Historické kalendárium

pro týden od 3. dubna do 9. dubna

3. duben 1902

V prvopočátcích turistiky na konci 19. století se Bílý Kříž stal doménou ostravské sekce německého turistického spolku Beskidenverein. V r. 1900 se spolku podařilo zakoupit usedlost Jana Pavloska, kterou spolek rekonstruoval a 3. dubna 1902 zde otevřel útulnu se zvonicí, jejíž úpravy přišly na 15 000 korun. K útulně patřil také tzv. Josefinenheim, letní vila adaptovaná v r. 1907 pro účely celoročního provozu. Spolu s usedlostí Pavloskových získal spolek i pozemky až pod vrch Sulov. Na nich v roce 1924 postavil hotel "Weisse Kreuz", který v lednu 1936 bohužel vyhořel. Stará útulna, která v posledních letech sloužila jako noclehárna pro studenty lehla popelem již 14. září 1927.

3. duben 1930

Toho dne 1930 mohli návštěvníci Domu umění již druhý večer za sebou naslouchat hlasu vídeňského žurnalisty Karla Krause, vydavatele a jediného autora časopisu Die Fackel, ve kterém tepal soudobou společnost a její pokryteckou morálku. Svá vystoupení nazýval Divadlem poezie (Theater der Dichtung). Jeho sugestivní projev vyvolával bouřlivé reakce a řada jeho obdivovatelů mu naprosto propadla. V Moravské Ostravě nebyl tehdy poprvé ani naposledy. Celkem jej jeho fanoušci mohli mezi lety 1913-1933 slyšet devětkrát. Druhého dubnového večera roku 1930 jim předčítal pasáže svých vlastních prací a o den později úryvky ze Shakespearova Krále Leara.


6. duben 1976

Právě tehdy  byly Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice začleněny do městského obvodu Ostrava 3. Stalo se tak více než rok poté, co byly tyto obce tvořící dosud součást okresu Frýdek-Místek připojeny k městu Ostravě.

Foto1: Útulna na Bílém kříži v roce 1910

Foto2: Karl Kraus

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy