Historické kalendárium

pro týden od 8. dubna do 14. dubna

8. duben 1879

Dne 8. 4. 1879 se v obci Tomeşti v Sedmihradsku (Rumunsko) narodil hudební pedagog, sbormistr, dirigent a skladatel Edvard Rund. Žák Leoše Janáčka přišel do Ostravy v roce 1907 a byl ustanoven profesorem hudby a zpěvu na českém učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Stal se sbormistrem pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě a od roku 1908 ředitelem spolkem zřízené hudební školy (dnes Základní umělecká škola Edvarda Runda na Keltičkově ulici). Za jeho vedení dosáhla škola téměř konzervatorní úrovně. Od roku 1911 řídil jako sbormistr vedle Záboje také pěvecký spolek Lumír v Moravské Ostravě. Společná vystoupení obou pěveckých sborů s dirigentem Edvardem Rundem bývala pro ostravskou veřejnost hudebním svátkem. Vedle vlastní skladatelské činnosti upravoval a vydával slezské lidové písně ze sbírek slezskoostravského učitele Josefa Mojžíška. Edvard Rund zemřel 26. 5. 1931 ve Slezské Ostravě.

12. – 14. duben 1925

Ve velikonočních dubnových dnech roku 1925 se v Moravské Ostravě uskutečnil sjezd Syndikátu denního tisku československého, první velké novinářské organizace v samostatné republice. Sjezdu se zúčastnilo asi 100 žurnalistů, zástupců většiny tehdy vycházejících denních listů. Výroční valná hromada, konaná v neděli 12. 4. v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona), se zabývala mj. svobodou tisku a nedostatečným hmotným zabezpečením novinářů. Program sjezdu zahrnoval také setkání se zástupci města, úřadů, kulturních institucí, průmyslu a obchodu. Ve dnech 13. - 14. 4. si účastníci prohlédli Vítkovické železárny a Důl Zárubek a po skupinách vyjeli na Hlučínsko a Těšínsko. Vysoce ohodnotili knihu „Velká Ostrava“, kterou při příležitosti sjezdu připravila a vydala ostravská odbočka syndikátu se záměrem seznámit mimoostravské kolegy s historií a současností Ostravy a podnítit jejich zájem o šíření nezkreslených informací o městě.

14. duben 1898

nemocniceZa nepříznivého počasí byla v pátek 14. 4. 1898 slavnostně otevřena nová budova městské nemocnice postavená na Fifejdách v letech 1896-1898. V přítomnosti moravského místodržitele barona Aloise Spens-Bodena, zemského hejtmana hraběte Felixe Vettera z Lilie, členů obecního výboru a dalších hostů přednesl pozdravný projev starosta města Moravské Ostravy dr. Adalbert Johanny a poté odevzdal klíč od nemocnice jejímu primáři MUDr. Friedrichu Neugebauerovi. Nemocnici, která měla 190 lůžek, projektoval a na stavbě se podílel stavitel Hans Ulrich z Moravské Ostravy. Celkové náklady na výstavbu a vnitřní vybavení financované z městské pokladny se vyšplhaly na jeden milion rakouských korun. Stará nevyhovující nemocniční budova na dnešní třídě 28. října (nyní v těchto místech sídlí Všeobecná zdravotní pojišťovna) se přestala používat a byla prodána.

Foto:  Městská nemocnice na Fifejdách (kolem roku 1900)

Připravil Archiv města Ostravy