou nejsou ani setkání v Senior klubu Akord konaná ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava-Jih. "Moderátorky si zvou zajímavé osobnosti společenského a kulturního života, odborníky na zdraví i nejrůznější aktivity. Není výjimkou, že si všichni přítomní nakonec zazpívají nebo zatančí. V klubu se představily mažoretky Bambulky - dámy s osmi křížky, děti ze speciální školy a také harmonikáři a zpěváci z Domova důchodců v Porubě. Na podzim se chystá 1. ročník Miss babča a soutěž v pečení jablkového koláče," informovala Vladimíra Dohnalová z klubu Akord. Kdokoli z dříve narozených může přijít každé druhé úterý v měsíci. Akce začínají v 16 hodin.

Setkání rodáků a přátel Hrušova

Rodáci a přátelé Hrušova tří generací se setkali 17. června už posedmé v Ostravě. Letošní tradiční akce se konala k výročí 750 let od první zmínky o Hrušovu. Tři stovky účastníků přijely z celé republiky, ale také z různých zemí světa. Nejdelší cestu vážil rodák Roman Šejnoha z Kanady.

"U této příležitosti byla vydána publikace Hrušov - Z historie školství. Akci podpořilo město Ostrava a také další sponzoři, mezi nimi i rodáci žijící v zahraničí: například v Německu, Kanadě a Austrálii. Vydanou publikaci je možné si koupit u pořadatelů," napsal Zdeněk Dudek.

Kontaktní adresa, kam se mohou zájemci o brožuru i další setkání, které se uskuteční za tři roky, přihlásit: Zdeněk Dudek, Olešní 12, Ostrava-Muglinov, tel.: 723 490 352.

Barevná angličtina pro předškoláky

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem, tuto větu slyšel každý od raných školních let mnohokrát. V Mateřské škole E. Rošického v Ostravě-Svinově se proto rozhodli umožnit předškolákům naučit se cizí jazyk. Každá třída má od loňského školního roku učitelku angličtiny. "Kantorky z vlastního zájmu absolvovaly speciální kurz s názvem Barevná angličtina. Děti mají k dispozici knihu a kazetu, kterou využívají k poslechu a procvičování ve školce i doma. Znalosti naše děvčátka a chlapci využijí od září, kdy nastoupí do 1. třídy Základní školy E. Rošického," sdělila učitelka Dana Kohutová. Dodala, že ačkoliv zápis k předškolnímu vzdělávání se už uskutečnil, může mateřská škola nabídnout ještě několik volných míst pro školní rok 2006/2007. Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle: 596 962 449.

Parádnice si vytančily bronz

Mistrovství České republiky plesových choreografií se konalo 1. května v Chrudimi. Zúčastnil se ho rekordní počet formací z Čech, Moravy a Slovenska. O titul se utkalo 450 soutěžících ze třiceti klubů. V silné konkurenci 29 párových předtančení dosáhla dívčí soutěžní formace ostravské Taneční školy Mládí Parádnice vynikajícího úspěchu. Postoupila mezi osm nejlepších souborů, vytančila si bronzové medaile a stala se také vicemistry ČR. Jde o historický úspěch, kdy poprvé na mistrovství ČR dosáhla dívčí plesová choreografie medailového umístění. "Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za udělení grantu. Z těchto finančních prostředků jsme si mohli pořídit perfektní kostýmy a nezbytné doplňky: korzety, zvlněné sukně, efektně zdobené klobouky, rukavičky, korále, elegantní brože. Dívkám to opravdu velmi slušelo, a když přidaly výkon skvělých muzikálových tanečnic, úspěch byl na cestě. Podařilo se tak vytvořit kvalitní plesovou show, harmonicky vyváženou po stránce hudební, taneční i výtvarné. Nesmírně si vážíme podpory naší činnosti v oblasti zájmové umělecké aktivity dětí a mládeže na úrovni příkladné reprezentace Ostravy," uvedla Marie Vlachová z Mládí Ostrava, o.s.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Důležitá telefonní čísla

Centrum tísňového volání

150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR

Připomínka olympijských her

S cílem připomenout zakladatele novodobých olympijských her a myšlenku čestného sportovního zápolení pořádala TJ Liga 100 Ostrava už sedmnáctý ročník Běhu olympijského dne. Hlavní krosový závod na 10 kilometrů startoval 21. června ze stadionu SK Arrows Poruba. Zúčastnilo se jej 82 běžců. Kratší trasy byly určeny zdravotně postiženým studentům a žákům, rodičům s dětmi, mládeži i veteránům. Cílovou páskou proběhl také nejstarší ostravský maratonec - osmdesátišestiletý Jaroslav Bernatík. Tento sportovní nadšenec je držitelem diplomu předsedy Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonia Samaranche a má za sebou více než 35 dálkových běhů.

Pod patronací mezinárodního olympijského výboru a s podporou statutárního města Ostravy i jednotlivých městských obvodů se od 19. do 21. června uskutečnily také závody ve školách. Žáci porovnávali síly na 1 kilometru, děti mateřinek a dětských domovů na 300 metrech. Celkem se k Běhu olympijského dne připojilo 6 121 sportovců, což je o 900 více než loni. (K)

Závody v požárním sportu

Dvoudenní krajské kolo soutěže v požárním sportu profesionálních hasičů se konalo od 29. do 30. června v Ostravě. Účastnilo se ho šest družstev Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, pět týmů z Olomouckého kraje a hasiči z maďarského Székesfeherváru.

