Historické kalendárium

pro týden od 17. června do 23. června

17. červen 1883

kotekDne 17. 6. 1883 se v Plzni narodil Josef Kotek. Působil od roku 1910 v Prostějově jako redaktor časopisu Pokrok, odborový činovník a tajemník národně sociální strany. Do historie vstoupil jako jedna z prvních obětí rakouské vojenské justice. Předmětem stíhání se stala Kotkova protiválečná, ale vcelku mírná řeč, pronesená na schůzi pobočky Potravního spolku národně sociálního dělnictva ve Smržicích 6. 12. 1914. Již 16. prosince byl zatčen a 23. prosince odsouzen polním stanným soudem v Moravské Ostravě pro zločin rušení veřejného pokoje k trestu smrti provazem. Rozsudek byl vykonán na nádvoří soudní budovy v Moravské Ostravě ještě týž den. Po ukončení války a vzniku republiky vdova po Kotkovi a jeho přátelé činili kroky k obnovení procesu. To se skutečně podařilo a vrchní zemský soud v Brně 13. 4. 1920 označil původní trestní řízení a rozsudek za zmatečné, kardinálně porušující zásady vojenského trestního řízení.

19. červen 1900

Dne 19. 6. 1900 přidělením tří místností v budově obecního hasičského skladiště byla v Polské (dnes Slezské) Ostravě zřízena německá obecná škola. Hasičská budova se nacházela při Těšínské ulici vedle vily ředitelů Wilczkových dolů, v níž bylo později ředitelství Státního rybářství Ostrava. Žádost o zřízení německé obecné školy podal obecnímu výboru poprvé v roce 1894 ševcovský mistr Valentin Jelen jménem 72 polskoostravských občanů. Obecní výbor zřízení školy zamítl s tím, že vyučování němčině na českých školách postačuje. Svůj přístup změnil v roce 1898 pod podmínkou, že současně s německou obecnou školou bude zřízena česká měšťanská škola. Její zřízení vídeňské ministerstvo kultu a vyučování povolilo v roce 1901. Ne nadarmo byla Polská Ostrava pro způsob uplatňování komunální politiky označována za největší české město ve Slezsku.

21. června 1714

Dnem 21. 6. 1714 je datován zápis, ve kterém se poprvé objevuje název obce Antošovice, tehdy uvedený jako Jantošovice podle správce panství Jana Jantosche. Místní obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice, které se připomíná už v roce 1719. Po prohrané slezské válce v roce 1742 byly spolu s dalšími obcemi na Hlučínsku připojeny k pruskému státu. Součástí Československa se stávají 9. 2. 1920 a v letech 1938–1945 jsou i s ostatními městy a obcemi na Hlučínsku připojeny přímo k Německu jako tzv. Altreich (Stará říše). K městu Ostravě byly Antošovice, nejmladší z připojených obcí, přičleněny 24. 4. 1976.

Připravil Archiv města Ostravy

 

17. červen 1883

kotekDne 17. 6. 1883 se v Plzni narodil Josef Kotek. Působil od roku 1910 v Prostějově jako redaktor časopisu Pokrok, odborový činovník a tajemník národně sociální strany. Do historie vstoupil jako jedna z prvních obětí rakouské vojenské justice. Předmětem stíhání se stala Kotkova protiválečná, ale vcelku mírná řeč, pronesená na schůzi pobočky Potravního spolku národně sociálního dělnictva ve Smržicích 6. 12. 1914. Již 16. prosince byl zatčen a 23. prosince odsouzen polním stanným soudem v Moravské Ostravě pro zločin rušení veřejného pokoje k trestu smrti provazem. Rozsudek byl vykonán na nádvoří soudní budovy v Moravské Ostravě ještě týž den. Po ukončení války a vzniku republiky vdova po Kotkovi a jeho přátelé činili kroky k obnovení procesu. To se skutečně podařilo a vrchní zemský soud v Brně 13. 4. 1920 označil původní trestní řízení a rozsudek za zmatečné, kardinálně porušující zásady vojenského trestního řízení.

19. červen 1900

Dne 19. 6. 1900 přidělením tří místností v budově obecního hasičského skladiště byla v Polské (dnes Slezské) Ostravě zřízena německá obecná škola. Hasičská budova se nacházela při Těšínské ulici vedle vily ředitelů Wilczkových dolů, v níž bylo později ředitelství Státního rybářství Ostrava. Žádost o zřízení německé obecné školy podal obecnímu výboru poprvé v roce 1894 ševcovský mistr Valentin Jelen jménem 72 polskoostravských občanů. Obecní výbor zřízení školy zamítl s tím, že vyučování němčině na českých školách postačuje. Svůj přístup změnil v roce 1898 pod podmínkou, že současně s německou obecnou školou bude zřízena česká měšťanská škola. Její zřízení vídeňské ministerstvo kultu a vyučování povolilo v roce 1901. Ne nadarmo byla Polská Ostrava pro způsob uplatňování komunální politiky označována za největší české město ve Slezsku.

21. června 1714

Dnem 21. 6. 1714 je datován zápis, ve kterém se poprvé objevuje název obce Antošovice, tehdy uvedený jako Jantošovice podle správce panství Jana Jantosche. Místní obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice, které se připomíná už v roce 1719. Po prohrané slezské válce v roce 1742 byly spolu s dalšími obcemi na Hlučínsku připojeny k pruskému státu. Součástí Československa se stávají 9. 2. 1920 a v letech 1938–1945 jsou i s ostatními městy a obcemi na Hlučínsku připojeny přímo k Německu jako tzv. Altreich (Stará říše). K městu Ostravě byly Antošovice, nejmladší z připojených obcí, přičleněny 24. 4. 1976.

Připravil Archiv města Ostravy