Historické kalendárium

pro týden od 4. března do 10. března

4. březen 1913

Jiří HeroldDne 4. 3. 1913 se v Praze narodil operní pěvec a hudební pedagog Jiří Herold. I když projevoval hudební nadání hrou na housle a zpěvem s kytarou, jako student reálky se orientoval spíše technickým směrem. Teprve po základní vojenské službě u leteckého pluku v Praze (1933–1935) byl přijat na Hudební konzervatoř v Praze (obor operní zpěv). Po ukončení studia absolutoriem v roce 1940 působil jako sólista Městského divadla v Olomouci. Od roku 1944 byl až do své smrti sólistou Státního divadla v Ostravě. Za svou kariéru ztvárnil 116 operních rolí ve 2 684 představeních. Roku 1950 obdržel za roli Kecala 3. cenu operních sólistů v celostátní soutěži Divadelní žatva. Od roku 1953 působil na nově založené Vyšší hudebně pedagogické škole (později konzervatoři) v Ostravě, kde vyučoval sólovému zpěvu, líčení, dějinám divadla a studiu operních rolí. Zemřel v prosinci 1973.

Foto: Operní pěvec Jiří Herold.

4. březen 1945

Dne 4. 3. 1945 byl pro zvýšený tlak okupačních nacistických úřadů na „likvidaci míšenců“ a osob pocházejících z tzv. „smíšených manželství“ vypraven z Moravské Ostravy do ghetta v Terezíně šestý transport židovského obyvatelstva. Jednalo se o poslední ostravský transport s celkovým počtem 53 osob. Od této smutné události, vzhledem k neustále se posouvající frontové linii znamenající blížící se osvobození, již v Ostravě nedocházelo k dalším deportacím. I v tomto transportu ale zahynuli dva lidé. Období nacistické okupace nepřežilo více než 8 tisíc ostravských občanů židovského původu.

10. březen 1911

Dne 10. 3. 1911 intervenovala ve Vídni u ministerského předsedy hraběte Richarda Bienertha delegace sociálně demokratických poslanců a zástupců horníků Ostravsko-karvinského revíru. Snažili se hlavně o zlepšení hmotných podmínek dělnictva na Ostravsku. Bezvýslednost tohoto jednání vedla horníky k zorganizování jednodenní stávky a demonstračních vystoupení v Moravské Ostravě a také v Orlové v říjnu 1911. Diskuze s těžaři probíhala až do dubna 1912. Bylo dosaženo dohody o minimálních mzdách. Podle ní měl průměrný výdělek havířů dosáhnout 4,80 koruny za směnu, u vozačů 75 procent a u táčníků maximálně 55 procent této částky.

Připravil Archiv města Ostravy