Na vítkovickém městském stadionu zápolili muži v běhu na 100 metrů s překážkami a štafetě 4x100 metrů s překážkami. V areálu hasičské stanice v Porubě byl na programu výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže a požární útok. Ostravští profesionálové se v silné konkurenci neztratili - vybojovali zlatou medaili, druhou příčku obsadil Přerov, třetí Olomouc. Mezi jednotlivci zvítězil v hasičském dvojboji (běh na 100 m s překážkami a výstup na cvičnou věž) v rámci kraje Milan Onderka z Ostravy.(K)

Pohár pro talenty

Více než stošedesát školáků bojovalo 17. června na Městském stadionu ve Vítkovicích o putovní pohár senátora Milana Balabána. Pátého ročníku mezinárodního fotbalového turnaje se zúčastnily kluby FC Vítkovice, FC NH Classic Ostrava, FC Hlučín, SFC Opava, Fotbal Třinec, SŠK PROGRES Bílovec, FC Baník Ostrava, Mosir Jastrzebie, FC Čadca a SK Korňa.

Žáci, narození v roce 1995 a mladší, odehráli všech pět zápasů s elánem a radostí. Jako vítězný tým z hřiště odcházeli chlapci FC Vítkovice, kteří ve finále porazili FC Baník Ostrava 1:0. Pohár senátora tak zůstal v klubu. Vítkovičtí jej získali také loni. Třetí příčku obsadil SFC Opava. (k)

Squashem proti drogám

Žáci osmých a devátých tříd ostravských základních škol měli možnost téměř celý školní rok hrát v hodinách tělesné výchovy moderní a stále oblíbenější squash. Díky projektu Squashem proti drogám a kriminalitě, který pořádala společnost 1. SQ Frýdek-Místek a Asociace squashových center ČR, se více než 400 školáků seznámilo s pravidly a herními zásadami tohoto sportu. Nejlepší čtyři dívky a čtyři chlapci, kteří zvítězili v závěrečném turnaji, sehráli 21. a 22. června meziměstské utkání s pražskými dětmi. Ostravané se nenechali zahanbit a v bodovaném zápase porazili pražské školáky 38:32. Třetí ročník netradiční akce si pochvalovaly nejen děti, ale také ředitelé škol. Squash obohatil hodiny tělocviku a juniorům ukázal novou formu trávení volného času.(K)

Memoriál Jana Veselého.

Mimořádný sportovní zážitek čekal na účastníky i diváky třetího ročníku Memoriálu Jana Veselého. Závod, který vznikl jako vzpomínka na výrazného sportovce, se pod záštitou primátora Aleše Zedníka jel 17. června na Hlavní třídě v Porubě. Cyklisté z České republiky a Polska zdolávali ulice města až šedesátikilometrovou rychlostí. Nechyběly žákovské ani juniorské kategorie, masters, amatérští cyklisté, vozíčkáři a nevidomí. Elitní jezdce čekala stokilometrová trať. Pro příznivce cyklistiky byl připraven doprovodný kulturní program.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

VEGA

- třiapůlleté fence křížence německého ovčáka neřeknou v útulku jinak než vánoční dáreček. Vega byla totiž přesně na Štědrý den nalezena v Kunčicích. Měla poraněnou a špatně zhojenou přední tlapku. Po úspěšné plastické operaci zase běhá a čeká na pěstouny se zahradou, kterou bude dobře hlídat.

BOŘEK

- dvouletý menší pejsek byl nalezen před rokem v Moravské Ostravě. Před horkem a zřejmě i ruchem ulice utekl pod zaparkované osobní auto. Bořkovy dosavadní zážitky nejsou příliš veselé, patrně mu někdo hodně ublížil. Ještě dnes je trochu nedůvěřivý. Čeká na starší klidné lidi, rozhodně by neměl domácnost sdílet s malými dětmi.

BONIFÁC

- čistokrevný velšteriér hledá především aktivního páníčka, nejlépe milovníka cyklistiky nebo delších procházek v přírodě. Bonifác je velmi temperamentní a živý čtyřapůlletý pes. Svůj hlídačský talent uplatní nejlépe na zahradě u domku. Dvounohého přítele si jistě zaslouží, vždyť na něj v útulku čeká už více než půl roku.

DAG

- dlouhosrstého křížence jezevčíka ponechali po operaci vyhřezlé plotýnky jeho majitelé v ordinaci veterinárního lékaře. V útulku je pětiletý Dag od prosince a netrpělivě vyhlíží nové pěstouny. Je hodný a přítulný, dobře mu bude v rodině seniorů. Je to typický jezevčík, trochu náladový a nevyzpytatelný, proto není vhodný k dětem.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Na návštěvě, kde vaří v sedmilitrových hrncích

Na první pohled jde o úplně běžný rodinný dům. Obklopuje ho zahrada a za plotem štěkají tři psi. Ovšem už při vstupu do nevelké předsíně zaujme pečlivě seřazená domácí obuv - papučů a papučků nejrůznějších velikostí je pěkná řádka. A není divu, vždyť zde žije rodina s devíti dětmi.

"V původním zaměstnání nade mnou spolupracovníci tak trochu kroutili hlavou - v dnešní době mít hodně dětí, to je velká odvaha, říkali mi. A to jsme měli jen čtyři. Nedávno k nám přišli na návštěvu a pochopili, že právě tento způsob života mi vyhovuje," říká se zaujetím dvaačtyřicetiletá Blanka Dombrovská. A její o šest let starší manžel Jaroslav přikyvuje. Oba se pro velkou rodinu s dvěma adoptovanými potomky a sedmi v pěstounské péči rozhodli proto, že mají děti rádi. Když totiž zjistili, že vlastní nikdy mít nebudou, pak to, co následovalo, bylo pro ně zcela přirozené.

