Historické kalendárium

pro týden od 20. května do 26. května

20. květen 1879

Dne 20. 5. 1879 byl položen základní kámen ke stavbě židovské synagogy v Moravské Ostravě. Pozemek, zakoupený od podnikatelské rodiny Zwierzinů, na kterém měl být postaven důstojný židovský templ pro náboženské obřady stále se rozrůstající židovské komunity, se nacházel na tehdejší Pittlerově ulici (dnes Zeyerova). Již v září téhož roku byly stavební práce dokončeny a židovská náboženská obec v čele s předsedou Markusem Strassmannem mohla představit svým souvěrcům a ostravské veřejnosti první ostravskou synagogu postavenou v maurském stylu. Ta, jednak díky své poloze v centru města, ale také i rozloze a svému významu byla později označována jako hlavní nebo centrální. V červnu 1939 byla nacisty vypálena a v průběhu roku 1940 odstraněna.

22. květen 1905

zavadaDne 22. 5. 1905 se narodil v Hrabové (m. č. Ostravy) v rodině valcíře vítkovických hutí básník Vilém Závada. Po ukončení základní školy v Hrabové studoval v letech 1917–1923 klasické gymnázium v Ostravě, kde na něho zapůsobil profesor češtiny spisovatel Vojtěch Martínek. Žil a tvořil v Praze, pracoval jako redaktor literárních časopisů, později jako zaměstnanec a krátce i ředitel Státní knihovny. Jeho básně jsou často velmi pesimistické, plné tragického životního pocitu: Panychida (1927), Siréna (1932), Hradní věž (1940). Na Ostravsko se vracel po celý život a hluboký vztah k rodné krajině vyjádřil například ve sbírce Cesta pěšky (1937). V první polovině 50. let se projevil v jeho tvorbě (Město světla, 1950, Polní kvítí, 1955) vliv poúnorových požadavků na socialisticky orientovanou tvorbu. Od 60. let postupně vznikala básnická trilogie Jeden život (1962), Na prahu (1970) a Živote, díky (1977). Kromě vlastní tvorby překládal, převážně poezii. Zemřel 30. 11. 1982 v Praze.

26. květen 1464

Dnem 26. 5. 1464 je datována první písemná zmínka o Lhotce u Ostravy. Tehdy její majitel Štěpán Střela z Chechle řešil hraniční spor se sousedním majitelem Přívozu Václavem Falklem z Čochtendorfu o pastviny mezi starým a novým korytem řeky Odry („pod Lhotku podle Odry“). Obec byla založena zřejmě už v období vrcholné kolonizace na přelomu 13. a 14. století. Napovídá tomu název obce, který prozrazuje, že první obyvatelé obce byli na určitou dobu osvobozeni od všech nebo některých poddanských platů, dávek a robot. Po uplynutí určené „lhůty“ ustaly všechny dané výhody a „Lhotáci“ se stali obyčejnými poddanými.

 

Připravil Archiv města Ostravy