Historické kalendárium

pro týden od 3. června do 9. června

7. červen 1849

Dne 7. 6. 1849 se v Moravské Ostravě konala slavnost svěcení praporu městské gardy. Gardový prapor se stuhami byl zhotoven ve Vídni u Josefa Angera a ostravští měšťané za něj zaplatili 180 zlatých. Městská národní garda byla založena 1. 5. 1848, měla okolo 90 členů a v jejím čele stáli největší a nejzámožnější moravskoostravští měšťané v čele s purkmistrem Karlem Farníkem. Gardisté byli uniformováni a vyzbrojeni puškami s bajonety a šavlemi. Den co den pilně cvičili a po cvičení svou žízeň hasili v Kudělkově hostinci, přezvaném tehdy U národního gardisty.

8. červen 1950

Dne 8. 6. 1950 byl Státním soudem v Praze odsouzen k trestu smrti Jan Buchal z Ostravy, jediný mimopražský účastník politického procesu s tzv. vedením záškodnického spiknutí proti republice v čele s dr. Miladou Horákovou. Stal se první obětí stalinských represí na Ostravsku. Buchal, štábní strážmistr SNB ve výslužbě a člen národně socialistické strany, se po únoru 1948 nesmířil s komunistickou diktaturou, avšak žádnou protistátní činnost nevyvíjel. Stal se obětí provokace orgánů Státní bezpečnosti. Zatčen byl 25. 10. 1949, převezen do ruzyňské věznice a po několik měsíců podroben krutým výslechům. Soudní proces, umně moderovaný nechvalně známým prokurátorem Josefem Urválkem, byl dobře režírovaným divadlem. Rozsudky byly předem známé, rozhodovalo o nich vedení KSČ. Všech třináct obžalovaných bylo uznáno vinnými, čtyři rozsudky byly absolutní. V roce 1968 byly zrušeny, avšak plné rehabilitace se Janu Buchalovi a ostatním dostalo až v roce 1990.

Připravil Archiv města Ostravy