Nejhezčí dárek

První děvčátko, jeden rok starou Lucku, si přinesli přímo pod stromeček v roce 1992. O pěstounské péči nevěděli, takže adopce pro ně byla jediným řešením.

"Dnes vím, že adopce je to, že chce člověk někoho vlastnit. Pěstounská péče naopak poskytuje dětem možnost žít v normální rodině v momentě, když jejich vlastní selže. Nedochází přitom k odtržení od prostředí, z něhož pocházejí. A asi je to pro ně to nejlepší. Všichni naši kluci a holky vědí, že se nám nenarodili, znají své rodiny. Důležité to pro ně je v době dospívání, kdy hledají vlastní identitu," uvádí B. Dombrovská při vzpomínání na to, jak vlastně její velká rodina vznikla.

O čtyři roky později adoptovali děvčátko Elišku. Ovšem po nějaké době obě děvčata toužila po bratříčkovi. Místo růžovolícího miminka dostali do pěstounské péče sedmiletého Petra, který se tehdy nutně potřeboval dostat do rodiny. Adaptace Péti nebyla jednoduchá. Do tří let žil ve vlastní rodině, pak v dětském domově a s novou rodinou se nechtěl sžít. Velký význam pro něj měl nový tatínek.

"K manželovi velmi přilnul, až jsem na něj trochu žárlila. A do toho všeho nám oznámili, že naše žádost o miminko je kladně vyřízena a můžeme si vzít osmnáctiměsíční Martinku. Soudkyně se nás tehdy jen tak mimochodem zeptala na počet dětí. Manžel prohodil, že kdybychom měli více místa, pak by nás určitě bylo více. Bydleli jsme v třípokojovém bytě. Odpověď se asi dostala do papírů. Zanedlouho, opět zrovna o Vánocích, nám volali z magistrátu, že v Ostravě končí jedno zařízení pro pěstounskou rodinu a zda bychom se nechtěli přihlásit do výběrového řízení. Dlouho jsme nepřemýšleli. V roce 2000 jsme se stěhovali do prvního rodinného domku v Radvanicích," popisuje B. Dombrovská, jak se stát profesionální maminkou-pěstounkou.

Důležitá je láska

Aby vyhovovali podmínkám, museli mít v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Rodina se tak rozrostla o Daniela a Karolinku. O rok později přibyl Filípek. Dnes v rodině žije třináctiletá Nikolka a devatenáctiletá Bětka. Tu si před čtyřmi lety vzali přímo z diagnostického ústavu. Její rodiče totiž výchovu vůbec nezvládali.

"Bětka se u nás zklidnila," řekla náhradní matka. Podle ní je nejdůležitější pro všechny děti pocit, že na ně táta a máma mají čas, mají je rádi a že je jejich problémy skutečně zajímají. Pohlazení, slovo pronesené v ten pravý okamžik dělá divy. Hodně pomáhá také rodinná rada, kde o problémech hovoří všichni, ať už se týkají těch nejmladších, s nimiž jsou ještě starosti jednoduché, nebo těch dospívajících, kde už se často rozhoduje o jejich budoucnosti. Udělují se i tresty. Třeba za lež nebo nesplněný úkol se strhává týdenní kapesné. Rodinná rada však řeší i větší výdaje nebo, kam se pojede na dovolenou. Letos prožijí srpen v pronajaté horské chatě v Beskydech nebo Jesenících.

Od roku 2004 žijí v Ostravě-Heřmanicích. Den začíná v rodinném domku v 5.30 hodin. To vstává maminka, která vaří čaje, připravuje svačiny, snídani. O hodinu později se probouzejí školáci a pak ti nejmladší. Odpoledne starší děti navštěvují kroužky, úkoly se dělají od půl páté. Na úklidu se podílejí všichni bez rozdílu věku. Děti si uklízejí v pokojíčcích a společné prostory uklízejí podle toho, kdo má zrovna službu. Tak to zavedli nejstarší sourozenci.

"Prý abych měla více času. Z jedné stany z toho mám radost, z druhé si připadám jako kvočna, které odrůstají kuřata a čím dál tím méně ji potřebují. Nečekám vděčnost, budu štastná, když všichni prožijí normální život," usmívá se žena, která je přesvědčena, že si s manželem zvolili ten nejlepší osud. A vůbec jí nevadí, že každý den vaří v sedmilitrových hrncích, pere ve dvou automatických pračkách. S domácností v rodině pomáhá ještě teta - bývalá sociální pracovnice. Děti ji mají rády, jelikož peče báječné kynuté koláče, což je jedna z mála věcí, kterou jejich milovaná maminka neumí.

Šance pro 320 dětí

Rodina Dombrovských není v Ostravě jediná, která má děti v pěstounské péči. Celkem takto vyrůstá 320 chlapců a dívek. Statutární město Ostrava je zřizovatelem pěti zařízení pro výkon pěstounské péče. "Je právem dítěte vyrůstat v rodině. Pokud není možné, aby vyrůstalo v rodině vlastní, pak je nejvhodnějším řešením náhradní rodinná péče - osvojení nebo pěstounská péče," uvedla Jiřina Slívová z úseku náhradní rodinné péče magistrátu.

