Historické kalendárium

pro týden od 6. května do 12. května

6. květen 1925

Dne 6. 5. 1925 v Ostravě zemřel hudební pedagog, skladatel a publicista Eduard Marhula (narodil se 8. 12. 1877 ve Vsetíně). Do Ostravy přišel v roce 1906 a stal se varhaníkem chrámu v Mariánských Horách. V roce 1907 založil a také vedl mariánskohorskou hudební a varhanickou školu Matice školské. Její vznik měl význam pro budoucí rozvoj hudebního života na Ostravsku. Škola se stala vzorem, podle kterého byly zakládány další české hudební školy v regionu. Marhulovo působení v ostravském hudebním životě bylo spojeno rovněž s existencí jím založeného pěveckého sboru, zpívajícího skladby svého zakladatele a sbormistra. Z jeho kompozičního odkazu dosáhly značné obliby sborové úpravy lidových písní nebo duchovní kompozice Valašská mše pastýřská. V letech 1913–1914 se podílel na vydávání časopisu Hudební obzor, v roce 1921 obnoveném pod názvem Hudební a divadelní obzor.

8. květen 1848

Dne 8. 5. 1848 proběhly volby do velitelského sboru národní gardy založené ostravskými měšťany. Ostravská národní garda podobně jako jiné městské gardy v revolučních letech 1848–1849 měla za úkol bdít nad pořádkem ve městě v převratné době, která přinesla zrušení poddanství a patrimoniálního systému. Jejími členy byli nejvýznamnější a nejmajetnější občané např. purkmistr Karel Farnik, Franz Kremer, lékárník Severin Johanny, Petr Marekvička a další. V jejím čele stálo 11členné předsednictvo, počet dosahoval přibližně 93 členů. Tato ozbrojená složka měla na svém gardovém praporu vedle znaku Moravské Ostravy heslo: Pro svobodu, bezpečí a právo (německy). Gardisté se scházeli v hostinci Gabriela Kudělky, který se nacházel na radniční straně náměstí a nesl označení U Národního gardisty (Zum Nazional Gardisten).

12. květen 1895

pomnik_hornikuDne 12. 5. 1895 proběhlo slavnostní odhalení pomníku dvanácti horníkům na polskoostravském hřbitově, obětem nešťastného krveprolití, ke kterému došlo 9. 5. 1894 na jámě Trojice v tehdejší Polské (od roku 1920 Slezské) Ostravě. Samotnému odhalení pomníku předcházel smuteční průvod, který vyšel ve 2 hodiny odpoledne od hostince pana Slunečky v Moravské Ostravě (hostinec zvaný U Slunce byl znám jako středisko dělnického hnutí na konci 19. a počátkem 20. století a stával na Cingrově ulici 26, č. p. 255). Hlavní ceremoniál slavnosti s připomenutím tragické události probíhal před Glesingerovým hostincem ve Slezské Ostravě (stával na ulici Těšínské 90, č. p. 49) v místech, kde se odehrál krvavý zákrok. Kolem 4. hodiny odpolední byl odhalen žulový obelisk nad společným hrobem se jmény zastřelených horníků a položeny věnce.

Foto: Náhrobek společného hrobu horníků zastřelených při stávce na jámě Trojici (1894) stojí na ústředním hřbitově na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě.