Historické kalendárium

pro týden od 29. dubna do 5. května

30. duben 1945

osvobozeniV pondělí 30. 4. 1945 osvobodila vojska 4. ukrajinského frontu spolu s příslušníky 1. československé samostatné tankové brigády Moravskou Ostravu, urputně hájenou nacisty. Útok na město byl veden od severu a obchvatem od jihozápadu ve snaze uchránit ostravský průmysl a obyvatelstvo před leteckým a dělostřeleckým bombardováním. Odpoledne projely sovětské a československé tanky připraveným brodem přes Odru „U korýtka“ v Zábřehu a postupovaly k centru Moravské Ostravy. Část tanků zamířila ke Slezské Ostravě, kde měl nepřítel vybudovaná obranná postavení. Po jediném nacisty nezničeném mostě (dnes most Miloše Sýkory) projel jako první čs. tank číslo 051. Od severu vedly úder na město další svazky 38. armády a 1. gardová armáda. Ve večerních hodinách 30. 4. 1945 byla Moravská Ostrava osvobozena. Při osvobozovacích bojích zahynulo 155 rudoarmějců, 61 občanů města a čs. tankista Josef Gregor.

Foto: Osvobození centra Moravské Ostravy 30. 4. 1945 (dnešní ulice 28. října od budovy VZP k Masarykovu náměstí)

2. květen 1988

Před 25 lety, dne 2. 5. 1988, zemřel v Ostravě novinář, básník, prozaik, signatář Charty 77 a čestný občan města Ostravy Jaromír Šavrda. Své prózy a básnické soubory vydával v samizdatové edici Libri prohibiti, kterou sám založil. Značnou část děl opisovaných pro tuto a další samizdatové edice spolu s dokumenty vztahujícími se k životu Jaromíra Šavrdy a jeho ženy Dolores daroval v dubnu 2013 Archivu města Ostravy k trvalému uložení syn Dolores Šavrdové. Za činnost v samizdatu a veřejné vystupování proti normalizačnímu režimu byl Jaromír Šavrda v letech 1978-1981 a 1982-1984 vězněn. Vězněním podlomené zdraví mělo za následek předčasnou smrt ve věku nedožitých 55 let. K jeho nejznámějším dílům patří román s kriminální zápletkou Kniha kralovrahů, kterou prostupuje děs z všemocné tajné policie a próza reportážního typu Přechodné adresy, v níž vypsal své vězeňské zkušenosti. Od roku 2008 uděluje Občanské sdružení PANT Cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě.

4. květen 1881

Dne 4. 5. 1881 se v sále hostince U lípy v Moravské Ostravě (stál na dnešní Střelniční ulici poblíž nábřeží Ostravice) konala ustavující schůze politického spolku Moravský klub. Spolek, jehož členové tíhli ke konzervativnímu staročeskému proudu národní strany, hájil zájmy českého obyvatelstva na Ostravsku, bojoval za politická práva Čechů a snažil se posílit jejich pozice v průmyslu, ovládaném cizím kapitálem. Prvním předsedou Moravského klubu byl známý český národohospodář JUDr. František Ladislav Chleborad, propagátor svépomocného družstevnictví, který se nedlouho předtím usadil v Moravské Ostravě jako advokát. V letech 1903-1907 předsedal spolku JUDr. Edmund Palkovský, vůdčí osobnost českého národního hnutí na Ostravsku. Tiskovým orgánem Moravského klubu byl od roku 1893 časopis Ostravice a od roku 1906 Ostravské listy. Činnost spolku skončila v roce 1912.

Připravil Archiv města Ostravy