Ten pořádá pro pěstounské rodiny pravidelná víkendová setkání, kde se mají pěstouni možnost vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti. Pobyty mají relaxačně-výchovný charakter. Program připravují sociální pracovnice a během celého pobytu je přítomen psycholog obeznámený s problematikou náhradní rodinné péče. Pracuje s dospělými i dětmi. V letošním roce bylo z rozpočtu města na akce pro pěstouny a jejich děti vyčleněno 225 000 korun. (ta)

Beruška má svého vítěze

Ústav sociální péče pro mentálně postižené (ÚSP) v Ostravě vyhlásil letos celostátní výtvarnou soutěž Beruška. Zúčastnit se jí mohli handicapované děti i dospělí. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 57 ústavů sociální péče a jejich zařízení, mateřských, základních a středních škol se speciálním zaměřením, církevních organizací a dalších subjektů z celé České republiky.

Porota hodnotila 267 výtvarných prací od 220 jednotlivců a dvanácti kolektivů. "Nejmladšímu autorovi soutěžní práce je tři a půl roku. Podílel se na práci dětí z oddělení Sluníčka Slezské diakonie Eunika v Karviné-Ráji. Nejstarší účastnicí je dvaasedmdesátiletá klientka ÚSP v Rousínově. Soutěž Beruška nebyla tematicky ohraničena, takže autoři měli neomezenou tvůrčí svobodu," uvedla tisková mluvčí ÚSP Ostrava Bohdana Rywiková.

Slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže Beruška se uskutečnilo 27. června v Knihovně města Ostravy. Oceněné práce jsou zde vystaveny až do konce července. (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Papírová škola sklidila úspěch

Soutěž ve sběru papíru pořádala pro děti ostravských mateřských, základních, středních a speciálních škol společnost OZO Ostrava ve spolupráci s A.S.A., spol. s r. o. Druhý ročník Papírové školy se setkal s opravdu velkým zájmem - cennou surovinu sbírali školáci v 84 zařízeních. "Velmi nás těší, že se k akci letos připojilo o 14 škol více než loni. Tomu samozřejmě odpovídá také objem nasbíraného papíru. K dalšímu využití jsme předali celkem 521 624 tun," řekla Vladimíra Karasová z Centra odpadové výchovy OZO.

Slavnostní vyhlášení výsledků celoroční soutěže se uskutečnilo 29. června. Nejvíce papíru nasbírali během školního roku žáci ZŠ Gen. Janka 1208 z Mariánských Hor (25 990 kg), druhou příčku obsadily děti ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese (25 010 kg), třetí skončila ZŠ Provaznická 64 z Hrabůvky (21 660 kg). Hodnotilo se také množství papíru na jednoho žáka. Podle tohoto kritéria byla nejlepší ZŠ speciální Diakonie CČE z Vítkovic, která odevzdala neuvěřitelných 612,53 kg na hlavu.

"Sběr papíru ve školách je významnou součástí systému separace využitelného odpadu v Ostravě. Navíc doplňuje obě zbývající formy sběru - výkupny papíru a kontejnery na papír. Vzhledem k zájmu, jaký soutěž vzbudila, budeme ve spolupráci se školami rozhodně pokračovat také v dalším školním roce," uvedla V. Karasová. Podle ní vede zapojení dětí do podobných akcí k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí a návyku třídit odpad. (r)

Částky na dietní stravování jsou vyšší

Od 1. 7. 2006 byla novelizována vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje částka životního minima na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (2 400 Kč pro jednotlivce), jestliže zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování osoby:

 1. u diety nízkobílkovinné o 850 Kč,
 2. u diety při dialýze o 850 Kč,
 3. u diety pankreatické o 900 Kč,
 4. u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii a hyperlipoproteinemii o 900 Kč,
 5. u diety diabetické o 1 000 Kč,
 6. u diety při onemocnění fenylketonurií o 2 000 Kč,
 7. u diety při onemocnění celiakií o 2 400 Kč.

Občané včetně zákonných zástupců dětí, kteří musí dodržovat diety a nemají dostatek finančních prostředků k úhradě diety, se mohou obrátit na příslušné úřady městských obvodů, odbory sociálních věcí podle trvalého bydliště a požádat o dávku sociální péče. K žádosti musí doložit potvrzení příslušného odborného lékaře na tiskopise, který obdrží na úřadu. Nejde o samostatný příspěvek na dietní stravování. O výši dávky bude rozhodováno podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Bude se přihlížet k tomu, zda je občan (příp. společně posuzované osoby) sociálně potřebný. Proto bude třeba také doložit údaje o výši příjmů a majetkových poměrech. (r)

Čtyři miliony pro sakrální stavby

Sakrální stavby nezařazené do ústředního seznamu kulturních památek získají dotace v celkové výši 4 miliony korun. Finance jsou určeny na opravy a údržbu staveb, mezi ně patří například Římskokatolická farnost Ostrava v Třebovicích, Michálkovicích, Radvanicích, Zábřehu, Hošťálkovicích, Hrabůvce a jiných. Podporu získá také Náboženská obec Církve československé husitské ve Svinově nebo Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě.(r)

Q Ostrava - Podporujeme kvalitu sociálních služeb

Zástupci neziskových organizací, příspěvkových organizací, městských obvodů a Magistrátu města Ostravy se zúčastnili 12. června úvodního semináře k projektu Q Ostrava. Jeho hlavním cílem je posílit schopnosti a dovednosti zaměstnanců při zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných občanům města.

"Vzdělávací program je rozdělen na dva hlavní okruhy, a to na Národní standardy kvality v sociálních službách a Manažerské metody řízení kvality. Školení v rozsahu dvaceti dnů absolvuje v letech 2006 a 2007 kolem 400 zájemců. Získané znalosti a dovednosti si ověří prostřednictvím praktických úkolů," uvedla Vladana Skrbková z oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb magistrátu.

