Historické kalendárium

pro týden od 11. března do 17. března

12. březen 1861

Dne 12. 3. 1861 se v německém Baden-Badenu narodil dirigent, hudební skladatel a pedagog Artur Könnemann. Od počátku 80. let 19. století působil jako kapelník městských divadel mj. v Paderbornu, Greifswaldu a Münsteru. V Ostravě se usadil pravděpodobně roku 1887 v době svého účinkování v německé operní společnosti v Jihlavě. Začal zde působit jako sbormistr a dirigent německých amatérských hudebních institucí. Od roku 1893 se stal ředitelem vlastního Hudebně vzdělávacího ústavu. Jeho učitelé i žáci se koncerty významnou měrou podíleli na hudebním životě především ostravské německé menšiny. Zemřel 10. 2. 1931.

14. březen 1898

Reálné gymnáziumReálné gymnáziumDne 14. 3. 1898 byly zásluhou Matice ostravské položeny základy budovy českého reálného gymnázia v Moravské Ostravě v Reinerově, dnešní Matiční, ulici. Stavitelem se stal František Jureček. Již koncem května téhož roku byla dvoupatrová stavba pro čtyři třídy zastřešena. Prvním ředitelem gymnázia se stal Adolf Ručka. V následujících letech bylo dokončeno rozšíření budovy o křídlo do dvora. Na gymnáziu docházelo od 3. třídy k jakémusi dělení na „gymnaziální a reální větev“ a to z důvodu začínající výuky některých rozdílných předmětů (jazyků). Proto bylo reálné gymnázium od školního roku 1901/1902 rozděleno na gymnázium a reálku.

Obrázek: Pohlednice s budovou reálky a gymnázia v Moravské Ostravě v dnešní Matiční ulici (před rokem 1918).

17. březen 1875

Dne 17. 3. 1875 byla v Ostravě založena Židovská náboženská obec. V jejím čele stál jako první předseda významný ostravský podnikatel a nájemce měšťanského pivovaru Markus Strassmann, který se výrazně angažoval nejen v náboženské obci, ale také v komunální politice jako člen obecní rady a od roku 1886 radní Moravské Ostravy. Koupí pozemků u tehdejší císařské silnice ve směru na Opavu na rozhraní katastru Moravské Ostravy a Mariánských Hor (tehdy Čertovy Lhotky) se zasloužil o zřízení židovského hřbitova. U zrodu náboženské obce stáli vedle Strassmanna také klenotník Bertold Schwarz nebo obchodník Abraham Berger.

Připravil Archiv města Ostravy