Historické kalendárium

pro týden od 25. března do 31. března

25. březen 1849

Dne 25. 3. 1849 se v Trutnově narodil advokát a komunální politik JUDr. Gustav Fiedler. Studoval na evangelickém gymnáziu v Těšíně, poté práva na vídeňské univerzitě. Pracoval jako advokátní koncipient v Praze, Vídni, Těšíně a Moravské Ostravě, kde si také otevřel svou advokátní kancelář. V roce 1879 se stal členem městské rady, v letech zastával 1890–1901 funkci místostarosty a v letech 1901–1918 funkci starosty města Moravské Ostravy. Za jeho působení bylo mj. vybudováno městské divadlo na dnešním Smetanově náměstí, opraven a rozšířen Německý dům a postaven nový evangelický kostel. V roce 1906 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu v Brně. Byl činný v německých kulturních a sportovních spolcích. Zasloužil se o zřízení turistické útulny Beskidenvereinu a poté Ostravské chaty na Lysé hoře. Byl odpůrcem vzniku Československé republiky. S některými osobnostmi kraje založil delegaci německých stran východomoravskoslezské průmyslové aglomerace. Společně pak usilovali o vyjmutí Ostravska ze svrchovanosti Československa. Roku 1906 obdržel vyznamenání Rytířského řádu Františka Josefa. Roku 1910 mu byl udělen řád železné koruny III. třídy a čestné občanství Moravské Ostravy. Zemřel 13. března 1936 v Ostravě. 

28. březen 1896

drozkyDne 28. 3. 1896 byl schválen moravským místodržitelstvím jízdní řád pro osobní dopravu fiakry a drožkami v Moravské Ostravě a Přívoze. Fiakry byly dvouspřežní kočáry se sedadly pro čtyři osoby, drožky lehčí jednospřežní povozy pro přepravu dvou osob. Tyto povozy zajišťovaly hlavně osobní přepravu z železničního nádraží v Přívoze do Moravské Ostravy, ale i do vzdálenějších obcí. Fiakry najímal i poštovní úřad v Moravské Ostravě k přepravě listovních a balíkových zásilek. Městská správa jich využívala zejm. pro různá úřední jednání jako kolaudace, zdravotní prohlídky bytů, služební cesty na okresní hejtmanství do Místku. Příležitostně sloužily také při svatbách, pohřbech, křtech a na výlety do okolí. V roce 1876 bylo v Moravské Ostravě 7 fiakrů a 5 drožek, v roce 1894 pak 23 fiakrů a 11 drožek. Jejich stanoviště bylo nejprve výhradně na hlavním náměstí (dnešní Masarykovo) a u nádraží v Přívoze, později na dnešním Smetanově náměstí a náměstí dr. E. Beneše. Jízdné však bylo velmi vysoké a pro většinu obyvatelstva jízda těmito prostředky značně nedostupná. 

30. březen 1925

Dne 30. 3. 1925 se ujala správy města Moravské Ostravy první volená 20členná městská rada v rámci nového státu. V jejím čele stál starosta Jan Prokeš, zvolený za sociální demokracii. Za členy městské rady byli mj. zvoleni poslanec Národního shromáždění Josef Chalupník, čelný odborový předák a tehdy člen komunistické strany Josef Pergl, profesor státního gymnázia, legionář, známý kulturní a osvětový pracovník Rudolf Tlapák, senátor a advokát JUDr. Zikmund Witt. Rada zasedala každé pondělí a členství v ní bylo honorováno.

                                                                                                                                                          Připravil Archiv města Ostravy

25. březen 1849

Dne 25. 3. 1849 se v Trutnově narodil advokát a komunální politik JUDr. Gustav Fiedler. Studoval na evangelickém gymnáziu v Těšíně, poté práva na vídeňské univerzitě. Pracoval jako advokátní koncipient v Praze, Vídni, Těšíně a Moravské Ostravě, kde si také otevřel svou advokátní kancelář. V roce 1879 se stal členem městské rady, v letech zastával 1890–1901 funkci místostarosty a v letech 1901–1918 funkci starosty města Moravské Ostravy. Za jeho působení bylo mj. vybudováno městské divadlo na dnešním Smetanově náměstí, opraven a rozšířen Německý dům a postaven nový evangelický kostel. V roce 1906 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu v Brně. Byl činný v německých kulturních a sportovních spolcích. Zasloužil se o zřízení turistické útulny Beskidenvereinu a poté Ostravské chaty na Lysé hoře. Byl odpůrcem vzniku Československé republiky. S některými osobnostmi kraje založil delegaci německých stran východomoravskoslezské průmyslové aglomerace. Společně pak usilovali o vyjmutí Ostravska ze svrchovanosti Československa. Roku 1906 obdržel vyznamenání Rytířského řádu Františka Josefa. Roku 1910 mu byl udělen řád železné koruny III. třídy a čestné občanství Moravské Ostravy. Zemřel 13. března 1936 v Ostravě. 

28. březen 1896

drozkyDne 28. 3. 1896 byl schválen moravským místodržitelstvím jízdní řád pro osobní dopravu fiakry a drožkami v Moravské Ostravě a Přívoze. Fiakry byly dvouspřežní kočáry se sedadly pro čtyři osoby, drožky lehčí jednospřežní povozy pro přepravu dvou osob. Tyto povozy zajišťovaly hlavně osobní přepravu z železničního nádraží v Přívoze do Moravské Ostravy, ale i do vzdálenějších obcí. Fiakry najímal i poštovní úřad v Moravské Ostravě k přepravě listovních a balíkových zásilek. Městská správa jich využívala zejm. pro různá úřední jednání jako kolaudace, zdravotní prohlídky bytů, služební cesty na okresní hejtmanství do Místku. Příležitostně sloužily také při svatbách, pohřbech, křtech a na výlety do okolí. V roce 1876 bylo v Moravské Ostravě 7 fiakrů a 5 drožek, v roce 1894 pak 23 fiakrů a 11 drožek. Jejich stanoviště bylo nejprve výhradně na hlavním náměstí (dnešní Masarykovo) a u nádraží v Přívoze, později na dnešním Smetanově náměstí a náměstí dr. E. Beneše. Jízdné však bylo velmi vysoké a pro většinu obyvatelstva jízda těmito prostředky značně nedostupná. 

30. březen 1925

Dne 30. 3. 1925 se ujala správy města Moravské Ostravy první volená 20členná městská rada v rámci nového státu. V jejím čele stál starosta Jan Prokeš, zvolený za sociální demokracii. Za členy městské rady byli mj. zvoleni poslanec Národního shromáždění Josef Chalupník, čelný odborový předák a tehdy člen komunistické strany Josef Pergl, profesor státního gymnázia, legionář, známý kulturní a osvětový pracovník Rudolf Tlapák, senátor a advokát JUDr. Zikmund Witt. Rada zasedala každé pondělí a členství v ní bylo honorováno.

                                                                                                                                                          Připravil Archiv města Ostravy