Náklady na projekt a vzdělávací program, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, činí 6,7 milionu Kč. Podrobný obsah, podmínky účasti a další informace zájemci naleznou na internetových stránkách: www.qostrava.cz (r)Zástupci neziskových organizací, příspěvkových organizací, městských obvodů a Magistrátu města Ostravy se zúčastnili 12. června úvodního semináře k projektu Q Ostrava. Jeho hlavním cílem je posílit schopnosti a dovednosti zaměstnanců při zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných občanům města.

"Vzdělávací program je rozdělen na dva hlavní okruhy, a to na Národní standardy kvality v sociálních službách a Manažerské metody řízení kvality. Školení v rozsahu dvaceti dnů absolvuje v letech 2006 a 2007 kolem 400 zájemců. Získané znalosti a dovednosti si ověří prostřednictvím praktických úkolů," uvedla Vladana Skrbková z oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb magistrátu.

Náklady na projekt a vzdělávací program, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, činí 6,7 milionu Kč. Podrobný obsah, podmínky účasti a další informace zájemci naleznou na internetových stránkách: www.qostrava.cz (r)

Střípky

Vietnam v Librexu.

Dny Vietnamu začaly 21. června v Domě knihy Librex v Moravské Ostravě v rámci cyklu Ostrava do světa - svět do Ostravy. Slavnostního zahájení se zúčastnil také velvyslanec Vietnamu Khac But Bui. Zájemci se seznámili s literaturou, kinematografií i divadelním uměním této asijské země. Na programu byla přednáška o poezii, knižní kultuře Vietnamu a vernisáž fotografií Od Hanoje po Mekong. K doprovodným programům patřila výstava vyšívaných obrázků, dny vietnamské kuchyně či prezentace vietnamských čajů.

Křest básní.

Almanach studentské poezie pokřtili 26. června v Domě dětí a mládeže (DDM) v Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě. Do první knížky studentské poezie přispělo 21 autorů z ostravských středních škol a gymnázií. "Už několik let vydáváme žákovskou poezii a rádi bychom zavedli i tradici studentských almanachů. Proto jsme se s autory domluvili na spolupráci i v příštím roce. Zorganizovat bychom chtěli dílnu tvůrčího psaní a také setkání a besedu se známým básníkem. Uvažujeme i o založení divadélka poezie," řekla pracovnice DDM Eva Bělohlavá. Vydání almanachu podpořilo grantem město Ostrava.

Promoce.

Prvním studentem s těžkým tělesným postižením, který ukončil studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity v Ostravě, je Jaroslav Hořejší. Prodělal dětskou mozkovou obrnu, po níž mu úplně ochrnuly všechny končetiny. Částečná motorika mu zůstala jen v pravé ruce. Bakalářem byl slavnostně promován 30. června v Domě kultury města Ostravy. Svou akademickou dráhu nekončí, rozhodl se dále pokračovat navazujícím magisterským studiem a stát se inženýrem v oboru informatika a výpočetní technika. BLAHOPŘEJEME!

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Ulice roztančí soubory z Polynésie, Kolumbie i Evropy

Devátý ročník festivalu Folklor bez hranic 2006 připravila Společnost pro kulturu a umění spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina od 14. do 18. srpna. Kde soubory letos Ostravané i návštěvníci města uvidí, jsme se zeptali ředitelky festivalu Kateřiny Macečkové.

"Festival bude zahájen slavnostním koncertem v sále Janáčkovy konzervatoře 14. srpna v 19.30 hodin. Ještě předtím se soubory představí od 16 hodin na Jiráskově náměstí. V dalších dnech budou následovat festivalové koncerty na obvyklých místech, a to v městských obvodech Mariánské Hory a Hulváky, Hrabůvka a Poruba. V pátek 18. srpna v 10.30 hodin projde centrem města průvod souborů, které zatančí a zazpívají na Jiráskově náměstí a v Husově sadu. Festival bude zakončen slavnostním koncertem v sále Janáčkovy konzervatoře v pátek 18. srpna."

To jste stručně shrnula celý program. Na koho z vystupujících se těšíte?

"Letos přivítáme hned tři velmi zajímavé zahraniční soubory. Snad nejvíce exotický bude Rino's Dance Troupe z Cookových ostrovů, konkrétně z Aitutaki v jižním Pacifiku. Diváci uslyší hudbu od divokých bubnových rytmů až po překrásné polynéské písně oslavující přírodu, východ slunce a Pacifik.

Z kolumbijského Mendellínu přijede soubor Tejiendo el azar. I jeho členové vycházejí z lidových tradic obyvatel Kolumbie. Na tento soubor jsem velmi zvědavá. Přirozený portugalský lidový tanec mají v programu tanečníci z Portugalska."

Festival bez hranic má podtitul městský folklor. Z jakého prostředí bude ten letošní?

"Městský a také hornický folklor předvede polský soubor Legnica. Folkloristé, kteří pracují ve městech, mají často problémy s vlastní kapelou, a tak jim umožňujeme, aby tančili na nahranou hudbu. Většina vystupujících se však snaží mít živou kapelu. Nejhezčí okamžiky pak jsou na společenském večeru, kde se všichni účinkující setkávají a mají možnost se navzájem naučit nové kroky či úplně jiný styl lidových tanců."

Chybět určitě nebudou tradiční soubory, jejichž vystoupení milovníci folkloru očekávají celý rok.

