Historické kalendárium

pro týden od 1. dubna do 7. dubna

1. duben 1907

Dne 1. dubna 1907 byla rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšena dosavadní samostatná obec Michálkovice na městys. Michálkovice měly tehdy asi 6 800 obyvatel, vedle Čechů zde žili také Poláci a Němci. V obci stálo 365 domů, pyšnila se velkým kostelem Nanebevzetí Panny Marie s farou z let 1901-1902 a působily v ní čtyři obecné školy (dvě české, německá a polská). Průmysl v novém městysi představovaly především doly Michal a Petr, které patřily Severní dráze Ferdinandově. Bylo zde důležité nákladové nádraží báňské dráhy, jež spojovala doly a hutní závody na trase Přívoz-Moravská Ostrava-Doubrava. Od roku 1902 měla obec právo konat týdenní trhy, což rovněž podtrhovalo její městský charakter. Městys Michálkovice byl připojen k městu Moravské Ostravě ke dni 1. července 1941.

2. duben 1844

Dne 2. dubna 1844 se v haličském městě Dobromilu (dnes na Ukrajině) narodil Franciszek Brzezowski, báňský odborník, komunální politik města Přívozu a jeden z představitelů polské národnostní menšiny na Ostravsku. Od svého příchodu do Moravské Ostravy v roce 1871 až do odchodu do důchodu v roce 1899 působil v dolech společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. V letech 1879-1894 byl ředitelem jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Z dolu vybudoval vzorový závod, v němž za jeho působení nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu. V letech 1885-1905 se jako člen obecního výboru, radní a první místostarosta výrazně podílel na přeměně Přívozu v moderní město. V roce 1903 byl jmenován čestným občanem Přívozu. V jeho domě v dnešní Hlučínské ulici se scházeli ostravští montanisté a představitelé polské menšiny. Horní inženýr Franciszek Brzezowski zemřel v Přívoze dne 10. ledna 1908. 

4. duben 1869

školaV neděli 4. dubna 1869 byla slavnostně vysvěcena a předána svému účelu nová jednopatrová budova hlavní školy v Moravské Ostravě v Zámecké ulici. Stavební plány navrhl a stavbu v letech 1868-1869 provedl městský stavitel František Böhm. Hlavní škola vznikla v roce 1868 z farní školy a představovala školu vyššího typu, do níž docházeli také žáci ze širšího okolí Moravské Ostravy. Byla určena pouze pro chlapce, děvčatům poskytovala elementární vědomosti s ní spojená dívčí škola u kostela sv. Václava. V roce 1870 navštěvovalo hlavní školu v Moravské Ostravě 753 žáků. Od  80. let 19. století sloužila školní budova, zvýšená o jedno patro a rozšířená o přístavbu do dnešní Puchmajerovy ulice, českému i německému obecnému a měšťanskému školství. Na počátku 30. let 20. století byla původní střední část budovy zbourána a plocha uvolněna pro výstavbu obchodního domu Bachner (dnes Prior-Horník).

Na snímku: Hlavní škola v Zámecké ulici v Moravské Ostravě (80. léta 19. století).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Připravil Archiv města Ostravy

1. duben 1907

Dne 1. dubna 1907 byla rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšena dosavadní samostatná obec Michálkovice na městys. Michálkovice měly tehdy asi 6 800 obyvatel, vedle Čechů zde žili také Poláci a Němci. V obci stálo 365 domů, pyšnila se velkým kostelem Nanebevzetí Panny Marie s farou z let 1901-1902 a působily v ní čtyři obecné školy (dvě české, německá a polská). Průmysl v novém městysi představovaly především doly Michal a Petr, které patřily Severní dráze Ferdinandově. Bylo zde důležité nákladové nádraží báňské dráhy, jež spojovala doly a hutní závody na trase Přívoz-Moravská Ostrava-Doubrava. Od roku 1902 měla obec právo konat týdenní trhy, což rovněž podtrhovalo její městský charakter. Městys Michálkovice byl připojen k městu Moravské Ostravě ke dni 1. července 1941.

2. duben 1844

Dne 2. dubna 1844 se v haličském městě Dobromilu (dnes na Ukrajině) narodil Franciszek Brzezowski, báňský odborník, komunální politik města Přívozu a jeden z představitelů polské národnostní menšiny na Ostravsku. Od svého příchodu do Moravské Ostravy v roce 1871 až do odchodu do důchodu v roce 1899 působil v dolech společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. V letech 1879-1894 byl ředitelem jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Z dolu vybudoval vzorový závod, v němž za jeho působení nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu. V letech 1885-1905 se jako člen obecního výboru, radní a první místostarosta výrazně podílel na přeměně Přívozu v moderní město. V roce 1903 byl jmenován čestným občanem Přívozu. V jeho domě v dnešní Hlučínské ulici se scházeli ostravští montanisté a představitelé polské menšiny. Horní inženýr Franciszek Brzezowski zemřel v Přívoze dne 10. ledna 1908. 

4. duben 1869

školaV neděli 4. dubna 1869 byla slavnostně vysvěcena a předána svému účelu nová jednopatrová budova hlavní školy v Moravské Ostravě v Zámecké ulici. Stavební plány navrhl a stavbu v letech 1868-1869 provedl městský stavitel František Böhm. Hlavní škola vznikla v roce 1868 z farní školy a představovala školu vyššího typu, do níž docházeli také žáci ze širšího okolí Moravské Ostravy. Byla určena pouze pro chlapce, děvčatům poskytovala elementární vědomosti s ní spojená dívčí škola u kostela sv. Václava. V roce 1870 navštěvovalo hlavní školu v Moravské Ostravě 753 žáků. Od  80. let 19. století sloužila školní budova, zvýšená o jedno patro a rozšířená o přístavbu do dnešní Puchmajerovy ulice, českému i německému obecnému a měšťanskému školství. Na počátku 30. let 20. století byla původní střední část budovy zbourána a plocha uvolněna pro výstavbu obchodního domu Bachner (dnes Prior-Horník).

Na snímku: Hlavní škola v Zámecké ulici v Moravské Ostravě (80. léta 19. století).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Připravil Archiv města Ostravy