Historické kalendárium

pro týden od 7. do 13. listopadu

7. listopad 1986

Dne 1. února 1915 se v Ostravě narodil politik, diplomat a publicista Artur London. V letech 1948 - 1951  zastával vysokou funkci v exekutivě - byl náměstkem ministra zahraničních věcí. V roce 1951 byl na základě vykonstruovaných obvinění zatčen a rok nato odsouzen v procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem R. Slánského k doživotí. V roce 1956 byl propuštěn a v roce 1963 rehabilitován. Přes prožitá příkoří zůstal London celý život přesvědčeným komunistou. Zemřel 7. listopadu 1986 v Paříži.

 

11. listopad 1938

Dne 11. listopadu 1938 se na území Těšínska okupovaném po mnichovském diktátu Polskem konaly státní oslavy za účasti polského prezidenta. Jinak ale u značné části Poláků panovala skleslost. S beckovským režimem přišly drahota a pokles výdělků. Naděje polského obyvatelstva na zlepšení materiálních poměrů proti stavu v ČSR se obrátily v pravý opak. Obsazení sousedství Moravské Ostravy cizími státy přivodilo silný pohyb obyvatelstva. Nejprve se stěhovali státní zaměstnanci (vojsko, policie, četnictvo, učitelé, úředníci, učitelé aj.), po nich následovali lidé, kteří zábor nehodlali snášet, a pak ti, kteří byli pro okupanty nepřijatelní. Několik tisíc uprchlíků bylo nouzově ubytováno asi v 50 veřejných budovách zejména v Moravské a Slezské Ostravě.

 

13. listopad 1936

svinovDne 13. listopadu 1936 byla obec Svinov, dnes jeden z ostravských obvodů, povýšena na město. Obecní zastupitelstvo se usneslo podat vládě ČSR žádost o povýšení na město již 23. ledna 1931. Žádost byla odůvodněna rozsáhlostí obce a počtem obyvatelstva (5 368 v roce 1930), jakož i jejím významem po stránce dopravní, hospodářské a kulturní. V červnu 1934 vykonala komise zemského úřadu v Brně prohlídku obce, po níž vydala kladné dobrozdání. Na počest povýšení na město se 4. července 1937 konaly ve Svinově oslavy zakončené lidovou veselicí.

 

K foto: Svinov ve 20. letech minulého století. Pohled na dnešní Peterkovu ulici, za tramvají vlevo je budova železničního nádraží.

                                                                                                                                                      Připravuje: Archiv města Ostravy

7. listopad 1986

Dne 1. února 1915 se v Ostravě narodil politik, diplomat a publicista Artur London. V letech 1948 - 1951  zastával vysokou funkci v exekutivě - byl náměstkem ministra zahraničních věcí. V roce 1951 byl na základě vykonstruovaných obvinění zatčen a rok nato odsouzen v procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem R. Slánského k doživotí. V roce 1956 byl propuštěn a v roce 1963 rehabilitován. Přes prožitá příkoří zůstal London celý život přesvědčeným komunistou. Zemřel 7. listopadu 1986 v Paříži.

 

11. listopad 1938

Dne 11. listopadu 1938 se na území Těšínska okupovaném po mnichovském diktátu Polskem konaly státní oslavy za účasti polského prezidenta. Jinak ale u značné části Poláků panovala skleslost. S beckovským režimem přišly drahota a pokles výdělků. Naděje polského obyvatelstva na zlepšení materiálních poměrů proti stavu v ČSR se obrátily v pravý opak. Obsazení sousedství Moravské Ostravy cizími státy přivodilo silný pohyb obyvatelstva. Nejprve se stěhovali státní zaměstnanci (vojsko, policie, četnictvo, učitelé, úředníci, učitelé aj.), po nich následovali lidé, kteří zábor nehodlali snášet, a pak ti, kteří byli pro okupanty nepřijatelní. Několik tisíc uprchlíků bylo nouzově ubytováno asi v 50 veřejných budovách zejména v Moravské a Slezské Ostravě.

 

13. listopad 1936

svinovDne 13. listopadu 1936 byla obec Svinov, dnes jeden z ostravských obvodů, povýšena na město. Obecní zastupitelstvo se usneslo podat vládě ČSR žádost o povýšení na město již 23. ledna 1931. Žádost byla odůvodněna rozsáhlostí obce a počtem obyvatelstva (5 368 v roce 1930), jakož i jejím významem po stránce dopravní, hospodářské a kulturní. V červnu 1934 vykonala komise zemského úřadu v Brně prohlídku obce, po níž vydala kladné dobrozdání. Na počest povýšení na město se 4. července 1937 konaly ve Svinově oslavy zakončené lidovou veselicí.

 

K foto: Svinov ve 20. letech minulého století. Pohled na dnešní Peterkovu ulici, za tramvají vlevo je budova železničního nádraží.

                                                                                                                                                      Připravuje: Archiv města Ostravy