"V programu festivalu vystoupí folklorní soubory Holúbek, Hlubina, Hlubinka, Ševčík, Soubor Heleny Salichové, Šlahorek, Oktáva Ochto, Břeclavánek a cimbálová muzika Vojtek. Každý z nich pracuje trochu jiným způsobem. Někteří vycházejí z tradic a zvyků té oblasti, v níž působí, jiní svou tvorbu stylizují. V žádném případě se však neobávám toho, že by folklor, ať už ve městě či na vesnici, zanikl. Navíc i náš festival se snaží co nejvíce bourat hranice mezi různými pojetími a představuje nejpestřejší žánry. A máme stále z čeho vybírat, nabídek na účast přichází každoročně mnoho."

Jaký bude doprovodný program?

"Tradičně se uskuteční výstava fotografií Františka Řezníčka ve foyeru Nové radnice. Na Jiráskově náměstí se bude od 16. do 18. srpna konat Jarmark lidových řemesel s ukázkami výroby a prodejem výrobků lidových řemeslníků. Na stejném místě pak bude 16. srpna v 17 hodin zahájena soutěž zpěváků lidových písní z publika. Vítěz této soutěže získá zájezd do některého z letovisek na pobřeží Jaderského moře."(ta)

Hra světla v díle Václava Krůčka

Ostravský rodák Václav Krůček, žijící střídavě v australském Sydney a v Praze, představuje svou tvorbu ve Výstavní síni Sokolská 26. Krůčkovy práce nezapřou zdroje v estetice minimalismu a pohybují se ve dvou polohách. Rozhodující význam má v obou případech denní světlo a jeho intenzita. Od počátku devadesátých let pracuje umělec s kovovou mřížkou, kterou prostřihává, překládá, narušuje její pravidelnost. Tím, že bílou mřížku předsadí před bílou stěnu, dosahuje zvláštního světelného efektu, jakési mlhavé informace, optického "mraku". Další autorovou polohou jsou fotografické záznamy světelných reflexí. Tvorba Václava Krůčka otevírá nové cesty vyjádření. Přístup autora k fenoménu světla v prostoru je originální a průkopnický, a to nejen v českém kontextu. Výstava potrvá do 28. července. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. (r)

Krátce

Dokumenty z archivu

Výstava dokumentů uložených v Archivu města Ostravy s názvem Čím mohu posloužit? Obchod a řemeslo v Ostravě ve 14.-20. století se od 4. září uskuteční ve vestibulu Nové radnice. Řemeslná výroba a prodej byly vždy velmi úzce svázány s historickým vývojem města. Středověk bude prezentovat speciálně pro výstavu zhotovená kopie významné listiny o udělení práva konání výročních trhů císařem Karlem IV. v roce 1362. Dochované materiály přiblíží osudy firem nejen známých, o nichž většina obyvatel už něco slyšela, ale i podniků, o jejichž existenci přinášejí svědectví pouze archiválie, jako např. o obchodu s vínem, jízdními koly či žaluziemi.

Koncerty v Akordu

Cyklus koncertů s názvem Pestré léto na Jihu připravil Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Trampské písničky zahraje skupina Tempo di vlak 21. července, country, folk a jiné žánry zazní v podání Sandoka 28. července. Rockový koncert kapely a Furt se bude konat 4. srpna. Keltskou hudbu v provedení Ostré trávy si mohou zájemci poslechnout 18. srpna. Hudební pořady začínají v Letní zahradě vždy v 17 hodin. Vstup je zdarma.

Neopakovatelné momenty ze života

Vynikající fotograf a úspěšný publicista Antonín Říha představuje od 4. července ve Výtvarném centru Chagall kolekci fotografií, na nichž při toulkách s fotoaparátem zachytil neopakovatelné momenty ze života zvěře i pomíjivou krásu přírody ve všech ročních obdobích. Bývalý lesník chodí totiž do lesa raději s fotoaparátem než loveckou puškou. Zprvu soustřeďoval pozornost na prostředí dělníků a lovecké trofeje, později se zaměřil na fotografování zvířat ve volném přírodním prostředí. Na snímcích zaznamenává jejich nejintimnější okamžiky života, milostné hry, dorozumívání i ostražitost.

Za svou tvorbu byl Antonín Říha oceněn mnoha národními a mezinárodními cenami. První ceny získal v soutěžích v Norimberku (1986), Praze (1992), Paříži (1998) i ve slovenské Naturvision (2006). Jeho fotografie ilustrovaly knihy Myslivcův rok, Naše šelmy, Velký obrazový atlas lesa, Plaisirs de la Chasse, Svět zvířat a mnohé další. Spolupracoval s Českou televizí Ostrava na pořadu Lovy s písničkou. Výstava potrvá do 31. července.(t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie Ostravy: Známý knihtiskař, divadelník a sportovec tělem i duší Miloš Zapletal

Archiv města Ostravy

Mezi osobnosti, které se nesmazatelným způsobem zapsaly do dějin kdysi samostatného města Mariánských Hor, patří bezesporu Miloš Zapletal narozený roku 1898 v Hranicích na Moravě. Jeho otec Prokop Zapletal, původem z Čechovic u Prostějova, patřil k vyhlášeným moravským knihtiskařům a právě v Hranicích dlouhá léta provozoval velkou parostrojní tiskárnu. Malý Miloš zde navštěvoval obecnou školu a c. k. státní gymnázium.

"Rodina se ale kolem roku 1912 dostala do ekonomických potíží a musela se stěhovat. Chlapec tak pokračoval ve studiu na českých gymnáziích v Přerově a později v Kroměříži. V nejistých válečných dobách gymnaziální studium zcela přerušil a jeho profesní dráha se začala ubírat jiným směrem. To už Zapletalova rodina žila v Mariánských Horách u Ostravy, kde se naskytla příležitost odkoupit malou tiskárnu v domě číslo popisné 89 - dnes ulice 1. máje," říká Radoslav Daněk z městského archivu. Dodává, že Miloš se zapsal na dvouletou městskou obchodní školu a současně se v otcově podniku vyučil sazečem a strojníkem. Ještě nezaschnul ani inkoust na jeho výučním listu z roku 1916 a už byl nucen obléci uniformu rakousko-uherské armády a hlásit se u olomoucké posádky. Válečné útrapy snášel velmi těžce. Ostatně nejlépe o tom vypovídají dopisy, které posílal domů. Nejhůře však nesl odloučení od rodiny a svého nemocného otce: Zvláště nyní proklínám osud, že jsem od Tebe tak vzdálen a nemohu Ti býti nápomocen při Tvé nemoci.

Válku Miloš Zapletal přežil bez následků, protože byl na italskou frontu nasazen až v posledních týdnech bojů - na podzim 1918. Ovšem jeho otec s podlomeným zdravím o necelé dva roky později zemřel. Z lásky a úcty k rodičům Miloš Zapletal ani na chvíli nezaváhal a po návratu do Mariánských Hor absolvoval u Grafického klubu československého v Praze typografický kurz, aby ještě roku 1920 mohl převzít otcův podnik. Ve 20. letech 20. století byla Zapletalova tiskárna zmodernizována, vybavena novými stroji a přemístěna do domu čp. 607 v ulici Dr. Maye. Nastalo její nejslavnější období charakterizované vydáváním speciálních a bibliofilských tisků. Záhy vše přetrhla nacistická okupace. Po osvobození tiskárna navázala na svoji předválečnou produkci, ale ne nadlouho. Už v roce 1948 byla dána pod národní správu a o pouhé tři roky později - v rámci tzv. socializace typografického průmyslu - úplně zanikla.

Podle R. Daňka jméno Miloše Zapletala nebylo spojeno pouze se známým knihařským závodem. "V ýznamně se zasloužil také o rozkvět ostravského sportu. Pod vlivem otce cvičil od mládí v Sokole a později se stal členem mariánskohorského klubu SK Ostravská Slavia, kde od roku 1920 vedl oddíl lehké atletiky. V tomto sportovním odvětví dosáhl úspěchů nejen coby závodník, ale také jako trenér, instruktor, rozhodčí a funkcionář. Patřil mezi zakladatele organizované házené na Ostravsku, za což byl později dvakrát oceněn Československým svazem tělesné výchovy. A při sportování se seznámil rovněž s manželkou Gabrielou Fialovou, s níž uzavřel v roce 1926 sňatek. Spolu měli syny Miloše a Prokopa."

Se svou ženou patřil Miloš Zapletal mezi přední propagátory beskydského lyžování. Pro tento sport se nadchnul již v době první světové války v rámci sokolského hnutí. V meziválečné době organizoval instruktážní kurzy i veřejné závody v jízdě na lyžích a v roce 1927 stál u zrodu Lyžařského klubu Ostrava. K tomu patřila rovněž jeho bohatá přednášková a publikační činnost. Manželé Zapletalovi pěstovali aktivně řadu dalších sportů - horolezectví, vodní turistiku, jízdu na koni, tenis apod.

"Činnost v Sokole přivedla Miloše Zapletala také k amatérskému divadlu. Už v letech 1915 až 1916 hrál u Hodrovy divadelní společnosti a po první světové válce se stal jednatelem divadelního odboru mariánskohorského Sokola. Účinkoval se Spolkem divadelních ochotníků Tyl ve Vítkovicích a v letech okupace zakládal v Mariánských Horách spolek Mladá scéna. Místní ochotnické divadlo fungovalo i po válce a Miloš Zapletal v něm působil jako herec, dramaturg, scénograf a režisér," připomíná archivář R. Daněk.

Rodinnou knihařskou tradicí vypěstovaný vztah k literatuře se odrazil v Zapletalově vlastivědné práci. Byl autorem řady historických místopisných studií. Některé byly vydány i tiskem. Jenže většina z nich se zachovala pouze v rukopisné podobě. Pozornost věnoval zejména dějinám sportovního hnutí na Ostravsku a historii obce, která se mu stala domovem - Mariánským Horám.(M&R)

Curriculum vitae

Miloš Zapletal se narodil 3. 5. 1898 v Hranicích na Moravě, zemřel 18. 6. 1967 v Ostravě.

 • 1909 - 1915 studoval na gymnáziích v Hranicích, Přerově a Kroměříži.
 • 1913 - 1915 absolvoval městskou obchodní školu v Mariánských Horách.
 • 1916 se vyučil tiskařským sazečem a strojníkem.
 • 1916 - 1918 prošel vojenskou službou v Olomouci a na italské frontě.
 • 1920 převzal rodinnou tiskárnu po zemřelém otci.
 • 1926 uzavřel sňatek s Gabrielou, rozenou Fialovou z Kunčiček.
 • 1948 byla soukromá Zapletalova knihtiskárna znárodněna a 1951 zrušena.

Pod foto:

Miloš Zapletal se svojí budoucí ženou Gabrielou Fialovou při sjíždění řeky Ostravice na skládacím kajaku v roce 1925.
Miloš Zapletal v házenkářském dresu SK Ostravská Slavia Mariánské Hory.
Knihtiskárna Miloše Zapletala v Mariánských Horách na ulici Dr. Maye.
Reklamní letáky knihtiskárny Miloše Zapletala.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Setkání jízdních policií se blíží

Už podeváté se poslední prázdninovou sobotu setkají v Nové Bělé strážníci a policisté na koních z celé republiky i ze zahraničí. Jízdní oddíl Městské policie Ostrava (MPO) se na tuto událost připravuje při výkonu služby i na závodech.

"Nedávno jsme se vrátili z Polska, kde jsme skončili jako čtvrtý nejlepší zahraniční oddíl, zkušenosti jsme sbírali i v Brně na Grand Prix. Tomáš Novák se s koněm Genadon mezi 26 koňmi v celkovém pořadí umístil na třetí příčce," řekl velitel jízdního oddílu MPO Miroslav Holý.

Jízdní policie vznikla před 13 lety jako jedna z prvních v zemi. Jejím hlavním úkolem je zabezpečovat veřejný pořádek v okrajových částech města, lesoparcích, chatových a zahrádkářských osadách. "Samozřejmě také zasahujeme při velkých sportovních akcích nebo asistujeme při významných společenských událostech. Strážník na koni vzbuzuje v lidech respekt a zároveň výborně reprezentuje městskou policii. Při rizikových akcích působí velmi dobře jako psychologická převaha nad rozvášněným davem," sdělil M. Holý.

Pět běloušů a sedm vraníků, kteří jsou ustájeni u jezdeckého klubu Baník Ostrava v Nové Bělé, je ve službě pět dní v týdnu a pět hodin denně. Volno tráví procházkami nebo koupáním v blízké řece Odře. Podle M. Holého je pro koně nejtěžší naučit se nemít strach. "Policejní kůň se nesmí bát nových situací a musí plně důvěřovat jezdci. Starokladrubáci jsou dobře vychovatelní, ale práce s nimi vyžaduje velkou lásku a nadšení. Strážníky ke koním si proto pečlivě vybíráme," konstatoval velitel oddílu.

Jak dobře jezdci s koňmi souzní se přesvědčí návštěvníci jezdeckého areálu 28. srpna. Novinkou Setkání jízdních policií bude systém bodování. "Protože se do soutěže hlásí čím dál víc zájemců, přistoupíme letos poprvé k vylučovacímu způsobu závodu. Ten, kdo nasbírá více trestných bodů, nebude pokračovat v další disciplině," vysvětlil M. Holý. Stejně jako v loňském roce předvedou policisté a strážníci parkurové a zrcadlové skákání a divácky atraktivní policejní parkur. "Těšíme se na kolegy z České republiky, Polska, Maďarska, Itálie a Německa," uvedl M. Holý.

Chybět nebudou ukázky cyklohlídek ani pushball neboli koňský fotbal. Zájemci o účast v tradiční soutěži psů z třebovického útulku se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na čísle: 596 967 288.

Po skončení závodů čeká jízdní oddíl MPO a jeho koně přestavba stáje. Vznikne 12 boxů, které čyřnohým krasavcům dovolí volnější pohyb a větší komfort.

Portrét

Jako hrdina se necítím

"To by udělal každý...," říká osmatřicetiletý Peter Súľovec, strážník Městské policie Ostrava, který začátkem června odradil od skoku z pětipatrové budovy třináctileté děvče. Jako hrdina se rozhodně necítí. "Asi to tak muselo být. K té holčině jsem se dostal jako první a z počátku to nevypadalo dobře. Teprve po čtyřiceti minutách se mnou začala mluvit. Po čtyřech hodinách se mi podařilo ji od jejího úmyslu odradit. Co všechno jsem povídal, si už přesně nevybavuji. Stále ale platí mé pozvání do kina a na popcorn," popisuje situaci a okamžitě dodává, že bez pomoci kolegů z oddílu kynologie a operativního zásahu by se neobešel. Vyzdvihuje týmovou práci, souhru hasičů, záchranářů a policistů... Vzpomíná na první myšlenky, které se mu honily hlavou, když z místa odjížděl: "Byl jsem šťastný. Měl jsem obrovský pocit úlevy, protože ta slečna dostala šanci dál žít. A věděl jsem, že bude-li to potřeba, udělám to zase. Ale radši budu, pokud už nikdo takovou pomoc potřebovat nebude."

Jeho příkladný čin ocenil 13. června primátor města Aleš Zedník. P. Súľovec od něj převzal Stužku za záchranu života. "Bíločervenou stužku nosím s velkou hrdostí. Zároveň mě ale zavazuje na sobě pracovat. Člověk, který se cítí dokonalý, je na nejkratší cestě ke zkáze."

Usměvavý muž tvrdí, že strážník městské policie má v prvé řadě pomáhat lidem. Přestupky ale řeší rázně, protože jejich pachatel podle něj omezuje ostatní spoluobčany. "Hodně věcí vyřeší domluva, někdy je potřeba dát pokutu. Každá situace je jiná a šablona na práci strážníka neexistuje. Hlavní je používat nejen rozum, ale i srdce."

V bezpečnostních službách se pohybuje více než dvacet let, pracoval v zahraničí, profesionálně sportoval. V městské policii působí necelý rok, ale považuje ji za vysněnou metu. Miluje zvířata, a proto si vybral práci u oddílu kynologie a operativního zásahu. Svému parťákovi, policejnímu psu, věnuje každou volnou chvilku. Doma má čtyřnohé kamarády hned dva. Přátelé P. Súľovce říkají, že je hyperaktivní. "Ano, je to tak. Neumím ležet u televize nebo vysedávat u piva. Obrovskou oporu mám v manželce. Společně jezdíme na výlety i opravujeme dům." (k)